Grane kommune Møtebok Møte i Møtedato: Møtetid: Møtested: Formannskapet :00 Formannskapssalen Møteleder Møteinnkalling

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Grane kommune Møtebok Møte i Møtedato: Møtetid: Møtested: Formannskapet 22.01.2014 09:00 Formannskapssalen Møteleder Møteinnkalling"

Transkript

1 Grane kommune Side 1 av 19 Møtebok Møte i Formannskapet Møtedato: Møtetid: 09:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 17. januar 2014 Fraværende representanter Møtende vararepresentanter Til stede Andre som møtte Rådmann Lars E. Kapskarmo Saksnummer 001/14-005/14 Merknader til protokollen Innkalling og saksliste godkjent Underskrifter

2 Side 2 av 19 Møtebok Sak nr. Sakstittel 001/14 Referatsaker 002/14 Delegasjonssaker 003/14 Søknad om økonomisk støtte - Grane Samfunnshus - Klagebehandling 004/14 Ny pensjonsordning for folkevalgte fra 1. januar /14 Årsrapport for Næringsfond - Vefsna for 2013 Til Innkalling og saksliste. Info om at Margrethe Jønsson kommer kl for å informere om evt. ny søknad for videreføring av Verdiskapningsprogrammet, vedrørende arbeidet med Regionalpark Vefsna, samt status om Bolyst-prosjektet og relaterte oppdateringer. Roald og Bastholm fra Nordland Fylkeskommune ankommer kl for å presentere planforslaget for Regionalplan for Vefsna I tillegg er det Åpent møte i kveld i KS-salen for kommunene Vefsn, Grane og Hattfjelldal. Ansvarlig er NFK. Gjelder Regionalplan for Vefsna. ORIENTERINGER: Ordfører Bjørn Ivar Lamo: : Nordlandskonferansen. Hovedtema var kommunestruktur, noe de fleste innledere kretset rundt i sine innlegg. Jeg hadde også et møte med fylkesråd vedrørende arbeide med forvaltningsknutepunkt / kompetansesenter i Grane. AU i IHR hadde møte den 14 hvor vi spilte inn saksforhold som vi ønsker støtte om regionalt. Fra Grane signaliserte jeg at vi må få et samlet trykk for fremdrift for ny E6 på Helgeland. Fornyet støtte til arbeide med forvaltningsknutepunkt i Grane spiltes inn, dette skulle følges opp i neste ordførermøte. Vi har hatt et par samhandlingsmøter mellom Grane, H.dal og Vefsn for å se på muligheter for større samhandling, herunder styringsgruppe møte med rådmennene vedrørende regionalpark. Britt Aune Olsen: - Info fra deltakelse i siste samling på Omdømmeskolen. Deltok sammen med Anita Mellingen og Margrethe Jønsson fra Bolystgruppa. Viktig satsing, men nå må vi enes om veien videre! Utvidet info på neste KS-møte i feb jan. Inspirasjonskveld på Grane samf.hus, Vegset. Bolyst, presentere lag og foreninger mv jan. Deltok i kurs på Frivilligsentralen i Vefsn sammen med 10 andre fra Grane. Gjaldt etablering av Seniorklubb i respektive kommuner. Mål: Utvide/øke kompetanse innen dagens IT-teknologi ift. bruk av sosiale media,, nettbank ++. Oppstart tirsdag 11. feb. i Grane.

3 Side 3 av 19 Monica Hoff: - Spørsmål vedr. tilføring av nye medlemmer til Bolystgruppa. Rådmann sjekker ut vedtak ift. nevnte, og får gruppa organisert slik vedtatt. - Bygging av leiligheter for utleie. Muligheter / behov og hvordan organisere og finansiere må besluttes. Ref ordninger i Husbanken, samt annen statlig støtte ifm. behov for bosetting av flyktninger med innvilget oppholdstillatelse. Kolbjørn Eriksen: - Skilt Grane kommune på Tosenvegen bør skiftes ut. Rådmann melder skade/hærverk til SVV. - Etterspør fortsatt regnskap for avholdt VM i fluefiske aug Spesielt viktig ift. delaktige kommuners garantidel på filmproduksjonen. - Etterspør status KOA og framtidig drift av kjernevirksomhet samt Leirskoledelen. Ordfører inviterer lokalt ansatt daglig leder, Berit Rise, til å gi en info til FS. - Hva er status bevilgede Boligtilskudd for 2012 og 2013? Rådmann informerer om status på neste møte i Fondsstyret, 5. mars Spørsmål vedr. utgravd problem tomt i Vassbekkmoen, der kjøper fikk tildelt ny tomt grunnet problematiske grunnforhold, samt økonomisk kompensasjon for utført arbeid. Status: Gjeldende tomt er nå en sak for Grane kommune som eier, og med ansvar for nødvendig sikring/ utbedring / klargjøring for evt. nytt byggeprosjekt. Tor Stabbforsmo: - Div ifm. boligtilskudd til nye boligbygg i Grane og generell finansiering. Tøffere krav fra lokale banker ifm. finansiering. Markedspriser lokalt legges til grunn ved innvilgelse av banklån. Gjelder også for næringslivet. Sett ift. nevnte ser det ut som at nivå på tidligere års innvilgede Boligtilskudd, ble satt ganske godt. Rådmann Lars E. Kapskarmo: - Informerte om pågående forhandlinger mellom KS og lærernes organisasjoner om lærernes arbeidstid. Mandatet til KS er gitt av Hovedstyret. Nytt tilbud nr 2 er som følgende: Undervisningspersonalets samlede arbeidsoppgaver utføres innenfor årsverket på 1687,5 timer fordelt på 45 uker. Undervisningsomfanget fastsettes på den enkelte skole etter drøftinger. Det tas utgangspkt. i årsrammene for undervisning. Det skal tas hensyn til arbeidsmengde, gruppestørrelse, erfaring, alder, oppgaver mv. Undervisningspersonalet gis tilstrekkelig tid til for- og etterarbeid og faglig ajourføring. Viser eller til utleverte papirer. Forhandlinsfrist er fk. fredag. Hvis ikke enighet, blir lærernes arbeidstid en del av årets Lønnsforhandlinger. - Grane med Nye Øyne. FS-sak 079/13. Invitasjon til å utrede saken sendes hhv eks Rådmann i Rana, Sigmund Johnsen og eks øsj i Bodø, Sveen. De inviteres til neste FS-møte for å gi et tilbud. Hva vi konkret etterspør pol/adm må gjennomgås for kontroll. - Tilsetting av ny prosjektleder for implementering av Fylkesdelplan Lomsdal/Visten. Espen Grønsdal er tilbudt 1,5 års engasjement. Møter her med familie primo feb. - Innfasing av nettbrett til KS. Grunnopplæring/Innfasing planlegges tatt primo feb. via Komitemøter.

4 Grane kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID Saksbehandler: Dato Side 4 av 19 DATO- 14/35 14/132 Inger Lise Fløtnes Saksnummer Utvalg Møtedato 001/14 Formannskapet Referatsaker Refererte skriv og meldinger: Nr Dok.ID T Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel 1 13/4310 I Integrerings- og mangfoldsdirektoratet 2 14/59 I Fylkesmannen i Nordland Anmodning om bosetting av flyktninger i Klagebehandling - vedtak om ekspropriasjon i medhold av Reguleringsplan for Grane Treindustri Rådmannens innstilling: Referater/meldinger tas til orientering Formannskapet Behandling: Ref skriv fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, datert , Anmodning om bosetting av flyktninger FS ønsker en info fra/med IMD om muligheter her i Grane ift antall, støtte fra Staten mv. Ordfører/rådmann sjekker ut dette. Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. FS-001/14 Referater/meldinger tas til orientering.

5 Grane kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID Saksbehandler: Dato Side 5 av 19 DATO- 14/34 14/131 Inger Lise Fløtnes Saksnummer Utvalg Møtedato Delegasjonssaker DFS. 024/13: Søknad om skjenkebevilling for en bestemt anledning Grane Samfunnshus gis følgende skjenkebevilling: - Alkoholgruppe 1 øl Sted: Grane Samfunnshus, Vegset Dato: 26. desember 2013 kl Skjenkeansvarlig: Stedsfortreder: Bjørn Ivar Lamo, Trofors Ole Johan Bogfjellmo, Trofors Det påligger skjenkeansvarlig å sette seg inn i de regler som gjelder for skjenking av alkoholholdig drikk, bl.a. forbud mot skjenking til mindreårige og til åpenbart berusede personer. Vedtaket er fattet med hjemmel i alkohollovens 1-6 en bestemt anledning, åpent arrangement DFS. 025/13: Søknad om skjenkebevilling for en bestemt anledning Svenningdal Gammeldansklubb gis følgende skjenkebevilling: - Alkoholgruppe 1 øl - Alkoholgruppe 2 vin Sted: Folkets hus, Svenningdal Dato: 28. desember 2013 kl Skjenkeansvarlig: Stedsfortreder: Mikkel Midtdal Hepsøe, Trofors Marit M. Fagerbakk, Trofors Det påligger skjenkeansvarlig å sette seg inn i de regler som gjelder for skjenking av alkoholholdig drikk, bl.a. forbud mot skjenking til mindreårige og til åpenbart berusede personer. Vedtaket er fattet med hjemmel i alkohollovens 1-6 en bestemt anledning, åpent arr.

6 Side 6 av 19 DFS. 026/13: Søknad om ambulerende skjenkebevilling for en bestemt anledning Grane Ungdomslag gis følgende skjenkebevilling: - Alkoholgruppe 1 øl - Alkoholgruppe 2 vin Sted: Grane Ungdomshus Dato: 29. desember 2013 kl Skjenkeansvarlig: Stedsfortreder: Kjell Mellingen, Trofors Arnt Erik Theodorsen, Trofors Det påligger skjenkeansvarlig å sette seg inn i de regler som gjelder for skjenking av alkoholholdig drikk, bl.a. forbud mot skjenking til mindreårige og til åpenbart berusede personer. Vedtaket er fattet med hjemmel i alkohollovens 1-6 en bestemt anledning DFS. 001/14: Søknad om tilskudd til etablering i Grane kommune 1. Rune Daniel Nordlund gis et tilskudd på kr ,- til kjøp av Gnr. 48/26 i Grane kommune. 2. Mottakere av etableringstilskudd må være registrert i folkeregistret som bosatt i Grane kommune. 3. Mottakere av etableringstilskudd som flytter fra kommunen innen 2 år etter mottatt tilskudd, må betale tilbake en forholdsmessig del av tilskuddet. Vedtaket er i samsvar med gjeldende regler for tildeling av tilskudd i Grane kommune. DFS. 002/14: Søknad om tilskudd til etablering i Grane kommune 1. Lars Moheim gis et tilskudd på kr ,- til kjøp av Seljeveien 6 i Grane kommune. 2. Mottakere av etableringstilskudd må være registrert i folkeregistret som bosatt i Grane kommune. 3. Mottakere av etableringstilskudd som flytter fra kommunen innen 2 år etter mottatt tilskudd, må betale tilbake en forholdsmessig del av tilskuddet. Vedtaket er i samsvar med gjeldende regler for tildeling av tilskudd i Grane kommune. DFS. 003/14: Søknad om tilskudd til etablering i Grane kommune 1. Stian Sandstad og Ellen Thuseth gis et tilskudd på kr ,- til kjøp av Bregneveien 23 i Grane kommune. 2. Mottakere av etableringstilskudd må være registrert i folkeregistret som bosatt i Grane kommune.

7 Side 7 av Mottakere av etableringstilskudd som flytter fra kommunen innen 2 år etter mottatt tilskudd, må betale tilbake en forholdsmessig del av tilskuddet. Vedtaket er i samsvar med gjeldende regler for tildeling av tilskudd i Grane kommune. DFS. 004/14: Søknad om tilskudd til etablering i Grane kommune 1. Jonas Kappfjell gis et tilskudd på kr ,- til kjøp av Bakketun, G.nr. 63/144 i Grane kommune. 2. Mottakere av etableringstilskudd må være registrert i folkeregistret som bosatt i Grane kommune. 3. Mottakere av etableringstilskudd som flytter fra kommunen innen 2 år etter mottatt tilskudd, må betale tilbake en forholdsmessig del av tilskuddet. Vedtaket er i samsvar med gjeldende regler for tildeling av tilskudd i Grane kommune. Rådmannens innstilling: Delegerte saker tas til etterretning Formannskapet Behandling: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. FS-002/14 Delegerte saker tas til etterretning.

8 Grane kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID Saksbehandler: Dato Side 8 av 19 FE /24 14/107 Inger Lise Fløtnes Saksnummer Utvalg Møtedato 003/14 Formannskapet Jfr. delegasjonsreglement for Grane kommune, vedtatt i kommunestyret pkt. Søknad om økonomisk støtte - Grane Samfunnshus - Klagebehandling Trykte saksdokumenter: - Søknad om økonomisk støtte, Grane Samfunnshus - Delegert vedtak av Klage på avslag om støtte til innkjøp av bord og stoler Sammendrag: Oktober 2013 ble kommunen forelagt søknad om økonomisk støtte fra Grane Samfunnshus. De søkte om støtte til innkjøp av nye stoler og bord. Kostnadene var anslått til kr ,-. Søknaden ble behandlet på delegasjon av Kulturleder, og følgende vedtak ble fattet: Søknad fra Grane Samfunnshus om kommunal støtte til innkjøp av nye stoler avslås. Årsaken til dette er manglende midler på grunn av kommunens økonomiske situasjon. Grane kommune ønsker å gjøre oppmerksom på at samfunnshuset har mottatt kr ,- i driftstilskudd og kr ,- i kulturmidler fra Grane kommune i inneværende år. Søknad om støtte er også sendt ut til andre andelshavere i Grane samfunnshus, og samfunnshuset har fått innvilget følgende støtte: - Trofors Sanitetsforening kr ,- - Grane Bridgeklubb kr ,- - Grane IL kr ,- - Granerevyen kr ,- Samt at det er forventet støtte fra Grane Arbeiderparti etter deres årsmøte. Vurdering: Klagen har innkommet lenge etter klagefristen, som er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til påført adressat. Ifølge Kasserer i Grane Samfunnshus har de aldri mottatt dette vedtaket og ber dermed om at klagen blir vurdert selv om den er innkommet etter klagefrist. Kostnadene på stoler og bord kom på kr ,-

9 Side 9 av 19 Rådmannens innstilling: Saken legges frem med 2 innstillinger: 1. Klagen tas til følge, og Grane kommune innvilger kr ,- i støtte til innkjøp av stoler og bord. Budsjettregulering: Kr ,- D Kr ,- K 2. Klagen tas ikke til følge Formannskapet Behandling: Ordfører Bjørn Ivar Lamo forespurte om sin habilitet grunnet sitt verv som Styreleder for Grane Samfunnshus. Han ble erklært inhabil. Rådmannens innstilling nr. 1, med følgende endring: Summen settes til kr ,-, fra FS disposisjonskto. (konteringer som i innst nr 1, med endring i summer). Enstemmig vedtatt FS-003/14 Klagen tas til følge, og Grane kommune innvilger kr ,- i støtte til innkjøp av stoler og bord. Budsjettregulering: Kr ,- D Kr ,- K

10 Grane kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID Saksbehandler: Dato Side 10 av 19 FA-X02 14/20 14/102 Anita N. Mellingen Saksnummer Utvalg Møtedato Kommunestyret 004/14 Formannskapet Jfr. delegasjonsreglement for Grane kommune, vedtatt i kommunestyret pkt Ny pensjonsordning for folkevalgte fra 1. januar 2014 Trykte saksdokumenter i arkivsaken: Nr T Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel 1 I KLP Forsikring Ny pensjonsordning for folkevalgte fra 1. januar 2014 Sammendrag: Pensjonsordningen for folkevalgte opphører fom og kommunen må velge om de skal ha en ny ordning for ordfører og folkevalgte. Det vil være mulighet for 2 alternativer, hvis kommunen/fylkeskommunen velger at de skal ha en pensjonsordning for folkevalgte. Det må tas en bestemmelse i hver kommune/fylkeskommune innen utgangen av mars Omleggingen skyldes endringer i forskift om pensjonsordninger for folkevalgte som trer i kraft 01. januar Vurdering: Det vil være anledning til å melde inn de folkevalgte i den ordinære pensjonsordningen for kommunens/fylkeskommunens ansatte med samme pensjonsregler som disse, men med noen få særbestemmelser. Alternativt kan kommunen/fylkeskommunen velge at folkevalgte skal innlemmes i en særskilt pensjonsordning etter mønster av den nye pensjonsordningen for stortingsrepresentanter og regjeringsmedlemmer. Kommuneloven 43 sier at kommunestyret kan opprette en egen pensjonsavtale for de folkevalgte. Det er altså ikke lovpålagt å ha en slik ordning. Kommunestyret skal ta stilling til: Hvorvidt kommunen fortsatt skal ha pensjonsordning for folkevalgte Eventuelt hvilken av de to alternative løsningene kommunen skal ha for sine folkevalgte Om ordningen også skal omfatte folkevalgte med mindre enn 1/3 av full godtgjørelse skal innlemmes (lavere innmeldingsgrense må vedtas særskilt av kommunen) Om de folkevalgte skal ha rett til AFP fra 62 år (må vedtas særskilt av kommunen, og finansiering blir som de øvrige ansatte). Bare aktuelt hvis kommunen har valgt at folkevalgte skal innlemmes i den ordinære ordningen for ansatte.

11 Dette medfører at kommunene/fylkeskommunene som ønsker pensjonsordning for de folkevalgte, nå kan velge mellom disse to alternativer: Side 11 av Innmeldelse i den ordinære tjenestepensjonsordningen for de ansatte Alderspensjon vil bli en brutto, livsvarig årlig ytelse, tilsvarende som for de ansatte i kommunen/fylkeskommunen, men med enkelte tilpasninger. Uføre- og etterlatteytelser vil også være som i den ordinære fellesordningen for de ansatte. 2. pensjonsordning etter mønster av ordningen for stortingsrepresentanter Alderspensjonen vil være en netto, livsvarig årlig ytelse. Uføre- og etterlatteytelser vil være som i den ordinære fellesordningen for de ansatte i kommunen/fylkeskommunen. Fra 01. januar 2014 vil alle aktive medlemmer i den nåværende pensjonsordningen for folkevalgte i KLP bli innmeldt hhv. Fellesordningen for kommuner og bedrifter eller i Fellesordningen for fylkeskommuner, med andre ord meldes de folkevalgte inn i kommunens/fylkeskommunens ordinære pensjonsordning i første omgang. Det vil også bli fakturert premie sammen med denne. Hvis kommunen/fylkeskommunen velger at de folkevalgte skal ha samme pensjonsordning som de ansatte, vil premien som betales være endelig. For de som velger at de folkevalgte skal ha en pensjonsordning etter mønster av ordningen for stortingsrepresentanter, vil den fakturerte premien bli à konto og det vil senere bli sendt etteroppgjør. Hovedpunkter for de folkevalgte ved innlemming i den ordinære pensjonsordningen for ansatte. Folkevalgte som innlemmes i den ordinære tjenestepensjonsordningen for kommunens/fylkeskommunens ansatte vil få tilsvarende pensjonsrettigheter som disse, dog med tilpasninger som følger av de særskilte bestemmelsene for folkevalgte. De særskilte tilpasningene som vil gjelde for folkevalgte fra er: Hoveddimensjoner i ordningen er 66 % alerspensjon etter 30 års opptjeningstid. Nedre grense for medlemsskap på 1/3 del av godtgjørelse for full stilling. Pensjonsgrunnlaget er den folkevalgtes samlede, faste godtgjørelse. Aldersgrensen er 70 år. AFP fra 65 år er en del av tjenestepensjonsordningen, mens AFP fra kan avtales. Pensjon opptjent i det tidligere folkevalgtordningen og pensjon opptjent i.h.t. nye regler fra samordnes i h.h.t. Samordningslovens 7. Grane kommune har hatt en pensjonsordning fram til i dag for ordførere, men når denne nå opphører må det tas stilling til om vi fortsatt skal ha en ordning videre framover og hvilken ordning som evt. skal velges, utfra de mulighetene som skisseres. Ordningen for ordførere har vært en veldig kostbar ordning og har utgjort ca. 49,33 % av lønn/godtgjørelse. Fellesordningen utgjør ca. 23,45 % av lønnskostnadene. Dermed er fellesordningen mye rimeligere enn den ordningen det har vært for ordførere tidligere. Ved evt. å velge den andre ordningen som for stortingsrepresentanter, vil denne kanskje bli en noe dyrere ordning og mer uforutsigbar med bakgrunn at det kommer etteroppgjør, men har ikke noe kostnadsoverslag hva denne ordningen vil komme til å utgjøre.

12 Side 12 av 19 Saken legges fram med følgende valgmuligheter gjeldende fom : Valgmulighet 1: Grane kommune innlemmer folkevalgte i den ordinære tjenestepensjonsordningen for kommunenes ansatte, men inngår ikke avtale om AFP fra år. Valgmulighet 2: Grane kommune innlemmer folkevalgte i den ordinære tjenestepensjonsordningen for kommunens ansatte, inngår avtale om AFP fra år, også for de folkevalgte. Valgmulighet 3: Grane kommune ønsker pensjonsordning etter mønster av ordningen for stortingsrepresentanter. Valgmulighet 4: Grane kommune ønsker ikke å ha noen pensjonsordning for folkevalgte framover. Ved å velge alternativ 1 vil Grane kommune ha en grei ordning også for folkevalgte videre framover. Hvorvidt de folkevalgte skal ha mulighet for å gå av med AFP mellom år kan diskuteres, men jeg har valgt den rimeligste ordningen for kommunen framover som har en god pensjonsavtale også for de folkevalgte. Mener at det er viktig at de også opptjener pensjon i den perioden de evt. innehar en godtgjørelse på mer enn 1/3 del av full stilling. Hvis vi ikke har noen ordning framover vil vi risikere at ingen vil inneha denne rollen i framtiden. Rådmannens innstilling: Valgmulighet 1: Grane kommune innlemmer folkevalgte i den ordinære tjenestepensjonsordningen for kommunens ansatte, men inngår ikke avtale om AFP fra år. Gjeldende fom Formannskapet Behandling: Ordfører Bjørn Ivar Lamo forespurte om sin habilitet. Han ble erklært habil. Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. FS-004/14 Innstilling: Valgmulighet 1: Grane kommune innlemmer folkevalgte i den ordinære tjenestepensjonsordningen for kommunens ansatte, men inngår ikke avtale om AFP fra år. Gjeldende fom

13 Grane kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID Saksbehandler: Dato Side 13 av 19 FE /74 14/104 Bjørn Ivar Lamo Saksnummer Utvalg Møtedato 005/14 Formannskapet Jfr. delegasjonsreglement for Grane kommune, vedtatt i kommunestyret pkt. Årsrapport for Næringsfond - Vefsna for 2013 Vedlegg: Økonomirapport, reviderte vedtekter for fondet. Sammendrag: Grane kommune fikk 60 millioner som kompensasjon når Vefsna ble vernet mot kraftutbygging i juni I tilsagnsbrevet fra Nærings og Handelsdepartementet følger et regelverk for bruk av midlene. De pålegg som Nærings og Handels departementet gir Grane Kommune i tilsagnsbrevet er oppfylt og gjennomført. Det gjelder de formelle vedtak i kommunestyre, vedtekter og plassering av pengene. Pengene er satt på rentebærende konto hos Helgeland Sparebank. Egne vedtekter for bruk og styring av fondet er vedtatt, vedtektene ble justert, presisert våren Formannskapet er av kommunestyre oppnevnt som fondstyre. Noen saker har hatt en slik karakter eller størrelse at de har vert tatt opp i kommunestyre. Grane Kommune informerer om fondet gjennom avis, bygdeblad og kommunens hjemmeside. Vi har laget et enkelt kompendie til bruk av fondstyre, saksbehandlere osv. Fondet er delt i to deler i forhold til rente betingelser hos Helgeland Sparebank. En konto som er låst i 5 år saldo pr kr Den andre brukskontoen er pr på kr Rentene for 2013 beløper seg til , i tillegg kommer kr ,- fra lånet til Svenningdal Trevarefabrikk, KOA, Delal Eiendom a/s og Trofors Veihjelp som vil bli godskrevet brukskonto ved regnskapsavslutning i Grane kommune. Avdrag på lån det samme. Forskutteringen på 3 mill kunstgressbane er nå tilbakeført fondet. Det er i 2013 avholdt 4 ordinære møter og behandlet 13 saker. Et par saker har vert av en slik karakter vanskelighetsgrad at det har vert flere runder rundt en enkeltsak som KOA og Delal Eiendom a/s. Når det gjelder KOA ble den også behandlet i kommunestyre.

14 Side 14 av 19 Fondstyret 2013 ~ Vedtak 001/13: Vefsnafondet - Tilskudd til Børgefjellskolen DA ifm salg til KOA Børgefjell Eiendom SUS. Grane kommune innvilger tilskudd fra Vefsnafondet på kr ,- til Børgefjellskolen DA. Utbetaling kan finne sted etter at flg forutsetninger er på plass: - Eiendomsoverdragelse til KOA Eiendom Børgefjellskolen SUS er fullført - Innovasjon Norge har sluttbehandlet status på sine låneforpliktelser til Børgefjellskolen DA Begrunnelsen er et ønske om å tilrettelegge for framtidig sysselsetting og bolyst i kommunen ifm framtidig drift- og aktivitet på Børgefjellskolen. 002/13: Vefsna fondet - Klage på vedtak i Fondstyresak 001/13, tilskudd til Børgefjellskolen DA ifm. Salg til KOA Børgefjell Eiendom SUS Klagen tas delvis til følge. Tilskuddet økes fra kr ,- til kr ,-. Forutsetningene gitt i Fondstyresak 001/13 står fast. Begrunnelsen for delvis å ta klagen til følge er at en ønsker å unngå bebudet konkurs. Videre vil en sikre leirskoledriften i samsvar med brev fra Nye Børgefjellskolen DA datert 16. feb.13. En forutsetter videre at driften i Nye Børgefjellskolen DA i perioden fram til skjer i nær samhandling med Grane kommune. 003/13: Bolysttilskudd til boligbygging i Grane kommune Trekning Presiseringer av regler / kriterier: Oppføring av bolig skal være igangsatt senest innen 1. juni det påfølgende år etter at tilsagn er gitt. Komplett byggesøknad skal være kommunen i hende senest 15. feb. et år etter at tilsagn er gitt. Det gis ikke bolyst-tilskudd til rivingsobjekt, oppføring av bolig etter brann, vei ombygging eller annet forhold som utløser erstatning Det åpnes for spredt boligbygging innenfor godkjent reguleringsplan, på godkjent utskilt tomt. Det gjelder ikke våningshus på landbrukseiendom. Det trekkes ut 5 søkere som tilbys bolyst-tilskudd, deretter de resterende som reserver i rekkefølge. Det stilles inntil kr 1,6 mill. til disposisjon fra Næringsfond Vefsna- kommunal delsom tilskudd for å stimulere til økt boligbygging i Grane kommune. Etter trekning vil disse vil få tilbud om bolysttilskudd: 1. Camilla Tverå og Morten Mikalsen 2. Tor Emil Nilsen 3. Hediye og Rahim Delal 4. Torhild Lamo 5. Anne Haugbakken

15 Reserver i prioritert rekkefølge: 1. Elin Paulsen og Åge Heggnes 2. Rune Stabbforsmo 3. Lena Solvang og Dan Ketil Hofstad 4. Andreas Johansen 5. Patrick Justad Henriksen Side 15 av /13: Vefsna fondet - Søknad om tilskudd fra KOA Eiendom as sus. KOA Børgefjell Eiendom as gis et tilskudd samlet på kr ,- for anskaffelse, videreutvikling og oppstart for framtidig drift av Bustadmoen, gnr 67 bnr 2 i Grane kommune. Tilskuddet innvilges i tråd med Standardvilkår for Etableringstilskudd og Bedriftsutviklingsstøtte fra Grane kommunes Næringsfond Vefsna, bedriftsrettet del, vedtatt i Kommunestyret i sak 44/09 den 16. desember /13: Vefsna fondet - Søknad om tilskudd og lån fra KOA Børgefjell as sus. KOA Børgefjell as sus gis et tilskudd på kr ,- til utvikling og tilpasning av lokaler og eksisterende bygningsmasse på Bustadmoen, til klargjøring for framtidig drift. Tilskuddet innvilges i tråd med Standardvilkår for Etableringstilskudd og bedriftsutviklingsstøtte fra Grane kommunes Næringsfond Vefsna, bedriftsrettet del, vedtatt i Kommunestyret i sak 44/09 den 16. des KOA Børgefjell as sus innvilges et ansvarlig lån på kr ,- fra Vefsnafondets bedriftsrettede del. Løpetiden settes til 10 år med inntil 3 års avdragsfrihet. Adm gis fullmakt til å framforhandle- samt utarbeide låneavtale ut fra gjeldende regelverk for vefsnafondet. Sikkerhet for lånet kobles til Betalingsgaranti fra morselskapet KOA as og/eller KOA Børgefjell Eiendom as. 006/13: Vefsnafondet - Søknad om lån fra Delal Eiendom AS 1. Det innvilges et lån fra Vefsnafondet på inntil kr ,- til Delal Eiendom AS Forutsetninger / betingelser er: Framlagt framdriftsplan datert for ferdigstillelse av nybygg gjennomføres. Delal Eiendom AS innfrir lån på konto pr , kr ,-. Det etableres pantesikkerhet i hele bygningsmassen med 1. prioritets sikring for Grane kommune. Betingelser er: Avdragstid: 10 år Rente: Nibor + 2 % Avdragsfrihet: 1 år Det framlegges driftsbudsjett for 2013 og 2014 for eiendoms- og driftsselskapet. Det etableres en avtale mellom Grane Næringsutvikling AS v/daglig leder og Delal Eiendom AS. En avtalefester en tett økonomisk oppfølging, herunder likviditetsplanlegging og at Grane Næringsutvikling AS v/daglig leder er den eneste med disposisjonsrett til byggelånskonto i eiendomsselskapet. Grane kommune gis rett til å utnevne styrerepresentant i selskapet Delal Eiendom AS.

16 Side 16 av Restutbetaling av tilskuddet skjer når revisorgodkjent prosjektregnskap for nybygget er framlagt. 3. Rådmannen sikrer at denne saken følges raskt opp. Fondstyrets medlemmer får relevant informasjon. 007/13: Søknad fra Brurskanken Rein om tilskudd fra Vefsna-fondet Brurskanken Rein innvilges et tilskudd på inntil kr ,- til produksjonsutstyr til foredlingsanlegg for reinkjøtt. Tilskuddet utgjør 20 % av samlet kostnad. Dersom kostnaden blir lavere enn antatt, vil tilskuddsbeløpet bli redusert tilsvarende. Tilskuddet innvilges i henhold til Standardvilkår for Generelle tilskudd, Etableringstilskudd, Lån og Bedriftsutviklingsstøtte fra Grane Kommunes Næringsfond Vefsna, Bedriftsrettet del. 008/13: Vefsna fondet - Søknad om lån fra Trofors veiservice as Trofors Veiservice as innvilges et lån fra Vefsna-fondet på kr ,-. Betingelsene er som flg: Avdragstid 6 år. Rente: NIBOR + 2% Adm utarbeider låneavtale for nevnte utlån, med virkning fra 01. april Hvis driftsavtalen med Esso Norge opphører- eller endres slik at forutsetningene for innvilget lån ikke lenger er tilstede, kreves lånegjelden innfridd. Trofors Veiservice as sender hvert halvår en statusrapport til Grane kommune som synliggjør de forhold som grunngis i søknaden om likviditetslån. 009/13: Garanti - TV-produksjon VM i fluefiske - samarbeidsavtale IEC in Sports Under forutsetning av at Vefsn- og Hattfjelldal kommune gjør likelydende vedtak, vil Grane kommune garantere for inntil kr. til TV-produksjon i regi av IEC in Sports fra VM i fluefiske Garantisummen belastes Vefsnafondet. 010/13: Søknad fra Monica og Gudmund Forsmo om tilskudd fra Vefsna-fondet Monica og Gudmund Forsmo innvilges et tilskudd på inntil kr ,- til etablering av konseptet Vefsna Lodge. Tilskuddet utgjør 20 % av samlet kostnad. Dersom kostnaden blir lavere enn antatt, vil tilskuddsbeløpet bli redusert tilsvarende. Tilskuddet innvilges i henhold til Standardvilkår for Generelle tilskudd, Etableringstilskudd, Lån og Bedriftsutviklingsstøtte fra Grane Kommunes Næringsfond Vefsna, Bedriftsrettet del.

17 011/13: Vefsna fondet - Søknad om rentejustering på bedriftslån til Svenningdal Trevarefabrikk as. Side 17 av 19 Søknaden fra Svenningdal Trevarefabrikk om rentenedsettelse på lån kr 5,0 mill innvilget okt 2011 med 10 års løpetid avslås. Rente NIBOR + 3% opprettholdes ut fra en vurdering opp mot marked, sikkerhet og tilsvarende lån bevilget fra Vefsnafondet. 012/13: Søknad fra Monica og Gudmund Forsmo om tilskudd fra Vefsna-fondet Grunnet usikkerhet vedrørende status på disponible midler for Vefsnafondet for 2013, ref vedtatte statutter for Vefsnafondet, utsettes saken. 013/13: Vefsna fondet - Regulering mellom fond Innestående renter konto (Vefsnafond ) kr overføres bankkonto (Vefsnafond ) Opptjente renter 2013 overføres etter til samme konto. For å beholde gunstige rentebetingelser, skal bankkonto ha en saldo på minst 35.mill pr Til disposisjon i 2014: Opptjente renteinntekter 2013 med fratrekk Kommentar til noen av vedtakene / sakene: Vi gjorde i 2012 et vedtak om driftsstøtte til Grane næringsutvikling frem til Vi har her etablert en næringshage, som samarbeider opp mot tilsvarende i Mosjøen og Sandnessjøen. Vefsna fondet - Søknad om tilskudd og lån fra KOA Børgefjell as sus. Dette har vert en stor og viktig sak i Grane. KOA driver en virksomhet som gir tilbud til barn og unge som av ulike årsaker ikke kan bo hjemme over kortere eller lengre tidsrom, avlastning. I tillegg ligger det inne å videreføre leirskole driften på Børgefjell skolen. Etter langvarige forhandlinger med tidligere eiere, Innovasjon Norge, lokal bank og KOA kom vi frem til en løsning som kan gi og gir sysselsetning og drift av leirskolen og oppbygging av ny bedrift. Uten den økonomiske støtte vi med Vefsna midlene bidrar med hadde dette ikke gått. Lån og tilskudd til Delal eiendom a/s. Delal driver et spisested som har gått bra. I forbindelse med utbygging for å øke kapasitet og nytt pub tilbud gikk det i stå med kreditor. Vi fikk en situasjon hvor lokale entreprenører kom i vansker slik at så vel utbygger som innleide firma vaklet. Vi fikk til en ordning som løste hele saken og nå går bedriften meget godt og gir et godt tilbud til område. Vi følger bedriften opp fremover med økonomi styring og rådgivning. Bolystsatsingen har vert en suksess og skapt et godt engasjement. Vi vil ikke videreføre satsningen på tilskudd, men vil arbeide videre på andre områder.

18 Side 18 av 19 Grane, Vefsn og Hattfjelldal arrangerte VM i fluefiske med over 20 landslag. Vi gikk inn med midler for å få på plass tv produksjon. Tv sendinger som gikk på Norsk tv og ble distribuert til flere land i Europa med mer. Dette er et prioritert område å markedsføre da Vefsna forhåpentligvis vil bli friskmeldt i Monica og Gudmund fikk tilskudd for å etablere restaurant og overnatting i den gamle hovedhuset på Valryggen. Dette er et tilbud som vil være fornuftig i forbindelse med bygging av ny E6, samt i forhold til at laksen kommer tilbake. Vefsnafondet og utviklingen for Fondstyre vil gå igjennom hvilke midler som det er gjort vedtak på, men ikke vil bli utbetalt i første møte i Vi vil også se på de søknader som pr nå ligger på vent med bakgrunn i likviditet i forhold til selvpålagt øvre ramme pr år. Dette med bakgrunn i KOA saken, lånet på 5 mill. Arbeide med forvaltningsknutepunkt og etter hvert tilknytning til ny E6 må vi forsterke planarbeide rundt fremover for å nevne noe. Ordførers innstilling: Formannskapet Behandling: FS-005/14 Foreliggende Årsrapport for Næringsfond Vefsna tas til etterretning.

19 Side 19 av 19

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 9. Møtested: Kommunestyresalen. Møtedato: 12.06.2013. Møte i Fondsstyret / Kommunestyret. Møtetid: 18:00 15:30

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 9. Møtested: Kommunestyresalen. Møtedato: 12.06.2013. Møte i Fondsstyret / Kommunestyret. Møtetid: 18:00 15:30 Side 1 av 9 Grane kommune Møtebok Møte i Fondsstyret / Kommunestyret Møtedato: 12.06.2013 Møtetid: 18:00 15:30 Møtested: Kommunestyresalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring)

Detaljer

Grane kommune Møtebok Møte i Møtedato: Møtetid: Møtested: Formannskapet 23.11.2011 09:00 Formannskapssalen Møteleder Møteinnkalling

Grane kommune Møtebok Møte i Møtedato: Møtetid: Møtested: Formannskapet 23.11.2011 09:00 Formannskapssalen Møteleder Møteinnkalling Side 1 av 16 Grane kommune Møtebok Møte i Formannskapet Møtedato: 23.11.2011 Møtetid: 09:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 18. november 2011

Detaljer

Grane kommune Møtebok Møte i Møtedato: Møtetid: Møtested: Formannskapet 29.05.2013 09:00 Formannskapssalen Møteleder Møteinnkalling

Grane kommune Møtebok Møte i Møtedato: Møtetid: Møtested: Formannskapet 29.05.2013 09:00 Formannskapssalen Møteleder Møteinnkalling Side 1 av 24 Grane kommune Møtebok Møte i Formannskapet Møtedato: 29.05.2013 Møtetid: 09:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 23. mai 2013 Fraværende

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 20. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Formannskapet. Møtetid: 09:00. Møtedato: 26.06.2013. Ordfører Bjørn Lamo

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 20. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Formannskapet. Møtetid: 09:00. Møtedato: 26.06.2013. Ordfører Bjørn Lamo Grane kommune Side 1 av 20 Møtebok Møte i Formannskapet Møtedato: 26.06.2013 Møtetid: 09:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Ordfører Bjørn Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 20. juni 2013 Fraværende

Detaljer

Møteinnkalling. Grane kommune. Fondsstyret / Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: 12.06.2013 Tidspunkt: 18:00

Møteinnkalling. Grane kommune. Fondsstyret / Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: 12.06.2013 Tidspunkt: 18:00 Grane kommune Møteinnkalling Utvalg: Fondsstyret / Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: 12.06.2013 Tidspunkt: 18:00 Forfall meldes til Servicetorget tlf. 75 18 22 20. Vararepresentanter møter

Detaljer

Grane kommune Møtebok Møte i Møtedato: Møtetid: Møtested: Kommunestyret 07.05.2013 18:00 Kommunestyresalen Møteleder Møteinnkalling

Grane kommune Møtebok Møte i Møtedato: Møtetid: Møtested: Kommunestyret 07.05.2013 18:00 Kommunestyresalen Møteleder Møteinnkalling Side 1 av 38 Grane kommune Møtebok Møte i Kommunestyret Møtedato: 07.05.2013 Møtetid: 18:00 Møtested: Kommunestyresalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 30. april 2013 Fraværende

Detaljer

Møtetid: 09:00. Ordfører Bjørn Ivar Lamo. Tor Stabbforsmo, Kolbjørn Eriksen. Tor-Erik G. Hoff, Raymond Fagerli. Rådmann Lars E.

Møtetid: 09:00. Ordfører Bjørn Ivar Lamo. Tor Stabbforsmo, Kolbjørn Eriksen. Tor-Erik G. Hoff, Raymond Fagerli. Rådmann Lars E. Grane kommune Side 1 av 22 Møtebok Møte i Formannskapet Møtedato: 18.03.2015 Møtetid: 09:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 6. mars 2015 Fraværende

Detaljer

Grane kommune Møtebok Møte i Møtedato: Møtetid: Møtested: Formannskapet 30.11.2011 09:00 Formannskapssalen Møteleder Møteinnkalling

Grane kommune Møtebok Møte i Møtedato: Møtetid: Møtested: Formannskapet 30.11.2011 09:00 Formannskapssalen Møteleder Møteinnkalling Side 1 av 13 Grane kommune Møtebok Møte i Formannskapet Møtedato: 30.11.2011 Møtetid: 09:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 29. november 2011

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 51. Møte i Kommunestyret. Møtedato: 12.06.2013. Møtetid: 09:00-15:30. Møtested: Kommunestyresalen

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 51. Møte i Kommunestyret. Møtedato: 12.06.2013. Møtetid: 09:00-15:30. Møtested: Kommunestyresalen Side 1 av 51 Grane kommune Møtebok Møte i Kommunestyret Møtedato: 12.06.2013 Møtetid: 09:00-15:30 Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 6. juni 2013 Fraværende representanter

Detaljer

Grane kommune Møtebok Møte i Møtedato: Møtetid: Møtested: Kommunestyret 07.10.2014 18:00 Kommunestyresalen Møteleder Møteinnkalling

Grane kommune Møtebok Møte i Møtedato: Møtetid: Møtested: Kommunestyret 07.10.2014 18:00 Kommunestyresalen Møteleder  Møteinnkalling Grane kommune Side 1 av 35 Møtebok Møte i Kommunestyret Møtedato: 07.10.2014 Møtetid: 18:00 Møtested: Kommunestyresalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 30. september 2014

Detaljer

Møtetid: 10:00. Ordfører Bjørn Ivar Lamo. Åse Granmo Lisbeth Solbakken. Gunnar Mikalsen Tormod Thuseth. Rådmann Lars E. Kapskarmo

Møtetid: 10:00. Ordfører Bjørn Ivar Lamo. Åse Granmo Lisbeth Solbakken. Gunnar Mikalsen Tormod Thuseth. Rådmann Lars E. Kapskarmo Grane kommune Side 1 av 49 Møtebok Møte i Kommunestyret Møtedato: 18.06.2014 Møtetid: 10:00 Møtested: Kommunestyresalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 13. juni 2014 Fraværende

Detaljer

Møteinnkalling. Grane kommune. Møtested: Kommunestyresalen Dato: 29.02.2012 Tidspunkt: 18:00. Vedr. HelgelandsKraft v/ Ove Brattbakk

Møteinnkalling. Grane kommune. Møtested: Kommunestyresalen Dato: 29.02.2012 Tidspunkt: 18:00. Vedr. HelgelandsKraft v/ Ove Brattbakk Grane kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: 29.02.2012 Tidspunkt: 18:00 Orientering: Vedr. HelgelandsKraft v/ Ove Brattbakk Forfall meldes til Servicetorget tlf.

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 22. Møtedato: 09.11.2011. Møte i Formannskapet. Møtetid: 09:00 15:00. Møtested: Formannskapssalen

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 22. Møtedato: 09.11.2011. Møte i Formannskapet. Møtetid: 09:00 15:00. Møtested: Formannskapssalen Side 1 av 22 Grane kommune Møtebok Møte i Formannskapet Møtedato: 09.11.2011 Møtetid: 09:00 15:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 2. november

Detaljer

Med henvisning til forvaltningsloven 8, 3. ledd, vil en be om at beskjed om mulig inhabilitet blir meddelt Servicetorget.

Med henvisning til forvaltningsloven 8, 3. ledd, vil en be om at beskjed om mulig inhabilitet blir meddelt Servicetorget. Side 1 av 49 Grane kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: 16.10.2013 Tidspunkt: 18:00 Orientering: * For sak 030/13: Leder av Hovedkomiteen Jim Roger Mikalsen vil

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Røsvatn Dato: 09.05.2012 Tidspunkt: 12:00. Side 1 av 34

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Røsvatn Dato: 09.05.2012 Tidspunkt: 12:00. Side 1 av 34 Hattfjelldal kommune Side 1 av 34 Møtebok for Utvalg: Kommunestyret Møtested: Røsvatn Dato: 09.05.2012 Tidspunkt: 12:00 Medlemmer: AP - Asgeir Almås (ordfører) AP - Ann-Elen Sæterstad Olsen (representant)

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Fondstyret Møtested: Røsvatn Dato: 13.11.2013 Tidspunkt: 09:00 13:30. Side 1 av 33

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Fondstyret Møtested: Røsvatn Dato: 13.11.2013 Tidspunkt: 09:00 13:30. Side 1 av 33 Side 1 av 33 Hattfjelldal kommune Møtebok for Utvalg: Fondstyret Møtested: Røsvatn Dato: 13.11.2013 Tidspunkt: 09:00 13:30 Medlemmer: AP Asgeir Almås (Ordfører) AP Ann-Elen Sæterstad Olsen (representant)

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 23.03.2011 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 30

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 23.03.2011 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 30 Hattfjelldal kommune Side 1 av 30 Møtebok for Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 23.03.2011 Tidspunkt: 09:00 Medlemmer: AP - Asgeir Almås (ordfører) AP - Finn Ove Hofstad (varaordfører) AP -

Detaljer

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 27.03.2014 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 27.03.2014 Tidspunkt: 09:00 Rollag kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 27.03.2014 Tidspunkt: 09:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt forfall

Detaljer

Møteinnkalling. Grane kommune. Møtested: Laksforsen Turistcafé Dato: 15.12.2011 Tidspunkt: 10:00. Planprogram Vefsna v/ellen Schjølberg

Møteinnkalling. Grane kommune. Møtested: Laksforsen Turistcafé Dato: 15.12.2011 Tidspunkt: 10:00. Planprogram Vefsna v/ellen Schjølberg Grane kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Laksforsen Turistcafé Dato: 15.12.2011 Tidspunkt: 10:00 Orientering: Befaring: Planprogram Vefsna v/ellen Schjølberg Vefsnautstillinga Forfall

Detaljer

Møteinnkalling. Grane kommune. Side 1 av 27. Møtested: Formannskapssalen Dato: 19.06.2012 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Grane kommune. Side 1 av 27. Møtested: Formannskapssalen Dato: 19.06.2012 Tidspunkt: 09:00 Side 1 av 27 Grane kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Dato: 19.06.2012 Tidspunkt: 09:00 Forfall meldes til Servicetorget tlf. 75 18 22 20. Vararepresentanter møter

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 37/13 13/721 SALG AV KOMMUNALE SKOGSEIENDOMMER - ENDELIG BEHANDLING

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 37/13 13/721 SALG AV KOMMUNALE SKOGSEIENDOMMER - ENDELIG BEHANDLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Havnås Møtedato: 12.12.2013 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 69 82 44 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Unkervatn Dato: 12.12.2011 Tidspunkt: 18:00-21:00. Side 1 av 31

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Unkervatn Dato: 12.12.2011 Tidspunkt: 18:00-21:00. Side 1 av 31 Hattfjelldal kommune Side 1 av 31 Møtebok for Utvalg: Formannskapet Møtested: Unkervatn Dato: 12.12.2011 Tidspunkt: 18:00-21:00 Medlemmer: AP Asgeir Almås (ordfører) AP - Ann-Elen Sæterstad Olsen (representant)

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Møtedato: 25.08.2010. Møte i Formannskapet. Møtetid: 09:00-12.00. Møtested: Formannskapssalen

Grane kommune. Møtebok. Møtedato: 25.08.2010. Møte i Formannskapet. Møtetid: 09:00-12.00. Møtested: Formannskapssalen Grane kommune Møtebok Møte i Formannskapet Møtedato: 25.08.2010 Møtetid: 09:00-12.00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 18.08.10 Fraværende representanter

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 34. Møtested: Laksforsen Turistkafè. Møtedato: 16.12.2010. Møte i Kommunestyret. Møtetid: 10:00

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 34. Møtested: Laksforsen Turistkafè. Møtedato: 16.12.2010. Møte i Kommunestyret. Møtetid: 10:00 Side 1 av 34 Grane kommune Møtebok Møte i Kommunestyret Møtedato: 16.12.2010 Møtetid: 10:00 Møtested: Laksforsen Turistkafè Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 8. desember 2010

Detaljer

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya 27.02.2014 10.00. Møteinnkalling

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya 27.02.2014 10.00. Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya 27.02.2014 10.00 herredshus Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Røsvatn Dato: 20.02.2012 Tidspunkt: 19:00. Side 1 av 12

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Røsvatn Dato: 20.02.2012 Tidspunkt: 19:00. Side 1 av 12 Hattfjelldal kommune Side 1 av 12 Møtebok for Utvalg: Kommunestyret Møtested: Røsvatn Dato: 20.02.2012 Tidspunkt: 19:00 Medlemmer: AP - Asgeir Almås (ordfører) AP - Finn Ove Hofstad (representant) AP -

Detaljer

Møtetid: 18:00. Ordfører Bjørn Ivar Lamo. Oddvar Aaslid, Raymond Fagerli. Gunnar Mikalsen, Tormod Thuseth. Rådmann Lars E.

Møtetid: 18:00. Ordfører Bjørn Ivar Lamo. Oddvar Aaslid, Raymond Fagerli. Gunnar Mikalsen, Tormod Thuseth. Rådmann Lars E. Grane kommune Side 1 av 8 Møtebok Møte i Fondsstyret Møtedato: 19.02.2014 Møtetid: 18:00 Møtested: Kommunestyresalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 13. februar 2014 Fraværende

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Fondstyret Møtested: Røsvatn Dato: 30.04.2014 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 18

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Fondstyret Møtested: Røsvatn Dato: 30.04.2014 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 18 Side 1 av 18 Hattfjelldal kommune Møtebok for Utvalg: Fondstyret Møtested: Røsvatn Dato: 30.04.2014 Tidspunkt: 09:00 Medlemmer: AP Asgeir Almås (Ordfører) SV Bjørnar Hansen (varaordfører) AP Ann-Elen Sæterstad

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0021/03 03/00040 OVERTAKELSE GRØNNLISKARET, SØKNAD NÆRINGSFONDET

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0021/03 03/00040 OVERTAKELSE GRØNNLISKARET, SØKNAD NÆRINGSFONDET Karlsøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Banktun Møtedato: 31.1.23 Tid: 9 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Unkervatn Dato: 26.01.2011 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 33

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Unkervatn Dato: 26.01.2011 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 33 Hattfjelldal kommune Side 1 av 33 Møtebok for Utvalg: Formannskapet Møtested: Unkervatn Dato: 26.01.2011 Tidspunkt: 09:00 Medlemmer: AP - Asgeir Almås (ordfører) AP - Finn Ove Hofstad (varaordfører) SP

Detaljer