Møtestad: Hareid rådhus FSK rom Dato: tysdag, Tid:15:00

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møtestad: Hareid rådhus FSK rom Dato: tysdag, 4.3.2014 Tid:15:00"

Transkript

1 HAREID KOMMUNE Utvalsleiar MØTEINNKALLING Næring og miljøutvalet Møtestad: Hareid rådhus FSK rom Dato: tysdag, Tid:15:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan verte kalla inn, jr. 8, 3. ledd i forvaltningslova. Vi ber om at forfall vert meldt på telefon Varamedlemar får saksdokumenta førebels berre til orientering. Møtesekretariatet kallar inn varamedlemar som må hente lesebrett på Hareid rådhus. Politiske saker som vert handsama i lukka møte er unnatekne offentleg innsyn og innhaldet er underlagt teieplikt. Møtet er ope for publikum, med unnatak av saker som vert handsama i lukka møte. Saksdokumenta i original og avskrift er lagt ut til offentleg innsyn på heimesida til Hareid kommune frå og med og til møtet vert halde. Side1

2 SAKLISTE MED SAKSDOKUMENT Saksnr Tittel Arkivsaksnr PS 6/14 PS 7/14 Politiske saker Godkjenning av innkalling og sakliste Godkjenning av protokoll førre møte Referatsaker RS 3/14 Ferdigattest, Perlevegen 11 (41/1260) 2010/854 RS 4/14 Ferdigattest, Snipsøyrdalsvegen 332 (60/33) - Einebustad 2012/1621 RS 5/14 Ferdigattest, Perlevegen 7 (41/1260) 2010/854 RS 6/14 Ferdigattest, Perlevegen 5 (41/1260) 2010/854 RS 7/14 Ferdigattest, Strandgata 160 (41/65) 2011/1499 RS 8/14 Ferdigattest, Perlevegen 9 (41/1260) 2010/854 RS 9/14 Igongsetjingsløyve, Strandgata 99 (41/603) - Bustadblokk 2013/1361 RS 10/14 Rammeløyve, Ytredalen 11 (40/364) - Einebustad 2014/146 RS 11/14 Rammeløyve, Kvisla 59 Brekkebakke - Bustadblokk 2013/1527 RS 12/14 LØYVE TIL FRÅDELING 2013/1064 RS 13/14 LØYVE TIL FRÅDELING 2013/705 RS 14/14 LØYVE TIL FRÅDELING 2013/1539 RS 15/14 Løyve til tiltak, Raffelneset (41/594) - Riving av to små naust 2013/1347 RS 16/14 Løyve til tiltak, Hareidsvegen 147 (47/48) 2010/1151 RS 17/14 Søknad om frådeling 2013/1409 RS 18/14 RS 19/14 Løyve til endring av føretak med ansvarsrett, Kaldalen 13 Fullmakt til fylkeskommunen frå Miljødirektoratet i samband med skotpremiar 2010/ /248 RS 20/14 Invitasjon til deltaking i organiseringsprosjekt 2014/248 Politiske saker PS 8/14 Oppsummering av hjortejakta /248 PS 9/14 Evaluering av bestandsplan for Hareidsdalen hjortevald PS 10/14 Søknad om frådeling av areal frå gnr 54 bnr 1,2,3,4 - handsaming etter jordlova 2014/ /202 PS 11/14 Evaluering av bestandsplan for SKAU hjortevald 2014/248 Side2

3 PS 12/14 PS 13/14 Søknad frå Wibeke Lovise Kløvning på konsesjon for overtaking av fast eigedom gnr 65 bnr 1 - klage på avslag Oppmoding til Stortinget om grunnlovsfesting av det lokale folkestyre 2013/ /152 PS 14/14 Søknad om tilskot frå næringsfondet 2014/252 PS 15/14 Søknad om tilskot frå næringsfondet 2014/245 Hareid, Annika Brandal utvalsleiar Anne-Karete Mork utvalsekretær Side3

4 Politiskesaker Side4

5 Politiskesaker PS7/14Godkjenningavprotokollførremøte/ Side5

6 Referatsaker Side6

7 Referatsaker Side7

8 HAREID KOMMUNE Plan, utvikling, byggesak og geodata FERDIGATTEST etter plan- og bygningslova av 27. juni 2008 nr. 71, Saksnr. 2010/854 Løpenr /2013 Utvalsnr. 78/13 Ansvarleg søkjar AG Plan og Arkitektur AS Webjørn Svendsen gate ØRSTA Tiltakshavar Trelast As Strandgata HAREID Ferdigattest er gitt for: Eigedom/Bustad Gnr. Bnr. Festenr. Seksjonsnr. Perlevegen 11, 6060 HAREID Søknad, dato Vedtak, dato Vedtaksnr. Kva slag arbeid Kva slag bygg DS 46/10 Nybygg Firmannsbustad Kontrollerklæring/samsvarserklæring for utføring ligg føre frå følgjande føretak 1. Øyvind Yri 2. Rørservice Ulsteinvik AS 3. Normand Bygg AS I samsvar med pbl vert det med dette gjeve ferdigattest for Perlevegen 11, 6060 HAREID på gnr. 41, bnr. 1260, seksjon 8. Merknadar - Renovasjonsdunkar vert utlevert av Søre Sunnmøre Reinhaldsverk (SSR). - Ev. montering av eldstad skal meldast til teknisk etat. - Det skal monterast husnummer, nr Ein minner om at røykvarslar og sløkkjeutstyr skal vere montert før innflytting. Stad Dato Sign./stempel Hareid, Olav Helt Brubakk Avd.ingeniør Kopi sendt til følgjande ansvarshavande Kopi sendt til andre Bruksareal (BRA), m 2 AG Plan og Arkitektur AS SSR 77,5 Trelast As Vedtaket er eit enkeltvedtak, med klagerett i samsvar med forvaltningslova kap. VI. Side8

9 HAREID KOMMUNE Plan, utvikling, byggesak og geodata FERDIGATTEST etter plan- og bygningslova av 27. juni 2008 nr. 71, Saksnr. 2012/1621 Løpenr. 763/2014 Utvalsnr. 2/14 Ansvarleg søkjar Nordvest Bygg og Interiør AS Brendehaugen ULSTEINVIK Tiltakshavar Torstein Nytun Melshornvegen HAREID Ferdigattest er gitt for: Eigedom/Bustad Gnr. Bnr. Festenr. Seksjonsnr. Snipsøyrdalsvegen 332, 6060 HAREID Søknad, dato Vedtak, dato Vedtaksnr. Kva slag arbeid Kva slag bygg DS 124/12 Nybygg Einebustad Kontrollerklæring/samsvarserklæring for utføring ligg føre frå følgjande føretak 1. Nordvest Bygg og Interiør AS 2. Brekke og Kleppe Anlegg AS 3. Rørleggermester Are M. Fiskaa AS I samsvar med pbl vert det med dette gjeve ferdigattest for Snipsøyrdalsvegen 332, 6060 HAREID på gnr. 60, bnr. 33. Merknadar - Renovasjonsdunkar vert utlevert av Søre Sunnmøre Reinhaldsverk (SSR). - Ev. montering av eldstad skal meldast til teknisk etat. - Det skal monterast husnummer, nr Ein minner om at røykvarslar og sløkkjeutstyr skal vere montert før innflytting. Stad Dato Sign./stempel Hareid, Olav Helt Brubakk Avd.ingeniør Kopi sendt til følgjande ansvarshavande Kopi sendt til andre Bruksareal (BRA), m 2 Nordvest Bygg og Interiør AS SSR 275,4 Torstein Nytun Vedtaket er eit enkeltvedtak, med klagerett i samsvar med forvaltningslova kap. VI. Side9

10 HAREID KOMMUNE Plan, utvikling, byggesak og geodata FERDIGATTEST etter plan- og bygningslova av 27. juni 2008 nr. 71, Saksnr. 2010/854 Løpenr /2013 Utvalsnr. 76/13 Ansvarleg søkjar AG Plan og Arkitektur AS Webjørn Svendsen gate ØRSTA Tiltakshavar Trelast As Strandgata HAREID Ferdigattest er gitt for: Eigedom/Bustad Gnr. Bnr. Festenr. Seksjonsnr. Perlevegen 7, 6060 HAREID Søknad, dato Vedtak, dato Vedtaksnr. Kva slag arbeid Kva slag bygg DS 46/10 Nybygg Firmannsbustad Kontrollerklæring/samsvarserklæring for utføring ligg føre frå følgjande føretak 1. Øyvind Yri 2. Rørservice Ulsteinvik AS 3. Normand Bygg AS I samsvar med pbl vert det med dette gjeve ferdigattest for Perlevegen 7, 6060 HAREID på gnr. 41, bnr. 1260, seksjon 6. Merknadar - Renovasjonsdunkar vert utlevert av Søre Sunnmøre Reinhaldsverk (SSR). - Ev. montering av eldstad skal meldast til teknisk etat. - Det skal monterast husnummer, nr. 7 - Ein minner om at røykvarslar og sløkkjeutstyr skal vere montert før innflytting. Stad Dato Sign./stempel Hareid, Olav Helt Brubakk Avd.ingeniør Kopi sendt til følgjande ansvarshavande Kopi sendt til andre Bruksareal (BRA), m 2 AG Plan og Arkitektur AS SSR 77,5 Trelast As Vedtaket er eit enkeltvedtak, med klagerett i samsvar med forvaltningslova kap. VI. Side10

11 HAREID KOMMUNE Plan, utvikling, byggesak og geodata FERDIGATTEST etter plan- og bygningslova av 27. juni 2008 nr. 71, Saksnr. 2010/854 Løpenr /2013 Utvalsnr. 75/13 Ansvarleg søkjar AG Plan og Arkitektur AS Webjørn Svendsen gate ØRSTA Tiltakshavar Trelast As Strandgata HAREID Ferdigattest er gitt for: Eigedom/Bustad Gnr. Bnr. Festenr. Seksjonsnr. Perlevegen 5, 6060 HAREID Søknad, dato Vedtak, dato Vedtaksnr. Kva slag arbeid Kva slag bygg DS 46/10 Nybygg Firmannsbustad Kontrollerklæring/samsvarserklæring for utføring ligg føre frå følgjande føretak 1. Øyvind Yri 2. Rørservice Ulsteinvik AS 3. Normand Bygg AS I samsvar med pbl vert det med dette gjeve ferdigattest for Perlevegen 5, 6060 HAREID på gnr. 41, bnr. 1260, seksjon 5. Merknadar - Renovasjonsdunkar vert utlevert av Søre Sunnmøre Reinhaldsverk (SSR). - Ev. montering av eldstad skal meldast til teknisk etat. - Det skal monterast husnummer, nr. 5 - Ein minner om at røykvarslar og sløkkjeutstyr skal vere montert før innflytting. Stad Dato Sign./stempel Hareid, Olav Helt Brubakk Avd.ingeniør Kopi sendt til følgjande ansvarshavande Kopi sendt til andre Bruksareal (BRA), m 2 AG Plan og Arkitektur AS SSR 77,5 Trelast As Vedtaket er eit enkeltvedtak, med klagerett i samsvar med forvaltningslova kap. VI. Side11

12 HAREID KOMMUNE Plan, utvikling, byggesak og geodata FERDIGATTEST etter plan- og bygningslova av 27. juni 2008 nr. 71, Saksnr. 2011/1499 Løpenr. 790/2014 Utvalsnr. 3/14 Ansvarleg søkjar Sporstøl Arkitekter AS Postboks ULSTEINVIK Tiltakshavar Hareid Rør Eiendom AS Strandgata HAREID Ferdigattest er gitt for: Eigedom/Bustad Gnr. Bnr. Festenr. Seksjonsnr. Strandgata 160, 6060 HAREID Alle 20 Søknad, dato Vedtak, dato Vedtaksnr. Kva slag arbeid Kva slag bygg DS 5/12 Nybygg Bustadblokk Kontrollerklæring/samsvarserklæring for utføring ligg føre frå følgjande føretak 1. Longvas Oppmåling 2. Brekke & Kleppe Anlegg AS 3. Rise Bygg AS 4. Spenncon AS 5. Tussa Installasjon AS 6. Hareid Rør og Interiør AS 7. Lift Tech AS I samsvar med pbl vert det med dette gjeve ferdigattest for Strandgata 160, 6060 HAREID på gnr. 41, bnr. 65. Merknadar - Renovasjonsdunkar vert utlevert av Søre Sunnmøre Reinhaldsverk (SSR). - Ev. montering av eldstad skal meldast til teknisk etat. - Det skal monterast husnummer, nr Ein minner om at røykvarslar og sløkkjeutstyr skal vere montert før innflytting. Stad Dato Sign./stempel Hareid, Olav Helt Brubakk Avd.ingeniør Kopi sendt til følgjande ansvarshavande Kopi sendt til andre Bruksareal (BRA), m 2 Hareid Rør Eiendom AS SSR 2 446,8 Sporstøl Arkitekter AS Vedtaket er eit enkeltvedtak, med klagerett i samsvar med forvaltningslova kap. VI. Side12

13 HAREID KOMMUNE Plan, utvikling, byggesak og geodata FERDIGATTEST etter plan- og bygningslova av 27. juni 2008 nr. 71, Saksnr. 2010/854 Løpenr /2013 Utvalsnr. 77/13 Ansvarleg søkjar AG Plan og Arkitektur AS Webjørn Svendsen gate ØRSTA Tiltakshavar Trelast As Strandgata HAREID Ferdigattest er gitt for: Eigedom/Bustad Gnr. Bnr. Festenr. Seksjonsnr. Perlevegen 9, 6060 HAREID Søknad, dato Vedtak, dato Vedtaksnr. Kva slag arbeid Kva slag bygg DS 46/10 Nybygg Firmannsbustad Kontrollerklæring/samsvarserklæring for utføring ligg føre frå følgjande føretak 1. Øyvind Yri 2. Rørservice Ulsteinvik AS 3. Normand Bygg AS I samsvar med pbl vert det med dette gjeve ferdigattest for, 6060 HAREID på gnr. 41, bnr.. Merknadar - Renovasjonsdunkar vert utlevert av Søre Sunnmøre Reinhaldsverk (SSR). - Ev. montering av eldstad skal meldast til teknisk etat. - Det skal monterast husnummer, nr. 9 - Ein minner om at røykvarslar og sløkkjeutstyr skal vere montert før innflytting. Stad Dato Sign./stempel Hareid, Olav Helt Brubakk Avd.ingeniør Kopi sendt til følgjande ansvarshavande Kopi sendt til andre Bruksareal (BRA), m 2 AG Plan og Arkitektur AS SSR 77,5 Trelast As Vedtaket er eit enkeltvedtak, med klagerett i samsvar med forvaltningslova kap. VI. Side13

14 HAREID KOMMUNE Plan, utvikling, byggesak og geodata Hareid Eiendomsutbygging AS Postboks HAREID Saksnr.: Løpenr.: Klassering: Vedtaksnr: Avd / sakshandsamar: Dato: 2013/ / /603 1/14 PUA / OHB IGANGSETTINGSLØYVE etter plan- og bygningslova av 27. juni 2008 nr. 71, 20-1 Tiltak Nytt bygg - ikke boligformål over 70 m² Byggestad: Strandgata 99, 6060 HAREID Gnr./Bnr.: 41/603 Tiltakshavar: Hareid Eiendomsutbygging Ansvarleg søkjar: Sporstøl Arkitekter as AS Adresse: Postboks HAREID Adresse: Postboks ULSTEINVIK DELEGERT VEDTAK: A. Med heimel i 21-4 i PBL av 27. juni 2008 nr. 71, med tilhøyrande forskrifter, vedtekter vert søknaden om løyve til igongsetjings av omsøkt bustadblokk godkjend. B. Det vert sett følgjande vilkår i saka, og punkt 1 og 6 må vere ordna før arbeidet kan starte: 1. Gravemelding må vere gjeve, dersom det skal nyttast gravemaskin. 2. Eigedomen skal knytast til offentleg vassforsyning og godkjent avløp i samsvar med godkjent teknisk plan for området. Tilknytinga til vatn og avløp må avklarast med område for kommunalteknikk. 3. Det skal opparbeidast 1,25 biloppstillingsplassar per bueining, jf. kommunens parkeringsvedtekter. 4. Bygningen skal plasserast i høgde med lågaste golv på kote 2,5 ± 0,1 m. 5. Veg o_v1 må oppførast langs eigedomen i samsvar med ledd bokstav a. jmf ledd. 6. Føretak for uavhengig kontroll manglar. Her må føretak på plass, og søknad om ansvarsrett innsendast. Side14

15 C. Følgjande føretak vert godkjende i samband med denne saka, jf. kap. 9 i byggesaksforskriften (SAK 10) og pbl 22-3 : Foretak og organisasjonsnr. Sporstøl Arkitekter as Funksjon (SØK, PRO, UTF, kontroll) SØK PRO Longvas Oppmåling AS UTF Sweco Norge AS Riksheim Consulting AS Conplan AS Beskriving av ansvarsområdet (arbeid) Ansvarleg søkjar Arkitektur, planløsninger, situasjonskart Utsettingspunkt for boligblokk og tilkomstveg fra fylkesveg 37, fortau langs fylkesveg Tiltaksklasse PRO Brannteknikk 3 PRO PRO Rør og sanitær, vannbåren varme, brannslange, bunnledninger Sprinkler, bolig, perkeringsareal, utleieareal Betongfundamenter, gulv på grunn, søylekonstruksjoner, dekkekonstruksjoner, forstøtningsmurer HG Elektro AS PRO, UTF Nød og ledelys, brannvarsling 2 Rise Bygg AS UTF Betongfundament, gulvstøp, bygningsmessige arbeider, 2 boligventilasjon Brekke & Kleppe Anlegg AS Vegilkomst, grøfter, UTF byggegrube E. Før igangsettingsløyve for resterande arbeid kan gjevast må det i lag med søknaden innleverast følgjande: 1. Søknad om ansvarsrett/føretaksgodkjenning for ansvarleg prosjekterande og ansvarleg utførande innanfor alle aktuelle fagområde må leverast inn for godkjenning. 2. Revidert gjennomføringsplan, jf. 5-3 i byggesaksforskriften (SAK10). 3. Samtykke frå Arbeidstilsynet før innreiingsarbeidet kan godkjennast. F. Før bygget kan takast i bruk, må førespurnad om ferdigattest eller eventuelt mellombels bruksløyve med kontrollerklæringar for alt utført arbeid leverast inn og vere godkjent av kommunen, jf i PBL. Dersom tiltaket krev avfallsplan/miljøsaneringsplan, jf. 9-6 og 9-7 i TEK 10, skal dokumentasjon på faktisk disponering av avfall (sluttrapport) vedleggast førespurnaden om ferdigattest, jf. 8-1 i SAK 10. Dette løyvet og dei kart og teikningar det viser til, skal alltid vere tilgjengeleg på byggeplassen. Side15

16 SAKSUTGREIING Det ligg føre søknad, datert og innreg , om løyve til Nytt bygg - ikke boligformål over 70 m² igangsetting av heile tiltaket. Det er ikkje vist endring i høve rammeløyvet. Ansvarleg søkjar er Sporstøl Arkitekter as, og tiltakshavar er Hareid Eiendomsutbygging AS. Saka var komplett for handsaming den Tidlegare handsaming Rammeløyve er gitt i delegert sak DS 73/13, datert Det skal takast omsyn til vilkåra og atterhalda i rammeløyvet, der det står at dersom ikkje arbeidet er sett i gang seinast 3 år etter at rammeløyvet er gjeve, fell løyvet bort. Det same gjeld om arbeidet vert innstilt i lengre tid enn 2 år, jf i PBL. Gjennomføringsplan Det er innlevert gjennomføringsplan frå ansvarleg søkjar, datert Ved søknad om ferdigattest / mellombels bruksløyve må oppdatert gjennomføringsplan innleverast til kommunen. Ansvarleg søkjar skal datere og signere planen kvar gong den skal innsendast, jf. 5-3 i byggesaksforskriften (SAK10). Sakshandsamingsgebyr Igongsetjingsløyve kr 3100,- Dokumentliste Søknad om løyve til tiltak m/ vedlegg, datert og motteke Signe Rønnestad Kanstad leiar plan- og utviklingsavdelinga Olav Helt Brubakk Ingeniør Kopi til: Sporstøl Arkitekter as Postboks ULSTEINVIK Vedlegg: Faktura for sakshandsamingsgebyr Side16

17 Generelle opplysningar Bortfall av løyve, jf. plan- og bygningslova 21-9 Er tiltaket ikkje sett i gong seinast 3 år etter at rammeløyve / igangsetjingsløyve / løyve til tiltak er gjeve, fell løyve bort. Det same gjeld dersom tiltaket vert innstilt i lengre tid enn 2 år. Føregåande avgjerd gjeld tilsvarande for dispensasjonar. Fristane kan ikkje forlengast. Vert eit tiltak innstilt i lengre tid enn 3 månader, kan kommunen krevje at stillas og innhegning som støyter mot veg / gate som er open for offentlig trafikk skal fjernast, og at gate og fortau vert rydda og sett i stand. Vert eit tiltak ståande utan framdrift i lengre tid enn 1 år, skal stillas fjernast og anlegget / tiltaket setjast i slik stand at det verkar minst mogleg til sjenanse for omgjevnadane. Varer dette lenger enn 2 år, kan kommunen krevje at tiltaket skal fjernast og at tomta / anlegget vert rydda. Ved reparasjon / ombygging, avgjer kommunen i kva for utstrekning byggverket skal førast tilbake til sin opphavlege stand. Løyve til tiltak etter 20-1 første ledd bokstav m fell bort dersom det ikkje er rekvirert oppmålingsforretning etter lov om eigedomsregistrering innan tre år etter at løyve vart gjeve, eller dersom matrikkelføring vil vere i strid med lov om eigedomsregistrering. Opplysningar om rett til å klage over forvaltningsvedtak Klagerett Kven kan De klage til Fristen til å klage Rett til å krevje grunngjeving Innhaldet i klaga Utsetjing av vedtak Rett til å sjå saksdokumenta og til å krevje rettleiing Kostnader ved ev. klagesak Klage til Sivilombodsmannen De har rett til å klage over eit forvaltningsvedtak. Klagen skal stilast til Fylkesmannen i Møre og Romsdal, men sendast til det kommunale organet som har gjort vedtaket. Dersom dette organet ikkje endrar vedtaket som følgje av klagen, vil den bli oversendt til Fylkesmannen for endeleg avgjerd Klagefristen er 3 veker frå den dagen melding om vedtaket kom fram til Dykk. Dersom De klagar så seint at det kan vere uklårt for oss om De har klaga i rett tid, ber vi Dykk opplyse når De mottok denne meldinga. Dersom klaga blir send for seint, er det høve til å sjå bort frå ho. Det er nok at klagen er postlagt innan fristen er ute. Om De har særleg grunn til det, kan De likevel søkje om å få forlenga klage-fristen. Årsaka til behovet for forlenga klagefrist bør då oppgjevast. Dersom De ikkje alt har fått grunngjeving for vedtaket, kan De setje fram krav om å få det. Eit slikt krav må setjast fram før klagefristen er ute. Klagefristen blir i så fall avbroten, og ny frist blir rekna frå det tidspunktet De får grunngjevinga. I klagen skal De skrive kva for eit vedtak De klagar på, og nemne den eller dei endringane som De ønskjer. De bør også grunngi kvifor De klagar, og ta med eventuelle andre opplysningar som kan telje med når ein skal vurdere klagen. Klagen må underskrivast Sjølv om De har klagerett, kan tiltaket dette vedtaket gjeld vanlegvis setjast i verk straks. De kan søkje om oppsetjande verknad. Kommunen vil då vurdere om igangsetjing av tiltaket bør utsetjast. Med visse avgrensingar har De rett til å sjå saksdokumenta. De må i så fall vende Dykk til det kommunale organet som har sendt denne meldinga. De kan også få nærare rettleiing om klageretten, om korleis De skal gå fram når De klagar, og om reglane for saksbehandlinga elles. De kan søkje om å få dekt utgiftene til advokathjelp de treng, etter reglane om fritt rettsråd. Det gjeld likevel normalt visse inntekts- og formuegrenser. Fylkesmannskontoret eller vedkommande advokat kan gi nærmare rettleiing. Det er også høve til å krevje dekning for større kostnader i samband med klagesaka, t.d. til advokathjelp. Vert vedtaket endra til fordel for ein part, kan ein også søkje om å få dekka vesentlege kostnader i samband med saka. Det er også mogeleg å be Stortingets ombodsmann for forvaltningssaker / Sivilombodsmannen om å sjå på sakshandsaming / eventuelt avgjerd hos fylkesmannen. Side17

18 HAREID KOMMUNE Plan, utvikling, byggesak og geodata Anne Kathrine Løberg Kvitnesvegen BRANDAL Saksnr.: Løpenr.: Klassering: Vedtaksnr: Avd / sakshandsamar: Dato: 2014/ / /364 6/14 PUA / OHB RAMMELØYVE etter plan- og bygningslova av 27. juni 2008 nr. 71, 20-1 Tiltak Nytt bygg - boligformål - over 70 m² Byggestad: Ytredalen 11, 6060 HAREID Gnr./Bnr.: 40/364 Tiltakshavar: Anne Kathrine Løberg Ansvarleg søkjar: Enerbygg Bolig AS Adresse: Kvitnesvegen BRANDAL Adresse: Industrivegen ØRSTA DELEGERT VEDTAK: A. Med heimel i 21-4 i PBL av 27. juni 2008 nr. 71, med tilhøyrande forskrifter og vedtekter vert søknaden om løyve til oppføring av einebustad med frittliggande garasje og reiskapsbod godkjend. B. Følgjande dokument ligg til grunn for godkjenninga: 1. Situasjonsplan, datert , innreg Plan-, snitt- og fasadeteikningar, daterte , innreg Terrengsnitt, datert , innreg Gjennomføringsplan, datert , innreg C. Det vert sett følgjande vilkår i saka, og punkt 1 må vere ordna før arbeidet kan starte: 1. Gravemelding må vere gjeve, dersom det skal nyttast gravemaskin. 2. Eigedomen skal knytast til offentleg vassforsyning og godkjent avløp i samsvar med godkjent teknisk plan for området. Tilknytinga til vatn og avløp må avklarast med avdeling for kommunalteknikk. 3. Det må leggast fram avtale om legging og vedlikehald av leidningar over eigedomen 40/ Tiltaket må stikkast ut (plasserast i terrenget) av kvalifisert personell. 5. Bustaden og garasjen skal plasserast i høgde med lågaste golv på kote 32,7 ± 0,2 m. Side18

19 D. Følgjande føretak vert godkjende i samband med denne saka, jf. kap. 9 i byggesaksforskriften (SAK 10) og pbl 22-3 : Foretak og organisasjonsnr. Enerbygg Bolig AS Funksjon (SØK, PRO, UTF, kontroll) SØK PRO Beskriving av ansvarsområdet (arbeid) Ansvarleg søkjar Bygningsprosjektering Gjennomføringsplanen viser også eit firma Nordbohus AS, det var ikkje vedlagt søknad om ansvarsrett for dette firmaet. E. Før tiltaket kan takast i bruk, må søknad om ferdigattest eller eventuelt mellombels bruksløyve leverast inn og vere godkjent av kommunen, jf i PBL. Dette løyvet og dei kart og teikningar det viser til, skal alltid vere tilgjengeleg på byggeplassen. Tiltaksklasse 1 Side19

20 SAKSUTGREIING Om søknaden og tiltaket Det ligg føre søknad, datert og innregistrert , om løyve til Nytt bygg - boligformål - over 70 m². Oppføring av ny einebustad, garasje og reiskapsbod. støttemurar mot nordvest og aust er byggemeldt. Ansvarleg søkjar er Enerbygg Bolig AS, og tiltakshavar er Anne Kathrine Løberg. Saka var komplett for handsaming den Gjeldande plangrunnlag Eigedomen er i gjeldande reguleringsplan Brandal (Ytre) stadfest regulert til byggeområde bustadar. Nabovarsling (pbl 21-3) Tiltaket er nabovarsla, utsendt rekommandert Det ligg føre merknad frå nabo Ranvei og Finn Sindre Eliassen, eigar av gnr 40, bnr 241, datert Merknaden går i hovudsak ut på følgjande: - At dei har kosta opparbeiding av tilkomstveg som no også 40/364 skal nytte. Dei synes at det bør inngåast avtale om å dele kostnadane ved framtidig vedlikehald og snøbrøyting. Ansvarleg søkjar sine kommentarar til merknader: - At ein slik avtale er rett og rimeleg. Kommunen sine kommentarar til merknader: - Sidan forholdet nabo tar opp er av privatrettsleg karakter, så har ikkje kommunen ytterlegare kommentarar. Grad av utnytting Grad av utnytting er utrekna til ein u-grad på 0,13, dette er innanfor krav i gjeldande plan. Tiltakets areal / bygningsopplysningar som vert ført i matrikkelen Bustad Garasje Reiskapsbod Sum Utbygd areal (BYA) og % BYA 163,4 m², 16,2 % 50,3 m², 5,0 % Nedgravd gir ikkje utbygd areal 213,7 m², 21,1 % Antall brukseiningar Antall rom / bad / wc 4 / 1 / Antall etasjar Sum BRA for bygningen 129,6 m² 31,7 m² 18,6 m² 179,9 m² Adresse Eigedomen er tildelt adressa: Ytredalen 11. Utforming av tiltaket / visuelle kvalitetar (pbl (28-7,) 29-1 til 29-3) Tiltaket er vurdert til å ha ei tilfredsstillande estetisk utforming. Sikkerheit mot naturpåkjenningar (pbl 28-1) Det er opplyst at bygningen skal plasserast i område som ikkje er utsett for fare for flaum, skred eller andre natur- og miljøtilhøve. Side20

21 Plassering av tiltak (pbl 29-4) Terrengprofil viser at lågaste golv skal plasserast på om lag kote 32,7. Bygningens høgde og plassering er vurdert som tilfredstillande. Tilkomst og parkering (veglova og pbl 27-4 og 28-7) Eigedomen har tilkomst til privat veg. Vegrett er dokumentert gjennom avtale datert Prinsippskisse for utforming av kummar og avkøyrsler kan fåast ved å ta kontakt med kommunen. Vassforsyning og avløp (pbl 27-1 og 27-2) Eigedomen skal tilknytast offentleg vassforsyning og avløpsanlegg. Rett til å legge og vedlikehalde avløpsleidningar på 40/9 er dokumentert i avtale datert Det er ikkje lagt fram rett til å legge og vedlikehalde leidningar (vass og avløp) over eigedomen 40/22. Det må leggast fram i samband med søknad om igangsettingsløyve. Gjennomføringsplan Det er innlevert gjennomføringsplan frå ansvarleg søkjar, datert Ved søknad om igangsettingsløyve / ferdigattest / mellombels bruksløyve må oppdatert gjennomføringsplan innleverast til kommunen. Ansvarleg søkjar skal datere og signere planen kvar gong den skal innsendast, jf. 5-3 i byggesaksforskriften (SAK10). Sakshandsamingsgebyr Bustad/fritidsbygg kr 7 739,- Ansvarsrettar kr 2 000,- Sum sakshandsamingsgebyr kr 9 739,- Dokumentliste Søknad om løyve til tiltak m/ vedlegg, datert og motteke Signe Rønnestad Kanstad leiar plan- og utviklingsavdelinga Olav Helt Brubakk Ingeniør Kopi til: Enerbygg Bolig AS Industrivegen ØRSTA Vedlegg: Faktura for sakshandsamingsgebyr Side21

22 Generelle opplysningar Bortfall av løyve, jf. plan- og bygningslova 21-9 Er tiltaket ikkje sett i gong seinast 3 år etter at rammeløyve / igangsetjingsløyve / løyve til tiltak er gjeve, fell løyve bort. Det same gjeld dersom tiltaket vert innstilt i lengre tid enn 2 år. Føregåande avgjerd gjeld tilsvarande for dispensasjonar. Fristane kan ikkje forlengast. Vert eit tiltak innstilt i lengre tid enn 3 månader, kan kommunen krevje at stillas og innhegning som støyter mot veg / gate som er open for offentlig trafikk skal fjernast, og at gate og fortau vert rydda og sett i stand. Vert eit tiltak ståande utan framdrift i lengre tid enn 1 år, skal stillas fjernast og anlegget / tiltaket setjast i slik stand at det verkar minst mogleg til sjenanse for omgjevnadane. Varer dette lenger enn 2 år, kan kommunen krevje at tiltaket skal fjernast og at tomta / anlegget vert rydda. Ved reparasjon / ombygging, avgjer kommunen i kva for utstrekning byggverket skal førast tilbake til sin opphavlege stand. Løyve til tiltak etter 20-1 første ledd bokstav m fell bort dersom det ikkje er rekvirert oppmålingsforretning etter lov om eigedomsregistrering innan tre år etter at løyve vart gjeve, eller dersom matrikkelføring vil vere i strid med lov om eigedomsregistrering. Opplysningar om rett til å klage over forvaltningsvedtak Klagerett Kven kan De klage til Fristen til å klage Rett til å krevje grunngjeving Innhaldet i klaga Utsetjing av vedtak Rett til å sjå saksdokumenta og til å krevje rettleiing Kostnader ved ev. klagesak Klage til Sivilombodsmannen De har rett til å klage over eit forvaltningsvedtak. Klagen skal stilast til Fylkesmannen i Møre og Romsdal, men sendast til det kommunale organet som har gjort vedtaket. Dersom dette organet ikkje endrar vedtaket som følgje av klagen, vil den bli oversendt til Fylkesmannen for endeleg avgjerd Klagefristen er 3 veker frå den dagen melding om vedtaket kom fram til Dykk. Dersom De klagar så seint at det kan vere uklårt for oss om De har klaga i rett tid, ber vi Dykk opplyse når De mottok denne meldinga. Dersom klaga blir send for seint, er det høve til å sjå bort frå ho. Det er nok at klagen er postlagt innan fristen er ute. Om De har særleg grunn til det, kan De likevel søkje om å få forlenga klage-fristen. Årsaka til behovet for forlenga klagefrist bør då oppgjevast. Dersom De ikkje alt har fått grunngjeving for vedtaket, kan De setje fram krav om å få det. Eit slikt krav må setjast fram før klagefristen er ute. Klagefristen blir i så fall avbroten, og ny frist blir rekna frå det tidspunktet De får grunngjevinga. I klagen skal De skrive kva for eit vedtak De klagar på, og nemne den eller dei endringane som De ønskjer. De bør også grunngi kvifor De klagar, og ta med eventuelle andre opplysningar som kan telje med når ein skal vurdere klagen. Klagen må underskrivast Sjølv om De har klagerett, kan tiltaket dette vedtaket gjeld vanlegvis setjast i verk straks. De kan søkje om oppsetjande verknad. Kommunen vil då vurdere om igangsetjing av tiltaket bør utsetjast. Med visse avgrensingar har De rett til å sjå saksdokumenta. De må i så fall vende Dykk til det kommunale organet som har sendt denne meldinga. De kan også få nærare rettleiing om klageretten, om korleis De skal gå fram når De klagar, og om reglane for saksbehandlinga elles. De kan søkje om å få dekt utgiftene til advokathjelp de treng, etter reglane om fritt rettsråd. Det gjeld likevel normalt visse inntekts- og formuegrenser. Fylkesmannskontoret eller vedkommande advokat kan gi nærmare rettleiing. Det er også høve til å krevje dekning for større kostnader i samband med klagesaka, t.d. til advokathjelp. Vert vedtaket endra til fordel for ein part, kan ein også søkje om å få dekka vesentlege kostnader i samband med saka. Det er også mogeleg å be Stortingets ombodsmann for forvaltningssaker / Sivilombodsmannen om å sjå på sakshandsaming / eventuelt avgjerd hos fylkesmannen. Side22

23 HAREID KOMMUNE Plan, utvikling, byggesak og geodata Total-Bygg Hjørungavåg AS Hjørungavågvegen HJØRUNGAVÅG Saksnr.: Løpenr.: Klassering: Vedtaksnr: Avd / sakshandsamar: Dato: 2013/ / /17 80/13 PUA / OHB RAMMELØYVE etter plan- og bygningslova av 27. juni 2008 nr. 71, 20-1 Tiltak Nytt bygg - boligformål - over 70 m² Byggestad: Kvisla 59, 6060 HAREID Gnr./Bnr.: 41/ Tiltakshavar: Total-Bygg Hjørungavåg AS Ansvarleg søkjar: Leite og Howden AS Adresse: Hjørungavågvegen HJØRUNGAVÅG Adresse: Ystenesgate 12, 6003 ÅLESUND DELEGERT VEDTAK: A. Hareid kommune godkjenner frådeling og samanslåing som omsøkt. Dette med heimel i 20-1 bokstav m jmf og kapittel 27 i plan og bygningslova. Frådelinga gjeld som vist på situasjonskart dat B. Med heimel i i veglova vert ny avkøyrsle / utvida bruk av avkøyrsle frå kommunal veg som vist på situasjonsplan, datert , innreg godkjent. C. Med heimel i 21-4 i PBL av 27. juni 2008 nr. 71, med tilhøyrande forskrifter og vedtekter vert søknaden om løyve til oppføring av bustadblokk med to carportar samt opparbeiding av parkeringsplass godkjend. D. Følgjande dokument ligg til grunn for godkjenninga: 1. Situasjonsplan, datert , innreg Situasjonskart for frådeling, datert , innreg Plan-, snitt- og fasadeteikningar, sist daterte , innreg Terrengsnitt, datert , innreg Gjennomføringsplan, datert og innreg E. Det vert sett følgjande vilkår i saka, og punkt 1 må vere ordna før arbeidet kan starte: 1. Gravemelding må vere gjeve, dersom det skal nyttast gravemaskin. 2. Eigedomen skal knytast til offentleg vassforsyning og godkjent avløp i samsvar med godkjent teknisk plan for området. Tilknytinga til vatn og avløp må avklarast med område for kommunalteknikk. Side23

24 3. Det skal opparbeidast 1,25 biloppstillingsplassar per bueining der minst ein av desse skal kunne vere overdekt, jf. 4.1 i reguleringsføresegnene. 4. Tiltaket må stikkast ut (plasserast i terrenget) av kvalifisert personell. 5. Bygningen skal plasserast i høgde med lågaste golv på kote 27,8 ± 0,2 m. F. Følgjande føretak vert godkjende i samband med denne saka, jf. kap. 9 i byggesaksforskriften (SAK 10) og pbl 22-3 : Foretak og organisasjonsnr. Leite og Howden AS Tegra Byggprosjektering AS Brekke & Kleppe Anlegg AS Funksjon (SØK, PRO, UTF, kontroll) SØK PRO Beskriving av ansvarsområdet (arbeid) Ansvarleg søkjar Situasjonsplan Tiltaksklasse PRO Arkitektonisk bygningsutforming 2 UTF Grunnarbeid / landskapsutforming Rivingsarbeid 2 stk trehus 2 1 G. Før tiltaket kan takast i bruk, må søknad om ferdigattest eller eventuelt mellombels bruksløyve leverast inn og vere godkjent av kommunen, jf i PBL. 1. Dersom tiltaket krev avfallsplan/miljøsaneringsplan, jf. 9-6 og 9-7 i TEK 10, skal dokumentasjon på faktisk disponering av avfall (sluttrapport) vedleggast søknaden om ferdigattest / bruksløyve, jf. 8-1 i SAK 10. Dette løyvet og dei kart og teikningar det viser til, skal alltid vere tilgjengeleg på byggeplassen. Side24

25 SAKSUTGREIING Om søknaden og tiltaket Det ligg føre søknad, datert og innregistrert , om løyve til Nytt bygg - boligformål - over 70 m². Oppføring av bustadblokk med 15 husvære, samt oppføring av to carportbygg. Ansvarleg søkjar er Leite og Howden AS, og tiltakshavar er Total-Bygg Hjørungavåg AS. Saka var komplett for handsaming den Gjeldande plangrunnlag Eigedomen er i gjeldande reguleringsplan Brekkebakke eigengodkjent regulert til Bygningar og anlegg bustader - blokker. Nabovarsling (pbl 21-3) Tiltaket er nabovarsla, utsendt rekommandert Det ligg ikkje føre merknader frå varsla naboar eller gjenbuarar. Grad av utnytting Grad av utnytting er i søknaden oppgitt til 47,25, dette er innanfor krav i gjeldande plan. Tiltakets areal / bygningsopplysningar som vert ført i matrikkelen Eksisterande bygg Utbygd areal (BYA) og % BYA 570 m², 47,25 % Antall brukseiningar 15 H m² Fordeling av bruksareal (BRA) pr. etasje H m² H m² U m² Sum BRA for bygningen m² BRA Antall rom Antall bad / wc H B 78 m / 1 H A 82 m / 1 H E 79 m / 1 H D 65 m / 1 H C 65 m / 1 H B 78 m / 1 Fordeling pr. brukseining H A 82 m / 1 H E 79 m / 1 H D 65 m / 1 H C 65 m / 1 H B 78 m / 1 H A 82 m / 1 H E 79 m / 1 H D 65 m / 1 H C 65 m / 1 Side25

26 Adresse Eigedomen er tildelt adressa: Kvisla 57. Namnenemnda har vedteke å endre gatenavnet Kvisla til Teigevegen, men dette er ikkje gjennomført enno. Inntil vidare er adressa Kvisla, nummeret vil ikkje verte endra. Utforming av tiltaket / visuelle kvalitetar (pbl (28-7,) 29-1 til 29-3) Tiltaket er vurdert til å ha ei tilfredsstillande estetisk utforming. Sikkerheit mot naturpåkjenningar (pbl 28-1) Det er opplyst at bygningen skal plasserast i område som ikkje er utsett for fare for flaum, skred eller andre natur- og miljøtilhøve. Plassering av tiltak (pbl 29-4) Terrengprofil viser at lågaste golv skal plasserast på om lag kote 27,8. Bygningens høgde og plassering er vurdert som tilfredstillande. Tilkomst og parkering (veglova og pbl 27-4 og 28-7) Eigedomen har tilkomst til kommunal veg. Avkøyrsleløyve er gitt i denne sak. Vassforsyning og avløp (pbl 27-1 og 27-2) Eigedomen skal tilknytast eller er tilknytt offentleg vassforsyning og avløpsanlegg. Gjennomføringsplan Det er innlevert gjennomføringsplan frå ansvarleg søkjar, datert Ved søknad om igangsettingsløyve / ferdigattest / mellombels bruksløyve må oppdatert gjennomføringsplan innleverast til kommunen. Ansvarleg søkjar skal datere og signere planen kvar gong den skal innsendast, jf. 5-3 i byggesaksforskriften (SAK10). Sakshandsamingsgebyr Bustad/fritidsbygg kr ,- Ansvarsrettar kr 1 329,- Sum sakshandsamingsgebyr kr ,- Dokumentliste Søknad om løyve til tiltak m/ vedlegg, datert og motteke Signe Rønnestad Kanstad leiar plan- og utviklingsavdelinga Olav Helt Brubakk Ingeniør Kopi til: Leite og Howden AS Ystenesgate 12, 6003 ÅLESUND Vedlegg: Faktura for sakshandsamingsgebyr Side26

27 Generelle opplysningar Bortfall av løyve, jf. plan- og bygningslova 21-9 Er tiltaket ikkje sett i gong seinast 3 år etter at rammeløyve / igangsetjingsløyve / løyve til tiltak er gjeve, fell løyve bort. Det same gjeld dersom tiltaket vert innstilt i lengre tid enn 2 år. Føregåande avgjerd gjeld tilsvarande for dispensasjonar. Fristane kan ikkje forlengast. Vert eit tiltak innstilt i lengre tid enn 3 månader, kan kommunen krevje at stillas og innhegning som støyter mot veg / gate som er open for offentlig trafikk skal fjernast, og at gate og fortau vert rydda og sett i stand. Vert eit tiltak ståande utan framdrift i lengre tid enn 1 år, skal stillas fjernast og anlegget / tiltaket setjast i slik stand at det verkar minst mogleg til sjenanse for omgjevnadane. Varer dette lenger enn 2 år, kan kommunen krevje at tiltaket skal fjernast og at tomta / anlegget vert rydda. Ved reparasjon / ombygging, avgjer kommunen i kva for utstrekning byggverket skal førast tilbake til sin opphavlege stand. Løyve til tiltak etter 20-1 første ledd bokstav m fell bort dersom det ikkje er rekvirert oppmålingsforretning etter lov om eigedomsregistrering innan tre år etter at løyve vart gjeve, eller dersom matrikkelføring vil vere i strid med lov om eigedomsregistrering. Opplysningar om rett til å klage over forvaltningsvedtak Klagerett Kven kan De klage til Fristen til å klage Rett til å krevje grunngjeving Innhaldet i klaga Utsetjing av vedtak Rett til å sjå saksdokumenta og til å krevje rettleiing Kostnader ved ev. klagesak Klage til Sivilombodsmannen De har rett til å klage over eit forvaltningsvedtak. Klagen skal stilast til Fylkesmannen i Møre og Romsdal, men sendast til det kommunale organet som har gjort vedtaket. Dersom dette organet ikkje endrar vedtaket som følgje av klagen, vil den bli oversendt til Fylkesmannen for endeleg avgjerd Klagefristen er 3 veker frå den dagen melding om vedtaket kom fram til Dykk. Dersom De klagar så seint at det kan vere uklårt for oss om De har klaga i rett tid, ber vi Dykk opplyse når De mottok denne meldinga. Dersom klaga blir send for seint, er det høve til å sjå bort frå ho. Det er nok at klagen er postlagt innan fristen er ute. Om De har særleg grunn til det, kan De likevel søkje om å få forlenga klage-fristen. Årsaka til behovet for forlenga klagefrist bør då oppgjevast. Dersom De ikkje alt har fått grunngjeving for vedtaket, kan De setje fram krav om å få det. Eit slikt krav må setjast fram før klagefristen er ute. Klagefristen blir i så fall avbroten, og ny frist blir rekna frå det tidspunktet De får grunngjevinga. I klagen skal De skrive kva for eit vedtak De klagar på, og nemne den eller dei endringane som De ønskjer. De bør også grunngi kvifor De klagar, og ta med eventuelle andre opplysningar som kan telje med når ein skal vurdere klagen. Klagen må underskrivast Sjølv om De har klagerett, kan tiltaket dette vedtaket gjeld vanlegvis setjast i verk straks. De kan søkje om oppsetjande verknad. Kommunen vil då vurdere om igangsetjing av tiltaket bør utsetjast. Med visse avgrensingar har De rett til å sjå saksdokumenta. De må i så fall vende Dykk til det kommunale organet som har sendt denne meldinga. De kan også få nærare rettleiing om klageretten, om korleis De skal gå fram når De klagar, og om reglane for saksbehandlinga elles. De kan søkje om å få dekt utgiftene til advokathjelp de treng, etter reglane om fritt rettsråd. Det gjeld likevel normalt visse inntekts- og formuegrenser. Fylkesmannskontoret eller vedkommande advokat kan gi nærmare rettleiing. Det er også høve til å krevje dekning for større kostnader i samband med klagesaka, t.d. til advokathjelp. Vert vedtaket endra til fordel for ein part, kan ein også søkje om å få dekka vesentlege kostnader i samband med saka. Det er også mogeleg å be Stortingets ombodsmann for forvaltningssaker / Sivilombodsmannen om å sjå på sakshandsaming / eventuelt avgjerd hos fylkesmannen. Side27

28 Hareid kommune HAREID KOMMUNE Plan, utvikling, byggesak og geodata Rådhusplassen HAREID DELEGERT VEDTAK Enkeltvedtak med klagerett i samsvar med forvaltningslova kap. 6 Sakshandsamar: Terje Rasmussen Utval Delegert frådelingsløyve Saksnr: 2013/1064 Vedtaksnr: 4/14 Leiar: Signe Rønnestad Kanstad Vedtaksdato: Klassering: 41/ LØYVE TIL FRÅDELING Vedtak: Med heimel i plan- og bygningslova 20-1 m og 26-1 godkjenner rådmannen frådeling av 41/19 som omsøkt. Vedtaket kan påklagast til kommunen. Klagefristen er 3 veker, rekna frå den dagen brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkeleg at klagen er postlagd innan fristen. Klagen skal sendast skriftleg til det organet som har gjort vedtaket. Vis til vedtaket du klagar over, den eller dei endringar du ønskjer, og dei grunnane du vil vise til i klagen. Dersom du klager seint, slik at det kan være uklårt for oss om du har klaga i rett tid, må du også oppgje datoen denne meldinga kom fram. Hareid, Signe Rønnestad Kanstad leiar plan- og utviklingsavdelinga Terje Rasmussen Ingeniør Vedlegg: Faktura for sakshandsamingsgebyr Postadresse: Besøksadresse Rådhusplassen 5 Telefon: Telefaks: Org. nr: Bankgiro: 6060 HAREID Side28

29 Vedlegg: Søknad om frådeling dat Oversiktskart dat Reguleringsplan dat Kommuneplanen dat Ortofoto dat 13/ dat Uttale frå Møre og Romsdal fylkeskommune dat Uttale frå Fylkesmannen i Møre og Romsdal dat Saksframlegg for Næring og miljøutvalet NMU dat Melding om vedtak i NMU dat Saksutgreiing: Søknaden gjeld ei frådeling av 17,8 dekar av 41/19 frå Bjørn Ståle Hareid til Hareid kommune. Området er regulert til ulike formål og inneheld både bustad, næring og LNF føremål. LNFområdet har omsynssone H560 bevaring naturmiljø. Den omsøkte frådelinga ligg innanfor reguleringsplan og Saka vart sendt på høyring til fylkeskommune og fylkesmann. Ingen av dei hadde nokre merknadar til delinga. Saka var vidare handsama etter jordlova og tatt opp i Næring og miljøutvalet (NMU). NMU vedtok 27/ å gi løyve til deling som omsøkt. Grunngjevinga var at delinga ikkje vil føre til vesentlege reduksjonar av avkastninga på eigedomen. Saka var vidare sendt til administrasjonen i Hareid kommune for behandling etter plan og bygningsloven. Konklusjon: Arealdisponeringa av frådelinga er i tråd med vedtatt reguleringsplan for områda. Hareid kommune har ingen merknadar på ei slik frådeling og godkjenner delinga som omsøkt. Vilkåra etter plan- og bygningslova for frådeling er tilstades. Postadresse: Besøksadresse Rådhuset Rådhusplassen 5 Telefon: Telefaks: Org. nr: Bankgiro: 6060 HAREID Rådhusplassen Side29

30 41,1NIP 3.. Soknaden/rekvlsisjonen vert framsett I medhald av plan- og bygningslova (pbl) 20, 1. ledd, m og lov om elgedomsregistrering (matrikkellova) kapittel 3 og 7. Alle relevante opplysningar mb vere utfylt. Ved plassmangel, lag eige vedlegg. Plass fo(kommunerf si s -MPel Soknaden skal sendast: Hareid kommune, Rådhusplassen 5, 6060 HAREID 71 I. Soknad om deling og rekvisisjon av oppmålingsforretning ved oppretting eller endring av matrikkeleining (PBL 20-1). El li. Utsetjing av oppmålingsforretning. Sokjar er ansvarleg for å rekvirere oppmålingsforretning innan 3 år, for delingsloyvet går ut. Jf.pbl El Ill. Rekvisisjon i medhald av matrikkellova kap. 3 og 7 (pkt. 1-3 ogl 0-12 skal fyllast ut) Gnr. I Bnr.Fnr. Seksj.nr Gnr. Bnr. Fnr. Seksj.nr Heirnelshavar(ar) (med blokkbokstavar): tk) STALE likedoe Fleimelshavar(ar) (med blokkbokstavar): evica 'MC 29 AUG2013 Gnr. Bnr. Fnr. Seksj.nr Heimelshavar(ar) (med blokkbokstavar): Gnr. Bnr. Fnr. Seksj.nr Heimelshavar(ar) (med blokkbokstavar): NC-Deling og oppmålingsforretning av: K Ny grunneigedom O Anleggseigedom o Anna:(spesifiser) 0 Arealoverforing (hugs skjema: Erklæring om arealoverforing.) 1=1Oppretting av festetomt LI Oppretting av punktfeste 0 Anna: (spesifiser) Grensejustering (matrikkelforskr. 34) Klarlegging av eksisterande grenser (matrikkelforskr. 36) El Matrikulering av eksisterande umatrikulert grunn (matrikkelforskr. 31) Registering av uregistrert jordsameige (matrikkelforskr. 32) 0 Dispensasjon (disp.søknad skal grunngjevast, eige ark/skjema) LI Uteareal til eigarseksjon of.eigarseksion 7, matrikkelforskr. 35) Etter salt sakstyped, pi tll punkt 10. Parsell nr: Sjolvstendig brukseining Tilleggsparsell Areal (ca areal) Formal (bustad, fritid, næring, anna) Tilleggsparsell til gnr/bnr. A Gnr. IN" Bnr Bnr Gnr. Gnr. Gnr. Gnr. Gnr. Bnr. _ Bnr. Bnr. Bnr. 0 Kommuneplan XKommunedelplan Nieguleringsplan(område/detalj) 0 Bebyggelsesplan Namn pa plan: 5.2 Arealdisponering/søknad om dispensasjon frå: CI Kommuneplan 0 Kommunedelplan 0 Reguleringsplan(område/detalj) 0 Bebyggelsesplan Side 1 ev 4 Side30

31 Ligg det fore tilstrekkelig tryggleik mot rasfare, flaum, grunntilhove og miljotilhove? Jf.pbl X rja 0 Nei (Viss nei, ma kompenserande tiltak forklarast i eige vedlegg.) Går det hogspent kraftlinje/kabel i, eller i nærleiken av tomta? 0 Nei fl Ja, avstand: m Går det priv/off.vass og avlopsledning i eller i nærleiken av tomta? 0 Nei 0 Ja, avstand: m Dersom ja, må ein leggje ved ei nterare utgreling/avklaring med leidningseigar om dette tt:agii; Kva slags veg vil ny parse!l ha tilkomst frå? 0 Riksveg D Fylkesveg XKommunal veg D Privat veg Ny avkøyrsle eller utvida bruk av eksisterande? Ny avkoyrsle frå offentleg veg (avkøyrsle og ny veg skal visast pa situasjonskartet) Utvida bruk av eksisterande avkøyrsle Dersom delinga foreset vegrett over privat grunn, må dokumentasjon om dette leggast ved. Er loyve til avkøyrsle gitt? fl Ja 0 Nei Offentleg vassverk: 0 Ja 0 Nei Offentleg avlaupsanlegg: 0 Ja D Nei Privat vassverk: 0 Ja 0 Nei Privet avlaupsanlegg: fl Ja 0 Nei Viss privet felles loysing må Wm for tilknyting og naudsynt vedlikehald på anlegget leggast ved. Dersom det ikkje tidlegare er gitt loyve til privet avlepsanlegg, må det søkjast ph eige skjema som kan leggast ved denne søknaden., Vedl. nr.: Forklaring axart/situasjonsplan Gjenpart av nabovarsel Utvida liste over heimelshavar/rekvirentliste Fråsegn, samtykkje, loyve Private bruksrettar (se itutt r) Legg ved evt. tilleggsopplysningar som kan opplyse saka. Dispensasjonssoknad LAndre vedlegg: ;40 eta Vt- -er e r14( Ateveof cf tv,ti filibvi)1 Kuip..mAALAvA +v. fir it.,41444,14,lr-,,er dak 40", s o - FurcettAta.,tkielittA0A4x4 Natufeer oblt 4610 /7t1/101 YiktudWr 64). ItAtv./Atr dortwaami., Njut ca Lt a 4e4a- 1-04W/#941"-(& kte S4131/44"*"1 indtmukgovv. A. tithe k ve+k163w zike it).1/1114pekt.4.4. MAL vj ca. ktivavat.4tt.auwa. t314k0;, o 40. k3 40 Ai/4141/6 C.../ E-postadresse Telefon virenten sat namn (mev blokkbokstavar) e irenten si undersknft Rostnr/stad %Vi Ylige1/0 Fodselsnr./Organisasjonsnr Betalaren sitt namn og underskrift (dersom dette feltet ikkje er fylt ut, vil faktura verte sendt rekvirent) Dato Betalar sitt namn med blokkbokstavar Betalar si underskrift Fodselsdato/Organisasjonsnr Postnr/stad Side 2 av 4 Side31

32 111 HAREIDKOMMUNE Saksnr. Klassering Stad Dato 2013/ Hareid Avtale 41/19 MellomBjornStåleHareidesomseljar- og Hareidkommunesomkjøpar,er det inngåttslikavtaleom kjøpav grunn: Eigarav gnr/bnr41/19, avstårtil Hareidkommuneparsellensomvistpå kartvedleggdatert ,signkrb,markedgult. Partaneer samdeom at Hareidkommuneskalbetalekr 50,- pr m2i vederlagfor grunnregulertil næringsforemål og kr. 10,- prm2 forgrunnavsetttil LNF-område. Oppmålingsforretning haldastfor matrikkelbrevogskoytevertutferda.deter einforesetnadat kommunenfår heftefrittskoyte. Utbetalingav vederlagetskalskjepå grunnlagav arealoppgåvei matrikkelbrev, strakstinglystheftefriskoyteliggfore. Samlavederlagskalgjerastoppvedkontant betaling. Vederlageter forebelsbereknatil: - Næringsareal / veg/ off.areal ca m2 x Kr.50,- Kr ,- - Landbruk,naturogfdluftsareal.ca m2 x Kr. 10,- Kr Totalt Kr Betalingav kjøpesummen,vert6 utbetaletil: BjornStåleHareide:Kontonr A I 0. Kommunenber kostnadenemedgrunnkjøpet(tinglysing). Kommunenkanta grunneni bruknårdenneavtalener underskrivenav seljarog godkjendav kommunensomkjøpar. Avtalener bindandeforgrunneigaraneved underskriftogfor kommunennården er godkjendher.kommunentek atterhaldom naudsyntgodkjenningav formannskapet,samtgodkjenningi hovegjeldandekonsesjonslovgjeving. Avtalener utferdai to eksemplar;eitttilgrunneigarogeitttilkommunen. Kjø r: H id kommune Seljar: Eigarav gnr/bnr41/19 Secat ibm j Qrrk StåleHareide tifire.zzae. Postadresse: Beseksadresse Rådhusplassen5 Rådhusplassen5 Telefon: Telefaks: Org.nr: Bankgiro: 6060 HARE1D Rådhusplassen Side32

33 á Side33

34 Oversiktskart Sak 2013/ Målestokk 1:10000 X Side34 X Y Y Y

35 Reguleringsplan og Sak 2013/ Målestokk 1:1500 Teiknforklaring for Reguleringsplan X Teiknforklaring for Reguleringsplan Side35 X X m Y Y

36 Kommuneplanen Sak 2013/ Målestokk 1:2000 Teiknforklaring Vegsituasjon Ytterkant fortau Kommuneplan-Byggeområder (PBL , 1.ledd nr.1) Kommunalteknisk anlegg - framtidig Hareid Kommune Friområde - framtidig Kommuneplan-Begyggelse og anlegg (PBL NR.1) Boligbebyggelse - nåværende X Boligbebyggelse - fremtidig Fritidsbebyggelse - nåværende Sentrumsformål - nåværende Tjenesteyting - nåværende Tjenesteyting- fremtidig Næringsbebyggelse - nåværende Næringsbebyggelse - fremtidig Idrettsanlegg - nåværende Andre typer bebyggelse - nåværende Uteoppholdsareal - nåværende Grav og urnelund - nåværende Kommuneplan-Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (PBL NR.2) Veg - nåværende Havn - nåværende Parkering - nåværende Kommuneplan-Grønnstruktur (PBL NR.3) Friområde - nåværende Park - nåværende Side36 Kommuneplan-Landbruk-,natur- og friluftsformål samt reindrift (PBL NR.5) Landbruks-,natur- og friluftsformål samt reindrift - nåværende Landbruks-,natur- og friluftsformål samt reindrift - fremtidig N LNFR-areal - nåværende C LNFR-areal,Spredt boligbebyggelse - nåværende Kommuneplan-Bruk og vernav sjø og vassdrag(pbl NR.6) Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone - nåværende Akvakultur - nåværende Kombinerte formål sjø og vassdrag - fremtidig X Kommuneplan-Hensynsoner (PBL ) H310 Faresone - Ras- og skredfare H320 Faresone - Flomfare Sikringsone - Andre sikringssoner H510 - Hensyn landbruk H560 - Bevaring naturmiljø H570 - Bevaring kulturmiljø H-720_Båndlegging etter lov om naturvern - nåværende H-730_Båndlegging etter lov om kulturminner - nåværende Detaljeringsone-Reguleringsplan skal fortsatt gjelde Kommuneplan-Linje- og punktsymboler(pbl2008) Faresone grense Sikringsonegrense Angitthensyngrense Båndlegginggrense nåværende Detaljeringgrense Y Y Bestemmelsegrense Krav om regulering Kraftledning

Møtestad: Hareid rådhus FSK romet Dato: tysdag, 7.5.2013 Tid:15:00

Møtestad: Hareid rådhus FSK romet Dato: tysdag, 7.5.2013 Tid:15:00 HAREID KOMMUNE Utvalsleiar MØTEINNKALLING Næring og miljøutvalet Møtestad: Hareid rådhus FSK romet Dato: tysdag, 7.5.2013 Tid:15:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at

Detaljer

Møtestad: Hareid kommune KST sal Dato: tysdag, 28.10.2014 Tid:15:00

Møtestad: Hareid kommune KST sal Dato: tysdag, 28.10.2014 Tid:15:00 HAREID KOMMUNE Utvalsleiar MØTEINNKALLING Næring og miljøutvalet Møtestad: Hareid kommune KST sal Dato: tysdag, 28.10.2014 Tid:15:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at

Detaljer

Møtestad: Hareid rådhus FSK rom Dato: tysdag, 21.1.2014 Tid:15:00

Møtestad: Hareid rådhus FSK rom Dato: tysdag, 21.1.2014 Tid:15:00 HAREID KOMMUNE Utvalsleiar MØTEINNKALLING Næring og miljøutvalet Møtestad: Hareid rådhus FSK rom Dato: tysdag, 21.1.2014 Tid:15:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar

Detaljer

Innkalling til Utbyggingsutvalet

Innkalling til Utbyggingsutvalet FLORA KOMMUNE Innkalling til Utbyggingsutvalet Møtedato: 05.03.2015 Møtestad: Flora samfunnshus Møtetid: 10:00 - Det vert synfaring i høve sak 012/15 Store Høydal. Frammøte på Samfunnshuset kl.10.00 for

Detaljer

Møtestad: Hareid rådhus KST salen Dato: torsdag, 2.12.2013 Tid:14:00

Møtestad: Hareid rådhus KST salen Dato: torsdag, 2.12.2013 Tid:14:00 HAREID KOMMUNE Ordførar MØTEINNKALLING Formannskapet Møtestad: Hareid rådhus KST salen Dato: torsdag, 2.12.2013 Tid:14:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar

Detaljer

Møtebok for Hovudutval for plan, landbruk og teknisk

Møtebok for Hovudutval for plan, landbruk og teknisk Møtedato: 15.04.2015 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 09:00 Møtebok for Hovudutval for plan, landbruk og teknisk Møtedeltakarar Parti Rolle Vigdis Villanger SP Utvalsleiar Kirsti Gjetle Floen AP Medlem

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Medlemer som møtte: Idar Tarberg Leder H John Nerem Medlem KRF

MØTEPROTOKOLL. Medlemer som møtte: Idar Tarberg Leder H John Nerem Medlem KRF MØTEPROTOKOLL Utval: Maritim og teknisk komite Stad: Herøy Rådhus, Formannskapssalen Dato: 25.06.2013 Tid: 15:00 17:30 Medlemer som møtte: Idar Tarberg Leder H John Nerem Medlem KRF Forfall: Kirsti Hammerø

Detaljer

Møtestad: Hareid rådhus Dato: måndag, 18.11.2013 Tid:14:00

Møtestad: Hareid rådhus Dato: måndag, 18.11.2013 Tid:14:00 HAREID KOMMUNE Ordførar MØTEINNKALLING Formannskapet Møtestad: Hareid rådhus Dato: måndag, 18.11.2013 Tid:14:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan verte

Detaljer

FJELL KOMMUNE LOKALE FORSKRIFTER OM FOR SAKSFELTA AREAL OG REGULERING, BYGGESAK OG KART OG OPPMÅLING MED TILHØYRANDE SATSAR

FJELL KOMMUNE LOKALE FORSKRIFTER OM FOR SAKSFELTA AREAL OG REGULERING, BYGGESAK OG KART OG OPPMÅLING MED TILHØYRANDE SATSAR FJELL KOMMUNE LOKALE FORSKRIFTER OM KOMMUNALE GEBYR 2015 FOR SAKSFELTA AREAL OG REGULERING, BYGGESAK OG KART OG OPPMÅLING MED TILHØYRANDE SATSAR Vedteke av Fjell kommunestyre 14.12.2006, sak KS 130/06

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0055/03 03/00149 POLITISK KVARTER 700 0056/03 03/01085 SFO GRUNNSKULE - VEDTEKTER 701

MØTEINNKALLING. SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0055/03 03/00149 POLITISK KVARTER 700 0056/03 03/01085 SFO GRUNNSKULE - VEDTEKTER 701 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORVALTNINGSSTYRE Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 05.05.03 Tid: 13.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0055/03 03/00149 POLITISK KVARTER 700

Detaljer

Gnr: Bnr: Fnr: Snr: Gnr: Bnr: Fnr: Snr:

Gnr: Bnr: Fnr: Snr: Gnr: Bnr: Fnr: Snr: Meland kommune NNT Postboks 79 5906 Frekhaug Tlf. 56 17 10 00 Fax. 56 17 11 61 www.meland.kommune.no www.nordhordlandskart.no 1 Søknad om tiltak; oppretting eller endring av matrikkeleining (deling). Pbl

Detaljer

Møtebok for Utval for drift og utvikling

Møtebok for Utval for drift og utvikling Meland kommune Møtebok for Utval for drift og utvikling Møtedato: 02.12.2014 Møtestad: Meland rådhus formannskapssal Møtetid: 16:00 20:00 Møtet vart styrt av utvalsleiar Atle Håtuft. Medlemmane var innkalla

Detaljer

Forfall meldast snarast til Pia Rørby Ruud (31 40 88 31) eller tenestetorget (31 40 88 00).

Forfall meldast snarast til Pia Rørby Ruud (31 40 88 31) eller tenestetorget (31 40 88 00). MØTEINNKALLING Hovudutval Plan og Ressurs Dato: 13.06.2013 kl. 12:00 Stad: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/03159 Arkivkode: 033 Forfall meldast snarast til Pia Rørby Ruud (31 40 88 31) eller tenestetorget

Detaljer

Avgiftshefte - prisar og gebyr

Avgiftshefte - prisar og gebyr Avgiftshefte - prisar og gebyr Kvam herad 2010 Vedteke av Kvam heradsstyre 15.12.2009 HST sak 117/09 1 1 Kommunale gebyr... 3 1.1 Tilknytingsgebyr vatn og kloakk...3 1.2 Årsgebyr vatn og kloakk... 4 1.3

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM 2015 2018 VEDLEGG 1 BETALINGSSATSAR

HANDLINGSPROGRAM 2015 2018 VEDLEGG 1 BETALINGSSATSAR HANDLINGSPROGRAM 2015 2018 VEDLEGG 1 BETALINGSSATSAR Innhald 1 vedlegg 1 Betalingssatsar... 2 1.1 Kommunale avgifter, gebyr og betalingssatsar... 2 1.1.1 Kommunale avgifter, gebyr og betalingssatsar Brannvern...

Detaljer

Møtestad: Hareid rådhus Dato: Tysdag, 26.11.2013 Tid:14:00

Møtestad: Hareid rådhus Dato: Tysdag, 26.11.2013 Tid:14:00 HAREID KOMMUNE Utvalsleiar MØTEINNKALLING Levekårsutvalet Møtestad: Hareid rådhus Dato: Tysdag, 26.11.2013 Tid:14:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan

Detaljer

Vedtak i klagesak som gjeld mindre endring av detaljreguleringsplan for Lomelde, Sogndal kommune

Vedtak i klagesak som gjeld mindre endring av detaljreguleringsplan for Lomelde, Sogndal kommune Sakshandsamar: Signe Rauboti Vår dato Vår referanse Telefon: 57643188 10.10.2014 2014/2218-423.1 E-post: fmsfsra@fylkesmannen.no Dykkar dato Dykkar referanse 26.05.2014 Einar Myster Postboks 153 6859 SLINDE

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Plan og naturutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 27.08.2009 Tidspunkt: 09:30

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Plan og naturutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 27.08.2009 Tidspunkt: 09:30 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Plan og naturutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 27.08.2009 Tidspunkt: 09:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00.

Detaljer

RETTLEIAR BYGGSØK. Søknad om tiltak med ansvarsrett PBL 20-1

RETTLEIAR BYGGSØK. Søknad om tiltak med ansvarsrett PBL 20-1 RETTLEIAR BYGGSØK Søknad om tiltak med ansvarsrett PBL 20-1 Kvinnherad kommune Juni 2014 Nettadresse: http://ebs-2010.dibk.no/ Eventuelt via www.dibk.no Utfylling av søknad HUGS: Les hjelpeteksten til

Detaljer

Plan-id: 201307 Stord kommune

Plan-id: 201307 Stord kommune STORD KOMMUNE Planomtale med ROS- analyse for «Detaljregulering for gnr/bnr 56/295 m.fl., Tjødnåsen Stord kommune», Plan-id: 201307 Stord kommune Utarbeida av Side 1 av 59 FORORD STORD KOMMUNE På vegne

Detaljer

Forfall meldast snarast på tlf. 32029000 eller til postmottak@gol.kommune.no Varamedlemar møter berre etter nærare avtale.

Forfall meldast snarast på tlf. 32029000 eller til postmottak@gol.kommune.no Varamedlemar møter berre etter nærare avtale. MØTEINNKALLING Utval for natur og næring Dato: 24.04.2012 kl. 8:30 Stad: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/00004 Arkivkode: 033 Forfall meldast snarast på tlf. 32029000 eller til postmottak@gol.kommune.no

Detaljer

Vedtak i klagesak som gjeld dispensasjon til påbygg og ombygging av bustadhuset på eigedomen gbnr. 17/90 i Sogndal kommune

Vedtak i klagesak som gjeld dispensasjon til påbygg og ombygging av bustadhuset på eigedomen gbnr. 17/90 i Sogndal kommune Sakshandsamar: Astrid Terese Aam Vår dato Vår referanse Telefon: 57643185 13.11.2014 2014/2239-423.1 E-post: fmsfata@fylkesmannen.no Dykkar dato Dykkar referanse Dag Henning Hove Skjeldestad 6856 SOGNDAL

Detaljer

Gebyr- og betalingssatsar 2015

Gebyr- og betalingssatsar 2015 Gebyr- og betalingssatsar 2015 Innhald 1. Oppvekst 1.1 Skulefritidsordning (SFO) 1.2 Barnehage 1.3 Kulturskule 2. Pleie- og omsorgstenester 2.1 Heimebaserte tenester, praktisk bistand og rettleiing 2.2

Detaljer

Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: torsdag, 19.6.2014 Tid:15:00

Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: torsdag, 19.6.2014 Tid:15:00 HAREID KOMMUNE Ordførar MØTEINNKALLING Formannskapet Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: torsdag, 19.6.2014 Tid:15:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar

Detaljer

Forfall meldast på tlf. 32029000 elelr til postmottak@gol.kommune.no Varamedlemer møter berre etter nærare avtale.

Forfall meldast på tlf. 32029000 elelr til postmottak@gol.kommune.no Varamedlemer møter berre etter nærare avtale. MØTEINNKALLING Utval for natur og næring Dato: 28.08.2012 kl. 8:30 Stad: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/00004 Arkivkode: 033 Forfall meldast på tlf. 32029000 elelr til postmottak@gol.kommune.no Varamedlemer

Detaljer

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 22-25 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 05.06.2014 Tidspunkt: 09:00 Sakskart: Utvalgs Saksnr:

Detaljer

Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan verte kalla inn, jr. 8, 3. ledd i forvaltningslova.

Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan verte kalla inn, jr. 8, 3. ledd i forvaltningslova. HAREID KOMMUNE Ordførar MØTEINNKALLING Formannskapet Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: måndag, 13.10.2014 Tid:12:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar

Detaljer

Innkalling av Teknisk utval

Innkalling av Teknisk utval Masfjorden kommune Innkalling av Teknisk utval Møtedato: 18.06.2014 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: 16:00 Eventuelle forfall må meldast til Terje Kallekleiv per tlf. 56166293, sms til 94506939 eller per

Detaljer

Frådeling jfr. plan- og bygningsloven 20-1, m

Frådeling jfr. plan- og bygningsloven 20-1, m Bygland kommune Drift og forvaltning Rettleiing for søknad om: Frådeling jfr. plan- og bygningsloven 20-1, m Søknad om frådeling er både søknad om frådeling til sjølvstendig tomt eller søknad om frådeling

Detaljer