Svimmelhet er spennende

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Svimmelhet er spennende"

Transkript

1 Informasjon fra OrtoMedic AS Mars Nr årgang Svimmelhet er spennende Vertigo Workshop 1 ble arrangert februar i år av OrtoMedic AS, sammen med Ø-N-H lege Thor A. Johannessen. Dette foregikk ved Åsgårdstrand Hotel, og i lokalene til «Hørsel og Balanse» i Horten. Første dag var i sin helhet avsatt til professor Måns Magnusson fra Øre-Nese-Hals klinikken ved Universitetssykehuset i Lund. Han foreleste om otoneurologi og svimmelhet. Vertigo Workshop Svimmelhet er ikke bare et symptom. Svimmelhet er et handicap. Det er en hyppig tilstand. I Sverige oppgir % av befolkningen over 65 år at de har svimmelhetsbesvær. Ca. 2 % av alle besøk hos almenlegene skyldes svimmelhet. I USA er svimmelhet den 3. vanligste årsaken til legekontakt. Måns Magnusson begynte med å gjennomgå den posturale kontroll, og viste hvordan samspillet mellom synsinformasjon, vestibulær informasjon og informasjon fra proprioseptorer i hud, muskel og ledd må fungere for at vi skal kunne holde orden på balanse og bevegelse. Visste vi at nakken har 20 muskler og 37 ledd som er rikelig utstyrt med proprioseptorer for å sikre at hodets stilling og bevegelse til enhver tid er tilstrekkelig kjent? Magnusson gjennomgikk så balanseorganene i det indre øret, samt hvordan en kunne undersøke disse. Buegangenes funksjon undersøkes ved hjelp av VOR (vestibulo-occulær refleks). Den tradisjonelle kaloriske vestibularisundersøkelsen suppleres med impulstest, siderotasjon, Svimmelhet er spennende 1-2 Arthrex OpenWedge osteotomi ved Ullevål sykehus 3 DePuy s International Trauma Symposium 4 Transfix II systemet 5 INNHOLD American Academy of Orthopaedic Surgeons, AAOS 6 Gyros acetabulum 7 Lateralisert Corail Ny kjeveleddprotese satt inn på Ullevål Universitetsklinikk 8 Norsk Artroskopforenings 7. Beito-møte 9 Knäledsrevisjon med LCS revisjonsinstrumentarium 10 Nye ansatte i OrtoMedic AS 11

2 RALP og LARP for en mer nøyaktig kartlegging av de enkelte buegangene. I tillegg kan otolittorganene undersøkes med VEMP (Vestibular Envoked Myogenic Potential) og «Visual vertical». Disse testene som for det meste baseres på øyebevegelser er vanskelig å se, og bedømmes uten spesialutstyr som Video Frenzel eller liknende. Måns Magnusson tok deretter for seg de vanligste årsakene til svimmelhet. Han mente at 55 % av vertigo er vestibulært betinget; (44 % fra øret og 11 % fra vestibulære kjerner), 16 % er psykisk betinget, 5-10 % skyldes neurologisk sykdom (under 1 % intracraniell tumor). Han fremholdt at 75 % av vertigotilfellene finnes innenfor de 5 diagnosene: BPPV, Vestibulær neuritt, Ménières sykdom, Migreneekvivalenten og PPV (Phobisk Postural Vertigo). Den siste tilsvarer det vi vanligvis kaller betinget vertigo. Han gjennomgikk kort årsaksforhold, symptomatologi, diagnostikk og behandling av de vanligste årsaker av vertigo. Han presiserte at det var viktig å komme i gang med vestibulær rehabilitering, så snart som mulig, dvs. så fort pasienten tåler det, og at bruk av sedativa ville forsinke rehabiliteringsprosessen. Den siste dagen var det omvisning og demonstrasjon av utstyr hos «Hørsel og Balanse» i Horten. Her var det lyse og romslige lokaler med nytt og moderne utstyr for vestibularisundersøkelser og behandling. Vi fikk en god og instruktiv demonstrasjon av Video Frenzel og Video Nystagmografi, med hjelp av representanter fra firmaet som har levert utstyret. Vi fikk også se hvordan vesti- bularisrehabilitering kan legges opp og følges, bl.a. ved hjelp av posurografi. Det ble fort klart for mange av oss at vårt gamle trauste kalorisk vestibularistestutstyr var langt «out of date» Vi takker for et veldig vellykket arrangement, både faglig og sosialt. Denne form for intensiv og konsentrert læring falt i god jord hos en engasjert gjeng. Til tross for meget god utnyttelse av tiden, ble det allikevel mange emner som ikke kom med, og andre emner som kunne vært ytterligere utdypet. Vi håper derfor på et Workshop 2 om ikke alt for lang tid. Vi retter en hjertelig takk til OrtoMedic AS og til øre-nese-hals lege Thor Johannessen, Horten, for initiativ og gjennomføring av kurset og til professor Måns Magnusson for hans mange og gode forelesninger. Overlege Olav Mjølsnses, Helse i Stavanger HF Professor Måns Magnusson under forelesningen. David Morris, Interacoustics, demonstrerer Video Frenzel.

3 Arthrex Open Wedge osteotomi ved Ullevål sykehus Bruk av Arthrex Open Wedge osteotomier ved artroskopiseksjonen, Ullevål sykehus. Prinsipielt har det vært to hovedområder hvor undertegnede har brukt open wedge som et alternativ. Jeg begynte med dette mens jeg jobbet ved University of Minnesota i USA rundt Det var en gruppe pasienter med betydelig recurvatum som regel etter hyperekstensjonstraumer. Mange av pasientene hadde tøyet ut bakre struktur og ACL, mens PCL var intakt. Oftest var kneet, bortsett fra recurvatum, ganske stabilt. Vi gjorde på lab.en et par kadaverstudier og vi så på effekten av en open wedge med tanke på å oppheve recurvatum. Både teoretisk og i lab.en virket dette bra og vi startet et prosjekt hvor vi opererte 20 pasienter. Den gang brukte vi tricorticale grafts fra crista, det er først i senere at vi har begynt med den såkalte Pudde-platen. Den andre gruppen, som vi treffer på hyppigere i dag, er pasienter som er plaget med varus og en såkalt varus thrustgange. Denne gruppen har som regel enten fremre og/eller bakre korsbåndsskader i tillegg til en større posterolateral skade. Ofte vil vi rekonstruere de posterolaterale strukturer i det laterale collateralligament og popliteussenen, men dersom pasienten har en kneakse i varus, så vet vi av erfaring at disse ligamentplastikkene vil strekkes ut. Før vi gjør ligamentplastikk, gjør vi en open wedge osteotomi hvor vi endrer kneaksen fra varus til valgus. På denne måten avlastes strukturene lateralt før vi gjør ligamentplastikken et halvt år senere. Disse siste operasjonene har vi på Ullevål holdt på med de siste 4 årene, men det er først de siste 12 månedene at vi har begynt å bruke Pudde-plate. Nå gjør vi vel et sted mellom 5 og 10 av disse i året. Fordelen med Pudde-platen fremfor tricorticale bengraft er at man da får en sikker osteotomi idet man har skruer i corticalt bein over og under osteotomien. I tillegg til Pudde-platen benytter vi bengraft fra crista. Når man tidligere brukte tricorticale graft så hendte det at man særlig hos lett osteoporotiske kvinner fikk et sammenfall av cortex i osteotomien, slik at man ikke oppnådde så mye korrigering som ønsket. Når det gjelder årsaken til at vi velger en åpen teknikk isteden for en lukket kile, valgusosteotomi, vil man ved en open wedge osteotomi samtidig få strammet opp ligamentene på medialsiden idet osteotomien alltid legges over festet for MCL på tibia, og altså alltid over tuberositas tibia. Har man et forholdsvis løst kne, spesielt medialt, så vil dette kunne forverres ved en lukket kileteknikk. Når det gjelder rollen til valgiserende osteotomier i dag og i framtiden, så er det mye som tyder på at antall ligamentskader av komplisert natur øker noe. Forståelsen for at man ikke skal gjøre større ligamentplastikker før de mekaniske forhold i kneet er korrigert, er nå til stede hos de aller fleste. Dette vil bety at man vil i økende grad, både hos pasienter med recurvatum og pasienter med posterolaterale skader, gjøre bruk av dette systemet. I tillegg vil man nok i noe større grad ved revisjoner på ACL, hvor kneet samtidig er gått i varus gjøre bruk av dette systemet. Med vennlig hilsen Lars Engebretsen, prof. dr. med.

4 DePuy s International Trauma Symposium DePuy s International Trauma Symposium ble i november i fjor avholdt i det eksklusive Hotel Rey Juan Carlos I i Barcelona. I nydelige omgivelser fikk vi overvære to dager med stjernespekket program med innlegg av ortopeder fra større og mindre traume-sentra fra store deler av verden. Fra Norge inviterte OrtoMedic ortopedene Arvid Småbrekke fra Hammerfest sykehus, Bjørn Bragnes fra Buskerud sentralsykehus, og undertegnede Nina Kise fra Bærum Sykehus. Tidvis ble selskapet supplert av dr. Jan Erik Madsen fra Oslo Ortopediske Univesitetssykehus og markedssjef i OrtoMedic, Kjell Thygesen. Administrator og reiseleder var produktsjef i OrtoMedic, Anders Sundal, en rolle han utfylte perfekt. Vi hadde noe tid i Barcelona før symposiet startet, og fikk gleden av fantastisk sight-seeing der vi i buss ble brakt til severdigheter som Gaudi s Las Sagrada Familia, Gaudi-parken Park Guell, det nye havneområdet Port Olimpico, nasjonalgaten Las Ramblas, Olympiastadion og Castell Montjuic. Deretter Hotel Juan Carlos, Barcelona imponerende! Catalansk lunsj med Montadillos og Cava. Om kvelden fikk vi i Catalonia s «folkemuseum» bivåne et briljant Flamencoshow med middag. Dagen etter ble det tid til shopping for interesserte, og rødvin på fortauet på Place Catalane i ettermiddagssola var godt for frosne nordboere. Igjen en fantastisk middag, denne dagen på fiskerestaurant i Port Olimpico. Første kurs-dag dekket temaene «Tibia», «Foot and ankle» og «Polytrauma», deretter Gala Diner i hotellets park. Andre dag dekket temaene «Hip and femur», «Upper limb» og «New technologies». Mellom forelesningene var det work-shops og demonstrasjoner av proksimale humerusfrakturer behandlet med Global Fx Shoulder Prosthesis, proksimale femurfrakturer behandlet med ACE Trochanteric Nail, DePuy ACE Fischer External Fixation System, og periartikulære frakturer på tibia behandlet med ekstern fiksasjon eller plater. Tibia-sekvensen bekreftet mye vi vet fra før, og interessant synes vi det var at dr Gibson, UK, opererer åpne tibiafrakturer til og med Gustilo grad 3 med ACE sperrenagle primært, men understreker «Principle of 3N»; lag en «Nice big inscision», skjær vekk all «Naughtiness» og pass på «Neurovascular bundle». I fot- og ankel-sekvensen anbefaler dr Monrandi, USA, ekstern fiksasjon med hybrid eller sirkulær ramme i 7-14 dager av åpne pilon tibiale frakturer grad 2-3, deretter osteosyntese med plate og skruer. Dr. Davies, UK, gjør primær subtalar artrodese med ACE sperrenagle ved multifragmenterte calcaneusfrakturer. Polytraume-sekvensen ble innledet av dr Madsen, Norge, med ustabile bekkenring- /acetabulumfrakturer, og sett i denne internasjonale sammenheng er det imponerende at Ullevål behandler 165 bekkenog 55 acetabulumfrakturer i året. Dr. Monrandi understreket hvor viktig det er å behandle brudd i lange rørknokler hos multitraume-pasienter på riktig tidspunkt; tommelfingerregel: Dag 1: Livreddende kirurgi, Dag 2 3: Hyperinflammasjon, ikke operere hvis mulig Dag 5-10: Planlagt endelig kirurgi og Dag 11-21: Absolutt ingen kirurgi. I hofte- og femur-foredragene dokumenterer dr. Brauwer, Belgia, ingen skruebrekkasje ved full vektbæring etter antegrad femur sperrenagling. Dr. Wendt, Nederland, anbefaler retrograd femurnagling ved samtidig tibiafractur, gjennom samme insisjon.

5 Transfix II systemet Framskrittene med transversale femur fiksasjoner med hamstrings graft fortsetter med TransFix II systemet fra Arthrex. Systemet har vært i bruk siden 1994, men blitt stadig videreutviklet og forbedret. Ikke minst gjelder det instrumentene som nå er stivere og mer presise. Systemet er basert på en kannulert kross-pinne som slås inn over en tynn nitinol-wire fra laterale femurkondyl. Nitinolwiren har på forhånd blitt brukt til å trekke opp graftet gjennom på forhånd tilpassede borekanaler i femur og tibia. TransFix pinnen går dermed gjennom en løkke i senegraftet. Dette gir presis graft-fiksering uten å svekke graftet, høy pull-out styrke og lik tensjon på alle sener i graftet. TransFix II leveres i titan, 3 mm i diameter med lengder på 40 og 50 mm. 5 mm Bio-TransFix i PLLA, lengde 50mm er siste nytt i systemet. Har bl.a. høyere pullout styrke enn TransFix II i titan. Tibia fiksasjon: Arthrex har foruten 28 mm Bio- Interference skruer også en nyhet gjennom sin 35 mm Delta Tapered Bio-Interference screw. Skruene er laget i PLLA i diametere fra 9-12 mm. Labtester har vist 39 % økning i pullout styrke på 35 mm skrue sammenlignet med 28 mm skrue på hamstringsene-graft. Arthrex tilbyr nå egne Quadknotchere. Dette er en osteotom som lager 4 spor for hver av seneendene distalt i tibiakanalen. Dermed kan interferensskruen plasseres konsentrisk mellom de 4 seneendene. Dette gir større kontakt mellom graft og ben og reduserer faren for at graftet roterer ved innsetting av skruen. Våre brukersykehus er bl.a; Nordland sykehus, Bodø Oppland Sentralsykehus, Gjøvik Rjukan sykehus Sykehuset i Telemark HF, Skien I overekstremitetsforedragene refererte dr. Fontijne, Nederland, sitt materiale der han behandler pseudartroser i humerus med antegrad margnagling og beintransplantasjon. Resultater er 95% union ved proximale og 100% union ved diafysepseudartroser. Distale pseudartoser anbefaler han operert med retrograd intramedullær nagling. Grunnet flyavgang til Norge kunne vi dessverre ikke følge den aller siste delen av programmet. På vei til flyplassen følte vi oss likevel mettet av ortopediske inntrykk. Vi konkluderte med at svippturen til Barcelona har gitt oss et verdifullt faglig påfyll, og vi har fått bekreftet at vi i Norge praktiserer ortopedi som fullt ut står på linje med store sentra ute i verden. Anders Sundal og Ortomedic serverte i tillegg kulturelle og gastronomiske inntrykk fra en vakker by, og fortjener et hjertelig tusen takk for en flott tur. Dr. Nina Kise Ortopedisk avdeling Bærum sykehus HF

6 American Academy of Orthopaedic Surgeons, AAOS Årets AAOS møte ble arrangert i Dallas,Texas i perioden februar. Byen Dallas hadde ikke vært vertskap for AAOS på 20 år, og det var nok med en del forventninger man i år deltok på kongressen. Det var også mange skeptikere til årets kongress, og da kanskje uvissheten for hva tragedien 11. september hadde å si for deltagelsen. Nå viste det seg nok at skeptikerne fikk rett. Antall deltagere har ikke vært så lavt på 20 år ble det sagt fra offentlig hold under kongressen. Og det var ikke bare de oversjøiske deltagerne som sviktet kongressen i år, men også antall deltagere fra USA, var vesentlig lavere enn tidligere år. Ja, antallet var faktisk halvert fra fjorårets kongress i San Fransisco. Den norske delegasjonen var det ikke mye å si på. Ca. 35 norske ortopeder hadde funnet veien til Dallas. Ifølge de vi snakket med var årets faglige innhold av møtet på det helt jevne, uten de store overraskelsene. Det samme var tilfelle med den medisinsk tekniske utstillingen. I forbindelse med AAOS hadde DePuy tre store jubileer å feire. 40 års jubileum for Charnley hofteprotese 25 års jubileum for LCS kneprotese 25 års jubileum for AML usementerte hofteprotese Disse tre jubileene ble stilfullt markert i Bank of Americas sine lokaler. Det var gledelig at både Charles Engh, utvikleren av AML, Fred Buechel, utvikleren av LCS og ikke minst, Lady Jill Charnley kunne være tilstede. Disse ble behørlig takket for det store arbeid de alle hadde utført for utviklingen av den ortopediske kirurgien. Fra Norge deltok overlegene Kjell Harbo, Rogaland, Leif Ivar Havelin, Haukeland, Elin Nesse, Nordland og Odd Warholm, Vestfold. Neste år arrangeres AAOS i New Orleans og vi vil tro at antall deltagere vil være tilbake til gammelt nivå. Stolte OrtoMedicere under jubileet; Adm. dir. Thormod Dønås og Markedssjef Kjell Thygesen. Lady Jill Charnley taler under trippeljubileet. I bakgrunnen konsernsjef i DePuy, president Mike Dormer. Dr. Elin Nesse, Nordland og Adm. dir. Thormod Dønås, OrtoMedic AS foran DePuy s utstilling, Produktsjef Jan Erik Strømberg, OrtoMedic AS og Dr. Bjarne Olsen, Tromsø.

7 Gyros acetabulum Gyros er en kopp med dobbel mobilitet til bruk ved luksasjoner. Den består av et metallskjell og et polyetyleninnlegg som artikulerer med metallskjellet og låses på lik linje som med hemiproteser på caput. Dette gir en artikulering mellom polyetylenet og koppen, samt en artikulering mellom caput og polyetyleninnlegget. Systemet har vært i bruk i Frankrike i en årrekke, og det er en modifisert utgave som DePuy nå lanserer. Gyros er en mer skånsom måte å behandle repeterende luksasjoner på enn en constrained kopp. Istedenfor å utøve et drag på koppen artikulerer Gyros med metallskjellet. Gyros fåes i størrelsene 44 mm til 68 mm i metallskjellet og i 22.2 og 28 mm i størrelse på caput. OrtoMedic vil ha instrumentarium og implantater til utlån for sykehusene. Ønskes det ytterligere informasjon om Gyros, kan man ta kontakt med produktsjef Thor Arne Valle i OrtoMedic AS. Lateralisert Corail Vi i OrtoMedic AS er glade for å kunne informere om at Corail protesen nå er tilgjengelig i en high offset versjon. Lateralisert Corail fåes fra størrelse 9 til 16. For å kunne benytte disse protesene trenger man kun prøvehoder med nakke og en innsetter til protesen.

8 Ny kjeveleddsprotese satt inn på Ullevål Universitetssykehus Nytt tilbud til pasienter med gapeproblemer. Operasjonsteamet ved kjeveog ansiktskirurgisk avdeling Ullevål Universitetssykehus, under ledelse av professor Per Skjelbred og seksjonsoverlege Hans Erik Høgevold, har satt inn en ny kjeveleddprotese (TMJprotese) fra W. Lorenz. En yngre pasient med sterkt redusert gapeevne, fikk før julen 2001 implantert TMJ-protesen bilateralt. Pasientens gapeevne ble vesentlig forbedret og vil etter opptrening få en normalfunksjon av kjeveleddene Protesen er utarbeidet av Peter D. Quinn, DMD, MD University of Pennsylvania i samarbeid med Walter Lorenz Surgical. De gode erfaringene man har fra hofteprotser med bruk av polyethylen kopper og crom-kobolt hode, ble utnyttet i arbeidet med å utvikle W. Lorenz TMJ-totalprotese. Protesesystemet består av følgende: Fossa komponent laget i Polyetylen (ArCom Ultra High Molecular Weight Polyethylene) som festes til arcus zygomaticus med 4-6 stk. 2.0 mm titanskruer. Fossa delen leveres i tre størrelser for både høyre og venstre side. Mandibula komponenten er laget med krom kobolt hode. Stammen er dekket av Titan plasma spray. Denne festes med 4-6 stk. 2.7 mm titanskruer til ramus mandibula. Fortsettelse nederst neste side Seksjonsoverlege Hans Erik Høgevold, operasjonssykepleierbrit Kastner og Professor dr. med. Per Skjelbred.

9 Norsk Artroskopiforenings 7. Beito-møte Norsk Artroskopiforenings 7. Beito-møte, helgen 25. til 27. januar forsvarte igjen sin plass på møtekalenderen. Svært mange kommer igjen år etter år med hele familien, og det ser ut til at også utstillerne har oppdaget at dette er en god anledning til å kombinere fag med en sosial og sporty weekend på fjellet med familien. Det var fine snøforhold med muligheter for korte og lange turer på bortoverski og forskjellige varianter av nedturer for brett, slalomski og lignende. De som tok seg tid til en skitur før hjemreisen på søndag fikk med seg den norske fjellheimen i full vinterprakt, med sol fra skyfri himmel og pulversnø over alt. Den faglige delen startet fredag ettermiddag med en sesjon om bruskskader, der Asbjørn Årøen og Stig Heir representerte de langørede og gjennomgikk resultater fra dyreeksperimentelle studier, mens Eirik Solheim og Gunnar Knutsen representerte de korthårede og refererte fra sine kliniske studier, etterfulgt av en diskusjon som kan oppsummeres med «still confused, but on a higher level». Morgensesjonen lørdag tok for seg problemet kontrakte ledd. Arne Ekeland ga en oversikt over artrofibrose i kneet, mens Gisle Uppheim gjennomgikk det kontrakte skulderleddet, ofte omtalt som frozen shoulder. Torstein Husby snakket om artrolyse av albuen, etterfulgt av to interessante kasuistikker ved Tom Ludvigsen og Cecilie Schrøder. Ettermiddagen var i sin helhet viet albueleddet. Stein Tyrdal, kjent som humorredaktør i Tidskriftet og president i Nordisk Selskap for Medisinsk Humor, snakket om klinisk undersøkelse, konservativ behandling av albuekontraktur og albueartroskopi, mens Torstein Husby gjennomgikk komplikasjonene. Siste post på lørdagsprogrammet var generalforsamlingen som gikk programmessig. Søndagen åpnet med to innlegg om albueinstabilitet ved Stein, og etter en kaffepause ble møtet avsluttet med en meget interessant sesjon om digital dokumentasjon ved Kåre Eide og Eirik Solheim. På samme måte som behandling av bruskskader er blitt en gjenganger, er nok dette et tema som vil dukke opp ofte i de nærmeste årene. Årets kurs ble holdt uten utenlandske forelesere, selv ikke en skarve svenske dukket opp. Det understreker bare at det norske artroskopimiljøet er livskraftig nok til å gjennomføre et møte på høyt faglig nivå. Dr. Odd Granlund Akershus Univeritetssykehus Dr. Arne Ekeland, Martina Hansens Hospital og kursleder Dr. Odd Granlund, Akershus Universisetssykehus. Prod. sjef Kjetil Vemøy, OrtoMedic AS og Dr. Asgeir Furnes, TSS. Prod. sjef Kjetil Vemøy, OrtoMedic AS og Dr. Gisle Uppheim, Lovisenberg sykehus. Stammen leveres i tre lengder for hver side. Professor Skjelbred og overlege Høgevold er foreløpig godt fornøyd med resultatet. De opplyser at W. Lorenz TMJ protese teknisk sett var enkel å implantere. Ønskes ytterligere informasjon vennligst kontakt OrtoMedic AS ved Bjørn M. Tomterstad.

10 Knäledsrevisjon med LCS revisjonsinstrumentarium Vid knäledsrevisioner händer det inte så sällan att det kvarstår stora bendefekter efter att primærprotesen är uttagen. Nær så sker finns två vägar att komma till rätta med problemet. Den ena är att ersätta den stora defekten med ett implantat som fyller hela defekten. Då måste man tillgripa implantat som till storlek och funktion påminner om tumorproteser. (Fig 1a). Därmed följer också nackdelarna med dessa. Funktionen och hållbarheten är begränsad och några reträttvägar, när den slutligen fallerar, finns då vanligtvis inte. Den andra är att bygga upp bendefekten med ben och därefter implantera en mindre protes som mera påminner om en primärprotes. Ofta finns på tibian, även vid stora bendefekter, enstaka corticalisskal kvar som når ända till den plats där den ursprungliga protesen satt. I kombination med dessa corticalisskal går det då att med hjälp av titannät uppnå containment før packning av malet bankben. På så vis kan man bygga ett stabilt benfundament där man kan implantera sin revisionsprotes. Där bendefekten är störst kan man dessutom med s.k. augments, metallspacers som fästes på protesen, överbroa den så att protesen kan vila stabilt på vitalt ben, ( Fig 1b). Under tiden bentransplantatet skall läka in måste det föreligga primär stabilitet av proteskomponenterna. Detta uppnås genom användandet av förlängningsstammar som fästes på såväl tibia- som femurkomponenten. Figur 1a og b

11 LCS intrumentarium inneholder en rekke femoral og tibial stammer. Figur 2. Präoperativ planering Figur 3. 1 år postoperativt LCS\s revisionsknä har alla dessa komponenter. Med detta instrumentarium kan man lätt få ledspringan till sitt anatomiska läge och det låter sig göras ligamentbalansering som vid primärplastiker. Detta innebär att man vanligtvis, även vid revisionsoperationer med stora bendefekter, kan klara sig med en unconstrained protes med alla dess fördelar, (Fig 2 och 3). Dr. Wolfgang Gammer Sentralsjukehuset i Hedmark, Elverum 5 mm og 10 mm foringer Nye ansatte hos OrtoMedic AS Geir Christian Opdahl har ansvar for ordremottak og fakturering, samt at han er vår dataekspert. Han har bakgrunn fra markedsføring og salg. Kjersti Isaksen Skodvin er ansatt som innkjøper. Før hun kom til OrtoMedic AS var hun innkjøper og produktutvikler hos Duka Retail i Oslo. Kjetil Vemøy er ansatt som produktsjef med ansvar for Arthrex. I tillegg har han distriktsansvar i Vestfold, Telemark, Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal og Nordland fylke. Med utgangspunkt som fysioterapeut har han, foruten å praktisere faget noen år, også arbeidet i over 5 år i Smith & Nephew som produktspesialist innen ortopedi.

12 OrtoMedia ønsker alle sine lesere e en God Påske! OrtoMedic AS, Telefon: Telefaks: Utgiver: Besøksadresse: Vollsveien 13F, 1366 Lysaker Postadresse: Postboks 317, 1326 Lysaker. OrtoMedic AS, Telefon Telefaks: E-post: Internett: Besøksadresse: Vollsveien 13F, 1366 Lysaker Postadresse: Postboks 317, 1326 Lysaker. Redaktør: Morten Hansen. Grafisk design/pre-press: Ole Christian Rotvold. Trykk: Nordberg Trykk AS Redaktør: Morten Hansen. Grafisk design/pre-press: Ole Christian Rotvold. Trykk: Nordberg Trykk AS

15 år med Nasjonalt register for leddproteser Kvalitetsregisterdager i Bergen 22. - 23. mai

15 år med Nasjonalt register for leddproteser Kvalitetsregisterdager i Bergen 22. - 23. mai Informasjon fra OrtoMedic AS Juni 2003 - Nr. 51-15. årgang 15 år med Nasjonalt register for leddproteser Kvalitetsregisterdager i Bergen 22. - 23. mai Iforbindelse med sitt 15 års jubileum inviterte Leddproteseregisteret

Detaljer

30 år med Charnley i Norge

30 år med Charnley i Norge Informasjon fra OrtoMedic AS Juni 2001 - Nr. 45-13. årgang 30 år med Charnley i Norge Iår er det 30 år siden den første Charnley protesen ble operert inn i Norge. I 1971 skjedde dette ved Fylkessjukehuset

Detaljer

Charnley stipendiet 2004

Charnley stipendiet 2004 Informasjon fra OrtoMedic AS Desember 2004 - Nr. 55-16. årgang Charnley stipendiet 2004 Utdelingen av årets Charnley stipend ble på tradisjonelt vis foretatt på Generalforsamlingen til Norsk Ortopedisk

Detaljer

Navigasjon i vanskelig terreng Se egen artikkel.

Navigasjon i vanskelig terreng Se egen artikkel. informasjon fra Ortomedic As september 2011 - Nr. 75-23. årgang Navigasjon i vanskelig terreng Se egen artikkel. Innhold Høstmøter 2 Surgical Techniques in the Degenerative Lumbar Spine 3 DVR Brukermøte,

Detaljer

Styret i CarciNor ønsker alle en god jul og et godt nytt år. Besøk også vår hjemmeside: www.carcinor.no. Har vi god pasientsikkerhet i Norge?

Styret i CarciNor ønsker alle en god jul og et godt nytt år. Besøk også vår hjemmeside: www.carcinor.no. Har vi god pasientsikkerhet i Norge? CarciNor-medlemsblad Foreningen er en landsomfattende organisasjon for personer med nevroendokrin carcionom (hormonproduserende svulster) og alle de som er interessert i deres sak. Foreningen skal støtte

Detaljer

PULSDEFICIT VED SUPRAKONDYLÆRE HUMERUSFRAKTURER HOS BARN

PULSDEFICIT VED SUPRAKONDYLÆRE HUMERUSFRAKTURER HOS BARN 20-24 oktober 2003 Vitenskapelige forhandlinger Abstrakt nr: 159 PULSDEFICIT VED SUPRAKONDYLÆRE HUMERUSFRAKTURER HOS BARN Vera Halvorsen og Terje Ugland Ortopedisk senter, Ullevål universitetssykehus Introduksjon:Opptil

Detaljer

Årsmøtet 2004 Nytt styre i Norsk Glaukomforening

Årsmøtet 2004 Nytt styre i Norsk Glaukomforening Norsk Glaukomforenings symbol er et fotografi av synsnerven. Initiativet til foreningen ble tatt høsten 1997 av styremedlem overlege Jan Erik Jakobsen og leder Per Kaland. Årsmøtet 2004 Nytt styre i Norsk

Detaljer

Nr 7/2014 Årgang 23. i Privat Praksis

Nr 7/2014 Årgang 23. i Privat Praksis Nr 7/2014 Årgang 23 i Privat Praksis www.facebook.com/fysioterapi www.twitter.com/fysioterapi Foreløpig program på kongressen: Thon hotel Vika Atrium, Oslo, 13. og 14. mars 2015 «Bevegelse, smertebehandling

Detaljer

Frie foredrag til høstkongressen NORSK. Mediale ligamentskader Maksimale oksygenopptak Doping og antidopingarbeid

Frie foredrag til høstkongressen NORSK. Mediale ligamentskader Maksimale oksygenopptak Doping og antidopingarbeid NORSK NORSK IDRETTS- MEDISINSK FORENING NFFs FAGGRUPPE FOR IDRETTSFYSIOTERAPI NUMMER 3-2003 18. ÅRGANG Frie foredrag til høstkongressen Mediale ligamentskader Maksimale oksygenopptak Doping og antidopingarbeid

Detaljer

FAGBLAD FOR AUDIOGRAFER NR. 4-2010 www.audiograf.no. Landsmøte 2010. Vi har fått ny logo. Audiodag på HiST. Foto: Shutterstock/Anita Berre/Arne Vik

FAGBLAD FOR AUDIOGRAFER NR. 4-2010 www.audiograf.no. Landsmøte 2010. Vi har fått ny logo. Audiodag på HiST. Foto: Shutterstock/Anita Berre/Arne Vik FAGBLAD FOR AUDIOGRAFER NR. 4-2010 www.audiograf.no Landsmøte 2010 Vi har fått ny logo Audiodag på HiST Foto: Shutterstock/Anita Berre/Arne Vik Audiografen nr. 4-2010 Leder Medlemsblad for Norsk Audiografforbund

Detaljer

SLAGORDET Tidsskrift for Landsforeningen For Slagrammede Nr. 2-2009 - 19. årgang

SLAGORDET Tidsskrift for Landsforeningen For Slagrammede Nr. 2-2009 - 19. årgang ISSN: 0803-6217 SLAGORDET Tidsskrift for Landsforeningen For Slagrammede Nr. 2-2009 - 19. årgang Treningsrobot gir håp Tiden teller Årsmøte i LFS Leder NYE ERFARINGER... LFS årsmøte 2009, ble avholdt på

Detaljer

- Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling

- Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling årgang 2014 - Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling årgang 2014 - Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling NERVEN - Angstringen Norges deltakeravis - Forum

Detaljer

rganet 25 år med lungetransplantasjon Den første hjertetransplantasjonen Cape Town 1967 MEDLEMSBLAD FOR HJERTE -LUNGETRANSPLANTERTE

rganet 25 år med lungetransplantasjon Den første hjertetransplantasjonen Cape Town 1967 MEDLEMSBLAD FOR HJERTE -LUNGETRANSPLANTERTE NR. 1 JUNI 2015 ÅRGANG 25 Y rganet MEDLEMSBLAD FOR HJERTE -LUNGETRANSPLANTERTE 25 år med lungetransplantasjon Den første hjertetransplantasjonen Cape Town 1967 Fra Redaktøren Det er 25 år siden første

Detaljer

Et godt og aktivt liv

Et godt og aktivt liv Nr. 1, 2015 25. årgang Et godt og aktivt liv Brukerkontorer ved alle sykehus Spennende prosjekter Rehabilitering SLAGordet nr. 1/2015 1 Lederen 2015 er i skrivende stund så vidt inne i den tredje måneden,

Detaljer

MUSKELNYTT: «Prinsesse Märtha Louise. i farta. Alt fra Landsmøtet. Side 12. Tidsskrift for Foreningen for Muskelsyke. Nr. 4 2010

MUSKELNYTT: «Prinsesse Märtha Louise. i farta. Alt fra Landsmøtet. Side 12. Tidsskrift for Foreningen for Muskelsyke. Nr. 4 2010 Tidsskrift for Foreningen for Muskelsyke MUSKELNYTT: Nr. 4 2010 Mobil hytte gir Asbjørn frihet Side 21 «Prinsesse Märtha Louise i farta Side 12 Bedre studiefinansiering økt støtte til funksjonshemmede

Detaljer

Ryggstøtten. Bli medlem i Ryggforeningen. Foreningen for deg med rygg-, nakke- eller bekkenlidelser

Ryggstøtten. Bli medlem i Ryggforeningen. Foreningen for deg med rygg-, nakke- eller bekkenlidelser Nr. 4 2010 16. årgang Medlemsblad for Ryggforeningen i Norge Ryggstøtten Bli medlem i Ryggforeningen Foreningen for deg med rygg-, nakke- eller bekkenlidelser Muritunet Bekkenløsning Bekkenplager Smerteelektrode

Detaljer

Bevegelse i alle ledd

Bevegelse i alle ledd rapporten Bevegelse i alle ledd Nye diagnosemetoder og ny behandling fører til at flere personer med en revmatisk leddsykdom kan være i bevegelse og leve et aktivt liv. Les også om: Tidlig behandling gir

Detaljer

Parkinson. bladet. God sommer. MEDLEMSBLAD FOR Namdal og Nord-Trøndelag Parkinsonforeninger. Nr 2 2012 årgang 12

Parkinson. bladet. God sommer. MEDLEMSBLAD FOR Namdal og Nord-Trøndelag Parkinsonforeninger. Nr 2 2012 årgang 12 Parkinson Nr 2 2012 årgang 12 bladet Nord-Trøndelag Parkinsonforening 1987 2012 25 år MEDLEMSBLAD FOR Namdal og Nord-Trøndelag Parkinsonforeninger www.parkinson.no God sommer Side 2 Parkinsonbladet Innhold

Detaljer

GLAUKOM DRÅPEFRI. etter 22 år. Å leve med STEINAR ELIASSEN (63): Side 4-6 FORENINGEN FAGFOLK TEMASAK NYHETER. Medlem nr. 1000

GLAUKOM DRÅPEFRI. etter 22 år. Å leve med STEINAR ELIASSEN (63): Side 4-6 FORENINGEN FAGFOLK TEMASAK NYHETER. Medlem nr. 1000 Å leve med GLAUKOM Utgave 2 2014, årgang 15 - Medlemsbladet til Norsk Glaukomforening STEINAR ELIASSEN (63): DRÅPEFRI etter 22 år Side 4-6 NYHETER FAGFOLK Vellykket undersøkelse Nytt og nyttig fra øyelegen

Detaljer

Kan fotodynamisk behandling forebygge hudkreft hos transplanterte? Organdonasjon 1. halvår 2008. Diskriminering ved ansettelse

Kan fotodynamisk behandling forebygge hudkreft hos transplanterte? Organdonasjon 1. halvår 2008. Diskriminering ved ansettelse Nr. 3 september 2008 LANDSFORENINGEN FOR NYREPASIENTER OG TRANSPLANTERTE STUDIE: Kan fotodynamisk behandling forebygge hudkreft hos transplanterte? Organdonasjon 1. halvår 2008 Tips for en bedre hverdag

Detaljer

Mette måtte ta et vanskelig valg. Ektemannen ble hodeskadd. side 6-7. magasin. Aktiv leder på plass s. 4-5. Krav til statsbudsjett s.

Mette måtte ta et vanskelig valg. Ektemannen ble hodeskadd. side 6-7. magasin. Aktiv leder på plass s. 4-5. Krav til statsbudsjett s. magasin et organ for trafikk-, yrkes- og fritidsskadde nr. 9-10. årgang 2011 Ektemannen ble hodeskadd Mette måtte ta et vanskelig valg side 6-7 Aktiv leder på plass s. 4-5 Krav til statsbudsjett s. 8-9

Detaljer

Jan Grøndahl har fått RP-foreningens hederspris 2007 for sitt mangeårige arbeid for RP-saken

Jan Grøndahl har fått RP-foreningens hederspris 2007 for sitt mangeårige arbeid for RP-saken Nummer 2 2007 13. årgang Dette bladet er utformet for å være lesevennlig for synshemmede. Jan Grøndahl har fått RP-foreningens hederspris 2007 for sitt mangeårige arbeid for RP-saken 200702-RP-Nytt.qxp

Detaljer

Nummer 4 2004 10. årgang. Barna er også med på høstkonferansen. Fra venstre: Tiril, aktivitetsleder Cathrine, Solveig og Agnes.

Nummer 4 2004 10. årgang. Barna er også med på høstkonferansen. Fra venstre: Tiril, aktivitetsleder Cathrine, Solveig og Agnes. Nummer 4 2004 10. årgang Barna er også med på høstkonferansen Fra venstre: Tiril, aktivitetsleder Cathrine, Solveig og Agnes. INNHOLD Leder...................... s 3 Innkalling til årsmøte.......... s

Detaljer

NYTT 2/15. 40-års jubilanten NORILCO Nordland Vinterleir. NORILCO, Norsk forening for personer med. stomi, reservoar og mage-/tarmkreft ÅRGANG UTGAVE

NYTT 2/15. 40-års jubilanten NORILCO Nordland Vinterleir. NORILCO, Norsk forening for personer med. stomi, reservoar og mage-/tarmkreft ÅRGANG UTGAVE ÅRGANG 45 UTGAVE 248 NUMMER 2/15 NORILCO, Norsk forening for personer med stomi, reservoar og mage-/tarmkreft NYTT Jakten på kreftkuren 40-års jubilanten NORILCO Nordland Vinterleir NY Soft Convex generasjon

Detaljer

RP nytt. Magnar Storliløkken og Per Fosse. Forteller fra sitt prosjekt om orientering og mobilitet hos personer med RP, på årsmøtet 2015.

RP nytt. Magnar Storliløkken og Per Fosse. Forteller fra sitt prosjekt om orientering og mobilitet hos personer med RP, på årsmøtet 2015. RP nytt Nummer 2 2015 Dette bladet er utformet for å være lesevennlig for synshemmede. 21. årgang Magnar Storliløkken og Per Fosse. Forteller fra sitt prosjekt om orientering og mobilitet hos personer

Detaljer

Nr. 3 2011 26. årgang Tidsskrift for Landsforeningen for Polioskadde (LFPS)

Nr. 3 2011 26. årgang Tidsskrift for Landsforeningen for Polioskadde (LFPS) Polio Nr. 3 2011 26. årgang Tidsskrift for Landsforeningen for Polioskadde (LFPS) Polio nr.3 2011 Postadresse: Postboks 9217, 0134 Oslo Telefon sentralbord: 24 10 24 00 Ansvarlig redaktør Leder i LFPS

Detaljer

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen REFERAT DET 44. LANDSMØTE 11. og 12. april 2015 Gardermoen 2 FORORD Velkommen til organisasjonen BI Studentsamfunns 44. Landsmøte! I år avholder vi, tradisjonen tro, arrangementet på Gardermoen, og vi

Detaljer

nesten på høyde med snøhetta 14-18 en dansk-svensk-norsk prisvinner 10-11 toppidrettskvinne på heltid - og på ett bein 21

nesten på høyde med snøhetta 14-18 en dansk-svensk-norsk prisvinner 10-11 toppidrettskvinne på heltid - og på ett bein 21 bladet for amputerte/protesebrukere 3/2012 Medlemsblad for Momentum, foreningen for arm- og benprotesebrukere Bladet er ditt, men la også gjerne noen andre få lese det. www.momentum.nu www.facebook.com/momentum.nu

Detaljer

ERSTATNINGSRETT. Advokatfirmaet Pedersen, Reier & Co as

ERSTATNINGSRETT. Advokatfirmaet Pedersen, Reier & Co as Nakkeslengen Nr. 1-2004.Tidsskrift for Landsforeningen for nakkeslengskadde - tilsluttet Norges Handikapforbund - 10 årg....på bakgrunn av dette konkluderes med at det mest sannsynlig ikke foreligger årsakssammenheng

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer