Energieffektiv garasjeventilasjon

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Energieffektiv garasjeventilasjon"

Transkript

1 Vifter Ventilasjonsaggregater Luftfordelingsutstyr Brann- og sikkerhetsventilasjon Boligventilasjon Energieffektiv garasjeventilasjon - en lønnsom investering

2 2 Garasjeventilasjon Energeffektiv ventilasjon - Behovsstyrt garasjeventilasjon Systemairs løsning for garasjeventilasjon, med intelligent bruk av moderne teknologi, sikrer optimal og lønnsom drift. Behovsstyring er nå vår standard, og i tråd med gjeldende regelverk. 3 hovedfordeler Lave driftskostnader Konkurransedyktig Tilfredsstiller norske og internasjonale standarder 80% Energy saving in Green Ventilation mode Alle Systemairs produkter og systemer, merket med "Green ventilation", imøtekommer de strengeste krav til energieffektiv drift. Utdrag fra TEK10 m/veiledning 13-3 Ventilasjon i byggverk for publikum og arbeidsbygning omhandler ventilasjonskrav på bakgrunn av forurensning. Her har man forenklet konstatert et minimumskrav på 3 m 3 /h for garasjer for langtidsparkering og 6 m 3 /h for garasjer for kortidsparkering i veiledningen til TEK (VTEK). Videre sier paragrafen at systemet kan behovsstyres dersom det kan dokumenteres at det ikke vil forekomme konsentrasjoner av CO, CO 2 og NO 2, som overskrider Direktoratet for Arbeidstilsynets administrative normer for forurensning i arbeidsatmosfære. I VTEK finner vi: Tilrettelegging for utlufting av røyk og branngasser i parkeringskjellere som ikke har røykventilasjon bør avklares med brannvesenet. Der normal ventilasjon er tilstrekkelig bør denne utføres og aktiviseres slik at den bidrar til utlufting av røyk og branngasser. I praksis er det svært mange parkeringsanlegg som sprinkles i dag, og røykventilasjon faller som oftest bort. I Tilrettelegging av rednings- og slokkemannskap, legges det føringer for hvordan en garasje skal sikres slik at brannvesen kan komme til og slokke en eventuell brann. Paragrafen henviser til BE Temaveiledning HO- 3/2000 Røykventilasjon og Byggdetaljblad Røykkontroll i Bygninger.

3 Garasjeventilasjon 3 Fordeler med energieffektiv garasjeventilasjon fra Systemair For utbygger Lavere etasjehøyde - redusert byggekostnad Systemløsning med jet-vifter gir lyse, luftige og moderne anlegg Attraktiv og estetisk design For rådgiver Meget fleksibelt system for både nybygg og rehabilitering Enkel koordinering mellom ulike fag For bruker Behovsstyring gir lavere energibruk - opptil 80 % reduksjon Kan anvendes ved bekjempelse av brann - frigjør sikt for brannvesenet og reduserer varmebelastning Enkelt vedlikehold - ingen kanalrensing Reduserer skade på bil og anlegg - færre hinder uten kanalnett Bedre luftkvalitet - behovsstyring basert på COkonsentrasjon Systemair bistår i prosjekteringsfasen og kan tilby CFD-simulering som et beslutningsgrunnlag for valg av løsning For entreprenør Enkel montering - ingen kanaler Kort installasjonstid - garasjeanlegget kan benyttes som lagerrom i byggeperioden

4 4 Garasjeventilasjon Kundetilpasset løsning Systembeskrivelse Systemairs impulsvifter gir kostnadseffektive løsninger for effektiv ventilering av lukkede eller underjordiske garasjeanlegg. De kan benyttes for evakuering av røyk ved en eventuell brann. Systemairs impulsvifter krever ikke kostbare og komplekse kanalanlegg. Et typisk system består av impulsvifter i parkeringsarealene, og avtrekksvifter for avsug fra garasjen. Friskluftilførselen skjer normalt gjennom kjøreportene. Dersom kjøreportene er for små, må det etableres ekstra åpninger for frisklufttilførselen, evt. suppleres med tilluftvifter. Dersom anlegget skal benyttes for evakuering av varm røyk, må valg av vifter baseres på riktig temperaturklasse. Kabling må også ha riktig klassifisering og strømtilførsel sikres. Systemair har varianter av impuls-, radial- og takvifter tilgjengelig for ulike temperaturklasser. Eksempel F600 (600 C/120 min). Viftene styres av CO-følere. Om ønskelig kan det kompletteres med NO x -føler og/eller varme- / røykdetektor. Ved å installere et system av denne art i garasjeanleggene, oppnås behovsstyrt ventilasjon, da impulsviftene kan styres individuelt eller gruppevis. Avkast Avkast Luftinntak Luftinntak

5 Garasjeventilasjon 5 Styringssystem Styringssystem for garasjeventilasjon kan velges etter byggets kompleksitet. Ved enkel regulering, vil impulsvifter og avtrekksvifter styres direkte av CO-følere. Dersom viftene har EC-motor, kan disse styres med 0-10 V signal direkte. Alternativt utstyres viftene med frekvensomformere, som reguleres av CO-følere. Ved mer kompliserte anlegg, hvor overvåking og fleksibel kontroll er ønskelig, blir styringen bygget opp av tradisjonell automatikk. Kontrollsystemet er da basert på undersentraler med innebygget kommunikasjonsgrensesnitt mot de åpne protokollene; LON, Modbus og BACnet. Dette gir en god fleksibilitet med tanke på integrasjon i byggets SD-anlegg. Funksjon Bilene produserer CO gjennom avgasser. Gassene detekteres gjennom CO-detektorer, og øker pådraget på ventilasjon. På denne måten sikrer man tilstrekkelig ventilering, samtidig som man får behovsstyring av ventilasjonsmengden.

6 6 Garasjeventilasjon Jet-vifte AJR-TR Integrerte lyddempere Viftehus i galvanisert stål IEC standard motorer IP55 for CO-avtrekk Symmetriske impeller, 100 % reversible Koblingsboks lett tilgjengelig på utsiden Faste monteringsbraketter Uttrekkbar viftemodul for enkel service, også etter montering Kan leveres for høy temperatur (300 C / 120 min.) Tekniske data Jet-vifte AJR-TR 400V/50Hz Dekningsareal Motoreffekt Ampére Hastighet Vekt Temperatur m 2 kw A rpm kg AJR 315-2/4-TR 165 0,75 1, C AJR 355-2/4-TR 250 1,4 3, C AJR 400-2/4-TR 330 1,5 3, C Dimensjon C D E A B F E C 344 Da H F H L Dim A B C D E F ØH AJR AJR AJR Alle dimensjoner oppgitt i mm.

7 Garasjeventilasjon 7 Jet vifte AJ8-TR Integrerte lyddempere Viftehus i galvanisert stål IEC standardmotorer IP55 for CO-avtrekk Symmetriske impeller, 100 % reversible Koblingsboks IP66/67, lett tilgjengelig på utsiden Faste monteringsbraketter Uttrekkbar viftemodul for enkel service, også etter montering Kan leveres for høy temperatur (300 C / 120 min.) Tekniske data Jet-vifter 55 ºC 300 ºC/120 min. AJ /4-TR AJ /4-TR AJ /4-TR AJ /4-(B)-TR AJ /4-(B)-TR AJ /4-(B)-TR-L Spenning V Fase ~ Rpm. l/min / / / / / Motoreffekt kw 0,75/,017 1,4/0,3 1,5/0,4 0,8/0,16 1,5/0,2 1,5/0,2 Strøm A 1,86/0,8 3,08/1,1 3,08/1,47 1,95/0,39 3,62/0,81 3,62/0,81 Kraft N 22/6 37/9 55/14 22/6 37/9 55/14 Vekt kg Dekn. areal m Dimensjon Dim H B E F L Alle dimensjoner oppgitt i mm.

8 8 Garasjeventilasjon Sentrifugal Jet-vifte IV Kombinert bruk for normalventilasjon og røykventilering i tilfelle brann F300 (300 C/120 min.) Motorer IP54, isolasjonsklasse H (røykventilering) Motorer IP55, isolasjonsklasse F (normalventilasjon) iht. EN /IEC 85 Kompakt design for lav takhøyde Kan leveres med påmontert servicebryter Vifteutførelse i galvanisert stål Luftretter påmontert Sertifisert iht. EN CE-godkjent av TÜV Süd Tekniske data Jet-vifte IV 50-4 (B) 85-4 (B) Spenning V Fase ~ 3 3 Motoreffekt kw 1,5 2,2 Ampére A 3,4 4,7 Kraft N Rpm. min Max. temp. transportert luft C Max. temp. transportert luft 120 min. C Lydtrykknivå 3 m db (A) Vekt kg Isolasjonsklasse, motor H H IP-klasse, motor IP Dekn. areal m Dimensjoner 6x K E C B A I H F D Dim A B C D E F H I 6x K IV ,5 IV ,5 Alle dimensjoner oppgitt i mm.

9 Nr.: no.: gezeichnet:/ geprüft:/ Maße ohne Toleranzangabe nach: measurements without tolerances according: Garasjeventilasjon 9 PrioJet EC-lavenergimotor 100 % regulerbar (0-10V) Kompakt design for lav takhøyde Integrert motorvern Kan monteres i alle posisjoner Lavt lydnivå 1-fase 230V Kun 11,5 kg 0,4 1,0 0,5 20 Tekniske data PrioJet 0,6 1,2 0,6 18 Spenning V 230 Fase ~ 1 0,6 1,4 0,6 16 This document must not be copied without our written permission, and the contents thereof must not be imparted to a third party nor be used for any unauthorized purpose. Contravention will be prosecuted. SYSTEMAIR GmbH Motoreffekt W 234 Ampére A 1,84 Rpm. min Max. temp. transportert luft C 55 Lydtrykknivå 3 m db (A) 56 Vekt kg 11,5 Isolasjonsklasse, motor B IP-klasse, motor IP 44 Dekn. areal m ,7 0,8 1,0 1,1 1,0 1,7 1, ,3 2,8 3,7 0,6 0,6 0,7 1,0 1, ,7 4,9 0,8 4 Dimensjoner 0,0 6,2 0, [m] This document must not be copied without our written Das permission, and the contents thereof must not be imparted an dritte to ist Verboten. Für diese Zeichnung behalten Vervielfältigen dieser Zeichnung und Mitteilen a third party nor be used for any unauthorized purpose. wir uns alle Rechte gemäß Urheberschutz vor. Contravention will be prosecuted. SYSTEMAIR GmbH Zuwiderhandlungen werden verfolgt. SYSTEMAIR GmbH ,50 0 3,50 [m] Datum/date Name/name Systemair Artikelnr.:/ Maßstab:/ Gewicht:/ Systemair item no.: scale: 1:4 weight: drawn by: J. Anwar checked by: - - Oberfl.Qualität:/ Baugröße:/ surface quality: size: Werkstoff: siehe Stückliste material: see bill of material Lieferant Art.Nr.:/ supplier item no.: Dicke: siehe Stückliste thickness: see bill of material Benennung:/title: Zeichnungsnummer:/drawing no.: Datum/date: Name/name: Änderungsindex / revision index: preojet 200EC 310 DIN 6930-m Priojet IV kg

10 10 Garasjeventilasjon Avtrekksvifter AXC...(B) AXC...(F) AXC (B) F C/120 min. Viftestørrelse 315 til mm Vifteutførelse i varmgalvanisert stål AXC (F) F C/120 min. Skovelvinkel på viftehjul justeres for optimal virkningsgrad Koblingsboks i IP65 montert på utsiden for enkel tilkobling Motor IP54, isolasjonskl. H, iht. EN /IEC 85 Mulighet for 2 vifter i serie ved krav til ekstra trykkøkning Testet og sertifisert iht. EN Luftmengde opp til m³/h MUB-F F C/120 min. Viftestørrelse 400 til 630 mm Røykventilering 400 C / 120 min. Isolert kasse Lavt lydnivå Testet og sertifisert iht. EN F C/120 min. AXC-kabinett Komplett vifteenhet er montert i lydisolert kabinett, utført i dobbeltmantlede paneler med 20 eller 50 mm mellomliggende mineralull Kabinettramme inkl. hjørneprofiler i aluminium. Adkomst for service og vedlikehold via inspeksjonsdør Horisontal utførelse (standard), vertikal utførelse på forespørsel Variant for utendørs montasje på forespørsel Lyddemping iht. tabell Lyddemping NS-EN 1886 Hz Isolasjonstykkelse 20 mm db Isolasjonstykkelse 50 mm db

11 Garasjeventilasjon 11 Brannsikkerhet krever individuell planlegging CFD-simulering (Computational Fluid Dynamics) En CFD-simulering anbefales benyttet ved større garasjeanlegg og ved kompleks geometri, for å sikre tilstrekkelig ventilering og at ingen dødsoner oppstår. Valg av antall vifter og plassering av disse, bekreftes gjennom simuleringen. For å kunne gjennomføre CFD-simulering av god kvalitet, er det nødvendig å ha en 3D-modell av garasjen. Modellen må være detaljert, og inneholde alle hindringer som vil oppstå, slik som dragere, søyler, trappesjakter og lignende. En CFD-simulering benyttes for å simulere luftbevegelser i garasjen. Dette vil bekrefte at dimensjonerte luftbevegelser er tilstrekkelige, både ved røyk- og normalventilasjon. Her vil temperatur, sikt og COkonsentrasjon bli dokumentert. velocity m/s Hastighetsprofil (uten Jet-vifter) 2,35 m over gulv Røykkonsentrasjon 5 minutter etter at brannen startet Vi tilbyr denne tjenesten via egne ressurser, slik at en sikker og optimal løsning velges. Gjennom optimalisering (antall vifter) blir ofte en CFD-simulering en lønnsom investering. Røykkonsentrasjon (CO 2 ) ved 1,5 m høyde Røykkonsentrasjon i forskjellige rom i samme etasje

12 Sandnes Bergen Trondheim Oslo Eidsvoll Systemair Trykk: Kai Hansen

LCC analyse av ulike VAV- og DCVsystemløsninger

LCC analyse av ulike VAV- og DCVsystemløsninger LCC analyse av ulike VAV- og DCVsystemløsninger og installasjoner En kvalitativ og kvantitativ studie Erling Viljugrein Stølen Master i energi og miljø Innlevert: juli 2014 Hovedveileder: Vojislav Novakovic,

Detaljer

Driftsinstruks Dataromsaggregat type ASD/U GE for kompressor og frikjøling Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.

Driftsinstruks Dataromsaggregat type ASD/U GE for kompressor og frikjøling Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde. Driftsinstruks Dataromsaggregat type ASD/U GE for kompressor og frikjøling Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.no Innhold Dokumentasjon... 2 Brukerveiledning dataromsaggregat....

Detaljer

Flexit luftbehandlingsaggregat K2 R med kjøkkenhette

Flexit luftbehandlingsaggregat K2 R med kjøkkenhette Flexit luftbehandlingsaggregat K2 R med kjøkkenhette PATENTERT Et av markedets mest stillegående Moderne design Energieffektiv klarer kravene i TEK 10 Plassering i kjøkken Gir et optimalt inneklima FOR

Detaljer

Veiledning om innkjøp av. lakkeringsanlegg

Veiledning om innkjøp av. lakkeringsanlegg VeilVeillening om innkjøp av Desember 2012 Utarbeidet i samarbeid med lakkleverandørene og leverandørene av Veiledning om innkjøp av Innholdsfortegnelse 1. Forord side 5 2. Innledning - Om veiledningen

Detaljer

Albatros L20 L30. Albatros L20 L30 Kryss Albatros L20 L30 Kryss W VENTILASJONSAGGREGATER MED VARMEGJENVINNING

Albatros L20 L30. Albatros L20 L30 Kryss Albatros L20 L30 Kryss W VENTILASJONSAGGREGATER MED VARMEGJENVINNING Albatros L20 L30 VENTILASJONSAGGREGATER MED VARMEGJENVINNING Albatros L20 L30 Kryss Albatros L20 L30 Kryss W Albatros L20 Kryss 230 V: Art. nr. 14610 Albatros L20 Kryss V: Art. nr. 14611 Albatros L20 Kryss

Detaljer

Flexit SL4 R Luftbehandlingsaggregat med roterende gjenvinner

Flexit SL4 R Luftbehandlingsaggregat med roterende gjenvinner Flexit SL4 R Luftbehandlingsaggregat med roterende gjenvinner Energieffektivt Ny automatikk Mulighet for oppkobling mot SD-anlegg Enkel innregulering Plasseringsvennlig Brukervennlig F O R E T S U N T

Detaljer

varme og ventilasjon 2. utgave www.holteindustri.no

varme og ventilasjon 2. utgave www.holteindustri.no varme og ventilasjon 2. utgave www.holteindustri.no Hovedkontor og produksjon: Håtveitvegen 13 3810 Gvarv Telefon: 35 95 93 00 E-post: info@holteindustri.no www.holteindustri.no Innhold varme og ventilasjon

Detaljer

Flexit vifter med tilbehør - fjerner effektivt fukt og lukt

Flexit vifter med tilbehør - fjerner effektivt fukt og lukt Flexit vifter med tilbehør - fjerner effektivt fukt og lukt Baderomsvifter Kanalvifter Varmeflyttere FOR ET SUNT INNEMILJØ Moderne og effektive baderomsvifter Flexit baderomsvifter - fjerner fukt og dårlig

Detaljer

DOMEKT. Luftbehandlingsaggregater

DOMEKT. Luftbehandlingsaggregater Luftbehandlingsaggregater OMEKT Luftbehandlingsaggregater OMEKT 1 KOMFOVENT OMEKT luftbehandlingsaggregat Komfovent luftbehandlingsaggregat er laget for å skape godt inneklima og sikre effektiv energisparing.

Detaljer

Kapittel 13. Miljø og helse

Kapittel 13. Miljø og helse Kapittel 13. Miljø og helse Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 28.02.2012 Kapittel 13. Miljø og helse Innledning Dette kapitlet omfatter bestemmelser om luftkvalitet, termisk inneklima, strålingsmiljø,

Detaljer

Swegon CASA W100. Ventilasjonsaggregat med motstrøms platevarmeveksler, BOLIGVENTILASJON

Swegon CASA W100. Ventilasjonsaggregat med motstrøms platevarmeveksler, BOLIGVENTILASJON Swegon CASA W1 Ventilasjonsaggregat med motstrøms platevarmeveksler Ventilasjonsaggregat med motstrøms platevarmeveksler, for eneboliger, leiligheter og fritidsboliger under 2 m².også egnet for renoveringsobjekter.

Detaljer

Brannalarm - Temaveiledning. 1. Formålet med temaveiledningen. 2. Offentlige krav om brannalarmanlegg. 3. Installering av brannalarmanlegg

Brannalarm - Temaveiledning. 1. Formålet med temaveiledningen. 2. Offentlige krav om brannalarmanlegg. 3. Installering av brannalarmanlegg Melding HO-2/98 24. februar 1998 Brannalarm - Temaveiledning Forord 1. Formålet med temaveiledningen 2. Offentlige krav om brannalarmanlegg 3. Installering av brannalarmanlegg 4. Brannalarmanleggets oppbygning

Detaljer

STUDIERAPPORT: PARKERINGSKJELLERE I EUROPA

STUDIERAPPORT: PARKERINGSKJELLERE I EUROPA : RØYKVENTILASJON AV PARKERINGSKJELLERE REDNINGS- OG SLOKKEINNSATS I PARKERINGSKJELLERE BILER MED GASSANLEGG I PARKERINGSKJELLERE Forord Denne rapporten er utarbeidet på bakgrunn av tildelt reisestipend

Detaljer

Frittstående eller fjernstyrt!

Frittstående eller fjernstyrt! Varme: Frittstående eller fjernstyrt! De aller fleste hytteeiere har trolig opplevd å komme frem til en iskald og nediset hytte der man må bruke store deler av drømmeweekenden på å nå en levelig romtemperatur.

Detaljer

getek - katalog GETEK Alternativ energiforsyning GETEK KATALOG 1 utgitt juni 2014

getek - katalog GETEK Alternativ energiforsyning GETEK KATALOG 1 utgitt juni 2014 getek - katalog utgitt juni 2014 GETEK Alternativ energiforsyning GETEK KATALOG 1 Mange er flinke til å snakke - vi kan det vi snakker om! Med 30 års erfaring innen alternativ energiforsyning, og kunder

Detaljer

Uponor ventilasjonskanaler i grunn - hovedføringer for luft legges i bakken under bygget.

Uponor ventilasjonskanaler i grunn - hovedføringer for luft legges i bakken under bygget. UPONOR INFRASTRUKTUR UPONOR VENTILASJON I GRUNN PRODUKTFAKTA 3-08 Uponor ventilasjonskanaler i grunn - hovedføringer for luft legges i bakken under bygget. Innholdsfortegnelse Uponors ventilasjon i grunn

Detaljer

Trykkfall i luftveiene i hybridanlegget ved Grong barneskole

Trykkfall i luftveiene i hybridanlegget ved Grong barneskole Trykkfall i luftveiene i hybridanlegget ved Grong barneskole Per O. Tjelflaat, Bjørn J. Wachenfeldt og Berouz Z. Shahriari. Faggruppe energiforsyning og klimatisering av bygninger Institutt for energi-

Detaljer

UTBYGGINGSVEILEDER FOR UTBYGGING AV LOFT, ETTERSTADSLETTA NORD

UTBYGGINGSVEILEDER FOR UTBYGGING AV LOFT, ETTERSTADSLETTA NORD 1 side 1 UTBYGGINGSVEILEDER FOR UTBYGGING AV LOFT, ETTERSTADSLETTA NORD (Sist revidert 10.05.13) Veilederen er utarbeidet november/desember 2012. Veilederen er ikke en fullstendig prosjektering etter TEK.

Detaljer

11-12. Tiltak for å påvirke rømnings- og redningstider

11-12. Tiltak for å påvirke rømnings- og redningstider 11-12. Tiltak for å påvirke rømnings- og redningstider Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 18.08.2015 11-12. Tiltak for å påvirke rømnings- og redningstider (1) I byggverk beregnet for virksomhet

Detaljer

Effektiv håndtering av flere artikler på mindre areal. HEiSAUTOMATER

Effektiv håndtering av flere artikler på mindre areal. HEiSAUTOMATER Effektiv håndtering av flere artikler på mindre areal HEiSAUTOMATER InnhOlD HEISAUTOMATER Vi skreddersyr en lagerløsning etter dine behov 3 LAGERLØSNINGEN Lagre i høyden det vinner... 5 NORDVERK - METODEN

Detaljer

Veiledning om lakkeringskabiner for

Veiledning om lakkeringskabiner for Veiledning om lakkeringskabiner for Bilde: Spies Hecker person-, varebiler og tunge kjøretøyer samt forarbeidsoner Norges Bilbransjeforbund September 2008 Utarbeidet i samarbeid med lakkleverandørene og

Detaljer

ITB. Uansett hva som er viktigst i ditt byggeprosjekt: Integrerte tekniske bygningsinstallasjoner lar deg nå dine mål! Beslutningsgrunnlag

ITB. Uansett hva som er viktigst i ditt byggeprosjekt: Integrerte tekniske bygningsinstallasjoner lar deg nå dine mål! Beslutningsgrunnlag Du er her: Uansett hva som er viktigst i ditt byggeprosjekt: Dette er - gevinster Mer om Ytre miljø Fleksibilitet ved bruksendringer Komfort og inneklima Beslutningsgrunnlag Energieffektivitet og energioppfølging

Detaljer

Mal for Kravspesifikasjon Kontorbygg

Mal for Kravspesifikasjon Kontorbygg Mal for Kravspesifikasjon Kontorbygg Energi August 2009 INNHOLDSFORTEGNELSE 0. VEILEDNING TIL DOKUMENTET... 3 1. GENERELT... 4 ORIENTERING... 4 STANDARD OG KVALITET... 4 FORSKRIFTER, STANDARDER OG RETNINGSLINJER...

Detaljer

Talevarsling ITS-2 Komplett system for talevarsling ved brannalarm og andre typer trusler

Talevarsling ITS-2 Komplett system for talevarsling ved brannalarm og andre typer trusler Talevarsling ITS-2 Komplett system for talevarsling ved brannalarm og andre typer trusler - Selektiv informasjon - Sikker evakuering - Brannvarsling med taleintegrasjon Rask og sikker evakuering Talevarsling

Detaljer

PA 5601 AUTOMASJON OG SD-ANLEGG

PA 5601 AUTOMASJON OG SD-ANLEGG PA 5601 PROSJEKTERINGSANVISNING PA 5601 AUTOMASJON OG SD-ANLEGG Godkjent dato: 2012-05-25 DocuLive nr: 200300705-13 Dokumenteier: B-direktør Utgiver: FS Dokumentansvarlig: FE Side 1 av 13 PA 5601 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Din leverandør av industriporter og lastesystemer. Hurtigporter (nå med video!)

Din leverandør av industriporter og lastesystemer. Hurtigporter (nå med video!) Din leverandør av industriporter og lastesystemer Hurtigporter (nå med video!) Nexans Innholdsfortegnelse (klikk på ønsket avsnitt) Informasjon om oss Hvorfor velge oss Fleksible løsninger for ditt behov

Detaljer

Sabiana Fancoils, aerotempere, varmestrips og kjøletak. Prisliste oktober 2011

Sabiana Fancoils, aerotempere, varmestrips og kjøletak. Prisliste oktober 2011 Sabiana Fancoils, aerotempere, varmestrips og kjøletak Prisliste oktober 2011 Prislisteserien fra ABK AS Toshiba varmepumper/aircondition For bolig Toshiba varmepumper/aircondition For yrkesbygg kwsmart

Detaljer

FORPROSJEKT BESKRIVELSE

FORPROSJEKT BESKRIVELSE FORPROSJEKT BESKRIVELSE PROSJEKT PROSJEKTNR. SØRUM HELSEBYGG 12462 20 TITTEL DATO VVS - ANLEGG 06.04.2011 OPPDRAGSGIVER: Rev: Sørum kommune A Prosjektfase Forprosjekt Denne beskrivelsen omhandler VVS-tekniske

Detaljer

NIBE Luft/vann-varmepumper. Hent gratis energi fra uteluften

NIBE Luft/vann-varmepumper. Hent gratis energi fra uteluften NIBE Luft/vann-varmepumper Hent gratis energi fra uteluften NIBE LUFT/VANN 2 + Noen som har lyst på gratis energi? Se ut gjennom vinduet. Hva ser du? Gaten, huset rett overfor, trær, åkre? Hos NIBE ser

Detaljer

LUFT TIL VANN VARMEPUMPE FOR DIN BOLIG

LUFT TIL VANN VARMEPUMPE FOR DIN BOLIG LUFT TIL VANN VARMEPUMPE FOR DIN BOLIG ALTHERMA Den totale komfortløsningen REVOLUSJON BASERT PÅ SOLID ERFARING Daikin har mer enn 40 års erfaring med produksjon av varmepumper, og produserer mer enn en

Detaljer