Nytt. Effektiv plukking med Kardex MOD UL ÆR FLEKSIBEL. Raskere og bedre løsninger for effektiv plukking fra Kardex Remstar.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nytt. Effektiv plukking med Kardex MOD UL ÆR FLEKSIBEL. Raskere og bedre løsninger for effektiv plukking fra Kardex Remstar."

Transkript

1 Løsninger for effektiv plukking fra Kardex Effektiv plukking med Kardex Raskere og bedre løsninger for effektiv plukking fra Kardex Remstar. Nytt MOD UL ÆR T I L PA S S E T FLEKSIBEL

2 Løsninger for effektiv plukking fra Kardex Løsninger for effektiv plukking fra Kardex: For maksimal effektivitet både i plukking og innlagring. I de fleste virksomheter er hurtig og nøyaktig ordrehåndtering en avgjørende faktor for lønnsomhet. Ikke minst fordi effektiv og presis ordrehåndtering har en positiv effekt på kundetilfredsheten. Plukking og innlagring er som oftest veldig arbeidskrevende og dermed også kostnadsdrivende aktiviteter. Tid brukt på ordrehåndtering kan reduseres betydelig med lagerautomater. Med heisautomater eller lagerkaruseller (horisontale og vertikale) kan du redusere arbeidsbelastningen til ett minimum, samtidig som du øker både produktiviteten og plukkepresisjonen. Med lagerautomater utnytter du også lagerarealet vesentlig bedre enn med konvensjonelle reoler og hyller. Du kan få plass til like mye gods på under 10 % av gulvarealet, samtidig som du tilbyr kundene dine enda bedre service. Kardex Remstar er en verdens ledende produsenter av lagerautomater. Hver leveranse blir designet spesifikt for å optimere den enkelte kundes arbeidsprosesser. Vår ekspertise ligger i å kombinere effektive og gjennomtenkte konsepter innen logistikk med velprøvd teknologi. Våre løsninger bidrar til at du utnytter lagerarealet optimalt, samtidig som du reduserer håndteringskostnader. Grad av automatisering avhenger av dine behov. Vi designer løsninger tilpasset hva som passer dine arbeidsprosesser best, og hvordan kan vi sammen forbedre disse. Hvor mye er det lønnsomt å investere i automatisering og hvilken fleksibilitet ønsker dere fremover, også videre. Et avgjørende element for suksess er å sikre at vi samtidig forbedrer arbeidsmiljøet til de ansatte, både med hensyn til stress, ergonomi og ikke minst motivasjon. 2

3 Modulbaserte produkter og intelligente plukkeprinsipper to fordeler som gir større fleksibilitet og mer lagerplass. Kardex Remstar Shuttle XP Fleksibel lagerløsning. Kardex Remstar Shuttle XPlus Den raske og store som jobber både vertikalt og horisontalt. Kardex Remstar Shuttle XPmultiple Optimal plassutnyttelse på minimal gulvplass. Power Pick Global Sikkerhet Effektivitet Integrasjon Nøyaktighet Plassutnyttelse Kardex Remstar Megamat RS Paternoster for håndtering av smågods. Kardex Remstar Horisontal karusell Stor plukkeffektivitet for lager og distribusjon. Basert på våre generelle moduler og konsepter, kan man skreddersy løsninger for effektiv plukking tilpasset et hvert behov. Våre løsninger designes med utgangspunkt i standardiserte logistikkprosesser, i kombinasjon med velprøvde lagrings- og plukkemetoder. Med utgangspunkt i våre standard moduler og prosesser utvikler vi, i tett samarbeid med våre kunder, den beste løsningen for effektiv plukking tilpasset din virksomhet. Mange bedrifter innen distribusjon av bildeler, forbrukerelektronikk, kosmetikk, farmasi og sykehusartikler, samt postordre og e-handelsbedrifter, har oppnådd store fordeler ved å utnytte systemer fra oss i sin plukkeprosess. Løsninger fra Kardex Remstar optimerer materialflyten og øker produktiviteten, prestasjonen og nøyaktigheten! På de neste sidene kan du lese mer om noen av de mange løsninger for effektiv plukking fra Kardex. Fordelene med ett blikk: Kostnadseffektive løsninger basert på våre standard produkter og prosesser Økt plukkeffektivitet Fleksibelt layout og design lett å skalere og bygge ut Velprøvd og velkjent teknologi gir minimal risiko 3

4 Løsninger for effektiv plukking fra Kardex Løsninger for plukking fra Kardex: Intelligent, fleksibel, modulbasert plukking av ypperste klasse. 4

5 Nytt MODULÆR TILPASSET FLEKSIBEL 5

6 Løsninger for ordreplukking fra Kardex: Vi tar helt og fullt vare på deg og dine produkter. Løsninger fra Kardex muliggjør rask og nøyaktig håndtering av de mest komplekse ordrene. Selv under plukktopper gjøres jobben hurtig og med beste mulige kvalitet. Du oppnår maksimal produktivitet og optimal materialflyt på lageret. Våre lagerautomater er modulbasert, og kan dermed kombineres på mange måter tilpasset et hvert behov. Man kan plukke og innlagre i en eller flere soner. Man kan f. eks. plukke flere ordre i flere soner samtidig og sende til sammenstilling. En annen mulighet er stafettplukk. Her allokerer man en kasse til en bestemt ordre og plukker flere ordre samtidig i sone etter sone. Uansett plukkestrategi, godset kommer automatisk frem i automatens portåpning og plukkes manuelt. Plukkerne legger godset i kasser, og disse transporteres umiddelbart til neste plukkestasjon eller til sammenstilling/forsendelse. Skalerbart Lønnsomt Sikkert Rask, sikker og prosessorientert plukking og innlagring Modulbaserte produkter gir fleksibilitet og mange muligheter for utvidelse Automatisk beholdningskontroll Integrerte prosesser Fra 200 til 50,000 ordrelinjer per dag Automatisk henting av gods gir høy effektivitet Høy produktivitet, konstant høy kvalitet og minimalt feilplukk også ved topp belastning Redusert behov for operatører for plukking og innlagring Optimal plassutnyttelse takket være effektiv arealutnyttelse Godset er beskyttet mot tilgang for uvedkommende Styring av hvilket gods som kan plukkes av hvem Lukket kabinett beskytter godset mot ytre påvirkning Løsninger for kjøling, kontroll av luftfuktighet, rent rom og brannbeskyttelse 6

7 Lønnsomme systemløsninger tilpasset et hvert behov og drift døgnet rundt. Kardex Remstar stiller alltid opp med personale med rett kompetanse til oppgaven. Helt i fra de innledende møter, via løsningsdesign, faktisk leveranse og praktisk opplæring, og til et hvert behov for service, support og vedlikehold. Vi analyserer muligheter og begrensninger, tar hensyn til arbeidsmiljøet i vårt løsningsdesign. I tett dialog med kunden og allerede fra første møte, sørger vi for at det blir tatt hensyn til alle forhold og krav som er viktige for å oppnå optimal effekt av valgt løsning. En slik tilnærming er helt avgjørende for å oppnå effektiv plukking. Vi bidrar i prosjektet fra start til slutt: Innledende møter Løsningsdesign Valg av system Gjennomføring Igangkjøring Service Oppgaver og mål Definere suksesskriterier Forutsetninger og begrensninger Datainnsamling og analyse Utvikle og vurdere alternative løsninger Detaljert løsningsdesign (lagringsteknologi, lagerstrategier, plukke- og innlagringsprosesser, lønnsomhet) Presentasjon av løsninger inkludert fordeler og ulemper Spesifikasjon av prosesser og funksjoner Sluttevaluering av løsning og endelig beslutning Oppstartsmøte Detaljert prosjektplan Proaktiv prosjektledelse Testing, akseptansetester og overtagelse Support i oppstartsfasen Opplæring Service og support 7

8 Løsninger for effektiv plukking fra Kardex Løsningsvariant 1: Optimal utnyttelse av lagerplass på minimal gulvplass. Plukkeprosess Alle ordrer er tilgjengelig på respektive plukkstasjon i papirformat. En plukkvogn med tomme kasser står klar - antall kasser er avhengig av løsning. Plukkeren skanner strekkoden på den første ordren og legger ordredokumentet oppi den første kassa. Denne prosessen repeteres til alle tomme kasser er fylt med ordredokumenter eller til det ikke er flere ordre til plukk igjen. Plukkeren bekrefter så at batchen er ferdig definert. Kassens plassering på vognen er i samsvar med den sekvensen ordrene plukkes. Anbefalt løsning En stasjon bestående av: 3 heisautomater eller 3 paternostre 1 operatør, en plukkevogn 1 PC med flatskjerm, en håndholdt skanner Ytelse 1 plukker per stasjon kan håndtere mellom 80 og 200 ordrelinjer per time En ideell ordre består av 3-5 ordrelinjer Plukkeren ser på skjermbildet hvor han skal plukke fra, artikkelnavn og antall han skal plukke. Plukkeren plukker godset, legger det i anvist kasse og bekrefter prosessen. Dette gjentar seg til plukkeren blir informert om at batchen er ferdigstilt. Plukkvognen med kassene går rett til neste stasjon eller rett til ferdigstillelse/utsendelse. 8

9 Innlagringsprosessen Kassene for innlagring inneholder kun en artikkel. Disse fylles opp i varemottaket og en etikett med strekkode for identifi kasjon av innlagringsoppdrag settes på/ legges i kassen, før de transporters til plukkestasjonene. For lettere identifikasjon bør disse kassene merkes med egen farge. For å oppnå best mulig effektivitet, bør innlagring helst ikke gjennomføres samtidig som plukking. Operatøren skanner strekkoden fra hver ordre i alle kassene. Med det samme alle kassene er registrert bekrefter man at prosessen er ferdig, dvs. man bekrefter at innlagringsbatchen er klar. Skjermbildet viser hvilken kasse man skal plukke fra og hvilken lokasjon i hvilken lagerautomat man skal legge artiklene i. Lagerautomaten presenterer automatisk rett hylle. Når godset er plassert på rett lokasjon, bekrefter man dette. Det samme gjentar seg inntil man er ferdig med alle innlagringsordrene. Plukkvognen med de tomme kassene flyttes tilbake til varemottaket og klargjøres for nye innlagringsordre. Utvidelsesmuligheter Oppgradere plukkvogn med "pick-by-light" display Fordelene med ett blikk: Optimal utnyttelse av lagerkapasiteten Enkel og brukervennlig plukkeog innlagringsprosess Automatiserte prosesser Rask integrasjon 9

10 Løsninger for effektiv plukking fra Kardex Løsningsvariant 2: Løsningen for veldig rask og effektiv plukking. Plukkeprosess Antall plukkelokasjoner og antall "pick-by light" display bestemmes av kundens spesifikke krav. Ordredokumenter og tomme kasser er allerede tilgjengelige på de respektive plukkestasjoner. Anbefalt løsning En stasjon består av: 3 horisontale karuseller 1 operatør Flere plukk/innlagringsstasjoner som er utstyrt med "pick-by-light" display 1 rullebane for tilførsel og bort transport av kasser 1 lokasjon som buffer for tomme kasser 1 PC med flatskjerm og håndholdt skanner Ytelse 1 operatør kan håndtere mellom 200 og 400 ordrelinjer per stasjon og time En ideell ordre består av 3 til 5 ordrelinjer; en batch består av 5 til 10 ordre Operatøren setter de tomme kassene på plukklokasjonene, skanner strekkoden på kassene og på ordredokumentene og plasserer disse i kassene, en etter en til alle ordrene er plassert. Så bekrefter man at denne prosessen er ferdig, og man har med dette skapt en ny batch. Plukkerne følger deretter instruksjonene som kommer på skjermbildet, plukker gods fra definert hylle og bekrefter plukket kvantitet. Hvor mye av plukket gods som skal legges hvor vises i "pick-to-light" displayet. Plukkeren plasserer rett kvantitet i rett kasse og bekrefter dette på "pick-by-light" displayet. Blir kassen full, kan operatøren bare ta en annen tom kasse fra buffersonen. Operatøren skanner strekkoden både på den fulle og den tomme kassen og fortsetter å plukke den respektive ordren i den nye kassen. 10

11 Så snart ordren er ferdig plukket, skyves den ferdige kassen over på rullebanen. Dette bekreftes også på "pick-by-light" displayet. Godset går så til neste plukkestasjon eller rett til sammenstilling/forsendelse. Innlagringsprosessen Innlagringskasser sorteres per artikkel. For å sikre lettere identifisering bør innlagringskassene merkes med egne farger. For høyest mulig effektivitet bør ikke innlagringsprosessen gjennomføres samtidig som plukking. Fordelene med ett blikk: Kompakt lagring i rom med lav takhøyde Stor fleksibilitet ved endringer Lite plukkefeil Automatiserte prosesser - Høy hastighet Operatøren plasserer kassene med gods som skal legges inn på plukklokasjonen, tar ut ordredokumentene, skanner strekkodene på dokumentene og respektive plukklokasjon. Dette fortsetter til alle kassene er registrert. Deretter bekrefter man at man er klar til innlagring og innlagringsbatchen er ferdig definert. "Pick-by-light" displayet viser operatøren hvilken kasse han skal plukke fra. På skjermbildet ser operatøren hvilken maskin godset skal legges i, artikkelnummeret, lokasjon og antallet som skal legges der. Når godset er plassert i rett lokasjon bekreftes dette. Slik forstetter prosessen inntil alle innlagringsordrer er bearbeidet og batchen er ferdig. De tomme kassene plasseres enten i buffersonen ved plukkstasjonen eller transporteres til varemottaket. Utvidelsesmuligheter Automatisk tilførsel av tomme eller innlagringskasser via rullebaner 11

12 Løsninger for effektiv plukking fra Kardex Løsningsvariant 3: Løsninger for internlogistikk med optimal flyt. Anbefalt løsning En stasjon består av: 3 heisautomater 1 operatør To rullebane seksjoner begge med drift Seksjon 1 er buffer for plukke- og innlagringskasser Seksjon 2 består av flere plukklokasjoner, hver utstyrt med "pick-by-light" display Rullebane for forsyning og borttransport av plukke- og innlagringskasser 1 rullebane som buffer for tomme kasser 1 PC med flatskjerm og håndholdt skanner Ytelse 1 plukker per stasjon kan håndtere mellom 100 og 250 ordrelinjer per time En ideell ordre består av mellom 3 og 20 ordrelinjer Plukkeprosess Dette systemet er helt papirløst: Alle plukkeordrer er tilgjenglig elektronisk, og alle kasser er allerede koblet til en tilsvarende ordre. 12

13 Antall plukkelokasjoner og "pick-by-light" display, samt bufferkapasiteten er bestemt etter kundens behov og krav. Etter automatisk strekkodeskanning, transporterer rullebanen plukkekassene til respektive plukkestasjon, hvor de holdes i buffer inntil plukkstasjonen er ledig. Når buffersonen er full og plukkstasjonen er ledig, transporteres kassen til plukkstasjonen. Batchen defineres automatisk og "pick-by-light" displayene aktiveres. Operatørene kan når som helst hente inn kasser fra buffersonen og til plukkelokasjonen bare ved å trykke på en knapp, f. eks for å lage mindre batcher. I slike tilfeller kobler operatøren kassen til "pick-by-light" displayet ved hjelp av en håndholdt skanner. Skjermbildet viser operatøren hvor mange enheter som skal plukkes fra hver lokasjon i lagerautomaten. Operatøren plukker og bekrefter plukket. "Pick-by-light" displayet viser hvilket antall som skal i hvilke plukkekasser, og når operatøren har plassert rett kvantitet i hver plukkekasse, bekrefter han dette på "pick-by-light" displayet. Trenger han flere tomme kasser for å komplettere ordren, tar han bare en tom kasse fra rullebanen og skanner strekkoden til både den tomme og fulle kassen. De ferdigstilte kassene flyttes over til rullebanen, dette bekreftes også på "pick-by-light" - displayet og så transporteres kassene til neste plukkestasjon eller til sammenstillingen. Fordelene med ett blikk: Papirløs plukking og innlagring Så og si ingen plukkefeil Automatiske prosesser Utvidelsesmuligheter Innlagringsprosess Innlagringskassene sorters etter artikkel, og er allerede koblet til innlagringsordren. Ideelt sett bør innlagring ikke gjøres samtidig som plukking. Transportering av innlagringskasser til de respektive stasjoner samt batchgenerering følger samme trinn som i plukkeprosessen. "Pick-by-light" displayet viser fra hvilken kasse det skal plukkes, skjermbildet viser hvilken lagerautomat, artikkelnummer, lokasjon på hyllen og kvantitet som skal legges på hver lokasjon. Operatøren bekrefter at godset er plassert i lagerautomaten, og prosessen gjentar seg til alle innlagringsordrer er ferdigstilt. Operatørene får da en melding om at innlagringsjobben er ferdig, og de tomme kassene kan flyttes over på rullebanen. 13

14 Kardex Group Kardex Group: One-Stop-Shop-Supplier for automatiske løsninger til lager og materialhåndtering. Kardex Remstar er en av verdens ledende produsenter av lagerautomater. Vi har siden 1973 installert mer enn velfungerende systemer, både i industrien, på lagre og på kontorer. Alle våre produkter er utviklet for å øke kundens produktivitet og effektivisere arbeidsprosessene. Våre skreddersydde løsninger muliggjør best mulig utnyttelse av lagerarealet. Kardex Stow har i mer enn 30 år levert kostnadseffektive kundetilpassede lagerløsninger av beste kvalitet. Kjerneproduktet er pallereoler, men vi leverer også løsninger både for smågods og langgods, samt mesaniner. Denne type lagersystemer blir stadig mer viktig for å utnytte ressursene best mulig på lageret. Det hele dreier seg om løsninger som reduserer transporttider og -veier, og som dermed optimerer produktiviteten. 14

15 Mlog Logistics GmbH er en av de ledende leverandører av automatiske systemer for lager og materialhåndtering. Virksomheten har mer enn 40 års erfaring med å utvikle, planlegge, implementere og vedlikeholde helautomatiske logistikkløsninger. Virksomheten har hovedkontor i Neuenstadt am Kocher i Tyskland og har siden mai 2010 vært en del av Kardex Group. Enten det dreier seg om modernisering eller om en helt ny nøkkelferdig løsning, har Kardex Mlog det beste logistikkonseptet for ditt høylager. Takket være innovative og velkjente produkter og komplette logistikk konsepter opparbeidet gjennom mer en 800 vellykkede prosjekter, kan Kardex Mlog raskt utvikle løsninger tilpasset et hvert behov. Kardex Group er en av verdens ledende produsenter av automatiske logistikk- og lagerløsninger. Våre medarbeidere er spesialisert i å utvikle innovative produkter, yte god service og bistå våre kunder til å utvikle best mulig kundespesifikk løsning. Vi jobber tett sammen med våre kunder for å styrke deres konkurransekraft og tilstreber alltid å levere mer enn det våre kunder krever og forventer. Ved å stadig nå våre forretningsmål, tilbyr vi våre ansatte en rekke muligheter for utfordrende og spennende karrierer. 15

16 Kardex Remstar: Alltid i nærheten over hele verden. Australia Belgia Danmark Finland Frankrike India Irland Italia Kina Kypros Nederland Norge Polen Russland Singapore Slovakia Spania Storbritannia Sveits Sverige Tsjekkia Tyrkia Tyskland Ungarn USA Østerrike NO-0000-MDS Mer informasjon: Våre standardleveranser inneholder ikke alle muligheter og utstyr som er vist i denne brosjyren. Vi forbeholder oss retten til å endre produktdesign, dimensjoner og å korrigere feil eller trykkfeil i leveransetiden uten forutgående varsel. Om ikke annet er nevnt er alle varemerker nevnt i denne brosjyren registrerte varemerker eid av Kardex AG.

Kardex Remstar i allianse med Intertex Lagringsløsninger for ekstremt tungt eller langt gods

Kardex Remstar i allianse med Intertex Lagringsløsninger for ekstremt tungt eller langt gods Kardex Remstar by Intertex Kardex Remstar i allianse med Intertex Lagringsløsninger for ekstremt tungt eller langt gods Standard Solution Vertical Lift System Kardex Remstar Towermat: Kardex Remstar i

Detaljer

Kardex Remstar Horisontal En effektiv løsning for lagring og plukking!

Kardex Remstar Horisontal En effektiv løsning for lagring og plukking! Standard Solutions Horizontal Carousel Kardex Remstar Horisontal En effektiv løsning for lagring og plukking! Kardex Remstar Horizontal Kardex Remstar Horisontal: Spar tid gjennom rask, effektiv og driftssikker

Detaljer

Vertical Buffer Module. Scale Your Intralogistics.

Vertical Buffer Module. Scale Your Intralogistics. Vertical Buffer Module. Scale Your Intralogistics. Vertikal Buffer Modul: Tilpasset dine krav Alltid riktig løsning: Produktfamilien Vertikal Buffer Modul fra Kardex Remstar består av flere versjoner,

Detaljer

Effektiv internlogistikk Innovative løsninger tilpasset fremtidens krav

Effektiv internlogistikk Innovative løsninger tilpasset fremtidens krav Product Portfolio Effektiv internlogistikk Innovative løsninger tilpasset fremtidens krav Systemer fra Kardex Remstar: dynamiske, praktiske og økonomiske for høyere effektivitet og mer plass i produksjonen

Detaljer

NY MODERNE DESIGN. NY: Megamat RS LETTGÅENDE SKYVEDØR

NY MODERNE DESIGN. NY: Megamat RS LETTGÅENDE SKYVEDØR Solutions standard Vertical Carousel NY: Megamat RS Nyttige innovasjoner: Lagerautomat; vertikal karusell (paternoster). Meget kompakt lagring: Spar plass, tid og penger. NY MODERNE DESIGN AUTOMATISK KJEDESTRAMMER

Detaljer

Kardex Remstar Megamat RS Vertikale karuseller, lagerautomater for kompakt lagring og effektiv plukking

Kardex Remstar Megamat RS Vertikale karuseller, lagerautomater for kompakt lagring og effektiv plukking Standard Solution Vertical Carousel Kardex Remstar Megamat RS Vertikale karuseller, lagerautomater for kompakt lagring og effektiv plukking Standard Solution Vertical Carousel Kardex Remstar Megamat RS:

Detaljer

Småvaregjennomløp. Effektiv kombinasjon av oppbevaring og plukking

Småvaregjennomløp. Effektiv kombinasjon av oppbevaring og plukking A Member of the Constructor Group Småvaregjennomløp Effektiv kombinasjon av oppbevaring og plukking SMÅVAREGJENNOMLØP ERGONOMISK ADGANG TIL FLEST MULIGE PRODUKTER PÅ EN GANG Kortere distanser er det samme

Detaljer

Tid og rom 2. Opplev fremtidens moderne, dynamiske lagersystemer allerede i dag: Løsninger fra Kardex Remstar optimaliserer din intern logistikk

Tid og rom 2. Opplev fremtidens moderne, dynamiske lagersystemer allerede i dag: Løsninger fra Kardex Remstar optimaliserer din intern logistikk Løsninger for materialhåndtering Tid og rom 2 Opplev fremtidens moderne, dynamiske lagersystemer allerede i dag: Løsninger fra Kardex Remstar optimaliserer din intern logistikk Systemer fra Kardex Remstar:

Detaljer

Tid og rom 2. Opplev fremtidens moderne, dynamiske lagersystemer allerede i dag: Løsninger fra Kardex Remstar optimaliserer din intern logistikk.

Tid og rom 2. Opplev fremtidens moderne, dynamiske lagersystemer allerede i dag: Løsninger fra Kardex Remstar optimaliserer din intern logistikk. Løsninger for materialhåndtering Tid og rom 2 Opplev fremtidens moderne, dynamiske lagersystemer allerede i dag: Løsninger fra Kardex Remstar optimaliserer din intern logistikk. Systemer fra Kardex Remstar:

Detaljer

Kardex Remstar Shuttle XP Heisautomat Ekstremt kompakt lagring på minimalt gulvareal.

Kardex Remstar Shuttle XP Heisautomat Ekstremt kompakt lagring på minimalt gulvareal. Løsninger for effektiv materialhåndtering Kardex Remstar Shuttle XP Heisautomat Ekstremt kompakt lagring på minimalt gulvareal. Kardex Remstar Shuttle XP Kardex Remstar Shuttle XP: Tilnærmet ubegrenset

Detaljer

HÄNEL LAGER- AUTOMATER. Spar plass, tid og penger... En lønnsom investering allerede fra første dag! www.hanel.no

HÄNEL LAGER- AUTOMATER. Spar plass, tid og penger... En lønnsom investering allerede fra første dag! www.hanel.no HÄNEL LAGER- AUTOMATER Spar plass, tid og penger... En lønnsom investering allerede fra første dag! HÄNEL LAGERAUTOMATER det du trenger kommer til deg! Er du lei av å lete etter det du trenger, av å klatre

Detaljer

Miljølogistikk i Elektroskandia Norge AS

Miljølogistikk i Elektroskandia Norge AS Miljølogistikk i Elektroskandia Norge AS Kl 0800 0830 Kaffe og noe å bite i Kl 0830 0915 Utvikling av et miljøvennlig sentrallager fylle opp koppen. Kl 0930 1030 Miljøvennlige Expressleveringer Kl 1030

Detaljer

AERO 21/26/31. Kompakt støv-/våtsuger for produktivitet på et nytt nivå. works for you

AERO 21/26/31. Kompakt støv-/våtsuger for produktivitet på et nytt nivå. works for you AERO 21/26/31 Kompakt støv-/våtsuger for produktivitet på et nytt nivå works for you Øk produktiviteten med bedre rengjøring, enklere håndtering og tidsbesparende vedlikehold. Uansett om du arbeider med

Detaljer

Kardex Remstar Horizontal Carousel Effektiv løsning for effektiv lagring og plukking

Kardex Remstar Horizontal Carousel Effektiv løsning for effektiv lagring og plukking Horizontal Carousel Module Kardex Remstar Horizontal Carousel Effektiv løsning for effektiv lagring og plukking Horizontal Carousel Module Kardex Remstar Horizontal Carousel: Spar tid gjennom rask, direkte

Detaljer

DYNAMISK OPPBEVARING MED MASKINER

DYNAMISK OPPBEVARING MED MASKINER A Member of the Constructor Group DYNAMISK OPPBEVARING MED MASKINER Øk effektiviteten og organiseringen av lageret Dynamiske Lagerautomater Få fart på lageret Gjør hverdagen enklere med Constructor Lagerautomater

Detaljer

Kardex Remstar Shuttle XP Vertikalt heissystem for svært kompakte lagringsfasiliteter med begrenset gulvplass

Kardex Remstar Shuttle XP Vertikalt heissystem for svært kompakte lagringsfasiliteter med begrenset gulvplass Standard Solution Vertical Lift System Kardex Remstar Shuttle XP Vertikalt heissystem for svært kompakte lagringsfasiliteter med begrenset gulvplass Standard Solution Vertical Lift System Kardex Remstar

Detaljer

PlusFlex IT-Concepts. Automatisering og effektivisering av prosessene. Highlights:

PlusFlex IT-Concepts. Automatisering og effektivisering av prosessene. Highlights: PlusFlex IT-Concepts Automatisering og effektivisering av prosessene Highlights: Fleksibelt, skalerbart system Nettbasert standard Enkel datadistribusjon til operatører Brukervennlig operatørgrensesnitt

Detaljer

TILBEHØR TIL LAGERAUTOMATER

TILBEHØR TIL LAGERAUTOMATER A Member of the Constructor Group TILBEHØR TIL LAGERAUTOMATER Øk produktiviteten Maskintilbehør Lagerautomater - skreddersydd til din virksomhet Constructor lagerautomater er et uslåelig valg når det gjelder

Detaljer

Internasjonale FoU-trender

Internasjonale FoU-trender Redaktør/seniorrådgiver Kaja Wendt 15-10-2014 Internasjonale FoU-trender Indikatorrapporten 2014 Lanseringsseminar, Norges forskningsråd, Lysaker, 15. oktober 2014 Internasjonale trender i FoU 1. Fordeling

Detaljer

Brukerveiledning For plastkasser Kort introduksjon til hvordan finne riktig plastkasse til ditt bruk

Brukerveiledning For plastkasser Kort introduksjon til hvordan finne riktig plastkasse til ditt bruk Brukerveiledning For plastkasser Kort introduksjon til hvordan finne riktig plastkasse til ditt bruk Plukkasser Størrelse og bruk Plastkasser fra SSI Schäfer, verdens største produsent av lagerinnredninger.

Detaljer

Vi har alt. Hva er ditt problem? Full service. Komplett truckserie. Godkjent ergonomi. Svensk kvalitet

Vi har alt. Hva er ditt problem? Full service. Komplett truckserie. Godkjent ergonomi. Svensk kvalitet Vi tør å oss bry Komplett truckserie Full service Godkjent ergonomi Svensk kvalitet Vi har alt. Hva er ditt problem? Din personlige materialhåndteringspartner som tør å bry seg. Ønsker du en truckleverandør

Detaljer

Produktbrosjyre LINDOFLAMM. Flammeløsninger.

Produktbrosjyre LINDOFLAMM. Flammeløsninger. Produktbrosjyre LINDOFLAMM Flammeløsninger. 2 Komplette løsninger for komplekse oppgaver. LINDOFLAMM Komplette løsninger for komplekse oppgaver. LINDOFLAMM. Når du forvarmer, ettervarmer, flammeretter,

Detaljer

Total ytelse enklere og raskere enn noensinne Vi lanserer Linergy Evolution samleskinner opptil 4000 A

Total ytelse enklere og raskere enn noensinne Vi lanserer Linergy Evolution samleskinner opptil 4000 A Total ytelse enklere og raskere enn noensinne Vi lanserer Linergy Evolution samleskinner opptil 4000 A 998-4883_NO.indd 1 2012-08-27 15:51:32 Linergy Evolution gir deg siste nytt på teknologifronten 2

Detaljer

11939 NASJONALBIBLIOTEKET AUTOMATLAGER 2 FUNKSJONSBESKRIVELSE/ KRAVSPESIFIKASJON K601 VERTIKALE HEISAUTOMATER

11939 NASJONALBIBLIOTEKET AUTOMATLAGER 2 FUNKSJONSBESKRIVELSE/ KRAVSPESIFIKASJON K601 VERTIKALE HEISAUTOMATER Side: 1 (6) 11939 NASJONALBIBLIOTEKET AUTOMATLAGER 2 FUNKSJONSBESKRIVELSE/ KRAVSPESIFIKASJON K601 VERTIKALE HEISAUTOMATER Kent Eliasson Göteborg 20.03.2012 Dokumentet er revidert av Statsbygg i november

Detaljer

A Member of the Constructor Group GRENREOL. Justerbart lagringssystem til langgods

A Member of the Constructor Group GRENREOL. Justerbart lagringssystem til langgods A Member of the Constructor Group GRENREOL Justerbart lagringssystem til langgods Grenreol - Justerbart lagringssystem til langgods "Uansett om det er plastikkrør, trevarer eller stålstenger - grenreoler

Detaljer

Internasjonale trender

Internasjonale trender Redaktør kapittel 1, seniorrådgiver Kaja Wendt Internasjonale trender Indikatorrapporten 215 Lanseringsseminar, Norges forskningsråd, Lysaker, 24. september 215 Internasjonale trender i FoU, BNP og publisering

Detaljer

Vi kan mer, enn du aner...

Vi kan mer, enn du aner... Vi kan mer, enn du aner... VI KAN MER, ENN DU ANER... Lokal forankring. Global rekkevidde. Logitrans ble grunnlagt i 1940 som en liten smie og har en lang og tradisjonsrik historie bak seg. I dag er virksomheten

Detaljer

GETINGE ONLINE FÅ TILGANG TIL INFORMASJON UANSETT HVOR DU ER. Always with you

GETINGE ONLINE FÅ TILGANG TIL INFORMASJON UANSETT HVOR DU ER. Always with you GETINGE ONLINE FÅ TILGANG TIL INFORMASJON UANSETT HVOR DU ER Always with you 2 Getinge Online ARBEID SMARTERE OG FÅ MER DRIFTSTID Tradisjonelt blir status for sterilt reprosesseringsutstyr overvåket manuelt

Detaljer

Raskt. Lett. Fleksibelt. Layher STAR Ramme. Allround Stillas

Raskt. Lett. Fleksibelt. Layher STAR Ramme. Allround Stillas Raskt. Lett. Fleksibelt. Layher STAR Ramme Allround Stillas Enda fler muligheter med Layher STAR Ramme STAR Rammer enda flere muligheter i Allround stillaset. De nye rammene fås med både U- og O- profiler,

Detaljer

UNIL inngår ny kontrakt med Swisslog og bygger Skandinavias høyeste frysevarelager

UNIL inngår ny kontrakt med Swisslog og bygger Skandinavias høyeste frysevarelager Swisslog AS Østre Akervei 19 Pb 120 Økern 0581 Oslo Tel. +47 22 78 95 00 Info.no@swisslog.com Pressemelding 29. oktober 2014 UNIL inngår ny kontrakt med Swisslog og bygger Skandinavias høyeste frysevarelager

Detaljer

Utvandring, etter statsborgerskap og kommuner i Møre og Romsdal. 2008.

Utvandring, etter statsborgerskap og kommuner i Møre og Romsdal. 2008. 1502 Molde Norge 30 Danmark. Finland. Island 3 Sverige 10 Tyskland 9 Italia. Nederland. Polen 7 Litauen. Russland. Ungarn 3 Østerrike. Egypt. Ghana. Tanzania. Filippinene. India. Irak. Kina 3 Nepal 4 Pakistan

Detaljer

Hastigheter for bobil og campingvogn i Europa

Hastigheter for bobil og campingvogn i Europa Hastigheter for bobil og campingvogn i Europa v/tore Steinar Pettersen, Norsk Bobilforening - pr. 19. januar 2014. Forbehold om feil eller endringer. (diverse internettkilder). REGLER pr. juli 2013 Det

Detaljer

UTVID GRENSENE DINE SX-180 SUPERBOMLIFT

UTVID GRENSENE DINE SX-180 SUPERBOMLIFT UTVID GRENSENE DINE SX-180 SUPERBOMLIFT UTVID HORISONTENE DINE JOBB MED TILLITT Trinn 1 0 7,62 m Trinn 3 Trinn 5 OVERGÅ DITT POTENSIAL * Den metriske motverdien av arbeidshøyde legger til 2 m plattformhøyde.

Detaljer

innovative velger Noca

innovative velger Noca De innovative velger Noca Noca industrialiserer og produserer elektronikk som skal høyt opp og langt ned. Noe skal inn i satellitter i verdensrommet og noe skal inn i utstyr på dypt vann. Produkter fra

Detaljer

Visma.net. Redefining business solutions

Visma.net. Redefining business solutions Visma.net Redefining business solutions Hvorfor Visma.net Styr hele virksomheten fra én løsning Visma.net er en nettbasert forretningsløsning med ytelse på høyde med de beste lokalt installerte løsningene.

Detaljer

STØRSTE UTVALG AV DEKKREOLER.

STØRSTE UTVALG AV DEKKREOLER. » INSPIRASJON FOR MER LØNNSOM DEKKhåNDTERING MARKEDETS STØRSTE UTVALG AV DEKKREOLER. FRA PROSJEKTERING TIL INSTALLASJON. Ditt lager og logistikkprosjekt har sine spesifikasjoner og mål, men fremfor alt

Detaljer

VRF. Variable Refrigeriant Flow system. Airstage er et komplett klima og temperaturkontrollerende system. Fujitsu leverer noen av

VRF. Variable Refrigeriant Flow system. Airstage er et komplett klima og temperaturkontrollerende system. Fujitsu leverer noen av Variable Refrigeriant Flow system Airstage er et komplett klima og temperaturkontrollerende system. Fujitsu leverer noen av de mest effektive på markedet, og disse blir benyttet over hele verden fra mindre

Detaljer

GETINGE FD1600 FRONTMATET SPYLEDEKONTAMINATOR

GETINGE FD1600 FRONTMATET SPYLEDEKONTAMINATOR GETINGE FD1600 FRONTMATET SPYLEDEKONTAMINATOR 2 Getinge FD1600 Getinge FD1600 3 INFEKSJONSBEKJEMPELSE ENKELT OG PRAKTISK Med sin attraktive, moderne design, brukervennlighet og utmerkede desinfeksjonsytelse

Detaljer

Resultater PISA desember 2013 Marit Kjærnsli Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS)

Resultater PISA desember 2013 Marit Kjærnsli Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS) Resultater PISA 2012 3. desember 2013 Marit Kjærnsli Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS) Hovedfunn Norske elever presterer fortsatt omtrent som gjennomsnittet i OECD Svak tilbakegang i

Detaljer

Den første motvektstrucken som staves med tre E-er

Den første motvektstrucken som staves med tre E-er Den første motvektstrucken som staves med tre E-er OPPDAG DEN SPLITTER NYE TX-GENERASJONEN Quiet Operation ProVision Concept Energy Saving Den nye TX-generasjonen: Lavere Energiforbruk Den nye TX-serien

Detaljer

Skriveradministrasjonsløsninger Skriveradministrasjonsløsninger

Skriveradministrasjonsløsninger Skriveradministrasjonsløsninger Skriveradministrasjonsløsninger Skriveradministrasjonsløsninger For enkel, sentralisert administrasjon av skrivere og multifunksjonsmaskiner ADMINISTRER ARBEIDSFLYTEN ENKEL ADMINISTRASJON AV SKRIVERE OG

Detaljer

Orkel AS..fra Fannrem - ut i verden.

Orkel AS..fra Fannrem - ut i verden. Orkel AS.fra Fannrem - ut i verden. Orkel Holding Orkel AS Orkel Direkte Orkel Compaction Gjønnes AS Eiendom AS Produksjon Norge Salg presser Salg kompaktorer Eiendoms- Selskap. Orkel er en attraktiv

Detaljer

Ergonomi. Hygiene. Nyutvikling.

Ergonomi. Hygiene. Nyutvikling. Ergonomi. Hygiene. Nyutvikling. Gå der ingen har gått tidligere. Bytt nå og opplev de nye Evolution barrieremaskinene inspirert av Pullman. Electrolux Professional Electrolux Excellence From customer insight

Detaljer

Online Scale. Vektsystem for krevende bransjer

Online Scale. Vektsystem for krevende bransjer Online Scale Vektsystem for krevende bransjer Avfall og gjenvinning Avfall og gjenvinning Annen industri Sand, pukk og grus Komplett system for registrering, rapportering og administrasjon Uavhengig av

Detaljer

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProJob

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProJob er løsningen for optimalisering av bedriftens produksjonsprosesser og kostnader ved hjelp av innsamling av produksjonskritiske jobbdata, effektiv rapportering og integrasjon med ERP-systemet. OPPSAMLING

Detaljer

Konsentrert kraft i kompakt form

Konsentrert kraft i kompakt form Konsentrert kraft i kompakt form Expert Universal Easy New Compact Generation Easy Universal Expert Den nye Compact-generasjonen slagbormaskiner fra Bosch. Enten det er Easy, Universal eller Expert du

Detaljer

ACT Portalen. Temautgave Fullfarge Etikettprintere. ACT Gruppen merking, sporing og kontroll satt i system. 25 ÅR 1990-2015

ACT Portalen. Temautgave Fullfarge Etikettprintere. ACT Gruppen merking, sporing og kontroll satt i system. 25 ÅR 1990-2015 ACT Portalen Temautgave Fullfarge Etikettprintere 25 ÅR 1990-2015 ACT Gruppen merking, sporing og kontroll satt i system. Ønsker du unike etiketter? Fra en av verdens største og eldste produsenter av etikettprintere

Detaljer

TILBEHØR MED UBEGRENSET FLEKSIBILITET FOR GETINGE 46-SERIEN VASKEDEKONTAMINATORER

TILBEHØR MED UBEGRENSET FLEKSIBILITET FOR GETINGE 46-SERIEN VASKEDEKONTAMINATORER TILBEHØR MED UBEGRENSET FLEKSIBILITET FOR GETINGE 46-SERIEN VASKEDEKONTAMINATORER Always Alltid med with deg you 2 Lasteutstyr Kombiner etter eget ønske Endre når du trenger det Instrumentsett og kurver

Detaljer

Resultater PISA desember 2016 Marit Kjærnsli Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS)

Resultater PISA desember 2016 Marit Kjærnsli Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS) Resultater PISA 2015 6. desember 2016 Marit Kjærnsli Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS) Hovedfunn Norske elever presterer bedre enn OECDgjennomsnittet i alle tre fagområder for første

Detaljer

Getinge Online Få oversikt fra hvor som helst

Getinge Online Få oversikt fra hvor som helst Getinge Online Få oversikt fra hvor som helst Vær på nett og øk både effektivitet og produksjon Kjenner du igjen noen av de følgende situasjonene? Noen ganger forsvinner en prosessutskrift, og vi må lete

Detaljer

TOYOTA I_SITE Mer enn fleet management

TOYOTA I_SITE Mer enn fleet management EMPOWERING YOUR BUSINESS TOYOTA I_SITE Mer enn fleet management www.toyota-forklifts.no TOYOTA I_SITE Mer enn fleet management Toyota I_Site er en unik kombinasjon av teknologi, informasjon, ekspertise

Detaljer

A Member of the Constructor Group UTTREKKSENHET. Lagerløsninger skreddersydd til dine behov

A Member of the Constructor Group UTTREKKSENHET. Lagerløsninger skreddersydd til dine behov A Member of the Constructor Group UTTREKKSENHET Lagerløsninger skreddersydd til dine behov Uttrekksenhet UTTREKKSENHET Montering på gulv, stolpe eller bærejern Universalenheter som kan monteres på bærejern

Detaljer

Neste generasjons BUTIKKDATASYSTEM

Neste generasjons BUTIKKDATASYSTEM Neste generasjons BUTIKKDATASYSTEM Elegante, smarte og lettlærte alt-i-ett kasseløsninger som gir deg kontroll, sparer tid og gjør din hverdag enklere. Tlf. 08745 E-post: post@unipos.no Om Unipos Unipos

Detaljer

KÄRCHER FLEET. Du administrerer virksomheten din, vi gir deg den oversikten du trenger PROFESSIONAL KÄRCHER FLEET

KÄRCHER FLEET. Du administrerer virksomheten din, vi gir deg den oversikten du trenger PROFESSIONAL KÄRCHER FLEET KÄRCHER FLEET Du administrerer virksomheten din, vi gir deg den oversikten du trenger PROFESSIONAL KÄRCHER FLEET FULLSTENDIG OVERSIKT GJØR DET LETTERE Å LYKKES Kärcher Fleet er innovativ profesjonell maskinparkadministrasjon

Detaljer

Til operasjonsstua OPERASJONSSTUE DAGKIRURGI

Til operasjonsstua OPERASJONSSTUE DAGKIRURGI Til operasjonsstua OPERASJONSSTUE DAGKIRURGI Hva er Merivaara INTEGRA? servicekonsept for å danne funksjonelle arbeidssteder sammen integrerer utstyr og systemer forbedrer arbeidsflyt, øker effektivitet

Detaljer

Ballepresser. Lang levetid. Enkel i bruk. Pålitelig. Enkammerpresser. Flerkammerpresser. AutoLoadBaler. BaleTainer

Ballepresser. Lang levetid. Enkel i bruk. Pålitelig. Enkammerpresser. Flerkammerpresser. AutoLoadBaler. BaleTainer Ballepresser Enkammerpresser Flerkammerpresser AutoLoadBaler BaleTainer Lang levetid. Enkel i bruk. Pålitelig. Emballasjekartong Folie PET Komprimering er lønnsomt - selg avfallet ditt direkte videre til

Detaljer

Resultater PISA desember 2013 Marit Kjærnsli Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS)

Resultater PISA desember 2013 Marit Kjærnsli Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS) Resultater PISA 2012 3. desember 2013 Marit Kjærnsli Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS) Hovedfunn Norske elever presterer fortsatt omtrent som gjennomsnittet i OECD Svak tilbakegang i

Detaljer

solutions HØYDEPUNKTER Forretningsområdet Solutions leverer automatiseringsprodukter skandinavisk industri, samt til utvalgte bransjer internasjonalt.

solutions HØYDEPUNKTER Forretningsområdet Solutions leverer automatiseringsprodukter skandinavisk industri, samt til utvalgte bransjer internasjonalt. solutions Forretningsområdet Solutions leverer automatiseringsprodukter og effektiviseringsløsninger til skandinavisk industri, samt til utvalgte bransjer internasjonalt. HØYDEPUNKTER Oppkjøpet av Fleximatic

Detaljer

Testing av øreproppens passform har aldri vært enklere

Testing av øreproppens passform har aldri vært enklere Testing av øreproppens passform har aldri vært enklere DOC2475 NO En personlig opplæring i bruk av ørepropper som hørselsvern inkluderer test av brukerens egne øreproppers passform, samt tilbyr et utvalg

Detaljer

LOGISTIKKEN TIL EN LEDENDE NETTHANDELSAKTØR PÅL VINDEGG STOCKHOLM 4. FEBRUAR 2016

LOGISTIKKEN TIL EN LEDENDE NETTHANDELSAKTØR PÅL VINDEGG STOCKHOLM 4. FEBRUAR 2016 LOGISTIKKEN TIL EN LEDENDE NETTHANDELSAKTØR PÅL VINDEGG STOCKHOLM 4. FEBRUAR 2016 Distribusjon Hvorfor Sandefjord? Det var her eventyret startet - i en garasje Kompetansebase bygget opp steg for steg

Detaljer

EXCELON PRO FLEKSIBEL, ØKONOMISK OG PRAKTISK

EXCELON PRO FLEKSIBEL, ØKONOMISK OG PRAKTISK EXCELON PRO FLEKSIBEL, ØKONOMISK OG PRAKTISK 02 EXCELON PRO INTRODUKSJON AV DEN NYE EXCELON PRO DEN NYE FRL ER BÅDE FLEKSIBEL, ØKONOMISK OG PRAKTISK DU SPURTE, VI LYTTET Konstruert som direkte svar på

Detaljer

Rapport om utlevering av informasjon til myndighetene

Rapport om utlevering av informasjon til myndighetene Rapport om utlevering av informasjon til myndighetene. januar. juni Det er svært viktig for Apple å beskytte dine data, og vi jobber hardt for å kunne tilby markedets sikreste maskinvare, programvare og

Detaljer

The Optimizer - Hvor gode er dere?

The Optimizer - Hvor gode er dere? The Optimizer - Hvor gode er dere? Ville det ikke vært fint om noen analyserte dokumentbehandlingen i ditt firma og fant løsninger for effektivisering og reduserte kostnader? 2 3 Det er akkurat det Konica

Detaljer

HELHETLIG LEGEMIDDELHÅNDTERING ØK SIKKERHETEN OG SPAR TID OG KOSTNADER ELS ELEKTRONISK LEGEMIDDELSYSTEM

HELHETLIG LEGEMIDDELHÅNDTERING ØK SIKKERHETEN OG SPAR TID OG KOSTNADER ELS ELEKTRONISK LEGEMIDDELSYSTEM HELHETLIG LEGEMIDDELHÅNDTERING ØK SIKKERHETEN OG SPAR TID OG KOSTNADER ELS ELEKTRONISK LEGEMIDDELSYSTEM ELS ELEKTRONISK LEGEMIDDELSYSTEM FRA HEALTH TECH Elektronisk Legemiddelsystem reduserer faren for

Detaljer

Innføring av returemballasje= betydelig økt konkurransekraft

Innføring av returemballasje= betydelig økt konkurransekraft Innføring av returemballasje= betydelig økt konkurransekraft Før innføring av RePak løsning Etter innføring av RePak løsning Gjennomsnittlig reduksjon av transportvolum på 17% = (2.6 lastemeter)! Tilgjengelighet

Detaljer

SUSOFT RETAIL FOR MOTEBUTIKKER

SUSOFT RETAIL FOR MOTEBUTIKKER SUSOFT RETAIL FOR MOTEBUTIKKER Susoft Retail er en glimrende løsning for salg av klær og sko. I tillegg passer løsningen både enkeltstående butikker og kjeder. Susoft Retail er en nettsky løsning som gir

Detaljer

Rene avløp. Løsninger for gulvplane sluk.

Rene avløp. Løsninger for gulvplane sluk. Rene avløp. Løsninger for gulvplane sluk. Sluk i plan med gulvet blir mer og mer populært. Flere og flere ønsker å ha en åpen design i sin dusjsone. Våre systemer for sluk i plan med gulvflisene tilbyr

Detaljer

Bosch Plena Public Address Easy Line Enkel lydhåndtering

Bosch Plena Public Address Easy Line Enkel lydhåndtering Bosch Plena Public Address Easy Line Enkel lydhåndtering 2 Plena Public Address Easy Line En praktisk vei til høyttalersystemer med kvalitet Brukervennlig med sonemerking og innstillingsindikatorer Smart

Detaljer

Mobile Connect Pro. Aktiver din konto. Inkludert 200 MB data per måned i 3 år. Mobile Broadband

Mobile Connect Pro. Aktiver din konto. Inkludert 200 MB data per måned i 3 år. Mobile Broadband Mobile Connect Pro Aktiver din konto Mobile Broadband Inkludert 200 MB data per måned i 3 år Velkommen til HP Mobile Connect Pro HP Mobile Connect Pro er en minimumskontrakt med mobilt bredbånd som leveres

Detaljer

Retningslinjer for internasjonal sponsing

Retningslinjer for internasjonal sponsing Retningslinjer for internasjonal sponsing 1. april 2015 Amway Retningslinjer for internasjonal sponsing Disse retningslinjene gjelder i alle europeiske markeder (Belgia, Bulgaria, Danmark, Estland, Finland,

Detaljer

Underground waste system System for underjordisk avfallshåndtering

Underground waste system System for underjordisk avfallshåndtering BSAB DEK.5 Underground waste system System for underjordisk avfallshåndtering UNDERGROUND WASTE SYSTEM Underground waste system System for underjordisk avfallshåndtering Livskvalitet Fleksibilitet Effektivitet

Detaljer

HVEM SKAL OMSTILLE NORGE?

HVEM SKAL OMSTILLE NORGE? HVEM SKAL OMSTILLE NORGE? (STATLIG) EIERSKAP I ET OMSTILLINGSPERSPEKTIV VDN, EIERSKAPSKONFERANSEN 9.6.15 OMSTILLINGER Drivkreftene OMSTILLINGER Depetrofisering Vekst i ikke-oljerelatert konkurranseutsatt

Detaljer

Deltakelse i PISA 2003

Deltakelse i PISA 2003 Programme for International Student Assessment Resultater fra PISA 2003 Pressekonferanse 6. desember 2004 Deltakelse i PISA 2003 OECD-land (30 land) Ikke OECD-land (11 land) Australia Japan Spania Brasil

Detaljer

NetNordic 365. Dine nettverks- og samhandlingsløsninger i trygge hender C L O U D D R I F T SUPPORT KONSULENT

NetNordic 365. Dine nettverks- og samhandlingsløsninger i trygge hender C L O U D D R I F T SUPPORT KONSULENT 365 Dine nettverks- og samhandlingsløsninger i trygge hender C L O U D D R I F T SUPPORT KONSULENT Å være kundens «Best Companion» forplikter Det innebærer blant annet å tilby «best-of-breed» løsninger

Detaljer

Sans for kvalitet i en verden i rask utvikling

Sans for kvalitet i en verden i rask utvikling Sans for kvalitet i en verden i rask utvikling P L U S Nyskapende reparasjonsløsninger Fordelene økt lønnsomhet for kunden Til sluttbrukeren Nexa Autocolor, Europas ledende storvognslakkmerke, har fokus

Detaljer

S8VK- strømforsyning Pålitelig og enkel å bruke over hele verden

S8VK- strømforsyning Pålitelig og enkel å bruke over hele verden S8VK- strømforsyning Pålitelig og enkel å bruke over hele verden Den mest kompakte designen på markedet Tåler tøffe omgivelser Enkel og rask installering industrial.omron.no 2 S8VK- strømforsyning Pålitelig

Detaljer

Mobile Connect Pro. Aktiver din konto. Inkludert 200 MB data per måned i 3 år. Mobile Broadband

Mobile Connect Pro. Aktiver din konto. Inkludert 200 MB data per måned i 3 år. Mobile Broadband Mobile Connect Pro Aktiver din konto Mobile Broadband Inkludert 200 MB data per måned i 3 år Velkommen til HP Mobile Connect Pro Ditt HP Mobile Connect Pro SIM-kort er allerede installert i din enhet HP

Detaljer

Snu utfordringer til muligheter

Snu utfordringer til muligheter Snu utfordringer til muligheter Hvordan skal bedrifter klare utfordringene som ligger foran dem? Canon har kartlagt de fem største utfordringene som bedrifter vil møte i året som kommer. Dette er basert

Detaljer

Økt netthandel utfordrer logistikken i detaljhandelen

Økt netthandel utfordrer logistikken i detaljhandelen Pressemelding, august 2014 Økt netthandel utfordrer logistikken i detaljhandelen Detaljhandelen står i dag overfor store utfordringer. Kundene er mer kresne og illojale enn noensinne. Konkurransen er knivskarp

Detaljer

NYHETER OG FORBEDRINGER

NYHETER OG FORBEDRINGER NYHETER OG FORBEDRINGER Oslo, Januar 2011 1. opplag All informasjon i denne dokumentasjonen vil kunne forandres uten varsel og representerer ikke en forpliktelse fra produsenten. Alt materiale i denne

Detaljer

Innvandrete personer, etter statsborgerskap og kommuner i Møre og Romsdal. 2008. Celler som inneholder 1 eller 2 forekomster er "prikket"

Innvandrete personer, etter statsborgerskap og kommuner i Møre og Romsdal. 2008. Celler som inneholder 1 eller 2 forekomster er prikket 1502 Molde Norge 21 Polen 90 Tyskland 29 Sverige 16 Litauen 12 Kina 11 Somalia 9 Storbritannia 6 Danmark 5 Estland 4 Filippinene 4 Irak 4 Finland 3 Hviterussland 3 Thailand 3 Brasil 3 Nepal 3 Canada. Colombia.

Detaljer

Potetplantemaskin i GB-serien

Potetplantemaskin i GB-serien POTETTEKNIKK BETETEKNIKK GRØNNSAKSTEKNIKK Potetplantemaskin i GB-serien Profesjonell setteteknikk for spesielle krav Beltesetteteknikk fra Grimme: 2-, 3- og 4-raders GB-serien (Grimme Beltplanter) står

Detaljer

ATTIX 30, 40 & 50 WHY COMPROMISE. Brukervennlige støv-/våtsugere som er enkle å vedlikeholde

ATTIX 30, 40 & 50 WHY COMPROMISE. Brukervennlige støv-/våtsugere som er enkle å vedlikeholde ATTIX 30, 40 & 50 WHY COMPROMISE Brukervennlige støv-/våtsugere som er enkle å vedlikeholde Den perfekte løsningen for profesjonelle brukere som stadig flytter på seg ATTIX 30 tilhører den nye og kompakte

Detaljer

Metatron 21. METATRON 21. Den nye generasjonen. Kvantespranget innen melketeknikk.

Metatron 21. METATRON 21. Den nye generasjonen. Kvantespranget innen melketeknikk. Metatron 21 METATRON 21. Den nye generasjonen. Kvantespranget innen melketeknikk. Fremtidens melketeknikk for de Metatron Select 21 først og fremst for den store melkestallen. Metatron fra WestfaliaSurge

Detaljer

Bærbar harddisk USB 2.0 Brukerveiledning

Bærbar harddisk USB 2.0 Brukerveiledning Bærbar harddisk USB 2.0 Brukerveiledning Norsk Innhold Innledning 3 Koble til bærbar harddisk 3 Lagre og overføre data 4 Koble fra bærbar harddisk 5 Teknisk støtte 6 Vilkår for begrenset garanti 7 Rettigheter

Detaljer

ER DU INTERESSERT I EN ØKONOMISK OG RASK PAKKELØSNING?

ER DU INTERESSERT I EN ØKONOMISK OG RASK PAKKELØSNING? PAKKEMASKINER ER DU INTERESSERT I EN ØKONOMISK OG RASK PAKKELØSNING? AVM-500 + KT-1000 AVC Empack Sealing Solutions er en bedrift med årelang erfaring og en klar ambisjon: vi skal være best i markedet.

Detaljer

Visma Global. Økonomisystemet som lar deg forstå helheten

Visma Global. Økonomisystemet som lar deg forstå helheten Visma Global Økonomisystemet som lar deg forstå helheten » Et helhetlig økonomisystem gir deg full kontroll over bedriftens verdier For å oppnå lønnsom drift må du vite hvor verdiene i bedriften ligger.

Detaljer

1. PRINT & MFP LØSNINGER 2. DOKUMENTHÅNDTERING 3. IT-SERVICES 4. DIGITAL SIGNAGE & AV

1. PRINT & MFP LØSNINGER 2. DOKUMENTHÅNDTERING 3. IT-SERVICES 4. DIGITAL SIGNAGE & AV 1. PRINT & MFP LØSNINGER 2. DOKUMENTHÅNDTERING 3. IT-SERVICES 4. DIGITAL SIGNAGE & AV 1. JOBBER MED DE STØRSTE GLOBALE LØSNINGENE ELLER ET LITE KONTORMILJØ SÅ ER HVERT PROSJEKT NØYE GJENNOMFØRT MED KUNDENS

Detaljer

SG/MG-grabber. Den perfekte kombinasjonen. Maksimer maskinens potensial med en skreddersydd grabb

SG/MG-grabber. Den perfekte kombinasjonen. Maksimer maskinens potensial med en skreddersydd grabb SG/MG-grabber Den perfekte kombinasjonen Maksimer maskinens potensial med en skreddersydd grabb En optimalisert grabb for hver tiltrotator Indexator Rototilt Systems har utviklet en ny generasjon multi-

Detaljer

Kostnadskutt i verdikjeden Hva gjør vi?

Kostnadskutt i verdikjeden Hva gjør vi? Count of Load ID YTD Dest Country Total NO 5757 Kostnadskutt i verdikjeden Hva gjør vi? Norsk laks til europeernes middagsbord Ivar Raugstad Logistics Manager Marine Harvest Raw Material & Trade Transport

Detaljer

Optimalt inneklima med. Svalbard. - vår nye serie kjølebafler

Optimalt inneklima med. Svalbard. - vår nye serie kjølebafler Optimalt inneklima med Svalbard - vår nye serie kjølebafler Svalbard den ko Svalbard setter fokus på fleksibilitet og integrerte funksjoner Enkel justering av dysekonfigurasjon en nødvendighet ved bruksendring

Detaljer

Visma ERP POS. Utvid økonomisystemet med en brukervennlig kasseløsning

Visma ERP POS. Utvid økonomisystemet med en brukervennlig kasseløsning Visma ERP POS Utvid økonomisystemet med en brukervennlig kasseløsning En moderne og funksjonell kasseløsning kasseløsning Det lønner seg å utvide økonomisystemet med integrert kassefunksjonalitet. I alle

Detaljer

DETTE ER SPACES indd 1 07/03/17 5:17 PM Generated at: Tue Mar 7 11:53:

DETTE ER SPACES indd 1 07/03/17 5:17 PM Generated at: Tue Mar 7 11:53: DETTE ER SPACES. DETTE ER SPACES. Hallo, alle nyskapere! Dere hører hjemme på Spaces. Bli en del av et kreativt miljø fylt av mennesker som elsker det de gjør. Omgi deg med suksess, og se din verden vokse.

Detaljer

Høyere utdanning og forskning i statsbudsjettet 2008. statssekretær Per Botolf Maurseth 15. oktober 2007

Høyere utdanning og forskning i statsbudsjettet 2008. statssekretær Per Botolf Maurseth 15. oktober 2007 Høyere utdanning og forskning i statsbudsjettet 2008 statssekretær Per Botolf Maurseth 15. oktober 2007 Mer penger til høyere utdanning og forskning Rekruttering Utstyr Universitetsmusene Flere studentboliger

Detaljer

Grunnleggende beskyttelse av mennesker og verdier

Grunnleggende beskyttelse av mennesker og verdier ESMI Brannalarm ESMI Brannalarm Tidlig varsling av branntilløp er svært viktig. Et brannalarmsystem kan oppdage brann slik at tiltak kan iverksettes i en meget tidlig fase. I de aller fleste tilfeller,

Detaljer

3M SelfCheck selvbetjeningssystem V-serien Frigjør bibliotekarer til å være bibliotekarer

3M SelfCheck selvbetjeningssystem V-serien Frigjør bibliotekarer til å være bibliotekarer 3M SelfCheck selvbetjeningssystem V-serien Frigjør bibliotekarer til å være bibliotekarer 3M Norge A/S Avd. Refleks og sikkerhetsprodukter Postboks 100, 2026 Skjetten Telefon 06384 Telefaks 63 84 17 88

Detaljer

Voksnes grunnleggende ferdigheter i Norge og OECD

Voksnes grunnleggende ferdigheter i Norge og OECD Voksnes grunnleggende ferdigheter i Norge og OECD Resultater fra PIAAC Xeni Kristine Dimakos, avdelingdirektør Analyse, Vox Hva er PIAAC? 24 deltakerland Norge, Sverige, Danmark, Finland, Estland, Storbritannia,

Detaljer

Business Process Re-engineering (BPR)

Business Process Re-engineering (BPR) 1 Business Process Re-engineering (BPR) Strategirådgiver 2 Business Process Re-engineering BPR konsept og praktisk prosjektledelse Forstå, kommunisere og forankre pågående forbedringsprosjekter Praktisk

Detaljer

Tjenesteeksporten i 3. kvartal 2017

Tjenesteeksporten i 3. kvartal 2017 Tjenesteeksporten i 3. kvartal 2017 Eksporten av tjenester var 50 mrd. kroner i 3. kvartal i år, 3,3 prosent lavere enn samme kvartal i fjor. Tjenesteeksporten har utviklet seg svakt det siste året. Tjenester

Detaljer

Tilkobling for videoinngangssignalet (høyre). Tilkobling for S-VIDEO-inngangssignalet.

Tilkobling for videoinngangssignalet (høyre). Tilkobling for S-VIDEO-inngangssignalet. Produktinformasjon Tilkoblinger Tilkobling VGA INN PC AUDIO INN VGA UT STEREO UT TV UT ANTENNE DC-INN AUDIO-L INN AUDIO-R INN VIDEO INN Kontrollpanel S-VIDEO INN CH+/UP CH-/DOWN VOL- VOL+/ENTER MENU/ESC

Detaljer