TravelPilot Navigasjon Radio/CD. TravelPilot E1/E2. Betjeningsveiledning.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TravelPilot Navigasjon Radio/CD. TravelPilot E1/E2. Betjeningsveiledning. www.blaupunkt.com"

Transkript

1 TravelPilot Navigasjon Radio/CD TravelPilot E1/E2 Betjeningsveiledning

2 Oversikt over apparatet

3 1 -tast Kort trykk: Aktivere navigasjonssystemet og de fire minnene. Langt trykk: Hente frem valgmenyen for kø i vente og rutealternativer. 2 Lydstyrkeregulering 3 Slå apparatet og lydløs modus (mute) av/på. 4 FM AM-tast Kort trykk: Aktivere radiomodus og velge frekvensområdene FM, MW eller LW. Langt trykk: Starte Travelstore-funksjonen. 5 CD C-tast Aktivere CD-, MP3- ev. CD-skifter-modus. 6 Display 7 -tast Radio/CD: Søke bakover / forrige spor. Navigering: Slette inntastede tegn. 8 -tast Radio/CD: Søke forover / neste spor. Navigering: Gå videre i valgmenyen. 9 -tast for å åpne den uttakbare og utfellbare betjeningsdelen samt ta ut CD-en. : Menyknapp Velge meny og tegn. Radio: Manuelt stasjonssøk. ; OK-tast Kort trykk: Bekrefte menyvalg. Langt trykk: Starte skannefunksjonen. Radio: Hente frem menyen for valg av frekvensområde. CD-skifter: Hente frem menyen for valg av CD. < -tast Målstyring aktiv Kort trykk: Den aktuelle posisjonen vises og siste talemelding gjentas. Ved et nytt, kort trykk vises det aktuelle målet. Langt trykk: Hente frem ruteoversikten. Målstyring ikke aktiv Kort trykk: Den aktuelle posisjonen vises. Oppføringer i oversikten vises fullstendig. = ESC-tast Gå ut av menyen. Slette tegn ved inntasting av mål. Avbryte målstyringen. > Tastegruppe 1 6 Stasjonstaster og minne for navigasjonsmål Tast 2 MIX: Tilfeldig avspilling i CD-modus. Tast 5 RPT: Gjenta spor i CD-modus.? MENU-tast Kort trykk: Hente frem innstillingsmenyen. Langt trykk: Hente frem TRAF-tast Kort trykk: Slå trafikkradiomodusen av og på. Langt trykk: Lese -meldinger. INNLEDNING IGASJON RADIO CD / MP3 CD-VEKSLER KONFIGURASJON VEDLEGG 3

4 INNLEDNING IGASJON Kjære kunde! Vi gratulerer deg med kjøpet av TravelPilot E1/E2. Du kan være helt sikker på at du har gjort et godt kjøp. Radio-navigasjonssystemet TravelPilot E1/ E2 er på størrelse med en vanlig bilradio, men kan by på mye, mye mer! For eksempel har den en korridor- og omgivelsesfunksjon som gjør det mulig å høre på musikk-cd-er under navigeringen. TravelPilot E1/E2 er en pålitelig og lettbetjent trafikklos som styrer deg nøyaktig gjennom trafikken og frem til målet ditt. Denne veiledningen fører deg trinn for trinn gjennom funksjonene til TravelPilot E1/E2, og gir deg svar på de vanligste spørsmålene. I avsnittet "Merknader til veiledningen" finner du mer informasjon om hvordan du bruker veiledningen. Hvis du har ytterligere spørsmål eller kommentarer til TravelPilot E1/E2, er du når som helst velkommen til å ringe vår hotline eller kontakte forhandleren. Telefonnummeret til vår internasjonale hotline finner du bakerst i denne veiledningen. RADIO CD / MP3 CD-VEKSLER KONFIGURASJON VEDLEGG Garanti For produkter som er kjøpt innen EU gir vi deg en produsentgaranti. For produkter kjøpt utenfor EU gjelder garantibetingelsene som er fastlagt av vårt kontor i det aktuelle landet. Garantibetingelsene får du ved å lese på eller ved å skrive til: Blaupunkt GmbH Hotline Robert-Bosch-Str Hildesheim Tyskland Informasjon om ansvar Til tross for en kontinuerlig teknisk utvikling kan det i enkelttilfeller forekomme at navigasjonsenheten styrer deg ukorrekt eller ikke optimalt gjennom trafikken som følge av feilaktig bruk, endringer i trafikkreguleringen, anleggsplasser, trafikkbelastninger, feil eller manglende informasjon i navigasjonsdatamediet, eller generelle dataog radiosendefeil. Blaupunkt påtar seg ikke ansvar for dette og vil ikke gi erstatning for skader eller ulemper som måtte oppstå som følge av dette. 4

5 Hurtigveiledning for navigasjonssystemet N1 i SISTE 1O MÄLINNT. =OWN BERLIN [D] EG,C =OWN BERLIN [D] Trykk én gang på -tasten 1 for å veksle fra radioen eller CD-skifteren (ekstrautstyr) til navigasjonssystemets hovedmeny. Velg menypunktet MÅLINNTasting med menyknappen : og trykk på OK-tasten ; for å angi et nytt mål. Du blir først bedt om å oppgi landet målet ligger i. Bekreft valget ved å trykke på OKtasten ;. Bekreft deretter det markerte menyvalget TOWN (sted/by) ved å trykke på OK-tasten ;. Med menyknappen : velger du den første bokstaven eller det første tallet i postnummeret til det ønskede stedet i tekstinntastingslinjen. Trykk på OK-tasten ; for å bruke bokstaven eller tallet. Velg deretter det neste tegnet med menyknappen :. For å gjøre inntastingen lettere kan du nå kun velge mellom de tegnene som er aktuelle på bakgrunn av det forrige tegnet som ble tastet inn (intelligent inntastingslinje). Så snart TravelPilot E1/E2 registrerer at inntastingen stemmer overens med et sted lagret på CD-en, fullføres navnet automatisk. TravelPilot E2 lagrer dessuten de 20 siste stedene i navigasjonssystemet. Dette gjør det enkelt å finne frem til målsteder du bruker ofte. I de fleste tilfeller er bare noen få bokstaver nok for å angi ønsket sted. Når navnet på det ønskede stedet vises i tekstinntastingslinjen, holder du OK-tasten ; inne i over 2 sekunder eller trykker på -tasten 8. Det valgte stedet vises i listen over målsteder. Dersom du ønsker å velge et annet sted fra mållisten, kan du å bla i listen ved å vri på menyknappen :. Trykk på OK-tasten ; når navnet på det ønskede stedet vises. Hvis det valgte stedsnavnet forekommer flere ganger, får du frem en ytterligere meny (kommunevalg) sammen med tekstinntastingslinjen. Angi flere bokstaver, slik at du kan definere stedet eksakt. Når det ønskede stedet vises, trykker du på OK-tasten ;. Merk: Under inntastingen kan du når som helst skifte til valglisten ved å trykke på -tasten 8. INNLEDNING IGASJON RADIO CD / MP3 CD-VEKSLER KONFIGURASJON VEDLEGG 5

6 INNLEDNING IGASJON U=VALG POI STREET TOWN CENTR RADIO CD / MP3 CD-VEKSLER KONFIGURASJON VEDLEGG FM1 NDR 2 B1, KAISER STRASSE FM1 NDR km B6, WESTSC HNELLWEG 6 I den neste valgmenyen velger du mellom STREET (gate/vei), TOWN CENTR (sentrum) eller POI (spesialmål). Veier kan bare velges dersom dataene finnes på den aktuelle navigasjons-cd-en. Hvis du har valgt STREET (gate/vei), kan du deretter velge veikryss eller husnummer. For å taste inn navn går du frem på samme måte som beskrevet for TOWN (sted/by). Velg TOWN CENTR (sentrum) dersom du ønsker å komme direkte til et bydelssentrum. Med POI (spesialmål) kan du la navigasjonssystemet føre deg direkte til mål som jernbanestasjoner, motorveiinnkjøringer eller severdigheter. Når inntastingen av målet er fullført, står det MÅLET BLIR KONTROLLERT på displayet. Deretter vises målet på displayet. Merk: Du kan nå lagre målet med tastene 1 6 >. For å lagre målet holder du den aktuelle tasten inne i over 2 sekunder. Aktiver målstyringen ved å trykke på OKtasten ;. Når ruteberegningen er fullført, starter målstyringen. Dessuten lastes rutekorridoren inn i minnet. Innlastingen indikeres ved at segmentene i symbolet for navigasjons-cden fylles. Når alle segmenter er fylt, kan CDen fjernes. I det midterste området på displayet vises de visuelle kjøreanbefalingene. Ved visning av avsvingningsanvisninger ser du en indikator til høyre ved siden av kjøreanbefalingene som viser avstanden til neste avgjørende punkt (f.eks. et veikryss) i form av symboler. Dessuten vises navnet på veien hvor du skal ta av. Ved kjøring rett frem vises navnet på veien du kjører, under kjøreanbefalingene. Øverst til høyre vises den aktuelle avstanden til målet, og øverst til venstre den beregnede ankomsttiden. Over kjøreanbefalingene vises den aktuelle lydkilden. I radiomodus vises stasjonsnavn ev. frekvens, i CD-skifter-modus vises tittelen på sporet samt CD-en. Under målstyringen kan du styre lydfunksjonene med tastene 1 6 >.

7 Sikkerhetsforskrifter TravelPilot E1/E2 er kun konstruert for bruk i personbiler. Spesialinformasjon, som f.eks. høydebegrensninger eller maks. tillatt veibelastning, som er nødvendig for korrekt målstyring av lastebiler og busser, er ikke lagret på navigasjons-cd-ene. Legge inn / ta ut CD-er Av sikkerhetsgrunner skal CD-er kun legges inn eller tas ut når bilen står i ro. Betjeningsdelen skal kun åpnes for å legge inn / ta ut CD-er. Lukk betjeningsdelen med en gang CD-en er lagt inn / tatt ut, slik at apparatet er klart til bruk før turen starter igjen. Hvis dette ikke skjer, kobles apparatet ut i 30 sekunder. Betjening under kjøring Hvis du ikke er oppmerksom på trafikken rundt deg, kan du forårsake alvorlige ulykker. For å unngå å bli forstyrret av TravelPilot E1/E2 skal du ta hensyn til følgende punkter: Gjør deg kjent med TravelPilot E1/E2 og betjeningen av apparatet før du begynner å kjøre. Stopp på egnede steder når du ønsker å programmere TravelPilot E1/E2 på nytt. Under kjøring skal du kun betjene TravelPilot E1/E2 dersom trafikksituasjonen tillater det. Målet skal kun programmeres når bilen står i ro. INNLEDNING IGASJON RADIO CD / MP3 CD-VEKSLER KONFIGURASJON VEDLEGG 7

8 INNLEDNING IGASJON Oversikt over apparatet... 2 Hurtigveiledning for navigasjonssystemet... 5 Sikkerhetsforskrifter... 7 Egnede navigasjons-cd-rom-er Pleie av CD-ROM-plater Merknader til veiledningen Avtakbar betjeningsdel Tyverisikring Ta av betjeningsdelen Sette betjeningsdelen på plass Slå apparatet av/på Slå av og på via tenningen Velge driftsmodus Velge og bekrefte menypunkt Stille inn lydstyrken Lydløs modus (mute) Automatisk innkobling av telefonsamtaler Display Slå på et apparat med kode etter at batterispenningen har vært av Inntasting av feil kode RADIO CD / MP3 CD-VEKSLER KONFIGURASJON VEDLEGG Navigasjonssystem Navigasjonssystemet funksjonsprinsipp Legge inn navigasjons-cd-en Laste inn navigasjonsprogramvaren Korridorfunksjon Omgivelsesfunksjon Starte navigeringen Angivelse av mål Angivelse av mål via tekstinntastingslinjen Angivelse av mål land Angivelse av mål sted/by Angivelse av mål spesialmål på målstedet Angivelse av mål gate/vei, husnummer og veikryss Angivelse av mål sentrum Angivelse av mål spesialmål Angivelse av mål siste 10 mål Angivelse av mål fra målminnet Målminnet Målstyring Dynamisk målstyring Unngå en kø under målstyring Definere rutealternativer Se ruteoversikten Trafikkmeldinger under målstyring Radio RDS-komfortfunksjoner (AF, REG) Slå på radioen Velge frekvensområde/minne Stille inn stasjon Lagre stasjon Hente en lagret stasjon Spille gjennom stasjonene som kan mottas (SCAN) Trafikkradio CD-spiller Aktivere CD-spilleren Velge spor Hurtigsøk Tilfeldig avspilling (MIX) Spille alle spor på CD-en (SCAN) Gjenta et spor (REPEAT) Trafikkmeldinger under CD-avspilling

9 MP3-spiller (kun TravelPilot E2) Klargjøring av MP3-CD-er Aktivere MP3-spilleren Velge katalog Velge spor Hurtigsøk Tilfeldig avspilling (MIX) Spille alle sporene i en katalog (SCAN) Gjenta et spor (REPEAT) Velge MP3-info CD-skifter Aktivere CD-skifteren Velge CD Velge spor Hurtigsøk Tilfeldig avspilling (MIX) Spille alle spor på alle CD-er (SCAN) Gjenta et spor (REPEAT) Trafikkmeldinger under bruk av CD-skifteren Rattfjernkontroll Velge lydkilde Stille inn lydstyrken Aktivere navigasjonssystemet Lydløs modus Konfigurasjon grunninnstillinger Stille inn klang og lydfordeling Equalizer Stille inn lydstyrke for oppstart, navigasjons- og trafikkmeldinger, telefon og GALA Stille inn radiofunksjonene Stille inn lysstyrken på displayet for dag/natt samt kontrast Stille inn talealternativer Stille inn optimal rute (kun TravelPilot E2) Stille klokken Apparatkode Installasjon Monteringstest Automatisk kalibrering av apparatet Manuell kalibrering av apparatet Ordliste Tekniske data Monteringsveiledning INNLEDNING IGASJON RADIO CD / MP3 CD-VEKSLER KONFIGURASJON VEDLEGG 9

10 INNLEDNING IGASJON RADIO CD / MP3 CD-VEKSLER KONFIGURASJON VEDLEGG Egnede navigasjons-cd-rom-er 10 TravelPilot E1/E2 kan kun brukes med navigasjons-cd-rom-er som er merket med en "E". Dersom det ikke er lagt inn noen CD-ROM i apparatet, vises en melding på displayet når du henter frem målinntastingen. Merk: TravelPilot E1/E2 er ikke konstruert for bruk av brente navigasjons-cd-rom-er (CD-R, CD-RW). Hvis du legger inn en brent CD- ROM, vil teksten IGASJONEN BLIR AKTIVERT vises konstant. Funksjonsinnskrenkinger i navigasjonssystemet som oppstår som følge av dette, dekkes ikke av garantien. Pleie av CD-ROM-plater Dersom CD-ROM-platen er skitten, må du ikke rengjøre den i sirkelbevegelser. Bruk en myk, lofri klut og tørk av platen fra midten og utover. Ved svært skitne plater anbefaler vi at CD-en vaskes med et vanlig oppvaskmiddel. Også her må du unngå sirkelbevegelser. Vask CD-en fra midten og ut og la den tørke. Vi anbefaler dessuten at du håndterer CD-en forsiktig både fra over- og undersiden, da CD-en er oppbygd på en slik måte at informasjonslaget befinner seg rett under den trykte flaten (etikettsiden). Merknader vedrørende lesekvalitet: Enhver form for forurensning eller skader på CD-en kan føre til leseproblemer. Alvorlighetsgraden på lesefeilen er avhengig av graden av forurensning eller mekanisk skade. Kraftige riper forårsaker "Lesefeil" (datafeil), små riper kan føre til at CD-en hopper eller hakker. Alle CD-er må behandles varsomt og oppbevares i coveret når de ikke er i bruk.

11 Merknader til veiledningen Denne veiledningen skal gjøre deg kjent med betjeningen av og funksjonen til din TravelPilot E1/E2 og gjøre deg i stand til å betjene apparatet på en sikker og korrekt måte. Les nøye gjennom denne veiledningen før du tar TravelPilot i bruk, og oppbevar den på et sikkert sted i bilen. Merk: Apparatets id-kort som følger med denne veiledningen, må ikke oppbevares i bilen. For at du lett skal finne frem i informasjonen i veiledningen, brukes følgende symboler for å identifisere enkelte trinn: 1 Markerer handlinger som må utføres for å fullføre et mål eller en handling. Dette symbolet angir hvordan apparatet skal reagere på en handling. Det lille ekstra: Her får du råd og tips om hvordan du bruker TravelPilot E1/ E2. Merk: Rekkefølgen og tilgjengeligheten til menypunktene er delvis avhengig av den innlagte navigasjons-cd-rom-en og kan derfor avvike noe fra figurene som er brukt i denne veiledningen. INNLEDNING IGASJON RADIO CD / MP3 CD-VEKSLER KONFIGURASJON VEDLEGG 11

12 INNLEDNING IGASJON Avtakbar betjeningsdel Tyverisikring Apparatet ditt er beskyttet mot tyveri med en avtakbar betjeningsdel (Flip Release Panel) og en 4-sifret kode. Uten denne betjeningsdelen har apparatet ingen verdi for tyver. Beskytt apparatet mot tyveri og ta alltid med betjeningsdelen når du forlater bilen. Ikke la betjeningsdelen bli igjen i bilen, selv om du gjemmer den. Betjeningsdelen er konstruert slik at den er enkel å ta av og sette på plass. Merk: Pass på så betjeningsdelen ikke faller på gulvet eller i bakken. Betjeningsdelen må ikke utsettes for direkte sollys eller andre varmekilder. Oppbevar betjeningsdelen i etuiet som følger med apparatet. Unngå hudkontakt med kontaktene på betjeningsdelen. Ved behov kan kontaktene rengjøres med en lofri klut dyppet i litt sprit. RADIO CD / MP3 CD-VEKSLER KONFIGURASJON VEDLEGG 12 Ta av betjeningsdelen 1 Trykk på tasten 9. Betjeningsdelen åpnes forover. 2 Trekk betjeningsdelen rett ut av holderen. Når betjeningsdelen er fjernet fra apparatet, slår apparatet seg av etter ca. 30 sekunder. Alle aktuelle innstillinger lagres. Den innlagte CD-en blir værende i apparatet. Merk: Den innlagte CD-en skyves ut, men trekkes automatisk inn igjen dersom du ikke fjerner den.

13 Sette betjeningsdelen på plass 1 Skyv betjeningsdelen rett inn i holderen til apparatet. 2 Lukk betjeningsdelen. Merk: Ikke trykk på displayet når du skyver inn betjeningsdelen. INNLEDNING IGASJON RADIO CD / MP3 CD-VEKSLER KONFIGURASJON VEDLEGG 13

14 INNLEDNING IGASJON Slå apparatet av/på RADIO CD / MP3 CD-VEKSLER KONFIGURASJON VEDLEGG 14 1 For å slå TravelPilot E1/E2 på trykker du på tasten 3. Apparatet spiller den sist aktiverte lydkilden med den lydstyrken den hadde da apparatet ble slått av. Du kan stille inn en maksimalverdi for lydstyrken ved oppstart. Merk: Innstillingen av maksimalverdien for lydstyrke ved oppstart er beskrevet i avsnittet "Stille inn lydstyrke for oppstart, navigasjon- og trafikkmeldinger, telefon og GALA" i kapittelet "Konfigurasjon grunninnstillinger". 1 For å slå apparatet av holder du tasten 3 inne i over 2 sekunder. Slå av og på via tenningen Hvis TravelPilot E1/E2 er korrekt tilkoblet bilens tenningssystem og ikke er slått av med tasten 3, slås apparatet av og på med tenningen. Du kan også bruke TravelPilot E1/E2 selv om tenningen er av. 1 Trykk på tasten 3. Etter en time slår apparatet seg automatisk av for å unngå å tappe bilbatteriet. Du kan gjenta denne fremgangsmåten så ofte du ønsker. Ved å aktivere tenningen oppheves tidsbegrensningen. Merk: For å sikre feilfri funksjon må TravelPilot E1/E2 kobles til konstant pluss og pluss via tenningen som beskrevet i monteringsveiledningen. Standby-tiden etter utkobling er stilt inn til 30 minutter. 3

15 Velge driftsmodus For å velge navigasjonssystemets driftsmodus: 1 Trykk på -tasten 1. Du får frem navigasjonssystemets hovedmeny eller, dersom målstyringen er aktivert, målstyringsbildet. For å velge radio-modus: 1 Trykk på FM AM-tasten 4. I den øverste displaylinjen vises det aktuelle stasjonsnavnet ev. frekvensen samt minneplassen. Nedenfor vises funksjonene til stasjonstastene. For å velge CD- eller CD-skifter-modus: 1 Trykk på CD C-tasten 5. I den øverste displaylinjen står det CD eller CDC. Nedenfor står nummerne på CD-ene i CD-skifteren, den aktuelle tittelen samt spilletiden. Velge og bekrefte menypunkt Den høyre menyknappen : med OK-tasten ; er den sentrale betjeningsdelen på TravelPilot E1/E2. Med den kan du velge menypunkter og tegn ved inntasting, utføre innstillinger og bekrefte. Velge menypunkter og tegn: Vri menyknappen : mot venstre eller høyre. Bekrefte menypunkter og alternativer: Trykk på OK-tasten ;. N1 i SISTE 1O MÄLINNT. FM1 NDR 2 NDR2 ffn NJOY Ante RAD2 JUMP INNLEDNING IGASJON RADIO CD / MP3 CD-VEKSLER KONFIGURASJON VEDLEGG 15

16 INNLEDNING Stille inn lydstyrken IGASJON For å øke lydstyrken: 1 Vri lydstyrkereguleringen 2 med urviseren. For å redusere lydstyrken: 1 Vri lydstyrkereguleringen 2 mot urviseren. Under innstillingen vises den innstilte verdien i den øverste linjen på displayet. Det lille ekstra: Under en kjøreanbefaling i form av en talemelding kan du endre lydstyrken på kjøreanbefalingen med lydstyrkereguleringen 2, uavhengig av lydstyrken på lydkilden. Den innstilte lydstyrken blir automatisk lagret. RADIO CD / MP3 CD-VEKSLER KONFIGURASJON VEDLEGG VOLUM 20 NDR2 ffn NJOY Ante RAD2 JUMP 16 Lydløs modus (mute) Du kan redusere lydstyrken momentant. 1 Trykk kort på tasten 3. I den øverste displaylinjen står det MUTE (lydløs modus). Det lille ekstra: Talemeldingene fra navigasjonssystemet blir ikke undertrykket. For å oppheve lydløs modus: 1 Trykk tasten 3 ned en gang til, eller vri på lydstyrkereguleringen 2. MU=E NDR2 ffn NJOY Ante RAD2 JUMP

17 Automatisk innkobling av telefonsamtaler Hvis apparatet er korrekt forbundet med en mobiltelefon, videreledes telefonsamtalen via høyttalerne til TravelPilot E1/E2. På displayet står det TELEFON. Innkoblingen skjer selv om TravelPilot E1/E2 er slått av. TravelPilot E1/E2 slås da på så lenge telefonsamtalen varer. Lydstyrken på telefonsamtalen kan stilles inn. 1 Vri på lydstyrkereguleringen 2 for å stille inn ønsket lydstyrke. Det lille ekstra: Under en telefonsamtale kan du endre lydstyrken med lydstyrkereguleringen 2, uavhengig av lydstyrken på lydkilden. Merk: Dersom lydstyrken endres under en samtale, beholdes denne innstillingen inntil apparatet slås av. Deretter stilles lyden tilbake til oppstartslydstyrken når telefonen ringer. =ELEFON VOLUM 8 TELEFON INNLEDNING IGASJON RADIO CD / MP3 CD-VEKSLER KONFIGURASJON VEDLEGG 17

18 INNLEDNING Display IGASJON RADIO CD / MP3 CD-VEKSLER KONFIGURASJON VEDLEGG 18 På displayet til TravelPilot E1/E2 vises all informasjon fra navigasjonssystemet, f.eks. visuelle kjøreanbefalinger, menyer og oversikter samt lydkildene radio, CD og CD-skifter (ekstrautstyr). Lysstyrken og lesbarheten på displayet kan stilles inn så den passer optimalt ut fra betraktningsvinkelen i bilen din. Fremgangsmåten finner du i avsnittet "Stille inn lysstyrken på displayet for dag/natt samt kontrast" i kapittelet "Konfigurasjon grunninnstillinger". Merk: Behandle displayet forsiktig. Berøring med spisse gjenstander kan forårsake riper og skade dekselet. Displayet skal kun rengjøres med en lofri klut og ev. rensesprit. Ikke bruk løsemidler som terpentin eller bensin, da disse stoffene kan angripe og skade displayet.

19 Slå på et apparat med kode etter at batterispenningen har vært av Når du slår på et apparat med kode etter at batterispenningen har vært av, ev. etter at bilen har vært på reparasjon, blir du bedt om å angi riktig kode. Koden finner du på apparatets id-kort. Dette id-kortet må aldri oppbevares i bilen! For å angi koden går du frem på følgende måte: 1 Trykk på tasten 1 > helt til det riktige tallet vises på førsteplass i koden på displayet. 2 Trykk på tasten 2 > helt til det riktige tallet vises på andreplass i koden på displayet. 3 Trykk på tasten 3 > helt til det riktige tallet vises på tredjeplass i koden på displayet. 4 Trykk på tasten 4 > helt til det riktige tallet vises på fjerdeplass i koden på displayet. Når hele koden vises: 5 Hold OK-tasten ; inne i over 2 sekunder. Apparatet slås på. KODE O O O O Alternativt kan du også angi koden med menyknappen : og OK-tasten ;. 1 Vri menyknappen : til det korrekte sifferet vises på displayet. 2 Trykk på OK-tasten ; for å markere neste plass i koden. 3 Gjenta trinn 1 og 2 for de resterende sifrene i koden. Når hele koden vises: 4 Hold OK-tasten ; inne i over 2 sekunder. Apparatet slås på. INNLEDNING IGASJON RADIO CD / MP3 CD-VEKSLER KONFIGURASJON VEDLEGG 19

20 INNLEDNING IGASJON Inntasting av feil kode Hvis du ved en feiltakelse har tastet inn og bekreftet feil kode, kan du gjenta inntastingen. For å forhindre at tyver får tak i koden ved å prøve seg frem, sperres apparatet i en time når feil kode er tastet inn tre ganger på rad. For å prøve på nytt må apparatet være påslått via tenningen i én time. Hvis spenningstilførselen til apparatet brytes før denne tiden er utløpt, tilbakestilles tiden og du må vente en ny time. Du kan deaktivere kodebeskyttelsen. Les avsnittet "Aktivere og deaktivere kodebeskyttelsen" i kapittelet "Konfigurasjon grunninnstillinger". RADIO CD / MP3 CD-VEKSLER KONFIGURASJON VEDLEGG KODE FEIL KODE 20

21 Navigasjonssystem Navigasjonsdelen i TravelPilot E1/E2 fører deg til raskt og enkelt til målet uten at du trenger bruke tid på å lese kart. Når navigasjonssystemet er aktivert, ledes du til målet av talemeldinger. Steder hvor du f.eks. må svinge av, annonseres i god tid. På displayet kan du i tillegg se visuelle kjøreanbefalinger, den aktuelle avstanden til målet, samt beregnet ankomsttid. Trafikksikkerheten går foran alt! Husk at den aktuelle trafikksituasjonen alltid går foran kjøreanbefalingene som gis av navigasjonssystemet. Navigasjonssystemet funksjonsprinsipp Kjøretøyets aktuelle posisjon bestemmes ved hjelp av det elektroniske speedometersignalet, et gyroskop (registrerer kjøretøyets retningsendring) og signal fra GPS-satellitter (Global Positioning System). Navigasjonssystemet sammenligner dataene med det digitaliserte kartmaterialet og beregner posisjonen din samt ruten til målet ut i fra dette. Legge inn navigasjons-cd-en 1 Trykk på -tasten 9 for å åpne betjeningsdelen. Betjeningsdelen åpnes fremover og en eventuelt ilagt CD skyves ut. 2 Ta ev. ut CD-en som ligger i, og skyv navigasjons-cd-en forsiktig inn i CDsprekken med den trykte siden opp til du merker motstand. Herfra trekkes CD-en automatisk inn av apparatet. Merk: Dersom du ikke tar ut CD-en, trekkes den automatisk inn igjen etter ca. 10 sekunder. INNLEDNING IGASJON RADIO CD / MP3 CD-VEKSLER KONFIGURASJON VEDLEGG 21

22 INNLEDNING IGASJON Laste inn navigasjonsprogramvaren Navigasjonsprogramvaren lastes automatisk ned fra CD-en til minnet og blir der inntil apparatets driftsspenning brytes eller til apparatet automatisk slår seg fullstendig av 72 timer etter at det ble avslått (spenningsforsyningen til minnet slås av for å skåne bilbatteriet). Nedlastingen skjer selv om navigasjonsprogramvaren ikke stemmer overens med programvaren på CD-en. Merk: Innlastingen av programvaren indikeres på displayet og bør ikke avbrytes. RADIO CD / MP3 CD-VEKSLER KONFIGURASJON VEDLEGG I SW DOWNLOAD 5O% 22 Korridorfunksjon Korridorfunksjonen brukes for å navigere uten datamedium. Etter at ruteberegningen er startet, lagres de nødvendige dataene for rutestyringen i minnet til TravelPilot E1/E2. Etter innlastingen kan du fjerne navigasjons-cd-rom-en fra stasjonen og legge inn en vanlig musikk-cd. Innlastingen er fullført når symbolet til navigasjons-cd-en er fylt helt opp. Omgivelsesfunksjon Omgivelsesfunksjonen gjør det mulig å angi et mål innenfor det lagrede området uten datamedium. For at dette skal være mulig lastes deler av navigasjonsdataene fra CD-ROM-en til minnet avhengig av posisjonen bilen befinner seg i. Navigasjonssystemet bruker deretter dataene i minnet for å angi målet. Omfanget av data i minnet avhenger av den aktuelle driftssituasjonen. Merk: Dersom det fremdeles er plass i minnet etter at korridoren er lastet inn, brukes denne plassen til omgivelsesfunksjonen. Innlastingen av data vises nede til høyre på displayet ved hjelp av CDsymbolet. Dataene overføres selv om målstyringen ikke er aktivert.

23 Når apparatet trenger å hente nye data fra CD-en, vil du i enkelte situasjoner bli bedt om å legge inn navigasjons-cd-en. Dersom målstyringen er aktivert og du til tross for oppfordringen ikke legger inn navigasjons-cd-en, vises en kompasspil på displayet. Merk: Dersom målstyringen i den lagrede korridoren er aktiv og du legger inn en CD-ROM med en annen navigasjonsprogramvare enn den som allerede finnes i apparatet, vil du få spørsmål om du ønsker å laste ned denne programvaren til apparatet. Dersom nedlastingen fullføres, avbrytes målstyringen. Dersom du avbryter nedlastingen, vises en kompasspil på displayet når du forlater korridoren. Starte navigeringen 1 Slå på apparatet og trykk på -tasten 1. Navigasjonssystemets hovedmeny kommer frem. I navigasjonssystemets hovedmeny har du følgende alternativer for å velge mål: SISTE 10: Henter frem de siste 10 målene MÅLINNTasting: Angivelse av målet via adressen På samme måte som i radiomodus har også navigasjonssystemet flere minner (N1, N2, N3 og N4). I hvert minne kan det lagres seks mål ved hjelp av tastene 1 6 >. For å veksle mellom de ulike minnene i navigasjonssystemet: 1 Trykk på -tasten 1 helt til ønsket nivå vises i øverste linje på displayet. For å starte navigasjonssystemets målstyring må det være lagt inn en Travel- Pilot-E-navigasjons-CD, eller de nødvendige opplysningene må være lagret i apparatets minne, i tillegg til at det må være angitt et mål. N1 i SISTE 1O MÄLINNT. N2 i SISTE 1O MÄLINNT. INNLEDNING IGASJON RADIO CD / MP3 CD-VEKSLER KONFIGURASJON VEDLEGG 23

24 INNLEDNING Angivelse av mål IGASJON Målet kan angis fra målminnet, ved å taste inn et sted ev. postnummer, et sentrum, en vei, et veikryss, et husnummer eller ved å velge blant et utvalg spesialmål (f.eks. motorveiinnkjøring, jernbanestasjon, hotell, kjøpesenter osv.). I tillegg kan du velge ønsket land. Når navigasjonssystemet er aktivert med -tasten 1, vises navigasjonssystemets hovedmeny. RADIO CD / MP3 CD-VEKSLER KONFIGURASJON VEDLEGG 24 Mål Mulige mål er: de 10 siste målene sentrumet i et sted ev. i en bydel i store byer en vei et veikryss med to eller flere veier et husnummer eller nummeret på en blokk spesialmål som f.eks. jernbanestasjoner, flyplasser, bensinstasjoner og andre offentlige steder. mål fra målminnet

25 Angivelse av mål via tekstinntastingslinjen Tekstinntastingslinjen brukes for å angi sted- og gatenavn i navigasjonssystemet. Tekstinntastingslinjen er utstyrt med en intelligent fullføringsfunksjon, dvs. at antall tegn begrenses ut fra hvilke tegn som logisk kan følge etter hverandre. Eksempel: Hvis du skal taste inn et gatenavn og det ikke finnes noen gater på målstedet ditt som begynner på A, vises ikke bokstaven A. På samme måte vil ikke bokstaven C vises som et alternativ dersom du har angitt B som første bokstav og det ikke finnes noen gatenavn med bokstavkombinasjonen BC på målstedet. Så snart tegnene du har angitt, kan tilordnes entydig, fullføres inntastingen din automatisk. Som regel er det derfor kun nødvendig å angi få bokstaver i et stedeller gatenavn. Eksempel: Hvis du i Tyskland angir YO som de første bokstavene i et stedsnavn, vil systemet automatisk legge til RCKGEBIET da det ikke finnes andre mulige alternativer for å fullføre navnet i stedsfortegnelsen i CD-en for Tyskland. Velge tegn Når tekstinntastingslinjen vises, vises også det første mulige tegnet. Gå frem på følgende måte: 1 Marker det første tegnet. Det lille ekstra: For bedre fremstilling vises det markerte tegnet i invers og forstørret. 2 Bekreft valget ved å trykke på OK-tasten ;. 3 Velg det neste tegnet og bekreft på nytt ved å trykke på OK-tasten ;. Hvis de inntastede tegnene alt nå er tilstrekkelige for fullføring, fullføres navnet automatisk. =OWN YACH [D] A =OWN YORCKGEBIE T [D] =OWN BERL AGE [D ] E SA INNLEDNING IGASJON RADIO CD / MP3 CD-VEKSLER KONFIGURASJON VEDLEGG 25

26 INNLEDNING IGASJON 4 Gjenta trinn 1 3 helt til ønsket navn står i tekstinntastingslinjen. 5 Hvis du ønsker å bruke dette navnet, holder du OK-tasten ; inne lenge eller trykker på -tasten 8. Det angitte navnet vises i oversikten over stedsnavn ev. gatenavn (ved angivelse av et sted eller en gate). Slette inntastede tegn For å slette tegn som er inntastet ved en feil: 1 Trykk på -tasten 7 eller ESC-tasten =. Inntastingsmarkøren flyttes et trinn mot venstre. Automatisk fullførte tegn i navnet slettes. Merk: Du kan slette alle tegn ved å holde -tasten 7 inne. Ved å holde ESC-tasten = inne kommer du tilbake til navigasjonssystemets hovedmeny. RADIO CD / MP3 CD-VEKSLER KONFIGURASJON VEDLEGG =OWN BERLIN [D] EG,C =OWN BERLIN [D] 26 Bla i lister og bruke oppføringer Da antall linjer på displayet er begrenset, består listene av flere sider. Lister kjennes igjen på pilene på høyre side. Hvis bare pilen er synlig, kan du kun bla nedover, er bare pilen synlig, kan du kun bla oppover. 1 For å bla i en liste vrir du menyknappen : mot venstre eller høyre. Neste hhv. forrige punkt på listen vises. 2 For å bruke oppføringer fra en liste (f.eks. som målsted) trykker du på OKtasten ;. =OWN BERLIN [D]

27 Angivelse av mål land Navigasjons-CD-en inneholder for tiden komplette veidata for et land samt de viktigste veiene (major roads) i Europa. Første gang du skal angi et mål, blir du bedt om å velge et land. Vanligvis vil dette være landet du er i. 1 Marker og bekreft menypunktet MÅLINNTasting i navigasjonssystemets hovedmeny og deretter menypunktet COUNTRY (land). Oversikten over ulike land kommer frem. 2 Vri på menyknappen : til ønsket land vises, og trykk på OK-tasten ;. Menyen for angivelse av mål kommer frem. Merk: Det valgte landet lagres i systemet inntil du velger et nytt land, legger inn en ny CD eller til TravelPilot E1/E2 slår seg fullstendig av 72 timer etter at det sist ble slått av. Angivelse av mål sted/by Hvis du vil kjøre til et mål på et sted, må du først angi stedet. Dette kan du gjøre ved å angi navnet på stedet eller postnummeret. Det lille ekstra: Inntasting av postnummer har den fordelen at stedet blir entydig definert. Merk: Postnummer som er tilordnet postboksnummer, kan ikke brukes for å angi mål. I små kommuner kan flere tettsteder ha samme postnummer. I slike tilfeller må du velge det aktuelle stedet etter at du har tastet inn postnummeret. Vanligvis holder det å angi de første bokstavene i navnet på det aktuelle stedet. Dette blir deretter vist på displayet sammen med postnummeret. Merk: Angivelse av mål ved hjelp av postnummer er kun mulig når de tilhørende dataene finnes på navigasjons-cd-rom-en. N1 i SISTE 1O MÄLINNT. COUN=RX DEUTSCHLAN D (D) =OWN 1O115 BERL IN [D] 5 9 INNLEDNING IGASJON RADIO CD / MP3 CD-VEKSLER KONFIGURASJON VEDLEGG 27

28 INNLEDNING IGASJON 1 Marker og bekreft menypunktet MÅLINNTasting i navigasjonssystemets hovedmeny og deretter menypunktet TOWN (sted/by). Tekstinntastingslinjen for inntasting av stedsnavn hentes frem, og det sist inntastede stedet vises. Det lille ekstra: Systemet viser automatisk det sist angitte stedet som alternativt mål. Du kan velge dette målet ved å holde OK-tasten ; inne eller ved å trykke på -tasten 8. I TravelPilot E2 lagres de 20 siste stedsnavnene. Hvis du angir første bokstav i stedsnavnet og denne passer til et av de siste 20 stedene, vises det aktuelle stedet/byen på displayet. Hvis det ikke finnes noe sted som passer, hentes det første passende stedet fra stedsnavnlisten. 2 Angi stedsnavnet ved hjelp av tekstinntastingslinjen. (Fremgangsmåten finner du i avsnittet "Angivelse av mål via tekstinntastingslinjen"). 3 Gå til listen. Navnet vises i listen over målsteder. 4 Velg ønsket sted/by og trykk på OK-tasten ; for å bruke dette stedet som mål. Stedet/byen overtas som mål. Merk: Hvis det valgte stedsnavnet vises flere ganger, får du frem en ytterligere meny (kommunevalg) med en tekstinntastingslinje. Angi flere bokstaver, slik at du kan definere stedet eksakt. Som orienteringshjelp vises avstanden i luftlinje samt retningen til målet. Dette gjelder ikke dersom stedet/byen er angitt ved hjelp av postnummer. RADIO CD / MP3 CD-VEKSLER KONFIGURASJON VEDLEGG U=VALG SUPRAREG.D TOWN POSOMG. MÄLOMG. =OWN BERLIN [D] EG,C =OWN BERLIN [D] COUN=X BERLIN S 28

29 Når du har valgt sted/by, blir du ført videre gjennom målangivelsen. Du kan nå velge mellom: POI (spesialmål): Her kan du velge blant spesialmål på stedet fra en liste med hovedgrupper som jernbanestasjoner, kjøpesenter osv. For mer informasjon om spesialmål kan du lese avsnittet "Angivelse av mål spesialmål". STREET (gate/vei): Angi en målvei. Om det er mulig å velge en vei som mål, avhenger av dataene som er lagret på navigasjons-cd-en. TOWN CENTR (sentrum): Velg et sted- eller bydelssentrum som mål. Merk: Hvis det ikke finnes data for et av punktene, blir dette punktet ikke vist. Angivelse av mål spesialmål på målstedet Som spesialmål kan du velge direkte blant f.eks. restauranter, parkeringsplasser, hoteller osv. på målstedet ditt. Dette forutsetter at du har definert et entydig målsted. 1 Marker og bekreft menypunktet POI (spesialmål). Du får frem en liste med spesialmål sortert i hovedgrupper. 2 Velg og bekreft ønsket hovedgruppe. Tekstinntastingslinjen for angivelse av spesialmål hentes frem. 3 Angi navnet på spesialmålet på samme måte som når du taster inn sted. 4 Gå til listen. De tilgjengelige spesialmålene vises i alfabetisk rekkefølge. 5 Marker og bekreft ønsket mål. Når du har valgt og bekreftet ønsket spesialmål, kan du starte målstyringen. Les avsnittet "Målstyring". U=VALG POI STREET TOWN CENTR U=VALG HOSPITAL HOTEL/MOTE LANDMARK PARKING INNLEDNING IGASJON RADIO CD / MP3 CD-VEKSLER KONFIGURASJON VEDLEGG 29

30 INNLEDNING IGASJON Angivelse av mål gate/vei, husnummer og veikryss 1 Marker og bekreft menypunktet STREET (gate/vei). 2 Angi vei-/gatenavnet ved hjelp av tekstinntastingslinjen. (Fremgangsmåten finner du i avsnittet "Angivelse av mål via tekstinntastingslinjen"). 3 Gå til listen. Navnet på veien vises i listen over veinavn. Det lille ekstra: For å forenkle søket kan lange vei-/gatenavn være lagret flere ganger, f.eks.: RAABE-WEG, WILHELM- og WILHELM-RAABE-WEG. 4 Marker og bekreft ønsket vei-/gatenavn. Merk: Dersom vei-/gatenavnet finnes flere steder i målbyen, får du frem en undermeny der du kan angi postnummer ev. bydelsnavn for å definere veien entydig. Når du har valgt vei, kan du velge mellom følgende alternativer: HOUSE NUMB (husnummer): Du kan spesifisere målangivelsen ved å angi nummeret på huset eller blokken. JUNCTION (veikryss): For å definere målet nøyaktig kan du i tillegg angi et kryss på den valgte veien. Merk: Hvis du ønsker å angi et nytt mål uten at navigasjons-cd- ROM-en er lagt inn (korridorfunksjon), kan du ikke velge husnummer og veikryss. VIDERE: Angivelsen av målet er fullført, og du kan starte målstyringen. Les avsnittet "Målstyring". Merk: Hvis det ikke finnes data for et av punktene, blir dette punktet ikke vist. RADIO CD / MP3 CD-VEKSLER KONFIGURASJON VEDLEGG U=VALG POI STREET TOWN CENTR S=REE= UNTER DEN BIRKEN E RB S=REE= UNTER DEN LINDEN U=VALG HOUSE NUMB JUNCTION VIDERE 30

31 Husnummer Hvis du velger menypunktet HOUSE NUMB (husnummer), får du frem en liste med husnummerne du kan velge blant. Dette kan være nummer på hus samt nummer på blokker. Dersom du har TravelPilot E2 kan du fritt taste inn husnummer ved hjelp av inntastingslinjen. Dersom det inntastede husnummeret ikke stemmer overens med dataene på CD-en, vises en liste over tilgjengelige husnummer. 1 Marker og bekreft ønsket hus- ev. blokknummer. Det valgte målet vises. 2 Du kan nå aktivere målstyringen med OK-tasten ;. Det lille ekstra: Når målet er fullstendig angitt og før du starter målstyringen, kan du lagre målet i målminnet. Les avsnittet "Målminnet". For å tilpasse ruten til dine preferanser, f.eks. utenom motorvei, kan du definere rutealternativer. Les avsnittet "Definere rutealternativer" i dette kapittelet. U=VALG HOUSE NUMB JUNCTION VIDERE Veikryss Hvis du velger menypunktet JUNCTION (veikryss), får du frem en liste med veikryssene du kan velge blant. Merk: Dersom et kryss finnes flere ganger, vises i tillegg himmelretningen. 1 Marker og bekreft ønsket kryss fra listen. Det valgte målet vises. 2 Du kan nå aktivere målstyringen med OK-tasten ;. Det lille ekstra: Når målet er fullstendig angitt og før du starter målstyringen, kan du lagre målet i målminnet. Les avsnittet "Målminnet". For å tilpasse ruten til dine preferanser, f.eks. utenom motorvei, kan du definere rutealternativer. Les avsnittet "Definere rutealternativer" i dette kapittelet. U=VALG HOUSE NUMB JUNCTION VIDERE INNLEDNING IGASJON RADIO CD / MP3 CD-VEKSLER KONFIGURASJON VEDLEGG 31

32 INNLEDNING IGASJON Angivelse av mål sentrum Hvis du velger menypunktet TOWN CENTR (sentrum) etter å ha angitt by, vises tekstinntastingslinjen for valg av bydelsesentrum. 1 Angi sentrum i tekstinntastingslinjen. De tilgjengelige bysentrene angis i takt med inntastingen. Merk: Hvis du har valgt sted ved hjelp av postnummer, vil du bare få frem de sentrene som er tilknyttet det angitte postnummeret. 2 Gå til listen og velg og bekreft ønsket bydelssentrum. 3 Du kan nå aktivere målstyringen med OK-tasten ;. Det lille ekstra: Når målet er fullstendig angitt og før du starter målstyringen, kan du lagre målet i målminnet. Les avsnittet "Målminnet". For å tilpasse ruten til dine preferanser, f.eks. utenom motorvei, kan du definere rutealternativer. Les avsnittet "Definere rutealternativer" i dette kapittelet. RADIO CD / MP3 CD-VEKSLER KONFIGURASJON VEDLEGG U=VALG POI STREET TOWN CENTR =OWN CEN=RE CHARLOTTEN BURG [D] 32 Angivelse av mål spesialmål Denne funksjonen lar deg velge blant spesialmål som f.eks. motorveiinnkjøringer, parkeringshus, bensinstasjoner, restauranter osv. Det finnes flere alternativer ved valg av spesialmål: Overregionale mål spesialmål som grenseoverganger osv. Posisjonsomgivelser spesialmål som befinner seg i omgivelsene til bilens aktuelle posisjon. Målomgivelser spesialmål som befinner seg i omgivelsene til det sist aktiverte målet.

33 Overregionale spesialmål Som spesialmål kan du bl.a. velge motorveiinnkjøringer, verksteder langs motorveien, flyplasser osv. fra hele området som dekkes av navigasjons-cd-en. Det eneste du må vite, er navnet på målet du ønsker å kjøre til. 1 Trykk på -tasten 1. Navigasjonssystemets hovedmeny kommer frem. 2 Marker og bekreft menypunktet MÅLINNTasting. Menyen for angivelse av mål kommer frem. 3 Velg og bekreft menypunktet SUPRAREG.D (overregionale mål). Du får frem en liste med spesialmål sortert i hovedgrupper. 4 Velg og bekreft ønsket hovedgruppe. De tilgjengelige målene vises i alfabetisk rekkefølge. Merk: Så fremt den er tilgjengelig, hentes først tekstinntastingslinjen frem. Angi her ønsket navn eller de første bokstavene og hent frem listen. U=VALG SUPRAREG.D TOWN POSOMG. MÄLOMG. U=VALG AIRPORT BORDER CRO FERRY TERM MOTORWAY E 5 Velg og bekreft ønsket spesialmål. Når du har valgt og bekreftet ønsket spesialmål, kan du starte målstyringen. Les avsnittet "Målstyring". INNLEDNING IGASJON RADIO CD / MP3 CD-VEKSLER KONFIGURASJON VEDLEGG 33

34 INNLEDNING IGASJON Posisjonsomgivelser Du kan velge spesialmål ut fra omgivelsene til bilens aktuelle posisjon. Merk: Dette menypunktet er kun tilgjengelig dersom posisjonen er kjent. 1 Trykk på -tasten 1. Navigasjonssystemets hovedmeny kommer frem. 2 Marker og bekreft menypunktet MÅLINNTasting. Menyen for angivelse av mål kommer frem. 3 Marker og bekreft menypunktet POSisjonsOMGivelser. Du får frem en liste med spesialmål sortert i hovedgrupper. Merk: Utvalget av hovedgrupper er avhengig av dataene på navigasjons-cd-rom-en. 4 Velg og bekreft ønsket hovedgruppe. De tilgjengelige målene er sortert etter avstanden til den øyeblikkelige posisjonen. Merk: Så fremt den er tilgjengelig, hentes først tekstinntastingslinjen frem. Angi her ønsket navn eller de første bokstavene og hent frem listen. 5 Velg og bekreft ønsket mål. Når du har valgt og bekreftet ønsket spesialmål, kan du starte målstyringen. Les avsnittet "Målstyring". RADIO CD / MP3 CD-VEKSLER KONFIGURASJON VEDLEGG U=VALG SUPRAREG.D TOWN POSOMG. MÄLOMG. U=VALG EXHIBITION FERRY TERM GARAGE HOSPITAL 34

35 Målomgivelser Spesialmål i målomgivelsene tar alltid utgangspunkt i det sist aktive målet. 1 Trykk på -tasten 1. Navigasjonssystemets hovedmeny kommer frem. 2 Velg og bekreft menypunktet MÅLINNTasting. Menyen for angivelse av mål kommer frem. 3 Velg og bekreft menypunktet MÅLOMGivelser. U=VALG SUPRAREG.D TOWN POSOMG. MÄLOMG. Merk: Dette menypunktet er kun tilgjengelig dersom målet er kjent. Du får frem en liste med spesialmål sortert i hovedgrupper. Merk: Utvalget av hovedgrupper er avhengig av dataene på navigasjons-cd-rom-en. 4 Velg og bekreft ønsket hovedgruppe. De tilgjengelige målene er sortert etter avstanden til målet. Merk: Så fremt den er tilgjengelig, hentes først tekstinntastingslinjen frem. Angi her ønsket navn eller de første bokstavene og hent frem listen. U=VALG EXHIBITION FERRY TERM GARAGE HOSPITAL 5 Velg og bekreft ønsket mål. Når du har valgt og bekreftet ønsket spesialmål, kan du starte målstyringen. Les avsnittet "Målstyring". INNLEDNING IGASJON RADIO CD / MP3 CD-VEKSLER KONFIGURASJON VEDLEGG 35

36 INNLEDNING IGASJON Angivelse av mål siste 10 mål TravelPilot E1/E2 lagrer automatisk de 10 siste målene som det er utført ruteberegning for. Disse målene kan hentes direkte ved behov. Dersom minnet er fullt, slettes det eldste målet fra minnet når en ny rute beregnes. For å hente frem ett av de 10 siste målene: 1 Marker og bekreft menypunktet SISTE 10 i navigasjonssystemets hovedmeny. 2 Velg og bekreft ønsket mål. 3 Ruten beregnes og målstyringen aktiveres. Merk: I enkelte tilfeller kan du bli bedt om å legge inn navigasjons- CD-ROM-en så fremt denne ikke allerede befinner seg i CD-stasjonen. RADIO CD / MP3 CD-VEKSLER KONFIGURASJON VEDLEGG N1 i SISTE 1O MÄLINNT. SIS=E MAAL BERLIN [D], BERLIN, UNTER DEN LINDEN 36

37 Angivelse av mål fra målminnet Du kan lagre mål du kjører til ofte, i målminnet og deretter hente dem frem igjen når du ønsker nye målstyringer. Les avsnittet "Målminnet". Navigasjonssystemet har fire minner (N1, N2, N3 og N4). I hvert minne kan du lagre seks mål. For å hente frem mål fra målminnet: 1 Trykk på -tasten 1. Navigasjonssystemets hovedmeny og det sist aktive minnet kommer frem. 2 Trykk på -tasten 1 helt til ønsket minne vises. 3 Bruk tastene 1 6 > for å velge ønsket mål. Målet som er lagret på den aktuelle tasten, vises på displayet. 4 Hvis du ønsker å bruke dette målet til målstyringen, trykker du på OK-tasten ;. Målstyringen aktiveres. Les avsnittet "Målstyring". Merk: I enkelte tilfeller kan du bli bedt om å legge inn navigasjons- CD-ROM-en så fremt denne ikke allerede befinner seg i CD-stasjonen. N1 MAAL 2 BERLIN [D], BERLIN, UNTER DEN LINDEN INNLEDNING IGASJON RADIO CD / MP3 CD-VEKSLER KONFIGURASJON VEDLEGG 37

38 INNLEDNING Målminnet IGASJON I målminnet kan du lagre mål dersom du ønsker målstyring på et senere tidspunkt. Dessuten kan du lagre et posisjonsmerke for den aktuelle posisjonen og hente den frem senere som mål fra minnet. Posisjonsmerket kan lagres mens målstyringen er aktiv. Du har i alt 24 minneplasser du kan bruke for å lagre mål, seks i hvert av navigasjonssystemets minner. RADIO CD / MP3 CD-VEKSLER KONFIGURASJON VEDLEGG 38 Lagre et nytt mål i målminnet Når målet er fullstendig angitt og før målstyringen aktiveres, kan du lagre målet i målminnet. 1 Velg minnet du ønsker å lagre målet i. Dette gjør du ved å trykke på tasten 1 helt til ønsket minne (N1, N2, N2 eller N4) vises på displayet. 2 Velg plassen du ønsker å lagre målet på, ved å holde en av tastene 1 6 > inne i over 2 sekunder. Når målet er lagret, hører du en bekreftelsestone. N1 MAAL BERLIN [D], BERLIN, UNTER DEN LINDEN Lagre det aktive målet i målminnet Du kan også lagre det aktive målet for målstyringen i målminnet. 1 Trykk to ganger på -tasten <. Det aktuelle målet vises. 2 Velg minnet du ønsker å lagre målet i. Dette gjør du ved å trykke på tasten 1 helt til ønsket minne (N1, N2, N2 eller N4) vises på displayet. 3 Velg plassen du ønsker å lagre målet på, ved å holde en av tastene 1 6 > inne i over 2 sekunder mens målet vises på displayet. Når målet er lagret, hører du en bekreftelsestone. Deretter hentes målstyringsvisningen frem igjen. N1 MAALINFO 26 km 19:16 BERLIN [D], BERLIN,

39 Lagre den aktuelle posisjonen som mål Du kan lagre bilens aktuelle posisjon som mål i målminnet. Denne funksjonen er nyttig dersom du kjører forbi et interessant sted som du gjerne vil besøke ved en senere anledning. Merk: For at bilens aktuelle posisjon skal kunne lagres, må det være lagt inn en navigasjons-cd. For å lagre den aktuelle posisjonen som mål: 1 Trykk på -tasten 1. 2 Velg minnet du ønsker å lagre posisjonen i. Dette gjør du ved å trykke på -tasten 1 helt til ønsket minne (N1, N2, N2 eller N4) vises på displayet. 3 Trykk på -tasten <. Den aktuelle posisjonen vises. 4 Velg plassen du ønsker å lagre posisjonen på, ved å holde en av tastene 1 6 > inne i over 2 sekunder mens posisjonen vises på displayet. Posisjonen lagres i målminnet. N1 POSISJON B243, SCHÜ TZENWIESE INNLEDNING IGASJON RADIO CD / MP3 CD-VEKSLER KONFIGURASJON VEDLEGG 39

40 INNLEDNING Målstyring IGASJON Aktivere målstyringen Når du har angitt et mål, vises måladressen på displayet. For å aktivere målstyringen til dette målet: 1 Trykk på OK-tasten ;. Ruteberegning Når målstyringen er aktivert, vises først en advarsel på displayet i ca. 5 sekunder. Deretter begynner systemet å beregne ruten. Det lille ekstra: Under og etter ruteberegningen lastes ruten fullstendig inn i navigasjonssystemets minne. Dermed kan du ta ut navigasjons-cd-en for å spille musikk-cd-er når innlastingen er fullført. Dersom bilen befinner seg på en digitalisert vei, foregår målstyringen via akustiske og visuelle kjøreanbefalinger når ruten er ferdig beregnet. Merk: Under målstyringen vil en kompasspil dukke opp på displayet i følgende tilfeller: Kjøretøyet befinner seg på en ikke-digitalisert vei. TravelPilot E1/E2 kan ikke beregne noen rute til det valgte målet. Du har forlatt området som er lagret på navigasjons-cd-en ev. den lagrede korridoren. I disse tilfellene skal du følge kompasspilen. Så snart du er inne på en digitalisert vei, vil du igjen få akustiske og visuelle kjøreanbefalinger. Det lille ekstra: Hvis du forlater den anbefalte ruten, bergener systemet automatisk en ny rute frem til målet basert på den aktuelle posisjonen til bilen. Om nødvendig vil du bli bedt om å legge inn navigasjons-cd-en. RADIO CD / MP3 CD-VEKSLER KONFIGURASJON VEDLEGG N1 MAAL BERLIN [D], BERLIN, UNTER DEN LINDEN OBS IAKTTA TRAFIKK- REGLENE FM1 NDR 2 RUTEN BEREGNES FM1 NDR 2 40

41 Kjøreanbefalinger I det midterste området på displayet vises de visuelle kjøreanbefalingene. Ved kjøring rett frem vises navnet på veien du kjører, under kjøreanbefalingene. Øverst til høyre vises den aktuelle avstanden til målet, og øverst til venstre den beregnede ankomsttiden. Ved visning av avkjøringsanvisninger vil du til høyre ved siden av kjøreanbefalingen se en anvisning som i form av et symbol viser deg avstanden til neste avgjørende punkt (f.eks. et kryss), og så fremt det er tilgjengelig navnet på veien du skal svinge inn på over avkjøringssymbolet. Over kjøreanbefalingene vises den aktuelle lydkilden. I radiomodus vises stasjonsnavn ev. frekvens, i CD-skifter-modus vises tittelen på sporet samt CDnummeret. Det lille ekstra: De seks tastene 1 6 > samt -tasten 7 og -tasten 8 vil under målstyringen ha samme funksjon som de har i hovedmenyen til den aktive lydkilden. Det betyr at du når som helst kan hente frem de viktigste hovedfunksjonene til lydkilden uten å måtte gå ut av målstyringen. Dessuten hjelper TravelPilot deg med kjøreanbefalinger i form av talemeldinger og varsler deg om punktene hvor du skal ta av, i god tid. Strekningen annonseres med navn på veier (riksveier og motorveier). Du kan også deaktivere talemeldingene fullstendig (se avsnittet "Stille inn talealternativer" i kapittelet "Konfigurasjon grunninnstillinger"). Hvis du har TravelPilot E2 kan du dessuten få detaljerte meldinger om køer (se avsnittet "Stille inn talealternativer" i kapittelet "Konfigurasjon grunninnstillinger"). FM1 NDR km B6, WESTSC HNELLWEG FM1 NDR 2 B1, KAISER STRASSE CD1 =02/ km B6, WESTSC HNELLWEG INNLEDNING IGASJON RADIO CD / MP3 CD-VEKSLER KONFIGURASJON VEDLEGG 41

Din bruksanvisning BLAUPUNKT AMSTERDAM NAV35E RB GG http://no.yourpdfguides.com/dref/3305889

Din bruksanvisning BLAUPUNKT AMSTERDAM NAV35E RB GG http://no.yourpdfguides.com/dref/3305889 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for BLAUPUNKT AMSTERDAM NAV35E RB GG. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Mobile Navigation TravelPilot 300

Mobile Navigation TravelPilot 300 www.blaupunkt.com Mobile Navigation TravelPilot 300 Betjenings- og monteringsveiledning (Langversjon) Oversikt over produktet Oversikt over produktet 1 2 3 4 7 8 5 6 9 10 11 2 12 13 Oversikt over produktet

Detaljer

Brukerhåndbok. NAVIGON 12xx 22xx. Norsk

Brukerhåndbok. NAVIGON 12xx 22xx. Norsk Brukerhåndbok NAVIGON 12xx 22xx Norsk September 2008 Symbolet med en søppelbøtte med strek gjennom betyr at produktet må kildesorteres i Den europeiske union. Dette gjelder både for selve produktet og

Detaljer

Brukerhåndbok. Navigasjon

Brukerhåndbok. Navigasjon Brukerhåndbok Navigasjon Ansvarlig utgiver Opplysningene og spesifikasjonene i dette dokumentet kan endres uten forvarsel. Uten eksplisitt, skriftlig tillatelse fra Clarion er det ikke tillatt å kopiere

Detaljer

Brukerhåndbok NAVIGON 2100 2110. Norsk

Brukerhåndbok NAVIGON 2100 2110. Norsk Brukerhåndbok NAVIGON 2100 2110 Norsk August 2007 Symbolet med en utkrysset avfallsdunk innebærer at innen EU må produktet ikke kastes sammen med annet avfall. Dette gjelder for enheten, men også for ekstrautstyr

Detaljer

Din bruksanvisning NAVIGON MOBILENAVIGATOR 6 http://no.yourpdfguides.com/dref/1299287

Din bruksanvisning NAVIGON MOBILENAVIGATOR 6 http://no.yourpdfguides.com/dref/1299287 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for NAVIGON MOBILENAVIGATOR 6. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Brukerhåndbok. NAVIGON 63xx. Norsk

Brukerhåndbok. NAVIGON 63xx. Norsk Brukerhåndbok NAVIGON 63xx Norsk September 2009 Symbolet med en søppelbøtte med strek gjennom betyr at produktet må kildesorteres i Den europeiske union. Dette gjelder både for selve produktet og alle

Detaljer

Brukerhåndbok. NAVIGON 63xx NAVIGON Live Services. Norsk

Brukerhåndbok. NAVIGON 63xx NAVIGON Live Services. Norsk Brukerhåndbok NAVIGON 63xx NAVIGON Live Services Norsk Desember 2009 Symbolet med en søppelbøtte med strek gjennom betyr at produktet må kildesorteres i Den europeiske union. Dette gjelder både for selve

Detaljer

Brukerhåndbok. MobileNavigator 6 PNA

Brukerhåndbok. MobileNavigator 6 PNA Brukerhåndbok MobileNavigator 6 PNA Sist oppdatert desember 2006 Ansvarlig utgiver NAVIGON AG Schottmüllerstraße 20A D-20251 Hamburg Opplysningene og spesifikasjonene i dette dokumentet kan endres uten

Detaljer

NAVIGON 42 Essential. Brukerhåndbok. Norsk

NAVIGON 42 Essential. Brukerhåndbok. Norsk NAVIGON 42 Essential Brukerhåndbok Norsk November 2011 Symbolet med en søppelbøtte med strek gjennom betyr at produktet må kildesorteres i Den europeiske union. Dette gjelder både for selve produktet og

Detaljer

Move&Fun. Brukerhåndbok. Norsk

Move&Fun. Brukerhåndbok. Norsk Move&Fun Brukerhåndbok Norsk November 2012 Symbolet med en søppelbøtte med strek gjennom betyr at produktet må kildesorteres i Den europeiske union. Dette gjelder både for selve produktet og alle tilbehørsdeler

Detaljer

Brukerhåndbok. NAVIGON 25xx Explorer. Norsk

Brukerhåndbok. NAVIGON 25xx Explorer. Norsk Brukerhåndbok NAVIGON 25xx Explorer Norsk Februar 2010 Symbolet med en søppelbøtte med strek gjennom betyr at produktet må kildesorteres i Den europeiske union. Dette gjelder både for selve produktet og

Detaljer

SEAT Portable System. Brukerhåndbok. Norsk

SEAT Portable System. Brukerhåndbok. Norsk SEAT Portable System Brukerhåndbok Norsk Juli 2013 Symbolet med en søppelbøtte med strek gjennom betyr at produktet må kildesorteres i Den europeiske union. Dette gjelder både for selve produktet og alle

Detaljer

a Berøringsskjerm b PÅ-/Av-knapp c Minnekort-spor (SD-kort) d USB-kontakt e Ladekonnektor f Tilbakestillingsknapp B Et minnekort (SD-kort)

a Berøringsskjerm b PÅ-/Av-knapp c Minnekort-spor (SD-kort) d USB-kontakt e Ladekonnektor f Tilbakestillingsknapp B Et minnekort (SD-kort) TomTom RIDER 1. Hva er i esken Hva er i esken A Din TomTom RIDER 1 2 3 4 5 6 a Berøringsskjerm b PÅ-/Av-knapp c Minnekort-spor (SD-kort) d USB-kontakt e Ladekonnektor f Tilbakestillingsknapp B Et minnekort

Detaljer

1. Installasjon Installasjon 1 2 3 4 2

1. Installasjon Installasjon 1 2 3 4 2 TomTom ONE/XL/XXL 1. Installasjon Installasjon 1 2 3 4 2 5 6 5 6 + 7 2 SEC 8 1 2 3 3 1 2 3 180 4 5 4 2. Hva er i esken Hva er i esken a Din TomTom ONE/ XL/XXL b EasyPort TM -holder c Billader d RDS-TMC

Detaljer

A PÅ-/Av-knapp B Mikrofon C Høyttaler D Minnekortspor (micro SD-kort) c Dokumentasjonspakke

A PÅ-/Av-knapp B Mikrofon C Høyttaler D Minnekortspor (micro SD-kort) c Dokumentasjonspakke Blue&Me-TomTom 1. Hva er i esken Hva er i esken a Blue&Me-TomTom A C B A PÅ-/Av-knapp B Mikrofon C Høyttaler D Minnekortspor (micro SD-kort) D b USB-kabel c Dokumentasjonspakke d Dash Dock 2 2. Før du

Detaljer

a Touch-skjerm b Av/på-knapp c Minnekortspalte (SD-kort) d USB-kontakt e Ladekontakt f Tilbakestillingsknapp C Et minnekort (SD-kort)

a Touch-skjerm b Av/på-knapp c Minnekortspalte (SD-kort) d USB-kontakt e Ladekontakt f Tilbakestillingsknapp C Et minnekort (SD-kort) TomTom RIDER 1. Hva er i esken Hva er i esken A TomTom RIDER 1 2 3 4 5 6 a Touch-skjerm b Av/på-knapp c Minnekortspalte (SD-kort) d USB-kontakt e Ladekontakt f Tilbakestillingsknapp B Ditt produktkodekort

Detaljer

NAVIGON 92 Plus NAVIGON 92 Premium NAVIGON 92 Premium Live

NAVIGON 92 Plus NAVIGON 92 Premium NAVIGON 92 Premium Live NAVIGON 92 Plus NAVIGON 92 Premium NAVIGON 92 Premium Live Brukerhåndbok Norsk Oktober 2011 Symbolet med en søppelbøtte med strek gjennom betyr at produktet må kildesorteres i Den europeiske union. Dette

Detaljer

OPEL ZAFIRA. Infotainment System

OPEL ZAFIRA. Infotainment System OPEL ZAFIRA Infotainment System Innhold Berør og koble til... 5 CD 30 / CD 30 MP3 Type 1... 91 Mobiltelefonportal... 119 Berør og koble til Innledning... 6 Radio... 21 CD-spiller... 25 AUX-inngang...

Detaljer

OPEL Meriva Brukerhåndbok for infotainmentsystem

OPEL Meriva Brukerhåndbok for infotainmentsystem OPEL Meriva Brukerhåndbok for infotainmentsystem Innhold Navi 950/650 / CD 600... 5 CD 400plus/400/300... 73 Navi 950/650 / CD 600 Innledning... 6 Grunnleggende betjening... 16 Radio... 23 CD-spiller...

Detaljer

A Mikrofon B Ladelys C Av/på-knapp D Lyssensor C D I K. J Ekstern antennetilkobling K Lydutgang. b Billader* d Dokumentasjonspakke

A Mikrofon B Ladelys C Av/på-knapp D Lyssensor C D I K. J Ekstern antennetilkobling K Lydutgang. b Billader* d Dokumentasjonspakke TomTom GO 1. Hva er i esken Hva er i esken a Din TomTom GO A C D A Mikrofon B Ladelys C Av/på-knapp D Lyssensor J F H G E B I K E Tilbakestillingsknapp F Høyttaler G Minnekortspor (SD-kort er ikke inkludert)

Detaljer

For å bruke din telefon som en navigasjons-enhet, pek på TomTomknappen i Windows Mobil startmeny.

For å bruke din telefon som en navigasjons-enhet, pek på TomTomknappen i Windows Mobil startmeny. TomTom NAVIGATOR 1. Før du går i gang... Før du går i gang... Oppsett For å bruke din telefon som en navigasjons-enhet, pek på TomTomknappen i Windows Mobil startmeny. For å stille inn din navigasjonsenhet,

Detaljer

1. Hva er i esken 5. 2. Før du går i gang... 6. 3. Den første turen 11. 4. Finn alternative ruter 17. 5. Lyd og stemmer 19. 6. Musikk og media 24

1. Hva er i esken 5. 2. Før du går i gang... 6. 3. Den første turen 11. 4. Finn alternative ruter 17. 5. Lyd og stemmer 19. 6. Musikk og media 24 TomTom GO 1. Hva er i esken 5 2. Før du går i gang... 6 Batteriinformasjon 6 Slå av og på 6 Oppsett 6 Frontruteholder 7 Dokkenhet for hjemmebruk 7 Ta sikkerhetskopi av TomTom GO 7 Alle likertomtom GO 7

Detaljer

Referanseguide for TomTom Start 20-serien

Referanseguide for TomTom Start 20-serien Referanseguide for TomTom Start 20-serien Innhold Innholdet i esken 6 Innholdet i esken... 6 Les meg først 7 Installasjon i bilen... 7 Slå av og på... 7 Oppsett... 7 GPS-mottak... 7 Om MyTomTom... 8 Stille

Detaljer

EASY. www.blaupunkt.com. Mobile Navigation. Bruks- og monteringsanvisning (Langversjon)

EASY. www.blaupunkt.com. Mobile Navigation. Bruks- og monteringsanvisning (Langversjon) EASY www.blaupunkt.com Mobile Navigation Bruks- og monteringsanvisning (Langversjon) Oversikt over produktet Oversikt over produktet 1 2 3 4 2 5 Oversikt over produktet 1 Av/på-bryter: Langt trykk (lengre

Detaljer

TomTom navigation module

TomTom navigation module TomTom navigation module 1. Hva er i esken Hva er i esken TomTom navigation module Bildokk USB-kabel MyTomTom-brosjyre 2 2. Les meg først Les meg først Bildokk Skyv TomTom navigation module-enheten inn

Detaljer

Den mest komplette lœsningen for GPS-navigasjon

Den mest komplette lœsningen for GPS-navigasjon Brukerveiledning _T Brukerveiledning Den mest komplette lœsningen for GPS-navigasjon 1 Versjon 1.0 Juni 2006 Copyright 1993-2006 ROUTE 66. Alle rettigheter forbeholdt. ROUTE 66 og ROUTE 66-logoen er registrerte

Detaljer

Mazda NB1 Referanseguide

Mazda NB1 Referanseguide Mazda NB1 Referanseguide Innhold Les meg først 7 Slå av og på... 7 Oppsett... 7 GPS-mottak... 7 Enheten starter ikke... 7 Ta vare på enheten... 8 Mer informasjon... 8 Minnekortet 9 Om minnekortet... 9

Detaljer

Viktig sikkerhetsinformasjon

Viktig sikkerhetsinformasjon Moov Bruksanvisning Viktig sikkerhetsinformasjon LES NØYE FØR DU MONTERER PRODUKTET I KJØRETØYET Dette er varselssymbolet. Det brukes til å varsle om potensielle farer for personskader. Følg alle sikkerhetsmeldingene

Detaljer

Brukerveiledning. Den mest komplette lœsningen for GPS-navigasjon

Brukerveiledning. Den mest komplette lœsningen for GPS-navigasjon _T Brukerveiledning Den mest komplette lœsningen for GPS-navigasjon Versjon 1.3 Januar 2008 Copyright 1993-2008 ROUTE 66. Alle rettigheter forbeholdt. ROUTE 66 og ROUTE 66-logoen er registrerte varemerker.

Detaljer