AUSTIGARD ARKITEKTUR

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "AUSTIGARD ARKITEKTUR www.austigard.net"

Transkript

1 AUSTIGARD ARKITEKTUR Innspill til sentrumsplanen Austigard Arkitektur AS har siden 2013 ferdigstilt eller pågående 16 små og middels store prosjekter i Stavanger sentrum og tilstøtende boligområder, og kjenner godt områdets utfordringer og muligheter. Austigard Arkitektur AS mener sentrumsplanen er både ambisiøs og realistisk, og ønsker å uttrykke full støtte til denne. I tillegg ønsker vi å komme med noen konkrete innspill. Innspill 1: Bruk av eksisterende bygningsmasse er minst like viktig som ny Sentrumsplanen synes å primært ta for seg større utbyggingsområder eller tomter, med mål om å legge til rette for økt volum i bygningsmasse. Men hvis et viktig mål med sentrumsplanen er å skape et godt byliv, må også den langt større eksisterende bygningsmassen tas med i planen. Flere viktige områder innenfor området som er ansett som ferdig utbygd trenger radikale endringer på reguleringsnivå for at et godt byliv skal kunne oppstå i noen grad. Som eksempel nevnes Pedersgata. Denne gaten er liten i skala, med stor detaljrikdom, og tilstrekkelig liv langs denne gaten kan være det som skal til for at beboere i de nye utbyggingsområdene gidder å gå til sentrum. Avstanden til sentrum langs Pedersgata oppleves forbløffende kortere enn om man går havneringen. Langs Pedersgata er likevel eksempelvis flere større bygninger i realiteten regulert til tomannsboliger, som økonomisk forhindrer enhver rimelig renovering av bygningsmassen og revitalisering av gaten. Innspill 2: Hovedgatene er superviktige og her må funksjonalitet ha førsteprioritet Levende bygater er essensielle for å få folk til å gå i stedet for å kjøre bil. Derfor må funksjonalitet prioriteres foran bevaring i alle større og viktige gater i planen, som Løkkeveien, Bergelandsgata, Pedersgata og Harald Hårfagres gate/ryfylkegata. Mange av disse hovedgatene har allerede vært godt eksponert for transformasjon og tåler en støyt. Disse hovedgatene kan gjerne ha en langt mer variert karakter og høy utnyttelse, og gjerne stå i kontrast til de mer enhetlige boligområdene som gatene skjærer gjennom. Det kan stilles krav om at transformasjonsprosjekter langs gatene skal ha en strategi for å sikre historisk kontinuitet i bygningsmassen, men dette kan være i videre forstand, og trenger ikke være bevaring og tilbakeføring. Innspill 3: Krav om full dokumentasjon ved riving for å sikre kunnskap 1

2 Bevaring trenger ikke bare være fysisk, den digitale kan være like viktig. I en framtid med historiske Google Street Views eller augmentet reality (AR) der 3D-renderinger projiseres direkte på virkeligheten, kan informasjon for å digitalt rekonstruere tapte bygninger bli like viktig som å tilbakeføre eller bevare bygninger fysisk. Derfor bør det ved tillatelser til riving eller vesentlig omgjøring av historisk bygningsmasse stilles krav om at det utarbeides en rapport per bygning som sammenfatter all kunnskap om hva bygningen er og har vært. Dette inkluderer tegninger, detaljer, bilder og nærbilder tatt før og under riving. Innspill 4: Makt til byggesaksbehandlere i mindre transformasjonsprosjekter I tillegg til de spesifiserte områdene for transformasjon bør det legges til rette for mindre transformasjonsprosjekter over hele området som sentrumsplanen gjelder for, også under eventuell forutsetning at bestemmelsene for trehusbyen er gjeldende. Tomteeiere og arkitekter med innsikt i faktiske bygningstekniske og situasjonsmessige forhold kan se muligheter der en overordnet områdeplan naturlig nok ikke kan gjøre det. Stavanger kommune har i motsetning til mange norske kommuner arkitektfaglig kompetanse, og har vist seg dyktige i å gjøre faglige vurderinger av arkitektur, bevaring og stedstilpasning i enkeltprosjekter. Saksbehandlere bør kunne gis et stort mandat til å fravike fra eksisterende reguleringsplaner basert på overordnede bestemmelser i sentrumsplanen. Under vises 3 infillprosjekter under bygging eller planlegging i eller nær området for sentrumsplanen i regi av Austigard Arkitektur AS. På grunn av begrensninger i de ganske grove reguleringsbestemmelsene har det vært krevende og lange prosesser, mange runder med omprosjektering og mange søknader om dispensasjoner. Byggesaksbehandlere og byantikvar vært både kritiske og konstruktive, og har vært dyktige på å vurdere helheten foran enkeltbestemmelser. Langt flere prosjekter som dette kunne vært mulig om byggesaksbehandlere hadde vært gitt et mandat til å sette overordnede bestemmelser i sentrumsplanen foran reguleringsplan. 2

3 3

4 AUSTIGARD ARKITEKTUR Innspill til sentrumsplanen: Utdypet om bevaring Selve ideen om bevaring av gamle bygninger har også sin historie, parallelt med bygningene som skal bevares. Ideen om bevaring oppstår mer eller mindre parallelt med modernismen rundt århundreskiftet 18/1900-tallet, og skyter særlig fart med den økonomiske veksten og byggeboomen på 1960/70-tallet der modernismen for alvor begynner å sette sitt preg på byen. Modernismen er en revolusjon, et absolutt brudd med historien, og til dette blir ideen om bevaring den naturlige motsats, der mest mulig skal bevares musealt, intakt, og for evig tid skjermet fra modernismens brutalitet. Slik har det ikke alltid vært. I det meste av arkitekturhistorien har det normale vært at bygninger stadig bygges om og tilpasses nye funksjonelle, tekniske, sosiale, økonomiske og estetiske forhold i samfunnet. Og når de ikke lenger er i stand til å tilpasse seg, blir de revet. Dette er som i en skog, der nye trær kommer til, og de eldste trærne faller fra. Skogen bevares, men endrer seg litt etter litt, inntil den over tid fornyes totalt. Historisk kontinuitet er sikret, men også endring og kontinuerlig tilpasning. Dette er noe annet enn den flathogst og nyplantning som modernismen representerer. I Stavanger har hus vært reist, bygget om, og til slutt revet (eller brent opp) igjen og igjen i århundrer tilbake til 1125 da Stavanger ble grunnlagt. Den trehusbyen vi ser i dag er for det meste bygget i moderne tid, fra midten og slutten av 1800-tallet, altså etter oppfinnelsen av både heisen, telefonen og lyspæren. I et større historisk perspektiv er trehusbebyggelsen i Stavanger intet annet enn moderne. Å slå ring om denne nå i et forsøk på bevare den til evig tid virker lite fruktbart for en levende by. Man kan også snu på ideen om bevaring, og påstå at er det noe som skal bevares, så er det like gjerne Stavangers historiske tendens til gradvis og stadig endre og skifte ut bygningsmassen. Dette må også ses i lys av hva en tilbakeføring og bevaring normalt faktisk innebærer: 1. Stilhistorisk korrekt tilbakeføring til opprinnelig utseende er ofte vanskelig på grunn av endringer i bygningsvolumet gjort opp gjennom historien. Tilbakeføring betyr derfor som regel nykomponering av en tenkt historisk fasade som aldri har eksistert. 2. Utskifting av kledning, lekter, vindsperre, vinduer (historiske kopier), utvendig etterisolering samt innvendig totalrenovering. Det eneste som står igjen er ofte bare bindingsverket inni veggen, som ikke er synlig. Alt man ser, inne og ute, er 100 % nybygg. 4

5 Når bygningen man så tilbakefører var tilpasset et samfunn med utedo, hest og kjerre i bakgården, og nå skal tilpasses som moderne butikklokaler for en eller annen internasjonal kleskjede, så kan det bli i overkant mye kulisser og lite ekte innhold. Det betyr ikke dette er feil, men det betyr i hvert fall at det er ikke mye historie som går tapt om bygningen vedtas revet eller vesentlig endret. Kvaliteter i trehusbyen som er verdt å bevare kan like gjerne være den menneskenære skala og behagelige proporsjoner, materialbruk og høy detaljeringsgrad som enkeltstående bygninger. Dette er kvaliteter som gjerne kan ivaretas av nye bygninger som gamle. Under er det vist en illustrasjon av felt B4 i sentrumsplanen der slike kvaliteter er forsøkt videreført i en bygningsmasse der det er mindre viktig hva som er nytt og hva som er gammelt. Studie av Løkkeveien 68-78, Austigard Arkitektur AS Man kan sammenligne dette med hva man gjør når man finner bestefars gamle jakke på loftet. Det er klart jakken vil vare lengst om den settes i et monter. Men jakken er en bruksgjenstand, og du vil oppleve et nærere forhold til historien om du tar i bruk jakken, aksepterer at den dermed slites ut, og setter pris på å få ta del i historien. I samtidsarkitekturen er det også mange eksempler på prosjekter der samspill mellom historisk bygningsmasse og ny bygningsmasse er gjort på andre måter enn bare bevaring. Caixaforum Madrid, Herzog & de Meuron Kolumba Museum, Peter Zumthor 5

6 Stavanger har historisk vært en by formet pragmatisk og nøkternt utfra samtidens funksjonelle behov og tilgjengelige ressurser, der hver tid har satt sine spor i tiden. Dette er synlig i den historiske trehusbyen, men også i oljeindustriens eller skipsfartens tilstedeværelse i bybildet. Dette har vi lært oss å leve med, og til og med like. Dette gir rom for ulikheter og for ekte mangfold, og er en tendens langt viktigere å bevare enn enkeltbygninger. 6

7 AUSTIGARD ARKITEKTUR Innspill til sentrumsplanen: Løkkeveien 78 (område B4) I planen Løkkeveien 78 ligger i område B4 på sentrumsplanen. For B4 er det spesifisert hvilke eiendommer i feltet som kan omformes. Dette er å tolke som eiendommer der det er åpnet for riving av eksisterende bygningsmasse og oppføring av ny, mens eiendommene som ikke er listet skal bevares iht. bestemmelser for trehusbyen. Tilstand Bygningen i Løkkeveien 78 har en særdeles lite funksjonell planløsning, dårlig egnet for både bolig og næring slik det er i dag. Sokkeletasje mot gaten har et lite næringslokale med lav takhøyde, og vil aldri kunne ha den funksjonaliteten som skal til for å skape næringsvirksomhet og liv på gaten. Hovedbygning mot gaten har historisk hatt fasader som ved tilbakeføring både kunne vært funksjonelle for planen inne og hatt estetisk verdi. Det samme kan ikke sies for tilbygget, som aldri kan sies å ha hatt stor estetisk verdi. Vurdering Skal det være realisme i å sette i stand denne eiendommen med tilbakeføring av fasader, så må det samtidig være åpning for å gjøre radikale grep for å bedre funksjonaliteten. Dette inkluderer riving eller totalombygging av tilbygg samt heving av hovedbygning slik at det blir god takhøyde mot gaten. Planen må åpne for denne type omforming av eiendommen hvis planens overordnede mål skal la seg realisere. Under er vist en illustrasjon av én av mange mulige omforminger for alle eiendommer i området uten at historisk kontinuitet går tapt. 7

Rom for historie. Charlotte Lande Andersen

Rom for historie. Charlotte Lande Andersen Rom for historie Rom for historie Charlotte Lande Andersen 2 3 Innholdsfortegnelse 6 Innledning 78 10 Bakgrunn 82 8 12 14 15 16 17 20 22 28 33 35 39 41 48 50 53 55 56 58 63 65 67 70 73 74 4 Byggene Prosjektets

Detaljer

2 www.jadarhusrehab.no. ...fra rehabiliteringsprosjekt på Karistø i Stavanger

2 www.jadarhusrehab.no. ...fra rehabiliteringsprosjekt på Karistø i Stavanger REHABILITERING 2 www.jadarhusrehab.no...fra rehabiliteringsprosjekt på Karistø i Stavanger Vi samarbeider kun med leverandører som stiller like høye krav til kvalitet som oss selv. Samtidig har vi frihet

Detaljer

FORSLAG TIL VERNEPLAN. for HARSTAD SENTRUM

FORSLAG TIL VERNEPLAN. for HARSTAD SENTRUM FORSLAG TIL VERNEPLAN for HARSTAD SENTRUM Hvorfor verneplan? I reguleringsplanen for Harstad sentrum fra 1995, er en del enkeltbygninger og mindre områder regulert til vern i medhold av Plan- og bygningsloven.

Detaljer

7.2 KARAKTERISTIKK/STATUS/PROBLEMBESKRIVELSE...35 7.3 MÅLBESKRIVELSE...35 7.4 TILTAK...35 8. BOLIGER FOR ELDRE...37 8.1 INTRODUKSJON...37 8.

7.2 KARAKTERISTIKK/STATUS/PROBLEMBESKRIVELSE...35 7.3 MÅLBESKRIVELSE...35 7.4 TILTAK...35 8. BOLIGER FOR ELDRE...37 8.1 INTRODUKSJON...37 8. 2 Innhold 1. INNLEDNING...5 Formål med planarbeidet...5 Planprosessen...5 Mål for planen...5 Nasjonale føringer...6 Regionale føringer...7 Kommunale føringer...7 Utfordringsbilde...8 2. UTVIKLING AV BOLIGPOLITIKK

Detaljer

VEILEDER FOR TILGJENGELIGHET TIL VERNEVERDIG BEBYGGELSE I OSLO

VEILEDER FOR TILGJENGELIGHET TIL VERNEVERDIG BEBYGGELSE I OSLO VEILEDER FOR TILGJENGELIGHET TIL VERNEVERDIG BEBYGGELSE I OSLO Byantikvaren i Oslo 2011 Foto: I hovedsak Byantikvaren. I tillegg har følgende bidratt med foto: Omsorgsetaten i Oslo kommune, Ly arkitekter,

Detaljer

INGEN HINDRING. Tilgjengelighet for funksjonshemmede til vår felles kulturarv

INGEN HINDRING. Tilgjengelighet for funksjonshemmede til vår felles kulturarv INGEN HINDRING Tilgjengelighet for funksjonshemmede til vår felles kulturarv Utgitt av SINTEF Bygg og Miljø avdeling Arkitektur og Byggteknikk. Heftet er utarbeidet med støtte fra DELTA-senteret, Riksantikvaren

Detaljer

TENK SOM EN MILLIONÆ ÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/

TENK SOM EN MILLIONÆ ÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/ TENK SOM EN MILLIO ONÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning Hva kjennetegner millionærer, og hva skiller dem fra andre mennesker? Har millionærer et medfødt talent for tall og penger? Er millionærer

Detaljer

8000 trehus+ditt. europas største trehusbebyggelse

8000 trehus+ditt. europas største trehusbebyggelse 8000 trehus+ditt europas største trehusbebyggelse Årringer i Trehusbyen Trehusbyen er mye mer enn Gamle Stavanger. Trehusbyen omfatter i hovedsak Stavangers bebyggelse fram til 2. verdenskrig. Fargene

Detaljer

Byggeskikkveileder for Alta kommune

Byggeskikkveileder for Alta kommune Byggeskikkveileder for Alta kommune Innholdsfortegnelse Forord.......................................... 3 Alta kultur og historie.............................. 4 Bygningshistorikk...................................

Detaljer

Kommunedelplan for kulturminner 2010-2025. STAVANGER KOMMUNE Kultur og byutvikling

Kommunedelplan for kulturminner 2010-2025. STAVANGER KOMMUNE Kultur og byutvikling Kommunedelplan for kulturminner 2010-2025 STAVANGER KOMMUNE Kultur og byutvikling 1 Foto forside: Trehus, Blåsenborg. Skråtårn, Jåttåvågen. Detalj, Stavanger domkirke. T.v.: Interiør, Breidablikk. Neste

Detaljer

Etikk og byutvikling, Trondheim 30.11.04

Etikk og byutvikling, Trondheim 30.11.04 Etikk og byutvikling, Trondheim 30.11.04 INNLEDNING. Takk for invitasjon. Jeg skal ha et lysbildeshow. Også si litt. Jeg er bedt om å se spesielt på Trondheim, men må også bruke eksempler fra andre byer,

Detaljer

Ny bruk av verneverdige bygninger Eir Grytli, SINTEF bygg og miljø, avd. Arkitektur og byggteknikk August 2002

Ny bruk av verneverdige bygninger Eir Grytli, SINTEF bygg og miljø, avd. Arkitektur og byggteknikk August 2002 Ny bruk av verneverdige bygninger Eir Grytli, SINTEF bygg og miljø, avd. Arkitektur og byggteknikk August 2002 Innledning En viktig del av vår kulturarv består av eldre bygninger som er i vanlig bruk.

Detaljer

De fleste kjenner Tomras pantemaskiner, som er godt utbredt i store deler av verden.

De fleste kjenner Tomras pantemaskiner, som er godt utbredt i store deler av verden. Risikoanalyse i ukjent terreng om farene ved innovasjon og test Av Audun Urke, Sogeti Norge AS Innlegget tar for seg risiko og test i prosjekter preget av innovasjon. Innovasjon er som regel ikke farlig,

Detaljer

Av Inger Anne Tøndel, Maria B. Line, Gorm Johansen og Martin G. Jaatun, SINTEF IKT

Av Inger Anne Tøndel, Maria B. Line, Gorm Johansen og Martin G. Jaatun, SINTEF IKT Av Inger Anne Tøndel, Maria B. Line, Gorm Johansen og Martin G. Jaatun, SINTEF IKT Sammendrag Innføringen av AMS gjør at nettselskaper må forholde seg til risiko knyttet til bruk av IKT i større grad enn

Detaljer

Kommunedelplan for Slemmestad drøfting av alternativer forslag til arealbruk

Kommunedelplan for Slemmestad drøfting av alternativer forslag til arealbruk Slemmestad 2030 Kommunedelplan for Slemmestad drøfting av alternativer forslag til arealbruk Utkast, 5.januar 2011 Visjon for Slemmestad 2030: Slemmestad er en levende liten by med nærhet til fjorden og

Detaljer

HVORDAN NÅ DINE MÅL. http://pengeblogg.bloggnorge.com/

HVORDAN NÅ DINE MÅL. http://pengeblogg.bloggnorge.com/ HVORDAN NÅ DINE MÅL http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning Dersom du har et ønske om å oppnå mye i livet, er du nødt til å sette deg ambisiøse mål. Du vil ikke komme særlig langt dersom du ikke aner

Detaljer

Fortvilet over utbygging hos naboen

Fortvilet over utbygging hos naboen Østlandets Blad 3 august 2004 Fortvilet over utbygging hos naboen Arno Mong Daastøl mister mye av utsikten og eiendomsverdien synker med 500.000 kroner hvis naboen bygger som planlagt. Kristin Lilletvedt

Detaljer

Estetiske retningslinjer for plan - og byggesaksbehandling i Sarpsborg i byområdene utenom sentrum. Veiledning til kommuneplanen.

Estetiske retningslinjer for plan - og byggesaksbehandling i Sarpsborg i byområdene utenom sentrum. Veiledning til kommuneplanen. Veiledning til kommuneplanen Estetiske retningslinjer for plan - og byggesaksbehandling i Sarpsborg i byområdene utenom sentrum Grafiske elementer Sarpsborg kommune Farge: PMS 201 Font: The Sans/The Sans

Detaljer

Antikvarisk registrering av bygninger i Skippergata 2a til 22.

Antikvarisk registrering av bygninger i Skippergata 2a til 22. Rogaland Fylkeskommune Antikvarisk registrering av bygninger i Skippergata 2a til 22. Januar 2013 2013-02-01 Antikvarisk registrering av bygninger i Skippergata 2a til 22. 2a til 22. 21.02.2013 08.02.2013

Detaljer

Byggeskikkveileder. for nybygging og restaurering av bebyggelsen i. Langesund

Byggeskikkveileder. for nybygging og restaurering av bebyggelsen i. Langesund Byggeskikkveileder for nybygging og restaurering av bebyggelsen i Langesund Byggeskikkveileder for Langesund 2 Forord Den direkte foranledningen til denne veilederen er at det er blitt utarbeidet en reguleringsplan

Detaljer

HØRINGSUTTALELSE TIL FORSLAG TIL KOMMUNEDELPLAN FOR LARVIK SENTRUM 29 APRIL 2005. For styret i Vestfold avdeling av Fortidsminneforeningen

HØRINGSUTTALELSE TIL FORSLAG TIL KOMMUNEDELPLAN FOR LARVIK SENTRUM 29 APRIL 2005. For styret i Vestfold avdeling av Fortidsminneforeningen 1 Kulturminner i sentrum. En praktisk løsning som stiller kulturminnet til full rådighet for utvikling. Illustrerende for kulturminnenes skjebne i forslaget til kommunedelpan for Larvik sentrum (foto:

Detaljer

Påvirker den generelle samfunnsøkonomien dine boutgifter? Hva skjer når man søker om lån? Pant, tinglysingsgebyr og dokumentavgift

Påvirker den generelle samfunnsøkonomien dine boutgifter? Hva skjer når man søker om lån? Pant, tinglysingsgebyr og dokumentavgift Boligøkonomen Boligøkonomen Det å kjøpe bolig er en stor avgjørelse, og sikkert noe du vil gjøre flere ganger i løpet av livet. De fleste av oss rekker å ha flere hjem; alt fra barndomshjemmet, studenthybelen,

Detaljer

ESTETISKE RETNINGSLINJER

ESTETISKE RETNINGSLINJER ESTETISKE RETNINGSLINJER FOR PLAN- OG BYGGESAKSBEHANDLING I ARENDAL MANUSKRIPT 23.02.06-1 - FORORD Ved endring av plan- og bygningsloven i 1995, fastslo Stortinget at estetiske hensyn skulle vektlegges

Detaljer

En lettfattelig guide for engangsbyggherrer - Allsidig Arkitekt

En lettfattelig guide for engangsbyggherrer - Allsidig Arkitekt Allsidig Arkitekt En lettfattelig guide for engangsbyggherrer Søknad uten krav om ansvarlige foretak 1. Introduksjon Skal du igang med et byggeprosjekt, men vet ikke hvordan du skal gripe an saken? Synes

Detaljer

Høringsuttalelse fra Norges Handikapforbund (NHF) vedrørende forslag til forenklinger i SAK 10 og TEK 10.

Høringsuttalelse fra Norges Handikapforbund (NHF) vedrørende forslag til forenklinger i SAK 10 og TEK 10. Direktoratet for byggkvalitet Adresse: post@dibk.no Deres ref.: sak 15/1248 Saksbehandler: Steinar Myrdal Dato: 26.5.2015 Høringsuttalelse fra Norges Handikapforbund (NHF) vedrørende forslag til forenklinger

Detaljer

Konvertering av områder for fritidshus til boligformål

Konvertering av områder for fritidshus til boligformål Konvertering av områder for fritidshus til boligformål Sluttrapport Oppdragsnr.: 140448 Oppdragsgiver: Frogn kommune Oppdragsgivers repr.: Kjersti Aune Oppdragsleder Rambøll: Lars Syrstad Medarbeidere:

Detaljer

1. Introduksjon til systemutvikling

1. Introduksjon til systemutvikling Greta Hjertø 7.2.2004 Opphavsrett: Forfatter og Stiftelsen TISIP Lærestoffet er utviklet for faget LO314D Prosjektrettet systemarbeid 1. Resymé: I denne leksjonen skal vi ta for oss systemutviklingsprosjektet

Detaljer

Tekst og foto: Guro Hessner, landskapsarkitekt og arborist, Universitetet for miljø- og biovitenskap

Tekst og foto: Guro Hessner, landskapsarkitekt og arborist, Universitetet for miljø- og biovitenskap Treets rettsvern Trær er de lengstlevende og største av våre naturlige landskapselementer, og er i stor grad med å prege landskapet rundt oss. De har viktige romdannende, strukturerende og skalaformidlende

Detaljer

Vår dato 01 10 2012 Deres dato

Vår dato 01 10 2012 Deres dato Fylkesmannen i Nordland Saksbehandler, innvalgstelefon og e-post: Gunn Olsboe Johannessen, 75 53 16 23 trnnoglo@fylkesmannen.no Vår dato 01 10 2012 Deres dato Vår referanse 2012/4876 Deres reteranse Vår

Detaljer

UTFORMING UNIVERSELL. byer, hus og parker for alle. Sigmund Asmervik Institutt for landskapsplanlegging, UMB

UTFORMING UNIVERSELL. byer, hus og parker for alle. Sigmund Asmervik Institutt for landskapsplanlegging, UMB UNIVERSELL UTFORMING byer, hus og parker for alle 1 Sigmund Asmervik Institutt for landskapsplanlegging, UMB Forsidefoto: Sigmund Asmervik Folkeliv på den store plassen, Placa de la Seu, foran den store

Detaljer