Armeringsprodukter for betong

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Armeringsprodukter for betong"

Transkript

1 Armeringsprodukter for betong Selskap: CELSA STEEL SERVICE AS Hjemmeside: Sertifikat nr.: S-P Livsløpsanalysens omfang: vugge til port Drivhuseffekt: 360 kg CO2-ekv./tonn Celsa Steel Service EPD NOR 1

2 1& TJENESTETILBUD Celsa Steel Service leverer armeringsløsninger for alle typer betongkonstruksjoner i Norden Kundenytte gjennom hele verdikjeden Teknologi Produksjon Logistikk Kvalitetssikrede spesifikasjoner 1. Optimale løsninger Produktutvikling Kundetilpassede leveranser 4. OM CELSA STEEL SERVICE Celsa Steel Service produserer og selger armeringsprodukter og -tjenester til norsk byggeindustri. Siden våre produksjonsanlegg ligger i Oslo, Drammen, Kristiansand, Bergen, Ålesund, Trondheim og Tromsø, er transporten redusert til et minimum. Celsa Steel Service har høy teknologisk kompetanse og arbeider som rådgivende leverandør med produkter og tjenester som bidrar til å redusere byggetidene gjennom effektiv planlegging og optimale logistikkløsninger. Celsa Steel Service er den største produsenten av armeringsprodukter i Norge. Produktene omfatter alt fra kappet og bøyd armering, nett og BAMTEC til et bredt spekter av prefabrikkerte armeringselementer. Celsa Steel Service EPD NOR 2

3 OM EPD Denne miljødeklarasjonen (EPD) er basert på data fra en livsløpsanalyse (LCA) og inneholder faktabasert informasjon som kan brukes til å sammenligne ulike stålprodukter. For Celsa Steel Service er EPD et dokument som sammen med miljørapporten fra Celsa Armeringsstål dokumenterer at selskapet investerer i teknologi og tekniske løsninger som reduserer den samlede miljøpåvirkningen hele produksjonskjeden igjennom. Celsa Steel Service AS er sertifisert etter ISO og arbeider for bærekraftig miljøutvikling. Dette engasjementet ligger til grunn for våre anstrengelser for å redusere materialog energibruken til et minimum, men også for å finne muligheter til å øke effektiviteten og redusere tungt arbeid og helseskadelige miljøer for mennesker som arbeider med armering. Selskapet, som er en del av CELSA Group, har sikkerhet som første prioritet og har stort fokus på sikkerhet i sin daglige virksomhet. For de produktene som Celsa Steel Service leverer, er det oppstrømsprosessene, som innbefatter skrap og stålproduksjon, som har størst miljøpåvirkning. Bortsett fra oppstrømsprosessene er miljøbelastningen en funksjon av transportavstand, effektiv logistikk, graden av prefabrikkering med lavt materialforbruk og effektive arbeidsmetoder på byggeplassen. Byggarbeidsplassene har potensial til å bli mer bærekraftige ved å begrense antallet transporter, håndtere materialene på en mer effektiv måte og utarbeide rutiner for avfallsreduksjon. Materialene til produksjonen av kundetilpassede armeringsprodukter kommer fra Celsa Nordics stål- og valseverk i Mo i Rana. Celsa Nordic har i mange år investert i ny teknologi, ikke bare for å oppfylle, men for å overoppfylle kravene i norsk miljølovgivning. Alle disse investeringene har samlet sett en stor innvirkning på produksjonen av mer miljøvennlig armering i alle stadier av produksjonen, det vil si fra stålframstilling og valsing til transport. Det er også miljømessige fordeler med stålverkets plassering i Norge. Tilgang til og bruk av vannkraft reduserer indirekte utslipp, og vannet som brukes i prosessene, kommer fra lokale vannmagasin uten bruk av tilført energi. Vannet som brukes i prosessene, brukes også til å produsere elektrisitet i industriparken på sin vei til havet. Celsa Nordic har vært og er en miljøpioner i Norge ved å produsere sin første miljørapport i henhold til NS-EN ISO allerede i 1996, å bli, i 2010, et av Europas første stålverk som ble sertifisert i henhold til Eco-Management & Audit Scheme (EMAS), å ha en 100 % skrapbasert produksjon (Norges største gjenvinningsselskap), å redusere kvikksølvutslippene og primære og sekundære støvutslipp, noe Miljødirektoratet har lagt positivt merke til. Vi tar hver dag hensyn til de miljømessige, sosiale og økonomiske konsekvensene av våre strategiske beslutninger Celsa Steel Service EPD NOR 3

4 PROSESSFLYT Forsendelse Skrap Omsmelting Raffinering Produksjon av stålemner Valsing Armeringsstål Transport Produksjon PRODUKTER Celsa Steel Service har et nært samarbeid med sine kunder om prosjektering, produksjon og levering av armering. Produksjonen omfatter kapping, bøying og sveising av kundetilpasset armering til alle typer betongkonstruksjoner. EPD gjelder armeringsstål av varmvalset stål som er omdannet til kamstål, kappet og bøyd armering, nett, Bamtec, og kombinasjoner av disse. Deklarert enhet er ett tonn gjennomsnittlig armeringsprodukt til fabrikkport i Norge Skrap transport til stålverket i Mo i Rana produksjon av lavlegert stål fra skrap og tilsetning av legeringsmetaller i lysbueovn varmvalsing transport til fabrikk i Norge opparbeiding til armeringsprodukter. Materialstandarder NS 3576 (-1, -3, -4) og NS EN Celsa Steel Service produksjonsanlegg (Skien er salgskontor) TROMSØ MO I RANA Produktsertifikat Kontrollrådet, sertifikat nr Andre sertifiseringer Celsa Steel Service AS, ISO 9001, ISO Leverandør Celsa Armeringsstål AS, OSHAS 18001, ISO 14001, ISO 9001, EMAS TRONDHEIM VÄNNÄS Materialegenskaper - Flytegrense, Re 500 MPa - Rm/Re 1,15 - Duktilitet Agt 7,5 % ÅLESUND ESPOO Produktinnhold vekt % Jern Karbon 0,05-0,2 Mangan 0,3 0,7 Kisel 0,2 BERGEN DRAMMEN KRISTIANSAND OSLO SKIEN VÄSTERÅS ÅMINNEFORS Emballasjemateriale kg/tonn Tre, papp, plast 0,25 ØLSTYKKE HALMSTAD Celsa Steel Service EPD NOR 4

5 Celsa Steel Service får materialet transportert sjøveien fra Mo i Rana. De samme båtene transporterer også skrap til Mo i Rana til bruk i stålproduksjonen MILJØPRESTASJON I miljødeklarasjonen er produksjonskjeden delt opp som vist på denne figuren: Oppstrømsprosessen kjerneprosessen Utslipp Utslipp fra prosessen Systemgrense Levering av brensel Energi Levering av fjernvarme Levering av elektrisitet Produksjon av 1 tonn armeringsprodukter fra armeringsstål Ferdig produkt til levering Stålproduksjon Transport Levering av tilsatsmaterialer Transport Transport Transport Avfall til forbrenning Avfall til gjenvinning Avfall til forbrenning Celsa Steel Service EPD NOR 5

6 MILJØPRESTASJON* Deklarert enhet: 1 tonn armeringsprodukter i Norge Enhet/tonn Oppstrømsprosess kjerneprosess Total Miljøpåvirkningskategorier Drivhuseffekt: kg CO 2 -ekv ,9 360 Forsuring kg SO 2 -ekv. 1,0 0, 0,0022 1,3 Overgjødsling kg PO 3-4 -ekv. 0, , 6, ,22 Nedbryting av ozonlaget kg KFK-1-ekv. 1, , , , Dannelse av bakkenært ozon (inkl. bidrag fra NOx) "Site"-spesifikke resultater Energiforbruk kg C 2 H 4 -ekv. 0,13 0,037 3, ,17 Elektrisitetsforbruk i kjerneprosessen MJ 296 Elektrisitetsforbruk i stålproduksjonsprosessen MJ 242 *EPD-er fra andre programmer gir ikke nødvendigvis direkte sammenlignbare resultater Elektrisitetsforbruk i produksjonsprosessene 11 % Elektrisitetsmiks i stålproduksjonen 0,2 % en Vindkraft 0,2 % Oppstrømsprosessen (stålproduksjon) 89 % 99,8 % Vannkraft 99,8 % Dominansanalyse Oppstrømsprosess Transport Drivhuseffekt (kg CO 2 -ekv.) Forsuring (kg SO 2 -ekv.) Overgjødsling (kg PO 3-4 -ekv.) Nedbryting av ozonlaget (kg KFK-1-ekv.) Dannelse av bakkenært ozon(kg C 2 H 4 -ekv.) 89 % 9 % 77 % 23 % 71 % 28 % 80 % 20 % 78 % 22 % Celsa Steel Service EPD NOR 6

7 Leverandøren Celsa Armeringsstål er størst på gjenvinning i Norge RESSURSUTNYTTELSE Ressursforbruk i alle produksjonstrinn (vugge til port), dvs. fra ressursuttak til produktet er ferdig og klart til levering. Ikke-fornybare materialer Ikke-fornybar energi Enhet/tonn kjerneprosess Råolje MJ , Koks og kull MJ 829 7,4 0, Naturgass MJ ,5 0, Uran MJ 548 7,4 0, Annet (karbonmonoksid og avfall til fjernvarme) Total MJ Fornybare materialer Fornybar energi Enhet/tonn kjerneprosess Oppstrømsprosesser Oppstrømsprosesser Vannkraft 1) MJ ,1 0, Vindkraft MJ 11 0,19 6, Biobrensel 2) MJ 674 0,31 0, Fornybare materialer Karbondioksid kg 11,5 0,016 0, ,5 Vann m 3 42,4 0,11 0, ,5 Total Celsa Steel Service EPD NOR 7

8 ANDRE INDIKATORER Enhet/tonn kjerneprosess Oppstrømsprosess Total Skrap Biprodukter (ikke allokert) kg Slagg Sinkholdig støv kg 153 kg 15, ,6 Stålskrap kg 21,2 21,2 Glødeskall kg 15,5 2,0 17,5 Avfall Avfall til gjenvinning Avfall til forbrenning kg 1,2 kg 0,26 0,062 1,3 0,46 0,72 Avfall til deponi kg Farlig avfall kg 0,19 0,047 0,24 Radioaktivt avfall kg 2, , MILJØPÅVIRKNINGSKATEGORIER Globalt oppvarmingspotensial (GWP) (drivhuseffekt) En vurdering av et stoffs bidrag til drivhuseffekten sammenlignet med karbondioksid (CO 2 ) med GWP-verdien 1,0 kg/kg. Måles i kg CO 2 - ekvivalenter/kg. Forsuringspotensial En vurdering av et stoffs bidrag til forsuring sammenlignet med svoveldioksid (SO 2 ). Måles i kg SO 2 -ekvivalenter/kg. Overgjødslingspotensial En vurdering av et stoffs bidrag til overgjødsling sammenlignet med nitrogenoksid (NOx) eller fosfat (PO 3-4 ). Måles i kg PO 3-4 -ekvivalenter/kg. Ozonnedbrytingspotensial En vurdering av et stoffs bidrag til nedbrytingen av ozonlaget sammenlignet med R11 (KFK11). Måles i kg CO2 -ekvivalenter/kg. Fotokjemisk oksidasjonspotensial (dannelse av bakkenært ozon) En vurdering av et stoffs bidrag til dannelsen av bakkenært ozon sammenlignet med eten (C 2 H 4 ). Måles i kg C 2 H 4 - ekvivalenter/kg. Celsa Steel Service EPD NOR 8

9 Celsa produserer stål ved bruk av fornybar energi fra vannkraft i fra Helgeland, Norge VERIFIKASJON AV DATA Uavhengig verifikasjon av data etter ISO 14025: Lars-Gunnar Lindfors, IVL Svenska Miljöinstitutet. EPD-program: The International EPD System Merk: EPD-er fra andre programmer er ikke direkte sammenlignbare Sertifikat nr.: S-P Publikasjonsdato: Gyldighet: Produktkategoriregler (PCR): Construction Products and Construction Services. Versjon 1.0, PCR gransket av: Teknisk komité i det internasjonale EPD -systemet For ytterligere opplysninger: Selskap CELSA STEEL SERVICE AS Adresse Vitaminveien 5B, Box 1 9, Postboks 59 Nydalen, 0409 Oslo, Norge Tlf.: Hjemmeside: Denne miljødeklarasjonen er utarbeidet av Mats Almemark, november 201 IVL Svenska Miljöinstitutet uavhengig, kvalifisert miljøkompetanse Grafisk design: Konkret Affärskommunikation AB. Celsa Steel Service EPD SWE 9

Anbefalte retningslinjer for utarbeidelse av miljøbudsjett og miljøregnskap for tunneler

Anbefalte retningslinjer for utarbeidelse av miljøbudsjett og miljøregnskap for tunneler Teknisk Rapport 16 Anbefalte retningslinjer for utarbeidelse av miljøbudsjett og miljøregnskap for tunneler November 2014 Teknisk Rapport 16 Norsk Forening for Fjellsprengningsteknikk NFFs tekniske rapporter

Detaljer

Det norske EPD-programmet

Det norske EPD-programmet Versjon 2:2014 Det norske EPD-programmet Programoperatør Næringslivets Stiftelse for Miljødeklarasjoner - EPD-Norge Norsk tilpasning av ISO 14025 Miljødeklarasjoner type III Retningslinjer for Næringslivets

Detaljer

Royalimpregnert trelast Produkt

Royalimpregnert trelast Produkt 1114 Ver. 2:2014 ENVIRONMENTAL PROUCT ECLARATION I henhold til: ISO 14025 ISO 21930 EN 15804 Eier av deklarasjonen Utgiver eklarasjonens nummer Godkjent dato Gyldig til Næringslivets Stiftelse for Miljødeklarasjoner

Detaljer

Rapportens oppbygging

Rapportens oppbygging Rapportens oppbygging Norske Skogs miljørapport er bygget opp på følgende måte: Først beskriver vi selskapet og oppsummerer de viktigste begivenheter på miljøområdet i 1998 og beskriver hvilke hovedutfordringer

Detaljer

ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION. SE 1.6 Takbelegg PROTAN AS. in accordance with ISO 14025, ISO 21930 and EN 15804 Eier av deklarasjonen:

ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION. SE 1.6 Takbelegg PROTAN AS. in accordance with ISO 14025, ISO 21930 and EN 15804 Eier av deklarasjonen: 1114 NEPD Ver. 4 2014 ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION in accordance with ISO 14025, ISO 21930 and EN 15804 Eier av deklarasjonen: Program operatør: Utgiver: Deklarasjon nummer: 1(3' 12 ECO Platform registreringsnummer:

Detaljer

CEM II, Anleggsement FA (CEM II/A-V) og Standardsement FA (CEM II/B-M) Produkt

CEM II, Anleggsement FA (CEM II/A-V) og Standardsement FA (CEM II/B-M) Produkt Ver. 2:2014 ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION I henhold til ISO 14025 ISO 21930 EN 15804 Eier av deklarasjonen Utgiver Deklarasjonens nummer Norcem AS, Brevik Næringslivets Stiftelse for Miljødeklarasjoner

Detaljer

EPD er Hva? Hvem? Hvorfor?

EPD er Hva? Hvem? Hvorfor? EPD er Hva? Hvem? Hvorfor? Mie Vold Anne Rønning Cecilia Askham Nyland Fredrikstad, oktober 2005 AR. 02.05 1. Innhold 1. Innhold... 2 2. Ordliste... 3 3. EPD Hva er det?... 4 4. EPD Hvorfor lage miljødeklarasjoner?...

Detaljer

2012/2013. Å skape noe med omtanke Miljøredegjørelse for Stibo Graphic

2012/2013. Å skape noe med omtanke Miljøredegjørelse for Stibo Graphic 2012/2013 Å skape noe med omtanke Miljøredegjørelse for Stibo Graphic 2 leder Som en av Europas ledende produsenter av magasiner, reklametrykksaker og kataloger har Stibo Graphic skarpt fokus på miljøbelastningen

Detaljer

CEM II, Standardsement FA (CEM II/B-M) Produkt

CEM II, Standardsement FA (CEM II/B-M) Produkt 1114 Ver. 2:214 ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION In accordance with ISO 1425 ISO 2193 EN 1584 Eier av deklarasjonen Utgiver Deklarasjonens nummer Godkjent dato Gyldig til Næringslivets Stiftelse for Miljødeklarasjoner

Detaljer

NORSKE SKOG OG MILJØET NORSKE SKOG MILJØRAPPORT 1997

NORSKE SKOG OG MILJØET NORSKE SKOG MILJØRAPPORT 1997 NORSKE SKOG OG MILJØET NORSKE SKOG MILJØRAPPORT 1997 1 2 NORSKE SKOG MILJØRAPPORT 1997 NORSKE SKOG OG MILJØET Dette er Norske Skog Målsetningen er å videreutvikle Norske Skog som et internasjonalt skogindustrikonsern

Detaljer

Brukerveiledning til EPD format for byggevarer Viktig rekkefølge i utfylling av formatet: LCA: Resultater LCA: Resultater

Brukerveiledning til EPD format for byggevarer Viktig rekkefølge i utfylling av formatet: LCA: Resultater LCA: Resultater Brukerveiledning til EPD format for byggevarer Det nye formatet gjelder for byggevarer og tar utgangspunkt i NSEN 15804:2012, «Grunnleggende produktkategoriregler for byggevarer». Viktig rekkefølge i utfylling

Detaljer

Orkla Miljørapport. Ordliste. Brensel av fornybart materiale, f.eks. biogass eller ved. Biobrensel

Orkla Miljørapport. Ordliste. Brensel av fornybart materiale, f.eks. biogass eller ved. Biobrensel Ordliste Biogass Metangass fremstilt ved nedbryting av organisk materiale CO Karbonmonoksid, en giftig gass som dannes ved forbrenning når tilgangen på oksygen er dårlig CO2 Karbondioksid, en gass som

Detaljer

Grønne tall lønner seg både for deg og miljøet. Miljøregnskapet til den originale byttegirkassen G281 fra Mercedes-Benz

Grønne tall lønner seg både for deg og miljøet. Miljøregnskapet til den originale byttegirkassen G281 fra Mercedes-Benz Grønne tall lønner seg både for deg og miljøet Miljøregnskapet til den originale byttegirkassen G281 fra Mercedes-Benz Et regnskap som taler for seg Hvert girkassebytte sparer energi, reduserer CO 2 -utslippet

Detaljer

ISBN nr.: 82-7520-611-1 Oppdragsrapport. ISSN nr.: 0803-6659

ISBN nr.: 82-7520-611-1 Oppdragsrapport. ISSN nr.: 0803-6659 Rapportnr.: OR.18.09 ISBN nr.: 978-82-7520-611-2 Rapporttype: ISBN nr.: 82-7520-611-1 Oppdragsrapport ISSN nr.: 0803-6659 Rapporttittel: Forfattere: Hanne Lerche Raadal, Ingunn Saur Modahl og Kari-Anne

Detaljer

MILJØEFFEKTER VED BRUK AV TRE

MILJØEFFEKTER VED BRUK AV TRE Oppdragsrapport fra Skog og landskap 03/2008 MILJØEFFEKTER VED BRUK AV TRE Sammenstilling av kunnskap om tre og treprodukter Gry Alfredsen, Bjørn Roger Asbjørnsen, Per Otto Flæte og Erik Larnøy Oppdragsrapport

Detaljer

Forord... 3. Sammendrag... 4. 1 Innledning... 6 1.1 Bakgrunn...6 1.2 Om metoden...7 1.3 Om verktøyet og valg av case...7

Forord... 3. Sammendrag... 4. 1 Innledning... 6 1.1 Bakgrunn...6 1.2 Om metoden...7 1.3 Om verktøyet og valg av case...7 Innholdsfortegnelse Forord... 3 Sammendrag... 4 1 Innledning... 6 1.1 Bakgrunn...6 1.2 Om metoden...7 1.3 Om verktøyet og valg av case...7 2 Metode og miljødata... 9 2.1 Livsløpsvurderinger av bygninger

Detaljer

Klimaregnskap for avfallshåndtering

Klimaregnskap for avfallshåndtering Klimaregnskap for avfallshåndtering Fase I og II: Glassemballasje, metallemballasje, papir, papp, plastemballasje, våtorganisk avfall, treavfall og restavfall fra husholdninger. RAPPORT NR 5/2009 Rapport

Detaljer

Klimaregnskap Choice Hotels Scandinavia

Klimaregnskap Choice Hotels Scandinavia og Andreas Brekke Klimaregnskap Ecohz er leverandør av klimaregnskapet. Østfoldforskning har stått for det vitenskapelige arbeidet. Klimaregnskap Rapportnr.: OR.23.08 ISBN nr.: 978-82-7520-597-9 Rapporttype:

Detaljer

Klimaregnskap for avfallshåndtering. Fase 1: Glassemballasje, metallemballasje, papir, papp, plastemballasje og våtorganisk avfall.

Klimaregnskap for avfallshåndtering. Fase 1: Glassemballasje, metallemballasje, papir, papp, plastemballasje og våtorganisk avfall. Klimaregnskap for avfallshåndtering Fase 1: Glassemballasje, metallemballasje, papir, papp, plastemballasje og våtorganisk avfall. RAPPORT NR 1/2009 Rapport nr: 1/2009 Dato: 5.2.2009 Revidert: Rev. dato:

Detaljer

VAREDEKLARASJON STRØM ENERGIKILDER, KLIMAGASSUTSLIPP OG RADIOAKTIVT AVFALL

VAREDEKLARASJON STRØM ENERGIKILDER, KLIMAGASSUTSLIPP OG RADIOAKTIVT AVFALL VAREDEKLARASJON STRØM ENERGIKILDER, KLIMAGASSUTSLIPP OG RADIOAKTIVT AVFALL NVE beregner årlig andelen fornybar elektrisitet som dekker opp kraftleveranser i det norske markedet. Den er for 2012 beregnet

Detaljer

Handlingsplan 2007-2010. Miljø- og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser

Handlingsplan 2007-2010. Miljø- og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser Handlingsplan 2007-2010 Miljø- og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser Forord Forord Regjeringen ønsker at forbruk og produksjon skal være mest mulig bærekraftig. Offentlig sektor må gå foran og vise

Detaljer

Statusgjennomgang Mat og miljø

Statusgjennomgang Mat og miljø Forfattere: Hanne Møller og Erik Svanes OR.23.09 Navn ISBN: 978-82-7520-615-0 ISBN: 82-7520-615-4 82-7520-615-4 Navn Statusgjennomgang Statusgjennomgang Rapportnr.: OR.23.09 ISBN nr.: 978-82-7520-615-0

Detaljer

FOKUS på tre. Tre og miljø

FOKUS på tre. Tre og miljø Nr. 8 FOKUS på tre Tre og miljø DESEMBER 2004 Fornybar naturressurs Økt bruk av tre motvirker drivhuseffekten Treindustri er en ren industri Tre gir godt innemiljø Hvorfor velge tre? 1. Tre er en fornybar

Detaljer

MILJØ- OG KLIMARAPPORT 2014

MILJØ- OG KLIMARAPPORT 2014 MILJØ- OG KLIMARAPPORT 2014 RAPPORT JU glava.no Innhold 1. Virksomheten... 2 2. Bedriftspolitikk... 4 3. Vesentlige miljøaspekter... 5 4. Miljøstyringssystemet... 5 5. Utslipp... 6 6. Avfall... 7 7. Farlig

Detaljer

Notat 7/02. Sammenligning mellom livsløpsanalyse og nytte-kostnadsanalyse

Notat 7/02. Sammenligning mellom livsløpsanalyse og nytte-kostnadsanalyse Notat 7/02 Sammenligning mellom livsløpsanalyse og nytte-kostnadsanalyse ECON-notat nr. 7/02, Prosjekt nr. 32261 KIB/HLI/pil, HVE, 7. november 2002 Offentlig Sammenligning mellom livsløpsanalyse og nytte-kostnadsanalyse

Detaljer

Miljøanalyse av produksjon og administrasjon i to virksomheter

Miljøanalyse av produksjon og administrasjon i to virksomheter Miljøeffektivitet og miljøstyring i norske virksomheter Miljøanalyse av produksjon og administrasjon i to virksomheter Metodeutvikling Elin Økstad Anne Rønning Stiftelsen Østfoldforskning OR 24.02 0 RAPPORTFORSIDE

Detaljer

Vi er ikke skapt. Årsrapport 2013 Scandinavian Business Seating Samfunnsansvar

Vi er ikke skapt. Årsrapport 2013 Scandinavian Business Seating Samfunnsansvar MILJØ & SAMFUNNS- ANSVAR 2013 Årsrapport 2013 Scandinavian Business Seating Samfunnsansvar Vi er ikke skapt for å sitte stille Mennesket er ikke skapt for å sitte stille. Vi trenger bevegelse og variasjon

Detaljer

INVITASJON: Program: KLIMA- OG MILJØVENNLIGE BUSSER. Rapport om drivstoffteknologi med fokus på løsninger fra 2018

INVITASJON: Program: KLIMA- OG MILJØVENNLIGE BUSSER. Rapport om drivstoffteknologi med fokus på løsninger fra 2018 INVITASJON: KLIMA- OG MILJØVENNLIGE BUSSER Program: Rapport om drivstoffteknologi med fokus på løsninger fra 2018 Trondheim, 31.10.2014 2014 Klima- og miljøvennlige busser Sør-Trøndelag fylkeskommune i

Detaljer

Fra idé til ferdig komponent

Fra idé til ferdig komponent Fra idé til ferdig komponent Fra idé til ferdig produkt Hydal Aluminium Profiler er en av Skandinavias ledende leverandører av ekstruderte, bearbeidede og overflatebehandlede aluminiumprofiler og komponenter.

Detaljer

MILJØPRESTASJONS -INDIKATORER OG MILJØREGNSKAPER VED MØBELPRODUKSJON

MILJØPRESTASJONS -INDIKATORER OG MILJØREGNSKAPER VED MØBELPRODUKSJON Annik M. Fet Lars B. Johansen MILJØPRESTASJONS -INDIKATORER OG MILJØREGNSKAPER VED MØBELPRODUKSJON NTNU Program for industriell økologi Rapport nr: 2/2001 Reports and Communications from Norwegian University

Detaljer