Forsamlingslokalet Hygga

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forsamlingslokalet Hygga"

Transkript

1 Vurdering om rehabilitering og framtidig drift av Forsamlingslokalet Hygga Versjon ÅB 1

2 Innhold Innhold... 2 Mandat... 3 Arbeidsgruppe... 3 Situasjonsbeskrivelse... 4 Forsamlingslokalet Hygga... 5 Kostnadsoverslag for rehabilitering Muligheter for dugnad Utleiepriser i området Utleiemuligheter Leiemuligheter i lokalområdet Arbeidsgruppas konklusjon Vedlegg

3 Mandat Undertegnede er av eierlagene bedt av eierlagene om å gjøre en vurdering av forsamlingslokalet Hygga som framtidig forsamlingslokale for eierlagene og lokalsamfunnet. Undertegnede skulle selv utnevne arbeidsgruppe for oppdraget. Vurderingen skal leveres husstyrets leder våren Arbeidsgruppe Arbeidsgruppen har bestått av Åge Bjor, tlf (leder) Ole Kristian Glomvik, tlf Sigurd Olafsen, Kallastenveien 70, 1708 Sarpsborg Tlf Reidun Nordby, Bjørneveien 14, 1712 Grålum tlf Situasjonsbeskrivelse A. Generelt Hygga er et forsamlingslokale på Grålum i Sarpsborg, eid av Eier Eierandel Sarpsborg Bondelag 45% Tune Bygdeungdomslag35% Tune Bygdekvinnelag 10% Gammeldansens venner 10% Av eierne er det først og fremst Tune Bygdekvinnelag og Gammeldansens venner som benytter lokalet. Bygdekvinnelaget har sine månedlige medlemsmøter her og arrangerer i tillegg Strikkekafe for lokalbefolkningen hver torsdag. Gammeldansen har 4 tilstelninger årlig. Sarpsborg Bondelag benytter ikke lokalet. Laget benytter i hovedsak Folkvang forsamlingslokale i Skjeberg. Tune Bygdeungdomslag har ingen aktivitet og kun et medlem i Tune: Ole Mathis Opstad Kruse. Huset har vært i henhold til vedtekter driftet gjennom et Husstyre oppnevnt av lagene. Det alt vesentlige av vedlikehold har fram til i dag vært dugnad. Av årsaker som sannsynligvis skyldes eiernes relativ liten bruksinteresse er det i dag vanskelig å gjennomføre dugnader for å vedlikeholde og gjøre nødvendig fornyelse av huset. 3

4 Huset er i dag utleid nesten hver helg unntatt i 2 sommermåneder og har et driftsoverskudd på kr siste år. (Herav driftstilskudd fra Sarpsborg kommune på kr ). Huset er i dag i en slik forfatning at det må gjøres vesentlig rehabilitering for at huset skal være attraktivt for leietakere. Forsamlingslokalet Hygga Husets adresse: Tingstadveien 6, 1712 Grålum. Det er gjennomført eiendomstakst av bygningen i 2006 av taksmann Terje Westby som viser en vurdert markedsverdi på og anbefalt lånetakst Huset som er på 405 M2 fordelt på hovedetasje og underetasje, rommer 1.etg 270 m2 2 etg 45 m2 Underetasje 92 m2 Rommet er i dag inndelt i et hovedrom, 178 m2, med scene og rom i bakkant med lavere takhøyde. Malte vegger og tak av tre, parkettgulv, enkel belysning og ventilasjonsvifte. mindre sal, 80 m2 møterom, 45 m2 kjøkken, gang, toaletter og garderobe 92m2 Gjennomgang av huset for vurdering av nødvendige tiltak er gjennomført sammen med en ingeniør og en byggmester. Denne ga følgende konklusjon: Generelt Huset skal benyttes til utleie til lag, foreninger, næringsdrivende og private som har behov for møterom. Det er forutsatt at det ikke skal foregå matlaging i lokalet utover kaffeservering. Det inngåes en avtale med et cateringselskap om levering og servering. Køkkenet utstyres for dette behov i henhold til krav fra Mattilsynet. Huset må få universell utforming som tilfredsstiller krav for funksjonshemmede. Vegger og tak bør etterisoleres. Utvendig tak Utvendig tak må kontrolleres og tettes for eventuell lekkasje. Spesielle problem mellom gammelt tak og tilbygg. Her er oppdaget lekkasje som Husstyret vurderer hvordan tette. Kontakt er etablert med blikkenslager. 4

5 Utvendig panel Utvendig panel i tilbygg bør skiftes. Grunnmur Grunnmur må kontrolleres for sprekker og tettes. Generelt rimelig bra stand. Kloakk og vannsystem Kloakkrør bør inspiseres med kamera for å sikre at de er i orden og åpne. Problemer i dag mellom stakekum og soilrør. Må kontrolleres. Stor sal Salen bør dekke følgende bruksområde Møtevirksomhet med eller uten konferansebord (antall plasser) enkel servering Selskaper (jubileer, minnesamvær), med servering Dansetilstelninger Forhold som er vurdert Vegger tak og gulv. o Takplater bør skiftes o Innvendige vegger mot yttervegg utfores etterisoleres (5 10 cm) og nye veggplater o Gulvet kan ikke slipes flere ganger og må ved behov for sliping fornyes o Vinduer er i dag i grei stand, men de bør vurdert skiftet i forbindelse med rehabilitering av vegger. Termopanglassets levetid er utløpt. Riving av cene og ny flyttbar platting o Riving og rehabilitering i denne forbindelse er ikke medtatt i kostnadsoveslag Ventilasjonsanlegg o Krav til nytt balansert anlegg (må ha inn forvarmet luft). Lys og elektrisk anlegg o Ny belysning med regulering bør installeres. Strømkursenes kapasitet bør utvides. Den generelle tilstand til det elektriske anlegget er ikke vurdert ut over dette. Bord og stoler o Utskifting av bord og stoler (eget tilbud) Audiovisuelt utstyr (lerret, prosjektører, lydutstyr inkl. styringssystem o Nytt (eget tilbud) Lagerplass for bord og stoler som ikke er i bruk unner arrangementet. o Det lages et lagerrom for dette bakerst i stor sal hvor taket er lavt. 5

6 Mindre sal Salen bør dekke følgende behov Mindre uformelle møter opp til 20 personer med enkel servering Enkel servering Avlastningsrom for store sal Forhold som er vurdert Tak, vegger, gulv o Nye veggplater på innvendige vegger o Bytting av dører o Belegg på gulvet. o Bytting av vinduer o Ny utvendig panel og etterisolering Belysning Møblering o Nye møbler (eget anbud) Rom 2 etg. Salen bør dekke følgende behov Rommet kan med fordel benyttes som lagerrom. Det er ikke gjort vurdering av oppussing av dette rommet. Kjøkken Kjøkkenet bør dekke følgende behov Tilfredsstille krav til mellomlagringsplass av mat Tilbereding av kaffe/te og mindre kokeoperasjoner Oppvask Lager av servise, bestikk med mer. Plass for vaskeutstyr og renholdsutstyr Vaskemaskin for mopper / tørkeplass Gang Gang bør dekke følgende behov Transportgang mellom ute/inne, garderobe, toaletter og møterom. Må tilfredsstille krav til universell utforming. 6

7 Forhold som er vurdert Vegger, tak, gulv o Belegg på gulv o Innvendige vegger mot yttervegg utfores etterisoleres (5 10 cm) og nye veggplater Belysning Nytt handikaptoalett Vegg mellom vindfang og gang rives Ny ytterdør Rampe for funksjonshemmede Toaletter Toaletter bør dekke følgende behov Separate dame og herretoalett Toalett for funksjonshemmede i 1. etg. Forhold som er vurdert Vegger tak og gulv må pusses opp og males Ny innredning og toaletter og vasker Nytt HC toalett i 1. etg. Garderobe Garderobe bør dekke følgende behov Opphengsmuligheter for ytterklær for det antall personer som kan være i huset samtidig. (Det er eget krav til m2 pr oppheng.) Mulighet for avstenging ved behov for garderobevakt. Forhold som er vurdert Vegger tak og gulv o Vegger og tak pusses opp og males Garderobestativer o Nye (eget anbud) Garderobemulighet for funksjonshemmede i 1. etg. Lagerrom Lagerrom bør dekke følgende behov Lager for eierforeninger og andre faste leietakere. Forhold som er vurdert Det monteres nye skap for faste brukere 7

8 Kostnadsoverslag for rehabilitering Det er gjennomført en kostnadsvurdering i forhold til behovsvurderingen av byggmester Leif Arne Skaar. Denne gir, etter komiteens mening, komiteen en rimelig god vurderingsmulighet av kostnadene. Ved vurdering av kostnader er det gjort vurdering av driftsform og eierform. Dersom driften inkluderer servering skal det gjøres momsregnskap. Dersom det kun er utleie er det ikke krav til dette, men det kan da heller ikke gjøres fradrag for merverdiavgift på innkjøp. Komiteen har tatt som forutsetning at vi ikke endrer eierform og at bruksformen kun er utleie. I vurderingen er det gjort anslag for rørleggerarbeid, elektriske arbeider og ventilasjon. Disse kan bli noe høyere dersom kontroll krever mer utbedring. Vurdering rehabilitering av Hygga forsamlingslokale MVA Bygningsmessige arbeider Rørlegger Elektriske arbeider Ventilasjon , Innredning Bord 20 stk Stoler 80 stk Lydforsterker, aud.v , Kjøkkenutstyr og renhold Vaskemaskin for mopper Oppvaskmaskin Kjølehjørne , , ,00 Komiteen anbefaler at man i vurderingen av tiltak benytter kr som kostnadsramme. 8

9 Økonomisk vurdering av rehabilitering. Kapitalkostnader Renter 6% av Avdrag Driftsuavhengige kostnader Strøm Forsikring Komunale avgifter Faste driftsuavhengige kostnader Driftsavhengige kostnader (pr utleie) Renovasjon 300 Renhold 400 Utleievariable kostnader 300 Leieinntekt pr utleie Utleievarialble kostnader DB Minste antall utleie pr år : = 143 Minste antall pr uke 3 Muligheter for dugnad Gruppen har vurdert mulighet for dugnad. Konklusjonen er at man ser denne muligheten som liten. Gruppen baserer seg på tre forhold: Erfaring fra nåværende virksomhet og forespørsel Når lagene ikke benytter huset i vesentlig grad vil interessen for dugnad være lav Relativ høy alderssammensetning i eierlagene Utleiepriser i området For å kunnegjøre en kvalifisert gjetning av utleiemuligheter er det innhentet priser for en del utleielokaler i lokalområdet. Disse er fra 2009 og er for ukedagen lørdag Tunehytta Tune Idrettslag kr 2900 Skytterhuset Bjørnland kr Roklubben kr Folkvang, Skjeberg kr Oppsjøhytta Jeger og fisk, Skjeberg kr Alfheim, Skjeberg kr Musikkhuset Greåker kr

10 I tillegg er det tatt en henvendelse til begravelsesbyrå for å vurdere utleiemulighet for minnestunder. Her brukes mye Quality Hotel, Festiviteten og Losjen. Viktig at det er et helhetlig tilbud med servering. (Det vil vi sannsynligvis kunne tilby gjennom samarbeid med catering-selskap. Utleiemuligheter Eierorganisasjoner Eierorganisasjonene har forskjellig bruk av Hygga se Situasjonsbeskrivelse. Generelt Utleie bør gjøres gjennom at det tilsettes en utleieansvarlig som får en grunnlønn samt tillegg for hver utleie. Utleieansvarlig må føre oversikt over utleie. Sørge for at huset er i orden ved utleie i henhold til avtale, gjøre leietaker oppmerksom på leiebetingelser og kontrollere at disse ikke er brutt. Utleiemetoder Utleien kan basere seg på tilfeldig utleie gjennom å annonsere tilbudet og gjennom aktiv markedsføring. Det kan også gjøres faste avtaler med organisasjoner med fast møtefrekvens (vil sannsynligvis presse prisen for fastavtale). For tiden er utleie basert på tilfeldige som kjenner til at huset finnes og forespør om leie. Dette medfører at huset er utleid de fleste av helgene unntatt sommermånedene. Da det ikke drives salg av mat, gjelder ikke skjenkebestemmelser slik at leietakerne kan ta med alkoholholdig drikke selv. Majoriteten av disse utleiene er blitt fester for yngre mennesker som også har medført stor slitasje på huset. Stor slitasje pr utleie kan også ha sitt utspring i at når tilstanden er dårlig er det lettere å blir skjødesløs. Gruppen mener at utleien må i alt vesentlig vil være leietakere med tilfeldig behov med innslag av faste leietakere. Aktuelt i privatmarkedet er Generelle fester for foreninger, bedrifter og private Bryllup Minnestunder Jubileum Konfirmasjon Barnedåp Aktuelle i næringslivsmarkedet er Større møter hvor eget lokale ikke er tilstrekkelig opp til 100 personer Dagseminarer for kunder og forbindelser 10

11 Leiemuligheter i lokalområdet Listen er ikke utfyllende Quality Hotel, Grålum (møterom og servering) Tune Senter, Grålum (møterom og catering) Insperia (vitensenteret), Grålum (møterom og servering) Tuneheimen, Valaskjold (møterom og servering) Tunehytta (møterom) Folkets hus, Greåker (møterom og catering) Musikkhuset, Greåker (møterom) Diverse klubbhus (møterom) Skyttterhus, Jelsnes, (møterom) Bjørnstad Bedehus (møterom) Arbeidsgruppas konklusjon A. Huset er fortsatt i en slik forfatning at det er mulig å gjennomføre trinnvis renovering. Dette kan bedre likviditeten noe, men over tid må hele huset renoveres. Ved prioritering må det startes med toaletter, garderobe og inngangsparti, og noe tilpassing på kjøkkenet. B. Det kan ikke påregnes dugnad i vesentlig grad. C. Det vil være vanskelig å leie ut huset i den grad det er nødvendig for å dekke faste kostnader ved en renovering. D. Arbeidsgruppa foreslår at eiendommen med oppført bebyggelse selges og at gevinsten av salget benyttes til leie av alternative lokaler. Vedlegg 1. Takst av eiendommen 2. Kostnadsoverslag fra Leif Arne Skaar. 3. Årsregnskap for Hygga Utleiepriser for Hygga 2010 og 2011 Sarpsborg 17. mars 2011 Åge Bjor Ole Kristian Glomvik Sigurd Olafsen Reidun Nordby 11

Tre alternativer og flere anbefalinger

Tre alternativer og flere anbefalinger 1 Schafteløkken Rapport til Frogner menighetsråds møte 19.11.2014 Tre alternativer og flere anbefalinger Rapport fra en arbeidsgruppe oppnevnt av Frogner menighetsråd 21.5.2014 2 Forord Arbeidsgruppen

Detaljer

UTSKIFTING AV VANN- OG AVLØPSRØR VÅTROMSREHABILITERING

UTSKIFTING AV VANN- OG AVLØPSRØR VÅTROMSREHABILITERING Borettslaget Torshov Kvartal I UTSKIFTING AV VANN- OG AVLØPSRØR og VÅTROMSREHABILITERING Rapport fra ProBygg AS Gjennomrustet soilrør Avkappet avløpsrør. Stor gjengroing. Gjenværende godstykkelse i snittflaten

Detaljer

VARDEN SKOLE, BYGNING C ( NYBYGGET ) Vurdering rehabilitering opp mot riving/nybygg

VARDEN SKOLE, BYGNING C ( NYBYGGET ) Vurdering rehabilitering opp mot riving/nybygg VARDEN SKOLE, BYGNING C ( NYBYGGET ) Vurdering rehabilitering opp mot riving/nybygg Juni 2012 Storetveitvegen 98, 5072 Bergen Telefon: 55275000, faks 55275001 www.sweco.no Prosjektnummer: 9 6890 010 Prosjektnavn:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Før møtet kl. 18.15 blir det orientering vedr. skolehelsetjenesten ved virksomhetsleder Aslaug Irene Skjold.

MØTEINNKALLING. Før møtet kl. 18.15 blir det orientering vedr. skolehelsetjenesten ved virksomhetsleder Aslaug Irene Skjold. KARMØY KOMMUNE Utvalg: Hovedutvalg skole og kultur Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 18.04.07 Tid: Kl. 19.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85

Detaljer

AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP

AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2014 AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP Innkalling Årsberetning Regnskap Budsjett Revisjons beretning Innkomne forslag Valg AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP Ta vare på dette heftet, du kan

Detaljer

Tips og råd for leie av. næringslokaler. Generelle tips og juridiske råd

Tips og råd for leie av. næringslokaler. Generelle tips og juridiske råd Oslo kommune Næringsetaten Servicekontoret for næringslivet Hvordan skal du orientere deg i markedet? Hva skal du legge vekt på ved et leieforhold? Hvilke rettigheter har du som leietaker? Hvordan skal

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN OG STYRINGSDOKUMENT FOR KVAM TERRASSE BORETTSLAG

ORGANISASJONSPLAN OG STYRINGSDOKUMENT FOR KVAM TERRASSE BORETTSLAG ORGANISASJONSPLAN OG STYRINGSDOKUMENT FOR KVAM TERRASSE BORETTSLAG Versjon 7 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Historikk... 3 Borettslagets formål... 3 Borettslagets Organisasjon... 3 Generalforsamlingen...

Detaljer

Muntlig orientering og drøfting av narkotikasituasjonen

Muntlig orientering og drøfting av narkotikasituasjonen Formannskapet Utvalg: Møtested: Musikkrommet 2. etg., Gjenreisningsmuseet. Dato: 28.10.2010 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post svanhild.moen@hammerfest.kommune.no

Detaljer

Innkalling til generalforsamling 2014 i Tolia borettslag. Onsdag 14. mai kl. 19.00 i Misjonskirken

Innkalling til generalforsamling 2014 i Tolia borettslag. Onsdag 14. mai kl. 19.00 i Misjonskirken Innkalling til generalforsamling 2014 i Tolia borettslag Onsdag 14. mai kl. 19.00 i Misjonskirken Generalforsamling i Tolia borettslag 14. mai 20 14 DAGSORDEN Sak 1. Sak 2. Konstituering Styrets årsberetning

Detaljer

TILSTANDSVURDERING. Sandnes skole Østre Tromøyvei 461, 4812 Kongshavn. Knr.0906, Gnr.201 og Bnr.3. AAA-Takst AS Tlf. 9777 3333 www.aaa-takst.

TILSTANDSVURDERING. Sandnes skole Østre Tromøyvei 461, 4812 Kongshavn. Knr.0906, Gnr.201 og Bnr.3. AAA-Takst AS Tlf. 9777 3333 www.aaa-takst. TILSTANDSVURDERING Sandnes skole Østre Tromøyvei 461, 4812 Kongshavn Knr.0906, Gnr.201 og Bnr.3 0906-201-3, tiv v1 4847 Arendal Org.nr.992 162 295 Innholdsfortegnelse OM TILSTANDSVURDERING.... 3 SAMMENDRAG

Detaljer

Vi ser altfor ofte at dårlig løpende vedlikehold samt dårlige konstruksjoner gjør at større behov for utbedring må påregnes.

Vi ser altfor ofte at dårlig løpende vedlikehold samt dårlige konstruksjoner gjør at større behov for utbedring må påregnes. Følgende punkter tar for seg de mest sannsynlige investeringer som må gjøres i løpet av husets/ boligens/ hytte sin levetid. Når det gjelder produkter osv så er det viktig at man ser på de respektive produkter

Detaljer

TEKNISK TILSTANDSANALYSE ARBEIDERMESSE VEST SVERDRUPBYEN - LONGYEARBYEN

TEKNISK TILSTANDSANALYSE ARBEIDERMESSE VEST SVERDRUPBYEN - LONGYEARBYEN TEKNISK TILSTANDSANALYSE ARBEIDERMESSE VEST SVERDRUPBYEN - LONGYEARBYEN September 2009 Storetveitvegen 98, 5072 Bergen Telefon: 55275000, faks 55275001 www.sweco.no z:\sweco svalbard\prosjekter\sv4404

Detaljer

Rehabilitering av rør og bad

Rehabilitering av rør og bad BØLERSKOGEN BORETTSLAG II Infoskriv nr 4/2012 21. mars 2012 Rehabilitering av rør og bad Illustrasjon: istockphoto.com Invitasjon til Informasjonsmøte Tirsdag 27.mars 2012. Bøler kirke kl. 18.00-20.00

Detaljer

Høring av sak 10/6696 - Kulturhuset og kulturarenaer i Asker

Høring av sak 10/6696 - Kulturhuset og kulturarenaer i Asker Interne og eksterne utvalg i hht liste Ved henvendelse vennligst oppgi referanse nr 10/6696 Høring av sak 10/6696 - Kulturhuset og kulturarenaer i Asker Vedlagt følger saken om kulturhuset og kulturarenaer

Detaljer

UTREDNING UNGDOMMENS HUS

UTREDNING UNGDOMMENS HUS VERDAL KOMMUNE UTREDNING UNGDOMMENS HUS I n n h e r r e d s a m k o m m u n e D a t o Side 0/34 Det er gjort enkelte beregninger på hva en rusavhengig koster samfunnet. Anslag fra Helsedirektoratet viser

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal. 14.11.2007 kl. 19.00

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal. 14.11.2007 kl. 19.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal 14.11.2007 kl. 19.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet.

Detaljer

Styresak 27/2008 - Investeringsplan for ambulansestasjonene i Helse Finnmark HF

Styresak 27/2008 - Investeringsplan for ambulansestasjonene i Helse Finnmark HF Vår dato: Saksbehandlere:Hanne Bentsen/Jan-Erik Hansen og Jens Herstad Dato. 19.05.2008 Styresak 27/2008 - Investeringsplan for ambulansestasjonene i Helse Finnmark HF Innledning Ved nyttår overtok Helse

Detaljer

Organisasjonsplan og Styringsdokument for Kvam Terrasse borettslag ORGANISASJONSPLAN OG STYRINGSDOKUMENT FOR KVAM TERRASSE BORETTSLAG

Organisasjonsplan og Styringsdokument for Kvam Terrasse borettslag ORGANISASJONSPLAN OG STYRINGSDOKUMENT FOR KVAM TERRASSE BORETTSLAG ORGANISASJONSPLAN OG STYRINGSDOKUMENT FOR KVAM TERRASSE BORETTSLAG 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 4 Historikk... 4 Borettslagets formål... 4 Borettslagets Organisasjon... 4 Generalforsamlingen...

Detaljer

Tyrikollen Boligsameie

Tyrikollen Boligsameie S.nr. 957 911 Tyrikollen Boligsameie TILSTANDSVURDERING TRINN 1 utarbeidet av: oktober 2013 Generell tilstandsvurdering trinn 1 Side 1.2 TILSTANDSVURDERING TYRIKOLLEN BOLIGSAMEIE Utført av: OBOS Prosjekt

Detaljer

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2009/16 Innklaget virksomhet: Klager: NAV Buskerud, Saksnummer: 2009/16 Saksbehandler: Vedtak: Avgjort av: Saksdokument: Saken gjelder: Nemndas kommentar: Dato saken ble registrert inn: Type sak: Status:

Detaljer

- en hjelpende hånd til miljøtorg arrangører

- en hjelpende hånd til miljøtorg arrangører - en hjelpende hånd til miljøtorg arrangører Utarbeidet: 2002-2004 Revidert 2007 Innholdsfortegnelse INNLEDNING 3 FORMÅL 4 MILJØTORGKOMITÈ 5 AVTALER 6 ØKONOMI 7 TEKNISK 8 TING Å TENKE PÅ 11 KIOSKEN 12

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR 2002 FOR BORETTSLAGET ROSENLI. I. BELIGGENHET OG VIRKSOMHET Borettslaget Rosenli ligger i Stavanger kommune og virksomheten består i å leie ut boliger til andelseierne. Det bekreftes at

Detaljer

DISPONERING AV TILSKUDD TIL KOMMUNESEKTOREN TIL VEDLIKEHOLD OG REHABILITERING I 2009

DISPONERING AV TILSKUDD TIL KOMMUNESEKTOREN TIL VEDLIKEHOLD OG REHABILITERING I 2009 Ark.: D13 &46 Lnr.: 1392/09 Arkivsaksnr.: 09/148-2 Saksbehandler: Rannveig Mogren DISPONERING AV TILSKUDD TIL KOMMUNESEKTOREN TIL VEDLIKEHOLD OG REHABILITERING I 2009 Vedlegg: - KRD`s brev til kommunene

Detaljer

Investeringer i Sør-Aurdalsheimen

Investeringer i Sør-Aurdalsheimen Forvaltningsrevisjon Utført av Investeringer i Sør-Aurdalsheimen Formål: - Vurdere prosessen rundt investeringene i Sør-Aurdalsheimen Område: Investeringer i Sør-Aurdalsheimen Kommune: Sør-Aurdal Adresse:

Detaljer

Styrets innstilling til saker som skal behandles på ordinær generalforsamling i Stig Borettslag 22. april 2005:

Styrets innstilling til saker som skal behandles på ordinær generalforsamling i Stig Borettslag 22. april 2005: Styrets innstilling til saker som skal behandles på ordinær generalforsamling i Stig Borettslag 22. april 2005: Sak 1: Konstituering Innstilling til de respektive poster blir lagt fram på generalforsamlingen.

Detaljer

Eiendomsforvaltning Vedlikehold og vaktmestertjenestens organisering Forvaltningsrevisjon - Lardal kommune

Eiendomsforvaltning Vedlikehold og vaktmestertjenestens organisering Forvaltningsrevisjon - Lardal kommune Eiendomsforvaltning Vedlikehold og vaktmestertjenestens organisering Forvaltningsrevisjon - Lardal kommune 2015 :: 701 010 Innhold Sammendrag... ii 1 Innledning... 1 1.1 Kontrollutvalgets bestilling...1

Detaljer

Kommunens forvaltning av utleieboliger

Kommunens forvaltning av utleieboliger FORVALTNINGSREVISJON Kommunens forvaltning av utleieboliger Snillfjord kommune Mai 2015 - TITTEL - 1 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Snillfjord kommunes kontrollutvalg

Detaljer

UTSKIFTING AV VANN- OG AVLØPSLEDNINGER VÅTROMSREHABILITERING

UTSKIFTING AV VANN- OG AVLØPSLEDNINGER VÅTROMSREHABILITERING Bjerkedalen Borettslag UTSKIFTING AV VANN- OG AVLØPSLEDNINGER og VÅTROMSREHABILITERING Rapport fra ProBygg AS Gjennomrustet soilrør Avkappet avløpsrør. Stor gjengroing. Gjenværende godstykkelse i snittflaten

Detaljer

AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP

AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2013 AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP Innkalling Årsberetning Regnskap Budsjett Revisjons beretning Innkomne forslag Valg AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP Ta vare på dette heftet, du kan

Detaljer

Tilleggsliste for Fast bygge- og vedlikeholdskomite

Tilleggsliste for Fast bygge- og vedlikeholdskomite Nøtterøy kommune Tilleggsliste for Fast bygge- og vedlikeholdskomite Møtedato: 15.10.2013 Møtested: Teknisk sektor møterom Møtetid: Kl. 09:00 Forfall meldes til politisk sekretariat. Varamedlemmer møter

Detaljer