Ånsvrørn Tirsdag 12. mars 2013 Sandgotna skole, Lodde{iord

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ånsvrørn Tirsdag 12. mars 2013 Sandgotna skole, Lodde{iord"

Transkript

1 Ånsvrørn Tirsdag 12. mars 2013 Sandgotna skole, Lodde{iord Saksliste: 1. Godkjenning av saksliste 2. Valg av dirigent, sekretær og protokollunderskrivere :. Berebringer (st1,re, kurs, sportslig ) 4. Regnskap 5. Innkomne forslag og saker 6. Dugnadsregistrering - evaluering/endringer 7. Fastsettelse av kontingent (høst -13 og vår -14) 8. Kontrollkomit6 9. Budsjett 10, Valg

2 Styrets Årsberetning 2012 for Vestkantsvømmerne Styrets sammensetning Leder: Glenn Bjærum Nestleder: EspenSøreng Medlemmer og vara: Anita Tvedt Benedicte Kistoffersen Ingvild Øverland (kasserer) Ove Rødland Jan Kenneth Antun Linda Moen Olsen (selqetær) Jan Erik Dale Gunn Måkestad (vara) Valgkomit6l Heidi F. Hole Ame Kleppestrand Sissel Nygård Oddvar Straume (vara) Revisorer: KPMG Statsautorisert revisor Glenn Morken Havre. Kontrollkomit6: Bengt Ame Johannessen Frank Gullaksen Tone Lone (vara) Grunnlag ' Vestkantsvømmeme drifter sin virksomhet etter Norges Idrettsforbund sine verdier og holdninger. VS er i dag en MOT klubb. VS har vært etablert i toppen av norsk svømming og har i sin 21 årige histo e tatt 635 NM medaljer. Klubben har hvert år siden 1999 hatt svømmere kvalifisert for landslag og intemasjonale mesterskap. VS tilblr i dag svømmetrening i henhold til klubbens målsetting. Videre gjennomfører klubben svømmekurs, trenerutdanning og hjerte/lunge redningskus (HLR). Styremøter Det hax vært avholdt!! styremøter i 2012D013. Stlret ble konstituert 1' I tillegg har det vært gtennomført koordinerings- og arbeidsmøtet som ikke alle er protokollført.

3 Oppgaver som styret harjobbet med i året som har godt.. Stabilisert og utviklet klubbens økonomiske grunnlag gjennom fokus på søknad og sponsor arbeid. Innffft dugnadspoeng ordning. Systematisert ldubbdriften, med bruk av Dropbox for å samle all dokumentasjon elektronisk. Etablert faste møtepunkt for styre og stab. Samt utviklet samarbeidet med foreldre- og utøvere gjeffrcm møter r Videreført informasjonsflyen på hjemmesiden og på facebook for å forbedre informasjonsflyten og skape positivt omdømme for klubben. Videreført utdanning av trenerc, dommere og instruktører. Møteplanlegging og deltatt i offisiell minnemarkering i forbindelse med Alexander Dale Oen sin bortgang o Arangert 20 års markering i forbindelse med 17. mai, samt markering på mindre lokale stevner.. Avsluttet Oppdrag - badevaktordning terapibasseng og svømmehaller Fjell kommune.. Ansettelse av kurskoordinator og trener, i permisjons tid. Ansettelse av eksha trener ressurser som skal stltke alle nivå i klubben. Rekuttering av nye time ansatte trenerg og instuktører.. Representefi i Hordalard Svømmekets, med Espen Søreng. Det har vært avholdt 6 treningsleirer i år. Det har vært investert i nltt utstyr til de tre hoved bassengene. Det er etablert et Sportslig utvalg, som har drevet saksforberedelser til styret. Evaluering av dugnadsordningen Aktivitet I 2011 hadde vi 935 medlemmer I 2012: 912 medlemmer av disse er 176 aktive svømmerc. Klubben har ikke hatt noen alvorlige hendelser i inneværende periode. Det ha( vært registrert to idrettskader på utøvere. Sykefraværet for a[satte har vært la\,t i pedoden. Det har vært anangert 6 treninsstevner, 3 uapproberte stevner og I approbert.

4 Vurdering ay aktivitei i forhold til mål Målsettingen til soret er at VS skal værc en klubb for alle. \4dere er VS langsiktige mål å være blant landets beste svømmeklubber Styret mener at vi ilil i dag er en eliteklubb, og at det vil ta tid å bygge klubben tilbake til dette nivået. Klubben har i inneværendc periode utviklet seg i riktig retning for å nå målet. Styret har tydelig signalisert målsetningen til stab og medlemmer både gjennom ord og handling. VS har vært giennom et generasjonsskifte og dette har medført at vi har mistet noen eldre utøverc. Vi må fortsattjobbe aktivt med å bygge en klubb som kan utvikle utøvere som sportslig kan hevde seg på topp intemasjonalt vå, samtidig som vi satser på brcdden. Gle l-17s4th.^, jærum i',,^ 5 åw^t E,p# S"t*c J Nestleder Sltemedlem - -:t 4*i Ni.xz-jit Anita Tvedt Styremedlem Benedicte Kdstoffe$e Styremedlem C^,.I Ove Rødland Stlremedlem dt'råa u"".o Linda Moen Olsen Sty,remedlem b" ]kfu-*rø' ili Stvremedlem Jan Erik Dale Stl,remedlem Sandgoha, 12. mars

5 Sportslig rapport 2012 Vestkantsvømmerne Utfordrerne Vå Medlemmer Udordrer gruppen fikk ved oppstarten av året rykket 4 utøvere opp til rekrutt. 4 utøvere avsluttet sin svømmekarriere, Treningsgruppens medlemsantall holder seg stabilt på 20. Etter planen skal dette antallet ned mot 15 mot sommeren. Dette får å kunne sikre bedre kvalitet og større mulighet for individualisering av treningsopplegget for utøverne i treningsgruppen. Sievner Utfordrerne har vært godt representertpå flere stevner. - Reykjavikopen - Låmø - All Maritim - ISM - Sr NM -ÅM - BSF - Marinelyst - Mjøs svøm - NM langbane Mesterskap Under LÅMø VEST stilte Vestkantsvømmerne med 27 utøvere. Vi ble nest beste klubb med god poengsum på 2B poeng. Noe som utgjør Vestkantsvømmernes beste LÅMø plassering siden Under ISM oppnådde Vestkantsvømmerne flere gode resultater. Elida Hole ble giennom sin 50 meterbryst ranket blant Europas 25 beste utøvere født i Gjennom 50 fri kvalifiserte også Marius Solaat Rødland seg til Landslagets utviklingsgruppe. Under Sr NM stilte Vestkantsvømmerne med 3 utøvere. Til tross for lavt utøver deltakelse fra Vestkantsvømmerne klarte vi å kapre 2 finale plasser, Marius Solaat Rødland tok som klart yngstemann i feltet en I plass i finalen. Elida Hole tok også som klartyngste i finale feltet en god finaleplass med en ny 8. plass. UnderÅM stilte Vesrkantsvømmerne med 6 utøvere og fikk en 6 plass sammenlagt. Dette er en god forbedring fra 2011 hvor klubben tok en 16 plass. Klubben begynner å nærme seg målsetningen om å være blant de 5 beste under hvertåm. Under NM Langbane tok Vestkantsvømmerne 1 sølv og 1 bronse forjunior. For funksjonshemmede tok Vestkantsvømmerne 3 gull og fikk z.plass i klubbsammenheng Under Nordisk Ungdoms Mesterkapene var Vestkantsvømmerne og Norge representert gjennom Ma us Solaat Rødland. Her infridde han med 2 gull,1sølv og 2 bronse.

6 Utfordrerne 2. halvår Training: I arrived in Vestkantsvømmerne injune \ryhen I firstcamein, I wasn't impressed by the level ofthe training ethics the swimmers had considering the age and experience of the swimmers. So in August at the camp in Volda, I instaured new training rulesl and each time they were breaking a rule they had to do 5 push ups as a team, During the first week they did a lot of push up but within 2 weeks they got to incorporate the new rules. After a month, I could already see the changes in training. And now we are trying to impose that in the other groups so we get a better structure in training. This year, 2013, we need to get it implemented to all the groups. The rules are already adjusted for the groups but we need to get the trainers to put it in action. Competition: At the first swim meet we could see that the rules and the training had been good for the swimmers because a high percentage of them got to swim faster than their best times. Training went well and the swimmers were excited to go to NM in Stavanger. The swim meet went really good, We went there with 11 qualifed swimmers. We got many medals in the UM klass: Marius gold in the 50 fly/50 rygg/so cr/100 cr, silver 100 rygg bronze 100 fly; Elida silver 50 bryst; Girls silver 4x50 cr. In the NM klass: Marius silver 100 cr, bronze 50 fly/50 cr. Vestkant finished 5s overall iu the UM klass. In the NM klass we were 15s, On top ofthat all the swimme$ swam good and did their best times or close to their best times. So now we have 11 swimmers out of 17 that have a national qualification. {krav) 1 Golden Rules oftraining [Annexe]

7 Nextyear: Next year, I would like to have all ofthe swimmers from the challengers to be qualilied for a national competition. As for the team, we need to change the groups and re-adjust the krav to change groups. Get "krav" that are based on training performance instead of competition performance. The! as a team we can grow better and it gives the trainers objectives to obtain with their swimmers. This adjustment would be ready for the new beginning of the season in August. We need to have more activities between the challenger group and the recruit group. We need to do activities with the swordfish also. All those activities have a common goal ofbringing the club closer together and get better together. Those seem like small easy things to do but tiey take a while to put in place and to produce results. It is a long-term process and we need to do it to build a strong team, We need to continue on the road we are right now'

8 Annexe The Golden RULES vestkaart,intåx:_:r;l 5 n Jrder w,r::r on each wall Sta.: irom ti, * wåll ara iirish to tle wall. Touch with botlr hands an breasvfly. No one arm in fly swim, Breathe every 3 strokes in freestyle. No,rrath cn the tarst st.oke otf the wall in freeljly. No breath w:thout a stroke before lhe l!i:1. Finish witlr tae stroke you be3an 1h* *rghl wilh. No puili:rg on lie lan: rope. Cå{nt your }t.okes.

9 ,i]r.ar:,r rtt.lrmm..i.g av llrlkrulartr,r:trl :612: Antall svømmere: Før nyttår 2012 besto Rekruttgruppen av 20 svømmere og 3 hospitanter, Status etter nyttår er 23 svømmere og 7 hospitanter. Majoriteten av disse er jenter, 5 gutter. I løpet av det siste året har 3 svømmere rykket opp til Utfordrergruppen, hvor av to har svømt under UM-krav og en av disse svømmerne har tatt NM-krav på langbane. Trenerei Ansvarlig trener er Per Martin Mauroschat. Med seg har han hatt Kim Torry på 2 treninger i uken. Vikarierende trenere fra andre Vs-grupper er innom ved behov. Poengutvikling: Poengutviklingen er svært positiv i gruppen, Mange utøvere har passert 400 poeng på minst en øvelse. Gjennomsnittspoeng for hele gruppen samlet har steget til nærmere 370 poeng, et tall som for et år siden var på i underkant av 320 poeng, Treningsmengde og oppmøteprosent: Rekruttene trener 6 ganger i uken, 12 timer bassengtrening til sammen. Utenom dette kommer 75 minutter dryland på kanten og 2 timer basistrening i sal. Av leirer har Rekruttgruppen deltatt på hjemmeleirer og oppstartsleir i Volda, i tillegg til å ha vært på utenlandsleir i Sverige (+ stevne i Landskrona). Fokusområder! Fokus i Rekruttgruppen ligger på utvikling av Aerob kapasitet. I tillegg jobbes det aktivt med å utvikle utøverne i forhold til Utviklingstrappen. Detjobbes med alle svømmearter og mange av svømmerne jobber akti\,t med å videreutvikle teknikken sin. Utenom dette jobbes det med utvilding av sosialiserinå noe en er godt på vei med, meii gruppen er stor, og danning av kliti(er er ikke til å unngå. Det jobbes noe med mentaltrening, Bevisstgjøring av svømmeres valg står også svært sentralt. Det jobbes med selvkontroll, fokus, kontroll på pusterltme, visualiserin& autogen avspenning m.m. Stevnerapport: Rekrutter skal delta på stevner, det står i klubbens retningslinjer for deltakelse i Rekruttgruppen. Det medfører at samtlige utøvere skal ha løst lisens før deltakelse på stevner, I høstsesongen deltok 950/o av rekruttene på stevner. Målet for vårsesongen er at enda flere deltar! LANtø / ANtøl Sesongen 2012 deltok 9 svømmere fra gruppen på LÅMØ - en av disse klarte å kvalifisere segtil ÅMø. For årets sesong har undertegnede tatt med seg 12 håpefulle til Stavanger i tilleggtil4 hospitanter. En svømrner har kvalifisert seg videre til ÅMø i Fause i april med flere svømmere i nærhet av reserveplass. Leirerr Gjennom sesongen 2012 har Rekruttene hatt mulighet til deltakelse på 4leirer, i tillegg til påsketreninger i forbindelse ÅMø. Majoriteten av svømmerne deltar på de lokale leirene, mens det var 11 svømmere som dro til Sverige i 0or, Utviklingsmålsetning : - NM/UM-krav - Ha flere svømmere på topp i de yngste LÅMø-klassene og få flere medtilåmø - Kohesion og sosialisering i gruppen [på tvers av alder)

10 - Teknlsk utviklln8 - Ha god F nlngskvalltet og lvrlge svømmere - sttrre fokus på skadeforebyggerde arbeld Utfordringer i fr emtiden: Gruppens størrelse har nådd et punkt som begynner å bli sårbarl Det ligger ufordringer for hvordan dette skal løses i fremtiden. Spriket i alder har også blitt stort, eldste utøver er 17 år,yngste svømmer er 12 år. Direkte tilbakemelding og individuell oppfølging er også uffordrende.

11 ' 'r,.port sverdfirk Ågotnes; Sverdfisk har hatt tilbud om svømmetrening tre dager kvar veke på Ågotnes i 2012, de har også hatt basistrening fiedager i gymsalen. De har også hatt tilbud om basistrening på Sandgotna lørdager sammen med resten av sverdfiskgruppa i klubben, i tillegg til 2 timer svømming. Treningstida blei endra i forhold til tidligere år. Treningene starter 1730, med 15 min basis/landoppvarming først og svømming har startet ki Fredager basis i gymsal, svømming Antall sverdfisk på Ågotnes har variert gjennom året, det har vert i underkant av 20 svømmere på lista, og noke hospitanter fta sjøløve. Det er også sverdfisk som har hospitert hos rehutt. Etter sverdfiskgruppa blei lagt ned på Sandgotna har det komt svømmere derifra til treningene på Ågotnes, Dei har også reist til Askøy. Sverdfisk på Ågotnes har også trent på Askøy og Sandgotna om det har passet inn slik. På treningene har det vertjevnt frammøte på rundt l5 svømmere på kvat trening. Oftest flest på mandager og minst fredager. Antall svømmere på fredagstreningen har tatt seg opp utover høsten, noko som er kjempebra. Hospitanter fra sjøløver har det vert gjennom heile året og fredager er ein dag som sjøløver har fftt deltatt på, Det har også vert svømmere der som heilt tydelig har vert i feil guppe, men har fått lov til å trene med sverdfisk pga alder og venner. Dei har vist stor framgang og viser i slutten av året at sverdfisk er blitt rett $uppe. Vi har også jobbet med å fi alle til å betale lisens og vere med på approberte stevner. Det er sverdfisk som ikkje har vert heilt modne for oppgavene og som har deltatt på uapproberte stevner i stedet. Det skal vere gøy på stevner. I 2012 har vi i sverdfisk på Ågotnes hatt fokus på LÅMØ. Å få flest mulig svømmere med der og ha fokus på LÅMØ-øvelser på stevner. Der har resultert i eit rekordstort antall sverdfisk fta Ågotnes som var med til LÅMØ-vest i Stavanger Sverdfisk har deltatt på nesten alle "innenbys" stevner, og har hatt som vårens hovedmål mål Førdesprinten og høstens hovedmåi, Stordstevne. Begge hovedstevne var godt representert med sverdfisk fra Ågotnes, I og med at årets hovedmål var LÅMØ-vest har sverdfisk hatt ein eventyrlig ftamgang, med kjempeperser gjennom året, Svømmeme sjølv er blitt litt meir bevisst på øvelser og er forberedt på å svømme litt lengre øvelser. Dei har også blitt tryggere på seg sjølv og på stevner slik at antall disk på stevner har gått gradvis nedover. Sverdfisk har også vert på treningeleirer sammen med resten av klubben vinter-, sommer- og høstferie. De som hadde mulighet til å delta på LÅMØ fikk tilbud om å trene sammen med rekutt ijuleferien. Av alle gode prestasjonene i 2012 nevnes 4001M som Tobias svømte samt 800m fri som Tobias og Jenny svømte i desember som de prestasjonene som det "oser" respell av. Trenere har vert Ole og lris, med god hjelp av May-lren. Bjøm har også stillt opp som vikar ved fleire anledninger.

12 Sverdfisk Askøy, høsi 2012 / vår 2013 SverdfiskAskøy har hatt tilbud om trening fire dager hver uke, Trenings tilbud i har vært fordelt på Askøy og sandgotna. Mandag, Tirsdag og onsdag har det vært svømme trening på Askøt Lørdag har det vært felles trening for alle Sverdfisk gruppen på Sandgotna med basis og svømme trening. I terminen har det vært 18 Svømmere påaskøy og 5 svømmere fra Sandgotna som har trent på Askøy. Det har vært noe variert oppmøte på treningen med svømmere på treningen. GjertogHeidi Hole har bidrattved at de har værttrenere på alle Tirsdags treningene. Alle sverdfiskene har i perioden vist store fremgang svømmeteknisks og satt personlig rekorder fra stevne til stevne. Sverdfisk har hatt muligheten til å delta på totalt 15 approberte/ uapproberte stevner samt klubb stevne i terminen. Flere Sverdfisker kvalifiserte seg til LÅMø i terminen. Resultatene på LÅMø var veldig gode med personlig rekorder på alle Sverdfisker som deltok og flere medaljer. Tre Svømmere har rykket opp til rekrutt i terminen, 1 rykket opp i august og 2 i lanuar 1 terminen har det kommet opp 9 stk fra sjøløver til Sverdfisk samt at 3 stk har hospitert. I termine[ har Sverdfisk deltatt 3 treningsleire, vinteferie leir, oppstart leier oghøstferie leier. I slutten av høstterminen tokk noen av sverdfisk foreldrene initiativet til en sosial kveld med badning på badeland og mat på Vestkanten for alle Sverdfisk gruppene. Dette var et vellykket arrangement som svømmerne satt stor pris på. Takke til foreldre$uppen. Trenere for SverdfiskAskøy i terminen har vært: Kjell Sletaker - Hovedtrener Gjert og Heide Hole - treler på Tirsdager ]onas Sletaker - hjelpetrener,t.*slig.?pport Pir"ya/S;øløver Askøy 2012 I 2012 har svømmerne hatt tilbud om trening 3 dager i uken. Lørdager er også åpne for svømmere fra Sandgotna ogågotnes, og 2-4 svømmere har benlttet seg av dette tilbudet i tillegg tilaskøy sine Sjøløver/Pirayaer. Oppmøtet harvært bm på alle treningene. Trenerstaben har bestått av lrene, Kim Torry Jonas, Charlotte,lda Kristin ogvilde fordelt på de ulike dagene. Andre trenere har også vært innom første halvår, Fra høsten 2012 har vi måttet dele basseng med /yane svømmeklubb om mandagene. Dette har ført til utfordringer når det gjelder trenerkabalen siden vi har måttet dele gruppen opp i 2 økter. Det hadde vært ønskelig å holde gruppen samlet på en treningstid.

13 I løpet av året har 9 svømmere gått over til Sverdfisk, samt at 3 svømmere hospiterer hos Sverdfisk om onsdagene. Ved årets start besto gruppen av 12 Sjøløver og 15 Pirayaer. Ved årets slutthar vi 17 Sjøløver og 5 Pirayaer, Vihar fått et samarbeid med kursavdelingen nå på tampen av året hvor deltagere på crawlkurs får tilbud om å prøve seg i Pilaya gruppen parallelt med at de går på kurs. 3 deltagere benytter seg avtilbudet så langt. Vi håper dette tiltaket kan være med på å øke rekrutteringe[ til Pirayagruppen. Svømmerne har deltatt på uapproberte stevner ogpå leirer, Vi jobber med å øke deltagelsen på slike anangementer. Førjul hadde vi avslutning for gruppen på "Leos lekeland'. Det har vært avholdt 1 foreldremøte i løpet av året,

14 ÅR:l*ppxt l'l:l ptrryå oa sjøløvf'1åe orl:s :orl Ansvarlig trener : sonjavabø Piraya /sjøløve Andreas Nordvik siøløvet /Pftaya. Martine Dahle, piftya /siøløve Rikard Kval Piraya /sjøløve. Vi har også noen hjelpetrenere, som har livredningskurs Treninlsttrter mån-ons ogtors Både vår og høst sesong' Ved oppstart januar var det 11 piraya og 18 sjøløver' Sommeravslutt : I Juni var det 14 piraya og 77 siøløver' Ved oppstart høst 121De samme trenerne. Vi var da 14 stk Piraya og 18 sjøløver. Ved iulesluttvar det 14 piraya og 18 sjøløver. Opprykktil sverdlisk : 5 stykker.de harhospitert først' vi'n^'r fl"1t g"ntt" l.vntmed barn glennom åiet, 15 har sluttet og 18 nye har kommertil ' Av de nye eidet 13stk fra br/cr/ry kursene, 3 fra øygarden symjeklubb' og 2 rett inn, uten kurs, da de var for flinke til å gå på kurs' D-e beste som gikk på Br/cr/ry kurs fikk tilbud om å komme å trene med Pirayane parallelt med klursei. Dette har de sy[tes var veldig greit, og de fortsette som piraya etter endt kurs. itter endt B/C/R kurs får alle tilbud om å begynne som Piraya Da jeg er både trener og kursinstruktør er det ikke så skremmende f#barna å begynne hos Piraya på Ågotnes, etter endt vidregående kurs. tå uårr""ong"tiuut det fra Sangotna 7 stk,som kom på svømmeopplæring hos piraya Ågotnes. Basistrening I Sjøløvene og Piraya harbasis sammenigymsal en halvtime hver mandag. Ellers har de 15 min basis ved bassenget før svømming. Stevner :-Både piraya og sjøløver deltar på uapproberte stevner og egne internstevner ' Leirer : God deltagelse her også. f""mrnøtestatistift : Vi fø;r fremmøtestatistikk ' De fleste svømmer to dager i uken' Men flere kommer 3 dager i uken Mange barn driver med annen sport/aktiviteter også' pir#a kravr ne skal /bøt lære start,vendinger og avslutti crawl, rygg bryst og lære ' r"i.iiåiøfe"t i foo."dley (bølge i stedet for fly) Stupe brukbart og kunne- en del drills ' Siøløver- har samme kriv som piraya, men her lærer de i tillegg butterfly også' Det stilles også tidskrav for å rykke opp til sverdfisk på-frøt,.*"'"g* lt"" trenerne sirkulåit enmåned med hver gruppe' noe som var lære kt' Mvh Sonia Vabø

15 Årsrapport Piraya /sjøløver Sandgotna Sandgotna gir tilbud om to treninger i uken (tirsdag og torsdag) med tre trenere på kanlen. Vi har fullt basseng hver kveld med ca 20 piraya og 15 sjøløver Trenerne har vært: Nils-Einar Johansen, Thea Søreng og Marie Øverland Even Vedøy har vært trener på noen av torsdagstreningene i høst Før sommerferien var også Asgeir Fure Johansen og Lena Berland trenere Hver trening starter med en halv time basistrening på land. Deretter en time trening i vannet. Det har vært en positiv g.ieng med høy treningsvilje. Oppmøteprosenten er nærmere 900/0 Alle sjøløvene er med på uaproberte stevner. De aller fleste av pirayaene som har svømt dette året, nærmer seg sjøløvenivå. Det har også vært et godt samarbeid med kursavdelingen, noe som har resultert i at vi nå har fem nye pirayasvømmere. Nils-Einar Johansen

16 ,ii.::s*:rlditlg lra Kr:r..,r:'.lel:rgeu for Vestkantsvømmerne hadde i deltakere på svømmekurs, hvorav de aller fleste er barn. I tillegg til de ordinære svømmekursene ivår semesteret deltok Vestkantsvømmerne i Svømmeaksjonen 2012 hvor klubben gjennomførte 5 svømmekurs å 15 deltakere. Høsten 2012 ble en rekke nye initiativ satt i gang innenfor Vestkantsvømmernes kursvirksomhet. Nytt informasjonsmateriale (plakater, flyers m.m.) ble utarbeidet ot satt opp i svømmehaller og delt ut til skole og barnehager, noe som førte til at flere ble oppmerksom på vårt kurstilbud. På grunn av særdeles stor etterspørse I ette r Vestka ntsvøm m e rnes kurs på Askøy, ble kurstilbudet i Askøyhallen doblet fra 3 til6 timertotalt på søndat ettermiddag/kveld. Dette gjorde det mulig å tilby svømmekurs til flere. Vestkantsvømmerne startet for første gang opp svømmekurs i Sund Kommune i nyoppussede stranda Basseng i oktober I Bergen Vest og Fjell (Ågotnes) ble det høsten 2012, med støtte fra Norges svømmeforbund, startet en rekke samarbeidsprosjekter mellom skoler og svømmeklubben. Bla. ble det isamarbeid med sandgotna og Loddefjord Skole etablert et tilbud forflerkulturelle kvinner otjenter i bassenbet på sandtotna 5kole. På Askøy og isund ble det også satt itang svømmeopplærine for flerkulturelle. På Loddefjord skole og på Ågotnes skule (Fjell) ble det i samarbeid med skolene satt opp svømmekurs innrettet mot 5-7 klassinger med behov for ekstra svømmeopplærinb fo. å bli svømmedyktite. Det ble også satt igang et utvidet titbud med svømmekurs forvoksne. Nytt i 2012 er også at deltakere på videregående kurs ble invitert til å delta på vestkantsvømmernes interne svømmestevner på Ågotnes skule, noe som var populært med Bod deltakelse fra kursene. Disse ovennevnte initiativene ble godt mottatt og bidro til en betydelig vekst i Vestkantsvømmernes kursvirksomhet utover høsten. sentrale utfordringer for kursvirksomheten i 2012 var bl.a. knapphet på bassengtid og instruktører. Det ble avholdt flere instruktørkurs i 2012 med både interne og eksterne deltakere, noe som resulterte i åt flere nye instruktører ble tilgjengelig for klubben, særlig mot slutten av året. Bassengtid fortsetter å være en utfordring, da det per idat ikke ertilstrekkelig bassengtid til at alle som ønskerdet kan gå på kurs hos Vestkantsvømmerne. Detvilbliarbeidetvidere med denneog andre utfordringer framover.

17 Resultatregnskap Veslkantsvømmeme Driltshntekterog driftskoslnaalcr Note SAllsi,Dlekl r driltsiflt kt ^nan Sun drifsffileker t 70t [ I varekoritnadcr Lønrsko$nade. n1rn Anr n dri$skostnad Srrn drifskosnrader 4t E I)rin-{rcsular Finans inn(ektcr og fm!.n!ko3tnåahr Rcffeinntekt lfina:rsinnlckl Ronlctosuud Resullål av ltllrlfposlc! Ordinært resulta! r\rsresdnt or'efirringe r Ovedlrt adb:n cgcllkapital Srlr olc.fbringcr l t 1a I S lll 827 ttl 827 I l1 ll27 lll

18 Balanse Vestkallsvømmemc nicndclcr OlrktFnidler Notc 20tt 20ll For{rlrger Å re tirndriru.t Sun lirnlrhgsr t5 t qt{f l5l 878 r51878 l}arrliinrshuld. konurdcr o.l $un ordopsmidbr $rl} tierr},'br t.25' :6<) 2 Cto 615 I 't10 51!.l 5t6 8a': I 73t t-1t I?3t 73'

19 Balanse Vestkantsvømmeme Dgcnkåpilsl og glld OpptjeEt genkepilal Arnen egcnkapåal Sr.Eu oppricr( egenkapital Note l8ll I 023 ElE I Swn egenliapitåi r lE Gjcld Koflsiktig gfld Ska(ctrekk og ardrc lrckk kofisirtig gjeh ^rlrrn Sun korlsfttig g:cld SLrn g;elt lt Su:n cgcnkapitel og gi ld - 2 4t au$n den. i,..r "a. t'),,, 1, t ". -.-\^ /,tl z'- '*-dgeænrn Sqrclcdcr Neslbder 1f Anih T\ædl JanKenr th A hr.n SlrenEdlem /t,./,/0tr,tr..t/, {rr!\ill O\crhni Kåsseaer.l 1'nqe-li:r!-I lf)-, LiDda Mocn olsen Sg{crEdlem '" -,' JAll TNK I,AIC StyrcnEdbm ---- olp R"aEil- St)'rctrEdkm I

20 Vestkantsvømmerne Noter til regnskapet for 2012 Rcqnskansorinsiooer.{rrrcgnskpLt.r rr1!opp isarnsrar mr:d rcgrskaprlov.n ogpi rcgnskapsskikk lbr sr forctak å) D.ifisitnlelter Inrl.klslii.irg skier på lrctalirlistidsprn,(( t. Besltr av kiosksalg, kursitnlelile( sponsing og m.dlcmsiturtckl!r. h) Fordringcr fordr:rger eroppl'ød i balanrcn mcd fordringcns pålydcnde ener liadrag fur konstartcncog lorvcrlcdc tap c) Omlrps&idlrr/Ko.tsiktig grcld ( )lr tsprmid ler og konriktig gield onrfålrer nonnall posl.rson lorfaller:il bclaling irlncn ctt år eller blttansedagen. Omloprmidler vurderes til lalcate verdi av nnsktffclseskost og.ntnlr \,irkelig vcrili. \orc I - l.rnnrlostn. anl ll4!srllc. pod r lli6rflsrr. lin lil snsåtle Lørrskostnader Trcucrgodl&iorc!so lritclctbn Arbcidsg;\cravgift Andrc kostnrdseodlgjorchcr Sum 20t I : Z 2?, l t l 't ,n t32 Obligålorisk ljeneslepensjon For takct er Dliklistil å ha tjcncstcpcnsjonsordning cjter lov om obligalorisk tjereslcpensjon og ar persjonsordnirg som ti Ifi edsslillcr kravcnc i lo\en. Rclisjonshonorar Kostnadslod rer isjonshororar Ior 20 I 2 er kr I 8,615,- eks mva Notc 1- ItscnkDitål 20t lisenkapiral I 023 8lE ? r rl liacnkrditalsl.l2 1 8t I

21 Vestkaltsvømmerne Noter til regnskapet for 2012 Note 3 - Likvldcr Av iikvidc nidlcr cr lr 9?.19E bundne skane*elkhidler. Noae { - Drtlttlpnrekcr Sdl$irntdftr Hgøåndel / sl,cvner Kursinnlc*.ter Kioskinnkktcr Bingoinfltcktc. Sponsirg/rikkudd SDm ddfi.lntelder l21073l a {

22 Sne.ilikrlir. til Fsultrtr.gB k.p Veslkantsvømmerne ttl lct:; sar.(isl\\ljkl.r.\rcrl'rsr,l:ktlcl llr)r <0.r. ifr.(:drir 20l{} rlin1r ltr')l -l!l! :!!r.!r sl i:_.!r:ilter i :li 9.ro ce+r.i.l i losji-!lr$:1 Ng i llna, :.d:.'c$r.:r,1.'l :ilrr. s,1i.(isi\\'i M I J:li i\'1;iljt Sl tl:ri llll l..:ikrr.lii\ilr'r Jtl:; Krrt i rrri s'r,r:jr.,)irrlt:nr1: ltair ln ilclrr Li :reer,ol:1' rr r. -51I t,8t n4l i-13,00 -lr5 23('.0n -1Na11.51, s2399.i!j 810..!i) -J9ar 0:4,?,r -t0.1rst]_:ar.$l {la.il E0,tJ 'l I l,) St.nlrii. tro('rrr!!ilbllit -rr:)? 1r,l.l ilst.l i.ii\.rrls Knftrilr.tr i.lr: 3.111; 4\lrlllt()lI I il $itil)lt llll,li\llrll lt i9l:i, k rlul(r:.lllfjtr. -llj t ,28 -l 93J {31)0 l!.'nklltl VARI R I OR \I:) Rl 5\:(].r.i5r) tri,,) lnjjl:rrr Jcr l2{,65,00 4r 555O0 0,00 Ianrihstn{d.rin.nt 51tir! L!)NI I l:,,\\jå l il: J1r'!i fjnlli:t,t1}:ait:r 5:rlj t.i{i r 1,l lil r)i aar, \i() ti)o!f {ir,!2 a.!'t.\ll]i]ltt(]t t:u,mil],i i.;ta.\til Itsi]l\i.l.r.i!(,ir t 1vtr'nll:?. :,,:0 tti\ t-ss\,1 r)l'tt )tt li{ Lt\(, r r:t 16?. t I I I l90. rl rti 8{r.20 lt s$,3i ]i!!! O.t 2lrl,2r6..12 :t ljqol :rl I I r:.51? 602 ts2,9l.lrl)c iliil.v,ll l'r,ll l:;l L.l 4n "i.dl1,nr ni+ri.r slclncr '.!0:/,,t.i!\i.ri'({v!ii.r'fiiirlhghn1 'I i 1'J <JJ\:lcligilld I otrl!-rllcnlli.ll?0 InJrl:ltlllrris.lrilrlic. 'lilti 1$\i0r d \rlnirli.iho.r.!ln l,tiiis:r:iil.rrr.!.r..r 61!a : [r't L)K.1t.!.lt 6l] l0 1...,1.i,{1.,o ti2il tc.rib.'hlr.ring (-at n$iiitli*..i!'it 6,'',:,t I i.r.li ri..r:r'\lirt L vaai R ngjir Li)\lo8hl:Kvl!':i 1:t)ij ;r! c(rj) l( l{-rlrl1l 5J (}i,p('^yr firaili: (1,\!rRIK(tIrR4l)R^O\lil,R, "1i,' Ill(:ll)L t 1:: rl:t.sr ril119.,)t) JJli(,fl1r l ' ;.r6 3ar.tl I {r: Jl'rr,ot l9?5i_i,at) 11J3l.riJ

23 Spcs ifiksijon lil rcrdartftgdskap Vcstkåntsvømmerne t1 1i4t '7 i\ lt t IA\A.aX, KOnIC[tlr{ R Å\Dlli, lii)l;l li.{l)r't{ 'i 173.t "LzL1!ql t 1s99at72 0, t0 li !-0!tÅ!! Slrt ) A\')Rlr ltl,\ I i-lsn'l ':('ll il _:-L1jllu -u?9210-1r 4!9.6? $1 Nlt0 l,l\/\\st\\ l ( R ^\t)ld: 0,00 jl*t9:iq ,00 tl5i ltcller (;cb) i 1720,9:t 25 68,1.00 Owrfort ldncr e8enkrflål 896C O\ crfrn &rcn cllnkitilal 14122t fi7 - -ir:lr!.1! E2? I I l.l8

24 Sn rifikasjon til bqlxae Vestkantsvrmmeme 2$12 20ll titlj Siinn.\onlo,liiilf l:01 l..klrld:b,:rl!r rcjllr ;51 l3i 045, ,00 16?63_8J t52 87?,85 Onnkinis k{d! k.rt!tr1ø al. rto KoN t:\\ l.l.li l9:! il:nt :1625 l7 51ri9l Iti'. ltv tond 362i:: rrri02 1!:,2 ii?!lrl:\:n\crri:l.lr:.i88:al I9:1 SP\'traDi.Nona.16:8J:t.::laJ? spvl6:.t..i:.r::tl8 l9:t I931r Srll:lol:.t{.: l lrl <rclili{r'l I$t B1\<N\\tt l)i) r on!(,1t1 Lt:.li K( ):r 7!:.$.1 it9 sali,t5 r 2'76 iit,6i' 21t \ lt-122.t0 2?t lt:,i5 rt lrt.:2?! t.ll.ll 2 tal I ,86 2i!5! ;1i\Nr\ f(rl \li,\plill. Skåtrclr.lk or {ndn lrell t6 ir l{)t{sxt.rl!}i Rl.KK :;:8 (;rj l.t; ri$8 r,i'rg djrtur dftjr )1a,,t?:li (i!{1. ;..vli_ a:t{! (rusl,)t\ 2; J.. aitit 1\1r- alti\'lt,g::!. ai?a slilt t):(: irlr).(i 1\'(;tl:i 21':\ \Kll,l)ii,,!ilJj.(i Å\'(ill I l fl\ll,i'. (;rqri:;!rr{ rnrq r.'rnr r$.r,tr l,rl t -l 3it irt9,0: -l8lt 019, :l.O(: -l.l71t{)415 't:20i.rt 1!:t:.?l,1831J.31 -t la t r 1J2:l l! ll,1l -t 023 8t8,12 "J125J.0!,l::{,:-r_l l? 1n: i::lll!:ill lt3 855tt krrliillig gj.a.l ^nn.n l.'tg l l i.nirls \,)rxr.rd! t :J llr (:j.f!l:rr!i:r.rt.i!:! arl, i".oi!rtl li iiils arl2 il$jcril:!c*s,$rtra atl\ Pr.rirrxi$ t u-4 iimrcxj\ zrlt l)r![l.r.\losd.rdrlcoc) :rli Pr!'ri!rlt(or:erl.nrclic :rll, hcr,rl sqrercr 2t11 I'r.rier vx.:!rr \t:ihtlsrd V.:ltir^.r?tlE?orierltohilih:e{)r1 :t '1i..!.iullr$n 292? lldti.rnir\rr,.r1 11:.1 Sil'.Citrr.r*uNflr 2tl5 l]$cdldrkrn-:6j :t24. z'.)i't ^l.wni.!li:.acr!9icllr.d tr\\ :t:rl l-:,.rs. SrralÅ] :r1l v$le rirlrd :, 15 \,1 a:l!! Yita.::.r :tl(' Kri$&!.ift.l..r 39i0 lnri\!ln! anirnd :ri0 s(yr r)t(, r,r Rlt:l,f\(ir:it.:9tt n n$ l..silriqljj J -)tjti.crl -7 S$: :! 'I riil.0i) ':i0.i:l -itt:13-t) -21 I li.:: -l.t9le::-4:

25 Sp.rfrrujor dl bllrre VestkrntsYømnerne I\1 [trllt5ko\ I O DlÅi:Kf IRLM n-l. z0l2.ae4 6E :i!$s J9

26 Posterln gedokumenl.sjotr k a.l Vsllrd!ffitu Ireb.l Xndii D14 Olslrt!1ttm n.lpl{(lplbl Oiqtnu. n n{.nt plbl 8ra)Ol/trltdlnnll.glnhdbl 2oaoANNEI{ EGEiXAPIT L fal21.o7 w Vlb*l!n r lg!!d.t o$ni.rnb po.i!dng...l 'rfid pa!*tgruin.v llrldc. fr 4i lryøtlø,rzlatxl

27 l il KI,VC ved IIelg Sæle Svcllingen Dooc brclet sendes i forbiodclse med KPMGS royisjon av rcsnskp t lor Vestkanlsvomnrerc (hcretter "selskapct') for åtct som blc avsluttctdcn 31. dcsember20l2, nrcd del lormil å kunne konklude.c oln hyorvidl rc!$kåpct i det åhvescntlige eiret rcltviscn dc bjldc i samsvar mcd rcgnskåpsloven og god.cgnskpssli:kk i Nor8c. I lcrcttcr "gjeldende rammevcrli'. rf Vi bckrc*er trl Rcgnskap L Vi har oppl-lll vårl ansvar vcdrorcnde utarbcidclscn av rcgnskapcl so fåslsar j Yilkårene iilr revirj orsoppdragel i cn Sisjcm.nlsavlålon dalcri I , og rcgnskapet 8ir ct relt!;scnde bildc i sinr*nr ned ij!-tdendo r!fificvcrl. l. Vihige fornl,ietningcr ronl er brrrkr av oss ved utarhcidclstn åv rcgnskåpscrtjnratct, herund.r rcgnsk.psestimalc. milt iil vi*eligl,erdi, er rillr lige. l. All. trcddclser etlcr dalocn {bt re$}skapet og som cllcr&jeldendc rammclerk fiedfirrer korrilcting cller omtllc. cr lo ;gen.ller omlait. J. virliringcn av ikke-konigerl feilinfonnåsjorr er uvcrcntlig. både enke:tlii og sarnlcl lor rcgnllapct \cltsom hellct. En listeovcr ikke koniserl tei,intbrnarjon tn:ger som vedlcg! Opplyrflinger som er gilt J. Vihargilr revisor:. lilsanc til Ålle opplysninger. sonl vi hatkiennskap til. som errelelanle for ul.rrbeidelser a! rcgnstapet, som rcg$lapsrcgislrcringct. dokumcr]asion og andrc salcr,.lillcgg{opplj'sningcr3omrclisorhrlrbetlloml'inossforrevisionsforrrål,og. ubc$ensct tile0ng lil persoler i enhttrn so:r: dei ellcrrevisors ludering crrtdvc digå innhcrtc rc!iqlonsbcvis Fa. 6. lransåksjoncr r rcgistrc(; reg skapsposlcrog rcllchlcn i rc8nsktp!!. Vi ctkjenncr\'ån ^llc aorvat for dcn intcnrc koraollsom vi mcnercr nodvcndig lbtå utatbclde rcgnslapcr son ikke inneholde. \esentlig fcilnrfonnasjon. som lolge av feil cller mislighclcr. Vi cr spe\iclt oppmerksonr på vån ansvar for lrformingcn, ivcrkscltehcd ogvcdlikcholdct av intcrn kodlrolllbr å forhjndro og nvdcklo misligh ter 7. Vi hargil! rcvi"or opprysninscl c,m resultaicr)e ^v vårvurdertue 3v risikocn foråt rcgrr5kapcl kan inncholdc vescnlli8 1'cilinformaljon sorn folsc i! rrrislishcl.r. 8. V:I gillrevilorallc olplystrirgcr on x) e!$tucllc misljgheter eller mislankerom nrisligheler som vi er kjcnt ncd og soln kan la pivirkel cnhelen. ogsom inlolverer:. lcdelscrr. rnsattc sonr h.rcn bctydningsfu:l rollc i inlcm kotttoll. eller. andfi, hlor rnislighelen klrnne halten vesc ig virkning pi lcgnskåp.l.

28 b) clerturlle på(ander om nrisligteter cllernriltanke on ni$ligl,jlcrsom kan ha påvirlet crhcten! rcgnskop og som er iornmunii.rt a! Ånsåltc, tidlis re ansalie, anablilere. tihynjrrlrldigllclar cllcr a0d.c. L V i har gill relisor ofpllsfi irerer o alie ljcrlc li:lelllr ay månglendc olerlnldc:sc eller m;slanke on mrnglctdc ovcrholdclso r! lolcrog lbnkriller sam kan h.t bcl]'dnjng for ulalblidclscr a! rcgnskepct. \'idcrc hsr vi gitt rcvisor opplysnirrger on rlle kjcnte l'nktiskc cllcr Inu:igc sølstnål og lirat so m lan la hctldring lorrcgnjkapcl. sarnt reg.sklpsføn oecllcr opplyrt om delto i sårnslar mcd gieldcndc.rm m.\, c*. I 0. Vi iar gjlt rc'" isor opp lys'r irger orn ideriitel.n lil rttctcr i 0a:rståcnd. padcr og nllc lirrhold li1 nlt)rskendc panerog lran\ilsjoner nrcd di:se som!i crlj.nl med. Det cr lått tilslr.kkclig hcnslt til ogopplysl onr lorhokl ailnersfende prncr og lransålsjoncr med disse i ovcrcnssl.mmelse.rcd lravoc gicldendc ramnrevcr(. I L V i beii rctcr å ha oppry 1! vår plikl til å sorge iol ordcnllig og ovcrsikllig rcg istrcring og ddlumclrtarjon A! sctrkapcts rcgnslapsopplysningcr i samsvar mod lovog god bokførlngsslikk i Norge. I 2. Vi h rr Sjennomgåll årsresntk.rp t lirr 20 i 2 h.jor Kl'\lG har bislålt ncd dcr tckriske ularbcidcljcn a! irsrcgnsknpdt lril grunnlxgry infonndsjon rnofatl fra selskrpci. Vi crkiedocrvåi al)svrr i forirold lil rll lrsrc8dskaft sams!nrcr ncd sclslapels boklorirg, åndre oppl! sn irl,qcr og relcvanl beslutr ilrgcr ta(t av sclskrpcls lcdcllc. llerundc. gnrr')lågsmatctial, andrc opplyidingcr og!lrrderjrgcr i lb.h,)ld ljl norcn onr slatt. vi kjelrncr illctil lofiold lun bdrde vært lnedtatt eller frcrns{ilt på en nnnen målc. ll. Vi har gjcnnorngfut sclskaircls lignjugsl'rryir.r iirr 2012 bcslicndc a'!, selrx gilche m.d samlligc aktucllc vcdlcgg. hvor KPM(i har bislitlmcd den l.kniskc utårbeidllscn pii grurnlåg a\' iniinnaion ndtalt fra sclståpct. Vi erkjenner \td Ansvnr i lorhold lil at jrnholdct i lignirrgspapireoe med vedlegg cr f!llstcrdig. og korrellc, s nl v:lrlånrvar 1'or de sktlcrutslise vuderingcr og talg som crlan. vi kjcnicr ilkc lil tbrhold som buidt væn medlåil cllcr frcinstill på cn anncn rråte. V srkåntsvommcrc 54,rciedtt.:,r\c'icl- l(( t, :' i-,.,.1 Ingrild (tvcrlånd

29 KPMG AS Fåx l nrernel wur'wkpmg.o Enlerpr se \4VA Til årsmøtct i Vestkåntsvømmcmc REVISORS BtrRI'I"IiING Ut(alelse om årsregnskapet VihaJrevidert årsr gnskapet for Vestkantsvømmeme, som b stål av balansc per 3l dcscmbcr 2012 og restllatregnskap son1 viser et overskudd p^kt tor regnskapsår t åvsldiet per denne daloerl, og en bcskrivelse av vesc'ttlige a vendte regnskapsprinsipper og andrc noteopplysniiger. Stvets og daglig leders ansvo, for årsr.tglskapet Styret og daglig ledcrer ansvarllg for å utarbeidc årsrcgnskåpet og for at det gir ct roltvisende bilde i sarnsvar med rcgnskapslovens r.gler og god rcgnskapsskikk i Norge, og for slik int m kontroll som styr! og daglig leder finner nodvcndig lor å muliggiørc utarbeidelsen åv et årsregnskap som ikke inneholdor vesentlig leilhformasjon, verken som fblge åv nisligheter eller fcil. Revisors oppgaw og plikter Vår oppgave er å giuttrykk for en ftcning om dette atsregnskapet påbåkgrunn åv vår revisjon Vi har giennomfoft revisjonc'r i samsvar med lov, forskriit og god revisjonsskikk inorge, herunder Inlemational Standards on Audili g. Revisjonsstandardene krever åt vi etterlcver eliske krav, og plaoleggcr og giennoinfører revisjolen for å oppnå betryggende sikkefiet for at årsregnslapet ikke innch o lder vesentl ig feilinformasjon. F,n revisjon inncbærer utføtetse av handlinger for å innhente rcvisjonsbevis 1br beløpene og opplysningene i årsregnskapet. De valgte handlingene åvhenger 6v rcvisols skjønn, henuldct vurderingen ar isikoene lor at årsrcgnskapet inneholder vesendig feilinformasjon, enlen det skyldes nrisligheter eller f il. ved en slik risikovurd$ing tar revisor hensyn til den interne kontrollen som er rclevant lor foreningens uiarbeidclsc av et årsregnskap som gir et rettviscndc bjlde. Formålet cr å utforme r visjooshåndlingq som er helrsiklsmessige etter omstendishctcnc, men ikkc for å gi uttrykk for en mening om offektivitcten av foreningens i teme kontroll. E revision omihitcr ogsåen vurdering av om de anvendtc regnskapsprinsippene er h.nsiktsmessise, og on regekapsestimatene utarbeidet av ledelsen er rimelige, samt en vurdering av d n såmlede presentasjonen av al sregnskapct, Etter vår oppfalding cr iffihcntct revisjonsbevis tilstrckkelig og hcnsiklsnressig som gunnlag for vår konklusjon. Konklusjon Etter vår mening cr årsregnskapcl avgilt i samsvar med lov og forskrifter, og g:r et retfvisendc bilde av den finansiclle stillingen til Vcstkantsvømme cper31. desember 2012 ogav resultater lbr iegnskapsåret, som ble avsluttet pe. dgnne daloen i samsvar mcd regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norgc.

30 Uttålcbe om ovrige forhold Konkhts i on om års b eretn ingen Baserl på våx rcvisjon av årsregnskapet som beskrevet ov nfor, mener vi at opplysningene i åeberetningen om å.srcgflskapct og forutsetningen om fortsatt drifi I konsistente m d årsrcgnskåpet og er i sarnsvar med lov oe forskrifter. Konwusion ont rcgisteling og dokumeitasjon Basert på vår revisjon av å$.egnskapet som beskr vet ovenfot og kontrollhandli ger vi har funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard fot atteshsjonsoppdrag 0SAE) 3000 (Attestasjonsoppdiag som ikke er revisjon eller b grenset revisjon av historisk finansiell informasjod, mener vi at ledelsen, med unntal av fothold t som er omlalt i avsnitt t ovenfor, har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig rcgistrering og dokumentasjon av forcningens rebnskapsopplysninger i samsvar med lov og 8od bokføringsskikk i Norge Stsaume, 27. februar 2013

31 Til Årsmøte Vestkantsvømmeme 2013 I ønske om å bygge og utvikle klubben til å bli ledende innen svømme sporteq ser klubbens sittende ledelse at det er et behov for økt profesjonalisering og ansvars plassering. Frem til nå har vi hatt en ledelse som har utført esensielle oppgaver på rein dugnadsinnsats. Supporter utstr m.m har vært betalt av deo enkelte. vi ser at dette ikke vil kunne vare i lengden og dette vil kunne medføre til at en ikke får den nødvendige kontinutet og innsats som skal til for å ddve prosessen videre i riktig raning. Idealisme er viktig, men alene vil det ik*e være tilstrekkelig for å nå våre ambisiøse måls tning om utøvere i ol20l6. Styret har hatt en bred diskusjon vedrørende hvordan VS kan sike seg gode rammevilkår innen ledelse. Vi har landet på en konklusjon som vi tror vil giøe det lettere for klubben å sike nødvendig kompetanse og kontunitet på ledelse nivå. Vi be. om Åxsmøtets tilslutning til forslaget. FTV: 1. Styret i VS skal ff nødvendig representasjons matdell til bruk på stevner, samlinger og reiser m.m 2. Stlrets medlemmer skal tilstås lettelse i treningsavgift, intil en utøver. Dette for utføelse av oppgaven som de påtar seg. Lettelse i t.eningsavgiften er ment som en kompensasjon for det tottal ansvar som den enkelte påtar seg. Difrenisering av lettelsen skal gjenspeile at der en forskjell i oppgaver Om ikke årsmøtet setter difrensieringen, skal syret selv giffe dette i forbindelse med utmåling av egen innsats. 3. Lettelsen i teningsavgift, skal stlre behandles i forkant av hvert årsmøte og det skal fremkomme i årsmeldingen om det er gitt slik lettelse. 4. Stlra kan ikke keve lettels i treningsavgiften om det ikke er økonomisk forsvarlig for VS. Forslagstiller Glenn Bjærum Leder VS

32 Dugnad i Vestkantsvømmerne Veslkantsvømmerne b h stort sett drevet av egeninnsats av rnedlemmer i klubben. Foreldre og foresatte silter istyrel, arrangerer sievner, er reiseledere på utenbys stevnerfor svømmerne, afiangerer heningsleirene m.m. Vi har mange arbeidsoppgaver i klubben vår. Skalvigreie å holde kostnadene nede er viavhengig av at foreldre/foresatte stiller opp. For at alle skalkunne stille opp og bidra til tellessk apet, og forat ikke bare få personerstårfor alt arbeidet, har vi nå vedtatt et opplegg for dugnadsjobb. Det vilbliforventet en innsals hvert år pr. svømmerfamilie. Antall poeng som skalopparbeides er avhengig av hvilken gruppe svømmerneer i. Tjenes det opp formye poeng overføres overskudd av poeng til neste sesong. Erdet for lite opptjente poeng vildet blitilsendtfaktura på slutten av sesongen, formanglende poengoppljening. Oppgjør skjer islutten av hver sesong (vår ca. 30- juni/høst ca. 30. Des). Alle ikke reqistrerte poenq oår da ut. For lite dugnadsinnsals medførerat en blirfaktureftfor kr.60,- per manglende poeng. NB! Har en to eller flere bam og ikke harjobbet dugnad for 10 poeng, blir en fakllrert fullt for resterende beløp. F.eksi 1 sverdfisk + 1 rekrutt = 20 poeng. Har en jobbet dugnad for kun 5 av de '10, blir en fakturert med 20-5 = 15 poens (kr. 900,, Ved for mye dugnadsinnsats kan en velge:. Overskudd poeng kan en flttte max.10 poeng tilnesle sesong. Da kan man velge om man vilta "dugnadsfri' (ved full opptjent poengsats) NB!Det er DU som eransvarlig for å melde inn din aktivitet til <d Lrg n adsgenera len> Allregishering kun via skjema på!!!p]h4l4!.!cs$gr.!s!9tri!el!9jgldug-ded (men du må og passe på å bli krysset Lrt av sievne- /leiransvarlig, ved oppmøte, slik at d ug nadsgeneral får info om det{e (se info under)) Hver familie jobber dugnad for maks 10 poeng pr sesong, uavhengig om en har en eller flere svømmete, Alle medlemmer forplikter å være med på dugnadsordningen med en gang en melder seg inn i klubben. Unntak:. Når en starter etter '15. mai (vårsesong) og etter 15. november (høstsesong). Her begynner ikke ordningen før ved neste sesong. Nåren svømmer slutter, futfglbllsdalq ved faktureing av medlemskontingent for inneværende sesong, vildet!!eq bli eiterfakturert for manglene dugnadspoeng. Slutter svømmer Cl!!C!jb!b!!Sdq!9 ved fakturering av medlemskonlingent for inneværende sesong, vil det bli ettefaktured for manglende dugnadspoeng. Har en opparbeidet seg for mange dugnadspoeng vil disse gå ut (gjelder i begge tilfellene). Den som har fåit ansvarfor mottak av dugnadspoeng, fra hver svømmefamilie, (her kalt Dugnadsgeneral) vilkontrcllere innlevede dugnadspoengregisireringer mot oppgaver gjort for klubben. F.eks. haren svømmefamilie deltatt idugnad på stevner, vilden som er ansvarlig foriildeling av oppgaverpå sievne levere listen tildugnadsansvarlig. Det er viklig at når du f.eks, kommer med kake, eller hielper i kafeen, blir krysset av på listen for gjennomført oppgave.

33 Hva skjer om en ikke møtei på valgt dugnad? Om den som melder seg til hjelper trl stevner, leirer osv, og ikke stiller uten å gi beskjed til den som organiserer, senest 1 dag før, vil bli registrert med like mange minus dugnadspoeng som en skulle ha fåti ved oppmøte. En vil ikke få minus på konto så lenge en har skaffet siedfodreder, og gitl beskjed om dette lilden ansvar ige ved stevne/leir. Spørsmå om dugnad: kontakt < Dugnadsgenera I - kontakunfo> NB! :,':,r:-li':r:r,i:r..r.i. :rt..':;:::: NB! Styret gis myndighettild endre på poengtabellen som gh opptjent poeng. Hvor mange poeng sam må opporbeides per sesong settes av årsmøtet. Dugnadspoeng gjelder ikke i de tifeller Joreldre/Joresatte får redusert utgifter ved hjelp på Jeher eller utenbys stevner. Oversikt over grupper og poeng pr. sesong (januar - juni og august - desember) 6ruppe Poeng pr. sesong Tilsvarende beløp Elite/Uifordrer 10 kr.600,- Rekrutt 10 kr. 600,- sverdfkk 10 kr. 500,- Piraya /sløløve 10 lr. 500,- N4aster 0,0 kr.00,- Aktivitetsgruppen 0,0 kr.00,- 6 srvremedlem med sekrerærf!nksionen A.dre svømmeverv(nsk, NSF Ansvarlistrener uten ønn 2L 22 Foreldre/hieloetrenerfårr 1 Eanp her uke 23 Foreldre/hleloetrenerfast 2 Eaneer Der uke poeng pergruppe per sesong PoenAbereAner/ overikt dusnader 41 Utleverlns/oreaniserins av Eniov euiden Re sebest llerfor oraanuerte Vs.e 3er

34 45 46 Weboub l5erins- vedlikehold Relseleder utenbvs stevner 57 Rleplnp / rvddinp / kaf teria /ånnet ktevner/bner) M dalieltdeler bå Vs stevner 62 Datahleio (hieloer stevneansvarllp under srevne) Svdd e/va skeva kt oå elrerlmaks 2 timer) 65 Hielpved ba$ens/turer på leir 7L J2 Delta Då varetellinsoa innt ktsaivende duanads arbeid skaffedupnådsoddd6p 13 Skaffesoonsortil Berpen Swim Festival (kr, 2500.' 14 Ta ansvårfor VS fånen bå 17. Mai

35 Bu d sj ett Ve stko ntsvøm m e rne Kortont: lbrtordvt: pt.31,12,20t2 2ot2 uten koft audsje.tmb b cg salgslnnrekter 3000 oiverse sa gsinntekter, egenandeler 3001 Kotrig ring konto Stevnerstartavglfter tevneregenandel(losji,transportol.) 3030 LeireregenandeL 3100 salgsinntekteravgiftsfrie 3111 lnntekterkiosk/kafe 3120 Sponsoinnteher 3400 offentligtilskudd / reflrsjon 3410 Andre off.tilskudd, nfs, tipp, ol, 3420 BSFSponsor 3910 KurslnntektersvømmeopplærinB 3920 nntekterdiversekurs 3922 Med emskonti, støttemedl, vervmedi, 3960 nntekterbingo-lottomm sum andr." drift sinntekter kr kr kr kr kr kr kr ' kr kr kr kt -37s230 kt kr kr kr 25776! kt ' kr -kr 78a644 kr 1900 kr 'kr -7Os1A kt , t kt kr Lrnnskostnader m.m Lønn ansatte I t25462 kt kr Fritelelon 5220 otp s290 MOTkonto 6r.52 s400 Arbeidsgiveravgift s410 Arbeidsgiveravgiftavferiepencer 5700 otp 5920 Y*esskadefoEikrinc kr kr kr '2!790 kt kr kr kr kr s kt a875 5um lønnrkostnader m.m. kr kt 22ri 339 kt Andre ddftskostnader: 4000 lnnkjøpmatriell,vårcro Staftkontingenterklubbstevner 4o2o RefusionkuGaveifter 4110 stevneutglfter k ubbstevner kr kt L42755 kt kr kr s kr F 4300 rnnkjøp varer forvideresa I 4320 nnkjøp premier/ medajer 4330 nnkjøptrening/undervlsning 4340 Utglfter sosiale arrangement 4350 Enjoy Bonusguider 6300 Leie lokåler 6310 Leieaskøyhalen 6320 Tonusbaslstrening kr kr kr 24!26 kt kt kt kr 1818 kr kr kr

36 6560 Utstyr 6701 Revisjonshonorar 5740 lrener/lederutdannins 6747 Ku6/ Utdannin Kontorrekvisita TLAO Bigodtgjorelse 7320 Reklamekostnader 7430 Gaverikkefradrågsberettiget 7770 Bankomkostninger 7790 Andrcdriftskonnader kr kr kr kr 8147 kr 481 kr 546 kr 'kr kr 7173 kt kt s sum andre drift kostnader kr kr kr Renteinnt.kt /8051 Renter av bankinnskudd lr lt 792 Lr kr -t7792 kt kr kr lr Lr Rentekostnader 8155 Rent r/sebyrlev.sj kt 8960 Overf prt.nnen eeenk.pital Overført annen egenkapital sum annen egenkapital Sum inntekter sum kostnader AB kr , Resultat 7A7 22L kt -?5 039

37 Ånsuøre vesrrnntsvøm M ERN E varg 2013 Valgkomiteens innstilling STYRF Styreleder Nestleder Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem Varamedlem Glenn Bjærum Espen Søreng lngvild Øverland Ove Rødland Linda Moen Olsen Jan Kenneth Antun Benedicte Kristoffersen Beate Karlstad Hernes Nick Coleman Frode Mosevoll Velges for 1år lkke påvalg lkke påvalg lkke påvalg lkke påvale lkke påvalt Velges for 2 år velges for 2 år Velges for 2 år Velges for 1år KONTROLII(OMITE Medlem Medlem Varamedlem Tormod Hopland Frank Gullaksen Tone Cobo Lone Velges for 1år Velges for 1år Velges for 1år VALG(OMITE Leder Medlem Medlem Varamedlem Sissel Nygaard Arne Kleppestrand lrene Våge Oddvar Straume Velges for 1år Velges for 1år Velges for 1år Velges for 1år Valgkomiteen Heidi Folkedal Hole, leder Sissel Nytaard, medlem Arne Kleppestrand, medlem Oddvar Straume. medlem

ÅRSMØTE 2013 - ÅRSBERETNING 2012 Tromsø Svømmeklubb

ÅRSMØTE 2013 - ÅRSBERETNING 2012 Tromsø Svømmeklubb ÅRSMØTE 2013 - ÅRSBERETNING 2012 Tromsø Svømmeklubb Årsmøte 2013 årsberetning 2012 Brus-bygget, Hansine Hansens veg 92 20.februar 2013 kl.18.00 SAKSLISTE: Sak 1: Godkjenning av innkalling Sak 2: Valg av

Detaljer

Årsberetning 2015. Aktivitetsåret 2014 Aalesunds Svømme- og Livredningsklubb 103. beretningsår

Årsberetning 2015. Aktivitetsåret 2014 Aalesunds Svømme- og Livredningsklubb 103. beretningsår Årsberetning 2015 Aktivitetsåret 2014 Aalesunds Svømme- og Livredningsklubb 103. beretningsår Klubben vår er den eneste svømmeklubben i Ålesund etter at Herd la ned sin svømmegruppe i 2013 og vi er størst

Detaljer

ÅRSMØTE i Sandnes Svømme- og Livredningsklubb 27. mars 2014

ÅRSMØTE i Sandnes Svømme- og Livredningsklubb 27. mars 2014 ÅRSMØTE i 27. mars 2014 Administrative saker: Sak 1 Godkjenning av fremmøtte representanter Sak 2 Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden. Sak 3 Valg av dirigent, sekretær og 2 representanter

Detaljer

Organisasjonsplan 2013

Organisasjonsplan 2013 Versjon 3 Organisasjonsplan 2013 Karmøy Svømmeklubb Innholdsfortegnelse 1. KARMØY SVØMMEKLUBB 4 1.1 POST TIL KLUBBEN 4 1.2 STYRESAMMENSETNING 4 1.3 UTVALG OG TILLITSVERV 5 2. FORORD 5 3. HVEM GJØR HVA?

Detaljer

Velkommen som konkurransesvømmer

Velkommen som konkurransesvømmer Velkommen som konkurransesvømmer Lambertseter Svømmeklubb 2015 Våre samarbeidspartnere: www.lsvk.no Lambertseter svømmeklubb takker alle våre samarbeidspartnere! Generalsponsor: Hovedsponsor: Gullsponsor:

Detaljer

Konkurransesvømmer i Madla Svømmeklubb 2014

Konkurransesvømmer i Madla Svømmeklubb 2014 Konkurransesvømmer i Madla Svømmeklubb 2014 1 Kjære foreldre og foresatte! Det å være konkurransesvømmer i Madla innebærer at utøverne har oppdaget gleden av mestring i vann. Svømming er en fantastisk

Detaljer

KONGSBERG IDRETTSFORENING

KONGSBERG IDRETTSFORENING KONGSBERG IDRETTSFORENING ÅRSRAPPORT SESONGEN 2013 1 Innholds 1. innledning 2. Organisasjon 2.1 KIF Hovedstyre 2.2 Styrets sammensetning 2013 2.2.1 Andre Komiteer og utvalg 2.3 Styrets møte virksomhet/arbeid

Detaljer

Årsmøtedokumentasjon Larkollen Idrettslag 2014. Det avholdes ÅRSMØTE I LARKOLLEN IDRETTSLAG Torsdag 27.03.2014 kl. 19.

Årsmøtedokumentasjon Larkollen Idrettslag 2014. Det avholdes ÅRSMØTE I LARKOLLEN IDRETTSLAG Torsdag 27.03.2014 kl. 19. Årsmøtedokumentasjon Larkollen Idrettslag 2014 Saksliste: Det avholdes ÅRSMØTE I LARKOLLEN IDRETTSLAG Torsdag 27.03.2014 kl. 19.00 Klubbhuset Godkjenning av innkalling Valg av møteleder og referent Valg

Detaljer

Foto: Vilde Johanne Pedersen. Idrettskonsulent Tore de Faveri, tlf. 21 02 96 70 tore@svomming.no

Foto: Vilde Johanne Pedersen. Idrettskonsulent Tore de Faveri, tlf. 21 02 96 70 tore@svomming.no Foto: Giorgio Scala/Deepbluemedia [Innhold] 1 2014 5-9 4.250 flotte perser av 1.092 LÅMØ-svømmere 1.092 svømmere i alderen 11 til 16 år fra hele landet deltok på Landsdels Årsklassemønstring 2014. Bildet

Detaljer

Kjære svømmer med familie

Kjære svømmer med familie Kjære svømmer med familie Atter ett år er avsluttet. Årsskifte gir mulighet for tilbakeblikk og refleksjon. For Levanger svømmeklubb har 2011 vært et innholdsrikt år. Trønderhallen åpnet i mars og etter

Detaljer

ÅRSMØTE 26.03.2015. Side 1

ÅRSMØTE 26.03.2015. Side 1 ÅRSMØTE 26.03.2015 Side 1 ÅRSMØTE I HINNA HÅNDBALLKLUBB Tid: mandag 26. mars 2015, kl. 19:00 Sted: Hetlandshallen Dagsorden: 1. Åpning 2. Valg av møteleder 3. Valg av møtereferent 4. Valg av personer til

Detaljer

Årsmøte 2014. Nittedal Idrettslag. Nittedal Idrettslag

Årsmøte 2014. Nittedal Idrettslag. Nittedal Idrettslag Nittedal Idrettslag Årsmøte 2014 Nittedal Idrettslag Boks 75, 1482 Nittedal * Besøksadresse: Kvernstuveien 5 Telefon: 67 07 25 88 * post@nittedalil.no * www.nittedalil.no Nittedal Idrettslag Saksliste

Detaljer

Generalforsamling i Miklagard Golf AS

Generalforsamling i Miklagard Golf AS Generalforsamling i Miklagard Golf AS 15 mars 2012 Til aksjonærene i Miklagard Golf AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I MIKLAGARD GOLF AS Ordinær generalforsamling avholdes torsdag 15. mars 2012

Detaljer

Generalforsamling i Miklagard Golf AS

Generalforsamling i Miklagard Golf AS Generalforsamling i Miklagard Golf AS 11 mars 2015 Til aksjonærene i Miklagard Golf AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I MIKLAGARD GOLF AS Ordinær generalforsamling avholdes onsdag 11. mars 2015

Detaljer

READYAVISEN. Ready/Gressbanen i 2018? Herved innkalles til ordinært årsmøte i Ready idrettsforening tirsdag 20. mai kl 18:00 i Readyhuset

READYAVISEN. Ready/Gressbanen i 2018? Herved innkalles til ordinært årsmøte i Ready idrettsforening tirsdag 20. mai kl 18:00 i Readyhuset READYAVISEN Vår 2014 97. årg. Ready/Gressbanen i 2018? Herved innkalles til ordinært årsmøte i Ready idrettsforening tirsdag 20. mai kl 18:00 i Readyhuset Lederen har ordet Eller retter, fungerende leder

Detaljer

Saksliste og saksdokumenter til årsmøte

Saksliste og saksdokumenter til årsmøte Til medlemmer i Tiller idrettslag Saksliste og saksdokumenter til årsmøte Tiller 27. mai 2014 Det vises til innkalling til årsmøte av 1.5.2014 Tid: 3. juni 2014, kl 19.00. Sted: Tiller videregående skole

Detaljer

Årsberetning Stridsklev Idrettslag 2014 Årsberetningen skal gi et bilde av aktiviteten i idrettslaget. Styrets arbeid og eventuelle undergruppers aktivitet. Sammen med regnskapet skal årsberetningen gi

Detaljer

ÅRSBERETNING. BK Svømming. Side 1 av 18

ÅRSBERETNING. BK Svømming. Side 1 av 18 ÅRSBERETNING 2014 BK Svømming Side 1 av 18 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 STYRETS KOMMENTAR... 3 2 ADMINISTRASJON... 4 3 TRENERE, INSTRUKTØRER OG DOMMERE... 9 4 ARRANGEMENTER OG OPPLEGG... 10 5 DELTAGELSE... 14

Detaljer

ÅRSBERETNING. BK Svømming

ÅRSBERETNING. BK Svømming ÅRSBERETNING 2011 BK Svømming INNHOLDSFORTEGNELSE 1 STYRETS KOMMENTAR... 4 2 ADMINISTRASJON... 5 2.1 Organisering... 5 2.2 Styret i BK-Svømming... 5 2.3 Funksjoner... 6 2.4 Sportslig Utvalg (SPU)... 6

Detaljer

Årbok 2013 Oslo Turnforening 26. mars 2014. Innholdsfortegnelse

Årbok 2013 Oslo Turnforening 26. mars 2014. Innholdsfortegnelse Oslo Turnforening Årbok 2013 Innholdsfortegnelse Side Saksliste... 2 Forretningsorden... 3 Styrets årsberetning 2013... 4 Årsberetning Barne- og Ungdomsgruppen 2013... 9 Årsberetning Konkurranse Turn 2013...

Detaljer

ÅRSMØTE 2014. Onsdag 4. mars 2015. kl. 19:00. Abildsø klubbhus

ÅRSMØTE 2014. Onsdag 4. mars 2015. kl. 19:00. Abildsø klubbhus ÅRSMØTE 2014 Onsdag 4. mars 2015 kl. 19:00 Abildsø klubbhus Side 1 av 40 Dagsorden: 1. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 2. Velge dirigent(er), referent (er) samt 2 medlemmer til å

Detaljer

Årsberetning 2014. Det innkalles til årsmøte på Nestor (tidl. Norsk Senter for Seniorutvikling) onsdag 11. februar 2015 kl. 18.00

Årsberetning 2014. Det innkalles til årsmøte på Nestor (tidl. Norsk Senter for Seniorutvikling) onsdag 11. februar 2015 kl. 18.00 Årsberetning 2014 Det innkalles til årsmøte på Nestor (tidl. Norsk Senter for Seniorutvikling) onsdag 11. februar 2015 kl. 18.00 Innhold Innkalling og dagsorden... 3 Styrets årsberetning... 4 Resultatregnskap...

Detaljer

AKERSHUS IDRETTSKRETS

AKERSHUS IDRETTSKRETS AKERSHUS IDRETTSKRETS ÅRSRAPPORT 2010 Innholdsfortegnelse Forord s. 5 Sammendrag s. 6 Stemmer fra idretten i Akershus s. 8 Stian Hoff Berg s.10 Jan Gjerløw s.12 George Pape Holmsen og Marit Holmsen s.

Detaljer

ÅRSBERETNING 2010. Oslostudentenes Idrettsklubb. Tilsluttet: Norges Idrettsforbund Norges Studentidrettsforbund. PB 94 Blindern 0314 Oslo

ÅRSBERETNING 2010. Oslostudentenes Idrettsklubb. Tilsluttet: Norges Idrettsforbund Norges Studentidrettsforbund. PB 94 Blindern 0314 Oslo Oslostudentenes Idrettsklubb ÅRSBERETNING 2010 Tilsluttet: Norges Idrettsforbund Norges Studentidrettsforbund Norges Aikidoforbund Norges Badmintonforbund Norges Bandyforbund Norges Basketballforbund Norges

Detaljer

Kongsberg IF. Årsmelding sesongen 2009/10

Kongsberg IF. Årsmelding sesongen 2009/10 Kongsberg IF Årsmelding sesongen 2009/10 ÅRSRAPPORT FOR KONGSBERG IDRETTSFORENING 2008. Styre Det valgte styret har bestått av: Navn Verv Per Kr Semmen leder Glenn Edvardsen nestleder Eli Einbu styremedlem

Detaljer

ÅRSMØTE I HINNA HÅNDBALLKLUBB. Dagsorden: Tid: Onsdag 20. mars 2013, kl 19.00 Sted: Jåttenhallen møterom

ÅRSMØTE I HINNA HÅNDBALLKLUBB. Dagsorden: Tid: Onsdag 20. mars 2013, kl 19.00 Sted: Jåttenhallen møterom ÅRSMØTE 20.03.2013 ÅRSMØTE I HINNA HÅNDBALLKLUBB Tid: Onsdag 20. mars 2013, kl 19.00 Sted: Jåttenhallen møterom Dagsorden: 1. Åpning ved leder 2. Valg av møteleder 3. Valg av møtereferent 4. Valg av to

Detaljer

ÅRSMØTE HK RYGGE 2012

ÅRSMØTE HK RYGGE 2012 ÅRSMØTE HK RYGGE 2012 Agenda årsmøtet HK Rygge 2012 1. Åpning ved styrets leder Gro Anita Haugmo 2. Godkjenne de stemmeberettigede 3. Valg av ordstyrer, sekretær og 2 representanter til å underskrive protokollen

Detaljer

ÅRSMØTE ORKANGER IDRETTSFORENING Kl. 19.00, onsdag 24. mars 2010 Klubbhuset, Idrettsparken

ÅRSMØTE ORKANGER IDRETTSFORENING Kl. 19.00, onsdag 24. mars 2010 Klubbhuset, Idrettsparken 1 ÅRSMØTE ORKANGER IDRETTSFORENING Kl. 19.00, onsdag 24. mars 2010 Klubbhuset, Idrettsparken 2 Innhold Sakliste... 3 Årsmeldinger 2009... 4 Årsmelding for hovedlaget OIF 2009... 5 Årsmelding for Klubbhuset

Detaljer

KONGSBERG IDRETTSFORENING (KIF) ÅRSRAPPORT SESONGEN 2011

KONGSBERG IDRETTSFORENING (KIF) ÅRSRAPPORT SESONGEN 2011 2011 KONGSBERG IDRETTSFORENING (KIF) ÅRSRAPPORT SESONGEN 2011 1 Innhold 1. Innledning... 3 2. Organisasjon... 4 2.1 KIF Hovedstyre... 4 2.2 Styrets sammensetning 2011... 4 2.3 Styrets møtevirksomhet /

Detaljer

L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 12.FEB.2014, KL.18.00

L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 12.FEB.2014, KL.18.00 L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 12.FEB.2014, KL.18.00 PROGRAM ONSDAG 12. FEBRUAR 2014 18:00 ORIENTERING FRA ADMINISTRASJONEN / STYRET ~ 18:00 ÅRSMØTE I LOSBY GOLFKLUBB

Detaljer