Årsrapport Grunn til å juble! Nese for aksjer. Gode utsikter i < >

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport 2005. Grunn til å juble! Nese for aksjer. Gode utsikter i 2006 1 < >"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 2005 SKAGEN FONDENE 1 < > Årsrapport 2005 Grunn til å juble! 2005 OVER ALL FORVENTNING Våre aksjefond ga andelseierne mellom 40 og 60 prosent avkastning i Både tegning og tilstrømming av nye kunder var rekordhøy, også til rentefondene, som leverte meget konkurransedyktig avkastning i et marked preget av lave renter. Ratingbyrået Standard & Poor s oppgraderte i 2005 SKAGEN Global fra to til tre A er og fondet er med det et av ti globale fond med denne utmerkelsen. Nese for aksjer Jeg har bare holdt på i 35 år i denne bransjen, sier investeringsdirektør J. Kristoffer C. Stensrud. På 13 år har fonds-babyen hans blitt landets største. Les portrettintervjuet på side 14 Gode utsikter i 2006 Fortsatt global vekst, lav inflasjon og moderat renteøkning står sentralt i troen på at også 2006 blir et bra år for SKAGEN Fondenes andelseiere. Les porteføljeforvalternes beretning på side 19

2 INNHOLD INNKALLING TIL VALGMØTE ÅRSRAPPORT 2005 SKAGEN FONDENE 2 < > INNHOLD INNKALLING TIL VALGMØTE Innkalling til valgmøte Hovedtrekk fond Leder Vi ønsker våre andelseiere i SKAGEN Vekst, SKAGEN Global, SKAGEN Kon-Tiki, SKAGEN Høyrente, SKAGEN Høyrente Institusjon og SKAGEN Avkastning velkommen til valgmøte i Stavanger Konserthus 15. februar kl Etter det offisielle programmet vil investeringsdirektør Kristoffer Stensrud fortelle hva vi tror om utsiktene for I år vil Fredrik Skavlan stå for utspørringen av våre porteføljeforvaltere om fjoråret, og hva de tror om det nye året Styrets beretning Portrettintervju Porteføljeforvalternes beretning Gode investeringer Pensjon Kompetanse Våre medarbeidere Artikkel Kvalitetsstempel Eierstruktur Fondsrangering Avkastning og risikomåling Deler av valgmøtet blir direkte overført på vår hjemmeside slik at flest mulig kan følge med. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. Valg av møteleder og to andelseiere til å undertegne protokollen 2. Styrets årsberetning for SKAGEN Vekst, SKAGEN Avkastning, SKAGEN Global, SKAGEN Høyrente, SKAGEN Kon-Tiki og SKAGEN Høyrente Institusjon 3. Revisors beretning 4. Valg til valgkomiteen (styret innstiller at Martin Petersson velges med varighet frem til 2009) 5. Suppleringsvalg til styret i Stavanger Fondsforvaltning AS (valgkomiteen innstiller at andelseiervalgt varamedlem Jan Henrik Hatlem velges med varighet til 2007 etter at Camilla Gram trådte ut av styret i 2005) 6. Valg av ett styremedlem til styret i Stavanger Fondsforvaltning AS (valgkomiteen innstiller at Sigve Erland gjenvelges som andelseiervalgt styremedlem frem til 2008) 7. Valg av ett varamedlem til styret i Stavanger Fondsforvaltning AS, forutsatt at Jan Henrik Hatlem velges under punkt 5 (valgkomiteen innstiller at Siv Oftedal velges som andelseiervalgt varamedlem frem til 2007) 8. Innsendte spørsmål fra andelseierne. På valgmøtet gir hver andel én stemme. Andelseiere kan stemme ved fullmektig. Ingen møtedeltaker kan avgi stemme for mer enn 1/3 av samtlige stemmer representert på møtet. Godkjent fullmaktskjema er tilgjengelig på eller ved å ta kontakt med Kundeservice på telefon Årsregnskap Generelle noter En andelseier har rett til å få drøftet spørsmål som han melder skriftlig til styret i forvaltningsselskapet innen én uke før valgmøtet holdes. Med unntak av valgene kan valgmøtene ikke treffe vedtak som binder fondene eller forvaltningsselskapet. 56 SKAGEN Global PANELDEBATT MED FREDRIK SKAVLAN SKAGEN Vekst SKAGEN Kon-Tiki SKAGEN Høyrente SKAGEN Avkastning SKAGEN Høyrente Institusjon Revisjonsberetning Det blir som vanlig et variert program. Etter at den formelle delen av valgmøtet er over gjentar vi suksessen med paneldebatt med porteføljeforvalterne og administrerende direktør Harald Espedal. I år vil Fredrik Skavlan lede debatten. Nærmere informasjon og påmelding finner du på eller ta kontakt med Kundeservice på Påmeldingsfrist er 13. februar. Det blir lettere servering og god drikke. Stavanger, 31. januar 2006 Med vennlig hilsen styret i Stavanger Fondsforvaltning AS 73 Investeringsfilosofi Martin Gjelsvik Styreformann

3 HOVEDTREKK FOND ÅRSRAPPORT 2005 SKAGEN FONDENE 3 < > Avkastning i verdensklasse 2005 ble et nytt rekordår for andelseiere i SKAGEN Fondene. Alle aksjefondene nådde nye toppnoteringer og rentefondene leverte meget konkurransedyktig avkastning. SKAGEN Global SKAGEN Avkastning Forvalter Filip Weintraub Oppstart 8. august 1997 Forvaltningskapital (MNOK) (2005) og (2004) Antall andelseiere (2005) og (2004) Forvalter Ross Porter Oppstart 16. september 1994 Forvaltningskapital (MNOK) (2005) og 575 (2004) Antall andelseiere (2005) og (2004) AVKASTNING 2005 GJENNOMSNITTLIG ÅRLIG AVKASTNING SIDEN START AVKASTNING 2005 GJENNOMSNITTLIG ÅRLIG AVKASTNING SIDEN START SKAGEN Vekst SKAGEN Høyrente Forvalter Kristian Falnes Oppstart 1. desember 1993 Forvaltningskapital (MNOK) (2005) og (2004) Antall andelseiere (2005) og (2004) Forvalter Torgeir Høien Oppstart 18. september 1998 Forvaltningskapital (MNOK) (2005) og (2004) Antall andelseiere (2005) og (2004) AVKASTNING 2005 GJENNOMSNITTLIG ÅRLIG AVKASTNING SIDEN START AVKASTNING 2005 INNSKUDD OVER AVKASTNING 2005 INNSKUDD OVER *Renten på høyrentekonto er Dine Pengers gjennomsnitt for Norges ni største banker. SKAGEN Kon-Tiki SKAGEN Høyrente Institusjon Forvalter J. Kristoffer C. Stensrud Oppstart 5. april 2002 Forvaltningskapital (MNOK) (2005) og (2004) Antall andelseiere (2005) og (2004) Forvalter Torgeir Høien Oppstart 14. mars 2003 Forvaltningskapital (MNOK) 375 (2005) og 198 (2004) Antall andelseiere 54 (2005) og 29 (2004) AVKASTNING 2005 GJENNOMSNITTLIG ÅRLIG AVKASTNING SIDEN START AVKASTNING 2005 GJENNOMSNITTLIG ÅRLIG AVKASTNING SIDEN START

4 LEDER ÅRSRAPPORT 2005 SKAGEN FONDENE 4 < > STØRST I NORGE, STERK VEKST I SVERIGE: Målet er å være best NOK ET REKORDÅR Avkastningen for de tre aksjefondene, SKAGEN Vekst, SKAGEN Global og SKAGEN Kon-Tiki, endte opp i intervallet prosent. Alle slo de sine respektive referanseindekser med god margin. Rentefondet SKAGEN Avkastning leverte for tredje år på rad en avkastning i området seks prosent, med moderate kurssvingninger. SKAGEN Høyrente oppnådde en avkastning som lå godt over hva man fikk på høyrentekonto i landets største banker. I sitt andre fulle driftsår klarte SKAGEN Høyrente Institusjon igjen å slå sin referanseindeks. Den årlige gjennomsnittlige avkastningen siden oppstart for alle aksjefondene ligger over den overordnede målsettingen på 20 prosent. Både tegning og tilstrømming av nye kunder var rekordhøy. Virksomheten i Sverige hadde sitt første fulle driftsår, med flotte resultater. I verdensklasse Basert på avkastningen i siste femårsperiode er SKAGEN Global det beste globale aksjefondet i verden. SKAGEN Kon-Tiki er det beste globale vekstmarkedsfond på tre års avkastning, mens SKAGEN Vekst er det nest beste aksjefondet med norsk eller norsk/internasjonalt investeringsmandat. Holder fast på investeringsfilosofien Våre gode resultater skyldes først og fremst at vi har en sterk og solid investeringsfilosofi som vi har holdt fast ved helt siden oppstarten i Dette uavhengig av om tidene og stemningen i markedene har endret seg. Vi har et meget godt og stabilt team med porteføljeforvaltere. Vi får betalt for å levere ekstraordinær avkastning til andelseierne, uten at det skal gå på bekostning av god risikostyring. Takk for tilliten vi er vist også i år. Den inspirerer til å gi alt for at også 2006 skal bli et år hvor vi gir våre andelseiere høyest mulig avkastning til lavest mulig risiko, sier administrerende direktør Harald Espedal. Vår uavhengige forretningsmodell gir oss frihet til å velge det som er best for kunden. Tilpasser seg ønsket risikoprofil En hyggelig trend i 2005 er at stadig flere av våre andelseiere velger å ha hele eller store deler av sin finansielle formue plassert i SKAGEN Fondene. Godt hjulpet av våre formuesforvaltere settes det sammen en portefølje av rente- og aksjefond tilpasset den enkeltes risikoprofil. Bruken av spareavtaler er fortsatt økende. Ved årsskiftet var det cirka kunder som hadde inngått en avtale med oss om jevnlig sparing i aksjeog/eller rentefond. For de som befinner seg i en innhøstingsfase i livet, er uttaksavtaler et meget godt alternativ som stadig flere benytter seg av. Slike avtaler kan også være gunstige ved betaling av renter og avdrag på lån.

5 LEDER ÅRSRAPPORT 2005 SKAGEN FONDENE 5 < > Sterk vekst og stort potensial i Sverige Det svenske fondsmarkedet var godt i 2005, noe vi dro god nytte av. Ved hjelp av god avkastning og kommunikasjon, samt flinke SKAGEN-ansatte, oppnådde vi en betydelig styrking av vår posisjon på det svenske markedet. Nettotegningen i aksjefond beløp seg til 2,1 milliarder svenske kroner, tilsvarende 7,9 prosent av den samlede nettotegningen av aksjefond i Sverige. Med en markedsandel på det svenske aksjefondsmarkedet på 0,4 prosent (per 30. september 2005), er potensialet for vekst stort. Sverige er fra 2006 definert som et hjemmemarked for oss. Rekordhøy tegning i et dårlig norsk fondsmarked Selv om vår tegning var rekordhøy, var det generelle fondsmarkedet i Norge dårlig. Vi har de siste årene konkurrert i stadig sterkere grad med aktører som tilbyr eiendomssyndikater, garanterte produkter og livkontoer. Samlet sett ble netto tegning i våre fond på 10,5 milliarder kroner. Kombinert med gode aksjemarkeder og sterk forvaltning doblet forvaltningskapitalen seg til 39,5 milliarder kroner. For første gang siden 2000 så vi at spareog formuendemarkedet utgjorde majoriteten av nettotegningen. Med en markedsandel på 23,2 prosent er vi nå Norges største forvalter av aksjefond. Vi takker for tilliten og minner oss selv om at ingen setter penger inn i våre fond fordi vi vokser eller er store i det norske markedet. Dette gjøres utelukkende fordi kundene har tillit til at vi forvalter pengene på en trygg og lønnsom måte. Pensjon for alle Innføringen av obligatorisk tjenestepensjon fra og med 2006 medførte en betydelig utvidelse av markedet for innskuddspensjon. Av kostnadsmessige årsaker kommer sannsynligvis alle bedrifter som ikke har pensjonsordning til å velge innskuddspensjon et produkt SKAGEN Fondene har tilbudt siden Gradvis tror vi at stadig flere gode og lønnsomme Våre gode resultater skyldes først og fremst at vi har holdt fast på vår investeringsfilosofi siden oppstarten i bedrifter kommer til å utvide pensjonsordningen utover den lovpålagte minimumsordningen. Attraktive pensjonsordninger blir et stadig sterkere våpen for å trekke til seg dyktige medarbeidere. Gjennom innskuddsordninger kan bedriftene tilby pensjonsordninger som både kan konkurrere med dagens ytelsesordninger, og er billigere og mer fleksible for bedriften. For at de ansatte skal få høyest mulig pensjon, trenger de ikke bare et høyt innskudd fra arbeidsgiver. De er også avhengig av at de plasserer innskuddene hos en forvalter som kan gi høyest mulig avkastning til lavest mulig risiko basert på den enkeltes risikoprofil (tid igjen til pensjonsalder). Vi håper og tror at SKAGEN Fondene også i fremtiden skal levere gode resultater, til glede for mange fremtidige pensjonister. Styrker kommunikasjonen Vi fortsetter å øke ressursbruken for å bli stadig bedre på kommunikasjon med våre andelseiere. Markedsrapporten ble utvidet med fire sider. Hjemmesidene våre på nettet ble lansert i nytt format, både på norsk, svensk, dansk og engelsk. Nyhetsproduksjonen vår økte betydelig i omfang. På slutten av året fikk vi markedsføringstillatelse i Luxembourg. Dette markedet, sammen med det danske, vil vi bruke ressurser på å bearbeide i Takk for tilliten vi er vist også i år. Den inspirerer til å gi alt for at også 2006 skal bli et år hvor vi kan gi våre andelseiere høyest mulig avkastning til lavest mulig risiko, samt yte god service, kommunikasjon og kompetent oppfølging.

6 STYRETS BERETNING ÅRSRAPPORT 2005 SKAGEN FONDENE 6 < > Sterk vekst sterke resultater STYRETS BERETNING Sterke resultater fra både aksje- og rentefondene førte til at stadig flere penger fant veien til våre fond stikk i strid med den generelt negative trenden for det norske fondsmarkedet. På slutten av fjoråret passerte vi DnB Nor som landets største forvalter av aksjefond, og styrket posisjonen mot årsskiftet. Forvaltningskapitalen doblet seg gjennom året til 39,5 milliarder kroner. Etter kursstigninger på mellom 40 og 60 prosent nådde alle våre tre aksjefond nye toppnoteringer. Rentefondet SKAGEN Avkastning kunne glede sine andelseiere med seks prosent verdistigning, med små kurssvingninger underveis. SKAGEN Høyrente oppnådde bedre avkastning enn en gjennomsnittlig høyrentekonto i landets største banker. SKAGEN Høyrente Institusjon kunne vise til bedre avkastning enn referanseindeksen. Vi opplevde en rekordhøy tilstrømning av midler fra kundene våre, og mer enn doblet inngangen av midler fra 2004 til Det første hele driftsåret for vårt kontor i Sverige har bekreftet at denne satsingen har vært meget vellykket. Spådommen stemte Som vi skrev i styreberetningen for 2004 ble 2005 nok et år med meget høy vekst for verdensøkonomien. Kina og India var også i 2005 viktige drivkrefter i den globale økonomien. Stor økonomisk aktivitet har ført Styret i Stavanger Fondsforvaltning AS. Bak fra venstre: Barbro Johansson, Tor Dagfinn Veen, Ulrik Scheen og Sigve Erland. Foran fra venstre: Martin Gjelsvik og Anne Sophie K. Stensrud. Ikke tilstede: Jan Henrik Hatlem Foto: Tom Haga til fortsatt høye råvarepriser, med oljen i spissen, samt opprettholdte skipsrater. Kinas eksport av lavprisvarer til resten av verden har vært en sterk bidragsyter til å holde prisene og rentenivået nede globalt. En drømmesituasjon for oljenasjonen Norge. Japan og Europa overrasket positivt med høyere økonomisk vekst enn ventet. Justerer vi for befolkningsveksten ligger disse regionene nesten på høyde med den økonomiske veksten i USA. Renter i utakt I tråd med hva vi skrev i fjorårets styreberetning fikk vi et mer differensiert rentebilde. Dette skyldes at verden nå beveger seg i forskjellige faser med hensyn til konjunkturutvikling. Etter en rekke renteøkninger fra den amerikanske sentralbanken ser de korte rentene i USA ut til å være i nærheten av toppen for denne gang. Vi snakker da om en styringsrente på 4,50 prosent, som er et historisk lavt toppnivå. Storbritannia var det første vestlige land som økte styringsrenten, men har allerede satt ned igjen renten

7 STYRETS BERETNING ÅRSRAPPORT 2005 SKAGEN FONDENE 7 < > et hakk. I Europa og Japan forventes det forsiktige renteøkninger, men da fra meget lave nivåer. Verken sterk global økonomisk vekst eller rekordhøy oljepris har så langt fått gjennomslag i høyere kjerneinflasjon. Ved utgangen av 2005 er lange obligasjonsrenter i de viktigste økonomiske regioner og land på omtrent samme nivå som ved inngangen til året. Alternativ avkastning til aksjeplasseringer er med andre ord fortsatt lav. Til tross for at stadig flere aksjeinvestorer setter fokus på verdiorientert forvaltning, klarte vi også i 2005 å finne gode, undervurderte, underanalyserte og upopulære selskaper. Ved inngangen til 2006 mener vi derfor at våre aksjefond har porteføljer av selskaper som er for lavt vurdert i forhold til verdiene i selskapet. Fortsatt gode utsikter for den globale økonomien og lav avkastning på alternative plasseringer, betyr at også 2006 trolig blir et godt år for verdens aksjemarkeder. SKAGEN Vekst relativt best SKAGEN Kon-Tiki var, med sine 59,3 prosent, det av våre aksjefond som leverte den høyeste avkastningen. Til sammenligning steg fondets referanseindeks, Morgan Stanleys Vekstmarkedsindeks, 49,2 prosent. SKAGEN Global ga andelseierne den beste relative avkastningen i forhold til sin referanseindeks. Fondet økte 39,2 prosent, mot Verdensindeksens 21,9 prosent. SKAGEN Vekst var det aksjefondet som ga den beste avkastningen i forhold til den risikoen som ble tatt gjennom året, målt som fondets kurssvingninger. Til tross for at oljedominerte Oslo Børs også i 2005 var en av de beste børsene i verden, klarte SKAGEN Vekst å levere bedre avkastning. SKAGEN Vekst steg 48,2 prosent, mot Oslo Børs 40,5 prosent. Dette er imponerende, gitt det faktum at fondet har hatt nærmere 50 prosent av sine midler plassert utenfor landets grenser (mandatet er minimum 50 prosent i norske aksjer). Hvis avkastningen til SKAGEN Vekst splittes opp på den norske og den globale delen av porteføljen, viser disse en betydelig høyere avkastning enn respektive referanseindekser. Kurssvingningene for våre aksjefond, målt som standardavviket, har vært noe høyere i 2005 enn i Hvis vi dekomponerer kurssvingningene, ser vi imidlertid at fondene i nedgangstider synker mindre eller på linje med markedet (referanseindeks), mens de stiger sterkere enn markedet i oppgangstider. BESTE KARAKTER FRA S&P SKAGEN Global ble i sommer oppgradert til AAA av Standard & Poor s. Kun ti globale aksjefond har fått denne utmerkelsen. SKAGEN Global ble i sommer oppgradert fra AA til AAA av Standard & Poor s (S&P). Det betyr i praksis at S&P mener fondet og forvaltningen av dette representerer den beste kvaliteten på det globale aksjefondsmarkedet. Kun ti globale aksjefond har fått den høyeste utmerkelsen AAA fra S&P. SKAGEN Vekst ble oppgradert av S&P fra A til AA, og kom med det opp på samme nivå som SKAGEN Kon-Tiki. I sine vurderinger legger S&P mest vekt på kvaliteten til forvalterorganisasjonen, investeringsfilosofien og hvordan investeringsprosessen styres. Konsistens i avkastningen og kontinuitet blant forvalterne bak resultatene til fondet er også meget sentrale kriterier. Rentefondene øker sterkt God forvaltning ga sterke resultater for våre rentefond. Dette har medført en stadig økende strøm av penger inn til fondene. Forvaltningskapitalen økte gjennom året fra 2,0 milliarder til 5,6 milliarder ved årsskiftet. (Alle tall angående forvaltningskapital og nettotegning i styrets beretning er rapportert i henhold til VFFs (Verdipapirfondenes forening) standard for markedsstatistikk.) SKAGEN Høyrente oppnådde en avkastning på 2,04 prosent, som er godt over gjennomsnittlig høyrente i de store bankene og på linje med tre måneders pengemarkedsrente. Fondets verdisvingninger var

8 STYRETS BERETNING ÅRSRAPPORT 2005 SKAGEN FONDENE 8 < > ubetydelige. Fondet økte forvaltningskapitalen fra 1,2 milliarder til 2,4 milliarder kroner. Antall andelseiere steg fra til Fra og med 2006 senkes forvaltningshonoraret i fondet fra 0,3 til 0,25 prosent per år. Avkastningen til SKAGEN Høyrente Institusjon ble på 2,06 prosent, som var noe bedre enn statssertifikatindeksen med tre måneders rentebinding. Fondets verdisvingninger var ubetydelige. Fondets forvaltningskapital økte gjennom året fra 198 til 375 millioner kroner. Fra januar 2006 senkes forvaltningshonoraret i fondet fra 0,25 til 0,15 prosent per år Samtidig økes minstetegningen fra en til fem millioner kroner. SKAGEN Høyrente Institusjon er det eneste fondet SKAGEN Fondene markedsfører som har minstetegning høyere enn kroner for engangsinnskudd og 250 kroner per måned for spareavtaler. SKAGEN Avkastning oppnådde til tross for moderate kurssvingninger en avkastning på 5,82 prosent. Fondet har gjennom året hatt prosent av sin forvaltningskapital plassert i korte norske rentepapirer. De resterende midlene har vært investert i utenlandske statspapirer. Den utenlandske porteføljen har gitt ekstravkastningen utover risikofri rente, mens den norske delen har gitt risikoreduksjon. Fondets verdisvingninger er lave og under nivået for andre norske obligasjonsfond. Fondet opplevde en meget sterk vekst. Forvaltningskapitalen var opp fra 581 millioner til over 2,8 milliarder kroner. Antall andelseiere økte fra til Alternativ til bank Vi gleder oss over at stadig flere av SKAGEN Fondenes kunder benytter seg av rentefondene våre. Dette gjøres både som ren likviditetsplassering, alternativ til bankinnskudd og som en del av formuesforvaltningen. Ved å sette sammen en kombinasjon av våre aksje- og rentefond kan kunden oppnå en sammensetning av formuen som er tilpasset kundens ønskede risikoprofil. Rekordhøy tegning SKAGEN oppnådde rekordhøy tilstrømning av midler i Netto tegning var 10,5 milliarder kroner, som er mer enn det dobbelte av rekordåret Økt nettotegning fra eksisterende kunder gir signaler om at vi har mindre avgang av midler til garanterte produkter og eiendomssyndikater. I tillegg vet vi at stadig flere kunder bruker våre rentefond til å redusere risikoen, for å oppnå ønsket avkastningsog risikoprofil på sine finansmidler. Drahjelp: Halvparten av våre nye kunder kom via våre samarbeidsbanker, som Spareskillingsbanken i Kristiansand. Foto: Spareskillingsbanken Nettotegningen for våre aksjefond var på 6,9 milliarder kroner, mot 3,1 milliarder kroner året før. Sammen med en samlet verdistigning på 9,2 milliarder kroner, doblet forvaltningskapitalen i aksjefondene seg til 33,9 milliarder. Vi er nå den største aksjefondsforvalteren i Norge. Markedsandelen for aksjefond er på 23,2 prosent, mot 18,5 prosent ved inngangen til året. Nettotegningen i rentefondene var på 3,6 milliarder kroner mot 988 millioner kroner året før. Forvaltningskapitalen i rentefondene mer enn doblet seg til 5,6 milliarder kroner. Den samlede forvaltningskapitalen til SKAGEN Fondene økte fra 19,6 til 39,5 milliarder kroner. Antall unike andelseiere økte fra til Halvparten av denne økningen kom fra våre samarbeidsbanker. Tegningssituasjonen var i liten grad forstyrrende for porteføljeforvaltningen. Svingningene i tegningen totalt, og for aksjefondene enkeltvis, var mindre enn tidligere og samtidig mer forutsigbar. Dette skyldes at fondene er blitt større og at kapitalstrømmene fra det svenske markedet reduserer svingningene fra det norske markedet. Pen tilgang av midler fra bankene Ser vi på distribusjonskanalene i Norge, er vår egen distribusjon den viktigste. I tillegg har våre samarbeidspartnere på banksiden bidratt godt til de

9 STYRETS BERETNING ÅRSRAPPORT 2005 SKAGEN FONDENE 9 < > gode tegningstallene. Etter en sterk vekst i antall nye bankavtaler om distribusjon av våre fond i 2004, var fokus i år rettet mot konsolidering og forsterkning av samarbeidet. Vi har imidlertid inngått noen nye viktige avtaler i 2005, med Handelsbanken, Sparebanken Hedmark og Sparebanken Øst. Vi har allerede merket god kundetilstrømning fra innskuddspensjonsmarkedet (se eget avsnitt), både gjennom egen distribusjon og salg av våre fond i Handelsbanken Liv og Storebrand. Unit linkmarkedet er blitt en markert mindre del av nettotegningen vår i Norge. Kunden i høysetet For å ha mer aktuelt stoff om sparing og våre fond ble markedsrapporten vår utvidet med fire ekstra sider. Vi er fornøyde med denne utvidelsen, da denne har gjort gjennomsnitt inne på våre svenske sider per måned. I Norge var det i gjennomsnitt unike brukere, mot i fjor. Nyhetsdelen er betydelig styrket gjennom 2005, noe som stimulerer til økt bruk av nettsidene til også å lære mer om oss, våre fond, vårt syn på investeringene og så videre. Vi gjennomfører jevnlig brukerundersøkelser blant våre kunder for å få deres syn på markedsrapporten og nettsidene våre. Dette for, til enhver tid, å gjøre disse så gode og kundevennlige som mulig. I 2005 gjennomførte vi 124 informasjonsmøter over hele landet fordelt i to puljer, en på vinteren og en på høsten. Møtene samlet deltakere. Temaene var en gjennomgang av status i våre fond, vårt syn på fremtiden og råd om sparing. Hjemmemarked: Vårt Stockholmskontor har gjennomført sitt første hele driftsår, og resultatene har overgått alle våre forventninger. Foto: Luth det mulig å øke informasjonen til våre andelseiere med hensyn til spareformer, arv/skatt og vårt syn på investeringene våre, samt økonomiens utvikling. Nettsidene våre ble lansert i nytt format på norsk, svensk, dansk og engelsk. Vi kan på alle språk konstatere til dels betydelig økt trafikk på våre hjemmesider. Godt over svensker er i GOD MOTTAKELSE I SVERIGE 2005 var første året den internasjonale virksomheten utgjorde en betydelig del av vår forretningsmessige aktivitet. Vårt Sverige-kontor har gjennomført sitt første hele driftsår, og overgått alle våre forventninger.

10 STYRETS BERETNING ÅRSRAPPORT 2005 SKAGEN FONDENE 10 < > SKAGEN Fondene er blitt godt mottatt i alle kundesegmenter i Sverige. Vi har fått mye oppmerksomhet fra pressen, og flere utmerkelser for gode forvaltningsresultater. I tillegg har vi raskere enn ventet publisert egen markedsrapport og nettside på svensk. Det er tre ansatte i Stockholm, og i Stavanger er det svensk betjening på innkommende telefoner og e-post fra svenske kunder. I tillegg til egen distribusjon har vi bygget opp et nett med distributører innen finans og forsikring. Vi har direkte kunder og et stort antall indirekte kunder gjennom våre distributører. Bare i den statlige pensjonsordningen PPM har over svensker plassert pensjonsmidlene sine i våre fond. Nettotegningen fra det svenske markedet var 2,1 milliarder svenske kroner, og utgjorde 7,9 prosent av samlet nettotegning i det svenske aksjefondsmarkedet, representert ved medlemmene i Fondbolagenes Forening. I Danmark har vi hatt markedsføringstillatelse i over tre år. Selv om nivået på tegningen er forholdsvis lav i Danmark får vi god uttelling på begrenset ressursinnsats. Vi har deltatt i den danske Folkebørsen som startet opp i En slags parallell til den svenske statlige pensjonsordningen PPM. Vi har oppnådd overraskende god markedsandel på Folkebørsen, men ordningen som helhet har ikke fått samme utbredelse som i Sverige. Tegningen fra Danmark består av pensjonsmidler fra danske privat kunder og midler fra danske institusjoner. Dansk regelverk har fortsatt skattemessig og administrativ diskriminering av utenlandske fond på frie fondsmidler. Gjennom den statlige pensjonsordningen PPM har over svensker plassert sine pensjonsmidler i SKAGEN Fondene. formidling av fondskurser og avkastningshistorikk. I tillegg har vi utfordringer i å finne gode tilpasninger mellom lovverket i Norge og i Luxembourg. Obligatorisk tjenestepensjon gir muligheter I 2005 ble det innført obligatorisk tjenestepensjon (OTP) i Norge, med krav til oppstart i løpet av Det ventes at nær sagt alle som ikke har pensjonsordning velger innskuddspensjon fremfor ytelsespensjon. For første gang settes langsiktig forvaltning av pensjonsmidler i system i Norge. Gitt det faktum at pensjonspenger er langsiktige sparemidler, har ytelsesbaserte pensjonsordninger hatt et altfor kortsiktig rammeverk å forholde seg til. Til tross for alle forsøk på å komplisere innskuddspensjon inn i en forsikringsfaglig terminologi, er det viktig å minne om at den altoverskyggende delen av produktet er sparing oppdelt i to elementer: En spareavtale som strekker seg over resten av arbeidstakerens yrkesaktive liv, og en uttaksavtale som skal strekke seg over hele eller deler av pensjonisttilværelsen. Dette er spareformer vi har lang erfaring med. I tillegg er det krav om innskuddsfritak ved uførepensjon knyttet til den obligatoriske delen av tjenestepensjonen. Denne, og eventuelle andre risikoprodukter kunden måtte ønske, får vi levert fra samarbeidspartner på livsforsikring. I 2005 har mye av fokuset rundt innskuddspensjon vært på den obligatoriske minimumsordningen. Vi tror fokuset gradvis retter seg mot mulighetene for å bygge ut ordningen til å bli et likeverdig eller bedre alternativ til dagens ytelsesordninger. Både for arbeidstaker og arbeidsgiver. Vi har også i 2005 hatt en betydelig tegning fra kunder i land utenfor Skandinavia, som på egen hånd har funnet frem til oss som en attraktiv forvalter å plassere pengene hos. SKAGEN Fondene tilbyr innskuddspensjon som eget selvstendig produkt, men er også med i produktutvalget til Handelsbanken Liv, If, SpareBank 1 og Storebrand. På slutten av 2005 fikk vi tillatelse til å markedsføre våre fond i Luxembourg. Vi arbeider nå med å etablere distribusjonsavtaler og kanaler for

11 STYRETS BERETNING ÅRSRAPPORT 2005 SKAGEN FONDENE 11 < > FRA 51 TIL 61 ANSATTE Antall medarbeidere i forvaltningsselskapet Stavanger Fondsforvaltning økte i 2005 fra 51 til 61. Økningen har kommet innen de fleste kompetanseområder i organisasjonen. Vi vil se en ytterligere styrkning av organisasjonen allerede fra starten av Gjennom året ble det i regi av Norges Handelshøyskole gjennomført studieprogram i finans og personlig økonomi for alle ansatte i kommunikasjon og på kundesiden. Videre er det gjennomført sertifisering for å oppfylle svenske rådgivningsregler, både blant vårt personell i Sverige og i Stavanger. På individuell basis benyttes kompetansehevende kurs som er aktuelle for den enkelte i sin arbeidssituasjon. Vi gjennomfører også månedlig SKAGEN Skolen som bedriftsintern opplæring i aktuelle tema. Arbeidsmiljøet er stimulerende og krevende. Insentivmodeller stimulerer de ansatte til å arbeide for en høyest mulig avkastning for kundene. Det anvendes ikke modeller som knytter avlønning direkte til tegningsresultater. Styret vil takke de ansatte for meget stor innsats i et svært fremgangsrikt år. De ansattes kompetanse og holdninger er helt avgjørende for våre resultater. SKAGEN Fondenes organisering Forretningsfører for de enkelte SKAGEN Fondene er Stavanger Fondsforvaltning AS, med Handelsbanken som depotmottaker og Verdipapirsentralen som fører av andelseierregisteret. Risikoen i verdipapirfondene oppstår som følge av markedsbevegelser, utvikling i valuta, renter, konjunkturer og bedriftsspesifikke forhold. Lovgivningen stiller spesifikke krav til spredning av porteføljene på antall verdipapirer og andel unoterte verdipapirer. Disse kravene har vært oppfylt i årets løp. Forvaltningsselskapet har i sin investeringsstrategi krav til bransjebalanse og likviditet i de underliggende verdipapirene. Disse krav er også oppfylt i årets løp. Fordelingen av aksjeporteføljenes investeringer er et resultat av vår investeringsstrategi som stiller krav til selskapenes verdsetting, produkt/markedsmatrise, gjeldsgrad og verdipapirets likviditet. Lovmessige forhold Stortinget vedtok en ny skattereform i desember 2004, og har i 2005 foretatt flere presiseringer omkring skattereglene for fondssparing. I sum har skattereformen gjort fondssparing mer lønnsomt: For skatteåret 2005 ble alle typer verdipapirfond bare verdsatt til 65 prosent av markedsverdien i grunnlaget for skattemessig formue (mot tidligere 100 prosent). For skatteåret 2006 verdsettes verdipapirfond til 80 prosent av markedsverdi i skattemessig formue Fra og med 2005 kunne aksjeselskap realisere gevinster i aksjefond uten å utløse skatt (mens tap ikke var fradragsberettiget) Fra og med 2006 blir en del av privatpersoners realiserte avkastning i aksjefond skattefri. Fra og med 2006 vil privatpersoner nemlig bare betale 28 prosent skatt av den delen av realisert avkastning i aksjefond som overstiger den såkalte skjermingsrenten (som vil ligge om lag på nivå med gjennomsnittlig høyrente i bank etter skatt) Innføringen av den såkalte skjermingsrenten erstatter det tidligere RISK-fradraget, som kun omfattet de norske aksjeplasseringer i SKAGEN Vekst. For privatpersoner i aksjefond som investerer i aksjer utenfor Norge er imidlertid de nye skattereglene entydig mer gunstige enn tidligere regler. Angrerettloven I oktober 2005 trådte det i kraft enkelte endringer i angrerettloven. Blant annet er det nå krav om at nye privatkunder som tegner andeler i verdipapirfond ved hjelp av fjernkommunikasjon (post, telefaks, internett, etc.), skal motta visse lovpålagte opplysningskrav. Dette er opplysninger som i all hovedsak allerede inngår i fondets prospekt. Forenklet prospekt og periodisk rapportering Myndighetenes innføring av krav om utarbeidelse av forenklet prospekt og periodisk rapportering har gjentatte ganger blitt utsatt. Et forslag til endringer i disse forskriftene var på høring på forsommeren, men bransjen venter fortsatt på at myndighetene skal fastsette det endelige regelverket. FREMTIDSUTSIKTER Styret bekrefter at forutsetningen for fortsatt drift for forvaltningsselskapet er tilstede. Forslag til fordeling av overskudd og dekning av overskudd i fondene er tatt inn i hvert enkelt fond sitt regnskap på side 56. Vår verdibaserte investeringsfilosofi har tjent andelseierne og oss godt i Vi mener vår filosofi gjennom skiftende tider vil gi våre andelseiere best

12 STYRETS BERETNING ÅRSRAPPORT 2005 SKAGEN FONDENE 12 < > mulig avkastning til lavest mulig risiko. Vår filosofi har ligget fast siden starten i 1993, og våre forvaltere er erfarne i å anvende denne. For å sikre god kvalitet i en tid hvor vi vokser kraftig, kommer vi til å styrke bemanningen fortløpende både i Norge og Sverige. Fortsatt gode utsikter Vi forventer fortsatt god global økonomisk vekst i Den korte renten reflekterer at viktige land er i forskjellig konjunkturfase, hvorav USA og Storbritannia ser ut til å ha lagt bak seg perioden med rentehevninger. I øvrige land synes det ikke å være behov for vesentlige rentehevninger. I Norge rettes økte ressurser mot å betjene eksisterende kunder på en best mulig måte, både gjennom direkte samtaler, informasjonsmøter, markedsrapporter, og ikke minst våre nettsider no. Vi øker omfanget av kundeundersøkelser for å få tilbakemeldinger og innsikt i hva vi kan forbedre. Sverige vil fra og med 2006 være definert som et hjemmemarked, på lik linje med Norge. Vår internasjonale virksomhet omfattes således av aktiviteter utenfor Norge og Sverige. Satsingen på det svenske markedet blir ytterligere prioritert i Innen det internasjonale markedet rettes innsatsen først og fremst mot Danmark og Luxembourg. Vi lover å fortsatt gjøre vårt ytterste for at andelseierne skal få best mulig avkastning til lavest mulig risiko også i fremtiden. De lange rentene er på samme lave nivå over stort sett hele verden, og reflekterer tiltro til inflasjonsstyring. Vi forventer fortsatt god inntjeningsvekst for selskapene våre i Prisingen av våre selskaper ligger fremdeles på et relativt lavt nivå. Den betydelige risikopremien som eksisterer i aksjemarkedene sammenlignet med rentemarkedene gjør oss optimistiske for kommende år. Vi er meget takknemlig for den tilliten som er vist oss fra kundene våre gjennom mange år. Vi lover at vi fortsatt skal gjøre vårt ytterste for at andelseierne i SKAGEN Fondene også i fremtiden skal få best mulig avkastning til lavest mulig risiko i tillegg til god kommunikasjon, service og kompetent oppfølging. Stavanger, 24. januar 2006 Martin Gjelsvik Ulrik Scheen Tor Dagfinn Veen Sigve Erland Jan Henrik Hatlem

13 STYRETS BERETNING ÅRSRAPPORT 2005 SKAGEN FONDENE 13 < > OM STAVANGER FONDSFORVALTNING AS TILLITSMENNS ANDELER De fleste som kjenner til oss bruker navnet SKAGEN Fondene. Det er merkenavnet som vi bruker i vår kommunikasjon med omverden. Selskapets juridisk korrekte navn er Stavanger Fondsforvaltning AS. I dag markedsfører forvaltningsselskapet seks fond; tre aksjefond SKAGEN Vekst, SKAGEN Global, SKAGEN Kon-Tiki, og tre rentefond SKAGEN Avkastning, SKAGEN Høyrente og SKAGEN Høyrente Institusjon. Fondenes verdipapir og bankkontoer er i depot hos Handelsbanken. Midlene i aksjefondene er bredt plassert i verdens aksjemarkeder. SKAGEN Fondenes grunnleggende aktive investeringsfilosofi har ligget til grunn for porteføljeforvaltningen siden oppstarten i desember Stavanger Fondsforvaltning AS eies, direkte eller indirekte, av gründerne Kristoffer Stensrud (35,25%), Åge Westbø (23,5%), Tor Dagfinn Veen (35,25%), administrerende direktør Harald Espedal (2,0%), samt porteføljeforvalterne Kristian Falnes (2,0%) og Filip Weintraub (2,0%). De har alle store deler av sine private midler plassert i fondene, og er med det i samme båt som andelseierne. Ved slutten av 2005 var det 61 ansatte i Stavanger Fondsforvaltning, men antallet er stigende. Hovedkontoret ligger i Stavanger, med avdelingskontorer i Oslo, Bergen, Trondheim, Ålesund og Stockholm. EIERSTRUKTUR Stavanger Fondsforvaltning AS eies av: Månebakken AS (10 %) T.D. Veen AS (35,25 %) Åge Westbø AS (10 %) Solbakken AS (25,25 %) MCM Westbø AS (13,5 %) Kristian Falnes AS (2 %) Harald Espedal AS (2 %) Labrusca AS (2 %) Navn Antall Funksjon andeler Martin Gjelsvik Styreformann Ulrik Scheen Styremedlem Tor Dagfinn Veen Styremedlem og eier Sigve Erland Styremedlem Barbro Johansson 96 Varamedlem Anne Sophie K. Stensrud Varamedlem og eier Jan Henrik Hatlem 0 Varamedlem og fungerende styremedlem Harald Espedal Adm. Direktør og eier J. Kristoffer C. Stensrud Investeringsdirektør og eier Åge. K. Westbø Viseadm. direktør og eier Kristian Falnes Porteføljeforvalter og eier Filip Weintraub Porteføljeforvalter og eier STYRET Styreformann Martin Gjelsvik Aksjonærvalgt styremedlem Ulrik Scheen Aksjonærvalgt styremedlem Tor Dagfinn Veen Andelseiervalgt styremedlem Sigve Erland Andelseiervalgt varamedlem og fungerende styremedlem Jan Henrik Hatlem Andelseiervalgt ubesatt, på valg i februar 2006 Aksjonærvalgt varamedlem Barbro Johansson Aksjonærvalgt varemedlem Anne Sophie K. Stensrud VALGKOMITEEN Valgkomiteen ble valgt på valgmøtet i Valgkomiteen består av Harald Sig Pedersen (formann), Truls Holthe og Britt S. U. Mikkelsen. Deres oppgave er å foreslå kandidater til andelseiervalgte medlemmer i styret i Stavanger Fondsforvaltning AS.

14 PORTRETTINTERVJU ÅRSRAPPORT 2005 SKAGEN FONDENE 14 < > Sjuende far i huset Den viktigste drivkraften er det faktum at vi er i samme båt som kunden, at vi har felles interesser.

15 PORTRETTINTERVJU ÅRSRAPPORT 2005 SKAGEN FONDENE 15 < > 12 ÅR I ANDELSEIERENS TJENESTE, 40 MILLIARDER UNDER FORVALTNING En suksess har mange fedre, men i tilfellet SKAGEN Fondene er det ingen tvil om hvem som er sjuende far i huset: Johan Kristoffer Cappelen Stensrud. SKAGEN Fondene er beretningen om underet som ikke kunne skje. Stavanger, en liten by i utkanten av verden, har i de siste tolv årene vært vertskap for et selskap som i denne perioden er vokst fra ingenting til å bli Norges største forvalter av aksjefond, som gjør suksess i Sverige, og som år etter år leverer avkastning i verdensklasse. Ferden mot toppen lang og kronglete I en periode hadde vi noe vi kalte omvendt bonus. Hvert kvartal fikk vi eiere tilsendt en bankgiroblankett for innbetaling av ny egenkapital, slik at vi kunne betale lønn til de ansatte, forteller medgründer Åge Westbø. Nå er belønningen sjenerøs. I finansverdenen høster Stensrud heder og ære, samt stadig flere utmerkelser for fremragende kvalitet i form av A er og stjerner fra noen av verdens ledende ratingselskaper. Pressen plasserer ham blant Norges rikeste. Akkurat det interesserer den ellers så engasjerte investoren lite. Rikdommen har ikke påvirket meg i det hele tatt. Jeg leste nettopp i Financial Times at man trenger 15 år for å lære å leve som rik. Jeg trener ennå, humrer han. Finanskapitalen som vokser er nok anstrengelsenes søte frukt og selve beviset på at man har lykkes. Men for Kristoffer Stensrud er humankapitalen, sin egen og andres, minst like viktig. Med kunnskap skal selskapet og andelseierne i fondene utvikles. Substans er blant Stensruds favorittord. SKAGEN Fondenes mål er at vi skal være best på kommunikasjon, service og oppfølging i tillegg til å være best på risikojustert avkastning. Vi har kunnskapsrike andelseiere, og vi skal vise dem respekt ved å gi dem substans. Vårt mål er å sette andelseieren i stand til å gjøre rasjonelle valg. Kristoffer Stensrud øser velvillig fra sin tilsynelatende uutømmelige kunnskapsbank som er bygget opp gjennom et langt liv foran Bloomberg- og Reuters-skjermer i København, London, Oslo og Stavanger. Finansielle analyser, makroøkonomiske perspektiver, historie og samfunnsfag kombinert med spissformuleringer, sikrer utfyllende rapporter og underholdende foredrag. For finanspressen er han et yndet objekt, selv om det kan bli information overload. Det hender Kristoffer setter min tålmodighet på prøve. Det er ikke alltid en halvtimes foredrag om verdensøkonomien passer når det drar seg mot deadline og vi er ute etter en kjapp kommentar. Men det får vi leve med. Vi klarer som regel å dra det sammen til to linjer som begge parter er fornøyd med. Dessuten er Kristoffer og de andre forvalterne i SKAGEN Fondene nesten alltid tilgjengelige. Det setter vi i pressen pris på, sier journalist Morten Ånestad ved Dagens Næringslivs Stavanger-kontor. Kunden er konge Kontrakten med andelseieren er SKAGEN Fondenes raison d être, og grunnlaget for et aldri sviktende engasjement. Verdiene i selskapet er formulert med utgangspunkt i andelseiernes interesser. Vi sitter på en kontrakt direkte med andelseieren. Hos oss er det det viktigste av alt. Her har vi også vært et foregangsselskap. Vi var de første i vår bransje som inviterte dem inn, og ga dem oksestek og rødvin på andelseiermøter. For lånte penger, riktignok, mimrer Stensrud. Den viktigste drivkraften er det faktum at vi er i samme båt som kunden, at vi har felles interesser. Ideelt sett burde vi hatt samme tidshorisont også, men det er vanskelig siden noen kommer og noen går. Men vi er etter hvert blitt et fargerikt felleskap, som bør ha forutsetninger for å blomstre veldig godt sammen. Vi har mange ulike kunder, men alle skal behandles likt. Dette er hovedverdiene. Med dette utgangspunkt gir våre interne verdier seg selv vi skal være inkluderende, alt vi foretar oss skal være gjennomsiktig og vi skal ha en høy etisk standard. Og så skal vi gå på den smale sti. Vi skal ikke spekulere i kundens dårlige smak, sier Stensrud, med henvisning til den disiplin han hele tiden underlegger seg selv og sine medarbeidere for ikke å falle for fristelsen til å kaste seg på motebølger. Den hellige gral Den verdibaserte investeringsfilosofien er hellig i SKAGEN Fondene. Det betyr at SKAGEN Fondene leter etter enkeltselskaper med høy kvalitet til lav pris. De tre U ene er utgangspunktet for å velge aksjer: Undervurdert, underanalysert og upopulært. Mandatene er brede og fokuset globalt.

16 PORTRETTINTERVJU ÅRSRAPPORT 2005 SKAGEN FONDENE 16 < > Er så de tre U ene en magisk formel som vil bestå til evig tid? Verdier vil alltid fungere, verdier vil aldri gå av mote. Jeg har nå vært med på seks, sju sykluser i finansmarkedet. I lengre perioder av de årene SKAGEN Fondene har eksistert, har finans vært pop og det er kommet til uttrykk ved gjennomsnittsbetraktninger i form av en indeks. Vi har hatt en kjempefordel av dette. Det har gitt oss anledning til stabil avkastning til moderat risiko. I perioder med sterk inngang i aksjemarkedet, som for eksempel fra 1997 til 2000, tar aksjene minste motstands vei, og det er alltid opp. På kort sikt kan dette fenomenet gi andre forvaltningsformer mer vind i seilene enn vår. Motebølger skaper svære forstyrrelser. Investeringer i såkalte big caps (store selskaper red.anm.) var veldig populære i nitti-årene. Så var stabil inntjening fryktelig populært, og så kom verdens mest ustabile inntjening i teknologi buldrende etterpå. Aksjemarkedet har heller ingen kollektiv hukommelse. Dette gir oss kjempemuligheter. Hvor kom inspirasjonen til de tre U er fra? Kristoffer Stensrud holder frem John Gabriel Borkmann, Henrik Ibsens kjente skikkelse fra industrikapitalismens gjennombrudd, som var en bergmanns sønn, som gutt hørte han malmen synge av glede når den løsnet, for den ville opp i dagens lys og tjene menneskene. På banen siden 1970 Det fine med å bli gammel er at man husker tilbake, sier Stensrud, som kjøpte sin første aksje i 1970, 16 år gammel. Den gang, når man kjøpte en aksje, var det en visshet om at det lå en sjel bak, noe skapende. Det var ennå i starten av industrialderen i Norge. En aksje representerte kanskje 500 mann og en smelteovn. Det var fascinerende at det skjedde noe, det ble skapt noe. Bedriftene vokste og utviklet seg. Når man blir eldre og mer kommersielt orientert finner man jo ut at det gir seg utslag i prising også. Jo billigere man kjøper høy kvalitet, jo mer interessant blir det. Underliggende verdiskaping er alltid veldig fascinerende. Det snakkes og skrives fra tid til annen om den stadig større kapitalmengden i verden på jakt etter investeringsmuligheter? Vil markedet gå tørt på et tidspunkt? Nei, men vi ser at motene skifter. Som jeg var inne på var store selskaper mote veldig lenge. Nå er det større interesse for mindre selskaper, det er mer balansert. Kanskje det til og med er i ferd med å tippe over på andre siden. Den verdibaserte investeringsfilosofien har vunnet terreng. SKAGEN Fondene har også vokst vi skal finne stadig flere selskaper som fyller kriteriene våre. Du har selv advart mot å konvergere mot middelmådighet? Jeg er ikke bekymret for det. Vi må bare være våkne. Og vi må være pragmatiske, ikke dogmatiske. Vi må ikke miste evnen til å skifte perspektiv, til å se nye muligheter. Den uavhengige tanke Det fortelles om Kristoffer Stensrud at en gang ved avslutningen av en stor intern samling, da alle fikk lov å få et ønske hver, var hans ønske å ha frihet til å skifte mening. Han stiller store krav til intellektuell uavhengighet og redelighet, hos seg selv og andre. Det kontrære viljen og evnen til alltid å se den andre siden av saken står høyt i kurs i SKAGEN Fondene. For den innbitte kverulant er det alltid hyggelig å vise at man har rett, det er et slags hypokonderens gravstein-konsept, flirer Stensrud, men legger til: Jeg ser på hver dag som en intellektuell utfordring. Hver dag er det noe som er genuint nytt, og noe har man sett før. Man lærer noe hver dag. Og man skal selvfølgelig ikke være kontrær bare for å være kontrær. Jeg har bare holdt på i 35 år i denne bransjen, noen har holdt på 30 år til. Erfaring gjør at man gjenkjenner syklusene. Det er viktig. Etter hvert blir man også litt mindre pompøs. Man innser lettere sine feil. Det går ikke så mye prestisje i ting. SKAGEN Fondenes porteføljeforvaltere er en diversifisert gjeng med meget forskjellig bakgrunn. Vi har et felles analysemiljø, men atskilte beslutninger. Hver og en er personlig ansvarlig. Her skal vi ikke ha noen komité. Vi skal hver dag, som individer, kunne se våre andelseiere i øynene, fastslår Stensrud. Du synes å være like flink til å plukke medarbeidere som aksjer. Hva ser du etter? Uavhengig tankegang. Det er hovedkriteriet. Man må alltid være villig til å stå opp mot flertallet og heve seg over motene. Man må kunne se på tvers og være utradisjonell. Det har hjulpet oss at vi har en svært forskjellig utdannelses- og erfaringsbakgrunn. Og det skal vi fortsette med. Vi skal ikke ha en getto fra Norges Handelshøyskole, eller noe annet sted for den saks skyld.

17 PORTRETTINTERVJU ÅRSRAPPORT 2005 SKAGEN FONDENE 17 < > Globaliseringens velsignelser Bare om lag 15 prosent av SKAGEN Fondenes investeringer er i norske selskaper, resten er å finne over hele verden. SKAGEN Kon-Tiki investerer minst 50 prosent i såkalte vekstmarkeder eller i selskaper som har hoveddelen av sin aktivitet rettet mot slike markeder. Investeringsdirektøren er en sann liberalist i Adam Smiths tradisjon, i den forstand at han uten reservasjon bekjenner seg til evangeliet om den frie handels velsignelser for menneskeheten. Verden går i retning av globalisering uansett. Derfor er den norske WTO-motstanden så håpløs. Vestlige industrivarer blir nå utkonkurrert over en lav sko. Har det ført til lavere levestandard for folk flest? Nei, det har det ikke. Man har fått høyere reallønn, lavere inflasjon og større sikkerhet i investeringsbeslutninger. Vi har kort og godt fått en velferdsgevinst på alle områder, tordner Stensrud. Samtidig ser han positivt på Brasils president Lula, og for den saks skyld de andre venstreorienterte lederne i dagens Latin- Amerika, fordi deres politiske agenda er å bedre levekårene for folk flest. Det betyr økonomisk utvikling, og det er bra for finansmarkedene så vel som for menneskenes samlede lykke. Skal man ha demokratisk troverdighet, må man foreta seg noe for å spre velstanden. Det er fascinerende å følge utviklingen i Latin-Amerika nå. Det er land med føydale, eller korporative tradisjoner, som klarer å utvikle en sosial markedsøkonomi. Det vi ser i Brasil i dag er en økonomi i utvikling som ivaretar elementære sosiale rettigheter, samtidig som ressursallokeringen fortsatt skjer på markedsmessige vilkår. En del av de latin-amerikanske økonomiene var særdeles utviklet allerede for hundre år siden. Argentina var før første verdenskrig verdens nest rikeste land. Så kom krigen, og etterpå kom en periode hvor man opplevde et veldig tilbakeskritt, uten fri bevegelse av produksjonsmidler, en verden full av handelsbarrierer. Det skapte voldsomme ubalanser, og forarmet alle i periferien. Alle ble fattigere. Tviler man på frihandelens velsignelser, er det bare Vi har kunnskapsrike andelseiere, og vi skal vise dem respekt ved å gi dem substans. Vårt mål er å sette dem i stand til å gjøre rasjonelle valg. å spørre en kineser om livet for 20 år siden, mener Stensrud. Shanghai har i dag samme levestandard som i Oslo Øst. Kina har lenge eksportert billige varer og dermed lav inflasjon til Vesten. Nå merkes også etterspørselen fra Kina i verdensøkonomien. Varehandelen er globalisert. Neste spennende fase blir globaliseringen av finansmarkedene. I løpet av de neste årene vil vi se dramatiske endringer ved at en stor statlig kinesisk næringsformue gradvis blir privatisert. Kinesisk kapital skal internasjonaliseres, samtidig som utenlandske penger skal inn i Kina. Slike prosesser er aldri friksjonsfrie, men som vi vet betyr det gamle kinesiske tegnet for krise også muligheter. En slik situasjon vil gi anledning til å kjøpe kvalitet til akseptabel pris. Og ryktene om USAs snarlige undergang? De tror jeg ikke på. USA har en egen dynamikk. Og som alle demokratiske samfunn er de i stand til å gjenoppfinne seg selv. Grådighetens forbannelser Begrepet finansmann er ikke lenger en hedersbetegnelse. Mot slutten av forrige oppgangsperiode opplevde verden en rekke finansskandaler, med de amerikanske selskapene Enron og Worldcom som noen av de verste eksemplene. Ble du forbauset? Dette gjentar seg hver syklus. Hver sekvens i markedet avler sine villfarne barn. Når det gjelder Enron, som også vi analyserte, hadde selskapet en børsverdi som var dobbelt så høy som verdien av den gassen og kraften de genererte. Helt absurd. Det var brukt 200 år på å bygge ut en infrastruktur. Det handlet selvfølgelig i siste instans om vannet som gikk gjennom turbinene. Oppfattelsen av den nye økonomien var at merverdien lå i å spekulere. Det var det grelle og det vil komme igjen. Fantasien for å finne en rask vei til rikdom kjenner ingen grenser.

18 PORTRETTINTERVJU ÅRSRAPPORT 2005 SKAGEN FONDENE 18 < > Hvordan er det mulig i en bransje som tiltrekker seg så mange dyktige mennesker? Det er 20 ganger så mange i finansbransjen i dag som for 20 år siden, men er det 20 ganger så mange flinke? Hvor er de beste miljøene i dag? Jeg tror ikke de fins i de store finanssentra der er man for opptatt av personlig posisjonering. Der er man opptatt av hverandre, i stedet for kundene og investeringsmulighetene. Man bruker for mye tid på interne prosesser. Det er de store organisasjoners helvete, og det blir testen på SKAGEN Fondene. Kristoffer Stensrud holder ofte frem fordelene ved å være i Stavanger. Her må man tenke selv, for det er ikke noe stort finansmiljø. Været er jevnt over så dårlig at det ikke innbyr til så mye annet enn arbeid. Får du tid til et liv utenom SKAGEN Fondene? Nei. MILEPÆLER I SKAGEN FONDENE 1993 Stavanger Fondsforvaltning AS får konsesjon av Kredittilsynet til å forvalte verdipapirfond Aksjefondet SKAGEN Vekst lanseres 1. desember 448 andelseiere og forvaltningskapital på 20 millioner kroner 1994 Obligasjonsfondet SKAGEN Avkastning lanseres 16. september SKAGEN Vekst blir årets beste AMS-fond av i alt 22 fond 1995 SKAGEN Avkastning blir årets beste obligasjonsfond 1996 SKAGEN Avkastning blir igjen årets beste obligasjonsfond 1997 SKAGEN Global lanseres 8. august SKAGEN Vekst kåres til det beste AMS-fondet i media, som følge av god avkastning og lav risiko Kontor etableres i Ålesund Forvaltningskapitalen passerer en milliard kroner 1998 Pengemarkedsfondet SKAGEN Høyrente lanseres 18. september SKAGEN Vekst blir igjen markedets beste AMS-fond SKAGEN Global blir beste fond blant de som investerer utenfor Norge Kontor etableres i Oslo 1999 SKAGEN Global blir nummer en i sin klasse ANTALL KUNDER 2001 Kontorer etableres i Bergen og Trondheim Vi tilbyr for første gang innskuddspensjon Forvaltningskapitalen passerer 5 milliarder kroner 2002 SKAGEN Kon-Tiki lanseres 5. april Fondene våre godkjennes for salg i Sverige og Danmark 2003 SKAGEN Høyrente Institusjon lanseres 14. mars Alle våre tre aksjefond får A-rangering av Standard & Poor s (S&P) Forvaltningskapitalen passerer 12 milliarder kroner FORVALTNINGSKAPITAL (MNOK) 2004 SKAGEN Global og SKAGEN Kon-Tiki oppgraderes til AA-rangering hos S&P Vi er Norges nest største forvalter av aksjefond Vi åpner kontor i Stockholm Forvaltningskapitalen er nesten 20 milliarder kroner 2005 SKAGEN Global oppgraderes til AAA-rangering hos S&P Vi er Norges største forvalter av aksjefond Fondene våre godkjennes for salg i Luxembourg Forvaltningskapitalen passerer 39 milliarder kroner

19 PORTEFØLJEFORVALTERNES BERETNING ÅRSRAPPORT 2005 SKAGEN FONDENE 19 < > PORTEFØLJEFORVALTERNES BERETNING Fortsatt godt potensial i aksjemarkedene God global vekst, lav inflasjon, lave renter og økt risikovilje blant investorene, dette er sentrale elementer for vår tro på god utvikling i de globale aksjemarkedene også i I de globale rentemarkedene ser vi mange gode muligheter, men vi tror at realrentene vil stige svakt i Europa, Japan og USA. Alle våre aksjefond innfridde i 2005 våre høye krav til risikojustert avkastning med solid margin, både i absolutte og relative termer. Oslo Børs opplevde for tredje år på rad en fantastisk kursutvikling. Oppturen stoppet rett i overkant av 40 prosent, mens verdensindeksen la på seg snaue 22 prosent. Obligasjonsfondet SKAGEN Avkastning leverte over dobbelt så høy avkastning som det norske markedet, med vesentlig lavere risiko. Høyrentefondene ga sine andelseiere en avkastning på linje med eller i overkant av fondenes referanser. Høyere økonomisk vekst enn ventet Verdensøkonomien utviklet seg noe bedre enn ventet. Veksten ble høyere enn prognosene indikerte, og inflasjonen lavere enn fryktet. Til tross for høyere energipriser bedret derfor kjøpekraften til den globale forbruker seg. Selv med økte styringsrenter i noen land og regioner, førte den lave kjerneinflasjonen til stabile globale rentemarkeder. Bedriftene leverte høy produktivitetsvekst og ga følgelig resultater som lå i overkant av forventningene. Lave og fallende risikopremier førte til bare mindre oppvurderinger av selskapene i året som gikk. Den gode fortjenesteutviklingen i selskapene gjorde at aksjemarkedene globalt var lavere vurdert ved utgangen av året enn ved inngangen til SKAGEN FONDENE OG MARKEDER I 2005 Colombia + 150% Russland % Tyrkia + 76 % Korea + 75 % Mexico + 61 % Brasil + 61 % SKAGEN Kon-Tiki + 59 % India + 53 % Vekstmarkedsindeks + 49 % SKAGEN Vekst + 48 % Østerrike + 46 % Canada + 40 % Norge (OSEBX) + 41 % SKAGEN Global + 39 % Japan + 39 % Sør-Afrika + 42 % Danmark + 33 % Sveits + 28 % Kina (Hong Kong) + 25 % Singapore + 24 % Tyskland + 23 % Nederland + 22 % Indonesia + 22 % Verdensindeks + 22 % Frankrike + 20 % Sverige + 20 % England + 16 % Hong Kong + 16 % Taiwan + 15 % USA (SP500) + 14 % Spania + 14 % USA (Nasdaq) + 13 % Thailand + 11 % SKAGEN Avkastning + 6 % Norske Stat 3 år + 2% 3 måneders NIBOR + 2 % SKAGEN Høyrente + 2 % Kina (lokal) + 4/1% Slovenia - 9% Venezuela - 32% 2005 var et bra børsår globalt sett. I tet finner man vekstmarkeder fra ulike verdensdeler. Land fra Latin-Amerika, Asia og Europa er representert. Alle SKAGEN Fondenes aksjefond slo sine referanseindekser med solid margin.

20 PORTEFØLJEFORVALTERNES BERETNING ÅRSRAPPORT 2005 SKAGEN FONDENE 20 < > Det var kun i enkelte land og sektorer at vi så en reell økt prising av selskapene. Godt aksjeklima Fortsatt lave renter og mindre globale risikofaktorer enn i fjor gjør at vi regner med en pen oppvurdering av aksjer som investeringsobjekt gjennom året. Med sterke resultater fremover for bedriftene tror vi aksjer kan gi en bra avkastning sammenlignet med plasseringer i rentemarkedene. Økt fokus på verdier og fundamentale forhold i bedriftene gjør at vi tror vår verdibaserte investeringsstil kommer til å gi bra resultater også i tiden fremover. Økt risikoevne Den forholdsvis stabile utviklingen både i global økonomi og i de globale kapitalmarkedene gjør at evnen og viljen til å bære risiko hos investorene blir stadig større. Etter hvert glemmer kanskje investorene vonde minner fra nedturen i Vi tror derfor at investorer gradvis kommer til å akseptere reduserte risikopremier. Dette vil føre til stigende aksjekurser. Stadig flere investeringsselskaper (private equity) legger inn bud på børsnoterte selskaper. Positivt er det også at emisjonsnivået globalt er beskjedent. GLOBAL ØKONOMISK UTVIKLING USA Fortsatt sterk underliggende vekst Gjennom året utviklet amerikansk økonomi seg bedre enn ventet. Veksten var omtrent på linje med fjorårets rekordår, mens kjerneinflasjonen var fallende mot slutten av året. Til tross for hyppige økninger i styringsrentene og høye energipriser holdt boligmarkedet seg sterkt, men med en utflating av boligprisene på slutten av året. Forbruket var godt opprettholdt. Produktivitetsveksten var fortsatt god, og arbeidsmarkedet utviklet seg positivt. Utenriksunderskuddet utviklet seg fortsatt negativt, først og fremst som følge av høye energipriser, men budsjettbalansen ble bedret. Dollaren styrket seg gjennom året: Signaler om at styringsrenten nå er i ferd med å toppe ut for denne gang, førte til en fallende dollarkurs inn i En svakere dollar er etter vår mening viktig for å stabilisere verdensøkonomien. Faresignalene Etter hvert som de økte rentene og energiprisene trekker noe mer kjøpekraft gjennom 2006, regner vi med en viss utflating av det amerikanske forbruket. Investeringer og nettoeksport ventes derimot å stimulere økonomien mer enn hva tilfellet var i Faresignaler vil være lønnsstigninger og fallende produktivitetsvekst som kan gi høyere inflasjon. Det amerikanske aksjemarkedet steg mindre enn verdensmarkedet i fjor. Årsaken var en kombinasjon av høy vurdering ved inngangen til året og stigende renter. På slutten av året kom imidlertid flere amerikanske aksjer ned på kjøpeverdige nivåer. Lengst fremme i konjunktursyklusen USA ligger langt fremme i det globale konjunkturforløpet. Å se hvordan økonomien i USA utvikler seg fremover blir viktig for å få bekreftet om den lave globale inflasjonen og høye produktiviteten er et syklisk eller strukturelt fenomen. Vi regner imidlertid ikke med store overraskelser fra USA i Landets betydning for verdensøkonomien gjennom sin rolle som netto kjøper av varer og tjenester er imidlertid fallende. Øker andelen i USA Stabil eller fallende dollarkurs, samt stigende global aktivitet, ventes å løfte de store multinasjonale selskapenes inntjening i 2006 og gjøre dem mer attraktive. Andelen amerikanske aksjer i SKAGEN Fondenes porteføljer er dermed stigende. EUROPA Endelig bedre vekst I Europa fortsatte den svake veksten gjennom første halvår, men den tok seg opp mot slutten av året. I 2006 tror vi veksten overrasker på oppsiden. Årsaken er at vi nå ser etterlengtede strukturendringer blant bedriftene. Kjøpekraften er i klar bedring og sammen med stimulanser fra Øst-Europa og globale vekstmarkeder fører dette til en generelt mer positiv tro på fremtiden. De europeiske aksjemarkedene overrasket positivt i 2005, men er fortsatt lavt vurdert i globalt perspektiv. Rentenivået er stabilt og lavt, noe vi tror vedvarer. Som følge av økt produktivitetsvekst kommer resultatene til selskapene å overraske positivt. De eksterne og interne balansene er gode, og forventes ikke å gi større overraskelser i Vi tror på fortsatt gode aksjemarkeder. I tillegg til den lave renten er

Årsrapport 2005. Grunn til å juble! Nese for aksjer. Pensjon helt enkelt. Gode utsikter i 2006 2005 OVER ALL FORVENTNING

Årsrapport 2005. Grunn til å juble! Nese for aksjer. Pensjon helt enkelt. Gode utsikter i 2006 2005 OVER ALL FORVENTNING Årsrapport 2005 Grunn til å juble! 2005 OVER ALL FORVENTNING Våre aksjefond ga andelseierne mellom 40 og 60 prosent avkastning i 2005. Både tegning og tilstrømming av nye kunder var rekordhøy, også til

Detaljer

SKAGEN Focus jakter på eksepsjonelle investeringer

SKAGEN Focus jakter på eksepsjonelle investeringer Nytt aksjefond Bli med nå P.S. Krøyers hund, Rap, 1898. Av P. S. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum (manipulert). SKAGEN Focus jakter på eksepsjonelle investeringer Kunsten å bruke

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 2013 4 oktober 2013

SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 2013 4 oktober 2013 SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 2013 4 oktober 2013 Jane S. Tvedt Sammen for bedre renter Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et unikt norsk rentefond. Det er aktivt forvaltet

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport for februar 2014

SKAGEN Avkastning Statusrapport for februar 2014 SKAGEN Avkastning Statusrapport for februar 2014 Jane S. Tvedt Sammen for bedre renter Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et unikt norsk rentefond. Det er aktivt forvaltet og tar også utenlandsk

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport juli 2016

SKAGEN Avkastning Statusrapport juli 2016 SKAGEN Avkastning Statusrapport juli 2016 Post-Brexit rentefall Juli ble en god måned for fondet. Fondskursen til SKAGEN Avkastning var opp 0,41 prosent i juli, mens indeksen var opp 0,11 prosent. Rentene

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport mai 2010 Porteføljeforvaltere: Torgeir Høien og Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport mai 2010 Porteføljeforvaltere: Torgeir Høien og Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport mai 2010 Porteføljeforvaltere: Torgeir Høien og Jane Tvedt Aktiv renteforvaltning Hovedpunkter SKAGEN Avkastnings fondskurs steg 0,4 prosent

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport - april 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport - april 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport - april 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt Aktiv renteforvaltning Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et norsk obligasjonsfond

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport november 2015

Skagen Avkastning Statusrapport november 2015 Skagen Avkastning Statusrapport november 2015 Eurolandinvesteringene løftet kursen SKAGEN Avkastning økte med 0,21 prosentpoeng i november. Indeksen økte med 0,43 prosentpoeng i samme periode. De europeiske

Detaljer

SKAGEN Credit Plukker de beste eplene fra den globale frukthagen Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Credit Plukker de beste eplene fra den globale frukthagen Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Credit Plukker de beste eplene fra den globale frukthagen Kunsten å bruke sunn fornuft Epletrær, 1907. Av Michael Ancher, en av Skagenmalerne. Bildet tillhører Skagens Museum (beskåret). Det beste

Detaljer

Informasjon til bedrifter. Sandnes Sparebank. Innskuddspensjon. fordi alle fortjener en bedre pensjon

Informasjon til bedrifter. Sandnes Sparebank. Innskuddspensjon. fordi alle fortjener en bedre pensjon Informasjon til bedrifter Sandnes Sparebank Innskuddspensjon fordi alle fortjener en bedre pensjon Dette er utgangspunktet Stortinget vedtok 26. mai 2005 hovedprinsippene i ny pensjonsreform. Loven trer

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport september 2015

Skagen Avkastning Statusrapport september 2015 Skagen Avkastning Statusrapport september 2015 Uro i det norske markedet SKAGEN Avkastning hadde en svak måned med ett kursfall på 0,25 prosentpoeng. Indeksen økte med 0,15 prosentpoeng i samme periode.

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport juni 2010 Porteføljeforvaltere: Torgeir Høien og Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport juni 2010 Porteføljeforvaltere: Torgeir Høien og Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport juni 2010 Porteføljeforvaltere: Torgeir Høien og Jane Tvedt Aktiv renteforvaltning Hovedpunkter SKAGEN Avkastnings fondskurs steg 0,4 prosent

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport mars 2015

Skagen Avkastning Statusrapport mars 2015 Skagen Avkastning Statusrapport mars 2015 Blandet i mars SKAGEN Avkastning hadde en moderat positiv avkastning på 0,1 prosent i mars. Indeksen falt med 0,3 prosentpoeng i samme periode. Det var en blandet

Detaljer

ODIN Aksje. Fondskommentar april 2014. ODIN Norge i topp. Positiv april måned. Øker i ODIN Europa og i ODIN Norden

ODIN Aksje. Fondskommentar april 2014. ODIN Norge i topp. Positiv april måned. Øker i ODIN Europa og i ODIN Norden Aksje Fondskommentar april 2014 Positiv april måned Norge i topp Øker i Europa og i Norden Nytt fond fra April var en positiv måned for Aksje, som var opp 0,5 prosent. Fondets referanseindeks var opp 1,0

Detaljer

Innkalling til andelseiermøte vedtektsendringer

Innkalling til andelseiermøte vedtektsendringer Innkalling til andelseiermøte vedtektsendringer Som andelseier i verdipapirfondet ODIN Emerging Markets mottar du denne informasjonen om planlagte vedtektsendringer. Hensikten med vedtektsendringene er

Detaljer

Pensjonssparingen tar av

Pensjonssparingen tar av Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 30.01.2013 Pensjonssparingen tar av Folk flest sparer mer til egen pensjon. Hos Nordea Liv økte innbetalinger til typiske individuelle pensjonsspareprodukter

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport august 2015

Skagen Avkastning Statusrapport august 2015 Skagen Avkastning Statusrapport august 2015 Tilbake i periferien SKAGEN Avkastning hadde en svak måned med en avkastning på 0 prosent. Indeksen økte med 0,4 prosentpoeng i samme periode. Det var en blandet

Detaljer

Informasjon til ansatte. Sandnes Sparebank. Innskuddspensjon. Din egen, fleksible tjenestepensjon

Informasjon til ansatte. Sandnes Sparebank. Innskuddspensjon. Din egen, fleksible tjenestepensjon Informasjon til ansatte Sandnes Sparebank Innskuddspensjon Din egen, fleksible tjenestepensjon Du er verdifull Du og dine kollegaer er den mest verdifulle ressurs din arbeidsgiver har. Din innsats og din

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Aktiv renteforvaltning Hjemvendende fiskere, 1879. Utsnitt. Av Frits Thaulow, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 13. oktober 2009 Porteføljeforvalter

Detaljer

Makrokommentar. Juni 2015

Makrokommentar. Juni 2015 Makrokommentar Juni 2015 Volatiliteten opp i juni Volatiliteten i finansmarkedene økte i juni, særlig mot slutten av måneden, da uroen rundt situasjonen i Hellas nådde nye høyder. Hellas brøt forhandlingene

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport desember 2015

Skagen Avkastning Statusrapport desember 2015 Skagen Avkastning Statusrapport desember 2015 Rentene opp mot slutten av året Desember var en travel måned for flere sentralbanker Den europeiske sentralbanken satte ned styringsrenten med 0,1 prosentpoeng

Detaljer

Solid vekst og økte avsetninger

Solid vekst og økte avsetninger Resultatrapport FOKUS BANK ER FILIAL AV DANSKE BANK SOM MED EN FORVALTNINGS KAPITAL PÅ OVER 3 000 MILLIARDER DANSKE KRONER ER ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. KONSERNET HAR RUNDT 24 000 MEDARBEIDERE

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport oktober 2015

SKAGEN Avkastning Statusrapport oktober 2015 SKAGEN Avkastning Statusrapport oktober 2015 Utsikter til enda mer lettelser SKAGEN Avkastning økte med 0,16 prosentpoeng i oktober. Indeksen falt med 0,27 prosentpoeng i samme periode. De utenlandske

Detaljer

Til andelseiere i verdipapirfondene Landkreditt Norge og Landkreditt Utbytte - forslag om fusjon av fond

Til andelseiere i verdipapirfondene Landkreditt Norge og Landkreditt Utbytte - forslag om fusjon av fond Oslo, 12. mai 2016 Til andelseiere i verdipapirfondene Landkreditt Norge og Landkreditt Utbytte - forslag om fusjon av fond Landkreditt Forvaltning ønsker å forenkle selskapets fondsutvalg gjennom fusjon

Detaljer

Konkurransefortrinn: Bergen byr på godt arbeidsvær!

Konkurransefortrinn: Bergen byr på godt arbeidsvær! Konkurransefortrinn: Bergen byr på godt arbeidsvær! Holberg Fondene ble etablert våren 2000 i Bergen, og våren 2012 åpnet vi en filial i Stockholm. Selskapet er delvis eiet av initiativtagerne i en partnermodell

Detaljer

SKAGEN Avkastning Månedsrapport september 2007

SKAGEN Avkastning Månedsrapport september 2007 SKAGEN Avkastning Månedsrapport september 2007 Kort oppsummering fundamentale forhold SKAGEN Avkastning hadde en avkastning på 0,4 prosent i september mot 0,5 prosent for referanseindeksen og 0,3 prosent

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport september 2016

SKAGEN Avkastning Statusrapport september 2016 SKAGEN Avkastning Statusrapport september 2016 Blandet utvikling I september utviklet fondskursen til SKAGEN Avkastning seg omtrent flatt med en månedsavkastning på -0,03%, mens indeksen falt med 0,43

Detaljer

Innkalling til andelseiermøte 19. juni 2013 opprettelse av andelsklasser i SKAGEN Vekst, SKAGEN Global og SKAGEN Kon-Tiki

Innkalling til andelseiermøte 19. juni 2013 opprettelse av andelsklasser i SKAGEN Vekst, SKAGEN Global og SKAGEN Kon-Tiki Stavanger, 3. juni 2013 Innkalling til andelseiermøte 19. juni 2013 opprettelse av andelsklasser i SKAGEN Vekst, SKAGEN Global og SKAGEN Kon-Tiki Forvaltningsselskapet SKAGEN foreslår å opprette andelsklasser

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport 2. mars 2010 Porteføljeforvalter Torgeir Høien. Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport 2. mars 2010 Porteføljeforvalter Torgeir Høien. Aktiv renteforvaltning Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport 2. mars 2010 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Aktiv renteforvaltning Hovedpunktene SKAGEN Avkastning steg 0,3 prosent i februar, mens referanseindeksen,

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport - juli 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport - juli 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport - juli 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt Aktiv renteforvaltning Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et norsk obligasjonsfond med

Detaljer

Høyrente Institusjon. Sammen for bedre renter. August 2010 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft

Høyrente Institusjon. Sammen for bedre renter. August 2010 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon August 2010 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand Sammen for bedre renter Skagen Sønderstrand. Septemberdag. 1893. Utsnitt. Av Michael Ancher, en av

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport mai 2015

Skagen Avkastning Statusrapport mai 2015 Skagen Avkastning Statusrapport mai 2015 Rammet av gresk usikkerhet SKAGEN Avkastning hadde en svak måned med et fall i fondskursen på 0,4 prosent. Indeksen økte med 0,4 prosentpoeng i samme periode. Rentene

Detaljer

Høring i Stortingets finanskomité 2. mai 2017 om Statens pensjonsfond

Høring i Stortingets finanskomité 2. mai 2017 om Statens pensjonsfond Høring i Stortingets finanskomité 2. mai 2017 om Statens pensjonsfond Innledninger ved Folketrygdfondets styreleder Erik Keiserud og administrerende direktør Olaug Svarva Innledning ved Erik Keiserud På

Detaljer

KLP Bedriftspensjon. Innskudds- og ytelsespensjon

KLP Bedriftspensjon. Innskudds- og ytelsespensjon KLP Bedriftspensjon Innskudds- og ytelsespensjon Får du tak i de beste arbeidstakerne? De mest attraktive bedriftene velger den beste pensjonsleverandøren Gode pensjonsløsninger et verdsatt tilleggsgode

Detaljer

MARKEDSKOMMENTAR MAI 2015 HVA NÅ?

MARKEDSKOMMENTAR MAI 2015 HVA NÅ? MARKEDSKOMMENTAR MAI 2015 HVA NÅ? Det naturligste spørsmålet å stille en investeringsrådgiver er: "Hvor skal jeg plassere pengene mine nå?". Dette spørsmålet er aldri lett å svare på, men slik markedene

Detaljer

Hva er et verdipapirfond?

Hva er et verdipapirfond? Hva er et verdipapirfond? Kollektiv investering i mange ulike verdipapirer. Midlene i fondet eies av andelseierne. Fondet forvaltes av et forvaltningsselskap Verdipapirfond er regulert i lov om verdipapirfond

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport april 2015

Skagen Avkastning Statusrapport april 2015 Skagen Avkastning Statusrapport april 2015 En svakere måned SKAGEN Avkastning hadde en svak måned med et fall i fondskursen på 0,1 prosent. Indeksen økte med 0,1 prosentpoeng i samme periode. Det var svak

Detaljer

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Juni 2010 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Juni 2010 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft Fiskere trækker vod på Skagen Nordstrand. Sildig eftermiddag. 1883. Utsnitt: Av P. S. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Juni 2010

Detaljer

Kort Introduksjon Holmen Spesialfond Oslo, November 2011

Kort Introduksjon Holmen Spesialfond Oslo, November 2011 Kort Introduksjon Holmen Spesialfond Oslo, November 2011 Holmen AS, PB 1273 Vika, N-0111 Oslo Hjemmeside: www.holmenfond.no 1 En kort introduksjon til Holmen Spesialfond Krav til investor s. 3 Fakta Holmen

Detaljer

Solid utvikling for Fokus Bank

Solid utvikling for Fokus Bank Resultatrapport FOKUS BANK ER FILIAL AV DANSKE BANK SOM MED EN FORVALTNINGSKAPITAL PÅ OVER 3 000 MILLIARDER DANSKE KRONER ER ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. KONSERNET HAR RUNDT 24 000 MEDARBEIDERE

Detaljer

Makrokommentar. Mai 2015

Makrokommentar. Mai 2015 Makrokommentar Mai 2015 Relativt flatt i mai Verdens aksjemarkeder hadde en relativt flat utvikling på aggregert basis, til tross for at flere markeder beveget seg mye i mai. Innen fremvoksende økonomier

Detaljer

Informasjonsplikt før investering i et alternativt investeringsfond

Informasjonsplikt før investering i et alternativt investeringsfond Informasjonsplikt før investering i et alternativt investeringsfond Lov av 10 juni 2014 om forvaltning av alternative investeringsfond angir spesifikke krav til opplysninger som skal presenteres til kunden

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport pr august 2016

SKAGEN Avkastning Statusrapport pr august 2016 SKAGEN Avkastning Statusrapport pr august 2016 God avkastning på norske bankpapirer August ble også en god måned for fondet. Fondskursen til SKAGEN Avkastning var opp 0,38 prosent, mens indeksen falt med

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport april 2010 Porteføljeforvaltere: Torgeir Høien og Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport april 2010 Porteføljeforvaltere: Torgeir Høien og Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport april 2010 Porteføljeforvaltere: Torgeir Høien og Jane Tvedt Aktiv renteforvaltning Hovedpunkter SKAGEN Avkastnings fondskurs steg 0,5 prosent

Detaljer

KLP Bedriftspensjon. Innskuddspensjon

KLP Bedriftspensjon. Innskuddspensjon KLP Bedriftspensjon Innskuddspensjon Får du tak i de beste arbeidstakerne? De mest attraktive bedriftene velger den beste pensjonsleverandøren Gode pensjonsløsninger et verdsatt tilleggsgode Undersøkelser

Detaljer

Innkalling til andelseiermøte

Innkalling til andelseiermøte Til alle andelseiere i Verdipapirfondet Trend Europa Oslo, 21.november 2014 Innkalling til andelseiermøte 5. desember klokken 12:00 i Norse Forvaltning AS sine lokaler i Klingenberggaten 7A i Oslo Angående

Detaljer

Innskuddspensjon. Konsekvenser for arbeidstaker og arbeidsgivere

Innskuddspensjon. Konsekvenser for arbeidstaker og arbeidsgivere Innskuddspensjon Konsekvenser for arbeidstaker og arbeidsgivere SKAGEN Fondene Etablert i 1993 63 ansatte i Stavanger, Ålesund, Oslo, Bergen, Trondheim og Stockholm Uavhengig Formelt Stavanger Fondsforvaltning

Detaljer

SKAGEN Høyrente Institusjon

SKAGEN Høyrente Institusjon Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon August 2011 Porteføljeforvaltere Ola Sjöstrand og Elisabeth Gausel Sammen for bedre renter Skagen Sønderstrand. Septemberdag. 1893. Utsnitt. Av

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport april 2012 Porteføljeforvalter Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport april 2012 Porteføljeforvalter Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport april 2012 Porteføljeforvalter Jane Tvedt Aktiv renteforvaltning Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et norsk obligasjonsfond med

Detaljer

SKAGEN Tellus mars 2007. Porteføljeforvalter Torgeir Høien

SKAGEN Tellus mars 2007. Porteføljeforvalter Torgeir Høien SKAGEN Tellus s Porteføljeforvalter Torgeir Høien Investeringsfilosofien SKAGEN Tellus investerer i kredittsikre obligasjoner utstedt av myndigheter i land med sunn pengepolitikk, åpne kapitalkeder og

Detaljer

SKAGEN Høyrente Institusjon

SKAGEN Høyrente Institusjon Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon November 2009 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand Sammen for bedre renter Skagen Sønderstrand. Septemberdag. 1893. Utsnitt. Av Michael Ancher, en

Detaljer

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. August 2011 Porteføljeforvaltere Ola Sjöstrand og Elisabeth Gausel. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. August 2011 Porteføljeforvaltere Ola Sjöstrand og Elisabeth Gausel. Kunsten å bruke sunn fornuft Fiskere trækker vod på Skagen Nordstrand. Sildig eftermiddag. 1883. Utsnitt: Av P. S. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente August 2011

Detaljer

Markedsrapport 3. kvartal 2016

Markedsrapport 3. kvartal 2016 Markedsrapport 3. kvartal 2016 Oppsummering 3. kvartal Kvartalet startet bra og juli ble en god måned i aksjemarkedene. Etter at britene besluttet å tre ut av EU i slutten av juni, falt aksjemarkedene

Detaljer

Krakknytt og gammelt. Et historisk tilbakeblikk.

Krakknytt og gammelt. Et historisk tilbakeblikk. Krakknytt og gammelt. Et historisk tilbakeblikk. Hva har skjedd siste år? 0 % -10 % -20 % -30 % -40 % -50 % -60 % -70 % Verden Europa Vekstmarked er Fra Topp til bunn -40 % -46 % -47 % -57 % -58 % -59

Detaljer

Markedsuro. Høydepunkter ...

Markedsuro. Høydepunkter ... Utarbeidet av Obligo Investment Management August 2015 Høydepunkter Markedsuro Bekymring knyttet til den økonomiske utviklingen i Kina har den siste tiden preget det globale finansmarkedet. Dette har gitt

Detaljer

Sterk vekst gir tidenes resultat

Sterk vekst gir tidenes resultat FOKUS BANK ER FILIAL AV DANSKE BANK SOM MED EN FORVALTNINGS-KAPITAL PÅ OVER 2 500 MILLIARDER DANSKE KRONER ER ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. KONSERNET HAR RUNDT 24 000 MEDARBEIDERE OG ET OMFATTENDE

Detaljer

BREV TIL INVESTORENE: NOVEMBER 2014

BREV TIL INVESTORENE: NOVEMBER 2014 BREV TIL INVESTORENE: NOVEMBER 2014 Markedsutvikling November så lenge ut til å bli en bli en måned uten store hendelser i finansmarkedene. Mot slutten av måneden ga imidlertid Oslo Børs etter for trykket

Detaljer

Stø kurs i urolig marked

Stø kurs i urolig marked Resultatrapport FOKUS BANK ER FILIAL AV DANSKE BANK SOM MED EN FORVALTNINGS KAPITAL PÅ OVER 3 000 MILLIARDER DANSKE KRONER ER ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. KONSERNET HAR RUNDT 24 000 MEDARBEIDERE

Detaljer

Til andelseiere i Holberg Global Index - forslag om fusjon med Holberg Global

Til andelseiere i Holberg Global Index - forslag om fusjon med Holberg Global Bergen, 19. februar 2013 Til andelseiere i Holberg Global Index - forslag om fusjon med Holberg Global Holberg Fondsforvaltning AS (Holberg) forvalter verdipapirfondene Holberg Global Index (Index) og

Detaljer

Årsrapport 2004. Nok et gledens år. alle våre andelseiere med positiv avkastning. Pene resultater i et godt investeringsklima

Årsrapport 2004. Nok et gledens år. alle våre andelseiere med positiv avkastning. Pene resultater i et godt investeringsklima Årsrapport 2004 INNHOLD Klikk på pilen for å komme direkte til siden du ønsker å lese. Bruk piltaster opp/ned for å bla frem og tilbake. 2 Innkalling til valgmøte Nok et gledens år alle våre andelseiere

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport mars 2016

Skagen Avkastning Statusrapport mars 2016 Skagen Avkastning Statusrapport mars 2016 En knallbra måned Fondskursen til SKAGEN Avkastning var opp 0,73 prosentpoeng i mars. Indeksen økte med 0,36 prosentpoeng i samme periode. Som ventet kom det mer

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport - januar 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport - januar 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport - januar 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt Aktiv renteforvaltning Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et norsk obligasjonsfond

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport desember 2016

SKAGEN Avkastning Statusrapport desember 2016 SKAGEN Avkastning Statusrapport desember 2016 Stigende renter I desember hadde SKAGEN Avkastning en månedsavkastning på 0,03 prosent, mens referanseindeksen falt med 0,08 prosent. Det norske bankmarkedet

Detaljer

Innkalling til andelseiermøter

Innkalling til andelseiermøter Til andelseierne Bergen, 2. desember 2014 Innkalling til andelseiermøter Vedtektsendringer i verdipapirfondene Holberg Rurik og Holberg Global Forvaltningsselskapet (Holberg) ønsker å foreta vedtektsendringer

Detaljer

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Februar 2012 Porteføljeforvaltere Ola Sjöstrand Tomas Nordbø Middelthon Elisabeth Gausel (i permisjon)

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Februar 2012 Porteføljeforvaltere Ola Sjöstrand Tomas Nordbø Middelthon Elisabeth Gausel (i permisjon) Fiskere trækker vod på Skagen Nordstrand. Sildig eftermiddag. 1883. Utsnitt: Av P. S. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Februar 2012

Detaljer

Vi forenkler vårt fondsspekter gjennom fondsfusjoner og navneendring

Vi forenkler vårt fondsspekter gjennom fondsfusjoner og navneendring Til andelseiere i verdipapirfondet Eika Pengemarked II Dato: 08.11.2013 Vi forenkler vårt fondsspekter gjennom fondsfusjoner og navneendring Som andelseier i et av verdipapirfondene som forvaltes av Eika

Detaljer

Fortsatt solid utvikling for Fokus Bank

Fortsatt solid utvikling for Fokus Bank Resultatrapport FOKUS BANK ER FILIAL AV DANSKE BANK SOM MED EN FORVALTNINGS KAPITAL PÅ OVER 3 000 MILLIARDER DANSKE KRONER ER ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. KONSERNET HAR RUNDT 24 000 MEDARBEIDERE

Detaljer

Torgeir Høien Deflasjonsrenter

Torgeir Høien Deflasjonsrenter Torgeir Høien Deflasjonsrenter Deflasjonsrenter Oslo, 7. januar 2015 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Vi trodde på lave renter i 2014 og fikk rett 4 Skal rentene opp fra disse nivåene? Markedet tror det

Detaljer

SKAGEN Høyrente Institusjon Statusrapport november 2014

SKAGEN Høyrente Institusjon Statusrapport november 2014 SKAGEN Høyrente Institusjon Statusrapport november 2014 Nøkkeltall pr 28. november Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Institusjon Referanseindeks* Avkastning november 0,17 % 0,11 % 0,13 % Avkastning siste 12 mnd

Detaljer

SKAGEN Høyrente Institusjon

SKAGEN Høyrente Institusjon Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon Desember 20 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand Sammen for bedre renter Skagen Sønderstrand. Septemberdag. 1893. Utsnitt. Av Michael Ancher, en av

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus

Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus Statusrapport for mai 2. juni 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Avkastningen målt i euro SKAGEN Tellus hadde en avkastning på 2,4 prosent i mai. Referanseindeksens

Detaljer

FULLSTENDIG PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJENORGE INDEKS II

FULLSTENDIG PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJENORGE INDEKS II FULLSTENDIG PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJENORGE INDEKS II Opplysninger om fondet : Navn: Verdipapirfondet KLP AksjeNorge Indeks II Stiftelsesdato: 05.08.2008 Revisor: PricewaterhouseCoopers, Karenslyst

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport juli 2015

SKAGEN Avkastning Statusrapport juli 2015 SKAGEN Avkastning Statusrapport juli 2015 En roligere måned SKAGEN Avkastning hadde en god måned med en avkastning på 0,4 prosent. Indeksen økte med 0,6 prosentpoeng i samme periode. Rentene falt på alle

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet. ODIN Norden

Vedtekter for verdipapirfondet. ODIN Norden Vedtekter for verdipapirfondet ODIN Norden 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet ODIN Norden er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer mot utstedelse

Detaljer

Gjelder for verdipapirfondene: PLUSS Pengemarked, PLUSS Likviditet, PLUSS Likviditet II, PLUSS Rente, PLUSS Pensjon og PLUSS Obligasjon.

Gjelder for verdipapirfondene: PLUSS Pengemarked, PLUSS Likviditet, PLUSS Likviditet II, PLUSS Rente, PLUSS Pensjon og PLUSS Obligasjon. FONDSFORVALTNING AS Til andelseierne i PLUSS-fondene Oslo, 3. desember 2013 Innkallelse til andelseiermøte i Fondsforvaltning AS: Torsdag 19. desember 2013 kl. 15:00 i Karenslyst Allé 2 på Skøyen Til behandling

Detaljer

Ta del i det globale eiendomsmarkedet med SKAGEN m 2

Ta del i det globale eiendomsmarkedet med SKAGEN m 2 Ta del i det globale eiendomsmarkedet med SKAGEN m 2 Ta del i det globale eiendomsmarkedet Med utgangspunkt i SKAGENs investeringsfilosofi ser vi muligheter for attraktive langsiktige investeringer i

Detaljer

SKAGEN Avkastning Månedsrapport oktober 2007

SKAGEN Avkastning Månedsrapport oktober 2007 SKAGEN Avkastning Månedsrapport oktober 2007 Kort oppsummering fundamentale forhold SKAGEN Avkastning hadde en avkastning på 0,8 prosent i oktober mot 0,1 prosent for referanseindeksen og 0,4 prosent for

Detaljer

Managing Director Harald Espedal

Managing Director Harald Espedal Managing Director Harald Espedal Verdensindeksen 2010-2012 2 Vi lever alltid i usikre tider; usikkerhetsmomentene i 2012 Eurosonens evne til overlevelse og vekst Rente tiårig stat Prosent Amerikas (u)sikre

Detaljer

SKAGENs pengemarkedsfond

SKAGENs pengemarkedsfond SKAGENs pengemarkedsfond Innhold: Nøkkeltall og kommentarer Side 2 SKAGEN Høyrente Side 7 SKAGEN Høyrente Institusjon Side 13 Januar 2013 Nøkkeltall 31. januar 2013 SKAGEN Høyrente SKAGEN Høyrente Institusjon

Detaljer

SKAGEN Høyrente Institusjon

SKAGEN Høyrente Institusjon Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon Juni 2011 Porteføljeforvaltere Ola Sjöstrand og Elisabeth Gausel Sammen for bedre renter Skagen Sønderstrand. Septemberdag. 1893. Utsnitt. Av Michael

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2014

SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2014 SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2014 Nøkkeltall pr 28. november Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning november 0,15 % 0,11 % 0,13 % Avkastning siste 12 mnd 2,31 % 1,52 % 1,71 %

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport mars 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport mars 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport mars 2015 Mars 2015 SKAGEN Høyrente hadde en avkastning på 0,11 %. Dette var høyere enn indeks, som kun gikk opp 0,05 % i løpet av måneden. Hittil i år har avkastningen i

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport april 2016

Skagen Avkastning Statusrapport april 2016 Skagen Avkastning Statusrapport april 2016 En god måned Fondskursen til SKAGEN Avkastning var opp 0,22 prosentpoeng i april. Norske lange statsrenter økte i takt med statsrentene globalt, noe som førte

Detaljer

Prises norske fond ansvarlig?

Prises norske fond ansvarlig? Prises norske fond ansvarlig? Nordmenn kan spare 500 millioner i året i kostnader og samtidig få bedre avkastning over tid Sammendrag KLP har analysert sammenhengen mellom avkastningen og pris på fond

Detaljer

SKAGEN Avkastning. Aktiv renteforvaltning. 10. november 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien

SKAGEN Avkastning. Aktiv renteforvaltning. 10. november 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Hjemvendende fiskere, 1879. Utsnitt. Av Frits Thaulow, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. SKAGEN Avkastning 10. november 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Aktiv renteforvaltning

Detaljer

Pensjonssparingen når nye høyder

Pensjonssparingen når nye høyder Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 23.10.2013 Pensjonssparingen når nye høyder Pensjonssparingen i Norge når nye høyder i 2013. Stadig flere oppdager at de må spare på egen hånd

Detaljer

Bedriftene øker pensjonsinnskuddene

Bedriftene øker pensjonsinnskuddene Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 29.04.2014 Bedriftene øker pensjonsinnskuddene Økningen i satsene for innskuddspensjon fører til at mange bedrifter vil forbedre sine pensjonsordninger

Detaljer

FORTE Obligasjon. Oppdatert per 30.11.2011

FORTE Obligasjon. Oppdatert per 30.11.2011 FORTE Obligasjon Oppdatert per 30.11.2011 Avkastningshistorikk 102,0 101,5 101,0 2,50 % 2,00 % 100,5 100,0 1,50 % 99,5 99,0 1,00 % 98,5 98,0 0,50 % 97,5 FORTE Obl. Indeksert ST4X Indeksert 0,00 % siden

Detaljer

Innkalling til andelseiermøte for verdipapirfondet:

Innkalling til andelseiermøte for verdipapirfondet: KLP Fondsforvaltning har pr i dag sju rentefond som i hovedsak investerer i det norske rentemarkedet. De fleste av fondene ble opprettet for mer enn fem år siden. I løpet av denne tiden har investeringsmulighetene

Detaljer

Direktør sparing og plassering

Direktør sparing og plassering Navn Adresse Postnr og Poststed Stavanger ODINs visjon er å skape verdier for fremtiden. For deg som kunde handler dette om at vi skaper god avkastning over tid slik vi har gjort det i mer enn 25 år gjennom

Detaljer

SKAGENs pengemarkedsfond

SKAGENs pengemarkedsfond SKAGENs pengemarkedsfond Innhold: Nøkkeltall og kommentarer Side 2 SKAGEN Høyrente Side 6 SKAGEN Høyrente Institusjon Side 11 Mars 2013 Nøkkeltall pr. 27. mars SKAGEN Høyrente SKAGEN Høyrente Institusjon

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft Hvorfor og hvordan spare i fond

Kunsten å bruke sunn fornuft Hvorfor og hvordan spare i fond Kunsten å bruke sunn fornuft Hvorfor og hvordan spare i fond Ageposten. 1885. Utsnitt. Av Carl Locher, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Dagens program Hva er et aksjefond? Hvordan redusere

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport april 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport april 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport april 2015 Nøkkeltall pr 30. april Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning april 0,14 % 0,05 % 0,12 % Avkastning siste 12 mnd 2,00 % 1,39 % 1,60 % 3 mnd NIBOR

Detaljer

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Oktober 2009 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Oktober 2009 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft Fiskere trækker vod på Skagen Nordstrand. Sildig eftermiddag. 1883. Utsnitt: Av P. S. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Oktober 2009

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport oktober 2016

SKAGEN Avkastning Statusrapport oktober 2016 SKAGEN Avkastning Statusrapport oktober 2016 Blandet utvikling I oktober hadde fondskursen til SKAGEN Avkastning en månedsavkastning på 0,11 prosent, mens indeksen falt med 0,07 prosent. Kredittpåslaget

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport oktober 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport oktober 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport oktober 2015 Nøkkeltall pr 30. oktober Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning oktober 0,14 % 0,02 % 0,09 % Avkastning siste 12 mnd 1,27 % 1,12 % 1,36 % 3 mnd

Detaljer

Markedet for verdipapirfond 2012: - God avkastning - Høy tegning - Rekordhøy kapital. Pressekonferanse. Verdipapirfondenes forening 23.

Markedet for verdipapirfond 2012: - God avkastning - Høy tegning - Rekordhøy kapital. Pressekonferanse. Verdipapirfondenes forening 23. Markedet for verdipapirfond 212: - God avkastning - Høy tegning - Rekordhøy kapital Pressekonferanse Verdipapirfondenes forening 23. januar 213 Administrerende direktør Lasse Ruud 212 et år med god avkastning

Detaljer

Vedtekter for Verdipapirfondet Alfred Berg Aktiv

Vedtekter for Verdipapirfondet Alfred Berg Aktiv Vedtekter for Verdipapirfondet Alfred Berg Aktiv 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Alfred Berg Aktiv er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet. Alfred Berg Lang Obligasjon

Vedtekter for verdipapirfondet. Alfred Berg Lang Obligasjon Vedtekter for verdipapirfondet Alfred Berg Lang Obligasjon 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Alfred Berg Lang Obligasjon er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en

Detaljer

Faktaark diskresjonære porteføljer SR-Forsiktig SR-Balansert SR-Avkastning

Faktaark diskresjonære porteføljer SR-Forsiktig SR-Balansert SR-Avkastning Faktaark diskresjonære porteføljer SR-Forsiktig SR-Balansert SR-Avkastning SR-Forvaltning AS Faktaark Diskresjonære Porteføljer SR-Forvaltning er et heleid datterselskap av Sparebank 1 SR-Bank. Vi tilbyr

Detaljer