Din bruksanvisning BLAUPUNKT TRAVELPILOT E1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Din bruksanvisning BLAUPUNKT TRAVELPILOT E1 http://no.yourpdfguides.com/dref/3754758"

Transkript

1 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd, størrelse, tilbehør, etc.). Detaljerte instruksjoner for bruken står i bruksanvisningen. Bruker manual Bruksanvisning Brukerhåndbok Brukerveiledning Instruksjon

2 Manuell abstrakt: CD C-tast Aktivere CD-, MP3- ev. CD-skifter-modus. Display -tast Radio/CD: Søke bakover / forrige spor. Navigering: Slette inntastede tegn. -tast Radio/CD: Søke forover / neste spor. Navigering: Gå videre i valgmenyen. -tast for å åpne den uttakbare og utfellbare betjeningsdelen samt ta ut CD-en. Menyknapp Velge meny og tegn. Radio: Manuelt stasjonssøk. ; OK-tast Kort trykk: Bekrefte menyvalg. Langt trykk: Starte skannefunksjonen. Radio: Hente frem menyen for valg av frekvensområde. CD-skifter: Hente frem menyen for valg av CD. -tast Målstyring aktiv Kort trykk: Den aktuelle posisjonen vises og siste talemelding gjentas. Ved et nytt, kort trykk vises det aktuelle målet. Langt trykk: Hente frem ruteoversikten. Målstyring ikke aktiv Kort trykk: Den aktuelle posisjonen vises. Oppføringer i oversikten vises fullstendig. ESC-tast Gå ut av menyen. Slette tegn ved inntasting av mål. Avbryte målstyringen. 5 RPT: Gjenta spor i CD-modus. MENU-tast Kort trykk: Hente frem innstillingsmenyen. Langt trykk: Hente frem installasjonsmenyen. TRAF-tast Kort trykk: Slå trafikkradiomodusen av og på. gratulerer deg med kjøpet av TravelPilot E1/E2. eksempel har den en korridor- og omgivelsesfunksjon som gjør det mulig å høre på musikk-cd-er under navigeringen. TravelPilot E1/E2 er en pålitelig og lettbetjent trafikklos som styrer deg nøyaktig gjennom trafikken og frem til målet ditt. Denne veiledningen fører deg trinn for trinn gjennom funksjonene til TravelPilot E1/E2, og gir deg svar på de vanligste spørsmålene. I avsnittet "Merknader til veiledningen" finner du mer informasjon om hvordan du bruker veiledningen. Hvis du har ytterligere spørsmål eller kommentarer til TravelPilot E1/E2, er du når som helst velkommen til å ringe vår hotline eller kontakte forhandleren. Telefonnummeret til vår internasjonale hotline finner du bakerst i denne veiledningen. Garanti For produkter som er kjøpt innen EU gir vi deg en produsentgaranti. For produkter kjøpt utenfor EU gjelder garantibetingelsene som er fastlagt av vårt kontor i det aktuelle landet. Garantibetingelsene får du ved å lese på eller ved å skrive til: Blaupunkt GmbH Hotline Robert-Bosch-Str Hildesheim Tyskland Informasjon om ansvar Til tross for en kontinuerlig teknisk utvikling kan det i enkelttilfeller forekomme at navigasjonsenheten styrer deg ukorrekt eller ikke optimalt gjennom trafikken som følge av feilaktig bruk, endringer i trafikkreguleringen, anleggsplasser, trafikkbelastninger, feil eller manglende informasjon i navigasjonsdatamediet, eller generelle dataog radiosendefeil. Blaupunkt påtar seg ikke ansvar for dette og vil ikke gi erstatning for skader eller ulemper som måtte oppstå som følge av dette. Hurtigveiledning for navigasjonssystemet N1 NAVi TMC =OWN BERLIN [D] NAV =OWN BERLIN [D] NAV SISTE 1O MÄLINNT. TMC TMC EG,C NAV Trykk én gang på NAV-tasten 1 for å veksle fra radioen eller CD-skifteren (ekstrautstyr) til navigasjonssystemets hovedmeny. Velg menypunktet MÅLINNTasting med menyknappen : og trykk på OK-tasten ; for å angi et nytt mål. Du blir først bedt om å oppgi landet målet ligger i. Bekreft valget ved å trykke på OKtasten ;. Bekreft deretter det markerte menyvalget TOWN (sted/by) ved å trykke på OK-tasten ;. Med menyknappen : velger du den første bokstaven eller det første tallet i postnummeret til det ønskede stedet i tekstinntastingslinjen. Trykk på OK-tasten ; for å bruke bokstaven eller tallet. Velg deretter det neste tegnet med menyknappen :. For å gjøre inntastingen lettere kan du nå kun velge mellom de tegnene som er aktuelle på bakgrunn av det forrige tegnet som ble tastet inn (intelligent inntastingslinje). Så snart TravelPilot E1/E2 registrerer at inntastingen stemmer overens med et sted lagret på CD-en, fullføres navnet automatisk. TravelPilot E2 lagrer dessuten de 20 siste stedene i navigasjonssystemet. Dette gjør det enkelt å finne frem til målsteder du bruker ofte. I de fleste tilfeller er bare noen få bokstaver nok for å angi ønsket sted. Når navnet på det ønskede stedet vises i tekstinntastingslinjen, holder du OK-tasten ; inne i over 2 sekunder eller trykker på -tasten 8. Det valgte stedet vises i listen over målsteder. Dersom du ønsker å velge et annet sted fra mållisten, kan du å bla i listen ved å vri på menyknappen :. Trykk på OK-tasten ; når navnet på det ønskede stedet vises. Hvis det valgte stedsnavnet forekommer flere ganger, får du frem en ytterligere meny (kommunevalg) sammen med tekstinntastingslinjen. Angi flere bokstaver, slik at du kan definere stedet eksakt. Når det ønskede stedet vises, trykker du på OK-tasten ;. Merk: Under inntastingen kan du når som helst skifte til valglisten ved å trykke på -tasten 8. INNLEDNING NAVIGASJON RADIO CD / MP3 CD-VEKSLER KONFIGURASJON VEDLEGG 5 INNLEDNING NAVIGASJON RADIO CD / MP3 CD-VEKSLER KONFIGURASJON VEDLEGG 6 U=VALG TMC FM1 NAV NDR 2 NAV FM TMC NDR 2 26km NAV POI STREET TOWN CENTR TMC B1, KAISER STRASSE B6, WESTSC HNELLWEG I den neste valgmenyen velger du mellom STREET (gate/vei), TOWN CENTR (sentrum) eller POI (spesialmål). Veier kan bare velges dersom dataene finnes på den aktuelle navigasjons-cd-en. Hvis du har valgt STREET (gate/vei), kan du deretter velge veikryss eller husnummer. For å taste inn navn går du frem på samme måte som beskrevet for TOWN (sted/by). Velg TOWN CENTR (sentrum) dersom du ønsker å komme direkte til et bydelssentrum. Med POI (spesialmål) kan du la navigasjonssystemet føre deg direkte til mål som jernbanestasjoner, motorveiinnkjøringer eller severdigheter. Når inntastingen av målet er fullført, står det MÅLET BLIR KONTROLLERT på displayet. Deretter vises målet på displayet. Merk: Du kan nå lagre målet med tastene 16 >. For å lagre målet holder du den aktuelle tasten inne i over 2 sekunder. Aktiver målstyringen ved å trykke på OKtasten ;. Når ruteberegningen er fullført, starter målstyringen. Dessuten lastes rutekorridoren inn i minnet. Innlastingen indikeres ved at segmentene i symbolet for navigasjons-cden fylles. Når alle segmenter er fylt, kan CDen fjernes. I det midterste området på displayet vises de visuelle kjøreanbefalingene.

3 Ved visning av avsvingningsanvisninger ser du en indikator til høyre ved siden av kjøreanbefalingene som viser avstanden til neste avgjørende punkt (f.eks. et veikryss) i form av symboler. Dessuten vises navnet på veien hvor du skal ta av. Ved kjøring rett frem vises navnet på veien du kjører, under kjøreanbefalingene. kjøreanbefalingene vises den aktuelle lydkilden. I radiomodus vises stasjonsnavn ev. frekvens, i CD-skifter-modus vises tittelen på sporet samt CD-en. Under målstyringen kan du styre lydfunksjonene med tastene 16 >. Sikkerhetsforskrifter TravelPilot E1/E2 er kun konstruert for bruk i personbiler. Spesialinformasjon, som f.eks. høydebegrensninger eller maks. tillatt veibelastning, som er nødvendig for korrekt målstyring av lastebiler og busser, er ikke lagret på navigasjons-cd-ene. Legge inn / ta ut CD-er Av sikkerhetsgrunner skal CD-er kun legges inn eller tas ut når bilen står i ro. Betjeningsdelen skal kun åpnes for å legge inn / ta ut CD-er. Lukk betjeningsdelen med en gang CD-en er lagt inn / tatt ut, slik at apparatet er klart til bruk før turen starter igjen. Hvis dette ikke skjer, kobles apparatet ut i 30 sekunder. Betjening under kjøring Hvis du ikke er oppmerksom på trafikken rundt deg, kan du forårsake alvorlige ulykker. For å unngå å bli forstyrret av TravelPilot E1/E2 skal du ta hensyn til følgende punkter: Gjør deg kjent med TravelPilot E1/E2 og betjeningen av apparatet før du begynner å kjøre. Stopp på egnede steder når du ønsker å programmere TravelPilot E1/E2 på nytt. Under kjøring skal du kun betjene TravelPilot E1/E2 dersom trafikksituasjonen tillater det. Målet skal kun programmeres når bilen står i ro. INNLEDNING NAVIGASJON RADIO CD / MP3 CD-VEKSLER KONFIGURASJON VEDLEGG 7 INNLEDNING NAVIGASJON RADIO CD / MP3 CD- VEKSLER KONFIGURASJON VEDLEGG 8 Oversikt over apparatet... 2 Hurtigveiledning for navigasjonssystemet Sikkerhetsforskrifter Egnede navigasjons-cd-rom-er.. 10 Pleie av CD-ROM-plater Merknader til veiledningen Avtakbar betjeningsdel Tyverisikring Ta av betjeningsdelen.. 12 Sette betjeningsdelen på plass Slå apparatet av/på Slå av og på via tenningen Velge driftsmodus..

4 .. 15 Velge og bekrefte menypunkt Stille inn lydstyrken Lydløs modus (mute) Automatisk innkobling av telefonsamtaler Display Slå på et apparat med kode etter at batterispenningen har vært av Inntasting av feil kode.. 20 Navigasjonssystem Navigasjonssystemet funksjonsprinsipp Legge inn navigasjons-cd-en Laste inn navigasjonsprogramvaren Korridorfunksjon. 22 Omgivelsesfunksjon

5 22 Starte navigeringen. 23 Angivelse av mål Angivelse av mål via tekstinntastingslinjen Angivelse av mål land Angivelse av mål sted/by Angivelse av mål spesialmål på målstedet.. 29 Angivelse av mål gate/vei, husnummer og veikryss Angivelse av mål sentrum Angivelse av mål spesialmål Angivelse av mål siste 10 mål Angivelse a RADIO CD / MP3 CD-VEKSLER KONFIGURASJON VEDLEGG 9 INNLEDNING NAVIGASJON RADIO CD / MP3 CD-VEKSLER KONFIGURASJON VEDLEGG 10 Egnede navigasjons-cd-rom-er TravelPilot E1/E2 kan kun brukes med navigasjons-cd-rom-er som er merket med en "E". Dersom det ikke er lagt inn noen CD-ROM i apparatet, vises en melding på displayet når du henter frem målinntastingen. Merk: TravelPilot E1/E2 er ikke konstruert for bruk av brente navigasjons-cd-ror du skyver inn betjeningsdelen. INNLEDNING NAVIGASJON RADIO CD / MP3 CD-VEKSLER KONFIGURASJON VEDLEGG 13 INNLEDNING NAVIGASJON RADIO CD / MP3 CD-VEKSLER KONFIGURASJON VEDLEGG 14 Slå apparatet av/på 1 For å slå TravelPilot E1/E2 på trykker du på tasten 3. Apparatet spiller den sist aktiverte lydkilden med den lydstyrken den hadde da apparatet ble slått av. Du kan stille inn en maksimalverdi for lydstyrken ved oppstart. Merk: Innstillingen av maksimalverdien for lydstyrke ved oppstart er beskrevet i avsnittet "Stille inn lydstyrke for oppstart, navigasjon- og trafikkmeldinger, telefon og GALA" i kapittelet "Konfigurasjon grunninnstillinger". 1 For å slå apparatet av holder du tasten 3 inne i over 2 sekunder. Slå av og på via tenningen Hvis TravelPilot E1/E2 er korrekt tilkoblet bilens tenningssystem og ikke er slått av med tasten 3, slås apparatet av og på med tenningen. Du kan også bruke TravelPilot E1/E2 selv om tenningen er av. 1 Trykk på tasten 3. 3 Etter en time slår apparatet seg automatisk av for å unngå å tappe bilbatteriet. Du kan gjenta denne fremgangsmåten så ofte du ønsker. Ved å aktivere tenningen oppheves tidsbegrensningen. Merk: For å sikre feilfri funksjon må TravelPilot E1/E2 kobles til konstant pluss og pluss via tenningen som beskrevet i monteringsveiledningen. Standby-tiden etter utkobling er stilt inn til 30 minutter. Velge driftsmodus For å velge navigasjonssystemets driftsmodus: 1 Trykk på NAV-tasten 1. Du får frem navigasjonssystemets hovedmeny eller, dersom målstyringen er aktivert, målstyringsbildet. For å velge radio-modus: 1 Trykk på FM AM-tasten 4. I den øverste displaylinjen vises det aktuelle stasjonsnavnet ev. frekvensen samt minneplassen. Nedenfor vises funksjonene til stasjonstastene. For å velge CD- eller CD-skifter-modus: 1 Trykk på CD C-tasten 5. I den øverste displaylinjen står det CD eller CDC. Nedenfor står nummerne på CD-ene i CD-skifteren, den aktuelle tittelen samt spilletiden. N1 NAVi TMC SISTE 1O MÄLINNT. NAV FM1 TMC NDR 2 ffn Ante JUMP NAV NDR2 NJOY RAD2 Velge og bekrefte menypunkt Den høyre menyknappen : med OK-tasten ; er den sentrale betjeningsdelen på TravelPilot E1/E2. Med den kan du velge menypunkter og tegn ved inntasting, utføre innstillinger og bekrefte. Velge menypunkter og tegn: Vri menyknappen : mot venstre eller høyre. Bekrefte menypunkter og alternativer: Trykk på OK-tasten ; INNLEDNING NAVIGASJON RADIO CD / MP3 CD-VEKSLER KONFIGURASJON VEDLEGG 15

6 INNLEDNING NAVIGASJON RADIO CD / MP3 CD-VEKSLER KONFIGURASJON VEDLEGG 16 Stille inn lydstyrken For å øke lydstyrken: 1 1 Vri lydstyrkereguleringen 2 med urviseren.

7 Vri lydstyrkereguleringen 2 mot urviseren. For å redusere lydstyrken: Under innstillingen vises den innstilte verdien i den øverste linjen på displayet. Det lille ekstra: Under en kjøreanbefaling i form av en talemelding kan du endre lydstyrken på kjøreanbefalingen med lydstyrkereguleringen 2, uavhengig av lydstyrken på lydkilden. Den innstilte lydstyrken blir automatisk lagret. VOLUM 20 TMC NDR2 NJOY RAD2 ffn Ante JUMP NAV Lydløs modus (mute) Du kan redusere lydstyrken momentant. 1 Trykk kort på tasten 3. I den øverste displaylinjen står det MUTE (lydløs modus). Det lille ekstra: Talemeldingene fra navigasjonssystemet blir ikke undertrykket. For å oppheve lydløs modus: 1 Trykk tasten 3 ned en gang til, eller vri på lydstyrkereguleringen 2. MU=E TMC NDR2 NJOY RAD2 ffn Ante JUMP NAV Automatisk innkobling av telefonsamtaler Hvis apparatet er korrekt forbundet med en mobiltelefon, videreledes telefonsamtalen via høyttalerne til TravelPilot E1/E2. På displayet står det TELEFON. Innkoblingen skjer selv om TravelPilot E1/E2 er slått av. TravelPilot E1/E2 slås da på så lenge telefonsamtalen varer. Lydstyrken på telefonsamtalen kan stilles inn. 1 Vri på lydstyrkereguleringen 2 for å stille inn ønsket lydstyrke. Det lille ekstra: Under en telefonsamtale kan du endre lydstyrken med lydstyrkereguleringen 2, uavhengig av lydstyrken på lydkilden. Merk: Dersom lydstyrken endres under en samtale, beholdes denne innstillingen inntil apparatet slås av. Deretter stilles lyden tilbake til oppstartslydstyrken når telefonen ringer. =ELEFON TMC NAV VOLUM 8 TELEFON INNLEDNING NAVIGASJON RADIO CD / MP3 CD-VEKSLER KONFIGURASJON VEDLEGG 17 INNLEDNING NAVIGASJON RADIO CD / MP3 CD-VEKSLER KONFIGURASJON VEDLEGG 18 Display På displayet til TravelPilot E1/E2 vises all informasjon fra navigasjonssystemet, f.eks. visuelle kjøreanbefalinger, menyer og oversikter samt lydkildene radio, CD og CD-skifter (ekstrautstyr). Lysstyrken og lesbarheten på displayet kan stilles inn så den passer optimalt ut fra betraktningsvinkelen i bilen din. Fremgangsmåten finner du i avsnittet "Stille inn lysstyrken på displayet for dag/natt samt kontrast" i kapittelet "Konfigurasjon grunninnstillinger". Merk: Behandle displayet forsiktig. Berøring med spisse gjenstander kan forårsake riper og skade dekselet. Displayet skal kun rengjøres med en lofri klut og ev. rensesprit. Ikke bruk løsemidler som terpentin eller bensin, da disse stoffene kan angripe og skade displayet. Slå på et apparat med kode etter at batterispenningen har vært av Når du slår på et apparat med kode etter at batterispenningen har vært av, ev. etter at bilen har vært på reparasjon, blir du bedt om å angi riktig kode. Koden finner du på apparatets id-kort. Dette id-kortet må aldri oppbevares i bilen! For å angi koden går du frem på følgende måte: Trykk på tasten 1 > helt til det riktige tallet vises på førsteplass i koden på displayet. Trykk på tasten 2 > helt til det riktige tallet vises på andreplass i koden på displayet. Trykk på tasten 3 > helt til det riktige tallet vises på tredjeplass i koden på displayet. Trykk på tasten 4 > helt til det riktige tallet vises på fjerdeplass i koden på displayet. Hold OK-tasten ; inne i over 2 sekunder. KODE OOOO Når hele koden vises: 5 Apparatet slås på. Alternativt kan du også angi koden med menyknappen : og OK-tasten ; Vri menyknappen : til det korrekte sifferet vises på displayet. Trykk på OK-tasten ; for å markere neste plass i koden. Gjenta trinn 1 og 2 for de resterende sifrene i koden. Hold OK-tasten ; inne i over 2 sekunder. Når hele koden vises: Apparatet slås på. INNLEDNING NAVIGASJON RADIO CD / MP3 CD-VEKSLER KONFIGURASJON VEDLEGG 19 INNLEDNING NAVIGASJON RADIO CD / MP3 CD-VEKSLER KONFIGURASJON VEDLEGG 20 Inntasting av feil kode Hvis du ved en feiltakelse har tastet inn og bekreftet feil kode, kan du gjenta inntastingen. For å forhindre at tyver får tak i koden ved å prøve seg frem, sperres apparatet i en time når feil kode er tastet inn tre ganger på rad. For å prøve på nytt må apparatet være påslått via tenningen i én time. Hvis spenningstilførselen til apparatet brytes før denne tiden er utløpt, tilbakestilles tiden og du må vente en ny time. Du kan deaktivere kodebeskyttelsen. Les avsnittet "Aktivere og deaktivere kodebeskyttelsen" i kapittelet "Konfigurasjon grunninnstillinger". KODE FEIL KODE Navigasjonssystem Navigasjonsdelen i TravelPilot E1/E2 fører deg til raskt og enkelt til målet uten at du trenger bruke tid på å lese kart. Når navigasjonssystemet er aktivert, ledes du til målet av talemeldinger. Steder hvor du f.eks. må svinge av, annonseres i god tid. På displayet kan du i tillegg se visuelle kjøreanbefalinger, den aktuelle avstanden til målet, samt beregnet ankomsttid. Trafikksikkerheten går foran alt! Husk at den aktuelle trafikksituasjonen alltid går foran kjøreanbefalingene som gis av navigasjonssystemet. Navigasjonssystemet funksjonsprinsipp Kjøretøyets aktuelle posisjon bestemmes ved hjelp av det elektroniske speedometersignalet, et gyroskop (registrerer kjøretøyets retningsendring) og signal fra GPS-satellitter (Global Positioning System). Navigasjonssystemet sammenligner dataene med det digitaliserte kartmaterialet og beregner posisjonen din samt ruten til målet ut i fra dette. Legge inn navigasjons-cd-en 1 2 Trykk på -tasten 9 for å åpne betjeningsdelen. Betjeningsdelen åpnes fremover og en eventuelt ilagt CD skyves ut. Ta ev. ut CD-en som ligger i, og skyv navigasjons-cd-en forsiktig inn i CDsprekken med den trykte siden opp til du merker motstand. Herfra trekkes CD-en automatisk inn av apparatet. Merk: Dersom du ikke tar ut CD-en, trekkes den automatisk inn igjen etter ca. 10 sekunder. INNLEDNING NAVIGASJON RADIO CD / MP3 CD-VEKSLER KONFIGURASJON VEDLEGG 21 INNLEDNING NAVIGASJON RADIO CD / MP3 CD-VEKSLER KONFIGURASJON VEDLEGG 22 Laste inn navigasjonsprogramvaren Navigasjonsprogramvaren lastes automatisk ned fra CD-en til minnet og blir der inntil apparatets driftsspenning brytes eller til apparatet automatisk slår seg fullstendig av 72 timer etter at det ble avslått (spenningsforsyningen til minnet slås av for å skåne bilbatteriet).

8 Nedlastingen skjer selv om navigasjonsprogramvaren ikke stemmer overens med programvaren på CD-en. Merk: Innlastingen av programvaren indikeres på displayet og bør ikke avbrytes. NAVI SW DOWNLOAD TMC 5O% NAV Korridorfunksjon Korridorfunksjonen brukes for å navigere uten datamedium. Etter at ruteberegningen er startet, lagres de nødvendige dataene for rutestyringen i minnet til TravelPilot E1/E2. Etter innlastingen kan du fjerne navigasjons-cd- ROM-en fra stasjonen og legge inn en vanlig musikk-cd. Innlastingen er fullført når symbolet til navigasjons-cd-en er fylt helt opp. Omgivelsesfunksjon Omgivelsesfunksjonen gjør det mulig å angi et mål innenfor det lagrede området uten datamedium. For at dette skal være mulig lastes deler av navigasjonsdataene fra CD-ROM-en til minnet avhengig av posisjonen bilen befinner seg i. Navigasjonssystemet bruker deretter dataene i minnet for å angi målet. Omfanget av data i minnet avhenger av den aktuelle driftssituasjonen. Merk: Dersom det fremdeles er plass i minnet etter at korridoren er lastet inn, brukes denne plassen til omgivelsesfunksjonen. Innlastingen av data vises nede til høyre på displayet ved hjelp av CDsymbolet. Dataene overføres selv om målstyringen ikke er aktivert. Når apparatet trenger å hente nye data fra CD-en, vil du i enkelte situasjoner bli bedt om å legge inn navigasjons-cd-en. Dersom målstyringen er aktivert og du til tross for oppfordringen ikke legger inn navigasjons-cd-en, vises en kompasspil på displayet. Merk: Dersom målstyringen i den lagrede korridoren er aktiv og du legger inn en CD-ROM med en annen navigasjonsprogramvare enn den som allerede finnes i apparatet, vil du få spørsmål om du ønsker å laste ned denne programvaren til apparatet. Dersom nedlastingen fullføres, avbrytes målstyringen. Dersom du avbryter nedlastingen, vises en kompasspil på displayet når du forlater korridoren. Starte navigeringen 1 Slå på apparatet og trykk på NAV-tasten 1. Navigasjonssystemets hovedmeny kommer frem. I navigasjonssystemets hovedmeny har du følgende alternativer for å velge mål: N1 NAVi TMC SISTE 1O MÄLINNT. NAV SISTE 10: Henter frem de siste 10 målene MÅLINNTasting: Angivelse av målet via adressen På samme måte som i radiomodus har også navigasjonssystemet flere minner (N1, N2, N3 og N4). I hvert minne kan det lagres seks mål ved hjelp av tastene 16 >. For å veksle mellom de ulike minnene i navigasjonssystemet: 1 Trykk på NAV-tasten 1 helt til ønsket nivå vises i øverste linje på displayet. For å starte navigasjonssystemets målstyring må det være lagt inn en TravelPilot-E-navigasjons-CD, eller de nødvendige opplysningene må være lagret i apparatets minne, i tillegg til at det må være angitt et mål. N2 NAVi TMC SISTE 1O MÄLINNT. NAV INNLEDNING NAVIGASJON RADIO CD / MP3 CD-VEKSLER KONFIGURASJON VEDLEGG 23 INNLEDNING NAVIGASJON RADIO CD / MP3 CD-VEKSLER KONFIGURASJON VEDLEGG 24 Angivelse av mål Målet kan angis fra målminnet, ved å taste inn et sted ev. postnummer, et sentrum, en vei, et veikryss, et husnummer eller ved å velge blant et utvalg spesialmål (f.eks. motorveiinnkjøring, jernbanestasjon, hotell, kjøpesenter osv. ). I tillegg kan du velge ønsket land. Når navigasjonssystemet er aktivert med NAV-tasten 1, vises navigasjonssystemets hovedmeny. Mål Mulige mål er: de 10 siste målene sentrumet i et sted ev. i en bydel i store byer en vei et veikryss med to eller flere veier et husnummer eller nummeret på en blokk spesialmål som f. eks. jernbanestasjoner, flyplasser, bensinstasjoner og andre offentlige steder. mål fra målminnet Angivelse av mål via tekstinntastingslinjen Tekstinntastingslinjen brukes for å angi sted- og gatenavn i navigasjonssystemet. Tekstinntastingslinjen er utstyrt med en intelligent fullføringsfunksjon, dvs. at antall tegn begrenses ut fra hvilke tegn som logisk kan følge etter hverandre. Eksempel: Hvis du skal taste inn et gatenavn og det ikke finnes noen gater på målstedet ditt som begynner på A, vises ikke bokstaven A. På samme måte vil ikke bokstaven C vises som et alternativ dersom du har angitt B som første bokstav og det ikke finnes noen gatenavn med bokstavkombinasjonen BC på målstedet. Så snart tegnene du har angitt, kan tilordnes entydig, fullføres inntastingen din automatisk. Som regel er det derfor kun nødvendig å angi få bokstaver i et stedeller gatenavn. Eksempel: Hvis du i Tyskland angir YO som de første bokstavene i et stedsnavn, vil systemet automatisk legge til RCKGEBIET da det ikke finnes andre mulige alternativer for å fullføre navnet i stedsfortegnelsen i CD-en for Tyskland. =OWN Y ACH [D] TMC A NAV =OWN TMC YORCKGEBIE T [D] NAV Velge tegn Når tekstinntastingslinjen vises, vises også det første mulige tegnet. Gå frem på følgende måte: 1 Marker det første tegnet. Det lille ekstra: For bedre fremstilling vises det markerte tegnet i invers og forstørret. 2 3 Bekreft valget ved å trykke på OK-tasten ;. Velg det neste tegnet og bekreft på nytt ved å trykke på OK-tasten ;. =OWN TMC BERL AGE [D ] E SA NAV Hvis de inntastede tegnene alt nå er tilstrekkelige for fullføring, fullføres navnet automatisk. INNLEDNING NAVIGASJON RADIO CD / MP3 CD-VEKSLER KONFIGURASJON VEDLEGG 25 INNLEDNING NAVIGASJON RADIO CD / MP3 CD-VEKSLER KONFIGURASJON VEDLEGG Gjenta trinn 13 helt til ønsket navn står i tekstinntastingslinjen. Hvis du ønsker å bruke dette navnet, holder du OK-tasten ; inne lenge eller trykker på -tasten 8. =OWN BERLIN [D] TMC Det angitte navnet vises i oversikten over stedsnavn ev. gatenavn (ved angivelse av et sted eller en gate). Slette inntastede tegn For å slette tegn som er inntastet ved en feil: 1 Trykk på -tasten 7 eller ESC-tasten =. Inntastingsmarkøren flyttes et trinn mot venstre. Automatisk fullførte tegn i navnet slettes. Merk: Du kan slette alle tegn ved å holde -tasten 7 inne. Ved å holde ESC-tasten = inne kommer du tilbake til navigasjonssystemets hovedmeny. Bla i lister og bruke oppføringer Da antall linjer på displayet er begrenset, består listene av flere sider. Lister kjennes igjen på pilene på høyre side.

9 Hvis bare pilen er synlig, kan du kun bla nedover, er bare pilen synlig, kan du kun bla oppover. 1 2 For å bla i en liste vrir du menyknappen : mot venstre eller høyre. Neste hhv. forrige punkt på listen vises. For å bruke oppføringer fra en liste (f.eks. som målsted) trykker du på OKtasten ;. EG,C NAV =OWN BERLIN [D] TMC NAV =OWN BERLIN [D] TMC NAV Angivelse av mål land Navigasjons-CD-en inneholder for tiden komplette veidata for et land samt de viktigste veiene (major roads) i Europa. Første gang du skal angi et mål, blir du bedt om å velge et land. Vanligvis vil dette være landet du er i. 1 Marker og bekreft menypunktet MÅLINNTasting i navigasjonssystemets hovedmeny og deretter menypunktet COUNTRY (land). Vri på menyknappen : til ønsket land vises, og trykk på OKtasten ;. Merk: Det valgte landet lagres i systemet inntil du velger et nytt land, legger inn en ny CD eller til TravelPilot E1/E2 slår seg fullstendig av 72 timer etter at det sist ble slått av. N1 NAVi TMC SISTE 1O MÄLINNT. NAV Oversikten over ulike land kommer frem. 2 Menyen for angivelse av mål kommer frem. COUN=RX TMC DEUTSCHLAN D (D) NAV Angivelse av mål sted/by Hvis du vil kjøre til et mål på et sted, må du først angi stedet. Dette kan du gjøre ved å angi navnet på stedet eller postnummeret. Det lille ekstra: Inntasting av postnummer har den fordelen at stedet blir entydig definert. Merk: Postnummer som er tilordnet postboksnummer, kan ikke brukes for å angi mål. I små kommuner kan flere tettsteder ha samme postnummer. I slike tilfeller må du velge det aktuelle stedet etter at du har tastet inn postnummeret. Vanligvis holder det å angi de første bokstavene i navnet på det aktuelle stedet. Dette blir deretter vist på displayet sammen med postnummeret. Merk: Angivelse av mål ved hjelp av postnummer er kun mulig når de tilhørende dataene finnes på navigasjons-cd-rom-en. =OWN TMC 1O11 5 BERL IN [D] 5 9 NAV INNLEDNING NAVIGASJON RADIO CD / MP3 CD-VEKSLER KONFIGURASJON VEDLEGG 27 INNLEDNING NAVIGASJON RADIO CD / MP3 CD-VEKSLER KONFIGURASJON VEDLEGG 28 1 Marker og bekreft menypunktet MÅLINNTasting i navigasjonssystemets hovedmeny og deretter menypunktet TOWN (sted/by). U=VALG TMC Tekstinntastingslinjen for inntasting av stedsnavn hentes frem, og det sist inntastede stedet vises. Det lille ekstra: Systemet viser automatisk det sist angitte stedet som alternativt mål. Du kan velge dette målet ved å holde OK-tasten ; inne eller ved å trykke på -tasten 8. I TravelPilot E2 lagres de 20 siste stedsnavnene. Hvis du angir første bokstav i stedsnavnet og denne passer til et av de siste 20 stedene, vises det aktuelle stedet/byen på displayet. Hvis det ikke finnes noe sted som passer, hentes det første passende stedet fra stedsnavnlisten Angi stedsnavnet ved hjelp av tekstinntastingslinjen. (Fremgangsmåten finner du i avsnittet "Angivelse av mål via tekstinntastingslinjen"). Gå til listen. Velg ønsket sted/by og trykk på OK-tasten ; for å bruke dette stedet som mål. Merk: Hvis det valgte stedsnavnet vises flere ganger, får du frem en ytterligere meny (kommunevalg) med en tekstinntastingslinje. Angi flere bokstaver, slik at du kan definere stedet eksakt. Som orienteringshjelp vises avstanden i luftlinje samt retningen til målet. Dette gjelder ikke dersom stedet/byen er angitt ved hjelp av postnummer. SUPRAREG.D TOWN POSOMG. MÄLOMG. NAV =OWN BERLIN [D] TMC EG,C NAV Navnet vises i listen over målsteder. =OWN BERLIN [D] TMC NAV Stedet/byen overtas som mål. COUN=X BERLIN TMC S NAV Når du har valgt sted/by, blir du ført videre gjennom målangivelsen. Du kan nå velge mellom: POI (spesialmål): Her kan du velge blant spesialmål på stedet fra en liste med hovedgrupper som jernbanestasjoner, kjøpesenter osv. For mer informasjon om spesialmål kan du lese avsnittet "Angivelse av mål spesialmål". STREET (gate/vei): Angi en målvei. Om det er mulig å velge en vei som mål, avhenger av dataene som er lagret på navigasjons-cd-en. TOWN CENTR (sentrum): Velg et sted- eller bydelssentrum som mål. Merk: Hvis det ikke finnes data for et av punktene, blir dette punktet ikke vist. Angivelse av mål spesialmål på målstedet Som spesialmål kan du velge direkte blant f. eks. restauranter, parkeringsplasser, hoteller osv. på målstedet ditt. Dette forutsetter at du har definert et entydig målsted Marker og bekreft menypunktet POI (spesialmål). Velg og bekreft ønsket hovedgruppe. Angi navnet på spesialmålet på samme måte som når du taster inn sted. Gå til listen. Marker og bekreft ønsket mål. Du får frem en liste med spesialmål sortert i hovedgrupper. Tekstinntastingslinjen for angivelse av spesialmål hentes frem. U=VALG TMC POI STREET TOWN CENTR NAV U=VALG TMC De tilgjengelige spesialmålene vises i alfabetisk rekkefølge. Når du har valgt og bekreftet ønsket spesialmål, kan du starte målstyringen. Les avsnittet "Målstyring". HOSPITAL HOTEL/MOTE LANDMARK PARKING KONFIGURASJON NAV INNLEDNING NAVIGASJON RADIO CD / MP3 CD-VEKSLER VEDLEGG 29 INNLEDNING NAVIGASJON RADIO CD / MP3 CD-VEKSLER KONFIGURASJON VEDLEGG 30 Angivelse av mål gate/vei, husnummer og veikryss Marker og bekreft menypunktet STREET (gate/vei). Angi vei-/gatenavnet ved hjelp av tekstinntastingslinjen. (Fremgangsmåten finner du i avsnittet "Angivelse av mål via tekstinntastingslinjen"). Gå til listen. Det lille ekstra: For å forenkle søket kan lange vei-/gatenavn være lagret flere ganger, f.eks. : RAABE-WEG, WILHELM- og WILHELM-RAABE-WEG. 4 Marker og bekreft ønsket vei-/gatenavn. Merk: Dersom vei-/gatenavnet finnes flere steder i målbyen, får du frem en undermeny der du kan angi postnummer ev. bydelsnavn for å definere veien entydig. Når du har valgt vei, kan du velge mellom følgende alternativer: U=VALG TMC POI STREET TOWN CENTR NAV Navnet på veien vises i listen over veinavn. S=REE= TMC UNTER DEN BIRKEN E RB NAV HOUSE NUMB (husnummer): Du kan spesifisere målangivelsen ved å angi nummeret på huset eller blokken. JUNCTION (veikryss): For å definere målet nøyaktig kan du i tillegg angi et kryss på den valgte veien.

10 Merk: Hvis du ønsker å angi et nytt mål uten at navigasjons-cdrom-en er lagt inn (korridorfunksjon), kan du ikke velge husnummer og veikryss. VIDERE: Angivelsen av målet er fullført, og du kan starte målstyringen. Les avsnittet "Målstyring". Merk: Hvis det ikke finnes data for et av punktene, blir dette punktet ikke vist. S=REE= TMC UNTER DEN LINDEN NAV U=VALG TMC HOUSE NUMB JUNCTION VIDERE NAV Husnummer Hvis du velger menypunktet HOUSE NUMB (husnummer), får du frem en liste med husnummerne du kan velge blant. Dette kan være nummer på hus samt nummer på blokker. Dersom du har TravelPilot E2 kan du fritt taste inn husnummer ved hjelp av inntastingslinjen. Dersom det inntastede husnummeret ikke stemmer overens med dataene på CD-en, vises en liste over tilgjengelige husnummer. 1 2 Marker og bekreft ønsket hus- ev. blokknummer. Du kan nå aktivere målstyringen med OK-tasten ;. Det lille ekstra: Når målet er fullstendig angitt og før du starter målstyringen, kan du lagre målet i målminnet. Les avsnittet "Målminnet". For å tilpasse ruten til dine preferanser, f.eks. utenom motorvei, kan du definere rutealternativer. Les avsnittet "Definere rutealternativer" i dette kapittelet. Veikryss Hvis du velger menypunktet JUNCTION (veikryss), får du frem en liste med veikryssene du kan velge blant. Merk: Dersom et kryss finnes flere ganger, vises i tillegg himmelretningen. 1 2 Marker og bekreft ønsket kryss fra listen. Du kan nå aktivere målstyringen med OK-tasten ;. Det lille ekstra: Når målet er fullstendig angitt og før du starter målstyringen, kan du lagre målet i målminnet. Les avsnittet "Målminnet". For å tilpasse ruten til dine preferanser, f.eks. utenom motorvei, kan du definere rutealternativer. Les avsnittet "Definere rutealternativer" i dette kapittelet. Det valgte målet vises. Det valgte målet vises. U=VALG TMC HOUSE NUMB JUNCTION VIDERE NAV U=VALG TMC HOUSE NUMB JUNCTION VIDERE NAV INNLEDNING NAVIGASJON RADIO CD / MP3 CD-VEKSLER KONFIGURASJON VEDLEGG 31 INNLEDNING NAVIGASJON RADIO CD / MP3 CD-VEKSLER KONFIGURASJON VEDLEGG 32 Angivelse av mål sentrum Hvis du velger menypunktet TOWN CENTR (sentrum) etter å ha angitt by, vises tekstinntastingslinjen for valg av bydelsesentrum. 1 Angi sentrum i tekstinntastingslinjen. Merk: Hvis du har valgt sted ved hjelp av postnummer, vil du bare få frem de sentrene som er tilknyttet det angitte postnummeret. 2 3 Gå til listen og velg og bekreft ønsket bydelssentrum. Du kan nå aktivere målstyringen med OK-tasten ;. Det lille ekstra: Når målet er fullstendig angitt og før du starter målstyringen, kan du lagre målet i målminnet. Les avsnittet "Målminnet". For å tilpasse ruten til dine preferanser, f.eks. utenom motorvei, kan du definere rutealternativer. Les avsnittet "Definere rutealternativer" i dette kapittelet. De tilgjengelige bysentrene angis i takt med inntastingen. U=VALG TMC POI STREET TOWN CENTR NAV =OWN CEN=RE TMC CHARLOTTEN BURG [D] NAV Angivelse av mål spesialmål Denne funksjonen lar deg velge blant spesialmål som f.eks. motorveiinnkjøringer, parkeringshus, bensinstasjoner, restauranter osv. Det finnes flere alternativer ved valg av spesialmål: Overregionale mål spesialmål som grenseoverganger osv. Posisjonsomgivelser spesialmål som befinner seg i omgivelsene til bilens aktuelle posisjon. Målomgivelser spesialmål som befinner seg i omgivelsene til det sist aktiverte målet. Overregionale spesialmål Som spesialmål kan du bl.a. velge motorveiinnkjøringer, verksteder langs motorveien, flyplasser osv. fra hele området som dekkes av navigasjons-cd-en. Det eneste du må vite, er navnet på målet du ønsker å kjøre til Trykk på NAV-tasten 1. Marker og bekreft menypunktet MÅLINNTasting. Velg og bekreft menypunktet SUPRAREG.D (overregionale mål). Velg og bekreft ønsket hovedgruppe. Merk: Så fremt den er tilgjengelig, hentes først tekstinntastingslinjen frem. Angi her ønsket navn eller de første bokstavene og hent frem listen. 5 Velg og bekreft ønsket spesialmål. Når du har valgt og bekreftet ønsket spesialmål, kan du starte målstyringen. Les avsnittet "Målstyring". U=VALG TMC Navigasjonssystemets hovedmeny kommer frem. Menyen for angivelse av mål kommer frem. Du får frem en liste med spesialmål sortert i hovedgrupper. De tilgjengelige målene vises i alfabetisk rekkefølge. SUPRAREG.D TOWN POSOMG. MÄLOMG. NAV U=VALG TMC AIRPORT BORDER CRO FERRY TERM MOTORWAY E NAV INNLEDNING NAVIGASJON RADIO CD / MP3 CD- VEKSLER KONFIGURASJON VEDLEGG 33 INNLEDNING NAVIGASJON RADIO CD / MP3 CD-VEKSLER KONFIGURASJON VEDLEGG 34 Posisjonsomgivelser Du kan velge spesialmål ut fra omgivelsene til bilens aktuelle posisjon. Merk: Dette menypunktet er kun tilgjengelig dersom posisjonen er kjent Trykk på NAV-tasten 1. Marker og bekreft menypunktet MÅLINNTasting. Marker og bekreft menypunktet POSisjonsOMGivelser. Merk: Utvalget av hovedgrupper er avhengig av dataene på navigasjons-cd-rom-en. 4 Velg og bekreft ønsket hovedgruppe. De tilgjengelige målene er sortert etter avstanden til den øyeblikkelige posisjonen. Merk: Så fremt den er tilgjengelig, hentes først tekstinntastingslinjen frem. Angi her ønsket navn eller de første bokstavene og hent frem listen. 5 Velg og bekreft ønsket mål. Når du har valgt og bekreftet ønsket spesialmål, kan du starte målstyringen. Les avsnittet "Målstyring". Navigasjonssystemets hovedmeny kommer frem. Menyen for angivelse av mål kommer frem. Du får frem en liste med spesialmål sortert i hovedgrupper. U=VALG TMC SUPRAREG.D TOWN POSOMG. MÄLOMG. NAV U=VALG TMC EXHIBITION FERRY TERM GARAGE HOSPITAL NAV Målomgivelser Spesialmål i målomgivelsene tar alltid utgangspunkt i det sist aktive målet Trykk på NAV-tasten 1. Velg og bekreft menypunktet MÅLINNTasting. Velg og bekreft menypunktet MÅLOMGivelser. Merk: Dette menypunktet er kun tilgjengelig dersom målet er kjent. Du får frem en liste med spesialmål sortert i hovedgrupper. Merk: Utvalget av hovedgrupper er avhengig av dataene på navigasjons-cd-rom-en.

11 4 Velg og bekreft ønsket hovedgruppe. Merk: Så fremt den er tilgjengelig, hentes først tekstinntastingslinjen frem. Angi her ønsket navn eller de første bokstavene og hent frem listen. 5 Velg og bekreft ønsket mål. Når du har valgt og bekreftet ønsket spesialmål, kan du starte målstyringen. Les avsnittet "Målstyring". Navigasjonssystemets hovedmeny kommer frem. Menyen for angivelse av mål kommer frem. U=VALG TMC SUPRAREG.D TOWN POSOMG. MÄLOMG. NAV U=VALG TMC De tilgjengelige målene er sortert etter avstanden til målet. EXHIBITION FERRY TERM GARAGE HOSPITAL NAV INNLEDNING NAVIGASJON RADIO CD / MP3 CD-VEKSLER KONFIGURASJON VEDLEGG 35 INNLEDNING NAVIGASJON RADIO CD / MP3 CD-VEKSLER KONFIGURASJON VEDLEGG 36 Angivelse av mål siste 10 mål TravelPilot E1/E2 lagrer automatisk de 10 siste målene som det er utført ruteberegning for. Disse målene kan hentes direkte ved behov. Dersom minnet er fullt, slettes det eldste målet fra minnet når en ny rute beregnes. For å hente frem ett av de 10 siste målene: Marker og bekreft menypunktet SISTE 10 i navigasjonssystemets hovedmeny. Velg og bekreft ønsket mål. Ruten beregnes og målstyringen aktiveres. N1 NAVi TMC SISTE 1O MÄLINNT. NAV SIS=E MAAL TMC BERLIN [D], BERLIN, UNTER DEN LINDEN NAV Angivelse av mål fra målminnet Du kan lagre mål du kjører til ofte, i målminnet og deretter hente dem frem igjen når du ønsker nye målstyringer. Les avsnittet "Målminnet". Navigasjonssystemet har fire minner (N1, N2, N3 og N4). I hvert minne kan du lagre seks mål. For å hente frem mål fra målminnet: Trykk på NAV-tasten 1. Trykk på NAVtasten 1 helt til ønsket minne vises. Bruk tastene 16 > for å velge ønsket mål. Hvis du ønsker å bruke dette målet til målstyringen, trykker du på OK-tasten ;. Navigasjonssystemets hovedmeny og det sist aktive minnet kommer frem. N1 TMC MAAL 2 BERLIN [D], BERLIN, UNTER DEN LINDEN NAV Målet som er lagret på den aktuelle tasten, vises på displayet. Målstyringen aktiveres. Les avsnittet "Målstyring". INNLEDNING NAVIGASJON RADIO CD / MP3 CD-VEKSLER KONFIGURASJON VEDLEGG 37 INNLEDNING NAVIGASJON RADIO CD / MP3 CD-VEKSLER KONFIGURASJON VEDLEGG 38 Målminnet I målminnet kan du lagre mål dersom du ønsker målstyring på et senere tidspunkt. Dessuten kan du lagre et posisjonsmerke for den aktuelle posisjonen og hente den frem senere som mål fra minnet. Posisjonsmerket kan lagres mens målstyringen er aktiv. Du har i alt 24 minneplasser du kan bruke for å lagre mål, seks i hvert av navigasjonssystemets minner. Lagre et nytt mål i målminnet Når målet er fullstendig angitt og før målstyringen aktiveres, kan du lagre målet i målminnet. 1 2 Velg minnet du ønsker å lagre målet i. Dette gjør du ved å trykke på NAVtasten 1 helt til ønsket minne (N1, N2, N2 eller N4) vises på displayet. Velg plassen du ønsker å lagre målet på, ved å holde en av tastene 16 > inne i over 2 sekunder. N1 MAAL TMC Når målet er lagret, hører du en bekreftelsestone. Lagre det aktive målet i målminnet Du kan også lagre det aktive målet for målstyringen i målminnet Trykk to ganger på -tasten <. Velg minnet du ønsker å lagre målet i. Dette gjør du ved å trykke på NAVtasten 1 helt til ønsket minne (N1, N2, N2 eller N4) vises på displayet. Velg plassen du ønsker å lagre målet på, ved å holde en av tastene 16 > inne i over 2 sekunder mens målet vises på displayet. Det aktuelle målet vises. BERLIN [D], BERLIN, UNTER DEN LINDEN NAV N1 MAALINFO TMC 26 km 19:16 BERLIN [D], BERLIN, NAV Når målet er lagret, hører du en bekreftelsestone. Deretter hentes målstyringsvisningen frem igjen. Lagre den aktuelle posisjonen som mål Du kan lagre bilens aktuelle posisjon som mål i målminnet. Denne funksjonen er nyttig dersom du kjører forbi et interessant sted som du gjerne vil besøke ved en senere anledning. Merk: For at bilens aktuelle posisjon skal kunne lagres, må det være lagt inn en navigasjons-cd. For å lagre den aktuelle posisjonen som mål: Trykk på NAV-tasten 1. Velg minnet du ønsker å lagre posisjonen i. Dette gjør du ved å trykke på NAV-tasten 1 helt til ønsket minne (N1, N2, N2 eller N4) vises på displayet. Trykk på -tasten <. Velg plassen du ønsker å lagre posisjonen på, ved å holde en av tastene 16 > inne i over 2 sekunder mens posisjonen vises på displayet. N1 POSISJON TMC Den aktuelle posisjonen vises. B243, SCHÜ TZENWIESE NAV Posisjonen lagres i målminnet. INNLEDNING NAVIGASJON RADIO CD / MP3 CD-VEKSLER KONFIGURASJON VEDLEGG 39 INNLEDNING NAVIGASJON RADIO CD / MP3 CD- VEKSLER KONFIGURASJON VEDLEGG 40 Målstyring Aktivere målstyringen Når du har angitt et mål, vises måladressen på displayet. For å aktivere målstyringen til dette målet: 1 Trykk på OK-tasten ;. N1 MAAL TMC BERLIN [D], BERLIN, UNTER DEN LINDEN NAV Ruteberegning Når målstyringen er aktivert, vises først en advarsel på displayet i ca. 5 sekunder. Deretter begynner systemet å beregne ruten. Det lille ekstra: Under og etter ruteberegningen lastes ruten fullstendig inn i navigasjonssystemets minne. Dermed kan du ta ut navigasjons-cd-en for å spille musikk-cd-er når innlastingen er fullført. Dersom bilen befinner seg på en digitalisert vei, foregår målstyringen via akustiske og visuelle kjøreanbefalinger når ruten er ferdig beregnet. Merk: Under målstyringen vil en kompasspil dukke opp på displayet i følgende tilfeller: Kjøretøyet befinner seg på en ikkedigitalisert vei. TravelPilot E1/E2 kan ikke beregne noen rute til det valgte målet. Du har forlatt området som er lagret på navigasjons-cd-en ev. den lagrede korridoren. I disse tilfellene skal du følge kompasspilen. Så snart du er inne på en digitalisert vei, vil du igjen få akustiske og visuelle kjøreanbefalinger.

12 Det lille ekstra: Hvis du forlater den anbefalte ruten, bergener systemet automatisk en ny rute frem til målet basert på den aktuelle posisjonen til bilen. Om nødvendig vil du bli bedt om å legge inn navigasjons-cd-en. OBS TMC IAKTTA TRAFIKKREGLENE NAV FM1 TMC NDR 2 NAV RUTEN BEREGNES FM1 TMC NDR 2 NAV Kjøreanbefalinger I det midterste området på displayet vises de visuelle kjøreanbefalingene. Ved kjøring rett frem vises navnet på veien du kjører, under kjøreanbefalingene. kjøreanbefalingene vises den aktuelle lydkilden. I radiomodus vises stasjonsnavn ev. Du får en sikkerhetsadvarsel. Trykk på ESC-tasten = en gang til. mottas fra TMC-sendere (Traffic Message Channel). Dette er RDS-sendere som også sender trafikkmeldinger digitalt. og bekreft menypunktet RUTEOPSJON. Marker og bekreft rutealternativet DYNAMisk. Rutealternativet er aktivert hvis firkanten bak er markert. tillegg vises TMC-symbolet i en ramme. innstilling av TMC-sender Dersom TMC-automatikken er aktivert, stilles det automatisk inn en TMC-sender etter at du har valgt rutealternativet DYNAMisk og systemet ikke allerede mottar en TMC-sender. Merk: Søket etter en TMC-sender kan ta lang tid ettersom hele frekvensbåndet gjennomsøkes. Det er ikke mulig å lytte til radio mens søket pågår. For å aktivere TMC-automatikken går du frem på følgende måte: 1 2 Trykk på MENU-tasten?. Marker og bekreft menypunktet RADIO. Innstillingsmenyen kommer frem. Du får frem en valgmeny Marker og bekreft menypunktet TMC AUTO (TMC-automatikk). Velg menypunktet PÅ og trykk på OK-tasten ;. Trykk to ganger på ESC-tasten = for å komme tilbake til navigasjonsmodus igjen. radio TMC TMC AUTO SOK / NAV Manuell innstilling av TMC-sender For å stille inn TMC-senderen manuelt går du frem på følgende måte: 1 Trykk på -tasten 7 eller -tasten 8. Den neste senderen som kan mottas, stilles inn. Dersom dette er en TMCsender, vises TMC-symbolet på displayet. Hvis ikke, må du gjenta fremgangsmåten på nytt. =MC au=o TMC PÄ AV NAV Lese TMCmeldinger TravelPilot E1/E2 gir deg muligheten til å se trafikkmeldinger som er mottatt via TMC (Traffic Message Channel), på displayet. 1 Hold inne i over 2 sekunder. TMC-meldingene vises sortert etter veinummer. Hvis det ikke finnes meldinger i minnet, vises en melding om dette Vri på menyknappen : for å bla gjennom listen med de aktuelle meldingene. Trykk på -tasten <. Vri på menyknappen : for å bla gjennom den aktuelle meldingen. Trykk på ESC-tasten = for å gå tilbake til listen. Merk: For at systemet kun skal bruke de opplysningene som er relevante for den aktuelle kjøretøyposisjonen, behandler TMC-funksjonen kun TMC-meldinger som dekker et område rundt kjøretøyet på ca. 100 km. =MC TMC 1/2 NAV Hvis meldingen er for lang til at den får plass på displayet: A7 Hannove r Hamburg accident b etween MJ =MC TMC 1/2 NAV r Hamburg accident b etween MJ Schwarmst KONFIGURASJON INNLEDNING NAVIGASJON RADIO CD / MP3 CD-VEKSLER VEDLEGG 45 INNLEDNING NAVIGASJON RADIO CD / MP3 CD-VEKSLER KONFIGURASJON VEDLEGG 46 Unngå en kø under målstyring I tillegg til automatisk unngåelse av kø ved hjelp av den dynamiske målstyringen, gir TravelPilot E1/E2 deg muligheten til å angi veistatus eller stengte veistrekninger manuelt mens målstyringen er aktiv. For å unngå en kø går du frem på følgende måte: Hold NAV-tasten 1 inne i over 2 sekunder. Marker og bekreft menypunktet KØ. Vri på menyknappen : for å stille inn avstanden fra din posisjon til køens slutt. Trykk på OK-tasten ;. Trykk på ESC-tasten =. kø-unngåelsen Hold NAV-tasten 1 inne i over 2 sekunder. Du får frem en valgmeny. Marker og bekreft menypunktet KØ. For å oppheve kø-unngåelsen trykker du på OK-tasten ;. Trykk på ESC-tasten =. Du får et spørsmål på displayet. Du får frem en valgmeny. Kø-menyen kommer frem. NAVI TMC KO / RUTEOPSJON NAV KO TMC Målstyringsvisningen hentes frem igjen og ruten beregnes på nytt. STREKN. 6,38 km NAV KO TMC OPPHEVE KO? / NAV Målstyringsvisningen hentes frem igjen, og ruten beregnes på nytt. Definere rutealternativer Du kan når som helst, også mens målstyringen er aktiv, tilpasse ruten etter dine preferanser. Du kan stille inn følgende alternativer: DYNAMisk: Dynamisk målstyring med TMC. HURTIG: Tidsoptimert ruteberegning. KORT: Avstandsoptimert ruteberegning. OPTIMAL: Tid- og avstandsoptimert ruteberegning. Det lille ekstra: Rutealternativet OPTIMAL beregner ruten i henhold til et fast forhold mellom den tids- og avstandsoptimerte ruteberegningen. Dette kan sammenlignes med en sjåfør som er godt kjent. Med TravelPilot E2 kan du i tillegg programmere den optimale ruten (forholdet mellom den raske ruten og den korte ruten) selv. Les avsnittet "Stille inn optimal rute" i kapittelet "Konfigurasjon - grunninnstillinger". MOTORVEI: Her kan du stille inn om målstyringen skal kunne legge ruten om en motorvei eller ikke. BOM: Her har du anledning til å utelukke eller tillate at målstyringen legger ruten om veier med bomavgift. Hvis du f.eks. og bekreft menypunktet RUTEOPSJON. Velg rutealternativet som du ønsker å endre. For å endre innstillingen trykker du på OK-tasten ;. Merk: Rutealternativene HURTIG, KORT og OPTIMAL utelukker hverandre. Dersom et av disse alternativene aktiveres, deaktiveres de to andre. For å forlate menyen: 1 Trykk to ganger på ESC-tasten =. Hvis ingen målstyring er aktivert, vises lydkilden. Du får frem en valgmeny. oppdateres under kjøring. Kun strekningen foran deg vises. kan bla i oversikten ved å vri på menyknappen :. Trykk på ESCtasten =. Den beregnede ruteoversikten vises. Trykk på TA-funksjonen (trafikkannonsering) aktiveres ev. deaktiveres. FM-stasjoner sender ut signaler som i tillegg til selve programmet også inneholder informasjon om f.eks. stasjonsnavn. Stasjonsnavnet vises på displayet så snart det er mottatt. RDS-komfortfunksjoner (AF, REG) RDS-komfortfunksjonene AF (alternativ frekvens) og REG (regional) utvider ytelsen til din TravelPilot E1/E2.

13 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) AF: Når RDS-komfortfunksjonen alternativ frekvens er aktivert, kobler apparatet automatisk om til den beste frekvensen for den innstilte stasjonen. REG: Noen stasjoner sender regionale programmer med ulikt innhold til bestemte tider på døgnet. REG-funksjonen forhindrer at apparatet kobler om til en alternativ frekvens med et annet programinnhold. Merk: RDS og REG må aktiveres/deaktiveres separat i menyen. radio TMC Aktivere/deaktivere RDSkomfortfunksjonen AF Trykk på MENU-tasten?. Marker og bekreft menypunktet RADIO. Innstillingsmenyen kommer frem. Du får frem en valgmeny. Marker og bekreft menypunktet RDS. Velg PÅ eller AV for å aktivere ev. deaktivere AF-funksjonen. Trykk på OK-tasten ; eller ESCtasten = for å aktivere innstillingen. Trykk to ganger på ESC-tasten = for å gå ut av valgmenyen. RDS RDS NAME REGIONAL HICUT NAV rds TMC PÄ AV NAV Valgmenyen kommer frem på nytt. Aktivere/deaktivere RDS-komfortfunksjonen REG Trykk på MENU-tasten?. Marker og bekreft menypunktet RADIO. Marker og bekreft menypunktet REGIONAL. Velg PÅ eller AV for å aktivere ev. deaktivere regionalfunksjonen. Trykk på OK-tasten ; eller ESC-tasten = for å aktivere innstillingen. Trykk to ganger på ESC-tasten = for å gå ut av valgmenyen. Innstillingsmenyen kommer frem. Du får frem en valgmeny. regional TMC PÄ AV NAV Valgmenyen kommer frem på nytt. INNLEDNING NAVIGASJON RADIO CD / MP3 CD-VEKSLER KONFIGURASJON VEDLEGG 51 INNLEDNING NAVIGASJON RADIO CD / MP3 CD-VEKSLER KONFIGURASJON VEDLEGG 52 Slå på radioen For å slå på radioen: 1 Trykk kort på FM AM-tasten 4. Radioen sender den stasjonen som sist ble mottatt. FM1 TMC NDR 2 ffn Ante JUMP NAV Velge frekvensområde/minne Med dette apparatet kan du motta program på frekvensbåndene UKW (FM) samt MW og LW (AM). Frekvensområdet FM har tre minner, frekvensområdene MW og LW har ett hver. I hvert minne kan du lagre seks stasjoner. For å veksle mellom minnene og frekvensområdene: Trykk på FM AM-tasten 4 til ønsket frekvensområde ev. ønsket minne vises på displayet. Eller: Trykk på OK-tasten ;. Marker ønsket frekvensområde ev. ønsket minne og trykk på OK-tasten ;. NDR2 NJOY RAD2 NIVAA TMC Du får frem en liste med de ulike frekvensområdene/minnene. Det valgte frekvensområdet eller det valgte minnet vises, og radioen sender den sist innstilte stasjonen. FM1 FM2 FMT MW NAV Stille inn stasjon Ønsket stasjon kan stilles inn på flere ulike måter. Automatisk stasjonssøk 1 Trykk på -tasten 7 eller -tasten 8. Merk: Du kan stille inn stasjonssøkets følsomhet. Les avsnittet "Stille inn radiofunksjonene" i kapittelet "Konfigurasjon grunninnstillinger". Manuelt stasjonssøk Du kan også stille inn stasjonen manuelt. 1 1 Vri på menyknappen :. Eller: Hold -tasten 7 eller -tasten 8 inne i over 2 sekunder. Den neste stasjonen som kan mottas, stilles inn. Frekvensen endres trinnvis. INNLEDNING NAVIGASJON RADIO CD / MP3 CD-VEKSLER KONFIGURASJON VEDLEGG 53 INNLEDNING NAVIGASJON RADIO CD / MP3 CD-VEKSLER KONFIGURASJON VEDLEGG 54 Lagre stasjon Lagre stasjon manuelt Velg ønsket minne FM1, FM2, FMT eller frekvensområdet MW eller LW. Still inn ønsket stasjon. Velg plassen du ønsker å lagre målet på, ved å holde en av stasjonstastene 16 > inne i over 2 sekunder. På displayet vises lagret stasjonsnavn ev. frekvens ved siden av den tilhørende minnetasten. Merk: Hvis stasjonsnavnet er svært langt, forkortes navnet på displayet. Lagre stasjon automatisk (Travelstore) Du kan lagre de seks sterkeste stasjonene i regionen automatisk (FM). Stasjonene lagres automatisk i minnet FMT. Merk: Andre stasjoner som er lagret i dette minnet, blir slettet. 1 Hold FM AM-tasten 4 inne i over 2 sekunder. FM= =-S=ORE NDR2 NJOY RAD2 ffn Ante JUMP NAV Lagringen starter. Det står T-STORE (travelstore) på displayet. Alle stasjoner som er lagret, sendes i ca. 3 sekunder. Når denne prosedyren er ferdig, spilles stasjonen på minneplass 1 i FMT-minnet. Hente en lagret stasjon 1 2 Velg minnet ev. frekvensområdet. Trykk på stasjonstasten 16 > til ønsket sender. Spille gjennom stasjonene som kan mottas (SCAN) Du kan spille gjennom alle stasjoner som kan mottas. Spilletiden er 10 sekunder. Aktivere SCAN 1 Hold OK-tasten ; inne i over 2 sekunder. Skanningen starter. SCAN (skanne) vises en kort stund på displayet, deretter vises det aktuelle stasjonsnavnet ev. frekvensen Avslutte SCAN og høre på stasjonen 1 Trykk på ESCtasten =. Skanningen avsluttes, den sist innstilte stasjonen forblir aktiv. FM1 SCAN ffn Ante JUMP NAV NDR2 NJOY RAD2 INNLEDNING NAVIGASJON RADIO CD / MP3 CD-VEKSLER KONFIGURASJON VEDLEGG 55 INNLEDNING NAVIGASJON RADIO CD / MP3 CD-VEKSLER KONFIGURASJON VEDLEGG 56 Trafikkradio Apparatet ditt er utstyrt med en RDS-EON-mottaker. EON står for Enhanced Other Network. Når det gis en trafikkmelding (TA), vil systemet automatisk skifte fra en ikketrafikkmeldingssender til den aktuelle trafikkmeldingssenderen i senderkjeden. Når trafikkmeldingen er ferdig, kobler systemet tilbake til programmet du lyttet til. Merk: Du kan stille inn lydstyrken på trafikkmeldingene. Dette er beskrevet i avsnittet "Stille inn lydstyrke for oppstart, navigasjonsog trafikkmeldinger, telefon og GALA" i kapittelet "Konfigurasjon grunninnstillinger". Aktivere/deaktivere prioritering av trafikkmeldinger 1 Trykk på -symbolet lyser på dis Prioriteringen av trafikkmeldinger er aktivert når playet. FM1 TMC NDR 2 ffn Ante JUMP NAV Merk: Når du forlater mottaksområdet til trafikkmeldingssenderen eller skifter fra en stasjon med trafikkmeldinger til en stasjon uten -symbolet og søket starter automatisk. trafikkmeldinger, blinker Avbryte aktuelle trafikkmeldinger Du kan også avbryte en aktuell trafikkmelding dersom du ikke vil høre den. 1 Trykk på mens trafikkmeldingen sendes. Den aktuelle meldingen blir avbrutt. Systemet prioriterer fortsatt trafikkmeldinger. NDR2 NJOY RAD2 CD-spiller Med den interne CD-stasjonen til TravelPilot E1/E2 kan du spille vanlige musikk-cd-er med en diameter på 12 cm. Som regel er det også mulig å spille CD-R-er ("brente" CD-er). Fordi kvaliteten på ulike CD-er kan variere, kan ikke Blaupunkt garantere at alle CD-er kan spilles feilfritt.

Din bruksanvisning BLAUPUNKT AMSTERDAM NAV35E RB GG http://no.yourpdfguides.com/dref/3305889

Din bruksanvisning BLAUPUNKT AMSTERDAM NAV35E RB GG http://no.yourpdfguides.com/dref/3305889 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for BLAUPUNKT AMSTERDAM NAV35E RB GG. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Din bruksanvisning BLAUPUNKT AMSTERDAM NAV35E RR GG http://no.yourpdfguides.com/dref/3305950

Din bruksanvisning BLAUPUNKT AMSTERDAM NAV35E RR GG http://no.yourpdfguides.com/dref/3305950 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for BLAUPUNKT AMSTERDAM NAV35E RR GG. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

TravelPilot Navigasjon Radio/CD. TravelPilot E1/E2. Betjeningsveiledning. www.blaupunkt.com

TravelPilot Navigasjon Radio/CD. TravelPilot E1/E2. Betjeningsveiledning. www.blaupunkt.com TravelPilot Navigasjon Radio/CD TravelPilot E1/E2 Betjeningsveiledning www.blaupunkt.com Oversikt over apparatet 2 2 4 1 3 5 6 7 8 9 16 15 14 13 12 11 10 1 -tast Kort trykk: Aktivere navigasjonssystemet

Detaljer

Din bruksanvisning BLAUPUNKT TRAVEL PILOT DX-R52 / DX-R5 http://no.yourpdfguides.com/dref/3310018

Din bruksanvisning BLAUPUNKT TRAVEL PILOT DX-R52 / DX-R5 http://no.yourpdfguides.com/dref/3310018 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for BLAUPUNKT TRAVEL PILOT DX- R52 / DX-R5. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Tillegg til bruksanvisning på modell PR-D3. Gjelder DAB modulen på modell DPR 45 Hvordan bruke din digitale mottaker DAB 1. Trykk på knappen for Standby for å slå på din digitale mottaker. Dersom den digitale

Detaljer

www.blaupunkt.com Navigasjon Radio CD TravelPilot Rome Europe NAV56E Bruks- og monteringsanvisning

www.blaupunkt.com Navigasjon Radio CD TravelPilot Rome Europe NAV56E Bruks- og monteringsanvisning Navigasjon Radio CD www.blaupunkt.com TravelPilot Rome Europe NAV56E Bruks- og monteringsanvisning Innhold Innhold Om denne bruksanvisningen...3 For din egen sikkerhet...3 Medfølgende tilbehør...5 Oversikt

Detaljer

Din bruksanvisning GRUNDIG SCC 1300 VD

Din bruksanvisning GRUNDIG SCC 1300 VD Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Humanware. Trekker Breeze versjon 2.0.0.

Humanware. Trekker Breeze versjon 2.0.0. Humanware Trekker Breeze versjon 2.0.0. Humanware er stolte av å kunne introdusere versjon 2.0 av Trekker Breeze talende GPS. Denne oppgraderingen er gratis for alle Trekker Breeze brukere. Programmet

Detaljer

Ditt ekstra minne HVA BRUKES TIL?

Ditt ekstra minne HVA BRUKES TIL? Ditt ekstra minne Du har nettopp kjøpt den talende hjelpen for din hukommelse. For fullstendig tilfredshet med apparatet, vennligst les nøye gjennom denne bruksanvisningen. HVA BRUKES TIL? MEM-X er det

Detaljer

Versjon: 1.0. Brukerhåndbok DAB+/FM Radio

Versjon: 1.0. Brukerhåndbok DAB+/FM Radio Versjon: 1.0 Brukerhåndbok DAB+/FM Radio Produktoversikt 1. Standby/Modus Trykk på skifte mellom FM og DAB-modus på arbeidsmodus, trykk og hold nede for å gå inn i standby-modus. 2. Skanne Trykk for å

Detaljer

TravelPilot Navigasjon Radio/CD. TravelPilot E1/E2. Monteringsveiledning. www.blaupunkt.com

TravelPilot Navigasjon Radio/CD. TravelPilot E1/E2. Monteringsveiledning. www.blaupunkt.com TravelPilot Navigasjon Radio/CD TravelPilot E1/E2 Monteringsveiledning www.blaupunkt.com Monteringsveiledning Sikkerhetsanvisninger Så lenge montering og tilkobling pågår, skal sikkerhetsanvisningene nedenfor

Detaljer

FM-sender med Bluetooth

FM-sender med Bluetooth FM-sender med Bluetooth Prod.nr. 7071531590974 Bruksanvisning Takk for at du kjøpte dette produktet. Les bruksanvisningen grundig før bruk for å få best mulig ytelse fra produktet. Introduksjon Denne FM-senderen

Detaljer

Din bruksanvisning GRUNDIG SCC 1500 VD http://no.yourpdfguides.com/dref/2920448

Din bruksanvisning GRUNDIG SCC 1500 VD http://no.yourpdfguides.com/dref/2920448 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Comfort Contego Bruksanvisning

Comfort Contego Bruksanvisning Norge Comfort Contego Bruksanvisning Les bruksanvisningen før du tar i bruk dette produktet. Comfort Contego T800 Sender Comfort Contego R800 Mottaker Innholdsfortegnlese Sida Introduksjon 3 Innhold 4

Detaljer

CD 600 IntelliLink, Navi 650, Navi 950 IntelliLink Ofte stilte spørsmål

CD 600 IntelliLink, Navi 650, Navi 950 IntelliLink Ofte stilte spørsmål Innhold 1. Audio... 1 2. Navigasjon (kun med og Navi 650)... 2 3. Phone... 3 4. Speech recognition (kun med CD 600 IntelliLink and )... 4 5. Other... 5 1. Audio SPØRSMÅL: Hvordan kan jeg veksle mellom

Detaljer

Din bruksanvisning BLAUPUNKT TRAVELPILOT ROME NAV55E http://no.yourpdfguides.com/dref/3754904

Din bruksanvisning BLAUPUNKT TRAVELPILOT ROME NAV55E http://no.yourpdfguides.com/dref/3754904 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for BLAUPUNKT TRAVELPILOT ROME NAV55E. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

5. TEGNFORKLARING FOR DE NESTE SKISSENE: : HOLD KNAPPEN INNE -------------------: SLIPP KNAPPEN. 6. Samme som engelsk versjon.

5. TEGNFORKLARING FOR DE NESTE SKISSENE: : HOLD KNAPPEN INNE -------------------: SLIPP KNAPPEN. 6. Samme som engelsk versjon. 1. Viktig: a) For å unngå å miste noen av de lagrede data vær vennlig å ikke press på noen av knappene mens du bytter batteri. b) Før første gangs bruk vær vennlig å resette alle kommandoer. Dette gjøres

Detaljer

BRUKSANVISNING SKAGEN

BRUKSANVISNING SKAGEN BRUKSANVISNING SKAGEN Takk for at du valgte din digitale portable radio med DAB-teknologi fra mydab. Vi tar gjerne imot dine meninger og synspunkter på vår epost-adresse: mydab@ veibel.no Nyheter og info

Detaljer

Personal Navigation System

Personal Navigation System Personal Navigation System Brukerhåndbok NV-U71T NV-U51 2006 Sony Corporation Opplysningene og spesifikasjonene i dette dokumentet kan endres uten forvarsel. Uten eksplisitt, skriftlig tillatelse fra Sony

Detaljer

BRUKSANVISNING EASYSTART TIMER MONTERINGSANVISNING BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON BRUKSANVISNING KORT VEILEDNING

BRUKSANVISNING EASYSTART TIMER MONTERINGSANVISNING BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON BRUKSANVISNING KORT VEILEDNING BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON BRUKSANVISNING EASYSTART TIMER NO BRUKSANVISNING KORT VEILEDNING MONTERINGSANVISNING BETJENING FOR EBERSPÄCHER VARMERE A WORLD OF COMFORT VARMEAPPARATER FOR KJØRETØYER

Detaljer

nüvi 3700-serien hurtigstartveiledning Mars 2011 190-01157-58 Rev. B Trykt i Taiwan for bruk med disse nüvi-modellene: 3750, 3760, 3790

nüvi 3700-serien hurtigstartveiledning Mars 2011 190-01157-58 Rev. B Trykt i Taiwan for bruk med disse nüvi-modellene: 3750, 3760, 3790 nüvi 3700-serien hurtigstartveiledning for bruk med disse nüvi-modellene: 3750, 3760, 3790 Mars 2011 190-01157-58 Rev. B Trykt i Taiwan Komme i gang ADVARSEL Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon

Detaljer

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller 1 Innstilling av PLEXTALK Linio Pocket 1. Vend Linio Pocket. Sjekk at for at toppen av spilleren er opp evt fra deg hvis du holder den vannrett.

Detaljer

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Pocket» online spiller

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Pocket» online spiller Hurtigveiledning for «PLEXTALK Pocket» online spiller 1 Innstilling av PLEXTALK Pocket 1. Vend PLEXTALK Pocket. Sjekk at for at toppen av spilleren er opp evt fra deg hvis du holder den vannrett. Trykk

Detaljer

Hurtigveiledning Konftel 300 NORSK

Hurtigveiledning Konftel 300 NORSK Hurtigveiledning Konftel 300 NORSK Beskrivelse Konftel 300 er en konferansetelefon for tilkobling til analoge telefonuttak, mobil/dect-telefoner eller datamaskiner. På www.konftel.com/300 finner du en

Detaljer

Din bruksanvisning SONY NV-U71T http://no.yourpdfguides.com/dref/672710

Din bruksanvisning SONY NV-U71T http://no.yourpdfguides.com/dref/672710 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for SONY NV-U71T. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på SONY NV-U71T i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Hurtigveiledning Konftel 250

Hurtigveiledning Konftel 250 Conference phones for every situation Hurtigveiledning Konftel 250 NORSK Beskrivelse Konftel 250 er en konferansetelefon for tilkobling til analoge telefonuttak. På www.konftel.com/250 finner du en bruksanvisning

Detaljer

EC-Styring med "Magelis" berøringsskjerm. 1. Oppstart og initialisering av maskin... 2

EC-Styring med Magelis berøringsskjerm. 1. Oppstart og initialisering av maskin... 2 Innhold 1. Oppstart og initialisering av maskin... 2 2. Drift av maskinen... 3 2.1 Beskrivelse av hovedmeny...3 2.2 Endre program...4 2.3 Opprette et program - eksempel på programmering av en profil...5

Detaljer

SENSUS Web edition. Infotainment guide VELKOMMEN TIL SENSUS INFOTAINMENT

SENSUS Web edition. Infotainment guide VELKOMMEN TIL SENSUS INFOTAINMENT Infotainment guide SENSUS Web edition VELKOMMEN TIL SENSUS INFOTAINMENT Formålet med dette tillegget er å gi en kort oversikt over de vanligste funksjonene til Sensus Infotainment-system og hjelpe deg

Detaljer

JUPITER BASIC BRUKERVEILEDNING

JUPITER BASIC BRUKERVEILEDNING JUPITER BASIC BRUKERVEILEDNING Hjelp til brukerveiledningen Bruk Linker i Innholdsfortegnelsen til å navigere i denne brukerveiledningen TIL INNHOLDSFORTEGNELSEN 1. INNLEDNING Side 2 2. MONTERING Side

Detaljer

Din bruksanvisning BLAUPUNKT TP-E2 ROME ROT http://no.yourpdfguides.com/dref/3305970

Din bruksanvisning BLAUPUNKT TP-E2 ROME ROT http://no.yourpdfguides.com/dref/3305970 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning LG LAC-M5531EK http://no.yourpdfguides.com/dref/1213788

Din bruksanvisning LG LAC-M5531EK http://no.yourpdfguides.com/dref/1213788 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

SCHAUER LCU HOVEDUR INSTALLASJONS OG BRUKERVEILEDNING

SCHAUER LCU HOVEDUR INSTALLASJONS OG BRUKERVEILEDNING SCHAUER LCU HOVEDUR INSTALLASJONS OG BRUKERVEILEDNING 1.1: MONTASJE Hovedur LCU kan monteres enten direkte på vegg med skruer, eller festes på standard DIN skinne i tavle/sikringsskap. For å åpne boksen

Detaljer

Gigaset DE380 IP R: Nye og utvidede funksjoner

Gigaset DE380 IP R: Nye og utvidede funksjoner Innhold Gigaset DE380 IP R: Nye og utvidede funksjoner Dette dokumentet utfyller brukerveiledningen til Gigaset-VoIP-telefonene: Gigaset DE380 IP R Etter at brukerveiledningen ble ferdigstilt, er apparatets

Detaljer

Din bruksanvisning DORO PRIVAT http://no.yourpdfguides.com/dref/2337784

Din bruksanvisning DORO PRIVAT http://no.yourpdfguides.com/dref/2337784 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for DORO PRIVAT. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på DORO PRIVAT i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Din bruksanvisning NAVIGON MOBILENAVIGATOR 6 http://no.yourpdfguides.com/dref/1299287

Din bruksanvisning NAVIGON MOBILENAVIGATOR 6 http://no.yourpdfguides.com/dref/1299287 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for NAVIGON MOBILENAVIGATOR 6. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Penta. Bruker Manual NOBY PENTA. Manual nr.: MPENTAV103

Penta. Bruker Manual NOBY PENTA. Manual nr.: MPENTAV103 Penta NOBY PENTA 1 2 3 4 READY KLAR SYSTEM ARMED PÅ POWER 230V F E P Bruker Manual Det tas forbehold om mulige feil i manualen og Noby a.s påberoper seg rettigheten til å gjøre endringer på produkt såvel

Detaljer

Display. Taster. Brukerveiledning, kortversjon IP 110 (ver 8 & 9)

Display. Taster.  Brukerveiledning, kortversjon IP 110 (ver 8 & 9) Display Symbol Beskrivelse Høyttaler aktiv Handsfree mikrofon aktiv Blinker ved mikrofon av Viderekobling aktiv Telefonen er låst Håndsett aktiv (løftet) Ringelyd slått av Ikke forstyrr aktivert Ikke kontakt

Detaljer

TravelPilot DX-R52 / DX-R5

TravelPilot DX-R52 / DX-R5 TravelPilot Navigation Radio/CD TravelPilot DX-R52 / DX-R5 Bruksveiledning http://www.blaupunkt.com INNFØRING IGASJON RADIODRIFT CD-DRIFT CD-VEKSLER Apparatoversikt 162 2 4 6 1 3 5 7 8 9 16 15 14 13 12

Detaljer

BRUKSANVISNING EASYSTART GSM TC 202 29 2490 00 0058

BRUKSANVISNING EASYSTART GSM TC 202 29 2490 00 0058 TEKNISK DOKUMENTASJON BRUKSANVISNING EASYSTART GSM TC 202 29 2490 00 0058 TELEFONSTYRING AV EBERSPÄCHER VARMERE A WORLD O F C OM F ORT 2 TEKNISK DOKUMENTASJON INNHOLD KAPITTEL TITTEL INNHOLD SIDE 1 INNLEDNING

Detaljer

BlindShell bruksanvisning

BlindShell bruksanvisning Dato: 1.6.2015 BlindShell bruksanvisning BlindShell er en smarttelefon for blinde og svaksynte brukere. Enheten betjenes med enkle bevegelseskommandoer, talemeldinger leses opp ved hjelp av kunstig tale

Detaljer

Victor Reader Vibe. Brukerhåndbok. Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge Bo Jo Tveter AS 2003

Victor Reader Vibe. Brukerhåndbok. Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge Bo Jo Tveter AS 2003 Victor Reader Vibe Brukerhåndbok Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge Bo Jo Tveter AS 2003! 23 32 75 00! 23 32 75 01 e-post: post@bojo.no http://www.bojo.no versjon 0803 Komme i gang med

Detaljer

Beskrivelse av apparatets funksjoner

Beskrivelse av apparatets funksjoner snom 821 Beskrivelse av apparatets funksjoner # Telefonfunksjon Beskrivelse 1 Telefonrør Løft det for å ta imot eller starte en samtale. 2 Meldingslampe Lysenes betydning: Rødt lys du har fått en ny talemelding.

Detaljer

Din bruksanvisning DYMO LABELMANAGER 220P http://no.yourpdfguides.com/dref/2816988

Din bruksanvisning DYMO LABELMANAGER 220P http://no.yourpdfguides.com/dref/2816988 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for DYMO LABELMANAGER 220P. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på DYMO LABELMANAGER 220P i bruksanvisningen

Detaljer

Autozeek. kjørebok BRUKERMANUAL. elektronisk kjørebok. AUTOZEEK APP FOR ANDOID OG iphone LAST NED PDF BRUKERMANUAL

Autozeek. kjørebok BRUKERMANUAL. elektronisk kjørebok. AUTOZEEK APP FOR ANDOID OG iphone LAST NED PDF BRUKERMANUAL Autozeek kjørebok BRUKERMANUAL elektronisk kjørebok LAST NED PDF BRUKERMANUAL AUTOZEEK APP FOR ANDOID OG iphone 1 Brukerveiledning Autozeek automatisk kjørebok Autozeek automatisk kjørebok er basert på

Detaljer

Nokia 500 bilnavigering Komme i gang

Nokia 500 bilnavigering Komme i gang Nokia 500 bilnavigering Komme i gang 9205371 3. utgave NO ERKLÆRING OM SAMSVAR NOKIA CORPORATION erklærer at produktet PD-14 er i samsvar med krav og andre relevante bestemmelser i direktiv 1999/5/EF.

Detaljer

zūmo 590 Hurtigstartveiledning

zūmo 590 Hurtigstartveiledning zūmo 590 Hurtigstartveiledning Mars 2014 190-01706-58_0A Trykt i Taiwan Komme i gang ADVARSEL Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i produktesken for å lese advarsler angående produktet

Detaljer

Bomann stereoanlegg MC 1012 CD CB

Bomann stereoanlegg MC 1012 CD CB Bomann stereoanlegg MC 1012 CD CB Generelle forsiktighetsregler - For å minske sjansen for brann eller elektrisk sjokk, må du holde spilleren borte fra vann og fuktighet. Spilleren bør ikke stå i umiddelbar

Detaljer

Din bruksanvisning NAVIGON 3110 http://no.yourpdfguides.com/dref/2469943

Din bruksanvisning NAVIGON 3110 http://no.yourpdfguides.com/dref/2469943 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

BRUKERVEILEDNING - kortversjon IP222 & IP232

BRUKERVEILEDNING - kortversjon IP222 & IP232 BRUKERVEILEDNING - kortversjon IP222 & IP232 Telefonen kan styres både fra mypbx (PC/web-applikasjon) og direkte fra telefonen. Denne brukerveiledningen tar for seg betjening fra telefonen og er delt inn

Detaljer

Brukerhåndboken Navigationssoftware

Brukerhåndboken Navigationssoftware Brukerhåndboken Navigationssoftware - 2 - Innholdsfortegnelse 1 Igangsetting... 4 1.1 Viktige informasjoner... 5 1.2 Alternativ installasjon av navigasjonsprogramvaren fra minnekortet... 5 1.3 Ytterligere

Detaljer

BESKRIVELSE AV BETJENINGSENHETEN (Tastatur med segmenter)

BESKRIVELSE AV BETJENINGSENHETEN (Tastatur med segmenter) BESKRIVELSE AV BETJENINGSENHETEN (Tastatur med segmenter) For at bruken av JA-100 systemet skal være så enkel som mulig kan man velge blant flere typer av betjeningsenheter. Betjening (tilkobling, frakobling

Detaljer

Grunnleggende bruk. Trykk Hvis displayet er tomt, trykk på høyre knapp for å aktivere enheten.

Grunnleggende bruk. Trykk Hvis displayet er tomt, trykk på høyre knapp for å aktivere enheten. BRUKSANVISNING Grunnleggende bruk Trykk Hvis displayet er tomt, trykk på høyre knapp for å aktivere enheten. Alternativt kan du vri tenningsnøkkelen på/av for å aktivere enheten. OBS Tenningsnøkkelen skal

Detaljer

Veiledning for aktivering av. Mobil Bredbåndstelefoni

Veiledning for aktivering av. Mobil Bredbåndstelefoni Veiledning for aktivering av Mobil Bredbåndstelefoni Veiledning for aktivering av Mobil Bredbåndstelefoni For at Telio Mobil Bredbåndstelefoni skal fungere på din mobiltelefon må en klient (@irtelio) lastes

Detaljer

Din bruksanvisning HP COMPAQ DX2300 MICROTOWER PC

Din bruksanvisning HP COMPAQ DX2300 MICROTOWER PC Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP COMPAQ DX2300 MICROTOWER PC. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP COMPAQ DX2300 MICROTOWER PC

Detaljer

VERSA. Brukermanual kortversjon

VERSA. Brukermanual kortversjon VERSA kortversjon Det tas forbehold om mulige feil i manualen og Noby AS påberoper seg rettigheten til å gjøre endringer på produkt så vel som i manual uten forutgående varsel. Manual nr.: Mversa101 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Patentert produkt Varemerket mi-football og dette produktet og andre med merket A-4 er patentert og tilhører således til Mi-Dockspeakers

Detaljer

FC307 / 308 GSM system med fjernkontroll og kontakter. Bruksanvisning

FC307 / 308 GSM system med fjernkontroll og kontakter. Bruksanvisning 1 FC307 / 308 GSM system med fjernkontroll og kontakter Bruksanvisning Dette er et teknisk produkt. Det er en forutsetning for effektiv bruk at du forstår innholdet i denne bruksanvisningen. Vær vennlig

Detaljer

Brukerhåndbok HERE Drive

Brukerhåndbok HERE Drive Brukerhåndbok HERE Drive 1.0. utgave NO HERE Drive HERE Drive hjelper deg å finne frem med taleveiledning og detaljerte retningsbeskrivelser. Du kan: finne frem i hjemlandet ditt eller i regionen der du

Detaljer

Din bruksanvisning BLAUPUNKT TP EX-V GG http://no.yourpdfguides.com/dref/3305247

Din bruksanvisning BLAUPUNKT TP EX-V GG http://no.yourpdfguides.com/dref/3305247 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9331EU http://no.yourpdfguides.com/dref/4158997

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9331EU http://no.yourpdfguides.com/dref/4158997 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION DV9331EU. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION DV9331EU i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

nüvi 2400-serien hurtigstartveiledning for bruk med disse nüvi-modellene: 2440, 2450, 2460

nüvi 2400-serien hurtigstartveiledning for bruk med disse nüvi-modellene: 2440, 2450, 2460 nüvi 2400-serien hurtigstartveiledning for bruk med disse nüvi-modellene: 2440, 2450, 2460 Komme i gang ADVARSEL Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i produktesken for å lese advarsler

Detaljer

Som bruker av vårt produkt er du den viktigste personen hos INTONO.

Som bruker av vårt produkt er du den viktigste personen hos INTONO. BRUKER MANUAL Gratulerer med kjøpet av din Intono Home Radio. Denne brukerveiledningen gir deg informasjon og instrukser om hvordan du installerer og bruker radioen din. Den vil gi deg tekniske spesifikasjoner

Detaljer

Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote

Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote Alarmsystemets fjernkontroll Innstillingsveiledning - Norwegian Kjære Kunde, I denne veiledningen finner du den informasjonen du trenger for å kunne aktivere

Detaljer

Brukerhåndboken Navigationssoftware

Brukerhåndboken Navigationssoftware Brukerhåndboken Navigationssoftware - 2 - Innholdsfortegnelse 1 Igangsetting... 4 1.1 Viktige informasjoner... 5 1.2 Alternativ installasjon av navigasjonsprogramvaren fra minnekortet... 5 1.3 Overføring

Detaljer

Alcatel Premium Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD

Alcatel Premium Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Alcatel Premium Reflexes Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Hvordan du bruker denne veiledningen? How Gratulerer med det nye, numeriske telefonapparatet Alcatel Premium Reflexes. Det

Detaljer

Instrument för målning av komprimeringen i grunnen. CompactoBar ALFA-040-050N/0827

Instrument för målning av komprimeringen i grunnen. CompactoBar ALFA-040-050N/0827 Instrument för målning av komprimeringen i grunnen CompactoBar ALFA-040-050N/0827 Innhold Innhold...1 1 Innledning...2 2 Slå på...2 3 Innstilling...2 3.1 Start CMV...2 3.2 Displayets lysstyrke...2 4 Start/stopp

Detaljer

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile F-Secure Mobile Security for Windows Mobile 1. Installasjon og aktivering Tidligere versjon Installasjon Aktivering Starte produktet Hvis du har en tidligere versjon av F-Secure Mobile Security installert,

Detaljer

OREGON -serien 200, 300, 400t, 400c, 400i, 550, 550t. hurtigstartveiledning

OREGON -serien 200, 300, 400t, 400c, 400i, 550, 550t. hurtigstartveiledning OREGON -serien 200, 300, 400t, 400c, 400i, 550, 550t hurtigstartveiledning Se veiledningen Viktig sikkerhetsog produktinformasjon i produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen viktig

Detaljer

Din bruksanvisning PLANTRONICS VOYAGER PRO

Din bruksanvisning PLANTRONICS VOYAGER PRO Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

PRESENTASJON. Display. Telefonsvarer-tast. Telefonliste-tast. Rør Av/På-tast. Gjenta-tast. Norsk. Tast for flersamtale/hold med ventemusikk.

PRESENTASJON. Display. Telefonsvarer-tast. Telefonliste-tast. Rør Av/På-tast. Gjenta-tast. Norsk. Tast for flersamtale/hold med ventemusikk. PRESENTASJON Hørerør Display Telefonliste-tast Telefonsvarer-tast Rør Av/På-tast Tastatur Gjenta-tast Tast for flersamtale/hold med ventemusikk Norsk R- og Program-tast Mikrofon Brukerhåndbok Høyttaler-tast

Detaljer

OREGON -serien 450, 450t, 550, 550t. hurtigstartveiledning

OREGON -serien 450, 450t, 550, 550t. hurtigstartveiledning OREGON -serien 450, 450t, 550, 550t hurtigstartveiledning Advarsel Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen viktig informasjon.

Detaljer

Din bruksanvisning TEXAS INSTRUMENTS TI-83 PLUS

Din bruksanvisning TEXAS INSTRUMENTS TI-83 PLUS Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for TEXAS INSTRUMENTS TI-83 PLUS. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

ENC - 100. ENKEL AKSE og KLIPPE LENGDE KONTROLLER for PLATESAKSER

ENC - 100. ENKEL AKSE og KLIPPE LENGDE KONTROLLER for PLATESAKSER ENC - 100 ENKEL AKSE og KLIPPE LENGDE KONTROLLER for PLATESAKSER 1. GENERELLE SPESIFIKASJONER Membran tastatur med lang levetid. Klart og lett lesbart display. Viser hver av de 6 sifrene for aktuell og

Detaljer

BRUKSANVISNING MODELL: G-9000 MODUL NR.: 3031

BRUKSANVISNING MODELL: G-9000 MODUL NR.: 3031 OM BRUKSANVISNINGEN Ut fra hvilken modell av klokken du har, vil displayet vise lyse tall med mørk bakgrunn eller omvendt. Knappe operasjonene er indikert med bokstavene som vist i figurene til venstre.

Detaljer

BRUK AV TiSferaDesign I RINGETABLÅER MED ELEKTRONISK NAVNELISTE:

BRUK AV TiSferaDesign I RINGETABLÅER MED ELEKTRONISK NAVNELISTE: BRUK AV TiSferaDesign I RINGETABLÅER MED ELEKTRONISK NAVNELISTE: (benyttes til å opprette og redigere navneliste, samt laste denne til tablået via USB kabel) TiSferaDesign Kan lastes ned herfra: http://www.homesystems-legrandgroup.com/bthomesystems/productdetail.action?productid=019

Detaljer

GSM Alarm Controller III

GSM Alarm Controller III GSM Alarm Controller III Innhold Sikom AS og Android:... 2 Oversikt:... 2 Kompatibilitet:... 2 Installasjon:... 2 Kostnader:... 2 Muligheter:... 3 Konfigurasjon og bruk:... 4 Innstillinger:... 4 Oversikt

Detaljer

Brukerveiledning. Tiny Audio M6+ Les denne brukerveiledningen nøye før bruk.

Brukerveiledning. Tiny Audio M6+ Les denne brukerveiledningen nøye før bruk. Brukerveiledning Tiny Audio M6+ Les denne brukerveiledningen nøye før bruk. OVERSIKT 1. LCD-skjerm 4. Antenne 2. IR-vindu 5. DC-kontakt 3. Linje ut 6. På/av Fjernkontroll: 1. POWER: Sette radioen i standby-modus.

Detaljer

Brukerhåndbok. Navigasjon

Brukerhåndbok. Navigasjon Brukerhåndbok Navigasjon Ansvarlig utgiver Opplysningene og spesifikasjonene i dette dokumentet kan endres uten forvarsel. Uten eksplisitt, skriftlig tillatelse fra Clarion er det ikke tillatt å kopiere

Detaljer

Beskrivelse av apparatets funksjoner

Beskrivelse av apparatets funksjoner Cisco SPA504 Beskrivelse av apparatets funksjoner # Telefonfunksjon Beskrivelse 1 Telefonrør Løft det for å ta imot eller starte en samtale. 2 Meldingslampe Lysenes betydning: Rødt lys du har fått en

Detaljer

BeoCom 2. Komme i gang

BeoCom 2. Komme i gang BeoCom 2 Komme i gang Før du starter Denne veiledningen inneholder instruksjoner om hvordan du installerer og bruker BeoCom 2-håndsettet med en BeoLine-base. Du kan også bruke håndsettet med andre baser,

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX TRW1106G

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX TRW1106G Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING Før du setter i gang. For montering, bruk og vedlikehold av denne motoren pakken på en sikker måte, er det flere forutsetninger som må tas. For sikkerheten

Detaljer

Din bruksanvisning NAVIGON 2110 http://no.yourpdfguides.com/dref/2469783

Din bruksanvisning NAVIGON 2110 http://no.yourpdfguides.com/dref/2469783 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for NAVIGON 2110. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på NAVIGON 2110 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

KeyMaestro punkttastatur. av HumanWare. Brukerveiledning

KeyMaestro punkttastatur. av HumanWare. Brukerveiledning KeyMaestro punkttastatur av HumanWare Brukerveiledning januar 2006 1. Velkommen Maestro (eller Trekker) støtter KeyMaestro HumanWare Braille Bluetooth tastaturet. KeyMaestro bruker Bluetooth teknologi

Detaljer

Hurtigveiledning Konftel 300IP

Hurtigveiledning Konftel 300IP Conference phones for every situation Hurtigveiledning Konftel 300IP NORSK Beskrivelse Konftel 300IP er en konferansetelefon for IP-telefoni. På www.konftel.com/300ip finner du en bruksanvisning med utførlig

Detaljer

Din bruksanvisning F-SECURE MOBILE SECURITY 6 FOR ANDROID http://no.yourpdfguides.com/dref/2859502

Din bruksanvisning F-SECURE MOBILE SECURITY 6 FOR ANDROID http://no.yourpdfguides.com/dref/2859502 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for F-SECURE MOBILE SECURITY 6 FOR ANDROID. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på F-SECURE MOBILE SECURITY

Detaljer

Hurtigveiledning Konftel 300W

Hurtigveiledning Konftel 300W Conference phones for every situation Hurtigveiledning Konftel 300W NORSK Beskrivelse Konftel 300W er en batteridrevet trådløs konferansetelefon for tilkobling til DECT-system, mobiltelefon eller datamaskin.

Detaljer

Victor Reader Classic

Victor Reader Classic Brukerhåndbok Victor Reader Classic Norsk utgave Bo Jo Tveter AS Victor Reader Classic Brukerhåndbok Copyright Bo Jo Tveter AS 2002 Bo Jo Tveter AS Akersbakken 12, N-0172 OSLO Telefon: 23 32 75 00 E-post:

Detaljer

QUICK GUIDE - RSE REAR SEAT ENTERTAINMENT SYSTEM VOLVO WEB EDITION

QUICK GUIDE - RSE REAR SEAT ENTERTAINMENT SYSTEM VOLVO WEB EDITION VOLVO QUICK GUIDE - RSE WEB EDITION REAR SEAT ENTERTAINMENT SYSTEM Din bil har et eksklusivt multimedieanlegg. Rear Seat Entertainment-systemet utvider bilens ordinære lydanlegg med: To bildeskjermer A/V-AUX-inngang

Detaljer

etrex 10 hurtigstartveiledning

etrex 10 hurtigstartveiledning etrex 10 hurtigstartveiledning Komme i gang advarsel Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen viktig informasjon. Når du

Detaljer

Bruke QuickRestore-CDen

Bruke QuickRestore-CDen Bruke QuickRestore-CDen Compaq gir deg muligheten til å gjenopprette Notebook, legge til drivere eller lage sikkerhetskopier av filene på en separat partisjon på harddisken. Disse valgene er tilgjengelige

Detaljer

Eye-Pal Solo. Brukerveiledning. ProVista AS Tromøyveien Arendal Tlf Faks

Eye-Pal Solo. Brukerveiledning. ProVista AS Tromøyveien Arendal Tlf Faks Eye-Pal Solo Brukerveiledning ProVista AS Tromøyveien 24 4841 Arendal Tlf 37058686 Faks 37058687 mail@provista.no www.provista.no Produsent: Abisee, Inc. 20 Main Street, Suite G2 Acton. Massatchussetts

Detaljer

Personal Navigation System

Personal Navigation System Personal Navigation System Brukerhåndbok NV-U70 NV-U50T NV-U50 2005 Sony Corporation Opplysningene og spesifikasjonene i dette dokumentet kan endres uten forvarsel. Uten eksplisitt, skriftlig tillatelse

Detaljer

Din bruksanvisning NOKIA CK-7W http://no.yourpdfguides.com/dref/824375

Din bruksanvisning NOKIA CK-7W http://no.yourpdfguides.com/dref/824375 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for NOKIA CK-7W. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på NOKIA CK-7W i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

a Berøringsskjerm b PÅ-/Av-knapp c Minnekort-spor (SD-kort) d USB-kontakt e Ladekonnektor f Tilbakestillingsknapp B Et minnekort (SD-kort)

a Berøringsskjerm b PÅ-/Av-knapp c Minnekort-spor (SD-kort) d USB-kontakt e Ladekonnektor f Tilbakestillingsknapp B Et minnekort (SD-kort) TomTom RIDER 1. Hva er i esken Hva er i esken A Din TomTom RIDER 1 2 3 4 5 6 a Berøringsskjerm b PÅ-/Av-knapp c Minnekort-spor (SD-kort) d USB-kontakt e Ladekonnektor f Tilbakestillingsknapp B Et minnekort

Detaljer

BRUKERMANUAL. Telsys Online Backup

BRUKERMANUAL. Telsys Online Backup BRUKERMANUAL Telsys Online Backup TELSYS AS - 06.08.2009 Innhold Generelt... 3 Kom i gang... 4 Installasjon av Telsys Online Backup Proff/Standard... 4 Start opp klienten for første gang!... 10 Logg inn...

Detaljer

Modem og lokalnett. Brukerhåndbok

Modem og lokalnett. Brukerhåndbok Modem og lokalnett Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene

Detaljer

BRUKERMANUAL. DECT IP telefon. Type DE2-B

BRUKERMANUAL. DECT IP telefon. Type DE2-B BRUKERMANUAL DECT IP telefon Type DE2-B Hans Olav Christiansen Side 1 04.04.2008 Innholdsoversikt 1 Generelt Side 3 2 AV/PÅ slag av håndsettet Side 3 3 Display med bakgrunnsbelysning Side 4 4 Batteri info

Detaljer

Din bruksanvisning MIO A701 http://no.yourpdfguides.com/dref/1183650

Din bruksanvisning MIO A701 http://no.yourpdfguides.com/dref/1183650 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for MIO A701. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på MIO A701 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer