Maritech AS Alle rettigheter forbeholdt utgiver. Ettertrykk, lagring i noen form, videreformidling eller annen bruk utover lisensavtalen er forbudt.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Maritech AS Alle rettigheter forbeholdt utgiver. Ettertrykk, lagring i noen form, videreformidling eller annen bruk utover lisensavtalen er forbudt."

Transkript

1 Versjon BRUKERHÅNDBOK 2. utgave Februar, 2010 Maritech AS Alle rettigheter forbeholdt utgiver. Ettertrykk, lagring i noen form, videreformidling eller annen bruk utover lisensavtalen er forbudt. Produsert og utgitt av Maritech AS. Ytterligere eksemplarer av brukerhåndboken fås kjøpt ved henvendelse til Maritech AS. Det tas forbehold om feil i brukerhåndboken. Maritech AS påtar seg ikke ansvar for følger av feil i denne håndboken. Ved frigivelse av nye versjoner av programvaren vil det kunne bli avvik mellom programvaren og brukerhåndboken. Alle endringer og nye funksjoner omtales i skriv som medfølger oppgraderingen. Vi anbefaler å ta vare på disse som supplement til brukerhåndboken. Maritech AS Kårvåg 6530 Averøy Tlf: Fax: E-post: Internett: Maritech Support Tlf.: Fax: Internett: E-post: Maritech 24 Timers Vakt Tlf.: MARITECH er registrert varemerke for Maritech AS. WINDOWS 95, WINDOWS 98, WINDOWS NT, WINDOWS XP og WINDOWS 2000 er registrerte varemerker for Microsoft Corp. Sybase, SQL Anywhere er registrerte varemerker for Sybase Inc.

2 Innholdsfortegnelse 1 INTRODUKSJON Systembeskrivelse Om brukerhåndboken Organisering av brukerhåndboken Skrivemåter som benyttes i brukerhåndboken Integrasjon med andre system Ord og uttrykk Brukerstøtte ved feil STANDARD FUNKSJONER Menyer Verktøylinje (knapperad) Vindustyper Elementene i vinduet Administrere vinduer Lagre vindusoppsett Utskriftsvinduet Standard tastebruk / musebruk Skrivere Dato/klokkeslett KOM RASKT I GANG Opprette klient Kartotek som må opprettes KLIENT Opprette ny klient Skifte aktiv klient KARTOTEK Klient opplysninger System Nummerserier Nummerserier for Kasse/Palle Lager Lage nytt lager Ansvarlig person Datavindu for plukking Språk Poststed Varer Varedefinisjon Graderopplysninger Produktmerking Opprette nye varer Varebegrep Fiskeslag Tilstand Kvalitet Konserveringsmåte Størrelse Kassetype Side 2

3 5.5 Pakkekostnader Etiketter Smolt-Id Varer til palletering Varenummer Varenummertyper Varenummer Dataeksport Eksporttyper Eksportoppsett Utstyr Pakkevekt Graderingsnøkler Produktmerking ProdMerkA Produkt til graderingsnøkkelen Pakkeoppsett Tekster Leverandør Kunde Eksportør REGISTRERING Slakteplan Tilgang Produksjonsordre Salgsordrer Ordreredigering Manuell registrering Ny Palle Flytt palle Endre dato Endre tilgang Kassenivå Skrive ut nye etiketter Endre tilgang Deaktivere ordrer Automatgrader Produksjonsordre automatgrader Salgsordre automatgrader Graderreplikering Plukking Opprette ny ordre Kasseplukking Bekreft med flytting Bekreft Uttaksbestilling Bestilling Saldo Rapporter Avregning Bekreft tilgang Avregning Lager Flytte Paller Flytte kasser RAPPORTER Kasserapport Kasseliste...60 Side 3

4 7.3 Fordelingsliste Slettede kasser Pakkerapport Alternativer Standard pakkerapport Standard pakkerapport LBS Pakkerapport med kassetype, gruppert på kassetype Pakkerapport - Produkt Prosentvis fordeling Rundvektsrapport Avansert Kunde Konsesjon Gruppe Ordre Tilgang Lokasjon Kassetype Oppdretter Eksportør Merd Vare Parti Fraktbrev Fra plukking Fraktbrev profiler Fra produksjon CMR Slaktemelding Karrapport Produserte kar Driftsrapport Lager Detaljer Per lager Per Størrelse Lagerpapport pr. vare Lagerrapport pr. vare og oppdretter Statistikk Statistikk Statistikklogg Plukkling Pallerapport I Pallerapport II Pallerapport III Plukkliste I Plukkliste II Plukkliste III Rapportgenerator Spesialer Slakterapportering Generere fakturagrunnlag Liste over fakturagrunnlag Partirapport Avstemmingsgrunnlag tilgang FORESPØRSEL Oppsamling Varer Kvalitet Side 4

5 8.1.3 Størrelse Ytelse Kvantum Lager I Lager II Sporing Dataeksport Manuell Superior Plukkordre Movex Import Varer fra Maritech Trading ANNET Reoppsamling DB-mapping Triggeroppsett Alternativer Dato Ordre Ordrenummer Produksjonsordre Grenseverdier for ant. dager mellom Proddato og Ekstradato Oppdater salgsordre ved aktivering/deaktivering Logging Kassenummer Nummerserier Diverse Generere varebeskrivelser PROSEDYRER Altinn Forberedelser Krav Oppsett hos Altinn Varebegrep Organisasjonsnummer Adresse til Altinn Korrekt registrering Planlagt Slaktet Innsending Eksport til FishTalk Oppsett av varebegrep Fiskeslag Konservering Tilstand Kvalitet Eksport til FishTalk (NS 9403) Mottak av paller fra leverandør Opprett leverandør Opprett tilgang Fra håndterminalen Skanning av etiketter Etterbehandling på PC Hva er på lager WebService integrasjon mot Trading Oppsett på Trading-side Side 5

6 Internet Information Services Oppsett på Packing-side Ordreimport Dataeksport Vekt i strekkode på etikett Oppsett i pakkesystemet Oppsett i database Oppsett i def-fila Pelagisk Konfigurasjon av linjer Linjestyring Pelagisk palletering Eksport til Axapta Introduksjon Vedlikehold Selskaper i AX Leverandører Eksportører Kunder Pakkekostnader Pakkekostnadsvarer Leverandører Varer Overføring MARITECH PACKING TERMINAL Beskrivelse Moduler i programmet Truckterminal Pakkevekt Ekspedisjon Palletering Varemottak Vareetiketter Linjestyring Pelagisk Palletering Pallebygging Prøvetaking Maritech Grader Scanvaegt Grader APPENDIX Feilmeldinger Eksempler på feilmeldinger Database error Vanlige feilmeldinger Side 6

7 1 INTRODUKSJON 1.1 Systembeskrivelse Maritech Pakkesystem er et system for å sette opp styringsparametere samt samle pakkedata fra pakkevekter. Maritech Pakkesystem kommuniserer med Marel M2000 pakkevekter med program P78, P10 og P36. Maritech Pakkesystem kan også integreres med Marel MPS for styring og datafangst fra gradere. Vektsystemet består av en Mastervekt samt 1 eller flere slavevekter i nettverk. Vektene kan arbeide sammen om en produksjon, for eksempel 2 eller flere vekter i ferskpakking, mens andre vekter samtidig arbeider med for eksempel frysepakking. Maritech Pakkesystem står i kontakt med vektene, og mastervekten holder orden på de forskjellige produksjonene som vektene arbeider med. Kassenummer og pallenummer blir tildelt slavevektene fra et register i mastervekten etter hvert som kassene blir registrert. Maritech Pakkesystem vil kontinuerlig hente data fra Mastervekten og gi mulighet for ulike rapporter og statistikker. 1.2 Om brukerhåndboken Denne brukerhåndboken er ment å være et hjelpemiddel i det daglige arbeidet med Maritech Pakkesystem, både for nye brukere og de mer erfarne Maritech-brukerne. Vi anbefaler at du leser kapittel 2 Standard funksjoner på side 10 før du tar til med å bruke systemet, der står beskrevet hvordan du beveger deg i menyer, hvilke taster som er standard for Maritech-systemene og lignende. Håndboken dekker ikke generell pc-bruk, installasjon av programmene, konfigurering av pc og lignende. For informasjon om installasjon, konfigurering, brukere etc. se brukerhåndboken for Maritech Master. Denne håndboken berører heller ikke det tekniske med sammenkobling av vekt-nettverket. All omtale i denne håndboken baserer seg på norsk utgave av operativsystemet Windows. Dersom du har engelsk versjon (eller et annet språk) må du finne de tilsvarende uttrykkene på det aktuelle språket Organisering av brukerhåndboken Brukerhåndboken er organisert på følgende måte: Introduksjon: Generell omtale av programmet, integrasjon, ord og uttrykk. Standard funksjoner: Omtale av menyer, knapper, vinduer, musbruk, tastebruk. Kom raskt i gang: Hva må til for å foreta pakking. Gjennomgang kartotek: Systematisk omtale av alle kartotek. Produksjon: Hvordan sette opp en produksjon. Utskrifter og Forespørsler: Hvilke muligheter finnes og hvordan bruke de. Annet: Spesielle punkter som ikke er omtalt andre steder. Spesielle tema: Fullstendig gjennomgang av funksjonalitet som kan utnyttes. Appendix: Feilmeldinger etc Skrivemåter som benyttes i brukerhåndboken Denne brukerhåndboken bruker følgende skrifttyper/utseende på en del faste elementer. Se kapittel Elementene i vinduet på side 13 for en nærmere beskrivelse av de forskjellige elementene dersom du ikke er kjent med disse begrepene: Knapper som du kan klikke på skrives slik. Taster på tastaturet skrives slik. Menyvalg skrives på denne måten. 1.3 Integrasjon med andre system Alle programmene i Maritech-familien er tett integrert med hverandre. Mye av informasjonen som er registrert benyttes av flere programmer, slik at gjenbruk av data foregår i stor utstrekning uten tidkrevende dobbeltregistrering av samme informasjon. Side 7

8 Maritech-programmene har også integrasjon til Office-programmene til Microsoft: Word, Excel og Outlook, ved at utskrifter kan overføres til disse programmene. Andre mailprogrammer støttes også, i utgangspunktet skal alle mailprogram som er korrekt installert i Windows kunne fungere sammen med Maritech-programmene. Maritech Pakkesystem kan integreres med Maritech Trading, et avansert logistikksystem for håndtering av lagertilganger, avregning til leverandør / kontroll av inngående faktura, ordrebehandling og fakturering, kalkyler for dekningsbidrag og lignende. Maritech Pakkesystem kan eksportere produksjonsdata som en ascii-fil for overføring til kunde/eksportør eller transportør. 1.4 Ord og uttrykk Klient En klient er et separat firma/foretak som du registerer data for. En klient vil normalt ha sitt eget organisasjonsnummer, eller på annen måte være en selvstendig enhet. Det er ingen overføring av data mellom de forskjellige klienter, med unntak av noen få kartotek som er felles for alle klientene i en installasjon. Du kan opprette inntil 999 klienter på samme installasjon av Maritech Pakkesystem, avhengig av din lisens. Kartotek Register med en bestemt type informasjon. Eksempel på dette er artikkelregistret, etikettregistret, eksportørregistret etc. Informasjonen i kartotekene er normalt faste opplysninger som benyttes ved registrering, utskrifter etc. 1.5 Brukerstøtte ved feil Dersom programmet ikke oppfører seg slik det skal, følg nedenstående fremgangsmåte i den rekkefølge det står: Prøv igjen En del problemer er tilfeldige feil som bare opptrer en enkelt gang. Prøv å lukke alle åpne vinduer og prøv å utføre funksjonen en gang til. Lukk programmet Avslutt programmet helt (ut til Windows-bildet) og start det på nytt. Deretter prøver du å utføre funksjonen en gang til. Restart PC Avslutt alle programmer på PC en og restart PC en. Dette gjøres enklest ved å klikke på Start, velge Avslutt, krysse av for Starte maskinen på nytt og klikke på Ja. Vent på at maskinen restarter, når PC en igjen er klar til bruk start programmet på nytt. Deretter prøver du å utføre funksjonen en gang til. Dokumenter feilmeldingen: Det er en stor fordel å dokumentere feilmeldinger ved å kopiere skjermbildet. Dette gir en helt nøyaktig beskrivelse for den som eventuelt skal hjelpe deg å løse problemet. Når feilmeldingen står på skjermen trykk på Alt og Print Screen (samtidig). Dette kopierer feilmeldingen til minnet på maskinen din. Start et tekstbehandlings-program (Word, WordPerfect, Wordpad eller lignende). I tekstbehandlings-programmet må du ta frem et nytt blankt dokument, og deretter lime inn kopien av skjermbildet fra menyen. Standard i Windows-programmer er menyvalget Rediger, Lim inn for å lime inn noe som er kopiert til minnet på maskinen. Dokumentet kan nå skrives ut, lagres etc. på vanlig måte. Noter hva som ble gjort og nøyaktig feilmelding (se også foranstående avsnitt). Det er til stor hjelp for den som skal hjelpe deg dersom du har så detaljert informasjon som mulig om problemet. Skriftlig informasjon sendt på telefax eller som E- post gir ofte raskere løsning enn når problemet skal forklares muntlig på telefon. Du kan gjerne sende oss skriftlig informasjon som bakgrunn og be oss ta kontakt. På den måten har våre teknikere et bedre grunnlag for å bistå på telefon. Maritech AS har eget supportsenter bemannet med teknikere som vil forsøke å hjelpe deg. Dersom vedkommende ikke selv kan hjelpe deg, vil han oversende saken videre til spesialist. Kontakt Maritech Support: Telefon 8-16: Vakttelefon kveld: Telefax: E-post: Side 8

9 Internett: Side 9

10 2 STANDARD FUNKSJONER I det følgende er enkelte generelle trekk ved programmene i Maritech-familien forklart. I tillegg gjennomgås noen av standard-funksjonene i Windows som også kan være nyttige å kjenne til for å øke effektiviteten i bruken av Maritechprogrammene. Programmene i Maritech-familien følger Windows-standarden så langt dette har vært praktisk mulig. 2.1 Menyer Øverst på skjermen er det en menylinje som inneholder hovedmenyen for programmet. Du kan aktivere et menypunkt ved å klikke på teksten med musen eller ved å bruke hurtigtaster. Hvert menypunkt har en strek _ under en av bokstavene, eksempel: Kartotek. Ved å holde nede Alt tasten og trykke på bokstaven med strek under vil menypunktet aktiveres. Når et menypunkt i hovedmenyen aktiveres kommer de enkelte punktene på vedkommende undermeny tilsyne. En del av undermenyene har igjen undermenyer, dette vises som en liten sort trekant til høyre for menypunktet. Neste undermeny kommer frem når du holder musen over menypunktet. Hovedmenyen Undermeny Undermeny Rekkefølgen i menypunktene er satt opp for å tilsvare normal arbeidsgang i programmet. Du skal normalt starte med øverste menypunkt og arbeide deg nedover i menyen når du skal utføre vanlige oppgaver. Ved å utføre de oppgaver som tilhører hvert enkelt menypunkt i korrekt rekkefølge sikrer du at programmet har nødvendig informasjon til å kunne gjennomføre neste punkt med riktig utgangspunkt. 2.2 Verktøylinje (knapperad) Under hovedmenyen er det en verktøylinje med knapper. Knappene brukes til å utføre bestemte funksjoner i programmet. De mest brukte knappene står fra venstre side og bortover. Hvis du er usikker på hva en knapp betyr kan du holde musen i ro over knappen, det vil da komme frem en liten forklaring av knappen. Under gjennomgås alle knappene med deres betydning: Kopier rad: Når du skal kopiere en linje i en tabell må du først merke linjen og deretter klikk på denne knappen. Det vil da bli laget en ny linje som du kan gjøre nødvendige endringer i og deretter lagre. Denne fremgangsmåten er ofte den raskeste når du skal lage nye forekomster av data i et kartotek. Endre klient: Gir direkte tilgang til bildet for å skifte aktiv klient og opprette nye klienter. Ny post: Brukes for å lage en ny oppføring i et kartotek. Slett: Klikk på denne knappen for å slette den linjen som er markert i en tabell. Lagre: Brukes til å lagre det du har skrevet inn, samme funksjon som Lagre knappen i skjermbildet. Skriv ut: Klikk på denne knappen for å få utskrift av informasjonen som vises på skjermen. Side 10

11 Forhåndsvisning: Brukes for å få en forhåndsvisning på skjermen av det som vises i skjermbildet. Du kan dermed se hvordan en utskrift vil bli seende ut før du skriver det ut. Klipp ut: Standard utklipps-funksjon Kopier: Standard kopi-funksjon Lim inn: Lim inn fra Windows Utklippstavle Angre: Angre Lim inn eller Klipp ut Finn: Brukes Erstatt: Brukes Filter: Brukes Sorter: Brukes Oppdater: Brukes for å oppdatere skjermbildet. Hvis det er gjort endringer i dataene som vinduet inneholder vil klikk på denne knappen hente oppdaterte data fra databasen. Samme funksjon som F5 tasten. Avslutt: Klikk på knappen for å avslutte programmet. 2.3 Vindustyper Maritech-programmene benytter ulike typer vinduer for forskjellige formål. Her vises et eksempel på de forskjellige vindustypene, med en kort forklaring av de enkelte typene. Tabell: Tabellen viser poster som finnes i et kartotek, og viser informasjon for hver post på skjermen slik at du kan identifisere hva den inneholder. Ved innlegging av en ny post så velges informasjon ved bruk av dropdownknappen Registering: Side 11

12 Fra registreringsbildet kan du endre all informasjon om en post. Noen registreringsbilder har så mange opplysninger at de er organisert med flere delvindu inne i bildet. Du må da klikke på overskriften (skillearket, mappefanen, kartotekkortet) for det enkelte delvindu for å aktivisere dette. Side 12

13 Registrering direkte i liste: Denne typen vinduer brukes når informasjonen i det aktuelle kartoteket har så få detaljer at det er plass til alle opplysningene direkte i tabellen. Slike vinduer vil alltid ha knapper for OK, Avbryt Lagre. Her registrerer du endringer direkte i dette vinduet, uten å måtte dobbeltklikke en linje for å få frem et eget registreringsbilde. Spesielle vinduer: En del av bildene i programmet er bygd opp på andre måter enn de som er nevnt over. Et gjennomgående trekk for mange av disse er at de viser en liste over for eksempel salgsordrer i øverste del av bildet. Når du klikker på en av linjene i øverste del av bildet vises tilhørende linjer i nederste del av bildet, for eksempel varelinjer for en salgsordre. Flervalg: Denne typen vindu viser i venstre halvdel en liste over alle tilgjengelige data som du kan velge mellom. Høyre halvdel av vinduet viser hva du har valgt fra tilgjengelige data. Knappene mellom de 2 delene brukes til å flytte elementer mellom tilgjengelige og valgte (venstre og høyre del). Knappen med > flytter merket linje i venstre side over til høyre side. Knappen med < flytter merket linje i høyre side over til venstre side. Knappen med >> flytter alle linjer over fra venstre side til høyre side, mens knappen med << flytter alle elementer til venstre side Elementene i vinduet De enkelte vinduene i programmet inneholder mange forskjellige elementer. Her forklares de viktigste av dem. Side 13

14 Tittellinje: Kolonneoverskrifter: Innhold: Nedtrekksliste: Rullefelt: Knapper: Øverste linje i vinduet, her står det normalt hva vinduet viser, her Avdelinger. I tillegg vil det ofte stå antall poster som er funnet ved søk på for eksempel kunder. Tittellinjen til selve programmet viser navnet på programmet samt hvilken klient som er aktiv. Grå linje med beskrivelse av hva slags informasjon som står nedover i kolonnen, for eksempel Navn. Linjene i vinduet kan sorteres ved å klikke på de enkelte kolonneoverskriftene. Ett klikk sorterer etter denne kolonnen i stigende rekkefølge. Nytt klikk på samme overskrift snur rekkefølgen på hodet, dvs. sorterer i synkende rekkefølge. Selve dataene i vinduet, her nummer og navn på avdelingene som er opprettet på denne klienten. Dette vil være et felt som inneholder informasjon, med en pil helt til høyre for feltet, her feltet med teksten Alle i. Hvis du klikker på pilen til høyre i feltet kommer det frem en liste med de valgmulighetene du har i feltet. Klikk på et av valgene i listen for å velge det som innhold i feltet. Kommer frem automatisk når det er mere data i vinduet enn det som vises på skjermen. Rullefelt kan komme frem både i høyden og bredden av vinduet. Du kan bruke dette feltet for å bla deg opp og ned eller sidelengs i vinduet for å se resten av informasjonen. På hver ende av rullefeltet er det piler du kan klikke på for å rulle en og en linje eller posisjon. Inne i selve rullefeltet er det en grå knapp, størrelsen på denne viser forholdet mellom det du ser og total-mengden av data som vinduet har. I vinduet over fyller knappen omtrent halvparten av rullefeltet, det betyr at det er 2 avdelinger til som ikke vises for øyeblikket. Plasseringen av denne knappen viser hvor i vinduet du befinner deg, eksemplet viser at vi er helt øverst i vinduet. Du kan bla et helt vindu av gangen ved å klikke i rulefeltet utenfor denne knappen. Du kan også flytte deg i vinduet ved å klikke på selve knappen, holde musknappen nede og dra med deg knappen. I vinduene kan det være forskjellige typer knapper, etter hvilke operasjoner det er mulig å utføre fra vinduet. Her det det 3 knapper med OK, Avbryt og Lagre på. Klikk på OK vil lagre innholdet i vinduet og lukke vinduet. Klikk på Avbryt vil lukke vinduet uten å lagre. Klikk på Lagre vil lagre innholdet men beholde vinduet åpent. Lagre knappen vil være nedtonet når det ikke er noe som trenger å lagres. Så snart du har registrert data som ikke er lagret, vil skriften på knappen komme frem i sort. Dette indikerer at du har utført noe som ikke er lagret. Oppslagsknapp: Her er det brukt en annen type knapp, en oppslags-knapp. Når denne står bak et felt betyr det at du kan taste informasjon direkte i feltet dersom du vet hva du skal taste. Hvis du må slå opp i tilhørende kartotek for å finne det som skal registreres kan du trykke på knappen med 3 prikker. Programmet vil da foreta et oppslag som vises i eget bilde. Når du har funnet det du skal bruke kan du dobbeltklikke denne linjen i oppslagsbildet, eller merke den ved å klikke en gang på den og deretter taste Enter. Avkryssingsboks: Her kan du angi om den angitte egenskapen er gjeldende eller ikke. Avkryssingsboksen kan kun ha 2 betydninger: Av eller På. Når boksen er helt hvit er funksjonen Av, når det står en hake inne i boksen, som på eksemplet, er funksjonen På. Klikk inne i boksen med musen for å veksle mellom Av og På. Side 14

15 Statuslinje: Nederste venstre hjørne på selve programvinduet vil vise en statustekst med utfyllende informasjon om hva som for øyeblikket skjer i systemet. Teksten vil forandre seg etter hvilke funksjoner du utfører i programmet. Skilleark: En del av vinduene som brukes i programmet har form som et kartotek, med flere kartotekkort. Kortene ordner informasjonen i vinduet på en oversiktlig måte. Disse kartotekkortene har flere navn, de kalles også skilleark, faner og lignende. Eksemplet viser et kartotek som har 5 skilleark, og det er nå det første skillearket Etiketter som vises i skjermbildet. Du veksler mellom de forskjellige skillearkene ved å klikke på teksten øverst på sklillearkene. 2.4 Administrere vinduer Til høyre på tittellinjen til vinduet sees tre små knapper. I et vanlig vindu vil det være en rekke med 3 knapper, hvis du ser 2 rekker med knapper slik som i bildet over betyr det at vinduet er maksimert slik at det dekker hele arbeidsområdet. Den øverste rekken med knapper gjelder da for selve programmet, mens den nederste rekken gjelder for det aktuelle vinduet. Knappen helt til høyre med et X på brukes til å stenge vinduet. Dersom du klikker denne knappen i den øverste rekken, avslutter du selve programmet. Du kan legge vinduer midlertidig til side uten å lukke de helt. Dette kalles å minimere vinduet. Hvis du klikker på knappen helt til venstre med et strek _ på legger du vinduet passivt i nederste del av arbeidsområdet. Du vil da bare se tittelen og de 3 knappene. Vinduet er da fortsatt åpent, og du henter det frem igjen ved å klikke på den midterste knappen. Den midterste knappen styrer størrelsen på vinduet. Vinduet kan være en liten del av arbeidsområdet (normalt) eller du kan be vinduet dekke hele arbeidsområdet (maksimert). Hvis den midterste knappen viser bare en firkant (se øverste rekke i bildet) betyr det at vinduet er i normal størrelse, et klikk på knappen vil da maksimere vinduet slik at det dekker hele arbeidsområdet. Knappen vil da endre seg til to overlappende firkanter (se nederste rekke i bildet). Et klikk på knappen med to firkanter vil bringe vinduet tilbake til normal størrelse. Vinduer som er i normal størrelse kan flyttes dit du ønsker det på skjermen. For å flytte et vindu holder du musmarkøren (pilen) på tittellinjen til vinduet (den blå linjen som har de 3 kanppene helt til høyre). Trykk på venstre musknapp og hold denne nede mens du flytter på musen. Vinduet vil da følge med, når du har flyttet vinduet dit du ønsker slipper du musknappen igjen. Størrelsen på vinduer kan endres mer detaljert enn bare maksimert og normal. Ved å holde musmarkøren akkurat i kanten av et normalt vindu vil markøren forandre seg til en strek med piler i hver ende. Når markøren har dette utseendet kan du holde venstre musknapp nede og flytte musen. Kanten på vinduet vil da bli med i den retning du flytter musen. Når du har fått ønsket størrelse på vinduet slipper du musknappen igjen. Du kan endre størrelsen til de fleste vinduer både i høyde og bredde, ved å ta tak i den aktuelle kanten. En oversikt over samtlige åpne vinduer finnes på nederste del av menyen under menyvalget Vindu på hovedmenyen. Det vindu du klikker på i menyen blir aktivt. Av eksemplet fremgår det at 2 vinduer Avdelinger og Hovedbok er åpne, og at hovedbok er det aktive vinduet nå (markert med en hake). Side 15

16 Menyvalget Overlappe gjør at vinduene legges delvis skjult bak hverandre. Tittellinjene til alle vinduene vil vises slik at du enkelt kan aktivisere ønsket vindu ved å klikke på denne. Side ved side vannrett gjør at alle vinduene blir like store, og at de stilles over hverandre. Side ved side loddrett gjør at alle vinduene blir like store, og at de stilles ved siden av hverandre. Stable gjør at hvert enkelt vindu fyller hele arbeidsområdet og plasserer vinduene oppå hverandre slik at du bare ser det fremste vinduet. Minimer alle vinduer gjør at alle vinduene gjøres passive og legges i nederste del av arbeidsområdet. 2.5 Lagre vindusoppsett De fleste skjermbilder i systemet kan tilpasses den enkelte brukeren. Plassering og størrelse på hvert enkelt vindu kan endres av brukeren, likeså bredden på kolonner i de bilder der kolonnebreddene kan endres. Det oppsettet som sist var i bruk kommer som forslag neste gang brukeren logger på samme maskinen. For at bildeoppsettet skal lagres må det settes hake foran 'Lagre oppsett' på Fil-menyen. Når programmet avsluttes vil størrelse og plassering på det enkelte vindu lagres slik det enkelte vindu sist var brukt. Dette lagres lokalt på den enkelte maskin, individuelt for det enkelte brukernavn som logger på systemet. 2.6 Utskriftsvinduet Ved forhåndsvisning til skjerm vil du få frem følgende bilde: Skriv ut sender utskriften til skriveren. Lukk avslutter forhåndsvisningen og går tilbake til bildet du kom fra. Zoom: Her kan du endre størrelsen på utskriften inne i vinduet. De 4 knappene Første, Forrige, Neste og Siste brukes til å bla side for side gjennom utskriften. Hvis du klikker på knappen med Excel-merket vil innholdet i utskriften bli kopiert inn i et Excel regneark. Dataene vil komme i separate celler, slik at du enkelt kan bearbeide dem. Ved å klikke på knappen med Word-merket vil innholdet bli kopiert inn i et Word-dokument. Klikk på denne knappen for å sende innholdet i utskriften som E-post. 2.7 Standard tastebruk / musebruk Maritech programmene bruker høyre musknapp i mange sammenhenger. Når du skal legge til en linje, slette en linje etc. i en tabell kan du klikke med høyre musknapp inne i det aktuelle vinduet. Du vil da få frem en liten meny hvor du kan velge bl.a. Legg til. Merking av rader: Side 16

17 For å merke en linje i en tabell klikk med musen en gang på linjen. Du vil se at linjen blir markert. Hvis du deretter klikker på en annen linje vil markeringen flytte seg dit. I en del sammenhenger er det praktisk å merke flere linjer i samme bilde. For å merke utvalgte enkeltlinjer holder du Ctrl tasten nede mens du klikker. Markeringen vil da bli stående på de forrige linjene du har merket, slik at du kan merke flere linjer på en gang. Hvis du skal merke alle linjer innenfor et område må du først klikke på første linje som skal merkes. Deretter holder du Shift tasten ( ) nede mens du klikker på siste linje. Alle mellomliggende linjer vil da bli markert. Bruk av tastaturet: Alle programmene i Maritech-familien kan bruke tastaturet i stor grad som alternativ til musen. Programmene følger standard for tastebruk i Windows, samt at Maritech har definert noen ekstra funksjoner for å effektivisere daglig bruk. I tabellen under er de fleste tastatur-funksjoner opplistet. Funksjon Tastebruk Neste felt Tabulator Forrige felt Shift + tabulator Lukk vindu Ctrl + F4 Oppslag i nedtrekksliste F4 eller Alt + Pil ned Oppslag mot tabell F9 eller * Merk hele feltet Shift og End/Home Slett innhold i felt Marker og Del Gå til menylinje Alt eller F10 Velg menypunkt ellet knapp Alt + understreket bokstav Gå til neste skilleark Ctrl + Pil høyre Gå til forrige skilleark Ctrl + Pil venstre Oppfrisk vindu (hent data igjen) F5 Lag ny linje i vinduet Ctrl + N eller Ctrl + Insert Slett valgt linje Ctrl + Delete Skift mellom program Alt + Tab Skift mellom vindu Ctrl + Tab Til Start-menyen Ctrl + Esc 2.8 Skrivere Maritech-programmene benytter Windows skriveroppsett, dvs. skriverne som er installert i operativsystemet Windows. Dette medfører at standard skriver i Windows også er standard skriver for Maritech-programmene. Alle utskrifter blir sendt til standard-skriveren dersom du ikke velger en annen skriver. Alle innstillinger for skrivere finner du ved å klikke på Windows Start knapp, menyvalget Innstillinger, Skrivere. For å sjekke hvilken skriver som er standard kan du med Windows 98 se hvilken av skriveren i Skrivermappen som har en hake på seg. Med Windows 95 og Windows NT må du klikke på en skriver med høyre mustast og sjekke om menyvalget Angi som Standard har hake foran seg eller ikke. Dette gjentas for hver skriver inntil du finner den som er markert som standard-skriver. Utskrifter fra Maritech programmene kan sendes på telefax, dersom du har et datafax-system. De fleste datafaxprogrammer installer en egen skriver som kan velges for å sende en utskrift via telefax. På denne måten kan du enkelt sende utskrifter direkte på telefax fra egen PC. Side 17

18 Side 18

19 Legge til skriver: Dersom du skal benytte en skriver som ikke finnes i Skriver-mappen må du legge til skriveren. Bruk ikonet Legg til skriver og følg anvisningene på skjermen for å finne skriver- driveren fra produsenten av skriveren. Dersom du ikke finner ut av dette kan du lese dokumentasjonen for skriveren eller kontakte skriver-leverandøren eller andre som har kunnskaper om dette. 2.9 Dato/klokkeslett Programmene i Maritech familien bruker systemklokken på PC en din til mange formål i programmene. Det er derfor viktig at denne er korrekt. Du kan se klokken på Windows sin Start-linje (standard plassering er nedre høyre hjørne av skjermbildet). Hvis du holder musmarkøren i ro over klokkeslettet vil datoen komme frem i en rute like over. Still klokke/dato: Hvis systemklokken er feil må du dobbeltklikke på klokkeslettet for å få frem et vindu der du kan stille både dato og klokkeslett. Oppgi korrekte verdier og klikk på OK. Dette er en funksjon i Windows, skulle du ha problemer med dette kontakt systemansvarlig, PC-leverandør eller andre som har kunnskap om PC og Windows. Endre datoformat: Maritech programmene bruker datoformatet i Windows for å presentere datoer. Du styrer selv hvordan datofelt skal vises på skjerm og utskrifter ved å stille inn korrekt datoformat i Windows. Dette gjøres fra Kontrollpanelet (Start, Innstillinger), Regionale innstillinger. Gå til skillearket Dato, feltet Kort datoformat. Her angir du hvordan du vil se datoer, du kan skrive direkte i feltet i tillegg til å kunne velge enkelte standardformat fra nedtrekkslisten. Eksempler: Datoformat Dato vises slik dd.mm.åå dd.mm.åååå Side 19

20 3 KOM RASKT I GANG Her gjennomgås hva du minimum må gjøre for å komme i gang med pakking for en klient. 3.1 Opprette klient Før du kan begynne å legge inn data i programmet må du opprette klienten (firmaet) du skal bruke. For nærmere beskrivelse av dette se kapittel 4.1 Opprette ny klient på side Kartotek som må opprettes For å begynne å bruke Maritech Pakkesystem må du minimum legge inn evt. kontrollere informasjon i følgende kartotek: Klientopplysninger Varer Varebegrep Etiketter Utstyr Graderingsnøkler Pakkeoppsett Leverandør Kunde Eksportør For en detaljert gjennomgang av disse og andre kartotek se her. Det kan hende at du vil oppleve noen av menyvalgene er neddimmet, og dette henger sammen med at enkelte valg er lisens styrt. Dette vil si at hvis du ikke har f.eks automat grader vil du ikke kunne velge automatgrader under registrering. Side 20

21 4 KLIENT En klient er en separat enhet som du registerer data for, og all raportering er begrenset til å omfatte en klient. For eksempel kan det være aktuelt å opprette en klient for ferskpakking og en klient for frysepakking. Det er ingen overføring av data mellom de forskjellige klienter, med unntak av noen få kartotek som er felles for alle klientene i en installasjon. Du kan opprette inntil 999 klienter på samme installasjon av Maritech Pakkesystem, avhengig av din lisens. 4.1 Opprette ny klient For å opprette ny klient bruker du menyvalget Fil, Klient. Du får da følgende skjermbilde: Klikk på knappen Ny for å starte funksjonen for å opprette en ny klient. Du må angi nummer (3 siffer) og navn for klienten og klikke på OK. Deretter må du velge hvordan data i enkelte sentrale kartotek skal opprettes. Du har valget mellom å kopiere fra Standard eller Klient. For noen av kartotekene kan du velge Ingen, dette skal velges dersom klienten allerede er opprettet i et annet Maritech-program, for eksempel Maritech Sluttseddel. Med Standard menes forhåndsdefinerte verdier som Maritech har lagt inn i systemet. Hvis du velger å kopiere fra en eksisterende klient må du i tillegg til å velge klient oppgi nummeret på klienten. Etter at du har gjort nødvendige valg for hvor du vil kopiere informasjon fra klikker du på knappen Utfør for å sette i gang prosessen med å opprette klienten. Når oppretting av klient er ferdig må du legge inn en del grunnleggende informasjon, se kapittel 3.2 Kartotek som må opprettes på side 20 og kapittel 5 Kartotek på side 22 og utover. Hvis du flytter en klient over fra Inaktiv til Aktiv, og denne klienten ikke er initiert for Maritech Packing før, vil også bildet for kopiering av data i sentrale kartotek fremkomme. Utfylles som beskrevet over. 4.2 Skifte aktiv klient Alt arbeid i systemet foregår mot den aktive klienten, nummer og navn på denne vises på tittellinjen til programmet. Hvis du har flere klienter og skal arbeide med en annen klient enn den du er inne på, må du skifte klient under menyvalget Fil, Klient eller bruk knappen for klientvalg. Det er bare de som står under Aktive klienter som kan velges. Marker den klienten du skal arbeide med og klikk på knappen Velg. Kontroller at tittellinjen til programmet viser at du er inne på riktig klient. Du kan gjøre klienter aktive eller inaktive ved å bruke menyvalget Fil, Klient og flytte klienten over til den aktuelle siden. Side 21

22 5 KARTOTEK I dette hovedkapitlet foretas en detaljert gjennomgang av de kartotek som programmet benytter. 5.1 Klient opplysninger I dette kartoteket legges inn alle faste opplysninger om klienten. Kartotek kortet har 3 mappefaner. Under fanen Generelt finner du opplysninger om navn, adresse og telefonnummer. Under fanen Diverse finner du språkkode, organisasjonsnummer og en del andre opplysninger som normalt brukes i andre system. Under fliken Laks finner du opplysninger som er spesifikke for Maritech Pakkesystem. Viktige felt: Pakkemerke Her legger du inn pakkemerket for bedriften, fylkeskode og nummer. EAN Leverandørnr. Her legger du inn bedriftens leverandørnummer i EANregistret (tildeles av EAN-Norge). Dette brukes av systemet ved oppbygging av strekkode-etiketter. EAN Landkode Her legger du inn bedriftens landkode i EAN-registret (70 for Norge). Dette brukes av systemet ved oppbygging av Maritech Tradingintegrasjon Etikettsystem Etikett landkode Ansvarlig person Produkt-etikett Kasse-etikett strekkode-etiketter. Her styrer du hvordan Maritech Pakkesystem skal bruke lager/uttaks modulen. Du har følgende muligheter: Ingen: Maritech Pakkesystem kjører ikke lager/uttak. Direkte (prodkode=tilgang): Her vises prodkode som tilgang. Direkte (prodkode=ordre): Her vises prodkode som ordre. Direkte (prodkode=kjøp): Her vises prodkode som kjøp. Forskjellige databaser: Her definerer du hva slags system som styrer etikett bygging og utskrift. Du har følgende muligheter: Anabas Lax: samme etikettsystem som Anabas Lax. WMOnline: Her angir du landkoden som skal brukes på etikettene, normalt N for Norge. Her angir du hvem som skal stå som ansvarlig person dersom data overføres til Maritech Trading. Denne personen blir stående som referanse på lagertilgangen eller salgsordren i Maritech Trading. Her velger du den mest standard produktetketten, vil bli brukt som et standard valg i prod og salgs ordrer Her velger du den mest standard kasseetiketten, vil bli brukt som et standard valg i prod og salgs ordrer Side 22

23 Palle-etikett Fult plukkordrebilde Tillat sletting av ordrer Autotømming av tunell ved Denne pc kjører dataoppsamling Begrenset til følgende utstyr Her velger du den mest standard palleetiketten, vil bli brukt som et standard valg i prod- og salgs ordrer Denne funksjonen er kun for de kundene som kjører Maritech Trading. Hvis denne er huket av tillater du sletting av produksjons,- og salgs ordrer Hvis denne er huket av vil tunell lagret automatisk tømmes ved bekrefting av tilgangen. Kun i bruk for kunder som kjører P10. (Merk av her dersom denne pc en er koblet til vektene og brukes ved dataoppsamling.) Her kan du angi id-nummer for det utstyret som er tilkoblet, dersom oppsamling ikke skal gjelde alle vekter. 5.2 System Nummerserier I Nummerserier definerer du nummerserier for ordrer, avregninger og fraktbrev. Hver av disse nummerseriene inneholder et intervall for nummer (fra/til) samt et telleverk som viser sist brukte nummer. I tillegg vil du se nummerseriene fra Maritech Trading i samme vindu, men disse er neddimmet, men de kan endres fra Maritech Pakkesystem. Side 23

24 5.2.2 Nummerserier for Kasse/Palle Ordre 0 er den ordreserien globale kasse og palle nummer genereres fra. I nummerserier for kasse/pall kan du sjekke/redigere nummerserien for kasse og palle pr ordre. Velger fra ordre og til ordre.. Går i nederste bilde og trykker F5.. Da kommer ordrene opp med kassenr og pallenr Lager Her oppretter du de ulike lagre du vil arbeide med i Maritech Pakkesystem. Dette kartoteket er felles med Maritech Trading, slik at du ser også de lagre som Maritech Trading benytter. I Maritech Pakkesystem benytter du dette for å styre en produksjon til et bestemt lager som du i etterkant kan foreta utmerking fra Lage nytt lager Høyreklikk og legg til ny. Lagerkode Beskrivelse Språk Tlfnr Fax Eksternt lager Dette er kun en unik kode for lagret. Her legger du inn en kort beskrivelse av lagret. Her velger du språket for lageret. (gjelder kun rapporter) Telefonnummer til lagret. Faxnummer til lagret. Lagerkode for eksternt lager. (eventuelt dateksport) Side 24

25 Leveringssted Lagertype Ikke synlig i foresp/rapp. Ikke kunne plukke fra Transportavtale Kunde For bruk i Maritech Trading. Velger lagertype på lagret. Velger om lagret skal vises i forespørsel og rapporter. Velger om man skal kunne plukke fra lagret. For bruk i Maritech Trading. For bruk i Maritech Trading Ansvarlig person Her kan du bygge opp et kartotek over navn som skal stå som ansvarlige personer. Ved overføring av data til Maritech Trading må det være definert en ansvarlig person, dette gjør du i Kartotek, Klientopplysninger, fliken Maritech Packing. Vedkommende som er definert som ansvarlig person i Maritech Pakkesystem vil stå som referanse for lagertilgangen eller salgsordren i Maritech Trading Datavindu for plukking Her kan du definere forskjellige rapporter og knytte nye rapporter opp mot systemet Språk Her setter du opp de forskjellige språkene som skal være tilgjengelig i systemet. Side 25

26 5.2.7 Poststed Her har du et kartotek over alle postnummer, poststed og kommunenr. 5.3 Varer Vare-kartoteket er det mest sentrale kartoteket i Maritech Pakkesystem, her bygger du opp de ulike artiklene som du skal bruke ved pakking Varedefinisjon En vare bygges opp av 6 ulike varebegrep eller elementer; Fiskeslag, Tilstand, Kvalitet, Konserveringsmåte, Størrelse og Leverings måte. Hvert enkelt varebegrep finnes i et separat kartotek, vedlikehold av disse kartotekene finner du under Kartotek, Varebegrep. I tillegg kan vi legge inn lager. Aktiv Angir om varen er tilgjengelig for å brukes på produksjonsordrer og salgs ordrer. Dersom en vare ikke er aktuell å bruke lengre, bør du fjerne haken i feltet Aktiv for å sette varen til passiv. Du vil da ikke få mulighet for å legge den inn i en produksjonsordre eller salgs ordre, men du vil fremdeles kunne ta ut rapporter på historiske data for denne varen. Du kan ikke slette en vare som det er blitt produsert på. Når du lager ny vare kommer det opp en rød smiley. Når alle opplysningene er som trengs for varen skifter den til grønn smiley. Neste gang du åpner varekartoteket forsvinner denne. Hkode Dette er en unik kode for hver vare. Det er denne koden som vises i vektdisplayet på P 78 vekten. Hkoden fungerer som varenummer i systemet, her gir du hver enkelt vare en kode som du bruker som referanse mot denne varen andre steder i systemet. H-koden kan bestå av både tall og bokstaver. Vareanr Fiskeslag Et unikt nummer for hver vare. Det er systemet som genererer dette nummeret. Her velger du fiskeslaget for varen. Side 26

27 Tilstand Kvalitet Størrelse Lev.måte Lager Beskrivelse Her velger du tilstanden for varen. Her velger du kvaliteten for varen. Her velger du størrelsen for varen. Her velger du leverings måten/kassetypen for varen. Her velger du lagret for varen. Her skriver du inn en utfyllende beskrivelse på varen. Hvis autobeskrivelse er avkrysset kommer beskrivelsen automatisk opp. Vises på fleste rapporter og skjermbilder Graderopplysninger Felter under Graderopplysninger brukes når det er integrasjon mellom Maritech Pakkesystem og Marel MPS. (Opplysningene kan også brukes til tillegginformasjon på etiketten ved vanlig pakking, men da kreves det redigering av def.-filen.) Kasseetikett Her kan du legge inn hvilken kasseetikett som skal brukes. Kun hvis du har etikettering fra grader. Palleetikett Her kan du legge inn hvilken palleetikett som skal brukes. Kun hvis du har etikettering fra grader. Beskrivelse 1-8 Her legger du inn opplysninger om varen som enten skal over i Marel MPS eller opplysninger som skal på etiketten. Nom.min Minimum kassevekt, kasser med lavere vekt blir avvist av vekta. Nom.max Maksimum kassevekt, kasser med høyere vekt blir avvist av vekta Nom.step Trinn mellom vektklassene, 0,1 for hektopakking, 0,5 for halvkilo-pakking Nom.fix Brukes når det er fastvekt pakking. Drip Setter inn fratrekk for vann i %. Antall på etikett Her kan du overstyre antall fisk i kassen, men det er kun på etiketten. Kasser pr.pall Her legger du inn antall kasser som det skal være på pallen. Pakkemetode Accept all weights: Godkjenner alle vekter. Nominal with fixed giwaway: Pakking med fast overvekt. Nominal with variable giwaway: Pakking med overvekt i %. E without fixed giwaway: Ikke I bruk E with fixed giwaway: Ikke I bruk Nominal range: Pakking med område. Nominal steps: Pakking med avrunding. Exp.dato 1 Holdbarhets dato 1 (hvis dager = 365, hvis måneder = 12) Exp.dato 2 Holdbarhets dato 2 (hvis dager = 365, hvis måneder = 12) Exp.dato 3 Holdbarhets dato 3 (hvis dager = 365, hvis måneder = 12) Datoattributt Her kan man velge om det skal brukes dager eller måneder. Auto Denne må fylles ut hvis det er en gradervare og skal brukes i Marel MPS Produktmerking Side 27

28 Feltene under produktmerking brukes når man har produktmerking s modulen aktiv, og man merker enkelt produkt. Produktnr. Hurtigvalg av produkt i produktmerking. Her setter du inn produktnummeret på varen. Dette vises i displayet på P 78 vekten. Tara Her legger du inn tara på pakningen. Pris pr.kg. Her legger du inn pris pr kilo hvis du har variabel vekt. Fastpris Her legger du inn pris hvis du bruker fast pris på varen uavhengig av vekt. Veiemetode Av vekt: Etiketten kommer ut når du tar produktet av vekten. På vekt: Etiketten kommer ut når vekten er stabil. Manuell: Etiketten kommer ut når du trykker ENTER på vekten. Prod.etikettnr. Her velger du etikett for produktet. Layoutnavn Her kan du skrive inn navnet på etiketten. Kassesumtype Vekt: Genererer kasse etikett ved oppnådd vekt. Antall: Genererer kasse etikett ved oppnådd antall. Ingen: Ingen generering av kasse etikett Kassevekt Her legger du inn kassevekten hvis kassesumtype vekt er valgt. Kasseantall Her legger du inn antallet hvis kassesumtype antall er valgt Side 28

29 Kasseetikettnr. Her velger du etikett for kassen. Hvis ikke valgt brukes etikett fra ordren. Pallesumtype Vekt: Genererer palle etikett ved oppnådd vekt. Antall: Genererer palle etikett ved oppnådd antall. Ingen: Ingen generering av palle etikett Pallevekt Her legger du inn pallevekten hvis pallesumtype vekt er valgt. Palleantall Palle etikettnr. Her legger du inn antallet hvis pallesumtype antall er valgt Her velger du etikett for pallen. Hvis ikke valgt brukes etikett fra ordren Opprette nye varer Når du skal opprette varekartoteket kan du gjøre dette på 2 måter: 1. Du kan opprette hver enkelt vare manuelt ved å plukke varebegrep fra de ulike kartotekene og fylle på med supplerende parametre. 2. Du kan kopiere en eksisterende vare og endre de verdiene som er forskjellige. Dette er hensiktsmessig når du har flere ulike størrelser på samme vare, mens de øvrige opplysningene er like. NB. Varene blir ikke overført til Maritech Tradingtabellene før varekartotek bildet avsluttes med OK. 5.4 Varebegrep Her definerer du de ulike varebegrepene som du bruker når du oppretter varer. Ved levering inneholder alle kartotekene de varebegrepene og kodene som inngår i Norsk Standard Disse kartotekene er felles med Maritech Sluttseddel, Maritech Trading og Maritech LPS Fiskeslag I kartoteket for fiskeslag definerer du de ulike fiskeslagene det er aktuelt å bruke når du skal opprette varer. Hvert kartotekkort inneholder følgende opplysninger: Side 29

30 Kode Norsk std Kode Norsk navn Latinsk navn Norsk Standard Slaktemelding Aktiv Språktekster Her angir du en unik kode for fiskeslaget, de kodene som ligger i systemet ved levering er etter Norsk Standard. Norsk standard kode. (Brukes når varen skal overføres til superior) Her skriver du norsk navn på fiskeslaget. Her skriver du latinsk navn på fiskeslaget. Her kan du sette kryss i feltet dersom koden og fiskeslaget følger Norsk Standard. Her velger du hva slags navn som skal vises på Slaktemeldingsrapporten Du bør ikke slette fiskeslag som er uaktuelle, i stedet bør du sette fiskeslaget som Passivt, det vil si fjerne krysset fra dette feltet. Du vil da ikke få mulighet til å velge dette fiskeslaget når du oppretter nye varer. Her setter du hva som skal komme på etiketten avhengig hvilket språk som velges Tilstand I kartoteket for Tilstad definerer du de ulike tilstandene (bearbeidingsgrader) det er aktuelt å bruke når du skal opprette varer. Hvert kartotekkort inneholder følgende opplysninger: Kode Her angir du en unik kode for tilstanden, de kodene som ligger i systemet ved levering er etter Norsk Standard. Norsk Std kode Norsk standard kode. (Brukes når varen skal overføres til superior) Beskrivelse Her legger du inn en beskrivelse av tilstanden, for eksempel SLØYD Norsk Standard Her kan du sette kryss i feltet dersom koden og tilstanden følger Norsk Standard. Slaktemelding Her legger du inn hva slags tilstand som skal vises på Slaktemeldingsrapporten. Aktiv Du bør ikke slette tilstander som er uaktuelle, i stedet bør du sette den som Passivt, det vil si fjerne krysset fra dette feltet. Du vil da ikke få mulighet til å velge denne tilstanden når du oppretter nye varer. Rundvektsfaktor Her leger vi til en faktor som blir brukt for å regne ut rundvekt på fisken Språktekster Her setter du hva som skal komme på etiketten avhengig hvilket språk som velges Kvalitet I kartoteket for Kvalitet definerer du de ulike kvalitetene der er aktuelt å bruke når du skal opprette varer. Hvert kartotekkort inneholder følgende opplysninger: Side 30

31 Kode Norsk Std kode Beskrivelse Kortbeskrivelse Norsk Standard Slaktemelding Ekstern kode Aktiv Språktekster Her angir du en unik kode for kvaliteten, de kodene som ligger i systemet ved levering er etter Norsk Standard. Norsk standard kode. (Brukes når varen skal overføres til superior) Her legger du inn en beskrivelse av kvaliteten, for eksempel SUPERIOR Her legger du inn en forkortet versjon av beskrivelsen, for SUP Her kan du sette kryss i feltet dersom koden og kvaliteten følger Norsk Standard. Her legger du inn hvilken kvalitet som skal vises på slaktemeldingsrapporten. Kundetilpasset, tredjeparts kode. Du bør ikke slette kvaliteter som er uaktuelle, i stedet bør du sette den som Passivt, det vil si fjerne krysset fra dette feltet. Du vil da ikke få mulighet til å velge denne kvaliteten når du oppretter nye varer. Her setter du hva som skal komme på etiketten avhengig hvilket språk som velges Konserveringsmåte I kartoteket for konserveringsmåte definerer du de ulike konserveringsmåtene det er aktuelt å bruke når du skal opprette varer. Hvert kartotekkort inneholder følgende opplysninger: Kode Norsk Std kode Beskrivelse Norsk Standard Ikke med i slaktemelding Her angir du en unik kode for konserveringsmåten, de kodene som ligger i systemet ved levering er etter Norsk Standard. Norsk standard kode. (Brukes når varen skal overføres til superior) Her legger du inn en beskrivelse av konserveringsmåten, for eksempel FERSK Her kan du sette kryss i feltet dersom koden og konserveringsmåten følger Norsk Standard. Her setter du om konserveringen skal være med i slaktemeldingen. Side 31

32 Aktiv Språktekster Du bør ikke slette konserveringsmåter som er uaktuelle, i stedet bør du sette den som Passivt, det vil si fjerne krysset fra dette feltet. Du vil da ikke få mulighet til å velge denne konserveringsmåten når du oppretter nye varer. Her setter du hva som skal komme på etiketten avhengig hvilket språk som velges Størrelse I kartoteket for størrelse definerer du de ulike størrelsene det er aktuelt å bruke når du skal opprette varer. Hvert kartotekkort inneholder følgende opplysninger: Nr. Her angir du et unikt nummer for størrelsen. Beskrivelse Her legger du inn en beskrivelse av størrelsen, for eksempel 2-3 kg. Kortbeskrivelse Her leger du inn en forkortet versjon av beskrivelsen, for eksempel 2-3 Gen.kode For hurtigkode i vare Feltkode For beskrivelse i vare Min. Her legger du inn nedre vektgrense for denne størrelsen. Max Her legger du inn øvre vektgrense for denne størrelsen. Måleenhet Her velger du måleenhet, kg, pound, tonn, gram. Salgslag De ulike salgslagene bruker ulike størrelseskoder ved innrapportering av førstehånds omsetning av hvitfisk. Her kan du oppgi hvilket salgslag som bruker denne størrelseskoden (Sluttseddel). Norsk Std kode Norsk standard kode. (Brukes når varen skal overføres til superior) Aktiv Du bør ikke slette størrelser som er uaktuelle, i stedet bør du sette den som Passivt, det vil si fjerne krysset fra dette feltet. Du vil da ikke få mulighet til å velge denne størrelsen når du oppretter nye varer Kassetype I kartoteket for kassetype (leveringsmåte i vare-kartoteket) definerer du de ulike kassetypene det er aktuelt å bruke når du skal opprette varer. Hvert kartotekkort inneholder følgende opplysninger: Kode Beskrivelse Kortbeskrivelse Her definerer du en unik kode for hver enkelt kassetype. Her legger du inn en beskrivelse av kassetypen, for eksempel FLY. Her legger du inn en forkortet versjon av beskrivelsen, for eksempel FLY Side 32

33 Feltkode Denne brukes ved automatisk generering av hurtigkode og i enkelte rapporter Genereringskode Denne brukes ved automatisk generering Salgsvekt Her kan du legge inn salgsvekt dersom kassetypen brukes for fastvekt-varer. Dispenser-ID Dette brukes dersom Maritech Pakkesystem er sammenkoblet med Marel MPS og Automatgrader med kassedispenser. Kapasitet Her legger du inn kapasiteten på kassen eks. 20 Emballasjevekt Her angir du egenvekt av kassen, brukes som Tara Isvekt Her leger du inn isvekten som vises i strekkode på etiketten. Eksempel: 6650,000 betyr 6,5 kg is. Norsk Standard Her angir du om koden og kassetypen er etter Norsk Standard Aktiv Du bør ikke slette kassetyper som er uaktuelle, i stedet bør du sette den som Passivt, det vil si fjerne krysset fra dette feltet. Du vil da ikke få mulighet til å velge denne kassetypen når du oppretter nye varer. 5.5 Pakkekostnader Her legger man inn de forskjellige takstene på eksterne pakkekostnader man vil fakturere eksportør, leverandør eller kunde. 5.6 Etiketter I kartoteket for etiketter finner du defineringen av kasse- og palle-etikettene i Maritech Pakkesystem. Disse definisjonene følger med systemet ved levering, og skal normalt ikke endres av brukeren. I øvre vindu ser du de ulike etikettene som er definert. Etikettnr Her legger du inn et unikt nummer for hver etikett. Språk Her velger du det språket som du vil skal komme på etiketten. Kortbeskrivelse Her legger du inn en forkortet versjon av beskrivelsen, for eksempel kassefersk Beskrivelse Her legger du inn en mer fyldig beskrivelse av etiketten. Type Her velger du om det er en kasse eller palle etikett. Printernr Ikke i bruk for pakking, men kan brukes til produktmerking. Ltype Her velger du makrofil Neste Her legger du inn det etikett nr du vil skal komme fortløpende etter en annen etikett.( Mest brukt i forbindelse med palleetiketter.) Latout-fil Her skriver du inn lokasjonen og navnet på definisjons filen for etiketten. 5.7 Smolt-Id Dette er et kartotek som man kan legge inn smolt-id. Denne finner man igjen når man oppretter tilganger. Side 33

34 Dette feltet må legges inn manuelt. 5.8 Varer til palletering Dette er en funksjon som er spesial tilpasset en kunde. 5.9 Varenummer Dersom du skal overføre data fra Maritech Pakkesystem til kunder, eksportører eller transportører/speditører må du definere eksterne varenummer for hver enkelt vare Varenummertyper Her definerer du ulike typer av varenummerering. Du kan for eksempel ha en type for produksjonsdata og en type for ordre/uttaksdata. Varenr.type Beskrivelse Masketype Maske Fortløpende nummerering av de ulike varenummertypene Her kan du legge inn en beskrivelse av varenummertypen Her velger du fra nedtrekkslista hvordan varenumrene skal legges i datafila, det vanligste er Numerisk. Her angir du antall siffer dersom det er valgt numerisk masketype. Side 34

35 5.9.2 Varenummer Her definerer du varenummer for hver enkelt vare. Først velger du hvilken eksportør og varenummertype du skal legge inn varenummer for. Deretter legger du varenummer for hver enkelt vare det er aktuelt å overføre data for. Varene får du inn i listen ved å trykke på Hent alle varer 5.10 Dataeksport Her definerer du oppsettet for eksport av data fra Maritech Pakkesystem Eksporttyper Her kan du definere ulike typer dataeksport som du senere knytter til den enkelte mottaker av eksporterte data. NB!! Hvis du skal kunne benytte deg av dataeksport fra plukking/salgsordrer må du opprette en eksporttype med type PLUKK og beskrivelse Dataeksport fra plukking Eksportoppsett Her definerer du hvordan data skal legges ut for en bestemt eksportør. Side 35

36 Eksportør Dataeksporttype Varenummertype Beskrivelse Aktiv Parameter Her velger du eksportør fra nedtrekkslista Her velger du fra nedtrekkslista hva slags dataeksporttype som skal brukes. Her velger du varenummertype fra nedtrekkslista Her kan du taste inn en beskrivelse for dataeksport-oppsettet. Dersom du setter hake i dette feltet, har du mulighet for at dataeksporten skal foregå automatisk. Du må også velge Automatisk i selve dataeksport-modulen. Her angir sti og filnavn for dataeksport-fila. Hvis du legger stasjonsbokstaven vil den automatisk sende den på .(outlook) Hvis du setter inn! foran stringen vil den automatisk slette den gamle fila før ny dataeksport kjøres. Hvis du setter inn [UKENR] i filnavnet vil [UKENR] erstattes med ukenr i filnavnet. Hvis du setter inn [DAGNR] i filnavnet vil [DAGNR] erstattes med dagnr i filnavnet. NBNB!! Hvis du skal kjøre dataeksport fra plukking må du lage til et dataeksport oppsett ekstra for hver kunde med dataeksporttype PLUK 5.11 Utstyr Her defineres hva slags vektutstyr som er tilkoblet systemet. ID-nr Type Gruppe Egen beskrivelse Fortløpende nummerering av vektene. Her har du følgende valg: - Automatgrader (i bruk når man har grader og Marel MPS - P10 Master - P10 Slave - Etikettprinter (i bruk på Maritech Packing) - P36 Prisvekt - 5 Sifferet display (i bruk når man har et display i produksjonen) - P 78 Pakkevekt ( i bruk på Maritech Packing) - Maritech Grader Her kan du legge inn forskjellige grupper for forskjellige vekter. Brukes i rapporter og oppsamlingsbilde. Her kan du legge inn en nærmere beskrivelse av hver enkelt vekt, for eksempel P78 Pakkevekt Fersk 1. Side 36

37 Adresse Ikke i bruk på P78 (P10 Mastervekt har alltid adresse 1, slavevekter har adresse fra 2 og oppover.) Com-port Ikke i bruk på P78 (P10 Her angir du hvilken Com-port på pc en vekta er tilkoblet.) Connect string Her definerer du kommunikasjonsparametre for utstyret, i figuren ovenfor gjelder følgende parametre: Vekt: 2byte Baud rate 9600, No parity, 8 databit, 2 stoppbit og comport 7 Printer: rs232 Baud rate 57600, No parity, 8 databit, 2 stoppbit og comport 8 Status 1 = kommunikasjon OK. (P10 I tillegg har du en knapp i vinduet for å stille klokka på vekta som er markert i tabellen. Klokka i vekta blir da lik klokka på pc en.) 5.12 Pakkevekt Her finner du de forskjellige parametrene for å sette opp Maritech Pakkesystem med Marel M2000 P 78 pakkevekter Graderingsnøkler Her definerer vi hvilke produkt og graderinger vi skal kunne pakke. Nr Kode Beskrivelse Enhet Minvekt Maxvekt Trinn Auxdisplay Øverst bilde Graderingsnøkkel hode Her setter du inn verdier for hele graderingsnøkkelen, verdiene er felles for alle varene i nøkkelen. Nummeret på graderingsnøkkelen Her legger du inn en kode som beskriver innholdet i nøkkelen, vises i vekten Her legger du inn en mer fyldig beskrivelse. Ikke i bruk. Minimum kassevekt, kasser med lavere vekt blir avvist av vekta. Maksimum kassevekt, kasser med høyere vekt blir avvist av vekta Trinn mellom vektklassene, 0,1 for hektopakking, 0,5 for halvkilo-pakking Her kan du velge hva som skal vises i auxdisplayet. Valgene er Side 37

38 Tara eller Nettovekt. Vektmodus Aksepter alle Pakking på alle vekter. FV var overvekt Pakking på fastvekt med overvekt i %. FV fast overvekt - Pakking på fastvekt med fast overvekt. Netto med område - Pakking på område. Netto med trinn Pakking med trinn. Fastvekt Vekten kan programmeres til å registrere med fastvekt. Fastvekten må ligge mellom Min.vekt og Max.vekt. Ved fastvekt vil feltene Trinn, Overvekt og Grense overstyres. Overvekt % For hver veiing kan det legges inn en prosentvis reduksjon av bruttovekten. Dette gjøres for å kompensere for vannsvinn og dermed sikre mot undervekt i kassene. Fast OV Her legger du inn hvis du vil ha en fast overvekt. Legges inn i Kg. Nedre Tol. Kan brukes til å kontrollere mengde overvekt. Øvre tol Kan brukes til å kontrollere mengde overvekt. Modus Gradering Her graderer vekten etter størrelse og kvalitet ProdList Bruk pil venstre eller høyre for å velge produkt på vekten. ProdList0 Samme som ProdList, men med overstyring av kassetype/størrelse mot salgsordre. ProdMrk Kun produktmerking, ikke pakking/batching. ProdMrkB - Produktmerking med batching. ProdMrkA - Produktmerking av produkt som har flere enn en mulig kassevekt. Nederste bilde Graderingsnøkkel linjer Her setter du inn verdier som er kan være spesielle for hver enkelt vare. Her er det kun nr og vare som MÅ fylles ut. Dersom et felt ikke er fylt ut brukes verdien som ligger i gradingsnøkkel hodet. Nr Nummeret på graderingsnøkkel linjen (angir rekkefølge i vekten) Vare Varen som skal være tilgjengelig i vekten Fra Strekking av nedre grense. Til Strekking av øvre grense. Trinn Trinn mellom vektklassene, 0,1 for hektopakking, 0,5 for halvkilo-pakking Vektmodus Aksepter alle Pakking på alle vekter. FV var overvekt Pakking på fastvekt med overvekt i %. FV fast overvekt - Pakking på fastvekt med fast overvekt. Netto med område - Pakking på område. Netto med trinn Pakking med trinn. Fastvekt Vekten kan programmeres til å registrere med fastvekt. Fastvekten må ligge mellom Min.vekt og Max.vekt. Ved fastvekt vil feltene Trinn, Overvekt og Grense overstyres. Overvekt % For hver veiing kan det legges inn en prosentvis reduksjon av bruttovekten. Dette gjøres for å kompensere for vannsvinn og dermed sikre mot undervekt i kassene. Fast Overvekt Her legger du inn hvis du vil ha en fast overvekt. Legges inn i Kg. Nedre Tol. Kan brukes til å kontrollere mengde overvekt. Øvre tol Kan brukes til å kontrollere mengde overvekt Produktmerking ProdMerkA Side 38

39 Denne funksjonen brukes for å pakke et produkt som har flere enn en mulig kassevekt. Dvs. at flere produkt finnes i varekartoteket der det kun er kassetype som skiller varebegrepene. Kassevekt legges inn på p36 opplysninger i varekartoteket og graderingsnøkkelen settes opp til pakkemodus ProdMerkA. Produktene legges inn i en graderingsnøkkel slik: Graderingsnøkkel Varekartotek Nr Navn P36 varenr Kassetype Kassevekt 1 FA kg 1 10 kg iso FA kg 10,5 kg iso FA kg 11 kg iso Det er kun det første produktet man skal pakke på i vekta. Derfor er det også kun det produktet som har fått p36varenr. Når man så har fullført en batch av dette produktet (batchet på antall eller vekt) så vil vekten automatisk pakke FA kg dersom bruttovekten er over 11 kg eller pakke FA ,5 kg dersom bruttovekten er over 10,5 kg. Hvis ikke pakkes det orginale produktet, altså FA kg. Man kan ha flere grupperinger av produkter i samme graderingsnøkkel, men man må alltid pakke på det produktet som har minst kassevekt (dvs. det produktet som først oppnår full batch) NB! Ordrepakking fungerer KUN mot det opprinnelige produktet (det produktet som står i displayet). Dvs. at dersom vekten bytter til et annet produkt pga kassevekten så vil det andre produktet også bli pakket mot den ordren som står i vektdisplayet. Dette KAN resultere i feil ordrepakking. Dersom man lager en salgsordre med et produkt som skal i 10 kilos kasse, samtidig som man har 10,5 og 11 kg også i graderingsnøkkelen vil man ved å pakke en kasse på 10,7 kg få en kasse med produktet med kassevekt 10,5 kg på en ordre som ikke er satt opp med dette produktet Produkt til graderingsnøkkelen For å hente varer inn i graderingsnøkkelen gjør som følgende. Trykk knappen hent varer. Da kommer dette bilder opp. I feltet søk fyller du ut f.eks la (du kan skrive inn en eller flere bokstaver i hurtigkoden) trykker tabulator og alle varene med H-kode som starter på la kommer opp. Du kan også velge å vise varer med en valgt kvalitet. Her velger du de varene du ønsker skal være i denne graderingsnøkkelen, og trykker pilen for å overføre varene til høyre siden. Når alle varene er flyttet over trykk OK. Når varene er kommet opp i Graderingsnøkkel linjen må du nummerere de, enten manuelt eller ved å trykke på Autonummer Pakkeoppsett Her legger vi inn opplysninger om hvordan pakkeoppsettet skal være. Side 39

40 Vekt Grad.nøkkel Tilgang Prodprinter Kasseprinter Palleprinter Kopiprinter Pakkemodus Klientnr. Her kommer det opp hvilken vekt dette gjelder for. Her kan du legge inn graderingsnøkkelen du vil skal komme opp når vekten starter på nytt. Her kommer den siste brukte tilgangen opp. Velger hvilket utstyr som skal være produktprinter (Bare hvis du har produktmerking) Velger hvilket utstyr som skal være Kasseprinter. Velger hvilket utstyr som skal være Palleprinter. Velger hvilket utstyr som skal være Kopiprinter. Her velger man gradering. Her velger du det klientnr. Som skal gjelde for vekten Tekster Her legger du inn språk tekstene som blir brukt som fasttekster på etiketten. Dette er som en oversetter, men du må definere oversettelsen selv i dette menypunktet. Det er herfra språkvalget fra etikettspråket velges. Disse er bare for bruk på etiketten Leverandør Her definerer du de ulike leverandørene som du kan koble til en produksjonsordre. Når Maritech Pakkesystem er sammenkoblet med Maritech Trading slik at en produksjonsordre i Maritech Packing blir en lagertilgang i Maritech Trading, vil denne leverandøren bli kreditert for varekjøp i Maritech Trading. Side 40

41 For å legge til en ny leverandør høyreklikk og legg til ny. Her legger du inn de opplysningene du vil skal være lagret under en leverandør som navn, adresse, telefonnr. m. mer. Under flippen konsesjoner legger du inn de konsesjonene du har med fylke/kommuneid, konsesjonsnr, navn og fiskeslag. Under lokasjoner leger du inn lokasjons nr (skal være 5 siffer), navn på lokasjonen, samdrift (hvis du driver flere konsesjoner på en lokasjon legger du inn konsesjon numrene her, og de vil komme på etiketten), vetnr og avdeling. NB!! Hvis du kjører med samdrift på lokasjonene kommer ikke lokasjon numrene på etiketten, men samdrift numrene. Hvis du vil at leverandøren skal ha et eksternt leverandørnr. Legges det inn under tabben regnskap og eksternt leverandør nummer Kunde Her definerer du de ulike kundene som du kan koble til en salgsordre. Når Maritech Pakkesystem er sammenkoblet med Maritech Trading slik at en salgsordre i Maritech Packing blir en salgsordre i Maritech Trading, vil denne kunden bli debitert for varesalg i Maritech Trading Her er det nok å sette inn navn på kunde, men hvis du vil ha flere opplysninger om kunden kan resten fylles ut. Side 41

42 5.15 Eksportør Her definerer du de ulike eksportørene som du skal overføre data til. Du kan koble en produksjonsordre og/eller en salgsordre til en eksportør for elektronisk overføring av data til eksportøren. Side 42

43 6 REGISTRERING Under registrering finner du alle menyene som du behøver for å starte opp en produksjon. Her setter du opp tilganger, produksjonsordrer og salgsordrer. Her har du også muligheter for manuell registrering av kasser eller hele paller, endre tilgang, deaktivere ordrer. Det er også her man kan plukke varer fra lager, kjøre avregning, foreta lagervedlikehold og kjøre statistikk. 6.1 Slakteplan Her kan du legge opp en slakteplan for en uke om gangen. Du kan sette opp så mange tilganger du selv ønsker for hver ukedag. Hver pakking må kobles mot en tilgang, enten registrert via en slakteplan eller opprettet separat. Før du kan legge inn en slakteplan må du ha opprettet leverandørene dine. For å legge inn en ny slakting klikker du i øverste rute på riktig ukedag. Tilgangstype Fra nedtrekkslista kan du velge mellom: - Kjøp: Ved integrasjon med Maritech Trading vil pakkingen bli en lagertilgang med kjøp i Maritech Trading-systemet - Lagertilgang: Pakkingen blir en lagertilgang i Maritech Pakkesystem. - Frossen: Ingen overføring til Maritech Trading. Tilgangsnr. Her taster du inn tilgangsnummeret denne pakkingen skal få (lott/partinummer) Leverandør Fra nedtrekkslista velger du leverandør, dette brukes dersom tilgangstypen er Kjøp for å angi hvilken leverandør som skal krediteres for fisken i Maritech Trading. Kvantum Her kan du legge inn stipulert kvantum. Nederst i vinduet ser du totalkvantum for hver enkelt ukedag. Du kan også bla i datofeltene på toppen for å se på slakteplanene for tidligere uker. Det kan legges inn flere enn 3 tilganger pr dag ved å legge til med høyre musetast. 6.2 Tilgang Her oppretter du de lagertilgangene som skal produseres på i dag. I tabellen ser du alle tilganger som ikke er bekreftet. Side 43

44 Du kan bruke datointervall øverst filtrere hvilke tilganger du vil se. Tilgangsnr. Dette nummeret legger du inn selv, må være unikt. Tilgangstype Dette feltet er primært i bruk når Maritech Packing er integrert i Maritech Trading. Kjøp- Når du produserer fisk som er kjøpt. Frys- Brukes ikke Lager- Når du produserer egenprodusert fisk. Leverandør Leverandøren av fisken du slakter Dato Dato for kjøpet/tilgangen. Ank.dato Dato for ankomst til slakteriet. Est.kvant Her kan du legge inn estimert kvantum for tilgangen Fao-nr Et nummer som forteller hvor fisken er fangstet (FAO - 27) Kons.nr Konsesjons nr. Velges fra leverandørens konsesjoner Lok.nr Lokasjons nr. Velges fra leverandørens lokasjoner som er knytt opp mot konsesjonene. Årsklasse Setter inn hvilken årsklasse fisken stammer fra. SmoltID Smolt ID. Velges fra kartotek og SmoltID. Merdnr Fritekst, legger inn merdnummret. Kan ta ut rapporter. Prodkode Denne overstyrer prodkoden når du produserer inn på et lager. Fritekst Fritekst, kommer inn på linje to i vekten når du velger tillgang(f-16) på vekten. 6.3 Produksjonsordre Her oppretter du produksjonsordrene som skal ligge i bunnen for produksjonen din. Side 44

45 I tabellen ser du alle produksjonsordrene for et valgt datointervall, datointervallet setter du på toppen. Du kan sortere ordrene slik du selv ønsker ved å klikke på kolonneoverskriftene. Dersom du ønsker å se ordrene etter stigende pallenummer klikker du på kolonna Pallenr. Klikker du en gang til på kolonna sorteres ordrene etter synkende pallenummer. Valget ikke til lager virker på følgende måte: Hvis du har modulen lager/uttak, og ikke vil at produksjonen for denne ordren skal komme inn på lager, krysser du av for dette valget, dette gjelder for alle ordrer som blir opprettet etter at feltet er avhuket. Hvis du har flere ordrer, og du vil at noen skal inn på lager og noen ikke, man du dobbelklikke på ordren og velge det der.(se også under salgsordrer) Når du oppretter en ny produksjonsordre legger du inn følgende opplysninger: Ordrenr Eksportør Tilgang KS/pall Prod.dato Pakkedato Ekstradato Kassenr Pallenr K-etikett P-etikett Aktiv Her legger du inn ordrenummeret som denne produksjonen skal ha. Normalt lar man Maritech Packing foreslå/bestemme ordrenummeret. Her kan du velge eksportør fra nedtrekkslista. Her kobler du produksjonsordren mot en tilgang fra nedtrekkslista, se forrige kapittel. Her taster du antall kasser pr palle. Her taster du inn produksjonsdato, denne datoen blir brukt i uttaktssystemet senere. Oppslag med kalender ved å trykke F9 Her taster du inn pakkedato, denne datoen skrives på etikettene. Oppslag med kalender ved å trykke F9 Her legger du inn best før dato, denne datoen skrives på etiketten. Oppslag med kalender ved å trykke F9 Her angir du hvilket kassenummer produksjonen skal starte på. Her angir du hvilket pallenummer produksjonen skal starte på. Her velger du kasse-etikett fra nedtrekkslista. Her velger du palle-etikett fra nedtrekkslista. Når du setter hake i feltet Aktiv er ordren aktivert for produksjon. 6.4 Salgsordrer Her oppretter du salgsordrer som danner grunnlaget for utmerking. Salgsordre brukes for å forenkle pakkingen, og ordren avsluttes når den er ferdig pakket. Side 45

46 I øverste del av vinduet ser du salgsordrene for et valgt datointervall. Datointervallet setter du med datofeltene i toppen av vinduet. Du kan også filtrere visningen ved å velge tilgang du vil se ordrene for. Valget Ikke til lager virker på følgende måte: Hvis du har modulen lager/uttak, og ikke vil at produksjonen på ordrene skal komme inn på lager, krysser du av for dette valget, dette gjelder for alle ordrer som blir opprettet etter at feltet er avhuket. Hvis du har flere ordrer, og du vil at enkelte ordrer ikke skal inn på lager, kan du dobbelklikke på ordren og velge om produksjonen skal på lager der. Når du oppretter en ny produksjonsordre legger du inn følgende opplysninger: I nederste del av vinduet ser du varelinjene som er lagt inn for salgsordren som er markert i øverste vindu, i figuren overfor er ordre markert med en rød pil og varelinjene tilhører denne ordren. Når du legger inn en ny salgsordre fyller du ut følgende felt i ordrehodet: Ordrenr Her taster du inn et unikt ordrenummer for hver enkelt ordre. Dette kan du la Maritech Packing foreslå for deg. Pri Her legger du inn en prioritering av hver enkelt ordre. Fra 1 99 der 99 er høyeste prioritet. Kunde Her kan du velge kunde fra nedtrekkslista, kunden må du opprette i Kartotek, Kunde før du oppretter salgsordren. Eksportør Her kan du velge eksportør fra nedtrekkslista, eksportøren må du opprette i Kartotek, Eksportører før du oppretter salgsordren. Tilgang Her kan du koble en salgsordre mot en tilgang fra nedtrekkslista, tilgangen må du opprette i Registrering, Tilgang. KS/pall Her taster du antall kasser pr palle. Prod.dato Her taster du produksjonsdato. Pakkekode Her taster du pakkekode. Dette er pakkedato. Ekstradato Her taster du inn Used By datoen hvis du bruker det. (Da må pakkedatoen settes blank.) Kassenr Her kan du taste første kassenummer på salgsordren. Hvis blank brukes serien fra produksjonsordren. Pallenr Her kan du taste første pallenummer på salgsordren. Hvis blank brukes serien fra produksjonsordren. K-etikett Her velger du kasse-etikett fra nedtrekkslista. P-etikett Her velger du palle-etikett fra nedtrekkslista. Aktiv Når du setter hake i feltet Aktiv er ordren aktivert for produksjon. Når du har opprettet ordrehodet må du klikke Lagre før du legger inn varelinjene på salgsordren. Varelinjene består av følgende felt: Pri Her kan du legge inn en prioritering på her enkelt varelinje. Vare Her legger du inn varene. Trykk på Hent varer og velg de varene som skal produseres på denne ordren. Skal prod. Her angir du hvor mange kasser som skal produseres av denne varen for denne salgsordren. Ferdig Her vil du fortløpende få oppdatert hvor mange kasser som er produsert av denne varen for denne salgsordren. Fisk/ks Her kan du angi antall fisk eller antall kasser. Mixpall Felles Ks/pl Her legger du inn kasse pr pall hvis det skal være utenom standard. K-etikett Her velger du kasse-etikett fra nedtrekkslista. Du kan ha forskjellige etiketter på hver varelinje. P-etikett Her velger du palle-etikett fra nedtrekkslista. Du kan ha forskjellige etiketter på hver varelinje. Min Minimum vekt, fisk med lavere vekt blir avvist av vekta. Max Maksimum vekt, fisk med høyere vekt blir avvist av vekta Trinn Trinn mellom vektklassene, 0,1 for hektopakking, 0,5 for halvkilopakking Vektmodus Aksepter alle Pakking på alle vekter. FV var overvekt Pakking på fastvekt med overvekt i %. FV fast overvekt - Pakking på fastvekt med fast overvekt. Netto med område - Pakking på område. Netto med trinn Pakking med trinn. Side 46

47 Fastvekt Overvekt % Aktiv Vekten kan programmeres til å registrere med fastvekt. Fastvekten må ligge mellom Min.vekt og Max.vekt. Ved fastvekt vil feltene Trinn, Overvekt og Grense overstyres. For hver veiing kan det legges inn en prosentvis reduksjon av bruttovekten. Dette gjøres for å kompensere for vannsvinn og dermed sikre mot undervekt i kassene. Når du setter hake i feltet Aktiv er ordren aktivert for produksjon. De flest av disse valgene er ikke nødvendig å fylle inn, men er der for å ha muligheten til overstyre opplysningene fra graderingsnøkkelen for den spesielle salgsordren. Dersom du krysser av i feltet Vis ordrelinjer med gul når skal prod = Ferdig nederst til venstre vil odrelinjene få gul bakgrunn når ordrelinjen er ferdig produsert. Du kan endre prioriteringer mellom ordrene ved å merke en ordre i øvre del av vinduet og bruke knappene på toppen for å øke eller minke prioriteten. Når du har opprettet ordrelinjene må du huske å Lagre Ordreredigering Hvis du dobbelklikker på en ordre kommer dette bilde opp. Her kan du redigere opplysningene for en ordre. Den er lik om det gjelder produksjonsordre eller salgsordre. Her kan du forandre følgende: Prioritet på ordren. Tilgang for ordren. Kunde for ordren. Eksportør for ordren Kasse og palle etikett. Pakkekode, ekstradato og proddato. Ligge inn kasse og palle nummer. Antall kasser på palle. Hovedordre, dette er produksjonsordren. Lagerkode for ordren. Om kassene på denne ordren skal til lager eller ikke. Under tabben beskrivelse kan du legge inn ekstra informasjon på ordren. Du kan velge hvilket språk som skal på etikette. Du kan legge inn et eksternt ordrenummer. Under beskrivelse 1 kan du legge inn opplysninger om levering, kunde eller lignende. Under beskrivelse 7 legger du inn AWB nummeret. Disse opplysningene kommer ut på etiketten hvis definisjonsfilen er skrevet for dette. 6.5 Manuell registrering Her kan du korrigere pakkedata for en ordre manuelt. Du kan slette paller og kasser og legge inn nye paller og kasser. Du kan også flytte paller til en annen ordre. Side 47

48 Du velger først datointervall som du vil hente ordrer for, systemet foreslår dagens dato i begge feltene slik at du kun får frem dagens ordrer. Deretter velger du ordre fra nedtrekkslista, her ser du kun ordrer innenfor datointervallet du har angitt. Feltet Lås ordre bruker du når det er produsert på samme ordre over flere dager og du ønsker data kun for det valgte datointervall. Når du har valgt ordre vil du få opp en linje for hver palle på denne ordren. Denne tabellen kan du sortere på pallnummer, antall kasser, antall fisk, nettovekt eller bruttovekt ved å klikke på tilsvarende kolonne-overskrift. Her kan du legge til nye paller, flytte paller til en annen ordre, endre dato eller endre tilgang. Du har også muligheter til å redigere innholdet på eksisterende paller Ny Palle Når du legger til en ny palle, får du opp følgende bilde: Du må velge fra nedtrekkslista hvilken tilgang denne pallen tilhører. Deretter velger du vare, pakkedato og enhet. Pallenr og kassenr genereres automatisk. Deretter må du taste inn antall kasser, kassevekt og fisk pr kasse. Når du klikker Legg til og deretter Generer lager systemet kasseliste etter gjeldene opplysninger. Side 48

49 6.5.2 Flytt palle Når skal flytte en palle, får du opp følgende bilde: Her velger du hvilken ordre du vil flytte pallen til. Når dette er gjort trykker du på knappen flytt Endre dato Når skal endre dato på en palle, får du opp følgende bilde: Her velger du den nye datoen du vil ha, og trykker Endre Endre tilgang Når skal endre tilgangen på en palle, får du opp følgende bilde: Her velger du den tilgangen pallen skal tilhøre, og trykker Endre Kassenivå Dersom du dobbeltklikker på en palle får du opp kasselista for pallen. Du kan sortere kasselista etter ordrenummer, kassenummer, vare, klokkeslett, etikett, nettovekt, bruttovekt eller antall fisk ved å klikke på den kolonne-overskrifta du vil sortere etter. Side 49

50 Du har samme mulighetene under kassenivå når det gjelder ny kasse, flytte kasser, endre dato og endre tilgang som du har under pallenivå Skrive ut nye etiketter Når du har gjort de endringene du vil gjøre kan du skrive ut nye etiketter med de korrekte opplysningene på nede på vekten. Det gjøres på følgende måte: Gjelder det kun en kasse kan du trykke F 42 for å ta en kopi av kasseetiketten. Gjelder det kun en palle kan du trykke F43 for å ta en kopi av en palleetiketten. Gjelder det alle kassene på en palle, trykker du F 44 for å printe alle kasseetikettene på den gjeldende pallen. (Husk å ta løst underpapiret på printeren da alle etikettene kommer sammenhengende.) 6.6 Endre tilgang Under registrering, endre tilgang kommer dette bildet opp: Dette valget bruker du når du skal endre en tilgang på alle ordrene som du pakker på. Dvs. du produserer på 8 ordrer på en tilgang. Midt på dagen er den tilgangen tom, eller det oppstår andre ting som gjør at du må skifte tilgang. Du vil imidlertid fortsette med de samme ordrene som du hadde tidligere. Da er det enklest å endre alle ordrene på en gang. Du velger den aktuelle tilgangen som du har pakket på, og alle ordrene som tilhører denne tilgangen kommer opp. Så velger du den tilgangen som du skal bytte til og trykker OK. Når du da velger ny tilgang på P78 pakkevekten kan du fortsette å pakke på de samme ordrene, man da med ny tilgang 6.7 Deaktivere ordrer Under registrering, deaktivere ordrer kommer dette bildet opp: Det dette menyvalget gjør er å deaktivere alle ordrer både produksjons- og salgs- ordrer for det valgte datointervall. Dette bør gjøres nå og da slik at systemet ikke har så mange aktive ordrer å ta hensyn til. Side 50

51 6.8 Automatgrader Dette valget kommer ikke fram hvis du ikke har gradermodulen installert Produksjonsordre automatgrader Her oppretter du produksjonsordrene som skal ligge i bunnen for produksjonen din. I tabellen ser du alle produksjonsordrene for et valgt datointervall, datointervallet setter du på toppen. Du kan sortere ordrene slik du selv ønsker ved å klikke på kolonneoverskriftene. Dersom du ønsker å se ordrene etter stigende pallenummer klikker du på kolonna Pallenr. Klikker du en gang til på kolonna sorteres ordrene etter synkende pallenummer. Valget ikke til lager virker på følgende måte: Hvis du har modulen lager/uttak, og ikke vil at produksjonen for denne ordren skal komme inn på lager, krysser du av for dette valget. Hvis du har flere ordrer, og du vil at noen skal inn på lager og noen ikke, man du dobbelklikke på ordren og velge det der.(se under salgsordrer) Når du oppretter en ny produksjonsordre legger du inn følgende opplysninger: Ordrenr Eksportør Tilgang KS/pall Prod.dato Pakkedato Ekstradato Kassenr Pallenr K-etikett P-etikett Prod Her legger du inn ordrenummeret som denne produksjonen skal ha. Normalt lar man Maritech Packing foreslå/bestemme ordrenummeret. Her kan du velge eksportør fra nedtrekkslista. Her kobler du produksjonsordren mot en tilgang fra nedtrekkslista, se forrige kapittel. Her taster du antall kasser pr palle. Her taster du inn produksjonsdato, denne datoen blir brukt i uttaktssystemet senere. Oppslag med kalender ved å trykke F9 Her taster du inn pakkedato, denne datoen skrives på etikettene. Oppslag med kalender ved å trykke F9 Her legger du inn best før dato, denne datoen skrives på etiketten. Oppslag med kalender ved å trykke F9 Her angir du hvilket kassenummer produksjonen skal starte på. Her angir du hvilket pallenummer produksjonen skal starte på. Her velger du kasse-etikett fra nedtrekkslista. Her velger du palle-etikett fra nedtrekkslista. Når du setter hake i feltet Prod blir ordren oppdatert i Marel MPS. Side 51

52 6.8.2 Salgsordre automatgrader Her oppretter du salgsordrer som danner grunnlaget for utmerking. Salgsordre brukes for å forenkle pakkingen, og ordren avsluttes når den er ferdig pakket. I øverste del av vinduet ser du salgsordrene for et valgt datointervall. Datointervallet setter du med datofeltene i toppen av vinduet. Du kan også filtrere visningen ved å velge tilgang du vil se ordrene for. I nederste del av vinduet ser du varelinjene som er lagt inn for salgsordren som er markert i øverste vindu, i figuren overfor er ordre 191 markert med en rød pil og varelinjene tilhører denne ordren. Når du legger inn en ny salgsordre fyller du ut følgende felt i ordrehodet: Ordrenr Her taster du inn et unikt ordrenummer for hver enkelt ordre. Dette kan du la Maritech Packing foreslå for deg. Pri Her legger du inn en prioritering av hver enkelt ordre. Fra 1 99 der 99 er høyeste prioritet. Kunde Her kan du velge kunde fra nedtrekkslista, kunden må du opprette i Kartotek, Kunde før du oppretter salgsordren. Eksportør Her kan du velge eksportør fra nedtrekkslista, eksportøren må du opprette i Kartotek, Eksportører før du oppretter salgsordren. Tilgang Her kan du koble en salgsordre mot en tilgang fra nedtrekkslista, tilgangen må du opprette i Registrering, Tilgang. KS/pall Her taster du antall kasser pr palle. Prod.dato Her taster du produksjonsdato. Pakkekode Her taster du pakkekode. Dette er pakkedato. Ekstradato Her taster du inn Used By datoen hvis du bruker det. (Da må pakkedatoen settes blank.) Kassenr Her kan du taste første kassenummer på salgsordren. Hvis blank brukes serien fra produksjonsordren. Pallenr Her kan du taste første pallenummer på salgsordren. Hvis blank brukes serien fra produksjonsordren. K-etikett Her velger du kasse-etikett fra nedtrekkslista. P-etikett Her velger du palle-etikett fra nedtrekkslista. Prod Når du setter hake i feltet Prod blir ordren oppdatert i Marel MPS. Når du har opprettet ordrehodet må du klikke Lagre før du legger inn varelinjene på salgsordren. Varelinjene består av følgende felt: Pri Vare Vare 2 Bestilt antall Startet Ferdig Bestilt Kvantum Prod Kvantum Fisk/ks Mixpall Felles Her kan du legge inn en prioritering på her enkelt varelinje. Her legger du inn varene. Trykk på Hent varer og velg de varene som skal produseres på denne ordren. Her kan du legge inn en vare nr 2. det er som regel samme størrelse, men annen kvalitet. Her angir du hvor mange kasser som skal produseres av denne/disse varene for denne salgsordren. Her vises antall kasser som er startet produsert i graderen. Her vil du fortløpende få oppdatert hvor mange kasser som er produsert av denne varen for denne salgsordren. Her kan du angi antall fisk eller antall kasser. Side 52

53 Kassetype Ks/pl K-etikett P-etikett Prod Her kan du velge kassetype. Her legger du inn kasse pr pall hvis det skal være utenom standard. Her velger du kasse-etikett fra nedtrekkslista. Du kan ha forskjellige etiketter på hver varelinje. Her velger du palle-etikett fra nedtrekkslista. Du kan ha forskjellige etiketter på hver varelinje. Når du setter hake i feltet Prod blir ordren oppdatert i Marel MPS. Dersom du krysser av i feltet Vis ordrelinjer med gul når skal prod = Ferdig nederst til venstre vil ordrelinjene få gul bakgrunn når ordrelinjen er ferdig produsert. Du kan endre prioriteringer mellom ordrene ved å merke en ordre i øvre del av vinduet og bruke knappene på toppen for å øke eller minke prioriteten. Når du har opprettet ordrelinjene må du huske å Lagre Graderreplikering 6.9 Plukking Fra menyen Plukking kan du utmerke paller og kasser fra en lagerbeholdning til en plukkordre. I tillegg har du adgang til rapporter i forbindelse med salg og forsendelse, blant annet plukkliste, utmerkingsrapport og ordrebekreftelse. Her ser vil du se at salgsordrene kommer automatisk opp som plukkordre. I øvre del av vinduet ser du de ulike plukkordrene, i nedre del av vinduet ser du varelinjene som er utmerket på ordren som er markert i øvre vindu. Side 53

54 6.9.1 Opprette ny ordre For å opprette en ny plukkordre høyreklikker du i øvre del av vinduet og velger Legg til ny fra menyen. I ordrehodet legger du inn ordredato, fakturatype (normal eller proforma), velger kunde, eksportør og ansvarlig person. Her kan du også legge inn leveringsopplysninger og adresse på mottakeren. Du må huske å velge avgangsdato og ankomstdato. NB NB!! det er veldig viktig å velge enhet på ordren, hvis ikke vil plukkingen resultere i minustall på ordren Kasseplukking Når du har opprettet en ordre kan du merke ut paller og kasser på ordren. Det gjøres ved å klikke på knappen Kassepl. Du får nå opp et skjermbilde. Øverst kan du filtrere på lager, vare, prodkode, vis kun ledig, hovedgruppe(maritech Trading) og undergruppe(maritech Trading). Under ser vi de varene som er tilgjengelige for plukking. Her har du opplysninger som vare, ankomst-, pakke- dato, pakkemerke, pallenr, tilgangsnr, prodkode, totalt kvantum, reservert, utmerket og ledig. Det er i kolonnen ledig vi ser hvor mye vi kan plukke på denne ordren. Vi merker linjen vi vil plukke og merker med + tasten på det nummeriske tastaturet. Hvis du plukker feil kan du frigi ved å trykke tasten. Dette er når du vil plukke hele paller, men du kan også plukke enkelte kasser på en palle. Dette gjøres ved å dobbelklikke på en palle og da kommer kassene opp. Side 54

55 Du merker av kassene på samme måte som pallene. Når du er ferdig med utmerkingen, klikker du Lukk for å stenge utmerkingsvinduet. Når du kommer tilbake til selve plukkordre-bildet vil du se at systemet har laget varelinjer av utmerkingen din Bekreft med flytting Denne funksjonen brukes normalt ikke i Maritech Packing Bekreft Når plukkingen er ferdig, og varene er fraktet bort kan/skal du bekrefte plukkordren. Da får du spørsmål om du vil bekrefte salget, noe du antakelig vil. Da få du opp valg om du vil ha automatisk dataeksport av ordren. Hvis ja blir det generert en dataeksport og ordren bekreftes. Hvis avbryt bekrefter du bare ordren Uttaksbestilling Brukes ikke av Maritech Packing kun av Maritech Trading Bestilling Brukes ikke av Maritech Packing kun av Maritech Trading Saldo Brukes ikke av Maritech Packing kun av Maritech Trading Rapporter Du kan nå skrive ut nødvendige lister før du bekrefter ordren for fakturering. Når du klikker Rapporter får du frem tilgjengelige rapporter. Plukkliste Du kan skrive plukkliste for flere ordrer om gangen dersom du ønsker det, da taster du ordrenumrene med komma mellom hvert nummer. I eksemplet nedenfor skrives plukkliste for ordre og 131. Side 55

56 Selv om du skriver plukklista for flere ordrer samtidig vil du alltid få sideskift for hver ny ordre. Lay-out for rapporten vises på neste side. Du har 6 forskjellige rapporter og velge mellom, så her er det bare å finne ut hvilken som passer best Avregning Her kan du bekrefte og klargjøre tilganger for avregning eller kontroll mot inngående faktura Bekreft tilgang Her bekrefter du tilgangene som er ferdig produsert. Når du bekrefter en tilgang, kan du ikke pakke på den tilgangen på vekta, ikke foreta dataeksport pr tilgang og at varer som er pakket på aktuelle tilgang slettes fra lagertype Innfrysningslager i Kartotek>System>Lager og når feltet Autotømming av tunnellager ved bekrefting av tilgang i Kartotek>Klientopplysninger>Laks er aktiv Avregning Her kan du lage avregning til leverandør for tilganger som er bekreftet. Tilgangen må ha Avregning som kjøpstype for å vises i denne tabellen. Dersom en tilgang har kjøpstypen Faktura må videre behandling og kontroll mot inngående faktura skje fra Maritech Trading. Når du starter avregningsmodulen, får du opp et skjermbilde som vist nedenfor. Side 56

57 Dersom du har mange tilganger liggende kan du velge leverandør fra nedtrekkslista på toppen for å vise kun tilganger fra den valgte leverandøren. Du kan også filtrere ut å vise kun avregninger som er bekreftet (har fått tildelt et bilagsnummer) eller avregninger som ikke er bekreftet. Standard er Alle, da vises alle avregninger, både bekreftede og ubekreftede. Dersom du dobbeltklikker på tilgangshodet kan du endre momskode, ansvarlig person, valutatype og forfallsdato. Du kan også legge til varelinjer for tillegg og fradrag som skal på avregningen, for eksempel fraktutlegg som leverandøren skal belastes for. I nedre del av vinduet ser du varelinjene for den tilgangen som er markert i øvre vindu. Her kan du legge inn pris for hver enkelt vare samt legge inn avdeling og/eller bærer som skal belastes regnskapsmessig for varekjøpet. Når alle detaljer om tilgangen er korrekt, klikker du Bekreft for å skrive ut avregningen. Avregningen får da tildelt et bilagsnummer og sperres for endringer. Dersom du ønsker å skrive ut avregning for en tilgang som er bekreftet tidligere og har fått tildelt et bilagsnummer, klikker du Rapporter Lager Her finner du funksjoner for å flytte kasser og paller fra ett lager til et annet samt å slette lagerbeholdninger Flytte Paller Her kan du flytte paller fra ett lager til et annet. Du velger hvilket lager du skal flytte fra i nedtrekkslista på toppen. Deretter markerer du de pallene som skal flyttes. Dersom du holder ned SHITF-tasten markeres alle pallene mellom den øverste og nederste som du klikker på. Dersom du holder nede CTRL-tasten kan du markere paller fritt, slik som i figuren under. Når du ha markert alle pallene som skal flyttes klikker du Flytt. Da får du opp et vindu der du kan legge inn nytt lager, flyttekostnad pr kg, avgangsdato fra opprinnelig lager og ankomstdato på nytt lager. Flyttekostnadene er viktig for kalkylene over dekningsbidrag i Maritech Trading, kostpris for lagerbeholdninger er inkludert flyttekostnader Flytte kasser Denne funksjonen er nesten den samme som palleflytting. Side 57

58 Her legger man til en flytte bestilling. Fremgangsmåten er den samme som for plukking. Får ut en flytterapport. Side 58

59 7 RAPPORTER Her finner du ulike rapporter over produksjon og lagerbeholdninger. En har også Datointervall for de fleste rapporter i tillegg til utvalgte kriterier 7.1 Kasserapport Denne rapporten bruker du når du vil ha frem en rapport over vare, pallenr og kassevekter. Det kommer også antall kasser, antall fisk, netto-, brutto vekt og snittvekt. Du får også total sum for hver vare. Kasserapporten skrives for en ordre eller en tilgang i det valgte tidsintervallet du har valget. Hvis du velger et ordrenummer og lar tilgangsnummeret være blankt vil du få frem kasselisten for den valgte ordren og alle tilgangene som er knyttet opp mot denne ordren. Det er det samme som skjer hvis du velger et tilgangsnummer og lar ordrenummeret være blankt. Da vil du få kasseliste på alle ordrene som er knyttet opp mot valgte tilgang. Feltet Lås alle bruker du når det er produsert på samme ordre/tilgang over flere dager og du ønsker data kun for det valgte datointervall. Når du har valgt alle kriterier du vil er det bare å trykke Vis Side 59

60 7.2 Kasseliste Denne rapporten bruker du når du vil ha frem en rapport over vare med kassetype og detaljerte opplysninger om hver kasse på pallen inklusive kassenummer. Det kommer også antall fisk, netto-, brutto vekt og snittvekt. Du får også total sum for hver vare. Kasselisten skrives for en ordre eller en tilgang i det valgte tidsintervallet du har valget. Hvis du velger et ordrenummer og lar tilgangsnummeret være blankt vil du få frem kasselisten for den valgte ordren og alle tilgangene som er knyttet opp mot denne ordren. Det er det samme som skjer hvis du velger et tilgangsnummer og lar ordrenummeret være blankt. Da vil du få kasseliste på alle ordrene som er knyttet opp mot valgte tilgang. Feltet Lås alle bruker du når det er produsert på samme ordre/tilgang over flere dager og du ønsker data kun for det valgte datointervall. Når du har valgt alle kriterier du vil er det bare å trykke Vis 7.3 Fordelingsliste Her får vi en prosentvis fordeling av størrelse, kvalitet, antall kasser, kvantum og prosent for den valgte tilgangen. 7.4 Slettede kasser Side 60

61 Denne rapporten bruker du når du vil ha frem en rapport over kasser som er slettet. Her vil du finne vare, pallenr, kassenr, antall fisk, netto-, brutto vekt og snittvekt. Denne rapporten kan være til hjelp hvis du har slettet kasser som ikke skulle vært slettet, og du må legge dem inn manuelt på vekten. Rapporten skrives for en ordre eller en tilgang i det valgte tidsintervallet du har valget. Hvis du velger et ordrenummer og lar tilgangsnummeret være blankt vil du få frem slettede kasser for den valgte ordren og alle tilgangene som er knyttet opp mot denne ordren. Det er det samme som skjer hvis du velger et tilgangsnummer og lar ordrenummeret være blankt. Da vil du få slettede kasser på alle ordrene som er knyttet opp mot valgte tilgang. Feltet Lås alle bruker du når det er produsert på samme ordre/tilgang over flere dager og du ønsker data kun for det valgte datointervall. Når du har valgt alle kriterier du vil er det bare å trykke Vis 7.5 Pakkerapport Alternativer Pakkerapportene gir deg 8 ulike alternativ for hvordan rapportene skal se ut. Du har alternativene: Standard pakkerapport Standard pakkerapport Standard pakkerapport LBS Standard pakkerapport som vises i LBS Pakkerapport med Navneminne skrives i stedet for varetekst navneminne Pakkerapport med kassetype, Summerer antall kasser pr kassetype gruppert på kassetype Pakkerapport-Produkt Viser produkt for hver varelinje Prosentvise fordelinger Prosentvis fordeling av størrelse og kvalitet Rundvektsrapport Viser rundvekt Pakkerapport med kassetype, Viser kassetype for hver varelinje gruppert på vare Du kan også justere marginnstillingene for å få rapporten til å passe til skriveren du bruker. Viser her noen av rapportene. Side 61

62 Standard pakkerapport Standard pakkerapport LBS. Denne er på engelsk. Her forutsetter det at du pakker på pund vekter Pakkerapport med kassetype, gruppert på kassetype. Side 62

63 Pakkerapport - Produkt Dette er en rapport som er beregnet for produktmerking Prosentvis fordeling Rundvektsrapport Side 63

64 7.5.2 Avansert Her kan du velge om du vil ha rapporten gruppert på kunde, konsesjon, gruppe, ordre, tilgang, lokasjon, kassetype, oppdretter, eksportør, merd og vare innenfor et valgt tidsintervall Kunde Pakkerapport pr kunde lar deg velge en kunde eller alle kunder. Dersom du velger alle kunder får du ikke summerte tall for hver enkelt kunde, kun totalsummer Konsesjon Pakkerapport pr konsesjon lar deg velge en konsesjon eller alle konsesjonene. Dersom du velger alle konsesjonene får du ikke summerte tall for hver enkelt konsesjon, kun totalsummer Gruppe Pakkerapport pr gruppe lar deg velge en gruppe eller alle gruppene. Dersom du velger alle gruppene får du ikke summerte tall for hver enkelt gruppe, kun totalsummer Ordre Pakkerapport pr ordre lar deg velge en ordre eller alle ordre. Dersom du velger alle ordrer får du ikke summerte tall for hver enkelt ordre, kun totalsummer Tilgang Pakkerapport pr tilgang lar deg velge en tilgang eller alle tilganger. Dersom du velger alle tilganger får du ikke summerte tall for hver enkelt tilgang, kun totalsummer Lokasjon Pakkerapport pr lokasjon lar deg velge en konsesjon eller alle lokasjonene. Dersom du velger alle lokasjonene får du ikke summerte tall for hver enkelt lokasjon, kun totalsummer Kassetype Pakkerapport pr kassetype lar deg velge en kassetype eller alle kassetyper. Dersom du velger alle kassetyper får du ikke summerte tall for hver enkelt kassetype, kun totalsum Oppdretter Pakkerapport pr oppdretter lar deg velge en oppdretter eller alle oppdrettere. Dersom du velger alle oppdrettere får du ikke summerte tall for hver enkelt oppdretter, kun totalsum. Side 64

65 Eksportør Pakkerapport pr eksportør lar deg velge en eksportør eller alle eksportører. Dersom du velger alle eksportører får du ikke summerte tall for hver enkelt eksportør, kun totalsummer Merd Pakkerapport pr merd lar deg velge en merd eller alle merdene. Dersom du velger alle merdene får du ikke summerte tall for hver enkelt merd, kun totalsummer Vare Pakkerapport pr vare lar deg velge en vare eller alle varene. Dersom du velger alle varene får du ikke summerte tall for hver enkelt vare, kun totalsummer Parti Pakkerapport pr parti lar deg velge ett parti. Taster inn det parti nummer som en vil ha rapport på Feltet Lås ordre bruker du når det er produsert på samme ordre over flere dager og du ønsker data kun for det valgte datointervall. 7.6 Fraktbrev Her kan du skrive ut fraktbrev for en ordre eller direkte fra produksjonen Fra plukking Velger du dette valget får du opp dette bildet. Her velger du avgangsdatoen og klikker i utaksnummer feltet. Da vil alle tilgjengelige plukkordrer komme i bilde nedenfor. Da er det bare å velge hvilken ordre du vil ha fraktbrevet skrevet for, og trykk ok. Da kommer fraktbrevet frem. Side 65

66 Fraktbrev profiler Hvis du vil lage deg profiler for forskjellige kunder kan du legge disse til her. Du velger da rediger profiler og da kommer dette opp. Her høyre klikker du og velger legg til. Legger til nytt nummer og navn på kunden. Da dukker det opp et blankt fraktbrev, og du kan legge til de opplysninger du vil skal gjelde for denne kunden. Når alle opplysninger er korrekte er det bare å trykke lagre og OK. Neste gang du skal sende noe til denne kunden er det bare å velge ham fra neddroppmenyen og opplysningene kommer rett inn Fra produksjon Her velger du datointervall og ordre du vil skrive ut fraktbrev for. Ellers er alt likt fra plukking CMR Dette er et internasjonalt bilfraktbrev. Ordnet for fremtidig bruk. Side 66

67 7.7 Slaktemelding Innmeldingskjema for slakting/pakking av oppdrettsfisk 7.8 Karrapport For beskrivelse se avansert pakkerapport her Produserte kar Side 67

68 7.9 Driftsrapport Her kan du velge en eller alle lokaliteter, tilganger, smolt-id, merd, fiskeslag, pakkeri og leverandør innen et valgt datointervall. Du kan velge om du vil ta med opplysninger fra innfrysningslagret Lager Her har vi fem forskjellige valg for rapporter på lager Detaljer Her viser lagerrapport-detaljert i kriteriene parti, pakkeid, produkt, ankomst, pallenr, enhet vekt, antall og vekt Per lager Her viser lagerrapport-pr lager i kriteriene Produkt, tilgangsnr, ankomst, pakkeid, pallenr, enhet kg, totalantall, totalkvantum, kost pris og sum kostnad. Side 68

69 Per Størrelse Her viser lagerrapport- pr størrelse i kriteriene Produkt, antall, vekt, kost pris, sum kostnad Lagerpapport pr. vare Her viser lagerrapport- pr størrelse i kriteriene vare, palle, Ant. fisk, antall, kvantum, disp.antall, disp.kvantum og Snittvekt Lagerrapport pr. vare og oppdretter Her viser lagerrapport- pr vare og oppdretter med kassetype i kriteriene vare, palle, Ant. fisk, antall, kvantum, disp.antall, disp.kvantum og Snittvekt 7.11 Statistikk Statistikk Her kan du ta ut rapporter på varer som det er kjørt statistikk på. Statistikkrapporten kan kjøres for følgende kriterier: kunde, oppdretter, eksportør eller tilgang for et valgt datointervall. Side 69

70 Statistikklogg Her kan du få ut en logg over statistikkgenerering Plukkling Denne menyen viser 3 forskjellige plukklister og tre forskjellige pallelister For å aktivere alle lister velger en kartotek, system og datavindu for plukking Legger så til en ny med å høyre klikke og legg til. Når en har aktivert alle plukklistene kan en ta ut lister utvalgt på ordrenr Pallerapport I Side 70

71 Pallerapport II Pallerapport III Plukkliste I Side 71

72 Plukkliste II Plukkliste III 7.13 Rapportgenerator Rapportgenratoren har muligheter til å lage egene rapporter basert på tabeller i databasen. En kan legge til en ny rapport og velge felt som en vil hente data fra, som for eks. Tingangsnr, størrelse, antall fisk og kvantum 7.14 Spesialer I Spesialer har vi fire valg slakterapportering, generere fakturagrunnlag, liste over fakturagrunnlag og partirapport Slakterapportering Kundespesifikk rapport Denne rapporten får vi ut på en Excel fil. En kan velge pr tilgang på utvalg kriteriet Sti til hvor filen skal lagres settes inn i foreslått filnavn for eksempel. C:\maritech\ST xls Side 72

73 Generere fakturagrunnlag I denne menyen kan en generere faktura basert på hva som er satt inn i pakkekostnader i Kartotek og pakkekostnader menyen Liste over fakturagrunnlag Her kan en vise en liste over fakturagrunnlagene som er generert Partirapport I denne menyen vises partirapporter som en har valgt fra vekten når en pakker på en gitt tilgang F+63 er valget på vekten For beskrivelse se avansert pakkerapport side 74. Side 73

74 Avstemmingsgrunnlag tilgang. Denne rapporten brukes for å avstemme tilgangen. Side 74

75 8 FORESPØRSEL 8.1 Oppsamling Her kan du raskt se dagens produksjon, både som tall og grafer. Under flikene Kvalitet, Størrelse, Ytelse og Kvantum ser du fordelingene av pakkingen som kakediagram. Under fliken Ytelse ser du antall kasser produsert pr minutt for den siste timen. Under fliken Kvantum ser du utviklingen i pakket kvantum Varer Her kommer opp det som blir produsert på vektene. Du har produktet, hvor mye som er produsert av hver vare med antall fisk, antall kasser, nettovekt, snittvekt og prosent av totalen. Her ser du også hva som er produsert siste kvarter, siste halvtime, siste time, siste 2 timer og siste 4 timer. Du kan filtrere på produsert fra Kl., gruppe og tilgang. Du har også muligheten til å vise kassetypen. Her kan du også utføre en prognose på produksjonen din. Her legger du inn estimert kvantum og systemet regner ut en prognose på dagens produksjon Kvalitet Her får du et kakediagram som viser kvalitetsfordelingen på produksjonen. Side 75

76 8.1.3 Størrelse Her får du et kakediagram som viser størrelsesfordelingen på produksjonen Ytelse Her får du et diagram som viser antall kasser pr. minutt Kvantum Her får du et diagram som viser kvantumsutviklingen. 8.2 Lager I Her har du muligheten for å kontrollere lagerbeholdningen på pallenivå ut fra dine egne utvalgskriterier. Tilpasset kvitfisk. Side 76

77 Du velger utvalgskriterier fra nedtrekkslistene på toppen, deretter klikker du Søk for å vise lagerbeholding. Du kan klikke på en kolonneoverskrift for å få sortert visningen etter denne kolonnen, for eksempel Tilgangsnummer. Når du har fått satt opp det utvalgskriteriet og sorteringen du vil ha, kan du klikke Rapport for å skrive ut lagerrapporten. Dersom du merker av for Beregn alle felt vil systemet lese innkjøpspriser, flyttekostnader og lignende fra Maritech Trading og beregne lagerverdi. 8.3 Lager II Her har du muligheten for å kontrollere lagerbeholdning ut fra dine egne utvalgskriterier. Dette er en lagerrapport som er tilpasset lakseproduksjon. Du velger utvalgskriterier fra nedtrekkslistene på toppen, deretter klikker du Søk for å vise lagerbeholding. Du kan klikke på en kolonneoverskrift for å få sortert visningen etter denne kolonnen, for eksempel Tilgangsnummer. Når du har fått satt opp det utvalgskriteriet og sorteringen du vil ha, kan du klikke Rapport for å skrive ut lagerrapporten. Dersom du merker av for Beregn alle felt vil systemet lese innkjøpspriser, flyttekostnader og lignende fra Maritech Trading og beregne lagerverdi. 8.4 Sporing Her kan du enkelt spore produserte varer. Side 77

78 8.5 Dataeksport Her foretar du dataeksport av produksjonsdata til eksterne mottakere. Dataeksport kan kjøres manuelt, til superior, fra plukkordre eller fra movex. For å kunne ta en dataeksport må følgende være oppsatt i kartoteket. Varenummertyper se side 39 Varenummer se side 40 Eksporttyper se side 40 Eksportoppsett se side Manuell Her foretar du manuell dataeksport for en tilgang eller produksjonsordre 1. Velg dato for produksjonen. 2. Velger tilgang eller ordrenr. (du kan velge begge deler, men begge bør ikke være blank) 3. Velger så dataeksport type. 4. Trykk start for å kjøre dataeksporten Superior For å kunne kjøre dataeksport til superior må norsk std.kode være utfylt under varebegrepene. Se kartotek varebegrep Her foretar du dataeksport til superior. Side 78

79 8.5.3 Plukkordre. Her skriver du inn ordre nummeret og kundens tilgangsnr. Trykk ok. Og eksporten genereres som en eller tekstfil Movex Dette er dataeksport til Movex. Denne funksjonen er kundetilpasset. 8.6 Import Denne funksjonen er kun tilgjengelig for kunder som kjører Maritech Trading Varer fra Maritech Trading. Her oppretter du varene i Maritech Trading og importerer dem til Maritech Pakkesystemet. Side 79

80 9 ANNET Under denne menyen finner du en del verktøy og rutiner som teknikere fra Maritech bruker i forbindelse med feilsøking og vedlikehold. Noen av disse menyene er ikke tilgjengelige for den vanlige bruker. 9.1 Reoppsamling Her er det muligheter for å ta en reoppsamling av slettede kasse. 9.2 DB-mapping Dette vinduet viser synkronisering av Maritech Pakkesystem med Marel MPS. 9.3 Triggeroppsett Dette er et sett definisjoner som forteller hvordan databasen opererer. Dette skal aldri endres av brukerne. 9.4 Alternativer Her har du mulighet for å endre standard oppsett for inndeling i perioder samt styre tildeling av ordrenummer Dato Her velger du hvordan datointervallene skal vises i de forskjellige vinduene. Side 80

81 9.4.2 Ordre Ordrenummer. Her har du muligheten til å sette opp hvordan tildelingen av ordrenummer skal foregå. Bruker bestemmer ordrenummer. Maritech Packing bestemmer ordrenummer. Maritech Packing foreslår ordrenummer. Når du har valgt at Maritech Packing foreslår ordrenummer vil ordrene få fortløpende nummer, men du kan overstyre nummeret som blir tildelt fra systemet Produksjonsordre. Her kan du velge om du vil ha kun en aktiv produksjonsordre eller flere. Hvis du velger flere kan du ha en aktiv produksjonsordre for fersk og en for frys Grenseverdier for ant. dager mellom Proddato og Ekstradato Er en verdi som kommer som et forslag i produksjonsordre,- og salgsordre bildet Oppdater salgsordre ved aktivering/deaktivering Logging Side 81

82 9.4.4 Kassenummer Nummerserier. Prodordre må ha kasse/palle-nummer. Her må du legge inn kasse/palle-nummer for hver produksjonsordre. Ordrer kan ha kasse/palle-nummer. Her er det valgfritt om du vil legge inn kasse/palle-nummer. Hvis du ikke legger det inn starter den fra gen globale kasse/palle-nummer serien. Ordrer kan ikke ha kasse/palle-nummer. Her har du ingen mulighet til å legge inn kasse/palle-nummer på ordren. Her kjører du på den globale kasse/palle-nummer serien Diverse. 9.5 Generere varebeskrivelser. Dette gir teknikere mulighet for å sende kommandoer til vektene og kontrollere hvordan vektene reagerer på kommandoer som blir sendt. Side 82

83 10 PROSEDYRER 10.1 Altinn Forberedelser Før slaktemelding kan sendes inn må det gjøres noen forberedelser Krav Det kreves at man kjører Wise Packing NO versjon eller senere Oppsett hos Altinn Gå til https://www.altinn.no/ og logg inn. Det forutsettes her at du allerede har adgang som bruker, og at brukeren din har adgang til å levere slaktemelding for ditt firma. Etter at du er kommet inn på hovedsiden går du til Administrasjon og velger Registrer datasystem. Du får nå muligheten til å registrere datasystem du skal bruke til å sende inn slaktemeldingen. Under beskrivelse kan du for eksempel skrive Wise Packing NO, og i datasystem type velger du Wise Packing NO. Du må også skrive inn et passord som du må bruke hver gang du skal sende inn en slaktemelding. Etter å ha trykket på Legg til får du tildelt en ID som også må brukes når du skal sende inn en slaktemelding. Denne ID og passordet du anga må du bruke hver gang du skal sende inn slaktemelding fra pakkesystemet Varebegrep Du må inn på fiskeslag, tilstand, kvalitet og konservering for å sette opp hva dette skal rapporteres som til Altinn. Side 83

84 Organisasjonsnummer Du må også gå inn på klientopplysninger å legge inn organisasjonsnummer. Side 84

85 Hvis du ikke gjør dette kommer feilmeldingen: Adresse til Altinn Hvis dette ikke er fylt ut må du inn på Annet -> Alternativer. Velg Altinn og legg inn https://www.altinn.no/webservices/dataexchange.asmx i feltet webservice Korrekt registrering Planlagt Registrering av planlagt gjøres ved å legge inn estimert kvantum på tilganger. Dette kan gjøres i tilgangsregistreringen, eller du kan også bruke slakteplan. Trykk på knappen merket med rød markering for å åpne vinduet hvor du angir konsesjons osv. Feltene som må fylles ut er konsesjonsnummer og lokasjonsnummer. I tillegg må fiskeslag fylles ut hvis dette ikke er angitt på konsesjonen, eller det er et annen fiskeslag enn det som er angitt på konsesjonen Slaktet Hvis planlagt var korrekt fylt ut for den uken slaktet rapporteres for, så skal alt være ok. Det er de samme reglene som gjelder her som for planlagt: Konsesjonsnummer og lokasjonsnummer må være utfylt på tilgangene. Fiskeslag finnes ut ifra varen som er slaktet. Side 85

86 Innsending Denne modulen startes fra Rapporter -> Slaktemelding Altinn. Første gang denne menyen velges vil du måtte installere klientverktøy. Svar ja på dette, og velg menyen igjen etter at klientverktøyene er installert. I dette bildet får du en liste over tidligere innsendte slaktemeldinger og status for disse. Trykk på Send inn for å sende inn en ny slaktemelding. Du kommer da inn i dette bildet. Velg planlagt uke, og eventuelt kryss av for om slakteriet bekrefter at tilbakeholdelsestider er overholdt. Gå inn på planlagt og slaktet for å se om tallene stemmer før du sender inn ved å trykke på Send. Når innsendingen er fullført skal du forhåpentligvis få denne meldingen: Etter at slaktemelding er blitt sendt inn skal denne komme frem i skjermbildet. For å se om innsendingen av meldingen ble godkjent hos AltInn velger du den aktuelle meldingen og trykker på Opppdater status. Side 86

87 Hvis alt var ok skal meldingen få en arkivreferanse, som betyr at meldingen er blitt arkivert hos Altinn. For å se på slaktemeldingen eller eventuelt skrive den ut, så må du gå inn på Altinn og hente ut dokumentet derfra. Side 87

88 10.2 Eksport til FishTalk Oppsett av varebegrep Fiskeslag På alle fiskeslag som skal eksporteres til FishTalk må det legges inn Norsk std kode. Noen vanlige koder er: Kode Fiskeslag Laks Ørret Konservering På konservering må det også legges inn Norsk std kode. Vanlige koder er: Kode Konservering 2 Fersk 5 Frossen Tilstand Vanlige koder for tilstand: Kode Tilstand 110 Rund Side 88

89 210 SLMH 211 SLUH 212 SLUHØ 213 SLØYD U/HODE OG SPORD Kvalitet Vanlige koder for kvalitet: Kode Kvalitet 10 Superior 20 Ordinær 30 Produksjon 40 Vrak Side 89

90 Eksport til FishTalk (NS 9403) Åpnes fra menyen Forespørsel -> Dataeksport -> NS Trykk på knappen merket til høyre for Tilganger for å velge hvilke(n) tilgang(er) som skal eksporteres. Etter at tilgang er valgt får du sikkert en advarsel om at Det er ikke angitt dataeksport katalog for denne oppdretteren. Denne kan ignoreres (en bug i Pakkesystemet gjør at dette ikke kan legges inn på leverandøren). Deretter må det legges inn et filnavn som sier hvor data skal eksporteres, og du kan nederst til venstre velge om filen skal overskrives hvis den eksisterer. Hvis knappen Bruk datointervall er avkrysset så vil ikke fisk produsert utenfor datointervallet bli tatt med i eksporten (hvis en tilgang er produsert over flere dager for eksempel). Trykk deretter Start for å eksportere. Side 90

91 10.3 Mottak av paller fra leverandør Opprett leverandør Hvis leverandøren ikke finnes i Pakkesystemet må denne opprettes. Dette gjøres i Pakkesystemet under menyen Kartotek - > Leverandør. Høyreklikk i bildet og velg Legg til ny for å legge inn den nye leverandøren. Eventuelt kan du klikke på Søk for å søke etter leverandører som ligger i systemet. Etter å ha lagt inn informasjon om leverandøren trykkes OK eller Lagre Opprett tilgang Deretter må det opprettes en tilgang med informasjon om partiet som skal skannes inn. Dette gjøres i Pakkesystemet under menyen Registrering -> Tilgang. Her høyreklikker du også og velger Legg til ny. Her velger du leverandøren av varene, og legger inn datoer. Dato er det samme som pakkedato og bør sannsynligvis settes til datoen varene ble pakket på. Hvis dette er en dato tilbake i tid, så vil ikke tilgangen vises i dette skjermbildet før du velger et datointervall som omfatter dato på tilgangen. Etter at du har lagt inn denne informasjonen trykker du OK eller Lagre for å lagre tilgangen Fra håndterminalen På håndterminalen skal du ved oppstart ha et skjermbilde som ser ut omtrent som dette: Side 91

92 Her velger du pallemottak for å skanne inn paller. I neste skjermbilde får du opp en liste over tilganger som er tilgjengelige, her velger du den tilgangen som tilsvarer de varene du skal skanne Skanning av etiketter SSCC- Da er du klar til å skanne etiketter. Det er 3 ting som kreves for at en palle kunne registreres og det er vekt, gtin (varenummer) og sscc. For å få inn dette må flere strekkoder skannes. Her er et eksempel på en strekkode. Denne starter med (00) som indikerer at dette er en SSCC. skal Her er et eksempel på en strekkode som inneholder GTIN (varenummer) og vekt: Denne inneholder både (01) som er GTIN, og (3100) som er nettovekt. Hvis disse to strekkodene skannes skal skjermen på håndterminalen se slik ut: Side 92

93 NB! Det du ser i skjermbildet stemmer ikke med strekkode-eksemplene ovenfor. Nå kan du trykke F4 for å registrere denne pallen inn på tilgangen. Du vil etter hvert som du skanner paller få beskjed om hvor mange paller som er skannet: Etterbehandling på PC Etter at pallene er skannet inn kan det kreves noe etterbehandling på PC n. Hvis det er kommet inn varer som ikke har vært registrert inn i systemet tidligere er det for eksempel nødvendig å opprette disse varene i Pakkesystemet. Fra Pakkesystemet gjøres dette under menyen Annet -> Innskannede paller. Da kommer dette vinduet opp, og her ser vi at det ligger en palle som trenger behandling. Hvis du velger pallen og trykker på knappen Vare får du opp et skjermbilde som beskriver hva som er feil og ser slik ut: Side 93

94 Her står det at det ikke finnes noen vare med dette varenummeret på denne leverandøren. Da må du vite hvilken vare dette er for å kunne gå videre. Hvis dette er en vare som allerede ligger i Pakkesystemet kan du velge denne varen under Eksisterende vare og trykke på ok. Alternativt kan du velge fanen Ny vare og legge inn varen. HKode er deres interne varenummer på denne varen. Hvis denne ikke fylles ut blir den tildelt et varenummer automatisk. Under Beskrivelse må varenavnet skrives inn, og det kan også velges et lager hvor denne varen blir plassert. Når det ikke ligger paller i dette vinduet så er alle pallene kommet inn på lager Hva er på lager Se Forespørsel -> Lager I Side 94

95 10.4 WebService integrasjon mot Trading Oppsett på Trading-side Internet Information Services Det kreves en web server som kjører Internet Information Services. ConnectionString må settes korrekt i Web.config, samt at det for hvert anlegg som kjører Packing må legges inn informasjon om hvilke klienter anleggene går mot Oppsett på Packing-side Det må legges inn en eksportør som tilsvarer firmaet som kjører Trading. Hvis det finnes en konvertering av varenummer mellom slakteri og eksportør kan denne brukes, hvis ikke opprettes det en ny varenrtype Ordreimport Startes fra Forespørsel -> Import -> Ordrer fra eksportørs WebService. Her krysser du av for de eksportørene du vil hente ordrer fra, samt hvilket datointervall som skal brukes. Det må være satt opp en dataeksport for de eksportørene som skal vises i denne listen. Hvis det på ordrene ligger kunder eller varer som er ukjent for Packing, må du manuelt koble kundene og varene mot nye eller eksisterende i Packing Dataeksport Det må legges inn en dataeksport for eksportøren hvor type settes til WEB, og varenummertype settes til korrekt type for eksportør. Parameter settes til adressen til webservice hos eksportør. Eksempel: Før data kan eksporteres til eksportør må det på ordren i Packing legges inn eksternt partinummer, som tilsvarer tilgangsnummeret i eksportørens Trading-system. Hvis det også legges inn eksternt ordrenummer i Packing så vil kassene plukkes til denne ordren i Trading. Dataeksporten startes fra Forespørsel -> Eksport -> Eksportør WebService. Det dukker opp en liste over eksportører som har data liggende klar for eksport. Hvis eksportøren ikke finnes i listen, så ligger det ikke kasser som skal eksporteres til denne eksportøren Vekt i strekkode på etikett Oppsett i pakkesystemet Det må opprettes en varenummertype som heter EAN128, type numerisk. Under varenummer må det legges inn et 6- sifret varenummer på alle varene som skal ha strekkoden. Dette må legges inn på korrekt eksportør. Disse 6 sifrene er GS1 leverandørnummer pluss artikkelnummer. Side 95

96 Oppsett i database Det må kjøres script slik at funksjonen sfx_eanvekt blir lagt inn i databasen Oppsett i def-fila Det er to varianter, avhengig om du skal ha med kontrollsiffer eller ikke. Etikettskrivere vil ofte ha strekkodene uten kontrollsiffer. [INIT] declare eanvekt string select sfx_eanvekt({klientnr},{eksportornr},{vareanr},{nettovekt}) into eanvekt from dummy; [HEADER] #START 01 {eanvekt} {eancheck(eanvekt)} #SLUTT [END] Side 96

97 10.6 Pelagisk Fra versjon kan Maritech Packing også telle kasser ved mottak av blant annet sild og makrell. Dette krever også lisens på Maritech Packing Terminal som inneholder linjestyring og telling av kasser Konfigurasjon av linjer Maritech Packing Terminal må først legges inn som utstyr, og med korrekt connectstring (pc-navnet). Dette krever en egen lisens. Deretter åpnes menyen Kartotek->Oppsett linjestyring for å åpne dette vedlikeholdet. Her legges alle linjer inn med den etikettprinteren som teller kasser. For at etikettprinter skal rapportere når etiketter skrives må printeren settes opp med statusrapportering på NET1. Side 97

98 Linjestyring I skjermbildet for linjestyring i Maritech Packing Terminal kommer alle linjer opp. Hvis linjene er aktive vil de prøve å koble til etikettprintere. Dette vil vises som et grønt symbol hvis linjen er tilkoblet, og et rødt symbol hvis ikke. I Maritech Packing opprettes det en tilgang, og en produksjonsordre for hver båt. Linjestyringen vil kun la deg velge mellom ordrer som har produksjonsdato for i dag. Velg vare og deretter ordre, og trykk deretter på Send for å sende etiketten til etikettprinteren. PS! Det må trykkes på Send for at varer som kommer fra denne linjen skal registreres korrekt. Det som velges av vare og ordre er altså ikke gyldig før Send -knappen er trykket, og det ikke kommer noen feilmelding. Varer som skal brukes må ha fastvekt (feltet nom.fix i varekartoteket i Maritech Packing). Varer som telles ved at etikett skrives blir lagt inn på palle 1 på innfrysningslager (tunnell). Hvis det ikke er ønskelig at varene skal legges inn på lager, kan det krysses av for Ikke til lager på produksjonsordren Pelagisk palletering Denne funksjonaliteten er pr ikke 100% på plass. Side 98

99 10.7 Eksport til Axapta Introduksjon Hvis modulen for eksport av data til Axapta er tilgjengelig vil mulige menyvalg være synlige under Annet Axapta Vedlikehold Selskaper i AX Under denne fanen må alle selskaper som skal brukes legges inn. Navn: Dette er navnet på selskapet i AX. Ekstern Kode: Dette er en kode som identifiserer firma i AX. Ekstern Katalog: Dette er den katalogen hvor filer til det aktuelle selskapet blir lagt til Leverandører Leverandører i Maritech Pakkesystem må knyttes opp mot et selskap i AX. Side 99

100 Levnr.: Leverandørnummer i Maritech Pakkesystem. Navn: Navn på leverandøren. Selskap i AX: Angir hvilket selskap underlag for denne leverandøren skal gå til. Selskap for pakkekostnader: Hvis pakkekostnader skal gå til et annet selskap må dette angis her. Pakkekostnader vil da bli sendt hit isteden. Det er ikke nødvendig å angi noen verdi her hvis dette er det samme som Selskap i AX Eksportører Denne fanen kobler eksportører i pakkesystemet mot kunder i AX. Hvis alle ordrer registrert på en eksportør skal til et bestemt selskap i AX kan man legge inn kundenr på eksportøren. Side 100

101 Eksportørnr: Eksportørnummer i pakkesystemet. Eksportør: Navn på eksportøren. Selskap i AX: Hvilket selskap i AX gjelder denne linjen. Kundenr. i AX: Kundenr. for denne eksportøren og dette selskapet i AX Kunder Denne fanen kobler kunder i pakkesystemet mot kunder i AX. Hvis det er angitt kundenr. i AX for både eksportøren og kunden, vil det som er angitt på kunden overstyre det som er angitt på eksportøren. Kundenr.: Kundenummer i pakkesystemet. Kunde: Navn på kunden i pakkesystemet. Selskap i AX: Hvilket selskap i AX gjelder denne linjen. Kundenr. i AX: Kundenr. for denne kunden og dette selskapet i AX. Side 101

102 Pakkekostnader Dette er et vedlikehold for å knytte sammen varer og leverandører i pakkesystemet mot en vare for pakkekostnad i AX. Skjermbildet er delt i 3 deler: 1. Pakkekostnadsvarer 2. Leverandører (kunde og eksportør brukes ikke mot AX) 3. Mulige varer Pakkekostnadsvarer Her legger du inn alle varianter av pakkekostnadsvarer. Nr: Et fortløpende nummer du velger selv. Beskrivelse: Beskrivende varenavn. Eksternt nr: Varenummer for denne varen i AX Leverandører For hver pakkekostnadsvare må det legges inn informasjon om hvem dette gjelder for. Type: Velg leverandør her. Leverandør/eksportør/kunde: Velg den leverandøren (kunde og eksportør brukes ikke mot AX) det gjelder. Sats: Her ville man vanligvis lagt inn en kg-sats, men mot AX vil denne ikke bli brukt Varer For hver pakkekostnadsvare vil det finnes et sett av varer tilknyttet. En pakkekostnadsvare for flypakking kan for eksempel ha alle varer med kassetype fly tilknyttet Overføring Vinduet for overføring av data til AX viser alle ordrer for en gitt dato. Når vinduet åpnes vil dagens dato være brukt som periode, og alle ordrer som ikke er overført fra før vil være valgt. Det er også mulig å høyreklikke i vinduet for å få opp en meny som lar deg velge alle eller ikke overførte ordrer. Side 102

103 Trykk Eksportér for å legge ut filer med data fra de valgte ordrene. Eventuelle feilmeldinger vil komme i kolonnen Feilmelding eller som en dialog med feilmeldingen. Kolonnen Status forteller om en ordre er blitt lagt ut tidligere. Side 103

104 11 MARITECH PACKING TERMINAL 11.1 Beskrivelse 11.2 Moduler i programmet Truckterminal Pakkevekt Ekspedisjon Palletering Varemottak Vareetiketter Linjestyring Pelagisk Palletering Side 104

105 Pallebygging Prøvetaking Side 105

106 Maritech Grader Scanvaegt Grader Side 106

Systems AS. Brukerhåndbok. Master

Systems AS. Brukerhåndbok. Master Brukerhåndbok Master Maritech Systems AS Alle rettigheter forbeholdt utgiver. Det tas forbehold om feil i brukerhåndboken. Maritech Systems AS påtar seg ikke ansvar for følger av feil i denne håndboken.

Detaljer

Systems AS. Brukerhåndbok. Prosjekt

Systems AS. Brukerhåndbok. Prosjekt Brukerhåndbok Prosjekt Maritech AS Alle rettigheter forbeholdt utgiver. Ettertrykk, lagring i noen form, videreformidling eller annen bruk utover lisensavtalen er forbudt. Produsert og utgitt av Maritech

Detaljer

Nedlasting av SCRIBUS og installasjon av programmet

Nedlasting av SCRIBUS og installasjon av programmet Nedlasting av SCRIBUS og installasjon av programmet Laget for BODØ FRIMERKEKLUBB av Sten Isaksen Versjon 06.01.2018 1 Før du laster ned Scribus: Du må vite hvilken versjon av Windows du har, sannsynligvis

Detaljer

Verktøy for boligkartlegging

Verktøy for boligkartlegging Verktøy for boligkartlegging Grunnleggende bruk Versjon 2 Respons AS, Stasjonsgt. 37, 1820 SPYDEBERG, Tlf:90 12 45 50, Fax: 69 83 87 10 Bli kjent med Bokart- Grunnleggende bruk Side 2 FIRE TYPER PROGRAM-ELEMENTER

Detaljer

Windows XP. Skrivebord

Windows XP. Skrivebord Windows XP En datamaskin må ha et operativsystem for å kunne virke. Det er operativsystemet som sørger for at de forskjellige enhetene, som enheter som sentralenhet, skjerm, tastatur, mus og skriver arbeider

Detaljer

Datamann Informasjonssystemer

Datamann Informasjonssystemer 1 Datamann Informasjonssystemer Brukerveiledning 2013 Datamann AS 2 3 DATAMANN INFORMASJONSSYSTEMER SYSTEMKRAV PC med Pentium eller høyere. Internettilgang med 1 Mbit/s eller høyere Internett Explorer

Detaljer

Kom i gang med emedia

Kom i gang med emedia Kom i gang med emedia Rev. 1 IG Solutions, www.ig-solutions.com 1 Innholdsfortegnelse: Fremside 1 Innholdsfortegnelse 2 Hvordan lage plastkort 3 Legg til bakgrunnsbilde 4 Legg til foto 4 Legg til tekst

Detaljer

S i d e 1. Brukerveiledning Brevfabrikken

S i d e 1. Brukerveiledning Brevfabrikken S i d e 1 Brukerveiledning Brevfabrikken S i d e 2 Innholdsfortegnelse 1 Brevfabrikken innledning 4 2 Komme i gang /Registrer 5 2.01 Registrer 5 2.02 Last ned program 5 3 Min side: 6 3.01 Kontodetaljer

Detaljer

Næringsregner på PC n versjon 1.1.0

Næringsregner på PC n versjon 1.1.0 Laget av Innhold: Introduksjon 2 Næringsregner på PC n 2 Næringstabell 2 Statistikk 2 Hvem passer programmet for? 2 Bruk av programmet 3 Innlogging av forskjellige brukere 3 Hovedprogramet har 3 felt 4

Detaljer

IST Skole Vurdering - Foresatt

IST Skole Vurdering - Foresatt IST Skole Vurdering - Foresatt Velkommen til en ny skole! IST tar nå steget fra kun å levere programvare til å forenkle og utvikle alle skolens funksjoner. Våre løsninger tar hånd om prosessene fra den

Detaljer

Visma Enterprise. Versjon 18.12.13. Fakturering Brukerveiledning - enkel utgave

Visma Enterprise. Versjon 18.12.13. Fakturering Brukerveiledning - enkel utgave Visma Enterprise Versjon 18.12.13 Fakturering Brukerveiledning - enkel utgave Før du går i gang Dette er en forenklet utgave av brukerveiledningen i Fakturering beregnet for deg som skal skrive utgående

Detaljer

IST Skole Fravær - Foresatt

IST Skole Fravær - Foresatt IST Skole Fravær - Foresatt Velkommen til en ny skole! IST tar nå steget fra kun å levere programvare til å forenkle og utvikle alle skolens funksjoner. Våre løsninger tar hånd om prosessene fra den dagen

Detaljer

ProMed. Brukermanual for installasjon og bruk av mobiltelefon eller SMS og nett for sending av SMS direkte fra. for Windows

ProMed. Brukermanual for installasjon og bruk av mobiltelefon eller SMS og nett for sending av SMS direkte fra. for Windows Side 1 av 9 Brukermanual for installasjon og bruk av mobiltelefon eller SMS og nett for sending av SMS direkte fra ProMed for Windows Kundeoppfølging og Administrasjon Versjon 1.7 23.10.2009 Litt om sending

Detaljer

KOMME I GANG 2. Logge på 2. I redigeringsvinduet 3 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 5

KOMME I GANG 2. Logge på 2. I redigeringsvinduet 3 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 5 Innhold KOMME I GANG 2 Logge på 2 I redigeringsvinduet 3 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 5 Lukk 6 Ny 6 Flytt opp/ Flytt ned 6 Klipp 7 Kopier 7 Lim inn (krysspubliser, ny,

Detaljer

KOMME I GANG 3. Logge på 3. I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6

KOMME I GANG 3. Logge på 3. I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6 Innhold KOMME I GANG 3 Logge på 3 I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6 Lukk 7 Ny 7 Flytt opp/ Flytt ned 7 Klipp 8 Kopier 8 Lim inn (krysspubliser, ny,

Detaljer

Generelt om Rapporter

Generelt om Rapporter Generelt om Rapporter Sist oppdatert: 26.03.12 Rapportoversikten Valg av rapport Avslutt rapport Tilbake til rapportoversikten Bestillingsbildet Periode Utvalg Valg av personer Slik får du frem rapporten

Detaljer

Brukerveiledning for SMS fra Outlook

Brukerveiledning for SMS fra Outlook Brukerveiledning for SMS fra Outlook Grunnleggende funksjonalitet Med SMS fra Outlook kan du enkelt sende både SMS og MMS fra Outlook. Programmet er integrert med din personlige Outlookkontaktliste og

Detaljer

Bruk av OpenOffice.org 3 Writer

Bruk av OpenOffice.org 3 Writer Bruk av OpenOffice.org 3 Writer OpenOffice.org 3 er et gratis og bra alternativ til Microsoft Office (Word, Excel, Power Point osv.). 1 Oppstart av OpenOffice.org Trykk på Start etterfulgt av Programmer

Detaljer

BDA Proff på prosjekt!

BDA Proff på prosjekt! Brukerveiledning for Brødrene Dahls Assistent BDA Proff på prosjekt! www.dahl.no Sept 08 BDA brukerdokumentasjon Brukerveiledning for Honeywell Dolphin 7600 Innholdsfortegnelse 1 Skjermbilder Side 1 1.1

Detaljer

Mamut Enterprise Telefonkatalogen Online

Mamut Enterprise Telefonkatalogen Online Mamut Enterprise Telefonkatalogen Online Med Mamut Enterprise Telefonkatalogen Online kan du hente inn og oppdatere kontaktinformasjon fra Telefonkatalogen 1880 online. Ved å oppdatere blant annet navn,

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn endringer

Huldt & Lillevik Lønn endringer Innholdsfortegnelse Huldt & Lillevik Lønn endringer... 2 Arbeidsområdet... 2 Endre størrelse på arbeidsområdet... 3 Verktøylinjen... 3 Bruke søkebilder... 3 Endring i skjermbilder... 5 Navigering i skjermbilder...

Detaljer

Pocket Lager. Knappene på din håndterinal kan avvike noe fra denne brukermanualen.

Pocket Lager. Knappene på din håndterinal kan avvike noe fra denne brukermanualen. Pocket Lager Velkommen til Pocket Lager Pocket Lager importerer varedata fra Butikkdata Admin og overfører dette til en håndterminal. Etter lagertelling, henter Pocket Lager tellingen fra håndterminalen

Detaljer

Brukermanual for Biomest-programmet Versjon 1.77 mai 2008

Brukermanual for Biomest-programmet Versjon 1.77 mai 2008 Brukermanual for Biomest-programmet Versjon 1.77 mai 2008 Vaki Aquaculture Systems Ltd. Akralind 4 IS-201 Kopavogur Island Tlf. + 354-595 3000 Faks. + 354-595 3001 e-post: vaki@vaki.is Internett:www.vaki.is

Detaljer

IST Skole Vurdering - Elev

IST Skole Vurdering - Elev IST Skole Vurdering - Elev Velkommen til en ny skole! IST tar nå steget fra kun å levere programvare til å forenkle og utvikle alle skolens funksjoner. Våre løsninger tar hånd om prosessene fra den dagen

Detaljer

NY PÅ NETT. Enkel tekstbehandling

NY PÅ NETT. Enkel tekstbehandling NY PÅ NETT Enkel tekstbehandling Innholdsfortegnelse Tekstbehandling... 3 Noen tips for tekstbehandling...3 Hvordan starte WordPad?... 4 Wordpad...4 Wordpad...5 Forflytte deg i dokumentet... 7 Skrive og

Detaljer

1 INNLEDNING... 2. 1.1 Om Altinn... 2. 1.2 Skjemaer som støttes... 2 2 INSTALLASJON OG OPPSTART... 3. 2.1 Nedlasting... 3. 2.2 Registrering...

1 INNLEDNING... 2. 1.1 Om Altinn... 2. 1.2 Skjemaer som støttes... 2 2 INSTALLASJON OG OPPSTART... 3. 2.1 Nedlasting... 3. 2.2 Registrering... INNHOLD Mamut for Altinn INNHOLD 1 INNLEDNING... 2 1.1 Om Altinn... 2 1.2 Skjemaer som støttes... 2 2 INSTALLASJON OG OPPSTART... 3 2.1 Nedlasting... 3 2.2 Registrering... 5 2.3 Opprett en bruker... 7

Detaljer

Brukerveiledning for programmet HHR Animalia

Brukerveiledning for programmet HHR Animalia Brukerveiledning for programmet HHR Animalia Versjon 1.0 Rakkestad, 26.03.2014 Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon... 3 2. Installasjon og oppgradering... 3 2.1 Nedlasting... 3 2.2 Oppdatering av operativsystem

Detaljer

PJ 501 Brukermanual NITH. Troja.NET brukermanual

PJ 501 Brukermanual NITH. Troja.NET brukermanual Troja.NET brukermanual 1 av 53v Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 FIGURLISTE... 5 1.0 INSTALLASJONSGUIDE... 7 1.1 PROGRAMVAREKRAV:... 7 1.1.1 Oppsett av Microsoft SQL Server 2000... 7 1.1.2

Detaljer

Dokumentstyring og Maler

Dokumentstyring og Maler Arbeide med : Dokumentstyring og Maler i Fenistra Eiendom Dokument kontroll Versjon 1.0 Release dato 28.10.2003 Sist Endret dato 28.10.2003 Innhold 1. Forutsetninger... 3 2. Hensikt... 3 3. MS Word Maler

Detaljer

Brukerveiledning Privatisering av datamaskinen For avgangselever våren 2017

Brukerveiledning Privatisering av datamaskinen For avgangselever våren 2017 Brukerveiledning Privatisering av datamaskinen For avgangselever våren 2017 Trinn 1 av 2 Du har nettopp fått maskinen din installert på nytt slik at du kan benytte den privat. Første gangen du skrur den

Detaljer

hypernet Fravær Brukermanual - Foresatt Sist endret: Side 1

hypernet Fravær Brukermanual - Foresatt Sist endret: Side 1 hypernet Fravær Brukermanual - Foresatt Sist endret: 04.10.2012.2012 Side 1 Innhold hypernet Fravær... 3 Innlogging... 4 Ny bruker (søke om tilgang)... 4 Registrert bruker... 6 Registrert bruker (søke

Detaljer

IST Skole Vurdering - Foresatt

IST Skole Vurdering - Foresatt IST Skole Vurdering - Foresatt Velkommen til en ny skole! IST tar nå steget fra kun å levere programvare til å forenkle og utvikle alle skolens funksjoner. Våre løsninger tar hånd om prosessene fra den

Detaljer

Ny på nett. Operativsystemer

Ny på nett. Operativsystemer Ny på nett Operativsystemer Hva skal vi lære? Hva er et operativsystem? Ulike typer operativsystemer XP Vista Windows 7 Skrivebordet Min datamaskin Start-knappen Papirkurv/søppelkurv Internett explorer

Detaljer

ISY G-prog Beskrivelse 9.4 - Endringsliste

ISY G-prog Beskrivelse 9.4 - Endringsliste ISY G-prog Beskrivelse 9.4 - Endringsliste Ny Excel Eksport Nytt valg som står default på. Eksporterer da direkte inn i excel fremfor å gå via.txt fil. Brukeren må ha Windows Excel installert på sin maskin.

Detaljer

Excel. Kursopplegg for SKUP-skolen 2010

Excel. Kursopplegg for SKUP-skolen 2010 Excel Kursopplegg for SKUP-skolen 2010 1 Excel: Basisfunksjoner Konseptet bak Excel er referansepunkter bestående av ett tall og en bokstav. Et regneark består av loddrette kolonner (bokstav) og vannrette

Detaljer

Page 1 of 17. CS-Mobile. VISMA RETAIL AS Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon: +47 33 34 94 00

Page 1 of 17. CS-Mobile. VISMA RETAIL AS Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon: +47 33 34 94 00 Page 1 of 17 CS-Mobile Page 2 of 17 VERSJONSHISTORIKK Versjon Beskrivelse Dato Hvem 1.0 CS- Mobile 01.11.2011 IRT 1.1 Revidert 28.04.2014 BDR INNHOLDSFORTEGNELSE VERSJONSHISTORIKK... 2 INNHOLDSFORTEGNELSE...

Detaljer

Rapportmodulen i Extensor 05

Rapportmodulen i Extensor 05 Rapportmodulen i Extensor 05 [Oppdatert 13.6.2012 av Daniel Gjestvang] Extensor 05 inneholder egen rapporteringsmodul som muliggjør at virksomheten kan lage sine egne rapporter ut fra alle registrerte

Detaljer

Labark Oppdatert 9.oktober 2015

Labark Oppdatert 9.oktober 2015 Oppdatert 9.oktober 2015 Innholdsfortegnelse 1.0 STANDARD FUNKSJONER I PROFIL 3 1.1. STANDARD VERKTØYKNAPPER / IKONER 3 1.2 BRUK AV FUNKSJONSTASTER I PROFIL 3 2.0 LABARK 4 2.1 GENERELT OM LABARKET 4 3.0

Detaljer

Kom i gang hefte Visma Avendo Fakturering

Kom i gang hefte Visma Avendo Fakturering Kom i gang hefte Visma Avendo Fakturering Velkommen som bruker av Visma Avendo Fakturering. Dette heftet er til hjelp for deg slik at du skal komme i gang med programmet ditt etter at du har installert

Detaljer

KONTOR påloggingsguide / Oppsett av Outlook 2010

KONTOR påloggingsguide / Oppsett av Outlook 2010 KONTOR påloggingsguide / Oppsett av Outlook 2010 Pålogging 1. Start nettleseren (Internet Explorer) 2. Skriv kontor i URL feltet (alternativt kontor.smikt.local ) for å starte Citrix påloggingen. 3. Hvis

Detaljer

Grunnleggende. Excel

Grunnleggende. Excel Grunnleggende Excel Grunnleggende begreper Regneark: Basert på gamle bokføringsbilag, men med mange automatiske funksjoner som gjør utregninger enklere å utføre og oppdatere Rad: horisontal (overskrift

Detaljer

Indre Østfold Data IKS. Even Huuse [TILGANG TIL NYTT SKRIVEBORD KONTOR ]

Indre Østfold Data IKS. Even Huuse [TILGANG TIL NYTT SKRIVEBORD KONTOR ] 2012 Indre Østfold Data IKS Even Huuse [TILGANG TIL NYTT SKRIVEBORD KONTOR ] Har du tynnklient (NC; ikke PC)... får du opp følgende bilde når du slår på strømmen: Her velger du enten Kontor full skjerm

Detaljer

VMware Horizon View Client. Brukerveiledning for nedlasting, installasjon og pålogging for fjerntilgang

VMware Horizon View Client. Brukerveiledning for nedlasting, installasjon og pålogging for fjerntilgang VMware Horizon View Client Brukerveiledning for nedlasting, installasjon og pålogging for fjerntilgang Introduksjon Fjerntilgang er blitt oppgradert til en bedre og mer moderne løsning. Programmet er identisk

Detaljer

Brødrene Dahls Assistent BDA

Brødrene Dahls Assistent BDA Brukerveiledning for Brødrene Dahls Assistent BDA -Helt sjef på lager! www.dahl.no Okt 07 BDA brukerdokumentasjon Brukerveiledning for Hand Held Dolphin 7600 Innholdsfortegnelse 1 Skjermbilder Side 1 1.1

Detaljer

Brukermanual 2006- Princessgruppen

Brukermanual 2006- Princessgruppen Brukermanual 2006- Princessgruppen Side 1 av 20 Innhold INNHOLD... 2 1. PÅLOGGING... 3 2. OVERSIKT... 4 3. PRINCESS INTRANETT... 5 3.1 HOVEDBILDET... 5 3.2 VALG AV MENYER... 6 3.3 VARESØK OG BESTILLING...

Detaljer

CS-Web Ordrebehandling (T20)

CS-Web Ordrebehandling (T20) CS-Web Ordrebehandling (T20) Ordrebehandling, registrering av varer og varemottak i (T20) Page 2 of 20 OM DETTE DOKUMENTET VERSJONSHISTORIKK Versjon Beskrivelse Dato Hvem 1.0 Ordrebehandling 09.12.2013

Detaljer

Samsung Universal Print Driver Brukerhåndbok

Samsung Universal Print Driver Brukerhåndbok Samsung Universal Print Driver Brukerhåndbok se for deg mulighetene Copyright 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Med enerett. Denne håndboken er utarbeidet utelukkende til informasjonsformål. Informasjonen

Detaljer

Brukerveiledning for Lingdys 3.5

Brukerveiledning for Lingdys 3.5 Brukerveiledning for Lingdys 3.5 3.5.120.0 Lingit AS Brukerveiledning for Lingdys 3.5 Innhold Hva er LingDys?...1 Installasjon...2 Installasjon fra CD...2 Oppdatering til ny versjon eller nyinstallasjon

Detaljer

Mamut Business Software. Introduksjon. Mamut Enterprise Abonnementsfakturering

Mamut Business Software. Introduksjon. Mamut Enterprise Abonnementsfakturering Mamut Business Software Introduksjon Mamut Enterprise Abonnementsfakturering Dokumentasjon for utvidelser av Mamut Enterprise System Mamut Enterprise Abonnementsfakturering Versjon: 11.1 i MAMUT ENTERPRISE

Detaljer

CabinWeb BRUKERDOKUMENTASJON ET SYSTEM UTVIKLET AV DELFI DATA

CabinWeb BRUKERDOKUMENTASJON ET SYSTEM UTVIKLET AV DELFI DATA CabinWeb BRUKERDOKUMENTASJON ET SYSTEM UTVIKLET AV DELFI DATA Sist oppdatert 18.02.2010 INNHOLD INNHOLD... 1 HVA ER CABINWEB... 2 HVA KAN DU BRUKE CABINWEB TIL?... 3 HVA ER NYTT I CABINWEB VERSJON 2.0...

Detaljer

INSTALLASJONSVEILEDNING FOR DATAX REISEREGNING BEDRIFT

INSTALLASJONSVEILEDNING FOR DATAX REISEREGNING BEDRIFT Mamut datax Software INSTALLASJONSVEILEDNING FOR INSTALLASJONSVEILEDNING FOR DATAX REISEREGNING BEDRIFT VERSJON 4.0.1200 DETALJERT STEG-FOR-STEG VEILEDNING FOR HVORDAN INSTALLERE/OPPDATERE DIN VERSJON

Detaljer

10 - Automatisk eksamensplanlegging

10 - Automatisk eksamensplanlegging 10 - Automatisk eksamensplanlegging Planmodulen Planmodulen er laget for å kunne legge eksamensplan på det tidspunkt man vet hvilke studenter som ønsker å ta hvilke eksamener. Målsetting med bruk av automatisk

Detaljer

Kjenner du alle funksjonene på tastaturet?

Kjenner du alle funksjonene på tastaturet? Kjenner du alle funksjonene på tastaturet? Guide: Tastaturet Av Bjørn André Hagen 30. Januar 2008 17:45 Kilde: Tastatur layout Et tastatur har mange knapper man ikke bruker hver dag, vi skal prøve å forklare

Detaljer

Introduksjon til Vega SMB 2012

Introduksjon til Vega SMB 2012 Introduksjon til Vega SMB 2012 Side 1 av 15 Introduksjon til Vega SMB Velkommen som bruker av Vega SMB. Klikk på Vega ikonet for å starte Vega SMB første gang. Velg ditt brukernavn og skriv inn passord

Detaljer

UiS-IKT Kompetanse 2010. Word 2007. Adresselister og fletting

UiS-IKT Kompetanse 2010. Word 2007. Adresselister og fletting UiS-IKT Kompetanse 2010 Adresselister og fletting Forord Om dette heftet Dette heftet inneholder nyttige tips og triks i Microsoft når du vil flette sammen standard dokumenter med en adresseliste. Forklaringene

Detaljer

Manual MicroBuild.no Engineering 24082012

Manual MicroBuild.no Engineering 24082012 24082012 Innholdsfortegnelse: 1. Registrering som bruker 2. Opprette prosjekt og åpne prosjekt 3. Legge til brukere i et prosjekt 4. Brukerinnstillinger 5. Designe skjermbilde - Fjerne og legge til strukturer

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 2010-09-15. Lønn 5.0. Versjon 5.10.3

Huldt & Lillevik Lønn 2010-09-15. Lønn 5.0. Versjon 5.10.3 Lønn 5.0 Versjon 5.10.3 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Oppdatere til 5.10.3... 2 2 Ny rutine for oppdatering av klienter... 2 3 Ny og forbedret logging i systemet... 3 4 Skattekort levert...

Detaljer

ISY G-prog Linker 9.4 - Endringsliste

ISY G-prog Linker 9.4 - Endringsliste ISY G-prog Linker 9.4 - Endringsliste Ny Excel Eksport Nytt valg som står default på. Eksporterer da direkte inn i excel fremfor å gå via.txt fil. Brukeren må ha Windows Excel installert på sin maskin.

Detaljer

GruNot '95. Notatsystem for gruppeterapi. Versjon 1.8. http://www.med.uio.no/us/dn/grunot/grunot.pdf

GruNot '95. Notatsystem for gruppeterapi. Versjon 1.8. http://www.med.uio.no/us/dn/grunot/grunot.pdf GruNot '95 Notatsystem for gruppeterapi Versjon 1.8 http://www.med.uio.no/us/dn/grunot/grunot.pdf Geir Pedersen Klinikk for Psykiatri Ullevål sykehus 19 99 Generelt Systemets funksjoner GruNot'95 er et

Detaljer

Brukerveiledning for programmet HHR Animalia

Brukerveiledning for programmet HHR Animalia Brukerveiledning for programmet HHR Animalia Versjon 1.1 Rakkestad, 03.09.2014 Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon... 3 2. Installasjon og oppgradering... 3 2.1 Nedlasting... 3 2.2 Oppdatering av operativsystem

Detaljer

Rapportmodulen i Extensor 05

Rapportmodulen i Extensor 05 Rapportmodulen i Extensor 05 [Oppdatert 14.09.2016 av Daniel Gjestvang] Extensor 05 inneholder egen rapporteringsmodul som muliggjør at virksomheten kan lage sine egne rapporter ut fra alle registrerte

Detaljer

Excel. Kursopplegg for SKUP-konferansen 2015. Laget av trond.sundnes@dn.no

Excel. Kursopplegg for SKUP-konferansen 2015. Laget av trond.sundnes@dn.no Excel Kursopplegg for SKUP-konferansen 2015 Laget av trond.sundnes@dn.no 1 Konseptet bak Excel er referansepunkter bestående av ett tall og en bokstav. Et regneark består av loddrette kolonner (bokstav)

Detaljer

Hvordan hente ut listen over et hagelags medlemmer fra Hageselskapets nye portal

Hvordan hente ut listen over et hagelags medlemmer fra Hageselskapets nye portal Hvordan hente ut listen over et hagelags medlemmer fra Hageselskapets nye portal Av Ole Petter Vik, Asker Versjon 2.3 20.03.2012 Beskrivelsene for hvert enkelt skritt er over hvert skjermbilde. Via Hageselskapets

Detaljer

Filbehandling. Begreper

Filbehandling. Begreper Filbehandling Her kan du lese om filbehandling, mappestruktur og betydningen av hvor vi lagrer filer (dokumenter). Tilslutt en gjennomgang av filbehandlingsprogrammet Windows Utforsker. Begreper Filer:

Detaljer

Radene har løpenummer nedover og kolonner navnes alfabetisk. Dermed får hver celle (rute) et eget "navn", eksempelvis A1, B7, D3 osv.

Radene har løpenummer nedover og kolonner navnes alfabetisk. Dermed får hver celle (rute) et eget navn, eksempelvis A1, B7, D3 osv. Excel grunnkurs Skjermbilde/oppbygging Radene har løpenummer nedover og kolonner navnes alfabetisk. Dermed får hver celle (rute) et eget "navn", eksempelvis A1, B7, D3 osv. I hver celle kan vi skrive Tekst

Detaljer

Verdens korteste grunnkurs i Excel (2007-versjonen)

Verdens korteste grunnkurs i Excel (2007-versjonen) Verdens korteste grunnkurs i Excel (2007-versjonen) NB! Vær oppmerksom på at Excel kan se annerledes ut hos dere enn det gjør på bildene under. Her er det tatt utgangspunkt i programvaren fra 2007, mens

Detaljer

LIGHTNING ET PROGRAM FOR SKJERMFORSTØRRING BRUKERVEILEDNING. Bojo as Akersbakken 12, N-0172 Oslo Utgave 1206 Bojo as 2006

LIGHTNING ET PROGRAM FOR SKJERMFORSTØRRING BRUKERVEILEDNING. Bojo as Akersbakken 12, N-0172 Oslo Utgave 1206 Bojo as 2006 LIGHTNING ET PROGRAM FOR SKJERMFORSTØRRING BRUKERVEILEDNING Bojo as Akersbakken 12, N-0172 Oslo Utgave 1206 Bojo as 2006 23 32 75 00 23 32 75 01 post@bojo.no http://www.bojo.no Innhold Innhold...2 1. Om

Detaljer

INSTALLASJONSVEILEDNING

INSTALLASJONSVEILEDNING Mamut Installasjonsveiledning INSTALLASJONSVEILEDNING OPPDATERING TIL VERSJON 6.1 DETALJERT STEG-FOR-STEG VEILEDNING I HVORDAN INSTALLERE/OPPDATERE DITT MAMUT-PROGRAM Mamut Kunnskapsserie, nr. 6-2006 2

Detaljer

Åsveien 9, 3475 Sætre Telefon: +4731305656 Mobiltelefon: +4790840810 Faks: +4731305852 E-post: rontech@rontech.no www.rontech.no.

Åsveien 9, 3475 Sætre Telefon: +4731305656 Mobiltelefon: +4790840810 Faks: +4731305852 E-post: rontech@rontech.no www.rontech.no. Åsveien 9, 3475 Sætre Telefon: +4731305656 Mobiltelefon: +4790840810 Faks: +4731305852 E-post: rontech@rontech.no www.rontech.no Gekab Merkesystem - Snarvei til mer effektiv merking Systemet er beregnet

Detaljer

Hvordan slette midlertidige filer i Java kontrollpanel

Hvordan slette midlertidige filer i Java kontrollpanel Hvordan slette midlertidige filer i Java kontrollpanel For Windows XP 1. Lukk Internet Explorer eller andre nettlesere 2. Klikk på Start Innstillinger Kontrollpanel: 3. Et nytt vindu vises, finn Java/Java

Detaljer

Hvordan komme i gang med MUSITs applikasjoner

Hvordan komme i gang med MUSITs applikasjoner Hvordan komme i gang med MUSITs applikasjoner Versjon av 21.1.2010 Innledning Før man kan få tilgang til MUSITs samlingsdatabaser, må man få tildelt et brukernavn og passord. Dette får man ved å henvende

Detaljer

1. Hent NotaPlan Online Backup på www.notaplan.no 2. Trykk på Download i menyen og på Download i linjen med Notaplan Backup

1. Hent NotaPlan Online Backup på www.notaplan.no 2. Trykk på Download i menyen og på Download i linjen med Notaplan Backup 1 Systemkrav ADSL eller minimum ISDN via router. Ved automatisk backup: Min. Windows XP / 2000 / 2003 (pga. Service) Ved manuellt system: Min. Windows 98 SE NotaPlan Backup bør installeres på den/de maskiner

Detaljer

Merk! Du kan benytte alle løsningene på samme firma/klient. Det gjør det mulig å sette enkeltkunder til alternativ løsning hvis dette er ønskelig.

Merk! Du kan benytte alle løsningene på samme firma/klient. Det gjør det mulig å sette enkeltkunder til alternativ løsning hvis dette er ønskelig. Visma AutoInvoice Innledning Avtale / Priser / Lisenser Hvordan inngå avtale? Oppstart Egenskaper Firmaopplysninger Kontrollere kunder mot Visma AutoInvoice (fakturamottakere) Kunder (fakturamottakere)

Detaljer

DI-Blankett. Minihefte

DI-Blankett. Minihefte DI-Blankett Minihefte Innhold Skriveroppsett i DI-Business... 2 Utskrift via Windows og DI-Blankettgenerator... 2 Generelt... 2 Felles for standardutskrifter... 3 Blanketter i DI-Business... 4 Valg av

Detaljer

Maritech Lønn versjon 10.00.39 (Endringer etter versjon 10.00.38)

Maritech Lønn versjon 10.00.39 (Endringer etter versjon 10.00.38) 18.03.2014 Maritech Lønn versjon 10.00.39 (Endringer etter versjon 10.00.38) Innholdsfortegnelse Endringslogg... 2 Utfasing av maritech Lønn... 2 10.00.39... 2 Eksport av lønnsdata til annet system...

Detaljer

Communicate SymWriter: R1 Lage en tavle

Communicate SymWriter: R1 Lage en tavle Communicate SymWriter: R1 Lage en tavle I denne delen beskrives egenskaper som kan brukes for å lage en tavle til å skrive med. Stort sett vil du bare ha bruk for en del av dette når du lager skrivemiljøer.

Detaljer

Innhold. Bruker manual BlueprintEasy PDF tagger. versjon: P a g e

Innhold. Bruker manual BlueprintEasy PDF tagger.  versjon: P a g e Innhold INNHOLD... 1 INTRODUKSJON... 2 INSTALLASJON... 2 LAGE PRODUKT LISTER / BILDER... 2 VELG FIL LOKASJON (DIRECTORY)... 2 LAGE BILDER / IKONER / SYMBOLER... 2 EXCEL ARK / PRODUKT LISTE... 3 WEB LINK

Detaljer

NY PÅ NETT. Operativsystemer

NY PÅ NETT. Operativsystemer NY PÅ NETT Operativsystemer INNHOLD Operativsystem... 3 Ulike typer operativsystem... 3 Skjermbilder av skrivebordet på pc med Xp, Vista og W7... 4 Windows XP - skrivebord... 4 Windows Vista skrivebord...

Detaljer

Visma CRM Nyheter og forbedringer Side 1

Visma CRM Nyheter og forbedringer Side 1 Visma CRM Nyheter og forbedringer Side 1 NYHETER OG FORBEDRINGER Visma CRM Nyheter og forbedringer Side 2 Oslo, juni 2011 1. Sirkulasjon All informasjon i dette dokumentet kan endres uten varsel og innebærer

Detaljer

Kapittel 3. - Vindu og dør... 3. Vindu og dør Kapittel 3

Kapittel 3. - Vindu og dør... 3. Vindu og dør Kapittel 3 DDS-CAD Arkitekt 10 Vindu og dør Kapittel 3 1 Innhold Side Kapittel 3 - Vindu og dør... 3 Vinduene 1, 2, 3 og 4... 3 Hvordan ser fasaden ut?... 6 Vinduene 5, 6, og 7... 7 Relativ posisjonering... 9 Se

Detaljer

Vindu og dør. Kapittel 3 - Vindu og dør... 3

Vindu og dør. Kapittel 3 - Vindu og dør... 3 19.07.2012 Kapittel 3... 1 DDS-CAD Arkitekt Byggmester - innføring versjon 7 Vindu og dør Kapittel Innhold... Side Kapittel 3 - Vindu og dør... 3 Vinduene 1, 2, 3 og 4... 3 Hvordan ser fasaden ut?... 6

Detaljer

datax Kjørebok Admin Innhold

datax Kjørebok Admin Innhold datax Kjørebok Admin Innhold datax Kjørebok Admin er en modul for deg som har administrasjonsrettigheter i datax Kjørebok Bedrift. Her redigeres alt som har med brukernavn og passord å gjøre, slik at du

Detaljer

Brukerdokumentasjon Prosjekt nr. 2011-16 PayEx Logistics

Brukerdokumentasjon Prosjekt nr. 2011-16 PayEx Logistics Side 1 av 17 Payex Logistics Brukermanual Ver. 1.0 31.05.2011 Gruppe 16 Høgskolen i Oslo Side 2 av 17 1 Innledning Denne brukerdokumentasjonen forklarer bruken av logistikksystemet som er laget for PayEx.

Detaljer

Slå BRUKERVEILEDNING AMESTO BUSINESS SEARCH DATO: 26.03.14

Slå BRUKERVEILEDNING AMESTO BUSINESS SEARCH DATO: 26.03.14 Slå BRUKERVEILEDNING AMESTO BUSINESS SEARCH DATO: 26.03.14 INNHOLD GENERELT... 3 SØKE ETTER FIRMA... 4 Søkekriterier... 4 Søk... 6 SE PÅ SØKERESULTAT... 7 BEHANDLE SØKERESULTAT... 10 Oppdatere en bedrift

Detaljer

PixEdit Guide MEDFAK (5. utkast)

PixEdit Guide MEDFAK (5. utkast) PixEdit Guide MEDFAK (5. utkast) Dette er en kjapp guide på hvordan vi har gjort PixEdit-oppsettet på arkivet ved MEDFAK. Denne guiden tar utgangspunkt i en dedikert kontormaskin med lokal skanner. Med

Detaljer

Brukerveiledning for Vesuv

Brukerveiledning for Vesuv Brukerveiledning for Vesuv Innhold Pålogging... 3 Registrering av ny bruker... 3 Glemt passord... 4 Startsiden... 5 Nytt utbrudd... 6 Nedtrekksmenyer... 6 Obligatoriske felt... 7 Spørsmål vises og fjernes...

Detaljer

Kom i gang med Visma AutoInvoice

Kom i gang med Visma AutoInvoice Kom i gang med Visma AutoInvoice Denne beskrivelsen er for de som har Visma Global (VG) og Visma Document Center (VDC) og ønsker å komme i gang med Visma AutoInvoice (AI) Versjonskrav: Visma Global minst

Detaljer

KOM I GANG MED SCHENKERS ONLINE BOOKING

KOM I GANG MED SCHENKERS ONLINE BOOKING KOM I GANG MED SCHENKERS ONLINE BOOKING Denne manualen er en hjelp til førstegangsbrukere av Schenkers Online Booking Service. Vår online booking service kan brukes til å bestille transport av eksportsendinger

Detaljer

Innhold. Bruker manual BlueprintEasy PDF tagger. versjon: P a g e

Innhold. Bruker manual BlueprintEasy PDF tagger.  versjon: P a g e Innhold INNHOLD... 1 INTRODUKSJON... 2 INSTALLASJON... 2 LAGE PRODUKT LISTER / BILDER... 2 VELG FIL LOKASJON (DIRECTORY)... 2 LAGE BILDER / IKONER / SYMBOLER... 2 EXCEL ARK / PRODUKT LISTE... 3 WEB LINK

Detaljer

WordPress. Brukerveiledning. Kjære kunde. Innlogging:

WordPress. Brukerveiledning. Kjære kunde. Innlogging: Brukerveiledning WordPress Sist oppdatert: 26.02.2014 Kjære kunde Her er en liten guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress. Denne veilederen vil ta deg gjennom: Innlogging - s.1 Kontrollpanel

Detaljer

Inspeksjon Brukermanual

Inspeksjon Brukermanual 2014 INNHOLD Inspeksjon Brukermanual Denne applikasjonen lar deg enkelt inspisere utstyr som er plassert i Utstyrsportalen. Onix AS Versjon 1.0.5.0 16.12.2014 0 Side INNHOLD INNHOLDSFORTEGNELSE Side #

Detaljer

Man kan også kopiere eller «Spre» kontrakter mellom kundene dersom flere kunder har tilnærmet like kontrakter.

Man kan også kopiere eller «Spre» kontrakter mellom kundene dersom flere kunder har tilnærmet like kontrakter. Kontraktsmodulen [Oppdatert 09.05.2017 av Daniel Gjestvang] Kontraktsmodulen er en del av bedriftsjournalen i Extensor. Denne modulen gir BHT-en mulighet til selv å legge inn de ulike bestanddelene av

Detaljer

Mamut Business Software. Introduksjon. Mamut Enterprise Compello

Mamut Business Software. Introduksjon. Mamut Enterprise Compello Mamut Business Software Introduksjon Mamut Enterprise Compello Dokumentasjon for utvidelser av Mamut Enterprise System Mamut Enterprise Compello Versjon: 12 Innhold OM INTEGRASJON MED COMPELLO... 1 OM

Detaljer

I denne Knarrhultguiden skal vi se nærmere på hvordan man lager en varslingsfil for sortering av søyer før lamming. Det er laget fire forskjellige

I denne Knarrhultguiden skal vi se nærmere på hvordan man lager en varslingsfil for sortering av søyer før lamming. Det er laget fire forskjellige I denne Knarrhultguiden skal vi se nærmere på hvordan man lager en varslingsfil for sortering av søyer før lamming. Det er laget fire forskjellige sorteringsmuligheter slik at man kan lage en som passer

Detaljer

Vindu og dør. Kapittel 3 - Vindu og dør... 3

Vindu og dør. Kapittel 3 - Vindu og dør... 3 20.10.2009 Kapittel 3... 1 Kapittel Innhold... Side Kapittel 3 -... 3 Vinduer... 3 Gitter posisjonering... 4 Hvordan ser fasaden ut?... 5 Lukkevinduer... 6 Relativ posisjonering... 7 Se på 3D-modell...

Detaljer

SymWriter: R6 Innstillinger, preferanser og verktøylinjer

SymWriter: R6 Innstillinger, preferanser og verktøylinjer SymWriter: R6 Innstillinger, preferanser og verktøylinjer Innhold R6.1 Startinnstillinger og utseende...3 R6.2 Tekst og bilder...................................................4 R6.3 Tale og staving...5

Detaljer

Agro Økonomi. Installasjon, oppstart. og sikkerhetskopiering. - slik kommer du i gang... Slik kommer du i gang Side 1 Agro Økonomi Agrodata as

Agro Økonomi. Installasjon, oppstart. og sikkerhetskopiering. - slik kommer du i gang... Slik kommer du i gang Side 1 Agro Økonomi Agrodata as Agro Økonomi Installasjon, oppstart og sikkerhetskopiering - slik kommer du i gang... Slik kommer du i gang Side 1 Agro Økonomi Agrodata as Agro Økonomi Velkommen som bruker av Agro Økonomi. Hele programpakken

Detaljer

Installasjonsveiledning av Faktura Z

Installasjonsveiledning av Faktura Z Installasjonsveiledning av Faktura Z Innholdsfortegnelse INSTALLASJONSVEILEDNING AV FAKTURA Z 1 Innholdsfortegnelse 1 Oppstart av CD 1 Installasjon av Faktura Z 2 Installasjon av database 5 Programinfo

Detaljer

Timer. Før du starter å bruke programmet må du gjøre følgende.

Timer. Før du starter å bruke programmet må du gjøre følgende. Hjelp til Frisør2000 Vi starter med enkle ting: Oppstart av programmet første gang: Oppgi tallet..> 1 for ansatt nummer Tast Enter Oppgi slik:> Fratid 10:00 Tiltid : 14:00 Timer oppgir du her med >> 6

Detaljer

BRUKERVEILEDNING AMESTO DOCARC DATO: 26.03.14

BRUKERVEILEDNING AMESTO DOCARC DATO: 26.03.14 BRUKERVEILEDNING AMESTO DOCARC DATO: 26.03.14 Innhold 1. Generelt... 3 2. DocArc Admin... 5 2.1 Rettigheter... 5 2.2 Definer ny strukturmal... 5 2.2.1 Opprett struktur... 5 2.2.2 Legg til mapper og undermapper...

Detaljer