KUNNSKAP NÆRHET AKTIVITET TRIVSEL

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KUNNSKAP NÆRHET AKTIVITET TRIVSEL"

Transkript

1 KUNNSKAP NÆRHET AKTIVITET TRIVSEL

2 Tvedestrand og Åmli videregående skole har sin undervisning på Fiane, Holt, Tvedestrand og i Åmli. Skolen har 470 elever og 120 ansatte og er den største videregående skole i østregionen. Elevene kommer fra hele fylket og skolen har fagområder som bare finnes hos oss. Velkommen til Tvedestrand og Åmli videregående skole

3 FAGTILBUD Studieforberedende Studiespesialisering Vg1, Vg2 og Vg3 Realfag Språk, samfunnsfag og økonomi Dans og breddeidrett Idrettsfag Vg1, Vg2 og Vg3 Breddeidrett, Toppidrett og Friluftsliv Påbygging/studieforberedende innen naturbruk Hverdagslivstrening Dette kan vi tilby: Studietur til Tsjekkia og Skottland (Vg2) Hovdenleiren Satsning på volleyball Trenerkurs (håndball, barneidrett, skileikleder) Sauesanking i Fyresdal Ungdomsbedrifter Flotte rideveier, klatrevegg, styrkerom og Via Ferrata Stall med plass til elevhester Båtførerprøven og jegerprøven Fulldigitalisert skole Elevmedvirkning i elevråd og klasserommet Naturbaserte opplevelsesaktiviteter Yrkesfag Bygg og anleggsteknikk Vg1 Naturbruk Naturbruk Vg1 Landbruk og gartneri Vg2 Anleggsgartner- og idrettsanleggsfag Vg2 Heste- og hovslagerfag Vg2 Landbruk Vg3 Studieforberedende innen naturbruk/ påbygging Vg3 Helse og oppvekstfag Helse og oppvekstfag Vg1 Helsearbeiderfag Vg2 Barne- og ungdomsarbeiderfag Vg2 SIDE 3

4 KUNNSKAP som grunnlag for din drømmejobb

5 Studieforberedende Studiespesialisering Vår avdeling i Tvedestrand har fokus på studiespesialisering. Her har skolen to eller tre paralleller med Vg1, Vg2, Vg3 studiespesialisering og Vg3 påbygging. I løpet av tre år på studiespesialisering må du ha minst 90 timer og du må ha minst to programfag i Vg2 og Vg3. Skolen gir deg et svært bredt tilbud som gir deg kompetanse til å gå på alle universitet eller høyskoler. Du kan få generell studiekompetanse hos oss med realfagfordypning eller fordypning innenfor språk, samfunnsfag og økonomi. Programfag Realfag Matematikk, fysikk, kjemi og biologi er for deg som vil forstå mer av naturen, miljøet, menneskekroppen, teknologi og stoffers oppbygging og reaksjoner. Er du nysgjerrig og undrer deg over hvorfor ting er som de er eller over det som du ikke kan se? Fagene legger grunnlag for kreativitet og kritisk sans og gir studiekompetanse til mange yrker. Skolen satser tungt på at du skal få realfagskompetanse slik at du kan bli ingeniør, lege, tannlege, veterinær eller andre fagområder som behøver realfagsfordypning. Våre grupper har gjerne vært på elever, dette gir deg som elev unike forutsetninger for å få svært god oppfølging i fagene! Språk, samfunnsfag og økonomi Engelsk, tysk, fransk og spansk er blant verdens mest utbredte fremmedspråk. Det brukes både som nasjonalspråk og som kommunikasjonsspråk mellom folk med ulike morsmål og ulik kulturbakgrunn. Språkene er nyttige innen nyhetsmedier, kulturliv, reiseliv, næringsliv og utenriksvirksomhet. God kompetanse i språk gir muligheter i et internasjonalt arbeidsmarked. Samfunnsfag og økonomi består blant annet av næringslivsøkonomi, sosialkunnskap og rettslære. Vil du være samfunnsbevisst, holde orden på egen økonomi eller lede virksomheter? Lær om det å starte egen bedrift, kjenne til dine plikter og rettigheter i samfunnet. Politisk engasjement eller aktiv i organisasjonsliv? Disse fagene gir muligheter innenfor mange yrker. Dans valgfritt programfag Liker du å danse eller har du lyst til å lære? Er målet å stå på en scene og danse profesjonelt eller ønsker du utvikling av kroppsbevissthet og tekniske ferdigheter? Hos oss får du erfaringer med ulike danseuttrykk og danseteknikker, og i undervisningen fokuseres det på klassisk, moderne og jazz. Kreativiteten din brukes til å lage koreografi, og du får være med å danse forestillinger hvert år. Breddeidrett valgfritt programfag Liker du å bevege deg, holde deg i form og ønsker allsidig aktivitet? Da vil breddeidrett gi deg innsikt og forståelse for betydningen av å være i god fysisk form gjennom hele livet. Vi ønsker å utfordre deg innen mange ulike idretter og aktiviteter, og ønsker at du skal oppleve spenning, glede og mestring, alene og sammen med andre. Med dette programfaget vil du kunne være en ressursperson i ulike idrettsmiljøer, eller bare for din egen helse. Studieforberedende Programfag SIDE 5

6 Idrettsfag Skolens avdeling i Åmli har idrettsfag den aktive veien til studiekompetanse! Idrettsfag er et 3-årig videregående skoletilbud som gir studiekompetanse, i tillegg til en allsidig idrettsutdanning. Idrettsfag passer for deg som vil kombinere studieforberedende utdanning med idrettslig aktivitet og som ønsker å studere videre på høyskole/ universitet etter endt utdanning. I løpet av utdanningsprogrammet har du muligheten til å ta trener-1 kurs i håndball, volleyball, barneidrett, og bli skileik-leder. Du får også andre kompetansegivende kurs, og mulighet til å utvikle dine lederegenskaper. Som elev på idrettsfag får du unike treningsmuligheter. Du får tilgang til en stor og velutstyrt idrettshall, fotballbaner, klatrevegg, styrkerom, fitness sal, skiløyper, svømmebasseng, elvepadlingsmuligheter, via ferrata og mye mer Aktivitetslære Aktivitetslære er delt inn i tre hovedområder; Idrettsaktiviteter, basistrening og friluftsliv. Gjennom opplæringen i Aktivitetslære får du bred erfaring knyttet til allsidig kroppsbruk og praktisk idrettslig aktivitet der ferdighetsutvikling er sentralt. Du får gjennom ulike aktiviteter og treningsformer utvidet kompetanse i miljø-kategoriene sal/hall, barmark, vann og snø/is.

7 Valgfrie programfag Toppidrett består av tre hovedområder; treningsplanlegging, basistrening og ferdighetsutvikling. Toppidrett er for deg som vil kombinere videregående opplæring med idrett på høyt prestasjonsnivå, regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Opplæringen gir deg utfordringer, spenning og glede. Friluftsliv består av tre hovedområder; Basisferdigheter, naturkjennskap og veiledning. Programfaget er et tilbud for deg som liker å ferdes i naturen, og for deg som vil utvikle dine ferdigheter i friluftsliv. I faget er du ute i ulike naturmiljøer til forskjellige årstider Breddeidrett Vg 1,Vg2 og Vg3 Breddeidrett består av tre hovedområder; Idrettsaktiviteter, Basistrening og Fysisk aktivitet og helse. Faget gir deg muligheter til egenutvikling gjennom bred og allsidig aktivitets- og idrettserfaring alene og sammen med andre. I tillegg er basistrening og fysisk aktivitet og helse sentrale tema. Opplæringen gir også kunnskap om hvordan en gjennom allsidig og variert kroppsbruk kan utvikle og holde kroppen ved like. Du vil oppleve glede, spenning og utvikling. Treningslære Treningslære er et fag med fire hovedområder; Treningsplanlegging, Kroppens oppbygning og funksjon, Treningsformer og treningsmetoder og Trening og helse. Programfaget treningslære gir deg kunnskap om ulike trenings-metoder og former, hvordan kroppen er bygd opp og fungerer, hvordan kosthold og livsstil påvirker vår funksjonsevne, og betydningen av treningsplanlegging for utviklingen av ferdighet, styrke, kondisjon, teknikk, god helse, mm. Dette er et idrettsteoretisk, men også praktisk rettet fag. Idrett og samfunn Idrett og samfunn består av tre hovedområder; Organisering av idrett, Idretten i samfunnet, Idrettens verdigrunnlag. Idrett og samfunn er et teorifag der du lærer om hvordan idretten påvirker og påvirkes av samfunnet rundt deg. Faget gir deg kunnskap om samspillet mellom idrett, kultur og samfunn. Du lærer bl.a. om idrettens verdigrunnlag, idrett og media, idrett og kroppssyn og idrett som miljøfaktor. Studieforberedende Idrettsfag SIDE 7

8 NÆRHET ved at vi kjenner hverandre blir vi trygge.

9 Yrkesfag Alle yrkesfag har mye praksis i sine programfag. Elevene har 35 timers skoleuke med fellesfag, programfag og prosjekt til fordypning. Yrkesfagene gir vanligvis to år på skole og to år i lære. Mange velger også å gå Vg3 påbygging, slik at de kan studere ved fagskoler/høyskoler eller universitet. Tvedestrand & Åmli videregående skole gir tilbud om Vg3 påbygging. Bygg og anleggsteknikk Undervisningen er lagt til Fiane. Her har skolen flere bygninger med klasserom og byggehall som elevene disponerer. Ved å velge bygg- og anleggsteknikk kan du få flere jobber innenfor bygg og anlegg. Det kan være husbygging, bygging av veier, flyplasser, vann- og avløpsanlegg, anlegg for energiproduksjon, bygging av oljeinstallasjoner med mer. Du som velger bygg og anleggsteknikk bør ha en praktisk sans, være nøyaktig og ha godt håndlag. Du bør være selvstendig, men også kunne arbeide i team, siden mange bygge- og anleggsprosjekter krever nært samarbeid mellom forskjellige yrkesgrupper. Yrkesfag Bygg og anleggsteknikk SIDE 9

10 Naturbruk Skolens undervisningstilbud i naturbruk foregår på Holt. I Holtskogen finner du rideveier, klatrevegg, fiskevann og artsmangfold av planter og trær. Skolen driver også et stort gårdsbruk med kyr, sau og gris, og skolen har egne hester. Vi ønsker å ha større fokus på miljøvern, økologi og biobrensel og skolen er sertifisert som miljøfyrtårn. Du kan gå Vg1 og Vg2, for så å gå ut i lære og bli faglært innen gartneri, anleggsgartner, heste- og hovslagerfaget. Tar du Vg3 landbruk blir du agronom og Vg3 studieforberedende gir deg mulighet til å studere ved høyskoler og universiteter innen mange ulike fagområder. Mulighetene er mange med et samfunn som må ta og tar mer miljøansvar. Naturbruk Vg1 Er du glad i stell og nærhet til dyr og natur, liker du å høste av naturens ressurser i skog, fjell eller vann eller liker du helst å høste av egen innsats? På naturbruk lærer du om praktisk bruk av naturen, hvordan du skal stelle levende dyr og planter og hvordan du skal høste. I tillegg lærer du om hvordan du skal bearbeide råvarene dine til et ferdig produkt, og hvordan du kan skape opplevelser knyttet til naturen på nye og utradisjonelle måter. Landbruk og gartneri Vg2 I dette programfaget får du en bred kompetanse hvor du kan spesialisere deg, utvikle praktiske ferdigheter og få innsikt i produksjonsprosesser. Matvanene våre endres og dette gir endringer i landbruket og gartnerinæringen. Vil du være med å skape trygg mat for fremtiden, utvikle nye yrker innen en tradisjonell næring, ha større fokus på miljø? Herfra kan du gå på Vg3 Gartnernæring, gå på Vg3 landbruk eller Vg3 studieforberedende innen naturbruk. Anleggsgartner- og idrettsanleggfag Vg2 Liker du å lage nye hager med gravemaskin, brosteinslegging, muring, planting eller lage nye fotballbaner, golfbane eller sandhall? Denne næringen er i kraftig vekst og stadig flere trenger hjelp til uteområdene sine. Du lærer å lage nye installasjoner eller å renovere gamle. Her vil du kunne fordype deg i den grå eller grønne næringen alt etter egne interesser.

11 Heste- og hovslagerfag Vg2 Skaff deg en utdanning som faglært på hest eller som hovslager. I dag brukes hest både til turisme, friluftsliv, terapiridning og travsport, og behovet for kunnskap knyttet til hest er økende. Dette gjelder ulik stell av hest, tilrettelegging av aktiviteter og utvikling av nye yrker og næringer. Dette programområdet gir grunnlag for å gå ut i læra i hestefag eller hovslager, eller bygge videre på Vg3 studieforberedende innen naturbruk. Landbruk Vg3 Vil du bli agronom? Vil du arbeide på egen gård eller som avløser? I dagens moderne samfunn stilles det store krav til kvalitet, miljø og bærekraftig utvikling. Hos oss får du fagkunnskap og blir trent på å bruke din kreativitet til tverrfaglig tenkning og forstå natur og ressursforvaltning. Her får du mye praktisk og teoretisk undervisning som skal gjøre deg i stand til å kunne planlegge, utføre og lede arbeidsoppgaver alene eller sammen med andre. Studieforberedende innen naturbruk Vg3 Ønsker du å være med å forvalte naturressurser som skal gi alle et livsgrunnlag nå og i fremtiden? Vil du gå på høyskole eller universitet? Dette året utvikler dine analytiske evner, gir deg kunnskaper om naturforvaltning og trener deg i å bruke dine kreative evner til å finne praktiske løsninger på teoretiske problemstillinger. Velg den grønne veien til studiekompetanse! Yrkesfag Naturbruk SIDE 11

12 AKTIVITET både hode og kropp for maksimal læring

13 Helse og oppvekstfag Vil du utdanne deg innen helse- og oppvekstfag velger du å jobbe med mennesker. Du kan velge mellom ni ulike yrkesutdannelser og får en yrkestittel avhengig av hvilken retning du tar på Vg2 og Vg3 eller etter opplæring i bedrift. Prosjekt til fordypning er et fag der du som elev får prøve deg på yrkesretninger innenfor helse- og oppvekstfag. Dette er et fag som er en form for arbeidspraksis, et tiltak for at du som elev skal bli kjent med hvilke yrker du kan velge mellom på Vg2. Opplæringen forgår enten i Åmli eller på Holt. Helse- og oppvekstfag Vg1 Har du omsorg for andre, liker du å hjelpe? Innen helse og sosialsektoren finnes det mange ulike typer jobber, og dette er et arbeidsområde i vekst. Her lærer du om livsstilssykdommer, hvordan du kan være med å forebygge sykdommer, eller hvordan du kan behandle eller lindre. Det vil i fremtiden være et stort behov for deg som velger yrker innen denne sektoren hvor du hjelper mennesker med ulike behov. Helsearbeiderfag Vg2 Helsefagarbeider er et yrke det er et stort behov for i samfunnet. Pleie og omsorg av pasienter, brukere og pårørende gjøres av dyktige helsefagarbeidere. Vi ønsker å følge deg gjennom teori og praksis slik at du skal føle deg trygg i din rolle som helsefagarbeider. Du er velkommen til et fagområde som trenger deg! Etter endt skoleår, kan du gå ut i lære eller ta påbygging for å gå videre på høyskole eller universitet. Barne- og ungdomsarbeider Vg2 Åmli Som barne- og ungdomsarbeider kan du få arbeid i barnehage, skole, SFO, i ungdomsklubber eller andre institusjoner for barn og ungdom. Det kreves av deg at du har god evne til å kommunisere og at du er aktiv og ansvarsbevisst. Det er viktig å få en solid teoretisk bakgrunn for å bli dyktig i yrket, men du vil også ha mye praksis i løpet av skoleåret. Vi har ofte undervisning ute i naturen og legger vekt på sang og musikk. Læretiden etter Vg2 tar 2 år, men du kan også ta påbygg hvis du har som mål å studere videre på høyskole eller universitet. Yrkesfag Helse- og oppvekstfag SIDE 13

14 TRIVSEL gir muligheter og håp

15 Studiespesialisering med hverdagslivstrening Elevene er delt inn i grupper og undervisningen er tilpasset den enkeltes funksjonsnivå. Skolen lager individuelle opplæringsplaner, slik at elevene i større eller mindre grad kan følge de programfaglige kompetansemålene. Noen elever følger deler av praksisundervisningen gitt for Vg1 naturbruk og helse- og oppvekstfag. Elevenes behov og ressurser i hjem, arbeid og fritid, i dag og i fremtiden, styrer innhold og metode med tanke på trivsel, utvikling og livskvalitet. Elevene lager flere egne ungdomsbedrifter årlig, og avdelingen satser på ungdomsbedrift som metode for læring. Botilbudet Holt har internat for ca 30 elever. Alle har enkeltrom og internett tilknytning. Skolen arrangerer kveldsaktiviteter, måltider serveres i kantina eller du kan bruke tekjøkkenet. Holt har tre hybelhus. Der er det plass til 24 elever, og det er internatvakt utenfor skoletid. Alle hybelrom er enkeltrom og skolen har nyrenoverte lokaler. Mat får du i kantina eller du kan bruke husets kjøkken. Vg2 og Vg3 elevene har prioritet her. Åmli har 24 hybler fordelt på tre hybelbygg. Mange av skolens elever bor på hybel. Mat kan du enten stelle selv eller kjøpe i kafeene i Åmli sentrum. Hverdagslivstrening og botilbudet SIDE 15

16 Følg oss på Facebook: Tvedestrand og Åmli videregående skole 4900 Tvedestrand Tlf e-post:

BLI HVA DU VIL! LEGG GRUNNLAGET PÅ ØYA

BLI HVA DU VIL! LEGG GRUNNLAGET PÅ ØYA BLI HVA DU VIL! LEGG GRUNNLAGET PÅ ØYA ØYA VIDEREGÅENDE SKOLE Øya videregående skole er en internatskole for elever fra hele landet, og eies av Normisjon. Internatene rommer ca. 80 elever, fordelt på flere

Detaljer

Kort beskrivelse av innholdet i de ulike programfagene våre:

Kort beskrivelse av innholdet i de ulike programfagene våre: Kort beskrivelse av innholdet i de ulike programfagene våre: SAMFUNNSFAG, SPRÅK OG ØKONOMI: Psykologi : Formål et psykologi er et allmenndannende fag, og psykologisk grunnforståelse er sentralt i de fleste

Detaljer

FORORD. I flertallsregjeringens politiske plattform framheves følgende verdigrunnlag:

FORORD. I flertallsregjeringens politiske plattform framheves følgende verdigrunnlag: FORORD I flertallsregjeringens politiske plattform framheves følgende verdigrunnlag: Norge er mulighetenes samfunn. Vi har store naturressurser og uberørt natur. Vi har lange demokratiske tradisjoner.

Detaljer

Nasjonale retningslinjer for 3-a rige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag

Nasjonale retningslinjer for 3-a rige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag Nasjonale retningslinjer for 3-a rige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag Innholdsfortegnelse Del 1 Felles retningslinjer for lærerutdanning trinn 8-13... 3 1 Innledning... 3 2 Å være lærer...

Detaljer

Innhold: SETT INN BILDE OG NAVN/ LOGO TIL BARNEHAGEN

Innhold: SETT INN BILDE OG NAVN/ LOGO TIL BARNEHAGEN Innhold: SETT INN BILDE OG NAVN/ LOGO TIL BARNEHAGEN 1. Informasjon om barnehagen 2. Årsplanens formål 3. Faglig innhold 3.1. ULNA AS overordnet satsningsområde 3.2. Kommunens/ bydelens satsningsområde

Detaljer

Meld. St. 20. På rett vei. Kvalitet og mangfold i fellesskolen. (2012 2013) Melding til Stortinget

Meld. St. 20. På rett vei. Kvalitet og mangfold i fellesskolen. (2012 2013) Melding til Stortinget Meld. St. 20 (2012 2013) Melding til Stortinget Kvalitet og mangfold i fellesskolen Kunnskap gir muligheter Skolen er en felles møteplass der alle barn og unge skal få kunnskap og utvikle sine ferdigheter,

Detaljer

i utvikling Storstilt satsing på skolebygg s.6 Hvor mange realister trenger vi s.18 Første fylke med kulturkort for ungdom s.48 Nr. 2 2006, 11.

i utvikling Storstilt satsing på skolebygg s.6 Hvor mange realister trenger vi s.18 Første fylke med kulturkort for ungdom s.48 Nr. 2 2006, 11. i utvikling Nr. 2 2006, 11. årgang Storstilt satsing på skolebygg s.6 Hvor mange realister trenger vi s.18 Første fylke med kulturkort for ungdom s.48 Rogaland fylkeskommune nr. 2-06 NNHOLD Storstilt satsing

Detaljer

En skolehverdag tilpasset dine behov og interesser

En skolehverdag tilpasset dine behov og interesser AKADEMIET HELTBERG TOPPIDRETTSGYMNAS En skolehverdag tilpasset dine behov og interesser HELTBERG TOPPIDRETTSGYMNAS En medspiller i utviklingen av regionens idrettstalenter AKADEMIET HELTBERG TOPPIDRETTSGYMNAS

Detaljer

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 14.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

Læreplanverket for Kunnskapsløftet

Læreplanverket for Kunnskapsløftet Læreplanverket for Kunnskapsløftet Prinsipper for opplæringen Prinsipper for opplæringen sammenfatter og utdyper bestemmelser i opplæringsloven, forskrift til loven, herunder læreplanverket for opplæringen,

Detaljer

Velkommen til Det Norske Veritas Barnehage

Velkommen til Det Norske Veritas Barnehage Velkommen til Det Norske Veritas Barnehage Velkommen til Det Norske Veritas Barnehage Vår visjon: Vi har det grønneste gresset Våre verdier: MOT KJÆRLIGHET BEGEISTRING Dere står foran en spennende tid,

Detaljer

INFORMASJON TIL BEDRIFTEN SOM SKAL MOTTA ELEVER FRA SKOLEN

INFORMASJON TIL BEDRIFTEN SOM SKAL MOTTA ELEVER FRA SKOLEN INFORMASJON TIL BEDRIFTEN SOM SKAL MOTTA ELEVER FRA SKOLEN Utprøving av yrker i reiselivet Informasjon for instruktører og veiledere i bedrift Mottak av elever fra ungdomsskoler og videregående skoler

Detaljer

Bruk hodet: Følg hjertet.

Bruk hodet: Følg hjertet. Bruk hodet: Følg hjertet. Studietilbud 2004-2005 www.hive.no 1. Hvilken lidenskap eller interesse er du mest redd for å innrømme overfor deg selv og andre? Bruk hodet: Det kan være lurt å stoppe opp og

Detaljer

Hva gjør en INGENIØR?

Hva gjør en INGENIØR? Hva gjør en INGENIØR? Sivilingeniør og ingeniør er en samlebetegnelse på mennesker med teknologisk utdanning. Få, om noen, utdanninger gir deg så mange muligheter som den teknologiske utdanningen. 1 2

Detaljer

Barn i Torstadsonens barnehage skal oppleve mestring, til glede for seg selv og for felleskapet.

Barn i Torstadsonens barnehage skal oppleve mestring, til glede for seg selv og for felleskapet. Tekst til årsplan for de på stor avdeling Liten og viktigst! Det er det nye slagordet for alle barnehagene i Asker. Hva betyr det for oss? Hvem er liten i vår barnehage? Er det bare de på småbarnsavdelingen

Detaljer

Espira Rambjøra. Årsplan 2014-15 RAMBJØRA SOLKNATTEN

Espira Rambjøra. Årsplan 2014-15 RAMBJØRA SOLKNATTEN Espira Rambjøra RAMBJØRA SOLKNATTEN Årsplan 2014-15 INNHOLD DEL 1 Fakta...4 Velkommen til Espira Rambjøra...4 Planleggingsdager...6 Kontaktinfo...6 Faste tradisjoner...6 Kosthold og bevegelse...6 Verdiene

Detaljer

Nautikk (Sjøoffiser) Sjukepleie. Økonomi og administrasjon. Lærer. Barnehagelærer. www.hsh.no 2013 / 2014

Nautikk (Sjøoffiser) Sjukepleie. Økonomi og administrasjon. Lærer. Barnehagelærer. www.hsh.no 2013 / 2014 Sjukepleie Nautikk (Sjøoffiser) Ingeniør Økonomi og administrasjon Barnehagelærer Lærer 2013 / 2014 www.hsh.no Utdanningstilbud og innhold Om Høgskolen...s.5...s.6...s.9 Branningeniør... s.14 Kvalitets-

Detaljer

Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon

Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon RAPPORT OKTOBER 2010 Senter for IKT i utdanningen Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon Senter for ikt i utdanningen Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon Rambøll

Detaljer

Akademikernes og Teknas notat til Meld. St. 20 På rett vei.

Akademikernes og Teknas notat til Meld. St. 20 På rett vei. Akademikernes og Teknas notat til Meld. St. 20 På rett vei. Akademikerne og Tekna er positive til mye av innholdet i stortingsmelding 20 "På rett vei". Det er en stortingsmelding som inneholder mye politikk

Detaljer

SPRÅK. Valg av fremmedspråk på ungdomstrinnet ELEV BOKMÅL

SPRÅK. Valg av fremmedspråk på ungdomstrinnet ELEV BOKMÅL SPRÅK Valg av fremmedspråk på ungdomstrinnet UNGDOMSSKOLE ELEV BOKMÅL Valg av fremmedspråk på ungdomstrinnet I et lite språkområde som Norge trenger vi folk som kan språk. Dette gjelder ikke bare engelsk,

Detaljer

PROSJEKT: KVALIFIKASJONER BARNEHAGEBARN MÅ HA FØR SKOLESTART

PROSJEKT: KVALIFIKASJONER BARNEHAGEBARN MÅ HA FØR SKOLESTART PROSJEKT: KVALIFIKASJONER BARNEHAGEBARN MÅ HA FØR SKOLESTART Klar til start? Laura, Annabelle og Emma INNHOLD: Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 6 Side 7 Side 9 Side 10 Side 11 Side 12 Side 14 Side 15 Side

Detaljer

Langpresentasjon 30 min Universitetsturné

Langpresentasjon 30 min Universitetsturné Langpresentasjon 30 min Universitetsturné Husk at manuset ikke er en fasit det er viktig at du jobber med å finne din vri på det du vil si. Bruk dine egne erfaringer og vær deg selv. Du får garantert ikke

Detaljer

Den lille karriereguiden - for begynnere

Den lille karriereguiden - for begynnere Studieløpsprosjektet Den lille karriereguiden - for begynnere av Harald Åge Sæthre Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Den lille karriereguiden - for begynnere av Harald Åge Sæthre Mest for deg

Detaljer

Olympiatoppens filosofi for utvikling av morgendagens utøvere

Olympiatoppens filosofi for utvikling av morgendagens utøvere Olympiatoppens filosofi for utvikling av morgendagens utøvere Innledning Olympiatoppens utviklingsfilosofi er ment som et teoretisk bakteppe for arbeid med utvikling av morgendagens topputøvere innen ulike

Detaljer

Plan for samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole i bergen kommune

Plan for samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole i bergen kommune Plan for samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole i bergen kommune 1 Innhold Om denne planen 3 Del 1. Grunnlaget for samarbeid og sammenheng 4 Samarbeid, sammenheng og overgang 4 Samarbeidet mellom

Detaljer

Språk i barnehagen. En veileder om. vurdering av språk

Språk i barnehagen. En veileder om. vurdering av språk Språk i barnehagen Mye Utdanningsspeilet mer enn bare prat 2011 Språkstimulering En veileder om Dokumentasjon og vurdering av språk språktilegnelse Forord Jeg er glad for å kunne presentere en veileder

Detaljer

INGENIØR? HVA GJØR EN

INGENIØR? HVA GJØR EN HVA GJØR EN INGENIØR? Sivilingeniør og ingeniør er en samlebetegnelse på mennesker med teknologisk utdanning. Få om noen utdanninger gir deg så mange muligheter som den teknologiske utdanningen. Utfordrer

Detaljer

Trude Jægtvik, Stein Kåre Ulvestad, Agnes Brønstad og Hilde Eide. God kommunikasjon. Vg2 helsearbeiderfag. Bokmål

Trude Jægtvik, Stein Kåre Ulvestad, Agnes Brønstad og Hilde Eide. God kommunikasjon. Vg2 helsearbeiderfag. Bokmål Trude Jægtvik, Stein Kåre Ulvestad, Agnes Brønstad og Hilde ide God kommunikasjon Vg2 helsearbeiderfag Bokmål 1 Til deg som skal bruke boka! God kommunikasjon er en av fire bøker som sammen dekker programområdet

Detaljer

ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015

ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015 HOS OSS SKAL ALLE FÅ VÆRE DEN BESTE UTGAVEN AV SEG SELV ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE: I STATLIGE FØRINGER 1.1 Lov om barnehagen...s. 3 Formål Barns rett til medvirkning Foreldreråd og samarbeidsutvalg

Detaljer