Skien videregående skole. Skolehefte 2014/2015 HVEM HVA HVOR NÅR HVORDAN HVORFOR

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Skien videregående skole. Skolehefte 2014/2015 HVEM HVA HVOR NÅR HVORDAN HVORFOR"

Transkript

1 Skien videregående skole Skolehefte 2014/2015 HVEM HVA HVOR NÅR HVORDAN HVORFOR? 1

2 Innholdsfortegnelse: SKOLENS ADRESSER... 3 REKTOR ØNSKER VELKOMMEN!... 4 ELEVRÅDET HAR ORDET... 6 PEDAGOGISK PLATTFORM... 7 SKOLENS PERSONALE... 8 SKOLENS LEDELSE... 8 AVDELINGSLEDERE... 9 AVDELING FOR ELEVTJENESTER Leder Rådgivere Miljøarbeidere KONTOR/EKSPEDISJON VAKTMESTERE RENHOLD BIBLIOTEK IKT-AVDELING MDD-TEKNIKER LÆRERE KLASSER OG KLASSEROM UTLÅN AV SKOLEBØKER HELSETJENESTEN ELEVRÅD OG UTVALG ELEVRÅDSSTYRET KONFLIKTLØSNING TILRETTELAGT EKSAMEN UTSATT, NY OG SÆRSKILT EKSAMEN FRAVÆR PÅ EKSAMEN PRIVATISTEKSAMENER KLAGE PÅ KARAKTERER HJELPETILTAK VED SYKDOM M.M SPESIELL TILRETTELEGGING ELEVENES UTGIFTER DIVERSE OPPLYSNINGER BUSSKORT / SKOLESKYSS VITNEMÅL DELKURSELEV FAGBYTTE HUSKONSERTER HYBELBOERE LÆRERFRAVÆR MIDTTIMEROM/KLASSEROM SKOLEBEVIS STUDIETIMER STUDIEDAGER TYVERI /TAP INTERN TV FRONTER

3 BOKSKAP / OPPBEVARINGSSKAP ORDEN / RENHOLD PARKERING KANTINE STIPEND FRA LÅNEKASSEN REGLEMENT SKIEN VG SKOLE TIMEPLAN SKOLERUTE FOR SKIEN VIDEREGÅENDE SKOLE OVERSIKTSKART AVDELING PRESTEJORDET OVERSIKTSKART AVDELING BREKKEBY Latinbygg 1. etasje Latinbygg 2. etasje Latinbygg 3. etasje bygg 1. etasje bygg 2. etasje bygg 3. etasje bygg Underetasje bygg Gymsal KART OVER SKIEN SENTRUM OG DE TO SKOLEAVDELINGENE Skolens adresser Besøksadresser: Brekkeby: Rektor Ørnsg. 2 Prestejordet: Einar Østvedtsg. 12 Postadresse: Internettadresse: E-post: Skien videregående skole Postboks 2844, 3702 Skien Telefon Prestejordet: Telefon Brekkeby: Faks Prestejordet: Personalrommet Prestejordet: Personalrommet Brekkeby:

4 Rektor ønsker velkommen! Velkommen til skoleåret Jeg ønsker alle elever og lærere, gamle som nye, velkommen til Skien videregående skole. Mitt ønske er at hver enkelt nye lærer og hver enkelt nye elev skal føle seg særlig ønsket og velkommen. Jeg håper at alle vil oppleve å møte en profesjonell skole, som jobber systematisk med pedagogisk utviklingsarbeid og har høy kvalitet på undervisningen. For kommende skoleår vil vi ha særlig fokus på god klasseledelse, herunder fraværsoppfølging, god underveisvurdering og god pedagogisk bruk av IKT. Vi tror at god klasseledelse er nøkkelen til god undervisning, gjennom ro og orden i undervisningssituasjonen, forutsigbarhet i hverdagen og god kommunikasjon mellom lærere og mellom lærer og elev. Skoleåret starter dessverre med en streik. Vi vil komme tilbake løpende med informasjon til dere, om hvordan vi håndterer dette og hvordan vi eventuelt skal ta igjen tapt undervisning. Skolen har gjennom sin pedagogiske plattform forpliktet seg til å være: skolen som løfter deg. Dette skal vi gjøre gjennom å ha fokus på kunnskap og ferdigheter i et inkluderende opplæringsmiljø. Skolen lover videre å motivere og legge til rette for nytenkning og å gi rom for kreativitet gjennom framtidsrettet opplæring i et rikt fagmiljø. Mitt kjennskap til Skien vgs gjennom 6 år har overbevist meg om at for personalet og ledelsen ved skolen er dette ikke bare tomme ord, men at hver og en virkelig har internalisert verdier som: inkludering, kunnskapsfokus, motivasjon og kreativitet i sin gjerning. Dette lover godt! Men de ansatte klarer ikke jobben alene. Vi er avhengig av samspillet med dere elever. Vi ønsker aktive elever som tar ansvar for læringsmiljøet, som evner å tenke kritisk og som bidrar til utvikling av skolen. Dessverre kommer ikke kunnskap intravenøst. Det kreves innsats og tilstedeværelse. Vi tror imidlertid at gjennom felles innsats, fra ansatte så vel som fra dere, vil den enkelte elev få sjansen til å lykkes. Benytt denne sjansen! Dette året kommer jeg som rektor til å bruke mye tid og krefter på Ny Skien videregående skole. Den nye skolen skal ligge på Klosterøya. Ny skole vil stå ferdig i 2018/19. Årets elever vil derfor ikke få glede av ny skole, men kan bli berørt gjennom deltakelse i interne prosesser. Elevrådet vil særlig bli bedt om innspill i denne sammenheng. Dette blir en svært spennende prosess. Jeg ønsker dere alle et lærerikt år og lykke til med arbeidet! Lill Harriet Koi, Rektor 4

5 5

6 ELEVRÅDET HAR ORDET Kjære alle sammen, unge og gamle, velkommen til et nytt år på Skien VGS! Vi i elevrådet ønsker at Skien VGS skal være et sted du trives med god faglig standard og at du får den veiledningen du trenger for å velge de riktige fagene. På den måten slipper du å gå noen omveger for å få den kompetansen du trenger for det du ønsker å gjøre videre! Elevrådsstyret er veldig opptatt av at elevene skal være fornøyde med skolemiljøet og det faglige på skolen. Det er ekstremt viktig for oss at alle elever kommer med tilbakemeldinger, forslag og ønsker om forbedringer - det er jo derfor vi har et elevråd! Klassen må velge en pålitelig tillitsvalgt som møter på møter og tar opp sakene fra klassen. Om den tillitsvalgte tar opp dine spørsmål blir det tatt opp på elevrådsmøtet, og elevrådsstyret tar det videre til de som kan gjøre noe med det: ledelsen på skolen, media, kommunen, fylket eller andre! Det blir garantert ett flott år på Skien VGS 2014/15, og vi i elevrådsstyret gleder oss virkelig til å samarbeide med dere! På vegne av elevrådsstyret Ulrik Johannesen, Elevrådsleder 6

7 PEDAGOGISK PLATTFORM Felles innsats din sjanse! Skien videregående skole skolen som løfter deg! Verdier: inkludering, kunnskapsfokus, motivasjon, kreativitet, Samfunnet er i stadig raskere utvikling og preget av stadig mer samhandling over landegrensene og økende globalisering. Store endringer og rask teknologisk utvikling stiller oss overfor stadig økende behov for livslang læring og endringskompetanse. Skien videregående skole skal være en skole med fokus på kunnskap og ferdigheter i et inkluderende opplæringsmiljø. Skolen skal motivere og legge til rette for nytenkning og gi rom for kreativitet i framtidsrettet opplæring i et rikt fagmiljø. Den skal bidra til å hjelpe den enkelte elev med å sette seg mål for framtiden, yte sitt beste og forberede seg til videre utdanning og yrke i et stadig mer krevende og aktivt samfunn. Elevrollen: o Delta aktivt for å skape et inkluderende læringsmiljø der mangfoldet anerkjennes og respekteres. o Ta ansvar for og muliggjøre egen og andres læring. o Forberede seg på et selvstendig liv i samfunnet. o Arbeide aktivt for å lære å kunne ta bevisste verdivalg og valg av utdanning og framtidig arbeid. o Delta aktivt i læringsarbeidet og utvikle egne læringsstrategier og evne til kritisk tenkning gjennom selvstendig arbeid og i samarbeid med andre. o Delta i beslutninger som gjelder egen læring (planlegging, gjennomføring, vurdering). 7

8 Skolens personale Skolens ledelse Rektor, Lill Harriet Koi Tlf Rektor er skolens øverste administrative og pedagogiske leder. Hun har ansvaret for skolens utadrettede virksomhet, for at skolemyndighetenes vedtak blir satt i verk og for at skolens interesser blir ivaretatt på beste måte. Rektor treffes på sitt kontor; henvend dere til kontorpersonalet for å gjøre avtale. Rektor har kontor både på Brekkeby og på Prestejordet. Studierektor avd. Prestejordet, Torgeir Berstad Tlf Har det overordnede pedagogiske ansvar og ansvar for daglig drift for avdeling Prestejordet. Personalansvar for avdelingsledere og bibliotekar på Prestejordet. Studierektor avd. Brekkeby, Grethe Kibsgaard Tlf Har det overordnede pedagogiske ansvar og ansvar for daglig drift for avdeling Brekkeby. Personalansvar for avdelingsledere og bibliotekar på Brekkeby. Driftssjef, Stein Due Tlf Har driftsansvar for hele skolen, gjennomføring av heldagsprøver og eksamen, samt ansvar for vedlikehold og forvaltning av bygg. Personalansvar for renholdspersonalet, vaktmestere og IT-avd. Kontorsjef, Geir Olav Øye Tlf Har ansvar for hele skolens budsjett- og økonomifunksjon, i tillegg til elevadministrasjon, dokumentasjon og vitnemål. Personalansvar for kontorpersonalet. 8

9 Avdelingsledere Skolen har seks avdelingsledere som leder hver sin avdeling. Avdelingslederne har personalansvar for pedagogisk personale. Bjørn Morten Jensen Tlf Avdelingsleder samfunnsfag og økonomi samt voksenopplæring. Kontor på Brekkeby. Helga Synnøve Haave Tlf Avdelingsleder for service og samferdsel. Kontor på Brekkeby. Merete Myklebust Tlf Avdelingsleder for programområde språk. Kontor på Brekkeby. Linda Normann Tlf Avdelingsleder for realfag. Kontor på Prestejordet. Ivar Fiane Tlf Avdelingsleder for musikk. Kontor på Prestejordet. Anne Herlofsen Tlf Avdelingsleder for dans, drama og kroppsøving. Kontor på Prestejordet. 9

10 Avdeling for Elevtjenester Leder Valgerdur Jonsdottir Tlf Mob Kontor på Brekkeby Rådgivere Valgerdur Jonsdottir er leder for Elevtjenester og har i samarbeid med rektor og studierektorene det overordnede ansvaret for det pedagogiske støttesystemet ved skolen. Sentrale oppgaver er særinntak, spesialundervisning, administrere Pedagogisk Ressursbase og lede Pedagogisk Stab. Hun har videre personalansvar for skolens rådgivere og miljøarbeidere, og ansvaret for organisering av yrkes- og utdanningsveiledning ved skolen, samt sosialpedagogisk arbeid. Leder for Elevtjenester har også det overordnede ansvaret for oppfølging av opplæringen ved sosiale og medisinske institusjoner. I tillegg skal Leder for Elevtjenesten koordinere elevarrangementer og følge opp Elevråd og Russestyret og deltar derfor i Skoleutvalg og Skolemiljøutvalg. Hege H. Lunde Mob Kontor på Brekkeby Marianne Almenning Mob Kontor på Brekkeby Bjørg Grimsby Mob Kontor på Prestejordet Petter Hagen Mob Kontor på Prestejordet Rådgivernes arbeidsoppgaver er blant annet: Utdannings- og yrkesrådgivning ( 22-3 i Forskrift til Opplæringsloven): Tilby karriereveiledning til elever som ønsker det. Veilede om ulike lærefag. Veilede i forhold til valg av fag og programområder. Informere om studiesteder i Norge og i utlandet. Arrangere besøk på utdanningsmesser. Hjelp til å søke videregående skole, læreplass og høyere utdanning. Sosialpedagogisk rådgivning ( 22-2 i Forskrift til Opplæringsloven): Ta kontakt hvis du opplever vanskeligheter i skolehverdagen. Sosiale og emosjonelle vansker, sykdom, fagvansker eller lignende, som skaper problemer for opplæringen din. Vi kan hjelpe deg med å kartlegge problemer, omfanget av disse og finne løsninger. Vi kan finne rette hjelpeinstanser og formidle kontakt med disse. Elever og foresatte er velkommen til å ta kontakt. Kom innom kontoret eller ta kontakt via e-post eller telefon. 10

11 Forts. Avd. Elevtjenester: Miljøarbeidere Nina Almenning Mob Espen Bergstrøm Mob Annette Larsen Mob Halvard Lykseth Mob Arbeidsoppgaver/funksjoner: utplassering etc. Eva B. Stubberød Mob Morten Theie Mob Bistå eleven(e) i forberedelse til opplæringa i samarbeid med faglærer. Bistå eleven(e) i gjennomføringen av opplæringa i samarbeid med faglærer. Bistå eleven(e) i skolesituasjonen generelt, dvs. i pauser, ved aktiviteter, ekskursjoner, Hjelpe til med å overbringe viktig informasjon vedrørende elevens opplæring og mellom skole og hjem (foresatte/elev) i tett samarbeid med K-lærer og faglærere. Være delaktig i planlegging og gjennomføring av større og mindre arrangementer i skolens regi på dag- og kveldstid. Bistå i arbeidet med å fremme og ivareta et godt skole- og klassemiljø. 11

12 Kontor/ekspedisjon Prestejordet: Anne Marie Feldt Elevadministrasjon Tlf Kjersti Rønjom Tlf Brekkeby: Grethe Vale Tlf Caroline Moen Østerbæk Lærling På kontorene kan elevene få busskort, gjeldsbrev for stipend og skolebevis. Kopieringskort fås hos bibliotekar. Vaktmestere Karianne H. Nilsen Tlf Oddbjørn Allmenning Tlf Øivind Skjærum Tlf Atle Siglevik Tlf Vaktmesterne har tilsyn med bygninger og skoleområde og leder miljøtjenesten. Avdeling Prestejordet: Avdeling Brekkeby: Treffes på vaktmesterkontoret i skolens Treffes på vaktmesterkontoret i underetasjen trafikkhall og i verksted utenfor kantina, og i 1982-bygget og ellers rundt på skolens ellers på skolens område. område. 12

13 Renhold Jorunn Kåsene, ledende renholder Tlf Anne Britt Ekre Sanong S. Schou Martha Margarita L. Brynhildsen Khadra Ali Mahamed Maria Eikeland Esther Brekke Ingebjørg Neset Et godt miljø alles ansvar! Du holder orden vi gjør rent! 13

14 Bibliotek Skolen har bibliotek på begge avdelingene og har bibliotekarer i hel stilling på hvert sted. Brekkeby Prestejordet Margunn Haugland Dag Olsen Tlf Tlf Skolen har ett bibliotek på hver av de to avdelingene. Bibliotekene og Lesesalen (på Prestejordet) er åpen hele dagen fra morgen til skoleslutt. Prestejordet har langdag en dag i uka. I biblioteket kan du låne skjønnlitteratur, fagbøker, filmer og tidsskrifter. Er du glad i dikt kan vi fortelle deg at vi har en hel egen hylle med både eldre og helt moderne lyrikk. Vi kan tilby totalt 9 datamaskiner med internett til bruk for elevene, 5 på Prestejordet og 4 på Brekkeby. Alle må ha passord. Ønsker du å spe på språkkunnskapene dine har vi en masse lettleste småbøker på engelsk, tysk og fransk. Biblioteket kan tilby følgende tjenester: Låne bøker, film og tidsskrifter Lese bøker, tidsskrifter og aviser Bruke leksika, oppslagsverk og ordbøker av alle slag Hjelp til å finne en god bok eller film Hjelp til innhenting av informasjon til skoleoppgaver Søke i våre databaser og på internett Snuse i hyllene og finne artig stoff om mange emner Bruke bibliotekets Stille lesesal Låne spill Her kan du arbeide selvstendig eller i gruppe Her får du undervisning i bruk av biblioteket eller hjelp til å finne brukbart stoff til ditt arbeide Det biblioteket ikke har, låner vi inn fra andre bibliotek! I biblioteket skal det være arbeidsro også i friminuttene. Alt utlån skal registeres, og alle elevene må skaffe seg skolebevis, da disse skal brukes som lånekort i biblioteket. 14

15 IKT-avdeling Har ansvar for å drifte skolens IKT-systemer, nettverk og internettforbindelse samt stasjonære og bærbare PCer. Clas Barth Systemansvarlig avd. Brekkeby Tlf David Ralle Systemansvarlig avd. Prestejordet Tlf Magnus Have Furnes IKT-lærling Tlf Ole Martin Eikenes Stenstad IKT-lærling Tlf Åpningstider Brekkeby (3. etg. Latinbygget): hver dag Åpningstider Prestejordet (rom 203): hver dag MDD-tekniker Har ansvar for drifting av alt musikk- og sceneteknisk utstyr på MDD. Åsgeir Grong MDD-tekniker Tlf

16 Lærere Andersen, Arild ANDA Musikkfag fløyte. Berg, Per BERP IKT-servicefag. Andersen, Inger Liv ANDI Engelsk. Norsk. Bergsland, Anette Oterholt BERA Norsk. Historie. Andersen, Laila S. ANDL Musikkfag horn. Bergstrøm, Espen BEES Kroppsøving. Geografi. Miljøarbeider. Andersen, Torfinn ANDT Norsk. Biologi. Naturfag. Birmanis, Roman BIRR Dramafag. Andreassen, Arve ANAR Service og samferdsel. Bjørnå, Astri BJØA Engelsk. Religion. Andresen, Jannicke von Essen EGGJ Dansefag. Norsk. Brekke, Wilhelm BREW Religion. Samfunnsfag. Bakke, Vegard Arnesen BAKV Musikk - sang Brustad, Ingrid BRIN Historie. Norsk. Engelsk. 16

17 Bruun, Anne Cathrine BRUA Service og samferdsel. Engelsk. Fillan, Inger Benedikte FILI Dansefag. Danielsen, Guri DANG Service og samferdsel. Reiseliv. Finholt, Camilla FINC Naturfag. Kjemi. Biologi. Dewey, Jon DEWJ Kroppsøving. Flaaten, Audun FLAA Norsk. Engelsk. Religion. Dåsnes, Ragnhild Vaa DÅSR Historie. Engelsk. Samfunnsfag. Fossmo, Yvonne FOSY Historie. Kultur og kommunikasjon. Eide, Tone EIDT Matematikk. Rettslære. Galåen, Mona KUHM Matematikk. Naturfag. Fysikk. ToF. Eie, Eli EIEE Salg og sikkerhet. Planlegging. Markedsføring. Grana, Kari Faglærer Tyrili Sør. Eliassen, Sunniva ELIS Musikkfag sang. Gromstad, Nina GRON Musikk sang. Endresen, Mads ENDM Norsk. Geografi. Historie. Grong, Åsgeir GROÅ Musikkfag trombone. 17

18 Gullichsen, Karin W. GULK Norsk. Historie. Samfunnsfag. Gundersen, Espen Gjeldstad GUNE Musikkfag piano. studio Hegland, Roger HEGR Sosialkunnskap. Historie. Samfunnsfag. Sosiologi og sosialantropologi. Hegna, Jan Tore HEGJ Markedsføring og ledelse. Service og samferdsel. Gundersen, Hilde Nordland GUNH Musikk - sang Herlofsen, Anne HERA Dramafag. Gursli, Jens GURJ Service og samferdsel. Hillerøy, Jan HILJ Engelsk. Hagen, Petter HAGP Samfunnsfag. Rådgiver. Hoff, Carina Stjernholm HOFC Matematikk. Naturfag. Hansen, Finn-Arne Dahl HANF Musikk - trompet Holmberg Frode HOLF Matematikk. IKT. Historie. Hansen, Thor Inge HATH Fysikk. Matematikk. Naturfag. Holmen, Anita HOLA Norsk. Historie. Haugaard, Hege HAHE Norsk. Psykologi. Holmene, Pernille Renate HOLP Dramafag. 18

19 Hulløen, Trond HULT Matematikk. IKT. ToF. Jensen, Bjørn Morten JENB Huseby, Eli HUSE Norsk. Engelsk. Psykologi. Jonstang, Camilla JONC Musikkfag sang. Hvaring, Sylvia HVAS Kjemi. Matematikk. Ketzler, Birgit KETB Tysk. Høyer, Kåre HOYK Naturfag. Geografi. Biologi. Geofag. Kjellsen, Gunnar KJEG Service og samferdsel. Høyer, Taran HØYT Naturfag. Kjemi. Kjellsen, Ragnhild Strømfjord KJER Musikkfag sang. Håkestad, Lars Kristian HAKL Musikkfag sang. Kjølseth, Hilde KJOH Transport og logistikk. Jagels, Hans Otto JAGH Matematikk. Kroppsøving. Klakegg, Gudrun Lintrup KLAG Musikkfag piano. Jeffs, Roger JEFR Musikkfag. Klungset, Jens KLUJ Historie. Politikk og menneskerettigheter. Sosiologi og sosialantropologi. 19

20 Kristoffersen, Siren Aarhus KRIS Dramafag. Markedsføring og ledelse. Line, Kristin LIKR Engelsk. Kvamsdal, Martin KVAM Norsk. Historie. Lund, Karen Elise LUKA Norsk. Engelsk. Kvilhaug, Leiv Inge KVIL Musikkfag gitar. Kaasene, Anne Marie KAAA Norsk. Engelsk. Lunde, Hege Halvorsen LUHE Service og samferdsel. Salg, service og sikkerhet. Rådgiver. Løberg, Dag LØBD Tysk. Leirvåg, Unn LEIU Norsk. Samfunnsfag. Meyer, Mari MEYM Matematikk. Naturfag. Lid, Trine Haugaard LIDT Historie. Geografi. Samfunnsfag. Nat, Jachinta van der NATJ Musikkfag piano. Lie, Gøril Melhus LIEG Naturfag. Biologi. Geografi. Nielsen, Live Landfald NIEL Norsk. Psykologi. Lien, Hans Børge P LIEH Service og samferdsel. Reiseliv. Nilssen, Trine Ravn NITR Norsk. Psykologi. 20

21 Nordskog, Ivar Angell NOIV Engelsk. Sosialkunnskap. Entreprenørskap og bedriftsutvikling. Næs, Erik NÆSE Matematikk. Geografi. Samfunnsfag. Religion. Geofag. Olsen, Else Kaasa OLSE Service og samferdsel. Transport og logistikk. Riesner, Constanze RIEC Tysk, Engelsk. Roalstad, Inger-Lise ROAI Engelsk. Norsk. Rosland, Jon Øystein ROSJ Musikkfag saxofon Oplenskedal, Tove Karsten OPLT Norsk. Tysk. Matematikk. Rosland, Line ROSL Musikkfag klarinett. Ottesen, Per Harald OTTP Musikkfag bass. Røsholt, Helene RØSH Samfunnsfag. Paulsen, Bjarne PAUB Naturfag. Matematikk. Raastad, Godelieve RAAL Kroppsøving. Fransk. Pinnestad, Berit PINB Engelsk. Fransk. Tysk. Sagafos, Knut SAGK Musikkfag. Religion. Matematikk. Refsdal, Astrid REFA Service og samferdsel. Samdal, Tord SAMT Engelsk. Musikkfag. IKT. 21

22 Sandvik, Silje Marie SSIL Naturfag. Matematikk. Skaadel, Inger Johanne SKAI IKT-servicefag. Semb, Marte Syverud SEMM Spansk. Historie. Slaatbraaten, Tove STOV Musikkfag piano. Serkland, Morten SERM Engelsk. Solberg, Sissel SOLS Naturfag. Biologi. Kjemi. Geografi. Sethre, Jarle SETJ Historie. Sosiologi og sosialantropologi. Historie og filosofi. Sigernes, Gry SIGG Kroppsøving. Solvang, Bente Holt SOLB Norsk. Samfunnsfag. Kultur og kommunikasjon. Sommer, Erik SOME Fysikk. Matematikk. Siksjø Toril SIKT Musikkfag piano. Sommer Henrik SOMH Matematikk. Fysikk. Naturfag. Sjøstrøm, Stig SJØS Musikkfag slagverk. Stordalen, Sondre STOS Musikkfag gitar. Skredsvig, Nana SKRN Norsk. Strand, Ingrid STRI Service og samferdsel. 22

23 Strimas, Catharine RUUC Engelsk. Ullmann, Kari ULLK Norsk. Sundberg, Rikke SUNR Dansefag Ultvedt, Jon ULTJ Spansk. Religion. Svendsen, Pål Erik SVEP Matematikk. Samfunnsfag. Samfunnsøkonomi. Entreprenørskap og bedriftsutvikling. Sørensen, Kristin Juvet SORK Service og samferdsel. Vatten, Anne VATA IKT-servicefag. Reinholt, Sissel Aasen REIS Norsk. Tangen, Vibeke Holm TANV Matematikk. Naturfag. ToF. Viumdal, Kristin VIUK Samfunnsfag. Matematikk. Religion. Tsaedu, Samuel B. TSAS IKT-servicefag. Matematikk. Salg, service og sikkerhet. Warholm, Ingerlise WARI Norsk. Historie. Historie og filosofi. Tveter, Pål TVEP Rettslære. Service og samferdsel. Transport og logistikk. Tørdal, Peder TØRP Kroppsøving. Wiersdalen, Eva Karin WIEE Matematikk. Naturfag. Øverbø, Harald OVEH Norsk. Engelsk. Samfunnsfag. 23

24 Aadna, Nina Bell Rui AADN Norsk. Engelsk. Fransk. Aasen, Wenche AASW Matematikk. Geografi. Naturfag. 24

25 Klasser og klasserom Kontaktlærerne har ansvar for oppfølging av sine grupper på ca 15 elever i VG1-klasser og 30 elever i VG2- og VG3-klasser. De tar seg blant annet av oppgaver som læringsmiljøtiltak, oppfølging av den enkelte elev, kontakt med foresatte, kontakt med faglærere, koordinerer vurdering, følger opp fravær, behandler permisjonssøknader m.m. En kontaktlærer er bindeleddet mellom elevene og skolens ledelse. Klasser, rom og K-lærer KIBG Klasse: K-lærer Rom: Klasse: K-lærer Rom: 1MDA MU ROSL 002 2MDA MU NATJ/ANDA 805 1MDB DD FILI/BIRR 301/405 2MDB DD SUNR/HOLP 206 1STA ST HATH/LUKA B24 2SAA SSS STRI B41 1STB Forsker Alle 1T HØYT/RUUC 100 2SAB SSS GURJ B42 1STC ST HAHE/BREW B14 2SAC IKT SKAI B53 (B55) 1STD ST NOIV/PAUB B15 2SAD IKT VATA B52 (B55) 1STE ST SP2 HOYK/NITR B16 2SAE TRA TVEP B10 1STF ST LIEG/DÅSR B28 2SAF RLV DANG B11 1STG 1STH ST TY2 ST 20 elever RIEC/MEYM B23 3IKT IKTVG3 BEPE B12 ULLK B27 3STA ST WARI 308 1STI ST LIDT/REIS B17 3STB ST JAGH 307 B18 3STC ST ENDM 306 1SAA SORK B02 3STD ST ULTJ 305 SA 3-årig løp 1SAB SA BRUA/OLSE B47/ 3STE ST KLUJ SAC SA EIEE B01 3STF ST VIUK 205 1SAD SA LIEH B46 3STG ST SETJ 302 1SAE SA REFA B43 3STH ST SKRN 103 B STA MR1/KJ1 BRIN 406 MR1/FY1 2STB Forsker FINC 105 2STC MR1/FY1 AASW 207 3MDA MU SAGK 208 2STD MS1/BI1 ANDT 202 3MDB DD EGGJ/KRIS 201 2STE PSY1/SOS HEGR 102 2STF RL1/ML1 GULK 303 3AFP PB WIEE B25 2STG SOS/HF1 OPLT 106 3AFQ PB OVEH B26 2STH IE/KK1 FOSY 101 IT-help- 3VOK VO kveld desk 203 LINJ B15 3VOE VO dag SOLB B29 25

26 Utlån av skolebøker Her følger informasjon om utlån av skolebøker for skoleåret ved Skien videregående skole. Telemark fylkeskommune har ansvar for at elevene får nødvendige digitale og trykte læremidler. Hva som er nødvendig definerer de til enhver tid gjeldende læreplaner og fylkeskommunen i samarbeid med skolene. Skolen får overført en sum pr. elev til dette og må holde seg innenfor dette beløpet. Denne informasjonen dreier seg om trykte læremidler. Skolen sørger for lærebøker i alle klasser og trinn. Lærebøkene lånes ut og det er ikke anledning til å notere, understreke eller på andre måter bruke boka slik at den forringes hver lærebok skal brukes i minst 3 år. Tapte, ødelagte eller bøker som er skrevet i må erstattes av den enkelte. Bøkene lånes ut i løpet av den første skoleuka. Se egen plan for når og hvor elevene skal låne bøker. Boklister er å finne på skolens hjemmeside, Fronter og i dette heftet. Bøkene leveres inn på slutten av skoleåret etter oppsatt plan, på samme sted der man låner bøkene. Bøkene vil bli sjekket. Dersom du bytter programfag i skoleåret, kan det være vanskelig å skaffe bøker og det kan ta tid. Rektor 26

27 HELSETJENESTEN Du kan ta kontakt med oss når du: - Trenger en voksen å prate med. - Trenger veiledning om prevensjon, angrepille, graviditet eller kjønnssykdommer. - Ønsker testing av klamydia. - Trenger resept på ulike prevensjonsmidler. - Opplever problemer med venner eller hjemme. - Er ensom eller lei deg. - Trenger psykolog eller lege. - Vil snakke om andre ting. Helsesøster Prestejordet Helsesøsters kontor finner du ved siden av rådgiverne. Rita Strandskog Rita har kontortid på skolen: Tirsdager kl. 09:00 15:00 Fredager kl. 09:00 14:00 Helsesøster Brekkeby Helsesøsters kontor finner du ved siden av rådgiverne. Linda Follaug Tirsdager kl. 09:00 14:00. Torsdager kl. 09:00-14:00 Tove Beate Holte Onsdager 09:00 15:00 Helsestasjon for ungdom finner du i Kverndalsgata 10, ikke langt fra avd. Brekkeby. HFU er i tillegg bemannet med psykolog- og legetjeneste. Åpningstider Helsestasjon for Ungdom HFU: Mandag Onsdag Torsdag 09:00 20:00 09:00 15:00 09:00 18:00 Det er legetjeneste hver mandag kveld. Telefon HFU: / Telefax HFU: Tilbudet er gratis. Vi har ingen timebestilling. 27

28 Elevråd og utvalg Elevråd Elevrådet består av valgte tillitselever fra alle basisgrupper (klasser) ved skolen. Elevrådet arbeider for å fremme elevenes interesser og behandler saker som elever, lærere eller skolemyndigheter fremmer. Elevrådet tillitselever velges i starten av skoleåret og fungerer gjennom hele året. Det er elevrådsstyret som forbereder saker til Elevrådet. Nytt elevrådsstyre blir valgt på Elevrådets årsmøte i desember og velges for kalenderåret. Første halvdel av januar fungerer som overlappingsperiode mellom det gamle og det nye elevrådsstyret. Elevrådsmøter foregår vanligvis en gang i måneden og det er obligatorisk oppmøte for tillitsvalgte elever. Leder for Elevtjenester er elevrådskontakt og samarbeider derfor tett med elevrådsstyret. Elevrådskontoret finner du i kjelleren mellom kantina og styrkerommet på Prestejordet. Elevrådsstyret avgjør hvem som skal ha tilgang til kontoret. Skoleutvalg Ved videregående skoler skal det være et Skoleutvalg med representanter fra de tilsatte, fylkeskommunen og representanter valgt av Elevrådet. Fylkestinget i Telemark har bestemt at skoleutvalget skal ha 7 representanter. Ved Skien vgs består Skoleutvalget 2014 av to representanter fra de tilsatte (Jens Klungseth og Jarle Sethre), to representanter valgt av Elevrådet (Ulrik Johannesen og Andrea Lund) og tre representanter fra ledelsen (Lill Harriet Koi, Torgeir Berstad og Valgerdur Jonsdottir). Skoleutvalget erstatter driftsrådet ved de videregående skolene og har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder skolen. Skoleutvalget har normalt 2-3 møter per halvår. Skolemiljøutvalg Fylkestinget har videre bestemt at Skoleutvalget også skal være Skolemiljøutvalg ved skolen. I Skolemiljøutvalget skal elevenes representanter være i flertall. I Skolemiljøutvalget 2043 er elevene derfor representert med ytterligere 4 representanter (Dina Henden, Andrine Bro, Thomas Bech og Adrian Sakshaug) i tilleggg til de to som sitter i skoleutvalget. Hver høst velger klassen en tillitselev og en varatillitselev. I vedtekter for Elevrådet ved Skien videregående skole leser vi i avsnitt 8 som omhandler den tillitsvalgte: 8.1 Den tillitsvalgte skal bringe informasjon mellom Elevrådet og klassen, og ta opp saker i Elevrådet fra klassen. 8.2 Hvis en tillitsvalgt eller vararepresentant ikke utfører oppgavene sine på en tilfredsstillende måte og/eller har en upassende oppførsel, kan elevrådsstyret etter skriftlig advarsel be den aktuelle klassen om å velge en ny tillitsvalgt eller vararepresentant. Dette gjelder også dersom oppmøtet til en tillitsvalgt eller vararepresentant er for lavt. 8.3 Klassen kan til enhver tid velge ny tillitsvalgt eller vararepresentant. Dersom en klasse velger en ny tillitsvalgt, må klassen gi skriftlig beskjed til elevrådsstyret og skolens ledelse. Den tillitsvalgte er basisgruppas (klassens) talerør og representant overfor lærerne og skolens ledelse. Det er derfor viktig at klassen velger egnede tillitselever. Før valg av tillitselev må 28

29 man derfor bruke noe tid på å diskutere tillitselevens rolle, egenskaper en tillitsvalgt bør ha og hvilke saker tillitseleven kan arbeide med. Aktuelle problemstillinger å diskutere i forkant av valg: Tillitseleven som klassens representant i planleggingen av undervisningen. Tillitseleven som klassens representant i elevrådet. Tillitseleven som klassens representant i konfliktsaker. Tillitseleven som leder av klassens allmøte (Klassens time). En nærmere presisering av tillitselevens oppgaver: Lede klassens allmøte (Klassens time) Bringe saker inn for Elevrådet på vegne av basisgruppa (klassen). Delta i klasseteamet. Delta i Elevrådet. Informere om: saker som tas opp i Elevrådet saksliste og referat saker som kommer i posthylla Aktivt arbeide for et godt klasse- og læringsmiljø i samarbeid med klassen og lærerne. Sette opp liste over ordenselever i samarbeid med kontaktlærerne. Følge opp at ordenselevene de gjør jobben. Delta i komiteer som Elevrådet oppretter. Stille som kandidat til elevrådsstyret. Elevrådsstyret 2015 Verv: Navn: E-post: Leder Anne Dorthe Brekke Nestleder Babak Siam Økonomi Jeanette Brendemo Sekretær Maren Olava Ask Knutsen Styremedlem Adrian Sakshaug Styremedlem Tim Næspe Styremedlem Maria Muri Reed Styremedlem Armand Sephri 29

30 Konfliktløsning På enhver arbeidsplass, også på en skole, vil det kunne oppstå konflikter av ulike slag. Det kan være elever som ikke trives i klassemiljøet, problemer mellom klassen og enkelte lærere osv. Da er det viktig å ta initiativ til at problemene løses så fort som mulig. Husk at en konflikt har minst to parter, og at elevene har et medansvar for at de konflikter som oppstår, blir løst. En konflikt behøver nødvendigvis ikke å være noe negativt. Det kan også være et viktig utgangspunkt for å oppnå mer åpenhet. I mange tilfeller er spenninger nødvendig for vekst og utvikling, og det kan føre til bedre samarbeid enn tidligere. Det er lærerens oppgave som leder for klassens arbeidsfellesskap å se til at problemer og konflikter blir løst. Hvis dere ikke kan løse problemene sammen med læreren, kan du som tillitselev gå videre med saken. Tilrettelagt eksamen Dersom du bruker datamaskin under skriftlig eksamen må du selv sørge for å ha tilstrekkelig kunnskap i bruk av verktøyet. Hvis sykdom eller andre grunner gjør at du trenger spesielt tilrettelagt eksamen, må du selv ta kontakt med kontaktlæreren om dette. Eget søknadsskjema må fylles ut hvert år. Frist for å søke om tilrettelagt eksamen er 1. oktober Det er viktig at det skjer tidlig i skoleåret. Særlig gjelder dette elever som får innvilget rett til å bruke tekstbehandlingsutstyr (de som har lese- eller skrivevansker). Synshemmede kan få oppgaver med stor skrift, men de må bestilles i god tid. For fremmedspråklige finnes det egne regler. Snakk med kontaktlæreren din. Rådgiverne vil også kunne hjelpe deg. I de fleste tilfellene vil det kreves legeattest fra lege eller annen sakkyndig (nær familie er inhabil i slike tilfeller). Utsatt, ny og særskilt eksamen Hvis du er syk når du skal opp til eksamen, får du utsatt prøve. I norsk hovedmål holdes utsatt prøve i juni. Andre utsatte, sentralgitte prøver arrangeres i desember. M.h.t. utsatt muntlig prøve blir faget trukket ut på nytt, og prøven holdes på høsten. Hvis du får karakteren 1 til eksamen kan du melde deg til ny prøve. Hvis du får 1 i standpunktkarakter i fag, og du ikke har vært oppe til eksamen i faget, kan du melde deg til særskilt prøve. Ny og særskilt prøve blir holdt i november / desember. Du må selv melde deg til nye prøver innen 10. september. Dersom du ikke får standpunktkarakter i et fag, må du melde deg opp som privatist. 30

31 Fravær på eksamen Ved sykdom som gjør at man ikke kan møte opp eller må avbryte eksamen må eleven gi beskjed til skolen og skaffe legeattest. Gir rett til ny eksamen og disse holdes vanligvis i slutten av november. Fravær uten gyldig grunn gir ikke rett til ny eksamen. Privatisteksamener Eksamen for privatister avvikles i utgangspunkt to ganger årlig høst/vår. Oppdatert informasjon finner du på Privatister må selv sørge for å melde seg opp. NB! Elever kan også gå opp til eksamen som privatister mens de er elever ved skolen. Nærmere regler gjelder, spør studierektor eller rådgiver. Vær oppmerksom på at til vårens eksamen kan eleveksamen og privatisteksamen komme på samme dato. Klage på karakterer Du har anledning til å klage på standpunktkarakterer og eksamenskarakterer hvis du mener det er gjort feil. Klage på standpunktkarakterer gjelder kun formelle saksbehandlingsfeil (ikke dårlig karakter), og må begrunnes. Klage på standpunktkarakter leveres skriftlig til rektor innen 10 dager fra det tidspunkt du får vite standpunktkarakterene. Eksamensresultatet blir lagt ut på Fronter på en gitt dato. Fra denne datoen begynner 10 dagers klagefrist å løpe. Det vanligste er at elevene benytter såkalt forkortet klagefrist / hurtigklaging.(3-4 dager) Det er elevens ansvar å gjøre seg kjent med eksamensresultatet fra den dagen eksamenskarakterene blir offentliggjort/ lagt ut på Fronter/ hengt opp på skolen. Eget skjema må fylles ut. Klageretten gjelder også vedtak om at det ikke settes standpunktkarakter bl.a. på grunn av for stort fravær. Før du klager bør du samrå deg med faglæreren. Vær oppmerksom på at en klage på eksamenskarakteren kan føre til at karakteren blir satt ned. Resultatet av en klagesensur er endelig. Hjelpetiltak ved sykdom m.m. Det er svært viktig at elever som lider av sykdommer - som f. eks astma, epilepsi, diabetes, allergier - eller har andre plager som kan få betydning for skolegangen, gir beskjed om dette til rådgiver eller kontaktlærer. Skolen trenger slike opplysninger fordi vi ønsker å legge forholdene til rette for den enkelte elev. Det finnes muligheter for støtteundervisning samt særordninger ved eksamen som f.eks. lengre tid, andre eksamensformer o.l. Det må i slike tilfeller alltid legges frem legeattest. Elever som mener å ha lese- eller skrivevansker, må også kontakte rådgiver. Det kan her gis muligheter for støtte og forlenget tid til heldagsprøver og eksamen. Spesiell tilrettelegging Noen elever søker hos oss med dokumentasjon på at de trenger særskilt tilrettelegging, eller vi oppdager slike behov hos elever underveis. I begge disse tilfellene er dette en sak for Pedagogisk Ressursbase (PRB). Den består av lærere som dekker et bredt spekter av fag og tilbyr støtte over kortere eller lengre tid når det er påvist behov hos enkeltelever. Behov meldes via kontaktlærer til Leder for Elevtjenester, som også er leder for PRB, eller til en av rådgiverne. Forutsetningen for å få støtte er alltid at 31

32 eleven har normalt frammøte til de ordinære timene i faget, med mindre det foreligger langvarig sjukdom. Elevenes utgifter I løpet av et skoleår vil elevene få en del utgifter. Skolen forsøker å gjøre disse så små som mulig, men mye avhenger av hvilke aktiviteter klassene og gruppene legger opp til selv. Nedenfor har vi satt opp en oversikt over noen utgifter som kan komme på. Det er viktig at hver elev selv setter opp et budsjett med tanke på å kunne betale utgifter i løpet av skoleåret. Bokskap: Skolebøker: Noter/manus/ instrumenter: Arbeidsmateriell: Kopieringsutgifter: Elever kan leie bokskap for kr.100,-/150,- pr. år, og betaler kr. 300,- i depositum, dvs. totalt 400,-/450,-. NB! Ikke kontantbetaling, kun bankkort.depositum får man tilbake når man slutter på skolen dersom nøkkelen leveres vaktmester. Elever som har fått utlevert PC fra skolen er forpliktet til å leie skap. Elevene får låne bøker av skolen. Dersom elevene mister eller ødelegger bøker, må disse erstattes. For musikkelevene vil det påløpe utgifter til noter, og for dramaelever utgifter til manus. Musikkelevene må selv holde seg med instrument. Utgifter for å se forestillinger og konserter må også påregnes. Elevene må selv holde seg med arbeidsmateriell som papir, permer, penner, gymtøy, samt treningstøy for dans- og dramaelever. Av og til brukes kopier som supplement til eller erstatning for lærebøkene. Skolen tar ikke inn noen generell kopieringsavgift, men elevene må dekke de konkrete utgiftene til det de får utlevert. Se priser på kontoret. Kopieringskort (20 kopier) á 20,- kan kjøpes på biblioteket. Vitnemål: Duplikat av et vitnemål koster kr. 150,- Dersom du trenger å få oversatt et vitnemål eller en karakterutskrift til f.eks. engelsk koster dette kr. 250,-. DIVERSE OPPLYSNINGER BUSSKORT / SKOLESKYSS De som bor mer enn 6 km. fra skolen får gratis skoleskyss. Busskortet skal vises til sjåføren hver tur. Ved kveldsarrangementer kan man normalt få utvidet busskort, men dette må ordnes i god tid med kontoret. Transport til helgearrangementer må elevene normalt dekke selv. Elever som ikke har krav på skyss kan kjøpe ungdomskort, se priser på VITNEMÅL Vitnemålene blir sendt hjem til alle avgangselever i løpet av uke 26. Det blir lagt ved 1- en - stk. kopi av vitnemålet stemplet Rett kopi. 32

33 DELKURSELEV De som er tatt inn som helkurselever, dvs. elever som får min. 90/105 uketimer i løpet av tre år, har ikke adgang til å bli delkurselever. I så fall sier de fra seg plassen som helkurselev og må søke nytt inntak som delkurselev. Elever som på grunn av sykdom, psykiske problemer eller sosiale problemer har vanskeligheter med å følge hele undervisningen, kan likevel søke om å få bli delkurselev. I slike tilfeller må elevene ta kontakt med rådgiver så snart problemene oppstår. FAGBYTTE Normalt skal en elev gjennomføre skoleåret med de fagene som han/hun har fått når skolen begynner om høsten. Noen av disse fagene har eleven valgt selv. Nye elever kan hvis det er sterke grunner for det, be om å få bytte studieretningsfag og valgfag i løpet av de første par ukene om høsten. De må i så fall ta kontakt med rådgivere, eventuelt studierektor. Elever som på grunn av fysisk sykdom, psykiske problemer eller sosiale problemer ikke greier å følge opp de fagene de har fått, må kontakte rådgiver. I slike tilfeller kan det bli snakk om fagbytte også senere på høsten (se også Delkurselev). HUSKONSERTER Ca. en gang pr. mnd. holdes det huskonsert, som oftest i Kammersalen eller i Blackbox A i E- blokk (MD-bygget) på Prestejordet. Konsertene annonseres i hva skjer, og er åpen for alle skolens elever. HYBELBOERE Elever som bor på hybel i Skien må gi både hybeladresse og hjemmeadresse til kontoret. LÆRERFRAVÆR Ikke planlagt lærerfravær varsles normalt med muntlig beskjed og/eller på Fronter. Dersom en lærer ikke kommer til en time, og klassen ikke har fått noen beskjed, må klassens tillitsvalgte eller en annen gå til kontoret og melde fra etter 5. min. Klassen starter å arbeide med lærestoffet, hvis man har noe, mens de venter på beskjed. MIDTTIMEROM/KLASSEROM Alle klasser har et midttimerom. Dette er klassens spiserom, og klassen har ansvar for å holde dette ryddig og ordentlig. Se romoversikt. SKOLEBEVIS Dette er et plastkort på størrelse med et bankkort. Skolebevisene blir gitt ut klassevis etter elevfotografering et par uker etter skolestart. Det er kun nye elever som får nytt skolebevis. Skolebevis fra forrige skoleår må fornyes på kontoret. Du må ha minst 8 timer per uke som elev på skolen for å få beviset. Skolebeviset brukes også som lånekort på skolebiblioteket. Skolebeviset gjelder ikke som postlegitimasjon.. STUDIETIMER Disse timene kan elevene bruke til selvstendig arbeid. Studietimene kan også brukes til samtaler med rådgiverne, lærerne eller skolens ledelse. Noen ganger vil hele klassen bli samlet til orienteringer av forskjellige slag i studietimene. Torsdager 5. time er felles 33

34 studietime for alle elevene, og kan brukes til fellesarrangementer for elevene og til elevrådsmøter. STUDIEDAGER Hensikten med studiedagsordningen er å muliggjøre studier og arbeidsformer som ellers ville være vanskelige å gjennomføre innenfor rammen av den ordinære timeplanen, f.eks prosjektarbeid, feltarbeid etc. Studiedag innvilges av K-lærer. Behov for studiedag må først drøftes med faglærer og søknaden må være levert K-lærer senest midttimen, 3 dager før studiedag skal tas ut. Eleven har selv ansvar for å ta igjen det som ble gjennomgått i timene, og gjøre lekser som ble gitt. TYVERI /TAP Penger og verdisaker må ikke ligge i gymnastikkgarderobene, i tøy som henger på gangen eller i ransler som ikke er under oppsyn. Det hender det er tyveri her. Det er også stjålet instrumenter fra E-blokk og flere mopeder og deler av mopeder fra sykkelstallen. Skolen står ikke ansvarlig. Dersom du har mistet noe, eller blitt frastjålet noe, henvend deg til vaktmester, driftssjef eller kontoret. INTERN TV Viktig informasjon som gjelder mange elever blir lagt ut på skolens interntv. Her finner du opplysninger om heldagsprøver, eksamen, temadager o.l. FRONTER Alle de videregående skolene i fylket bruker Fronter som pedagogisk verktøy. Det er en internett-basert læringsplattform for informasjon og kommunikasjon mellom lærere, mellom lærere og elever, og mellom elever. Viktig informasjon fra skolen til elevgrupper blir også lagt ut på Fronter. Her finner du også lenke til ukeplanleggeren hvor alt av ukeplaner og lekser legges inn. Ha som vane å lese nyheter i Fronter daglig. Brukernavn og passord er det samme som på skolenettverket. Dette brukernavnet og passordet gjelder på alle Feide-tilknyttede sider, f.eks. NDLA. Se etter «Logg på med Feide». Skolens Fronteransvarlige er Roger Jeffs og Bjørn Morten Jensen. BOKSKAP / OPPBEVARINGSSKAP Elever kan leie elevskap hos vaktmester. Leiepris er kr.100,- per år. Store skap leies for kr.150,-, dette er hovedsakelig skap for mulighet til oppbevaring av instrumenter. I tillegg til leieprisen kommer et depositum på kr.300,- som man får tilbake når man slutter, dersom nøkkelen leveres tilbake. Elever som låner PC av skolen må leie skap. ORDEN / RENHOLD Renhold av skolens lokaler er en samarbeidsprosess mellom elevene og renholdere. Elevene har ansvar for å: Aktivt forebygge tilsmussing. Tørke, feie og plukke opp etter seg. Sette stolene opp på pultene, rydde, holde orden og legge forholdene til rette for rengjøring. 34

35 PARKERING Skolen har ikke egne bil-parkeringsplasser for elever. På Prestejordet er det soneparkering utenfor skolen og i gatene rundt skolen. Der må man ha egen tillatelse fra kommunen for å parkere. Sykler parkeres i sykkelstallen på Prestejordet. På Brekkeby parkeres sykler ved nordre inngang til Latinbygget. Motorsykler og mopeder parkeres i gata utenfor Prestejordet. På Brekkeby er det eget parkeringsområde ved nordre inngang til Latinbygget. KANTINE På begge avdelingene er det kantine hvor du kan kjøpe mat og drikke, samt noe skolemateriell. Hyggelige steder å ta en velfortjent pause. Her selges det bl.a. diverse melkeprodukter, fine og grove rundstykker, baguetter, vafler, salater, frukt og aviser. Kantina på Brekkeby er med i prosjekt hvor det fra tid til annen blir servert nye retter, også varme retter. Spesielle dager vil også bli avholdt. STIPEND FRA LÅNEKASSEN Alle elever med ungdomsrett får utstyrsstipend fra Lånekassen. Du får stipendet samme hvor mye foreldrene dine tjener. Husk at du må søke for å få stipendet. Når du søker, sjekker Lånekassen automatisk om du har rett til andre stipender. Lærlinger får ikke utstyrsstipend, men kan ha rett til andre stipender. Søk om stipend fra når du har fått opptak. Les mer om stipend og lån i Lånekassen på og sjekk Facebooksiden for deg i videregående, 35

36 Forskrift om ordensreglement for Telemark fylkeskommunes videregående skoler Reglement Skien vg skole Reglementet er gitt med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringsloven) 3-7, og er vedtatt av fylkestinget i Telemark, sak nr. Reglementet gjelder fra 1. august Formål Reglementet skal bidra til at de videregående skolene i Telemark preges av samarbeid, trivsel, engasjement og medansvar. Reglementet skal gjennom tydelige rammer fremme gode arbeidsvaner, god orden og bidra til et godt og læringsfremmende skolemiljø. 2. Virkeområde Reglementet gjelder for elever i de videregående skolene i Telemark fylkeskommune, og andre som mottar opplæring i skolens regi. Reglementet gjelder på skolens område, i skolens nærområde i skoletiden, på skoleveien, aktiviteter i skolens regi og, så langt det passer, ved øvrige forhold som har klar sammenheng med skolehverdagen. Ved ekskursjoner o.l. innebærer dette at også tidsrommet mellom avreise og hjemkomst er å se på som skoletid, og ordensreglementet gjelder. 3. Elevenes rettigheter Elevene har rett til et godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring, jf opplæringsloven 9a-1. Skolen skal gi et opplæringstilbud i samsvar med opplæringsloven med forskrifter, gjeldende styringsdokumenter og fylkeskommunens vedtak. Elevene har også flere rettigheter etter opplæringsloven med forskrifter som gjelder medvirkning i skolesamfunnet. 4. Elevenes plikter - orden og atferd (1) Elevene skal medvirke til et godt læringsmiljø og til et godt arbeidsmiljø for alle medlemmer av skolesamfunnet. Alle skal opptre hensynsfullt og høflig, og rette seg etter de lover og regler som til enhver tid gjelder for skolen og i samfunnet for øvrig. Elevene skal følge de instruksjoner om orden og atferd som skolen og den enkelte lærer gir. Grunnlaget for vurdering i orden og atferd følger av forskrift til opplæringsloven 3-5. Det legges vekt på om eleven opptrer i henhold til ordensreglementet. Reglementets nedenforstående regler om orden og atferd gir en opplisting av ordensregler og atferdskrav. Denne opplistingen er ikke uttømmende, slik at også andre brudd på alminnelig aksepterte atferdsnormer enn de som er nedfelt i opplistingen, kan være brudd på reglementet og føre til sanksjoner. 36

37 (2) Nærmere regler om orden: a. Eleven skal møte presis og forberedt, og delta aktivt i opplæringen. b. Skolearbeid skal utføres til fastsatt tid. Eleven skal snarest mulig ta kontakt med faglærer dersom dette ikke kan overholdes. c. Eleven skal ha med til opplæringen det materiell og utstyr som skolen krever. d. Eleven skal følge verneregler og bruke påbudt verneutstyr og særskilte arbeidsklær som kreves for faget, eller som påbys av myndigheter eller skolen. e. Eleven skal holde orden på arbeidsplassen sin og bidra til å holde det rent og ryddig på skolens inne- og uteområde, i nærområdet og på steder der opplæringen foregår. f. Tillitseleven skal gi beskjed til skolens kontor dersom en lærer ikke kommer når opplæringen skal starte. (3) Nærmere regler om atferd: a. Eleven skal bidra til arbeidsro og vise hensyn og respekt for medelever og andre. b. Grov språkbruk, vold, diskriminerende, krenkende eller truende atferd, annen mobbing og trakassering, eller brudd på allment aksepterte atferdsnormer er ikke tillatt, enten dette skjer fysisk, verbalt, gjennom digitale medier eller på annen måte. c. Pornografisk, rasistisk eller annet krenkende eller ulovlig materiale er ikke tillatt på skolen, og skal heller ikke lastes ned, leses eller spres elektronisk. d. Skolens eiendom, bygninger, inventar og utstyr skal behandles med forsiktighet og omtanke. Elevene har ansvar for egne eiendeler. e. Mobiltelefoner, musikkspillere og elektronisk underholdningsutstyr skal være avslått under opplæringen hvis ikke annet er avtalt med læreren. f. Bruk, besittelse og enhver annen befatning med rusmidler eller dopingmidler på skolens område og i forbindelse med aktiviteter i skolens regi er ikke tillatt. Det er heller ikke tillatt å være påvirket av rusmidler på skolen eller under aktiviteter i skolens regi. Skolen samarbeider med politiet angående aksjoner i forhold til rus. Elevene kan underlegges kontroll av bruk og besittelse av rusmidler. g. De videregående skolene i Telemark er tobakksfrie. Det er ikke tillatt å røyke, snuse eller bruke annen form for tobakk i skoletiden. 37

38 h. Det er ikke tillatt å ha farlige gjenstander eller våpen på skolens område eller under aktiviteter i skolens regi, med mindre dette er pålagt eller godkjent til bruk i undervisningen. i. Kommersiell virksomhet er bare tillatt på skolens område etter avtale med rektor. 5 Fravær (1) Eleven skal være til stede under opplæringen dersom ikke annet er avtalt med skolen. (2) Skolen registrerer fravær i dager og enkelttimer. Oppmøte inntil 15 minutter etter at opplæringen starter registreres som forsentkomming. Oppmøte senere enn dette føres som fravær. (3) En elev som på grunn av sykdom eller andre forhold er forhindret fra å møte til opplæringen, eller må forlate opplæringen, skal melde fra til kontaktlærer eller faglærer så snart som mulig. Dersom et fravær varer mer enn tre dager skal eleven gi ny melding til skolen om dette. (4) Stort fravær eller manglende deltakelse i planlagte vurderingssituasjoner kan føre til at grunnlaget for halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter mangler, jf forskrift til opplæringsloven 3-3. Fravær fra opplæringen som ikke er avtalt med skolen, eller som ikke er nødvendig som følge av forhold opplistet i forskrift til opplæringsloven 3-47, kan ha betydning for karakterene i orden eller atferd. Stort omfang av slikt fravær kan anses som en alvorlig forsømmelse av elevens plikter og dermed sanksjoneres med bortvisning eller tap av rettigheter, jf opplæringsloven 3-8. (5) Fravær føres i dager og timer på vitnemål og kompetansebevis i henhold til forskrift til opplæringsloven Dersom det fremlegges dokumentasjon på årsaken til fraværet, kan eleven kreve at dette føres på et vedlegg til vitnemålet eller kompetansebeviset. Bestemmelsene gir rett til at fravær i samsvar med regulering i 3-47 i forskrift til opplæringsloven ikke føres på vitnemålet dersom det dokumenteres at fraværet skyldes forhold opplistet i nevnte bestemmelse. Rektor, i samråd med kontaktlærer, vurderer dokumentasjonen ved slutten av skoleåret. 6 Bruk og behandling av skolens IT-ressurser Ved bruk av skolens nettverk, IT-utstyr og programvare, gjelder IT-reglementet for Telemark fylkeskommune, se vedlegg. Det er læreren som bestemmer når PC skal brukes og ikke brukes i fag. Det er ikke slik at PC skal brukes i alle situasjoner eller hele tiden. PC brukes når det er faglig nyttig. Lærer sier ifra ved begynnelsen av timen om PC skal brukes, hele eller deler av timen, eller ikke brukes i timen. - Brudd på IT-reglementet kan føre til sanksjoner etter 9 i ordensreglementet. Hver enkelt elev skal underskrive på at IT-reglementet er lest og akseptert. 38

39 7 Fusk Fusk eller forsøk på fusk er ikke tillatt. Begrepet fusk kan omfatte ulike forhold, herunder: - bruk av ikke tillatte hjelpemidler og ikke tillatt kommunikasjon i en prøvesituasjon og på skriftlige arbeider/innleveringer Fusk eller forsøk på fusk kan få konsekvenser for vurdering i atferd, og kan føre til at prøven eller besvarelsen ikke gir grunnlag for vurdering. Dette kan igjen få betydning for vurderingsgrunnlaget i faget. 8 Plagiat Plagiat er å bruke andres tekster helt eller delvis uten å oppgi kilden. Når alle hjelpemidler er tillatt er det ikke plagiat å bruke kilder, men dersom kilder brukes, skal disse oppgis på en etterrettelig måte. Konsekvenser ved brudd: Dersom eleven ikke oppgir kilder han/hun har brukt på skriftlige arbeider eller bare klipper og limer fra andres tekster, blir dette vurdert til lav måloppnåelse. Da viser ikke eleven selvstendig kompetanse i faget, og kan få en lav karakter. 9 Brudd på reglementet (1) Brudd på ordensreglementet kan foruten nedsatt karakter i orden eller atferd, jf 4 (1) tredje avsnitt, føre til at skolen informerer elevens foresatte om forholdet (gjelder elever under 18 år). (2) Følgende refsingstiltak kan benyttes ved brudd på ordensreglementet: - Pålegg om tilstedeværelse på skolen før eller etter ordinær skoletid i forbindelse med samtaler med lærer/rektor og/eller utføring av pålagte oppgaver. - Muntlig eller skriftlig påtale eller anmerkning fra lærer eller rektor. - Begrenset adgang til spesielle aktiviteter. - Bortvisning fra klasse/gruppe for resten av undervisningsøkten etter lærers avgjørelse. - Bortvisning fra skolen for resten av skoledagen etter lærers avgjørelse. (3) Ved alvorlige eller gjentatte tilfeller av brudd på ordensreglementet kan følgende særskilte refsingstiltak benyttes: - Midlertidig eller permanent bytte av klasse/gruppe etter rektors avgjørelse. - Midlertidig eller permanent skolebytte etter vedtak i fylkeskommunen. - Bortvisning fra og med en hel skoledag og inntil fem skoledager etter rektors avgjørelse, jf opplæringsloven Bortvisning for resten av skoleåret eller kurset etter vedtak i fylkeskommunen, jf opplæringsloven 3-8 og 4A-9. - Tap av retten til videregående opplæring etter vedtak i fylkeskommunen, jf opplæringsloven 3-8 og 4A-9. (4) Refsingstiltakene skal stå i rimelig forhold til bruddet på reglementet. Elever plikter å overholde ilagte refsingstiltak, og ved manglende overholdelse kan det ilegges nye refsingstiltak. 39

40 10 Saksbehandling ved refsingstiltak Før det treffes avgjørelse om refsingstiltak, skal eleven ha mulighet til å forklare seg muntlig for den som skal ta avgjørelsen, jf opplæringsloven 3-7. Refsingstiltak og begrunnelse for disse skal nedtegnes. Før det treffes vedtak om bortvisning eller tap av rettigheter, skal det vurderes om det er mulig å bruke andre hjelpe- eller refsingstiltak, jf opplæringsloven 3-8. Ved særskilte refsingstiltak som nevnt i 9 (3) skal forvaltningslovens regler om enkeltvedtak følges. Eleven har dermed rett til dokumentinnsyn, partsuttalelse, bistand fra advokat eller annen fullmektig (elevombud) på alle trinn i saksbehandlingen, og klagerett i samsvar med bestemmelsene i kapittel IV-VI i forvaltningsloven. Vedtaket skal være begrunnet og opplyse om klageadgang, klagefrist, den nærmere fremgangsmåte ved klage og om retten etter forvaltningsloven 18 jf 19 til å se sakens dokumenter. Dersom vedtaket kan tenkes gjennomført til skade for eleven før klagesaken er avgjort, skal det også gjøres oppmerksom på adgangen til å be om at gjennomføringen utsettes, jf forvaltningsloven 42. Klageinstans for vedtak om tap av rett til videregående opplæring er Fylkesmannen i Telemark. For øvrige enkeltvedtak er fylkeskommunens klagenemnd for skolesaker klageinstans, jf opplæringsloven Erstatning Dersom en elev skader eller tilgriser skolens eiendom, herunder også når en elev påviselig utløser falsk brannalarm, som medfører kostnadskrevende utrykninger, kan det kreves at eleven retter opp skaden, eller at elev og/eller foreldre betaler erstatning etter erstatningsrettens regler. 12 Anmeldelse av straffbare forhold Skolen v/rektor kan anmelde antatt straffbare forhold til politiet. 13 Heldekkende hodeplagg Det er ikke tillatt å dekke til ansiktet med niqab eller annet som hindrer kommunikasjon og identifisering. Grunnlagsdokument som skal være tilgjengelig for elevene: - opplæringsloven https://lovdata.no/dokument/nl/lov/ forvaltningsloven https://lovdata.no/dokument/nl/lov/ ?q=forvaltningsloven - forskrift til opplæringsloven https://lovdata.no/dokument/sf/forskrift/ utfyllende ordensregler for den enkelte skole - gjeldende læreplanverk NB! IT-reglement for Telemark Fylkeskommune kommer på eget vedlegg som deles ut til alle elever og ansatte på skolen. Alle må signere IT-kontrakt ved skolestart. - IT-regelement og PC-kontrakt 40

41 Oversikt over blokkdager Time mandag tirsdag onsdag torsdag fredag 1 1. des 2. des 6. mai 11. des 23. jan okt 28. apr 28. jan 23. okt 24. apr nov 24. mar 10. des 5. mar 5. des 4 9. feb 30. sep 15. okt 18. sep 13. feb apr 5. mai 26. nov MØTE 28. nov sep 10. feb 10. sep 12. feb 10. apr apr 18. nov*/ MØTE 15. apr 30. apr 26. sep 8 9. mar MØTE 11. feb 20. nov 14. nov * Denne dagen har bare klasser som har undervisning i 7.time blokkdag. Alle andre har vanlig skole. Tirsdagsblokkdagene varer til og med sjette time, unntatt for de som har syvende time til vanlig. Torsdagsblokkdagene varer til og med syvende time. 41

42 Timeplan Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag time 1.økt time time 2.økt time Midttime 5.time møtetime 3.økt time time Møtetime (ikke MDD) 4.økt time møtetime time Møtetime. Noe musikk utover ettermiddagen Noe musikk utover ettermiddagen Noe musikk utover ettermiddagen Noe musikk utover ettermiddagen Noe musikk utover ettermiddagen Midttimen er først og fremst spisepause, men kan også benyttes til kortere møter når dette er nødvendig. 42

43 SKOLERUTE FOR SKIEN VIDEREGÅENDE SKOLE Måned Datoer Skoledager Elever August Skolestart torsdag 14. august. (Planleggingsdager for lærerne august) Arbeidsdager Lærere September Oktober Høstferie uke 41 (f.o.m. mandag 6. oktober t.o.m. fredag 10. oktober). Felles planleggingsdag 31. oktober. November Desember Siste skoledag før jul fredag 19. desember Januar Planleggingsdag fredag 2. januar Første skoledag etter nyttår mandag 5. januar Februar Vinterferie uke 8 (f.o.m. mandag 16. februar t.o.m. fredag 20. februar) Mars Planleggingsdag onsdag 18.mars Påskeferie f.o.m. mandag 30. mars. April Påskeferie t.o.m. mandag 6. april Mai Offentlig høytidsdag fredag 1.mai Kr himmelfartsdag torsdag 14.mai Fri fredag 15.mai 2. pinsedag mandag 25. mai Juni Siste skoledag fredag 19. juni Sum

44 Oversiktskart avdeling Prestejordet 44

45 Oversiktskart avdeling Brekkeby Latinbygg 1. etasje Latinbygg 2. etasje 45

46 Latinbygg 3. etasje 1982-bygg 1. etasje 46

47 1982-bygg 2. etasje 1982-bygg 3. etasje 47

48 1982-bygg Underetasje 1982-bygg Gymsal 48

49 Kart over Skien sentrum og de to skoleavdelingene Tog Avd. Brekkeby Rektor Ørns g 2 Buss Avd. Prestejordet Einar Østvedts g 12 49

Etternavn Fornavn E-post Stilling Fag Aadna Nina Bell Rui Nina-Bell-Rui.Aadna[æt]t-fk.no Lærer Norsk. Engelsk. Fransk Aasen Wenche

Etternavn Fornavn E-post Stilling Fag Aadna Nina Bell Rui Nina-Bell-Rui.Aadna[æt]t-fk.no Lærer Norsk. Engelsk. Fransk Aasen Wenche Etternavn Fornavn E-post Stilling Fag Aadna Nina Bell Rui Nina-Bell-Rui.Aadna[æt]t-fk.no Lærer Norsk. Engelsk. Fransk Aasen Wenche wenche.aasen[æt]t-fk.no Lærer (Kontaktlærer 2STC) Matematikk. Geografi.

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for Telemark fylkeskommunes videregående skoler

Forskrift om ordensreglement for Telemark fylkeskommunes videregående skoler Forskrift om ordensreglement for Telemark fylkeskommunes videregående skoler Reglementet er gitt med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringsloven) 3-7,

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for Telemark fylkeskommunes videregående skoler

Forskrift om ordensreglement for Telemark fylkeskommunes videregående skoler Forskrift om ordensreglement for Telemark fylkeskommunes videregående skoler Reglement Skien vg skole 2013 2014 Reglementet er gitt med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for Telemark fylkeskommunes videregående skoler

Forskrift om ordensreglement for Telemark fylkeskommunes videregående skoler HJALMAR JOHANSEN VIDEREGÅENDE SKOLE Forskrift om ordensreglement for Telemark fylkeskommunes videregående skoler Reglementet er gitt med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande

Detaljer

Ordensreglement for elever i videregående skoler i Telemark. Styringsdokument 2A/2010. Sett inn et bilde som dekker det hvite feltet

Ordensreglement for elever i videregående skoler i Telemark. Styringsdokument 2A/2010. Sett inn et bilde som dekker det hvite feltet Ordensreglement for elever i videregående skoler i Telemark Styringsdokument 2A/2010 Sett inn et bilde som dekker det hvite feltet Forord Ordensreglementet som er laget vil nå gjelde uavkortet for alle

Detaljer

Etternavn Fornavn E-post Stilling Fag Aadna Nina Bell Rui Nina-Bell-Rui.Aadna[æt]t-fk.no Lærer Norsk. Engelsk. Fransk Aasen Wenche

Etternavn Fornavn E-post Stilling Fag Aadna Nina Bell Rui Nina-Bell-Rui.Aadna[æt]t-fk.no Lærer Norsk. Engelsk. Fransk Aasen Wenche Etternavn Fornavn E-post Stilling Fag Aadna Nina Bell Rui Nina-Bell-Rui.Aadna[æt]t-fk.no Lærer Norsk. Engelsk. Fransk Aasen Wenche wenche.aasen[æt]t-fk.no Lærer Matematikk. Geografi. Naturfag Almenning

Detaljer

Etternavn Fornavn E-post Stilling Fag Almenning Oddbjørn Tore oddbjorn.almenning[æt]t-fk.no Vaktmester Andersen Arild arild.andersen[æt]t-fk.

Etternavn Fornavn E-post Stilling Fag Almenning Oddbjørn Tore oddbjorn.almenning[æt]t-fk.no Vaktmester Andersen Arild arild.andersen[æt]t-fk. Etternavn Fornavn E-post Stilling Fag Almenning Oddbjørn Tore oddbjorn.almenning[æt]t-fk.no Vaktmester Andersen Arild arild.andersen[æt]t-fk.no Lærer Musikkfag (fløyte) Andersen Inger Liv inger-liv.andersen[æt]t-fk.no

Detaljer

Voksenopplæring Informasjon til skoleåret 2015-16. Onsdag 12. august 2015 Skien vgs v/ Bjørn Morten Jensen Avdelingsleder voksenopplæring

Voksenopplæring Informasjon til skoleåret 2015-16. Onsdag 12. august 2015 Skien vgs v/ Bjørn Morten Jensen Avdelingsleder voksenopplæring Voksenopplæring Informasjon til skoleåret 2015-16 Onsdag 12. august 2015 Skien vgs v/ Bjørn Morten Jensen Avdelingsleder voksenopplæring Velkommen til Skien vgs! Ca 1200 elever 111 går på VO(!) To avdelinger

Detaljer

Ordensreglementet er vedtatt i skolestyret , og er gjeldende så snart reglementet er offentliggjort.

Ordensreglementet er vedtatt i skolestyret , og er gjeldende så snart reglementet er offentliggjort. Ordensreglement Ordensreglement for elever ved Den Norske Skolen i Rojales (DNSR). Reglementet er gitt med hjemmel i Friskolelova 3.9 og 3.10 og Opplæringslova 3.7 og 3.8. Ordensreglementet er vedtatt

Detaljer

Rogaland fylkeskommune

Rogaland fylkeskommune Rogaland fylkeskommune Ordensreglement for elever i videregående skoler i Rogaland Forskrift Ordensreglement for elever i videregående skoler i Rogaland er gitt med hjemmel i Lov om grunnskolen og den

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for elever ved videregående skoler i Telemark. Gjeldende fra 01.04.2015

Forskrift om ordensreglement for elever ved videregående skoler i Telemark. Gjeldende fra 01.04.2015 Forskrift om ordensreglement for elever ved videregående skoler i Telemark Gjeldende fra 01.04.2015 Fastsatt med hjemmel i opplæringsloven 3 7. Vedtatt av Hovedutvalg for kompetanse 04.02.15. Ordensreglementet

Detaljer

Ordensreglement for Akershus fylkeskommunes videregående skoler

Ordensreglement for Akershus fylkeskommunes videregående skoler Ordensreglement for Akershus fylkeskommunes videregående skoler Reglementet er gitt med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringsloven) 3-7, og er vedtatt

Detaljer

Ordensreglementet Kapittel 1. Formål Kapittel 2. Virkeområde Kapittel 3. Rettigheter Kapittel 4. Orden og atferd Nærmere regler om orden:

Ordensreglementet Kapittel 1. Formål Kapittel 2. Virkeområde Kapittel 3. Rettigheter Kapittel 4. Orden og atferd Nærmere regler om orden: Ordensreglementet Ordensreglement for elever i grunnskolen i Narvik Kommune. Reglementet er gitt med hjemmel i Opplæringslova jf. opplæringsloven 2-9. Reglementet gjelder fra høsten 2015. Kapittel 1. Formål

Detaljer

Ordensreglementet for elever i grunnskolen i Nes

Ordensreglementet for elever i grunnskolen i Nes Ordensreglementet for elever i grunnskolen i Nes Ordensreglementet gjelder fra skoleåret 2011-2012. Reglementet er gitt med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa

Detaljer

Skien videregående skole. Skolehefte 2014/2015 HVEM HVA HVOR NÅR HVORDAN HVORFOR

Skien videregående skole. Skolehefte 2014/2015 HVEM HVA HVOR NÅR HVORDAN HVORFOR Skien videregående skole Skolehefte 2014/2015 HVEM HVA HVOR NÅR HVORDAN HVORFOR? 1 Innholdsfortegnelse: SKOLENS ADRESSER... 3 REKTOR ØNSKER VELKOMMEN!... 4 ELEVRÅDET HAR ORDET... 6 PEDAGOGISK PLATTFORM...

Detaljer

Voksenopplæring informasjon til skoleåret 2014-15. Mandag 11. august 2014 Skien vgs v/ Bjørn Morten Jensen Avdelingsleder voksenopplæring

Voksenopplæring informasjon til skoleåret 2014-15. Mandag 11. august 2014 Skien vgs v/ Bjørn Morten Jensen Avdelingsleder voksenopplæring Voksenopplæring informasjon til skoleåret 2014-15 Mandag 11. august 2014 Skien vgs v/ Bjørn Morten Jensen Avdelingsleder voksenopplæring Om voksenretten Over 25 år Ikke fullført videregående opplæring

Detaljer

ORDENSREGLEMENT FOR MYSEN VIDEREGÅENDE SKOLE

ORDENSREGLEMENT FOR MYSEN VIDEREGÅENDE SKOLE ORDENSREGLEMENT FOR MYSEN VIDEREGÅENDE SKOLE 1. Formål Ordensreglementet skal bidra til et godt arbeids- og læringsmiljø for elevene og til utviklingen av deres sosiale ferdigheter. Ordensreglementet har

Detaljer

Høringsnotat angående felles ordensreglement for grunnskolene i Narvik kommune.

Høringsnotat angående felles ordensreglement for grunnskolene i Narvik kommune. Høringsnotat angående felles ordensreglement for grunnskolene i Narvik kommune. Vedlagt finner dere forslag til felles ordensreglement for de kommunale grunnskolene i Narvik kommune. Reglementet er utarbeidet

Detaljer

Skien videregående skole. Skolehefte 2013/2014 HVEM HVA HVOR NÅR HVORDAN HVORFOR

Skien videregående skole. Skolehefte 2013/2014 HVEM HVA HVOR NÅR HVORDAN HVORFOR Skien videregående skole Skolehefte 2013/2014 HVEM HVA HVOR NÅR HVORDAN HVORFOR? Innholdsfortegnelse: REKTOR ØNSKER VELKOMMEN!... 4 ELEVRÅDET HAR ORDET... 5 PEDAGOGISK PLATTFORM... 6 SKOLENS PERSONALE...

Detaljer

Skoleheftet 2015-16 versjon 27.08.15. Skien videregående skole. Skolehefte 2015/2016 HVEM HVA HVOR NÅR HVORDAN HVORFOR

Skoleheftet 2015-16 versjon 27.08.15. Skien videregående skole. Skolehefte 2015/2016 HVEM HVA HVOR NÅR HVORDAN HVORFOR Skien videregående skole Skolehefte 2015/2016 HVEM HVA HVOR NÅR HVORDAN HVORFOR? 1 Innholdsfortegnelse: SKOLENS ADRESSER... 3 ELEVRÅDET HAR ORDET... 5 PEDAGOGISK PLATTFORM... 6 SKOLENS PERSONALE... 7 SKOLENS

Detaljer

Forskrift om felles ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Trøndelag

Forskrift om felles ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Trøndelag Forskrift om felles ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Trøndelag Hjemmel: Opplæringsloven 9 A-10 og 9 A-11 Utdanningsdirektoratets rundskriv Ordensreglement Udir-8-2014.

Detaljer

Reglementet gjelder fra og med skoleåret 2015-2016 og er vedtatt i skolestyret 29.05.2015.

Reglementet gjelder fra og med skoleåret 2015-2016 og er vedtatt i skolestyret 29.05.2015. Ordensreglement Ordensreglement for elever ved Den Norske Skolen i Rojales (DNSR). Reglementet er gitt med hjemmel i Privatskolelova 3.9 og 3.10 og Opplæringslova 3.7 og 3.8. Reglementet gjelder fra og

Detaljer

Skolestart 2013/2014. Til elever og foreldre ved Elverum videregående skole

Skolestart 2013/2014. Til elever og foreldre ved Elverum videregående skole Skolestart 2013/2014 Til elever og foreldre ved Elverum videregående skole Rektors hilsen Velkommen til skolestart! Et nytt skoleår står for døren, og du som er elev har alle muligheter foran deg. Hvilke

Detaljer

Voksenopplæring informasjon til skoleåret 2013-14. Onsdag 14. august Skien vgs

Voksenopplæring informasjon til skoleåret 2013-14. Onsdag 14. august Skien vgs Voksenopplæring informasjon til skoleåret 2013-14 Onsdag 14. august Skien vgs Om voksenretten Over 25 år Ikke fullført videregående opplæring Fullført = karakter er gitt (IV, 1 6) Karakterene IV og 1 =

Detaljer

Ordensreglement. for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Vest-Agder

Ordensreglement. for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Vest-Agder Ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Vest-Agder Forskrift om ordensreglement er hjemlet i opplæringsloven 3-7, og fastsatt av Vest-Agder fylkeskommune 20.05.10. Revidert

Detaljer

Ordensreglement for elever ved Heimdal videregående skole

Ordensreglement for elever ved Heimdal videregående skole Ordensreglement for elever ved Heimdal videregående skole Hjemmel: Opplæringsloven 9 A-10 og 9 A-11 Utdanningsdirektoratets rundskriv Ordensreglement Udir-8-2014. Reglementet er i tråd med forskrift om

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for elever ved videregående skoler i Telemark. Gjeldende fra

Forskrift om ordensreglement for elever ved videregående skoler i Telemark. Gjeldende fra Forskrift om ordensreglement for elever ved videregående skoler i Telemark Gjeldende fra 01.08.2017 2 Innhold Kapittel 1. Formål og virkeområde...3 1-1. Formål...3 1-2. Virkeområde...3 Kapittel 2. Elevenes

Detaljer

Forskrift om felles ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Trøndelag

Forskrift om felles ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Trøndelag Forskrift om felles ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Trøndelag Hjemmel: Opplæringsloven 9 A-10 og 9 A-11 Utdanningsdirektoratets rundskriv Ordensreglement Udir-8-2014.

Detaljer

VELKOMMEN TIL SKIEN VG SKOLE 2010 FORELDREMØTE 8. SEPTEMBER KL 18:00

VELKOMMEN TIL SKIEN VG SKOLE 2010 FORELDREMØTE 8. SEPTEMBER KL 18:00 VELKOMMEN TIL SKIEN VG SKOLE 2010 FORELDREMØTE 8. SEPTEMBER KL 18:00 SKOLEÅRET 2010-2011 Hvem er jeg? Rektor Lill Harriet Koi Hvem er Skien VGS? Studierektorer Rådgivere og Leder for elevtjenesten PP-tjeneste

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Nord-Trøndelag

Forskrift om ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Nord-Trøndelag Forskrift om ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Nord-Trøndelag Hjemmel: Utdanningsdirektoratets rundskriv Ordensreglement Udir-8-2014. Ordensreglene er vedtatt av Fylkestinget

Detaljer

Voksenopplæring Informasjon til skoleåret

Voksenopplæring Informasjon til skoleåret Voksenopplæring Informasjon til skoleåret 2016-17 Onsdag 10. august 2016 Skien vgs v/ Bjørn Morten Jensen Avdelingsleder voksenopplæring Velkommen til Skien vgs! Om Skien videregående skole To avdelinger

Detaljer

Ordensreglementet. Kapittel 1. Formål. Kapittel 2. Virkeområde. Kapittel 3. Rettigheter. Kapittel 4. Orden og atferd

Ordensreglementet. Kapittel 1. Formål. Kapittel 2. Virkeområde. Kapittel 3. Rettigheter. Kapittel 4. Orden og atferd Ordensreglementet Ordensreglement for Den Norske Skolen, Malaga (DNS Malaga). Reglementet er gitt med hjemmel i Privatskolelova 3.9 og 3.10 og Opplæringslova 3.7 og 3.8. Reglementet gjelder fra skoleåret

Detaljer

Forskrift om felles ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Trøndelag

Forskrift om felles ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Trøndelag Forskrift om felles ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Trøndelag Hjemmel: Opplæringsloven 9 A-10 og 9 A-11 Utdanningsdirektoratets rundskriv Ordensreglement Udir-8-2014.

Detaljer

Forskrift om felles ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Trøndelag

Forskrift om felles ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Trøndelag Forskrift om felles ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Trøndelag Hjemmel: Opplæringsloven 9 A-10 og 9 A-11 Utdanningsdirektoratets rundskriv Ordensreglement Udir-8-2014.

Detaljer

Kapittel 2. Undervisning, eksamen, ansvar for tap av verdisaker

Kapittel 2. Undervisning, eksamen, ansvar for tap av verdisaker Ordensreglement ved Wang Toppidrett Fredrikstad AS Hjemmel: Privatskolelovens 3-9 Fastsatt av styret ved Wang Toppidrett Fredrikstad AS den 25.04.2006 med hjemmel i privatskoleloven 3-9. Reglementet er

Detaljer

VELKOMMEN TIL ÅPEN KVELD SKIEN VIDEREGÅENDE SKOLE 11. JANUAR 2012

VELKOMMEN TIL ÅPEN KVELD SKIEN VIDEREGÅENDE SKOLE 11. JANUAR 2012 VELKOMMEN TIL ÅPEN KVELD SKIEN VIDEREGÅENDE SKOLE 11. JANUAR 2012 VELKOMMEN Hvem er jeg? Rektor Lill Harriet Koi Hvem er Skien VGS? Hva er Skien VGS? Hva kan Skien VGS tilby? Hva skjer i dag? Felles innsats

Detaljer

2015- Elevhefte Tvedestrand og Åmli VGS. En oversikt over dine plikter og rettigheter som elev hos oss. Aust Agder Fylkeskommune

2015- Elevhefte Tvedestrand og Åmli VGS. En oversikt over dine plikter og rettigheter som elev hos oss. Aust Agder Fylkeskommune 2015- Aust Agder Fylkeskommune 2016 Elevhefte Tvedestrand og Åmli VGS En oversikt over dine plikter og rettigheter som elev hos oss. 1 SKOLEREGLER Alle elever bidrar til et trygt og godt klasse- og læringsmiljø.

Detaljer

SKOLEREGLEMENT FOR VIDEREGÅENDE SKOLER I AKERSHUS

SKOLEREGLEMENT FOR VIDEREGÅENDE SKOLER I AKERSHUS SKOLEREGLEMENT FOR VIDEREGÅENDE SKOLER I AKERSHUS Reglementet er gitt med hjemmel i opplæringsloven av 9. juni 1998, 3-7 og dens forskrifter, og vedtatt av Hovedutvalg for Utdanning i Akershus i møte 21.10.99,

Detaljer

Informasjonsmøte om avslutning av 10. trinn tirsdag 25. april 2017

Informasjonsmøte om avslutning av 10. trinn tirsdag 25. april 2017 Informasjonsmøte om avslutning av 10. trinn tirsdag 25. april 2017 den beste starten på fremtiden! Agenda 1. Skriftlig eksamen 2. Muntlig eksamen 3. Standpunktkarakter 4. Klagefrister 5. Avslutning av

Detaljer

ORDENSREGLEMENT & VURDERING I ORDEN OG OPPFØRSEL 2013-2014

ORDENSREGLEMENT & VURDERING I ORDEN OG OPPFØRSEL 2013-2014 Vestbygda ungdomsskole ORDENSREGLEMENT & VURDERING I ORDEN OG OPPFØRSEL 2013-2014 Reglementets virkeområde: På skolen, i timene, i friminuttene, på skolens læringsplattform (Fronter), på vei til og fra

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Tinn kommune.

Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Tinn kommune. Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Tinn kommune. Fastsatt av Tinn kommunestyre med hjemmel 9A-10 og 9 A-11* i Lov 1998-07-17 nr 61: Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova),

Detaljer

Ordensreglementet for elever i grunnskolen i Nes

Ordensreglementet for elever i grunnskolen i Nes Ordensreglementet for elever i grunnskolen i Nes Ordensreglementet er godkjent av opplæringsutvalget i møte den 07.06.2011. Ordensreglementet er revidert og godkjent av utvalget for oppvekst, helse og

Detaljer

Skien videregående skole. Skolehefte 2012/2013 HVEM HVA HVOR NÅR HVORDAN HVORFOR

Skien videregående skole. Skolehefte 2012/2013 HVEM HVA HVOR NÅR HVORDAN HVORFOR Skien videregående skole Skolehefte 2012/2013 HVEM HVA HVOR NÅR HVORDAN HVORFOR? Innholdsfortegnelse: REKTOR ØNSKER VELKOMMEN!... 4 ELEVRÅDET HAR ORDET... 6 PEDAGOGISK PLATTFORM... 7 SKOLENS PERSONALE...

Detaljer

P-S-Ordensreglement for elever ved fylkeskommunale skoler i Troms

P-S-Ordensreglement for elever ved fylkeskommunale skoler i Troms Dok.id.: 2.1.1.2.3.3 P-S-Ordensreglement for elever ved fylkeskommunale skoler i Skrevet av: Bjørn-I. Thomasjord Godkjent av: Håkon Figenschou Versjon: 2.00 Gjelder fra: 12.01.2015 Dok.type: Styringsdokumenter

Detaljer

Ordensreglement. 2013 Ordensreglement Kragerøskjærgården Montessoriskole - 1 -

Ordensreglement. 2013 Ordensreglement Kragerøskjærgården Montessoriskole - 1 - Ordensreglement - 1 - Elevers og læreres rettigheter og plikter. Sist oppdatert: 06.01.2013 Ikrafttredelse: 06.01.2013 Reglementet tar utgangspunkt i og eventuelt supplerer privatskoleloven og forvaltningsloven.

Detaljer

Lunner ungdomsskole. Ordensreglement. Bestemmelse Dette gjør vi Reaksjon Konsekvenser. F r a m u l i g h e t t i l v i r k e l i g h e t

Lunner ungdomsskole. Ordensreglement. Bestemmelse Dette gjør vi Reaksjon Konsekvenser. F r a m u l i g h e t t i l v i r k e l i g h e t Ordensreglement Lovhjemler Opplæringsloven 2-9 og 2-10 samt 9a-1, 9a-4 og 9-5. Forvaltningslovens 37 Skadeerstatningsloven 1-2 Vedtaksmyndighet Formål Virkeområde Udir 8-2014 Rektor ved Lunner i samsvar

Detaljer

Vedtatt av fylkestingene i Nord og Sør-Trøndelag, og Fellesnemnda i Trøndelag, juni Gjeldende fra 1. august 2017.

Vedtatt av fylkestingene i Nord og Sør-Trøndelag, og Fellesnemnda i Trøndelag, juni Gjeldende fra 1. august 2017. Forskrift om felles ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Trøndelag Ordensreglement for Skjetlein videregående skole Hjemmel: Opplæringsloven 9 A-10 og 9 A-11 Utdanningsdirektoratets

Detaljer

Forskrift til ordensreglement for kommunale skoler i Porsgrunn

Forskrift til ordensreglement for kommunale skoler i Porsgrunn Forskrift til ordensreglement for kommunale skoler i Porsgrunn Vedtatt i BUK 15.06.16 Hjemmel Utvalg for barn, unge og kultur har i møte 16.06.16, med hjemmel i lov av 17. juli 1998 nr.61 om grunnskolen

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I ASKER KOMMUNE

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I ASKER KOMMUNE S13/5446 L18287/14 FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I ASKER KOMMUNE Lokal forskrift vedtatt av Asker kommunestyre 13.mai 2014. Gjeldende fra 1. august 2014. Ordensreglementet er gitt med hjemmel

Detaljer

Veileder for klassens time ved Thor Heyerdahl vgs.

Veileder for klassens time ved Thor Heyerdahl vgs. Veileder for klassens time ved Thor Heyerdahl vgs. 1 Innhold 1 Rammer for gjennomføring... 3 2 Målsetting... 3 3 Prioriterte temaer på Vg1, Vg2 og Vg3... 3 4 Årshjul... 4 4.1 Innhold skolestart høstferie

Detaljer

Alle for Øygard for alle

Alle for Øygard for alle Skoleåret 2016/2017 Alle for Øygard for alle Læring Trivsel Trygghet Øygard ungdomsskole Forskrift om ordensregler ved Øygard ungdomsskole gjeldende fra 18.08.2016. Vedtatt i SU 10.05.16. Til elever, foresatte

Detaljer

Skien videregående skole. Skolehefte 2012/2013 HVEM HVA HVOR NÅR HVORDAN HVORFOR

Skien videregående skole. Skolehefte 2012/2013 HVEM HVA HVOR NÅR HVORDAN HVORFOR Skien videregående skole Skolehefte 2012/2013 HVEM HVA HVOR NÅR HVORDAN HVORFOR? Innholdsfortegnelse: REKTOR ØNSKER VELKOMMEN!... 4 ELEVRÅDET HAR ORDET... 5 PEDAGOGISK PLATTFORM... 6 SKOLENS PERSONALE...

Detaljer

VELKOMMEN TIL HELLERUD STUDIESPESIALISERING STUDIESPESIALISERING MED MK BYGG OG ANLEGG

VELKOMMEN TIL HELLERUD STUDIESPESIALISERING STUDIESPESIALISERING MED MK BYGG OG ANLEGG VELKOMMEN TIL HELLERUD STUDIESPESIALISERING STUDIESPESIALISERING MED MK BYGG OG ANLEGG 2017 2018 VELKOMMEN STUDIESPESIALISERING TIL PÅ HELLERUD2017/2018 VELKOMMEN TIL HELLERUD VGS! Du har kommet inn på

Detaljer

Skien videregående skole. Skolehefte 2012/2013 HVEM HVA HVOR NÅR HVORDAN HVORFOR

Skien videregående skole. Skolehefte 2012/2013 HVEM HVA HVOR NÅR HVORDAN HVORFOR Skien videregående skole Skolehefte 2012/2013 HVEM HVA HVOR NÅR HVORDAN HVORFOR? Innholdsfortegnelse: REKTOR ØNSKER VELKOMMEN!... 4 ELEVRÅDET HAR ORDET... 5 PEDAGOGISK PLATTFORM... 6 SKOLENS PERSONALE...

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I KLÆBU KOMMUNE.

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I KLÆBU KOMMUNE. FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I KLÆBU KOMMUNE. II INNLEDNING 1 Hjemmel. Opplæringslova 2-9: Ordensreglement og liknande Kommunen skal gi forskrifter om ordensreglement for den enkelte grunnskolen.

Detaljer

Ordensregler for Bjerkvik Skole

Ordensregler for Bjerkvik Skole Ordensregler for Bjerkvik Skole TRYGGHET - TRIVSEL - LÆRING Vi vil at TRYGGHET Bjerkvik skole skal - TRIVSEL være et sted der - LÆRING alle kan føle seg trygge. -Vi vil at Bjerkvik skole skal være et sted

Detaljer

Velkommen til foreldremøte Tertnes videregående skole

Velkommen til foreldremøte Tertnes videregående skole Velkommen til foreldremøte Tertnes videregående skole Program Første del (ca. 1 t): Skolen Foreldresamarbeid Elevtjenester Skolens regler og rutiner Andre del klassevis Klassen og klassemiljøet Fagene

Detaljer

Velkommen til foreldremøte Tertnes videregående skole

Velkommen til foreldremøte Tertnes videregående skole Velkommen til foreldremøte Tertnes videregående skole Program Første del (ca. 1 t): Skolen, skoletilbudet og Vg2-året Elevtjenester Skolens regler og rutiner Andre del klassevis Klassen og klassemiljøet

Detaljer

ORDENSREGLEMENT FOR RE VIDEREGÅENDE

ORDENSREGLEMENT FOR RE VIDEREGÅENDE KVALITETSSYSTEM Område: Kvalitet Kapittel: 06.02 Dokument nr: 05 Organisasjonsnivå: Re videregående skole Dokumentnavn: Ordensreglement Godkjent dato: Godkjent av: 01.06.11 Rektor Dokumentreferanser: http://www.vfk.no/qmplus/avd_for_utdanning/kvalitet/reglementer/06_01_03%20ordensreg

Detaljer

ORDENSREGLEMENT & VURDERING I ORDEN OG OPPFØRSEL

ORDENSREGLEMENT & VURDERING I ORDEN OG OPPFØRSEL ORDENSREGLEMENT & VURDERING I ORDEN OG OPPFØRSEL 2016-2017 Reglementets virkeområde: På skolen, i timene, i friminuttene, på skolens læringsplattform (Fronter), på vei til og fra skolen og andre arrangementer

Detaljer

Generell studiekompetanse

Generell studiekompetanse Generell studiekompetanse Skoleåret 2014/15 Følg med vår hjemmeside for voksne elever ved Romsdal videregående skole: www.romsdal.vgs.no/voksenopplaering Rett til opplæring etter 4A-3 Fra og med det året

Detaljer

Forskrift om ordensreglement ved grunnskolene i Sørum kommune

Forskrift om ordensreglement ved grunnskolene i Sørum kommune Forskrift om ordensreglement ved grunnskolene i Sørum kommune Opplæringsloven 2 9 Vedtatt i Oppvekstutvalget 04.06.2014 Gjøres gjeldende fra 01.08.2014 INNLEDNING 1. HJEMMEL Forskrift om ordensreglement

Detaljer

Lokal forskrift for ordensreglement for SFO i Nedre Eiker kommune Vedtatt i hovedutvalg for Oppvekst & kultur 17.juni 2015

Lokal forskrift for ordensreglement for SFO i Nedre Eiker kommune Vedtatt i hovedutvalg for Oppvekst & kultur 17.juni 2015 Lokal forskrift for ordensreglement for SFO i Nedre Eiker kommune Vedtatt i hovedutvalg for Oppvekst & kultur 17.juni 2015 HJEMMEL SFO er ikke en del av skoletida og omfattes derfor ikke av opplæringsloven

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE I BÆRUM KOMMUNE

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE I BÆRUM KOMMUNE BÆRUM KOMMUNE Gjettum skole FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE I BÆRUM KOMMUNE Denne forskriften er vedtatt av Sektorutvalget barn og unge 27.01.15 og trer i kraft fra 01.02.15. Samtidig oppheves

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Åmot kommune

Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Åmot kommune Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Åmot kommune Vedtatt av kommunestyret 23.06.2010 i politisk sak 10/66 Innhold I. INNLEDNING... 3 1. Hjemmel... 3 2. Virkeområde... 3 3. Formål...

Detaljer

Alle for Øygard for alle

Alle for Øygard for alle Skoleåret 2017/2018 Alle for Øygard for alle Læring Trivsel Trygghet Øygard ungdomsskole Forskrift om ordensregler ved Øygard ungdomsskole gjeldende fra 17.08.2017. Vedtatt i SU 14.06.17. Til elever, foresatte

Detaljer

[13.2.14] GRUNNSKOLER ORDENSREGLEMENT INKL. SFO. Storfjord kommune

[13.2.14] GRUNNSKOLER ORDENSREGLEMENT INKL. SFO. Storfjord kommune [13.2.14] GRUNNSKOLER INKL. SFO ORDENSREGLEMENT Storfjord kommune ENDRINGSKONTROLL Rev./dato Avsnitt Beskrivelse av endring Referanse et er hjemlet i Opplæringsloven 2-9, 3-7 og forskrifter til OPL 12-1

Detaljer

Eksamen våren 2015 Dalane videregående skole. Informasjon - ST

Eksamen våren 2015 Dalane videregående skole. Informasjon - ST Eksamen våren 2015 Dalane videregående skole Informasjon - ST Plan for eksamen Plan for eksamen finner du på skolens hjemmeside. Plan for eksamen våren 2015 Trekkordning 1ST og 2ST Vg1 Ca. 20 % av elevene

Detaljer

Eksamen, sluttvurdering og klagerett informasjon til elevene våren 2015

Eksamen, sluttvurdering og klagerett informasjon til elevene våren 2015 Eksamen, sluttvurdering og klagerett informasjon til elevene våren 2015 Melding om skriftlige trekkfag: Offentliggjøring av trekk onsdag 13.mai kl.09.00 i avd. Fritidsparken og i avd. Klosterskogen Eksamensplanen

Detaljer

Innhold. Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Stjørdal kommune, Nord- Trøndelag. Innledning

Innhold. Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Stjørdal kommune, Nord- Trøndelag. Innledning Innhold Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Stjørdal kommune, Nord- Trøndelag I Innledning 1. Hjemmel 2. Formål 3 Virkeområde II Regler og sanksjoner 4 Generell oppførsel 5 Sanksjoner

Detaljer

Velkommen til foreldremøte 10. trinn

Velkommen til foreldremøte 10. trinn Morellbakken skole Velkommen til foreldremøte 10. trinn 04.04.17 Informasjon om. eksamen standpunktkarakterer klagerett inntak til videregående skole annen informasjon Sluttvurdering Standpunktkarakterer

Detaljer

REGLER FOR ORDEN OG OPPFØRSEL REGLER FOR ORDEN OG OPPFØRSEL VED GLOMFJORD SKOLE

REGLER FOR ORDEN OG OPPFØRSEL REGLER FOR ORDEN OG OPPFØRSEL VED GLOMFJORD SKOLE REGLER FOR ORDEN OG OPPFØRSEL REGLER FOR ORDEN OG OPPFØRSEL VED GLOMFJORD SKOLE Alle som er knyttet til Glomfjord skole er med på å forme miljøet ved skolen. Vi kan med en positiv holdning og god oppførsel

Detaljer

/ : ---, B32, &00 Saksbehandler: Åse Holthe Deres dato Deres referanse FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT

/ : ---, B32, &00 Saksbehandler: Åse Holthe Deres dato Deres referanse FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT 1 av 5 Vår dato Vår referanse SEKSJON FOR PLAN OG UTVIKLING 15.08.2016 13/01926-25 : ---, B32, &00 Saksbehandler: Åse Holthe Deres dato Deres referanse FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER VED FYLKESKOMMUNALE

Detaljer

FORELDRE/ FORESATTE: VELKOMMEN TIL UNGDOMSTRINNET

FORELDRE/ FORESATTE: VELKOMMEN TIL UNGDOMSTRINNET FORELDRE/ FORESATTE: VELKOMMEN TIL UNGDOMSTRINNET Tema i dag: Informasjon om ungdomstrinnet Fravær Utdanningsvalg nytt fag Valgfag Karakterer Regler/ konsekvenser Fremmedspråk Grupper/ kontaktlærer INFORMASJON

Detaljer

Lokal forskrift for organisering av leksehjelp, og ordensreglement for skolene i Nedre Eiker Vedtatt i hovedutvalg for Oppvekst & kultur 17.

Lokal forskrift for organisering av leksehjelp, og ordensreglement for skolene i Nedre Eiker Vedtatt i hovedutvalg for Oppvekst & kultur 17. Lokal forskrift for organisering av leksehjelp, og ordensreglement for skolene i Nedre Eiker Vedtatt i hovedutvalg for Oppvekst & kultur 17.juni 2015 INNHOLD Hjemmel:... 3 Leksehjelp... 3 Ordensreglement...

Detaljer

2. Virkeområde. Ordensreglementet gjelder grunnskole og videregående skole. Reglementet kan ikke fravikes.

2. Virkeområde. Ordensreglementet gjelder grunnskole og videregående skole. Reglementet kan ikke fravikes. Ordensreglement. Ordensreglement for elever ved Den Norske Skolen. Revidert og vedtatt i skolestyret 2.05.2017 Reglementet gjelder for skoleåret 2017-2018. Reglementet er gitt med hjemmel i Friskolelova

Detaljer

Velkommen til Osloskolen

Velkommen til Osloskolen Velkommen til Osloskolen Skolestart 2016/2017 Klar for skolestart, snart? Dette skal vi snakke om Vi er Grefsen skole Skole-hjem samarbeid Hva skal elevene lære? Oppfølging av elevene Grefsen Aktivitetsskole

Detaljer

06.05.2016 SELSBAKK ET GODT SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE SKOLE

06.05.2016 SELSBAKK ET GODT SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE SKOLE 06.05.2016 SELSBAKK SKOLE ET GODT SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE Side 2 av 8 Hvorfor er det viktig at hjem og skole samarbeider godt? Et godt samarbeid mellom hjem og skole, der også foreldrene har en

Detaljer

VALG AV PROGRAMFAG FOR VG3-ÅRET

VALG AV PROGRAMFAG FOR VG3-ÅRET VALG AV PROGRAMFAG FAGVALG TIL VG3 SKOLEÅRET 2016-2017 FOR VG3-ÅRET Valg skjer torsdag 17.12.15 I kontaktlærertida www.blokkvalg.no Du får tildelt brukernavn og passord av kontaktlærer Dersom behov for

Detaljer

Eksamen, sluttvurdering og klagerett -informasjon til elevene våren 2014

Eksamen, sluttvurdering og klagerett -informasjon til elevene våren 2014 HJALMAR JOHANSEN VIDEREGÅENDE SKOLE Melding om skriftlige trekkfag: Offentliggjøring av trekk onsdag 15.mai kl.09.00 Eksamen, sluttvurdering og klagerett -informasjon til elevene våren 2014 Eksamensdatoer

Detaljer

Eksamen, sluttvurdering og klagerett -informasjon til elevene våren 2013

Eksamen, sluttvurdering og klagerett -informasjon til elevene våren 2013 HJALMAR JOHANSEN VIDEREGÅENDE SKOLE Melding om skriftlige trekkfag: Offentliggjøring av trekk onsdag 15.mai kl.09.00 Eksamen, sluttvurdering og klagerett -informasjon til elevene våren 2013 Eksamensdatoer

Detaljer

ORDENSREGLEMENTFORLAVANGENSKOLE

ORDENSREGLEMENTFORLAVANGENSKOLE ORDENSREGLEMENTFORLAVANGENSKOLE Reglene gjelder for alle elever ved Lavangen skole. Reglene gjelder på hele skolen, skoleplassen, når elever er på turer og i bussen og til og fra skolen. SKOLEVEIEN Alle

Detaljer

Informasjon om fagvalg skoleåret 2016/2017. Foss videregående skole

Informasjon om fagvalg skoleåret 2016/2017. Foss videregående skole Informasjon om fagvalg skoleåret 2016/2017 Foss videregående skole Utdanningsprogram på Foss videregående skole Program for studiespesialisering 90 t/u Program for musikk, dans, drama 105 t/u Fagkretsen

Detaljer

Velkommen til orientering Studiespesialisering Vg1

Velkommen til orientering Studiespesialisering Vg1 Velkommen til orientering Studiespesialisering Vg1 Program Plenum Om utdanningsprogram for Studiespesialisering Rådgiver, Petra Rørvik Utdanningsprogram for Studiespesialisering Vg1 Studiespesialisering

Detaljer

Eksamen, sluttvurdering og klagerett informasjon til elevene våren 2017

Eksamen, sluttvurdering og klagerett informasjon til elevene våren 2017 Eksamen, sluttvurdering og klagerett informasjon til elevene våren 2017 Lokal muntlig / muntlig-praktisk eksamen eksamensdato melding om eksamen Vg1,Vg2,Vg3 onsdag 7.juni fredag 2.juni Vg1,Vg2,Vg3 torsdag

Detaljer

Velkommen til Søndre Modum ungdomsskole

Velkommen til Søndre Modum ungdomsskole Velkommen til Søndre Modum ungdomsskole Dagsorden Innledning Sosialpedagogisk arbeid Organisering Satsningsområder Skolens rutiner og infokanaler Fremmedspråk eller språklig fordypning Utdanningsvalg Valgfag

Detaljer

Melding til utvalg for kultur og oppvekst 23.05.11-52/11

Melding til utvalg for kultur og oppvekst 23.05.11-52/11 Melding til utvalg for kultur og oppvekst 23.05.11-52/11 Referat fra møte i SAMARBEIDSUTVALGET Dato og tid Tirsdag 5.4.2011 Kl. 19:30 Lurahammaren ungdomsskole Sted: Til stede: Ikke til stede: Sendes til:

Detaljer

Ordensreglement for Andebu ungdomsskole - Regler for orden og oppførsel - Vedtatt av Samarbeidsutvalget 08.09.2010

Ordensreglement for Andebu ungdomsskole - Regler for orden og oppførsel - Vedtatt av Samarbeidsutvalget 08.09.2010 ANDEBU KOMMUNE ANDEBU UNGDOMSSKOLE Ordensreglement for Andebu ungdomsskole - Regler for orden og oppførsel - Vedtatt av Samarbeidsutvalget 08.09.2010 Andebu ungdomsskole er arbeidsplassen for elever, lærere

Detaljer

glemmen videregående skoles husregler

glemmen videregående skoles husregler glemmen videregående skoles husregler Et springbrett til fremtiden Glemmen videregående skole - framtidas skole for alle! For at du skal lykkes med å nå dine mål, har vi fokus på kunnskap og læring gjennom:

Detaljer

VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØTE 2014

VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØTE 2014 VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØTE 2014 1 St. Svithun videregående skole Ca 750 elever og ca 100 (75+25) ansatte Utdanningsprogram for studiespesialisering med programområdene: Realfag (REAL) Språk, samfunnsfag

Detaljer

Ordensregler. Ellingsøy barne- og ungdomsskole

Ordensregler. Ellingsøy barne- og ungdomsskole Ordensregler Ellingsøy barne- og ungdomsskole Vi har alle ansvar for å skape en god skole. Skolen er arbeidsplassen for elever og lærere. Alle har rett til å trives og føle seg trygge. Vi vil derfor ta

Detaljer

Skal du ta privatisteksamen?

Skal du ta privatisteksamen? Skal du ta privatisteksamen? Nyttige tips og råd Innledning Har du behov for studiekompetanse eller fagbrev? Kanskje du ønsker å forbedre karakterer du allerede har fra videregående skole? Du tar eksamen

Detaljer

Eksamenstrekk. VG1-20% av elevene trekkes ut til eksamen VG2 - alle elever trekkes ut til én eksamen VG3 - alle elever skal opp til 4 eksamener

Eksamenstrekk. VG1-20% av elevene trekkes ut til eksamen VG2 - alle elever trekkes ut til én eksamen VG3 - alle elever skal opp til 4 eksamener EKSAMEN 2017 Eksamenstrekk VG1-20% av elevene trekkes ut til eksamen VG2 - alle elever trekkes ut til én eksamen VG3 - alle elever skal opp til 4 eksamener SKRIFTLIG: alle elever skal opp i norsk hovedmål

Detaljer

ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE OG SFO STORFJORD KOMMUNE fellesdel. Redigert sist:26/2-2008 Revidert i rektormøte okt. 09

ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE OG SFO STORFJORD KOMMUNE fellesdel. Redigert sist:26/2-2008 Revidert i rektormøte okt. 09 ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE OG SFO STORFJORD KOMMUNE fellesdel. Redigert sist:26/2-2008 Revidert i rektormøte okt. 09 Ordensreglementet er hjemlet i Opplæringsloven 2-9, 3-7 og forskrifter til OPL 12-1

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for grunnskolen i Meløy kommune. INNLEDNING 1. Hjemmel 2. Formål 3. Virkeområde

Forskrift om ordensreglement for grunnskolen i Meløy kommune. INNLEDNING 1. Hjemmel 2. Formål 3. Virkeområde Forskrift om ordensreglement for grunnskolen i Meløy kommune. I INNLEDNING 1. Hjemmel 2. Formål 3. Virkeområde II REGLER OG SANKSJONER 4 Generell oppførsel 1. Du har krav på 2. Du har plikt til å 3. Farlige

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER I GRUNNSKOLEN I OPPDAL KOMMUNE

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER I GRUNNSKOLEN I OPPDAL KOMMUNE 2008 Oppdal kommune Fagansvarlig oppvekst PP-tjenesten FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER I GRUNNSKOLEN I OPPDAL KOMMUNE 1. Hjemmel Kommunestyret i Oppdal har i møte 23.04.08, med hjemmel i lov av

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE I VADSØ KOMMUNE

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE I VADSØ KOMMUNE FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE I VADSØ KOMMUNE Vadsø kommune Vedtatt av Rådmannen august 2015 1 Forskrift om ordensreglement for grunnskolen i Vadsø kommune Hjemmel: Fastsatt av rådmannen med

Detaljer

Odda ungdomsskole. - Ordens- og trivselsreglement for Odda ungdomsskole. - Retningslinjer for vurdering i orden og oppførsel

Odda ungdomsskole. - Ordens- og trivselsreglement for Odda ungdomsskole. - Retningslinjer for vurdering i orden og oppførsel Odda ungdomsskole - Ordens- og trivselsreglement for Odda ungdomsskole - Retningslinjer for vurdering i orden og oppførsel SKOLEÅRET 2008/ 2009 Reglementet skal fremme samarbeid, trivsel, medansvar og

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER VED FYLKESKOMMUNALE VIDEREGÅENDE SKOLER I VEST-AGDER

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER VED FYLKESKOMMUNALE VIDEREGÅENDE SKOLER I VEST-AGDER 1 av 5 SEKSJON FOR PEDAGOGISK UTVIKLING Saksbehandler: Åse Holthe Vår dato Vår referanse 13.03.2013 13/01926-1 : ---, B32, &00 FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER VED FYLKESKOMMUNALE VIDEREGÅENDE SKOLER

Detaljer

Velkommen til foreldremøte Vg2/Vg3

Velkommen til foreldremøte Vg2/Vg3 Velkommen til foreldremøte Vg2/Vg3 Ledelsen Fungerende rektor Hege Haugland Fungerende assisterende rektor Even Tveråmo Avdelingsledere: Elisabeth Søvik Even Tveråmo (trinnansvarlig vg2) (trinnansvarlig

Detaljer