Årgang 1, Nummer 3 Opplag 650 stk. Medlemsavis for Lye Vellag. Ingebjørg Afseth, leiar i Samarbeidsutvalet, Lye ungdomsskule

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årgang 1, Nummer 3 Opplag 650 stk. Medlemsavis for Lye Vellag. Ingebjørg Afseth, leiar i Samarbeidsutvalet, Lye ungdomsskule"

Transkript

1 Lyeblekkå... Årgang 1, Nummer 3 Opplag 650 stk. Medlemsavis for Lye Vellag. Februar 2003 Utgavens visdomsord: Ingen er sterkere en det svakeste leddet. Sideoversikt: 1. Referat fra møte, + Etterlysning. 2. Nytt fra kabelnemda. 3. Forts. 4. Lyerevyen informerer. 5. Utgavens intervju. 6. Lederen kommenterer + diverse informasjon. 7. Hundehold og viktige saker for vellaget å arbeide med. 8. Diverse kunngjøringer. Referat fra møte på skulen angående oppvekstmiljø og sosiale forhold på Lye. Lye ungdomsskule er opptekne av oppvekstmiljøet for born og ungdom på Lye og vil svært gjerne gjera vårt til at det blir så godt som mogeleg. Samarbeidsutvalet ved skulen inviterte derfor organisasjonane på Lye til eit møte den 9. januar på ungdomsskulen for å diskutera korleis vi opplever miljøet her, og kva vi i lag kan gjera for om nødvendig å betra det som ikkje er så bra.. Bakgrunnen for skulen sitt engasjement denne gongen, er opplevingar av mobbing og trakassering, særleg av framandkulturelle på Lye. Skulen handsamar sjølvsagt saker som gjeld skulen, men vi trur det er viktig at alle vaksne som har med born og ungdom å gjera, engasjerer seg. Vår erfaring er at når vaksne ikkje reagerer på ord og uttrykk, gester, tilløp til angrep fysisk, så tolkar born og unge dette slik at dei har medhald frå den vaksne. Det vi ikkje reagerer på, er dermed greitt. På møtet møtte representer frå Vellaget, Lye skulekorps og Lye idrettslag i tillegg til nærmiljøarbeidaren Skulen la på møtet fram døme på episodar vi hadde observert. Hendingane var ikkje berre retta mot våre elevar, men og mot vaksne utanfor skulen. Etter at vi tok til å ta tak i dette, fekk vi ein aning om at dette var eit større problem enn det først såg ut til. Fleire av ungdomane gav uttrykk for at det var heilt greitt å oppføra seg slik, nærast uttalt at det var jo slik det var på Lye. "Alle på Lye meiner det". Vi trur sjølvsagt at dette ikkje er tilfelle. Dei aller fleste på Lye vil kvarandre vel. Særleg er det flott å sjå kor mange foreldre det er som engasjerer seg til ungane sitt beste. Men for dei som tek del i mobbing av andre, særleg av dei som skil seg noko ut i språk, hudfarge, kultur, er det viktig at vaksne klart tek standpunkt. Alle som møtte var einige om å ta saka vidare i sine organisasjonar. Dersom dei vaksne på Lye kan stå fram som tydelege vaksne med haldningar mot mobbing og trakassering, har vi oppnådd mykje. Vi vil alle at Lye skal vera ein god stad å veksa opp og bu på for alle, og då må alle ta ansvar for at det er slik. Saman er vi mykje sterkare! Ingebjørg Afseth, leiar i Samarbeidsutvalet, Lye ungdomsskule Marit Sørensen rektor Arrangement St.Hans??????? Etter privat initiativ vil vi forsøke å få i stand et stort arrangement den Vi ser for oss at flesteparten av lag og organisasjoner er aktivert den dagen. Idrettsplassen, parken og feltet generelt vil være gjenstand for aktiviteter i system den dagen. Dagen vil kulminere i et stort bål, med mat og musikk attåt. For å få dette til må vi som sagt ha flere på banen. Undertegnede etterlyser derfor lederne for samtlige lag og organisasjoner til samarbeid for å gjennomføre dette. Som alle vet går dagene og månedene veldig fort. Derfor settes frist for tilbakemelding til Tlf; eller DETTE KAN BLI ET KANONARRANGEMENT FOR LYE.

2 Side 2 Data & Kabelnett Infokanalen. Først litt repetisjon av rutinene som gjelder når en ønsker plakater på infokanalen: Plakater som dere ønsker skal legges på infokanalen sendes på e-post til eller legges i postkassen på Prix. Informasjon som skal till infokanalen som overstiger en typisk kjøp/salg annonse, sendes til meg som e-post. Dersom du ikke har mulighet for å sende på e-post, kan du lagre din plakat på en diskett som du legger i en konvolutt i postkassen. Jeg sender mottatt post videre på e-post til Jæren Kabelnett, som så legger dette ut på infokanalen. På infokanalen ligger plakaten ca. 1 uke. Dersom dere ønsker å ha informasjon liggende lenger enn dette, legger vi det på infokanalen sin tekst tv. Her kan det ligge så lenge det er aktuelt. Lye disponerer sider fra side 500 på tekst tv. NB! Husk å gi beskjed dersom plakaten skal legges på text-tv. Uten beskjed om dette, kommer den kun på infokanalen. Dersom du har noe på text-tv som er foreldet, gi meg tilbakemelding, så får vi slettet det. Dersom din plakat ikke kommer på infokanalen eller på text-tv, må du være grei å gi meg tilbakemelding. Du kan da sende meg en mail, eller ringe på / Der er hyggelig å registrere at infokanalen blir flittig brukt. Alternative muligheter for tv og data/bredbånd på Lye Vi har i dag mulighet for både tv og data gjennom Jæren Kabelnett sitt tilbud. Dersom du har en dekoder, kan noen kanaler leveres digitalt. Jeg har selv ikke prøvd dette, men du vil da få bedre kvalitet på tv-signalet. Når det gjelder data fra Jæren Kabelnett, kan vi velge mellom to forskjellige hastigheter, 1.) 640 kb/s inn og 128 kb/s ut 2.) 320 kb/s inn og 64 kb/s ut forts. neste side.

3 Side 3 Data & Kabelnett Det er mange som ønsker seg alternativet til dette tilbudet, spesielt på datasiden. Vi har sett nærmere på det tilbudet Lyse Nett har under utbygging på Bryne. Lyse Nett tilbyr hastighetene: 2048 kb/s = 2 Mb/s inn og ut (synkront samband, samme hastighet inn og ut) kb/s = 10 Mb/s inn og ut (Mulighet for fremtidig 100 Mb/s) Lyse sitt alternativ er basert på at det legges fiberkabel inn til hvert hus. Det må derfor graves frem til alle hus for å kunne legge ny kabel. Beslutning om Lyse skal gjøre dette på Lye, tas i juni/juli Lyse Nett sitt alternativ er omtalt noe nærmere i vedlegg til Lyeblekkå nr Se også på internett: Dersom vi på kort sikt skal få alternativer til Jæren Kabelnett på data, har vi tatt kontakt med NextGen- Tel. På samme måte som Jæren Kabelnett, legger NextGenTel ingen begrensninger når det gjelder hvor lenge du er pålogget, og hvor mye du laster ned. Den telefonsentral vi på Lye benytter er ikke utbygget for bredbånd. NextGenTel vil gjøre det dersom de får nok abonnenter til å kunne dekke inn sine investeringer. NextGenTel tilbyr flere pakker. Eksempel er: ADSL Bravo 704/384 (inn/ut) ADSL Charlie 1024/512 ADSL Delta 2048/640 ADSL Echo 4096/640 Kbp/s opp til 8032/864 Kbp/s SHDSL Charlie 1160/1160 Kbp/s SHDSL Delta 2312/2312 Kbp/s Legg merke til at SHDSL gir same hastighet inn og ut. Se også De som ønsker mulighet for ADSL/SHDSL fra NextGenTel, må gi meg en tilbakemelding. Jeg antar at det må være mer enn 50 interesserte dersom NextGenTel skal bygge ut sentralen. Dersom du er interessert, send meg en mail på eller ta kontakt med en av oss i Vellaget

4 Side 4 LYEREVYEN Vi vil på denne måten minne om Lyerevyen 2003 som har premiere fredag 14 mars i aulaen på Lye skole. Oppkjøringen er i full gang og vi gleder oss til å vise den fram for et alltid like entusiastisk Lyepublikum. Nytt denne gangen er at vi kjører revy over 2 helger. Fredag 14 og lørdag 15 samt Fredag 21 og lørdag 22 mars. Revybillettene selges som tidligere år på Prix og i kiosken på Mega. Vennlig hilsen Lyerevyen REVYFEST I forbindelse med revyhelga arrangerer Lyerevyen revyfest i klubbhuset begge lørdagene. Her blir det servert lammelår med fløtegratinerte poteter og tilbehør. Det blir dans til levende musikk. Revyfesten starter umiddelbart etter at revyen er ferdig på lørdagen. Husk begrenset antall ca. 100 personer. Pris for festen er kr 180,- pr. person. Billetter til revyfestene kan bestilles hos Roar M. Bore, tlf: eller Billetter til revyen kan kjøpes på PRIX Lye, og I kjosken på Mega. Se ellers annonser i Jærbladet samt plakater.

5 Årgang 1, Nummer 3 Side 5 Utgavens intervju Ikke alle innbyggere på Lye vet at det finnes en institusjon her på Lye, og blant de som vet at det finnes en, er det nok en del som lurer på hvilken type dette er. Lyeblekkå vil derfor denne gangen intervjue Anne Aarbakke, som er driftsansvarlig for Lerkevn. 6, slik at vi kan få et bedre forhold til denne institusjonen her på Lye. Hvilken type institusjon er dette? Lerkevn. 6 er en sjukeheimsavdeling for langtidsbrukere i Time kommune. Hvor lenge har den eksistert? Det har vært sjukeheimsdrift her siden mai Hvilken instans er det som driver denne sjukehusavdelingen? Det er Time kommune som er ansvarlig for driften. Har det alltid vært samme type institusjon med samme klientell? Nei, det har det ikke. Til å begynne med var dette et hjem for psykisk funksjonshemmende. Deretter fungerte boligen som asylmottak en tid før den ble en sjukeheimsavdeling. Hvorfor ble den lokalisert nettopp på dette stedet? For noen år siden var det et stort press på å få sjukeheimsplass til alle som behøvde det. Lange ventelister gjorde da at kommunen så på Lerkevn. 6 som en mulig løsning for å øke kapasiteten på denne type institusjon. Da huset her var ledig ble det gjort en politisk beslutning om å benytte det som en sjukeheimsavdeling. Hvor mange er det som jobber her? Vi er ca. 15 personer der flesteparten er deltidsansatte. Hvor mange beboere finnes det? Det er 8 beboere her. Hvordan er det å ha denne institusjonen midt i et byggefelt på Lye? Vi som jobber her føler det som veldig bra. Det eneste som er tungvint er at vi ikke er så mobile da vi ikke har en egen bil. Men vi synes det er kjekt å jobbe her og med så lite gjennomtrekk som vi har blant de ansatte her på Lerkevn. 6 så er det etter min mening en bekreftelse på at trivselsfaktoren blant de ansatte er meget høy. Hva mener du er fordelene med denne beliggenheten? At vi har en plassering i et vanlig bomiljø med pulserende dagligliv og nærhet til barnehager, skoler, idrettsmiljø og parkområde. Hva er ulempene? Som jeg nevnte tidligere så er det at vi er lite mobile. Vi har da begrensede muligheter opp imot tilgang til sentrumsfasiliteter. Det at huset i utgangspunktet ikke ble bygd som en sjukeheimsavdeling er også noe tungvint. Men det er også fordeler forbundet med akkurat dette. Huset er mer å betrakte som et vanlig hjem med lite institusjonspreg. En får med dette en opplevelse av å bo i et kollektiv i stedet for i en institusjon. Ellers skulle vi gjerne hatt flere sykepleiere her enn det vi har i dag. Tror du at dette tilbudet vi være lokalisert på Lye i mange år til, og i så tilfelle på samme sted? Ja, det tror jeg. Lerkevn. 6 har vært en fanesak for politikerne i Time som har sett på denne måten å drive sjukeheim på som noe unikt. En har nemlig klart å få til et hjem for beboerne der de føler at roen senker seg innover dem på en annen måte enn på et tradisjonelt sjukeheim. Dette fordi Lerkevn. 6 ikke har så mye institusjonspreg. Finnes det noe som innbyggerne på Lye på en bedre måte kunne bidratt med for dere? Vi har noe besøk fra innbyggerne på Lye, men kunne veldig godt tenkt oss noe mer organisert besøk. For eksempel liker beboerne veldig godt når noen kommer for å fortelle om en reise som de har vært på, eller rett og slett at noen kommer innom for å steke vafler eller lignende. Musikk er også noe som vi liker godt her i huset, det er bare så synd at vi ikke har noe piano selv som vi kan spille på. Skoleklasser og barnehagegrupper tar vi også gjerne imot i større omfang enn det vi opplever i dag. Ellers må jeg få lov til å fortelle at det ble satt veldig stor pris på at fakkeltoget som ble arrangert i adventstiden gikk forbi på utsiden av huset. Vi har også fått beskjed om at 17. mai toget kommer til å passere huset fra og med i år. Jeg ønsker å rette en stor takk for disse tiltak. Det viser at innbyggerne på Lye er rause og dette er et veldig viktig bidrag for alle her i Lerkevn. 6 som har et sterkt ønske om å være deltakende i nærmiljøet på Lye.

6 Lederen kommenterer og dagdrømmer... Hei igjen! Nok et år er forbi og vi tar til med et nytt. Godt nytt år forresten. Først vil vi i forbindelse med tenninga av julegrana få rette en takk til Lye Skulekorps for glimrende samarbeid, og godt utført oppdrag. Dette må fortsette i årene som kommer. Været var ikke helt på vår side dette året og vi beklager at vi måtte slukke faklene midt i ruta. Imidlertid må vi be om forståelse for avgjerda. Lye er for fint til å gå opp i røyk. Ellers gikk arrangementet fint, på tross av det. Tusen takk til Espen Hamre for blåfrossen styring av lyd og sånn. Takk også til BAMA a/s, v/ Kjell Arne Holen. Full sponsing av mandariner til arrangementet, igjen. KJEMPEFLOTT! Så starter et nytt år med møte på skolen som tar opp et emne som skulle være unødvendig her på Lye. Honnør for initiativet. Dette problemet må vi for all del få bort. Ingen skal føle seg mindreverdig eller forfulgt på Lye. Skal vi få området slik som vi ønsker, må det være plass til alle, uansett bakgrunn. Min påstand er at uvitenhet og usikkerhet er roten til mange tåpelige konflikter. Det går an å snakke sammen. Fra det ene til det andre. Lyerevyen står for døra og gjengen av frivillige står på for å underholde oss. Tenk hvilket mangfold av underholdningskrefter som finnes på Lye. Hvordan kan vi gjøre nytte av disse? Fikk vi en ide` i utgavens intervju? Har noen andre gode forslag? Det gjør godt for motivasjonen til samtlige som driver med et eller annet. Trenger vi et forum for kreative sjeler? Tar noen utfordringen og initiativet? Ha en fortsatt fin vinter. Foreldremøte på Lye. Ungdom og rusmidler I samarbeid med Fau på Lye ungdomsskole kalte vi inn til foreldremøte en kveld i januar. Vi hadde invitert Jan Ove Lunde fra politiet til å holde et innlegg om hvordan stoa var her på Lye, ang. rusmidler blant ungdom. Han snakket om de forskjellige narkotiske stoffene, kjennetegn og rusvirkningene. Konklusjon ble at det florerer stoff på Lye, men at det er et mindretall som bruker dette. Det er alkoholen som har størst andel blant ungdommen. Spesielt nå som det også er kommet rusbrus på markedet. Hva kan vi gjøre som foreldre? Vi må ha kontrollen på hva ungdommene gjør, og hvem de er sammen med. Er de ute på byen, organiser kjøring og henting. Vis at dere kontrollerer fordi dere bryr dere. Jan Ove Lunde sa at hvis noen lurer på ting i forbindelse med dette, går det an å ringe politiet og spørre. Dere kan også ta kontakt direkte med meg, så skal jeg hjelpe så langt jeg kan. Ungdom liker at vi bryr oss!!! Ref. Hildegunn Sletten. Nærmiljøarbeider mob: NY DAGLIGVAREBUTIKK PÅ LYE Lye Vellag får stadig henvendelser i forbindelse med spørsmålet omkring ny dagligvarebutikk her på Lye. For å få en status på dette, tok Lyeblekkå kontakt med disponent Auestad i Høyland & Jæren Forbruksforening. Han kunne fortelle oss at de hadde vært klare til byggestart en god stund allerede. Det som bidro til at prosjektet stoppet opp i første omgang var at en måtte få en avklaring på vegvalget inn til butikkområdet, men dette ser nå ut til å være så godt som på plass. Det som gjenstår nå, er å komme til enighet med kommunen m.h.t. prisen i forbindelse med en stikkrenne som må føres til Hå elven. Så fort en har kommet til enighet om dette, trodde Auestad at en kunne komme i gang med byggeprosessen. Når vi spurte om når han trodde at vi ville kunne se en byggestart, svarte han at det med stor sannsynlighet ville skje til høsten i inneværende år. Butikken som skal bygges vil da få et større areal enn den vi har i dag der posten også kommer til å være i de samme lokalene.

7 Årgang 1, Nummer 3 Hundehold og ansvar!!!! Beklageligvis oppleves det til stadighet at hunder er ute og lufter eierne. Enkelte eiere går med pose i handa etter oppsamling av hundelorten, mens andre igjen lyfter nasen og gir blaffen. For de som har små unger som leker på friområdene på feltet, er det meiningslaust å måtte få klær og sko tilgriset av dritten. DET FORLANGES AT ALLE MED HUND TAR ANSVAR FOR DETTE. Viktige saker for Vellaget å arbeide videre med i samarbeid med Time Kommune. Bo-biler Utarbeide retningslinjer for hundehold i nærmiljøet, yling om natta, Hundelort på friområda. Utarbeide infotavle som kan stå ved innkjørsel til feltet Holdningsskapende arbeid i samarbeid med skule Trivselstiltak for alle som bur på feltet uansett hvilken bakgrunn de har Miljømessige tiltak for å sikre trivsel. Trenger innspill av beboerne på Lye!!!!!!!!!!!!!!!1 Tiltak til ungdom sammen med fritidsklubben o. a. Felles-skapende tiltak i samarbeid med skuler, andre lag og foreninger Kvalitetsarrangement for alle beboere, konsert osv. Vedlikeholde alle grøntområde. Trafikk-sikring, fartsdempende tiltak Vedlikeholde sykkelstier Vedlikeholde lekeplasser som benyttes. Plass til hageavfall Profilere Lye som en god plass å bu utad og i kommunen. Plass til hageavfall Få system på renhold på feltet generelt. Sope gater og sykkelstier. Passe på at private hekker blir klippet etter regelverket. Bedre parkeringsmuligheter, oppstillingsplass for busser og campingvogner dersom det er behov for det. (Tekst uthevet med grønn skrift må gjennomføres i tett samarbeid med Time Kommune)...

8 Lye Fritidsklubb I redaksjonen: Ingvar Hafver Ansv. redaktør. Tlf; mail: Richard Budeng Layout. Tlf; mail: Søndag Nå er vi på nettet!!!!!!!!!!!!! Vi er i gang med å lage til Internett kaffe. Raskeste bredbånd surf gratis Vær sosial kom på klubben!!!!!!!!!! Onsdag Fredag GLOBE Hilsen oss på klubben. Audhilds Catering Kongsgt Ålgård Tlf Smørbrød, Koldtbord, Osteanretning, Spekeanretning LEIKARRINGEN Lyefjell Ungdomslag Lyefjell UL er ein leikarring for barn mellom 4 14 år. Me dansar folkedans, songdans, songleik og litt line-dans. Me dansar i Lyefjell fritidssenter på tysdagane. (kjellaren i Lyefjell barnehage). 4 år 1. klasse kl klasse kl Har du spørsmål kan du ringja til Bente B. Serigstad på telefon Både gamle og nye medlemmar er hjarteleg velkomne! Støtt dem som støtter oss! KOMMUNEPLAN FOR TIME KOMMUNE Kommuneutvalget i Time kommune har vedtatt å legge forslag til kommuneplan, arealdel for perioden , ut til offentlig høring. Planforslaget er inndelt i følgende: 1. Strategiplan for Bryne 2. Arealplan for Time Plankart for hele kommunen med mål 1: Lokale planer for Bryne, Kverneland, Lyefjell, Undheim og Hognestad med mål 1: Mottatt forslag og merknader 6. Statistikk og prognosar. Det er mulig å gå inn på Time kommune sin hjemmeside, for å se på detaljene. For de som er opptatt av hvilke planer som legges til grunn i Time kommune frem til 2014, vil det være mange detaljerte opplysninger som en kan lese mer om i denne planen. Om Lyefjell står det bl.a. om bakgrunnen til etableringen av Lyefjell, sentrumsutvikling, forslag til ny arealbruk med hvor mange boliger en ser for seg i fremtiden, hvor disse skal bygges og hvilke type boliger. Endring av fremtidig vegtrasé er også omtalt der vegen fra Lyefjell over Njåfjell til Kverneland nå er lagt gjennom Grasdalen. Med andre ord, mye spennende lesning for de som er opptatt av hva Time kommune satser på frem til 2014.

Årgang 1, Nummer 2 Opplag 650 stk. Medlemsavis for Lye Vellag. Resultater Skuddfoten 2002. Dei 5 beste i finalen ble:

Årgang 1, Nummer 2 Opplag 650 stk. Medlemsavis for Lye Vellag. Resultater Skuddfoten 2002. Dei 5 beste i finalen ble: Lyeblekkå... Årgang 1, Nummer 2 Opplag 650 stk. Medlemsavis for Lye Vellag. November 2002 Engasjement gir resultater. Utgavens visdomsord: Resultater avspeiler innsatsen! Side 1. Tilbakemeldinger ang.

Detaljer

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-)

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Alle borna i 1 klasse byrjar å bli trygge i sine nye omgivelser.

Detaljer

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 (Nynorsk) Du skal IKKJE skrive namnet ditt på nokon av sidene i dette spørjeskjemaet. Vi vil berre vite om du er jente eller gut og kva for klasse du går i.

Detaljer

Velkommen til DUGNAD!

Velkommen til DUGNAD! Velkommen til DUGNAD! Tverrfagleg samarbeid påp rusområdet mellom Sandøy y kommmune og Rusbehandling Midt-Norge Arbeidsseminar 4 ungdomskultur og oppvekstmiljø Seminaret set lys påp samanhengen mellom

Detaljer

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball.

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. HEILSETNINGAR 2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. Vi reiser til Cuba. Carmen les ei bok. Arne lagar middag. Luisa er på skulen. Det snør. I

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

Månadsplan for Hare November

Månadsplan for Hare November Månadsplan for Hare November tlf: 51 78 60 20 VEKE MÅNDAG TYSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 45 Barn, kropp og berøring 2. 3. 4. 5. 6. «barn, kropp og berøring» 46 Barn, kropp og berøring 9. 10. 11. 12. Åsmund

Detaljer

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg.

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg. JANUAR 2015! Ja, i går vart friluftsåret 2015 erklært for opna og me er alle ved godt mot og har store forhåpningar om eit aktivt år. Det gjeld å ha store tankar og arbeida medvite for å gjennomføra dei.

Detaljer

Innspel frå elevane på 9. trinn på Leikanger ungdomsskule

Innspel frå elevane på 9. trinn på Leikanger ungdomsskule Innspel frå elevane på 9. trinn på Leikanger ungdomsskule 10. september var Anne Brit og Mari frå Leikanger kommune på besøk hjå 9. trinn på Leikanger ungdomsskule. Tema for samlinga var lokaldemokrati,

Detaljer

Generell Årsplan 2012-2015. Barnehageeininga Samnanger kommune. Saman om ein god start

Generell Årsplan 2012-2015. Barnehageeininga Samnanger kommune. Saman om ein god start Generell Årsplan 2012-2015 Barnehageeininga Samnanger kommune Saman om ein god start 1 Organisering. Barnehageeininga har ein felles einingsleiar og styrar på kvar barnehage. Opptakskrins og plassering.

Detaljer

Page 1 of 7 Forside Elevundersøkinga er ei nettbasert spørjeundersøking der du som elev skal få seie di meining om forhold som er viktige for å lære og trivast på skolen. Det er frivillig å svare på undersøkinga,

Detaljer

Kvifor er dei fleste mobiltelefonar rektangulære?

Kvifor er dei fleste mobiltelefonar rektangulære? Kvifor er dei fleste mobiltelefonar rektangulære? Innlevert av 6. og 7. ved Marvik Skule (Suldal, Rogaland) Årets nysgjerrigper 2015 Det er første gong både lærar og elevar i 6. og 7. ved Marvik skule

Detaljer

REFERAT FRÅ FORELDREMØTE I MYRSNIBÅ BARNEHAGE 14.10.15. INVOLVERING AV FORELDRE.

REFERAT FRÅ FORELDREMØTE I MYRSNIBÅ BARNEHAGE 14.10.15. INVOLVERING AV FORELDRE. REFERAT FRÅ FORELDREMØTE I MYRSNIBÅ BARNEHAGE 14.10.15. INVOLVERING AV FORELDRE. SPØRSMÅLSARK: 8 grupper foreldre-personal på tverrs av avdelinger. Svar frå gruppene er skrevet med rødt. Egen gruppe med

Detaljer

Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking

Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking Mål: Elevane skal kjenne til utbreiinga av hallingmålet i nærmiljøet. Dei skal vita noko om korleis hallingmålet har utvikla seg

Detaljer

Birger og bestefar På bytur til Stavanger

Birger og bestefar På bytur til Stavanger Birger og bestefar På bytur til Stavanger Små skodespel laga for mellomtrinnet Forfattarar: Ola Skiftun og Sigrun Fister Omarbeidd til skodespel av Stavanger Sjøfartsmuseum Denne dagen var heilt spesiell,

Detaljer

Klassemøte med tema frå årshjulet, tre fire møte i kvar bolk. Tidsbruk for kvart møte kan variere frå 10 min 40 min. Viktig å ha god kontinuitet.

Klassemøte med tema frå årshjulet, tre fire møte i kvar bolk. Tidsbruk for kvart møte kan variere frå 10 min 40 min. Viktig å ha god kontinuitet. Olweusarbeid i Luster kommune Felles årshjul 2014 2015 Systemarbeid ligg i botnen. Arbeid mot mobbing med gode system og god struktur, vert gjennomført der vaksne er i posisjon inn mot elevane, og har

Detaljer

PSYKOLOGISK FØRSTEHJELP OVE HERADSTVEIT PSYKOLOG, PPT ØYGARDEN 16.08.2013

PSYKOLOGISK FØRSTEHJELP OVE HERADSTVEIT PSYKOLOG, PPT ØYGARDEN 16.08.2013 PSYKOLOGISK FØRSTEHJELP OVE HERADSTVEIT PSYKOLOG, PPT ØYGARDEN 16.08.2013 BAKGRUNN Mange barn strever psykisk Ca 20% har psykisk problemer som forstyrrar dagleg fungering Vanlege problemer: angst, depresjon

Detaljer

Kvalitetsplan mot mobbing

Kvalitetsplan mot mobbing Kvalitetsplan mot mobbing Bryne ungdomsskule Januar 2016 Kvalitetsplan for Bryne ungdomsskule 1 Introduksjon av verksemda Bryne ungdomsskule ligg i Bryne sentrum i Time kommune. Me har om lag 450 elevar

Detaljer

Til bruk i utviklingssamtale på 8. trinnet. Samtaleguide om lesing

Til bruk i utviklingssamtale på 8. trinnet. Samtaleguide om lesing Til bruk i utviklingssamtale på 8. trinnet Samtaleguide om lesing Innleiing Samtaleguiden er meint som ei støtte for opne samtalar mellom lærar, elev og foreldre. Merksemda blir retta mot lesevanar, lesaridentitet

Detaljer

LYE VELLAG, ET LAG FOR ALLE PÅ LYEFJELL.

LYE VELLAG, ET LAG FOR ALLE PÅ LYEFJELL. Side: 1 Lyeblekkå... Årgang 2, Nummer 2 Opplag 650 stk. Medlemsavis for Lye Vellag November 2003 VISDOMSORDET: Lat ikkje ein dag gå utan ein god tanke! Du får heller stela han om du ikkje kjem på han sjølv.

Detaljer

Nynorsk Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo Hovudtest Elevspørjeskjema 8. klasse Rettleiing I dette heftet vil du finne spørsmål om deg sjølv. Nokre spørsmål dreier seg

Detaljer

Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord

Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord Kjære foreldre, føresette, søsken og vener! I 8 månader har de fått rapport etter rapport frå Nordfjordeleven dykkar. Om flotte fjelltoppar. Store bølgjer. Hav

Detaljer

Til deg som er student i Maurtuå Barnehage!

Til deg som er student i Maurtuå Barnehage! Til deg som er student i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Velkommen til oss! Dette heftet er ei samling av ulik informasjon som me håper kan være grei for deg når du skal vær

Detaljer

Det psykososiale skolemiljøet til elevane. Til deg som er forelder

Det psykososiale skolemiljøet til elevane. Til deg som er forelder Det psykososiale skolemiljøet til elevane Til deg som er forelder Brosjyren gir ei oversikt over dei reglane som gjeld for det psykososiale skolemiljøet til elevane. Vi gir deg hjelp til korleis du bør

Detaljer

SVILAND BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE ONSDAG 18. MARS 2009 KL. 19.00 I MEDIATEKET PÅ SVILAND SKOLE

SVILAND BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE ONSDAG 18. MARS 2009 KL. 19.00 I MEDIATEKET PÅ SVILAND SKOLE Møte nr. 2/2009 SVILAND BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE ONSDAG 18. MARS 2009 KL. 19.00 I MEDIATEKET PÅ SVILAND SKOLE SAKLISTE PROTOKOLL FRA MØTET 18. MARS 2009 Sak 5/09 Sak 6/09 LYS OPP HOLANE MOT MELSHEIA

Detaljer

Olweusarbeid i Luster kommune Felles årshjul 2015 2016

Olweusarbeid i Luster kommune Felles årshjul 2015 2016 Olweusarbeid i Luster kommune Felles årshjul 2015 2016 Systemarbeid ligg i botnen. Arbeid mot mobbing med gode system og god struktur, vert gjennomført der vaksne er i posisjon inn mot elevane, og har

Detaljer

SFO 2015/16 - Hafslo barne- og ungdomsskule

SFO 2015/16 - Hafslo barne- og ungdomsskule SFO 2015/16 - Hafslo barne- og ungdomsskule SFO HAFSLO - INFORMASJON SFO er eit friviljug omsorgs- og fritidstilbod før og etter skuletid for borna på 1. 4. steg. Sentralt i tilbodet er omsorg, tryggleik,

Detaljer

Info om Norway Cup 2015

Info om Norway Cup 2015 Info om Norway Cup 2015 Norway Cup starter søndag 26.juli og varer til lørdag 1.august. Me reiser lørdag 25.juli fra Husnes busstopp v/ungdomskule, kl.08:00 Uskedal busstopp i sentrum, kl.08:30 Rosendal

Detaljer

Informasjonshefte Tuv barnehage

Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte for Tuv barnehage Barnehagen blir drevet av Hemsedal kommune. Barnehagen er politisk lagt under Hovudutval for livsløp. Hovudutval for livsløp består av

Detaljer

MÅNADSPLAN FOR SEPTEMBER, KVITVEISEN.

MÅNADSPLAN FOR SEPTEMBER, KVITVEISEN. Nymannsbråtet barnehage MÅNADSPLAN FOR SEPTEMBER, KVITVEISEN. Månadens tema; «Nysgjerrigper» - luft, brann. Månadens song; «Brannmann Sam». Fagområde; «Natur, miljø og teknikk». Veke Tysdag 01.09 Onsdag

Detaljer

På tur med barnehagen. Mars 2015-juni 2015 Fokusområde 11

På tur med barnehagen. Mars 2015-juni 2015 Fokusområde 11 På tur med barnehagen Mars 2015-juni 2015 Fokusområde 11 Standarane, teikn på kvalitet. Desse tre standarane er felles for alle barnehagane i Eid kommune. Dei skal vise veg til korleis vi skal få god kvalitet

Detaljer

JAMNE BØLGJER. også dei grøne greinene i jamn rørsle att og fram er som kjærasten min

JAMNE BØLGJER. også dei grøne greinene i jamn rørsle att og fram er som kjærasten min DET MØRKNAR SVEVNENS KJÆRLEIK JAMNE BØLGJER EIT FJELL I DAGEN eg står og ser på dei to hjortane og dei to hjortane står og ser på meg lenge står vi slik eg står urørleg hjortane står urørlege ikkje noko

Detaljer

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 1

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 1 Rolf Lystad 12.05.14 Oklavegen 4 6155 Ørsta Utdanningsavdelinga v/ståle Solgard Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkeshuset, Julsundvegen 9 6404 Molde Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen

Detaljer

Oppsummering frå verkstad på Hardange Ungdomsting

Oppsummering frå verkstad på Hardange Ungdomsting Oppsummering frå verkstad på Hardange Ungdomsting Økt 1: Kvifor, lyst til å få til, utfordringar Kvifor Vil ha noke å seie lokalt Da hørtes interessant ut Påverke politikken Litt kjekt å prøve noko nytt

Detaljer

Regnbogen Natur-og kulturbarnehage

Regnbogen Natur-og kulturbarnehage Regnbogen Natur-og kulturbarnehage Om å vera på - vår forståing av vaksenrolla i uterommet Kva vil det seie å vera ein deltakande/engasjert vaksen i ungane sitt læringsmiljø? - Her tenkjer vi at ungane

Detaljer

MØTEBOK Rådsmøte i Hardanger Ungdomsråd Stad: Brakanes hotell Ulvik Den 17.01.13 Kl. 09.30-14.30

MØTEBOK Rådsmøte i Hardanger Ungdomsråd Stad: Brakanes hotell Ulvik Den 17.01.13 Kl. 09.30-14.30 Hardanger Ungdomsråd Til stades: MØTEBOK Rådsmøte i Hardanger Ungdomsråd Stad: Brakanes hotell Ulvik Den 17.01.13 Kl. 09.30-14.30 Eidfjord kommune: Ulvik herad: Jondal kommune: Kvam herad: Ullensvang herad:

Detaljer

INFORMASJON HJELPEINSTANSANE

INFORMASJON HJELPEINSTANSANE INFORMASJON OM HJELPEINSTANSANE for barnehage og skule Ål kommune I dette heftet er det samla informasjon om hjelpeinstansar som samarbeider med barnehage og skule. Desember 2014 PPT FOR ÅL OG HOL Pedagogisk-psykologisk

Detaljer

VELKOMMEN SOM FORESATT I IDRETTEN. en frivillig organisasjon

VELKOMMEN SOM FORESATT I IDRETTEN. en frivillig organisasjon VELKOMMEN SOM FORESATT I IDRETTEN en frivillig organisasjon Velkommen som foresatt til et barn som deltar i idrett, og er -eller skal bli medlem i et idrettslag. Idrettslaget er en demokratisk organisasjon

Detaljer

6. trinn. Veke 24 Navn:

6. trinn. Veke 24 Navn: 6. trinn Veke 24 Navn: Takk for ei fantastisk fin førestilling i går! Det var veldig kjekt å sjå dykk, både på formiddagen og på ettermiddagen. Eg vart veldig stolt! No må vi få rydda opp og pakka litt

Detaljer

Frå tre små til ein stor.

Frå tre små til ein stor. Frå tre små til ein stor. TO PARALLELLE PROSESSAR: SKULESAMANSLÅING OG PALS. PALS - kon nferansen 2010 FRÅ FLEIRE PERSPEKTIV Skuleeigar Leiinga ved skulen Tilsette og PALS-teamet sine erfaringar Tilbakemeldingar

Detaljer

Besøk 1, 7. klasse Ungdom med MOT November/desember/januar

Besøk 1, 7. klasse Ungdom med MOT November/desember/januar Kan ikke kopieres Besøk 1, 7. klasse Ungdom med MOT November/desember/januar VÆR GODT FORBEREDT, ha en lek eller to i bakhånd Lær manus Tenk ut egne eksempler Sjekk at utstyr er på plass Ta dere en tur

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSUTVALET

REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSUTVALET TRANEVÅGEN UNGDOMSSKULE HAMRAMYRA 20 5363 ÅGOTNES Tlf. 55 09 63 00 Epost: TranevagenUngdomsskule@fjell.kommune.no REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSUTVALET Møtedato: 19.03.2014 Utskrift: Stad: Salongen Til

Detaljer

Rådet for funksjonshemma Leikanger 2.12.2013. Arbeid og tiltak for unge funksjonshemma

Rådet for funksjonshemma Leikanger 2.12.2013. Arbeid og tiltak for unge funksjonshemma Rådet for funksjonshemma Leikanger 2.12.2013 Arbeid og tiltak for unge funksjonshemma Unge arbeidssøkjarar (16-24 år) Kven er dei som står utanfor arbeidsmarknaden og er registrert hos NAV? Kjelde: Arbeid

Detaljer

Månadsbrev for Rosa september 2014

Månadsbrev for Rosa september 2014 Månadsbrev for Rosa september 2014 Oppsummering/ evaluering av september Språkutvikling Omsorg Ser at borna no stort sett er trygge både på rutinane, dei andre barna og dei vaksne på avdelinga. Dette fører

Detaljer

Ungdata-undersøkinga i Seljord 2013. FAKTA OM UNDERSØKINGA: Tidsput: Veke 36 Klassetrinn: 8. 10. klasse Antall: 89

Ungdata-undersøkinga i Seljord 2013. FAKTA OM UNDERSØKINGA: Tidsput: Veke 36 Klassetrinn: 8. 10. klasse Antall: 89 Ungdata-undersøkinga i Seljord 2013 FAKTA OM UNDERSØKINGA: Tidsput: Veke 36 Klassetrinn: 8. 10. klasse Antall: 89 Litt om bakgrunn Rusmiddelpolitisk handlingsplan er under rullering. Større fokus på «friskfaktorar»

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer

Invitasjon til Vinterfestivalen i Myrkdalen 2012

Invitasjon til Vinterfestivalen i Myrkdalen 2012 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Kultur- og idrettsavdelinga Kommunar, institusjonar, personar innan psykisk helsevern i Hordaland Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 02. mars 2012 200800612-62/626/HANESPE

Detaljer

Månadsbrev frå oktober, Grøn avd.

Månadsbrev frå oktober, Grøn avd. Månadsbrev frå oktober, Grøn avd. Oppsummering/ evaluering av oktober Oktobermånad starta me med eit lite epleprosjekt. Inndelt i grupper, fekk alle barna vere med på tur for å hauste eple og plommer.

Detaljer

Lyngmo-Glytten 22. årgang August 2013 Medlemsblad. Lyngmo-Glytten22. årgang GLYTTEN SOMMAR PÅ LYNGMO, OG SNART ER DET TID FOR HAUSTLEIR!!

Lyngmo-Glytten 22. årgang August 2013 Medlemsblad. Lyngmo-Glytten22. årgang GLYTTEN SOMMAR PÅ LYNGMO, OG SNART ER DET TID FOR HAUSTLEIR!! Lyngmo-Glytten 22. årgang August 2013 Medlemsblad GLYTTEN SOMMAR PÅ LYNGMO, OG SNART ER DET TID FOR HAUSTLEIR!! Side 1 Helsing frå Lyngmo Det er siste tysdag i august og strålande sol ute. Hafslovatnet

Detaljer

LYE VELLAG, ET LAG FOR ALLE PÅ LYEFJELL.

LYE VELLAG, ET LAG FOR ALLE PÅ LYEFJELL. Lyeblekkå. Nummer 1:2004 2. årgang Opplag 650 stk. Medlemsavis for Lye Vellag Februar 2004 Utgavens visdomsord: Å vite hva man ikke vet er dog en slags allvitenhet. Piet Hein Sideoversikt: 1. -Lyeparken

Detaljer

Sak Innhald Ansvar 1. Konstituering av styret

Sak Innhald Ansvar 1. Konstituering av styret Møtereferat samarbeidsutvalet (SU) ved Leirvik skule, 7.april 2015 Tilstades: Jan Reinemo (folkevalt), Elin Katrine Dale Andersen (FAU), Rannveig Gramstad (FAU), Hildegunn Eskeland (lærar), Marit S. Grimstad

Detaljer

TORSDAGSPOSTEN 06.05.2015

TORSDAGSPOSTEN 06.05.2015 TORSDAGSPOSTEN 06.05.2015 Ukentlig informasjonsbrev fra Lillehammer Steinerskole Hjemmeside: http://www.lillehammersteinerskole.no Kalender uke 19 Tirsdag 12.05 Besøksdag for nye 1. klassinger. Tirsdag

Detaljer

Her er Monica, Stian, Kenneth, Tor Andrè og Matias dei vaskar poteter.

Her er Monica, Stian, Kenneth, Tor Andrè og Matias dei vaskar poteter. RAPPORT FRÅ STRANDEBARM SKULE TYSDAG 18/10-05 Gruppa vart delt i 3. Det me skulle gjera i dag var: gjera klar grønsaker til marknad, stell i fjøset og steike pannekaker på stormkjøkken. Poteter og gulrøter

Detaljer

Barnehageplan for Vinje kommune 2015-2019

Barnehageplan for Vinje kommune 2015-2019 Barnehageplan for Vinje kommune 2015-2019 Vedteken i Kommunestyret, sak 14/82, 11.12.2014 Planen er eit overordna politisk vedteke dokument for barnehagane i Vinje kommune. Planen inneheld felles satsingsområde

Detaljer

Gjennomføring av foreldresamtale 5.-7. klasse

Gjennomføring av foreldresamtale 5.-7. klasse Gjennomføring av foreldresamtale 5.-7. klasse Namn: Klasse: 1. Gjennomgang av skjemaet «Førebuing til elev- og foreldresamtale» 2. Gjennomgang av samtaleskjemaet 3. Gjennomgang av IUP og skriving av avtale

Detaljer

Korleis reiser du som er elev eller pendlar mellom Suldal og Sauda? Kollektivtransport til Sand på skuledagar

Korleis reiser du som er elev eller pendlar mellom Suldal og Sauda? Kollektivtransport til Sand på skuledagar Kollektivtransport i Suldal og Sauda frå 1.1.2016 Den nye brua over Sandsfjorden fører til at ferja blir nedlagd 1. januar 2016 og at buss og båtrutene blir endra. I dette heftet finn du rutetabellar og

Detaljer

BRUKARUNDERSØKING RENOVASJON 2010

BRUKARUNDERSØKING RENOVASJON 2010 Arkiv: K1-070, K3-&3232 Vår ref (saksnr.): 10/51717-666 Journalpostid.: 10/1629494 Saksbeh.: Helge Herigstadad BRUKARUNDERSØKING RENOVASJON 2010 Saksgang: Utval Saksnummer Møtedato Senior- og Brukarrådet

Detaljer

LYE VELLAG, ET LAG FOR ALLE PÅ LYEFJELL.

LYE VELLAG, ET LAG FOR ALLE PÅ LYEFJELL. Side: 1 Lyeblekkå... Nummer 1 av 5 for 2005-3. årgang Opplag 650 stk. Medlemsavis for Lye Vellag Februar 2005 Nye Prix Lye. Vi har nå fått tegninger av den nye butikken. Les mer på side 5. Utsikten. Benkene

Detaljer

Info om Norway Cup 2015

Info om Norway Cup 2015 Info om Norway Cup 2015 Norway Cup starter søndag 26.juli og varer til lørdag 1.august. Me reiser lørdag 25.juli fra Husnes busstopp v/ungdomskule, kl.08:00 Uskedal busstopp i sentrum, kl.08:30 Rosendal

Detaljer

HANDLINGSPLAN FAIR PLAY FOTBALLSESONGEN 2014

HANDLINGSPLAN FAIR PLAY FOTBALLSESONGEN 2014 Det handlar om RESPEKT, ikkje sant? HANDLINGSPLAN FAIR PLAY FOTBALLSESONGEN 2014 Utarbeida av Fair Play-utvalet i Austevoll Kommune eit samarbeid mellom Austevoll IK, Hundvåkøy IL og Selbjørn IL. I sesongen

Detaljer

Spørjeundersøking om sentrumsområde

Spørjeundersøking om sentrumsområde Spørjeundersøking om sentrumsområde Befolkningsundersøking i Hordaland 2013 AUD-rapport nr. 1 2013 Bakgrunn og metode Undersøkinga er utført på oppdrag frå, og i samarbeid med Planseksjonen i Hordaland

Detaljer

Rapport frå Samhandlingsseminar mellom kommunane i Sunnhordaland og Stord sjukehus, Helse Fonna Dato: 04.des.2014

Rapport frå Samhandlingsseminar mellom kommunane i Sunnhordaland og Stord sjukehus, Helse Fonna Dato: 04.des.2014 Rapport frå Samhandlingsseminar mellom kommunane i Sunnhordaland og Stord sjukehus, Helse Fonna Dato: 04.des.2014 Tema: Utskriving av pasientar frå sjukehus til kommune Samhandling mellom Stord sjukehus

Detaljer

Plan for samarbeid mellom hjem og skole

Plan for samarbeid mellom hjem og skole Tynset ungdomsskole Plan for samarbeid mellom hjem og skole Det er viktig for skolen at vi har et godt samarbeid mellom hjem og skole. Denne planen har til hensikt å tydeliggjøre ansvaret for ulike samarbeidsområder,

Detaljer

MAX RESPEKT. Hvor mange blir mobbet? Tar elevene hensyn? AVIS PROSJEKT! Dagens setning : Gjør mot andre det du vil at de skal gjøre mot deg!

MAX RESPEKT. Hvor mange blir mobbet? Tar elevene hensyn? AVIS PROSJEKT! Dagens setning : Gjør mot andre det du vil at de skal gjøre mot deg! MAX RESPEKT Årgang 1, nummer 1 Desember 2009 RESPEKT Tar elevene hensyn? Hvor mange blir mobbet? AVIS PROSJEKT! Har elevene kost seg med prosjektet? Dagens setning : Gjør mot andre det du vil at de skal

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE OM Flatdal barnehage

INFORMASJONSHEFTE OM Flatdal barnehage INFORMASJONSHEFTE OM Flatdal barnehage Seljord kommune Adresse: Flatdalsvegen 1139, 3841 Flatdal Telefon: 350 51365 E-post: heddeli.barnehage@seljord.kommune.no Styrar: Kristin Gaarder Opningstid: Måndag

Detaljer

Velkomen. til kulturbygda. Lærdal

Velkomen. til kulturbygda. Lærdal Velkomen til kulturbygda Lærdal Ein tur i Hans Gjesme sine motiv Den lokale kunstnaren Hans Gjesme gav ved sin død i 1994 Lærdal kommune ei kunstgåve på vel 1500 kunstverk som omfattar måleri, grafikk,

Detaljer

Månadsbrev for ROSA mars 2015

Månadsbrev for ROSA mars 2015 Månadsbrev for ROSA mars 2015 Oppsummering/ evaluering av mars Mars har vore ein lunefull månad med tanke på veret, men vi gledar oss over mange fine dagar med sol og vårleg varme. Har vore mykje ute og

Detaljer

HANDLINGS OG TILTAKSPLAN MOT MOBBING FOR BARNEHAGANE I VINJE KOMMUNE. Erta, berta, sukkererta - korleis unngå å skape mobbarar.

HANDLINGS OG TILTAKSPLAN MOT MOBBING FOR BARNEHAGANE I VINJE KOMMUNE. Erta, berta, sukkererta - korleis unngå å skape mobbarar. HANDLINGS OG TILTAKSPLAN MOT MOBBING FOR BARNEHAGANE I VINJE KOMMUNE Erta, berta, sukkererta - korleis unngå å skape mobbarar. Vårt ynskje: Alle barn skal ha eit trygt miljø i barnehagen utan mobbing.

Detaljer

Månedsbrev april 2015

Månedsbrev april 2015 Månedsbrev april 2015 MARS 2015 Mars har gitt oss nokon solfylte og varme dagar, der me har fått kjenne på våren. Spørsmålet om å gå med jakke og sko kom ganske fort. Uteleiken fekk eit vårpreg over seg,

Detaljer

Psykologisk førstehjelp i skulen

Psykologisk førstehjelp i skulen Psykologisk førstehjelp i skulen Fagnettverk for psykisk helse Sogndal 21. mars 2014 Solrun Samnøy, prosjekt leiar Psykologisk førstehjelp Sjølvhjelpsmateriell laga av Solfrid Raknes Barneversjon og ungdomsversjon

Detaljer

Sommer 2015. Vassøynytt

Sommer 2015. Vassøynytt Vassøynytt Nyhetsbrev fra Vassøy Beboerforening Styret i Vassøy Beboerforening har fast møtetid første mandag hver måned. Møtene er åpne for alle betalende medlemmer. Saker som ønskes behandlet må være

Detaljer

KONFIRMANT - JEG??? Velkommen som konfirmant i Tananger Menighet. Husk å meld deg på innen 22.juni 2012 Påmelding skjer på nettsiden vår.

KONFIRMANT - JEG??? Velkommen som konfirmant i Tananger Menighet. Husk å meld deg på innen 22.juni 2012 Påmelding skjer på nettsiden vår. KONFIRMANT - JEG??? Velkommen som konfirmant i Tananger Menighet Informasjon om konfirmantåret 2012-2013 i Tananger menighet Husk å meld deg på innen 22.juni 2012 Påmelding skjer på nettsiden vår. Tananger

Detaljer

NIURI EN INTERKULTURELL MØTE-OG KURSPLASS FOR KVINNER I INDRE SOGN.

NIURI EN INTERKULTURELL MØTE-OG KURSPLASS FOR KVINNER I INDRE SOGN. PEDAGOGISK UTVIKLINGSARBEID. RAPPORT. SOGNDAL FOLKEHØGSKULE 2003. NIURI EN INTERKULTURELL MØTE-OG KURSPLASS FOR KVINNER I INDRE SOGN. Bakgrunn. Sogndal kommune har i de seinare åra teke i mot mange flyktningar

Detaljer

TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE. Sist redigert 15.06.09

TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE. Sist redigert 15.06.09 TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE Sist redigert 15.06.09 VISJON TILTAK Stord kulturskule skal vera eit synleg og aktivt kunstfagleg ressurssenter for Stord kommune, og ein føregangsskule for kunstfagleg

Detaljer

Hei alle på 4. årstrinn og foreldre/føresette! Veke 19 2015

Hei alle på 4. årstrinn og foreldre/føresette! Veke 19 2015 Hei alle på 4. årstrinn og foreldre/føresette! Veke 19 2015 Velkommen til aktivitetsdag med fredsmarsj kl. 18.00- kl. 19.30 på torsdag 7.mai. Det vert program med korsong og dans. Etterpå er det fredsmarsj.

Detaljer

I hvilken klasse går Ole? Barnehagen 1. klasse 2. klasse Hvor gammel er Kristine? 5 år 7 år 8 år. Hvor gammel er Ole?

I hvilken klasse går Ole? Barnehagen 1. klasse 2. klasse Hvor gammel er Kristine? 5 år 7 år 8 år. Hvor gammel er Ole? Kristine og dragen. Kristine er en fem år gammel jente. Hun har en eldre bror som heter Ole. Ole er åtte år og går i andre klasse på Puseby Skole. Kristine og Ole er som regel gode venner. Men av og til

Detaljer

Plan for Liabygda SFO

Plan for Liabygda SFO Plan for Liabygda SFO Generelt: Liabygda SFO er ein del av den kommunale skulefritidsordninga i Stranda kommune. Liabygda SFO er underlagt dei vedtekne kommunale retningsliner for skulefritidsordningane.

Detaljer

ÅRSMELDING FOR VALLE UNGDOMSKLUBB 2014-2015

ÅRSMELDING FOR VALLE UNGDOMSKLUBB 2014-2015 Kultur og fritid ÅRSMELDING FOR VALLE UNGDOMSKLUBB 2014-2015 Velkomne til Valle Ungdomsklubb! Vedlagt finn du årsmelding for Valle ungdomsklubb 2014-2015. Det har vore eit spennande år med mykje aktivitet.

Detaljer

Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor»

Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Velkommen til oss i Maurtuå Barnehage. Dette heftet med informasjon håpar me kan være til hjelp for deg når du skal være vikar.

Detaljer

BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR

BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR TIME KOMMUNE Arkiv: K1-070, K3-&32 Vår ref (saksnr.): 08/1355-6 JournalpostID: 08/14810 Saksbeh.: Helge Herigstad BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR Saksgang: Utval Saksnummer

Detaljer

Kjære unge dialektforskere,

Kjære unge dialektforskere, Kjære unge dialektforskere, Jeg er imponert over hvor godt dere har jobbet siden sist vi hadde kontakt. Og jeg beklager at jeg svarer dere litt seint. Dere har vel kanskje kommet enda mye lenger nå. Men

Detaljer

IA-funksjonsvurdering. Ei samtale om arbeid kva er mogleg?

IA-funksjonsvurdering. Ei samtale om arbeid kva er mogleg? IA-funksjonsvurdering Ei samtale om arbeid kva er mogleg? // IA - Funksjonsvurdering Ei samtale om arbeid kva er mogleg? Målet med eit inkluderande arbeidsliv (IA) er å gje plass til alle som kan og vil

Detaljer

Hovden del2 reguleringsplan frå 1997

Hovden del2 reguleringsplan frå 1997 Hovden del2 reguleringsplan frå 1997 Kvifor Utgangspunktet var behovet for revisjon av Hovden del 2 (1997) Målsetting for planarbeidet. Føremålet med planen er å disponere areal og ressursar på Hovden

Detaljer

SEEK AND FIND PREMIE TIL DITT LAG? FREDAG 21. SEPTEMBER 2012. Påmeldingsfrist 15. september.

SEEK AND FIND PREMIE TIL DITT LAG? FREDAG 21. SEPTEMBER 2012. Påmeldingsfrist 15. september. Fyresdal Ungdomsklubb Dalen Ungdomsklubb Inviterer deg til årets SEEK AND FIND PREMIE TIL DITT LAG? FREDAG 21. SEPTEMBER 2012 Påmeldingsfrist 15. september. Kven kan delta? Alle frå 8. klasse til 18 år.

Detaljer

Referat frå møte i Internasjonalt forum

Referat frå møte i Internasjonalt forum Referat frå møte i Internasjonalt forum Når: Tysdag 31.januar kl.12 Stad: Foss, stort møterom Til stades: Terje Bjelle, Bjarne Gjermundstad, Kari Thorsen, Åge Wiberg Bøyum, Ane Bergersen, Erik Kyrkjebø,

Detaljer

REFERAT FORELDREMØTE 24.02

REFERAT FORELDREMØTE 24.02 REFERAT FORELDREMØTE 24.02 Tema: leirskule 14-18.03 Skulen har fått liste frå leirskulen med anbefalinger til kva dei skal ha med seg. På leirskulen skal dei ut på tur kvar dag uansett vèr, og det er viktig

Detaljer

Kvifor kan ikkje alle krølle tunga? Nysgjerrigperprosjekt 5.- 7.kl 2008. Davik Oppvekst

Kvifor kan ikkje alle krølle tunga? Nysgjerrigperprosjekt 5.- 7.kl 2008. Davik Oppvekst Kvifor kan ikkje alle krølle tunga Nysgjerrigperprosjekt 5.- 7.kl 2008. Davik Oppvekst Innhaldsliste: Framside med problemstilling Hypoteser Plan Spørjeskjema Arbeid med prosjektet Kjønn Trening Alder

Detaljer

Informasjon til elevane

Informasjon til elevane Informasjon til elevane Skulen din er vald ut til å vere med i undersøkinga RESPEKT. Elevar ved fleire skular deltek i undersøkinga, som vert gjennomført av Læringsmiljøsenteret ved Universitetet i Stavanger.

Detaljer

MÅNADSBREV FOR APRIL GRØN

MÅNADSBREV FOR APRIL GRØN MÅNADSBREV FOR APRIL GRØN Oppsummering/ evaluering av månaden Også denne månaden har me vore mykje ute. Prøver å komma oss ut to gonger i løpet av dagen om veret er nokon lunde ok. Det er mykje sykling

Detaljer

VENNEBUSSEN Vennebussen Skavøypoll barnehage Skavøypoll barnehage

VENNEBUSSEN Vennebussen Skavøypoll barnehage Skavøypoll barnehage VENNEBUSSEN Vennebussen Mob. 951 92 616 (mellom 08.00 15.30) Skavøypoll barnehage V/styrar Janne Halsør tlf. 57 84 53 61 / 990 28 763 Skavøypoll barnehage V/sjåfør Magnar Bakke tlf. 944 87 404 (berre viss

Detaljer

LYE VELLAG, ET LAG FOR ALLE PÅ LYEFJELL.

LYE VELLAG, ET LAG FOR ALLE PÅ LYEFJELL. Side: 1 Lyeblekkå... Årgang 2, Nummer 1 Opplag 650 stk. Medlemsavis for Lye Vellag September 2003 Utgavens visdomsord: Den som knip att handa for hardt, får aldri noko I henne. Gammalt, norsk ordtak Sideoversikt:

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE Alle vaksne i Lyefjell barnehage arbeider for at det enkelte barn opplever at: Du er aktiv og tydelig for meg Du veit at leik og venner er viktige for

Detaljer

Årets nysgjerrigper 2010

Årets nysgjerrigper 2010 Årets nysgjerrigper 2010 Prosjekttittel: Finnes det jente og guttefarger? Klasse: 1.-4.trinn Skole: Konsvik skole (Lurøy, Nordland) Antall deltagere (elever): 13 Dato: 22.04.2010 Side 1 Vi takker foreldrene

Detaljer

Innspell til samfunnsdelen til kommuneplanen

Innspell til samfunnsdelen til kommuneplanen Innspell til samfunnsdelen til kommuneplanen Her kommer innspill fra elevene ved Fagernes skole. Elevene har engasjert seg godt med å komme med innspill. Vi har hatt en samling ved elevrådet og senere

Detaljer

Merkevarebygging av Stavanger-regionen. Fyrtårnsbedrifter viser hvordan! Stavanger, 1. desember 2004 Melvær&Lien Idé-entreprenør

Merkevarebygging av Stavanger-regionen. Fyrtårnsbedrifter viser hvordan! Stavanger, 1. desember 2004 Melvær&Lien Idé-entreprenør Merkevarebygging av Stavanger-regionen Fyrtårnsbedrifter viser hvordan! Stavanger, 1. desember 2004 Melvær&Lien Idé-entreprenør Lanseringskampanje for Universitetet i Stavanger under utarbeidelse. Nasjonal

Detaljer

MILLIONSTØTTE TIL JÆRMUSEET

MILLIONSTØTTE TIL JÆRMUSEET JÆRLAPPEN Nr. 2, 2015 Meldingsblad for Vennelaget for Jærmuseet - Vitengarden 15. årgang MILLIONSTØTTE TIL JÆRMUSEET På statsbudsjettet fekk Jærmuseet midler til magasin og restureing. Det vil mellom anna

Detaljer

Referat frå Soknerådsmøte 17.oktober 2013

Referat frå Soknerådsmøte 17.oktober 2013 Referat frå Soknerådsmøte 17.oktober 2013 Sokneråd FOK Tilstede: Merknader / Vararepresentant: Jon Lende Leiar av soknerådet Tor Arne Laland Sigve Klakegg Karl Inge Lygre Til stades siste del av møtet

Detaljer

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I FARNES SKYTTARLAG, 29. OKTOBER 2009

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I FARNES SKYTTARLAG, 29. OKTOBER 2009 REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I FARNES SKYTTARLAG, 29. OKTOBER 2009 Årsmøtet konstituerte seg med Steinar Røyrvik som møteleiar og Rigmor Øygarden som skrivar. Glenn Arne Vie og Sigurd Hatlenes vart valde til å

Detaljer

PLAN MOT MOBBING FOR NYMANNSBRÅTET BARNEHAGE

PLAN MOT MOBBING FOR NYMANNSBRÅTET BARNEHAGE PLAN MOT MOBBING FOR NYMANNSBRÅTET BARNEHAGE 2016-2019 FORMÅL MED PLANEN: Me i Nymannsbråtet barnehage ynskjer å sikra at alle barna i barnehagen skal oppleva ein kvardag fylt med leik, gode opplevinger,

Detaljer