Vegliste 2014 FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER. Foto: Kjell Wold

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vegliste 2014 FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER. Foto: Kjell Wold"

Transkript

1 liste 2014 FYLKES- OG KOMMUNLE VEGER Vest-gder Gratis Foto: Kjell Wold

2 Innledning liste for fylkes- og kommunale veger i Vest-gder fylke inneholder opplysninger om veggrupper for spesialtransporter, vegens tillatte bruksklasse sommer og vinter, samt tillatt totalvekt og vogntoglengde. grupper for spesialtransport gruppe : er som har bruer med flere kjørefelt, nyere bruer med ett kjørefelt eller veger som ikke har bruer. gruppe : er med øvrige bruer med ett kjørefelt. For veger som er markert med IKKE i kolonnen for veggruppe gjelder ikke dispensasjon for spesialtransport uten tidsbegrensning. ruksklasse sommer ruksklasse sommer er vegens generelle tillatte bruksklasse, utenom periodene med vinteraksellast og eventuelle perioder med nedsatt aksellast i teleløsningsperioden. ruksklasse vinter Tidspunkt for innføring og oppheving av forhøyet tillatt aksellast på frossen veg kunngjøres i lokalpressen/lokalradio, eventuelt kontaktes den enkelte kommune eller vegtrafikksentralen (VTS) tlf Ordningen gjelder kun for de strekninger som er oppført med bruksklasse i kolonnen for vinteraksellast i veglisten. Ved mildværsperioder kan ordningen oppheves med øyeblikkelig virkning. Vinteraksellasten oppheves når teleløsningen begynner. ksellast i teleløsningsperioden På fylkesveger vil det bare unntaksvis bli innført restriksjoner i teleløsningen. På kommunale veger kan omfanget variere fra kommune til kommune. listen inneholder ikke opplysninger om aksellast i teleløsningen. Det kan likevel bli innført restriksjoner på enkelte svake strekninger. Tidspunkt for eventuelle restriksjoner og hvilken aksellast som gjelder vil bli kunngjort lokalt, og skilt vil bli satt opp på de aktuelle strekninger. For opplysning om restriksjoner er innført, kontakt den enkelte kommune eller vegtrafikksentralen (VTS) tlf Vi henstiller til transportørene og transportbrukere å planlegge og tilrettelegge sine transporter slik at belastningen på spesielt svake veger blir minst mulig i teleløsningen. Tømmertransport Forutsetninger og krav til kjøretøy, virke som omfattes av ordningen, bestemmelser om returgods, samt måleregler framgår av punkt 7 i vegliste for riksveger. Disse gjelder også for transport på fylkes- og kommunale veger. Modulvogntog Prøveordning med 25,25 meter lange modulvogntog i Norge startet opp 1. juni Fra 1. juni 2011 er vegnettet som omfattes av ordningen utvidet. Det utgis egen liste som viser hvilke veger slike vogntog kan benytte. estemmelsene om modulvogntog finnes i forskrift om nærmere bestemmelser om tillatte vekter og dimensjoner for offentlig veg. (Vedlegg 1 til forskrift om bruk av kjøretøy). Høyde- og breddebegrensninger Som en del av denne forskrift følger en oversikt over underganger, tunneler m.v. på fylkesveger og riksveger hvor høyden er mindre enn 4, M og/eller kjørebanebredden er mindre enn 3, M.

3 FORSKRIFT OM TILLTTE VEKTER OG DIMENSJONER FOR KJØRETØY PÅ FYLKES- OG KOMMUNLE VEGER I VEST-GDER FYLKE Fastsatt av Statens vegvesen, regionvegkontoret, Region sør, 15. februar 2014 med hjemmel i vegtrafikkloven av 18. juni 1965 nr 4 13 og Samferdselsdepartementets vedtak av. november 1980 om delegering av myndighet etter loven, jf. Forskrift om bruk av kjøretøy 5-2 nr.2 bokstavene a og b. For gjeldende bestemmelser om vekter og dimensjoner vises til Forskrift om nærmere bestemmelser om tillatte vekter og dimensjoner for offentlig veg, samt Forskrift om nærmere vilkår for dispensasjon og om tillatt lengde og bredde uten dispensasjon fastsatt av direktoratet 15. januar (lister 2014 for riksveg) IKRFTTREDELSE Denne forskrift gjelder fra 15. februar Fra samme tidspunkt oppheves forskrift av 5. juli 2013 nr FOR Som en del av denne forskriften følger vegliste for fylkesveger og kommunale veger i Vest-gder fylke på de neste sidene.

4 STTENS VEGVESEN VEGLISTE, RUKSKLSSE - TILLTT LST OG VOGNTOGLENGDE VEST-GDER fylke Primære fylkesveger (tidligere riksveger) ruksklasse gruppe FV 42 -grense- X460 Håland 19,570 FV 42 X460 Håland - Handeland 17, FV 42 Eiesland bru 0,027 FV 42 Eiesland bru - Tonstad 45, FV 42 Tonstad - Rogaland grense 15,876 FV 43 Lista fyr- orhaug 1,435 FV 43 orhaugr-x465 Kjørrefjord 12, FV 43 X465 Kjørrefjord - XE39 Rom 23,025 FV 43 XE39 Rom-X42 Skjeie 39,4 60 FV 43 Rundkjøring Lista fyr 0,058 FV 44 Åna-Sira bru-trolldalenxe39 18,842 FV 44 Ånasira bru 0,044 FV 45 Svartevann - Rogaland gr. 16,684 FV 1 Håneskryss E18-ust gder grense 7,278 FV 3 Åmdal sag x ust gder grense 3, FV 5 XR9 Mosby - Kvarstein bru 1, FV 5 Kvarstein bru 0,137 FV 5 Kvarstein bru - ustagder grense 16, FV 452 XE18-Ålefjær 10,020 FV 453 Vennesla Ryen 11,267 FV 454 Moseidmoen-Skarpengland 11,254 FV 454 Skarpengland-Dynesdøl 4,420 FV 454 Dynestøl - Stubstad 7,625 FV 455 XE39 Mandal - X459 Nøding 8,9 60 FV 455 X459 Nøding - Skafte bru 6, FV 455 Skafte bru - Skaue bru 0,711 FV 455 Skaue bru - Homme bru 34, FV 455 Homme bru - Kyrkjbygd 26,874 FV 456 3,656 FV 456 Kryss E39-Holskogen avfallskvern 4,571 FV 456 Holskogen avfallskvern - Kryss Høllevn 11, FV 456 Kryss Høllevn-Kryss E39 1,427 Side 1 av 49

5 STTENS VEGVESEN VEGLISTE, RUKSKLSSE - TILLTT LST OG VOGNTOGLENGDE VEST-GDER fylke Primære fylkesveger (tidligere riksveger) ruksklasse gruppe FV 457 Kjos-Flekkerøyxfv8 5,483 FV 458 XE39 Skinsnes-Gismerøya 2, FV 459 XE39Døle bru - Ytre NødingX455 5, FV 459 X455Møll bru - NødbekkX201 0,137 FV 460 Lindesnes fyr - Vigeland bru 26, FV 460 Vigeland-Konsmo 26, FV 460 Konsmo -Kringlen bru 12, FV 460 Kringlen bru 0,055 FV ,617 FV 461 XE39 rennåsen-kleveland bru 30, FV 461 Kleveland bru 0,059 FV 461 X455 Laudal - Konsmo bru 12,425 FV 461 Konsmo bru 0, FV 461 Konsmo bru - X43 Kvås 12, FV 461 Vemestad X43 - FørlandXrm461 12,208 FV 461 Hangelandsvika - Feda X Ev39 Svinland 17,9 FV 461 0,512 FV 461 0,018 FV 462 X Rv 9 Hægeland - X 455 jelland 15,1 FV 463 Xfv43orhaug-Vansexfv43 7, FV 464 Grønndokkaxfv43-Møska bru 2,831 FV 465 X43-Sande 8, FV 465 Sande-Opofte E39 12, FV 465 Hangelandsvika-Liknes 8, FV 465 Liknes - Risnes bru 47,987 FV 465 Risnes bru 0,087 FV 465 Opofte 0, FV 466 FlikkaxE39-Sandvatn, FV 467 Sirnes-Osen bruxfv901 4,371 FV 468 Tonstad-Svartevann,018 FV 469 Skolla X44 - Kvellandstrand X 908/910 9,568 FV 471 jørndalsletta-gartnerløkka 4,735 Side 2 av 49

6 STTENS VEGVESEN VEGLISTE, RUKSKLSSE - TILLTT LST OG VOGNTOGLENGDE VEST-GDER, UDNEDL kommune Sekundære- og øvrige fylkesveger ruksklasse gruppe FV 1 Øydneskleiv - Røynesdal sag - Hægebostad gr. 7,043 FV 3 X455 Foss - X460 yremo 6, FV 3 0,014 FV 4 Øydneskleiv - Marnardal gr. 4,970 FV 8 Viblemo - irkeland 3,975 FV 510 V. arstad - Ubostad 1,734 FV 512 Øv. Øydne - Hægebostad gr. 3,394 FV 752 Marnardal gr. - Ågedalstø 3,531 FV 752 Ytre Øydne - Hægebostad gr. 5,290 Side 3 av 49

7 STTENS VEGVESEN VEGLISTE, RUKSKLSSE - TILLTT LST OG VOGNTOGLENGDE VEST-GDER, UDNEDL kommune Kommunale veger ruksklasse gruppe KV 201 Nepstad - Røynesdal sag 5,884 KV 213 Rv460 - randsdalen 0,984 KV 215 Smedsland 2,490 KV 216 Seland - utveit 1,002 KV 2 Lunden 0,0 12. KV 6 oligfelt på yremo 0, KV 9 oligfelt -3 på Helle 0, KV 234 E39 - Konsmo 0, KV Øvrige veger 38,1 Side 4 av 49

8 STTENS VEGVESEN VEGLISTE, RUKSKLSSE - TILLTT LST OG VOGNTOGLENGDE VEST-GDER, FRSUND kommune Sekundære- og øvrige fylkesveger ruksklasse gruppe FV 651 X43 Farsund- X43 Vanse 8, FV 651 0,168 FV 652 Ore - Gjervolldstad 20,159 FV 652 0,020 FV 652 0,039 FV 653 vkj. søppelanlegg - Farsund gr. 0,005 FV 653 Lyngdal gr - Åpta X Rv465 12,552 FV 654 Langeland - Jøllestø - Heskestad 8, FV 655 Vanse X Rv43 - Vetteland 1,185 FV 655 Vetteland - Tomstad 5,231 FV 656 jørnevåg - Lyngdal gr. 7, FV 658 orhaug - orshavn 0,202 FV 661 Vetteland - Maberg Xf463 3,6 FV 662 Hananger V - Kviljo 1,8 FV 663 Grimsby V - Hananger Ø 2,842 FV 664 Lunde - Lista aluminiumsverk - Eikvåg 3,126 FV 664 Eikvåg - Loshavn 1,016 FV 665 Eikevåg-Skjolnes 0,904 FV 666 Havik - Rødland -xfv43vatsend 7,476 FV 669 Dåreid - Farbot 1,000 FV 669 Dåreid-Udestad 4, FV 674 Ore - Lista flyplass 0,266 FV 675 Langåker - Nordberg V 1,942 FV 678 Hetland - Helvik - Eitland 5,564 FV 679 Høyland - Helvik N 1,375 FV 679 Helvik N - Hansesund bru 2, FV 680 Kjørrefjor-Sande 10, FV 688 til Pennefeltet 0,600 Side 5 av 49

9 STTENS VEGVESEN VEGLISTE, RUKSKLSSE - TILLTT LST OG VOGNTOGLENGDE VEST-GDER, FRSUND kommune Kommunale veger ruksklasse gruppe KV 3 til Dåreid - Hogga 0,493 k6 KV 8 Farøy kommv. 0,186 KV 16 Lundevågen Kai 0,370 KV 23 til Kjørrefjord 0,0 KV 23 til Kjørrefjord (gl. Rv43) 0,485 k6 KV 25 Hansesund bru - Sluttvik 1,538 KV 31 Mellom Havne og Theis Lundegaardsgate 0,157 KV 48 Havneveien 0,145 KV 52 rm til Sigersvold 0,343 KV 1030 auskje-tjørve 0,310 KV 1030 Gml. Rv. auskje - Tjørve 0,061 KV 10 ekkegaten 0,125 KV 10 ekkeveien 0,084 KV 10 ekkeveien 0,015 KV 1200 Komm. gate Lauervik terrasse 0,077 KV 1200 rogaten 0,083 KV 1410 Rutebilstasjon 0,062 KV 17 Eilertsbakken 0,0 KV 1870 Mindeåsen 0,131 KV 1900 Farøy kommv. 0,208 KV 19 Ferjeveien 0,311 KV 1960 Kalleberg-Langeland Frøylandsvegen 0,497 KV 1960 Ore-Langeland, Frøylandsvegen 0,804 KV 1970 Frøylia 0,137 KV 90 dkomst øvre hus Sundeveien 0,359 KV 2300 Havnegaten 0,1 KV 2300 Komm. gate Lauervik terrasse 0,537 KV 2380 Havneveien 0,656 KV 2380 Havneveien 0,058 KV 2600 Høylandsvegen 0,646 KV 26 Industriveien 0,267 KV 2690 Ingebjørgsmyra 0,4 Side 6 av 49

10 STTENS VEGVESEN VEGLISTE, RUKSKLSSE - TILLTT LST OG VOGNTOGLENGDE VEST-GDER, FRSUND kommune Kommunale veger ruksklasse gruppe KV 31 Kjørestadvegen 0,178 KV 31 Kjørstadveien 0,233 KV 3300 Komm. gate Lauervik terrasse 1,412 KV 3900 Nytorvet 0,048 KV 3980 Sekken 0,267 KV 00 Komm. gate Lauervik terrasse 0,398 KV 4110 Skoleplassen (Gymnas) 0,029 KV 4200 Skoddegaten 0,262 KV 4300 Skriverbakken 0,071 KV 40 eksisterende 0,052 KV 44 Spindsodden 0,637 KV 4600 Komm. gate Lauervik terrasse 0,260 KV 4700 Sundeveien 0,060 KV 4700 Sundeveien 1,055 KV 47 Sundsodden 0,064 KV 4800 Theis Lundegaards gate 0,110 KV 4810 Tingvollen 0,802 k6 KV 4820 Gl. Rv. auskje - Tjørve 0,066 KV 00 Trollkrikebakken 0,135 KV 5160 Vardeveien 0,331 KV 52 Vatneveien 0,965 KV 5300 Vestersiden 0,3 KV 53 Vesterveien 0, KV 6018 jørnevåg - Lyngdal gr. 1,383 KV 6019 til jørga 0, KV 6020 erg høydne-lyngda gr. 0,0 KV 6020 erghøydne - Lyngdal gr. 2,1 KV 6021 Til Duvold 0,172 KV 6021 Sigersvoll Duvoll 0,2 k6 KV 60 Drange - Klungeland 2,196 k6 KV 6023 Djupvik - Spindanger + arm til Våge 0,886 k6 KV 60 til Dåreid - Hogga 0,275 k6 Side 7 av 49

11 STTENS VEGVESEN VEGLISTE, RUKSKLSSE - TILLTT LST OG VOGNTOGLENGDE VEST-GDER, FRSUND kommune Kommunale veger ruksklasse gruppe KV 6026 Egeland - Grostøl - Trøyborg 1,623 k6 KV 6027 Espeland - Viken 1,115 KV 6027 Viken - Vestre Hovden 0,708 k6 KV 60 Rødland - Ertsaker 1,490 KV 60 Ertsaker 0,102 k6 KV 6029 Farbrot - Spindanger 0,189 KV 6029 Farbrot - Spindanger 2,068 KV 6030 Gullsmedbakk - Ulgjell 3,548 KV 6031 Grimestad - Egeland 0,768 k6 KV 60 til Grobo 0, KV 6033 Komm. del av veg til Hålandstrand 0,119 KV 6034 Hønnedokka - Hobden 0,9 KV 6035 til Helle 0,569 k6 KV 6036 til Havik 0,6 12. KV 6038 Fulland - Fulland brygge 2,974 KV 6039 Hanangervannet - Havik 1,8 k6 KV 6043 Heiastrand - jørnestad 0,998 KV 6045 på Heskestad 0,716 k6 KV 6046 Huskestad - Militærveien 0,804 KV 6046 Militærvegen - Vigan 3,213 k6 KV 6048 på Kalleberg 0,366 KV 6049 Kvåle-Sauland 0,990 KV 6049 Kvåle -Sauland 3,516 KV 6049 Kvåle - Grimstad 0,090 KV 60 Kvernhusmyra - ulæg 0,517 k6 KV 6051 rm til Listeid 0,310 k6 KV 6052 Sande-Log 1,927 KV 6054 Lyngsvåg - Lyngsvågstrand 0,468 KV 6055 Lundevågen kai 0,337 KV 6057 Litlandstrand - Litland 1,497 k6 KV 6059 Skeibrok - Hervoll 0,048 k6 KV 6059 Skeibrok - Hervoll 0,449 k Side 8 av 49

12 STTENS VEGVESEN VEGLISTE, RUKSKLSSE - TILLTT LST OG VOGNTOGLENGDE VEST-GDER, FRSUND kommune Kommunale veger ruksklasse gruppe KV 6060 Mortetjønn - Espeland 0,633 KV 6062 Nesheim 1,118 KV 6064 til Reisevåg - Ødegård 0, KV 6065 Stave - Vetrevågen 1,602 k6 KV 6066 Snabbe - Rødland 1,864 Spes KV 6067 Sande øen 3,009 k6 KV 6068 Hoveland - øro 0,839 k6 KV 6069 Sævelandsvatn - Sæveland 1,8 k6 KV 6070 til Tosås 0,392 KV 6070 Svindal - Tosås 1,368 k6 KV 6071 til Torp 0,563 k6 KV 6072 Sævik - Egeland - Årikstad 1, KV 6073 Skarstein S. Skarstein brygge 2,766 KV 6075 gjennom Sigersvoldgården 0,486 k6 KV 6076 Snekkestø - Snekre 0,685 k6 KV 6080 rm til Sigersvold 0,138 KV 6081 X Fv675 - Vere 1,108 KV 6083 på Vigmostad 0,372 KV 6084 til Vik 1, KV 6085 Østhassel - Østhasselstrand 1, KV 6086 til Øyvoll 0,136 KV 6087 Vei til Øimona 0,963 k6 KV 6088 til Åpta 0,4 k6 KV 6089 Ellestrand - Elle 0,786 k6 KV 6093 Sandvikdal - Sandvik 0,700 k6 KV 6096 Krossnes 0,157 KV 6105 til Ø. Skeime 0,9 KV 6107 Tjørve - Tjørvehavn 1,093 KV 6108 Strandveien 0,082 KV 6108 Strandveien 0,358 KV 6111 Loshavn 0,071 KV 6112 til Skjoldnes 1,0 Side 9 av 49

13 STTENS VEGVESEN VEGLISTE, RUKSKLSSE - TILLTT LST OG VOGNTOGLENGDE VEST-GDER, FRSUND kommune Kommunale veger ruksklasse gruppe KV 6112 rm Eikebakkem 0,584 KV 6113 Støa 0,559 KV 6114 til Eikvåg brygge 0,097 k6 KV 6116 Lundeveien 0,352 KV 6116 Kaneheia 0,179 KV 6117 Gårdsv. Mosvold - Listerveien 1,1 k6 KV 61 Haugestrandsveien-Hauge østre 0,661 KV 61 Hauge Vestre - Haugestrand 0,6 k6 KV 6125 Kjørrefjordveien 0,438 KV 61 Stokke - X Rv43 0,983 k6 KV 61 Helvikveien 0,068 KV 6200 Maberg - X Fv654 1,052 KV 62 Vei til N. Skeimona 1,836 k6 KV 62 Nybrua - Åmdal - Leide 0,391 KV 6260 Sudland - Rødland Tillatt aksellast 4 tonn 0,764 Spes KV 6270 Kalleberg-Langeland Frøylandsvegen 0,394 KV 63 iland - X Rv43 0,515 KV Farsund bygr. - Lunde - Vanse 1,988 KV Sande - OpofteXE39 0,475 KV 99999? 0,026 KV Øvrige veger 41,935 Side 10 av 49

14 STTENS VEGVESEN VEGLISTE, RUKSKLSSE - TILLTT LST OG VOGNTOGLENGDE VEST-GDER, FLEKKEFJORD kommune Sekundære- og øvrige fylkesveger ruksklasse gruppe FV 803 Kvinesdal gr. - Klungeland 5, FV 901 Osen bru - rikland 7,483 FV 901 rikland - Dalen - Sirdal gr. 12,141 FV 903 Råna - Heggeland 7,068 FV 904 Nedland - Urdal 8,974 FV 905 X Kommv. Fjellså - Fjellså S X Rv469 0, FV 905 Fjellså N X Rv469 - X Kommv. Fjellså 0,625 FV 906 Midtbø X Rv44 - Vaberget 2,7 FV 906 Vaberget - Roligheten 0, FV 908 Eide - Kirkehamn 2,135 FV 908 Kirkehamn - Reinferdalen 0, FV 910 Eide - Veisdal - Rasvåg 4,806 FV 916 Eide - Omland - Kirkehamn 2,593 FV 919 X Rv469 - belsnes ferjek. - ndabeløy Ø 1,634 FV 921 Kvelland - X Kommv. til Fjelltun 3,815 FV 921 X Kommv. til Fjelltun - Itland 0,4 12. FV 923 Midtfjellså - Øvstefjellså 5,203 FV 925 Trolldalen - X Rv44 - Flekkefjord bygr. 3,086 FV 926 Eigebakken - X Kommv. Søyland boligfelt 1,215 FV 926 X Kommv. Søyland boligfelt - Helle 0,808 FV 929 Nuland - X Kommv. til Reppen 4,000 FV 929 X Kommv. til Reppen - Rødland 2, FV 933 Ov. Drangeid - Lilledrange 6,700 FV 936 Loga - Øvre Loga 1,801 FV 943 Gausdal - Myrvik - Ersdal - Sira st. 14,218 FV 943 Sira stasjon xfv467 0,1 FV 943 Gausdal - Myrvik - Ersdal - Sira st. 0,127 FV 946 akke bru Kjøretøybredde 1,9m 0,305 Spes 12. FV 946 X Kommv. - Skogen 2,6 12. FV 953 Trolldalen - Flikka + arm Flikka - X Ev39 6,530 FV 953 Flikka - Eide Kjøretøybredde 2,4m 3,716 k6 FV 958 X Rv469 - Erikstemmen (til søppelanlegg) 0,556 Side 11 av 49

15 STTENS VEGVESEN VEGLISTE, RUKSKLSSE - TILLTT LST OG VOGNTOGLENGDE VEST-GDER, FLEKKEFJORD kommune Kommunale veger ruksklasse gruppe KV 1000 Rauli oligfelt 0,416 KV 1100 Rauli oligfelt 0,5 12. KV 1200 llegaten til Kai 0,233 KV 10 nitras vei 0,126 KV 2000 jørkmyra 0, KV 2600 Einerveien 0, KV 2700 Ekornveien 0,300 KV 00 Elvegata 0,274 KV 3100 Fjellveien-Rauli oligfelt 0,377 KV 00 Fløyveien-Rauli oligfelt 1,0 KV 30 Furuveien-Prestemoen - Sira boligområde 0, KV 00 Jernbaneveien 0, KV 40 Kleivan Klungland 0, KV 4700 Lyngveien Rauli oligfelt 1,582 KV 00 Mor Åsevei Rauli oligfelt 0,116 KV 5100 Moseveien Prestemoen - Sira boligområde 0, KV 5200 Myran Prestemoen - Sira boligområde 0, KV 5300 Måltrostveien Prestemoen - Sira boligområde 0, KV 5800 Per Gyntsvei Rauli oligfelt 0,527 KV 5900 Prestemoen - Sira boligområde 0,570 KV 6000 Prestemoen - Sira boligområde 0,9 KV 60 Røysslyngen Prestemoen - Sira boligområde 0, KV 7100 Strandegaten 0, KV 7200 llegaten til Kai 0,716 KV 70 TuedalenPrestemoen - Sira boligområde 0,1 12. KV 7700 Tyrihansveien Rauli oligfelt 0,066 KV 8510 Øvrevoll Prestemoen - Sira boligområde 0,234 KV Logaåsen 0,452 Spes 12. KV Osen 0,309 KV Prestevegen 0,583 k6 12. KV Søylandsveien Søyland boligfelt 1,669 KV Søyland boligfelt 0,137 Side 12 av 49

16 STTENS VEGVESEN VEGLISTE, RUKSKLSSE - TILLTT LST OG VOGNTOGLENGDE VEST-GDER, FLEKKEFJORD kommune Kommunale veger ruksklasse gruppe KV Stokkevoll - Soland 1,621 KV Stokkevoll - Soland 1,458 KV 100 Prestemoen - Sira boligområde 0, KV Svegeskogen industriområde 2,009 KV Litledalen Søyland boligfelt 0,816 KV 100 Lossvollen Søyland boligfelt 0,483 KV 100 Søyland boligfelt 0,031 KV Trøgsla 0,627 KV Tverrteigen Søyland boligfelt 0,149 KV Søyland boligfelt 1,1 KV Søyland boligfelt 0,192 KV 100 Fløyenterasse Rauli oligfelt 0,758 KV Myrvik - Egelandstø 2,762 KV Løvland 0,012 k6 12. KV Store- Egelandstø 2,9 KV Hegglandsbakkene 0,744 KV Fedog m/bro 0,469 k6 12. KV Heggland + rundkjøring 0,807 KV Kvinesdal gr. (Feda) - X Rv466 2,835 KV Løland 1,498 k6 12. KV errefjorden 1,733 k6 12. KV jelland - Tjærland 0,017 k6 12. KV Øvre Loga 0,605 KV til Ørnefjell 0,189 Spes 12. KV Laugstøl - Rygg 0,298 k6 KV Hjellesett 0,556 k6 12. KV jelland - Tjærland 3,395 k6 12. KV 100 Seland 0,589 k6 12. KV 106 Løvland 0,414 k6 12. KV Myran 0,0 k6 KV Øvrige veger 43, Side 13 av 49

17 STTENS VEGVESEN VEGLISTE, RUKSKLSSE - TILLTT LST OG VOGNTOGLENGDE VEST-GDER, HÆGEOSTD kommune Sekundære- og øvrige fylkesveger ruksklasse gruppe FV 1 udnedal gr. - Naglestad 0,958 FV 2 Kvåle - Åseral gr. 7,055 FV 512 udnedal gr. - jærum bru 3,968 FV 751 irkeland - Vatne ru 15,653 FV 752 udnedal gr. - Naglestad - Tingvatn 9,083 FV 755 jærum bru - loka 7,230 FV 755 loka - Grostøl X Rv43 1, FV 758 ryggeså - Meland 0,173 FV 758 ryggeså - Meland 2,020 FV 759 Haddeland - Rossevatn 4,301 FV 760 Kollemo - Eikeland-Kvinesdal gr. 7,765 Side 14 av 49

18 STTENS VEGVESEN VEGLISTE, RUKSKLSSE - TILLTT LST OG VOGNTOGLENGDE VEST-GDER, HÆGEOSTD kommune Kommunale veger ruksklasse gruppe KV 1 Jåddansvegen 1, KV 4 Høyland/Skjeggestad 1,779 Spes KV 8 Kollemo - Eikeland-Kvinesdal gr. 1,448 KV 9 Lykke bru - Hommen 1, KV 10 Fålandsvegen 1,084 KV 11 Heddansvegen 1, KV 13 Mydlandsvegen 1,448 KV 14 Åmdalsvegen 0,799 KV 15 jærumsveggen 0,759 KV 16 låka - Skogly 1,719 KV 25 Vatne - Øygarden 2,479 KV Meland - Rudlende 2,829 KV 34 irkeland bru - Helle 1,441 KV 43 Tveitosen 0, KV 44 Tveitosen 0, KV ryggeså - Meland 0,194 KV Tveitosen 0,069 KV Øvrige veger 6,957 Side 15 av 49

19 STTENS VEGVESEN VEGLISTE, RUKSKLSSE - TILLTT LST OG VOGNTOGLENGDE VEST-GDER, KRISTINSND kommune Sekundære- og øvrige fylkesveger ruksklasse gruppe FV 1 Lund torg - Vennesla gr. 9,574 FV 2 VE - LUNDSHUG 6, FV 3 RON - VRODDRU 1,115 FV 3 RON - VRODDRU 0,297 FV 3 VRODDRU - KORSVIK - DVERGSNES 4,716 FV 3 VRODDRU - KORSVIK - DVERGSNES 0,565 FV 3 DVERGSNES - KONGSHVN 3,257 FV 3 DVERGSNES - KONGSHVN 0, FV 3 KONGSHVN - DRNGE 8,863 FV 4 JØRNSTD - KONGSHVN 3,195 FV 5 Krageboen - ust - gder 4,312 FV 6 ÅLEFJÆR - ERKLEIV 6,981 FV 7 Kristiansand gr. - Moseidmoen - Vigeland 1,295 FV 8 ÅSHVN - GEIDERØY 4,8 FV 9 Kryss F3 Odderhei - Dvergsnes 0,833 FV 9 DVERGSNES - TNGEN 0,771 FV 10 STRØMME - KORSVIK 1,584 FV 11 FRIKSTD - TØMMERSTØ RYGGE 2,872 FV 14 FRISKTD S. - STNGENES 2,267 FV 23 MRVIKVEIEN 1,100 FV 25 ØSTRE RINGVEI - XEV18 1,169 FV 26 ELVEGTEN (FR TOLLODGT. - DRONNINGENS GT.) 0,071 FV 26 TOLLODGT. 0,8 FV FV 30 X DRONNINGENS GT. - FESTNINGSGT. - X TORDENSKJOLDSGTE MØLLEVNNSVEIEN 0,543 1,805 FV FV 66 RSTØVLVEIEN (RNDESUND INDUST.) Vennesla gr. - ust gder gr. 2,875 5,080 FV 303 UKLND XRV9 - VKJ, VENNESL TRNSPORT 1, FV 303 vkj Vennesla transport - Songdalen gr. 4, Side 16 av 49

20 STTENS VEGVESEN VEGLISTE, RUKSKLSSE - TILLTT LST OG VOGNTOGLENGDE VEST-GDER, KRISTINSND kommune Kommunale veger ruksklasse gruppe KV KV 195 X DRONNINGENS GT. - FESTNINGSGT. - X TORDENSKJOLDSGTE TOLLODGT. 0,3 0,062 KV DVERGSNES - TNGEN 1,069 KV ÅSHVN - GEIDERØY 0,060 KV Øvrige veger 344,829 Side 17 av 49

21 STTENS VEGVESEN VEGLISTE, RUKSKLSSE - TILLTT LST OG VOGNTOGLENGDE VEST-GDER, KVINESDL kommune Sekundære- og øvrige fylkesveger ruksklasse gruppe FV 551 Dragedal - Kvinesdal gr. 0,030 FV 551 Lyngdal gr. - Lande 0,200 FV 551 Lande - Oppofte 3, FV 551 Oppofte - X ny Rv465 0, FV 551 X ny Ev39 - Liknes 0,861 FV 551 Kjørrefjord - Opofte X Ev39 10, FV 760 Hægebostad - Moi 5,210 FV 801 Øvre Egeland - Eiesland 23,735 FV 802 Hundsbet - Moi - Gjemlestad 4,463 FV 803 Feda X Fv804 - Flekkefjord gr. 7, FV 804 Hangelandsvika - Feda X Ev39 Svinland 2,7 60 FV 804 Feda 2,1 FV 808 Øye - Frøytland 5,110 FV 816 Åmot X Rv465 - Hunsbedt 3,419 FV 816 rm til Hamre 2,106 FV 818 Skjekkeland - asgård 1,742 FV 819 Storekvina - jåstøl 2,089 FV 8 Oksesteinen bru - Røiseland 3,344 FV 8 Tjørnhom - Vatland 5,546 FV 827 Dambrua - Jerstad 2,126 FV 8 Fv801 - Sandvatn st. + arm 0,943 FV 829 Nygård bru - Kalvstøl 4,667 FV 835 Åsemoen - Røynebu 7,384 FV 839 Netlandsnes - Risnes bru - Knaben gruver 13,661 FV 843 Feda X Fv804 - Sande 1, Side 18 av 49

22 STTENS VEGVESEN VEGLISTE, RUKSKLSSE - TILLTT LST OG VOGNTOGLENGDE VEST-GDER, KVINESDL kommune Kommunale veger ruksklasse gruppe KV 10 rm Røynestad 0,011 KV 103 irkeland 0,1 k6 KV 104 Feda - Flekkefjord gr. + arm til Feda kirke 0,0 KV 105 Feda - Flekkefjord gr. + arm til Feda kirke 8,929 KV 106 Feda småbåthavn 0,091 KV 302 Lilandsvegen 0,733 KV 305 Rørvik 1,064 KV 309 Håland 1,711 KV 309 Hålandsvegen 1,466 k6 KV 311 Oppofte 0,433 KV 465 Nesgata 0,347 KV 510 Sørhelle 2,618 KV 511 Nordhelle Sørhelle 1,698 KV 604 Gjemlestadvegen 1,558 KV 605 rm fra Gjemlestadvegen 0,361 KV 606 Hægebostad gr. - Moi 1,603 KV 608 Laulia 0,0 KV 609 Moi 0,535 KV 6 Nedre Haugland 0,275 KV 627 ruliveien 1,392 KV 6 gelandsvegen 0,903 KV 6 Valdro 0,784 KV 702 Lyding 0,849 KV 702 X Rv465 - Egenes 0,084 KV 703 X Rv465 - Egenes 0,296 KV 703 Egenes 0,737 KV 704 Rafoss 0,552 KV 707 Øvre Omland 0,635 KV 714 Hellestøl - Hompland 1,185 KV 715 Øvre Røynestad 0,567 KV 719 Narvestad 0,0 KV 723 Nedre Kvinlog skole - Nedre Kvinlog 1,310 Side 19 av 49

23 STTENS VEGVESEN VEGLISTE, RUKSKLSSE - TILLTT LST OG VOGNTOGLENGDE VEST-GDER, KVINESDL kommune Kommunale veger ruksklasse gruppe KV 725 Helle 0,482 KV 727 Øygarden 0,659 KV 801 Eiesland 0,714 KV 802 Spillebrok 0,849 KV 804 Fossdal 0,751 KV 806 Kjølnes 1,356 KV 808 ergesli - Røyland 1,418 KV 810 ergsli 0,7 KV 811 Dalen 0,2 KV 904 Solivegen 1,782 KV 905 Molandsveggen 1,251 KV 1009 Liknes 0,5 KV 1010 Dalandsåsen 0,193 KV 1013 Åmodt Industriområde 0,171 KV 1018 Øyebergan adkomst + olig 0,111 KV 1023 Elvevegen 0,816 KV 10 Gullsmedveien Øybergan 1,157 KV 1041 Åmodt industriområde 0,269 KV 1049 Industrigata 0,844 KV 10 Industrivegen Øye smelteverk - Kvina gamle brygge 0,539 KV 1053 Kvinaosen-Gammelbrygge 0,923 KV 1053 Øye smelteverk - Kvina gamle brygge 0,388 KV 1057 Øyebergan adkomst + olig 0,781 KV 1059 Øyebergan adkomst + olig 0,1 KV 1060 Åmodt Industriområde 0,462 KV 1086 Vallenknuten - Slimestad bru 0,5 KV 1086 Slimestad bedehus 0,061 k6 KV 1103 Øyebergan adkomst + olig 0,858 KV 1113 Åmodt Industriområde 0,161 KV 1115 Røynestad 0,8 KV 1116 Kvinlog Industriområde 0,492 KV Oppofte - X ny Rv465 1,0 12. Side 20 av 49

24 STTENS VEGVESEN VEGLISTE, RUKSKLSSE - TILLTT LST OG VOGNTOGLENGDE VEST-GDER, KVINESDL kommune Kommunale veger ruksklasse gruppe KV Kjørrefjord - Opofte X Ev39 3, KV Hangelandsvika - Feda X Ev39 Svinland 0,613 KV Øvrige veger 77,443 Side 21 av 49

25 STTENS VEGVESEN VEGLISTE, RUKSKLSSE - TILLTT LST OG VOGNTOGLENGDE VEST-GDER, LINDESNES kommune Sekundære- og øvrige fylkesveger ruksklasse gruppe FV 306 Ertseid - Marnardal gr. 8,796 FV 0 Spilling - Marnardal gr. 5,7 FV 2 Vigeland V - X Ev39 - Vigeland sentrum - Øvre Foss X Fv435 - kland 21,491 FV 2 kland - Tryland X Rv460 0,300 FV 4 Mandal gr. - Skofteland 10,427 FV 6 Opsal - Vassland - Marnardal gr. 5,7 FV 7 Kommv. Hestehaven Industri - Tjøm 5,0 FV 7 Valle X E39 - Kommv. Hestehaven Industri 0,562 FV 8 Mandal gr. - lørstad sk. - Tredal sag og høvleri 3,838 FV 8 Tredal sag og høvleri - Tredal 0,800 FV 9 Svennevik - Syrdal 1,847 FV 410 Spangereid kirke - Jåsund bru - Lyngdal gr. 4,189 FV 411 Fjellskår - Lillehaven 0, FV 412 Gare - Grønsfjord 2, FV 423 Lonestrand - Syrdal - Åvik 3, FV 430 Fasseland - Støle 3,568 FV 433 Vallemoen 2,747 FV 435 Melhusmoen - Øvre Foss 0,536 FV 437 Kryss E39 Fardal-Kryss E39 Udland 3,389 FV 441 Eikedal - Gåselandsvegen 4,6 FV 447 Einarsmo - Vigmostad 4,290 FV 460 Lindesnes fyr - Vigeland bru 0,9 60 Side av 49

26 STTENS VEGVESEN VEGLISTE, RUKSKLSSE - TILLTT LST OG VOGNTOGLENGDE VEST-GDER, LINDESNES kommune Kommunale veger ruksklasse gruppe KV 1 Våge - Syrdal 1,237 KV 2 Øvre Våge - Vågestrand 0,0 KV 3 Rv460 - Goksem 0,633 KV 16 Presthuskollen 0,569 KV 17 Rv460 - Presthus Sprangereid 0,107 KV 19 ålyvegen 0,831 KV 20 rm i havna til ålyvegen 0,205 KV 23 Remesvik - Hesteland Lindland 3,908 KV Møgedalen 0,194 KV 25 Udland - Tjorteland + Remesvik - Gåstein 2,251 KV 25 Fardal - Gåsestein - Reme 4,058 KV Remekollen 0,6 KV 29 Fardal - Gåsestein - Reme 4,429 KV 30 Rv460 - Lilleopshus 0,417 KV 31 Rv460 - Lone + arm til Tarvannet 0,348 KV Lone veg langs Lonetjønna 0,751 KV 35 Svennevik boligområde 0,234 KV 36 Svennevik boligområde 0,106 KV 37 Syrdal 0,593 KV 38 Elsvik -x fv423 0,365 KV Unnerøy 1,885 KV 43 er i Hestehaven 0,661 KV 44 er i Hestehaven 0,137 KV 45 er i Hestehaven 0,090 KV 46 Ekeland - Kåfjord 2,196 KV 51 lørstad skole (X Fv8) - Mandal gr. 3,933 KV 56 Fiskebekken - Holmesland - erva bru 4,596 KV 59 Skarstad - Norum 1,100 KV 72 Roland - Stiland 2,7 KV 75 Udland - Tjorteland + Remesvik - Gåstein 2,611 KV 76 Ev39 - Molandsli 0,588 KV 77 Ev39 - Molandsli 0,758 Side 23 av 49

27 STTENS VEGVESEN VEGLISTE, RUKSKLSSE - TILLTT LST OG VOGNTOGLENGDE VEST-GDER, LINDESNES kommune Kommunale veger ruksklasse gruppe KV 77 Ev39 - Molandsli 0,652 KV 80 Roland - Stiland 5,416 KV 81 Melhus bru ( over Melhus bru) - Haga 1,205 KV 82 Grisleosen - Øygarden 1,980 KV 83 Røsstadvatn - Kleiven Ytre 2,218 KV 85 Døblavegen 1,518 KV 88 kland - Landås 0,690 KV 99 Njerveåsen 0,734 KV 101 Vormevatn - Hennestad 2,115 KV 111 Vigmostad - Vigmostad kirke 0,4 KV 116 Remekollen 0,356 KV Spangereid kirke - Jåsund bru - Lyngdal gr. 0,095 KV Øvrige veger 36,021 Side av 49

28 STTENS VEGVESEN VEGLISTE, RUKSKLSSE - TILLTT LST OG VOGNTOGLENGDE VEST-GDER, LYNGDL kommune Sekundære- og øvrige fylkesveger ruksklasse gruppe FV 410 X Rv43 - "lleen" - Lindesnes gr. 13,065 FV 551 Dragedal - Kvinesdal gr. 11,398 FV 552 Skomrak- Korshamn 13,571 FV 553 erge - Folkvelland - Lindlia 9, FV 554 Oftedal - Oppsal 2,700 FV 554 Oppsal - Markeland - Moi 11,142 FV 558 Fidja - Meland - Skreli 9,204 FV 567 Lervikveien 0,855 FV 575 Fokvelland - Oftedal S 3, FV 583 Meland - Røyseland 1,8 FV 589 "lleen" 0,490 FV 590 Kvavik - gnefest (Myrveggen) 1,270 FV 653 Faret bru - vkj. søppelanlegg 6,210 FV 653 vkj. søppelanlegg - Farsund gr. 4,664 FV 656 Farsund gr. - Kollevoll 2,662 FV 656 gnefest - Kvalsvik - Farsund gr. 8, Side 25 av 49

29 STTENS VEGVESEN VEGLISTE, RUKSKLSSE - TILLTT LST OG VOGNTOGLENGDE VEST-GDER, LYNGDL kommune Kommunale veger ruksklasse gruppe KV 552 Skomrak- Korshamn 0,055 KV 11 Gater llen 0,127 KV 1200 Høylandsvegen (Ev39) - X Utsiktsveien 0,356 KV 12 Gater Hobden m/arm til E. Toften 0,301 KV 1300 erge Terasse 0, KV 10 Parallellvei Rom Ø. - Gå-gate (Lindeveien) 0,2 KV 1420 Gater Årnes 0,352 KV 10 Gater Litlandsfeltet 0,254 KV 1530 Rundkj Lista fyr 0,012 KV 1530 rm x43 - xe39 Rom 0,920 KV 1600 Gater Hobden m/arm til E. Toften 0,444 KV 18 Gater Hamran 1 0,831 KV 19 Gater Hobden m/arm til E. Toften 0,818 KV 2000 Høylandsvegen (Ev39) - X Utsiktsveien 0,904 KV 2010 Gater Kvavik Industriområde 0,574 KV 20 Vei på ergsaker m/arm til HVPU 0,614 KV 21 Gater Litlandsfeltet 0,125 KV 00 Parallellvei Rom Ø. - Gå-gate (Lindeveien) 0,849 KV Vei på ergsaker m/arm til HVPU 0,172 KV Parallellvei Rom Ø. - Gå-gate (Lindeveien) 0,880 KV 20 Gater Litlandsfeltet 0,208 KV 90 Gater ergsaker/oftebro/ofytebro terrasse 1,105 KV 20 Gater ergsaker/oftebro/ofytebro terrasse 1,712 KV 2510 Gater ergsaker/oftebro/ofytebro terrasse 0,1 KV 2520 Gater Presthølfeltet 0,171 KV 2530 Gater Årnes 0,487 KV 25 Høylandsvegen (Ev39) - X Utsiktsveien 0,909 KV 2560 Gater byggefelt nord for Ev39 på Rom 0,344 KV 2600 Høylandsvegen (Ev39) - X Utsiktsveien 0,534 KV 2600 Høylandsvegen (Ev39) - X Utsiktsveien 0,053 KV 2700 Rosfjord veien 0,127 KV 2700 Rosfjord veien 1,048 Side 26 av 49

30 STTENS VEGVESEN VEGLISTE, RUKSKLSSE - TILLTT LST OG VOGNTOGLENGDE VEST-GDER, LYNGDL kommune Kommunale veger ruksklasse gruppe KV 2725 Gater Kvavik Industriområde 0,558 KV 00 Gater ergsaker/oftebro/ofytebro terrasse 0,662 KV 60 Gater Skomrak 0,170 KV 70 Gater Skomrak 0,444 KV 2920 Gater Skomrak 1,096 KV 2975 Gater Kvavik Industriområde 0,151 KV 3055 Høylandsvegen (Ev39) - X Utsiktsveien 0,086 KV 3100 Gater Litlandsfeltet 0,308 KV 3120 Gater Litlandsfeltet 0,102 KV 31 Parallellvei Rom Ø. - Gå-gate (Lindeveien) 0,565 KV 3180 Gater Årnes 0,144 KV 00 Gater Litlandsfeltet 0,151 KV 60 Gater Kvavik Industriområde 0,270 KV 33 Høylandsvegen (Ev39) - X Utsiktsveien 0,571 KV 3380 Vemestadlunden 0, KV 34 Høylandsvegen (Ev39) - X Utsiktsveien 0,236 KV 3490 Gater Skomrak 0,336 KV 3510 Gater Kvavik Industriområde 0,349 KV 36 Vei på ringsjord (Ev39) 0,663 KV 36 Gater Hobden m/arm til E. Toften 0,259 KV 3810 Vei på ergsaker m/arm til HVPU 0,190 KV 09 ustad N. - ustad S. 3 tonn aksellast, 2,2 m vogntogbredde 0,202 Spes 12. KV 10 ustad N. - ustad S. 3 tonn aksellast, 2,2 m vogntogbredde 0,849 Spes 12. KV 11 Vei til Knuden 2, KV 12 Saudlandsveien 0,449 KV 19 til Skrumoen Industriområde 0,386 KV 20 til Skrumoen Industriområde 0,480 KV 23 Vei til Knuden 0, KV yggefelt unevik 0, KV yggefelt unevik 0, KV 31 Rosfjord veien 0,252 KV Gater Kvavik Industriområde 0,564 Side 27 av 49

31 STTENS VEGVESEN VEGLISTE, RUKSKLSSE - TILLTT LST OG VOGNTOGLENGDE VEST-GDER, LYNGDL kommune Kommunale veger ruksklasse gruppe KV Hagekleiva 1,219 KV 41 Vei på ringsjord (Ev39) 0,017 KV 42 Høylandsvegen (Ev39) - X Utsiktsveien 0,982 KV 43 Hagekleiva 0,238 KV 44 Hagekleiva 0,138 KV 48 Opsal - Hommen 3,1 KV 51 Møska bru Tillat aksellast 3 tonn 0,037 Spes KV 51 X Ev39 - Gml. Møska bru 0,752 KV 57 Vei til Li 0,596 KV 65 X Ev39 - Gauvik - Rudlende k 5 1,608 Spes KV 66 Hårekstad bru - Grøvan bru m/arm ttil Lilleekvelland 5, KV 67 Hårekstad bru - Grøvan bru m/arm ttil Lilleekvelland 4, KV 69 ge - Øysteinstrand 2,5 12. KV 70 ge bru - Skjerland 0,4 KV 70 ge bru - Skjerland 3,061 KV 71 ge bru - Skjerland 0,6 KV 72 Hellestøl - Hompland 1,660 KV 73 X Rv461 - Solvang 1, KV 74 X Rv461- Røyseland 5, KV 75 asteliveien 0, KV 76 Vei til Kvås kvileheim 0,053 KV 76 Vei til Kvås barneskule 0,086 KV 78 Markeland - Løland 3,620 KV 79 Løland - Myglestad 0,941 KV 80 Kvåfossen - Fidjestøl Tillatt aksellast 5 tonn 3,749 Spes 12. KV 81 X Rv43 - irkeland m/rundkjøring 0,472 KV 81 X Rv43 - irkeland m/rundkjøring 0,9 12. KV 81 Kvåfossen - Fidjestøl Tillatt aksellast 5 tonn 0,065 Spes KV 83 Gater Litlandsfeltet 0,215 KV 88 Parallellvei Rom Ø. - Gå-gate (Lindeveien) 0,042 KV 91 X Fv656 - gnefest havn 0,908 KV 02 Gater byggefelt nord for Ev39 på Rom 0,252 Side av 49

32 STTENS VEGVESEN VEGLISTE, RUKSKLSSE - TILLTT LST OG VOGNTOGLENGDE VEST-GDER, LYNGDL kommune Kommunale veger ruksklasse gruppe KV Tdl Rv43 på Kvavik (Gml. bru) 0,810 KV Tdl Rv43 på Kvavik (Gml. bru) 3,006 KV Øvrige veger 31,5 Side 29 av 49

33 STTENS VEGVESEN VEGLISTE, RUKSKLSSE - TILLTT LST OG VOGNTOGLENGDE VEST-GDER, MNDL kommune Sekundære- og øvrige fylkesveger ruksklasse gruppe FV 201 xfv205-lindland 15,3 FV 201 Lindland Marnardal gr. 3, FV 201 Mandal gr. - Øyslebø N 0, FV 202 Fr. Nansensveg - anke bru 1,111 FV 202 anke bru - Toftenes - Reibakken 8,299 FV 203 Ime - Harkmark kirke 12,876 FV 204 Lindland - Valand - Harkmark 6,230 FV 204 Harkmark- Søgne gr. 3,755 FV 205 Malmø X fv458 - Hald X Ev39 1,925 FV 206 Lunde - Lundevik 1, FV 207 Toftenes - Hoven - Hogganvik 3,7 FV 211 Sånum - Rennes 1,600 FV 214 Halshaug - Gjervoldstad - Krossen 14,495 FV 215 Ø. Skogsfjord - Sandberg - Lia 4,136 FV 219 Ormestad - Hjorteland 1,060 FV 0 Sodeland - Spetteland 3,690 FV 230 vkj. Søppelanl. - Skjernøysund bru - Farestad - Dyrstad + arm til Farestad 7,313 FV 231 Sti - Ousland 2,4 FV 233 Storaker - urebekk 1, FV 2 V. Eid - Fuglevik - Søgne gr. 5,768 FV 4 Fuskeland - Lindesnes gr. 6,463 FV 4 Mandal gr. - Skofteland 0,015 FV 8 V. Skogsfjord - Lindesnes gr. 1, Side 30 av 49

34 STTENS VEGVESEN VEGLISTE, RUKSKLSSE - TILLTT LST OG VOGNTOGLENGDE VEST-GDER, MNDL kommune Kommunale veger ruksklasse gruppe KV 1 Stovelandsveien 0,071 KV 1 Stoveland bru 0,064 Spes KV 1 Stovelansveien 0,1 KV 5 Gamle Ime skole 0,397 k6 KV 12 X Fv204 - Frydnes 0,346 KV 52 Halseveien 0,168 KV 30 Smalsund/uråsen 0,074 KV 30 Smalsund/uråsen 0, KV 3800 Elveveien 0,138 KV 4600 Giert Giertsensgate 0,257 KV 5200 Haugen 0,9 k6 KV 6700 Gada (Kleven) 0,265 k6 12. KV 6700 Gada (Kleven) 0,4 k6 KV 7900 Leirvollen 0,097 KV 8100 Livegen 0,103 KV 92 Oksevollen 0,445 k6 12. KV 92 Oksevollen 0,034 KV Rundveien 0, KV Rundveien 0,207 KV 102 Seljeveien 0,042 KV 102 Seljeveien 0, KV Hobdeodden 0,411 KV Skjebestadvegen 1,649 KV 113 Solhøgdaveien 0, KV 113 Solhøgdaveien 0,239 KV Seljeveien 0, KV 117 Stemvegen 0,170 k KV Store Elvegate 0,130 KV Sverresgate 0, KV Valleveien 0,086 KV 126 Vassmyrveien 0, KV Ytre Sandgate 0,056 Side 31 av 49

35 STTENS VEGVESEN VEGLISTE, RUKSKLSSE - TILLTT LST OG VOGNTOGLENGDE VEST-GDER, MNDL kommune Kommunale veger ruksklasse gruppe KV 116 Saggata 0,066 KV 119 Havnegata 0,264 k6 12. KV 120 Skriversmauet 0, KV 1 X Fv214 Holmegård - Holum kirke 0,676 KV 126 X Fv201 Falitten - X Fv214 Holmegård 0, KV 130 X Fv214 Holmegård - Holum kirke 0,381 KV 116 X Fv214 Hesland - Rosseland 0, KV 121 X Ev39 erge V - X Ev39 erge Ø 0,4 KV Møglandsvegen 1, KV X Fv202 - Oddan (Sånum) 0, KV Sånum 0,1 KV Sånum 0,189 KV 197 Møgeland - Vrå 0, KV X Fv4 Fodnebø - Svinestad 1,911 KV X Fv4 - Eikeland 0, KV X Fv4 - Solås 1,9 12. KV X Fv4 - Solås 0,488 KV 201 X Fv214 Li - urebekk 3,208 KV 201 X Fv214 Skrøvje - Håland 1, KV Sudermoen 0,399 KV 202 X Fv0 Haddeland - Undal 0,978 KV 202 X Fv0 Kjær - Øvre Undal 0, KV X Fv0 Kjær - Løvestø 0, KV X Fv0 Haddeland - Skogen maks aksellast 2 tonn 0,444 Spes 12. KV 200 X Fv214 - Hageland - Homme 0, KV X Fv216 Holte 0, KV Krosshaven 0,4 12. KV 203 X Fv202 Rege - Engedal 1,4 12. KV X Fv206 Lundevik brygge 0, KV X Fv207 Hoven - Sjøbodvik 0, KV Høgsås 0,4 KV X Fv207 Lande 0, Side av 49

36 STTENS VEGVESEN VEGLISTE, RUKSKLSSE - TILLTT LST OG VOGNTOGLENGDE VEST-GDER, MNDL kommune Kommunale veger ruksklasse gruppe KV X Fv202 - Nesehaven 0, KV X Fv202 - Lavollen 0,3 KV 200 X Rv455 - Skreppestad 0, KV X Rv459 Nøding - ringsdal 1,533 KV X Rv459 Nøding - ringsdal 0,055 KV X Fv455 - ringsdalsvegen 1,477 KV 205 X Rv459 Røyseland V. - Nomedal 1, KV 205 X Rv459 Røyseland Ø. - Helle 1,641 KV X Rv459 - Systad 0,314 KV X Ev39 Vatne - Fjell 2,4 KV X Ev39 Vatne Ø. - Søgne gr. 1,742 KV X Fv205 Skoie - Skagestad 1,341 KV X Fv204 - Lindland - X Rv455 0,425 k6 12. KV X Rv455 - Stusvik 0, KV X Rv455 Greipsland - Øya 0,970 KV X Rv455 - Støa 0, KV 206 X Rv455 Venselmyra - Vatnedal 0,782 KV 206 X Rv455 Venselmyra - Vatnedal 0, KV 206 X Rv455 Greipsland - Øya 0,835 KV X Ev39 Ro - Ø. Håland 0,531 KV X Ev39 - Dybo 0, KV X Fv230 Skjernøysundv. - Homsvik 0, KV 207 X Fv230 Skjermøysundveien - X Fv203 Kige 1,516 KV X Fv230 Skjernøysundv. - Homsvik 1,035 KV X Fv230 erge - ergeneset 0, KV X Fv203 - Eigebrekke brygge 0, KV Farestad - Rossnes 0,563 KV X Fv203 - Gamle Tregdeveien 0,9 12. KV X Fv203 - Gamle Tregdeveien 0, KV Kvistedalsvegen 0,269 k6 12. KV X Fv203 - Tregde brygge 0, KV 208 X Fv203 - Veien til Skogøy 0,683 Side 33 av 49

37 STTENS VEGVESEN VEGLISTE, RUKSKLSSE - TILLTT LST OG VOGNTOGLENGDE VEST-GDER, MNDL kommune Kommunale veger ruksklasse gruppe KV 208 X Fv203 - Veien til Skogøy 0,214 KV X Fv203 - Veien til Skogøy 0,382 KV X Fv2 Gjellsmyr - Ås brygge + arm til Dalen 0, KV X Fv2 Gjellsmyr - Ås brygge + arm til Dalen 1, KV X Fv2 Dal Tånes 1,1 12. KV X Fv2 Fuglevik - Fuglevikstrand 1, KV X Fv206 Lian - Søgne gr. 1,617 KV X Fv204 - Ormestreng 0,379 KV 200 Hilløysund - Hilløyvåg. rm til Hilløysund tillates ikke kjørt med lastebil 0,526 Spes 12. KV Øvrige veger 73,594 Side 34 av 49

38 STTENS VEGVESEN VEGLISTE, RUKSKLSSE - TILLTT LST OG VOGNTOGLENGDE VEST-GDER, MRNRDL kommune Sekundære- og øvrige fylkesveger ruksklasse gruppe FV 101 Songdalen gr. - Koland 3,268 FV 109 Songdalen gr. - Mannflå 2,166 FV 201 Mandal gr. - Øyslebø N 2, FV 302 Sløgedal X kommv. - Søgne gr. 4,085 FV 302 Skjævesland sag - Sløgdal X kommv. 5,816 FV 302 Skjævesland bru - Skjævesland sag 1,082 FV 302 Skjævesland bru Kjøretøy bredde: Maks 2.4 m 0,067 k6 FV 302 Øyslebø - Skjævesland bru 0,929 FV 303 Songdalen gr. - Skjæveland sag - Skaue bru 14,554 FV 304 ue - Finnsådal - Sogndalen gr. 7,910 FV 304 Marnardal gr. - X kommv. Lauvsland 0,005 FV 305 Sveinall X Rv461 - ekkestean 1,4 FV 305 ekkestean - Åkset - belset 14,088 FV 305 belset - Rydlende 2,764 FV 306 Lindesnes gr. - Manneråk 1,369 FV 317 Eldalen - Åkset 1,4 FV 0 Lindesnes gr. - Heddeland 8,036 FV 0 Spilling - Marnardal gr. 0,713 FV 1 Skjævesland bru - Usland 1,363 FV 8 Tønnesland bru - Valebrokk 8,1 FV 6 Voan (X Rv455) - Tjomsland bru - Kaddan - Lindesnes gr. 10,173 FV 3 X455 Foss - X460 yremo 1, FV 4 udnedal gr. - belset 1,189 FV 752 Hepteli - Rydlende - udnedal gr. 7,4 Side 35 av 49

39 STTENS VEGVESEN VEGLISTE, RUKSKLSSE - TILLTT LST OG VOGNTOGLENGDE VEST-GDER, MRNRDL kommune Kommunale veger ruksklasse gruppe KV 151 Øyslebøgåren 0,127 KV 04 uklandsvegen 1,902 KV 05 ruskelandsvegen 0,6 KV 07 Gangsåvegen 0,910 KV 09 irkeland - Røkkinga 0,715 KV 11 rundt Øyslebø kirke 0,176 k6 KV 16 Rundkjøring v/laudal kirke (X Rv461) 0,595 KV 16 Lågåna bru Maks bredde 2.4 m 0,105 k6 KV 17 Heddeland industriområde 0,859 KV 18 jørnestølvegen 2,771 KV 21 Tisland rundkjøring 1,771 KV 25 X Rv455 - X Rv461 0,936 k6 KV 27 Tisland X Rv461 - Fodnestøl 4,605 KV 35 Sløgedalvegen 1,357 KV 36 Eikså - Søgne grense 4,011 KV 37 jeddansvegen 1,873 KV 38 Finsådal - Høye 5,699 KV 39 Vedmyr - Øyan 0,483 k6 KV 41 Kimestad - jørnestøl 1,475 KV 42 Stedjanvegen 0,537 KV Øvrige veger 14,569 Side 36 av 49

40 STTENS VEGVESEN VEGLISTE, RUKSKLSSE - TILLTT LST OG VOGNTOGLENGDE VEST-GDER, SIRDL kommune Sekundære- og øvrige fylkesveger ruksklasse gruppe FV 901 rikland - Dalen - Sirdal gr. 0,859 FV 901 Flekkefjord gr. - Lilland 2,694 FV 901 Liland - Finsnes X Rv42 10,957 FV 975 Svartevatn - Suleskard - Ådneram 17,856 FV 976 Haughom - Åvedal 7,697 FV 977 Tonstad - Josdal 5,601 FV 982 Åmli - Tveiten bru - Skreå 4,785 FV 983 Tjørhom - Flesbekk bru 4,131 FV 985 jørnestad - Hammersmark - Rogaland gr. 3,986 FV 986 Lysbotnvegen til Rogaland gr. 14,717 Side 37 av 49

41 STTENS VEGVESEN VEGLISTE, RUKSKLSSE - TILLTT LST OG VOGNTOGLENGDE VEST-GDER, SIRDL kommune Kommunale veger ruksklasse gruppe KV 2 Samleveg 0,370 KV 4 Samleveg 0,106 KV 6 Samleveg 0,478 KV 7 Ytre Tjørhom 0,7 KV 8 Ytre Tjørhom 0,994 KV 11 Ousdal bru - Ousdal Tillatt aksellast 5 tonn 0,896 Spes KV 14 til Øyna, Lunde 0,634 KV 15 Guddal bru - Guddal maks 5 tonn aksellast 0,296 Spes KV 16 dkomstveg 0,573 KV 17 Parsell på Josdal 0,476 KV 20 dkomstveg 0,119 KV dkomstveg 0,390 KV 25 dkomstveg 0,041 KV 27 dkomstveg 0,8 KV 27 dkomstveg 0,427 KV 30 dkomstveg 0,485 KV 31 dkomstveg 0,0 KV dkomstveg 0,376 KV 38 dkomstveg 0,058 KV 42 X Fv901 - Virak 0,460 KV Svartevatn - Suleskard - Ådneram 0,278 KV Øvrige veger 27,498 k Side 38 av 49

42 STTENS VEGVESEN VEGLISTE, RUKSKLSSE - TILLTT LST OG VOGNTOGLENGDE VEST-GDER, SONGDLEN kommune Sekundære- og øvrige fylkesveger ruksklasse gruppe FV 101 rannsvoll - avkj. kommv. Helland 8,511 FV 101 vkj. kommv. Helland - Marnardal gr. 1,300 FV 102 Kilen - Vennesla gr. 7,161 FV 103 Skinsnes - Hønemyr 4,9 FV 104 Vennesla gr. - Leipsland 4,864 FV 106 Vennesla gr. - Underåsen 0,3 FV 106 0,066 FV 107 Vennesla gr. - Stokkeland 6,437 FV 108 ugeland - Eidså 4,845 FV 109 Frikstad-Marnadalgr. 3,738 FV 112 FV 112 FV 114 rennåsen - irkenes bru - Greipstad kirke + arm til irkelid kirke rennåsen - irkenes bru - Greipstad kirke + arm til irkelid skole rennåsen X Ev39 - Søgne gr. 2,423 1,455 2,291 FV 303 Kristiansand gr. - Kulia trafostasjon 1, FV 303 Kulia trafostasjon - Nodeland 3, FV 303 Nodeland bru (Nodeland sentrum) 0,485 FV 303 Nodeland bru - Tronstad - Marnardal gr. 9,955 FV 303 Songdalen gr. - Skjæveland sag - Skaue bru 0,013 FV 304 Marnardal gr. - X kommv. Lauvsland 2,0 Side 39 av 49

43 STTENS VEGVESEN VEGLISTE, RUKSKLSSE - TILLTT LST OG VOGNTOGLENGDE VEST-GDER, SONGDLEN kommune Kommunale veger ruksklasse gruppe KV 1155 Rv112 - rennåsvegen - Fv112 0,4 KV 1160 rennåsvegen - Fv461 0,485 KV 1185 Rv461 - Stemmen v/farvannet 0,234 KV 1185 Ev18 - Haslebolia 0,663 KV 15 Rv461 - Gjervoldstad 0,129 KV 1310 Rv461 - Hagen 0,6 KV 1770 Rosevegen 0,230 KV 20 Fv103 - Djubesland 0,904 KV 20 Rv461 - Dynestøl 2,038 KV 2072 Rv461 - Heggland 0,658 KV 2074 Fv101 - Helland/Omsland 0,694 KV 2074 Fv101 - Helland/Omsland 0,720 KV 2078 Fv101 - Hærås 0,867 KV 2080 Fv101 - Eikeli/Hagen 0,986 KV 2110 Rv461 - Lauvsland - Rv461 0,967 KV 2120 Rv461 - Mæsel 2,656 KV 2130 Fv109 - Follerås 0,497 KV 2160 Rv461 - Røysland 0,721 KV 2170 Rv461 - Søptte - Fv101 2,659 KV 20 Fv102 - Øveland - Fv102 1,9 KV 20 Gangdalen bru 1,030 k6 KV 30 Fv101 - Helland/Omsland 0,209 KV Kristiansand - Songdalen 0,216 KV Øvrige veger 18,027 Side av 49

44 STTENS VEGVESEN VEGLISTE, RUKSKLSSE - TILLTT LST OG VOGNTOGLENGDE VEST-GDER, SØGNE kommune Sekundære- og øvrige fylkesveger ruksklasse gruppe FV 114 Tangvall (Xfv456) - Songdalen gr. 3,9 FV 114 X Ev39 (Lindelia) - Tangvall X fv456 6,5 FV 151 Try - runvatne - vkj. Kjær gård 5,581 FV 152 Høllevegen Xfv165 - vkj. Åros camp 1,416 FV 155 Lonelia - Eikstøl - Holmen X Ev39 4,619 FV 158 Hallandsvik - Trysnes 4,561 FV 158 Hallandvik-Trysnes 0,138 FV 159 Lunde - Vaglen X fv160 2,035 FV 160 Hølledalen - Vaglen 1,561 FV 164 Tangvall - Sangvik 1,293 FV 165 Stausland - Høllen 1,367 FV 166 Fv114 - Kleppland 1,147 FV 167 Tofteland bru - Torvmoen 2,664 FV 168 Søgne Landbrukskole - erge 0,9 FV 169 Pålsnesvegen 0,655 FV 170 Søvik - Nodenes 0,463 FV 204 Mandal gr. - Røsstad 6,676 FV 204 Røsstad - usvigheita boligfelt 6,210 FV 204 usvigheita boligfelt -xe39 2,0 FV 204 Lunde X Ev39 - Lunde X Fv114 0,378 FV 2 Mandal gr. - Ø. Eid 2,297 FV 302 Lunde - Tronstadstemmen 5,088 FV 302 Tronstadstemmen - Marnardal gr. 4,772 FV 302 Sløgedal X kommv. - Søgne gr. 0,015 Side 41 av 49

45 STTENS VEGVESEN VEGLISTE, RUKSKLSSE - TILLTT LST OG VOGNTOGLENGDE VEST-GDER, SØGNE kommune Kommunale veger ruksklasse gruppe KV 1035 X Fv160 - mfenes 1,510 KV 1395 Gml. - Årosveg 0,457 KV 16 Hølleheivn 0,162 KV 1655 Høllen brygge 0,111 KV 1697 Kjær - Marnardal gr. 0,169 k6 KV 1760 Åros - Krossnes 1,194 KV 18 Lastaveien 0,466 KV 1987 Ospedalsvegen 0,2 KV 1995 Åros - Krossnes 0,167 KV 2007 runvatne - Ramsland 2,644 KV 2105 Myran - Skuggedal 0,460 KV 2160 til Solberg 0, KV 2190 Stemeveien 0,094 KV 90 Mandal gr. - Stupstad 1,842 KV 2515 Telandsvegen 1,755 KV 2607 Ospedalsvegen 0,815 KV 2720 Vestrusveien 0,021 KV 27 Vigeboveien 0,126 KV 55 Tånevik brygge (vei) 0,131 KV 3000 Svemland - Årstøl 1,455 KV Øvrige veger 34,548 Side 42 av 49

46 STTENS VEGVESEN VEGLISTE, RUKSKLSSE - TILLTT LST OG VOGNTOGLENGDE VEST-GDER, VENNESL kommune Sekundære- og øvrige fylkesveger ruksklasse gruppe FV 1 Kristiansand gr. - Kvarstein bru 0, FV 7 Kristiansand gr. - Moseidmoen - Vigeland 5,079 FV 51 Kirkebrua - Stallemokrossen 3,496 FV 54 Klomra - Li sag - Øvrebø kirke 3,746 FV 56 Reiersdal - Ropstad 2,6 FV 57 Tverrbakken-Røyknes 16,651 FV 57 0,070 FV 60 Tromyr - Røyneland 3,353 FV 66 Graslia - Kristiansand gr. 3,473 FV 67 Storevoll - Verås 5,365 FV 68 Smimoen - Rønningen 1,561 FV 70 Samkom - ust - gder gr. 3,4 FV 71 Tverrforbinnelser Rv9 og Rv454 på Skarpengland 0,1 FV 72 Heisel bru - Vikeland 1,058 FV 74 Sandripsveggen 1,714 FV 75 til Støleheia vfallsannlegg 2,7 FV 102 Songdalen gr. - rokka 8,608 FV 104 Reisersdal - Songdalen gr. 6,603 FV 106 Homstean - Stallemokrossen - Songdalen gr 9,421 FV 107 Vehus - Songdal gr. 0,734 Side 43 av 49

47 STTENS VEGVESEN VEGLISTE, RUKSKLSSE - TILLTT LST OG VOGNTOGLENGDE VEST-GDER, VENNESL kommune Kommunale veger ruksklasse gruppe KV 1100 skedalsvegen 0,4 KV 1200 akhei 0,684 KV 1330 Komm. veger i Lomtjønn 0,176 KV 14 randekleiv 0,391 KV 10 randeli 0,152 KV 17 Danskehaugen til Hunsfoss skole 0,086 KV 18 Drivenesvegen - Moseidmoen (X Rv454 - X Fv7) 0,852 KV 20 Eikebakken 0,530 KV 2170 Komm. veger i Lomtjønn 1,106 KV 2300 Granlivegen 1,056 KV 25 Drivenesvegen - Moseidmoen (X Rv454 - X Fv7) 0,206 KV 26 Heptekjerr 1,999 KV Hunsfossvegen 0,621 KV 29 Høylandsvegen 0,797 KV 29 Høylandsvegen 0, KV 3060 Komm. veger i Lomtjønn 0,5 KV 3100 Drivenesvegen - Moseidmoen (X Rv454 - X Fv7) 0,113 KV 3120 Lindeheivegen 0,396 KV 20 Industriområde Vikeland 0,191 KV 30 Komm. veger i Lomtjønn 0,642 KV Drivenesvegen - Moseidmoen (X Rv454 - X Fv7) 0,239 KV 3300 Drivenesvegen - Moseidmoen (X Rv454 - X Fv7) 0,200 KV 34 Drivenesvegen - Moseidmoen (X Rv454 - X Fv7) 0,129 KV 3510 Komm. veger i Lomtjønn 0,753 KV 35 Moseidvegen 0,9 KV 3560 Moskedalen 0,3 KV 36 Nesevegen 0,8 KV 36 Nesevegen 0, KV 38 Drivenesvegen - Moseidmoen (X Rv454 - X Fv7) 0,202 KV 4100 Drivenesvegen - Moseidmoen (X Rv454 - X Fv7) 0,306 KV 41 Rundåslia 0,695 KV 4200 Rundåsvegen 0,298 Side 44 av 49

48 STTENS VEGVESEN VEGLISTE, RUKSKLSSE - TILLTT LST OG VOGNTOGLENGDE VEST-GDER, VENNESL kommune Kommunale veger ruksklasse gruppe KV Skolevegen 1,004 KV Skolevegen bru over jernbanen 0,039 Spes KV 4510 Hommeneset 0,847 KV 45 Komm. veger i Lomtjønn 0,477 KV 4675 Drivenes - Steinfoss - Steinfoss bru 2,790 KV 47 Drivenesvegen - Moseidmoen (X Rv454 - X Fv7) 0,3 KV 4900 Tjønnvoldveien 0,368 KV 5100 Tvidøbland 0,664 KV 53 Komm. veger i Lomtjønn 0,931 KV Industriområde Vikeland 0,125 KV Komm. veger i Lomtjønn 0,645 KV X Fv67 - Eikelandsvannet 0,481 KV Åmdalsvegen 0,837 KV Skjervedalsvegen 0,670 KV Vorelandsvegen 0,671 KV Holtanvegen 1,143 KV Mushomvegen (Tidl. Iglebekk - Geitmyr) 2,343 KV Li sag - Tjomsås 2,946 KV 100 Kassefabrikken - Horrisland - Fjellestad 2,801 KV 100 Røyknes - Samkom - Reiersdal 0,571 KV Røyknes - Samkom - Reiersdal 3,983 KV Langelandsvegen 1,311 KV 100 Rv9 - Åmdal 2,389 KV Vikstøl - Steinsland - Haugland 3, KV Vikstøl - Steinsland - Haugland 0,361 KV Vikstøl - Steinsland - Haugland 2, KV Vikstøl-Steinsland-Haugland 0, KV 100 Rv9 - Øvre Eikeland 0,794 KV Fv104 - Nomeland 0,131 KV Kile - Iveland stasjon 8,920 KV Kile - Iveland stasjon 1, KV Fv64 - åsland 3,114 Side 45 av 49

49 STTENS VEGVESEN VEGLISTE, RUKSKLSSE - TILLTT LST OG VOGNTOGLENGDE VEST-GDER, VENNESL kommune Kommunale veger ruksklasse gruppe KV Fv64 - Skåreland 1,934 KV Lauåsvegen 3,131 KV X Rv9 - Stølen 0,688 KV Øvrige veger 18,025 Side 46 av 49

50 STTENS VEGVESEN VEGLISTE, RUKSKLSSE - TILLTT LST OG VOGNTOGLENGDE VEST-GDER, ÅSERL kommune Sekundære- og øvrige fylkesveger ruksklasse gruppe FV 351 Kyrkjebygd - Åknes - Langatjønna,100 FV 351 Langatjønna - ust-gder gr. 5,6 FV 352 Kyrkjebygd - Røysland - Ljosland,441 FV 353 Røyneli bru - ust-gder gr. 8,899 FV 354 Kylland - Solvoll - Eikså skole 10,000 FV 354 Eikså skole - Flystveit 4,499 FV 356 Åseral kyrkje - Åsland 1,455 FV 359 Åknes - Espeli 3,795 FV 360 til Eikerapen 4,723 FV 2 Hægebostad gr. - Geitskar bru 6,347 Side 47 av 49

51 STTENS VEGVESEN VEGLISTE, RUKSKLSSE - TILLTT LST OG VOGNTOGLENGDE VEST-GDER, ÅSERL kommune Kommunale veger ruksklasse gruppe KV 1101 Åseral kyrkje - Åsland 0,071 KV 1115 ro Kjyddingbergknodden - Romonen 0,186 KV 1117 Vormeli 0,733 KV 1126 Håvestøl 0,430 KV 1151 Røysland 1,069 KV Øvrige veger 17,649 Side 48 av 49

52 liste for modulvogntog i Vest - gder Strekningsbeskrivelse modulvogntog Maks vogntoglengde modulvogntog Fv1 XE18 (Lund) - XFv 60 25,25 Fv5 XFv1 - Venneslavegen ,25 E18 Kristiansand - ust gder 60 25,25 E39 Kristiansand kai - XE ,25

53 UNDERGNGER, TUNNELER M.V. PÅ FYLKESVEGER I VEST - GDER HØYDE MINDERE ENN 4,5 M Skilta høyde Type hinder Navn redde Kommune Fv43 4,5 Tunnel NKN Lyngdal Fv43 4,5 Tunnel Ørnehei Lyngdal Fv43 4,5 Tunnel Lyngdal Fv57 4,2 Tunnel NOMELND Flekkefjord Fv57 4,3 Tunnel SKÅRLND Flekkefjord Fv114 3,2 Undergang/ru ROSSELND 1. Sogndalen Fv114 3,9 Undergang/ru ROSSELND 3. Sogndalen Fv114 4,0 Undergang/ru FØSS Søgne Fv114 4,4 Undergang/ru KNIE Søgne Fv166 3,7 Undergang/ru KLEPLND Søgne Fv201 4,4 Undergang/ru MNDL Mandal Fv203 4,1 Undergang/ru MRN MRIN Mandal Fv204 3,7 Undergang/ru LUNDE Søgne Fv303 4,4 Undergang/ru RELND J RU Marnardalen Fv303 4,2 Undergang/ru KROSSEN J RU Marnardalen Fv303 4,3 Undergang/ru FOSSESTØL J RU Marnardalen Fv303 4,3 Undergang/ru HØYE J RU Marnardalen Fv5 4,3 Undergang/ru Øvre Mosby Kristiansand Fv453 4,3 Undergang/ru Hunsfoss Vennesla Fv455 4,4 ru-stag Skaue Marnardalen Fv461 4,0 Undergang/ru Nodeland Sogndalen Fv465 4,2 Tunnel reivik Kvinesdal Fv465 4,2 Tunnel Lervik Kvinesdal Fv465 4,3 Tunnel Kleven Kvinesdal Fv465 4,5 Tunnel Likstein Kvinesdal Fv465 3,7 ru-stag Risnes 2, Kvinesdal Fv466 3,9 Tunnel Kongevoll Flekkefjord

VEGLISTE, BRUKSKLASSE - TILLATT LAST OG VOGNTOGLENGDE

VEGLISTE, BRUKSKLASSE - TILLATT LAST OG VOGNTOGLENGDE STTENS VEGVESEN VEGLISTE, RUKSKLSSE - TILLTT LST OG VOGNTOGLENGDE Vest-gder fylke Primære fylkesveger (tidligere riksveger) strekning lengde ruksklasse gruppe FV 42 grense - Tonstad bru sør 81,726 FV 42

Detaljer

Vegliste MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Oktober Foto: Tonje Tjernet

Vegliste MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Oktober Foto: Tonje Tjernet Vegliste 2017 MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Oktober 2017 Vest-Agder www.vegvesen.no/veglister Foto: Tonje Tjernet STATENS VEGVESEN VEGLISTE, BRUKSKLASSE - TILLATT LAST OG VOGNTOGLENGDE, VEST-AGDER

Detaljer

GRATIS. Vegliste 2011 FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER. Vest-Agder

GRATIS. Vegliste 2011 FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER. Vest-Agder GRATIS Vegliste 2011 FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Vest-Agder Innledning Vegliste for fylkes- og kommunale veger i Vest-Agder fylke inneholder opplysninger om veggrupper for spesialtransporter, vegens tillatte

Detaljer

Vegliste MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Oktober Foto: Tonje Tjernet

Vegliste MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Oktober Foto: Tonje Tjernet Vegliste 2017 MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Oktober 2017 Vestfold www.vegvesen.no/veglister Foto: Tonje Tjernet VEGLISTE, BRUKSKLASSE - TILLATT LAST OG VOGNTOGLENGDE, VESTFOLD Innledning Veglistene

Detaljer

Vegliste MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Oktober Foto: Tonje Tjernet

Vegliste MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Oktober Foto: Tonje Tjernet Vegliste 2017 MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Oktober 2017 Aust-Agder www.vegvesen.no/veglister Foto: Tonje Tjernet STATENS VEGVESEN VEGLISTE, BRUKSKLASSE - TILLATT LAST OG VOGNTOGLENGDE, AUST-AGDER

Detaljer

Vegliste MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Oktober Foto: Tonje Tjernet

Vegliste MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Oktober Foto: Tonje Tjernet Vegliste 2017 MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Oktober 2017 Telemark www.vegvesen.no/veglister Foto: Tonje Tjernet STATENS VEGVESEN VEGLISTE, BRUKSKLASSE - TILLATT LAST OG VOGNTOGLENGDE, TELEMARK

Detaljer

Vegliste MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Oktober Foto: Tonje Tjernet

Vegliste MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Oktober Foto: Tonje Tjernet Vegliste 2017 MODUVOGNTOG FYKES- OG KOMMUNAE VEGER Oktober 2017 Sør-Trøndelag www.vegvesen.no/veglister Foto: Tonje Tjernet Innhold STATENS VEGVESEN VEGISTE, BRUKSKASSE - TIATT AST OG VOGNTOGENGDE... 2

Detaljer

Vegliste MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Oktober Foto: Tonje Tjernet

Vegliste MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Oktober Foto: Tonje Tjernet Vegliste 2017 MODUVOGNTOG FYKES- OG KOMMUNAE VEGER Oktober 2017 Nord-Trøndelag www.vegvesen.no/veglister Foto: Tonje Tjernet Innhold STATENS VEGVESEN VEGISTE, BRUKSKASSE - TIATT AST OG VOGNTOGENGDE...

Detaljer

Boggi enkel. Trippel med to tvilling BK10 8 tonn 8 tonn 12 tonn 14 tonn 18 tonn 21 tonn BK10 7 tonn 7 tonn 10,5 12 tonn 15,75 18 tonn.

Boggi enkel. Trippel med to tvilling BK10 8 tonn 8 tonn 12 tonn 14 tonn 18 tonn 21 tonn BK10 7 tonn 7 tonn 10,5 12 tonn 15,75 18 tonn. Forskrift om tillatte vekter og dimensjoner for kjøretøy på kommunale veger i Gran kommune, Aksellastrestriksjoner under teleløsningsperioden. Vedtatt i Gran kommunestyre i sak 0074/06, med hjemmel i vegtrafikklov

Detaljer

Vegliste MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Oktober Foto: Tonje Tjernet

Vegliste MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Oktober Foto: Tonje Tjernet Vegliste 2017 MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Oktober 2017 Oppland www.vegvesen.no/veglister Foto: Tonje Tjernet VEGLISTE, MODULVOGNTOG - TILLATT LAST OG VOGNTOGLENGDE Oppland fylke Innledning

Detaljer

Kat St Nr FraHp FraM TilHp TilM Kjf Lengde Sted fra-til Tiltak Kommune F G GS - VEG FV 010 GS-veg Kristiansand F G

Kat St Nr FraHp FraM TilHp TilM Kjf Lengde Sted fra-til Tiltak Kommune F G GS - VEG FV 010 GS-veg Kristiansand F G Kat St Nr FraHp FraM TilHp TilM Kjf Lengde Sted fra-til Tiltak Kommune F G 10 1 1100 201 586 1119 GS - VEG FV 010 GS-veg Kristiansand F G 303 2 1805 2 4178 2336 GS -VEG NODELANDSHEIA - NODELAND GS-veg

Detaljer

Vegliste Gyldig inntil ny vegliste er utarbeidet

Vegliste Gyldig inntil ny vegliste er utarbeidet Spesialtransporter Se Forskrift om bruk av kjøretøy under kap. 5, Vekt og dimensjoner, og vegliste for spesialtransport (riksveger) når det gjelder spesialtransport og dispensasjon. Veggruppe A: Veger

Detaljer

Vegliste FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Oktober Foto: Kjell Wold

Vegliste FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Oktober Foto: Kjell Wold liste 2016 FYLKES- OG KOMMUNLE VEGER Oktober 2016 Vest-gder www.vegvesen.no/veglister Foto: Kjell Wold STTENS VEGVESEN VEGLISTE, RUKSKLSSE - TILLTT LST OG VOGNTOGLENGDE, VEST-GDER Innledning liste for

Detaljer

Vegliste 2015 FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER. Foto: Kjell Wold

Vegliste 2015 FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER. Foto: Kjell Wold liste 2015 FYLKES- OG KOMMUNLE VEGER Vest-gde r G ra t is Foto: Kjell Wold STTENS VEGVESEN VEGLISTE, RUKSKLSSE - TILLTT LST OG VOGNTOGLENGDE, VEST-GDER Innledning liste for fylkes- og kommunale veger i

Detaljer

Vegliste 2015 FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER. Foto: Kjell Wold

Vegliste 2015 FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER. Foto: Kjell Wold liste 2015 FYLKES- OG KOMMUNLE VEGER Vest-gder Gratis Foto: Kjell Wold STTENS VEGVESEN VEGLISTE, RUKSKLSSE - TILLTT LST OG VOGNTOGLENGDE, VEST-GDER Innledning liste for fylkes- og kommunale veger i Vest-gder

Detaljer

Vegliste 2012 FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER. Vest-Agder

Vegliste 2012 FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER. Vest-Agder liste 2012 FYLKES- OG KOMMUNLE VEGER Vest-gder Innledning liste for fylkes- og kommunale veger i Vest-gder fylke inneholder opplysninger om veggrupper for spesialtransporter, vegens tillatte bruksklasse

Detaljer

Vegliste MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Oktober Foto: Tonje Tjernet

Vegliste MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Oktober Foto: Tonje Tjernet Vegliste 2017 MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Oktober 2017 Buskerud www.vegvesen.no/veglister Foto: Tonje Tjernet VEGLISTE, BRUKSKLASSE - TILLATT LAST OG VOGNTOGLENGDE, BUSKERUD Innledning Veglistene

Detaljer

VEGLISTE, BRUKSKLASSE - TILLATT LAST OG VOGNTOGLENGDE

VEGLISTE, BRUKSKLASSE - TILLATT LAST OG VOGNTOGLENGDE STTENS VEGVESEN VEGLISTE, RUKSKLSSE - TILLTT LST OG VOGNTOGLENGDE Vest-gder fylke Primære fylkesveger (tidligere riksveger) ruksklasse FV 42 grense - Tonstad bru sør 76,469 FV 42 grense - Tonstad bru sør

Detaljer

Vegliste TØMMERTRANSPORT FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER November Foto: Tonje Tjernet

Vegliste TØMMERTRANSPORT FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER November Foto: Tonje Tjernet liste 2017 TØMMERTRANSPORT FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER November 2017 Vest-Agder www.vegvesen.no/veglister Foto: Tonje Tjernet VEGLISTE, BRUKSKLASSE - TILLATT LAST OG VOGNTOGLENGDE, VEST-AGDER Innledning

Detaljer

Vegliste MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Oktober Foto: Tonje Tjernet

Vegliste MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Oktober Foto: Tonje Tjernet Vegliste 2017 MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Oktober 2017 Østfold www.vegvesen.no/veglister Foto: Tonje Tjernet VEGLISTE, MODULVOGNTOG - TILLATT LAST OG VOGNTOGLENGDE Østfold fylke Innledning

Detaljer

Kontrakt om kjøp av persontransporttjenester i Vest-Agder. Vedlegg 2 Produksjonsoversikt informasjon/ skissert omfang

Kontrakt om kjøp av persontransporttjenester i Vest-Agder. Vedlegg 2 Produksjonsoversikt informasjon/ skissert omfang Vedlegg 2 Produksjonsoversikt informasjon/ skissert omfang Innhold 1. Innledning.... 3 2. Kategori 1: Individuelt tilrettelagt skoleskyss (spesialskyss)... 4 3. Kategori 2: Ordinær skoleskyss.... 7 4.

Detaljer

Vegliste MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Oktober Foto: Tonje Tjernet

Vegliste MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Oktober Foto: Tonje Tjernet Vegliste 2017 MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Oktober 2017 Finnmark www.vegvesen.no/veglister Foto: Tonje Tjernet Innholdfortegnelse Innledning om modulvogntog 3 Forskrift om tillatte vekter og

Detaljer

Premieliste Mesterskap Rekrutt 1 Iselin Sådland Jensen Lyngdal Gylt medalje 2 Ruth Jane Rossevatn Øvre Eiken Rune

Premieliste Mesterskap Rekrutt 1 Iselin Sådland Jensen Lyngdal Gylt medalje 2 Ruth Jane Rossevatn Øvre Eiken Rune Premieliste Mesterskap Rekrutt 1 Iselin Sådland Jensen Lyngdal 49 50 50 95 244 Gylt medalje 2 Ruth Jane Rossevatn Øvre Eiken 49 50 48 93 240 3 Rune Rossevatn Øvre Eiken 47 49 47 97 240 4 Espen Stubstad

Detaljer

Vegliste MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Februar Foto: Steinar Skaar

Vegliste MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Februar Foto: Steinar Skaar Vegliste 2017 MODUVOGNTOG FYKES- OG KOMMUNAE VEGER Februar 2017 Sør-Trøndelag www.vegvesen.no/veglister Foto: Steinar Skaar VEGISTE, BRUKSKASSE - TIATT AST OG VOGNTOGENGDE FOR MODUVOGNTOG Sør-Trøndelag

Detaljer

Vegliste MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Februar Foto: Steinar Skaar

Vegliste MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Februar Foto: Steinar Skaar Vegliste 2017 MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Februar 2017 Troms www.vegvesen.no/veglister Foto: Steinar Skaar VEGLISTE, BRUKSKLASSE - TILLATT LAST OG VOGNTOGLENGDE FOR MODULVOGNTOG Troms fylke

Detaljer

Kommunegrenser i historisk perspektiv. Bård Raustøl, IKAVA

Kommunegrenser i historisk perspektiv. Bård Raustøl, IKAVA Kommunegrenser i historisk perspektiv Bård Raustøl, IKAVA Begrepet kommune Kommer av det latinske communis som betyr felles Formannskapsdistrikt herred - kommune Formannskapsloven 1837 Nytt lokalpolitisk

Detaljer

Vegliste MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Oktober Foto: Tonje Tjernet

Vegliste MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Oktober Foto: Tonje Tjernet Vegliste 2017 MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Oktober 2017 Troms www.vegvesen.no/veglister Foto: Tonje Tjernet Innholdfortegnelse Innledning om modulvogntog 3 Forskrift om tillatte vekter og dimmensjoner

Detaljer

Veglister hjemmel, innhold og ansvar. Cathrine Thorbjørnsen Vegdirektoratet

Veglister hjemmel, innhold og ansvar. Cathrine Thorbjørnsen Vegdirektoratet Veglister hjemmel, innhold og ansvar Cathrine Thorbjørnsen Vegdirektoratet Hjemmel Forskrift om bruk av kjøretøy 5-3 Bruk av offentlig veg, dispensasjoner Veglistene er vedlegg 1 og 2 til forskrift om

Detaljer

GRATIS. Vegliste 2008 FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER. Vest-Agder

GRATIS. Vegliste 2008 FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER. Vest-Agder GRATIS GRAT Vegliste 2008 FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Vest-Agder Innledning Vegliste for fylkes- og kommunale veger i Vest-Agder fylke inneholder opplysninger om veggrupper for spesialtransporter, vegens

Detaljer

Stevneoppgjør. Holum skytterlag. 1. Felt Karusell. Farsund Skytterlag Peter Haaland Postboks 162 4558 VANSE

Stevneoppgjør. Holum skytterlag. 1. Felt Karusell. Farsund Skytterlag Peter Haaland Postboks 162 4558 VANSE Farsund Skytterlag Peter Haaland Postboks 162 4558 VANSE Jon Martin Håland J 0,-kr 6/6 6/2 6/5 6/0 5/4 => 29/17 Trygve Karlsen Kjørslevik 4 0,-kr 6/2 6/1 0/0 6/1 1/1 => 19/05 Jarl Stølen 4 151,-kr 6/0

Detaljer

Vegliste MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Februar Foto: Steinar Skaar

Vegliste MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Februar Foto: Steinar Skaar Vegliste 2017 MODUVOGNTOG FYKES- OG KOMMUNAE VEGER Februar 2017 Nord-Trøndelag www.vegvesen.no/veglister Foto: Steinar Skaar VEGISTE, BRUKSKASSE - TIATT AST OG VOGNTOGENGDE FOR MODUVOGNTOG Nord-Trøndelag

Detaljer

Premieliste Mesterskap Rekrutt 1 John Martin Lindeli Flikka Gylt medalje 2 Rune Rossevatn Øvre Eiken Even S.

Premieliste Mesterskap Rekrutt 1 John Martin Lindeli Flikka Gylt medalje 2 Rune Rossevatn Øvre Eiken Even S. Premieliste Mesterskap Rekrutt 1 John Martin Lindeli Flikka 49 50 47 99 245 Gylt medalje 2 Rune Rossevatn Øvre Eiken 47 50 48 97 242 3 Even S. Eikås Søgne 49 48 49 95 241 4 Inga Lill Rossevatn Øvre Eiken

Detaljer

Eiendommer helt eller delvis fritatt for eiendomsskatt

Eiendommer helt eller delvis fritatt for eiendomsskatt 1 4 0 0 Lundeveien 4 5h delvis 1 10 0 0 Lunde 0 5 h 1 12 0 0 Livdekrona 58 60 62 58 5 1 16 0 0 Lunde 0 5 1 49 0 0 Hagen 0 5 1 51 0 0 Sunde 0 5 h 1 56 0 0 Fossjordet 49 5h delvis 1 58 0 0 Sande 0 5 1 191

Detaljer

Statens vegvesen. Revisjon av vegliste for fylkes- og kommunale veger i Nord-Trøndelag - høst 2016

Statens vegvesen. Revisjon av vegliste for fylkes- og kommunale veger i Nord-Trøndelag - høst 2016 Statens vegvesen Verran kommune Liaveien 1 7790 MALM Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region midt Inger Ydse / 74122555 16/118953-1 03.08.2016 Revisjon

Detaljer

Statens vegvesen. Vegliste høst 2016 for fylkes- og kommunale veger i Nordland fylke

Statens vegvesen. Vegliste høst 2016 for fylkes- og kommunale veger i Nordland fylke Statens vegvesen Brønnøy kommune Rådhuset 8901 BRØNNØYSUND Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region nord Arnt Å Albertsen / 75552933 16/63192-1 26.04.2016

Detaljer

Turnéplan: Jegere i steinalderen H15

Turnéplan: Jegere i steinalderen H15 Ons 16. sep. 2015 kl. 09:00 Åseral barne- og ungdomsskule (Åseral) Åseral barne- og ungdomsskule: Bordalen, 4540 ÅSERAL 38 28 59 70 Marit Uleberg Marit.Uleberg@aseral.kommune.no 38285970, 95210316 Fre

Detaljer

GRATIS. Vegliste 2007 FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER. Vest-Agder. Statens vegvesen

GRATIS. Vegliste 2007 FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER. Vest-Agder. Statens vegvesen GRATIS GRATIS Vegliste 2007 FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Vest-Agder Statens vegvesen Forskrift om tillatte vekter og dimensjoner for kjøretøy på fylkes- og kommunale veger i Vest-Agder fylke. Veglisten

Detaljer

Turnéplan: Romeo og Julie H16

Turnéplan: Romeo og Julie H16 Tir 30. aug. 2016 kl. 12:20 Åseral barne- og ungdomsskule (Åseral) Åseral barne- og ungdomsskule: trinn: 1 7, antall: 84 Bordalen, 4540 ÅSERAL 38 28 59 70 Marit Uleberg Marit.Uleberg@aseral.kommune.no

Detaljer

Bruksklasse, uoffisiell (ID=104) Planlegging av transport. Analyse av ulykker/hendelser. Veglister for tungtransport og spesialtransporter

Bruksklasse, uoffisiell (ID=104) Planlegging av transport. Analyse av ulykker/hendelser. Veglister for tungtransport og spesialtransporter Produktspesifikasjon Datagruppe: 1 Alle Vegobjekttype: 1.0 Datakatalog versjon: 2.05-743 ruksklasse, uoffisiell (ID=104) Sist endret: 2013-03-21 Definisjon: Angir bruksklasse. Foreløpig versjon for intern

Detaljer

Bruksklasse, uoffisiell (ID=104) Planlegging av transport. Analyse av ulykker/hendelser. Veglister for tungtransport og spesialtransporter

Bruksklasse, uoffisiell (ID=104) Planlegging av transport. Analyse av ulykker/hendelser. Veglister for tungtransport og spesialtransporter Produktspesifikasjon Datagruppe: 1 Alle Vegobjekttype: 1.0 Datakatalog versjon: 2.08-763 ruksklasse, uoffisiell (ID=104) Sist endret: 2013-03-21 Definisjon: Angir bruksklasse. Foreløpig versjon for intern

Detaljer

Stevneoppgjør. Farsund Skytterlag. Daletreffen 2009 Farsund. Andebu Skytterlag Marianne Skjelland Skjelland 3158 ANDEBU

Stevneoppgjør. Farsund Skytterlag. Daletreffen 2009 Farsund. Andebu Skytterlag Marianne Skjelland Skjelland 3158 ANDEBU Andebu Skytterlag Marianne Skjelland Skjelland 3158 ANDEBU Marius Aurstad 4 0,-kr 50 44 45 => 139 88 => 227 0 => 227 2500 30 07041 Andebu Skytterlag Marianne Skjelland Skjelland 3158 ANDEBU 2500 30 07041

Detaljer

Premiering 25-skudd kl. ASP. Pengepremier 15 skudd kl. 1. Pengepremier 15 skudd kl. 2. Lyngdal Skytterlag. 3 Karusell 5m. Leon - Resultatprogram

Premiering 25-skudd kl. ASP. Pengepremier 15 skudd kl. 1. Pengepremier 15 skudd kl. 2. Lyngdal Skytterlag. 3 Karusell 5m. Leon - Resultatprogram Premiering 25-skudd kl. ASP 1. Kristoffer Aksnes Søgne 41 44 47 86 218 0,- Gave 1. Øyvind Flokenes Farsund 45 45 49 93 232 0,- Gave 1. Emma Gyland Greipstad 48 48 49 91 236 0,- Gave 1. Kamilla R. Homme

Detaljer

Feltkarusell Vest-Agder SK Samlag 2010

Feltkarusell Vest-Agder SK Samlag 2010 KLASSE 2-5 og V55 1 Jarl Stølen Farsund 5 30 26 30 30 18 30 21 12 21 30 15 30 59 90 2 Steinar Skoland Lyngdal 5 30 19 30 30 14 30 30 17 30 29 11 29 50 90 3 Kennet Aas Lyngdal 4 30 22 30 27 13 27 27 9 27

Detaljer

13.05.2006. 1 Espen Stubstad Mandal 212 2 Espen Irgens Mandal 192. + BANK og MONTE'ER 14:48-13.05 WWW.MEGALINK.NO

13.05.2006. 1 Espen Stubstad Mandal 212 2 Espen Irgens Mandal 192. + BANK og MONTE'ER 14:48-13.05 WWW.MEGALINK.NO Klasse ASP 25 skudd 1 Espen Stubstad Mandal 212 2 Espen Irgens Mandal 192 14:48-13.05 WWW.MEGALINK.NO Klasse ASP 35 skudd 1 Espen Stubstad Mandal 212 2 Espen Irgens Mandal 192 14:48-13.05 WWW.MEGALINK.NO

Detaljer

D2-S20 Nyanlegg. Filnavn: 1001-D2-S20 Nyanlegg 20111101. Henvisning: Blant annet A3-Orientering om prosjektet punkt 3.

D2-S20 Nyanlegg. Filnavn: 1001-D2-S20 Nyanlegg 20111101. Henvisning: Blant annet A3-Orientering om prosjektet punkt 3. Statens vegvesen Region Sør. D/v elektriske anlegg. Kontrakt Vest-Agder distrikt - D-S Nyanlegg Filnavn: -D-S Nyanlegg Henvisning: Blant annet A-Orientering om prosjektet punkt. Innhold I vedlegget finnes

Detaljer

Premieliste Mesterskap Klasse 1 1 Geir Sjøveian Flikka * 2 Svein Storebaug Laudal *

Premieliste Mesterskap Klasse 1 1 Geir Sjøveian Flikka * 2 Svein Storebaug Laudal * Premieliste Mesterskap Klasse 1 1 Geir Sjøveian Flikka 49 49 50 100 248 11* 2 Svein Storebaug Laudal 50 50 50 96 246 13* 1 Geir Sjøveian Flikka 49 49 50 100 248 11* 2 Svein Storebaug Laudal 50 50 50 96

Detaljer

Premieliste Mesterskap Klasse 3-5

Premieliste Mesterskap Klasse 3-5 Premieliste Mesterskap Klasse 3-5 1 Hans Bakken Vanvik 5 50 48 48 98 100 344 Gylt medalje 2 Odd Arne Brekne Lyngdal 5 48 48 50 97 100 343 Sølv medalje 3 Arnfinn Bakkevoll Søgne 5 50 46 50 95 100 341 Bronse

Detaljer

Kriterier og simuleringer for modulvogntogstrekninger i Norge. Cathrine Thorbjørnsen Vegdirektoratet i Norge

Kriterier og simuleringer for modulvogntogstrekninger i Norge. Cathrine Thorbjørnsen Vegdirektoratet i Norge Kriterier og simuleringer for strekninger i Norge Cathrine Thorbjørnsen Vegdirektoratet i Norge Modulvogntog Kort historikk Start prøveordning med 2008 Vår 2014 ble det bestemt at det skal utarbeides kriterier

Detaljer

27 Aage Espedal Gann Kenneth Stubstad Mandal Andreas Vigemyr Heddeland og

27 Aage Espedal Gann Kenneth Stubstad Mandal Andreas Vigemyr Heddeland og Premieliste Mesterskap Klasse 3-5 1 Alf Øystein Bowitz Egersund 5 48 46 50 99 100 343 Gylt medalje 2 Kjell Egil Norum Norheim 5 50 46 48 99 99 342 Sølv medalje 3 Even Englund Søgne 5 49 49 47 96 100 341

Detaljer

Vegliste MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Oktober Foto: Tonje Tjernet

Vegliste MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Oktober Foto: Tonje Tjernet Vegliste 2017 MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Oktober 2017 Oslo-Akershus www.vegvesen.no/veglister Foto: Tonje Tjernet STATENS VEGVESEN VEGLISTE, MODULVOGNTOG TILLATT LAST OG VOGNTOGLENGDE Akershus

Detaljer

Turnéplan: Eget V16 RK VAU

Turnéplan: Eget V16 RK VAU Man 18. jan. 2016 kl. 09:30 Skarpengland skole BU (Vennesla) Skarpengland skole BU: trinn: 8 10, antall: 83 Skarpengland, 4715 ØVREBØ 38 15 09 30 Tone Fjellestad skarpengland.skole@vennesla.kommune.no,

Detaljer

Gylt medalje. 2 Kristoffer Birkeland Øvre Eiken * 3 Vegard Blien Sjøveian Flikka

Gylt medalje. 2 Kristoffer Birkeland Øvre Eiken * 3 Vegard Blien Sjøveian Flikka Premieliste Mesterskap Rekrutt 1 Espen Stubstad Mandal 49 50 50 97 246 6* 2 Andreas Orthe Kvinesdal 49 49 49 97 244 7* 3 Even S Eikås Søgne 48 49 49 97 243 5* 4 Inga Lill Rossevatn Øvre Eiken 49 50 47

Detaljer

Stevneoppgjør. Ugland skytterlag. Sørlandsstevnet 15m Bamble Skytterlag Lars Esse Vinjevn STATHELLE

Stevneoppgjør. Ugland skytterlag. Sørlandsstevnet 15m Bamble Skytterlag Lars Esse Vinjevn STATHELLE Bamble Skytterlag Lars Esse Vinjevn. 11 3960 STATHELLE Odd Bjørn Busk V65 0,-kr 49 50 47 146 97 243 Lars Esse 5 0,-kr 50 43 49 142 93 235 Knut Erik Svarstad 5 162,-kr 48 46 50 144 98 242 Pengepremier 10-skudd

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Vest-Agder m/kommuner Dataene i rapporten er hentet fra databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger av skogavgift. Rapporten er laget med Business

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Vest-Agder m/kommuner Dataene i rapporten er hentet fra VSOP-databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger til skogfond. Den 01.06.2015 tok Landbruksdirektoratet

Detaljer

Agder FK - Binger og løkker per 1.1.2013

Agder FK - Binger og løkker per 1.1.2013 Agder FK - Binger og løkker per 1.1.2013 Reg/kommuner Kommune/Ansvarlig BBK Ferdig Løkke Aktivitet/Notater everandø År Eier Tilskudd Sted: Arendal Asdal Skole 1 Arendal Kommune Birkelund ballbinge Skole

Detaljer

Stevneoppgjør. Søgne Skytterlag. 2. Karusell 15 m. Søgne skytterlag. Birkenes Skytterlag Terje Murberg Postboks BIRKELAND

Stevneoppgjør. Søgne Skytterlag. 2. Karusell 15 m. Søgne skytterlag. Birkenes Skytterlag Terje Murberg Postboks BIRKELAND Birkenes Skytterlag Terje Murberg Postboks 122 4795 BIRKELAND Stein Østbøll V55 0,-kr 48 47 47 => 142 96 => 238 Kjetil Aabel ER 0,-kr 50 50 50 => 150 99 => 249 Pengepremier 25-skudd kl. ER 249 0,-kr Gave

Detaljer

Regionutvalg Agro (Agder, Rogaland)

Regionutvalg Agro (Agder, Rogaland) Regionut Agro (Agder, Rogaland) 89 Hjelmeland, Forsand, Strand 90 Gjesdal 91 Klepp 92 Time 93 Hå 94 Sola, Sandnes 95 Stavanger, Randaberg, Kvitsøy, Rennesøy 96 Finnøy 97 Bjerkreim 98 Eigersund 99 Sokndal,

Detaljer

Premieliste Mesterskap Klasse 3-5

Premieliste Mesterskap Klasse 3-5 Premieliste Mesterskap Klasse 3-5 1 Tor Harald Lund Søgne 5 50 49 50 98 100 347 25* Gylt medalje 2 Charlotte Taanevig Farsund 5 50 49 50 100 98 347 17* Sølv medalje 3 Einar Johansen Time 5 50 48 48 99

Detaljer

Anleggskonsesjon. Agder Energi Nett AS. Meddelt: Organisasjonsnummer: Dato: Varighet:

Anleggskonsesjon. Agder Energi Nett AS. Meddelt: Organisasjonsnummer: Dato: Varighet: Anleggskonsesjon Meddelt: Agder Energi Nett AS Organisasjonsnummer: 982974011 Dato: 15.06.2016 Varighet: 01.01.2046 Ref: 201507222-4 Kommune: Arendal, Åmli (Aust-Agder), Farsund, Flekkefjord, Kristiansand,

Detaljer

41 Oddbjørn Larsen Torridal Arne Sløgedal Heddeland og

41 Oddbjørn Larsen Torridal Arne Sløgedal Heddeland og Premieliste Mesterskap Klasse 3-5 1 Odd Arne Brekne Lyngdal 5 50 50 49 96 100 345 Gylt medalje 2 Trond Inge Rødland Klepp 5 50 49 50 96 100 345 Sølv medalje 3 Tor Harald Lund Søgne 5 50 46 50 99 99 344

Detaljer

NOTAT: Overordnet knutepunktstruktur for kollektivtransporten i Vest-Agder

NOTAT: Overordnet knutepunktstruktur for kollektivtransporten i Vest-Agder 1 NOTAT: Overordnet knutepunktstruktur for kollektivtransporten i Vest-Agder Dette notatet beskriver dagens overordnede knutepunktstruktur for kollektivtransporten i Vest-Agder. Notatet omfatter knutepunkt

Detaljer

SAK 8: ÅRSMELDING 2015 VEST-AGDER SENTERPARTI

SAK 8: ÅRSMELDING 2015 VEST-AGDER SENTERPARTI SAK 8: ÅRSMELDING 2015 VEST-AGDER SENTERPARTI Fylkesårsmøtet i 2015 ble avholdt 14. og 15. Februar sammen med Aust-Agder SP på Quality i Sørlandsparken. Innleder var Kathrine Kleveland, leder i Nei til

Detaljer

Kristiansand, Søgne, Songdalen og Vennesla

Kristiansand, Søgne, Songdalen og Vennesla Ruteplan 17. mai 2017 Kristiansand, Søgne, Songdalen og Vennesla M1 Flekkerøy - Kvadraturen Linje M1 M1 M1 M1 M1 M1 M1 M1 M1 M1 M1 M1 M1 M1 Flekkerøy (rundkjøring) 0652 0722 0752 0822 0852 1022 1052 22

Detaljer

Turnéplan: Lindesnes fyr V16

Turnéplan: Lindesnes fyr V16 Man 11. jan. 2016 kl. 10:00 Farsund barne og ungdomsskole B-trinn (Farsund) Farsund barne og ungdomsskole B-trinn: trinn: 7, antall: 44 Markeveien 23, 4552 FARSUND 38 38 24 30 Ellen Aunevik Ellen.Aunevik@farsund.kommune.no

Detaljer

Regionutvalg Agro (Agder, Rogaland)

Regionutvalg Agro (Agder, Rogaland) Regionut Agro (Agder, Rogaland) 89 Forsand, Strand og Hjelmeland 90 Gjesdal 91 Klepp 92 Time 93 Hå 94 Sandnes og Sola 95 Stavanger, Randaberg, Kvitsøy og Rennesøy 96 Finnøy 97 Bjerkreim 98 Eigersund, Lund

Detaljer

STATENS VEGVESEN VEGLISTE, BRUKSKLASSE - TILLATT LAST OG VOGNTOGLENGDE

STATENS VEGVESEN VEGLISTE, BRUKSKLASSE - TILLATT LAST OG VOGNTOGLENGDE STTENS VEGVESEN VEGLISTE, RUKSKLSSE - TILLTT LST OG VOGNTOGLENGDE Troms fylke Innledning liste for fylkes- og kommunale veger i Nordland fylke inneholder opplysninger om vegens tillatte bruksklasse sommer

Detaljer

Vegliste 2014. FYLKES- OG kommunale veger Revidert sept. 2014. Foto: Kjell Wold

Vegliste 2014. FYLKES- OG kommunale veger Revidert sept. 2014. Foto: Kjell Wold liste 2014 FYLKES- OG kommunale veger Revidert sept. 2014 ust-gder Gratis Foto: Kjell Wold Innledning liste for fylkes- og kommunale veger i ust-gder fylke inneholder opplysninger om veggrupper for spesialtransporter,

Detaljer

Regionutvalg Agro (Agder, Rogaland)

Regionutvalg Agro (Agder, Rogaland) Regionut Agro (Agder, Rogaland) 89 Hjelmeland, Forsand, Strand 90 Gjesdal 91 Klepp 92 Time 93 Hå 94 Sola, Sandnes 95 Stavanger, Randaberg, Kvitsøy, Rennesøy 96 Finnøy 97 Bjerkreim 98 Eigersund, Lund, Sokndal

Detaljer

INNENDØRSKARUSELL FOR VESTAGDER SK SAMLAG. 5 KAR Lyngdal. 3 KAR Holum 4 KAR Flikka

INNENDØRSKARUSELL FOR VESTAGDER SK SAMLAG. 5 KAR Lyngdal. 3 KAR Holum 4 KAR Flikka KLASSE 3-5 3 KAR Holum 4 KAR Flikka 5 KAR 9.KAR.Grind øl NR NAVN SKYTTERLAG KL 25 S PO 25 S PO 25 S PO 25 S PO 25 S 0 25 S PO 25 S PO 25 S PO 25 S PO 1 Steinar Skoland 5 243 246 246 250 245 248 244 249

Detaljer

INNENDØRSKARUSELL FOR VESTAGDER SK SAMLAG. 5 KAR Lyngdal. 3 KAR Holum 4 KAR Flikka

INNENDØRSKARUSELL FOR VESTAGDER SK SAMLAG. 5 KAR Lyngdal. 3 KAR Holum 4 KAR Flikka KLASSE 3-5 3 KAR Holum 4 KAR Flikka 5 KAR 9.KAR.Grindø l NR NAVN SKYTTERLAG KL 25 S PO 25 S PO 25 S PO 25 S PO 25 S 0 25 S PO 25 S PO 25 S PO 25 S PO 1 Kar Oline Jacobs Holum 4 242 245 245 249 247 250

Detaljer

Etternavn Fornavn Klasse/kategori Aarli Bernt Elias Matsosialt samvær med overnatting Beckstrøm Jan Inge Matsosialt samvær med overnatting Forus Lena

Etternavn Fornavn Klasse/kategori Aarli Bernt Elias Matsosialt samvær med overnatting Beckstrøm Jan Inge Matsosialt samvær med overnatting Forus Lena Etternavn Fornavn Klasse/kategori Aarli Bernt Elias Matsosialt samvær med overnatting Beckstrøm Jan Inge Matsosialt samvær med overnatting Forus Lena Matsosialt samvær med overnatting Hatteland Hilde Selvig

Detaljer

Vest-Agder. Elena Sleire Lege, spesialist i psykiatri Unik Klinikk AS Vågsbygd Ringvei 100 B 4621 Kristiansand Mob 401 66 377 unikklinikk@outlook.

Vest-Agder. Elena Sleire Lege, spesialist i psykiatri Unik Klinikk AS Vågsbygd Ringvei 100 B 4621 Kristiansand Mob 401 66 377 unikklinikk@outlook. Vest-Agder Hele Vest-Agder Dr. Pål Rochette Spesialist i psykiatri og allmennmedisin Kognitiv terapeut Tordenskjoldsgate 16 4612 Kristiansand Mob 917 02 113 drrochette.no Elena Sleire Lege, spesialist

Detaljer

Alvdal. Eidskog. Hamar. Ringsaker. Sør-Odal. Tolga. Tynset. Åmot. Hordaland Bømlo

Alvdal. Eidskog. Hamar. Ringsaker. Sør-Odal. Tolga. Tynset. Åmot. Hordaland Bømlo Hedmark Alvdal Eidskog Hamar Ringsaker Sør-Odal Tolga Tynset Åmot Hordaland Bømlo Fitjar Kvinnherad Stord Sveio kommune Skoler Alvdal ungdomsskole Plassen skole Steigen skole Magnor skole Skotterud skole

Detaljer

Premieliste Mesterskap Klasse 3-5 Premieliste Mesterskap Klasse 1

Premieliste Mesterskap Klasse 3-5 Premieliste Mesterskap Klasse 1 Premieliste Mesterskap Klasse 3-5 1 Linn Grødum Homme Topdal 5 50 49 49 97 99 344 Gylt medalje 2 Tor Arnfinn Homme Topdal 5 50 48 48 97 100 343 Sølv medalje 2 Odd Arne Brekne Lyngdal 5 50 50 48 96 99 343

Detaljer

200/300m Mesterskap kl. 3-5

200/300m Mesterskap kl. 3-5 Greipstad 200/300m Mesterskap kl. 3-5 Kl. Ligg Stå Kne15 skudd 10 skudd25 skudd Omgang35 skudd 1. Anders Edvin Gusdal Imenes 5 *X*XX 50 X*XX* 50 *X9 * * 49 => 149 *9 * *X* * * * * 99 => 248 * *XX* * *

Detaljer

Bransje- og leverandørmøte 11. februar 2015 Prosjekter i Region sør i 2015 og Regionvegsjef i Region sør, Kjell Inge Davik

Bransje- og leverandørmøte 11. februar 2015 Prosjekter i Region sør i 2015 og Regionvegsjef i Region sør, Kjell Inge Davik Bransje- og leverandørmøte 11. februar 2015 Prosjekter i Region sør i 2015 og 2016 Hva vil skje videre Region sør Utvikle byregioner Binde sammen med et robust og trafikksikkert vegnett Nye driftskontrakter

Detaljer

Bestillingsruter. Kristiansand, Vennesla, Songdalen og Søgne. Nyhet! Utvidet tilbud på Skaugo og ny rute for

Bestillingsruter. Kristiansand, Vennesla, Songdalen og Søgne. Nyhet! Utvidet tilbud på Skaugo og ny rute for Bestillingsruter Kristiansand, Vennesla, Songdalen og Søgne Nyhet! Utvidet tilbud på Skaugo og ny rute for Kongsgård II fra juni 2012 Bestillingsruter gjelder fra juni 2012 Vest-Agder Fylkeskommune startet

Detaljer

Forslag til forskriftstekst 5-7 til 5-9

Forslag til forskriftstekst 5-7 til 5-9 Forslag til forskriftstekst 5-7 til 5-9 Forskrift om endring av forskrift om bruk av kjøretøy Hjemmel: Fastsatt av Vegdirektoratet dd. måned 2014 med hjemmel i lov 18. juni 1965 nr. 4 om vegtrafikk (vegtrafikkloven)

Detaljer

GRATIS GRATIS. Vegliste 2008 FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER. Telemark

GRATIS GRATIS. Vegliste 2008 FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER. Telemark GRATIS GRATIS Vegliste 2008 FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Telemark Innledning Vegliste for fylkes- og kommunale veger i Telemark fylke inneholder opplysninger om veggrupper for spesialtransporter, vegens

Detaljer

Sum Kne. Greipstad AR XX9X* 49 *9X7X 46 XXX9X *989XX69X Birkenes AR X9*XX 49 XX*99 48 * *97X

Sum Kne. Greipstad AR XX9X* 49 *9X7X 46 XXX9X *989XX69X Birkenes AR X9*XX 49 XX*99 48 * *97X . MAI 00 - skudd 00M GREIPSTADSTEVNET. MAI 00 00 M - skudd Baneskyting Rek/Jun Skudd klasse AR Rang Skytter Skytterlag Klasse Stå Stå Terje Eidså Kamilla Aabel Tonje Svennivig Marthe Skisland Jan Aimar

Detaljer

Vegliste 2015 FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER. Foto: Kjell Wold

Vegliste 2015 FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER. Foto: Kjell Wold liste 2015 FYLKES- OG KOMMUNLE VEGER ust-gder Gratis Foto: Kjell Wold STTENS VEGVESEN VEGLISTE, RUKSKLSSE - TILLTT LST OG VOGNTOGLENGDE, UST-GDER Innledning liste for fylkes- og kommunale veger i ust-gder

Detaljer

Sykehuset Sørlandet HF Tilgjengelighetsanalyser Rapport 2: Befolkning og transportnettverk 2030

Sykehuset Sørlandet HF Tilgjengelighetsanalyser Rapport 2: Befolkning og transportnettverk 2030 Tilgjengelighetsanalyser Rapport 2: Befolkning og transportnettverk 2030 Utgave: 2 Dato: 2014-02-19 Tilgjengelighetsanalyser Rapport 2: Befolkning og transportnettverk 2030 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver:

Detaljer

FDV årsmøte 2017 Grimstad, Arendal og Froland. 3. mars 2017

FDV årsmøte 2017 Grimstad, Arendal og Froland. 3. mars 2017 FDV årsmøte 2017 Grimstad, Arendal og Froland 3. mars 2017 Kontaktpersoner Grimstad Kontaktpersoner Arendal Kontaktpersoner Froland Kontaktpersoner Statens vegvesen Kontaktpersoner Agder Energi

Detaljer

42 Dag Møll Heddeland og *

42 Dag Møll Heddeland og * Premieliste Mesterskap Klasse 3-5 1 Svein Jørund Githmark Lillesand 5 50 49 50 97 100 346 16* Gylt medalje 2 Arnfinn Bakkevoll Søgne 5 50 49 50 98 99 346 9* Sølv medalje 3 Tor Arnfinn Homme Topdal 5 50

Detaljer

Vegliste MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Oktober Foto: Tonje Tjernet

Vegliste MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Oktober Foto: Tonje Tjernet Vegliste 2017 MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Oktober 2017 Hedmark www.vegvesen.no/veglister Foto: Tonje Tjernet VEGLISTE, MODULVOGNTOG - TILLATT LAST OG VOGNTOGLENGDE Hedmark fylke Innledning

Detaljer

Samling for skogentreprenører og transportører Bardufoss 18. desember Totalvekt og lengde for tømmertransport på fylkesvegnettet

Samling for skogentreprenører og transportører Bardufoss 18. desember Totalvekt og lengde for tømmertransport på fylkesvegnettet Samling for skogentreprenører og transportører Bardufoss 18. desember 2015 Totalvekt og lengde for tømmertransport på fylkesvegnettet Transport av tømmer Unntak; forskrift om bruk av kjøretøy 5-5 nr. 1

Detaljer

Hva vil Statens vegvesen vektlegge i en prøveordning?

Hva vil Statens vegvesen vektlegge i en prøveordning? Hva vil Statens vegvesen vektlegge i en prøveordning? Bernt Iversen, Statens vegvesen Vegdirektoratet 2. juni 2017 De siste årene er det gjennomført en ganske omfattende gjennomgang av vegnettet med sikte

Detaljer

Mesterskap kl. ER. Greipstad Skytterlag. 1.karusell Greipstad. Leon - Resultatprogram

Mesterskap kl. ER. Greipstad Skytterlag. 1.karusell Greipstad. Leon - Resultatprogram Greipstad Mesterskap kl. R Omgang35 skudd 1. Tore Tjelta Gjesdal 9X9X* 48 * *X9X 49 X9 * *X 49 => 146 * *XX*9 * *X* 99 => 245 X* * *XX*XX* 100 => 345 2. Trine Jåtun Greipstad * *XX9 49 *XXX* 50 9 * *X*

Detaljer

Valg/ fordeling av verv 2011-2015

Valg/ fordeling av verv 2011-2015 Valg/ fordeling av verv 2011-2015 Ordfører: Varaordfører: Leder Forvaltning: H Leder Drift: Nestleder forvaltning: Nestleder Drift: Avtalene ligger på partiene, ikke enkelt personer Nedenfor følger Kommunestyrets

Detaljer

Temadag om ekstremvær

Temadag om ekstremvær Temadag om ekstremvær Fylkeshuset i Kristiansand 14. juni 2016 Møterom Haven Program for temadag om ekstremvær Tid Ansvarlig 0900 Fremmøte registrering kaffe 0910 0950 1010 Innledning - Hvorfor og hvordan

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Vest-Agder m/kommuner Dataene i rapporten er hentet fra VSOP-databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger til skogfond. Den 01.06.2015 tok Landbruksdirektoratet

Detaljer

STATENS VEGVESEN VEGLISTE, BRUKSKLASSE - TILLATT LAST OG VOGNTOGLENGDE

STATENS VEGVESEN VEGLISTE, BRUKSKLASSE - TILLATT LAST OG VOGNTOGLENGDE STTENS VEGVESEN VEGLISTE, RUKSKLSSE - TILLTT LST OG VOGNTOGLENGDE Nordland fylke Innledning liste for fylkes- og kommunale veger i Nordland fylke inneholder opplysninger om vegens tillatte bruksklasse

Detaljer

Premieliste Mesterskap Klasse John Olav Ågotnes Sartor

Premieliste Mesterskap Klasse John Olav Ågotnes Sartor Premieliste Mesterskap Klasse 3-5 1 John Olav Ågotnes Sartor 5 50 50 48 100 100 2 Tor Harald Lund Søgne 5 50 48 50 3 Mette Finnestad Søgne 5 50 49 50 97 4 Peter Sørli Greipstad 5 50 49 50 5 Kjell Strand

Detaljer

Bosetting. Utvikling

Bosetting. Utvikling Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Kap 1: Kap 2: Kap 3: Kap 4: Befolkning og arbeidsplasser Nærings-NM Attraktivitetsbarometeret Attraktivitetspyramiden Befolkningsutvikling Flytting Arbeidsplassutvikling

Detaljer

Buss er billigst med busskort

Buss er billigst med busskort BUSSPRISER 2015 for Vest-Agder og Kristiansandsområdet Buss er billigst med busskort PRISER BUSSKORT OG ENKELTBILLETTER Fra 1. februar 2015 Reis lett med akt.no Reis lett med bussen i 2015 Busskort er

Detaljer

Endringsliste Vegliste 2015 Riksveger

Endringsliste Vegliste 2015 Riksveger Endringsliste Vegliste 2015 er Normaltransport Tømmertransport Modulvogntog og Spesialtransport April 2015 www.vegvesen.no/veglister 1 Innhold 1. liste for normaltransport... 3 2. liste for transport av

Detaljer

Indikatorer for kjønnslikestilling. Grunnlagstall, etter region, statistikkvariabel og tid

Indikatorer for kjønnslikestilling. Grunnlagstall, etter region, statistikkvariabel og tid Indikatorer for kjønnslikestilling. Grunnlagstall, etter region, statistikkvariabel og tid 2012 2013 Landsgj.snitt 1001 Kristiansand Andel barn 1-5 år i barnehage (prosent) 91,5 89,1 90 Kvinneandel blant

Detaljer

KLASSEPOKALEN AGDERSTEVNET ÅR NAVN LAG POENG AKSJER 1977 Gunnar Dragland Lyngdal 1 aksje 1978 Bjørn Kjørrefjord Kristiansand 1 aksje 1979 Harald

KLASSEPOKALEN AGDERSTEVNET ÅR NAVN LAG POENG AKSJER 1977 Gunnar Dragland Lyngdal 1 aksje 1978 Bjørn Kjørrefjord Kristiansand 1 aksje 1979 Harald KLASSEPOKALEN AGDERSTEVNET 1977 Gunnar Dragland Lyngdal 1 aksje 1978 Bjørn Kjørrefjord Kristiansand 1 aksje 1979 Harald Jensen Lyngdal 1 aksje 1980 Bjørn Kjørrefjord Kristiansand 2 aksje 1981 Kjell Kr.

Detaljer

RAMMEBETINGELSER FOR DROSJENÆRINGEN I VEST-AGDER

RAMMEBETINGELSER FOR DROSJENÆRINGEN I VEST-AGDER RAMMEBETINGELSER FOR DROSJENÆRINGEN I VEST-AGDER April 2015 Ann Sherin Skollevold 1. Generelle bestemmelser. Drosjenæringen reguleres av LOV 2002-06-21 nr 45:Lov om yrkestransport med motorvogn og fartøy

Detaljer