hva, hvordan, hvorfor (3)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "hva, hvordan, hvorfor (3)"

Transkript

1 Nr. 1 Febr uar 2009 Årg. 58

2 Prekestolen hva, hvordan, hvorfor (3) Vi fortsetter vår serie om hva vi finner i kirkene våre av inventar og symboler, og vil nå se nærmere på PREKESTOLEN. At det prekes derfra vet vi, men mange har lurt på hvorfor det heter «stol». I de første kristne kirker var biskopens stol der vi i dag har alteret. Biskopen ledet gudstjenesten, og han prekte mens han satt i sin stol. Derav fikk vi navnet prekestol. Alteret var plassert foran biskopen. Etter hvert som kirkene ble større, ble det ganske upraktisk for biskopen å sitte slik. Det ble plassert så mye utstyr på alteret at han mistet kontakt med menigheten, og dessuten ble det vanskelig rent lydmessig. Derfor begynte biskopen/prestene å preke til menigheten fra den ene siden av koret, der Bibel - tekstene ble lest fra. Nordsiden av koret ble regnet som evangeliesiden, dvs. man leste evangelietekstene derfra. Nordsiden er på venstre side, når menigheten ser mot alteret. Fra sørsiden leste man brevtekstene (epistel). Tekster fra Det gamle testamentet ble ikke lest før 1977 i Den norske kirke. I den katolske kirke har prekestolen hatt en be skje - den plass i forhold til alteret. På alteret ble vin og brød satt frem, og messen (nattverden) ble sett som det viktigste ledd i gudstjenesten. Prekenen forfalt, og enkelte katolske kirker hadde ikke prekestol i det hele tatt. Med munke-ordenene i det 13. århundre (dominikanere og fransiskanere) kom ønsket om å undervise menigheten, og man innførte prekestoler. Etter reformasjonen på 1500-tallet fikk prekestolen sin faste plass i de lutherske kirkene ved skillet mellom kor (alterrom) og kirkeskip. Råde kirke har prekestolen i sør, og det var det mest vanlige i Tyskland, Danmark og Norge. Tomb kirke har prekestolen i nord, og denne skikken kom fra Sverige. Prekestolene ble plassert høyt for å synliggjøre at Ordet (Guds Ord) står over alt annet. Prekenen ble ansett som det viktigste i gudstjenesten. I en periode på slutten av 1700-tallet understreket man prekenens sentrale stilling ved å plassere prekestolen midt over og høyt over alteret. Slik finner vi det ennå bl.a. i Røros og Kongsberg kirke. Fra samme periode (opplysningstiden) kjenner vi uttrykket «potetprester». De prekte både evangelium og ga folkeopplysning, bl.a. om hvordan dyrke poteter. Timeglasset stod på prekestolen for å minne presten om ikke å preke mer enn én time. Dersom presten brøt denne kongens lov, måtte han bøte med å betale en riksdaler til fattigkassa! I nyere kirker i dag er prekestolen plassert bare noen få trinn opp. Det betyr ikke at Guds Ord vurderes lavere enn før. Men det synliggjør at prekenen er ord fra en bror /søster mellom søsken. Slik forteller plasseringen av prekestolen mye om vurderingen av Ordet og forkynnelsen i kirken til ulike tider. Gyda prest

3 KIRKENS BETJENING I RÅDE Menighetskontoret på Furuly menighetssenter er åpent: Mandag-torsdag Fredag Tlf Fax HER TREFFES FØLGENDE PERSONER: Sokneprest Gyda Hesla Kapellan Per Willy Wilhelmsen Kateket Anne Marie Sødal Kantor Børge Sandal Kirkeverge Eigil Wesnes Menighetsfullmektig Ingbjørg Ravndal Grimstad Stine Maria T.O. Aase Trosopplæringsmedarbeider Prestene er å treffe på Furuly menighetssenter mandag til fredag , ellers etter avtale over telefon. Privattelefoner: Gyda Hesla Per Willy Wilhelmsen Anne Marie Sødal Stine Maria T.O. Aase Børge Sandal Eigil Wesnes Ingbjørg Ravndal Grimstad Kirketjenere: Privattelefoner: Kjell Rolf Dahl Einar Lundeby Leder i menighetsrådet: Ingvar Lyche PRESTENS PENN: Med Jes vil eg fara på livsens ferd i lag. Ja, slik skrev salmedikter Elias Blix i 1875, og det hender ennå at vi synger strofene i kirken en søndag formiddag. Og noen ganger kan vi kanskje lure: hvorfor synger vi disse gamle salmene? Er det bare tradisjon? Er det fordi alt i kirken må være litt gammeldags? Neida. Riktignok bærer kirken vår med seg en tusenårig tradisjon her i Norge, men vi synger ikke gamle salmer bare fordi de er gamle. Vi synger dem fordi vi tror de fremdeles gir mening å synge. Akkurat som vi synger nye salmer av samme grunn. Salmene våre er faktisk en stor skatt. Når tekst og melodi til sammen blir noe som kan leve inni oss, som klinger med i dypet av våre liv, ja, da bærer vi med oss en skatt av de sjeldne. For salme - strofene er ofte knaggene vi trenger for å gi språk til troen vår, der hvor våre egne ord ikke alltid strekker til. Nå på nyåret er vi i det som kalles Åpenbaringstiden, som er tiden frem til faste. I Åpenbaringstiden handler det om at vi skal få se mer og mer av hvem Jesus er, han som ble født som et lite barn, han som er Guds Sønn og verdens Frelser. Og da er det godt å ha noen kjente salmestrofer som knagger til å hjelpe oss: Navnet Jesus blekner aldri, tæres ei av tidens tann Kristus er verdens lys, han og ingen annen Hvilken venn vi har i Jesus! Alt han vet og alt formår Jesus elsker alle barna, alle barna på vår jord Å fundere litt over hva som faktisk står i disse kjente strofene, er vel verdt å bruke litt tankevirksomhet på. Og kanskje vil du stemme i med Elias Blix, litt gammelmodig og på nynorsk, men likevel fylt med mening: Med Jesus vil eg fara på livsens ferd i lag. Gud, lat den samferd vara alt til min døyand dag! Det er mi høgste æra, det er mi største ros, hans fylgjesvein å vera og vandra i hans ljos. Det er mange gode grunner til å gå i kirken. For å synge salmer er én av dem. Bare kom! Hilsen Pelle Månedens bibelord: Matteus 17, 8: «Og da disiplene så opp, så de ingen andre enn Jesus.» (Les gjerne hele historien i Matt 17, 1-8) RÅDE MENIGHETSBLAD Redaksjons- Ingbjørg Ravndal Grimstad, Torunn Bjørnstad Båtvik, Ranveig Wiersholm, Gyda Hesla, komité: Berit Trandem, Harald Mork. Utgiver: Råde Menighetsråd. Sparebanken DnB NO R Bankgiro nr Frist for innlevering av stoff er den 10. i hver måned GRAFISK PRODUKSJON: Morks Maskinsetteri a.s Tlf Mobil Fax

4 Morks Maskinsetteri a.s: 20 år i tjeneste for Råde menighetsblad Mye forandrer seg også i Råde, men Menighetsbladet kommer trofast. Formatet er forandret, layouten også. Dessuten har fargene satt mer og mer preg på bladet. Men én ting er uforandret. Vi ser det nederst på s. 3: GRA- FISK PRODUKSJON: Morks Maskinsetteri a.s. Faktisk er det nøyaktig 20 år siden dette sto på s. 3 for første gang, og dette er virkelig verdt et par menighetsbladsider. Det lukter nytt når vi kommer inn i Morks Maskinsetteris lokaler. Det er sannelig ikke rart. Harald Mork har brukt det siste halve året til å sette i stand kjelleren hjemme i Treull Allé 1 og gjort klart til nytt hjemmekontor. Flyttingen fra Idrettsveien skjedde 1. januar i år, da 10 års leiekontrakt gikk ut. Nå blir det ikke mer flytting, konstaterer han. Her kommer vi til å bli, det som er igjen av utstyr, maskiner og jeg. For mye har forandret seg i denne bransjen, og mange flyttinger har det vært. Men oppdragene strømmer fortsatt på, og Harald Mork er stadig i gang med å utforme trykksaker for nye og gamle oppdragsgivere. Det begynte i 1971 da Harald og broren, Svein, startet Morks Maskinsetteri a.s i kjelleren hjemme i Skogveien 13 her i Råde. Harald hadde fått svennebrev både som typograf og maskinsetter, og nå fikk guttene nok å gjøre med å støpe blysats, linje for linje, til bok og avisbransje. 4 Maskinene tok plass. Det ble etter hvert fullt i kjelleren, og bedriften flyttet til Sarpsborgveien 5, der det er legekontor nå. Der fikk vi til trykkeri i garasjen, og det var mye utstyr som skulle til, både for trykking, skjæring, stifting og falsing, forteller han. Senere ble det mange år i lokaler i Ottar Solbergs bygg (Bilauksjonen), Volvo og i Idrettsveien. Bedriften hadde på det meste ni ansatte. Jobbene har vært mange og mangfoldige. Harald nevner som eksempler ei diktsamling av Ole Paus, der det bare skulle stå noen få linjer på hver side, ett av bindene til Fredrikstad bys historie, Vålerenga-avisa, en del senteraviser og gratisavisen «Råde i Fokus». Ei bok som skulle være kjent for mange i Råde, er Hejes Håndbok for Landbruket. Den har han også vært med på å sette.

5 Dataverdenen revolusjonerte bransjen. Utstyret var uhyggelig kostbart i oppstarten, og ikke alle maskinene eller programmene var verdt å satse på. En og annen blindgate har det blitt og dyrt utstyr ble kassert etter kort tid. Vi måtte jo følge med i alt nytt, og vi var våre egne læremestere. Camilla, dattera mi, gikk læretiden sin hos oss, tok deretter 2-årig Grafisk højskole i København. I de siste 21 årene har vi hatt én trykker i tillegg. Fra 1986 var Geir Kristoffersen fra Råde ansatt fram til 1998, deretter var Geir André Pettersen fra Sarpsborg ansatt fra 1988 til Morks Maskinsetteri a.s ble etablert i I løpet av disse snart 38 år har 7 lærlinger fullført læretiden og fått svennebrev. Nå sitter Harald alene, men med kona, Kirsten, som regnskapsansvarlig. Mac-maskinene gjør flere ansatte overflødig. Selve trykkingen har andre overtatt. bladet side for side. For sikkerhets skyld havner en utskrift til korrektur hos Ranveig Wiersholm. Så kan alt, ved hjelp av noen tastetrykk, oversendes til serveren hos Stens trykkeri i Rygge. Her tar det ikke mange timene før et nytt, ferskt, Råde Menighetsblad ligger ferdigpakket. En truck løfter eskene rett inn i Morks varebil. Så fraktes alt til Råde Musikkorps som distribuerer bladet i løpet av et par dager. Vi sammenlikner det nye menighetsbladet med bladet som kom ut for 20 år siden. Forskjellene er påfallende. Morks maskinsetteri har tydeligvis klart å følge med i tiden. Og for oss blir bladet i grunnen mer interessant når vi aner hvilken innsats som ligger bak. TBB Det var daværende sokneprest, Lazlo Terray, som kom med menighetsbladet for 20 år siden. Jeg ga en pris, og siden har jeg holdt på med bladet, forteller Harald Mork. Han er selv med på møtene i Menighetsbladkomitéen. Her legges planene for neste nummer. Forside og temaer diskuteres, innkommet stoff får sin plass. Oppgaver blir fordelt, og tidsfrister satt. Stoffet havner etter hvert hos Ingbjørg Grimstad på Menighetskontoret, som samler det hele og sender det til Morks Maskinsetteri. Her settes Harald Mork sitter her med det første nummer av Menighetsbladet som ble produsert av Morks Maskinsetteri a.s, desember 1988, samt bladet fra desember

6 Kjære venner i Råde! Det var hyggelig å få henvendelsen fra Råde menighetsblad om en hilsen gjennom bladet. Det blir snart to år siden jeg flyttet inn i en liten leilighet i en tre etasjers blokk her i Sande. I løpet av et langt liv måtte jeg nok lære meg å flytte en del ganger, så det gikk også denne gang relativt fort å venne seg til nye forhold. Noe av det som gjør det lett å finne seg til rette her i Sande er at jeg i en omkrets av ca. hundre meter finner det aller meste av det som en pensjonist kan trenge å ha adgang til, - dagligvarer og andre forretninger, men også post og bank, apotek og bibliotek, kirke og menighetshus, to legekontorer, restaurant og to kafeteriaer, to frisører, bussterminal og jernbanestasjon, jernvarer og bilverksted. Trivselen øker når man oppdager at det også er kjentfolk som bor her i Sande eller i nabobygdene. På en sangerferd til Nord-Norge med båten Brand IV i 1949 ble jeg kjent med en som hadde sommerjobb på båten (og som jeg ikke har truffet siden), nå bor hun i Lier. En annen, som Unni ble venninne med mens vi bodde i Vadsø i 50-årene, bor i naboblokken her i Sande. En prestebror som jeg har byttet frimerker med for 40 år siden mens jeg var prest på Smøla og han var prest i Nord-Trøndelag, bor nå som pensjonist her. Også en annen prest som var student og klokkervikar ved en gudstjeneste jeg holdt i Lurøy kirke i Nordland i 1961 (jeg reiste for Kirkens Nødhjelp den gangen), viste seg å bo i Sande. Og det er til og med ekte Råde-folk her, som jeg nå treffer i kirken nesten hver søndag! 6 Helsen prøver jeg å holde ved like ved å fortsette å gå mine daglige halvtimes (eller lengre) turer, så sant vær og føre tillater det. Ellers fortsetter jeg også med å granske og bearbeide arkivmateriale om kirkens kår under kommunistisk styre i Øst-Europa. I løpet av 2008 tok jeg hele tre turer til det kommunistiske sikkerhetspolitis arkiv i Budapest. Det ble også anledning til et besøk i Det lutherske verdensforbunds arkiv i Genève. Det ser ut til at det blir bok av dette om ikke så lenge. Noe julebrev fikk jeg ikke laget, - aldri får man det så travelt som når man blir pensjonist! Datter Eva som bodde i Drammen, har giftet seg i sommer og flyttet til Larvik (samme fylke som Sande, i hvert fall), en annen datter og to voksne barnebarn bor i Oslo, og en sønn i Tønsberg. I julehelgen fikk jeg være med på hele tre familietreff der også sønnene fra henholdsvis Mosjøen og Amsterdam var med, et på julaften i Larvik, et på annendag i Oslo, og et på fjerdedag i Tønsberg. Men jeg leser Råde menighetsblad fra perm til perm, savner vennene der (og savner prekestolen i Råde kirke og Tomb kirke!) og ojjer meg over alle fine samvær og tilstelninger jeg ikke får være med på i Råde. Dessuten står Råde-folk, mange med navn, på min faste, skrevne bønneliste, så jeg ikke forsømmer den tjenesten, i hvert fall en gang i uken. Mange hjertelige hilsener og gode ønsker for det nye året, fra Laszlo Terray Takk for Olavsbiblene til Råde og Tomb kirke Menighetsrådet vil takke Kirkeforeningen, med alle dens engasjerte, for den flotte gaven de har gitt Råde menighet en bibel til hver av våre kirker. Disse ble overrakt i Tomb kirke 7. des. og i Råde kirke 4. jan. Biblene er plassert på alteret. Det var en flott utgave av bibelen som ble gitt Olavsbibelen! Dette er en spesiell og verdifull utgave innbundet i naturskinn og vi finner bl. a. 340 bilder, hvor norske kunstnere har gitt bibel - ord de vakreste kunstneriske uttrykk. Vi tror disse biblene blir et arvestykke som kan følge generasjoner i vår menighet. Når vi ser opp på alteret neste gang vi er i kirken, kan vi tenke på alle de generasjoner før som har tatt vare på Guds ord og brakt det videre til nye generasjoner. Så er det vår oppgave å ta stafettpinnen og bringe den videre, og her har kirkeforeningen gitt oss en god hjelp! Hilsen Råde menighet v/ingvar Lyche, leder

7 Vintersøndag Herre, vi kommer på akebrett til din kirke, med røde kinn og med vintersko, med bobledress og med barnetro, og i glede. Herre, vi slentrer i iskald sno til din kirke, barhodet, skravlende og i flokk, klokka elleve er sannelig tidlig nok, men vi kommer. Herre, vi stavrer på vonde ben til din kirke, med krykker og isbrodd og rullestol finner vi veien i vintersol og i motvind. Vi kommer fra latter, vi kommer fra sorg, bare noen går to og to. Vi kommer med smilene utenpå og med halvvisne halmstrå av tro. Dine øyne er blanke av glede, for vi bor i ditt evige minne, vi går inn i en søndagsklar kirke der Du stryker oss vart over kinnet. Torunn Bjørnstad Båtvik Mitt bibelord-stafetten Vær meg nådig, Gud, vær meg nådig! For jeg tar min tilflukt til deg. I skyggen av dine vinger finner jeg ly til ulykken er over. Salme 57, 2 Vennlig hilsen May Melbye Jeg utfordrer Elin Brenne Midtsem. Et lite smil Hvorfor stjal du bilen som stod ved kirkegården? - Jeg regn med eieren var død. 7

8 Råde Y s Men 25 år og en viktig del av Råde menighet! Vår lokale Y s Men s Club feiret i høst 25 års jubileum, og Råde menighetsråd vil gratulere. Vi er stolte over å ha en slik livsfrisk klubb i vår midte. Mange av menighetens menn har funnet et verdifullt fellesskap her. Gjennom et alltid allsidig program med variert innhold, med mange spennende temaer og aktiviteter, har dette vært med på å berike livet til det enkelte medlem. Menighetsrådet vil også benytte anledningen til å takke for alle de praktiske gjøremål, som klubben har utført i menigheten, og da spesielt på Furuly. Her tenker vi spesielt på alle loppemarkedene i.f.m. Furulydagene. Økonomiske gaver er også overbrakt menighetsrådet ved flere anledninger. Vi ønsker «Råde Y s Men» til lykke med jubileet og med det videre arbeidet. Vi er glad for å kunne regne med klubben som et viktig element i vår menighet. Vi håper mange menn også i framtiden vil finne dette fellesskapet verdifullt. Vi ser fram til å samarbeide om de mange utfordringer vår menighet står overfor. Beste hilsener fra Råde menighetsråd v/ Ingvar Lyche. 8

9 Menighetens årsmøte Velkommen til Furuly menighetssenter, torsdag 19. mars kl Leder i kirkerådet, Nils Tore Andersen, vil kåsere over temaet Min drøm for kirken, mens Tomb Kammerskor skal stå for de musikalske innslag. I tillegg blir det ordinære årsmøtesaker, som fremleggelse av årsberetning og regnskap. Det blir god anledning til samtale og spørsmål. Bevertning. Restaurering av Råde kirke I løpet av sommeren skal vi etter planen starte arbeidet med å restaurere Råde kirke. Det er en beslutning jeg tror de fleste i bygda bifaller. Kirkens utseende er noe som engasjerer mange, og det er ikke få ganger vi har fått høre at kirken ser lite pen ut, særlig i regnvær. Men nå har kommunestyret bevilget penger, og vi starter med å skifte trefasaden på øvre del av tårnet i år. Vi har i 2008 fått et arkitektfirma til å foreta en utredning om kirkens tilstand og de konkluderer med at på grunn av råte bør kledningen fjernes og erstattes av ny. I tillegg vil det foretas mindre omfattende utbedringer av muren. Rent bortsett fra at kirkens vegger har svært skjemmende overflater, er veggene i relativt god teknisk forfatning. Derfor vil det på grunn av en vanskelig kommunal økonomi være naturlig å vente noen år med en totalrenovering av denne delen av kirken som vil koste flere millioner kroner. I tillegg til trefasaden vil vi også foreta utbedringer av tilgjengeligheten for funksjonshemmede. Det er all grunn til å tro at også taket på kirken er moden for utskifting. Det ble foretatt noen utbedringsarbeider rett før jul, som rettet på de akutte behov. Vi har derfor valgt å utsette dette arbeidet til Når arbeidet etter hver starter, skal vi forsøke å holde dere orientert om framdriften i arbeidet via nettsidene våre: 9

10 Hos venner i Romania I høst var det 15 år siden mitt første besøk hos soknepresten i Türkös menighet i Romania, den menigheten som året etter, i 1994, av Bispedømmekontoret ble plukket ut som Rådes vennskapsmenighet. Det ble et hyggelig møte med presteparet, Heini og Jenö Domokos, som på vegne av sin menighet uttrykte sine forhåpninger til kontakten med Norge. Råde menighet har, sammen med andre menigheter i Borg som også har hatt vennskapssamarbeid med Romania, i årenes løp arrangert to større turer for å besøke Türkös: én tur med en gruppe ungdommer i 1995, og én tur i Innimellom har det vært større og mindre grupper fra Türkös på vennskapsbesøk i Råde, siste gang i 2007, da fire ungdommer i 20-årene var her. En del privat utveksling mellom Råde og Türkos har det også blitt i årenes løp. Råde menighet støtter det diakonale arbeidet i Türkös med et årlig økonomisk bidrag. På slutten av 1990-tallet ble det også gitt støtte til reparasjon av klokketårnet, da det fikk sprekker etter et lokalt jordskjelv. I november 2008 var jeg, sammen med Åse Marie, på nytt på besøk i Türkös. Vi kom dit på den første vinterdagen med et snøfall på 25 cm på noen få timer! Nå var det gått seks år siden vi var der sist, da var temperaturen over 30 varmegrader! Fortsatt møter vi det samme presteparet som er minst like oppglødd over kontakten med Norge som de forrige gangene vi har møtt dem. Spennende var det også å treffe Bli med til Türkös, Romania i høstferien! Vennskaps- og misjonsutvalget i Råde planlegger fellestur i høstferien for å besøk vennskapsmenigheten i Romania. Sett derfor av uke 40, det vil si 28/9 4/10 (eksakte datoer er ikke fastsatt). Reiserute (NB! foreløpig plan): fly til Bucuresti, sightseeing i hovedstaden, tog derfra til Brasov. Türkös ligger 15 minutters biltur fra Brasov. Retur reise: tog til Budapest. Sightseeing i Budapest før hjemreise med fly til Norge. I alt 5 dager. Kontakt MENIGHETSKONTORET! deres sønn, Jenö jr, som også er presteutdannet og nå arbeider som ungdomsprest i prostiet. Vi fikk anledning til å overbringe en hilsen fra prestene og menighetsrådet i Råde ved formiddagsgudstjenesten, og vi fikk vi treffe mange av de andre i menigheten som vi nå er blitt venner med, og det var et hjertelig gjensyn. Soknepresten ønsket oss i Råde menighet velkommen på besøk høsten 2009 (se tekstramme). Menigheten i Türkös tilhører den ungarsk-lutherske kirken, det vil si at medlemmene er en del av den ungarskspråklige minoriteten i Romania. Ungarsk er et vanskelig språk for oss å forstå, men de snakker også rumensk, som har mange flere felles ord med de andre europeiske språkene. Mange ungdommer snakker bra engelsk. De voksne/eldre kan gjerne litt tysk. Vennskap mellom trosbrødre og - søstre på tvers av landegrenser og på tvers av kulturelle grenser er et viktig formål med vennskapssamarbeidet. Vår erfaring er at alle dem vi har truffet i Türkös, gir av seg selv og sitt i møte med oss på en måte som langt overgår normalen her i Norge. De er usedvanlig gjestfrie, og vi synes vi har vært heldige som har fått bli kjent med dem og deres levesett og kultur, men også bli kjent med menighetslivet. Som folkegruppe, menighet og som enkeltmennesker har de med seg erfaringer fra de siste tiårene som mer ligner på tilstanden under krigen hos oss. Det har gitt grunn til ettertanke for oss som lever i den kanten av Europa som har hatt frihet og kontinuerlig vekst i mer enn 60 år. Tekst og foto: Ola Kr. Rusaanes Türkös kirke 10 Heini, Jenö jr. (undomsprest) og Jenö Domokos (sokneprest)

11 Bibelundervisning Hva lærer Bibelen? På oppdagelsesferd i verdens mest spennende bok Dette ledes av professor Oskar Skarsaune og prestene våre. STED: Furuly menighetssenter. TID: utvalgte tirsdager og onsdager kl Alle som ønsker å lære noe nytt er hjertelig velkommen. Ta gjerne med Bibel. Vi kan love at dette blir spennende! VÅREN 2009 TILBYR VI: Onsdag 4. mars: Verdens skapelse Tirsdag 14. april: Menneskets skapelse Onsdag 13. mai: Den åndelige verden: engler og demoner Tirsdag 9. juni: Syndefall og frelse HØSTEN 2009 TILBYR VI: Onsdag 2. september: Lærer Bibelen en treenig Gud? Tirsdag 6. oktober: Jesus sann Gud og sant menneske? Onsdag 4. november: Hva var nytt med Jesus? Tirsdag 1. desember: Guds rike - hva er det? Oskar, Per Willy og Gyda Et lite smil 9 Det er i Bibelhistorietimen, om Adam og Eva. Lille Lise rekker opp hånden: Frøken, faren min sier vi stammer fra apene, han! Frøken svarer: Greit nok det, men nå snakker vi ikke om familien din! Takk! Jeg vil gjerne få benytte denne muligheten til å takke Ekko, Saltnes musikk-korps, Åshild Wesnes Norbakken, Johan E. Grimstad, Malin Josefssen, Råde musikkkorps, Kjell-Olaf Richardsen og Kirkens barne- og ungdomskor for å ha høynet julefeiringen med sang og musikk. Børge Sandal 11

12 Programmet for våren: 7. klassetreff tirsdager på Furuly 10. februar Dansekveld. Folkedans som passer for både gutter og jenter. Husk gode klær! 17. mars Dagens tema: Mobbing. 21. april Turkveld. Ut i skogen. Husk klær som passer! Filmklubb klasse tirsdager på Furuly 24. februar, 24. mars og 28. april. Filmklubb for ungdomsskolen fredager kl på Furuly 30. januar, 27. februar og 27. mars Ung Messe torsdager kl i Tomb kirke 26. februar, 23. april Hver mandag og onsdag er det leksekafé i Frikirken i Saltnes. Dette er et samarbeid mellom Frikirken og Råde menighet. Vi starta opp i høst, og hver gang har det vært en fin gjeng innom som har fått gjort lekser, kjøpt seg litt å spise til en billig penge og kanskje tatt et slag sjakk, men det er fortsatt plass til at flere kommer innom. Vi er delt i to. Først er det 5.-7.klassingene som kommer rett etter at skolen er slutt og holder på frem til 14:15, og så er det mulig for ungdomsskoleelever å komme etterpå og være der til 16:00. I vår har vi også begynt med noe nytt: quiz! Vi skal forsøke å ha en quiz mot slutten av hver leksekafe. Her blir det spørsmål om ting som skjer i verden, noen ting som har med hva dere lærer på skolen for tiden, og andre ting som kanskje ikke er så naturlig å vite. Den som får flest poeng til sammen frem mot påske, vinner en hodelykt. Velkommen innom på leksekaféen! Vi fortsetter tradisjonen med KARNEVALSFEIRING PÅ FASTELAVNSSØNDAG, så søndag 22. februar blir det karnevalsgudstjeneste på Furuly! Kle dere ut og kom på gudstjeneste. Kanskje dukker det opp både prinsesser, klovner, indianere, superhelter og mye annet. Dette blir en gudstjeneste med mye liv og røre: 6-åringene som har vært med på 6-årsklubb på Furuly skal få diplom, og vi skal synge sanger fra rundt om i verden. Det blir eget opplegg for barna under deler av gudstjenesten, og da blir det blant annet mulighet for å bli sminka, så utkledningen blir komplett. Etter gudstjenesten er det kirkekaffe. Bli inspirert av bildene fra fjorårets karneval, og kom til en feiende flott søndag! 12

13 Babysang Fosteret har vært omgitt av lyder og rytmer i mors mage. Åndedrett, bevegelser, hjerteslag. Lyd og bevegelse er barnets første uttrykksformer. Syng med oss! Jeg kan ikke synge er en setning som ikke er sjelden å høre. Uansett om vi voksne er flinke i musikk eller ikke, så er musikalsk utfoldelse viktig for barna, så her kreves ingen skjønnsang, bare det er en kjent, trygg stemme. For barnet er din stemme den vakreste i verden. Det handler om trygghet og gjenkjennelse. Utfoldelse gjennom sang og musikk er en gledesbringende måte for barnet å være tilstede i livet på, og her vil du få hjelp til å formidle en form for musikk, som barnet ditt kan stimuleres og utvikles gjennom, og til å gjenfinne din egen stemme. Her blir det sangleker for voksne og barn, som du kan bli kjent med på nytt - eller for første gang - Samklang Sang og musikk stimulerer barnets sanser, i tillegg til et musikalsk og sosialt miljø, med mange klanger og stemmer. Du møter andre voksne - mor, far, omsorgsperson - med barn i samme alder som ditt barn. Onsdag 11. februar starter vi opp med noe nytt på Furuly her i Råde: Babysang v/ Helene Haarr De første gangene er onsdag 11. februar og onsdag 4. mars, og så fortsetter det annenhver onsdag utover våren. For hele kurset koster det kr. 100,-. Samlingene varer fra Da er det først en samling der vi synger og leker oss med musikk. etterpå spiser vi matpakke sammen. Menigheten stiller med kaffe, te og juice. Sang i kirken Prosjektet med å la menigheten synge flerstemt i kirken er godt i gang. Nett sidene våre er for ikke lenge siden lagt ut, og dere kan nå finne materiell der slik at dere kan øve hjemme. Etter hvert som vi utvider med en og en salme, vil disse også fortløpende bli lagt ut. VI HAR LAGT UT FØLGENDE: Innspilling av den enkelte stemme, henholdsvis sopran, alt, tenor og bass sammen med tonefølge fra piano. Enkeltstemmen satt sammen med hele pianosatsen. Bare pianosats uten støtte for den enkelte stemmen. Noter til hver stemme samt hele satsen. På denne måten vil dere kunne få litt progresjon i øvingen. Hvor skal dere lete for å finne det? Web-adressen er: På venstre side finner dere noe vi har kalt Sang i kirken. Klikk på den, og dere er inne. Av en eller annen grunn er ikke denne menyen understreket slik det er vanlig med slike lenker. Lykke til! Børge Sandal 13

14 gjesteskribenten: Jens B. Andersen - Kolbjørn Moskvil - Odd A. Strømnes 14 Prøysen - julens dikter? Julehøytiden er over. Gamle og nye julesanger er avsunget ved forskjellige anledninger. Selvsagt husker man fortsatt ganske mange vers fra de gamle, gode julesangene. Etter hvert som man trekker på årene, betyr nok minnene fra barndommens jul mer og mer, etterkrigstider og rasjoneringer til tross. Men man husker også noen av de nyere tekstene som ble fremført i radioen fra den tiden. Prøysens stemme f.eks. kjente man godt fra barnetimene, - senere også fra barne-tv som man delte med egne barn. Sangene hans av ulike slag lærte man helt automatisk, så ofte som de ble spilt. At unger og voksne kunne Musevisa utenat, tar jeg for gitt. Den hadde da vitterlig også med julen å gjøre. Så ble man bedre kjent med et par av hans julesanger i mer voksen alder. Julekveldsvisa og Romjulsdrøm kalte han dem. Begge gikk rett inn i hjerterota til de fleste, skulle jeg mene. Vi sang den på rådemål til å begynne med, tror jeg, men etter hvert dristet vi oss på dialekta hass Alf. Det gikk så som så. Selv er jeg med årene blitt mer og mer begeistret for og glad i hans Romjulsdrøm. Da man var gymnasiast, fikk man ofte underlige dikt som skulle tolkes i forbindelse med norskfaget. Det virket så umåtelig vanskelig den gangen. Hva kunne dikteren ha ment med dette, både bokstavelig og i overført betydning? Hva ville hun si oss. Hvor ville hun hen? Tenk om unge spirer den gang kunne ha fått noe så enkelt, men samtidig så betydningsfullt, som å tolke Romjulsdrøm? Hvem kunne ikke ha kjent seg igjen allerede i første verset: bæssmorhem! Mange av oss hadde jo vokst opp med ho bæssmor i nærheten. Vi visste hva det betydde. Og videre - hvorfor bør man kunne klokka, når man som Prøysen lærer oss: den sku vara midt på dagen. Og alle som var redde for hunder da, noe så trygt som at alle beista skulle holdes innendørs. Mange unger er faktisk mer redd for bikkjer enn biler. Men Prøysen lot heller ikke bilene være noen trussel for små julebukker. Aille bilæ skulle bære stå, synger vi. Snakk om trygt miljø! Men tenk om større unger skulle møte opp, og kanskje true seg til en plass blant julebukkene. Da ville det ha vært fint å ha en storebror, sier Prøysen. Joda, søskenkjærligheten er god å ha med gjennom livet okke som. Og så hovedpersonen da ho bæssmor. Ho skulle selvsagt ikke skjønne noen ting etter å ha kikket bak gardina. Nei, ho spilte så godt som noen skuespiller uten antydning til teaterutdannelse. Overraskelsen for henne med det å få besøk, var så stor at ho kom med ord som måtte glede enhver julebukk: Så kom det julbokk åt en stakkar lell. Ensom og forlatt satt a der, og så kom den store overraskelsen. Sånt kan bare gi minner om en helt enestående bestemor. Hva skal en så si om siste verset da der væla var et hus med fire vegger, der saligheta var et bæssmorfang? Kan man uttrykke det bedre i kjappe vendinger? Verden var der og da, og så godt det måtte være å sitte akkurat på det fanget! Nå tilhører jeg et annet kjønn, så jeg kan ikke påberope meg ho bæssmors egenskaper. Men jeg er heldig å ha et bæssfarfang, så jeg vet litt om å det vil si. Heldig er den som får oppleve et barn på sitt fang, også utenom julebukktiden. Det gir mye, forhåpentligvis også til barnet. Den hyllest Prøysen her gir til ho bæssmor, synes jeg er så fantastisk skildret at det gjør meg like godt hver gang jeg synger sangen. Måtte alle verdens barn kunne få oppleve Prøysenmiljøet året rundt!

15 Formiddagstreff på Furuly mandag 16. februar kl Oskar Skarsaune og Gyda prest forteller fra sin reise/studietur i Kina. Vi får også høre hvordan kristne har det i Kina i dag. Bevertning. Hjertelig velkommen! For skyss, ring før kl. 10 samme dag som treffet. SAMTALEMØTE PÅ FURULY mandag 9. februar kl Vi samtaler om førstkommende søndags tekst: Matteus 17,1-9 og ellers aktuelle temaer som er oppe i tiden. Oskar Skarsaune og Gyda Hesla er med. Alle er velkommen! 4. mars kl på Furuly VELKOMMEN til BIBELUNDERVISNING v/ professor Oskar Skarsaune og prestene våre TEMA: VERDENS SKAPELSE Vi ser på skapelsesberetningene i Bibelen. Det er nå 150 år siden Darwin offentliggjorde sin utviklingslære. Vi spør blant annet: Hvordan passer dette inn i Bibelens beretninger? Vi kan love en spennende gjennomgang og ønsker en god prat om dette. Kiwanis Club Råde inviterer til ELDRETREFF TORSDAG 26. FEBR. KL på Saltnes Grendehus Underholdning og bevertning. Ved behov for transport ringer du Øyvind Norum på dagtid tlf på kveldstid mobil innen 25. febr Hjertelig velkommen! vi holder til i 2. etg. over Apoteket i Karlshus Seniorkaféen nå med TRAPPEHEIS er åpen mandag- lørdag kl Hver fredag har vi enkel og vel gjørende trim + allsang og musikk. VELKOMMEN TIL OSS OG VÅRE PROGRAM: FEBRUAR: Alle fredager lett trim og allsang til musikk. Siste onsdag i måneden 25. febr.: BINGO Torsdag 5. kl OBS: ÅRSMØTE / VALG Kun for medlemmer Tirsdag 10. kl : Internett/ kurs Onsdag 11. kl : Internett/ kurs Torsdag 12. kl : Internett/ kurs Lørdag 14. kl : Eldrebølgen i Råde har 5-årsdag (Valentine-dag): «Vi gratulerer og koser oss.» Tirsdag 17. kl : Internett/ kurs Onsdag 18. kl : Internett/ kurs Torsdag 19. kl : TEMA-kveld Orientering om årets utenlandstur i april: Kulturtur til Kroatia (sted, reise, pris, etc.) Søndag 22. kl FAMILIE-middag Tirsdag 24. kl : Internett/ kurs Avslutning med diplomer. Har du tid til å hjelpe oss i kaféen? Vi anbefaler deg et besøk. Du vil alltid treffe hyggelige mennesker som formidler smil og glede i hverdagen. Ditt besøk vil hjelpe oss med dette. Vær VELKOMMEN! Barne- og ungdoms koret er for alle fra og med 3. klasse og oppover. Vi øver på Furuly torsdager fra Ungdomsgruppa har egen øvelse fra Spørsmål? - Ta kontakt med Marit Delviken , eller Børge

16 KULTURUKA 2009 RÅDE KOMMUNE inviterer lag og foreninger til et planleggingsmøte angående kulturuka 2009 i Råde bibliotek onsdag 11. februar kl. k Omvendt adventskalender i Furuly barnehage I fjor skrev Fredriksstad Blad om en barnehage i Fredrikstad som snudde adventskalenderen, og heller gav bort ting i stedet for å få selv. Det syntes jeg var en flott idé, og foreslo dette for styreren i Furuly barnehage, hvor sønnen min går. Jeg synes at det er viktig å lære barna at julen handler like mye om å gi, som å få gaver. Forslaget ble tatt opp på foreldremøtet, og de oppmøtte foreldrene stilte seg bak idéen. Barna har selv plukket ut hva de ville gi, og pakket dette pent inn. I hver samlingsstund ble en av gavene trukket, og barnet fikk selv pakke opp og vise de andre hva han eller hun hadde gitt. 16 Velkommen! Info: Nina Søbye Allaktivitetshuset KULTURMIDLER 2009 Informasjon om retningslinjer og søknadsskjema for kulturmidler kan fåes på biblioteket, allaktivitetshuset og Det er nye retningslinjer og frister: Prosjektmidler 1. februar Humanitær virksomhet 1. mars Medlemsstøtte 1. april (eget skjema) Driftsstøtte 1. april (eget skjema) Sponsormidler 1. september Kurs/ lederutdanning 2 uker før oppstart Kulturarrangementer 2 uker før arrangement. Etableringstilskudd hele året Råde kommune, kultur Styrer Signe Pettersen fortalte at barna var så flinke i samlingsstunden. Stolte åpnet de pakkene, og viste fram sine gaver. Denne adventskalenderen ble en suksess, slo hun fast. Barna selv syntes òg at dette var gøy. En representant for Frelsesarmeen ble invitert til å komme og hente gavene den 18. desember. Inn fra den sure desembervinden kom Tove, en travel dame fra Frelsesarméen i Moss. Hun kunne fortelle at de hadde mye å gjøre nå i førjulstiden. Det var mange som trengte litt ekstra hjelp. Tove hadde tatt med seg gitaren sin, og sammen med glade Furulybarn spilte og sang hun flere sanger. Så hentet Signe fram den store esken med gaver. Her var det mange flotte leker, spill og klær som sikkert ville glede mange. Barna var stolte over de fine gavene de hadde gitt. Det ble en kjempehyggelig samling for både små og store. Tove tok seg tid til å spise lunch sammen med barna før hun måtte videre. Vil omvendt adventskalender bli en førjulstradisjon i Furuly barnehage? Ja, for dette var vellykket. Desember 2008 Hilsen mammaen til Iver, Ingri Svanøe Revhaug.

17 I GODE OG ONDE DAGER VERDEN ENDRER SEG. LIVET ENDRER SEG. SÅNN ER DET BARE. Trygghet, ærlighet og dialog er grunnstener i et sterkt forhold. Slik er det også i forhold til banken din! Hos oss får du personlige råd som er riktige for akkurat deg. Når ting endrer seg økonomisk, på godt eller vondt, kan du trygt snakke med en av våre dyktige rådgivere. Kontakt oss på telefon Bank. Forsikring. Og deg. Besøk oss i vårt hjemmekontor i Treull Allé 1 Grafiske tjenester alt i trykksaker Treull Allé 1 - Pb. 47,1641 Råde Tlf Fax Mobil Privat E-post: 17

18 ALT I GLASS Råde Glassmesterverksted AS Industrifeltet, Karlshus Tlf BILGLASSERVICE DØGNVAKT: Trenger du elektriker? ring RÅDE ELEKTRO Tlf Mobil ALT I ELEKTRISKE INSTALLASJONER Ta kontakt med oss om spare-/ plasserings alternativer 1640 Råde Tlf Fax Dører Vinduer Blomsterbrett Diverse innredninger Karlshus, 1640 Råde Tlf Del av Herføllgruppen Telefon Sarpsborgvn. 5, 1640 Råde Telefon ÅPENT: Maling - Tepper/Ryer - Belegg - Tapet rôde osteopati Vanlige problemer å søke osteopatisk behandling for er: Smerter i muskler, sener og ledd Halsbrann Fordøyelsesplager Idrettsskader For timebestilling eller spørsmål ring Osteopat og Fysioterapeut René Lindem Hodepine og svimmel het Whiplash Luftveisplager Hyppige Spedbarnskolikk urinveis infeksjoner Bekkenløsning og smerter etter fødsel DIN LOKALE FARGEHANDEL Saltnesvn. 224, 1642 Saltnes Telefon: Mobil: E-post: - Markiser - Persienner - Fiskeutstyr - Div. jernvaeart. 18

19 Varm og kald mat for enhver anledning Tidsriktig anrettet med vekt på smak Kontakt oss på tlf Telefon Trenger du elektriker? (Tidligere Hafslund Installasjon/Råde Everk) Roar Hansen: Terje Johansen: RØRLEGGERARBEIDE UTFØRES Autorisert rørleggermester SVEIN O. OVEN Tlf Mobil Reparasjon Modernisering Nyanlegg LEDIG ANNONSEPLASS! Kontakt Menighetskontoret tlf / Pris for denne størrelse (2/12 side) kr. 440,- pr. innrykk STOPP RUSTEN! MERCASOL - fagfolkets valg! På 5 år har bruken av veisalt økt med 80% Med vårt tøffe miljø ruster bilen til tross for galvanisering. Avtal gratis rustkontroll på din bil! MOSS ANTIRUSTSERVICE Ryggeveien Tlf BESTILL MONUMENT TIL GRAVSTEDET! Oppussing og fornying av gamle stener Inskripsjoner Stor utstilling Undersøk våre priser Besøk oss Hjemmebesøk Utsendelse av brosjyrer SKÅRA STENINDUSTRI A/S Skåra, 1621 Gressvik tlf Man.-fre. kl , tors. kl , lør. kl

20 Mojord & Thoresen Optometri as. St. Hansgaten Fredrikstad Telefon OPTISK SYNSPRØVE KONTAKTLINSER SVAKSYNSHJELPEMIDLER OSLOFJORDEN BYGG A/S HUS - HYTTER - REHABILITERING - TAKVERK Bygg- og tømrermesterfirma: John W. Røstad, tlf Ole M. Sukke, tlf Fagkunnskap gir trygghet! Ring hele døgnet Solgaard Skog 4, 1599 Moss Gravmonumenter salg - inskripsjon - oppussing fredrikstadbeg.no RÅDE BOK & FOTO 1640 Råde Tlf Bygdas egen RØRLEGGER Veumvn hele døgnet Terje Bilet ALT i rørleggerarbeid, rørleggermaterialer GODE TILBUD RIMELIGE TIMEPRISER TLF MOBIL ET NORSKEID FAMILIEBYRÅ MED LANGE TRADISJONER FURULY MENIGHETSSENTER Har du behov for selskapslokaler? da er FURULY stedet! Vi leier ut til: Bryllup, fødselsdager, konfirmasjon, barnedåp og minnesamvær. Du kan dekke til: 70 middagsgjester og 120 kaffegjester. Også kjølerom og fryseskap Kontakt menighetskontoret, tlf AUT. RØRLEGGERMESTER 35 ÅRS ERFARING Terneveien 2, 1642 Saltnes Missingmyr, 1640 Råde Råde Tlf.: 69 Telefon Fax: Telefax

21 RÅDE KIROPRAKTORKLINIKK ELIZABETH VAN DEN BOSCH Autorisert kiropraktor, medlem NKF Mosseveien 20, 1640 Råde Tlf Mob De vanligste symptomer som behandles er: Nakkesmerter, hodepine, migrene Rygg og bekkensmerter Armsmerter, tennisalbue Bensmerter, ischias Kjevesmerter, svimmelhet Smerter mellom skulderbladene Spedbarnskolikk Henv. Røntgen, CT, MR Vi driver ikke bare med mølle virksomhet, vi har også andre varer for salg Plenfrø Kalk Torv/gjødsel for hagen Hageredskap, og mye annet A.s Råde Mølle og Kornsilo - Telefon Ta en tur innom og se selv om vi har noe du har bruk for! Maskiner og redskaper for park og hage Tlf GRAVMINNER OG SKULPTURARBEIDER Håndverk av høy kvalitet bygget på 5 generasjoners erfaring. Oppussing og fornying av gamle stener. Inskripsjoner. Gravrammer. JOHANSEN MONUMENTHUGGERI A/S Skjebergv. 206, 1743 Klavestadhaugen Tlf Avd. Halden: Busterudgt. 7b Tlf Se våre utstilte modeller Ring oss og vi kan sende katalog. INSTITUTT FOR ADDIKTOLOGI Mosseveien Råde Tlf: Institutt for Addiktologi har flere års erfaring innen behandling av alle typer avhengigheter, med spesialitet innenfor alkohol- og stoffmisbruk. RÅDE BIBLIOTEK Telefon

22 Effata/Normisjon Februar 7. Formiddagstreff Damenes aften Kvinneforeningen Ekko Bønnemøte Fredagsklubben Møte Årsmøte Ekko Bønnemøte Fredagsklubben Mars 2. Mannskveld. Bedriftsbesøk Ekko Caritas Formiddagstreff FURULY Februar 5. 6-års klubb Barne-og ungdomskorøvelse. NB! i Råde kirke TUR, Barne-og ungdomskoret 9. Samtalemøte v/gyda Hesla og Oskar Skarsaune klasse-treff. Dansekveld Babysang v/ Helene Haarr KFUK. Egil Nordengen: «Trafikkens utvikling og bakside» års klubb Barne-og ungdomskor-øvelse Formiddagstreff v/hesla og Skarsaune: «Opplevelser fra Kina» årsklubb Fastelavnsgudstjeneste med karneval v/wilhelmsen og Sødal Filmklubb klasse Y s Men Kirkeforeningen Barne- og ungdomskorøvelse Mars 4. Babysang Bibelundervisning Barne- og ungdomskorøvelse. NB! i Råde kirke GRIMSTAD BEDEHUS Februar 11. Ytremisjon Kvinneforeningen MISSINGMYRA BEDEHUS Februar 12. Slangsvoldmisjon MissMini Mars 1. Søndagsskole MissMini Normisjonsmøte på bedehuset. Gunnar Navestad Slangsvoldmisjon RÅDE MISJONSHUS Februar 4. Misjonsmøte. Kjell Dalene Hyggetreff Misjonsmøte. John Dahl Husmisjon Mars 4. Misjonsmøte. Rolf Kristian Skaar Hyggetreff Elevrådet ved Råde Ungdomsskole vil gjerne sende en stor takk til sponsorene som sponset oss ved juleballet Takk til: RÅDE TAXI RÅDE BOK & FOTO REMA 1000 RÅDE BAKERI & KONDITORI

23 Adventsfest i Råde menighet Staben i menigheten framførte for anledningen «Musevisa». God stemning!

24 VELKOMMEN TIL KIRKEN TRENGER DU KIRKESKYSS? Ring februar Såmannssøndagen Luk. 8, 4-15 Råde kirke kl : Gudstjeneste ved sokneprest Gyda Hesla. Nattverd og dåp. Offer til Bibelselskapet. 15. februar Kristi forklarelsesdag Matt. 17, 1-9 Tomb kirke kl : Gudstjeneste ved sokneprest Gyda Hesla. Dåp. Offer til eget arbeid. 22. februar Fastelavnssøndag 1. Kor. 13, 1-13 Furuly menighetssenter kl : Gudstjeneste ved kapellan Per Willy Wilhelmsen og kateket Anne Marie Sødal. Nattverd. Offer til Misjonsalliansen. Karneval. Kirkekaffe. 26. februar TORSDAG Tomb kirke kl : Ung messe ved kapellan Per Willy Wilhelmsen og kateket Anne Marie Sødal. Nattverd. 1. mars 1. søndag i faste Matt. 4, 1-11 Tomb kirke kl : Gudstjeneste ved sokneprest Gyda Hesla. Nattverd. Offer til Acta barn og unge i Normisjon. 8. mars 2. søndag i faste Matt. 15, Råde kirke kl : Gudstjeneste ved kapellan Per Willy Wilhelmsen. Dåp. Offer til eget arbeid. Effata bedehus kl : Gudstjeneste/familiemøte ved kapellan Per Willy Wilhelmsen. Offer til Normisjonens misjonsprosjekt. Kveldsmat. Døpte: Solveig Saurdal Heen. Gabriel Johan Misiewicz- Myhre. Sten Jesper Bjørkå. Døde: Bjørn Engvin. Ivar Fjeld. Trygve Solberg. Randi Irene Berg. Ragnhild Isaksen. Per Andresen. Per Nordtug.

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Søndag 08. Februar kl. 11.00 Uke: 7 Gudstjeneste med nattverd. (Sneltorp. Johansen) Vi er kommet fram til Kristi Forklarelsesdag på søndag som kommer. Det er

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 47 KOMMENDE UKE Søndag 16. November kl. 11:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Johansen) Hva er belønningen for å tro på Jesus og følge ham? Det spørsmålet stilles

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Søndag 07. Desember kl.11.00: Uke: 50 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Zakariassen). Kor: Cantus Cordis Velkommen til Gudstjeneste! Nå har det nye kirkeåret

Detaljer

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser.

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser. Preken 4. S etter påske 26. april 2015 Kapellan Elisabeth Lund Gratisuka har blitt en festuke her på Fjellhamar, og vi er veldig glad for alle som har bidratt og alle som har kommet innom. Alt er gratis.

Detaljer

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt.

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt. Preken 25. juli i Skårer kirke 9. s e pinse Kapellan Elisabeth Lund En gang gikk en mann opp på et fjell. Han holdt en tale. En lang tale som mange tusen mennesker lyttet til. Han talte mot egoismen og

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Lørdag 29. November kl. 11:00-14:00 Uke: 49 Kreativ lørdag i Menighetssalen Glemmen kirke. Vi inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine, og

Detaljer

gå på skole. Men siden jeg ikke kan skrive så har jeg fått en dame i Kirkens bymisjon som kan både romani og norsk til å skrive litt om livet mitt.

gå på skole. Men siden jeg ikke kan skrive så har jeg fått en dame i Kirkens bymisjon som kan både romani og norsk til å skrive litt om livet mitt. GUDSTJENESTE MED DÅP OG LYSVÅKEN 1. søndag i advent PREKEN Fjellhamar kirke 27. november 2016 Matteus 21,1-11 (Det er et fiktivt brev jeg henviser til om Aleksandra fra Romania. Historien er inspirert

Detaljer

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014 Cellegruppeopplegg IMI Kirken høsten 2014 OKTOBER - NOVEMBER Godhet - neste steg Samtaleopplegg oktober - november 2014 Kjære deg, Denne høsten vil vi igjen sette et sterkt fokus på Guds godhet i IMI

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet Side 1 av 5 Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup Sist oppdatert: 17. desember 2003 Juleevangeliet Julen er i dag først og fremst en kristen høytid

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka?

Hva skjer i Misjonskirka? Hva skjer i Misjonskirka? Nr.3, 18.august 2013 Velkommen til Narvik Misjonskirke! Det du holder i hånden er programmet for høsten 2013 i Narvik Misjonskirke. Dette halvåret skjer det mye spennende i menigheten

Detaljer

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Les om aktiviteter og arrangementer for barn og ungdom i din menighet 0 7 år Miniklubben Mandager kl 17.15 til 18.30. For gutter og jenter fra 4-8

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Lørdag 31. januar kl. 11:00-14:00 Uke: 6 Kreativ lørdag Diakoniutvalget i Glemmen og Gamle Glemmen inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Påskejubel / Fastetid Tida frem til påske går fort. Tirsdag 8 mars er feitetirsdag, onsdag 9 mars er askeonsdag, første dag i fastetiden og da har vi

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel: Preken Kristi forklarelsesdag. Fjellhamar kirke 8. februar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel: Seks dager senere tok Jesus med seg Peter, Jakob og

Detaljer

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø?

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Introduksjonsaktivitet (20 minutter) Alternativer Beskrivelse Hva jeg sier Hva jeg trenger Synd og Godhet Husker dere sist gang? Vi stilte spørsmålet om hvorfor det

Detaljer

Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Anders, Eli, Frida, Hege

Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Anders, Eli, Frida, Hege Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Anders, Eli, Frida, Hege Anders: Jeg tror Gud er en mann, kanskje bare en ånd. Jeg tror at han har stor stemme! Eli: Jeg tror Gud er en mann.

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Preken 5. s i treenighet 28. juni 2015 i Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Ikke enhver som sier til meg: Herre, Herre! skal komme inn

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

PIONÉRMAIL. mai :: 2014

PIONÉRMAIL. mai :: 2014 PIONÉRMAIL mai :: 2014 Inkludere, utruste og utsende JAN TORLAND I HAUGESUND: - TYGG PÅ ORDENE Hvordan studere Guds ord og hvordan fungere i det profetiske? Dette var temaet første helgen i april da Jan

Detaljer

Månedsbrev for Marikåpene januar 2014

Månedsbrev for Marikåpene januar 2014 Månedsbrev for Marikåpene januar 2014 Jeg heter januar og jeg er svært til kar, og kommer jeg så må du ikke gå med nesa bar. Men gaver kan jeg gi hvis du vil stå på ski så strør jeg snø på vei og sti -

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 SIDE 2 HVA SKJER I MISJONSKIRKA? NR.2-5. APRIL 2015 OPPSLAGSTAVLA Liv og vekst i Nord 2015 Liv og vekst i Nord på Soltun folkehøgskole fra fredag 22. til mandag

Detaljer

Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund

Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Den barmhjertig samaritan har igrunnen fått en slags kjendisstatus. Det er iallfall veldig mange som har hørt om ham.

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 16. kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 16. kapittel: Preken 6. s i treenighetstiden 5. juli 2015 i Skårer kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 16. kapittel: Da Jesus kom til distriktet rundt Cæsarea Filippi, spurte

Detaljer

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke.

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Å konfirmere seg i kirken betyr at du deltar i et konfirmantprogram som varer fra november 2010 til juni 2011. I løpet av 8

Detaljer

Uke 13-15 Velkommen til Misjonskirka!

Uke 13-15 Velkommen til Misjonskirka! Uke 13-15 Velkommen til Misjonskirka! Her finner du informasjon om hva som skjer i Misjonskirka de neste ukene. Bilde over: Ansiktsmaling er gøy!! Fra småbarnstreff 18.mars. Bilde under: Fra Karneval i

Detaljer

Program våren 2015 Askim bibliotek

Program våren 2015 Askim bibliotek Program våren 2015 Askim bibliotek Vi åpner dørene til kunnskap og kultur Velkommen til Askim bibliotek! Vi gleder oss over å kunne tilby varierte aktiviteter i vårens program. Det blir alt fra hagedag

Detaljer

WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO

WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO TROSOPPLÆRINGEN I NITTEDAL OG HAKADAL MENIGHETER ALLTID ELSKET ALLTID SETT WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO ALLTID ELSKET ALLTID SETT -Det er vår nye visjon for trosopplæringen i Nittedal og Hakadal. Vi vil at barn

Detaljer

Hva betyr kirken for deg?

Hva betyr kirken for deg? Hva betyr kirken for deg? Kirken/menigheten på Nykirke finner du: I kirken (selvsagt!), på bedehuset og i kirkestua. Noen ganger også på skøytebanen, i akebakken eller ved bålplassen.. Vi ønsker at kirken

Detaljer

INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: (Første vers gjentas inntil alterbordet er dekket) 2. 3.

INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: (Første vers gjentas inntil alterbordet er dekket) 2. 3. Gudstjeneste for alle i Skoklefall kirke. Lørdag 19. oktober klokka 1300 til 1500 ARBEIDSPROGRAM INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: 1. Kom, la oss samles ved Guds bord : og gjøre det i stand,

Detaljer

MIN SKAL I BARNEHAGEN

MIN SKAL I BARNEHAGEN MIN SKAL I BARNEHAGEN Bilde 1: Hei! Jeg heter Min. Jeg akkurat fylt fire år. Forrige uke hadde jeg bursdag! Jeg bor i Nord-Korea. Har du hørt om det landet før? Der bor jeg sammen med mamma, pappa, storebroren

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SVERDET FEBRUAR 2012 Hei alle sammen Vi er på vei mot våren og vi gleder oss over at sola titter mer frem og at temperaturen stiger! Denne måneden har vi hatt karnevalsfeiring og

Detaljer

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder.

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Den hellige messe I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Vi vil be om nåde og velsignelse fra Jesu korsoffer for oss selv og for

Detaljer

Fasit til lytteøvelsene i kapittel 12

Fasit til lytteøvelsene i kapittel 12 Fasit til lytteøvelsene i kapittel 12 Kapittel 12, oppgave 1. Diktat. Skriv setningene du hører. Jan og Åse har giftet seg. Jans mor og søster har kommet helt fra Polen, og nå er det fest i Furulia. Det

Detaljer

FJELLVOLLPOSTEN. Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 16.året 2015 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4

FJELLVOLLPOSTEN. Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 16.året 2015 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4 FJELLVOLLPOSTEN Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 16.året 2015 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4 Fjellvollposten er et informasjonshefte som kommer ut fire ganger i året. Alle ansatte, beboere, pårørende eller

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, SEPTEMBER, 2016. Hei alle sammen, og tusen takk for en travel, men samtidig veldig flott måned hvor vi har blitt bedre kjent med våre nye barn, delt erfaringer og utforsket

Detaljer

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Oktober, November, Desember Korpsnytt! Farsund Korps 2014 www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Høsten er her og vinteren nærmer seg. Akkurat det er intet nytt, men det er en stund

Detaljer

Torgarposten nummer 1 2014 8. årgang

Torgarposten nummer 1 2014 8. årgang Livet i Brønnøy: Nissen er Torg-væring: Her er Nissen fra Torget. Hvem er det tror du? Jo, det er meg. Jeg begynner å dra litt på årene, så både håret og skjegget har begynt å bli grått. Kanskje jeg kommer

Detaljer

Nær gud - nær mennesker

Nær gud - nær mennesker Fastelavnssøndag (2..mars) Hovedtekst: Joh 17,20-26 GT tekst: Høys 8,6-7 Epistel tekst: 1 Kor 13,1-7 Barnas tekst: Joh 12,1-8 Nær gud - nær mennesker 32 S ø n d a g e n s t e k s t F OR V O K S N E: J

Detaljer

MÅNEDSBREV FOR DESEMBER 2016 STORBARNSFLØYEN.

MÅNEDSBREV FOR DESEMBER 2016 STORBARNSFLØYEN. MÅNEDSBREV FOR DESEMBER 2016 STORBARNSFLØYEN. Hei alle sammen! Da er endelig desember her, og vi på Storbarnsfløyen ser fram til en kjekk og kreativ måned i barnehagen. Vi vil ligge vekt på at barna skal

Detaljer

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM KR 15.3/12 VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM 1 Denne liturgien kan brukes når folk ber presten eller en annen kirkelig medarbeider komme og velsigne deres nye hjem. 2 Dersom presten blir bedt om å komme til hus

Detaljer

Barn og ungdom i kirken Høsten 2011

Barn og ungdom i kirken Høsten 2011 Barn og ungdom i kirken Høsten 2011 Nanset kirke Larvik kirke Langestrand kirke Babysang Barnesanger, rim, regler, sangleker og små danser. Etter sangstunden er det tid for stell, mat og prat. Fredager

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON BOKMÅL INNHOLD HVA ER KONFIRMASJONEN... 2 MÅLSETNING FOR KONFIRMASJONSTIDEN:... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGEN... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovedstyret mai 2011. 1

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 3 2016 ÅRGANG 46 Diverse arrangement på bedehuset i desember Rapport fra Plan og økonomi komiteen Vil du gi en julegave til Molde Indremisjon? Glimt fra julemessen

Detaljer

1. januar Anne Franks visdom

1. januar Anne Franks visdom 1. januar Anne Franks visdom Den jødiske jenta Anne Frank bodde i Holland under siste verdenskrig. Vennlige mennesker gjemte henne unna så hun ikke skulle bli tatt. Hun havnet likevel i en av Hitlers dødsleirer

Detaljer

Guds familie/ Vi er alle deler på Guds kropp

Guds familie/ Vi er alle deler på Guds kropp Guds familie: Rio Emne: Guds familie/ Vi er alle deler på Guds kropp Film: Rio Start 32:50 & Stopp 35:08 Bibelen: Efeserbrevet 2 v 19 Utstyr: Filmen Rio, dvd-spiller eller prosjektor Utstyr til leken:

Detaljer

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel:

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel: Preken i Fjellhamar kirke 10. januar 2010 1. s. e. Kristi Åpenbaringsdag Kapellan Elisabeth Lund Noe nytt er på gang! Nå er jula over, og vi er i gang med et nytt år. Jesusbarnet har blitt hjertelig mottatt

Detaljer

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv KULTURPROGRAM høst 2015 Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv PROGRAM FOR HØSTEN 2015 Høsten bringer med seg mange fine opplevelser, og på Nordberghjemmet

Detaljer

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52 3. søndag i åpenbaringstiden (19. januar) Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31 Evangelietekst: Joh 2,1-11 NT tekst: Åp 21,1-6 Barnas tekst: Luk 2,40-52 I dansen også 14 S ø n d a g e n s t e k s t F OR V O K S N

Detaljer

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg.

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg. MENIGHETSRÅDET I BORGE MENIGHET HAR (12.10.11) VEDTATT FØLGENDE: Ordning for Dåp i hovedgudstjenesten I MOTTAKELSE TIL DÅP En dåpssalme synges enten her, før forsakelsen og troen eller som avslutning på

Detaljer

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund Preken 6. april 2015 2. påskedag I Fjellhamar Kirke Kapellan Elisabeth Lund I påska hører vi om både død og liv. Vi møter mange sterke historier her i kirka. Og sterke følelser hos Jesus og hos de som

Detaljer

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013 Samtale Det er andre møtet i barselgruppa. Ellen har akkurat fortalt hvor fantastisk flott det var i kirka på søndag da Cornelius ble døpt. Anne(38, førstegangsmor) sier: Petter og jeg hadde en skikkelig

Detaljer

Vårprogram 2016 Askim bibliotek

Vårprogram 2016 Askim bibliotek Vårprogram 2016 Askim bibliotek Vi åpner dørene til kunnskap og kultur Velkommen til biblioteket Vårens program byr på et mangfold av aktiviteter for alle aldersgrupper. Du får som vanlig lesestunder for

Detaljer

Uke:18 og 19 Navn: Gruppe: G

Uke:18 og 19 Navn: Gruppe: G Uke:18 og 19 Navn: Gruppe: G Ukens tema: Norge Norges nasjonaldag Norsk: Vi arbeider med nivå 1 og 2 i «Norsk start 8-10». Vi øver på å skrive fritekster i Word (Kristiansand). Vi øver på 17. mai sanger.

Detaljer

Intervju med Hans Eiler Hammer om:

Intervju med Hans Eiler Hammer om: 1 Intervju med Hans Eiler Hammer om: - Hans yrke som prest - Prestedrakten - Og de ulike symbolene han har valgt på stolaer. Her er korset Hans Eiler har valgt å bruke på alle stolaer. Laget av 6.trinn

Detaljer

Velkommen til. Dette heftet tilhører:

Velkommen til. Dette heftet tilhører: Velkommen til Dette heftet tilhører: 1. samling: Hva er Bibelen? Skapelsen. Babels tårn Ukas forskeroppgave På denne samlingen har vi snakket om Bibelen. Det er ei gammel bok som har betydd mye for mange.

Detaljer

Gi muligheter for å møte andre i samme livssituasjon, kunne dele sorghistoriene, og få hjelp til å gå videre i livet.

Gi muligheter for å møte andre i samme livssituasjon, kunne dele sorghistoriene, og få hjelp til å gå videre i livet. Diakoniplan for Sandefjord menighet Diakoni beskrives i Plan for i for Den Norske kirke som kirkens omsorgstjeneste, evangeliet i handling. Planen har fire hovedområder: Nestekjærlighet, Inkluderende fellesskap,

Detaljer

November brev fra sommerfuglen

November brev fra sommerfuglen November brev fra sommerfuglen Hei. Oktober måned er nå nesten over. Vi har i denne måned hatt fokus på FN-dagen og FORUT sitt opplegg. Barna har blitt kjent med Puspa, Nischal og Biswas som bor i Nepal.

Detaljer

Fellesskap og Brobygging

Fellesskap og Brobygging Preken Stavanger Baptistmenighet Tekst: Filipperne 2, 1-5 Dato: 21.05.2006 Ant. ord: 2076 Fellesskap og Brobygging Om det da er trøst i Kristus, oppmuntring i kjærligheten, fellesskap i Ånden, om det finnes

Detaljer

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år.

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Preken Maria budskapsdag 22. mars 2015 Kapellan Elisabeth Lund Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Hun bodde nok fortsatt hjemme hos foreldrene

Detaljer

«Slekt skal følge slekters gang»

«Slekt skal følge slekters gang» Nr. 2 Mars 2009 Årg. 58 «Slekt skal følge slekters gang» Bønnekrukke hva, hvordan, hvorfor (4) I serien vår om hva vi finner i kirkene våre av inventar og symboler, vil jeg denne gangen skrive om noe nytt

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 10 Lødag 28. februar kl. 11.00 15:00 Søndag 1.mars kl.11.00 Kreativ lørdag i menighetssalen. Bymisjonsgudstjeneste med nattverd. (Per Christian Skauen. B.A.Sneltorp)

Detaljer

I hvilken klasse går Ole? Barnehagen 1. klasse 2. klasse Hvor gammel er Kristine? 5 år 7 år 8 år. Hvor gammel er Ole?

I hvilken klasse går Ole? Barnehagen 1. klasse 2. klasse Hvor gammel er Kristine? 5 år 7 år 8 år. Hvor gammel er Ole? Kristine og dragen. Kristine er en fem år gammel jente. Hun har en eldre bror som heter Ole. Ole er åtte år og går i andre klasse på Puseby Skole. Kristine og Ole er som regel gode venner. Men av og til

Detaljer

Mai Måneden har igjen vært proppfull av inntrykk og opplevelser. Vi har hatt fokus på samspillet i natur og 17.mai som kulturarv. Rusken ble avholdt i litt kaldt og vått vær men dugnadsånden blant barna

Detaljer

Juleplaner 2014 for Sandbakken barnehage

Juleplaner 2014 for Sandbakken barnehage Juleplaner 2014 for Sandbakken barnehage Mål: (generelle) Fylle førjulstiden med forventning, glede og undring Gjøre barna kjent med julens tradisjoner og skikker Ta vare på tradisjoner som er en viktig

Detaljer

ANITA forteller. om søndagsskolen og de sinte mennene

ANITA forteller. om søndagsskolen og de sinte mennene ANITA forteller om søndagsskolen og de sinte mennene Tekst og foto: Marianne Haugerud (Fortellingen bygger på virkelige hendelser, men er lagt i Anitas munn av Stefanusalliansen.) 1 Hei! Jeg heter Anita,

Detaljer

Det hellige i det alminnelige

Det hellige i det alminnelige Det hellige i det alminnelige Preken i Hærland kirke Aposteldagen 2014 Tusen takk Vidar, for at du la inn melodien som vi kjenner som Prøysens Så seiler vi på Mjøsa som et lite interludium i denne sommermessen

Detaljer

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15 Preken 8. mai 2016 Søndag før pinse Kapellan Elisabeth Lund Joh. 16, 12-15 Ennå har jeg mye å si dere, sa Jesus til disiplene. Men dere kan ikke bære det nå. Det er begrensa hvor mye vi mennesker klarer

Detaljer

SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014

SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014 ORIENTERING OM KONFIRMASJONSTIDA SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014 Hva - og for hvem? De som er født i 1999, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2011 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 42 ETTERLYSNING! Har noen sett/lånt vår skotskrutede trillebag. Sist sett på kjøkkenet i menighetssalen. Den frakter ukentlig matvarer mellom Rema og kirken og er dypt

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i kapittel 16:

Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i kapittel 16: Preken 21. s i treenighet 18. oktober 2015 i Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i kapittel 16: Det var en rik mann som kledde seg i purpur og fineste lin

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, JANUAR 2013. Hei alle sammen! Da ønsker vi alle barn og foreldre velkommen til et nytt år på avdeling Sølje. Det er rart med det, men alltid etter en ferie ser vi forandringer

Detaljer

Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste

Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste 1 ORDNING FOR Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste Den Evangelisk Lutherske Frikirke Orientering 1. Til tjenesten med Ord og sakrament (hyrdetjenesten) kalles og

Detaljer

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø?

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Introduksjonsaktivitet (10 minutter) Alternativer Beskrivelse Hva jeg sier Hva jeg trenger Synd og Godhet (20 minutter) Finn en bunke med aviser, som har noen eksempler

Detaljer

Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011

Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011 Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011 Sammen om nye historier Menighet er fellesskap av alle mulige slags mennesker samlet rundt Jesus. Og menighet oppstår når våre personlige historier møtes og deles,

Detaljer

DRAUM OM HAUSTEN av Jon Fosse Scene for mann og kvinne. Manuset får du kjøpt på

DRAUM OM HAUSTEN av Jon Fosse Scene for mann og kvinne. Manuset får du kjøpt på DRAUM OM HAUSTEN av Jon Fosse Scene for mann og kvinne Manuset får du kjøpt på www.adlibris.com Vi møter en mann og en kvinne som forelsker seg i hverandre. De har møttes før, men ikke satt ord på sine

Detaljer

Konfirmantene setter fra seg rosene i vasene. Gi tegn!

Konfirmantene setter fra seg rosene i vasene. Gi tegn! Konfirmasjonsgudstjenester September 2009 Gudstjenesten er et tverrfaglig samarbeid i staben og med ungdomsledere der konfirmantene er hovedpersoner og medvirker også med sang. Ungdomsledere (20-25stk)

Detaljer

Pedagogisk tilbakeblikk Sverdet November 2013

Pedagogisk tilbakeblikk Sverdet November 2013 Pedagogisk tilbakeblikk Sverdet November 2013 Hei, alle sammen. November var en veldig produktiv og fin måned. Vi fikk ommøblert på avdelingen på planleggingsdag, kjøpt inn nye leker og utstyr, og gjort

Detaljer

Hva skjer? desember 2011

Hva skjer? desember 2011 Informasjon fra Frelsesarmeen, Mandal korps (menighet), desember 2011 Hva skjer? desember 2011 desember 2011 Korpsbladet, Mandal korps - 1 Frelsesarmeen er et mangfoldig og særpreget kristent kirkesamfunn

Detaljer

Oktober 2014. Slutt på sommeren av Einar Skjæraasen

Oktober 2014. Slutt på sommeren av Einar Skjæraasen Oktober 2014 Slutt på sommeren av Einar Skjæraasen Svalene vinker med vingene sine og kvitrer: «Farvel da og takk for i år!» Mauren har kravla i tue og sover og drømmer en drøm om at snart er det vår.

Detaljer

Oppdag en ny verden Skrivegrupper i institusjoner. «Ja sånn var det - -Rart alt som dukker opp når vi snakker sammen.»

Oppdag en ny verden Skrivegrupper i institusjoner. «Ja sånn var det - -Rart alt som dukker opp når vi snakker sammen.» Oppdag en ny verden Skrivegrupper i institusjoner «Ja sånn var det - -Rart alt som dukker opp når vi snakker sammen.» God samtale Det er mangt man ikke husker sånn i farten. Sånn er det. Alle har noe som

Detaljer

Velkommen til Sandefjord Døvekirke

Velkommen til Sandefjord Døvekirke Velkommen til Sandefjord Døvekirke - et kirkelig tilbud for tegnspråkbrukere BARN, UNGE og VOKSNE i Buskerud, Telemark og Vestfold Program for VINTEREN og VÅREN 2017 - men blir ikke klar til bruk denne

Detaljer

Tore Kransberg til et helt nytt liv!

Tore Kransberg til et helt nytt liv! Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! De første stegene Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! www.gudidinby.no Innhold Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! Gud? 5 Frelst? 7

Detaljer

FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP

FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP BOKMÅL INNHOLD FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP... 2 1. MUSIKK MED EVENTUELL INNGANG... 2 2. SANG/SALME... 2 3. NÅDEHILSEN/ÅPNINGSORD... 2 4. SKRIFTLESNING...

Detaljer

Thomas Enger. Den onde arven. Gyldendal

Thomas Enger. Den onde arven. Gyldendal Thomas Enger Den onde arven Gyldendal Til verdens beste barn Prolog I dag fant jeg ut at jeg er død. Det kom som et sjokk på meg, selv om jeg visste at det kunne skje etter så mange år. Min egen dødsannonse.

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, AUGUST 2013. Hei alle sammen og velkommen til nytt barnehage år på Sølje! Vi håper dere alle har hatt en flott sommer og kost dere med de søte små. For oss på Sølje var det

Detaljer

Barn og ungdom i kirken Høsten 2015

Barn og ungdom i kirken Høsten 2015 Barn og ungdom i kirken Høsten 2015 Nanset kirke Larvik kirke Langestrand kirke Søndagsskolen Sprell Levende søndagsskole på søndager samtidig med gudstjenesten i Nanset kirke (bortsett fra i skolens ferier

Detaljer

FG/Hj 22.s.e.pinse/II Matt.11,25-30. I teksten vår i dag står et ord som mange av oss kan utenat.

FG/Hj 22.s.e.pinse/II Matt.11,25-30. I teksten vår i dag står et ord som mange av oss kan utenat. FG/Hj 22.s.e.pinse/II Matt.11,25-30 I teksten vår i dag står et ord som mange av oss kan utenat. Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, så vil jeg gi dere hvile. (Matt.11,28) I Det er

Detaljer

Arbeidsplan for Rødhette desember 2014

Arbeidsplan for Rødhette desember 2014 Arbeidsplan for Rødhette desember 2014 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 1 Adventsamling på avdeling kl 9.00 Med Ellen 3 9.00 med Marianne Kulturskole 3 år kl 10.15 4 år kl 11.00 8 9.00 med Marianne

Detaljer

Gudstjeneste - Viktig eller uviktig?

Gudstjeneste - Viktig eller uviktig? Gudstjeneste - Viktig eller uviktig? Preken Stavanger Baptistmenighet Dato: 29. januar 2006 Antall ord: 1870 Et spørsmål til alle sammen: Hva er viktig? Spør noen tilfeldig folk på gaten å er det raskt

Detaljer

Takkeemner i forbindelse med Takkegudstjeneste i IMI Kirken, 21.11.2010

Takkeemner i forbindelse med Takkegudstjeneste i IMI Kirken, 21.11.2010 Takkeemner i forbindelse med Takkegudstjeneste i IMI Kirken, 21.11.2010 Fra Puls 1 ungdom: Takk for at du har vært med meg hele året. Takk for mat og drikke. Takk for at jeg bor i et rikt land, og takk

Detaljer

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 3. 3 september - desember 2015. Avsender: Frelsesarmeen, Tromsø korps Postboks 878 9259 Tromsø

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 3. 3 september - desember 2015. Avsender: Frelsesarmeen, Tromsø korps Postboks 878 9259 Tromsø Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps Korpsnytt Nr 3. 3 september - desember 2015 12 Avsender: Frelsesarmeen, Tromsø korps Postboks 878 9259 Tromsø 1 Korpsnytthilsen sept 2015 En barnslig tro? Nettopp

Detaljer

Alterets hellige Sakrament.

Alterets hellige Sakrament. Alterets hellige Sakrament. Den hellige kommunion. Helt siden den hellige pave Pius X har latt de små barna få lov å motta Jesus i den hellige kommunion, er Herrens eget store ønske blitt oppfylt, det

Detaljer

Hjelp oss å greie dette, Gud. Du og oss! Men smertefullt og farefullt, det blir det nok også.

Hjelp oss å greie dette, Gud. Du og oss! Men smertefullt og farefullt, det blir det nok også. 120 og venter de dødes oppstandelse og et liv i den kommende verden Gud, takk for musikk, sang og toner! Når en sang, et musikkstykke eller en melodi griper meg, så er jeg - vips - rett inn i evigheten,

Detaljer

Meldingsblad Årgang 01 nr

Meldingsblad Årgang 01 nr Meldingsblad Årgang 01 nr. 3. 2012. Anne Berit Skogøy 2. Redaktørens side Radioen.net Kristen Nærradio Haugaland. Org.nr.994 020455 P.B. 306, 5501 HAUGESUND Tlf. 52 22 32 44 Epost: post@radioen.net En

Detaljer

Barn og ungdom i kirken Høsten 2014

Barn og ungdom i kirken Høsten 2014 Barn og ungdom i kirken Høsten 2014 Nanset kirke Larvik kirke Langestrand kirke Søndagsskolen Sprell Levende søndagsskole på søndager samtidig med gudstjenesten i Nanset kirke (bortsett fra i skolens ferier

Detaljer

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv. Kulturprogram

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv. Kulturprogram Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv Kulturprogram vår 2014 Dine behov, felles kunnskap, ditt gode liv Program for VINTER/VÅR 2014 Her på Nordberghjemmet har vi mye å glede oss til i tiden fremover

Detaljer

MÅNEDSBREV DESEMBER Grana

MÅNEDSBREV DESEMBER Grana MÅNEDSBREV DESEMBER Grana Det er desember! Og vi gjør oss klare til pepperkaker, julesanger, lussekatter, julegaver og masse julekos. Men først en liten oppsummering av november. Vi har fått gjort masse

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil Anne-Cath. Vestly Åtte små, to store og en lastebil Åtte små, to store og en lastebil Det var en gang en stor familie. Det var mor og far og åtte unger, og de åtte ungene het Maren, Martin, Marte, Mads,

Detaljer

Gudstjenester i Norheim menighet:

Gudstjenester i Norheim menighet: MENIGHETSKONTOR Dovamyrsvegen 24c, 5542 Karmsund Postadresse: Pb 1230, 5508 Karmsund Epost: norheim@ STAB: Sokneprest: Sigve H. Clementsen sigve.clementsen@ Daglig leder: Hege Bergtun Hamre hege.hamre@

Detaljer