Lysebotn II status hovedarbeider høsten 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Lysebotn II status hovedarbeider høsten 2014"

Transkript

1 Lysebotn II status hovedarbeider høsten 2014 November 2014 Rigg- og anleggsområdet i Lysebotn med kontorbrakker og betongblandeverket nederste til høyre. Oppstart av anleggsarbeidene våren 2014 Entreprenøren Implenia Norge AS kom til Lysebotn i siste del av mars og startet umiddelbart med tilrigging av forlegningsbrakker og betongblandeverk. I løpet av april og mai fortsatte rigging av verkstedfasiliteter og lager, samt kontorbrakkene. Også oppe ved Strandvatn er riggingen for fullført. Utover høsten har nærmere personer vært engasjert med anleggsarbeidene. Anleggsarbeider i Lysebotn Tirsdag 6. mai 2014 startet arbeidene med atkomsttunnelen. I månedsskiftet oktober/november var ca 1,2 km av adkomsttunnelen ferdig utsprengt. Normalt sprenger man seg ca m innover hver uke. Planen er å være fremme ved kraftstasjonen ved juletider i Sprengningene skjer flere ganger hver dag og har normalt en varighet på 4-6 sekunder. Sprengningen kan fortone seg som torden, men etter hvert som fronten av adkomsttunnelen har komment lenger inn i fjellet, er sprengningene blitt mindre merkbare i Lysebotn. Steintransporten fra adkomsttunnelen skjer på nye anleggsveien ned til sjøen. Frem til utgangen av oktober har det vært arbeid på ett tunnelløp i Lysebotn. Steintransporten vil øke på i perioden fremover etter hvert som sprengningen av den nye kraftstasjonshallen og transformatorhallen, samt tilhørende transporttunneler starter. Antallet

2 transporter vil mer enn dobles i forhold til det som har vært tidligere i høst. Nede ved sjøen blir sprengsteinen tippet på mellomlager, lastet over på lekter og plassert i Lysefjorden. Ca % av sprengsteinen som skal plasseres i Lysefjorden, er i slutten av november plassert som støttefylling for den fremtidige ny moloen og småbåthavnen. Oppe ved portalbygget er det satt opp tre tunnelvifter for å skaffe friskluft inn i adkomsttunnelen og kraftstasjonen. Frem til begynnelsen av november har kun én vifte vært i bruk. Vifte nummer to er nå satt i drift og innen jul vil tunnelvifte nummer tre være i drift. Tunnelviftene har delvis innebygget støydemping og påmontert støydemping. Markering av m utsprengt adkomsttunnel i Lysebotn tirsdag 7. oktober Nytt kabelanlegg mellom Norsk Folkehjelp sitt område på Bolten og frem til Statnett sin transformatorstasjon på Moen er også ferdig og vegen er oppgradert med ny asfalt og gatebelysning. Vegskråningene ble tilsådd i slutten av april og er blitt grønne etter at det kom en del nedbør på ettersommeren og i høst. Det er gjort tiltak mot avrenning, og disse har fungert godt under høstens kraftige regnskyll. På adkomstvegen ut til det eksisterende kraftverket Lysebotn I skal det i november påbegynnes sprengningsarbeider for en ny lukekammertunnel ned mot den fremtidige utløpstunnelen fra

3 Lysebotn II. Selve tunnelsprengningen vil starte opp i januar/februar og pågå frem til april/mai Både nå før jul og utpå nyåret i 2015 vil dere derfor igjen høre lyden av sprengning. Sprengning ute i dagen og de første 50 m av lukekammertunnelen vil bli varslet med sirene i forkant av sprengning. Anleggsarbeider ved Strandvatnet For å kunne utføre anleggsarbeider med ny tunnel mellom Strandvatnet og Lyngsvatnet, er strømforsyningen mellom Storatjørna og Nordrestølstjørna rustet opp med nye master og ledninger i perioden fra rett over påske og frem til månedsskiftet august/september. Riggområdet i sørvestre ende av Strandvatnet. Arbeidene med opparbeidelse av deponiet (lyst parti midt i bildet) er godt i gang og skråningene kles med vegetasjonsmasser etter hvert som deponiet fylles opp. Sprengningsarbeidene ved Strandvatn startet 2. juni. Fra september har det vært to tunnelrigger i drift oppe ved Strandvatnet. For øyeblikket er begge tunnelriggene i full gang med utsprengning av den nye tilløpstunnelen mellom Lyngsvatn og Strandvatn i hver sin retning. Pr. 12. november var det sprengt ut til sammen 1 km med tunneler. Det gjenstår sprengning av snaue 3,5 km med tunnel. Arbeidene vil opphøre i den hardeste vinterperioden fra januar og frem til påske, såfremt vi ikke får lite snø og vind. Senhøsten 2015 håper vi å være fremme ved Lyngsvatn med den nye tilløpstunnelen. Sprengningsarbeidene på Strandvatn vil normalt skje 3-6 ganger i døgnet. Stein fra tunnelene blir lagt i et permanent deponi ved sydvestre del av Strandvatnet. Ca. 20% av deponiet er fylt opp hittil. Dere som har hytter inne ved Lysestølen har kanskje hørt lyden fra tipping og sprengning i sommer høst. Vi regner med at lyden av sprengning avtar mer og mer desto lenger inn i fjellet tunnelene er drevet.

4 Veistrekningen Auklende-Strandvatn For å ivareta sikkerheten, er det innført trafikkregulering på veistrekningen. I august ble det på veien til Strandvatn satt opp bom ved tunnelen mot Lysestølen/Nilsebu. Denne vil være i funksjon hele anleggsperioden, og grunneiere eller andre med bruksrettigheter bes kontakte prosjektet ved behov for tilkomst. I vinterhalvåret innføres trafikkstyring på hele strekningen Strandvatn-Auklende. Dette for å ivareta sikkerheten når tyngre kjøretøy flere ganger i døgnet kjører opp og ned bakkene der det er begrenset passeringsmulighet for møtende trafikk. Før oppkjøring fra Lysebotn må man derfor kontakte Implenia, enten via deres vakttelefon (tlf.nr ) eller ved å henvende seg i kontorriggen ved siden av betongblandeverket. Tunnelboreriggen i full aktivitet på tilløpstunnelen mellom Lyngsvatn og Strandvatn

5 Arbeidstid/skiftordning Hittil har det var med få unntak vært opphold i anleggsarbeidene på søndager. Mannskapene har typisk vært to uker på jobb og deretter en uke hjemme. Fra begynnelsen av november har Implenia lagt om arbeidstidsordningen. Den nye ordningen innebærer ordinært søndagsskift. Mannskapene vil da være på jobb i to uker og hjemme de to påfølgende ukene. Til enhver vil det være to skift på jobb i Lysebotn og to skift hjemme på friuke. Bakgrunnen for dette er mannskapenes eget ønske, og at ordningen vil øke deres trivsel og velferd. Med unntak av betongblandeverket, planlegges det opphold i arbeidene følgende perioder: lørdag kl. 02 lørdag kl. 10, lørdag kl. 22 søndag kl. 08 og søndag kl. 20 mandag kl. 06. Støy Det vil bli gjort nye støymålinger når komplett støydemping er montert og. Det er forventet at støy fra viftene fortsatt vil ligge innenfor gjeldende retningslinjer. Støy fra dumperkjøringen vil også bli målt og bli vurdert opp mot de beregningene som er foretatt. Overvåking av ytre miljø I prosjektet er det satt strenge krav til overvåking av det ytre miljøet. Det er installert måleutstyr i Strandvatnet, Lyseåna og Stølsåna som løpende overvåker vannkvaliteten. Resultatene av målingene loggføres. Resultatene så langt viser ingen utslipp over de grensene som er fastsatt. Det er også satt opp viltkameraer i Lysebotn nede ved Lysefjorden og ved vestre ende av Strandvatn for å dokumentere vannkvaliteten ifht. evt. misfargning/blakking. Disse tar oversiktsbilder der persongjenkjenning ikke er mulig. Kontaktpersoner hos Lyse Produksjon vil være: Byggeleder Terje Anti Nilsen tlf HMS-koordinator Therese Høy tlf Byggelederassistent Gunnar Vika tlf Informasjon og oppdateringer kan også sees på prosjektets hjemmeside:

Konsesjonssøknad Nettplan Stor-Oslo. Fornyelse av kabelforbindelsene Smestad-Sogn og Smestad transformatorstasjon (fra 300 til 420 kv)

Konsesjonssøknad Nettplan Stor-Oslo. Fornyelse av kabelforbindelsene Smestad-Sogn og Smestad transformatorstasjon (fra 300 til 420 kv) Konsesjonssøknad Nettplan Stor-Oslo Fornyelse av kabelforbindelsene Smestad-Sogn og Smestad transformatorstasjon (fra 300 til 420 kv) Hans Herlofsen Prosjektleder Nettplan Stor-Oslo trinn 1 hans.herlofsen@statnett.no

Detaljer

Gevingåsen tunnel Modernisering av Nordlandsbanen

Gevingåsen tunnel Modernisering av Nordlandsbanen Ny jernbanetunnel Hommelvik Hell Gevingåsen tunnel Modernisering av Nordlandsbanen Juni 2008 Jernbaneverket Vi bygger for fremtiden Framtidas Nordlandsbane Utbyggingen av Gevingåsen tunnel første etappe

Detaljer

Rjukan Mountain Hall AS Reguleringsplan for fjellhaller Rjukan Planbeskrivelse med konsekvensutredning. Utgave: 02 Dato: 2011-05-31

Rjukan Mountain Hall AS Reguleringsplan for fjellhaller Rjukan Planbeskrivelse med konsekvensutredning. Utgave: 02 Dato: 2011-05-31 Rjukan Mountain Hall AS Reguleringsplan for fjellhaller Rjukan Planbeskrivelse med konsekvensutredning Utgave: 02 Dato: 2011-05-31 Planbeskrivelse med konsekvensutredning for Reguleringsplan Fjellhaller

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 5/09

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 5/09 Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 5/09 Møte: Eldrerådet Møtested: Bydelsadministrasjonen. Ekebergveien 243 Møtetid: Mandag 31. august 2009 kl. 10.00 Sekretariat: 02 180

Detaljer

SLUSKEN INFORMASJONSAVIS FOR ALBERT KR. HÆHRE AS REDAKTØR: GUDMUND ROEN, GUDMUND@AKH.NO, TLF: 911 11093 UTGAVE: 01/2013 DATO: 15.01.

SLUSKEN INFORMASJONSAVIS FOR ALBERT KR. HÆHRE AS REDAKTØR: GUDMUND ROEN, GUDMUND@AKH.NO, TLF: 911 11093 UTGAVE: 01/2013 DATO: 15.01. SLUSKEN INFORMASJONSAVIS FOR ALBERT KR. HÆHRE AS REDAKTØR: GUDMUND ROEN, GUDMUND@AKH.NO, TLF: 911 11093 UTGAVE: 01/2013 DATO: 15.01.2013 KNUT HAR ORDET: Godt Nytt År! Året som kommer vil utvilsomt by på

Detaljer

Follobanen STØRST. URBAN. UTFORDRENDE. RASKERE. FOLLOBANEN 1

Follobanen STØRST. URBAN. UTFORDRENDE. RASKERE. FOLLOBANEN 1 Follobanen STØRST. URBAN. UTFORDRENDE. RASKERE. FOLLOBANEN 1 2 FOLLOBANEN Prosjektet Follobaneprosjektet er det største landbaserte prosjektet i Norge i nyere tid og får landets lengste jernbanetunnel.

Detaljer

Side1 MERKNADSSKJEMA - FORSLAGSSTILLERS KOMMENTARER TIL MERKNADER OG UTTALELSER - PLANOPPSTART

Side1 MERKNADSSKJEMA - FORSLAGSSTILLERS KOMMENTARER TIL MERKNADER OG UTTALELSER - PLANOPPSTART MERKNADSSKJEMA - FORSLAGSSTILLERS KOMMENTARER TIL MERKNADER OG UTTALELSER - PLANOPPSTART Side1 Plannavn Bergenhus, Årstad, gnr 163 bnr 490 m.fl. Haraldsplass diakonale sykehus. Arealplan-ID PlanID 19040001.

Detaljer

Årsmøte Dugnad. Vedlagt finner dere dagsorden for årsmøtet, regnskap for 2010, samt forslag til budsjett for 2011

Årsmøte Dugnad. Vedlagt finner dere dagsorden for årsmøtet, regnskap for 2010, samt forslag til budsjett for 2011 Filtvet, 31. mai 2011 Årsmøte Dugnad Kjære alle hytteeiere! Vedlagt finner dere dagsorden for årsmøtet, regnskap for 2010, samt forslag til budsjett for 2011 Årsmøtet 2011 Årsmøtet for 2011 finner sted

Detaljer

Vestfoldbanen Nytt dobbeltspor Farriseidet - Porsgrunn

Vestfoldbanen Nytt dobbeltspor Farriseidet - Porsgrunn Vestfoldbanen Nytt dobbeltspor Farriseidet - Porsgrunn Januar 2015 ISBN 978-82-7281-232-3 Opplag 1000 ekst. Kontakt oss Kontaktpersoner i prosjektet: Prosjektsjef Jernbaneverkets enheter er lokalisert

Detaljer

Reguleringsplan for Sandbumoen masseuttak- Endring av driftstid for asfaltverk

Reguleringsplan for Sandbumoen masseuttak- Endring av driftstid for asfaltverk Sel kommune Utskrift av møtebok Arkivsak: 2008/327-56 Arkiv: REG-851 Saksbehandler: Line Brånå Dato: 12.11.2013 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 73/13 Formannskapet 27.08.2013 119/13 Formannskapet 10.12.2013

Detaljer

VIKARHÅNDBOK 2010 Versjon August 2010

VIKARHÅNDBOK 2010 Versjon August 2010 VIKARHÅNDBOK 2010 Innhold 1. Formål med vikarhåndboken... 3 2. Om Think Silvercon... 3 3. Think Silvercon AS personalpolicy... 3 4. Ved ansettelse hos Think Silvercon... 3 5. Forventninger og muligheter

Detaljer

Prosjektsrapport, Fase 1

Prosjektsrapport, Fase 1 Prosjektsrapport, Fase 1 Muligheter og barrierer for en nasjonal kommersiell samkjøringstjeneste 1. Januar 2012 1 Innhold Introduksjon s. 3 Forarbeid og aktiviteter s. 3 Løsningen s. 4-7 Analyse og resultat

Detaljer

EN NY TURNERING STÅR FOR DØREN

EN NY TURNERING STÅR FOR DØREN EN NY TURNERING STÅR FOR DØREN Helgene 3.-5.juni og 10.-12.juni inviterer Kristiansand Pirates nok en gang til den tradisjonsrike turneringen Pirates Cup i Kristiansand. I fjor var det totalt 93 lag som

Detaljer

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet!

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet! Bud-guiden Som Dagblad-bud bidrar du til at folk kan lese Dagbladet Helgeavisa i helgen. Det er en viktig jobb. Uten deg er alt arbeidet som er lagt ned i å lage avisa forgjeves, for en avis trenger lesere.

Detaljer

Personalhåndbok for konsulenter i Bragd Engineering AS

Personalhåndbok for konsulenter i Bragd Engineering AS Personalhåndbok for konsulenter i Bragd Engineering AS Forord Denne personalhåndboken er ment å være et oppslagsverk der du kan finne svar på noe av det du som medarbeider trenger å vite om BRAGD ENGINEERING

Detaljer

Fleksitidsskjema / Fleksitidsprogrammet

Fleksitidsskjema / Fleksitidsprogrammet Fleksitidsskjema / Fleksitidsprogrammet Fleksitidsprogrammet Fleksitid2013 er en elektronisk versjon av det opprinnelige fleksitidsskjemaet, men med mange tilleggsfunksjoner. Alle veiledninger nedenfor

Detaljer

Totalt kjøres det 100 kilometer skiløyper

Totalt kjøres det 100 kilometer skiløyper blefjell BLefjell En informasjonsavis fra Foreningen Blefjell En avis for deg som er glad i Blefjell! Avisa «Blefjell» som du nå leser er laget for deg som er glad i Blefjell! Den blir distribuert til

Detaljer

Hva skjer i Lister-området? Vi oppgraderer sentralnettet og bygger ny kabelforbindelse til Tyskland

Hva skjer i Lister-området? Vi oppgraderer sentralnettet og bygger ny kabelforbindelse til Tyskland Hva skjer i Lister-området? Vi oppgraderer sentralnettet og bygger ny kabelforbindelse til Tyskland I denne brosjyren vil vi fortelle deg om arbeidet vi skal utføre i Sirdal, Kvinesdal og Flekkefjord,

Detaljer

Skjenke-/åpningstid på SYNG

Skjenke-/åpningstid på SYNG Til: Alle beboere i Torvbakkgata borettslag Alle politiske partier i Bydel Grünerløkka Bydel Grünerløkka, administrasjonen Oslo kommune, Næringsetaten Oslo, 22. august 2014 Skjenke-/åpningstid på SYNG

Detaljer

Riktig medisin til rett tid gir bedre helse. For å bli kjent med Pilly - Start her.

Riktig medisin til rett tid gir bedre helse. For å bli kjent med Pilly - Start her. Riktig medisin til rett tid gir bedre helse For å bli kjent med Pilly - Start her. Pilly er en automatisk pilleassistent som programmeres for å varsle deg når du skal ta medisiner. Innstillingene gjøres

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen i Grimstad kommune 2013.

Medarbeiderundersøkelsen i Grimstad kommune 2013. Medarbeiderundersøkelsen i. Kommunerapport Resultater på - og sektornivå 15. mars Om Medarbeiderundersøkelsen og Kommunerapport. Medarbeiderundersøkelsen ble gjennomført i januar/februar og omfattet alle

Detaljer

Rapport Uavhengig revisjon av Secora AS og Oslo HAV prosjektet. Rapport til Secora AS Rapport no.: 2007-1626 Rev 1.1, 17 desember 2007

Rapport Uavhengig revisjon av Secora AS og Oslo HAV prosjektet. Rapport til Secora AS Rapport no.: 2007-1626 Rev 1.1, 17 desember 2007 Rapport Uavhengig revisjon av Secora AS og Oslo HAV prosjektet Rapport til Rapport no.: 2007-1626 Rev 1.1, 17 desember 2007. Uavhengig revisjon av og Oslo HAV prosjektet 2007-1626 rev 1.1, Side 2 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Planbeskrivelse rv. 23 Dagslet - Linnes

Planbeskrivelse rv. 23 Dagslet - Linnes Planbeskrivelse rv. 23 Dagslet - Linnes Dagslet - Linnes Røyken / Lier kommuner Region sør Prosjektavdelingen Februar 2013 2. gangs behandling Mai 2013 Planbeskrivelse rv. 23 Dagslet - Linnes Side 2 Forord

Detaljer

Ener`n. Oppussing - nå er vi i gang! Nytt og nyttig Hvem kan lage Enerhaugens fineste pepperkakehus?

Ener`n. Oppussing - nå er vi i gang! Nytt og nyttig Hvem kan lage Enerhaugens fineste pepperkakehus? Oppussing - nå er vi i gang! Nytt og nyttig Hvem kan lage Enerhaugens fineste pepperkakehus? Oppussing nå er vi i gang! Endelig er vi i gang med oppussingsprosjektet i borettslaget vårt. Om noen måneder

Detaljer

I året som har gått har selskapet forbedret sin sykemeldingsstatistikk i forhold til de siste år.

I året som har gått har selskapet forbedret sin sykemeldingsstatistikk i forhold til de siste år. KNUT HAR ORDET: I året som har gått har selskapet forbedret sin sykemeldingsstatistikk i forhold til de siste år. Fra å ha hatt noe for høy fraværsprosent viser årets tall at første delmål er nådd. Vi

Detaljer

Høringsfrist: 30. september

Høringsfrist: 30. september Vedlegg 1 Høringsnotat Høring om forslag til endring av forskrift om krav til opplæring, prøve og kompetanse for utrykningskjøring (utrykningsforskriften) Høringsfrist: 30. september Vegdirektoratet Trafikant-

Detaljer

Økonomisk månedsrapportering rutinebeskrivelse for tjenesteledere og virksomhetssjefer

Økonomisk månedsrapportering rutinebeskrivelse for tjenesteledere og virksomhetssjefer Økonomisk månedsrapportering rutinebeskrivelse for tjenesteledere og virksomhetssjefer Bakgrunn Høsten 2014 nedsatte Rådmannen en styringsgruppe som bl.a. skulle vurdere den regnskapsrapporteringen som

Detaljer

Tverrbakken, 10.03.11. Styret informerer

Tverrbakken, 10.03.11. Styret informerer Tverrbakken, 10.03.11 Styret informerer 1. Årsresultat og budsjett for 2011 2. Fellesmåling av strøm er sagt opp av Hafslund. Det ser ut til at vi får tilbud om å kjøpe strøm på samme betingelser som hittil!!

Detaljer

Planbeskrivelse Reguleringsplan med KU. Plan 1033: Detaljregulering steinbrudd Sjånesheia.

Planbeskrivelse Reguleringsplan med KU. Plan 1033: Detaljregulering steinbrudd Sjånesheia. Brida eiendom AS Planbeskrivelse Reguleringsplan med KU. Plan 1033: Detaljregulering steinbrudd Sjånesheia. Dato: 01122014 Brida eiendom AS: Planbeskrivelse steinbrudd Sjånesheia Side 1 DOKUMENTINFORMASJON

Detaljer

KONSESJONSSØKNAD OG KONSEKVENSUTREDNING

KONSESJONSSØKNAD OG KONSEKVENSUTREDNING KONSESJONSSØKNAD OG KONSEKVENSUTREDNING JØLSTER OG FØRDE KOMMUNER, SOGN OG FJORDANE FYLKE NVE Konsesjonsavdelingen Postboks 5091 0301 Oslo Dato: 12.12.2013 Deres ref: NVE200904486-64 Søknad om konsesjon

Detaljer