KOMMUNEDELPLAN FOR GRØNNSTRUKTUR OG FRILUFTSLIV. Forslag til endringer på enkelte delstrekninger av kyststien. Frist for innspill

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KOMMUNEDELPLAN FOR GRØNNSTRUKTUR OG FRILUFTSLIV. Forslag til endringer på enkelte delstrekninger av kyststien. Frist for innspill 06.06."

Transkript

1 KOMMUNEDELPLAN FOR GRØNNSTRUKTUR OG FRILUFTSLIV Forslag til endringer på enkelte delstrekninger av kyststien Frist for innspill DELSTREKNING 1; ØSTRE VESSØYA (her i rødt) Fra Østre Vessøya legges stien inn Sagoddveien i stedet for over gårdstun. Videre går stien ned til strand via offentlig parkeringsplass.

2 Innspill i høringen: I høringsforslaget var stien lagt svært nær privat uteplass, og det drives med hunder på gården. Grunneier foreslår i stedet at stien legges i en sløyfe over et område på eiendommen som allerede er regulert til fellesbruk, hvor det også er tilknyttet en offentlig parkeringsplass. Stien vil da få god utsikt og ende på samme strand som i høringsforslaget. DELSTREKNING 6; BREIVIKA VERKSTEDVIKA- BAGATELL Stien legges langs sjøen fra Verkstedvika til den krysser over odden til Lille Moviga. Mellom Lille og Store Moviga skal stien legges nærmere sjøen. Rådmannens kommentar: Traseen er endret i henhold til vedtak i Kommuneplanutvalget etter at utvalget hadde befart strekningen. Strekningen fra Verkstedvika langs utsiden av odden vil kreve tiltak for å kunne gjøres farbar.

3 DELSTREKNING 7; BAGATELL CAMPING Traseen for kyststi legges gjennom Fevik Maritime leirskole. Når området er stengt som følge av leirskoledrift, kan alternativ trase over Lille Bergen benyttes. Denne traseen legges inn som stiplet linje i kartet. Rådmannens kommentar: Traseen er endret i henhold til vedtak i Kommuneplanutvalget etter at utvalget hadde befart strekningen.

4 DELSTREKNING 12; KLESVIGA/ HESNES (blått), med innspill. To alternative strekninger legges på ny høring: Alt. 1 vil i stor grad følge eksisterende vei og egner seg for turgåing. Alt. 2 vil gå langs stranden i hensynssone landskap langs Vikkilen. En av grunneierne er villig til å bidra til etablering. Innspill i høringen: ; i høringsforslaget er stien lagt i et område som grunneier ønsker utviklet til landbruk. Det foreslås derfor to alternativer. Rådmannens kommentar: Alternativet som foreslås langs sjøen (alt 2) har absolutt høyest opplevelsesverdi (få andre steder at stien går ned til Vikkilen), men det vil på deler av strekningen være behov for små tilgjengelighetstiltak. Alternativet krysser flere eiendommer.

5 DELSTREKNING NY 1: SKJEVIGA Stien følger 420 frem til Skjevigaveien og videre ned til Skjeviga i stedet for å følge Bastøveien. Innspill i høringen: Grunneierne vil ikke akseptere en kyststi gjennom Båtstøveien. Det finnes ikke noen sti - eller veiforbindelse mellom Bådstøveien og Skjevigaveien i dag. Den foreslåtte traseen er lagt gjennom gammel etablert bebyggelse, over private hager, gjennom gårdstun og over trappen til et bolighus. Rådmannens kommentar: Det nye forslaget har stort sett de samme opplevelseskvalitetene som det tidligere forslaget, men berører i vesentlig mindre grad private eiendommer utenom vei. DELSTREKNING 13; SKJEVIGA Begge de tidligere hørte alternativene legges inn som trase.

6 Rådmannens kommentar: Strekningen rundt odden vil kreve noen tiltak for å gjøres farbar men vil til gjengjeld kunne gjøre et flott og sentrumsnært område tilgjengelig. DELSTREKNING 14; BIODDEN Begge de tidligere hørte alternativene legges inn som trase. Stien i Hasseldalen legges på utsiden av de nye boligene og deretter langs veien.

7 DELSTREKNING 15; FANTESTIEN Kun alternativet langs sjøen velges. DELSTREKNING 16; TINGVOLL/ MORVIGFJORDEN Stien følger veien fram til planlagt si ved Kallandsheia. Innspill: Ønsker stien på tidligere foreslått trase slik at den faller sammen med stien som er planlagt i reguleringsplan for Kallandshei, langs jordekanten.

8 DELSTREKNING NY 2; MORVIGFJORDEN Foreslår alternativ trase fra Morvigsanden camping til utsiktspunktet og videre til p-plassen i Kjørvikodden hyttefelt. Innspill i høringen: Stien er tegnet inn over privat hyttetomt (ubebygd). Eier mener dette gjør det vanskelig å planlegge ny bebyggelse. Rådmannens kommentar: Naboeiendommen har en størrelse som bedre vil kunne bære en gjennomgående sti enn en liten hyttetomt. DELSTREKNING 18; TJORE NØRHOLMEN

9 Alternativet langs E-18 velges fram til Tjore og videre det innerste hørte alternativet til Nørholmen. Rådmannens kommentar: Traseen gjennom Hegdekjærområdet går langt inn i landet og gjennom inngjerdet område med storfe og er derfor uegnet som turvei. Fra Tjore til Nørholmen går det innerste alternativet på godt opparbeidet turvei som er egnet for sykkel og barnevogn. Delstrekning 19; Klauheia/ Vågsholt Traseen foreslås nærmere sjøen. Innspill i høringen: En av grunneierne har foreslått en trase som skal ligge mer tilgjengelig i terrenget og ha større opplevelsesverdi.

10 DELSTREKNING 20; HOMBORSUNDVEIEN/ AMTEKNATTEN (2) Traseen endres slik at den går direkte ut på Homborsundveien og over til Amteknatten. Innspill i høringen: Det opprinnelige forslaget vil gå over utilgjengelig terreng med myr/bekk før den kommer ut på Homborsundveien og stien vil måtte gå over innsenders gårdstun. Det foreslås derfor en alternativ løsning hvor stien nordfra krysser Homborsundveien og går direkte til Amteknatten. DELSTREKNING NY 3; HOVENESET (blått) Traseen foreslås nærmere sjøen. Innspill i høringen: Ved Hovekilen legges kyststien slik som den er tegnet som et alternativ i forslag til reguleringsplan for Hove gård og Hove Friluftsområde. Når en kommer nord for Hovekilen går dette alternativet

11 for kyststi gjennom steingjerde vest for gnr 168/109 (Kjekstadveien 176) og runder denne eiendommen og går sydøstover langs Hovekilen. Stien legges på innsiden av lokalitet med strandeng og dreier så sydover før gnr 168/59 (Kjekstadveien 184) inn på offentlig eid område (gnr 168/83). Gjennom det offentlige området finnes det beste alternativet når kyststien skal tilpasses i terrenget. DELSTREKNING 23; KISTEVIGVEIEN/ HOMBORSUNDFJORDEN med innspill Stien er lagt på det offentlige friarealet istedenfor på privat grunn. Innspill: I høringsutkastet er kyststi ned til offentlig badeplass tegnet inn over privat eiendom i stedet for på eksisterende offentlig sti. Rådmannens kommentar: Dette er en tegnefeil.

12

Innspill til kommunedelplan for grønnstruktur og friluftsliv, før 1. planforslag

Innspill til kommunedelplan for grønnstruktur og friluftsliv, før 1. planforslag Innspill til kommunedelplan for grønnstruktur og friluftsliv, før 1. planforslag (Kommunen er inndelt etter skolekretsgrensene) (Det må tas forbehold om at innspillene er vesentlig forkortet og at det

Detaljer

FOR NAUST PÅ KVALNES GNR/BNR

FOR NAUST PÅ KVALNES GNR/BNR PLANBESKRIVELSE FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR SMÅBÅTANLEGG OG NAUST PÅ ØVRE KVALNES GNR/BNR 202/4 OG 202/14 PLAN ID 937 Utarbeidet Unikus AS, Terminalveien 10. Bodø Dato 22. 03. 2013. Innhold 1 Sammendrag

Detaljer

Planprogram for. Gang-/sykkelvei. Ormlia-Lohnelier

Planprogram for. Gang-/sykkelvei. Ormlia-Lohnelier Planprogram for Gang-/sykkelvei Ormlia-Lohnelier Utarbeidet av Søgne kommune Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn... 3 2 Situasjonsbeskrivelse... 3 3 Planprosessen... 4 4 Status i arbeidet så langt... 4 5 Forutsetninger

Detaljer

Oppsummering av merknader til varsel om mindre endring:

Oppsummering av merknader til varsel om mindre endring: Oppsummering av merknader til varsel om mindre endring: Med bakgrunn i at flere beboere og andre berørte har sammenfallende interesser er merknadene kun kort kommentert i oppsummeringen. Rådmannen har

Detaljer

Person/etat Dato Innspill Kommentarer Reindriftsforvaltning en i Nordland

Person/etat Dato Innspill Kommentarer Reindriftsforvaltning en i Nordland Sjøhaugen Oppsummering av innspill fra offentlig høring. Person/etat Dato Innspill Kommentarer Reindriftsforvaltning en i Nordland Bodø kommune v/byteknikk 26.06.12 Reindriftsforvaltningen ber i sitt brev

Detaljer

Vedlegg til Planbeskrivelse. KONSEKVENSVURDERING nye og endrede tiltak KOMMUNEPLANENS AREALDEL FOSNES KOMMUNE

Vedlegg til Planbeskrivelse. KONSEKVENSVURDERING nye og endrede tiltak KOMMUNEPLANENS AREALDEL FOSNES KOMMUNE Vedlegg til Planbeskrivelse KONSEKVENSVURDERING nye og endrede tiltak KOMMUNEPLANENS AREALDEL FOSNES KOMMUNE Konsekvenser av forslag om endret arealbruk tar utgangspunkt i relevante nasjonale, regionale

Detaljer

BESKRIVELSE FOR DEL AV UTTIAN GNR. 26, BNR. 2

BESKRIVELSE FOR DEL AV UTTIAN GNR. 26, BNR. 2 BESKRIVELSE FOR DEL AV UTTIAN GNR. 26, BNR. 2 TILTAKSHAVER: FURBERG HOLDING AS PLANID: 1620201409 28. NOVEMBER 2014 Mediehuset, 7240 Hitra Innhold BAKGRUNN, FORMÅL OG FORUTSETNINGER... 2 Oppdragsgiver...

Detaljer

ENDRING AV DEL AV REGULERINGSPLAN FOR GRANEROMRÅDET

ENDRING AV DEL AV REGULERINGSPLAN FOR GRANEROMRÅDET Lnr.: 8126/13 Arkivsaksnr.: 13/626 Arkivnøkkel.: GNR. 15/5... Sett inn saksopplysninger under denne linja Saksbehandler: HAA Utskrift til: Per Rognerud,2870 Dokka Land Elektriske, Pb 79, 2882 Dokka Fylkesmannen

Detaljer

Konsekvensutredning av byggegrense mot sjø

Konsekvensutredning av byggegrense mot sjø Konsekvensutredning av byggegrense mot sjø KU for Kommunedelplan for kystsonen i Røyken 2015-2030 Side 1 1 INNLEDNING 3 1.1 KONSEKVENSUTREDNING 3 1.2 KONKLUSJON 3 1.3 TEMA I KU 3 1.4 BYGGEFORBUD I STRANDSONEN

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR LØVNESET HYTTEOMRÅDE GNR. 24 BNR.1

REGULERINGSPLAN FOR LØVNESET HYTTEOMRÅDE GNR. 24 BNR.1 PLAN-ID 162222010005 REGULERINGSPLAN FOR LØVNESET HYTTEOMRÅDE GNR. 24 BNR.1 Beskrivelse og bestemmelser til planforslag VEDTATT AV KST SAK 28/11 DEN 07.09.11 Reguleringsplan forløvneset hytteområde på

Detaljer

Konsekvensutredning av områder som er lagt inn i kommuneplanen

Konsekvensutredning av områder som er lagt inn i kommuneplanen Konsekvensutredning av områder som er lagt inn i kommuneplanen KOMMUNEPLAN FOR RØYKEN 2010-2023 Revidert 15.09.2011 Plan- bygg og oppmålingsenheten INNSPILL Nr. B02 (1.4) Forslagstiller Forslag til kommuneplan

Detaljer

BYGLAND KOMMUNE DETALJREGULERINGSPLAN FOR GRIMSDALEN HYTTEFELT, GRIMSDALSVATNET PLANID: 2011005

BYGLAND KOMMUNE DETALJREGULERINGSPLAN FOR GRIMSDALEN HYTTEFELT, GRIMSDALSVATNET PLANID: 2011005 BYGLAND KOMMUNE DETALJREGULERINGSPLAN FOR GRIMSDALEN HYTTEFELT, GRIMSDALSVATNET PLANID: 2011005 PLANBESKRIVELSE OG BESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLANEN 20.08.2013 REV. 31.10.13 REV. 22.05.14 Ing. Tor

Detaljer

NESBAKKEN 10 & 12 GNR/BNR 186/517, 158 m.fl

NESBAKKEN 10 & 12 GNR/BNR 186/517, 158 m.fl Ard arealplan as Domkirkegaten 3 5017 Bergen FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE NESBAKKEN 10 & 12 GNR/BNR 186/517, 158 m.fl Plannr.:61320000 Saksnr.:200918295 Sist oppdatert: 26.02.13 Side 1 INNHOLD 1 Sammendrag...

Detaljer

Slettheiveien gang og sykkelvei detaljregulering saksfremstilling

Slettheiveien gang og sykkelvei detaljregulering saksfremstilling Slettheiveien gang og sykkelvei detaljregulering saksfremstilling Sammendrag Tiltaket er på Slettheia ca. 2,5 km vest for Kristiansand sentrum. Planområdet omfatter Slettheiveien fra krysset med Kartheia

Detaljer

SAMLET SAKSFREMSTILLING KOMMUNEPLAN 2009-2020 STOKKE KOMMUNE. VEDTAK.

SAMLET SAKSFREMSTILLING KOMMUNEPLAN 2009-2020 STOKKE KOMMUNE. VEDTAK. STOKKE KOMMUNE Arkivsaksnr.: 09/540 Arkiv: 140 Saksbehandler: Steinar Lien SAMLET SAKSFREMSTILLING KOMMUNEPLAN 2009-2020 STOKKE KOMMUNE. VEDTAK. Saksgang: Saksnummer Utvalg Møtedato 3/09 Kommuneplanutvalget

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for Sagvegen 13 Molde kommune

PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for Sagvegen 13 Molde kommune Reguleringsplan for Sagvegen 13 Molde kommune 1. GRUNNLAG OG FORUTSETNINGER... 4 1.1 Bakgrunn og formål... 4 1.2 Planprosess og medvirkning... 4 1.3 Planstatus og rammebetingelser... 6 1.4 Beskrivelse

Detaljer

Vedlegg 3.1: Analyse arealer Asker - Spikkestad 1 BEHOV IDENTIFISERT I FASE 2

Vedlegg 3.1: Analyse arealer Asker - Spikkestad 1 BEHOV IDENTIFISERT I FASE 2 Vedlegg 3.1: Analyse arealer Asker - Spikkestad 1 BEHOV IDENTIFISERT I FASE 2 For å imøtekomme tilbudsforbedringer foreslås ved Asker 25 nye hensettingsplasser som bør ferdigstilles innen 2023 samt 15

Detaljer

Reguleringsplan for Gran Tre Behandling før andre gangs offentlig ettersyn

Reguleringsplan for Gran Tre Behandling før andre gangs offentlig ettersyn Arkivsak dok. 11/03897 21 Saksbehandler Sigrid Lerud Saksgang Planutvalget Møtedato Reguleringsplan for Gran Tre Behandling før andre gangs offentlig ettersyn Rådmannens innstilling: Planutvalget i Gran

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111 Søgne kommune Arkiv: 30/178 Saksmappe: 2014/3399-38100/2014 Saksbehandler: Bjørg Holme Dato: 21.11.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

UTBYGGINGSAVTALE FOR. OMRÅDEPLAN FOR BRUNSTAD Vedtatt i Stokke kommunestyre sak 40/12 den 7. mai 2012 Endret etter vedtak i kommunestyret 06.

UTBYGGINGSAVTALE FOR. OMRÅDEPLAN FOR BRUNSTAD Vedtatt i Stokke kommunestyre sak 40/12 den 7. mai 2012 Endret etter vedtak i kommunestyret 06. UTBYGGINGSAVTALE FOR OMRÅDEPLAN FOR BRUNSTAD Vedtatt i Stokke kommunestyre sak 40/12 den 7. mai 2012 Endret etter vedtak i kommunestyret 06. mai 2013 Mellom Stokke kommune (SK) (org.nr.: 964 952 167) og

Detaljer

N o t a t 123134-RIVeg-NOT-003

N o t a t 123134-RIVeg-NOT-003 N o t a t 123134-RIVeg-NOT-003 Oppdrag: E18 korridoren i sentrale Asker Dato: Emne: Oppdr.nr.: 123134 Til: Statens vegvesen Region øst Sølve Jerm Kopi: Asker kommune Torill Skovli Utarbeidet av: Gunnar

Detaljer

Nytt offentlig ettersyn av kommuneplanens arealdel 2015-2026

Nytt offentlig ettersyn av kommuneplanens arealdel 2015-2026 NEDRE EIKER KOMMUNE Nytt offentlig ettersyn av kommuneplanens arealdel 2015-2026 Nedre Eiker kommune la ut forslag til ny kommuneplans arealdel til høring og offentlig ettersyn i perioden 8.desember 2014

Detaljer

NOTAT VURDERING AV TRAFIKALE FORHOLD OG TRAFIKKSIKKERHET

NOTAT VURDERING AV TRAFIKALE FORHOLD OG TRAFIKKSIKKERHET NOTAT Oppdrag 1350003075-001 Fjellveien16 Kunde Byggmester Jostein Ege Notat nr. 1, rev B 26.05.2014 Til Marianne Nyhus Fra Kopi - Grete Bastlid VURDERING AV TRAFIKALE FORHOLD OG TRAFIKKSIKKERHET Dato

Detaljer

Geokonsulent Perry O. Kaspersen AS Praktisk Geo-konsulent Siv.ing. / Berg ing. / M.Sc. / QP Økonomisk geologi, alle tings begynnelse Side 1 av 5

Geokonsulent Perry O. Kaspersen AS Praktisk Geo-konsulent Siv.ing. / Berg ing. / M.Sc. / QP Økonomisk geologi, alle tings begynnelse Side 1 av 5 Geokonsulent Perry O. Kaspersen AS Side 1 av 5 Halle Midthun Mosvold 16 8150 Ørnes Sund, 21.10.14 Vurdering av mulige rasforhold på eiendom 67/21 ved Markvatnet i Meløy kommune med tanke på bruk til hytteområde.

Detaljer

Planlegging er også miljøvern

Planlegging er også miljøvern Planlegging er også miljøvern Kommuneplan, barne- og ungdomsplan, læreplan, strategisk plan, næringsplan, miljøplan, reguleringsplan, flerbruksplan, vassdragsplan osv. Det er ikke rart at denne overveldende

Detaljer

Gravplasser iasker kommune

Gravplasser iasker kommune Gravplasser iasker kommune Behov for utvidet kapasitet Mai 2014 Vedlegg 11 til kommuneplanen 2014-2026 1 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING:... 3 Gravreserve og gjenbrukspotensiale:... 3 Befolkningsprognoser

Detaljer

MELDING OM DELEGERT VEDTAK - DETALJREGULERING - GLAHAUG HYTTEFELT. 1. GANGS BEHANDLING.

MELDING OM DELEGERT VEDTAK - DETALJREGULERING - GLAHAUG HYTTEFELT. 1. GANGS BEHANDLING. AR plan og landskap Storgata 8 3611 KONGSBERG Vår saksreferanse: Vår arkivreferanse: Deres referanse: Vår dato: Arkivsak: 08/1429 PLAN - 23.12.2014 Løpenr. 11197/14 MELDING OM DELEGERT VEDTAK - DETALJREGULERING

Detaljer

Detaljregulering gnr. 72 bnr 8, 45, 65 Gulliksbakken 11,13 og 13 b. Kulturminnefaglig vurdering. Befaringsrapport.

Detaljregulering gnr. 72 bnr 8, 45, 65 Gulliksbakken 11,13 og 13 b. Kulturminnefaglig vurdering. Befaringsrapport. Detaljregulering gnr. 72 bnr 8, 45, 65 Gulliksbakken 11,13 og 13 b. Kulturminnefaglig vurdering. Befaringsrapport. I forbindelse med forslag til detaljregulering for Gulliksbakken 11,13 og 13 b. er det

Detaljer

NYTT KNUTEPUNKT LEIRVIK

NYTT KNUTEPUNKT LEIRVIK Oktober 214 NYTT KNUTEPUNKT LEIRVIK Rapporten er utarbeidet av Rambøll på oppdrag fra Skyss og samferdselsavdelinga i Hordaland fylkeskommune Foto: Tommy Næss Beregnet til Hordaland fylkeskommune, samferdselsavdelinga

Detaljer

ÅS KOMMUNE PLAN ID R-277

ÅS KOMMUNE PLAN ID R-277 1. FORORD 1 ÅS KOMMUNE PLAN ID R-277 DETALJREGULERINGSPLAN GANG OG SYKKELVEI FRA MELBY TIL EGGET PLANBESKRIVELSE 1. FORORD 2 1. FORORD 1.1 Bakgrunn for saken: I februar 2013 ble oppstart av reguleringsarbeid

Detaljer