NYHETSBREV FOR NFFS FAGGRUPPE FOR NEVROLOGI, ORTOPEDI OG REVMATOLOGI Nr.2, 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NYHETSBREV FOR NFFS FAGGRUPPE FOR NEVROLOGI, ORTOPEDI OG REVMATOLOGI Nr.2, 2011"

Transkript

1 NYHETSBREV FOR NFFS FAGGRUPPE FOR NEVROLOGI, ORTOPEDI OG REVMATOLOGI Nr.2, 2011 Fysioterapeuter er sentrale i rehabiliteringen av skadete soldater i krigene i Iran og Afghanistan, og amerikanske myndigheter treffer tiltak for å dekke den økende etterspørselen etter fysioterapeuter.

2 AGEISM FØLER DU DEG SKYLDIG? Erfaring fra egen hverdag; en dame kommer på poliklinikken. Hun er over 80 år og har hatt hoftebrudd for noen måneder siden. Nå kommer hun gående og det ser ikke så veldig bra ut: Hun bruker stokk og er tydelig ustø. Vi prater litt og hun forteller at hun ikke har vært så mye ute etter hoftebruddet, men heldigvis har hun butikken like i nærheten. Stokken er god å ha. Innendørs greier hun seg uten stokk, for møblene står så tett at hun kan støtte seg til dem når hun skal bevege seg rundt i leiligheten. Hoften er riktignok litt vond, men for det meste er det ikke uutholdelig. Hjemmehjelpen tar unna det verste støvet. Jeg for min del konstaterer at hun har uavhengig gangfunksjon og tar det som bevis på at skruene i hoften står omtrent der de skal. Hennes ellers litt sørgelige forfatning tilskriver jeg fremskreden alder. Eldre mennesker blir jo fort litt småtufse med årene, og det er vel naturens gang? Jeg vet ikke om noe godt norsk ord for ageism. Det innebærer stereotypering eller diskriminering av individer eller grupper grunnet deres alder. Selv har jeg gjort meg skyldig i det utallige ganger: Når en eldre person skyfler forbi med korte skritt har jeg ubevisst tenkt at slik er det å bli gammel, da forfaller vi og blir lutryggete med knekk i knærne. Med hvilke andre pasientgrupper ville vi i det hele tatt vurdert å ha en slik holdning? Med ryggpasienter? Neppe. Ryggpasienter tilbys de beste bio-psykososiale behandlingsmodellene som de skarpeste hjerner kan klekke ut. Og den gjennomsnittlige ryggpasient har en uendelig mye bedre prognose enn en hoftebruddspasient. Hadde jeg gjort jobben min med damen på poliklinikken ville jeg gått mye grundigere til verks. Hva var det som var galt med hoften hennes? Haltet hun? Hvor ustø var hun egentlig? Hvor mye muskelkraft hadde hun? Var hun redd for å falle? Hvor lett var det for henne å reise og sette seg fra en stol? Hvor god balanse hadde hun? Var hun deprimert? Så hun godt? Alt dette har vi gode måleinstrumenter for, men jeg benyttet meg ikke av dem. Og etterpå, når hun dro, hva da? Hadde jeg foreslått et godt treningsopplegg for henne? Hadde jeg bestilt en time til fysioterapeut? Diskutert med fysioterapeuten på grunnlag av den omfattende balanse- og gangfunksjonundersøkelsen jeg burde ha gjort? Kontaktet fastlegen angående en synsundersøkelse? Verktøykassen var full, men jeg åpnet den knapt. Applaus til alle samvittighetsfulle fysioterapeuter som ser forbi alder og retter oppmerksomheten mot individet vi har foran oss, med alle sine styrker og svakheter. For min egen del, så kan jeg bare si at jeg håper at jeg lærer så lenge jeg praktiserer, og at min neste pasient blir min beste! Bård Bogen, fagbladred. Årsmøteseminaret i Trondheim i mars ble svært vellykket, med mange flotte innlegg. Olav Sletvold (NTNU) snakket om aldringsprosesser, Rikke Moe fra Nasjonalt revmatologisk rehabiliterings- og kompetansesenter snakket om ikke-medikamentell og ikke-kirurgisk behandling av artrose, Hild Fjærtoft fra St. Olavs hospital snakket om Norsk hjerneslagregister, Pernille Thingstad (NTNU) snakket om rehabilitering etter hoftebrudd, Randi Granbo snakket om samhandlingsreformen, Mari Hoff (St. Olavs hospital) snakket om osteoporose, Aarid Liland Olsen fra Haukeland Universitetssykehus snakket om retningslinjer for behandling av osteoporosepasienter, Torunn Askim (NTNU) snakket om trening etter hjerneslag og Jorunn L. Helbostad snakket om Fysisk aktivitet hos eldre.

3 Faggruppen NOR gratulerer fysioterapeut og manuell terapeut Kjartan Vibe Fersum ved Centrum fysioterapi i Bergen og Universitetet i Bergen med sitt forsvar av avhandlingen Classification and targeted treatment of patients with non-specific chronic low back pain for graden PhD (UiB). Sammendrag (fra UiBs pressemelding) Ryggplager i befolkningen er svært vanlig, men det har likevel vist seg vanskelig å finne en spesifikk diagnose i opp til 85 prosent av tilfellene. Mange ryggpasienter blir spontant bedre uansett behandling, men nesten halvparten kan få tilbakefall og langvarige symptomer. Som et resultat av å ikke få en spesifikk diagnose har det resultert i usikkerhet omkring hvilken behandling som hjelper for hvem. Til tross for mange studier på kroniske ryggplager, er det ikke bevis for at enkelttiltak rettet mot dette komplekse problemet har ført frem. Nyere forskning viser at disse plagene ofte er sammensatt av uhensiktsmessige kognitive, bevegelses- og livsstilsmessige komponenter som er med på å skape en ond smertesirkel. Det foreligger få utprøvde klassifikasjonssystem for ryggsmerter som tar utgangspunkt i både biologiske, psykologiske og sosiale faktorer. Disse har heller ikke vært testet i randomiserte kontrollerte studier. Professor Peter O Sullivan fra Australia har siden 1997 jobbet med et klassifikasjonssystem som inkorporerer alle disse ulike dimensjonene i undersøkelse og behandling av de bakenforliggende mekanismer hos kroniske ryggpasienter. Avhandlingen inneholder tre deler. Den første delen er en litteraturstudie som viser at klassifikasjonsbasert behandling for kroniske ryggplager har vært svært lite benyttet. Andre del dokumenterer god enighet mellom ulike testere i klassifisering og støtter systemet til O Sullivan. Siste del har bestått i å teste dette systemet på kroniske ryggpasienter opp mot tradisjonell manuellterapi og øvelser i en randomisert kontrollert studie. Klassifikasjonsbasert behandling resulterte i betydelig mindre smerte, bedre funksjon, færre tilbakefall og mindre sykefravær, både på kort og lang sikt. Ryggplager i befolkningen er svært vanlig, men det har likevel vist seg vanskelig å finne en spesifikk diagnose i opp til 85 prosent av tilfellene. Mange ryggpasienter blir spontant bedre uansett behandling, men nesten halvparten kan få tilbakefall og langvarige symptomer. Som et resultat av å ikke få en spesifikk diagnose har det resultert i usikkerhet omkring hvilken behandling som hjelper for hvem. Til tross for mange studier på kroniske ryggplager, er det ikke bevis for at enkelttiltak rettet mot dette komplekse problemet har ført frem. Nyere forskning viser at disse plagene ofte er sammensatt av uhensiktsmessige kognitive, bevegelses- og livsstilsmessige komponenter som er med på å skape en ond smertesirkel. Det foreligger få utprøvde klassifikasjonssystem for ryggsmerter som tar utgangspunkt i både biologiske, psykologiske og sosiale faktorer. Disse har heller ikke vært testet i randomiserte kontrollerte studier. Professor Peter O Sullivan fra Australia har siden 1997 jobbet med et klassifikasjonssystem som inkorporerer alle disse ulike dimensjonene i undersøkelse og behandling av de bakenforliggende mekanismer hos kroniske

4 ryggpasienter. Avhandlingen inneholder tre deler. Den første delen er en litteraturstudie som viser at klassifikasjonsbasert behandling for kroniske ryggplager har vært svært lite benyttet. Andre del dokumenterer god enighet mellom ulike testere i klassifisering og støtter systemet til O Sullivan. Siste del har bestått i å teste dette systemet på kroniske ryggpasienter opp mot tradisjonell manuellterapi og øvelser i en randomisert kontrollert studie. Klassifikasjonsbasert behandling resulterte i betydelig mindre smerte, bedre funksjon, færre tilbakefall og mindre sykefravær, både på kort og lang sikt. Noen publikasjoner fra Kjartan Vibe Fersum og medarbeidere: Fersum KV, Dankaerts W, O'Sullivan PB, Maes J, Skouen JS, Bjordal JM, Kvåle A. Integration of subclassification strategies in randomised QUIZ: 1. Hva er diaforese? 2. Hvilken er kroppens minste skjelettmuskel? 3. I USA er tittelen PTA vanlig; hva står PTA for? Enn DPT? 4. Hvor my er behovet for fysioterapeuter i USA anslått å øke frem mot 2016? Over eller under 10%? 5. Hva har rockegruppen U2 og maratonløper Paula Radcliffe til felles? 6. Hvor mange ble (primær-) korsbåndsoperert i Norge i 2009? Flere eller færre enn 3000? 7. Hvem var første fysioterapeut som publiserte i verdens tyngste vitenskapelige tidsskrift The Lancet? controlled clinical trials evaluating manual therapy treatment and exercise therapy for non-specific chronic low back pain: a systematic review. Br J Sports Med Nov; 44(14): Vibe Fersum K, O'Sullivan PB, Kvåle A, Skouen JS. Inter-examiner reliability of a classification system for patients with non-specific low back pain. Man Ther. 2009;14(5): SVAR: 1. Å svette 2. M. stapedius (i det indre øret) 3. Physical therapy assistant (PTA), Doctor of physical therapy (DPT) 4. 27%, 5.Begge benytter seg av den irske fysioterapeuten Gerard Hartmans tjenester personer 7. Lillemor Lundin-Olsson fra Umeå (Sverige), i 1997

5 Faggruppen NOR gratulerer fysioterapeut Anne Christie ved Nasjonalt revmatologisk rehabiliterings- og kompetansesenter (NRRK) med sitt forsvar av avhandlingen "Measuring outcomes of shoulder surgery in patients with rheumatic diseases" for graden PhD (UiO). Sammendrag (fra UiOs pressemelding) Ved langtkommen revmatisk leddsykdom kan skulderleddet bli affisert, noe som medfører smerter og nedsatt leddbevegelighet. Dersom symptomene vedvarer til tross for adekvat konservativ behandling er kirurgi et relevant behandlingsalternativ. Hensikten med avhandlingen var å sammenfatte forskningsbasert kunnskap om effekt og komplikasjoner ved innsetting av skulderproteser hos personer med revmatoid artritt (RA). Videre å vurdere metodiske egenskaper og skulderspesifikke terskelverdier ved standardiserte skuldermål som benyttes ved måling av skulderfunksjon ved revmatisk leddlidelse. En systematisk litteraturgjennomgang identifiserte bare en randomisert kontrollert studie. Det konkluderes derfor med at det er lite forskningsbasert kunnskap om resultater etter innsetting av skulderproteser ved RA og at det er behov for flere studier med adekvat design. Det er også behov for stringente observasjonsstudier med lang oppfølgingstid, for eksempel registerstudier, for å oppdage både kjente og ukjente komplikasjoner ved skulderproteser. Sammenligning av metodiske egenskaper (validitet og responsiveness) i seks standardiserte skulderfunksjonsmål viste at disse ikke vurderer skulderstatus eller effekt av skulderkirurgi likt. Resultater på tvers av studier som benytter ulike skulderfunksjonsmål kan derfor ikke sammenlignes direkte. Våre resultater gir støtte til studier som argumenterer for å kombinere funksjonsbaserte og pasientrapporterte målemetoder, da de to målemetodene fanger opp ulike aspekter av funksjonsbegrepet og derved gir komplementær informasjon. Terskelverdier, eller nivået der pasientene vurderte sin situasjon som akseptabel, ble estimert for hvert av skuldermålene. Verdiene var ulike for de forskjellige skuldermålene, og noen av dem ga stor grad av falsk positive klassifiseringer. Avhandlingen reiser videre tvil om egnetheten til to hyppig brukte standardiserte skuldermål (Constant shoulder score og DASH) ved skulderkirurgi hos pasienter med revmatiske leddsykdommer. Noen publikasjoner fra Anne Christie og medarbeidere: Beneficial and harmful effects of shoulder arthroplasty in patients with rheumatoid arthritis: results from a Cochrane review. Rheumatology (Oxford). 2011;50(3): Identification of shoulder-specific patient acceptable symptom state in patients with rheumatic diseases undergoing shoulder surgery. J Hand Ther. 2011;24(1):53-60 Surgical interventions for the rheumatoid shoulder. Cochrane Database Syst Rev Jan 20;(1):CD Review. Methodological properties of six shoulder disability measures in patients with rheumatic diseases referred for shoulder surgery. J Shoulder Elbow Surg Jan-Feb;18(1):89-95 Effectiveness of nonpharmacological and nonsurgical interventions for patients with rheumatoid arthritis: an overview of systematic reviews. Phys Ther. 2007;87(12): Review

6 Hva skjer: Norsk Ortopedisk Forenings høstmøte, Oslo oktober 2011 NFF: Undersøkelse og behandling av voksne med nevrologiske tilstander - Bobathkonseptet, Oslo. Avholdes 31.okt- 5.nov nov 2011 og 1 uke i FULLT NFF: Søk, finn, les - et innføringskurs i evidensbasert praksis, Oslo. Kurset er bygget opp med 3 samlinger: 10. og 24. oktober og november EULAR 2012, Berlin Juni 2012 (http://www.eular.org/) OARSI World Congress on Osteoarthritis April 26-29, 2012, Barcelona (http://www.oarsi.org/index2.cfm?section=meetings_events&content=congress) Joint World Congress of International Society of Posture and Gait Research and Gait & Mental Function, Trondheim juni, (http://ispgr.org/conferences/norway- 2012/conference-overview-copy-1/index.html) Lurer du på å ta en mastergrad? Klinisk nevrologisk fysioterapi (UiTø): ment_id= Master i klinisk fysioterapi, fordypning innen revmatologi eller ortopedi (HiB): Forskningsmaster i fysioterapi (UiB): Master i manuell terapi (UiB): Master i idrettsfysioterapi (NiH): 830.aspx

7 NYTT FRA FORSKNINGEN: Osteoarthritis Cartilage Oct;18(10): Epub 2010 Jul 13. Efficacy of patient education and supervised exercise vs patient education alone in patients with hip osteoarthritis: a single blind randomized clinical trial. Fernandes L, Storheim K, Sandvik L, Nordsletten L, Risberg MA. FORMÅL: Å sammenligne effekten av pasientundervisning og øvelser under instruksjon med pasientundervisning alene for smerte hos pasienter med hofteleddsartrose. DESIGN: Enkeltblindet randomisert kontrollert forsøk. HVOR: Deltakere ble rekruttert fra sykehus, primærhelsetjenesten og gjennom annonsering i Oslo. DELTAKERE: 109 pasienter med røntgenpåvist og symptomatisk hofteleddsartrose med lette til moderate symptomer. INTERVENSJON: Pasientundervisning (PE). Pasientundervisning og instruerte øvelser (PE+SE). HOVEDUTFALSMÅL: Smertesubskalaen i Western Ontario and McMaster Universities Osteoarthritis Index (WOMAC pain). RESULTATER: Det ble ikke funnet statistisk significant forskjell mellom gruppene for WOMAC pain i løpet av den 16 måneder lange oppfølgingsperioden. Signifikant forbedring ble funnet for sekundærutfallsmålet WOMAC physical function (p=0,011) for gruppen som fikke PE+SE sammenlignet med gruppen som fikk kun PE. Ingen signifikante forskjeller ble funnet for WOMAC stiffness, SF36-subskalaene eller aktivitetsskalaen. Effektstørrelsene (95% konfidensintervall) for WOMAC pain var -0,26(0,11,-0,64),-0,35 (0,07,-0,77) og -0,30(0,15, -0,75), og for WOMAC physical function -0,29(0,09,-0,67),-0,48 (-0,06,-0,91) og -0,47(- 0,02, -0,93) ved respektivt 4, 10 og 16 måneders oppfølging, i favør av gruppen som fikk PE+SE. Alle deltakerne deltok på de 3 pasientundervisningssesjonene, og 75% var med på 16 eller fler sesjoner I det 12-ukers øvelsesprogrammet. KONKLUSJON: Studien kunne ikke vise signifikant forskjell i smertereduksjon over tid mellom PE+SE vs. PE alene. Instruerte øvelser i tillegg til pasientundervisning kan forbedre fysisk funksjon, men hvor størrelsen på den eventuelle forbedringen er usikker da 95% konfidensintervallene rundt gjennomsnittsforskjellen var store.

8 HOLD AV DAGENE: FAGGRUPPEN NORS ÅRSMØTESEMINAR 2012: REHABILITERING MARS 2012 I OSLO

9 NYTT FRA FORSKNINGEN: Sylliaas H, Brovold T, Wyller TB, Bergland A. Progressive strength training in older patients after hip fracture: a randomised controlled trial. Age Ageing Mar;40(2): HENSIKT: Målet med studien var å måle effekten av et 3-måneder langt styrketreningsprogram på funksjon og selvrapportert helse I en gruppe hjemmeboende, elder hoftebruddspasienter. DESIGN: Randomisert, kontrollert, enkeltblindet parallel-gruppe forsøk STED: Intervensjonen foregikk på en poliklinikk DELTAKERE: 150 pasienter som har gjennomgått kirurgi etter hoftebrudd METODE: Styrketrening ble integrert i alle faser av programmet. Programmet bestod av 4 øvelser, halvparten av dem i stående, utført ved 80% av 1RM. Målinger ble foretatt etter den 3 måneder lange intervensjonen. Hovedendepunktet var Bergs balanseskala. Sekundærendepunkt var Sit-to-stand-test, Timed Up& go -test, maksimal ganghastighet, 6- minutters gangtest, Nottingham Extended Activities of Daily Living Scale og SF-12. RESULTATER: Ved studiens oppstart var det ingen statistisk signifikante forskjeller mellom gruppene. Ved oppfølgingen var det høysignifikante forbedringer både ved primærendepunkte (Bergs balanseskala, gjennomsnittsforskjell 4,7 poeng) og ved sekundærendepunkt som måler styrke, mobilitet og IADL. KONKLUSJON: Hjemmeboende hoftebruddspasienter kan ha nytte av et utvidet, veiledet styrketreningsprogrami en rehabiliterings- setting. Disse pasientene er i stand til å gjennomføre høyintensitetstrening, som kan optimalisere forbedringer i fysisk funksjon, styrke og balanse. Det virker som om motstandstrening påvirker funksjon.

10 Protokoll fra Årsmøte for NFFs Faggruppe NOR Torsdag 10 mars 2011 kl Sted: Statens hus Auditorium 1. etg., Trondheim Referenter: Willemijn Vervaat og Bård Bogen Tilstede: 13 medlemmer - herav 6 styremedlemmer i Faggruppe NOR Sak 1 Godkjenning av innkalling og saksliste Saksliste og innkalling ble godkjent. Sak 2 Valg av møteleder Birgit Gran ble valgt som møteleder. Sak 3 Valg av referent (2) og rep. til underskiving av protokoll (2) Willemijn Vervaat og Bård Bogen ble valgt som referenter. Eli Olsen og Joanna Hauken ble valgt til å underskive protokollen. Sak 4 Godkjenning av årsberetning fra styret Årsberetning fra styret ble sendt ut via post og/eller mail. Styreleder Birgit Gran gikk gjennom årsberetningen. Vedtak: Årsberetningen fra styret blir godkjent. Det ble informert om at; - Faggruppen kan tenke seg å bruke mer e-post til medlemmene i tillegg til fagbladene, - Faggruppen har hatt problemer med å legge ut informasjon på nettsidene til NFF - Medlemmene ble oppfordret til å søke stipend fra faggruppe NOR. Sak 5 Godkjenning av regnskap 2010 Resultatregnskapet for 2010 ble lagt frem av styreleder Birgit Gran. Overskudd på ,- for Vedtak: Resultatregnskapet ble godkjent. Sak 6 Budsjett 2011, Inkl. fastsettelse av styrehonorarer og medlemskontingent. Budsjett for 2011 ble lagt frem av styreleder Birgit Gran. Det søkes om ,- i tilskudd fra NFF i forbindelse med mulig underskudd i forbindelse med årsmøteseminaret.

11 Forklaring styrehonorar: kroner til styremedlemmene + evt kompensasjon for skattetrekk (kr 2.000) kroner til vara medlem som har ansvar for nettsiden til leder ( ,- kompensasjon for skattetrekk) Feilført i budsjettet stipend skal endres fra til Styret får i oppdrag å justere stipendposten til samt å justere de andre postene slik at det blir balanse. Vedtak: Budsjettet godkjennes med forbehold om justering av overnevnte postene. Sak 7 Valg a. Leder Birgit Gran (på valg) tar gjenvalg Det fremmes ingen benkeforslag til styreleder, og sittende styreleder Birgit Gran blir valgt for en ny periode. b. Styremedlemmer Nestleder/nevrologikontakt Mona K. Aaslund (ikke på valg) Redaktør/styremedlem Bård Bogen (på valg tar gjenvalg) Styremedlem/revmatologikontakt Kirsten Enger (tar ikke gjenvalg) Sekretær Aarid Liland Olsen (ikke på valg) Styremedlem/ortopedikontakt Willemijn Vervaat (ikke på valg) Varamedlem/web ansvarlig Stein Ødegård (ikke på valg) Forslag til nye styremedlemmer: Anne Drønen (revmatologi) Susan Dagnell Lotsberg (nevro) Det fremmes ingen benkeforslag til nye styremedlemmer. Kandidater på valg blir valgt inn ved akklamasjon. c. Valgkomite Anne Drønen blir sittende i valgkommiteen Kirsten Enger og Gerlinde Denecke ble forslått inn i valgkommiteen Kandidatene velges ved akklamasjon. d. Rep. ifht spesialistordningen/spesialistgodkjenning Representantene fortsetter inntil videre. Ortopedi Anne Ervik Nevrologi - Julia Hetebrij Reumatologi Grete Mellingen Homstøl Sak 8 Innkomne saker. Fra styret: A. Kompetansemål for spesialistordningen (se vedlegg) Randi Granbo innledet med tanker om spesialistordningen: Spesialisttittel skal bygges på en master. Det er viktigere hva en spesialist skal kunne, mer enn hvilke kurs en har vært på. Hvilken kunnskap skal en spesialist ha?

12 Ferdighetsmål: Den praktiske delen må beskrives. Kunnskap om og ferdigheter i. Avansert og spesialisert kunnskap på et område må beskrives. En spesialist skal ha avansert kompetanse og dybdekunnskap, dybdekunnskap innen å fremme helse, undersøke, vurdere, behandle, og forebygge plager. Skal være en kunnskapsformidler som kan veilede og informere pasient/bruker, pårørende, annet helsepersonell og samarbeidspartner. Bevisbyrden er på søker til spesialisttittel. Det er viktig å presisere at master i seg selv ikke er nok til å bli spesialist; det finnes kliniske mastere, kan det da kreves mindre veiledet praksis etter denne, enn etter en mer tverrfaglig master. Kompetansemålene bør være målbare. NFFs kurs må være relevante i forhold til spesialistkompetanse. Gir de kliniske masterne den kompetansen som vi ønsker oss av spesialister? Hvorfor finnes det videreutdanninger, som ikke er mastere? Alle skal ikke bli spesialister. Kan videreutdanninger inngå i mastere, kan man shoppe kurs til masteren? Dette diskuteres på Høgskolene og Universitetene. Noen punkter fra diskusjonen: Det ble tatt opp at det å finne veiledere kan være et problem. Det er viktig å få en beskrivelse av hva vi mener spesialistene bør kunne, i stedet for hvilken kurs de bør ha. Mål og visjoner bør skilles fra hverandre i beskrivelsen av spesialitetene. Viktig med konkrete mål. Noen mente at det blir feil med obligatoriske kurs i tillegg til Master. B. Faggruppe NORs måldokument (se vedlegg) Målene til Faggruppe NOR godkjennes C. Oppdatere vedtekter iht. Landsmøte vedtak (se vedlegg) Mønstervedtektene for faggrupper ble endret på Landsmøte i Det ble foreslått en endring/et tillegg i vedtektene for faggruppe NOR - at styret kan utpeke representanter innenfor hvert av fagfeltene nevrologi, ortopedi og revmatologi som kan samarbeide med sekretariatet om spesialistsøknader knyttet til faggruppens fagfelt. Forslaget til endring ble vedtatt. Avslutningsvis på årsmøte ble Kirsten Enger takket for sitt arbeid med organisering av årsmøteseminaret og for sin innsats i Faggruppe NOR Joanna Hauken Eli Olsen

13 Retningslinjer for tildeling av stipend NFFs Faggruppe NOR deler ut stipend på inntil kr ,- til medlemmer av faggruppen som ønsker faglig utvikling innen fagområdene nevrologi, ortopedi og revmatologi. Søknadene blir behandlet av faggruppens styre to ganger i året, med søknadsfrist 15. april og 15. oktober. Det avsettes inntil kr ,- pr. år hvorav inntil ,- fordeles i april avhengig av Faggruppens økonomiske situasjon. Søknaden kan gjelde fagutviklingsprosjekter, kurs, seminarer, hospitering, reiser og lignende. Søknad sendes fortrinnsvis i forkant og kan ikke sendes inn senere enn et halvt år etter gjennomføring av kurset/formålet. Fagutviklingsprosjekter blir prioritert. Ved flere søknader til samme kurs/formål, vil søkerens arbeid innen faggruppen være avgjørende. Dette inkluderer arbeid i styret, kursutvalget, oppdrag for faggruppen eller NFF etter forespørsel fra faggruppen samt ledere av kurs innen faggruppens områder. Begrunnelse for tildeling av stipend til styremedlemmer, forelegges faggruppens representant i Fag- og Spesialistrådet. Styret kan særstille noen formål foran andre ut i fra faglige kriterier og grad av relevans til faggruppens fagområder. Stipendmidlene behøver ikke fordeles likt mellom de tre fagområdene. Søkerens totale utgifter legges til grunn ved vurdering av stipendets størrelse. Det forutsettes at det hvis mulig søkes Fondet om dekning av reise- og oppholdsutgifter. Mastergradstudenter vil i utgangspunktet ikke få innvilget mer enn kr 1.000,- i støtte til studiet. Søkere som nylig er tildelt stipend kan ikke regne med å bli prioritert. Oversikt over tildelte stipend skal følge med styrets årsberetning. Den som tildeles stipend forplikter seg til å sende en kort sammenfatning/rapport (min. 1 side) av kursets/formålets innhold, utbytte med mer. Rapporten må leveres elektronisk. Stipendet blir ikke utbetalt før styret har mottatt rapporten. Styret forbeholder seg retten til å trykke rapporten i faggruppens medlemsblad. Stipend søkes på eget skjema som fås hos styret eller lastes ned fra nettsiden. Dersom kurset/formålet ikke gjennomføres, må dette meddeles styret så snart som mulig. Før utbetaling av stipendet kan skje, må stipendmottakeren helst levere originalkvitteringer. Dersom stipendet kun dekker deler av utgiftene, vil faggruppens dekning bli påført kvitteringene. Krav om utbetaling skal i utgangspunktet skje innen i tildelingsåret. Meld fra dersom dette ikke er mulig.

14 SØKNAD OM STIPEND NAVN : ADRESSE: ARBEIDSSTED: TLF/MOBIL: MAIL: Det søkes om følgende beløp: (max kr 5.000,-) FORMÅL: (Legg ved begrunnelse/kursprogram + oversikt over forventede utgifter) HAR DU SØKT OM STØTTE ANDRE STEDER? JA NEI I TILFELLE JA HVOR STORT BELØP? - FRA HVOR?

15 - Evt innvilget beløp HAR DU TIDLIGERE MOTTATT STIPEND FRA FAGGRUPPE NOR? JA NEI STED/DATO UNDERSKRIFT Søknad sendes: NFFs Faggruppe NOR v/birgit Gran Øvre Sædaslv Bergen Revidert 2010

16 Vedrørende rapport fra stipendmottakere Vi gjør oppmerksom på at rapporten kan bli trykket i faggruppens medlemsblad. Dette er en måte å spre opplysning om kurs, kongresser og annet som foregår. Stipendrapporten sendes elektronisk til styrets kasserer, gjerne sammen med bilde (r) Oppgi følgende opplysninger: Navn: Adresse: Arbeidssted: Mail-adresse: Telefonnr privat/jobb: Bankkonto nummer: Tittel, sted og dato for kurset/kongressen/formålet: Arrangør: Selve rapporten skal være på min 1 side og skal beskrive: Faglig innhold og nivå. Hva du hadde mest utbytte av og eventuelt hvorfor. Enkelte høydepunkter/nyheter. Kort om det arrangementsmessige. Det er ønskelig med bilder. Eventuelt annet. Takk for hjelpen! Hilsen Styret

17 I forbindelse med Norsk Ortopedisk Forenings høstmøte arrangeres tverrfaglig Seminar om diabetes fot - pris pr. person kr. 1700,- Tirsdag 25. oktober kl Sted: Radisson Blu Plaza Hotel Påmelding: Velkommen til tverrfaglig seminar om diabetes fotkomplikasjoner. Målgruppen er alle som arbeider med diabetes fot, leger, sykepleiere, ortopediingeniører, fotterapeuter. Foredragsholdere: Bente Kvarv Kilhovd, overlege (Klinikk for forebyggende medisin, Oslo Universitetssykehus), Bo Jørgensen (overlæge, Vidensenter for sårtilheling, Bispebjerg Hospital, Danmark), Erik Halbakken (overlege karkirurgi, Sykehuset i Vestfold), Ranveig Tvedt Breivik (fotterapeut, Ålesund), Anita Skafjeld, (diabetessykepleier, Oslo Universitetssykehus),Tore Fjeld (ortopediingeniør Sophies Minde Ortopedi), Sissel Braut (ortopediingeniør, Ortopeditekninkk AS), Rana Tariq (overlege radiologi, Oslo), Eivind Witsøe (overlege ortopedi St. Olavs Hospital), Bent von der Lippe (overlege infeksjonsmedisin, Oslo Universitetssykehus), Kjetil Hvaal (overlege ortopedi, Oslo Universitetssykehus) PROGRAM 0900 Innledning og velkommen. (Hvaal) 0910 Diabetes biologi innledning generelt med epidemiologi (Kilhovd ) 0940 Sårbiologi hva vet vi om sårmiljøet hvordan oppstår sår, biofilm, hvordan stimulere tilheling ved systemisk og lokal miljøpåvirkning. Hvilke pasienter kan hjelpes med hyperbarbehandling? ( Jørgensen) 1010 Hva er et spesielt for et mekanisk, nevropatisk trykksår? (Hvaal) 1020 Pause

18 1040 Sårbehandling: forebyggende behandling av føtter ved diabetes (Ranveig Tvedt Breivik) 1100 Lokal behandling av trykksår, bandasjevalg, larver, pasientrådgivning (Anita Skafjeld) Kar kirurgi ved diabetes fot utredning-behandling nyvinninger i distal revaskularisering? (Erik Halbakken) 1150 Biomekanisk behandling av trykksår, ortoser, seriegipsing (Hvaal) Hva er diabetes spes sko, ortopediske sko?: hvordan virker en fotseng? Materialer og deres egenskaper, fremstillingsmetoder? (Tore Fjeld) 1220 Lunsj 1250 Radiologi/Imaging ved diabetes fot. MR protokoller. Er 3 T spole nyttig? Diff. Diagnose Charcot osteomyelitt (R Tariq) 1310 Charcot deformitet historikk, antatt patogenese oversikt med komplikasjoner (Hvaal) 1330 Ortoser ved sår og Charcot biomekanikk (Sissel Braut) 1350 Kirurgi ved Charcot: Når og ved hvilken type deformitet? Exostectomi? Artrodeser? (Eivind Witsøe) 1410 Pause 1430 Diabetiske fotinfeksjoner (Bent von der Lippe) 1450 Osteomyelitt i den diabetiske fot, kirurgisk behandling. (Eivind Witsøe) 1510 Diskusjon med egne kasus, panel av forfedragsholdere Slutt

19 ADRESSELISTE STYRET FAGGRUPPE NOR Leder/Kasserer Birgit Gran Øvre Sædalsv.47, 5099 Bergen Telefon: mobil: arbeid: Fax: og Nestleder Mona Kristin Aaslund Kristofer Jansonsv 73, 5089 Bergen Telefon mobil: arbeid: privat: og Sekretær Aarid Liland Olsen Conrad Mohrsvei 34B, 5072 Bergen Telefon: mobil: arbeid: og Redaktør Fagbladet og web-ansvarlig Bård Bogen Sandvikens Torggt. 4, 5036 Bergen Telefon: mobil : Kontaktperson nevrologi Susan Marie Dagnall Lotsberg Lyngveien 25, 5101 Eidsvågneset Telefon: mobil : arbeid: privat: og Kontaktperson ortopedi Willemijn Vervaat Lægdesvingen 90 C, 5096 Bergen Telefon: mobil: Kontaktperson revmatologi Anne E. Drønen Pavelsvei 19, 5067 Bergen Telefon mobil: arbeid: , privat: , og

Eva-Hip-studien. Kristin Taraldsen, fysioterapeut, PhD Pernille Thingstad, Sylvi Sand, Jorunn L. Helbostad

Eva-Hip-studien. Kristin Taraldsen, fysioterapeut, PhD Pernille Thingstad, Sylvi Sand, Jorunn L. Helbostad Eva-Hip-studien Lancet, 2015 Kristin Taraldsen, fysioterapeut, PhD Pernille Thingstad, Sylvi Sand, Jorunn L. Helbostad Forskningsgruppe for Geriatri, Bevegelse og Slag (GeMS) Institutt for nevromedisin,

Detaljer

FYSIOTERAPI FOR ELDRE

FYSIOTERAPI FOR ELDRE FYSIOTERAPI FOR ELDRE Hva er fysioterapi? Fysioterapeuter er autorisert helsepersonell med høyskoleutdannelse og et selvstendig vurderingsog behandlingsansvar. Vi har bred kunnskap om kropp, bevegelse

Detaljer

Prioriteringsveileder - Revmatologi

Prioriteringsveileder - Revmatologi Prioriteringsveileder - Revmatologi Publisert Feb 27, 2015, oppdatert Apr 12, 2015 Fagspesifikk innledning - revmatologi Fagspesifikk innledning - revmatologi Tradisjonelt omfatter revmatologi inflammatoriske

Detaljer

Hilde Sylliaas, fysioterapeut og førsteamanuensis, PhD, Høgskolen i Oslo og Akershus

Hilde Sylliaas, fysioterapeut og førsteamanuensis, PhD, Høgskolen i Oslo og Akershus Hilde Sylliaas, fysioterapeut og førsteamanuensis, PhD, Høgskolen i Oslo og Akershus Ca 9000 hoftebrudd årlig i Norge (Meyer et al 2000) 90 % av alle brudd skjer i forbindelse med fall (Lord 2007) 250

Detaljer

BRUK AV SPØRRESKJEMA VED ARTROSE

BRUK AV SPØRRESKJEMA VED ARTROSE BRUK AV SPØRRESKJEMA VED ARTROSE SPØRRESKJEMA 1 Ingvild Kjeken, ergoterapeut/phd Nasjonal kompetansetjeneste for revmatologisk rehabilitering (NKRR) Diakonhjemmet Sykehus HVORFOR BRUKE SPØRRESKJEMA? For

Detaljer

Metoderapport. Fysioterapi ved spondyloartritt (SpA) Oppdatert juni 2017

Metoderapport. Fysioterapi ved spondyloartritt (SpA) Oppdatert juni 2017 Metoderapport Fysioterapi ved spondyloartritt (SpA) Oppdatert juni 2017 OMFANG OG FORMÅL 1. Fagprosedyrens overordnede mål er: Fagprosedyrens overordnede mål er å gi evidensbaserte anbefalinger for fysioterapi

Detaljer

Prioriteringsveileder - Revmatologi

Prioriteringsveileder - Revmatologi Prioriteringsveiledere Prioriteringsveileder - Revmatologi Publisert 27.2.2015 Sist endret 20.8.2015 Om prioriteringsveilederen Prioriteringsveileder - Revmatologi Sist oppdatert 20.8.2015 2 Innholdsfortegnelse

Detaljer

FYSIOTERAPI FOR ELDRE

FYSIOTERAPI FOR ELDRE FYSIOTERAPI FOR ELDRE Hva er fysioterapi? Fysioterapeuter er eksperter på muskel- og skjelettapparatet. Vi har høyskoleutdannelse på forståelse av menneskets kropp, fysiologiske funksjoner og bevegelsesutvikling,

Detaljer

MANUELLTERAPI SIGNUS oduksjon: pr Grafisk Sæbø d Håvar Foto: orbund peutf Fysiotera Norsk 2017

MANUELLTERAPI SIGNUS oduksjon: pr Grafisk Sæbø d Håvar Foto: orbund peutf Fysiotera Norsk 2017 MANUELLTERAPI Hva er en manuellterapeut? Manuellterapi er en offentlig videreutdanning som består av et toårig klinisk master program ved Seksjon for fysioterapivitenskap ved Universitetet i Bergen. Tilsvarende

Detaljer

FYSIOTERAPI FOR NEVROLOGI, ORTO PEDI OG REVMATOLOGI

FYSIOTERAPI FOR NEVROLOGI, ORTO PEDI OG REVMATOLOGI FYSIOTERAPI FOR NEVROLOGI, ORTO PEDI OG REVMATOLOGI Hva er fysioterapi? Fysioterapeuter er autorisert helsepersonell med høyskoleutdannelse og et selvstendig vurderingsog behandlingsansvar. Vi har bred

Detaljer

Rehabilitering av skulderplager

Rehabilitering av skulderplager Rehabilitering av skulderplager Fredrik Granviken Tverrfaglig Poliklinikk rygg-nakke-skulder Avd. for Fysikalsk Medisin og Rehabilitering St Olavs Hospital Skulderplager er en av de mest vanlige muskelskjelettplagene

Detaljer

Jobbglidning - noe for ergoterapeuter? Randi Nossum Ergoterapispesialist MSc Klinikk for kliniske servicefunksjoner, St.

Jobbglidning - noe for ergoterapeuter? Randi Nossum Ergoterapispesialist MSc Klinikk for kliniske servicefunksjoner, St. Jobbglidning - noe for ergoterapeuter? Randi Nossum Ergoterapispesialist MSc Klinikk for kliniske servicefunksjoner, St. Olavs Hospital 1 Jobbglidning «En prosess der jobbelementer overføres fra en yrkesgruppe

Detaljer

MANUELLTERAPI SIGNUS oduksjon: pr Grafisk Sæbø d Håvar Foto: orbund peutf Fysiotera Norsk 2009

MANUELLTERAPI SIGNUS oduksjon: pr Grafisk Sæbø d Håvar Foto: orbund peutf Fysiotera Norsk 2009 MANUELLTERAPI Hva er en manuellterapeut? Manuellterapi er en offentlig videreutdanning som består av et toårig klinisk master program ved Seksjon for fysioterapivitenskap ved Universitetet i Bergen. Tilsvarende

Detaljer

Fysioterapi Friedreichs ataksi (FRDA)

Fysioterapi Friedreichs ataksi (FRDA) Fysioterapi Friedreichs ataksi (FRDA) Frambu 22.mars 2012 Kaja Giltvedt, fysioterapeut Fysioterapioppgaver? Koordinator for ansvarsgruppen Ansvarlig for Individuell Plan Veiledning til foreldre, skole,

Detaljer

Surgery versus cognitive intervention and exercises for chronic low back pain. Implications for patient selection

Surgery versus cognitive intervention and exercises for chronic low back pain. Implications for patient selection Surgery versus cognitive intervention and exercises for chronic low back pain. Implications for patient selection Anne Froholdt Prøveforelesning for graden PhD Ryggsmerter plager flest og koster mest -

Detaljer

Invitasjon til kurs for fastleger / allmennpraktiserende leger

Invitasjon til kurs for fastleger / allmennpraktiserende leger p Invitasjon til kurs for fastleger / allmennpraktiserende leger på Diakonhjemmet Sykehus Diakonhjemmet Sykehus inviterer til EMNEKURS I REVMATOLOGI 2017 TIDLIG DIAGNOSE OG BEHANDLINGSSTRATEGI VED INFLAMMATORISK

Detaljer

Har artrosepasienter effekt av fysisk aktivitet og trening?

Har artrosepasienter effekt av fysisk aktivitet og trening? Har artrosepasienter effekt av fysisk aktivitet og trening? May Arna Risberg Professorer og fysioterapeut Ortopedisk avdeling, Oslo Universitetssykehus, NIMI og Norges Idrettshøgskole Er trening god artrosemedisin?

Detaljer

Norsk akademi for habiliteringsforskning inviterer til 6. Nasjonale forskningskonferanse i habilitering Bodø 29. oktober 2015

Norsk akademi for habiliteringsforskning inviterer til 6. Nasjonale forskningskonferanse i habilitering Bodø 29. oktober 2015 Norsk akademi for habiliteringsforskning inviterer til 6. Nasjonale forskningskonferanse i habilitering Bodø 29. oktober 2015 Velkommen til årets konferanse! 6. Nasjonale forskningskonferanse i habilitering

Detaljer

For NFFs Faggruppe NOR Nr.1 2015

For NFFs Faggruppe NOR Nr.1 2015 NYHETSBREV For NFFs Faggruppe NOR Nr.1 2015 I dette nummeret kan du lese om: Cambodian dancer av Rodin Fysioterapikongressen Årsberetning Protokoll fra årsmøtet Aktuelle kurs i 2015 Stipendrapport Nye

Detaljer

Samhandlingsreformen og arbeid med Gode pasientforløp, utfordringer videre. Anders Grimsmo, Professor, Institutt for samfunnsmedisin, NTNU

Samhandlingsreformen og arbeid med Gode pasientforløp, utfordringer videre. Anders Grimsmo, Professor, Institutt for samfunnsmedisin, NTNU Samhandlingsreformen og arbeid med Gode pasientforløp, utfordringer videre Anders Grimsmo, Professor, Institutt for samfunnsmedisin, NTNU Implementering av HPH Viktige faktorer for utfallet i vårt materiale:

Detaljer

Hverdagsrehabilitering av hjemmeboende eldre personer

Hverdagsrehabilitering av hjemmeboende eldre personer Norsk fagkongress i ergoterapi 2017 Hverdagsrehabilitering av hjemmeboende eldre personer Presentasjon av tre studier i en doktorgradsavhandling Hanne Tuntland, Ingvild Kjeken, Eva Langeland, Birgitte

Detaljer

Tverrfaglig ryggpoliklinikk

Tverrfaglig ryggpoliklinikk Tverrfaglig ryggpoliklinikk Overlege My Torkildsen Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering Lassa Oslo, 8. og 9. mars 2012 Tverrfaglig ryggpoliklinikk - knyttet opp til prosjektet raskere tilbake

Detaljer

Det du bør kunne om bekkenleddsmerter på en dag. Dagsseminar 28. januar 2016

Det du bør kunne om bekkenleddsmerter på en dag. Dagsseminar 28. januar 2016 Det du bør kunne om bekkenleddsmerter på en dag Dagsseminar 28. januar 2016 Ullevål sykehus Dette er dagen du trenger for å få kunnskapen du trenger om bekkenleddsmerter, så du kan hjelpe pasientene best

Detaljer

Ortogeriatristudien. Ingvild Saltvedt Overlege, dr. med Avdeling for geriatri St. Olavs hospital

Ortogeriatristudien. Ingvild Saltvedt Overlege, dr. med Avdeling for geriatri St. Olavs hospital Ortogeriatristudien Ingvild Saltvedt Overlege, dr. med Avdeling for geriatri St. Olavs hospital 1 HOFTEBRUDD Per år 9000 lårhalsbrudd pr år i Norge 400 v/st Olavs Hospital Kostnader 250 000 kr per pas

Detaljer

Lokalbehandling av trykksår, bandasjevalg, larver og pasientrådgiving

Lokalbehandling av trykksår, bandasjevalg, larver og pasientrådgiving Lokalbehandling av trykksår, bandasjevalg, larver og pasientrådgiving v/diabetessykepleier Anita Skafjeld Diabetespoliklinikken Klinikk for forebyggende medisin Oslo universitetssykehus, Ullevål Når fotsår

Detaljer

Torunn Askim, Regional Rehabiliteringskonferanse, Trondheim 2012

Torunn Askim, Regional Rehabiliteringskonferanse, Trondheim 2012 Torunn Askim, Regional Rehabiliteringskonferanse, Trondheim 2012 1 Forventet utvikling av funksjon og aktivitet (Langhorne et al., Lancet 2011) 2 Formålet med (opp)trening etter hjerneslag 1. Oppnå så

Detaljer

Norsk akademi for habiliteringsforskning inviterer til 6. Nasjonale forskningskonferanse i habilitering Bodø 29. oktober 2015

Norsk akademi for habiliteringsforskning inviterer til 6. Nasjonale forskningskonferanse i habilitering Bodø 29. oktober 2015 Norsk akademi for habiliteringsforskning inviterer til 6. Nasjonale forskningskonferanse i habilitering Bodø 29. oktober 2015 Velkommen til årets konferanse! 6. Nasjonale forskningskonferanse i habilitering

Detaljer

Prioriteringsveileder - Ortopedisk kirurgi

Prioriteringsveileder - Ortopedisk kirurgi Prioriteringsveileder - Ortopedisk kirurgi Publisert Feb 27, 2015, oppdatert Apr 12, 2015 Fagspesifikk innledning - ortopedisk kirurgi Fagspesifikk innledning - ortopedisk kirurgi Tilstander i prioriteringsveilederen

Detaljer

NYHETSBREV FOR NFFS FAGGRUPPE FOR NEVROLOGI, ORTOPEDI OG REVMATOLOGI Nr.2, 2012

NYHETSBREV FOR NFFS FAGGRUPPE FOR NEVROLOGI, ORTOPEDI OG REVMATOLOGI Nr.2, 2012 NYHETSBREV FOR NFFS FAGGRUPPE FOR NEVROLOGI, ORTOPEDI OG REVMATOLOGI Nr.2, 2012 I en amerikansk studie undersøkte man 135 000 pasienter med kneleddslitasje, som enten hadde fått kneprotese eller ikke.

Detaljer

08.09.2013. I perioden 1999-2008 ble det registrert 93123 hoftebrudd i Norge (Omsland et al 2012)

08.09.2013. I perioden 1999-2008 ble det registrert 93123 hoftebrudd i Norge (Omsland et al 2012) Hilde Sylliaas, postdoc Kavlifondet førsteamanuensis, PhD, HiOA I perioden 1999-2008 ble det registrert 93123 hoftebrudd i Norge (Omsland et al 2012) 90 % av alle brudd skjer i forbindelse med fall (Lord

Detaljer

Muskel- og skjelettplager, skader og sykdommer Midt-Norge. Mari Hoff Overlege revmatologisk avdeling, St. Olavs Hospital Post Doc, ISM, NTNU

Muskel- og skjelettplager, skader og sykdommer Midt-Norge. Mari Hoff Overlege revmatologisk avdeling, St. Olavs Hospital Post Doc, ISM, NTNU Muskel- og skjelettplager, skader og sykdommer Midt-Norge Mari Hoff Overlege revmatologisk avdeling, St. Olavs Hospital Post Doc, ISM, NTNU Omfang NTNU ST. Olavs Hospital HUNT HIST HINT Levanger og Namsos

Detaljer

Torunn Askim, Førsteamanuensis, Det medisinske fakultet, NTNU

Torunn Askim, Førsteamanuensis, Det medisinske fakultet, NTNU Torunn Askim, Førsteamanuensis, Det medisinske fakultet, NTNU Helse i Utvikling 12, Oslo 1. november 2012 1 Nasjonale faglige retningslinjer - Behandling og rehabilitering ved hjerneslag (Helsedirektoratet,

Detaljer

Dokumentasjon av systematisk litteratursøk

Dokumentasjon av systematisk litteratursøk Kategori Pasientbehandling atikk Gyldig fra 05.12.2011 Organisatorisk plassering Helse Bergen HF - Medisinsk servicedivisjon - Ergoterapiavdelingen - Revmatologisk avd. Versjon 1.00 Skjema Dok. eier Solveig

Detaljer

Hvem skal opereres? Skal pasienter med uspesifikke ryggsmerter opereres?

Hvem skal opereres? Skal pasienter med uspesifikke ryggsmerter opereres? Hvem skal opereres? Skal pasienter med uspesifikke ryggsmerter opereres? Jens Ivar Brox, leder nakke og ryggpoliklinikken, OUS, professor II i fysikalsk medisin UiO. Det korte svaret er nei -pasienter

Detaljer

Kompetanse innen fysioterapifaget i dag. Hvordan samarbeide? Trond Wiesener Universitetslektor

Kompetanse innen fysioterapifaget i dag. Hvordan samarbeide? Trond Wiesener Universitetslektor Kompetanse innen fysioterapifaget i dag. Hvordan samarbeide? Trond Wiesener Universitetslektor Kompetanseoppbygging i fysioterapi i Norge Bachelorutdanning 3 + 1 år turnustjeneste Fysioterapispesifikke

Detaljer

EXDEM-prosjektet. Elisabeth Wiken Telenius. Stipendiat Høgskolen i Oslo og Akershus. Forskergruppa Aldring Helse og Velferd

EXDEM-prosjektet. Elisabeth Wiken Telenius. Stipendiat Høgskolen i Oslo og Akershus. Forskergruppa Aldring Helse og Velferd EXDEM-prosjektet Elisabeth Wiken Telenius Stipendiat Høgskolen i Oslo og Akershus Forskergruppa Aldring Helse og Velferd Agenda Bakgrunn Design Metode Intervensjon: HIFE Kontroll-aktivitet Prosjektgruppen

Detaljer

Institusjon Prosjekttittel Phd/Postdoktor Beløp. Play as a Therapeutic Tool in Pediatric Physical Therapy

Institusjon Prosjekttittel Phd/Postdoktor Beløp. Play as a Therapeutic Tool in Pediatric Physical Therapy 2017 Universitetet i Tromsø, Norges arktiske universitet Play as a Therapeutic Tool in Pediatric Physical Therapy Ragnhild Barclay Håkstad (Postdoktor) 3 748 000 Risk factors for persistent back pain in

Detaljer

FYSIOTERAPI KONGRESSEN. Utstiller- og sponsorinvitasjon. Første nasjonale fysioterapikongress. Norges Varemesse/Thon Hotel Arena Lillestrøm

FYSIOTERAPI KONGRESSEN. Utstiller- og sponsorinvitasjon. Første nasjonale fysioterapikongress. Norges Varemesse/Thon Hotel Arena Lillestrøm FYSIOTERAPI KONGRESSEN 2O15 Utstiller- og sponsorinvitasjon Første nasjonale fysioterapikongress 4. - 6. mars 2015 Norges Varemesse/Thon Hotel Arena Lillestrøm www.fysioterapikongressen.no NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND

Detaljer

Nytt behandlingsalternativ for type 2-diabetes: Fra barken av epletreet til moderne SGLT-2 hemming i klinisk praksis

Nytt behandlingsalternativ for type 2-diabetes: Fra barken av epletreet til moderne SGLT-2 hemming i klinisk praksis SCANDINAVIAN SOCIETY FOR THE STUDY OF DIABETES SSSD Presymposium Boehringer Ingelheim Nytt behandlingsalternativ for type 2-diabetes: Fra barken av epletreet til moderne SGLT-2 hemming i klinisk praksis

Detaljer

KURSMENY NRRK 2010. Kurs og faglige seminarer i regi av NRRK 2010

KURSMENY NRRK 2010. Kurs og faglige seminarer i regi av NRRK 2010 KURSMENY NRRK 2010 Kurs og faglige seminarer i regi av NRRK 2010 1 Kjære kollegaer! NRRK har som et av sine mål å være bidragsyter til å styrke kompetansen innen det revmatologiske fagmiljøet i Norge.

Detaljer

Hvilket psykisk helsetilbud har vi til disse pasientene? Psykologspesialist Simen Hiorth Sulejewski

Hvilket psykisk helsetilbud har vi til disse pasientene? Psykologspesialist Simen Hiorth Sulejewski Hvilket psykisk helsetilbud har vi til disse pasientene? Mye lidelse Sosialt Arbeid Psykiske symptomer Depresjon/angst Traumer, ulykker, relasjonstraumer Mange har uheldige opplevelser med helsevesenet,

Detaljer

Til Dekan og prodekan for undervisning ved Det medisinske fakultet Universitetet i Oslo

Til Dekan og prodekan for undervisning ved Det medisinske fakultet Universitetet i Oslo Til Dekan og prodekan for undervisning ved Det medisinske fakultet Universitetet i Oslo Innledning Smerte er en av de hyppigste årsakene til at pasienter kontakter helsetjenesten. Epidemiologiske studier

Detaljer

Smertefull kneleddsartrose: Hvor effektiv er egentlig behandlingen av en ikke-sykdom? www.xkcd.com

Smertefull kneleddsartrose: Hvor effektiv er egentlig behandlingen av en ikke-sykdom? www.xkcd.com Smertefull kneleddsartrose: Hvor effektiv er egentlig behandlingen av en ikke-sykdom? www.xkcd.com Hva er (årsaken til) kneleddsartrose? Er det en aldersbetinget degenerasjon av brusken i kneleddet? Osteoarthritis

Detaljer

Underernæring og helseøkonomi

Underernæring og helseøkonomi Invitasjon til symposium om Underernæring og helseøkonomi 16. januar 2013 Radisson Blu Plaza Hotel Oslo Velkommen til helseøkonomisk symposium om underernæring på helseinstitusjoner Minst 30 % av pasientene

Detaljer

Hvordan Kunnskapsesenterets

Hvordan Kunnskapsesenterets Foredrag på seminaret Rehabilitering av brystkreftpasienter, 11. mars 2009 Hvordan Kunnskapsesenterets jobber vi med en systematisk nye PPT-mal oversikt Lene K. Juvet, (prosjektleder) Forsker, PhD. Hvorfor

Detaljer

ÅRSMØTE NFF avd. Sør-Trøndelag 09.04.03. KL. 19.00-20.00 Sted: Lilletorget konferansesenter, Cicignonsplass.

ÅRSMØTE NFF avd. Sør-Trøndelag 09.04.03. KL. 19.00-20.00 Sted: Lilletorget konferansesenter, Cicignonsplass. !"#$%#$$& '()*!) +##&$$$$ ÅRSMØTE NFF avd. Sør-Trøndelag 09.04.03. KL. 19.00-20.00 Sted: Lilletorget konferansesenter, Cicignonsplass. Sak 1/2003 Godkjenning av innkalling og saksliste Årsmøtet godkjenner

Detaljer

Utvikling av et kjernesett for evaluering av pasient- og pårørendeopplæring i revmatologi (POPOPP revma)

Utvikling av et kjernesett for evaluering av pasient- og pårørendeopplæring i revmatologi (POPOPP revma) Utvikling av et kjernesett for evaluering av pasient- og pårørendeopplæring i revmatologi (POPOPP revma) Heidi A. Zangi, sykepleier/phd Nasjonal kompetansetjeneste for revmatologisk rehabilitering (NKRR)

Detaljer

For NFFs Faggruppe NOR Nr.1, 2013

For NFFs Faggruppe NOR Nr.1, 2013 NYHETSBREV For NFFs Faggruppe NOR Nr.1, 2013 I dette nummeret kan du lese om: Spesialistordningen Årsmøteseminaret 2013 Nytt styremedlem Motiverende intervju NFFs fagdager Årsrapport Protokoll fra Årsmøtet

Detaljer

Veiledet spesialistpraksis i ny spesialistordning. Veiledningshefte for spesialistkandidater og veiledere

Veiledet spesialistpraksis i ny spesialistordning. Veiledningshefte for spesialistkandidater og veiledere Veiledet spesialistpraksis i ny spesialistordning Veiledningshefte for spesialistkandidater og veiledere Norsk Fysioterapeutforbund Norsk Fysioterapeutforbund 2011 Grafisk produksjon: Signus Foto: istockphoto

Detaljer

Styrke og balansetrening for eldre

Styrke og balansetrening for eldre Styrke og balansetrening for eldre Et samarbeidsprosjekt mellom Høgskolen i Oslo og Diakonhjemmet Sykehus Hege Bentzen PhD MSc Pernille Botolfsen, MSc Leif Nygård, fysioterapeut Eva Nicolaisen, fysioterapeut

Detaljer

Intensiv styrketrening for sykehjemsbeboere med demens

Intensiv styrketrening for sykehjemsbeboere med demens Intensiv styrketrening for sykehjemsbeboere med demens Elisabeth Wiken Telenius PhD-stipendiat Høgskolen i Oslo og Akershus Agenda Hvorfor? Hva er trening? EXDEM-fakta HIFE Hvorfor styrketrening? Styrketrening

Detaljer

Videreutdanning i klinisk sykepleie

Videreutdanning i klinisk sykepleie Videreutdanning i klinisk sykepleie 60 studiepoeng Gastrosykepleie, Uroterapi, Stomisykepleie, Revmatologisk sykepleie, Nevrosykepleie Infeksjonssykepleie og smittevern, Diabetessykepleie, Lungesykepleie

Detaljer

Den Gode Ryggkonsultasjonen. Professor Even Lærum FORMI Formidlingsenheten Bevegelsesdivisjonen Ullevål Universitetssykehus 2013.

Den Gode Ryggkonsultasjonen. Professor Even Lærum FORMI Formidlingsenheten Bevegelsesdivisjonen Ullevål Universitetssykehus 2013. Den Gode Ryggkonsultasjonen Professor Even Lærum FORMI Formidlingsenheten Bevegelsesdivisjonen Ullevål Universitetssykehus 2013 1 Bakgrunn Kvaliteten på klinisk kommunikasjon kan ha betydelig innvirkning

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 13 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

OBS Ny adresse: Trudvangkroken 20 1368 Stabekk Tlf 92854347 Bankgiro:9044.10.52161 Org Nr:986 764 909 www.adhd-oslo.no www.adhd-akershus.

OBS Ny adresse: Trudvangkroken 20 1368 Stabekk Tlf 92854347 Bankgiro:9044.10.52161 Org Nr:986 764 909 www.adhd-oslo.no www.adhd-akershus. smånytt Fra ADHD-foreningen Oslo og Akershus fylkeslag Februar 2007 OBS Ny adresse: Trudvangkroken 20 1368 Stabekk Tlf 92854347 Bankgiro:9044.10.52161 Org Nr:986 764 909 www.adhd-oslo.no www.adhd-akershus.no

Detaljer

Effekten af styrke- og balancetræning for personer med demens på plejehjem

Effekten af styrke- og balancetræning for personer med demens på plejehjem Effekten af styrke- og balancetræning for personer med demens på plejehjem Elisabeth Wiken Telenius PhD-kandidat Høgskolen i Oslo og Akershus Agenda Bakgrunn for studien Hva er trening? EXDEM-prosjektet

Detaljer

Kurs i behandling av kognitive vansker

Kurs i behandling av kognitive vansker KReSS Høstseminar 2013 Kurs i behandling av kognitive vansker KReSS Høstseminar 2013 To- dagers kurs fra torsdag 19.9 til fredag 20.9 Program Utvalgte tema Hvorfor kognitiv rehabilitering Presentasjon

Detaljer

Utdanning: Can.san. Avsluttet på UIO 1995 Grunnutdanning fra Statens Fysioterapiskole i Oslo

Utdanning: Can.san. Avsluttet på UIO 1995 Grunnutdanning fra Statens Fysioterapiskole i Oslo Leder: Ragnhild Bech (gjenvalg) Alder: 61 Bosted: 0276 Oslo Stilling: fysioterapeut i skolen Tlf. privat: 22 52 53 11 Tlf. arbeid: 953 07 302 E-post: ragnhildbech@hotmail.com Can.san. Avsluttet på UIO

Detaljer

Styremøte 14.05.13. Evaluering av NIFS seminaret 2013: Kirsti Espeset sine betraktninger vedrørende NIFS 2013:

Styremøte 14.05.13. Evaluering av NIFS seminaret 2013: Kirsti Espeset sine betraktninger vedrørende NIFS 2013: Styremøte 14.05.13 Til stede: Arne, Brita, Ragne, Eva, Edle, Ragnvald, Oddveig og Guro-Marie Evaluering av NIFS seminaret 2013: Guro-Marie la fram evalueringen av årets seminar Oppsummering, hvordan tenker

Detaljer

Stressmestringskurset Arbeid og avspenning

Stressmestringskurset Arbeid og avspenning Stressmestringskurset Arbeid og avspenning Fagakademiet i samarbeid med ACEM og Norsk Yoga-skole inviterer nok en gang til det årlige stressmestringskurset Arbeid og avspenning For hvem Ansatte i personal-

Detaljer

Videreutdanning i kognitiv terapi for leger innen fysikalsk medisin og rehabilitering

Videreutdanning i kognitiv terapi for leger innen fysikalsk medisin og rehabilitering Videreutdanning i kognitiv terapi for leger innen fysikalsk medisin og rehabilitering www.kognitiv.no Revidert oktober 2017 Mål for utdanningen Deltakerne skal lære å benytte kognitiv terapi for pasienter

Detaljer

Et forskningsprogram om muskelskjelettlidelser og fysioterapi i primærhelsetjenesten

Et forskningsprogram om muskelskjelettlidelser og fysioterapi i primærhelsetjenesten Et forskningsprogram om muskelskjelettlidelser og fysioterapi i primærhelsetjenesten Nina K. Vøllestad Programmet er finansiert gjennom en bevilgning på kr 32 mill kr fra Samt gjennom bidrag fra institusjonene:

Detaljer

Fagdag i smertebehandling i barnepalliasjon tirsdag 7. juni. Sted: Nordre Aasen Bo og Habiliteringssenter Hans Nielsen Hauges gate 44B, 0481 Oslo

Fagdag i smertebehandling i barnepalliasjon tirsdag 7. juni. Sted: Nordre Aasen Bo og Habiliteringssenter Hans Nielsen Hauges gate 44B, 0481 Oslo Tid: 7.juni kl 09.00-16.00 Fagdag i smertebehandling i barnepalliasjon tirsdag 7. juni. Sted: Nordre Aasen Bo og Habiliteringssenter Hans Nielsen Hauges gate 44B, 0481 Oslo Pris: kr 800,- Påmelding: Nordre

Detaljer

Legedelegerte sykepleierkonsultasjoner

Legedelegerte sykepleierkonsultasjoner Legedelegerte sykepleierkonsultasjoner FSR-lederseminar Hege Svean Koksvik 1 Eular anbefalinger Implementering Praktisk gjennomføring og erfaring fra St. Olav 2 3 BAKGRUNN Sykepleierrollen er i forandring

Detaljer

ÅRSMØTE 2011 Sted/dato: Til stede: Møteleder: Referent: SAKSLISTE Sak 1 Godkjenning av innkalling og saksliste Sak 2 Valg av funkjsonærer:

ÅRSMØTE 2011 Sted/dato: Til stede: Møteleder: Referent: SAKSLISTE Sak 1 Godkjenning av innkalling og saksliste Sak 2 Valg av funkjsonærer: ÅRSMØTE 2011 Sted/dato: Eidene Røde Kors senter, 29. januar 2011 Til stede: 27 personer tilstede, hvorav 19 stemmeberettigede (kun en stemme per familiemedlemsskap). Møteleder: Liv Torill H. Rensvold Referent:

Detaljer

10:00 10: 30 Kaffe/te

10:00 10: 30 Kaffe/te Fagkonferansen 2016 (oppdatert 02.03.16) Mandag 12.september Oppstart Brukerkurs (LMS-kurs) 09:00 10:00 Velkommen til Brukerkurs! Bli kjent i gruppa 10:00 11:00 Livskvalitet og mestring introduksjon v/

Detaljer

Håndtreningsgruppe for slagrammede. Bli med på Gratis seminar

Håndtreningsgruppe for slagrammede. Bli med på Gratis seminar Bli med på Gratis seminar Bjerke Jensen læring og rehabilitering Håndtreningsgruppe for slagrammede Bjerke Jensen læring og rehabilitering tilbyr individualisert opptrening for å bedre arm- og håndfunksjon.

Detaljer

Fysisk aktivitet ved revmatisk sykdom

Fysisk aktivitet ved revmatisk sykdom Introduksjonskurs i revmatologi Fysisk aktivitet ved revmatisk sykdom 15.10.13 Anne Christie Fysioterapeut/PhD DISPOSISJON Fysisk aktivitet Revmatisk sykdom Fysisk aktivitet ved revmatisk sykdom Kliniske

Detaljer

Tverrfaglig videreutdanning i kognitiv terapi ved somatisk sykdom og skade

Tverrfaglig videreutdanning i kognitiv terapi ved somatisk sykdom og skade Tverrfaglig videreutdanning i kognitiv terapi ved somatisk sykdom og skade www.kognitiv.no Revidert april 2016 Innledning Mål for utdanningen Deltakerne skal lære å benytte kognitiv terapi som supplement

Detaljer

Forslag til nasjonal metodevurdering

Forslag til nasjonal metodevurdering Forslagsskjema, Versjon 2 17. mars 2014 Forslag til nasjonal metodevurdering Innsendte forslag til nasjonale metodevurderinger vil bli publisert i sin helhet. Dersom forslagsstiller mener det er nødvendig

Detaljer

Behandlingsanbefalinger for personer med Revmatoid Artritt

Behandlingsanbefalinger for personer med Revmatoid Artritt Translation into: Completed by: Email: SOC 1 SOC 2 SOC 3 SOC 4 SOC 5 SOC 6 Norwegian Behandlingsanbefalinger for personer med Revmatoid Artritt Hellem K, Aanerud GJ, Moe RH Tomogrikke@c2i.net Personer

Detaljer

Tverrfaglig ryggrehabilitering ad modum Vertebra.no

Tverrfaglig ryggrehabilitering ad modum Vertebra.no Tverrfaglig ryggrehabilitering ad modum Vertebra.no Rehabiliteringskonferansen i Midt-Norge Trondheim 23. - 24.10.2012 Janne-Birgitte Bloch Børke, Spesialfysioterapeut / MSc Tverrfaglig poliklinikk rygg,

Detaljer

Slagbehandlingskjeden Bergen

Slagbehandlingskjeden Bergen Slagbehandlingskjeden Bergen Tverrfaglig og tverrinstitusjonell forskning Bente Gjelsvik 13.10.2011 Slagbehandlingskjeden Bergen Samarbeidspartnere Helse Bergen, Haukeland universitetssjukehus (HUS) Avdeling

Detaljer

Fall, brudd og trening eller. trening, færre fall, ingen brudd? Universitetsseksjonen, ger. avd. Oslo universitetssykehus, Ullevål

Fall, brudd og trening eller. trening, færre fall, ingen brudd? Universitetsseksjonen, ger. avd. Oslo universitetssykehus, Ullevål Effektive Fall, brudd og trening eller intervensjonsstrategier hos de trening, færre fall, ingen brudd? som har falt. Hvem skal henvises v/hilde Sylliaas og fysioterapeut og stipendiat hvorfor? Universitetsseksjonen,

Detaljer

Torunn Askim Trening av fysisk kapasitet for pasienter med hjerneslag

Torunn Askim Trening av fysisk kapasitet for pasienter med hjerneslag Torunn Askim Trening av fysisk kapasitet for pasienter med hjerneslag NFF s temadager om fysisk aktivitet og bevegelse i fysioterapi Oslo 18. juni 2010 1 Hjerneslag (Ellekjær, Tidsskriftet 2007, Fjærtoft

Detaljer

STavanger ARTroseprosjekt (START) - forskning og kvalitetsforbedring hånd i hånd. Nina Østerås

STavanger ARTroseprosjekt (START) - forskning og kvalitetsforbedring hånd i hånd. Nina Østerås STavanger ARTroseprosjekt (START) - forskning og kvalitetsforbedring hånd i hånd Nina Østerås Fysioterapeut, PhD, seniorforsker Nasjonal kompetansetjeneste for revmatologisk rehabilitering (NKRR) Diakonhjemmet

Detaljer

STRATEGIPLAN. perioden 2011-2013. Styret. Norsk dystoniforening. N o r s k D y s t o n i f o r e n i n g STRATEGIPLAN 2011-2013. for.

STRATEGIPLAN. perioden 2011-2013. Styret. Norsk dystoniforening. N o r s k D y s t o n i f o r e n i n g STRATEGIPLAN 2011-2013. for. STRATEGIPLAN for perioden 2011-2013 Utarbeidet av Styret i Norsk dystoniforening Dystoni er et felles navn på en gruppe symptomer som kjennetegnes ved ufrivillig muskelaktivitet, som fører til gjentatte

Detaljer

Metoderapport (AGREE II, 2010-utgaven)

Metoderapport (AGREE II, 2010-utgaven) Metoderapport (AGREE II, 2010-utgaven) OMFANG OG FORMÅL 1. Fagprosedyrens overordnede mål er: Fagprosedyrens overordnede mål er å gi anbefalinger til helsepersonell om hvordan fall hos voksne pasienter

Detaljer

KURS OG SEMINARER 2012. Revmatologi og rehabilitering

KURS OG SEMINARER 2012. Revmatologi og rehabilitering KURS OG SEMINARER 2012 Revmatologi og rehabilitering 1 Kjære kolleger! Nasjonalt revmatologisk rehabiliterings- og kompetansesenter (NRRK) har som ett av sine mål å være bidragsyter i arbeidet med å styrke

Detaljer

Trygg i jobb tross plager

Trygg i jobb tross plager Trygg i jobb tross plager Aage Indahl, Prof Dr.med. Spesialist fysikalsk medisin og rehabilitering Uni, Universitet i Bergen Sykehuset i Vestfold, Klinikk fysikalsk medisin og rehabilitering, Kysthospitalet

Detaljer

Semesterevaluering av TVEPS våren 2016

Semesterevaluering av TVEPS våren 2016 Semesterevaluering av TVEPS våren 2016 Av administrerende koordinator Tiril Grimeland Introduksjon Denne rapporten er skrevet for å oppsummere og evaluere TVEPS-praksisen våren 2016. Rapporten er basert

Detaljer

Aktivitet gjør godt. HELSE BERGEN Haukeland universitetssjukehus. Øvelser fra fysioterapeuten

Aktivitet gjør godt. HELSE BERGEN Haukeland universitetssjukehus. Øvelser fra fysioterapeuten HELSE BERGEN Haukeland universitetssjukehus Fysioterapiavdelingen / Avdeling for kreftbehandling og medisinsk fysikk Aktivitet gjør godt Øvelser fra fysioterapeuten 1 Kjære pasient Trening har positiv

Detaljer

Kreftpasienten - hva med fysisk aktivitet? Lymfødem Elisabeth Oredalen Spesialist i onkologisk fysioterapi oktober, 2012 Jeg har alltid trodd at fysisk aktivitet er en nøkkel ikke bare til fysisk helse,

Detaljer

VELKOMMEN TIL SEMINAR

VELKOMMEN TIL SEMINAR VELKOMMEN TIL SEMINAR FSR Trøndelag inviterer til FSR seminar 2018 i Trondheim! Fokuset for årets FSR seminar er hvordan vi som sykepleiere kan hjelpe pasientene gjennom ulike overganger i livet med en

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014 OSLO ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014 Årsmøte ble avholdt lørdag 8. februar 2014 Sted: Quality Resort Hotell Sarpsborg (familiehelg) Møtet ble satt kl. 12.15 SAK 1 KONSTITUERING AV MØTET Leder Solfrid Ruud Rekdal

Detaljer

Hjemme eller institusjonalisert. rehabilitering?

Hjemme eller institusjonalisert. rehabilitering? NSH konferanse 30. mai 2011 Rehabilitering -livet er her og nå! Hjemme eller institusjonalisert Kunnskapsesenterets nye PPT-mal rehabilitering? Gro Jamtvedt, avdelingsdirektør 1. juni 2011 2 Kunnskapsbasert

Detaljer

Mot et hav av muligheter

Mot et hav av muligheter Arbeidsrettet rehabilitering og forskning hånd i hånd Hysnes Helsefort Mot et hav av muligheter Emnekurs Sammensatte lidelser, 3. og 4. april 2013 Hanne Tenggren og Petter Borchgrevink, Agenda - ARR ved

Detaljer

Samhandlingskjeder og pasientforløp. Utfordringer i forhold til kronisk syke og eldre. Foto: Helén Eliassen

Samhandlingskjeder og pasientforløp. Utfordringer i forhold til kronisk syke og eldre. Foto: Helén Eliassen Orkdal 24.03.10 Tove Røsstad Samhandlingskjeder og pasientforløp. Utfordringer i forhold til kronisk syke og eldre. Foto: Helén Eliassen Hva menes med samhandling? Samhandling er uttrykk for helse- og

Detaljer

Kognitiv atferdsterapi (CBT) ved tvangslidelse (OCD) hos barn/unge:

Kognitiv atferdsterapi (CBT) ved tvangslidelse (OCD) hos barn/unge: Kognitiv atferdsterapi (CBT) ved tvangslidelse (OCD) hos barn/unge: En kontrollert behandlingsstudie gjennomført innenfor polikliniske rammer i Helse Midt-Norge. Robert Valderhaug, dr.philos. Psykologspesialist

Detaljer

Tverrfaglig tilnærming til utmattelse et sykepleieperspektiv. Mai Elin Paulsen Husebø, fagsykepleier, NBRR FSR seminar 28. og 29.

Tverrfaglig tilnærming til utmattelse et sykepleieperspektiv. Mai Elin Paulsen Husebø, fagsykepleier, NBRR FSR seminar 28. og 29. Tverrfaglig tilnærming til utmattelse et sykepleieperspektiv Mai Elin Paulsen Husebø, fagsykepleier, NBRR FSR seminar 28. og 29. april 2016 Jeg husker, forstår og kan videreformidle den biopsykososiale

Detaljer

FYSIOTERAPI VED SPONDYLOARTRITT

FYSIOTERAPI VED SPONDYLOARTRITT 1936 FYSIOTERAPI VED SPONDYLOARTRITT En kunnskapsbasert fagprosedyre Bente Slungaard Martina Hansens Hospital Fysioterapi ved spondyloartritt En kunnskapsbasert fagprosedyre Anne Christie, NKRR Prosjektledere

Detaljer

Trening med høy intensitet

Trening med høy intensitet Trening med høy intensitet Styrke og utholdenhetstrening etter hjerneslag Tor Ivar Gjellesvik Klinikk for Fysikalsk Medisin og Rehabilitering Avdeling for ervervet hjerneskade St. Olavs Hospital Trondheim

Detaljer

OBESI 2014 LHL-klinikkene Røros 22. 23. september

OBESI 2014 LHL-klinikkene Røros 22. 23. september . OBESI 2014 LHL-klinikkene Røros 22. 23. september LHL-klinikkene Røros og Regionalt senter for sykelig overvekt ved St. Olavs Hospital har gleden av å invitere til fagseminar i behandling og oppfølging

Detaljer

ÅRSMØTE I FORSKERFORBUNDETS LOKALLAG VED UiT Norges arktiske universitet

ÅRSMØTE I FORSKERFORBUNDETS LOKALLAG VED UiT Norges arktiske universitet ÅRSMØTE I FORSKERFORBUNDETS LOKALLAG VED UiT Norges arktiske universitet Dato og klokkeslett: Tirsdag 21. februar 2017, kl 18:00-20:00 Sted: Radisson Blu Hotell, Tromsø Til stede: 43. I tillegg deltok

Detaljer

AKUTT RYGG en ny behandlingslinje i Oslo for pasienter med akutt isjias MST konferansen 5.september 2012

AKUTT RYGG en ny behandlingslinje i Oslo for pasienter med akutt isjias MST konferansen 5.september 2012 AKUTT RYGG en ny behandlingslinje i Oslo for pasienter med akutt isjias MST konferansen 5.september 2012 Margreth Grotle, dr.philos/fysioterapeut FORMI, Oslo Universitetssykehus, Ullevål FORMI John-Anker

Detaljer

Smerte og verstefallstenkning ved kneprotesekirurgi

Smerte og verstefallstenkning ved kneprotesekirurgi Smerte og verstefallstenkning ved kneprotesekirurgi Lise Husby Høvik Anestesisykepleier, MSc Anestesiavdelingen, St. Olavs Hospital HF Fast-track seminar 11.sept. 2014 1 Hypotese Kneproteseopererte med

Detaljer

Spørreskjema for evaluering av ryggpasienter. Kjersti Storheim PT, dr.scient Ullevål US / NIMI / NAR

Spørreskjema for evaluering av ryggpasienter. Kjersti Storheim PT, dr.scient Ullevål US / NIMI / NAR Spørreskjema for evaluering av ryggpasienter Kjersti Storheim PT, dr.scient Ullevål US / NIMI / NAR Når brukes spørreskjema? Klinisk forskning De fleste skjema er utviklet for dette bruk Daglig klinisk

Detaljer

Velkommen til kjernesettseminar 3

Velkommen til kjernesettseminar 3 Velkommen til kjernesettseminar 3 Snart i mål Revmatologisk rehabilitering Hjemme Overordnet mål med prosjektet Å utvikle et kjernesett med utfallmål/helsevariabler som kan brukes for å overvåke rehabiliteringsforløp

Detaljer

Fagutviklings- og forskningsprosjekter NRRK. Revmatisk sykdom/artrose

Fagutviklings- og forskningsprosjekter NRRK. Revmatisk sykdom/artrose Fagutviklings- og forskningsprosjekter NRRK Revmatisk sykdom/artrose Utbredte, kroniske muskel- og skjelettsmerter og overvekt hva kommer først? Prosjektperiode: 2011-2015 Kne- og hofteartrosepasientene

Detaljer

Årsrapport 2009 for Ergoterapitjenesten ved Revmatologisk avdeling

Årsrapport 2009 for Ergoterapitjenesten ved Revmatologisk avdeling Haukeland Universitetssykehus Ergoterapiavdelingen Årsrapport 2009 for Ergoterapitjenesten ved Revmatologisk avdeling 1. Viktige begivenheter Ergoterapitjenesten ved Revmatologisk avdeling har dette året

Detaljer