Nytt. Effektiv plukking med Kardex MOD UL ÆR FLEKSIBEL. Raskere og bedre løsninger for effektiv plukking fra Kardex Remstar.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nytt. Effektiv plukking med Kardex MOD UL ÆR FLEKSIBEL. Raskere og bedre løsninger for effektiv plukking fra Kardex Remstar."

Transkript

1 Løsninger for effektiv plukking fra Kardex Effektiv plukking med Kardex Raskere og bedre løsninger for effektiv plukking fra Kardex Remstar. Nytt MOD UL ÆR T I L PA S S E T FLEKSIBEL

2 Løsninger for effektiv plukking fra Kardex Løsninger for effektiv plukking fra Kardex: For maksimal effektivitet både i plukking og innlagring. I de fleste virksomheter er hurtig og nøyaktig ordrehåndtering en avgjørende faktor for lønnsomhet. Ikke minst fordi effektiv og presis ordrehåndtering har en positiv effekt på kundetilfredsheten. Plukking og innlagring er som oftest veldig arbeidskrevende og dermed også kostnadsdrivende aktiviteter. Tid brukt på ordrehåndtering kan reduseres betydelig med lagerautomater. Med heisautomater eller lagerkaruseller (horisontale og vertikale) kan du redusere arbeidsbelastningen til ett minimum, samtidig som du øker både produktiviteten og plukkepresisjonen. Med lagerautomater utnytter du også lagerarealet vesentlig bedre enn med konvensjonelle reoler og hyller. Du kan få plass til like mye gods på under 10 % av gulvarealet, samtidig som du tilbyr kundene dine enda bedre service. Kardex Remstar er en verdens ledende produsenter av lagerautomater. Hver leveranse blir designet spesifikt for å optimere den enkelte kundes arbeidsprosesser. Vår ekspertise ligger i å kombinere effektive og gjennomtenkte konsepter innen logistikk med velprøvd teknologi. Våre løsninger bidrar til at du utnytter lagerarealet optimalt, samtidig som du reduserer håndteringskostnader. Grad av automatisering avhenger av dine behov. Vi designer løsninger tilpasset hva som passer dine arbeidsprosesser best, og hvordan kan vi sammen forbedre disse. Hvor mye er det lønnsomt å investere i automatisering og hvilken fleksibilitet ønsker dere fremover, også videre. Et avgjørende element for suksess er å sikre at vi samtidig forbedrer arbeidsmiljøet til de ansatte, både med hensyn til stress, ergonomi og ikke minst motivasjon. 2

3 Modulbaserte produkter og intelligente plukkeprinsipper to fordeler som gir større fleksibilitet og mer lagerplass. Kardex Remstar Shuttle XP Fleksibel lagerløsning. Kardex Remstar Shuttle XPlus Den raske og store som jobber både vertikalt og horisontalt. Kardex Remstar Shuttle XPmultiple Optimal plassutnyttelse på minimal gulvplass. Power Pick Global Sikkerhet Effektivitet Integrasjon Nøyaktighet Plassutnyttelse Kardex Remstar Megamat RS Paternoster for håndtering av smågods. Kardex Remstar Horisontal karusell Stor plukkeffektivitet for lager og distribusjon. Basert på våre generelle moduler og konsepter, kan man skreddersy løsninger for effektiv plukking tilpasset et hvert behov. Våre løsninger designes med utgangspunkt i standardiserte logistikkprosesser, i kombinasjon med velprøvde lagrings- og plukkemetoder. Med utgangspunkt i våre standard moduler og prosesser utvikler vi, i tett samarbeid med våre kunder, den beste løsningen for effektiv plukking tilpasset din virksomhet. Mange bedrifter innen distribusjon av bildeler, forbrukerelektronikk, kosmetikk, farmasi og sykehusartikler, samt postordre og e-handelsbedrifter, har oppnådd store fordeler ved å utnytte systemer fra oss i sin plukkeprosess. Løsninger fra Kardex Remstar optimerer materialflyten og øker produktiviteten, prestasjonen og nøyaktigheten! På de neste sidene kan du lese mer om noen av de mange løsninger for effektiv plukking fra Kardex. Fordelene med ett blikk: Kostnadseffektive løsninger basert på våre standard produkter og prosesser Økt plukkeffektivitet Fleksibelt layout og design lett å skalere og bygge ut Velprøvd og velkjent teknologi gir minimal risiko 3

4 Løsninger for effektiv plukking fra Kardex Løsninger for plukking fra Kardex: Intelligent, fleksibel, modulbasert plukking av ypperste klasse. 4

5 Nytt MODULÆR TILPASSET FLEKSIBEL 5

6 Løsninger for ordreplukking fra Kardex: Vi tar helt og fullt vare på deg og dine produkter. Løsninger fra Kardex muliggjør rask og nøyaktig håndtering av de mest komplekse ordrene. Selv under plukktopper gjøres jobben hurtig og med beste mulige kvalitet. Du oppnår maksimal produktivitet og optimal materialflyt på lageret. Våre lagerautomater er modulbasert, og kan dermed kombineres på mange måter tilpasset et hvert behov. Man kan plukke og innlagre i en eller flere soner. Man kan f. eks. plukke flere ordre i flere soner samtidig og sende til sammenstilling. En annen mulighet er stafettplukk. Her allokerer man en kasse til en bestemt ordre og plukker flere ordre samtidig i sone etter sone. Uansett plukkestrategi, godset kommer automatisk frem i automatens portåpning og plukkes manuelt. Plukkerne legger godset i kasser, og disse transporteres umiddelbart til neste plukkestasjon eller til sammenstilling/forsendelse. Skalerbart Lønnsomt Sikkert Rask, sikker og prosessorientert plukking og innlagring Modulbaserte produkter gir fleksibilitet og mange muligheter for utvidelse Automatisk beholdningskontroll Integrerte prosesser Fra 200 til 50,000 ordrelinjer per dag Automatisk henting av gods gir høy effektivitet Høy produktivitet, konstant høy kvalitet og minimalt feilplukk også ved topp belastning Redusert behov for operatører for plukking og innlagring Optimal plassutnyttelse takket være effektiv arealutnyttelse Godset er beskyttet mot tilgang for uvedkommende Styring av hvilket gods som kan plukkes av hvem Lukket kabinett beskytter godset mot ytre påvirkning Løsninger for kjøling, kontroll av luftfuktighet, rent rom og brannbeskyttelse 6

7 Lønnsomme systemløsninger tilpasset et hvert behov og drift døgnet rundt. Kardex Remstar stiller alltid opp med personale med rett kompetanse til oppgaven. Helt i fra de innledende møter, via løsningsdesign, faktisk leveranse og praktisk opplæring, og til et hvert behov for service, support og vedlikehold. Vi analyserer muligheter og begrensninger, tar hensyn til arbeidsmiljøet i vårt løsningsdesign. I tett dialog med kunden og allerede fra første møte, sørger vi for at det blir tatt hensyn til alle forhold og krav som er viktige for å oppnå optimal effekt av valgt løsning. En slik tilnærming er helt avgjørende for å oppnå effektiv plukking. Vi bidrar i prosjektet fra start til slutt: Innledende møter Løsningsdesign Valg av system Gjennomføring Igangkjøring Service Oppgaver og mål Definere suksesskriterier Forutsetninger og begrensninger Datainnsamling og analyse Utvikle og vurdere alternative løsninger Detaljert løsningsdesign (lagringsteknologi, lagerstrategier, plukke- og innlagringsprosesser, lønnsomhet) Presentasjon av løsninger inkludert fordeler og ulemper Spesifikasjon av prosesser og funksjoner Sluttevaluering av løsning og endelig beslutning Oppstartsmøte Detaljert prosjektplan Proaktiv prosjektledelse Testing, akseptansetester og overtagelse Support i oppstartsfasen Opplæring Service og support 7

8 Løsninger for effektiv plukking fra Kardex Løsningsvariant 1: Optimal utnyttelse av lagerplass på minimal gulvplass. Plukkeprosess Alle ordrer er tilgjengelig på respektive plukkstasjon i papirformat. En plukkvogn med tomme kasser står klar - antall kasser er avhengig av løsning. Plukkeren skanner strekkoden på den første ordren og legger ordredokumentet oppi den første kassa. Denne prosessen repeteres til alle tomme kasser er fylt med ordredokumenter eller til det ikke er flere ordre til plukk igjen. Plukkeren bekrefter så at batchen er ferdig definert. Kassens plassering på vognen er i samsvar med den sekvensen ordrene plukkes. Anbefalt løsning En stasjon bestående av: 3 heisautomater eller 3 paternostre 1 operatør, en plukkevogn 1 PC med flatskjerm, en håndholdt skanner Ytelse 1 plukker per stasjon kan håndtere mellom 80 og 200 ordrelinjer per time En ideell ordre består av 3-5 ordrelinjer Plukkeren ser på skjermbildet hvor han skal plukke fra, artikkelnavn og antall han skal plukke. Plukkeren plukker godset, legger det i anvist kasse og bekrefter prosessen. Dette gjentar seg til plukkeren blir informert om at batchen er ferdigstilt. Plukkvognen med kassene går rett til neste stasjon eller rett til ferdigstillelse/utsendelse. 8

9 Innlagringsprosessen Kassene for innlagring inneholder kun en artikkel. Disse fylles opp i varemottaket og en etikett med strekkode for identifi kasjon av innlagringsoppdrag settes på/ legges i kassen, før de transporters til plukkestasjonene. For lettere identifikasjon bør disse kassene merkes med egen farge. For å oppnå best mulig effektivitet, bør innlagring helst ikke gjennomføres samtidig som plukking. Operatøren skanner strekkoden fra hver ordre i alle kassene. Med det samme alle kassene er registrert bekrefter man at prosessen er ferdig, dvs. man bekrefter at innlagringsbatchen er klar. Skjermbildet viser hvilken kasse man skal plukke fra og hvilken lokasjon i hvilken lagerautomat man skal legge artiklene i. Lagerautomaten presenterer automatisk rett hylle. Når godset er plassert på rett lokasjon, bekrefter man dette. Det samme gjentar seg inntil man er ferdig med alle innlagringsordrene. Plukkvognen med de tomme kassene flyttes tilbake til varemottaket og klargjøres for nye innlagringsordre. Utvidelsesmuligheter Oppgradere plukkvogn med "pick-by-light" display Fordelene med ett blikk: Optimal utnyttelse av lagerkapasiteten Enkel og brukervennlig plukkeog innlagringsprosess Automatiserte prosesser Rask integrasjon 9

10 Løsninger for effektiv plukking fra Kardex Løsningsvariant 2: Løsningen for veldig rask og effektiv plukking. Plukkeprosess Antall plukkelokasjoner og antall "pick-by light" display bestemmes av kundens spesifikke krav. Ordredokumenter og tomme kasser er allerede tilgjengelige på de respektive plukkestasjoner. Anbefalt løsning En stasjon består av: 3 horisontale karuseller 1 operatør Flere plukk/innlagringsstasjoner som er utstyrt med "pick-by-light" display 1 rullebane for tilførsel og bort transport av kasser 1 lokasjon som buffer for tomme kasser 1 PC med flatskjerm og håndholdt skanner Ytelse 1 operatør kan håndtere mellom 200 og 400 ordrelinjer per stasjon og time En ideell ordre består av 3 til 5 ordrelinjer; en batch består av 5 til 10 ordre Operatøren setter de tomme kassene på plukklokasjonene, skanner strekkoden på kassene og på ordredokumentene og plasserer disse i kassene, en etter en til alle ordrene er plassert. Så bekrefter man at denne prosessen er ferdig, og man har med dette skapt en ny batch. Plukkerne følger deretter instruksjonene som kommer på skjermbildet, plukker gods fra definert hylle og bekrefter plukket kvantitet. Hvor mye av plukket gods som skal legges hvor vises i "pick-to-light" displayet. Plukkeren plasserer rett kvantitet i rett kasse og bekrefter dette på "pick-by-light" displayet. Blir kassen full, kan operatøren bare ta en annen tom kasse fra buffersonen. Operatøren skanner strekkoden både på den fulle og den tomme kassen og fortsetter å plukke den respektive ordren i den nye kassen. 10

11 Så snart ordren er ferdig plukket, skyves den ferdige kassen over på rullebanen. Dette bekreftes også på "pick-by-light" displayet. Godset går så til neste plukkestasjon eller rett til sammenstilling/forsendelse. Innlagringsprosessen Innlagringskasser sorteres per artikkel. For å sikre lettere identifisering bør innlagringskassene merkes med egne farger. For høyest mulig effektivitet bør ikke innlagringsprosessen gjennomføres samtidig som plukking. Fordelene med ett blikk: Kompakt lagring i rom med lav takhøyde Stor fleksibilitet ved endringer Lite plukkefeil Automatiserte prosesser - Høy hastighet Operatøren plasserer kassene med gods som skal legges inn på plukklokasjonen, tar ut ordredokumentene, skanner strekkodene på dokumentene og respektive plukklokasjon. Dette fortsetter til alle kassene er registrert. Deretter bekrefter man at man er klar til innlagring og innlagringsbatchen er ferdig definert. "Pick-by-light" displayet viser operatøren hvilken kasse han skal plukke fra. På skjermbildet ser operatøren hvilken maskin godset skal legges i, artikkelnummeret, lokasjon og antallet som skal legges der. Når godset er plassert i rett lokasjon bekreftes dette. Slik forstetter prosessen inntil alle innlagringsordrer er bearbeidet og batchen er ferdig. De tomme kassene plasseres enten i buffersonen ved plukkstasjonen eller transporteres til varemottaket. Utvidelsesmuligheter Automatisk tilførsel av tomme eller innlagringskasser via rullebaner 11

12 Løsninger for effektiv plukking fra Kardex Løsningsvariant 3: Løsninger for internlogistikk med optimal flyt. Anbefalt løsning En stasjon består av: 3 heisautomater 1 operatør To rullebane seksjoner begge med drift Seksjon 1 er buffer for plukke- og innlagringskasser Seksjon 2 består av flere plukklokasjoner, hver utstyrt med "pick-by-light" display Rullebane for forsyning og borttransport av plukke- og innlagringskasser 1 rullebane som buffer for tomme kasser 1 PC med flatskjerm og håndholdt skanner Ytelse 1 plukker per stasjon kan håndtere mellom 100 og 250 ordrelinjer per time En ideell ordre består av mellom 3 og 20 ordrelinjer Plukkeprosess Dette systemet er helt papirløst: Alle plukkeordrer er tilgjenglig elektronisk, og alle kasser er allerede koblet til en tilsvarende ordre. 12

13 Antall plukkelokasjoner og "pick-by-light" display, samt bufferkapasiteten er bestemt etter kundens behov og krav. Etter automatisk strekkodeskanning, transporterer rullebanen plukkekassene til respektive plukkestasjon, hvor de holdes i buffer inntil plukkstasjonen er ledig. Når buffersonen er full og plukkstasjonen er ledig, transporteres kassen til plukkstasjonen. Batchen defineres automatisk og "pick-by-light" displayene aktiveres. Operatørene kan når som helst hente inn kasser fra buffersonen og til plukkelokasjonen bare ved å trykke på en knapp, f. eks for å lage mindre batcher. I slike tilfeller kobler operatøren kassen til "pick-by-light" displayet ved hjelp av en håndholdt skanner. Skjermbildet viser operatøren hvor mange enheter som skal plukkes fra hver lokasjon i lagerautomaten. Operatøren plukker og bekrefter plukket. "Pick-by-light" displayet viser hvilket antall som skal i hvilke plukkekasser, og når operatøren har plassert rett kvantitet i hver plukkekasse, bekrefter han dette på "pick-by-light" displayet. Trenger han flere tomme kasser for å komplettere ordren, tar han bare en tom kasse fra rullebanen og skanner strekkoden til både den tomme og fulle kassen. De ferdigstilte kassene flyttes over til rullebanen, dette bekreftes også på "pick-by-light" - displayet og så transporteres kassene til neste plukkestasjon eller til sammenstillingen. Fordelene med ett blikk: Papirløs plukking og innlagring Så og si ingen plukkefeil Automatiske prosesser Utvidelsesmuligheter Innlagringsprosess Innlagringskassene sorters etter artikkel, og er allerede koblet til innlagringsordren. Ideelt sett bør innlagring ikke gjøres samtidig som plukking. Transportering av innlagringskasser til de respektive stasjoner samt batchgenerering følger samme trinn som i plukkeprosessen. "Pick-by-light" displayet viser fra hvilken kasse det skal plukkes, skjermbildet viser hvilken lagerautomat, artikkelnummer, lokasjon på hyllen og kvantitet som skal legges på hver lokasjon. Operatøren bekrefter at godset er plassert i lagerautomaten, og prosessen gjentar seg til alle innlagringsordrer er ferdigstilt. Operatørene får da en melding om at innlagringsjobben er ferdig, og de tomme kassene kan flyttes over på rullebanen. 13

14 Kardex Group Kardex Group: One-Stop-Shop-Supplier for automatiske løsninger til lager og materialhåndtering. Kardex Remstar er en av verdens ledende produsenter av lagerautomater. Vi har siden 1973 installert mer enn velfungerende systemer, både i industrien, på lagre og på kontorer. Alle våre produkter er utviklet for å øke kundens produktivitet og effektivisere arbeidsprosessene. Våre skreddersydde løsninger muliggjør best mulig utnyttelse av lagerarealet. Kardex Stow har i mer enn 30 år levert kostnadseffektive kundetilpassede lagerløsninger av beste kvalitet. Kjerneproduktet er pallereoler, men vi leverer også løsninger både for smågods og langgods, samt mesaniner. Denne type lagersystemer blir stadig mer viktig for å utnytte ressursene best mulig på lageret. Det hele dreier seg om løsninger som reduserer transporttider og -veier, og som dermed optimerer produktiviteten. 14

15 Mlog Logistics GmbH er en av de ledende leverandører av automatiske systemer for lager og materialhåndtering. Virksomheten har mer enn 40 års erfaring med å utvikle, planlegge, implementere og vedlikeholde helautomatiske logistikkløsninger. Virksomheten har hovedkontor i Neuenstadt am Kocher i Tyskland og har siden mai 2010 vært en del av Kardex Group. Enten det dreier seg om modernisering eller om en helt ny nøkkelferdig løsning, har Kardex Mlog det beste logistikkonseptet for ditt høylager. Takket være innovative og velkjente produkter og komplette logistikk konsepter opparbeidet gjennom mer en 800 vellykkede prosjekter, kan Kardex Mlog raskt utvikle løsninger tilpasset et hvert behov. Kardex Group er en av verdens ledende produsenter av automatiske logistikk- og lagerløsninger. Våre medarbeidere er spesialisert i å utvikle innovative produkter, yte god service og bistå våre kunder til å utvikle best mulig kundespesifikk løsning. Vi jobber tett sammen med våre kunder for å styrke deres konkurransekraft og tilstreber alltid å levere mer enn det våre kunder krever og forventer. Ved å stadig nå våre forretningsmål, tilbyr vi våre ansatte en rekke muligheter for utfordrende og spennende karrierer. 15

16 Kardex Remstar: Alltid i nærheten over hele verden. Australia Belgia Danmark Finland Frankrike India Irland Italia Kina Kypros Nederland Norge Polen Russland Singapore Slovakia Spania Storbritannia Sveits Sverige Tsjekkia Tyrkia Tyskland Ungarn USA Østerrike NO-0000-MDS Mer informasjon: Våre standardleveranser inneholder ikke alle muligheter og utstyr som er vist i denne brosjyren. Vi forbeholder oss retten til å endre produktdesign, dimensjoner og å korrigere feil eller trykkfeil i leveransetiden uten forutgående varsel. Om ikke annet er nevnt er alle varemerker nevnt i denne brosjyren registrerte varemerker eid av Kardex AG.

Tid og rom 2. Opplev fremtidens moderne, dynamiske lagersystemer allerede i dag: Løsninger fra Kardex Remstar optimaliserer din intern logistikk.

Tid og rom 2. Opplev fremtidens moderne, dynamiske lagersystemer allerede i dag: Løsninger fra Kardex Remstar optimaliserer din intern logistikk. Løsninger for materialhåndtering Tid og rom 2 Opplev fremtidens moderne, dynamiske lagersystemer allerede i dag: Løsninger fra Kardex Remstar optimaliserer din intern logistikk. Systemer fra Kardex Remstar:

Detaljer

Kardex Remstar Shuttle XP Vertikalt heissystem for svært kompakte lagringsfasiliteter med begrenset gulvplass

Kardex Remstar Shuttle XP Vertikalt heissystem for svært kompakte lagringsfasiliteter med begrenset gulvplass Standard Solution Vertical Lift System Kardex Remstar Shuttle XP Vertikalt heissystem for svært kompakte lagringsfasiliteter med begrenset gulvplass Standard Solution Vertical Lift System Kardex Remstar

Detaljer

NY MODERNE DESIGN. NY: Megamat RS LETTGÅENDE SKYVEDØR

NY MODERNE DESIGN. NY: Megamat RS LETTGÅENDE SKYVEDØR Solutions standard Vertical Carousel NY: Megamat RS Nyttige innovasjoner: Lagerautomat; vertikal karusell (paternoster). Meget kompakt lagring: Spar plass, tid og penger. NY MODERNE DESIGN AUTOMATISK KJEDESTRAMMER

Detaljer

DYNAMISK OPPBEVARING MED MASKINER

DYNAMISK OPPBEVARING MED MASKINER A Member of the Constructor Group DYNAMISK OPPBEVARING MED MASKINER Øk effektiviteten og organiseringen av lageret Dynamiske Lagerautomater Få fart på lageret Gjør hverdagen enklere med Constructor Lagerautomater

Detaljer

Effektiv håndtering av flere artikler på mindre areal. HEiSAUTOMATER

Effektiv håndtering av flere artikler på mindre areal. HEiSAUTOMATER Effektiv håndtering av flere artikler på mindre areal HEiSAUTOMATER InnhOlD HEISAUTOMATER Vi skreddersyr en lagerløsning etter dine behov 3 LAGERLØSNINGEN Lagre i høyden det vinner... 5 NORDVERK - METODEN

Detaljer

Tjenester TJENESTER. Din komplette webpartner

Tjenester TJENESTER. Din komplette webpartner TJENESTER Din komplette webpartner Våre tjenester TJENESTER Din webpartner CoreTrek har siden 2000 bygget opp unike webløsninger for våre kunder. Med vårt egenutviklede publiseringssystem CorePublish og

Detaljer

Slik eliminerer du syv tidstyver

Slik eliminerer du syv tidstyver Slik eliminerer du syv tidstyver 1 Innhold Innledning 3 La de ansatte slippe å bruke tid på reiseregninger 4 Fakturer elektronisk og spar 90 % på inngående faktura 4 Oppbevar og håndter dokumenter digitalt

Detaljer

SuperOffice CRM. The smart way to do business

SuperOffice CRM. The smart way to do business SuperOffice CRM The smart way to do business Vår lidenskap for Customer Relationship Management har gjort SuperOffice til en av Europas ledende leverandører av CRM løsninger til bedrifts-markedet. Vår

Detaljer

Temahefte Altinn. Hvordan komme i gang med Altinn

Temahefte Altinn. Hvordan komme i gang med Altinn Temahefte Altinn Hvordan komme i gang med Altinn Forord Innledning Etater og andre offentlige aktører møter stadig nye forventninger fra brukerne om døgnåpen forvaltning og digitalt førstevalg for sine

Detaljer

Å anskaffe en CRM-løsning

Å anskaffe en CRM-løsning Evaluering av IT-systemer 2009 Å anskaffe en CRM-løsning av Kåre Sorteberg August 2009 1 Innhold Innledning... 3 Kort om CRM... 3 Hva er CRM?... 3 Både kunde og leverandør må oppnå fordeler.... 3 Utfordringene

Detaljer

Administrasjon og håndtering av varer

Administrasjon og håndtering av varer Kapittel 8 Administrasjon og håndtering av varer Kompetansemål: Eleven skal kunne bruke de vanligste prinsippene for varebestilling og vareflyt Eleven skal kunne kontrollere og rydde på plass varer og

Detaljer

CRAMO. utleieselskap

CRAMO. utleieselskap CRAMO et moderne utleieselskap Leieløsninger gir større fleksibilitet og lavere risiko I Cramo nøler vi ikke med å innrømme at vi har store ambisjoner. Vi har som mål å bli markedsledende i alle våre hjemmemarkeder.

Detaljer

Økonomiprogram for småbedrifter

Økonomiprogram for småbedrifter Økonomiprogram for småbedrifter Produktkatalog 2005/2006 Nyhet! Fakturering med tilbudsfunksjon Se side 10 Ny versjon! Økonomi 40 Se side 12 Nyhet! Nettbutikk Se side 17 Produktkatalog 2005/2006 Innhold

Detaljer

KOM I GANG MED EGEN VIRKSOMHET MAMUT NYSTART HJELPER DEG Å LYKKES

KOM I GANG MED EGEN VIRKSOMHET MAMUT NYSTART HJELPER DEG Å LYKKES KOM I GANG MED EGEN VIRKSOMHET MAMUT NYSTART HJELPER DEG Å LYKKES SIDE 4 6 7 9 10 11 12 14 16 1 INNHOLD INSTALLASJON OG OPPSTART FUNKSJONALITETSOVERSIKT ETABLERERPORTAL FORRETNINGSPLAN KONTAKTOPPFØLGING

Detaljer

Evatic AS Managed Print Services Økt lønnsomhet i dagens marked Hvordan automatisering av prosesser kan redusere kostnadene og øke marginenene

Evatic AS Managed Print Services Økt lønnsomhet i dagens marked Hvordan automatisering av prosesser kan redusere kostnadene og øke marginenene Evatic AS Managed Print Services Økt lønnsomhet i dagens marked Hvordan automatisering av prosesser kan redusere kostnadene og øke marginenene Innholdsfortegnelse Kort sammendrag 4 Hvem bør lese dette

Detaljer

Sett fokus på lønnsomheten i bedriften. 4 Selg mer med nettbasert crm. 4 Få mer ut av dine kunder. 4 Reduser tap på fordringer

Sett fokus på lønnsomheten i bedriften. 4 Selg mer med nettbasert crm. 4 Få mer ut av dine kunder. 4 Reduser tap på fordringer Hvordan øke lønnsomheten? Les artikkel side 10 Komplett økonomisystem Sett fokus på lønnsomheten i bedriften 4 Selg mer med nettbasert crm 4 Få mer ut av dine kunder 4 Reduser tap på fordringer 4 Kontroll

Detaljer

SuperOffice CRM. The smart way to do business

SuperOffice CRM. The smart way to do business SuperOffice CRM The smart way to do business I SuperOffice-ånd SuperOffice var CRM Customer Relationship Management lenge før CRM ble det moteordet det er i dag. Vi var det første selskapet som så verdien

Detaljer

SUKSESS. Microsoft DynamicsTM NAV 5.0. Gjør forretningsutfordringer om til suksesshistorier

SUKSESS. Microsoft DynamicsTM NAV 5.0. Gjør forretningsutfordringer om til suksesshistorier SUKSESS Microsoft DynamicsTM NAV 5.0 Gjør forretningsutfordringer om til suksesshistorier Vi var ute etter et brukervennlig system som var lett å ta i bruk og som kunne integreres med andre Microsoftprodukter.

Detaljer

IT-løsninger som styrker din forretning og er tilpasset din bransje. EG www.egnorge.no

IT-løsninger som styrker din forretning og er tilpasset din bransje. EG www.egnorge.no IT-løsninger som styrker din forretning og er tilpasset din bransje EG www.egnorge.no » Når vi går på jobb i EG, gjør vi det for å skape produktivitetsløft og fornyet konkurranseevne for og sammen med

Detaljer

Pluss: Er du klar for. Din nye databaseplattform Sikker lagring og nye muligheter. Microsoft Office 2010 Økt fleksibilitet via Internett

Pluss: Er du klar for. Din nye databaseplattform Sikker lagring og nye muligheter. Microsoft Office 2010 Økt fleksibilitet via Internett M a m u t M a g a z i n e V å r 2 0 1 0 E t k u n d e m a g a s i n s o m f o r e n k l e r d i n b e d r i f t s h v e r d a g Er du klar for nettskyen? Din nye databaseplattform Sikker lagring og nye

Detaljer

Regnskap&Lønn. i nettskyen. Norges første leverandør av. Et temabilag fra. Les hva NetLedger kan tilby deg i nettskyen! Satse på ny teknologi

Regnskap&Lønn. i nettskyen. Norges første leverandør av. Et temabilag fra. Les hva NetLedger kan tilby deg i nettskyen! Satse på ny teknologi Regnskap&Lønn i nettskyen Et temabilag fra NARF anbefaler medlemmene å Satse på ny teknologi Les mer på side 3 H.C. Andersen Revisjon: Enorme muligheter i nettskyen Les mer på side 7 NetLedger Norges første

Detaljer

Hva det innebærer for en leverandør å knytte seg til Ehandelsplattformen

Hva det innebærer for en leverandør å knytte seg til Ehandelsplattformen Hva det innebærer for en leverandør å knytte seg til Ehandelsplattformen Veileder for leverandør Sist oppdatert: 8.08.13 Versjon: 1.05 1 Innhold 1. Bakgrunn... 4 2. Hva er Ehandelsplattformen?... 4 3.

Detaljer

LØSNINGER. Microsoft Dynamics forretningssystemer. Integrerte ERP- og CRM-systemer som fungerer som, og sammen med, kjent programvare fra Microsoft.

LØSNINGER. Microsoft Dynamics forretningssystemer. Integrerte ERP- og CRM-systemer som fungerer som, og sammen med, kjent programvare fra Microsoft. LØSNINGER Microsoft Dynamics forretningssystemer Integrerte ERP- og CRM-systemer som fungerer som, og sammen med, kjent programvare fra Microsoft. Fokuser på det som er viktig, optimaliser investeringer

Detaljer

Sch brosjyre org 2 03-01-08 15:10 Side 3. Schenker AS En til alt over alt. SCHENKERland SCHENKERair SCHENKERocean SCHENKERlogistics

Sch brosjyre org 2 03-01-08 15:10 Side 3. Schenker AS En til alt over alt. SCHENKERland SCHENKERair SCHENKERocean SCHENKERlogistics Sch brosjyre org 2 03-01-08 15:10 Side 3 Schenker AS En til alt over alt SCHENKERland SCHENKERair SCHENKERocean SCHENKERlogistics 2008 Sch brosjyre org 2 03-01-08 15:10 Side 4 Sch brosjyre org 2 03-01-08

Detaljer

Økonomiprogram for småbedrifter

Økonomiprogram for småbedrifter Økonomiprogram for småbedrifter Visma Avendo Produktkatalog 2010 Økonomiprogram fra kun kr. 990,- Visma Avendo Økonomiprogram som er enkle å bruke Visma Avendo Programvare for småbedrifter Visma Avendo-programmene

Detaljer

Din leverandør av kunnskap og produksjonsutstyr for tynnplate

Din leverandør av kunnskap og produksjonsutstyr for tynnplate Din leverandør av kunnskap og produksjonsutstyr for tynnplate Etter snart 20 års drift er vi blitt en av de ledende i Norge på salg og service av platebearbeidingsmaskiner. Hovedagenturene er Prima Power,

Detaljer

Getinge GSS67H autoklav

Getinge GSS67H autoklav Getinge GSS67H autoklav Fra steriliseringsavdelingen til operasjonsstuen mer effektivt enn noen gang. En del av vår brukervennlige serie 30 % innsparing i prosesstid - og enda høyere produktivitet Se frem

Detaljer

BAC3100. «CRM i Elkjøp og Lefdal» Studentnummer: 979953 979716 979598. Bacheloroppgave Markedshøyskolen vår 2012

BAC3100. «CRM i Elkjøp og Lefdal» Studentnummer: 979953 979716 979598. Bacheloroppgave Markedshøyskolen vår 2012 BAC3100 «CRM i Elkjøp og Lefdal» Studentnummer: 979953 979716 979598 Bacheloroppgave Markedshøyskolen vår 2012 Denne bacheloroppgaven er gjennomført som en del av utdannelsen ved Markedshøyskolen. Markedshøyskolen

Detaljer

Microsoft Dynamics NAV

Microsoft Dynamics NAV MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION Microsoft Dynamics NAV MICROSOFT DYNAMICS NAV Microsoft Dynamics NAV gir deg frihet til å fokusere på virksomheten gjennom effektivisering og økt produktivitet. Med

Detaljer

kontroll Pluss: på pengene M a m u t M a g a z i n e Kundestyrt utvikling Ny undersøkelse Mamut One Reach Your Goals!

kontroll Pluss: på pengene M a m u t M a g a z i n e Kundestyrt utvikling Ny undersøkelse Mamut One Reach Your Goals! M a m u t M a g a z i n e S o m m e r 2 0 0 9 E t k u n d e m a g a s i n m e d f o k u s p å å f o r e n k l e h v e r d a g e n kontroll på pengene Kundestyrt utvikling I Mamut er vi opptatt av å sette

Detaljer