ÅRS. rapport. skøytegruppen. Håvard. Håvard Lorentzen. Sverre. Sverre Lunde Pedersen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRS. rapport. skøytegruppen. Håvard. Håvard Lorentzen. Sverre. Sverre Lunde Pedersen"

Transkript

1 2012 ÅRS rapport skøytegruppen Håvard Håvard Lorentzen Sverre Sverre Lunde Pedersen

2 Innholdsfortegnelse Innledning 3 Organisasjon 3 Styret 3 Sportslig utvalg 3 Tillitsvalgt 4 Stevnekomité 4 Foreldrelagets sammensetning 4 Valgkomité 4 Andre tillitsverv 4 Funksjonærer 6 Aktive trenere 6 Representasjoner 7 Medlemmer 7 Utmerkelser og stipend 7 Økonomi 8 Junior og seniorgruppen 9 Gruppen rekrutt og Trenings- og konkurransevirksomhet 11 Fana løpere som satte lands- og Norgesrekorder i Egne arrangerte stevner 12 Skøyteskole 13 Dugnad 13 Oppsummering av leder 14 App A Handlingsplan 16 App B Sportslige resultater 17

3 Innledning Årsrapporten omhandler skøyegruppen organisering og aktiviteter i perioden Organisasjon Kapittelet omhandler organisering og oppgavefordeling i gruppen. Nøkkelroller med innramming. Styrets sammensetning 2012 Leder; Nestleder; Kasserer, Materialforvalter; Sekretær; Rekruttansvarlig; Styremedlem; Sigbjørn Rabbe Karen Skavhellen Glenn Magne Kristensen Pernille Schaatun Ragnhild Lilletvedt Espen Samsonsen Pål Holmefjord Lorentzen Trenere i 2012 Hovedtrener; Gaute Åsebø Rune Stordal Preben Kristensen, vår Rekr./aldersbestemt; Nils Magne Klippen Erik Adolfsen, vår Elisabeth Eidsheim Cecilie S Hannevig Vidar Lilletvedt Espen Samsonsen Atle Isaksen Sportslig utvalg Leder; Gaute Åsebø Ansgar Skavhellen Nils Magne Klippen Espen Samsonsen Billettomsetning Sissel Thømt Vaktliste ukedager Pål Holmefjord Lorentzen Vaklister helg Sigbjørn Rabbe Vaskelister Pål Holmefjord Lorentzen Salgsbod Karen Skavhellen Teknisk vedlikehold Ikke tildelt/sigbjørn Rabbe 3

4 Tillitsvalgt Pål Holmefjord Lorentzen var tillitsvalg for junior og seniorgruppen i Stevnekomité Leder; Funksjonæransvarlig; Stevnekomité NM 2013 Leder; Kasserer; Medlem; Teknisk leder; Funksjonæransvarlig; Georg Wiig Pernille Schaatun Mette Øyen Petter Bentsen Sigbjørn Rabbe Georg Wiig Pernille Schaatun Foreldrelagets sammensetning Disse har faste verv utenfor styret, og bidrar til stabile inntekts- og driftsforhold i gruppen: Karen Skavhellen Ansvar salgsbod (høst) Sissel Thømt Ansvar oppgjør bilettbod Pål Holmefjord Lorentzen Organisering vakter salgs- og slipebod ukedager Sigbjørn Rabbe Ansvarlig for organisering av helgevakter salgs- og slipebod Valgkomité Jarle Henriksen Forfall på to tidligere medlemmer. Karen Skavehellen har bistått arbeidet Leder Andre tillitsverv Navn Tillitsverv Bjørn Thømt Leder Fana IL hovedstyre Leder Anleggskomitéen Bergen Issenter Leder HSK Autorisasjonsråd Styreleder Idrettshuset AS Styreleder Idrett Bergen Sør Styremedlem HSK Styremedlem Fana IL Stiftelse Styremedlem Fana IL Hederstegnkomité Medlem NSF Anleggsutvalg Ansgar Skavhellen Styremedlem HSK Styremedlem Fana IL, valgkomité Georg Wiig Medlem Statistikk utvalg NSF Leder Terminlisteutvalg HSK Revisor 1 HSK Varamedlem Fana IL kontrollkomité Hans Dankertsen Daglig leder Idrett Bergen Sør Medlem Anleggskomitéen Bergen Issenter Medlem HSK Anleggskomité Leder NSF Ressursgruppe Hurtigløp 4

5 John-Egil Lilletvedt Medlem HSK autorisasjonsråd Medlem Idrettsmerkeutvalget i FIL Dag Rasmussen Leder Fana IL hederstegnkomité Liv Holmefjord Leder Fana IL kontrollkomitè Asbjørn Lilletvedt Styremedlem Fana IL stiftelse Thony Hannevig Medlem Anleggskomitéen Bergen Issenter Sissel Økland Thømt Revisor 2 HSK Jannecke Monsen Varamedlem HSK valgkomité 5

6 Godkjente Funksjonærer Fana IL 2012 Funksjon Navn Autorisert Overdommer Nivå 2 Bjørn Thømt 2008 Overdommer Nivå 3 Ole Andreas Kannelønning 1997/2005 Overdommer Nivå 3 Thony Hannevig 2008 Overdommer Nivå 4 Rolf Gunnar Engeseth 1997/1998 Starter Nivå 2 John-Egil Lilletvedt 1991/2004 Dommer/Tidtaker Bjørn Thømt 2008 Ole Andreas Kannelønning 1997/2005 Thony Hannevig 2008 Rolf Gunnar Engeseth 1997/1998 John-Egil Lilletvedt 1991/2004 Atle Isaksen 1991 Ivar Hansen 1994 Lars Ove Bjelland 2002 Ansgar Skavhellen 2002 Nils Magne Klippen 1979 Jarle Henriksen 2003 Linda Halleland 2003 Merete Schjøtt Lie 2003 Sissel Økland Thømt 2003 Cecilie Økland Thømt 2003 Christina Schjøtt Hannevig 2003 Tore Solberg 1994 Mette Larsen Øyen 2008 Sverre Pettersen 2008 Steinar Skavhellen 2008 Georg Wiig 2008 Gunnar Solvang 2009 Sigbjørn Rabbe 2011 Glenn Magne Kristensen 2011 Pål Holmefjord Lorentzen 2011 Ole Christian Thømt 2011 Espen Samsonsen 2011 Elisabeth Eidsheim 2011 Pernille Schaathun Berge 2011 Roy Endre Våge 2011 Arve Gravdal 2011 Karen Skavhellen 2011 Monica G. Jardeborg 2011 Aktive trenere Navn Trenerstatus Aldersgruppe Gaute Åsebø Hovedtrener Junior og senior Preben Kristensen Trener (vår) Junior og senior Rune Stordal Trener Junior og senior Atle Isaksen Trener år Erik Adolfsen Trener (vår) Rekrutter Nils Magne Klippen Hovedansvar rekrutt Rekrutter Espen Samsonsen Trener Rekrutter Vidar Lilletvedt Trener Rekrutter Elisabeth Eidsheim Hjelpetrener år Cecilie Schøtt Hannevig Hjelpetrener år 6

7 Representasjoner og utnevning Karen Skavhellen NSF ledermøte Bjørn Thømt NSF Dommerseminar Bjørn Thømt HSK Årsmøte (HSK styremedlem) Bjørn Thømt Idrettsrådet i Bergen, Årsmøte Bjørn Thømt Funksjonærkurs i regi HSK Karen Skavhellen HSK Årsmøte Glenn Magne Kristensen HSK Årsmøte John-Egil Lilletvedt Starter NC 2 Medlemmer Kvinner: 81 Menn: : : : : : : 8 26 og over: og over: 51 Totalt: 214 Som aktive medregnes medlemmer som har verv eller andre oppgaver i gruppen, ihht retningslinjer for idrettsregistreringen. Utmerkelser og stipend Navn Ansgar Skavhellen Sissel Thømt Karen Skavhellen Utmerkelser Hederstegn i sølv, Fana IL Hederstegn i bronse, Fana IL Hederstegn i bronse, Fana IL Idrettsstipender Stipend a kr 7 500,- tildelt Sverre Lunde Pedersen (-92) fra Skøyter Stipend a kr 7500,- tildelt Håvard H. Lorentzen (-92) fra skøyter Gavekort a kr 2500,- tildelt Sindre Henriksen (-92) fra skøyter 7

8 Økonomi Med forbehold om at det ikke blir ytterligere endringer i regnskapet, vil skøytegruppens regnskap for 2012 vise et underskudd på ca. kr Økonomisk sett startet 2012 tøft for skøytegruppen. Bakgrunnen for det var et etterslep fra 2011 angående reiseutgifter og trenerlønn. I løpet av første halvår 2012 ble det betalt ut over kr for aktiviteter i Våren 2012 innledet Fana I.L. et samarbeid med regnskapsbyrået Pwc. På grunn av omleggingsprosessen av våre regnskapsrutiner, forelå ingen regnskapstall for gruppene før etter sommerferien. I denne perioden ble det derfor vanskelig å styre økonomien. Etter at de første offisielle regnskapstallene forelå, ble det i 3. kvartal sendt inn prognose for året som viste underskudd på kr Økonomi har vært et prioritert tema i styret, og som nevnt endte underskuddet på bare kr De aktive har betalt 50 % egenandel for reiser og opphold i forbindelse med stevner og treningsleirer. Selv om skøytegruppen har et underskudd på ca. kr , er vi nå mer à jour med økonomien. Noe som betyr at rammene for driften i 2013 ser bra ut. Treningsavgift 2012: Skøyteskole Rekrutt og år Junior B og C Senior og Junior A kr 500,- pr år kr 300,- pr år kr 1000,- pr år kr 1200,- pr år Revisor Fana Sparebank Regnskapskontor frem til mai 2012 og deretter PricewaterhouseCoopers AS som har tatt seg av regnskapsføringen. Gunnar Fleslands minnefond Gunnar Fleslands minnefond ble opprettet i forbindelse med hans bortgang i Flesland var svært sentral i arbeidet med å etablere kunstisbanen på Slåtthaug. Fondet ble opprettet etter ønske fra Gunnar Flesland, og formålet er å støtte utviklingen av den lokale skøytesporten. Pr hadde fondet en kapital på kr ,- Styret: Leder: Asbjørn Lilletvedt, øvrige medlemmer, Hans Danskertsen og Torstein Flesland (sønn). Medlemskontingent 2012: Aktive 5-17 år Aktive 18 år og eldre Støttemedlemmer kr. 350,- pr.år kr. 450,- pr.år kr. 250,- pr. år Gave fra Dag Rasmussen Gave på ,- til skøytegruppen. Statutter for bruk etableres i Medlemmer får MX-sportskort utdelt via trener (fordelskort på MX-Sport). Er man medlem av flere grupper, betales kun en kontingent. En treningsavgift bestemmes av den enkelte gruppes årsmøte. 8

9 Junior og seniorgruppen Senior: Cecilie Schjøtt Hannevig, Anders Vestrheim Skavhellen, Pål Holmefjord Lorentzen, Nikolai Vestreheim Skavhellen Junior A: Sverre Lunde Pederssen (NSF landslagsgruppe), Håvard Holmefjord Lorentzen (NSF Landslagsgruppe), Sindre Henriksen, Thomas Schjøtt Hannevig, Arild Færø Junior B: Thea Skavhellen, Camilla Schjøtt Hannevig, Jakob Anspach Klippen Junior C: Cassandra Skavhellen, Joachim Schjøtt Lie Gruppen hadde oppstartmøte i april. Der møtte aktuelle løpere for kommende sesong, og Karen Skavhellen som representant for styret. Leder for møtet var ny trener, Gaute Åsebø. Løperene ble forespeilet en plan for treningsarbeidet frem til sesongstart. Vi løftet også frem noen mål for gruppen, og gav Fana IL sine kjerneverdier litt oppmerksomhet. Løperene fikk anledning til å komme med kommentarer, og vi avsluttet med felles middag ute. I perioden som fulgte frem mot sommersamlingen på Hamar i første halvdel av august, var preget av ustabilt oppmøte på fellestreningene. Rune Stordal kom inn som trener i slutten av juni, da de vi hadde håpet skulle delta sammen med Gaute Åsebø, hadde vanskelig for å stille. Hans humør og kompetanse har vært veldig verdifull for gruppen, og løperene tok han raskt til seg. Sommersamlingen på Hamar var et vendepunkt i arbeidet med å skape et stabilt treningsmiljø. Vi opplevde en positiv innstilling i gruppen, og det var god innsats. Løpsresultatene siste dag i oppholdet, var også oppløftende. Etter Hamar-samlingen, ble oppmøte på fellestreningene mye bedre. Vi fikk gode løpere fra andre miljøer inn i gruppen, og dette bidro til et løft på flere måter. Løperene fra eksterne klubber som trener med oss, har vært fornøyd med det tilbudet de har fåt fra Fana IL. Noen av disse hadde også en fin høstsesong. Da juniorene og seniorene reiste sammen med de aldersbestemte til Stavanger på høst-samling, var vi en helt annen gjeng enn den som startet barmarkssesongen. Resultatene utover høsten, viste at en del ting hadde vært riktig i forberedelsene. Pål Lorentzen hadde gode enkelt resultater på høsten, med en flott pers på 1500m på Hamar, helgen november. Han gjorde også flotte plasseringer under NM-enkeltdistanser på Bjugn. Kvalifiserte seg også til student-vm i Polen. Jakob Klippen, ennå junior, viste også flott fremgang utover høsten, og begynte å perse allerede på sommerløpet på Hamar. Thea Skavhellen kvalifiserte seg til NM-enkeltdistanser senior, som juniorløper. Camilla Schøtt Hanevig har også deltatt på noen nasjonale stevner. 9

10 Gruppen rekrutt 8-13 Gruppen har trent jevnt og godt fra begynnelsen av april. Oppmøtet på sommertrening var noe variabelt men tok seg kraftig opp når det nærmet seg sesongstart. Innhold på treningene i april og mai bestod i hovedsak av sykkeltrening hver tirsdag og torsdag sammen med sykkelgruppen i Fana IL. Fra juni var det mer variert innhold med fartslek, bestående av skøyteimitasjon og løping, samt bakkeintervall, sprint og spenst trening. Samholdet og trivselen har vært god. På sommertrening har Nils Magne Klippen hatt ansvaret for treningen med hjelp av Elisabeth Eidsheim. Vi har varmet opp i fellesskap med fotball eller løping. Som i fjor har alle som har deltatt regelmessig på treningene vist en veldig fin fremgang både ferdighetsmessig og i konkurranser. De eldste jentene deltok på Jenteløftet i Østfold i regi av skøyteforbundet i slutten av juni. 8 jenter og gutter deltok på Statnettsamling på Hamar i starten av august. I Høstferien hadde vi en fantastisk fin treningssamling i Stavanger, hvor hele Fana IL Skøytegruppe fra Rekrutt til Senior, totalt 42 stykker, reiste, bodde og trente sammen. Samlingen ga en stort utbytte både sosialt og treningsmessig, hvor gruppen bodde i et hyttetun ved sjøen og trente i Sørmarka Arena. Samlingen var mange av de yngste en formidabel kick-start og innkjøring på sesongen. Fra starten av november har det vært løpere på isen hver trening, med en topp på 30 stk. I høst og vinter har vi også fått god hjelp av Cecilie Schøtt Hannevig som har utført sin trenerpraksis i vår gruppe som del av sin trenerutdannelse i regi av skøyte forbundet. Noen av våre eldste utøvere har også benyttet seg av Fana IL sine styrketreninger på mandager på Rådalslien skole. Vi må også nevne Atle Isaksen som har vært en del av trenerteamet på is. Grunnet store variasjoner i alder og ferdighet og modenhet har utøverne blitt delt inn i to eller tre treningsgrupper. Espen Samsonsen har hatt ansvaret for de yngste med god støtte av mange ivrige foreldre blant annet Vidar Lilletvedt, Pernille Schaathun Berge, Glenn Kristensen, Steinar Skavhellen, m.fl.. Alle istreninger har vi avsluttet med svingtrening, lek og moro på indre bane. De aller fleste har hatt en formidabel utvikling både fysisk og ferdighetsmessig. De er blitt mer modne og evner å ta imot instruksjon i større grad enn før. Dette har vært sagt før men kan ikke repeteres for ofte: Man kan ikke skrive om rekruttene uten å nevne foreldrene. Med en slik foreldregruppe er det lett å være trener. De er alltid til stede; ikke for mye, men akkurat passe. De hjelper til når det behøves og bidrar med sin positive innstilling til at gruppen blir sammensveiset. Fremtiden ser med andre ord ganske lys ut for skøytesporten i Bergen. Det som eventuelt kan gjøre den strålende, er at vi klarer å utdanne flere trenere som kan ta seg av nye barn som har lyst til å prøve seg på skøyter. Resultatutviklingen i løpet av høsten og vinteren 2012 har vært formidabel for de aller fleste. For flere detaljer se oversikt over aktiviteter og resultatlister annet sted i årsrapporten. 10

11 Trenings- og konkurransevirksomhet Sommeris Hamar 31 juli-12 august To uker med gode treningsforhold på is. Fana hadde en 7 løpere, samt Ståle Fagerheim. Trener og leder var Gaute Åsebø, 4 jenter deltok på jenteløftet i regi av skøyteforbundet. Egen rapport er laget 8 stk yngre løpere deltok på Statnett samling på Hamar 5-10 august Høst-is, Stavanger oktober (høstferie) Stor delegasjon løpere og foreldre var med på denne svært vellykkede turen til Stavanger. Fana løpere som satte lands- og Norgesrekorder i 2012 NSF Georg NORSKE REKORDER MENN JUNIOR 500m Håvard H. Lorentzen 35,66 Calgary m Håvard H. Lorentzen 1.09,15 Salt Lake City BESTERESULTAT IKKE-REKORD ØVELSE MENN JUNIOR 2x500m Håvard H. Lorentzen 73,51 Obihiro (36,78-36,73) KRETSREKORDER HORDALAND SKØYTEKRETS MENN SENIOR 500m Håvard H. Lorentzen 35,66 Calgary x500m Håvard H. Lorentzen 73,51 Obihiro (36,78-36,73) 1000m Håvard H. Lorentzen 1.09,15 Salt Lake City m Sverre Lunde Pedersen 3.46,70 Obihiro Liten 4-k Sverre Lunde Pedersen 150,616 Obihiro (36, ,70/1.49, ,03) Stor 4-k Sverre Lunde Pedersen 152,590 Moskva Kry (37, ,04/1.47, ,01) KRETSREKORDER HORDALAND SKØYTEKRETS MENN JUNIOR 500m Håvard H. Lorentzen 35,66 Calgary x500m Håvard H. Lorentzen 73,51 Obihiro (36,78-36,73) 1000m Håvard H. Lorentzen 1.09,15 Salt Lake City m Sverre Lunde Pedersen 3.46,70 Obihiro Liten 4-k Sverre Lunde Pedersen 150,616 Obihiro (36, ,70/1.49, ,03) Stor 4-k Sverre Lunde Pedersen 152,590 Moskva Kry (37, ,04/1.47, ,01) 11

12 Egne arrangerte stevner Stevner arrangert av skøytegruppen våren 2012: Kretsmesterskap Allround Kretscup 6 Fellesstart Stevner arrangert av skøytegruppen høsten 2012: Åpningsløp DnB-løpet (Senior og Veteran) Kretsløp / Rekruttløp 3 12

13 Skøyteskole 2012 Våren 2012 ble det gjennomført 6 kvelder med skøyeskole. Ca 25 deltakere per gang. I hovedsak var det foreldrene ved Arve Gravdal, Christ Berge, Roy Våge, Britt Netland og Janneche Monsen som var instruktører. Dessverre noe frafall av instruktører mot slutten av kurset. Disse erfaringene ble lagt til grunn for organiseringen for høsten Det ble også erfart at utdeling av lapper på skolene har størst effekt med hensyn til påmelding. Oppdaterte hjemmesider må også vektlegges for framtidige skøyteskoler. Høsten 2012 var det rundt 50 elever på skøyteskolen, de varierte mellom 1.klasse til 4.klasse. Vi var 5 ledere, Oddhild Eidsheim, Ståle Fagerheim, Frithjov Wiger-Larsen, Janneche Monsen og Cassandra Skavhellen. Vi delte oss i 2 grupper, klasse var sammen med Oddhild, Frithjov og Jannecke, mens 3.-4.klasse var med Ståle og Cassandra. Skøyteskolen var 6 ganger, med opplett vær. De 2 første gangene var skøyteskolen ute på ytterisen grunnet ikke lagt is på innerfeltet. Det var mye lek og moro i begge gruppene, alle lederene var veldig flinke til å finne på leker og skøyte øvelser og alle barna var glade med det vi fant på. Siste økten fikk klasse lovt å prøve seg på en hundre meter hver for å få bronse knappen. De syntes det var så gøy at de ville ha enda en hundre meter. Når vi var ferdig på isen ventet varme pølser oss og utdeling av diplom og bronse knappen. Dugnad I 2012 har det i hovedsak vært god oppslutning på dugnadene i skøytegruppen. Som før er det vaktene i billett og kiosk som er mest krevende der det er nedlagt nær 1000 timer av utøvere og foreldre. Foreldrevakter i helgene Bodvakter på Slåtthaug i kiosk, billett og slipebod fungerte godt våren En stor del av det økonomiske grunnlaget for drift av klubben ble etablert i perioden januar til mars. Der helger med fint vær gav stort oppmøte på Slåtthaug kunstisbane. Høstsesongen ble nok en gang preget av mye regn og dårlige forhold i helgene med tilhørende svake inntekter. Når det sette opp vaktlister tar dette utgangspunkt i aktive utøvere og foreldre fra forrige sesong. Men dessverre er det mange som gir seg når isen kommer om høsten. De bestemmer seg gjerne for dette litt etter at vaktene er startet. Det blir derfor mange hull i planene om høsten som må dekkes på kort varsel. Prioriteringen har derfor vært at kioskvakt utgår og billettsalg og utleie prioriteres. Ved sesongstart 2012 ble det innført kortautomat i billett og slipeboden. Trenden viser nå at vi gradvis reduserer kontantomsetningen. Noe som vil være en fordel med tanke på sikkerhet og arbeid med regnskap. Det har vært noen utfordringer med bruk av kassaapparat og kortautomat med hensyn til å lære opp mange personer, men vi tror dette bedrer seg etter hvert. Etter at Oddhild Eidsheim avsluttet sitt årelange ansvar med oppbevaring av kasse og kontanter, ble det høsten 2012 innkjøpt en brukt safe som brukes til mellomlagring kasse. Dette opplegget har hittil fungert godt. Sissel Thømt har også denne sesongen håndtert oppgjør til kommune og klubb på en utmerket måte. På grunn av rehabilitering av Fanahytten ble det ingen vakter der i Vakter på ukedager Aktive utøvere i junior og senior har tradisjonelt stått for vaktstyrken i åpningstidene på mandag, onsdag og fredag. Men med frafall av egne løpere i denne gruppen og få juniorer ble det i 2012 satt inn løpere ned til 12 års alderen. De yngste har da vært to om gangen. Det ble fra høsten 2012 kun lagt opp til godtgjørelse kun for vakter i jule og nyttårshelgen. Vask og renhold Renhold av garderober hver uke utføres av foreldrene med utøvere fra 12 år. 10 familier deltatt i 2012 og utført en god jobb i lokalene som etter hvert er merket av tidens tann. Rydde og arbeidsdugnad Slåtthaug 5. mai ble det gjennomført en ny dugnad med rydding og reparasjoner i lokalene gruppen disponerer på Slåtthaug. Blant de utførte oppgavene var klargjøring av premier for neste sesong med nye emblemer samt beising av boder. Litt svakere oppmøte enn forrige sesong men det planlagte arbeidet ble gjennomført effektivt av de fremmøtte. Utleie til av skøyter til skoler og barnehager Utleie organisert av Karen Skavhellen med bruk av kodet nøkkelboks har også vært gjennomført Dette er et godt tilbud til skolene for å kunne få skøyter og hjelm på alle elevene. Litt varierende med orden og betaling men fordelene er større enn ulempene. Dugnad stevner Gjennomføring av stevner har godt bra for skøytegruppen i Fana IL. Klare ansvar i regi av Pernille Schaatun samt en god gruppe positive foreldre har bidratt til dette. I 2012 har vi også sett at økende kompetanse i gruppen har sørget for at stevner og de mange rollene funksjonærene skal ha, har fungert godt. Men det også klart at nøkkelrollene og kompetansen til entusiastene Wiik, Lilletvedt, Thømt med flere er grunnlaget for godt gjennomførte arrangementer. Det var ingen nasjonale stevner i sesongen 2012 men det ble brukt mye tid på planlegging av NM sprint Dette arbeidet ble ledet med stø hånd av Mette Øyen. 13

14 Oppsummering av leder 2012 føyer seg inn i rekken med god sportslig utvikling for skøytegruppen. Det er deltakelse med gode plasseringer på alle nivå fra alderbestemt til junior og senior med Håvard Holmefjord Lorentzen og Sverre Lunde Pedersen som spydspisser på landslaget. Året begynte svært godt for Håvard som ble Norgesmester i sprint med kongepokal i Asker. Deretter ble det internasjonal detakelse på WC og VM sprint senior. I VM junior ble det 1 plass på 1000m etter at Pavel Kulizhnikov ble tatt for doping etter stevnet. Men sykdom stoppet framgangen for Håvard som brukte høstsesongen for å komme tilbake i form. Sverre har tatt steget inn i verdenseliten for senior og avlsuttet solid som junior med å vinne både 1500m, 3000m og sammenlagt seier i VM i Obihiro. Han tok også 2 plass på 1500 i EM senior og i VM senior i Moskva ble det 5 plass på samme distanse. Høstsesongen fortsatte med framgang for Sverre ved å ligge blant de 5-9 beste i verden. På tampen av sesongen overrasket han mange med å slå Håvard Bøkko på 5000 og Men også lokalt på Slåtthaug har det vært mange løpere med stor fremgang. Pål Holmefjord Lorentzen har markert seg på nasjonalt nivå der også Thea Vestrheim Skavhellen og Jakob Klippen har hatt god framgang. Sindre Henriksen og Thomas Schøtt Hannevig valgte å slutte og flytte til Stavanger etter vårsesongen, får å trene innendørs og ta videre utdanning. Arbeidet i hovedregi av Nils Magne Klippen med å få frem yngre løpere har i denne sesongen vist at svært gode resultater. Det er nå en bra gruppe på ca 10 utøvere i aldersbestemte klasser som har mulighet til å hevde seg på nasjonalt nivå i tiden som kommer. Særlig har jentene med Julie Nistad Samsonsen, Rebekka Skavhellen og Maria Anspach Klippen vist stor framgang og er gode representanter for Fana og jenter på skøyter. Våren 2012 ble Gaute Åsebø engasjert som hovedtrener i skøytegruppen. En utfordring med lang reisevei fra Hardanger ble blant annet løst ved han knyttet Rune Stordal til miljøet som hjelpetrener. Sammen har det vært en berikelse for skøytegruppen både sportslig og sosialt. Løpere i all faser og aldre har hatt nytte av deres kompetanse og innsats. Av mange gode treningssamlinger i 2012 vil vi spesielt nevne høstis i Sørmarka for hele skøytegruppen der det med utøvere, trenere og foreldre var nær 50 deltakere. En flott samling med 3 fulle dager på isen som gav godt samhold og en god start på sesongen. Fra høsten 2012 har skøytegruppen også hatt flere gjesteløpere på trening på Slåtthaug i forbindelse med studier i Bergen. Blant annet Henrik Hvasser og Heidi Ruistuen fra Asker og Ingvild Hellem fra Bjugn. Skøytegruppen arbeider for løsninger slik at lenger eller kortere opphold i Bergen kan kombineres med aktiv deltakelse i ett godt og utviklende treningsmiljø. Et positivt tilskudd til trenermiljøet var Cecilie Schøtt Hannevig sitt initiativ til å gjennomføre trener I kurs i ett år med lite trening på grunn av skade. I 2012 ble det ikke arrangert nasjonale stevner på Slåtthaug. Men det ble etablert en liten men effektiv komité 14

15 som la grunnlaget for gjennomføring av NM sprint Det ble ikke utdannet nye funksjonærer i 2012 og det vil nok bli behov mer opplæring i tiden som kommer om kompetansen for å gjennomføre større stevner skal opprettholdes. Foreldres innsats med dugnad i boder er generelt god og mange tar ansvar utover egne oppgaver. Men utfordringen med frafall på høsten er et problem. Dette henger også sammen med rekrutteringen da vi klarer å få med flere rekrutter fra skøyteskole i løpet av vinteren men mister mange når høsten kommer. Dette har nok sammenheng med att regn og vind på Slåtthaug om høsten ikke er like attraktivt som det andre aktiviteter kan tilby. Men tilbudet om sommertrening og som i 2012 til dels ble tatt sammen med sykkelgruppen var vellykket. Det viser også at det er de som deltar på sommertrening som mest sannsynlig kommer tilbake om høsten. Økonomi er stadig en utfordring for skøytegruppen. I 2012 ble det innført høyere egenandeler og økte treneravgifter. Det ble også lagt bedre budsjetter for reiser og samlinger slik at det var få ukjente utgifter. På utgiftsiden er det reiser og godtgjørelse til trenere som har vært de største utgiftspostene. Inntekter fra boder var bra på våren men under snitt for høsten pga nok en høst med mye dårlig vær. Men svikt budsjetterte inntekter kommer førts og fremst fra frafall av sponsorer. Arbeidet med å få nye sponsorer har ikke vært gitt nok oppmerksomhet i Gruppen kommer allikevel ut med en positiv balanse for 2012 pga av en overraskende og stor gave fra Dag G. Rasmussen. Gaven skal benyttes til investeringer og motivasjon for videre utvikling i gruppen og vil derfor ikke inngå i den ordinære drift. For skøytegruppen deltok Karen Skavhellen på NSF sin ledersamling på Gardermoen i juni Strategiplanen for de neste to årene er nå tilpasset innspill fra NSF. Det er lagt til erfaringer fra forrige periode og det er tatt hensyn til hva gruppen tror er realistisk å oppnå. Styret takker for alle som bidra med frivillig arbeid fra foreldre, entusiaster, trenere, ledere og samarbeidspartnere. Skuteviken Skøite Club skal også i år ha takk for god støtte og innsats ulike oppgaver og skøytarrangementer. Styret I Fana IL skøytegruppen Sigbjørn Rabbe, leder Karen Skavhellen, nestleder Glenn Magne Kristensen, kasserer Espen Samsonsen, rekruttansvarlig Pernille Schaatun, materialforvalter Ragnhild Lilletvedt, sekretær Pål Holmefjord Lorentzen, styremedlem 15

16 App A Handlingsplan Strategiske mål Tiltak Hurtigløp Ledende i bredde og topp i Norge i aldersbestemte klasser, Planlagt og organsiert trening 2 ganger per uke for rekrutt. 2-4 ganger for for gutter og jenter aldersbestemte klasser og tilpassede treningsprogram for junior og senior Være i norgeseliten på både junior- og seniornivå, gutter og 2 issamlinger før hver sesong for alle fra junior C, 3 for 15 år og eldre. jenter Ha minst 2-3 løpere på landslaget og i Norgeseliten Årlig 4 barmarkssamlinger over minst 2 dager. Utvikle en stabil trenergruppe for alle aldersgrupper og samarabeide med andre klubber om trening og utvikling av lovende juniorer og seniorer Utdanning Informasjon Økonomi Rekruttering 10% økning pr. år i lisenstallet i gruppen Tilnærmet lik rekruttering av gutter og jenter 10% årlig økning i egne deltagere på rekrutteringsløp 5 elever fra hvert skøyteskolekurs fortsetter i gruppen Gi ungdommen ansvar og allsidige oppgaver for å hindre frafall Rekruttgruppen skal holde på nivå mellom Styrke gruppens økonomiske fundament slik at ønskede tiltak og aktiviteter kan gjennomføres ved å: Holdeomsetningen fra kr. 1,2 mill. til 1,4 mill. i perioden Etablere en markedsgruppe som sikrerårlige kontant inntekter fra sponsorer på kr ,- Unngå driftsunderskudd Ha et økonomisk fundament som sikrer lave egenandeler ved stevner, på maks. 50% av løpernes totale kostnader. NM2013 skal gå i balanse, basert på billettinntekter og sponsormidler Videreføre avtalen med Bergen kommune om bruk av Slåtthaug kunstisbane. Intern kommunikasjon i FIL Skøyter skal være åpen og inkluderende FILS skal være offensive i markedsføringen av aktivitetene våre FILS skal ha en løpende kommunikasjon med NSF, krets og Fana IL hovedlag FILS skal ha en klar og målrettet mediestrategi Sette konkrete mål for kompetanse i alle ledd og for alle roller i løpet av 2013 Utvikle trenere på alle nivå i trenerstigen Utdanne nye funksjonærer årlig i alle kategorier i samarbeid med krets Sikre at gruppen har 5 trenere som kan følge opp og gi et faglig godt og allsidig tilbud til rekrutter. Delta i jenteløftet med jenter fra 10 år og oppover Etablere egne treningsgruppe for de yngste fra 6-9 år Fortsette opplegg med trening på barmark for de yngste og samarbeid med andre grupper i fana IL Årlig deltakelse fra ungdomsgruppen på aktivitetslederkurs eller basistrenerkurs. Sikre at mellomgruppen (12-15) får et treningstilbud med god oppfølging. (Re)etablere en markedsgruppe bestående av 2 eller flere personer. Samarbeide med hovedlaget med tanke på å skaffe inntekter/sponsorer. Utarbeide og behandle sesongbudsjett foran høst, vår og, sommer, hvor aktivitetsnivå (treningssamlinger og stevnedeltakelse) blir fastsatt. Før hver stevnereise skal det utarbeides et budsjett hvor kostnader til reiser, opphold og startkontingent blir angitt. Egenandeler skal fremgå. Det skal ikke gjennomføres aktiviteter gruppen ikke har økonomisk dekning for. Benytte nasjonalt og internasjonalt til å skaffe ekstra sponsormidler. Hjemmesiden til Fana IL skal brukes som viktigste informasjonskanal. Gruppen skal følge Fana ILs mediestrategi. Det skal gjennomføres 2 foreldremøter årlig med. Kartlegge behov for videreutvikling av trenere innen 3. kvartal hvert år. Årlig deltakelse fra ungdomsgruppen på aktivitetslederkurs eller basistrenerkurs. Gruppen skal ha minst 5 deltagere på funksjonærkurs før nasjonalestevner Kjerneverdier NSF : 16

17 App B Sportslige resultater EM Allround Budapest 6-8. Januar Sammenlagt Sverre Lunde Pedersen NM Sprint Asker 7-8. Januar Sammenlagt Håvard Holmefjord Lorentzen Senior Pål Holmefjord Lorentzen Senior Cecilie Schjøtt Hannevik Senior Sindre Henriksen Junior Thomas Schjøtt Hannevik Junior Thea Vestrheim Skavhellen Junior LDM Sørmarka 7-8. Januar Sammenlagt Maria Anspach Klippen Jenter Mette Støyva Jenter Cassandra Skavhellen Jenter C Camilla Schjøtt Hannevik Jenter B Jakob Anspach Klippen Gutter B Hamarlekene Januar Sammenlagt Rebekka Skavhellen Jenter Julie Samsonsen Jenter Maria Anspach Klippen Jenter Cassandra Skavhellen Jenter C Camilla Schjøtt Hannevik Jenter B Jakob Anspach Klippen Gutter B Joachim Schjøtt Lie Gutter B Thomas Schjøtt Hannevik Junior A NC 7 Sørmarka Januar Thea Vestrheim Skavhellen Junior Camilla Schjøtt Hannevik Junior Thomas Schjøtt Hannevik Junior Anders Vestrheim Skavhellen Senior WC Sprint Salt Lake City Januar Håvard Holmefjord Lorentzen VM Sprint Calgary Januar Sammenlagt Håvard Holmefjord Lorentzen

18 NM Jr Allround Geithus 4-5. Februar Sammenlagt Thea Vestrheim Skavhellen Junior Sindre Henriksen Junior Thomas Schjøtt Hannevik Junior WC Hamar Februar TP Håvard Holmefjord Lorentzen 17 7 Sverre Lunde Pedersen VM Allround Moskva Februar Sammenlagt Sverre Lunde Pedersen Landsmesterskapet Harstad TP Maria Anspach Klippen Jenter Cassandra Skavhellen Jenter Thea Vestrheim Skavhellen Jenter Camilla Schjøtt Hannevik Jenter Joachim Schjøtt Lie Gutter Jakob Anspach Klippen Gutter NC 9 Hamar Februar Sammenlagt Thea Vestrheim Skavhellen Junior Pål Holmefjord Lorentzen Senior Cecilie Schjøtt Hannevik Senior Sindre Henriksen Junior Jakob Anspach Klippen Junior Thomas Schjøtt Hannevik Junior Anders Vestrheim Skavhellen Senior Junior VM Obihiro 2-4. Mars Sml Sammenlagt TP Sverre Lunde Pedersen Håvard Holmefjord Lorentzen Sandefjordløpet Hamar 3-4. Mars Cassandra Skavhellen Jenter C Maria Anspach Klippen Jenter Mette Støyva Jenter

19 WC Finale Berlin Mars Sverre Lunde Pedersen Håvard Holmefjord Lorentzen NC Finale Hamar Mars Thea Vestrheim Skavhellen Junior Sindre Henriksen Junior Olympic Oval Finale Calgary Mars Thomas Schjøtt Hannevik VM Enkeltdist. Heerenveen TP Mars Sverre Lunde Pedersen Håvard Holmefjord Lorentzen 24 NC 1 Hamar 6-7. Oktober Pål Holmefjord Lorentzen Senior Thea Vestrheim Skavhellen Junior Cecilie Schjøtt Hannevik Senior Camilla Schjøtt Hannevik Junior Jakob Anspach Klippen Junior

20 NC 2 Stavanger Oktober Thea Vestrheim Skavhellen Junior Camilla Schjøtt Hannevik Junior Jakob Anspach Klippen Junior NM Enkeltdis. Bjugn 2-4. November Thea Vestrheim Skavhellen Pål Holmefjord Lorentzen Sverre Lunde Pedersen 2 2 NC 3 Hamar November Thea Vestrheim Skavhellen Junior Pål Holmefjord Lorentzen Senior Jakob Anspach Klippen Junior WC 1 Heerenveen November TP Sverre Lunde Pedersen Håvard Holmefjord Lorentzen WC 2 Kolomna November Sverre Lunde Pedersen 9 7 WC 3 Astana 1-2. Desember TP Sverre Lunde Pedersen NC 5 Hamar 1-2. Desember Sammenlagt Camilla Schjøtt Hannevik Junior Håvard Holmefjord Lorentzen Senior Pål Holmefjord Lorentzen Senior Jakob Anspach Klippen Junior NM Allround Sørmarka Sammenlagt Desember Sverre Lunde Pedersen Senior Student- VM Zakopane Desember Pål Holmefjord Lorentzen

21 2012 ÅRS rapport skøytegruppen

ÅRSBERETNING ASKER SKØYTEKLUBB SESONGEN /2010

ÅRSBERETNING ASKER SKØYTEKLUBB SESONGEN /2010 ÅRSBERETNING ASKER SKØYTEKLUBB SESONGEN 2009/20 /2010 Regnskapsperiode 01.01.2009 31.12.2009 1. Sammendrag Asker Skøyteklubb ønsker å gi et godt tilbud til alle som har lyst til å gå på skøyter. Klubben

Detaljer

KONGSBERG IDRETTSFORENING

KONGSBERG IDRETTSFORENING KONGSBERG IDRETTSFORENING ÅRSRAPPORT SESONGEN 2013 1 Innholds 1. innledning 2. Organisasjon 2.1 KIF Hovedstyre 2.2 Styrets sammensetning 2013 2.2.1 Andre Komiteer og utvalg 2.3 Styrets møte virksomhet/arbeid

Detaljer

Kongsberg IF. Årsmelding sesongen 2009/10

Kongsberg IF. Årsmelding sesongen 2009/10 Kongsberg IF Årsmelding sesongen 2009/10 ÅRSRAPPORT FOR KONGSBERG IDRETTSFORENING 2008. Styre Det valgte styret har bestått av: Navn Verv Per Kr Semmen leder Glenn Edvardsen nestleder Eli Einbu styremedlem

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2012 FANA IL SYKKELGRUPPEN

ÅRSRAPPORT 2012 FANA IL SYKKELGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2012 FANA IL Foto: Simon Vinnes INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse Innkalling 1. Styrets oppsummering 2. Styret 2012 2.1. Styrets sammensetning 2.2. Styrearbeid 2.3. Representasjon 3. Sportslig

Detaljer

TSK-huset 25 år. Årsberetning og regnskap for sesongen 2013/2014 134. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING MANDAG 28. APRIL 2014

TSK-huset 25 år. Årsberetning og regnskap for sesongen 2013/2014 134. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING MANDAG 28. APRIL 2014 1 TSK-huset 25 år 1989 2014 Årsberetning og regnskap for sesongen 2013/2014 2 Minneord Ruth Løften Med Ruths bortgang døde klubbens eldste medlem i 2013. Hun var født 19. november 1922. Hun var medlem

Detaljer

Årsmøte 2014. Nittedal Idrettslag. Nittedal Idrettslag

Årsmøte 2014. Nittedal Idrettslag. Nittedal Idrettslag Nittedal Idrettslag Årsmøte 2014 Nittedal Idrettslag Boks 75, 1482 Nittedal * Besøksadresse: Kvernstuveien 5 Telefon: 67 07 25 88 * post@nittedalil.no * www.nittedalil.no Nittedal Idrettslag Saksliste

Detaljer

KONGSBERG IDRETTSFORENING (KIF) ÅRSRAPPORT SESONGEN 2011

KONGSBERG IDRETTSFORENING (KIF) ÅRSRAPPORT SESONGEN 2011 2011 KONGSBERG IDRETTSFORENING (KIF) ÅRSRAPPORT SESONGEN 2011 1 Innhold 1. Innledning... 3 2. Organisasjon... 4 2.1 KIF Hovedstyre... 4 2.2 Styrets sammensetning 2011... 4 2.3 Styrets møtevirksomhet /

Detaljer

SCANDIC HOTEL, BODØ (tidligere Rica) 25-26. april 2015

SCANDIC HOTEL, BODØ (tidligere Rica) 25-26. april 2015 NORDLAND SKIKRETS TING SCANDIC HOTEL, BODØ (tidligere Rica) 25-26. april 2015 PROGRAM OG SAKSLISTE SAKENES BEHANDLING BERETNINGER REGNSKAP OG BUDSJETT HANDLINGSPLAN ORGANISASJONSPLAN LAGSOVERSIKT Innholdsfortegnelse

Detaljer

Nytt klubbhus/garderober på Nesttun Idrettsplass!

Nytt klubbhus/garderober på Nesttun Idrettsplass! Årgang 85 Nr. 2-2014 nr. 423 MEDLEMSBLAD FOR FAN A IDRETTSLAG Nytt klubbhus/garderober på Nesttun Idrettsplass! Nytt klubbhus - 10 Jan Fjærestad, trener - 13 Damefotball 10 år - 15 Fana sykkel- og løpsfestival

Detaljer

Årgang 85 Nr. 3-2014 nr. 424. Sykkel-Vm. til Bergen 2017. Stian remme. legger opp! www.fanail.no

Årgang 85 Nr. 3-2014 nr. 424. Sykkel-Vm. til Bergen 2017. Stian remme. legger opp! www.fanail.no Årgang 85 Nr. 3-2014 nr. 424 MEDLEMSBLAD FOR FAN A IDRETTSLAG Sykkel-Vm til Bergen 2017 Stian remme legger opp! www.fanail.no 2 3 FANAVARDEN - Medlemsblad for Fana Idrettslag - stiftet 3. mars 1920 INNHOLD

Detaljer

Årsmelding 2011. www.asil.no

Årsmelding 2011. www.asil.no Årsmelding 2011 www.asil.no Follos eneste spesialbutikk for løpere finner du i tredje etasje. UTSTYRSLEVERANDØR TIL ÅS IL ERIK JOHANSEN SPORT RÅDHUSGT.31 1430 ÅS-TLF.64975504-FAX 64942610 E-post: erik.johansen@stadion.no

Detaljer

Årgang 76 Nr.3-2010 nr. 409. Klar - ferdig - gå! www.fanail.no

Årgang 76 Nr.3-2010 nr. 409. Klar - ferdig - gå! www.fanail.no Årgang 76 Nr.3-2010 nr. 409 MEDLEMSBLAD FOR FANA IDRETTSLAG Klar - ferdig - gå! www.fanail.no Annonseside FAnAvArden Annonseside FAnAvArden støtter Fana Idrettslag sitt flotte arbeid for å gi et allsidig

Detaljer

ÅRSMØTE 26.03.2015. Side 1

ÅRSMØTE 26.03.2015. Side 1 ÅRSMØTE 26.03.2015 Side 1 ÅRSMØTE I HINNA HÅNDBALLKLUBB Tid: mandag 26. mars 2015, kl. 19:00 Sted: Hetlandshallen Dagsorden: 1. Åpning 2. Valg av møteleder 3. Valg av møtereferent 4. Valg av personer til

Detaljer

Årsrapport Eidsvoll Sykkelklubb 2014

Årsrapport Eidsvoll Sykkelklubb 2014 Årsrapport Eidsvoll Sykkelklubb 2014 Badet kulturtun 4 februar 2015 Årsmøte Agenda for årsmøtet 4. februar 2015: 1. Valg av møteleder og referent 2. Valg av to medlemmer til å underskrive protokoll 3.

Detaljer

READYAVISEN. Knøttetassen 2012. Herved innkalles til ordinær generalforsamling i Ready tirsdag 12. juni kl 18:00 i Readyhuset

READYAVISEN. Knøttetassen 2012. Herved innkalles til ordinær generalforsamling i Ready tirsdag 12. juni kl 18:00 i Readyhuset READYAVISEN Vår 2012 94. årg. Knøttetassen 2012 Herved innkalles til ordinær generalforsamling i Ready tirsdag 12. juni kl 18:00 i Readyhuset Lederen har ordet Dette er vår spesielle generalforsamlingsutgave

Detaljer

Årgang 86 Nr. 2-2015 nr. 427. Foto: Fanaposten EN STOR TAKK FOR 45 MILL. KR. Jublende jenter for FRA TROND MOHN!

Årgang 86 Nr. 2-2015 nr. 427. Foto: Fanaposten EN STOR TAKK FOR 45 MILL. KR. Jublende jenter for FRA TROND MOHN! Årgang 86 Nr. 2-2015 nr. 427 MEDLEMSBLAD FOR F ANA IDRET T SLA G Foto: Fanaposten Jublende jenter for EN STOR TAKK FOR 45 MILL. KR. FRA TROND MOHN! 2 2 FANAVARDEN «Frende sine kunder opplever et godt samsvar

Detaljer

Nittedal Idrettslag ÅRSMØTE 2013 SAKSLISTE ÅRSBERETNING

Nittedal Idrettslag ÅRSMØTE 2013 SAKSLISTE ÅRSBERETNING ÅRSMØTE 2013 SAKSLISTE ÅRSBERETNING 1 Innholdsfortegnelse 1. SAKSLISTE TIL ÅRSMØTE I NITTEDAL IDRETTSLAG 22. APRIL 2013... 3 2. UTDELING AV STIPEND OG UTMERKELSER... 4 3. PRESENTASJON AV VALGKOMITEENS

Detaljer

Årsberetning 2015. Aktivitetsåret 2014 Aalesunds Svømme- og Livredningsklubb 103. beretningsår

Årsberetning 2015. Aktivitetsåret 2014 Aalesunds Svømme- og Livredningsklubb 103. beretningsår Årsberetning 2015 Aktivitetsåret 2014 Aalesunds Svømme- og Livredningsklubb 103. beretningsår Klubben vår er den eneste svømmeklubben i Ålesund etter at Herd la ned sin svømmegruppe i 2013 og vi er størst

Detaljer

ÅRSMELDING B&OI ORIENTERING 2012

ÅRSMELDING B&OI ORIENTERING 2012 ÅRSMELDING B&OI ORIENTERING 2012 1. Organisasjonsoversikt 1.1 Styret 1.2 Utvalg Leder: Torkel Irgens Nestleder: Morten Selnes Styremedlemmer: Irene M Skiri, Aviaja Kleist Varamedlemmer: Anne Berit Vikhals,

Detaljer

ÅRSMØTE I HINNA HÅNDBALLKLUBB. Dagsorden: Tid: Onsdag 20. mars 2013, kl 19.00 Sted: Jåttenhallen møterom

ÅRSMØTE I HINNA HÅNDBALLKLUBB. Dagsorden: Tid: Onsdag 20. mars 2013, kl 19.00 Sted: Jåttenhallen møterom ÅRSMØTE 20.03.2013 ÅRSMØTE I HINNA HÅNDBALLKLUBB Tid: Onsdag 20. mars 2013, kl 19.00 Sted: Jåttenhallen møterom Dagsorden: 1. Åpning ved leder 2. Valg av møteleder 3. Valg av møtereferent 4. Valg av to

Detaljer

Årsmelding Klepp IL 2014 Klepp IL for dei som vil

Årsmelding Klepp IL 2014 Klepp IL for dei som vil Årsmelding Klepp IL 2014 Klepp IL for dei som vil Side 1 av 40 SAKSLISTE Årsmøte Dato: Torsdag 12.03.2015 kl. 18:00 Inviterte deltakere: Forfall: Sted: Klepp Stadion, 2. etasje Referent: Thomas Langholm

Detaljer

ÅRSBERETNINGER STJØRDAL FIK 2012

ÅRSBERETNINGER STJØRDAL FIK 2012 ÅRSBERETNINGER STJØRDAL FIK 2012 Styrets beretning for perioden 01.01.2012 31.12.2012 Styret Ivar Morten Hansen Pål Aavik Olaf Lydvo, styremedlem Magnar Forbord, styremedlem Turid Aas, styremedlem Anne-Marit

Detaljer

Årbok 2013 Oslo Turnforening 26. mars 2014. Innholdsfortegnelse

Årbok 2013 Oslo Turnforening 26. mars 2014. Innholdsfortegnelse Oslo Turnforening Årbok 2013 Innholdsfortegnelse Side Saksliste... 2 Forretningsorden... 3 Styrets årsberetning 2013... 4 Årsberetning Barne- og Ungdomsgruppen 2013... 9 Årsberetning Konkurranse Turn 2013...

Detaljer

Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter

Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Dagsorden 1. Godkjenne innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder og referent 3. Valg av to representanter til å

Detaljer

ÅRSMØTE FOR 2014 28. januar 2015 kl. 19:00 i KLUBBHYTTA

ÅRSMØTE FOR 2014 28. januar 2015 kl. 19:00 i KLUBBHYTTA ÅRSMØTE FOR 2014 28. januar 2015 kl. 19:00 i KLUBBHYTTA DAGSORDEN: 1. Valg av ordstyrer, referent, protokollunderskrivere 2. Godkjenning av dagsorden 3. Årsmelding 4. Regnskap 2014 5. Innkomne forslag

Detaljer

Stor aktivitet og glede!

Stor aktivitet og glede! KLUBBAVIS 2012 FOTBALL - SKI LANGRENN - SKI HOPP - HÅNDBALL - FRIIDRETT - INNEBANDY - IDRETTSKOLE www.kolbukameratene.no Stor aktivitet og glede! Kolbukameratene har utviklet seg og gir i dag et sportslig

Detaljer

îüáuxüxàç Çz fàtwáuçzw \wüxààáätz ECCL www.stadsbygd.no/idrett

îüáuxüxàç Çz fàtwáuçzw \wüxààáätz ECCL www.stadsbygd.no/idrett îüáuxüxàç Çz fàtwáuçzw \wüxààáätz ECCL www.stadsbygd.no/idrett 1 Årsmøte i Stadsbygd Idrettslag 25. november 2009 1. Godkjenning av dagsorden. 2. Valg av møteleder og to personer til å skrive under møteboka.

Detaljer

L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 25.FEB.2015, KL.18.00

L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 25.FEB.2015, KL.18.00 L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 25.FEB.2015, KL.18.00 PROGRAM ONSDAG 25. FEBRUAR 2015 18:00 ORIENTERING FRA ADMINISTRASJONEN / STYRET ~ 18:00 ÅRSMØTE I LOSBY GOLFKLUBB

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR LANGHUS IDRETTSLAG

ÅRSBERETNING FOR LANGHUS IDRETTSLAG ÅRSBERETNING FOR LANGHUS IDRETTSLAG ÅRET 2008 HOVEDMÅL: 2009 UTØVERE I 2009 VISJON: LANGHUS IL GJØR LANGHUSFOLK GLADERE VERDIER: LOKAL INKLUDERENDE MODIG - MÅLRETTA INNHOLDSFORTEGNELSE ÅRSBERETNING LANGHUS

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2014 Dato: Torsdag 27. november 2014 Tid: Kl. 18.30 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer