Brukerhåndboken. Pilot Line Manager 4.8. Versjon A / Doknr.: PLM_OM_4.8_NO_A_EXT.DOC

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Brukerhåndboken. Pilot Line Manager 4.8. Versjon A / Doknr.: PLM_OM_4.8_NO_A_EXT.DOC"

Transkript

1 Brukerhåndboken Pilot Line Manager 4.8 Versjon A / Doknr.: PLM_OM_4.8_NO_A_EXT.DOC

2

3 Dokumenthistorie Alle viktige endringer mellom versjonene må noteres i dokumenthistorien. PLM Opphavsma Endringer på tidligere Dok.rev. Versjon nn versjon/kapittel Dato 4,8 PLM_OM_PLM_4.8 A. Schobner Første versjon _NO_A

4 Innholdsfortegnelse 1 Sikkerhetshenvisninger Symbolforklaring Grunnlegende Sikkerhetstiltak Omsorgsplikten til Brukeren Vern mot skader Gjennom Elektrisk Strøm Vern mot skader Gjennom Mekanisk Innvirkning Transport, Montasje og Oppstart Angående håndboken Omfang og lesere Teknisk støtte og opplæring Formatering og betydning Tilgjengelighet for knapper og skjermer Hvordan bruke skjermbilder Oversikt over funksjoner (A-3) Introduksjon Kjennetegning og Opptak av Enkelt Elementet (Foldeeske osv.) Forbindelse av Styreenheter (A-3.3) Nivådefinisjoner (A-3.4) PLMs arbeidsområde og bruk Oversikt over menytre Oversikt over skjermelementer Oppstart av PLM Pålogging og avlogging (A-3.4.3) Inntastingsfunksjon Fjernkontroll Startskjermbilde Administrering av brukere og grupper (A-3.5) Brukeradministrasjon Meny (A-3.5.1) Opprettelse av en ny bruker Redigering av en brukerkonto Å legge en bruker til en gruppe Å legge til eller fjerne rettigheter for en bruker Å endre passord for en bruker Sletting av en brukerkonto Opprettelse og sletting av grupper (A-3.5.2) Opprettelse av en ny gruppe Å legge til eller fjerne rettigheter for en gruppe Sletting av en gruppekonto Forberedelse for produksjon (A-3.6) Oversikt over produksjon Opprettelse og redigering av enheter Systeminnstillingene Oversiktsskjerm Bearbeide Systeminnstillingen Tabell: Systemparametre Opprettelse av en enhet... 40

5 6.2.5 Sletting av en enhet PLC Importer / eksporter (XML-innstillingsfil) Parametre Informer Siemens PLC Allen-Bradley PLC Printere Printer Mode Wolke Printer APS/Domino Printer Zebra 170xiIII Printer Kameraer (A ) Lesermoduser Smart Camera (SCA) (A ) Konfigurering av et produkt i SCA Megapixel Camera Håndskanner Kontrollvekt UPS Komparator VGL7/VGL RFID Vis EPC-historikk Støynivå Vis feilsøkingskonsoll Konfigurering av IP-adresser Tildeling av IP-adresser IP-spektre for enheter Intern fjernkontroll Eksempel på IP-tildeling IP-er for COM-grensesnitt Å taste inn IP-adresser i enhetene Produksjon (A-3.7) Skjermen produksjonsinnstillinger Linjeformat (A-3.7.2) Konfigureringsprosedyre for linjeformat Skjermen legg til / rediger linjeformat Opprettelse av nytt linjeformat Redigering av linjeformat Redigering av enhetsinnstillinger i linjeformat Enhetsinnstillinger i linjeformat - PLC Enhetsinnstillinger i linjeformat - Smart Camera Enhetsinnstillinger i linjeformat - Megapixel Camera Enhetsinnstillinger i linjeformat - Komparator 7/ Enhetsinnstillinger i linjeformat - Håndskanner Enhetsinnstillinger i linjeformat - Wolke Printer Enhetsinnstillinger i linjeformat - Zebra Printer Linjeformat rapport (A ) Produktforvaltning (A-3.7.3) Skjermen produktforvaltning Opprettelse og sletting av et produkt Å legge til og slette program-id-er i et produkt Bestillingsforvaltning (A-3.7.4)...89

6 7.4.1 Lasting av en bestilling via håndskanner Å legge til og redigere bestillinger Å legge til en ny bestilling Redigering av en bestilling Å legge til bestillingsdetaljer Sletting av en bestilling Opprettelse av en bestillingsrapport (A ) Tilbakestilling av ordrestatus Flytt ordren til linje Gjenåpning av en fullført bestilling Start/stopp produksjon (A-3.7.5) Starte Produksjon via Oppdrag (A ) Starte produksjon via bestilling > prøvekjøring Å starte prøvekjøring via linjeformat (A ) Produksjonsmeny i løpet av produksjon Serialisering (A-3.7.6) Intern behandling av serienummer Serialiseringsinnstillinger i PLM-programvaren Aggregering (A-3.7.8) Funksjonelt prinsipp for aggregering (A ) Forhåndsbetingelse for serialisering/aggregering Serialisering med DMS Aggregering med ABS Aggregering med SCS Aggregering med MAS Eksempler på aggregering Gjenstand - bunt - kasse (ved å lese buntetiketter) - pall Gjenstand - bunt - kasse (ved å lese gjenstandetikett) - pall Gjenstand - kasse - pall Gjenstand - pall Manuelle aggregeringshandlinger Å ødelegge foreldreetiketten (reversering av siste aggregering) Å slette forholdet mellom en barneenhet og en foreldreenhet (deaggregering) Suspendering av en bestilling Å fullføre en bestilling før den er ferdig Igangsetting og nedlegging av en enhet (A ) Å lukke en ufullstendig enhet (delvis kasse) Å vise aggregeringsrang til en enhet (A ) Å skrive ut ny etikett med samme serienummer eller forskjellig serienummer Håndtering av ufullstendige enheter når bestilling fullføres Feilsøking Behandling av produkter etter en feil oppstår MPC-forskyvning er for stor Printerforskyvning er for stor/liten Utkasterforskyvning er for stor/liten Skannerforskyvning er for stor/liten Tidsavbrudd for behandling i MPC-programvaren (SCS) Enhetsalternativer under produksjon (A-3.7.9) Smart Camera Sjekk av serienummer (A ) Megapixel Camera (MPC) Håndskanner Vis Informasjon

7 Vis Hierarki Vis aggregering Feilsøkkonsoll Meny for Wolke Printer i løpet av produksjon Maskininnstillinger Innstillinger for blekknivå Rengjøring av Wolke-patroner Vis i prosesskontroll Forhåndsvisning av etikett Domino Printer-meny Kamerameny i løpet av produksjon (A ) PLC Spesielle applikasjoner Kommunikasjon med Pilot Site Manager (A-3.8.1) Systeminnstillingen Definering av databasetilkobling Skifte linje Endring av globale systeminnstillinger Andre Signatur aksjon Konfigurasjon Aktivering av andre signatur Andre signaturgruppe Skjermen meldingskonfigurasjon Skjermen handlingskonfigurasjon Import/eksport av XML-filen for Second Signature Importering av ERP-data over XML-konfigurasjon Bearbeide måned navnliste Systeminformasjon Henting av systeminformasjon Systemlogging Fjern / Slett Feilbilder Statistikk Administrering av Protokollfiler Se statistikk Tellere Trykkvalitet Vis Feilbilder Databasestatistikk Sikkerhetskopiering og innstillinger for gjenoppretting (A-3.11) Sikkerhetskopiering av loggfil Backup Kameraformater Sikkerhetskopiering av linjeformat Backup systeminnstillingen Backup PLC Systeminnstillingen Gjenoppretting av standardinnstillingene for enhetene/systemet Alarmer (A-3.12) Appendiks Tabell for brukerrettigheter (A ) AI-forvaltning (A ) Vanlige uttrykk...163

8 13.4 Datoverdier Støttede printere Forkortelser og anvendte begrep...167

9 Forord Generell informasjon Disse driftsinstruksjonene bidrar til riktig og sikker anvendelse av PCE-komponentene. Følg derfor de følgende instruksjonene. Det er nødvend ig å lese alle driftsinstruksjonene før PCE-komponentene startes for å unngå uriktig anvendelse av systemene. Les i din egen interesse også sikkerhetshenvisningene i brukerhåndboken. Les disse også hvis du allerede er kjent med omgangen og bruken av PC komponenter. Dette symbolet kjennetegner sikkerhetshenvisninger eller fare for skade, fare for produktskader og miljøskader. < Signal > < Type fare > < Resultater > < Tiltak > Dette symbolet kjennetegner generelle viktige henvisninger. < Henvisning > < Viktige henvisninger > En brukerhåndbok er bare meningsfull hvis den alltid er i nære brukeren av anlegget. Sørg for at brukerhåndboken blir hvor anlegget er. Denne brukerhåndboken erstatter på ingen måte installasjonen og kundeservicen gjennom opplært personell! Denne brukerhåndboken skal behandles fortrolig. Informasjonene som blir gjengitt her for uten vårt samsvar hverken bli kopiert, brukt ulovlig eller gitt videre til tredje. PCE jobber stad ig med en videre utvikling av alle våre komponenter. Vi forebeholder oss derfor endringer av leveringsomfanget i form, teknikk og utstyr/tilbehør. Merk at det ikke kan gjøres no en krav på informasjoner og illustrasjoner i denne brukerhåndboken. 9

10 1 1.1 Sikkerhetshenvisninger Symbolforklaring Følgende symboler og henvisninger varsler deg for mulige person eller materiell skader eller gir deg arbeidshjelp. FARE! Dette symbolet finner du overalt i brukerhåndboken hvor det henvises til arbeidssikkerheten, hvor det ved uaktsomhet består fare for helse og liv av personer. Iaktta alltid disse henvisningene og vær spesielt oppmerksom og forsiktig. 1.2 Grunnlegende Sikkerhetstiltak Henvisning Dette symbolet gir deg henvisninger for den riktige omgangen med PCE- komponentene. Følgende punkt må bli iakttatt for den sikre driften av PCE- komponentene: Kompon entene må være montert på en stabil og mekanisk fastgjøring, som ikke kan bli forandret. Komponentene må bli drevet beskyttet mot fremmed lysinnvirkning. Spenningsforsyningen til komponentene er utført i 24 V DC-teknikk og blir levert fra en ekstern spenningskilde. Alle nødvendige sikkerhetsbestemmelsene for denne typen teknikk må overholdes. Komponentene får bare bli drevet av utdannet og berretiget personell, som kjenner brukerhåndboken og kan betjene apparat etter denne. FARE! Lynlys: Lynlys er skadelig for øynene Ikke se direkte i lynlyset uten øyevern. For å garantere en sikker drift, må det gjennomføres gjentatte kontroller av alle sikkerhetsrelevante deler og iaktta spesielt de ovenfor oppførte punkt og brukerhåndboken. 1.3 Omsorgsplikten til Brukeren PCE- komponentene blir konstruert og bygget med hensyn til de gjeldende harmoniserende normene samt videre tekniske spesifikasjoner. Dermed tilsvarer de dagens tekniske stand og muliggjør maksimal sikkerhet under driften. Sikkerheten til systemet kan allikevel bare bli omsatt i drift praksisen hvis alle nødvendige tiltak for dette blir truffet. Det ligger innenfor omsorgsplikten til brukeren av systemet, å planlegge og kontrollere at de blir gjennomført. Brukeren må sikre, at: systemet bare blir brukt til dens formål, system bare blir drevet i feilfri, funksjonsdyktig tilstand, Brukerhåndboken alltid er i en lesbar og fullstendig tilstand og er tilgjengelig ved bruksområdet til maskinen, bare kvalifisert og autorisert personell betjener og vedlikeholder systemet, 10

11 dette personalet regelmessig blir undervist i alle spørsmål som er relevante i forhold til arbeidssikkerheten, og at de kjenner til brukerhåndboken og sikkerhetshenvisningene som er inneholdt i den, alle sikkerhetsrelevante egenskaper til systemet blir kontrollert nøye i regelmessige avtander, jo større sikkerhetsrisikoen er som blir dekket av dette apparatet, jo oftere må de regelmessige kontrollene bli gjennomført. 1.4 Vern mot skader Gjennom Elektrisk Strøm FARE! Systemet jobber med nettspenning! Kontakt med spenningsførende deler kan forårsake livsfarlig støtstrøm og forbrenninger. Ta systemet bare i bruk med forskriftsmessig montert hus. Trekk nettilkoblingen før rengjøring og pleie. Hvis det blir sølt væske på systemet, må det omgående bli slått av og alle nettilkoblinger bli trukket. 1.5 Vern mot skader Gjennom Mekanisk Innvirkning FARE! Skadefare gjennom bevegelige og roterende deler! Iaktta alltid de etterfølgende reglene: Bære tilstrekkelig med personlig verneutstyr 1.6 Transport, Montasje og Oppstart Slå av apparatet før du gjennomfører mekaniske justeringsarbeider. Pass under transporten på at, komponentene er innpakket beskyttet mot fuktighet og støtsikkert. Montasjen i industrielle omgivelser blir vanligvis utført med en minimal belastning av støv, fuktighet, temperatur og rystelser. En sikker drift av maskinen kan bare bli garantert, hvis montasjen og oppstarten ble utført av fagpersonellet som er blitt opplærte for dette. FARE! Fare for å snuble og styrte! Snuble og styrte ulykker fører til alvorlige kroppsskader! Apparatforbindelser (kabler) skal bli lagt slik at det ikke oppstår snublesteder! FARE! Roterende aksler! Roterende aksler! Kan dra inn hår, klær, smykker og rive det av. Ikke driv maskinen med åpent panser! Hold langt hår, løse klær, smykker etc. unna maskinen! 11

12 2 Angående håndboken 2.1 Omfang og lesere Håndboken beskriver hvordan du bruker og konfigurerer Pilot line Manager (PLM). Den er ment for personer som bruker PLM for å kontrollere synskontrollsystem for pakningslinjer. Dette inkluderer: Operatører Kontrollører Administratorer Ingeniører I løpet av produksjon, kan PLM kontrollere de følgende elementene: Manual Aggregation Station Shipping Case Station Advanced Bundle Station Datamatrix Station Dette inkluderer samsvarende enheter som kameraer, printere og plc. For informasjon om hvordan du bruker PLM i kombinasjon med et ERP-system, les brukerhåndboken for Pilot Site Manager (PSM). 2.2 Teknisk støtte og opplæring På nettsiden vår finner du den nyeste informasjonen om våre produkter og tjenester. Besøk: For enhver forespørsel, kontakt oss gjerne via e-post eller telefon: Servicelinje: +49 (0) / Vi tilbyr omfattende seminarer og opplæring som hjelper deg til å få mest mulig ut av utstyret ditt. Bruksseminarene våre fokuserer på temaer for industri og bruk. Individuell opplæring kan arrangeres ved etterspørsel. Kontakt oss for å be om individuell opplæring. 2.3 Formatering og betydning Formatene som brukes i håndboken har bestemt betydning. Om de brukes, betyr de det følgende: Format Kursiv 'apostrofer' <vinkelparanteser> SMÅ VERSALER Betydning Knapper på skjermflaten, faste fanenavn Navn på felt, kolonner på startskjermen, avmerkingsbokser, navn på moduser, parametre Jokertegn for brukernavn, jokertegn for fanenavn til enheter (individuelle navn kan angis) Navn på skjermer og dialoger 12

13 2.4 Tilgjengelighet for knapper og skjermer Husk alltid at mange funksjoner i PLM trenger visse brukerrettigheter. Dette betyr at om skjermen din ikke har knapper som vises i brukerhåndboken, trenger du sannsynligvis flere brukerrettigheter som må gis til profilen din av en administrator. Den vanlige måten å gi brukerrettigheter er å legge en bruker til en brukergruppe. På denne måten får brukeren alle brukerrettighetene som tilhører den gruppen. 2.5 Hvordan bruke skjermbilder Under hver skjerm ser du banen som lar deg komme dit 1. Ytterligere handlinger du kan utføre på denne skjermen blir beskrevet under skjermen 2. Jokertegnknapper 3 og 4 handlinger i banen er plassert i parenteser. Se det følgende eksempelet: 1 Illustrasjon 2-1: Hjem > (<velg smart camera-linjen>) 3 > meny > produktforvaltning > nytt produkt > (tast inn produktnavn) 4 > Enter (på tastaturer) > Live Image 2 Trykk neste. 13

14 3 Oversikt over funksjoner (A-3) 3.1 Introduksjon Pilot Line Manager PLM er linjestyringskomponenten til Pilot programvarepakken. The PLM styrer og forvalter enheter som printere, kameraer og skannere på en linje. Enhetene som er tilkoblet blir til produksjonsstarten forsynt med statisk data (f. eks. LOT og EXP). En databasetilkobling for serialisering er mulig som et alternativ (dette sørger for en tydelig sporbarhet av hver enkelt enhet fra fabrikanten til pasienten). Brukeren har muligheten til og styre alle apparatene på linjen med minimal innsats, innstillinger som blir foretatt blir lagret i den sentrale databasen. Ved serialiserin g/aggregering: Garanteres en tydelig sporbarhet til den individuelle forpakningen fra produsenten helt frem til pasienten. Illustrasjon 3-1: Sporing av produksjonslinje 14

15 3.2 Kjennetegning og Opptak av Enkelt Elementet (Foldeeske osv.) De enkelte forpakningsenhetene blir vanligvis markert med hjelp av blekkstråle- eller laserprinteren. Omgående etter dette blir de kontrollert med et multifunksjonelt Smart Camera for å korrigere datainnhold og leselighet. Ved serialisering/aggregering: Statusen til hver enhet registreres for å kunne garantere sporbarhet. All units classified as bad will be ejected immediately and only units classified as good proceed the packaging process. Tellerlesningene som opprettes I evalueringsprosessen vises I nåtid og lagres I database etter stopp eller når produksjonen er ferdig. Henvisning! Administrasjonen og lagringen av data, og betjeningen av programvaren tilsvarer retningslinjene 21 CFR Part 11. I tabellen nedenfor ser du GS1-overholdende eksempler for innholdet til datamatrisekoden: CIP: EXP: CHARGE: Illustrasjon 3-2: Eksempler på innhold til datamatrisekode (GS1-standard) 15

16 3.3 Forbindelse av Styreenheter (A-3.3) Overvåkningsenheter blir tilkoblet direkte via LAN-grensesnitt, om det finnes et. Om det ikke er noen LAN-grensesnitt, blir enheter tilkoblet via RS232 til LAN-bokser. Ved tilkoblingen av apparatene tilsvarer dette så langt som mulig de aktuelle retningslinjene til VDMA standardene VDMAXML_P. Kompatibiliteten av ikke VDMAXML_P fungerende enheter blir den opprettet med en intelligent byggekloss. Gjennom en ekstra for dette utviklet pakke konsept kan nye apparater, så fremt deres grensesnitt ligger åpne, bli integrert enkelt og raskt. PLM er i stand til å kommunisere med andre enheter via lokalnettverk, USB og RS232. Illustrasjon 3-3: Forbindelse av styreenheter Henvisning Administrasjonen og lagringen av data, og betjeningen av programvaren tilsvarer retningslinjene 21 CFR Part

17 3.4 Nivådefinisjoner (A-3.4) Dette er en oversikt over kontrollnivåer i aggregerings-/serialiseringsprosessen. Den følgende figuren er et eksempel på hvordan en produksjon med visuell inspeksjon kan se ut. Den detaljerte strukturen til systemet ditt defineres ved spesifisering av funksjonalitet. Illustrasjon 3-4: Kontrollnivåer i aggregerings-/serialiseringsprosessen. 17

18 4 PLMs arbeidsområde og bruk 4.1 Oversikt over menytre Menytreet viser systemets maksimalt mulige menystruktur. Avhengig av brukerrettigheter, vil bestemte menyer muligens ikke vises. Main Menu Login/Logoff System Settings Edit system settings Create/Edit device Edit device settings Switch Line Second Signature message configuration Second Signature action configuration ERP data over XML configuration Edit month name list System information Remove/Save error images Logfile Management User Management Add... Rights... Groups... <User> Groups... Rights... Change password... Delete... 18

19 Main menu Backup Backup Logfile Backup Camera Formats Production Start Production via Order Test Run via Line Format Add/Edit Order Add/Edit Line Formats Add/Edit Product Order Results Create Report AI Management Reset Order Status Move Order to Line Statistics Counters Print Quality Show Error Images DB Statistics Home Confirm Help 19

20 4.2 Oversikt over skjermelementer Den følgende illustrasjonen viser utseendet til PLM-grensesnittet. Eksempelet viser skjermen for ENHETSINNSTILLINGER. Illustrasjon 4-1: Systeminnstillinger > rediger enhetsinnstillinger > (<PLC-fane>) Pos. Navn Funksjonen 1 Programmets tittellinje Statistisk data til produksjonen (aktuelt format, statusen til produksjonen, partinummer og linjenavn) samt den påloggede brukeren. 2 Pålogging- Ved å klikke på denne kan du logge deg på eller av. /avloggingsknapp 3 Menypanel Med disse knappene navigerer du til hovedfunksjonene: Disse knappene er faste. 4 Undernavigering Her vises knappene for nåværende interaksjon. Om en alarm oppstår, vises den her. 5 - Her kan du navigere til flere alternativer om de finnes. 6 Fanemeny Fanemenyen tillater navigering til spesifikk informasjon og enhetsinnstillinger. Henvisning: Navnet på enhetsfanene kan tildeles fritt (se kapittel 6.2.4). 7 Statuslinje I statuslinjen vises feilmeldinger (rød), varsler (gul) og endringer (f. eks. til linjeformat). På- og avlogging, start/stopp av produksjonen (grønn) vises. Ved visning av flere meldinger vises tegnet ^ etter meldingen. Ved å klikke i statuslinjen blir informasjonshistorien ropt opp. Den aktuelle datoen og tiden blir alltid vist i venstre hjørne av statuslinjen. 20

21 4.3 Oppstart av PLM For å starte PLM og linjen, følg sekvensen som listes nedenfor: 1. Slå på strømtilførselen til stasjonene og enhetene som ikke har PLM installert. Dette kan for eksempel være MAS, SCS, ABS. Vent til programvare er helt i gang. 2. Slå på strømtilførselen til stasjonene som har PLM installert. Dette er vanligvis kun DMS, men kan også være en annen stasjon. Vent til programvare er helt i gang. For å automatisere denne forsinkelsen, må ventetiden for oppstart av PLM-en konfigureres. Trykk systeminnstillinger > rediger systeminnstillinger. Ved parameteren WT01 Start up waiting time, sett en avmerking ved avmerkingsboksen og angi ventetiden til 20 sekunder. Se den følgende skjermen: Illustrasjon 4-2: Systeminnstillinger > rediger systeminnstillinger (ventetid for oppstart) Henvisning Det er viktig å starte på stasjonene og enhetene som ikke har PLM installert først. Om sekvensen ikke opprettholdes, kan en IP-adressekonflikt oppstå. 21

22 4.4 Pålogging og avlogging (A-3.4.3) Alle rettigheter i PLM er brukeravhengige. Forskjellige brukere kan se forskjellige skjermer og kan utføre forskjellige oppgaver i PLM. Etter oppstart av Pilot Line Manager, må du logge deg på for å få tilgang til flere funksjoner i menypanelet på høyre side av skjermen. Illustrasjon 4-3: Logge på Etter valget av pålogging knappen på øvre høyre hjørne, er det nødvendig og angi ett brukernavn og passord. Ettersom rettighetene til den påmeldte brukeren er videre funksjoner tilgjengelige (se kapittel 5). Navnet til den aktuelt påloggete brukeren blir vist på knappen (her er det <Administrator 1>). Henvisning Ved den første påloggingen må brukeren evt. endre passordet sitt (ettersom systeminnstillingen). Brukerbytte Hvis en annen bruker vil bruke Pilot Line Manager, må den aktuelle brukeren først logge av. På denne måten blir det sikret, at opprettet protokoll- og produksjonsdata kan bli tildelt til en bestemt bruker. Angivelse av tid for automatisk avlogging En automatisk avlogging kan også bli angitt. Brukeren blir da automatisk logget av, hvis den ikke taster inn data. Denne funksjonen kan stilles i systeminnstillinger. Hvis du bruker ett eksternt tastatur, blir tastaturet som blir vist på skjermen skjult med knappen Tastatur for varigheten av påloggingen av brukeren. 22

23 Henvisning Skjermtastaturet kan deaktiveres under registrering av en bruker ved å klikke på Tastatur (se kapittel om å logge på og logge av). Det kan også slås av globalt for alle brukere (se kapittel om systeminnstillinger) Ved å benytte Frakople, koples alle enheter fra. Dette er en feilsøkefunksjon for PCE vedlikeholdsteknikeren! Illustrasjon 4-4: administrator (knapp for aktiv bruker) Følgende knapper på avloggingsskjermen vises kun for administrator og ingeniør brukeren: Gå ut ti l operativsystem Slå av system Slå av Pilot Line Manager Start system på nytt Supervisor og brukere ser ingen videre knapper på påloggingsskjermen. Velg en av funksjonene og bekreft med OK eller eller bekreft direkte med OK for å logge av. 23

24 4.5 Inntastingsfunksjon Enkel betjening av PLM gjennom en lett berøring, takket være 15 touch screener. Du kan betjene det viste tastaturet, såfremt inntasting er nødvendig. Tastaturer blir vist automatisk hvis et inntastingsfelt blir aktivert. Visningen av tastaturet varierer ettersom landinnstilling. Akkurat som ved en maskinvare tastatur har du tilgang til inntastningsfeltet ved å trykke tasten <Tab> på inntastningsfeltet, og <Shift> skifter til store bokstaver. Illustrasjon 4-5: Tastatur1 Det aktive inntastningsfeltet, hvor det kan bli angitt data blir fremhevet i gult. Etterson posisjonen til Inntastningsfeltet blir tastaturet enten vist i øvre eller nedre del av skjermen, slik at inntastningsfeltet forblir synlig. Flytt tastaturet ved å holde inne musetasten mens du beveger det. Med disse pilene kan du posisjonere tastaturet på øvre og nedre enden til skjermen. Lukk tastaturet ved å klikke på denne knappen. Bytt språk Tastaturstørrelse Gjennom å trykke Enter, blir knappen som fremheves på skjermen utført. Denne knappen er godt synlig på den sorte rammen (se påloggingsknappen i det følgende eksempel). Illustrasjon 4-6: Ramme Hvis du bruker ett eksternt tastatur, blir tastaturet som blir vist på skjermen skjult med knappen Tastatur for varigheten av påloggingen av brukeren. 24

25 Henvisning Tastaturet som vises på skjermen kan også bli slått av globalt for alle brukerne. Alternativ Konfigurasjon av Tastatur Alternativt kan et moderne tastatur som er designet analogt til tastaturene for Android smarttelefoner brukes. Launcher.bat-filen må hentes med parameteren fxkeyboard. Denne innretningen støttes fra versjon PLM Illustrasjon 4-7: Tastatur2 Funksjoner for kontrolltaster: Gjem tastatur Bytt til tastaturoppsett for et annet språk Bytt til oppsett for spesialtegn og tall Bytt til oppsett for control-tast Oppsett for spesialtegn og tall: 25

26 Oppsett for control-tast: Fjernkontroll Om du vil kontrollere PLMs programvare via fjernkontroll, bruk et vanlig program for eksternt skrivebord, f. eks. Teamviewer. I tillegg trenger du Internett-tilkobling, ytelse er avhengig av hastigheten av Internett-tilkoblingen. 26

27 4.6 Startskjermbilde Den følgende figuren viser STARTSKJERMBILDET: Illustrasjon 4-8: Startside (ved løpende produksjon) Pos. Navn Funksjonen 1 Statuslinje for enhet Pilot Line Manager- hovedmenyen er alltid synlig. Alle tilgjengelige driftselementer blir vist for og muliggjøre skifte mellom programfunksjonene (ettersom adgangsnivået til brukeren). 2 Teller (bra/dårlig/gjennomsnitt) til apparatet som er tilknyttet Knappen Hjelp gjør tilgangen til en digital versjon av dette dokumentet mulig, og er alltid synlig i høyre hjørne av statuslinjen. Brukeren bekrefter meldingen som blir vist gjennom maskinstoppen med knappen i funksjonsmenyen (se punkt 2). Med denne knappen kan brukeren gå tilbake til oversikten fra alle punkt i programmet. I oversikten kan brukeren velge mellom de tilkoblete kameraene og øvrige opsjonale apparater. 27

28 5 Administrering av brukere og grupper (A-3.5) I Pilot Line Manager styres alle brukerrettigheter. Hver bruker/gruppe for tildelt ett navn, ett passord og bestemte rettigheter. Disse rettighetene og typen gruppe legger fast de mulige programfunksjonene. Henvisning Etter starten blir brukeradministrasjonen konfigurert gjennom PCE servicepersonellet! System har tilgang til en omfattende brukeradministrasjon, for at du skal kunne legge til, bearbeide og slette brukere og grupper. Alle funksjonene kan med hjelp av brukerrettigheten bli begrenset for en gruppe eller bruker. Rettighetene kan bli tildelt en bruker direkte, eller sammen med andre rettigheter bli lagt sammen til en gruppe og så bli tildelt en bruker. 5.1 Brukeradministrasjon Meny (A-3.5.1) For å åpne BRUKERADMINISTRASJONEN, trykk brukeradministrasjon i menypanelet på høyre side av skjermen. I oversikten kan du velge brukeren du vil redigere, eller du kan opprette en ny bruker. Illustrasjon 5-1: Brukeradministrasjon Meny 28

29 5.1.1 Opprettelse av en ny bruker For å opprette en ny bruker, trykk legg til. Den følgende skjermen dukker opp: Illustrasjon 5-2: Brukeradministrasjon > legg til Tast inn det nye brukernavnet, et passord og bekreft med OK. Henvisning Passord styrken tilsvarer sikkerheten til passordet. Et sikkert passord inneholder små bokstaver og store bokstaver, tall og også spesialtegn Redigering av en brukerkonto Etter du har valgt en bruker å redigere (se kapittel 5.1), den følgende skjermen dukker opp: Illustrasjon 5-3: Brukeradministrasjon > legg til > OK De følgende alternativene for brukeren kan angis: 29

30 Brukerkonto gyldig til: Her kan du angi hvor lenge brukerkontoen er gyldig. Tast inn en dato. Etter denne datoen, sperres adgangen automatisk. Bruker må endre passord ved neste pålogging: Etter neste pålogging, blir brukeren bedt om å endre passordet som ble gitt av administratoren. Passord styrken tilsvarer sikkerheten til passordet. Et sikkert passord inneholder små bokstaver og store bokstaver, tall og også spesialtegn. Låst: En brukerkonto kan låses og frigjøres. Hvis en bruker ikke lenger trenger kontoen, kan adgangen låses. Hvis en bruker skriver inn feil passord flere ganger (antall er avhengig av systeminnstillingene), blir kontoen automatisk låst. Bare brukere med spesielle rettigheter kan frigjøre brukerkontoen igjen. Med knappene på den nedre delen av skjermen, kan du fremkalle de samsvarende funksjonene som beskrevet i de følgende kapitlene. Tabellen nedenfor gir en oversikt over disse funksjonene: Navn Grupper... Rettigheter...: Endre passord...: Slette...: Funksjonen Legg til den valgte brukeren til den tilsvarende gruppen Legger til de valgte rettighetene til en bruker Endre passordet til den valgte brukeren Sletter den valgte brukeren Å legge en bruker til en gruppe Velg en bruker (se kapittel 5.1) og trykk grupper. Den følgende skjermen dukker opp: Illustrasjon 5-4: Brukeradministrasjon > bruker > grupper Velg gruppen du vil legge brukeren til og trykk legg til. En skjerm dukker opp som viser hvilke grupper brukeren allerede er lagt til. Velg gruppen brukeren skal legges til. Gjenta dette skrittet for å legge brukeren til flere grupper. Om du vil fjerne brukeren fra en gruppe, velg gruppen og trykk slett. Når du er ferdig med å redigere tilknytningen til brukeren, bekreft med OK for å forlate skjermen Å legge til eller fjerne rettigheter for en bruker Velg en bruker (se kapittel 5.1) og trykk rettigheter. En skjerm dukker opp som viser hvilke rettigheter brukeren allerede har: 30

31 Illustrasjon 5-5: Brukeradministrasjon > (bruker) > rettigheter Trykk legg til og velg rettigheten du vil gi brukeren og bekreft med OK. Om du vil fjerne brukerrettigheter, velg rettigheten du vil fjerne og trykk slett Å endre passord for en bruker Velg en bruker (se kapittel 5.1) og trykk endre passord. Den følgende skjermen dukker opp: Illustrasjon 5-6: Brukeradministrasjon > (bruker) > endre passord Passord styrken tilsvarer sikkerheten til passordet. Et sikkert passord inneholder små bokstaver og store bokstaver, tall og også spesialtegn. Tast inn det nye passordet, tast det igjen og bekreft med OK Sletting av en brukerkonto Velg en bruker (se kapittel 5.1), trykk slett og bekreft med OK. 31

32 5.2 Opprettelse og sletting av grupper (A-3.5.2) I gruppemenyen kan du opprette nye grupper. Nivå ( ) innstillingen gjør at administratorer som ikke har mayseeallusers rettigheter til å vise og behandle alle brukere på lavere nivåer (for brukeradministrasjon formål). Trykk brukerforvaltning i menypanelet på høyre side av skjermen for å komme til BRUKERFORVALTNING/GRUPPER. Trykk så grupper. Den følgende skjermen dukker opp: Illustrasjon 5-7: Brukeradministrasjon > grupper Opprettelse av en ny gruppe Gå til BRUKERFORVALTNING - GRUPPER (se kapittel 5.2) og trykk legg til. Den følgende skjermen dukker opp: Illustrasjon 5-8: Brukeradministrasjon > grupper > legg til Tast inn navn på ny gruppe og tildel et nivå til gruppen. Om nødvendig, legg til et notat. Bekreft med OK. 32

33 5.2.2 Å legge til eller fjerne rettigheter for en gruppe Gå til BRUKERFORVALTNING - GRUPPER (se kapittel 5.2), velg gruppen du vil redigere og trykk rettigheter. I den følgende skjermen ser du hvilke rettigheter gruppen allerede har: Illustrasjon 5-9: Brukeradministrasjon > grupper > rettigheter Legg til rettigheter: Trykk legg til og velg rettigheten du vil gi gruppen og bekreft med OK. Fjern rettigheter: Velg rettigheten du vil fjerne og trykk slett. 33

34 5.2.3 Sletting av en gruppekonto Gå til BRUKERFORVALTNING - GRUPPER (se kapittel 5.2), velg gruppen du vil slette og trykk slett. Gruppen blir slettet umiddelbart. Illustrasjon 5-10: Brukeradministrasjon > grupper > (velg gruppe) Henvisning! Du kan koble deg til en Active Directory Server og logge deg på der uten og opprette flere brukere for Pilot Line Manager. Påloggingen via Active Directory gir tilbake et brukernivå, som er tildelt bestemte PLM- grupper. 34

35 6 Forberedelse for produksjon (A-3.6) 6.1 Oversikt over produksjon Dette er en oversikt over hva som må gjøres før et produkt blir produsert. Trinn Handling Kommentar Forklaring 0 Opprett enheter (forhåndsbetingelse) Velg enhetsklasse. Angi enhetsnavn og innstillinger. 1 Opprette produkt (valgfritt) Se produktforvaltning 2 Legge til linjeformat Legge til linjeformat Rediger enhetsinnstillinger i linjeformat Navngi linjeformatet. Tildel et produkt hvis det er aktuelt. Informasjon og innstillinger om hvordan er linje er satt sammen: hvilke enheter som brukes i linjeformatet AI-felt som må brukes blir valgt. (PLC, kamera, printer ) 3 Opprett en bestilling Informasjon om og innstillinger for en bestilling, inkludert AI-verdier blir tastet inn. Et linjeformat blir tildelt og et produkt kan også tildeles. 6.2 Opprettelse og redigering av enheter Viktige systeminnstillinger må utføres, enheter må opprettes. Mulige enheter er: Skrivere Kameraer Håndskanner PLC UPS Com-grensesnitt Servere Kompar ator VGL7/VGL8 Kontrollvekt 35

36 6.2.1 Systeminnstillingene Oversiktsskjerm I denne menyen kan brukere med administratorrettigheter endre viktige systemparametre. Henvisning PCE- forberedelsen konfigurerer systemet ved starten! Endringer av denne innstillingen kan føre til at systemet stenges ned! For å åpne oversikten for SYSTEMINNSTILLINGER, trykk systeminnstillinger i menypanelet på høyre side av skjermen. Den følgende skjermen dukker opp: Illustrasjon 6-1: Systeminnstillingen I skjermen som dukker opp, fører de tilgjengelige knappene til funksjonene som følger: Navn Funksjonen Bearbeide systeminnstillingen Liste hvor du kan redigere, aktivere eller deaktivere systemomfattende parametre. Legge til/bearbeide apparat Opprett eller rediger enheter for bruk i linje n. Bearbeide apparat innstillinger Rediger innstillinger for enhetene Skifte lin je Velg en annen linje for produksjon Andre signatur beskjed Definer meldinger som må bekreftes av en annen signatur konfigurasjon Andre signatur aksjon Definer handlinger som må bekreftes av en annen signatur konfigurasjon ERP data via XML konfigurasjon Definer baner hvor PLM får bestillings- og produksjonsdata om et XML-dokument Bearbeide måned navnliste Definer inndata- og utdataformat for månednavnet Systeminformasjon Her får du informasjon om sys temet, som database og installerte enheter Fjern/slett feilbilder Fjern eller lagre feilbilder 36

37 6.2.2 Bearbeide Systeminnstillingen I denne skjermen kan du re digere parametre som er gyldige for hele systemet. Trykk rediger systeminnstilling er i oversikten over SYSTEMINNSTILLINGER (se kapittel ). Den følgende skjermen dukker opp: Illustrasjo n 6-2: Systeminnstillinger > rediger systeminnstillinger For å akt ivere en parameter, sett en avmerkning i den samsvarende avmerkningsboksen og angi en verdi hvis det er aktuelt. Nedtonede avmerkningsboks er er globale systeminnstillinger, for å endre dem, se kapittel Tabellen nedenfor lister alle parametre som kan angis her: Tabell: Systemparametre ID Parameter Beskrivelse Standard AD01 AD02 AD03 AD04 Navn Active Directory Server Navn Active Directory Domain Aktiv katalog søkebane Søkefilter for Active Directory Navnet til serveren med aktiv katalog - Domene- navnet til serveren med aktiv katalog Søkebane i hvilken serveren med katalog blir funnet. Type bruker admin AD05 Kerberos Bruk av Kerberos- autentifisering AD06 SU01 SU02 SU03 JAAS- påmeldings konfigurasjonsfil Maks. antall feilaktige pålogginger Tid mellom feilaktige pålogginger Automatisk pålogging aktiv - Tillatte verdier Alfanumeri sk Alfanumeri sk - Gyldig sti (&(objectc lass= bruker)) Alfanumeri sk Kontrollbo ks Konfigurasjon for aktiv katalog - Gyldig sti Maksimalt antall feilaktige pålogginger, som fører til sperringen av flere pålogginger. Tiden etter en feil pålogging, etter hvilken antallet av feilaktige pålogginger blir satt 0 tilbake. En bruker, som kan bli brukt hvis ingen er påmeldt. 3 Numerisk - Numerisk Brukernav n 37

38 ID Parameter Beskrivelse Standard SU04 SU05 SU06 SU07 SU08 Passord styrke Passord gyldighet (måned) Passord historie Automatisk avlogging (minutter)i Tastatur alltid på Beregnet verdi for sikkerheten av ett passord. 0, Hvis passordet ikke 0 tilsvarer kravene. Antall måneder, etter hvilke passordet må 12 bli endret. Antall passord, etter hvilke passordet kan bli brukt om igjen. Antall inaktive minutter, etter at en bruker blir logget av. Aktivering / deaktivering av berøringsskjermen når Pilot Line Manager betjenes via det eksterne tastaturet. Ja = Arbeide med touch screen Nei = Arbeide med mus og tastatur Tillatte verdier Numerisk 5 Numerisk 30 Numerisk Kontrollbo ks SE01 Bedriftsprefiks Blir brukt for SSCC- verdier (aggregasjon) - Numerisk SE02- SE04 SR00 - SR08 Rank 0 Beskrivelse Rank 8Beskrivelse Rank 2 SSCCforlengelseskode Rank 4 SSCC- forlengelseskode Prefiks for SSCC_verdier, som rang definerer Beskrivelse av rangordningen (hierarkisk nivå) FP01 SN Fast del Rank 1 Fast del av serienummeret for den SN Fast del Rank - relevante rang FP08 8 SL01 - SL08 SX01 SA01 SA08 ES01 PA01 PA02 PA03 SI01 SI02 0/1/2 0 9 Global/Enh et/bunt/es ke/ Pall Alfanumeri sk Alfanumeri sk SN var. lengde rang Lengden til den variable delen av 1 SN var. lengde 12 Numerisk serienummeret rang 8 SN ekstra prosent SN algo. rang 1 SN algo. rang 8 ERP SN område Sti til PDF- mal PDF- sti Bane for utskrift av skjerm Andre signatur Andre signaturgruppe Reservevolum av ytterligere (ikke brukte) serienumre i prosent Algorytme for generering av serienummere: INC: inkremental generering av serienumre INCRND<Nummer>: Tilfeldige nummere mellom null og <Nummer> Tar over/tar ikke over serienummeret fra ERP Katalog for PDF/rapport mal. Kan bli innstilt sentralt for flere linjer. Hvis feltet er tomt blir standardmappen til PCETnTkatalogen brukt. Katalog for å lagre PDF- rapporter. Dette kan bli utført automatisk. Hvis feltet er tomt blir standardmappen til PCETnTkatalogen brukt. Bane for skjermbilder av PLM, f. eks. D:\bilder. Aktivering utføres via eksternt tastatur ved å klikke på print-tasten. Aktiverer/deaktiverer den andre signaturen 0 Numerisk INC - - INC<Num mer> / INCRND< Nummer> Kontrollbo ks Gyldig UNC- sti. Gyldig UNC- sti. Kontrollbo ks Kontrollbo ks 38

39 ID Parameter Beskrivelse Standard SV01 Supervisor- stasjon Setter programvaren i supervisor- modus. EI01 Maks ant. feilbilder Maks. antall feil- meldinger/bilder som gjenstår i minnet. EX01 ERP over XML Når aktivert data importeres fra PSM. XP01 IP01 EM01 DP01 EF01 RF01 WT01 US01 PS01 FR07 DR01 KA01 FR01 LC01 EA01 RA01 Bane for ERP over XML Standard IP ERP Xview Mode Oppstart av parallelle enheter: Tillat tomme felt i bestillingstabeller Nullstill lesers ref. kode Ventetid for oppstart (sek) PLC ikke levert med UPS Tilkobling av parallelle enheter Rekkefølge for åpning av filter Banen til XML dokumenter i en dataoverføring IP-adresse, som defineres av flere nettverkskort i adresseområdet til apparatene. Importerer/importerer ikke ordrene fra ERP Aktivere/deaktiverer parallel lasting av ordredata til apparatene (fremskyndt produksjonsstart). Kun for Fransk koding. Tomme felt trykkes ikke og kontrolleres ikke. Etter produksjon er ferdig, blir ugyldige referansekoder sendt til alle leseenheter for å forhindre lesing av koder etter produksjon er fullført. Dersom en databasetilkopling mangler, kan en startforsinkelse innstilles. Dersom det er strømstans under produksjonen, vil et forsøk på å lese den siste teller av PLC mislykkes. Dette vil unngå blokering av Pilot Line Manager applikasjonen. Aktiverer/deaktiverer parallel start av apparatene ved oppstart. Tilpasset import av ERP ordre 10 Tillatte verdier Kontrollbo ks Numerisk - Gyldig sti - IP-adresse Kontrollbo ks Kontrollbo ks Kontrollbo ks Kontrollbo ks 0 Numerisk Kontrollbo ks Kontrollbo ks Kontrollbo ks Dynamisk Enhetsgraden er varierende og defineres i Kontrollbo Enhetsgrad linjeformatet. ks Behold total Rangtilstand Sett endelig bestilling til skrivebeskyttet Modus for lokalt hurtigbuffer Tillat tom ansamling Skriv ut nytt serienummer I tilfelle avbrytelse av produksjon, blir ikke inngangsgradene for produkt slettet, de blir lagret. På slutten av bestillingen blir statusen satt til "4" i stedet for "3" (vanligvis settes den til "3"). Derfor er det ikke mulig å bokføre noe manuelt. Aktiverer/deaktiverer bufring av bestillingsdata for å være i stand til å fortsette produksjon uten tilkobling til database. Tillater ansamling av tomme kasser til paller selv om opptelling av innhold er definert. Under ny utskriving for en skadd etikett, får den nye etiketten et nytt serienummer i stedet for å bruke det gamle serienummeret igjen , delt med komma (f.eks. 2,3,5) Kontrollbo ks Kontrollbo ks Kontrollbo ks Kontrollbo ks 39

40 6.2.4 Opprettelse av en enhet Før en enhet kan brukes i systemet, må den bli "opprettet" i PLM. Dette kapitlet beskriver hvordan du oppretter og redigerer enheter. For å opprette en enhet, åpne skjermen SYSTEMINNSTILLINGER (se kapittel 6.2.1) og trykk opprett/rediger enhet. Ved skjermen ENHETSTABELL FOR LINJE ser du hvilke enheter som allerede er opprettet i PLM: Illustrasjon 6-3: Systeminnstillinger >opprett/rediger enhet / legg til enhet Sekvens for enheter (sortering) I kolonnen sorter kan du gi nummer til enhetene. Sekvensen som tastes inn her blir brukt for enhetslinjene i STARTSKJERMBILDET og for fanene i skjermen REDIGER ENHETSINNSTILLINGER. Fra denne skjermen har du de følgende alternativene: Fjern: Deaktiverer den valge enheten, bruk dette om en enhet for eksempel ikke brukes i noe format. Omkoplingsknappen: Er kun for PCE service og skal ellers ikke benyttes. Trykk legg til for å opprette flere enheter. Den følgende dialogen dukker opp: Illustrasjon 6-4: Systeminnstillinger > opprett/rediger enhet / legg til enhet > legg til enhet Enhetsnavn : Tast inn et individuelt navn for enheten. Dette blir navnet for enhetens fane i linjeformatet. For klarhet, anbefaler vi at du navngir enhetene som følger: (Stasjon enheten brukes på)_(enhet). Eksempler: - DMS_Wolke printer - ABS_MPC 40

41 Klasse navn : Klassen inneholder forhåndsdefinerte enhetsformater. I enhetsformatene blir feltene som skal skrives på et produkt definert. I linjeformatet blir enhetsformatet og feltene deres lastet. 'Apparateier' (virtuell apparateier): Apparateier henviser til en enkel hovedenhet som eksisterer fysisk, men er til for utføre funksjoner på diverse ranger (se eksempel nedenfor). Om en enhet ikke støtter visualiseringsmodus, blir feltet enhetseier deaktivert. Eksempel for enhetseier: En printer må kunne klare å trykke forskjellige etiketter på 2 forskjellige ranger. Den registreres først som en normal PrinterMaster enhet. Dette er eieren eller hovedenhet/master. Denne printeren blir så registrert for andre gang som en virtuell PrinterSlave av eierapparatet: PrinterMaster. Den andre printeren blir så tildelt en annen rang. Derfor er det nå to apparater i Pilot Line Manager som kan skrive ut etiketter på en masterenhet. Henvisning Etter påloggingen/avloggingen ved apparater må knappen Forbinde igjen under fanen System bli valgt Sletting av en enhet For å slette en enhet, velg den i skjermen ENHETSTABELL FOR LINJE (se: kapittel 6.2.4) og trykk fjern. Om en enhet fremdeles er lenket til en linje, er det ikke mulig å slette den. Den følgende feilmeldingen oppstår: Enhet er lenket til en konfigurasjon. Bekreft meldingen ved å trykke bekreft og deaktiver enheten i linjen eller slett linjeformatet PLC PLC kan redigeres under Systeminnstillinger > rediger enhetsinnstillinger > (velg PLCøverst kan du bytte mellom fane). I fanemenyen skjermene. Figur 6-5: Systeminnstillinger > rediger enhetsi nnstillinger > ( velg PLC-fane) Bla nedover i PLC-fanen. 41

42 Med knappene på den nedre delen av skjermen, kan du fremkalle de samsvarende funksjonene som beskrevet i de følgende kapitlene. Tabellen nedenfor gir en oversikt over disse funksjonene: Navn Parameter Beskjeder Teller Import / eksport Informer Funksjonen Sette, slette og bearbeide PLC parametere Sette, slette og bearbeide PLC beskjeder Konfigurere PLC teller Import og eksport av parametere, beskjeder og tellere PLC konfigurasjon (f.eks. informering av posisjonen til apparatene og sensorene) Tabellen nedenfor gir en oversikt over mulige PLC-innstillinger til skjermen ovenfor: Parameter Beskrivelse Standardverdier Tillatte verdier Navn Valgfritt navn - Alfanumerisk Beskrivelse Alternativ beskrivelse - Alfanumerisk PLC type Type brukt SPS S7_200_kompatibel Listefelt automaticmode Når automatisk modus er aktiv, vil ikke manuell drift Kontrollboks av apparatet være mulig. boxingrank Hierarkisk nivå (1) Enhet counterrefreshtime Oppdateringstid [ms] for å Pilot Line Manager rope opp nye tellerverdier fra 1000 Numerisk PLC. heartbeatplctime Tiden [ms], i hvilken SPS kontrollerer IPC Numerisk forbindelsen heartbeatpilottime Tiden [ms], i hvilken Pilotsystemet kontrollerer 1000 Numerisk forbindelsen til SPS internalformats PLC bruker interne format Kontrollboks ip IP- adressen til apparatet - Gyldig IPadresse needdeviceformat Apparat vises på linje format Kontrollboks readtimeout Ventetid [ms] på ett svar før tids overskriding 1000 Numerisk shiftregister Visning av skiftregister i oversikten Kontrollboks shiftregisterrefreshtime Oppdater tid [ms] for displayet for skiftregister 200 Numerisk statusbitwaittime Tid [s], slutt på produksjon etter 10 Numerisk tidsavbrudd til PLC. watchdogtime Tiden [ms] for å rope opp feil 500 Numerisk writecounters PLC tellerlesninger registreres i database i tilfelle av avbrytelse eller Kontrollboks stop av produksjonen. ShowDeviceFrame Aktiverer/deaktiverer visning av enheten i menyen oversikt. Kontrollboks 42

43 Importer / eksporter (XML-innstillingsfil) Før du bruker PLC, må den samsvarende XML-filen bli importert. Trykk importer/eksporter. Skjermen ser ut som følger: Illustrasjon 6-6: Systeminnstillinger > rediger enhetsinnstillinger > (velg PLC) > importer/eksporter Trykk importer alle innstillinger. Skjermen ser ut som følger: Illustrasjon 6-7: Systeminnstillinger > rediger enhetsinnstillinger > (velg PLC) > importer/eksporter > (velg fil) Velg XML-filen som passer PLC-versjonen og trykk Åpne. 43

44 Parametre I den følgende skjermen kan du redigere PLC-parametrene. Om du vil angi en parameter globalt for alle linjeformater (innstillinger kan ikke redigeres i linjeformatet), sett en avmerkning i avmerkningsboksen dens. Verdiene må så tastes inn her i systeminnstillingene. Om du vil endre parametrene lokalt i linjeformatet (innstillinger må angis i linjeformatet), sett ingen avmerkning i avmerkningsboksen dens. Verdiene må så tastes inn i hvert linjeformat. Å sette en avmerkning gjør parameter globalt. Å ikke sette avmerkning gjør innstillingen global. Global Lokal ved enheten. Skjermen ser ut som følger: Illustrasjon 6-8: Systeminnstillinger > rediger enhetsinnstillinger > (velg PLC) > Parameter 44

45 Informer Trykk informer for å laste XLM-dataen til PLC-en. Trykk lagre for å lagre PLCinnstillingene Siemens PLC Illustrasjon 6-9: Hjem > PLC Klasse navn: Siemens PLC IP / SPS PPI. Kun tellerne vises Allen-Bradley PLC Klasse navn: Rockwell PLC Når du velger feltet PLC Allen-Bradley, dukker skjermen nedenfor opp med sine to knapper vis PLC-IO og velg PLC-modus. Illustrasjon 6-10: Hjem > PLC 45

46 Velg vis PLC-IO for å se hvilke innganger og utganger av PLC-en som er angitt. Skjermen nedenfor dukker opp. Denne skjermen er kun en visning. Ingen manuell konfigurasjon er mulig. Illustrasjon 6-11: Hjem > PLC > IO Panel Velg PLC-modus for å kontrollere funksjoner manuelt. Eksempel: Velg Stopper1 up for å aktivere Stopper1. 46

47 6.2.7 Printere I dette kapittelet blir innstillingen av printerne beskrevet Printer Mode 'PrinterMode' konfigurerer printere og skiller mellom aggregering fra serie/statiske printere. 'AGGREGATE_PRINTER': Disse brukes kun ved ra ng/nivåer > 1 og tilføres individuelt med etiketter. Eksempel: ABS Bundle Label Printer. 'BUFFERED_PRINTER': Dette er standardinnstillingen for serialisering eller statiske skr ivere på grad 1. Med denne innstillingen, laster skriveren (om tilkoblet) de n interne bufferen med etiketter ved begynnelsen av produksjon. Eksempel: DMS Wolke Printer 'LINEFORMAT': Dette endrer innstillingen av apparatinnstillingene til linjeformat, hvor Aggregate Printer og Buffered Printer kan velges Wolke Printer Wolke Printer kan redigerer under systeminnstillinger > rediger enhetsinnstillinger > (velg <wolke printer-fane>). I fanemenyen øverst kan du bytte mellom skjermene. Illustrasjon 6-12: Systeminnstillinger > rediger enhetsinnstillinger > (velg <wolke printer-fane>) Rediger innstillingene i inngangsfeltene og nedrullingsmenyer. Tabellen nedenfor gir en oversikt over disse funksjonene: Parameter Beskrivelse Standardverd ier Tillatte verdier Navn Tildelt navn i apparat administrasjonen. - Alfanumerisk Beskrivelse Alternativ beskrivelse - Alfanumerisk PLC navn Printernavn for PLC(Printer 1 Printer 8) - Listefelt automaticmode Når automatisk modus er aktiv, vil Kontrollboks 47

Brukerhåndboken. Brukerhåndboken. Pilot Line Manager. Doknr.: PLM_OM_4.9_NO_A_EXT.DOC. Dokumentversjon A

Brukerhåndboken. Brukerhåndboken. Pilot Line Manager. Doknr.: PLM_OM_4.9_NO_A_EXT.DOC. Dokumentversjon A Brukerhåndboken Brukerhåndboken Pilot Line Manager Dokumentversjon A Doknr.: PLM_OM_4.9_NO_A_EXT.DOC Innholdsfortegnelse 1 Sikkerhetshenvisninger... 10 1.1 Symbolforklaring... 10 1.2 Grunnlegende Sikkerhetstiltak...

Detaljer

Intentor Helpdesk - Installasjon Step #3: Microsoft Reporting Services

Intentor Helpdesk - Installasjon Step #3: Microsoft Reporting Services Intentor Helpdesk - Installasjon Step #3: Microsoft Reporting Services Dokumentasjon levert av: Prosjekt: Norsk Data Senter AS Installasjon av Intentor Helpdesk Norsk Data Senter AS e-post info@nds.no

Detaljer

S i d e 1. Brukerveiledning Brevfabrikken

S i d e 1. Brukerveiledning Brevfabrikken S i d e 1 Brukerveiledning Brevfabrikken S i d e 2 Innholdsfortegnelse 1 Brevfabrikken innledning 4 2 Komme i gang /Registrer 5 2.01 Registrer 5 2.02 Last ned program 5 3 Min side: 6 3.01 Kontodetaljer

Detaljer

VMware Horizon View Client. Brukerveiledning for nedlasting, installasjon og pålogging for fjerntilgang

VMware Horizon View Client. Brukerveiledning for nedlasting, installasjon og pålogging for fjerntilgang VMware Horizon View Client Brukerveiledning for nedlasting, installasjon og pålogging for fjerntilgang Introduksjon Fjerntilgang er blitt oppgradert til en bedre og mer moderne løsning. Programmet er identisk

Detaljer

Steg 1: Installasjon. Steg 2: Installasjon av programvare. ved nettverkstilkoblingen på baksiden av kameraet. Kameraet vil rotere og tilte automatisk.

Steg 1: Installasjon. Steg 2: Installasjon av programvare. ved nettverkstilkoblingen på baksiden av kameraet. Kameraet vil rotere og tilte automatisk. Innhold Steg 1: Installasjon... 3 Steg 2: Installasjon av programvare... 3 Steg 3. Oppsett av wifi, email varsling og alarm... 5 Steg 4: Installasjon og oppsett av mobil app... 8 Steg 5: Installasjon og

Detaljer

Inspeksjon Brukermanual

Inspeksjon Brukermanual 2014 INNHOLD Inspeksjon Brukermanual Denne applikasjonen lar deg enkelt inspisere utstyr som er plassert i Utstyrsportalen. Onix AS Versjon 1.0.5.0 16.12.2014 0 Side INNHOLD INNHOLDSFORTEGNELSE Side #

Detaljer

Wallbox Pulsar Bruker manual

Wallbox Pulsar Bruker manual Wallbox Pulsar Bruker manual 1/15 Velkommen til Wallbox Gratulerer med kjøpet av det revolusjonerende lade system for El. bil designet med banebrytende teknologi for å tilfredsstille dine daglige behov.

Detaljer

Programvare som installeres Følgende tre programmer benyttes til oppgraderingen og kan lastes ned fra www.cicerone.no.

Programvare som installeres Følgende tre programmer benyttes til oppgraderingen og kan lastes ned fra www.cicerone.no. INNHOLD INNLEDNING... 2 Bruk sertifisert konsulent på oppgradering av Visma CRM... 2 FØR OPPGRADERING AV SERVER... 2 Programvare som installeres... 2 Logg ut av CAT... 2 Stopp rso_rsv.exe... 2 TA BACKUP...

Detaljer

NorskInternett Brukermanual. Sist oppdatert 09.08.15. Side 1/30

NorskInternett Brukermanual. Sist oppdatert 09.08.15. Side 1/30 NorskInternett Brukermanual Sist oppdatert 09.08.15. Side 1/30 Innholdsliste Hvordan kan vår tjeneste brukes...2 Hva vi leverer...2 Kontoinformasjon...3 Bruk av VPN tilkobling...3 Konfigurering av Android...4

Detaljer

Kjenner du alle funksjonene på tastaturet?

Kjenner du alle funksjonene på tastaturet? Kjenner du alle funksjonene på tastaturet? Guide: Tastaturet Av Bjørn André Hagen 30. Januar 2008 17:45 Kilde: Tastatur layout Et tastatur har mange knapper man ikke bruker hver dag, vi skal prøve å forklare

Detaljer

Google Cloud Print veiledning

Google Cloud Print veiledning Google Cloud Print veiledning Informasjon om Google Cloud Print Skrive ut med Google Cloud Print Appendix Innhold Slik leser du håndbøkene... 2 Symboler som brukes i håndbøkene... 2 Ansvarsfraskrivelse...

Detaljer

Inspeksjon Brukermanual

Inspeksjon Brukermanual 2013 INNHOLD Inspeksjon Brukermanual Denne applikasjonen lar deg enkelt inspisere utstyr som er plassert i Utstyrsportalen. Inspeksjon Onix AS 10/4/2013 0 Side INNHOLD INNHOLDSFORTEGNELSE Page # INTRODUKSJON...

Detaljer

Brukermanual. PCE Line Manager - PLM 4.15 Dokumentversjon A

Brukermanual. PCE Line Manager - PLM 4.15 Dokumentversjon A Brukermanual PCE Line Manager - PLM 4.15 Dokumentversjon A 2 / 214 PCE Line Manager - PLM 4.15 - Brukermanual - Dokumentversjon A Innhold 1 Introduksjon til brukerhåndboken 9 1.1 Omfang og tiltenkte brukere...

Detaljer

Brukerveiledning for Vesuv

Brukerveiledning for Vesuv Brukerveiledning for Vesuv Innhold Pålogging... 3 Registrering av ny bruker... 3 Glemt passord... 4 Startsiden... 5 Nytt utbrudd... 6 Nedtrekksmenyer... 6 Obligatoriske felt... 7 Spørsmål vises og fjernes...

Detaljer

Brukerhåndbok Programområde

Brukerhåndbok Programområde Les denne håndboken nœye fœr du bruker maskinen, og oppbevar den for fremtidig referanse. Brukerhåndbok Programområde INNHOLD Slik leser du denne håndboken... 2 Symboler som brukes i håndbøkene...2 Ansvarsfraskrivelse...

Detaljer

ENC - 100. ENKEL AKSE og KLIPPE LENGDE KONTROLLER for PLATESAKSER

ENC - 100. ENKEL AKSE og KLIPPE LENGDE KONTROLLER for PLATESAKSER ENC - 100 ENKEL AKSE og KLIPPE LENGDE KONTROLLER for PLATESAKSER 1. GENERELLE SPESIFIKASJONER Membran tastatur med lang levetid. Klart og lett lesbart display. Viser hver av de 6 sifrene for aktuell og

Detaljer

JANUAR 2016 FIBERBREDBÅND BRUKERVEILEDNING

JANUAR 2016 FIBERBREDBÅND BRUKERVEILEDNING JANUAR 2016 FIBERBREDBÅND BRUKERVEILEDNING 1 1 1 KOBLE TIL HJEMMESENTRAL S 3 2 OPPSETT AV TRÅDLØS RUTER OG BRANNMUR I HJEMMESENTRALEN S 4 3 OPPKOBLING AV PC TIL INTERNETT MED WINDOWS 8 S 8 4 OPPKOBLING

Detaljer

Administrator guide. Searchdaimon ES (Enterprise Server)

Administrator guide. Searchdaimon ES (Enterprise Server) Administrator guide Searchdaimon ES (Enterprise Server) Collections/Resourses... 3 Overview... 3 Crawl now... 3 Manage... 3 Delete... 5 Scan... 5 Start a new scan... 5 View results... 9 Delete... 9 Add

Detaljer

Veiledning for aktivering av. Mobil Bredbåndstelefoni

Veiledning for aktivering av. Mobil Bredbåndstelefoni Veiledning for aktivering av Mobil Bredbåndstelefoni Veiledning for aktivering av Mobil Bredbåndstelefoni For at Telio Mobil Bredbåndstelefoni skal fungere på din mobiltelefon må en klient (@irtelio) lastes

Detaljer

Brukerdokumentasjon for registrering og rapportering beredskapsutstyr hos Post og Teletilsynet

Brukerdokumentasjon for registrering og rapportering beredskapsutstyr hos Post og Teletilsynet Brukerdokumentasjon for registrering og rapportering beredskapsutstyr hos Post og Teletilsynet Innholdsfortegnelse Innlogging...3 Forside...4 Menyen...4 Oversikt over utstyret...5 Rediger utstyr...6 Opprett

Detaljer

Print Release Innstillinger

Print Release Innstillinger INNHOLDSFORTEGNELSE OM DENNE VEILEDNINGEN............................................................................. 2 FUNKSJON FOR UTSKRIFTSFRIGIVELSE.................................................................

Detaljer

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile F-Secure Mobile Security for Windows Mobile 1. Installasjon og aktivering Tidligere versjon Installasjon Aktivering Starte produktet Hvis du har en tidligere versjon av F-Secure Mobile Security installert,

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE.

INNHOLDSFORTEGNELSE. INNHOLDSFORTEGNELSE. 1. Beskrivelse av betjeningspanel.... 2 1.1 Funksjoner... 2 1.2 Beskrivelse av funksjoner... 2 1.3 Betjenings funksjons parametere.... 5 1.3.2 Sagblad hastighet....5 1.3.3 Kjølevæske

Detaljer

Tilkoblingsveiledning (for DSLR-kameraer) Innholdsfortegnelse SB7J01(1A)/ 6MB4121A-01

Tilkoblingsveiledning (for DSLR-kameraer) Innholdsfortegnelse SB7J01(1A)/ 6MB4121A-01 SB7J01(1A)/ 6MB4121A-01 Tilkoblingsveiledning (for DSLR-kameraer) No Innholdsfortegnelse Innledning...2 Grensesnittet...2 Problemer med tilkoblingen?...2 Mer om SnapBridge...2 Du trenger...3 Hva du kan

Detaljer

Predator Digital 3D. Predator Digital 3D. Brukerhåndbok. Versjon 1.0

Predator Digital 3D. Predator Digital 3D. Brukerhåndbok. Versjon 1.0 Predator Digital 3D Brukerhåndbok Versjon 1.0 Opphavsrettinformasjon Det er ikke tillatt å mangfoldiggjøre eller overføre noen del av denne håndboken, i noen form eller på noen måte, elektronisk eller

Detaljer

Hurtigstart guide. Searchdaimon ES (Enterprise Server)

Hurtigstart guide. Searchdaimon ES (Enterprise Server) Hurtigstart guide Searchdaimon ES (Enterprise Server) Innholdsfortegnelse Informasjon før oppsett... 2 Koble til strøm og nettverk... 3 Oppsett av system... 3 Konfigurasjonsveiviser... 4 Sette fast IP

Detaljer

6105 Windows Server og datanett

6105 Windows Server og datanett 6105 Windows Server og datanett Labøving: Brukeradministrasjon i AD Oppgave a: Endre lokal logon-policy på domenekontroller En Windows domenekontroller setter begrensninger for hvilke brukerkontoer som

Detaljer

Innholdsliste Installasjon og oppsett. Registrering. Innstillinger

Innholdsliste Installasjon og oppsett. Registrering. Innstillinger Brukerdokumentasjon Oppdatert informasjon og brukerveiledning finner du også på www.anleggsterminal.no. Har du spørsmål, ta kontakt på epost: anleggsterminal@proresult.no, eller telefon: 57 82 00 06 Innholdsliste

Detaljer

Din bruksanvisning SHARP AR-M256/M316/5625/5631

Din bruksanvisning SHARP AR-M256/M316/5625/5631 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for SHARP AR-M256/M316/5625/5631. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på SHARP AR-M256/M316/5625/5631 i bruksanvisningen

Detaljer

F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L

F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L KOM ME I GANG MED F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L BRUKER VE IL EDNING VER SJO N 1.60 INNHOLD Innledning... 3 Forberedelse til nytt skoleår... 3 Første møte med e-portalen... 4 Administrere

Detaljer

Kom i gang med E-Site - Med E-Site er det enkelt og trygt å redigere dine websider

Kom i gang med E-Site - Med E-Site er det enkelt og trygt å redigere dine websider Kom i gang med E-Site - Med E-Site er det enkelt og trygt å redigere dine websider Innhold Side 1 Introduksjon...2 2 Logge inn i administrasjonsområdet...3 2.1 Fyll inn brukernavn og passord...3 2.2 Glemt

Detaljer

Brukerhåndbok for drift hos Kirkedata AS. Denne håndboken er utarbeidet av

Brukerhåndbok for drift hos Kirkedata AS. Denne håndboken er utarbeidet av Brukerhåndbok for drift hos Kirkedata AS Denne håndboken er utarbeidet av Oppdatert: 18. desember 2012 Innhold Innhold Innledning... 3 Oppsett av PC... 3 Windows XP... 3 Windows Vista og Windows 7... 3

Detaljer

1. Hent NotaPlan Online Backup på www.notaplan.no 2. Trykk på Download i menyen og på Download i linjen med Notaplan Backup

1. Hent NotaPlan Online Backup på www.notaplan.no 2. Trykk på Download i menyen og på Download i linjen med Notaplan Backup 1 Systemkrav ADSL eller minimum ISDN via router. Ved automatisk backup: Min. Windows XP / 2000 / 2003 (pga. Service) Ved manuellt system: Min. Windows 98 SE NotaPlan Backup bør installeres på den/de maskiner

Detaljer

Bruk av Domenia Norges AS Webmail

Bruk av Domenia Norges AS Webmail Bruk av Domenia Norges AS Webmail Domenia Norges webmail finner du på adressen http://webmail.domenia.no Hva trenger jeg? Du trenger en e-postkonto, samt brukernavn og passord til denne kontoen. Dersom

Detaljer

1 INNLEDNING... 2. 1.1 Om Altinn... 2. 1.2 Skjemaer som støttes... 2 2 INSTALLASJON OG OPPSTART... 3. 2.1 Nedlasting... 3. 2.2 Registrering...

1 INNLEDNING... 2. 1.1 Om Altinn... 2. 1.2 Skjemaer som støttes... 2 2 INSTALLASJON OG OPPSTART... 3. 2.1 Nedlasting... 3. 2.2 Registrering... INNHOLD Mamut for Altinn INNHOLD 1 INNLEDNING... 2 1.1 Om Altinn... 2 1.2 Skjemaer som støttes... 2 2 INSTALLASJON OG OPPSTART... 3 2.1 Nedlasting... 3 2.2 Registrering... 5 2.3 Opprett en bruker... 7

Detaljer

E-post: info@pipfrog.com Tel.: +372 6480111. Hurtigkurs for nybegynnere

E-post: info@pipfrog.com Tel.: +372 6480111. Hurtigkurs for nybegynnere Hurtigkurs for nybegynnere Innhold Forutsetninger...3 Prosess...3 Transport...4 Kategorier...5 Produkter...6 Forutsetninger Brukeren har tilgang til administratorens konto. Brukeren har på forhånd ikke

Detaljer

ProMed. Brukermanual for installasjon og bruk av mobiltelefon eller SMS og nett for sending av SMS direkte fra. for Windows

ProMed. Brukermanual for installasjon og bruk av mobiltelefon eller SMS og nett for sending av SMS direkte fra. for Windows Side 1 av 9 Brukermanual for installasjon og bruk av mobiltelefon eller SMS og nett for sending av SMS direkte fra ProMed for Windows Kundeoppfølging og Administrasjon Versjon 1.7 23.10.2009 Litt om sending

Detaljer

Brother Image Viewer-veiledning for Android

Brother Image Viewer-veiledning for Android Brother Image Viewer-veiledning for Android Version 0 NOR Definisjoner av merknader Vi bruker det følgende ikonet i denne brukermanualen: MERK Merknader forteller hvordan du bør reagere på en situasjon

Detaljer

BDA Proff på prosjekt!

BDA Proff på prosjekt! Brukerveiledning for Brødrene Dahls Assistent BDA Proff på prosjekt! www.dahl.no Sept 08 BDA brukerdokumentasjon Brukerveiledning for Honeywell Dolphin 7600 Innholdsfortegnelse 1 Skjermbilder Side 1 1.1

Detaljer

Tilkoblingsveiledning (for COOLPIX)

Tilkoblingsveiledning (for COOLPIX) Tilkoblingsveiledning (for COOLPIX) Dette dokumentet beskriver hvordan du bruker SnapBridge-appen (versjon 2.0) til å opprette en trådløs nettverkstilkobling mellom et støttet kamera og en smartenhet.

Detaljer

CCI.Cam. Visuell maskinovervåkning. Bruksanvisning. Referanse: CCI.Cam v4

CCI.Cam. Visuell maskinovervåkning. Bruksanvisning. Referanse: CCI.Cam v4 CCI.Cam Visuell maskinovervåkning Bruksanvisning Referanse: CCI.Cam v4 Copyright 2014 Copyright by Competence Center ISOBUS e.v. Albert-Einstein-Straße 1 D-49076 Osnabrück Versjonsnummer: v4.01 2 1 Innledning...

Detaljer

Innhold. Bruker manual BlueprintEasy PDF tagger. versjon: P a g e

Innhold. Bruker manual BlueprintEasy PDF tagger.  versjon: P a g e Innhold INNHOLD... 1 INTRODUKSJON... 2 INSTALLASJON... 2 LAGE PRODUKT LISTER / BILDER... 2 VELG FIL LOKASJON (DIRECTORY)... 2 LAGE BILDER / IKONER / SYMBOLER... 2 EXCEL ARK / PRODUKT LISTE... 3 WEB LINK

Detaljer

Brukerveiledning Tilkobling internett

Brukerveiledning Tilkobling internett JULI 2012 Brukerveiledning Tilkobling internett ALT DU TRENGER Å VITE OM BRUKEN AV INTERNETT 1 1 2 3 4 5 6 KOBLING TIL HJEMMESENTRAL OPPSETT AV TRÅDLØS ROUTER OG BRANNMUR I HJEMMESENTRALEN OPPKOBLING AV

Detaljer

BRUKERVEILEDNING AMESTO DOCARC DATO: 26.03.14

BRUKERVEILEDNING AMESTO DOCARC DATO: 26.03.14 BRUKERVEILEDNING AMESTO DOCARC DATO: 26.03.14 Innhold 1. Generelt... 3 2. DocArc Admin... 5 2.1 Rettigheter... 5 2.2 Definer ny strukturmal... 5 2.2.1 Opprett struktur... 5 2.2.2 Legg til mapper og undermapper...

Detaljer

BESKRIVELSE AV BETJENINGSENHETEN (Tastatur med segmenter)

BESKRIVELSE AV BETJENINGSENHETEN (Tastatur med segmenter) BESKRIVELSE AV BETJENINGSENHETEN (Tastatur med segmenter) For at bruken av JA-100 systemet skal være så enkel som mulig kan man velge blant flere typer av betjeningsenheter. Betjening (tilkobling, frakobling

Detaljer

CabinWeb BRUKERDOKUMENTASJON ET SYSTEM UTVIKLET AV DELFI DATA

CabinWeb BRUKERDOKUMENTASJON ET SYSTEM UTVIKLET AV DELFI DATA CabinWeb BRUKERDOKUMENTASJON ET SYSTEM UTVIKLET AV DELFI DATA Sist oppdatert 18.02.2010 INNHOLD INNHOLD... 1 HVA ER CABINWEB... 2 HVA KAN DU BRUKE CABINWEB TIL?... 3 HVA ER NYTT I CABINWEB VERSJON 2.0...

Detaljer

Elsmart Brukerveiledning Nettmelding for Installatører

Elsmart Brukerveiledning Nettmelding for Installatører Elsmart Brukerveiledning Nettmelding for Installatører Nettmelding Brukerveiledning Generell 0.5.doc Side 1 av (26) Innledning Dette er den generelle brukerveiledningen til Elsmart Nettmelding. Denne veiledningen

Detaljer

ThinkPage CMS 2.0. Hurtigveiledning. Av ThinkPage AS

ThinkPage CMS 2.0. Hurtigveiledning. Av ThinkPage AS ThinkPage CMS 2.0 Hurtigveiledning Av ThinkPage AS ThinkPage CMS 2 Forord Dette er en midlertidig brukerveiledning tar for seg de viktigste basisfunksjonene i ThinkPage CMS og gir brukeren nødvendig innføring

Detaljer

Nordic Eye Solo PC og MAC

Nordic Eye Solo PC og MAC Nordic Eye Solo PC og MAC VGA & USB Bruksanvisning Versjon 5.3 1 Innholdsregister Produktets innhold... s. 3 Systemkrav... s. 3 Monteringsanvisning... s. 4 Tilkobling til monitor... s. 4 Tilkobling og

Detaljer

Brukerhåndbok. Programområde

Brukerhåndbok. Programområde Brukerhåndbok Programområde INNHOLD Slik leser du denne håndboken... 2 Symboler som brukes i håndbøkene...2 Ansvarsfraskrivelse... 3 Merknader... 3 Dette kan du gjøre på programområdet... 4 Før du åpner

Detaljer

6105 Windows Server og datanett

6105 Windows Server og datanett 6105 Windows Server og datanett Labøving: Brukeradministrasjon i AD Oppgave a: Endre lokal logon-policy på domenekontroller En Windows domenekontroller setter begrensninger for hvilke brukerkontoer som

Detaljer

Brukerdokumentasjon Prosjekt nr. 2011-16 PayEx Logistics

Brukerdokumentasjon Prosjekt nr. 2011-16 PayEx Logistics Side 1 av 17 Payex Logistics Brukermanual Ver. 1.0 31.05.2011 Gruppe 16 Høgskolen i Oslo Side 2 av 17 1 Innledning Denne brukerdokumentasjonen forklarer bruken av logistikksystemet som er laget for PayEx.

Detaljer

TRÅDLØS TILKOBLING PÅ KHIO

TRÅDLØS TILKOBLING PÅ KHIO TRÅDLØST KHIO TRÅDLØS TILKOBLING PÅ KHIO Vi har delt brukere i tre forskjellige grupper A) Ansatte med KHiO-PC 1 B) Ansatte/studenter med hjemme-pc/mac. Kan også benyttes for smarttelefoner og nettbrett

Detaljer

Xcam våpenkamera manual

Xcam våpenkamera manual 2010 Xcam våpenkamera manual Trond Bartnes Big 5 AS, Steinkjer 06.05.2010 Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Beskrivelse av kameraet... 3 Kapitel 2 - Klargjøring av kameraet for bruk... 6 2.1 - Installering

Detaljer

Innhold. Bruker manual BlueprintEasy PDF tagger. versjon: P a g e

Innhold. Bruker manual BlueprintEasy PDF tagger.  versjon: P a g e Innhold INNHOLD... 1 INTRODUKSJON... 2 INSTALLASJON... 2 LAGE PRODUKT LISTER / BILDER... 2 VELG FIL LOKASJON (DIRECTORY)... 2 LAGE BILDER / IKONER / SYMBOLER... 2 EXCEL ARK / PRODUKT LISTE... 3 WEB LINK

Detaljer

BACKUP HD SERIES BRUKERMANUAL

BACKUP HD SERIES BRUKERMANUAL BACKUP HD SERIES BRUKERMANUAL TUSEN TAKK for at du har kjøpt ClickFree Backup-enheten. Disse instruksjonene har blitt satt sammen for å hjelpe deg med å bruke produktet, men generelt håper vi at det er

Detaljer

Hvordan deaktivere lisens, installere og oppgradere Handyman på mobil enhet

Hvordan deaktivere lisens, installere og oppgradere Handyman på mobil enhet Hvordan deaktivere lisens, installere og oppgradere Handyman på mobil enhet Innhold 1.Deaktivere lisens til bruker med mobil enhet... 1 Office... 1 Administrator... 2 2.Installere Handyman på mobil enhet

Detaljer

DIFI VEILEDNING I BRUK AV AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR

DIFI VEILEDNING I BRUK AV AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR DIFI VEILEDNING I BRUK AV AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR Innhold 1. Innlogging i systemet... 3 2. Forsiden av portalen... 3 3. Redigere spørreskjema... 4 3.1 Spørsmål skal

Detaljer

Installasjonsveiledning for programvare

Installasjonsveiledning for programvare Installasjonsveiledning for programvare Denne bruksanvisningen forklarer hvordan programvaren installeres over en USB- eller nettverkstilkobling. Modellene SP 200/200S/203S/203SF/204SF mangler nettverkstilkobling.

Detaljer

Versjon 1.0 09/10. Xerox ColorQube 9301/9302/9303 Internett-tjenester

Versjon 1.0 09/10. Xerox ColorQube 9301/9302/9303 Internett-tjenester Versjon 1.0 09/10 Xerox 2010 Xerox Corporation. Forbeholdt alle rettigheter. Upubliserte rettigheter er forbeholdt i henhold til lover om opphavsrett i USA. Innholdet i dette dokumentet kan ikke gjengis

Detaljer

Lablink 2.x brukerveiledning

Lablink 2.x brukerveiledning Lablink 2.x brukerveiledning Innledning Lablink er et program for å motta bestillinger som dine kunder gjør via Netlifes bestillings tjenester. Når en bestilling er gjort av en kunde, vil ordren være tilgjengelig

Detaljer

Innhold RDP... 2 Oppkobling Kirkedata... 2 Flere brukerpålogginger til Kirkedata... 8

Innhold RDP... 2 Oppkobling Kirkedata... 2 Flere brukerpålogginger til Kirkedata... 8 Innhold RDP... 2 Oppkobling Kirkedata... 2 Flere brukerpålogginger til Kirkedata... 8 Endre passord på Kirkedata... 11 Dropbox på Kirkedata... 14 Apple Mac RDP... 20 Outlook og e-post... 30 Outlook Web

Detaljer

Brukerveiledning Tilkobling internett ALT DU TRENGER Å VITE OM BRUKEN AV INTERNETT

Brukerveiledning Tilkobling internett ALT DU TRENGER Å VITE OM BRUKEN AV INTERNETT Brukerveiledning Tilkobling internett ALT DU TRENGER Å VITE OM BRUKEN AV INTERNETT 1 2 3 4 5 6 7 KOBLING TIL HJEMMESENTRAL OPPSETT AV TRÅDLØS ROUTER OG BRANNMUR I HJEMMESENTRALEN OPPKOBLING AV PC TIL INTERNETT

Detaljer

Digitale eller trykte utgaver av håndboken kan i sin helhet distribueres fritt til alle brukere av EPiServer CMS.

Digitale eller trykte utgaver av håndboken kan i sin helhet distribueres fritt til alle brukere av EPiServer CMS. Copyright Denne håndboken er beskyttet av opphavsrettsloven. Endring av innhold eller delvis kopiering av innhold er ikke tillatt uten tillatelse fra opphavsrettsinnehaveren.. Digitale eller trykte utgaver

Detaljer

Hvordan sette opp HTC Desire og Wildfire mot

Hvordan sette opp HTC Desire og Wildfire mot 1 of 7 18.11.2010 14:41 IT-hjelp Universitetet i Bergen IT-avdelingen Hvordan sette opp HTC Desire og Wildfire mot Exchange Fra ithjelp Innhold 1 Forord 2 Kort om telefonene 3 Hvordan bestille telefonen

Detaljer

Kom i gang med emedia

Kom i gang med emedia Kom i gang med emedia Rev. 1 IG Solutions, www.ig-solutions.com 1 Innholdsfortegnelse: Fremside 1 Innholdsfortegnelse 2 Hvordan lage plastkort 3 Legg til bakgrunnsbilde 4 Legg til foto 4 Legg til tekst

Detaljer

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Hurtigstartguide

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Hurtigstartguide BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL Modem / Router Hurtigstartguide BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL Modem / Router For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering og bruk av ADSL Modem Router, vennligst gå til online

Detaljer

Brukerhåndbok. (det viktigste) SW Version 1.10 / Håndbok utgave 2014-05-20

Brukerhåndbok. (det viktigste) SW Version 1.10 / Håndbok utgave 2014-05-20 Brukerhåndbok (det viktigste) SW Version 1.10 / Håndbok utgave 2014-05-20 Innhold Innhold 1 Innledning... 3 2 Starte / lukke Navigator... 4 2.1 Starte og koble til PostBase automatisk... 4 2.2 Koble sammen

Detaljer

Brukerdokumentasjon for Administrator og andre brukere fra PT

Brukerdokumentasjon for Administrator og andre brukere fra PT Brukerdokumentasjon for Administrator og andre brukere fra PT Innholdsfortegnelse Innlogging...3 Forside...4 Menyen...4 Oversikt over utstyret...6 Rediger utstyr...7 Opprett nytt utstyr...9 Søk etter utstyr...

Detaljer

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Legg merke til! Utsett ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Plasser ikke enheten i direkte sollys eller nær varmekilder. Bruk ikke Powerline Adapter i ekstremt fuktige eller

Detaljer

Hvordan bruke tidtaker utstyret til Inndal IL

Hvordan bruke tidtaker utstyret til Inndal IL Hvordan bruke tidtaker utstyret til Inndal IL Dette er en enkel beskrivelse på hvordan man bruker tidtaker utstyret som er anskaffet. Det er samme bruksmåte, enten man skal arrangere langrenn, terrengløp

Detaljer

Installasjon av FEBDOK versjon 5.1 konsern

Installasjon av FEBDOK versjon 5.1 konsern Installasjon av FEBDOK versjon 5.1 konsern Dette er en veiledning av FEBDOK 5.1 konsern. Denne veiledningen har skjermbilder fra Windows 7. Har du ikke Windows 7 kan skjermbildene avvike noe, men prinsippet

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET

BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET Lagre utskriftslogg til nettverk Version 0 NOR Definisjoner for merknader Vi bruker følgende ikon i denne brukerhåndboken: Merknader forteller hvordan du bør reagere på en

Detaljer

Samsung Universal Print Driver Brukerhåndbok

Samsung Universal Print Driver Brukerhåndbok Samsung Universal Print Driver Brukerhåndbok se for deg mulighetene Copyright 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Med enerett. Denne håndboken er utarbeidet utelukkende til informasjonsformål. Informasjonen

Detaljer

Wi-Fi Direct veiledning

Wi-Fi Direct veiledning Wi-Fi Direct veiledning Enkelt oppsett ved bruk av Wi-Fi Direct Feilsøking Appendix Innhold Slik leser du håndbøkene... 2 Symboler som brukes i håndbøkene... 2 Ansvarsfraskrivelse... 2 1. Enkelt oppsett

Detaljer

Universell Utforming-App Bruksanvisning. Innhold. Versjon 1.5,

Universell Utforming-App Bruksanvisning. Innhold. Versjon 1.5, Universell Utforming-App Bruksanvisning Innhold 1 Utstyr/ forslag til utstyr... 2 2 Før man begynner... 2 3 Viktig å huske under feltarbeid... 2 4 Start APPen... 2 5 Skjermen og hovedmenyen... 3 5.1 Funksjon

Detaljer

Humanware. Trekker Breeze versjon 2.0.0.

Humanware. Trekker Breeze versjon 2.0.0. Humanware Trekker Breeze versjon 2.0.0. Humanware er stolte av å kunne introdusere versjon 2.0 av Trekker Breeze talende GPS. Denne oppgraderingen er gratis for alle Trekker Breeze brukere. Programmet

Detaljer

Brukerveiledning Tilkobling internett

Brukerveiledning Tilkobling internett JANUAR 2013 Brukerveiledning Tilkobling internett ALT DU TRENGER Å VITE OM BRUKEN AV INTERNETT 1 1 2 3 4 5 6 KOBLING TIL HJEMMESENTRAL OPPSETT AV TRÅDLØS ROUTER OG BRANNMUR I HJEMMESENTRALEN OPPKOBLING

Detaljer

SymWriter: R6 Innstillinger, preferanser og verktøylinjer

SymWriter: R6 Innstillinger, preferanser og verktøylinjer SymWriter: R6 Innstillinger, preferanser og verktøylinjer Innhold R6.1 Startinnstillinger og utseende...3 R6.2 Tekst og bilder...................................................4 R6.3 Tale og staving...5

Detaljer

Skann til RightFax. Administratorhåndbok

Skann til RightFax. Administratorhåndbok Skann til RightFax Administratorhåndbok November 2016 www.lexmark.com Innhold 2 Innhold Oversikt... 3 Sjekkliste for distribusjonsklar tilstand...4 Konfigurere programmet... 5 Åpne programmets konfigurasjonsside...5

Detaljer

Brukerveiledning for SMS fra Outlook

Brukerveiledning for SMS fra Outlook Brukerveiledning for SMS fra Outlook Grunnleggende funksjonalitet Med SMS fra Outlook kan du enkelt sende både SMS og MMS fra Outlook. Programmet er integrert med din personlige Outlookkontaktliste og

Detaljer

Brukerveiledning Tilkobling Altibox Fiberbredbånd

Brukerveiledning Tilkobling Altibox Fiberbredbånd Juli 2014 Graving og kabling 4 Plassering av hjemmesentral Brukerveiledning Tilkobling Altibox Fiberbredbånd Alt du trenger å vite om bruken av Altibox Fiberbredbånd 1 Altibox Fiberbredbånd 1 Kobling til

Detaljer

F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L

F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L KOM ME I GANG MED F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L BRUKER VE IL EDNING VER SJO N 1.5 INNHOLD Innledning... 2 Forberedelse til nytt skoleår... 2 Første møte med e-portalen... 3 Administrere

Detaljer

Alpha 2. GSM- SMS alarm. alpha-2 SYSTEM OK INGEN ALARMER. Høgliveien 30, 1850 Mysen Tlf: 69890660 E-post: post@aspn.no

Alpha 2. GSM- SMS alarm. alpha-2 SYSTEM OK INGEN ALARMER. Høgliveien 30, 1850 Mysen Tlf: 69890660 E-post: post@aspn.no Alpha 2 GSM- SMS alarm alpha-2 GSM /SMS SYSTEM OK INGEN ALARMER 1 Innhold INTRODUKSJON... 4 HOVEDMENY... 5 Statusfelt... 5 Visning av alarm... 5 Lesing av temperatur... 5 Reset alarm... 5 Betjening...

Detaljer

Datamann Informasjonssystemer

Datamann Informasjonssystemer 1 Datamann Informasjonssystemer Brukerveiledning 2013 Datamann AS 2 3 DATAMANN INFORMASJONSSYSTEMER SYSTEMKRAV PC med Pentium eller høyere. Internettilgang med 1 Mbit/s eller høyere Internett Explorer

Detaljer

Introduksjon...5. Systemkrav...7. For Windows...9

Introduksjon...5. Systemkrav...7. For Windows...9 Innholdfortegnelse Introduksjon...................................5 Systemkrav...................................7 For Windows...................................9 Installere programvare for bildeutskrift

Detaljer

Lite LITE. Veiledning for hurtiginstallering. Versjon 1.0

Lite LITE. Veiledning for hurtiginstallering. Versjon 1.0 SPACEC@M LITE Veiledning for hurtiginstallering Versjon 1.0 1 1. Innledning Denne veiledningen er beregnet på brukere av Trust SpaceC@m Lite. Du trenger ingen bestemte forhåndskunnskaper for å kunne installere

Detaljer

Kortversjon av brukerdokumentasjon Solman

Kortversjon av brukerdokumentasjon Solman Kortversjon av brukerdokumentasjon Solman For fullstendig versjon se brukerdokumentasjon i Solman. Første gangs pålogging Opprette sak fra SAP HR Opprette sak fra Solman Legge ved vedlegg Hente opp sak

Detaljer

System programmering av BiBus II gen. Med kodetastatur mod. 1072/12

System programmering av BiBus II gen. Med kodetastatur mod. 1072/12 Programmering av BiBus systemer med kodetastatur mod. 1072/12, gjøres enkelt ved hjelp av PC eller tastatur 1032/65. All programmering i denne brukerveiledning er for programmeringsenhet mod. 1032/65,

Detaljer

Installasjonsveiledning for programvare

Installasjonsveiledning for programvare Installasjonsveiledning for programvare Denne bruksanvisningen forklarer hvordan programvaren installeres over en USB- eller nettverkstilkobling. Modellene SP 200/200S/203S/203SF/204SF mangler nettverkstilkobling.

Detaljer

Din bruksanvisning HP COMPAQ DX2300 MICROTOWER PC

Din bruksanvisning HP COMPAQ DX2300 MICROTOWER PC Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP COMPAQ DX2300 MICROTOWER PC. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP COMPAQ DX2300 MICROTOWER PC

Detaljer

Brukermanual Infoskjermer

Brukermanual Infoskjermer Brukermanual Infoskjermer Innhold Førstegangs oppsett av Philips infoskjerm... 2 Pålogging til Xibo... 3 Lag din første Layout / Plakat... 3 Nå skal vi velge bakgrunnsbilde og bakgrunnsfarge... 3 Nå skal

Detaljer

SJÅFØR VEILEDNING FOR BRUK AV. tn:distribute. Skann App for Android. (Smarttelefon)

SJÅFØR VEILEDNING FOR BRUK AV. tn:distribute. Skann App for Android. (Smarttelefon) SJÅFØR VEILEDNING FOR BRUK AV tn:distribute Skann App for Android (Smarttelefon) Innholdsfortegnelse Formål... 2 Forutsetninger... 2 Begrensninger... 3 Fordeler... 3 Innlogging etter nedlasting av tn:distribute

Detaljer

F-Secure Mobile Security for S60

F-Secure Mobile Security for S60 F-Secure Mobile Security for S60 1. Installasjon og aktivering Tidligere versjon Installasjon Du trenger ikke å avinstallere den tidligere versjonen av F-Secure Mobile Anti-Virus. Kontroller innstillingene

Detaljer

MD-4100 ADSL MODEM-ROUTER. Produktinformasjon I J K L M N O ADSL

MD-4100 ADSL MODEM-ROUTER. Produktinformasjon I J K L M N O ADSL Produktinformasjon A B C D E F G H I J K L M N O P A: Strømlampe B: Lampe for LAN-port C: Lampe for LAN-port D: Lampe for LAN-port E: Lampe for LAN-port 4 F: ADSL-datalampe G: Lampe for ADSL-tilkopling

Detaljer

GSM Fixi SMS. Sikom AS og Android:... 2. Oversikt:... 2. Kompatibilitet:... 2. Installasjon:... 2. Kostnader:... 2. Konfigurasjon og bruk:...

GSM Fixi SMS. Sikom AS og Android:... 2. Oversikt:... 2. Kompatibilitet:... 2. Installasjon:... 2. Kostnader:... 2. Konfigurasjon og bruk:... Innhold GSM Fixi SMS Sikom AS og Android:... 2 Oversikt:... 2 Kompatibilitet:... 2 Installasjon:... 2 Kostnader:... 2 Konfigurasjon og bruk:... 3 Innstillinger:... 3 Oversikt over faner:... 3 Styring:...

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FOR MC50.

BRUKERVEILEDNING FOR MC50. BRUKERVEILEDNING FOR MC50. 1 IKKE GODKJENT FOR KJØP OG SALG Grunnprogrammering av systemet før oppstart. Denne veiledningen beskriver den programmering som må gjøres før oppstart av MC50 kodepumper. Tast

Detaljer

Brukermanual TS 1000. Versjon 5.05. Oktober 2012

Brukermanual TS 1000. Versjon 5.05. Oktober 2012 Brukermanual TS 1000 Versjon 5.05 Oktober 2012 Innhold 1. Daglig bruk av programmet... 3 Logg inn i programmet... 3 Legg inn ny kortbruker... 4 Slette kortbruker... 6 Slette kortbrukergruppe... 7 Endring

Detaljer

Brukerveiledning for programmet HHR Animalia

Brukerveiledning for programmet HHR Animalia Brukerveiledning for programmet HHR Animalia Versjon 1.0 Rakkestad, 26.03.2014 Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon... 3 2. Installasjon og oppgradering... 3 2.1 Nedlasting... 3 2.2 Oppdatering av operativsystem

Detaljer