N r. 1 V Å r E N Å r G A N G 5 7

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "N r. 1 V Å r E N 2 0 1 2 Å r G A N G 5 7"

Transkript

1 Nr. 1 VÅREN 2012 ÅRGANG 57 INFORMASJON

2 Kva er kyrkje? Og kvifor har vi henne? Det er det naturleg å spørje om i desse visitastider. Jesus sjølv spurde: Kven seier de at Menneskesonen er? Den dagen dette gjekk opp for læresveinane, var det eit stort steg framover for dei, men også for menneskeslekta. Difor må spørsmålet vere det viktigste også for vår tids kyrkje: Å finne ut kven Kristus er og lære folk til det same. Han er nemleg den Gud har sendt for å hjelpe oss i våre liv og dei kriser verda står overfor. Han er Messias! Om oss seier Jesus: De er jordas salt. De er verdsens ljos. Kyrkjelyden vår er altså ikkje til for seg sjølv, men for andre. Måtte difor Gud sende Den Heilage Ande i våre hjarto så vi høyrer vår neste sitt rop. Og at vi ikkje fordømer noko menneske. Då krossfeste vi Kristus på nytt. Han tek jo alle folks synd på seg. Ser vi utover verda i dag, oppdagar vi at mange har fått det betre materielt enn før, men har det dårleg psykisk. Her kan den verdsvide kyrkje hjelpe. Ho tilhøyrer ofte den fattige del av samfunnet, og veit kva det betyr å ha godene saman. Eit klassisk døme på dette er Korint på Paulus tid. Der skilte dei rike seg ut og åt opp all den kostelege maten åleine (ved agapemåltidet under nattverden), medan dei fattige måtte stå å sjå på. Då protesterte apostelen og sa: Er Kristus blitt delt?, så der finst to ulike utgåver av han. Nei, Gud er ein!, underforstått: Dette går ikkje an! Jordas viktigste oppgåve i dag er å få til ei rettferdig fordeling av ressursane, og såleis også redusere unødvendig rovdrift på naturen og høgne menneskeverdet. No bur vi i eit roleg og velståande hjørne av Europa. Då er det lett å gløyme at også vi er avhengig av vår Skapar. Her ser vi at innvandrarane har noko å lære oss. Dei er ofte flinke i å ta seg av kvarandre og trufaste til å gå i sine gudshus, det vere seg kristne eller andre religionar. Eigentleg er vi i Norge heldige både frå naturen si side og åndelg sett. Vi er ikkje verdas sentrum, men Den glade bodskap om fred har nådd like frå jordas navle opp til oss i høge nord. Det tok 1000 år. Men i dag kan vi tale fritt, tru fritt og samlast fritt. Difor er det ei stor glede å få ta imot biskopen vår, Solveig Fiske. Ho vil få møte ei tradisjonsrik bygd med moderne menneske. Den nye tids kommunikasjonar og rasjonalisering av landbruk og arbeidsliv er her i fullt mon. Hundorp er ikkje lenger noko verdsleg og åndeleg hovudsete som for hundre år sidan, men kyrkja samlar bygdefolket til gudstenestelege handlingar for unge og gamle, i kvardag og fest mars opnar vi døra for den geistlege gjesten frå Hamar for å vise kven vi er og høyre kva ho har å seie oss. VELKOMEN! Magnar Elde 2

3 Påskeandakt 2012 En grensesprengende kjærlighet Påsketidens beretning om Jesu død og oppstandelse er grunnleggende i kristendommen. Påskehøytiden som er tett på liv og død, tett på sorg og glede, tett på alt det som hører med i et menneskeliv. Jesu lidelseshistorie forteller om ondskap, svik, ensomhet, vold, hat og død. Langfredagen gjorde korset til kristendommens viktigste symbol. Korset som tar opp i seg både Jesu liv, og kristendommens dypeste mysterium: Jesu lidelse, død og oppstandelse. Korset er tegnet på Skaperens identifikasjon med sin skapning. Det formidler medfølelse og trøst med mennesker i lidelse og sorg og det utfordrer og kaller oss til nærvær og lindring for mennesker i nød. Korset og påskedagens tomme graverdet sterkeste symbol på og vitnesbyrd om en kjærlighet sterkere enn døden.kirkens tro er at Jesu død var i dypeste berøring med alle menneskers død, atall verdens krenkelse, ondskap og død samles der. Gjennom korset viser Gud sitt ansikt i verden. Påsketiden er liv og død på samme tid. Det er fellesskap, levd liv, svik, lidelse og grensesprengende kjærlighet slik som Brorson skriver i salmen «Åpen ligger graven»: «Her er trøst i nøden, her er førstegrøden av Guds nådes vår» Solveig Fiske biskop Navnet Jesus blekner aldri, tæres ei av tidens tann Takk til Martha Iversen for utfordringen. Det er mange fine salmer å velge i mellom. Men jeg har funnet en som jeg synes er veldig fin, og det er: Navnet Jesus blekner aldri, tæres ei av tidens tann. I Jesus er det vi ser kjærligheten, nåden og håpet; det håp som varer evig. Salmestafetten går videre, og jeg utfordrer Bjørg Askmann. Hilsen Ingrid Noreng. 1 Navnet Jesus blekner aldri, tæres ei av tidens tann. Navnet Jesus, det er evig, ingen det utslette kan. Det har bud til unge, gamle, skyter stadig friske skudd. Det har evnen til å samle alle sjeler inn til Gud. 2 Jesu navn! Hvor skjønt det klinger, la det runge over jord! Intet annet verden bringer håp og trøst som dette ord. For det navn må hatet vike, for det navn må ondskap fly. Ved det navn skal rettferds rike skyte friske skudd på ny. 3 Midt i nattens mørke blinker som et fyrlys Jesu navn, og hver hjelpløs seiler vinker inn til frelsens trygge havn. Og når solen mer ei skinner, Jesu navn, det lyser enn. Da den frelste skare synger høyt dets pris i himmelen! Omkved: Navnet Jesus må jeg elske, det har satt min sjel i brann. Ved det navnet fant jeg frelse, intet annet frelse kan. Omkved Omkved 3

4 Påska i Sør-Fron Vi ønsker velkommen til gudstjenester og samvær i påsken. PALMESØNDAG Sør-Fron kirke kl Gudstjeneste SKJÆRTORSDAG Sør-Fron kirke kl Skjærtorsdagsgudstjeneste Medvirkende: Johnny Lønning, sang Etter gudstjenesten ønsker vi alle velkommen til felles kveldsmat i kapellet Kr. 30 pr. person LANGFREDAG Sør-Fron kirke kl Langfredagsgudstjeneste Medvirkende: Kristin Elde, sang Espedalen Fjellkirke kl Påsken i ord og toner. 1. PÅSKEDAG Sør-Fron kirke kl Høytidsgudstjeneste m/dåp Medvirkende: Heny Eggen, trombone 2. PÅSKEDAG Sørheim Omsorgsenter kl Nattverdsgudstjeneste 4

5 Gammelt bilde! Gudbrandsdalsdomen 220 år Dukkar vi ned til 1700-talet, då Sør-Fron kyrkje stod ferdig i 1792, finn vi eit heilt anna lagdelt samfunn enn i dag, med embetsstand, bondefylking og leilendingar. Særskilt i Fron som var eit åndeleg og verdsleg sentrum i dalen, er dette tydeleg. Her budde prosten, fogden, sorenskrivar, sjefskaptein for infanterikompaniet, forstmeistar og fleire kondisjonerte. Korkje i hundreåra før eller etter er klasseskiljet så stort som den gongen. Tenk berre på dette at storbøndene hadde faste benkar fremst i kyrkje, medan tenarskapet skulle sitje på galleriet. Men i intensjonen til å få reist eit nytt gudshus, finn vi også ein fellesmenneskeleg, ja, kristeleg innstilling: Kyrkja måtte vere stor for å romme flest mogeleg. Ho skulle byggjast i stein for å kunne stå lenge og halde seg godt. Endeleg måtte kyrkja ligge ved allfarvegen, så ho var lett tilgjengeleg for folk. Eit anna typisk drag ved tida, når vi les kyrkjesoga, er dei europeiske og austlege impulsar og kontaktar. Ideen om ei rund kyrkje er henta frå kyrkja over Kristi grav i Jerusalem. Den åttekanta forma finn vi i Fødselkyrkja i Betlehem. Men dette å kombinere dei to arkitekturar til eit byggverk, er nytt for Sør-Fron. Det dei ville oppnå, er høgst oppbyggjeleg: Å høyre det som blir sagt frå preikestolen og sjå det som går føre seg der. Det barokke alterpartiet er bygd i Luis XVI-stil. Men at preikestolen blir stilt over alteret, er høgst luthersk/protestantisk. I mellomalderen var nattverden sett på som det sentrale. No er dåp og evangelieforkynning gjennom Ordet like viktig. Når vi no markerer vigslingsåret, ser vi at vi står i stor gjeld til våre forgjengarar. Dei var framsynte i sine planar og gjennomføring. Prisen kom på 30 tusen spesiedalar; ein høg sum i datidas økonomi. Det var kyrkjelyden som bar det store offer å skaffe pengane til veie. Skal det elles nemnast noko namn, må det vere: Tidlegare sokneprestar David Schiøth og seinare Hugo Friderich Hiorthøy. Dei hadde store planer. Treskjæraren Lars Jensen Borg skar ut preikestolen. Kristen Erlandsen Listad laga døpefonten. Even Knudsen Sulenghaugen måla kyrkja innvendig. Frederik Petersen måla altartavla. Byggmeistar var Sven Aspaas. Kyrkja vart viksla av bygdas eigen sokneprest Eric Leangerer 28.mars. Ljoskrona er laga på Høvik verk og Hadeland glasverk og gjeven av norskamerikanaren Andrew Melgard under restaureringa i 1950-åra. Vi som er vaksne i 2012 har gjennomlevd ein realistisk periode der kyrkjene skulle vere så praktisk som råd er; jamnfør arbeidskyrkjer. I dag er pendelen i ferd med å snu. Vi innser at det estetiske også har sin verdi. Det stemmer oss til høgtid og kan gjer oss opne for det Gud vil gjeve oss ved å lyfte våre sinn og tankar til Den Høgste. Ingen i bygda kan lenger påstå at vi manglar kyrkje. Naturlegvis kunne vi ynskje oss modernise 5

6 ring av sitjebenkane og fornya varmeanlegg, som det no er planar om. Vi er heldige som har eit slikt landemerke som kyrkja vår er. Så vart ho også før jul kåra til den gjevaste i Gudbrandsdalen, utan at det må få oss til å tru at dei andre kyrkjene er mindre verdfulle. Det er kva som skjer inne i dei som tel: At Kristi glade bodskap kan lyde til frigjering frå tvang og skaping av fellesskap. Tenk på alle dei messer, dåp, nattverd, konfirmasjon, viksel og gravferd som har vore haldne her opp gjennom alle desse åra. Det fyller oss med takk til Gud vår skapar og frelsar. Kyrkja blir nok ikkje mindre viktig i framtida. Å finne fred for si sjel vil vel alltid vere aktuelt, og særleg no i den hektiske krisetid vi opplever. Her er det ikkje rikdom eller prestasjon som er avgjerande, men at vi kan møtast i sorg og glede til felles tru og livstolking. M.E. GD-leserne har sagt sin mening: Sør-Fron kirke er den flotteste! Publisert Foto: Einar Almehagen. Sør-Fron kirke er oppført i perioden Den rommer 750 personer. Ifølge nettstedet Wikipedia regnes den som en av Norges flotteste 1700-tallskirker. Leserne har sagt sin mening om kirkene i vårt distrikt på GDs nettsider de siste ukene stemmer er registrert i den uhøytidelige kåringen av den fineste av de nesten 60 kirkene eller kirkebyggene i vårt distrikt. Og tallenes tale er klar, Sør-Fron kirke i Sør- Fron vant avstemmingen med 607 stemmer. Heidal kirke i Sel kommune, ble nummer to med 488 stemmer, mens Lom kirke havnet på tredje plass med 396 stemmer. Ikke overrasket Magnar Elde, som har vært sogneprest i Sør-Fron de siste tre årene, er ikke overrasket over resultatet. Jeg har jobbet i mange forskjellige kirker rundt omkring i landet, men jeg har aldri vært i en så fin kirke som i Sør-Fron. Det er en katedral som jeg tror folk fra hele Gudbrandsdalen har stemt på, sier han. 6

7 Bispevisitas i Sør-Fron mars 2012 Det er satt opp et allsidig og tett program for biskopen disse dagene Hun starter tirsdag morgen med skolegudstjeneste for de tre barneskolene våre. I løpet av dagen skal hun ha møte med kirkens ansatte, soknerådet og besøke Flatmoen jobb og aktivitetssenter. Kl er det Pilegrimsvandring for alle som ønsker det fra Sør-Fron kirke til Dale-Gudbrands Gard. Underveis vil det bli stopp der Arne Bakken og Per Gunnar Hagelien vil orientere. Onsdag skal biskopen ha samtale med kommunens politikere, delta på Høgsdagsbønn, møte lærerne våre, besøke Fron badeland og avslutte med stor kulturkveld i Kulturhuset. Der er lagt opp til et allsidig og flott program som nok vil falle oss alle i smak. Etter at underholdningen er avslutta, spanderer Sør-Fron bygdekvinnelag kaffe til alle. Solveig vil være til stede og ønsker å treffe bygdefolket. Torsdag er det Sørheim omsorgssenter, Harpefoss barnehage og Espedalen som skal få besøk. Fullstendig program finner dere på neste side. Både onsdag og torsdag morgen er det morgensang i kapellet. Det hadde vært trivelig om sørfrøningene ville delta der sammen med oss. Foto: Atelier Klingwall. Tirsdag 20. mars 2012 ønsker vi biskop Solveig Fiske velkommen til visitas i Sør-Fron. Forrige gang det var visitas, var i februar Det er veldig lenge siden. Normalt skal hvert sogn visiteres av biskopen minst hvert 8. år. Biskop Solveig Fiske skal være her tirsdag 20. mars, onsdag 21. mars og torsdag 22. mars, og vil avslutte visitasen søndag 25. mars. Finalen på visitasen blir visitasgudtjenesta i Sør- Fron kirke søndag kl Her vil Hundorp musikklag og Sør-Fron spelemannslag delta. Etter gudstjenesta vil vi gå etter musikken ned til kommunehuset. Her spanderer Sør-Fron og Harpefoss sanitetsforeninger kirkekaffe. Det blir litt underholdning, og biskopen vil holde sitt visitasforedrag som tar for seg forholda i Sør-Fron menighet. Alle arrangement er gratis. Er det noen som har spørsmål om visitasen, så ring gjerne til kirkekontoret på tlf Vi ser fram til noen trivelige dager med biskop Solveig og bygdafolket. Kom og vær med oss disse dagene! Kirkevergen 7

8 Bispevisitas i Sør-Fron mars 2012 Tirsdag 20. mars Morgenkaffe med de ansatte i Sør-Fron kapell Skolegudstjeneste i Sør-Fron kirke Biskopens møte m/ansatte i Sør-Fron kapell Lunsj m/ansatte Besøk på Flatmoen jobb og aktivitetssenter samt Vegstasjonen og Brukbart Pilegrimsvandring fra Sør-Fron kirke til Dale-Gudbrands gard v/ Arne Bakken og Per Gunnar Hagelien Mottak v/torveig Dahl. Avduking av krusifiks i Pilegrimskapellet Servering av kaffe, pilegrimsvaffel og forfriskninger til alle Innledning til orientering og samtaler om Pilegrimssenteret, Gudbrandsdalsmusea og Dale-Gudbrands gard Besøk i Pilegrimssenteret Middag i Einbusalen Soknerådsmøte i Sør-Fron kapell Onsdag 21. mars Morgensang i Sør-Fron kapell - åpent for alle Møte med Sør-Fron kommune på kommunehuset Lunsj i Sør-Fron kommune Høgstdagsbønn i kapellet. Leikarringen Dale-Gudbrand medvirker Besøk på Sør-Fron kirkekontor Møte med kommunens lærere på Sør-Fron ungdomskole Omvisning/orientering på Fron Badeland Middag i Matstugu Kulturkveld i Sør-Fron kulturhus Torsdag 22. mars Morgensang i Sør-Fron kapell åpent for alle Samtale m/sogneprest Samtale m/kirkeverge Besøk på Sørheim omsorgssenter Andakt v/biskopen på Sørheim omsorgssenter Lunsj på Sørheim omsorgssenter Besøk i Harpefoss barnehage Avreise til Espedalen Espedalen Fjellkirke, Gravholmen og verksodden. Omvisning og orientering Gudstjeneste i fjellkirka m/enkel kirkekaffe Middag på Dalseter Høyfjellhotell Søndag 6/ Visitasgudstjeneste i Sør-Fron kirke Etter gudstjenesta er det tog fra Sør-Fron kirke til Sør-Fron kommunehus m/hundorp musikklag i spissen Kirkekaffe på kommunehuset m/biskopens visitasforedrag. Musikalske innslag 8

9 Kulturkveld i Sør-Fron kulturhus I samband med visitasen til biskop Solveig Fiske i Sør-Fron inviterer soknerådet til stor og variert kulturkveld. Programmet er ei lett blanding av song og musikk, opplesing, dans og revy. Bygdekvinnelaget serverer kaffe og biteti, og vi tar en prat med venner og kjente før vi går heim. Onsdag 21. mars kl Gratis inngang Velkommen! Sør-Fron sokneråd 9

10 10 KYRKJEblad FOR Sør-Fron

11 Konsertserie i Sør-Fron kirke I løpet av noen uker fra mars til mai er det duket for det reneste kormaraton i Sør-Fron kirke. Ti forskjellige kor fra hele Gudbrandsdalen deltar på fem ulike konserter. Torsdag 8. mars braket det løs med første konserten, og før den siste avsluttes 10. mai, har sørfrøningene hatt anledning til å gå på i alt fem konserter. På hver konsert deltar to ulike kor, og disse er hjemmehørende fra Lillehammer i sør, til Lesja i nord. Veldig artig å få så mange kor hit til Sør-Fron. Dette blir spennende, smiler organist og initiativtaker Sergey Shulga. Sør-Fron sangkor og Sel sangkor er første kor ut. Så følger det på med tre konserter i april med Rondane Gospelkor, Lesja sangkor, Ringebu sangkor, Schola Gregoriana fra Øyer, Øyer sangkor og Lillehammer sangkor. 10. mai avsluttes konsertserien med Tretten sangkor og Vågå sangkor. Med andre ord et bredt mangfold av ulike kor, fra hele Gudbrandsdalen. De aller fleste korene vi spurte var positive, og hadde anledning, til å være med. Det er ikke hver dag en får muligheten til å synge i Sør-Fron kirke. Vi synes konseptet er spennende med at du deler på å holde konsert sammen med et annet kor. Korene får god anledning til å bli litt kjent med hverandre, og publikum vil få en variert konsertopplevelse, sier Shulga Konsertserien har fått navnet Primo vere som betyr tidlig på våren. Det blir altså lagt opp til å gi folk en tidlig og litt spesiell smak av vår. Disse månedene er ofte ei litt stille tid på året for korene, og ideen til konseptet kom med et ønske om å aktivisere, sier Shulga, som er opprinnelig er fra Russland. I mai i fjor begynte han som organist i Sør-Fron, og før det var han et år i Nord-Norge. Han har utdannelse innen korledelse og har alltid interessert seg for kormusikk. I dag er han dirigent for Sør-Fron sangkor. Da han kom til Gudbrandsdalen fant han fort ut at det her var god tradisjon for å synge i kor. Så er jo kombinasjon med kor og det å ha en så flott konsertarena som Sør-Fron kirke veldig god, smiler han. Både deltagere og publikum får mye tilbake med konsertene, legger han til. Sør-Fron sangkor er i full gang med å øve inn repertoar til den første konserten. Målet er å presentere et variert og innholdsrikt program. Det vil langt fra bli bare tradisjonell kirkemusikk, men en times allsidig kormusikk. For oss er dette en slags generalprøve til korcupen vi skal delta på 10. mars, forteller Synøve Barlund Fladby i Sør-Fron sangkor. Hun og Sergey Shulga håper at folk fra dalen vil finne vegen til Sør-Fron kirke på konsertene, og målet er at dette ikke skal bli en engangshendelse, men å skape en årlig tradisjon. Det er virkelig en fin anledning til å se og oppleve alle de fine korene som finnes rundt oss. Dette bør folk få med seg, mener de; På hver konsert deltar to ulike kor fra nærmest hele Gudbrandsdalen, og det er gratis inngang på alle konsertene. Intervjuet er henta fra lokalavisa Dølen - journalist Tone Sidsel Sanden 11

12 4-åringane 4-åringane fekk kyrkjeboka si under gudstenesta søndag 27. november. Under gudstenesta song ungane. Vi har hatt to samlingar på ettermiddagstid i kyrkja og kapellet fra kl Der snakka vi om Jesus og barna korleis Jesus var mot barna. Vi snakka om korleis engelen kom med bod til Maria om at ho skulle bli Jesu mor. Siste kvelden tok vi for oss juleevangeliet. På alle samlingane laga vi figurar som til slutt skal bli ei enkel julekrybbe som barna får med seg heim. Som avslutning på kvar samling tok vi oss tid til å kose oss med saft og boller. Det var triveleg å vera saman med dykk! Helsing menighetspedagog Hanne Knutsen Dåpsskole klassingane 17 førsteklassingar har vore med på årets dåpsskule som har gått over fire torsdagskvelder. Vi har hatt ei samling i januar og tre i februar. Temaet har vore Kristuskransen, ein perlekrans, der vi har tatt for oss nokre av perlene og knytta dei opp mot ulike bibelfortellingar. Vi snakka om Den bortkomne sauen, Bartimeus og dei fire store dagane i påska. Barna har vorte kjende med kyrkjerommet og vi øvde godt på ein song som vi song i gudstenesta den 19. februar. Nokre av barna deltok med høgtlesing av perlebøner i denne gudstenesta. Etter kvar samling har vi kost oss med saft og bollar. Tredje kvelden hadde vi langbord med kveldsmat slik som Jesus hadde skjærtorsdag med sine vener. Siste kvelden avslutta vi med saftis. Takk til alle små og store det var veldig fint å få lov til å vera saman med dykk. Helsing menighetspedagog Hanne Knutsen Babysang i kapellet Det blir babysang i Sør-Fron kapell på mandager. Vi starter opp igjen mandag 19. mars, og fortsetter 26. mars, 2. april, 16. april, 23. april, 30. april, 7. mai og 14. mai. Vi møtes i kapellet kl med sang og lek. Der synger vi sanger fra Bom Chicka Bom (Frelsesarmeens opplegg) og noen av de vanlige norske barnesangene. Etterpå koser vi oss med en enkel lunsj. Pris for åtte ganger og CD: Kr. 200,- Påmelding til: Tlf : el.mob

13 Ny festmessehagel til Sør-Fron kirke Karl Olsen Et av de gamle messehagla som fortsatt er i bruk. I 2008 ble det satt i gang et arbeid med å skaffe en ny festmessehagel til kirken. Det hadde da vært et uttrykt ønske fra presten i lengre tid. Finansiering kom på plass og arbeidet startet. Festmessehagelen skulle finansieres med en gave fra Ingeborg og Gustav A. Nustads minnefond, gave fra sykebilstyret, og med offergaver. I 2011 ble det klart at arbeidet ikke lot seg gjennomføre etter de intensjonene som var lagt til grunn, og arbeidet ble derfor avsluttet. 25. januar 2012 vedtok soknerådet at arbeidet med å skaffe en ny messehagel skulle startes opp igjen; midlene fra 2008 lå fortsatt ubrukt. Messehagelen har sin opprinnelse i antikken og var en del av den romerske drakten. Gjennom tidene har den endret form, fra å være et ytterplagg (latin casula = kappe), til å bli en liturgisk drakt brukt bare under gudstjenesten. Opprinnelig var den uten utsmykning, praktfulle materialer i seg selv var utsmykning nok. På 1100-tallet ble det vanlig å pryde messehagelen med kors og andre symbol. I dag kan vi beundre mange praktfulle messehagler i kirkene våre. Som regel er det ryggsiden som har den viktigste utsmykningen, fordi presten står med ryggen til menigheten når alteret står helt framme i koret. Messehagelen blir brukt av forrettende prest eller biskop når han eller hun forretter ved alteret på høytidsdager og under nattverdsfeiring. Messehagelen er kirkens eiendom, er en liturgisk tekstil, fargene skifter etter årstidene i kirkeåret, og har en viktig symbolfunksjon. Den skal tale til både øye og tanke, samtidig er den også et kunstverk. Den skal passe til kirkerommet, vi skal kunne se at den hører hjemme i miljøet, og må gjerne hente elementer fra kirkens interiør. Den skal formidle innhold,være meningsbærende, den skal visualisere det evangeliet forteller om. Kilde: skriftet Kirkekonsulenten 13

14 Konfirmantleir i Håkonshall februar 2012 Fredag ettermiddag 10. februar reiste åtte voksne og 32 konfirmanter fra Sør-Fron til Lillehammer, for å være sammen med ca. 800 andre konfirmanter på leir i Håkonshall. Vi var framme omlag kl om kvelden og ble tatt imot på bussen av ungdomsledere som delte ut deltagerarmbånd og infohefter til oss. Etter at vi har rigget oss til på de ulike basene der vi skulle sove, fikk vi servert kveldsmat nede på gulvet i hallen. Kl om kvelden gikk vi alle opp til bunnen av hoppbakken der det var åpningsshow med tenning av konfirmantilden, dans, sang, apell ved domprosten i Hamar, høytidelig åpning og fyrverkeri. Vi gikk i fakkeltog tilbake til Håkonshallen, det var litt av et syn da nesten 1000 fakler lyste opp. TEMA - HEKTA Lørdags morgen ble ungdommene vekket på morgenkvisten til rolig musikk fra høytalerne. Konfirmantene starta dagen med frokost, så gikk de på bibelgrupper med gruppelederen sin og etterpå var det felles program fra scena med blant annet prest Vegar Huseby. Han var en ung prest i slutten av 20 åra som appellerte bra til ungdommene. Kl reiste ungdommene ut på de forskjellige aktivitetene de hadde meldt seg på og alle fikk lunsj ute der de var. Alle var tilbake igjen kl da det ble servert Taco. Kl startet Uganda-markedet.Vi hadde på forhånd laget armbånd som vi solgte på markedet. Ellers solgte ungdommene litt spontane ting som massasje, hårfletting og klemmer. Ungdom 14

15 mene måtte veksle inn pengene sine til Ugandiske shilling som de brukte på markedet. Her var det om å gjøre å samle inn flest shilling på sine aktiviteter. Disse pengene går til en skole som skal bygges for funksjonshemmede barn i Uganda. Etterpå var det festkveld med mange gode innslag fra scena. Kvelden ble avslutta med klemmekø og nattmat, og undervisning på basen med sin gruppe. Søndag morgen ble ungdommene vekket på samme måte som på lørdag. Etter frokost var det samling i bibelgrupper. Kl startet undomsgudtjenesten der det var invitert foreldre og folk fra menighetene. Det var mye sang, og prosten og prestene deltok med liturgi og nattverd. Etter gudstjenesten var det kirkekaffe/lunsj. Kl reiste ungdommene ut på forskjellige aktiviteter igjen. Ved tilbakekomst fikk de severt middag før hele helgen ble avslutta med et kjempefint program fra scena. Der fikk vi se bilder og film fra leiren. Takk for en kjempefin tur. Det var veldig fint å være på tur sammen med dere. Tusen hjertelig takk til dere foreldre som stilte opp som frivillige og gjorde en kjempeinnsats med matservering og nattevakt. Mvh. Magnar Elde og Hanne Elisabeth Knutsen 15

16 Ta godt imot konfirmantene når de kommer på besøk tirsdag 27. mars! Sammen for en rettferdig verden Konfirmanter 20. mai 2012 Lone Sigmond Eivindsdottir, Kine-Merethe Granheim, Isabell Tveit Hagen, Malin Hovden, Aina Kolobekken, Katrine Solhaug Melgårdshagen, Mari Odenrud, Marita Resset, Thea Ringstad, Ingrid Rolstad, Amalie Eide Silli, Gunnhild Skar, Cathrine Korssletten Øiumshaugen, Vilde Åberg. Henrik Aspen, Jørgen Baukhol, Fredrik Bekkemellem, Geir Arne Lien Bjørnsgård, Ole Kristian Lund Evjenth, Haakon Veskje Haave, Espen Breistad Haugsjordet, Thomas Haverstad, Thor Olav Haverstadløkken, Brede Rudlandsløkken Jøråsen, Sergey Korstadhagen, Ole Andreas Kristiansen, Vemund Lund, Joakim Rolstad Lunde, Lars Erik Nilsen Mork, Simen Myrvold, Torstein Olstad, Ola Kappelslåen Plassen, Eskil Granslåen Rolstad, Kjetil Rønn, Andre Tokvam Rønningen, Ola Solbraa, Espen Godlien Strand, Erlend Øyen. 16

17 Velkomne til konsert! Ad Cantus er eit blandakor for heile Gudbrandsdalen som vart stifta i Koret har i dag 18 songarar som kjem frå Lesja i nord til Lillehammer og Gausdal i sør. Saman med ca. 40 gjestesongarar framfører koret i Iver Kleives Requiem i Sør-Fron kyrkje og Lillehammer kirke i mars Mange kjenner til organisten og komponisten Iver Kleive, ikkje minst etter opningsseremonien til OL på Lillehammer der komposisjonen Nåde (bygd ut frå ein norsk folketone av Kleive og Knut Reiersrud) akkompagnerte duene som steig til himmels. Kleive er fødd i Skien i 1949, og han tok kantoreksamen ved Musikkonservatoriet i Oslo i Requiem er komponert for orgel og kor, og tileigna Kleive sin eigen son Alexander som døydde i 1997, ofra etter 11. september 2001 og alle soldatar som kjem heim i kiste. Det er eit verk i 12 satsar som fyller ein time og 20 minutt. Verket blir stadig framført både i inn- og utland. Våren 2010 vart Requiem t.d. framført i Budapest, med same dirigent, organist og solistar som vi får med oss i på konsertane i mars. Gjennom vel eit år har Ad Cantus arbeidd med Requiem, under leiing av den faste dirigenten av Ad Cantus, Åshild Alette Haugstad. På konsertane er det Ragnar Rasmussen som dirigerer. Han er ein kjent, respektert og etterspurt kordirigent, og har tidlegare budd og arbeidd med kor i Hedmark og Oppland, mellom anna Vestoppland Kammerkor. Rasmussen er i dag professor i kordireksjon ved Universitetet i Tromsø, Nordnorsk musikkonservatorium. Han har fått fleire prisar for arbeidet sitt som dirigent, og han har faktisk også vunne VM for dirigentar! Det er ei stor oppleving å synge under hans leiing! Det er òg ei stor glede å ha med seg solistane Trond Halstein Moe, baryton, og Marianne E. Andersen, mezzosopran. Dei har vore med og framført verket fleire gonger tidlegare, og er og solistar på innspelinga frå Vi er stolte av å få framføre dette verket, med komponisten ved orgelet og Ragnar Rasmussen, ein av dei fremste dirigentane i landet som musikalsk leiar, og ynskjer publikum vel komen til konsert. Sør-Fron kyrkje laurdag 24. mars klokka Lillehammer kirke søndag 25. mars klokka Billettar kr. 250,- for vaksne, kr. 150,- for barn og studentar. Billettar ved inngangen, i tillegg til førehandssal på Sør-Fron kyrkjekontor, Ringebu Libris, Vinstra Libris og Stribolt Libris. 17

18 DET SKJER! Velkommen til menighetens årsmøte I SØR-FRON KAPELL SØNDAG 22. APRIL KL Vi får besøk av Nord-Frons nye sogneprest, Marie Margrethe Lie Sperre som vil fortelle om hvordan det er å være ung og nyutdannet prest i Gudbrandsdalen. Ellers: Årsmøtesaker, musikk og bevertning. Alle er hjertelig velkommen! Sør-Fron sokneråd Raking på kirkegården Lørdag 28. april kl Nå nærmer det seg vår igjen, og tid for dugnader. Vi ønsker å gjøre Sør-Fron kirkegård klar for de store maidagene og sommeren. Lørdag 28. april samles store og små, unge og eldre til dugnad på Sør-Fron kirkegård. Ta med rive, arbeidslyst og godt humør. Dette er sosialt i tillegg til at vi utfører et godt arbeid for bygda vår. Etter at arbeidet er utført, spanderer diakoniutvalget velfortjent kaffe og biteti i kapellet. Vel møtt! 18

19 Slekters gang Døpte: Eirik Rosenberg Kampesveen Espedalen Fjellkirke f Ingeborg Stensrud f Birk Andreas Høye-Bjørkhaug f Ane-Lydia Kvernes f Eric Sveen Nord f Ida Smevik Steberg f Ingrid Louise Wadahl Sweetman f Simen Leander hagen f Maria Thøgersen Kirkeeng f Alexander Yung Isumhaugen f VIGDE: Anita Iren Watterud og Torstein Stø Heggestuen GRAVFERD: Tone Listad f Asmund Haverstadløkken f Norma Johanne Rolstad f Gudrund Andersen f Erling Tagestad f Olav Wadahl f Randi Eva Underdalshaugen f Synnøve Stauri Hernæs f Pål Nygård f Edvin Skansgård f Anne Mari Noet f Kari Mette Bergan f Ragnhild Nyhus f Rolf Sverre Ivarson f Odd Gunnar Solbraa f Høgstdagsbønn i Sør-Fron kapell Onsdag 21. mars kl Onsdag 9. mai kl Onsdag 6. juni kl Andakt Sørheim omsorgssenter Torsdag 22. mars Kl Bispevisitas 2. påskedag 21. april Kl Nattverdsgudstjeneste Torsdag 26. april Kl Torsdag 31. mai Kl Velkommen til ei trivelig stund sammen med oss på Sørheim. TIL TJENESTE Kirkekontoret: Kirkekontoret i Sør-Fron Kommunevegen 1, 2647 Sør-Fron. Telefon: Fax: E-post: Kontortider: Mandag stengt, tirsdag, onsdag torsdag og fredag kl Sogneprest: Magnar Elde. Bergevegen 23, 2647 Sør-Fron. Tlf. arbeid: Privat: Mobil: E-post: Organist: Sergey Shulga, Oddvar Nygaardsveg 14, 2647 Sør-Fron Tlf. arbeid : Mobil: E-post: Kirkeverge: Bjørg Sørjordet, Torehaugveien 10, 2640 Vinstra Tlf. arbeid: Mobil: E-post: Kirketjener: Arild Larshaugen, Nordre Liaveg 320, 2647 Sør-Fron Tlf: Sør-Fron kirke Mobil: Espedalen Fjellkirke: Arnt Ove Voldbakken 2658 Espedalen. Mobil: E-post: Klokker: Synøve Barlund Fladby, Sigurdvegen 36, 2647 Sør-Fron Tlf. arbeid: Mobil: E-post: Menighetspedagog: Hanne Elisabeth Knutsen, Stuguvollv. 23, 2647 Sør-Fron Tlf. arbeid Mobil: E-post: Sør-Fron sokneråd: Leder: Kristian Haave, Kongsv. 532, 2647 Sør-Fron Tlf E-post: Nestleder: Synnøve Bø Hansen, Flatmosvingen 5, 2647 Sør-Fron Tlf E-post: Helen Svelle, Edda Borgen, Karl Olsen, Tine Elisabeth Slang, Ivar Hovden og Berit Brenden Bredeli Vararepr.: Aud Elinor Moheim, John Arne Fossehagen, Inger Elisabeth Pedersen, Jens Ove Isumhaugen og Nils Martin Voldberg SØR-FRON KYRKJEBLAD Sør-Fron Kyrkjeblad kommer ut med 4 nummer pr. år. Det deles ut til alle husstandene i kommunen. Minste kontingent er kr. 100,. I redaksjonen: Karl Olsen, Gudveig Rønn og Sognepresten. Bankgirokonto: Grafisk produksjon og ekspedisjon: Dale-Gudbrands Trykkeri as, 2635 Tretten. Tlf Fax: Besøk vår hjemmeside: Stoff til kyrkjebladet sendes redaksjonen eller ring telefon Stoff kan også sendes på mail: 19

20 Velkommen til kirke 18. mars - 4. søndag i fastetiden Lit. farge: Lilla Sør-Fron kirke kl : Gudstjeneste Torsdag 22. mars Lit.farge: Lilla Espedalen Fjellkirke kl : Gudstjeneste ved biskop Solveig Fiske. Kirkekaffe 25. mars - Maria Budskapsdag Lit.farge: Hvit Sør-Fron kirke kl : Visitasgudstjeneste Kirkekaffe m/visitasforedrag på kommunehuset Alle er hjertelig velkommen Palmesøndag - 1. april Lit. farge: Lilla Sør-Fron kirke kl : Gudstjeneste. Dåp Skjærtorsdag - 5. april Lit. farge: Lilla Sør-Fron kirke kl : Skjærtorsdagsgudtjeneste. Alle er velkommen på kveldsmat i kapellet etter gudstjenesta Langfredag - 6. april Lit. farge: Lilla Sør-Fron kirke kl : Langfredagsgudstjeneste Langfredag - 6. april Lit. farge: Lilla Espedalen Fjellkirke kl : Påsken i ord og toner 1. påskedag - 8. april Lit.farge: Hvit Sør-Fron kirke kl : Høytidsgudstjeneste. Dåp 2. påskedag - 9. april Lit.farge: Hvit Sørheim omsorgsenter kl : Gudstjeneste. Nattverd 15. april - 2. s. i påsketiden Lit.farge: Hvit Ingen gudstjeneste Ved forandring, se annonse i GD. 22. april - 3. s. i påsketiden Lit.farge: Hvit Sør-Fron kapell kl : Menighetens årsmøte 29. april - 4. s. i påsketiden Lit.farge: Hvit Sør-Fron kirke kl : Våronnmesse m/kirkekaffe. Dåp 1. mai - tirsdag Lit.farge: Grønn Sør-Fron kirke kl : Gudstjeneste 6. mai - 5. s. i påsketiden Lit.farge: Hvit Sør-Fron kirke kl : Samtalegudstjeneste 13. mai - 6. s. i påsketiden Lit.farge: Hvit Espedalen Fjellkirke kl : Gudstjeneste 17. mai og Kristi himmelfartsdag Lit.farge: Grønn Sør-Fron kirke kl : Festgudstjeneste 20. mai - Søndag før pinse Lit.farge: rød Sør-Fron kirke kl : Konfirmasjonsgudstjeneste Pinsedag mai Lit.farge: Rød Sør-Fron kirke kl : Høytidsgudstjeneste. Dåp 3. juni - Treenighets-søndag Lit.farge: Hvit Espedalen Fjellkirke kl : Gudstjeneste 10. juni - 2. s. i treenighetstiden Lit.farge: Grønn Sør-Fron kirke kl : Gudstjeneste. Dåp. Nattverd KIRKESKYSS Hvis du ønsker skyss til gudstjeneste eller høgstdagsbønn, kan du ringe til: Gunnar Molvik Du kan også ringe kirkekontoret i åpningstida på telefon , eller Eldrid Listad på tfl Kirkeskyssen koster kr. 30,- tur / retur. Diakoniutvalget 20 PYNTING OG STELL AV GRAVSTEDER ARNE SLÅEN fra Harpefoss tar på seg planting og stell av graver på Sør-Fron kirkegård. Han har adresse: Skrangelliveien, 2647 Sør-Fron. Tlf /

KYRKJEblad FOR Sør-Fron INFORMASJON. Julehilsener Gammelt og nytt sokneråd Ny liturgi

KYRKJEblad FOR Sør-Fron INFORMASJON. Julehilsener Gammelt og nytt sokneråd Ny liturgi INFORMASJON Nr. 5 JULA 2011 ÅRGANG 56 Julehilsener Gammelt og nytt sokneråd Ny liturgi Levende julekrybbe Det var en stor opplevelse å være på dette stedet og ikke minst høre om Frans som på denne måten

Detaljer

Å prektig morgenglans, som overgår all sans! Guds Sønn, vår sol, er oppe og gjennom dødens troppe han fektet seg med ære, hans navn velsignet være!

Å prektig morgenglans, som overgår all sans! Guds Sønn, vår sol, er oppe og gjennom dødens troppe han fektet seg med ære, hans navn velsignet være! INFORMASJON Nr. 1 vinter 2010 ÅRGANG 55 Foto: Berit Nustad. Å prektig morgenglans, som overgår all sans! Guds Sønn, vår sol, er oppe og gjennom dødens troppe han fektet seg med ære, hans navn velsignet

Detaljer

INFORMASJON. Foto: Amund Grytting. Dypt heller året i sin gang, nå ødes eng og lund; farvel med all din lyst og sang, du korte sommerstund!

INFORMASJON. Foto: Amund Grytting. Dypt heller året i sin gang, nå ødes eng og lund; farvel med all din lyst og sang, du korte sommerstund! INFORMASJON Nr. 4 HØSTEN 2009 ÅRGANG 54 Dypt heller året i sin gang, nå ødes eng og lund; farvel med all din lyst og sang, du korte sommerstund! Foto: Amund Grytting NoS nr. 768 Ny av året Å kome som framand

Detaljer

Kirkeblad for Øyer og Tretten Nr. 2 Mars 2015 68. årgang

Kirkeblad for Øyer og Tretten Nr. 2 Mars 2015 68. årgang Kirkeblad for Øyer og Tretten Nr. 2 Mars 2015 68. årgang Foto: Sverre Sparby Løken MARS 2015 KLOKKEKLANG LEDEREN HAR ORDET Kirkeblad for Øyer og Tretten Utgiver: Øyer og Tretten kirkelige råd Redaksjon:

Detaljer

Kirkeblad for Øyer og Tretten. Desember 2009. 62. årgang

Kirkeblad for Øyer og Tretten. Desember 2009. 62. årgang Kirkeblad for Øyer og Tretten Nr. 8 Desember 2009 62. årgang Redaktørens hjørne Kirkeblad for Øyer og Tretten Utgiver: Øyer og Tretten kirkelige råd Redaksjon: Ole Johs. Gillebo Tlf. 976 62 560, Knut Mellemberg

Detaljer

Mars 2006 Kyrkjeliv nr. 1 Årg. 42

Mars 2006 Kyrkjeliv nr. 1 Årg. 42 123854 Kyrkjeliv 1-06 11-03-08 18:35 Side 1 Mars 2006 Kyrkjeliv nr. 1 Årg. 42 Påskeandaktene som diakon Sigmund Tveit for fire år siden tok initiativet til har blitt mer og mer populære. Første året møtte

Detaljer

Rolvsøy. menighetsblad. Les om... - Kirkevalget 2015 - Møt den nye kirketjeneren - Lærling på kirkegården - Konfirmantaktiviteter

Rolvsøy. menighetsblad. Les om... - Kirkevalget 2015 - Møt den nye kirketjeneren - Lærling på kirkegården - Konfirmantaktiviteter Mars 2015 Årgang 80 - nr 1 Rolvsøy menighetsblad Les om... - Kirkevalget 2015 - Møt den nye kirketjeneren - Lærling på kirkegården - Konfirmantaktiviteter Rolvsøy menighet Menighetskontoret Råkollveien

Detaljer

LES OM: 63. ÅRGANG NR. 2 SOMMERNUMMER 2010. Gudrun er vigslet. Jubileum på rekke og rad...og mye, mye mer! Pål Rullestad kommer!

LES OM: 63. ÅRGANG NR. 2 SOMMERNUMMER 2010. Gudrun er vigslet. Jubileum på rekke og rad...og mye, mye mer! Pål Rullestad kommer! NR. 2 SOMMERNUMMER 2010 63. ÅRGANG LES OM: Forsidefoto: Bjørn Sannerhaugen Avskjed med Anne-Kjersti Pål Rullestad kommer! Gudrun er vigslet Nye brude- og prestestoler Jubileum på rekke og rad...og mye,

Detaljer

NORDBY. Menighetsbladet. for Ås, Nordby og Kroer KROER. Nr. 2 27. mars 19. mai 2009 64. årgang. www.as.menighet.net

NORDBY. Menighetsbladet. for Ås, Nordby og Kroer KROER. Nr. 2 27. mars 19. mai 2009 64. årgang. www.as.menighet.net NORDBY ÅS KROER Menighetsbladet for Ås, Nordby og Kroer Nr. 2 27. mars 19. mai 2009 64. årgang www.as.menighet.net Prestens hjørne: Om tilgivelse! Jeg er bestefar til tvillingene Hedda og Henrik. De er

Detaljer

Menighetsblad for Feda, Kvinesdal og Fjotland - Nr. 6 julen 2013-54. årgang

Menighetsblad for Feda, Kvinesdal og Fjotland - Nr. 6 julen 2013-54. årgang Menighetsblad for Feda, Kvinesdal og Fjotland - Nr. 6 julen 2013-54. årgang VI ER FORSKJELLIGE Reidulf K. Ljøkjell F R A P R E S T E N S P E N N 2 Når jeg skriver dette er det midt i julestria og midt

Detaljer

Å S A N E M E N I G H E T S B L A D - N R. 6 - D E S E M B E R 2 0 1 3-7 1. Å R G A N G

Å S A N E M E N I G H E T S B L A D - N R. 6 - D E S E M B E R 2 0 1 3-7 1. Å R G A N G Å S A N E M E N I G H E T S B L A D - N R. 6 - D E S E M B E R 2 0 1 3-7 1. Å R G A N G Den første julen «Han lagdes i et krybberom, Guds engler sang med fryd derom». (Foto: Jeff Weese) Jul med Gospel

Detaljer

kjerkebla kjerkebla For Torvastad menighet Nr 1-2015 - Årgang 59 Foto: Nina Bentsen

kjerkebla kjerkebla For Torvastad menighet Nr 1-2015 - Årgang 59 Foto: Nina Bentsen kjerkebla kjerkebla Foto: Nina Bentsen For Torvastad menighet Nr 1-2015 - Årgang 59 KJERKEBLA PÅSKE 2014 Andakt Marit Areklett er diakon i Sjømannskirken i New York. Montasje: ba1969 på sxc.hu Kjerkebla

Detaljer

Døves Blad. BLAD FOR DØVEMENIGHETENE I DEN NORSKE KIRKE Nr. 1 FEBRUAR 2008 104. Årgang ISSN: 0807-8963

Døves Blad. BLAD FOR DØVEMENIGHETENE I DEN NORSKE KIRKE Nr. 1 FEBRUAR 2008 104. Årgang ISSN: 0807-8963 ISSN: 0807-8963 Døves Blad BLAD FOR DØVEMENIGHETENE I DEN NORSKE KIRKE Nr. 1 FEBRUAR 2008 104. Årgang Over: Gudstjeneste i Døvesenteret i Kristiansand i forbindelse med Bispevisitas i det Sørvestenfjelske

Detaljer

Kirkebladet. Vang og Hamar menigheter. Sokneprest Narverud omgitt av 6 nye medarbeidere i Vang og Hamar menigheter. Informasjon. Nr 1/2015. 2. årg.

Kirkebladet. Vang og Hamar menigheter. Sokneprest Narverud omgitt av 6 nye medarbeidere i Vang og Hamar menigheter. Informasjon. Nr 1/2015. 2. årg. Kirkebladet Vang og Hamar menigheter Nr 1/2015. 2. årg. Sokneprest Narverud omgitt av 6 nye medarbeidere i Vang og Hamar menigheter. Informasjon 2 Å BLI KJENT MED GUD Å bli kjent med Gud Noen ganger i

Detaljer

September2014 67. årgang

September2014 67. årgang Kirkeblad for Øyer og Tretten Nr. 4 September2014 67. årgang Nedre Åsta oset med Åstkjørkja i bakgrunnen. Foto: Gunnvor Vangen. KLOKKEKLANG Kirkeblad for Øyer og Tretten Utgiver: Øyer og Tretten kirkelige

Detaljer

Nr. 3-56. årgang Kyrkjelydsblad for Tinn Høsten 2011 GOD HØST!

Nr. 3-56. årgang Kyrkjelydsblad for Tinn Høsten 2011 GOD HØST! Nr. 3-56. årgang Kyrkjelydsblad for Tinn Høsten 2011 Livgivande vatn - rikeleg! GOD HØST! DU ER ALLTID VELKOMEN TIL GUDSTENESTE Foto: Hans Kr. Langeland SUNDAG ER KYRKJEDAG Austbygde sokn Døde: 17.06.11:

Detaljer

www.stangemenighet.no Nr. 4 2013 66. årgang Bispevisitas fra 26. november til 1 desember God jul!

www.stangemenighet.no Nr. 4 2013 66. årgang Bispevisitas fra 26. november til 1 desember God jul! www.stangemenighet.no Nr. 4 2013 66. årgang Bispevisitas fra 26. november til 1 desember God jul! Snart er julen her og «skuldrene senkes» i de tusen hjem. Endelig fri fra stress og mas Det skal støvsuges

Detaljer

a:men Jesus har bursdag på jul Tre barnehagebarn om julen:

a:men Jesus har bursdag på jul Tre barnehagebarn om julen: a:men ASKØY MENIGHETSNYTT - NR. 6 2014 «Og dette skal dere ha til tegn: Dere skal finne et barn som er svøpt og ligger i en krybbe.» LUK 2,12 Tre barnehagebarn om julen: Jesus har bursdag på jul Les side

Detaljer

Løten Menighetsblad. Nå starter vi!

Løten Menighetsblad. Nå starter vi! Løten Menighetsblad Nr. 1 April 2015 66. årgang Nå starter vi! Hele landet har nå fått statlige tildelinger til trosopplæring etter antall barn og unge i menigheten, også Løten. Bakgrunnen er at det som

Detaljer

God påske! Hva foregår i Åkra menighet side 3. Teleios-kurs i kirken side 5. Medarbeidere i ungdomsarbeidet. side 10

God påske! Hva foregår i Åkra menighet side 3. Teleios-kurs i kirken side 5. Medarbeidere i ungdomsarbeidet. side 10 Hva foregår i Åkra menighet side 3 Teleios-kurs i kirken side 5 Nr. 1/2004-11. årgang - Utgitt av Åkra Sokneråd Medarbeidere i ungdomsarbeidet side 10 Intervju med Thor André Lindstad side 16 Karneval

Detaljer

a:men God påske! Nå kommer biskop Nordhaug Les side 4 7 Moro med karnevalsgudstjenester Kristendommen er ganske drøy ASKØY MENIGHETSNYTT - NR.

a:men God påske! Nå kommer biskop Nordhaug Les side 4 7 Moro med karnevalsgudstjenester Kristendommen er ganske drøy ASKØY MENIGHETSNYTT - NR. a:men ASKØY MENIGHETSNYTT - NR. 2 2015 God påske! Moro med karnevalsgudstjenester Side 3 Kristendommen er ganske drøy Side 8-9 Nå kommer biskop Nordhaug Les side 4 7 innhold: Redaktøren har ordet Side

Detaljer

fokus tidende misjon nr 4-2011/166 årgang Elleve år er over Nytt studietilbud på MHS Religiøse trender i Japan

fokus tidende misjon nr 4-2011/166 årgang Elleve år er over Nytt studietilbud på MHS Religiøse trender i Japan fokus misjon s tidende nr 4-2011/166 årgang Elleve år er over Nytt studietilbud på MHS Religiøse trender i Japan 4 8 10 Utgitt av Det Norske Misjonsselskap (NMS) Adresse: Boks 226 Sentrum, 4001 Stavanger

Detaljer

Menighetsbladet. Nr 4 / 2008 Ringebu prestegjeld 64. årgang. Ringebu Fåvang Venabygd

Menighetsbladet. Nr 4 / 2008 Ringebu prestegjeld 64. årgang. Ringebu Fåvang Venabygd Menighetsbladet Nr 4 / 2008 Ringebu prestegjeld 64. årgang Ringebu Fåvang Venabygd 2 R I N G E B U M E N I G H E T S B L A D Prekestolen her i Menighetsbladet, er åpen for alle som har et hjertesukk de

Detaljer

Nr. 2 Juli 2014 79. årgang

Nr. 2 Juli 2014 79. årgang Nr. 2 Juli 2014 79. årgang Bautaen ved Åmot kirke. Blant skarpskytterne fant Asbjørn Sollien sin tipp tipp oldefar Anders Mikkelsen Sollien Foto: Hans Olav Smedsrud Menighetsbladet for nordre land nr.

Detaljer

NR. 4 JULEN 2014 65. ÅRGANG

NR. 4 JULEN 2014 65. ÅRGANG NR. 4 JULEN 2014 65. ÅRGANG Nå er den hellige time vi står i stjerneskinn, og hører klokkene kime nå ringes julen inn. Kanskje er det skyggen av Han som sitter og venter bortenfor alle blåner av dét du

Detaljer

Sportsgudstjeneste. se side 5

Sportsgudstjeneste. se side 5 Påskemåltidet -frihetsfest i hjemmet Sportsgudstjeneste se side 4 se side 5 Konfirmantmusikal se side 5 MENIGHETSBLAD FOR MYSEN, HÆRLAND, TRØMBORG OG EIDSBERG NR.2 2009 55. ÅRGANG Skjærtorsdag Langfredag

Detaljer

INFORMASJON. KYRKJEblad FOR Sør-Fron. Fra Kirkevalget 2009. Anne Marie Hovind, Torbjørg Sandvik og Per Erik Holmen.

INFORMASJON. KYRKJEblad FOR Sør-Fron. Fra Kirkevalget 2009. Anne Marie Hovind, Torbjørg Sandvik og Per Erik Holmen. INFORMASJON Nr. 3 VALGNUMMER 2011 ÅRGANG 56 Fra Kirkevalget 2009. Anne Marie Hovind, Torbjørg Sandvik og Per Erik Holmen. 15650 vil bli kirkeledere 15.650 kandidater stiller til valg i Den norske kirke

Detaljer

Trygg Havn. Arbeidermøtet 2014. Tidende for Den indre Sjømannsmisjon nr. 2 2014 126. årgang. side 6 9

Trygg Havn. Arbeidermøtet 2014. Tidende for Den indre Sjømannsmisjon nr. 2 2014 126. årgang. side 6 9 Trygg Havn Tidende for Den indre Sjømannsmisjon nr. 2 2014 126. årgang Arbeidermøtet 2014 side 6 9 Trygg Havn Den indre Sjømannsmisjon http://dism.no/ Den indre Sjømannsmisjon ble stiftet i 1880 for å

Detaljer

Menighetsblad for Løvstakksiden menighet, DEN NORSKE KIRKE nr. 1 / 2015

Menighetsblad for Løvstakksiden menighet, DEN NORSKE KIRKE nr. 1 / 2015 Løvstakksidene Menighetsblad for Løvstakksiden menighet, DEN NORSKE KIRKE nr. 1 / 2015 La oss JUSTERE KURSEN litt Ofte sier vi at julen er vår største høytid. Det er nok sant sett i forhold til den tradisjonen

Detaljer

odum Menighetsblad Nr. 1 Mars 2011 e. Kr. Årgang 80 Modum menighetsblad

odum Menighetsblad Nr. 1 Mars 2011 e. Kr. Årgang 80 Modum menighetsblad Nr. 1 Mars 2011 e. Kr. Årgang 80 odum Menighetsblad Modum menighetsblad 1931 2011 Den norske kirke Modum sokn Modum kirkekontor Kapellvn. 1, 3340 Åmot. Kontortid 09.00-14.00 Tlf. 32 78 32 30 - Fax 32 78

Detaljer