På filmopptak med PDMT Vår nye «star chef cuisine» Google for pol ti MacGyver-gutta Kobler av med krigsskip

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "På filmopptak med PDMT Vår nye «star chef cuisine» Google for pol ti MacGyver-gutta Kobler av med krigsskip"

Transkript

1 Aktualitet Inspirasjon Mangfold Nummer Årgang 3 Politiets data- og materielltjeneste På filmopptak med PDMT Vår nye «star chef cuisine» Google for pol ti MacGyver-gutta Kobler av med krigsskip

2 CONFICKER Du kan påvirke «Du er ufordragelig full», sa lady Astor til en tydelig bedugget Churchill. «Ja», svarte statsministeren. «Men du er stygg. Og i morgen er jeg edru.» INNHOLD 3 ET LIV ETTER CONFICKER? 4 DIALOG Direktøren har ordet / Bladet fra munnen 5 MESTERKOKKEN ALEX Det er ikke alt i livet vi kan gjøre noe med. Men mye kan vi påvirke. En forutsetning for et vellykket bedriftsblad er at det kommuniserer godt med de ansatte. Vi ønsker hele tiden å bli bedre. Nettopp derfor kan alle som har lyst sende inn tips, ideer og innspill til e-postadressen Nå har vi også prøvd noe mer: En spørreundersøkelse. Vi ville høre om ansattes lesevaner, synspunkter på ulike spalter, og hva dere som lesere ønsker av PDMT-tidende. Responsen har vært god. En stor takk til alle som har vært med. Dere har gitt uvurderlige innspill. Hovedinntrykk? Bladet blir lest av de fleste hver gang. Stor tilfredshet med stoffmengde, variasjon og temavalg. Men delte meninger om hva slags profil bladet bør ha. Her er noen innspill fra leserne: PDMT-tidende bør være mer uhøytidelig, med et mer «sjarmerende skoleavispreg». Det er fint med et profesjonelt preg, for det gir «lyst til å bruke bladet som reklame overfor distriktene». 6 PÅ FILMOPPTAK MED PDMT 8 AKTUALITET 9 MØTEPLASS FOR DIALOG På høstseminaret 10 PDMTS EGNE MACGYVERE Nytt sambandsnett i Bodø Ansvarlig redaktør Espen Strai Redaktør for dette nummer Espen Strai Redaksjon Bente S. Klæstad, Liv Erika Grøttum, Hilde Mork og Siri Therese Ribsskog Tips PDMT-tidende må våge mer, tørre å provosere for å vekke interesse og skape debatt. PDMT-tidende kan med fordel gi mer info om tekniske løsninger som PDMT jobber med, og mer om politifaglig stoff. Innholdet bør i større grad reflektere fordelingen av ansatte i de ulike virksomhetsområdene. PDMT-tidende må gjerne inneholde mer om hverdagen i PDMT. Når ny redaktør er på plass til neste nummer, får hun flotte innspill i velkomstgave. Det gir et bra utgangspunkt for videre utvikling av PDMTtidende. Så gjelder det å omsette gode tanker til handling. Ikke som Søren Røsnes i Gabriel Scotts «Barkefletteren»: «Somme tider så sidder e og tenker og somme tider så bare sidder e.» Espen Strai Ansvarlig redaktør PDMT-tidende er et magasin for alle som jobber i Politiets data- og materielltjeneste. Magasinet skal informere og inspirere, formidle nyheter, vise mangfoldet av aktiviteter på ulike plan i organisasjonen, og presentere menneskene som skaper dem. Magasinet redigeres etter Vær Varsom-plakaten og utgis av kommunikasjonsavdelingen i PDMT. PDMT-tidende kommer ut fire ganger i året. Ideer og innspill mottas gjerne på eller telefon Se også 12 PORTRETTET: Are Sundhaugen En merkebevisst fartssynder 14 AKTUALITET 15 LETT BLANDING 16 GLIMT Fotoklubben / Glimt fra PDMT Design Tank Trykk HTR Grafisk Opplag 500 Forside: Helikoptertjenesten i Oslo politidistrikt var med da filmselskapet Sanden Media gjorde opptak til PDMTs nye presentasjonsfilm i sommer. (Foto: Espen Strai) Hva har skjedd etter Conficker? Det er blitt omtalt som det største angrepet på politiets datasystemer noensinne. Conficker-hendelsen i mars 2009 kan ha blitt forårsaket av noe så enkelt som bruk av minnepinne. Dermed ble politinettet infisert av et virus som på verdensbasis har rammet nesten 10 millioner datamaskiner. En lang rekke tiltak er iverksatt i ettertid for å øke sikkerheten. Hendelsen ble mulig fordi antivirusprogrammet ikke oppdaget viruset. Det var dårlig rutiner i politiet. I tillegg ble angrepet langvarig fordi PDMT ikke har kontroll over alle de datamaskinene i politinettet. Det var altså mye å ta tak i. I dag er antivirusprogramvaren byttet ut, det er etablert bedre rutiner, oppdatert programvare distribueres jevnlig, og nettet overvåkes nøye. NY TEKNOLOGI Utrulling av D#2-koseptet startet 10. november i Østfold. Med tilstrekkelig finansiering vil alle politidistrikt være på den nye plattformen i annet kvartal Da vil PDMT ha kontroll med alle tynne klienter i politinettet. Rent teknologisk har det skjedd mye siden den alvorlige hendelsen i mars Virtuelle løsninger er tatt i bruk og gir smidigere drift, med redusert behov for plass, strøm og kjøling. Det er etablert store lagringsløsninger, kostnadseffektiv back-up og store «farmer» for tynne klienter. All gammel programvare i infrastrukturen byttes nå ut gjennom D#2-prosjektet. Programvaren spres over to redundante datasentre, og det hele skal overvåkes av et flunkende nytt overvåkingsverktøy. Ny leverandør for datalinjer er dessuten valgt. Linjene er krypterte, redundante og med større båndbredde enn før. Tore Aasgaard i arbeid på et serverrom. HUMAN FAKTOR Men teknologi kan aldri erstatte mennesker. IKT-avdelingen har nå 75 ansatte, mot 28 i En rivende utvikling der vi ikke lenger bare ansetter driftsmedarbeidere. Vi har i dag datasenteransvarlig, driftsplanlegger, fagkoordinator og Incident Manger. Fire arkitekter har ansvar for rådgiving eksternt og internt, samt utarbeidelse av fremtidig arkitektur. Våre medarbeidere har usedvanlig høy kompetanse, noe som blir lagt merke til og ofte kommenteres av eksterne som er i kontakt med PDMT. Da er det flott å være driftssjef! TORHILD SILSETH Leder IKT Drift 2 3

3 DIALOG NY I PDMT DIREKTØREN HAR ORDET Inn i et nytt tiår med klampen i bånn! Hvilken rivende utvikling vi har vært gjennom det første tiåret i det nye årtusen! Politireformen, sammenslåing til ett særorgan, enorm vekst i oppgaver, funksjoner og ansatte, ny organisasjonsstruktur, nye lokaler. Bare for å ha sagt det: PDMT fremstår i dag som en høyst kompetent, serviceorientert og profesjonell leverandør og rådgiver innen våre fagområder. Og vi er godt forberedt for et nytt tiår: Ny strategiplan er snart på plass, vi har satt i gang et eget program for kvalitetsledelse, og vi har ledet arbeidet med å sette fokus på informasjonssikkerhet i hele politietaten. La meg løfte frem noen viktige tema som vil være sentrale for PDMT i 2011: Første prioritet vil fortsatt være å sørge for sikker og stabil drift. Samtidig ruller D#2 videre som et viktig bidrag til å styrke IKT-infrastrukturen. Straffesaksprogrammet skal bygges opp, og dersom Stortinget bevilger penger til videre utrulling av digitalt nødnett, vil også dette bli et viktig anliggende for oss. Resultatreformen vil utvilsomt føre til nye og styrkede oppgaver innenfor EBA-området og strategisk innkjøpsledelse. Og i 2011 vil PDMT kunne fremstå som politietatens eget «advokatkontor», der juridiske vurderinger kan bestilles på de fleste områder, unntatt personalforvaltning og straffesaker. Vi har mye spennende å se frem til, men nå fortjener vi en pust i bakken. La julen bli en tid for refleksjon og avkobling, i den ånd som preger høytiden. En stor takk til dere alle for utrettelig innsats i 2010! Lars H. Bøhler Direktør BLADET FRA MUNNEN Kompetanse og læring Allsidig og energisk kantineleder Alex er blitt populær som kokkelærer for ansatte i PDMT. Det er bare å melde seg på. Foto: Bente S. Klæstad PDMTs visjon er å «bidra til et tryggere samfunn», og som virkemiddel for å oppnå dette ønsker vi å bli en kompetanseorientert organisasjon. Jeg skriver «bli» da det å besitte kompetanse ikke er ensbetydende med å ha fokus på kompetanse. Ingen blir snekker av å kjøpe et hus, og det samme huset vil over tid forfalle og miste sin funksjon dersom det ikke vedlikeholdes. Likeledes kan vi ikke kalle en organisasjon for kompetanseorientert bare fordi den har faglig sterke medarbeidere. Dette oppnår vi først når det er et bevisst fokus på hvilken kompetanse det er behov for, hvordan den benyttes og kanskje viktigst, hvordan den skal vedlikeholdes og utvikles. Det er flere kompetanseområder som er viktige i en organisasjon som vår. Først og fremst ansetter vi medarbeidere ut fra en fagkompetanse de har fra før. Videre er intern kompetanse på PDMTs arbeidsprosesser, strategier og interne retningslinjer avgjørende for å kunne arbeide effektivt. Sist, og helt avgjørende for å lykkes er virksomhetskompetanse om sluttbrukerne våre og deres virke. Dette kompetansetriangelet danner grunnlaget for å understøtte politiets arbeid og derigjennom «bidra til et tryggere samfunn». Læring skjer i forskjellige former, eksempelvis gjennom foredrag, kurs, litteratur, skole, eller praktisk erfaring. Likevel er det noen grunnleggende trekk som går igjen for at informasjon skal bli til læring. De viktigste er forståelse og gjentagelse. Hver enkelt må forstå hensikten og funksjonen med det man blir lært. Deretter må det repeteres. De samme prinsipper må ligge til grunn for utvikling av kompetanse i PDMT. Prosesser som ISMS, ITIL, ISO etc vil ha liten verdi hvis det ikke innføres gjennom en målrettet prosess og forankres i hver eneste berørte medarbeider. Forskjellige kompetanseområder har forskjellige utvikling og læreformer. Politiet har mange praktiske oppgaver som er relatert til psykologi eller lover og regler. Dette er områder med relativt lite endringer over tid. Vi er en del av politiet, men vi er ikke politi. Vi arbeider i et teknologiorientert domene, være seg mer slitesterke stoffer i uniformer, eller mer brukervennlige IKT-systemer. Dette er områder i hurtig utvikling og der kompetanse er ferskvare. Det betyr at vi må bedrive læring på en annen måte, og med andre ressurser og virkemidler enn hva politiet gjør. Vi har i dag noen kompetanserelaterte tiltak, som uviklingssamtaler, kompetansebudsjett, rekruttskole etc. Spørsmålet er i hvilken grad disse er satt i system og tjener et felles formål, hvordan følges de opp, og er direkte forankret i våre målsetninger. Er vi omforent i hva vi ønsker ut av kompetansetiltakene, og hvordan kontrollerer vi at vi lykkes? Først når vi har en praktisk og metodisk forankring av kompetanseutvikling, først da kan vi kalle oss kompetanseorientert. Tore Aasgaard Infrastrukturarkitekt, VO IKT Drift Han «vokste opp» i foreldrenes restaurant i Belgia og startet hotellutdannelse allerede som 12-åring. I dag er Alex vår nye kantineleder på PDMT Jaren, men får tid til å drive eget cateringfirma på fritiden, og attpå til bygge og samle Ferrari-modellbiler. Det tok ikke lang tid før Alex imponerte både ansatte og besøkende med sin kokkekunst og vitalitet. Han er alltid i farta, og der hvor han ferdes preges atmosfæren av god matlukt og stor orden. PÅ RETT HYLLE For Alex var det helt naturlig å velge hotell- og restaurantnæringen som yrke. Da han var fem år kjøpte nemlig foreldrene en restaurant i Linelede, og mye av oppveksten tilbrakte han der. Jeg stortrives med yrkesvalget. Det er viktig å gjøre noe man liker, vet du. Da vil man alltid ønske å forbedre seg. Hvordan endte du opp i Norge? Jeg hadde jobbet seks år i Hellas da jeg ble spurt om å bli kokkesjef på Golsfjell fjellstue. Senere ble jeg nestleder og kjøkkenleder på Egon på Gjøvik. Nå er jeg glad for å jobbe i PDMT. Men blir ikke det litt smått for deg som har jobbet på hotell og restaurant? Slett ikke. Her er det ingen som forteller meg hva jeg skal lage. Det er opp til meg hvor utfordrende jeg vil gjøre det. Og kundene virker å være fornøyd. Nå er han i gang med kokkekurs for de ansatte. BLIKK FOR DETALJER En av Alex sine kjepphester er å kun bruke ferske råvarer i maten. Derfor lager jeg alt fra bunnen av, også når jeg er på kantinen i PDMT. Ja, FAKTA Navn: Alex Vancoillie Ertnæs Født: 1975 Gift Bor i Eina på Toten Aktuell: Startet hotell- og restaurantutdanningen som 12-åring. bortsett fra karbonadene, da, sier han og ler avvæpnende. Så viser Alex frem bilder av en kjempestor peis og bakerovn i stein. Den bygget han selv i fjor sommer, og alle steinene ble håndplukket i skogen. Alex har mange andre jern i ilden også. Det mest spesielle er kanskje Ferrari-samlingen på hele 350 modellbiler. Og på kveldene og i helgene driver han eget cateringfirma sammen kona, der konseptet er å lage tre-retters menyer hjemme hos privatpersoner. Noe å tenke på i en hektisk førjulstid? HILDE MORK 4 5

4 REPORTASJE I disse dager legges siste hånd på verket. En helt ny versjon av PDMTs presentasjonsfilm er snart klar til bruk i markedsføring og omdømmebygging. Tross små økonomiske midler er resultatet blitt både spennende og profesjonelt. Ikke minst takket være innsatsen fra politiansatte både i PDMT og flere særorgan og politidistrikt. Filmens gjennomgangsfortelling topper seg med en dramatisk arrestasjon. Heldigvis er det bare på film. Alle foto: Espen Strai. På filmopptak med PDMT Der er det en bil som snur! Kontrollpost, da har vi en bil som stikker av fra kontroll. Det er en varm forsommerdag i Lier-området. Det hviner i bremser, og en politibil fyker forbi med blålys og ulende sirener. Politihelikopteret henger over veien. Intens kommunikasjon på samband. Men det er ingen vanlig biljakt som pågår. I dag er det filmopptak for PDMT. UNIKE EGENSKAPER Filmen som medium har unike egenskaper som lite annet kan måle seg med. Kanskje mest fordi filmen, med sitt snevre fokus på det visuelle og auditive, gir avkall på virkelighetens kompleksitet. Tilbake står klare bilder, sterke inntrykk og spissede budskap. Dette er filmens styrke og svakhet. Med dette som bakgrunn våger PDMT seg ut i filmens verden. Det er ikke første gang. Opp gjennom årene har f lere ulike varianter gjort sin nytte i rekrutteringsarbeid, på arbeidslivsmesser, i markedsføring og omdømmebygging. Nå ser vi for oss to brede målgrupper for den nye presentasjonsfilmen: Politietaten: for å informere om PDMTs tjenestetilbud og leveranser, og øke forståelsen for hvordan vi jobber Publikum: for å bidra til å styrke politiets omdømme i befolkningen, og styrke rekrutteringsarbeidet GLIMT Det er umulig å vise alt som skjer i PDMT gjennom en slik kort presentasjonsfilm. Likevel er det blitt plass til glimt fra mange ulike deler av virksomheten: Vår moderne testskytebane og nye løsning for lagerlogistikk, kontrollrommet for samband, IT-serverrom og kontorlandskap, og mye mer. Fortellerstemmen gir kort informasjon om alt fra anskaffelser og sikkerhet til eiendomsforvaltning og utvikling av nye IT-verktøy. Noen medarbeidere blir intervjuet, og direktør Bøhler ser inn i fremtidens krystallkule. IMPONERENDE SAMARBEID Med den kjappe presentasjonsfilmen på ca 10 minutter får de ansatte nå et helt nytt visuelt verktøy som kan brukes i presentasjoner ved besøk rundt om i politi-norge, på seminarer, konferanser, ved mottakelser, eller i andre sammenhenger der PDMT kan profileres. Mange gode krefter har trådt til i arbeidet med denne filmen. Det er et imponerende effektivt samarbeid mellom flere distrikt og særorgan, samt en uselvisk velvillig innsats fra mange medarbeidere i politiet, som har gjort filmen til en virkelighet. Også i PDMT har mange ansatte stilt opp. Slike medarbeidere er gull verdt! Etter en prøvefremvisning av filmen for noen polititjenestemenn, sier en av dem: «Jeg har jobbet i politiet i 23 år, men først nå forstår jeg omfanget og kompleksiteten i det PDMT jobber med.» ESPEN STRAI Heli 30 i aksjon var en skikkelig «høydare» for innspillingen. 6 7

5 På vei mot nye lokaler i Oslo Viktig møteplass for dialog På høstseminaret Fra ett av lokalene der vi har hatt befaring. Foto: Kjetil Skjønhaug De fleste ansatte på Majorstuen er veldig spent på hvor vi havner når leiekontrakten for dagens lokaler utløper i Jakten på nye lokaler har pågått en god stund. Sannhetens øyeblikk nærmer seg. D#2: Nå er det vår tur I november var det oppstartsmøte for innføring av ny teknisk infrastruktur i PDMT. Her ble det gitt en fyldig presentasjon av hva D#2 vil bety for vårt særorgan. Lokalt i PDMT blir nå oppgaven å legge til rette for innføringen. En arbeidsgruppe med representanter fra Intern Service, Utvikling, Drift og Samband er allerede etablert. Gruppen vil gjøre kartlegging av behov for teknisk utstyr og programvare i PDMT, i samarbeid med representanter fra ulike fagområder. Endelige valg av løsninger vil bli besluttet i linjen. Den største utfordringen vil bli å legge til rette for en ny plattform for IKT Utvikling og Drift. De har nemlig særlige behov som går ut over det som er vanlig i etaten. En foreløpig plan tilsier at PDMT kan starte overgangen til D#2 i mars eller april Vi er optimister! ATLE HANSEN Prosjektleder for D#2 En arbeidsgruppe har, i samarbeid med de forskjellige virksomhetsområdene, kartlagt dagens organisasjon og konkretisert fremtidige ønsker og behov for de nye lokalene. Resultatet er sammenfattet i en behovs- og funksjonsanalyse, med tilhørende romprogram. PDMT annonserte arealbehov i dagspressen og gjennom direkte kontakt med eiendomsaktører i Oslo. Sammen med en innleid leietakermegler gjennomgikk vi tilbudene som kom inn og fant raskt 10 aktuelle eiendommer. Momenter ved silingen var blant annet beliggenhet i forhold til kollektivknutepunkt, ønske om store etasjeplan, arealeffektivitet, fleksibilitet i leieperioden, og prisnivå. Turistattraksjon eller omdømmebygger? PDMTs nye bygg på Jaren får stadig besøk av folk som vil se og lære. Noen har nok tenkt: Hva er vitsen? Håper nyhetens interesse snart er over. Men kanskje skal vi snu litt på det. SPREDNING I FINALERUNDEN Etter å ha vurdert potensialet til eiendommene, kunne arbeidsgruppen foreta en ytterligere siling ned til 5 aktuelle eiendommer. Deretter ble det arrangert en befaringsrunde med ledergruppen som medførte at ytterligere en kandidat forsvant ut fra konkurransen. De gjenstående kandidatene er Akersveien 26 på St. Hanshaugen, Gullhaug Torg 4 i Nydalen, Helsfyr Atrium, og Ryenstubben 10. På den siste adressen er bygningen under oppføring, mens de øvrige har eksisterende bygg. De fire finalekandidatene har fått frist til 10. desember med å sende inn tilbud ut fra PDMTs detaljerte kravspesifikasjon. Nå gjenstår den vanskelige oppgaven med å vurdere finalekandidatenes forslag. Målet er å kunne kåre en vinner før nyttår. Vi går en spennende tid i møte, men én ting er i alle fall sikkert: PDMT Oslo skal fortsatt holde til i Oslo. KJETIL SKJØNHAUG Seniorrådgiver, EBA Også fylkespolitikerne fra Oppland tok veien innom Rognebakken 8 i høst. Foto: Espen Strai Nysgjerrige besøkende kan gi oss en gylden anledning til å bygge omdømme og presentere PDMT som en attraktiv arbeidsplass. De ansatte på Jaren er blitt godt vant med å jobbe «på utstilling». De besvarer spørsmål fra besøkende delegasjoner i sleng. For å sikre god kvalitet i både spontane og mer planlagte omvisninger, er det nå laget et eget besøksprogram med powerpointpresentasjon og omvisningsrute. Husets faste guide er Odd Løvseth. Slik kan vi bygge omdømme uten å «stjele» unødig tid i arbeidshverdagen. BENTE SØNSTEBY KLÆSTAD I 2010 har PDMT avholdt to større seminar for fagfolk i politiet. Skal vi tro tilbakemeldingene og evalueringene er slike samlinger svært nyttige møteplasser for den gode dialog. Rett før sommeren møttes IKTansvarlige i etaten på Fornebulandet utenfor Oslo. Og i vakker høstskrud kunne Granavolden hilse velkommen til politiets fagfolk innenfor materiell, samband og transport. Begge seminarene fikk stor oppslutning, og svarene fra en spørreundersøkelse viste at de ikke angret på turen. FAG I SÆRKLASSE På spørsmål om totalinntrykk svarte 84 prosent på IKT-seminaret at det var bra eller meget bra. På høstseminaret var tilbakemeldingen enda bedre: Hele 94 prosent var godt fornøyd. Spesielt det faglige utbyttet scoret meget høyt på begge seminarene, noe som er en klar honnør til medarbeiderne i PDMT for sine gode presentasjoner. Møteplassene for dialog med etaten fortsetter neste år, dog med en noe annen organisering. FF Kommunikasjon hadde hovedansvaret for seminarene i år, men neste år vil de enkelte fagområdene selv stå som arrangør. HILDE MORK Vi tok pulsen på deltakerne og spurte rett og slett: Hva synes du om PDMTseminaret på Granavolden? MARIANNE ØVERBØ, ROMERRIKE Jeg er godt fornøyd. Foredragene gir nyttig input og det blir en fin kombinasjon av både det faglige og det sosiale og med mulighet til å utveksle erfaringer uformelt. Det hadde vært nyttig å få se helt nye eller endrede produkter fra flere leverandører. PER MARTINIUSSEN, TELEMARK Det har vært bra faglig innhold og relevante temaer. Viktig at seminaret er faglig relevant, men med skiftende tema fra år til år, slik at en ikke går lei. Selv har jeg hatt et meget bra utbytte og fått oppklart en del spørsmål. SIRI STAI VESTERÅS, VESTOPPLAND Dette har vært veldig interessant. Det virker som om PDMT er en ressurssterk organisasjon, som må være til god hjelp for distriktene i det daglige. Fint med parallellseminarer, slik at en kan få med det mest relevante. EGIL MOE, TROMS Synes seminaret har vært kjempebra. Det har gitt mye faglig påfyll, og det å kommunisere med andre på samme arbeidsområde er veldig nyttig. Jeg kunne ha ønsket meg mer tid til bare samband, men ellers var innholdet både variert og nyttig. 8 9

6 PDMTs egne MacGyvere Fra Øvelse Nødkommunikasjon Foto: Sigmund Fallang Nytt sambandsnett i Bodø En ekte MacGyver må ha «tjenestebil». Foto: Idar Henriksen De er trent i å løse kritiske situasjoner, og finner samtidig løsninger som gir langsiktige effektiviseringsgevinster Avdelingsdirektør Knut Henriksen Båttransport til Landegode foregikk med MK Storøy. Foto: Idar Henriksen «Sambandsgutta» er på plass i PDMT-lokalene i Rognebakken. Denne høsten har kollegene i VO Materiell fått et godt innblikk i arbeidshverdagen deres. Dette er gutter som ikke mangler utfordringer. De bare møter dem på sin spesielle måte. Litt sånn som spesialagent MacGyver. Frem til i sommer har sambandsavdelingen vært bortgjemt i leide lokaler på rådhuset på Jaren. Men nå er de hentet frem i lyset. Og hvilken energi de sprer rundt seg! Nabokontorene til kontorlandskapet forteller: «De jobber som helter og forteller vitser som proffe standup-komikere!» MENS DE VENTER Sampol (Nødnett) er avdelingens største enkeltprosjekt. Det er så stort at det er blitt beskrevet som landets største IKT-satsing i moderne tid. Fremdriften i dette prosjektet er naturligvis både retningsgivende og utfordrende for andre prioriteringer i avdelingen. De såkalte fase0-distriktene i Nødnettet er nå satt i drift. Neste steg i prosjektet avventer Stortingets klarsignal. Det er ikke uvanlig at prosjekter for kortere perioder går over i frustrasjonsfaser når usikkerheten er stor. Men ikke denne gjengen. For hva kunne de gjøre mens de ventet? MacGyver møter kritiske utfordringer, tenker kjapt og handler smart. Kritiske utfordringere står formelig i kø for vår gamle filmhelt, men blir løst kjapt og kreativt. Nettopp dette er bakgrunnen for sammenligningen med den mer berømte MacGyver. De møter også utfordringer, men tenker kjapt og handler smart. GENIALT Avdelingsdirektør Knut Henriksen beskriver medarbeiderne på avdelingen som ekstremt løsningsorienterte. De er trent i å løse kritiske situasjoner, og finner samtidig løsninger som gir langsiktige effektiviseringsgevinster, skryter han, og viser til hvordan de nylig løste utfordringen med dårlig samband på Hardangervidda. Et kreativt hode kontaktet Jernbaneverket og startet dialogen til det som ble en unik samarbeidsavtale. Avtalen har sikret mer enn et godt samband på Hardangervidda, og innebærer videre at politiet nå er sikret telefondekning i jernbanetunneler via Jernbaneverkets eget mobile nettverk. På denne måten ble også utfordringen med manglende dekning for politiets mobiltelefoner i slike tunneler løst. Det er mange slike historier i sambandsavdelingen, forteller Knut. TRAVEL HØST Flytting av operasjonssentralen til nybygget ble gjort ved dugnadsinnsats. For hvem andre kunne vel gjøre dette like effektivt? Parallelt gjennomførte sambandsgutta en oppgradering av sambandsnettet i Bodø. Og det på rekordtid. Du må også få frem at Sampolprosjektet i PDMT ligger langt foran de øvrige nødetaters prosjekter, fortsetter Knut ivrig. Jo da, MacGyverne har faktisk gjennomført internasjonal sertifisering og er landets fremste operatører av kontrollrom. De har altså spisskompetansen, og venter kun på klarsignal fra de folkevalgte for å kunne sette nye planer ut i livet. NORGES BANK Og mens de høye herrer på Løvebakken nøye vurderer videre fremdrift for digitalt nødnett, har andre aktører oppdaget og sikret seg tilgang til kompetansen. Med en rykende fersk avtale med Norges Bank i hånden er Mac- Gyverne i PDMT nå blant få som har adgang til det «hellige» kontrollrommet i Norges Bank. Og en ting til: Alle virksomheter i PDMT har denne høsten jobbet med ISMS (system for informasjonssikkerhet). For mange var dette helt nytt, men ikke for sambandsgutta. Som ledd i Sampol-prosjektet var avdelingen allerede godt i gang og hadde etablert sitt eget system for informasjonssikkerhet ved bruk av ITIL-modellen. MacGyver er som kjent alltid et hode foran alle andre! BENTE SØNSTEBY KLÆSTAD I september ble det satt i drift et nytt såkalt simulcastnett i Bodøområdet. Arbeidet ble ledet av PDMTs regionansvarlige og det ble brukt både bil, båt og helikopter for å komme frem til basepunktene. Dekningen i politinettet ble utvidet noe i forbindelse med overgang til simulcast. I tillegg til konvertering av fire eksisterende baser, ble et nytt basepunkt etablert på Fornesfjell. Dette gir betydelig forbedret dekning langs E6 nord for Fauske, på en veistrekning med hele 12 tunneler. Med det nye nettet kan store deler av Salten politidistrikt kommunisere over en felles radiokanal. Det betyr at tiden med kanalskifte innenfor distriktet er forbi. Nå er det full kommunikasjon innenfor hele simulcastnettet, og brukerne blir raskt oppdatert på hva som skjer. En løsning som naturligvis er blitt svært godt mottatt! IDAR HENRIKSEN Senior ingenør VO Samband 10 11

7 PORTRETTET I ungdommen løp Are Sundhaugen raskere enn legendariske Vebjørn Rodal på 800 meter. Neste år skal han ta trippel-merke i Birken. Naturligvis var det en fartsbot som førte til at han endte opp med jobb i PDMT. En merkebevisst fartssynder Are tenkte at en jobb i det offentlige var helt uaktuelt helt til han en dag fikk fartsbot og skulle sjekke hvor mange flere prikker sertifikatet hans kunne tåle. Mens han surfet på politiets hjemmesider oppdaget han drømmejobben på Jaren. Resten er blitt en artig historie. For en ærlig mann svarer naturligvis helt ærlig også under et jobbintervju. «Hvorfor søkte du jobb akkurat hos oss?» «Jo, du skjønner, jeg fikk en fartsbot.» Han er datanerden som ble dratt ut av gutterommet for å spille fotballkamp KJAPP TOTNING Kolleger beskriver lederen av Kundeserivce på VO Materiell som «en kjapp totning», noe som egentlig burde være en selvmotsigelse. Men det er flere ting ved Are som indikerer motsetninger. Han er datanerden som ble dratt ut av gutterommet for å spille fotballkamp, for så å bli oppdaget som et unikt løpertalent av en friidrettstrener blant tilskuerne. Som student på BI hatet Are faget logistikk, men i sin forrige jobb utviklet han et logistikksystem som giganten Microsoft kåret til det årets pilotprosjekt på verdensbasis. Og da ble den beskjedne mannen nødt til å stille opp i høyprofilert reklamefilm. Are er nok på grensen til å oppfylle diagnosen treningsnarkoman. I sin tid som friidrettsutøver gjennomførte han tre daglige treningsøkter. I dag brukes hele seks kvelder i uka til trening. De fleste kveldene tilbringes sammen med juniorløperne for Østre Toten skilag. Are er trener, og begge sønnene er aktive skiskyttere. RØD TRÅD Det finnes en rød tråd gjennom Are Sundhaugens liv. Data har vært plattformen gjennom hele yrkeskarrieren. Allerede 14 år gammel fikk han sin første PC. Den ble snart en attraksjon på Lena, og Are underviste til og med sin egen lærer i det nye tekniske verktøyet. Senere har han bygget opp og ledet et nordisk supportsenter i Odense, Danmark. Som tidligere IT-sjef hos Madshus opplevde Are et uforglemmelig OLsirkus i Med fabrikklokaler et drøyt steinkast unna OL-anleggene var han midt i sentrum av begivenhetene. Seiersbildene fra tremila, med Alsgaard og Madhus-skiene øverst på pallen, er minner han skal fortelle barnebarna om. Men allerede neste år må han kanskje mane frem disse jubelbildene igjen for å motivere seg til Birken. Han er selvsagt en dreven birkebeiner for sykkel og løping, men nå skal han debutere i Birkebeinerrennet på ski. Det ligger an til trippelmerke! SOL OG SKYGGE Arbeidslivet har også gitt ham erfaringer han gjerne skulle vært foruten. Databransjens solfylte verden fikk etter hvert også en skyggeside. Are møtte sitt livs vanskeligste oppgave da han ble bedt om å avvikle et supportsenter. Her var gode kolleger som var blitt hans beste venner. Nå var det slutt. Som avdelingsdirektør i et fremadstormende konsulentfirma tok etter hvert jobb og pendling for mye tid. Han lyttet til magefølelsen og bestemte seg, etter den omtalte fartskontrollen, for å skifte jobb. Fortsatt sulten på utfordringer, men nå ville han bruke mer tid på det viktigste i livet familien. Ja, også trening, naturligvis. UHØYTIDELIG Samarbeid er et verdibegrep for Are, både på jobb og privat. Det er kona Gitte som har tegnet hytta ved Hallingsskarvet, som Are med egne hender så har bygget. Den 150 kvadratmeter store drømmehytta er snart innflyttingsklar. Samme teamet har for øvrig utviklet leketøy-konseptet Tumleplassen, som selger leker over hele landet gjennom egenutviklet nettbutikk. Om totningen Are er merkebevisst når det gjelder klær og mote? Neida, interessen for mote er omvendt proporsjonal med interessen for Birkebeiner-merker. Fikk du med at jeg er påmeldt til trippelmerket? BENTE SØNSTEBY KLÆSTAD FAKTA Navn: Navn Are Sundhaugen Alder 42 år Familie: Kona Gitte, sønnene Sindre (11) og Kristian (15) Aktuell: Skal ta trippel-merke i Birkebeineren 2011 Foto: Privat SIDEN SIST MATERIELL Samarbeidsmøte med FLO Demo-dag hos Beredskapstroppen, med deltakelse fra PDMT, FLO, POD og Justisminister MAFO-møte SAMBAND Region Nord deltok i Øvelse Tyr Demontering av radiosystemet EDACS SLA-avtale med Norges Bank om drift av samband Kapasiteten på driftssenteret utvidet til tre operative posisjoner for drift av ICCS EBA Prosess mot kontraktundertegnelse for nye PDMT-lokaler i Oslo Oppstart for prosjekt nytt politihus Bergen Ny IKT-kablingsinstruks for spredenett i politiet Oppstart for byggearbeider i maskinhall II IKT Nye versjoner av ASK, GK, PO og DUF, TTA og BL/STRASAK produksjonssatt Ny passordpolicy implementert Politi.no og intranett med ny grafisk profil Styrings- og koordineringsgrupper innført for alle porteføljer JAS Tildelt kontrakt på kriminalteknisk forbruksmateriell og gassvåpen Startet arbeidet med implementering av ISMS-prosjektet i linjen KOMMUNIKASJON Gjennomført PDMT-seminar Installert nye info-skjermer på Majorstuen Info-materiell om D#2 og straffesaksleveransen STAB OG ADMINISTRASJON Ledet prosess for ny strategiplan Plan- og budsjettleveranse til POD Lønnsforhandlinger Oppstart kulturprosjektet 12 13

8 Kompetanse på alvor Sertifisering gir oss ikke bare en bekreftelse på at vi har nødvendig faglig kompetanse. Vi får samtidig en bevisstgjøring på områder som vi kan forbedre oss på som ledere, sier Lill Burås Hesthaug. Sammen med tre kolleger er hun denne høsten blitt sertifisert etter den internasjonale standarden IPMA for prosjektledelse. Beredskapstroppen i full rapellering ned en vegg. Foto: Lars A. Grime Jeg ønsket å få dokumentert den erfaringen og kompetansen jeg har opparbeidet meg gjennom mange år som prosjektleder, forteller Lill. Gjennom prosessen har jeg i tillegg lært mer om prosjektledelse, og blitt mer oppmerksom på egne styrker og svakheter. En kjempenyttig erfaring, skryter hun. FOKUS PÅ LÆRING Faggruppe prosjektledelse i VO IKT består i dag av 12 medarbeidere. Flere av dem er blitt sertifisert på ulike nivå innen fagfeltet. Faggruppeleder Torill Iversen mener det er viktig å ha en slik bekreftelse på nødvendig fag- og atferdskompetanse. Vi streber hele tiden etter å forbedre oss og ha fokus på læring. På den måten kan vi virkeliggjøre visjonen til faggruppen: «Brukerfokusert prosjektledelse for fremtidens politi». OMFATTENDE Det er ingen lettvint sak å bli sertifisert gjennom IPMA. Kandidatene blir veid og vurdert på ulike måter. Først blir de målt på selvevaluering, der nære kolleger er sparringspartnere som kan gi tilbakemelding på egen kompetansevurdering. To personer oppgis som referanse for vurderinger. Så gjenstår en skriftlig eksamen og en praktisk heldagsprøve før et sluttintervju med sensorene oppsummerer måloppnåelsen. Vi fire som gikk gjennom prosessen i høst var enige om at planleggingsfasen i et prosjekt er noe vi alle må jobbe mer med, sier Lill. Før et prosjekt starter opp bør det foregå grundigere planlegging av ledelsesaktiviteter. Erfaringen viser at vi ofte hopper bukk over enkelt av disse for å komme rakst i gang med prosjektet. Her skal vi utvikle oss videre. Terror på Fornebu Lars A. Grime er tatt som gissel. Fanget sammen med andre, høyt oppe i en bygning på Fornebu. Bevæpnede terrorister følger med. Plutselig og overrumplende kommer hjelpen: Beredskapstroppen rappellerer stille og effektivt ned på ytterveggen. En sprengladning detonerer, det singler i vindusglass. Alt er over på sekunder. Synne Nygaard (f.v.), Torill Iversen, Gry Lundiin og Lill Burås Hesthaug er denne høsten blitt sertifisert som prosjektledere i henhold til den internasjonale standarden IPMA. Foto: Espen Strai Nå vet vi altså mer om hvilke områder vi trenger å styrke oss på, supplerer Torill. Samtidig er det hyggelig å få bekreftelse på at PDMTs prosjektprosess holder nivået som kreves internasjonalt. Svært verdifullt, sier Torill. IPMA ESPEN STRAI International Project Management Association Sertifiseringsstandard for prosjektledere Gir dokumentasjon på at egen kompetanse er i henhold til prosedyrer og innhold som er utviklet og validert av IPMA Formidles i Norge av Norsk Forening for Prosjektledelse (NFP) og Teknisk-naturvitenskapelig forening Heldigvis bare en øvelse. For i dag er Lars invitert til demonstrasjonsdag med beredskapstroppen ved Oslo politidistrikt, sammen med flere andre fra PDMT. PDMT har til oppgave å gjøre tilgjengelig det materiell som beredskapstroppen har behov for, og gi den administrative og merkantile støtte som trengs, forklarer Lars. For oss er det lærerikt og motiverende å se hvordan utstyret brukes i praksis. Hva sitter du igjen med av inntrykk? Dette er folk med høy kompetanse og ferdighet. De har bra materiell, men må hele tiden følge med på utviklingen. Derfor samarbeider vi også tett med Forsvaret. ESPEN STRAI DIKT-STAFETTEN Jeg må ærlig innrømme at jeg ikke har verdens største diktsamling på nattbordet, men jeg har et sterkt forhold til tonesatt lyrikk! Mitt valg er sangen «The world is full of crashing bores» av Morrissey, fra albumet You are the Quarry. Spillelisten jeg hører på for tiden er lagt opp slik at sangen starter idet jeg går av T-banen på Majorstuen og begir meg opp Sørkedalsveien. Jeg har hatt denne sangen som en av mine favoritter fra før tiden jeg begynte i PDMT, så jeg får bare se gjennom fingrene med at den innholder tekstlinjer som «They who wish to hurt you work within the law». Jeg utfordrer Katharina Nagy i FF JAS til neste etappe av dikstafetten. Kjetil Skjønnhaug THE WORLD IS FULL OF CRASHING BORES You must be wondering how The boy next door turned out Have a care, But don t stare Because he s still there Lamenting policewomen policemen silly women taxmen Uniformed whores, They who wish to hurt you, Work within the law This world is full, So full of crashing bores And I must be one, Cos no one ever turns to me to say Take me in your arms, Take me in your arms, And love me You must be wondering how The boy next door turned out Have a care, And say a prayer Because he s still there Lamenting policewomen policemen silly women taxmen Uniformed whores, Educated criminals, Work within the law This world is full, Oh oh, So full of crashing bores And I must be one, cos no one ever turns to me to say Take me in your arms, Take me in your arms And love me, And love me What really lies, Beyond the constraints of my mind Could it be the sea, With fate mooning back at me No it s just more lock jawed pop stars Thicker than pig shit, Nothing to convey They re so scared to show intelligence It might smear their lovely career This world, I am afraid, Is designed for crashing bores I am not one, I am not one You don t understand, You don t understand, And yet you can Take me in your arms and love me, Love me, And love me MITT PUSTEROM Kobler av med krigsskip Prosjektlederens hverdag består av korte tidsfrister, endrede krav og prioriteringer, samt trivelige og dyktige kolleger. Det er godt å kunne koble av med noe annet enn jobb. Fra tidlig i tenårene har jeg hatt interesse for krigsskip. Da interessen vedvarer har det blitt noen tusen bøker, ti-tusener fotografier og postkort, tegninger og annen nyttig dokumentasjon. Disse nyttegjenstandene tar noe plass, men en liten, to-meter lang modell av mineleggeren «Olav Tryggvason» hører da hjemme i ethvert møblert hjem? Litt dissens i hjemmet der. Drømmeferien er en tur til arkiver i Norge eller utlandet. Det å sitte omgitt av originaldokumenter i arkivets hvelv gir spenning. Skipenes historie blir levende gjennom enkelthistorier eller tekniske spesifikasjoner. I fjor ga jeg ut min første bok om emnet i et noe smalt tema: Leide bevoktningsbåter i første verdenskrig. IKT-DYSLEKSI? en ordbok for IKT-dyslektikere ATLE WILMAR Prosjektleder IKT SITATET Når spillet er over, legges både kongen og bonden i samme eske. Ukjent LETT BLANDING BRANNMUR I et hus er en brannmur et fysisk skille mellom to områder. Hensikten er å hindre spredning av brann, varme og andre relaterte konsekvenser man ikke vil at skal spre seg videre til andre områder. Innen IKT bruker vi uttrykket for å beskrive et program eller en maskin som skal hindre uønsket trafikk å komme fra ett nettverk til et annet. I brannmuren finnes det porter eller «dører» som trafikk kan passere gjennom etter å ha vært gjenstand for kontroll først. En brannmur kan for eksempel forhindre at noen klarer å ta kontroll over PCen din, eller hindre at noen får logget inn og hentet ut informasjon de ikke skal ha tilgang på. De aller fleste har nok en brannmur på sin datamaskin. Alle nye Windows-baserte PCer har i alle fall «Windows firewall» inkludert og automatisk påslått med standardinnstillinger

9 GLIMT PDMT har egen fotoklubb. PDMT-tidende presenterer her noen av klubbens bilder fra den senere tid. Ønsker du å bli medlem kan du ta kontakt med fotoklubbens leder, Kine Gustavsson. FOTOKLUBBEN 1. Ivarstrand i desember Christer Edlund 2. Lonely Peter Andberg 3. Peis Peter Andberg 4. Blomst Peter Andberg GLIMT FRA PDMT DIFI-kurs for nye ledere: Lars Martin Ruud og Espen Kristiansen. 2. En snurrig dag på filmopptak. 3. Hverdagsliv på Furuholmen. 4. Kvalitetssikring i PDMT. 5. Fra produktsetting Straffesak. 2 4

strategi for PDMT 2011-2015

strategi for PDMT 2011-2015 strategi for PDMT 2011-2015 Politiets data- og materielltjeneste Postboks 8031 Dep NO-0030 OSLO Besøksadresse Oslo: Sørkedalsveien 27b, 0369 OSLO Besøksadresse Jaren: Rognebakken 8, 2770 JAREN Telefon:

Detaljer

BYGG OG ANLEGG I POLITIET

BYGG OG ANLEGG I POLITIET DESIGN OG PRODUKSJON WITTUSEN & JENSEN POLITIETS DATA- OG MATERIELLTJENESTE Postboks 8031 Dep NO-0030 Oslo Utgitt av FF Kommunikasjon 2013 Telefon: 61 31 80 00 Kundeservice: 61 31 80 80 E-post: post.pdmt@politiet.no

Detaljer

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 Sulitjelma 26. 27. februar 2008. - Rus som et gode og et onde i opplevelsen av psykisk helse.. Arrangør: Rehabiliteringsteamet ved Salten Psykiatriske Senter (Nordlandssykehuset)

Detaljer

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1 Strategier 2010-2015 StrategieR 2010 2015 1 En spennende reise... Med Skatteetatens nye strategier har vi lagt ut på en spennende reise. Vi har store ambisjoner om at Skatteetaten i løpet av strategiperioden

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT SiN YTRE HELGELAND

HALVÅRSRAPPORT SiN YTRE HELGELAND HALVÅRSRAPPORT SiN YTRE HELGELAND Høsten 2009 MARI MOE KRYSINSKA Prosjekter i perioden 01.august-31.desember, 2009 1 INNHOLD: 1. REGIONALT PROSJEKT, LITTLE SHOP OF HORRORS...S. 3 2. REGIONALT PROSJEKT,

Detaljer

Strategi 2015-2018 Strategisk retning for Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF for perioden 2015-2018

Strategi 2015-2018 Strategisk retning for Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF for perioden 2015-2018 Strategi 2015-2018 Strategisk retning for Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF for perioden 2015-2018 Innhold Hovedmål 1 Vellykket teknisk innføring av nødnett-brukerutstyr... 6 Hovedmål 2:

Detaljer

Ledersamling Øvre Eiker kommune 20.januar 2015. KS KommIT. Oslo 28.05.15

Ledersamling Øvre Eiker kommune 20.januar 2015. KS KommIT. Oslo 28.05.15 Tenke digitalt Jobbe nasjonalt Gjennomføre lokalt KS KommIT Oslo 28.05.15 Hovedoppgaver KommIT Effektmål Samordning i kommunesektoren (428 kommuner, 19 fylkeskommuner, 500+ foretak) Samordning stat/kommune

Detaljer

FORMEL Linda Hoel mener både politikerne og etaten selv, har mye å lære av den praktiske erfaringen politifolk gjør seg i hverdagen.

FORMEL Linda Hoel mener både politikerne og etaten selv, har mye å lære av den praktiske erfaringen politifolk gjør seg i hverdagen. 30 LØFT FRAM PRAKTISK POLITIARBEID SYSTEMATISER ERFARINGSLÆRINGEN VERN OM DEN GODE DIALOGEN VERDSETT ENGASJEMENT OG FØLELSER FORSKERENS FORMEL Linda Hoel mener både politikerne og etaten selv, har mye

Detaljer

For å få en realistisk arbeidsprosess kan programfaglærer delta på jobbintervjuet.

For å få en realistisk arbeidsprosess kan programfaglærer delta på jobbintervjuet. Du er ansatt! (Jobben er din!) Antatt tidsbruk: 6 skoletimer Oppgaver tilpasset: norsk VG1-2, tverrfaglig samarbeid mellom programfag (samarbeid med engelsklærer er også mulig.) Dette undervisningsopplegget

Detaljer

Hvordan utvikle og beholde medarbeidere? Olav Johansen

Hvordan utvikle og beholde medarbeidere? Olav Johansen Hvordan utvikle og beholde medarbeidere? Olav Johansen Menova 3. november 2015 Olav Johansen 2013 - dd Høyskolelektor, institutt for ledelse og organisasjon, Markedshøyskolen 2013 - dd Daglig Leder, Senter

Detaljer

NYHETSBREV - AUGUST OG SEPTEMBER

NYHETSBREV - AUGUST OG SEPTEMBER NYHETSBREV - AUGUST OG SEPTEMBER Hva har skjedd? Velkommen til TENKs første nyhetsbrev dette skoleåret. Hvis du er interessert i hva som foregår i organisasjonen vår, les gjerne videre! PANGSTARTSKVELD

Detaljer

Ellen Vahr. Drømmekraft. En bok om å følge hjertet, leve sant og lykkes med drømmer. Gyldendal

Ellen Vahr. Drømmekraft. En bok om å følge hjertet, leve sant og lykkes med drømmer. Gyldendal Ellen Vahr Drømmekraft En bok om å følge hjertet, leve sant og lykkes med drømmer Gyldendal Til Thea Marie og Kristen Innledning Trust in dreams, for in them is hidden the gate to eternity. Profeten Kahlil

Detaljer

Få din egen hjemmeside

Få din egen hjemmeside I dette avsnittet lærer du å bygge din egen hjemmeside legge til tekst og bilder lage din egen design legge en bakgrunn på hjemmesiden I neste nummer får du hjelp til å bygge en større hjemmeside til en

Detaljer

ET ØYEBLIKKSINTERVJU MED OLE HENRIK KONGSVIK, DAGLIG LEDER OG GRÜNDER I OK FOTO. - Intervjuet (og [amatør]fotografert) av Ole Mads Sirks Vevle.

ET ØYEBLIKKSINTERVJU MED OLE HENRIK KONGSVIK, DAGLIG LEDER OG GRÜNDER I OK FOTO. - Intervjuet (og [amatør]fotografert) av Ole Mads Sirks Vevle. ET ØYEBLIKKSINTERVJU MED OLE HENRIK KONGSVIK, DAGLIG LEDER OG GRÜNDER I OK FOTO. - Intervjuet (og [amatør]fotografert) av Ole Mads Sirks Vevle. OM NAVNET «OK FOTO».., OK Foto. - Stemmer det. Husker du

Detaljer

LÆRER: For en smart gutt! Tenk at du bare er 12 år og kan stille så kloke spørsmål!

LÆRER: For en smart gutt! Tenk at du bare er 12 år og kan stille så kloke spørsmål! Jesus som tolvåring i tempelet Lukas 2, 41-52 Alternativ 1: Rollespill/ dramatisering Sted: Nasaret (plakat) og Jerusalem (plakat) Roller: Forteller/ leder Jesus Josef Maria Familie Venner Lærer FORTELLER:

Detaljer

Dilemma. kan delta på de ulike aktivitetene Hvite Due tilbyr.

Dilemma. kan delta på de ulike aktivitetene Hvite Due tilbyr. Ali er ansatt i kommunen. Han har ansvar for utbetaling av økonomisk støtte til brukere med ulik grad av uførhet. En av brukerne han er ansvarlig for, deltar på flere aktiviteter på et aktivitetssenter

Detaljer

KVALITATIVE TILBAKEMELDINGER FRA INSPIRASJONSDAG FALSTAD 2013

KVALITATIVE TILBAKEMELDINGER FRA INSPIRASJONSDAG FALSTAD 2013 KVALITATIVE TILBAKEMELDINGER FRA INSPIRASJONSDAG FALSTAD 2013 I tre av spørsmålene på evalueringsskjemaet etterspurte vi om konkrete tilbakemeldinger på deltagernes: 1) forventninger til dagen, 2) refleksjoner

Detaljer

Steg for steg. Sånn tar du backup av Macen din

Steg for steg. Sånn tar du backup av Macen din Steg for steg Sånn tar du backup av Macen din «Being too busy to worry about backup is like being too busy driving a car to put on a seatbelt.» For de fleste fungerer Macen som et arkiv, fullt av bilder,

Detaljer

Dette er Tigergjengen

Dette er Tigergjengen 1 Dette er Tigergjengen Nina Skauge TIGER- GJENGEN 1 Lettlestserie for unge og voksne med utviklingshemming og lærevansker 2 3 Skauge forlag, Bergen, 2015 ISBN 978-82-92518-20-5 Tekst og illustrasjoner,

Detaljer

Nødnett Status - hva skjedde? Tor Helge Lyngstøl Direktør Direktoratet for nødkommunikasjon

Nødnett Status - hva skjedde? Tor Helge Lyngstøl Direktør Direktoratet for nødkommunikasjon Nødnett Status - hva skjedde? Tor Helge Lyngstøl Direktør Direktoratet for nødkommunikasjon Nødnettet Statlig eiet radionett for kommunikasjon mellom operative enheter i nød- og beredskapsetater : God

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Læringsplattform for IT-fag basert på HTML5 utviklet i CakePhp

Læringsplattform for IT-fag basert på HTML5 utviklet i CakePhp Læringsplattform for IT-fag basert på HTML5 utviklet i CakePhp { En selvstendig plattform som kan brukes til å formidle kurs på nett med dagsaktuell teknologi. Oppgave 5, av Fredrik Johnsen Oppgavestiller

Detaljer

2015 Kagge Forlag AS. Omslagsdesign: Terese Moe Leiner Omslagsillustrasjon: Sondre Steen Holvik Sats: akzidenz as, Dag Brekke ISBN: 978-82-489-1751-9

2015 Kagge Forlag AS. Omslagsdesign: Terese Moe Leiner Omslagsillustrasjon: Sondre Steen Holvik Sats: akzidenz as, Dag Brekke ISBN: 978-82-489-1751-9 2015 Kagge Forlag AS Omslagsdesign: Terese Moe Leiner Omslagsillustrasjon: Sondre Steen Holvik Sats: akzidenz as, Dag Brekke ISBN: 978-82-489-1751-9 Kagge Forlag AS Stortingsg. 12 0161 Oslo www.kagge.no

Detaljer

Steg for steg. Sånn tar du backup av Macen din

Steg for steg. Sånn tar du backup av Macen din Steg for steg Sånn tar du backup av Macen din «Being too busy to worry about backup is like being too busy driving a car to put on a seatbelt.» For de fleste fungerer Macen som et arkiv, fullt av bilder,

Detaljer

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet Side 1 av 5 Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup Sist oppdatert: 17. desember 2003 Juleevangeliet Julen er i dag først og fremst en kristen høytid

Detaljer

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år FORNØYD MEDLEM: «Opplevde å spare både tid og penger da vi ble medlem» side 3 SMB magasinet Nr. 2. 2014, Årgang 10 ISSN 1890-6079 B MB Medlemsblad ASB magasinet or SMB Tjenester for SMB Tjenester AS Nr.

Detaljer

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet 2 3 Innhold Innledning 4 Samfunnsoppdraget 6 Felles visjon og verdigrunnlag 8 Medarbeiderprinsipper 14 Ledelsesprinsipper 16 Etikk og samfunnsansvar 18 4

Detaljer

HR-STRATEGI FOR FORSVARSSEKTOREN

HR-STRATEGI FOR FORSVARSSEKTOREN HR-STRATEGI FOR FORSVARSSEKTOREN Vårt samfunnsoppdrag Eksempler Forsvarssektoren har ansvar for å skape sikkerhet for staten, befolkningen og samfunnet. Endringer i våre sikkerhetspolitiske omgivelser

Detaljer

Erfaringskonferanse Fylkesmannen i Aust-Agder 5. desember 2013. Friskere liv med forebygging en helsefremmende samtale.

Erfaringskonferanse Fylkesmannen i Aust-Agder 5. desember 2013. Friskere liv med forebygging en helsefremmende samtale. Erfaringskonferanse Fylkesmannen i Aust-Agder 5. desember 2013 Friskere liv med forebygging en helsefremmende samtale Berit Westbye VÅRT PROSJEKT Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder

Detaljer

P R E S E N TA S J O N AV F O R B E D R I N G S P R O G R A M M E T «L I N K I T» F R O K O S T M Ø T E B A 2 0 1 5

P R E S E N TA S J O N AV F O R B E D R I N G S P R O G R A M M E T «L I N K I T» F R O K O S T M Ø T E B A 2 0 1 5 P R E S E N TA S J O N AV F O R B E D R I N G S P R O G R A M M E T «L I N K I T» F R O K O S T M Ø T E B A 2 0 1 5 VÅR BEDRIFT CA 340 ANSATTE 14 LOKASJONER I NORGE, SVERIGE OG DANMARK ARKITEKTUR, INTERIØR,

Detaljer

Virus på Mac? JA! Det finnes. Denne guiden forteller deg hva som er problemet med virus på Mac hva du kan gjøre for å unngå å bli infisert selv

Virus på Mac? JA! Det finnes. Denne guiden forteller deg hva som er problemet med virus på Mac hva du kan gjøre for å unngå å bli infisert selv Virus på Mac? JA! Det finnes. Denne guiden forteller deg hva som er problemet med virus på Mac hva du kan gjøre for å unngå å bli infisert selv «Å tro at det ikke finnes virus på Mac er dessverre litt

Detaljer

FORELDRENYTT SMÅFOSSAN FEBRUAR

FORELDRENYTT SMÅFOSSAN FEBRUAR FORELDRENYTT SMÅFOSSAN FEBRUAR Februar står foran oss, og vi ser at dagene er lysere og lengre noe som er kjærkomment for de fleste av oss. I januar har vi fått ei ny jente på avdelinga, Martine startet

Detaljer

God tekst i stillingsannonser

God tekst i stillingsannonser God tekst i stillingsannonser I dag skal vi studere stillingsannonsen nærmere la oss inspirere av gode eksempler utfordre klisjeene og se på alternative formuleringer gå gjennom en sjekkliste for kvalitetssikring

Detaljer

Undervisningsopplegg til txt 2015 Tidsinnstilt

Undervisningsopplegg til txt 2015 Tidsinnstilt Undervisningsopplegg til txt 2015 Tidsinnstilt A. Innledende opplegg om litterær smak og kvalitet Dette opplegget kan med fordel gjennomføres som en forberedelse til arbeidet med årets txt-aksjon. Hvis

Detaljer

HVORDAN SKAL NES-SAMFUNNET UTVIKLE SEG?

HVORDAN SKAL NES-SAMFUNNET UTVIKLE SEG? NES KOMMUNE Samfunnsutvikling og kultur HVORDAN SKAL NES-SAMFUNNET UTVIKLE SEG? INFORMASJON OM ÅPENT DIALOGMØTE Mandag 4. februar kl. 19.00-22.00 på rådhuset I forbindelse med revisjon av kommuneplanens

Detaljer

Serviceledelse i praksis. getleadingedge.no

Serviceledelse i praksis. getleadingedge.no Serviceledelse i praksis getleadingedge.no Henning Friberg Henning Friberg har bred erfaring fra servicebransjen og har blant annet ledet servicebedrifter i inn og utland. Å sikre at serviceleveransen

Detaljer

Kvinner møter kvinner

Kvinner møter kvinner 1 Kvinner møter kvinner I noen land er det vanlig at kvinner "skravler" i bussen med andre, helt ukjente kvinner, på veien hjem. I noen land er det vanlig å prate med en hjemløs kvinne på gata, en som

Detaljer

Høsthilsen 2013. Vi bygger Kalongo Kompetansesenter (KCC)

Høsthilsen 2013. Vi bygger Kalongo Kompetansesenter (KCC) Høsthilsen 2013 Kalongo Widows and Orphans Project (KWOP) har delt høstens nyheter med oss. I dette brevet kan du lese om siste nytt fra Uganda og se bilder av byggverket KCC, som er på god vei opp. Vi

Detaljer

Sørum Kommune Merkevare- og kommunikasjonsstrategi. med tiltaksplan 2014

Sørum Kommune Merkevare- og kommunikasjonsstrategi. med tiltaksplan 2014 Sørum Kommune Merkevare- og kommunikasjonsstrategi med tiltaksplan 2014 Januar 2014 Avdeling for kommunikasjon- og IKT Side 2 av 12 INNLEDNING MERKEVARESTRATEGI FORMÅL VÅRT UTGANGSPUNKT I 2012 ØNSKET POSISJON

Detaljer

Slik jobber vi med kommunikasjon. Per Tøien Kommunikasjonssjef

Slik jobber vi med kommunikasjon. Per Tøien Kommunikasjonssjef Slik jobber vi med kommunikasjon Per Tøien Kommunikasjonssjef Jeg har tenkt å si noe om premissene for vår jobbing med kommunikasjon Premissene for det daglige arbeidet ligger i hva vi har bestemt oss

Detaljer

Få din egen hjemmeside

Få din egen hjemmeside I dette avsnittet lærer du å bygge din egen hjemmeside legge til tekst og bilder lage din egen design legge en bakgrunn på hjemmesiden I neste nummer får du hjelp til å bygge en større hjemmeside til en

Detaljer

Karrierejegeren. Historien studentene leste

Karrierejegeren. Historien studentene leste Karrierejegeren Historien studentene leste Toppleder og entreprenør Hanna (Hans) Berg Jacobsen har arbeidet innen næringslivet i inn- og utland de siste 25 årene. Hun (han) har erfaring fra Olje- og energidepartementet,

Detaljer

Evaluering av Jenter og teknologi høsten 2013 alle tiltak 61 svar, ikke alle har svart på alle spørsmålene

Evaluering av Jenter og teknologi høsten 2013 alle tiltak 61 svar, ikke alle har svart på alle spørsmålene Evaluering av Jenter og teknologi høsten 2013 alle tiltak 61 svar, ikke alle har svart på alle spørsmålene 1. Hvilket studieprogram går du på? 4 Dataingeniør 3 Elektro 6 Fornybar Energi 8 IT-støttet bedriftsutvikling

Detaljer

KLUMPEN OG VESLEBROR

KLUMPEN OG VESLEBROR KLUMPEN OG VESLEBROR - en utstilling for barnehagen og småskolen Oddmund Hagen og Akin Düzakin har sammen laget 3 flotte billedbøker om Veslebror og Klumpen. Bøkene Over jordet, Bort fra jordet og Rundt

Detaljer

Actionhefte for. Fra INSPIRASJON til ACTION LUCKY LINDA PERSEN STARTDATO: SLUTTDATO:

Actionhefte for. Fra INSPIRASJON til ACTION LUCKY LINDA PERSEN STARTDATO: SLUTTDATO: Actionhefte for. Fra INSPIRASJON til ACTION LUCKY LINDA PERSEN STARTDATO: SLUTTDATO: 14 dagers Actionhefte Start i dag! En kickstart for det du ønsker å endre i ditt liv! Gratulerer! Bare ved å åpne dette

Detaljer

Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune

Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune 2012 Utarbeidet av Tove-Merethe Birkelund Dato Godkjent av Dato 2 Forord Notodden kommune hadde et nærvær på 88,9 % i 2009, det vil si en fraværsprosent på

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, AUGUST 2014. Hei alle sammen og velkommen til et nytt barnehage år på Sølje! Tilvenningen er gått i gang og vi ser allerede nå at det kommer til å bli et godt år med fokus

Detaljer

Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen AS Nordens største frisørkonsern.

Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen AS Nordens største frisørkonsern. Blant dagens ledere finnes det nikkedukker og «jattere» som ikke tør si hva de egentlig mener. Disse er direkte skadelige for bedriftene og burde ikke vært ledere. Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen

Detaljer

Transkribering av intervju med respondent S3:

Transkribering av intervju med respondent S3: Transkribering av intervju med respondent S3: Intervjuer: Hvor gammel er du? S3 : Jeg er 21. Intervjuer: Hvor lenge har du studert? S3 : hm, 2 og et halvt år. Intervjuer: Trives du som student? S3 : Ja,

Detaljer

Virus på Mac? JA! Det finnes. Denne guiden forteller deg hva som er problemet med virus på Mac hva du kan gjøre for å unngå å bli infisert selv

Virus på Mac? JA! Det finnes. Denne guiden forteller deg hva som er problemet med virus på Mac hva du kan gjøre for å unngå å bli infisert selv Virus på Mac? JA! Det finnes. Denne guiden forteller deg hva som er problemet med virus på Mac hva du kan gjøre for å unngå å bli infisert selv «Å tro at det ikke finnes virus på Mac er dessverre litt

Detaljer

Medier og kommunikasjon

Medier og kommunikasjon Medier og kommunikasjon Gausdal videregående skole Trenger Oppland 80 nye journalister hvert år? Trenger Oppland 80 nye filmfolk hvert år? Oppland trenger: «Fremtidens samfunn vil ha behov for arbeidskraft

Detaljer

IKT i politiet. Politiets Data- og Materielltjeneste Postboks 8031 Dep. Telefon: 61 31 80 00 Kundeservice: 61 31 80 80 E-post: post.pdmt@politiet.

IKT i politiet. Politiets Data- og Materielltjeneste Postboks 8031 Dep. Telefon: 61 31 80 00 Kundeservice: 61 31 80 80 E-post: post.pdmt@politiet. design og produksjon Wittusen & Jensen Politiets Data- og Materielltjeneste Postboks 8031 Dep NO-0030 Oslo Telefon: 61 31 80 00 Kundeservice: 61 31 80 80 E-post: post.pdmt@politiet.no PDMT - Oslo Sørkedalsveien

Detaljer

STUP Magasin i New York 2014. 1. Samlet utbytte av hele turen: STUP Magasin i New York 2014 14.11.2014 12:21

STUP Magasin i New York 2014. 1. Samlet utbytte av hele turen: STUP Magasin i New York 2014 14.11.2014 12:21 STUP Magasin i New York 2014 1. Samlet utbytte av hele turen: 6 5 5 4 Antall 3 2 2 1 0 0 0 1 Antall 1 = Uakseptabelt dårlig 0 2 = Ganske dårlig 0 3 = Middels 1 4 = Bra 2 5 = Meget bra 5 2. Hvorfor ga du

Detaljer

Hvordan skape konvertering gjennom konsept og innhold? Magne Bjella Leder Nye medier Den Norske Opera & Ballett (DNO&B)

Hvordan skape konvertering gjennom konsept og innhold? Magne Bjella Leder Nye medier Den Norske Opera & Ballett (DNO&B) Hvordan skape konvertering gjennom konsept og innhold? Magne Bjella Leder Nye medier Den Norske Opera & Ballett (DNO&B) 15/04/15 DEN NORSKE OPERA & BALLETT 2 15/04/15 DEN NORSKE OPERA & BALLETT 3 15/04/15

Detaljer

MIN FAMILIE I HISTORIEN

MIN FAMILIE I HISTORIEN HISTORIEKONKURRANSEN MIN FAMILIE I HISTORIEN SKOLEÅRET 2015/2016 VIDEREGÅENDE HISTORIEKONKURRANSEN MIN FAMILIE I HISTORIEN SKOLEÅRET 2015/2016 Har du noen ganger snakket med besteforeldrene dine om barndommen

Detaljer

Svarer du på vegne av et lag / forening, som enkeltperson, institusjon eller er du ansatt i kommunen?

Svarer du på vegne av et lag / forening, som enkeltperson, institusjon eller er du ansatt i kommunen? 52 svar Vis alle svar Publiser analytics amsaetra@gmail.com Rediger dette skjemaet Sammendrag Svarer du på vegne av et lag / forening, som enkeltperson, institusjon eller er du ansatt i kommunen? 17,6

Detaljer

Månedsbrev for Marikåpene januar 2014

Månedsbrev for Marikåpene januar 2014 Månedsbrev for Marikåpene januar 2014 Jeg heter januar og jeg er svært til kar, og kommer jeg så må du ikke gå med nesa bar. Men gaver kan jeg gi hvis du vil stå på ski så strør jeg snø på vei og sti -

Detaljer

Oblig 06. Person, Product and Natural Lighting Laila-Marie Rosland

Oblig 06. Person, Product and Natural Lighting Laila-Marie Rosland Oblig 06 Person, Product and Natural Lighting Laila-Marie Rosland RESEARCH OG ARBEIDSPROSESS INNLEDNING I denne oppgaven skal jeg produsere to fotografier for en fiktiv reklamekampanje, der den skal fremme

Detaljer

- et godt sted å være - et godt sted å lære

- et godt sted å være - et godt sted å lære - et godt sted å være - et godt sted å lære JANUAR JUNI 2014 1 Mølleplassen Kanvas- barnehage har to avdelinger: Kjøttmeis og Svale. I år har vi 19 barn født i 2008 som vil tilhøre Storeklubben. 13 barn

Detaljer

Sak 01/2015. Behandles i sentralt IDF møte 27. januar 2015

Sak 01/2015. Behandles i sentralt IDF møte 27. januar 2015 Notat Fra Politidirektoratet Dato 20.1.2015 Vår referanse Til Tjenestemannsorganisasjonene og hovedverneombudet Saksbehandler Telefon Telefaks Kopi til Sak 01/2015. Behandles i sentralt IDF møte 27. januar

Detaljer

Hindringer og motivasjon for digital deltakelse. - Hege Andersen, hege.andersen@difi.no - Dag Slettemeås, dag.slettemeas@sifo.no

Hindringer og motivasjon for digital deltakelse. - Hege Andersen, hege.andersen@difi.no - Dag Slettemeås, dag.slettemeas@sifo.no Hindringer og motivasjon for digital deltakelse. - Hege Andersen, hege.andersen@difi.no - Dag Slettemeås, dag.slettemeas@sifo.no Kort bakgrunn for studiene HVORFOR FOKUS PÅ ELDRE? Digitalt førstevalg Øke

Detaljer

Kompetanse omfang og nivå

Kompetanse omfang og nivå Læring i If Kompetanse omfang og nivå HR: Kompetanseområder Kompetansenivå Kompetansekartleggingsverktøy Industri Commercial Privat If Future Employee Basic Advanced Spesialist If Future Employee - funksjonsbasert

Detaljer

Kjære unge dialektforskere,

Kjære unge dialektforskere, Kjære unge dialektforskere, Jeg er imponert over hvor godt dere har jobbet siden sist vi hadde kontakt. Og jeg beklager at jeg svarer dere litt seint. Dere har vel kanskje kommet enda mye lenger nå. Men

Detaljer

MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen

MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen If you think education is expensive... try ignorance! MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen Styrende verdier i MindIT:

Detaljer

JERRY Hva vil du gjøre da? EMMA Jeg vet faktisk ikke hva vi gjør lenger, det er bare det. EMMA Jeg mener, denne leiligheten her...

JERRY Hva vil du gjøre da? EMMA Jeg vet faktisk ikke hva vi gjør lenger, det er bare det. EMMA Jeg mener, denne leiligheten her... BEDRAG Av Harold Pinter Jerry og Emma er gift, men ikke med hverandre. De har i flere år hatt et forhold med hverandre, og møtes i leiligheten de har leid. Robert er Emmas mann og Jerrys beste venn. Jerry

Detaljer

Ski kommunes kommunikasjonsstrategi

Ski kommunes kommunikasjonsstrategi Ski kommunes kommunikasjonsstrategi 1. Kommunikasjonsutfordringer Å bruke kommunikasjon strategisk, betyr i Ski kommune (SK) at vi tar hensyn til at beslutninger og handlinger skal kommuniseres i alle

Detaljer

Personportrett. Rapport. Håvard Risebrobakken

Personportrett. Rapport. Håvard Risebrobakken Personportrett Rapport Håvard Risebrobakken Hva vil vi med filmen? Filmen Hverdag er et ti minutters personportrett om Roar Torgersen, og hans hobbyer. Roar er pensjonist, og har derfor mye tid han må

Detaljer

Markedsstrategi. Referanse til kapittel 4

Markedsstrategi. Referanse til kapittel 4 Markedsstrategi Referanse til kapittel 4 Hensikten med dette verktøyet er å gi støtte i virksomhetens markedsstrategiske arbeid, slik at planlagte markedsstrategier blir så gode som mulig, og dermed skaper

Detaljer

Vil du bli internkonsulent/prosessveileder?

Vil du bli internkonsulent/prosessveileder? Vil du bli internkonsulent/prosessveileder? Internkonsulenter skal ha funksjon som prosessveiledere overfor linjen i forbindelse med gjennonføring av arbeidspolitiske verksted. Bakgrunn Den nye arbeidsgiverpolitikken

Detaljer

MEDLEMS INFO. Samarbeide med Hadeland og Ringerike Reiseliv

MEDLEMS INFO. Samarbeide med Hadeland og Ringerike Reiseliv MEDLEMS INFO Årgang 14, nummer 1 Gjøvik, februar 2013 Reiselivsmesse på Telenor Arena Side 2 Ny fiskeprosjektleder! Side 3 Nye medlemmer Side 4 og 5 Samarbeide med Hadeland og Ringerike Reiseliv Som kjent

Detaljer

Det hele handler om møte med mennesker...

Det hele handler om møte med mennesker... Det hele handler om møte med mennesker... Hvordan møter du dine gjester? Hvor mye byr du på deg selv? Hvor godt forberedt er du? Hva ønsker du dine gjester skal oppleve? Hva ønsker du at din gjest skal

Detaljer

Hovedprosjekt 41E Arnstein Søndrol. Cisco Clean Access Valdres Videregående Skole

Hovedprosjekt 41E Arnstein Søndrol. Cisco Clean Access Valdres Videregående Skole Hovedprosjekt 41E Arnstein Søndrol Cisco Clean Access Valdres Videregående Skole Valdres VGS - Valdres VGS har omtrent 550 elever og 100 lærere og ansatte. - Valdres Videregående skole ligger på Leira,

Detaljer

PORTRETTET N R. 1 2 0 0 6. fakta som sjokkerer deg! S T O R T E S T : Er DU deiligst? Reklamens NYTT BLAD I SALG

PORTRETTET N R. 1 2 0 0 6. fakta som sjokkerer deg! S T O R T E S T : Er DU deiligst? Reklamens NYTT BLAD I SALG PORTRETTET WWW.AMERICANSEXPRESS.NO [ p r e s s ] N R. 1 2 0 0 6 5 fakta som sjokkerer deg! S T O R T E S T : Er DU deiligst? NYTT BLAD I SALG Reklamens virkemidler PORTRETTET STOR TEST! 1. Hvis du vil

Detaljer

I tillegg håper vi jo at dere markedsfører arrangementet til hele familien, til venner og selvsagt også til mentor.

I tillegg håper vi jo at dere markedsfører arrangementet til hele familien, til venner og selvsagt også til mentor. Spørsmål og svar - på noen av de mest spurte spørsmålene i forbindelse med Fylkesmessen Fylkesmessen 2009 A. Hvem kan/bør delta? Dette virker veldig profesjonelt, vi føler oss ikke så proffe? Det finnes

Detaljer

MÅNEDSBREV FOR JUNI Furua

MÅNEDSBREV FOR JUNI Furua MÅNEDSBREV FOR JUNI Furua Så nærmer vi oss juni, og vi er i gang med barnehageårets siste månedsbrev dette året har gått utrolig fort! Men, de sier jo at tiden går fort når man har det gøy I mai har det

Detaljer

B Grammatikkoppgaver Gjør grammatikkoppgavene som du har fått på egne ark: om uregelmessige verb, om preposisjoner og om adjektivbøyning.

B Grammatikkoppgaver Gjør grammatikkoppgavene som du har fått på egne ark: om uregelmessige verb, om preposisjoner og om adjektivbøyning. OPPGAVER MELLOM SAMLINGENE i november og desember: Mellom samlingene på høgskolen skal du jobbe med noen oppgaver. Snakk med veilederen din om oppgavene og be om hjelp hvis du har spørsmål. 1. Kommunikasjon

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

Cecilie Ystenes. Mental styrketrening

Cecilie Ystenes. Mental styrketrening Cecilie Ystenes Mental styrketrening Om forfatteren: CECILIE CARLSEN YSTENES er mental trener for toppidrettsutøvere, ledere og medarbeidere i norsk næringsliv. Hun er gründer av RAW performance AS, holder

Detaljer

Innledning. Audun Fiskvik Rådmann

Innledning. Audun Fiskvik Rådmann Ski kommunes kommunikasjonsstrategi 2015-2018 Innledning Kommunikasjonsstrategien er et viktig styringsdokument for Ski kommune. Innholdet i strategien skal gjenspeiles og preges i overordnede planarbeider,

Detaljer

NY START KREATIVITET ARBEIDSTRENING ENERGI MESTRING SOSIAL OPPTUR PRODUKTIVITET WWW.AURORA-VERKSTED.NO

NY START KREATIVITET ARBEIDSTRENING ENERGI MESTRING SOSIAL OPPTUR PRODUKTIVITET WWW.AURORA-VERKSTED.NO NY START KREATIVITET ARBEIDSTRENING ENERGI MESTRING SOSIAL OPPTUR PRODUKTIVITET HVEM ER STUDIO AURORA? STUDIO AURORA er en utviklingsbedrift som hjelper mennesker som vil prøve seg i - eller komme tilbake

Detaljer

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser.

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser. Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg Boligeiere fra prosjektet Leie til eie Innledning Hensikt: Leie til eie er et prosjektarbeid som startet sommeren 2011. Målet har vært at flere skal kunne eie sin

Detaljer

Markedsplan Radio Revolt:

Markedsplan Radio Revolt: Markedsplan Radio Revolt: De aller største utfordringene til Radio Revolt slik radioens markedsgruppe ser det i dag er som følger: Studenter og unge svarer altfor mye Ikke hørt om / ingen kjennskap til,

Detaljer

Jeg vil bare danse Tekst / Mel.: Tor- Jørgen Ellingsen

Jeg vil bare danse Tekst / Mel.: Tor- Jørgen Ellingsen 1. vers Når jeg hører musikk, Kan jeg ikke sitte stille Når jeg hører det groover, B yner beina å gå Jeg får ikke ro, Selv om jeg gjerne ville Jeg vil bare danse, Det er noe jeg må Jeg vil bare danse Tekst

Detaljer

- et godt sted å være - et godt sted å lære

- et godt sted å være - et godt sted å lære - et godt sted å være - et godt sted å lære JANUAR JUNI 2014 1 Mølleplassen Kanvas- barnehage har to avdelinger: Kjøttmeis og Svale. I år har vi 15 barn født i 2009 som vil tilhøre Storeklubben. 10 barn

Detaljer

UKEOPPGAVER 2: SYSTEMUTVIKLINGSPROSESSER OG PROSJEKTARBEID INNSPILL TIL SVAR

UKEOPPGAVER 2: SYSTEMUTVIKLINGSPROSESSER OG PROSJEKTARBEID INNSPILL TIL SVAR INF 1050 UKEOPPGAVER 2: SYSTEMUTVIKLINGSPROSESSER OG PROSJEKTARBEID INNSPILL TIL SVAR Oppgave 1 a) Foranalyse: Foranalysen kan med fordel gjøres i to trinn. Den første er å undersøke finansiering og øvrige

Detaljer

TENK SOM EN MILLIONÆ ÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/

TENK SOM EN MILLIONÆ ÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/ TENK SOM EN MILLIO ONÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning Hva kjennetegner millionærer, og hva skiller dem fra andre mennesker? Har millionærer et medfødt talent for tall og penger? Er millionærer

Detaljer

Ønsker du hjelp vedrørende utfyllingen, så kan du ringe oss på 31 42 02 00 og avtale et møte. Vi utvikler for å begeistre. post@siteman.

Ønsker du hjelp vedrørende utfyllingen, så kan du ringe oss på 31 42 02 00 og avtale et møte. Vi utvikler for å begeistre. post@siteman. Prosjektplanlegger Skap størst mulig grunnlag for suksess. Fyll ut vår prosjektplanlegger så nøye du kan! I Siteman har vi spesialisert oss på å bygge gode nettsteder, med god synlighet i søkemotorene,

Detaljer

Curriculum Vitae Vebjørn Slyngstadli Mobil: + 47 95 84 27 71 E-post: vebjorn@birc.no Storgata 86 2615 Lillehammer

Curriculum Vitae Vebjørn Slyngstadli Mobil: + 47 95 84 27 71 E-post: vebjorn@birc.no Storgata 86 2615 Lillehammer Curriculum Vitae Vebjørn Slyngstadli Mobil: + 47 95 84 27 71 E-post: vebjorn@birc.no Storgata 86 2615 Lillehammer Jeg startet min karriere hos Telenor i 1998 og jobbet den første tiden med programvaredistribusjon.

Detaljer

En øvelse for å bli kjent i lokalmiljø og på ulike arbeidsplasser. Passer best å gjøre utenfor klasserom.

En øvelse for å bli kjent i lokalmiljø og på ulike arbeidsplasser. Passer best å gjøre utenfor klasserom. Kreative øvelser ikke bare til SMART: 2. Hva er til for hvem? 3. Mester 1. Vi slipper egg 4. Ideer for ideenes skyld 7. Dette har vi bruk for! 10. Saker som ikke brukes? 13. Det fantastiske ordparet 5.

Detaljer

Installere programvare gjennom Datapennalet - Tilbud

Installere programvare gjennom Datapennalet - Tilbud NTNU Trondheim Norges Teknisk- Naturvitenskapelige Universitet Datapennalet Installere programvare gjennom Datapennalet - Tilbud Påmeldingsinfo Hvordan tjenesten fungerer Krav til utstyr Uttesting av programvareformidling

Detaljer

EFFEKTMÅL. Nytt kommunalområde for Miljø og Plansaker. Basert på medvirkningsseminar 10.3.16 Bearbeidet av Prosjektgruppa 29.3.16

EFFEKTMÅL. Nytt kommunalområde for Miljø og Plansaker. Basert på medvirkningsseminar 10.3.16 Bearbeidet av Prosjektgruppa 29.3.16 EFFEKTMÅL Nytt kommunalområde for Miljø og Plansaker Basert på medvirkningsseminar 10.3.16 Bearbeidet av Prosjektgruppa 29.3.16 1 INNHOLD SIDETALL Framtidsfortelling 3 Effektmål 4 Verdier 6 Seminarsammendrag

Detaljer

Sangkort - norsk med tegnstøtte

Sangkort - norsk med tegnstøtte Sangkort - norsk med tegnstøtte Sluttrapport Prosjektnummer: 2007/3/0014 Hørselshemmedes landsforbund Signe Torp Prosjektet er finansiert med Extra-midler fra Helse og Rehabilitering Forord..3 Sammendrag..4

Detaljer

IBM + Microsoft = Effektiv samhandling. Erfaringer med samhandling i

IBM + Microsoft = Effektiv samhandling. Erfaringer med samhandling i IBM + Microsoft = Effektiv samhandling. Erfaringer med samhandling i Inmeta Crayon ASA 550 ansatte 15 kontorer, 8 land Forretningsområder: Tjenester (ca. 350 konsulenter) Lisens/SAM Kurs 44% vekst i 2011!

Detaljer

360 eworker. Appen som gjør det enda enklere å jobbe i 360 - Saksbehandling og dokumenthåndtering fra ipad

360 eworker. Appen som gjør det enda enklere å jobbe i 360 - Saksbehandling og dokumenthåndtering fra ipad 360 eworker Appen som gjør det enda enklere å jobbe i 360 - Saksbehandling og dokumenthåndtering fra ipad 360 eworker - Appen som gjør det enda enklere å jobbe i 360 Jobb med saksbehandlingsoppgaver, dokumenter

Detaljer

Strategi for Sørholtet andelslag SA - Sørholtet barnehage, 2012-2016

Strategi for Sørholtet andelslag SA - Sørholtet barnehage, 2012-2016 Strategi for Sørholtet andelslag SA - Sørholtet barnehage, 2012-2016 Formål Sørholtet andelslag SA skal drive Sørholtet barnehage med et ideelt formål, og gi andelshaverne et kvalitetsmessig godt barnehagetilbud

Detaljer

Nødnettet - det beste og mest robuste mobilnettet i kongeriket?

Nødnettet - det beste og mest robuste mobilnettet i kongeriket? Nødnettet - det beste og mest robuste mobilnettet i kongeriket? Direktør Tor Helge Lyngstøl, Direktoratet for nødkommunikasjon Teleforum, Trondheim, 8. januar 2015 Nødnettleveransen Nødnett-infrastrukturen

Detaljer

MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen

MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen If you think education is expensive... try ignorance! MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen Styrende verdier i MindIT:

Detaljer

Lisa besøker pappa i fengsel

Lisa besøker pappa i fengsel Lisa besøker pappa i fengsel Historien om Lisa er skrevet av Foreningen for Fangers Pårørende og illustrert av Brit Mari Glomnes. Det er fint om barnet leser historien sammen med en voksen. Hei, jeg heter

Detaljer