Infrastruktur for elektronisk handel. Et prosjekt i regi av Norsk EDIPRO. Møte om oppstart av hovedprosjekt 16 mai EdiSys.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Infrastruktur for elektronisk handel. Et prosjekt i regi av Norsk EDIPRO. Møte om oppstart av hovedprosjekt 16 mai 2001. EdiSys. www.edisys."

Transkript

1 Et prosjekt i regi av Norsk EDIPRO Møte om oppstart av hovedprosjekt 16 mai 2001

2 Dagsorden 1. Innledning og mål med prosjektet 2. Internasjonale aktiviteter med relevans for prosjektet 3. Nasjonale aktiviteter med relevans for prosjektet 4. Status og plan for videre gjennomføring, herunder finansiering 5. Eventuelt

3 Bakgrunn Dagens ehandel preges av Isolerte øyer av EDIløsninger innen bransjer. Stor oppmerksomhet på web-butikker. Fremvekst av løsninger basert på ny teknologi. O markedsplasser O XML/EDI Liten sameksistens og samtrafikk mellom forskjellige løsninger og teknologiplattformer. Rask teknologisk utvikling Økt fokus på forsyningskjeder og foretningsprosesser Økende globalisering Økt betydning av tredjeparter FMS Markedsplass Markedsplass FMS

4 Målsetning for prosjektet å gjøre elektronisk handel i utvidet betydning lettere tilgjengelig, spesielt for små og mellomstore bedrifter, uten at det skal være nødvendig for den enkelte bedrift å tilpasse seg teknologien som benyttes i "andre enden ved å legge til rette for etablering av et sett av informasjonsbanker og tilhørende indeks (repository og registry) som er åpent tilgjengelig og inneholder informasjon om de konkrete løsninger som benyttes i markedet.

5 Åpen elektronisk handel Målsetningen er en effektiv elektronisk samhandling i en åpen infrastruktur uten at det er nødvendig med komplekse forutgående implementeringsprosjekter. FMS Markedsplass Markedsplass FMS

6 Visjonen om åpen elektronisk handel betinger at det etableres et sett av informasjonsbanker (repository) og tilhørende indeks (registry) for å spre informasjon om tilgjengelige løsninger i markedet. Kilde: Prosjektet Infrastruktur for elektronisk handel Forretningsprosesser Teknisk løsning XML Datastrukturer Datastrukturer Identifikasjon Identifikasjon og og representasjon representasjon av av element element Teknisk løsning EDIFACT Semantisk definisjon

7 Visjonen En part skal enkelt kunne "plugge" seg til infrastrukturen og rekvirere de tjenester han trenger på basis av forhåndsdefinerte handelsscenarier, uten å måtte foreta omfattende tilpasninger til motpartens system. FMS Markedsplass Markedsplass Repository Repository Registry FMS Søk i registry for å finne informasjon om hvilken løsning en aktør benytter Søk i repository for å få detaljene om en gitt løsning Konvertering mellom ulike tekniske løsninger på grunnlag av en felles forretningsmodel Et sett av åpne registry og repository vil være et vesentlig bidrag til å gjøre informasjon om eksisterende løsninger tilgjengelig for små og mellomstore bedrifter på en enkel og konsistent måte.

8 Infrastruktur for B2B e-handel Infrastruktur er mer enn å erstatte EDIFACT med XML! Summen av de elementene som er nødvendige for å bygge ut og utvikle elektronisk handel. (Avledet fra definisjon av Infrastruktur i nynorskordboka) Med elektronisk handel menes alle former for kommersielle transaksjoner og forretningsvirksomhet over elektroniske nett. Disse transaksjonene kan være knyttet til bestilling, betaling og levering av fysiske varer og tjenester, men kan også omfatte overføring av digitaliserte varer og tilgang til tjenester. (St.mld 41) Kilde: Prosjektet Infrastruktur for elektronisk handel Teknologi i form av maskinvare, fremføringsnett (dvs Internett), kommunikasjons-protokoller og løsninger, sikkerhetsløsninger og dataformater Datainnhold i form av meldingsdefinisjoner (fortrinnsvis en syntaksnøytral beskrivelse av datainnholdet i en melding) Funksjonalitet i form av definerte forretningsprosesser Tjenestetilbydere i form av markedsplasser, portaler, formidlingssentraler, TTPer, ol

9 Krav til infrastrukturen Sette fokus på forretningsmodeller og datainnhold Sikre en entydig og presis definisjon av de data som utveksles Bidra til harmonisering av forretningsmodellene, men på en slik måte at standardisering av datainnhold og funksjonalitet drives frem av den enkelte bransje Tilrettelegge for at beskrivelsen av ulike forretningsmodeller er samordnet og åpent tilgjengelig Tilrettelegge for et mangfold i tekniske løsninger Tilrettelegge for integrasjon og utveksling mellom forskjellige aktører, markedsplasser og formidlingssentraler Tilrettelegge for aktiv bruk av tjenesteytere (tredjeparter) Åpen og tilgjengelig for alle aktører med et minimum av forhåndsavtaler Skape trygghet for de underliggende forretningstransaksjonene

10 Dagsorden 1. Innledning og mål med prosjektet 2. Internasjonale aktiviteter med relevans for prosjektet ebxml UMM EWG/X12s samarbeid om Core Component 3. Nasjonale aktiviteter med relevans for prosjektet 4. Status og plan for videre gjennomføring, herunder finansiering 5. Eventuelt

11 Internasjonale standardiseringsaktiviteter Standardiseringsaktiviteter UN/CEFACT og UN/EDIFACT Open EDI CEN/ISSS W3C Generelle teknologiske rammeverk ebxml (electronic Business XML) eco framework (ecommerce framework) Forretningsmodeller RosettaNet OBI (Open buying on the Internet) OTP (Open Trading Protocol) XML anvendelser cxml Graph Exchange Language (GXL) New Mexico District Court XML Interface (XCI) XML Encoding for SMS (Short Message Service) Messages Chemical Markup Language Weather Markup Language (WeatherML) Open Financial Exchange (OFX/OFE)

12 Visjonen Å skape et åpent globalt elektronisk marked hvor enhver virksomhet, uavhengig av størrelse kan: finne hverandre elektronisk gjennomføre sine forretninger ved å utveksle XML meldinger på grunnlag av standardiserte meldingsstrukturer som inngår i standardiserte forretningsprosesser med et entydig definert semantisk innhold i henhold til standard eller gjensidig avtalte samhandlingsavtaler ved hjelp av standard programvare

13 Visjonen XML Business Scenarios Business Profiles 1 Request Business Details COMPANY A 2 ebxml Registry 3 Register Implementation Details Register COMPANY A Profile Build Local System Implementation Download Scenarios and Profiles Query about COMPANY A profile 4 COMPANY B ebxml compliant system 5 Agree on Business Arrangement 6 DO BUSINESS TRANSACTIONS

14 Hovedkonseptene Forretningsprosesser definert som modeller uttrykt i XML/UMM Meldingskomponenter og -strukturer uttrykt i XML Samhandlingsprofiler spesifikasjon av utvekslingsparametere uttrykt i XML Samhandlingsavtaler en utvekslingsavtale uttrykt i XML Registry og Repository for å gi tilgang til forretningsprosessene, meldingsstrukturene og samhandlingsprofilene. Transportsystem for å flytte XML-meldingene på en sikker måte mellom to forretningspartnere

15 Business Operational View Based on ebxml Meta Model Business Context Core Library Business Library Core & Aggregate Components Business Processes Business Collaboration Knowledge Requirements Artifacts Use Case Diagrams Use Case Descriptions Analysis Artifacts Activity Diagrams Sequence Diagrams Conceptual Diagrams Design Artifacts Collaboration Diagrams State Diagrams Final Class Diagrams Business Process and Information Models (Compliant to the ebxml Meta Model)

16 Functional Service View Business Process and Information Models (Compliant to the ebxml Meta Model) Model to XML Conversion Registration Retrieval of Profiles & new/updated ebxml Models Registries Registry Service Interface Retrieval of Profiles & new/updated ebxml Models Register CPP Register CPP Internal Business Application Build Retrieval of ebxml Models and Profiles Implementers CPP Derives CPA CPA Governs Build Shrinkwrapped Application Business Service Interface Payload Business Service Interface

17 Oppsummering Globalt perspektiv i deltakelse og anvendelse Enkel og rimelig teknologi UML/UMM, XML, HTTP/SMTP/SOAP Modulær arkitektur de enkelte komponentene kan brukes uavhengig av hverandre Spesifikasjonene er ferdig! Det videre arbeidet med standardisering og vedlikehold deles mellom UN/CEFACT og OASIS.

18 UMM UN/CEFACT Modelling Methodology Formålet med UMM er å ta frem modeller som beskriver forretningsprosesser i B2B e- handelsløsninger Fokuseringen på forretningsprosesser og krav til informasjonsutveksling uavhengig av teknisk implementering gjør at spesifikasjoner utviklet med UMM kan benyttes som grunnlag for å ta frem meldinger i ethvert format, det være seg UN/EDIFACT, XML eller proprietære formater. UN/CEFACTs visjon med UMM er å dokumentere kunnskap om forretningsprosesser og krav til datautveksling på en slik måte at det er mulig for uavhengige systemleverandører å utvikle rimelig programvare som kan realisere e-handels løsninger for små og mellomstore virksomheter.

19 Grunnlaget for UMM UMM benytter UML som modelleringsspråk UML = Unified Modelling Language UMM har basis i en presis definert bruk av UML (UML meta modell) som gjør det mulig å uttrykke forretningsprosesser som en objekt orientert model. Basert på en tilpasning og videreutvikling av Unified Process Methodology utviklet av Rational

20 UMMs fokus Prosjektfaser Arbeidsfaser Unnfangelse Detaljering Realisering Omforming Virksomhetsmodellering Spesifikasjon av krav Analyse Konstruksjon Systemutvikling Test Implementering/oppstart Forståelse av forretningsbehov for å kunne dokumentere scenarier og forretningsobjekter som benyttes i et B2B samarbeid Sammenligne med andre modeller for å identifisere mulig gjenbruk av komponenter standardiserte prosesser standardiserte transaksjoner Utvikling av standard meldinger UN/EDIFACTmeldinger XML DTD/Schema

21 Arbeidsfaser og leveranser Business Knowledge Lexicon Core Components & Core Processes Library Business Objects & Business Processes Business Modeling Artifacts Requirements Artifacts Analysis Artifacts Design Artifacts Packages Use Case Diagrams Activity Diagrams Sequence Diagrams Conceptual Use Case Diagrams & Description Use Case Realization Sequence Diagrams (opt) Collaboration Diagrams (opt) Conceptual Activity Description Activity Diagrams Conceptual Class Diagrams Final Class Diagrams Business Process and Information Models

22 JCC Joint Core Component Felles initiativ mellom UNEDIFACT og ANSI ASC X12 for å etablere et felles sett med CC i henhold til ebxml spesifikasjonene JCC vil være basis for den fremtidige utviklingen e-handels standarder basert på XML Disse e-handels standardene vil være i overensstemmelse med det rammeverket som nå er etablert gjennom ebxml basert på et felles sett av navnekonvensjoner og regler for meldingskonstruksjon

23 Dagsorden 1. Innledning og mål med prosjektet 2. Internasjonale aktiviteter med relevans for prosjektet 3. Nasjonale aktiviteter med relevans for prosjektet 4. Status og plan for videre gjennomføring, herunder finansiering 5. Eventuelt

24 Stor oppmerksomhet om markedsplasser! Horisontale og vertikale Kjøper- eller leverandørdrevne

25 EDI implementeres som aldrig før! Det meste er basert på UN/EDIFACT men det er også noe eksperimentering med XML.

26 Transport XML

27 Dagsorden 1. Innledning og mål med prosjektet 2. Internasjonale aktiviteter med relevans for prosjektet 3. Nasjonale aktiviteter med relevans for prosjektet 4. Status og plan for videre gjennomføring, herunder finansiering 5. Eventuelt

28 Prosjektfaser Del 1: Kartlegging Kartlegging og analyse av aktuelle teknologier og formater som er i bruk i dag. Det samme gjelder kartlegging av brukerbehov og avklaring av problemstillinger knyttet til en felles infrastruktur, samt beskrivelse av de mest aktuelle handelsscenariene og business cases, som infrastrukturen skal håndtere. Del 2: Kravspesifikasjon Utvikle en funksjonell kravspesifikasjon for en felles bransjenøytral infrastruktur for uavhengig teknologibruk mellom avsender og mottaker av elektroniske handelsmeldinger Kravspesifikasjonen skal være til bruk for leverandørene som ønsker å realisere løsninger for brukere av e-handel (bedrift til bedrift) i privat og offentlig sektor Del 3: Realisering Implementere løsningen blant deltakende bedrifter gjennom demonstratorprosjekter, som vil omfatte både handelsmeldinger i verdikjeden og servicefunksjonene innenfor utvalgte segmenter/bransjer

29 Status Vi er 7-8 måneder forsinket med oppstart av hovedprosjektet Vi har sikret en offentlig grunnfinansiering gjennom SND og NFR

30 Fokus Skal bygge videre på resultatene fra kartleggingsfasen Fokus på aktørene i markedet og hvordan vi kan få til samtrafikk mellom de ulike aktørenes løsninger Sterkt fokus på det som skjer internasjonalt, spesielt når det gjelder Reg&Rep Hovedaktiviteter Beskrive innhold Registry og Repository Harmonisering av infrastruktur i pågående e- handelsprosjekter Internasjonal tilknytning Markedskontakt Prosjektledelse og administrasjon

31 Leveranser i spesifikasjonsfasen I denne fasen av prosjektet tar man i utgangspunktet ikke sikte på å etablere konkrete registry eller repository, men søker å legge til rette for at slike kan bli etablert ved initiativ i markedet. Dette innebærer blant annet at resultatene fra spesifikasjonsfasen må være så konkrete at det ikke er behov for ytterligere utredninger og spesifikasjoner før konkrete registry og repository kan etableres i markedet. I løpet av spesifikasjonsfasen må man vurdere om det er behov for ytterligere tiltak, for eksempel i form av demonstrator-prosjekter, for å sikre etableringen av et registry og tilhørende repository, eller om dette vil bli ivaretatt av markedet. Anbefalinger om dette vil inngå i prosjektets sluttrapport.

32 Leveranser En beskrivelsesteknikk som kan benyttes for å dokumentere innholdet i et repository. En definisjon av den måten innholdet i et repository skal dokumenteres og presenteres på. Beskrivelsesteknikken må kunne dokumentere både forretningsmodeller og tekniske løsninger på en strukturert måte. Der hvor det er mulig skal formelle beskrivelsesspråk benyttes, aller helst modeller basert på objektorientering og UML - Unified Modeling Language. Definisjon av innholdet i et registry og hvordan dette skal samspille med et eller flere repository Herunder en teknikk for å beskrive tjenester fra en tjenesteyter og informasjon om hvordan samtrafikk med tjenesteyteren skal gjennomføres. Det er forutsatt at prosjektet henter informasjon fra, og koordinerer sitt arbeid med, relevante internasjonale initiativ

33 Leveranser (2) Etablere et forum for åpen informasjonsutveksling om elementer i infrastrukturen mellom pågående e-handelsprosjekter i Norge. Praktisk koordinering og harmonisering av teknologi og funksjonalitet Spesiell fokus vil bli satt på tjenesteyterne i markedet og hvordan man kan få til en enklere og sikrere samtrafikk mellom de ulike aktørenes løsninger. Forumet vil bli brukt aktivt i prosjektet for blant annet å verifisere beskrivelsesteknikkene. Aktiv markedskontakt i form av møter med markedsaktørene, artikler og seminarer. Prosjektet skal bidra i minst to seminarer i Norge hvor infrastruktur for åpen elektronisk handel står på dagsorden. Identifisere og fremme norske interesser i minst to sentrale internasjonale initiativ eller standardiseringsaktiviteter.

34 Hvorfor bør jeg som bruker delta i prosjektet? Gjennom deltagelse læres fremtidens modeller for e-handel på en effektiv måte Deltagelse gir påvirkning av arbeidsmetodikk, retninger og resultatet En blir kjent med et miljø som arbeider med samme problemstillinger Kontaktnett i markedet Fleksibilitet på valg av partnere

35 Hvorfor bør jeg som tjenesteyter delta i prosjektet? Fortrolighet og samarbeid mellom sentrale aktører skaper trygghet og reduserer risiko i markedet Innsikt i hvordan konseptet best lar seg utnytte forretningsmessig Forståelse og kompetanse om lignende internasjonale aktiviteter gir et større potensiale og løfter satsingen Samarbeid på tvers gir bredere kompetanse om behov og etterspørsel Bedre forståelse av markedet og dets behov

36 Fremdrift (1) 2 og 3 kv 2001 Innledende workshops og etablering av arbeidsgrupper Etablering av forum for harmonisering av infrastruktur i e- handelsprosjekter 4 kv 2001 og 1 halvår 2001 Arbeid med å beskrive overordnede krav/regler for drift og aksess til registry og repository Arbeid med definisjon av innhold i et registry Arbeid med å etablere beskrivelsesteknikk for å dokumentere innhold i et repository Møter og arbeid i regi av forum for harmonisering av infrastruktur i e- handelsprosjekter Arrangere seminar om bruk av registry og repository som et element i en åpen infrastruktur for elektronisk handel Møter med tjenesteleverandører i infrastrukturen

37 Fremdrift (2) 2 kv 2002 Verifikasjon og godkjenning av arbeidet med registry og repository Møter og arbeid i regi av forum for harmonisering av infrastruktur i e- handelsprosjekter fortsetter Møter med potensielle operatører av registry og repository i Norge 3 kv 2002 Møter og arbeid i regi av forum for harmonisering av infrastruktur i e- handelsprosjekter fortsetter Utarbeide sluttrapport med anbefalinger om eventuell videreføring av prosjektet

38 Dagsorden 1. Innledning og mål med prosjektet 2. Internasjonale aktiviteter med relevans for prosjektet 3. Nasjonale aktiviteter med relevans for prosjektet 4. Status og plan for videre gjennomføring, herunder finansiering 5. Eventuelt

Infrastruktur for elektronisk handel. Krav til beskrivelsesteknikker for harmonisering av samhandlingsprosesser

Infrastruktur for elektronisk handel. Krav til beskrivelsesteknikker for harmonisering av samhandlingsprosesser Prosjekt i regi av Norsk EDIPRO Krav til beskrivelsesteknikker for harmonisering av samhandlingsprosesser Versjon 1.0 17 desember, 2001 Utarbeidet av Norsk Regnesentral Norsk EDIPRO Tel. 22 12 83 90 Postboks

Detaljer

Infrastruktur for elektronisk handel

Infrastruktur for elektronisk handel Prosjekt i regi av Norsk EDIPRO Kravspesifikasjon for etablering og drift av Registry og Repository Versjon 1.0 12 november 2001 Norsk EDIPRO Tel. 22 12 83 90 Postboks 2526 Solli Fax. 22 12 83 97 0202

Detaljer

Publikasjonsserie. fra. Norsk EDIPRO. Hefte 1. Versjon 3.0

Publikasjonsserie. fra. Norsk EDIPRO. Hefte 1. Versjon 3.0 Veiledning i bruk av EDIFACT i ELEKTRONISK SAMHANDLING Publikasjonsserie fra Norsk EDIPRO Hefte 1 En innføring i grunnleggende begreper og teknologier Versjon 3.0 Juni 1999 Forord Norsk veiledning i bruk

Detaljer

Revisjon av standarder for faktura og kreditnota

Revisjon av standarder for faktura og kreditnota Revisjon av standarder for faktura og kreditnota 1 Sammendrag... 3 2 Innledning... 3 2.1 Kort intro til elektronisk handel... 3 2.1.1 Elektronisk faktura - Slik fungerer formidlingen... 3 2.1.2 Elektronisk

Detaljer

Effektive kommunale innkjøp med E-handel Teorier, metoder og erfaringer

Effektive kommunale innkjøp med E-handel Teorier, metoder og erfaringer ØF-notat nr. 01/2002 Effektive kommunale innkjøp med E-handel Teorier, metoder og erfaringer av Reidun Grefsrud ØF-notat nr. 01/2002 Effektive kommunale innkjøp med E-handel Teorier, metoder og erfaringer

Detaljer

Verdiskapende standardisering. Nasjonal strategi for standardisering

Verdiskapende standardisering. Nasjonal strategi for standardisering Verdiskapende standardisering Nasjonal strategi for standardisering Innhold 1 Bakgrunn for en nasjonal standardiseringsstrategi 3 2 Standardiseringens betydning for samfunnet 5 2.1 Kostnadsbesparelser

Detaljer

PROSESSEN SOM REDSKAP I BIM

PROSESSEN SOM REDSKAP I BIM PROSESSEN SOM REDSKAP I BIM RAPPORT MODELLERINGSCASE, MAI 2013 Linda Byström Student#110203 Innleveringsdato: 27.05.2013 SAMMENDRAG Rapporten inneholder to hovedtemaer som dels belyser prosessens betydelse

Detaljer

Rammeverksdokument. Rammeverk og infrastruktur for stedfestet informasjon i Norge

Rammeverksdokument. Rammeverk og infrastruktur for stedfestet informasjon i Norge Rammeverk og infrastruktur for stedfestet informasjon i Norge Tittel: Rammeverksdokument Norge digitalt Utarbeidet av: Rammeverksgruppa (Teknologiforum) Søkeord: Rammeverk, NSDI, SDI, Infrastruktur for

Detaljer

Om prosesser 1. Om prosesser

Om prosesser 1. Om prosesser Tore Berg Hansen 27.1.2004 Opphavsrett: Forfatter og Stiftelsen TISIP Lærestoffet er utviklet for faget LV339D Objektorientert systemutvikling 1. Resymé: Denne leksjonen handler om utviklingsprosesser.

Detaljer

Kartlegging av mulige standarder for tjenesteorientert arkitektur i offentlig sektor. Forprosjektrapport

Kartlegging av mulige standarder for tjenesteorientert arkitektur i offentlig sektor. Forprosjektrapport Kartlegging av mulige standarder for tjenesteorientert arkitektur i offentlig sektor Forprosjektrapport På oppdrag for Lysaker, 20. januar 2010 Versjon 1.1 Forord Rapporten er utarbeidet av Commitment

Detaljer

SOSI standard Del 1 versjon 3.2 1 DEL 1 GENERELL DEL

SOSI standard Del 1 versjon 3.2 1 DEL 1 GENERELL DEL SOSI standard Del 1 versjon 3.2 1 DEL 1 GENERELL DEL SOSI standard - versjon 3.2 2 DEL 1 GENERELL DEL - INNLEDNING 1 INNLEDNING I utgangspunktet er det formelle formatet som brukes i SOSI-standarden ikke

Detaljer

Tiltak 42.2 Praksis for virksomhetsarkitektur i Nasjonal IKT.

Tiltak 42.2 Praksis for virksomhetsarkitektur i Nasjonal IKT. Tiltak 42.2 Praksis for virksomhetsarkitektur i Nasjonal IKT. Visjon, målbilder og forslag til tiltak. Versjon 1.0.. INNHOLD 1 INNLEDNING 3 1.1 OM DETTE DOKUMENTET 3 1.2 OM PROSJEKTET 3 1.3 BEGREPSBRUK

Detaljer

E-handel konsekvenser for transport og miljø

E-handel konsekvenser for transport og miljø ISBN 82-7645-550-6 ECON Rapport nr. 72/02 SITMA-Rapport 03/2002 TØI Rapport 591/2002 E-handel konsekvenser for transport og miljø Forfattere: Arve Halseth Gry D. Hamarsland Jan Elling Rindli Olav Eidammer

Detaljer

Underlag for satsning på metadata for Altinn

Underlag for satsning på metadata for Altinn Underlag for satsning på metadata for Altinn Fra prosjektet nasjonal strategi for metadata Versjon 15-01-2010 Innhold 1 Innledning... 1 1.1 Prosjektet nasjonal metadatastratgi... 1 1.2 Målet for dette

Detaljer

Bruk av Web Services i AltInn - på vei mot et enklere Norge? Bjørn Tore Egeberg. Institutt for informasjonsvitenskap, Høgskolen i Agder, Kristiansand

Bruk av Web Services i AltInn - på vei mot et enklere Norge? Bjørn Tore Egeberg. Institutt for informasjonsvitenskap, Høgskolen i Agder, Kristiansand Bruk av Web Services i AltInn - på vei mot et enklere Norge? Bjørn Tore Egeberg Institutt for informasjonsvitenskap, Høgskolen i Agder, Kristiansand 1 Forord Denne rapporten er en masteroppgave i informasjonssystemer

Detaljer

Elektronisk handel: Endringer i organisasjon, teknologi og kundeforhold. Rasmus Andersen. Hovedfagsoppgave

Elektronisk handel: Endringer i organisasjon, teknologi og kundeforhold. Rasmus Andersen. Hovedfagsoppgave UNIVERSITETET I OSLO Institutt for informatikk Elektronisk handel: Endringer i organisasjon, teknologi og kundeforhold Rasmus Andersen Hovedfagsoppgave 8. februar 1999 Forord Denne hovedfagsoppgaven er

Detaljer

Stiftelsesdokument Standard Norge

Stiftelsesdokument Standard Norge Samling av Norsk Allmennstandardisering (NAS), Norges Byggstandardiseringsråd (NBR), Norges Standardiseringsforbund (NSF) og Norsk Teknologisenter (NTS) i én organisasjon Stiftelsesdokument Standard Norge

Detaljer

Tjenesteorientert arkitektur i spesialisthelsetjenesten

Tjenesteorientert arkitektur i spesialisthelsetjenesten Tjenesteorientert arkitektur i spesialisthelsetjenesten Hovedrapport kort versjon Nasjonal IKT Tjenesteorientert arkitektur i spesialisthelsetjenesten Hovedrapport redusert versjon Styringsdokument Dokumentnavn/Versjon:

Detaljer

Tjenesteorientert arkitektur i spesialisthelsetjenesten

Tjenesteorientert arkitektur i spesialisthelsetjenesten Tjenesteorientert arkitektur i spesialisthelsetjenesten Hovedrapport full versjon Styringsdokument Dokumentnavn/Versjon: Tjenesteorientert_arkitektur_i_spesialisthelsetjenesten_hovedrapport_full_v1_0e.doc

Detaljer

1. Om prosesser. Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Om prosesser Tore Berg Hansen

1. Om prosesser. Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Om prosesser Tore Berg Hansen Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Om prosesser Tore Berg Hansen Lærestoffet er utviklet for faget IFUD1019 Objektorientert systemutvikling 1. Om prosesser Resymé: Denne leksjonen

Detaljer

Utredning om modeller i norsk registerinfrastruktur

Utredning om modeller i norsk registerinfrastruktur Utredning om modeller i norsk registerinfrastruktur Av Trond Knudsen og Roar Samuelsen Oslo, 9. januar 2002 Prosjekt : EDUI-Statskonsult Page : 2 av 24 INNHOLD 1 MANDAT OG RAMMER FOR ARBEIDET... 3 1.1

Detaljer

Mandat. Ma lbilder og strategier for fellesløsninger i offentlig sektor

Mandat. Ma lbilder og strategier for fellesløsninger i offentlig sektor Mandat Ma lbilder og strategier for fellesløsninger i offentlig sektor Innhold Bakgrunn... 2 Formålet med felles målbilder og strategier... 2 Mål for arbeidet... 3 Leveranser 2015... 4 Del 1: Visjon og

Detaljer

Strategi for en samfunnsinfrastruktur for elektronisk signatur og elektronisk ID i Norge.

Strategi for en samfunnsinfrastruktur for elektronisk signatur og elektronisk ID i Norge. Strategi for en samfunnsinfrastruktur for elektronisk signatur og elektronisk ID i Norge. 20. juni 2002 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 1.1 Gruppens mandat og sammensetning, kort om arbeidet 1.2 Om

Detaljer

Fakultet for o/konomi og samfunnsfag Ho/gskolen i Agder - Va ren 2007

Fakultet for o/konomi og samfunnsfag Ho/gskolen i Agder - Va ren 2007 Masteroppgave i informasjonssystemer Fakultet for o/konomi og samfunnsfag Ho/gskolen i Agder - Va ren 2007 Innfo/ring av CRM i offentlig sektor Geir Andre Lund Morten Zernichow Geir André Lund og Morten

Detaljer

Effektivt sluttbrukermarked

Effektivt sluttbrukermarked Effektivt sluttbrukermarked for kraft 31. mai, 2012 1 Sluttrapport Dokument tittel Effektivt sluttbrukermarked for kraft Prosjekt 23554 - ESK Ansvarlig enhet Statnett, Marked Prosjektleder: Tor B. Heiberg

Detaljer

1. Introduksjon ITIL versjon 3 (Leksjon 01)

1. Introduksjon ITIL versjon 3 (Leksjon 01) Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Introduksjon ITIL versjon 3 (Leksjon 01) Knut Arne Strand og Bjørn Klefstad 18.01.2013 Lærestoffet er utviklet for faget IFUD 1046 ITIL v3

Detaljer

Mal: Bransjens kravspesifikasjon (K2)

Mal: Bransjens kravspesifikasjon (K2) Bransjens kravspesifikasjon K2 Formål Bransjens kravspesifikasjon er et sentralt dokument i avtalene som inngås mellom partene for IT- løsningene i BIT Reiseliv. Formålet er å fange opp svakheter i kravspesifikasjonene

Detaljer

Søknad Norges Forskningsråd - brukerstyrte innovasjonsprosjekter

Søknad Norges Forskningsråd - brukerstyrte innovasjonsprosjekter Søknad Norges Forskningsråd - brukerstyrte innovasjonsprosjekter Prosjektnavn: N-SUMO *) Revidert søknad pr 20050520 Prosjektleder Terje Ormhaug Telenor R&D Innholdsfortegnelse Prosjektnavn: N-SUMO *)...1

Detaljer

Foranalyse. Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter

Foranalyse. Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter Foranalyse Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter Rapport til Skate Versjon: 1.0 Dato: 8. juni 2015 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 3 2 Innledning... 4 2.1 Bakgrunn... 4 2.2 Mandat...

Detaljer

Visjon, ambisjon og strategi

Visjon, ambisjon og strategi Visjon, ambisjon og strategi Felles kommunal IKT-arkitektur for Plan, bygg og geodata Juni 2014 KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities Innholdsfortegnelse

Detaljer