CURRICULUM VITAE Jan Erling Klausen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "CURRICULUM VITAE Jan Erling Klausen"

Transkript

1 CURRICULUM VITAE Jan Erling Klausen PERSONALIA: Født: 28. Februar 1967 Stilling: Forsker I Akademisk grad : Dr.polit. Sivilstand: Gift, tre barn Arbeidsgiver: Norsk institutt for by- og regionforskning Gaustadalléen Oslo Telefon: / (dir.) Fax: Epost: Privatadresse: Hogstveien Kurland Tlf.: Mobil: Epost: UTDANNELSE: Dr.polit., Statsvitenskap, Universitetet i Oslo 2004 Hovedfag. Statsvitenskap, Universitetet i Oslo 1994 Cand. mag. Statsvitenskap, Sosialøkonomi og musikk, Universitetet i Oslo 1991 Grunnfag i Musikk og halvtårsenhet i Kristendom, Indremisjonens Bibelskole i Oslo 1987 ANSETTELSESHISTORIE: Forsker I, NIBR Forsker II, NIBR Visiting Scholar, SCANCOR/Stanford University, California, USA Forsker III, NIBR Forskningsassistent, NIBR BØKER OG BOKKAPITLER: Klausen, J. E., and Rommetvedt, H., eds. (1996): Miljøpolitikk - Organisasjonene, Stortinget og forvaltningen. NIBR/Tano-Aschehoug, Oslo. Klausen, J. E., and Opedal, S. (1999): The "if's" and "how's" of participation: NGOs and sectoral environmental politics in Norway. I The Nordic Environments: Comparing Political, Administrative and Policy Aspects (Joas, M. and Hermanson, A. S., eds.). Ashgate, Aldershot. Klausen, J. E., Opedal, S., and m.fl. (2000): Vitaliseres lokaldemokratiet gjennom mer makt til bydelene? I Styring og medvirkning i lokalforvaltningen. (Governance and participation in local politics) (Johnsen, Å., Loe, L. and Vabo, S., eds.). Cappelen akademisk forlag, Oslo. Klausen, J. E., and Aardal, B. (2002): Direkte valg til bydelsutvalgene i Oslo kommune. I Lokaldemokrati og deltagelse (Aardal, B., ed.). Kommuneforlaget, Oslo. Sist oppdatert:

2 Klausen, J. E. (2005): Citizen's participation in Urban District politics. I Urban Political Decentralisation. Six Scandinavian Cities (Bäck, H., Gjelstrup, G., Helgesen, M., Johansson, F. and Klausen, J. E., eds.). VS Verlag für Sozialwissenschaften, Leverkusen. Klausen, J. E., and Sweeting, D. (2005): Legitimacy and community involvement in local governance. I Urban Governance and Democracy (Haus, M., Heinelt, H. and Stewart, M., eds.). Routledge, London. Bäck, H., Gjelstrup, G., Helgesen, M., Johansson, F., and Klausen, J. E., eds. (2005): Urban Political Decentralisation. Six Scandinavian Cities. VS Verlag für Sozialwissenschaften, Leverkusen. Hanssen, G. S., Klausen, J. E., and Vabo, S. (2006): Traces of Governance: Policy networking in Norwegian local government. I Legitimacy and Urban Governance. A Cross-National Comparative Study (Heinelt, H., Sweeting, D. and Getimis, P., eds.). Routledge, London. Klausen, J. E., Sweeting, D., and Howard, J. (2006): Community Involvement and Legitimation in Urban Governance: An Empirical Analysis. I Legitimacy and Urban Governance. A Cross-National Comparative Study (Heinelt, H., Sweeting, D. and Getimis, P., eds.). Routledge, London. Hanssen, G. S., and Klausen, J. E. (2007): Oslo inner city districts : network failure in the face of policy success I Democratic network governance in Europe (Marcussen, M. and Torfing, J., eds.), pp Palgrave Macmillan, Basingstoke. Klausen, J. E., and Swianiewicz, P., eds. (2007): Cities in City Regions: Governing the Diversities. University of Warsaw, Warsaw. Winsvold, Marte, Knut Bjørn Stokke, Jan Erling Klausen and Inger Lise Saglie (2009): Organizational learning and governance in adaptation in urban development. In Adapting to Climate Change: Thresholds, Values, Governance, eds. W. Neil Adger, Irene Lorenzoni and Karen O Brien. Cambridge: Cambridge University Press Klausen, J. E. og Winsvold, M. (forthcoming): Boosting involvement between elections - The case of Citizen s Initiative. In: Egner, B., Haus, M. and Terizakis, G. Festschrift für Hubert Heinelt: Regieren. Hanssen, G. S., Klausen, J. E. og Langeland, O., red. (forthcoming): Det regionale Norge Oslo: Abstrakt MONOGRAFIER OG AVHANDLINGER: Klausen, J. E. (1994): Prosess og struktur - reorganiseringen av den sentrale utdanningsadministrasjonen. Hovedoppgave, Statsvitenskap. Institute for Political Science/University of Oslo, Oslo. Klausen, J. E. (2004): Lokaldemokratiet i bydelene. Dr.polit. avhanding. Institute for Political Science, University of Oslo, Oslo. ARTIKLER I TIDSSKRIFTER MED PEER REVIEW: Klausen, J. E. (2002): Lokaldemokrati og styringsrelasjoner i store skandinaviske byer. Kommunal ekonomi och politik (KEOP) 6, Hansen, T., and Klausen, J. E. (2002): Between the Welfare State and Local Government Autonomy. Local Government Studies 28, Vabo, S., Hanssen, G. S., and Klausen, J. E. (2004): Demokrati og deltakelse i urbane policynettverk. Erfaringer fra Norge. Politica 36. Johnsen, Å., and Klausen, J. E. (2006): Kommunesammenslåingers politiske økonomi: En analyse av velgeratferd i rådgivende folkeavstemminger. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift 22, Hanssen, G. S., T. Johnstad and J. E. Klausen (2009): Regional Foresight, Modes of CV Jan Erling Klausen - 2 -

3 Governance and Democracy. European Planning Studies vol. 17 #12, Haus, M. and Klausen, J. E. (2011): Urban Leadership and Community Involvement: Ingredients for Good Governance? Urban Affairs Review March : Atkinson, R. og Klausen, J.E. (2011): Understanding sustainability policy: governance, knowledge and the search for integration, Journal of Environmental Policy & Planning, 13:3, Klausen, J. E. og Røe, P. G. (2012): Governance and change on the urban fringe special issue of Urban Research & Practice (introduction article). Urban Research and Practice, Volume 5, Issue 1, 2012 pp.1-5 ANDRE ARTIKLER: Klausen, J. E., and Opedal, S. (1997): Innflytelse eller uavhengighet - dilemmaer for miljøorganisasjonene? ProSus - tidsskrift for et bærekraftig samfunn Rommetvedt, H., Fimreite, A. L., and Klausen, J. E. (1999): Bydelsforsøket i Bergen - prinsipielle problemstillinger og praktiske resultater. Nordisk Administrativt Tidsskrift 80 4 Klausen, J. E., and Østtveiten, H. S. (2000): Det fylkeskommunale demokrati. Regionale Trender Klausen, J. E. (2005): Kan deltagelsen ved lokalvalg økes? Norsk Samfunnsvitenskapelig Tidsskrift (i spalten foredrag/debatt) Christensen, D. A., and Klausen, J. E. (2006): Innbyggerinitiativ og lokaldemokrati. Vedlegg 2 i NOU 2006:7 Det lokale folkestyret i endring? Utredning fra Lokaldemokratikommisjonen Klausen, J. E. (2008a): London's warming: adapting to climate change. Urban Research & Practice, vol. 1 nr. 2, s Klausen, J. E. (2008b): Nye fremtider i regionene. PLAN, nr. 5/2008, s PAPERS PRESENTERT PÅ AKADEMISKE KONFERANSER: Klausen, J. E. 1995a: Interesseorganisasjoner og miljøpolitisk innflytelse. Presentert på Nasjonal fagkonferanse i Statsvitenskap, arrangert av Norsk Statsvitenskapelig Forening. Geilo, Klausen, J. E. 1995b: Interesseorganisasjonenes rolle i offentlig miljøpolitikk. Presentert på Nordisk forskersymposium om samfunnsvitenskapelig miljøvernforskning, arrangert av Gøteborg, 1995 Klausen, J. E. 1996a: The legitimacy of sub-municipal councils in a big city. Presentert på The Legitimacy of Local Government in a Changing World, arrangert av Institute for Political science. Oslo, march 1996 Klausen, J. E. 1996b: Segmentert eller tverrsektoriell miljøpolitikk? Presentert på NOPSA 1996, arrangert av Nordic Political Science Association. Helsinki, August 1996 Klausen, J. E. 1998: Enhancing the legitimacy of sub-municipal councils. Presentert på Nordisk Kommunalforskerkonferanse, arrangert av Odense, Denmark, Klausen, J. E., and Opedal, S. 1999: Bydelsordninger i norske storbyer. Presentert på Nasjonal Fagkonferanse i Statsvitenskap, arrangert av Norsk Statsvitenskapelig Forening. Røros, Norway, Klausen, J. E. 1999a: Trial elections for sub-municipal council: The role of local parties and party members. Presentert på Nordisk kommunalforskerkonferanse, arrangert av Hindås, Sweden, November 1999 CV Jan Erling Klausen - 3 -

4 Klausen, J. E. 1999b: Trial elections for sub-municipal council: The role of local parties and party members. Presentert på Nasjonal fagkonferanse i statsvitenskap, arrangert av Norsk Statsvitenskapelig Forening. Tromsø, Norway, January 2000 Klausen, J. E. 2002: Governance and sustainable urban development in two norwegian cities. Presentert på Urban and spatial european policies: Levels of territorial government, arrangert av EURA (European Urban Research Association). Turin, April 2002 Klausen, J. E., and Sweeting, D. 2002a: Legitimacy, democracy, and community involvement in local governance. Presentert på Academic conference for the PLUS project (Participation, leadership and urban sustainability), arrangert av Technische Universitet Darmstadt. Darmstadt, Germany, October 2002 Klausen, J. E., and Sweeting, D. 2002b: Legitimacy, democracy, and community involvement in local governance. Presentert på Conference on Democratic Network Governance, arrangert av Roskilde University. Copenhagen, Denmark, May, 2003 Hanssen, G. S., Klausen, J. E., and Vabo, S. 2003: Democratic network governance and community involvement. Presentert på European Urban Development: The future of European cohesion policy, arrangert av Metropolitan Research Institute (Városkutás Kft) in cooperation with EURA og EUROCITIES. Budapest, Hungary, August 2003 Haus, M., and Klausen, J. E. 2004: Urban leadership and community involvement: ingredients for good governance? Findings from the PLUS project. Presentert på City futures - International conference on globalism and urban change, arrangert av College of Urban Planning and Public Affairs at the University of Illinois at Chicago. Chicago, Illinois, 8-10 July 2004 Johnsen, Å., and Klausen, J. E. 2004: Kommunesammenslåingers politiske økonomi: En analyse av velgeratferd i rådgivende folkeavstemminger. Presentert på 13. Nordiske kommunalforskerkonferanse, arrangert av Institute for Political Science. Oslo, Norway, November 2004 Hanssen, G. S., and Klausen, J. E. 2005: Network governance of urban regeneration. Presentert på Democratic Network Governance-Workshop, arrangert av Center for Democratic Network Governance, RUC (Roskilde University College). Roskilde, Denmark, 9-10 May 2005 Haus, M., and Klausen, J. E. 2006: Urban governance as depolitization and repoliticization: Institutional change, differentiation of urban regimes and citizen empowerment. Presentert på The Fifteenth International Conference of the Council for European Studies, arrangert av Council for European Studies. The Drake Hotel, Chicago, 29 march - 2. april 2006 Klausen, J. E. 2006: Institutional transitions in Norwegian local government. Presentert på Cities in city regions, first biannual EURA conference, arrangert av University of Warsaw and EURA (European Urban Research Association). Warsaw, Poland, May 2006 Hanssen, G. S., Klausen, J. E., and Winsvold, M. (2007). Emissions trading market, hierarchy or governance network?. Presentert på The 8. Nordic Environmental Social Science Research Conference (NESS). NIBR, CIENS, Oslo. Klausen, J. E. (2007). Institutional transitions in Norwegian local government. Presented at the conference The Vital City - European Urban Research Association (EURA) 10th Anniversary Conference. University of Glasgow/European Urban Research Association, Glasgow, Scotland. Klausen, J. E., and Langeland, O. 2008: Urban adaptation: A matter of knowledge and governance. Presentert på Learning Cities in a Knowledge Based Society, arrangert av EURA - European Urban Research Association. Milan Klausen, J. E. og O. Langeland (2009): Urban Capability for Climate Change Adaptation. Presentasjon uten paper på konferansen City futures in a globalising world, Madrid, Spania 4-6 Juni Arrangør: Madrid kommune/eura. CV Jan Erling Klausen - 4 -

5 Klausen, J. E. (2010) The Governance of Urban Climate Change Adaptation. Presentert ved Understanding City Dynamics, the 3rd bi-annual EURA conference, Darmstadt, Germany September 2010 Klausen, J. E. (2010): Planning for climate change in urban areas. Presentert på konferansen Climate Adaptation in the Nordic Countries: Science, Practice, Policy 8-10 November 2010 i Stockholm, Sverige RAPPORTER OG NOTATER: Klausen, J. E., Johnsen, V., and Stigen, I. M. (1995): Lokal transportpolitikk og institusjonelle forhold. Rapport om kunnskapsstatus. NIBR-notat:1995. Oslo: Johnsen, V., Klausen, J. E., and Røe, P. G. (1996): Du må'kke komme her og bygge der. Evaluering av rikspolitiske retningslinjer for planlegging. NIBR-rapport 1996:9. Oslo: NIBR (Norsk institutt for byog regionforskning). Klausen, J. E. (1997): Desentralisert myndighet i Oslo - Evaluering av Oslo kommunes forsøk med direkte delegasjon fra bydelsutvalg til bydelsadministrasjon. NIBR-notat:1997. Oslo: NIBR (Norsk institutt for by- og regionforskning). Klausen, J. E., and Opedal, S. (1998): Bydelsordninger i norske storbyer - underveisrapport om strukturelle forhold. NIBR-notat:1998. Oslo: Hagen, T. P., Klausen, J. E., and Aardal, B. (1998): Direkte valg til bydelene. Evaluering av forsøket med direkte valg av representanter til fire bydelsutvalg i Oslo NIBR-rapport 1998:3 (Pluss-serie). Oslo: Klausen, J. E., and Myrvold, T. (1999): Bydelspolitikken. Innbyggernes engasjement. NIBR-notat:1999. Oslo: Klausen, J. E., Opedal, S., and m.fl. (1999): Sammendrag av Smått i stort - Bydelsordninger i norske storbyer. NIBR-notat:1999. Oslo: Klausen, J. E., and Opedal, S. (1999): Smått i stort - Bydelsordninger i norske storbyer. NIBR-rapport 1999:11. Oslo: Klausen, J. E., and Østtveiten, H. S. (1999): Det fylkeskommunale demokrati. NIBR-rapport 1999:20. Oslo: Klausen, J. E. (2000): Stortinget og kommunene. Debatter i Stortinget NIBR-notat:2000. Oslo: NIBR (Norsk institutt for by- og regionforskning). Hansen, T., Hovik, S., and Klausen, J. E. (2000): Stortinget som lokalpolitisk aktør. NIBR-rapport 2000:3 (Plussserie). Oslo: Helgesen, M., Klausen, J. E., and Fimreite, A. L. (2001): Færre og større bydeler. NIBR-rapport 2001:17. Oslo: Klausen, J. E. (2001): Bydelsråd i København. En analyse av folkeavstemningen. NIBR-rapport 2001:02. Oslo: Klausen, J. E., Helgesen, M., and Aardal, B. (2002): Et valg av betydning? Videreføring av evaluering av forsøk med direkte valg til fire bydelsutvalg i Oslo kommune. NIBR-rapport 2002:01. Oslo: NIBR (Norsk institutt for by- og regionforskning). Klausen, J. E., and Myrvold, T. (2002): Politikk eller teknikk? Styringsmessige implikasjoner av Oslo kommunes system for fordeling av midler til bydelene. NIBR-rapport 2002:12. Oslo: NIBR (Norsk institutt for byog regionforskning). CV Jan Erling Klausen - 5 -

6 Hanssen, G. S., Klausen, J. E., and Vabo, S. (2004a): Partcipation, leadership and urban sustainability. Norway case study report. NIBR-notat:2004a. Oslo: Hanssen, G. S., Heløe, L. A., and Klausen, J. E. (2004b): Statlig tilsyn med kommunesektoren. NIBR-rapport 2004b:04. Oslo: Hanssen, G. S., Heløe, L. A., and Klausen, J. E. (2004c): Dialogen mellom fylkesmannen og kommunene. NIBRrapport 2004c:07. Oslo: Klausen, J. E. (2004a): Lokale folkeavstemminger om kommunesammenslåing. Dialogen mellom velgere og kommunale eliter. NIBR-rapport 2004a:05. Oslo: Klausen, J. E. (2004b): Bindende lokale folkeavstemminger med folkelig initiativrett. NIBR-rapport 2004b:17. Oslo: Klausen, J. E. (2005): Hovedtrekk i klimapolitikken. NIBR-notat:2005. Oslo: NIBR (Norsk institutt for by- og regionforskning). Hanssen, G. S., and Klausen, J. E. (2006a): Fylkeskommunal oppgavedifferensiering. Rapport fra innledende undersøkelser. NIBR-rapport 2006a:04. Oslo: Hanssen, G. S., and Klausen, J. E. (2006b): Nettverksstyring i en velferdsstat. NIBR-rapport 2006b:10. Oslo: Lorentzen, H., Klausen, J. E., Berglund, F., Waldahl, R. H. (2007): Frivillighet i storby. ISF rapport 2007:07. Oslo: ISF (Institutt for samfunnsforskning) Klausen, J. E., and Skålnes, S. (2007): Fylkeskommunal oppgavedifferensiering: sluttrapport. NIBR-rapport 16:2007. Oslo: NIBR (Norsk institutt for by- og regionforskning) Hanssen, G. S., Hanssen, M., Kittelsen, E., Klausen, J. E., and Winsvold, M. (2008): Governance for sustainability (G-FORS) : Norway national report. NIBR-rapport 09:2008. Oslo: NIBR (Norsk institutt for by- og regionforskning) Christensen, D. A., Hanssen, G. S., Kittelsen, E., Klausen, J. E., Winsvold, M. og Aars, J. (2010): Evaluering av innbyggerinitiativordningen. Samarbeidsrapport NIBR/Rokkansenteret Oslo: NIBR (Norsk institutt for by- og regionforskning) Indset, M., Klausen, J. E., Smith, E. og Winsvold, M. (2011): Samordning av statlig tilsyn og systemrevisjon som tilsynsmetode. NIBR-rapport Oslo: NIBR (Norsk institutt for by- og regionforskning) FORSKNINGSPROSJEKTER: (1994): Miljø og samferdsel - kunnskapsstatus (prosjektmedarbeider). Oppdragsgiver: Programstyret i Miljø, makt og styring (Norges forskningsråd) ( ): Interesseorganisasjoner og miljøpolitisk innflytelse (prosjektmedarbeider). Oppdragsgiver: Norges Forskningsråd ( ): Evaluering av forsøk med direkte valg til bydelsutvalg (prosjektmedarbeider). Oppdragsgiver: Oslo Kommune (1995a): Lokal transportpolitikk - kunnskapsstatus (prosjektleder). Oppdragsgiver: Programstyret i LOKTRA (Lokal transportpolitikk)/norges Forskningsråd (1995b): Evaluering av Rikspolitiske retningslinjer for kommunal og fylkeskommunal planlegging (prosjektmedarbeider). Oppdragsgiver: Miljøverndepartementet (1997): Evaluering av forsøk med direkte delegasjon fra bydelsutvalg til bydelsadministrasjon (prosjektleder). Oppdragsgiver: Oslo kommune ( a): Bydelsordninger i norske storbyer (prosjektleder). Oppdragsgiver: KS/Program for storbyrettet forskning, Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger kommune ( b): Evaluering av bydelsforsøk i Bergen kommune (prosjektmedarbeider). Oppdragsgiver: CV Jan Erling Klausen - 6 -

7 KS/Program for storbyrettet forskning og Bergen kommune (1999): Det fylkeskommunale demokrati (prosjektleder). Oppdragsgiver: Oppgavefordelingsutvalget/KRD ( ): Stortinget som lokalpolitisk aktør (prosjektmedarbeider). Oppdragsgiver: KS ( ): Evaluering av direkte valg til fire bydelsutvalg 1999 (prosjektleder). Samarbeidsprosjekt med ISF. Budsjett: ,-. Oppdragsgiver: Oslo kommune ( ): Decentralisering i skandinaviska storstäder. Samarbeidsprosjekt med Universitet i Göteborg og Roskilde Universitetscentrum (prosjektmedarbeider). Oppdragsgiver: NOS-S (Nordisk Samarbeidsnemd for Samfunnsforskning) (2000): Analyse av folkeavstemmingen om bydelsråd i København (prosjektleder). Budsjett: ,-. Oppdragsgiver: Bydelene Indre Nørrebro, Indre Østerbro, Kgs. Enghave og Valby i København (2001): Ny bydelsreform i Oslo kommune (prosjektleder). Oppdragsgiver: Oslo kommune og KS Forskning/Program for storbyrettet forskning ( a): Vurdering av kriteriesystemet i Oslo kommune (prosjektmedarbeider). Oppdragsgiver: Oslo kommune ( b): Resultatenheter og flat struktur (prosjektmedarbeider). Oppdragsgiver: KS ( ): Globalisering og regionalisering (prosjektmedarbeider). Oppdragsgiver: Maktutredningen/Kommunaldepartementet ( a): Participation, Leadership and Urban Sustainability (PLUS) (norsk prosjektleder). Oppdragsgiver: EU-kommisjonen (EUs 5. rammeprogram) ( b): Evaluering av styringssystemet i Bergen kommune (prosjektmedarbeider). Oppdragsgiver: Bergen kommune og KS ( a): Statlig tilsyn med kommunesektoren (prosjektleder). Oppdragsgiver: Tilsynsutvalget/KRD ( b): Dialogen mellom staten og kommunene (prosjektleder). Oppdragsgiver: KRD ( c): Undersøkelse om kommunesammenslåing - innbyggernes holdninger og kommunikasjon mellom innbyggere og politikere (prosjektleder). Oppdragsgiver: KRD ( ): Hovedtrekk i klimapolitikken. Strategisk instituttprogram: Regionale og lokale samfunnseffekter av og tilpasninger til klimaendringer (prosjektmedarbeider). Oppdragsgiver: NIBR/Norges Forskningsråd (2004a): Bindende lokale folkeavstemminger med folkelig initiativrett (prosjektleder). Budsjett: ,-. Oppdragsgiver: KRD (2004b): Fylkeskommunen som regional utviklingsaktør (prosjektmedarbeider). Oppdragsgiver: KRD (2005): Differensieringen av klimapolitikken. Strategisk instituttprogram: Bærekraftig utvikling - utfordringer til kunnskap, planlegging og styring (prosjektleder). Oppdragsgiver: NIBR/Forsningsrådet ( ): Innbyggerinitiativet (prosjektmedarbeider). Oppdragsgiver: Lokaldemokratikommisjonen/KRD ( ): Fylkeskommunal oppgavedifferensiering (prosjektleder). Oppdragsgiver: KRD ( ): Frivillig innsats i storbyene: Egenart og effektivitet (prosjektleder). Oppdragsgiver: KS ( ): Governance for sustainability (G-FORS). Europeisk samarbeidsprosjekt (prosjektleder for Norsk team). Oppdragsgiver: EU-kommisjonen/6. rammeprogram for forskning ( ): Foresight for Regional Planning and Sustainable Regional Development". Strategisk instituttprogram, NIBR (koordinator/prosjektleder). Budsjett: ,-. Oppdragsgiver: Norges Forskningsråd/MD ( ): Responding to Climate Change: The Potentials of and Limits to Adaptation in Norway (PLAN) (prosjektmedarbeider i NIBRs delprosjekt). Oppdragsgiver: NORKLIMA/NFR (2008): Vurdering av konsultasjonsordningen som virkemiddel i styringsdialogen mellom staten og kommunesektoren (prosjektleder). Oppdragsgiver: KRD (2008): Helhetlige og langsiktige hensyn i politiske vedtak om velferdstenester (prosjektleder). Oppdragsgiver: KS ( ) Climate Change: Impacts, Costs and Adaptation in the Baltic Sea Region (BaltCICA) (prosjektmedarbeider). Prosjekt i INTERREG IIIB Baltic Sea Region Programme Oppdragsgiver: EU ( ) Innovative Foresight Planning for business development. Prosjekt i INTERREG IVB North Sea Region Programme. Forskningsbasert bistand til gjennomføring av arbeidspakke CV Jan Erling Klausen - 7 -

8 (prosjektleder). Oppdragsgiver: Vest-Agder fylkeskommune ( ): Evaluering av ordningen med innbyggerinitiativ (prosjektleder). Samarbeidsprosjekt med Rokkan-senteret. Budsjett: ,-. Oppdragsgiver: KRD ( ): Water Pollution Abatement in a System of Multi-level Governance: A study of Norway s implementation of EUs Water Framework Directive (WAPABAT). Samarbeidsprosjekt med UiO, UMB, HiO, NIVA, MD og DN (prosjektleder). Budsjett: ,-. Oppdragsgiver: Norges Forskningsråd/Miljø ( ): Framsyn i Hedmark. Samarbeidsprosjekt med ØF, HiO og Hedmark Fylkeskommune (prosjektmedarbeider). Oppdragsgiver: Hedmark Fylkeskommune og Norges Forskningsråd/VRI-programmet. ( ): Challenges for Governance and Planning in Cities and Municipalities (koordinator). Strategisk instituttsatsing (SIS). Oppdragsgiver: NFR (2011): Samordning av statlig tilsyn (prosjektleder). Oppdragsgiver: KRD ( ): Likeverdighet mellom stat og kommunesektor. Oppdragsgiver: KS KEYNOTE SPEECHES: The governance of climate change. Given at The 8. Nordic Environmental Social Science Research Conference (NESS) / Internationalisation of Environmental Policy - Challenges, constraints and opportunities hosted by NIBR in Oslo/CIENS 20. June DELTAGELSE I STYRER, RÅD OG UTVALG: Medlem av nasjonal ekspertgruppe for Europarådets strategi for godt styresett (KRD/KS), 2011 Medlem av The Executive Committee i European Urban Research Association (EURA) Medlem av the EURA Board 2006 Practice editor, Urban Research & Practice - Journal of the European Urban Research Association (Routledge, London) Medlem av referansegruppen for Lokaldemokratiundersøkelsen, Institutt for Samfunnsforskning, Medlem av styret for Norsk institutt for by- og regionforskning Styremedlem i Forskerforbundets avdeling på NIBR, Referansegruppe for revisjon av lovgrunnlaget for kommunedelorganisering. KRD, 2000 STIPENDER: Faglitterært fond, reisestipend, Benyttet til deltagelse med framleggelse på The Fifteenth International Conference of the Council for European Studies, arrangert av Council for European Studies. The Drake Hotel, Chicago, 29 March - 2. April 2006 UNDERVISNING: Forelesning om Samstyring og demokrati, avholdt på Master-kurs i styring og ledelse, Høgskolen i Oslo 28. august 2008 Forelesningsrekke, STV2400 OPA fordypningsemne sammen med Harald Baldersheim, Institutt for Statsvitenskap, Universitetet i Oslo, høstsemesteret 2010, 2011 VEILEDNING: Veiledning av hovedoppgave på Institutt for Statsvitenskap , Alexander Faaberg Leder av veiledningsseminar, kvantitativ metode STV 4020 (masternivå), Institutt for Statsvitenskap, Universitetet i Oslo, vår 2006 CV Jan Erling Klausen - 8 -

9 Veileder av fire Bachelor-oppgaver, Administrasjon og ledelse/organisasjon og ledelse, Høgskolen i Oslo, våren 2009 SENSUR: Sensor, politisk teori (grunnfag/bachelornivå), kvantitativ metode (masternivå), hoved- og masteroppgaver, Institutt for Statsvitenskap, Universitetet i Oslo, Sensor, offentlig administrasjon (bachelornivå), Høgskolen i Oslo, Medlem av bedømmelseskommisjon og 2. opponent for avhandlingen Samarbeid i sentrum, PhD Tore Omholt Institutt for Sosiologi og Samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo, 19/ CV Jan Erling Klausen - 9 -

CURRICULUM VITAE June 2007

CURRICULUM VITAE June 2007 CURRICULUM VITAE June 2007 Norwegian Institute for Urban and Regional Research P.O.Box 44, Blindern, N-0313 Oslo, Norway. Tel: +47 22 95 88 00. Fax: + 47 22 60 77 74 Name: Jan Erling Klausen Date of birth:

Detaljer

CURRICULUM VITAE September 2010

CURRICULUM VITAE September 2010 CURRICULUM VITAE September 2010 Norsk institutt for by- og regionforskning Gaustadalléen 21, 0349 Oslo. Tel: 22 95 88 00. Faks 22 60 77 74 Navn: Gro Sandkjær Hanssen Født: 14.051973 Akademisk grad: Cand.

Detaljer

CURRICULUM VITAE Oktober 2013

CURRICULUM VITAE Oktober 2013 CURRICULUM VITAE Oktober 2013 Norsk institutt for by- og regionforskning Gaustadalléen 21, 0349 Oslo. Tel: 22 95 88 00. Faks 22 60 77 74 Navn: Marte Winsvold Født: 13.06.73 Akademisk grad: Dr. Polit Stilling:

Detaljer

CURRICULUM VITAE. Juni 2013. Norsk institutt for by- og regionforskning. Gaustadalléen 21, 0349 Oslo. Tel: 22 95 88 00.

CURRICULUM VITAE. Juni 2013. Norsk institutt for by- og regionforskning. Gaustadalléen 21, 0349 Oslo. Tel: 22 95 88 00. CURRICULUM VITAE Juni 2013 Norsk institutt for by- og regionforskning Gaustadalléen 21, 0349 Oslo. Tel: 22 95 88 00. Faks 22 60 77 74 Navn: Gro Sandkjær Hanssen Født: 14.05 1973 Akademisk grad: PhD i statsvitenskap

Detaljer

CURRICULUM VITAE Januar 2015

CURRICULUM VITAE Januar 2015 CURRICULUM VITAE Januar 2015 Navn: Marte Winsvold Født: 13.06.73 Akademisk grad: PhD i statsvitenskap Stilling: Forsker II E-post: m.s.winsvold@samfunnsforskning.no Telefon 930 33 752 Utdannelse: År Akademisk

Detaljer

CURRICULUM VITAE April 2014

CURRICULUM VITAE April 2014 CURRICULUM VITAE April 2014 Norsk institutt for by- og regionforskning Gaustadalléen 21, 0349 Oslo. Tel: 22 95 88 00. Faks 22 60 77 74 Navn: Gro Sandkjær Hanssen Født: 14.05 1973 Akademisk grad: PhD i

Detaljer

CURRICULUM VITAE Februar 2016

CURRICULUM VITAE Februar 2016 CURRICULUM VITAE Februar 2016 NIBR By- og regionforskningsinstituttet, Høgskolen i Oslo og Akershus Gaustadalléen 21, 0349 Oslo. Tel: +47 97537362 Navn: Gro Sandkjær Hanssen Født: 14.05 1973 Akademisk

Detaljer

CURRICULUM VITAE Januar 2014

CURRICULUM VITAE Januar 2014 CURRICULUM VITAE Januar 2014 Norsk institutt for by- og regionforskning Gaustadalléen 21, 0349 Oslo. Tlf: 22 95 88 00. Faks: 22 60 77 74 Navn: Sigrid Stokstad Født: 22. juli 1968 Akademisk grad: Ph.D.

Detaljer

CURRICULUM VITAE Februar 2015

CURRICULUM VITAE Februar 2015 CURRICULUM VITAE Februar 2015 Norsk institutt for by- og regionforskning Gaustadalléen 21, 0349 Oslo. Tel: +47 97537362 Navn: Gro Sandkjær Hanssen Født: 14.05 1973 Akademisk grad: PhD i statsvitenskap

Detaljer

CURRICULUM VITAE September 2015

CURRICULUM VITAE September 2015 CURRICULUM VITAE September 2015 Norsk institutt for by- og regionforskning Gaustadalléen 21, 0349 Oslo. Tel: +47 97537362 Navn: Gro Sandkjær Hanssen Født: 14.05 1973 Akademisk grad: PhD i statsvitenskap

Detaljer

CURRICULUM VITAE November 2007

CURRICULUM VITAE November 2007 CURRICULUM VITAE November 2007 Norsk institutt for by- og regionforskning Postboks 44, Blindern, 0313 Oslo. Tel: 22 95 88 00. Faks 22 22 37 02 Navn: Inger Marie Stigen Født: 11.08.56 Akademisk grad: Cand.

Detaljer

CURRICULUM VITAE Mars 2009

CURRICULUM VITAE Mars 2009 CURRICULUM VITAE Mars 2009 Norsk institutt for by- og regionforskning Gaustadalleen 21, N-0349, Oslo. Tlf: 22 95 88 00. Faks: 22 60 77 74 Navn: Sissel Hovik Født: 11. oktober 1959 Akademisk grad: Dr. polit,

Detaljer

2002-2012: Høyere utdanning og arbeid som tutor/veileder og forsker

2002-2012: Høyere utdanning og arbeid som tutor/veileder og forsker CURRICULUM VITAE Personalia: Navn: Xiang Ying Mei Stilling: Forsker 3 Telefon: 905 05 085 E-post: xm@ostforsk.no Utdanning: 2009 12: Doctor of Philosphy, The University of Queensland 2005-06: Bachelor

Detaljer

CURRICULUM VITAE Juni 2007

CURRICULUM VITAE Juni 2007 CURRICULUM VITAE Juni 2007 Norsk institutt for by- og regionforskning Postboks 44, Blindern, 0313 Oslo. Tel: 22 95 88 00. Faks 22 22 37 02 Navn: Knut Bjørn Stokke Født: 07.06.66 Akademisk grad: Cand.polit

Detaljer

CURRICULUM VITAE September 2015

CURRICULUM VITAE September 2015 CURRICULUM VITAE September 2015 Norwegian Institute for Urban and Regional Research Gaustadalléen 21, 0349 Oslo. Tel: +47 97537362 Name: Gro Sandkjær Hanssen Born: 14.05 1973 Academic degree: PhD i statsvitenskap

Detaljer

Litteratur merket *) er del av kompendiet AORG 103 og kan fås kjøpt på Studia

Litteratur merket *) er del av kompendiet AORG 103 og kan fås kjøpt på Studia AORG 103 Politikk og forvaltning Pensum Litteratur merket *) er del av kompendiet AORG 103 og kan fås kjøpt på Studia *Abbott, Andrew (1988): The system of professions. Chicago: University of Chicago Press.

Detaljer

Nettverkstyring, demokrati og deltagelse

Nettverkstyring, demokrati og deltagelse Nettverkstyring, demokrati og deltagelse Public policy and network governance: Challenges for urban and regional development Multi-level governance and regional development the politics of natural gas

Detaljer

CURRICULUM VITAE Oktober 2011

CURRICULUM VITAE Oktober 2011 CURRICULUM VITAE Oktober 2011 Norsk institutt for by- og regionforskning Gaustadalléen 21, 0349 Oslo. Tel: 22 95 88 00 Faks: 22 60 77 74 Navn: Dag Juvkam Tittel/yrke: Forsker 3 Født: 18.10.60 Nasjonalitet:

Detaljer

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CV Navn: Jan Ole Rypestøl Adresse: Sildenestangen 43, 4625 Flekkerøy Telefon: 906 31591/38094380 Fødselsdato: 30.08.1963 mail: jan.ole.rypestol@agderforskning.no Familie: Gift, tre barn Nåværende arbeidsgiver:

Detaljer

CURRICULUM VITAE November 2011

CURRICULUM VITAE November 2011 CURRICULUM VITAE November 2011 Norsk institutt for by- og regionforskning Gaustadalléen 21, 0349 Oslo. Tlf: 22 95 88 00. Faks: 22 60 77 74 Navn: Ove Langeland Født: 29.12.1948 Akademisk grad: Dr. Philos

Detaljer

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Norsk mal: Startside Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Johan Vetlesen. Senior Energy Committe of the Nordic Council of Ministers 22-23. april 2015 Nordic Council of Ministers.

Detaljer

Kommunereformer: Er stort godt, men smått betre? Innlegg på folkemøte i Sør-Aurdal om kommunereformen Måndag 30.11.2015 Audun Offerdal

Kommunereformer: Er stort godt, men smått betre? Innlegg på folkemøte i Sør-Aurdal om kommunereformen Måndag 30.11.2015 Audun Offerdal Kommunereformer: Er stort godt, men smått betre? Innlegg på folkemøte i Sør-Aurdal om kommunereformen Måndag 30.11.2015 Audun Offerdal Tal kommunar over tid År Antall 1837/38 392 1879 522 1909 630 1919

Detaljer

Nordic Centre som base for samarbeid om forskning og utdanning med og i Kina

Nordic Centre som base for samarbeid om forskning og utdanning med og i Kina Nordic Centre Fudan University Shanghai (www.nordiccentre.net) Stein Kuhnle Universitetet i Bergen stein.kuhnle@uib.no Internasjonaliseringskonferansen, SiU, Stavanger, 10.mars 2016 Nordic Centre som base

Detaljer

Lokalt folkehelsearbeid i Norge helse i alt vi gjør?

Lokalt folkehelsearbeid i Norge helse i alt vi gjør? U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Delplenum 6, 28.08.14 Elisabeth Fosse Lokalt folkehelsearbeid i Norge helse i alt vi gjør? Presentasjon på Nordisk folkehelsekonferanse i Trondheim, Elisabeth Fosse,

Detaljer

Kommunesektorens utvikling

Kommunesektorens utvikling Kommunesektorens utvikling styring, demokrati og tillit Jon Helge Lesjø Høgskolen i Lillehammer NKRFs Kontrollutvalgskonferanse 3.2.2016 Hovedpunkter Kommunal utvikling belyst med scenarier sett fra 2012

Detaljer

Alle dager kl. 9-15.00 på rom z612.

Alle dager kl. 9-15.00 på rom z612. 14.06.04 Mastergradskurset i sosialpolitikk SA 309 Høstsemesteret 2004 v/steinar Stjernø Alle dager kl. 9-15.00 på rom z612. Eksamen består av en semesteroppgave på ca 15 sider. Denne blir utlevert 8.12

Detaljer

Barns medvirkning En rettighetsbasert tilnærming. Mari Johansen Aune Nettverkssamling om bomiljøarbeid Oslo 08.10.2015

Barns medvirkning En rettighetsbasert tilnærming. Mari Johansen Aune Nettverkssamling om bomiljøarbeid Oslo 08.10.2015 Barns medvirkning En rettighetsbasert tilnærming Mari Johansen Aune Nettverkssamling om bomiljøarbeid Oslo 08.10.2015 Planlegging for barnevennlig byutvikling Barnevennlig byutvikling som rettighetsbasert

Detaljer

Publiseringsmønsteret i forskningen ved universiteter og høgskoler

Publiseringsmønsteret i forskningen ved universiteter og høgskoler Vit publisering 53816 publikasjoner 2005-2010 Humaniora Medisin og helse Samfunnsfag Naturvitenskap Teknologi Publiseringsmønsteret i forskningen ved universiteter og høgskoler Gunnar Sivertsen Oversikt

Detaljer

The Thor Heyerdahl Institute og UMB inviterer til. The Thor Heyerdahl. på ås. 27. juni. kl. 12.30 14.30

The Thor Heyerdahl Institute og UMB inviterer til. The Thor Heyerdahl. på ås. 27. juni. kl. 12.30 14.30 The Thor Heyerdahl Institute og UMB inviterer til The Thor Heyerdahl International Day 2011 27. juni på ås kl. 12.30 14.30 Tema: Klimapolitikk Må vi vente på FN? UMB satser på grønn forskning Forløperen

Detaljer

Green Corridors - EUs arbeid for bærekraftig godstransport

Green Corridors - EUs arbeid for bærekraftig godstransport Green Corridors - EUs arbeid for bærekraftig godstransport Hva er det og hvilke muligheter og utfordringer gir det for Norge? Transport- og Logistikkdagen 2010 Bergen, 20. september 2010 Atle Minsaas,

Detaljer

CURRICULUM VITAE. Personalia: Utdanning: Praksis og yrkeserfaring: Internasjonal erfaring: Organisasjons- og styreerfaring:

CURRICULUM VITAE. Personalia: Utdanning: Praksis og yrkeserfaring: Internasjonal erfaring: Organisasjons- og styreerfaring: CURRICULUM VITAE Personalia: Navn: Tonje Lauritzen Stilling: Forsker 2 Telefon: +47 412 11 836 E-post: tonje.lauritzen@ostforsk.no Utdanning: 2014 PhD i sosiologi, NTNU, Trondheim 1998-00: Hovedfag i sosiologi,

Detaljer

EØS-midlene erfaringer og muligheter. Knut Hjorth-Johansen Praha 16.04.2015

EØS-midlene erfaringer og muligheter. Knut Hjorth-Johansen Praha 16.04.2015 EØS-midlene erfaringer og muligheter Knut Hjorth-Johansen Praha 16.04.2015 20.04.2015 EEA and Norway Grants 2009-14 Første periode 2004 2009 ny periode 2009-2014 EØS-midlene skal bidra til sosial og økonomisk

Detaljer

Pensum SUM 3000 - alfabetisk

Pensum SUM 3000 - alfabetisk Pensum SUM 3000 - alfabetisk Bøker: Allen, T. & Thomas, A. 2000. Poverty and Development into the 21st Century. Oxford University Press. Kapittel 1, 2, 3, 7, 11, 12, 13, 16, 17, 21 og 22. *Andersen, E.

Detaljer

Samarbeid mellom sikkerhetsforskning og sikkerhetspraksis

Samarbeid mellom sikkerhetsforskning og sikkerhetspraksis Samarbeid mellom sikkerhetsforskning og sikkerhetspraksis Presentasjon 112-dagen, København. 11.februar 2013 Kenneth Pettersen, senterleder SEROS Senter for risikostyring og samfunnssikkerhet http://seros.uis.no

Detaljer

Kommunestørrelse og lokaldemokratiet

Kommunestørrelse og lokaldemokratiet Kommunestørrelse og lokaldemokratiet Innledning Risør kommune 28 mai 2015 Linda Hye og Morten Øgård Stipendiat og Professor Institutt for statsvitenskap og ledelsesfag Universitetet i Agder/UC-Berkeley

Detaljer

Asbjørn Kårstein Ph.d. i Tverrfaglige kulturstudier

Asbjørn Kårstein Ph.d. i Tverrfaglige kulturstudier Asbjørn Kårstein Ph.d. i Tverrfaglige kulturstudier Stilling: Forsker 2 Telefon: 915 51 325 E-post: ak@ostforsk.no CV norsk Asbjørn Kårstein har doktorgrad fra Institutt for tverrfaglige kulturstudier,

Detaljer

Climate change and adaptation: Linking. stakeholder engagement- a case study from

Climate change and adaptation: Linking. stakeholder engagement- a case study from Climate change and adaptation: Linking science and policy through active stakeholder engagement- a case study from two provinces in India 29 September, 2011 Seminar, Involvering ved miljøprosjekter Udaya

Detaljer

Pensumliste i Forvaltningspolitikk: medvirkning, styring og autonomi

Pensumliste i Forvaltningspolitikk: medvirkning, styring og autonomi Pensumliste i Forvaltningspolitikk: medvirkning, styring og autonomi Tema I: Forvaltningspolitikk: perspektiver og skrivemetode TEORETISKE PERSPEKTIVER Jacob Aars (2014): Forvaltningen i det politiske

Detaljer

Publikasjoner og presentasjoner:

Publikasjoner og presentasjoner: Navn: Guro Ødegård Fødselsdato: 6. desember 1967 Hjemmeadresse: Bentsegata 2b, 0465 Oslo Telefon: 99 02 49 22 (mobil) 23 08 61 23 (arbeid) E-post: god@samfunnsforskning.no CURRICULUM VITAE Utdannelse:

Detaljer

CURRICULUM VITAE. Personal information

CURRICULUM VITAE. Personal information Personal information CURRICULUM VITAE Name: Bernt Aardal Born: October 9, 1950 Private address: Skollerudveien 55, 1353 Bærums Verk, Norway Work address: Institute for Social Research, Munthesgt. 31, 0260

Detaljer

3.2.6 NYE STORBYREGIONER ENDRET DELTAKELSE? BORGERE, PARTIER OG FRIVILLIGHET.

3.2.6 NYE STORBYREGIONER ENDRET DELTAKELSE? BORGERE, PARTIER OG FRIVILLIGHET. 3.2.6 NYE STORBYREGIONER ENDRET DELTAKELSE? BORGERE, PARTIER OG FRIVILLIGHET. JACOB AARS Dette prosjektet handler om hvordan fremveksten av nye storbyregioner i Norge potensielt endrer kontekstene for

Detaljer

Curriculum Vitae. Exams. Work Experience. Research Experience (Research Projects)

Curriculum Vitae. Exams. Work Experience. Research Experience (Research Projects) Curriculum Vitae Name Rune Karlsen Born 05.05.75 Private address Valdresgata 1b, 0557 Oslo, Norway Academic degree PhD Title Posdoctoral Fellow Institution Department of Political Science, University of

Detaljer

IInternasjonale prosesser vedrørende metodevurderinger

IInternasjonale prosesser vedrørende metodevurderinger IInternasjonale prosesser vedrørende metodevurderinger Seminar i metodevurdering Torsdag 29. januar 2015 Øyvind Melien, sekretariatet nasjonalt system, Helsedirektoratet World Health Organization Resolusjon

Detaljer

Samfunnsansvar og bærekraftige investeringer

Samfunnsansvar og bærekraftige investeringer Samfunnsansvar og bærekraftige investeringer Internrevisorforeningen 16. februar 2011 Storebrand Kapitalforvaltning AS Christine Tørklep Meisingset Business as Usual = 2,3 planeter i 2050 Resources and

Detaljer

Nettverkstyring i en velferdsstat

Nettverkstyring i en velferdsstat Gro Sandkjær Hanssen og Jan Erling Klausen Nettverkstyring i en velferdsstat En analyse av Handlingsprogram Oslo indre øst Gro Sandkjær Hanssen og Jan Erling Klausen Nettverkstyring i en velferdsstat En

Detaljer

Folkehelsearbeidet i kommunene helse i alt vi gjør?

Folkehelsearbeidet i kommunene helse i alt vi gjør? U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Folkehelsearbeidet i kommunene helse i alt vi gjør? Elisabeth Fosse, Professor, HEMIL-senteret, Universitetet i Bergen/ Professor II Høgskolen i Sørøst-Norge Folkehelseloven

Detaljer

Folkehelse er et tverrsektorielt arbeidsområde

Folkehelse er et tverrsektorielt arbeidsområde Folkehelse er et tverrsektorielt arbeidsområde Välfärdskonferansen, Göteborg, nov. 2012 Elisabeth Fosse, HEMIL-senteret, Universitetet i Bergen Grunnlaget for god helse The basic conditions for health

Detaljer

Styresett og demokrati i Norge

Styresett og demokrati i Norge Styresett og demokrati i Norge Kristian Stokke kristian.stokke@sgeo.uio.no Globalisering og demokratisering Global spredning av liberalt demokrati men samtidig svekking av det reelle innholdet i demokratiet

Detaljer

CURRICULUM VITAE Juni 2014

CURRICULUM VITAE Juni 2014 CURRICULUM VITAE Juni 2014 Norsk institutt for by- og regionforskning Gaustadalléen 21, 0349 Oslo. Tel: 22 95 88 00. Mobil 4110 50 01 Navn: Guri Mette Vestby Født: 09-11-1949 Akademisk grad: Cand.sociol

Detaljer

«Superdiversity» på norsk (hypermangfold)

«Superdiversity» på norsk (hypermangfold) «Superdiversity» på norsk (hypermangfold) Et kritisk innspill til hva mangfold er og kan være Heidi Biseth Førsteamanuensis Høgskolen i Buskerud og Vestfold Institutt for menneskerettigheter, religion

Detaljer

CURRICULUM VITAE. Johannes Bergh, Married, two children. Institute for social research P.O. Box 3233 Elisenberg 0208 Oslo

CURRICULUM VITAE. Johannes Bergh, Married, two children. Institute for social research P.O. Box 3233 Elisenberg 0208 Oslo CURRICULUM VITAE Johannes Bergh, Married, two children Institute for social research P.O. Box 3233 Elisenberg 0208 Oslo Phone: (47) 23 08 61 40 jbe@socialresearch.no Born: 18 March 1975 Education: 2008

Detaljer

International masterprogram. Climate Change Management (Klimaendringar; forvaltning og planlegging) Høgskulen i Sogn og Fjordane 2016

International masterprogram. Climate Change Management (Klimaendringar; forvaltning og planlegging) Høgskulen i Sogn og Fjordane 2016 International masterprogram Climate Change Management (Klimaendringar; forvaltning og planlegging) Høgskulen i Sogn og Fjordane 2016 Global Challenges Global Knowledge Flood Forbruk Utslepp Energi Økonomi

Detaljer

Company Presentation. (sfi) 2 karrieredag. 31 October 2012. Knut T. Smerud Founder, Chairman and CEO SMERUD MEDICAL RESEARCH GROUP

Company Presentation. (sfi) 2 karrieredag. 31 October 2012. Knut T. Smerud Founder, Chairman and CEO SMERUD MEDICAL RESEARCH GROUP Company Presentation (sfi) 2 karrieredag 31 October 2012 Knut T. Smerud Founder, Chairman and CEO 1 2 AGENDA SMERUD CRO firmaprofil Hva gjør vi? Hvem er vi? Hvor er vi? Stillingstyper for statistikere

Detaljer

04.11.2014. Ph.d-utdanningen. Harmonisering av krav i Norden

04.11.2014. Ph.d-utdanningen. Harmonisering av krav i Norden Ph.d-utdanningen Harmonisering av krav i Norden 2 1 Nasjonalt forskningsdekanmøte i Tromsø, oktober 2014 Nordic Medical Research Councils (NOS-M), november 2014 Prodekanmøte våren 2015 Dekanmøte våren

Detaljer

NORSI Norwegian Research School in Innovation, PING Program for Innovation and Growth

NORSI Norwegian Research School in Innovation, PING Program for Innovation and Growth NORSI Norwegian Research School in Innovation, PING Program for Innovation and Growth NORSI organisering: NTNU vertsinstitusjon NORSI styre NORSI består av to forskningsprogrammer PIMS ved NTNU: Program

Detaljer

Arbeidserfaring 1/2009 d.d. Forsker II Institutt for samfunnsforskning, Oslo

Arbeidserfaring 1/2009 d.d. Forsker II Institutt for samfunnsforskning, Oslo CURRICULUM VITAE - Signe Bock Segaard Født: 19.12.1975 Nasjonalitet: Dansk Sivilstand: Gift og et barn Telefon: +47 994 28 724 E-post: signe.b.segaard@samfunnsforskning.no Arbeidserfaring 1/2009 d.d. Forsker

Detaljer

CURRICULUM VITAE. Personalia: Utdanning: Praksis og yrkeserfaring: Internasjonal erfaring: Organisasjons- og styreerfaring: Side 1 av 6

CURRICULUM VITAE. Personalia: Utdanning: Praksis og yrkeserfaring: Internasjonal erfaring: Organisasjons- og styreerfaring: Side 1 av 6 CURRICULUM VITAE Personalia: Navn: Xiang Ying Mei Stilling: Forsker Telefon: 905 05 085 E post: xm@ostforsk.no Utdanning: 2009 12: Doctor of Philosphy, The University of Queensland 2005 06: Bachelor of

Detaljer

Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap, Universitetet i Bergen

Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap, Universitetet i Bergen Aars 1 CV Jacob Aars Navn: Jacob Aars Fødselsdato: 29.07.1964 Adresse/telefon privat: Trollia 23 5101 Eidsvågneset (+47) 95 87 31 22 Adresse/telefon arbeid: Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap,

Detaljer

Oftedal, E. and Foss, L. "Dynamics of Legitimacy Building" Paper submitted to Entrepreneurship Theory and Practice, December 2012.

Oftedal, E. and Foss, L. Dynamics of Legitimacy Building Paper submitted to Entrepreneurship Theory and Practice, December 2012. PUBLIKASJONER FORFI 2012: Magnus Gulbrandsen and Einar Rasmussen (2012) The use and development of indicators for the commercialisation of university research in a national support programme Technology

Detaljer

2005 2014: UN decade for education for sustainable development

2005 2014: UN decade for education for sustainable development Teacher Education for sustainable development Oscarsborg 25 2727 november 2009 2005 2014: UN decade for education for sustainable development Aim: Focus on how education can contribute to sustainable ab

Detaljer

En presentasjon av stiftelsen. Grunnlagt år 2000 På Statsbudsjettet fra 2006 Instituttets tilholdssted: Larvik kommune, Thor Heyerdahls fødeby

En presentasjon av stiftelsen. Grunnlagt år 2000 På Statsbudsjettet fra 2006 Instituttets tilholdssted: Larvik kommune, Thor Heyerdahls fødeby En presentasjon av stiftelsen The Thor Heyerdahl Institute Grunnlagt år 2000 På Statsbudsjettet fra 2006 Instituttets tilholdssted: Larvik kommune, Thor Heyerdahls fødeby Styret: Knut Pihl, Siviløkonom

Detaljer

NRF Full 2012 Schedule

NRF Full 2012 Schedule NRF Full 2012 Schedule Understanding the schedule Saturday Sunday Wednesday 3-Mar 4-Mar 7-Mar March 10-Mar 11-Mar 14-Mar 17-Mar 18-Mar 21-Mar 24-Mar 25-Mar 28-Mar 31-Mar 1-Apr 4-Apr 7-Apr 8-Apr 11-Apr

Detaljer

Forskningsrådets seminar om forskermobilitet til Nord-Amerika: Mulige finansieringskilder

Forskningsrådets seminar om forskermobilitet til Nord-Amerika: Mulige finansieringskilder Forskningsrådets seminar om forskermobilitet til Nord-Amerika: Mulige finansieringskilder Merethe Sandberg Moe 3.6.2013, Gruppen for Internasjonale stipend Forskningsrådets finansiering av mobilitet Innenfor

Detaljer

Curriculum Vitae. Arild Gjertsen

Curriculum Vitae. Arild Gjertsen Curriculum Vitae Arild Gjertsen Kontoradresse: Privatadresse: Nordlandsforskning Greisdalslia 43, 8028 Bodø 8049 Bodø Tlf: +47 90 60 18 57 Tlf: +47 75 41 18 10 Dir tlf: +47 75 41 18 18 Nasjonalitet: Norsk

Detaljer

Hva skjer med velferdspolitikken når lønnsforskjellene går opp? Går partiene til høyre eller venstre?

Hva skjer med velferdspolitikken når lønnsforskjellene går opp? Går partiene til høyre eller venstre? Hva skjer med velferdspolitikken når lønnsforskjellene går opp? Går partiene til høyre eller venstre? Erling Barth, Institutt for samfunnsforsking, Basert på samarbeid med Kalle Moene, ESOP og Henning

Detaljer

IKT og lokaldemokratiet

IKT og lokaldemokratiet IKT og lokaldemokratiet Norges forskningsråd KIM-programmets forskerkonferanse Inderøya, 25. 26. mai 2005 Signy Irene Vabo Høgskolen i Oslo Studiet i offentlig styring http://www.media.uio.no/prosjekter/ild

Detaljer

Thomas Nordahl f. 06.05.58 Høiensalgt. 52, 2317 HAMAR E-post: thomas.nordahl@hihm.no Tlf.: 62 52 60 72 (p) 62517723 (a) 95 24 47 17 (m)

Thomas Nordahl f. 06.05.58 Høiensalgt. 52, 2317 HAMAR E-post: thomas.nordahl@hihm.no Tlf.: 62 52 60 72 (p) 62517723 (a) 95 24 47 17 (m) CV Thomas Nordahl f. 06.05.58 Høiensalgt. 52, 2317 HAMAR E-post: thomas.nordahl@hihm.no Tlf.: 62 52 60 72 (p) 62517723 (a) 95 24 47 17 (m) UTDANNING 1979 Examen Philosophicum 1980-83 Allmennlærerutdanning,

Detaljer

Offentlig journal. SIOS Preparatory Phase project. Annex IV-Form A- Accession of Beneficiaries to the Grant Agreement

Offentlig journal. SIOS Preparatory Phase project. Annex IV-Form A- Accession of Beneficiaries to the Grant Agreement Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 17.01-21.01 2011, Dokumenttype:,, Status: J,A 03.05.2011 nnhold: SOS Preparatory Phase project. Annex V-Form A- Accession of Beneficiaries to the Grant Agreement

Detaljer

Aktiviteter for Arild Vatn Thor Heyerdahl professoratet august 2009 august 2010

Aktiviteter for Arild Vatn Thor Heyerdahl professoratet august 2009 august 2010 Aktiviteter for Arild Vatn Thor Heyerdahl professoratet august 2009 august 2010 1 Rapport 08.09.10 Arild Vatn Arbeidet mitt i den siste rapporteringsperioden (august 2009 - august 2010) har i stor grad

Detaljer

Forskningspolitikk og finansiering: Utfordringer og muligheter Perspektiver fra Norge: Forskning og institusjonsstrategi

Forskningspolitikk og finansiering: Utfordringer og muligheter Perspektiver fra Norge: Forskning og institusjonsstrategi Profesjonalisering av forskningsadministrasjon Forskningspolitikk og finansiering: Utfordringer og muligheter Perspektiver fra Norge: Forskning og institusjonsstrategi Profesjonalisering av forskningsadministrasjon

Detaljer

NORSI Norwegian Research School in Innovation, PING Program for Innovation and Growth

NORSI Norwegian Research School in Innovation, PING Program for Innovation and Growth NORSI Norwegian Research School in Innovation, PING Program for Innovation and Growth NORSI organisering: NTNU vertsinstitusjon NORSI styre NORSI består av to forskningsprogrammer PIMS ved NTNU: Program

Detaljer

Erfaringer fra implementeringen av VRI Hordaland

Erfaringer fra implementeringen av VRI Hordaland Erfaringer fra implementeringen av VRI Hordaland 1. Forskningsspørsmål og avgrensing 2. Regionalpolitisk diskurs - Kunnskapsinstitusjoner og det regionale innovasjonssystemet 3. Teori og metode 4. Empiriske

Detaljer

Innhold. Forord... 3. Innledning... 11 Hans Chr. Garmann Johnsen og Øyvind Pålshaugen

Innhold. Forord... 3. Innledning... 11 Hans Chr. Garmann Johnsen og Øyvind Pålshaugen Innhold Forord... 3 Innledning... 11 Hans Chr. Garmann Johnsen og Øyvind Pålshaugen Kapittel 1 Innovasjon, medvirkning og læring en norsk modell?... 15 Hans Chr. Garmann Johnsen og Øyvind Pålshaugen Kapitalisme

Detaljer

EUs nye klima og energipolitikk

EUs nye klima og energipolitikk EUs nye klima og energipolitikk Likheter, forskjeller og forklaringer Jørgen Wettestad Energitinget Stockholm, 17/3 2010 EUs nye klima og energipolitikk: likheter, forskjeller og forklaringer Bakgrunn:

Detaljer

Horisont 2020 forskning og innovasjon for norske aktører. Gudrun Langthaler, Oslo, Oktober 2015

Horisont 2020 forskning og innovasjon for norske aktører. Gudrun Langthaler, Oslo, Oktober 2015 Horisont 2020 forskning og innovasjon for norske aktører Gudrun Langthaler, Oslo, Oktober 2015 Store samfunnsutfordringer Horisont 2020 EUs rammeprogram 2014-2020 79 milliarder Euro Hovedmål Skape arbeidsplasser

Detaljer

SIU Retningslinjer for VET mobilitet

SIU Retningslinjer for VET mobilitet SIU Retningslinjer for VET mobilitet Gardermoen, 16.09.2014 Oppstart- og erfaringsseminar Tore Kjærgård Carl Endre Espeland 2 Kort om Erasmus+ EUs utdanningsprogram for perioden 2014 2020 Budsjett: 14,7

Detaljer

4.1 NÄTVERKSSTYRNING OCH DEN NYA TIDENS

4.1 NÄTVERKSSTYRNING OCH DEN NYA TIDENS 4.1 NÄTVERKSSTYRNING OCH DEN NYA TIDENS PROBLEM 4.1.1 NETTVERK I PRAKSIS ASBJØRN RØISELAND Ordet nettverk er i dag et hyppig brukt faguttrykk i samfunnsvitenskapene. Det som opprinnelig var en metafor

Detaljer

CURRICULUM VITAE September 2014

CURRICULUM VITAE September 2014 CURRICULUM VITAE September 2014 Norsk institutt for by- og regionforskning Gaustadalléen 21, 0349 Oslo. Tlf: 22 95 89 96. Faks: 22 60 77 74 Navn: Lars Chr. Monkerud Født: 17. mai 1966 Akademisk grad: PhD

Detaljer

Det regionale Europa. Kommunal og regionalråd Jan Edøy

Det regionale Europa. Kommunal og regionalråd Jan Edøy Det regionale Europa Kommunal og regionalråd Jan Edøy Tabula Regionum Europae Presentasjon 1. Velkommen til de 12. Open Days 6. 9. oktober 2014 2. 6th Cohesion Report on Economic, Social and Territorial

Detaljer

Curriculum vitae. CURRENT AND PREVIOUS POSITIONS 2015- Research Professor Institute for Social Research, Oslo, Norway 2013-2015 Senior Research Fellow

Curriculum vitae. CURRENT AND PREVIOUS POSITIONS 2015- Research Professor Institute for Social Research, Oslo, Norway 2013-2015 Senior Research Fellow Curriculum vitae PERSONAL INFORMATION *Karlsen, Rune *Date of birth: 05.05.1975 *Sex: Male *Nationality: Norwegian URL for personal web site: http://www.socialresearch.no/staff/researchers/karlsen-rune

Detaljer

Kjønnsperspektiv I MNT utdanning og forskning

Kjønnsperspektiv I MNT utdanning og forskning Kjønnsperspektiv I MNT utdanning og forskning Lise Christensen, Nasjonalt råd for teknologisk utdanning og Det nasjonale fakultetsmøtet for realfag, Tromsø 13.11.2015 Det som er velkjent, er at IKT-fagevalueringa

Detaljer

Bedre samordning internasjonale erfaringer

Bedre samordning internasjonale erfaringer Bedre samordning internasjonale erfaringer Norsk statsvitenskapelig forening Statsviterkonferansen 22. mai 2014, Oslo Lise H. Rykkja Post doktor Universitetet i Bergen Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap

Detaljer

Norsk deltakelse i EUs grenseoverskridende utviklingsprogrammer - Interreg Sverige-Norge 2014-2020

Norsk deltakelse i EUs grenseoverskridende utviklingsprogrammer - Interreg Sverige-Norge 2014-2020 Norsk deltakelse i EUs grenseoverskridende utviklingsprogrammer - Interreg Sverige-Norge 2014-2020 Erik Hagen Interreg-sekretariatet for Hedmark, Akershus- Romerike og Indre Østfold Disposisjon 1. Politikk

Detaljer

Norsk forskning i fremtiden: hva kreves av samarbeid? Er nasjonale samarbeidsmodeller løsningen på fremtidens utfordringer - hva er merverdien

Norsk forskning i fremtiden: hva kreves av samarbeid? Er nasjonale samarbeidsmodeller løsningen på fremtidens utfordringer - hva er merverdien Norsk forskning i fremtiden: hva kreves av samarbeid? Er nasjonale samarbeidsmodeller løsningen på fremtidens utfordringer - hva er merverdien CIENS Forskningssenter for miljø og samfunn Haakon Thaulow-Forskningsleder

Detaljer

Undervisningsplan (uvexfac10 - Vår 2012)

Undervisningsplan (uvexfac10 - Vår 2012) Undervisningsplan (uvexfac10 - Vår 2012) Alle forelesninger i GS, Aud I Forelesninger onsdager kl. 10.15-12 Forelesninger torsdager kl. 14.15-16 Dato Undervises av Sted Tema Kommentarer / ressurser 18.01.2012

Detaljer

Kinesisk-Norsk. Senter påp. Miljøforskning. Etter initiativ fra Rektors på frierferd i Kina. Under møte ved CAS. Foto: Uniforum

Kinesisk-Norsk. Senter påp. Miljøforskning. Etter initiativ fra Rektors på frierferd i Kina. Under møte ved CAS. Foto: Uniforum Kinesisk-Norsk Senter påp Miljøforskning Etter initiativ fra Rektors på frierferd i Kina Under møte ved CAS Foto: Uniforum Kina har store Miljøutfordringer Kina står i dag ovenfor en rekke utfordringer

Detaljer

Curriculum Vitae. Brigt Dale

Curriculum Vitae. Brigt Dale Curriculum Vitae Brigt Dale Kontoradresse: Privatadresse: Nordlandsforskning Idrettsveien 17 8049 Bodø 8310 Kabelvåg Tlf: +47 75 41 18 10 Tlf: +47 990 308 36 Dir tlf: +47 75 41 18 20 Nasjonalitet: Norsk

Detaljer

Nordic Master Programme

Nordic Master Programme Nordic Master Programme 16. november 2010 Kontaktperson: Kristin Amundsen nordicmaster@siu.no 2 Hva er Nordic Master Programme? Pilotprosjekt finansiert av Nordisk Ministerråd Programmet gir støtte til

Detaljer

Hans Tømmervik, NINA Nikolai K. Winge, NMBU Inge E. Danielsen, Gåebrien Sijte, Røros

Hans Tømmervik, NINA Nikolai K. Winge, NMBU Inge E. Danielsen, Gåebrien Sijte, Røros Project information Project title Environmental Impact Analyses (EIA) for reindeer herding. An evaluation. Year 2013-2016 Project leader Jan Åge Riseth Participants Hans Tømmervik, NINA Nikolai K. Winge,

Detaljer

Det kommunale Europa. Den internasjonale kommunen, Molde 5.1.2011 Åse Erdal, leder KS Europakontor Brussel

Det kommunale Europa. Den internasjonale kommunen, Molde 5.1.2011 Åse Erdal, leder KS Europakontor Brussel Det kommunale Europa Den internasjonale kommunen, Molde 5.1.2011 Åse Erdal, leder KS Europakontor Brussel Kommunenes Europa - 100.000 kommuner - Stor variasjon i antall Frankrike: 36.000, UK 500, - 5500

Detaljer

. NSC og BSSSC som arena for politikk, prosjektutvikling og nettverk.

. NSC og BSSSC som arena for politikk, prosjektutvikling og nettverk. . NSC og BSSSC som arena for politikk, prosjektutvikling og nettverk. Innlegg på Internasjonalt fylkesnettverk i Bergen 13.mai. Anne Irene Sæternes og Jon Halvard Eide Nytteverdien av å delta i BSSSC og

Detaljer

Skolenedleggelser - I skjæringspunktet mellom kvalitet og politikk 03.03.2010 Høgskolen i Nesna

Skolenedleggelser - I skjæringspunktet mellom kvalitet og politikk 03.03.2010 Høgskolen i Nesna Skolenedleggelser - I skjæringspunktet mellom kvalitet og politikk 03.03.2010 Høgskolen i Nesna Innledning Små skoler usynlige PhD-avhandling: Omsorg eller formål. Rasjonalitet og formål i fådeltskolen

Detaljer

TRIANGULUM et fyrtårnprosjekt i Horisont 2020

TRIANGULUM et fyrtårnprosjekt i Horisont 2020 TRIANGULUM et fyrtårnprosjekt i Horisont 2020 Presentasjon FFA årskonferanse 4. mai 2015 Dagfinn Wåge, Leder FoU & Innovasjon - Lyse Energi AS Horisont 2020 EUs forsknings- og innovasjonsprogram Totalbudsjett:

Detaljer

Oppsummering av 1. call, hovedtrekk i 2. call

Oppsummering av 1. call, hovedtrekk i 2. call Oppsummering av 1. call, hovedtrekk i 2. call CIP IST PSP Kontekst Del av Competitiveness and Innovation Program (CIP) 2007-2013 CIP har tre søyler og et budsjett på 3,6 Mrd Euro CIP IST PSP budsjett 730

Detaljer

Variasjoner i samarbeid mellom skoler og arbeidsgivere i fagopplæring

Variasjoner i samarbeid mellom skoler og arbeidsgivere i fagopplæring Variasjoner i samarbeid mellom skoler og arbeidsgivere i fagopplæring Christine Trampusch Professor, Internasjonal komparativ politisk økonomi og økonomisk sosiologi, Universitetet i Køln, Cologne Center

Detaljer

Valgets kvaler: Parti, person eller politikk?

Valgets kvaler: Parti, person eller politikk? Valgets kvaler: Parti, person eller politikk? Hilmar Rommetvedt (f. 1951) Dr.polit. (UiB, 1992), forskningsleder ved IRIS International Research Institute of Stavanger. E-post: hilmar.rommetvedt@iris.no

Detaljer

Samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon (SAK) knyttet til instituttsektoren og UoH - sektoren. Tore Nepstad og Ole Arve Misund

Samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon (SAK) knyttet til instituttsektoren og UoH - sektoren. Tore Nepstad og Ole Arve Misund Evaluering av forskningen i biologi, medisin og helsefag 2011 møte om oppfølging av evalueringen, Gardermoen 29.02.12 Samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon (SAK) knyttet til instituttsektoren og UoH

Detaljer

MARE tilnærming Stimulere til samarbeid. Vise Fremskynde tilpasning

MARE tilnærming Stimulere til samarbeid. Vise Fremskynde tilpasning MARE erfaringer... MARE hovedmål Bidra til en vidtgående gjennomføring av lokale mål og tiltak for å redusere virkningen av klimaendringer. 1. Sette opp LAAs (Learning and Action Alliances) for profesjonelle

Detaljer

Utvikling av voksnes ferdigheter for optimal realisering av arbeidskraft (SkillsREAL)

Utvikling av voksnes ferdigheter for optimal realisering av arbeidskraft (SkillsREAL) Utvikling av voksnes ferdigheter for optimal realisering av arbeidskraft (SkillsREAL) Utvikling av voksnes ferdigheter for optimal realisering av arbeidskraft Tarja Tikkanen Hva betyr PIAAC-resultatene

Detaljer

Senterpartiets verdiplattform for reformer i kommunesektoren.

Senterpartiets verdiplattform for reformer i kommunesektoren. 1 Senterpartiets verdiplattform for reformer i kommunesektoren. Senterpartiet vil være en pådriver for reformer i kommunesektoren som bidrar til å forbedre tjenestetilbudet og til å fremme folkestyret.

Detaljer