CURRICULUM VITAE Jan Erling Klausen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "CURRICULUM VITAE Jan Erling Klausen"

Transkript

1 CURRICULUM VITAE Jan Erling Klausen PERSONALIA: Født: 28. Februar 1967 Stilling: Forsker I Akademisk grad : Dr.polit. Sivilstand: Gift, tre barn Arbeidsgiver: Norsk institutt for by- og regionforskning Gaustadalléen Oslo Telefon: / (dir.) Fax: Epost: Privatadresse: Hogstveien Kurland Tlf.: Mobil: Epost: UTDANNELSE: Dr.polit., Statsvitenskap, Universitetet i Oslo 2004 Hovedfag. Statsvitenskap, Universitetet i Oslo 1994 Cand. mag. Statsvitenskap, Sosialøkonomi og musikk, Universitetet i Oslo 1991 Grunnfag i Musikk og halvtårsenhet i Kristendom, Indremisjonens Bibelskole i Oslo 1987 ANSETTELSESHISTORIE: Forsker I, NIBR Forsker II, NIBR Visiting Scholar, SCANCOR/Stanford University, California, USA Forsker III, NIBR Forskningsassistent, NIBR BØKER OG BOKKAPITLER: Klausen, J. E., and Rommetvedt, H., eds. (1996): Miljøpolitikk - Organisasjonene, Stortinget og forvaltningen. NIBR/Tano-Aschehoug, Oslo. Klausen, J. E., and Opedal, S. (1999): The "if's" and "how's" of participation: NGOs and sectoral environmental politics in Norway. I The Nordic Environments: Comparing Political, Administrative and Policy Aspects (Joas, M. and Hermanson, A. S., eds.). Ashgate, Aldershot. Klausen, J. E., Opedal, S., and m.fl. (2000): Vitaliseres lokaldemokratiet gjennom mer makt til bydelene? I Styring og medvirkning i lokalforvaltningen. (Governance and participation in local politics) (Johnsen, Å., Loe, L. and Vabo, S., eds.). Cappelen akademisk forlag, Oslo. Klausen, J. E., and Aardal, B. (2002): Direkte valg til bydelsutvalgene i Oslo kommune. I Lokaldemokrati og deltagelse (Aardal, B., ed.). Kommuneforlaget, Oslo. Sist oppdatert:

2 Klausen, J. E. (2005): Citizen's participation in Urban District politics. I Urban Political Decentralisation. Six Scandinavian Cities (Bäck, H., Gjelstrup, G., Helgesen, M., Johansson, F. and Klausen, J. E., eds.). VS Verlag für Sozialwissenschaften, Leverkusen. Klausen, J. E., and Sweeting, D. (2005): Legitimacy and community involvement in local governance. I Urban Governance and Democracy (Haus, M., Heinelt, H. and Stewart, M., eds.). Routledge, London. Bäck, H., Gjelstrup, G., Helgesen, M., Johansson, F., and Klausen, J. E., eds. (2005): Urban Political Decentralisation. Six Scandinavian Cities. VS Verlag für Sozialwissenschaften, Leverkusen. Hanssen, G. S., Klausen, J. E., and Vabo, S. (2006): Traces of Governance: Policy networking in Norwegian local government. I Legitimacy and Urban Governance. A Cross-National Comparative Study (Heinelt, H., Sweeting, D. and Getimis, P., eds.). Routledge, London. Klausen, J. E., Sweeting, D., and Howard, J. (2006): Community Involvement and Legitimation in Urban Governance: An Empirical Analysis. I Legitimacy and Urban Governance. A Cross-National Comparative Study (Heinelt, H., Sweeting, D. and Getimis, P., eds.). Routledge, London. Hanssen, G. S., and Klausen, J. E. (2007): Oslo inner city districts : network failure in the face of policy success I Democratic network governance in Europe (Marcussen, M. and Torfing, J., eds.), pp Palgrave Macmillan, Basingstoke. Klausen, J. E., and Swianiewicz, P., eds. (2007): Cities in City Regions: Governing the Diversities. University of Warsaw, Warsaw. Winsvold, Marte, Knut Bjørn Stokke, Jan Erling Klausen and Inger Lise Saglie (2009): Organizational learning and governance in adaptation in urban development. In Adapting to Climate Change: Thresholds, Values, Governance, eds. W. Neil Adger, Irene Lorenzoni and Karen O Brien. Cambridge: Cambridge University Press Klausen, J. E. og Winsvold, M. (forthcoming): Boosting involvement between elections - The case of Citizen s Initiative. In: Egner, B., Haus, M. and Terizakis, G. Festschrift für Hubert Heinelt: Regieren. Hanssen, G. S., Klausen, J. E. og Langeland, O., red. (forthcoming): Det regionale Norge Oslo: Abstrakt MONOGRAFIER OG AVHANDLINGER: Klausen, J. E. (1994): Prosess og struktur - reorganiseringen av den sentrale utdanningsadministrasjonen. Hovedoppgave, Statsvitenskap. Institute for Political Science/University of Oslo, Oslo. Klausen, J. E. (2004): Lokaldemokratiet i bydelene. Dr.polit. avhanding. Institute for Political Science, University of Oslo, Oslo. ARTIKLER I TIDSSKRIFTER MED PEER REVIEW: Klausen, J. E. (2002): Lokaldemokrati og styringsrelasjoner i store skandinaviske byer. Kommunal ekonomi och politik (KEOP) 6, Hansen, T., and Klausen, J. E. (2002): Between the Welfare State and Local Government Autonomy. Local Government Studies 28, Vabo, S., Hanssen, G. S., and Klausen, J. E. (2004): Demokrati og deltakelse i urbane policynettverk. Erfaringer fra Norge. Politica 36. Johnsen, Å., and Klausen, J. E. (2006): Kommunesammenslåingers politiske økonomi: En analyse av velgeratferd i rådgivende folkeavstemminger. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift 22, Hanssen, G. S., T. Johnstad and J. E. Klausen (2009): Regional Foresight, Modes of CV Jan Erling Klausen - 2 -

3 Governance and Democracy. European Planning Studies vol. 17 #12, Haus, M. and Klausen, J. E. (2011): Urban Leadership and Community Involvement: Ingredients for Good Governance? Urban Affairs Review March : Atkinson, R. og Klausen, J.E. (2011): Understanding sustainability policy: governance, knowledge and the search for integration, Journal of Environmental Policy & Planning, 13:3, Klausen, J. E. og Røe, P. G. (2012): Governance and change on the urban fringe special issue of Urban Research & Practice (introduction article). Urban Research and Practice, Volume 5, Issue 1, 2012 pp.1-5 ANDRE ARTIKLER: Klausen, J. E., and Opedal, S. (1997): Innflytelse eller uavhengighet - dilemmaer for miljøorganisasjonene? ProSus - tidsskrift for et bærekraftig samfunn Rommetvedt, H., Fimreite, A. L., and Klausen, J. E. (1999): Bydelsforsøket i Bergen - prinsipielle problemstillinger og praktiske resultater. Nordisk Administrativt Tidsskrift 80 4 Klausen, J. E., and Østtveiten, H. S. (2000): Det fylkeskommunale demokrati. Regionale Trender Klausen, J. E. (2005): Kan deltagelsen ved lokalvalg økes? Norsk Samfunnsvitenskapelig Tidsskrift (i spalten foredrag/debatt) Christensen, D. A., and Klausen, J. E. (2006): Innbyggerinitiativ og lokaldemokrati. Vedlegg 2 i NOU 2006:7 Det lokale folkestyret i endring? Utredning fra Lokaldemokratikommisjonen Klausen, J. E. (2008a): London's warming: adapting to climate change. Urban Research & Practice, vol. 1 nr. 2, s Klausen, J. E. (2008b): Nye fremtider i regionene. PLAN, nr. 5/2008, s PAPERS PRESENTERT PÅ AKADEMISKE KONFERANSER: Klausen, J. E. 1995a: Interesseorganisasjoner og miljøpolitisk innflytelse. Presentert på Nasjonal fagkonferanse i Statsvitenskap, arrangert av Norsk Statsvitenskapelig Forening. Geilo, Klausen, J. E. 1995b: Interesseorganisasjonenes rolle i offentlig miljøpolitikk. Presentert på Nordisk forskersymposium om samfunnsvitenskapelig miljøvernforskning, arrangert av Gøteborg, 1995 Klausen, J. E. 1996a: The legitimacy of sub-municipal councils in a big city. Presentert på The Legitimacy of Local Government in a Changing World, arrangert av Institute for Political science. Oslo, march 1996 Klausen, J. E. 1996b: Segmentert eller tverrsektoriell miljøpolitikk? Presentert på NOPSA 1996, arrangert av Nordic Political Science Association. Helsinki, August 1996 Klausen, J. E. 1998: Enhancing the legitimacy of sub-municipal councils. Presentert på Nordisk Kommunalforskerkonferanse, arrangert av Odense, Denmark, Klausen, J. E., and Opedal, S. 1999: Bydelsordninger i norske storbyer. Presentert på Nasjonal Fagkonferanse i Statsvitenskap, arrangert av Norsk Statsvitenskapelig Forening. Røros, Norway, Klausen, J. E. 1999a: Trial elections for sub-municipal council: The role of local parties and party members. Presentert på Nordisk kommunalforskerkonferanse, arrangert av Hindås, Sweden, November 1999 CV Jan Erling Klausen - 3 -

4 Klausen, J. E. 1999b: Trial elections for sub-municipal council: The role of local parties and party members. Presentert på Nasjonal fagkonferanse i statsvitenskap, arrangert av Norsk Statsvitenskapelig Forening. Tromsø, Norway, January 2000 Klausen, J. E. 2002: Governance and sustainable urban development in two norwegian cities. Presentert på Urban and spatial european policies: Levels of territorial government, arrangert av EURA (European Urban Research Association). Turin, April 2002 Klausen, J. E., and Sweeting, D. 2002a: Legitimacy, democracy, and community involvement in local governance. Presentert på Academic conference for the PLUS project (Participation, leadership and urban sustainability), arrangert av Technische Universitet Darmstadt. Darmstadt, Germany, October 2002 Klausen, J. E., and Sweeting, D. 2002b: Legitimacy, democracy, and community involvement in local governance. Presentert på Conference on Democratic Network Governance, arrangert av Roskilde University. Copenhagen, Denmark, May, 2003 Hanssen, G. S., Klausen, J. E., and Vabo, S. 2003: Democratic network governance and community involvement. Presentert på European Urban Development: The future of European cohesion policy, arrangert av Metropolitan Research Institute (Városkutás Kft) in cooperation with EURA og EUROCITIES. Budapest, Hungary, August 2003 Haus, M., and Klausen, J. E. 2004: Urban leadership and community involvement: ingredients for good governance? Findings from the PLUS project. Presentert på City futures - International conference on globalism and urban change, arrangert av College of Urban Planning and Public Affairs at the University of Illinois at Chicago. Chicago, Illinois, 8-10 July 2004 Johnsen, Å., and Klausen, J. E. 2004: Kommunesammenslåingers politiske økonomi: En analyse av velgeratferd i rådgivende folkeavstemminger. Presentert på 13. Nordiske kommunalforskerkonferanse, arrangert av Institute for Political Science. Oslo, Norway, November 2004 Hanssen, G. S., and Klausen, J. E. 2005: Network governance of urban regeneration. Presentert på Democratic Network Governance-Workshop, arrangert av Center for Democratic Network Governance, RUC (Roskilde University College). Roskilde, Denmark, 9-10 May 2005 Haus, M., and Klausen, J. E. 2006: Urban governance as depolitization and repoliticization: Institutional change, differentiation of urban regimes and citizen empowerment. Presentert på The Fifteenth International Conference of the Council for European Studies, arrangert av Council for European Studies. The Drake Hotel, Chicago, 29 march - 2. april 2006 Klausen, J. E. 2006: Institutional transitions in Norwegian local government. Presentert på Cities in city regions, first biannual EURA conference, arrangert av University of Warsaw and EURA (European Urban Research Association). Warsaw, Poland, May 2006 Hanssen, G. S., Klausen, J. E., and Winsvold, M. (2007). Emissions trading market, hierarchy or governance network?. Presentert på The 8. Nordic Environmental Social Science Research Conference (NESS). NIBR, CIENS, Oslo. Klausen, J. E. (2007). Institutional transitions in Norwegian local government. Presented at the conference The Vital City - European Urban Research Association (EURA) 10th Anniversary Conference. University of Glasgow/European Urban Research Association, Glasgow, Scotland. Klausen, J. E., and Langeland, O. 2008: Urban adaptation: A matter of knowledge and governance. Presentert på Learning Cities in a Knowledge Based Society, arrangert av EURA - European Urban Research Association. Milan Klausen, J. E. og O. Langeland (2009): Urban Capability for Climate Change Adaptation. Presentasjon uten paper på konferansen City futures in a globalising world, Madrid, Spania 4-6 Juni Arrangør: Madrid kommune/eura. CV Jan Erling Klausen - 4 -

5 Klausen, J. E. (2010) The Governance of Urban Climate Change Adaptation. Presentert ved Understanding City Dynamics, the 3rd bi-annual EURA conference, Darmstadt, Germany September 2010 Klausen, J. E. (2010): Planning for climate change in urban areas. Presentert på konferansen Climate Adaptation in the Nordic Countries: Science, Practice, Policy 8-10 November 2010 i Stockholm, Sverige RAPPORTER OG NOTATER: Klausen, J. E., Johnsen, V., and Stigen, I. M. (1995): Lokal transportpolitikk og institusjonelle forhold. Rapport om kunnskapsstatus. NIBR-notat:1995. Oslo: Johnsen, V., Klausen, J. E., and Røe, P. G. (1996): Du må'kke komme her og bygge der. Evaluering av rikspolitiske retningslinjer for planlegging. NIBR-rapport 1996:9. Oslo: NIBR (Norsk institutt for byog regionforskning). Klausen, J. E. (1997): Desentralisert myndighet i Oslo - Evaluering av Oslo kommunes forsøk med direkte delegasjon fra bydelsutvalg til bydelsadministrasjon. NIBR-notat:1997. Oslo: NIBR (Norsk institutt for by- og regionforskning). Klausen, J. E., and Opedal, S. (1998): Bydelsordninger i norske storbyer - underveisrapport om strukturelle forhold. NIBR-notat:1998. Oslo: Hagen, T. P., Klausen, J. E., and Aardal, B. (1998): Direkte valg til bydelene. Evaluering av forsøket med direkte valg av representanter til fire bydelsutvalg i Oslo NIBR-rapport 1998:3 (Pluss-serie). Oslo: Klausen, J. E., and Myrvold, T. (1999): Bydelspolitikken. Innbyggernes engasjement. NIBR-notat:1999. Oslo: Klausen, J. E., Opedal, S., and m.fl. (1999): Sammendrag av Smått i stort - Bydelsordninger i norske storbyer. NIBR-notat:1999. Oslo: Klausen, J. E., and Opedal, S. (1999): Smått i stort - Bydelsordninger i norske storbyer. NIBR-rapport 1999:11. Oslo: Klausen, J. E., and Østtveiten, H. S. (1999): Det fylkeskommunale demokrati. NIBR-rapport 1999:20. Oslo: Klausen, J. E. (2000): Stortinget og kommunene. Debatter i Stortinget NIBR-notat:2000. Oslo: NIBR (Norsk institutt for by- og regionforskning). Hansen, T., Hovik, S., and Klausen, J. E. (2000): Stortinget som lokalpolitisk aktør. NIBR-rapport 2000:3 (Plussserie). Oslo: Helgesen, M., Klausen, J. E., and Fimreite, A. L. (2001): Færre og større bydeler. NIBR-rapport 2001:17. Oslo: Klausen, J. E. (2001): Bydelsråd i København. En analyse av folkeavstemningen. NIBR-rapport 2001:02. Oslo: Klausen, J. E., Helgesen, M., and Aardal, B. (2002): Et valg av betydning? Videreføring av evaluering av forsøk med direkte valg til fire bydelsutvalg i Oslo kommune. NIBR-rapport 2002:01. Oslo: NIBR (Norsk institutt for by- og regionforskning). Klausen, J. E., and Myrvold, T. (2002): Politikk eller teknikk? Styringsmessige implikasjoner av Oslo kommunes system for fordeling av midler til bydelene. NIBR-rapport 2002:12. Oslo: NIBR (Norsk institutt for byog regionforskning). CV Jan Erling Klausen - 5 -

6 Hanssen, G. S., Klausen, J. E., and Vabo, S. (2004a): Partcipation, leadership and urban sustainability. Norway case study report. NIBR-notat:2004a. Oslo: Hanssen, G. S., Heløe, L. A., and Klausen, J. E. (2004b): Statlig tilsyn med kommunesektoren. NIBR-rapport 2004b:04. Oslo: Hanssen, G. S., Heløe, L. A., and Klausen, J. E. (2004c): Dialogen mellom fylkesmannen og kommunene. NIBRrapport 2004c:07. Oslo: Klausen, J. E. (2004a): Lokale folkeavstemminger om kommunesammenslåing. Dialogen mellom velgere og kommunale eliter. NIBR-rapport 2004a:05. Oslo: Klausen, J. E. (2004b): Bindende lokale folkeavstemminger med folkelig initiativrett. NIBR-rapport 2004b:17. Oslo: Klausen, J. E. (2005): Hovedtrekk i klimapolitikken. NIBR-notat:2005. Oslo: NIBR (Norsk institutt for by- og regionforskning). Hanssen, G. S., and Klausen, J. E. (2006a): Fylkeskommunal oppgavedifferensiering. Rapport fra innledende undersøkelser. NIBR-rapport 2006a:04. Oslo: Hanssen, G. S., and Klausen, J. E. (2006b): Nettverksstyring i en velferdsstat. NIBR-rapport 2006b:10. Oslo: Lorentzen, H., Klausen, J. E., Berglund, F., Waldahl, R. H. (2007): Frivillighet i storby. ISF rapport 2007:07. Oslo: ISF (Institutt for samfunnsforskning) Klausen, J. E., and Skålnes, S. (2007): Fylkeskommunal oppgavedifferensiering: sluttrapport. NIBR-rapport 16:2007. Oslo: NIBR (Norsk institutt for by- og regionforskning) Hanssen, G. S., Hanssen, M., Kittelsen, E., Klausen, J. E., and Winsvold, M. (2008): Governance for sustainability (G-FORS) : Norway national report. NIBR-rapport 09:2008. Oslo: NIBR (Norsk institutt for by- og regionforskning) Christensen, D. A., Hanssen, G. S., Kittelsen, E., Klausen, J. E., Winsvold, M. og Aars, J. (2010): Evaluering av innbyggerinitiativordningen. Samarbeidsrapport NIBR/Rokkansenteret Oslo: NIBR (Norsk institutt for by- og regionforskning) Indset, M., Klausen, J. E., Smith, E. og Winsvold, M. (2011): Samordning av statlig tilsyn og systemrevisjon som tilsynsmetode. NIBR-rapport Oslo: NIBR (Norsk institutt for by- og regionforskning) FORSKNINGSPROSJEKTER: (1994): Miljø og samferdsel - kunnskapsstatus (prosjektmedarbeider). Oppdragsgiver: Programstyret i Miljø, makt og styring (Norges forskningsråd) ( ): Interesseorganisasjoner og miljøpolitisk innflytelse (prosjektmedarbeider). Oppdragsgiver: Norges Forskningsråd ( ): Evaluering av forsøk med direkte valg til bydelsutvalg (prosjektmedarbeider). Oppdragsgiver: Oslo Kommune (1995a): Lokal transportpolitikk - kunnskapsstatus (prosjektleder). Oppdragsgiver: Programstyret i LOKTRA (Lokal transportpolitikk)/norges Forskningsråd (1995b): Evaluering av Rikspolitiske retningslinjer for kommunal og fylkeskommunal planlegging (prosjektmedarbeider). Oppdragsgiver: Miljøverndepartementet (1997): Evaluering av forsøk med direkte delegasjon fra bydelsutvalg til bydelsadministrasjon (prosjektleder). Oppdragsgiver: Oslo kommune ( a): Bydelsordninger i norske storbyer (prosjektleder). Oppdragsgiver: KS/Program for storbyrettet forskning, Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger kommune ( b): Evaluering av bydelsforsøk i Bergen kommune (prosjektmedarbeider). Oppdragsgiver: CV Jan Erling Klausen - 6 -

7 KS/Program for storbyrettet forskning og Bergen kommune (1999): Det fylkeskommunale demokrati (prosjektleder). Oppdragsgiver: Oppgavefordelingsutvalget/KRD ( ): Stortinget som lokalpolitisk aktør (prosjektmedarbeider). Oppdragsgiver: KS ( ): Evaluering av direkte valg til fire bydelsutvalg 1999 (prosjektleder). Samarbeidsprosjekt med ISF. Budsjett: ,-. Oppdragsgiver: Oslo kommune ( ): Decentralisering i skandinaviska storstäder. Samarbeidsprosjekt med Universitet i Göteborg og Roskilde Universitetscentrum (prosjektmedarbeider). Oppdragsgiver: NOS-S (Nordisk Samarbeidsnemd for Samfunnsforskning) (2000): Analyse av folkeavstemmingen om bydelsråd i København (prosjektleder). Budsjett: ,-. Oppdragsgiver: Bydelene Indre Nørrebro, Indre Østerbro, Kgs. Enghave og Valby i København (2001): Ny bydelsreform i Oslo kommune (prosjektleder). Oppdragsgiver: Oslo kommune og KS Forskning/Program for storbyrettet forskning ( a): Vurdering av kriteriesystemet i Oslo kommune (prosjektmedarbeider). Oppdragsgiver: Oslo kommune ( b): Resultatenheter og flat struktur (prosjektmedarbeider). Oppdragsgiver: KS ( ): Globalisering og regionalisering (prosjektmedarbeider). Oppdragsgiver: Maktutredningen/Kommunaldepartementet ( a): Participation, Leadership and Urban Sustainability (PLUS) (norsk prosjektleder). Oppdragsgiver: EU-kommisjonen (EUs 5. rammeprogram) ( b): Evaluering av styringssystemet i Bergen kommune (prosjektmedarbeider). Oppdragsgiver: Bergen kommune og KS ( a): Statlig tilsyn med kommunesektoren (prosjektleder). Oppdragsgiver: Tilsynsutvalget/KRD ( b): Dialogen mellom staten og kommunene (prosjektleder). Oppdragsgiver: KRD ( c): Undersøkelse om kommunesammenslåing - innbyggernes holdninger og kommunikasjon mellom innbyggere og politikere (prosjektleder). Oppdragsgiver: KRD ( ): Hovedtrekk i klimapolitikken. Strategisk instituttprogram: Regionale og lokale samfunnseffekter av og tilpasninger til klimaendringer (prosjektmedarbeider). Oppdragsgiver: NIBR/Norges Forskningsråd (2004a): Bindende lokale folkeavstemminger med folkelig initiativrett (prosjektleder). Budsjett: ,-. Oppdragsgiver: KRD (2004b): Fylkeskommunen som regional utviklingsaktør (prosjektmedarbeider). Oppdragsgiver: KRD (2005): Differensieringen av klimapolitikken. Strategisk instituttprogram: Bærekraftig utvikling - utfordringer til kunnskap, planlegging og styring (prosjektleder). Oppdragsgiver: NIBR/Forsningsrådet ( ): Innbyggerinitiativet (prosjektmedarbeider). Oppdragsgiver: Lokaldemokratikommisjonen/KRD ( ): Fylkeskommunal oppgavedifferensiering (prosjektleder). Oppdragsgiver: KRD ( ): Frivillig innsats i storbyene: Egenart og effektivitet (prosjektleder). Oppdragsgiver: KS ( ): Governance for sustainability (G-FORS). Europeisk samarbeidsprosjekt (prosjektleder for Norsk team). Oppdragsgiver: EU-kommisjonen/6. rammeprogram for forskning ( ): Foresight for Regional Planning and Sustainable Regional Development". Strategisk instituttprogram, NIBR (koordinator/prosjektleder). Budsjett: ,-. Oppdragsgiver: Norges Forskningsråd/MD ( ): Responding to Climate Change: The Potentials of and Limits to Adaptation in Norway (PLAN) (prosjektmedarbeider i NIBRs delprosjekt). Oppdragsgiver: NORKLIMA/NFR (2008): Vurdering av konsultasjonsordningen som virkemiddel i styringsdialogen mellom staten og kommunesektoren (prosjektleder). Oppdragsgiver: KRD (2008): Helhetlige og langsiktige hensyn i politiske vedtak om velferdstenester (prosjektleder). Oppdragsgiver: KS ( ) Climate Change: Impacts, Costs and Adaptation in the Baltic Sea Region (BaltCICA) (prosjektmedarbeider). Prosjekt i INTERREG IIIB Baltic Sea Region Programme Oppdragsgiver: EU ( ) Innovative Foresight Planning for business development. Prosjekt i INTERREG IVB North Sea Region Programme. Forskningsbasert bistand til gjennomføring av arbeidspakke CV Jan Erling Klausen - 7 -

8 (prosjektleder). Oppdragsgiver: Vest-Agder fylkeskommune ( ): Evaluering av ordningen med innbyggerinitiativ (prosjektleder). Samarbeidsprosjekt med Rokkan-senteret. Budsjett: ,-. Oppdragsgiver: KRD ( ): Water Pollution Abatement in a System of Multi-level Governance: A study of Norway s implementation of EUs Water Framework Directive (WAPABAT). Samarbeidsprosjekt med UiO, UMB, HiO, NIVA, MD og DN (prosjektleder). Budsjett: ,-. Oppdragsgiver: Norges Forskningsråd/Miljø ( ): Framsyn i Hedmark. Samarbeidsprosjekt med ØF, HiO og Hedmark Fylkeskommune (prosjektmedarbeider). Oppdragsgiver: Hedmark Fylkeskommune og Norges Forskningsråd/VRI-programmet. ( ): Challenges for Governance and Planning in Cities and Municipalities (koordinator). Strategisk instituttsatsing (SIS). Oppdragsgiver: NFR (2011): Samordning av statlig tilsyn (prosjektleder). Oppdragsgiver: KRD ( ): Likeverdighet mellom stat og kommunesektor. Oppdragsgiver: KS KEYNOTE SPEECHES: The governance of climate change. Given at The 8. Nordic Environmental Social Science Research Conference (NESS) / Internationalisation of Environmental Policy - Challenges, constraints and opportunities hosted by NIBR in Oslo/CIENS 20. June DELTAGELSE I STYRER, RÅD OG UTVALG: Medlem av nasjonal ekspertgruppe for Europarådets strategi for godt styresett (KRD/KS), 2011 Medlem av The Executive Committee i European Urban Research Association (EURA) Medlem av the EURA Board 2006 Practice editor, Urban Research & Practice - Journal of the European Urban Research Association (Routledge, London) Medlem av referansegruppen for Lokaldemokratiundersøkelsen, Institutt for Samfunnsforskning, Medlem av styret for Norsk institutt for by- og regionforskning Styremedlem i Forskerforbundets avdeling på NIBR, Referansegruppe for revisjon av lovgrunnlaget for kommunedelorganisering. KRD, 2000 STIPENDER: Faglitterært fond, reisestipend, Benyttet til deltagelse med framleggelse på The Fifteenth International Conference of the Council for European Studies, arrangert av Council for European Studies. The Drake Hotel, Chicago, 29 March - 2. April 2006 UNDERVISNING: Forelesning om Samstyring og demokrati, avholdt på Master-kurs i styring og ledelse, Høgskolen i Oslo 28. august 2008 Forelesningsrekke, STV2400 OPA fordypningsemne sammen med Harald Baldersheim, Institutt for Statsvitenskap, Universitetet i Oslo, høstsemesteret 2010, 2011 VEILEDNING: Veiledning av hovedoppgave på Institutt for Statsvitenskap , Alexander Faaberg Leder av veiledningsseminar, kvantitativ metode STV 4020 (masternivå), Institutt for Statsvitenskap, Universitetet i Oslo, vår 2006 CV Jan Erling Klausen - 8 -

9 Veileder av fire Bachelor-oppgaver, Administrasjon og ledelse/organisasjon og ledelse, Høgskolen i Oslo, våren 2009 SENSUR: Sensor, politisk teori (grunnfag/bachelornivå), kvantitativ metode (masternivå), hoved- og masteroppgaver, Institutt for Statsvitenskap, Universitetet i Oslo, Sensor, offentlig administrasjon (bachelornivå), Høgskolen i Oslo, Medlem av bedømmelseskommisjon og 2. opponent for avhandlingen Samarbeid i sentrum, PhD Tore Omholt Institutt for Sosiologi og Samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo, 19/ CV Jan Erling Klausen - 9 -

CURRICULUM VITAE mai 2012 (oppdatert posthumt)

CURRICULUM VITAE mai 2012 (oppdatert posthumt) CURRICULUM VITAE mai 2012 (oppdatert posthumt) Navn Akademisk grad Tittel Institusjon Hanne Marthe Narud Dr. polit. Professor Institutt for statsvitenskap Boks 1097 Blindern 0317 Oslo Født 26.02.1958 Utdanning

Detaljer

Curriculum vitae Jon Christian Rogstad

Curriculum vitae Jon Christian Rogstad Curriculum vitae Jon Christian Rogstad Født 4. oktober 1966 i Oslo Sivilstand Gift, to barn (født 2003 og 2005) Adresse Sturlas vei 10, 0772 Oslo (privat) Munthes gate 31, Postboks 3233 Elisenberg, N-0208

Detaljer

Atle Hauge PhD (philosophiae doctor) fra Uppsala Universitet, 2007

Atle Hauge PhD (philosophiae doctor) fra Uppsala Universitet, 2007 Atle Hauge PhD (philosophiae doctor) fra Uppsala Universitet, 2007 Stilling: Forsker II Telefon: 97084886 E-post: atle.hauge@ostforsk.no Atle Hauge er forsker ved Østlandsforskning, og har tidligere jobbet

Detaljer

Årsberetning 2012 Østlandsforskning AS. Årsberetning

Årsberetning 2012 Østlandsforskning AS. Årsberetning Årsberetning 2012 Østlandsforskning AS Årsberetning 1 Dette er Østlandsforskning Østlandsforskning AS ble formelt etablert i stiftelsesmøte 15.april 2011. Med virkning fra 1.januar 2011 overtok Østlandsforskning

Detaljer

Transportøkonomisk institutt Stiftelsen Norsk senter for samferdselsforskning ÅRSRAPPORT 2005 ADMINISTRATIV OG FAGLIG REPRESENTASJON

Transportøkonomisk institutt Stiftelsen Norsk senter for samferdselsforskning ÅRSRAPPORT 2005 ADMINISTRATIV OG FAGLIG REPRESENTASJON Transportøkonomisk institutt Stiftelsen Norsk senter for samferdselsforskning ÅRSRAPPORT 2005 ADMINISTRATIV OG FAGLIG REPRESENTASJON ADMINISTRATIV OG FAGLIG REPRESENTASJON Både nasjonalt, nordisk og internasjonalt

Detaljer

international research institute of stavanger AS ÅRSRAPPORT 2011 SAMFUNNS- OG NÆRINGSUTVIKLING

international research institute of stavanger AS ÅRSRAPPORT 2011 SAMFUNNS- OG NÆRINGSUTVIKLING ÅRSRAPPORT 2011 SAMFUNNS- OG NÆRINGSUTVIKLING INNHOLD (03) IRIS - International Research Institute of Stavanger (04) Samfunns- og Næringsutvikling (05) Innovasjon (06) Arbeidshelse og sykefravær (07) Arbeidsliv

Detaljer

Curriculum Vitae (januar 2010, 12 sider + vedlegg)

Curriculum Vitae (januar 2010, 12 sider + vedlegg) Odd Nordhaug, professor dr.philos. Institutt for strategi og ledelse Norges Handelshøyskole Curriculum Vitae (januar 2010, 12 sider + vedlegg) I. PERSONALIA Fødselsår: 1953 Familie: Gift, to barn, to barnebarn

Detaljer

www.samfunnsforskning.no Årsmelding 2012

www.samfunnsforskning.no Årsmelding 2012 www.samfunnsforskning.no Årsmelding 2012 Årsmelding 2012 om instituttet Institutt for samfunnsforskning er en uavhengig, ikke-kommersiell stiftelse i Oslo. Vi søker å skape et bredt fagmiljø uten skarpe

Detaljer

Erfaringer med nærdemokratiske ordninger i Norden

Erfaringer med nærdemokratiske ordninger i Norden NIBR-rapport 2013:4 Gro Sandkjær Hanssen Jan Erling Klausen Marte Winsvold Erfaringer med nærdemokratiske ordninger i Norden Erfaringer med nærdemokratiske ordninger i Norden Andre publikasjoner fra NIBR:

Detaljer

CURRICULUM VITAE. Desember 2007

CURRICULUM VITAE. Desember 2007 CURRICULUM VITAE Desember 2007 Norsk institutt for by- og regionforskning Postboks 44, Blindern, 0313 Oslo. Tel: 22 95 88 00. Faks 22 22 37 02 Navn: Akademisk grad: Stilling: Nasjonalitet: Språk: E-post:

Detaljer

COMPLETE BIBLIOGRAPHY (February 2007)

COMPLETE BIBLIOGRAPHY (February 2007) Professor Odd Nordhaug, Dr.Philos. Department of Strategy and Management Norwegian School of Economics and Business Administration odd.nordhaug@nhh.no COMPLETE BIBLIOGRAPHY (February 2007) PUBLISHED BOOKS

Detaljer

Forsknings- og utviklingsvirksomhet. TØH-Notat 2010:1

Forsknings- og utviklingsvirksomhet. TØH-Notat 2010:1 Forsknings- og utviklingsvirksomhet ved HiST/TØH 2009 TØH-Notat 2010:1 Trondheim 2010 ISSN: 1890-9574 ------------------------------------------------------------ Høgskolen i Sør-Trøndelag. Biblioteket

Detaljer

Rolv Petter Amdam Professor Handelshøyskolen BI Institutt for strategi og logistikk 0442 Oslo. Tlf: 46410662 Mail: rolv.p.amdam@bi.no Født: 07.02.

Rolv Petter Amdam Professor Handelshøyskolen BI Institutt for strategi og logistikk 0442 Oslo. Tlf: 46410662 Mail: rolv.p.amdam@bi.no Født: 07.02. Mai 2013 Rolv Petter Amdam Professor Handelshøyskolen BI Institutt for strategi og logistikk 0442 Oslo Tlf: 46410662 Mail: rolv.p.amdam@bi.no Født: 07.02.1953 Nåværende stilling Professor i økonomisk historie,

Detaljer

5 Tilknytning til universiteter og høyskoler

5 Tilknytning til universiteter og høyskoler 5 Tilknytning til universiteter og høyskoler Institutt for Samfunnsforskning har god kontakt med både universitets - og høyskolemiljøer, både gjennom forskningssamarbeid og ved at instituttets forskere

Detaljer

Østlandsforskning (ØF) skal være en sentral aktør i Innlandets innovasjons- og kompetansesystem gjennom å tilføre sine oppdragsgivere og samfunnet

Østlandsforskning (ØF) skal være en sentral aktør i Innlandets innovasjons- og kompetansesystem gjennom å tilføre sine oppdragsgivere og samfunnet Årsberetning 2004 1 Østlandsforskning (ØF) skal være en sentral aktør i Innlandets innovasjons- og kompetansesystem gjennom å tilføre sine oppdragsgivere og samfunnet for øvrig relevant og nyttig kunnskap

Detaljer

Østlandsforskning (ØF) skal være en sentral aktør i Innlandets innovasjons- og kompetansesystem gjennom å tilføre sine oppdragsgivere og samfunnet

Østlandsforskning (ØF) skal være en sentral aktør i Innlandets innovasjons- og kompetansesystem gjennom å tilføre sine oppdragsgivere og samfunnet Årsberetning 2004 1 Østlandsforskning (ØF) skal være en sentral aktør i Innlandets innovasjons- og kompetansesystem gjennom å tilføre sine oppdragsgivere og samfunnet for øvrig relevant og nyttig kunnskap

Detaljer

Transportøkonomisk institutt Stiftelsen Norsk senter for samferdselsforskning. Årsrapport. Administrativ og faglig representasjon Publikasjoner

Transportøkonomisk institutt Stiftelsen Norsk senter for samferdselsforskning. Årsrapport. Administrativ og faglig representasjon Publikasjoner Transportøkonomisk institutt Stiftelsen Norsk senter for samferdselsforskning 2003 Årsrapport Administrativ og faglig representasjon Publikasjoner Innhold Administrativ og faglig representasjon...........

Detaljer

SIFO. Årsmelding. Design og illustrasjon Smaapigerne www.sott.no

SIFO. Årsmelding. Design og illustrasjon Smaapigerne www.sott.no SIFO Årsmelding Design og illustrasjon Smaapigerne www.sott.no Direktøren har ordet Kjøkkenet og samfunnet tur-retur I var det 70 år siden SIFO ble etablert under navnet Statens forsøksvirksomhet i husstell,

Detaljer

Curriculum vitae: Kristin Dale

Curriculum vitae: Kristin Dale Curriculum vitae: Kristin Dale Stilling: Dosent i samfunnsøkonomi, dr.oecon Institutt: Institutt for økonomi Universitet: Handelshøyskolen, Universitetet i Agder Adresse: UiA, Postboks 422, 4604 Kristiansand

Detaljer

Ulla Schmidt Curriculum Vitae

Ulla Schmidt Curriculum Vitae Ulla Schmidt Curriculum Vitae Adress (work) Centre for Church Research, P.O.box 45 Vinderen, NO-0319 Oslo, NORWAY Date and place of birth 19.12.1966, Copenhagen, Denmark Nationality Danish (resident of

Detaljer

NIFU STEP Studier av innovasjon, forskning og utdanning

NIFU STEP Studier av innovasjon, forskning og utdanning ÅRSBERETNING 2006 NIFU STEP Studier av innovasjon, forskning og utdanning Wergelandsveien 7, N-0167 Oslo Tlf: (+47) 22 59 51 00, Fax: (+47) 22 59 51 01 Epost: post@nifustep.no Internett http://www.nifustep.no

Detaljer

Årsrapport 2002. SAMSTEMT Samfunnsfaglige studier av energi, miljø og teknologi

Årsrapport 2002. SAMSTEMT Samfunnsfaglige studier av energi, miljø og teknologi Årsrapport 2002 SAMSTEMT Samfunnsfaglige studier av energi, miljø og teknologi 1 1. Programmets mål Hovedmål / delmål Hovedmål SAMSTEMT skal utvikle samfunnsfaglig kunnskap om energi, miljø og teknologi

Detaljer

Gjesteforsker ved National Bureau of Economic Research i Cambridge, Massachusettes i 1999/2000

Gjesteforsker ved National Bureau of Economic Research i Cambridge, Massachusettes i 1999/2000 Curriculum Vitae Oppdatert 26.11.2013 Jarle Møen, Professor ved Institutt for foretaksøkonomi på Norges Handelshøyskole Generelle opplysninger Født: 24. august 1967 i Porsgrunn Epost: jarle.moen@nhh.no

Detaljer

CURRICULUM VITAE. Personalia: Utdanning: Praksis og yrkeserfaring: Internasjonal erfaring: Organisasjons- og styreerfaring:

CURRICULUM VITAE. Personalia: Utdanning: Praksis og yrkeserfaring: Internasjonal erfaring: Organisasjons- og styreerfaring: CURRICULUM VITAE Personalia: Navn: Kjell Overvåg Stilling: Forsker II Telefon: 95207791 E post: ko@ostforsk.no Utdanning: 2006 09: PhD i geografi (Dr.polit.). Norges teknisk vitenskapelige universitet,

Detaljer

Legitimitet gjennom prestasjon?

Legitimitet gjennom prestasjon? Legitimitet gjennom prestasjon? Legitimitet gjennom prestasjon? Annelin Gustavsen, Jon Pierre och Asbjørn Røiseland E nhver offentlig myndighet trenger i lengden å være legitim. Legitimitet uttrykker den

Detaljer

FORSKNINGSAKTIVITETEN VED HØGSKOLEN I MOLDE

FORSKNINGSAKTIVITETEN VED HØGSKOLEN I MOLDE FORSKNINGSAKTIVITETEN VED HØGSKOLEN I MOLDE 2001 Forord Merknad: Med denne årsrapporten ønsker vi å synliggjøre forsknings-, utrednings- og kompetansehevningsvirksomheten ved Høgskolen i Molde. Vi håper

Detaljer

Direktøren har ordet. Relevans og dybde. Arne Dulsrud

Direktøren har ordet. Relevans og dybde. Arne Dulsrud Direktøren har ordet Relevans og dybde Politikernes krav til norsk instituttsektor har de senere år vært entydig: forskningsinstituttene må bli mer lik universitetene i form av akademisk tydelighet og

Detaljer

IRIS SAMFUNNSFORSKNING

IRIS SAMFUNNSFORSKNING IRIS SAMFUNNSFORSKNING Årsrapport 2014 INTERNATIONAL RESEARCH INSTITUTE OF STAVANGER INNHOLD International Research Institute of Stavanger............ 2 IRIS Samfunnsforskning............ 3 Forskningsgrupper............

Detaljer

Curriculum Vitae. Silje Bringsrud Fekjær Født: 20. mars 1974 Sivil status: Gift, to barn (født 2007 og 2011)

Curriculum Vitae. Silje Bringsrud Fekjær Født: 20. mars 1974 Sivil status: Gift, to barn (født 2007 og 2011) Curriculum Vitae Silje Bringsrud Fekjær Født: 20. mars 1974 Sivil status: Gift, to barn (født 2007 og 2011) Utdanning - 2007: Ph.d. sosiologi, UiO. - 2000: Sosiologi hovedfag, UiO. - 1997: Cand. Mag. UiO

Detaljer

Regionavisenes dekning av kommune- og fylkestingsvalget 2007

Regionavisenes dekning av kommune- og fylkestingsvalget 2007 Regionavisenes dekning av kommune- og fylkestingsvalget 2007 Belyst gjennom dekningen i avisene Agderposten og Fædrelandsvennen Dag Ingvar Jacobsen dag.i.jacobsen@uia.no Anne Siri Skomedal a_skomedal@hotmail.com

Detaljer