Psykodynamisk terapi - dess relevans i dagens och i framtidens samhälle. Aktuelle relasjoner

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Psykodynamisk terapi - dess relevans i dagens och i framtidens samhälle. Aktuelle relasjoner"

Transkript

1 Psykodynamisk terapi - dess relevans i dagens och i framtidens samhälle. Tor-Johan Ekeland Professor dr. philos. Høgskulen i Volda/Høgskolen i Molde (II) Aktuelle relasjoner Profesjon Vitenskap Samfunn Praksis 1

2 Dominerende psykologisk diskurs Dominerende psykiatridiskurs: Blaming the brain? Ny teknologi (PET, fmri og MEG) 2

3 Den franske historikeren Elisabeth Roudinesco er ekspert på psykoanalysen og forsvarer den mot vår tids massive angrep fra nye disipliner. Har psykoanalysen en fremtid? Psykoanalysen er død! Leve psykoanalysen!! Psykoanalysen er for viktig til å overlates til psykoanalytikerne. Utfordringen i dag er ikke å verne psykoanalysen, men å forsvare en human psykiatri De epistemologiske forutsetningene for dette finnes bare i den psykodynamiske tradisjonen Noen samtidstendenser Krise i Amerikansk psykiatri Medikaliseringsproblematikk DSM-systemet i miskreditt Det biomedisinske paradigmet for fall i medisinen EBM på retur (neste: personalized medicine) Kritikk av byråkratisering Brukere vil ha hjelpere som lytter!!! Psykiatriens språk misser legitimitet Hva blir post-psykiatrien? 3

4 Where Have All the Normals Gone? Allan Frances, tidligere leder av DSM IV-komiteen As chairman of the task force that created the current Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM- IV), which came out in 1994, I learned from painful experience how small changes in the definition of mental disorders can create huge, unintended consequences. (.) Our panel (..) inadvertently contributed to three false "epidemics" - attention deficit disorder, autism and childhood bipolar disorder The incredible recent advances in neuroscience, molecular biology, and brain imaging (.)are still not relevant to the clinical practicalities ( ). The clearest evidence supporting this disappointing fact is that not even 1 biological test is ready for inclusion in the criteria sets for DSM-V. ( Allan Frances(2009), Psyciatric Times, 26/8. Tidligere leder av DSM IVkomiteen) Et paradigme på retur The time has now come to call an end to the psychopharmacological revolution of all revolutions have to come to an end, and the psychopharmacological one now has to meld into a quieter world where drug therapy, which has had quite a battering in recent years and needs our support, will be joined by other approaches as equal partners, preferably working together in harness rather than in conflict. --Peter Tyrer, Editor British Journal of Psychiatry, August

5 Nancy Andreasen, tidl redaktør avamerican Journal of Psychiatry, om antipsykotika: What exactly do these drugs do? They block basal ganglia activity. The prefrontal cortex doesn t get the input it needs and is being shut down by drugs. That reduces psychotic symptoms. It also causes the prefrontal cortex to slowly atrophy. New York Times, September 16, 2008 CBT på retur..? (Etter Peter Fonnagy) Mad or Bad? Diagnose? 5

6 Epistemologisk spenning Gamle og nye helter? Sigmund Freud ( ) Arkitekten for det psykoterapeutiske rommet Emil Kraepelin ( ) Arkitekten for biomedisinsk psykiatri Begge underlagt modernitetens kunnskapsprosjekt: stemmer kartet med terrenget? Kart = Epistemologi metode Deduksjon Induksjon Terreng = Ontologi Utfordring: å avdekke terrenget og etablere kunnskap som korresponderer Moderniteten Troen på sannheten og metoden Troen på sisteinstanser Troen på avsløringen Troen på fremskrittet Troen på friheten Førde "Gud skapte, Linné ordnet." Den vitskaplege taksonomiens far Carl von Linné ( ) 6

7 Epistemologisk spenning Gamle og nye helter? Sigmund Freud ( ) Den andre Subjektivering Forstå Intensjonalitet Samhandle Emil Kraepelin ( ) Det andre Objektivering Forklare Kausalitet Behandle Spenninger i kunnskapsdimensjonar Intensjonalitet Objektivering Subjektivering Kausalitet Healing the conceptual wounds in contemporary psychiatry is not simply an abstract task, but an urgent ethical imperative on which rigorous and human clinical care, research, and training depend. (Brendel, 2009 s. 24) 7

8 Wienerkulturen ein fortrengingskultur...kjennetegnet av et hykleri og en dobbelmoral som kanskje var unik i 1800-tallets Europa, skjønt ingenlunde unikt i historien. Hvordan skal man ellers forstå at det i denne atmosfære av konvensjonelle halvsannheter og uærlighet oppsto en så sterk motreaksjon, en så voldsom lidenskap for oppriktighet og renhet, og utrettelig forsøk på å avsløre illusjoner og blottlegge det innerste i menneskesjelen? Vi kan iaktta denne reaksjonen i det puristiske arkitektoniske språket hos Adolf Loos og i den strenge atonaliteten i Schønbergs musikk, i den gjennomborende kulturkritikken hos forfattere som Hermann Broch og Robert Musil, og i Karl Kraus` apokalyptiske ironi. Til samme krets hører også den største av dem alle, Sigmund Freud.» (Von Wright sitert i Åmås & Larsen, 1994 s. 53) «Det var en uhelbredeleg nostalgisk kultur som stadig produserte fortid for å kunne gråte over den..wienerne elsket begravelser - hele byen var på bena, gråt og spiste svære kaker» ( s Eriksen.1991) Noen historiske markører Psykoanalysen som psykoterapiens kulisser 1909: Freud i USA 1949: Boulder-konferansen Etterkrigstiden: psyko-optimisme 1960: Profesjonsvekst mental health movement 1980: DSM III biologisering, maktskifte i APA 1980: Tillitsbrist - Profesjonskritikk 1990: Nyliberal kultur, nye styringslogikker og fremveksten av evidensbevegelsen 8

9 Nyliberal kultur Fra politikk til marked New public management Markedsimitering Fra tillit til mistillit og kontroll Fra borgar til konsument Bruker som kunde Fra plikter til rettigheter Fra profesjonelt skjønn til regelbaserte system Fra behandler til saksbehandler (agents for policy) Deprofesjonalisering And, you know, there is no such thing as society. (Margaret Thatcher, 1987) Fra nomos til eros Svekket sosial kontroll Fra frelse til tilfredstillelse Fra sosiale problem til individuelle svikt Styring av sjeler Mestring av normalitet Frå politikk til terapi Endring i modal karakter? Fortrengningskulturen Den faste karakteren Internalisering av dygder Sjølvkontroll Lojalitet Mild askese Tvangskarakter light Merkevarekulturen Den fleksible karakteren Omgjengeleg Endringsvillig og nyskapande Resultatorientert Strategisk veremåte Psykopati light Refleksiv styring..en rejerings opgave i minde grad kommer til at dreje sig om at styre sociale og økonomiske processer, som er ydre i forhold til den selv, men snarere kommer til at handle om at sikre den sociale og økonomiske styrings egne institusjsoner og mekanismer. (Dean 2008:273) 9

10 Prestasjonsteknologier Designet for å trenge igjennom den lukkede ekspertise som profesjonene representerer Formål er å gjenskape tillit, tilregnelighet, gjennomsiktighet og demokratisk kontroll med virksomheter og faggrupper. Forutsettes at det ligger en kultur av mistillit til profesjoner og institusjoner Staten bruker brukernes rettigheter som kriterium i evalueringen av fagpersoners prestasjon og fungere samtidig som en teknikk, der myndighetene kan få innsyn (Dean 2008:268). Press fra utsiden NPM Forbrukermedvirkning Accountability Kliniker Klient EBP Revisjon/Transparens Kvalitetssikringsprosedyrer Førti års empirisk forsking Ingen forskjell mellom ulike metoder Diagnose predikerer dårlig best treatment Metoden forklarer lite utfallsvarians (5-15 %) Liten samanheng mellom teknikk og resultat Terapeuten er viktigere enn metoden Beste prediktor er relasjon og tidleg bedring Den medisinske metamodellen er falsifisert Ingen evidens for evidensbasert psykoterapi 10

11 Å male seg inn i et hjørne Unfortunately, the empirical validation strategy weakens support for psychotherapy as a mental health treatment rather that strengthen it. Why is it that researchers persist in attempts to find treatment differences, when they know that these effects are small in comparison to other effects. or treatment versus no treatment comparisons.? (Wampold et al 1997, p 211) Individ Kultur Hvordan forstår vi de menneskelige vilkårene i vår tid? Hvordan fortolker vi samanhengen mellom individuell uorden og kulturell uorden? Kultur og karakter, jf Rieff Den religiøse kulturen Det utovervendte sjølvet Det religiøse mennesket Livsmål: frelse Den terapeutiske kulturen Det innovervendte sjølvet Det psykologiske mennesket Livsmål: tilfredsheit 11

12 The empty self (Philip Cushman,1995): Nedbygging av sosiale fellesskap tømer sjølvet og legg det ope for påfyll av reklamebransjen, profesjonsgrupper og konsumentindustrien Idealiseringa av det frie, sjølvforsynte og autonome sjølvet er samstundes idealiseringa av konsumenten Endring i modal karakter? Fortrengningskulturen Den faste karakteren Internalisering av dygder Sjølvkontroll Lojalitet Mild askese Tvangskarakter light Merkevarekulturen Den fleksible karakteren Omgjengeleg Endringsvillig og nyskapande Resultatorientert Strategisk veremåte Psykopati light Alexander Mitscherlich ( ) 12

13 Grunnlaget for moderne karakterdanning? Den moderne kapitalisme trenger mennesker som kan samarbeide friksjonsfritt og i stort antall, mennesker som stadig ønsker å øke sitt forbruk, og hvis smak er standardisert og lett kan påvirkes og forutsies. Den trenger mennesker som føler seg frie og uavhengige, verken bundet av autoriteter, prinsipper eller samvittighet og likevel villige til å motta ordre, gjøre det som ventes av dem og innordne seg friksjonsfritt i det sosiale maskineri, mennesker som kan ledes uten tvang, ledes uten ledere, anspores uten noe mål unntagen det ene å gjøre det godt og å ha det travelt, fungere og avansere (Fromm, 1956/2003 s 86) Seinmoderne frihetspatologiar Kulturelle ideal Kontinuerlig utvikling av sjølvet Fleksibilitet Omstillingsberedskap Identitetseksperiment Investering i sjølvet potensialer Patologier Depresjon som svar på stagnasjon Angst som unheimlich Umettelig, sjølvsentrert trang til anerkjenning Liding som kommunikasjon Liding som anerkjenning Liding som identitetshavari Har psykodynamisk terapi en fremtid? Fortiden Bekjenne sine synder, epistemologiske såvel som etiske Nåtiden Epistemologisk integrering Overkomme de binære opsjonene (indre/ytre, kropp/sjel, individ/kultur) Gi opp metodisk dogmatisme/ortodoksi søke integrasjon Snakke sant om terapiforsking (ut av evdienstvansgtrøyen) Beskytte det terapeutiske rommet (og pasienten) mot inntrenging utenfra Fremtiden Etablere identitet som hermeneutisk humanvitenskap Vedkjenne seg den doble hermeneutikken Må kunne fortolke mennesket innenfra så vel som utenfra Forvalte et språk om det menneskelige som er gjenkjennbart 13

14 Og til så lenge: Always look at the bright side of life 14

Om følelser og celler. Tor-Johan Ekeland Professor dr.philos. Høgskulen i Volda tje@hivolda.no

Om følelser og celler. Tor-Johan Ekeland Professor dr.philos. Høgskulen i Volda tje@hivolda.no Om følelser og celler Tor-Johan Ekeland Professor dr.philos. Høgskulen i Volda tje@hivolda.no Vestleg tradisjon: Følelser sett på med mistru Noko vi må passe oss for dei «kjem over oss», rammar oss Følelsar

Detaljer

Kunnskap om sykdom eller kunnskap om syke mennesker? Utfordringer knyttet til rammevilkår, kunnskapssyn og praksis i rehabilitering

Kunnskap om sykdom eller kunnskap om syke mennesker? Utfordringer knyttet til rammevilkår, kunnskapssyn og praksis i rehabilitering Kunnskap om sykdom eller kunnskap om syke mennesker? Utfordringer knyttet til rammevilkår, kunnskapssyn og praksis i rehabilitering Tor-Johan Ekeland Professor Høgskolen i Volda, (tje@hivolda.no) Professor

Detaljer

Ny kunnskap ny praksis Et nytt psykisk helsevern

Ny kunnskap ny praksis Et nytt psykisk helsevern Nasjonalt senter for erfarings kompetanse innen psykisk helse Ny kunnskap ny praksis Et nytt psykisk helsevern erfarings kompetanse.no 2011:1 1 Tor-Johan Ekeland erfarings kompetanse.no 2011:1 erfaringskompetanse.no

Detaljer

Ledelse og evidens i det psykiske helsevernet, konsekvenser for kunnskapsforståelse og organisering

Ledelse og evidens i det psykiske helsevernet, konsekvenser for kunnskapsforståelse og organisering Ledelse og evidens i det psykiske helsevernet, konsekvenser for kunnskapsforståelse og organisering B IRTE F OLGERØ J OHANNESSEN S TEIN R OKKAN SENTER FOR FLERFAGELIGE SAMFUNNSSTUDIER U NIVERSITETSFORSKNING

Detaljer

Frå behandling til samhandling Kva slags kunnskap treng vi?

Frå behandling til samhandling Kva slags kunnskap treng vi? Frå behandling til samhandling Kva slags kunnskap treng vi? HUSK Mot samme mål Sandnes 11 mars 2009 Tor-Johan Professor dr.philos. Høgskulen i Volda Korleis veit vi det vi trur vi veit? Kunnskap:.skapt

Detaljer

Filosofisk praksis. et paradoksalt tilskudd i «den terapeutiske kultur» Ole Jacob Madsen

Filosofisk praksis. et paradoksalt tilskudd i «den terapeutiske kultur» Ole Jacob Madsen Filosofisk praksis et paradoksalt tilskudd i «den terapeutiske kultur» Ole Jacob Madsen Gjesteforsker Senter for vitenskapsteori, Universitetet i Bergen E-post: ole.madsen@svt.uib.no English abstract p.

Detaljer

Hva vi kan lære av menneskers egne erfaringer med vekst og positiv ut vik ling ved alvorlige psykiske lidelser

Hva vi kan lære av menneskers egne erfaringer med vekst og positiv ut vik ling ved alvorlige psykiske lidelser Fagessay Vitenskap og psykologi Folk blir bedre Hva vi kan lære av menneskers egne erfaringer med vekst og positiv ut vik ling ved alvorlige psykiske lidelser Bedring handler om levde liv. Det handler

Detaljer

Anvendt positiv psykologi:

Anvendt positiv psykologi: Anvendt positiv psykologi: Et metateoretisk perspektiv Øystein Søraas Grimsgaard Innlevert som hovedoppgave ved Psykologisk institutt Universitetet i Oslo Våren 2009 Anvendt positiv psykologi: metateori

Detaljer

Kritisk psykologi røtter og framtid 1

Kritisk psykologi røtter og framtid 1 Nordiske udkast Nr. 1 2012 3 Ole Jacob Madsen Kritisk psykologi røtter og framtid 1 Resumé Denne artikkelen gir en oversikt over kritisk psykologi sin historiske utvikling, utbredelse i nåtiden og utfordringer

Detaljer

Fiskeren som forsvant? En studie av avfolking, overbefolking og endringsprosesser i norsk fiskerinæring. Jahn Petter Johnsen

Fiskeren som forsvant? En studie av avfolking, overbefolking og endringsprosesser i norsk fiskerinæring. Jahn Petter Johnsen Fiskeren som forsvant? En studie av avfolking, overbefolking og endringsprosesser i norsk fiskerinæring Jahn Petter Johnsen Avhandling for dr.scient.-graden Institutt for samfunns- og markedsfag Norges

Detaljer

Not bad but dangerous!

Not bad but dangerous! Not bad but dangerous! Hvordan påvirker institusjonelle vilkår skjønnsutøvelsen i sosialarbeidernes praksis? En kvalitativ metasyntese 45 studiepoeng Svetlana Rotaru Vår 2012 1 The professions dominate

Detaljer

Verdiforskyvning i friluftslivet i lys av økologisk økonomi. Are Severin Ingulfsvann. Ph.D. dissertation submitted to

Verdiforskyvning i friluftslivet i lys av økologisk økonomi. Are Severin Ingulfsvann. Ph.D. dissertation submitted to Verdiforskyvning i friluftslivet i lys av økologisk økonomi Are Severin Ingulfsvann Ph.D. dissertation submitted to Bodø Graduate School of Business for the degree of Ph.D. University of Nordland I Abstract

Detaljer

Å flytte hjem igjen etter å ha bodd i fosterhjem

Å flytte hjem igjen etter å ha bodd i fosterhjem Bjørn Øystein Angel Å flytte hjem igjen etter å ha bodd i fosterhjem - en analyse av barns selvoppfatninger og livshistorier Doktoravhandling for graden philosophiae doctor Trondheim, august 2009 Norges

Detaljer

As The Two Towers Fell

As The Two Towers Fell Lunds Universitet Avd. For litteraturvetenskap, SOL-centrum Handledare: Elisabeth Friis 2013-01-17 Johanne Svendsen Rognlien LIVK10 As The Two Towers Fell En analyse av Don DeLillos terrorverden i Mao

Detaljer

Praksis som kunnskapskilde

Praksis som kunnskapskilde Anne Moe Praksis som kunnskapskilde En studie av brukeres og hjelperes erfaringer Avhandling for graden philosophiae doctor Trondheim, juni 2010 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet

Detaljer

Småskrift. Lovlydighet. et steg mot autonomi og sosialt ansvar. Et essay om kriminalomsorgsmetodikk. Kåre E. Leiksett.

Småskrift. Lovlydighet. et steg mot autonomi og sosialt ansvar. Et essay om kriminalomsorgsmetodikk. Kåre E. Leiksett. Småskrift Lovlydighet et steg mot autonomi og sosialt ansvar Et essay om kriminalomsorgsmetodikk Kåre E. Leiksett Oslo, juli 2005 Nr. 2/2005 Lovlydighet et steg mot autonomi og sosialt ansvar Et essay

Detaljer

Å åpne for en annen verdensorden

Å åpne for en annen verdensorden Norsk Litteraturvitenskapelig Tidsskrift Vol 14, Nr 2, s. 171 186 Universitetsforlaget 2011 Å åpne for en annen verdensorden En lesning av Geir Gulliksens roman Tjuendedagen 1 Wencke Mühleisen NFK Universitetet

Detaljer

nøkkelbegreper NAV-reformen, sosialarbeider, diskurs, sosialt arbeid, profesjon

nøkkelbegreper NAV-reformen, sosialarbeider, diskurs, sosialt arbeid, profesjon fagartikler nøkkelbegreper NAV-reformen, sosialarbeider, diskurs, sosialt arbeid, profesjon Anita Røysum Stipendiat, Høgskolen i Oslo, Avdeling for samfunnsfag anita.roysum@sam.hio.no Nav-reformen: Sosialarbeidernes

Detaljer

Inkludering og spesialpedagogiske tiltak motsetninger eller to sider av samme sak?

Inkludering og spesialpedagogiske tiltak motsetninger eller to sider av samme sak? Inkludering og spesialpedagogiske tiltak motsetninger eller to sider av samme sak? Kjell-Arne Solli I denne artikkelen stilles spørsmålet om spesialpedagogiske tiltak fungerer som en støtte eller en barriere

Detaljer

Beyond budgeting og budsjett. i service- og produksjonsvirksomheter

Beyond budgeting og budsjett. i service- og produksjonsvirksomheter Kandidatavhandling Cand. Merc Økonomistyring Forfatter: Frode Dammen Tyssebotn Eksamensnummer 283006 Veileder: Margit Malmmose Peyton Beyond budgeting og budsjett i service- og produksjonsvirksomheter

Detaljer

Psykoterapi i utvikling. Randi Ulberg, Anne Grete Hersoug og Tormod Knutsen

Psykoterapi i utvikling. Randi Ulberg, Anne Grete Hersoug og Tormod Knutsen Psykoterapi i utvikling Randi Ulberg, Anne Grete Hersoug og Tormod Knutsen Redaktører Akademika forlag 2012 Akademika forlag 2012 ISBN 978-82-321-0015-6 Det må ikke kopieres fra denne boken ut over det

Detaljer

Intet nytt under solen? På syttitallet. Evidensbasert mindfulness so what? There is a hype out there. ..eller?

Intet nytt under solen? På syttitallet. Evidensbasert mindfulness so what? There is a hype out there. ..eller? There is a hype out there. Evidensbasert mindfulness so what? Tor-Johan Ekeland Professor dr.philos. Høgskulen i Volda og Molde Intet nytt under solen? På syttitallet ACEM..eller? AKMED 1 Det som er nytt

Detaljer

Brukermedvirkning i familiebehandling-

Brukermedvirkning i familiebehandling- Margareta Lewis Brukermedvirkning i familiebehandling- Med Klient -og resultatstyrt praksis (KOR) som eksempel Masteroppgave i Familiebehandling MFB 301 Høgskolen i Oslo og Akershus, Fakultet for samfunnsfag

Detaljer

Øyvind Jøsok. Personlig utvikling av ledere.

Øyvind Jøsok. Personlig utvikling av ledere. Øyvind Jøsok Personlig utvikling av ledere. En kvalitativ intervjustudie av erfaringer fra ledere som har brukt kameratvurdering som ledd i personlig utvikling. Master i organisasjon og ledelse, spesialisering

Detaljer

Pedagogikk, tid og individualisering

Pedagogikk, tid og individualisering Utbildning & Demokrati 2011, vol 20, nr 2, 113 134 Pedagogikk, tid og individualisering Herner Sæverot Education, time, and individualisation. This article makes use of the concept of time as an analytical

Detaljer

Sykepleiere i alternativ behandling.

Sykepleiere i alternativ behandling. Sykepleiere i alternativ behandling. Hvorfor velger offentlig godkjente sykepleiere å tilby alternativ behandling? Berit Johannessen Avhandling til fremstilling for dr.art. graden, 2006 Universitetet i

Detaljer

Følger vi med? Hvordan kan BUP bruke kunnskap fra behandlingsforskning? Hanne Kristensen, RBUP Øst og Sør

Følger vi med? Hvordan kan BUP bruke kunnskap fra behandlingsforskning? Hanne Kristensen, RBUP Øst og Sør Følger vi med? Hvordan kan BUP bruke kunnskap fra behandlingsforskning? Hanne Kristensen, RBUP Øst og Sør Fra kart til terreng Hvordan skal vi greie å følge med? Hva er det vi egentlig vet fra behandlingsforskningen?

Detaljer

Alle trenger jo noen å støtte seg til innimellom

Alle trenger jo noen å støtte seg til innimellom Alle trenger jo noen å støtte seg til innimellom - en brukerstudie om selvstendighet, mestring og boligsituasjon. Masteroppgave i sosialt arbeid av Nina Petersen Reed Trondheim, januar 2015 Institutt for

Detaljer

Erfaringer fra veien ut og inn i fellesskapene

Erfaringer fra veien ut og inn i fellesskapene Erfaringer fra veien ut og inn i fellesskapene En kvalitativ studie om hva som bidrar til deltakelse i fritidsaktivitet blant mennesker med psykiske lidelser AV: HANNE TRETTERUD LUND OG GRO KILLI HAUGSTAD

Detaljer

Forord. Fannrem, 20. mai 2013. Kristin Arnesen

Forord. Fannrem, 20. mai 2013. Kristin Arnesen Forord Denne masteroppgaven utgjør den avsluttende delen av min mastergrad i økonomi og administrasjon ved Handelshøyskolen i Trondheim. Omfanget av oppgaven utgjør 30 studiepoeng og er skrevet innenfor

Detaljer