TKS FeedRobotSystem - K2 FeedRobot K2 FeedRobot 1200

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TKS FeedRobotSystem - K2 FeedRobot 1600 - K2 FeedRobot 1200"

Transkript

1 NYHET! TKS FeedRobotSystem - K2 FeedRobot K2 FeedRobot 1200 AGRI

2 TKS FeedRobotSystem Et unikt system for utfôring av grovfôr og kraftfôr i løsdrift eller båsfjøs. Den eneste automatiske utfôringsmetoden som kan fôre rundballer direkte uten forbehandling. TKS FeedRobot henter selv rundballen automatisk fra magasinet når den skal etterfylles. FeedRobot systemet er meget fleksibelt og takler de meste av fôrtyper fra lett frosne rundballer, silohiv, blokker til blandet fôr fra blandeanlegg. I tillegg kan maskinen utstyres med kraftfôrtank som gir muligheter for å fôre egne kraftfôrturer eller kraftfôr sammen med grovfôret. Vogna har tverrtransportør som gjør at den kan fôre til begge sider. SPAR PENGER! Bedre utnyttelse av grovfôret Dyrene spiser mer Melkeproduksjonen øker Økt tilvekst Bedre flyt i ku-trafikken Bedre miljø for bonde og ku Lavere byggekostnader Kun etterfylling av fôr Ved automatisk fôring flere ganger i døgnet spiser dyra mer og resultatet blir at både melkeytelsen og tilveksten øker For maksimal utnyttelse bør en fôre opptil 6-12 ganger i døgnet slik at grovfôret utnyttes best mulig. Fôrmengden justeres individuelt. Dette sikrer at selv om det er flere dyr pr eteplass får alle nok fôr uten at mengden på fôrbrettet blir uhåndterlig stor. Om fjøset er utstyrt med melkerobot vil flere fôringer skape jevnere flyt i kutrafikken, høyere utnyttelsesgrad og økt melkemengde. Trivselen øker da enkeltdyr får mindre sjanse til å dominere. Fornøyde dyr gir mer melk Hver gang fôret blir luftet starter en oksyderingsprosess og fôret får dårligere smak. Ved fôring i små mengder flere ganger daglig unngås problemet og dyrene får tid til å spise opp mellom hver utfôring. Dyrene vil bli roligere og miljøet i fjøset bedre.

3 TKS K2 FeedRobot 1600 Enkel betjening og bruk Velg mellom 2 fôringsprogram Standardprogrammet kan brukes på to forskjellige måter 1. TKS FeedRobot sammen med magasin for rundballer Denne linjen er beregnet for å fôre kun med rundballer der vogna henter automatisk en ny ball fra magasinet, når den skal etterfylles. 2. TKS FeedRoboten henter fôret fra en fyllekilde f.eks. matebord, stasjonærblander, fylltømmer e.l Denne linjen er beregnet for de som har andre fôrslag enn rundballer eller en kombinasjon av forskjellige fôrslag som rundballer og løst fôr fra plansilo eller silohiv fra tårnsilo, el. FeedRoboten henter automatisk fra fyllekilden ved behov og legger ut til hver dyregruppe. Dette programmet takler kun en fyllekilde for grovfôr og 3 kraftforslag. Vogna kan pendle under fylling for å få bedre fylling av kassen. TKS FeedRobot er enkel å betjene med selvforklarende menyer og skilleknapper mellom programmene. Trykk direkte på displayet for å skille mellom menyene og verdier. Det er enkelt å programmere eller endre når hele fjøset vises samtidig. Når vogna skal igangkjøres første gang kan du enkelt følge igangkjøringsprogrammet som forklarer trinn for trinn. Programmeringen foregår i praksis ved at forbrettet og de enkelte dyreslag deles opp i fôrgrupper på begge sider. Vogna følges så langs fôrbrettet der en legger inn disse fôrgruppene. Så bestemmes vognens kjøremønster (sekvens). En sekvens inneholder de grupper som skal fôres. TKS FeedRobot kan benytte 4 sekvenser (kjøremønster) Hver sekvens kan kjøres opptil 8 ganger i døgnet. Menyprogrammet TKS FeedRobot henter fôret fra opptil 10 fyllekilder grovfôr + 3 kraftfôrkilder. Vogna pendler under fylling og fôret legges lagvis i vogna. TKS FeedRobot kan derfor helautomatisk lage en spesialblanding til hver dyregruppe, med utføring mange ganger i døgnet. Et eksempel kan være: 2 matebord med forskjellige grovfôrkvalitet, 1 K1 kombikutter med halm, et magasin med kross, og et magasin med mask. Mulighetene er mange for å sette sammen den kombinasjonen en selv vil, både av nytt og brukt utstyr. På denne måten behøves kun etterfylling av fôr i de forskjellige fyllekilder og FeedRoboten gjør resten. Ved bruk av flere matebord/ fyllekilder blir alt styrt ved hjelp av radiosignal til hver enhet. Massen kan mates ned på et belte eller fylles fra kildene og direkte i maskinen viss det er høyde nok. Med TKS FeedRobot og denne programvaren har du alle muligheter, og kan bygge opp det anlegget som passer for din gård. Her trengs kun etterfylling av fôr. Den rasjonen kua får er lik hver dag og ikke avhengig av at den som betjener anlegget gjør likt hver gang.

4 TKS K2 FeedRobot 1600 Fôring etter vekt TKS FeedRobot er utstyrt med vekter som gir deg vektstatistikk over hver dyregruppes fôropptak. Legg inn i programmet dagsmengden fôr og hvor mange utfôringer du vil ha pr døgn, til hver dyregruppe. Vogna deler dagsmengden opp i antall fôringer pr døgn. For hver fôring korrigeres restmengden til den oppnår den rette dagsmengden ved dagens slutt. Programmet gir deg statistikk over hvor mange kg tørrstoff hver dyregruppe har fått hver dag. For å få rett data må en legge inn ca tørrstoff % på fôret som brukes. Blandes rundballer på magasinet bedømmes den gjennomsnittlige tørrstoff %. På samme måte bedømmes fôret i et eventuelt matebord som FeedRoboten henter fôret ifra. Brukes Menyprogrammet der FeedRoboten kan hente fôr fra flere fyllekilder må en legge inn tørrstoff % på hver fôrslag/ fyllekilde. Da vil en få ut kg tørrstoff totalt pr dag Grovfôrstatistikken gir deg en unik mulighet til å følge med på fôropptaket til hver dyregruppe. Alle endringer i fôrkvalitet og forslag vil merkes med en gang. På samme måte kan en optimalisere antall fôringer pr. døgn. Finn ut den mest gunstige måten å fôre på sett ut ifra fôropptaket. For første gang kan du lage en fôrplan med riktig grovfôrmengde/opptak. Fôring med både kraftfôr og grovfôr En stor fordel er at TKS FeedRobot kan leveres med kraftfôrautomat. Det kan kjøres en egen tur kun med tildeling av kraftfôr eller kraftfôret kan tildeles sammen med grovfôret. Blanding av grovfôr og kraftfôr gir dyrene en stabil PH i vomma. Kraftfôrautomaten kan også fôre enkeltdyr. TKS FeedRobot kan derfor også brukes i båsfjøs Kraftfôrautomaten leveres enten for 1 eller 3 kraftfôrslag /mineralnæring.

5 TKS K2 FeedRobot 1200 K2 FeedRobot 1200, for smale forbrett. TKS produserer to modeller FeedRobot A. Standard modellen er som før 1600mm bred. B. Smal utgave som har en bredde på 1200mm 1200 modellen kan brukes på fôrbrett helt ned til 1400mm bredde. Avhengig av om det er dyr på begge sider av forbrettet og hvor høyt vogna henger. Maskinen har samme konstruksjon som standardutgaven, og er beregnet for alle typer løst fôr fra bl.a. blandeanlegg, plansilo, fylltømmer, matebord osv. Den takler like godt alle fôrtyper som standardutgaven, men kan ikke ta hele rundballer. Begge modellene kan utstyres med 1m forlenger som øker volumet i kassen, noe som kan være nødvendig ved lange forbrett eller for å få med mer av langt tørt fôr. Ideell bredde på forbrettet er 1600mm montert med 500mm under sideutmater. Maskinen kan utstyres med kraftfôrtank for et eller to kraftfôrlag og roterende børste under maskinen.

6 TKS FeedRobot System TKS Matebord Bordet er beregnet til å ta all slags fôr som rundballer, silohiv, plansilofôr som blokker eller finsnittet og direkteslått. TKS Matebord passer perfekt som fyllekilde til FeedRobot. Det er solid bygd slik at det kan også tåle oppriving av rundballer. FeedRoboten henter fôret fra matebordet når den skal etterfylles. TKS Matebord kan utnyttes til å blande forskjellig fôr, samtidig vil en ytterligere blanding foregå når FeedRoboten fylles fra matebordet og under utfôring fra FeedRoboten. Vil en blande rundballer og løsfôr passer det best å benytte TKS Stripper på rundballene. En får av plasten og nettet fort og effektivt i tillegg til at rundballen blir revet opp og får samme konsistens som annet løst fôr. Fôrslagene kan derfor legges lagvis. Bunnbeltet kan manuellkjøres tilbake/fram for å utnytte volumet under fylling. Bordet kan enten fylles fra enden eller fra siden. Tilhengerlass må tippes inn fra enden. Systemet er enkelt og fleksibelt for dem som henter fôr inn til fjøset fra flere garder, der noen har rundballer andre silohiv eller plansilo. Om en senere vil endre høstelinje vil ikke dette påvirke fôringssystemet i fjøset, da både matebordet og FeedRoboten takler alle typer fôr, fra langt til kort fra vått til tørt. TKS matebord kan leveres i tre lengder, 4-7 og 10m. Hvor stort matebord en trenger er avhengig av forbruket av fôr pr.dag og om en ønsker å etterfylle bordet bare en gang pr dag Den store fordelen med FeedRoboten i kombinasjon med TKS matebordet er at du alltid har et automatisk fôrsystem uavhengig av fôrslag, lagring og høstemetode. Her trengs kun etterfylling av fôr så gjør FeedRoboten resten.

7 TKS FeedRobot System TKS Feed Brush Roterende børste TKS FeedRoboten kan utstyres med roterende børste som holder forbrettet rent og skyver fôret bort til dyrene. Den monteres under vogna og er koblet sammen med takdriften som styrer rotasjonsretning og drift. Børsten reduserer manuelt arbeid på forbrettet til et minimum og gir bedre fôrutnyttelse ved at fôret hele tiden holdes innefor dyrenes rekkevidde. Fôrrester reduseres til et minimum Utstyret kan lett ettermonteres på eldre maskiner. Den kan også brukes på manuell K2 i skinne. TKS FeedBrush passer for fôrbrett fra 2-3m. Nye kniver Trommelen er nå utstyrt med kniver som ikke festes med skruer, men som enkelt tres inn i spor i trommelen og slås fast med gummiklubbe. De er enkle å skifte, selv etter lang tids bruk da det kun er et hammerslag som skal til for at de løsner. Trommelen skal rotere oppover og knivene vil aldri løsne fordi rotasjonsretningen presser knivene fastere inn i sporene. For at maskinen skal fungere optimalt er det svært viktig at knivene skiftes når de er utslitt. Kjøres maskinen med utslitte eller manglende kniver vil massen bli presset mot trommelen. uten at massen blir revet/kuttet vekk og kraftbehovet øker. Trommelen blir utslitt og presset overføres til lager og akslinger. Sliping av knivene en gang imellom gir også lettere gange og bedre kutting..

8 TKS FeedRobot System TKS FeedMixer TKS Stasjonærblander er spesielt designet for å gi et godt blanderesultat på kort tid. Den er derfor godt egnet til å blande fullfôr, der en ofte vil blande fôr av svært forskjellig konsistens og karakter. Det er viktig at de finere deler og minste mengdene blandes inn raskt før blanderen har brukt så lang tid at strukturen i fôret blir ødelagt. Blanderen passer og perfekt til å kutte og blande rundballer av alle slag, med sin kraftige motor og utforming av skruer vil en i løpet av kort tid ha fått en løs og fin masse som enkelt kan utfôres av alle typer fôrvogner. TKS Stasjonærblander har vertikale skruer som lager en fin lett masse der strukturen i fôret er bevart. Spesielt på lite fortørket masse er det viktig at fôret ikke blir klemt sammen til våte klumper, dette setter ned fôropptaket. For å få det beste resultat må en legge ned mer tid og interesse en ved en tradisjonell fôringsmetode. Her må mengde av de enkelte fôrslag og tidsforbruk i blandinga være likt hver gang, slik at sammensetning og konsistens ikke avviker, ellers går det ut over fôropptak og produksjon. TKS Stasjonærblander er derfor utstyrt med følgende motorstørrelser, 6,5-10M3 har 30KW, 12-20M3 har 37KW og 24-30M3 har 45KW. Det gjør at blanderen hele tiden har nok krefter til å utføre en rask blanding enten det er hele rundballer eller annet fôr. På blanderen kan en velge om en vil ha blander med eller uten vekt, alt etter behov. Alle funksjoner er elektrisk styrt. Sideknivene felles inn under blanding og tas ut ved tømming. Skal blanderen levere fôr flere ganger pr dag, stenges tømmeluken mellom hver gang. Blanderen kan utstyres med sensor som starter blandingen når du kommer over maskinen med en ny ball. Når vektene registrerer mindre enn 200 kg i blanderen (under tømming) økes rotasjonshastigheten for å rengjøre skruene og kaste ut resten av fôret. TKS stasjonærblander kan leveres fra 6,5m 3 til 30m 3, opp til og med 14m 3 leveres med en skrue, resten med to skruer.

9 Tekniske spesifikasjoner K2 FeedRobot 1600 Målskisse: 7,5 0,75 27,0 A 3,2 A 15,0 A 1,85 A Vogn opphengt i en skinne Høyder under langsgående skinner, min. mål. (i mm) Opphengt i to skinner Tillegg 1 skinnebane K1 Feed Robot * Alle mål ut fra at underkant sideutmater henger 300 mm over gulv * VIKTIG! 30 cm mellom bunn FeedRobot og bunn magasin Tabellen viser lengde på FeedRobot med kraftfôr og lengden på magasinvariantene. Plassbehovet = lengde Feed + magasin + eventuelt avstand til parkposisjon (+1m). Antall rundballer er beregnet teoretisk ut fra en diameter på 1400mm(Feed står i fylleposisjon). Feed Robot R1 R1+1m R1+R1 R1+R1+1m R1+R1+R1 R1+R1+R1+1m 2,4 baller 3,1 baller 4,6 baller 5,3 baller 6,8 baller 7,5 baller Uten kraftfôrtank - 50 cm

10 Tekniske spesifikasjoner K2 FeedRobot 1600 Aktuelle mål TKS FeedRobot kan utstyres med 2 varianter av sideutmater: 1,0m for fôrbrett bredder på 2,0m -2,5m 1,3m for fôrbrett bredder på 2,5-3,0m Husk at maskinens høyde over gulvet også innvirker på hvor langt fôret legges fra maskinen. Nybygg bør planlegge med 2,5m bredde på fôrbrettet, sideutmater på 1,3m, høyde under sideutmater anbefaler vi til 40 cm. Da er det god plass til at dyrene kan spise uavhengig av om vogna går. Systemet er fleksibelt ved at en kan kjøre på en eller to skinner. På en skinne er fordelen at en kan kjøre i sving (opptil 90 gr) og står dermed mye friere til på utnytte plassen både i gamle fjøs og under planlegging av nye. Skinnestørrelse bestemmes av avstanden mellom opphengspunktene. (Se belastningstabellen). Vogna veier ca 1650kg med kraftfôr og en rundball kan veie oppimot 1200kg: Totalt 2850 kg delt på antall løpekatter blir det 1425 kg på 2 løpekatter og 712 kg på 4 løpekatter. På anlegg med en skinne blir dette: IPE 120 skinne 1,5m mellom oppheng (Tabellen viser 1690kg) IPE 160 skinne 3,5m mellom oppheng (Tabellen viser 1490kg) På anlegg med to skinner blir dette: IPE 120 skinne maks 3m mellom oppheng (Tabellen viser 740 kg) 1.1 Belastningstabell for skinner med mindre krav til IPE 160 skinne maks 4m mellom oppheng (Tabellen viser 730 kg på 5m, men en kan ikke gå lenger en til 4 m uten at skinnene avstives sideveis). stivhet Klargjøring ny maskin Belastningstabell for skinner med mindre krav til stivhet A Lm 1,5 2 2,5 3 3, IPE IPE IPE IPE IPE IPE IPE Utgått profil For kontroll av gamle anlegg BEREGNING AV SKINNEAVSTANDER I 90 GR SVING Beregning av skinneavstander i 90 gr sving, 2 m radie AVSTAND TIL SKINNE Tabellen angir hva som er maks kraft på skinne utfra hvordan FRA VEGG/INNREDNING den er innfestet. Jo tettere innfestepunkt, jo større last kan man ha på skinnen I dette tilfellet handler det mest om hvorvidt man skal bruke IPE , eller IPE AVSTAND TIL SKINNE FRA VEGG/INNREDNING FEED ROBOT 90 GR SVING

11 Tekniske spesifikasjoner K2 FeedRobot INV

12 Tekniske spesifikasjoner TKS Matebord Avriver, karmer og stag blir lagd oppi bunnrammen. Alle skruer blir satt i hullene for å enkle montasjen , , , r, karmer og stag blir lagd oppi bunnrammen. ruer blir satt i hullene for å enkle montasjen m m Transportkrok FRONTKARM FOT FESTE STD. KOMPL Drift matebord RAMME M/PLAN KOMP 4-6M TELESKOP RIVER FOT LANG MONT FOT FESTE 6 Dato: Konstr./tegnet: 6 Projeksjon: 2 Målestokk: KARM/DEKSLERSETT KOMPL. 4M RIVER LANG MONT Varenummer/tegningsnummer: Pos. Qty Art/Drw no: Rev. Description Dato: Konstr./tegnet: Projeksjon: Målestokk: Dato: Konstr./tegnet: Prosjekt / Benevnelse: Varenummer/tegningsnummer: MATEBORD Prosjekt / Benevnelse: MATEBORD 4m MATEBORD Toleranse for ikke toleranse MATEBORD mål: 4m Toleranse for ikke toleranse mål: 20 m Transportkrok FRONTKARM STD. KOMPL Drift matebord RAMME M/PLAN KOMP 4-6M TELESKOP FOT KARM/DEKSLERSETT KOMPL. 4M Pos. Qty Art/Drw no: Rev. Description Varenummer/tegningsnummer: Prosjekt / Benevnelse: Revisjonsdato: MATEBORD Revisjon nr: Revisjonsdato: Revisjon nr: MATEBORD m MATEBORD 4-6m.dft Toleranse for ikke toleranse mål: MATEBORD 4-6m.dft Denne tegning er TKS-AS sin eiendom og må ikke distribueres til andre uten vår tillatelse. Projeksjon: 4060 Tekniske spesifikasjoner TKS MixFeeder TKS FEEDMIX MÅL Type FeedMix 8 FeedMix 10 FeedMix 12 FeedMix 14 FeedMix 17 FeedMix 20 FeedMix 24 FeedMix 27 Volum M³ Lengde mm Bredde mm Høyde mm Vekt kg

13 TKS FeedRobot System Du trenger kun etterfylle fôr TKS FeedRobot system er den eneste maskinen på markedet som takler alle typer grovfor: langt eller kort, vått eller tørt og fra rundballer til snittet. På en enkel måte kan du bygge opp et automatisk anlegg som blander forskjellig grovfôrtyper og gir deg statistikk over utfôret mengde. Du trenger kun å etterfylle fôr. Med kraftfôrautomaten hengende på maskinen kan du blande inn kraftfôrandelen i fôrrasjonen enten ved å kjøre før, etter, eller sammen med grovfôrtildelingen. Sammen med mange utfôringer i døgnet og børsten som holder fôret innen rekkevidde, sikrer dette at dyrene alltid får en optimal blanding av grovfôr/kraftfôr. Dyrene får aldri spise kraftfôr uten at en viss andel grovfor blir med og PH i vomma holder seg stabil selv ved større kraftfôrmengder.

14 K2 CombiCutter 1600/1200 K2 Combicutter, manuell utfôringsmaskin Stasjonær Hjulgående Opphengt i skinne Leveres i to bredder, mm K2 Combicut kan brukes til å kutte/rive all slags fôr, som rundballer, silohiv, snittet og blandet fôr. Den takler alt fra vått til tørt fra langt til kort materiale. Uansett materiale levere maskinen en jevn og fin utmating, takket være den unike knivtrommelen og automatikken med trykkregulering. K2 Combicut er svært godt egnet som manuell utfôringsmaskin der en ønsker stor kapasitet på utfôringa. Den kan utstyres med hjul eller kan henges opp i skinne for å kjøre på forbrettet. Både takdrift og hjulgang har frekvensstyring for myk start/stop. En kan velge om en vil ha dører eller faste sider på maskinen. Dette bestemmes av hvordan en har tenkt at maskinen skal fylles. Maskinen kan leveres i to bredder, mm. Dette gjør at en har mulighet til å installere denne maskinen på fôrbrett med bredde helt ned mot 1300mm. Husk at smal maskin ikke kan ta hele rundballer direkte, da må de deles opp for å få de ned i kassen. Magasin Magasinet øker lagringskapasiteten og kan leveres i forskjellig lengde. Magasinet kan fylles med rundballer, silohiv eller løsfôr fra blander. K2 Combicut etterfylles fra magasinet etter behov. Et magasin kan brukes både sammen med stasjonære og skinnegående maskin. 1. Stasjonær maskin påmontert magasin kan mate direkte ned på fôrbrettet eller levere til andre fôrsystemer som band i taket, APF eller utfôringsmaskin. Automatikken etterfyller K2 Combicut fra magasinet etter behov. K2 Combicut montert sammen med magasinet på denne måten kan fjernstartes fra andre fôrsystemer. 2. K2 Combicut opphengt i skinne kan hente fôr fra et stasjonært magasin. Magasinet kan da bare fylles med rundballer. En kjører maskinen langs skinnen, dokker inntil magasinet og henter en ny ball ved behov. Både K2 Combicut og magasin betjenes manuelt. Hjulgående K2 Combicut kan påmonteres hjul for kjøring på fôrbrettet under utfôring. Dette egner seg best der ikke oppheng i skinne er mulig eller når en skal betjene mange forbrett. Sideutmater K2 kan utstyres med sideutmater for å kunne legge fôret ut til siden. En kan fôre grupper på hver side av fôrbrettet. Sideutmateren kan leveres i forskjellige lengder så maskinen kan betjene forbrettbredder opptil 4m. Roterende børste Maskinen kan også utstyres med roterende børste for å kunne rengjøre forbrettet og skyve fôrrester bort til dyrene. Tekniske fordeler Knivfeste uten bruk av skruer Kun 5,5 kw kuttemotor Solide lager og drift Sentralsmøring Trykkregulering sikrer jevn utmating Gode medbringere og glideskinner på bottenbeltet Trinnløs regulering av utmatningshastigheten

15 APF Touch Billigere blir det ikke! For 55,- dagen over 10år kan du få automatisk utfôring av grovfôr og kraftfôr. Et utmerket fôringssystem for de som går med tanker om å ruste opp i eldre fjøs. Passer like bra enten det er fjøs med bås eller binger. Ved binger er det viktig å ha så stor vogn at alle dyr i bingen kan ete samtidig, da unngår en slossing og knuffing når vogna kommer. Anbefalinger: Programmer vogn til å kjøre hele døgnet på grovfôr, erfaringer viser at dyrene eter når de er sultne og hviler ved behov, og derfor ikke ser ut til å bli stresset av at vognen går. Når det gjelder kraftfôr så bør en kjøre fire eller flere ganger for å få noen gevinst på denne tildelingen. Siden det også er mulighet til å kjøre opp/ned trapping på kraftfôret har en mulighet til å optimalisere dette mest mulig. APf Touch kan monteres i både enkel og dobbel skinne, men i fjøs med kominasjon kyr/okser eller bare okser anbefaler vi dobbel skinnebane på grunn av at okser har en tendens til å herje med vogna, i dobbel skinne vil den henge stødig. APF kan brukes på alle typer fôr enten det er å legge hele rundballer oppi eller en vil bruke den på fullfôr.

16 BaleStrip NetPrint Bryne TKS Bale Strip er produktet for deg som bruker mye rundballer i ditt fôringsopplegg. Maskinen fjerner enkelt og raskt plast og nett fra rundballen. Dette er til stor nytte enten du bruker blandevogn, legger rundballe direkte på fôrbrett eller bruker en utfôringsvogn. Bale Stripen sprenger ballen og kloa holder igjen plastikk og nett, plast og nett kan deretter plasseres på egnet sted. TKS Bale Strip passer spesielt bra sammen med blande vogn, da en slipper å klatre opp på vogna for å få fjernet nettet, i tillegg får en revet sundt ballen noe som gjør arbeidet for blandevognen mye lettere. Spar tid og arbeid TKS Bale Strip gir stor besparelse i bruk av tid ved håndtering av rundballer, i tillegg får en en mye enklere arbeidsituasjon siden all håndtering av rundballen kan gjøres fra traktoren. TKS Bale Strip brukes sammen med en stasjonær kniv, en kan enten montere kniven på et stativ på golvet eller montere kniv på kanten av for eksempel en blandevogn. Tilleggsutstyr/Varianter - Ruller for skånsom transport av rundballer med plast - Tilkoplingsramme for montering på Bale Strip - Dobbelt hyd. uttak på traktor, Bale Strip uten vendeventil - Enkelt hyd. uttakt på traktor, Bale Strip med vendeventil Produsent: Forhandler: AGRI TKS AS, Kvernelandsvn 100, N-4355 Kvernaland Tlf , Faks e-post:

Instruksjonshåndbok Orkel GP1260 og GP 1260 HiT

Instruksjonshåndbok Orkel GP1260 og GP 1260 HiT Instruksjonshåndbok Orkel GP1260 og GP 1260 HiT Bruk og vedlikehold Original bruksanvisning, publisert 2013 Serienummer, presse Produsent: Orkel AS Johan Gjønnes Veg 25 7320 Fannrem Serienummer, pakker

Detaljer

Kverneland Ploger. Kjent for robust, enkelt og brukervennlig design

Kverneland Ploger. Kjent for robust, enkelt og brukervennlig design Kverneland Ploger Kjent for robust, enkelt og brukervennlig design 1 Under lakken er alt herdet! Kvernelands herdeteknologi Med 130 års erfaring i utvikling av unike stålkvalitet og herdeprosesser, er

Detaljer

folde propeller Moderne er fulle av kraft Test: Foldepropeller

folde propeller Moderne er fulle av kraft Test: Foldepropeller Test: Foldepropeller MORTEN JENSEN Moderne folde propeller er fulle av kraft 28 SEILmagasinet 2004/2 Foldepropellene du får kjøpt i dag er langt bedre enn sitt rykte; det kan vi slå fast etter å ha testet

Detaljer

DeLaval Katalogen om godt kalvestell

DeLaval Katalogen om godt kalvestell DeLaval Katalogen om godt kalvestell Godt kalvestell 1 Godt kalvestell Kalveoppdrett er en viktig del av gårdens virksomhet. Hvis du gjør det riktig øker både produktivitet og lønnsomhet. Lykkes du ikke

Detaljer

2 25.02.14 Fôringsautomat inkludert EBL JS 1 19.11.13 Første revisjon EBL JS Rev Date Issued Issued by Approved

2 25.02.14 Fôringsautomat inkludert EBL JS 1 19.11.13 Første revisjon EBL JS Rev Date Issued Issued by Approved INSTALLASJONS- OG BRUKERMANUAL AKVAconnect Feeding 2 25.02.14 Fôringsautomat inkludert EBL JS 1 19.11.13 Første revisjon EBL JS Rev Date Issued Issued by Approved Document no.: DC10000644 Project no.:

Detaljer

Membran- og flisarbeid for bad. En trinn-for-trinn veiledning fra Casco.

Membran- og flisarbeid for bad. En trinn-for-trinn veiledning fra Casco. Wetstop System Membran- og flisarbeid for bad. En trinn-for-trinn veiledning fra Casco. Fliser i våtrom - krav og hensyn Med begrepet våtrom menes bad, toalett, vaskerom og kjøkken, m.a.o. der vann og

Detaljer

STÅLPLATEBASSENG THERMOPOOL GLASSFIBERBASSENG

STÅLPLATEBASSENG THERMOPOOL GLASSFIBERBASSENG 3Versjon 05-2013 Bassenghåndbok for STÅLPLATEBASSENG THERMOPOOL GLASSFIBERBASSENG Del 1 Hvordan basseng er oppbygd og hvordan en drifter bassenget. Kundebehandlerne hos Basseng AS snakker med så mange

Detaljer

Elvarme. 17 Skotørker 18 Vannfylte radiatorer 19 Oljefylte radiatorer 20 Miljøgulvovn

Elvarme. 17 Skotørker 18 Vannfylte radiatorer 19 Oljefylte radiatorer 20 Miljøgulvovn Elvarme 2012 6 Beha miljøovner 12 ijaz varmestyring 15 Badromsovner 16 Små veggovner 17 Skotørker 18 Vannfylte radiatorer 19 Oljefylte radiatorer 20 Miljøgulvovn 21 Gulvovn 22 Vifteovner 24 Terrassevarmere

Detaljer

makes a difference Naturlig rent med damp Hvordan damp forenkler hverdagen BIOlogisk* rent med damp! *Fri for kjemiske restanser

makes a difference Naturlig rent med damp Hvordan damp forenkler hverdagen BIOlogisk* rent med damp! *Fri for kjemiske restanser makes a difference Naturlig rent med damp Hvordan damp forenkler hverdagen BIOlogisk* rent med damp! *Fri for kjemiske restanser Damp Den mektige kombinasjonen energi og vann Damp ble generert av vulkaner

Detaljer

Rasjonelle opplegg for høsting av urter til ulike markeder

Rasjonelle opplegg for høsting av urter til ulike markeder Rasjonelle opplegg for høsting av urter til ulike markeder En oversikt over teknisk utstyr, resultat og erfaringer Steinar Dragland, Planteforsk Apelsvoll forskingssenter avd. Kise E-post: steinar.dragland@planteforsk.no

Detaljer

Eksamen BIM-I. BIM på byggeplass» og «BIM i FDVU» Daniel Harila Fagskolen i Oslo 31.05.2013

Eksamen BIM-I. BIM på byggeplass» og «BIM i FDVU» Daniel Harila Fagskolen i Oslo 31.05.2013 2013 Eksamen BIM-I BIM på byggeplass» og «BIM i FDVU» Daniel Harila Fagskolen i Oslo 31.05.2013 Oppgavearket SykeBIM 31.05.2013 1 Innholdsfortegnelse 1 Innholdsfortegnelse... 1 1 Oppgavearket... 3 2 Intro...

Detaljer

BRUKERMANUAL ENGBO ANKERVINSJER

BRUKERMANUAL ENGBO ANKERVINSJER BRUKERMANUAL ENGBO ANKERVINSJER MAXI 31 MAXI 32 MAXI 34-serien MAXI 38 MAXI 40 Engbo MAXI ankervinsjer kan tilpasses de fleste båtmodeller Rev. 7-2010-01-04 I h.t NS-EN ISO 9001:2000 Art. nr. 117-00036

Detaljer

TWIST PELLETSKAMIN BRUKERHÅNDBOK

TWIST PELLETSKAMIN BRUKERHÅNDBOK TWIST PELLETSKAMIN BRUKERHÅNDBOK Innledning Denne brukerhåndboken inneholder viktig informasjon for brukeren. Kaminen må fagmessig installeres og tas i bruk, for å unngå unødvendige problemer. Advarsel!

Detaljer

Vi anbefaler derfor på det sterkeste at følgende kontroller utføres før det gjøres permanente endringer på en dør for å montere kjæledyrdøren:

Vi anbefaler derfor på det sterkeste at følgende kontroller utføres før det gjøres permanente endringer på en dør for å montere kjæledyrdøren: Viktig merknad Les alle disse instruksjonene FØR du monterer SureFlap kjæledyrdør for mikrochip. Det er viktig å kontrollere om det er metall i substratet kjæledyrdøren skal festes i. Hvis det er tilfellet,

Detaljer

Meaco DD8L Luftavfukter med tørkerotor Utgave september 2013 www.meaco.no

Meaco DD8L Luftavfukter med tørkerotor Utgave september 2013 www.meaco.no Meaco DD8L Luftavfukter med tørkerotor Instruksjonsmanual Meaco DD8L Luftavfukter med tørkerotor Utgave september 2013 www.meaco.no Vennligst les denne bruksanvisningen før du bruker luftavfukteren. Ta

Detaljer

Innebygd kunnskap. Råd og tips til deg som skal fornye kjøkkenet ditt.

Innebygd kunnskap. Råd og tips til deg som skal fornye kjøkkenet ditt. Innebygd kunnskap Råd og tips til deg som skal fornye kjøkkenet ditt. Innhold: Hvordan planlegger man et kjøkken best?............... 4 Praktiske råd til planløsning.............................. 8 Riktig

Detaljer

Brukerdokumentasjon Mitt regnskap

Brukerdokumentasjon Mitt regnskap 1 Innledning DnB har utviklet et tilbud til deg som er nettkunde og som ønsker en enkel regnskapsløsning for din personlige økonomi. Første gang du benytter "Mitt regnskap" kommer du til en oversikt som

Detaljer

Strømgjerder. av Leif E Andreassen

Strømgjerder. av Leif E Andreassen Strømgjerder av Leif E Andreassen Strømgjerder Leif Erik Andreassen Copyright: acatch Design Narvik, 19. mars 2013 Grafisk design: acatch Design Digitaltrykk: Hustrykkeriet ved Høgskolen i Narvik Innhold

Detaljer

Monterings- og bruksanvisning for BAZZ SMART/ SD

Monterings- og bruksanvisning for BAZZ SMART/ SD Monterings- og bruksanvisning for BAZZ SMART/ SD sittebadekar Tlf: 815 32 400 www.medema.no INNHOLD 1.0 INNLEDNING... 2 1.1 HVA ER ET BAZZ SMART-SITTEBADEKAR?...2 1.2 HELSE OG SIKKERHET...2 2.0 GENERELL

Detaljer

Takk til alle som har bidratt og gjort denne oppgaven gjennomførbar! Institutt for matematiske realfag og teknologi UMB Ås, 15.05.

Takk til alle som har bidratt og gjort denne oppgaven gjennomførbar! Institutt for matematiske realfag og teknologi UMB Ås, 15.05. Et optimalisert husdyrbygg for melkeproduksjon, med spesielt hensyn på mekanisering og logistikk under norske forhold An optimized livestock building for milk production, with simultaneous consideration

Detaljer

Traktor-redskap-trygghet

Traktor-redskap-trygghet Tevlingsreglement Traktor-redskap-trygghet Revidert av tevlingsnemda i NBU, våren 2014 REGEL FOR NM I TRAKTOR - REDSKAP - TRYGGHET Tevlinga i Traktor - Redskap - Trygghet (TRT) skal lære deltakerne å kjenne

Detaljer

Lønnsomhetsanalyse for store melkebruk i Nordland

Lønnsomhetsanalyse for store melkebruk i Nordland LASB 2 Lønnsomhetsanalyse for store melkebruk i Nordland Denne rapporten er en oppfølging av lønnsomhetsanalysen som ble gjort på åtte melkebruk i 2009. De samme bedriftene er nå fulgt opp fire år senere.

Detaljer

INSTRUKSJONSBOK STRØMAGGREGAT. EU20i INSTRUKSJONSBOK HONDA GRESSKLIPPERE HRS 536C HRG 536C HRG 465C. Importør: Importør:

INSTRUKSJONSBOK STRØMAGGREGAT. EU20i INSTRUKSJONSBOK HONDA GRESSKLIPPERE HRS 536C HRG 536C HRG 465C. Importør: Importør: HONDA GRESSKLIPPERE STRØMAGGREGAT HRS 536C HRG 536C HRG 465C EU20i INSTRUKSJONSBOK INSTRUKSJONSBOK Importør: Importør: Importør: 1 Et selskap i Atlas Copco-gruppen Et selskap i Atlas Copco-gruppen 1 FORORD

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha bygg-inn oppvaskmaskin BO 655

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha bygg-inn oppvaskmaskin BO 655 HÅNDBOK Bruksanvisning for Beha bygg-inn oppvaskmaskin BO 655 Kjære kunde! Vennligst les håndboken nøye og oppbevar den for senere bruk. Gi den videre til en eventuell fremtidig ny eier av produktet. Håndboken

Detaljer

Innholdsoversikt. Muligheter som bare trådløst kan gi

Innholdsoversikt. Muligheter som bare trådløst kan gi xcomfort RF-abc Innholdsoversikt Muligheter som bare trådløst kan gi Med enkle midler kan det gamle huset bli som nytt. Energieffektivt, stilig og med moderne funksjonalitet. Kort sagt, smarte funksjoner

Detaljer

Lavtrykksdistribusjons-system. i vannbårne energisystemer

Lavtrykksdistribusjons-system. i vannbårne energisystemer Paul Tengesdal, Terje Kåre Apeland Lavtrykksdistribusjons-system i vannbårne energisystemer Utgave 2006 Henvendelse om denne boka kan rettes til: COVA AS 4387 Bjerkreim NORGE Nettadresse: www.cova.no Innhold

Detaljer

Din bruksanvisning LG GW-L227-HNNK http://no.yourpdfguides.com/dref/3913071

Din bruksanvisning LG GW-L227-HNNK http://no.yourpdfguides.com/dref/3913071 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Frittstående eller fjernstyrt!

Frittstående eller fjernstyrt! Varme: Frittstående eller fjernstyrt! De aller fleste hytteeiere har trolig opplevd å komme frem til en iskald og nediset hytte der man må bruke store deler av drømmeweekenden på å nå en levelig romtemperatur.

Detaljer

Fra liten til stor resultater fra en intervjuundersøkelse Lisbeth Hektoen, Vibeke Tømmerberg, Åshild Ø. Våge, Animalia- Helsetjenesten for sau

Fra liten til stor resultater fra en intervjuundersøkelse Lisbeth Hektoen, Vibeke Tømmerberg, Åshild Ø. Våge, Animalia- Helsetjenesten for sau Stordrift med sau, Gardermoen, 11.mars 2015 Fra liten til stor resultater fra en intervjuundersøkelse Lisbeth Hektoen, Vibeke Tømmerberg, Åshild Ø. Våge, Animalia- Helsetjenesten for sau Bakgrunn Norsk

Detaljer

Gjeteren katalog for sommeren og høsten 2010

Gjeteren katalog for sommeren og høsten 2010 2010 Forhandler: Gjeteren katalog for sommeren og høsten 2010 Gjeteren a.s har i 70 år produsert elektriske gjerdeapparater for innhegning av dyr. Vi har Norges lengste erfaring på området, og med egen

Detaljer