Endring i Bergen - Hvordan skape god grønn fagpolitikk?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Endring i Bergen - Hvordan skape god grønn fagpolitikk?"

Transkript

1 Endring i Bergen - Hvordan skape god grønn fagpolitikk? Kan vi videreføre Grønn etats visjon: «Pusterom i levende landskap» Ved etatsjef Sissel Lerum Januar 2015

2 Hvilke endringer er skjedd med grøntforvaltningen i Danmark siden 2007 med hensyn til : Status Planlegging Økonomi Organisasjon Fag

3 Vi stiller spørsmål om hvordan kommunene håndterer det nye myndighetsområdet vedrørende tillatelser og dispensasjoner som fylkesnivået før hadde. Vi ser også på om dagens grøntforvaltning og dagens grøntpolitikk er basert på en overordnet helhetlig tankegang og strategi for å gi synergi og slagkraft.

4 Organisering av grønn forvaltning. Hva er viktig i dag og hva er situasjonen i dagens Danmark? Hvem skal kunne fremlegge fagpremisser for en riktig grønnstrukturpolitikk i byer og tettsteder? Hvis man mener at det skal være grønne fagfolk, de som er utdannet innen landskapsarkitektur, hortikultur, skogforvaltning og naturforvaltning, ja, hvordan er man så i dag organisert for å møte kravene som stilles til en bærekraftig utvikling innen våre fagområder?

5 Organisering, helhet og politisk kraft Samling av små fagmiljøer i en enhet kan gi: Større og variert fagmiljø større mulighet for faglig utvikling Større og variert fagmiljø større fleksibilitet og omstillingsevne for nye utfordringer Større og variert fagmiljø større kreativitet og kvalitet for å møte nye utfordringer Større og variert fagmiljø større mulighet for å lage integrerte grønne strategier Større og variert fagmiljø større mulighet for kontinuitet og å nå langsiktige mål Større og variert fagmiljø større mulighet for helhetstenking Større og variert fagmiljø større påvirkningsevne

6 Århus Århus: Er den byen hvor svarene synes mest gjennomgående og helhet og samling brukes som argument fra de tre nivåene som er intervjuet. Århus har hatt en klar omorganisering og organisasjonen er i dag styrt i linjen av linjeledere på alle fagfelt og kravet til ledelse og kommunikasjon og samhandling er satt i høysetet. I følge det som er svart, er både forholdet til publikum og trivselen til egne ansatte dokumentert å være endret radikalt i positiv retning.

7 Århus

8 Avsluttende spørsmål Hvordan etablere helhetstenkning og sette det i system? Hvilken organisasjon er et godt resultat? Hvordan kan vi heve det grønne feltets politiske status?

9 Odense

10 Konklusjon Studien har vist at hvordan byråkratiet er satt sammen og opererer, har betydning for hvordan Den grønne fagpolitikken fremkommer. Organisasjon = Et middel for god måloppnåelse organisatorisk og politisk

11

12 Grønn etat: Organisasjon

13 Arbeidsområdene Seksjon Natur og Miljø Plan-/byggesaksuttalelser, naturforvaltning, kommunale avfallsdeponier Seksjon park og byrom: Prosjektering, bygging og vedlikehold av parker, byrom, grøntanlegg, lekeområder, turveier mm. Parkforvaltning og Barnas byrom Områdeutvikling: Grønn infrastruktur i Møllendal, Damsgårdssundet, bybanestoppene mm.

14 Grønn etat - Organisasjonskart Etatsjef Spesialrådgivere Overordnet modell Økonomi, anskaffelser, og IKT Personal og informasjon Kundemottak Natur og miljø Parkdrift Plan og bygging Overordnet planlegging/uttalelser Parker Driftsenheten Områdesatsing Barnas byrom Forvaltning av byfjell, vassdrag, naturområder, vilt, fisk og biologisk mangfold Grunnerverv Byrom Naturområder Planlegging og prosjektering Prosjekt- og byggeledelse Etterdrift av avfallsdeponi Utleie

15 Grønn etat - Organisasjonskart Etatsjef Spesialrådgivere Modellen i praksis hjemmehørende i linjen, men utfører ofte jobben i prosjekter og team Økonomi, anskaffelser, og IKT Personal og informasjon Kundemottak Natur og miljø Parkdrift Plan og bygging Overordnet planlegging/uttalelser Parker Driftsenheten Områdesatsing Barnas byrom Forvaltning av byfjell, vassdrag, naturområder, vilt, fisk og biologisk mangfold Grunnerverv Byrom Naturområder Planlegging og prosjektering Prosjekt- og byggeledelse Etterdrift av avfallsdeponi Utleie

16 Bergens blågrønne struktur

17 PLAN FOR DET BLÅGRØNNE BERGEN Mål: Få oversikt over behovet for å sikre, tilrettelegge og vedlikeholde den blågrønne infrastrukturen. Behandlet vår 2014

18 Grøntmiljøplanen 1. Innledning 2. Viktige føringer 3. Gjennomførte tiltak 4. Blågrønn struktur 5. Aktuelle tema 6. Handlingsprogram 7. Vedlegg

19

20 Grøntmiljøplan og budsjett (2) Foreslåtte Investeringsprosjekter tatt ut fra økonomiplanperioden Badeplass Gjeddevann Turvei Landåsfjellet Gårdsparken bydelspark Nesttunparken Christieparken trinn Ortuparken Nesttunvassdraget turvei Oppjustering lekeanlegg Åsane Oppjustering lekeanlegg Fana Oppjustering lekeanlegg Rolland Oppjustering av fredens bolig mm Oppjustering lekeanlegg fyll.dalen Rehabilitering flere bydeler Lyreneset lokalpark Blomsterdalen nærpark byfjellene,rep av stier og veier Steinsvikneset badeplass Tangavika badeplass Rehabilitering turveier Turvei Toppe-Ulseth Håsteinarparken Teaterparken Rehabilitering ballbaner Rehabilitering parkbelysning rehab gatetrær og vegetasjon Nordnesparken bydelspark innløsning friarealer nye søyler Torgalm uspesifisert;benker,maisbelegg mm Fisketiltak i Bergen kommune sum

21 GRØNNE TEMAPLANER Parkmeldingen 1993 Grøntplan for Bergen 1992 Friluftsmeldingen Friluftsmeldingens handlingsprogram Kartlegging av naturtyper 2002 Rapport for kartlegging av viltet 2005 Forvaltningsplaner for Byfjellene Landbruksplan 2006 Forvaltningsplaner for vassdragene i Bergen 2007 Hjort i Bergen 2013 Grøntmiljøplanen 2014 Registrering og verdisetting av grønnstruktur/oppstart, 2015

22 Grønn etat i dag Har en klar linje fra overordnet planlegging til drift og nyanlegg, samtidig som flere mindre fagfelt er samlet og gir synergi i så vel en faglig som politisk vurdering av det grønne feltet. Dette gir grønn helhetstenking. Byrådet samordner mellom det grønne og andre fagfelt.

23 Fra Byrådserklæringen, Bymiljøetat: Byrådsavdeling for byutvikling, klima og miljø har i dag seks ulike resultatenheter på etatsnivå. Disse har igjen ansvarsområder og oppgaver som grenser tett opp til hverandre, og beslutninger som tas i en av resultatenhetene har påvirkning på flere av de andre. Det skal derfor settes i gang et prosjekt i 2015 som har som formål å organisere de sentrale byutviklingsetatene i en «Bymiljøetat». Dette vil gi et enda større fagmiljø innenfor byutvikling, samt samle de relevante beslutningstakerne i en og samme etat. Bystyret ber byrådet behandle en sak i løpet av 2015 der de tar stilling til hvilke resultatenheter som det er hensiktsmessig at skal inngå i en «Bymiljøetat».

24

25 Bymiljøetat: Effektivisering og funksjonsdeling. Fagprofilen vil forsvinne. Administrasjonen, ikke byrådet samordner.

26

27 Meyermarken lekeområde Barnas byrom: Kontor for kontroll av lekeapparater og utvikling av lekeområder i Bergen kommune. Etablert januar 2010.

28

29

Veien mot en ny kommune. Veileder for utredning og prosess

Veien mot en ny kommune. Veileder for utredning og prosess Veien mot en ny kommune Veileder for utredning og prosess Innhold Forord... 2 Innledning... 3 Sentrale mål og føringer... 4 Status... 6 Et felles framtidig mulighetsbilde... 11 Tilråding, informasjon og

Detaljer

Planlegging er også miljøvern

Planlegging er også miljøvern Planlegging er også miljøvern Kommuneplan, barne- og ungdomsplan, læreplan, strategisk plan, næringsplan, miljøplan, reguleringsplan, flerbruksplan, vassdragsplan osv. Det er ikke rart at denne overveldende

Detaljer

Behovsplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2016-2026

Behovsplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2016-2026 Oslo kommune Bymiljøetaten Høringsutkast Behovsplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2016-2026 Dato: 27.05.2015 Versjon: 1.0 Innholdsfortegnelse 1 Behovsplan for idrett, friluftsliv og fysisk

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hitra kommune Januar 2015 Interkommunalt samarbeid 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

«ÅPNINGSFOREDRAG» Innledning

«ÅPNINGSFOREDRAG» Innledning «ÅPNINGSFOREDRAG» Innledning Jeg vil takke for invitasjonen til å være tilstede også i år på konferansen til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og holde åpningsforedraget. Oppfølging av 22.

Detaljer

Brannstudien. Rapport fra arbeids gruppe som har vurdert brannog redningsvesenets organisering og ressursbruk. Desember 2013

Brannstudien. Rapport fra arbeids gruppe som har vurdert brannog redningsvesenets organisering og ressursbruk. Desember 2013 Brannstudien Rapport fra arbeids gruppe som har vurdert brannog redningsvesenets organisering og ressursbruk Desember 2013 ISBN: 978-82-7768-327-0 Grafisk produksjon: Erik Tanche Nilssen AS, Skien BRANNSTUDIEN

Detaljer

Evaluering av handlingsplaner for Holdninger, Etikk og Ledelse (HEL) i forsvarssektoren. EY Oslo, 01.04.2014

Evaluering av handlingsplaner for Holdninger, Etikk og Ledelse (HEL) i forsvarssektoren. EY Oslo, 01.04.2014 Evaluering av handlingsplaner for Holdninger, Etikk og Ledelse (HEL) i forsvarssektoren EY Oslo, 01.04.2014 Ordsky på forsiden er laget basert på tekstsvar fra spørreundersøkelse utsendt til utvalgte respondenter

Detaljer

Det gode liv på arbeidsplassen

Det gode liv på arbeidsplassen www.humanagement.no Det gode liv på arbeidsplassen Side 1 av 6 Det gode liv på arbeidsplassen Av Terje Kato Stangeland, Sivilingeniør, Master of Management og Cand.mag. Det vesentlige ved lykken er ikke

Detaljer

Konsekvensutredning av byggegrense mot sjø

Konsekvensutredning av byggegrense mot sjø Konsekvensutredning av byggegrense mot sjø KU for Kommunedelplan for kystsonen i Røyken 2015-2030 Side 1 1 INNLEDNING 3 1.1 KONSEKVENSUTREDNING 3 1.2 KONKLUSJON 3 1.3 TEMA I KU 3 1.4 BYGGEFORBUD I STRANDSONEN

Detaljer

Vurdering av interkommunalt samarbeid

Vurdering av interkommunalt samarbeid Vurdering av interkommunalt samarbeid Malvik kommune Mars 2011 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av kontrollutvalget i Malvik kommune i perioden september-februar 2011. Undersøkelsen

Detaljer

Prosjektrapport - VA i spredt bebygde områder samarbeid i Hallingdal

Prosjektrapport - VA i spredt bebygde områder samarbeid i Hallingdal 2013 Prosjektrapport - VA i spredt bebygde områder samarbeid i Hallingdal Gol og Hemsedal kommuner Elin Tangen INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning formål og avgrensning... 2 2 Det juridiske grunnlaget og

Detaljer

Nr. 2004:10. Virkninger av ulik regional inndeling av statlig virksomhet

Nr. 2004:10. Virkninger av ulik regional inndeling av statlig virksomhet Nr. 2004:10 Virkninger av ulik regional inndeling av statlig virksomhet Forord Statskonsult har belyst virkningene av at regionaliseringen av statlig virksomhet er gjort etter ulike geografiske prinsipper.

Detaljer

Desentralisert fødselsomsorg i Helse Nord videre arbeid Sakspapirene var ettersendt.

Desentralisert fødselsomsorg i Helse Nord videre arbeid Sakspapirene var ettersendt. Møtedato: 24. mars 2011 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Anca Heyd/Kristian I. Fanghol Dato: 18.3.2011 Styresak 31-2011 Desentralisert fødselsomsorg i Helse Nord videre arbeid Sakspapirene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

Sammen for. kvalitet. Plan for kvalitetsutvikling for bergensskolen skoleårene 2012/2013 2015/2016

Sammen for. kvalitet. Plan for kvalitetsutvikling for bergensskolen skoleårene 2012/2013 2015/2016 Sammen for kvalitet Plan for kvalitetsutvikling for bergensskolen skoleårene 2012/2013 2015/2016 «Alle barn har en gnist i seg, det gjelder bare å tenne den». Forfatter Roald Dahls ord viser vår tilnærming

Detaljer

Praktisk og politisk samarbeid i kulturlivet

Praktisk og politisk samarbeid i kulturlivet Praktisk og politisk samarbeid i kulturlivet Kultur Vest AS, Grieghallen, BIT20 Ensemble og Norsk publikumsutvikling inviterte til seminar med utgangspunkt i behovet for og kravet til økt samarbeid i kultursektoren.

Detaljer

«Mer tid til det som gjelder»

«Mer tid til det som gjelder» «Mer tid til det som gjelder» Standardkrav og tiltak for å bedre kapasitet og kvalitet på ledelse i videregående skole i Akershus fylkeskommune Sluttrapport, Oslo, 9. mai 2012 Sammendrag Prosjektet leverer

Detaljer

Bruk av informasjon om produktivitet i styringen av statlige virksomheter en kartlegging Direktoratet for økonomistyring, November 2011 RAPPORT 3/2011

Bruk av informasjon om produktivitet i styringen av statlige virksomheter en kartlegging Direktoratet for økonomistyring, November 2011 RAPPORT 3/2011 , Bruk av informasjon om produktivitet i styringen av statlige virksomheter en kartlegging Direktoratet for økonomistyring, November 2011 RAPPORT 3/2011 Forord Statlige virksomheter skal i henhold til

Detaljer

Kartlegging blant norske kommuner om organisering av boligsosialt arbeid

Kartlegging blant norske kommuner om organisering av boligsosialt arbeid Når kunnskap gir resultater--- Husbanken region Midt-Norge Kartlegging blant norske kommuner om organisering av boligsosialt arbeid Husbanken region Midt-Norge Kartlegging blant norske kommuner om organisering

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT KVALITET OG ETTERLEVELSE AV LOVPÅLAGTE KRAV INNENFOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I VESTFOLD FYLKESKOMMUNE, HERUNDER RESSURSKREVENDE ELEVER/ SPESIALUNDERVISNING I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING

Detaljer

Kristiansand kommune Evaluering av kommuneplan for Kristiansand 2011-2022

Kristiansand kommune Evaluering av kommuneplan for Kristiansand 2011-2022 Kristiansand kommune Evaluering av kommuneplan for Kristiansand 2011-2022 8. mai 2012 2005 2011 VISTA UTREDNING AS Evaluering av kommuneplan for Kristiansand 2011-2022 Side 2 Evaluering av kommuneplan

Detaljer

Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN

Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN 1 INNHOLD 1. HVORFOR MEDVIRKNING? 2. HVA ER KOMMUNEPLANEN OG KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL? 3.

Detaljer

Stor omstilling på kort tid

Stor omstilling på kort tid Rapport 2002:7 Stor omstilling på kort tid En dokumentasjon av opprettelsen av Sosial- og helsedirektoratet Forord På oppdrag fra prosjektledelsen for opprettelse av det nye Sosial- og helsedirektoratet

Detaljer

Fremtidig utvikling av heldøgnstilbudet

Fremtidig utvikling av heldøgnstilbudet Åmot kommune Fremtidig utvikling av heldøgnstilbudet Utredning av alternativer for fremtidig utvikling RAPPORT 19. november Oppdragsgiver: Åmot kommune Rapportnr.: 8766 Rapportens tittel: Ansvarlig konsulent:

Detaljer

Landsstyrets innstilling. Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon

Landsstyrets innstilling. Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon Landsstyrets innstilling Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon Landsstyrets innstilling Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon Side 2 Forslagsnr: 1143 Fra: 899 Landsstyret Organisasjons-

Detaljer

Kommunalt innblikk. Kommuner i endring reform og innovasjon. Utviklingstrekk og utfordringer i kommunal og fylkeskommunal sektor, nr.

Kommunalt innblikk. Kommuner i endring reform og innovasjon. Utviklingstrekk og utfordringer i kommunal og fylkeskommunal sektor, nr. Kommunalt innblikk Utviklingstrekk og utfordringer i kommunal og fylkeskommunal sektor, nr. 3, 2014 Kommuner i endring reform og innovasjon Åpen innovasjon jakten på de beste idéene Kommunereform i Danmark

Detaljer

Suksesskriterier for å fremme folkehelse på tvers av sektorer i Bærum kommune

Suksesskriterier for å fremme folkehelse på tvers av sektorer i Bærum kommune Suksesskriterier for å fremme folkehelse på tvers av sektorer i Bærum kommune Helse og omsorg i plan 2012/2013 Prosjektoppgave fra studiet ved Høgskolen i Vestfold - fakultet for helsevitenskap Tonje Vågårøy

Detaljer

Kjennetegn og kriterier for god praksis

Kjennetegn og kriterier for god praksis Koordinerende enhet i kommuner og helseforetak DELRAPPORT mai 2006 Kjennetegn og kriterier for god praksis Stig Fredriksson Prosjektleder INNHOLD 1. SAMMENDRAG 3 2. INNLEDNING 4 2.1 Om SKUR 4 2.2 Om Samsynt

Detaljer

SLUTTRAPPORT UNDERSØKELSE OM KOMMUNER SOM BARNEHAGEMYNDIGHET

SLUTTRAPPORT UNDERSØKELSE OM KOMMUNER SOM BARNEHAGEMYNDIGHET Beregnet til Utdanningsdirektoratet Dokument type Sluttrapport Dato Desember 2012 SLUTTRAPPORT UNDERSØKELSE OM KOMMUNER SOM BARNEHAGEMYNDIGHET SLUTTRAPPORT UNDERSØKELSE OM KOMMUNER SOM BARNEHAGEMYNDIGHET

Detaljer

Forhandlingsutvalgets utredning

Forhandlingsutvalgets utredning Forhandlingsutvalgets utredning Signert 19.12.2014 Etablering av en ny kommune med utgangspunkt i Stokke, Andebu og Sandefjord kommuner Forhandlingsutvalget har bestått av tre politikere fra hver kommune.

Detaljer

Mot alle odds? Veier til samordning i norsk forvaltning. Difi-rapport 2014:07 ISSN 1890-6583

Mot alle odds? Veier til samordning i norsk forvaltning. Difi-rapport 2014:07 ISSN 1890-6583 Mot alle odds? Veier til samordning i norsk forvaltning Difi-rapport 2014:07 ISSN 1890-6583 Forord Difi har gjennomført et prosjekt der formålet har vært å belyse samordning i norsk forvaltning og å peke

Detaljer