Årsplan Drammen kommunale barnehager

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsplan 2014 2015 Drammen kommunale barnehager"

Transkript

1 DANVIK BARNEHAGE Årsplan Drammen kommunale barnehager 1

2

3 Drammen kommunes visjoner og mål for barnehagene Lov og forskrifter for barnehagene: Lov om barnehager fra 17. Juni 2005, 1 formål: Barnehagens samfunnsmandat. Rammeplan for barnehager fra 1. august Mål i Drammen kommunes økonomiplan for barnehager : Barnehagene skal dokumentere og utvikle systemer for arbeid med språk, sosial kompetanse og motorikk tilpasset barnegruppa. Målene er beskrevet som fokusområder og gjelder for hele året. Barnehagene i drammen Norges beste barnehager: Visjon: «En barnehage der hvert enkelt barn oppfyller sitt fulle potensial og blir et trygt og selvstendig menneske» Drammen kommunale barnehager: Visjon: «Vi vil gjøre hver dag verdifull» Årsplan for Danvik barnehage: Årsplanen er delt inn med innhold og mål vi jobber spesielt med hver måned. Gjennomgående arbeid som gjelder for hele året står beskrevet nederst på hver side i punktet «litt om». Viktige datoer for barnehageåret er spesifisert i årsplan på eget ark. 3

4 August: «Hei, her er jeg!» Tilpasset oppstart etter behov Primærkontakt Oppstartsamtale Barnet skal bli kjent og trygg i barnehagen Personalet, barn og foreldre skal bli kjent Viktige datoer: Barnehagen er stengt planleggingsdagene: 14. og 15. august Litt om: Samspill og kommunikasjon Vi bruker utviklingsstøttende kommunikasjon (USK) i samspill og kommunikasjon i arbeidet vårt. USK tar utgangspunkt i at alle har iboene mulighet til godt samspill og god kommunikasjon. Vi bruker følgende prinsipper: 1. Personalet retter sin oppmerksomhet mot barnets signaler og følger barnets utspill. 2. Personalet gir positiv bekreftelse på at de er oppmerksomme på barnet. 3. Personalet setter ord på det som skjer i samspillet på en positiv måte. 4. Personalet passer på at alle tar tur. 5. Personalet hjelper barnet ved å sette grenser og vise positive alternativer, og gir barnet ros og anerkjennelse. 6. Personalet markerer begynnelse og slutt. 7. Personalet hjelper barnet med å sette seg inn i og dele glede og positive opplevelser. 4

5 September: «God dag, hvem er du?» Foreldremøte Bli kjent dag Turer i nærmiljø Bli kjent med barnas familier og hverandre Skape møteplasser Bruke nærmiljøets ressurser til gode opplevelser Viktige datoer: Barnehagens bursdag og Bli kjent dag Fotografering: 17. september Foreldremøte for alle: 25. september Språkgrupper for 2, 3 og 5 åringer, se datoer i månedsplan. Litt om: Foreldresamarbeid Foreldre er våre viktigste samarbeidspartnere. Respekt for hverandre er viktig for et godt samarbeid. Forventninger må avklares slik at begge parter kan gi hverandre informasjon, råd, hjelp og støtte. Vi legger til rette for å ha arrangementer på avdelingene som kan være møteplasser for foreldre til å bli bedre kjent. Målet vårt er at alle skal bli møtt på en positiv måte i levering og henting. 5

6 Oktober: «Jo mere vi er sammen» Vennskap Lekegrupper Aktiviteter på tvers av avdelingene (førskolegruppa, språktrappa) Vi skal lære barna å bli en god venn Alle skal ha en venn i barnehagen Vennskap på tvers av avdelingene Viktige datoer: FN dagen: 24. oktober Høstsuppe på hver avdeling i oktober. Se dato på månedsplan Språkgrupper for 1 og 4 åringer, se datoer i månedsplan Fokusområde: Sosial kompetanse Mål for Drammen kommune og Norges beste barnehager: Barnehagen skal dokumentere og utvikle systemer for arbeid med sosial kompetanse tilpasset barnegruppa. Sosial kompetanse handler om å kunne samhandle positivt med andre og lykkes i å omgås andre. Gjennom samspill, lek og hverdagsaktiviteter jobber vi aktivt med å gi hvert barn annerkjennelse og sunn selvfølelse og tro på egen mestring. Vi er også opptatt av at alle barn må lære og erfare at de er en del av et fellesskap. I fellesskap med andre lærer vi også å utvikle oss mer. Vennskap Sosial kompetanse kan defineres som å lære å forstå seg selv i god relasjon til andre barn og voksne. Vennskap er en viktig del av sosial kompetanse og utvikles i samspillet. Gjennom god omsorg utvikler barnet tillit til seg selv og kan vise omsorg for andre. Å få delta i lek og få venner er grunnlaget for barns trivsel og glede. 6

7 7

8 November: «Det var en gang» Eventyr og fortellinger Besøke kulturinstitusjoner som for eksempel: Biblioteket, Drammen museum og Drammens teater. Kulturutveksling mellom avdelingene Bli kjent med bøker, bilder, tekst Utvikle språk og kommunikasjonsferdigheter Kulturformidling Fokusområde: Språk Mål for Drammen kommune og Norges beste barnehager: Barnehagen skal dokumentere og utvikle systemer for arbeid med språk tilpasset barnegruppa. Førskolealderen er den viktigste utviklingsperioden for talespråket. Språk er først og fremst et kommunikasjonsmiddel og gir et menneske mulighet til å formidle til andre hvem det er. Gjennom språket kan barnet sette ord på sine følelser, behov, tanker og drømmer. Språket hjelper barnet til å strukturere og rydde tankene. Når språket hos barn blir stimulert, utvikles språklig kompetanse. Barn som ikke har den kompetansen taper i skolefagene (Stortingsmelding: Livslang læring) For barn som ikke behersker talespråket er det viktig å utvikle alternative kommunikasjonsmåter. Språktrappa Å ha et språk er elementært for barnets videre utvikling. Språk er makt. Vi bruker Språktrappa som er et pedagogisk planleggingsverktøy for å sikre systematisk språk og begrepslæring i barnehagen. Språktrappa har egne mål for hver aldersgruppe. Alle foreldre får mere informasjon om hvilken språkgruppe deres barn skal på og når gruppene skal være. Les gjerne mer på 8

9 Desember: «Når nettene blir lange» Adventsamlinger, nissemarsj, Lucia, julevandring, nissefest Julesanger og julefortellinger Julepynt og julegaver Lære om hvorfor vi feirer jul Bli kjent med julens tradisjoner Skape forventninger Viktige datoer: Kick off adventstid: 1. desember Lucia: 12. desember Nissefest: 18. desember Litt om: Høytider I Danvik barnehage markerer vi de kristne høytidene jul og påske. Disse ser vi på som en viktig del av vår kulturarv. Vi markerer disse høytidene gjennom ulike formingsaktiviteter, fortellinger, sang, kirkebesøk og ulike arrangementer. I tillegg tar vi opp religiøse høytider fra andre religioner ut i fra barnegruppas sammensetning. 9

10 Dato AUGUST 2014 SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER JANUAR Uke 31 Uke 36 Uke 49 Kick off adventstid 2 1. nyttårsdag 3 Uke 45 4 Uke 32 5 Uke 2 6 Uke 41 7 Høstsuppe: dato på månedsplan 8 Uke 37 Uke Uke Uke Lucia Uke 3 Stengt planda 13 Uke 42 Stengt planda 14 Stengt plandag 15 Stengt plandag Uke 38 Uke Barnehagens bursdag og Bli kjent dag 17 Fotografering Uke Uke Nissefest Uke 4 20 Uke Uke 39 Uke FN dagen Uke Uke 35 Foreldremøte 26 Uke 5 27 Uke Uke 40 Uke 1 30 Besøk skolebarnsuke 31 Vinteraktivitsd

11 5 FEBRUAR MARS APRIL MAI JUNI JULI Uke 23 Uke 6 Uke 10 Sommertur og avslutning, avdelingsvis, se månedsplan Uke 19 Uke 7 Uke 11 Uke 15 Uke 24 Uke 28 Sommerstengt Uke 20 g g Uke 16 Feire 17 mai Stengt plandag Uke 25 Uke 8 Uke 12 Uke 29 Sommerstengt Karneval Uke 17 Uke 9 Uke 13 Påskefrokost/middag. Se månedsplan Uke 21 Kulturuke Lunsj med foreldre Uke 26 Uke 30 Sommerstengt ag Uke 14 Uke 18 Uke 22 Siste dag før ferien Uke 27 Sommerstengt Uke 31

12 12

13 Januar: «Når kulda setter inn» Gå på ski, skøyter og base i snøen Vinteraktivitetsdag Førskolebarna på skitur Positive opplevelser med aktiviteter i snøen Mestring og kroppsbeherskelse Viktige datoer: Barnehagen er stengt planleggingsdagene: 12. og 13. januar Vinteraktivitetsdag: 30. januar Språkgrupper for 2, 3 og 5 åringer starter igjen, se datoer i månedsplan. Fokusområde: Motorikk Mål for Drammen kommune og Norges beste barnehager: Barnehagen skal dokumentere og utvikle systemer for arbeid med motorikk tilpasset barnegruppa. Motorikk og fysisk aktivitet er viktig for utvikling og all læring. I Danvik barnehagen har vi en flott utelekeplass og godt læringsmiljø som gir varierte lekemuligheter. Sunt og variert kosthold er også viktig for god helse. Her i Danvik barnehage har vi fokus på sunn mat. Vi serverer sunt brød med variert pålegg og grønnsaker til lunsj. I tillegg serveres et varmt måltid en gang i uken. Fruktmåltid hver dag. 13

14 Februar: «Bare på liksom?» Artige dager med lek og fantasi Utkledning Karneval Ha det gøy Utvikle barn og voksnes lekferdigheter Lære nye begreper og ord Viktige datoer: Karneval: Fredag 20. februar Litt om: Lek Leken er viktig for alle barn! Leken er viktig i seg selv som egen aktivitet og som læring. Leken en kilde til læring, vennskap, utvikling og glede for barn og voksne. Det er viktig med nok tid og rom til lek. Leken er verdifull, morsom og skaper mening for barna. Det er i lek barna bearbeider inntrykk og opplevelser og er en grunnleggende livs- og læringsform. 14

15 Mars: «En liten kylling i egget lå» Påskevandring og påskepynt Påskefrokost eller påskemiddag på alle avdelingene Vårsanger Lære hvorfor vi feirer påske Bli kjent med påsketradisjoner Bli inspirert til å bruke ulik musikk Viktige datoer: Språkgrupper for 1 og 4 åringer starter igjen, se datoer i månedsplan. åskefrokost, eventuelt påskemiddag: Uke 13: mars. Se dato i månedsplan. Litt om: Nærmiljø Danvik barnehage har et nærmiljø som gir mulighet for varierte opplevelser, erfaringer, lek og læring. Andedammen, Bikkjestykket, skøytebanen, Drammen museum, jernbanen, biblioteket, Austad gård, Marienlyst og nærhet til sentrum er ulike plasser vi benytter oss av. 15

16 April: «Danvik er stedet der barna har skjønt at alle i Drammen skal tenke grønt» Hva er egentlig kildesortering og hvorfor vi gjør det Gjenbruk i forming Veie avfall Lære om miljøet og viktigheten av resirkulering og gjenbruk Forskning og filosofering Viktige datoer: Fortsetter med språkgrupper for 1 og 4 åringer. Se datoer i månedsplan. Litt om: Matematikk: Vi legger til rette for lek, eksperimenter og hverdagsaktiviteter som utvikler barnas matematiske kompetanse. Det kan gjøres for eksempel i matlaging, egen matematikk samlinger og formingsaktiviteter. Vi vil skape nysgjerrige og utforskende barn. 16

17 Mai: «Tenk at nå er dagen her» 17. mai feiring den 13. mai Kulturuke og dramatiseringer Felles lunsj hvor foreldrene er invitert Lære om Norges nasjonaldag Bli kjent med vår kulturarv Viktige datoer: Barnehagen er stengt planleggingsdag: Fredag 15. mai Kulturuka uke 21, mai. Fredag 22. mai inviteres foreldre til lunsj Litt om: Kultur Danvik barnehage jobber med kultur i form av temabasert arbeid og ulike aktiviteter i og utenfor barnehagen. Vi er opptatt av å være en kulturformidler i form av varierte opplevelser innenfor kunst, forming, vennskap, sang, musikk, mat, eventyr, turer, bøker, teater, internasjonal uke og FN dagen. 17

18 Juni: «Kongen befaler» Regelleker og sangleker Overgang barnehage skole, innad i barnehagen, forberedelser, besøksdager Sommertur for hver avdeling Sommeravslutning på hver avdeling Lek og læring om barnekultur Trygge og gode overganger Gode fellesopplevelser i naturen Viktige datoer: Sommertur for hver avdeling: Se dato på månedsplan Sommeravslutning for hver avdeling: Se dato på månedsplan. 18

19 Danvik barnehage takker så mye for dette barnehageåret. Vi ønsker alle og enhver: En riktig god sommer! 19

20 20 Danvik barnehage Skolegata 19, 3046 Drammen Telefon:

BIKKJESTYKKET BARNEHAGE. Informasjons- og årsplan for 2013 2015. «Vi gjør hver dag verdifull» Drammen kommunale barnehager

BIKKJESTYKKET BARNEHAGE. Informasjons- og årsplan for 2013 2015. «Vi gjør hver dag verdifull» Drammen kommunale barnehager BIKKJESTYKKET BARNEHAGE Informasjons- og årsplan for 2013 2015 «Vi gjør hver dag verdifull» 1 Drammen kommunale barnehager VELKOMMEN TIL OSS! BIKKJESTYKKET BARNEHAGE Strømsø barnehageområde Velkommen

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Inndalen 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Inndalen 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Inndalen 2014-2015 1 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager pedagogiske plattform Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens

Detaljer

ÅRSPLAN. Akasia Arna kyrkjelyd sin barnehage 2014/2015

ÅRSPLAN. Akasia Arna kyrkjelyd sin barnehage 2014/2015 ÅRSPLAN Akasia Arna kyrkjelyd sin barnehage 2014/2015 Akasia er en del av Bergen kirkelige fellesråd. Akasia eier og driver pr i dag 19 barnehager med rundt 370 ansatte og 1500 barnehageplasser. I tillegg

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Øvre Sædal 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Øvre Sædal 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Øvre Sædal 2014-2015 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager pedagogiske plattform Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens

Detaljer

Årsplanen skal fortelle deg hvordan vi tenker og jobber i barnehagen. Vi håper vi kan formidle hva vi står for og at det er samsvar med hva vi gjør.

Årsplanen skal fortelle deg hvordan vi tenker og jobber i barnehagen. Vi håper vi kan formidle hva vi står for og at det er samsvar med hva vi gjør. ÅRSPLAN Hunnshovde Barnehage HVORFOR HAR VI SPRÅK? - VI ØNSKER Å FORMIDLE ET BUDSKAP - VI ØNSKER Å FORSTÅ ET BUDSKAP - VI TRENGER ET VERKTØY FOR TANKEN 2015 HVA TRENGER VI SPRÅKET TIL? - KOMMUNIKA- SJON

Detaljer

ÅRSPLAN BIRKELAND BARNEHAGE 2011-2012

ÅRSPLAN BIRKELAND BARNEHAGE 2011-2012 ÅRSPLAN BIRKELAND BARNEHAGE 2011-2012 1. INNLEDNING Alt vi gjør i barnehagen er med på å forme og prege barna. I tillegg forbereder vi barnas møte med fremtiden. Derfor er barnehagens innhold viktig. Gjennom

Detaljer

TEMAPLAN FOR GRUA 2014/2015

TEMAPLAN FOR GRUA 2014/2015 TEMAPLAN FOR GRUA 2014/2015 NATVEITÅSEN BARNEHAGE HOVEDMÅL: BARNEHAGENE I BIRKENES FREMMER MESTRING, LÆRING OG UTVIKLING FOR ALLE «EN GOD BARNDOM VARER HELE LIVET» DELMÅL: Alle barn skal oppleve trygghet,

Detaljer

VÅR VISJON: ETT GODT BARNEHAGELIV MED MYE LÆRING OG MESTRING

VÅR VISJON: ETT GODT BARNEHAGELIV MED MYE LÆRING OG MESTRING F 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning side 2 Formål for barnehagen «3 De sju fagområdene «3 Progresjonsplan «3 7 Barns medvirkning «8 Førskolen «9 Overgang barnehage skole «9 En flerkulturell barnehage «10

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Løvåsbakken 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Løvåsbakken 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Løvåsbakken 2014-2015 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager overordnede mål Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Side nr. 2. Innledning Hvorfor en årsplan Side nr. 3 Rammer for barnehagedriften i Horten kommune Side nr. 3

Innholdsfortegnelse. Side nr. 2. Innledning Hvorfor en årsplan Side nr. 3 Rammer for barnehagedriften i Horten kommune Side nr. 3 Fagerheim barnehage Årsplan 2012 2013 Innholdsfortegnelse Innledning Hvorfor en årsplan Side nr. 3 Rammer for barnehagedriften i Horten kommune Side nr. 3 Vurdering av årsplan for 2011-2012 Vurdering av

Detaljer

Årsplan for Åpen barnehage i Kastellveien 1, tilknyttet Kirkens Bymisjon Arendal

Årsplan for Åpen barnehage i Kastellveien 1, tilknyttet Kirkens Bymisjon Arendal Årsplan for Åpen barnehage i, tilknyttet Kirkens Bymisjon Arendal 2015 Åpen barnehage Åpen barnehage er et utradisjonelt barnehagetilbud for barn i alderen 0-6 år. Det som først og fremst skiller en åpen

Detaljer

Årsplan. Grasmyr naturbarnehage 2014-2015

Årsplan. Grasmyr naturbarnehage 2014-2015 Årsplan Grasmyr naturbarnehage 2014-2015 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Visjon 3. Verdier 4. Barnehagens profil og satsingsområder 4.1 Barnehagens prosjekt 5. Strategidokument for skole og barnehage

Detaljer

ÅRSPLAN Nykirken barnehage 2012/2013

ÅRSPLAN Nykirken barnehage 2012/2013 ÅRSPLAN Nykirken barnehage 2012/2013 Innhold: Historikk s. 3 Årsplanens funksjon s. 3 Omsorg s. 3 Danning s. 3 Lek s. 4 Læring s. 5 Barns medvirkning s. 5 Inkluderende fellesskap s. 6 Overgang barnehage

Detaljer

ÅRSPLAN 2015/2016 SYMRA BARNEHAGE

ÅRSPLAN 2015/2016 SYMRA BARNEHAGE Årsplan Symra Barnehage 2015/2016 Side 1. ÅRSPLAN 2015/2016 SYMRA BARNEHAGE E-post: symra.bhg@eidsberg.kommune.no Symra: Kirkåsveien 1B Telefon: 69892288 Avdeling Eventyrtoppen: Høytorp Fort, Bygning 27

Detaljer

Løkkebergene Vels barnehage har følgende områder som hovedpunkter i vårt verdivalg:

Løkkebergene Vels barnehage har følgende områder som hovedpunkter i vårt verdivalg: BARNEHAGENS VERDIER: Løkkebergene Vels barnehage har følgende områder som hovedpunkter i vårt verdivalg: Omsorg: Omsorg i barnehagen handler om forholdet mellom de voksne og barna, om barnas omsorg for

Detaljer

Ekeberg barnehage. Sammen om en god start, for en rik framtid Årsplan 2013/2015. www.ekebergbarnehage.no

Ekeberg barnehage. Sammen om en god start, for en rik framtid Årsplan 2013/2015. www.ekebergbarnehage.no Ekeberg barnehage 2013/2015 Sammen om en god start, for en rik framtid Årsplan www.ekebergbarnehage.no Velkommen til Ekeberg barnehage Ekeberg barnehage startet opp i oktober 1995. Den gang i leide lokaler.

Detaljer

NORAFØRR BARNEHAGE ÅRSPLAN 2012-2013

NORAFØRR BARNEHAGE ÅRSPLAN 2012-2013 NORAFØRR BARNEHAGE ÅRSPLAN 2012-2013 TRYGT Å VÆRE MYE Å LÆRE www.minbarnehage.no/noraforr Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Helhetlig læring helhetssyn på barn... 4 Omsorg og oppdragelse...

Detaljer

2.0 Omsorg og lek, læring og danning 2.1 Barnehageloven om omsorg, læring og danning 2.2 Planer for danning gjennom omsorg, lek og læring

2.0 Omsorg og lek, læring og danning 2.1 Barnehageloven om omsorg, læring og danning 2.2 Planer for danning gjennom omsorg, lek og læring INNHOLD 1.0 Barnehagens verdigrunnlag 1.1 Barnehageloven 1.2 Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver 1.3 Kommuneplanen 1.4 Åsemulen barnehages verdigrunnlag/pedagogiske grunnsyn 2.0 Omsorg og lek,

Detaljer

Årsplan 2014 / 2015 Svanviken barnehage 1910 2015 105 ÅR

Årsplan 2014 / 2015 Svanviken barnehage 1910 2015 105 ÅR Årsplan 2014 / 2015 Svanviken barnehage 1910 2015 105 ÅR Visjon: Barnet i fokus. Verdier: Barnet skal møtes med respekt, aksept, tillit og tiltro. Ved alle handlinger som angår barn som foretas av myndigheter

Detaljer

Årsplan 2011-201. Laksevåg barnehage

Årsplan 2011-201. Laksevåg barnehage Årsplan 2011-201 2012 Laksevåg barnehage INNHOLD Forord Barnehagens innledning Kap 1 Kap 2 Kap 3 Kap 4 Kap 5 Kap 6 Kap 7 Kap 8 Kap 9 Kap 10 Kap 11 Kap 12 Kap 13 Kap 14 Kap 15 Kap 16 Kap 17 Omsorg Danning

Detaljer

ÅRSPLAN 2014 / 2015 Trollskogen barnehage

ÅRSPLAN 2014 / 2015 Trollskogen barnehage ÅRSPLAN 2014 / 2015 Trollskogen barnehage VÅRT MOTTO ER: "DEN GODE BARNDOM- NÅR SMÅ BARN MØTES". 1 Velkommen til nytt barnehageår! Vi har utarbeidet en årsplan og den har flere funksjoner. Skal være arbeidsredskap

Detaljer

Espira Gjemble. Årsplan 2014-15 GJEMBLE SOLKNATTEN

Espira Gjemble. Årsplan 2014-15 GJEMBLE SOLKNATTEN Espira Gjemble SOLKNATTEN GJEMBLE Årsplan 2014-15 INNHOLD DEL 1 Fakta...3 Del 1 Vårt barnesyn...4 Omsorg, lek, læring...4 Naturen som læringsarena...4 Miljøspirer...5 Metoder i pedagogisk opplegg...5 Reveklubb

Detaljer

Årsplan med læ ringsmål KIDS A Alles tadhaugen 2013-2014

Årsplan med læ ringsmål KIDS A Alles tadhaugen 2013-2014 Årsplan med læ ringsmål KIDS A Alles tadhaugen 2013-2014 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager overordnede mål Kidsa Allestadhaugens foreløpige pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen

Detaljer

Velkommen til Kilden barnehage

Velkommen til Kilden barnehage Velkommen til Kilden barnehage Innhold Kilden barnehage - innledning... 3 Avdelingene i Kilden...4 Barnehagens pedagogiske grunnsyn...5 Kristent menneskesyn og verdigrunnlag... 6 Sosial kompetanse... 6

Detaljer

Berghoff Barnehage Årsplan Satsningsområde 2014-2015:

Berghoff Barnehage Årsplan Satsningsområde 2014-2015: Berghoff Barnehage Årsplan Satsningsområde 2014-2015: Vårt mål er at barna i Berghoff barnehage skal lære om vekt, mengde, tall, former og matematiske begreper gjennom ulike spill og aktiviteter, og at

Detaljer

ÅRSPLAN 2013/2014 PRESTFOSS BARNEHAGE

ÅRSPLAN 2013/2014 PRESTFOSS BARNEHAGE ÅRSPLAN 2013/2014 PRESTFOSS BARNEHAGE En engasjert, omsorgsfull, kunnskapsrik og raus barnehage 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING 1.1. Forord s.3 1.2. Prestfoss barnehage s.3 2. HOVEDDEL 2.1 Barnehagens

Detaljer

Kvennaneset barnehage

Kvennaneset barnehage ålesund kommune Årsplan august 2014 august 2015 Kvennaneset barnehage Kjøpmannsgata 6005 Ålesund Tlf: 70 16 28 50 Velkommen til Kvennaneset barnehage Kvennaneset barnehage er en kommunal barnehage, og

Detaljer

Årsplan for 2015 16. Kløvergården barnehage. Slik vil vi ha det - slik gjør vi det

Årsplan for 2015 16. Kløvergården barnehage. Slik vil vi ha det - slik gjør vi det Slik vil vi ha det - slik gjør vi det Årsplan for 2015 16 Kløvergården barnehage Et godt sted å være et godt sted å lære. - Lekne, rause barn med god selvfølelse. 1 INNHOLD Forord... 3 Barnehagens formål...

Detaljer

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN. Du deltar i aktiviteter og lek med barnet ditt. Du rydder sammen med barnet ditt før du går.

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN. Du deltar i aktiviteter og lek med barnet ditt. Du rydder sammen med barnet ditt før du går. ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2014 2015 Regler som gjelder for alle på Knøttetreff: Si Hei til hverandre og hilse på nye som kommer. Skrive deg inn når du kommer. Vi oppfordrer til bruk av innesko/tøfler. Alle

Detaljer

ÅRSPLAN 2013/2014 INNLEDNING

ÅRSPLAN 2013/2014 INNLEDNING ÅRSPLAN FOR TUSSELADDEN FAMILIEBARNEHAGE Liten? Jeg? Langt i fra. Jeg er akkurat stor nok. Fyller meg selv helt på langs og på tvers fra øverst til nederst. Er du større enn deg selv kanskje? av Inger

Detaljer