Årgang 1, Nummer 3 Opplag 650 stk. Medlemsavis for Lye Vellag. Ingebjørg Afseth, leiar i Samarbeidsutvalet, Lye ungdomsskule

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årgang 1, Nummer 3 Opplag 650 stk. Medlemsavis for Lye Vellag. Ingebjørg Afseth, leiar i Samarbeidsutvalet, Lye ungdomsskule"

Transkript

1 Lyeblekkå... Årgang 1, Nummer 3 Opplag 650 stk. Medlemsavis for Lye Vellag. Februar 2003 Utgavens visdomsord: Ingen er sterkere en det svakeste leddet. Sideoversikt: 1. Referat fra møte, + Etterlysning. 2. Nytt fra kabelnemda. 3. Forts. 4. Lyerevyen informerer. 5. Utgavens intervju. 6. Lederen kommenterer + diverse informasjon. 7. Hundehold og viktige saker for vellaget å arbeide med. 8. Diverse kunngjøringer. Referat fra møte på skulen angående oppvekstmiljø og sosiale forhold på Lye. Lye ungdomsskule er opptekne av oppvekstmiljøet for born og ungdom på Lye og vil svært gjerne gjera vårt til at det blir så godt som mogeleg. Samarbeidsutvalet ved skulen inviterte derfor organisasjonane på Lye til eit møte den 9. januar på ungdomsskulen for å diskutera korleis vi opplever miljøet her, og kva vi i lag kan gjera for om nødvendig å betra det som ikkje er så bra.. Bakgrunnen for skulen sitt engasjement denne gongen, er opplevingar av mobbing og trakassering, særleg av framandkulturelle på Lye. Skulen handsamar sjølvsagt saker som gjeld skulen, men vi trur det er viktig at alle vaksne som har med born og ungdom å gjera, engasjerer seg. Vår erfaring er at når vaksne ikkje reagerer på ord og uttrykk, gester, tilløp til angrep fysisk, så tolkar born og unge dette slik at dei har medhald frå den vaksne. Det vi ikkje reagerer på, er dermed greitt. På møtet møtte representer frå Vellaget, Lye skulekorps og Lye idrettslag i tillegg til nærmiljøarbeidaren Skulen la på møtet fram døme på episodar vi hadde observert. Hendingane var ikkje berre retta mot våre elevar, men og mot vaksne utanfor skulen. Etter at vi tok til å ta tak i dette, fekk vi ein aning om at dette var eit større problem enn det først såg ut til. Fleire av ungdomane gav uttrykk for at det var heilt greitt å oppføra seg slik, nærast uttalt at det var jo slik det var på Lye. "Alle på Lye meiner det". Vi trur sjølvsagt at dette ikkje er tilfelle. Dei aller fleste på Lye vil kvarandre vel. Særleg er det flott å sjå kor mange foreldre det er som engasjerer seg til ungane sitt beste. Men for dei som tek del i mobbing av andre, særleg av dei som skil seg noko ut i språk, hudfarge, kultur, er det viktig at vaksne klart tek standpunkt. Alle som møtte var einige om å ta saka vidare i sine organisasjonar. Dersom dei vaksne på Lye kan stå fram som tydelege vaksne med haldningar mot mobbing og trakassering, har vi oppnådd mykje. Vi vil alle at Lye skal vera ein god stad å veksa opp og bu på for alle, og då må alle ta ansvar for at det er slik. Saman er vi mykje sterkare! Ingebjørg Afseth, leiar i Samarbeidsutvalet, Lye ungdomsskule Marit Sørensen rektor Arrangement St.Hans??????? Etter privat initiativ vil vi forsøke å få i stand et stort arrangement den Vi ser for oss at flesteparten av lag og organisasjoner er aktivert den dagen. Idrettsplassen, parken og feltet generelt vil være gjenstand for aktiviteter i system den dagen. Dagen vil kulminere i et stort bål, med mat og musikk attåt. For å få dette til må vi som sagt ha flere på banen. Undertegnede etterlyser derfor lederne for samtlige lag og organisasjoner til samarbeid for å gjennomføre dette. Som alle vet går dagene og månedene veldig fort. Derfor settes frist for tilbakemelding til Tlf; eller DETTE KAN BLI ET KANONARRANGEMENT FOR LYE.

2 Side 2 Data & Kabelnett Infokanalen. Først litt repetisjon av rutinene som gjelder når en ønsker plakater på infokanalen: Plakater som dere ønsker skal legges på infokanalen sendes på e-post til eller legges i postkassen på Prix. Informasjon som skal till infokanalen som overstiger en typisk kjøp/salg annonse, sendes til meg som e-post. Dersom du ikke har mulighet for å sende på e-post, kan du lagre din plakat på en diskett som du legger i en konvolutt i postkassen. Jeg sender mottatt post videre på e-post til Jæren Kabelnett, som så legger dette ut på infokanalen. På infokanalen ligger plakaten ca. 1 uke. Dersom dere ønsker å ha informasjon liggende lenger enn dette, legger vi det på infokanalen sin tekst tv. Her kan det ligge så lenge det er aktuelt. Lye disponerer sider fra side 500 på tekst tv. NB! Husk å gi beskjed dersom plakaten skal legges på text-tv. Uten beskjed om dette, kommer den kun på infokanalen. Dersom du har noe på text-tv som er foreldet, gi meg tilbakemelding, så får vi slettet det. Dersom din plakat ikke kommer på infokanalen eller på text-tv, må du være grei å gi meg tilbakemelding. Du kan da sende meg en mail, eller ringe på / Der er hyggelig å registrere at infokanalen blir flittig brukt. Alternative muligheter for tv og data/bredbånd på Lye Vi har i dag mulighet for både tv og data gjennom Jæren Kabelnett sitt tilbud. Dersom du har en dekoder, kan noen kanaler leveres digitalt. Jeg har selv ikke prøvd dette, men du vil da få bedre kvalitet på tv-signalet. Når det gjelder data fra Jæren Kabelnett, kan vi velge mellom to forskjellige hastigheter, 1.) 640 kb/s inn og 128 kb/s ut 2.) 320 kb/s inn og 64 kb/s ut forts. neste side.

3 Side 3 Data & Kabelnett Det er mange som ønsker seg alternativet til dette tilbudet, spesielt på datasiden. Vi har sett nærmere på det tilbudet Lyse Nett har under utbygging på Bryne. Lyse Nett tilbyr hastighetene: 2048 kb/s = 2 Mb/s inn og ut (synkront samband, samme hastighet inn og ut) kb/s = 10 Mb/s inn og ut (Mulighet for fremtidig 100 Mb/s) Lyse sitt alternativ er basert på at det legges fiberkabel inn til hvert hus. Det må derfor graves frem til alle hus for å kunne legge ny kabel. Beslutning om Lyse skal gjøre dette på Lye, tas i juni/juli Lyse Nett sitt alternativ er omtalt noe nærmere i vedlegg til Lyeblekkå nr Se også på internett: Dersom vi på kort sikt skal få alternativer til Jæren Kabelnett på data, har vi tatt kontakt med NextGen- Tel. På samme måte som Jæren Kabelnett, legger NextGenTel ingen begrensninger når det gjelder hvor lenge du er pålogget, og hvor mye du laster ned. Den telefonsentral vi på Lye benytter er ikke utbygget for bredbånd. NextGenTel vil gjøre det dersom de får nok abonnenter til å kunne dekke inn sine investeringer. NextGenTel tilbyr flere pakker. Eksempel er: ADSL Bravo 704/384 (inn/ut) ADSL Charlie 1024/512 ADSL Delta 2048/640 ADSL Echo 4096/640 Kbp/s opp til 8032/864 Kbp/s SHDSL Charlie 1160/1160 Kbp/s SHDSL Delta 2312/2312 Kbp/s Legg merke til at SHDSL gir same hastighet inn og ut. Se også De som ønsker mulighet for ADSL/SHDSL fra NextGenTel, må gi meg en tilbakemelding. Jeg antar at det må være mer enn 50 interesserte dersom NextGenTel skal bygge ut sentralen. Dersom du er interessert, send meg en mail på eller ta kontakt med en av oss i Vellaget

4 Side 4 LYEREVYEN Vi vil på denne måten minne om Lyerevyen 2003 som har premiere fredag 14 mars i aulaen på Lye skole. Oppkjøringen er i full gang og vi gleder oss til å vise den fram for et alltid like entusiastisk Lyepublikum. Nytt denne gangen er at vi kjører revy over 2 helger. Fredag 14 og lørdag 15 samt Fredag 21 og lørdag 22 mars. Revybillettene selges som tidligere år på Prix og i kiosken på Mega. Vennlig hilsen Lyerevyen REVYFEST I forbindelse med revyhelga arrangerer Lyerevyen revyfest i klubbhuset begge lørdagene. Her blir det servert lammelår med fløtegratinerte poteter og tilbehør. Det blir dans til levende musikk. Revyfesten starter umiddelbart etter at revyen er ferdig på lørdagen. Husk begrenset antall ca. 100 personer. Pris for festen er kr 180,- pr. person. Billetter til revyfestene kan bestilles hos Roar M. Bore, tlf: eller Billetter til revyen kan kjøpes på PRIX Lye, og I kjosken på Mega. Se ellers annonser i Jærbladet samt plakater.

5 Årgang 1, Nummer 3 Side 5 Utgavens intervju Ikke alle innbyggere på Lye vet at det finnes en institusjon her på Lye, og blant de som vet at det finnes en, er det nok en del som lurer på hvilken type dette er. Lyeblekkå vil derfor denne gangen intervjue Anne Aarbakke, som er driftsansvarlig for Lerkevn. 6, slik at vi kan få et bedre forhold til denne institusjonen her på Lye. Hvilken type institusjon er dette? Lerkevn. 6 er en sjukeheimsavdeling for langtidsbrukere i Time kommune. Hvor lenge har den eksistert? Det har vært sjukeheimsdrift her siden mai Hvilken instans er det som driver denne sjukehusavdelingen? Det er Time kommune som er ansvarlig for driften. Har det alltid vært samme type institusjon med samme klientell? Nei, det har det ikke. Til å begynne med var dette et hjem for psykisk funksjonshemmende. Deretter fungerte boligen som asylmottak en tid før den ble en sjukeheimsavdeling. Hvorfor ble den lokalisert nettopp på dette stedet? For noen år siden var det et stort press på å få sjukeheimsplass til alle som behøvde det. Lange ventelister gjorde da at kommunen så på Lerkevn. 6 som en mulig løsning for å øke kapasiteten på denne type institusjon. Da huset her var ledig ble det gjort en politisk beslutning om å benytte det som en sjukeheimsavdeling. Hvor mange er det som jobber her? Vi er ca. 15 personer der flesteparten er deltidsansatte. Hvor mange beboere finnes det? Det er 8 beboere her. Hvordan er det å ha denne institusjonen midt i et byggefelt på Lye? Vi som jobber her føler det som veldig bra. Det eneste som er tungvint er at vi ikke er så mobile da vi ikke har en egen bil. Men vi synes det er kjekt å jobbe her og med så lite gjennomtrekk som vi har blant de ansatte her på Lerkevn. 6 så er det etter min mening en bekreftelse på at trivselsfaktoren blant de ansatte er meget høy. Hva mener du er fordelene med denne beliggenheten? At vi har en plassering i et vanlig bomiljø med pulserende dagligliv og nærhet til barnehager, skoler, idrettsmiljø og parkområde. Hva er ulempene? Som jeg nevnte tidligere så er det at vi er lite mobile. Vi har da begrensede muligheter opp imot tilgang til sentrumsfasiliteter. Det at huset i utgangspunktet ikke ble bygd som en sjukeheimsavdeling er også noe tungvint. Men det er også fordeler forbundet med akkurat dette. Huset er mer å betrakte som et vanlig hjem med lite institusjonspreg. En får med dette en opplevelse av å bo i et kollektiv i stedet for i en institusjon. Ellers skulle vi gjerne hatt flere sykepleiere her enn det vi har i dag. Tror du at dette tilbudet vi være lokalisert på Lye i mange år til, og i så tilfelle på samme sted? Ja, det tror jeg. Lerkevn. 6 har vært en fanesak for politikerne i Time som har sett på denne måten å drive sjukeheim på som noe unikt. En har nemlig klart å få til et hjem for beboerne der de føler at roen senker seg innover dem på en annen måte enn på et tradisjonelt sjukeheim. Dette fordi Lerkevn. 6 ikke har så mye institusjonspreg. Finnes det noe som innbyggerne på Lye på en bedre måte kunne bidratt med for dere? Vi har noe besøk fra innbyggerne på Lye, men kunne veldig godt tenkt oss noe mer organisert besøk. For eksempel liker beboerne veldig godt når noen kommer for å fortelle om en reise som de har vært på, eller rett og slett at noen kommer innom for å steke vafler eller lignende. Musikk er også noe som vi liker godt her i huset, det er bare så synd at vi ikke har noe piano selv som vi kan spille på. Skoleklasser og barnehagegrupper tar vi også gjerne imot i større omfang enn det vi opplever i dag. Ellers må jeg få lov til å fortelle at det ble satt veldig stor pris på at fakkeltoget som ble arrangert i adventstiden gikk forbi på utsiden av huset. Vi har også fått beskjed om at 17. mai toget kommer til å passere huset fra og med i år. Jeg ønsker å rette en stor takk for disse tiltak. Det viser at innbyggerne på Lye er rause og dette er et veldig viktig bidrag for alle her i Lerkevn. 6 som har et sterkt ønske om å være deltakende i nærmiljøet på Lye.

6 Lederen kommenterer og dagdrømmer... Hei igjen! Nok et år er forbi og vi tar til med et nytt. Godt nytt år forresten. Først vil vi i forbindelse med tenninga av julegrana få rette en takk til Lye Skulekorps for glimrende samarbeid, og godt utført oppdrag. Dette må fortsette i årene som kommer. Været var ikke helt på vår side dette året og vi beklager at vi måtte slukke faklene midt i ruta. Imidlertid må vi be om forståelse for avgjerda. Lye er for fint til å gå opp i røyk. Ellers gikk arrangementet fint, på tross av det. Tusen takk til Espen Hamre for blåfrossen styring av lyd og sånn. Takk også til BAMA a/s, v/ Kjell Arne Holen. Full sponsing av mandariner til arrangementet, igjen. KJEMPEFLOTT! Så starter et nytt år med møte på skolen som tar opp et emne som skulle være unødvendig her på Lye. Honnør for initiativet. Dette problemet må vi for all del få bort. Ingen skal føle seg mindreverdig eller forfulgt på Lye. Skal vi få området slik som vi ønsker, må det være plass til alle, uansett bakgrunn. Min påstand er at uvitenhet og usikkerhet er roten til mange tåpelige konflikter. Det går an å snakke sammen. Fra det ene til det andre. Lyerevyen står for døra og gjengen av frivillige står på for å underholde oss. Tenk hvilket mangfold av underholdningskrefter som finnes på Lye. Hvordan kan vi gjøre nytte av disse? Fikk vi en ide` i utgavens intervju? Har noen andre gode forslag? Det gjør godt for motivasjonen til samtlige som driver med et eller annet. Trenger vi et forum for kreative sjeler? Tar noen utfordringen og initiativet? Ha en fortsatt fin vinter. Foreldremøte på Lye. Ungdom og rusmidler I samarbeid med Fau på Lye ungdomsskole kalte vi inn til foreldremøte en kveld i januar. Vi hadde invitert Jan Ove Lunde fra politiet til å holde et innlegg om hvordan stoa var her på Lye, ang. rusmidler blant ungdom. Han snakket om de forskjellige narkotiske stoffene, kjennetegn og rusvirkningene. Konklusjon ble at det florerer stoff på Lye, men at det er et mindretall som bruker dette. Det er alkoholen som har størst andel blant ungdommen. Spesielt nå som det også er kommet rusbrus på markedet. Hva kan vi gjøre som foreldre? Vi må ha kontrollen på hva ungdommene gjør, og hvem de er sammen med. Er de ute på byen, organiser kjøring og henting. Vis at dere kontrollerer fordi dere bryr dere. Jan Ove Lunde sa at hvis noen lurer på ting i forbindelse med dette, går det an å ringe politiet og spørre. Dere kan også ta kontakt direkte med meg, så skal jeg hjelpe så langt jeg kan. Ungdom liker at vi bryr oss!!! Ref. Hildegunn Sletten. Nærmiljøarbeider mob: NY DAGLIGVAREBUTIKK PÅ LYE Lye Vellag får stadig henvendelser i forbindelse med spørsmålet omkring ny dagligvarebutikk her på Lye. For å få en status på dette, tok Lyeblekkå kontakt med disponent Auestad i Høyland & Jæren Forbruksforening. Han kunne fortelle oss at de hadde vært klare til byggestart en god stund allerede. Det som bidro til at prosjektet stoppet opp i første omgang var at en måtte få en avklaring på vegvalget inn til butikkområdet, men dette ser nå ut til å være så godt som på plass. Det som gjenstår nå, er å komme til enighet med kommunen m.h.t. prisen i forbindelse med en stikkrenne som må føres til Hå elven. Så fort en har kommet til enighet om dette, trodde Auestad at en kunne komme i gang med byggeprosessen. Når vi spurte om når han trodde at vi ville kunne se en byggestart, svarte han at det med stor sannsynlighet ville skje til høsten i inneværende år. Butikken som skal bygges vil da få et større areal enn den vi har i dag der posten også kommer til å være i de samme lokalene.

7 Årgang 1, Nummer 3 Hundehold og ansvar!!!! Beklageligvis oppleves det til stadighet at hunder er ute og lufter eierne. Enkelte eiere går med pose i handa etter oppsamling av hundelorten, mens andre igjen lyfter nasen og gir blaffen. For de som har små unger som leker på friområdene på feltet, er det meiningslaust å måtte få klær og sko tilgriset av dritten. DET FORLANGES AT ALLE MED HUND TAR ANSVAR FOR DETTE. Viktige saker for Vellaget å arbeide videre med i samarbeid med Time Kommune. Bo-biler Utarbeide retningslinjer for hundehold i nærmiljøet, yling om natta, Hundelort på friområda. Utarbeide infotavle som kan stå ved innkjørsel til feltet Holdningsskapende arbeid i samarbeid med skule Trivselstiltak for alle som bur på feltet uansett hvilken bakgrunn de har Miljømessige tiltak for å sikre trivsel. Trenger innspill av beboerne på Lye!!!!!!!!!!!!!!!1 Tiltak til ungdom sammen med fritidsklubben o. a. Felles-skapende tiltak i samarbeid med skuler, andre lag og foreninger Kvalitetsarrangement for alle beboere, konsert osv. Vedlikeholde alle grøntområde. Trafikk-sikring, fartsdempende tiltak Vedlikeholde sykkelstier Vedlikeholde lekeplasser som benyttes. Plass til hageavfall Profilere Lye som en god plass å bu utad og i kommunen. Plass til hageavfall Få system på renhold på feltet generelt. Sope gater og sykkelstier. Passe på at private hekker blir klippet etter regelverket. Bedre parkeringsmuligheter, oppstillingsplass for busser og campingvogner dersom det er behov for det. (Tekst uthevet med grønn skrift må gjennomføres i tett samarbeid med Time Kommune)...

8 Lye Fritidsklubb I redaksjonen: Ingvar Hafver Ansv. redaktør. Tlf; mail: Richard Budeng Layout. Tlf; mail: Søndag Nå er vi på nettet!!!!!!!!!!!!! Vi er i gang med å lage til Internett kaffe. Raskeste bredbånd surf gratis Vær sosial kom på klubben!!!!!!!!!! Onsdag Fredag GLOBE Hilsen oss på klubben. Audhilds Catering Kongsgt Ålgård Tlf Smørbrød, Koldtbord, Osteanretning, Spekeanretning LEIKARRINGEN Lyefjell Ungdomslag Lyefjell UL er ein leikarring for barn mellom 4 14 år. Me dansar folkedans, songdans, songleik og litt line-dans. Me dansar i Lyefjell fritidssenter på tysdagane. (kjellaren i Lyefjell barnehage). 4 år 1. klasse kl klasse kl Har du spørsmål kan du ringja til Bente B. Serigstad på telefon Både gamle og nye medlemmar er hjarteleg velkomne! Støtt dem som støtter oss! KOMMUNEPLAN FOR TIME KOMMUNE Kommuneutvalget i Time kommune har vedtatt å legge forslag til kommuneplan, arealdel for perioden , ut til offentlig høring. Planforslaget er inndelt i følgende: 1. Strategiplan for Bryne 2. Arealplan for Time Plankart for hele kommunen med mål 1: Lokale planer for Bryne, Kverneland, Lyefjell, Undheim og Hognestad med mål 1: Mottatt forslag og merknader 6. Statistikk og prognosar. Det er mulig å gå inn på Time kommune sin hjemmeside, for å se på detaljene. For de som er opptatt av hvilke planer som legges til grunn i Time kommune frem til 2014, vil det være mange detaljerte opplysninger som en kan lese mer om i denne planen. Om Lyefjell står det bl.a. om bakgrunnen til etableringen av Lyefjell, sentrumsutvikling, forslag til ny arealbruk med hvor mange boliger en ser for seg i fremtiden, hvor disse skal bygges og hvilke type boliger. Endring av fremtidig vegtrasé er også omtalt der vegen fra Lyefjell over Njåfjell til Kverneland nå er lagt gjennom Grasdalen. Med andre ord, mye spennende lesning for de som er opptatt av hva Time kommune satser på frem til 2014.

LYE VELLAG, ET LAG FOR ALLE PÅ LYEFJELL.

LYE VELLAG, ET LAG FOR ALLE PÅ LYEFJELL. Side: 1 Lyeblekkå... Årgang 2, Nummer 2 Opplag 650 stk. Medlemsavis for Lye Vellag November 2003 VISDOMSORDET: Lat ikkje ein dag gå utan ein god tanke! Du får heller stela han om du ikkje kjem på han sjølv.

Detaljer

LYE VELLAG, ET LAG FOR ALLE PÅ LYEFJELL.

LYE VELLAG, ET LAG FOR ALLE PÅ LYEFJELL. Side: 1... å k k e l b e y L Nummer 3 av 5 for 2005-3. årgang Juni 2005 Opplag 650 stk. Medlemsavis for Lyefjell Vellag Lyedagen 2005 Fra hoppeslottet ved ungdomsskolen Lyedagen 2005 Søndag 5. juni ble

Detaljer

LYE VELLAG, ET LAG FOR ALLE PÅ LYEFJELL.

LYE VELLAG, ET LAG FOR ALLE PÅ LYEFJELL. Side: 1 Lyeblekkå... Nummer 5 for 2004-2. årgang November 2004 Opplag 650 stk. Medlemsavis for Lye Vellag Tenning av Julegrana i parken Vi tenner julegrana i parken 1. søndag i advent kl. 17:00. Vi håper

Detaljer

LYE VELLAG, ET LAG FOR ALLE PÅ LYEFJELL.

LYE VELLAG, ET LAG FOR ALLE PÅ LYEFJELL. Side: 1 Lyeblekkå... Nummer 4 for 2004-2. årgang Opplag 650 stk. Medlemsavis for Lye Vellag September 2004 Det er haust Det rusker ute med regn og kalde vind. Småfuglen flyg mot rute og vil så gjerne inn.

Detaljer

Innhold. Frå. Jærentreprenør AS. Frå redaksjonen 2. Nytt fra Inger 3. Hans Kristian Aasland, dagl. leder 4. Jone Høyland, prosj.

Innhold. Frå. Jærentreprenør AS. Frå redaksjonen 2. Nytt fra Inger 3. Hans Kristian Aasland, dagl. leder 4. Jone Høyland, prosj. internavis nr. 1 2013 Elvebredden Innhold Frå redaksjonen 2 Nytt fra Inger 3 Hans Kristian Aasland, dagl. leder 4 Jone Høyland, prosj. leder 6 Leif Jarle Vigre, driftsleder 8 Tron Gudmestad, markedsjef

Detaljer

Den beste vinterferien starter på Notabene! Årets ryddeaksjon i Hinna! Husk: Vårens nyttigste eventyr Sjakkfeber - side 5 og 18

Den beste vinterferien starter på Notabene! Årets ryddeaksjon i Hinna! Husk: Vårens nyttigste eventyr Sjakkfeber - side 5 og 18 Nr. 1/2014, 24. februar Årets ryddeaksjon i Hinna! Torsdag 24 april rydder alle skolene våre i sine nærmiljøer. 2500 barn plukker boss på dugnad! Vi oppfordrer herved alle huseiere, naboer og sameier til

Detaljer

Foreldre- kontakten. Foreldre står på sidelinjen. Arbeid mot mobbing: Foreldreutvalget for grunnskolen

Foreldre- kontakten. Foreldre står på sidelinjen. Arbeid mot mobbing: Foreldreutvalget for grunnskolen Foreldre- kontakten Magasin for deg som er foreldrekontakt eller medlem av FAU Arbeid mot mobbing: Foreldre står på sidelinjen Foreldreutvalget for grunnskolen Nr 2 2005 årgang 20 www.fug.no SIDE 1 FORELDREKONTAKTEN

Detaljer

Møte fredag den 4. juni 2010 kl. 10 President: L i n e H e n r i e t t e H j e m d a l. D a g s o r d e n (nr. 89):

Møte fredag den 4. juni 2010 kl. 10 President: L i n e H e n r i e t t e H j e m d a l. D a g s o r d e n (nr. 89): 2010 4. juni Endringar i opplæringslova og privatskolelova 3649 Møte fredag den 4. juni 2010 kl. 10 President: L i n e H e n r i e t t e H j e m d a l D a g s o r d e n (nr. 89): 1. Innstilling fra kirke-,

Detaljer

BI Studentsamfunn Bergen 23-01- 2015. Referat. Styremøte 23.01.2015 BI Bergen

BI Studentsamfunn Bergen 23-01- 2015. Referat. Styremøte 23.01.2015 BI Bergen Referat Styremøte 23.01.2015 BI Bergen 1 Innholdsfortegnelse Sak 53-15- Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden. Sak 54-15 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 55-15 - Behandlingssak:

Detaljer

Offentleg høyring - høyringssvar

Offentleg høyring - høyringssvar Fjell kommune Rådhuset Postboks 184 5342 Straume E-post: postmottak@fjell.kommune.no Innsendt: 25.02.2013 17:25:48 Ref.nr: QQNWNH Offentleg høyring - høyringssvar Opplysningar om parten Svaret er frå:

Detaljer

Innhold. Utgiver: Villa Vekst, Oppfølgingstjenesten psykisk helse og rus. Tekst: Linda Bjarkøy, Villa Vekst. Foto: Villa Vekst

Innhold. Utgiver: Villa Vekst, Oppfølgingstjenesten psykisk helse og rus. Tekst: Linda Bjarkøy, Villa Vekst. Foto: Villa Vekst Hybelboer i Bodø Prosjektrapport - 2006-2009 Innhold 4 6 10 2 18 23 12 16 Utgiver: Villa Vekst, Oppfølgingstjenesten psykisk helse og rus Tekst: Linda Bjarkøy, Villa Vekst Foto: Villa Vekst Grafisk utforming:

Detaljer

HJELPEKORPS. Fagblad for Norges Røde Kors Hjelpekorps. 7. årgang. Nr. 1-2002. Veien videre...

HJELPEKORPS. Fagblad for Norges Røde Kors Hjelpekorps. 7. årgang. Nr. 1-2002. Veien videre... HJELPEKORPS Nr. 1-2002 Fagblad for Norges Røde Kors Hjelpekorps 7. årgang Veien videre... 2 Innhold Side Leder... 2 Redaksjonelt... 3 Utradisjonelt i Levanger... 4-5 Nytt rekrutteringsmateriell... 6 Kinoreklame...

Detaljer

Rislappen. - beboernes egen avis - NR. 2 2008

Rislappen. - beboernes egen avis - NR. 2 2008 Rislappen - beboernes egen avis - NR. 2 2008 Rislappen nr. 2-2008 side 2 Blandtanking med Bioetanol E85 i bensinen Tekst/foto: Arne Langaas En på jobben kan kjøre sin dieselbil på brukt frityrolje eller

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn Sentralledelsen 16-03- 2013 REFERAT 16.03.13. Styremøte Sentralledelsen

Styremøte BI Studentsamfunn Sentralledelsen 16-03- 2013 REFERAT 16.03.13. Styremøte Sentralledelsen REFERAT 16.03.13 Styremøte Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse Sak 41-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 42-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 43-13 -

Detaljer

Bli med på Regionkonferanse 9-11 august. nr. 2-2013

Bli med på Regionkonferanse 9-11 august. nr. 2-2013 nr. 2-2013 Bli med på Regionkonferanse 9-11 august Side 3 Seniorklubber Side 4 Voksenkro Side 5 Nye nettsider Side 6 og 7 Regionskonferanse på Tjøme Side 8 Speider samarbeid Side 9 Fra KFUM-KFUK landsmøtet

Detaljer

Røde kors ungdom. røde kors ungdom. sosiale møteplasser

Røde kors ungdom. røde kors ungdom. sosiale møteplasser Røde kors ungdom HEFTE 4 HVa vi gjør: røde kors ungdom sosiale møteplasser INTRODUKSJON 1 Del 1: Historien bak sosiale møteplasser 3 Tips for å starte sosiale møteplasser 6 ENSOMHET, MOBBING OG FATTIGDOM

Detaljer

DEBRA NYTT. Desember 2009. Hei,

DEBRA NYTT. Desember 2009. Hei, Desember 2009 DEBRA NYTT Desember 2009 Hei, da er det på tide med det siste debra Nytt i år og det betyr at det er snart jul igjen Den kommer fortere for hvert år og mye skal gjøres på kortere og kortere

Detaljer

Captura ble beste bedrift i Hedmark. Tore Åsvestad - ansvarlig lærer for Captura. Stian Steinsvik fra HA. er mentor for ungdomsbedrift

Captura ble beste bedrift i Hedmark. Tore Åsvestad - ansvarlig lærer for Captura. Stian Steinsvik fra HA. er mentor for ungdomsbedrift Delårsrapport for Captura UB fra Hamar Katedralskole UB-året 2010/2011 Captura ble beste bedrift i Hedmark Tore Åsvestad - ansvarlig lærer for Captura Stian Steinsvik fra HA er mentor for ungdomsbedrift

Detaljer

Nummer 1 - januar 2011

Nummer 1 - januar 2011 Informasjonsblad for Høyjord og omegn utgitt av Høyjord Ungdomslag Nummer 1 - januar 2011 Kulturbonden Side 8 Ildsjelen Side 14 Pensjonisten Side 18 Pedellen Side 26 Nytt liv i den gamle Speiderhygga Side

Detaljer

Hvordan få din modellbilklubb til å vokse?

Hvordan få din modellbilklubb til å vokse? Ver. 1.0 / 2007 Hvordan få din modellbilklubb til å vokse? Forord Dette er ikke ment å skulle være noen absolutt sannhet. Dette baserer seg på min og andre sentralt i styre og stell i modellbilnorges erfaring.

Detaljer

Tema: Oppmerksomhet. Oslo - en trygg by. Natteravnene - Gatelangs siden 1990 Nummer 4 - desember 2011-10. årgang I UTLANDET SIDE 21

Tema: Oppmerksomhet. Oslo - en trygg by. Natteravnene - Gatelangs siden 1990 Nummer 4 - desember 2011-10. årgang I UTLANDET SIDE 21 Gatelangs Natteravnene - Gatelangs siden 1990 Nummer 4 - desember 2011-10. årgang Tema: Oslo - en trygg by Oppmerksomhet I UTLANDET SIDE 21 5 Foto: Robert McPherson Gatelangs ANSVARLIG REDAKTØR: Lars

Detaljer

"Brukervurdering av et fremtidig elektronisk helsekort for gravide" Ulf Kristian Rønneberg Anne Sjuls Fjeld

Brukervurdering av et fremtidig elektronisk helsekort for gravide Ulf Kristian Rønneberg Anne Sjuls Fjeld "Brukervurdering av et fremtidig elektronisk helsekort for gravide" Ulf Kristian Rønneberg Anne Sjuls Fjeld Master of Information Technology med spesialisering i Sundhedsinformatikk, åben utdannelse, Aalborg

Detaljer

Side3 Side 4 og 5 Side 6 Side 7 Side 8 Side 9 Side 10 og 11 Side 12

Side3 Side 4 og 5 Side 6 Side 7 Side 8 Side 9 Side 10 og 11 Side 12 nr. 1-2013 Side3 Avtale med speiderne Side 4 og 5 Verdenskonventet og regionskonferansen Side 6 Presentasjon av nye ledere og inntrykk fra Høstmøtet Side 7 Roll Back Malaria Side 8 Internasjonalt: Hilsen

Detaljer

ung fri Bør 16-åringer få stemmerett? Plateslipp: Hank & Mari Ungdom i gateopptøyer Fabrikken for og av ungdom Norges rareste klubbnavn?

ung fri Bør 16-åringer få stemmerett? Plateslipp: Hank & Mari Ungdom i gateopptøyer Fabrikken for og av ungdom Norges rareste klubbnavn? ung m a r s 2 0 0 9 : 1 & fri n o v e m b e r 2 0 0 8 : 4 Bør 16-åringer få stemmerett? Plateslipp: Hank & Mari Ungdom i gateopptøyer Fabrikken for og av ungdom Norges rareste klubbnavn? Vi har kommet

Detaljer

EVALUERING AV DILL@ EN KARTLEGGING AV SPREDNING OG BRUK AV EN OPPLÆRINGS-CD I DATA I GLOPPEN KOMMUNE

EVALUERING AV DILL@ EN KARTLEGGING AV SPREDNING OG BRUK AV EN OPPLÆRINGS-CD I DATA I GLOPPEN KOMMUNE Vestlandsforsking Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57 67 61 50 Internett: www.vestforsk.no VF rapport 5/2003 EVALUERING AV DILL@ EN KARTLEGGING AV SPREDNING OG BRUK AV EN OPPLÆRINGS-CD I DATA I GLOPPEN KOMMUNE

Detaljer

Innhold. Blikk inn i våre virkeligheter Der vi bor Bo alene eller sammen med andre?

Innhold. Blikk inn i våre virkeligheter Der vi bor Bo alene eller sammen med andre? Innhold Blikk inn i våre virkeligheter Der vi bor Bo alene eller sammen med andre? Et godt sted å bo Best mulig overgang til å bo for seg selv Hva som er viktig for å bo bra Hva vi kan trenge hjelp til

Detaljer

Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014

Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014 Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014 1. dag fredag 28. mars Åpning v/tjenesterådets leder Nicolay Konferansen åpnet ved at Tjenesterådets leder Nicolay

Detaljer

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen SAKSPAPIRER Styremøte BIS Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse SAK 1-12 - TIL BEHANDLING: GODKJENNELSE AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN... 3 SAK 2-12 - TIL BEHANDLING: VALG AV ORDSTYRER OG REFERENT... 3 SAK

Detaljer

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Forord Oslo universitetssykehus (Rikshospitalet) har bedt Difi om

Detaljer

Organisering og ledelse av uorganiserte frivillige i helse- og omsorgstjenestene i norske kommuner

Organisering og ledelse av uorganiserte frivillige i helse- og omsorgstjenestene i norske kommuner Organisering og ledelse av uorganiserte frivillige i helse- og omsorgstjenestene i norske kommuner Rapport fra RO januar 2015 RO Værnesgata 17, 7503 Stjørdal Sentralbord: 74 83 97 99 www.ro.no Forord RO

Detaljer