Svimmelhet er spennende

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Svimmelhet er spennende"

Transkript

1 Informasjon fra OrtoMedic AS Mars Nr årgang Svimmelhet er spennende Vertigo Workshop 1 ble arrangert februar i år av OrtoMedic AS, sammen med Ø-N-H lege Thor A. Johannessen. Dette foregikk ved Åsgårdstrand Hotel, og i lokalene til «Hørsel og Balanse» i Horten. Første dag var i sin helhet avsatt til professor Måns Magnusson fra Øre-Nese-Hals klinikken ved Universitetssykehuset i Lund. Han foreleste om otoneurologi og svimmelhet. Vertigo Workshop Svimmelhet er ikke bare et symptom. Svimmelhet er et handicap. Det er en hyppig tilstand. I Sverige oppgir % av befolkningen over 65 år at de har svimmelhetsbesvær. Ca. 2 % av alle besøk hos almenlegene skyldes svimmelhet. I USA er svimmelhet den 3. vanligste årsaken til legekontakt. Måns Magnusson begynte med å gjennomgå den posturale kontroll, og viste hvordan samspillet mellom synsinformasjon, vestibulær informasjon og informasjon fra proprioseptorer i hud, muskel og ledd må fungere for at vi skal kunne holde orden på balanse og bevegelse. Visste vi at nakken har 20 muskler og 37 ledd som er rikelig utstyrt med proprioseptorer for å sikre at hodets stilling og bevegelse til enhver tid er tilstrekkelig kjent? Magnusson gjennomgikk så balanseorganene i det indre øret, samt hvordan en kunne undersøke disse. Buegangenes funksjon undersøkes ved hjelp av VOR (vestibulo-occulær refleks). Den tradisjonelle kaloriske vestibularisundersøkelsen suppleres med impulstest, siderotasjon, Svimmelhet er spennende 1-2 Arthrex OpenWedge osteotomi ved Ullevål sykehus 3 DePuy s International Trauma Symposium 4 Transfix II systemet 5 INNHOLD American Academy of Orthopaedic Surgeons, AAOS 6 Gyros acetabulum 7 Lateralisert Corail Ny kjeveleddprotese satt inn på Ullevål Universitetsklinikk 8 Norsk Artroskopforenings 7. Beito-møte 9 Knäledsrevisjon med LCS revisjonsinstrumentarium 10 Nye ansatte i OrtoMedic AS 11

2 RALP og LARP for en mer nøyaktig kartlegging av de enkelte buegangene. I tillegg kan otolittorganene undersøkes med VEMP (Vestibular Envoked Myogenic Potential) og «Visual vertical». Disse testene som for det meste baseres på øyebevegelser er vanskelig å se, og bedømmes uten spesialutstyr som Video Frenzel eller liknende. Måns Magnusson tok deretter for seg de vanligste årsakene til svimmelhet. Han mente at 55 % av vertigo er vestibulært betinget; (44 % fra øret og 11 % fra vestibulære kjerner), 16 % er psykisk betinget, 5-10 % skyldes neurologisk sykdom (under 1 % intracraniell tumor). Han fremholdt at 75 % av vertigotilfellene finnes innenfor de 5 diagnosene: BPPV, Vestibulær neuritt, Ménières sykdom, Migreneekvivalenten og PPV (Phobisk Postural Vertigo). Den siste tilsvarer det vi vanligvis kaller betinget vertigo. Han gjennomgikk kort årsaksforhold, symptomatologi, diagnostikk og behandling av de vanligste årsaker av vertigo. Han presiserte at det var viktig å komme i gang med vestibulær rehabilitering, så snart som mulig, dvs. så fort pasienten tåler det, og at bruk av sedativa ville forsinke rehabiliteringsprosessen. Den siste dagen var det omvisning og demonstrasjon av utstyr hos «Hørsel og Balanse» i Horten. Her var det lyse og romslige lokaler med nytt og moderne utstyr for vestibularisundersøkelser og behandling. Vi fikk en god og instruktiv demonstrasjon av Video Frenzel og Video Nystagmografi, med hjelp av representanter fra firmaet som har levert utstyret. Vi fikk også se hvordan vesti- bularisrehabilitering kan legges opp og følges, bl.a. ved hjelp av posurografi. Det ble fort klart for mange av oss at vårt gamle trauste kalorisk vestibularistestutstyr var langt «out of date» Vi takker for et veldig vellykket arrangement, både faglig og sosialt. Denne form for intensiv og konsentrert læring falt i god jord hos en engasjert gjeng. Til tross for meget god utnyttelse av tiden, ble det allikevel mange emner som ikke kom med, og andre emner som kunne vært ytterligere utdypet. Vi håper derfor på et Workshop 2 om ikke alt for lang tid. Vi retter en hjertelig takk til OrtoMedic AS og til øre-nese-hals lege Thor Johannessen, Horten, for initiativ og gjennomføring av kurset og til professor Måns Magnusson for hans mange og gode forelesninger. Overlege Olav Mjølsnses, Helse i Stavanger HF Professor Måns Magnusson under forelesningen. David Morris, Interacoustics, demonstrerer Video Frenzel.

3 Arthrex Open Wedge osteotomi ved Ullevål sykehus Bruk av Arthrex Open Wedge osteotomier ved artroskopiseksjonen, Ullevål sykehus. Prinsipielt har det vært to hovedområder hvor undertegnede har brukt open wedge som et alternativ. Jeg begynte med dette mens jeg jobbet ved University of Minnesota i USA rundt Det var en gruppe pasienter med betydelig recurvatum som regel etter hyperekstensjonstraumer. Mange av pasientene hadde tøyet ut bakre struktur og ACL, mens PCL var intakt. Oftest var kneet, bortsett fra recurvatum, ganske stabilt. Vi gjorde på lab.en et par kadaverstudier og vi så på effekten av en open wedge med tanke på å oppheve recurvatum. Både teoretisk og i lab.en virket dette bra og vi startet et prosjekt hvor vi opererte 20 pasienter. Den gang brukte vi tricorticale grafts fra crista, det er først i senere at vi har begynt med den såkalte Pudde-platen. Den andre gruppen, som vi treffer på hyppigere i dag, er pasienter som er plaget med varus og en såkalt varus thrustgange. Denne gruppen har som regel enten fremre og/eller bakre korsbåndsskader i tillegg til en større posterolateral skade. Ofte vil vi rekonstruere de posterolaterale strukturer i det laterale collateralligament og popliteussenen, men dersom pasienten har en kneakse i varus, så vet vi av erfaring at disse ligamentplastikkene vil strekkes ut. Før vi gjør ligamentplastikk, gjør vi en open wedge osteotomi hvor vi endrer kneaksen fra varus til valgus. På denne måten avlastes strukturene lateralt før vi gjør ligamentplastikken et halvt år senere. Disse siste operasjonene har vi på Ullevål holdt på med de siste 4 årene, men det er først de siste 12 månedene at vi har begynt å bruke Pudde-plate. Nå gjør vi vel et sted mellom 5 og 10 av disse i året. Fordelen med Pudde-platen fremfor tricorticale bengraft er at man da får en sikker osteotomi idet man har skruer i corticalt bein over og under osteotomien. I tillegg til Pudde-platen benytter vi bengraft fra crista. Når man tidligere brukte tricorticale graft så hendte det at man særlig hos lett osteoporotiske kvinner fikk et sammenfall av cortex i osteotomien, slik at man ikke oppnådde så mye korrigering som ønsket. Når det gjelder årsaken til at vi velger en åpen teknikk isteden for en lukket kile, valgusosteotomi, vil man ved en open wedge osteotomi samtidig få strammet opp ligamentene på medialsiden idet osteotomien alltid legges over festet for MCL på tibia, og altså alltid over tuberositas tibia. Har man et forholdsvis løst kne, spesielt medialt, så vil dette kunne forverres ved en lukket kileteknikk. Når det gjelder rollen til valgiserende osteotomier i dag og i framtiden, så er det mye som tyder på at antall ligamentskader av komplisert natur øker noe. Forståelsen for at man ikke skal gjøre større ligamentplastikker før de mekaniske forhold i kneet er korrigert, er nå til stede hos de aller fleste. Dette vil bety at man vil i økende grad, både hos pasienter med recurvatum og pasienter med posterolaterale skader, gjøre bruk av dette systemet. I tillegg vil man nok i noe større grad ved revisjoner på ACL, hvor kneet samtidig er gått i varus gjøre bruk av dette systemet. Med vennlig hilsen Lars Engebretsen, prof. dr. med.

4 DePuy s International Trauma Symposium DePuy s International Trauma Symposium ble i november i fjor avholdt i det eksklusive Hotel Rey Juan Carlos I i Barcelona. I nydelige omgivelser fikk vi overvære to dager med stjernespekket program med innlegg av ortopeder fra større og mindre traume-sentra fra store deler av verden. Fra Norge inviterte OrtoMedic ortopedene Arvid Småbrekke fra Hammerfest sykehus, Bjørn Bragnes fra Buskerud sentralsykehus, og undertegnede Nina Kise fra Bærum Sykehus. Tidvis ble selskapet supplert av dr. Jan Erik Madsen fra Oslo Ortopediske Univesitetssykehus og markedssjef i OrtoMedic, Kjell Thygesen. Administrator og reiseleder var produktsjef i OrtoMedic, Anders Sundal, en rolle han utfylte perfekt. Vi hadde noe tid i Barcelona før symposiet startet, og fikk gleden av fantastisk sight-seeing der vi i buss ble brakt til severdigheter som Gaudi s Las Sagrada Familia, Gaudi-parken Park Guell, det nye havneområdet Port Olimpico, nasjonalgaten Las Ramblas, Olympiastadion og Castell Montjuic. Deretter Hotel Juan Carlos, Barcelona imponerende! Catalansk lunsj med Montadillos og Cava. Om kvelden fikk vi i Catalonia s «folkemuseum» bivåne et briljant Flamencoshow med middag. Dagen etter ble det tid til shopping for interesserte, og rødvin på fortauet på Place Catalane i ettermiddagssola var godt for frosne nordboere. Igjen en fantastisk middag, denne dagen på fiskerestaurant i Port Olimpico. Første kurs-dag dekket temaene «Tibia», «Foot and ankle» og «Polytrauma», deretter Gala Diner i hotellets park. Andre dag dekket temaene «Hip and femur», «Upper limb» og «New technologies». Mellom forelesningene var det work-shops og demonstrasjoner av proksimale humerusfrakturer behandlet med Global Fx Shoulder Prosthesis, proksimale femurfrakturer behandlet med ACE Trochanteric Nail, DePuy ACE Fischer External Fixation System, og periartikulære frakturer på tibia behandlet med ekstern fiksasjon eller plater. Tibia-sekvensen bekreftet mye vi vet fra før, og interessant synes vi det var at dr Gibson, UK, opererer åpne tibiafrakturer til og med Gustilo grad 3 med ACE sperrenagle primært, men understreker «Principle of 3N»; lag en «Nice big inscision», skjær vekk all «Naughtiness» og pass på «Neurovascular bundle». I fot- og ankel-sekvensen anbefaler dr Monrandi, USA, ekstern fiksasjon med hybrid eller sirkulær ramme i 7-14 dager av åpne pilon tibiale frakturer grad 2-3, deretter osteosyntese med plate og skruer. Dr. Davies, UK, gjør primær subtalar artrodese med ACE sperrenagle ved multifragmenterte calcaneusfrakturer. Polytraume-sekvensen ble innledet av dr Madsen, Norge, med ustabile bekkenring- /acetabulumfrakturer, og sett i denne internasjonale sammenheng er det imponerende at Ullevål behandler 165 bekkenog 55 acetabulumfrakturer i året. Dr. Monrandi understreket hvor viktig det er å behandle brudd i lange rørknokler hos multitraume-pasienter på riktig tidspunkt; tommelfingerregel: Dag 1: Livreddende kirurgi, Dag 2 3: Hyperinflammasjon, ikke operere hvis mulig Dag 5-10: Planlagt endelig kirurgi og Dag 11-21: Absolutt ingen kirurgi. I hofte- og femur-foredragene dokumenterer dr. Brauwer, Belgia, ingen skruebrekkasje ved full vektbæring etter antegrad femur sperrenagling. Dr. Wendt, Nederland, anbefaler retrograd femurnagling ved samtidig tibiafractur, gjennom samme insisjon.

5 Transfix II systemet Framskrittene med transversale femur fiksasjoner med hamstrings graft fortsetter med TransFix II systemet fra Arthrex. Systemet har vært i bruk siden 1994, men blitt stadig videreutviklet og forbedret. Ikke minst gjelder det instrumentene som nå er stivere og mer presise. Systemet er basert på en kannulert kross-pinne som slås inn over en tynn nitinol-wire fra laterale femurkondyl. Nitinolwiren har på forhånd blitt brukt til å trekke opp graftet gjennom på forhånd tilpassede borekanaler i femur og tibia. TransFix pinnen går dermed gjennom en løkke i senegraftet. Dette gir presis graft-fiksering uten å svekke graftet, høy pull-out styrke og lik tensjon på alle sener i graftet. TransFix II leveres i titan, 3 mm i diameter med lengder på 40 og 50 mm. 5 mm Bio-TransFix i PLLA, lengde 50mm er siste nytt i systemet. Har bl.a. høyere pullout styrke enn TransFix II i titan. Tibia fiksasjon: Arthrex har foruten 28 mm Bio- Interference skruer også en nyhet gjennom sin 35 mm Delta Tapered Bio-Interference screw. Skruene er laget i PLLA i diametere fra 9-12 mm. Labtester har vist 39 % økning i pullout styrke på 35 mm skrue sammenlignet med 28 mm skrue på hamstringsene-graft. Arthrex tilbyr nå egne Quadknotchere. Dette er en osteotom som lager 4 spor for hver av seneendene distalt i tibiakanalen. Dermed kan interferensskruen plasseres konsentrisk mellom de 4 seneendene. Dette gir større kontakt mellom graft og ben og reduserer faren for at graftet roterer ved innsetting av skruen. Våre brukersykehus er bl.a; Nordland sykehus, Bodø Oppland Sentralsykehus, Gjøvik Rjukan sykehus Sykehuset i Telemark HF, Skien I overekstremitetsforedragene refererte dr. Fontijne, Nederland, sitt materiale der han behandler pseudartroser i humerus med antegrad margnagling og beintransplantasjon. Resultater er 95% union ved proximale og 100% union ved diafysepseudartroser. Distale pseudartoser anbefaler han operert med retrograd intramedullær nagling. Grunnet flyavgang til Norge kunne vi dessverre ikke følge den aller siste delen av programmet. På vei til flyplassen følte vi oss likevel mettet av ortopediske inntrykk. Vi konkluderte med at svippturen til Barcelona har gitt oss et verdifullt faglig påfyll, og vi har fått bekreftet at vi i Norge praktiserer ortopedi som fullt ut står på linje med store sentra ute i verden. Anders Sundal og Ortomedic serverte i tillegg kulturelle og gastronomiske inntrykk fra en vakker by, og fortjener et hjertelig tusen takk for en flott tur. Dr. Nina Kise Ortopedisk avdeling Bærum sykehus HF

6 American Academy of Orthopaedic Surgeons, AAOS Årets AAOS møte ble arrangert i Dallas,Texas i perioden februar. Byen Dallas hadde ikke vært vertskap for AAOS på 20 år, og det var nok med en del forventninger man i år deltok på kongressen. Det var også mange skeptikere til årets kongress, og da kanskje uvissheten for hva tragedien 11. september hadde å si for deltagelsen. Nå viste det seg nok at skeptikerne fikk rett. Antall deltagere har ikke vært så lavt på 20 år ble det sagt fra offentlig hold under kongressen. Og det var ikke bare de oversjøiske deltagerne som sviktet kongressen i år, men også antall deltagere fra USA, var vesentlig lavere enn tidligere år. Ja, antallet var faktisk halvert fra fjorårets kongress i San Fransisco. Den norske delegasjonen var det ikke mye å si på. Ca. 35 norske ortopeder hadde funnet veien til Dallas. Ifølge de vi snakket med var årets faglige innhold av møtet på det helt jevne, uten de store overraskelsene. Det samme var tilfelle med den medisinsk tekniske utstillingen. I forbindelse med AAOS hadde DePuy tre store jubileer å feire. 40 års jubileum for Charnley hofteprotese 25 års jubileum for LCS kneprotese 25 års jubileum for AML usementerte hofteprotese Disse tre jubileene ble stilfullt markert i Bank of Americas sine lokaler. Det var gledelig at både Charles Engh, utvikleren av AML, Fred Buechel, utvikleren av LCS og ikke minst, Lady Jill Charnley kunne være tilstede. Disse ble behørlig takket for det store arbeid de alle hadde utført for utviklingen av den ortopediske kirurgien. Fra Norge deltok overlegene Kjell Harbo, Rogaland, Leif Ivar Havelin, Haukeland, Elin Nesse, Nordland og Odd Warholm, Vestfold. Neste år arrangeres AAOS i New Orleans og vi vil tro at antall deltagere vil være tilbake til gammelt nivå. Stolte OrtoMedicere under jubileet; Adm. dir. Thormod Dønås og Markedssjef Kjell Thygesen. Lady Jill Charnley taler under trippeljubileet. I bakgrunnen konsernsjef i DePuy, president Mike Dormer. Dr. Elin Nesse, Nordland og Adm. dir. Thormod Dønås, OrtoMedic AS foran DePuy s utstilling, Produktsjef Jan Erik Strømberg, OrtoMedic AS og Dr. Bjarne Olsen, Tromsø.

7 Gyros acetabulum Gyros er en kopp med dobbel mobilitet til bruk ved luksasjoner. Den består av et metallskjell og et polyetyleninnlegg som artikulerer med metallskjellet og låses på lik linje som med hemiproteser på caput. Dette gir en artikulering mellom polyetylenet og koppen, samt en artikulering mellom caput og polyetyleninnlegget. Systemet har vært i bruk i Frankrike i en årrekke, og det er en modifisert utgave som DePuy nå lanserer. Gyros er en mer skånsom måte å behandle repeterende luksasjoner på enn en constrained kopp. Istedenfor å utøve et drag på koppen artikulerer Gyros med metallskjellet. Gyros fåes i størrelsene 44 mm til 68 mm i metallskjellet og i 22.2 og 28 mm i størrelse på caput. OrtoMedic vil ha instrumentarium og implantater til utlån for sykehusene. Ønskes det ytterligere informasjon om Gyros, kan man ta kontakt med produktsjef Thor Arne Valle i OrtoMedic AS. Lateralisert Corail Vi i OrtoMedic AS er glade for å kunne informere om at Corail protesen nå er tilgjengelig i en high offset versjon. Lateralisert Corail fåes fra størrelse 9 til 16. For å kunne benytte disse protesene trenger man kun prøvehoder med nakke og en innsetter til protesen.

8 Ny kjeveleddsprotese satt inn på Ullevål Universitetssykehus Nytt tilbud til pasienter med gapeproblemer. Operasjonsteamet ved kjeveog ansiktskirurgisk avdeling Ullevål Universitetssykehus, under ledelse av professor Per Skjelbred og seksjonsoverlege Hans Erik Høgevold, har satt inn en ny kjeveleddprotese (TMJprotese) fra W. Lorenz. En yngre pasient med sterkt redusert gapeevne, fikk før julen 2001 implantert TMJ-protesen bilateralt. Pasientens gapeevne ble vesentlig forbedret og vil etter opptrening få en normalfunksjon av kjeveleddene Protesen er utarbeidet av Peter D. Quinn, DMD, MD University of Pennsylvania i samarbeid med Walter Lorenz Surgical. De gode erfaringene man har fra hofteprotser med bruk av polyethylen kopper og crom-kobolt hode, ble utnyttet i arbeidet med å utvikle W. Lorenz TMJ-totalprotese. Protesesystemet består av følgende: Fossa komponent laget i Polyetylen (ArCom Ultra High Molecular Weight Polyethylene) som festes til arcus zygomaticus med 4-6 stk. 2.0 mm titanskruer. Fossa delen leveres i tre størrelser for både høyre og venstre side. Mandibula komponenten er laget med krom kobolt hode. Stammen er dekket av Titan plasma spray. Denne festes med 4-6 stk. 2.7 mm titanskruer til ramus mandibula. Fortsettelse nederst neste side Seksjonsoverlege Hans Erik Høgevold, operasjonssykepleierbrit Kastner og Professor dr. med. Per Skjelbred.

9 Norsk Artroskopiforenings 7. Beito-møte Norsk Artroskopiforenings 7. Beito-møte, helgen 25. til 27. januar forsvarte igjen sin plass på møtekalenderen. Svært mange kommer igjen år etter år med hele familien, og det ser ut til at også utstillerne har oppdaget at dette er en god anledning til å kombinere fag med en sosial og sporty weekend på fjellet med familien. Det var fine snøforhold med muligheter for korte og lange turer på bortoverski og forskjellige varianter av nedturer for brett, slalomski og lignende. De som tok seg tid til en skitur før hjemreisen på søndag fikk med seg den norske fjellheimen i full vinterprakt, med sol fra skyfri himmel og pulversnø over alt. Den faglige delen startet fredag ettermiddag med en sesjon om bruskskader, der Asbjørn Årøen og Stig Heir representerte de langørede og gjennomgikk resultater fra dyreeksperimentelle studier, mens Eirik Solheim og Gunnar Knutsen representerte de korthårede og refererte fra sine kliniske studier, etterfulgt av en diskusjon som kan oppsummeres med «still confused, but on a higher level». Morgensesjonen lørdag tok for seg problemet kontrakte ledd. Arne Ekeland ga en oversikt over artrofibrose i kneet, mens Gisle Uppheim gjennomgikk det kontrakte skulderleddet, ofte omtalt som frozen shoulder. Torstein Husby snakket om artrolyse av albuen, etterfulgt av to interessante kasuistikker ved Tom Ludvigsen og Cecilie Schrøder. Ettermiddagen var i sin helhet viet albueleddet. Stein Tyrdal, kjent som humorredaktør i Tidskriftet og president i Nordisk Selskap for Medisinsk Humor, snakket om klinisk undersøkelse, konservativ behandling av albuekontraktur og albueartroskopi, mens Torstein Husby gjennomgikk komplikasjonene. Siste post på lørdagsprogrammet var generalforsamlingen som gikk programmessig. Søndagen åpnet med to innlegg om albueinstabilitet ved Stein, og etter en kaffepause ble møtet avsluttet med en meget interessant sesjon om digital dokumentasjon ved Kåre Eide og Eirik Solheim. På samme måte som behandling av bruskskader er blitt en gjenganger, er nok dette et tema som vil dukke opp ofte i de nærmeste årene. Årets kurs ble holdt uten utenlandske forelesere, selv ikke en skarve svenske dukket opp. Det understreker bare at det norske artroskopimiljøet er livskraftig nok til å gjennomføre et møte på høyt faglig nivå. Dr. Odd Granlund Akershus Univeritetssykehus Dr. Arne Ekeland, Martina Hansens Hospital og kursleder Dr. Odd Granlund, Akershus Universisetssykehus. Prod. sjef Kjetil Vemøy, OrtoMedic AS og Dr. Asgeir Furnes, TSS. Prod. sjef Kjetil Vemøy, OrtoMedic AS og Dr. Gisle Uppheim, Lovisenberg sykehus. Stammen leveres i tre lengder for hver side. Professor Skjelbred og overlege Høgevold er foreløpig godt fornøyd med resultatet. De opplyser at W. Lorenz TMJ protese teknisk sett var enkel å implantere. Ønskes ytterligere informasjon vennligst kontakt OrtoMedic AS ved Bjørn M. Tomterstad.

10 Knäledsrevisjon med LCS revisjonsinstrumentarium Vid knäledsrevisioner händer det inte så sällan att det kvarstår stora bendefekter efter att primærprotesen är uttagen. Nær så sker finns två vägar att komma till rätta med problemet. Den ena är att ersätta den stora defekten med ett implantat som fyller hela defekten. Då måste man tillgripa implantat som till storlek och funktion påminner om tumorproteser. (Fig 1a). Därmed följer också nackdelarna med dessa. Funktionen och hållbarheten är begränsad och några reträttvägar, när den slutligen fallerar, finns då vanligtvis inte. Den andra är att bygga upp bendefekten med ben och därefter implantera en mindre protes som mera påminner om en primärprotes. Ofta finns på tibian, även vid stora bendefekter, enstaka corticalisskal kvar som når ända till den plats där den ursprungliga protesen satt. I kombination med dessa corticalisskal går det då att med hjälp av titannät uppnå containment før packning av malet bankben. På så vis kan man bygga ett stabilt benfundament där man kan implantera sin revisionsprotes. Där bendefekten är störst kan man dessutom med s.k. augments, metallspacers som fästes på protesen, överbroa den så att protesen kan vila stabilt på vitalt ben, ( Fig 1b). Under tiden bentransplantatet skall läka in måste det föreligga primär stabilitet av proteskomponenterna. Detta uppnås genom användandet av förlängningsstammar som fästes på såväl tibia- som femurkomponenten. Figur 1a og b

11 LCS intrumentarium inneholder en rekke femoral og tibial stammer. Figur 2. Präoperativ planering Figur 3. 1 år postoperativt LCS\s revisionsknä har alla dessa komponenter. Med detta instrumentarium kan man lätt få ledspringan till sitt anatomiska läge och det låter sig göras ligamentbalansering som vid primärplastiker. Detta innebär att man vanligtvis, även vid revisionsoperationer med stora bendefekter, kan klara sig med en unconstrained protes med alla dess fördelar, (Fig 2 och 3). Dr. Wolfgang Gammer Sentralsjukehuset i Hedmark, Elverum 5 mm og 10 mm foringer Nye ansatte hos OrtoMedic AS Geir Christian Opdahl har ansvar for ordremottak og fakturering, samt at han er vår dataekspert. Han har bakgrunn fra markedsføring og salg. Kjersti Isaksen Skodvin er ansatt som innkjøper. Før hun kom til OrtoMedic AS var hun innkjøper og produktutvikler hos Duka Retail i Oslo. Kjetil Vemøy er ansatt som produktsjef med ansvar for Arthrex. I tillegg har han distriktsansvar i Vestfold, Telemark, Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal og Nordland fylke. Med utgangspunkt som fysioterapeut har han, foruten å praktisere faget noen år, også arbeidet i over 5 år i Smith & Nephew som produktspesialist innen ortopedi.

12 OrtoMedia ønsker alle sine lesere e en God Påske! OrtoMedic AS, Telefon: Telefaks: Utgiver: Besøksadresse: Vollsveien 13F, 1366 Lysaker Postadresse: Postboks 317, 1326 Lysaker. OrtoMedic AS, Telefon Telefaks: E-post: Internett: Besøksadresse: Vollsveien 13F, 1366 Lysaker Postadresse: Postboks 317, 1326 Lysaker. Redaktør: Morten Hansen. Grafisk design/pre-press: Ole Christian Rotvold. Trykk: Nordberg Trykk AS Redaktør: Morten Hansen. Grafisk design/pre-press: Ole Christian Rotvold. Trykk: Nordberg Trykk AS

Landos og OrtoMedic. -nye samarbeidspartnere i Norge. Fra 1. juni overtok OrtoMedic som eksklusiv distributør i Norge for Landos-produktene.

Landos og OrtoMedic. -nye samarbeidspartnere i Norge. Fra 1. juni overtok OrtoMedic som eksklusiv distributør i Norge for Landos-produktene. Informasjon fra OrtoMedic AS Juni 1998 - Nr. 37-10. årgang Landos og OrtoMedic -nye samarbeidspartnere i Norge Fra 1. juni overtok OrtoMedic som eksklusiv distributør i Norge for Landos-produktene. 1ste

Detaljer

Ortogeriatriske problemstillinger

Ortogeriatriske problemstillinger Ortogeriatriske problemstillinger Erik Gerhardsen Formanek, LIS, Ortopedisk avdeling Stavanger Universitetssykehus 1: Vanlige frakturer: Femur Bekken Humerus Distal radius Columna 2: Protese: Infeksjon

Detaljer

Rapportering fra Nasjonalt register for leddproteser. Leif Ivar Havelin

Rapportering fra Nasjonalt register for leddproteser. Leif Ivar Havelin Rapportering fra Nasjonalt register for leddproteser Leif Ivar Havelin Nasjonalt register for leddproteser (1987) Hofteregisteret Coxarthrose, utslitt hofte Første vellykkede hofteprotese: Charnley, 1962

Detaljer

*Wsmith&nephew Profix. Operasjonsteknikk

*Wsmith&nephew Profix. Operasjonsteknikk *Wsmith&nephew Profix Operasjonsteknikk Tilgang og åpning av femurkanalen Figur 1 Figur 2 Figur 3 Tilgang oppnås gjennom et standard midtlinje hudsnitt, etterfulgt av en medial parapatellar insisjon som

Detaljer

HOFTE ASEPTISKE ÅRSAKER TIL REVISJON

HOFTE ASEPTISKE ÅRSAKER TIL REVISJON HOFTE ASEPTISKE ÅRSAKER TIL REVISJON Geir Hallan Trondheim, 3. april 2014 Sementert vs usementert NARA og NRL Andre registre Tidlige revisjoner 6 mnd NRL Noen nye analyser NARA;

Detaljer

MedinorNytt Ortopedi. www.medinor.no. Våren 2009. Innholdsfortegnelse: side 1 side 1 side 1. Leder Medinor AS Våre leverandører

MedinorNytt Ortopedi. www.medinor.no. Våren 2009. Innholdsfortegnelse: side 1 side 1 side 1. Leder Medinor AS Våre leverandører MedinorNytt Ortopedi Våren 2009 Innholdsfortegnelse: Leder Medinor AS Våre leverandører HOFTE Stature Modular Hip Profemur stamme Modular Neck Filler stamme Igloo kopp Hemihode TTHR revisjonsprotese BioBall

Detaljer

OrtoMedia jubilerer!

OrtoMedia jubilerer! OrtoMedia Nr. 50/2003 07.04.03 20:21 Side 1 Informasjon fra OrtoMedic AS April 2003 - Nr. 50-15. årgang OrtoMedia jubilerer! 15 år Nummer 50! Etter at OrtoMedic AS ble etablert i 1986 opplevde vi hurtig

Detaljer

Anatomisk Radiologi - Thorax og Skjelett

Anatomisk Radiologi - Thorax og Skjelett Anatomisk Radiologi - Thorax og Skjelett Arve Jørgensen, Konst. Overlege Klinikk for Bildediagnostikk og Institutt for Sirkulasjon og Bildediagnostikk St. Olavs Hospital og NTNU 04.03.16 1 Hensikt Man

Detaljer

BLOTTLAGTE ORTOPEDISKE IMPLANTATER

BLOTTLAGTE ORTOPEDISKE IMPLANTATER BLOTTLAGTE ORTOPEDISKE IMPLANTATER Bodo Günther Ortopedisk Avdeling Haukeland Univ. Sykehus NIFS SEMINAR 5/6 FEB. BODØ ORTOPEDI Ved svært mange av våre inngrep bruker vi metal/ plast komponenter Disse

Detaljer

Nidelvkurset 3. februar - 5. februar 2016

Nidelvkurset 3. februar - 5. februar 2016 Nidelvkurset 3. februar - 5. februar 2016 Allmennlegeforeningen og Norsk Forening for Allmennmedisins kurs i fysikalsk medisin for allmennleger Scandic Nidelven Hotel, Trondheim Generell orientering AF

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JULI 2014 OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JULI 2014 OG HITTIL I ÅR NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JULI 214 OG HITTIL I ÅR NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

Postoperativ infeksjon. Sykepleiekongress Stavanger 18.April 2015 v/terje Meling

Postoperativ infeksjon. Sykepleiekongress Stavanger 18.April 2015 v/terje Meling Postoperativ infeksjon Sykepleiekongress Stavanger 18.April 2015 v/terje Meling Mann 60år 5 uker etter margnagle for 4 år gammel pseudartrose Disposisjon Kasuistikk Definisjon Symptomer/ Funn Inndeling

Detaljer

Arthrex-plater DFU-0192 NY VERSJON 5

Arthrex-plater DFU-0192 NY VERSJON 5 Arthrex-plater DFU-0192 NY VERSJON 5 A. UTSTYRSBESKRIVELSE Platene er tilgjengelige i ulike former, størrelser og retninger (f.eks. venstre og høyre). Platene har spesifikke hullstørrelser for å gi fikseringsmuligheter.

Detaljer

KYSTHOSPITALET I HAGEVIK

KYSTHOSPITALET I HAGEVIK KYSTHOSPITALET I HAGEVIK Oppretting av skjevstilling i kneet Kneosteotomier Denne folderen inneholder informasjon for pasienter som skal få utført osteotomi i kne. Se i tillegg folder med generell informasjon

Detaljer

KYSTHOSPITALET I HAGEVIK

KYSTHOSPITALET I HAGEVIK KYSTHOSPITALET I HAGEVIK Åpen behandling av femoracetabulær impingement gjennom kirurgisk luksasjon av hofteleddet Se i tillegg folder med generell informasjon om innleggelse på sykehuset. Side 1 Totalprotese

Detaljer

Barneortopedi. Kongress for sykepleiere med interesse for ortopedi NFSO-NSF kongress. Anne Kristin Reve LIS i D-grenstilling PhD kandidat

Barneortopedi. Kongress for sykepleiere med interesse for ortopedi NFSO-NSF kongress. Anne Kristin Reve LIS i D-grenstilling PhD kandidat Barneortopedi Kongress for sykepleiere med interesse for ortopedi NFSO-NSF kongress Anne Kristin Reve LIS i D-grenstilling PhD kandidat orthos = strak, rett paidion = barn 1741 - Nicolas Andry, fransk

Detaljer

Det mest suksessrike inngrep i ortopedisk kirurgi med ca. 85 % pasientfornøydhet

Det mest suksessrike inngrep i ortopedisk kirurgi med ca. 85 % pasientfornøydhet Innsetting av hofteprotese ved coxartrose Christian Pollmann, overlege Ortopedisk Klinikk, AHUS Elektiv totalprotese hofte Det mest suksessrike inngrep i ortopedisk kirurgi med ca. 85 % pasientfornøydhet

Detaljer

Behandling av luksasjoner Prehospitalt

Behandling av luksasjoner Prehospitalt Behandling av luksasjoner Prehospitalt Olav Røise Klinikkleder og professor Disposisjon Luksasjoner trenger man å bry seg prehospitalt? Prioriteringer ved flere skader Prehospital håndtering av luksasjoner

Detaljer

Pasientinformasjon til deg som skal opereres for brudd i hoften. Kirurgisk og Akuttmedisinsk avdeling Seksjon for ortopedi

Pasientinformasjon til deg som skal opereres for brudd i hoften. Kirurgisk og Akuttmedisinsk avdeling Seksjon for ortopedi Pasientinformasjon til deg som skal opereres for brudd i hoften Kirurgisk og Akuttmedisinsk avdeling Seksjon for ortopedi Hvordan oppstår hoftebrudd: Med hoftebrudd mener vi vanligvis et brudd i øvre del

Detaljer

Det uskadde benet plasseres nedenfor det skadde benet, eller i benholder.

Det uskadde benet plasseres nedenfor det skadde benet, eller i benholder. Leiring: Pasienten plasseres i ryggleie på strekkbord. Adduser det skadde benet for bedre tillgang til trochanter major/margkanalen og flekter 15-30 grader i hofta. Det uskadde benet plasseres nedenfor

Detaljer

«Shoulder arthroplasty - past and future» Paris 24. - 25. januar 2000

«Shoulder arthroplasty - past and future» Paris 24. - 25. januar 2000 Informasjon fra OrtoMedic AS April 2000 - Nr. 42-12. årgang «Shoulder arthroplasty - past and future» Paris 24. - 25. januar 2000 Symposiet ble arrangert av skulderenheten fra Institut de la Main i samarbeid

Detaljer

Primær sementert hofteprotese med posterolateral tilgang. Nettundervisning Radenko Borojevic Kysthospitalet i Hagevik 03.09.13

Primær sementert hofteprotese med posterolateral tilgang. Nettundervisning Radenko Borojevic Kysthospitalet i Hagevik 03.09.13 Primær sementert hofteprotese med posterolateral tilgang Nettundervisning Radenko Borojevic Kysthospitalet i Hagevik 03.09.13 1 Planlegging Pasient:alder og komorbiditeter Anatomiske varianter:dysplasi,sekvele

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 2015

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 2015 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 215 NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

KYSTHOSPITALET I HAGEVIK

KYSTHOSPITALET I HAGEVIK KYSTHOSPITALET I HAGEVIK Feilstilling av kneskjellet Denne folderen inneholder informasjon for pasienter som skal få behandlet feilstilling av kneskjellet. Se i tillegg folder med generell informasjon

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR OKTOBER 2014 OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR OKTOBER 2014 OG HITTIL I ÅR HC MRKEDSRPPORT HOTELLER ØKKELTLL FOR OKTOBER 214 OG HITTIL I ÅR ORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. lle beløp er i norske kroner ordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR AUGUST 2014 OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR AUGUST 2014 OG HITTIL I ÅR HC MRKEDSRPPORT HOTELLER ØKKELTLL FOR UGUST 214 OG HITTIL I ÅR ORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. lle beløp er i norske kroner ordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MAI 2015 OG HITTIL I ÅR NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MAI 2015 OG HITTIL I ÅR NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MAI 215 OG HITTIL I ÅR NORGE 1 H I G H L I G H T S M A R K E D S R A P P O R T Markedstallene fra SSB og Statistikk & Reiseliv for mai er nå frigitt og vi kan

Detaljer

Behandling av barn etter fremre korsbåndsskade

Behandling av barn etter fremre korsbåndsskade Behandling av barn etter fremre korsbåndsskade Håvard Moksnes, Spesialist idrettsfysioterapi, PhD Lars Engebretsen, Spesialist i ortopedisk kirurgi, Professor Innhold Hva er et korsbånd? Hva skjer ved

Detaljer

Nasjonalt Kompetansesenter for Leddproteser Nasjonalt Register for Leddproteser Nasjonalt Korsbåndsregister Nasjonalt Hoftebruddregister

Nasjonalt Kompetansesenter for Leddproteser Nasjonalt Register for Leddproteser Nasjonalt Korsbåndsregister Nasjonalt Hoftebruddregister RAPPORT 2008 Nasjonalt Kompetansesenter for Leddproteser Nasjonalt Register for Leddproteser Nasjonalt Korsbåndsregister Nasjonalt Hoftebruddregister Helse-Bergen HF, Ortopedisk klinikk Haukeland Universitetssjukehus

Detaljer

Nidelvkurset 4. februar - 6. februar 2015

Nidelvkurset 4. februar - 6. februar 2015 Nidelvkurset 4. februar - 6. februar 2015 Allmennlegeforeningen og Norsk Forening for Allmennmedisins kurs i fysikalsk medisin for allmennleger Scandic Nidelven Hotel, Trondheim Generell orientering AF

Detaljer

Prioriteringsveileder - Ortopedisk kirurgi

Prioriteringsveileder - Ortopedisk kirurgi Prioriteringsveileder - Ortopedisk kirurgi Publisert Feb 27, 2015, oppdatert Apr 12, 2015 Fagspesifikk innledning - ortopedisk kirurgi Fagspesifikk innledning - ortopedisk kirurgi Tilstander i prioriteringsveilederen

Detaljer

Ulike forbruksmønstre og behandlingsstrategier i ortopedi i Helse Nord

Ulike forbruksmønstre og behandlingsstrategier i ortopedi i Helse Nord Ulike forbruksmønstre og behandlingsstrategier i ortopedi i Helse Nord Seminar for ortopeder november 2010 Klinikksjef Jens Munch Ellingsen Bård Uleberg og Lise Balteskard, SKDE Er det forskjeller...i

Detaljer

Nasjonal kompetansetjeneste for leddproteser og hoftebrudd. Anne Marie Fenstad Statistiker

Nasjonal kompetansetjeneste for leddproteser og hoftebrudd. Anne Marie Fenstad Statistiker Nasjonal kompetansetjeneste for leddproteser og hoftebrudd Anne Marie Fenstad Statistiker Oversikt Om kompetansetjenesten og Leddproteseregisteret spesielt Deskriptiv statistikk og analyser til årsrapport

Detaljer

Kne: Leddbånd. Kne: Leddbånd. Tidsaspektet: Akutt: mindre enn 2 uker etter skade Subakutt: 2-6 uker kronisk: mer enn 6 uker

Kne: Leddbånd. Kne: Leddbånd. Tidsaspektet: Akutt: mindre enn 2 uker etter skade Subakutt: 2-6 uker kronisk: mer enn 6 uker Ligament skade er en vanlig skade i kneet Selv mindre skade kan føre til større handikapp Selv små skader bør tas alvorlig fordi det kan føre til ustabilitet og eventuell adheranse dannelse Dersom pasienten

Detaljer

Skuldersymposium Det er blitt en tradisjon med

Skuldersymposium Det er blitt en tradisjon med Informasjon fra OrtoMedic AS April 1999 - Nr. 39-11. årgang Skuldersymposium Det er blitt en tradisjon med symposier under Ortopedisk Høstmøte i samarbeide med medisinske firmaer med foredragsholdere fra

Detaljer

Okhaldhunga Times Mai 2011

Okhaldhunga Times Mai 2011 Okhaldhunga Times Mai 2011 Kjære venner Godt nytt! Den største utfordringen vi står foran i Okhaldhunga er jo at sykehuset trenger større plass. Planer for utbyggen tar form, vi er i kontakt med et nepalesisk

Detaljer

Myelomeningocele. Ortopediske problemstillinger i underekstremitetene. Overlege Per Reidar Høiness Rikshospitalet

Myelomeningocele. Ortopediske problemstillinger i underekstremitetene. Overlege Per Reidar Høiness Rikshospitalet Myelomeningocele Ortopediske problemstillinger i underekstremitetene Overlege Per Reidar Høiness Rikshospitalet Innhold Generelt Hofter Knær Ankler Føtter Ortoser Fysioterapi Kirurgisk behandling Nivå

Detaljer

Lier Øst Rotary Klubb Månedsbrev november 2012

Lier Øst Rotary Klubb Månedsbrev november 2012 Fremmøte Fremmøte i november 2012 var på 68,3 %. Følgende fire medlemmer hadde 100 % fremmøte; Geir F., Øivind H., Tormod O. og Helge S. Månedsprogram Dato Program Ansvar 3-minutter 01.11 Årsmøte 2012

Detaljer

Seminar 12.03.12 Fredrik Isachsen, Kst. Overlege NLSH Bodø Forekomst Ca 9000 hoftebrudd i Norge pr år Ca 80% er kvinner Ca 18 % av alle kvinner får lårhalsbrudd i løpet av livet. Menn ca 6 % Gjennomsnittsalder

Detaljer

OrtoMedic en traumaleverandør!

OrtoMedic en traumaleverandør! Informasjon fra OrtoMedic AS Juni 2000 - Nr. 43-12. årgang OrtoMedic en traumaleverandør! OrtoMedic er vel kjent av de fleste som leverandør av forskjellige leddproteser, men vi har også en rekke produkter

Detaljer

Akershus universitetssykehus (Ahus) Helse Sør-Øst RHF (Ahus) (tomt felt) Avdeling for akuttmedisin

Akershus universitetssykehus (Ahus) Helse Sør-Øst RHF (Ahus) (tomt felt) Avdeling for akuttmedisin https://helseregister.no/index_main.html NIR-medlem "Region" "Organisasjon" "Klinikk" "Avdeling" Helse Sør-Øst Divisjon for Sykehuset Østfold HF Fredrikstad Helse Sør-Øst RHF Sykehuset Østfold HF akuttmedisin

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 2013

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 2013 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 213 NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

Operasjoner på barn med cerebral parese. Per Reidar Høiness Barneortopedisk seksjon Rikshospitalet

Operasjoner på barn med cerebral parese. Per Reidar Høiness Barneortopedisk seksjon Rikshospitalet Operasjoner på barn med cerebral parese Per Reidar Høiness Barneortopedisk seksjon Rikshospitalet 2 GMFCS 3 GMFCS 4 GMFCS nivåer hos norske barn med CP 5 GMFCS og type operasjoner GMFCS 1 til 3: Operasjoner

Detaljer

Operasjon med en hofte- eller kneprotese er en enestående suksesshistorie i kirurgien!

Operasjon med en hofte- eller kneprotese er en enestående suksesshistorie i kirurgien! Ortoped kirurg Operasjon med en hofte- eller kneprotese er en enestående suksesshistorie i kirurgien! it is one of the most dramatic life changing surgical procedures performed in medicine today. Etter

Detaljer

Aseptiske årsaker til revisjoner av kneproteser. Ove Furnes www.haukeland.no/nrl

Aseptiske årsaker til revisjoner av kneproteser. Ove Furnes www.haukeland.no/nrl Aseptiske årsaker til revisjoner av kneproteser Ove Furnes www.haukeland.no/nrl Reasons for revision in knee replacement in Norway 30,0% 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% pain deep infection loose distal instability

Detaljer

Synvisc et godt alternativ ved kneleddsartrose når:

Synvisc et godt alternativ ved kneleddsartrose når: Informasjon fra OrtoMedic AS Desember 2002 - Nr. 49-14. årgang Synvisc et godt alternativ ved kneleddsartrose når: «Symptomene ikke bedres ved konservativ behandling av typen fysioterapi og / eller NSAIDs»

Detaljer

HOTELLÅRET 2014 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR DESEMBER OG HELE 2014 NORGE

HOTELLÅRET 2014 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR DESEMBER OG HELE 2014 NORGE HOTELLÅRET 214 HC MRKEDSRPPORT HOTELLER ØKKELTLL FOR DESEMBER OG HELE 214 ORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. lle beløp er i norske kroner ordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

1. Sykdom og behandling

1. Sykdom og behandling Tittel: ISAK GRINDALEN Stikkord: CPAP APVS Kopi til: Fylkeslegen i Akershus Advokat Anders Flatabø Children's Hospital Boston's European Congenital Heart Surgeons Foundation Versjon: 01 Forfatter/dato

Detaljer

"Rekonstruksjon av glutealruptur etter THR - våre erfaringer. Nettundervisning 10.09.13 v/ortoped A.Moum

Rekonstruksjon av glutealruptur etter THR - våre erfaringer. Nettundervisning 10.09.13 v/ortoped A.Moum "Rekonstruksjon av glutealruptur etter THR - våre erfaringer Nettundervisning 10.09.13 v/ortoped A.Moum 1 Glutealsvikt etter THR Bakgrunn Modifisert Hardinge tilgang Rekonstruksjon ved glutealsvikt Resultater

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER Pr. 31.01.2012 Kilder: SSB og Statistikk@Reiseliv Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N - 1400 Ski www.nordichotelconsulting.com Highlights

Detaljer

PFF-kongressen 2013: Diagnostikk og behandling Lumbalcolumna

PFF-kongressen 2013: Diagnostikk og behandling Lumbalcolumna PFF-kongressen 2013: Diagnostikk og behandling Lumbalcolumna Har du ennå ikke meldt deg på årets PFF-kongress, er det på tide nå. Hold av helgen 8-10. mars 2013. Kongressen holdes på Thon Hotell Oslo Airport,

Detaljer

30 dagers overlevelse etter innleggelse på sykehus

30 dagers overlevelse etter innleggelse på sykehus 30 dagers overlevelse etter innleggelse på sykehus Generelt Resultatene som presenteres her viser overlevelse 30 dager etter innleggelse for hjerteinfarkt, hjerneslag og lårhalsbrudd. I tillegg presenteres

Detaljer

ortomedia informasjon fra Ortomedic AS desember 2011 nr. 76 23. årgang

ortomedia informasjon fra Ortomedic AS desember 2011 nr. 76 23. årgang ortomedia informasjon fra Ortomedic AS desember 2011 nr. 76 23. årgang NY GRAFISK PROFIL Selskap i ny drakt! Ortomedic og Ortomedia har fått ny visuell profil. KVALITET KUNNSKAP SERVICE det er ikke bare

Detaljer

Vårmøtet 2012. Torsdag 31/5 Lørdag 2/6 Hotell Scandic, Bergen

Vårmøtet 2012. Torsdag 31/5 Lørdag 2/6 Hotell Scandic, Bergen Norsk Urologisk Forening ønsker velkommen til Vårmøtet 2012 Torsdag 31/5 Lørdag 2/6 Hotell Scandic, Bergen I 2012 fyller Norsk Urologisk Forening 50 år. Vårmøtekomiteen ønsker derfor å ønske velkommen

Detaljer

KYSTHOSPITALET I HAGEVIK

KYSTHOSPITALET I HAGEVIK KYSTHOSPITALET I HAGEVIK Åpen behandling av femoracetabulær impingement gjennom kirurgisk luksasjon av hofteleddet Sjå i tillegg foldar med generell informasjon om innlegging på sjukehuset. Side 1 Totalprotese

Detaljer

Hovedlanseringen av. CHARNLEY- STIPENDIET 1999 På årets generalforsamling i INNHOLD

Hovedlanseringen av. CHARNLEY- STIPENDIET 1999 På årets generalforsamling i INNHOLD Informasjon fra OrtoMedic AS MINDRE SMERTE OG STØRRE BEVEGELIGHET MED Desember 1999 - Nr. 41-11. årgang CHARNLEY- STIPENDIET 1999 På årets generalforsamling i Norsk Ortopedisk Forening ble Charnley-stipendiet

Detaljer

Praktiske erfaringer med bruk av antidot mot Pradaxa i RE-VERSE AD studien. Kristoffer Andresen LIS indremedisin Drammen sykehus

Praktiske erfaringer med bruk av antidot mot Pradaxa i RE-VERSE AD studien. Kristoffer Andresen LIS indremedisin Drammen sykehus Praktiske erfaringer med bruk av antidot mot Pradaxa i RE-VERSE AD studien Kristoffer Andresen LIS indremedisin Drammen sykehus Generelt 4 pasienter inkludert ved Drammen sykehus Alle pasientene hadde

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR FEBRUAR 2015 OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR FEBRUAR 2015 OG HITTIL I ÅR HC MRKEDSRPPORT HOTELLER ØKKELTLL FOR FEBRUR 215 OG HITTIL I ÅR ORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. lle beløp er i norske kroner ordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

KYSTHOSPITALET I HAGEVIK

KYSTHOSPITALET I HAGEVIK KYSTHOSPITALET I HAGEVIK Bruskkirurgi kne Denne folderen inneholder informasjon for pasienter som skal få behandlet bruskskader i kne. Se i tillegg folder med generell informasjon om dagkirurgi på sykehuset.

Detaljer

Ogee i omvendt hybrid

Ogee i omvendt hybrid Informasjon fra OrtoMedic AS Juni 2002 - Nr. 48-14. årgang Thanks a million! Charnley protesen 40 år Iår feirer Charnley protesen sitt 40 års jubileum. Sir John Charnley var, som de fleste vet en pioner

Detaljer

KARDIOLOGISK VÅRMØTE I STAVANGER

KARDIOLOGISK VÅRMØTE I STAVANGER Foto: Kaitlin Bailey / Matador Network Foto: CH - visitnorway.com Preliminært program KARDIOLOGISK VÅRMØTE I STAVANGER 2. 4. juni 2016 Foto: Terje Rakke / Nordic Life AS Foto: Monica Larsen / Region Stavanger

Detaljer

- Forslag til retningslinjer for helsetjenesten når helsepersonell er smittet med blodbårent virus

- Forslag til retningslinjer for helsetjenesten når helsepersonell er smittet med blodbårent virus Se mottakertabell Deres ref.: Vår ref.: 12/10119-3 Saksbehandler: Sverre Harbo Dato: 17.12.2012 Høring - Helsepersonell smittet med blodbårent virus - Forslag til retningslinjer for helsetjenesten når

Detaljer

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge tekst 2 Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Hvor mange fylker er det i Norge? 16? 19 21 19 2 Hvilket ord skal ut? Trøndelag Akershus Østlandet Sørlandet Vestlandet 3 Hvilket ord skal ut??

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 2014

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 2014 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 214 NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv og egne databaser. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

TRS Et kompetansesenter for sjeldne diagnoser

TRS Et kompetansesenter for sjeldne diagnoser Beskrivelse av kompetansesenterfunksjon for dysmeli Bakgrunn og hensikt - kompetansesenter ved Sunnaas sykehus HF og Rikshospitalet- Radiumhospitalet HF (RR) ble ifølge Heløe-komiteens innstilling fra

Detaljer

MEDLEMS INFO. Fortsatt ledig plass på vertskapskurs 3. 4. juni. Du finner mer info i invitasjonen som ble sendt ut 8.4. Nye nettsider Side 3

MEDLEMS INFO. Fortsatt ledig plass på vertskapskurs 3. 4. juni. Du finner mer info i invitasjonen som ble sendt ut 8.4. Nye nettsider Side 3 MEDLEMS INFO Årgang 16 nummer 2 April 2015 Deltagelse på messer Side 2 Nye nettsider Side 3 Nye medlemmer Side 5 Fortsatt ledig plass på vertskapskurs 3. 4. juni Vi vil minner om invitasjonen til vertskapskurs

Detaljer

Fra: Postmottak HOD Sendt: 20.09.2010 Til: Dekanus NTNU;Dekanus Universitetet i Bergen;Dekanus Universitetet i Oslo;Dekanus Universitetet i

Fra: Postmottak HOD Sendt: 20.09.2010 Til: Dekanus NTNU;Dekanus Universitetet i Bergen;Dekanus Universitetet i Oslo;Dekanus Universitetet i Fra: Postmottak HOD Sendt: 20.09.2010 Til: Dekanus NTNU;Dekanus Universitetet i Bergen;Dekanus Universitetet i Oslo;Dekanus Universitetet i Tromsø;Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU);Universitetet

Detaljer

HOTELLMARKEDET PR. 30.09.2011

HOTELLMARKEDET PR. 30.09.2011 HOTELLMARKEDET PR. 30.09.2011 Noen highlights fra denne rapport: Møre og Romsdal økte losjiomsetningen med 14.5 % fra september 2010 til 2011. Tilsvarende omsetning falt med 22.4 % i Aust Agder. Oppland

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR AUGUST 2013 OG HITTIL I ÅR PR. 31.08.2013

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR AUGUST 2013 OG HITTIL I ÅR PR. 31.08.2013 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR AUGUST 2013 OG HITTIL I ÅR PR. 31.08.2013 NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 1400

Detaljer

Operasjon ved Seneskade i Skulderen

Operasjon ved Seneskade i Skulderen Operasjon ved Seneskade i Skulderen Andre navn: Rotator cuff ruptur. Skade i rotatormansjetten. ( alle bilder: www.alltheweb.com ) Rotatorsenene i skulderen er 4 kraftige sener, som stabiliserer leddkulen

Detaljer

Medlemsmøte / Julemøte

Medlemsmøte / Julemøte 25. årgang Desember 2013 Medlemsmøte / Julemøte Fredag 6. desember kl. 1900 Trivselssenteret Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Eventuelt Sosialt samvær med julemat etc. Klubbavis for Lions Club

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

2. INNKALLING TIL LANDSMØTE

2. INNKALLING TIL LANDSMØTE 2. INNKALLING TIL LANDSMØTE OG INVITASJON TIL 10års JUBILEUM MED SKIKKELIG BURSDAGSFERING! Norsk cøliakiforenings ungdom post@ncfu.no www.ncfu.no VELKOMMEN PÅ LANDSMØTE - OG NCFUs 10års BURSDAGSFEIRING!

Detaljer

Corail 15 års jubileum på Club Med II

Corail 15 års jubileum på Club Med II Informasjon fra OrtoMedic AS Desember 2001 - Nr. 46-13. årgang Corail 15 års jubileum på Club Med II Siden starten i 1986 er det satt inn over 100.000 Corail proteser over hele verden. I Norge er det satt

Detaljer

Likeverdig tilgjengelighet til spesialisthelsetjenester hvordan står det til? Felles styreseminar Helse Nord Tromsø 1.

Likeverdig tilgjengelighet til spesialisthelsetjenester hvordan står det til? Felles styreseminar Helse Nord Tromsø 1. Likeverdig tilgjengelighet til spesialisthelsetjenester hvordan står det til? Felles styreseminar Helse Nord Tromsø 1. november 2012 Trine Magnus, SKDE Innhold? Noen innledende betraktninger Eksempler

Detaljer

Referansegruppens tilbakemelding for nasjonale kompetansetjenester

Referansegruppens tilbakemelding for nasjonale kompetansetjenester Referansegruppens tilbakemelding for nasjonale kompetansetjenester Referansegruppens tilbakemelding skal ta utgangspunkt i gruppens oppgavespekter slik det er beskrevet i kjernemandatet for referansegrupper.

Detaljer

Hansker fra australske Ansell.

Hansker fra australske Ansell. Informasjon fra OrtoMedic AS Desember 2003 - Nr. 52-15. årgang Hansker fra australske Ansell. Et nytt produkt i OrtoMedic AS sin produktportefølje. Fra 1. oktober i år overtok OrtoMedic AS agenturet på

Detaljer

TROCHANTERSMERTER OG GLUTEALSVIKT. Arild Aamodt. Ortopedisk avdeling Lovisenberg sykehus

TROCHANTERSMERTER OG GLUTEALSVIKT. Arild Aamodt. Ortopedisk avdeling Lovisenberg sykehus TROCHANTERSMERTER OG GLUTEALSVIKT Arild Aamodt Ortopedisk avdeling Lovisenberg sykehus 1 Trochantersmerter Greater Trochanter Pain Syndrome (GTPS) 1. Tendinose - bursitt 2. Kronisk, atraumatisk partiell

Detaljer

Til deg som skal få hofteprotese Denne informasjonen gjelder forberedelse til innleggelsen, operasjonen og tiden etterpå.

Til deg som skal få hofteprotese Denne informasjonen gjelder forberedelse til innleggelsen, operasjonen og tiden etterpå. Til deg som skal få hofteprotese Denne informasjonen gjelder forberedelse til innleggelsen, operasjonen og tiden etterpå. SØ-109113 Innhold 4 Årsak til hofteproteseoperasjon Hva er en hofteproteseoperasjon?

Detaljer

om Barnekreftforeningen

om Barnekreftforeningen om Fakta Formål å bedre barnas helhetlige behandlings- og rehabiliteringstilbud å støtte og tilrettelegge forholdene for familiene å samarbeide med leger, pleiepersonell og andre som har omsorg for barna

Detaljer

HOTELLMARKEDET PR. 31. OKT 2011

HOTELLMARKEDET PR. 31. OKT 2011 HOTELLMARKEDET PR. 31. OKT 2011 Noen highlights fra denne rapport: Pr. 31. oktober ligger landets REVPAR 4.5 % over samme periode 2010. Det er all time high når det gjelder antall solgte rom etter 10 måneder

Detaljer

Nasjonalt register for leddproteser Bruk av data i klinisk forbedringsarbeid

Nasjonalt register for leddproteser Bruk av data i klinisk forbedringsarbeid Nasjonalt register for leddproteser Bruk av data i klinisk forbedringsarbeid Klinikkoverlege/professor Ove Furnes Leder Nasjonalt register for leddproteser Ortopedisk klinikk, Haukeland Universitetssykehus,

Detaljer

om Barnekreftforeningen

om Barnekreftforeningen om Formål: å bedre barnas helhetlige behandlings- og rehabiliteringstilbud å støtte og tilrettelegge forholdene for familiene å samarbeide med leger, pleiepersonell og andre som har omsorg for barna å

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR APRIL 2015 OG HITTIL I ÅR NORGE

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR APRIL 2015 OG HITTIL I ÅR NORGE NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR APRIL 215 OG HITTIL I ÅR NORGE GEILO TRYSIL HAFJELL 1 H I G H L I G H T S M A R K E D S R A P P O R T Markedstallene fra SSB og Statistikk & Reiseliv for april

Detaljer

Lokal arrangør: Nevrologisk avdeling Sykehuset innlandet

Lokal arrangør: Nevrologisk avdeling Sykehuset innlandet på Ilsetra ved Lillehammer Lokal arrangør: Nevrologisk avdeling Sykehuset innlandet 2 Program NES-møte 12-14. september 2013 Ilsetra - Lillehammer (www. ilsetra.no) Torsdag 12. september 1900 - Felles

Detaljer

Nedgang i legemeldt sykefravær 1

Nedgang i legemeldt sykefravær 1 Sykefraværsstatistikk 1. kvartal 2007 Kvartalsvis statistikknotat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet av Jon Petter Nossen, jon.petter.nossen@nav.no, 19.

Detaljer

STØRRELSER: * smith&nephew ANBEFALT PROSEDYRE VED BRUK AV LASKE VED 5. METACARP FRAKTUR FIKSERINGSBIND

STØRRELSER: * smith&nephew ANBEFALT PROSEDYRE VED BRUK AV LASKE VED 5. METACARP FRAKTUR FIKSERINGSBIND BRUK AV LASKE VED 5. METACARP FRAKTUR Ta mål med et fikseringsbind fra tuppen av lillefinger til midt på underarmen. Ikke strekk bindet når du tar mål av armen, slik unngår du å få for kort gipslaske.

Detaljer

Prevalens av helsetjenesteervervete infeksjoner høsten 2008

Prevalens av helsetjenesteervervete infeksjoner høsten 2008 Prevalens av helsetjenesteervervete infeksjoner høsten 2008 Prevalensundersøkelsene ble utført 26.11. 2008 på sykehus, og i uke 48 (24.-28. november) på helseinstitusjoner for eldre. Materialet som presenteres

Detaljer

Høstmøtet 2011. 27. og 28. oktober Radisson Blu Scandinavia hotell, Oslo. www.legeforeningen.no/indremedisin

Høstmøtet 2011. 27. og 28. oktober Radisson Blu Scandinavia hotell, Oslo. www.legeforeningen.no/indremedisin 27. og 28. oktober Radisson Blu Scandinavia hotell, Oslo www.legeforeningen.no/indremedisin Velkommen til! Høstmøtet er Norsk indremedisinsk forenings viktigste møteplass! Her møtes erfarne indremedisinere

Detaljer

Universitetssykehuset i Nord-Norge

Universitetssykehuset i Nord-Norge Universitetssykehuset i Nord-Norge Tromsø Til deg som skal få operert fremre korsbånd Informasjon og praktiske råd Velkommen til Dagkirurgisk avdeling Kneleddet Kneleddet forbinder lår- og leggbenet. Leddet

Detaljer

sykdommer Egen liste P 1-7 Egen liste P8-14 studiedag 08:30-16:00 Kirurgi (ku) Chirurgia minor

sykdommer Egen liste P 1-7 Egen liste P8-14 studiedag 08:30-16:00 Kirurgi (ku) Chirurgia minor Uke 04-09: Muskel/ledd. Smertefysiologi og psykologi. Kalenderuke 14 PBL-oppgave: Diffuse plager Muskelfysiologi og muskelmetabolisme. Leddets anatomi. Smertefysiologi mandag 31.03.08 fri tirsdag 01.04.08

Detaljer

Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet:

Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet: Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet: Avrivninger av akillessenen en studie som sammenlikner behandling uten operasjon med behandling med åpen og mini-åpen kirurgi Et samarbeidsprosjekt mellom

Detaljer

Nyhetsbrev for tillitsvalgte i Landkreditt

Nyhetsbrev for tillitsvalgte i Landkreditt Nyhetsbrev for tillitsvalgte i Landkreditt Nå er vi godt i gang med jubileumsåret, og det har allerede skjedd såpass mye at det er på tide å sende ut et kort nyhetsbrev! Landkreditt SA, eller «Norges Kreditforening

Detaljer

CEMVAC. sementblandesystem. OrtoMedic AS har fra 1. august i år

CEMVAC. sementblandesystem. OrtoMedic AS har fra 1. august i år Informasjon fra OrtoMedic AS Desember 2000 - Nr. 44-12. årgang CEMVAC sementblandesystem OrtoMedic AS har fra 1. august i år overtatt salg og markedsføring av CemVac produktene i Norge. Dette som en følge

Detaljer

Oppgavedeling som en løsning på utfordringer i driften ved en kirurgisk klinikk NSH

Oppgavedeling som en løsning på utfordringer i driften ved en kirurgisk klinikk NSH Oppgavedeling som en løsning på utfordringer i driften ved en kirurgisk klinikk NSH 10/9-2013 Lars R. Vasli Klinikksjef Kirurgisk Klinikk Lovisenberg Diakonale Sykehus Klinikk for kirurgi - LDS Særlige

Detaljer

Prioriteringsveileder ortopedi

Prioriteringsveileder ortopedi Prioriteringsveiledere Prioriteringsveileder ortopedi Publisert 27.2.2015 Sist endret 2.11.2015 Om prioriteringsveilederen Pasient- og brukerrettighetsloven Pasient- og brukerrettighetsloven og forskrift

Detaljer

INVITASJON TIL TEMAKURS. Tverrfaglig kurs for hukommelsesklinikker 26. og 27. oktober 2010. Thon Hotel Opera, Oslo

INVITASJON TIL TEMAKURS. Tverrfaglig kurs for hukommelsesklinikker 26. og 27. oktober 2010. Thon Hotel Opera, Oslo INVITASJON TIL TEMAKURS Tverrfaglig kurs for hukommelsesklinikker 26. og 27. oktober 2010 Thon Hotel Opera, Oslo Hukommelsesklinikker Kurset er en tverrfaglig samling for hukommelsesklinikkvirksomhet i

Detaljer

Det e mulig å få det til

Det e mulig å få det til Det e mulig å få det til Ungt Entreprenørskap Finnmark Stiftet 12.juni 2003 Hilde C. J. Mietinen Daglig leder Mette Westlie Leif Arne Bjørkås Medarbeidere Framtid Samspill Skaperglede Ungt Entreprenørskap?

Detaljer

Undersøkelse og rehabilitering av barn med kne- og ankelskader

Undersøkelse og rehabilitering av barn med kne- og ankelskader Undersøkelse og rehabilitering av barn med kne- og ankelskader NFF faggruppe for barnefysioterapi Sandvika 12.mars 2013 Håvard Moksnes Nimi Norsk forskningssenter for Aktiv Rehabilitering (NAR) Norges

Detaljer