AutroTel-GPRS. Installasjons- og igangkjøringshåndbok. for BSL-338. Vi verner liv, miljø og verdier P-BSL338/DN,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "AutroTel-GPRS. Installasjons- og igangkjøringshåndbok. for BSL-338. Vi verner liv, miljø og verdier... 116-P-BSL338/DN, 2006-12-07"

Transkript

1 AutroTel-GPRS Installasjons- og igangkjøringshåndbok for BSL-338 Vi verner liv, miljø og verdier P-BSL338/DN,

2 COPYRIGHT Det er ikke tillatt å reprodusere denne publikasjonen eller deler av den, uansett form, metode og årsak. og selskapets datterselskaper tar intet ansvar for eventuelle feil som måtte forekomme i denne publikasjonen, heller ikke for skader som måtte oppstå på grunn av innholdet. Informasjonen i denne publikasjonen må ikke betraktes som en garanti fra Autronica Fire and Security AS, og den kan når som helst endres uten varsel. Produktnavn som er brukt i denne publikasjonen kan være varemerker. De blir brukt utelukkende for å identifisere produktet. Page 2

3 Introduksjon Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon Om håndboka Leseren Referansedokumentasjon Om produktet Overføring via ett eller flere nettverk Moduler i AutroTel GPRS Tilpasning til mobilnettet Tilpasning til fastnettet (PSTN) Programmering og service via mobilnettet Standarder og godkjenninger Kommunikasjon med brannsentraler av type AutroSafe og BS AutroTel-GPRS som M2M-terminal Tekniske alarmgivere Innganger/Utganger Installasjon Montering Tilkobling av driftsspenning Tilkobling av ESPA kommunikasjonslinje til AutroSafe Tilkobling av ESPA kommunikasjonslinje til brannsentral BS Konfigurering av BS Tilkobling av fastlinje (PSTN) Tilkobling av signalinnganger og styringer (I/O) Tilkoblinger Analog måling Tilkobling for digitale alarmer (rele-tilkobling) Tilkobling for tri-state alarmer (potensialfri-tilkobling) Styring av utganger ESPA-modul Bruk av ESPA protokollen med SafeNet Inn-/utganger på ESPA-modul Inngang 9 16 konfigurert som analog og digital modus Inngang 9-16 konfigurert som 3-nivås modus (tri-state) polet D-sub (han) ESPA-tilkobling Feilutgangsrelé Sabotasjesignalinngang (tamperinngang) Lysdioder (LED) og knapper Indikatorer og brytere LED-indikatorer Knapper på kortet Page 3

4 Introduksjon 6. Idriftsettelse Oppstart og kommunikasjon mot Safetel Konfigurasjon fra driftssenter (SSE) Nødvendige moduler/oppsett ved alarmoverføring fra brannsentraler Alarmoverføring fra AutroSafe brannalarmsystem Alarmoverføring fra BS-100 sentral Konfigurering av ESPA-modul BSL_333 (AutroSafe) Betjening av utganger via mobilnettet Feilsøking/diagnostikk på AutroTel enhet Tekniske spesifikasjoner Safetel registreringsskjema Leserens kommentarer...33 Page 4

5 Introduksjon 1. Introduksjon 1.1 Om håndboka Denne manualen har til hensikt å gi nødvendig informasjon for installasjon og igangskjøring av AutroTel-GPRS, BSL Leseren Manualen er ment for elektromontører og teknisk personell som er ansvarlig for installasjon og igangkjøring av AutroTel-GPRS BSL Referansedokumentasjon Datablad til AutroTel-GPRS 116-P-BSL338/CN Page 5

6 Om produktet 2. Om produktet AutroTel-GPRS er en terminalenhet for M2M- (maskin-til-maskin) kommunikasjon, og er konstruert for alarmoverføring fra brannsentralen via mobilnettet eller fastlinjenettet. AutroTel-GPRS er spesielt tilpasset behovet for høysikkerhet alarmoverføring til et alarmmottakssenter i tilfeller hvor ingen konvensjonelle telefonlinjer er tilgjengelige, eller som en backup og ekstra sikkerhet for en eksisterende analog PSTN-linje. Enheten har en analog tilpasning som simulerer en PSTN-linje. Den er en selvdrivende enhet med en integrert GPRS-modul og et SIM-kort. Alarmsambandet overvåkes via SafeNet med GPRS, med automatiske kommunikasjonstester ned til 3-minutts intervaller. Ved utfall forsøkes videre drift basert på SMS. Blir mobilnettet utilgjengelig kan fasttelefonlinje (PSTN) utnyttes som reservesamband. Støtter opptil sikkerhetsklasse 2D, 3D og 4A ifølge EN og EN Enheten inneholder kommunikasjonsmoduler for fastnettet og mobilnettet, I/O-behandler for 16 stk. signalinnganger og 4 stk. styreutganger, samt en systemmodul som inkluderer en sentral prosesseringsmodul (CPU) med minne og programvare. Enheten overvåker kontinuerlig sine egne indre prosesser og strømforsyning, og vil generere feilvarsler basert på dette. AutroTel-GPRS (BSL-338) består av et stålskap med følgende moduler (avhengig av hvilke overføringsfunksjoner som skal benyttes): Hovedkort 8 stk. signalinnganger (1-8) og 4 stk. styreutganger (2 stk. pot.frie releutganger og 2 stk. transistorutganger) GPRS-modul med SIM-kort ESPA-modul for kommunikasjon med brannsentral via ESPA protokoll PSTN-modul (fastlinje) for dual overføring via GPRS-nettet og fastlinjenettet (kundespesifisert) Produktet har følgende artikkelnummer: Produktnavn Artikkelnr. Beskrivelse AutroTel GPRS 116-BSL-338/1 AutroTel GPRS-I/O med ESPA-modul AutroTel GPRS 116-BSL-338/2 AutroTel GPRS-I/O uten ESPA-modul AutroTel GPRS 116-BSL-338/3 AutroTel GPRS-Dual med ESPA-modul Page 6

7 Om produktet 2.1 Overføring via ett eller flere nettverk AutroTel-GPRS bruker ett eller flere nettverk ved alarmoverføring: Mobilt nettverk (talekanal) Mobilt datanettverk (datakanal) Mobil Short Message Service (SMS) Mobilt nettverk (GPRS) Fastlinjenettverk (PSTN) Brukeren bestemmer selv hvilken overføringsgrad som velges for hver installasjon. For høysikkerhets- eller driftskritiske applikasjoner, som alarmoverføring fra brannsentral, kan fastlinjenettet fungere som alternativt eller supplerende overføringsmedium. AutroTel-GPRS overvåker og kan detektere feil på begge nettverkene, og vil umiddelbart velge alternativ kanal hvis overføringen mislykkes. Page 7

8 Om produktet 2.2 Moduler i AutroTel GPRS Plass for batteri 12V/2,2Ah Stålskap Antennekabel Plass for PSTN-modul ESPA-modul med 9- pins D-sub for ESPAtilkobling og 8 digitale signalinnganger (9-16) SIM-kort GPRS-modul med SIM-kortholder Hovedkort med I/O-tilkoblinger (8 inng./4 utg.) Følgende moduler må benyttes ved alarmoverføringer (BSL-338/2): Alarm fra 8 stk. digitale innganger med overføring i GPRS-nettet o Hovedkort o GPRS-modul Alarm fra 8 stk. digitale innganger og ESPA-kommunikasjon med dual overføring i GPRS-nettet o Hovedkort o GPRS-modul o ESPA-modul Alarmoverføring fra brannalarmsentral via ESPA protokoll med dual overføring i GPRS-nettet og fastlinjenettet (BSL-338/3). o Hovedkort o GPRS-modul o PSTN-modul (fastlinjemodul) o ESPA-modul 2.3 Tilpasning til mobilnettet GPRS-modulen støtter kommunikasjon over mobilnettet for tale/lytte og data, samt for SMS. GPRS-mobilmodulen tilpasser kommunikasjonen mellom enheten og kommunikasjonsserveren (SafeNet). Page 8

9 Om produktet 2.4 Tilpasning til fastnettet (PSTN) PSTN-modulen utfører både PSTN-tilpasning og PSTN-simulering. Dette muliggjør toveis kommunikasjon over fasttelefonnettet (PSTN). Simulasjonsdelen muliggjør kommunikasjon over mobilnettet for utstyr som vanligvis koples til en PSTN telefonlinje. Dette er nyttig både for områder hvor fasttelefonlinje ikke er tilgjengelig eller for å bruke mobilnettet som en sekundær bærer. 2.5 Programmering og service via mobilnettet AutroTel-GPRS konfigureres dynamisk fra SafeNet via kodede SMS meldinger. All programmering og service kan derfor utføres over mobilnettet uten behov for fysisk tilstedeværelse av en servicetekniker. AutroTel-GPRS har 16 innganger og 4 utganger. Disse kan benyttes til fjernbetjening av tekniske funksjoner. Hver av inngangene kan konfigureres som digital- eller tre-nivås alarmsignal, eller avlese analoge verdier. Utgangene kan settes dynamisk via SMS melding, eller så kan en inngang styre én eller flere utganger. PSTN-porten kan tilkoples fastlinjeutgangen fra et sentralapparat, og AutroTel avgjør hvilket nettverk alarmen overføres i (mobilnettet er prioritert). 2.6 Standarder og godkjenninger I SafeNet blir AutroTel-GPRS en integrert del av et sikkert 24 / 7 / 365 overvåket nettverk i henhold til kravene i den internasjonale standarden CENELEC EN 50131/EN kl. 2A/2C/2D/3A/3C/3D/ 4A. AutroTel-GPRS er FG-godkjent for bruk ved alarmoverføring. Page 9

10 Om produktet 2.7 Kommunikasjon med brannsentraler av type AutroSafe og BS-100 Systemet kommuniserer med AutroSafe og BS-100 brannsentraler via en overvåket RS232-linje med ESPA protokoll. Dette gjør det mulig med en enkel og skjult montering innenfor en radius på 10 meter fra brannsentralen. RS232 kommunikasjonsporten til AutroTel- GPRS kan også benyttes for tilkopling av service-pc. Protokolltilpasning mot brannalarmsystem M2M - net Lokal melding SMS Brannalarmsentral AutroSafe/ BS-100 RS232 ESPA - prot. AutroTel GPRS Mobilt nettverk PSTN - Nettverk SafeNet Server (SSE) Terminal Servicesenter 2.8 AutroTel-GPRS som M2M-terminal AutroTel er konstruert for bruk innenfor Safetels M2M-nettverk. Dette avstedkommer en sikker punkt-til-punkt-kommunikasjon mellom AutroTel og Safetels nettverksserver (SSE Safetel Service Engine). SSE er en høykvalitativ telemetri-server som har 24 timers kontinuerlig overvåkning. Dette sikrer en fleksibel kommunikasjon. Brukeren har tilgang til konfigurasjon, logger og funksjoner for sitt system gjennom en nettleser. Alarmer kan sendes på mobilnettet som SMS eller e-post, eller på Ascom Infranets alarmnettverk. Alarmene kan sendes til et hvilket som helst slags mottaksnummer og i hvilken som helst kombinasjon. 2.9 Tekniske alarmgivere Det er mulig å kople tekniske alarmgivere direkte til de digitale inngangene, og de vil på denne måten kommunisere alarmer eller beskjeder i overensstemmelse med sine programmerte konfigurasjoner. Benytt innganger og utganger på hovedkort. Det er i tillegg mulig å benytte 8 innganger på ESPA-modul dersom denne er montert. Page 10

11 Om produktet 2.10 Innganger/Utganger AutroTel-GPRS 16 innganger (8 innganger på hovedkort og 8 på ESPA-modul) kan leses som analoge verdier i et måleområde for 0- FFF (Hex), eller konfigureres til å detektere 2- eller 3-nivås innsignal. De 4 styreutgangene er fordelt på to typer: Utgang 1 og 2 er reléutganger og utgang 3 og4 er open collector -utganger, og kan kontrolleres med SMS. De kan også benyttes for lokal alarmindikering. For koblingspeskrivelse av inn-/utganger, se pkt Page 11

12 Installasjon 3. Installasjon AutroTel-GPRS installeres som en komplett pakke som får spenning fra brannsentralens overvåkete 24V driftsspenning. Den har stålkapsling med CE sertifikat og norsk FG-godkjennelse. Antennen plasseres for maksimalt dekningsområde (Antennen må ikke plasseres inne i brannsentralskap). Følgende trengs for å installere AutroTel-GPRS i et brannalarmsystem: Tilgang til strømtilførsel fra en brannsentral (24V DC) Antennen må installeres innenfor mobiloperatørens dekningsområde Omgivelsestemperaturen må være innenfor et område på -10ºC til + 50ºC GPRS-abonnementet må være registrert og åpnet hos Safetel Ved punktalarmering fra brannsentral må denne være utstyrt med ESPA kommunikasjonsprotokoll. For AutroSafe må ESPA-modul BSL-333 innstalleres. Se kapittel Montering Montering av boks Boksen monteres på vegg med 4 stk. festeskruer. Avstand til brannsentral må være < 10 meter. Montering av antenne Antennen plasseres ved hjelp av veggbrakett på et dertil egnet sted. Antennekabelen er 3 meter. Denne skrus fast til antennekontakten på brakett (plassering i henhold til tegning). NB! Antennen skal ikke monteres inne i sentralskap. Page 12

13 Installasjon 3.2 Tilkobling av driftsspenning Enheten kan drives med følgende spenningsforsyninger: 10-28VDC/9-24VAC. Normalt vil enheten kobles opp mot brannsentralens eksterne 24VDC-utgang. Internt batteri i GPRSenheten benyttes da ikke. 24VDC/AC-inngangen er potensialuavhengig. Page 13

14 Installasjon 3.3 Tilkobling av ESPA kommunikasjonslinje til AutroSafe AutroSafe brannsentral ESPA converter BSL-333 AutroTel GPRS RS232 Seriekomm. kort EAU-321 RS232 GPRS nett PSTN (fastlinje) ESPA-kommunikasjonen tilkobles via RS232 til 9 pins D-kontakt på ESPA-modul. Kommunikasjonsparametre: 9600 baud, 8 databit, ingen paritet, 1 stopbit. AutroTel-GPRS AutroSafe ESPA konverter BSL EAU-321 Serieportkort. Port 1 eller Rx Tx GND Port 1 Port Tx Rx GND Tx Rx GND ESPAmodul Power BSS V DC - 9 pins D-kontakt (han på kort) 5 9 AC/DC 24V DC 3.4 Tilkobling av ESPA kommunikasjonslinje til brannsentral BS-100 Brannsentralen BS-100 har implementert ESPA protokollen som en del av systemprogrammet. ESPA-kommunikasjonen tilkobles via RS232 til 9-pins D-kontakt på ESPA-modul. AutroTel-GPRS BS Power BSS ESPAmodul BSL Tx Rx GND RS232 Rx(2) Tx(3) GND 5 9 AC/DC 24V DC Kommunikasjonsparametre: 1200 baud, 7 databit, lik paritet, 1 stopbit. Page 14

15 Installasjon 3.5 Konfigurering av BS-100 Velg ESPA port 2B ved å sette DIP-bryter S201,8 i posisjon OFF Konfigurer BSL-100 til RS232 på port 2B DIP-bryter setting = ON-OFF-OFF-ON-OFF-ON-OFF-OFF-ON-OFF-X-X-OFF-ON-OFF X= valgfri ON/OFF 3.6 Tilkobling av fastlinje (PSTN) Dersom systemet, ut fra sikkerhetsvurdering, skal benytte både GPRS-nettet og fastlinjenettet, må fastlinje tilkobles fastlinjemodul som vist på tegning. I/O-modul I/O-modul Fastlinjemodul (PSTN) GPRS-modul PSTN PSTN PSTN PSTN PSTN - INN Fastlinje PSTN - UT 3.7 Tilkobling av signalinnganger og styringer (I/O) Det er mulig å koble til 16 signalinnganger og 4 styreutganger. Signalinngangene defineres som digitale eller tri-state (se kapittel 4). Inngang 1-8 tilkobles rekkeklemmer på hovedkort, og inngang 9-16 tilkobles rekkeklemmer på ESPA-modulen. De 4 styreutgangene er fordelt med 2 potensialfrie reléutganger (utg. 1-2) og 2 transistorutganger (utg. 3-4) på hovedkort. Se kapittel 4. Page 15

16 Installasjon GPRS-modul I/O-modul Fastlinjemodul (PSTN) NC NC C NO NC C Styr OV Styr OV Tamper Tamper +12V +12V RJ45 OV Sign OV Sign OV Sign OV Sign OV Sign OV Sign OV Sign OV Sign } } } } } } } } Inng. 8 Inng. 7 Inng. 6 Inng. 5 Inng. 4 Inng. 3 Inng. 2 Inng. 1 Styr. 1 Pot. fri Styr. 2 Pot. fri } } } } Styr. 3 Styr V utgang Tamper RJ45-kobling mot ESPA-modul 12V DC utkobles mellom styr. 4 (0V) og +12V Tilkoblinger Analog måling Alarmsenderen måler spenningsvariasjoner for inngangene i området 0-16,5V på en skala fra 0 FFF (Hex). Kontakt Autronica for å finne riktig tilkobling for analoge signalgivere ma strømsløyfe kan kreve bruk av eget tilkoblingsutstyr avhengig av spenning og karakteristikk for utstyret Tilkobling for digitale alarmer (rele-tilkobling) Alarmsenderen kan definere både spenningstilstand (+12V = logisk 1) eller spenningsløs tilstand som alarmtilstand. Alarmrelé AutroTel-GPRS Brannsentral 0 V Inng. X + 12 V NC NO 0 V Inng. X + 12 V 4K7 0 V Åpen kollektorutgang BS-60 og BX-10 Page 16

17 Installasjon Tilkobling for tri-state alarmer (potensialfri-tilkobling) Normal tilstand er 4K7, og alarm utløses ved kortslutning (0V = 000) eller brudd. NB! Alarm utløses ved kortslutning / brudd i kabel. Endemotstand plasseres ved detektor, i enden av kabel. 0 V Inng. X Tri-state NC, alarm ved brudd 4K7Ω 0 V Inng. X Tri-state - NO, alarm ved slutning 4K7Ω Styring av utganger Tilkobling for styring av utganger (rele-tilkobling) hvis behov for galvanisk skille. Ved felles 0V gir aktiv utgang forbindelse mot 0V. 0 V Utg. X Styringsrelé NC NO + 12 V Page 17

18 ESPA-modul 4. ESPA-modul ESPA-modulen er en separat tilleggsmodul. Den tillater seriekommunikasjon (RS232) med ESPA protokoll mot brannsentraler med ESPA-utgang. ESPA-modul Inng. 1 Inng. 2 Inng. 3 Inng. 4 Inng. 5 Inng. 6 Inng. 7 Inng. 8 0 V ESPA-modulen har implementert 8 signalinnganger (9-16), og spenningsforsynes med 12-28V DC (fra hovedkort). Sammenkobling med hovedkort skjer via RJ45-kabel (ferdigkoblet i AutroTel GPRS) Inngang 8 Inngang 16 Signal øverst 0 Volt nederst 0 Volt VDC Komm. LED Resetbryter RJ45 kontakt (RS485 snitt) 0 Volt Sabotasje Normalt åpen Normalt lukket Komm. Feil DSUB (RS232 snitt) 4.1 Bruk av ESPA protokollen med SafeNet Ved hjelp av SafeNet kan ESPA-meldinger rutes til forskjellige mottakere eller grupper av mottakere avhengig av meldingstype. Aktuelle meldingstyper kan være Brannalarm, Forvarsel, Tidligalarm, Detektor/sløyfefeil, Systemfeil, Teknisk alarm, Nødlysfeil. Meldingstype kodes ihht meldingskode. Page 18

19 ESPA-modul Det kan være aktuelt å endre kommunikasjonsparametre på RS232. Dette kan gjøres av Autronica, eller ved bruk av egen kommando sendt på SMS til AutroTel modulen. Formatet er: -SFTLSN-RB%XXXX%DPYZT%SD1%EEY%1234 Der XXXX er baudrate (1200 eller 9600), Y er tegnlengde (7 bit eller 8 bit) og Z er paritet (E = even, O = odd, N = none), T er stop-bit (1 bit eller 2 bit) erstattes med VPIN-kode for enheten. Kommunikasjonsparametrene for ESPA-kommunikasjonen mot AutroSafe og BS-100 sentraler er som følger: AutroSafe: 9600 baud, 8 databit, ingen paritet, 1 stopbit BS-100:1200 baud, 7 databit, lik paritet, 1 stopbit Alarm-/forvarsels-/feilvarselsoverføringer angis med meldingskode i ESPA-konfigureringen i brannsentralen. Koden fastsetter heading på SMS-melding og styres av Safetel Brannalarm: Forvarsel: Detektor-/Sløyfefeil: Meldingskode:1000, heading på sms: BRANNALARM Meldingskode:1100, heading på sms: FORVARSEL Meldingskode:2000, heading på sms: DET./SL.FEIL 4.2 Inn-/utganger på ESPA-modul På ESPA-modulen finnes 8 stk. ekstra signalinnganger som kan benyttes i tillegg til inngangene på hovedkortet (I/O-kortet). Inngangene adresseres 9 16 og signal tilkobles øvre klemmer og 0-volt til nedre klemmer Inngang 9 16 konfigurert som analog og digital modus 0 10V (maks 12V), inngangsimpedanse 100 kω. Fullt måleområde: 0-15V. GND = 0V Inngang 9-16 konfigurert som 3-nivås modus (tri-state) 0V = kortslutning 1,5V = normal (1) 2,5V = brudd (2) GND = 0V, negativ retur er felles for alle innganger Intern 4.7kΩ pull-up motstand til 2,5V. Ekstern 4.7kΩ motstand mot GND gir normaltilstand. Page 19

20 ESPA-modul polet D-sub (han) ESPA-tilkobling RS232 seriell kommunikasjonsport. Maks kabellengde for RS232 er < 10m (mot brannsentral) Signal: o o o Pinne 2 = Rx (motta) Pinne 3 = Tx (send) Pinne 5 = GND (signal jord) Feilutgangsrelé Feilutgangsreléen (se tegning av modul, pkt 4) er en pot.fri reléutgang som aktiveres ved kommunikasjonsfeil fra ESPAmodulen Sabotasjesignalinngang (tamperinngang) Kan benyttes for tilkobling av sabotasjebryter direkte til ESPAmodul. 0V styring (se tegning, pkt 4). 4.3 Lysdioder (LED) og knapper Komm. LED (grønn) indikerer kommunikasjon med AutroTel I/Oenhet (hovedkort). Blinking i sekundintervall Indikerer at kortet har spenning, men ikke kontakt med I/O-modulen (normal). Blinker uregelmessig Indikerer kommunikasjon med I/Omodulen Uavbrutt grønt lys Feilsituasjon. Skal ikke inntreffe (kortet er i BIOS-programmeringsmodus) Reset-knappen aktiviserer mikroprosessorens reset-inngang. Den resetter prosessor og programvare. Nedlasting av ny konfigurasjon fra AutroTel-modulen: På I/O-kortet står det en test-knapp som benyttes for å slette eksisterende konfigurasjon på alle tilknyttede kort, dvs. også på ESPA-kortet. Trykk 7 sek. 3 ganger rød blink i LED2 på GPRSmodulen. Ny konfigurasjon blir nå lastet ned til alle moduler, ref. pkt 6.1. Page 20

21 Indikatorer og brytere 5. Indikatorer og brytere Hovedkort: Inng. 1 Inng. 2 Inng. 3 Inng. 4 Inng. 5 Inng. 6 Inng. 7 Inng. 8 0 V I/O Modul LED GPRS-Modul GPRS-modul: PSTN -linje Feil-rele GSM C NC NO SIM LED2 RESET TEST GPRS LED GSM LED Antenne Konfig - bryter Page 21

22 Indikatorer og brytere 5.1 LED-indikatorer Der er 2 indikatorer (LED) på hovedkortet: LED1 og Power LED, og 3 indikatorer på GPRS-modul:, LED-2, GPRS-LED og GSM-LED. Power LED (grønn) spenningsforsynes direkte fra strømforsyning og indikerer at hovedkortet får ekstren strømforsyning. Fast lys. LED-1 (grønn) indikerer at kommunikasjonen mellom GPRSmodulen og hovedkortet er normal. Blinkende lys med varierende frekvens. GSM-LED (grønn) indikerer feltstyrken fra GSM-antennen (en blinkfrekvens som viser signalstyrken) o Maks antall blink, 5, indikerer at signalstyrken er mer enn 53 dbm o Ingen blink indikerer at signalstyrken er for lav, -113 dbm, til funsjonell drift GPRS-LED (grønn) lyser konstant når alarmsenderen er satt opp med GPRS-overvåkning (SafeNet) og sambandet er OK. Den slukker ved pågående GPRS-poll. Ved feil på GPRS-samband blinker den 1 gang per sekund. LED-2 (rød) lyser når alarmsenderen mister kontakt med mobilnettet. Dersom PIN-koden for SIM-kortet er feil vil både GSM-LED og LED-2 blinke likt hvert sekund. 5.2 Knapper på kortet Der er 2 knapper på kortet: testknappen og tilbakestillingsknappen Tilbakestillingsknappen er koplet til prosessorens tilbakestillingsinngang. Den vil tilbakestille prosessorene og restarte programvare. Testknappen benyttes: 1. for å initiere et manuelt GPRS-oppkall mot SSE* (sambandssjekk trykk 2 sek. rød blink i LED-2) 2. Ved initiering av senderen mpt SSE (trykk 5 sek. rød blink i LED-2) *Safetel Service Engine Page 22

23 Idriftsettelse 6. Idriftsettelse 6.1 Oppstart og kommunikasjon mot Safetel For idriftsettelse som alarmsender fra brannsentral, må Safetels supportog leveransesenter kontaktes, og de sender automatisk over riktig konfigurasjon til AutroTel-modulen. Registreringsskjema må være oversendt Safetel. Sjekk at alarmsenderen har SIM-kort og at dette er åpnet. Dette gjøres ved å ringe til AutroTel-modulen (mobilnummeret). Dersom du får meldingen Dette nummeret er ikke i bruk, ta kontakt med Safetels supportsenter (tlf ). Andre tilbakemeldinger for modulen/ nettet indikerer at abonnementet er operativt og i orden. Dersom du får beskjeden Mobiltelefonen er avslått eller befinner seg i et område uten dekning, har enheten ikke kontakt med GSM-nettet. Sjekk at det er spenning på modulen, at antennen er tilkoblet, samt at feltstyrken (frekvensen på blinkende grønn GSM-LED) markerer god dekning. Dersom tekniske alarminnganger benyttes, aktiver inngang og sjekk at SMS/ E-post/ IP-melding kommer fram til mottaker. Under idriftssettelse er det en fordal å rute alarmmeldingene til din mobiltelefon. På denne måten kan du raskt kontrollere at alarmmeldinger overføres korrekt. Etter test rutes alarmene til de aktuelle telefonnummer som skal benyttes. 6.2 Konfigurasjon fra driftssenter (SSE) En alarmsender må være registrert i SSE for å kunne overføre alarmer fra brannsentraler. Ved oppstart eller ved behov for rekonfigurasjon trykkes test -knappen inn i mer enn 5 sekunder (LED-2 lyser rødt først etter 2 sekunder, deretter etter 5 sekunder). Dette genererer en SMS-melding som overfører konfigurasjon for alarmsenderen. Ved skifte av kretskort, eller ved skifte til nytt Safetel SIM-kort, må alarmsenderen konfigureres på samme måte, men knapp trykkes i 7 sekunder (3 røde blink). Når kortet har mottatt konfig og overvåking er i gang lyser GPRS_LED fast grønt. SSE kan også iverksette manuell nedlasting av anleggsdata ved behov. 6.3 Nødvendige moduler/oppsett ved alarmoverføring fra brannsentraler Man skiller mellom to typer alarmoverføringer, enten via ESPA kommuniasjonsprotokoll, eller via alarmutganger (relé- eller transistorutganger). Page 23

24 Idriftsettelse Alarmoverføring fra AutroSafe brannalarmsystem For at meldinger skal kunne overføres fra en AutroSafe brannsentral til GSM-telefoner eller alarmmottak, må følgende 4 konfigureringer utføres: 1) Brannsentralen bestykkes med serieportkort EAU-321 med RS232-utgang og konfigureres i config-verktøyet til AUTROCOM SERIAL med SERIAL-SLIDING-WINDOW 2) ESPA-modul BSL-333 konfigureres iht. avsnitt 5 i dokumentasjon for BSL ) AutroTel BSL-334 konfigureres med SMS-melding fra Safetels meldingssentral (server). 4) Overføringsparameter for ESPA-protokoll: 9600 baud, 8 databit, ingen paritet, 1 stopbit Kobling, ref. pkt. 3.2 Setting av meldingskoder i ESPA-modul BSL-333: Brannalarm: meldingskode 1000 Forvarsel: meldingskode 1100 Teknisk alarm: meldingskode 1300 Detektor-/sløyfefeil: meldingskode 2000 Meldingskoden gir melding til Safetel om hvilken type melding heading på SMS-melding som skal settes opp. 5) Konfigurering av AutroSafe ESPA-modul BSL-333, se pkt Alarmoverføring fra BS-100 sentral BS-100 sentralen har implementert ESPA-protokollen som en del av systemprogrammet. For at medlinger skal kunne overføres fra BS-100 til GSM-telefoner eller alarmmottak må følgende konfigureringer utføres: 1) Brannsentralen bestykkes med kommunikasjonskort BSL-100 2) Sentral konfigureres til ESPA-protokoll på kanal 2B (Sett bryter S201.8 på hovedkort til posisjon OFF ) 3) Konfigurer BSL-100 kort til RS232 på kanal 2B. DIP-brytere S1/S2 settes til: ON-OFF-OFF-ON-OFF-ON-OFF-OFF-ON-OFF-X-X-OFF-ON-OFF X= valgfri ON/OFF 4) Gå inn I menyen under pkt. PERSONSØKER (systemkonfigurasjon-personsøker). Velg hvilke funksjoner som skal overføres ved å velge meldingskode: Brannalarm: meldingskode 1000 Forvarsel: meldingskode 1100 Teknisk alarm: meldingskode 1300 Detektor-/sløyfefeil: meldingskode 2000 Meldingskoden gir varsel om valg av riktig heading på melding. 5) Overføingsparametere på ESPA fra BS-100: 1200 baud, 7 databit, lik paritet, 1 stopbit. Page 24

25 Konfigurering av ESPA-modul BSL_333 (AutroSafe) 7. Konfigurering av ESPA-modul BSL_333 (AutroSafe) Konfigurering av ESPA-modul BSL-333, når denne skal benyttes mot AutroTel For komplett beskrivelse av ESPA-modul, se dokument P-ESPA/EN Standard BSL-333-konfigurering må endres slik: Endre Settings[1]; Alphabet=G: // G = GSM characters Endre Settings[1]; DisplaySize=96 // Maks. 96 tegn til BSL-334 Fjern Settings[1]; LineLength = 12 // La telefonen gjøre orddeling Gå gjennom alle Events[]; og sett Transm=1 // GSM har pålitelig sending VIKTIG: Gå gjennom alle Events[] og forsikre deg om at ingen displaytekster begynner med *. Du kan for eksempel sette inn en (mellomrom) foran *. (SMS-meldinger som begynner med * vises som tomme meldinger). Samtidig fjerner du også linjeskifttegn - (bindestrek) og (stolpe), da GSM-telefoner deler ord lokalt i samsvar med visningsstørrelse og font. (Det er mulig å bruke (stolpe) som ny linjekontroll for å forbedre lesbarheten, spesielt for feilmeldinger). Følgende statusmeldinger kan overføres via ESPA til GSM-telefoner/ PC er: Brannalarm: meldingskode 1000 Forvarsel: meldingskode 1100 Detektorfeil: meldingskode 2000 Systemfeil: meldingskode 2100 NB! For at AutroTel skal detektere de forskjellige statusmeldingene, må meldingen gis en funksjonskode. Denne koden bestemmer Heading på SMS-melding. Mottakernummer som legges inn under Receivers blir overstyrt av innlagte nummer hos Safetel. Page 25

26 Konfigurering av ESPA-modul BSL_333 (AutroSafe) Eksempel på riktig konfigureringsfil for ESPA-/ GSM-overføring: // ESPA-Config for BSL-333 for SMS Melding til GSM. // // Det som er markert med rødt skal endres fra standard ESPA // Tekstmelding for brann må begynne med Alarm. // General settings // Settings[1]; Char8=ÆØÅæøå; Settings[1]; Char7=[/]{ }; Settings[1]; Alphabet=G; Upper=0; Settings[1]; *DisplaySize*=96; LineLength=12;(stjerner og linjelengde fjernes) // Events causing wireless paging: // // - Detector statuses Events[1]; Func=05; State=A; Events[1]; Priority=1; Beeps=7; Transm=1; Events[1]; Text=ALARM, Brann: <DZ>; Events[2]; Func=05; State=P; Events[2]; Priority=1; Beeps=5; Transm=1; Events[2]; Text=Forvarsel Brann <DZ>; // - Any Fault message / System faults Events[4]; Func=03; Events[4]; Priority=3; Beeps=2; Transm=1; Events[4]; Text=Feilmelding Brann Enhet= <UI> Melding= <CL>: <RE>; // - Internal faults in the BSL-333 Events[5]; Func=00; Number=1; Events[5]; Priority=3; Beeps=1; Transm=1; Events[5]; Text=P-søk Status Brannsentral kommunika-sjon <ST=FEIL,OK>; // // List of pocket receivers, with event filter // // Owner: Common Group Number Receivers[1]; Address=XXXX; Events=0; OZ=0; Adressen = xxxx er lik meldingskode og angir tekst i heading på SMSmelding. Hvilke telefonnummer/e-postadresser som skal motta de forskjellige hendelser oppgis i registreringsskjema som fakses til Safetel. Page 26

27 Betjening av utganger via mobilnettet 8. Betjening av utganger via mobilnettet Alarmsenderen kan betjenes av SMS-meldinger forutsatt at man kjenner sikkerhetskoden for anlegget. Det finnes også ytteligere sikkehetsfunksjoner som kan aktiveres ved særlig høye sikkehetsbehov. Alle funksjoner som har med sikkeheten i anlegget å gjøre kommuniserer med og er overvåket av Safetels nettserver. Gjeldende format for styring av utganger på I/O-kortet er beregnet for maskinell kommunikasjon og er lite intuitivt. Safetel anbefaler å lagre strengen på mobiltelefon for å slippe å gjøre feil ved inntasting. NB! For samtlige kommandoer gjelder: BRUK KUN STORE BOKSTAVER Bruk ingen mellomrom Format: -SFTLSN-SO%<Utgangsnr.><Verdi><Tidsrom>%<Tilbakemelding>%VPIN Utgangsnr. er den utgang som skal styres (1 siffer (0-3)). Verdi er enten 0 (skru av) eller 1 (skru på). Tidsrom er et 3-tegns felt med en av bokstavene [F,S,M,H], fulgt av 1 eller 2 siffer [0 999]. Bokstavene betyr, F = hundredels sekunder, S = sekunder, M = minutter, og H = timer. Om dette feltet utelates betyr det at styringen er permanent. Tilbakemelding-kommandoen kan gi en umiddelbar respons. Dette kan man be om ved å skrive RAY. Hvis man ikke ønsker tilbakemelding, kan man utelate hele sekvensen. Tilbakemelding via SSE er i formen: <Alarmsendernavn> <Utgang> <Betegnelse på utgang><1/0> - <Dato og klokkeslett> VPIN er sikkerhetkode for alarmsenderen. I eksemplene under er sikkerhetskoden Styring av utganger virker slik at siste kommando alltid gjelder. Det vil si at ny styring overskriver den gamle. Eksempler: -SFTLSN-SO%00%1234 setter utgang 0 til 0 (AV) permanent -SFTLSN-SO%01%1234 setter utgang 0 til 1 (PÅ) permanent -SFTLSN-SO%01S30%1234 setter utgang 0 til 1 (PÅ) i 30 sekunder -SFTLSN-SO%11H24%1234 setter utgang 1 til 1 (PÅ) i 24 timer -SFTLSN-SO%01%RAY%1234 setter utgang 0 permanent PÅ, og gir tilbakemelding til forhåndsdefinert mottaker (SMS eller e-post) Page 27

28 Feilsøking/diagnostikk på AutroTel enhet 9. Feilsøking/diagnostikk på AutroTel enhet Sjekk alle kabelforbindelser. Hvis komm. LED på ESPA-modul viser manglende forbindelse til hovedkort (I/0-kort), sjekk kabelforbindelsen spesielt. Hvis brannsentralen viser kommunikasjonsfeil mot AutroTel GPRS-senderen, sjekk kabel mellom brannsentral og ESPAmodul spesielt. Sjekk spenning på strømforsyning (12-28V DC). NB!: Unngå kopling av signalkabler med spenning på kortet. Hvis komm.led på ESPA-modul lyser permanent, forsøk å trykke reset-knapp. Hvis feilen ikke finnes ved enkel feilsøking, kontakt evt Safetel servicetelefon for å sjekke innkommende meldinger og driftsstatus dersom alarmsenderen overvåkes via SafeNet. Hvis GSM-LED og LED2 på GPRS-modul blinker parallelt, sett SIM-kort i en mobiltelefon, sjekk at PIN-kode er korrekt, og at abbonement er åpent og fungerer. Kontakt Safetel servicetelefon for å sjekke innkommende meldinger og driftsstatus. Page 28

29 Tekniske spesifikasjoner 10. Tekniske spesifikasjoner Vekt Størrelse Material Farge Utganger 1-4 Innganger 1-16 Fastlinje interface Seriell RS232 spec. Strømforsyning Batteri Temperatur og fuktighetskrav Tetthet FG-godkjennelse Sikkerhetskrav Sikkerhetspolling 2,9 Kg Kapsling: 307X202X50mm (bxhxd), 300 mm piskantenne, 3m antennekabel Metallkapsling Brun Styring av 4 individuelt adresserbare utganger. - Utgang 1 og 2 er potensialfrie reléutganger (maks 1A) - Utgang 3 og 4 er transistorutganger (åpen kollektor). Maks 28V/05A 16 signalinnganger som kan konfigureres til digital, analog eller tri-state modus. Intern 4.7 KΩ pull-up motstand til 2,5 V tilpasset ekstern 4,7 KΩ motstand til 0 V. Inngang 1-8 ligger på rekkeklemme på hovedkort, og inngang 9-16 ligger på rekkeklemme på ESPA-modul. PSTN Interface: Overvåkning av linjestrøm/ linjespenning, ringetone-deteksjon, 25Hz ringestrømdeteksjon. Tx, Rx OV. Ingen hardware handshake 9-port D-sub connector (han på kort) V DC eller 9 24V AC, max 500 ma. 12 Volt batterilader og batteri. Strømforbruk: < 90 ma (< 150 ma m/aktiv GSM-sender) 12V / 2.2 Ah Pb-gel (benyttes ikke når alarmsender spenningsforsynes fra brannsentral) C, ikke kondenserende % RH. IP22 T-096/01 (klasse A+A) Klasse 2A/2C/2D, 3A/3C/3D og 4A iht. Cenelec EN50131 og EN50136 Støtter 3 minutter, 30 minutter eller 25 timers polling. Page 29

30 Safetel registreringsskjema 11. Safetel registreringsskjema Page 30

31 Safetel registreringsskjema Page 31

32

33 Leserens kommentarer 12. Leserens kommentarer Hjelp oss å forbedre kvaliteten på dokumentasjonen ved å gi oss dine kommentar til denne håndboken: Tittel: Installasjons- og igangkjøringshåndbok, AutroTel GPRS, BSL-338 Ref. Nr.: 116-P-BSL338/DN, Kommentarer til feil eller utelatelser (med referanse til side): Snu arket

34 Leserens kommentarer Forslag til forbedringer Takk! Vi vil vurdere dine kommentarer så snart som mulig. Vil du ha skriftlig svar? θja θ Nei Navn: Tittel: Firma: Adresse: Telefon: Telefaks: Dato: Send skjemaet til: N-7483 Trondheim Norge Tlf: Faks:

35 Leserens kommentarer

36 er en internasjonal bedrift med hovedkontor i Trondheim. Firmaet eies av det amerikanske selskapet United Technologies Corporation (UTC), og har mer enn 300 ansatte med erfaring fra utvikling, produksjon og markedsføring av brannsikkerhetsutstyr. Våre produkter dekker et vidt spekter av systemer for integrerte løsninger, inkludert branndeteksjonssystemer, integrerte brann- og gassdeteksjonssystemer, kontroll- og presentasjonssystemer, talevarsling, nødlyssystemer og slukkesystemer. Alle våre produkter kan enkelt tilpasses et vidt spekter av anvendelser, blant annet innen sykehus, flyplasser, kirker og skoler, samt industri- og høyrisikoanvendelser som kraftverk, datarom og offshore-installasjoner verden over. Bedriftens strategi og filosofi er sterkt knyttet til forretningsidéen: Vi verner liv, miljø og verdier. Kvalitetssikring Streng kvalitetsstyring i Autronica Fire and Security sikrer produkter og tjenester av høy kvalitet. Våre produkter er CE-merket, og er utviklet etter internasjonale standarder og regulativer, i henhold til CEN-regulativ EN54. Vårt kvalitetssystem er sertifisert etter kvalitetssystem-standarden NS-EN ISO 9001:2000, og gjelder for følgende produkter og tjenester: Markedsføring, salg, design, utvikling, ingeniørvirksomhet, produksjon, installasjon, igangkjøring og service av slukkesystemer, integrerte brann- og gassdeteksjonssystemer, alarmsystemer, samt instrumenteringssystemer for kontroll og overvåking innen petrokjemi, olje og gass. 00,, Trondheim. Telefon: , fax: Oslo: , Moelv: , Tønsberg: , Bergen: , Stavanger: Kristiansand: , Harstad: Oil & Gas, Stavanger: Telefon: , fax: Besøk Autronica Fire and Security sine internettsider:

Monteringsanvisning Adapter for ventilasjonskanal BWP-143A og BWP-43A

Monteringsanvisning Adapter for ventilasjonskanal BWP-143A og BWP-43A Monteringsanvisning Adapter for ventilasjonskanal BWP-143A og BWP-43A 116-P-BWP143A/DN 2012-11-23 COPYRIGHT Det er ikke tillatt å reprodusere denne publikasjonen eller deler av den, uansett form, metode

Detaljer

AutroSense 75, Aspirasjonsdetektor

AutroSense 75, Aspirasjonsdetektor AutroSense 75, Aspirasjonsdetektor Betjeningshåndbok Vi verner miljø, liv og verdier... P-ASENSE75/FN 971209 COPYRIGHT Det er ikke tillatt å reprodusere denne publikasjonen eller deler av den, uansett

Detaljer

Overspenningsvern-kit for ettermontering i BX-10L sentral

Overspenningsvern-kit for ettermontering i BX-10L sentral Overspenningsvern-kit for ettermontering i BX-10L sentral Overspenningsvern-kit BXF-10 Vi verner liv, miljø og verdier... 116-P-BX10VERN/WN 2005-05-23 COPYRIGHT Det er ikke tillatt å reprodusere denne

Detaljer

ELO-LINK. GSM utringer BRUKERVEILEDNING UMA 000 043 R A NORSK

ELO-LINK. GSM utringer BRUKERVEILEDNING UMA 000 043 R A NORSK ELO-LINK GSM utringer BRUKERVEILEDNING UMA 000 0 R A NORSK INNHOLDSFORTEGNELSE. GENERELT..... Spesifikasjoner:..... SMS-meldinger..... Strømforsyning..... Innganger....5. Utganger....5.. Utgang - 6....6.

Detaljer

Installasjonsveiledning. Datek Lysstyring AX9

Installasjonsveiledning. Datek Lysstyring AX9 Installasjonsveiledning Datek Lysstyring AX9 1 Systembeskrivelse... 3 2 Installasjonsmiljø... 3 3 Installasjon av Simkort... 4 4 Montering av enheten.... 4 5 Tilkoblinger... 5 5.1 220V og kontaktorer for

Detaljer

Alpha 2. GSM- SMS alarm. alpha-2 SYSTEM OK INGEN ALARMER. Høgliveien 30, 1850 Mysen Tlf: 69890660 E-post: post@aspn.no

Alpha 2. GSM- SMS alarm. alpha-2 SYSTEM OK INGEN ALARMER. Høgliveien 30, 1850 Mysen Tlf: 69890660 E-post: post@aspn.no Alpha 2 GSM- SMS alarm alpha-2 GSM /SMS SYSTEM OK INGEN ALARMER 1 Innhold INTRODUKSJON... 4 HOVEDMENY... 5 Statusfelt... 5 Visning av alarm... 5 Lesing av temperatur... 5 Reset alarm... 5 Betjening...

Detaljer

Installasjonshåndbok Batteriskap, SY-310. AutroSafe Interaktivt Brannalarmsystem, Versjon 3. Vi verner liv, miljø og verdier...

Installasjonshåndbok Batteriskap, SY-310. AutroSafe Interaktivt Brannalarmsystem, Versjon 3. Vi verner liv, miljø og verdier... AutroSafe Interaktivt Brannalarmsystem, Versjon 3 Installasjonshåndbok Batteriskap, SY-310 Vi verner liv, miljø og verdier... ASAFE-BC/DN, Rev. B, 010531 COPYRIGHT Det er ikke tillatt å reprodusere denne

Detaljer

Trådløs kommunikasjonsenhet IRF-W

Trådløs kommunikasjonsenhet IRF-W Trådløs kommunikasjonsenhet Beskrivelse: kan programmeres som sender eller mottager. Det betyr at 2 stk kan overføre et signal fra en relèutgang til en inngang. Maks 100 meter. På Icas systemer bruker

Detaljer

Installasjonsveiledning. Datek Lysstyring. Versjon 1.3

Installasjonsveiledning. Datek Lysstyring. Versjon 1.3 Installasjonsveiledning Datek Lysstyring Versjon 1.3 1 Systembeskrivelse...3 2 Installasjonsmiljø...3 3 Installasjon av Simkort...4 4 Montering av enheten....4 5 Tilkoblinger...5 5.1 220V og kontaktorer

Detaljer

Installasjonsveiledning. Datek Lysstyring AX9

Installasjonsveiledning. Datek Lysstyring AX9 Installasjonsveiledning Datek Lysstyring AX9 1 Systembeskrivelse... 3 2 Installasjonsmiljø... 3 3 Installasjon av Simkort... 4 4 Montering av enheten.... 4 5 Tilkoblinger... 5 5.1 220V og kontaktorer for

Detaljer

Enkel veiledning for: GSM key3+

Enkel veiledning for: GSM key3+ Enkel veiledning for: GSM key3+ 1 Innhold Kort beskrivelse på oppstart:... 3 Tilkobling på GSM Key 3+... 4 1. Offline programmering vis SMS.... 6 2. Administrator: (Må legges inn)... 7 3. Enhetsinformasjon:...

Detaljer

GSM 12V-SMS BRYTERSTYRING

GSM 12V-SMS BRYTERSTYRING GSM 12V-SMS BRYTERSTYRING Bruks- og monteringsanvisning TEMA SIDE 1 Oppkobling 1.1 Forberedelse av SIM-kort 2 1.2 Innsetting av SIM-kort 2 1.3 Generelle tilkoblinger. Tilleggsutstyr 3 1.4 Tilkobling av

Detaljer

DIESELVAKT. Teknikerveiledning DIESELVAKT med/uten GSM VARSLING TRÅDLØS VARSLING V: 3,1

DIESELVAKT. Teknikerveiledning DIESELVAKT med/uten GSM VARSLING TRÅDLØS VARSLING V: 3,1 Teknikerveiledning DIESELVAKT med/uten GSM VARSLING TRÅDLØS VARSLING V: 3,1 Trådløsoverføring av ALARM Mottaker kan monteres 50 m fra sender. 1 reléutgang for styring Kan forhåndsprogrammeres Enkel montering.

Detaljer

GSM sender. Oppkobling 10.01.11

GSM sender. Oppkobling 10.01.11 GSM sender 10.01.11 Generelt: Artikkel nr: 251391.01 Wavecom SMS sender, med ferdig kabel til Com port på Delta Op og 24V kabel (F2,5A glass sikring) samt antenne. Det medfølger også en CD med alle funksjoner.

Detaljer

Installasjon Siden modulen både har bustilkopling og IP-tilkopling er det viktig å tenke gjennom hvordan man bruker den.

Installasjon Siden modulen både har bustilkopling og IP-tilkopling er det viktig å tenke gjennom hvordan man bruker den. SMS-modul Dokument Konsept Kategori Modell Programmeringsmanual HDL-BUS Pro Grensesnitt SB-DLP-SMS/IP Innledning SMS-modulen finnes i to utgaver, en som kun sender og mottar SMS og en som i tillegg kan

Detaljer

ENKEL OVERVÅKET INNGANGS-/UTGANGSENHET - BN-304

ENKEL OVERVÅKET INNGANGS-/UTGANGSENHET - BN-304 ENKEL OVERVÅKET INNGANGS-/UTGANGSENHET - BN-304 Interaktive branndeteksjonssystem Produktdatablad Egenskaper Interaktiv For å koble til og kontrollere eksterne enheter i Autronicas interaktive brannalarmsystemer

Detaljer

Fjernstyringsenhet VRT012

Fjernstyringsenhet VRT012 Fjernstyringsenhet VRT012 Brukerveiledning V 0.1 Takk for at du kjøpte produktet vårt! Vi håper denne brukervennlige styreenheten kan hjelpe deg til å realisere dine ideer og gjøre livet enklere for brukeren.

Detaljer

AGG 3. Monterings- og bruksanvisning OVERSIKT AGG 3... 2

AGG 3. Monterings- og bruksanvisning OVERSIKT AGG 3... 2 1 R AGG 3 Monterings- og bruksanvisning Innhold: Side: OVERSIKT AGG 3... 2 OPPKOBLING:... 3 Følgende koblinger må gjøres på AGG 3 for korrekt bruk:... 3 Tilkobling mot GSM 12A:... 3 Tilkobling mot aggregat:...

Detaljer

Vedlikehold: Batteriene bør skiftes hvert tredje år. Skapet må rengjøres en gang i året for å få luftgjennomstrømning til Power delen.

Vedlikehold: Batteriene bør skiftes hvert tredje år. Skapet må rengjøres en gang i året for å få luftgjennomstrømning til Power delen. Brukerveiledning. Avbruddsfri strømforsyning type S3 27,2VDC 8A 240W. Strømforsyning i veggskap med plass til ventilerte bly batterier. Passer installasjoner med behov for avbruddsfri stabilisert strømforsyning.

Detaljer

JA-82K OASiS Enkel oppstart

JA-82K OASiS Enkel oppstart JA-82K OASiS Enkel oppstart Installering av dette systemet skal bare gjøres av autorisert montør. Produsent / importør kan ikke gjøres ansvarlig for noen skade eller konsekvens relatert til feilaktig montering

Detaljer

ELOTEC TELEFONUTRINGER VOICE-TEL INSTALLASJON OG BETJENINGSVEILEDNING

ELOTEC TELEFONUTRINGER VOICE-TEL INSTALLASJON OG BETJENINGSVEILEDNING ELOTEC TELEFONUTRINGER VOICE-TEL INSTALLASJON OG BETJENINGSVEILEDNING 1. Montering generelt En typisk oppkobling av VOICE -TEL er vist i figuren under: ES 601 24V-utgang (X10) + - Brann C NO Feil / Innbrudd

Detaljer

COMBI-36 36-kanalers kombinasjonsmodul

COMBI-36 36-kanalers kombinasjonsmodul COMBI-36 36-kanalers kombinasjonsmodul Generelt 12 digitale innganger, 8 digitale utganger, 8 analoga innganger, 8 analoge utganger Optimal på størrelse og funksjon Pluggbare tilkoblingsterminaler RS-485

Detaljer

Bruksanvisning GSM Control Plus - DigiHeat

Bruksanvisning GSM Control Plus - DigiHeat Bruksanvisning GSM Control Plus - DigiHeat Tilleggsutstyr Elnummer Ekstern antenne GSM Control Plus 54 683 16 Uteføler GSM Control Plus 54 683 18 1 N Kom i gang GSM Control Plus har mange bruksområder.

Detaljer

Informasjon og priser på digital trygghetsalarm i utgave CareIP og CareIP-M

Informasjon og priser på digital trygghetsalarm i utgave CareIP og CareIP-M Til Fra : Båtsfjord kommune v/ Elin Karlsen : Tryggitel AS v/ Arne Sporild Dato : 18.02.2013 Informasjon og priser på digital trygghetsalarm i utgave CareIP og CareIP-M Vi viser til henvendelse mottatt

Detaljer

DML Intello. Teknisk spesifikasjon Målskisser Inn- og utganger Koblinger Tilbehør

DML Intello. Teknisk spesifikasjon Målskisser Inn- og utganger Koblinger Tilbehør DML Intello Teknisk spesifikasjon Målskisser Inn- og utganger Koblinger Tilbehør DML Intello Teknisk spesifikasjon DORMA DML Intello motorlåser DORMA DML Intello er en ny serie med motorlåser som er en

Detaljer

Vedlikehold: Batteriene bør skiftes hvert tredje år. Skapet må rengjøres en gang i året for å få luftgjennomstrømning til Power delen.

Vedlikehold: Batteriene bør skiftes hvert tredje år. Skapet må rengjøres en gang i året for å få luftgjennomstrømning til Power delen. Brukerveiledning. Avbruddsfri strømforsyning type S5 27,2VDC 8,2A. 240W. Strømforsyning i veggskap med plass til ventilerte bly batterier. Passer installasjoner med behov for avbruddsfri stabilisert strømforsyning.

Detaljer

Teknisk varsling UNIVERSAL TR-4E GSM

Teknisk varsling UNIVERSAL TR-4E GSM Teknisk varsling UNIVERSAL TR-4E GSM Program: TR4E!!00 V:01.02.04c Overvåkning og varsling. Varsling av tekniske alarmer og hendelser. Nivå, lekkasje, motorvern. Inngang kan styre valgfri utgang. Kan monteres

Detaljer

Fjernstyring av Laserkamin Inverter 5007 SIKOM GSM 12H

Fjernstyring av Laserkamin Inverter 5007 SIKOM GSM 12H Side - 1 - Fjernstyring av Laserkamin Inverter 5007 SIKOM GSM 12H Innhold: Side: OVERSIKT GSM 12H... 2 SIM-KORT... 3 Forberedelse av SIM-kort:... 3 Innsetting av SIM-kort:... 3 Antennetilkobling:... 3

Detaljer

Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: 22 66 66 70 Fax: 22 66 66 71 www.tolcon.no tolcon@tolcon.no

Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: 22 66 66 70 Fax: 22 66 66 71 www.tolcon.no tolcon@tolcon.no Produkt: Amos Type: Gassdetektor - NG Leverandør: Tolcon AS Revidert: 03.12.2014 av Jan-Ove Gustavsen NG GAS Norsk importør: TOLCON AS Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: 22 66 66 70 Fax: 22 66 66 71 www.tolcon.no

Detaljer

GSM 12A. Monterings og bruksanvisning OVERSIKT GSM 12A... 2

GSM 12A. Monterings og bruksanvisning OVERSIKT GSM 12A... 2 Side - 1 - GSM 12A Monterings og bruksanvisning Innhold: Side: OVERSIKT GSM 12A... 2 OPPKOBLING... 3 Forberedelse av SIM-kort:... 3 Innsetting av SIM-kort:... 3 Generelle tilkoblinger:... 3 Følgende koblinger

Detaljer

GSM MINI. Bruksanvisning OVERSIKT GSM MINI 2. FØR BRUK: 2 - Aktivering av SIM-kort - Oppstart - Signalstyrke - Reset av adgangskode

GSM MINI. Bruksanvisning OVERSIKT GSM MINI 2. FØR BRUK: 2 - Aktivering av SIM-kort - Oppstart - Signalstyrke - Reset av adgangskode 64-311-06 Bruksanvisning GSM Mini Rev1.00 Side - 1 - GSM MINI Bruksanvisning INNHOLD: SIDE: OVERSIKT GSM MINI 2 FØR BRUK: 2 - Aktivering av SIM-kort - Oppstart - Signalstyrke - Reset av adgangskode FJERNSTYRING

Detaljer

GSM Fixi SMS. Sikom AS og Android:... 2. Oversikt:... 2. Kompatibilitet:... 2. Installasjon:... 2. Kostnader:... 2. Konfigurasjon og bruk:...

GSM Fixi SMS. Sikom AS og Android:... 2. Oversikt:... 2. Kompatibilitet:... 2. Installasjon:... 2. Kostnader:... 2. Konfigurasjon og bruk:... Innhold GSM Fixi SMS Sikom AS og Android:... 2 Oversikt:... 2 Kompatibilitet:... 2 Installasjon:... 2 Kostnader:... 2 Konfigurasjon og bruk:... 3 Innstillinger:... 3 Oversikt over faner:... 3 Styring:...

Detaljer

Bruksanvisning GSM Control Plus

Bruksanvisning GSM Control Plus Bruksanvisning GSM Control Plus Tilleggsutstyr Elnummer Ekstern antenne GSM Control Plus 54 683 16 Uteføler GSM Control Plus 54 683 18 1 N Kom i gang GSM Control Plus kan fjernstyre det trådløse varmesystemet

Detaljer

Uponor SMS-modul for fjerntilgang R-56

Uponor SMS-modul for fjerntilgang R-56 Uponor SMS-modul for fjerntilgang R-56 SMS-beskrivelse Se bilde A for systembeskrivelse Uponor SMS-modul for fjerntilgang R-56 kan fjernstyre overgang mellom comfort- og ECO-modus. Modulen er koblet til

Detaljer

VANNTETT KOMPAKTKORTLESER

VANNTETT KOMPAKTKORTLESER VANNTETT KOMPAKTKORTLESER W3-A BRUKERMANUAL 1 PROGRAMMERING 1. Tast inn systemkoden, (* 888888 # ved levering). Lampe lyser gult når man er i programmerings modus. 2. Velg ønsket meny. 3. Utfør programmering

Detaljer

Tilkobling av BU-70 displayenheter og BU-100/BU-101-paneler

Tilkobling av BU-70 displayenheter og BU-100/BU-101-paneler Tilkobling av BU-70 displayenheter og BU-100/BU-101-paneler AutroSafe BU-70 Interface BSL-337 Vi verner liv, miljø og verdier... 116-P-BSL337/EN, Rev. D, 2007-01-25 COPYRIGHT Denne publikasjonen, eller

Detaljer

NB! Brukes kun for de uten abonnement fra Hyttestyring. Hurtigveiledning

NB! Brukes kun for de uten abonnement fra Hyttestyring. Hurtigveiledning 1 NB! Brukes kun for de uten abonnement fra Hyttestyring Vera GSM Maxi fjernstyrt GSM kontakt Hurtigveiledning Hyttetorget AS Kullerød Nord 13B, 3241 Sandefjord E-post: post@hyttetorget.no www.hyttetorget.no

Detaljer

GSM Suite For online og offline programmering! GSM Key serien

GSM Suite For online og offline programmering! GSM Key serien GSM Suite For online og offline programmering! GSM Key serien Side 1 av 26 Innholdsfortegnelse For å komme i gang:... 3 Innkobling på GSM Key.... 3 1.0 Installasjon... 5 2.0 Hovedvindu / Innlogging....

Detaljer

Installasjonshåndbok. AutroBeam 25 Linjedetektor P-AB25/DBN. P-AB25/DN - Rev. C, 990208 1 Autronica Fire and Security AS

Installasjonshåndbok. AutroBeam 25 Linjedetektor P-AB25/DBN. P-AB25/DN - Rev. C, 990208 1 Autronica Fire and Security AS Installasjonshåndbok AutroBeam 25 Linjedetektor P-AB25/DBN P-AB25/DN - Rev. C, 990208 1 Autronica Fire and Security AS AutroBeam 25 1 System AutroBeam 25 er en infrarød linjedetektor som er beregnet for

Detaljer

Hurtigmanual for programmering av CA-10

Hurtigmanual for programmering av CA-10 Hurtigmanual for programmering av CA-10 www.noby.no side 1 Generell informasjon: Denne manualen tar for seg basis programmering for en enkel installasjon av CA-10. Hovedvekt av informasjon vil bli lagt

Detaljer

VOICE ES 801. 8 sløyfers konvensjonell brannsentral BRUKERMANUAL UMA 101 102 R C NORSK

VOICE ES 801. 8 sløyfers konvensjonell brannsentral BRUKERMANUAL UMA 101 102 R C NORSK VOICE ES 801 8 sløyfers konvensjonell brannsentral BRUKERMANUAL UMA 101 102 R C NORSK Opphavsrett 2005 Elotec AS. Alle rettigheter er reservert. Elotec AS gir rettigheten til reproduksjon av denne manualen

Detaljer

Brukerveiledning. EPIsafe 2 GSM-modul. Art.nr: 323234. Rev C NO

Brukerveiledning. EPIsafe 2 GSM-modul. Art.nr: 323234. Rev C NO Brukerveiledning EPIsafe 2 GSM-modul Art.nr: 323234 Rev C NO Innhold 1. Introduksjon:... 2 2. Pakkens innhold:... 3 3. SIM-kort... 3 4. Montering av GSM-modul... 4 5. Oppstart... 4 6. Koding av GSM-modulen...

Detaljer

Ved montering for oppkobling til Alarmsentral, kontakt først Safe4 Security Group (kundesenter@safe4.com

Ved montering for oppkobling til Alarmsentral, kontakt først Safe4 Security Group (kundesenter@safe4.com Ved montering for oppkobling til Alarmsentral, kontakt først Safe4 Security Group (kundesenter@safe4.com Tlf 47671669/91578236) for registrering av Serie nr. og enhet (står på undersiden av enheten). Fyll

Detaljer

ASU-4 alarmsystem. Tekniske data:

ASU-4 alarmsystem. Tekniske data: ASU-4 alarmsystem Tekniske data: Strømtilførsel Strømforbruk Dimensjoner Materiale Vekt IP-klasse Omgivelsestemperatur Monteringsmiljø 230Vac 50/60Hz 15 VA H xb X D = 300 x 230 x 120 mm (inkludert montringsbrakett)

Detaljer

GSM Alarm Controller III

GSM Alarm Controller III GSM Alarm Controller III Innhold Sikom AS og Android:... 2 Oversikt:... 2 Kompatibilitet:... 2 Installasjon:... 2 Kostnader:... 2 Muligheter:... 3 Konfigurasjon og bruk:... 4 Innstillinger:... 4 Oversikt

Detaljer

SafeLine GL1. Bruksanvisninger. Et GSM-alternativ for alle våre heistelefoner. (GSM-Line)

SafeLine GL1. Bruksanvisninger. Et GSM-alternativ for alle våre heistelefoner. (GSM-Line) SafeLine GL1 (GSM-Line) Bruksanvisninger Et GSM-alternativ for alle våre heistelefoner. SafeLine GL1 (GSM-Line) Bruksanvisninger safeline.eu Innhold Sikkerhet og generell informasjon Introduksjon 4 Lysindikatorer

Detaljer

GSM Mini. SMS-styrt 230V stikk. Bruksanvisning

GSM Mini. SMS-styrt 230V stikk. Bruksanvisning GSM Mini SMS-styrt 230V stikk Bruksanvisning Innhold OVERSIKT GSM MINI:... 2 FØR BRUK:... 2 KLARGJØRING AV SIM-KORTET:... 2 INNSETTING AV SIM-KORTET:... 3 OPPSTART:... 3 SIGNALSTYRKE:... 3 RESET AV ADGANGSKODE:...

Detaljer

SPC modulært alarmsystem Sikkerhet for de minste til de største virksomhetene. SPC Modulært alarmsystem Sept 2014

SPC modulært alarmsystem Sikkerhet for de minste til de største virksomhetene. SPC Modulært alarmsystem Sept 2014 SPC modulært alarmsystem Sikkerhet for de minste til de største virksomhetene. SPC Modulært alarmsystem Sept 2014 1 Introduksjon av SPC modulært alarmsystem Utviklet av Siemens Security Products i Europa

Detaljer

Airborne DC8. Installasjonsmanual. Wireless Security Communications. Innholdsfortegnelse. Airborne DC8. Airborne DC8 i medium kapsling

Airborne DC8. Installasjonsmanual. Wireless Security Communications. Innholdsfortegnelse. Airborne DC8. Airborne DC8 i medium kapsling Wireless Security Communications Safetel AS Boks 6715 Etterstad 0609 OSLO Tlf: 911 33 700 Web: www.safetel.no Installasjonsmanual Airborne DC8 Manual revisjon 1 16. juni 2010 Denne manualen gjelder for

Detaljer

Installatørmanual Trådløst GSM-boligalarm Holars 2020G

Installatørmanual Trådløst GSM-boligalarm Holars 2020G Installatørmanual Trådløst GSM-boligalarm Holars 2020G Les denne Installatørmanualen nøye www.holars.no Installatør Meny Meny for å programmere systemet utover kundetilpassning fra fabrikk. Kun for installatør.

Detaljer

Innhold. docx :... 2. Oversikt:... 2 ... 2. Installasjon: Kostnader:.. og bruk:... 3. Konfigurasjon. Styring:... 4 Alarm:... 5

Innhold. docx :... 2. Oversikt:... 2 ... 2. Installasjon: Kostnader:.. og bruk:... 3. Konfigurasjon. Styring:... 4 Alarm:... 5 iphone GSM Fixi SMS manual V1 0.d docx Innhold GSM Fixi SMS Sikom AS og Android:... 2 Oversikt:... 2 Kompatibilitet:... 2 Installasjon: :... 2 Kostnader:.......................... 2 Konfigurasjon og bruk:...

Detaljer

Styringsautomatikk for varmekabler på tak, i nedløp og i takrenner Brukermanual, revisjon 04 (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide.

Styringsautomatikk for varmekabler på tak, i nedløp og i takrenner Brukermanual, revisjon 04 (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide. Styringsautomatikk for varmekabler på tak, i nedløp og i takrenner Brukermanual, revisjon 04 (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide.no) http://micromatic.no Micro Matic Norge AS tlf.:66775750 (www.micromatic.no)

Detaljer

GSM Alarm Controller II Bryter- og alarmstyring

GSM Alarm Controller II Bryter- og alarmstyring GSM Alarm Controller II Bryter- og alarmstyring Monteringsanvisning Tema Side 1 Oppkobling 1.1 Montering i sikringsskap 2 1.2 Installasjonssikring 3 1.3 Temperaturstyring 3 1.4 Innsetting av SIM-kort 3

Detaljer

Fire & Safety 350701.021

Fire & Safety 350701.021 Fire & Safety 350701.021 Innholdet i denne manualen kan endres uten varsel og er ikke bindende for Eltek Fire & Safety AS. Copyright : Eltek Fire & Safety AS, Norway 2002 NS-ISO 9001 Sertifikat No.244

Detaljer

Trådløs forseringsbryter - Spirit

Trådløs forseringsbryter - Spirit 110984N-05 2016-02 Trådløs forseringsbryter - Spirit Monteringsveiledning ART.NR.: 113243 Trådløs forseringsbryter Innhold 1 Funksjon 2 2 Installasjon 3 2.1 Valg av installasjonssted 3 2.2 Installasjon

Detaljer

PSTN interface. Mod. 1083/67

PSTN interface. Mod. 1083/67 PSTN interface Mod. 1083/67 Telefon interface Ref. 1083-1067 gjør det mulig å koble telefoner eller en hussentral til et 2VOICE system. Med denne enheten kan alle 2 Voice systemets typiske operasjoner

Detaljer

STYRINGSAUTOMATIKK FOR SNØSMELTEANLEGG I BAKKE Brukermanual ISFRI 60, revisjon AJ september 2015 (NOR-IDE as, http://www.nor-ide.

STYRINGSAUTOMATIKK FOR SNØSMELTEANLEGG I BAKKE Brukermanual ISFRI 60, revisjon AJ september 2015 (NOR-IDE as, http://www.nor-ide. STYRINGSAUTOMATIKK FOR SNØSMELTEANLEGG I BAKKE, revisjon AJ september 2015 (NOR-IDE as, http://www.nor-ide.no) http://micromatic.no 1 Side 2/12 INNHOLD BRUKSOMRÅDE... 2 INSTALLASJON... 2 KONTROLLENHET...

Detaljer

Overspenningsvern i brannalarmanlegg for landbruket

Overspenningsvern i brannalarmanlegg for landbruket i brannalarmanlegg for landbruket Ettermonteringssett BSF-60 for BS-60 sentraler i verner liv, miljø og verdier... 116-P-BS60ERN/WN 2005-05-30 COPYRIGHT Det er ikke tillatt å reprodusere denne publikasjonen

Detaljer

GPS MAGNET MOTTAGER ANTENNE GPS mottaker antenn med 1,7m kabl og 6 pinn plugg. Til GSM A2G, GSM-A6A2 men også for PC. Type BR-305 Mål: 60x45x18mm.

GPS MAGNET MOTTAGER ANTENNE GPS mottaker antenn med 1,7m kabl og 6 pinn plugg. Til GSM A2G, GSM-A6A2 men også for PC. Type BR-305 Mål: 60x45x18mm. Bergen Hightech AS Prisliste A2G + HE77 + TR4E Alle prisene er oppgitt inkl. 25% MVA. Event. frakt kommer i tillegg. Det tas forbehold om feil i prisliste eller prisendringerendringer fra vår leverandør

Detaljer

GSM Mini. Sikom AS og Android:... 2. Oversikt:... 2. Kompatibilitet:... 2. Installasjon:... 2. Kostnader:... 2. Konfigurasjon og bruk:...

GSM Mini. Sikom AS og Android:... 2. Oversikt:... 2. Kompatibilitet:... 2. Installasjon:... 2. Kostnader:... 2. Konfigurasjon og bruk:... Innhold GSM Mini Sikom AS og Android:... 2 Oversikt:... 2 Kompatibilitet:... 2 Installasjon:... 2 Kostnader:... 2 Konfigurasjon og bruk:... 3 Innstillinger:... 3 Oversikt styring:... 4 Oversikt status:...

Detaljer

BMC HOVED-UR INSTALLASJONS OG DRIFTSVEILEDNING

BMC HOVED-UR INSTALLASJONS OG DRIFTSVEILEDNING BMC HOVED-UR INSTALLASJONS OG DRIFTSVEILEDNING INNHOLD: Kapittel A, montasje og kopling Side 2 Kapittel B, Oppstart/programmering av hovedur/biur Side 3 Kapittel C, Programmering av ringetider/reléer Side

Detaljer

VIKTIG: Ved installasjon og bruk av denne enheten er det viktig å følge følgende sikkerhetsinstrukser:

VIKTIG: Ved installasjon og bruk av denne enheten er det viktig å følge følgende sikkerhetsinstrukser: CODITEL Bruksanvisning CODITEL er en enhet som er basert på gsm-teknologien. Den gir muligheten til å styre en elektrisk krets ved å sende en sms-melding eller ringe fra din telefon. VIKTIG: Ved installasjon

Detaljer

Brukerveiledning for GSMG

Brukerveiledning for GSMG Brukerveiledning for GSMG CFG Gulvvarmetermostat CXG Rele for fast installasjon COG-j Rele med ledning og plugg CRG Plug-in termostat for Glamox ovner serie 3001 GSM-enhet 1 Lade-enhet 2 Funksjonstast

Detaljer

Installasjons og brukerveiledning

Installasjons og brukerveiledning Installasjons og brukerveiledning Generell informasjon Denne tyverialarmen er svært egnet til mindre kontorer og private hjem. Alarmanlegget benytter en GSM kommunikator som betyr at du kan motta alarmer

Detaljer

CTC SMS. Funksjon - Drift - Vedlikehold

CTC SMS. Funksjon - Drift - Vedlikehold CTC SMS Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Jan. 2014 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller deler av det, uten forutgående eller direkte

Detaljer

Brukermanual for trådløs kontrollenhet

Brukermanual for trådløs kontrollenhet Brukermanual for trådløs kontrollenhet For din sikkerhet, vennligst ta vare på denne manualen Trådløs kontrollenhet batteridrift MODELL: PXB-RMwDC/2 El nummer 6230205 Viktig: PXB-RMwDC/2 er kun beregnet

Detaljer

Koding RK-SENDER 4 funksjon 18-320-00

Koding RK-SENDER 4 funksjon 18-320-00 Koding RK-SENDER 4 funksjon 18-320-00 Innvendig i senderen: Innstilling av anleggskode: Anleggskode stilles inn på bryter 3 8 på den 8 polete bryteren. Skal stilles likt i sender og mottaker. Ved innstilling

Detaljer

GSM Fixi SMS. For installatør: 1. Oppkobling Side:

GSM Fixi SMS. For installatør: 1. Oppkobling Side: GSM Fixi SMS Bryterstyring Monteringsanvisning for installatør. For montasje i sikringskap av metall. GSM Fixi SMS. Fjernstyring av strøm for hytter, hus etc. Inntil 5 potensialfrie relé/utgang (2 stk

Detaljer

FINGERLESER F-007 BRUKERMANUAL. www.k-moen.no

FINGERLESER F-007 BRUKERMANUAL. www.k-moen.no FINGERLESER F-007 BRUKERMANUAL 1 PROGRAMMERING 1. Tast inn systemkoden med fjernkontroll, (* 9999 # ved levering). Lampe lyser fast rødt i programmerings modus. 2. Velg ønsket meny. 3. Utfør programmering

Detaljer

Videregående kurs. EA6 utestasjon

Videregående kurs. EA6 utestasjon Videregående kurs utestasjon Montert i eget stålplateskap 400x600x200 (bxhxd) 1 prosessor og io-moduler GSM-telefon/analogt modem LAN ethernet TCP/IP Tilkopling 24V, fjærklemmer Sikringer 6x20mm 2AT Strømforsyning

Detaljer

FC307 / 308 GSM system med fjernkontroll og kontakter. Bruksanvisning

FC307 / 308 GSM system med fjernkontroll og kontakter. Bruksanvisning 1 FC307 / 308 GSM system med fjernkontroll og kontakter Bruksanvisning Dette er et teknisk produkt. Det er en forutsetning for effektiv bruk at du forstår innholdet i denne bruksanvisningen. Vær vennlig

Detaljer

Inngangsmodul Trådløs

Inngangsmodul Trådløs Inngangsmodul Trådløs Dokument oversatt fra engelsk -no 2014-04-22 A001 Innhold 1 Produktbeskrivelse... 1 2 Retningslinjer for installasjon... 1 3 Beskrivelse av grensesnitt... 2 3.1 Tilkoblinger... 2

Detaljer

MAGNUM 12 MAGNUM 24. Brukerhåndbok. Analog adresserbar brannalarmsentral. Rev. A

MAGNUM 12 MAGNUM 24. Brukerhåndbok. Analog adresserbar brannalarmsentral. Rev. A MAGNUM 12 MAGNUM 24 Analog adresserbar brannalarmsentral Brukerhåndbok Rev. A INNHOLD 1. Innledning... 1 2. Hvordan fungerer brannalarmsentralen... 2 Indikatorer og taster...3 Skjerm og tastatur...9 3.

Detaljer

Figur 1. Bilde av Amos alarmenhet (til venstre) og sensor (til høyre).

Figur 1. Bilde av Amos alarmenhet (til venstre) og sensor (til høyre). Revidert 22.09.2009 av Merethe Haugland Gassalarm Amos - NG 1. Innledning Amos Modell 550 naturgassalarm med en ekstern sensor, type 9712/NG, varsler gasslekkasje med lys- og lydsignal. Alarm utløses når

Detaljer

BRUKER- VEILEDNING ICAS. Hestia 915 Ver.4.4

BRUKER- VEILEDNING ICAS. Hestia 915 Ver.4.4 BRUKER- VEILEDNING Hestia 915 Ver.4.4 Hestia er navnet på en Gresk gudinne som symboliserer fred og velvære. Hestia er også navnet på dette systemet som vi mener vil bringe deg fred og velvære. H-915 rev.4.4

Detaljer

Installasjonsveiledning Delta OP. Betjenings- og anvisningspanel

Installasjonsveiledning Delta OP. Betjenings- og anvisningspanel Installasjonsveiledning Delta OP Betjenings- og anvisningspanel Innholdet i denne installasjonsveiledningen kan endres uten varsel og er ikke bindende for Honeywell Life Safety AS. Uten skriftlig tillatelse

Detaljer

BESKRIVELSE ComControllerGSM C

BESKRIVELSE ComControllerGSM C Dato: 27.06.2014 Firmware 5.0.x, Copyright Helge Karlsen Elektronikk BESKRIVELSE ComControllerGSM C INNHOLD: 1.0 INNLEDNING..................2 2.0 GUI (PC-PROGRAM).............. 2 3.0 OPPDATERING AV PARAMETERE..........3

Detaljer

BESKRIVELSE ComControllerMK3_CCIR

BESKRIVELSE ComControllerMK3_CCIR Dato: 17.12.2013 Ver 1.1.x, PCB A BESKRIVELSE ComControllerMK3_CCIR INNHOLD: 1.0 INNLEDNING............... 2 2.0 PC-PROGRAM (GUI)............2 3.0 OPPGRADERING AV PROGRAMVARE...... 3 4.0 FUNKSJONER...............

Detaljer

GSM MICRO. Bruksanvisning. 3 Fjernstyring 3.1 Generelt om fjernstyring via telefon 6 3.2 Prosedyre for styring via telefon 6

GSM MICRO. Bruksanvisning. 3 Fjernstyring 3.1 Generelt om fjernstyring via telefon 6 3.2 Prosedyre for styring via telefon 6 GSM MICRO Tema Bruksanvisning Side 1 SIM-kort 1.1 Abonnementstype og SIM-kort 2 1.2 Deaktivering av PIN-kode 2 1.3 Innsetting av SIM-kort 3 2 Igangsetting 2.1 Tilkobling 3 2.2 Oppstart 4 2.3 Signalstyrke

Detaljer

IT 400N. 4+3 soner sentral med kabel, for Innbrudd, brann og overfall. IT-400-N Sentral Art.nr: 04.660 Holars AS Korr 18.02.

IT 400N. 4+3 soner sentral med kabel, for Innbrudd, brann og overfall. IT-400-N Sentral Art.nr: 04.660 Holars AS Korr 18.02. IT 400N 4+3 soner sentral med kabel, for Innbrudd, brann og overfall. IT-400-N Sentral Art.nr: 04.660 Holars AS Korr 18.02.09 Side 1 Innehold Side 1.0. Beskrivelse.. 3 2.0. Installasjon.. 4 3.0. Terminal

Detaljer

Brukermanual for produkt: AlertBrick Versjon: PHSA V1.0

Brukermanual for produkt: AlertBrick Versjon: PHSA V1.0 Brukermanual for produkt: AlertBrick Versjon: PHSA V1.0 1 AlertBrick brukermanual Innholdsfortegnelse Velkommen 3 Viktig sikkerhetsinformasjon 3 Hva finnes i esken 4 Installasjon og endringer 5 1. Nyinstallasjon

Detaljer

SMS overføringer av tekstmeldinger til mobiltelefon

SMS overføringer av tekstmeldinger til mobiltelefon P R O D U K T I N F O Nr. 29 versjon 2 20-03-02 fra Eltek Fire & Safety AS SMS overføringer av tekstmeldinger til mobiltelefon Informasjonen i dette skriv skal ikke videreformidles uten etter avtale med

Detaljer

VOICE ES 801. 8 sløyfers konvensjonell brannsentral. Installasjons- og idriftsettingshåndbok IMA 101 005 R D NORSK

VOICE ES 801. 8 sløyfers konvensjonell brannsentral. Installasjons- og idriftsettingshåndbok IMA 101 005 R D NORSK VOICE ES 801 8 sløyfers konvensjonell brannsentral Installasjons- og idriftsettingshåndbok IMA 101 005 R D NORSK Opphavsrett 2005 Elotec AS. Alle rettigheter er reservert. Elotec AS gir rettigheten til

Detaljer

RS485 Gateway Trådløs

RS485 Gateway Trådløs Trådløs Dokument oversatt fra engelsk -no 2014-04-22 A001 Innhold 1 Produktbeskrivelse... 1 2 Retningslinjer for installasjon... 1 3 Beskrivelse av grensesnitt... 3 3.1 Tilkoblinger... 3 3.2 Oppstart...

Detaljer

Alarm for heis og nødkommunikasjon

Alarm for heis og nødkommunikasjon Alarm for heis og nødkommunikasjon 1 2 3 4 5 6 7 8 WWW.ADDSECURE.NO Hjelp...! I følge EN 81-28 skal alle moderne heiser automatisk koble opp toveis tale til et bemannet mottak når det trykkes på alarmknappen

Detaljer

Strømforsyningen har følgende nøkkeldata:

Strømforsyningen har følgende nøkkeldata: Generelt: EL800-4813 er en driftssikker strømforsyning basert på switch-mode teknologi som gir høy virkningsgrad og små dimensjoner. Strømforsyningen er beregnet for å stå i paralelldrift med et 48V batteri

Detaljer

Penta. Bruker Manual NOBY PENTA. Manual nr.: MPENTAV103

Penta. Bruker Manual NOBY PENTA. Manual nr.: MPENTAV103 Penta NOBY PENTA 1 2 3 4 READY KLAR SYSTEM ARMED PÅ POWER 230V F E P Bruker Manual Det tas forbehold om mulige feil i manualen og Noby a.s påberoper seg rettigheten til å gjøre endringer på produkt såvel

Detaljer

Sentralens funksjoner & indikeringer Forklaring av ikoner BRANN LED SYSTEM LED. Innhold. 1 Innledning... 1 2 Sentralens indikeringer & kontroller...

Sentralens funksjoner & indikeringer Forklaring av ikoner BRANN LED SYSTEM LED. Innhold. 1 Innledning... 1 2 Sentralens indikeringer & kontroller... Sentralens funksjoner & indikeringer Forklaring av ikoner BRANN LED GODTA AVSTILL/ AKTIVER ALARM TILBAKE- STILL DEMP SUMMER NØKKEL- BRYTER FORSINK. PÅ/AV VELG ENHET Sone FEIL/ UTKOBLE/ TEST LED SYSTEM

Detaljer

Airborne DC 8. Installasjonsmanual. Wireless Security Communications. Manual Revisjon 4 September 2011

Airborne DC 8. Installasjonsmanual. Wireless Security Communications. Manual Revisjon 4 September 2011 Wireless Security Communications Safetel AS Boks 6715 Etterstad 0609 Oslo Tel: 911 33 700 Web: www.safetel.no Installasjonsmanual Airborne DC 8 Manual Revisjon 4 September 2011 Denne manualen gjelder for

Detaljer

Manual Alpha 4/8/12 ALPHA 4/8/12. Nett. Feilvarsling. Utkobling. Test. Utkoblet (test) Systemfeil. Stromforsyningsfeil. Tilgangsnivå 2 eller 3

Manual Alpha 4/8/12 ALPHA 4/8/12. Nett. Feilvarsling. Utkobling. Test. Utkoblet (test) Systemfeil. Stromforsyningsfeil. Tilgangsnivå 2 eller 3 Manual Alpha 4/8/12 Sone n. : Sone n. : Nett ALPHA 4/8/12 Brannalarm Brannalarm Feilvarsling Feilvarsling Brannalarm Feil/utkoblet test Utkobling Nivå 2 Utkoblet (test) Nivå 2 Utkoblet (test) Test Systemfeil

Detaljer

BRUKER MANUAL SWING GATE OPENER

BRUKER MANUAL SWING GATE OPENER BRUKER MANUAL SWING GATE OPENER Viktig med hensyn til sikkerhet: 1. Kjennskap til relevante elektro-tekniske bestemmelser er påkrevd. 2. Tilførsel av 220V skal utføres av godkjent elektriker. 3. Systemet

Detaljer

Manual for ASU-10 alarmsentral

Manual for ASU-10 alarmsentral Manual for ASU-10 alarmsentral Tekniske data: Strømtilførsel Strømforbruk Dimensjoner Materiale Vekt IP-klasse Omgivelsestemperatur Monteringsmiljø 230Vac 50/60Hz 15 VA H xb X D = 300 x 230 x 120 mm (inkludert

Detaljer

Tele Radio T60. Manual. Rev. IM-T60-001-A4

Tele Radio T60. Manual. Rev. IM-T60-001-A4 Tele Radio T60 Manual Rev. IM-T60-001-A4 CONTENTS 3-21........... 22-40.......... 41-59.......... 60-80.......... 81-101......... 102-123........ 124-145........ 146-164........ 165-186......... 187-194.........

Detaljer

Brannvarslingsanlegg for landbruket IRS-3. Installasjonsveiledning. Januar 2013. Manual_IRS-3_V3_150113150113 KK

Brannvarslingsanlegg for landbruket IRS-3. Installasjonsveiledning. Januar 2013. Manual_IRS-3_V3_150113150113 KK Brannvarslingsanlegg for landbruket IRS-3 Installasjonsveiledning Januar 2013 Innledning Brannvarslingsanlegget er beregnet for driftsbygninger, gartnerier og andre områder der miljøet er problematisk

Detaljer

Strømforsyningen har følgende nøkkeldata:

Strømforsyningen har følgende nøkkeldata: Generelt: EL500-2405 er en driftssikker strømforsyning basert på switch-mode teknologi som gir høy virkningsgrad og små dimensjoner. Strømforsyningen er beregnet for å stå i paralelldrift med et 24V batteri

Detaljer

PROGRAMMERINGSMANUAL 4600 CAN/PLIP med 4627 sentral

PROGRAMMERINGSMANUAL 4600 CAN/PLIP med 4627 sentral PROGRAMMERINGSMANUAL CAN/PLIP med 4627 sentral 7.1 - PROGRAMMERE FUNKSJONER, COBRA FJERNKONTROLLER OG DRIVER CARDS NB! (Kun for PLIP applikasjoner og like etter tilkobling til strømforsyning eller når

Detaljer

Brukerveiledning. Falck 6709 Mottaker. Varenr: 320 062

Brukerveiledning. Falck 6709 Mottaker. Varenr: 320 062 Brukerveiledning Falck 6709 Mottaker Varenr: 320 062 Innholdsfortegnelse Falck 6709 Mottaker består av:... 2 Beskrivelse av Falck 6709 Mottaker... 2 Beskrivelse av funksjoner... 2 Montering... 4 Test...

Detaljer

Tele Radio 860. Manual IM-860-001-A3

Tele Radio 860. Manual IM-860-001-A3 Tele Radio 860 Manual IM-860-001-A3 1 860 TX 1= Yellow LED 1 2= Yellow LED 2 3= Red/ Green LED 3 1 2 3 860 TX 4= Charge connector Only 12V DC 1 2 3 4 5 7 1 2 6 8 9 Start Start X 0 Only 12V DC 4 2 1 2 3

Detaljer

bravo Styringsautomatikk for varmekabler på tak, i nedløp og i takrenner Brukermanual TR40 bravo (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide.

bravo Styringsautomatikk for varmekabler på tak, i nedløp og i takrenner Brukermanual TR40 bravo (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide. bravo Styringsautomatikk for varmekabler på tak, i nedløp og i takrenner Brukermanual TR40 bravo (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide.no) http://micromatic.no (Produsent: www.nor-ide.no) TR40 bravo

Detaljer

PageCom. M-840L smykkesender

PageCom. M-840L smykkesender M-840L smykkesender M-840L Trådløs UHF Smykkesender er laget for å sende forhåndsprogrammerte tekstmeldinger til en eller flere bestemte personsøkere. Smykkesenderen kan henges rundt halsen eller festes

Detaljer