På filmopptak med PDMT Vår nye «star chef cuisine» Google for pol ti MacGyver-gutta Kobler av med krigsskip

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "På filmopptak med PDMT Vår nye «star chef cuisine» Google for pol ti MacGyver-gutta Kobler av med krigsskip"

Transkript

1 Aktualitet Inspirasjon Mangfold Nummer Årgang 3 Politiets data- og materielltjeneste På filmopptak med PDMT Vår nye «star chef cuisine» Google for pol ti MacGyver-gutta Kobler av med krigsskip

2 CONFICKER Du kan påvirke «Du er ufordragelig full», sa lady Astor til en tydelig bedugget Churchill. «Ja», svarte statsministeren. «Men du er stygg. Og i morgen er jeg edru.» INNHOLD 3 ET LIV ETTER CONFICKER? 4 DIALOG Direktøren har ordet / Bladet fra munnen 5 MESTERKOKKEN ALEX Det er ikke alt i livet vi kan gjøre noe med. Men mye kan vi påvirke. En forutsetning for et vellykket bedriftsblad er at det kommuniserer godt med de ansatte. Vi ønsker hele tiden å bli bedre. Nettopp derfor kan alle som har lyst sende inn tips, ideer og innspill til e-postadressen Nå har vi også prøvd noe mer: En spørreundersøkelse. Vi ville høre om ansattes lesevaner, synspunkter på ulike spalter, og hva dere som lesere ønsker av PDMT-tidende. Responsen har vært god. En stor takk til alle som har vært med. Dere har gitt uvurderlige innspill. Hovedinntrykk? Bladet blir lest av de fleste hver gang. Stor tilfredshet med stoffmengde, variasjon og temavalg. Men delte meninger om hva slags profil bladet bør ha. Her er noen innspill fra leserne: PDMT-tidende bør være mer uhøytidelig, med et mer «sjarmerende skoleavispreg». Det er fint med et profesjonelt preg, for det gir «lyst til å bruke bladet som reklame overfor distriktene». 6 PÅ FILMOPPTAK MED PDMT 8 AKTUALITET 9 MØTEPLASS FOR DIALOG På høstseminaret 10 PDMTS EGNE MACGYVERE Nytt sambandsnett i Bodø Ansvarlig redaktør Espen Strai Redaktør for dette nummer Espen Strai Redaksjon Bente S. Klæstad, Liv Erika Grøttum, Hilde Mork og Siri Therese Ribsskog Tips PDMT-tidende må våge mer, tørre å provosere for å vekke interesse og skape debatt. PDMT-tidende kan med fordel gi mer info om tekniske løsninger som PDMT jobber med, og mer om politifaglig stoff. Innholdet bør i større grad reflektere fordelingen av ansatte i de ulike virksomhetsområdene. PDMT-tidende må gjerne inneholde mer om hverdagen i PDMT. Når ny redaktør er på plass til neste nummer, får hun flotte innspill i velkomstgave. Det gir et bra utgangspunkt for videre utvikling av PDMTtidende. Så gjelder det å omsette gode tanker til handling. Ikke som Søren Røsnes i Gabriel Scotts «Barkefletteren»: «Somme tider så sidder e og tenker og somme tider så bare sidder e.» Espen Strai Ansvarlig redaktør PDMT-tidende er et magasin for alle som jobber i Politiets data- og materielltjeneste. Magasinet skal informere og inspirere, formidle nyheter, vise mangfoldet av aktiviteter på ulike plan i organisasjonen, og presentere menneskene som skaper dem. Magasinet redigeres etter Vær Varsom-plakaten og utgis av kommunikasjonsavdelingen i PDMT. PDMT-tidende kommer ut fire ganger i året. Ideer og innspill mottas gjerne på eller telefon Se også 12 PORTRETTET: Are Sundhaugen En merkebevisst fartssynder 14 AKTUALITET 15 LETT BLANDING 16 GLIMT Fotoklubben / Glimt fra PDMT Design Tank Trykk HTR Grafisk Opplag 500 Forside: Helikoptertjenesten i Oslo politidistrikt var med da filmselskapet Sanden Media gjorde opptak til PDMTs nye presentasjonsfilm i sommer. (Foto: Espen Strai) Hva har skjedd etter Conficker? Det er blitt omtalt som det største angrepet på politiets datasystemer noensinne. Conficker-hendelsen i mars 2009 kan ha blitt forårsaket av noe så enkelt som bruk av minnepinne. Dermed ble politinettet infisert av et virus som på verdensbasis har rammet nesten 10 millioner datamaskiner. En lang rekke tiltak er iverksatt i ettertid for å øke sikkerheten. Hendelsen ble mulig fordi antivirusprogrammet ikke oppdaget viruset. Det var dårlig rutiner i politiet. I tillegg ble angrepet langvarig fordi PDMT ikke har kontroll over alle de datamaskinene i politinettet. Det var altså mye å ta tak i. I dag er antivirusprogramvaren byttet ut, det er etablert bedre rutiner, oppdatert programvare distribueres jevnlig, og nettet overvåkes nøye. NY TEKNOLOGI Utrulling av D#2-koseptet startet 10. november i Østfold. Med tilstrekkelig finansiering vil alle politidistrikt være på den nye plattformen i annet kvartal Da vil PDMT ha kontroll med alle tynne klienter i politinettet. Rent teknologisk har det skjedd mye siden den alvorlige hendelsen i mars Virtuelle løsninger er tatt i bruk og gir smidigere drift, med redusert behov for plass, strøm og kjøling. Det er etablert store lagringsløsninger, kostnadseffektiv back-up og store «farmer» for tynne klienter. All gammel programvare i infrastrukturen byttes nå ut gjennom D#2-prosjektet. Programvaren spres over to redundante datasentre, og det hele skal overvåkes av et flunkende nytt overvåkingsverktøy. Ny leverandør for datalinjer er dessuten valgt. Linjene er krypterte, redundante og med større båndbredde enn før. Tore Aasgaard i arbeid på et serverrom. HUMAN FAKTOR Men teknologi kan aldri erstatte mennesker. IKT-avdelingen har nå 75 ansatte, mot 28 i En rivende utvikling der vi ikke lenger bare ansetter driftsmedarbeidere. Vi har i dag datasenteransvarlig, driftsplanlegger, fagkoordinator og Incident Manger. Fire arkitekter har ansvar for rådgiving eksternt og internt, samt utarbeidelse av fremtidig arkitektur. Våre medarbeidere har usedvanlig høy kompetanse, noe som blir lagt merke til og ofte kommenteres av eksterne som er i kontakt med PDMT. Da er det flott å være driftssjef! TORHILD SILSETH Leder IKT Drift 2 3

3 DIALOG NY I PDMT DIREKTØREN HAR ORDET Inn i et nytt tiår med klampen i bånn! Hvilken rivende utvikling vi har vært gjennom det første tiåret i det nye årtusen! Politireformen, sammenslåing til ett særorgan, enorm vekst i oppgaver, funksjoner og ansatte, ny organisasjonsstruktur, nye lokaler. Bare for å ha sagt det: PDMT fremstår i dag som en høyst kompetent, serviceorientert og profesjonell leverandør og rådgiver innen våre fagområder. Og vi er godt forberedt for et nytt tiår: Ny strategiplan er snart på plass, vi har satt i gang et eget program for kvalitetsledelse, og vi har ledet arbeidet med å sette fokus på informasjonssikkerhet i hele politietaten. La meg løfte frem noen viktige tema som vil være sentrale for PDMT i 2011: Første prioritet vil fortsatt være å sørge for sikker og stabil drift. Samtidig ruller D#2 videre som et viktig bidrag til å styrke IKT-infrastrukturen. Straffesaksprogrammet skal bygges opp, og dersom Stortinget bevilger penger til videre utrulling av digitalt nødnett, vil også dette bli et viktig anliggende for oss. Resultatreformen vil utvilsomt føre til nye og styrkede oppgaver innenfor EBA-området og strategisk innkjøpsledelse. Og i 2011 vil PDMT kunne fremstå som politietatens eget «advokatkontor», der juridiske vurderinger kan bestilles på de fleste områder, unntatt personalforvaltning og straffesaker. Vi har mye spennende å se frem til, men nå fortjener vi en pust i bakken. La julen bli en tid for refleksjon og avkobling, i den ånd som preger høytiden. En stor takk til dere alle for utrettelig innsats i 2010! Lars H. Bøhler Direktør BLADET FRA MUNNEN Kompetanse og læring Allsidig og energisk kantineleder Alex er blitt populær som kokkelærer for ansatte i PDMT. Det er bare å melde seg på. Foto: Bente S. Klæstad PDMTs visjon er å «bidra til et tryggere samfunn», og som virkemiddel for å oppnå dette ønsker vi å bli en kompetanseorientert organisasjon. Jeg skriver «bli» da det å besitte kompetanse ikke er ensbetydende med å ha fokus på kompetanse. Ingen blir snekker av å kjøpe et hus, og det samme huset vil over tid forfalle og miste sin funksjon dersom det ikke vedlikeholdes. Likeledes kan vi ikke kalle en organisasjon for kompetanseorientert bare fordi den har faglig sterke medarbeidere. Dette oppnår vi først når det er et bevisst fokus på hvilken kompetanse det er behov for, hvordan den benyttes og kanskje viktigst, hvordan den skal vedlikeholdes og utvikles. Det er flere kompetanseområder som er viktige i en organisasjon som vår. Først og fremst ansetter vi medarbeidere ut fra en fagkompetanse de har fra før. Videre er intern kompetanse på PDMTs arbeidsprosesser, strategier og interne retningslinjer avgjørende for å kunne arbeide effektivt. Sist, og helt avgjørende for å lykkes er virksomhetskompetanse om sluttbrukerne våre og deres virke. Dette kompetansetriangelet danner grunnlaget for å understøtte politiets arbeid og derigjennom «bidra til et tryggere samfunn». Læring skjer i forskjellige former, eksempelvis gjennom foredrag, kurs, litteratur, skole, eller praktisk erfaring. Likevel er det noen grunnleggende trekk som går igjen for at informasjon skal bli til læring. De viktigste er forståelse og gjentagelse. Hver enkelt må forstå hensikten og funksjonen med det man blir lært. Deretter må det repeteres. De samme prinsipper må ligge til grunn for utvikling av kompetanse i PDMT. Prosesser som ISMS, ITIL, ISO etc vil ha liten verdi hvis det ikke innføres gjennom en målrettet prosess og forankres i hver eneste berørte medarbeider. Forskjellige kompetanseområder har forskjellige utvikling og læreformer. Politiet har mange praktiske oppgaver som er relatert til psykologi eller lover og regler. Dette er områder med relativt lite endringer over tid. Vi er en del av politiet, men vi er ikke politi. Vi arbeider i et teknologiorientert domene, være seg mer slitesterke stoffer i uniformer, eller mer brukervennlige IKT-systemer. Dette er områder i hurtig utvikling og der kompetanse er ferskvare. Det betyr at vi må bedrive læring på en annen måte, og med andre ressurser og virkemidler enn hva politiet gjør. Vi har i dag noen kompetanserelaterte tiltak, som uviklingssamtaler, kompetansebudsjett, rekruttskole etc. Spørsmålet er i hvilken grad disse er satt i system og tjener et felles formål, hvordan følges de opp, og er direkte forankret i våre målsetninger. Er vi omforent i hva vi ønsker ut av kompetansetiltakene, og hvordan kontrollerer vi at vi lykkes? Først når vi har en praktisk og metodisk forankring av kompetanseutvikling, først da kan vi kalle oss kompetanseorientert. Tore Aasgaard Infrastrukturarkitekt, VO IKT Drift Han «vokste opp» i foreldrenes restaurant i Belgia og startet hotellutdannelse allerede som 12-åring. I dag er Alex vår nye kantineleder på PDMT Jaren, men får tid til å drive eget cateringfirma på fritiden, og attpå til bygge og samle Ferrari-modellbiler. Det tok ikke lang tid før Alex imponerte både ansatte og besøkende med sin kokkekunst og vitalitet. Han er alltid i farta, og der hvor han ferdes preges atmosfæren av god matlukt og stor orden. PÅ RETT HYLLE For Alex var det helt naturlig å velge hotell- og restaurantnæringen som yrke. Da han var fem år kjøpte nemlig foreldrene en restaurant i Linelede, og mye av oppveksten tilbrakte han der. Jeg stortrives med yrkesvalget. Det er viktig å gjøre noe man liker, vet du. Da vil man alltid ønske å forbedre seg. Hvordan endte du opp i Norge? Jeg hadde jobbet seks år i Hellas da jeg ble spurt om å bli kokkesjef på Golsfjell fjellstue. Senere ble jeg nestleder og kjøkkenleder på Egon på Gjøvik. Nå er jeg glad for å jobbe i PDMT. Men blir ikke det litt smått for deg som har jobbet på hotell og restaurant? Slett ikke. Her er det ingen som forteller meg hva jeg skal lage. Det er opp til meg hvor utfordrende jeg vil gjøre det. Og kundene virker å være fornøyd. Nå er han i gang med kokkekurs for de ansatte. BLIKK FOR DETALJER En av Alex sine kjepphester er å kun bruke ferske råvarer i maten. Derfor lager jeg alt fra bunnen av, også når jeg er på kantinen i PDMT. Ja, FAKTA Navn: Alex Vancoillie Ertnæs Født: 1975 Gift Bor i Eina på Toten Aktuell: Startet hotell- og restaurantutdanningen som 12-åring. bortsett fra karbonadene, da, sier han og ler avvæpnende. Så viser Alex frem bilder av en kjempestor peis og bakerovn i stein. Den bygget han selv i fjor sommer, og alle steinene ble håndplukket i skogen. Alex har mange andre jern i ilden også. Det mest spesielle er kanskje Ferrari-samlingen på hele 350 modellbiler. Og på kveldene og i helgene driver han eget cateringfirma sammen kona, der konseptet er å lage tre-retters menyer hjemme hos privatpersoner. Noe å tenke på i en hektisk førjulstid? HILDE MORK 4 5

4 REPORTASJE I disse dager legges siste hånd på verket. En helt ny versjon av PDMTs presentasjonsfilm er snart klar til bruk i markedsføring og omdømmebygging. Tross små økonomiske midler er resultatet blitt både spennende og profesjonelt. Ikke minst takket være innsatsen fra politiansatte både i PDMT og flere særorgan og politidistrikt. Filmens gjennomgangsfortelling topper seg med en dramatisk arrestasjon. Heldigvis er det bare på film. Alle foto: Espen Strai. På filmopptak med PDMT Der er det en bil som snur! Kontrollpost, da har vi en bil som stikker av fra kontroll. Det er en varm forsommerdag i Lier-området. Det hviner i bremser, og en politibil fyker forbi med blålys og ulende sirener. Politihelikopteret henger over veien. Intens kommunikasjon på samband. Men det er ingen vanlig biljakt som pågår. I dag er det filmopptak for PDMT. UNIKE EGENSKAPER Filmen som medium har unike egenskaper som lite annet kan måle seg med. Kanskje mest fordi filmen, med sitt snevre fokus på det visuelle og auditive, gir avkall på virkelighetens kompleksitet. Tilbake står klare bilder, sterke inntrykk og spissede budskap. Dette er filmens styrke og svakhet. Med dette som bakgrunn våger PDMT seg ut i filmens verden. Det er ikke første gang. Opp gjennom årene har f lere ulike varianter gjort sin nytte i rekrutteringsarbeid, på arbeidslivsmesser, i markedsføring og omdømmebygging. Nå ser vi for oss to brede målgrupper for den nye presentasjonsfilmen: Politietaten: for å informere om PDMTs tjenestetilbud og leveranser, og øke forståelsen for hvordan vi jobber Publikum: for å bidra til å styrke politiets omdømme i befolkningen, og styrke rekrutteringsarbeidet GLIMT Det er umulig å vise alt som skjer i PDMT gjennom en slik kort presentasjonsfilm. Likevel er det blitt plass til glimt fra mange ulike deler av virksomheten: Vår moderne testskytebane og nye løsning for lagerlogistikk, kontrollrommet for samband, IT-serverrom og kontorlandskap, og mye mer. Fortellerstemmen gir kort informasjon om alt fra anskaffelser og sikkerhet til eiendomsforvaltning og utvikling av nye IT-verktøy. Noen medarbeidere blir intervjuet, og direktør Bøhler ser inn i fremtidens krystallkule. IMPONERENDE SAMARBEID Med den kjappe presentasjonsfilmen på ca 10 minutter får de ansatte nå et helt nytt visuelt verktøy som kan brukes i presentasjoner ved besøk rundt om i politi-norge, på seminarer, konferanser, ved mottakelser, eller i andre sammenhenger der PDMT kan profileres. Mange gode krefter har trådt til i arbeidet med denne filmen. Det er et imponerende effektivt samarbeid mellom flere distrikt og særorgan, samt en uselvisk velvillig innsats fra mange medarbeidere i politiet, som har gjort filmen til en virkelighet. Også i PDMT har mange ansatte stilt opp. Slike medarbeidere er gull verdt! Etter en prøvefremvisning av filmen for noen polititjenestemenn, sier en av dem: «Jeg har jobbet i politiet i 23 år, men først nå forstår jeg omfanget og kompleksiteten i det PDMT jobber med.» ESPEN STRAI Heli 30 i aksjon var en skikkelig «høydare» for innspillingen. 6 7

5 På vei mot nye lokaler i Oslo Viktig møteplass for dialog På høstseminaret Fra ett av lokalene der vi har hatt befaring. Foto: Kjetil Skjønhaug De fleste ansatte på Majorstuen er veldig spent på hvor vi havner når leiekontrakten for dagens lokaler utløper i Jakten på nye lokaler har pågått en god stund. Sannhetens øyeblikk nærmer seg. D#2: Nå er det vår tur I november var det oppstartsmøte for innføring av ny teknisk infrastruktur i PDMT. Her ble det gitt en fyldig presentasjon av hva D#2 vil bety for vårt særorgan. Lokalt i PDMT blir nå oppgaven å legge til rette for innføringen. En arbeidsgruppe med representanter fra Intern Service, Utvikling, Drift og Samband er allerede etablert. Gruppen vil gjøre kartlegging av behov for teknisk utstyr og programvare i PDMT, i samarbeid med representanter fra ulike fagområder. Endelige valg av løsninger vil bli besluttet i linjen. Den største utfordringen vil bli å legge til rette for en ny plattform for IKT Utvikling og Drift. De har nemlig særlige behov som går ut over det som er vanlig i etaten. En foreløpig plan tilsier at PDMT kan starte overgangen til D#2 i mars eller april Vi er optimister! ATLE HANSEN Prosjektleder for D#2 En arbeidsgruppe har, i samarbeid med de forskjellige virksomhetsområdene, kartlagt dagens organisasjon og konkretisert fremtidige ønsker og behov for de nye lokalene. Resultatet er sammenfattet i en behovs- og funksjonsanalyse, med tilhørende romprogram. PDMT annonserte arealbehov i dagspressen og gjennom direkte kontakt med eiendomsaktører i Oslo. Sammen med en innleid leietakermegler gjennomgikk vi tilbudene som kom inn og fant raskt 10 aktuelle eiendommer. Momenter ved silingen var blant annet beliggenhet i forhold til kollektivknutepunkt, ønske om store etasjeplan, arealeffektivitet, fleksibilitet i leieperioden, og prisnivå. Turistattraksjon eller omdømmebygger? PDMTs nye bygg på Jaren får stadig besøk av folk som vil se og lære. Noen har nok tenkt: Hva er vitsen? Håper nyhetens interesse snart er over. Men kanskje skal vi snu litt på det. SPREDNING I FINALERUNDEN Etter å ha vurdert potensialet til eiendommene, kunne arbeidsgruppen foreta en ytterligere siling ned til 5 aktuelle eiendommer. Deretter ble det arrangert en befaringsrunde med ledergruppen som medførte at ytterligere en kandidat forsvant ut fra konkurransen. De gjenstående kandidatene er Akersveien 26 på St. Hanshaugen, Gullhaug Torg 4 i Nydalen, Helsfyr Atrium, og Ryenstubben 10. På den siste adressen er bygningen under oppføring, mens de øvrige har eksisterende bygg. De fire finalekandidatene har fått frist til 10. desember med å sende inn tilbud ut fra PDMTs detaljerte kravspesifikasjon. Nå gjenstår den vanskelige oppgaven med å vurdere finalekandidatenes forslag. Målet er å kunne kåre en vinner før nyttår. Vi går en spennende tid i møte, men én ting er i alle fall sikkert: PDMT Oslo skal fortsatt holde til i Oslo. KJETIL SKJØNHAUG Seniorrådgiver, EBA Også fylkespolitikerne fra Oppland tok veien innom Rognebakken 8 i høst. Foto: Espen Strai Nysgjerrige besøkende kan gi oss en gylden anledning til å bygge omdømme og presentere PDMT som en attraktiv arbeidsplass. De ansatte på Jaren er blitt godt vant med å jobbe «på utstilling». De besvarer spørsmål fra besøkende delegasjoner i sleng. For å sikre god kvalitet i både spontane og mer planlagte omvisninger, er det nå laget et eget besøksprogram med powerpointpresentasjon og omvisningsrute. Husets faste guide er Odd Løvseth. Slik kan vi bygge omdømme uten å «stjele» unødig tid i arbeidshverdagen. BENTE SØNSTEBY KLÆSTAD I 2010 har PDMT avholdt to større seminar for fagfolk i politiet. Skal vi tro tilbakemeldingene og evalueringene er slike samlinger svært nyttige møteplasser for den gode dialog. Rett før sommeren møttes IKTansvarlige i etaten på Fornebulandet utenfor Oslo. Og i vakker høstskrud kunne Granavolden hilse velkommen til politiets fagfolk innenfor materiell, samband og transport. Begge seminarene fikk stor oppslutning, og svarene fra en spørreundersøkelse viste at de ikke angret på turen. FAG I SÆRKLASSE På spørsmål om totalinntrykk svarte 84 prosent på IKT-seminaret at det var bra eller meget bra. På høstseminaret var tilbakemeldingen enda bedre: Hele 94 prosent var godt fornøyd. Spesielt det faglige utbyttet scoret meget høyt på begge seminarene, noe som er en klar honnør til medarbeiderne i PDMT for sine gode presentasjoner. Møteplassene for dialog med etaten fortsetter neste år, dog med en noe annen organisering. FF Kommunikasjon hadde hovedansvaret for seminarene i år, men neste år vil de enkelte fagområdene selv stå som arrangør. HILDE MORK Vi tok pulsen på deltakerne og spurte rett og slett: Hva synes du om PDMTseminaret på Granavolden? MARIANNE ØVERBØ, ROMERRIKE Jeg er godt fornøyd. Foredragene gir nyttig input og det blir en fin kombinasjon av både det faglige og det sosiale og med mulighet til å utveksle erfaringer uformelt. Det hadde vært nyttig å få se helt nye eller endrede produkter fra flere leverandører. PER MARTINIUSSEN, TELEMARK Det har vært bra faglig innhold og relevante temaer. Viktig at seminaret er faglig relevant, men med skiftende tema fra år til år, slik at en ikke går lei. Selv har jeg hatt et meget bra utbytte og fått oppklart en del spørsmål. SIRI STAI VESTERÅS, VESTOPPLAND Dette har vært veldig interessant. Det virker som om PDMT er en ressurssterk organisasjon, som må være til god hjelp for distriktene i det daglige. Fint med parallellseminarer, slik at en kan få med det mest relevante. EGIL MOE, TROMS Synes seminaret har vært kjempebra. Det har gitt mye faglig påfyll, og det å kommunisere med andre på samme arbeidsområde er veldig nyttig. Jeg kunne ha ønsket meg mer tid til bare samband, men ellers var innholdet både variert og nyttig. 8 9

6 PDMTs egne MacGyvere Fra Øvelse Nødkommunikasjon Foto: Sigmund Fallang Nytt sambandsnett i Bodø En ekte MacGyver må ha «tjenestebil». Foto: Idar Henriksen De er trent i å løse kritiske situasjoner, og finner samtidig løsninger som gir langsiktige effektiviseringsgevinster Avdelingsdirektør Knut Henriksen Båttransport til Landegode foregikk med MK Storøy. Foto: Idar Henriksen «Sambandsgutta» er på plass i PDMT-lokalene i Rognebakken. Denne høsten har kollegene i VO Materiell fått et godt innblikk i arbeidshverdagen deres. Dette er gutter som ikke mangler utfordringer. De bare møter dem på sin spesielle måte. Litt sånn som spesialagent MacGyver. Frem til i sommer har sambandsavdelingen vært bortgjemt i leide lokaler på rådhuset på Jaren. Men nå er de hentet frem i lyset. Og hvilken energi de sprer rundt seg! Nabokontorene til kontorlandskapet forteller: «De jobber som helter og forteller vitser som proffe standup-komikere!» MENS DE VENTER Sampol (Nødnett) er avdelingens største enkeltprosjekt. Det er så stort at det er blitt beskrevet som landets største IKT-satsing i moderne tid. Fremdriften i dette prosjektet er naturligvis både retningsgivende og utfordrende for andre prioriteringer i avdelingen. De såkalte fase0-distriktene i Nødnettet er nå satt i drift. Neste steg i prosjektet avventer Stortingets klarsignal. Det er ikke uvanlig at prosjekter for kortere perioder går over i frustrasjonsfaser når usikkerheten er stor. Men ikke denne gjengen. For hva kunne de gjøre mens de ventet? MacGyver møter kritiske utfordringer, tenker kjapt og handler smart. Kritiske utfordringere står formelig i kø for vår gamle filmhelt, men blir løst kjapt og kreativt. Nettopp dette er bakgrunnen for sammenligningen med den mer berømte MacGyver. De møter også utfordringer, men tenker kjapt og handler smart. GENIALT Avdelingsdirektør Knut Henriksen beskriver medarbeiderne på avdelingen som ekstremt løsningsorienterte. De er trent i å løse kritiske situasjoner, og finner samtidig løsninger som gir langsiktige effektiviseringsgevinster, skryter han, og viser til hvordan de nylig løste utfordringen med dårlig samband på Hardangervidda. Et kreativt hode kontaktet Jernbaneverket og startet dialogen til det som ble en unik samarbeidsavtale. Avtalen har sikret mer enn et godt samband på Hardangervidda, og innebærer videre at politiet nå er sikret telefondekning i jernbanetunneler via Jernbaneverkets eget mobile nettverk. På denne måten ble også utfordringen med manglende dekning for politiets mobiltelefoner i slike tunneler løst. Det er mange slike historier i sambandsavdelingen, forteller Knut. TRAVEL HØST Flytting av operasjonssentralen til nybygget ble gjort ved dugnadsinnsats. For hvem andre kunne vel gjøre dette like effektivt? Parallelt gjennomførte sambandsgutta en oppgradering av sambandsnettet i Bodø. Og det på rekordtid. Du må også få frem at Sampolprosjektet i PDMT ligger langt foran de øvrige nødetaters prosjekter, fortsetter Knut ivrig. Jo da, MacGyverne har faktisk gjennomført internasjonal sertifisering og er landets fremste operatører av kontrollrom. De har altså spisskompetansen, og venter kun på klarsignal fra de folkevalgte for å kunne sette nye planer ut i livet. NORGES BANK Og mens de høye herrer på Løvebakken nøye vurderer videre fremdrift for digitalt nødnett, har andre aktører oppdaget og sikret seg tilgang til kompetansen. Med en rykende fersk avtale med Norges Bank i hånden er Mac- Gyverne i PDMT nå blant få som har adgang til det «hellige» kontrollrommet i Norges Bank. Og en ting til: Alle virksomheter i PDMT har denne høsten jobbet med ISMS (system for informasjonssikkerhet). For mange var dette helt nytt, men ikke for sambandsgutta. Som ledd i Sampol-prosjektet var avdelingen allerede godt i gang og hadde etablert sitt eget system for informasjonssikkerhet ved bruk av ITIL-modellen. MacGyver er som kjent alltid et hode foran alle andre! BENTE SØNSTEBY KLÆSTAD I september ble det satt i drift et nytt såkalt simulcastnett i Bodøområdet. Arbeidet ble ledet av PDMTs regionansvarlige og det ble brukt både bil, båt og helikopter for å komme frem til basepunktene. Dekningen i politinettet ble utvidet noe i forbindelse med overgang til simulcast. I tillegg til konvertering av fire eksisterende baser, ble et nytt basepunkt etablert på Fornesfjell. Dette gir betydelig forbedret dekning langs E6 nord for Fauske, på en veistrekning med hele 12 tunneler. Med det nye nettet kan store deler av Salten politidistrikt kommunisere over en felles radiokanal. Det betyr at tiden med kanalskifte innenfor distriktet er forbi. Nå er det full kommunikasjon innenfor hele simulcastnettet, og brukerne blir raskt oppdatert på hva som skjer. En løsning som naturligvis er blitt svært godt mottatt! IDAR HENRIKSEN Senior ingenør VO Samband 10 11

7 PORTRETTET I ungdommen løp Are Sundhaugen raskere enn legendariske Vebjørn Rodal på 800 meter. Neste år skal han ta trippel-merke i Birken. Naturligvis var det en fartsbot som førte til at han endte opp med jobb i PDMT. En merkebevisst fartssynder Are tenkte at en jobb i det offentlige var helt uaktuelt helt til han en dag fikk fartsbot og skulle sjekke hvor mange flere prikker sertifikatet hans kunne tåle. Mens han surfet på politiets hjemmesider oppdaget han drømmejobben på Jaren. Resten er blitt en artig historie. For en ærlig mann svarer naturligvis helt ærlig også under et jobbintervju. «Hvorfor søkte du jobb akkurat hos oss?» «Jo, du skjønner, jeg fikk en fartsbot.» Han er datanerden som ble dratt ut av gutterommet for å spille fotballkamp KJAPP TOTNING Kolleger beskriver lederen av Kundeserivce på VO Materiell som «en kjapp totning», noe som egentlig burde være en selvmotsigelse. Men det er flere ting ved Are som indikerer motsetninger. Han er datanerden som ble dratt ut av gutterommet for å spille fotballkamp, for så å bli oppdaget som et unikt løpertalent av en friidrettstrener blant tilskuerne. Som student på BI hatet Are faget logistikk, men i sin forrige jobb utviklet han et logistikksystem som giganten Microsoft kåret til det årets pilotprosjekt på verdensbasis. Og da ble den beskjedne mannen nødt til å stille opp i høyprofilert reklamefilm. Are er nok på grensen til å oppfylle diagnosen treningsnarkoman. I sin tid som friidrettsutøver gjennomførte han tre daglige treningsøkter. I dag brukes hele seks kvelder i uka til trening. De fleste kveldene tilbringes sammen med juniorløperne for Østre Toten skilag. Are er trener, og begge sønnene er aktive skiskyttere. RØD TRÅD Det finnes en rød tråd gjennom Are Sundhaugens liv. Data har vært plattformen gjennom hele yrkeskarrieren. Allerede 14 år gammel fikk han sin første PC. Den ble snart en attraksjon på Lena, og Are underviste til og med sin egen lærer i det nye tekniske verktøyet. Senere har han bygget opp og ledet et nordisk supportsenter i Odense, Danmark. Som tidligere IT-sjef hos Madshus opplevde Are et uforglemmelig OLsirkus i Med fabrikklokaler et drøyt steinkast unna OL-anleggene var han midt i sentrum av begivenhetene. Seiersbildene fra tremila, med Alsgaard og Madhus-skiene øverst på pallen, er minner han skal fortelle barnebarna om. Men allerede neste år må han kanskje mane frem disse jubelbildene igjen for å motivere seg til Birken. Han er selvsagt en dreven birkebeiner for sykkel og løping, men nå skal han debutere i Birkebeinerrennet på ski. Det ligger an til trippelmerke! SOL OG SKYGGE Arbeidslivet har også gitt ham erfaringer han gjerne skulle vært foruten. Databransjens solfylte verden fikk etter hvert også en skyggeside. Are møtte sitt livs vanskeligste oppgave da han ble bedt om å avvikle et supportsenter. Her var gode kolleger som var blitt hans beste venner. Nå var det slutt. Som avdelingsdirektør i et fremadstormende konsulentfirma tok etter hvert jobb og pendling for mye tid. Han lyttet til magefølelsen og bestemte seg, etter den omtalte fartskontrollen, for å skifte jobb. Fortsatt sulten på utfordringer, men nå ville han bruke mer tid på det viktigste i livet familien. Ja, også trening, naturligvis. UHØYTIDELIG Samarbeid er et verdibegrep for Are, både på jobb og privat. Det er kona Gitte som har tegnet hytta ved Hallingsskarvet, som Are med egne hender så har bygget. Den 150 kvadratmeter store drømmehytta er snart innflyttingsklar. Samme teamet har for øvrig utviklet leketøy-konseptet Tumleplassen, som selger leker over hele landet gjennom egenutviklet nettbutikk. Om totningen Are er merkebevisst når det gjelder klær og mote? Neida, interessen for mote er omvendt proporsjonal med interessen for Birkebeiner-merker. Fikk du med at jeg er påmeldt til trippelmerket? BENTE SØNSTEBY KLÆSTAD FAKTA Navn: Navn Are Sundhaugen Alder 42 år Familie: Kona Gitte, sønnene Sindre (11) og Kristian (15) Aktuell: Skal ta trippel-merke i Birkebeineren 2011 Foto: Privat SIDEN SIST MATERIELL Samarbeidsmøte med FLO Demo-dag hos Beredskapstroppen, med deltakelse fra PDMT, FLO, POD og Justisminister MAFO-møte SAMBAND Region Nord deltok i Øvelse Tyr Demontering av radiosystemet EDACS SLA-avtale med Norges Bank om drift av samband Kapasiteten på driftssenteret utvidet til tre operative posisjoner for drift av ICCS EBA Prosess mot kontraktundertegnelse for nye PDMT-lokaler i Oslo Oppstart for prosjekt nytt politihus Bergen Ny IKT-kablingsinstruks for spredenett i politiet Oppstart for byggearbeider i maskinhall II IKT Nye versjoner av ASK, GK, PO og DUF, TTA og BL/STRASAK produksjonssatt Ny passordpolicy implementert Politi.no og intranett med ny grafisk profil Styrings- og koordineringsgrupper innført for alle porteføljer JAS Tildelt kontrakt på kriminalteknisk forbruksmateriell og gassvåpen Startet arbeidet med implementering av ISMS-prosjektet i linjen KOMMUNIKASJON Gjennomført PDMT-seminar Installert nye info-skjermer på Majorstuen Info-materiell om D#2 og straffesaksleveransen STAB OG ADMINISTRASJON Ledet prosess for ny strategiplan Plan- og budsjettleveranse til POD Lønnsforhandlinger Oppstart kulturprosjektet 12 13

8 Kompetanse på alvor Sertifisering gir oss ikke bare en bekreftelse på at vi har nødvendig faglig kompetanse. Vi får samtidig en bevisstgjøring på områder som vi kan forbedre oss på som ledere, sier Lill Burås Hesthaug. Sammen med tre kolleger er hun denne høsten blitt sertifisert etter den internasjonale standarden IPMA for prosjektledelse. Beredskapstroppen i full rapellering ned en vegg. Foto: Lars A. Grime Jeg ønsket å få dokumentert den erfaringen og kompetansen jeg har opparbeidet meg gjennom mange år som prosjektleder, forteller Lill. Gjennom prosessen har jeg i tillegg lært mer om prosjektledelse, og blitt mer oppmerksom på egne styrker og svakheter. En kjempenyttig erfaring, skryter hun. FOKUS PÅ LÆRING Faggruppe prosjektledelse i VO IKT består i dag av 12 medarbeidere. Flere av dem er blitt sertifisert på ulike nivå innen fagfeltet. Faggruppeleder Torill Iversen mener det er viktig å ha en slik bekreftelse på nødvendig fag- og atferdskompetanse. Vi streber hele tiden etter å forbedre oss og ha fokus på læring. På den måten kan vi virkeliggjøre visjonen til faggruppen: «Brukerfokusert prosjektledelse for fremtidens politi». OMFATTENDE Det er ingen lettvint sak å bli sertifisert gjennom IPMA. Kandidatene blir veid og vurdert på ulike måter. Først blir de målt på selvevaluering, der nære kolleger er sparringspartnere som kan gi tilbakemelding på egen kompetansevurdering. To personer oppgis som referanse for vurderinger. Så gjenstår en skriftlig eksamen og en praktisk heldagsprøve før et sluttintervju med sensorene oppsummerer måloppnåelsen. Vi fire som gikk gjennom prosessen i høst var enige om at planleggingsfasen i et prosjekt er noe vi alle må jobbe mer med, sier Lill. Før et prosjekt starter opp bør det foregå grundigere planlegging av ledelsesaktiviteter. Erfaringen viser at vi ofte hopper bukk over enkelt av disse for å komme rakst i gang med prosjektet. Her skal vi utvikle oss videre. Terror på Fornebu Lars A. Grime er tatt som gissel. Fanget sammen med andre, høyt oppe i en bygning på Fornebu. Bevæpnede terrorister følger med. Plutselig og overrumplende kommer hjelpen: Beredskapstroppen rappellerer stille og effektivt ned på ytterveggen. En sprengladning detonerer, det singler i vindusglass. Alt er over på sekunder. Synne Nygaard (f.v.), Torill Iversen, Gry Lundiin og Lill Burås Hesthaug er denne høsten blitt sertifisert som prosjektledere i henhold til den internasjonale standarden IPMA. Foto: Espen Strai Nå vet vi altså mer om hvilke områder vi trenger å styrke oss på, supplerer Torill. Samtidig er det hyggelig å få bekreftelse på at PDMTs prosjektprosess holder nivået som kreves internasjonalt. Svært verdifullt, sier Torill. IPMA ESPEN STRAI International Project Management Association Sertifiseringsstandard for prosjektledere Gir dokumentasjon på at egen kompetanse er i henhold til prosedyrer og innhold som er utviklet og validert av IPMA Formidles i Norge av Norsk Forening for Prosjektledelse (NFP) og Teknisk-naturvitenskapelig forening Heldigvis bare en øvelse. For i dag er Lars invitert til demonstrasjonsdag med beredskapstroppen ved Oslo politidistrikt, sammen med flere andre fra PDMT. PDMT har til oppgave å gjøre tilgjengelig det materiell som beredskapstroppen har behov for, og gi den administrative og merkantile støtte som trengs, forklarer Lars. For oss er det lærerikt og motiverende å se hvordan utstyret brukes i praksis. Hva sitter du igjen med av inntrykk? Dette er folk med høy kompetanse og ferdighet. De har bra materiell, men må hele tiden følge med på utviklingen. Derfor samarbeider vi også tett med Forsvaret. ESPEN STRAI DIKT-STAFETTEN Jeg må ærlig innrømme at jeg ikke har verdens største diktsamling på nattbordet, men jeg har et sterkt forhold til tonesatt lyrikk! Mitt valg er sangen «The world is full of crashing bores» av Morrissey, fra albumet You are the Quarry. Spillelisten jeg hører på for tiden er lagt opp slik at sangen starter idet jeg går av T-banen på Majorstuen og begir meg opp Sørkedalsveien. Jeg har hatt denne sangen som en av mine favoritter fra før tiden jeg begynte i PDMT, så jeg får bare se gjennom fingrene med at den innholder tekstlinjer som «They who wish to hurt you work within the law». Jeg utfordrer Katharina Nagy i FF JAS til neste etappe av dikstafetten. Kjetil Skjønnhaug THE WORLD IS FULL OF CRASHING BORES You must be wondering how The boy next door turned out Have a care, But don t stare Because he s still there Lamenting policewomen policemen silly women taxmen Uniformed whores, They who wish to hurt you, Work within the law This world is full, So full of crashing bores And I must be one, Cos no one ever turns to me to say Take me in your arms, Take me in your arms, And love me You must be wondering how The boy next door turned out Have a care, And say a prayer Because he s still there Lamenting policewomen policemen silly women taxmen Uniformed whores, Educated criminals, Work within the law This world is full, Oh oh, So full of crashing bores And I must be one, cos no one ever turns to me to say Take me in your arms, Take me in your arms And love me, And love me What really lies, Beyond the constraints of my mind Could it be the sea, With fate mooning back at me No it s just more lock jawed pop stars Thicker than pig shit, Nothing to convey They re so scared to show intelligence It might smear their lovely career This world, I am afraid, Is designed for crashing bores I am not one, I am not one You don t understand, You don t understand, And yet you can Take me in your arms and love me, Love me, And love me MITT PUSTEROM Kobler av med krigsskip Prosjektlederens hverdag består av korte tidsfrister, endrede krav og prioriteringer, samt trivelige og dyktige kolleger. Det er godt å kunne koble av med noe annet enn jobb. Fra tidlig i tenårene har jeg hatt interesse for krigsskip. Da interessen vedvarer har det blitt noen tusen bøker, ti-tusener fotografier og postkort, tegninger og annen nyttig dokumentasjon. Disse nyttegjenstandene tar noe plass, men en liten, to-meter lang modell av mineleggeren «Olav Tryggvason» hører da hjemme i ethvert møblert hjem? Litt dissens i hjemmet der. Drømmeferien er en tur til arkiver i Norge eller utlandet. Det å sitte omgitt av originaldokumenter i arkivets hvelv gir spenning. Skipenes historie blir levende gjennom enkelthistorier eller tekniske spesifikasjoner. I fjor ga jeg ut min første bok om emnet i et noe smalt tema: Leide bevoktningsbåter i første verdenskrig. IKT-DYSLEKSI? en ordbok for IKT-dyslektikere ATLE WILMAR Prosjektleder IKT SITATET Når spillet er over, legges både kongen og bonden i samme eske. Ukjent LETT BLANDING BRANNMUR I et hus er en brannmur et fysisk skille mellom to områder. Hensikten er å hindre spredning av brann, varme og andre relaterte konsekvenser man ikke vil at skal spre seg videre til andre områder. Innen IKT bruker vi uttrykket for å beskrive et program eller en maskin som skal hindre uønsket trafikk å komme fra ett nettverk til et annet. I brannmuren finnes det porter eller «dører» som trafikk kan passere gjennom etter å ha vært gjenstand for kontroll først. En brannmur kan for eksempel forhindre at noen klarer å ta kontroll over PCen din, eller hindre at noen får logget inn og hentet ut informasjon de ikke skal ha tilgang på. De aller fleste har nok en brannmur på sin datamaskin. Alle nye Windows-baserte PCer har i alle fall «Windows firewall» inkludert og automatisk påslått med standardinnstillinger

9 GLIMT PDMT har egen fotoklubb. PDMT-tidende presenterer her noen av klubbens bilder fra den senere tid. Ønsker du å bli medlem kan du ta kontakt med fotoklubbens leder, Kine Gustavsson. FOTOKLUBBEN 1. Ivarstrand i desember Christer Edlund 2. Lonely Peter Andberg 3. Peis Peter Andberg 4. Blomst Peter Andberg GLIMT FRA PDMT DIFI-kurs for nye ledere: Lars Martin Ruud og Espen Kristiansen. 2. En snurrig dag på filmopptak. 3. Hverdagsliv på Furuholmen. 4. Kvalitetssikring i PDMT. 5. Fra produktsetting Straffesak. 2 4

Ansvar og byrde flyttes til voldsutøver. tidende

Ansvar og byrde flyttes til voldsutøver. tidende Portrettintervju: Tore Engen PDMTere på Fjellfilmfestivalen Ny beredskapsplan Besøk på Sandvika politistasjon Aktualitet Inspirasjon Mangfold Nummer 3 2009 Årgang 2 Politiets data- og materielltjeneste

Detaljer

Ute med UP. Lærlinger i PDMT Praktbygg for fremtiden Jaktstart Fra EDACS til Nødnett

Ute med UP. Lærlinger i PDMT Praktbygg for fremtiden Jaktstart Fra EDACS til Nødnett Aktualitet Inspirasjon Mangfold Nummer 3 2010 Årgang 3 Politiets data- og materielltjeneste Ute med UP Lærlinger i PDMT Praktbygg for fremtiden Jaktstart Fra EDACS til Nødnett Grønne gardiner Jeg kunne

Detaljer

Utfordringer på ny arena

Utfordringer på ny arena Portrettet: Ketil Schjerverud PDMT-konferansen 2009 Internasjonalt fokus i PDMT Barack Obama i Oslo Aktualitet Inspirasjon Mangfold Nummer 4 2009 Årgang 2 Politiets data- og materielltjeneste PDMT-konferansen

Detaljer

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

digitale sporhunder trond austad og Ingvild Eiken er fremtidens etterforskere Politi Norsk

digitale sporhunder trond austad og Ingvild Eiken er fremtidens etterforskere Politi Norsk tema: 28 sider ikt morgendagens politi Norsk Politi nr.4 // desember 2012 digitale sporhunder trond austad og Ingvild Eiken er fremtidens etterforskere Elektroniske spor førte til gjennombrudd i «barnedrapssaken».

Detaljer

ARNOLD NILSENS METODE Politiet fikk kritikk for svak innsats. Da bestemte lensmannen seg for å stenge to av lensmannskontorene sine. Side 6.

ARNOLD NILSENS METODE Politiet fikk kritikk for svak innsats. Da bestemte lensmannen seg for å stenge to av lensmannskontorene sine. Side 6. TEMA: 1 SIDER POLITIREFORMEN NORSK POLITI NR. // JULI 15 ARNOLD NILSENS METODE Politiet fikk kritikk for svak innsats. Da bestemte lensmannen seg for å stenge to av lensmannskontorene sine. Side. INNHOLD

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

POLITI DEN NYE DELTA-SJEFEN. Hva er galt med politikulturen? 06-09. Enorm innsatsvilje under terrortrusselen 30-35. Politikultur NORSK

POLITI DEN NYE DELTA-SJEFEN. Hva er galt med politikulturen? 06-09. Enorm innsatsvilje under terrortrusselen 30-35. Politikultur NORSK TEMA: 18 SIDER Politikultur NORSK POLITI NR.3 // OKTOBER 2014 DEN NYE DELTA-SJEFEN Beredskapstroppens nye sjef Helge Mehus mener selv han har drømmejobben i politiet. Samtidig kjenner han på ansvaret,

Detaljer

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg.

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg. 5553722 i 3995846 og 3075887 det 2943717 er 2659958 på 2504090 til 2267269 som 2233429 en 2185355 å 2175943 for 2154315 av 2001095 at 1801471 har 1782029 med 1441785 de 1407590 ikke 1151554 den 1115481

Detaljer

Norsk. Politi. nr.3 // oktober 2012. Humlegård kommenterer Gjørv-rapportens anbefalinger om blant annet en robust helikoptertjeneste

Norsk. Politi. nr.3 // oktober 2012. Humlegård kommenterer Gjørv-rapportens anbefalinger om blant annet en robust helikoptertjeneste Norsk Politi nr.3 // oktober 2012 PUNKT FOR PUNKT: Humlegård kommenterer Gjørv-rapportens anbefalinger om blant annet en robust helikoptertjeneste OPPRYDNINGEN Konstituert politidirektør Odd Reidar Humlegård

Detaljer

d mag Full fart til start Rekordholderen Forenkler frikortsøk Fjernet skjemaveldet

d mag Full fart til start Rekordholderen Forenkler frikortsøk Fjernet skjemaveldet d mag Et magasin fra DIPS ASA 1-2015 Full fart til start Rekordholderen SIDE 10-14 Forenkler frikortsøk SIDE 28-29 DIPS har heist sine spinnakere, og bruker alle tilgjengelige ressurser på å komplettere

Detaljer

UNDERVEIS. vol.1. Lars Esholdt og Thomas Jensen

UNDERVEIS. vol.1. Lars Esholdt og Thomas Jensen Lars Esholdt og Thomas Jensen UNDERVEIS vol.1 Grete Faremo Otto Drakenberg Håkon Fjeld-Hansen Inge Hansen Åge Korsvold Kimberly Lein-Mathisen Harald Norvik Sven Ombudstvedt Christian Rynning-Tønnesen Odd

Detaljer

on site God sommer! Einar Skjellevik takker for seg! s 14 Fornøyd kunde på Mongstad s 16 Nr. 6 Juli 2009 2. årgang

on site God sommer! Einar Skjellevik takker for seg! s 14 Fornøyd kunde på Mongstad s 16 Nr. 6 Juli 2009 2. årgang on site Nr. 6 Juli 2009 2. årgang God sommer! Einar Skjellevik takker for seg! s 14 Fornøyd kunde på Mongstad s 16 Jan Inge Johnsen, redaktør og HSEQ manager Redaksjonen vil takke for alle tips og innlegg

Detaljer

Ombrekt nr 1-05 03-06-05 10:11 Side 1 HJELPEKORPS. Fagblad for Norges Røde Kors Hjelpekorps. 10. årgang. Nr. 1-2005

Ombrekt nr 1-05 03-06-05 10:11 Side 1 HJELPEKORPS. Fagblad for Norges Røde Kors Hjelpekorps. 10. årgang. Nr. 1-2005 Ombrekt nr 1-05 03-06-05 10:11 Side 1 HJELPEKORPS Nr. 1-2005 Fagblad for Norges Røde Kors Hjelpekorps 10. årgang Ombrekt nr 1-05 03-06-05 10:11 Side 2 2 Innhold: Side Leder................................2

Detaljer

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt håndbok I medarbeiderdrevet innovasjon Denne håndboken er skrevet for deg... Denne håndboka er utarbeidet av International Research

Detaljer

God påske! Din mening vår forbedring. Offisiell åpning av spesialverksted for overflatebehandling (tynnfilm) ISO offshore.

God påske! Din mening vår forbedring. Offisiell åpning av spesialverksted for overflatebehandling (tynnfilm) ISO offshore. KAE_RollUp_EmplSurvey_120117_X3.pdf 1 17.01.12 08:33 on site Nr. 14 Mars 2012 5. årgang Din mening vår forbedring s 4 5 Offisiell åpning av spesialverksted for overflatebehandling (tynnfilm) s 24 25 Employee

Detaljer

TS-nytt. Mars 2009. Jubileumsåret 2009 Presentasjon av Backe Bygg v/sven Chr. Ulvatne Risavika - viktigste TS-prosjekt noen gang på HMS og opplæring

TS-nytt. Mars 2009. Jubileumsåret 2009 Presentasjon av Backe Bygg v/sven Chr. Ulvatne Risavika - viktigste TS-prosjekt noen gang på HMS og opplæring TS-nytt 91 Fokus Mars 2009 Jubileumsåret 2009 Presentasjon av Backe Bygg v/sven Chr. Ulvatne Risavika - viktigste TS-prosjekt noen gang på HMS og opplæring Brøyten i granitt - vårt nye landemerke TS-nytt

Detaljer

Nummer 1 2013. Fra YIT til. Caverion

Nummer 1 2013. Fra YIT til. Caverion Nummer 1 2013 Fra YIT til Caverion 1 Leder Nytt navn, nye muligheter YIT har fra 1. juli splittet konsernet i to separate selskap. Entreprenørvirksomheten og boligsatsningen i Finland, Baltikum og Russland

Detaljer

Magasinet for Skanska-ansatte 2/2009. Relasjon

Magasinet for Skanska-ansatte 2/2009. Relasjon Magasinet for Skanska-ansatte 2/2009 Relasjon e Mye har endret seg i selskapet de siste månedene. Det oppleves fjernt å tenke på at vi for bare ett år siden sa at rekruttering var en av våre største utfordringer.

Detaljer

til seg selv Hvordan løser politiet balansegangen mellom arbeid og fritid? overlatt Gårsdagens IKT-design Verdens nordligste politi

til seg selv Hvordan løser politiet balansegangen mellom arbeid og fritid? overlatt Gårsdagens IKT-design Verdens nordligste politi Gårsdagens IKT-design Side 16-17 Verdens nordligste politi Side 22-23-24-25-26-27 Åpner for ATB for politisivile Side 5 19.09.2008 løssalg kr 55,- Nr 9 overlatt til seg selv Hvordan løser politiet balansegangen

Detaljer

minoritetsombud Side 4 MAGASIN 47. årgang Navjot er politidistriktets kari huseby ny informasjonssjef i oslo politidistrikt Barnehus åpnet i oslo

minoritetsombud Side 4 MAGASIN 47. årgang Navjot er politidistriktets kari huseby ny informasjonssjef i oslo politidistrikt Barnehus åpnet i oslo OP MAGASIN 47. årgang Organ for Oslo politidistrikt nummer 3 n 2009 Navjot er politidistriktets minoritetsombud Side 4 kari huseby ny informasjonssjef i oslo politidistrikt Side 8 Barnehus åpnet i oslo

Detaljer

takker politiet Politi Politianalysen Her er hovedanbefalingene for morgendagens politi forebygging Norsk

takker politiet Politi Politianalysen Her er hovedanbefalingene for morgendagens politi forebygging Norsk Politianalysen Her er hovedanbefalingene for morgendagens politi Norsk Politi nr.2 // juni 2013 takker politiet forebygging tema: 28 sider Jens Fjeld (20) er et levende eksempel på hva godt forebyggende

Detaljer

GOD SOMMER - 2013! Medlemsblad for lokalgruppen av sykepleieledere i Oppland

GOD SOMMER - 2013! Medlemsblad for lokalgruppen av sykepleieledere i Oppland GOD SOMMER - 2013! Medlemsblad for lokalgruppen av sykepleieledere i Oppland INNHOLDFORTEGNELSE Kjære medlem og kollegaer av Lillian Mistereggen s.3 Styret i 2013. s.5 Årsberetning og regnskap for 2012..

Detaljer

BYOD NFU. Ny forbundsleder. Totimersdagen. Baastad. Jorunn Berland. Skjult arbeid. Oppsigelsesvarsel. Lønnstapere Aldersgrense. Sekretariatet Mobil

BYOD NFU. Ny forbundsleder. Totimersdagen. Baastad. Jorunn Berland. Skjult arbeid. Oppsigelsesvarsel. Lønnstapere Aldersgrense. Sekretariatet Mobil FINANS F O KUS Magasin for Finansforbundet nummer 2 2013 Gjeldsregister Tillitsvalgte Coacher Helge Leiro Baastad Oppsigelsesvarsel BYOD Ny forbundsleder Bonus Lønnstapere Aldersgrense YS Streik Ung sparing

Detaljer

Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014

Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014 Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014 1. dag fredag 28. mars Åpning v/tjenesterådets leder Nicolay Konferansen åpnet ved at Tjenesterådets leder Nicolay

Detaljer

Gi deg selv et kvalitetsstempel

Gi deg selv et kvalitetsstempel www.prosjektledelse.org Nr. 2 - juni 2010 Gi deg selv et kvalitetsstempel Kirsti Møglestue er en av de rundt 200 personene i Norge som er sertifisert i henhold til IPMA-standarden Side 13-14 Prosjektfundamentet

Detaljer

Tema: betalingsformidling FINANS F O KUS. Pluss og Sør fusjonerer Nets ser mot Europa Digital lokalbank Solide banker?

Tema: betalingsformidling FINANS F O KUS. Pluss og Sør fusjonerer Nets ser mot Europa Digital lokalbank Solide banker? FINANS F O KUS Magasin for Finansforbundet nummer 3 2013 Pluss og Sør fusjonerer Nets ser mot Europa Digital lokalbank Solide banker? Tema: Fremtidens betalingsformidling KOMPETANSE fremtidens største

Detaljer

Teknisk 3G Bedrift Familie Internt Fremtid

Teknisk 3G Bedrift Familie Internt Fremtid 2005 Teknisk 3G Bedrift Familie Internt Fremtid Årsrapport 2005 Innhold Takk for at du hjelper oss å gjøre Norge trådløst! 4 5 7 9 10 12 14 16 18 20 22 24 26 32 44 50 51 Dette er NetCom Historikk Milepæler

Detaljer

Framtida er mobil FINANS F O KUS. DNB Liv ønsker overvåking Kontaktløs betaling Ny direktør i forbundet Bli motivert hver dag 50 år i samme bank

Framtida er mobil FINANS F O KUS. DNB Liv ønsker overvåking Kontaktløs betaling Ny direktør i forbundet Bli motivert hver dag 50 år i samme bank FINANS F O KUS Magasin for Finansforbundet nummer 1 2012 Framtida er mobil DNB Liv ønsker overvåking Kontaktløs betaling Ny direktør i forbundet Bli motivert hver dag 50 år i samme bank NY KOMPETANSE MED

Detaljer

www.aseaglobal.com success guide

www.aseaglobal.com success guide www.aseaglobal.com success guide veien til suksess * asea viser deg veien Nettverksmarkedsføringens historie er fylt med mennesker som har overgått sine egne forventninger og oppnådd stor suksess uten

Detaljer