Fra KUNNSKAP. til HANDLING. DEMENSDAGENE Oslo Kongressenter desember 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fra KUNNSKAP. til HANDLING. DEMENSDAGENE Oslo Kongressenter 3.-4. desember 2013"

Transkript

1 Fra KUNNSKAP til HANDLING DEMENSDAGENE Oslo Kongressenter desember 2013

2 Oslo Kongressenter, Youngsgt. 11, Oslo desember 2013 Praktiske opplysninger Godkjennelser Konferansen er søkt godkjent for følgende yrkesgrupper/fagområder: Leger: - Som emnekurs i geriatri til videreutdanningen og som klinisk emnekurs i geriatri til etterutdanningen - Spesialiteten i allmennmedisin med 15 timer - Spesialiteten i alders- og sykehjemsmedisin med 15 timer - Spesialiteten i samfunnsmedisin med 15 timer valgfritt kurs - Spesialiteten i geriatri med 15 timer for utdanningskandidater og spesialister - Spesialiteten i fysikalsk medisin og rehabilitering med 15 timer som valgfritt kurs for utdanningskandidater - Spesialiteten i nevrologi med 15 timer valgfritt kurs - Spesialiteten i psykiatri med 15 timer for utdanningskandidater og spesialister - Spesialiteten i indremedisin med 15 timer som valgfritt videre- og etterutdanningskurs. Psykologer som 15 timers fritt spesialkurs og som 15 timers vedlikeholdsaktivitet. Sykepleiere som meritterende til klinisk spesialist i sykepleie/spesialsykepleie med totalt 15 timer. Ergoterapeuter med 15 timer som spesialistspesifikt kurs meritterende til ergoterapispesialist i allmennhelse, eldres helse og mental helse. Hjelpepleiere, omsorgs- og helsefagarbeidere som meritterende til klinisk fagstige. Andre yrkesgrupper må kontakte eget forbund. Rett til endringer i programmet forbeholdes. Sted Oslo Kongressenter, Youngsgt. 11, Oslo Tid: desember 2013 Påmelding Påmelding skjer til Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse innen 11. november Registrering gjøres via vår hjemmeside Husk å avmerke hvilken workshop og hvilke symposier du vil delta i. Registreringsavgift og betaling Registreringsavgiften er kr for deltagelse begge dager, inklusive lunsj og kaffe. Innbetalingsblankett mottas sammen med bekreftelse på plass ca én uke etter påmeldingsfrist er utløpt. Husk å oppgi fakturaadresse. NB! Ved avbestilling senere enn to uker før kursstart (20. november), blir du fakturert for hele kursavgiften. Eventuell avbestilling må gjøres skriftlig (faks eller e-post). Overnatting Deltagere må selv ordne med reise og overnatting. Diettmat Behov for diettmat (glutenfri kost, vegetarmat) må krysses av på påmeldingsblanketten. Forespørsler vedrørende Demensdagene kan rettes til Postboks 2136, 3103 Tønsberg Tlf , faks e-post: Informasjon om Demensdagene finnes også på vår hjemmeside. 2

3 Velkommen til Demensdagene 2013 Fra kunnskap til handling Demensdagene 2013 henvender seg til helsepersonell med interesse for demens og sykdommer som fører til demens og eldres helse generelt. Vi satser på at dagene i år, som tidligere, skal gi deltagerne inspirasjon til å heve sin teoretiske kompetanse og ikke minst ferdigheter om hvordan vi skal gi bedre og flere gode tjenester til personer som har en demenssykdom og til deres pårørende. Demensplan 2015 har allerede ført til resultater i norske kommuner med flere og gode tilbud. Majoriteten av kommunene har laget planer og satt i gang nye tilbud for å bedre hverdagen for personer med demens og deres pårørende. Norges forskningsråd har fulgt opp og bevilget mer penger til forskning, både basalmedisinsk forskning og omsorgsforskning. Året 2015 nærmer seg og vi er alle spente på hvor vi står når planen er fullbrakt og ikke minst på hva sentrale myndigheter tenker om veien videre. Når årets demensdager arrangeres, har vi allerede hatt årets TV-aksjon som denne gang har gått til demenssaken. Nasjonalforeningen for folkehelsen har gjort en kjempejobb med å få tildelt aksjonen. Vi er sikre på at dette løftet, som hele det norske folk har vært med på, vil komme alle personer med demens og deres pårørende til gode. Ikke minst vil aksjonen være med på å rive ned fordommer mot demens og øke bevisstheten om sykdommene som fører til demens. Demensdagene består av plenumsforelesninger, workshops og symposier. Som vanlig har vi invitert anerkjente forelesere til dagene, både fra Norge og andre land. Demensdagene søkes godkjent i etter- og videreutdanningen for leger (se side 2 i programmet), samt for psykologer, sykepleiere, ergoterapeuter, fysioterapeuter, hjelpepleiere og omsorgs- og helsefagarbeidere. Øvrige yrkesgrupper må kontakte eget forbund. I år er det 17. gang Demensdagene arrangeres. Vi ser av påmeldingene fra år til år at noen stadig kommer tilbake, mens andre er nye. Vi håper og tror at den flotte deltagelsen betyr at helsearbeidere trenger påfyll av kunnskap og at Demensdagene er et arrangement som kan bidra til dette. Leon Jarners Minnefonds forskningspris for 2013 deles ut for 14. gang onsdag 4. desember, i plenum. Prisen er på kr En uavhengig komité avgjør hvem som får den. Arrangør av Demensdagene er. Vi ønsker deg hjertelig velkommen til Oslo Kongressenter 3. og 4. desember Knut Engedal Professor dr.med. 3

4 PROGRAM TIRSDAG 3. DES Registrering og kaffe Plenumsesjon 1 Møteleder: Professor dr.med. Knut Engedal, Demensplan 2015 to år igjen. Hvor går veien videre? Avdelingsdirektør Kristin Mehre, Helsedirektoratet, avdeling omsorgstjenester Delir og demens Lege, stipendiat Leiv Otto Watne, Universitetsseksjonen, Geriatrisk avdeling, OUS HF, Ullevål Person Centred Care and Person Centred Culture Professor Brendan McCormack, Ulster University, prof. II Høgskolen i Buskerud Tvang før og etter 4a Professor dr.philos Øyvind Kirkevold, Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse; Sykehuset Innlandet HF; Høgskolen i Gjøvik Kaffepause og omrigg av plenumsal Workshops W1: Utredning når er nok nok! Innledere: Psykologspesialist Carsten Strobel, Lovisenberg Diakonale Sykehus og psykologspesialist Clas Hirsch, Sykehuset Vestfold HF W2: Mellom diagnose og institusjon (mellom spesialisthelsetjeneste og kommunehelsetjeneste) Innledere: Spesiallege Peter O. Horndalsveen, Sykehuset Innlandet HF og fastlege Lorentz Nitter, Moss W3: Innvandrere og demens behov for kunnskap og informasjon Innledere: Prosjektkoordinator Ragnhild S. Spilker og prosjektleder Maria Indiana Alte, begge Nasjonal kompetanseenhet for minoritetshelse (NAKMI) W4: Hvem skal utrede og diagnostisere personer med utviklingshemning? Møteleder: Vernepleier Frode Kibsgaard Larsen, Lunsj 4

5 Symposium 1.1 Miljøbehandling Møteledere: Sykepleier, cand.polit, stipendiat Janne Røsvik og sykepleier, MSc, stipendiat Marit Mjørud, begge VIPS Miljøbehandling for personer med demens som en del av personsentrert omsorg krever samkjøring Marit Mjørud og Janne Røsvik Bruk av frivillige slik at personer med demens kan delta i tilpasset miljøbehandling Prosjektleder Eirin Hillestad, Verdighetssenteret, Bergen Ivaretakelse av psykososial helse hos hjemmeboende personer med demens Ph.d.-stipendiat Anette Hansen, Høgskolen i Telemark TIRSDAG 3. DES Pause Hva skal vi servere de eldre som en del av miljøbehandlingen? Ernæringsfysiolog Sissel Urke Olsen, Diakonhjemmet Sykehus Veiledningsopplegg for personalet i forhold til agitasjon og tvang Sykepleier, ph.d. Ingelin Testad, Regionalt kompetansesenter for eldremedisin og samhandling (SESAM), Stavanger Symposium 1.2 Kognitive tester Møteledere: Psykologspesialist Per Kristian Haugen og ergoterapeut Mona Michelet, begge Kognitive tester som utgangspunkt for å gi råd om tiltak og håndtering i hverdagen? Psykologspesialist Nicolay Meyer, Vestre Viken HF Fra MMSE-NR og Klokketest til Addenbrokke kognitve testbatteri i norsk revisjon. (AKTB-NR) Psykologspesialist Carsten Strobel, Lovisenberg Diakonale Sykehus Pause Vaskulær kognitiv svekkelse Utredning og behandling Psykologspesialist, ph.d. Jørgen Vagle, Vestre Viken HF Bruk av kartleggingsverktøy i sykehjem Spesialsykepleier, master klinisk helsearbeid Anne-Pernille Rudi, Virksomheten Orkerød Sykehjem, Moss Kartlegging i demensteam: Mer enn MMSE-NR og Klokketest? Per Kristian Haugen PROGRAM 5

6 PROGRAM Symposium 1.3 Hva er nyttig for leger å vite noe om? Møteledere: Professor dr.med. Knut Engedal og dr.med. Anne Brækhus, Hukommelsesklinikken og Nevrologisk avd., OUS HF Komorbid Alzheimers sykdom og hjerneslag som årsak til demens hva er hva? Overlege, ph.d. Hege Ihle-Hansen, Bærum sykehus Demens med Lewy legemer, en egen sykdom eller? Lege, dr.med. Anne Brækhus Pause Bruk av ulike biomarkører i demensdiagnostikken (CT, MR, spinalvæskeundersøkelse). Når i utredningen skal fastlegen henvise til slike undersøkelser? Postdoc., ph.d. Per Selnes, Nevrologisk avdeling, Akershus universitets sykehus HF Etter diagnosen hva da? Overlege dr.med. Ingun Ulstein, Alderspsykiatrisk avdeling, OUS HF Bruk av kolinesterasehemmere og memantin i fastlegepraksis hva trenger fastlegen å vite for riktig bruk? Fastlege Lorentz Nitter, Moss TIRSDAG 3. DES. Symposium 1.4 Velferdsteknologi og demens Møteleder: Ergoterapeut MSc, prosjektleder Torhild Holthe, Introduksjon Välfärdsteknologi gör skillnad för personer med demenssjukdom och deras anhöriga Arbetsterapeut, prosjektleder Ingela Månsson, Hjälpmedelsinstitutet, Sverige Mobiltelefon och surfplatta som stöd i vardagen Leg. Arbetsterapeut Charlotta Olufsson, Demensförbundet / Stockholm stad, Sverige Pause Velferdsteknologiens etikk teknologi for velferd eller «quick fix»? Professor i medisinsk etikk Bjørn Hofmann, Høgskolen i Gjøvik og Universitetet i Oslo Helse møter teknologi hva behøves av mellomromskompetanse for å lage velferd av teknologi? 1.amanuensis Dag Waaler, Høgskolen i Gjøvik Avslutning med spørsmål og svar 6

7 Leon Jarners Forskningspris 2013 K R O N E R Leon Jarners Minnefond, opprettet i 1989, er en uavhengig stiftelse som arbeider for å fremme forskning om Alzheimers sykdom og andre demenssykdommer. Minnefondet skal også i 2013 dele ut en forskningspris på kr til et forsknings- eller utviklingsprosjekt om demenssykdommer, personer med demens eller pårørende, som er utført eller under utførelse i Norge. Resultatene fra prosjektet må ha nyhetens interesse, og dersom det dreier seg om et utviklingsarbeid, må erfaringene kunne generaliseres. Prisen vil bli delt ut i forbindelse med Demensdagene 2013, som arrangeres i Oslo Kongressenter desember. Dersom prosjektet skal komme i betraktning, må det ikke være eldre enn fire år. Prosjekter fra alle fagretninger er aktuelle og kan være av medisinsk, sykepleievitenskapelig eller samfunnsvitenskapelig karakter. Resultatene kan være publisert eller upublisert. Det foreligger ikke særskilt søknadsskjema. Beskrivelse av prosjektet med angivelse av metodene som er brukt, de viktigste resultatene og hvilken betydning resultatene kan ha, skrives på to til tre A4-sider med 1,5 linjeavstand. Eventuelle publikasjoner fra prosjektet må vedlegges. Søknadene vil bli vurdert av en jury av tre fagpersoner fra ulike fagfelt. Søknad sendes innen 15. oktober 2013 som e-post til eller per post (4 eksemplarer) til Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse v/toril Utne Med. divisjon, bygn. 37 Oslo universitetssykehus HF, Ullevål 0407 Oslo 7

8 PROGRAM ONSDAG 4. DES. Plenumsesjon 2 Møteleder: Daglig leder, psykologspesialist Arnfinn Eek, TV-aksjonen 2013 Generalsekretær Lisbet Rugtvedt, Nasjonalforeningen for folkehelsen Fysisk aktivitet for god helse hos eldre Professor i geriatri Anette Hylen Ranhoff, Universitetet i Bergen / Kavlis forskningssenter Åndelige og eksistensielle behov hos personer med demens Stipendiat, lektor Liv Ødbehr, Institutt for helse og samfunn, avdeling for sykepleievitenskap, Universitetet i Oslo Hjärnans åldrande i relation till genetikk och livsstil Professor Lars Nyberg, Director Umeå Center for Functional Brain Imaging, Universitetet i Umeå, Sverige Pause Utdeling av Leon Jarners forskningspris v/knut Engedal og Harry-Sam Selikowitz Musikalsk innslag v/wolfgang Plagge Prisvinnerforedrag Lunsj Symposium 2.1 Legens arbeidsområde og rolle i sykehjem Møteleder: Professor i eldremedisin Sabine Ruths, Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen Rammevilkår for sykehjemslegers arbeid. Endringer i sykehjemslegers forskrivningspraksis Professor Sabine Ruths Nevropsykiatriske symptomer og behandling av disse Professor dr.med.knut Engedal Diagnostikk og behandling av depresjon hos nyinnlagte pasienter Fastlege, stipendiat Kristina Iden. Allmennmedisinsk forskningsenhet, Uni helse Pause 8

9 Infeksjoner og antibiotikabehandling Fastlege, sykehjemslege Mark Fagan, Arendal, stipendiat Avdeling. for Allmennmedisin, Universitetet i Oslo Legemiddelbehandling ved livets slutt Fastlege, sykehjemslege Kristian Jansen, stipendiat Allmennmedisinsk forskningsenhet, Uni helse ONSDAG 4. DES Pasienters og pårørendes forventninger til legen ved livets slutt Fastlege/sykehjemslege Anette Fosse, Mo i Rana, stipendiat Allmennmedisinsk forskningsenhet, Uni helse Symposium 2.2 Frontotemporal demens Møteleder: Psykologspesialist Per Kristian Haugen, Hva er frontotemporal demens? Nevrolog Lisbeth Fekete, Sykehuset Vestfold HF Kognitive utfall ved frontotemporal demens Spesialpsykolog Øyvind Sundseth, OUS HF Ullevål Pause Træningstilbud til mennesker med semantisk demens Nevropsykolog Laila Øksnebjerg, Hukommelsesklinikken, Nationalt Videncenter for Demens, København «Bære eller briste» hva skjer når et familiemedlem rammes av frontotemporal demens? Lege, ph.d. Tor Atle Rosness, Institutt for samfunnsforskning, Universitetet i Oslo Oppfølging etter at diagnosen frontotemporal demens er stilt Seksjonsoverlege Marianne Holm, Seksjon for alderspsykiatri, Sykehuset i Telemark HF Symposium 2.3 Fysisk aktivitet og sansestimulering mestring og velvære Møteleder: Ergoterapeut MSc, prosjektleder Torhild Holthe, Styrketrening for sykehjemsbeboere med demens Fysioterapeut MSc, ph.d.-stipendiat Elisabeth Wiken Telenius, Høgskolen i Oslo og Akershus Erindringsdans hvad hjernen har glemt det husker fødderne! Sykepleier Susanne Rishøj, selvstænding underviser og konsulent, Socialstyrelsen, Danmark Pause PROGRAM 9

10 «Opp av stolen»! Demenskoordinator Kari-Merete Aamo, Gjøvik kommune og sykepleier Elisabeth Rosenvinge, Haugtun sykehjem Sansehagen til glede eller besvær? Ergoterapeut, fagkonsulent i demensteam Anne Moseby, Oslo kommune, Bydel Østensjø Implementering av individualisert og systematisk bruk av musikk hos personer med alvorlig grad av demens Avdelingsleder Raj Rani Gupta, Bergen Røde Kors Sykehjem AS Avslutning ONSDAG 4. DES. Symposium 2.4 Hjemmeboende og pårørende Møteleder: Professor dr.philos. Øyvind Kirkevold, Kognitiv atferdsterapi for personer med demens i en tidlig sykdomsfase Psykolog, ph.d.-stipendiat Johanne Tonga Bjørnstad, Nasjonalforeningen for folkehelsen Forekomst av demens og nevropsykiatriske symptomer hos hjemmeboende over 70 år som mottar kommunale hjemmetjenester Sykepleier, ph.d.-stipendiat Jon Normann Wergeland, Pause «Locus of control» hos pårørende til hjemmeboende personer med demens Sykepleier, ph.d.-stipendiat Frøydis Bruvik, Pårørende til hjemmeboende personer med demens samarbeid og aktuelle tilbud Sykepleier, prosjektleder Kirsti Hotvedt, Likemannsarbeid og brukermedvirkning Fagkonsulent May Hilde Garden, Nasjonalforeningen for folkehelsen Diskusjon 10

11 Påmelding Påmelding innen 11. november 2013 Postbok Tønsberg Du kan registrere seg som deltager elektronisk, se eller per e-post SVARSLIPP Husk å avmerke hvilke symposier du vil delta i. Klipp ut, sett på porto og send inn skjemaet. Jeg ønsker å delta på følgende workshop/symposier: Tirsdag 3. desember: Symposium 1.1 Miljøbehandling Symposium 1.2 Kognitive tester Symposium 1.3 Hva er nyttig for leger å vite noe om? Symposium 1.4 Velferdsteknologi og demens Workshops W1 W2 W3 W4 Onsdag 4. desember: Symposium 2.1 Legens arbeidsområde og rolle i sykehjem Symposium 2.2 Frontotemporal demens Symposium 2.3 Fysisk aktivitet og sansestimulering mestring og velvære Symposium 2.4 Hjemmeboende og pårørende Navn:... Stilling:... Adresse (arb.sted): Telefon:... Jeg har behov for diettmat: Vegetar Glutenfri kost / laktosefri kost E-post:... Fakturaadresse: Faktura merkes:... 11

12 Avsender: Aldring og helse, Postboks 2136, 3103 Tønsberg Klipp ut, sett på porto og send inn skjemaet. BK Grafisk 08/ Husk porto! Postboks TØNSBERG

Veileder. Demensutredning i kommunehelsetjenesten. www.aldringoghelse.no. Revidert 2011

Veileder. Demensutredning i kommunehelsetjenesten. www.aldringoghelse.no. Revidert 2011 Veileder Revidert 2011 Demensutredning i kommunehelsetjenesten www.aldringoghelse.no Forord I forbindelse med Demensplan 2015 er utredning og diagnostisering av demens et satsingsområde. Målet er alle

Detaljer

Hvorfor egen handlingsplan for yngre personer med demens. Per Kristian Haugen

Hvorfor egen handlingsplan for yngre personer med demens. Per Kristian Haugen Hvorfor egen handlingsplan for yngre personer med demens Per Kristian Haugen Hvorfor feltet «yngre personer med demens» bør være et satsningsområde i Demensplan 2015+ -Diagnostisering og oppfølging -Tilrettelagte

Detaljer

Mer kompetanse til helse- og omsorgspersonell. www.aldringoghelse.no

Mer kompetanse til helse- og omsorgspersonell. www.aldringoghelse.no Mer kompetanse til helse- og omsorgspersonell Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse Fagområder Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse ble etablert i 1997, da med fokus på fagområdet

Detaljer

Glemsk, men ikke glemt! Om dagens situasjon og framtidas utfordringer for å styrke tjenestetilbudet til personer med demens

Glemsk, men ikke glemt! Om dagens situasjon og framtidas utfordringer for å styrke tjenestetilbudet til personer med demens Sosial- og helsedirektoratet Pb 7000 St. Olavs plass, 0130 Oslo Tlf.: 81 02 00 50 Faks: 24 16 30 01 Bestillingsnummer: IS-1486 www.shdir.no IS-1486 Rapport Glemsk, men ikke glemt! Om dagens situasjon og

Detaljer

Utvikling gjennom kunnskap. Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester - en nasjonal satsing

Utvikling gjennom kunnskap. Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester - en nasjonal satsing IS-1858 Strategi Utvikling gjennom kunnskap Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester - en nasjonal satsing Overordnet strategi 2011 2015 Tittel: Utvikling gjennom kunnskap Utviklingssenter for

Detaljer

PROSJEKTRAPPORT. Demensplan 2015

PROSJEKTRAPPORT. Demensplan 2015 PROSJEKTRAPPORT Demensplan 2015 Kunnskap og erfaringsdeling - et tilbud til kommunene i Nord-Trøndelag fra Utviklingssenter for sykehjem, Verdal kommune Verdal oktober.2013, Ingunn Sund Forbord, prosjektleder

Detaljer

SOM MAN ROPER PÅ SYKEHJEM FÅR MAN SVAR. Behovsundersøkelse om eldreomsorg

SOM MAN ROPER PÅ SYKEHJEM FÅR MAN SVAR. Behovsundersøkelse om eldreomsorg SOM MAN ROPER PÅ SYKEHJEM FÅR MAN SVAR Behovsundersøkelse om eldreomsorg Marit Strandquist Senter for helseadministrasjon Universitetet i Oslo 2002 INNHOLD: 1.0 BAKGRUNN OG MANDAT FOR UNDERSØKELSEN...

Detaljer

Norsk psykiatrisk forening. Plandokument for norsk alderspsykiatri 2011 2020

Norsk psykiatrisk forening. Plandokument for norsk alderspsykiatri 2011 2020 Norsk psykiatrisk forening Plandokument for norsk alderspsykiatri 2011 2020 3 omslagsdesign: Morten Hernæs, 07 Aurskog AS forsidefoto: Knud Nielsen design/ombrekning: Morten Hernæs, 07 Aurskog AS trykk:

Detaljer

2007 KOMPETANSESENTERET - P Å V E I M O T S Ø R

2007 KOMPETANSESENTERET - P Å V E I M O T S Ø R Regionalt kompetansesenter for tidlig intervensjon ved psykose Nr.2 2007 KOMPETANSESENTERET - P Å V E I M O T S Ø R Vi ønsker alle våre samarbeidspartnere en riktig god jul og et godt nytt år! Noen av

Detaljer

aktuelt Forlater ikke sin kone Hjerneslag Tidligere stortingspresident Jo Benkow fikk behandling i verdenstoppen. Side 12 Side 16

aktuelt Forlater ikke sin kone Hjerneslag Tidligere stortingspresident Jo Benkow fikk behandling i verdenstoppen. Side 12 Side 16 aktuelt Medlemsbladet for 1/2011 Nasjonalforeningen for folkehelsen Forlater ikke sin kone Side 16 Hjerneslag Tidligere stortingspresident Jo Benkow fikk behandling i verdenstoppen. Side 12 Kjære leser!

Detaljer

Delplan til Omsorgsplan 2015. Demensplan 2015. «Den gode dagen»

Delplan til Omsorgsplan 2015. Demensplan 2015. «Den gode dagen» Demensplan 2015 «Den gode dagen» Demensplan 2015 «Den gode dagen» 2 Demensplan 2015 «Den gode dagen» Forord Fra første øyeblikk har denne regjeringen satt fokus på situasjonen for de som har en demenslidelse

Detaljer

Geriatrisk. sykepleie. TEMA: Demens Hvordan ta vare på verdigheten? nr. 3-2013 årgang 5. nsfs faggruppe for sykepleiere i geriatri og demens

Geriatrisk. sykepleie. TEMA: Demens Hvordan ta vare på verdigheten? nr. 3-2013 årgang 5. nsfs faggruppe for sykepleiere i geriatri og demens I DETTE NUMMERET: Sansestimulering med enkle midler Smertebehandling ved demens Bli med på Mørketidskonferansen Geriatrisk sykepleie nr. 3-2013 årgang 5 nsfs faggruppe for sykepleiere i geriatri og demens

Detaljer

Nasjonale retningslinjer for diagnostisering og behandling av voksne med depresjon i primær- og spesialisthelsetjenesten

Nasjonale retningslinjer for diagnostisering og behandling av voksne med depresjon i primær- og spesialisthelsetjenesten IS-1561 Nasjonale retningslinjer Nasjonale retningslinjer for diagnostisering og behandling av voksne med depresjon i primær- og spesialisthelsetjenesten Forord Forekomsten av depressive lidelser i befolkningen

Detaljer

Å hjelpe seg selv sammen med andre

Å hjelpe seg selv sammen med andre Å hjelpe seg selv sammen med andre Et prosjekt for forebygging av depresjon hos eldre i Hamar Inger Marie Raabel Helsestasjon for eldre, Hamar kommune Ikke glemsk, men glemt? Depresjon og demens hører

Detaljer

Rapport IS-2278. Rapport om tilbudet til personer med behov for lindrende behandling og omsorg mot livets slutt å skape liv til dagene

Rapport IS-2278. Rapport om tilbudet til personer med behov for lindrende behandling og omsorg mot livets slutt å skape liv til dagene Rapport IS-2278 Rapport om tilbudet til personer med behov for lindrende behandling og omsorg mot livets slutt å skape liv til dagene 2 // Publikasjonens tittel: Rapport om tilbudet til personer med behov

Detaljer

MOT TIL Å SE EVNE TIL Å HANDLE

MOT TIL Å SE EVNE TIL Å HANDLE MOT TIL Å SE EVNE TIL Å HANDLE Tid: onsdag 21. januar torsdag 22. januar 2015 Sted: Arrangør: Tema Mål Quality Airport hotell, Sola ved Stavanger Kompetansesenter Rus - region Vest Stavanger (KoRus), Rogaland

Detaljer

Arbeid og psykisk helse. Fem gode eksempler

Arbeid og psykisk helse. Fem gode eksempler Arbeid og psykisk helse Fem gode eksempler Rapport nr 2/2013 Utgitt: 2013 Utgiver: Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid (NAPHA) Redaksjon: Siri Bjaarstad, Kjetil Orrem og Roald Lund Fleiner

Detaljer

Gro Næss: Hvilke sykepleiefaglige behov har skrøpelige gamle som kommer til akuttmottaket?

Gro Næss: Hvilke sykepleiefaglige behov har skrøpelige gamle som kommer til akuttmottaket? Gro Næss: Hvilke sykepleiefaglige behov har skrøpelige gamle som kommer til akuttmottaket? Et forskningssamarbeid mellom Sykehuset i Vestfold Kommunehelsetjenesten Høgskolen i Vestfold NSF Vestfold Tønsberg:

Detaljer

Vi får det til! Utredning av kognisjon og kommunikasjon hos mennesker med alvorlig og dyp utviklingshemming

Vi får det til! Utredning av kognisjon og kommunikasjon hos mennesker med alvorlig og dyp utviklingshemming Vi får det til! Utredning av kognisjon og kommunikasjon hos mennesker med alvorlig og dyp utviklingshemming Forfattere: Spesialpedagog Jan Erik Østvik Akershus Universitetssykehus HF, Avdeling Voksenhabilitering

Detaljer

Norsk Rheumabulletin. Norsk Revmatologisk Forening Nummer 1 2014. Norsk Medlemsblad revmatologisk forening

Norsk Rheumabulletin. Norsk Revmatologisk Forening Nummer 1 2014. Norsk Medlemsblad revmatologisk forening Norsk Rheumabulletin Norsk Medlemsblad revmatologisk forening Norsk Revmatologisk Forening Nummer 1 2014 Julekurset i Fredrikstad Året som gikk for leger i spesialisering Forskning ved Revmatismesykehuset

Detaljer

Hva er lindrende. Lindrende behandling eller palliasjon defineres på følgene måte: Kompetansesenter

Hva er lindrende. Lindrende behandling eller palliasjon defineres på følgene måte: Kompetansesenter Hva er lindrende behandling? Palliasjon er behandling, pleie og omsorg for pasienter med en uhelbredelig sykdom. Målet er å gi pasienten best mulig livskvalitet. Av Grethe Skorpen Iversen, prosjektsykepleier/lcp-kontakt,

Detaljer

Møt opp på Møteplasse

Møt opp på Møteplasse Møt opp på Møteplasse Norsk Ergoterapeutforbund arrangerer jevnlig konferanser som kalles «Møteplasser» for medlemmer fra hele landet. Målet med Møteplas - sene er å oppdatere medlemmer om utvikling og

Detaljer

Evaluering av Nettverk for forskning og kunnskapsutvikling om bruk av tvang i det psykiske helsevernet (TvangsForsk)

Evaluering av Nettverk for forskning og kunnskapsutvikling om bruk av tvang i det psykiske helsevernet (TvangsForsk) Evaluering av Nettverk for forskning og kunnskapsutvikling om bruk av tvang i det psykiske helsevernet (TvangsForsk) Nina Berven Ingrid H. Johansen Ole A. Brekke Rokkansenteret Stein Rokkan senter for

Detaljer

STANDARD FOR PALLIASJON

STANDARD FOR PALLIASJON NORSK FORENING FOR PALLIATIV MEDISIN STANDARD FOR PALLIASJON Tatt til orientering av Den norske lægeforenings sentralstyre 20.10.2004 1 Innhold INNHOLD 2 INNLEDNING 5 Bakgrunn 5 Standarder, kvalitet 7

Detaljer

Prosjektperiode: August 2005 - november 2007

Prosjektperiode: August 2005 - november 2007 Prosjektperiode: August 2005 - november 2007 Rapporten er forfattet av: Anne Marte B. Evenstad, prosjektleder Mona Østhus, enhetsleder Johan L. Okkenhaug, overlege Ole Kristen Aanerød, psykologspesialist

Detaljer

Nr. 1 2014 29. årgang Tidsskrift for Landsforeningen for Polioskadde (LFPS) Snart vår

Nr. 1 2014 29. årgang Tidsskrift for Landsforeningen for Polioskadde (LFPS) Snart vår Polio Nr. 1 2014 29. årgang Tidsskrift for Landsforeningen for Polioskadde (LFPS) Snart vår POLIORAMMEDE Elise og Ole Gotaas fond for poliomyelittrammede kan etter søknad gi individuell støtte på inntil

Detaljer

aktuelt aktuelt Limet i bygda Operasjon også for gamle hjerter Hver femte innbygger med i lokallaget NYTT Tittel Ingress Side XX

aktuelt aktuelt Limet i bygda Operasjon også for gamle hjerter Hver femte innbygger med i lokallaget NYTT Tittel Ingress Side XX aktuelt 1/2010 Nasjonalforeningen for folkehelsen Medlemsblad 1/2014 aktuelt Medlemsbladet for NYTT BLAD! Til deg som har fått Aktuelt eller Demensnytt Operasjon også for gamle hjerter Ingress Limet i

Detaljer

Veileder IS-1512. Pårørende. en ressurs. Veileder om samarbeid med pårørende innen psykiske helsetjenester

Veileder IS-1512. Pårørende. en ressurs. Veileder om samarbeid med pårørende innen psykiske helsetjenester IS-1512 Veileder Pårørende en ressurs Veileder om samarbeid med pårørende innen psykiske helsetjenester Heftets tittel: Pårørende en ressurs Veileder om samarbeid med pårørende innen psykiske helsetjenester

Detaljer