JUNI 2010 FISKEHELSE. Ny kunnskap om østersparasitt og sykdommen marteiliose. ... side 10

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "JUNI 2010 FISKEHELSE. Ny kunnskap om østersparasitt og sykdommen marteiliose. ... side 10"

Transkript

1 JUNI 2010 FISKEHELSE Ny kunnskap om østersparasitt og sykdommen marteiliose... side 10

2 Fagtidsskriftet Fiskehelse INNHOLD ISBN Utgiver: Tekna Fiskehelseforeningen Faglig gruppe i Tekna Adresse: Tekna Fiskehelseforeningen Postboks 2312 Solli 0212 Oslo Redaksjonen Redaktør: Kjetil Korsnes Redaksjonsmedarbeider: Jostein Grip Layout: Anne Edholm Medlemskontakt Tekna etablerer ny faglig gruppe Tekna Havbruk... 4 Viral Hemarogisk Septikemi Virus (VHSV) langs Norskekysten, Sandlund et al Ny kunnskap om østersparasitten Marteilia refringens /M. maurini mulige implikasjoner for Norges fristatus for sykdommen marteiliose, Mortensen et al Smittespredning resultater fra forskningsprosjektet AREAPATHOGEN, Mortensen et al How to keep your business healthy! Chun Li Stikkvaksinering av torsk - sammenligning av vekst og bivirkninger, Hanche-Olsen et al Skriveveiledning til fagtidsskriftet Fiskehelse Spørsmål eller kommentarer til styret i Fiskehelseforeningen sendes til: Vi ber om at medlemmer som har fått ny epostadresse melder fra til medlemskontakten, slik at informasjon fra foreningens styre når ut til dere. Forside illustrasjon: Futurestep 2

3 Annonsering i tidsskriftet Fiskehelse Fiskehelse utgis av Fiskehelseforeningen, en faglig gruppe i Tekna. Målgruppen for tidsskriftet er fiskehelsebiologer, veterinærer, konsulenter, forskere, forvaltning, oppdrettere og andre interesserte i fagfeltet. Bladet finansieres av annonser og abonnement. Pris på annonser: Helside kr Halvside kr Prisene er ekskl. MVA Fiskehelse inneholder faglige artikler der forskere og andre fagfolk skriver om aktuelle problemstillinger innenfor fiskehelse og akvakultur. I tillegg er det presentasjoner av mastergrader i fiskehelse og informasjon fra Fiskehelseforeningen. Henvendelser angående annonser i tidsskriftet Fiskehelse sendes til: Kjetil Korsnes Abonnere på tidsskriftet Fiskehelse Ved å abonnere på tidsskriftet Fiskehelse får du aktuell informasjon om hva som foregår innenfor fagfeltet akvakultur og fiskehelse. Bladet koster kr 100 pr. utgave. Abonnement opprettholdes inntil eventuell oppsigelse. Studer fiskehelse! Profesjonsstudium i fiskehelse/akvamedisin - Norge trenger flere fiskehelsebiologer - Kan fisk få influensa og feber? Blir de like slappe som oss mennesker? Hvordan er det å være syk når man er fisk, og hvordan blir man frisk? Kan man vaksinere en fisk? Disse og mange andre spørsmål jobber fiskehelsebiologer med å besvare. Noen har vi funnet svar på, men det er mange gåter. Hvis du har interesse for dyrehelse, biologi og bioteknologi, og har en realfaglig bakgrunn fra videregående skole, har du gode forutsetninger for å studere fiskehelse/akvamedisin. Fiskehelsebiologer utdannes til å arbeide med biologiske problemstillinger i skjæringspunktet mellom fiskehelse, miljø, produksjon og teknologi, dermed har de en nøkkelrolle i Norges viktigste fremtidsnæring, fiskeoppdrett. Henvendelser angående abonnement sendes: Tekna Fiskehelseforeningen Artikler i tidsskriftet Fiskehelse Er du interessert i å skrive en artikkel i tidsskriftet Fiskehelse, kan du ta kontakt med redaktør. For skriveveiledning til fagtidsskriftet Fiskehelse, se s. 26. Se mer om fiskehelse på youtube.com/studerfiskehelse 3

4 Tekna etablerer ny faglig gruppe Tekna Havbruk Kjetil Korsnes, Tekna Fiskehelseforeningen, Postboks 2312 Solli, Dronning Mauds gt. 15, 0201 Oslo, Tone K. Juel, Tekna Kontaktperson Tekna: Eli Haugerud, Tekna Havbruk er en ny faggruppe opprettet i juni Den har blitt til gjennom informasjonsmøter arrangert i Trondheim, Oslo, Tromsø og Bergen. Oppmøtet har vært bra og har samlet flere engasjerte folk fra bransjen. Det viste seg at det er både behov for og ønske om en havbruksgruppe i Tekna. Bakgrunn Havbruks- og fiskerinæringen er en svært stor sektor der mange teknologer jobber, og er Norges nest største eksportnæring etter olje. Tekna har mange medlemmer som har sitt daglige virke innenfor denne sektoren, men det har ikke 4

5 5

6 vært en faggruppe eller faglig gruppering som fanger opp disse medlemmene og ivaretar deres faglige interesser. Den eneste faggruppen som ligger i randsonen er Tekna Fiskehelseforeningen (FHF), men denne er i utgangspunktet dannet for å ivareta yrkesgruppen fiskehelsebiologer som har egen autorisasjonsordning. FHF får stadig henvendelser fra Tekna-medlemmer som jobber innenfor havbruk og ønsker seg inn i FHF. I tillegg får FHF alle høringer relatert til havbruk og fiskeri, men har ikke kapasitet til å besvare alle. Etablering av en faggruppe Havbruk vil representere en styrking av fagsiden i Tekna, og samtidig være en god plattform for å rekruttere nye medlemmer fra denne næringen. En ny faggruppe innen havbruk vil også kunne samarbeide tett med Tekna Fiskehelseforeningen. Etablering av Tekna Havbruk Med dette utgangspunktet ble det tatt initiativ til å danne en egen faggruppe innenfor havbruk. Informasjonsmøter ble arrangert gjennom Teknas avdelinger i de største byene, der hensikten var å få innspill på hva en slik faggruppe skal inneholde og hvordan den kan etableres. Det kom rundt personer på hvert av disse møtene, og interesserte ble oppfordret til å delta i interrimstyret. I alt 12 personer har etter disse møtene meldt sin interesse for å sitte i dette interimstyret for faggruppen. Disse vil sitte som fungerende styre inntil første årsmøte formelt velger et styre. Interimsstyret vil være med å starte Havbruksgruppen og utforme forslag til hva gruppen skal jobbe med og hvilke aktiviteter den skal ha. Alle er derfor invitert til å komme med innspill på faglig aktivitet (se kontakt info nederst). Første møte for interrimstyret et satt til 27. august i Bodø. Faglig aktivitet På møtene kom det fram flere forslag til faglig aktivitet. Et viktig moment var at gruppen bør være tverrfaglig, også ved sammensettingen av styret i faggruppa. Den bør legge fokus på næringen og ha aktiviteter som gjenspeiler alle sidene av bransjen. Samarbeid med andre lignende aktører i bransjen og nettverksbygging ble også fremhevet som viktig. Det ble også foreslått at Havbruksgruppa skal jobbe med å få fram viktigheten av havbruk som næringsvei i Norge. Hvem kan bli medlem? Etter R-møtet i 2009 er Teknas faglige grupper åpne for alle Teknas medlemmer. En kan være medlem av flere faggrupper, f eks både Tekna Havbruk og Tekna Fiskehelseforeningen. Hvert enkelt medlem må aktivt melde seg inn i de faglige grupperinger som er av interesse. Etter interrimstyrets møte i august vil det bli sendt ut informasjon pr epost til de som har meldt sin interesse for gruppen. Interesse kan meldes til Tekna Havbruk, Eli Haugerud, 6 Tekna - en fagforening for deg som ønsker et bredt faglig tilbud Tekna arbeider aktivt med å fremme rekruttering, utdanning, forskning og utvikling innen teknisknaturvitenskapelige fagområder. Mer informasjon om faglige arrangementer: Mer informasjon om Teknas faglige grupperinger: (Fagmiljøer)

7 Viral Hemoragisk Septikemi Virus (VHSV) langs Norskekysten Glade toktkamerater utenfor Svolvær. Fra venstre: Ann Kristin Jøranlid, Nina Sandlund og Rolf Hetlelid Olsen. Foto: Rolf Hetlelid Olsen Nina Sandlund, Havforskningsinstituttet, Postboks 1870 Nordnes, 5817 Bergen, Øivind Bergh, Havforskningsinstituttet Renate Johansen, Veterinærinstituttet I 2009 startet prosjektet Viral Haemorrhagic Septicaemia Virus (VHSV) in wild and farmed fish in Norway hvor Havforskningsinstituttet og Veterinærinstituttet samarbeider om å få frem økt kunnskap om smittefaren av VHS-virus mellom villfisk og oppdrettsfisk. Prosjektet skal gå over tre år, ut En viktig del av dette prosjektet er screening av ulike ville fiskebestander for VHS-virus i norske kystnære farvann. Flere av Havforskningsinstituttets tokt vil bli brukt for å samle inn materiale. Viral hemoragisk septikemi (VHS), tidligere kalt Egtvedsyke da den første gang ble påvist i Egtved, Danmark, i slutten av 1940-årene på regnbueørret (Oncorhynchus mykiss) i ferskvann. Selve viruset ble første gang påvist ved dyrking i cellekultur av Mogens Jensen i VHSviruset er et negativt enkelttrådet RNA ( ssrna) virus i familien Rhabdoviridae, genus Novirhabdovirus. Dette viruset er kjent for å være tilpasningsdyktig med mange potensielle verter. Hittil er viruset isolert fra mer enn 50 arter, og både ferskvanns- og saltvannsfisk er rapportert å være bærere av ulike varianter av viruset. Et verdenskart med alle VHS-virus påvisninger kan studeres på følgende link: Viruset kan forårsake systemisk infeksjon i fisk, og dødeligheten varierer med fiskeart, livsstadium og genotypen av viruset. Både i oppdrett av regnbueørret og piggvar (Scophthalmus maximus) har VHS vært et problem. Det er ikke uvanlig at dødelighet hos regnbueørretyngel ligger opp mot %, mens dødeligheten hos eldre og større regnbueørret ofte er noe lavere (Review av Skall et al. 2005). Det samme gjelder for piggvar. VHS-virus har ikke blitt påvist ved temperaturer over 18 C og utbrudd kommer gjerne om våren ved varierende eller hurtig stigende temperaturer. Viruset er påvist på laks i Nord-Amerika, men hittil har ikke viruset vært påvist på laks i Europa. I Norge har både laks og regnbueørret i oppdrett vært overvåket for VHSvirus gjennom et overvåkningsprogram som startet i I direktiv 91/67 EEC, som dette overvåkningsprogrammet baserer seg på, heter det seg at i løpet av en toårsperiode skal alle oppdrettsanlegg med arter mottakelige for VHSvirus, undersøkes. Prøver av milt, hodenyre og enten hjerte eller hjerne fra tretti fisk fra hver lokalitet undersøkes vha dyrking i cellekultur. Patologi Et tegn på infeksjon kan være unormal svømmeaktivitet. Fisken kan observeres med svømmende i spiral/sirkel i overflaten. Ytre tegn kan være utstående øyne (eksoftalmi), 7

8 blødninger ved øyne og finnebasis, mørk pigmentering og bleke gjeller. Lesjoner i hud kan også forekomme. Av indre tegn er væske i bukhulen (ascites) og blødninger på indre organer som lever, milt og tarm er vanlig. Histologiske undersøkelser viser ofte nekroser i hematopoietisk vev (milt, nyre lever). Det er også gjerne i disse vevene man påviser viruset vha immunhistokjemi. Sykdommen kan også forekomme i en nervøs form, der viruset først og fremst er å finne i nervevev. I slike tilfeller observeres blødninger og nekroser i hjernen. I VHS-utbruddet på regnbueørret i Storfjorden 2007 ble både hemoragisk og nervøs form observert (Dale et al. 2009). Første påvisning av viruset på marin fisk skjedde først i 1979 da viruset ble isolert fra torsk i Østersjøen (Jensen og Larsen 1979). Utbrudd av VHS-virus er satt i sammenheng med høy dødelighet av Stillehavssild (Clupea pallasi) i Nord-Amerika. En artikkel av Marty og medarbeidere (2003) konkluderer, på bakgrunn av data samlet inn mellom 1994 og 2000, at VHS-virus er viktigste sykdomsframkallende organisme hos stillehavssild, og kan være med på å regulere bestandens størrelse. Det er ikke usannsynlig at viruset kan ha betydning for regulering av ville bestander også i norske farvann. Sild og torsk har vært og er økonomisk viktige arter i norske fiskerier, og forekomsten av VHS-virus i ville bestander av bl.a. disse artene er derfor viktig å ha kjennskap til. Bakgrunnen for det pågående prosjektet er påvisningen av VHS på regnbueørret i Storfjorden på Sunnmøre høsten 2007 (www.vetinst.no/vhs-rapport2008). Dette var den første påvisningen av VHS i norske farvann siden Før dette hadde sykdommen blitt påvist i ulike regnbueørretanlegg i en tiårsperiode fra Norge har hatt internasjonal fristatus fra VHS-virus siden Med unntak av Storfjorden gjelder dette fortsatt, men forvaltningen er omdiskutert, og behovet for ny kunnskap er stort. Norge produserer i dag ca tonn med regnbueørret. Selv om vi i Norge, med unntak av utbruddene i Storfjorden, ikke har hatt utbrudd av sykdommen på over 30 år, har VHS vært et velkjent problem både ellers i Europa og USA, og har medført store økonomiske tap for oppdrettere av regnbueørret. Danmark som tidligere har vært hardt rammet av sykdommen, har nå fått sykdommen under kontroll gjennom et omfattende saneringsprogram fra oppdretternes side (se link _og_akvakultur/akvakultur/bek%c3%a6mpelsen_af_ VHS.htm). Det spesielle med utbruddet i Storfjorden var varianten eller genotypen av VHS-viruset som ble påvist. VHSutbruddet i Stordfjorden er første påvisning av genotype III hos regnbueørret. Dette gjør utbruddet i Storfjorden unikt. Det er fire kjente genotyper av VHS-virus, genotype I-IV. Genotypene I er delt inn i ulike subgrupper hvor Ia er mest utbredt i europeiske ferskvannsoppdrett av regnbueørret, mens isolater innenfor subgruppe Ib er isolert fra marine arter i Kattegat og i Østersjøen. VHS-virusisolatene som tilhører genotype II, er også isolert fra marine arter i Østersjøen. Genotype III derimot er funnet i marine arter Prøvetaking av kveite, 15,5 kg. Til venstre Ann Kristin Jøranlid, til høyre Nina Sandlund. Foto: Rolf Hetlelid Olsen i området i og rundt Nordsjøen og Skagerrak, samt i forbindelse med sykdomsutbrudd hos piggvar i oppdrett i Skottland. Genotype IV er bare påvist i Nord-Amerika og har skapt utbrudd av VHS hos ulike arter i the Great Lakes (Brudeseth 2009). Danske og skotske kolleger har vist at regnbueørret ikke er særlig mottakelig for marine isolater av VHS-virus ved smitteforsøk. Disse forskningsmiljøene er partnere i det pågående norske prosjektet. Toktvirksomhet Forekomsten og utbredelsen av VHS-virus i villfisk har tidligere vært studert i ulike havområder som Østersjøen, Skagerrak, Norskehavet, områdene rundt de Britiske øyer og Barentshavet, men i liten eller ingen grad langs Norskekysten. Dette er noe av det vi håper å undersøke nærmere i løpet av prosjektperioden. To tokt er allerede gjennomført. Første tokt gikk over tre uker på forskningsfartøyet Jan Mayen og dekket kyst- og fjordstrøkene fra Tanafjorden (Finnmark) til Haltenbanken (Trøndelagskysten). Tokt nummer to ble foretatt om bord på Håkon Mosby og tok for seg den resterende strekningen fra Trøndelagskysten og sør til Stadt. I løpet av dette toktet ble det samlet inn prøve-materiale fra bl.a. Storfjorden, der VHS-utbruddet fant sted i Til sammen på disse toktene er det samlet inn ca 6500 organprøver fra 1630 fisk fordelt på 37 arter. Prøvene er nå til opparbeiding ved Veterinærinstituttet. Samleprøver fra 5 fisk undersøkes i cellekultur og enkelt organer undersøkes med PCR. Nylig er det foretatt prøvetaking av sild som er fisket ulike steder langs Vestlandskysten. Materiale er for tiden til opparbeidelse, og alle prøver så langt er negative. Andre prosjektaktiviteter Seinere i prosjektet er det planer om å utføre molekylærbiologiske studier av virusisolater, studere epidemiologien, 8

9 i tillegg til eksperimentelle studier med viruset. Det kan også bli aktuelt å utføre studier hos våre skotske og danske samarbeidspartnere, blant annet ved EUs referanselaboratorium i Århus. Håpet med prosjektet er å oppnå økt kunnskap om utbredelsen av VHS-virus i både ville fiskebestander og oppdrettet fisk, hvilke genotyper av viruset som finnes i ulike områder, og hvilke fiskearter de affiserer. Vi vet at det finnes reservoarer hos ville marine bestander, men vet ikke i hvilken grad disse kan utgjøre en trussel mot oppdrettsfisk. Vi vet at virus kan oppformeres hos regnbueørret i oppdrett, men ikke i hvilken grad slik oppformering kan utgjøre en trussel mot ville bestander av ulike arter. Viruset smitter horisontalt mellom fisk, men det er fortsatt usikkert om viruset smitter vertikalt. Mer kunnskap om smittekilder og smittereservoarer vil være nødvendig for å kunne gi best mulig råd om forvaltning av sykdomsutbrudd i framtida. Litteraturliste: Brudeseth BE (2009) Novirhabdovirus infections of fish with emphasis on VHSV pathogenesis. Thesis for the degree of Doctor philosophiae, Norwegian School of Veterinary Science. Jensen M (1963) Preparation of fish cell cultures for virus research. Bull. Off. Int. Epiz: 59: Jensen NL, Larsen JL (1979) Ulcus-syndrome in cod (Gadus-morhua). I A Pathological and histopathological study. Nordisk Veterinaer Medicin. 31: Marty GD, Quinn TJ, Carpenter G, Meyers TR, Willits NH (2003) Role of disease in abundance of a Pacific herring (Clupea pallasi) population. Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences. 60: Skall H, Olesen NJ, Mellergaard S (2005) Viral haemorrhagic septicaemia virus in marine fish and its implications for fish farming - a review. Journal of Fish Diseases: 28: Europharma AS er Norges ledende leverandør av fiskehelseprodukter. Hovedkontoret ligger på Leknes i Lofoten. Selskapet er i tillegg etablert i Canada, USA, Storbritannia og Chile. Omsetningen i selskapene var 310 millioner kroner i Europharma er en del av konsernet Nordly Holding AS, med søsterselskap innen farmasi, fiskefôr og laboratorietjenester og logistikk. Konsernet hadde ei omsetning på 775 millioner kroner i Kundeansvarlig/Key Account Manager Vi søker etter en selger/key account manager med kunnskap og erfaring fra fiskeoppdrett til ei nyopprettet fast stilling. Sentrale arbeidsoppgaver Du skal være en fagressurs og kunnskapsformidler for våre kunder og må derfor være faglig sterk innen fiskeoppdrett. Du vil delta i salg og markedsarbeid i samarbeid med våre øvrige selgere. Noe reiseaktivitet må påregnes. Kvalifikasjoner Du må ha utdanning innen fiskehelse eller akvakultur og erfaring med fiskeoppdrett. I tillegg er det en fordel om du har erfaring med salgs- og markedsarbeid. Egenskaper Du har god forretningsforståelse og gode kommunikasjons- og samarbeidsevner. Du er en dyktig relasjonsbygger og vi forventer at du jobber selvstendig og strukturert. Har høy gjennomføringsevne og viser stort engasjement. Vi tilbyr En spennende og utfordrende stilling i et konsern i svært positiv utvikling. Vi har et uformelt arbeidsmiljø med rom for personlig utvikling og påvirkning. Arbeidsstedet er Leknes. For mer informasjon om stillingen, kontakt: Jim Roger Nordly, tlf Karl Ove Reinsnes, tlf Søknad med CV sendes: innen 14. juli. Se også bedriftens nettside: 9

10 Ny kunnskap om østersparasitten Marteilia refringens /M. maurini mulige implikasjoner for Norges fristatus for sykdommen marteiliose Stein Mortensen, Havforskningsinstituttet, Postboks 1870 Nordnes, 5817 Bergen, Lisbeth S. Harkestad, Havforskningsinstituttet Sykdommen marteiliose, forårsaket av protozoen Marteilia refringens, har vært regnet som spesifikk for flatøsters. Nyere forskning viser at også blåskjell er vertsarter for denne parasitten. Skal vi opprettholde fristatus for sykdommen og eksportere levende blåskjell fra norske anlegg må vi ut og lete... finnes det Marteilia i norske blåskjell? Marteiliose Marteiliose er en parasittsykdom forårsaket av protozoen Marteilia spp. Sykdommen er opprinnelig beskrevet fra flatøsters, men finnes hos flere skjellarter. Registrerte vertsarter for Marteilia er østersartene Ostrea edulis, O. angasi, O. puelchana og O. chilensis. Parasitten finnes også i blåskjell (Mytilus edulis og M. galloprovincialis) og hjerteskjell (Cardium edule). Der er også registrert ett enkelt sykdomsutbrudd i kamskjell, Argopecten gibbus. Slekten Marteilia er så langt inndelt i artene: Marteilia refringens/maurini, M. sydnei, M. lenghei, M. maurini, M. christenseni og Marteiloides chungmuensis. Marteiliose forårsaket av M. refringens har hatt alvorlige konsekvenser for østersnæringen i Europa. Det er vanskelig å produsere østers i områder hvor det finnes Marteilia spp. Informasjon om sykdommen og M. refringens finnes blant annet i en oversiktsartikkel av Berthe m fl (2004). Marteiliose er listeført som en meldepliktig sykdom av OIE (http://www.oie.int/eng/maladies/en_classification2008.htm). I Europa gjennomføres forvaltningen av sykdommen i henhold til EU-direktiv 2006/88, hvor marteiliose i vedlegg IV er oppført som listeført sykdom under non exotic diseases. Sykdommen er regnet som eksotisk i Norge og overvåkes (i tillegg til bonamiose) gjennom Nasjonalt overvåkingsprogram for østers. Dette overvåkingsprogrammet gjennomføres av Veterinærinstituttet. Livssyklus hos Marteilia spp. Vi mangler en del grunnleggende kunnskap om Marteilia spp. Den komplette livssyklusen er ikke kjent, heller ikke hvordan parasitten overføres fra vert til vert. Det antas at den har ett eller flere livsstadier i helt andre organismer enn skjell. En hypotese er at dyreplankton kan representere mellomverter på et trinn i utviklingen. Dette er basert på funn av Marteilia refringens i copepoden Paracartia grani på den franske Atlanterhavskysten (Audemard m fl 2002), samt i flere andre dyreplankton i et skjelldyrkingsområde på den spanske Middelhavskysten (Carrasco m fl 2007). Det har imidlertid ikke vært mulig å fullføre livssyklusen eksperimentelt, og funnene har derfor ikke klargjort livssyk lusen i nevneverdig grad. Mangelen på kunnskap kompliserer fremdeles mange sider av studiene av denne parasitten både med hensyn til fylogeni, vertsspesifisitet og mulige smitteveier. 10

11 Marteilia refringens i flatøsters Marteilia refringens er opprinnelig beskrevet fra flatøsters. Dagens kjente utbredelsesområde for Marteilia spp. i østers er Atlanterhavskysten i Europa, fra Storbritannia til Portugal, Middelhavet inkludert nordlige Adriaterhavet, den Persiske Gulf og Nord-Hellas. De alvorligste tilfellene er registrert langs den franske Atlanterhavskysten og i Spania. Marteilia maurini i blåskjell Marteilia sp. er funnet i blåskjell (både M. edulis og M. galloprovincialis) i Hellas, Marokko og Hellas. Parasitten ble opprinnelig beskrevet som M. maurini. Blåskjell er vanligvis ikke like alvorlig angrepet av parasitten som det som er beskrevet fra marteiliose hos østers. I noen områder har imidlertid dødelighet hos blåskjell blitt knyttet til marteiliose, og det er rapportert noen få alvorlige tilfeller. I Frankrike ble britiske M. edulis satt ut i Aber Benoit i et område med blåskjell som hadde påvist Marteilia sp. Hele den innførte bestanden med blåskjell døde, mens de lokale skjellene ikke ble syke. Artsbestemmelse og vertsspesifisitet M. maurini og M. refringens ble opprinnelig beskrevet som to ulike arter, vertsspesifikke for henholdsvis blåskjell og østers. Det er imidlertid ikke mulig å skille M. maurini og M. refringens ved hjelp av morfologiske kriterier (Longshaw m fl. 2001). Det ble funnet en genetisk dimorfisme i de to vertsartene som tydet på at det var to arter av Marteilia i Europa; M. refringens i østers og M. maurini i blåskjell (M. edulis og M. galloprovincialis) (Le Roux m fl. 2001). Det ble senere funnet koinfeksjoner av østers og blåskjell med begge de genetiske typene. Dette var sjeldent og kun funnet i områder der prevalensen av begge typene var høye. Molekylærbiologiske studier konkluderte med at Marteilia fra østers og blåskjell var to forskjellige stammer/typer av samme art (Lopez-Flores m fl. 2004). Typene ble kalt O (for oysters) og M (for mussels). På bakgrunn av koinfeksjonene ble det gjort videre studier av genetisk polymorfisme hos Marteilia refringens som konkluderte med at typene ikke er relatert til vertsart (Novoa m fl. 2005). Blåskjell regnes i dag derfor som vertsart for M. refringens, på lik linje med østers. Fra ulike skjelldyrkingsområder er det imidlertid rapportert om at parasitten kan være til stede kun i én art, selv om både blåskjell og østers dyrkes i området. Kunnskapsstatus er at forholdet mellom mulige stammer/typer av Marteilia spp. og deres vertsarter ikke er avklart, men den rådende oppfatning er at dette er en parasitt som sannsynligvis tilpasser seg ulike vertsarter. Variasjonen og vertsspesifisiteten kompliseres av at vi fremdeles ikke kjenner den komplette livssyklusen til denne parasitten. 11

12 Hvis parasitten har en livssyklus med flere vertsarter/trinn og eventuelt flere alternative veier, er det en mulighet for at variasjonen er et resultat av hvilken utviklingssyklus den aktuelle Marteilia sp. har gjennomgått. Overvåking av marteiliose Overvåking av marteiliose er flere ganger diskutert på møter arrangert av EUs referanselaboratorium for skjellsykdommer, senest på det årlige referanselaboratoriemøtet i Nantes i 2008 (Anonym 2008) og møte/arbeidsmøte i La Tremblade Basert på den kunnskapen som de siste årene er opparbeidet om vertsforholdene til Marteilia refringens anbefaler referanselaboratoriet at både østers (Ostrea edulis) og blåskjell (Mytilus edulis og/eller M. galloprovincialis) inkluderes i de respektive nasjonale overvåkingsprogrammene for marteiliose. Marteilia sp. er nylig påvist i et blåskjellanlegg i Sverige. Dette er farlig nær de norske bestandene. Norges fristatus for marteiliose Norge har fristatus for østerssykdommene bonamiose og marteiliose. Fristatusen er oppnådd på bakgrunn av negative resultater fra overvåking av østers i Norsk overvåkingsog kontrollprogram for østers. Overvåkingen er gjort av østersbestander og østers i skjelldyrkingsanlegg langs kysten fra Oslofjorden til Romsdalen. Nord for dette er det ikke levedyktige østersbestander. Det finnes ikke data fra blåskjell, verken fra overvåkingsprogrammet eller andre undersøkelser. Frihet for marteiliose i norske blåskjell er frem til nå således ikke dokumentert. Norges fristatus for marteiliose ble diskutert på referanselaboratoriemøte og arbeidsmøte i La Tremblade i mars Konklusjonen var at fristatus ikke ville ha blitt gitt på bakgrunn av dagens situasjon, altså uten undersøkelser av blåskjell, og uten noen data fra skjell nord for Romsdalen. Formelt betyr dette at fristatusen muligvis kan bli trukket tilbake. Forvaltningsmessig betyr mangel på data at Norge i prinsippet ikke kan eksportere levende blåskjell til EØS-land som ikke har marteiliose, jfr OIE Aquatic Animal Health Code, kap Vi ga på bakgrunn av dette en tilråding om å inkludere undersøkelser av Marteilia sp. i blåskjell i det norske overvåkingsprogrammet, og blåskjell er nå inkludert i overvåkingen. Konklusjoner Den komplette livssyklusen hos Marteilia refringens er fremdeles ukjent. M. refringens og M. maurini regnes i dag som synonymer for én art. Navnet M. refringens vil ha fortrinn. Blåskjell regnes som vertsart for M. refringens, på lik linje med østers. Norges fristatus for marteiliose ville ikke ha blitt gitt på bakgrunn av dagens situasjon, uten undersøkelser av blåskjell. Inkluderingen av blåskjell i overvåkingsprogrammet for bonamiose og marteiliose er sentralt for å kunne opprettholde Norges fristatus for marteiliose. Referanser Anonym (2007). OIE Aquatic Animal Health Code, tenth edition, ISBN Anonym (2008). Report of the Annual Meeting of the National Reference Laboratories for Mollusc Diseases. Nantes March IFREMER. Audemard, C., Le Roux, F., Barnaud, A., Collins, C., Sautour, B., Sauriau, P.G., De Montaudouin, X., Coustau, C., Combes, C. og Berthe, F.C.J. (2002). Needle in a haystack: involvement of the copepod Paracartia grani in the life-cycle of the oyster pathogen Marteilia refringens. Parasitology 124: Berthe, F.C.J., Le Roux, F., Adlard, R., Figueras, A. (2004). Marteiliosis in mollusks: a review. Aquatic Living Resources 17: Carrasco, N., Inmaculada, L.-F., Alcaraz, M., Furones, D., Berthe, F.C.J og Arzul, I. (2007). First record of a Marteilia parasite (Paramyxea) in zooplankton populations from a natural estuarine environment. Aquaculture 269: Council Directive 2006/88/EC of 24 October 2006 on animal health requirements for aquaculture animals and products thereof, and on the prevention and control of certain diseases in aquatic animals. Official Journal of the European Union. Le Roux, F., Lorenzo, G., Peyret, P., Audemard, C., Figueras, A., Vivares, C., Gouy, M. og Berthe, F. (2001). Molecular evidence for the existence of two species of Marteilia in Europe. Journal of Eucaryotic Microbiology 48: Longshaw, M., Feist, S.W., Matthews, R.A. og Figueras, A. (2001). Ultrastructural characterisation of Marteilia species (Paramyxea) from Ostrea edulis, Mytilus edulis and Mytilus galloprovincialis in Europe. Diseases of Aquatic Organisms 44: Lopez-Flores, I., de la Herran, R., Garrido-Ramos, M., Navas, J., Ruiz-Rejon, C. og Ruiz-Rejon M. (2004). The molecular diagnosis of Marteilia refringens and differentiation between Marteilia strains infecting oysters and mussels based on the rdna IGS sequence. Parasitology 129: Novoa, B., Posada, D. og Figueras, A. (2005). Polymorphism in the sequences of Marteilia internal transcribed spacer region of the ribosomal RNA genes (ITS-1) in Spain: genetic types are not related with bivalve hosts. Journal of Fish Diseases 28:

13 VÅRE DOKUMENTERTE LØSNINGER SIKRER DEG BÆREKRAFTIG DRIFT FISKEHELSE juni 2010 Vi tilbyr gode løsninger for akvakulturnæringen. Dokumenterte vaksiner og produkter for bakterie, virus- og parasittkontroll skal sikre deg god avkastning år etter år. Vårt mål er å gi veterinærer og produsenter de løsningene og den støtten som trengs. Subsidiaries of Merck & Co., Inc., Whitehouse Station, NJ, USA Thormøhlensgate 55, 5008 BERGEN Tlf: , Fax: , 13

14 Smittespredning resultater fra forskningsprosjektet AREAPATHOGEN Stein Mortensen, Havforskningsinstituttet, Postboks 1870 Nordnes, 5817 Bergen, Lars Asplin, Havforskningsinstituttet Kjetil Korsnes, Høgskolen i Bodø Peder A. Jansen, Veterinærinstituttet Magne Aldrin, Norsk Regnesentral Oppdrettsnæringen er en av Norges største eksportnæringer, og de siste årene har verdien av oppdrettsfisk passert verdien av fangst fra tradisjonelt fiskeri. Smittsomme sykdommer blant oppdrettsfisk utgjør en konstant trussel mot næringen, både av økologiske grunner fordi smitten kan spres til vill fisk, og ikke minst gir sykdommene i seg selv et betydelig verditap. Langs store deler av kysten ligger oppdrettsanleggene tett, og det er et betydelig press for å få etablert flere anlegg og øke produksjonskapasiteten. Hvis utviklingen av næringen skal være bærekraftig og etisk forsvarlig, må sykdomssituasjonen holdes under kontroll og smittespredning unngås. Forvaltningen av fiskesykdommer har i stor grad vært basert på å etablere sikker avstand mellom anlegg. Nyere studier av strømbildet i fjordstrøk og kunnskap om smittespredning tilsier imidlertid at avstand i seg selv ikke er et holdbart kriterium. Avstandsreglene er derfor modne for revisjon. Prosjektet Prosjektet AREAPATHOGEN (Modeling disease dispersal in marine fish aquaculture in Norwegian coastal areas: Contributions to a new concept of area management?) hadde som mål å bidra til å etablere modeller som kan beregne smittespredningspotensial, risikovurderinger og på denne måten gi et bedre grunnlag for et bærekraftig forvaltningsregime. Det er arbeidet med viktige spørsmål knyttet til spredningsproblematikken både hos marin fisk som torsk og kveite, og laksefisk. Prosjektet har vært organisert som et samarbeid mellom Havforskningsinstituttet, Veterinærinstituttet og Norsk Regnesentral. Målsettingene for prosjektet har vært å bidra til å etablere en bedre kunnskapsplattform for å kunne utvikle modeller for bruk av kystsonen til havbruk som reduserer risiko for horisontal spredning av fiskesykdommer. En sentral del av dette arbeidet er å etablere gode modeller for spredning basert på strømmodeller, og modeller for risikoberegning, basert på tilgjengelige og relevante data. Det er avgjørende for modelleringen at det opparbeides biologiske data som kan legges inn i modellene. Målene for prosjektet har vært å bidra til å kunne beregne levetid og spredningspotensial til viktige sykdomsfremkallende organismer i oppdrett, å kunne modellere spredningen av disse organismene, samle inn og prosessere data om sykdomsutbrudd og sammenlikne resultatene med en modell som beskriver partikkelspredning i fjordsystemer og evaluere mulighetene for å kunne kombinere ulike modelleringsverktøy. På bakgrunn av dette vil det være mulig å forbedre beregninger av smittespredning, beregne nødvendig avstand mellom anlegg og utvikle forbedrede modeller for bruk av fjord- og kystområder til oppdrett. Francisella I prosjektet er det gjennomført studier av smittestoff som er relevante for oppdrett av både marine fiskeslag og laksefisk. Det er utført studier av overlevelsesevnen til bakterien Francisella noatunensis, som forårsaker sykdommen francisellose hos torsk. Bakterien er påvist i miljøprøver, men spredningspotensialet er så langt lite studert. Målinger av bakteriens relative overlevelsesevne under ulike salthol- 14

www.imr.no Fisken og havet, særnummer 3-2010 Risikovurdering miljøvirkninger av norsk fiskeoppdrett

www.imr.no Fisken og havet, særnummer 3-2010 Risikovurdering miljøvirkninger av norsk fiskeoppdrett Fisken og havet, særnummer 3-2010 Risikovurdering miljøvirkninger av norsk fiskeoppdrett Redaktører: Geir Lasse Taranger, Karin Kroon Boxaspen, Abdullah S. Madhun og Terje Svåsand Medforfattere ved Havforskningsinstituttet:

Detaljer

2.9 Helsesituasjonen hos marin oppdrettsfisk

2.9 Helsesituasjonen hos marin oppdrettsfisk 2.9 Helsesituasjonen hos marin oppdrettsfisk Renate Johansen, Veterinærinstituttet Oslo Deformiteter på torsk og sykdommen atypisk furunkulose på kveite trekkes av mange frem som de største helseproblemene

Detaljer

RAPPORT FRA VITENSKAPELIG RÅD FOR LAKSEFORVALTNING NR 5. Status for norske laksebestander i 2013

RAPPORT FRA VITENSKAPELIG RÅD FOR LAKSEFORVALTNING NR 5. Status for norske laksebestander i 2013 RAPPORT FRA VITENSKAPELIG RÅD FOR LAKSEFORVALTNING NR 5 Status for norske laksebestander i 213 RAPPORT FRA VITENSKAPELIG RÅD FOR LAKSEFORVALTNING NR 5 Status for norske laksebestander i 213 1 RAPPORTEN

Detaljer

Fisken og havet, særnummer 2 2014. Risikovurdering norsk fiskeoppdrett 2013

Fisken og havet, særnummer 2 2014. Risikovurdering norsk fiskeoppdrett 2013 Fisken og havet, særnummer 2 2014 Risikovurdering norsk fiskeoppdrett 2013 Fisken og havet, særnummer 2-2014 Publisert: 23.01.2014 Risikovurdering norsk fiskeoppdrett 2013 Redaktører: Geir Lasse Taranger,

Detaljer

Bærekraftig uttak og bruk av leppefisk

Bærekraftig uttak og bruk av leppefisk Bærekraftig uttak og bruk av leppefisk Rapport fra Arbeidsgruppe om bærekraftig uttak og bruk av leppefisk Livet i havet vårt felles ansvar Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn... 4 2 Leppefiskarter i Norge...

Detaljer

Organisasjonskultur i TINE SA

Organisasjonskultur i TINE SA Bacheloroppgave 2011 Organisasjonskultur i TINE SA av 20196, 11812 Denne bachelor oppgaven er gjennomført som en del av utdannelsen ved Markedshøyskolen. Markedshøyskolen er ikke ansvarlig for oppgavens

Detaljer

Kun det BESTE eller godt nok?

Kun det BESTE eller godt nok? 2 0 1 1/1 2 BI LEADERSHIP MAGAZINE Kun det BESTE eller godt nok? Hvilke type er du? 6 NÅR LEDERE VURDERES 10 EKSEMPELETS MAKT SKAPER ENGASJERTE ANSATTE 18 CAREER SUCCESS FOR INTERNATIONAL WOMEN BI LEADERSHIP

Detaljer

Et nasjonalt sjøfuglprogram for styrket beslutningsstøtte i marine områder

Et nasjonalt sjøfuglprogram for styrket beslutningsstøtte i marine områder 1 Et nasjonalt sjøfuglprogram for styrket beslutningsstøtte i marine områder Tycho Anker-Nilssen Jan Ove Bustnes Kjell Einar Erikstad Per Fauchald Svein-Håkon Lorentsen Torkild Tveraa Hallvard Strøm Robert

Detaljer

Egil Petter Stræte Rådgiving til bonden - et innspill om behov og utfordringer. Formål. Rapport 10/2014 ISSN 1503-2035

Egil Petter Stræte Rådgiving til bonden - et innspill om behov og utfordringer. Formål. Rapport 10/2014 ISSN 1503-2035 Norsk senter for bygdeforskning Universitetssenteret Dragvoll N-7491 Trondheim Tlf: 73 59 17 29 Fax: 73 59 12 75 post@bygdeforskning.no www.bygdeforskning.no Egil Petter Stræte Egil Petter Stræte Rådgiving

Detaljer

Hva er drivkraften bak bærekraftig sjømat og hvordan er norsk sjømatnæring posisjonert? Bjørg H. Nøstvold, Siril Alm, Ingelinn Pleym og Pirjo Honkanen

Hva er drivkraften bak bærekraftig sjømat og hvordan er norsk sjømatnæring posisjonert? Bjørg H. Nøstvold, Siril Alm, Ingelinn Pleym og Pirjo Honkanen Rapport 27/2010 Utgitt september 2010 Hva er drivkraften bak bærekraftig sjømat og hvordan er norsk sjømatnæring posisjonert? Bjørg H. Nøstvold, Siril Alm, Ingelinn Pleym og Pirjo Honkanen Nofima er et

Detaljer

Vurdering av mulig hygienisk gevinst ved strengere krav til slakting av småfe

Vurdering av mulig hygienisk gevinst ved strengere krav til slakting av småfe Vurdering av mulig hygienisk gevinst ved strengere krav til slakting av småfe Uttalelse fra Faggruppe for hygiene og smittestoffer i Vitenskapskomiteen for mattrygghet Dato: 22.05.12 Dok. nr.: ISBN: 978-82-8259-057-0

Detaljer

RAPPORT. Evaluering av forbudet mot kjøp av seksuelle tjenester 2014/30. Ingeborg Rasmussen, Steinar Strøm, Sidsel Sverdrup og Vibeke Wøien Hansen

RAPPORT. Evaluering av forbudet mot kjøp av seksuelle tjenester 2014/30. Ingeborg Rasmussen, Steinar Strøm, Sidsel Sverdrup og Vibeke Wøien Hansen RAPPORT 2014/30 Evaluering av forbudet mot kjøp av seksuelle tjenester Ingeborg Rasmussen, Steinar Strøm, Sidsel Sverdrup og Vibeke Wøien Hansen Utarbeidet på oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet

Detaljer

Fjellrev. Resultater. le overvåkingsprogrammet for fjellrev. Kristine Ulvund. Nina E. Eide Arild Landa

Fjellrev. Resultater. le overvåkingsprogrammet for fjellrev. Kristine Ulvund. Nina E. Eide Arild Landa Fjellrev i Norge 20122 Resultater fra det nasjonal le overvåkingsprogrammet for fjellrev Kristine Ulvund Øystein Flagstad Nina E. Eide Arild Landa NINAs publikasjoner NINA Rapport Dette er en ny, elektronisk

Detaljer

produksjon og tap i reindriften

produksjon og tap i reindriften Beregning av produksjon og tap i reindriften Torkild Tveraa Manuel Ballesteros Bård-Jørgen Bårdsen Per Fauchald Madeleine Lagergren Knut Langeland Elisabeth Pedersen Audun Stien NINAs publikasjoner NINA

Detaljer

Helserisiko ved bruk av e-sigaretter

Helserisiko ved bruk av e-sigaretter 2015 Helserisiko ved bruk av e-sigaretter 2015 Helserisiko ved bruk av e- sigaretter 2 Utgitt av Nasjonalt folkehelseinstitutt Divisjon for miljømedisin April 2015 Tittel: Helserisiko ved bruk av e-sigaretter

Detaljer

Frode Brunvoll, Svein Homstvedt og Kristine E. Kolshus (red.) Indikatorer for bærekraftig utvikling 2012

Frode Brunvoll, Svein Homstvedt og Kristine E. Kolshus (red.) Indikatorer for bærekraftig utvikling 2012 129 Statistiske analyser Statistical Analyses Frode Brunvoll, Svein Homstvedt og Kristine E. Kolshus (red.) Indikatorer for bærekraftig utvikling 2012 Statistiske analyser 129 Frode Brunvoll, Svein Homstvedt

Detaljer

Aktør- og markedsanalyse av Inn på tunet

Aktør- og markedsanalyse av Inn på tunet RAPPORT 2013 4 Aktør- og markedsanalyse av Inn på tunet Anne Strøm Prestvik Ingunn Nebell Ivar Pettersen Serie NILF-rapport Redaktør Agnar Hegrenes Tittel Forfattere Anne Strøm Prestvik, Ingunn Nebell,

Detaljer

Boligsosialt arbeid i Flora en foranalyse

Boligsosialt arbeid i Flora en foranalyse NIBR-rapport 2013:29 Helge Renå Camilla Lied Boligsosialt arbeid i Flora en foranalyse Boligsosialt arbeid i Flora en foranalyse Andre publikasjoner fra NIBR: NIBR-rapport 2013:8 NIBR-rapport 2012:15 NIBR-rapport

Detaljer

Komplekse utfordringer krever samarbeid på tvers

Komplekse utfordringer krever samarbeid på tvers Komplekse utfordringer krever samarbeid på tvers En kartlegging av perspektiver fra forskningsinstitusjoner og organisasjoner i det norske global helsemiljøet Hanne Lichtwarck Andrea Melberg Kristine Husøy

Detaljer

MASTEROPPGAVE. Vårsemester 2009. Student: Per Kristian Fonn Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse ERKLÆRING

MASTEROPPGAVE. Vårsemester 2009. Student: Per Kristian Fonn Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse ERKLÆRING MASTEROPPGAVE Vårsemester 2009 Student: Per Kristian Fonn Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse ERKLÆRING Jeg erklærer herved på ære og samvittighet at jeg har utført ovennevnte hovedoppgave

Detaljer

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET BIOTEKNOLOGI 7TIPS

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET BIOTEKNOLOGI 7TIPS Kreftforskning Norsk forskning står sterkt internasjonalt DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Skreddersydd medisin Individtilpasset behandling er god økonomi Kommersialisering Hvorfor utvikle

Detaljer

SØF-rapport nr. 05/11. Kommunale skoleeiere: Nye styringssystemer og endringer i ressursbruk

SØF-rapport nr. 05/11. Kommunale skoleeiere: Nye styringssystemer og endringer i ressursbruk Kommunale skoleeiere: Nye styringssystemer og endringer i ressursbruk Hans Bonesrønning Jon Marius Vaag Iversen Ivar Pettersen SØF-prosjekt nr. 7000: Analyse av ressursbruk og læringsresultater i grunnopplæringen

Detaljer

Forklaringer på bostedsløshet

Forklaringer på bostedsløshet NIBR-rapport 2013:6 Evelyn Dyb Katja Johannessen Camilla Lied Torunn Kvinge Forklaringer på bostedsløshet Forklaringer på bostedsløshet Andre publikasjoner fra NIBR: NIBR-rapport 2013:5 NIBR-rapport 2013:8

Detaljer

«Det er litt opp til hver enkelt»

«Det er litt opp til hver enkelt» Olav Gran Egeland «Det er litt opp til hver enkelt» Praktikeres faglige utvikling og vedlikehold i praksisfeltet Masteroppgave i sosialt arbeid. Høgskolen i Oslo og Akershus, Fakultet for samfunnsfag Sammendrag

Detaljer

NINA. Utredninger i forbindelse med ny rovviltmelding Fremtidige FoU - oppgaver knyttet til store rovdyr i Norge. NINA Fagrapport 67

NINA. Utredninger i forbindelse med ny rovviltmelding Fremtidige FoU - oppgaver knyttet til store rovdyr i Norge. NINA Fagrapport 67 Norsk institutt for naturforskning Utredninger i forbindelse med ny rovviltmelding Fremtidige FoU - oppgaver knyttet til store rovdyr i Norge Reidar Andersen Tore Bjerke Scott M. Brainerd Inga Bruteig

Detaljer

Har opplæringstiltak i sykehjem betydning for pleie og omsorg i livets sluttfase? Rapport fra Kunnskapssenteret nr 1 2009 Kunnskapsoppsummering

Har opplæringstiltak i sykehjem betydning for pleie og omsorg i livets sluttfase? Rapport fra Kunnskapssenteret nr 1 2009 Kunnskapsoppsummering Har opplæringstiltak i sykehjem betydning for pleie og omsorg i livets sluttfase? Rapport fra Kunnskapssenteret nr 1 2009 Kunnskapsoppsummering Bakgrunn: Rapporten er en del av et større prosjekt, initiert

Detaljer

Grane-feltet offisielt åpnet 6. november

Grane-feltet offisielt åpnet 6. november Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Grane-feltet offisielt åpnet 6. november Esso Energi leverandør av fyringsolje, parafin og dieselprodukter Jotun og 4-D ESSO NORGE AS FORUS Grensev.

Detaljer

Evaluering av Den naturlige skolesekken. Utdanning for bærekraftig utvikling på ulike læringsarenaer

Evaluering av Den naturlige skolesekken. Utdanning for bærekraftig utvikling på ulike læringsarenaer Evaluering av Den naturlige skolesekken Utdanning for bærekraftig utvikling på ulike læringsarenaer Jørgen Sjaastad, Tone Cecilie Carlsten, Vibeke Opheim og Fredrik Jensen Rapport 38/2014 Evaluering av

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av havbruksforvaltningen

Riksrevisjonens undersøkelse av havbruksforvaltningen Dokument 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse av havbruksforvaltningen Dokument 3:9 (2011 2012) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no Offentlige institusjoner kan bestille publikasjonen

Detaljer

R-04. Svein Olav Nås, Tore Sandven, Keith Smith. Innovasjon og ny teknologi i norsk industri: En oversikt. STEP rapport / report ISSN 0804-8185

R-04. Svein Olav Nås, Tore Sandven, Keith Smith. Innovasjon og ny teknologi i norsk industri: En oversikt. STEP rapport / report ISSN 0804-8185 STEP rapport / report ISSN 0804-8185 R-04 1994 Svein Olav Nås, Tore Sandven, Keith Smith Innovasjon og ny teknologi i norsk industri: En oversikt Svein Olav Nås, Tore Sandven, Keith Smith STEP Storgaten

Detaljer