FFI-FOKUS. Varmesøkende missiler det nye terrorvåpenet. Forsvarsfaglig tidsskrift utgitt av Forsvarets forskningsinstitutt mars 2003

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FFI-FOKUS. Varmesøkende missiler det nye terrorvåpenet. Forsvarsfaglig tidsskrift utgitt av Forsvarets forskningsinstitutt mars 2003"

Transkript

1 FFI-FOKUS 2 Forsvarsfaglig tidsskrift utgitt av Forsvarets forskningsinstitutt mars 2003 Varmesøkende missiler det nye terrorvåpenet Foto: Redstone Army Archives

2 2 Varmesøkende missiler: Terrorvåpen i gale hender motmidler finnes Skulderfyrte varmesøkende missiler representerer en stor trussel mot sivile og militære fly og helikoptre. Missilet kan transporteres og opereres av enkeltpersoner med minimal opplæring, langt fra vei og annen infrastruktur. Våpenet kan treffe sitt mål dag som natt på flere kilometers hold. I gale hender er det et ideelt terrorvåpen som det er vanskelig å beskytte seg mot. Men, det finnes motmidler. Av forsker Harald Hovland, FFI 11. september 2001 skrev terrororganisasjonen al-qaida seg inn i historien med fete typer ved å angripe de fremste økonomiske og militære symbolene i verdens mektigste nasjon, Twin Towers i New York og Pentagon i Washington DC. Under denne tragiske hendelsen ble flyene brukt til å angripe målene. Angrep mot fly og helikoptre fører som regel også til massiv mediedekning, og gjør fly til attraktive terror mål. Så å si alle sikringstiltak søker å hindre adgang for sprengstoff eller bevæp nede personer i flyet før det tar av. At angrep også kan forekomme etter at flyet har tatt av så man senest 28. november i fjor i Kenya, da to SA- 7-missiler ble avfyrt mot et israelsk charterfly rett etter at flyet tok av. I militær sammenheng er angrepstrusselen etter letting også stor. Militære fly kan hovedsakelig møte fem typer trusler i luften: Gevær- og artilleriild, panserbrytende raketter, radarstyrte missiler, operatørstyrte missiler, og varme søkende missiler. IR-styrte missiler Varmesøkende, eller infrarødt (IR) styrte missiler sikter seg inn mot målets infrarøde varmestråling. Alle objekter sender ut varmestråling, og jo høyere temperaturen er, jo mer stråler målet. For å være synlig, må målets utsendte stråling skille seg fra bakgrunnsstrålingen. Vanligvis søker IR-luftmålsmissiler etter mål som lyser kraftigere enn bakgrunnen. Eksempelvis lyser flyets varme motordeler, avgasser og friksjonsoppvarmete skrog kraftig opp på himmelen i IR-området. al-qaida i Kenya. Sivilt og uniformert politi inspiserer utskytningsrøret til et SA-7-missil som ble brukt i angrepet mot et israelsk charterfly i november 2002 (Foto: Scanpix/ AP) IR-søkere er uavhengige av sollys, og kan dermed opereres natt som dag. Det er få andre varmekilder på himmelen, så selv enkle og rimelige missilsøkere er i stand til å finne målet på flere kilometers hold. Et unntak er solen, som med en overflatetemperatur på flere tusen grader lyser kraftig i IR-området, og forårsaker problemer for eldre missiler som SA-7.

3 Overraskelsesmomentet På 50-tallet skjøt taiwanske jagerfly fløyet av CIA-piloter Sidewinder IR-missiler mot kinesiske MiG jagerfly(1). Plassert godt bak og under flyformasjonene kunne de amerikanske pilotene avfyre missilene og forsvinne usett. Tilbakevendte kinesiske piloter rapporterte at vingmennene deres hadde eksplodert uten forvarsel og uten noen som helst indikasjon på angrep. Dette resulterte i at det kinesiske flyvåpenet satte alle sine jagerfly på bakken, i den tro at et vedlikeholds- eller designproblem forårsaket ødeleggelsen av flyene i stor høyde. Fortsatt er et av de største problemene med IR-missiler at de ikke oppdages i tide. på lang avstand. Det er også et problem å flytte slike systemer rundt ubemerket. Dette gjør radarbaserte systemer best egnet for større krigsorganisasjoner. 3 MANPADS Selv om anekdoten ovenfor omhandler lufttil-luftmissiler, er overraskelsesmomentet enda viktigere med skulderfyrte bakke-til-luftmissiler, MANPADS (Man Portable Air Defence System). Typiske MANPADS veier kg og er halvannen til to meter lange. De er enkle i bruk og kan transporteres og opereres av en enkeltperson med minimal trening(2). Missilet kan brukes langt fra vei og annen infrastruktur og kan klargjøres på under halvminuttet. MANPADS er velegnet mot transportfly, mot helikoptre og mot jagerfly. Våpenet er tilgjengelig på svartebørsen, med priser rundt kroner(3). Det kan ligge lagret i en kasse i flere år, uten at ytelsen reduseres nevneverdig. Radarbaserte systemer, derimot, består gjerne av flere større kjøretøyer og opereres av et titalls høyt kvalifiserte personer. Systemprisen er på flere titalls eller hundretalls millioner kroner, og driftskostnadene er betydelige. Systemet sender ut stråling under bruk slik at trening med utstyret raskt vil kunne oppdages MISTRAL 2. Franske MISTRAL er et meget kapabelt missilsystem, kjennetegnet av det spisse nesepartiet og en ekstremt høy maksimalhastighet, over 2.5 ganger lydhastigheten. (Foto: MBDA) Kunnskap redder liv Virkningsgraden av MANPADS (antall nedskutte fly/helikoptre per fyrte missil) har historisk variert betydelig. I tabellen nederst på denne siden sees effekten av SA-7 brukt i kamper mellom 1972 og 1988 (4). Vi ser at virkningsgraden, antall nedskutte fly relativt til antallet fyrte missiler, varierer sterkt fra konflikt til konflikt. Helt til høyre i tabellen har vi stipulert prisen per nedskyting, basert på en stykkpris på missilene på kroner. Som vi ser reduseres effekten av et angrep dramatisk ved en god trusselforståelse og -håndtering. Mens bakkebaserte SA-7 har hatt en virkningsgrad på i underkant av 0.15 prosent mot det israelske flyvåpenet, har den i Tabell for SA-7-missilets virkningsgrad Konflikt Nedskutte fly Fyrte missiler Virkningsgrad (%) Ca-pris (Mkr) pr nedskytning Vietnam Angrep på det israelske flyvåpenet Thai-Kambodsjanske trefninger Sentralamerikanske konflikter Sørafrikanske konflikter Sovjetiske luftstyrker i Afghanistan Bruk av SA-7 i forskjellige konflikter og virkningen av missilet (4). Tallene for det israelske flyvåpenet inkluderer bare bakkebaserte SA-7; Luft-til-luft-versjonen av missilet stod for en betydelig andel av de totalt 33 israelske flyene som er rapportert skutt ned under Yom Kippur-krigen i oktober 1973.

4 4 forskjellige sentralamerikanske konflikter hatt en virkningsgrad på over 10 prosent. SA-7 er ellers et første generasjons missil med langt dårligere virkningsgrad enn mer moderne systemer, som Stinger, Mistral og SA-18. Avgjørende betydning Viktigere enn den våpentekniske og økonomiske effekten er imidlertid at MANPADS kan begrense motstanderens militære handlefrihet. Et eksempel på dette er kampene rundt årsskiftet i El Salvador(4). Med 28 nyanskaffede SA-14-missiler, klarte FMLNgeriljaen på kort tid å skyte ned 3 fly med 11 missiler. Konsekvensen ble at det salvadoranske luftforsvaret effektivt ble hindret i å benytte flyangrep på dagtid, og kunne derfor ikke lenger gi nødvendig luftstøtte til hæren. Da dette var et av de få virkelige fortrinnene regjeringshæren hadde, forandret det lille antallet missiler styrkeforholdet betraktelig. Stinger i Afghanistan I Afghanistan fikk Sovjetunionen store problemer med Stingermissiler som USA forsynte Mujahedin med. I følge Steven Zaloga(4) hevdet Mujahedin å ha skutt ned 269 helikoptre/ fly med 340 missiler. Tallene er trolig noe oppskrytt, men estimater for virkningsgraden for Stinger Basic, som senere har blitt spredd rundt i verden, ligger godt i overkant av 30 prosent. I tillegg til at de sovjetiske styrkene mistet et betraktelig antall helikoptre, forandret missilet måten man kunne foreta angrep på. Stingermissilet har antakelig en del av æren for at Sovjetunionen til slutt valgte å trekke seg ut av Afghanistan. Allierte tap under Gulfkrigen Også vestlige styrker har fått erfare effekten av MANPADS. I løpet av Gulfkrigen i 1991 antas det at SA-16 alene sto for over halvparten av nedskytingene av allierte fly/helikoptre. Totalt sto IR-missiler for tre fjerdedeler av de amerikanske tapene, og en enda høyere alliert tapsandel. To hovedårsaker er at de radarstyrte systemene ble styrt gjennom et sentralisert nettverk som delvis ble satt ut av funksjon, samt at utskytningsplattformene kunne spores opp av anti-radarmissiler når de siktet seg inn mot sine mål. De små og passive IR-styrte missilene var derimot lokalt styrt og kunne ikke så lett lokaliseres før det var for sent. Leksen man fikk fra Gulfen førte til at man unngikk å fly lavere enn fot under Kosovokrisen, utenfor MANPADS-rekkevidden. Dette ga de allierte problemer med å skille ekte mål fra falske. Serbernes utstrakte bruk av narremidler var meget effektiv og ble kombinert med smart bruk av de radarstyrte missilsystemene. I følge amerikanske offiserer ble ikke det serbiske luftvernet militært sett betydelig svekket selv etter 78 dagers intens luftkampanje. MANPADS-trusselen, hovedsakelig SA- 18, bidro nok også i stor grad til at man ikke satte inn angrepshelikoptre i dette området. Ideelt våpen Totalt sett ser vi at MANPADS er et velegnet gerilja- og terrorvåpen. De er økonomisk og praktisk tilgjengelige selv for mindre grupperinger. MANPADS er enkle og fleksible ved transport og i bruk, vanskelige å oppdage og kan utplasseres så å si over alt. De har en virkningsgrad som gjør dem til en reell fare. De kan påvirke handlingsmønsteret til en i utgangspunktet overlegen fiende, og det er vanskelig, om ikke umulig å eliminere den trusselen de representerer. En er nødt til å forholde seg til MANPADS siden det er grunn til å tro at de fleste terrororganisasjoner er i bestittelse av dem (5). Militært sett finnes det som vi skal se flere beskyttelsesteknikker, men mange av disse er uegnet for sivil luftfart. EK som motmiddel Det finnes hovedsakelig tre typer IR-motmidler: Narrebluss (også kalt flares), rundstrålende IR-jammere og rettede IR-jammere. I tillegg til disse tre rene motmidlene kommer signaturkontroll, mer populært kjent som kamuflasje eller stealth. Vi skal her bare kort nevne de viktigste IR-stealth -teknikkene: Skjerme viktige varmekilder, kjøle ned varme avgasser og velge maling med gunstige IR-egenskaper. Avfyring av narrebluss. Avfyring av narrebluss fra helikopter. (Foto: Eivind Engebretsen/FFI)

5 Narrebluss Narrebluss er kraftige varmekilder som skytes ut fra fly/helikoptre for å tiltrekke seg missilene. Standard narrebluss består av en magnesium-teflon-viton (MTV)-blanding. De brenner ved høy temperatur (rundt 2000 C), bremses opp kraftig og faller bakover og nedover grunnet luftmotstanden og gravitasjonen. Missilprodusentenes svar er å bygge inn mekanismer i missilsøkerne som skiller motmidlene fra målene. Noen søkere snevrer inn synsfeltet når målet er oppdaget. Andre filtrerer bort mål med unormal bevegelse. En tredje type reagerer på målets strålingsintensitet eller variasjoner i denne. En fjerde type ser på intensitetsforholdet i ulike spektrale bånd (forskjellige farger), en brukbar indikator for målets temperatur, og ignorerer unormalt varme objekter. Med nye avbildende missilsøkere vil også målets form, struktur, tekstur og andre romlige egenskaper kunne utnyttes. En kombinasjon er naturligvis også mulig; teknikkvalget er avhengig av plass-, vekt- og fremfor alt økonomiske hensyn. Dødelig katt og mus-lek Fagfeltet er kjennetegnet av en betinget dynamisk utvikling. Således har missilforbedringene blitt møtt med nye narreblusstyper. Aerodynamisk utforming eller modifiserte utskytningsretninger har forbedret bevegelsesegenskapene, kjemiske eller mekaniske utforminger har endret intensiteten eller det spektrale intensitetsforholdet, arealet, røykstripens form og lengde eller brenntid. Arbeid er gjort for å gjøre narrebluss usynlige for det 5 Teknisk virkemåte I de første fungerende IR-styrte missilsøkerne fokuseres innkommende lys ned på en retikkel. En retikkel er en roterende skive med vekselvis gjennomsiktige og ugjennomsiktige felter på seg. På baksiden av retikkelen registrerer en detektor signalet som dannes når lyset fra målet passerer de gjennomsiktige feltene på retikkelen. Det resulterende signalet dekodes og gir informasjon om avviket fra siktelinjen mot målet. I nyere retikkelsøkere er den tradisjonelle spin-scan -teknikken med en roterende retikkel erstattet av en teknikk kalt con-scan, der et skråstilt, roterende speil beveger avbildningen av målet i sirkel rundt på en fast retikkel. målet relativt til missilets siktelinje. Man introduserte også tofarge-detektorer som er i stand til å skille mellom ekte mål og meget varme kilder, som narrebluss og solen. Begge disse teknikkene ble introdusert for å møte nyutviklede motmidler. Stinger POST kom få år senere med en såkalt rosette scan søker(4). POST-versjonen etterfulgte Basic-versjonen som ble benyttet i Afghanistan, men søkerne i disse to missilene er fundamentalt forskjellige. Stinger POST er en missilsøker med en scannende punktdetektor som i prinsippet er i stand til å observere individuelle mål i en klynge, og kan kalles den første semiavbildende bakke-tilluft missilsøkeren. Med etterfølgeren, Stinger RMP(4) innførte man betydelig økt fleksibilitet ved mulighet for å modifiseres missilets programvare når nye motmidler dukket opp, i stedet for å erstatte elektronikken (6). Avbildende søkere ble introdusert i MANPADS i 1994 med Toshiba Type 91 Kin-SAM(2). Missilet skal ikke være eksportert til andre land. Missilet bruker en tofarge (synlig og IR), høyoppløselig stirrende søker. Missiler med avbildende søkere vil etter hvert bli utbredt, da nøkkelkomponentene, avbildende IR-detektorer og tilhørende elektronikk nå er lett tilgjengelig. Med SA-18 introduserte man for første gang optisk detektorskanning i missilene (4), der en eller flere detektorer (stripe- eller punktdetektorer) skanner synsfeltet for å bestemme vinkelen/posisjonen til Fokuserende optikk Roterende retikkel Detektor Prinsippskisse av en enkel spin-scan retikkelsøker.

6 6 blotte øyet, så motparten ikke blir oppmerksom på målets posisjon eller eksistens. Andre grunner for bruk av stealth -narrebluss kan være at bruken av konvensjonelle narrebluss kan misforstås som en fiendtlig handling, eksempelvis våpenbruk. Brennende magnesium som lander på bakken representerer naturligvis også en brannfare og bør unngås. Narreblussets korte effektive brenntid er et problem, selv om sekvenser med flere bluss kan øke tidsvinduet noe. Preventiv bruk er dermed vanskelig, med mindre man er i en utsatt stilling i kun kort tid. Narrebluss brukes derfor hovedsakelig reaktivt. Det er vanskelig å manuelt oppdage missilangrep i luft-til-luftsituasjoner selv om man iakttar motstanderen, og nesten umulig i bakke-til-luft-situasjoner, da missilangrepet kan komme når som helst, og hvor som helst fra. Automatisk varsling med dedikerte missilvarslere øker plattformens overlevelsesevne dramatisk, og blir derfor vanligere. Økonomisk er narrebluss gunstige. Selv om missilvarslingen representerer en ekstra kostnad, håndterer vanligvis missilvarslings- og dispensersystemet også trusselen på radarsiden (chaff). Brannfaren reduserer imidlertid den sivile anvendeligheten av utstyret. Jamming Støysignaler som sendes ut av målet for å forvirre missilet eller lure det til å sikte seg inn mot et falskt mål. For at jammingen skal være effektiv, må den være tilpasset den aktuelle trusselen. Home-on-jam er en teknikk der missilet identifiserer utsendt jamming og som sikter seg inn mot jammekilden. På den måten vil jammeren kunne virke som et fyrtårn. Rundstrålende IR-jammer I de tidligste retikkelsøkerene genererer IRstrålingen fra målet en kode. Koden inneholder informasjon om målets orientering relativt til missilsøkerens siktelinje. En fundamental antagelse i slike missilsøkere ( kodesøkere ) er at variasjonen i målets utstråling ikke påvirker retikkelkoden betydelig. Dette utnyttes i rundstrålende IR-jammere, der en pulset IR-kilde forvrenger kildens naturlige kode. Normalt sett kreves det forskjellige koder for å lure forskjellige missiler, og det er hovedsakelig eldre missiler som er følsomme overfor slik jamming. Rundstrålende IR-jammere er ikke avhengige av missilvarsling, da de kontinuerlig lyser i alle retninger. Selv med et betydelig energiforbruk er jammesignalet i missilet begrenset. Denne typen IR-jammer er velegnet for bruk mot kodesøkere, men lite effektiv mot skannende missilsøkere som ikke er avhengig av et jevnt signal. For sistnevnte representerer jammeren en ekstra lyskilde, som kan gi missilet økt rekkevidde. En stor andel av operasjonelle MANPADS har imidlertid fortsatt kodesøkere, så rundstrålende IR-jammere har fortsatt en misjon. Rettet IR-jammer. Britisk EH101 Merlin helikopter påmontert NEMESIS DIRCM jammer. En missilvarsler sees rett nedenfor vindusviskeren, jammeren er plassert under sidedøren. (Foto: Jonas Moen/FFI) Rettet IR-jammer Ideen bak rettede IR-jammere (Directive IR Countermeasures, DIRCM) er at man ved å fokusere all den utsendte energien direkte mot målet kan generere et jammesignal som overgår signalet fra målet med mange størrelsesordener. Dette muliggjør strølyseffekter, der et signal genereres også når søkeren ser i andre retninger. Dermed kan man generere falske mål også i skannende søkere. Med nye, laserbaserte DIRCM-systemer vil man også kunne blende missilsøkeren, en mulig strategi for også å jamme nyere, avbildende missilsøkere. Med nye høykvalitets laserbaserte

7 jammekilder kan man selv med beskjedne utgangseffekter produsere så sterke strålingstettheter på målet at systemet kan takle eksisterende så vel som fremtidige missiltrusler. Det er heller ingen praktiske kapasitetsproblemer for slike systemer, som i prinsippet kan opereres kontinuerlig. Lysstrålens direktivitet gjør også at man ikke på en uønsket måte øker flyet/helikopterets IR-signatur sett fra andre retninger. Brannfaren reduserer utbredelsen av narrebluss i den sivile sektoren, og man vil først se DIRCM-systemer på statlige VIP-fly og -helikoptre, deretter på privatfly i luksusklassen, primært i risikoområder som Midt-Østen. Det er mindre trolig at slike systemer vil få en betydelig utbredelse på kommersielle rutefly. Til det er trusselen for spesifikk i forhold til kostnadsnivået, selv om flere sivile fly er blitt skutt ned av IR-styrte missiler. Unntak er flyselskaper som israelske El Al og Arkia som har en meget spesiell risikoprofil, og som ventelig vil kunne få statsstøtte til anskaffelsen. 7 Dyrt å anskaffe Dagens DIRCM-systemer, med høypresisjonsoptikk og kompliserte lasersystemer skal kunne oppdage, lokalisere, følge og belyse et mål med en nøyaktighet på rundt 10 cm eller bedre på en kilometers hold. Da skal atmosfærisk turbulens, plattformvibrasjon og missilets bevegelse kompenseres for. Dette er kostbart. Eksempelvis kostet det første operative DIRCM-systemet, NEMESIS, i overkant av US$ per enhet(7) for de amerikanske spesialstyrkene (US SOCOM). Israelske Rafael planlegger å kunne levere DIRCMsystemer for det sivile markedet innen april 2003, til en pris på millioner US$. Flere nyvinninger innen områdene sensorer, adaptiv optikk og laserkilder er på vei som kan redusere prisen i betydelig grad, men beskyttelsessystemet vil i overskuelig fremtid fortsatt representere en betydelig andel av totalkostnaden for et typisk fly eller helikopter. Disse systemene er dessuten ikke lett tilgjengelige ennå; Kun USA og enkelte andre land har, eller er i nærheten av å ha slike systemer tilgjengelig ennå. There is nothing so exhilarating as to be shot at, without result Winston Churchill, 1895 DIRCM nå? Det er dessuten usikkert om teknologien er moden nok og gir forbedringer som forsvarer de økonomiske, vektmessige og volummessige kostnadene ennå, og om såkalte homeon-jam -teknikker kan brukes til å sikte seg inn mot jammekilden. Slike teknikker vil sannsynligvis dukke opp i fremtidige missilmodeller. En forventet videreutvikling av DIRCM vil derfor inkludere tauet DIRCM for å skille kilden fra den operative plattformen. VIP-transport med beskyttelse. President Bush etter en tur med Air Force One. (Foto: Reuters/Larry Downing) Hva bør man velge? For tiden er narrebluss den generelt gunstigste beskyttelsesmetoden for militære fly og helikoptre. For optimal ytelse bør plattformene ha et system for automatisk missilvarsling, med god romlig dekningsgrad, høy deteksjonssannsynlighet og lav falsk alarmrate. Dette gir en langt høyere grad av pålitelighet og beskyttelse enn manuell oppdagelse av innkommende missiler, ikke minst fordi missilene generelt vil oppdages tidligere. Laserbaserte direktive IR-jammere er imidlertid på vei mot en teknologisk modenhet som gjør dem velegnet som primærforsvar av militære og sivile fly og helikoptre mot IRstyrte missiler, og forventes å få et betydelig militært innpass innen 5-10 år. Det forventes at DIRCM også vil finne innpass i nisjer innen sivil luftfart, hovedsakelig innen VIP-transport og transport i høyrisikoområder. Prisen på slike systemer må imidlertid reduseres dramatisk dersom teknologien skal få noe mer enn en militær utbredelse.

8 w w w. F F I. n o Forsvarets forskningsinstitutt, Instituttveien 20, Postboks 25, 2027 Kjeller, telefon Artikkelforfatter Harald Hovland (f. 1969) cand. scient. i fysikk fra UiO (1993). FOKUS nr 2 mars 2003 design/produksjon FFI opplag 2000 ISSN Referanser 1 - William Taylor, Understanding the Infrared Threat, Journal of Electronic Defense, februar Jane s Land Based Air Defence Sandra I Erwin U.S. Warplanes Vulnerable To Shoulder-Fired Missiles, National Defense, Desember Steven J Zaloga, Air-Defense Missiles: Recent Trends in the Threat, Journal of Electronic Defense, November Thomas B Hunter, The proliferation of MAN- PADS, Jane s Intelligence Review, september Federation of American Scientists (FAS) hjemmesider: land/stinger.htm. 7 - United States General Accounting Office (Den amerikanske riksrevisjonen) Report to the Secretary of Defense: ELECTRONIC WARFARE: DOD Should Select Most Cost-Effective Infrared Countermeasures System, april Rapporten er tilgjengelig på internett: archive/1998/ns98002.pdf Han har vært forsker ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) siden 1993, og har jobbet innen fagfeltene lasere og elektronisk krigføring ved avdeling for elektronikk. Der har han fra juni 1997 vært delprosjektleder ved prosjektene EK for Luftforsvaret og EK for Luftforsvaret II. Prosjektene tar for seg missiltruslene som Luftforsvarets fly og helikoptre kan møte, og hvordan de best kan beskyttes mot disse truslene. De respektive delprosjektene omhandler mer spesifikt trusselen fra varmesøkende missiler og beskyttelse mot denne trusselen. Kontaktinformasjon Forsvarets forskningsinstitutt Postboks 25, 2027 Kjeller E-post: Telefon: Militært nummer FFIs hjemmesider: E-post til Fokus:

FORSVARSFAGLIG TIDSSKRIFT UTGITT AV FORSVARETS FORSKNINGSINSTITUTT Nr. 02 November 2011

FORSVARSFAGLIG TIDSSKRIFT UTGITT AV FORSVARETS FORSKNINGSINSTITUTT Nr. 02 November 2011 FORSVARSFAGLIG TIDSSKRIFT UTGITT AV FORSVARETS FORSKNINGSINSTITUTT Nr. 02 November 2011 Elektronisk krigføring for selvbeskyttelse av fly et viktig våpen mot nye trusler Av Tor-Odd Høydal I dagens komplekse

Detaljer

Laserdata for dummies. Ivar Oveland 19 oktober 2015

Laserdata for dummies. Ivar Oveland 19 oktober 2015 Laserdata for dummies Ivar Oveland 19 oktober 2015 Laserdata for dummies Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 1 INTRODUKSJON LiDAR LiDAR: Light Detection And Ranging Hva er laserdata? INTRODUKSJON

Detaljer

21.09.2015. Mer enn bare et kamera (Publisert versjon, inneholder bare FFIs egne bilder.) Bilder kommer fra mange kilder

21.09.2015. Mer enn bare et kamera (Publisert versjon, inneholder bare FFIs egne bilder.) Bilder kommer fra mange kilder Bilder kommer fra mange kilder Mer enn bare et kamera (Publisert versjon, inneholder bare FFIs egne bilder.) Torbjørn Skauli og Trym Haavardsholm Optisk avbildning - et felt i forandring Hva kan et kamera

Detaljer

FGM-148 Javelin FIRE & FORGET DAG HORNSLIEN

FGM-148 Javelin FIRE & FORGET DAG HORNSLIEN 2017 FGM-148 Javelin FIRE & FORGET DAG HORNSLIEN INNHOLDSFORTEGNELSE: Generelt 2 Teknisk data.. 3 CLU Command Launch Unit.... 4 Missilet.. 5-6 1 Generelt Javelin er et bærbart, medium panserbekjempelsesvåpen.

Detaljer

Videoovervåkning og automatisk analyse verdisikring ved hjelp av nye teknologier?

Videoovervåkning og automatisk analyse verdisikring ved hjelp av nye teknologier? Videoovervåkning og automatisk analyse verdisikring ved hjelp av nye teknologier? Kan metoder og teknologi fra generell overvåking brukes i oppdrettsnæringen? Tom Kavli SINTEF 1 Kameraer ser ut til å være

Detaljer

Alarmdetektorene i Professional Series Vet når det trengs alarm. Og når det ikke gjør det. Nå med Flerpunkts antimask med spraydeteksjon

Alarmdetektorene i Professional Series Vet når det trengs alarm. Og når det ikke gjør det. Nå med Flerpunkts antimask med spraydeteksjon Alarmdetektorene i Professional Series Vet når det trengs alarm. Og når det ikke gjør det. Nå med Flerpunkts antimask med spraydeteksjon Bosch-teknologi uten sidestykke forbedrer deteksjonen og reduserer

Detaljer

Internasjonal terrorisme i kjølvannet av Irak-konflikten

Internasjonal terrorisme i kjølvannet av Irak-konflikten Internasjonal terrorisme i kjølvannet av Irak-konflikten Oslo Militære Samfund 16. oktober 2006 Forsker Truls H. Tønnessen FFI Program Afghanistans betydning for internasjonal terrorisme Hovedtrekk ved

Detaljer

Vi trener for din sikkerhet

Vi trener for din sikkerhet Viktig informasjon 6000 NATO-soldater skal trene under øvelse Noble Ledger fra 15. til 24. september Vi trener for din sikkerhet Internasjonalt samarbeid og øvelser forbereder Forsvaret på å løse oppdrag

Detaljer

- Fremtidens jagerfly

- Fremtidens jagerfly - Fremtidens jagerfly Erlend Larsen Takk til alle som har hjulpet til med boken. Ingen nevnt, ingen glemt! Utgiver: E-forlag, 2010 Første gang utgitt (trykket versjon) 2009 Omslagsfoto: Lockheed Martin

Detaljer

Angrep på demokratiet

Angrep på demokratiet Angrep på demokratiet Terroraksjonen 22. juli 2011 var rettet mot regjeringskvartalet i Oslo og mot AUFs politiske sommerleir på Utøya. En uke etter omtalte statsminister Jens Stoltenberg aksjonen som

Detaljer

Forsvar mot ballistiske missiler

Forsvar mot ballistiske missiler FFI-FOKUS F o r s v a r s f a g l i g t i d s s k r i f t u t g i t t a v F o r s v a r e t s f o r s k n i n g s i n s t i t u t t a p r i l 2 0 0 6 Forsvar mot ballistiske missiler 2-06 Foto: Scanpix

Detaljer

Eltako Wireless Opplev en helt ny livskvalitet 24 / 7. Mer fleksibilitet, mer sikkerhet og mer tid for deg selv!

Eltako Wireless Opplev en helt ny livskvalitet 24 / 7. Mer fleksibilitet, mer sikkerhet og mer tid for deg selv! Eltako Wireless Opplev en helt ny livskvalitet 24 / 7. Mer fleksibilitet, mer sikkerhet og mer tid for deg selv! Brytere kan enkelt festes til vegger, glass eller møbler takket være trådløs teknologi.

Detaljer

Hvor kommer magnetarstråling fra?

Hvor kommer magnetarstråling fra? Hvor kommer magnetarstråling fra? Fig 1 En nøytronstjerne Jeg kom over en interessant artikkel i januar 2008 nummeret av det norske bladet Astronomi (1) om magnetarstråling. Magnetarer er roterende nøytronstjerner

Detaljer

F-35 kampflybase på Ørland; det umulige som ble mulig!

F-35 kampflybase på Ørland; det umulige som ble mulig! F-35 kampflybase på Ørland; det umulige som ble mulig! Jon S Veel for Øivind Wathne, Senior stabsoffiser Valg av Ørland, tilfeldighetenes spill? Departementets interessentanalyse Luftforsvaret Ørland hovedflystasjon,

Detaljer

Introduksjon til avansert detekteringsteknologi

Introduksjon til avansert detekteringsteknologi Introduksjon til avansert detekteringsteknologi Vi er stolte over å presentere et bredt spekter av avansert deteksjon. I dette kapittelet vil du finne alt du trenger for å detektere innbrudd og sikre dine

Detaljer

HI-116 1 Konflikt og fred - historiske og etiske perspektiver

HI-116 1 Konflikt og fred - historiske og etiske perspektiver HI-116 1 Konflikt og fred - historiske og etiske perspektiver Kandidat-ID: 7834 Oppgaver Oppgavetype Vurdering Status 1 HI-116 skriftlig eksamen 19.mai 2015 Skriveoppgave Manuell poengsum Levert HI-116

Detaljer

signalstyrken mottatt fra mini-bts-laveffektsstasjonen, å registrere signalstyrken mottatt

signalstyrken mottatt fra mini-bts-laveffektsstasjonen, å registrere signalstyrken mottatt 1 Lokaliseringsmetode for mobiltelefon BESKRIVELSE TEKNISK OMRÅDE [0001] Oppfinnelsens omfang og gjenstand er knyttet til en fremgangsmåte for lokalisering av en mobiltelefon, og anvendes særlig for utføring

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) 332103 (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) 332103 (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 3323 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. A01K 61/00 (06.01) G01B 11/04 (06.01) G01B 11/24 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 1736 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag.12.13 (8)

Detaljer

LØSNINGSFORSLAG, KAPITTEL 3

LØSNINGSFORSLAG, KAPITTEL 3 LØSNINGSFORSLAG, KAPITTEL 3 REVIEW QUESTIONS: 1 Hvordan påvirker absorpsjon og spredning i atmosfæren hvor mye sollys som når ned til bakken? Når solstråling treffer et molekyl eller en partikkel skjer

Detaljer

Informasjon om. Optikk og lys - UNIK3480/4480

Informasjon om. Optikk og lys - UNIK3480/4480 Informasjon om Optikk og lys - UNIK3480/4480 Hvorfor er optikk og lys interessant? Syn: Med lys kan levende ting orientere seg i verden Milan Nykodym CC BY-SA 2.0 Belysning: Lyskilder gjør verden synlig

Detaljer

FFI-NOTAT Eksternnotat 17/01184

FFI-NOTAT Eksternnotat 17/01184 FFI-NOTAT Eksternnotat 17/01184 Sammendrag av rapporten Vurdering av samfunnets behov for sivile beskyttelsestiltak Forfattere Tonje Grunnan 21. desember 2016 Godkjent av Kjersti Brattekås, fung. forskningsleder

Detaljer

Risikoanalyse, kompleksitet og usikkerhet noen refleksjoner Kenneth Pettersen (UiS) Kenneth Pettersen, Universitetet i Stavanger 15.

Risikoanalyse, kompleksitet og usikkerhet noen refleksjoner Kenneth Pettersen (UiS) Kenneth Pettersen, Universitetet i Stavanger 15. Risikoanalyse, kompleksitet og usikkerhet noen refleksjoner Kenneth Pettersen (UiS) Kenneth Pettersen, Universitetet i Stavanger 15. mars 2016 Agenda fire tema Teknologidefinisjon System ulykker kompleksitet

Detaljer

Evaluering av IT-systemer Introduksjon. Monica Kristiansen

Evaluering av IT-systemer Introduksjon. Monica Kristiansen Evaluering av IT-systemer Introduksjon Monica Kristiansen 1 Bruk av programvare i kritiske systemer En spennende verden! 2 Avanserte løfteraketter (Ariane 5) 3 Avanserte flyegenskaper 4 Avanserte flyegenskaper

Detaljer

King Kong Erfaren Scratch PDF

King Kong Erfaren Scratch PDF King Kong Erfaren Scratch PDF Introduksjon I dette spillet inspirert av historien om King Kong, skal vi se hvor lett det er å bruke grafikk som ikke allerede ligger i Scratchbiblioteket. I spillet styrer

Detaljer

DISNEY EPIC MICKEY: SAMMEN ER MAN STERKERE

DISNEY EPIC MICKEY: SAMMEN ER MAN STERKERE DISNEY EPIC MICKEY: SAMMEN ER MAN STERKERE I Disney Epic Mickey måtte Mikke Mus bruke sine krefter med maling og tynner til å gjenopprette Ødelandet, en verden for glemte Disney-fi gurer som passes på

Detaljer

Blue Line-bevegelsesdetektorer Oversikt gir overtak

Blue Line-bevegelsesdetektorer Oversikt gir overtak Blue Line-bevegelsesdetektorer Oversikt gir overtak Sikkerhet du kan stole på Blue Line Gen 2-bevegelsesdetektorer Enten du beskytter et hjem, en butikk eller en annen forretning, er du avhengig av å vite

Detaljer

Steg 1: Hente grafikk fra nettet

Steg 1: Hente grafikk fra nettet Scratch King Kong Skrevet av: Samuel Erik Abildsø og Geir Arne Hjelle Kurs: Scratch Tema: Blokkbasert, Spill, Animasjon Fag: Engelsk, Kunst og håndverk, Matematikk, Programmering Klassetrinn: 1.-4. klasse,

Detaljer

FITS Tilgjengelighets- og kapasitetsstyring

FITS Tilgjengelighets- og kapasitetsstyring FITS Tilgjengelighets- og kapasitetsstyring Becta 2004 Utgitt på norsk av Senter for IKT i utdanningen i 2012 FITS tilgjengelighets- og kapasitetsstyring Innhold TKS 1 Introduksjon... 1 TKS 2 Oversikt...

Detaljer

Kontroll av omsetningsoppgaver ny modell kan gi bedre utvelgelse

Kontroll av omsetningsoppgaver ny modell kan gi bedre utvelgelse Kontroll av omsetningsoppgaver ny modell kan gi bedre utvelgelse Tormod Reiersen, Skattedirektoratet Per Arne Paulsen, Skattedirektoratet Anders Berset, Skattedirektoratet I 2012 gjennomførte Skatteetaten

Detaljer

Prosjekt 3D laserskanning. Oppbygging og erfaringer

Prosjekt 3D laserskanning. Oppbygging og erfaringer Prosjekt 3D laserskanning Oppbygging og erfaringer Prosjekt 3D laserskanning Startet januar 2014 Eid av POD, driftet av Oslo/Kripos i samarbeid Tidsbegrenset til 18 mndr (jan 2014-juli 2015) 2015: Kripos

Detaljer

Europas nye kosmologiske verktøykasse Bo Andersen Norsk Romsenter

Europas nye kosmologiske verktøykasse Bo Andersen Norsk Romsenter Europas nye kosmologiske verktøykasse Bo Andersen Norsk Romsenter Hvordan er Universet dannet og hva er dets skjebne? Hvilke lover styrer de forskjellige skalaene? Hvorfor og hvordan utviklet universet

Detaljer

Remote Video Solutions. Kameratjenester fra Securitas

Remote Video Solutions. Kameratjenester fra Securitas Remote Video Solutions Kameratjenester fra Securitas 2 Remote Video Solutions Remote Video Solutions gir deg økt trygghet. Vi kombinerer smart teknologi og vektere i en sikkerhetsløsning som vi vet kan

Detaljer

361 forsknings prosjekter og oppdrag. Også rocket science.

361 forsknings prosjekter og oppdrag. Også rocket science. 361 forskningsprosjekter og oppdrag. Også rocket science. Hvem kan vi egentlig stole på? VI KAN FORENKLE og si at FFI jobber med hacking og propaganda men det stemmer ikke helt. Forsk erne våre jobber

Detaljer

Kjernekompetanse en grunnpillar i Sjøforsvarets virksomhet. Harlans Seminar november 2011 Kommandør Roald Gjelsten

Kjernekompetanse en grunnpillar i Sjøforsvarets virksomhet. Harlans Seminar november 2011 Kommandør Roald Gjelsten Kjernekompetanse en grunnpillar i Sjøforsvarets virksomhet Harlans Seminar november 2011 Kommandør Roald Gjelsten Disposisjon Kjernefunksjoner Sjøforsvarets kjernekompetanse Politiske føringer Aktuelle

Detaljer

Gard stilling. Marsj bakover gjøres på motsatt måte.

Gard stilling. Marsj bakover gjøres på motsatt måte. Innhold: Grepet Garde-stilling Marsj Parader L'engagement Kontraparader Utfall Direkte angrep Riposte Battement Coupé Degagement Finte Kontra-angrep Sammensatte angrep Konkurranser Puljer Feilsøking Grepet

Detaljer

Hendelse 1. start etter innledende info og organisering av KO ca. kl 09:15

Hendelse 1. start etter innledende info og organisering av KO ca. kl 09:15 BERDSKAPSØVELSE I «Vannkliden KF» tirsdag 17. juni 2014 Scenario innledning ca kl. 09:00 Langvarig strømbrudd i store deler av «Vanneby» har ført til at kriseledelsen er samlet i KO. Kriseledelsen ble

Detaljer

Fig 1A Ideell jord. Høyde λ/2 Fig 1D Tørr jord. Høyde λ/2. Fig 1B Ideell jord. Høyde λ/4 Fig 1E Tørr jord. Høyde λ/4

Fig 1A Ideell jord. Høyde λ/2 Fig 1D Tørr jord. Høyde λ/2. Fig 1B Ideell jord. Høyde λ/4 Fig 1E Tørr jord. Høyde λ/4 HF-antenner Av Snorre Prytz, Forsvarets forskningsinstitutt Generelt om NVIS-antenner En NVIS (Near Vertical Incident Skyvave) antenne skal dirigere mest mulig av RF effekten rett opp. Effekten blir reflektert

Detaljer

Vil alderen påvirke hvordan pulsen endres når man spiller Tetris?

Vil alderen påvirke hvordan pulsen endres når man spiller Tetris? . SPISS Tidsskrift for elever med teknologi og forsknings-lære i videregående skole Vil alderen påvirke hvordan en endres når man spiller Tetris? Forfatter: Amalie Sivertsen, Vardafjell vgs Er Tetris et

Detaljer

RYOBI PHONE WORKS Forvandler din mobil til ditt smarteste verktøy.

RYOBI PHONE WORKS Forvandler din mobil til ditt smarteste verktøy. 21 August 2015 RYOBI PHONE WORKS Forvandler din mobil til ditt smarteste verktøy. Du vet allerede at smarttelefonen kan gjøre noen ganske fancy og fantastiske ting. Nå kombinerer Ryobi PhoneWorks kvalitetsverktøy

Detaljer

Fröling Turbomat. http://www.sgp.no

Fröling Turbomat. http://www.sgp.no Fröling Turbomat SGP Varmeteknikk AS side 1/6 Sandvika 10.03.2009 Funksjonsbeskrivelse biokjel - Fröling Turbomat Vedlagt følger en funksjonsbeskrivelse av Fröling Turbomat. Kjelen er produsert i Østerrike

Detaljer

Radiobasert styring av el-varme, lys og andre elektriske apparater gir god rekkevidde og høy driftssikkerhet!

Radiobasert styring av el-varme, lys og andre elektriske apparater gir god rekkevidde og høy driftssikkerhet! Radiobasert styring av el-varme, lys og andre elektriske apparater gir god rekkevidde og høy driftssikkerhet! Orion700 som bordmodell Orion700 som veggmodell Lavere strømregning og bedre komfort Ved hjelp

Detaljer

ITS gir nye muligheter for kryssløsninger og trafikkavvikling

ITS gir nye muligheter for kryssløsninger og trafikkavvikling 1 ITS gir nye muligheter for kryssløsninger og trafikkavvikling Arvid Aakre Institutt for Bygg, anlegg og transport, NTNU arvid.aakre@ntnu.no 2 Innhold Innledning bakgrunn motivasjon Litt om ITS Avvikling,

Detaljer

Forskriftskrav til radon i skoler og barnehager

Forskriftskrav til radon i skoler og barnehager Foto: fotolia Radonkonsentrasjonen i en bygning varierer over tid, og en radonmåling må fange opp denne naturlige variasjonen. Grenseverdiene for radon viser til årsmiddelverdien, altså gjennomsnittlig

Detaljer

TRUSSELVURDERING 2008

TRUSSELVURDERING 2008 Politiets sikkerhetstjenestes (PST) årlige trusselvurdering er en analyse av den forventede utvikling innenfor PSTs hovedansvarsområder, med fokus på forhold som kan påvirke norsk sikkerhet og skade nasjonale

Detaljer

Terror og trusselbildet, potensielle aktører, grupperinger, metoder og målutvelgelse

Terror og trusselbildet, potensielle aktører, grupperinger, metoder og målutvelgelse Terror og trusselbildet, potensielle aktører, grupperinger, metoder og målutvelgelse Truls Hallberg Tønnessen, FFI Nasjonalt beredskapsseminar for universiteter og høyskoler. 4. desember 2012 Ulike faser

Detaljer

Sonitor Technologies Norsk teknologi ut i verden Janicke Ekelberg, Director Healthcare EMEA. www.sonitor.com

Sonitor Technologies Norsk teknologi ut i verden Janicke Ekelberg, Director Healthcare EMEA. www.sonitor.com Sonitor Technologies Norsk teknologi ut i verden Janicke Ekelberg, Director Healthcare EMEA Innendørs Posisjoneringssystem (IPS) Å lokalisere, spore og sikre utstyr og mennesker i komplekse bygninger.

Detaljer

HR-STRATEGI FOR FORSVARSSEKTOREN

HR-STRATEGI FOR FORSVARSSEKTOREN HR-STRATEGI FOR FORSVARSSEKTOREN Vårt samfunnsoppdrag Eksempler Forsvarssektoren har ansvar for å skape sikkerhet for staten, befolkningen og samfunnet. Endringer i våre sikkerhetspolitiske omgivelser

Detaljer

Kan vi forutse en pendels bevegelse, før vi har satt den i sving?

Kan vi forutse en pendels bevegelse, før vi har satt den i sving? Gjør dette hjemme 6 #8 Kan vi forutse en pendels bevegelse, før vi har satt den i sving? Skrevet av: Kristian Sørnes Dette eksperimentet ser på hvordan man finner en matematisk formel fra et eksperiment,

Detaljer

Hjelp til oppfinnere. 01 Beskyttelse av dine ideer 02 Patenthistorie 03 Før du søker et patent 04 Er det oppfinnsomt?

Hjelp til oppfinnere. 01 Beskyttelse av dine ideer 02 Patenthistorie 03 Før du søker et patent 04 Er det oppfinnsomt? Hjelp til oppfinnere 01 Beskyttelse av dine ideer 02 Patenthistorie 03 Før du søker et patent 04 Er det oppfinnsomt? 05 Å få et patent 01 Beskyttelse av dine ideer Hvis du har en idé til et nytt produkt

Detaljer

BESLUTNINGER UNDER USIKKERHET

BESLUTNINGER UNDER USIKKERHET 24. april 2002 Aanund Hylland: # BESLUTNINGER UNDER USIKKERHET Standard teori og kritikk av denne 1. Innledning En (individuell) beslutning under usikkerhet kan beskrives på følgende måte: Beslutningstakeren

Detaljer

Et overblikk. Pleier sikkerhet og assistanse: Med en meldingsenhet kan pleiere kommunisere med hverandre for assistanse eller i nødsituasjoner.

Et overblikk. Pleier sikkerhet og assistanse: Med en meldingsenhet kan pleiere kommunisere med hverandre for assistanse eller i nødsituasjoner. Pasientvarsling Vår trådløse pasientvarslingsløsning tilbyr det ultimate innen fleksibilitet, pålitelighet og kosteffektivitet. Pasientterminalene kan være vegg montert, håndholdt eller som trekksnor.

Detaljer

TrioVing dp og dp CLIQ

TrioVing dp og dp CLIQ TrioVing dp og dp CLIQ Avansert låssylinderteknologi ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions Teknologi i system Låssylinderen er låsens hjerne; den utskiftbare komponenten som kontrollerer

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift. Avviker fra Patent B1 etter innsigelse

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift. Avviker fra Patent B1 etter innsigelse (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 217368 B2 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B42D / (06.01) Patentstyret Avviker fra Patent B1 etter innsigelse (21) Oversettelse publisert.04. (80) Dato for

Detaljer

F F I - F O K U S 4. Fra plattform til nettverk. Illustrasjon: Jan Olav Langseth, FFI

F F I - F O K U S 4. Fra plattform til nettverk. Illustrasjon: Jan Olav Langseth, FFI F F I - F O K U S F o r s v a r s f a g l i g t i d s s k r i f t u t g i t t a v F o r s v a r e t s f o r s k n i n g s i n s t i t u t t n o v e m b e r 2 0 0 3 4 Fra plattform til nettverk Illustrasjon:

Detaljer

Hyperspektralt kamera Forsker Torbjørn Skauli. Kaffemaskin. Datamaskin

Hyperspektralt kamera Forsker Torbjørn Skauli. Kaffemaskin. Datamaskin Hyperspektralt kamera Forsker Torbjørn Skauli Kaffemaskin Datamaskin Forsker Torbjørn Skauli Oppvokst på Romsås, i femte etasje interessert i teknikk som gutt flink på skolen Naturfaglinjen på videregående

Detaljer

3M Bygg, vedlikehold og sikkerhet Prestige vindusfilm. Et klart. Valg

3M Bygg, vedlikehold og sikkerhet Prestige vindusfilm. Et klart. Valg 3M Bygg, vedlikehold og sikkerhet Prestige vindusfilm Et klart Valg Den nye vindusfilmgenerasjonen fra 3M En ny ytelsesstandard De fleste vindusfilmer som reduserer solvarme er tonet mørke, inneholder

Detaljer

Astrokatt. Introduksjon. Steg 1: En flyvende katt. Sjekkliste. Scratch. Skrevet av: Geir Arne Hjelle

Astrokatt. Introduksjon. Steg 1: En flyvende katt. Sjekkliste. Scratch. Skrevet av: Geir Arne Hjelle Scratch Astrokatt Skrevet av: Geir Arne Hjelle Kurs: Scratch Tema: Blokkbasert, Spill Fag: Kunst og håndverk, Naturfag Klassetrinn: 1.-4. klasse, 5.-7. klasse Språk: Norsk bokmål Introduksjon Katten vår

Detaljer

Romsikkerhet - angår det Norge?

Romsikkerhet - angår det Norge? Romsikkerhet - angår det Norge? NSMs sikkerhetskonferanse 2014 Steinar Thomsen Seksjonssjef satelli2navigasjon steinar.thomsen@spacecentre.no Agenda! Hva er romsikkerhet?! Nasjonal ny2everdi av rom! Metodisk

Detaljer

# Jeg kommer hit i dag for å si at jeg er stolt av dere norske soldater.

# Jeg kommer hit i dag for å si at jeg er stolt av dere norske soldater. Kjære soldater, Jeg har sett fram til denne dagen. Jeg har sett fram til å møte dere. Og jeg har gledet meg til å se et forsvar i god stand. Et forsvar for vår tid. Det gjør ekstra inntrykk å komme til

Detaljer

CMD 2008 Kongsberg Gruppen ASA. Kongsberg Defence & Aerospace Volum og resultatfremgang i 1. halvår

CMD 2008 Kongsberg Gruppen ASA. Kongsberg Defence & Aerospace Volum og resultatfremgang i 1. halvår Kapitalmarkedsdag Kongsberg Defence & Aerospace 23. september 2008 WORLD CLASS through people, technology and dedication Kongsberg Defence & Aerospace Volum og resultatfremgang i 1. halvår 2 500 2 000

Detaljer

Nr. 62/144 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2004/57/EF. av 23. april 2004

Nr. 62/144 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2004/57/EF. av 23. april 2004 Nr. 62/144 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 17.10.2008 KOMMISJONSDIREKTIV 2004/57/EF 2008/EØS/62/14 av 23. april 2004 om identifisering av pyrotekniske artikler og visse former for ammunisjon

Detaljer

Krigsskoleutdannede offiserers landsforening

Krigsskoleutdannede offiserers landsforening Krigsskoleutdannede offiserers landsforening Dato: 10 februar 2011 Forsvarets lønnssystem -Problemer med dagens system og KOLs forslag til løsning- Dagens situasjon i korte trekk: Stillingsutlysning med

Detaljer

Trusler, trender og tiltak 2009

Trusler, trender og tiltak 2009 Trusler, trender og tiltak 2009 Tore L Orderløkken Leder Norsk senter for informasjonssikring Hvordan kan vi være til nytte? Internett har endret oss Trusselaktører / fienden Trusselaktører Mål Evne

Detaljer

FORSVARET Forsvarets sikkerhetstjeneste. Cyber krigføring. Et militæroperativt perspektiv

FORSVARET Forsvarets sikkerhetstjeneste. Cyber krigføring. Et militæroperativt perspektiv Forsvarets sikkerhetstjeneste ingeniørhøgskole Cyber krigføring Forfatter Prosjektittel 17.11.2011 1 Hvor virkelig er cyber-krig? 17.11.2011 2 Estland 2006 Cyber-opprør ved flytting av sovjet-russisk krigsminnesmerke

Detaljer

Laserskanning og laserdata. Fagdag Trondheim, 24. sept. 2014 Håvard Moe, Jernbaneverket

Laserskanning og laserdata. Fagdag Trondheim, 24. sept. 2014 Håvard Moe, Jernbaneverket Laserskanning og laserdata Fagdag Trondheim, 24. sept. 2014 Håvard Moe, Jernbaneverket Innhald Korleis fungerer ein laserskannar? Kva meiner vi med «laserdata»? Kva finn vi på filene? Filformater 2 Korleis

Detaljer

Høring om endring i forskrift om krav til elektrisitetsmålere.

Høring om endring i forskrift om krav til elektrisitetsmålere. 1 HOVEDINNHOLDET I FORSLAGET Justervesenet sender med dette forslag til endring i forskrift 28.desember 2007 nr. 1753 om krav til elektrisitetsmålere (el-målerforskriften) på høring. Endringer i elmålerforskriften

Detaljer

Arild E. Syvertsen. Norske sjøfolk i krig og terror

Arild E. Syvertsen. Norske sjøfolk i krig og terror Arild E. Syvertsen Norske sjøfolk i krig og terror Om boken: Dette er en dramatisk fortelling om norske sjøfolks krigsseilas i Persiabukta også kalt Den arabiske Gulf i perioden 1980 1988, kjent som

Detaljer

Interaksjon mellom farger, lys og materialer

Interaksjon mellom farger, lys og materialer Interaksjon mellom farger, lys og materialer Etterutdanningskurs 2015. Lys, syn og farger - Kine Angelo Fakultet for arkitektur og billedkunst. Institutt for byggekunst, form og farge. Vi ser på grunn

Detaljer

Hvordan henvise korrekt og lage en god litteraturliste

Hvordan henvise korrekt og lage en god litteraturliste Hvordan henvise korrekt og lage en god litteraturliste 1 Hvorfor er riktig referansebruk så viktig? Korrekt henvisning og riktig bruk av referanser er en form for intellektuell ryddighet. Ledende høgskoler

Detaljer

HØRING - NOU 2017:9 POLITI OG BEVÆPNING

HØRING - NOU 2017:9 POLITI OG BEVÆPNING Politidirektoratet Postboks 8051 Dep. 0031 OSLO Norge NORDLAND POLITIDISTRIKT Deres referanse: 201702339-2 310 Vår referanse: 201710862-2 300 Sted, Dato Bodø, 17.10.2017 HØRING - NOU 2017:9 POLITI OG BEVÆPNING

Detaljer

Jorda bruker omtrent 365 og en kvart dag på en runde rundt sola. Tilsammen blir disse fire fjerdedelene til en hel dag i løpet av 4 år.

Jorda bruker omtrent 365 og en kvart dag på en runde rundt sola. Tilsammen blir disse fire fjerdedelene til en hel dag i løpet av 4 år. "Hvem har rett?" - Jorda og verdensrommet 1. Om skuddår - I løpet av 9 år vil man oppleve 2 skuddårsdager. - I løpet av 7 år vil man oppleve 2 skuddårsdager. - I løpet av 2 år vil man oppleve 2 skuddårsdager.

Detaljer

Fjernmåling Deteksjon på havoverflate

Fjernmåling Deteksjon på havoverflate Fjernmåling Deteksjon på havoverflate Stavanger 04.05.2017 Ove Njøten, Senioringeniør Kystverkets fjernmåling Deteksjon og tilsyn Innen deteksjon skiller vi mellom kontinuerlig fjernmåling av aktiviteter

Detaljer

AST1010 En kosmisk reise. Forelesning 9: Teleskoper

AST1010 En kosmisk reise. Forelesning 9: Teleskoper AST1010 En kosmisk reise Forelesning 9: Teleskoper De viktigste punktene i dag: Optikk og teleskop Linse- og speilteleskop De viktigste egenskapene til et teleskop Detektorer og spektrometre Teleskop for

Detaljer

AST1010 En kosmisk reise. Forelesning 6: Teleskoper

AST1010 En kosmisk reise. Forelesning 6: Teleskoper AST1010 En kosmisk reise Forelesning 6: Teleskoper Innhold Optikk og teleskop Linse- og speilteleskop De viktigste egenskapene til et teleskop Detektorer og spektrometre Teleskop for andre bølgelengder

Detaljer

Høringsuttalelse forskrift om offentlige anskaffelser, klassisk sektor

Høringsuttalelse forskrift om offentlige anskaffelser, klassisk sektor Notat Til: MOD KPA Fra: Ehandelssekretariatet v/andré Hoddevik Kopi: MOD ITP Dato 6. juli 2005 Høringsuttalelse forskrift om offentlige anskaffelser, klassisk sektor Bakgrunn Det vises til Departementets

Detaljer

WIRELESS AC 1200 FRACTUS RANGE EXTENDER

WIRELESS AC 1200 FRACTUS RANGE EXTENDER WIRELESS AC 1200 FRACTUS RANGE EXTENDER AirLink 2400ac FAQ Gratulerer med di valg av Svive Fractus. I denne manualen finner du hjelp til grunnleggende oppse av Fractus. Om det er noe du lurer på som ikke

Detaljer

dyst Nærstrid er våpenøvelser mot målskiver. Øvelsene settes sammen til en bane som består av varierende våpen og teknikker.

dyst Nærstrid er våpenøvelser mot målskiver. Øvelsene settes sammen til en bane som består av varierende våpen og teknikker. Hva er riddersport? Riddersport er middelalderens våpenbruk til hest gjeninnført som en moderne sport. Grener og momenter er historisk basert, og i størst mulig grad hentet fra manuskripter fra høy- og

Detaljer

Agenda. Hvilke systemer har vi i dag, og hvordan virker disse? Hvordan påvirker systemene føreren? Forandrer det måten vi tenker eller kjører bil på?

Agenda. Hvilke systemer har vi i dag, og hvordan virker disse? Hvordan påvirker systemene føreren? Forandrer det måten vi tenker eller kjører bil på? Førerstøttesystemer Agenda Hvilke systemer har vi i dag, og hvordan virker disse? Hvordan påvirker systemene føreren? Forandrer det måten vi tenker eller kjører bil på? Hva kommer i framtiden? Den moderne

Detaljer

Start et nytt Scratch-prosjekt. Slett kattefiguren, for eksempel ved å høyreklikke på den og velge slett.

Start et nytt Scratch-prosjekt. Slett kattefiguren, for eksempel ved å høyreklikke på den og velge slett. Hvor i All Verden? Del 1 Introduksjon Hvor i All Verden? er et reise- og geografispill hvor man raskest mulig skal fly innom reisemål spredt rundt i Europa. I denne første leksjonen vil vi se på hvordan

Detaljer

Kemppi TTK TIG-pistolserien. Den neste generasjonen av TIG-sveisepistoler

Kemppi TTK TIG-pistolserien. Den neste generasjonen av TIG-sveisepistoler Kemppi TTK TIG-pistolserien Den neste generasjonen av TIG-sveisepistoler Kemppi TTK TIG-pistolserie Gassavkjølte pistoler TTK 130 130 A / 40 % TTK 130F 130 A / 40 % ERGONOMISK PAKKE TTK TIG-pistoler følger

Detaljer

Utslipp fra kjøretøy med Euro 6/VI teknologi Måleprogrammet fase 2

Utslipp fra kjøretøy med Euro 6/VI teknologi Måleprogrammet fase 2 Sammendrag: Utslipp fra kjøretøy med Euro 6/VI teknologi Måleprogrammet fase 2 TØI rapport 1291/2013 Forfattere: Rolf Hagman, Astrid H. Amundsen Oslo 2013 63 sider Et begrenset utvalg måleserier viser

Detaljer

Utvikling av robust og nøyaktig satellittposisjonering på skip

Utvikling av robust og nøyaktig satellittposisjonering på skip Utvikling av robust og nøyaktig satellittposisjonering på skip Norvald Kjerstad Professor, Nautical Science Norwegian University of Science and Technology Norvald.kjerstad@ntnu.no Tlf. +47 975 43980 Himmel

Detaljer

Laboppgave i FYS3710 høsten 2017 Stråleterapi Medisinsk fysikk

Laboppgave i FYS3710 høsten 2017 Stråleterapi Medisinsk fysikk Laboppgave i FYS3710 høsten 2017 Stråleterapi Medisinsk fysikk Lineærakseleratoren På midten av 1900-tallet ble det utviklet radio- og mikrobølgekilder med høy effekt og høy frekvens, der den primære anvendelsen

Detaljer

Svarte hull kaster lys over galaksedannelse

Svarte hull kaster lys over galaksedannelse Svarte hull kaster lys over galaksedannelse I 1960-årene introduserte astronomene hypotesen om at det eksisterer supermassive svarte hull med masser fra en million til over en milliard solmasser i sentrum

Detaljer

Få en innføring i raketteori og relatere dette til Newtons lover

Få en innføring i raketteori og relatere dette til Newtons lover Vannrakett MÅL/HENSIKT VARIGHET STED UTSTYRSLISTE SIKKERHETSKRAV FORKUNNSKAPER LITTERATUR Få en innføring i raketteori og relatere dette til Newtons lover 3 timer NAROM lab Rokit - Vannrakettkit fra KPT

Detaljer

Søyle, drager og balkongrekke... 3

Søyle, drager og balkongrekke... 3 DDS-CAD Arkitekt 10 Søyle, drager og balkongrekke Kapittel 5 1 Innhold Side Kapittel 5 Søyle, drager og balkongrekke... 3 Søyle... 3 Drager... 5 Balkongrekke... 9 Flytt rekkverk/vegg... 11 Gulv i balkong...

Detaljer

SG/MG-grabber. Den perfekte kombinasjonen. Maksimer maskinens potensial med en skreddersydd grabb

SG/MG-grabber. Den perfekte kombinasjonen. Maksimer maskinens potensial med en skreddersydd grabb SG/MG-grabber Den perfekte kombinasjonen Maksimer maskinens potensial med en skreddersydd grabb En optimalisert grabb for hver tiltrotator Indexator Rototilt Systems har utviklet en ny generasjon multi-

Detaljer

STEALTH. Hjørnereflektor. Radartverrsnitt for større marinefartøy. Radartverrsnitt for 18 cm 9 hjørnereflektor. 2 max 2

STEALTH. Hjørnereflektor. Radartverrsnitt for større marinefartøy. Radartverrsnitt for 18 cm 9 hjørnereflektor. 2 max 2 STEALTH Et typisk jagerfly (F16) kan ha radartverrsnitt i området 2-10 m 2 avhengig av retningen. Skal flyet være rimelig usynlig på radar, bør tverrsnittet ned i samme området som fugler har, 0.001-0.1

Detaljer

TRE STYRTEDE FLY, NI HAVARERTE MENN, OG EN DRAMATISK KAMP FOR Å HENTE DEM HJEM

TRE STYRTEDE FLY, NI HAVARERTE MENN, OG EN DRAMATISK KAMP FOR Å HENTE DEM HJEM FANGET I ISEN TRE STYRTEDE FLY, NI HAVARERTE MENN, OG EN DRAMATISK KAMP FOR Å HENTE DEM HJEM MITCHELL ZUCKOFF Til Suzanne, Isabel og Eve INNHOLD Til leseren PROLOG: Anda 1 Grønland 2 «En mor som spiser

Detaljer

Kartlegging av granbarkborre skader i skog

Kartlegging av granbarkborre skader i skog Kartlegging av granbarkborre skader i skog Bakgrunn/oppsummering: Vinteren 2011/2012 brukte TerraNor data fra satellitten GeoEye og den flybårne sensoren ADS 80 til å klassifisere skogskader i forbindelse

Detaljer

Øving 4: Brukergrensesnitt

Øving 4: Brukergrensesnitt Øving 4: Brukergrensesnitt 1. Fleksibelt billettbestillingssystem for fly Systemet mitt vil fungerer mye som for eksempel Google. Jeg vil ha et søkefelt, hvor du kan skrive inn hva du vil, og ut ifra hva

Detaljer

Uttesting av drone til overvåking av akutte skredhendelser

Uttesting av drone til overvåking av akutte skredhendelser Uttesting av drone til overvåking av akutte skredhendelser Teknologidagene 6-10 oktober 2014, ITS Gunne Håland TMT, Vegdirektoratet Innhold Bakgrunn for dronetestene som er gjort i Statens vegvesen Problemstilling

Detaljer

Scenario 2: Gudbrandsdalen og Østerdalen

Scenario 2: Gudbrandsdalen og Østerdalen Scenario 2: Gudbrandsdalen og Østerdalen 2 Jagerfly 2 Panservernkanon 1 Ubåt 1 Forsterkninger 5 symboler Bataljoner Hvert land starter med et bestemt antall bataljoner på brettet i de landområdene som

Detaljer

MILITÆRHISTORISK SAMLING

MILITÆRHISTORISK SAMLING MILITÆRHISTORISK SAMLING GAUSDAL MILITÆRHISTORISK SAMLING GAUSDAL Bakgrunn Jeg vokste opp i nærheten av Sola flyplass der det etter krigen i flere tiår fremover var stor militær aktivitet. Dette vekket

Detaljer

Hva er indre ro? I daglig ordbruk bruker vi ofte ord som: Hvordan starter indre konflikt? Hvem er jeg?

Hva er indre ro? I daglig ordbruk bruker vi ofte ord som: Hvordan starter indre konflikt? Hvem er jeg? Hva er indre ro? Indre Ro (IR) er en behandlingsform som er utviklet av Keyhan Ighanian se www.indrero.com, og som Hans-Olav Håkonsen er utdannet til å hjelpe mennesker med. Behandlingen starter med å

Detaljer

Vi lanserer robotklipperen. Honda Miimo. en ekte sitteklipper

Vi lanserer robotklipperen. Honda Miimo. en ekte sitteklipper Vi lanserer robotklipperen Honda Miimo en ekte sitteklipper NYHET! Robotklipperen Honda Miimo Honda Miimo er en helt nyutviklet robotklipper med en mengde unike egenskaper. Honda Miimo har ekstra kraftige

Detaljer

VT04 og VT02 visuelle IR-termometre

VT04 og VT02 visuelle IR-termometre VT04 og VT02 visuelle IR-termometre Tekniske data Oppdag problemer umiddelbart Flukes visuelle IR-termometre kombinerer det praktiske i et punkttermometer med den visuelle fordelen til et infrarødt kamera,

Detaljer

VEDLEGG 1: SENSORER FOR FJERNMÅLING AV OVERFLATEOLJE

VEDLEGG 1: SENSORER FOR FJERNMÅLING AV OVERFLATEOLJE Visuelle observasjoner deteksjon og omfangsvurdering Ad hoc visuell spotting fra plattformer/ båter/ helikoptre Systematisk visuell observasjon fra fly/helikoptre Manuell observasjon ift planlagt rutiner

Detaljer

Hvilken ball kan vi kaste lengst?

Hvilken ball kan vi kaste lengst? 203 Hvilken ball kan vi kaste lengst? 5. klasse Samfundets skole 30.04.203 Innhold. Dette lurer jeg på... 3 2. Hvorfor er det slik... 4 Runde... 4 Hypoteser... 5 Begrunnelser til hypotesene... 5 Eksempel

Detaljer

Asteroids. Oversikt over prosjektet. Steg 1: Enda et flyvende romskip. Plan. Sjekkliste. Introduksjon

Asteroids. Oversikt over prosjektet. Steg 1: Enda et flyvende romskip. Plan. Sjekkliste. Introduksjon Asteroids Ekspert Scratch Introduksjon På slutten av 1970-tallet ga Atari ut to spill hvor man skulle kontrollere et romskip. Det første var Lunar Lander, men dette ble utkonkurrert av Asteroids som Atari

Detaljer