37. årgang Sommer Ensjøbyen. tett, trang og mørk? Kampendagene. Tøyensatsingen: Glede og frustrasjon. God sommer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "37. årgang Sommer 2014. Ensjøbyen. tett, trang og mørk? Kampendagene. Tøyensatsingen: Glede og frustrasjon. God sommer"

Transkript

1 37. årgang Sommer 2014 Ensjøbyen tett, trang og mørk? Tøyensatsingen: Glede og frustrasjon Kampendagene God sommer

2 Nyttige navn og nummer: Kampenposten Bøgata 21, 0655 Kampen Opplag: I redaksjonen: Kristin Hagen (redaktør) Agneta Kolstad Henriette Lunde Robert Lorange Helene Samuelsen Anne Mette Ødegård Børge Øgård Bente Fausk (layout) Toril Hegvik (økonomi) Kampen bydelshus: Driftsansvarlige: Anne Lilleberg og Espen Tverre Styret: Kjell Grov (styreleder) Tom Kristiansen (nestleder) Lars Haahr Klemmesen (styrerep.) Celine Wold (styrerep.) Greta Aagre (styrerep.) Øystein Sjaastad (styrerep.) Kampen Historielags styre: Ragnhild Hoel (leder) Kari Korbøl (nestleder) Line Arneberg Arne Kristiansen Ivar Nygaard (vara) Terje Berner (vara) Mona Larsen (vara) Lasse Solberg (redaktør) Kampen Vels styre: Tommy Grotterød (leder) Marit Bache Bjørn Saugstad Mette Thurmann-Moe Sissel Wathne Kjell Jarnfeldt (vara) Grete Karlsen (vara) KØBB Skedsmogt. 23, 0655 Oslo Tlf.: Kampen menighet: Grønlandsleiret Oslo hverdager Tlf.: Forsidefoto: Børge Øgård Innhold Ensjøbyen tett, trang og mørkt?...3 I nabolaget...6 Tøyensatsingen: Glede og frustrasjon...8 Rasering av kulturmiljøer på Kampen og Tøyen Byggeskikkpris på Kampen for Øyeblikket...13 En aldri hvilende Rullestad...14 Kunstbarnehagen vinner av Barnehageprisen Kulturformidlere på Kampen - Åpen invitasjon...18 OL i Oslo ny hall på Jordal...19 Nytt liv i gamle kjellere Kampendagene mai i skolegården...22 Kampen Økologiske Barnebondegård (KØBB) 20 år...23 Heksene våkner på Kampen!...24 Kampen før og nå...26 Kunst på Kampen hvor?...28 Kringsatte Kampen Det er nå ett år siden det overraskende politikervedtaket om Tøyen-satsingen som skal erstatte tapet av det kjære Munch-museet vårt. Planen er at Tøyen-området skal løftes inn i framtida som en positiv, spennende og mangfoldig bydel. Store forventninger er skapt. Som en del av denne satsingen skal det selges en rekke kommunale boliger. Større spredning er viktig for bymiljøene. Men det tyder på dårlig forståelse for begrepet spredning når en stor andel av disse boligene skal gjenkjøpes noen hundre meter unna, på Kampen. Det ser også ut til at Politiets utlendingsenhet flytter til Tøyen med et mottakssenter hvor alle nylig ankomne asylsøkere må registrere seg. Foreslått plassering nederst i Brinken vil merkes i nærmiljøet. Nok et eksempel på en lettvint politisk løsning hvor en institusjon med ganske tunge og kompliserte sosiale problemstillinger plasseres i Tøyen-Kampen området. Hos den andre naboen vår, Ensjø, planlegges det tusenvis av boliger. Mange av leilighetene blir små, og det skal bygges tett og i høyden. Oslo trenger boliger, men bymiljøene trenger også luft, lys og grønne friområder. Kampenposten frykter at det kan bli dårlig med boltreplass, og at dette boligområdet på sikt kan bli forslummet. For Jordal legges det planer for et eventuelt OL i Oslo Også her ser det ut til at grøntarealene blir mindre. Og til slutt: Finnmarksgata har blitt prøvestengt forbi Tøyenparken. Det blir fint for parken, men sannsynligvis vil andre veier i området måtte tåle en større belastning, som for eksempel Hagegata forbi Tøyen Skole. Allerede for 15 år siden ble det i regi av Miljøbyen Gamle Oslo foreslått å grave ned Finnmarksgata i samme område og føre parken på lokk over, slik det er gjort mange steder nord og vest over ytre ringvei. Det er fort gjort å bli frustrert og urolig over det som skjer i nærområdene våre. Men når det er sagt, så nærmer vi oss sommeren.kampenposten ønsker alle våre lesere en fin, fin sommer. Redaksjonen i Kampenposten Svar på Kunst på Kampen? 1. Streetart ved Kampen Kunstbarnehage. 2. Løven i Åkerbergveien. 3. Svømmernern i Kampenparken. 4. Zara Galleri i Bøgata. 5. Kampen Kirke. Ensjøbyen Ensjøbyen tett, trang og mørk? Utbyggere foreslår 60 meter høye hus på Ensjø t banestasjon. - Deler av feltet ser ut til å bli dårlige boområder, sier Kampen-arkitekt Robert Lorange. - Jeg frykter mer trafikk, mye innsyn i hagen vår, og at det gode kampenmiljøet forsvinner. Kampenbeboer Line Erichsen Fjeldstad kommer til å bli en av de nærmeste naboene til Ensjøbyen. Hun står og ser utover den delen av utbyggingen som kalles Tyngdepunktet. Området er den delen av Ensjø som kommer tettest på Kampen, og som skal være sentrum i den nye bydelen. Line er redd for at husene eblir høye og ruvende, og at de bryter fullstendig med bebyggelsen på Kampen. Dette synet deler hun med mange. Ønsker hus på 60 meter Bilbydelen Ensjø er i ferd med bli forvandlet til et sted der det skal bo folk. Masse folk. Cocktailen, som består av en by som vil løse framtidens boligmangel, grunneiere som vil tjene penger og et politisk ønske om å ha folk der T-bane og veier allerede er på plass, mikses i dette øyeblikk. Like før jul inviterte Eiendoms- og byfornyelsesetaten (EBY) i Oslo Kommune til informasjonsmøte hvor de presenterte de fem alternative planforslagene for utbyggingen av Ensjø. To av forslagene innebærer hus som er 60 meter høye. Til sammenligning er det noen meter høyere enn høyblokka i regjeringskvartalet. Alle de andre tre forslagene åpner for bygninger som strekker seg opp mot 42 meter. Cathrine Knudsen er prosjektleder hos Skanska Bolig AS, som er en av de fem grunneierne og utbyggerne av Tyngdepunktet. Hun begrunner hvorfor hun mener dette er god byutvikling: - Det er miljøsmart å fortette rundt kollektivknutepunktene. Det gir samfunnsøkonomiske fordeler, med mindre areal- og energibruk og forurensning. Hun påstår at det å bygge i høyden gir fordeler. - Fordelen med å ha høye hus er at de skjermer utearealene mot støy fra T-bane og vei, samtidig som det åpnes for sol og utsikt i sør/ sørvest. Skeptisk Arkitekt Robert Lorange, som selv bor på Kampen, har jobbet mye med byutvikling i indre Oslo, og har tegnet en rekke hus i nærmiljøet. For ordens skyld nevner vi at han har vært med å lage Kampenposten i mange år. - Jeg har en har en viss forståelse for at det er god byutvikling å bygge tett rundt knutepunkter. Men man må samtidig veie tetthetsbegrepet opp Robert Lorange Aktuelt mot bokvalitet, sier Lorange. Han mener det er viktig å ha boliger for barnefamilier, noe det er stor mangelvare på i indre Oslo. I den sammenheng er et godt mål på et bra bomiljø å kunne slippe ut barna alene uten å føle deg utrygg. Utbyggere og kommunen peker på at det nye torget med vannspeil vil bli et godt sentrum i bydelen. Her vist på skiltet som når står ved innkjøringen til Kampen. 2 Kampenposten Sommer 2013 Kampenposten Sommer

3 Aktuelt hårkammerset din frisør i nærmiljøet Vi har sommertilbud på vippe-extetion og permanent make-up. Venstre: Området som snart skal forvandles til sentrum i boligbydelen Ensjø. Høyre: Kampenbeboer Line Erichsen Fjeldstad frykter at utbyggingen på Ensjø vil bli for høy og ruvende. Her er hun sammen med barna Bo og Ea. Vi ønsker alle våre kunder en riktig god sommer. Torill og Kjersti - Jeg ville selv ikke flyttet til en høyblokk med barn, sier arkitekten. - For barnefamilier er åtte etasjer og høyere for mye. Fire til fem, maks seks etasjer, er akseptabelt, fortsetter han. Hvorfor så høyt? Spørsmålet mange stiller seg er hvorfor i all verden det skal bygges på denne måten, når det er Oslo kommune som eier deler av grunnen? Vi vender oss til Plan- og bygningsetaten (PBE) i kommunen. Ifølge Statistisk sentralbyrås beregning av befolkningsveksten i Oslo er det behov for opp mot nye boliger i Oslo i løpet av de kommende årene, sier Magnus Boysen i PBE. Han forteller at det kan løses på tre måter: byspredning, bruksendring av områder fra næringsvirksomhet til bolig, og fortetting av boligområder der infrastrukturen er etablert. - Ensjø er et område med mulighet for kombinasjonen omregulering fra næringsvirke til boliger og fortetting, sier Boysen. Og Ensjø skal dekke en større andel av Oslos behov for boliger. - Det ligger i planen er at det skal komme et sted mellom 6000 og 7000 nye boliger på Ensjø, forteller Boysen. Status i dag er at om lag 1700 leiligheter er innflyttet, og 4400 er under bygging eller regulering. Framtidas slum? Robert Lorange sitter og blar i den 200 siders haugen med ark som beskriver de fire alternativene fra utbyggerne. Blikket stopper ved en av tegningene som forsøker å gi et bilde av hvordan sentrum av Ensjø skal bli. Han spør: - Planen er vel å følge en nylig vedtatt bolignorm for indre Oslo, der minimum 40 prosent av leilighetene er over 80 kvadratmeter, eller er det slik at dette vedtaket skal fravikes på Ensjø, spør han. I plandokumentet foreslår utbyggerne at 30 prosent av boligene skal være over 80 kvadratmeter. Her prioriteres altså flere mindre leiligheter framfor større leiligheter som familier kan bli boende i over tid. Lorange etterlyser også utearealer. Han frykter at kombinasjonen av høye hus enten de er 60 eller 42 meter og små utearealer, kan bli til framtidens slum. - Kanskje brukbare som hybelhus, eller med småleiligheter for folk som bare skal bo i området en stund, men ikke for familier på jakt etter gode oppvekstmuligheter for barna. Godt bomiljø krever lys og luft, og det kan det bli lite av mellom noen av husene her. Det er ikke gøy å være naboene som ligger i skyggen, sier Lorange. Savner enhetlig arkitektur Erling Dokk Holm, Vålerenga-beboer, med doktorgrad fra Arkitekt- og designhøyskolen, mener problemet med Ensjø ikke er fortetting eller høyden på husene. - Et 60 meter høyt hus er ikke nødvendigvis for høyt det kommer an på hvor bredt og dominerende det er, sier Dokk Holm. Han mener at det å bo tett kan øke bokvaliteten. Og legger til at det er bedre at folk bor på Ensjø enn at det er bilbutikker her. Men han syntes ikke Ensjøbyen framstår som vellykket: - Ensjø kunne ha tjent på mer ensartede bygg, mer enhetlig arkitektur, og en god plan i bunnen, sier Dokk Holm. - I dag er problemer at det bygges bit for bit, og da blir arkitekturen fragmentert. Mange er bekymret Blant de godt over hundre saksdokumentene om «Tyngdepunktet», viser antallet uttalelser fra naboer og andre instanser at det er mange som er bekymret. Hyppigst nevnt er frykten for at det blir for høye hus og for lite uteareal. I tillegg er folk redde for at det blir for få nye barnehage- og skoleplasser, og at det lave antallet påberegnede parkeringsplasser vil skape kaos i gatene i nærheten. Robert Lorange er også redd for at de historiske byggene på området vil forsvinne, slik som stålverkshallene som nå er borte. - Fortiden må synes for å få perspektiver på samtiden. Det skaper en levende og allsidig bydel, sier Lorange. Som eksempel på vellykket bruk av eksisterende bygg peker han på Drammen, derblant annet Union Scene har flyttet inn i de gamle papirhallene. På Ensjø er det først og fremst Levahnbygget som har vært omdiskutert. Her har både Ensjø Teglverk, som blant annet brant teglsteinen som dekker Nationaltheatret, og en lokomotivfabrikk holdt hus. Lorange peker også på bygget hvor bilbutikken KIA holder til i dag. - Dette bygget er spennende, og har også fått priser. Hvorfor kunne man ikke tenke på å bruke dette som en aula for en framtidig skole, kulturlokaler eller kanskje en mathall, spør arkitekten. Hva skjer framover? I disse dager legger Plan- og bygningsetaten siste hånd på forslagene som skal sendes over til politisk behandling over sommerferien. Det er i skrivende stund ikke klart hvilke forslag de lander på. Boysen antyder at PBE vil anbefale at høyden på husene skal være på maks 42 meter, og det ser ut til at Levahnbygget blir bevart. Tilbake på brua over T-banen uttrykker Kampennabo Line Erichsen Fjeldstad et ønske for utbyggingen av Ensjøbyen: - Det er fint å bli kvitt bilbyen, også håper jeg vi får en ny ungdomsskole. Utbyggerne på sin side er ikke helt sikre på om de vil bo i sitt eget prosjekt: på slutten av det nevnte informasjonsmøtet før jul ble en av dem spurt av salen om han selv ville bo i «Tyngdepunktet». Ja, i en av de øverste etasjene, var svaret. Av Helene Samulesen Hårkammerset, Bøgata 10, tlf Kampenposten Sommer 2014 Kampenposten Sommer

4 I nabolaget Snublestein i Brinken En jødisk familie som bodde i Brinken 23 på Kampen endte sitt liv i Auschwitz. Nå er det lagt ned såkalte snublesteiner som minnesmerke foran huset. Ifølge Jødisk museum fungerer dette slik at en stein med minneplate i messing støpes ned i fortauet på steder der jøder eller andre ofre for nazismen bodde fram til de ble deportert og drept. De tre som er hedret med snublesteiner på Kampen er frisørmester Alexander Claes, datteren Ida Iris og sønnen Arvid. Du kan lese mer om familien og deres historie på nettsidene til Kampen Historielag. Tradisjonen med snublesteiner ble startet av kunstneren Gunter Demnig i Tyskland i 1993, og det er kunstneren selv som legger ned steinene. Totalt finnes det i dag over steiner i en rekke europeiske land. Familien Claes, Brinken 23. Foto: Privat, gjengitt med tillatelse fra Kampen Historielag. Elbil på Kampen Kampenmila 2013 var premiere for Kampenmila. Selv om dette blir kalt «Et venners venners løp», var både forberedelser og gjennomføring av løpet veldig godt organisert altså av venner og naboer på Kampen. Se selv på Facebook-sida Kampenmila: Der finner du også bilder av naboene dine i aksjon, og kan orientere deg om de ukentlige løpe- og gågruppene som er i gang. I år har initiativtakerne, Tatiana Penzo, Kirsten Haaland og Barbro Monefeldt bestemt at løpet skal gå i august i stedet for i juni, som allerede er fylt opp av Kampendager og avslutninger. Løpet blir som i fjor, 5 runder rundt Tøyenparken og velfortjent bankett på Kampen Bistro etterpå. Kampenmila er ment å være et sosialt, demokratisk og lavterskel triminitiativ der målet er å ha det gøy. Hør bare mottoet: Tida tar du sjæl. Den som vinner vinner. Og alle vinner for seg sjæl... Det er pinadø verdt det!! Kampenmila 2014 går av stabelen lørdag 23. august. Det er planlagt 172 ladestasjoner i Oslo (snart 5000 i hele Norge), og flere vil nå settes opp på Kampen. Av alle biler solgt og importert i mars 2014 var det flest elbiler. Vi ser flere av dem rundt på Kampen, hører dem gjør vi ikke, de er lyd- og luktfrie. Siden de færreste har garasje, er vi avhengig av ladestasjoner. De mest sentrale er to i Bøgata. Det er fire ladestasjoner på Jordal ved 20-bussholdeplassen. Én i Kjølberggata og én i Etterstadgata. De siste er for langt unna for Kampenfolk. Bymiljøetaten vil derfor sette opp fire nye i Telemarksvingen og en ved Kampen kirke. Blir det rift om også disse, er det mulig å søke om flere: Bymiljøetaten i Oslo Kommune ved Marianne Mølmen. Sjekk også: med kart over alle ladestasjoner, også hurtigladere. Vil du bli natteravn på Kampen? Natteravngruppa på Kampen har eksistert i over ti år. Gruppa ble startet etter en episode i skolegården på Kampen skole, og har vært et vellykket forebyggende tiltak i nærmiljøet. Gruppa består nå av frivillige voksne fra Kampen, Jordal og Vålerenga, og driver egentlig med kveldsravning. Hvert medlem går maksimum én kveld pr. måned. Ektefeller pleier å dele vaktene mellom seg. Vanligvis går 3 eller 4 ravner sammen i en gruppe. Mange har oppdaget at dette er en fantastisk mulighet til å bli kjent i nærmiljøet, og med mennesker man ellers ikke har kontakt med. Kontaktnettet på Kampen er unikt, og ikke minst en trygghet for barn og ungdom som bor her. Har du lyst til å gå tur på kveldstid med andre voksne, få informasjon om miljøet rundt der vi bor og samtidig gjøre en innsats for å forebygge uønsket utvikling? Vandringstidspunkt: Onsdager og torsdager klokken Fredager og lørdager klokken Vandringsområde: Jordal, Kampen, Vålerenga Oppmøteadresse: Kampen kultur- og bydelshus i Bøgata 21 Kontaktpersoner: Rob Waring, e-post: Hege Loftfjell, e-post: Kampen Vel på nett Ikke bare har velforeningen vår blitt aktiv og velfungerende, Kampen Vel har også kommet ut i verden: Her kan du lese årsmøtepapirer, saksuttalelser i byggesaker, få informasjon om arrangementer og se og sende inn ditt bidrag til Månedens bilde. Du kan også sende inn forslag til hva du synes Kampen Vel skal ta opp og være involvert i. Ta kontakt med velet på mail: Klikker du deg rundt på sidene deres, finner du også linken som gjør det lett for deg å melde deg inn. Er du ikke medlem, er det kanskje på tide? Websnekker har vært Børge Øgård. Oslo kommune Bymiljøetaten begynte rehabilitering av dusjen og fontenen ved badedammen i Etter mye arbeid og penger, uteble vannet. Ansvaret ble overført til Vann- og avløpsetaten. Rørene er gamle og må skiftes. Vann- og avløp har lovet Bymiljøetaten at de skal gå varsomt fram overfor trær og resten av parken. Graving og skifte av rør vil ikke bli satt i gang før på sensommeren, men i mellomtiden har etaten gått Mettes grønne hjørne Badedammen og vannspeilet i Kampen park til innkjøp av brannslanger som vil fylle både vannspeilet på toppen av parken og badedammen. Dammen har blitt murt så den ikke skal lekke. Den blir rengjort hver 14. dag i sommer, og vann som fordamper fra den grunne dammen, blir fylt opp. De har også byttet pumpe i grotten. Hele herligheten skal stå klar allerede 1. mai! Dusjen og fontenen vil dessverre ikke fungere før rørene er rehabilitert. Av Mette Thurmann-Moe Thalictrum aquilegifolium Akeleiefrøstjerne Akeleiefrøstjerne er en historisk staude brukt i England allerede tidlig på 1600-tallet. Planten blir cm høy med sirlig bladverk lavt over bakken og høye blomsterstengler. Akeleiefrøstjerne har ikke kronblader, det er pollenbærene som er farget i fiolett, purpur og rosa. Det finnes også hvite sorter. Akeleiefrøstjerne trives både i full sol og i vandrende skygge, men aller vakrest er den i lett skygge. Kommer du over en slik plante i en gammel hage, spør om å få en stikling. I dag er det nye sorter på markedet. 6 Kampenposten Sommer 2014 Kampenposten Sommer

5 Tøyensatsingen: Glede og frustrasjon Det startet med fest den 26. april. Så fortsatte det med frustrasjon over nye lokaler til Politiets utlendingsenhet og kjøpet av kommunale boliger. Gatefesten den 26. april markerte starten på «Områdeløft Tøyen». Parkeringsplassen bak selve senteret var gjort om til scene, og Kolstadgata var stengt for biler. Det var musikk, dans, maling, loppemarked, sykkelverksted, fotografering, leker, konkurranser og matservering i strålende sommervær. Leder av bydelsutvalget, Silje Winther, oppfordret også publikum til å fylle ut postkort med sine ønsker for Tøyen. - Og så må dere love å fortsette å bry dere om Tøyen, sa hun. På selve Tøyensenteret har det ikke skjedd noe særlig synlig siden forrige gang Kampenposten skrev om saken. Men til høsten kommer det etter planen både en tyrkisk restaurant og en kjøtt- og fiskebutikk på senteret. SV flytter inn i nyoppussede lokaler i et av byggene i juni. Ifølge osloby.no vil opprustningen av fasadene skje i takt med at nye leietakere flytter inn. De første fasadene skal tas til høsten. Hagegata 30 skal bli studentboliger, og Hagegata 31 skal selges. Blokka med studentboliger vil trolig være ferdig i løpet av 2016, ifølge Østkantliv. Til sammen har byrådet vedtatt å kjøpe 617 nye kommunale leiligheter. Mange av disse er i Gamle Oslo, og nesten 160 leiligheter skal kjøpes på Kampen: Brinken 49, 39 leiligheter. Skedsmogata 10/Bøgata 15, 36 leiligheter Hedmarksgata 3-11, 84 leiligheter Registrering av asylsøkere Det kom som en overraskelse på de fleste lokalpolitikerne at Politiets utlendingsenhet (PU) flytter inn i Økernveien fra høsten. Bygget skal brukes til å registrere nyankomne asylsøkere. Ifølge PU vil det komme omtrent personer om dagen. I huset vil det bli 380 politiansatte, hvorav 160 politiutdannede. Det har kommet sterke reaksjoner på at Politiets utlendingsenhet skal komme til Tøyen. Ikke først og fremst på grunn av aktiviteten i seg selv, men at Tøyenområdet har behov for andre typer leietakere i den fasen man er inne i nå. Bydelsutvalget har mot Høyres stemme - uttalt skuffelse over ikke å bli informert om at Politiets utlendingsenhet flytter sin virksomhet til Tøyen. Utvalget peker på at Tøyen allerede har mange sosialpolitiske tiltak samlet på et lite geografisk område. En aktivitet som innebærer at mennesker i året skal komme innom området. - Vi opplever at Tøyens befolkning mest av alt trenger ro og stabilitet for å kunne løfte bydelen, heter det i uttalelsen. Bydelsutvalget ber stat og kommune om å samarbeide for å finne en annen løsning. - Vi foreslår primært at Politiets utlendingsenhet finner alternative lokaler utenfor Bydel Gamle Oslo. Sekundært forslår vi at registreringen av nyankomne asylsøkere og den direkte relaterte/tilhørende virksomheten (som blant annet bilpark/kjøring) legges utenfor bydelen, mens resten lokaliseres i Økernveien Områdene rundt Tøyen torg er ikke et særlig godt egnet sted å motta nyankomne asylsøkere, heter det i uttalelsen. Aktiviteter og styringsgruppe Det er satt av kroner til arrangementer av sommeraktitivteter for barn og unge på Tøyen. Bydelsutvalget har også satt av kroner til aktivitetsmidler. Disse kan brukes til prosjekter rettet mot barn og unge og til utendørsarrangementer for bydelens befolkning. Det er også satt ned en lokal styringsgruppe for «Områdeløft Tøyen». I tillegg til politikerne, blir det representanter fra Tøyeninitiativet, Tøyenkampanjen, Tøyen Vel, Tøyen skole, biblioteket, gårdeierne på Tøyensenteret, Tøyen Mødregruppe, politiet, Vahl Skole, moskéen i Åkebergveien samt en ungdomsrepresentant og en eldrerepresentant. Bydelsutvalget ønsker at det ganske snart gjennomføres en levekårsundersøkelse blant befolkningen. Bydelsutvalget har som intensjon å avsette én million årlig til aktivitetsmidler. Hva er Tøyen? Bydelsutvalget har vedtatt at kjerneområdet for satsingen foreløpig skal utgjøres av ti såkalte roder. Det kan også gis støtte til prosjekter i tilgrensede områder. Denne inndelingen betyr at for eksempel Brinken er en del av kjerneområdet. På den andre siden vil grensen gå langs Åkebergveien og rundt Enerhaugen. Videre bort Urtegata og Lakkegata og tilbake langs Jens Bjelkes gate og Tøyengata, før man svinger ned Finnmarksgata til Økernveien og Brinken (se illustrasjon). Hva er gjort? Innført gratis kjernetid i aktivitetsskolen Utvidet åpningstid på Tøyen skole Oslo musikk- og kulturskole tilbyr aktiviteter på Tøyen skole Elever ved Tøyen og Vahl skole kan bruke Tøyenbadet til halv pris Forsterket renhold i området Grønland, Tøyen/Botanisk hage Hagegata 30 blir studentboliger, Hagegata 31 er solgt Eiendoms- og byfornyelsesetaten har fått bekreftelse på at gårdeierne rundt Tøyen torg forplikter seg til å bidra økonomisk til opp - gradering av torget. Ruter har i samarbeid med Sporveien utarbeidet en foreløpig ideskisse til oppgradering av Tøyen T-banestasjon. Endelig forslag til løsning kommer denne sommeren. Tekst: Anne Mette Ødegård Foto: Ove Getz 8 Kampenposten Sommer 2014 Kampenposten Sommer

6 I nabolaget Noen av musikerne i Økernveien TIL ALLE BEBOERE PÅ KAMPEN Aktiv Eiendomsmegling Grønland/Bjørvika: Det tryggeste valget Høyest kundetilfredshet i eiendomsmeglerbransjen både 2011, 2012, 2013 og 2014 Flest salg på Kampen: Aktiv selger ca 50 boliger på Kampen årlig Lengst erfaring i området vårt kontors ansatte har 100 års samlet erfaring Rasering av kulturmiljøer på Kampen og Tøyen Midt i leieperioden kastes musikere ut fra sine lokaler i Økernveien Kjelleren i Økernveien 11-13, der Politiets utlendingsenhet (PU) etter planen skal flytte inn, huser musikere, øvingslokaler og to lydstudioer. Her spilles alt fra «metal» til visesang. For noen uker siden fikk musikerne beskjed om at kontraktene var oppsagt, og gårdeier DTZ Realkapital kunne ikke hjelpe til med å skaffe nye lokaler. Dette til tross for oppsigelse midt i leieperioden. Beskjeden fra DTZ var at kjelleren ikke skulle brukes, men at den nye leietaker ikke ville ha andre i bygget. Kampenposten tok kontakt med informasjonsrådgiver Tuva Blikon i Politiets utlendingsenhet. Hun kunne ikke forstå at noen skulle kastes ut, men skulle undersøke videre. Ut på kvelden kommer følgende svar: «Alle som jobber i PU er underlagt en særskilt taushetsplikt. For å beskytte asylsøkernes rettigheter, er en viktig forutsetning for oss i valg av lokaler at bygget er sikkert og ikke har andre leietakere enn politi». Til dette svarer bassisten i «Lamahama og de lutende hester», Erlend Tidemann: - For meg virker dette som en etat som ikke er helt kalibrert med verden rundt seg. Det som lovverket beskytter godt nok for alle andre som jobber med personsensitiv informasjon, er ikke godt nok for dem som er satt til håndheve lovverket. Pussig? - Jeg synes også det er litt feigt å skyve gårdeieren foran seg. Vi har blitt sagt opp midt i en femårs leieavtale og begrunnelsen var at Politiets utlendingsenhet ikke synes det var sikkert nok å ha andre i bygget. Det er PU som stiller disse kravene og må ta ansvaret for at vi kastes ut. Fra et økonomisk perspektiv har ikke gårdeieren fått noen reell valgmulighet, fortsetter Tiedemann. Han mener det er helt umulig å finne så rimelige øvingslokaler som i Økernveien, men hvis PU mener det er enkelt, tar vi gladelig i mot hjelp". Da Politiets utlendingsenhet ble konfrontert med sin spesielle håndtering av taushetsplikten, kom det plutselig fram at kjelleren skulle brukes til undervisnings- og grupperom. Det kan virke som argumenter har blitt til etterhvert. Og hva så med gårdeier DTZ Realkapital? En kan si at de har blitt «tvunget» av Politiets utlendingsenhet til å rasere musikkmiljøet i Økernveien Men hva med deres ansvar for leietakere som sies opp midt i en leieperiode? Med prosjektleder og kontaktperson, Anne-Lise Øien, er DTZ Realkapital tungt inne i eierforumet for Tøyen Torg. De burde derfor heller tenkt på kulturmiljøer som en ressurs, og ikke et onde som de vil kvitte seg med. DTZ Realkapital v/ Anne-Lise Øyen har fått anledning til å uttale seg, men Kampenposten har pt ikke fått noen kommentar. Av Børge Øgård Aktiv Grønland/Bjørvika setter fortsatt nye prisrekorder Høsten 2013 var markedet noe svakere, men det har endret seg veldig i 2014! Det er generelt flere interessenter og mer spenstige budrunder. Aktiv Grønland/Bjørvika har i 2014 oppnådd veldig gode priser på Kampen, f.eks: 2-roms i Nittedalsgata 14 solgt for , ,- over takst! 3-roms i Aurskoggata 5, solgt for , over takst! Vi oppnår høyest priser av alle eiendomsmeglere fordi vi kjenner området svært godt, og derfor klarer å synliggjøre for interessentene hvor attraktivt det er å flytte til Kampen. Det kan fort bety en forskjell på for boligselger. Se våre siste salg under. Adresse m2 Prisant. Kjøpesum Differanse Pris inkl. fellesgj. Kvm. pris Brinken Brinken Bøgata Bøgata Hedmarksgata 10 D Hølandsgata Hølandsgata 6 E Jordalgata Nittedalgata Nittedalgata Nittedalgata Norderhovgata 38b Normannsgata 34 B Normannsgata Sons gate Sons gate 3 D Sons gate 3a Telemarksvingen Ullensakergata 12 G Er du nysgjerrig på hva din bolig er verdt? Tlf: Mail: Adr: Grønlandsleiret 23 Ta kontakt for en gratis og uforpliktende verdivurdering. 10 Kampenposten Sommer 2014

7 Aktuelt Byggeskikkpris på Kampen for 2014 Øyeblikket Fredag 16. mai Kampen historielag tok våren 2013 initiativ til å etablere en byggeskikkpris på Kampen. Hensikten er å gi en påskjønnelse for prisverdig ivaretakelse av Kampens historiske særpreg, og retter seg mot bygningsmessige og andre tiltak fra alle epoker. Dette vil forhåpentligvis bli en pris som både vil glede og stimulere. En komité bestående av Historielaget, Fortidsminneforeningen, Kampen Vel, og Kampenposten skal velge en vinner. I år var det foreslått tre svært verdige kandidater: Hølandsgata 7 v/ Inger Marie Nilssen, Norderhovgata 17 v/arild Bakken og Brinken 55 v/ Terje Berner. Komitéarbeidet var omfattende med flere befaringer, inngående drøftinger av hvilke kriterier man skulle legge til grunn for valg, mange mailer, og selvsagt det faktum at alle kandidatenes bygg er unike, av høy kvalitet, og verdige kandidater til en byggeskikkpris. Vinneren ble utpekt på historielagsmøte 26. april; Hølandsgata 7 v/inger Marie Nilssen. Inger inviterte til stort formiddagstreff søndagen etter. Her møttes slekt, venner og to fra komiteen til en svært hyggelig formiddagsstund med utmerket servering. Bildet viser forsamlingen oppstilt i den hyggelige hagen. Et utdrag fra komiteens begrunnelse: Det er mye å glede seg over på denne eiendommen. Her har man opprettholdt og videreført et spennende bygningsmiljø, kanskje ikke alltid etter nåtidens vurdering av hva som er antikvarisk korrekt, men på en måte som sikrer mot forfall og ødeleggelse. Bygningene er historisk dokumentasjon som forteller viktige deler av Kampen historie, og som forteller om de mennesker som har bodd der gjennom alle år. Huset har en viktig plass på Kampen, også for å fortelle om bydelens identitet og overlevelsesvilje. Med sin mangeårige og mangfoldige bevaringshistorie, framstår huset som et meget spennende hele. Av Robert Lorange Hølandsgata 7 For 37 år siden var jeg med på å lage det første nummeret av Kampenposten. Et hovedtema den gang var saneringstruslene som lå over bydelen, og da selvsagt også over bebyggelsen på begge sider av Hølandsgata. Det skulle rives, og bebyggelsen skulle skiftes ut med høyblokker som i Hølandsgata 1, eller med større terrassehusbebyggelse lagt ned mot Jordal. Husene bak Hølandsgata 7 til høyre, er revet for lenge siden. Planlagte nybygg her ble det den gang heldigvis ikke noe av, slik at det i dag er en grønn skråning tilbake. Det er endelig mai, og bladene grønnes. Nr.7 lyser mot oss. Hølandsgata er fra før byutvidelsen i 1878, og forlengelsen ned til de tidligere teglverkene på Jordal, er for lengst borte. Hølandsgata 7 ble utparsellert fra Ladegårdens grunn rundt 1862, og påbegynt noen år senere. Det har gjennom årene blitt bearbeidet og modernisert, men hele tiden innenfor god byggeskikk og godt håndverk. Fra 1940 overtok vognmann Steen huset. Han og familien har deretter i alle år sørget for opprettholdelse og modernisering av den vakre og idylliske eiendommen med hovedhuset og sidebygg i bakgården. Derfor fikk dagens eiere også Kampen Historielags nylig opprettede byggeskikkpris (omtalt på forrige side). Gateløpet ellers er preget av murgårder på østsiden fra like rundt byutvidelsen i 1878 da det ble innført murtvang på Kampen. Disse er noe så sjeldent som bygget i kun 2 og 3 etasjer, og hører til blant bydelens eldste. Beskjedne, men noen av dem med flotte stuck-utsmykninger på fasadene. På vestsiden ligger eldre trehus fra før byutvidelsen, samt også der små murhus. Et vakkert og spennende selvgrodd lite gateløp fra tiden før de mer strengt regulerte gatenett ble styrende. Et uttrykk for Kampens levende historie. Av Robert Lorange 12 Kampenposten Sommer 2014 Kampenposten Sommer

8 Tøyen spesial Portrettet En aldri hvilende Rullestad Pål Rullestad kommer rett fra steppe-trening til intervju. Hva han har gjorde under en forelesning til den kjente komponisten Arne Nordheim, får du vite seinere. Tidligere på dagen har Pål Rullestad ledet korpset gjennom en vanskelig oppgave, nemlig å spille i begravelsen til Frank Larsen. Larsen var fanebærer i korpset og ble begravd i full korpsuniform. - Frank var en tradisjonsbærer, en ekte kampegutt. Det er ikke mange igjen av dem, sier Pål, som i likhet med svært mange andre Kampen-beboere er innflytter - fra Hamar. Frank Larsen spilte i korpset da Knut «Kuppern» Johannesen kom hjem til Hertug Skules gate etter OL i Squaw Valley i Kuppern var selv til stede i begravelsen og fikk høre korpset spille «Kuppern-marsjen». - Det var både en tung, vanskelig og fin oppgave for ungene og som de klarte veldig bra, forteller Pål. Vil ha mye å gjøre Det er sikkert mange Kampen-beboere som spør seg hvor denne mannen henter energien fra. Pål Rullestad er tilsynelatende aldri hvilende, og i nærmiljøet er han kanskje mest kjent for å være dirigent for Kampen skoles musikkorps. Og skulle det slumpe til med litt fritid, så drar altså han og resten av familien på steppe-trening. Slik er det bare. Det siste initiativet til glede for nabolaget er allsang-treff, kalt «Kampen for allsang». - Hvorfor i all verden? - Det er jo gøy å synge litt, ikke sant? Må jo finne på noe, og musikk er alltid en bra ting. Dessuten har vi lyst til å legge grunnlaget for å lage flere oppsetninger, som for eksempel teater i Kampen-parken. Mange vil huske at Hakkebakkeskogen ble satt opp i parken under Egnerjubileet for to år siden. - Og så har jeg jo alltid likt å ha mye å gjøre, da, legger han til. Familiebedriften Går du forbi Kampen Hageby en kveldstime, så er det slett ikke usannsynlig at du hører musikk-lærerens kraftige røst gjennom vinduer og vegger i huset. For det er sanger han er utdannet som. Til daglig jobber han altså som musikklærer ved Foss videregående skole. Familien Rullestad-Teigen «lager mye lyd», som Pål sier det. - Noen opplever det antakelig som et galehus. Men, så blir vi også satt pris på når vi gjør noe bra. Vi har for eksempel naboer som ber oss åpne dørene når vi øver. Musikken og engasjementet i nærmiljøet er en familiebedrift. Samboer Tori (Teigen) og døtrene Kaia og Maria er for eksempel alle aktive i korpset. - Det er en flott tid med korpset nå. Vi er inne i en god stim, og det er rift om å få være med, forteller han entusiastisk. Fjoråret var tungt, ikke minst på grunn av et kraftig generasjonsskifte i korpset. - Tori har vært med på hele gjenoppbyggingen av korpset dette har vært et skikkelig teamarbeid, poengterer Pål Rullestad, som påpeker at det er viktig å ha en partner som skjønner hva man selv driver med. Hva er livet uten musikk og kultur? Å spille i korps var inngangsporten til musikken og karrieren som musiker for Pål Rullestad. Han kommer ikke fra et såkalt kunstnerhjem. Faren var sivilagronom, og moren jobbet i damekonfeksjon. Pål understreker sterkt at han aldri hadde blitt musiker uten å ha vært med i korps. - En av mine hjertesaker er å skape større forståelse for hva musikk og Pål Rullestad fylte 50 år i februar. Han startet sin musikalske løpebane som trombonist i Hamar Janitsjarskole. Utdannelse innen sang fra Norges musikkhøgskole (diplomstudiet solistutdanningen) og Manhattan School of Music. Dirigent i Kampen skoles musikkorps siden 2006 (instruktør fra 2004). Har blant annet sunget i Grex Vocalis, Domkirkens guttekor, Quattro Stagioni og var med på å starte freelance-kompaniet «Christiania Caramel- & Coloratur Compagnie» sammen med Tori Teigen. Pål Rullestad hadde hovedansvar (igjen sammen med Tori) for to store forestillinger på Skibladner: «Show boat» i 2003 og «Ta meg med!» i På Foss er han ansatt som sanglærer, og underviser også i musikkhistorie, dirigering og produksjonsledelse. Han sitter også i forbundsstyret i LO-forbundet Musikernes fellesorganisasjon (MFO). kultur betyr i oppveksten. Dette påvirker for eksempel ungenes evne til å konsentrere seg, noe som kan være til stor nytte i alle andre fag i skolen. Man lærer å uttrykke seg, og ofte deltar jo barna i et større felleskap. Å spille i korps er en gedigen sosial trening. Hvor ellers får du lært alt dette i hverdagen? Lureste vi har gjort Pål og familien flyttet inn i Kampen Hageby da den var ny, i Det lureste vi har gjort, sier han og smiler. - På Kampen har du følelsen av å være både på bygda og i byen samtidig. Jeg håper rausheten og felleskapstanken vil fortsette selv om prisene på boliger har steget, og det trolig er nye befolkningsgrupper som etter hvert har inntatt bydelen vår. Jeg har alltid vært på den politiske venstresida og er opptatt av å bo et sted hvor det finnes dugnadsånd, og at folk skjønner at de må engasjere seg. Skiftet bleier Pål og Tori fikk sitt første barn i studietida. De møttes på Musikkhøgskolen, der Pål begynte i På en augustdag i 1992 kom Kaia til verden. Fire dager etter var det igjen skolebenken for de nybakte foreldrene. Så da har dere kanskje gjettet hva Pål gjorde midt under en forelesning til Arne Nordheim: han skiftet bleier. Tekst: Anne Mette Ødegård Foto: Helene Samuelsen 14 Kampenposten Sommer 2014 Kampenposten Sommer

9 I nabolaget Kunstbarnehagen vinner av Barnehageprisen 2013 Kampen kunstbarnehage har vunnet den Nasjonale Barnehageprisen for kunst og kultur 2013 for sitt prosjekt «StreetArt». Vi gratulerer! At prisen er velfortjent, er Kampenposten og kunstbarnehagen skjønt enige om. Ingen på Kampen har vel unngått å legge merke til den flotte hvalen som pryder veggen på Galleri Bastian, hvor Kampen Kunstbarnehage holder til. Hvordan gikk det så til at vi fikk en hval her oppe på Kampen? Med sitt prosjekt «StreetArt» ble Kampen Kunstbarnehage vinnere av den prestisjetunge Nasjonale Barnehageprisen for kunst og kultur Prisen deler de med Ruseløkka og Klosteret barnehage. Juryen skriver at «StreetArt» er et fantasifullt og nyskapende prosjekt der barna er i fokus. Barna bruker nærmiljøet til inspirasjon og setter sine synlige spor, også utenfor barnehagen, i form av gatekunst.» -Det er en veldig anerkjennelse. Vi har jobbet mye og grundig med prosjektet. Jeg føler at vi fortjener prisen, for alle var så engasjerte, både barna og de voksne, sier Maria Ianke, som jobber med de eldste barna og var en av initiativtakerne til prosjektet. At prisen er velfortjent, er Kampenposten helt enig i. Vi synes det er spesielt morsomt at de får den for å pynte opp i lokalmiljøet vårt. De flotte veggmaleriene er det mest synlige beviset på prosjektet kunstbarnehagen har hatt gående de siste to årene, men for de som har hatt øynene med seg, har det vært mange tegn på at vi har hatt små gatekunstnere i sving på Kampen. De aller heldigste har også fått kunst i gave. Dette er street art for å glede andre, sier Karoline Sæther, som jobber med de minste barna. Og glade ble de, Kampenbeboerne som fant en konvolutt med påskriften «Denne gaven er laget til deg som finner den av et barn i Kampen Kunstbarnehage, kun for å glede deg!». Konvoluttene ble plassert rundt i nærmiljøet, på trapper og i postkasser. En av konvoluttene ble plassert på Javelin. Barna spionerte på utsiden, og begeistringen hos den heldige finneren inspirerte barna til å gå rett tilbake til barnehagen for å lage flere. Å lære seg å se den kunsten vi har rundt oss til daglig, var første del av barnehagens StreetArt prosjekt. Gatekunst er omstridt fordi det befinner seg i grenselandet mellom hva som er lov og ikke lov. De ansatte har derfor brukt mye tid på å lære barna å skille mellom kunstprosjekter som tilfører miljøet noe positivt. og tagging som forsøpler. Å sette igjen positive spor i nærmiljøet har vært en viktig del av Street- Art-prosjektet. Noe har blitt stående, men det meste har forsvunnet med vær og vind. Noe har også blitt utsatt for hærverk. For eksempel ble en av benkene ved Jordal flere ganger kledd med strikk fra gamle strikkeplagg, for at folk som satte seg ned, skulle slippe å bli kalde i baken. Men hver gang barna kom tilbake, var strikkebenken ødelagt. Hvem som stod bak, førte til mange diskusjoner blant de unge gatekunstnerne. Til slutt ble en krokodille stående igjen som hovedmistenkt. Gatekunst handler like mye om å gjøre det, som at kunsten skal bestå. Barna har tegnet med kritt på asfalt, med kullstifter på tømmerstokker og lagd leirskulpturer som har fått stå til regnet har vasket dem bort. I følge Maria tar ikke barna det så tungt at kunsten deres forsvinner. Den dagen vi lagde leirskulpturer, var det litt regn fra før, så barna fikk allerede da følelsen av at det ville skje. Barn er veldig i nuet og jobber raskt. Selv om de legger mye sjel i det, tror jeg ikke det var krise at det ble borte. Når de begynner å jobbe med noen nytt, så er det raskt glemt. Alle barna har bidratt på ulikt vis. Mens de eldste barna har fått prøve seg med nål og tråd, og dekorert lyktestolper med hekleduker og strikkeplagg samlet inn fra foreldre, har de minste dekorert med garn. Lyktestolper har blitt surret inn, og barna har hengt på laminerte lapper med ting som gjør dem glade. Og hva er det som gjør barna aller mest glade? Mamma og is, så klart! De viktige tingene i livet. Det mangler ikke på kreativitet, hverken blant barn eller voksne, i Kampen kunstbarnehage. Elefantene i Elefantparken på Galgeberg har blitt pyntet til fest med smykker og kritt. I Vigelandsparken fikk statuene klær på seg en dag det var litt kaldt i lufta. Vi tok av klærne etterpå, men lot en få beholde trusa, ler Maria. Etterpå kom vi på at trusa var merket med Kampen kunstbarnehage, men vi har ikke fått kjeft. Får vi kjeft, så er det kanskje bare gøy? Det var jo så kaldt og de frøys så fælt. Hvalen på veggen er det profesjonelle gatekunstnere fra FRØ production som har malt. At de flotte gatemaleriene gleder forbipasserende kampianere på vei til daglige gjøremål, er det ingen tvil om, men hvorfor en hval? At motivet skulle være fra dyreverdenen, var det eneste som var bestemt da FRØ startet workshops med barna. Sammen så de på bilder av gatekunst, tegnet dyr og lagde sjablonger. I følge Rita Rohdin Nyhuus fra FRØ er det barna selv vi kan takke for at verdens største pattedyr nå pryder en vegg på Kampen: Barnas interesse og entusiasme tok retningen dyr som befinner seg under vann - og den største av dem alle er HVALEN. Så hvorfor nøye seg med noe mindre? Tekst: Henriette Lunde Foto: Børge Øgård Hvalen utenfor Kampen Kunstbarnehage har blitt et kjennemerke på Kampen. Gatekunstnerene bak hvalen er FRØ production. 16 Kampenposten Sommer 2014 Kampenposten Sommer

10 Aktuelt OL i Oslo ny hall på Jordal OL i Oslo 2022 med hockey på Jordal betyr at det skal bygges en helt ny hall der hvor det i dag er fotballbane og friområde. I mars ble den første søknaden sendt til IOC. Kulturformidlere på Kampen - Åpen invitasjon! På redaksjonens telex tikka det inn en melding fra den alltid entusiastiske prest Marit og Kampen kirke: "Har du noe du gjerne vil bidra med på Kampen og i Gamle Oslo?" "Bruk Kampen kirke eller Kampen menighetshus til det kulturarrangementet som du og dere vil ha!" Med dette ønsker Kampen kirke å utvikle kulturvirksomheten og kultutrykket i kirken samt ytterligere styrke tilknytningen til lokalsamfunnet. Kampen kirke tilbyr vederlagsfri bruk av kirke eller menighetshus til kulturarrangementer høsten 2014 og hele Interesserte kunstnere, artister og andre formidlere kan sende en søknad til menighetens Kontaktgruppe for kultur med en kort beskrivelse av arrangementet. Om arrangementet er for barn, unge, voksne eller eldre, er opp til initiativtakeren. Kampen kirke ønsker å gi plass for kulturmangfold for hele befolkningen i området. Kulturformidlere med tilknytning til Kampen teller positivt, og arrangementene skal ha en profil der inngangspenger er lave eller gratis. Salg av musikk og lignende eller frivillig donasjon kan komme i tillegg. Kampen kirke tilbyr markedsføring gjennom sine ordinære kanaler, og kunstnerne bør i søknaden redegjøre for egen markedsføring. Dag og tid for arrangementet avtales direkte med Kampen kirke. Kontakt: Sokneprest Marit Skjeggestad I pressemeldingen som ble sendt ut i forbindelse med den første søknaden, har OL-byråd Hallstein Bjercke store forhåpninger til Jordal: - Til OL i 2022 vil vi bygge en ny storstue for hockey ved siden av den gamle 52-hallen, og vi vet at hver kvadratmeter vil fylles av barn og ungdom - både bredde og elite, sa han. Med en ny hall, må fotballbanen og skateparken flyttes sørover. I dag fungerer dette området også som uteplass for Jordal ungdomsskole. For å kompensere for noe av inngrepet, er planen å bruke en del av taket på den nye Bøgata 21, 0654 Oslo Tlf: hallen som friområde. Hvis det blir OL i Oslo og Jordal velges, vil fotballbanen måtte stenges i ca 2,5 år. Planog bygningsetaten, Utdanningsetaten og Byantikvaren er motstandere av disse planene. Til høsten skal Stortinget ta stilling til om det skal gis en statsgaranti, og en endelig søknad om å arrangere lekene må sendes i januar I neste nummer av Kampenposten vil vi derfor vite mer om Oslo faktisk blir en søkerby. Dagens Jordal Amfi ble bygd til OL i 1952 og er fredet. Den brukes nå som hjemmearena for Vålerenga ishockeyklubb. Hvis det bygges en ny hall, vil Jordal Amfi åpnes for allmennheten, med skøyter om vinteren og ballsport om sommeren. Kampen Bydelshus huset med de mange muligheter Utleie på dag og kveldstid til kulturarrangementer, selskaper, kurs og seminarer. Reduserte leiepriser til alle Kampenbeboere. 18 Kampenposten Sommer 2014 Kampenposten Sommer

11 I nabolaget Nytt liv i gamle kjellere Omtrent der hvor Brinken starter, opp bakken fra Åkebergveien, er det etablert et rammeverksted. Tvers over veien har det blitt et nytt galleri. Mannen bak heter Steinar Krogstad, og han har pusset opp begge lokalene på egen hånd: Christiania Art forkortet til CA Innramming og CA Galleri. Krogstad har samarbeid med en rekke kjente kunstnere. I juni er det Elling Reitan som stiller ut malerier og litografier. Til høsten kommer blant andre Yvonne Jeanette Karlsen. - På verkstedet kan du få hjelp til å ramme inn det meste fotografier, broderier, diplomer og bilder av alle slag, forteller han. Krogstad har selv bodd i området i 25 år, og mente at det var behov for et rammeverksted i nærmiljøet. For den Trondheims-baserte kunstneren Elling Reitan er det første erfaring med å stille ut på Kampen. I dag er han en av landets mest kritikerroste og etterspurte kunstnere. Bakgrunnen for at Steinar Krogstad startet med rammeverksted og galleri er at han alltid har vært opptatt av kunst. -Jeg har også investert litt i årenes løp. Etter hvert har jeg blitt mer og mer hekta. Men å gjøre dette til levebrød er vanskelig, innrømmer Krogstad. IKEA har etter hvert blitt den største konkurrenten på området. CA Galleri har også en nettbutikk med adressen cagalleri.no. Steinar Krogstad (til venstre på bildet) stiller ut malerier og litografier av Elling Reitan i CA Galleri i juni Kampendagene 2014 Siste helga i mai møttes små og store til fest utenfor Bydelshuset: Korps, karneval, teater, danseoppvisning, quiz, bruktmarked. Og parkgudstjeneste, markedsdag og åpne bakgårder på søndag. I år i strålende vårvær! 20 Kampenposten Sommer 2014 Kampenposten Sommer

12 Glade dager på Kampen Geitmyra Birøkterlag hadde stand utenfor bydelshuset. De tilbød smaksprøver på honning fra bybier, og forklarte voksne og barn hvordan honning blir til. Kampen Økologiske Barnebondegård (KØBB) 20 år Foto: Grethe Sivertsen Kampenprisen 2014 ble tildelt Kampen Historielag. Historielaget fikk prisen for sitt mangeårige arbeid for å hente fram og spre kunnskap om Kampens historie og for sin aktive innsats for miljøet på Kampen. Det var Kampen Vels leder Tommy Grotterød som overrakte prisen til Historielagets leder Ragnhild Hoel. Foto: Aurura Støa Søverud Elever fra Terpsi dansestudio på Tøyen tok med seg kampenfolket ut i den store verden med dans inspirert av mange land. Et klappende publikum fikk se entusiastiske dansere i aksjon på lørdag. Foto fra Kampendagene: Helene Samuelsen, Geir Manshaus og Børge Øgård 17. mai i skolegården Tradisjonen tro inviterte Kampen skoles musikkorps til 17.-maifeiring i skolegården. I varmt og deilig vårvær samlet små og store seg til korpskonsert, leker for barna, lotteri og kaker, pølser og is. I løpet av noen år har arrangementet vokst seg stort, og blitt en naturlig del av av nasjonaldagen for mange Kampen-familier. Som vanlig ble det avsluttet med en spennende auksjon der de mest populære objektene gavekort fra butikker og serveringssteder i nærmiljøet gikk for godt over pålydende. Men hva gjør vel det når inntektene går til drift av skolekorpset? Foto: Helene Samuelsen 30. april var det 20 år siden KØBB startet. Jubileet ble markert med stor feiring over mange dager, presentasjoner av gården, opptog og stor jubileumsfest i Kampen Bydelshus. Og det var nettopp i Kampen Bydelshus høsten 1991 på en idekonferanse om Kampen som en levende bydel, at første spiren ble sådd. Tre Kampen-jenter presenterte sin drøm. De syntes det var for lite dyr og planter i nærheten, de ville ha bondegård. Ideen tente mange, også voksne. Bak Kampen skole lå den tidligere skolehagen ubrukt. Det storstilte prosjektet Miljøbyen Gamle Oslo var under oppseiling, det skulle investeres både kommunale og statlige penger til miljøforbedringstiltak i bydelen. Og pengene ble bevilget, først til bygging, så til drift. Selvsagt så vidt det strakk til, men med kombinasjonen av fagfolk og arbeidsledige på tiltak, samt masse frivillig innsats ble KØBB bygget fra høsten 1993 fram til sommeren etter. Og deretter startet driften med gårdens første ansatte bonde, Nina Seljord, og mange frivillige voksne og barn. Og det kom sauer, griser, hest og kaniner, eggproduserende høns og en dyrkningsparsell, kanskje til minne om den tidligere skolehagedriften. Barnehagene ble faste bruker av gården, Kampen skole likeså, og svært mange både barn og voksne tilbringer store deler av sin fritid på gården. I dag er det Heidi Tønnesen som er sjefen, med ansvar for KØBB med alle sine dyr, ansatte og frivillige. Alle kjenner KØBB. Gården som har hatt tusenvis av trofaste og entusiastiske brukere gjennom årene. Da den for noen år siden var truet med å bli stengt, var det stor aksjon på Facebook, og opptog i gatene mot nedlegging. Det har også vært naboklager på hanefars kykeliky for tidlig om morgenen. Men i dag synes alle lykkelige og entusiastiske for videre drift til stor glede for dagens og morgendagens oppvoksende slekt. Tekst: Robert Lorange Foto: Grethe Sivertsen 22 Kampenposten Sommer 2014 Kampenposten Sommer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

MÅNEDSBREV OKTOBER Grana

MÅNEDSBREV OKTOBER Grana MÅNEDSBREV OKTOBER Grana Så står oktober for døren. Tiden flyr og vi er godt i gang med prosjekt og mye annet på Grana. Vi har delt barna i grupper på 5 når vi jobberi prosjekt, og vi ser at det fungerer

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil Anne-Cath. Vestly Åtte små, to store og en lastebil Åtte små, to store og en lastebil Det var en gang en stor familie. Det var mor og far og åtte unger, og de åtte ungene het Maren, Martin, Marte, Mads,

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK. Sverdet - Februar 2014

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK. Sverdet - Februar 2014 PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK Sverdet - Februar 2014 Hei, så kjekt at du leser dette! Februar har vært en spennende og morsom måned. Vi fortsatte vårt fokus på fysisk aktivitet ved å gå på masse kjekke turer,

Detaljer

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA THE PRIDE av Alexi Kaye Campbell Scene for mann og kvinne Manus ligger på NSKI sine sider. 1958 I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag.

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10

Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10 Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10 Butikkbesøk: Cornelias Hus Kremmerånden råder i Cornelias Hus Du må være kremmer for å drive butikk. Det

Detaljer

MÅNEDSBREV FOR JUNI Furua

MÅNEDSBREV FOR JUNI Furua MÅNEDSBREV FOR JUNI Furua Så nærmer vi oss juni, og vi er i gang med barnehageårets siste månedsbrev dette året har gått utrolig fort! Men, de sier jo at tiden går fort når man har det gøy I mai har det

Detaljer

MIN SKAL I BARNEHAGEN

MIN SKAL I BARNEHAGEN MIN SKAL I BARNEHAGEN Bilde 1: Hei! Jeg heter Min. Jeg akkurat fylt fire år. Forrige uke hadde jeg bursdag! Jeg bor i Nord-Korea. Har du hørt om det landet før? Der bor jeg sammen med mamma, pappa, storebroren

Detaljer

Pedagogisk tilbakeblikk Sverdet November 2013

Pedagogisk tilbakeblikk Sverdet November 2013 Pedagogisk tilbakeblikk Sverdet November 2013 Hei, alle sammen. November var en veldig produktiv og fin måned. Vi fikk ommøblert på avdelingen på planleggingsdag, kjøpt inn nye leker og utstyr, og gjort

Detaljer

søndag 14 Drøm i farger UKE Line Evensen ga en sveitservilla fra 1882 et helt nytt liv. IDEER, IMPULSER OG INSPIRASJON, 9. APRIL 2006 Foto: Nina Ruud

søndag 14 Drøm i farger UKE Line Evensen ga en sveitservilla fra 1882 et helt nytt liv. IDEER, IMPULSER OG INSPIRASJON, 9. APRIL 2006 Foto: Nina Ruud søndag 14 IDEER, IMPULSER OG INSPIRASJON, 9. APRIL 2006 Foto: Nina Ruud UKE Drøm i farger Line Evensen ga en sveitservilla fra 1882 et helt nytt liv. påhjemmebane Sjefen: Jeg er mer opptatt av det estetiske

Detaljer

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre? Konsvik skole 8752 Konsvikosen v/ 1.-4. klasse Hei alle 1.-4.klassinger ved Konsvik skole! Så spennende at dere er med i prosjektet Nysgjerrigper og for et spennende tema dere har valgt å forske på! Takk

Detaljer

I november 1942 ble 17 norske jøder i Bergen arrestert av norsk politi og deportert til Auswitzch. Ingen av disse vendte hjem i live.

I november 1942 ble 17 norske jøder i Bergen arrestert av norsk politi og deportert til Auswitzch. Ingen av disse vendte hjem i live. ET BEDRE STED - basert på en sann historie I november 1942 ble 17 norske jøder i Bergen arrestert av norsk politi og deportert til Auswitzch. Ingen av disse vendte hjem i live. ET BEDRE STED handler om

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SVERDET MAI 2012 Hei alle sammen! Tusen takk for enda en super måned sammen med barna deres! Det har skjedd mye den siste måneden, med bursdager, 17.mai-forberedelser og feiring,

Detaljer

Hvorfor kontakt trening?

Hvorfor kontakt trening? 1 Hva menes med kontakt? Med kontakt mener jeg at hunden skal ta blikkontakt med deg og at den er oppmerksom og konsentrert på deg. Hvorfor kontakt trening? Kontakt trening tørr jeg påstå er den viktigste

Detaljer

Månedsbrev fra Revehiet Mars 2013

Månedsbrev fra Revehiet Mars 2013 Månedsbrev fra Revehiet Mars 2013 Viktige datoer i mars: 6. mars: Akedag på Ringkollen 10. mars: Petter fyller 4 år! 12. mars: Barnehagedagen! Vi får også besøk av Hole Ungdomsskole som skal ha teater

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK. Sverdet oktober 2014

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK. Sverdet oktober 2014 PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK Sverdet oktober 2014 Heisann! November er også fløyet forbi, og plutselig så var desember og juletiden over oss igjen. Utrolig hvor fort det går. Vi har fått gjort masse spennende

Detaljer

Reisen til Morens indre. Kandidat 2. - Reisen til Morens indre -

Reisen til Morens indre. Kandidat 2. - Reisen til Morens indre - Reisen til Morens indre Kandidat 2 Reisen til Morens indre Et rolle- og fortellerspill for 4 spillere, som kan spilles på 1-2 timer. Du trenger: Dette heftet. 5-10 vanlige terninger. Om spillet Les dette

Detaljer

Arbeidsplan for Gullhår desember - 14

Arbeidsplan for Gullhår desember - 14 Arbeidsplan for Gullhår desember - 14 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 1/12 2/12 3/12 4/12 5/12 3 åringene har kulturskole. Felles samling i Agoraen kl 11. Juleverksted kl 10. Pepperkakedag. Foreldrekaffe

Detaljer

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. 6. Røyskatt: Forming +middag. +middag 13. motorisk. +middag. musikk + middag.

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. 6. Røyskatt: Forming +middag. +middag 13. motorisk. +middag. musikk + middag. Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 23 4. Forming Rev: Språk Even 4 år! (1.6) 24 11. Drama/ Rev: Kantina/ 5. Turdag Dådyr: Forming Ulv: Språk 12. Turdag Ulv: Kantina/ 6. Forming Rev: Språk 13. Drama/

Detaljer

Ordenes makt. Første kapittel

Ordenes makt. Første kapittel Første kapittel Ordenes makt De sier et ord i fjernsynet, et ord jeg ikke forstår. Det er en kvinne som sier det, langsomt og tydelig, sånn at alle skal være med. Det gjør det bare verre, for det hun sier,

Detaljer

Dette er Tigergjengen

Dette er Tigergjengen 1 Dette er Tigergjengen Nina Skauge TIGER- GJENGEN 1 Lettlestserie for unge og voksne med utviklingshemming og lærevansker 2 3 Skauge forlag, Bergen, 2015 ISBN 978-82-92518-20-5 Tekst og illustrasjoner,

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, SEPTEMBER, 2016. Hei alle sammen, og tusen takk for en travel, men samtidig veldig flott måned hvor vi har blitt bedre kjent med våre nye barn, delt erfaringer og utforsket

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, FEBRUAR, 2017. Hei alle sammen! Tusen takk for en strålende måned!!! Vi på Sølje er så heldige, for en god gjeng med barn, og enda flere skal vi bli i mars. Fra mars og frem

Detaljer

Noen må jo gjøre det. Tekst og foto: Myriam H. Bjerkli

Noen må jo gjøre det. Tekst og foto: Myriam H. Bjerkli Noen må jo gjøre det Tekst og foto: Myriam H. Bjerkli Mange av oss kan ha tanker om ting som burde eller kunne ha vært gjort. Men for de fleste er skrittet ganske langt fra å se det, tenke det og si det,

Detaljer

Månedsbrev for Marikåpene februar 2014

Månedsbrev for Marikåpene februar 2014 Månedsbrev for Marikåpene februar 2014 Hu og hei, du og jeg danser dagen lang. Januar og februar har fest og bjelleklang. Snø og sno har vi to, hvis du liker det. Vil du heller ha litt sol, så vent på

Detaljer

BLUE ROOM SCENE 3. STUDENTEN (Anton) AU PAIREN (Marie) INT. KJØKKENET TIL STUDENTENS FAMILIE. Varmt. Hun med brev, han med bok. ANTON Hva gjør du?

BLUE ROOM SCENE 3. STUDENTEN (Anton) AU PAIREN (Marie) INT. KJØKKENET TIL STUDENTENS FAMILIE. Varmt. Hun med brev, han med bok. ANTON Hva gjør du? BLUE ROOM SCENE 3 STUDENTEN (Anton) AU PAIREN (Marie) INT. KJØKKENET TIL STUDENTENS FAMILIE. Varmt. Hun med brev, han med bok. Hva gjør du? Skriver brev. Ok. Til hvem? Til en mann jeg møtte på dansen/

Detaljer

Nyhetsbrev for helsearbeiderfag

Nyhetsbrev for helsearbeiderfag Nyhetsbrev for helsearbeiderfag Helsefagarbeider på nattevakt s. 2 Hverdag med turnus s. 4 En smak på yrkeslivet s. 6 God lønnsutvikling for helsefagarbeidere s. 8 IS-1896 02/2011 Helsefagarbeider på nattevakt

Detaljer

Nytt fra Maur, juni, juli og august 2016.

Nytt fra Maur, juni, juli og august 2016. Nytt fra Maur, juni, juli og august 2016. Så er snart barnehage året 2015/2016 slutt og vi ser frem til sommerferie og late dager. Vi har hatt en fantastisk tid sammen med deres barn og vi har opplevd

Detaljer

Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1

Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1 Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1 FRIVILLIGHETEN TRENGER DEG! I Norge finnes det 115 000 frivillige organisasjoner. De holder på med alle tenkelige aktiviteter fra

Detaljer

Bydelsprogram 2015-2019 GAMLE OSLO HØYRE

Bydelsprogram 2015-2019 GAMLE OSLO HØYRE Bydelsprogram 2015-2019 GAMLE OSLO HØYRE Høyre Gamle Oslo Bydel Gamle Oslo strekker seg fra Akerselva i vest til Valle Hovin i nordøst, videre mot Bryn stasjon i øst og sør til Ekebergåsen. Vår strandlinje

Detaljer

November brev fra sommerfuglen

November brev fra sommerfuglen November brev fra sommerfuglen Hei. Oktober måned er nå nesten over. Vi har i denne måned hatt fokus på FN-dagen og FORUT sitt opplegg. Barna har blitt kjent med Puspa, Nischal og Biswas som bor i Nepal.

Detaljer

I hvilken klasse går Ole? Barnehagen 1. klasse 2. klasse Hvor gammel er Kristine? 5 år 7 år 8 år. Hvor gammel er Ole?

I hvilken klasse går Ole? Barnehagen 1. klasse 2. klasse Hvor gammel er Kristine? 5 år 7 år 8 år. Hvor gammel er Ole? Kristine og dragen. Kristine er en fem år gammel jente. Hun har en eldre bror som heter Ole. Ole er åtte år og går i andre klasse på Puseby Skole. Kristine og Ole er som regel gode venner. Men av og til

Detaljer

Storgata 159, 3936 Porsgrunn

Storgata 159, 3936 Porsgrunn Storgata 159, 3936 Porsgrunn 1 KART 3 Introduksjon 4 Konseptet 5 Historien 6 Megler forteller 7 Porsgrunn by 8 Arealplaner 9 Info 12 Hvorfor oss 13 Kontakt oss 14 2 Norges Eiendomsutviklere er et tjenestebasert

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, MAI 2013. Hei alle sammen! Mai måned har vært en spennende måned. Vi har gjort så mange kjekke ting og dagene fyker av gårde. Det nærmer seg sommer og vi har hatt noen nydelige

Detaljer

Bjørn Ingvaldsen. Far din

Bjørn Ingvaldsen. Far din Bjørn Ingvaldsen Far din Far din, sa han. Det sto en svart bil i veien. En helt vanlig bil. Stasjonsvogn. Men den sto midt i veien og sperret all trafikk. Jeg var på vei hjem fra skolen, var sein, hadde

Detaljer

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 02.10. Samling 09:00. Forming: Maurene lager sauer av ull! Varmmat! 09.10. Samling 09:00.

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 02.10. Samling 09:00. Forming: Maurene lager sauer av ull! Varmmat! 09.10. Samling 09:00. Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 30.09 01.10 02.10 03.10 04.10 40 Forming på formiddagen for marihønene. Forming: Maurene lager sauer av ull! marihønene! maurene! 41 07.10 Forming for marihønene

Detaljer

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet Side 1 av 5 Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup Sist oppdatert: 17. desember 2003 Juleevangeliet Julen er i dag først og fremst en kristen høytid

Detaljer

Minikurs på nett i tre trinn. Del 1

Minikurs på nett i tre trinn. Del 1 Minikurs på nett i tre trinn Del 1 Vi er født med forutsetningene for å kunne utføre våre livsoppgaver, enten vi har én stor eller mange mindre. Eller kanskje mange mindre som blir en stor tilsammen. Våre

Detaljer

MAKS-1. Tilbudskatalog. katalog! Høst. Marienlyst Aktivitetsskole

MAKS-1. Tilbudskatalog. katalog! Høst. Marienlyst Aktivitetsskole MAKS-1 Tilbudskatalog katalog! Høst 2015 Marienlyst Aktivitetsskole Gledelig skolestart! Endelig har skolen begynt etter den lange, harde sommerferien! Vi på MAKS gleder oss skikkelig til å begynne, og

Detaljer

Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder?

Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder? Betaler du for mye for leads? Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder? Fra: Sten Morten Misund Asphaug Torshov, Oslo Kjære bedrifteier Jeg

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2012-2013 JEGERSBORG BARNEHAGE AVD. TUSSI

HANDLINGSPLAN 2012-2013 JEGERSBORG BARNEHAGE AVD. TUSSI HANDLINGSPLAN 2012-2013 JEGERSBORG BARNEHAGE AVD. TUSSI VELKOMMEN TIL BARNEHAGEÅRET 2012 2013 Med denne handlingsplanen ønsker vi å formidle de tanker og planer, som ditt barn vil være en del av dette

Detaljer

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Fest&følelser Del 1 Innledning Om seksualitet http:///kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Dette er manuset til innledningen og powerpoint-presentasjonen om seksualitet. Teksten til hvert bilde er samlet

Detaljer

En fordypning i performancekunstneren Kurt Johannessen - oppgaver i barnehage og omvisning i Bergen Kunsthall fra utstillingen BLU.

En fordypning i performancekunstneren Kurt Johannessen - oppgaver i barnehage og omvisning i Bergen Kunsthall fra utstillingen BLU. KURT JOHANNESSEN En fordypning i performancekunstneren Kurt Johannessen - oppgaver i barnehage og omvisning i Bergen Kunsthall fra utstillingen BLU. - Den Kulturelle Bæremeisen - Høsten 2010 - Mia Øquist

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SVERDET FEBRUAR 2012 Hei alle sammen Vi er på vei mot våren og vi gleder oss over at sola titter mer frem og at temperaturen stiger! Denne måneden har vi hatt karnevalsfeiring og

Detaljer

Den internasjonale sommerskole Universitetet i Oslo

Den internasjonale sommerskole Universitetet i Oslo KANDIDATNUMMER NB: Husk å skrive kandidatnummer og sidetall på hver side av besvarelsen! (Remember to write your candidate number and page number on every page of the exam.) 2009 Den internasjonale sommerskole

Detaljer

DRØMMEN OM DET GODE LIV

DRØMMEN OM DET GODE LIV Norges mest...2_norges mest.. 9/30/10 9:07 PM Side 1 TEKST OG FOTO FRANCISKA MUNCK-JOHANSEN HOUSE OF PICTURES NORGES MEST INSPIRERENDE HJEM 2. PLASS! DRØMMEN OM DET GODE LIV på landet For tre år siden

Detaljer

Vår-nytt fra Stjerna SPRÅK:

Vår-nytt fra Stjerna SPRÅK: Vår-nytt fra Stjerna Endelig er våren her! Mai står foran oss og nå er det bare å se etter de første vårtegnene. Snøen smelter bort og fram kommer deilig sand og jord. Små fingre uten store votter som

Detaljer

Forberedelser til åpen skole

Forberedelser til åpen skole Forberedelser til åpen skole Hvis OD-dagen skal bli en suksess må det gode forberedelser til. Måten Bankgata Ungdomsskole har løst dette på er å dele alle oppgavene inn i 11 ulike kategorier, eller grupper.

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PERLÅ JUNI 2011 Hei alle sammen Juni har føket forbi med mange aktiviteter både på dagtid og kveldstid. Vi har hatt besøksdag for de nye barna som skal begynne i august, det var

Detaljer

Benedicte Meyer Kroneberg. Hvis noen ser meg nå

Benedicte Meyer Kroneberg. Hvis noen ser meg nå Benedicte Meyer Kroneberg Hvis noen ser meg nå I Etter treningen står de og grer håret og speiler seg i hvert sitt speil, grer med høyre hånd begge to, i takt som de pleier. Det er en lek. Hvis noen kommer

Detaljer

Gips gir planetene litt tekstur

Gips gir planetene litt tekstur Hei alle sammen Godt nyttår, og velkommen tilbake til vanlig hverdag i barnehagen. Det nye året startet med mye kulde, snø og vind, noe som gjorde at dagene våre ble ganske forskjellige. Det var en del

Detaljer

For oss, i vår kultur er det nærliggende å fokusere på å gi riktig svar på et spørsmål, både for barn og voksne.

For oss, i vår kultur er det nærliggende å fokusere på å gi riktig svar på et spørsmål, både for barn og voksne. Aria og Sansetyven er en spennende bok som oppfordrer til undring og filosofering sammen med barna. Her finner man uendelig mange filosofiske tema, så det er bare å fordype seg i undring sammen med barna.

Detaljer

Tor Fretheim. Kjære Miss Nina Simone

Tor Fretheim. Kjære Miss Nina Simone Tor Fretheim Kjære Miss Nina Simone FAMILIEN De trodde det ikke. De klarte ikke å forstå at det var sant. Ingen hadde noen gang kunnet tenke seg at noe slikt skulle skje. Sånt hender andre steder. Det

Detaljer

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 40 1.10 Tusselusene /Lille Petter 2.10 3.10 forming 4.10 Tusselusene: Løveklippen 5.10 41 8.10 Tusselusene/Lille Petter 9.10 10.10 Forming 11.10 Tusselusene: Kantine/ikt

Detaljer

Lisa besøker pappa i fengsel

Lisa besøker pappa i fengsel Lisa besøker pappa i fengsel Historien om Lisa er skrevet av Foreningen for Fangers Pårørende og illustrert av Brit Mari Glomnes. Det er fint om barnet leser historien sammen med en voksen. Hei, jeg heter

Detaljer

Vinn flotte friluftspremier fra Helsport til deres barnehage!

Vinn flotte friluftspremier fra Helsport til deres barnehage! VEILEDNING TIL DE VOKSNE Hvorfor Naturvakt? Allemannsretten gir oss fantastiske muligheter (rettigheter) til å oppleve og bruke naturen omkring oss. Det er også få steder som egner seg så godt til lek,

Detaljer

Bursdag i Antarktis Nybegynner Scratch PDF

Bursdag i Antarktis Nybegynner Scratch PDF Bursdag i Antarktis Nybegynner Scratch PDF Introduksjon Bursdag i Antarktis er en interaktiv animasjon som forteller historien om en liten katt som har gått seg bort på bursdagen sin. Heldigvis treffer

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Mormor og de åtte ungene i skogen

Anne-Cath. Vestly. Mormor og de åtte ungene i skogen Anne-Cath. Vestly Mormor og de åtte ungene i skogen Morten oppdager litt for mye, han Hvis du kommer gjennom skogen en gang litt ovenfor den store byen og får øye på et grått hus som ligger på et lite

Detaljer

Teaterforestillinger for barnefamilier

Teaterforestillinger for barnefamilier Aktivitetshuset EPA og Sarpsborg-bibliotekene presenterer Teaterforestillinger for barnefamilier Vinter/vår 2015 www.sarpsborg.com Aktivitetshuset EPA, lørdag 31. januar kl. 13.00 De tre små griser» Teater

Detaljer

Månedsbrev for juni-bjørka

Månedsbrev for juni-bjørka Månedsbrev for juni-bjørka Tiden går framover i stor fart, mai er over og sommeren er i ferd med å melde sin ankomst. Mai begynte med noen kjølige dager med mye regn og dårlig vær. Men barna jublet hver

Detaljer

Hva gjør du? Er det mine penger? Nei, du har tjent dem. Behold dem.

Hva gjør du? Er det mine penger? Nei, du har tjent dem. Behold dem. Int, kjøkken, morgen Vi ser et bilde av et kjøkken. Det står en kaffekopp på bordet. Ved siden av den er en tallerken med en brødskive med brunost. Vi hører en svak tikkelyd som fyller stillheten i rommet.

Detaljer

DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman

DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman Scene for mann og kvinne. Manus ligger på NSKI sine hjemmesider. Dette er historien om foreldrene til Ingmar Bergman. Henrik er en fattig, nyutdannet prest som har forelsket

Detaljer

Åpen og inkluderende. Alle som har lyst til å være med i frivilligheten skal ha mulighet til det uavhengig av kjønn, alder eller kulturell bakgrunn.

Åpen og inkluderende. Alle som har lyst til å være med i frivilligheten skal ha mulighet til det uavhengig av kjønn, alder eller kulturell bakgrunn. Åpen og inkluderende Alle som har lyst til å være med i frivilligheten skal ha mulighet til det uavhengig av kjønn, alder eller kulturell bakgrunn. I organisasjonene møter du andre som deler dine interesser.

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Preken 26. april 2009 I Fjellhamar kirke. 2.s e påske og samtalegudstjeneste for konfirmanter Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Jeg er den gode gjeteren.

Detaljer

Guatemala 2009. A trip to remember

Guatemala 2009. A trip to remember Guatemala 2009 A trip to remember Andreas Viggen Denne boken har jeg laget for at jeg skal kunne se tilbake på denne fantastiske reisen som virkelig gjorde inntrykk på meg. Håper du som leser av denne

Detaljer

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser.

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser. Preken 4. S etter påske 26. april 2015 Kapellan Elisabeth Lund Gratisuka har blitt en festuke her på Fjellhamar, og vi er veldig glad for alle som har bidratt og alle som har kommet innom. Alt er gratis.

Detaljer

MÅNEDSPLAN FOR STJERNESKUDDET OKTOBER 2016 Månedens fagområde: Nærmiljø og samfunn

MÅNEDSPLAN FOR STJERNESKUDDET OKTOBER 2016 Månedens fagområde: Nærmiljø og samfunn MÅNEDSPLAN FOR STJERNESKUDDET OKTOBER 2016 Månedens fagområde: Nærmiljø og samfunn Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 40 3 6 41 10 4 5 Gruppe 1. 7 Jenny Pauline 1 år. Velkommen i barnehagen. Fellessamling.

Detaljer

Uke:18 og 19 Navn: Gruppe: G

Uke:18 og 19 Navn: Gruppe: G Uke:18 og 19 Navn: Gruppe: G Ukens tema: Norge Norges nasjonaldag Norsk: Vi arbeider med nivå 1 og 2 i «Norsk start 8-10». Vi øver på å skrive fritekster i Word (Kristiansand). Vi øver på 17. mai sanger.

Detaljer

Periodeplan for revene juni 2015.

Periodeplan for revene juni 2015. Periodeplan for revene juni 2015. Hva har revene gjort i april og mai. Disse to månedene har våren og hva som skjer ute i naturen vært et av våre fokus. Barna er nysgjerrige og engasjerte utforskere, og

Detaljer

motivasjonen ikke forsvinner! Man trenger noe å glede seg til, både da man er små, og når man blir større.

motivasjonen ikke forsvinner! Man trenger noe å glede seg til, både da man er små, og når man blir større. Ærede forsamling. For de av dere som kanskje ikke helt vet hvem jeg er, så heter jeg Embla Sofie Kristiansen Sørensen, og er leder i Fauske Ungdomsråd. Dette er noe jeg ser på som en utrolig viktig rolle,

Detaljer

Mai på Blomstertunet og Tyttebærhaugen

Mai på Blomstertunet og Tyttebærhaugen Mai på Blomstertunet og Tyttebærhaugen Mai har vært en fantastisk måned med fine, varme dager, feiring og sommerfølelse! Vi har sett etter vårtegn og naturen har begynt å vise seg fra sin beste side. Det

Detaljer

Mai Måneden har igjen vært proppfull av inntrykk og opplevelser. Vi har hatt fokus på samspillet i natur og 17.mai som kulturarv. Rusken ble avholdt i litt kaldt og vått vær men dugnadsånden blant barna

Detaljer

MÅNEDSBREV FOR LILLEAVDELINGA NOVEMBER OG DESEMBER MÅN

MÅNEDSBREV FOR LILLEAVDELINGA NOVEMBER OG DESEMBER MÅN MÅNEDSBREV FOR LILLEAVDELINGA NOVEMBER OG DESEMBER MÅN 2016 Vi har lagt bak oss to fine høstmåneder og både store og små er blitt kjent med hverandre. Vi opplever at alle ungene trives i barnehagen, de

Detaljer

Etter et fantastisk salg i sommer, nærmer det seg byggestart for Flisvika Brygge men fortvil ikke det finnes fortsatt ledige leiligheter i prosjektet!

Etter et fantastisk salg i sommer, nærmer det seg byggestart for Flisvika Brygge men fortvil ikke det finnes fortsatt ledige leiligheter i prosjektet! DET NÆRMER SEG BYGGESTART I RISØR Etter et fantastisk salg i sommer, nærmer det seg byggestart for Flisvika Brygge men fortvil ikke det finnes fortsatt ledige leiligheter i prosjektet! Kompromissløs utsikt

Detaljer

PERIODEPLAN FOR PIRATEN

PERIODEPLAN FOR PIRATEN PERIODEPLAN FOR PIRATEN APRIL JUNI 2010 INNLEDNING: Mye har skjedd i forrige periode, vi har fått ny styrer Annelin, og en ny jente som heter Synne på avdelingen. Velkommen til dere begge. Det har vært

Detaljer

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke.

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke. GUDSTJENESTE MED DÅP OG LYSVÅKEN 1. søndag i advent PREKEN Fjellhamar kirke 29. november 2015 Matteus 21,12 17 TO HUS På Lysvåken har vi hørt om to hus. Det første var der vi bor, og alt vi gjør der. Spise,

Detaljer

Med litt redigering av dette utdraget, kan man gjennomføre en utrolig morsom arbeidsscene.

Med litt redigering av dette utdraget, kan man gjennomføre en utrolig morsom arbeidsscene. AMATØRENE Av: Pål Sletaune (IVER) Med litt redigering av dette utdraget, kan man gjennomføre en utrolig morsom arbeidsscene. EXT. GATE UTENFOR/INT. GATEKJØKKEN ETTERMIDDAG En litt forhutlet skikkelse kommer

Detaljer

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser.

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser. Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg Boligeiere fra prosjektet Leie til eie Innledning Hensikt: Leie til eie er et prosjektarbeid som startet sommeren 2011. Målet har vært at flere skal kunne eie sin

Detaljer

MUSIKKENS HUNDRE SPRÅK.

MUSIKKENS HUNDRE SPRÅK. PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, AUGUST, 2016. Hei alle sammen og velkommen til et nytt barnehageår! Vi håper dere alle har hatt en nydelig sommer og kost dere med ferie og herlige barn. På Sølje ble vi

Detaljer

Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen

Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen (basert på «Rettleiingshefte for bruk i klasser og grupper») Undersøkelser har vist at for å skape gode vilkår for åpenhet og gode samtaler

Detaljer

Da var juli her, og dette blir det siste månedsbrevet før vi møtes igjen i august. Forrige måned begynte vi så vidt og se på sommerfuglen.

Da var juli her, og dette blir det siste månedsbrevet før vi møtes igjen i august. Forrige måned begynte vi så vidt og se på sommerfuglen. Da var juli her, og dette blir det siste månedsbrevet før vi møtes igjen i august. Forrige måned begynte vi så vidt og se på sommerfuglen. Denne interessen tok vi med oss inn denne måneden også, og vi

Detaljer

Arbeidsplan for Gullhår Januar -16

Arbeidsplan for Gullhår Januar -16 Arbeidsplan for Gullhår Januar -16 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 4/1 5/1 6/1 7/1 8/1 Vi feirer Angelika 2 år. Fiskegrateng m/ grønsaker. grupper Tur med Askeladden. Vi feirer Olav 2 år. 11/1 12/1

Detaljer

Arbeidsplan for Tyrihans mai 2014.

Arbeidsplan for Tyrihans mai 2014. Arbeidsplan for Tyrihans mai 2014. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 5 6 7 8 9 AKSJON VÅR RYDDING Tur dag DUGNAD I BARNEHAGEN Vi markerer at Aksel er 2 år! 12 13 14 15 16 Små Tur dag 19 20 21 Varm lunsj:

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, AUGUST 2012 Hei alle sammen og velkommen til nytt barnehage år! Vi håper dere alle har hatt en fin sommer og kost dere masse med de herlige små barna deres som plutselig

Detaljer

Månedsbrev for Sirkelen juni 2016

Månedsbrev for Sirkelen juni 2016 Månedsbrev for Sirkelen juni 2016 MANGFOLDSPROSJEKTET MÅL: Utvikle samarbeidet barnehage hjem for å styrke identitet og tilhørighet hos barn og familier med flerkulturell bakgrunn. MÅL FOR «GLEDING»: Forebygge

Detaljer

Refleksjonsnotat for Mai.

Refleksjonsnotat for Mai. Refleksjonsnotat for Mai. Mai måned er her og vi har kommet i gang med å ta med små grupper på tur til skogen. Vi har foreløpig delt inn i 4 grupper. Vi har hatt litt ulike erfaringer på de første skog

Detaljer

Må nedsbrev til foreldre på åvdeling: Virvel

Må nedsbrev til foreldre på åvdeling: Virvel Må nedsbrev til foreldre på åvdeling: Virvel I november har vi jobbet med: I november har vi fortsatt å ha fokus på sosial kompetanse, det å være snill med hverandre, se og lytte til hverandre og hjelpe

Detaljer

Kjære Nytt Liv faddere og støttespillere!

Kjære Nytt Liv faddere og støttespillere! Kjære Nytt Liv faddere og støttespillere! Da var det klart for nyhetsbrevet for Juni. Også denne måneden er det mange ting som har skjedd. Her blir det aldri kjedelig «A» og «R». Jeg fikk telefon fra ex

Detaljer

Program våren 2015 Askim bibliotek

Program våren 2015 Askim bibliotek Program våren 2015 Askim bibliotek Vi åpner dørene til kunnskap og kultur Velkommen til Askim bibliotek! Vi gleder oss over å kunne tilby varierte aktiviteter i vårens program. Det blir alt fra hagedag

Detaljer

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 30. Lek i barnehagen ute/inne. Samarbeid med Gullhår. Sommerferie. Sommerferie. Samarbeid med Gullhår

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 30. Lek i barnehagen ute/inne. Samarbeid med Gullhår. Sommerferie. Sommerferie. Samarbeid med Gullhår Arbeidsplan for Tyrihans juli 2014. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 30 1 2 3 4 7 8 9 10 11 14 15 16 17 18 21 22 23 24 25 28 29 30 31 1 Solstad barnehage Side 1 02.07.2014 Informasjon fra Tyrihans

Detaljer

Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør

Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør «Det var en gang en som bygde en campingbil» Slik startet dette eventyret som i dag heter Norsk Bobilforening. Det er i år 30 år siden foreningen ble stiftet.

Detaljer

Periodeevaluering 2014

Periodeevaluering 2014 Periodeevaluering 2014 Prosjekt denne perioden: Bokstaver. Periode: uke3-11. Hvordan startet det, bakgrunn for prosjektet. Vi brukte de første ukene etter jul til samtaler og observasjoner, for å finne

Detaljer

MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 4. Førskoletur Knøtteneklubb. Vi markerer 17 mai Aktiviteter ute. Førskoletur Knøtteklubb

MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 4. Førskoletur Knøtteneklubb. Vi markerer 17 mai Aktiviteter ute. Førskoletur Knøtteklubb MÅNEDSPLAN MAI 2015 TUSSER OG TROLL MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 4 5 6 7 8 Førskoletur Knøtteneklubb Avd. møter Varm mat Dugnad 18.00-20.00 11 12 13 14 15 Vi markerer 17 mai Aktiviteter ute KRISTI

Detaljer

OKTOBERNYTT FOR MIDTIMELLOM

OKTOBERNYTT FOR MIDTIMELLOM OKTOBERNYTT FOR MIDTIMELLOM Dette har vi gjort, dette er vi opptatt av: Gaustadgrenda barnehage er opptatt av bl.annet pedagogisk dokumentasjon, kvalitet, vennskap og prosjektarbeid. På foreldremøtet presenterte

Detaljer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Demonstrasjon av tre stiler i rådgivning - Målatferd er ikke definert. 1. Sykepleieren: Ja velkommen hit, fint å se at du kom. Berit: Takk. 2. Sykepleieren:

Detaljer

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO Bilde 1 Hei! Jeg heter Mirjam. Jeg er seks år og bor i Kairo. Bilde 2 Kairo er en by i Egypt. Hvis du skal til Egypt, må du reise med fly i syv timer. Bilde 3 Det er et

Detaljer

APRIL MÅNEDSBREV. Barna synger ivrig på sanger om frosken og her er et vers som vi liker å høre på. Til verset har vi bilder på en flanellograftavle.

APRIL MÅNEDSBREV. Barna synger ivrig på sanger om frosken og her er et vers som vi liker å høre på. Til verset har vi bilder på en flanellograftavle. APRIL MÅNEDSBREV I MARS HAR VI: Torsdag 8. mars var det endelig karneval i Øyjorden barnehage. Det kom både prinsesser, ballerina, fotballspillere, ulike dyr og mange andre i barnehagen denne dagen. Vi

Detaljer

Informasjon til Enslige mindreårige flyktninger. Senter for oppvekst

Informasjon til Enslige mindreårige flyktninger. Senter for oppvekst Informasjon til Enslige mindreårige flyktninger Senter for oppvekst 1 VELKOMMEN TIL DRAMMEN! www.visitdrammen.no Byen vår Drammen tilhører Buskerud fylke og ligger 4 mil sydvest for Oslo. Drammen er en

Detaljer