Hytte og Bolig LYKKE TIL!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hytte og Bolig kontakt@hytteogbolig.no www.hytteogbolig.no LYKKE TIL!"

Transkript

1 Det er enkelt å bygge anneks når du kjøper byggesett fra Hytte og Bolig. Dersom det er første gang du bygger et anneks kan det kanskje dukke opp noen spørsmål og problemstillinger. Vi har oppsummert noen erfaringer og kan gi deg noen råd nå når du skal ta hammeren fatt. LYKKE TIL! Hytte og Bolig

2 Egne notater: side 2

3 Kjære kunde. Hytte og Bolig takker deg for at du har gitt oss tillit til å levere deg et byggesett til et anneks eller en liten hytte. Vennligst LES NØYE GJENNOM BYGGEBESKRIVELSEN SOM FØLGER MED BYGGESETTET før du starter arbeidet! Du sparer tid og kan unngå å gjøre feil som kan være vanskelige å rette opp. Anbefalinger: Oppbevar pakken(e) med byggesettet på et tørt sted til du begynner arbeidet med byggingen. Unngå fuktige og oppvarmede plasser. Dersom pakken oppbevares under åpen himmel bør du beskytte den mot regn og direkte sollys med en presenning. Vann trenger inn i det minste hull, og fuktighet gir mulighet for at det kan dannes mugg. Pass også på at pakken ikke kommer i direkte kontakt med bakken, men legges på et stabilt underlag av f. eks planker. Vent med å pakke ut pakken til du skal begynne å bygge, da minsker du muligheten for at materialene slår seg. Velg byggeplass med omhu slik at det er luft og lys rundt. Forsøk å unngå steder der annekset blir utsatt for ekstremt mye vind. Pass på at materialene holdes tørre og rene under byggingen selv om det regner. OBS! Ta vare på byggebeskrivelsen, den inneholder verdifull informasjon om annekset ditt. Uten anneksets identifikasjonsnummer går det ikke å reklamere på eventuelle feil. side 3

4 Forberedelser til byggingen For å bygge opp annekset behøver du følgende verktøy: BYGGEBESKRIVELSE DRILL SRUVMEJSLAR HAMMER SAG VATER STIGE HANSKER KNIV TOMMESTOKK TANG side 4

5 Fundamentet Et solid fundament er en forutsetning for at annekset vil fungere som det skal og holde i mange år. Pass på at fundamentet er bygd på et stabilt underlag. Det finns ulike måter å sette opp et fundament. Pass på at grunnen der du bygger er drenert og tørr. Du kan velge mellom alle variasjoner av fundament. Det beste er å støpe en hel såle av betong på en seng av grus. Du kan også bruke betongbjelker på tvers av gulvplankene, støpte hjørnepillarer eller Leca-blokker. Alle metoder er bra, det viktigste er at underlaget er tørt og stabilt. Fjern det myke humus-sjiktet til du kommer ned til fast grunn fjell, grus, sand eller stein. Når du har gravd ferdig jevner du ut gropen ved å legge en grusseng på ca 10 cm. Deretter kan du begynne med fundamentet. Dersom du bygger direkte på fjell må du forankre fundamentet med armeringsjern eller annet. Hvordan fundamentet skal se ut for de ulike anneksene framgår av den grunnmursplanen som finnes i byggebeskrivelsen for det aktuelle annekset eller på nettsiden. Kontakt oss gjerne dersom du trenger en grunnmursplan før du åpner pakken. Pass på at det er mulig for luft å sirkulere under gulvbjelkelaget slik at eventuell fukt tørker ut. Det viktigste i arbeidet er at fundamentet er i vater alle veier, ellers vil du få problemer med å montere annekset. En helt plan grunn er også en forutsetning for at dører og vinduer kan kunne åpnes og stenges uten problemer. side 5

6 Kontroller delene Studer byggebeskrivelsen og innholdsfortegnelsen nøye før du begynner arbeidet! Oppbevar byggebeskrivelsen i en plastlomme dersom det regner! Det høres kanskje dumt ut for en hendig person, men man kan unngå en masse muligheter for å gjøre feil dersom man har byggebeskrivelsen i nærheten og om man har gjort seg kjent med rekkefølgen allerede før man begynner arbeidet. ALLE DELER SKAL PASSE SAG SKAL KUN BRUKES FOR Å TILPASSE LISTER Åpne pakken og kontroller at alle delene er med, se den medfølgende materialspesifikasjonen. Sorter alle deler i stabler rundt byggeplassen slik at du har dem der du trenger dem når du bygger. Ikke legg materialene rett på bakken de blir skitne. VÆR OPPMERKSOM PÅ: Det er med en ekstra veggstokk i pakken som er beregnet som en reservedel (den lengste veggplanken). Det er også med en ekstra golvplanke som en reserve (den lengste gulvplanken) Pakken inneholder også ett slagbord for å skåne laftingen(veggprofil). Disse reservedelene står ikke i materialspesifikasjonen! Hver del er merket med et posisjonsnummer og står spesifisert i materialspesifikasjonen! Delene har dessuten en eksakt posisjonsanvisning i byggebeskrivelsen. side 6

7 Monteringen av annekset Forberedelser: Sorter delene og plasser dem etter den monteringsrekkefølgen som står i byggebeskrivelsen. OBS!: Ikke legg delene direkte på bakken eller gresset. De er vanskelig å rengjøre dersom de blir skitne. Gulvbjelkelaget (grunnrammen) Det er viktig at gulvbjelkelaget ligger helt i vater for at arbeidet skal bli så lett og problemfritt som mulig. Plasser ut delene i bjelkelaget etter byggebeskrivelsen og spikre det sammen. Det er lurt å forborre hull for spikrene i endene på de utenpåliggende bjelkene ettersom de grove spikerne kan gjøre at treet sprekker. Kontroller at grunnrammen, som bjelkelaget nå utgjør, hviler på fundamentet rundt det hele. Dersom det finnes noen glipper kan du bygge under med en plankebit eller en bit med takpapp. Det skal ikke svikte noe sted når du går på bjelkene. Kontroller at diagonalene er nøyaktig like lange. RÅD: Vi anbefaler at du legger en remse takpapp mellom fundamentet og bjelkelaget for å forhindre fuktskader. For att sikre huset mot vind og storm anbefaler vi att du forankrer bjelkelaget i fundamentet med bolter eller vinkeljern. (Disse delene er ikke med i leveransen). side 7

8 OBS! Hvis du vil isolere gulvet må du spikre fast planker under gulvbjelkelaget for å ha noe å legge plater på før du isolerer. Les mer om tilleggsisolering i et separat kapittel lenger fram i byggebeskrivelen. side 8

9 Vegger Det er viktig å huske følgende når du monterer vegger: Veggstokkene monteres alltid med fjæra opp! Dersom det blir nødvendig å slå ned en veggplanke, i den som er under, må du ALDRI slå på fjæra med hammeren! Bruk alltid slagbordet! Første runden på veggene består alltid av en halv veggstokk på annenhver vegg. Hvilken vegg som skal ha den første halve stokken går fram av byggebeskrivelsen for det respektive annekset. Kontroller nå enda en gang at diagonalene mellom hjørnene på annekset stemmer. Spikre fast den første runden i grunnrammen gjennom knutesporet på veggstokkene. For å unngå at du slår slik at fjæra på stokkene blir ødelagt, kan du bruke en dor eller en meisel på slutten. Veggene stikker ca 3-5 mm utenfor gulvbjelkelaget. Dette er gjort for att regnvannet skal renne av veggen og ikke inn under gulvet. Nå er det bare å legge runde etter runde etter byggebeskrivelsen for annekset. Vær nøye med at hvert lag slås ned i bunnen på det forrige slik at det ikke oppstår noen mellomrom. Bruk alltid slagbordet mellom stokken og hammeren! Vinduer og dør Det finnes to måter å montere vinduer og dør på. side 9

10 1. Den vanligste varianten er den der vinduer og dørkarm mangler klaring på innersiden når de leveres. Da kan du fortsette å bygge helt til veggene er ferdige og så sette inn vinduer og dør med karmer i åpningene. 2. Den andre varianten har vinduer og dørkarmer som ser ut som en U og som krever at du må være litt mer oppmerksom under byggingen. U- profilene passer rundt veggstokkene og karmen glir ned i uttaket for vinduer og dør. Senest ved det femte stokklaget skal døren settes på plass. Det er foreløpig ikke mulig å åpne eller stenge døren siden den ikke er festet i veggen. Følg kontinuerlig byggebeskrivelsen for annekset slik at også vinduene kommer inn i riktig fase av byggingen. OBS: Det er ikke nødvendig å skru fast vinduer og dørkarm i veggen. Dersom du ønsker å gjøre dette skal du kun feste den nederste karmen. Dette for att annekset skal kunne sette seg fritt når det tørker. Den siste justeringen av side 10

11 vinduer og dør kan gjøres etter 2-3 uker, da har annekset fått satt seg. Når du tømrer opp annekset må du med jevne mellomrom kontrollere at alle vegger har samme høyde. Slå etter med slagbord og hammer for å presse sammen veggdeler som er høyere. Det er svært vanskelig å ta fra hverandre stokkene etter at de er slått sammen. Dersom du har gjort en feil må du forsøke å løsne det nødvendige antall rader ved å fjerne en og en stokk om gangen. Løsne stokkene fra hverandre i alle sammenføyninger i hele lengden. Slå med et bord nedenfra på innsiden av knuten (ikke lengst ut, da kan den sprekke). Legg en tynn planke mellom leggene når du har fått løsnet en knute. Lim sammen eventuelle skadede steder med trelim, skaden vil ikke synes senere og den har ingen innvirkning på anneksets holdbarhet. For at det skal bli lettere å komme opp når veggene reiser seg, kan det være lurt å legge gulvet tidlig. Les neste kapitel Gulvet hvis du vil legge det nå! Du tømrer nå stokk for stokk og slår ned slik at alle hjørner blir tette. Tre er ett levende materiale og det kan hende at noen høvlede stokker slår seg noe. Dette kan lett forekomme hvis pakken med byggesettet har stått åpent en stund før man startet byggingen. Som regel går det temmelig lett å bøye stokken inn i skjøten for hånd, men det kan oppstå behov for verktøy. En skru-tvinge kan være god å ha for å få større kraft når man bender stokken på plass. Husk da at du ikke setter denne altfor nær knuten eller enden av profilen, det er mulighet for at denne kan sprekke. Når stokken er på plass vil den automatisk forme seg etter veggen ettersom den holdes på plass av naboen over og under seg. Planker som har slått seg kan du få rette igjen ved å fukte dem og legge dem under press i noen timer. side 11

12 Når du har kommet til laget over vinduer og dør skal du legge på stokken som holder veggen. Du kan støtte opp veggene fra sidene slik at du får stokken på plass. En annen måte er å spenne sammen sideveggene med et spennband. Hvis du bruker denne metoden må du legge en stående planke under bandet på sideveggene slik at du ikke ødelegger skjøtene. Når du har fått på stokken over alle vinduer og dører vil du se at det er en sprekk over karmen. Dette er det krympningsmonnet som må finnes på et laftet anneks. Når annekset har stått en tid vil det tørke og sette seg. For at den øvre delen av annekset ikke skal bli hengende på dør- og vinduskarmer, er det lagt inn plass for at stokkene kan legge seg til rette. Den glippen som oppstår dekkes med de listene som leveres med annekset og som du finner i materialbeskrivelsen. Fyll inn i glippen med Glava eller annet isoleringsmateriale (ikke polyuretanskum). side 12

13 De skråsagde gavelplankene monteres og spikres fast gjennom skråsagingen i underliggende stokk. Monter takåsene ettersom utsparing i gavlene gjør det mulig. Tak-åsene stabiliserer gavlene og den endelige stabiliteten får annekset når takplankene spikres på taket. Det er lurt å være to personer som løfter tak-åsene på plass. På de større anneksene ligger takstolene i motsatt retning og da skrus de sammen med båndjern. side 13

14 Taket Det er viktig å få på taket så fort som mulig for at ikke et eventuelt regnvær skal væte ned annekset innvendig. Begynn i bakkanten eller ene enden av huset med et provisorisk feste ved tak-åsene. Dette gjør det enklere å få den første planken helt rett eller i 90 graders vinkel mot tak-åsene. Spikre deretter de ferdig lengdekappede takplankene henholdsvis på venstre og høyre side og juster slik at den nederste kanten, ved takfoten, blir jevn. Hold midtlinjen på den øverste tak-åsen. Når takplankene dekker hele taket spikres vindskiene på plass før takpappen eller annen type av tak legges. Det er viktig at takpappen spikres med en dryppkant slik at vannet ikke trekker in i treet eller nes på veggen. Monter gjerne takrenner og avløpsrør. side 14

15 Gulvet Gulvplankene er ferdigkappede i riktige lengder. Gulvplankene vil komme til å krympe noe når annekset varmes opp og tørker. For Å unngå sprekker i gulvet kan du velge å vente med spikringen til plankene har fått sin endelige bredde etter noen måneder. Dette er ikke nødvendig om du kan akseptere at gulvplankene ikke sitter helt tett sammen i framtiden. De fleste spikrer gulvet med en gang! Husk å legge underlag for isolasjon og fuktsperre på plass før du spikrer gulvet dersom du skal isolere dette. Gulvet spikres med spiker med den ca dimensjon 5x50 mm. For att spikrene ikke skal synes spikrer man i skjøten. Spikre så langt in på gulvplanken som mulig for att unngå att skjøten sprekker. RÅD: Gjør spissen på spikeren som slås nærmest enden på planke flat, da er det mindre mulighet for at skjøten sprekker. Stormsikring Dersom annekset bygges på en plass som er utsatt for kraftig vind, som f.eks. ubeskyttet ute på en åker, på snaufjellet eller ute i skjærgården kan det vare lurt å stormsikre det. Du sikrer annekset gjennom å skru fast et vertikalt bord fra fundamentet og helt opp til den øverste veggstokken. side 15

16 Det trengs bare to festepunkter lengst ned og øverst oppe. Pass på at du bare skrur fast vindsikringen permanent i gulvbjelkelaget. For at annekset skal kunne gå sammen når det tørker må skruene som sitter øverst oppe kunne løsnes og etterjusteres i takt med at bygget krymper. RÅD: Kontroller etter noe tid at annekset fritt kan gå sammen. Juster en gang i måneden den første tiden, senere med lengre intervall. Generelle spørsmål og råd om og for laftede anneks: Spørsmålsstilling 1: Det oppstår mellomrom mellom stokkene etter en stund. Årsak: Treet tørker. Stokkene hindres i å sette seg. Tiltak: Dersom vinduer og dørkarmer har blitt skrudd fast en annen plass enn lengst nede løs opp skruene. Dersom stormsikringene har blitt skrudd til for stramt løsne på boltene. Dersom du har skrudd avløpsrør eller møbler på veggene slik at annekset ikke kan sette seg på en naturlig måte løsne på dette en stund og la bygget sette seg. side 16

17 Spørsmålsstilling 2: Vinduer og dør er vanskelige å åpne og stenge. Årsak: Den opprinnelige justeringen av karmene har forskjøvet seg. Tiltak: Kontroller om fundamentet som huset har forskjøvet seg. Juster slik at annekset kommer i vater igjen. Kontroller at karmen fortsatt er rektangulær og juster de nederste skruene etter behov. Kontroller at vinduet eller døren ikke har dratt til seg fuktighet og derfor svellet. Dersom det er tilfelle - vent med å gjøre noe til det har tørket. Tre krymper ekstremt lite i lengden og karmen som består av langsgående deler forandrer ikke sin form. Det er svært usannsynlig at karmen har krympet og blitt for liten for vindu eller dør det er spørsmål om justering. Bruk bare i ytterste nødsfall høvel eller slipemaskin for å tilpasse et problematisk vindu det resulterer alltid i at det oppstår en større sprekk et annet sted! Spørsmålsstilling 3: Det oppstår sprekker i stokkene etter en stund. Årsak: Tiltak: Tre er et levende materiale som påvirkes av sine omgivelser. Er det tørt tørker treet ut er det fuktig drar treet fuktighet til seg. Dette er naturlig og krever ingen tiltak når været blir fuktigere igjen vil sprekkene tettes igjen. side 17

18 Maling/beising og vedlikehold av huset. Umiddelbart etter at annekset er ferdig bør du behandle det med en oljebasert impregnering av noe slag. Vær nøye med endetrebehandlingen. Mange av de problemene som rammer trehus kommer av fukt. Ettersom fukten mye lettere går inn langs med enn på tvers av fiberretningen, er Det viktig å tette til enden av treet med maling eller beis.. Velg velprøvde produkter fra kjente fabrikker. Treet bør være så tørt som mulig når det skal males. Vi leverer anneksene med en fuktighet på 17 % fra fabrikken. Gjør grundig arbeid med en gang, det gir best beskyttelse og minst vedlikehold. Start med en grunnolje, så et lag med farget maling/beis før du dekker med to nye fargelag. Bruk gjerne stillas og skikkelig utstyr. Pass på så du ikke faller ned og risikerer å skade deg selv eller andre. Velg gjerne en mørk farge. Eventuelle missfarginger vil synes dårligere, og stokkene blir varmere og hindrer mugg ettersom veggene tørker fortere. Velg også helst miljøtilpassede produkter det minsker belastningen i miljøet. Ikke la vekster stå for nær inntil fasaden da dette kan forårsake et usunt klima for treet. side 18

19 Husk å legge en dryppekant på takbelegget og montere takrenner og avløpsrør for å lede bort vannet og unnvike at det renner ned på fasaden. Sjekk annekset utvendig et par ganger i året i tilfelle det blir utsatt for muggangrep. Dette kan lett vaskes bort med klorvann eller spesielle muggmidler du kan kjøpe i fargehandelen. Vær nøye med ventileringen av annekset. Trehus som ikke varmes opp om vinteren kan få muggangrep innvendig dersom man ikke har sørget for god ventilasjon. Installer ventiler ved gulvet og oppe ved taket. Innvendig kan du behandle veggene med vannløselig panellakk. Lakken hindrer at veggene drar til seg smuss. side 19

20 Tilleggsisolering Byggesettene fra Hytte og Bolig leveres uten isolering da alle har ulike behov for bruken av annekset. Alle anneks kan selvfølgelig isoleres og i det følgende avsnittet gir vi noen råd om hva du skal tenke på når du skal isolere. Det er viktigst å isolere taket, varmen forsvinner alltid oppover. Du har to hovedmuligheter til å isolere taket på våre anneks. Enten bruker du de innebygde takstolene, eller så bygger du på et ekstra tak som du isolerer utenfra. Generelt skal taket være bygget opp slik (innenfra og ut): 1. Innertak av panel eller plater 2. Fuktsperre, vanligvis anvendes polyethenfolie (minst 0,15 mm). 3. Isolering, mineralull eller lignende. 4. Luftspalte 5. Undertak 6. Underlagspapp 7. Takpapp, shingel, plater, takstein eller annet. Det er viktig at du skjøter fuktsperren grundig med 200mm overlapping og teiper skjøter og spikerhull. Pass på at du legger en luftspalte mellom isolering og yttertak. Denne spalten skal dessuten utstyres med ventilasjonshull slik at eventuell fukt kan ventileres bort. side 20

21 Et uisolert gulv kan være kaldt selv om sommeren, så det kan lønne seg å tenke på dette allerede tidlig i byggefasen. Gulvisoleringen bygges i prinsipp opp på samme måte som taket. Innenfra og ut ser gulvisoleringen slik ut: 1. Tregulv, laminat, belegg eller annet 2. Undergulv på gulvbjelkelaget 3. Fuktsperre, vanligvis brukes polyethenfolie (minst 0,15 mm). 4. Isolering, mineralull eller lignende. 5. Platene som isolasjonen ligger på. 6. Planker som platene hviler på Isolering av vegger i ett laftehus er det man som regel gjør sist. Treet i seg selv har bra isoleringsverdi og ligger på en U-verdi på ca 0,14. I prinsipp isolerer man veggene på samme måte som tak og gulv. En viktig forskjell er att veggene på et laftet hus beveger seg og ikke må låses fast. Trevirke tørker med tiden og den største volumminskingen skjer på tvers over fibrene. Man kaller dette fenomenet at bygget setter seg. Et hus kan sette sig mellom mm per 1 meter vegghøyde avhengig av hvor fuktig materialene var da man bygde opp annekset. Det benyttes sagtørkede materialer med ca 17 % fuktighet, og det gjør at våre anneks ligger i den nedre skalaen. Det er altså viktig at dette settningsmonnet finnes på alt stående trevirke eller konstruksjoner av andre materialer som man fester til side 21

22 veggene. Vær oppmerksom på at det er bygget inn settningsmon i vinduer og dørkarmer. På veggen legges det på en vindtett papp. Så settes det på reisverk med isolering. Om hytta kommer til å være varm hele året legges nå en fuktsperre i plast. Så legges panel eller plater. Om hytten kun varmes opp nå og da trengs ikke plast. Når man tilleggisolerer skal man skal man ikke låse reisverket. Hytte og Bolig forhandler glidebeslag som man fester reisverket i. Disse leveres med skruer. Fest denne med 2 skruer, en i veggstokken og en skrue i overkant reisverket. Det trengs et glidebeslag for hver meter reisverk. Man kan også lage dette selv. Skjær inn et eller flere langsgående spor med sirkelsag. Sporet skal gå gjennom hele reisverket. Skjær så et spor på undersiden på 10 cm Fest reisverket til veggen ved å spikre spikeren i det langsgående sporets overkant. Pass på å la det være igjen noen cm mellom reisverk og tak. Om man ikke passer på setting vil veggene henge på reisverket, med den konsekvens at det oppstår sprekker mellom veggtømmeret. Dette kan så medføre at disse vrir seg. Det kan vær svært vanskelig å rette opp dette i etterkant.

23 Garanti Våre produkter produseres av kvalitetssorterte materialer som leveres av Skandinavias ledende sagbruk. Før produktene forlater fabrikken kontrolleres samtlige pakker på kvalitet og innhold, deretter får døren et kvalitetssegl. Til tross for dette kan det iblant skje at man har grunn til å reklamere på produktet. Det er viktig at vi kan rette opp skaden omgående. En bra håndtert reklamasjon er en garanti for at du skal være fornøyd og vil handle hos oss igjen. For at vi skal kunne hjelpe deg så raskt som mulig er det viktig at vi får all den informasjonen som vi trenger for å vite hvilken del i byggesettet det handler om. Hytte og Bolig står for alle eventuelle feil eller skader som oppdages når annekset pakkes opp. Skadede deler erstattes mot nye uten kostnad. Muggskader som kan oppstå p.g.a. feilaktig oppbevaring hos kunden inngår ikke i garantien. Følgekostnader som oppstår på grunn av at en del er skadet, feilaktig eller mangler erstattes ikke. Husk at det er svært viktig å spare på bruksanvisningen og pakningsprotokollen med garantiseddelen som følger med leveransen. Protokollen viser produksjonsdato samt navnene på de som har gjennomført kvalitetskontrollen. Ved en eventuell reklamasjon eller komplettering er det behov for Opplysningene i protokollen for at vi kan finne de riktige delene. Vi godkjenner kun de reklamasjonene som følger av produktets garantiseddel. side 23

24 Garantien omfatter ikke: Endringer som skyldes at tre er et naturlig levende materiale. Deler som allerede har blitt malt eller overflatebehandlet. Kvister som ikke reduserer styrken i konstruksjonen. Fargevariasjoner i materialene som ikke påvirker livslengden. Små sprekker i materialene som ikke er gjennomgående og ikke påvirker husets funksjonalitet eller livslengde. Vridde eller skjeve materialer som med en mindre korrigering kan benyttes slik det er laget for. Fargevariasjoner, ujevnheter og dårlig høvling på plankene til tak og gulv på den siden som ikke synes etter montering. Reklamasjoner som oppstår på grunn av annekset ikke er korrekt bygd opp, eller på grunn av at grunnen ikke er plan og korrekt utført. Reklamasjoner som oppstår fordi man har gjort egne forandringer på deler av byggesettet eller hvis man ikke har fulgt byggebeskrivelsen. Vi ønsker deg lykke til med monteringen. side 24

LEGGEANVISNINGER KÄHRS FLYTENDE TREGULV MED WOODLOC 5S OG TILBEHØR

LEGGEANVISNINGER KÄHRS FLYTENDE TREGULV MED WOODLOC 5S OG TILBEHØR LEGGEANVISNINGER FOR KÄHRS TREGULV 1 2014-05 NO LEGGEANVISNINGER KÄHRS FLYTENDE TREGULV MED WOODLOC 5S OG TILBEHØR Kährs Norge AS Seljeveien 6 0575 OSLO Telefon: 23 22 67 00 Fax: 23 22 67 01 E-post: info.norge@kahrs.com

Detaljer

INNHOLD. Alternative leggemetoder. Verdt å vite

INNHOLD. Alternative leggemetoder. Verdt å vite PROFFHÅNDBOK 2015 2 INNHOLD s 3-4 s 5-9 Alternative leggemetoder Verdt å vite LEGGEANVISNINGER s 10-14 14 mm BOEN X-press s 15-19 Not/fjær, produkter (21/23 mm) s 20-21 Liming til undergulv s 22-25 14

Detaljer

Flytende/2-lock WOOD

Flytende/2-lock WOOD LEGGEANVISNING Flytende/2-lock WOOD FORUTSETNINGER Flytende legging innebærer at parkettgulvet ikke skal festes (dvs. spikres eller limes) til undergulvet. Gulvet skal kunne bevege seg fritt etter forandringene

Detaljer

BYGGEANVISNING. Virginia Thermopool

BYGGEANVISNING. Virginia Thermopool BYGGEANVISNING Virginia Thermopool PLASSERING AV BASSENGET Plassering av bassenget Plasser bassenget ihht til kommunale lover og regler. Vi anbefaler at det alltid søkes om byggetillatelse for basseng.

Detaljer

LEGGEANVISNING: TEKA

LEGGEANVISNING: TEKA Takk for at du har valgte parkett fra INTERPLYWOOD. Tregulv fra INTERPLYWOOD lages av utvalgte tresorter, som amerikansk valnøtt og europeisk ask og eik. Treets særegenheter karakteriseres ved dets forskjellige

Detaljer

STÅLPLATEBASSENG THERMOPOOL GLASSFIBERBASSENG

STÅLPLATEBASSENG THERMOPOOL GLASSFIBERBASSENG 3Versjon 05-2013 Bassenghåndbok for STÅLPLATEBASSENG THERMOPOOL GLASSFIBERBASSENG Del 1 Hvordan basseng er oppbygd og hvordan en drifter bassenget. Kundebehandlerne hos Basseng AS snakker med så mange

Detaljer

AMALIENBORG GÅRD. Morten Heim og Anne Mette Knutsen, Ranheim. Forenklet tilstandsrapport

AMALIENBORG GÅRD. Morten Heim og Anne Mette Knutsen, Ranheim. Forenklet tilstandsrapport AMALIENBORG GÅRD Morten Heim og Anne Mette Knutsen, Ranheim Forenklet tilstandsrapport råd om antikvarisk istandsetting september 2000 1 Innhold GENERELT... 3 OPPSUMMERING... 3 Hovedbygning... 3 Kårhus...

Detaljer

Vi anbefaler derfor på det sterkeste at følgende kontroller utføres før det gjøres permanente endringer på en dør for å montere kjæledyrdøren:

Vi anbefaler derfor på det sterkeste at følgende kontroller utføres før det gjøres permanente endringer på en dør for å montere kjæledyrdøren: Viktig merknad Les alle disse instruksjonene FØR du monterer SureFlap kjæledyrdør for mikrochip. Det er viktig å kontrollere om det er metall i substratet kjæledyrdøren skal festes i. Hvis det er tilfellet,

Detaljer

LEGGEANVISNING MILLENNIUM

LEGGEANVISNING MILLENNIUM Takk for at du har valgte parkett fra INTERPLYWOOD. Tregulv fra INTERPLYWOOD lages av utvalgte tresorter, som amerikansk valnøtt og europeisk ask og eik. Treets særegenheter karakteriseres ved dets forskjellige

Detaljer

Byggebok. En enklere hverdag for alle som bygger. Leca er et registrert varemerke for Saint-Gobain Weber A/S 1

Byggebok. En enklere hverdag for alle som bygger. Leca er et registrert varemerke for Saint-Gobain Weber A/S 1 Byggebok En enklere hverdag for alle som bygger Leca er et registrert varemerke for Saint-Gobain Weber A/S 1 Innhold 3 Leca er en del av norsk byggetradisjon 4 Leca-egenskapene 6 Leca Byggesystem 8 Planlegging

Detaljer

Energiklok renovering

Energiklok renovering Energiklok renovering Byggisolering Norge Oktober 2010 Innhold På tide å renovere energiklokt... 3 Energikloke løsninger før og nå... 4 Byggeregler... 5 Klimaforandringer en realitet... 6 Energideklarasjon/Energimerking...

Detaljer

v1.1 140227 COS, Palladiumhuset - Göteborg EDELTREBORD PRODUKTINFORMASJON

v1.1 140227 COS, Palladiumhuset - Göteborg EDELTREBORD PRODUKTINFORMASJON v1.1 140227 COS, Palladiumhuset - Göteborg PRODUKTINFORMASJON v1.1 140227 2 Restaurang Palace, Göteborg - Eik type 2 INNHOLD PRODUKTBESKRIVELSE 03 PROD. BESKRIVELSE PRODUKTSPESIFIKASJON 05 EUROPEISK EIK

Detaljer

Optiroc as er resultatet av fusjon mellom Optiroc AS og Norsk Leca as Leca idébok

Optiroc as er resultatet av fusjon mellom Optiroc AS og Norsk Leca as Leca idébok Leca idébok R Leca idébok Dette er en bok for deg som er nysgjerrig på hva du kan gjøre med Leca i hus og hage. Den er laget under mottoet: «Den som tror seg ferdig utlært er ikke utlært men ferdig.»

Detaljer

1 Januar 2006. Gyproc Småhushåndbok. Gipsplater i småhus

1 Januar 2006. Gyproc Småhushåndbok. Gipsplater i småhus 1 Januar 2006 Gyproc Småhushåndbok Gipsplater i småhus Bildet på forsiden viser et kundetilpasset Mesterhus mod. Kvalheim. Godt bomiljø med gipsplater. 3 3 4 Når du skal velge materialer i vegger og tak,

Detaljer

Det finnes på markedet flere ulike isolasjonsmaterialer

Det finnes på markedet flere ulike isolasjonsmaterialer Fundamentér gulv Det er i bunnen du må legge grunnlaget for et varmt hus og god fyringsøkonomi. Det hjelper ikke om tak og vegger er aldri så godt isolert, hvis du har kalde gulv. Med god grunnisolering

Detaljer

BRUK TRE INNE BYGGE- BESKRIVELSE. Innvendig panel. Å leve med tre

BRUK TRE INNE BYGGE- BESKRIVELSE. Innvendig panel. Å leve med tre BRUK TRE INNE BYGGE- BESKRIVELSE 31 Innvendig panel Å leve med tre 1. Å tenke på før du begynner Rommets form kan være avgjørende for hvor og hvordan du skal benytte en trepanel. Et rom virker lengre og

Detaljer

MONTERINGSGUIDE FOR KJØKKEN

MONTERINGSGUIDE FOR KJØKKEN MONTERINGSGUIDE FOR KJØKKEN Slik installerer du det nye kjøkkenet, trinn for trinn. Materialene og verktøyene du trenger Denne brosjyren er din veiledning til klargjøring og installering av det nye kjøkkenet.

Detaljer

MONTERINGSGUIDE FOR KJØKKEN

MONTERINGSGUIDE FOR KJØKKEN MONTERINGSGUIDE FOR KJØKKEN Slik installerer du det nye kjøkkenet, trinn for trinn. Materialene og verktøyene du trenger Denne brosjyren er din veiledning til klargjøring og installering av det nye kjøkkenet.

Detaljer

Studio. Balansert avtrekk med termostatisk fjernkontroll. Brukerinstrukser installasjon og vedlikehold. For bruk i Norge VIKTIG

Studio. Balansert avtrekk med termostatisk fjernkontroll. Brukerinstrukser installasjon og vedlikehold. For bruk i Norge VIKTIG Studio Balansert avtrekk med termostatisk fjernkontroll Brukerinstrukser installasjon og vedlikehold For bruk i Norge VIKTIG WIRESTRØMPEN, FRONT OG GLASS PANEL BLIR SVÆRT VARME UNDER DRIFT OG VIL RESULTERE

Detaljer

Lev naturlig med. heltregulv

Lev naturlig med. heltregulv Lev naturlig med heltregulv 2 INNEHOLD FURU 4. Introduksjon 6. Alpine 10. Terre glatt 11. Terre børstet 12. Grigio glatt 13. Grigio børstet 14. Lumiere 18. Noir 20. Natura 22. Ubehandlet 24. Lacca Natura

Detaljer

Buejegerskolen. Buejegeren Nr. 1-2005. Årgang 12. E K = (1/2)mv 2

Buejegerskolen. Buejegeren Nr. 1-2005. Årgang 12. E K = (1/2)mv 2 Buejegerskolen 1. Innkjøp av bueutstyr I en serie artikler vil Buejegerskolen bli presentert her i Buejegeren. Artikkelserien er i første rekke ment å være til hjelp for ferske buejegere, men vi tror at

Detaljer

Enkel snekring med gipsplater

Enkel snekring med gipsplater Enkel snekring med gipsplater Dette bør du vite om gipsplater Gipsplater er et produkt som er utmerket å anvende til vegger, tak, på gulv, i kjeller, i baderommet, på loft, i garasjen. Egentlig er gipsplater

Detaljer

Membran- og flisarbeid for bad. En trinn-for-trinn veiledning fra Casco.

Membran- og flisarbeid for bad. En trinn-for-trinn veiledning fra Casco. Wetstop System Membran- og flisarbeid for bad. En trinn-for-trinn veiledning fra Casco. Fliser i våtrom - krav og hensyn Med begrepet våtrom menes bad, toalett, vaskerom og kjøkken, m.a.o. der vann og

Detaljer

Veiledning. Før legging

Veiledning. Før legging Veiledning Før legging Juni 2014 Et Dinesen gulv er et unikt stykke av naturen. Det er et levende materiale som skal behandles med omhu. Veiledningene våre forteller i detalj hvordan man får det beste

Detaljer

Siste versjon kan lastes ned på www.skarpnes.com

Siste versjon kan lastes ned på www.skarpnes.com LEGGEANVISNING www.skarpnes.com GENERELL Innføring i legging av steintak Se videre den komprimerte leggeanvisning for den enkelte type stein Siste versjon kan lastes ned på www.skarpnes.com UTG. 1-2012

Detaljer

Bygg om, bygg nytt, bygg selv!

Bygg om, bygg nytt, bygg selv! Bygg om, bygg nytt, bygg selv! Byggeveiledning for gips og stål til din bolig Gratulerer med flere kloke valg. Først og fremst fordi du har valgt å bygge og renovere med gipsbaserte plater, men også fordi

Detaljer

Auto Mower. Bruksanvisning 101 89 90-21. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du tar i bruk Auto Mower.

Auto Mower. Bruksanvisning 101 89 90-21. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du tar i bruk Auto Mower. Auto Mower Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du tar i bruk Auto Mower. 0 89 90- Vi vil gratulere deg som nybleven eier av Husqvarna Auto Mower. Du har valgt et produkt

Detaljer

Byggebok. En enklere hverdag for alle som bygger

Byggebok. En enklere hverdag for alle som bygger Byggebok En enklere hverdag for alle som bygger Innhold 3 Leca er en del av norsk byggetradisjon 4 Leca Byggesystem 6 Planlegging 10 Slik fi nner du riktig plassering og murhøyde 11 Leca vegger og isolasjon

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Kjøleskap K(S) 35222 id K(S) 37222 id Bruks- og monteringsanvisningen no-no må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade.

Detaljer

Nå skal vi isolere Håndbok om isolering mot varmetap og støy

Nå skal vi isolere Håndbok om isolering mot varmetap og støy Nå skal vi isolere Håndbok om isolering mot varmetap og støy Mer isolasjon i bygninger er miljøvern i praksis - slik konkluderer internasjonale klimarapporter (McKinsey) Bygg blir beskrevet som sentrale

Detaljer