BRUKERHÅNDBOK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BRUKERHÅNDBOK 3000700 3000700"

Transkript

1 BRUKERHÅNDBOK

2 Erklæring om konformitet ALVA BV erklærer at MPO 5500 retter seg etter direktivene til 1999/5/EU rådet. Copyright 2003 by ALVA BV. Alle rettigheter forbeholdt.

3 Ingen del av dette dokumentet kan reproduseres, fotokopieres, lagres på noe medium, overført eller oversatt til et annet språk uten uttrykkelig skriftlig tillatelse fra ALVA BV. 3

4 INNHOLD 1 OM DENNE HÅNDBOKEN Velkommen MPO brukerhåndbok Bruk av denne håndboken SIKKERHETSREGLER FINNE TASTER OG KONTAKTER Kontakter Finne tastene på oversiden Leselisten og markørhenterne PÅ/AV bryter Punkttastaturet Rulletastene for leselist Menytastene Navigasjonstastene Lydtastene BLI KJENT MED DIN MPO Bruk av punkttastaturet Bruk av PÅ/AV bryter Bruk av menytaster Bruk av navigasjonstaster Navigasjon i menyer Flytte markøren Bekreftelsetaster Bruk av lydtaster Lydkontroll Telefonkommandoer Bruke rulletastene for leselisten Bruk av markørhentere Rask adgang til menyelementer Rask tekstmerking Aktuell menyposisjon...28 Innhold 3

5 4.8 Talestøtte Synkronisere data mellom MPO og PC FORBEREDELSE FOR BRUK AV TELEFON Lade batteriet Innsetting av SIM kortet Endre din PIN kode REDIGERE TEKST I NOTATER OG SMS Bruk av tale for å redigere tekst Skrive tekst Flytte innen tekst Merke, kopiere/lime inn og slette tekst med bruk av hurtigmenyen Merke, kopiere/lime inn og slette tekst med bruk av snarveier BRUK AV NOTATER Legge til et notat Legge til et nytt notat for uarkivert mappen Legge til et nytt notat i en bestemt mappe Redigere et arkivert notat Holde rede på notater Flytte et notat Slette et notat Søke etter ord eller tekststrenger BRUK AV TELEFONEN Slå PÅ telefonmodulen PIN og PUK kode sikkerhet Foreta en telefonoppringing Velge et telefonnummer Manuell oppringing Innhold

6 8.3.2 Velge et nummer fra Kontakter telefonlisten Velge et nummer fra Ubesvarte anrop listen Velge et nummer fra Mottatte anrop listen Velge et nummer fra Ringte nummer listen Fullføre en telefonoppringing Besvare en telefonoppringing Holde rede på telefonlister Slette Ubesvarte anrop listen, Mottatte anrop listen eller Ringte nummer listen Kopiere/lime inn og slette data BRUK AV SMS Sende en ny tekstmelding Utboks Meldinger lagret i Utboks Meldinger lagret i Sendte elementer listen Motta en tekstmelding Lese meldinger lagret i Leste elementer listen Videresende en tekstmelding Svare på en tekstmelding BRUKE KONTAKTER Personlig kontaktinformasjon Legge til en ny kontakt Duplisere en kontakt Se kontaktinformasjon sortert etter etternavn Se kontaktinformasjon sortert etter firmanavn Redigere en kontakt Slette kontakter BRUK AV AGENDA Legge til en ny avtale Redigere en avtale Se fremtidige avtaler Se tidligere avtaler Slette en avtale...63 Innhold 5

7 12 BRUK AV VERKTØYENE Se tid og dato Se nettverk og telefonstatus Se batteristatus Se system informasjon Bruk av alarm Bruk av kalkulator Skrive siffer Minne Endring av beregningsrekkefølge Bruk av Kalkulator hurtigmenyen TILPASSE DIN MPO Brukerinnstillinger Telefoninnstillinger SMS innstillinger Notater innstillinger Tid og dato innstillinger Lydinnstillinger Taleinnstillinger Leselistinnstillinger Tastaturinnstillinger Oppstart innstillinger Strømsparing innstillinger Gjenopprette standard fabrikkinnstillinger Innhold

8 Appendiks A: STELL OG VEDLIKEHOLD Appendiks B: TEKNISKE SPESIFIKASJONER Appendiks C: SNARVEIER Appendiks D: SIM KORT DEFINISJONER Appendiks E: PUNKTINDIKATORER Appendiks F: HURTIGMENYER Appendiks G: TASTER/KONTAKTER OVERSIKT Appendiks H: FEILSØKING Appendiks I: MPO MYKT HYLSTER STIKKORDLISTE Innhold 7

9 8 Innhold

10 1 OM DENNE HÅNDBOKEN 1.1 Velkommen Din nye mobiltelefonorganisator (MPO) forbereder deg for inntreden i verden med mobilkommunikasjon. Velkommen! MPO er en enhet som er kompakt, enkel å bruke og grei å bære med seg når man er på farten. Bruk din MPO til å telefonere, sende SMS tekstmeldinger og for å holde rede på personlig informasjon. MPO har mange innebygde egenskaper som gjør livet lettere som f. eks: en telefon- og adressekatalog, notatbok, klokke og alarmsystem, agenda og en kalkulator som er enkel å bruke. I tillegg kan din MPO kobles til en PC eller bærbar med bruk av innebygd USB port for å synkronisere informasjon. MPO er laget spesielt for svaksynte personer. Alle funksjoner er tilgjengelig for deg i punkt og i tale. Informasjon kan skrives til din MPO med bruk av 8 taster punkttastatur. Ta nå i bruk dagens trådløse kommunikasjon-, informasjon- og underholdningstilbud hjemme og på reise! 1.2 MPO brukerhåndbok Denne håndboken gir omfattende veiledning for brukeren. Den er organisert slik at de fleste avsnittene kan leses og forstås uten at man trenger å referere til andre deler av håndboken. Kapittel 2: Sikkerhetsregler gir retningslinjer som du må gjøre deg kjent med før du bruker din MPO. Kapittel 3: Finne taster og kontakter gir deg beskjed om hvor du kan finne alle tastene, kontaktene og kommunikasjonsportene. OM DENNE HÅNDBOKEN 9

11 Kapittel 4: Bli kjent med din MPO forklarer deg funksjonen for hver tast og introduserer deg for talestøtten. Sørg for at du er velkjent med funksjonen for hver tast før du starter å bruke din MPO. Kapittel 5: Forberede telefonen for bruk veileder deg i forberedelser for å starte å bruke telefonen. Du vil få vite hvordan du lader batteriet, setter inn et SIM kort og endrer din PIN kode. Kapittel 6: Redigere tekst i notater og SMS forklarer hvordan man bruker teksteditoren for å skrive og redigere tekst i et notat eller en SMS melding. Kapittel 7: Bruke notater forklarer hvordan man lager, redigerer og holder rede på notater. Kapittel 8: Bruke telefon forklarer hvordan man telefonerer og svarer på en telefonoppringing og hvordan telefonlister kan hjelpe deg. Kapittel 9: Bruke SMS forklarer hvordan man sender, mottar, videresender og svarer på tekstmeldinger. Kapittel 10: Bruke kontakter forklarer hvordan man legger til nye kontakter og hvordan man raskt finner informasjon om en kontakt. Appendiks A: Stell og vedlikehold gir all nødvendig informasjon om stell og vedlikehold av din MPO slik at du kan bruke den i mange år fremover. Appendiks B: Tekniske spesifikasjoner lister alle tekniske spesifikasjoner for din MPO. 10 OM DENNE HÅNDBOKEN

12 Appendiks C: Snarveier lister alle hurtigtaster som er tilgjengelige for raskt å utføre kommandoer uten å bruke menyer. Appendiks D: SIM kort definisjoner forklarer noen teknikker for mobiltelefoner: SIM kort, PIN kode og PUK kode. Appendiks E: Punktindikatorer lister alle punktindikatorer som MPO bruker for å vise type innhold på leselisten. Appendiks F: Hurtigmenyer viser en oversikt over alle kommandoer som er tilgjengelige i de forskjellige menyene. Hurtigmenyen er alltid tilgjengelig ved trykk på en knapp. Appendiks G: Taster/kontakter oversikt gir en oversikt over alle taster og kontakter med en kort beskrivelse av funksjonen deres. Appendiks H: Feilsøking informerer deg om hva du gjør hvis det skulle oppstå en feil i din MPO. Appendiks I: MPO mykt hylster informer deg om det myke hylsteret du kan bære og bruke din MPO når du er på reise. 1.3 Bruk av denne håndboken I denne håndboken brukes følgende konvensjoner for å indikere bestemt brukerinformasjon: Punkttegn. Punkttegnet som skal skrives er omgitt av hakeparenteser []. For eksempel: [m] Punktutskrift. Utskriften på leselisten er omgitt av enkle anførselstegn. For eksempel: b. Tastnavn. Tasten som skal trykkes er omgitt av hakeparenteser []. For eksempel: [Avbryt] Listetittel. Tittelen for en liste som vises skrives med store bokstaver. For eksempel: TELEFON OM DENNE HÅNDBOKEN 11

13 Listeelement. Navnet på et listeelement som skal velges er skrevet i kursiv. For eksempel: Innstillinger Meldingsinformasjon. Informasjon skrives rett etter et linjenummer. For eksempel: LINJE 1 12 OM DENNE HÅNDBOKEN

14 OM DENNE HÅNDBOKEN 13

15 2 SIKKERHETSREGLER Dette avsnittet gir forskjellige regler om sikkerhet. Les denne informasjonen før du bruker din MPO. Hvis disse regler ikke overholdes, kan det resultere i skade eller konflikt med offentlige bestemmelser. PERSONLIG SIKKERHET Unngå å bruke telefonen mens du går omkring, særlig i biltrafikk. Finn først et trygt sted å stå eller sitte. BRUK PÅ SYKEHUS Det anbefales sterkt at du slår av din telefon når du er på et sykehus eller nå du er i nærheten av medisinsk utstyr. Følg alle regler og bestemmelser fra de respektive myndigheter. BRUK I FLY Du rådes til ikke å bruke telefon når du reiser med fly. Ikke bruk telefon på fly. Dette kan føre til interferensproblemer med navigasjonsutstyr. Bruk av mobiltelefoner på fly er vanligvis ikke tillatt. PACEMAKERE Hvis du bruker en pacemaker: Hold din MPO på minimum avstand av 20 cm eller 8 tommer fra pacemakeren når telefonen er slått på. Ha aldri din MPO i en indre lomme når telefonen er slått på. Hvis det er grunn til å anta at det er interferens, så slå av telefonen med én gang. 14 SIKKERHETSREGLER

16 HØREAPPARATER Ta kontakt med din høreapparatforhandler hvis din MPO påvirker ditt høreapparat. ANNET MEDISINSK UTSTYR Bruk av alt telekommunikasjonsutstyr, som MPO, kan gi interferens med medisinsk utstyr som ikke er tilstrekkelig skjermet. Ta kontakt med din lege for å finne ut om det medisinske utstyret er tilstrekkelig skjermet. TRANSPORTMIDLER RF signalene til din MPO kan interferere med utilstrekkelig skjermet elektronisk utstyr i ditt kjøretøy. Dette kan omfatte systemer som ABS, hastighetskontroll, drivstoffinnsprøyting og luftputesystemer. Ta kontakt med produsenten eller forhandler angående ditt kjøretøy. EKSPLOSIVE MILJØER Slå av telefonen hvis du er i et område med potensielt eksplosiv luft, slik som bensinstasjoner, drivstoffdepoter eller kjemiske fabrikker. Adlyd alle skilt og instruksjoner. Gnister i slike områder kan føre til eksplosjon eller brann som kan føre til skade eller død. KVALIFISERT SERVICE Forsøk på å reparere en MPO av uautorisert person kan føre til at garantien blir ugyldig. NØDOPPRINGINGER For å kunne ringe eller motta samtaler må telefonen være slått på og brukes i et område med tilstrekkelig signalstyrke. FORETA EN NØDOPPRINGING SIKKERHETSREGLER 15

17 Slå telefoner på hvis den ikke er på. Trykk to ganger [OK]. Tast nødnummeret for det aktuelle området. Trykk [OK]. Gi alle nødvendig informasjon så nøyaktig som mulig. Ikke avslutt samtalen inntil du har fått tillatelse til dette. 16 SIKKERHETSREGLER

18 SIKKERHETSREGLER 17

19 3 FINNE TASTER OG KONTAKTER Alle tastene på din MPO er på oversiden av enheten. Alle kontaktene er på baksiden. 3.1 Kontakter På baksiden finner du 5 kontakter. Hvis du dreier MPO-en slik at kontaktene peker mot deg, finner du en enkelt kontakt på venstre side. Fire kontakter er gruppert sammen på høyre side. Kontaktene fra venstre mot høyre er plassert som følgende: SIM kort kontakt. Bruk denne kontakten for å sette inn SIM kortet. SIM kontakten inneholder SIM kontaktholderen som skal holde SIM kortet fast. SIM kortholderen kan skyves ut ved å trykke den lille runde knappen på venstre side av SIM kontakten. USB kontakt merket med et enkelt punkt under kontakten. Bruk denne kontakten for å koble din MPO til en PC eller bærbar. Hodetelefon kontakt merket med doble punkter under kontakten. Bruk denne kontakten for å koble mono hodetelefon til din MPO. Stereo hodetelefon kontakt merket med tre punkter under kontakten. Bruk denne kontakten for å koble stereo hodetelefon til din MPO. Strømadapter plugg. Bruk denne kontakten for å koble til en strømadapter for ladning av batteriet. 18 FINNE TASTER OG KONTAKTER

20 3.2 Finne tastene på oversiden Når du holder din MPO med tastene opp og kontaktene vekk fra deg, er alle punkttastene og linjen med punktceller på toppen av enheten. PÅ/AV bryter. Et 9 taster punkttastatur. To menytaster. Seks navigasjonstaster. Seks lydtaster. To rulletaster for leselist. 20 markørhentere Leselisten og markørhenterne Leselisten er på den øvre halvdelen av din MPO og plassert på midten horisontalt. Leselisten består av 20 punktceller. Over hver punktcelle er det en tilhørende markørhenter. FINNE TASTER OG KONTAKTER 19

21 3.2.2 PÅ/AV bryter PÅ/AV bryteren kan man finne direkte over linjen med markørhentere midt på den øvre kanten av MPO Punkttastaturet Mellomromtasten er den midtre tasten plassert i gruppen med tre taster ved kanten av MPO'en nærmest deg. Mellomromtasten er den niende tasten i gruppen av taster som utgjør punkttastaturet. De åtte andre punkttastene er direkte ovenfor mellomromtasten: fire punkttaster på venstre side og fire punkttaster på høyre side. Plasser fire fingre på din venstre hånd oppå den venstre gruppen av punkttaster. Plasser fire fingre på din høyre hånd oppå punkttastene på høyre side. Hendene dine er nå plassert over et 8 punkt punkttastatur. Din venstre pekefinger er på tast [1], din venstre langefinger er på tast [2], din venstre ringfinger er på tast [3] og din venstre lillefinger er på tast [7] eller [Tilbaketast] tasten. Din høyre pekefinger er på tast [4], din høyre langefinger er på tast [5], din høyre ringfinger er på tast [6] og din høyre lillefinger er på tast [8] eller [Ny linje] tasten. Bruk pekefingrene, langfingrene og ringfingeren på venstre og høyre hånd for å taste standard punkttegn. Bruk lillefingeren på venstre hånd for taste [Tilbaketast]. Bruk lillefingeren på høyre hånd for taste [Ny linje] tasten. Bruk venstre eller høyre tommel for å trykke mellomromtasten Rulletastene for leselist På venstre og høyre side av din MPO rett nedenfor leselisten et venstre og høyre rulletast. Tasten på venstre side er [Rull mot venstre] tasten og tasten på høyre side er [Rull mot høyre] tasten. 20 FINNE TASTER OG KONTAKTER

22 3.2.5 Menytastene Til venstre for mellomromtasten finner du [Programmer] tasten. Til høyre for mellomromtasten finner du [Meny] tasten Navigasjonstastene Tre navigasjonstaster er plassert i øverste venstre hjørne på MPO. Den største runde tasten på venstre side er en fire veis ruggebryter kalt [Markørområde] og har fire følbare indikatorer som representerer de fire retningene som denne tasten kan trykkes i: trykk venstre: [Markør venstre], høyre: [Markør høyre], opp: [Markør Opp] og ned: [Markør ned]. De to andre navigasjonstastene er plassert rett til høyre for markørtastene. Tastene er trekantede og peker mot hverandre. Den øvre tasten er [Avbryt] tasten og har riflet flate, mens den nedre tasten er [OK] knappen og har glatt overflate Lydtastene Tre lydtaster er plassert i øverste høyre hjørnet på MPO. Den største runde tasten på høyre side er en fire veis ruggebryter kalt [Lydtastatur] og har fire følbare indikatorer som representerer de fire retningene som denne tasten kan trykkes i: trykk venstre: [Stopp tale], høyre: [Demp tale], opp: [Volum opp] og ned: [Volum ned]. De to andre lydtastene er plassert rett til venstre for lydtastene. Tastene er trekantede og peker mot hverandre. Den øvre tasten er [Frakoble] tasten og har riflet flate, mens den nedre tasten er [Tilkoble] tasten og har glatt overflate. FINNE TASTER OG KONTAKTER 21

23 4 BLI KJENT MED DIN MPO 4.1 Bruk av punkttastaturet Braille keyboard Space Braille character Åtte punkttaster og mellomromtasten utgjør punkttastaturet. Bruk tastene [1] til [8] for å skrive informasjon i punkt. Trykk [7] (som også er [Tilbake] tast) for å slette tegnet til venstre for markøren. Trykk [8] (som også er [Linjeskift] tasten) for å starte en ny linje. 22 BLI KJENT MED DIN MPO

24 4.2 Bruk av PÅ/AV bryter Bruk [PÅ/AV] knappen for å slå PÅ og AV MPO. Gjentatt trykk på [PÅ/AV] veksler mellom å ha MPO PÅ og AV. Trykk og hold [PÅ/AV] knappen i to sekunder for å slå din MPO PÅ eller AV. Dette forhindrer din MPO fra å slås PÅ eller AV ved et uhell. MPO kan slås PÅ og AV atskilt fra telefonen. Dette lar deg bruke din MPO mens telefonen er slått AV, for eksempel i fly. Det er også mulig å ha telefonen slått PÅ mens MPO er slått AV, slik at telefonsamtaler fremdeles kan mottas. Trykk og hold [Frakoble ] tasten i 2 sekunder for å slå AV telefonen. Trykk og hold [Tilkoble ] tasten i 2 sekunder for å slå PÅ telefonen. 4.3 Bruk av menytaster Trykk [Programmer] tasten for å åpne Programmer menyen. Programmer menyen er horisontalt strukturert og inneholder alle MPO programmer. Trykk [Meny] for å åpne en hurtigmeny innen et program. En hurtigmeny er også horisontalt strukturert og inneholder kommandoer som er relevante for programmet som er i bruk. Menytasten kan bare BLI KJENT MED DIN MPO 23

25 brukes hvis et program har en hurtigmeny. Ellers har menytasten ingen effekt. 4.4 Bruk av navigasjonstaster Øverst til venstre blant markørtastene, trykk venstre: [Markør venstre], høyre: [Markør høyre], opp: [Markør Opp] og ned: [Markør ned] for å navigere gjennom menyene og for å flytte markøren. Bruk [OK] tasten og [Avbryt] tasten for å bekrefte og avbryte operasjoner i dialoger og menyer Navigasjon i menyer MPO har to menytyper: horisontale og vertikale menyer. Horisontale menyer viser menyelementer ved siden av hverandre. Vertikale menyer viser menyelementer under hverandre. De fleste menyer er vertikale. Noen få av menyene er horisontale slik som Programmer menyen og hurtigmenyen. Punktindikatoren b står foran en horisontal meny. Bruk [Markør venstre] og [Markør høyre] tastene for å navigere gjennom en horisontal meny. Trykk [OK] for å velge et menyelement. Du kan også trykke [Markør ned] for å velge et menyelement. Etter at et menyelement er blitt valgt, vises en vertikal meny. Bruk [Markør opp] og [Markør ned] tastene for å navigere gjennom en vertikal meny. Trykk [OK] for å velge et menyelement. Trykk [Avbryt] for å gå tilbake ett nivå i 24 BLI KJENT MED DIN MPO

26 menyen. Du kan også trykke [Markør høyre] for å velge et menyelement og trykke [Markør venstre] for å gå tilbake ett nivå Flytte markøren Markøren er også kjent som innsettingspunktet som blinker et sted på leselisten. Bruk [Markør venstre] og [Markør høyre] tastene for å flytte markøren en tegn posisjon. Punkttegn settes inn ved markørposisjonen. Etter hvert som du skriver flyttes den blinkende markøren bortover for å indikere innsettingspunktet. Bruk [Markør ned] og [Markør opp] tastene for å flytte markøren til neste, henholdsvis forrige linje Bekreftelsetaster Fra en dialog: trykk [OK] for å bekrefte en operasjon eller trykk [Avbryt] for å avbryte en operasjon. I menyer: trykk [OK] for å gå til neste menynivå eller trykk [Avbryt] for å gå tilbake ett menynivå. BLI KJENT MED DIN MPO 25

27 4.5 Bruk av lydtaster Øverst til høyre blant lydtastene trykk venstre: [Stopp tale], høyre: [Demp tale], opp: [Volum opp] og ned: [Volum ned] for å kontrollere lyden. Bruk [Tilkoble] tasten for å besvare en telefonoppringing eller for å slå et nummer. Bruk [Frakoble] tasten for å avslutte en telefonsamtale Lydkontroll Trykk [Demp tale] som en bryter for å slå på/av talen. Under en telefonsamtale kan du fortsette å bruke din MPO for å ta notater eller for å finne informasjon. Hvis talestøtte avbrytes under en telefonsamtale, bruk [Demp tale] tasten for å slå av talen. Trykk [Stopp tale] for når som helst å avbryte talen. Ny tale vil automatisk gjenoppta talen. Trykk [Volum opp] for å øke lydstyrken. Trykk [Volum ned] for å minske lydstyrken Telefonkommandoer Telefonen kan slås PÅ og AV uavhengig av MPO. MPO kan slås PÅ og AV ved å bruke [PÅ/AV] tasten. Trykk og hold [Tilkoble ] i 2 sekunder for å slå PÅ telefonen. Trykk og hold [Frakoble ] i 2 sekunder for å slå AV telefonen. 26 BLI KJENT MED DIN MPO

28 Bruk [Tilkoble] for å besvare en telefonoppringing eller for å slå et nummer. Trykk [Frakoble] for å avslutte en telefonsamtale. 4.6 Bruke rulletastene for leselisten Bruk rulletastene for leselisten for å rulle gjennom tekst. Trykk [Rull venstre] for å lese de foregående 20 tegnene på leselisten. Trykk [Rull venstre] for å lese de foregående 20 tegnene på leselisten. Legg merke til at bare hele ord vises på leselisten. BLI KJENT MED DIN MPO 27

29 4.7 Bruk av markørhentere Bruk markørhenterne eller hurtigtastene for å få rask adgang til horisontale menyelementer, for raskt å merke tekst eller å spørre om aktuell menyposisjon Rask adgang til menyelementer I stedet for å navigere gjennom en horisontal meny med bruk av [Markør venstre/høyre] tastene og så trykke [OK] knappen på det ønskede elementet, kan du bruke markørhenterne for å aktivere et menyelement ved ganske enkelt å trykke en markørhenter over elementet Rask tekstmerking For raskt å merke tekst i et redigeringsfelt kan du bruke markørhenterne. Trykk [Mellomrom]+[Markørhenter] for å merke start og slutt av en tekst som er valgt. For å flytte markøren: Trykk den tilsvarende markørhenteren ved den ønskede tekstposisjonen Aktuell menyposisjon For raskt å få rede på din aktuelle menyposisjon kan du bruke markørhenterne. Trykk markørhenteren over punktcellen ved første posisjon på leselisten. En meldingsdialog vises med informasjon om din aktuelle posisjon. Trykk en vilkårlig tast for å lukke dialogen. 28 BLI KJENT MED DIN MPO

30 4.8 Talestøtte Talesyntesen tas automatisk i bruk når du navigerer gjennom menyer og tekst. Kombinasjonen av synkron tale og gjengivelse i punkt kan gjøre deg i stand til å lese og navigere raskere enn bare med tale. Trykk markørhenteren over punktcellen til venstre på leselisten annonserer raskt din aktuelle menyposisjon. Bruk lydtastene for å justere talegjengivelsen. Du kan øyeblikkelig slå av talen og bare bruke leselisten i situasjoner hvor det er viktig at man ikke forstyrrer personer i nærheten eller under en telefonsamtale. Du kan også bruke lydtastene for å justere lydstyrken for å passe til omgivelsene. 4.9 Synkronisere data mellom MPO og PC Data på din MPO kan synkroniseres med data på en PC eller en bærbar. Synkronisering gjøres med bruk av USB tilkoblingen. På denne måten kan du: Synkronisere notater mellom Outlook s Notater på din PC eller bærbare og Notater programmet på din MPO. Synkronisere avtaler mellom Outlook s Kalender på din PC eller bærbare og Agenda programmet på din MPO. Synkronisere kontakter mellom Outlook s Kontakter på din PC eller bærbare og Kontakter programmet på din MPO. Lage og konvertere Word dokumenter på din PC eller bærbare og lagre dem for bruk i Notater programmet på din MPO. For å gjøre dette må du installere og kjøre Microsoft s ActiveSync(R) programvare på din PC eller bærbare. Denne programvaren er inkludert på CD-ROM. BLI KJENT MED DIN MPO 29

31 5 FORBEREDELSE FOR BRUK AV TELEFON Før du bruker MPO første gang sett inn SIM kortet i kontakten på baksiden og lad batteriet helt opp. Du kan så slå PÅ din MPO. Når du har tastet inn den korrekte PIN koden som kommer med SIM kortet, kan du telefonere og motta samtaler. For mer informasjon om SIM kort, PIN og PUK kode, referer til appendiks D. Les følgende avsnitt for bestemt informasjon om hvordan man forbereder MPO for første gangs bruk. 5.1 Lade batteriet Sett inn pluggen fra laderen i kontakten på din MPO. Pluggen for strømadapteren er plassert på høyre bakside. Plugg MPO adapteren inn i en standard nettkontakt. Det tar omtrent 3 timer å lade fullt opp et nytt eller utladet batteri. Etter at batteriet er ladet helt opp, kan du koble laderen fra din MPO og fjerne den fra nettkontakten. 5.2 Innsetting av SIM kortet Sørg for at telefonen i din MPO er slått av. Trykk knappen til venstre for SIM kort kontakten for å skyve ut SIM kort holderen. SIM kort kontakten er plassert på venstre bakside av din MPO. Fjern SIM kort holderen og roter den 180 grader. Skyv SIM kortet i holderen med den flate metalldelen av kortet pekende opp. Vinkelhaken på SIM kortet må passe med vinkelhakehjørnet på SIM kort holderen. Roter igjen SIM kort holderen som nå inneholder SIM kortet 180 grader. Lås SIM kortet på plass ved forsiktig å skyve SIM kort holderen tilbake i sin lomme i MPO. 30 FORBEREDELSE FOR BRUK AV TELEFON

32 5.3 Endre din PIN kode Hvis du foretrekker det, kan du endre standard PIN kode til en PIN kode som er enklere å huske. For å forhindre mulig misbruk av din telefon, velg en PIN kode som ikke er opplagt, slik som fødselsdagen din. Lagre aldri din PIN eller PUK kode på MPO. Lagre i stedet PIN og PUK kodene et sted hvor de ikke kan finnes så lett. For å endre din PIN kode følg disse stegene: Sørg for at din MPO er slått PÅ. Trykk [Programmer]. Programmer menyen vises. Bruk [Markør venstre/høyre] for å velge Innstillinger. Trykk [OK]. Bruk [Markør opp/ned] for å velge Telefoninnstillinger. Trykk [OK]. TELEFONINNSTILLINGER listen vises. Bruk [Markør opp/ned] for å velge Endre pin. Skriv den gamle PIN koden og trykk [OK]. Hvis du av feiltagelse taster en ugyldig eller ufullstendig PIN kode, vil følgende melding vises: PIN koden er ugyldig; vennligst skriv din PIN kode på nytt. Som angitt, trykk en tast på MPO og skriv den gamle PIN koden på nytt. Hvis du skriver en ugyldig PIN kode 3 ganger i rekkefølge, blokkeres SIM kortet for videre bruk. Hvis dette skjer, må du angi PUK koden for å oppheve blokkeringen av SIM kortet. Skriv den nye PIN koden. Trykk [OK]. Skriv den gamle PIN koden på nytt for bekreftelse og trykk [OK]. Din PIN kode er nå endret. Bruk den nye PIN koden hver gang du slår PÅ telefonen. FORBEREDELSE FOR BRUK AV TELEFON 31

33 6 REDIGERE TEKST I NOTATER OG SMS Din MPO har muligheter for tekstredigering, som kan brukes til å lage og redigere tekst i notater og SMS tekstmeldinger. Redigering og navigering i tekst slik som plassering av markør, merke tekst og klippe ut/kopiere/lime inn er alle enkle operasjoner. I tillegg er det et antall snarveier for vanlig brukte kommandoer slik at det blir enklere for deg. 6.1 Bruk av tale for å redigere tekst Din MPO er utstyrt med innebygd talestøtte for alle redigeringsfunksjoner. Teksten kan leses høyt fra alle posisjoner og fortsetter til slutten av notatet eller meldingen. Operasjon Les fra markørposisjon til slutten av teksten. Stopp talen og la markøren være ved senest leste ord. Snarvei [Mellomrom]+[2] +[3] +[5] +[6] +[7] +[8] [Mellomrom] eller [Stopp tale] 6.2 Skrive tekst Bruk tastene [1] til [8] på punkttastaturet for å skrive punkttegn i editoren for din MPO. Trykk [7] for å slette tegnet til venstre for markøren. Trykk [8] for å starte en ny linje. Trykk [Mellomrom]+[t] for å sette in en tabulator eller rykke inn en linje. 32 REDIGERE TEKST I NOTATER OG SMS

34 6.3 Flytte innen tekst For å flytte markøren innen tekst er de følgende snarveiene tilgjengelig: Operasjon Les de 20 foregående tegnene på en linje. Hvis markøren er på de første 20 tegnene på en linje: flytt til slutten av forrige linje. Les de 20 neste tegnene på en linje. Hvis markøren er på de siste 20 tegnene på en linje: flytt til begynnelsen av neste linje. Flytt markør én posisjon til venstre. Flytt markør én posisjon til høyre. Flytt markør én linje opp. Flytt markør én linje ned. Flytt markør til starten av filen. Flytt markør til slutten av filen. Flytt markør til første tegn på linjen. Flytt markør til siste tegn på linjen. Snarvei [Rull venstre] [Rull høyre] [Markør venstre] [Markør høyre] [Markør opp] [Markør ned] [Mellomrom]+[1]+[ 2]+[3] [Mellomrom]+[4]+[ 5]+[6] [Mellomrom]+[1]+[ 2] [Mellomrom]+[4]+[ 5] 6.4 Merke, kopiere/lime inn og slette tekst med bruk av hurtigmenyen Du kan når som helst bruke hurtigmenyen som hjelp for å redigere tekst i teksteditoren eller i et redigeringsfelt. Trykk på [Meny] åpner hurtigmenyen. I hurtigmenyer er det flere redigeringskommandoer tilgjengelig, slik som klipp ut, kopier, lim inn eller slett. Klipp ut kommandoen fjerner data som er merket for øyeblikket og lagrer det på utklippstavlen. Kopier kommandoen kopierer data som er merket for øyeblikket og lagrer det på utklippstavlen. Lim inn kommandoen setter inn REDIGERE TEKST I NOTATER OG SMS 33

35 en kopi av innholdet på utklippstavlen ved den aktuelle markørposisjonen. Med Slett kommandoen kan data som er merket for øyeblikket slettes. For å bruke hurtigmenyen: Merk teksten som du vil klippe ut, kopiere eller slette. Eller flytt markøren til posisjonen du vil lime inn tekst. Trykk [Meny]. Hurtigmenyen vises. Bruk [Markør venstre/høyre] for å velge Rediger. Trykk [OK]. En vertikal meny med et antall redigeringskommandoer vil vises. Bruk [Markør opp/ned] for å velge redigeringskommandoen du ønsker. Trykk [OK] for å utføre den valgte redigeringskommandoen. For en oversikt over alle redigeringskommandoer i hurtigmenyer, referer til appendiks F. 6.5 Merke, kopiere/lime inn og slette tekst med bruk av snarveier For å merke, kopiere og slette tekst er de følgende snarveier tilgjengelig: Operasjon Merk tekst. Trykk [Mellomrom]+[Markørhenter] for å merke start og slutt av en tekst som er valgt. Merk all tekst i et notat eller en tekstmelding. Kopier merket tekst til utklippstavlen Klipp ut merket tekst til utklippstavlen Lim inn merket tekst fra utklippstavlen til den aktuelle markørposisjonen. Angre seneste operasjon for utklippstavlen. Den seneste kopiering, klippe ut eller lime inn operasjon kan Snarvei [Mellomrom]+ [Markørhenter] [Mellomrom]+[a] [Mellomrom]+[c] [Mellomrom]+[x] [Mellomrom]+[v] [Mellomrom]+[z] 34 REDIGERE TEKST I NOTATER OG SMS

36 angres. Slett tegnet ved den aktuelle markørposisjonen. Slett ordet ved den aktuelle markørposisjonen. Slett linjen ved den aktuelle markørposisjonen. [2]+[7] [3]+[7] [2]+[3]+[7] REDIGERE TEKST I NOTATER OG SMS 35

37 7 BRUK AV NOTATER Notater editoren har en rekke forskjellige verktøy for enkelt å lage og holde rede på notater. Notater kan lagres i en rekke forskjellige mapper (eller kategorier), avhengig av innholdet i et bestemt notat. De følgende mappene er tilgjengelig: Uarkivert, Arkiv, Familie, Hobby, Hjem, Info, Fritid, Referater, Studier, Arbeid og Papirkurv. Hvert notat må ha en tittel. Som standard bruker din MPO de første 40 tegnene av innholdet i notatet som tittelen for notatet. Du kan imidlertid også bestemme din egen notattittel. Notater lagres alltid i en mappe med unik tittel. En mappe er ganske enkelt en samling av notattitler. I et notat kan du bruke Søk funksjonen til å finne et ord eller en streng. Notater kan flyttes fra en mappe til en annen eller slettes. Et notat som er slettet overføres til Papirkurven. For å slette et notat permanent, slett det fra Papirkurven. 7.1 Legge til et notat Legge til et nytt notat for uarkivert mappen Trykk [Programmer] for å åpne Programmer menyen. Bruk [Markør venstre/høyre] for å velge Notater. Trykk [OK]. NOTATER MAPPELISTEN vises. Trykk [OK] for å velge Nytt notat. NOTATER EDITOREN vises. Begynn å skrive ditt nye notat Se også kapittel 6, "Redigere tekst i notater og SMS". 36 BRUK AV NOTATER

38 Trykk [OK] etter at du er ferdig med å skrive ditt notat. De første 40 tegnene i notatet ditt brukes automatisk som tittel for notatet. Notatet lagres i Uarkivert mappen. Les nedenfor angående detaljene om å lagre notater med en annen tittel og i en annen mappe Endre tittel eller mappe I Notater editoren kan du når som helst endre tittelen for et notat eller mappe. Over teksteditoren for Notater er det to redigeringsfelt for å endre tittelen for notatet og mappen hvor den lagres. Du kan komme direkte til disse feltene fra Notater teksteditoren ved å bruke følgende fremgangsmåte: Flytt markøren til starten av teksten. Trykk [Markør opp] for å velge Tittel. Skriv et nytt navn for tittelen. Hvis du ikke vil endre tittelen, så fortsett til neste steg. Trykk [Markør opp] for å velge Mappe. Listen over mapper vil vises. Bruk [Markør venstre/høyre] for å velge den mappen du ønsker. Hvis du ikke vil endre mappe, så fortsett til neste steg. Trykk [Markør ned] to ganger for å fortsette redigeringen av notatet ditt. Etter at du er ferdig med notatet, trykk [OK]. Dette vil lukke og lagre notatet under det valgte navnet og mappen Legge til et nytt notat i en bestemt mappe Trykk [Programmer] for å åpne Programmer menyen. Bruk [Markør venstre/høyre] for å velge Notater. Trykk [OK]. NOTATER MAPPELISTEN vises. Bruk [Markør opp/ned] for å velge den ønskede mappen. Trykk [OK] for å åpne den ønskede mappen. Trykk [OK] for å velge Nytt notat. NOTATER EDITOREN vises. Begynn å skrive ditt notat. Se også kapittel 6, "Redigere tekst i notater og SMS". BRUK AV NOTATER 37

39 Trykk [OK] etter at du er ferdig med ditt notat. De første 40 tegnene i notatet ditt brukes automatisk som tittel for notatet. Notatet lagres i den valgte mappen Redigere et arkivert notat For å redigere et eksisterende notat lagret i en bestemt mappe følg disse stegene: Trykk [Programmer] for å åpne Programmer menyen. Bruk [Markør venstre/høyre] for å velge Notater. Trykk [OK]. NOTATER MAPPELISTEN vises. Bruk [Markør opp/ned] for å velge en mappe. Trykk [OK] for å åpne den valgte mappen. Bruk [Markør opp/ned] for å velge tittelen for notatet man vil åpne. Trykk [OK] for å åpne det valgte notatet. NOTATER EDITOREN vises. Begynn å redigere innholdet av notatet. Du kan legge merke til at markøren er på samme posisjon som der du var da du senest stoppet å redigere. Se også kapittel 6, "Redigere tekst i notater og SMS". Trykk [OK] for å lagre notatet. 7.2 Holde rede på notater Flytte et notat For å flytte et notat fra en mappe til en annen følg disse stegene: Trykk [Programmer] for å åpne Programmer menyen. Bruk [Markør venstre/høyre] for å velge Notater. Trykk [OK]. NOTATER MAPPELISTEN vises. Bruk [Markør opp/ned] for å velge den mappen der notatet er lagret i øyeblikket. 38 BRUK AV NOTATER

40 Trykk [OK]. Mappenavnet vises så vel som en liste over alle notattitler i mappen. Bruk [Markør opp/ned] for å velge notatet du vil flytte. Det er to metoder du kan bruke for å flytte det valgte notatet til en annen mappe. Den første metoden bruker hurtigmenyen for notater, mens den andre utfører flyttingen med færre steg ved å bruke snarveier Bruk av hurtigmenyen for å flytte et notat Trykk [Meny]. Hurtigmenyen vises. Bruk [Markør venstre/høyre] for å velge Rediger. Trykk [OK] for å åpne Rediger menyen. Bruk [Markør opp/ned] for å velge Flytt notat. Trykk [OK]. FLYTT NOTAT dialogen vises. Bruk [Markør venstre/høyre] for å velge målmappen du vil flytte notatet til. Trykk [OK] for å flytte notatet Bruk av snarveier for å flytte et notat Trykk [Mellomrom] + [f]. FLYTT NOTAT dialogen vises. Bruk [Markør venstre/høyre] for å velge målmappen du vil flytte notatet til. Trykk [OK] for å flytte notatet Slette et notat Trykk [Programmer] for å åpne Programmer menyen. Bruk [Markør venstre/høyre] for å velge Notater. Trykk [OK]. NOTATER MAPPELISTEN vises. Bruk [Markør opp/ned] for å velge mappen som inneholder notatet man vil slette. Trykk [OK]. Mappenavnet vises så vel som en liste over alle notattitler i mappen. Bruk [Markør opp/ned] for å velge notatet du vil slette. Det er to metoder du kan bruke for å slette det valgte notatet. Den første metoden bruker hurtigmenyen for notater, mens BRUK AV NOTATER 39

41 den andre utfører slettingen med færre steg ved å bruke snarveier Bruk av hurtigmenyen for å slette et notat Trykk [Meny]. Hurtigmenyen vises. Bruk [Markør venstre/høyre] for å velge Rediger. Bruk [Markør opp/ned] for å velge Slett notat. Trykk [OK]. SLETT NOTAT dialogen vises. Trykk [OK] for å slette notatet. Notatet overføres til Papirkurven Bruk av snarveier for å slette et notat Trykk [7]. SLETT NOTAT dialogen vises. Trykk [OK] for å slette notatet. Notatet overføres til Papirkurven Søke etter ord eller tekststrenger I et notat kan du bruke Søk funksjonen til å finne et ord eller en tekststreng med maksimalt 80 tegn. Søkingen starter fra den aktuelle markørposisjonen til slutten av notatet. Trykk [Meny]. Hurtigmenyen vises. Bruk [Markør venstre/høyre] for å velge Gå til. Bruk [Markør opp/ned] for å velge Søk. Trykk [OK]. SØK dialogen vises. Skriv ordet eller tekststrengen og trykk [OK] for å startet søket. Hvis det er et treff, flyttes markøren til første tegn i treffet. Hvis du trykker [Mellomrom] + [s] vil søket gå videre til neste treff. Hvis det ikke er noe treff, vises IKKE TREFF dialogen; trykke en vilkårlig tast for å gå tilbake til SØK dialogen. For hele innholdet av hurtigmenyen til notater referer til appendikset. 40 BRUK AV NOTATER

42 BRUK AV NOTATER 41

43 8 BRUK AV TELEFONEN Før du kan foreta telefonoppringninger, må telefonmodulen være slått på. Du trenger imidlertid også en PIN kode for å aktivere telefonen. Når telefonen er slått PÅ, er alle telefonfunksjoner tilgjengelig for deg. Selv om telefonen ikke er blitt aktivert med en gyldig PIN kode, kan du likevel bruke nødsamtaler. For å deaktivere PIN kode sikkerheten se avsnitt "13.2 Telefoninnstillinger". Valg av Telefon fra Programmer menyen åpner TELEFON MAPPE listen som inneholder fem alternativer for å velge hvordan man foretar en telefonoppringing. I tillegg til manuelt å ringe et nummer kan du velge et eksisterende telefonnummer som er lagret i en av de følgende listene: Kontaktens telefon, Ubesvarte anrop, Mottatte anrop og nylige Ringte nummer. 8.1 Slå PÅ telefonmodulen Trykk og hold [Tilkoble] i 2 sekunder. ENTER PIN SIKKERHET dialogen vises. Skriv din PIN kode Trykk [OK]. Telefonmodulen er nå PÅ PIN og PUK kode sikkerhet En UGYLDIG PIN KODE melding vises hvis du angir feil pin kode. Trykk [OK] for å gå tilbake til ANGI PIN SIKKERHET dialogen. Hvis du skriver en ugyldig PIN kode tre ganger i rekkefølge, blokkeres SIM kortet for videre bruk. Du vil så få vist ANGI PUK SIKKERHET dialogen. Skriv nøyaktig PUK koden og trykk [OK]. Hvis du skriver PUK koden tre ganger feil i rekkefølge, blir SIM kortet blokkert og du må henvende deg til den service tilbyder. 42 BRUK AV TELEFONEN

44 8.2 Foreta en telefonoppringing Sørg for at telefonmodulen er slått PÅ. Se avsnitt "8.1 Slå PÅ telefonmodulen". Trykk [Programmer]. Bruk [Markør venstre/høyre] for å velge Telefon. Trykk [OK]. NETTVERK SJEKK meldingen vises. Din MPO vil nå forsøke å etablere en nettverksforbindelse. Hvis en vellykket forbindelse etablereres, vil navnet på service tilbyderen vises. Trykk [OK]. TELEFONMAPPER listen vises. Les nedenfor for instruksjoner om hvordan man velger et telefonnummer. Hvis telefonen er slått AV og du trykker og holder [Tilkoble] i 2 sekunder, vil din MPO automatisk forsøke å etablere en nettverkforbindelse, noe som lar deg hoppe over et par steg i telefonoppringingen. 8.3 Velge et telefonnummer For å ringe kan du enten slå et nummer manuelt eller velge fra et av de følgende alternativene: Kontaktens telefon, Ubesvarte anrop, Mottatte anrop eller nylige Ringte nummer. Velg det alternativet du foretrekker Manuell oppringing Bruk [Markør opp/ned] for å velge Nytt nummer. Trykk [OK]. RING NUMMER dialogen vises. Tast telefonnummeret. Trykk [OK]. For å ringe se avsnitt "8.4 Fullføre en telefonsamtale". BRUK AV TELEFONEN 43

45 8.3.2 Velge et nummer fra Kontakter telefonlisten Kontakter telefonlisten inneholder navnene på personer som du tidligere har lagret i Kontakter listen. For å legge kontakter til din kontaktliste se kapittel "10 Bruke kontakter". Bruk [Markør opp/ned] for å velge Kontakter telefonlisten. Trykk [OK]. KONTAKTER TELEFONLISTEN vises. Bruk [Markør opp/ned] for å velge navnet på en kontakt du vil ringe til. Trykk [OK]. For å ringe se avsnitt "8.4 Fullføre en telefonsamtale". Hvis du valgte en kontakt som er tilordnet to eller flere nummer, vil VELG NUMMER listen vises. Bruk [Markør opp/ned] for å velge telefonnummeret man ønsker. Trykk [OK]. For å foreta en telefonsamtale se avsnitt "8.4 Fullføre en telefonoppringing" Velge et nummer fra Ubesvarte anrop listen Ubesvarte anrop listen inneholder navn og nummer på personer som forsøkte å ringe deg men som ikke lyktes fordi du ikke svarte i telefonen eller fordi telefonen var slått AV. Gå gjennom listen og velg navnet eller nummeret som du vil ringe tilbake til. Bruk [Markør opp/ned] for å velge Ubesvarte anrop. Trykk [OK]. UBESVARTE ANROP listen vises. Bruk [Markør opp/ned] for å velge navnet eller nummeret på personen som du vil ringe tilbake til. Trykk [OK]. For å foreta en telefonsamtale se avsnitt "8.4 Fullføre en telefonsamtale". 44 BRUK AV TELEFONEN

46 8.3.4 Velge et nummer fra Mottatte anrop listen Mottatte anrop listen inneholder navnene og numrene på personer som du nylig har ringt til. Gå gjennom listen og velg navnet eller nummeret som du vil ringe tilbake til. Bruk [Markør opp/ned] for å velge Mottatte anrop. Trykk [OK]. MOTTATTE ANROP listen vises. Bruk [Markør opp/ned] for å velge navnet eller nummeret på personen som du vil ringe til. Trykk [OK]. For å foreta en telefonsamtale se avsnitt "8.4 Fullføre en telefonsamtale" Velge et nummer fra Ringte nummer listen Ringte nummer listen inneholder navnene og numrene på personer som du nylig har ringt til. Gå gjennom listen og velg navnet eller nummeret som du vil ringe til igjen. Bruk [Markør opp/ned] for å velge Ringte nummer. Trykk [OK]. RINGTE NUMMER listen vises. Bruk [Markør opp/ned] for å velge navnet eller nummeret på personen som du vil ringe til. Trykk [OK]. For å foreta en telefonsamtale se avsnitt "8.4 Fullføre en telefonsamtale". 8.4 Fullføre en telefonoppringing Etter at du har valgt et telefonnummer, vil din MPO forsøke å etablere en forbindelser med mottakeren. ETABLERER FORBINDELSE meldingen vises: LINJE 1: Tilkobler: Mottakerens info. TILKOBLET meldingen vises hvis en forbindelse er korrekt satt opp. Du kan starte konversasjonen når personen svarer på din oppringing. Under telefonsamtalen vises TILKOBLET meldingen: LINJE 1: Aktiv: Under telefonsamtalen. LINJE 2: Ringer: Mottakerens info. BRUK AV TELEFONEN 45

47 Hvis din MPO ikke lykkes i å etablere en forbindelse, vises FORBINDELSE MISLYKTES meldingen. Trykk [OK] for å gå tilbake til Programmer menyen. Trykk [Frakoble] for å avslutte telefonsamtalen. SAMTALELOGG meldingen vises: LINJE 1: Total tid: Total ringetid. LINJE 2: Oppringt: Mottakerens informasjon. Trykk [OK] for å gå tilbake til Programmer menyen. 8.5 Besvare en telefonoppringing En ringetone vil gi deg beskjed om en innkommende samtale. INNKOMMENDE SAMTALE meldingen vises: LINJE 1: Telefon: Oppringerens informasjon. Trykk [Tilkoble] for å godta samtalen. TILKOBLET meldingen vises: LINJE 1: Aktiv: Under telefonsamtalen. LINJE 2: Ringer: Oppringerens informasjon. Trykk [Frakoble] for å avslutte telefonsamtalen. SAMTALELOGG meldingen vises: LINJE 1: Total tid: Total ringetid. LINJE 2: Oppringt: Oppringerens informasjon. Basert på Oppringerens info eller hvis du vil fortsette å bruke din MPO, kan du også bestemme å avvise samtalen ved å trykke [Frakoble]. Navnet og/eller nummeret til den som ringte vil bli lagret i Ubesvarte anrop listen. 46 BRUK AV TELEFONEN

48 8.6 Holde rede på telefonlister Slette Ubesvarte anrop listen, Mottatte anrop listen eller Ringte nummer listen For å slette alle telefonnummer og navn fra en av disse listene følg disse stegene: Trykk [Programmer] for å åpne Programmer menyen. Bruk [Markør venstre/høyre] for å velge Telefon. Trykk [OK]. TELEFONMAPPER listen vises. Bruk [Markør opp/ned] for å velge mappen med nummer du vil slette. Trykk [OK]. MAPPENAVN vil vises. Navnet er navnet på den valgte mappen. Listen over telefonnummer som for øyeblikket er lagret i denne mappen vil også vises. Trykk [Meny]. Hurtigmenyen vises. Bruk [Markør venstre/høyre] for å velge Rediger. Trykk [OK]. Bruk [Markør opp/ned] for å velge Slett alt. Trykk [OK]. Alle telefonnummer vil nå bli fjernet fra listen Kopiere/lime inn og slette data For å kopiere data fra en telefondialog og lime og lagre den som informasjon til en annen applikasjon, for eksempel Notater, følg disse stegene: Sørg for at du er i et redigeringsfelt (punktindikator = e ) i en av de følgende dialogene: RING NUMMER, TILKOBLET eller SAMTALELOGG. Trykk [Meny]. Hurtigmenyen vises. Bruk [Markør venstre/høyre] for å velge Rediger. Trykk [OK]. En vertikal meny med et antall redigeringskommandoer vil vises. Bruk [Markør opp/ned] for å velge Kopier. Trykk [OK]. Data i redigeringsfeltet lagres nå på utklippstavlen. Fra utklippstavlen kan data limes inn i en annen applikasjon. BRUK AV TELEFONEN 47

49 For den fullstendige listen for Telefon hurtigmenyen referer til appendiks F. 48 BRUK AV TELEFONEN

50 BRUK AV TELEFONEN 49

51 9 BRUK AV SMS Din MPO er i stand til å sende og motta tekstmeldinger opp til en lengde av 160 tegn. Disse meldingene, også kjent som SMS (Short Message Service), likner på e-post siden du kan lese, skrive, sende og lagre dem i mapper. Mottakeren som du sender en SMS melding til må også ha en telefon med SMS for å kunne motta meldingen din. SMS er en spesiell service gitt av din service tilbyder. Når du sender en tekstmelding, sendes den til tilbyderens meldingssenter for distribusjon. Din melding vil være i meldingssenteret inntil den kan leveres til mottakeren. På samme måte, når noen sender deg en tekstmelding, lagres meldingen i meldingssenteret inntil den kan leveres til din MPO. Hvis du ikke er sikker på om du er abonnent på SMS, eller hvis du ikke vet nummeret til meldingssenteret, kan du kontakte din service tilbyder. Bruk din MPO s tekseditor for å skrive eller redigere en tekstmelding. Se kapittel "6 Redigere tekst i notater og SMS" for flere detaljer. 9.1 Sende en ny tekstmelding Sørg først for at din MPO er slått PÅ, se også avsnitt "8.1, Slå PÅ telefonmodulen". For å lage og sende en tekstmelding følg disse stegene: 50 Trykk [Programmer]. Programmer menyen vises. Bruk [Markør venstre/høyre] for å velge SMS. Trykk [OK]. SMS MAPPELISTEN vises. Trykk [OK]. SMS EDITOREN vises. BRUK AV SMS

52 Skriv din tekstmelding. Husk at en tekstmelding ikke kan ha lengde mer enn 160 tegn. En pipelyd kan høres hvis du forsøker å skriver mer enn 160 tegn. Trykk [OK] etter at du er ferdig med din teksmelding. RING ELLER VELG NUMMER listen vises og liste opp alle dine kontakter i Kontakter listen. For flere detaljer se kapittel "10 Bruke kontakter". Bruk [Markør opp/ned] for å velge mottakerens navn eller telefonnummer. Hvis du velger Nytt nummer, vises SLÅ NYTT NUMMER dialogen: skriv nummeret og trykk [OK]. Trykk [OK]. TILKOBLING OG SENDING meldingen vises: LINJE 1: Send: Mottakerens informasjon. Når en melding er korrekt sendt, lagres den i Sendte elementer listen. Hvis en forbindelse ikke kan opprettes, blir meldingen midlertidig lagret i Utboks. De seneste sendte meldingene er plassert på toppen av listen Utboks Hvis MPO ikke kan opprette en nettverksforbindelse, vil tekstmeldingen automatisk lagres i Utboksen. For å sende meldingen på et senere stadium når en nettverksforbindelse er tilgjengelig følg disse stegene: Trykk [Programmer]. Programmer menyen vises. Bruk [Markør venstre/høyre] for å velge SMS. Trykk [OK]. SMS MAPPELISTEN vises. Bruk [Markør opp/ned] for å velge Utboks. Trykk [OK]. UTBOKS listen vises. Bruk [Markør opp/ned] for å velge tekstmeldingen du vil sende. Trykk [Meny]. Hurtigmenyen vises. Bruk [Markør venstre/høyre] for å velge Fil. Trykk [OK] for å åpne den vertikale Fil menyen. Bruk [Markør opp/ned] for å velge Send. Trykk [OK] for sende tekstmeldingen. BRUK AV SMS 51

53 I stedet for å bruke hurtigmenyen kan snarveien [Mellomrom] + [s] brukes for å sende den valgte tekstmeldingen Meldinger lagret i Utboks Utboksen inneholder tekstmeldinger som ennå ikke er blitt sendt. For å lese, redigere og/eller sende en av disse tekstmeldingene følg disse stegene: Trykk [Programmer]. Programmer menyen vises. Bruk [Markør venstre/høyre] for å velge SMS. Trykk [OK]. SMS MAPPELISTEN vises. Bruk [Markør opp/ned] for å velge Utboks. Trykk [OK]. UTBOKS listen vises. Bruk [Markør opp/ned] for å velge en melding. Trykk [OK] for å åpne SMS EDITOR med den valgte tekstmeldingen som nå kan leses eller redigeres. Trykk [Avbryt] for å se bort fra endringer og gå tilbake til Utboks. Hvis du trykker [OK], vil endringer lagres og RING ELLER VELG NUMMER listen vises. Send tekstmeldingen til en valgt mottaker. Se også "9.1, Sende en ny tekstmelding" Meldinger lagret i Sendte elementer listen Sendte elementer listen inneholder tekstmeldinger som er blitt sendt til en mottaker. For å lese, redigere og/eller sende på nytt en av disse tekstmeldingene følg disse stegene: Trykk [Programmer]. Programmer menyen vises. Bruk [Markør venstre/høyre] for å velge SMS. Trykk [OK]. SMS MAPPELISTEN vises. Bruk [Markør opp/ned] for å velge Sendte elementer. Trykk [OK]. SENDTE ELEMENTER listen vises. Bruk [Markør opp/ned] for å velge en melding. 52 BRUK AV SMS

54 Trykk [OK] for å åpne SMS EDITOR med den valgte tekstmeldingen som nå kan leses eller redigeres. Trykk [Avbryt] for å se bort fra endringer og gå tilbake til Sendte elementer listen. Hvis du trykker [OK], vil endringer lagres og RING ELLER VELG NUMMER listen vises. Send tekstmeldingen til en valgt mottaker. Se også "9.1, Sende en ny tekstmelding". 9.2 Motta en tekstmelding En ringetone vil gi deg beskjed om en ny tekstmelding. INNKOMMENDE SMS melding vises: LINJE 1: SMS: Senders info. Trykk [OK] for sende meldingen. Bruk [Rull venstre] og [Rull høyre] for å rulle gjennom meldingen. Trykk [OK] etter at du er ferdig med å lese tekstmeldingen. Meldingen vil så bli lagret i LESTE ELEMENTER listen. Med bruk av LESTE ELEMENTER listen kan du gå gjennom innholdet av en tidligere mottatt melding. Legg merke til at det er et maksimalt antall lagrede tekstmeldinger på ditt SIM kort. Det eksakte tallet varierer for hvert SIM kort og er vanligvis fra 25 til 50 tekstmeldinger Lese meldinger lagret i Leste elementer listen Leste elementer listen inneholder alle tekstmeldinger som du har mottatt og lest. For å lese, redigere og/eller sende på nytt en av disse tekstmeldingene følg disse stegene: Trykk [Programmer]. Programmer menyen vises. Bruk [Markør venstre/høyre] for å velge SMS. Trykk [OK]. SMS MAPPELISTEN vises. Bruk [Markør opp/ned] for å velge Leste elementer. Trykk [OK]. SENDTE ELEMENTER listen vises. Bruk [Markør opp/ned] for å velge en melding. Trykk [OK] for å åpne SMS EDITOR med den valgte tekstmeldingen som nå kan leses eller redigeres. BRUK AV SMS 53

KeyMaestro punkttastatur. av HumanWare. Brukerveiledning

KeyMaestro punkttastatur. av HumanWare. Brukerveiledning KeyMaestro punkttastatur av HumanWare Brukerveiledning januar 2006 1. Velkommen Maestro (eller Trekker) støtter KeyMaestro HumanWare Braille Bluetooth tastaturet. KeyMaestro bruker Bluetooth teknologi

Detaljer

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller 1 Innstilling av PLEXTALK Linio Pocket 1. Vend Linio Pocket. Sjekk at for at toppen av spilleren er opp evt fra deg hvis du holder den vannrett.

Detaljer

Brukerhåndbok. Braillex Live/Live+ Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0514

Brukerhåndbok. Braillex Live/Live+ Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0514 Brukerhåndbok Braillex Live/Live+ Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0514 Braillex Live / Live+ Bruke Braillex

Detaljer

Victor Reader Vibe. Brukerhåndbok. Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge Bo Jo Tveter AS 2003

Victor Reader Vibe. Brukerhåndbok. Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge Bo Jo Tveter AS 2003 Victor Reader Vibe Brukerhåndbok Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge Bo Jo Tveter AS 2003! 23 32 75 00! 23 32 75 01 e-post: post@bojo.no http://www.bojo.no versjon 0803 Komme i gang med

Detaljer

BlindShell bruksanvisning

BlindShell bruksanvisning Dato: 1.6.2015 BlindShell bruksanvisning BlindShell er en smarttelefon for blinde og svaksynte brukere. Enheten betjenes med enkle bevegelseskommandoer, talemeldinger leses opp ved hjelp av kunstig tale

Detaljer

Håndbok for. Alva Satellite leselister. Jaws 3.7

Håndbok for. Alva Satellite leselister. Jaws 3.7 Håndbok for Alva Satellite leselister og Jaws 3.7 Alva Satellite leselister og Jaws 3.7 Håndbok Copyright Bo Jo Tveter AS 2001 Bo Jo Tveter AS Akersbakken 12, N-0172 Oslo Telefon: 23 32 75 00 E-post: post@bojo.no

Detaljer

Humanware. Trekker Breeze versjon 2.0.0.

Humanware. Trekker Breeze versjon 2.0.0. Humanware Trekker Breeze versjon 2.0.0. Humanware er stolte av å kunne introdusere versjon 2.0 av Trekker Breeze talende GPS. Denne oppgraderingen er gratis for alle Trekker Breeze brukere. Programmet

Detaljer

Victor Reader Classic

Victor Reader Classic Brukerhåndbok Victor Reader Classic Norsk utgave Bo Jo Tveter AS Victor Reader Classic Brukerhåndbok Copyright Bo Jo Tveter AS 2002 Bo Jo Tveter AS Akersbakken 12, N-0172 OSLO Telefon: 23 32 75 00 E-post:

Detaljer

Brukerhåndbok. Brailliant 32/40/80. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0112

Brukerhåndbok. Brailliant 32/40/80. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0112 Brukerhåndbok Brailliant 32/40/80 Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0112 Innholdsfortegnelse 1. Oversikt

Detaljer

FC307 / 308 GSM system med fjernkontroll og kontakter. Bruksanvisning

FC307 / 308 GSM system med fjernkontroll og kontakter. Bruksanvisning 1 FC307 / 308 GSM system med fjernkontroll og kontakter Bruksanvisning Dette er et teknisk produkt. Det er en forutsetning for effektiv bruk at du forstår innholdet i denne bruksanvisningen. Vær vennlig

Detaljer

Brukerhåndbok. ClearReader+ Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0111

Brukerhåndbok. ClearReader+ Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0111 Brukerhåndbok ClearReader+ Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0111 ClearReader+ dokumentleser 1. Introduksjon.

Detaljer

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Pocket» online spiller

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Pocket» online spiller Hurtigveiledning for «PLEXTALK Pocket» online spiller 1 Innstilling av PLEXTALK Pocket 1. Vend PLEXTALK Pocket. Sjekk at for at toppen av spilleren er opp evt fra deg hvis du holder den vannrett. Trykk

Detaljer

JAWS og. Alva Satellite

JAWS og. Alva Satellite Brukerveiledning JAWS og Alva Satellite Norsk utgave Bo Jo Tveter AS Jaws og Alva Satellite leselister Brukerveiledning Copyright Bo Jo Tveter AS 2002 Bo Jo Tveter AS Akersbakken 12, N-0172 OSLO Telefon:

Detaljer

SONECO er en liten enhet for telefonsamtaler. Ved et enkelt trykk kan man ringe til ett eller flere telefonnummer.

SONECO er en liten enhet for telefonsamtaler. Ved et enkelt trykk kan man ringe til ett eller flere telefonnummer. SONECO SONECO er en liten enhet for telefonsamtaler. Ved et enkelt trykk kan man ringe til ett eller flere telefonnummer. OBS! Før man slår på enheten må man sette inn et SIM-kort og lade batteriet. PIN-kode

Detaljer

Beskrivelse av apparatets funksjoner

Beskrivelse av apparatets funksjoner snom 821 Beskrivelse av apparatets funksjoner # Telefonfunksjon Beskrivelse 1 Telefonrør Løft det for å ta imot eller starte en samtale. 2 Meldingslampe Lysenes betydning: Rødt lys du har fått en ny talemelding.

Detaljer

Kort brukerveiledning

Kort brukerveiledning Kort brukerveiledning TANDBERG MXP-systemer Norsk Programvareversjon F1 D13623.04 June 2006 Reproduksjon av hele eller deler av dette dokumentet er ikke tillatt uten skriftlig tillatelse fra Innhold Generell

Detaljer

Hurtigveiledning Konftel 300W

Hurtigveiledning Konftel 300W Conference phones for every situation Hurtigveiledning Konftel 300W NORSK Beskrivelse Konftel 300W er en batteridrevet trådløs konferansetelefon for tilkobling til DECT-system, mobiltelefon eller datamaskin.

Detaljer

Bytte til OneNote 2010

Bytte til OneNote 2010 I denne veiledningen Microsoft OneNote 2010 ser helt annerledes ut enn OneNote 2007, så vi har laget denne veiledningen for å gjøre det så enkelt som mulig for deg å lære forskjellene. Les videre for å

Detaljer

BRUKERMANUAL. DECT IP telefon. Type DE2-B

BRUKERMANUAL. DECT IP telefon. Type DE2-B BRUKERMANUAL DECT IP telefon Type DE2-B Hans Olav Christiansen Side 1 04.04.2008 Innholdsoversikt 1 Generelt Side 3 2 AV/PÅ slag av håndsettet Side 3 3 Display med bakgrunnsbelysning Side 4 4 Batteri info

Detaljer

Brukerveiledning for SMS fra Outlook

Brukerveiledning for SMS fra Outlook Brukerveiledning for SMS fra Outlook Grunnleggende funksjonalitet Med SMS fra Outlook kan du enkelt sende både SMS og MMS fra Outlook. Programmet er integrert med din personlige Outlookkontaktliste og

Detaljer

Din bruksanvisning PIONEER AVIC-S1 http://no.yourpdfguides.com/dref/5595877

Din bruksanvisning PIONEER AVIC-S1 http://no.yourpdfguides.com/dref/5595877 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for PIONEER AVIC-S1. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på PIONEER AVIC-S1 i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

TWINKLE SPECTRUM BRUKERHÅNDBOK. ! 23 32 75 00! 23 32 75 01 e-post: post@bojo.no http://www.bojo.no versjon 1101

TWINKLE SPECTRUM BRUKERHÅNDBOK. ! 23 32 75 00! 23 32 75 01 e-post: post@bojo.no http://www.bojo.no versjon 1101 BRUKERHÅNDBOK TWINKLE SPECTRUM Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge! 23 32 75 00! 23 32 75 01 e-post: post@bojo.no http://www.bojo.no versjon 1101 INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE! VIKTIG INFORMASJON

Detaljer

GPS-Sporingsklokke LGW1 Brukerveiledning

GPS-Sporingsklokke LGW1 Brukerveiledning GPS-Sporingsklokke LGW1 Brukerveiledning Patent products, copyright reserved 1. Produkt Oversikt/Beskrivelse 1.1 Introduksjon 1.2 GPS-klokkens funksjoner 1.3 Teknisk data 2. Viktig/Vær oppmerksom på 3.

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia headset med display HS-6. 9232425 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokia headset med display HS-6. 9232425 1. utgave Brukerhåndbok for Nokia headset med display HS-6 9232425 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet HS-6 er i samsvar med bestemmelsene i følgende

Detaljer

Brukerhåndbok for trådløst bilmonteringssett (CK-1W) 9355972 2. utgave

Brukerhåndbok for trådløst bilmonteringssett (CK-1W) 9355972 2. utgave Brukerhåndbok for trådløst bilmonteringssett (CK-1W) 9355972 2. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet CK-1W er i samsvar med bestemmelsene i følgende

Detaljer

Sydney Svarapparat GSM

Sydney Svarapparat GSM Brukerveiledning, vedlikeholds- og monteringsanvisning Sydney Svarapparat GSM Sydney Svarapparat GSM Art.nr.: 2201690 HØRSEL KOMMUNIKASJON SYN VARSLING OMGIVELSESKONTROLL Leverandør av elektroniske hjelpemidler

Detaljer

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile F-Secure Mobile Security for Windows Mobile 1. Installasjon og aktivering Tidligere versjon Installasjon Aktivering Starte produktet Hvis du har en tidligere versjon av F-Secure Mobile Security installert,

Detaljer

Trykk og snakk Nokia N76-1

Trykk og snakk Nokia N76-1 Nokia N76-1 2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, Navi og N76 er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Andre produkt- eller firmanavn

Detaljer

Bytte til PowerPoint 2010

Bytte til PowerPoint 2010 I denne veiledningen Microsoft PowerPoint 2010 ser helt annerledes ut enn PowerPoint 2003, så vi har laget denne veiledningen for å gjøre det så enkelt som mulig for deg å lære forskjellene. Les videre

Detaljer

Hurtigveiledning Konftel 300 NORSK

Hurtigveiledning Konftel 300 NORSK Hurtigveiledning Konftel 300 NORSK Beskrivelse Konftel 300 er en konferansetelefon for tilkobling til analoge telefonuttak, mobil/dect-telefoner eller datamaskiner. På www.konftel.com/300 finner du en

Detaljer

Focus 14 40 Blue-kommandoer-for-iOS 7.xx Bruk av Focus 14 Blue og Focus 40 Blue sammen med ios 7.xx. BOJO AS Akersbakken 12 0172 Oslo

Focus 14 40 Blue-kommandoer-for-iOS 7.xx Bruk av Focus 14 Blue og Focus 40 Blue sammen med ios 7.xx. BOJO AS Akersbakken 12 0172 Oslo Focus 14 40 Blue-kommandoer-for-iOS 7.xx Bruk av Focus 14 Blue og Focus 40 Blue sammen med ios 7.xx BOJO AS Akersbakken 12 0172 Oslo Tlf: 23 32 75 00 Faks: 23 32 75 01 Epost: support@bojo.no www.bojo.no

Detaljer

2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation.

2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Trykk og snakk 1.5 2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Andre produkt eller firmanavn som

Detaljer

Veileder for opplæring i å bruke iphone. ved hjelp av instruksjonsfilmer

Veileder for opplæring i å bruke iphone. ved hjelp av instruksjonsfilmer Veileder for opplæring i å bruke iphone ved hjelp av instruksjonsfilmer Forfattere: Mari Digernes Gro Marit Rødevand Prosjekt: Mestring med mobil Dato: 15.10.2014 Innhold 1. Innledning 3 Hvorfor lære å

Detaljer

LINDHOLT DATA Bruksanvisning GT I700 Igangsetting og bruk. Per Lindholt 10/04/2012

LINDHOLT DATA Bruksanvisning GT I700 Igangsetting og bruk. Per Lindholt 10/04/2012 LINDHOLT DATA Bruksanvisning GT I700 Igangsetting og bruk Per Lindholt 10/04/2012 Forklaring på detaljer Indikatorlampene: Den venstre lyser rødt når tilkoplet PC Den midtre blinker gult når trådløst LAN

Detaljer

Brukerveiledning. JAWS og. Braillex EL. Norsk utgave. Bo Jo Tveter AS

Brukerveiledning. JAWS og. Braillex EL. Norsk utgave. Bo Jo Tveter AS Brukerveiledning JAWS og Braillex EL Norsk utgave Bo Jo Tveter AS Jaws og Braillex EL leselister Brukerveiledning Copyright Bo Jo Tveter AS 2002 Bo Jo Tveter AS Akersbakken 12, N-0172 OSLO Telefon: 23

Detaljer

Hurtigveiledning Konftel 250

Hurtigveiledning Konftel 250 Conference phones for every situation Hurtigveiledning Konftel 250 NORSK Beskrivelse Konftel 250 er en konferansetelefon for tilkobling til analoge telefonuttak. På www.konftel.com/250 finner du en bruksanvisning

Detaljer

Memona Plus. Brukerhåndbok. Norsk utgave. Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge Bo Jo Tveter 2001

Memona Plus. Brukerhåndbok. Norsk utgave. Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge Bo Jo Tveter 2001 Brukerhåndbok Memona Plus Norsk utgave Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge Bo Jo Tveter 2001! 23 32 75 00! 23 32 75 01 e-post: post@bojo.no http://www.bojo.no versjon 0902 Memona Plus Brukerhåndbok

Detaljer

CD 600 IntelliLink, Navi 650, Navi 950 IntelliLink Ofte stilte spørsmål

CD 600 IntelliLink, Navi 650, Navi 950 IntelliLink Ofte stilte spørsmål Innhold 1. Audio... 1 2. Navigasjon (kun med og Navi 650)... 2 3. Phone... 3 4. Speech recognition (kun med CD 600 IntelliLink and )... 4 5. Other... 5 1. Audio SPØRSMÅL: Hvordan kan jeg veksle mellom

Detaljer

Tilkoblingsbehandling Brukerhåndbok

Tilkoblingsbehandling Brukerhåndbok Tilkoblingsbehandling Brukerhåndbok 1.0. utgave NO 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nokia Original Accessories-logoen er varemerker eller registrerte varemerker

Detaljer

Brukerveiledning Callstream. Telcom Europe

Brukerveiledning Callstream. Telcom Europe Brukerveiledning Callstream Telcom Europe Copyright 2006 Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Hovedvinduet... 2 1 Verktøylinje... 3 2 Samtale vindu... 4 Ikoner... 4 Kolonner... 4 3 Internnummer søk vindu...

Detaljer

Hurtigveiledning. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211316, 1. utgave NO

Hurtigveiledning. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211316, 1. utgave NO Hurtigveiledning Model: 5800d-1 Nokia 5800 XpressMusic 9211316, 1. utgave NO Taster og deler 10 Volum-/zoometast 11 Medietast 12 Skjerm- og tastelåsbryter 13 Opptakstast 14 Avslutningstast 15 Menytast

Detaljer

Enkel veiledning for: GSM key3+

Enkel veiledning for: GSM key3+ Enkel veiledning for: GSM key3+ 1 Innhold Kort beskrivelse på oppstart:... 3 Tilkobling på GSM Key 3+... 4 1. Offline programmering vis SMS.... 6 2. Administrator: (Må legges inn)... 7 3. Enhetsinformasjon:...

Detaljer

EBR707C BRUKSANVISNING

EBR707C BRUKSANVISNING EBR707C BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av denne nye Krystall Vær Stasjon med ikon som har 3D projektor. Dette unike produkter er designet for hverdagsbruk hjemme eller på kontoret

Detaljer

FAQ for Transformer TF201

FAQ for Transformer TF201 FAQ for Transformer TF201 NW7211 Behandle filer... 2 Hvordan får jeg tilgang til data som er lagret på microsd, SD-kort og USB-enhet?... 2 Hvordan flytter jeg den valgte filen til en annen mappe?... 2

Detaljer

Tieman Braille Voyager leselister

Tieman Braille Voyager leselister Referansehåndbok for Tieman Braille Voyager leselister og Jaws 3.7 Tieman Braille Voyager leselister og Jaws 3.7 Håndbok Copyright Bo Jo Tveter AS 2001 Bo Jo Tveter AS Akersbakken 12, N-0172 Oslo Telefon:

Detaljer

Ditt ekstra minne HVA BRUKES TIL?

Ditt ekstra minne HVA BRUKES TIL? Ditt ekstra minne Du har nettopp kjøpt den talende hjelpen for din hukommelse. For fullstendig tilfredshet med apparatet, vennligst les nøye gjennom denne bruksanvisningen. HVA BRUKES TIL? MEM-X er det

Detaljer

GSM Alarm Controller III

GSM Alarm Controller III GSM Alarm Controller III Innhold Sikom AS og Android:... 2 Oversikt:... 2 Kompatibilitet:... 2 Installasjon:... 2 Kostnader:... 2 Muligheter:... 3 Konfigurasjon og bruk:... 4 Innstillinger:... 4 Oversikt

Detaljer

Look what I say. Imagetalk Symbol Writer Håndbok. Norsk. Håndbok Side 1

Look what I say. Imagetalk Symbol Writer Håndbok. Norsk. Håndbok Side 1 Look what I say Imagetalk Symbol Writer Håndbok Norsk Håndbok Side 1 Håndbok for Imagetalk Symbol Writer Innhold Hva er Imagetalk Symbol Writer?... side 3 Hvordan denne håndboken skal brukes... 3 Funksjonaliteten

Detaljer

FAQ for Eee Pad TF201

FAQ for Eee Pad TF201 FAQ for Eee Pad TF201 NW6915 Behandle filer... 2 Hvordan får jeg tilgang til data som er lagret på microsd, SD-kort og USB-enhet?... 2 Hvordan flytter jeg den valgte filen til en annen mappe?... 2 Hvordan

Detaljer

GSM Mini. Sikom AS og Android:... 2. Oversikt:... 2. Kompatibilitet:... 2. Installasjon:... 2. Kostnader:... 2. Konfigurasjon og bruk:...

GSM Mini. Sikom AS og Android:... 2. Oversikt:... 2. Kompatibilitet:... 2. Installasjon:... 2. Kostnader:... 2. Konfigurasjon og bruk:... Innhold GSM Mini Sikom AS og Android:... 2 Oversikt:... 2 Kompatibilitet:... 2 Installasjon:... 2 Kostnader:... 2 Konfigurasjon og bruk:... 3 Innstillinger:... 3 Oversikt styring:... 4 Oversikt status:...

Detaljer

Beskrivelse av apparatets funksjoner

Beskrivelse av apparatets funksjoner Cisco SPA504 Beskrivelse av apparatets funksjoner # Telefonfunksjon Beskrivelse 1 Telefonrør Løft det for å ta imot eller starte en samtale. 2 Meldingslampe Lysenes betydning: Rødt lys du har fått en

Detaljer

Nokia trådløs HF-enhet (HF-6W) Brukerhåndbok

Nokia trådløs HF-enhet (HF-6W) Brukerhåndbok Nokia trådløs HF-enhet (HF-6W) Brukerhåndbok ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet HF-6W er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council

Detaljer

Brukerveiledning DT590 trådløs telefon

Brukerveiledning DT590 trådløs telefon Brukerveiledning DT590 trådløs telefon Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007 Copyright 2007 Innholdsfortegnelse TELEFONEN... 3 RINGE TIL ANDRE... 5 VED OPPTATT... 6 MOTTA SAMTALE... 7 OVERFØRE, SPØRREANROP,

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth Headset (HS-37W) 9238646 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth Headset (HS-37W) 9238646 1. utgave Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth Headset (HS-37W) 9238646 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet HS-37W er i samsvar med bestemmelsene i følgende

Detaljer

innovaphone IP111 / IP222 / IP232

innovaphone IP111 / IP222 / IP232 Brukerveiledning innovaphone IP111 / IP222 / IP232 Versjon 11 Nummer Status Dato, tid Navn Bytt side Tilstedeværelse se Informasjon Applikasjoner Skjerm IP232 innovaphone AG www.innovaphone.com Version:

Detaljer

Versjon.0 IKT- Inntrøndelag Elektronisk verktøy for utforming og samarbeid omkring Individuell Plan

Versjon.0 IKT- Inntrøndelag Elektronisk verktøy for utforming og samarbeid omkring Individuell Plan Versjon.0 IKT- Inntrøndelag Elektronisk verktøy for utforming og samarbeid omkring Individuell Plan OPPDATERT 04.11.2013 LARS PETTER SVARTE MOB.94 80 40 38 INNHOLD 1 PÅLOGGING... 3 1.1 HVORDAN FÅR JEG

Detaljer

FM-sender med Bluetooth

FM-sender med Bluetooth FM-sender med Bluetooth Prod.nr. 7071531590974 Bruksanvisning Takk for at du kjøpte dette produktet. Les bruksanvisningen grundig før bruk for å få best mulig ytelse fra produktet. Introduksjon Denne FM-senderen

Detaljer

BLISSTAVLE for Rolltalk Designer. Veiledning

BLISSTAVLE for Rolltalk Designer. Veiledning BLISSTAVLE for Rolltalk Designer Veiledning Innhold Installasjon av Blisstavla... 3 Blisstavla forside... 3 Teste programmet... 3 Lage en snarvei til programmet fra skrivebordet... 4 Blisstavla med ordforslag...

Detaljer

Dialog 4422 IP Office

Dialog 4422 IP Office Dialog 4422 IP Office IP telefon for Telcom Europe Hurtigreferanse Revisjon 8.1 mai 2007 Copyright 2007 Innholdsfortegnelse Logg på / Logg av... 3 Forklaring til tastene på apparatet... 3 Svare / avslutte

Detaljer

Takk for at du valgte vår Trådløse Mobil Bredbånds router/modem, (heretter kalt 3G-router).

Takk for at du valgte vår Trådløse Mobil Bredbånds router/modem, (heretter kalt 3G-router). Takk for at du valgte vår Trådløse Mobil Bredbånds router/modem, (heretter kalt 3G-router). Merk: Støttede funksjoner og faktisk utseende avhenger av hvilket produkt du har kjøpt. De følgende bildene er

Detaljer

TomTom Hands-Free Car Kit Bruksanvisning

TomTom Hands-Free Car Kit Bruksanvisning TomTom Hands-Free Car Kit Bruksanvisning Innhold Oversikt 3 Innholdet i esken 4 Innholdet i esken... 4 Komme i gang 6 Montere TomTom Hands-Free Car Kit i bilen... 6 Starte TomTom Hands-Free Car Kit for

Detaljer

Tillegg til bruksanvisning på modell PR-D3. Gjelder DAB modulen på modell DPR 45 Hvordan bruke din digitale mottaker DAB 1. Trykk på knappen for Standby for å slå på din digitale mottaker. Dersom den digitale

Detaljer

Motorola Phone Tools. Hurtigstart

Motorola Phone Tools. Hurtigstart Motorola Phone Tools Hurtigstart Innhold Minimumskrav... 2 Før du installerer Motorola Phone Tools... 3 Installere Motorola Phone Tools... 4 Installere og konfigurere den mobile enheten... 5 Elektronisk

Detaljer

ProMed. Brukermanual for installasjon og bruk av mobiltelefon eller SMS og nett for sending av SMS direkte fra. for Windows

ProMed. Brukermanual for installasjon og bruk av mobiltelefon eller SMS og nett for sending av SMS direkte fra. for Windows Side 1 av 9 Brukermanual for installasjon og bruk av mobiltelefon eller SMS og nett for sending av SMS direkte fra ProMed for Windows Kundeoppfølging og Administrasjon Versjon 1.7 23.10.2009 Litt om sending

Detaljer

NorthIce videobriller

NorthIce videobriller NorthIce videobriller EGENSKAPER Verdens første videobriller med HD kvalitet som gir opptak med meget naturlige farger Fleksibelt design som passer til alle ansikter og for alle aldre 5 MegaPixel CMOS

Detaljer

Xcam våpenkamera manual

Xcam våpenkamera manual 2010 Xcam våpenkamera manual Trond Bartnes Big 5 AS, Steinkjer 06.05.2010 Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Beskrivelse av kameraet... 3 Kapitel 2 - Klargjøring av kameraet for bruk... 6 2.1 - Installering

Detaljer

FAQ for Eee Pad TF201

FAQ for Eee Pad TF201 FAQ for Eee Pad TF201 NW6915 Behandle filer... 2 Hvordan får jeg tilgang til data som er lagret på microsd, SD-kort og USB-enhet?... 2 Hvordan flytter jeg den valgte filen til en annen mappe?... 2 Hvordan

Detaljer

Bruksanvisning for analoge standardapparater.

Bruksanvisning for analoge standardapparater. Bruksanvisning for GDK-30+, GDK-100 og GDK-186. For software opp til versjon X.5Ca, dato 200703 Bruksanvisning for analoge standardapparater. Innledning... 4 Hurtigveiledning....5 Ringe internt og eksternt...6

Detaljer

19.03.14 1. HBF Drammen 2014 Tips og triks 1. Innhold... Side. Tips og triks 1... 3

19.03.14 1. HBF Drammen 2014 Tips og triks 1. Innhold... Side. Tips og triks 1... 3 19.03.14 1 HBF Drammen 2014 Tips og triks 1 Innhold... Side Tips og triks 1... 3 Meny Fil i hovedknapperad... 3 Sikkerhetslagring... 3 Presentasjonsegenskap... 4 Detaljoppsett... 4 Lagoppsett... 5 Pennoppsett...

Detaljer

Compact. Brukerhåndbok ! 23 32 75 00! 23 32 75 01. Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge

Compact. Brukerhåndbok ! 23 32 75 00! 23 32 75 01. Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge! 23 32 75 00! 23 32 75 01 e-post: post@bojo.no http://www.bojo.no versjon 0904 2 Innholdsfortegnelse: 1. GENERELT 4 2. SIKKERHETSINSTRUKSJONER 4 3. INNHOLD

Detaljer

Brukerhåndbok RUBY. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0311

Brukerhåndbok RUBY. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0311 Brukerhåndbok RUBY Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0311 2 Innholdsfortegnelse RUBY... 1 Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Distribusjon av varslinger

Distribusjon av varslinger Innhold Distribusjon av varslinger... 2 Definering av varslinger... 2 Opprette nytt varsel... 2 Generelt... 3 Generelt - Flettefelter... 5 Funksjoner... 7 Varsel alternativ kobling mot funksjoner... 8

Detaljer

NB! Brukes kun for de uten abonnement fra Hyttestyring. Hurtigveiledning

NB! Brukes kun for de uten abonnement fra Hyttestyring. Hurtigveiledning 1 NB! Brukes kun for de uten abonnement fra Hyttestyring Vera GSM Maxi fjernstyrt GSM kontakt Hurtigveiledning Hyttetorget AS Kullerød Nord 13B, 3241 Sandefjord E-post: post@hyttetorget.no www.hyttetorget.no

Detaljer

Comfort Contego Bruksanvisning

Comfort Contego Bruksanvisning Norge Comfort Contego Bruksanvisning Les bruksanvisningen før du tar i bruk dette produktet. Comfort Contego T800 Sender Comfort Contego R800 Mottaker Innholdsfortegnlese Sida Introduksjon 3 Innhold 4

Detaljer

ThinkPad X Series. Installeringsveiledning

ThinkPad X Series. Installeringsveiledning Delenummer: 92P1932 ThinkPad X Series Installeringsveiledning Sjekkliste for utpakking Takk for at du kjøpte en IBM ThinkPad X Series-maskin. Kontroller innholdet på denne listen mot innholdet i boksen.

Detaljer

Kjenner du alle funksjonene på tastaturet?

Kjenner du alle funksjonene på tastaturet? Kjenner du alle funksjonene på tastaturet? Guide: Tastaturet Av Bjørn André Hagen 30. Januar 2008 17:45 Kilde: Tastatur layout Et tastatur har mange knapper man ikke bruker hver dag, vi skal prøve å forklare

Detaljer

Brukerveiledning. Fallindikator GT300. Artikkelnr: 324 255

Brukerveiledning. Fallindikator GT300. Artikkelnr: 324 255 Brukerveiledning Fallindikator GT300 Artikkelnr: 324 255 Innhold 1 Introduksjon... 2 2 Fallindikator GT300... 3 2.1 Beskrivelse av tastatur og MINI USB grensesnitt... 4 2.2 Ikon beskrivelse... 5 3 Komme

Detaljer

Humanware Companion.

Humanware Companion. Humanware Companion. Humanware Companion er et Windows basert program. Dette brukes sammen med Victor Reader Stream eller ClassMate avspilleren for å organisere dine bøker, musikk, Podcast, innspille lydnotater

Detaljer

SMART Ink 3.0 BRUKERVEILEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMET

SMART Ink 3.0 BRUKERVEILEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMET SMART Ink 3.0 BRUKERVEILEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMET Merknad om varemerker SMART Ink, SMART Meeting Pro, smarttech, SMART-logoen og alle SMART-slagord er varemerker eller registrerte varemerker

Detaljer

Voyager Focus UC. Brukerhåndbok

Voyager Focus UC. Brukerhåndbok Voyager Focus UC Brukerhåndbok Innhold Oversikt 3 Hodesett 3 Ladestativ 4 USB Bluetooth-adapter 4 Koble til og pare 5 Koble til PC 5 Konfigurere USB-adapter 5 Sammenkoble med mobil enhet 5 Sammenkoble

Detaljer

Kontroller. ActivSound 75. (1) Av/på-bryter Brukes til å slå enheten av og på. (2) Indikatorlampe Lyser grønt når enheten er på.

Kontroller. ActivSound 75. (1) Av/på-bryter Brukes til å slå enheten av og på. (2) Indikatorlampe Lyser grønt når enheten er på. ActivSound 75 (1) Av/på-bryter Brukes til å slå enheten av og på. () Indikatorlampe Lyser grønt når enheten er på. () Infrarød volumkontroll for mikrofon [Teacher(Lærer) 1 og ] Bruk denne kontrollen til

Detaljer

ZTE MF636 USB-modem Hurtigbrukerveiledning. NetCom Privat/Bedrift: 05050 / 05051

ZTE MF636 USB-modem Hurtigbrukerveiledning. NetCom Privat/Bedrift: 05050 / 05051 ZTE MF636 USB-modem Hurtigbrukerveiledning NetCom Privat/Bedrift: 05050 / 05051 1 Introduksjon ZTE MF636 USB-modemet er et flermodus 3G USB-modem, for Turbo3G/3G/EDGE/ GPRS/GSM-nettverk. USB-modemet bruker

Detaljer

Alcatel-Lucent 400 DECT Handset Alcatel-Lucent 300 DECT Handset

Alcatel-Lucent 400 DECT Handset Alcatel-Lucent 300 DECT Handset Alcatel-Lucent 400 DECT Handset Alcatel-Lucent 300 DECT Handset Statusikoner Din telefon Batteriets ladenivå Initialisering av talepostkassen / Informasjoner av interesse Påminnelse om programmert avtale

Detaljer

Brukerhåndbok Plextalk Poesi

Brukerhåndbok Plextalk Poesi Brukerhåndbok Plextalk Poesi Gratulerer med din nye Plextalk Poesi! Dette er en CD-spiller som kan spille av både DAISY, musikk- og MP3-CD'er. Spilleren leveres med bæreveske, eliminator, og ett oppladbart

Detaljer

Brukerveiledning. EPIsafe 2 GSM-modul. Art.nr: 323234. Rev C NO

Brukerveiledning. EPIsafe 2 GSM-modul. Art.nr: 323234. Rev C NO Brukerveiledning EPIsafe 2 GSM-modul Art.nr: 323234 Rev C NO Innhold 1. Introduksjon:... 2 2. Pakkens innhold:... 3 3. SIM-kort... 3 4. Montering av GSM-modul... 4 5. Oppstart... 4 6. Koding av GSM-modulen...

Detaljer

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 1 Innholdsregister Beskrivelse... 3 Innhold i esken... 3 Beskrivelse av enhet:... 4 Komme i gang... 5 Batteri installering... 5 Lading av batteri...

Detaljer

Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning

Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd erklærer under vårt eneansvar at produktene DTN-10 og DTN-11 er i samsvar med bestemmelsene

Detaljer

GSM Fixi SMS. Sikom AS og Android:... 2. Oversikt:... 2. Kompatibilitet:... 2. Installasjon:... 2. Kostnader:... 2. Konfigurasjon og bruk:...

GSM Fixi SMS. Sikom AS og Android:... 2. Oversikt:... 2. Kompatibilitet:... 2. Installasjon:... 2. Kostnader:... 2. Konfigurasjon og bruk:... Innhold GSM Fixi SMS Sikom AS og Android:... 2 Oversikt:... 2 Kompatibilitet:... 2 Installasjon:... 2 Kostnader:... 2 Konfigurasjon og bruk:... 3 Innstillinger:... 3 Oversikt over faner:... 3 Styring:...

Detaljer

GDP 02 GSM BORDTELEFON

GDP 02 GSM BORDTELEFON GDP 02 GSM BORDTELEFON Innhold SLÅ TELEFONEN PÅ OG AV...4 Bruk av telefonen på batteridrift...4 EGENSKAPER...5 Telefonens egenskaper...6 Grunnleggende Funksjoner...7 Valg av språk (display)...7 Innstilling

Detaljer

Turny bladvender Brukerveiledning

Turny bladvender Brukerveiledning Turny bladvender Brukerveiledning Generelt om Turny elektronisk bladvender...2 Tilkobling av Turny...2 Installasjon...3 Montering av bok/tidsskrift...4 Bruk av Turny...4 Aktiviser vippefunksjonen...5 Mulige

Detaljer

Telefunken trener manual

Telefunken trener manual Telefunken trener manual Fjernkontroll & Funksjons taster: PÅ/Standby Pause Volum + Språkvalg. Trykk 5 sekunder, alternativt trykk 2-sifret språk kode Framover/neste Forrige Bakover Volum - Sjokk ikke

Detaljer

Calisto P240-M. USB-håndsettet. Brukerhåndbok

Calisto P240-M. USB-håndsettet. Brukerhåndbok TM Calisto P240-M USB-håndsettet Brukerhåndbok Velkommen Du har kjøpt et nytt Plantronics-produkt. Denne veiledningen inneholder instruksjoner om hvordan du konfigurerer og bruker USBhåndsettet Plantronics

Detaljer

Komme i gang. Nokia N95-1. 9205541, 1. utgave NO

Komme i gang. Nokia N95-1. 9205541, 1. utgave NO Komme i gang Nokia N95-1 9205541, 1. utgave NO Taster og deler (arbeidsmodus) Modellnummer: Nokia N95-1. Heretter referert til som Nokia N95. 1 Av/på-tast 2 Valgtaster og for valg av kommandoer og tilgang

Detaljer

Din bruksanvisning DYMO LABELMANAGER 420P http://no.yourpdfguides.com/dref/3645396

Din bruksanvisning DYMO LABELMANAGER 420P http://no.yourpdfguides.com/dref/3645396 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for DYMO LABELMANAGER 420P. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på DYMO LABELMANAGER 420P i bruksanvisningen

Detaljer

F-Secure Mobile Security for S60

F-Secure Mobile Security for S60 F-Secure Mobile Security for S60 1. Installasjon og aktivering Tidligere versjon Installasjon Du trenger ikke å avinstallere den tidligere versjonen av F-Secure Mobile Anti-Virus. Kontroller innstillingene

Detaljer

Fjernstyringsenhet VRT012

Fjernstyringsenhet VRT012 Fjernstyringsenhet VRT012 Brukerveiledning V 0.1 Takk for at du kjøpte produktet vårt! Vi håper denne brukervennlige styreenheten kan hjelpe deg til å realisere dine ideer og gjøre livet enklere for brukeren.

Detaljer

Din bruksanvisning DORO PRIVAT http://no.yourpdfguides.com/dref/2337784

Din bruksanvisning DORO PRIVAT http://no.yourpdfguides.com/dref/2337784 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for DORO PRIVAT. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på DORO PRIVAT i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

BRUKSANVISNING EASYSTART GSM TC 202 29 2490 00 0058

BRUKSANVISNING EASYSTART GSM TC 202 29 2490 00 0058 TEKNISK DOKUMENTASJON BRUKSANVISNING EASYSTART GSM TC 202 29 2490 00 0058 TELEFONSTYRING AV EBERSPÄCHER VARMERE A WORLD O F C OM F ORT 2 TEKNISK DOKUMENTASJON INNHOLD KAPITTEL TITTEL INNHOLD SIDE 1 INNLEDNING

Detaljer

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Legg merke til! Utsett ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Plasser ikke enheten i direkte sollys eller nær varmekilder. Bruk ikke Powerline Adapter i ekstremt fuktige eller

Detaljer

Kom godt i gang med CD-ORD 8. mikrov.no

Kom godt i gang med CD-ORD 8. mikrov.no Kom godt i gang med CD-ORD 8 mikrov.no Denne manualen gir de viktigste informasjonene om CD-ORD 8 Du finner en utdypende manual om programmet i CD-ORDs verktøylinje. Hjelp i verktøylinjen Innhold Oversikt

Detaljer