Hytte og Bolig LYKKE TIL!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hytte og Bolig kontakt@hytteogbolig.no www.hytteogbolig.no LYKKE TIL!"

Transkript

1 Det er enkelt å bygge anneks når du kjøper byggesett fra Hytte og Bolig. Dersom det er første gang du bygger et anneks kan det kanskje dukke opp noen spørsmål og problemstillinger. Vi har oppsummert noen erfaringer og kan gi deg noen råd nå når du skal ta hammeren fatt. LYKKE TIL! Hytte og Bolig

2 Egne notater: side 2

3 Kjære kunde. Hytte og Bolig takker deg for at du har gitt oss tillit til å levere deg et byggesett til et anneks eller en liten hytte. Vennligst LES NØYE GJENNOM BYGGEBESKRIVELSEN SOM FØLGER MED BYGGESETTET før du starter arbeidet! Du sparer tid og kan unngå å gjøre feil som kan være vanskelige å rette opp. Anbefalinger: Oppbevar pakken(e) med byggesettet på et tørt sted til du begynner arbeidet med byggingen. Unngå fuktige og oppvarmede plasser. Dersom pakken oppbevares under åpen himmel bør du beskytte den mot regn og direkte sollys med en presenning. Vann trenger inn i det minste hull, og fuktighet gir mulighet for at det kan dannes mugg. Pass også på at pakken ikke kommer i direkte kontakt med bakken, men legges på et stabilt underlag av f. eks planker. Vent med å pakke ut pakken til du skal begynne å bygge, da minsker du muligheten for at materialene slår seg. Velg byggeplass med omhu slik at det er luft og lys rundt. Forsøk å unngå steder der annekset blir utsatt for ekstremt mye vind. Pass på at materialene holdes tørre og rene under byggingen selv om det regner. OBS! Ta vare på byggebeskrivelsen, den inneholder verdifull informasjon om annekset ditt. Uten anneksets identifikasjonsnummer går det ikke å reklamere på eventuelle feil. side 3

4 Forberedelser til byggingen For å bygge opp annekset behøver du følgende verktøy: BYGGEBESKRIVELSE DRILL SRUVMEJSLAR HAMMER SAG VATER STIGE HANSKER KNIV TOMMESTOKK TANG side 4

5 Fundamentet Et solid fundament er en forutsetning for at annekset vil fungere som det skal og holde i mange år. Pass på at fundamentet er bygd på et stabilt underlag. Det finns ulike måter å sette opp et fundament. Pass på at grunnen der du bygger er drenert og tørr. Du kan velge mellom alle variasjoner av fundament. Det beste er å støpe en hel såle av betong på en seng av grus. Du kan også bruke betongbjelker på tvers av gulvplankene, støpte hjørnepillarer eller Leca-blokker. Alle metoder er bra, det viktigste er at underlaget er tørt og stabilt. Fjern det myke humus-sjiktet til du kommer ned til fast grunn fjell, grus, sand eller stein. Når du har gravd ferdig jevner du ut gropen ved å legge en grusseng på ca 10 cm. Deretter kan du begynne med fundamentet. Dersom du bygger direkte på fjell må du forankre fundamentet med armeringsjern eller annet. Hvordan fundamentet skal se ut for de ulike anneksene framgår av den grunnmursplanen som finnes i byggebeskrivelsen for det aktuelle annekset eller på nettsiden. Kontakt oss gjerne dersom du trenger en grunnmursplan før du åpner pakken. Pass på at det er mulig for luft å sirkulere under gulvbjelkelaget slik at eventuell fukt tørker ut. Det viktigste i arbeidet er at fundamentet er i vater alle veier, ellers vil du få problemer med å montere annekset. En helt plan grunn er også en forutsetning for at dører og vinduer kan kunne åpnes og stenges uten problemer. side 5

6 Kontroller delene Studer byggebeskrivelsen og innholdsfortegnelsen nøye før du begynner arbeidet! Oppbevar byggebeskrivelsen i en plastlomme dersom det regner! Det høres kanskje dumt ut for en hendig person, men man kan unngå en masse muligheter for å gjøre feil dersom man har byggebeskrivelsen i nærheten og om man har gjort seg kjent med rekkefølgen allerede før man begynner arbeidet. ALLE DELER SKAL PASSE SAG SKAL KUN BRUKES FOR Å TILPASSE LISTER Åpne pakken og kontroller at alle delene er med, se den medfølgende materialspesifikasjonen. Sorter alle deler i stabler rundt byggeplassen slik at du har dem der du trenger dem når du bygger. Ikke legg materialene rett på bakken de blir skitne. VÆR OPPMERKSOM PÅ: Det er med en ekstra veggstokk i pakken som er beregnet som en reservedel (den lengste veggplanken). Det er også med en ekstra golvplanke som en reserve (den lengste gulvplanken) Pakken inneholder også ett slagbord for å skåne laftingen(veggprofil). Disse reservedelene står ikke i materialspesifikasjonen! Hver del er merket med et posisjonsnummer og står spesifisert i materialspesifikasjonen! Delene har dessuten en eksakt posisjonsanvisning i byggebeskrivelsen. side 6

7 Monteringen av annekset Forberedelser: Sorter delene og plasser dem etter den monteringsrekkefølgen som står i byggebeskrivelsen. OBS!: Ikke legg delene direkte på bakken eller gresset. De er vanskelig å rengjøre dersom de blir skitne. Gulvbjelkelaget (grunnrammen) Det er viktig at gulvbjelkelaget ligger helt i vater for at arbeidet skal bli så lett og problemfritt som mulig. Plasser ut delene i bjelkelaget etter byggebeskrivelsen og spikre det sammen. Det er lurt å forborre hull for spikrene i endene på de utenpåliggende bjelkene ettersom de grove spikerne kan gjøre at treet sprekker. Kontroller at grunnrammen, som bjelkelaget nå utgjør, hviler på fundamentet rundt det hele. Dersom det finnes noen glipper kan du bygge under med en plankebit eller en bit med takpapp. Det skal ikke svikte noe sted når du går på bjelkene. Kontroller at diagonalene er nøyaktig like lange. RÅD: Vi anbefaler at du legger en remse takpapp mellom fundamentet og bjelkelaget for å forhindre fuktskader. For att sikre huset mot vind og storm anbefaler vi att du forankrer bjelkelaget i fundamentet med bolter eller vinkeljern. (Disse delene er ikke med i leveransen). side 7

8 OBS! Hvis du vil isolere gulvet må du spikre fast planker under gulvbjelkelaget for å ha noe å legge plater på før du isolerer. Les mer om tilleggsisolering i et separat kapittel lenger fram i byggebeskrivelen. side 8

9 Vegger Det er viktig å huske følgende når du monterer vegger: Veggstokkene monteres alltid med fjæra opp! Dersom det blir nødvendig å slå ned en veggplanke, i den som er under, må du ALDRI slå på fjæra med hammeren! Bruk alltid slagbordet! Første runden på veggene består alltid av en halv veggstokk på annenhver vegg. Hvilken vegg som skal ha den første halve stokken går fram av byggebeskrivelsen for det respektive annekset. Kontroller nå enda en gang at diagonalene mellom hjørnene på annekset stemmer. Spikre fast den første runden i grunnrammen gjennom knutesporet på veggstokkene. For å unngå at du slår slik at fjæra på stokkene blir ødelagt, kan du bruke en dor eller en meisel på slutten. Veggene stikker ca 3-5 mm utenfor gulvbjelkelaget. Dette er gjort for att regnvannet skal renne av veggen og ikke inn under gulvet. Nå er det bare å legge runde etter runde etter byggebeskrivelsen for annekset. Vær nøye med at hvert lag slås ned i bunnen på det forrige slik at det ikke oppstår noen mellomrom. Bruk alltid slagbordet mellom stokken og hammeren! Vinduer og dør Det finnes to måter å montere vinduer og dør på. side 9

10 1. Den vanligste varianten er den der vinduer og dørkarm mangler klaring på innersiden når de leveres. Da kan du fortsette å bygge helt til veggene er ferdige og så sette inn vinduer og dør med karmer i åpningene. 2. Den andre varianten har vinduer og dørkarmer som ser ut som en U og som krever at du må være litt mer oppmerksom under byggingen. U- profilene passer rundt veggstokkene og karmen glir ned i uttaket for vinduer og dør. Senest ved det femte stokklaget skal døren settes på plass. Det er foreløpig ikke mulig å åpne eller stenge døren siden den ikke er festet i veggen. Følg kontinuerlig byggebeskrivelsen for annekset slik at også vinduene kommer inn i riktig fase av byggingen. OBS: Det er ikke nødvendig å skru fast vinduer og dørkarm i veggen. Dersom du ønsker å gjøre dette skal du kun feste den nederste karmen. Dette for att annekset skal kunne sette seg fritt når det tørker. Den siste justeringen av side 10

11 vinduer og dør kan gjøres etter 2-3 uker, da har annekset fått satt seg. Når du tømrer opp annekset må du med jevne mellomrom kontrollere at alle vegger har samme høyde. Slå etter med slagbord og hammer for å presse sammen veggdeler som er høyere. Det er svært vanskelig å ta fra hverandre stokkene etter at de er slått sammen. Dersom du har gjort en feil må du forsøke å løsne det nødvendige antall rader ved å fjerne en og en stokk om gangen. Løsne stokkene fra hverandre i alle sammenføyninger i hele lengden. Slå med et bord nedenfra på innsiden av knuten (ikke lengst ut, da kan den sprekke). Legg en tynn planke mellom leggene når du har fått løsnet en knute. Lim sammen eventuelle skadede steder med trelim, skaden vil ikke synes senere og den har ingen innvirkning på anneksets holdbarhet. For at det skal bli lettere å komme opp når veggene reiser seg, kan det være lurt å legge gulvet tidlig. Les neste kapitel Gulvet hvis du vil legge det nå! Du tømrer nå stokk for stokk og slår ned slik at alle hjørner blir tette. Tre er ett levende materiale og det kan hende at noen høvlede stokker slår seg noe. Dette kan lett forekomme hvis pakken med byggesettet har stått åpent en stund før man startet byggingen. Som regel går det temmelig lett å bøye stokken inn i skjøten for hånd, men det kan oppstå behov for verktøy. En skru-tvinge kan være god å ha for å få større kraft når man bender stokken på plass. Husk da at du ikke setter denne altfor nær knuten eller enden av profilen, det er mulighet for at denne kan sprekke. Når stokken er på plass vil den automatisk forme seg etter veggen ettersom den holdes på plass av naboen over og under seg. Planker som har slått seg kan du få rette igjen ved å fukte dem og legge dem under press i noen timer. side 11

12 Når du har kommet til laget over vinduer og dør skal du legge på stokken som holder veggen. Du kan støtte opp veggene fra sidene slik at du får stokken på plass. En annen måte er å spenne sammen sideveggene med et spennband. Hvis du bruker denne metoden må du legge en stående planke under bandet på sideveggene slik at du ikke ødelegger skjøtene. Når du har fått på stokken over alle vinduer og dører vil du se at det er en sprekk over karmen. Dette er det krympningsmonnet som må finnes på et laftet anneks. Når annekset har stått en tid vil det tørke og sette seg. For at den øvre delen av annekset ikke skal bli hengende på dør- og vinduskarmer, er det lagt inn plass for at stokkene kan legge seg til rette. Den glippen som oppstår dekkes med de listene som leveres med annekset og som du finner i materialbeskrivelsen. Fyll inn i glippen med Glava eller annet isoleringsmateriale (ikke polyuretanskum). side 12

13 De skråsagde gavelplankene monteres og spikres fast gjennom skråsagingen i underliggende stokk. Monter takåsene ettersom utsparing i gavlene gjør det mulig. Tak-åsene stabiliserer gavlene og den endelige stabiliteten får annekset når takplankene spikres på taket. Det er lurt å være to personer som løfter tak-åsene på plass. På de større anneksene ligger takstolene i motsatt retning og da skrus de sammen med båndjern. side 13

14 Taket Det er viktig å få på taket så fort som mulig for at ikke et eventuelt regnvær skal væte ned annekset innvendig. Begynn i bakkanten eller ene enden av huset med et provisorisk feste ved tak-åsene. Dette gjør det enklere å få den første planken helt rett eller i 90 graders vinkel mot tak-åsene. Spikre deretter de ferdig lengdekappede takplankene henholdsvis på venstre og høyre side og juster slik at den nederste kanten, ved takfoten, blir jevn. Hold midtlinjen på den øverste tak-åsen. Når takplankene dekker hele taket spikres vindskiene på plass før takpappen eller annen type av tak legges. Det er viktig at takpappen spikres med en dryppkant slik at vannet ikke trekker in i treet eller nes på veggen. Monter gjerne takrenner og avløpsrør. side 14

15 Gulvet Gulvplankene er ferdigkappede i riktige lengder. Gulvplankene vil komme til å krympe noe når annekset varmes opp og tørker. For Å unngå sprekker i gulvet kan du velge å vente med spikringen til plankene har fått sin endelige bredde etter noen måneder. Dette er ikke nødvendig om du kan akseptere at gulvplankene ikke sitter helt tett sammen i framtiden. De fleste spikrer gulvet med en gang! Husk å legge underlag for isolasjon og fuktsperre på plass før du spikrer gulvet dersom du skal isolere dette. Gulvet spikres med spiker med den ca dimensjon 5x50 mm. For att spikrene ikke skal synes spikrer man i skjøten. Spikre så langt in på gulvplanken som mulig for att unngå att skjøten sprekker. RÅD: Gjør spissen på spikeren som slås nærmest enden på planke flat, da er det mindre mulighet for at skjøten sprekker. Stormsikring Dersom annekset bygges på en plass som er utsatt for kraftig vind, som f.eks. ubeskyttet ute på en åker, på snaufjellet eller ute i skjærgården kan det vare lurt å stormsikre det. Du sikrer annekset gjennom å skru fast et vertikalt bord fra fundamentet og helt opp til den øverste veggstokken. side 15

16 Det trengs bare to festepunkter lengst ned og øverst oppe. Pass på at du bare skrur fast vindsikringen permanent i gulvbjelkelaget. For at annekset skal kunne gå sammen når det tørker må skruene som sitter øverst oppe kunne løsnes og etterjusteres i takt med at bygget krymper. RÅD: Kontroller etter noe tid at annekset fritt kan gå sammen. Juster en gang i måneden den første tiden, senere med lengre intervall. Generelle spørsmål og råd om og for laftede anneks: Spørsmålsstilling 1: Det oppstår mellomrom mellom stokkene etter en stund. Årsak: Treet tørker. Stokkene hindres i å sette seg. Tiltak: Dersom vinduer og dørkarmer har blitt skrudd fast en annen plass enn lengst nede løs opp skruene. Dersom stormsikringene har blitt skrudd til for stramt løsne på boltene. Dersom du har skrudd avløpsrør eller møbler på veggene slik at annekset ikke kan sette seg på en naturlig måte løsne på dette en stund og la bygget sette seg. side 16

17 Spørsmålsstilling 2: Vinduer og dør er vanskelige å åpne og stenge. Årsak: Den opprinnelige justeringen av karmene har forskjøvet seg. Tiltak: Kontroller om fundamentet som huset har forskjøvet seg. Juster slik at annekset kommer i vater igjen. Kontroller at karmen fortsatt er rektangulær og juster de nederste skruene etter behov. Kontroller at vinduet eller døren ikke har dratt til seg fuktighet og derfor svellet. Dersom det er tilfelle - vent med å gjøre noe til det har tørket. Tre krymper ekstremt lite i lengden og karmen som består av langsgående deler forandrer ikke sin form. Det er svært usannsynlig at karmen har krympet og blitt for liten for vindu eller dør det er spørsmål om justering. Bruk bare i ytterste nødsfall høvel eller slipemaskin for å tilpasse et problematisk vindu det resulterer alltid i at det oppstår en større sprekk et annet sted! Spørsmålsstilling 3: Det oppstår sprekker i stokkene etter en stund. Årsak: Tiltak: Tre er et levende materiale som påvirkes av sine omgivelser. Er det tørt tørker treet ut er det fuktig drar treet fuktighet til seg. Dette er naturlig og krever ingen tiltak når været blir fuktigere igjen vil sprekkene tettes igjen. side 17

18 Maling/beising og vedlikehold av huset. Umiddelbart etter at annekset er ferdig bør du behandle det med en oljebasert impregnering av noe slag. Vær nøye med endetrebehandlingen. Mange av de problemene som rammer trehus kommer av fukt. Ettersom fukten mye lettere går inn langs med enn på tvers av fiberretningen, er Det viktig å tette til enden av treet med maling eller beis.. Velg velprøvde produkter fra kjente fabrikker. Treet bør være så tørt som mulig når det skal males. Vi leverer anneksene med en fuktighet på 17 % fra fabrikken. Gjør grundig arbeid med en gang, det gir best beskyttelse og minst vedlikehold. Start med en grunnolje, så et lag med farget maling/beis før du dekker med to nye fargelag. Bruk gjerne stillas og skikkelig utstyr. Pass på så du ikke faller ned og risikerer å skade deg selv eller andre. Velg gjerne en mørk farge. Eventuelle missfarginger vil synes dårligere, og stokkene blir varmere og hindrer mugg ettersom veggene tørker fortere. Velg også helst miljøtilpassede produkter det minsker belastningen i miljøet. Ikke la vekster stå for nær inntil fasaden da dette kan forårsake et usunt klima for treet. side 18

19 Husk å legge en dryppekant på takbelegget og montere takrenner og avløpsrør for å lede bort vannet og unnvike at det renner ned på fasaden. Sjekk annekset utvendig et par ganger i året i tilfelle det blir utsatt for muggangrep. Dette kan lett vaskes bort med klorvann eller spesielle muggmidler du kan kjøpe i fargehandelen. Vær nøye med ventileringen av annekset. Trehus som ikke varmes opp om vinteren kan få muggangrep innvendig dersom man ikke har sørget for god ventilasjon. Installer ventiler ved gulvet og oppe ved taket. Innvendig kan du behandle veggene med vannløselig panellakk. Lakken hindrer at veggene drar til seg smuss. side 19

20 Tilleggsisolering Byggesettene fra Hytte og Bolig leveres uten isolering da alle har ulike behov for bruken av annekset. Alle anneks kan selvfølgelig isoleres og i det følgende avsnittet gir vi noen råd om hva du skal tenke på når du skal isolere. Det er viktigst å isolere taket, varmen forsvinner alltid oppover. Du har to hovedmuligheter til å isolere taket på våre anneks. Enten bruker du de innebygde takstolene, eller så bygger du på et ekstra tak som du isolerer utenfra. Generelt skal taket være bygget opp slik (innenfra og ut): 1. Innertak av panel eller plater 2. Fuktsperre, vanligvis anvendes polyethenfolie (minst 0,15 mm). 3. Isolering, mineralull eller lignende. 4. Luftspalte 5. Undertak 6. Underlagspapp 7. Takpapp, shingel, plater, takstein eller annet. Det er viktig at du skjøter fuktsperren grundig med 200mm overlapping og teiper skjøter og spikerhull. Pass på at du legger en luftspalte mellom isolering og yttertak. Denne spalten skal dessuten utstyres med ventilasjonshull slik at eventuell fukt kan ventileres bort. side 20

21 Et uisolert gulv kan være kaldt selv om sommeren, så det kan lønne seg å tenke på dette allerede tidlig i byggefasen. Gulvisoleringen bygges i prinsipp opp på samme måte som taket. Innenfra og ut ser gulvisoleringen slik ut: 1. Tregulv, laminat, belegg eller annet 2. Undergulv på gulvbjelkelaget 3. Fuktsperre, vanligvis brukes polyethenfolie (minst 0,15 mm). 4. Isolering, mineralull eller lignende. 5. Platene som isolasjonen ligger på. 6. Planker som platene hviler på Isolering av vegger i ett laftehus er det man som regel gjør sist. Treet i seg selv har bra isoleringsverdi og ligger på en U-verdi på ca 0,14. I prinsipp isolerer man veggene på samme måte som tak og gulv. En viktig forskjell er att veggene på et laftet hus beveger seg og ikke må låses fast. Trevirke tørker med tiden og den største volumminskingen skjer på tvers over fibrene. Man kaller dette fenomenet at bygget setter seg. Et hus kan sette sig mellom mm per 1 meter vegghøyde avhengig av hvor fuktig materialene var da man bygde opp annekset. Det benyttes sagtørkede materialer med ca 17 % fuktighet, og det gjør at våre anneks ligger i den nedre skalaen. Det er altså viktig at dette settningsmonnet finnes på alt stående trevirke eller konstruksjoner av andre materialer som man fester til side 21

22 veggene. Vær oppmerksom på at det er bygget inn settningsmon i vinduer og dørkarmer. På veggen legges det på en vindtett papp. Så settes det på reisverk med isolering. Om hytta kommer til å være varm hele året legges nå en fuktsperre i plast. Så legges panel eller plater. Om hytten kun varmes opp nå og da trengs ikke plast. Når man tilleggisolerer skal man skal man ikke låse reisverket. Hytte og Bolig forhandler glidebeslag som man fester reisverket i. Disse leveres med skruer. Fest denne med 2 skruer, en i veggstokken og en skrue i overkant reisverket. Det trengs et glidebeslag for hver meter reisverk. Man kan også lage dette selv. Skjær inn et eller flere langsgående spor med sirkelsag. Sporet skal gå gjennom hele reisverket. Skjær så et spor på undersiden på 10 cm Fest reisverket til veggen ved å spikre spikeren i det langsgående sporets overkant. Pass på å la det være igjen noen cm mellom reisverk og tak. Om man ikke passer på setting vil veggene henge på reisverket, med den konsekvens at det oppstår sprekker mellom veggtømmeret. Dette kan så medføre at disse vrir seg. Det kan vær svært vanskelig å rette opp dette i etterkant.

23 Garanti Våre produkter produseres av kvalitetssorterte materialer som leveres av Skandinavias ledende sagbruk. Før produktene forlater fabrikken kontrolleres samtlige pakker på kvalitet og innhold, deretter får døren et kvalitetssegl. Til tross for dette kan det iblant skje at man har grunn til å reklamere på produktet. Det er viktig at vi kan rette opp skaden omgående. En bra håndtert reklamasjon er en garanti for at du skal være fornøyd og vil handle hos oss igjen. For at vi skal kunne hjelpe deg så raskt som mulig er det viktig at vi får all den informasjonen som vi trenger for å vite hvilken del i byggesettet det handler om. Hytte og Bolig står for alle eventuelle feil eller skader som oppdages når annekset pakkes opp. Skadede deler erstattes mot nye uten kostnad. Muggskader som kan oppstå p.g.a. feilaktig oppbevaring hos kunden inngår ikke i garantien. Følgekostnader som oppstår på grunn av at en del er skadet, feilaktig eller mangler erstattes ikke. Husk at det er svært viktig å spare på bruksanvisningen og pakningsprotokollen med garantiseddelen som følger med leveransen. Protokollen viser produksjonsdato samt navnene på de som har gjennomført kvalitetskontrollen. Ved en eventuell reklamasjon eller komplettering er det behov for Opplysningene i protokollen for at vi kan finne de riktige delene. Vi godkjenner kun de reklamasjonene som følger av produktets garantiseddel. side 23

24 Garantien omfatter ikke: Endringer som skyldes at tre er et naturlig levende materiale. Deler som allerede har blitt malt eller overflatebehandlet. Kvister som ikke reduserer styrken i konstruksjonen. Fargevariasjoner i materialene som ikke påvirker livslengden. Små sprekker i materialene som ikke er gjennomgående og ikke påvirker husets funksjonalitet eller livslengde. Vridde eller skjeve materialer som med en mindre korrigering kan benyttes slik det er laget for. Fargevariasjoner, ujevnheter og dårlig høvling på plankene til tak og gulv på den siden som ikke synes etter montering. Reklamasjoner som oppstår på grunn av annekset ikke er korrekt bygd opp, eller på grunn av at grunnen ikke er plan og korrekt utført. Reklamasjoner som oppstår fordi man har gjort egne forandringer på deler av byggesettet eller hvis man ikke har fulgt byggebeskrivelsen. Vi ønsker deg lykke til med monteringen. side 24

Skal fylles ut av kunden: Kjøpssted: Nr på kvittering og dato: Leveringsdato: Kundens adresse: Telefon: Reklamasjonsgrunn:

Skal fylles ut av kunden: Kjøpssted: Nr på kvittering og dato: Leveringsdato: Kundens adresse: Telefon: Reklamasjonsgrunn: Kontrollskjema: Ta vare på dette dokumentet! Produktet du har kjøpt, ble produsert i henhold til høye kvalitetskrav. Produktet har blitt kontrollert nøye og deretter omhyggelig pakket. For å unngå mulige

Detaljer

Santex hagestue 20-30 med Santex faste eller skyvbare tak og med synlig eller innbygd takrenne

Santex hagestue 20-30 med Santex faste eller skyvbare tak og med synlig eller innbygd takrenne Santex hagestue 20-30 med Santex faste eller skyvbare tak og med synlig eller innbygd takrenne Les gjennom hele monteringsanvisningen før du begynner med monteringen. Dette er en generell monteringsanvisning

Detaljer

Monteringsanvisning - Norsk. 1 Generell informasjon. Kjære kunde, Garanti

Monteringsanvisning - Norsk. 1 Generell informasjon. Kjære kunde, Garanti Monteringsanvisning - Norsk 1 Generell informasjon Kjære kunde, det gleder oss at du valgte hagehuset vårt! Les monteringsanvisningen grundig før du går i gang med å sette sammen huset! For å unngå problemer

Detaljer

Bali redskapsbod 1,0+W 28 mm

Bali redskapsbod 1,0+W 28 mm Bali redskapsbod 1,0+W 28 mm Organisering av byggingsarbeidet Ved å anskaffe en av våre redskapsboder har du nå blitt byggmester. Vi vil nå fortelle deg steg for steg hvordan du skal føre opp boden. Innen

Detaljer

GROM HESTEHUS 14 m2 modell (Varenummer 80200) (23.10 2008)

GROM HESTEHUS 14 m2 modell (Varenummer 80200) (23.10 2008) GROM HUS MONTERINGSANVISNING Org. 90 249 16 MVA Fredheimveien 20 B 107 Oslo GROM HESTEHUS 14 m2 modell (Varenummer 0200) (23.10 200) Les denne monteringsanvisning, gjerne flere ganger. Få med deg tipsene

Detaljer

Dette bør du tenke gjennom før du begynner

Dette bør du tenke gjennom før du begynner Gode Rom Dette bør du tenke gjennom før du begynner Rommets form kan være av gjør ende for hvor og hvordan du skal benytte panel. Her gir vi deg noen ideer om hvordan rommet endrer form og karakter ved

Detaljer

44x114 m.m. (Serienummer: LM.) og 44x138 m.m. (Serienummer: NH.)

44x114 m.m. (Serienummer: LM.) og 44x138 m.m. (Serienummer: NH.) Anneks Hardanger Art. nr: 427544 Merk: Dette produktet leveres i 2 ulike versjoner med materialdimensjon på h.h.v. 44x114 m.m. (Serienummer: LM.) og 44x138 m.m. (Serienummer: NH.) Denne monteringsanvisning

Detaljer

Kjære kunde! Les monteringsanvisningen nøye før du begynner monteringen! Slik unngår du problemer og sparer tid.

Kjære kunde! Les monteringsanvisningen nøye før du begynner monteringen! Slik unngår du problemer og sparer tid. Redskapsbod 5 ern Art. nr: 423521 Monteringsanvisning Kjære kunde! Les monteringsanvisningen nøye før du begynner monteringen! Slik unngår du problemer og sparer tid. Tips: Oppbevar pakkene på et tørt

Detaljer

Lysthus Fjordly Art. nr: 428044

Lysthus Fjordly Art. nr: 428044 Lysthus Fjordly Art. nr: 428044 Monteringsanvisning Kjære kunde! Les monteringsanvisningen nøye før du begynner monteringen! Slik unngår du problemer og sparer tid. Tips: Oppbevar pakkene på et tørt sted

Detaljer

Monteringsanvisningfor

Monteringsanvisningfor Monteringsanvisningfor Søppelkassehus//art.nr.99330 Ver.dato:25.04.2013 Nytlivethjemme Generell monteringsanvisning Generelt Det gleder oss at du valgte et RKC produkt! Les monteringsanvisningen grundig

Detaljer

Monteringsanvisningfor

Monteringsanvisningfor Monteringsanvisningfor Solstrand1//art.nr.422028 Ver.dato:06.11.2012 Nytlivethjemme Generell monteringsanvisning del 1 av 2 Generelt Det gleder oss at du valgte et RKC produkt! Les monteringsanvisningen

Detaljer

Anneks Alaska 2 Art. nr: 40772

Anneks Alaska 2 Art. nr: 40772 Anneks Alaska 2 Art. nr: 40772 Ver. dato: 12.03.2010 Kontrollskjema: Ta vare på dette dokumentet! Boden/annekset du har kjøpt, ble produsert i henhold til høye kvalitetskrav. Produktet har blitt kontrollert

Detaljer

Monteringsanvisning. Stokkebygd hytte. Prod.nr. HOUSEPETER

Monteringsanvisning. Stokkebygd hytte. Prod.nr. HOUSEPETER Monteringsanvisning Stokkebygd hytte Prod.nr. HOUSEPETER Innhold 1. Dette trenger du... 3 2. Underlag... 3 3. Montere veggene... 3 4. Tak... 4 4.1 Tak uten isolasjon... 4 4.2 Isolert tak med takbjelker

Detaljer

Monterings- og vedlikeholdshåndbok for FRITID SAUNADØR WWW.DOORIA.NO 2011-05

Monterings- og vedlikeholdshåndbok for FRITID SAUNADØR WWW.DOORIA.NO 2011-05 Monterings- og vedlikeholdshåndbok for FRITID SAUNADØR Monteringsanvisning Viktig informasjon Du trenger: Sekskantnøkler 3 mm og 5 mm, Lodd, Skrutrekker/elektrisk skrutrekker Hvis trevegg: 8 skruer (min.

Detaljer

Montering og Bruksanvisning Verandaseksjoner

Montering og Bruksanvisning Verandaseksjoner Montering og Bruksanvisning Verandaseksjoner Rev.nr: 150623-NO Bormaskin/Skrutrekker Karmskrue eller Montasjehylse Monteringsverktøy Vater Tommestokk Kiler (boardbiter) Isolasjonsdrev Nr 42 / 23.06.2015

Detaljer

HUSK Å LEGGE INN RØR TIL LUFTING TIL GRILLEN

HUSK Å LEGGE INN RØR TIL LUFTING TIL GRILLEN Monteringsanvisning grillhytte: Dette er hva som ligger med i pakken på en hytte 9 M2 ( 17 m2 i parantes ) 6 stk impregneret bunnsviller (8 stk) 3 stk veggseksjoner med vindu ( 4 stk ) - ( kun et vindu

Detaljer

Teaktona. Teaktona. Leggeanvisning for Teaktona heltre parkettgulv. Generelt. Viktige forutsetninger før legging av massivt tregulv

Teaktona. Teaktona. Leggeanvisning for Teaktona heltre parkettgulv. Generelt. Viktige forutsetninger før legging av massivt tregulv Leggeanvisning for heltre parkettgulv Generelt For best mulig resultat, bør leggeanvisningen studeres før arbeidet begynner og instruksene følges nøye. Det er to hovedmetoder et gulv kan legges på. Flytende

Detaljer

Santex hagestue 91 med Santex faste eller skyvbare tak og med synlig eller innbygd takrenne

Santex hagestue 91 med Santex faste eller skyvbare tak og med synlig eller innbygd takrenne Santex hagestue 91 med Santex faste eller skyvbare tak og med synlig eller innbygd takrenne Les gjennom hele monteringsanvisningen før du begynner med monteringen. Dette er en generell monteringsanvisning

Detaljer

Santex hagestue 89 med Santex faste tak og med innbygd takrenne

Santex hagestue 89 med Santex faste tak og med innbygd takrenne Santex hagestue 89 med Santex faste tak og med innbygd takrenne Les gjennom hele monteringsanvisningen før du begynner med monteringen. Dette er en generell monteringsanvisning for Santex hagestue 89,

Detaljer

Teknisk informasjon, tips og monteringstegninger Terrassehus 380 cm x 563 cm

Teknisk informasjon, tips og monteringstegninger Terrassehus 380 cm x 563 cm Teknisk informasjon, tips og monteringstegninger Terrassehus 380 cm x 563 cm 1 Hjørnekonstruksjon 1. 45 mm profilerte bord utgjør en stabil veggkonstruksjon. 2. Skjult vindavstivning for optimal plassutnyttelse.

Detaljer

Isomax. 2,5 mm 4 mm T20. 5 mm. Rev.nr: 140324 - NO. Kiler (boardremser)

Isomax. 2,5 mm 4 mm T20. 5 mm. Rev.nr: 140324 - NO. Kiler (boardremser) Isomax Rev.nr: 404 - NO Kiler (boardremser) 5 mm,5 mm 4 mm T0 Innholdsfortegnelse: OBS!!! Dørene må bæres stående. A: Sorter dørene per skyvemodul. Kontroller at størrelse og antall stemmer. Sjekk i tabellen

Detaljer

g rill hytte: Monteringsanvisning

g rill hytte: Monteringsanvisning Monteringsanvisning g rill hytte: Dette er hva som ligger med i pakken på en hytte 9,2 M2 ( 17 m2 i parantes) 6 stk impregneret bunnsviller (8 stk) 3 stk veggseksjoner med vindu (4 stk) - ( kun et vindu

Detaljer

Jabo Wood Products AB ref till ritningsnummer 1075 sida 1(2)

Jabo Wood Products AB ref till ritningsnummer 1075 sida 1(2) CAMPINGSTUGA 5,0 + 7,5 m² (Svenska 202-2-0) LEVERANSBESKRIVNING 2007-08-7 TAK Underlagspapp, finsågad takpanel, takåsar 58 x 45 och 43 x 45, dubbla vindskivor. Taklutning ca 2 o. YTTERVÄGG Timmerprofil

Detaljer

BYTT TAK. 4. Takdetaljer. Frontbord Mønekam Forlengelse av takutspring Vindskier Gesimskasser Takrenner Takrennebeslag og fuglelister Vannbord

BYTT TAK. 4. Takdetaljer. Frontbord Mønekam Forlengelse av takutspring Vindskier Gesimskasser Takrenner Takrennebeslag og fuglelister Vannbord 4. Takdetaljer BYTT AKKURAT SOM PROFFEN Frontbord Mønekam Forlengelse av takutspring Vindskier Gesimskasser Takrenner Takrennebeslag og fuglelister Vannbord SELVBYGGERSERVICE 2 Forkantbord 02-1 Fest forkantbordene,

Detaljer

Santex hagestue 81 med Santex faste tak og med synlig takrenne

Santex hagestue 81 med Santex faste tak og med synlig takrenne Santex hagestue 81 med Santex faste tak og med synlig takrenne Les gjennom hele monteringsanvisningen før du begynner med monteringen. Dette er en generell monteringsanvisning for Santex hagestue 81, med

Detaljer

GROM HUS 14 m2 modell

GROM HUS 14 m2 modell GROM HUS MONTERINGSANVISNING Org. 980 249 816 MVA Fredheimveien 20 B 1087 Oslo GROM HUS 14 m2 modell Les denne monteringsanvisning, gjerne flere ganger. Få med deg tipsene og det som kan gjøre at du sprer

Detaljer

Jabo Wood Products AB ref till ritningsnummer 1116 sida 1(1)

Jabo Wood Products AB ref till ritningsnummer 1116 sida 1(1) TORSBO 8,6 m² (Svenska 2012-12-11) LEVERANSBESKRIVNING 2011-09-22 TAK Underlagspapp, råspont 17, takås 43 x 95, vindskiva 16 x 95, takfotsbräda 22 x 120, nockbräda 22x145. Taklutning ca 6,6 o. YTTERVÄGG

Detaljer

Monteringsanvisning. Veranda med pulpettak. Rev.nr 150730-NO. For montering av platetak trengs også: Platesaks Falsetang

Monteringsanvisning. Veranda med pulpettak. Rev.nr 150730-NO. For montering av platetak trengs også: Platesaks Falsetang Monteringsanvisning Veranda med pulpettak Rev.nr 150730-NO Bormaskin/ Vinkelhake Skrutrekker+ Sag Torx & kryssbits Skiftenøkkel Vater Hammer Trelim til utendørs bruk Tommestokk For montering av platetak

Detaljer

Monteringsanvisning Veranda med valmet tak

Monteringsanvisning Veranda med valmet tak Monteringsanvisning Veranda med valmet tak Rev.nr 150730 Bormaskin/ Vinkelhake Skrutrekker+ Sag Torx & kryssbits Skiftenøkkel Vater Hammer Trelim til utendørs bruk Tommestokk For montering av platetak

Detaljer

Grunnleggende regler for legging av laminatgulv

Grunnleggende regler for legging av laminatgulv Før legging av KRONOTEX laminat Ikke sett laminatpakker stående opp mot en vegg. Dette kan få dem til å bli buet, noe som igjen vil vanskeliggjøre leggingen på riktig måte. For å hindre deformasjon, legges

Detaljer

Monteringsanvisning. Veranda med sadeltak. Rev.nr 150730-NO. For montering av platetak trengs også: Platesaks Falsetang

Monteringsanvisning. Veranda med sadeltak. Rev.nr 150730-NO. For montering av platetak trengs også: Platesaks Falsetang Monteringsanvisning Veranda med sadeltak Rev.nr 150730-NO Bormaskin/ Vinkelhake Skrutrekker+ Sag Torx & kryssbits Skiftenøkkel Vater Hammer Trelim til utendørs bruk Tommestokk For montering av platetak

Detaljer

Teknisk informasjon, tips og monteringstegninger Multi redskapsbod 190 cm x 190 cm med halvtak og utbygg

Teknisk informasjon, tips og monteringstegninger Multi redskapsbod 190 cm x 190 cm med halvtak og utbygg Teknisk informasjon, tips og monteringstegninger Multi redskapsbod 190 cm x 190 cm med halvtak og utbygg 1 Mål og spesifikasjoner Vegger Tak Gulv (separat) Underlagsbjelker (separat) Jernbeslag 19 mm planker,

Detaljer

Monteringsanvisning Gapahuk Jotunheimen

Monteringsanvisning Gapahuk Jotunheimen Monteringsanvisning Gapahuk Jotunheimen 1. Fundamenter. Legg opp fundament/bærepunkt etter mål som vist på figur (1). Fundamentene merket B skal monteres i samme høyde, mens fundamentene merket A skal

Detaljer

Gotland Art. nr.: 421644

Gotland Art. nr.: 421644 Gotland Art. nr.: 421644 Sist oppdatert: 30.11.2011 Generell monteringsanvisning del 1 av 2 Generelt Det gleder oss at du valgte et RKC produkt! Les monteringsanvisningen grundig før du går i gang med

Detaljer

Monteringsanvisningfor

Monteringsanvisningfor Monteringsanvisningfor LekehusOle//art.nr.510021 Ver.dato:30.10.2013 Nytlivethjemme Generell monteringsanvisning del 1 av 2 Generelt Det gleder oss at du valgte et RKC produkt! Les monteringsanvisningen

Detaljer

Isomax + 2,5 mm 4 mm T20. 5 mm. Rev.nr: NO. Kiler (boardremser)

Isomax + 2,5 mm 4 mm T20. 5 mm. Rev.nr: NO. Kiler (boardremser) Isomax + Rev.nr: 160223 - NO 2,5 mm 4 mm T20 Kiler (boardremser) 5 mm Innholdsfortegnelse: OBS!!! Dørene må bæres stående. A: Sorter dørene per skyvemodul. Kontroller at størrelse og antall stemmer. Sjekk

Detaljer

Jabo Wood Products AB ref till ritningsnummer 1160 sida 1

Jabo Wood Products AB ref till ritningsnummer 1160 sida 1 PIKABOD 9,4 (Svenska 2014-08-27) LEVERANSBESKRIVNING TAK Råspont 17, takåsar 43 x 145, vindskiva 16 x 120, takfotsbräda 16 x 70. Taklutning ca 17 o resp. 30 o. YTTERVÄGG Färdiga väggsektioner med stående

Detaljer

GULV NORSK LAUVTREKVALITET

GULV NORSK LAUVTREKVALITET GULV NORSK LAUVTREKVALITET Dokumentert kvalitet. Dette kvalitetsgulvet av lauvtre er designet for norsk lauvtrevirke, og sortert i henhold til Norsk Lauvtrekvalitet sitt kvalitetsspråk. Eikesymbolet garanterer

Detaljer

LEGGEANVISNING. Bedriften Produktene Mulighetene. www.benders.se. Heller det til takstein? Besikt innvendig og utvendig

LEGGEANVISNING. Bedriften Produktene Mulighetene. www.benders.se. Heller det til takstein? Besikt innvendig og utvendig LEGGEANVISNING Bedriften Produktene Mulighetene Heller det til takstein? Iblandt kan det være fallet på taket som er avgjørende for valget av taktekking. Benders takstein kan legges på takfall ned til

Detaljer

Monteringsanvisningfor

Monteringsanvisningfor Monteringsanvisningfor redskapsbod5 ern //art.nr.4235 Ver.dato:07.11.2012 Nytlivethjemme Generell monteringsanvisning del 1 av 2 Generelt Det gleder oss at du valgte et RKC produkt! Les monteringsanvisningen

Detaljer

Utvending bør man behandle hytta snarest med treolje, beis, tjærebeis eller lignende.

Utvending bør man behandle hytta snarest med treolje, beis, tjærebeis eller lignende. Monteringsanvisning lysthus: Dette er hva som ligger med i pakken på en hytte 9 M2 ( 17 m2 i parantes ) 6 stk impregneret bunnsviller (8 stk) 5 stk veggseksjoner med vindu - ( Plasser det som kan åpnes

Detaljer

Monteringsanvisning Kappet frittstående konstruksjon pulpettak

Monteringsanvisning Kappet frittstående konstruksjon pulpettak Monteringsanvisning Kappet frittstående konstruksjon pulpettak Rev.nr: 150212 Bormaskin/ Skrutrekker + Torx & PZ-/PH-bits Vater Trelim til utendørs bruk Vinkelhake Sag Hammer Tommestokk Innholdsfortegnelse

Detaljer

Kappet Limtrekonstruksjon Saltak

Kappet Limtrekonstruksjon Saltak Kappet Limtrekonstruksjon Saltak Rev.nr 140804 Bormaskin/ Vinkelhake Skrutrekker+ Sag Torx & Kryssbits Skiftenøkkel Vater Hammer Trelim til utendørs bruk Tommestokk Innholdsfortegnelse A1 Mønebjelke 90x225

Detaljer

Monteringsanvisning. SLIK BYGGER du en Byggmax ANNEKS 15m 2

Monteringsanvisning. SLIK BYGGER du en Byggmax ANNEKS 15m 2 Monteringsanvisning SLIK BYGGER du en Byggmax ANNEKS 15m 2 Vedrørende rekkenes/ konstruksjonsvirkets tykkelse Alle rekker/alt reisverk i denne byggsatsen er i en tykkelse som varierer mellom 42 til 45

Detaljer

Monteringsanvisningfor

Monteringsanvisningfor Monteringsanvisningfor GarasjebodQuatro //art.nr.42901 Ver.dato:07.12.2012 Nytlivethjemme Kontrollskjema: Ta vare på dette dokumentet! Produktet du har kjøpt, ble produsert i henhold til høye kvalitetskrav.

Detaljer

Monteringsanvisning System WG 65 (SL35*) Foldepartier med sikkerhetsisolasjonsglass

Monteringsanvisning System WG 65 (SL35*) Foldepartier med sikkerhetsisolasjonsglass Monteringsanvisning System WG 65 (SL35*) Foldepartier med sikkerhetsisolasjonsglass 7993NO 07-8 VIKTIG! Les hele monteringsanvisningen før du begynner monteringen! Hvis anvisningene ikke følges, vil kanskje

Detaljer

1. En dør med modulmål 10 x 21 er tilpasset for et dørhull som er 100 cm bredt og 210 cm høyt.

1. En dør med modulmål 10 x 21 er tilpasset for et dørhull som er 100 cm bredt og 210 cm høyt. 1. En dør med modulmål 10 x 21 er tilpasset for et dørhull som er 100 cm bredt og 210 cm høyt. 2. Karmens breddemål er 15 mm mindre enn dørhullet, og høydemålet er 30 mm mindre enn dørhullet. Det gir plass

Detaljer

MONTERING AV PVC VINDUER LEVERT AV GROM VINDU

MONTERING AV PVC VINDUER LEVERT AV GROM VINDU MONTERING AV PVC VINDUER LEVERT AV GROM VINDU Forberedelser: Vinduet må bringes til det aktuelle rommet.. 1. Vindusåpningen i veggen må være klargjort. GROM VINDU anbefaler at vindusmålene er 2 cm mindre

Detaljer

Lekehus Pelle Art. nr: 131028

Lekehus Pelle Art. nr: 131028 Lekehus Pelle Art. nr: 131028 Ver. dato: 10.03.2010 Kontrollskjema: Ta vare på dette dokumentet! Boden/annekset du har kjøpt, ble produsert i henhold til høye kvalitetskrav. Produktet har blitt kontrollert

Detaljer

Monteringsanvisning Ytterdører

Monteringsanvisning Ytterdører Monteringsanvisning Ytterdører Rev.nr 160930-NO Vater Bormaskin/Skrutrekker Skrutrekker Hammer Vinkelhake Sag Isolasjonsdrev Samt penn, 2 stk. 1,5 m treribber og kiler av tørt, hardt virke eller plast

Detaljer

Monteringsanvisning Kappet pulttakkonstruksjon

Monteringsanvisning Kappet pulttakkonstruksjon Monteringsanvisning Kappet pulttakkonstruksjon Rev.nr 150529 - NO Bormaskin/ Vinkelhake Skrutrekker+ Sag Torx & Kryssbits Skiftenøkkel Vater Hammer Trelim til utendørs bruk Tommestokk Innholdsfortegnelse

Detaljer

Monteringsanvisning Frittstående limtrekonstruksjon sadeltak

Monteringsanvisning Frittstående limtrekonstruksjon sadeltak Monteringsanvisning Frittstående limtrekonstruksjon sadeltak Rev.nr 150219 Bormaskin/ Skrutrekker + PZ-/PH-bits Vater Trelim til utendørs bruk Vinkelhake Sag Hammer Tommestokk Innholdsfortegnelse A1 Mønebjelke

Detaljer

MONTERINGSRÅD NORTETT OVERLAGSBELEGG. SELVBYGGER EASY TOP tak

MONTERINGSRÅD NORTETT OVERLAGSBELEGG. SELVBYGGER EASY TOP tak MONTERINGSRÅD NORTETT OVERLAGSBELEGG SELVBYGGER EASY TOP tak april 03 Generell informasjon Forberedelse og underlag Nortett Selvbygger kan monteres på takfall ned til 3, eller benyttes som terrasse-tekking

Detaljer

2. Lekting av tak og beslag for takstein BYTT TAK AKKURAT SOM PROFFEN SELVBYGGERSERVICE

2. Lekting av tak og beslag for takstein BYTT TAK AKKURAT SOM PROFFEN SELVBYGGERSERVICE 2. Lekting av tak og beslag for takstein BYTT AKKURAT SOM PROFFEN SELVBYGGERSERVICE 2 Montering av sløyfer og lekter Har du lagt nytt undertak, også kalt sekundærtak, er som regel både mønekam og forkantbord

Detaljer

Byggeinstruksjon Bygg en ekte sykkelbod

Byggeinstruksjon Bygg en ekte sykkelbod Byggeinstruksjon Bygg en ekte sykkelbod Sykler skal parkeres under tak som gir beskyttelse. I denne enkle sykkelboden er sykkelen alltid klar. På veggene har du plass til kroker og hyller for sykkelpumper,

Detaljer

Monteringsanvisning lekehus Funkis

Monteringsanvisning lekehus Funkis Monteringsanvisning lekehus Funkis Art nr 400 180 x 250 x (h) 250 cm www.rkc.no Side 1 av 9 VEILEDNING FOR MONTERING OG BRUK Det gleder oss at du valgte et RKC produkt! Les veiledningen grundig før du

Detaljer

Trinnvise anvisninger Bygge et trehus

Trinnvise anvisninger Bygge et trehus Trinnvise anvisninger Bygge et trehus Velg tre Velg et tre med den rette strukturen, og pass på at treet du velger, er sunt dette er avgjørende for at du skal få en solid, sterk trehuskonstruksjon. Tresorter

Detaljer

1. Undertak BYTT TAK AKKURAT SOM PROFFEN SELVBYGGERSERVICE

1. Undertak BYTT TAK AKKURAT SOM PROFFEN SELVBYGGERSERVICE 1. Undertak BYTT AKKURAT SOM PROFFEN SELVBYGGERSERVICE 2 Undertak 02-1 Når du skal legge et tak, kommer du ofte til vanskelige områder som sjelden er beskrevet andre steder. Det er her vi hjelper deg å

Detaljer

Skyvbare partier. Karmytterbredde/høyde = hullmål i konstruksjonen. Toleranse høyde:

Skyvbare partier. Karmytterbredde/høyde = hullmål i konstruksjonen. Toleranse høyde: Skyvbare partier. Kontroller alltid at du har fått med deg riktig antall artikler før du begynner monteringen. Se innholdslisten på neste side. OBS! Nesten alle skruer er Torx-skruer. Du trenger en T20

Detaljer

Monteringsanvisning. Veranda med valmet tak. Rev.nr NO. For montering av platetak trengs også: Platesaks Falsetang

Monteringsanvisning. Veranda med valmet tak. Rev.nr NO. For montering av platetak trengs også: Platesaks Falsetang Monteringsanvisning Veranda med valmet tak Rev.nr 160706-NO Bormaskin/ Vinkelhake Skrutrekker+ Sag Torx & kryssbits Skiftenøkkel Vater Hammer Trelim til utendørs bruk Tommestokk For montering av platetak

Detaljer

Paviljong Hankø Art. nr: Mrk: Ønsker du gulvsett må det monteres før paviljongen settes opp.

Paviljong Hankø Art. nr: Mrk: Ønsker du gulvsett må det monteres før paviljongen settes opp. Paviljong Hankø Art. nr: 403333 Mrk: Ønsker du gulvsett må det monteres før paviljongen settes opp. Ver. dato: 08.06.2010 Monteringsanvisning 1 Generelt Det gleder oss at du valgte et RKC produkt! Les

Detaljer

Vinduer og Dører fra Røros

Vinduer og Dører fra Røros M o n t e r i n g s a n v i s n i n g 9:110 April -10 rst. feb.-06 Vinduer og Dører fra Røros VINDUR OG DØRR Røros Vinduet NB! For montering av vindu med ekspanderende isolasjon, se side 4 og 8. 1. Før

Detaljer

Anneks Hvaler 32300 Ver.dato: 05.03.2010

Anneks Hvaler 32300 Ver.dato: 05.03.2010 Anneks Hvaler 32300 Ver.dato: 05.03.2010 Kontrollskjema: Ta vare på dette dokumentet! Boden/annekset du har kjøpt, ble produsert i henhold til høye kvalitetskrav. Produktet har blitt kontrollert nøye og

Detaljer

Bruksanvisning. Slik skal fremtiden bygges. Nå også NBI-godkjent for fiberarmert betong. Kan lastes ned på www.bewi.com

Bruksanvisning. Slik skal fremtiden bygges. Nå også NBI-godkjent for fiberarmert betong. Kan lastes ned på www.bewi.com Bruksanvisning Slik skal fremtiden bygges Nå også NBI-godkjent for fiberarmert betong Kan lastes ned på www.bewi.com Grunnarbeidet Grunnarbeidet Side 2 Fleksibel bredde Side 3 Fleksibel høyde Side 4 Bankett/såle

Detaljer

PANEL NORSK LAUVTREKVALITET

PANEL NORSK LAUVTREKVALITET PANEL NORSK LAUVTREKVALITET Dokumentert kvalitet. Dette kvalitetspanelet av lauvtre er designet for norsk lauvtrevirke, og sortert i henhold til Norsk Lauvtrekvalitet sitt kvalitetsspråk. Eikesymbolet

Detaljer

Paviljong Hankø gulvsett Art. nr: 403334. Mrk: Ønsker du gulvsett må det monteres før paviljongen settes opp.

Paviljong Hankø gulvsett Art. nr: 403334. Mrk: Ønsker du gulvsett må det monteres før paviljongen settes opp. Paviljong Hankø gulvsett Art. nr: 403334 Mrk: Ønsker du gulvsett må det monteres før paviljongen settes opp. Ver. dato: 08.06.2010 Monteringsanvisning 1 Generelt Det gleder oss at du valgte et RKC produkt!

Detaljer

Montering enkel dør - venstre & høyre Montering dobbel dør

Montering enkel dør - venstre & høyre Montering dobbel dør Les hele veiledningen før du installerer dør S700. Kontroller at produktet ikke er defekt og at pakken er komplett. Dersom du oppdager feil eller mangler, vennligst ta kontakt med din forhandler. Følg

Detaljer

Monteringsanvisningfor

Monteringsanvisningfor Monteringsanvisningfor lekehusterje //art.nr.420 Ver.dato:20.11.2012 Nytlivethjemme Generell monteringsanvisning del 1 av 2 Generelt Det gleder oss at du valgte et RKC produkt! Les monteringsanvisningen

Detaljer

OPPSPENNING AV LERRET. tekst og foto An Doan Nguyen. Kunstnernes Eget Materialutsalg Brenneriveien 9 B 0182 Oslo tel. 23 32 69 40 www.kem.

OPPSPENNING AV LERRET. tekst og foto An Doan Nguyen. Kunstnernes Eget Materialutsalg Brenneriveien 9 B 0182 Oslo tel. 23 32 69 40 www.kem. OPPSPENNING AV LERRET tekst og foto An Doan Nguyen Kunstnernes Eget Materialutsalg Brenneriveien 9 B 0182 Oslo tel. 23 32 69 40 www.kem.no 1. Sørg for at utstyret er lett tilgjengelig. Oppspenningstang,

Detaljer

LEGGEANVISNING: ESTA

LEGGEANVISNING: ESTA Takk for at du har valgte parkett fra INTERPLYWOOD. Tregulv fra INTERPLYWOOD lages av utvalgte tresorter, som amerikansk valnøtt og europeisk ask og eik. Treets særegenheter karakteriseres ved dets forskjellige

Detaljer

Flytende/2-lock WOOD

Flytende/2-lock WOOD LEGGEANVISNING Flytende/2-lock WOOD FORUTSETNINGER Flytende legging innebærer at parkettgulvet ikke skal festes (dvs. spikres eller limes) til undergulvet. Gulvet skal kunne bevege seg fritt etter forandringene

Detaljer

Fabrikk kontroll utført av: Serienummer: Dato: Kjøpssted: Nr på kvittering og dato: Leveringsdato: Kundens adresse: Telefon: Reklamasjonsgrunn:

Fabrikk kontroll utført av: Serienummer: Dato: Kjøpssted: Nr på kvittering og dato: Leveringsdato: Kundens adresse: Telefon: Reklamasjonsgrunn: Sportsbod Multi Art. nr: 48428 Kontrollskjema: Ta vare på dette dokumentet! Boden/annekset du har kjøpt, ble produsert i henhold til høye kvalitetskrav. Produktet har blitt kontrollert nøye og deretter

Detaljer

V Å T R. Monteringsanvisning. Jackon våtrom. Fuktsikring Isolasjon Vegger Innbygging. www.jackon.no

V Å T R. Monteringsanvisning. Jackon våtrom. Fuktsikring Isolasjon Vegger Innbygging. www.jackon.no Monteringsanvisning Jackon våtrom V Å T R 0 M Fuktsikring Isolasjon Vegger Innbygging 08-2007 erstatter 02-2007 Jackon våtrom Produktbeskrivelse Jackon våtromsplate består av: Platene leveres i tykkelse

Detaljer

1) Se over emballasjen og meld fra på www.sparmax.no via kundesenter om eventuelle skader. 2) Pakk ut alle deler og se over om at alt er der.

1) Se over emballasjen og meld fra på www.sparmax.no via kundesenter om eventuelle skader. 2) Pakk ut alle deler og se over om at alt er der. Motasjeveiledning Aqua 1 / Aqua 2 2 1) Se over emballasjen og meld fra på www.sparmax.no via kundesenter om eventuelle skader. 2) Pakk ut alle deler og se over om at alt er der. 3) Plasser karet der hvor

Detaljer

Er ytterdøra på huset ditt ubeskyttet FØR ETTER. Mål opp og sag til... Det er naturlig med et letak over døra

Er ytterdøra på huset ditt ubeskyttet FØR ETTER. Mål opp og sag til... Det er naturlig med et letak over døra t letak over ytterdøra gir ly for regnet og beskytter døra. ette letaket har utskjæringer og pyntelister som passer til stilen på huset, men du kan selvsagt lage et enklere utformet letak hvis det passer

Detaljer

Kvalitet lønner seg i lengden

Kvalitet lønner seg i lengden takrenner og nedløp Kvalitet lønner seg i lengden Takrenner, nedløp og annet tilbehør fra armat gir taket ekstra kvalitet og mange problemfrie år. All produksjon foregår med moderne maskiner i våre egne

Detaljer

Monteringsanvisning Kappet pulttakkonstruksjon Glasstak

Monteringsanvisning Kappet pulttakkonstruksjon Glasstak Monteringsanvisning Kappet pulttakkonstruksjon Glasstak Rev.nr 150720 - NO Bormaskin/ Vinkelhake Skrutrekker+ Sag Torx & Kryssbits Skiftenøkkel Vater Hammer Trelim til utendørs bruk Tommestokk Innehållsförteckning

Detaljer

Monteringsanvisning på 8004-A

Monteringsanvisning på 8004-A Monteringsanvisning på 8004-A Leveransen består av 4 pakker Pakke I inneholder bunn og topp Pakke 2 inneholder glassvegger innvendig Pakke 3 inneholder glassdører og handtak Pakke 4 inneholder aluminiumsstolpermed

Detaljer

Platåkonsoll 2420, 2425, 2426

Platåkonsoll 2420, 2425, 2426 Platåkonsoll 2420, 2425, 2426 2420_001 BRUKSANVISNING Innhold Platåkonsoll 2420, 2425, 2426 Innhold GENERELT... 3 SIKKERHETSFORSKRIFTER... 4 Kontroller alltid produkter og utstyr før bruk... 4 Ikke kombiner

Detaljer

Side 1 av 7 MONTERINGSVEILEDNING SKYVEDØRER

Side 1 av 7 MONTERINGSVEILEDNING SKYVEDØRER Side 1 av 7 Vi anbefaler deg å lese grundig igjennom hele monteringsveiledningen, før du starter monteringen. Veiledningen er av generell art, og det kan være alternative framgangsmåter, som ikke er beskrevet

Detaljer

3. Legging av takstein BYTT TAK AKKURAT SOM PROFFEN SELVBYGGERSERVICE

3. Legging av takstein BYTT TAK AKKURAT SOM PROFFEN SELVBYGGERSERVICE 3. Legging av takstein BYTT AKKURAT SOM PROFFEN SELVBYGGERSERVICE 2 Legging av takstein 02-1 Skal du legge takstein, må du først tenke på sikkerheten. Det enkleste er å leie et stillas. Da er det enklere

Detaljer

MONTASJEVEILEDNING. Vi har laget en serie med bilder som kan være en veileder i montering av ditt Dusjkabinett / Steamdusjkabinett.

MONTASJEVEILEDNING. Vi har laget en serie med bilder som kan være en veileder i montering av ditt Dusjkabinett / Steamdusjkabinett. MONTASJEVEILEDNING Dusjkabinett / Steamdusjkabinett BR006 02-2008 Vi har laget en serie med bilder som kan være en veileder i montering av ditt Dusjkabinett / Steamdusjkabinett. VIKTIG. Husk at før montering

Detaljer

Malthus forskaling. Norges mest solgte forskalingssystem er fleksibelt, høyner kvaliteten på arbeidet, sparer tid og har lang levetid.

Malthus forskaling. Norges mest solgte forskalingssystem er fleksibelt, høyner kvaliteten på arbeidet, sparer tid og har lang levetid. Malthusstag Malthuskassetter Hjørnelåser Kiler Støpetrakter Malthusknekter Grunnmursventiler Armeringsstoler Radonprodukter Plastprodukter EPS produkter Malthus forskaling 1 23 XPS produkter Formolje Finèr

Detaljer

Monteringsveiledning av BoardWalk Rillet Massiv og Hul. 12.03.2011 TerrasseSpesialisten AS Arne Franck-Petersen

Monteringsveiledning av BoardWalk Rillet Massiv og Hul. 12.03.2011 TerrasseSpesialisten AS Arne Franck-Petersen Monteringsveiledning av BoardWalk Rillet Massiv og Hul 12.03.2011 Arne Franck-Petersen Side 2 av 7 Les vedlagt instruksjon før montering starter. Legg spesielt merke til avstanden mellom bordene, og hvordan

Detaljer

KHO -M og PHO -M -DØRER

KHO -M og PHO -M -DØRER 2 (7) 1. DØRER MED TERSKEL, MONTASJE MÅL Y Horisontal smyg for lys åpning ø 5,5 x 38 VAK B X X Terskelplate A Y Vertikalt smyg av lys åpning VAL Wronic ø 4,2 x 25 Fonsterknings plate Popnagle ø 3,2 x 8

Detaljer

således trygge valg når det gjelder kvalitet og levetid.

således trygge valg når det gjelder kvalitet og levetid. Pers Tak &Stål Velkommen til oss! Presentasjon Per s Tak og Stål AS har solgt tak og fasadeplater i 20 år, og våre ansatte har 30 års erfaring i salg av profilerte plater. Vi importerer våre produkter

Detaljer

Malthus forskaling. Norges mest solgte forskalingssystem er fleksibelt, høyner kvaliteten på arbeidet, sparer tid og har lang levetid.

Malthus forskaling. Norges mest solgte forskalingssystem er fleksibelt, høyner kvaliteten på arbeidet, sparer tid og har lang levetid. Malthus forskaling 1 2 3 Norges mest solgte forskalingssystem er fleksibelt, høyner kvaliteten på arbeidet, sparer tid og har lang levetid. Slik monterer du Malthus kassettforskaling Start med å legge

Detaljer

BYGG SLIK. Tilleggsisoler kjellerveggen. utvendig innvendig

BYGG SLIK. Tilleggsisoler kjellerveggen. utvendig innvendig STIG RENSTRÖM Foto & Layout AB 2011 6 Rekv.nr 3042NO desember 2011 BYGG SLIK Tilleggsisoler kjellerveggen utvendig innvendig Informasjonen i denne brosjyren er en beskrivelse av de vilkårene og tekniske

Detaljer

GROM IDE WWW.GROMIDE.NO

GROM IDE WWW.GROMIDE.NO Hestehus er et frittstående bygg, bygd av mennesker og bygd for at hester som lever i løsdrift, kan søke ly for vær og vind, når de selv ønsker det Hestehus må ikke forveksles med stall i tradisjonell

Detaljer

Forenklet tilstandsvurdering av Høgreina Borettslag

Forenklet tilstandsvurdering av Høgreina Borettslag Forenklet tilstandsvurdering av Høgreina Borettslag Dato: 08.11.2013 Utarbeidet av: Runar Skippervik, TOBB Formål TOBB har på oppdrag fra styret i Høgreina BRL foretatt en tilstandsvurdering av deres bygningsmasse.

Detaljer

Monteringsveiledning av BoardWalk Rillet Massiv (Rustikk) TerrasseSpesialisten AS Arne Franck-Petersen

Monteringsveiledning av BoardWalk Rillet Massiv (Rustikk) TerrasseSpesialisten AS Arne Franck-Petersen Monteringsveiledning av BoardWalk Rillet Massiv (Rustikk) 15.10.2016 Arne Franck-Petersen Side 2 av 7 Les vedlagt instruksjon før montering starter. Legg spesielt merke til avstanden mellom bordene, og

Detaljer

Leggeanvisning. Konsumentvinyl. Oktober 2014

Leggeanvisning. Konsumentvinyl. Oktober 2014 Leggeanvisning Konsumentvinyl Oktober 2014 Legging av konsumentvinyl 1. Rengjør det gamle gulvet nøye, slik at det er helt rent. Hvis du skal legge ditt nye vinylgulv oppe på en gammelt vinyl eller linoleumsgulv,

Detaljer

Monteringsanvisning Solid

Monteringsanvisning Solid Monteringsanvisning Solid På Solid 12,5 sammenføyes sokkelprofilene med aluminiumsplaten innvendig i profilen. De andre modellene har hel profil. Husk å ta diagonalmål av sokkelen. De to målene må være

Detaljer

BYGG SLIK. Tilleggsisoler gulvbjelkelaget. ovenfra nedenfra

BYGG SLIK. Tilleggsisoler gulvbjelkelaget. ovenfra nedenfra Rekv.nr 3041NO desember 2011 STIG RENSTRÖM Foto & Layout AB 2011 5 BYGG SLIK Tilleggsisoler gulvbjelkelaget ovenfra nedenfra Informasjonen i denne brosjyren er en beskrivelse av de vilkårene og tekniske

Detaljer

Servantbenk i puristisk stil

Servantbenk i puristisk stil Servantbenk i puristisk stil Renslig Servantbenk i puristisk stil Mange ønsker seg en minimalistisk stil på badet. En stil denne servanten er et godt eksempel på: Mindre er ofte det beste! 1 Innledning

Detaljer

Anneks Havgløtt Art. nr: 48628

Anneks Havgløtt Art. nr: 48628 Anneks Havgløtt Art. nr: 48628 Serie kode FRD28-2828 Ver. dato: 05.05.2010 Inspeksjonssertifikat Redskapsbod FRD28-2828 Art.-No. 48628/4050 Oppbevar trygt! Norsk: Produktet du har kjøpt ble produsert i

Detaljer

Til montering trenger en verktøy som: poppnagletang, 5mm bor, drill, skiftenøkkel, vater, unbrakonøkkel, gummihammer, fugemasse og fugesprøyte til

Til montering trenger en verktøy som: poppnagletang, 5mm bor, drill, skiftenøkkel, vater, unbrakonøkkel, gummihammer, fugemasse og fugesprøyte til Til montering trenger en verktøy som: poppnagletang, 5mm bor, drill, skiftenøkkel, vater, unbrakonøkkel, gummihammer, fugemasse og fugesprøyte til takskjøter. 1 2 Veggene låses sammen med poppnagler nedover

Detaljer

Faste partier og malskårne partier.

Faste partier og malskårne partier. Faste partier og malskårne partier. Karmytterbredde/-høyde = hullmål i rammen Toleranse bredde: +0 5 mm Toleranse høyde: +5 5 mm Kontroller alltid at du har fått med riktig antall artikler før du begynner

Detaljer

SOLO+ 10 ÅR MONTASJE ANVISNING. SOLO+ fra uteplassen.no Skyvedører og vinduer for det Norske klimaet GARANTI. kvalitet - helt enkelt GARANTI

SOLO+ 10 ÅR MONTASJE ANVISNING. SOLO+ fra uteplassen.no Skyvedører og vinduer for det Norske klimaet GARANTI. kvalitet - helt enkelt GARANTI SOLO+ kvalitet - helt enkelt MONTASJE ANVISNING SOLO+ fra uteplassen.no Skyvedører og vinduer for det Norske klimaet Solo+ - plassen.no 1 SOLO+ MONTASJEANVISNING PARTIFORKLARING HVF eller B-parti Skyvevindusparti

Detaljer

Montering og vedlikehold. av laminat benkplater

Montering og vedlikehold. av laminat benkplater Montering og vedlikehold av laminat benkplater KVALITET VARER LENGST Hos Møbelkjøkken vil du finne benkeplater i en rekke materialer og overflater. Materialene som er brukt er av beste kvalitet og er

Detaljer