Digitale barn. En foreldreguide. Mye du har lurt på men ikke turt å spørre om...

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Digitale barn. En foreldreguide. Mye du har lurt på men ikke turt å spørre om..."

Transkript

1 Digitale barn En foreldreguide Mye du har lurt på men ikke turt å spørre om...

2 Om foreldreguiden Foreldreguiden henvender seg først og fremst til foreldre med barn i grunnskolen og lærere, men innholdet kan være nyttig for de fleste. Rådene er utarbeidet med bakgrunn i den kunnskapen og de erfaringer som er gjort i det treårige forskningsprosjektet "En digital barndom" ( ), støttet av Velferdsprogrammet i Forskningsrådet og det Europeiske opplysnings- og internettprosjektet SAFT (Safety, Awareness, Facts and Tools) ved Medietilsynet, støttet av EU-kommisjonens tiltaksplan for sikrere bruk av Internett. Ansvarlig for innholdet og utarbeidelsen av foreldreguiden har vært SINTEF IKT i samarbeid med SAFT, BarneVakten, Barneombudet og Universitetet i Oslo, Psykologisk institutt og Institutt for medier og kommunikasjon.

3 Spørsmål og svar Er det positivt at barn bruker datateknologi? PC og Internett gir barn og unge nye muligheter til å utforske, leke, hente informasjon og kommunisere med hverandre. Mange barn opplever derfor datateknologi som et positivt hjelpemiddel både faglig og sosialt. Dette skaper flere nye utfordringer for foreldre og lærere i rollen som veiledere. I første rekke har barn behov for voksne som viser interesse for deres erfaringer og opplevelser. Voksne som spiller og surfer på nettet sammen med barna får et godt utgangspunkt for videre veiledning. Selv om mange barn kan mye teknologi, kjenner de ikke alltid til hva som er god bruk av den. Barn trenger derfor voksenveiledning i temaer som kildekritikk, personvern, menneskeverd og kommersielt press. 3

4 Barnet mitt er ikke interessert i data. Hva kan jeg gjøre for å stimulere interessen? Barn kan oppmuntres til å bruke digitale medier ganske tidlig. Det finnes for eksempel spill som passer for barn helt ned i treårsalderen, både for jenter og gutter. For de minste barna er det først og fremst det sosiale samspillet med voksne eller andre barn som gjør aktiviteten morsom og interessant. Man kan for eksempel starte med å spille, lære seg å sende mail, chatte med familie og venner, eller finne interessant informasjon på nettet. 4

5 Barnet mitt bruker mye tid foran PCen. Når blir det for mye? Det er vanskelig å komme med presise anbefalinger i timer og minutter. Mange av aktivitetene foran PCen er tidkrevende, og det blir derfor voksnes oppgave å oppmuntre barnet til å ta pauser. Barn som bruker mye tid foran datamaskinen er ikke nødvendigvis mindre aktive enn andre barn. Det er likevel viktig at de voksne er med og setter grenser for databruken. Alle barn trenger en oppvekst med variert innhold, hvor det både er tid til venner, familie, lek og bevegelse. Å avgrense databruken fungerer best når voksne gjør avtaler med barna om hvor ofte eller hvor lenge de kan bruke PCen. 5

6 Jeg synes barnet mitt ser for mye på TV. Hva gjør jeg? De aller fleste barn i Norge ser mye på TV. I gjennomsnitt ser en 7.-klassing på TV i 2 ½ time hver dag. Itillegg til å skjerme barn for sterke nyhetsoppslag vil det å se programmer sammen med dem gi et godt grunnlag for å bli bedre kjent med hva barn opplever, forstår og eventuelt uroer seg for. Dersom det er ønskelig at barnet bruker mindre tid foran fjernsynet kan det være en god idé å samarbeide med barnet om en avtale. 6

7 Jeg er bekymret for at barnet mitt skal se porno på nettet. Hva kan jeg gjøre? Blant Internettbrukere i aldersgruppen 10 til 12 år har 10% sett porno på nettet. Noen barn oppsøker pornosider av nysgjerrighet, mens andre kommer inn på sidene ved en feiltakelse. Enten det skjer på den ene eller andre måten så kan dette være ubehagelige erfaringer som det Filter: Det finnes noen tekniske løsninger/filter som har som mål å hindre tilgang til pornografisk ikke er så lett for barnet å formidle til foreldre eller lærere. innhold på Internett. Ingen av disse er hundre prosent sikre. Det er diskutabelt hvor hensiktsmessige slike løsninger er. For å unngå at barn uforvarende kommer inn på pornografiske nettsider kan det være nyttig å legge opp favoritter eller gode bokmerker slik at barna ikke trenger å taste inn nettadressene selv.. 7

8 Hva skjer med barnet mitt hvis det ser mye vold på skjermen? Forskning på dette området er ikke entydig. Noen studier finner ingen sammenheng mellom barns erfaring med vold i medier og voldelig adferd, mens andre studier viser en forbindelse. Forskningen er imidlertid usikker på om en slik sammenheng skyldes at voldelige barn oppsøker spill og filmer med voldsinnhold, eller om det voldelige innholdet medvirker til barns aggressive adferd. Det er også uklart om virkningen er kort- eller langvarig. 8

9 Aldersgrenser og vokseninnhold - Hva gjør jeg? Alle barn er forskjellige, og det kan være en vanskelig oppgave å finne ut hvilket medieinnhold som passer. Det er aldersmerking av kino-, dvd- og videofilm og dataspill i Norge. Aldersangivelsen på kinofilm er en aldersgrense med inngangskontroll i døra, men det er gitt rom for foreldre-/ ledsagerskjønn. Grensen er satt av Medietilsynet. Aldersgrenser på video/dvd blir satt av den enkelte distributør. Dataspill som omsettes i Norge Informasjon om spill: er merket etter PEGI(*)-ordningen. Den består av en alders- og Informasjon om film: merking og en innholdsangivelse, slik at foreldre og foresatte selv kan velge spill de mener passer for barna. Noen spill kjøpt som nedlasting over Internett har ikke denne merkingen, eller i noen tilfeller de parallelle amerikanske ESRB(**)-symbolene. (*) Pan-European Game Information, den europeiske merkeordningen for spill (**) Entertainment Software Rating Board, USAs merkeordning for spill 9

10 Kan man stole på alt som er på Internett? Internett er et medium der alle kan laste opp og produsere innhold. Det finnes ingen sentral kontroll med innholdet. Det btyr at at god del av det enten er ufullstendig, utdatert eller direkte galt. Mange useriøse aktører benytter i tillegg Internett som informasjonskanal. Vi vet at mange barn tror på alt de finner av informasjon på Internett. Dette stiller oss overfor helt nye utfordringer knyttet til kildekritikk. Det er derfor viktig at barn øves opp til å stille kritiske spørsmål slik at de greier å skille mellom seriøs og useriøs informasjon, reklame og markedsføring. Lær barna å stille følgende kritiske spørsmål: Hvem har lagt ut informasjonen? Hva finnes av opplysninger om den som har laget nettsiden? Er det en privatpersons hjemmeside eller en offentlig side informasjonen ligger på? 10 Er dette informasjon eller reklame? Prøver noen å selge noe? Er tilbudet for godt til å være sant?

11 Jeg er engstelig for at barnet mitt skal legge igjen bilder og navn av seg selv på nettet. Er det noe jeg kan gjøre? Det som legges ut av bilder og tekst på Internett blir offentlig tilgjengelig med en gang - og det forblir det i uoverskuelig fremtid. Det er derfor viktig at alle blir bevisst konsekvensene. Det beste du kan gjøre er å snakke med barna om dette og forklare hvorfor de skal være forsiktige med å gi fra seg personopplysninger som bilde og navn. Det er forbudt å legge ut bilder av andre på Internett med mindre man har deres samtykke. Det er heller ikke tillat å publisere bilder av barn under 15 år uten samtykke fra foreldrene. Du kan kreve at bilder og informasjon om deg og barna dine blir slettet. For mer informasjon om lovverket kan du kontakte Datatilsynet (www.datatilsynet.no) 11

12 Er det farlig å chatte? Positivt Barna får nye venner, diskuterer interesser, leker med identiteter og roller etc. Negativt Barna kan risikere å oppleve trakassering, grov språkbruk, samt innlede uønsket kontakt, noe som gjelder for både gutter og jenter. Chatting er ikke farlig i seg selv. I Norge chatter de fleste barn og unge mellom ni og 15 år. Det er både positive og negative sider ved chatting. Mange får nye gode venner på og gjennom nettet (nettvenner), men det finnes også noen som benytter seg av chattekanalene til å lure og hetse andre. Det beste foreldre kan gjøre er å snakke med barna, og fortelle dem at hvis de kommer ut for noe ubehagelig kan de si ifra. Hvis barnet vil møte en nettvenn bør dette gjøres på et offentlig sted, enten sammen med venner eller helst en voksen. 12

13 Barnet mitt ønsker seg mobiltelefon. Når bør barnet få det? Det er vanskelig å anbefale en passende alder for anskaffelse av mobiltelefon til barn. Barns behov og modenhet varierer. Før barna får mobiltelefon kan dere snakke sammen om hvorfor de skal få en, hvordan den kan brukes - og misbrukes, hva du vil at de skal bruke mobilen til og hvem som skal betale for bruken. Det er også lurt å ta en prat om at de samme lover og regler for høflighet og oppførsel gjelder for telefonbruk som ellers i samfunnet. 13

14 Skal barnet ha egen TV og PC på rommet sitt? Barna setter pris på at du interesserer deg for mediehverdagen deres på en positiv måte og at du øker kompetansen din på hvordan de bruker de ulike mediene. I stedet for å plassere TV og PC på barnerommet kan det for eksempel være nyttig å sette begge deler i et fellesrom. På den ene siden blir det lettere å veilede, og på den andre siden blir det mulig å gjøre mediebruk til en sosial aktivitet mellom voksne og barn, familie og venner. 14

15 Hva annet kan jeg gjøre? Du kan finne mye nyttig informasjon om barn og medier på følgende nettsider: Besøk gjerne også Barneombudets nettside for barn BarneVaktens nettside for barn og SAFTs skolepakke 15

16 En digital ordliste Blog: "Blog" kommer fra begrepet "weblog" (se weblog). Bookmark: Et elektronisk bokmerke, som gjør at en enkelt kan komme seg tilbake til en URL (internettadresse) som du har merket av. Browser: Nettleser (f.eks Internet Explorer, Firefox eller Opera). Et program som gjør det mulig for en som bruker Internett til å tilegne seg informasjon og dokumenter. Båndbredde: Forteller om hvor mye datatrafikk som kan gå i en kanal over Internett. 16 Chatte: "Å snakke" eller kommunisere med andre over nettet ved å skrive tekstmeldinger til hverandre. Chatting på Internett i chatrom foregår ofte anonymt ved bruk av såkalte kallenavn (nick). Dette gjør at man aldri med sikkerhet vet om samtalepartnerne er den de gir seg ut for å være (se chattekanal/chatrom). Chatting kan også gjøres via mobiltelefonen (SMS-chat) og på TV (SMS-TV/TVchat). Kommunikasjon mellom samtalepartnere i et chatrom kan utvikles til å bli mer intim ved at man utveksler mobilnummer, e-postadresse eller MSN-

17 adresse med hverandre. Vi anbefaler at barn ikke gjør dette. Chattekanal/chatrom: Det finnes et utall chattekanaler på Internett, også innen den norske delen av nettet. Den eldste av alle chattekanaler er IRC (Internet Relay Chat) - med flere millioner deltagere over hele verden. En chattekanal er oppbygd slik at man først kommer inn i et felles vindu. Så velger man seg et "nick" (alias), og blir ført opp på listen over deltagere i det "rommet". Alle deltagere kan her se hvem som ellers er med, og alle kan se hva samtlige av de andre sier/skriver, et såkalt fellesrom for deltagerne på chatten. Slik kan kommunikasjon på chatten se ut: girl: hei alle sammen SATYR: hansen79: noen jenter som har lyst å taste litt? gutt17 => jente 28: aslak24 => girl: hei girl: hei på deg aslak24 => girl: asl tommas34 => jente 28: ufint tommas34 => jente 28: bare stikke robbin => torill: hei Digital: Digital eller digitalteknologi og digitale medier er blitt sekkebegreper for det meste innen ny teknologi som Internett, PC, mobiltelefon, kabel- TV, DVD etc. 17

18 E-post/ Betyr elektronisk post og betyr en elektronisk overføring av meldinger/beskjeder eller filer mellom personer på Internett. Meldingene lagres inntil mottakeren velger å lese dem. E-post er på mange måter mer praktisk og effektivt enn papirbaserte brev og telefon fordi de ankommer umiddelbart, men ikke krever at mottakeren er til stede på et bestemt tidspunkt. En typisk e-postadresse ser slik ut: Det er svært vanlig at en person opererer med flere forskjellige e-postadresser, også barn. Fil: En samling data (datafil), ofte bilder eller bare tekstfiler/dokumenter. Brukere lagrer vanligvis sine bilder eller tekstdokumenter som filer enten på Internett eller på datamaskinen. Dette gjør det mulig å hente opp dataene igjen eller endre, slette og lagre de samme dataene et annet sted. Filer kan også overføres mellom andre via e-post (se e-post). Et dokument lagres elektronisk som en fil. Gamere: De som er svært opptatt av å spille dataspill eller TV-spill. Hyperlink: Elektronisk forbindelse til en annen nettside eller del av en nettside. IKT: Informasjons- og kommunikasjonsteknologi. 18

19 IM (Instant Messaging/Lynmelding): Å skrivesnakke online på Internett i sanntid (se chat og MSN). Internett: Et stort internasjonalt datanettverk som består av tusenvis av mindre nettverk over hele verden som alle er knyttet sammen. IRC (Internet Relay Chat), utveksling av meldinger mellom to eller flere brukere som er tilkoblet Internett. (Se chattekanal/rom) IRL (In Real Life): i den "virkelige" verden, i motsetning til i den virtuelle verden på Internett. MMS (Multimedia Message Service). Bilde- og lydmeldinger via mobiltelefonen, tilsvarende SMS eller tekstmeldinger. MSN (Messenger): MSN Messenger er et multimedieverktøy hvor kommunikasjonen online eller chatten først og fremst foregår i sanntid. MSN kan sies å være er en mer "lokal" form for chatting fordi det vil være mellom mennesker du har akseptert som en del av ditt nettverk i MSN-programmet. Dette er med andre ord en mer privat form for chatting enn de åpne chattekanalene (se chattekanaler). MSN-programmet er gratis og kan lastes ned på På nedlastningssiden forklares kort hvilke mulitimediefunksjoner programmet tilbyr. 19

20 Multimedia: En kombinasjon av ulike utrykk som tekst, levende bilder, bilder og lyd. Nettleser: Programvare som trengs for å surfe på Internett, som for eksempel Internet Explorer, Opera, Firefox og lignende. Nettvenn: En man er blitt kjent med på nettet, oftest via chat. Dette er venner man ikke har truffet ansikt-til-ansikt, kun elektronisk via Internett. Nick (nickname): Kallenavn, alias, et navn man bruker på nettet og da særlig på chatten for å være anonym. Node: (f.eks.) En nettside eller en del av en nettside. Online: Å være logget på Internett eller å være tilgjengelig på mobiltelefon for andre. PC-spill/dataspill: Spill som spilles på PC/datamaskin til forskjell fra spill som spilles på maskiner knyttet til en TV. SMS (Short Message Service): En måte å kommunisere med andre på ved å sende korte tekstmeldinger (160 tegn) mellom mobiltelefoner. 20 Spam: Uønsket e-post som sendes ut i store mengder, som regel i kommersiell sammenheng. Også kalt søppelpost.

21 Surfe: Å surfe betyr å hente informasjon fra Internett ved å gå fra ett sted på World Wide Web eller Internett til et annet, "reise"/"browse" rundt fra nettside til nettside. Ikke så ulikt det å zappe fra en kanal til en annen kanal på TV. Tekste (taste): Det å skrive og å sende SMS-meldinger til hverandre. (Se også chatte). TV-spill: Spill som spilles ved hjelp av konsoller som PlayStation, GameCube eller Xbox på TV. Weblog: "Weblog" har gått under betegnelsen "egne hjemmesider" eller egen dagbok eller nyhetsside på nettet. Webloggen er en åpen og demokratisk kanal hvor skriveferdigheter teller mer enn datakompetanse. I dag finnes det hundre tusenvis av weblogger, der nettbrukere kan være sine egne redaktører, publisere og ytre sine meninger om akkurat det de ønsker. WWW: Forkortelse av World Wide Web, verdensveven. En del av Internett. 21

22 Noen vanlige tegn/symboler som man bruker i kommunikasjon med tekstmeldinger (SMS) og på chatten :-) glede, sarkasme ;-) flørt :-( lei seg :-D stort smil :-Q forvirring sjokk, skrik :-O overrasket 22

23

24 Vi arbeider sammen

På nett med barna? Et hefte om barn og unges internettbruk

På nett med barna? Et hefte om barn og unges internettbruk På nett med barna? Et hefte om barn og unges internettbruk Sunniva Aas-Hansen ISBN 978-82-7481-159-3 Rapport: 01/2007 «Foreldrene mine vet ikke så mye om Internett. De er så trege, henger liksom ti år

Detaljer

Program for digital kompetanse 2004 2008 har også mål som gjelder målgruppen: I løpet av 2008 skal alle læreplaner reflektere digital kompetanse

Program for digital kompetanse 2004 2008 har også mål som gjelder målgruppen: I løpet av 2008 skal alle læreplaner reflektere digital kompetanse VEILEDER FOR FORELDRE OG FORESATTE NÅR ELEVENE STARTER MED IKT I SKOLEN Om veilederen Denne veilederen er ment som en informasjon til foreldre og foresatte når eleven tar i bruk IKT i skolen. Veilederen

Detaljer

Retningslinjer for foresatte/besteforeldre som ønsker retningslinjer for barn og ungdoms nettbruk, og hvilke utfordringer man bør ta hensyn til.

Retningslinjer for foresatte/besteforeldre som ønsker retningslinjer for barn og ungdoms nettbruk, og hvilke utfordringer man bør ta hensyn til. Nettvettregler og nettets ABC Retningslinjer for foresatte/besteforeldre som ønsker retningslinjer for barn og ungdoms nettbruk, og hvilke utfordringer man bør ta hensyn til. I - Generelle nettvettregler

Detaljer

Gode råd og nyttige verktøy for å trygge barnas mediehverdag

Gode råd og nyttige verktøy for å trygge barnas mediehverdag Gode råd og nyttige verktøy for å trygge barnas mediehverdag Leder Å LYKKES SOM MEDIEFORELDRE Daglig leder i Barnevakten: MERETHE CLAUSEN MOE Dagens mediebilde er sammensatt og teknologien sørger for stadig

Detaljer

Trygg bruk- 2008 - En kartlegging av 8 til 18-åringers bruk av digitale medier. undersøkelsen

Trygg bruk- 2008 - En kartlegging av 8 til 18-åringers bruk av digitale medier. undersøkelsen Trygg bruk- - En kartlegging av til -åringers bruk av digitale medier undersøkelsen Forord I Trygg bruk undersøkelsen legger Medietilsynet fram hovedresultatene fra en landsomfattende undersøkelse om barn

Detaljer

Internett-sikkerhet for familien En praktisk veiledning som viser hvordan familien kan være sikker på Internett

Internett-sikkerhet for familien En praktisk veiledning som viser hvordan familien kan være sikker på Internett Internett-sikkerhet for familien En praktisk veiledning som viser hvordan familien kan være sikker på Internett Hans Peter Østrem Innledning Internett er et fantastisk og mangfoldig sted, fullt av utrolige

Detaljer

Informasjonshefte. Gode råd og nyttige verktøy for å trygge barnas mediehverdag

Informasjonshefte. Gode råd og nyttige verktøy for å trygge barnas mediehverdag Informasjonshefte Gode råd og nyttige verktøy for å trygge barnas mediehverdag Leder Å LYKKES SOM MEDIEFORELDRE Daglig leder i Barnevakten: MERETHE CLAUSEN MOE Dagens mediebilde er sammensatt og teknologien

Detaljer

Nettvett for foreldre/foresatte

Nettvett for foreldre/foresatte Nettvett for foreldre/foresatte Sikrere bruk av internett og sosiale medier Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon 1 1.1. Nettvettråd for ungdommer 2 2. Nettvett for voksne 3 2.1. Vær snill på nett 3 2.1.

Detaljer

Hva er chatting? Et informasjonshefte for deg som husker Pompel og Pilt

Hva er chatting? Et informasjonshefte for deg som husker Pompel og Pilt www.seedesign.no Hva er chatting? Et informasjonshefte for deg som husker Pompel og Pilt Utgiver: Redd Barnas rettighetssenter Postboks 6902 St. Olavs Plass 0130 Oslo Tlf: 22 99 09 00 www.reddbarna.no

Detaljer

Andebu ungdomsskole 14. oktober 2009. Nettvett. Lov og vett på nett! Diskusjonsmøte på Andebu ungdomsskole. onsdag 14. oktober 2009.

Andebu ungdomsskole 14. oktober 2009. Nettvett. Lov og vett på nett! Diskusjonsmøte på Andebu ungdomsskole. onsdag 14. oktober 2009. Nettvett Lov og vett på nett! Diskusjonsmøte på Andebu ungdomsskole onsdag 14. oktober 2009 ved Stein Bjercke og Lars Brustad ITUM - Datadrift & IT-sikkerhet tirsdag, 13. oktober 2009 # 1 Hvem er vi, og

Detaljer

Det er DU som bestemmer... Tanker og fakta om Internett og personvern for deg fra 9-13 år

Det er DU som bestemmer... Tanker og fakta om Internett og personvern for deg fra 9-13 år Det er DU som bestemmer... Tanker og fakta om Internett og personvern for deg fra 9-13 år Heftet er utgitt av Utdanningsdirektoratet, Teknologirådet og Datatilsynet, april 2009 ISBN 978-82-92447-33-8 1.

Detaljer

Rapporten er finansiert med støtte fra www.startsiden.no

Rapporten er finansiert med støtte fra www.startsiden.no Redd Barna er en barnerettighetsorganisasjon som arbeider for at barn og unge skal bruke nettet på en trygg og ansvarlig måte. For å forstå barns nettbruk og for å kunne gi relevante råd til voksne, må

Detaljer

n_n #^.^# Barn og unge på nett Post- og teletilsynet

n_n #^.^# Barn og unge på nett Post- og teletilsynet n_n #^.^# Barn og unge på nett Post- og teletilsynet Barn og unge på nett / Post- og teletilsynet 2011 Forord Dagens barn og unge ferdes på Internett med den største selvfølgelighet, mens foreldre og lærere

Detaljer

Seksuelle krenkelser via nettet hvor stort er problemet? HELLE SUSEG ANNE SKEVIK GRØDEM KIRSTI VALSET SVEIN MOSSIGE

Seksuelle krenkelser via nettet hvor stort er problemet? HELLE SUSEG ANNE SKEVIK GRØDEM KIRSTI VALSET SVEIN MOSSIGE Seksuelle krenkelser via nettet hvor stort er problemet? HELLE SUSEG ANNE SKEVIK GRØDEM KIRSTI VALSET SVEIN MOSSIGE Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring NOVA Rapport 16/2008 Norsk

Detaljer

Skjermede kropper. En analyse av kroppen på IRC-chat. Ingvild Sommer Cand. polit 2003 september

Skjermede kropper. En analyse av kroppen på IRC-chat. Ingvild Sommer Cand. polit 2003 september Skjermede kropper En analyse av kroppen på IRC-chat Ingvild Sommer Cand. polit 2003 september Universitetet i Oslo Det samfunnsvitenskapelige fakultet Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi Forord

Detaljer

Sosiale medier: i all offentlighet. hva er sosiale medier, og hvordan bruker vi det politisk? Høst/vinter 2014-2015

Sosiale medier: i all offentlighet. hva er sosiale medier, og hvordan bruker vi det politisk? Høst/vinter 2014-2015 Sosiale medier: i all offentlighet hva er sosiale medier, og hvordan bruker vi det politisk? Et studiehefte i to deler med ressurser for basisopplæring. Høst/vinter 2014-2015 www.senterpartiskolen.no Senterpartiets

Detaljer

«En digital barndom?»

«En digital barndom?» «En digital barndom?» En spørreundersøkelse om barns bruk av medieteknologi TOR ENDESTAD Psykologisk Institutt, Universitetet i Oslo PETTER BAE BRANDTZÆG SINTEF JAN HEIM SINTEF LEILA TORGERSEN NOVA BIRGIT

Detaljer

tenk for du deler aktivitetshefte om ansvar, grenser og respekt på nettet

tenk for du deler aktivitetshefte om ansvar, grenser og respekt på nettet tenk for du deler aktivitetshefte om ansvar, grenser og respekt på nettet FORORD Tenk før du deler er et aktivitetshefte for å legge til rette for samtaler med barn på mellomtrinnet om deres sosiale liv

Detaljer

BARN OG UNGE I BLOGGSFÆREN

BARN OG UNGE I BLOGGSFÆREN BARN OG UNGE I BLOGGSFÆREN - YTRINGSFRIHET, MEN RETT TIL BESKYTTELSE En presentasjon av Barneombudets bloggtips og en analyse av behovet for bloggtips til barn og unge som blogger Avdeling JBI 2011 Bacheloroppgave

Detaljer

H a rd u b arn på. dette trenger du å vite

H a rd u b arn på. dette trenger du å vite H a rd u b arn på sosiale medier? dette trenger du å vite Barn og unge lærer, leker og utforsker verden gjennom internett, mobiltelefon og nettbrett. De deler bilder, video, musikk, informasjon og tanker

Detaljer

I beste mening... Et veiledningshefte om bilder av barn på nett

I beste mening... Et veiledningshefte om bilder av barn på nett I beste mening... Et veiledningshefte om bilder av barn på nett Utgiver: Datatilsynet, oktober 2008 Design og tekstbistand: DALE+BANG PR Foto: John Nordahl I beste mening... Vi har vel alle tatt bilder

Detaljer

Foreldreveileder for regulering av rolle- og strategispilling på nettet

Foreldreveileder for regulering av rolle- og strategispilling på nettet Hélène Fellman Foreldreveileder for regulering av rolle- og strategispilling på nettet 2. UTGAVE INNHOLD Side 3 4 6 8 16 22 30 Kapittel Forord 1. Kommunikasjonsvaner i endring 2. Spillevaner i endring

Detaljer

Norske barn på Internett

Norske barn på Internett Nordicom-Information 33 (2011) 4, pp. 59-70 EU Kids Online Norske barn på Internett Høy risiko lite skade? Elisabeth Staksrud De siste 25 årene har det skjedd tre parallelle utviklinger i Norge, og i resten

Detaljer

EU KIDS ONLINE II Child questionnaire draft new master 31/03/2010

EU KIDS ONLINE II Child questionnaire draft new master 31/03/2010 OVERFØR ID- NUMMER FRA OPPSUMMERINGS- KONTAKTSKJEMAET LAND KODE UTVALGS OMRÅDE NUMMER ADRESSENUMMER INTERVJUER NAVN OG NUMMER ADRESSE POSTNUMMER TELEFONNUMMER INTERVJUER NOTERER ALDER OG KJØNN PÅ UTVALGTE

Detaljer

Barns rettigheter i HJEMMET

Barns rettigheter i HJEMMET Et undervisningsopplegg om Barns rettigheter i HJEMMET Aktivitetsark med oppgaveidéer og tips til lærerne Hjelpeark med bakgrunnsinformasjon og kopieringsoriginaler DELTAKELSE Artikkel 12: DISKRIMINERING

Detaljer

Superetterforskerne de første skrittene mot bevisst internettbruk. Barnehagens oppstartspakke i digital kompetanse. Snuse på nett:

Superetterforskerne de første skrittene mot bevisst internettbruk. Barnehagens oppstartspakke i digital kompetanse. Snuse på nett: Veileder til pedagogisk personale Snuse på nett: Superetterforskerne de første skrittene mot bevisst internettbruk Barnehagens oppstartspakke i digital kompetanse Innhold Hvorfor bli superetterforsker?

Detaljer

Smart surfing. Kan du tenke deg en verden uten internett? Nettet er veldig sosialt. Smarte ting å tenke på:

Smart surfing. Kan du tenke deg en verden uten internett? Nettet er veldig sosialt. Smarte ting å tenke på: 2 3 Smart surfing Kan du tenke deg en verden uten internett? På nettet snakker vi med venner, ser på filmer, spiller spill, deler bilder, finner informasjon, leser blogger ja, det finnes nesten ikke grenser

Detaljer

Den lille guiden til Internett

Den lille guiden til Internett Den lille guiden til Internett Ny dag. Nye muligheter. Velkommen på nett! Denne lille guiden til Internett skal hjelpe deg å komme raskt i gang, slik at du får mest mulig ut av ditt nye Online ADSL-abonnement.

Detaljer

Hva slags barn vil vi ha?

Hva slags barn vil vi ha? Hva slags barn vil vi ha? Elisabeth Staksrud 178 Da vi som er voksne nå var små, var medieverdenen et trygt sted for barn og unge. Donald Duck & co var den mest populære tegneserien, biblioteket passet

Detaljer

Kompasset illustrerer behovet for gode verktøy og veiledning for å kunne navigere i et vanskelig landskap med stadig nye hindringer

Kompasset illustrerer behovet for gode verktøy og veiledning for å kunne navigere i et vanskelig landskap med stadig nye hindringer 2 Kompasset illustrerer behovet for gode verktøy og veiledning for å kunne navigere i et vanskelig landskap med stadig nye hindringer 3 Uansett hva man bruker PC-en til, har den verdi. Server En PC kan

Detaljer