KOmpleks kompetanse. Morten Søby, ITU-konferansen 2006

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KOmpleks kompetanse. Morten Søby, ITU-konferansen 2006"

Transkript

1 KOmpleks kompetanse Morten Søby, ITU-konferansen 2006

2 Dagens sammensatte tekst 1 Kompleks kompetanse 2 ITU prosjekter Er skolene klare for et digitalt kunnskapsløft? 4 Fremtidens skole

3 Digital kompetanse et sammensatt begrep: for å forstå den komplekse sammenhengen mellom individer, organisasjoner, IKT og samfunn som endres med utviklingen av digitale medier

4 Kompetanseutvikling angår hele mennesket å kunne forholde seg aktivt til utfordringer i omgivelser og i samtiden å møte krav med en høy grad av kompleksitet ikke bare kunnskaper og ferdigheter, men også strategier, holdninger og rutiner vise kompleksiteten i digital kompetanse

5 Kompleks kompetanse Digital kompetanse er ferdigheter, kunnskaper, kreativitet og holdninger som alle trenger for å kunne bruke digitale medier for læring og mestring i kunnskapssamfunnet. (Digital skole hver dag, ITU 2005)

6 Barn og unges bruk av IKT Elever på alle trinn bruker mer tid ved datamaskinen hjemme enn på skolen (ITU Monitor 2005) 14% 5-6 åringer har brukt Internett (SAFT Barn Norge 2006) 79% år bruker lynmeldinger flere ganger i uken (Dagens IT) Web 2.0 MySpace, YouTube, Bubblare.no

7 Digital Drømmeskole? Rapport fra Ullern videregående skole

8

9 Dataspill og digital kompetanse Dataspill er sosiale og komplekse læringssituasjoner 57 % gutter og 23 % jenter mellom 9 og 15 år spiller dataspill daglig (SAFT Barn Norge 2006) Dataspillende ungdom er fysisk aktive, sunne og drikker mindre alkohol enn jevnaldrende som ikke spiller daglig (Ungdomsstyrelsen 2005)

10 Empathy for a Complex System Gee sammenligner dataspilleren med eksperten og forskeren Begge arbeider i simulerte komplekse systemer...it turns out that at the cutting edge of science scientists often talk and think as if they were inside not only the simulations they build, but even the graphs they draw.

11 Utfordring i skoleutvikling LMS som det endelige målet for oppfyllelse av digitalisering av skolen ikke nok bidrar i liten grad til fornyelse av pedagogisk praksis utnytter ikke unges mediebruk og kommunikasjonsformer

12 L06 - en sammensatt tekst forutsetter bruk av digitale verktøy fagene: 4. trinn: foreta informasjonssøk, skape, lagre og gjenhente tekster ved hjelp av digitale verktøy 7. trinn: bruke digitale skriveverktøy i skriveprosesser og i produksjon av interaktive tekster VGO: arbeide med sammensatte tekster via digitale medier

13 ITU Prosjekter

14 ITU prosjekter og aktiviteter SITES 2006 (Second Information Technology in Education Study) IKT ABC Strategisk skoleledelse (ny utgave) ITU monitor 2007 Læringsutbyttestudie Nasjonalt sekretariat for standardisering av læringsteknologi (NSSL) Morgendagens læring - fremsyn om fremtidens skole Veiledning i bruk av digitale verktøy

15

16 Digitale verktøy i naturfag til forskning, måling, visualisering, simulering, registrering, publisering av forsøk mm Utgangspunkt i kompetansemål i L06 4. trinn: finne informasjon/fortelle om planetene i solsystemet 7.trinn: foreta relevante værmålinger og presentere resultatene VG1: gjennomføre datasimuleringer for å illustere naturfaglige fenomener og teste hypoteser

17 Er skolene klare for et digitalt kunnskapsløft?

18 Status digital tilstand 100 telefonintervjuer med skoleledere sept med tilfeldig utvalg skoler, stratifisert slik: 1/3 barneskoler med lavere trinn 1/3 ungdomsskoler 1/3 videregående skoler Samarbeid med Synovate MMI

19 Implementering av digitale verktøy ** Spm:17 ** Er den grunnleggende ferdigheten å kunne bruke digitale verktøy implementert i skolens strategier? Total Ja, helt 74 % Ja, delvis Nei, ikke i det hele tatt 26 % 0% 0% 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

20 Skolens lokale læreplanarbeid ** Spm:18 ** Har ferdigheten å kunne bruke digitale verktøy vært sentral i skolens lokale læreplanarbeid i forbindelse med innføringen av Kunnskapsløftet? Har det vært... Total Helt sentralt 64 % Ganske sentralt 31 % Litt sentralt Ikke sentralt 4% 1% 0% 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

21 Digitale verktøy i undervisningen ** Spm:19 ** Hvor enkelt eller vanskelig er det å inkludere det å kunne bruke digitale verktøy i undervisningen? Er det... Total Meget enkelt 6% Ganske enkelt 36 % Verken/ eller 36 % Ganske vanskelig Meget vanskelig 19 % 1% Vet ikke 2% 0% 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

22 Største utfordringer ved inkludering av digitale verktøy i undervisningen Meget/ganske vanskelig Andel av total 20% ** Spm:20 ** Kan du kort fortelle hva du opplever som de største utfordringene ved dette? Total 70 % Tilgang til utstyr Vane/holdningsendring hos lærere 30 % Manglende lærerkompetanse 30 % Tilpasning av undervisningsmetoder/pedagogikk 0% 25 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

23 Internett-tilgang for lærerne/elevene ** Spm:13 ** Hva slags Internett-tilgang har lærerne på deres skole? Total Ingen Analog linje/modem 0% 1% ISDN 5% Bredbånd 92 % Vet ikke 2% 0% 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

24 Bedret nett-tilgang ** Spm:15 ** Har dere bedret Internett-tilgangen ved skolen i løpet av det siste halvåret? Total Ja 35 % Nei 62 % Vet ikke 3% 0% 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

25 Lærebøker og digitale læremidler 79 % nye lærebøker i grunnskoler 94 % nye lærebøker i videregående 60 % digitale læremidler 712 kr pr elev ungdomsskoler til digitale læremidler 227 kr pr elev grunnskoler lavere trinn til digitale læremidler

26 Konklusjon Skolene sier at de er klare for utfordringene i L06 ITU Monitor 2007 vil undersøke om skoleledernes statusrapport holder

27 Fremtidens skole 2016

28 Today s world is increasingly complex... and uncertain, with a growing number of stakeholders making new demands on education. Yet, so much of education is still determined by short-term thinking preoccupation with pressing immediate problems or simply seeking more efficient ways of maintaining established practice. Neglect of the long term is increasingly problematic in meeting the challenges of complexity and change. (Think Scenarios, Rethinking Education OECD 2006:3)

29 1 Status quo skolen (konservering) Dagens skole fortsetter enorge planer og pfdk fortsetter uten samkjøring Motstand fra byråkrati, lærere og interessegrupper fører til at målene med et digitalt kunnskapsløft ikke lykkes. Digital kompetanse utvikles i hovedsak av barn og unge i fritiden. Skolens betydning som kunnskapsarena svekkes. Utvikling av digitale skiller.

30 2 Skolen i forfall som kunnskapsarena Utdanningspolitikken preges av kortsiktige intressekonflikter. Private skoler satser på digital kompetanse og offentlig skole taper og forfaller. Lærere i offentlig skole forsvinner til private organisasjoner. Dramatisk utvikling av digitale skiller.

31 3 Digital skole hver dag Norsk utdanning er best i verden i digital kompetanse Skolen bruker IKT kompetansen elevene utvikler på fritiden til faglig motiverte oppgaver Digitale tjenester er tilpasset den enkeltes behov Digitale verktøy brukes for å fremme personlig læring og samarbeid Visjonen om digital dannelse realiseres!

32 Fremtidens skole Elvebakken videregående skole

33

34 Velkommen til den 10. ITU-konferansen!

Henvendelser om denne utgivelsen kan rettes til: Universitetsforlaget AS Postboks 508 Sentrum 0105 Oslo

Henvendelser om denne utgivelsen kan rettes til: Universitetsforlaget AS Postboks 508 Sentrum 0105 Oslo Universitetsforlaget 2007 ISBN 978-82-15-01219-3 Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten særskilt avtale med rettighetshaverne er enhver eksemplarfremstilling

Detaljer

Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere

Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere 1 Forord ITU gjennomførte høsten 2008 en serie inspirasjonsseminarer

Detaljer

DIGITAL SKOLE HVER DAG om helhetlig utvikling av digital kompetanse i grunnopplæringen

DIGITAL SKOLE HVER DAG om helhetlig utvikling av digital kompetanse i grunnopplæringen DIGITAL SKOLE HVER DAG om helhetlig utvikling av digital kompetanse i grunnopplæringen Forsknings- og kompetansenettverk for IT i utdanning (ITU) Pb 1161 Blindern 0317 Oslo www.itu.no Design og produksjon:

Detaljer

Å vokse opp digitalt dagens barn og unge Cathrine Tømte og Morten Søby

Å vokse opp digitalt dagens barn og unge Cathrine Tømte og Morten Søby Å vokse opp digitalt dagens barn og unge Cathrine Tømte og Morten Søby Internetts historie handler om hvordan delingskulturen ble startet av en liten gruppe forskere og etter hvert utviklet til dagens

Detaljer

Kunnskapsdepartementet. NTNU, Utdanningsdirektoratet, Universitetet i Oslo og KD

Kunnskapsdepartementet. NTNU, Utdanningsdirektoratet, Universitetet i Oslo og KD Foredragsholder: Arrangement: Arrangør: Statssekretær Lisbet Rugtvedt, Kunnskapsdepartementet Skolen i digital utvikling NTNU, Utdanningsdirektoratet, Universitetet i Oslo og KD Dato: Torsdag 6. desember

Detaljer

Visjoner!og!realiteter!!!

Visjoner!og!realiteter!!! !! Geir!Ottestad!!! Visjoner!og!realiteter!!! Bruk!av!IKT!i!matematikk!og!naturfag!på!åttende!trinn.!! IEA!SITES!2006.!Norsk!rapport!! Forsknings- og kompetansenettverk for IT i Utdanning Universitetet

Detaljer

2009 Skolens digitale tilstand

2009 Skolens digitale tilstand 2009 Skolens digitale tilstand ISBN 82-7947-040-9 ITU 2009 Design, layout og produksjon: Gazette Forsknings- og kompetansenettverk for IT i utdanning (ITU) ble opprettet i 1997 som en del av KUFs handlingsplan

Detaljer

Programbeskrivelse. Program for digital kompetanse 2004-2008

Programbeskrivelse. Program for digital kompetanse 2004-2008 Programbeskrivelse Program for digital kompetanse 2004-2008 Programbeskrivelse Program for digital kompetanse 2004-2008 Program for digital kompetanse 2004-2008 - programbeskrivelse 1 Program for digital

Detaljer

Monitor skole 2013 Om digital kompetanse og erfaringer med bruk av IKT i skolen

Monitor skole 2013 Om digital kompetanse og erfaringer med bruk av IKT i skolen Monitor skole 2013 Om digital kompetanse og erfaringer med bruk av IKT i skolen Ove Edvard Hatlevik Gunstein Egeberg Gréta Björk Guðmundsdóttir Marit Loftsgarden Massimo Loi Monitor skole 2013 Om digital

Detaljer

Masteroppgave. Master i yrkespedagogikk 2011

Masteroppgave. Master i yrkespedagogikk 2011 Masteroppgave Master i yrkespedagogikk 2011 Hvordan forbedre egen praksis for yrkesfaglærere i det digitale klasserommet? skrevet av Runar Oudmayer John Eivind Storvik ved Avdeling for yrkesfaglærerutdanning

Detaljer

Internet is the fabric of our lives. Manuell Castell

Internet is the fabric of our lives. Manuell Castell Internet is the fabric of our lives. Manuell Castell Innhold Innledning... 4 Sammendrag... 5 1. Morgendagens skole og digital dannelse en visjon... 7 2. Begrepsdefinisjoner... 8 2.1 Den fjerde basisferdighet...

Detaljer

IKT og ett steg videre

IKT og ett steg videre IKT og ett steg videre Digitale skritt og sprang i skolens hverdag Foto: HaywireMedia/fotolia.com av trond eiliv hauge Digitale teknologier og medier siger langsomt inn i de ulike hjørnene av skolens virksomhet,

Detaljer

Framtidas kompetanse. En medlemsdialog KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON. The Norwegian Association of Local and Regional Authorities

Framtidas kompetanse. En medlemsdialog KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON. The Norwegian Association of Local and Regional Authorities Framtidas kompetanse En medlemsdialog KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities 2 Innhold 3 Definisjonen av kompetanse Ludvigsen- utvalget definerer kompetanse

Detaljer

Vedlegg til forslag til Strategisk IKT-plan for Sørum kommune 2010-2013 Strategisk IKT-plan for grunnskoleseksjonen Sørum kommune 2009-2012

Vedlegg til forslag til Strategisk IKT-plan for Sørum kommune 2010-2013 Strategisk IKT-plan for grunnskoleseksjonen Sørum kommune 2009-2012 Vedlegg til forslag til Strategisk IKT-plan for Sørum kommune 2010-2013 Strategisk IKT-plan for grunnskoleseksjonen Sørum kommune 2009-2012 Vedtatt av: Lederforum 10.09.09 Innhold 1 Innledning... 3 2 Infrastruktur...

Detaljer

Om fremtidig behov for bredbånd i utdanningssektoren

Om fremtidig behov for bredbånd i utdanningssektoren Juni 2003 En utredning for programstyret i HØYKOM Tove Kristiansen Solfrid Grøndahl Doris Jorde Magnus Kvingedal Ingrid Melve/Gunnar Bøe Torbjørn Moe Arne Vegard Sveen Morten Søby Vibeke Kløvstad Skole

Detaljer

Monitor 2011 Skolens digitale tilstand

Monitor 2011 Skolens digitale tilstand Monitor 2011 Skolens digitale tilstand Gunstein Egeberg Gréta Björk Guðmundsdóttir Ove Edvard Hatlevik Geir Ottestad Jørund Høie Skaug Karoline Tømte Monitor 2011 Skolens digitale tilstand Gunstein Egeberg

Detaljer

30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011

30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011 30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Hovedområder og indikatorer... 6 2.1. Elever og undervisningspersonale... 6 2.1.1. Antall elever og

Detaljer

Sammenhengen mellom IKT-bruk og læringsutbytte i videregående opplæring

Sammenhengen mellom IKT-bruk og læringsutbytte i videregående opplæring Sammenhengen mellom IKT-bruk og læringsutbytte i videregående opplæring KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities SMIL-studien Hvilken sammenheng er det

Detaljer

Monika Saggar. Utviklingen av et skolebibliotek i en flerkulturell kontekst. Masteroppgave. Master i flerkulturell og internasjonal utdanning

Monika Saggar. Utviklingen av et skolebibliotek i en flerkulturell kontekst. Masteroppgave. Master i flerkulturell og internasjonal utdanning Monika Saggar Utviklingen av et skolebibliotek i en flerkulturell kontekst Masteroppgave Master i flerkulturell og internasjonal utdanning (Mai 2011) 1 SAMMENDRAG Tema for denne avhandlingen er utvikling

Detaljer

PILOTER FOR SKOLEUTVIKLING Rapport for forskningen i PILOT 2000-2003

PILOTER FOR SKOLEUTVIKLING Rapport for forskningen i PILOT 2000-2003 ITU SKRIFTSERIE RAPPORT 28 PILOTER FOR SKOLEUTVIKLING Rapport for forskningen i PILOT 2000-2003 FORFATTERE Ola Erstad Forsknings- og kompetansnettverk for IT i utdanning (ITU) www.itu.no Produsert i samarbeid

Detaljer

Mye står på spill. En studie av spillere, spillkompetanse og deres forhold til skolen S Y LV IA HO FF. Forord

Mye står på spill. En studie av spillere, spillkompetanse og deres forhold til skolen S Y LV IA HO FF. Forord S Y LV IA HO FF Mye står på spill En studie av spillere, spillkompetanse og deres forhold til skolen M AS TER OP P GAVE I S KO LE LE DE LS E Vår 2010 Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet Program

Detaljer

Kan inneholde data under publiseringsgrense. Tilstandsrapport. for grunnskolen

Kan inneholde data under publiseringsgrense. Tilstandsrapport. for grunnskolen Tilstandsrapport for grunnskolen Stjørdal kommune 2012-2013 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

Monitor 2010. Samtaler om IKT i skolen. Ove Edvard Hatlevik Karoline Tømte Jørund Høie Skaug Geir Ottestad

Monitor 2010. Samtaler om IKT i skolen. Ove Edvard Hatlevik Karoline Tømte Jørund Høie Skaug Geir Ottestad Monitor 2010 Samtaler om IKT i skolen Ove Edvard Hatlevik Karoline Tømte Jørund Høie Skaug Geir Ottestad Senter for IKT I Utdanningen 2011 ISBN: 978-82-9986-980-5 Design, Tank Design A/S Layout og Produksjon,

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen 2013. Målselv kommune

Tilstandsrapport for grunnskolen 2013. Målselv kommune Tilstandsrapport for grunnskolen 201 Målselv kommune Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 2 Sammendrag... 6 2.1 Mål... 6 2.2 Læringsmiljø... 6 2. Resultater... 6 2. Gjennomføring... 7 2. Spesialundervisning...

Detaljer

3 TIMSS I ET MATEMATIKKDIDAKTISK PERSPEKTIV

3 TIMSS I ET MATEMATIKKDIDAKTISK PERSPEKTIV 3 TIMSS I ET MATEMATIKKDIDAKTISK PERSPEKTIV I dette kapittelet vil vi først ta opp og diskutere noen ulike svar på matematikkundervisningens hvorfor, hva og hvordan, for på den måten å sette TIMSS inn

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT I GRUNNSKOLEN - RESULTATER FRA HØSTEN 2011

TILSTANDSRAPPORT I GRUNNSKOLEN - RESULTATER FRA HØSTEN 2011 RINGSAKER KOMMUNE TILSTANDSRAPPORT I GRUNNSKOLEN - RESULTATER FRA HØSTEN 2011 Sluttbehandles i: Kommunestyret Fordeling: * ArkivsakID.: JournalpostID.: Arkiv: Saksbehandler: 11/7969 12/2035 K2-B60 Arild

Detaljer

Meld. St. 22. Motivasjon Mestring Muligheter. Ungdomstrinnet. (2010 2011) Melding til Stortinget

Meld. St. 22. Motivasjon Mestring Muligheter. Ungdomstrinnet. (2010 2011) Melding til Stortinget Meld. St. 22 (2010 2011) Melding til Stortinget Ungdomstrinnet Innhold 1 Ungdomstrinnet mål og forventninger... 5 1.1 Et godt utgangspunkt... 6 1.2 Hvorfor fornye ungdomstrinnet?. 6 1.3 Hvordan fornye

Detaljer

Microsoft Paint et tegneverktøy i kunst og håndverk?

Microsoft Paint et tegneverktøy i kunst og håndverk? Microsoft Paint et tegneverktøy i kunst og håndverk? Ane Nordbø Tønnesland Kandidatnummer 110 Masteroppgave i formgiving, kunst og håndverk Emnekode: ZMFKH09 Fakultet for teknologi, kunst og design. Institutt

Detaljer

IKT-plan for Tromsø-skolene 2009-2012

IKT-plan for Tromsø-skolene 2009-2012 IKT-plan for Tromsø-skolene 2009-2012 Rådmannen 24.11.08 INNHOLD INNHOLD 1 1 INNLEDNING 2 1.1 FORORD...2 1.2 MANDAT...2 1.3 ARBEIDET MED PLANEN...3 2 BEGRUNNELSER 4 2.1 INNLEDNING...4 2.2 HOVEDMOMENTER...4

Detaljer

International Research Institute of Stavanger AS

International Research Institute of Stavanger AS Forord Dette er en grunnlagsutredning som tar for seg ulike forhold rundt ungdom i skole og arbeidsmarked i dag som bakgrunn for å skape scenarier for utviklingen fram mot 2029. Utredningen er skrevet

Detaljer