Søknad om tilskudd for restaurering og utvikling av Meirik-gården. gnr-315. bnr-225.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Søknad om tilskudd for restaurering og utvikling av Meirik-gården. gnr-315. bnr-225."

Transkript

1 Tine Lian Kirkegata Levanger den Innherred samkommune Enhet for plan/byggesak/oppmåling og miljø. Postboks 130, 7601 LEVANGER Søknad om tilskudd for restaurering og utvikling av Meirik-gården. gnr-315. bnr-225. Vi tillater oss å søke restaureringsfondet om støtte, på følgende tiltak. Prosjektering av eiendommen Omgjøring av mellombygg, lik perspektivtegning, dvs senking av tak og ny transparent fasade. Skifte av tak på uthus, i samråd med byggmester/riksantikvar. Etterisolering av vegg og skifte av utvendig kledning på uthusets vegg inn mot gårdsplass samt gavivegg mot Sundet. Skifte av vinduer og tilbakeføring av Empirestil på de vegger som etterisoleres. Tiltak som må gjøres i forhold brannkrav i vegg mot nabo. Kostnadsoverslag Tilbud fra Fosen Tømrersevice AS kr ,- Skifte av tak på uthus og mellombygg 120 kvm a kr 750,- (ink mva) kr ,- Egeninnsats, bortkjøring av avfall, diverse riving, maling etc kr ,- Prosjektering av eiendom v/ Arkidco kr ,- UM kr ,-. Noen av søknadens punkter vil være avhengig av godkjenning hos kommunale instanser før realisering. Vi er optimistisk i og med at Riksantikvaren var så positiv under sitt besøk/befaring på eiendommen. Meirik- gården, eller kirkegata 5, vil være noe spesielt og unikt i by -bildet Levanger. Tiltakene vil bli påbegynt så snart sentrale godkjenninger er på plass og byggmester er ledig for oppdraget. Med hilsen - Tine Lian Vedlegg: Tilbud fra Arkidco, Tilbud fra Fosen Tømrerservice AS, Bilde av Decra grå/rød.

2 ø.1 I ril. - w.. s s ø ii. 41. II Ile I I 9- : ' I - - I. - I I :- 4 I e

3 7.. Historie Dette var en tidligere lensmannsgård som veterinærkaptein Johannes Askwold lcjøpte i Sparbu i Han fikk tømmeret fraktet med jekt via Borgenfjorden til Levanger og han satte oppgården ved Sundet i Under folketellingen i år 1900 bodde da Dyrlege og veterinærkaptein Johanies Askwold her. Han benevnes også som Amtsdyrlege i papirene. Fidere bodde hans hustru Hanna, sønnen Peter og døtrene Constanse, Gudrun og Fredrikke der. Constanse benevnes som fogedkontorist. Severine Johannesdatter var ljenesepige, hun var født i Aasen. Enken etter Askwok4 Hanna solgte gården i 1918 for kr ,- til lærer Ola Meyer Trettvold. Ola Trettvok4 siccfiet etternavn til Meirik. Han var lærer ved Levanger folkeskole og de som Icjente ham syntes han var en streng lærer, men det trengtes vel skulle det bli folk av ungerpå den tiden også. I 1928 gjorde byggmester John Jonsen Aarvik restaureringsarbeide på gården I 1955 solgte Ola og Marie Meirik gården til sønnen Erling for kr ,-. Erling Meirik var lege og ble gift med Louise Berner (Mossa). I 1955 gjorde han om uthuset til legekontorer. Arkitekt for dette var den Icjente domkirkearkitekten Suul. Denne gården er bygget i tilnærmet empirestil. Balkongen over det flotte inngangspartiet er av senere dato. G arasje mot Kirkegaten ble bygget i Tomten bk Icjoptav Levanger kommune i 1961 for kr ,- Erling og Mossa fikk sønnen Erling jr. som i dag bor i Trondheim. Erling jr. er en kjent fotballspiller med 123 kamper for Rosenborg, i perioden Eier i dag er Tine Lian

4 Referanser Uttalelse fra Nord- Trøndelag Fylkeskommune2007, saksnr.: 07/ , arkiv-652 Søknaden gjelder tilskudd til utskifting av dører og vinduer. Målet med tiltaket er å tilbakeføre huset til mer original stand. Håndverkere med antikvarisk kompetanse er viktig både til rekonstruksjon av vinduer og dører og til monteringen. Dette synes godt ivaretatt.vi anbefaler denne søknaden på det sterkeste og ser svært positivt på ønsket om å tilbakeføre huset til mer opprinnelig utseende. Uttalelse i forbindelse med søknad restaureringsfondet i 2008, arkivref.:2008/4336- /242 Dette er en tidligere lensmannsgård som er tlyttet fra Sparbu og oppsatt ved sundet i1896. Den er en av de få bygningene i Levanger sentrum som berget for byens siste store bybrann (1897). Gården er i empire stil og skiller seg ut fra hovedtyngden av trehusbebyggelsen i Levanger sentrum i både stil og ved at den ligger tilbaketrukket fragata. Bygningen representerer en sjeldenhet som det er å ta vare på. Fylkeskommunen anbefaler tiltaket under forutsetning av at det koples inn kompetanse i bygningsvern. Tiltak som er igangsatt etter forrige søknader Inngangsdør i hovedbygning er skiftet ut. Inngangsdør i mellombygg er skiftet ut. Verandadør i hovedbygg (mot sundet) er skiftet ut. Diverse utbedringer av vinduer Prosjektering av hele eiendommen v/arkicffico AS, Innherredsvn. 57b, N-7500 Stjørdal utført av sivilarkitekt Tove Nordgaard Møte med Riksantikvaren v/bård Langvandslien og deres representant for Levanger, Hilde Røstad Videre fremdrift Kirkegata 5 er et stort prosjekt som man må se på i en større sammenheng. Dette med tanke på at husmassen skal være praktisk beboelig og at man tilbakefører gården tilnærmet tidsriktig for hustypen. Hovedbygg og uthus har stått på eiendommen lengst og når man ser på sammenføyning mellom de to husene,(mellombygg som er oppført i 1955), så er ikke dette direkte estetisk, eller stilmessig korrekt. Vi syntes etter hvert at prosjektet begynte å bli vanskelig og stort. Derfor foretok vi en forespørsel blant arkitekter i Nord-Trøndelag. Valget falt på Arkic»co, Stjørdal og Sivilarkitekt, Tove Nordgaard. Tove hadde erfaring fra restaurering/rehabilitering av vernede bygg og vi syntes hennes ideer var spennende. Prosjektering og tegninger er blitt påbegynt i juni I tilegg har vi hatt ett møte med Bård Langvandslien (riksantikvaren) og Hilde Røstad. Riksantikvaren var positiv til prospektet som ble lagt frem. Han var mest opptatt av å bevare gavivegg på uthus mot kirkegaten. Ut over dette var det i grunnen fritt frem så lenge Empirestilen ble bevart. Original tilbakeføring av tak var ett tema, men ikke noe krav. Det kan se ut som det har vært buet tegistein ifig bilde fra ca 1950 men dette kan vi ikke si med sikkerhet. Ref bilde 2.

5 Bilde 2 Her kan man se at taket har nå som ligner på buet tegistein, evt grå sement stein. Bildet er trolig tatt før 1955 iom at garasjen ikke vises på bildet, Iflg byggesaker hos kommunen skal garasjen være oppført i Kirkegata 5 og begrunnelse for prosjektet(ref perspektivtegning) Etter flere utkast synes dette å være det som blir mest "riktig" for å få fremhevet hovedhuset som ett bygg, og uthuset som ett bygg. Dette ved å gjøre mellombygget transparent ved bruk av mye glass. Taket på mellombygget senkes, slik at volumene på de 2 opprinnelige husene kommer tydeligere frem. Utbygg av inngangsparti. Inngangen til hovedhuset i dag fremstår som meget trang og upraktisk. Dette fordi de "nye ytterdørene" i gammel stil slår innover samt at dørene er uisolerte og i heltre utførelse. Derfor ser vi for oss å bygge nytt inngangsparti. Dette for å få ett varmere hus, samt at det blir mer praktisk. Nordgaard har tegnet dette inngangspartiet i nærmest likt format som gavivegg på uthus mot Kirkegata. På den måten vil det bli mer harmoni og helhet over husmassens estetiske uttrykk. Taket på hele byggningsmassen er i dårlig forfatning, samt av materialet eternitt. Dette må påberegnes å bli utskiftet i nærmeste framtid, grunnet avskalling av overflatebehandling og tæring. I tilegg er det for lite utstikk ut mot raft med tanke på etterisolering. Ved takbytte har man anledning til å forlenge tak utstikk, slik at man kan få etterisolert yttervegger. Med en slik oppgradering vil man kunne spare både energi og miljø i forhold til oppvarming. Her foreslås Decra- tak i fargen grå antikk eller evt rød antikk. Ref vedlegg 3. Utbygget / uthus er i dag innredet med to hybler. Her ser man for seg å utvikle denne delen til en 3dje hybel da det er mangel på sentrumsnære hybler i Levanger i dag. Dette bygget grenser nært inntil nabo. 1 den forbindelse må man sikre eiendommene i forhold til brann. Ved restaurering av bygget ser vi helt nødvendig å sikre eiendommen i forhold til de krav som stilles fra myndigheter. Dette er ett fordyrende ledd, men som sagt nødvendig. Gårdsplass, uteareal. Som ett ledd i prosjektet vil uteareal være ett viktig moment i sluttfasen. Her vil belegningsstein bli brukt for å fremheve eiendommens utrykk. Dette er ikke prosjektert per i dag, men vil komme med etter hvert.

6 Pristilbud 10/okt ^ FOSENTØMRERSERVICEAS Tiltakshaver: Tine Uan og Tor Helge Hassel, Gamle Kongeveg 22, Levanger Fosen Tømrerservice AS kan tilby en samlet pris på kr inkl. mva på forespørsel om arbeider på deres bolig i Levanger og prisen inkluderer: Mellombygg Senking av tak, mellombygg. Tak utføres med 15 graders takvinkel og pappsveises. Montering av vindu og omramming i henhold til tegning. Takrenner utføres med Grøvik T120 hvitlakkerte aluminiumsrenner, samt tilhørende nedløp. Tilbygg Avriving vegger. Etterisolering 7 cm, vegger utføres med asfalt vindtettplater, vindsperre og 36x48 sløyfelekter. Vegger bordkles med stående tømmermannspanel. Montering av vindu, dører og omramming i henhold til tegning. Tilbygget mot gårdstun er regnet med (Grunnarbeid leveres ikke). Skifer plukkes av og legges på egnet sted på tomten. Taket forlenges over utbygg og trekkes ut på gavler ca 35 cm. Taket rettes opp, det legges nytt undertak, sløyflektes og steinlektes.(skifer og legginger ikke medregnet i prisen) Decra grå antikk foreslås som taktekking med tanke på alderen og bæringen til huset. Legging av nytt Decra tak faktureres som tileggsarbeid med kr 600 eks. mva per m2. Vindskier og vannbord utføres i impregnerte materialer. Takrenner utføres med Grøvik T120 hvitlakkerte aluminiumsrenner, samt tilhørende nedløp. Gavelvegg mot Kirkegata berøres ikke av restaureringen, (vindskier byttes ut). Prisen inkluderer ikke: Elektriker.

7 Rørlegger. Maler. Bortkjøring av avfall og utgifter med strøm. Avfall legges på egnet sted på tomten. Arbeider utover pristilbud faktureres som tileggsarbeid og timesatsen vil være 395,00.- eks. mva. Med vennelig hilsen Christian Frengen. Tlf: / e-post: posteaftservice.no

8 Tine Lian og Tor Helge Hassel, Gamle kongeveg 22, Levanger Alt.2 Perspektiver ARKIDECO AS Sivilarkitekter MNAL NPA,Imben4dsvegen 5713, 7500 stjerdal.54^.^5., A : Fax: Skisseprosjekt TN tfflp oll rnt,.. 1:100, 1:109,

9 8/ Fasade Sørøst Fasade Nordvest Tine Lian og Tor Helge Hassel, Gamle kongeveg 22, Levanger Alt. 2 Fasade NV og SØ ARKIDECO AS Shibrici~ MNAL NPA, Ivoheredsvtgal 57B, 7500 S1j rdal Tf.: Fax, Skisseprosjekt A40-6 TN kal :100

10 PpY149.

11 StonnsIkkert: Decra er spesielt godt egnet i vær- og vindutsatte distrikter det tåler både storm og orkan. DERA tlassk Rød antikk Denne takfargen blir stadig mer populær. Rød antikk er en farge som gir liv og glød til ethvert hus. kaa Osuk d iatikk Totalmål: 1325 x 415 mm Dekkende mål: 1260 x 369 mm Lekteavstand: 369 mm Vekt: 6,7 kg/m' Minste takvinkel: ". _ DECRA. 30 in FraMi Alle Decra-produktene leveres med 30 års garanti. 15

ANHERRE SAN1K0%10N^ ^ ^ ^^^^ Arw. Det søkes om tilskudd til restaurering/bevaring av Kirkegt 66 A/B (Fenka og den gamle brannstasion).

ANHERRE SAN1K0%10N^ ^ ^ ^^^^ Arw. Det søkes om tilskudd til restaurering/bevaring av Kirkegt 66 A/B (Fenka og den gamle brannstasion). ANHERRE SAN1K0%10N^ ^ ^ ^^^^ Arw Galleri Fenka Mustapha og Elisabeth Ben Riala Kirkegt 66 7600 Levanger Innherred Samkommune Plan - og byggesak Postboks 130, 7601 Levanger. Inderøy 13. 10.08. SØKNAD OM

Detaljer

Vår dato 01 10 2012 Deres dato

Vår dato 01 10 2012 Deres dato Fylkesmannen i Nordland Saksbehandler, innvalgstelefon og e-post: Gunn Olsboe Johannessen, 75 53 16 23 trnnoglo@fylkesmannen.no Vår dato 01 10 2012 Deres dato Vår referanse 2012/4876 Deres reteranse Vår

Detaljer

6 HUS. Byantikvaren i Tromsø

6 HUS. Byantikvaren i Tromsø 6 HUS Byantikvaren i Tromsø 1 2 VERNEVERDIGE HUS EIERNE FORTELLER Petersborggata 33 side 6 Dramsveien 41 side 10 Storgata 137 B side 14 Storgata 14 og 16 side 18 Reinen gård side 22 Låven på Kaldslett

Detaljer

Nyttige adresser: myraker arkitekter as sivilarkitekter mnal npa. En informasjonsbrosjyre fra Risør kommune

Nyttige adresser: myraker arkitekter as sivilarkitekter mnal npa. En informasjonsbrosjyre fra Risør kommune TREHUSBYEN RISØR Reparasjon, vedlikehold og bevaring Layout: Marit Myraker Preben Bie Nyttige adresser: Risør kommune - Teknisk etat Furumoveien 1, 4950 Risør Telefon: 37149600 Telefax: 37149603 www.risor.kommune.no

Detaljer

Byggeskikkveileder. for nybygging og restaurering av bebyggelsen i. Langesund

Byggeskikkveileder. for nybygging og restaurering av bebyggelsen i. Langesund Byggeskikkveileder for nybygging og restaurering av bebyggelsen i Langesund Byggeskikkveileder for Langesund 2 Forord Den direkte foranledningen til denne veilederen er at det er blitt utarbeidet en reguleringsplan

Detaljer

LADESTEDENE SON, HVITSTEN OG HØLEN

LADESTEDENE SON, HVITSTEN OG HØLEN LADESTEDENE SON, HVITSTEN OG HØLEN Reparasjon, vedlikehold og bevaring Son Hvitsten En informasjonsbrosjyre fra Vestby kommune Hølen FORORD INNLEDNING BESKRIVELSE AV DE AKTUELLE STEDENE: SON, HVITSTEN,

Detaljer

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/ Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Frol Oppvekstsenter Dato: 09.04.2008 Tid: 13:00 Merk! Møtested Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

8000 trehus+ditt. europas største trehusbebyggelse

8000 trehus+ditt. europas største trehusbebyggelse 8000 trehus+ditt europas største trehusbebyggelse Årringer i Trehusbyen Trehusbyen er mye mer enn Gamle Stavanger. Trehusbyen omfatter i hovedsak Stavangers bebyggelse fram til 2. verdenskrig. Fargene

Detaljer

Rapport: tiltak på freda bygninger London 2 og Hotellet 2012-2014

Rapport: tiltak på freda bygninger London 2 og Hotellet 2012-2014 Rapport: tiltak på freda bygninger London 2 og Hotellet 2012-2014 Gjennomført ved hjelp av midler fra Svalbards miljøvernfond Våren 2012 ble det søkt om penger til restaurering og vedlikehold av freda

Detaljer

Forvaltningsplan Veksthuset Molde

Forvaltningsplan Veksthuset Molde Forvaltningsplan Veksthuset Molde Rusbehandling Midt-Norge HF Utarbeidet av Asplan Viak AS mai 2011, revidert januar 2012 2 Innholdsfortegnelse Generell del Veksthuset Molde... 4 1 Godkjenning... 4 2 Overordnet...

Detaljer

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/ Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 22.04.2009 Tid: 14:00 Merk tidspunkt!! Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den

Detaljer

Til andelseierne i Tåsen Borettslag

Til andelseierne i Tåsen Borettslag 1 Tåsen Borettslag Til andelseierne i Tåsen Borettslag Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. I del 2 (bakerst i

Detaljer

KJÆRE HUSBYGGER ARTIKLER LEVSMART HUS. «Stine» rimelig, kompakt og populært INNHOLD 16 LEDER. 04 Rimelig å bygge - tilpasset små tomter

KJÆRE HUSBYGGER ARTIKLER LEVSMART HUS. «Stine» rimelig, kompakt og populært INNHOLD 16 LEDER. 04 Rimelig å bygge - tilpasset små tomter INNHOLD 16 «Stine» rimelig, kompakt og populært LEDER ARTIKLER KJÆRE HUSBYGGER 04 Rimelig å bygge - tilpasset små tomter 16 «Stine» rimelig, kompakt og populært sitt konsept LevSmart, er akkurat det. Hus

Detaljer

ADVOKAT M.N.A. OLA A. STORAKER

ADVOKAT M.N.A. OLA A. STORAKER Håkon den godes gt. 23-25-27 8673.11.06330 Advokat klient Postboks 32, 7601 Levanger 8673.11.03730 Advokat drift Tel. 74 091091 Organisasjonsnr. 971 485 906 Fax 74 091092 advokat a oa-storaker.no Mobilnummer:

Detaljer

HALLÉNGÅRDEN- 228/ 500/ 80577443 THORVALD MEYERS GATE 59 OSLO KOMMUNE

HALLÉNGÅRDEN- 228/ 500/ 80577443 THORVALD MEYERS GATE 59 OSLO KOMMUNE SAKSBEHANDLER Linda Veiby VÅR REF. 06/02916-4 Ark. B - Bygninger 1 (Oslo) Oslo _ Os DERES REF. INNVALGSTELEFON DERES DATO VÅR DATO 10.07.2008 TELEFAX +47 22 94 04 04 postmottak@ra.no www.riksantikvaren.no

Detaljer

RÅD OG TIPS. Om utvendig restaurering av eldre trehus SIDE 1

RÅD OG TIPS. Om utvendig restaurering av eldre trehus SIDE 1 RÅD OG TIPS Om utvendig restaurering av eldre trehus SIDE 1 Freda og verneverdige bygninger i Aust-Agder, Vest-Agder og Telemark Totalt Fordeling antall av bygninger fordelt totalt i på fylkene 200000

Detaljer

Vi ser altfor ofte at dårlig løpende vedlikehold samt dårlige konstruksjoner gjør at større behov for utbedring må påregnes.

Vi ser altfor ofte at dårlig løpende vedlikehold samt dårlige konstruksjoner gjør at større behov for utbedring må påregnes. Følgende punkter tar for seg de mest sannsynlige investeringer som må gjøres i løpet av husets/ boligens/ hytte sin levetid. Når det gjelder produkter osv så er det viktig at man ser på de respektive produkter

Detaljer

Protokoll i sak 697/2013. for. Boligtvistnemnda 05.11.13

Protokoll i sak 697/2013. for. Boligtvistnemnda 05.11.13 Protokoll i sak 697/2013 for Boligtvistnemnda 05.11.13 Saken gjelder: Krav om dagmulkt, erstatning og feilplassert hus, erstatning for avvik og reklamasjoner på utført arbeid ------------------------------------

Detaljer

Ny bruk av verneverdige bygninger Eir Grytli, SINTEF bygg og miljø, avd. Arkitektur og byggteknikk August 2002

Ny bruk av verneverdige bygninger Eir Grytli, SINTEF bygg og miljø, avd. Arkitektur og byggteknikk August 2002 Ny bruk av verneverdige bygninger Eir Grytli, SINTEF bygg og miljø, avd. Arkitektur og byggteknikk August 2002 Innledning En viktig del av vår kulturarv består av eldre bygninger som er i vanlig bruk.

Detaljer

Otternes bygdetun. Kulturhistorisk vurdering.

Otternes bygdetun. Kulturhistorisk vurdering. Otternes bygdetun. Kulturhistorisk vurdering. I det store bokverket Norske bygder, bnd. 4 fra 1937, skriver Gisle Midtun i artikkelen Sognahus: No er det snautt att eit einaste urupla stort tun.. [i Sogn].

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Fast utvalg for plansaker Dok. offentlig: X Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Fast utvalg for plansaker Dok. offentlig: X Ja Nei. Hjemmel: Saksbehandler: Bjørn Frammarsvik SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Fast utvalg for plansaker Dok. offentlig: X Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig X Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang:

Detaljer

Prosjektrapport Kulturmiljøfredning av trehusbyen Levanger

Prosjektrapport Kulturmiljøfredning av trehusbyen Levanger Prosjektrapport Kulturmiljøfredning av trehusbyen Levanger Sjøgata 40. Foto: Tove Nordgaard Kulturmiljøfredning av trehusbyen Levanger Side 2 Innholdsfortegnelse 1 Forord... 5 2 Delprosjekt 1 - Mulighetsstudie

Detaljer

Revisjon Dato Beskrivelse Utarbeidet Fagkontrollert Godkjent

Revisjon Dato Beskrivelse Utarbeidet Fagkontrollert Godkjent Tittel: UNDELSTAD HUSEIERLAG - OMBYGGING AV TAK RAPPORT Oppdragsgiver: Undelstad Huseierlag c/o Brækhus Dege Eiendom AS Oppdragsgivers kontaktperson: Anders Nesteby Rådgiver: Norconsult AS Vestfjordgaten

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for allerede oppførte murer - GB 23/861 - Aksteveien 21

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for allerede oppførte murer - GB 23/861 - Aksteveien 21 Søgne kommune Arkiv: 23/861 Saksmappe: 2011/62-29097/2013 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: 10.09.2013 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for allerede oppførte murer - GB 23/861 - Aksteveien 21

Detaljer

Plan- og utviklingskomiteens medlemmer.

Plan- og utviklingskomiteens medlemmer. Verdal kommune Møteinnkalling Plan- og utviklingskomiteens medlemmer. Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Plan- og utviklingskomiteen i Verdal Møtested: Møterommet, 3. etasje, Herredshuset

Detaljer

Sak OM GRUNNLAG FOR RIVING OG KOSTNADER MM FOR BARNEHAGE PÅ NORDLI

Sak OM GRUNNLAG FOR RIVING OG KOSTNADER MM FOR BARNEHAGE PÅ NORDLI Notat Til Deres ref. : /«f13» Vår ref. : 09/1333-11 Dokumentnr. : 18496/09 Saksbehandler : Inger Kronen Tveranger Fra Kopi Ordfører Hans Marius Johnsen, Kommunestyret, Rådmannen Arkivkode : A10 Dato :

Detaljer

Brannsikringstiltak, Oppussing og Generelt Vedlikehold av gården

Brannsikringstiltak, Oppussing og Generelt Vedlikehold av gården Brannsikringstiltak, Oppussing og Generelt Vedlikehold av gården Styret har siden høsten 2010 hatt på dagsorden oppussing av gården. Dette arbeidet ble lagt på is da Brann- og redningsetaten (BRE) våren

Detaljer

Uttalelse til forslag om fredning av Bodø jernbanestasjon, Bodø kommune

Uttalelse til forslag om fredning av Bodø jernbanestasjon, Bodø kommune Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 02.04.2014 22110/2014 2010/13021 C53 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/22 Komite for plan, næring og miljø 24.04.2014 14/70 Bystyret 07.05.2014 Uttalelse

Detaljer

2 www.jadarhusrehab.no. ...fra rehabiliteringsprosjekt på Karistø i Stavanger

2 www.jadarhusrehab.no. ...fra rehabiliteringsprosjekt på Karistø i Stavanger REHABILITERING 2 www.jadarhusrehab.no...fra rehabiliteringsprosjekt på Karistø i Stavanger Vi samarbeider kun med leverandører som stiller like høye krav til kvalitet som oss selv. Samtidig har vi frihet

Detaljer