AutroTel-GPRS. Installasjons- og igangkjøringshåndbok. for BSL-338. Vi verner liv, miljø og verdier P-BSL338/DN,

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "AutroTel-GPRS. Installasjons- og igangkjøringshåndbok. for BSL-338. Vi verner liv, miljø og verdier... 116-P-BSL338/DN, 2006-12-07"

Transkript

1 AutroTel-GPRS Installasjons- og igangkjøringshåndbok for BSL-338 Vi verner liv, miljø og verdier P-BSL338/DN,

2 COPYRIGHT Det er ikke tillatt å reprodusere denne publikasjonen eller deler av den, uansett form, metode og årsak. og selskapets datterselskaper tar intet ansvar for eventuelle feil som måtte forekomme i denne publikasjonen, heller ikke for skader som måtte oppstå på grunn av innholdet. Informasjonen i denne publikasjonen må ikke betraktes som en garanti fra Autronica Fire and Security AS, og den kan når som helst endres uten varsel. Produktnavn som er brukt i denne publikasjonen kan være varemerker. De blir brukt utelukkende for å identifisere produktet. Page 2

3 Introduksjon Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon Om håndboka Leseren Referansedokumentasjon Om produktet Overføring via ett eller flere nettverk Moduler i AutroTel GPRS Tilpasning til mobilnettet Tilpasning til fastnettet (PSTN) Programmering og service via mobilnettet Standarder og godkjenninger Kommunikasjon med brannsentraler av type AutroSafe og BS AutroTel-GPRS som M2M-terminal Tekniske alarmgivere Innganger/Utganger Installasjon Montering Tilkobling av driftsspenning Tilkobling av ESPA kommunikasjonslinje til AutroSafe Tilkobling av ESPA kommunikasjonslinje til brannsentral BS Konfigurering av BS Tilkobling av fastlinje (PSTN) Tilkobling av signalinnganger og styringer (I/O) Tilkoblinger Analog måling Tilkobling for digitale alarmer (rele-tilkobling) Tilkobling for tri-state alarmer (potensialfri-tilkobling) Styring av utganger ESPA-modul Bruk av ESPA protokollen med SafeNet Inn-/utganger på ESPA-modul Inngang 9 16 konfigurert som analog og digital modus Inngang 9-16 konfigurert som 3-nivås modus (tri-state) polet D-sub (han) ESPA-tilkobling Feilutgangsrelé Sabotasjesignalinngang (tamperinngang) Lysdioder (LED) og knapper Indikatorer og brytere LED-indikatorer Knapper på kortet Page 3

4 Introduksjon 6. Idriftsettelse Oppstart og kommunikasjon mot Safetel Konfigurasjon fra driftssenter (SSE) Nødvendige moduler/oppsett ved alarmoverføring fra brannsentraler Alarmoverføring fra AutroSafe brannalarmsystem Alarmoverføring fra BS-100 sentral Konfigurering av ESPA-modul BSL_333 (AutroSafe) Betjening av utganger via mobilnettet Feilsøking/diagnostikk på AutroTel enhet Tekniske spesifikasjoner Safetel registreringsskjema Leserens kommentarer...33 Page 4

5 Introduksjon 1. Introduksjon 1.1 Om håndboka Denne manualen har til hensikt å gi nødvendig informasjon for installasjon og igangskjøring av AutroTel-GPRS, BSL Leseren Manualen er ment for elektromontører og teknisk personell som er ansvarlig for installasjon og igangkjøring av AutroTel-GPRS BSL Referansedokumentasjon Datablad til AutroTel-GPRS 116-P-BSL338/CN Page 5

6 Om produktet 2. Om produktet AutroTel-GPRS er en terminalenhet for M2M- (maskin-til-maskin) kommunikasjon, og er konstruert for alarmoverføring fra brannsentralen via mobilnettet eller fastlinjenettet. AutroTel-GPRS er spesielt tilpasset behovet for høysikkerhet alarmoverføring til et alarmmottakssenter i tilfeller hvor ingen konvensjonelle telefonlinjer er tilgjengelige, eller som en backup og ekstra sikkerhet for en eksisterende analog PSTN-linje. Enheten har en analog tilpasning som simulerer en PSTN-linje. Den er en selvdrivende enhet med en integrert GPRS-modul og et SIM-kort. Alarmsambandet overvåkes via SafeNet med GPRS, med automatiske kommunikasjonstester ned til 3-minutts intervaller. Ved utfall forsøkes videre drift basert på SMS. Blir mobilnettet utilgjengelig kan fasttelefonlinje (PSTN) utnyttes som reservesamband. Støtter opptil sikkerhetsklasse 2D, 3D og 4A ifølge EN og EN Enheten inneholder kommunikasjonsmoduler for fastnettet og mobilnettet, I/O-behandler for 16 stk. signalinnganger og 4 stk. styreutganger, samt en systemmodul som inkluderer en sentral prosesseringsmodul (CPU) med minne og programvare. Enheten overvåker kontinuerlig sine egne indre prosesser og strømforsyning, og vil generere feilvarsler basert på dette. AutroTel-GPRS (BSL-338) består av et stålskap med følgende moduler (avhengig av hvilke overføringsfunksjoner som skal benyttes): Hovedkort 8 stk. signalinnganger (1-8) og 4 stk. styreutganger (2 stk. pot.frie releutganger og 2 stk. transistorutganger) GPRS-modul med SIM-kort ESPA-modul for kommunikasjon med brannsentral via ESPA protokoll PSTN-modul (fastlinje) for dual overføring via GPRS-nettet og fastlinjenettet (kundespesifisert) Produktet har følgende artikkelnummer: Produktnavn Artikkelnr. Beskrivelse AutroTel GPRS 116-BSL-338/1 AutroTel GPRS-I/O med ESPA-modul AutroTel GPRS 116-BSL-338/2 AutroTel GPRS-I/O uten ESPA-modul AutroTel GPRS 116-BSL-338/3 AutroTel GPRS-Dual med ESPA-modul Page 6

7 Om produktet 2.1 Overføring via ett eller flere nettverk AutroTel-GPRS bruker ett eller flere nettverk ved alarmoverføring: Mobilt nettverk (talekanal) Mobilt datanettverk (datakanal) Mobil Short Message Service (SMS) Mobilt nettverk (GPRS) Fastlinjenettverk (PSTN) Brukeren bestemmer selv hvilken overføringsgrad som velges for hver installasjon. For høysikkerhets- eller driftskritiske applikasjoner, som alarmoverføring fra brannsentral, kan fastlinjenettet fungere som alternativt eller supplerende overføringsmedium. AutroTel-GPRS overvåker og kan detektere feil på begge nettverkene, og vil umiddelbart velge alternativ kanal hvis overføringen mislykkes. Page 7

8 Om produktet 2.2 Moduler i AutroTel GPRS Plass for batteri 12V/2,2Ah Stålskap Antennekabel Plass for PSTN-modul ESPA-modul med 9- pins D-sub for ESPAtilkobling og 8 digitale signalinnganger (9-16) SIM-kort GPRS-modul med SIM-kortholder Hovedkort med I/O-tilkoblinger (8 inng./4 utg.) Følgende moduler må benyttes ved alarmoverføringer (BSL-338/2): Alarm fra 8 stk. digitale innganger med overføring i GPRS-nettet o Hovedkort o GPRS-modul Alarm fra 8 stk. digitale innganger og ESPA-kommunikasjon med dual overføring i GPRS-nettet o Hovedkort o GPRS-modul o ESPA-modul Alarmoverføring fra brannalarmsentral via ESPA protokoll med dual overføring i GPRS-nettet og fastlinjenettet (BSL-338/3). o Hovedkort o GPRS-modul o PSTN-modul (fastlinjemodul) o ESPA-modul 2.3 Tilpasning til mobilnettet GPRS-modulen støtter kommunikasjon over mobilnettet for tale/lytte og data, samt for SMS. GPRS-mobilmodulen tilpasser kommunikasjonen mellom enheten og kommunikasjonsserveren (SafeNet). Page 8

9 Om produktet 2.4 Tilpasning til fastnettet (PSTN) PSTN-modulen utfører både PSTN-tilpasning og PSTN-simulering. Dette muliggjør toveis kommunikasjon over fasttelefonnettet (PSTN). Simulasjonsdelen muliggjør kommunikasjon over mobilnettet for utstyr som vanligvis koples til en PSTN telefonlinje. Dette er nyttig både for områder hvor fasttelefonlinje ikke er tilgjengelig eller for å bruke mobilnettet som en sekundær bærer. 2.5 Programmering og service via mobilnettet AutroTel-GPRS konfigureres dynamisk fra SafeNet via kodede SMS meldinger. All programmering og service kan derfor utføres over mobilnettet uten behov for fysisk tilstedeværelse av en servicetekniker. AutroTel-GPRS har 16 innganger og 4 utganger. Disse kan benyttes til fjernbetjening av tekniske funksjoner. Hver av inngangene kan konfigureres som digital- eller tre-nivås alarmsignal, eller avlese analoge verdier. Utgangene kan settes dynamisk via SMS melding, eller så kan en inngang styre én eller flere utganger. PSTN-porten kan tilkoples fastlinjeutgangen fra et sentralapparat, og AutroTel avgjør hvilket nettverk alarmen overføres i (mobilnettet er prioritert). 2.6 Standarder og godkjenninger I SafeNet blir AutroTel-GPRS en integrert del av et sikkert 24 / 7 / 365 overvåket nettverk i henhold til kravene i den internasjonale standarden CENELEC EN 50131/EN kl. 2A/2C/2D/3A/3C/3D/ 4A. AutroTel-GPRS er FG-godkjent for bruk ved alarmoverføring. Page 9

10 Om produktet 2.7 Kommunikasjon med brannsentraler av type AutroSafe og BS-100 Systemet kommuniserer med AutroSafe og BS-100 brannsentraler via en overvåket RS232-linje med ESPA protokoll. Dette gjør det mulig med en enkel og skjult montering innenfor en radius på 10 meter fra brannsentralen. RS232 kommunikasjonsporten til AutroTel- GPRS kan også benyttes for tilkopling av service-pc. Protokolltilpasning mot brannalarmsystem M2M - net Lokal melding SMS Brannalarmsentral AutroSafe/ BS-100 RS232 ESPA - prot. AutroTel GPRS Mobilt nettverk PSTN - Nettverk SafeNet Server (SSE) Terminal Servicesenter 2.8 AutroTel-GPRS som M2M-terminal AutroTel er konstruert for bruk innenfor Safetels M2M-nettverk. Dette avstedkommer en sikker punkt-til-punkt-kommunikasjon mellom AutroTel og Safetels nettverksserver (SSE Safetel Service Engine). SSE er en høykvalitativ telemetri-server som har 24 timers kontinuerlig overvåkning. Dette sikrer en fleksibel kommunikasjon. Brukeren har tilgang til konfigurasjon, logger og funksjoner for sitt system gjennom en nettleser. Alarmer kan sendes på mobilnettet som SMS eller e-post, eller på Ascom Infranets alarmnettverk. Alarmene kan sendes til et hvilket som helst slags mottaksnummer og i hvilken som helst kombinasjon. 2.9 Tekniske alarmgivere Det er mulig å kople tekniske alarmgivere direkte til de digitale inngangene, og de vil på denne måten kommunisere alarmer eller beskjeder i overensstemmelse med sine programmerte konfigurasjoner. Benytt innganger og utganger på hovedkort. Det er i tillegg mulig å benytte 8 innganger på ESPA-modul dersom denne er montert. Page 10

11 Om produktet 2.10 Innganger/Utganger AutroTel-GPRS 16 innganger (8 innganger på hovedkort og 8 på ESPA-modul) kan leses som analoge verdier i et måleområde for 0- FFF (Hex), eller konfigureres til å detektere 2- eller 3-nivås innsignal. De 4 styreutgangene er fordelt på to typer: Utgang 1 og 2 er reléutganger og utgang 3 og4 er open collector -utganger, og kan kontrolleres med SMS. De kan også benyttes for lokal alarmindikering. For koblingspeskrivelse av inn-/utganger, se pkt Page 11

12 Installasjon 3. Installasjon AutroTel-GPRS installeres som en komplett pakke som får spenning fra brannsentralens overvåkete 24V driftsspenning. Den har stålkapsling med CE sertifikat og norsk FG-godkjennelse. Antennen plasseres for maksimalt dekningsområde (Antennen må ikke plasseres inne i brannsentralskap). Følgende trengs for å installere AutroTel-GPRS i et brannalarmsystem: Tilgang til strømtilførsel fra en brannsentral (24V DC) Antennen må installeres innenfor mobiloperatørens dekningsområde Omgivelsestemperaturen må være innenfor et område på -10ºC til + 50ºC GPRS-abonnementet må være registrert og åpnet hos Safetel Ved punktalarmering fra brannsentral må denne være utstyrt med ESPA kommunikasjonsprotokoll. For AutroSafe må ESPA-modul BSL-333 innstalleres. Se kapittel Montering Montering av boks Boksen monteres på vegg med 4 stk. festeskruer. Avstand til brannsentral må være < 10 meter. Montering av antenne Antennen plasseres ved hjelp av veggbrakett på et dertil egnet sted. Antennekabelen er 3 meter. Denne skrus fast til antennekontakten på brakett (plassering i henhold til tegning). NB! Antennen skal ikke monteres inne i sentralskap. Page 12

13 Installasjon 3.2 Tilkobling av driftsspenning Enheten kan drives med følgende spenningsforsyninger: 10-28VDC/9-24VAC. Normalt vil enheten kobles opp mot brannsentralens eksterne 24VDC-utgang. Internt batteri i GPRSenheten benyttes da ikke. 24VDC/AC-inngangen er potensialuavhengig. Page 13

14 Installasjon 3.3 Tilkobling av ESPA kommunikasjonslinje til AutroSafe AutroSafe brannsentral ESPA converter BSL-333 AutroTel GPRS RS232 Seriekomm. kort EAU-321 RS232 GPRS nett PSTN (fastlinje) ESPA-kommunikasjonen tilkobles via RS232 til 9 pins D-kontakt på ESPA-modul. Kommunikasjonsparametre: 9600 baud, 8 databit, ingen paritet, 1 stopbit. AutroTel-GPRS AutroSafe ESPA konverter BSL EAU-321 Serieportkort. Port 1 eller Rx Tx GND Port 1 Port Tx Rx GND Tx Rx GND ESPAmodul Power BSS V DC - 9 pins D-kontakt (han på kort) 5 9 AC/DC 24V DC 3.4 Tilkobling av ESPA kommunikasjonslinje til brannsentral BS-100 Brannsentralen BS-100 har implementert ESPA protokollen som en del av systemprogrammet. ESPA-kommunikasjonen tilkobles via RS232 til 9-pins D-kontakt på ESPA-modul. AutroTel-GPRS BS Power BSS ESPAmodul BSL Tx Rx GND RS232 Rx(2) Tx(3) GND 5 9 AC/DC 24V DC Kommunikasjonsparametre: 1200 baud, 7 databit, lik paritet, 1 stopbit. Page 14

15 Installasjon 3.5 Konfigurering av BS-100 Velg ESPA port 2B ved å sette DIP-bryter S201,8 i posisjon OFF Konfigurer BSL-100 til RS232 på port 2B DIP-bryter setting = ON-OFF-OFF-ON-OFF-ON-OFF-OFF-ON-OFF-X-X-OFF-ON-OFF X= valgfri ON/OFF 3.6 Tilkobling av fastlinje (PSTN) Dersom systemet, ut fra sikkerhetsvurdering, skal benytte både GPRS-nettet og fastlinjenettet, må fastlinje tilkobles fastlinjemodul som vist på tegning. I/O-modul I/O-modul Fastlinjemodul (PSTN) GPRS-modul PSTN PSTN PSTN PSTN PSTN - INN Fastlinje PSTN - UT 3.7 Tilkobling av signalinnganger og styringer (I/O) Det er mulig å koble til 16 signalinnganger og 4 styreutganger. Signalinngangene defineres som digitale eller tri-state (se kapittel 4). Inngang 1-8 tilkobles rekkeklemmer på hovedkort, og inngang 9-16 tilkobles rekkeklemmer på ESPA-modulen. De 4 styreutgangene er fordelt med 2 potensialfrie reléutganger (utg. 1-2) og 2 transistorutganger (utg. 3-4) på hovedkort. Se kapittel 4. Page 15

16 Installasjon GPRS-modul I/O-modul Fastlinjemodul (PSTN) NC NC C NO NC C Styr OV Styr OV Tamper Tamper +12V +12V RJ45 OV Sign OV Sign OV Sign OV Sign OV Sign OV Sign OV Sign OV Sign } } } } } } } } Inng. 8 Inng. 7 Inng. 6 Inng. 5 Inng. 4 Inng. 3 Inng. 2 Inng. 1 Styr. 1 Pot. fri Styr. 2 Pot. fri } } } } Styr. 3 Styr V utgang Tamper RJ45-kobling mot ESPA-modul 12V DC utkobles mellom styr. 4 (0V) og +12V Tilkoblinger Analog måling Alarmsenderen måler spenningsvariasjoner for inngangene i området 0-16,5V på en skala fra 0 FFF (Hex). Kontakt Autronica for å finne riktig tilkobling for analoge signalgivere ma strømsløyfe kan kreve bruk av eget tilkoblingsutstyr avhengig av spenning og karakteristikk for utstyret Tilkobling for digitale alarmer (rele-tilkobling) Alarmsenderen kan definere både spenningstilstand (+12V = logisk 1) eller spenningsløs tilstand som alarmtilstand. Alarmrelé AutroTel-GPRS Brannsentral 0 V Inng. X + 12 V NC NO 0 V Inng. X + 12 V 4K7 0 V Åpen kollektorutgang BS-60 og BX-10 Page 16

17 Installasjon Tilkobling for tri-state alarmer (potensialfri-tilkobling) Normal tilstand er 4K7, og alarm utløses ved kortslutning (0V = 000) eller brudd. NB! Alarm utløses ved kortslutning / brudd i kabel. Endemotstand plasseres ved detektor, i enden av kabel. 0 V Inng. X Tri-state NC, alarm ved brudd 4K7Ω 0 V Inng. X Tri-state - NO, alarm ved slutning 4K7Ω Styring av utganger Tilkobling for styring av utganger (rele-tilkobling) hvis behov for galvanisk skille. Ved felles 0V gir aktiv utgang forbindelse mot 0V. 0 V Utg. X Styringsrelé NC NO + 12 V Page 17

18 ESPA-modul 4. ESPA-modul ESPA-modulen er en separat tilleggsmodul. Den tillater seriekommunikasjon (RS232) med ESPA protokoll mot brannsentraler med ESPA-utgang. ESPA-modul Inng. 1 Inng. 2 Inng. 3 Inng. 4 Inng. 5 Inng. 6 Inng. 7 Inng. 8 0 V ESPA-modulen har implementert 8 signalinnganger (9-16), og spenningsforsynes med 12-28V DC (fra hovedkort). Sammenkobling med hovedkort skjer via RJ45-kabel (ferdigkoblet i AutroTel GPRS) Inngang 8 Inngang 16 Signal øverst 0 Volt nederst 0 Volt VDC Komm. LED Resetbryter RJ45 kontakt (RS485 snitt) 0 Volt Sabotasje Normalt åpen Normalt lukket Komm. Feil DSUB (RS232 snitt) 4.1 Bruk av ESPA protokollen med SafeNet Ved hjelp av SafeNet kan ESPA-meldinger rutes til forskjellige mottakere eller grupper av mottakere avhengig av meldingstype. Aktuelle meldingstyper kan være Brannalarm, Forvarsel, Tidligalarm, Detektor/sløyfefeil, Systemfeil, Teknisk alarm, Nødlysfeil. Meldingstype kodes ihht meldingskode. Page 18

19 ESPA-modul Det kan være aktuelt å endre kommunikasjonsparametre på RS232. Dette kan gjøres av Autronica, eller ved bruk av egen kommando sendt på SMS til AutroTel modulen. Formatet er: -SFTLSN-RB%XXXX%DPYZT%SD1%EEY%1234 Der XXXX er baudrate (1200 eller 9600), Y er tegnlengde (7 bit eller 8 bit) og Z er paritet (E = even, O = odd, N = none), T er stop-bit (1 bit eller 2 bit) erstattes med VPIN-kode for enheten. Kommunikasjonsparametrene for ESPA-kommunikasjonen mot AutroSafe og BS-100 sentraler er som følger: AutroSafe: 9600 baud, 8 databit, ingen paritet, 1 stopbit BS-100:1200 baud, 7 databit, lik paritet, 1 stopbit Alarm-/forvarsels-/feilvarselsoverføringer angis med meldingskode i ESPA-konfigureringen i brannsentralen. Koden fastsetter heading på SMS-melding og styres av Safetel Brannalarm: Forvarsel: Detektor-/Sløyfefeil: Meldingskode:1000, heading på sms: BRANNALARM Meldingskode:1100, heading på sms: FORVARSEL Meldingskode:2000, heading på sms: DET./SL.FEIL 4.2 Inn-/utganger på ESPA-modul På ESPA-modulen finnes 8 stk. ekstra signalinnganger som kan benyttes i tillegg til inngangene på hovedkortet (I/O-kortet). Inngangene adresseres 9 16 og signal tilkobles øvre klemmer og 0-volt til nedre klemmer Inngang 9 16 konfigurert som analog og digital modus 0 10V (maks 12V), inngangsimpedanse 100 kω. Fullt måleområde: 0-15V. GND = 0V Inngang 9-16 konfigurert som 3-nivås modus (tri-state) 0V = kortslutning 1,5V = normal (1) 2,5V = brudd (2) GND = 0V, negativ retur er felles for alle innganger Intern 4.7kΩ pull-up motstand til 2,5V. Ekstern 4.7kΩ motstand mot GND gir normaltilstand. Page 19

20 ESPA-modul polet D-sub (han) ESPA-tilkobling RS232 seriell kommunikasjonsport. Maks kabellengde for RS232 er < 10m (mot brannsentral) Signal: o o o Pinne 2 = Rx (motta) Pinne 3 = Tx (send) Pinne 5 = GND (signal jord) Feilutgangsrelé Feilutgangsreléen (se tegning av modul, pkt 4) er en pot.fri reléutgang som aktiveres ved kommunikasjonsfeil fra ESPAmodulen Sabotasjesignalinngang (tamperinngang) Kan benyttes for tilkobling av sabotasjebryter direkte til ESPAmodul. 0V styring (se tegning, pkt 4). 4.3 Lysdioder (LED) og knapper Komm. LED (grønn) indikerer kommunikasjon med AutroTel I/Oenhet (hovedkort). Blinking i sekundintervall Indikerer at kortet har spenning, men ikke kontakt med I/O-modulen (normal). Blinker uregelmessig Indikerer kommunikasjon med I/Omodulen Uavbrutt grønt lys Feilsituasjon. Skal ikke inntreffe (kortet er i BIOS-programmeringsmodus) Reset-knappen aktiviserer mikroprosessorens reset-inngang. Den resetter prosessor og programvare. Nedlasting av ny konfigurasjon fra AutroTel-modulen: På I/O-kortet står det en test-knapp som benyttes for å slette eksisterende konfigurasjon på alle tilknyttede kort, dvs. også på ESPA-kortet. Trykk 7 sek. 3 ganger rød blink i LED2 på GPRSmodulen. Ny konfigurasjon blir nå lastet ned til alle moduler, ref. pkt 6.1. Page 20

21 Indikatorer og brytere 5. Indikatorer og brytere Hovedkort: Inng. 1 Inng. 2 Inng. 3 Inng. 4 Inng. 5 Inng. 6 Inng. 7 Inng. 8 0 V I/O Modul LED GPRS-Modul GPRS-modul: PSTN -linje Feil-rele GSM C NC NO SIM LED2 RESET TEST GPRS LED GSM LED Antenne Konfig - bryter Page 21

22 Indikatorer og brytere 5.1 LED-indikatorer Der er 2 indikatorer (LED) på hovedkortet: LED1 og Power LED, og 3 indikatorer på GPRS-modul:, LED-2, GPRS-LED og GSM-LED. Power LED (grønn) spenningsforsynes direkte fra strømforsyning og indikerer at hovedkortet får ekstren strømforsyning. Fast lys. LED-1 (grønn) indikerer at kommunikasjonen mellom GPRSmodulen og hovedkortet er normal. Blinkende lys med varierende frekvens. GSM-LED (grønn) indikerer feltstyrken fra GSM-antennen (en blinkfrekvens som viser signalstyrken) o Maks antall blink, 5, indikerer at signalstyrken er mer enn 53 dbm o Ingen blink indikerer at signalstyrken er for lav, -113 dbm, til funsjonell drift GPRS-LED (grønn) lyser konstant når alarmsenderen er satt opp med GPRS-overvåkning (SafeNet) og sambandet er OK. Den slukker ved pågående GPRS-poll. Ved feil på GPRS-samband blinker den 1 gang per sekund. LED-2 (rød) lyser når alarmsenderen mister kontakt med mobilnettet. Dersom PIN-koden for SIM-kortet er feil vil både GSM-LED og LED-2 blinke likt hvert sekund. 5.2 Knapper på kortet Der er 2 knapper på kortet: testknappen og tilbakestillingsknappen Tilbakestillingsknappen er koplet til prosessorens tilbakestillingsinngang. Den vil tilbakestille prosessorene og restarte programvare. Testknappen benyttes: 1. for å initiere et manuelt GPRS-oppkall mot SSE* (sambandssjekk trykk 2 sek. rød blink i LED-2) 2. Ved initiering av senderen mpt SSE (trykk 5 sek. rød blink i LED-2) *Safetel Service Engine Page 22

23 Idriftsettelse 6. Idriftsettelse 6.1 Oppstart og kommunikasjon mot Safetel For idriftsettelse som alarmsender fra brannsentral, må Safetels supportog leveransesenter kontaktes, og de sender automatisk over riktig konfigurasjon til AutroTel-modulen. Registreringsskjema må være oversendt Safetel. Sjekk at alarmsenderen har SIM-kort og at dette er åpnet. Dette gjøres ved å ringe til AutroTel-modulen (mobilnummeret). Dersom du får meldingen Dette nummeret er ikke i bruk, ta kontakt med Safetels supportsenter (tlf ). Andre tilbakemeldinger for modulen/ nettet indikerer at abonnementet er operativt og i orden. Dersom du får beskjeden Mobiltelefonen er avslått eller befinner seg i et område uten dekning, har enheten ikke kontakt med GSM-nettet. Sjekk at det er spenning på modulen, at antennen er tilkoblet, samt at feltstyrken (frekvensen på blinkende grønn GSM-LED) markerer god dekning. Dersom tekniske alarminnganger benyttes, aktiver inngang og sjekk at SMS/ E-post/ IP-melding kommer fram til mottaker. Under idriftssettelse er det en fordal å rute alarmmeldingene til din mobiltelefon. På denne måten kan du raskt kontrollere at alarmmeldinger overføres korrekt. Etter test rutes alarmene til de aktuelle telefonnummer som skal benyttes. 6.2 Konfigurasjon fra driftssenter (SSE) En alarmsender må være registrert i SSE for å kunne overføre alarmer fra brannsentraler. Ved oppstart eller ved behov for rekonfigurasjon trykkes test -knappen inn i mer enn 5 sekunder (LED-2 lyser rødt først etter 2 sekunder, deretter etter 5 sekunder). Dette genererer en SMS-melding som overfører konfigurasjon for alarmsenderen. Ved skifte av kretskort, eller ved skifte til nytt Safetel SIM-kort, må alarmsenderen konfigureres på samme måte, men knapp trykkes i 7 sekunder (3 røde blink). Når kortet har mottatt konfig og overvåking er i gang lyser GPRS_LED fast grønt. SSE kan også iverksette manuell nedlasting av anleggsdata ved behov. 6.3 Nødvendige moduler/oppsett ved alarmoverføring fra brannsentraler Man skiller mellom to typer alarmoverføringer, enten via ESPA kommuniasjonsprotokoll, eller via alarmutganger (relé- eller transistorutganger). Page 23

24 Idriftsettelse Alarmoverføring fra AutroSafe brannalarmsystem For at meldinger skal kunne overføres fra en AutroSafe brannsentral til GSM-telefoner eller alarmmottak, må følgende 4 konfigureringer utføres: 1) Brannsentralen bestykkes med serieportkort EAU-321 med RS232-utgang og konfigureres i config-verktøyet til AUTROCOM SERIAL med SERIAL-SLIDING-WINDOW 2) ESPA-modul BSL-333 konfigureres iht. avsnitt 5 i dokumentasjon for BSL ) AutroTel BSL-334 konfigureres med SMS-melding fra Safetels meldingssentral (server). 4) Overføringsparameter for ESPA-protokoll: 9600 baud, 8 databit, ingen paritet, 1 stopbit Kobling, ref. pkt. 3.2 Setting av meldingskoder i ESPA-modul BSL-333: Brannalarm: meldingskode 1000 Forvarsel: meldingskode 1100 Teknisk alarm: meldingskode 1300 Detektor-/sløyfefeil: meldingskode 2000 Meldingskoden gir melding til Safetel om hvilken type melding heading på SMS-melding som skal settes opp. 5) Konfigurering av AutroSafe ESPA-modul BSL-333, se pkt Alarmoverføring fra BS-100 sentral BS-100 sentralen har implementert ESPA-protokollen som en del av systemprogrammet. For at medlinger skal kunne overføres fra BS-100 til GSM-telefoner eller alarmmottak må følgende konfigureringer utføres: 1) Brannsentralen bestykkes med kommunikasjonskort BSL-100 2) Sentral konfigureres til ESPA-protokoll på kanal 2B (Sett bryter S201.8 på hovedkort til posisjon OFF ) 3) Konfigurer BSL-100 kort til RS232 på kanal 2B. DIP-brytere S1/S2 settes til: ON-OFF-OFF-ON-OFF-ON-OFF-OFF-ON-OFF-X-X-OFF-ON-OFF X= valgfri ON/OFF 4) Gå inn I menyen under pkt. PERSONSØKER (systemkonfigurasjon-personsøker). Velg hvilke funksjoner som skal overføres ved å velge meldingskode: Brannalarm: meldingskode 1000 Forvarsel: meldingskode 1100 Teknisk alarm: meldingskode 1300 Detektor-/sløyfefeil: meldingskode 2000 Meldingskoden gir varsel om valg av riktig heading på melding. 5) Overføingsparametere på ESPA fra BS-100: 1200 baud, 7 databit, lik paritet, 1 stopbit. Page 24

25 Konfigurering av ESPA-modul BSL_333 (AutroSafe) 7. Konfigurering av ESPA-modul BSL_333 (AutroSafe) Konfigurering av ESPA-modul BSL-333, når denne skal benyttes mot AutroTel For komplett beskrivelse av ESPA-modul, se dokument P-ESPA/EN Standard BSL-333-konfigurering må endres slik: Endre Settings[1]; Alphabet=G: // G = GSM characters Endre Settings[1]; DisplaySize=96 // Maks. 96 tegn til BSL-334 Fjern Settings[1]; LineLength = 12 // La telefonen gjøre orddeling Gå gjennom alle Events[]; og sett Transm=1 // GSM har pålitelig sending VIKTIG: Gå gjennom alle Events[] og forsikre deg om at ingen displaytekster begynner med *. Du kan for eksempel sette inn en (mellomrom) foran *. (SMS-meldinger som begynner med * vises som tomme meldinger). Samtidig fjerner du også linjeskifttegn - (bindestrek) og (stolpe), da GSM-telefoner deler ord lokalt i samsvar med visningsstørrelse og font. (Det er mulig å bruke (stolpe) som ny linjekontroll for å forbedre lesbarheten, spesielt for feilmeldinger). Følgende statusmeldinger kan overføres via ESPA til GSM-telefoner/ PC er: Brannalarm: meldingskode 1000 Forvarsel: meldingskode 1100 Detektorfeil: meldingskode 2000 Systemfeil: meldingskode 2100 NB! For at AutroTel skal detektere de forskjellige statusmeldingene, må meldingen gis en funksjonskode. Denne koden bestemmer Heading på SMS-melding. Mottakernummer som legges inn under Receivers blir overstyrt av innlagte nummer hos Safetel. Page 25

26 Konfigurering av ESPA-modul BSL_333 (AutroSafe) Eksempel på riktig konfigureringsfil for ESPA-/ GSM-overføring: // ESPA-Config for BSL-333 for SMS Melding til GSM. // // Det som er markert med rødt skal endres fra standard ESPA // Tekstmelding for brann må begynne med Alarm. // General settings // Settings[1]; Char8=ÆØÅæøå; Settings[1]; Char7=[/]{ }; Settings[1]; Alphabet=G; Upper=0; Settings[1]; *DisplaySize*=96; LineLength=12;(stjerner og linjelengde fjernes) // Events causing wireless paging: // // - Detector statuses Events[1]; Func=05; State=A; Events[1]; Priority=1; Beeps=7; Transm=1; Events[1]; Text=ALARM, Brann: <DZ>; Events[2]; Func=05; State=P; Events[2]; Priority=1; Beeps=5; Transm=1; Events[2]; Text=Forvarsel Brann <DZ>; // - Any Fault message / System faults Events[4]; Func=03; Events[4]; Priority=3; Beeps=2; Transm=1; Events[4]; Text=Feilmelding Brann Enhet= <UI> Melding= <CL>: <RE>; // - Internal faults in the BSL-333 Events[5]; Func=00; Number=1; Events[5]; Priority=3; Beeps=1; Transm=1; Events[5]; Text=P-søk Status Brannsentral kommunika-sjon <ST=FEIL,OK>; // // List of pocket receivers, with event filter // // Owner: Common Group Number Receivers[1]; Address=XXXX; Events=0; OZ=0; Adressen = xxxx er lik meldingskode og angir tekst i heading på SMSmelding. Hvilke telefonnummer/e-postadresser som skal motta de forskjellige hendelser oppgis i registreringsskjema som fakses til Safetel. Page 26

27 Betjening av utganger via mobilnettet 8. Betjening av utganger via mobilnettet Alarmsenderen kan betjenes av SMS-meldinger forutsatt at man kjenner sikkerhetskoden for anlegget. Det finnes også ytteligere sikkehetsfunksjoner som kan aktiveres ved særlig høye sikkehetsbehov. Alle funksjoner som har med sikkeheten i anlegget å gjøre kommuniserer med og er overvåket av Safetels nettserver. Gjeldende format for styring av utganger på I/O-kortet er beregnet for maskinell kommunikasjon og er lite intuitivt. Safetel anbefaler å lagre strengen på mobiltelefon for å slippe å gjøre feil ved inntasting. NB! For samtlige kommandoer gjelder: BRUK KUN STORE BOKSTAVER Bruk ingen mellomrom Format: -SFTLSN-SO%<Utgangsnr.><Verdi><Tidsrom>%<Tilbakemelding>%VPIN Utgangsnr. er den utgang som skal styres (1 siffer (0-3)). Verdi er enten 0 (skru av) eller 1 (skru på). Tidsrom er et 3-tegns felt med en av bokstavene [F,S,M,H], fulgt av 1 eller 2 siffer [0 999]. Bokstavene betyr, F = hundredels sekunder, S = sekunder, M = minutter, og H = timer. Om dette feltet utelates betyr det at styringen er permanent. Tilbakemelding-kommandoen kan gi en umiddelbar respons. Dette kan man be om ved å skrive RAY. Hvis man ikke ønsker tilbakemelding, kan man utelate hele sekvensen. Tilbakemelding via SSE er i formen: <Alarmsendernavn> <Utgang> <Betegnelse på utgang><1/0> - <Dato og klokkeslett> VPIN er sikkerhetkode for alarmsenderen. I eksemplene under er sikkerhetskoden Styring av utganger virker slik at siste kommando alltid gjelder. Det vil si at ny styring overskriver den gamle. Eksempler: -SFTLSN-SO%00%1234 setter utgang 0 til 0 (AV) permanent -SFTLSN-SO%01%1234 setter utgang 0 til 1 (PÅ) permanent -SFTLSN-SO%01S30%1234 setter utgang 0 til 1 (PÅ) i 30 sekunder -SFTLSN-SO%11H24%1234 setter utgang 1 til 1 (PÅ) i 24 timer -SFTLSN-SO%01%RAY%1234 setter utgang 0 permanent PÅ, og gir tilbakemelding til forhåndsdefinert mottaker (SMS eller e-post) Page 27

28 Feilsøking/diagnostikk på AutroTel enhet 9. Feilsøking/diagnostikk på AutroTel enhet Sjekk alle kabelforbindelser. Hvis komm. LED på ESPA-modul viser manglende forbindelse til hovedkort (I/0-kort), sjekk kabelforbindelsen spesielt. Hvis brannsentralen viser kommunikasjonsfeil mot AutroTel GPRS-senderen, sjekk kabel mellom brannsentral og ESPAmodul spesielt. Sjekk spenning på strømforsyning (12-28V DC). NB!: Unngå kopling av signalkabler med spenning på kortet. Hvis komm.led på ESPA-modul lyser permanent, forsøk å trykke reset-knapp. Hvis feilen ikke finnes ved enkel feilsøking, kontakt evt Safetel servicetelefon for å sjekke innkommende meldinger og driftsstatus dersom alarmsenderen overvåkes via SafeNet. Hvis GSM-LED og LED2 på GPRS-modul blinker parallelt, sett SIM-kort i en mobiltelefon, sjekk at PIN-kode er korrekt, og at abbonement er åpent og fungerer. Kontakt Safetel servicetelefon for å sjekke innkommende meldinger og driftsstatus. Page 28

29 Tekniske spesifikasjoner 10. Tekniske spesifikasjoner Vekt Størrelse Material Farge Utganger 1-4 Innganger 1-16 Fastlinje interface Seriell RS232 spec. Strømforsyning Batteri Temperatur og fuktighetskrav Tetthet FG-godkjennelse Sikkerhetskrav Sikkerhetspolling 2,9 Kg Kapsling: 307X202X50mm (bxhxd), 300 mm piskantenne, 3m antennekabel Metallkapsling Brun Styring av 4 individuelt adresserbare utganger. - Utgang 1 og 2 er potensialfrie reléutganger (maks 1A) - Utgang 3 og 4 er transistorutganger (åpen kollektor). Maks 28V/05A 16 signalinnganger som kan konfigureres til digital, analog eller tri-state modus. Intern 4.7 KΩ pull-up motstand til 2,5 V tilpasset ekstern 4,7 KΩ motstand til 0 V. Inngang 1-8 ligger på rekkeklemme på hovedkort, og inngang 9-16 ligger på rekkeklemme på ESPA-modul. PSTN Interface: Overvåkning av linjestrøm/ linjespenning, ringetone-deteksjon, 25Hz ringestrømdeteksjon. Tx, Rx OV. Ingen hardware handshake 9-port D-sub connector (han på kort) V DC eller 9 24V AC, max 500 ma. 12 Volt batterilader og batteri. Strømforbruk: < 90 ma (< 150 ma m/aktiv GSM-sender) 12V / 2.2 Ah Pb-gel (benyttes ikke når alarmsender spenningsforsynes fra brannsentral) C, ikke kondenserende % RH. IP22 T-096/01 (klasse A+A) Klasse 2A/2C/2D, 3A/3C/3D og 4A iht. Cenelec EN50131 og EN50136 Støtter 3 minutter, 30 minutter eller 25 timers polling. Page 29

30 Safetel registreringsskjema 11. Safetel registreringsskjema Page 30

31 Safetel registreringsskjema Page 31

32

33 Leserens kommentarer 12. Leserens kommentarer Hjelp oss å forbedre kvaliteten på dokumentasjonen ved å gi oss dine kommentar til denne håndboken: Tittel: Installasjons- og igangkjøringshåndbok, AutroTel GPRS, BSL-338 Ref. Nr.: 116-P-BSL338/DN, Kommentarer til feil eller utelatelser (med referanse til side): Snu arket

34 Leserens kommentarer Forslag til forbedringer Takk! Vi vil vurdere dine kommentarer så snart som mulig. Vil du ha skriftlig svar? θja θ Nei Navn: Tittel: Firma: Adresse: Telefon: Telefaks: Dato: Send skjemaet til: N-7483 Trondheim Norge Tlf: Faks:

35 Leserens kommentarer

36 er en internasjonal bedrift med hovedkontor i Trondheim. Firmaet eies av det amerikanske selskapet United Technologies Corporation (UTC), og har mer enn 300 ansatte med erfaring fra utvikling, produksjon og markedsføring av brannsikkerhetsutstyr. Våre produkter dekker et vidt spekter av systemer for integrerte løsninger, inkludert branndeteksjonssystemer, integrerte brann- og gassdeteksjonssystemer, kontroll- og presentasjonssystemer, talevarsling, nødlyssystemer og slukkesystemer. Alle våre produkter kan enkelt tilpasses et vidt spekter av anvendelser, blant annet innen sykehus, flyplasser, kirker og skoler, samt industri- og høyrisikoanvendelser som kraftverk, datarom og offshore-installasjoner verden over. Bedriftens strategi og filosofi er sterkt knyttet til forretningsidéen: Vi verner liv, miljø og verdier. Kvalitetssikring Streng kvalitetsstyring i Autronica Fire and Security sikrer produkter og tjenester av høy kvalitet. Våre produkter er CE-merket, og er utviklet etter internasjonale standarder og regulativer, i henhold til CEN-regulativ EN54. Vårt kvalitetssystem er sertifisert etter kvalitetssystem-standarden NS-EN ISO 9001:2000, og gjelder for følgende produkter og tjenester: Markedsføring, salg, design, utvikling, ingeniørvirksomhet, produksjon, installasjon, igangkjøring og service av slukkesystemer, integrerte brann- og gassdeteksjonssystemer, alarmsystemer, samt instrumenteringssystemer for kontroll og overvåking innen petrokjemi, olje og gass. 00,, Trondheim. Telefon: , fax: Oslo: , Moelv: , Tønsberg: , Bergen: , Stavanger: Kristiansand: , Harstad: Oil & Gas, Stavanger: Telefon: , fax: Besøk Autronica Fire and Security sine internettsider:

Airborne DC8. Installasjonsmanual. Wireless Security Communications. Innholdsfortegnelse. Airborne DC8. Airborne DC8 i medium kapsling

Airborne DC8. Installasjonsmanual. Wireless Security Communications. Innholdsfortegnelse. Airborne DC8. Airborne DC8 i medium kapsling Wireless Security Communications Safetel AS Boks 6715 Etterstad 0609 OSLO Tlf: 911 33 700 Web: www.safetel.no Installasjonsmanual Airborne DC8 Manual revisjon 1 16. juni 2010 Denne manualen gjelder for

Detaljer

Airborne DC 8. Installasjonsmanual. Wireless Security Communications. Manual Revisjon 4 September 2011

Airborne DC 8. Installasjonsmanual. Wireless Security Communications. Manual Revisjon 4 September 2011 Wireless Security Communications Safetel AS Boks 6715 Etterstad 0609 Oslo Tel: 911 33 700 Web: www.safetel.no Installasjonsmanual Airborne DC 8 Manual Revisjon 4 September 2011 Denne manualen gjelder for

Detaljer

Bruksanvisning GSM Control Plus - DigiHeat

Bruksanvisning GSM Control Plus - DigiHeat Bruksanvisning GSM Control Plus - DigiHeat Tilleggsutstyr Elnummer Ekstern antenne GSM Control Plus 54 683 16 Uteføler GSM Control Plus 54 683 18 1 N Kom i gang GSM Control Plus har mange bruksområder.

Detaljer

Bruksanvisning GSM Control Plus

Bruksanvisning GSM Control Plus Bruksanvisning GSM Control Plus Tilleggsutstyr Elnummer Ekstern antenne GSM Control Plus 54 683 16 Uteføler GSM Control Plus 54 683 18 1 N Kom i gang GSM Control Plus kan fjernstyre det trådløse varmesystemet

Detaljer

AutroMaster 5000. Installasjons- og igangkjøringshåndbok. Presentasjonssystem. Beskytter liv, miljø og verdier... 116-P-AM5000/IN, Rev.

AutroMaster 5000. Installasjons- og igangkjøringshåndbok. Presentasjonssystem. Beskytter liv, miljø og verdier... 116-P-AM5000/IN, Rev. AutroMaster 5000 Presentasjonssystem Installasjons- og igangkjøringshåndbok Beskytter liv, miljø og verdier... 116-P-AM5000/IN, Rev. F, 2006-11-27 COPYRIGHT Denne publikasjonen, eller deler av den, må

Detaljer

GSM Alarm Controller III

GSM Alarm Controller III GSM Alarm Controller III Bruks- og monteringsanvisning Kapittel: Innhold: Side: Innleding: Hva som MÅ gjøres + Ord/uttrykk Monteringsanvisning: Kapittel 1: Oppkobling og tilkoblinger 1.1 Abonnement og

Detaljer

GSM Alarm Controller III

GSM Alarm Controller III GSM Alarm Controller III Bruks- og monteringsanvisning Kapittel: Innhold: Side: Innleding: Hva som MÅ gjøres + Ord/uttrykk Monteringsanvisning: Kapittel 1: Oppkobling og tilkoblinger 1.1 Abonnement og

Detaljer

GSM FIXI SMS. Modell: 300-8090V20. Bruksanvisning for sms-styring, ved bruk av eget privat sim-kort

GSM FIXI SMS. Modell: 300-8090V20. Bruksanvisning for sms-styring, ved bruk av eget privat sim-kort GSM FIXI SMS Modell: 300-8090V20 Bruksanvisning for sms-styring, ved bruk av eget privat sim-kort Muligheter: Inntil 5 potensialfrie relé. 2 stk innebygd i GSM Fixi SMS, 230V 16A 2 temperaturinnganger

Detaljer

Delta OP. Brukerhåndbok. Betjeningspanel. Brannalarmsystem

Delta OP. Brukerhåndbok. Betjeningspanel. Brannalarmsystem Delta OP Brukerhåndbok Betjeningspanel Brannalarmsystem 1 Velkommen Innholdet i denne manualen kan endres uten varsel og er ikke bindende for Novar AS. Uten skriftlig tillatelse fra Novar AS er det ulovlig

Detaljer

Operatørhåndbok Brannalarmsentral BS-310/ 320/ Betjeningspanel BS-330. AutroSafe Interaktivt Brannalarmsystem, Versjon 3. System Program Version 3.6.

Operatørhåndbok Brannalarmsentral BS-310/ 320/ Betjeningspanel BS-330. AutroSafe Interaktivt Brannalarmsystem, Versjon 3. System Program Version 3.6. AutroSafe Interaktivt Brannalarmsystem, Versjon 3 System Program Version 3.6.0 Operatørhåndbok Brannalarmsentral BS-310/ 320/ Betjeningspanel BS-330 Vi verner liv, miljø og verdier... P-ASAFE-FO/FN Rev.

Detaljer

27.05.03. F:\Sikom Produkter Bruksanvisning Bilder\GSM Alarm Controller\GSM Bruksanvisning\B-anvisning GAC NOR Gsm1xx. Innhold:

27.05.03. F:\Sikom Produkter Bruksanvisning Bilder\GSM Alarm Controller\GSM Bruksanvisning\B-anvisning GAC NOR Gsm1xx. Innhold: 27.05.03 F:\Sikom Produkter Bruksanvisning Bilder\GSM Alarm Controller\GSM Bruksanvisning\B-anvisning GAC NOR Gsm1xx. R GSM Alarm Controller Innhold: 1. Oppkobling Side: 1.1 Forberedelse av SIM kort 2

Detaljer

Installasjons- og igangkjøringshåndbok AutroSense 200. 116-P-AS200/DN, Rev. A, 2009-10-08

Installasjons- og igangkjøringshåndbok AutroSense 200. 116-P-AS200/DN, Rev. A, 2009-10-08 Installasjons- og igangkjøringshåndbok AutroSense 200 116-P-AS200/DN, Rev. A, 2009-10-08 COPYRIGHT Denne publikasjonen, eller deler av den, må ikke reproduseres i noen som helst form eller på noen som

Detaljer

Brannalarmsentral BX-10

Brannalarmsentral BX-10 Brannalarmsentral BX-10 Konvensjonell brannalarmsentral med 4 soner (sløyfer) Installasjons- og igangkjøringshåndbok Vi verner liv, miljø og verdier... P-BX10/IN- Rev.K, 040504 OPPHAVSRETT Det er ikke

Detaljer

BRUKSANVISNING FOR AVANSERT STYRING

BRUKSANVISNING FOR AVANSERT STYRING BRUKSANVISNING FOR AVANSERT STYRING 1.0 UNISTYR GSM 1.1 Virkemåte og varslinger side 2 2.0 KLARGJØRING 2.1 Programmere SIM kort side 4 2.2 Sette inn SIM kort og gjøre klar sentral. side 5 2.3 Programmering

Detaljer

23.10.06 Z:\Produkter for Sikom AS\64-309-35 - GSM 12-24V\Bruksanvisning\B-anvisning 1224 NOR.doc

23.10.06 Z:\Produkter for Sikom AS\64-309-35 - GSM 12-24V\Bruksanvisning\B-anvisning 1224 NOR.doc R GSM 12-24V Bryter- og alarmstyring Innhold: Side: 1. Oversikt GSM 12-24V 2 2. Oppkobling MÅ GJØRES 2.1 Forberedelse av SIM kort 3 2.2 Innsetting av SIM kort 3 2.3 Tilkoblinger 3 2.4 Alarmtilkoblinger

Detaljer

Side 2: Info: Hva som MÅ gjøres + Ord/uttrykk

Side 2: Info: Hva som MÅ gjøres + Ord/uttrykk Bruks- og monteringsanvisning Side: Innhold: Side 2: Info: Hva som MÅ gjøres + Ord/uttrykk Side 3: Side 9: Side 13: Side 14: Side 16: Side 17: Side 19: Side 20: Side 20: Side 21: Side 21: Kapittel 1: Oppkobling

Detaljer

GSM FIXI SMS. Modell: 300-8090V18 OG 300-8090V19. Bruks- og monteringsanvisning

GSM FIXI SMS. Modell: 300-8090V18 OG 300-8090V19. Bruks- og monteringsanvisning GSM FIXI SMS Modell: 300-8090V18 OG 300-8090V19 Bruks- og monteringsanvisning Muligheter: Inntil 5 potensialfrie relé/utganger. 2 stk på GSM Fixi SMS 230V 16A. 2 temperaturinnganger. 1 alarm inngang. Termostatfunksjon;

Detaljer

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.0

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.0 Brukerhåndbok GSM ECO-Starter Versjon 1.0 Innhold 2 INNHOLD... 2 INFORMASJON... 4 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 4 INTRODUKSJON... 5 HVORDAN VIRKER GSM ECO-STARTER... 5 MER INFORMASJON... 5 FØR DU

Detaljer

STRØMSTYRINGS/ALARM GSM SENTRAL GSM-A22. SPAR STRØM! V: 1.14.01c

STRØMSTYRINGS/ALARM GSM SENTRAL GSM-A22. SPAR STRØM! V: 1.14.01c 1 Tekniker-veiledning STRØMSTYRINGS/ALARM GSM SENTRAL GSM-A22 SPAR STRØM! V: 1.14.01c Styrer 4 kanaler med strømstyringsplugger Hver kanal kan ha mange plugger Automatisk frostsikring Temperaturmåling

Detaljer

JA-101K og JA-106K alarmsystem installasjonsmanual

JA-101K og JA-106K alarmsystem installasjonsmanual JA-101K og JA-106K alarmsystem installasjonsmanual Advarsel: JABLOTRON 100 serien alarmer bør installeres av kvalifiserte teknikere med sertifikat fra Noby AS. Det anbefales at man kun benytter JA-100

Detaljer

JARES AS, Nordsetergrenda 15 A 1161 Oslo. Telefon 22 74 54 90. Telefax 22745491, Mobil 91893523, Internett: www.jares.no. e-mail: jares@jares.

JARES AS, Nordsetergrenda 15 A 1161 Oslo. Telefon 22 74 54 90. Telefax 22745491, Mobil 91893523, Internett: www.jares.no. e-mail: jares@jares. Telefon 22 74 54 90. Telefax 22745491, Mobil 91893523, Internett: www.jares.no. e-mail: jares@jares.no CaravanControl - Sikrer din caravan eller bobil Brukerveiledning Les brukerveiledningen grundig og

Detaljer

JA-82K OASiS Installasjonsmanual

JA-82K OASiS Installasjonsmanual JA-82K OASiS Installasjonsmanual www.icas.no JA-82K Inst.manual Rev.240709/KK Innhold: 1. Systemet JA-82x...3 1.1. Beskrivelse...3 1.1.1. Nivå...4 1.2. Spesielle systemkrav...4 2. Installasjon...4 2.1.

Detaljer

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3 Brukerhåndbok GSM ECO-Starter Versjon 1.3 Innhold 2 INNHOLD... 2 INFORMASJON... 4 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 4 INTRODUKSJON... 5 HVORDAN VIRKER GSM ECO-STARTER... 5 MER INFORMASJON... 5 FØR DU

Detaljer

GSM FIXI SMS Modell: 300-8090V18 OG 300-8090V19

GSM FIXI SMS Modell: 300-8090V18 OG 300-8090V19 GSM FIXI SMS Modell: 300-8090V18 OG 300-8090V19 Bruks- og monteringsanvisning Muligheter: Inntil 5 potensialfrie relé/utganger. 2 stk på GSM Fixi SMS 230V 16A. 2 temperaturinnganger. 1 alarm inngang. Termostatfunksjon;

Detaljer

IRIS Touch Teknisk håndbok. Versjon 1.2

IRIS Touch Teknisk håndbok. Versjon 1.2 IRIS Touch Teknisk håndbok Versjon 1.2 Innhold 1. Introduksjon... 3 2. IRIS-kommunikasjonsmekanisme (polling/alarmer)... 4 3. Produktfunksjoner... 5 4. Pakkens innhold... 6 5. Konfigurasjon av kretskort...

Detaljer

FORENKLET PROGRAMMERING GSM-A6MT TEMPERATURVARSLING. Fra V1.01.10a

FORENKLET PROGRAMMERING GSM-A6MT TEMPERATURVARSLING. Fra V1.01.10a FORENKLET PROGRAMMERING NY GSM-A6MT TEMPERATURVARSLING Fra V1.01.10a Perfekt for alle typer av temperaturmåling og varsling Varsling med tekstmelding til mobiltelefon, åtte telefonnummer for hver inngang

Detaljer

TRÅDLØS GSM ALARMSENDER

TRÅDLØS GSM ALARMSENDER GSM-REX TRÅDLØS GSM ALARMSENDER OG STYRINGSENHET med ekstra terminaler V 25 GSM-REX 2. Art. nr: 07.630/ V 19 Holars AS Korr: 13.11.07 Side 1 (41) GSM-REX. 1 GSM-REX SOM STRØMSTYRINGSENHET 3 1.1 MONTERING

Detaljer

IRIS Touch Teknisk håndbok. Versjon 1.2

IRIS Touch Teknisk håndbok. Versjon 1.2 IRIS Touch Teknisk håndbok Versjon 1.2 Innhold 1. Introduksjon... 3 2. IRIS-kommunikasjonsmekanisme (polling/alarmer)... 4 3. Produktfunksjoner... 5 4. Pakkens innhold... 6 5. Konfigurasjon av kretskort...

Detaljer

GSM 12A. Monterings og bruksanvisning OVERSIKT GSM 12A... 2

GSM 12A. Monterings og bruksanvisning OVERSIKT GSM 12A... 2 Side - 1 - GSM 12A Monterings og bruksanvisning Innhold: Side: OVERSIKT GSM 12A... 2 OPPKOBLING... 3 Forberedelse av SIM-kort:... 3 Innsetting av SIM-kort:... 3 Generelle tilkoblinger:... 3 Følgende koblinger

Detaljer

Installasjonshåndbok AutroSense Micra 100. 116-P-ASMICRA100/DN, rev. B, 2010-02-04

Installasjonshåndbok AutroSense Micra 100. 116-P-ASMICRA100/DN, rev. B, 2010-02-04 Installasjonshåndbok AutroSense Micra 100 116-P-ASMICRA100/DN, rev. B, 2010-02-04 COPYRIGHT Denne publikasjonen, eller deler av den, må ikke reproduseres i noen som helst form eller på noen som helst måte

Detaljer