N r. 1 V Å r E N Å r G A N G 5 7

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "N r. 1 V Å r E N 2 0 1 2 Å r G A N G 5 7"

Transkript

1 Nr. 1 VÅREN 2012 ÅRGANG 57 INFORMASJON

2 Kva er kyrkje? Og kvifor har vi henne? Det er det naturleg å spørje om i desse visitastider. Jesus sjølv spurde: Kven seier de at Menneskesonen er? Den dagen dette gjekk opp for læresveinane, var det eit stort steg framover for dei, men også for menneskeslekta. Difor må spørsmålet vere det viktigste også for vår tids kyrkje: Å finne ut kven Kristus er og lære folk til det same. Han er nemleg den Gud har sendt for å hjelpe oss i våre liv og dei kriser verda står overfor. Han er Messias! Om oss seier Jesus: De er jordas salt. De er verdsens ljos. Kyrkjelyden vår er altså ikkje til for seg sjølv, men for andre. Måtte difor Gud sende Den Heilage Ande i våre hjarto så vi høyrer vår neste sitt rop. Og at vi ikkje fordømer noko menneske. Då krossfeste vi Kristus på nytt. Han tek jo alle folks synd på seg. Ser vi utover verda i dag, oppdagar vi at mange har fått det betre materielt enn før, men har det dårleg psykisk. Her kan den verdsvide kyrkje hjelpe. Ho tilhøyrer ofte den fattige del av samfunnet, og veit kva det betyr å ha godene saman. Eit klassisk døme på dette er Korint på Paulus tid. Der skilte dei rike seg ut og åt opp all den kostelege maten åleine (ved agapemåltidet under nattverden), medan dei fattige måtte stå å sjå på. Då protesterte apostelen og sa: Er Kristus blitt delt?, så der finst to ulike utgåver av han. Nei, Gud er ein!, underforstått: Dette går ikkje an! Jordas viktigste oppgåve i dag er å få til ei rettferdig fordeling av ressursane, og såleis også redusere unødvendig rovdrift på naturen og høgne menneskeverdet. No bur vi i eit roleg og velståande hjørne av Europa. Då er det lett å gløyme at også vi er avhengig av vår Skapar. Her ser vi at innvandrarane har noko å lære oss. Dei er ofte flinke i å ta seg av kvarandre og trufaste til å gå i sine gudshus, det vere seg kristne eller andre religionar. Eigentleg er vi i Norge heldige både frå naturen si side og åndelg sett. Vi er ikkje verdas sentrum, men Den glade bodskap om fred har nådd like frå jordas navle opp til oss i høge nord. Det tok 1000 år. Men i dag kan vi tale fritt, tru fritt og samlast fritt. Difor er det ei stor glede å få ta imot biskopen vår, Solveig Fiske. Ho vil få møte ei tradisjonsrik bygd med moderne menneske. Den nye tids kommunikasjonar og rasjonalisering av landbruk og arbeidsliv er her i fullt mon. Hundorp er ikkje lenger noko verdsleg og åndeleg hovudsete som for hundre år sidan, men kyrkja samlar bygdefolket til gudstenestelege handlingar for unge og gamle, i kvardag og fest mars opnar vi døra for den geistlege gjesten frå Hamar for å vise kven vi er og høyre kva ho har å seie oss. VELKOMEN! Magnar Elde 2

3 Påskeandakt 2012 En grensesprengende kjærlighet Påsketidens beretning om Jesu død og oppstandelse er grunnleggende i kristendommen. Påskehøytiden som er tett på liv og død, tett på sorg og glede, tett på alt det som hører med i et menneskeliv. Jesu lidelseshistorie forteller om ondskap, svik, ensomhet, vold, hat og død. Langfredagen gjorde korset til kristendommens viktigste symbol. Korset som tar opp i seg både Jesu liv, og kristendommens dypeste mysterium: Jesu lidelse, død og oppstandelse. Korset er tegnet på Skaperens identifikasjon med sin skapning. Det formidler medfølelse og trøst med mennesker i lidelse og sorg og det utfordrer og kaller oss til nærvær og lindring for mennesker i nød. Korset og påskedagens tomme graverdet sterkeste symbol på og vitnesbyrd om en kjærlighet sterkere enn døden.kirkens tro er at Jesu død var i dypeste berøring med alle menneskers død, atall verdens krenkelse, ondskap og død samles der. Gjennom korset viser Gud sitt ansikt i verden. Påsketiden er liv og død på samme tid. Det er fellesskap, levd liv, svik, lidelse og grensesprengende kjærlighet slik som Brorson skriver i salmen «Åpen ligger graven»: «Her er trøst i nøden, her er førstegrøden av Guds nådes vår» Solveig Fiske biskop Navnet Jesus blekner aldri, tæres ei av tidens tann Takk til Martha Iversen for utfordringen. Det er mange fine salmer å velge i mellom. Men jeg har funnet en som jeg synes er veldig fin, og det er: Navnet Jesus blekner aldri, tæres ei av tidens tann. I Jesus er det vi ser kjærligheten, nåden og håpet; det håp som varer evig. Salmestafetten går videre, og jeg utfordrer Bjørg Askmann. Hilsen Ingrid Noreng. 1 Navnet Jesus blekner aldri, tæres ei av tidens tann. Navnet Jesus, det er evig, ingen det utslette kan. Det har bud til unge, gamle, skyter stadig friske skudd. Det har evnen til å samle alle sjeler inn til Gud. 2 Jesu navn! Hvor skjønt det klinger, la det runge over jord! Intet annet verden bringer håp og trøst som dette ord. For det navn må hatet vike, for det navn må ondskap fly. Ved det navn skal rettferds rike skyte friske skudd på ny. 3 Midt i nattens mørke blinker som et fyrlys Jesu navn, og hver hjelpløs seiler vinker inn til frelsens trygge havn. Og når solen mer ei skinner, Jesu navn, det lyser enn. Da den frelste skare synger høyt dets pris i himmelen! Omkved: Navnet Jesus må jeg elske, det har satt min sjel i brann. Ved det navnet fant jeg frelse, intet annet frelse kan. Omkved Omkved 3

4 Påska i Sør-Fron Vi ønsker velkommen til gudstjenester og samvær i påsken. PALMESØNDAG Sør-Fron kirke kl Gudstjeneste SKJÆRTORSDAG Sør-Fron kirke kl Skjærtorsdagsgudstjeneste Medvirkende: Johnny Lønning, sang Etter gudstjenesten ønsker vi alle velkommen til felles kveldsmat i kapellet Kr. 30 pr. person LANGFREDAG Sør-Fron kirke kl Langfredagsgudstjeneste Medvirkende: Kristin Elde, sang Espedalen Fjellkirke kl Påsken i ord og toner. 1. PÅSKEDAG Sør-Fron kirke kl Høytidsgudstjeneste m/dåp Medvirkende: Heny Eggen, trombone 2. PÅSKEDAG Sørheim Omsorgsenter kl Nattverdsgudstjeneste 4

5 Gammelt bilde! Gudbrandsdalsdomen 220 år Dukkar vi ned til 1700-talet, då Sør-Fron kyrkje stod ferdig i 1792, finn vi eit heilt anna lagdelt samfunn enn i dag, med embetsstand, bondefylking og leilendingar. Særskilt i Fron som var eit åndeleg og verdsleg sentrum i dalen, er dette tydeleg. Her budde prosten, fogden, sorenskrivar, sjefskaptein for infanterikompaniet, forstmeistar og fleire kondisjonerte. Korkje i hundreåra før eller etter er klasseskiljet så stort som den gongen. Tenk berre på dette at storbøndene hadde faste benkar fremst i kyrkje, medan tenarskapet skulle sitje på galleriet. Men i intensjonen til å få reist eit nytt gudshus, finn vi også ein fellesmenneskeleg, ja, kristeleg innstilling: Kyrkja måtte vere stor for å romme flest mogeleg. Ho skulle byggjast i stein for å kunne stå lenge og halde seg godt. Endeleg måtte kyrkja ligge ved allfarvegen, så ho var lett tilgjengeleg for folk. Eit anna typisk drag ved tida, når vi les kyrkjesoga, er dei europeiske og austlege impulsar og kontaktar. Ideen om ei rund kyrkje er henta frå kyrkja over Kristi grav i Jerusalem. Den åttekanta forma finn vi i Fødselkyrkja i Betlehem. Men dette å kombinere dei to arkitekturar til eit byggverk, er nytt for Sør-Fron. Det dei ville oppnå, er høgst oppbyggjeleg: Å høyre det som blir sagt frå preikestolen og sjå det som går føre seg der. Det barokke alterpartiet er bygd i Luis XVI-stil. Men at preikestolen blir stilt over alteret, er høgst luthersk/protestantisk. I mellomalderen var nattverden sett på som det sentrale. No er dåp og evangelieforkynning gjennom Ordet like viktig. Når vi no markerer vigslingsåret, ser vi at vi står i stor gjeld til våre forgjengarar. Dei var framsynte i sine planar og gjennomføring. Prisen kom på 30 tusen spesiedalar; ein høg sum i datidas økonomi. Det var kyrkjelyden som bar det store offer å skaffe pengane til veie. Skal det elles nemnast noko namn, må det vere: Tidlegare sokneprestar David Schiøth og seinare Hugo Friderich Hiorthøy. Dei hadde store planer. Treskjæraren Lars Jensen Borg skar ut preikestolen. Kristen Erlandsen Listad laga døpefonten. Even Knudsen Sulenghaugen måla kyrkja innvendig. Frederik Petersen måla altartavla. Byggmeistar var Sven Aspaas. Kyrkja vart viksla av bygdas eigen sokneprest Eric Leangerer 28.mars. Ljoskrona er laga på Høvik verk og Hadeland glasverk og gjeven av norskamerikanaren Andrew Melgard under restaureringa i 1950-åra. Vi som er vaksne i 2012 har gjennomlevd ein realistisk periode der kyrkjene skulle vere så praktisk som råd er; jamnfør arbeidskyrkjer. I dag er pendelen i ferd med å snu. Vi innser at det estetiske også har sin verdi. Det stemmer oss til høgtid og kan gjer oss opne for det Gud vil gjeve oss ved å lyfte våre sinn og tankar til Den Høgste. Ingen i bygda kan lenger påstå at vi manglar kyrkje. Naturlegvis kunne vi ynskje oss modernise 5

6 ring av sitjebenkane og fornya varmeanlegg, som det no er planar om. Vi er heldige som har eit slikt landemerke som kyrkja vår er. Så vart ho også før jul kåra til den gjevaste i Gudbrandsdalen, utan at det må få oss til å tru at dei andre kyrkjene er mindre verdfulle. Det er kva som skjer inne i dei som tel: At Kristi glade bodskap kan lyde til frigjering frå tvang og skaping av fellesskap. Tenk på alle dei messer, dåp, nattverd, konfirmasjon, viksel og gravferd som har vore haldne her opp gjennom alle desse åra. Det fyller oss med takk til Gud vår skapar og frelsar. Kyrkja blir nok ikkje mindre viktig i framtida. Å finne fred for si sjel vil vel alltid vere aktuelt, og særleg no i den hektiske krisetid vi opplever. Her er det ikkje rikdom eller prestasjon som er avgjerande, men at vi kan møtast i sorg og glede til felles tru og livstolking. M.E. GD-leserne har sagt sin mening: Sør-Fron kirke er den flotteste! Publisert Foto: Einar Almehagen. Sør-Fron kirke er oppført i perioden Den rommer 750 personer. Ifølge nettstedet Wikipedia regnes den som en av Norges flotteste 1700-tallskirker. Leserne har sagt sin mening om kirkene i vårt distrikt på GDs nettsider de siste ukene stemmer er registrert i den uhøytidelige kåringen av den fineste av de nesten 60 kirkene eller kirkebyggene i vårt distrikt. Og tallenes tale er klar, Sør-Fron kirke i Sør- Fron vant avstemmingen med 607 stemmer. Heidal kirke i Sel kommune, ble nummer to med 488 stemmer, mens Lom kirke havnet på tredje plass med 396 stemmer. Ikke overrasket Magnar Elde, som har vært sogneprest i Sør-Fron de siste tre årene, er ikke overrasket over resultatet. Jeg har jobbet i mange forskjellige kirker rundt omkring i landet, men jeg har aldri vært i en så fin kirke som i Sør-Fron. Det er en katedral som jeg tror folk fra hele Gudbrandsdalen har stemt på, sier han. 6

7 Bispevisitas i Sør-Fron mars 2012 Det er satt opp et allsidig og tett program for biskopen disse dagene Hun starter tirsdag morgen med skolegudstjeneste for de tre barneskolene våre. I løpet av dagen skal hun ha møte med kirkens ansatte, soknerådet og besøke Flatmoen jobb og aktivitetssenter. Kl er det Pilegrimsvandring for alle som ønsker det fra Sør-Fron kirke til Dale-Gudbrands Gard. Underveis vil det bli stopp der Arne Bakken og Per Gunnar Hagelien vil orientere. Onsdag skal biskopen ha samtale med kommunens politikere, delta på Høgsdagsbønn, møte lærerne våre, besøke Fron badeland og avslutte med stor kulturkveld i Kulturhuset. Der er lagt opp til et allsidig og flott program som nok vil falle oss alle i smak. Etter at underholdningen er avslutta, spanderer Sør-Fron bygdekvinnelag kaffe til alle. Solveig vil være til stede og ønsker å treffe bygdefolket. Torsdag er det Sørheim omsorgssenter, Harpefoss barnehage og Espedalen som skal få besøk. Fullstendig program finner dere på neste side. Både onsdag og torsdag morgen er det morgensang i kapellet. Det hadde vært trivelig om sørfrøningene ville delta der sammen med oss. Foto: Atelier Klingwall. Tirsdag 20. mars 2012 ønsker vi biskop Solveig Fiske velkommen til visitas i Sør-Fron. Forrige gang det var visitas, var i februar Det er veldig lenge siden. Normalt skal hvert sogn visiteres av biskopen minst hvert 8. år. Biskop Solveig Fiske skal være her tirsdag 20. mars, onsdag 21. mars og torsdag 22. mars, og vil avslutte visitasen søndag 25. mars. Finalen på visitasen blir visitasgudtjenesta i Sør- Fron kirke søndag kl Her vil Hundorp musikklag og Sør-Fron spelemannslag delta. Etter gudstjenesta vil vi gå etter musikken ned til kommunehuset. Her spanderer Sør-Fron og Harpefoss sanitetsforeninger kirkekaffe. Det blir litt underholdning, og biskopen vil holde sitt visitasforedrag som tar for seg forholda i Sør-Fron menighet. Alle arrangement er gratis. Er det noen som har spørsmål om visitasen, så ring gjerne til kirkekontoret på tlf Vi ser fram til noen trivelige dager med biskop Solveig og bygdafolket. Kom og vær med oss disse dagene! Kirkevergen 7

8 Bispevisitas i Sør-Fron mars 2012 Tirsdag 20. mars Morgenkaffe med de ansatte i Sør-Fron kapell Skolegudstjeneste i Sør-Fron kirke Biskopens møte m/ansatte i Sør-Fron kapell Lunsj m/ansatte Besøk på Flatmoen jobb og aktivitetssenter samt Vegstasjonen og Brukbart Pilegrimsvandring fra Sør-Fron kirke til Dale-Gudbrands gard v/ Arne Bakken og Per Gunnar Hagelien Mottak v/torveig Dahl. Avduking av krusifiks i Pilegrimskapellet Servering av kaffe, pilegrimsvaffel og forfriskninger til alle Innledning til orientering og samtaler om Pilegrimssenteret, Gudbrandsdalsmusea og Dale-Gudbrands gard Besøk i Pilegrimssenteret Middag i Einbusalen Soknerådsmøte i Sør-Fron kapell Onsdag 21. mars Morgensang i Sør-Fron kapell - åpent for alle Møte med Sør-Fron kommune på kommunehuset Lunsj i Sør-Fron kommune Høgstdagsbønn i kapellet. Leikarringen Dale-Gudbrand medvirker Besøk på Sør-Fron kirkekontor Møte med kommunens lærere på Sør-Fron ungdomskole Omvisning/orientering på Fron Badeland Middag i Matstugu Kulturkveld i Sør-Fron kulturhus Torsdag 22. mars Morgensang i Sør-Fron kapell åpent for alle Samtale m/sogneprest Samtale m/kirkeverge Besøk på Sørheim omsorgssenter Andakt v/biskopen på Sørheim omsorgssenter Lunsj på Sørheim omsorgssenter Besøk i Harpefoss barnehage Avreise til Espedalen Espedalen Fjellkirke, Gravholmen og verksodden. Omvisning og orientering Gudstjeneste i fjellkirka m/enkel kirkekaffe Middag på Dalseter Høyfjellhotell Søndag 6/ Visitasgudstjeneste i Sør-Fron kirke Etter gudstjenesta er det tog fra Sør-Fron kirke til Sør-Fron kommunehus m/hundorp musikklag i spissen Kirkekaffe på kommunehuset m/biskopens visitasforedrag. Musikalske innslag 8

9 Kulturkveld i Sør-Fron kulturhus I samband med visitasen til biskop Solveig Fiske i Sør-Fron inviterer soknerådet til stor og variert kulturkveld. Programmet er ei lett blanding av song og musikk, opplesing, dans og revy. Bygdekvinnelaget serverer kaffe og biteti, og vi tar en prat med venner og kjente før vi går heim. Onsdag 21. mars kl Gratis inngang Velkommen! Sør-Fron sokneråd 9

10 10 KYRKJEblad FOR Sør-Fron

11 Konsertserie i Sør-Fron kirke I løpet av noen uker fra mars til mai er det duket for det reneste kormaraton i Sør-Fron kirke. Ti forskjellige kor fra hele Gudbrandsdalen deltar på fem ulike konserter. Torsdag 8. mars braket det løs med første konserten, og før den siste avsluttes 10. mai, har sørfrøningene hatt anledning til å gå på i alt fem konserter. På hver konsert deltar to ulike kor, og disse er hjemmehørende fra Lillehammer i sør, til Lesja i nord. Veldig artig å få så mange kor hit til Sør-Fron. Dette blir spennende, smiler organist og initiativtaker Sergey Shulga. Sør-Fron sangkor og Sel sangkor er første kor ut. Så følger det på med tre konserter i april med Rondane Gospelkor, Lesja sangkor, Ringebu sangkor, Schola Gregoriana fra Øyer, Øyer sangkor og Lillehammer sangkor. 10. mai avsluttes konsertserien med Tretten sangkor og Vågå sangkor. Med andre ord et bredt mangfold av ulike kor, fra hele Gudbrandsdalen. De aller fleste korene vi spurte var positive, og hadde anledning, til å være med. Det er ikke hver dag en får muligheten til å synge i Sør-Fron kirke. Vi synes konseptet er spennende med at du deler på å holde konsert sammen med et annet kor. Korene får god anledning til å bli litt kjent med hverandre, og publikum vil få en variert konsertopplevelse, sier Shulga Konsertserien har fått navnet Primo vere som betyr tidlig på våren. Det blir altså lagt opp til å gi folk en tidlig og litt spesiell smak av vår. Disse månedene er ofte ei litt stille tid på året for korene, og ideen til konseptet kom med et ønske om å aktivisere, sier Shulga, som er opprinnelig er fra Russland. I mai i fjor begynte han som organist i Sør-Fron, og før det var han et år i Nord-Norge. Han har utdannelse innen korledelse og har alltid interessert seg for kormusikk. I dag er han dirigent for Sør-Fron sangkor. Da han kom til Gudbrandsdalen fant han fort ut at det her var god tradisjon for å synge i kor. Så er jo kombinasjon med kor og det å ha en så flott konsertarena som Sør-Fron kirke veldig god, smiler han. Både deltagere og publikum får mye tilbake med konsertene, legger han til. Sør-Fron sangkor er i full gang med å øve inn repertoar til den første konserten. Målet er å presentere et variert og innholdsrikt program. Det vil langt fra bli bare tradisjonell kirkemusikk, men en times allsidig kormusikk. For oss er dette en slags generalprøve til korcupen vi skal delta på 10. mars, forteller Synøve Barlund Fladby i Sør-Fron sangkor. Hun og Sergey Shulga håper at folk fra dalen vil finne vegen til Sør-Fron kirke på konsertene, og målet er at dette ikke skal bli en engangshendelse, men å skape en årlig tradisjon. Det er virkelig en fin anledning til å se og oppleve alle de fine korene som finnes rundt oss. Dette bør folk få med seg, mener de; På hver konsert deltar to ulike kor fra nærmest hele Gudbrandsdalen, og det er gratis inngang på alle konsertene. Intervjuet er henta fra lokalavisa Dølen - journalist Tone Sidsel Sanden 11

12 4-åringane 4-åringane fekk kyrkjeboka si under gudstenesta søndag 27. november. Under gudstenesta song ungane. Vi har hatt to samlingar på ettermiddagstid i kyrkja og kapellet fra kl Der snakka vi om Jesus og barna korleis Jesus var mot barna. Vi snakka om korleis engelen kom med bod til Maria om at ho skulle bli Jesu mor. Siste kvelden tok vi for oss juleevangeliet. På alle samlingane laga vi figurar som til slutt skal bli ei enkel julekrybbe som barna får med seg heim. Som avslutning på kvar samling tok vi oss tid til å kose oss med saft og boller. Det var triveleg å vera saman med dykk! Helsing menighetspedagog Hanne Knutsen Dåpsskole klassingane 17 førsteklassingar har vore med på årets dåpsskule som har gått over fire torsdagskvelder. Vi har hatt ei samling i januar og tre i februar. Temaet har vore Kristuskransen, ein perlekrans, der vi har tatt for oss nokre av perlene og knytta dei opp mot ulike bibelfortellingar. Vi snakka om Den bortkomne sauen, Bartimeus og dei fire store dagane i påska. Barna har vorte kjende med kyrkjerommet og vi øvde godt på ein song som vi song i gudstenesta den 19. februar. Nokre av barna deltok med høgtlesing av perlebøner i denne gudstenesta. Etter kvar samling har vi kost oss med saft og bollar. Tredje kvelden hadde vi langbord med kveldsmat slik som Jesus hadde skjærtorsdag med sine vener. Siste kvelden avslutta vi med saftis. Takk til alle små og store det var veldig fint å få lov til å vera saman med dykk. Helsing menighetspedagog Hanne Knutsen Babysang i kapellet Det blir babysang i Sør-Fron kapell på mandager. Vi starter opp igjen mandag 19. mars, og fortsetter 26. mars, 2. april, 16. april, 23. april, 30. april, 7. mai og 14. mai. Vi møtes i kapellet kl med sang og lek. Der synger vi sanger fra Bom Chicka Bom (Frelsesarmeens opplegg) og noen av de vanlige norske barnesangene. Etterpå koser vi oss med en enkel lunsj. Pris for åtte ganger og CD: Kr. 200,- Påmelding til: Tlf : el.mob

13 Ny festmessehagel til Sør-Fron kirke Karl Olsen Et av de gamle messehagla som fortsatt er i bruk. I 2008 ble det satt i gang et arbeid med å skaffe en ny festmessehagel til kirken. Det hadde da vært et uttrykt ønske fra presten i lengre tid. Finansiering kom på plass og arbeidet startet. Festmessehagelen skulle finansieres med en gave fra Ingeborg og Gustav A. Nustads minnefond, gave fra sykebilstyret, og med offergaver. I 2011 ble det klart at arbeidet ikke lot seg gjennomføre etter de intensjonene som var lagt til grunn, og arbeidet ble derfor avsluttet. 25. januar 2012 vedtok soknerådet at arbeidet med å skaffe en ny messehagel skulle startes opp igjen; midlene fra 2008 lå fortsatt ubrukt. Messehagelen har sin opprinnelse i antikken og var en del av den romerske drakten. Gjennom tidene har den endret form, fra å være et ytterplagg (latin casula = kappe), til å bli en liturgisk drakt brukt bare under gudstjenesten. Opprinnelig var den uten utsmykning, praktfulle materialer i seg selv var utsmykning nok. På 1100-tallet ble det vanlig å pryde messehagelen med kors og andre symbol. I dag kan vi beundre mange praktfulle messehagler i kirkene våre. Som regel er det ryggsiden som har den viktigste utsmykningen, fordi presten står med ryggen til menigheten når alteret står helt framme i koret. Messehagelen blir brukt av forrettende prest eller biskop når han eller hun forretter ved alteret på høytidsdager og under nattverdsfeiring. Messehagelen er kirkens eiendom, er en liturgisk tekstil, fargene skifter etter årstidene i kirkeåret, og har en viktig symbolfunksjon. Den skal tale til både øye og tanke, samtidig er den også et kunstverk. Den skal passe til kirkerommet, vi skal kunne se at den hører hjemme i miljøet, og må gjerne hente elementer fra kirkens interiør. Den skal formidle innhold,være meningsbærende, den skal visualisere det evangeliet forteller om. Kilde: skriftet Kirkekonsulenten 13

14 Konfirmantleir i Håkonshall februar 2012 Fredag ettermiddag 10. februar reiste åtte voksne og 32 konfirmanter fra Sør-Fron til Lillehammer, for å være sammen med ca. 800 andre konfirmanter på leir i Håkonshall. Vi var framme omlag kl om kvelden og ble tatt imot på bussen av ungdomsledere som delte ut deltagerarmbånd og infohefter til oss. Etter at vi har rigget oss til på de ulike basene der vi skulle sove, fikk vi servert kveldsmat nede på gulvet i hallen. Kl om kvelden gikk vi alle opp til bunnen av hoppbakken der det var åpningsshow med tenning av konfirmantilden, dans, sang, apell ved domprosten i Hamar, høytidelig åpning og fyrverkeri. Vi gikk i fakkeltog tilbake til Håkonshallen, det var litt av et syn da nesten 1000 fakler lyste opp. TEMA - HEKTA Lørdags morgen ble ungdommene vekket på morgenkvisten til rolig musikk fra høytalerne. Konfirmantene starta dagen med frokost, så gikk de på bibelgrupper med gruppelederen sin og etterpå var det felles program fra scena med blant annet prest Vegar Huseby. Han var en ung prest i slutten av 20 åra som appellerte bra til ungdommene. Kl reiste ungdommene ut på de forskjellige aktivitetene de hadde meldt seg på og alle fikk lunsj ute der de var. Alle var tilbake igjen kl da det ble servert Taco. Kl startet Uganda-markedet.Vi hadde på forhånd laget armbånd som vi solgte på markedet. Ellers solgte ungdommene litt spontane ting som massasje, hårfletting og klemmer. Ungdom 14

15 mene måtte veksle inn pengene sine til Ugandiske shilling som de brukte på markedet. Her var det om å gjøre å samle inn flest shilling på sine aktiviteter. Disse pengene går til en skole som skal bygges for funksjonshemmede barn i Uganda. Etterpå var det festkveld med mange gode innslag fra scena. Kvelden ble avslutta med klemmekø og nattmat, og undervisning på basen med sin gruppe. Søndag morgen ble ungdommene vekket på samme måte som på lørdag. Etter frokost var det samling i bibelgrupper. Kl startet undomsgudtjenesten der det var invitert foreldre og folk fra menighetene. Det var mye sang, og prosten og prestene deltok med liturgi og nattverd. Etter gudstjenesten var det kirkekaffe/lunsj. Kl reiste ungdommene ut på forskjellige aktiviteter igjen. Ved tilbakekomst fikk de severt middag før hele helgen ble avslutta med et kjempefint program fra scena. Der fikk vi se bilder og film fra leiren. Takk for en kjempefin tur. Det var veldig fint å være på tur sammen med dere. Tusen hjertelig takk til dere foreldre som stilte opp som frivillige og gjorde en kjempeinnsats med matservering og nattevakt. Mvh. Magnar Elde og Hanne Elisabeth Knutsen 15

16 Ta godt imot konfirmantene når de kommer på besøk tirsdag 27. mars! Sammen for en rettferdig verden Konfirmanter 20. mai 2012 Lone Sigmond Eivindsdottir, Kine-Merethe Granheim, Isabell Tveit Hagen, Malin Hovden, Aina Kolobekken, Katrine Solhaug Melgårdshagen, Mari Odenrud, Marita Resset, Thea Ringstad, Ingrid Rolstad, Amalie Eide Silli, Gunnhild Skar, Cathrine Korssletten Øiumshaugen, Vilde Åberg. Henrik Aspen, Jørgen Baukhol, Fredrik Bekkemellem, Geir Arne Lien Bjørnsgård, Ole Kristian Lund Evjenth, Haakon Veskje Haave, Espen Breistad Haugsjordet, Thomas Haverstad, Thor Olav Haverstadløkken, Brede Rudlandsløkken Jøråsen, Sergey Korstadhagen, Ole Andreas Kristiansen, Vemund Lund, Joakim Rolstad Lunde, Lars Erik Nilsen Mork, Simen Myrvold, Torstein Olstad, Ola Kappelslåen Plassen, Eskil Granslåen Rolstad, Kjetil Rønn, Andre Tokvam Rønningen, Ola Solbraa, Espen Godlien Strand, Erlend Øyen. 16

17 Velkomne til konsert! Ad Cantus er eit blandakor for heile Gudbrandsdalen som vart stifta i Koret har i dag 18 songarar som kjem frå Lesja i nord til Lillehammer og Gausdal i sør. Saman med ca. 40 gjestesongarar framfører koret i Iver Kleives Requiem i Sør-Fron kyrkje og Lillehammer kirke i mars Mange kjenner til organisten og komponisten Iver Kleive, ikkje minst etter opningsseremonien til OL på Lillehammer der komposisjonen Nåde (bygd ut frå ein norsk folketone av Kleive og Knut Reiersrud) akkompagnerte duene som steig til himmels. Kleive er fødd i Skien i 1949, og han tok kantoreksamen ved Musikkonservatoriet i Oslo i Requiem er komponert for orgel og kor, og tileigna Kleive sin eigen son Alexander som døydde i 1997, ofra etter 11. september 2001 og alle soldatar som kjem heim i kiste. Det er eit verk i 12 satsar som fyller ein time og 20 minutt. Verket blir stadig framført både i inn- og utland. Våren 2010 vart Requiem t.d. framført i Budapest, med same dirigent, organist og solistar som vi får med oss i på konsertane i mars. Gjennom vel eit år har Ad Cantus arbeidd med Requiem, under leiing av den faste dirigenten av Ad Cantus, Åshild Alette Haugstad. På konsertane er det Ragnar Rasmussen som dirigerer. Han er ein kjent, respektert og etterspurt kordirigent, og har tidlegare budd og arbeidd med kor i Hedmark og Oppland, mellom anna Vestoppland Kammerkor. Rasmussen er i dag professor i kordireksjon ved Universitetet i Tromsø, Nordnorsk musikkonservatorium. Han har fått fleire prisar for arbeidet sitt som dirigent, og han har faktisk også vunne VM for dirigentar! Det er ei stor oppleving å synge under hans leiing! Det er òg ei stor glede å ha med seg solistane Trond Halstein Moe, baryton, og Marianne E. Andersen, mezzosopran. Dei har vore med og framført verket fleire gonger tidlegare, og er og solistar på innspelinga frå Vi er stolte av å få framføre dette verket, med komponisten ved orgelet og Ragnar Rasmussen, ein av dei fremste dirigentane i landet som musikalsk leiar, og ynskjer publikum vel komen til konsert. Sør-Fron kyrkje laurdag 24. mars klokka Lillehammer kirke søndag 25. mars klokka Billettar kr. 250,- for vaksne, kr. 150,- for barn og studentar. Billettar ved inngangen, i tillegg til førehandssal på Sør-Fron kyrkjekontor, Ringebu Libris, Vinstra Libris og Stribolt Libris. 17

18 DET SKJER! Velkommen til menighetens årsmøte I SØR-FRON KAPELL SØNDAG 22. APRIL KL Vi får besøk av Nord-Frons nye sogneprest, Marie Margrethe Lie Sperre som vil fortelle om hvordan det er å være ung og nyutdannet prest i Gudbrandsdalen. Ellers: Årsmøtesaker, musikk og bevertning. Alle er hjertelig velkommen! Sør-Fron sokneråd Raking på kirkegården Lørdag 28. april kl Nå nærmer det seg vår igjen, og tid for dugnader. Vi ønsker å gjøre Sør-Fron kirkegård klar for de store maidagene og sommeren. Lørdag 28. april samles store og små, unge og eldre til dugnad på Sør-Fron kirkegård. Ta med rive, arbeidslyst og godt humør. Dette er sosialt i tillegg til at vi utfører et godt arbeid for bygda vår. Etter at arbeidet er utført, spanderer diakoniutvalget velfortjent kaffe og biteti i kapellet. Vel møtt! 18

19 Slekters gang Døpte: Eirik Rosenberg Kampesveen Espedalen Fjellkirke f Ingeborg Stensrud f Birk Andreas Høye-Bjørkhaug f Ane-Lydia Kvernes f Eric Sveen Nord f Ida Smevik Steberg f Ingrid Louise Wadahl Sweetman f Simen Leander hagen f Maria Thøgersen Kirkeeng f Alexander Yung Isumhaugen f VIGDE: Anita Iren Watterud og Torstein Stø Heggestuen GRAVFERD: Tone Listad f Asmund Haverstadløkken f Norma Johanne Rolstad f Gudrund Andersen f Erling Tagestad f Olav Wadahl f Randi Eva Underdalshaugen f Synnøve Stauri Hernæs f Pål Nygård f Edvin Skansgård f Anne Mari Noet f Kari Mette Bergan f Ragnhild Nyhus f Rolf Sverre Ivarson f Odd Gunnar Solbraa f Høgstdagsbønn i Sør-Fron kapell Onsdag 21. mars kl Onsdag 9. mai kl Onsdag 6. juni kl Andakt Sørheim omsorgssenter Torsdag 22. mars Kl Bispevisitas 2. påskedag 21. april Kl Nattverdsgudstjeneste Torsdag 26. april Kl Torsdag 31. mai Kl Velkommen til ei trivelig stund sammen med oss på Sørheim. TIL TJENESTE Kirkekontoret: Kirkekontoret i Sør-Fron Kommunevegen 1, 2647 Sør-Fron. Telefon: Fax: E-post: Kontortider: Mandag stengt, tirsdag, onsdag torsdag og fredag kl Sogneprest: Magnar Elde. Bergevegen 23, 2647 Sør-Fron. Tlf. arbeid: Privat: Mobil: E-post: Organist: Sergey Shulga, Oddvar Nygaardsveg 14, 2647 Sør-Fron Tlf. arbeid : Mobil: E-post: Kirkeverge: Bjørg Sørjordet, Torehaugveien 10, 2640 Vinstra Tlf. arbeid: Mobil: E-post: Kirketjener: Arild Larshaugen, Nordre Liaveg 320, 2647 Sør-Fron Tlf: Sør-Fron kirke Mobil: Espedalen Fjellkirke: Arnt Ove Voldbakken 2658 Espedalen. Mobil: E-post: Klokker: Synøve Barlund Fladby, Sigurdvegen 36, 2647 Sør-Fron Tlf. arbeid: Mobil: E-post: Menighetspedagog: Hanne Elisabeth Knutsen, Stuguvollv. 23, 2647 Sør-Fron Tlf. arbeid Mobil: E-post: Sør-Fron sokneråd: Leder: Kristian Haave, Kongsv. 532, 2647 Sør-Fron Tlf E-post: Nestleder: Synnøve Bø Hansen, Flatmosvingen 5, 2647 Sør-Fron Tlf E-post: Helen Svelle, Edda Borgen, Karl Olsen, Tine Elisabeth Slang, Ivar Hovden og Berit Brenden Bredeli Vararepr.: Aud Elinor Moheim, John Arne Fossehagen, Inger Elisabeth Pedersen, Jens Ove Isumhaugen og Nils Martin Voldberg SØR-FRON KYRKJEBLAD Sør-Fron Kyrkjeblad kommer ut med 4 nummer pr. år. Det deles ut til alle husstandene i kommunen. Minste kontingent er kr. 100,. I redaksjonen: Karl Olsen, Gudveig Rønn og Sognepresten. Bankgirokonto: Grafisk produksjon og ekspedisjon: Dale-Gudbrands Trykkeri as, 2635 Tretten. Tlf Fax: Besøk vår hjemmeside: Stoff til kyrkjebladet sendes redaksjonen eller ring telefon Stoff kan også sendes på mail: 19

20 Velkommen til kirke 18. mars - 4. søndag i fastetiden Lit. farge: Lilla Sør-Fron kirke kl : Gudstjeneste Torsdag 22. mars Lit.farge: Lilla Espedalen Fjellkirke kl : Gudstjeneste ved biskop Solveig Fiske. Kirkekaffe 25. mars - Maria Budskapsdag Lit.farge: Hvit Sør-Fron kirke kl : Visitasgudstjeneste Kirkekaffe m/visitasforedrag på kommunehuset Alle er hjertelig velkommen Palmesøndag - 1. april Lit. farge: Lilla Sør-Fron kirke kl : Gudstjeneste. Dåp Skjærtorsdag - 5. april Lit. farge: Lilla Sør-Fron kirke kl : Skjærtorsdagsgudtjeneste. Alle er velkommen på kveldsmat i kapellet etter gudstjenesta Langfredag - 6. april Lit. farge: Lilla Sør-Fron kirke kl : Langfredagsgudstjeneste Langfredag - 6. april Lit. farge: Lilla Espedalen Fjellkirke kl : Påsken i ord og toner 1. påskedag - 8. april Lit.farge: Hvit Sør-Fron kirke kl : Høytidsgudstjeneste. Dåp 2. påskedag - 9. april Lit.farge: Hvit Sørheim omsorgsenter kl : Gudstjeneste. Nattverd 15. april - 2. s. i påsketiden Lit.farge: Hvit Ingen gudstjeneste Ved forandring, se annonse i GD. 22. april - 3. s. i påsketiden Lit.farge: Hvit Sør-Fron kapell kl : Menighetens årsmøte 29. april - 4. s. i påsketiden Lit.farge: Hvit Sør-Fron kirke kl : Våronnmesse m/kirkekaffe. Dåp 1. mai - tirsdag Lit.farge: Grønn Sør-Fron kirke kl : Gudstjeneste 6. mai - 5. s. i påsketiden Lit.farge: Hvit Sør-Fron kirke kl : Samtalegudstjeneste 13. mai - 6. s. i påsketiden Lit.farge: Hvit Espedalen Fjellkirke kl : Gudstjeneste 17. mai og Kristi himmelfartsdag Lit.farge: Grønn Sør-Fron kirke kl : Festgudstjeneste 20. mai - Søndag før pinse Lit.farge: rød Sør-Fron kirke kl : Konfirmasjonsgudstjeneste Pinsedag mai Lit.farge: Rød Sør-Fron kirke kl : Høytidsgudstjeneste. Dåp 3. juni - Treenighets-søndag Lit.farge: Hvit Espedalen Fjellkirke kl : Gudstjeneste 10. juni - 2. s. i treenighetstiden Lit.farge: Grønn Sør-Fron kirke kl : Gudstjeneste. Dåp. Nattverd KIRKESKYSS Hvis du ønsker skyss til gudstjeneste eller høgstdagsbønn, kan du ringe til: Gunnar Molvik Du kan også ringe kirkekontoret i åpningstida på telefon , eller Eldrid Listad på tfl Kirkeskyssen koster kr. 30,- tur / retur. Diakoniutvalget 20 PYNTING OG STELL AV GRAVSTEDER ARNE SLÅEN fra Harpefoss tar på seg planting og stell av graver på Sør-Fron kirkegård. Han har adresse: Skrangelliveien, 2647 Sør-Fron. Tlf /

INFORMASJON. KYRKJEblad FOR Sør-Fron. Fra Kirkevalget 2009. Anne Marie Hovind, Torbjørg Sandvik og Per Erik Holmen.

INFORMASJON. KYRKJEblad FOR Sør-Fron. Fra Kirkevalget 2009. Anne Marie Hovind, Torbjørg Sandvik og Per Erik Holmen. INFORMASJON Nr. 3 VALGNUMMER 2011 ÅRGANG 56 Fra Kirkevalget 2009. Anne Marie Hovind, Torbjørg Sandvik og Per Erik Holmen. 15650 vil bli kirkeledere 15.650 kandidater stiller til valg i Den norske kirke

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 12 KOMMENDE UKE Velkommen til Påskefeiring i kirka vår! Vi starter nå på Palmesøndag hvor barne og ungdomskorene er med med palmegrener og hosiannarop. Salmer vi skal

Detaljer

Adella Arrangement Farsund menighetskontor, Postboks 182, 4553 Farsund NB!

Adella Arrangement Farsund menighetskontor, Postboks 182, 4553 Farsund NB! Dette skal vi gjøre: *Flott båttur sammen i Farsunds Skjærgård. *Lære litt om: seil og seilskuter, tau og knuter, lostjenesten, livet ved havet, kapertiden. *Boller og brus på båten. *Synge litt og høre

Detaljer

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA LEVELD SOKN 2. Gudsteneste utan nattverd

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA LEVELD SOKN 2. Gudsteneste utan nattverd ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA LEVELD SOKN 2. Gudsteneste utan nattverd I. SAMLING Klokkeringing Informasjon om gudstenesta i dag. (Evt. Korte kunngjeringar) Informasjonen blir avslutta med: Lat oss vera

Detaljer

Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014

Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014 Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014 Snillfjord kirke er et vakkert samlingspunkt Oppussing av kirkens kunstmaling Lys våken deltakere lager engler Konfirmert 2014(men presentert høsten 2013) Vi

Detaljer

Jesus spør den blinde: Hva vil du jeg skal gjøre for deg? Den blinde svarer: Rabbuni! La

Jesus spør den blinde: Hva vil du jeg skal gjøre for deg? Den blinde svarer: Rabbuni! La 30. Søndag i det alminnelige kirkeår - År B (Messeboken s. 607) 25. oktober 2009 Første lesning: Jer 31, 7-9 Salme 126. Omkved: Herren har gjort store ting mot oss, og vi ble fulle av glede Annen lesning:

Detaljer

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Oktober, November, Desember Korpsnytt! Farsund Korps 2014 www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Høsten er her og vinteren nærmer seg. Akkurat det er intet nytt, men det er en stund

Detaljer

EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid

EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid Matteus: Tid: Tidleg på 60-talet e.kr. Forfattar: Apostelen Matteus. Adressat: Jødar. Markus: Tid: En gang på 60- talet e.kr. Forfattar: Johannes Markus Adressat: Romarar

Detaljer

Her starta det. Og her feira dei grunnlova sist helg

Her starta det. Og her feira dei grunnlova sist helg Rundt 1000 var samla på Gulatinget for å feire Grunnlova. Foto: Anne Hovland Her starta det. Og her feira dei grunnlova sist helg Anne Hopland http://www.firda.no/nyhende/article7453154.ece Publisert 01.07.2014

Detaljer

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike Molde Domkirke 2016 Konfirmasjonspreike Så er altså dagen her. Den store dagen. Dagen eg trur mange av dykk har gleda seg til lenge. Og det er lov å kjenne litt sommarfuglar i magen og både glede og grue

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Lørdag 29. November kl. 11:00-14:00 Uke: 49 Kreativ lørdag i Menighetssalen Glemmen kirke. Vi inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine, og

Detaljer

Ordning for dåp Storsamling Nærbø 06.12.10

Ordning for dåp Storsamling Nærbø 06.12.10 Ordning for dåp Storsamling Nærbø 06.12.10 Velkomsthelsing. Leiar: Forsamlinga skal i dag ta imot dette barnet (bruk gjerne namnet). Vi gjer dette med glede og i bevissthet om det ansvaret dette legg på

Detaljer

Intervju med Hans Eiler Hammer om:

Intervju med Hans Eiler Hammer om: 1 Intervju med Hans Eiler Hammer om: - Hans yrke som prest - Prestedrakten - Og de ulike symbolene han har valgt på stolaer. Her er korset Hans Eiler har valgt å bruke på alle stolaer. Laget av 6.trinn

Detaljer

ÅRSMELDING FOR VANGSNES SOKNERÅD

ÅRSMELDING FOR VANGSNES SOKNERÅD ÅRSMELDING FOR VANGSNES SOKNERÅD 2014 Årsmelding for Vangsnes Sokneråd 2014. Medlemar: Oddveig Kristine Fimreite ( leiar) Gro Heimdal ( nestleiar og trusopplæring) Leif Audun Sætre ( medlem i fellesrådet)

Detaljer

Gi muligheter for å møte andre i samme livssituasjon, kunne dele sorghistoriene, og få hjelp til å gå videre i livet.

Gi muligheter for å møte andre i samme livssituasjon, kunne dele sorghistoriene, og få hjelp til å gå videre i livet. Diakoniplan for Sandefjord menighet Diakoni beskrives i Plan for i for Den Norske kirke som kirkens omsorgstjeneste, evangeliet i handling. Planen har fire hovedområder: Nestekjærlighet, Inkluderende fellesskap,

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord

Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord Kjære foreldre, føresette, søsken og vener! I 8 månader har de fått rapport etter rapport frå Nordfjordeleven dykkar. Om flotte fjelltoppar. Store bølgjer. Hav

Detaljer

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd VISJON I arbeidet for og med dei medarbeidarane i Fjell sokn har vi utarbeida ein visjon: I Fjell sokn vil vi

Detaljer

VELSIGNING AV HUS OG HEIM

VELSIGNING AV HUS OG HEIM KR 15.4/12 VELSIGNING AV HUS OG HEIM 1 Denne liturgien kan brukast når folk bed presten eller ein annan kyrkjeleg medarbeidar om å koma og velsigna den nye heimen deira. 2 Dersom presten blir beden om

Detaljer

Velkomen til. Dette heftet tilhøyrer:

Velkomen til. Dette heftet tilhøyrer: Velkomen til Dette heftet tilhøyrer: 1. samling: Kva er Bibelen? Skapinga. Babels tårn Forskaroppgåve 1 På denne samlinga har vi snakka om Bibelen. Det er ei gammal bok som har betydd mykje for mange.

Detaljer

Songar til julefesten 2014

Songar til julefesten 2014 Songar til julefesten 2014 Tenn lys! Det lyser i stille grender Nå tennes tusen julelys Deilig er jorden Glade jul Et barn er født i Betlehem O Jul med din glede Jeg gikk meg over sjø og land Så går vi

Detaljer

Barn og ungdom i kirken Høsten 2015

Barn og ungdom i kirken Høsten 2015 Barn og ungdom i kirken Høsten 2015 Nanset kirke Larvik kirke Langestrand kirke Søndagsskolen Sprell Levende søndagsskole på søndager samtidig med gudstjenesten i Nanset kirke (bortsett fra i skolens ferier

Detaljer

Minnebok. Minnebok NYNORSK

Minnebok. Minnebok NYNORSK Minnebok NYNORSK 1 Minnebok Dette vesle heftet er til dykk som har mista nokon de er glad i. Det handlar om livet og døden, og ein del om korleis vi kjenner det inni oss når nokon dør. Når vi er triste,

Detaljer

S.f.faste Joh. 12. 20-33 1 Familiemesse

S.f.faste Joh. 12. 20-33 1 Familiemesse S.f.faste Joh. 12. 20-33 1 Familiemesse Maria hadde gledet seg til å være med til kirken! Det var familiemesse, og i kirken var det helt fullt av mennesker. Presten hadde lest om de som var grekere, og

Detaljer

Stavern menighetsråd REFERAT

Stavern menighetsråd REFERAT Stavern menighetsråd REFERAT Møtested: Trollvn 9 Møtedato: TIRSDAG 040613 Møtetid: Kl. 1800 Saksliste 05/13 Til stede på møtet: Kari Dahle Halvorsen, Hanne Bustnes, Nils Bondevik Haga, Kristi Marie Hilde,

Detaljer

Diakoniplan for Misvær menighet, 2012-2015.

Diakoniplan for Misvær menighet, 2012-2015. iplan for Misvær menighet, 2012-2015. Innledning: ien i Misvær Menighet har som mål å skape fellesskap, slik at mennesker kan føle seg inkludert og kjenne en tilhørighet som gjenspeiler Guds kjærlighet.

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

MEH2011booklet.indd 1 23.09.11 11.58

MEH2011booklet.indd 1 23.09.11 11.58 Martin Enger Holm 3:36 Vokal: Martin og Henrik Enger Holm Trompet: Tine Thing Helseth Høyr kor englar syng frå sky Krist er fødd i Davids by kjem med frelse til oss ned gir oss med Gud Fader fred Glade

Detaljer

PÅSKEMORGEN GUDSTJENESTE OPPGAVE

PÅSKEMORGEN GUDSTJENESTE OPPGAVE DEN ÅTTENDE DAGEN FARGELEGG BILDENE SELV. FØRSTE DAG: ANDRE DAG: TREDJE DAG: PALMESØNDAG MANDAG TIRSDAG JESUS RIR INN I JERUSALEM. JESUS ER PÅ TEMPELPLASSEN. EN FATTIG ENKE JESUS ER SAMMEN MED JESUS RIR

Detaljer

Korpsnytt. Mars, april og mai 2016. «Gud er kjærlighet» 1. Johannes 4,8

Korpsnytt. Mars, april og mai 2016. «Gud er kjærlighet» 1. Johannes 4,8 Korpsnytt Mars, april og mai 2016 «Gud er kjærlighet» 1. Johannes 4,8 Korpslederen har ordet.. Kjære venner! Vi befinner oss midt i fastetiden og forbereder oss på den store høytiden som heter langfredag

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Søndag 07. Desember kl.11.00: Uke: 50 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Zakariassen). Kor: Cantus Cordis Velkommen til Gudstjeneste! Nå har det nye kirkeåret

Detaljer

Askeladden. Nr. 4 2009. Les om: Juleverksted Kirkebesøk Grøtservering Julesanger. Lucia Månedsplan Adventstiden

Askeladden. Nr. 4 2009. Les om: Juleverksted Kirkebesøk Grøtservering Julesanger. Lucia Månedsplan Adventstiden Askeladden Nr. 4 2009 Les om: Juleverksted Kirkebesøk Grøtservering Julesanger Lucia Månedsplan Adventstiden Juleforberedelsene i barnehagen begynner like før 1. søndag i advent. Feiring av julehøytiden

Detaljer

Velkommen til kirke i Nord-Aurdal

Velkommen til kirke i Nord-Aurdal Velkommen til kirke i Nord-Aurdal 5. februar, 5. søndag i åpenbaringstiden Mark 2,1-12 Aurdal kirke kl.11.00: Gudstjeneste. Kristine Inderhaug Fossheim. Nattverd. Takkoffer til Strand kirke kl.11.00: Familiegudstjeneste.

Detaljer

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder.

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Den hellige messe I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Vi vil be om nåde og velsignelse fra Jesu korsoffer for oss selv og for

Detaljer

Liturg: I namnet åt Faderen og Sonen og Den Heilage Ande (krossteikning).

Liturg: I namnet åt Faderen og Sonen og Den Heilage Ande (krossteikning). Liturg: I namnet åt Faderen og Sonen og Den Heilage Ande (krossteikning). A: Så seier Herren: Det folk som ferdast i mørkret, skal sjå eit stort ljos. Over dei som bur i skuggelandet skal ljoset stråla

Detaljer

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING NYNORSK INNHALD GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING... 2 GRAVFERDSORDNING:... 2 1. MENS VI SAMLAST... 2 2. FELLES SALME... 2 3. INNLEIING VED LEIAR... 2 4. BØN... 2 5. MINNEORD...

Detaljer

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Les om aktiviteter og arrangementer for barn og ungdom i din menighet 0 7 år Miniklubben Mandager kl 17.15 til 18.30. For gutter og jenter fra 4-8

Detaljer

VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise. ..så kjipt iblant? hvorfor er verden så urettferdig. Hvem er du? Finnes.Gud?

VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise. ..så kjipt iblant? hvorfor er verden så urettferdig. Hvem er du? Finnes.Gud? VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise Hva er lykke? Hvorfor er livet.. er?..så kjipt iblant? Vad skjer etter Duger jeg? Jeg Døden? Er jeg alene om å være redd? Om Gud finnes hvorfor er

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 38 KOMMENDE UKE Søndag 13. september kl. 11.00 Søndag 13. september kl. 11.00 på Ambjørnrød senter Mandag 14. september kl. 19:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd.

Detaljer

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-)

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Alle borna i 1 klasse byrjar å bli trygge i sine nye omgivelser.

Detaljer

TIL deg som er. eller fyller det GANSKE SÅ snart!!

TIL deg som er. eller fyller det GANSKE SÅ snart!! TIL deg som er eller fyller det GANSKE SÅ snart!! BLIR DU MED?? Natt til 1. søndag i advent har du muligheten til å overnatte i Sentrumskirken sammen med mange andre 11- åringer. Har du en venn som har

Detaljer

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpsnytt Januar, Februar og Mars 2014 «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpslederen har ordet.. Det er kun en måned siden jeg skrev noen refleksjoner

Detaljer

TORSDAGSPOSTEN 06.05.2015

TORSDAGSPOSTEN 06.05.2015 TORSDAGSPOSTEN 06.05.2015 Ukentlig informasjonsbrev fra Lillehammer Steinerskole Hjemmeside: http://www.lillehammersteinerskole.no Kalender uke 19 Tirsdag 12.05 Besøksdag for nye 1. klassinger. Tirsdag

Detaljer

Husk: Mandag 1. april er barnehagen stengt da det er 2. påskedag

Husk: Mandag 1. april er barnehagen stengt da det er 2. påskedag MÅNEDSPLAN FOR SOLBLOM Mars 2013 9 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 1. 10 Mandag 4. Tirsdag 5. opplegg Onsdag 6. hele uka Torsdag 7. Fredag 8. Frist for påmelding til påskeferien 11 Mandag 11. Teaterforestilling

Detaljer

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg.

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg. MENIGHETSRÅDET I BORGE MENIGHET HAR (12.10.11) VEDTATT FØLGENDE: Ordning for Dåp i hovedgudstjenesten I MOTTAKELSE TIL DÅP En dåpssalme synges enten her, før forsakelsen og troen eller som avslutning på

Detaljer

Barn og ungdom i kirken Høsten 2011

Barn og ungdom i kirken Høsten 2011 Barn og ungdom i kirken Høsten 2011 Nanset kirke Larvik kirke Langestrand kirke Babysang Barnesanger, rim, regler, sangleker og små danser. Etter sangstunden er det tid for stell, mat og prat. Fredager

Detaljer

Store ord i Den lille bibel

Store ord i Den lille bibel Store ord i Den lille bibel Preken av sokneprest Knut Grønvik i Lommedalen kirke 4. søndag i fastetiden 2015 Tekst: Johannes 3,11 17 Hvilket bibelvers søkes det mest etter på nettet? Hvilket vers i Bibelen

Detaljer

Konfirmantsamling 6 JESUS

Konfirmantsamling 6 JESUS Konfirmantsamling 6 JESUS Til deg som konfirmantleder Samling 6: JESUS FØR SAMLINGEN o Be for samlingen. o Be for hver enkelt med navn. o Be om Den hellige ånds ledelse i deres hjerter og om at du som

Detaljer

WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO

WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO TROSOPPLÆRINGEN I NITTEDAL OG HAKADAL MENIGHETER ALLTID ELSKET ALLTID SETT WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO ALLTID ELSKET ALLTID SETT -Det er vår nye visjon for trosopplæringen i Nittedal og Hakadal. Vi vil at barn

Detaljer

FORBØN. Forbøn ORDNING FOR. for borgarleg inngått ekteskap. 1 Preludium/Inngang. 2 Inngangsord. Anten A

FORBØN. Forbøn ORDNING FOR. for borgarleg inngått ekteskap. 1 Preludium/Inngang. 2 Inngangsord. Anten A FORBØN ORDNING FOR Forbøn for borgarleg inngått ekteskap Under handlinga kan det gjevast rom for medverknad av ulike slag. Det kan vera medverknad frå festfølgjet ved einskilde av dei liturgiske ledda,

Detaljer

Månadsbrev for ROSA mars 2015

Månadsbrev for ROSA mars 2015 Månadsbrev for ROSA mars 2015 Oppsummering/ evaluering av mars Mars har vore ein lunefull månad med tanke på veret, men vi gledar oss over mange fine dagar med sol og vårleg varme. Har vore mykje ute og

Detaljer

Månedsbrev april 2015

Månedsbrev april 2015 Månedsbrev april 2015 MARS 2015 Mars har gitt oss nokon solfylte og varme dagar, der me har fått kjenne på våren. Spørsmålet om å gå med jakke og sko kom ganske fort. Uteleiken fekk eit vårpreg over seg,

Detaljer

Barn og ungdom i kirken Høsten 2014

Barn og ungdom i kirken Høsten 2014 Barn og ungdom i kirken Høsten 2014 Nanset kirke Larvik kirke Langestrand kirke Søndagsskolen Sprell Levende søndagsskole på søndager samtidig med gudstjenesten i Nanset kirke (bortsett fra i skolens ferier

Detaljer

el møtt til L = Liturg ML = Medliturg K = Kyrkjelyd Salmenumra heng på veggen Tingnes kirke Strand kirke Skrautvål kyrkje Aurdal kirke Ulnes kyrkje

el møtt til L = Liturg ML = Medliturg K = Kyrkjelyd Salmenumra heng på veggen Tingnes kirke Strand kirke Skrautvål kyrkje Aurdal kirke Ulnes kyrkje Tingnes kirke el møtt til Strand kirke Skrautvål kyrkje Aurdal kirke I Gudstenesta kjem vi saman for å søkja Gud. Gud tener oss, og vi blir rusta til teneste for kvarandre. Gud vil ha fellesskap med oss.

Detaljer

Søndag, 1. november: ALLEHELGENSFEST

Søndag, 1. november: ALLEHELGENSFEST Søndag, 1. november: ALLEHELGENSFEST KL. 10.00 - HØYMESSE KL. 16.00 - MESSE PÅ FILIPPINSK KL. 18.00 - MESSE PÅ SPANSK Vi som ennå underveis gleder oss med alle dem som alt er kommet hjem. Vi tror på de

Detaljer

Konfirmanthefte for Søndre Land 2017/18 informasjon til konfirmant og foreldre/foresatte

Konfirmanthefte for Søndre Land 2017/18 informasjon til konfirmant og foreldre/foresatte Konfirmanthefte for Søndre Land 2017/18 informasjon til konfirmant og foreldre/foresatte «En gang før du selv kan minnes, ble du møtt av gledens bud: at du alltid kan få leve som et elsket barn hos Gud.Han

Detaljer

Årsmelding 2012 Menighetens årsmøte 14.april 2013. «Tveit menighet ønsker å være en inkluderende menighet der vi tjener Herren med glede.

Årsmelding 2012 Menighetens årsmøte 14.april 2013. «Tveit menighet ønsker å være en inkluderende menighet der vi tjener Herren med glede. Årsmelding 2012 Menighetens årsmøte 14.april 2013. «Tveit menighet ønsker å være en inkluderende menighet der vi tjener Herren med glede.» Først vil vi takke alle medarbeidere, frivillige og ansatte, som

Detaljer

Konfirmasjon i Gruben Kirke 2011

Konfirmasjon i Gruben Kirke 2011 Konfirmasjon i Gruben Kirke 2011 Inngang Preludium (alle står) Inngangssalme: salme 268 - melodi fra Rana Herre Gud, ditt dyre navn og ære over verden høyt i akt skal være, og alle sjele, de trette træle,

Detaljer

kjærleiken ein har til kyrkja. Denne arven er det som må førast vidare til neste generasjon.

kjærleiken ein har til kyrkja. Denne arven er det som må førast vidare til neste generasjon. Visitasforedrag i Vik 6. mars 2016 Kjære kyrkjelyd! Takk for flotte dagar her i Vik! Det er ei fantastisk vakker bygd. Og det handlar ikkje berre om naturen. Her har forfedrene dykkar bygd dei vakraste

Detaljer

Konfirmanthefte. Bugården menighet 2013-14

Konfirmanthefte. Bugården menighet 2013-14 Konfirmanthefte Bugården menighet 2013-14 1 Kjære konfirmanter, foreldre og foresatte! Velkommen til konfirmantåret 2013-14 i Bugården menighet! Her har vi samlet en del nyttig informasjon om året som

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

Velkomen. til kulturbygda. Lærdal

Velkomen. til kulturbygda. Lærdal Velkomen til kulturbygda Lærdal Ein tur i Hans Gjesme sine motiv Den lokale kunstnaren Hans Gjesme gav ved sin død i 1994 Lærdal kommune ei kunstgåve på vel 1500 kunstverk som omfattar måleri, grafikk,

Detaljer

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA TORPO SOKN 2. Gudsteneste utan nattverd

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA TORPO SOKN 2. Gudsteneste utan nattverd ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA TORPO SOKN 2. Gudsteneste utan nattverd I. SAMLING Klokkeringing Informasjon om gudstenesta i dag. (Evt. Korte kunngjeringar) Informasjonen blir avslutta med: Lat oss vera

Detaljer

Han fortalde dei ei likning om at dei alltid skulle be og ikkje mista motet Lukas 18:1-7

Han fortalde dei ei likning om at dei alltid skulle be og ikkje mista motet Lukas 18:1-7 Bønn «Han fortalde dei ei likning om at dei alltid skulle be og ikkje mista motet: «I ein by var det ein dommar som ikkje hadde ærefrykt for Gud og ikkje tok omsyn til noko menneske.i same byen var det

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 SIDE 2 HVA SKJER I MISJONSKIRKA? NR.2-5. APRIL 2015 OPPSLAGSTAVLA Liv og vekst i Nord 2015 Liv og vekst i Nord på Soltun folkehøgskole fra fredag 22. til mandag

Detaljer

Birger og bestefar På bytur til Stavanger

Birger og bestefar På bytur til Stavanger Birger og bestefar På bytur til Stavanger Små skodespel laga for mellomtrinnet Forfattarar: Ola Skiftun og Sigrun Fister Omarbeidd til skodespel av Stavanger Sjøfartsmuseum Denne dagen var heilt spesiell,

Detaljer

Konfirmantene setter fra seg rosene i vasene. Gi tegn!

Konfirmantene setter fra seg rosene i vasene. Gi tegn! Konfirmasjonsgudstjenester September 2009 Gudstjenesten er et tverrfaglig samarbeid i staben og med ungdomsledere der konfirmantene er hovedpersoner og medvirker også med sang. Ungdomsledere (20-25stk)

Detaljer

STRUKTUR FOR FAMILIEGUDSTENESTE TIL INFORMASJON I KYRKJELYDANE IMSLAND, VIKEDAL OG SANDEID

STRUKTUR FOR FAMILIEGUDSTENESTE TIL INFORMASJON I KYRKJELYDANE IMSLAND, VIKEDAL OG SANDEID STRUKTUR FOR FAMILIEGUDSTENESTE TIL INFORMASJON I KYRKJELYDANE IMSLAND, VIKEDAL OG SANDEID I. samling 1 Førebuing Kyrkjerommet kan vera ope ei stund før gudstenesta, med høve til å tenna lys og sitja stille,

Detaljer

5. Soknerådsmøte 2016 3. mai Referat

5. Soknerådsmøte 2016 3. mai Referat 5. Soknerådsmøte 2016 3. mai Referat Mat: Ingunn AU Arbeidsutvalet for soknerådet. Møter kvar månad ca 1 veke før soknerådsmøtet. Tar unna saker av meir forretningsmessig karakter. SR Soknerådet FR Klepp

Detaljer

Program for Berg menighet VÅREN 2016

Program for Berg menighet VÅREN 2016 Program for Berg menighet VÅREN 2016 Velkommen til oss! I tillegg til Gudstjenester inviterer vi til; Januar Søn 17/01 11:00: Gudstjeneste med søndagsskole Tirs 19/01 12:30: Skattekista (2.-3.klasse) Ons

Detaljer

Ser du det? Ved Odd Erling Vik Nordbrønd døveprest i Møre Anne Marie Sødal kateket i døvekirken Nordenfjelske distrikt

Ser du det? Ved Odd Erling Vik Nordbrønd døveprest i Møre Anne Marie Sødal kateket i døvekirken Nordenfjelske distrikt Ser du det? Hvordan jobbe med trosopplæring og bibelfortellinger med hovedvekt på det visuelle. Vi lever i en mer og mer visuell tid, og dette bør få konsekvenser for hvordan kirken kommuniserer med og

Detaljer

MEDLEMSINFO. august 2009

MEDLEMSINFO. august 2009 MEDLEMSINFO august 2009 No er ferien over! Sidan siste medlemsinfo har vi slett ikkje hatt ferie. Denne sommaren har vore veldig aktiv. Tusen takk til alle dokke som har stått på i sommar!! Det har vore

Detaljer

BREV I BIBELEN Av Marit og Preben

BREV I BIBELEN Av Marit og Preben BREV I BIBELEN Av Marit og Preben Brev Tid Forfattar Adressat Romarbrevet 56-57. e. kr. Paulus Romarane 1. Korintarane 55 e. kr. Paulus Korintarane 2. Korintarane 56 e. kr. Paulus Korintarane Galatarane

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Påskejubel / Fastetid Tida frem til påske går fort. Tirsdag 8 mars er feitetirsdag, onsdag 9 mars er askeonsdag, første dag i fastetiden og da har vi

Detaljer

Elverhøy kirke Høymesse med nattverd Søndag 2. okt kl

Elverhøy kirke Høymesse med nattverd Søndag 2. okt kl Elverhøy kirke Høymesse med nattverd Søndag 2. okt. 2016 kl. 11.00 20. søndag i treenighetstiden NRK Radio Velkommen til gudstjeneste i Elverhøy kirke! Bokstaven M - står for menighet A - for alle (liturg

Detaljer

Konfirmanthefte for Søndre Land 2016/17 informasjon til konfirmant og foreldre/foresatte

Konfirmanthefte for Søndre Land 2016/17 informasjon til konfirmant og foreldre/foresatte Konfirmanthefte for Søndre Land 2016/17 informasjon til konfirmant og foreldre/foresatte «En gang før du selv kan minnes, ble du møtt av gledens bud: at du alltid kan få leve som et elsket barn hos Gud.Han

Detaljer

KONFIRMASJON. i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM

KONFIRMASJON. i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM KONFIRMASJON i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM 2016 2016 Velkommen som konfirmant Konfirmasjonstiden er en tid der man i fellesskap med venner blir kjent med kristen tro, kirken

Detaljer

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA TORPO SOKN 5. Folkemusikkgudsteneste

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA TORPO SOKN 5. Folkemusikkgudsteneste ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA TORPO SOKN 5. Folkemusikkgudsteneste I. SAMLING Klokkeringing Informasjon om gudstenesta i dag. (Evt. Korte kunngjeringar) Informasjonen blir avslutta med: Lat oss vera stille

Detaljer

Gud, vi er komne inn i ditt heilage hus for å ta imot det du vil gje oss. Lat no opp hjarta våre, så vi kan fornyast i trua på deg. Amen.

Gud, vi er komne inn i ditt heilage hus for å ta imot det du vil gje oss. Lat no opp hjarta våre, så vi kan fornyast i trua på deg. Amen. ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA LEVELD SOKN 4. Forenkla gudsteneste utan nattverd I. SAMLING Klokkeringing Informasjon om gudstenesta i dag. (Evt. Korte kunngjeringar) Informasjonen blir avslutta med: Lat

Detaljer

Gitt at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er?

Gitt at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Gitt at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Jeg tror at Gud er snill. Gud er villig til å ofre seg for hvem som helst. Jeg tror at hun (eller han) er en som er glad i alle mennesker, uansett hvordan

Detaljer

Reform av kirkens gudstjenesteliv Forslag til ny dåpsliturgi

Reform av kirkens gudstjenesteliv Forslag til ny dåpsliturgi Forslag til ny dåpsliturgi MOTTAKELSE L Vi skal feire dåp i Faderens og Sønnens og den Hellige Ånds navn. Med takk og glede kommer vi med NN/disse barna til Gud, som har skapt oss i sitt bilde. Ved vann

Detaljer

Er du blant dem som pleier å lengte etter våren? Lengter du etter å kjenne varmen fra solen, se knopper på trærne, pinseliljer i full blomst? Husker du sommervarmen i forrige uke? Vi åpnet døren, tok kaffien

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON NYNORSK INNHALD KVA ER KONFIRMASJONEN?... 2 MÅLSETJING FOR KONFIRMASJONSTIDA... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGA... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovudstyret mai 2011. 1

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 50 KOMMENDE UKE Søndag 6. desember kl. 11.00: Søndag 6. desember kl. 11.00 Søndag 06. desember Kl. 19:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Sneltorp) Offer til: Kirkens

Detaljer

Månadsplan for Hare November

Månadsplan for Hare November Månadsplan for Hare November tlf: 51 78 60 20 VEKE MÅNDAG TYSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 45 Barn, kropp og berøring 2. 3. 4. 5. 6. «barn, kropp og berøring» 46 Barn, kropp og berøring 9. 10. 11. 12. Åsmund

Detaljer

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke.

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Å konfirmere seg i kirken betyr at du deltar i et konfirmantprogram som varer fra november 2010 til juni 2011. I løpet av 8

Detaljer

KONFIRMANT 2015-16. Onsdag 10. juni kl. 18.00 blir det. kirke. Til ungdommer i Frogn som fyller 14 år i år samt foreldre og foresatte.

KONFIRMANT 2015-16. Onsdag 10. juni kl. 18.00 blir det. kirke. Til ungdommer i Frogn som fyller 14 år i år samt foreldre og foresatte. KONFIRMANT 2015-16 Til ungdommer i Frogn som fyller 14 år i år samt foreldre og foresatte. Dere skal ha mottatt informasjon om konfirmasjon fra Den norske kirke sentralt i posten. Her kommer litt mer informasjon

Detaljer

Du er med dette invitert til å være

Du er med dette invitert til å være Du er med dette invitert til å være i Skedsmo kirke! Hva er konfirmasjonen? Konfirmasjonen er et undervisningstilbud som avsluttes med en forbønnsgudstjeneste. Ordet konfirmasjon kommer av det latinske

Detaljer

Forsidebilde: Julekrybben i Domkirken

Forsidebilde: Julekrybben i Domkirken Forsidebilde: Julekrybben i Domkirken gudstjenester desember 2009 Tirsdag 1. desember Vandregudstjeneste Søndag 6. desember 17.00 Markering av verdens HIV/AIDS dag. Fakkeltog fra Rådhuset til Domkirken.

Detaljer

INFORMASJON FRA FRELSESARMEEN

INFORMASJON FRA FRELSESARMEEN 5 Januar 31 Mars 2015 FAST PROGRAM: Tirsdag kl. Torsdag kl. kl.18.00 Koinonia Fredag kl. kl.18.00 FAbu-klubb Søndag kl.emøte kl. INFORMASJON FRA FRELSESARMEEN Bryne korps (menighet) Mandag kl.19.00 Fellesmusikk

Detaljer

HORDABLÆSTEN 2012. Infosending nr 1

HORDABLÆSTEN 2012. Infosending nr 1 Infosending nr 1 HORDABLÆSTEN 2012 Her kjem første informasjonssending i samband med Hordablæsten 2012. Det er stor påmelding i år og for å få kabalen til å gå opp, er det naudsynt at også to solistklassar

Detaljer

INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: (Første vers gjentas inntil alterbordet er dekket) 2. 3.

INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: (Første vers gjentas inntil alterbordet er dekket) 2. 3. Gudstjeneste for alle i Skoklefall kirke. Lørdag 19. oktober klokka 1300 til 1500 ARBEIDSPROGRAM INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: 1. Kom, la oss samles ved Guds bord : og gjøre det i stand,

Detaljer

Uke 13-15 Velkommen til Misjonskirka!

Uke 13-15 Velkommen til Misjonskirka! Uke 13-15 Velkommen til Misjonskirka! Her finner du informasjon om hva som skjer i Misjonskirka de neste ukene. Bilde over: Ansiktsmaling er gøy!! Fra småbarnstreff 18.mars. Bilde under: Fra Karneval i

Detaljer

Lyssamlinga gjekk som smurt, barna syns det var kjempe kjekt. Dei dansa, svansa og lo som berre det. Dette hadde me øvd på ei heil veka på forhånd,

Lyssamlinga gjekk som smurt, barna syns det var kjempe kjekt. Dei dansa, svansa og lo som berre det. Dette hadde me øvd på ei heil veka på forhånd, Desember månedsbrev I desember har me fått gjort masse kjekt med barna. 1. desember byrja vi med lyssamlinga i amfiet der me skulle synge julesongar foran alle barna i barnehagen. Deretter byrja vi med

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SVERDET FEBRUAR 2012 Hei alle sammen Vi er på vei mot våren og vi gleder oss over at sola titter mer frem og at temperaturen stiger! Denne måneden har vi hatt karnevalsfeiring og

Detaljer

Velkommen til Sandefjord Døvekirke

Velkommen til Sandefjord Døvekirke Velkommen til Sandefjord Døvekirke - et kirkelig tilbud for tegnspråkbrukere BARN, UNGE og VOKSNE i Buskerud, Telemark og Vestfold Program for VINTEREN og VÅREN 2017 - men blir ikke klar til bruk denne

Detaljer

KONFIRMASJON. i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM

KONFIRMASJON. i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM KONFIRMASJON i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM 2015 2015 Velkommen som konfirmant Konfirmasjonstiden er en tid der man i fellesskap med venner blir kjent med kristen tro, kirken

Detaljer

I. MOTTAKELSE TIL DÅP

I. MOTTAKELSE TIL DÅP Forslag til dåpsliturgi i hovedgudstjenesten til KR sept 2010 etter BM-vedtak I. MOTTAKELSE TIL DÅP Dåpssalmen kan synges her, før skriftlesningen, før forsakelsen og troen som avslutning på dåpshandlingen.

Detaljer

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 31.08

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 31.08 Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 31.08 01.09 02.10 Røyskattene: Jakob 4 år og hausting av urter 35 rom rom Førskulegruppe Mathea 4 år David 5 år!! 36 05.09 06.09 07.09 Gruppe fotografering 08.09

Detaljer

Velkommen til songarstemne i Florø!

Velkommen til songarstemne i Florø! Velkommen til songarstemne i Florø! Det er ei glede for oss i Jomentum å ynskje koret dykkar velkommen til Songarstemne i Florø 6. 8. juni.vi skal lage minnerike dagar for alle som besøker oss i Florø,

Detaljer