Foreslåtte endringer i plan- og bygningsloven. Frode Aleksander Borge Høyskolelektor

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Foreslåtte endringer i plan- og bygningsloven. Frode Aleksander Borge Høyskolelektor"

Transkript

1 Foreslåtte endringer i plan- og bygningsloven Frode Aleksander Borge Høyskolelektor

2 Kort om plan - og bygningslovens betydning og sammenhengen mellom plansak og byggesak - PBL er den viktigste loven mht. arealbruk, byggevirksomhet og samfunnsplanlegging. - Loven er en «ja-lov», jf. PBL 21-7 Sammenhengen mellom plansak og byggesak: PBL og 12-4: En vedtatt plan er straks bindende for alle søknadspliktige tiltak innenfor planens virkeområde. - Arealformål, avstandsbest., utnyttelsesgrad osv. - Søknadsplikten gir myndighetene muligheten til å vurdere alle enkelttiltak opp mot planer og regelverket. - Samordne forholdet til andre myndigheter.

3 Kort oversikt over de viktigste endringene PLANSAK (Prop. 121 L ) - Innsigelser fra andre offentlige myndigheter. - Mulighet til å lempe på kravet til Planprogram og Konsekvensutredninger. - Nye tidsfrister. BYGGESAK (Prop. 99 L ) - Avskaffe den lokale godkjenningsordningen. - Utvide rammene for søknadsfrihet. - Endre reglene om nabovarsel. - Nye tidsfrister.

4 FORESKLÅTTE ENDRINGER I PLANDELEN 1. Hindre at innsigelser fra andre offentlige myndigheter trenerer plansaker - Rundskriv H-2/14 presiserer gjeldende rett. - Hvem kan fremme innsigelser? - Når og på hvilket grunnlag? Innsigelsene må være velbegrunnede og komme så tidlig i prosessen som mulig. 2. Samordningsforsøket ( ) - Tidlig dialog. - FM kan avskjære innsigelser

5 FORESLÅTTE ENDRINGER I PLANDELEN 3. Lemping av kravet om Planprogram og KU Gjeldende rett: PBL 4-1 (1): For alle regionale planer og kommuneplaner samt reguleringsplaner med vesentlige virkninger for miljø og samfunn, skal det utarbeides PP. PBL 4-2: Alle slike planer som omhandler utbygging skal konsekvensutredes. Forslag til endring: - Departementet kan ved forskrift gjøre unntak fra kravet om PP for reguleringsplaner (endre 4-1) - Dersom kommunen ikke ønsker å gå videre med et privat forslag til RP avgjør kommunen om det skal utarbeides PP (endre 12-9).

6 FORESLÅTTE ENDIRINGER I PLANDELEN 4. Effektivisere planprosessen - nye tidsfrister A) Ved innsigelser: Kommunen får en frist på 2 uker fra planvedtaket er fattet til å sende plansaken til FM og FM får en frist på 4 uker til å mekle før saken sendes KMD for avgjørelse. Ny PBL 5-6 (2). Fristene er veiledende. B) Behandling av forslag til RP: Veiledende 12 ukers frist fra høringsfristens utløp til behandling i kommunestyret. Ny PBL (3). C) Hvis Nei til privat forslag til RP: Veiledende 3 ukers frist i PBL Få prosessen i gang.

7 FORESLÅTTE ENDIRINGER I PLANDELEN 5. Oppheve gjennomføringsfristen på 5 år for tiltak som er basert på private planforslag - PBL 12-4 (5) skaper usikkerhet og merarbeid. - Ny regel: Dersom planen er basert på et privat planforslag og planen er eldre enn 10 år må kommunen vurdere om planen er «up-to-date». - «Up-to-date-regelen» gjelder ikke for mindre tiltak, utfyllende bebyggelse og når utbygging er påbegynt ved opparbeidelse av teknisk infrastruktur (V/V/Avløp). Mindre firkantede regler og mindre byråkrati

8 FORESLÅTTE ENDRINGER I BYGGESAKSDELEN 1. Oppheve den lokale godkjenningsordningen - EFTA`s overvåkningsorgan åpnet sak mot Norge 18. juli 2011 med påstand om at den lokale forhåndsgodkjenningen av ansvarlige foretak var i strid med tjenestedirektivet (diskriminering av utenlandske foretak). - Nye regler: PBL 23-3: Erklæring om ansvar. - Konsekvenser: - Økt tilsyn (dokumenttilsyn og byggeplasstilsyn). - Gjeninnfører de gamle kravene til kvalifikasjoner, pålitelighet og dugelighet. - Register over foretak (+/-) og pålegge aktørene melde- og varslingsplikt (ny 23-9). - Sentral godkjenning får større betydning,

9 FORESLÅTTE ENDRINGER I BYGGESAKSDELEN 2. Utvide noen av rammene for søknadsfrihet Gjeldende rett: Søknadsfrihet for bygg på maks 15 m2. Forutsatt at avstanden til nabogrense er 4 meter. Forslag til endring: Maks 50 m2 og plassering inntil 1 meter fra nabogrense (selv om naboprotest). Andre forslag til endring: Mindre tilbygg på inntil 15 m2 unntas fra søknadsplikt og all reparasjon unntas fra søknadsplikt.

10 FORESLÅTTE ENDRINGER I BYGGESAKSDELEN 3. Endre reglene om nabovarsel PBL Gjeldende rett: Merknad fra nabo utvider saksbehandlingsfristen med 9 uker. - Forslag til endring: - Ikke varsle hvis Merknader fra naboer skal uansett ikke få betydning for saksbehandlingstiden.

11 FORESLÅTTE ENDRINGER I BYGGESAKSDELEN 4. Nye tidsfrister for saksbehandlingen For byggetiltak som TH selv kan stå ansvarlig for: 3 ukers frist (selv om nabo har protestert). Tillatelse anses gitt dersom kommunen ikke overholder fristen. For byggetiltak som krever dispensasjon: Innføre 12 ukers frist. Overskridelse kan medføre reduksjon av byggesaksgebyret. Overskridelse av 3 ukers fristen for IG: Ved overskridelse kan man sette i gang.

12 VURDERING AV DE FORESLÅTTE Vern vs. Vekst ENDRINGENE VERN VEKST - Tillit til at små tiltak kan folk klare selv uten å måtte søke om lov. - Mer effektiv saksbehandling. - Samordne de statlige innsigelsesorganene.

BYGGESAKSBOKA. Med de viktigste endringene per 1.1.2015 1.7.2015 1.1.2016 ENDRINGER I PLAN- OG BYGNINGSLOVEN

BYGGESAKSBOKA. Med de viktigste endringene per 1.1.2015 1.7.2015 1.1.2016 ENDRINGER I PLAN- OG BYGNINGSLOVEN ENDRINGER I PLAN- OG BYGNINGSLOVEN HER VISES GAMLE OG NYE LOVTEKSTER SOM ER AKTUELLE I PERIODEN 1.1.2015 1.1.2016. OVERSIKTEN ER AKTUELL FOR STUDENTER SOM UTEKSAMINERES SOMMEREN 2016 OG SOM BERØRES AV

Detaljer

Reguleringsplan aktuelle temaer. Tone Hau Steinnes

Reguleringsplan aktuelle temaer. Tone Hau Steinnes Reguleringsplan aktuelle temaer Tone Hau Steinnes Tema Kommunens rolle ved private planforslag Utredning av alternativ plassering Fylkesmannens kompetanse i klagesaker Endring og oppheving av reguleringsplan

Detaljer

Endringar i plan- og bygningslova (plandelen) frå 1. januar 2015

Endringar i plan- og bygningslova (plandelen) frå 1. januar 2015 BREV MED NYHENDE 06/02/2015 Endringar i plan- og bygningslova (plandelen) frå 1. januar 2015 Av advokat Anders Elling Petersen Johansen Bakgrunn Regjeringa har, etter eiga utsegn, ei målsetjing om å gjere

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111 Søgne kommune Arkiv: 30/178 Saksmappe: 2014/3399-38100/2014 Saksbehandler: Bjørg Holme Dato: 21.11.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Forslag til ny kommuneplan i Oslo

Forslag til ny kommuneplan i Oslo Forslag til ny kommuneplan i Oslo Oslo mot 2030 Smart, trygg og grønn v/ Stig L. Bech og Henrik Rudene Taubøll Advokatfirmaet BA-HR 14. oktober 2014 Om ny kommuneplan - Overordnet plan for Oslo, jf. plan-

Detaljer

Plan og bygningsloven, Hvem, hva, hvordan og ikke minst NÅR? Øyvind Beyer Sivilarkitekt MNAL

Plan og bygningsloven, Hvem, hva, hvordan og ikke minst NÅR? Øyvind Beyer Sivilarkitekt MNAL Plan og bygningsloven, Hvem, hva, hvordan og ikke minst NÅR? Øyvind Beyer Sivilarkitekt MNAL Plan og Bygningsloven hva er det? Planverket Planer Lovens krav til funksjoner: Hvem deltar i byggesaken Hva

Detaljer

NR 1 MARS 2008 N Y T T STATENS ETAT DAGENE FORUM FOR NYTT OG VIKTIG I BYGGEREGLENE

NR 1 MARS 2008 N Y T T STATENS ETAT DAGENE FORUM FOR NYTT OG VIKTIG I BYGGEREGLENE NR 1 MARS 2008 N Y T T STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT DAGENE FORUM FOR NYTT OG VIKTIG I BYGGEREGLENE B E N Y T T 1 / 2 0 0 8 - R E D A K S J O N E L T I n n h o l d Leder 2 Ny plan- og bygningslov: Bygningsdelen

Detaljer

Konsekvensutredning av byggegrense mot sjø

Konsekvensutredning av byggegrense mot sjø Konsekvensutredning av byggegrense mot sjø KU for Kommunedelplan for kystsonen i Røyken 2015-2030 Side 1 1 INNLEDNING 3 1.1 KONSEKVENSUTREDNING 3 1.2 KONKLUSJON 3 1.3 TEMA I KU 3 1.4 BYGGEFORBUD I STRANDSONEN

Detaljer

Saksbehandling i Oslo kommune sett med juristens øyne

Saksbehandling i Oslo kommune sett med juristens øyne Oslo kommune Vann- og avløpsetaten Saksbehandling i Oslo kommune sett med juristens øyne Anne Maria Pileberg, juridisk rådgiver i Vann- og avløpsetaten Separate avløpsanlegg i Oslo kommune Omtrent 550

Detaljer

4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse

4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse 4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 06.07.2015 4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse (1) Oppføring, endring, fjerning, riving og opparbeidelse

Detaljer

Unnlatelse å følge opp ulovlige

Unnlatelse å følge opp ulovlige Line Therese Flåtten Unnlatelse å følge opp ulovlige tiltak Foto: Carl Erik Eriksson Plikten til å forfølge det ulovlige forhold Hovedregelen 32 1 Pålegger kommunen å forfølge overtredelser av bestemmelser

Detaljer

SØKNADSHEFTET - for deg som vil bygge selv

SØKNADSHEFTET - for deg som vil bygge selv SØKNADSHEFTET - for deg som vil bygge selv Postboks 560, 8661 Mosjøen Tlf: 75 10 10 00 E-post: post@vefsn.kommune.no 1. Hva kan man søke om selv 3 2. Innhold i søknad i papirformat 3 3. Generell byggeavstand

Detaljer

Kapittel 19 Kommunens adgang til å gi pålegg om utbedring av bevaringsverdige bygninger

Kapittel 19 Kommunens adgang til å gi pålegg om utbedring av bevaringsverdige bygninger Kapittel 19 Kommunens adgang til å gi pålegg om utbedring av bevaringsverdige bygninger Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 07.07.2015 Kapittel 19 Kommunens adgang til å gi pålegg om utbedring

Detaljer

Planlegging er også miljøvern

Planlegging er også miljøvern Planlegging er også miljøvern Kommuneplan, barne- og ungdomsplan, læreplan, strategisk plan, næringsplan, miljøplan, reguleringsplan, flerbruksplan, vassdragsplan osv. Det er ikke rart at denne overveldende

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato 14/523 10.07.2014

Deres ref Vår ref Dato 14/523 10.07.2014 Se adresseliste Deres ref Vår ref Dato 14/523 10.07.2014 Bruk av snøscooter for fornøyelseskjøring forslag til endringer i lov om motorferdsel i utmark og vassdrag og forskrift for motorkjøretøyer i utmark

Detaljer

Samarbeid mellom kommunen og private. «Bedre reguleringsplaner» Møre og Romsdal 20-21-03.2013

Samarbeid mellom kommunen og private. «Bedre reguleringsplaner» Møre og Romsdal 20-21-03.2013 Samarbeid mellom kommunen og private «Bedre reguleringsplaner» Møre og Romsdal 20-21-03.2013 Hvem utarbeider reguleringsplan? Kommunen: 1) Områderegulering utarbeidet av kommunen selv 2) Detaljregulering

Detaljer

VEILEDNING FOR SØKNAD OM MINDRE TILTAK SOM KAN

VEILEDNING FOR SØKNAD OM MINDRE TILTAK SOM KAN RANDABERG KOMMUNE VEILEDNING FOR SØKNAD OM MINDRE TILTAK VEILEDNING + Tilbygg Garasje Bod / Hagestue Gjerde / Levegg VEILEDNING FOR SØKNAD OM MINDRE TILTAK SOM KAN En veileder for deg som har byggeplaner

Detaljer

Privatrettslige forhold Pbl 21-6. Rune Fredriksen

Privatrettslige forhold Pbl 21-6. Rune Fredriksen Privatrettslige forhold Pbl 21-6 Rune Fredriksen Privatrettslige forhold Pbl 21-6 Med mindre annet følger av loven her skal bygningsmyndighetene ikke ta stilling til privatrettslige forhold ved behandling

Detaljer

Grunneieren og eiendomsinngrep - rettigheter, plikter og muligheter

Grunneieren og eiendomsinngrep - rettigheter, plikter og muligheter Grunneieren og eiendomsinngrep - rettigheter, plikter og muligheter Et veiledningshefte om planprosess, organisering, medvirkning og erstatning Forord Hvert år skjer det en rekke inngrep i grunneieres

Detaljer

Kommunens behandling av privatrettslige forhold i byggesaksbehandlingen

Kommunens behandling av privatrettslige forhold i byggesaksbehandlingen Kommunens behandling av privatrettslige forhold i byggesaksbehandlingen - med særlig vekt på Sivilombudsmannens praksis Kandidatnummer: 682 Leveringsfrist: 25.11.08 Til sammen 17.929 ord 24.11.2008 Innholdsfortegnelse

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR DEL AV HAREBAKKEN SENTER 8. april 2015 FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR DEL AV HAREBAKKEN SENTER ARENDAL KOMMUNE TILTAKSHAVER: PLANLEGGER: O.G. OTTERSLAND EIENDOM AS STÆRK & CO AS 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. BAKGRUNN

Detaljer

Naturmangfoldloven 8-12

Naturmangfoldloven 8-12 Naturmangfoldloven 8-12 Hotell Aleksandra Loen, 07.11.2013 Grete Elverum Hva er nytt med naturmangfoldloven? Dette er nytt: Du har gjort mye av dette tidligere også MEN nå er det satt i system OG det er

Detaljer

PLANPROGRAM - NY KOMMUNEPLAN

PLANPROGRAM - NY KOMMUNEPLAN PLANPROGRAM - NY KOMMUNEPLAN ENEBAKK KOMMUNE 2013 Sist endret: 08.04.2013 Vedtatt av kommunestyret: 13.05.2013 1. Innledning... 3 1.1 Planprogram i lovverket... 3 2. Planprosessen... 4 2.1 Kommunal planstrategi

Detaljer

Kapittel 12 Krav til utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende

Kapittel 12 Krav til utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende Kommentarer til Kapittel 12 Krav til utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende Det er kommunen som svarer på henvendelser vedrørende forurensningsforskriften kapittel 12. Fylkesmannen

Detaljer

Dette heftet er utarbeidet av en redaksjonsgruppe med sammensetning som angitt nedenfor. Heftets innhold er redaksjonsgruppens ansvar.

Dette heftet er utarbeidet av en redaksjonsgruppe med sammensetning som angitt nedenfor. Heftets innhold er redaksjonsgruppens ansvar. Dette heftet er utarbeidet av en redaksjonsgruppe med sammensetning som angitt nedenfor. Heftets innhold er redaksjonsgruppens ansvar. Utgiver: Norsk Eiendom Postboks 7185 Majorstuen 0307 Oslo Heftet er

Detaljer

84/59 -DISPENSASJON - GARASJE BYGGET UTEN TILLATELSE OG I STRID MED PLAN

84/59 -DISPENSASJON - GARASJE BYGGET UTEN TILLATELSE OG I STRID MED PLAN Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Arkivsaksnr.: 11/1338-10 Arkivnr.: GNR 84/59 Saksbehandler: Byggesaksbehandler,

Detaljer

Kristiansand kommune Evaluering av kommuneplan for Kristiansand 2011-2022

Kristiansand kommune Evaluering av kommuneplan for Kristiansand 2011-2022 Kristiansand kommune Evaluering av kommuneplan for Kristiansand 2011-2022 8. mai 2012 2005 2011 VISTA UTREDNING AS Evaluering av kommuneplan for Kristiansand 2011-2022 Side 2 Evaluering av kommuneplan

Detaljer

Konsekvensutredning verktøy for mer bærekraftig akvakultur

Konsekvensutredning verktøy for mer bærekraftig akvakultur Rapport 42/2011 Utgitt november 2011 Konsekvensutredning verktøy for mer bærekraftig akvakultur Otto Andreassen, Roy Robertsen, Bjørn Hersoug og Petter Holm Nofima er et næringsrettet forskningsinstitutt

Detaljer