hva, hvordan, hvorfor (3)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "hva, hvordan, hvorfor (3)"

Transkript

1 Nr. 1 Febr uar 2009 Årg. 58

2 Prekestolen hva, hvordan, hvorfor (3) Vi fortsetter vår serie om hva vi finner i kirkene våre av inventar og symboler, og vil nå se nærmere på PREKESTOLEN. At det prekes derfra vet vi, men mange har lurt på hvorfor det heter «stol». I de første kristne kirker var biskopens stol der vi i dag har alteret. Biskopen ledet gudstjenesten, og han prekte mens han satt i sin stol. Derav fikk vi navnet prekestol. Alteret var plassert foran biskopen. Etter hvert som kirkene ble større, ble det ganske upraktisk for biskopen å sitte slik. Det ble plassert så mye utstyr på alteret at han mistet kontakt med menigheten, og dessuten ble det vanskelig rent lydmessig. Derfor begynte biskopen/prestene å preke til menigheten fra den ene siden av koret, der Bibel - tekstene ble lest fra. Nordsiden av koret ble regnet som evangeliesiden, dvs. man leste evangelietekstene derfra. Nordsiden er på venstre side, når menigheten ser mot alteret. Fra sørsiden leste man brevtekstene (epistel). Tekster fra Det gamle testamentet ble ikke lest før 1977 i Den norske kirke. I den katolske kirke har prekestolen hatt en be skje - den plass i forhold til alteret. På alteret ble vin og brød satt frem, og messen (nattverden) ble sett som det viktigste ledd i gudstjenesten. Prekenen forfalt, og enkelte katolske kirker hadde ikke prekestol i det hele tatt. Med munke-ordenene i det 13. århundre (dominikanere og fransiskanere) kom ønsket om å undervise menigheten, og man innførte prekestoler. Etter reformasjonen på 1500-tallet fikk prekestolen sin faste plass i de lutherske kirkene ved skillet mellom kor (alterrom) og kirkeskip. Råde kirke har prekestolen i sør, og det var det mest vanlige i Tyskland, Danmark og Norge. Tomb kirke har prekestolen i nord, og denne skikken kom fra Sverige. Prekestolene ble plassert høyt for å synliggjøre at Ordet (Guds Ord) står over alt annet. Prekenen ble ansett som det viktigste i gudstjenesten. I en periode på slutten av 1700-tallet understreket man prekenens sentrale stilling ved å plassere prekestolen midt over og høyt over alteret. Slik finner vi det ennå bl.a. i Røros og Kongsberg kirke. Fra samme periode (opplysningstiden) kjenner vi uttrykket «potetprester». De prekte både evangelium og ga folkeopplysning, bl.a. om hvordan dyrke poteter. Timeglasset stod på prekestolen for å minne presten om ikke å preke mer enn én time. Dersom presten brøt denne kongens lov, måtte han bøte med å betale en riksdaler til fattigkassa! I nyere kirker i dag er prekestolen plassert bare noen få trinn opp. Det betyr ikke at Guds Ord vurderes lavere enn før. Men det synliggjør at prekenen er ord fra en bror /søster mellom søsken. Slik forteller plasseringen av prekestolen mye om vurderingen av Ordet og forkynnelsen i kirken til ulike tider. Gyda prest

3 KIRKENS BETJENING I RÅDE Menighetskontoret på Furuly menighetssenter er åpent: Mandag-torsdag Fredag Tlf Fax HER TREFFES FØLGENDE PERSONER: Sokneprest Gyda Hesla Kapellan Per Willy Wilhelmsen Kateket Anne Marie Sødal Kantor Børge Sandal Kirkeverge Eigil Wesnes Menighetsfullmektig Ingbjørg Ravndal Grimstad Stine Maria T.O. Aase Trosopplæringsmedarbeider Prestene er å treffe på Furuly menighetssenter mandag til fredag , ellers etter avtale over telefon. Privattelefoner: Gyda Hesla Per Willy Wilhelmsen Anne Marie Sødal Stine Maria T.O. Aase Børge Sandal Eigil Wesnes Ingbjørg Ravndal Grimstad Kirketjenere: Privattelefoner: Kjell Rolf Dahl Einar Lundeby Leder i menighetsrådet: Ingvar Lyche PRESTENS PENN: Med Jes vil eg fara på livsens ferd i lag. Ja, slik skrev salmedikter Elias Blix i 1875, og det hender ennå at vi synger strofene i kirken en søndag formiddag. Og noen ganger kan vi kanskje lure: hvorfor synger vi disse gamle salmene? Er det bare tradisjon? Er det fordi alt i kirken må være litt gammeldags? Neida. Riktignok bærer kirken vår med seg en tusenårig tradisjon her i Norge, men vi synger ikke gamle salmer bare fordi de er gamle. Vi synger dem fordi vi tror de fremdeles gir mening å synge. Akkurat som vi synger nye salmer av samme grunn. Salmene våre er faktisk en stor skatt. Når tekst og melodi til sammen blir noe som kan leve inni oss, som klinger med i dypet av våre liv, ja, da bærer vi med oss en skatt av de sjeldne. For salme - strofene er ofte knaggene vi trenger for å gi språk til troen vår, der hvor våre egne ord ikke alltid strekker til. Nå på nyåret er vi i det som kalles Åpenbaringstiden, som er tiden frem til faste. I Åpenbaringstiden handler det om at vi skal få se mer og mer av hvem Jesus er, han som ble født som et lite barn, han som er Guds Sønn og verdens Frelser. Og da er det godt å ha noen kjente salmestrofer som knagger til å hjelpe oss: Navnet Jesus blekner aldri, tæres ei av tidens tann Kristus er verdens lys, han og ingen annen Hvilken venn vi har i Jesus! Alt han vet og alt formår Jesus elsker alle barna, alle barna på vår jord Å fundere litt over hva som faktisk står i disse kjente strofene, er vel verdt å bruke litt tankevirksomhet på. Og kanskje vil du stemme i med Elias Blix, litt gammelmodig og på nynorsk, men likevel fylt med mening: Med Jesus vil eg fara på livsens ferd i lag. Gud, lat den samferd vara alt til min døyand dag! Det er mi høgste æra, det er mi største ros, hans fylgjesvein å vera og vandra i hans ljos. Det er mange gode grunner til å gå i kirken. For å synge salmer er én av dem. Bare kom! Hilsen Pelle Månedens bibelord: Matteus 17, 8: «Og da disiplene så opp, så de ingen andre enn Jesus.» (Les gjerne hele historien i Matt 17, 1-8) RÅDE MENIGHETSBLAD Redaksjons- Ingbjørg Ravndal Grimstad, Torunn Bjørnstad Båtvik, Ranveig Wiersholm, Gyda Hesla, komité: Berit Trandem, Harald Mork. Utgiver: Råde Menighetsråd. Sparebanken DnB NO R Bankgiro nr Frist for innlevering av stoff er den 10. i hver måned GRAFISK PRODUKSJON: Morks Maskinsetteri a.s Tlf Mobil Fax

4 Morks Maskinsetteri a.s: 20 år i tjeneste for Råde menighetsblad Mye forandrer seg også i Råde, men Menighetsbladet kommer trofast. Formatet er forandret, layouten også. Dessuten har fargene satt mer og mer preg på bladet. Men én ting er uforandret. Vi ser det nederst på s. 3: GRA- FISK PRODUKSJON: Morks Maskinsetteri a.s. Faktisk er det nøyaktig 20 år siden dette sto på s. 3 for første gang, og dette er virkelig verdt et par menighetsbladsider. Det lukter nytt når vi kommer inn i Morks Maskinsetteris lokaler. Det er sannelig ikke rart. Harald Mork har brukt det siste halve året til å sette i stand kjelleren hjemme i Treull Allé 1 og gjort klart til nytt hjemmekontor. Flyttingen fra Idrettsveien skjedde 1. januar i år, da 10 års leiekontrakt gikk ut. Nå blir det ikke mer flytting, konstaterer han. Her kommer vi til å bli, det som er igjen av utstyr, maskiner og jeg. For mye har forandret seg i denne bransjen, og mange flyttinger har det vært. Men oppdragene strømmer fortsatt på, og Harald Mork er stadig i gang med å utforme trykksaker for nye og gamle oppdragsgivere. Det begynte i 1971 da Harald og broren, Svein, startet Morks Maskinsetteri a.s i kjelleren hjemme i Skogveien 13 her i Råde. Harald hadde fått svennebrev både som typograf og maskinsetter, og nå fikk guttene nok å gjøre med å støpe blysats, linje for linje, til bok og avisbransje. 4 Maskinene tok plass. Det ble etter hvert fullt i kjelleren, og bedriften flyttet til Sarpsborgveien 5, der det er legekontor nå. Der fikk vi til trykkeri i garasjen, og det var mye utstyr som skulle til, både for trykking, skjæring, stifting og falsing, forteller han. Senere ble det mange år i lokaler i Ottar Solbergs bygg (Bilauksjonen), Volvo og i Idrettsveien. Bedriften hadde på det meste ni ansatte. Jobbene har vært mange og mangfoldige. Harald nevner som eksempler ei diktsamling av Ole Paus, der det bare skulle stå noen få linjer på hver side, ett av bindene til Fredrikstad bys historie, Vålerenga-avisa, en del senteraviser og gratisavisen «Råde i Fokus». Ei bok som skulle være kjent for mange i Råde, er Hejes Håndbok for Landbruket. Den har han også vært med på å sette.

5 Dataverdenen revolusjonerte bransjen. Utstyret var uhyggelig kostbart i oppstarten, og ikke alle maskinene eller programmene var verdt å satse på. En og annen blindgate har det blitt og dyrt utstyr ble kassert etter kort tid. Vi måtte jo følge med i alt nytt, og vi var våre egne læremestere. Camilla, dattera mi, gikk læretiden sin hos oss, tok deretter 2-årig Grafisk højskole i København. I de siste 21 årene har vi hatt én trykker i tillegg. Fra 1986 var Geir Kristoffersen fra Råde ansatt fram til 1998, deretter var Geir André Pettersen fra Sarpsborg ansatt fra 1988 til Morks Maskinsetteri a.s ble etablert i I løpet av disse snart 38 år har 7 lærlinger fullført læretiden og fått svennebrev. Nå sitter Harald alene, men med kona, Kirsten, som regnskapsansvarlig. Mac-maskinene gjør flere ansatte overflødig. Selve trykkingen har andre overtatt. bladet side for side. For sikkerhets skyld havner en utskrift til korrektur hos Ranveig Wiersholm. Så kan alt, ved hjelp av noen tastetrykk, oversendes til serveren hos Stens trykkeri i Rygge. Her tar det ikke mange timene før et nytt, ferskt, Råde Menighetsblad ligger ferdigpakket. En truck løfter eskene rett inn i Morks varebil. Så fraktes alt til Råde Musikkorps som distribuerer bladet i løpet av et par dager. Vi sammenlikner det nye menighetsbladet med bladet som kom ut for 20 år siden. Forskjellene er påfallende. Morks maskinsetteri har tydeligvis klart å følge med i tiden. Og for oss blir bladet i grunnen mer interessant når vi aner hvilken innsats som ligger bak. TBB Det var daværende sokneprest, Lazlo Terray, som kom med menighetsbladet for 20 år siden. Jeg ga en pris, og siden har jeg holdt på med bladet, forteller Harald Mork. Han er selv med på møtene i Menighetsbladkomitéen. Her legges planene for neste nummer. Forside og temaer diskuteres, innkommet stoff får sin plass. Oppgaver blir fordelt, og tidsfrister satt. Stoffet havner etter hvert hos Ingbjørg Grimstad på Menighetskontoret, som samler det hele og sender det til Morks Maskinsetteri. Her settes Harald Mork sitter her med det første nummer av Menighetsbladet som ble produsert av Morks Maskinsetteri a.s, desember 1988, samt bladet fra desember

6 Kjære venner i Råde! Det var hyggelig å få henvendelsen fra Råde menighetsblad om en hilsen gjennom bladet. Det blir snart to år siden jeg flyttet inn i en liten leilighet i en tre etasjers blokk her i Sande. I løpet av et langt liv måtte jeg nok lære meg å flytte en del ganger, så det gikk også denne gang relativt fort å venne seg til nye forhold. Noe av det som gjør det lett å finne seg til rette her i Sande er at jeg i en omkrets av ca. hundre meter finner det aller meste av det som en pensjonist kan trenge å ha adgang til, - dagligvarer og andre forretninger, men også post og bank, apotek og bibliotek, kirke og menighetshus, to legekontorer, restaurant og to kafeteriaer, to frisører, bussterminal og jernbanestasjon, jernvarer og bilverksted. Trivselen øker når man oppdager at det også er kjentfolk som bor her i Sande eller i nabobygdene. På en sangerferd til Nord-Norge med båten Brand IV i 1949 ble jeg kjent med en som hadde sommerjobb på båten (og som jeg ikke har truffet siden), nå bor hun i Lier. En annen, som Unni ble venninne med mens vi bodde i Vadsø i 50-årene, bor i naboblokken her i Sande. En prestebror som jeg har byttet frimerker med for 40 år siden mens jeg var prest på Smøla og han var prest i Nord-Trøndelag, bor nå som pensjonist her. Også en annen prest som var student og klokkervikar ved en gudstjeneste jeg holdt i Lurøy kirke i Nordland i 1961 (jeg reiste for Kirkens Nødhjelp den gangen), viste seg å bo i Sande. Og det er til og med ekte Råde-folk her, som jeg nå treffer i kirken nesten hver søndag! 6 Helsen prøver jeg å holde ved like ved å fortsette å gå mine daglige halvtimes (eller lengre) turer, så sant vær og føre tillater det. Ellers fortsetter jeg også med å granske og bearbeide arkivmateriale om kirkens kår under kommunistisk styre i Øst-Europa. I løpet av 2008 tok jeg hele tre turer til det kommunistiske sikkerhetspolitis arkiv i Budapest. Det ble også anledning til et besøk i Det lutherske verdensforbunds arkiv i Genève. Det ser ut til at det blir bok av dette om ikke så lenge. Noe julebrev fikk jeg ikke laget, - aldri får man det så travelt som når man blir pensjonist! Datter Eva som bodde i Drammen, har giftet seg i sommer og flyttet til Larvik (samme fylke som Sande, i hvert fall), en annen datter og to voksne barnebarn bor i Oslo, og en sønn i Tønsberg. I julehelgen fikk jeg være med på hele tre familietreff der også sønnene fra henholdsvis Mosjøen og Amsterdam var med, et på julaften i Larvik, et på annendag i Oslo, og et på fjerdedag i Tønsberg. Men jeg leser Råde menighetsblad fra perm til perm, savner vennene der (og savner prekestolen i Råde kirke og Tomb kirke!) og ojjer meg over alle fine samvær og tilstelninger jeg ikke får være med på i Råde. Dessuten står Råde-folk, mange med navn, på min faste, skrevne bønneliste, så jeg ikke forsømmer den tjenesten, i hvert fall en gang i uken. Mange hjertelige hilsener og gode ønsker for det nye året, fra Laszlo Terray Takk for Olavsbiblene til Råde og Tomb kirke Menighetsrådet vil takke Kirkeforeningen, med alle dens engasjerte, for den flotte gaven de har gitt Råde menighet en bibel til hver av våre kirker. Disse ble overrakt i Tomb kirke 7. des. og i Råde kirke 4. jan. Biblene er plassert på alteret. Det var en flott utgave av bibelen som ble gitt Olavsbibelen! Dette er en spesiell og verdifull utgave innbundet i naturskinn og vi finner bl. a. 340 bilder, hvor norske kunstnere har gitt bibel - ord de vakreste kunstneriske uttrykk. Vi tror disse biblene blir et arvestykke som kan følge generasjoner i vår menighet. Når vi ser opp på alteret neste gang vi er i kirken, kan vi tenke på alle de generasjoner før som har tatt vare på Guds ord og brakt det videre til nye generasjoner. Så er det vår oppgave å ta stafettpinnen og bringe den videre, og her har kirkeforeningen gitt oss en god hjelp! Hilsen Råde menighet v/ingvar Lyche, leder

7 Vintersøndag Herre, vi kommer på akebrett til din kirke, med røde kinn og med vintersko, med bobledress og med barnetro, og i glede. Herre, vi slentrer i iskald sno til din kirke, barhodet, skravlende og i flokk, klokka elleve er sannelig tidlig nok, men vi kommer. Herre, vi stavrer på vonde ben til din kirke, med krykker og isbrodd og rullestol finner vi veien i vintersol og i motvind. Vi kommer fra latter, vi kommer fra sorg, bare noen går to og to. Vi kommer med smilene utenpå og med halvvisne halmstrå av tro. Dine øyne er blanke av glede, for vi bor i ditt evige minne, vi går inn i en søndagsklar kirke der Du stryker oss vart over kinnet. Torunn Bjørnstad Båtvik Mitt bibelord-stafetten Vær meg nådig, Gud, vær meg nådig! For jeg tar min tilflukt til deg. I skyggen av dine vinger finner jeg ly til ulykken er over. Salme 57, 2 Vennlig hilsen May Melbye Jeg utfordrer Elin Brenne Midtsem. Et lite smil Hvorfor stjal du bilen som stod ved kirkegården? - Jeg regn med eieren var død. 7

8 Råde Y s Men 25 år og en viktig del av Råde menighet! Vår lokale Y s Men s Club feiret i høst 25 års jubileum, og Råde menighetsråd vil gratulere. Vi er stolte over å ha en slik livsfrisk klubb i vår midte. Mange av menighetens menn har funnet et verdifullt fellesskap her. Gjennom et alltid allsidig program med variert innhold, med mange spennende temaer og aktiviteter, har dette vært med på å berike livet til det enkelte medlem. Menighetsrådet vil også benytte anledningen til å takke for alle de praktiske gjøremål, som klubben har utført i menigheten, og da spesielt på Furuly. Her tenker vi spesielt på alle loppemarkedene i.f.m. Furulydagene. Økonomiske gaver er også overbrakt menighetsrådet ved flere anledninger. Vi ønsker «Råde Y s Men» til lykke med jubileet og med det videre arbeidet. Vi er glad for å kunne regne med klubben som et viktig element i vår menighet. Vi håper mange menn også i framtiden vil finne dette fellesskapet verdifullt. Vi ser fram til å samarbeide om de mange utfordringer vår menighet står overfor. Beste hilsener fra Råde menighetsråd v/ Ingvar Lyche. 8

9 Menighetens årsmøte Velkommen til Furuly menighetssenter, torsdag 19. mars kl Leder i kirkerådet, Nils Tore Andersen, vil kåsere over temaet Min drøm for kirken, mens Tomb Kammerskor skal stå for de musikalske innslag. I tillegg blir det ordinære årsmøtesaker, som fremleggelse av årsberetning og regnskap. Det blir god anledning til samtale og spørsmål. Bevertning. Restaurering av Råde kirke I løpet av sommeren skal vi etter planen starte arbeidet med å restaurere Råde kirke. Det er en beslutning jeg tror de fleste i bygda bifaller. Kirkens utseende er noe som engasjerer mange, og det er ikke få ganger vi har fått høre at kirken ser lite pen ut, særlig i regnvær. Men nå har kommunestyret bevilget penger, og vi starter med å skifte trefasaden på øvre del av tårnet i år. Vi har i 2008 fått et arkitektfirma til å foreta en utredning om kirkens tilstand og de konkluderer med at på grunn av råte bør kledningen fjernes og erstattes av ny. I tillegg vil det foretas mindre omfattende utbedringer av muren. Rent bortsett fra at kirkens vegger har svært skjemmende overflater, er veggene i relativt god teknisk forfatning. Derfor vil det på grunn av en vanskelig kommunal økonomi være naturlig å vente noen år med en totalrenovering av denne delen av kirken som vil koste flere millioner kroner. I tillegg til trefasaden vil vi også foreta utbedringer av tilgjengeligheten for funksjonshemmede. Det er all grunn til å tro at også taket på kirken er moden for utskifting. Det ble foretatt noen utbedringsarbeider rett før jul, som rettet på de akutte behov. Vi har derfor valgt å utsette dette arbeidet til Når arbeidet etter hver starter, skal vi forsøke å holde dere orientert om framdriften i arbeidet via nettsidene våre: 9

10 Hos venner i Romania I høst var det 15 år siden mitt første besøk hos soknepresten i Türkös menighet i Romania, den menigheten som året etter, i 1994, av Bispedømmekontoret ble plukket ut som Rådes vennskapsmenighet. Det ble et hyggelig møte med presteparet, Heini og Jenö Domokos, som på vegne av sin menighet uttrykte sine forhåpninger til kontakten med Norge. Råde menighet har, sammen med andre menigheter i Borg som også har hatt vennskapssamarbeid med Romania, i årenes løp arrangert to større turer for å besøke Türkös: én tur med en gruppe ungdommer i 1995, og én tur i Innimellom har det vært større og mindre grupper fra Türkös på vennskapsbesøk i Råde, siste gang i 2007, da fire ungdommer i 20-årene var her. En del privat utveksling mellom Råde og Türkos har det også blitt i årenes løp. Råde menighet støtter det diakonale arbeidet i Türkös med et årlig økonomisk bidrag. På slutten av 1990-tallet ble det også gitt støtte til reparasjon av klokketårnet, da det fikk sprekker etter et lokalt jordskjelv. I november 2008 var jeg, sammen med Åse Marie, på nytt på besøk i Türkös. Vi kom dit på den første vinterdagen med et snøfall på 25 cm på noen få timer! Nå var det gått seks år siden vi var der sist, da var temperaturen over 30 varmegrader! Fortsatt møter vi det samme presteparet som er minst like oppglødd over kontakten med Norge som de forrige gangene vi har møtt dem. Spennende var det også å treffe Bli med til Türkös, Romania i høstferien! Vennskaps- og misjonsutvalget i Råde planlegger fellestur i høstferien for å besøk vennskapsmenigheten i Romania. Sett derfor av uke 40, det vil si 28/9 4/10 (eksakte datoer er ikke fastsatt). Reiserute (NB! foreløpig plan): fly til Bucuresti, sightseeing i hovedstaden, tog derfra til Brasov. Türkös ligger 15 minutters biltur fra Brasov. Retur reise: tog til Budapest. Sightseeing i Budapest før hjemreise med fly til Norge. I alt 5 dager. Kontakt MENIGHETSKONTORET! deres sønn, Jenö jr, som også er presteutdannet og nå arbeider som ungdomsprest i prostiet. Vi fikk anledning til å overbringe en hilsen fra prestene og menighetsrådet i Råde ved formiddagsgudstjenesten, og vi fikk vi treffe mange av de andre i menigheten som vi nå er blitt venner med, og det var et hjertelig gjensyn. Soknepresten ønsket oss i Råde menighet velkommen på besøk høsten 2009 (se tekstramme). Menigheten i Türkös tilhører den ungarsk-lutherske kirken, det vil si at medlemmene er en del av den ungarskspråklige minoriteten i Romania. Ungarsk er et vanskelig språk for oss å forstå, men de snakker også rumensk, som har mange flere felles ord med de andre europeiske språkene. Mange ungdommer snakker bra engelsk. De voksne/eldre kan gjerne litt tysk. Vennskap mellom trosbrødre og - søstre på tvers av landegrenser og på tvers av kulturelle grenser er et viktig formål med vennskapssamarbeidet. Vår erfaring er at alle dem vi har truffet i Türkös, gir av seg selv og sitt i møte med oss på en måte som langt overgår normalen her i Norge. De er usedvanlig gjestfrie, og vi synes vi har vært heldige som har fått bli kjent med dem og deres levesett og kultur, men også bli kjent med menighetslivet. Som folkegruppe, menighet og som enkeltmennesker har de med seg erfaringer fra de siste tiårene som mer ligner på tilstanden under krigen hos oss. Det har gitt grunn til ettertanke for oss som lever i den kanten av Europa som har hatt frihet og kontinuerlig vekst i mer enn 60 år. Tekst og foto: Ola Kr. Rusaanes Türkös kirke 10 Heini, Jenö jr. (undomsprest) og Jenö Domokos (sokneprest)

11 Bibelundervisning Hva lærer Bibelen? På oppdagelsesferd i verdens mest spennende bok Dette ledes av professor Oskar Skarsaune og prestene våre. STED: Furuly menighetssenter. TID: utvalgte tirsdager og onsdager kl Alle som ønsker å lære noe nytt er hjertelig velkommen. Ta gjerne med Bibel. Vi kan love at dette blir spennende! VÅREN 2009 TILBYR VI: Onsdag 4. mars: Verdens skapelse Tirsdag 14. april: Menneskets skapelse Onsdag 13. mai: Den åndelige verden: engler og demoner Tirsdag 9. juni: Syndefall og frelse HØSTEN 2009 TILBYR VI: Onsdag 2. september: Lærer Bibelen en treenig Gud? Tirsdag 6. oktober: Jesus sann Gud og sant menneske? Onsdag 4. november: Hva var nytt med Jesus? Tirsdag 1. desember: Guds rike - hva er det? Oskar, Per Willy og Gyda Et lite smil 9 Det er i Bibelhistorietimen, om Adam og Eva. Lille Lise rekker opp hånden: Frøken, faren min sier vi stammer fra apene, han! Frøken svarer: Greit nok det, men nå snakker vi ikke om familien din! Takk! Jeg vil gjerne få benytte denne muligheten til å takke Ekko, Saltnes musikk-korps, Åshild Wesnes Norbakken, Johan E. Grimstad, Malin Josefssen, Råde musikkkorps, Kjell-Olaf Richardsen og Kirkens barne- og ungdomskor for å ha høynet julefeiringen med sang og musikk. Børge Sandal 11

12 Programmet for våren: 7. klassetreff tirsdager på Furuly 10. februar Dansekveld. Folkedans som passer for både gutter og jenter. Husk gode klær! 17. mars Dagens tema: Mobbing. 21. april Turkveld. Ut i skogen. Husk klær som passer! Filmklubb klasse tirsdager på Furuly 24. februar, 24. mars og 28. april. Filmklubb for ungdomsskolen fredager kl på Furuly 30. januar, 27. februar og 27. mars Ung Messe torsdager kl i Tomb kirke 26. februar, 23. april Hver mandag og onsdag er det leksekafé i Frikirken i Saltnes. Dette er et samarbeid mellom Frikirken og Råde menighet. Vi starta opp i høst, og hver gang har det vært en fin gjeng innom som har fått gjort lekser, kjøpt seg litt å spise til en billig penge og kanskje tatt et slag sjakk, men det er fortsatt plass til at flere kommer innom. Vi er delt i to. Først er det 5.-7.klassingene som kommer rett etter at skolen er slutt og holder på frem til 14:15, og så er det mulig for ungdomsskoleelever å komme etterpå og være der til 16:00. I vår har vi også begynt med noe nytt: quiz! Vi skal forsøke å ha en quiz mot slutten av hver leksekafe. Her blir det spørsmål om ting som skjer i verden, noen ting som har med hva dere lærer på skolen for tiden, og andre ting som kanskje ikke er så naturlig å vite. Den som får flest poeng til sammen frem mot påske, vinner en hodelykt. Velkommen innom på leksekaféen! Vi fortsetter tradisjonen med KARNEVALSFEIRING PÅ FASTELAVNSSØNDAG, så søndag 22. februar blir det karnevalsgudstjeneste på Furuly! Kle dere ut og kom på gudstjeneste. Kanskje dukker det opp både prinsesser, klovner, indianere, superhelter og mye annet. Dette blir en gudstjeneste med mye liv og røre: 6-åringene som har vært med på 6-årsklubb på Furuly skal få diplom, og vi skal synge sanger fra rundt om i verden. Det blir eget opplegg for barna under deler av gudstjenesten, og da blir det blant annet mulighet for å bli sminka, så utkledningen blir komplett. Etter gudstjenesten er det kirkekaffe. Bli inspirert av bildene fra fjorårets karneval, og kom til en feiende flott søndag! 12

13 Babysang Fosteret har vært omgitt av lyder og rytmer i mors mage. Åndedrett, bevegelser, hjerteslag. Lyd og bevegelse er barnets første uttrykksformer. Syng med oss! Jeg kan ikke synge er en setning som ikke er sjelden å høre. Uansett om vi voksne er flinke i musikk eller ikke, så er musikalsk utfoldelse viktig for barna, så her kreves ingen skjønnsang, bare det er en kjent, trygg stemme. For barnet er din stemme den vakreste i verden. Det handler om trygghet og gjenkjennelse. Utfoldelse gjennom sang og musikk er en gledesbringende måte for barnet å være tilstede i livet på, og her vil du få hjelp til å formidle en form for musikk, som barnet ditt kan stimuleres og utvikles gjennom, og til å gjenfinne din egen stemme. Her blir det sangleker for voksne og barn, som du kan bli kjent med på nytt - eller for første gang - Samklang Sang og musikk stimulerer barnets sanser, i tillegg til et musikalsk og sosialt miljø, med mange klanger og stemmer. Du møter andre voksne - mor, far, omsorgsperson - med barn i samme alder som ditt barn. Onsdag 11. februar starter vi opp med noe nytt på Furuly her i Råde: Babysang v/ Helene Haarr De første gangene er onsdag 11. februar og onsdag 4. mars, og så fortsetter det annenhver onsdag utover våren. For hele kurset koster det kr. 100,-. Samlingene varer fra Da er det først en samling der vi synger og leker oss med musikk. etterpå spiser vi matpakke sammen. Menigheten stiller med kaffe, te og juice. Sang i kirken Prosjektet med å la menigheten synge flerstemt i kirken er godt i gang. Nett sidene våre er for ikke lenge siden lagt ut, og dere kan nå finne materiell der slik at dere kan øve hjemme. Etter hvert som vi utvider med en og en salme, vil disse også fortløpende bli lagt ut. VI HAR LAGT UT FØLGENDE: Innspilling av den enkelte stemme, henholdsvis sopran, alt, tenor og bass sammen med tonefølge fra piano. Enkeltstemmen satt sammen med hele pianosatsen. Bare pianosats uten støtte for den enkelte stemmen. Noter til hver stemme samt hele satsen. På denne måten vil dere kunne få litt progresjon i øvingen. Hvor skal dere lete for å finne det? Web-adressen er: På venstre side finner dere noe vi har kalt Sang i kirken. Klikk på den, og dere er inne. Av en eller annen grunn er ikke denne menyen understreket slik det er vanlig med slike lenker. Lykke til! Børge Sandal 13

14 gjesteskribenten: Jens B. Andersen - Kolbjørn Moskvil - Odd A. Strømnes 14 Prøysen - julens dikter? Julehøytiden er over. Gamle og nye julesanger er avsunget ved forskjellige anledninger. Selvsagt husker man fortsatt ganske mange vers fra de gamle, gode julesangene. Etter hvert som man trekker på årene, betyr nok minnene fra barndommens jul mer og mer, etterkrigstider og rasjoneringer til tross. Men man husker også noen av de nyere tekstene som ble fremført i radioen fra den tiden. Prøysens stemme f.eks. kjente man godt fra barnetimene, - senere også fra barne-tv som man delte med egne barn. Sangene hans av ulike slag lærte man helt automatisk, så ofte som de ble spilt. At unger og voksne kunne Musevisa utenat, tar jeg for gitt. Den hadde da vitterlig også med julen å gjøre. Så ble man bedre kjent med et par av hans julesanger i mer voksen alder. Julekveldsvisa og Romjulsdrøm kalte han dem. Begge gikk rett inn i hjerterota til de fleste, skulle jeg mene. Vi sang den på rådemål til å begynne med, tror jeg, men etter hvert dristet vi oss på dialekta hass Alf. Det gikk så som så. Selv er jeg med årene blitt mer og mer begeistret for og glad i hans Romjulsdrøm. Da man var gymnasiast, fikk man ofte underlige dikt som skulle tolkes i forbindelse med norskfaget. Det virket så umåtelig vanskelig den gangen. Hva kunne dikteren ha ment med dette, både bokstavelig og i overført betydning? Hva ville hun si oss. Hvor ville hun hen? Tenk om unge spirer den gang kunne ha fått noe så enkelt, men samtidig så betydningsfullt, som å tolke Romjulsdrøm? Hvem kunne ikke ha kjent seg igjen allerede i første verset: bæssmorhem! Mange av oss hadde jo vokst opp med ho bæssmor i nærheten. Vi visste hva det betydde. Og videre - hvorfor bør man kunne klokka, når man som Prøysen lærer oss: den sku vara midt på dagen. Og alle som var redde for hunder da, noe så trygt som at alle beista skulle holdes innendørs. Mange unger er faktisk mer redd for bikkjer enn biler. Men Prøysen lot heller ikke bilene være noen trussel for små julebukker. Aille bilæ skulle bære stå, synger vi. Snakk om trygt miljø! Men tenk om større unger skulle møte opp, og kanskje true seg til en plass blant julebukkene. Da ville det ha vært fint å ha en storebror, sier Prøysen. Joda, søskenkjærligheten er god å ha med gjennom livet okke som. Og så hovedpersonen da ho bæssmor. Ho skulle selvsagt ikke skjønne noen ting etter å ha kikket bak gardina. Nei, ho spilte så godt som noen skuespiller uten antydning til teaterutdannelse. Overraskelsen for henne med det å få besøk, var så stor at ho kom med ord som måtte glede enhver julebukk: Så kom det julbokk åt en stakkar lell. Ensom og forlatt satt a der, og så kom den store overraskelsen. Sånt kan bare gi minner om en helt enestående bestemor. Hva skal en så si om siste verset da der væla var et hus med fire vegger, der saligheta var et bæssmorfang? Kan man uttrykke det bedre i kjappe vendinger? Verden var der og da, og så godt det måtte være å sitte akkurat på det fanget! Nå tilhører jeg et annet kjønn, så jeg kan ikke påberope meg ho bæssmors egenskaper. Men jeg er heldig å ha et bæssfarfang, så jeg vet litt om å det vil si. Heldig er den som får oppleve et barn på sitt fang, også utenom julebukktiden. Det gir mye, forhåpentligvis også til barnet. Den hyllest Prøysen her gir til ho bæssmor, synes jeg er så fantastisk skildret at det gjør meg like godt hver gang jeg synger sangen. Måtte alle verdens barn kunne få oppleve Prøysenmiljøet året rundt!

15 Formiddagstreff på Furuly mandag 16. februar kl Oskar Skarsaune og Gyda prest forteller fra sin reise/studietur i Kina. Vi får også høre hvordan kristne har det i Kina i dag. Bevertning. Hjertelig velkommen! For skyss, ring før kl. 10 samme dag som treffet. SAMTALEMØTE PÅ FURULY mandag 9. februar kl Vi samtaler om førstkommende søndags tekst: Matteus 17,1-9 og ellers aktuelle temaer som er oppe i tiden. Oskar Skarsaune og Gyda Hesla er med. Alle er velkommen! 4. mars kl på Furuly VELKOMMEN til BIBELUNDERVISNING v/ professor Oskar Skarsaune og prestene våre TEMA: VERDENS SKAPELSE Vi ser på skapelsesberetningene i Bibelen. Det er nå 150 år siden Darwin offentliggjorde sin utviklingslære. Vi spør blant annet: Hvordan passer dette inn i Bibelens beretninger? Vi kan love en spennende gjennomgang og ønsker en god prat om dette. Kiwanis Club Råde inviterer til ELDRETREFF TORSDAG 26. FEBR. KL på Saltnes Grendehus Underholdning og bevertning. Ved behov for transport ringer du Øyvind Norum på dagtid tlf på kveldstid mobil innen 25. febr Hjertelig velkommen! vi holder til i 2. etg. over Apoteket i Karlshus Seniorkaféen nå med TRAPPEHEIS er åpen mandag- lørdag kl Hver fredag har vi enkel og vel gjørende trim + allsang og musikk. VELKOMMEN TIL OSS OG VÅRE PROGRAM: FEBRUAR: Alle fredager lett trim og allsang til musikk. Siste onsdag i måneden 25. febr.: BINGO Torsdag 5. kl OBS: ÅRSMØTE / VALG Kun for medlemmer Tirsdag 10. kl : Internett/ kurs Onsdag 11. kl : Internett/ kurs Torsdag 12. kl : Internett/ kurs Lørdag 14. kl : Eldrebølgen i Råde har 5-årsdag (Valentine-dag): «Vi gratulerer og koser oss.» Tirsdag 17. kl : Internett/ kurs Onsdag 18. kl : Internett/ kurs Torsdag 19. kl : TEMA-kveld Orientering om årets utenlandstur i april: Kulturtur til Kroatia (sted, reise, pris, etc.) Søndag 22. kl FAMILIE-middag Tirsdag 24. kl : Internett/ kurs Avslutning med diplomer. Har du tid til å hjelpe oss i kaféen? Vi anbefaler deg et besøk. Du vil alltid treffe hyggelige mennesker som formidler smil og glede i hverdagen. Ditt besøk vil hjelpe oss med dette. Vær VELKOMMEN! Barne- og ungdoms koret er for alle fra og med 3. klasse og oppover. Vi øver på Furuly torsdager fra Ungdomsgruppa har egen øvelse fra Spørsmål? - Ta kontakt med Marit Delviken , eller Børge

16 KULTURUKA 2009 RÅDE KOMMUNE inviterer lag og foreninger til et planleggingsmøte angående kulturuka 2009 i Råde bibliotek onsdag 11. februar kl. k Omvendt adventskalender i Furuly barnehage I fjor skrev Fredriksstad Blad om en barnehage i Fredrikstad som snudde adventskalenderen, og heller gav bort ting i stedet for å få selv. Det syntes jeg var en flott idé, og foreslo dette for styreren i Furuly barnehage, hvor sønnen min går. Jeg synes at det er viktig å lære barna at julen handler like mye om å gi, som å få gaver. Forslaget ble tatt opp på foreldremøtet, og de oppmøtte foreldrene stilte seg bak idéen. Barna har selv plukket ut hva de ville gi, og pakket dette pent inn. I hver samlingsstund ble en av gavene trukket, og barnet fikk selv pakke opp og vise de andre hva han eller hun hadde gitt. 16 Velkommen! Info: Nina Søbye Allaktivitetshuset KULTURMIDLER 2009 Informasjon om retningslinjer og søknadsskjema for kulturmidler kan fåes på biblioteket, allaktivitetshuset og Det er nye retningslinjer og frister: Prosjektmidler 1. februar Humanitær virksomhet 1. mars Medlemsstøtte 1. april (eget skjema) Driftsstøtte 1. april (eget skjema) Sponsormidler 1. september Kurs/ lederutdanning 2 uker før oppstart Kulturarrangementer 2 uker før arrangement. Etableringstilskudd hele året Råde kommune, kultur Styrer Signe Pettersen fortalte at barna var så flinke i samlingsstunden. Stolte åpnet de pakkene, og viste fram sine gaver. Denne adventskalenderen ble en suksess, slo hun fast. Barna selv syntes òg at dette var gøy. En representant for Frelsesarmeen ble invitert til å komme og hente gavene den 18. desember. Inn fra den sure desembervinden kom Tove, en travel dame fra Frelsesarméen i Moss. Hun kunne fortelle at de hadde mye å gjøre nå i førjulstiden. Det var mange som trengte litt ekstra hjelp. Tove hadde tatt med seg gitaren sin, og sammen med glade Furulybarn spilte og sang hun flere sanger. Så hentet Signe fram den store esken med gaver. Her var det mange flotte leker, spill og klær som sikkert ville glede mange. Barna var stolte over de fine gavene de hadde gitt. Det ble en kjempehyggelig samling for både små og store. Tove tok seg tid til å spise lunch sammen med barna før hun måtte videre. Vil omvendt adventskalender bli en førjulstradisjon i Furuly barnehage? Ja, for dette var vellykket. Desember 2008 Hilsen mammaen til Iver, Ingri Svanøe Revhaug.

17 I GODE OG ONDE DAGER VERDEN ENDRER SEG. LIVET ENDRER SEG. SÅNN ER DET BARE. Trygghet, ærlighet og dialog er grunnstener i et sterkt forhold. Slik er det også i forhold til banken din! Hos oss får du personlige råd som er riktige for akkurat deg. Når ting endrer seg økonomisk, på godt eller vondt, kan du trygt snakke med en av våre dyktige rådgivere. Kontakt oss på telefon Bank. Forsikring. Og deg. Besøk oss i vårt hjemmekontor i Treull Allé 1 Grafiske tjenester alt i trykksaker Treull Allé 1 - Pb. 47,1641 Råde Tlf Fax Mobil Privat E-post: 17

18 ALT I GLASS Råde Glassmesterverksted AS Industrifeltet, Karlshus Tlf BILGLASSERVICE DØGNVAKT: Trenger du elektriker? ring RÅDE ELEKTRO Tlf Mobil ALT I ELEKTRISKE INSTALLASJONER Ta kontakt med oss om spare-/ plasserings alternativer 1640 Råde Tlf Fax Dører Vinduer Blomsterbrett Diverse innredninger Karlshus, 1640 Råde Tlf Del av Herføllgruppen Telefon Sarpsborgvn. 5, 1640 Råde Telefon ÅPENT: Maling - Tepper/Ryer - Belegg - Tapet rôde osteopati Vanlige problemer å søke osteopatisk behandling for er: Smerter i muskler, sener og ledd Halsbrann Fordøyelsesplager Idrettsskader For timebestilling eller spørsmål ring Osteopat og Fysioterapeut René Lindem Hodepine og svimmel het Whiplash Luftveisplager Hyppige Spedbarnskolikk urinveis infeksjoner Bekkenløsning og smerter etter fødsel DIN LOKALE FARGEHANDEL Saltnesvn. 224, 1642 Saltnes Telefon: Mobil: E-post: - Markiser - Persienner - Fiskeutstyr - Div. jernvaeart. 18

19 Varm og kald mat for enhver anledning Tidsriktig anrettet med vekt på smak Kontakt oss på tlf Telefon Trenger du elektriker? (Tidligere Hafslund Installasjon/Råde Everk) Roar Hansen: Terje Johansen: RØRLEGGERARBEIDE UTFØRES Autorisert rørleggermester SVEIN O. OVEN Tlf Mobil Reparasjon Modernisering Nyanlegg LEDIG ANNONSEPLASS! Kontakt Menighetskontoret tlf / Pris for denne størrelse (2/12 side) kr. 440,- pr. innrykk STOPP RUSTEN! MERCASOL - fagfolkets valg! På 5 år har bruken av veisalt økt med 80% Med vårt tøffe miljø ruster bilen til tross for galvanisering. Avtal gratis rustkontroll på din bil! MOSS ANTIRUSTSERVICE Ryggeveien Tlf BESTILL MONUMENT TIL GRAVSTEDET! Oppussing og fornying av gamle stener Inskripsjoner Stor utstilling Undersøk våre priser Besøk oss Hjemmebesøk Utsendelse av brosjyrer SKÅRA STENINDUSTRI A/S Skåra, 1621 Gressvik tlf Man.-fre. kl , tors. kl , lør. kl

20 Mojord & Thoresen Optometri as. St. Hansgaten Fredrikstad Telefon OPTISK SYNSPRØVE KONTAKTLINSER SVAKSYNSHJELPEMIDLER OSLOFJORDEN BYGG A/S HUS - HYTTER - REHABILITERING - TAKVERK Bygg- og tømrermesterfirma: John W. Røstad, tlf Ole M. Sukke, tlf Fagkunnskap gir trygghet! Ring hele døgnet Solgaard Skog 4, 1599 Moss Gravmonumenter salg - inskripsjon - oppussing fredrikstadbeg.no RÅDE BOK & FOTO 1640 Råde Tlf Bygdas egen RØRLEGGER Veumvn hele døgnet Terje Bilet ALT i rørleggerarbeid, rørleggermaterialer GODE TILBUD RIMELIGE TIMEPRISER TLF MOBIL ET NORSKEID FAMILIEBYRÅ MED LANGE TRADISJONER FURULY MENIGHETSSENTER Har du behov for selskapslokaler? da er FURULY stedet! Vi leier ut til: Bryllup, fødselsdager, konfirmasjon, barnedåp og minnesamvær. Du kan dekke til: 70 middagsgjester og 120 kaffegjester. Også kjølerom og fryseskap Kontakt menighetskontoret, tlf AUT. RØRLEGGERMESTER 35 ÅRS ERFARING Terneveien 2, 1642 Saltnes Missingmyr, 1640 Råde Råde Tlf.: 69 Telefon Fax: Telefax

21 RÅDE KIROPRAKTORKLINIKK ELIZABETH VAN DEN BOSCH Autorisert kiropraktor, medlem NKF Mosseveien 20, 1640 Råde Tlf Mob De vanligste symptomer som behandles er: Nakkesmerter, hodepine, migrene Rygg og bekkensmerter Armsmerter, tennisalbue Bensmerter, ischias Kjevesmerter, svimmelhet Smerter mellom skulderbladene Spedbarnskolikk Henv. Røntgen, CT, MR Vi driver ikke bare med mølle virksomhet, vi har også andre varer for salg Plenfrø Kalk Torv/gjødsel for hagen Hageredskap, og mye annet A.s Råde Mølle og Kornsilo - Telefon Ta en tur innom og se selv om vi har noe du har bruk for! Maskiner og redskaper for park og hage Tlf GRAVMINNER OG SKULPTURARBEIDER Håndverk av høy kvalitet bygget på 5 generasjoners erfaring. Oppussing og fornying av gamle stener. Inskripsjoner. Gravrammer. JOHANSEN MONUMENTHUGGERI A/S Skjebergv. 206, 1743 Klavestadhaugen Tlf Avd. Halden: Busterudgt. 7b Tlf Se våre utstilte modeller Ring oss og vi kan sende katalog. INSTITUTT FOR ADDIKTOLOGI Mosseveien Råde Tlf: Institutt for Addiktologi har flere års erfaring innen behandling av alle typer avhengigheter, med spesialitet innenfor alkohol- og stoffmisbruk. RÅDE BIBLIOTEK Telefon

22 Effata/Normisjon Februar 7. Formiddagstreff Damenes aften Kvinneforeningen Ekko Bønnemøte Fredagsklubben Møte Årsmøte Ekko Bønnemøte Fredagsklubben Mars 2. Mannskveld. Bedriftsbesøk Ekko Caritas Formiddagstreff FURULY Februar 5. 6-års klubb Barne-og ungdomskorøvelse. NB! i Råde kirke TUR, Barne-og ungdomskoret 9. Samtalemøte v/gyda Hesla og Oskar Skarsaune klasse-treff. Dansekveld Babysang v/ Helene Haarr KFUK. Egil Nordengen: «Trafikkens utvikling og bakside» års klubb Barne-og ungdomskor-øvelse Formiddagstreff v/hesla og Skarsaune: «Opplevelser fra Kina» årsklubb Fastelavnsgudstjeneste med karneval v/wilhelmsen og Sødal Filmklubb klasse Y s Men Kirkeforeningen Barne- og ungdomskorøvelse Mars 4. Babysang Bibelundervisning Barne- og ungdomskorøvelse. NB! i Råde kirke GRIMSTAD BEDEHUS Februar 11. Ytremisjon Kvinneforeningen MISSINGMYRA BEDEHUS Februar 12. Slangsvoldmisjon MissMini Mars 1. Søndagsskole MissMini Normisjonsmøte på bedehuset. Gunnar Navestad Slangsvoldmisjon RÅDE MISJONSHUS Februar 4. Misjonsmøte. Kjell Dalene Hyggetreff Misjonsmøte. John Dahl Husmisjon Mars 4. Misjonsmøte. Rolf Kristian Skaar Hyggetreff Elevrådet ved Råde Ungdomsskole vil gjerne sende en stor takk til sponsorene som sponset oss ved juleballet Takk til: RÅDE TAXI RÅDE BOK & FOTO REMA 1000 RÅDE BAKERI & KONDITORI

23 Adventsfest i Råde menighet Staben i menigheten framførte for anledningen «Musevisa». God stemning!

24 VELKOMMEN TIL KIRKEN TRENGER DU KIRKESKYSS? Ring februar Såmannssøndagen Luk. 8, 4-15 Råde kirke kl : Gudstjeneste ved sokneprest Gyda Hesla. Nattverd og dåp. Offer til Bibelselskapet. 15. februar Kristi forklarelsesdag Matt. 17, 1-9 Tomb kirke kl : Gudstjeneste ved sokneprest Gyda Hesla. Dåp. Offer til eget arbeid. 22. februar Fastelavnssøndag 1. Kor. 13, 1-13 Furuly menighetssenter kl : Gudstjeneste ved kapellan Per Willy Wilhelmsen og kateket Anne Marie Sødal. Nattverd. Offer til Misjonsalliansen. Karneval. Kirkekaffe. 26. februar TORSDAG Tomb kirke kl : Ung messe ved kapellan Per Willy Wilhelmsen og kateket Anne Marie Sødal. Nattverd. 1. mars 1. søndag i faste Matt. 4, 1-11 Tomb kirke kl : Gudstjeneste ved sokneprest Gyda Hesla. Nattverd. Offer til Acta barn og unge i Normisjon. 8. mars 2. søndag i faste Matt. 15, Råde kirke kl : Gudstjeneste ved kapellan Per Willy Wilhelmsen. Dåp. Offer til eget arbeid. Effata bedehus kl : Gudstjeneste/familiemøte ved kapellan Per Willy Wilhelmsen. Offer til Normisjonens misjonsprosjekt. Kveldsmat. Døpte: Solveig Saurdal Heen. Gabriel Johan Misiewicz- Myhre. Sten Jesper Bjørkå. Døde: Bjørn Engvin. Ivar Fjeld. Trygve Solberg. Randi Irene Berg. Ragnhild Isaksen. Per Andresen. Per Nordtug.

www.rade.kirken.no Nr. 10 Desember 2010/Januar 2011 Årg. 59

www.rade.kirken.no Nr. 10 Desember 2010/Januar 2011 Årg. 59 www.rade.kirken.no Nr. 10 Desember 2010/Januar 2011 Årg. 59 Foto: Hans Th. Lundeby Advent Jeg traff en gammel kjenning her forleden, vi møttes i en overfylt butikk. Jeg så han ønsket prate litt, og merket

Detaljer

www.rade.kirken.no Nr. 1 Februar 2014 Årg. 63

www.rade.kirken.no Nr. 1 Februar 2014 Årg. 63 www.rade.kirken.no Nr. 1 Februar 2014 Årg. 63 STJERNEHIMMEL Foto: Øystein Sandsdalen Norsk Salmebok 2013 Som mange vet, fikk Den norske Kirke i 2013 en ny salmebok. I denne boken finnes mange av de samme

Detaljer

www.rade.kirken.no Nr. 7 September 2014 Årg. 63 Foto: Hans Th. Lundeby

www.rade.kirken.no Nr. 7 September 2014 Årg. 63 Foto: Hans Th. Lundeby www.rade.kirken.no Nr. 7 September 2014 Årg. 63 Foto: Hans Th. Lundeby Norsk Salmebok 2013 Som mange vet, fikk Den norske Kirke i 2013 en ny salmebok. I denne boken finnes mange av de samme salmene som

Detaljer

www.rade.kirken.no Nr. 6 Juli/august 2011 Årg. 60

www.rade.kirken.no Nr. 6 Juli/august 2011 Årg. 60 www.rade.kirken.no Nr. 6 Juli/august 2011 Årg. 60 Foto: Bjørg og Hans Th. Lundeby Den blomstertid nå kommer «Sommersalmen fremfor noen.» Slik må en vel kunne betegne Israel Kolmodins «Den blomstertid nå

Detaljer

www.rade.kirken.no Nr. 2 Mars 2012 Årg. 61 Foto: Hans Th. Lundeby

www.rade.kirken.no Nr. 2 Mars 2012 Årg. 61 Foto: Hans Th. Lundeby www.rade.kirken.no Nr. 2 Mars 2012 Årg. 61 Foto: Hans Th. Lundeby Råde gjennom 2012 Råde Menighet er en menighet for mennesker innen et bestemt geografisk område. Grensene faller sammen med grensene for

Detaljer

www.rade.kirken.no Nr. 4 Mai 2011 Årg. 60

www.rade.kirken.no Nr. 4 Mai 2011 Årg. 60 www.rade.kirken.no Nr. 4 Mai 2011 Årg. 60 Foto: Hans Th. Lundeby 17. mai-prolog Det gjør sæ kke sjøl, en fest-dag som denne, med taler og sanger, med trommer og flagg. Det gjør sæ kke sjøl, for bak dager

Detaljer

Menighetsbladet Juni 03/2015

Menighetsbladet Juni 03/2015 Menighetsbladet Juni 03/2015 Side 11-14 Nytt alphakurs side 4 festen i kirka SIDE 6 Musikerparet Krisztina og Sigmund Eikeset side 18-19 kunstner Åse Sandvikmoen side 20-21 leder Menighetsbladet Redaksjon:

Detaljer

LES OM: 63. ÅRGANG NR. 2 SOMMERNUMMER 2010. Gudrun er vigslet. Jubileum på rekke og rad...og mye, mye mer! Pål Rullestad kommer!

LES OM: 63. ÅRGANG NR. 2 SOMMERNUMMER 2010. Gudrun er vigslet. Jubileum på rekke og rad...og mye, mye mer! Pål Rullestad kommer! NR. 2 SOMMERNUMMER 2010 63. ÅRGANG LES OM: Forsidefoto: Bjørn Sannerhaugen Avskjed med Anne-Kjersti Pål Rullestad kommer! Gudrun er vigslet Nye brude- og prestestoler Jubileum på rekke og rad...og mye,

Detaljer

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø for Kiberg og Vardø Nr. 1 Sommeren 2006 Årgang 54 Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning Bispevisitas i Vardø k VARDØ MENIGHET Web: www.vardo.kirken.no Organisasjonsnr.: 977

Detaljer

God Jul! Årgang 70. Våler kommune. Biskopens juleandakt side 6. Eldredag i Våler side 9. Høsttakkefest side 20. 4-ÅRS BOK I svinndal side 21

God Jul! Årgang 70. Våler kommune. Biskopens juleandakt side 6. Eldredag i Våler side 9. Høsttakkefest side 20. 4-ÅRS BOK I svinndal side 21 Årgang 70 November/desember 2010 Våler kommune God Jul! Biskopens juleandakt side 6 Eldredag i Våler side 9 Høsttakkefest side 20 4-ÅRS BOK I svinndal side 21 VÅLER OG SVINNDAL MENIGHETER VÅLER KIRKEKONTOR

Detaljer

Menighetsbladet Februar 01/2015

Menighetsbladet Februar 01/2015 Menighetsbladet Februar 01/2015 BISPEVISITAS side 4 Soul Children Party! side 9 menighetsfest 18. april SIDE 10 NYE MEDARBEIDERE side 17 OG 18 Et omsorgsmenneske takker av side 24 Leder Menighetsbladet

Detaljer

Nr. 1-2008. KirkeNytt FOR TROMSØ

Nr. 1-2008. KirkeNytt FOR TROMSØ Nr. 1-2008 KirkeNytt FOR TROMSØ Når muslimer vil be Har du tenkt på det? Redaktør Svenn A. Nielsen En gang sendte vi misjonærer til Afrika, Asia, Kina og India. De ville hedningene skulle bli som oss.

Detaljer

BLADET vårt. Hvem skal styre kirken vår? Konsert for Rajshahi. Tror du på mor? Barnehagegudstjenester. Vi bryr oss - og trenger deg

BLADET vårt. Hvem skal styre kirken vår? Konsert for Rajshahi. Tror du på mor? Barnehagegudstjenester. Vi bryr oss - og trenger deg BLADET vårt Menighetsblad for Tveit og Hånes, Den norske kirke Nr 2-2015 - ÅRGANG 11 Tror du på mor? Hvem skal styre kirken vår? Konsert for Rajshahi Barnehagegudstjenester Vi bryr oss - og trenger deg

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE. SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent

ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE. SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent SAKER Godkjenning av Lund menighets årsmelding for 2014 Lund menighets

Detaljer

Menighetsblad for Løvstakksiden menighet, DEN NORSKE KIRKE nr. 1 / 2015

Menighetsblad for Løvstakksiden menighet, DEN NORSKE KIRKE nr. 1 / 2015 Løvstakksidene Menighetsblad for Løvstakksiden menighet, DEN NORSKE KIRKE nr. 1 / 2015 La oss JUSTERE KURSEN litt Ofte sier vi at julen er vår største høytid. Det er nok sant sett i forhold til den tradisjonen

Detaljer

Innhold: Lund & Heskestad Menighetsblad. Lund Prestegjeld. Prestens penn

Innhold: Lund & Heskestad Menighetsblad. Lund Prestegjeld. Prestens penn Lund & Heskestad Menighetsblad www.dalane.kirken.no Besøksadresse: Moivn. 7, 4460 Moi Postadresse: Moivn. 9, 4460 Moi E-post adresser: soknepresten@lund.kommune.no kateketen@lund.kommune.no kirkevergen@lund.kommune.no

Detaljer

www.stangemenighet.no Nr. 4 2013 66. årgang Bispevisitas fra 26. november til 1 desember God jul!

www.stangemenighet.no Nr. 4 2013 66. årgang Bispevisitas fra 26. november til 1 desember God jul! www.stangemenighet.no Nr. 4 2013 66. årgang Bispevisitas fra 26. november til 1 desember God jul! Snart er julen her og «skuldrene senkes» i de tusen hjem. Endelig fri fra stress og mas Det skal støvsuges

Detaljer

misjon tidende nr. 11/12-2012 167. årgang

misjon tidende nr. 11/12-2012 167. årgang god jul misjon s tidende nr. 11/12-2012 167. årgang Utgitt av Det Norske Misjonsselskap (NMS) Adresse: Boks 226 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Misjonsmarka 1, 4024 Stavanger Telefon 51 51 61 00

Detaljer

FOR VINGER OG AUSTMARKA - NR 1-2015 - 62. ÅRGANG

FOR VINGER OG AUSTMARKA - NR 1-2015 - 62. ÅRGANG FOR VINGER OG AUSTMARKA - NR 1-2015 -. ÅRGANG LEDER TA VARE PÅ ARVEN En viktig begrunnelse for at NRK gjennomførte Salmeboka minutt for minutt var å ta vare på kulturarven. Og svært mange, både de som

Detaljer

Utstråling Knut Erling Johansen, fungerende biskop i Borg

Utstråling Knut Erling Johansen, fungerende biskop i Borg MENIGHETSBLADET Berg, Rokke, Halden, Asak, Tistedal, Idd og Enningdalen menighet Nr. 4 25. årgang november/desember 2011 Utstråling Knut Erling Johansen, fungerende biskop i Borg I en av julehøytidens

Detaljer

Menighetsblad for Feda, Kvinesdal og Fjotland - Nr. 6 julen 2013-54. årgang

Menighetsblad for Feda, Kvinesdal og Fjotland - Nr. 6 julen 2013-54. årgang Menighetsblad for Feda, Kvinesdal og Fjotland - Nr. 6 julen 2013-54. årgang VI ER FORSKJELLIGE Reidulf K. Ljøkjell F R A P R E S T E N S P E N N 2 Når jeg skriver dette er det midt i julestria og midt

Detaljer

Lindesneshallen, Vigeland 8. - 13. juli

Lindesneshallen, Vigeland 8. - 13. juli De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 4 april 2008 Årgang 104 Lindesneshallen, Vigeland 8. - 13. juli Herre, la meg kjenne dine veier, lær meg dine stier! Salme 25, 4 Portrettet Dåpsvekkelse Skoletaper

Detaljer

Velkommen til kirken!

Velkommen til kirken! Min barndoms jul på 50-tallet Bibeldagen 2015 Kontrollert galskap se side 4-5 se side 5 se side 8 Kirkekontakten FOR MYSEN, HÆRLAND, TRØMBORG OG EIDSBERG NR. 5 2014 60. ÅRGANG Velkommen til kirken! Jul

Detaljer

Lærerikt og spennende Side 12. Grunnlovsjubileet Side 14. Ny kantor Side 10. Pinsebetrakning Side 5. Tro og lys Side 13

Lærerikt og spennende Side 12. Grunnlovsjubileet Side 14. Ny kantor Side 10. Pinsebetrakning Side 5. Tro og lys Side 13 Lærerikt og spennende Side 12 Grunnlovsjubileet Side 14 Ny kantor Side 10 Pinsebetrakning Side 5 Tro og lys Side 13 Nr. 2-61. årg -juni - september 2014 - informasjon Ansatte Sokneprest Fredrik Ulseth

Detaljer

Familiegudstjenestesatsing

Familiegudstjenestesatsing Trygve Gulbrandsens verdier se side 2 TV-aksjon 2014 se side 5 Utdeling av 4-års bok se side 8 FOR MYSEN, HÆRLAND, TRØMBORG OG EIDSBERG NR.3 2014 60. ÅRGANG Familiegudstjenestesatsing i Mysen kirke GØY

Detaljer

MENIGHETSBLADET FOR LISTA, HERAD OG FARSUND. Nr. 6 2010 årgang 69. Vanse kirke. Vestbygda kapell. Herad kirke. Frelserens kirke.

MENIGHETSBLADET FOR LISTA, HERAD OG FARSUND. Nr. 6 2010 årgang 69. Vanse kirke. Vestbygda kapell. Herad kirke. Frelserens kirke. Menighetsbladet for Lista, Herad og Farsund. Nr 6-2010 MENIGHETSBLADET FOR LISTA, HERAD OG FARSUND Nr. 6 2010 årgang 69 Vanse kirke Vestbygda kapell Herad kirke Frelserens kirke Spind kirke Til kirken

Detaljer

Tsei Toon (bildet) og hans kone Naw Ehsae fant først friheten i det de møtte Jesus Kristus.

Tsei Toon (bildet) og hans kone Naw Ehsae fant først friheten i det de møtte Jesus Kristus. De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 1 januar 2010 Årgang 106 Tor André Bergmann er ny ungdomspastor på Saron Åkrehamn. SE MER SIDE 12-13 Reidar Gamst setter i lederskolen fokus på lederskap og

Detaljer

MENIGHETSBLADET. Berg, Rokke, Halden, Asak, Tistedal, Idd og Enningdalen menighet

MENIGHETSBLADET. Berg, Rokke, Halden, Asak, Tistedal, Idd og Enningdalen menighet MENIGHETSBLADET Berg, Rokke, Halden, Asak, Tistedal, Idd og Enningdalen menighet Nr. 4 24. årgang november/desember 2010 Da de så stjernen... AV BISKOP HELGA HAUGLAND BYFUGLIEN KORET I SØNDRE ENNINGDAL

Detaljer

NorKontakt. Deilig med spa på leir! Intervjuer med gammel og ny regionleder - sidene 4 og 5. Nr. 4/2009

NorKontakt. Deilig med spa på leir! Intervjuer med gammel og ny regionleder - sidene 4 og 5. Nr. 4/2009 NorKontakt Organ for region Østfold og Haugetun Folkehøyskole Nr. 4/2009 FRA INNHOLDET: Deilig med spa på leir! Leder, s. 3 Arrangementer, s. 8 Acta, s. 10-12 Haugetun, s. 13 Takk og bønn, s. 16 Intervjuer

Detaljer

Vi presenterer programmet for Sommerstevnet i Drammen 6. 11. juli 2010.

Vi presenterer programmet for Sommerstevnet i Drammen 6. 11. juli 2010. De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 4 april 2010 Årgang 106 På Solstrand var nær 60 tenåringer samlet til Tentroweekend. LES MER SIDE 28-29 Les om arbeidet i Padrauna, India vårt glemte misjonsfelt.

Detaljer