navn etternavn stilling Godt kledd i juli les s.16-23

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "navn etternavn stilling Godt kledd i juli les s.16-23"

Transkript

1 navn etternavn stilling Godt kledd i juli les s Internavis for Jærentreprenør as Nr

2 liv hobberstad, redaktør Barcelonaturen var kjempefin Så går det mot sommar igjen, og det er eit heilt år sidan eg sat og skulle få til eit nummer av bladet. Det var meininga at det og skulle koma eit i september og eit i desember i fjor, men så vart det bestemt at me skulle laga eit jubileumshefte sidan firmaet var 25 år. Det må eg berre sei, at det vart ein ganske tøff jobb. For det første kom me vel seint i gang, og så vart det sjukdom og klatt med folka som skulle arbeida vidare med heftet. Til vanleg plar eg ikkje legga ting så veldig mykje på meg, same kva det er, men eg må innrømma at dette sleit eg med. Heftet skulle vera klar til trykking rett etter Barcelona-turen, men slik vart det jo ikkje. Men, men det er ikkje alltid ting går slik som planlagt, men her var det ikkje mykje eg kunne gjera med det, men som sagt; dette sleit eg med!. Vel heftet vart klart utpå nyåret, og eg tykte det vart fint. Eg prøvde å trøysta meg med orda: Betre seint enn aldri. Barcelona turen var kjempefin. Me kan leva lenge på dei opplevingane. Det gav sikker og meirsmak for fleire til å reisa tilbake dit ein annan gong. I jubileumsheftet vart det ikkje så mykje bilete av alle dei flinke folka som arbeidar i Jærentreprenør, så difor får eg prøva å få med meg mest mogeleg av desse i seinare Jærentreprenørnytt. Noen kommer, noen går... Vil takka Arne Ove for det gode samarbeidet, og for alt det gilde stoffet han har levert til blada, og alltid i rett tid! Samstundes vil eg ynskja Tron velkomen tilbake. Han var her då eg starta som redaktør, og det var gildt å få treffa han att. Elles kunne eg ynskja eg hadde vore litt meir ute på byggeplasasane, men eg har eit liv utanom dette bladet og. Får håpa det blir betre utover hausten. God sommar til dykk alle! Takk for den flotte gåva eg fekk til 70 års dagen min 6. april. 2

3 Hans Kristian aasland, daglig leder Vi ser at vi er konkurransedyktige Tiden går fort og vi er nå snart ferdig med første halvår av Vi har lagt bak oss et godt halvår med mange gode og fine prosjekter som vi har avsluttet. Noen eksempler er Bohus på Bryne, Spinnerihagen i Eigersund, Hertervigsplass i Stavanger og Golftunet på Forus. Vi er inne i en meget krevende periode med hensyn til at vi har en finanskrise og at mange legger sine investeringer på is. Det har ført til at konkurransen er mye hardere og det er mange flere om beinet på hvert enkelt oppdrag. Vi ser at vi er konkurransedyktig, men den endelige beslutning er vanskelig å ta for byggherrene. Vi ser at det igjen er noe bevegelse i boligmarkedet og håper at den lave renten er med på å bidra til at flere boligprosjekter blir igangsatt. Vi har tro på at markedet vil ta seg opp igjen noe når vi kommer ut i 2010, og håper også at økt oljepris vil bidra til at næringslivet øker sine investeringer i vår region. På betongsiden har vi fylt opp ca. 70 % av behovet i høst, men ser at vi trenger flere oppdrag for å kunne ha full sysselsetning ut året. Et prosjekt som vi holder på med i dag er ny butikk til Coop på Varhaug, der vi håper på å bygge leiligheter i byggetrinn 2, 3 og 4. Vi er også kommet langt på vei med betong og grunnarbeidet til den nye skøytehallen i Sørmarka, der vi har klart å holde den stramme fremdriftsplanen som er lagt. Dette vil bli et veldig fint anlegg, med skøytebane, isdansbane, curlingbane og Norges største klatrevegg, når anlegget står ferdig i løpet av Jærentreprenør stilte med eget team i Nordsjørittet. Det var 20 personer som fullførte Nordsjørittet iført drakter i selskapets logofarger. Jeg er imponert over at alle fullførte rittet med bravur og ingen skader. Tron Gudmestad gikk av med seieren i den interne Jærentreprenør striden. Han syklet for Team Velux (siden han startet hos oss 1. juni) og noen av de som endte bak han på resultatlisten mente at han dro fordel av å starte så tidlig i løpet!!!! Det har i alle fall vært et samtaleemne i lunsjen en del ganger, sikker til irritasjon for noen og glede for andre. Jeg håper at dette arrangementet har vært med og bidratt til at noen av våre medarbeidere er i bedre form i dag enn ved begynnelsen av året, eller er dere helt utslitt? Jeg vil gratulere alle som gjennomførte rittet med både god innsats og pågangsmot i den sterke motvinden. Jeg vil også takke Arne Ove Teigen for den gode innsatsen han har lagt ned i bedriften og ønske han lykke til videre med kommunal karriere i Klepp kommune. Det er også veldig gledelig å kunne ønske Tron Gudmestad velkommen tilbake i Jærentreprenør. Tron begynte hos oss som markedssjef den 1. juni. Dere som er kunder vil forhåpentligvis få mye med Tron å gjøre i fremtiden og vi håper at dere tar vel i mot han. Jeg vil til slutt ønske alle ansatte med familier, kunder, leverandører og samarbeidspartnere en riktig god og velfortjent sommerfeire. Jeg håper at vi alle får fint sommervær, uansett hvor vi reiser. God tur og god sommer! Fra øverst til nederst Bohus Jæren, Håland, Coop Varhaug, Sørmarka Flerbrukshall, Stavanger 23

4 ARNT OVE TEIGEN, KS-HMS leder Undergang ved Søra Bråde med meget god kvalitet Ferien nærmer seg med stormskritt med det kommer det samme stresset som har vært år etter år til og bli ferdige med akorden. Det ser ikke ut som det blir annerledes i år heller, i hvert fall ikke for oss i bua. Mange intressante prosjekter skal prises og leveres før slaraffenlivet kan starte. Nå står snart sommerferien for døren med forhåpninger om varme og late dager enten man drar til utlandet eller blir værende her heime. Sommeren er den delen av året når solen står høyt på himmelen og den gjennomsnittlige dagtemperaturen er høyest. For den del av befolkningen som arbeider med naturens avkastning er derfor sommeren årstiden for slit og arbeid, mens den for resten av befolkningen er det årstiden for ferie og fritid. For tiden har vi ikke en temperatur som minner om sommer, men får håpe det bedrer seg. Og det er juninatta høgt over skog og fjell. Og det er grøne lunder der mørket itte fell. Og itte får jeg sova og itte vil jeg hell. (Einar Skjeraasen) HMS Vi har ikke hatt uhell med personskade i perioden fra årsskiftet og frem til juni, håper det fortsetter slik. Når alle er med å tek ansvar er dette noe som kan fortsette. Dersom arbeidstakere blir oppmerksom på feil eller mangler de ikke selv kan rette opp, skal de straks melde fra om dette. Hvis en arbeidstaker mener arbeidet de utfører ikke kan fortsette uten fare for liv og helse, skal han/hun avbryte arbeidet sitt. Verneombudet skal bl.a. påse at maskiner, kjemiske stoffer etc ikke utsetter arbeidstakerne for fare, at nødvendige verneinnretninger og personlig verneustyr er tilgjengelig, at arbeidstakerne mottar nødvendig instruksjon og opplæring, at arbeidet er tilrettelagt slik at det kan utføres på helsemessig forsvarlig måte, at det meldes fra om arbeidsulykker Dersom det er umiddelbar fare for liv eller helse, har verneombudet rett til å stanse arbeidet. I henhold til statistikk fra arbeidstilsynet har unge arbeidstakere en høyere risiko for å bli utsatt arbeidsulykker enn eldre arbeidstakere. Skader etter arbeidsulykker kan blant annet medføre korttidsfravær, langtidsfravær, uføretrygd og førtidspensjonering. Det er ikke entydige og klare sammenhenger mellom hvor alvorlig skaden er og hva som blir konsekvensen på lang sikt, men sannsynligheten for å gå av ved normal pensjonsalder, samt å ha lavt sykefravær, reduseres for arbeidstakere som blir skadet i arbeidsulykker. Teknisk utstyr er årsaken til mange ulykker, enten ved at utstyret svikter eller at det brukes feil. Arbeidsulykker kan derfor forebygges blant annet gjennom å sikre at utstyret er i forskriftsmessig stand og benyttes korrekt. Gransking av ulykker avslører imidlertid ofte en kjede av årsaker. Det er derfor viktig å studere årsakskjeden for ulykken, og ikke bare slå fast at det var en feil ved en maskin. Ofte kan årsakene spores tilbake til mangelfull ledelse, styring, opplæring og andre organisatoriske forhold. Arbeidsulykker kan forebygges både primært og sekundært ved henholdsvis å minimere sannsynligheten for og konsekvensene av ulykker. Forebygging av ulykker skal skje ved at virksomhetene forbedrer sitt systematiske HMS-arbeid. Gjennom at det fokuseres på systematikk i HMS-arbeidet, mener Arbeidstilsynet at det bør forventes en synergieffekt i form av forbedring også på andre arbeidsmiljøområder. Det er derfor meget viktig at alle er med å rapporterer om uønska hendelser til HMS-ansvarlig. 4

5 inger haugstad, regnskapsansvarlig Lyset skaper energi og arbeidslyst Nå er det tid for blad-hilsen igjen. Sommeren står for døra og håpet hos alle er sol, sommer og påfyll av ny energi og arbeidslyst. Noen koser seg heime i eige hus og hage, andre reiser rundt i vår eigen vakre natur her i landet Andre foretrekk syden der ein mest er garantert sol, bading og late dager samt oppleving av andre kulturer og levemåter. For meg blir starten av ferien ei veke på Kreta, der eg både får bada og nok sol!!! Inne på kontoret har vi stadig nok å gjera, sjølv om overgang til lønn ein gong i månad har letta mitt arbeid betrakteleg. Eg trur at det har gått ganske godt for alle ute og å bli vant med lønn kun ein gong pr. månad. Inne surrar praten om Nordsjørittet!! Eg må sei eg beundrar dei som har tatt denne utfordring og skal sykla heile 9,1 mil. Får bare ønska Lykke til og håper alle kjem like heile i mål og møter på jobb igjen mandag morgon, med ei erfaring rikare. ALLE ØNSKES EN GOD SOMMER! Kvalitet. Vi har ofte diskusjon om hva kvalitet er og iht Wikipedia betyr dette: Kvalitet, substantiv som betyr spesifikk eller særegen egenskap ved et objekt, en prosess, et kunstverk, et litterært produkt osv. Eksempel: God kvalitet, dårlig kvalitet, heve eller senke kvaliteten. Ordet brukes og forstås ofte selvstendig i positiv betydning som i uttrykket kvalitetsprodukt som er ment å bety et produkt av god kvalitet. Når ordet kvalitet blir brukt alene synonymt med god kvalitet, blir det tilsvarende vanskelig å forholde seg til uttrykket dårlig kvalitet. I mer teknisk forstand brukes ikke begrepene god eller dårlig kvalitet, men derimot RETT kvalitet. Kvalitet i teknisk sammenheng angir samsvar med brukerens forventninger. Den korrekte definisjonen i henhold til ISO 9000 er: Helheten av egenskaper en enhet har og som vedrører dens evne til å tilfredsstille uttalte og underforståtte behov. I henhold til gamle erfarne folk fra vegvesenet har vi levert undergang ved Søra Bråde med meget god kvalitet. Dette er noe de involverte skal være stolte av og er med og skaper et godt renome for firmaet. 5

6 arne ove teigen, KS-HMS-leder Takk for meg Her er starten på turen inn Muradalen Bjørndalsseter 640 m.o.h. Tur Dersom det er noen som har lyst på en fin fjelltur i sommer samtidig som de kan besøke Baroniet i Rosendal så vil jeg anbefale en tur til Bjørndal. Dette er en innfallsport til Folgefonna nasjonalpark. Man går inn dalen som ligger bak Baroniet og i løpet av noen timar får man oppleve elvar, fossar og fjellvatn, stup og tindar, dvs. typisk vestlandsk fjell og vassdragsnatur. Etter noen timer kommer man opp til Bjørndalsseter som ligger på 640 m over havet. Dette er en seter som er restaurert i den senere tid Turen tilbake stiger videre opp til Skar på 829 moh hvor man har utsikt til Muradalen, Rosendal og fjorden. Slike fine blomster fann vi på turen, voksende midt blant stein og grus. Håper at alle får en fin sommer med flotte opplevelser og at man får ladet opp batteriene til nye tak etter ferien. 6

7 Jeg vil takke alle sammen for de årene vi har fått samarbeidet i Jærentreprenør. Sitter igjen med mange gode erfaringer og minner fra arbeid, turer og sosiale sammenkomster. Har fått lært mange å kjenne og vil nok savne det uformelle miljøet vi har hatt. 1. juli starter jeg som prosjektleder i Klepp kommune og håper å treffe noen igjen i en eller annen sammenheng i forbindelse med byggeoppdrag. Ha ein god sommer! Det forsømte Det er ikke det du gjorde, men det du ikke fikk gjort, som ligger deg tungt på hjertet, ved kveld når solen går bort. Skar 829 m.o.h. Fellestur! Søndag 7.juni hadde vi fellestur til Skinansfjellet som ligger 279 moh ved Hagavatnet. Det var ikke så mange som ble med på turen, 3 stk, men vi fikk en fin opplevelse. I øst hang det tunge regnskyer og det regnet godt på Sandnes og videre opp mot Ålgård mens vi hadde sol og fint vær på hele turen. Oppe ved varden er det fint utsikt mot Brusaknuten i nord, Synesvarden i vest og havet i sør. Håper det er noen som fortsetter å arrangere turer etter at jeg er sluttet. Det er ikke alltid så mange som har vært med på disse turene, men det har vært flotte opplevelser for de som har deltatt. Det lille besøk du glemte, det brev som du ikke skrev. De blomster du ikke sendte, til bitre minner blev. Husk livet er altfor hastig, og altfor alvorlig ment. Vi må ikke glemme hverandre, snart kan det være for sent. Det er ikke det som vi gjorde, men det som vi aldri fikk gjort, som volder oss bitter smerte, mens dagen glir bort. Takk for meg, Arne Ove. Vi kom over slike skapninger også som lå og solte seg på fjellet, Inger tråkket nesten på denne. 67

8 svein Fosse, prosjekteringsleder Sommeren må nytes før den er forbi Det er slutten av mai når Stig kommer inn på kontoret mitt og ser at kalenderen fortsatt viser april. Ska eg sette den på juni med det samme? Nei, eg må få med meg litt av mai. Nå er vi i juni, kalenderen i mai, og sommeren må nytes før den er forbi. Nye byggeregler Når det gjelder prosjekteringsarbeidet går vi en spennende tid i møte med nye byggeforskrifter som gjøres gjeldene fra første august. Dvs det er mulig å søke kommunen om byggetillatelse etter gamle forskrifter innen første august, å få en 2 års frist før man trenger å starte, slik at det er mulig å bygge etter gamle forskrifter fram til I hovedtrekk består endringene i byggeforskriftene av: økt isolasjonsnivå moderat andel glassareal vinduskvaliteter tilsvarende dagens 3-lagsvinduer strengere krav til tetthet (for å redusere uønskede luftlekkasjer) varmegjennvinning av ventilasjonsluft; både i bolig og næringsbygg tiltak for å unngå behov for lokalkjøling (solskjerming m.m.) nattsenking av innetemperaturen redusere kuldebroer Målet med disse endringene er å redusere energibehovet i nye bygninger med rundt 30%. Detaljhefte I Vinter startet jeg, Terje og Arne Ove med månedlige møter med mål om å utarbeide ett detaljhefte for Jærentreprenør. Vi har søkt å finne gode og enkle detaljer som passer våre vaner, samtidig som vi har forberedt detaljene til nye byggeregler. Arbeidet har blitt litt nedprioritert i travle perioder, men nå regner jeg med hefte blir klart tidlig i høst. Arne Ove har vært en god bidragsyter til detaljene, så det var godt vi fikk hentet noe kunnskap ut av han før han avslutter karrieren i Jærentreprenør. Heime er det husbygging som opptar fritida. Jeg har vært heldig med arkitekten. Han har tegnet ett spennende husprosjekt. Huset inkl. garasjen består av tre frittstående bygg, disse henger sammen i overbygde gangsoner. Nå er jeg stort sett ferdig med betongarbeidet på garasjen og ene del av huset, og tømmerarbeidet er godt i gang. Betongarbeidet på siste del skal påbegynnes når dette skrives. God sommer! Svein 8

9 arild bryne, økonomisjef 2008 ble et godt år Markedet Vi er for tiden inne i en global finanskrise som har rammet byggenæringen relativt hardt. Til tross for den globale finanskrisen er vi i Norge heldige som har oljen som har skånet oss godt i forhold til mange andre land. Når vi i tillegg holder til i den delen av landet som faktisk driver med olje må vi tross alt kunne sies å være heldige. Jeg tror at vi har truffet akkurat den knappenålen i verden der det er best å bo, jobbe og drive selskap akkurat nå. For næringsbygg har det vært relativt god etterspørsel etter nye bygg i regionen selv om beslutningen om å sette i gang nye byggeprosjekter nå sitter lengre inne enn tidligere. For boligbygg har det nærmest vært total stopp i igangsetting av nye bygg i Sentralbanken har som kjent satt ned styringsrenten vesentlig i løpet av det siste halvåret. Dette har ført til noe større etterspørsel blant nye boligkjøpere. Flere aktører som driver med boligutvikling har dermed kommet på banen, og etterspørselen har tatt seg noe opp. Boligprisene har steget hittil i år og i mai steg prisene med omtrent en prosent. De største pågående prosjektene og prosjekt som kommer er i dag: Oversikt over større prosjekt: Prosjekt Type prosjekt Sted Torggården Nærbø Bolig Nærbø Coop Varhaug Næring Varhaug Avinor Næring Sola Coop Mariero Næring Mariero Sørmarka Offentlig Stavanger Malibu Næring Tananger Ridesenter Offentlig Klepp Myklaberget Bolig Stavanger JM Byggholt Bolig - delt Sandnes Sivdamheimen Offentlig Bryne Klepphus/Jærbygg Bolig - delt Sandnes Økonomi 2008 ble et godt år for Jærentreprenør. Vi fikk en omsetning på 340 millioner og et resultat på 10 millioner før skatt. Resultatene kommer som effekt av god innsats fra mange gode folk! For inneværende år ser det også ut som resultatet for første halvår blir bra, og det er gledelig. Sommer Det går mot sommer, vi har i skrivende stund hatt noen veldig gode forsommer dager og vi håper på at godværet vedvarer. God sommer! Ordrereserven Ordrereserven i selskapet har gått noe ned og ligger i dag på ca 133 millioner. Det jobbes aktivt med kalkyle av nye prosjekt og det er levert priser på ca 250 millioner der vi venter avklaring. Ellers ligger til kalkyle jobber for ca 220 millioner. Vi forventer at noen av disse jobbene faller på plass etter hvert selv om konkurransen er hard. 9

10 stig kristensen, prosjektleder Sørmarka Flerbrukshall Vi er som kjent med i utbyggingen av Sørmarka flerbrukshall i Stavanger. Her har vi en kontrakt med Sørmarka Flerbrukshall IKS på ca ,- delt entreprise. Det som vi har med er hovedsaklig Riving, grunn- og betongarbeid. Vi startet med rivingen på sen sommeren 08 og kom i gang med betongarbeidene september samme år. Etter en tøff start har vi holdt hver delfrist som vi har blitt tildelt av vår byggherre. Gaute med besetning har gitt en kjempe innsats for å holde disse fristene! Vi har hatt mellom mann på dette prosjektet så langt Nå som det nærmer seg fellesferie begynner vi å bli ferdige med all støping av vegger og dekker. Vi har et mål om å støpe alle gulv (unntatt gulv for isflatene) før ferien i tillegg til å bli ferdig med element montasje av tribune. Vi starter med klargjøring av gulv for isflatene 3. august. Det blir en spennende støpe jobb på totalt m2. Disse to støpene skal være ferdig i løpet av september Fakta om Sørmarka Flerbrukshall: Hallen blir den første i sitt slag i Norge, med aktivitetstilbud for hele familien, blant annet lengdeløp, klatring, curling, ishockey og kunstløp. Hallen skal etter planen åpnes offisielt høsten Når den står ferdig har den et areal på over kvadratmeter. I tillegg skal det investeres i nødvendig infrastruktur. Hallen i Sørmarka er planlagt som interkommunalt anlegg med Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg som eiere. Ønsker alle en riktig god sommer ferie! 10

11 navn leif jarle etternavn vigre, driftsleder stilling Et godt team både ute og inne Da jeg begynte i Jærentreprenør desember 2006 ble jeg ansatt som prosjektleder. Det har vært veldig spennende med mange ulike utfordringer og det har samtidig vært utrolig krevende. I bunn og grunn vil jeg si det har gitt meg verdifull erfaring som jeg kan ta med meg videre i rollen jeg nå har gått over til som driftsleder. Denne stillingen har gitt meg mange nye oppgaver som jeg må ta tak i. Ingen dager er like og det synes jeg er veldig kjekt og utfordrende. Jeg føler nå vi er ett godt team både ute og inne som skal være med å stake veien videre for Jærentreprenør de neste årene. Som vi alle vet er vi inne i det som på folkemunne kalles finanskrisen. Det har også Jærentreprenør fått merke. Vi ser at ordrene ikke kommer på løpende bånd slik som de typisk gjorde tidligere. Derfor jobber vi enda mer aktivt for å få inn jobber og selvfølgelig vil det være slik at vi går ned i pris i våre tilbud til byggherrene i forhold til hva vi skulle ønske. Derfor er jeg av den oppfatning at vi i alle ledd må tenke økonomi kanskje enda mer enn tidligere, slik at vi kan tjene penger selv om prisene har gått ned. Dette må både de som sitter inne og de som er ute på byggeplass tenke på. Stikkord vil være: Hvor kan vi spare penger og hva kan vi gjøre mer effektivt? Samtidig vet vi at etter nedgangstider vil det atter igjen komme oppgangstider. Jeg er sikker på at trenden vil snu og derfor ser jeg lyst på fremtiden. Det er viktig å ha en positiv holdning for da er jeg sikker på at vi får en spennende og utfordrende arbeidsplass videre fremover. Vil ellers nevne Quiz kvelden som jeg følte ble en suksess. Alle som kom hadde tatt med seg godt humør og dermed ble stemningen deretter. Jone som hadde laget de fleste spørsmålene for kvelden hadde gjort en framifrå god jobb. Det var jeg som fikk i oppgave å være dommer og noen ganger kunne det være litt vanskelig men det gikk stort sett greit. Det som var veldig greit var at ALT av mat og drikke forsvant, så det var lite for meg å rydde dagen etter. 11

12 Egil Friestad prosjektleder Vi har mange nye utfordringer Da var plutselig tiden komt for et ny utgave av Jærentreprenør Nytt. Det er en god stund siden sist og enormt mye har skjedd med markedet. Vi har mange nye utfordringer som følge av dette. Men dette har nok alle hørt mer enn nok om den siste tiden. Vi må heller tenke fremover og brette opp armene. For de av dere som kjenner meg så er jeg ganske engasjert i lokalidretten. Snakker da om fotball og håndball på Nærbø. Det er heller ingen hemmelighet at Nærbø sitt A-lag har fått prøvd seg i Norges øverste divisjon. Presentasjonen om å klare opprykket var enormt stor, men den største presentasjonen var nok å klare å holde seg. Det gjorde de ikke, men endte poengløse ved sesongslutt og tilbake til 1.divisjon. I år har jeg i sammen med Glenn Eriksen tatt på meg oppgaven som oppmann. Dette blir en kjekk utfordring og vi skal gjøre alt vi kan på sidelinjen for at Nærbøs gutter hevder seg i toppen av divisjonen. Lykke til J Spinnerihagen, Egersund I skrivende stund er det to uker siden del 2 av prosjektet ble overlevert til kunder og Hellvik Hus Eiendom AS. Noe som gikk meget bra. Det var lite å utsette i leilighetene. Første trinn av prosjektet ble overlevert uken etter Barcelona turen. Jeg vil også benytte denne anledningen til å takke alle underentreprenører i prosjektet for et godt samarbeid og en jobb bra utført. Joakim som har vært min anleggsleder har også gjort en kjempejobb. Bohus, Bryne Først og fremst vil jeg gratulere Bohus med ny fantastisk butikk på Bryne. Vi overleverte prosjektet 19 mars. Og Bohus klemte til med en skikkelig åpning samme dag med Ordfører i Time kommune på plass for å klippe den røde snoren. Prosjektet har vært meget bra for oss på alle måter. Vi har hatt en åpen og god dialog med Einar Danielsen hele veien. Et samarbeid som har fungert utmerket fra dag 1. Øygard Skole, Sandnes Her er våre arbeider mer eller mindre ferdig utført. Dette er en rehabiliteringsjobb. Noe som har ført til at vi har vært litt av og på med egne folk. Vi har i denne entreprisen med oss graving/ utomhus, betong, tekniske rom på tak, stålarbeider, betongsaging, branntetting/maling av stål samt div andre småting. Jobben skal være ferdig for vår del med utomhusplaner i løpet av mai 09. Skolen skal tas i bruk etter ferien. 12

13 Spor 2, Flekkefjord Her skal vi til med en liten jobb til. Vi skal levere en ny heis. Arbeidene er ikke påstartet, men er like rundt hjørne. Vi har på plass det meste av prosjekteringen som kreves for jobben. Jobben skal være ferdig i løpet av august/september. Sivdamheimen, Bryne Dette er en utførelses entreprise for Time Kommune. Jobben er utvidelse av eksisterende bygg med påbygg i 2 etg i 3 fløyer, samt et lite tilbygg på bakkenivå. Vi har med i vår entreprise grunn, peling, tekking, stål, riving og betongarbeider. Oppstart skjer i starten av juni og vil totalt gå frem mot jul Myklaberget, SBBL. Røyneberg Prosjektet er en totalentreprise for Stavanger Boligbyggerlag/ Real Prosjektutvikling AS. Og består av 26 leiligheter men et felles parkeringsanlegg. Oppstart er planlagt til september 09. Byggherre har sagt de skal selge 10% før oppstart. Dette har de stor tro på de allerede skal oppnå med sine medlemmer i SBBL. Forutsatt at oppstart blir som planlagt, skal prosjektet overleveres til Prosjektet har en relativ stor betongutførelse(dekker, skillevegger) og vil binde opp en del folk høsten/vinteren 09/10. Regner med at de fleste ansatte har fått meg seg hysteriet med Nordsjørittet. Jeg er selv med på dette og prøver å trene så sant jeg har tid. Syns det er bra av Øyvind å ta dette ansvaret med å få med såpass mange. Startskuddet for rittet går 13 juni Og jeg kan si at jeg både gleder og gruer meg. Og ønsker alle lykke til J. J Når denne utgaven har komt ut er nok kanskje rittet gjennomført, forhåpentlig med helsen i behold J Må også nevne at Manchester også i år ble seriemestre. I tillegg har de også vunnet ligacupen og VM for klubblag. Forhåpentligvis vinner de også Champions League finalen som spilles 27 mai. Come on you Reds!!! J Ellers så er det snart sommerferie. Jeg reiser selv 1 mnd på rundreise i USA. Gleder meg J Ønsker alle en kjempe god ferie. 13

14 Per Kristian Skrettingland-Haarr prosjektleder Utenom jobb bygger vi fjøs hjemme Om dagen har jeg bare Torggården å konsentrere meg om på jobb. Prosjektet skal overleveres rett over ferien dette året og ligger i rute. Prosjektet har i det store og hele gått bra hele veien. Byggetrinn 1 ble overlevert i februar med lite feil og stort sett fornøyde kunder. Byggetrinn 1 omfatta blokka mot sør og næringsarealene med tilhørende parkeringsareal. Byggetrinn 2, som overleveres rett over ferien, er blokka mot nord. Vil bare benytte anledningen å rette en stor takk til alle involverte, både UE og egne ansatte. Av nøkkelpersoner kunne jeg nevnt mange. Det skal jeg ikke gjøre, med unntak av Jesper. Han er en stor grunn til at ting har gått såpass bra. På grunn av andre prosjekter har ikke jeg hatt all verdens tid på Nærbø. Men så lenge Jesper har hatt kontroll så er det jo greit. Og til slutt til Arild, takk for samarbeidet så langt og på forhånd gratulerer med et kjempefint bygg på Nærbø. Utenom jobb bygger vi fjøs hjemme. Da kommer det godt med å ha en del pappapermisjon. Det gir Kristin og meg bedre anledning å stille opp der. Jeg er hjemme 3 dager i uken frem til ut i oktober. Det å være hjemme er i bunn og grunn ganske greit, men det er greit å gå på jobb også. Hadde avgjørelsen blitt tatt helt på egenhånd om fordeling av fødselspermisjon hadde kanskje ikke utfallet blitt helt likt J. Til slutt vil jeg bare ønske alle en god sommer og til de som skal stille på nordsjørittet, ha en riktig fin tur. 14

15 JONE navn HØYLAND etternavn prosjektleder stilling Offshore forsyninger og rideopplæring Så kom dagen da jeg skulle få skrive noen ord i Jærentreprenørnytt for første gang på prosjektsiden. For den som fortsatt måtte lure på hvem jeg er så heter jeg Jone Høyland og bor på Nærbø. Gift med Siv og har to gutter, Jesper på 3 år og Emil på 8 mnd. Jeg begynte i Jærentreprenør 1.mai Jeg kom fra Stangeland Maskin hvor jeg gjorde mine tjenester i 10 år, maskinfører,bas,formann og driftsleder. Takker for 10 flotte år der, og håper vi kan ha like godt samarbeid og nytte av hverandre videre fremover. Rett i ilden Da jeg startet i Jærentreprenør var jeg anleggsleder på Hertervigsplass i Stavanger. Dette var virkelig en stor utfordring. Stram fremdrift, norsk/ engelsk kommunikasjon og ivareta HMS var bare noe av de utfordringene som møtte meg. Selv om prosjektet ikke gikk så veldig bra økonomisk, vil jeg nevne at det var ivertfall for meg en veldig god lærdom. I tillegg så kan vi være glade for at det ble ferdig det prosjektet også. Nye prosjekt 1. januar i år ble jeg tilsatt som prosjektleder, og skal ha prosjektene Malibu i Tananger og Nye Ridehallen på Øksnevad videregående skole. Malibu er navnet på et nytt etablert søsterselskap til eiendomsfirmaet Havnebase eiendom. De skal ha et nytt kontor og lagerbygg som skal leies ut til ASCO. (Aberdeen Service Company) Dette er et skotsk eiet firma som er under etablering på leiebasis i de fleste norske kystbyene. Bare i Tananger kan de på en god dag ta imot flere ti- talls semitrailere, og laste flere suppliers skip med forsyninger til Nordsjøen på både norsk og britisk sokkel. I tillegg har de flere personer offshore som koordinerer helikopter og skip. I skrivende stund er vi i gang med forskaling og støping av fundament og ringmurer, Edvin er på plass med noen gode medhjelpere og har full kontroll. Rett over ferien skal de 12 meter lange elementene leveres og monteres. Prosjektet går side om side med Lothe Bygg som for samme byggherre og på samme tomt bygger kontorer og produksjonshall som skal leies ut til Stavanger Maskinering. Øksnevad videregående skole er i full gang med bygging av nye fjøs, grishus og driftsbygninger, og hest er da intet unntak. Vi fikk jobben med å bygge ny ridehall for Rogaland Fylkeskommune, med undervisningsrom, dommerrom og tribune til tilskuere. Dette er først å fremst for skolens behov som har eget fagtilbud som går på hest og hovslagerfaget. I tillegg vil de få mulighet til å leie ut hallen til større arrangement, siden den dekker krav på størrelse og publikumskapasitet. Med denne flotte og moderne ridehallen vil Jærentreprenør bidra til å skape et nytt landemerke i Klepp slik som den gamle låven var som nylig ble revet. Pr mai er hallen på prosjekteringsnivå, og planlagt oppstart for grunnarbeidene og masseutskifting er august 09. Adle æ jille Denne første tiden min i Jærentreprenør har vært veldig kjekk, jeg synes alle jeg har vært i kontakt med både ute og inne er utrulig kjekke,jordnære og flinke folk. Håper på godt samarbeid videre med dere alle og vil med dette ønske dere en riktig god sommerferie og lykke til i Nordsjørittet til dere som stiller til start der. Hertervigsplass 15

16 TERJE ØGÅRD kalkulatør Fra 37,5 m.o.h. til 3798 m.o.h. En morgen i juli legger to Varhaugsbuer med stø kurs mot Danskeferga i Kristiansand. Ferja skulle gå 12:30, så vi tok oss tid til en kaffepause i Lyngdal. Og som alltid når en er ute i god tid, så var ferja 1 time forsinka. Et par timer senere var det på tid og gå ned på bildekk og løsne stroppen på syklene, og trille i land. Nå var liksom ferien begynt. Den første ivrige tilskoder på ferjekaien i Hanstholm var Arne Odland, han kjørte BIL så vi var forsiktige med å gjøre oss til kjenne. Vende framhjulet mot Skagen for der er det alltid motorsykkeltreff i uke 29. Kom til Skagen utpå kvelden, Historien bag TRÆF på TOPPEN Da Scavenius og H.D. Garagen valgte at afholde træf på toppen første gang ( 1991 ) var de ikke helt uden erfaringer. Det var nemlig sådan at de fleste medlemmer af H.D. Garagen på dette tidspunkt tidligere havde været medlem i Scavenius. Der havde været afholdt en del hyggeweekender på et tidligere tidspunkt, hvor man var heldig hvis der kom 100 motorcykler. I starten var der kun en motorcykelklub i Skagen, og det var Scavenius. På et tidspunkt opstod der en klub ved navn Rigor mortis, denne klub bestod af en gruppe kammerater som holdt til i en lejlighed. Senere opstod der nogle uoverensstemmelser i Scavenius, og en gruppe af medlemmerne brød ud og dannede en klub ved navn Træfcompaniet. De fik stillet en tyskerbunker til rådighed som klubhus. og med Kim Larsen musikk i bakgrunnen frå det stor sirkusteltet var me i gang. Her viser Arild stolt frem teltene som skulle være heimen de neste 2 dagene. Efter nogle år blev Rigor mortis og Træfcompaniet enige om at slå sig sammen til en klub. De har kaldt sig for H.D. Garagen siden. I denne klub køres der på Harley Davidson motorcykler. Begge klubber forlod deres klubhuse og fandt et nyt sted hvor de kunne være. Så i 1991 eksisterede der 2 motorcykel klubber i Skagen, og alle kendte hinanden. Man blev enige om at holde et træf i fællesskab og kalde det for TRÆF PÅ TOPPEN. Stort MC treff i Skagen i Danmark, det er fra 6000 motorsykler å oppover som bruker å reise dit, det er et midtpunkt og derfor kommer folk fra, Tyskland, Danmark, Sverige og Norge dit, og sikkert andre også. Det er utrolig fett, mc-scavenius har et veldig bra arrangement og typisk dansk alt er lov. Gate opp og gate ned med plastikk raketter. Om dagene surrer vi rundt på treffplassen blant tusen sykler, salgs boder og tattoo sjappe. Mat og drikke blir solgt over hele treffplassen noe dette bilde skulle dokumentere. Thisted pølse med remulade. Vart lite med tattoo denne gongen også, men neste gang får vi kanskje betre tid. 16

17 Navnet Forellenhof kommer fra en kjent tv serie fra 60 tallet. En må være godt kledd om det er i juli, skal en over en slik fjelltopp som viser i bakgrunnen. Etter 2 dager med pølsespising og mange kringler setter vi kursen ned mot Tyskland. Mange fine overnattingsplasser langs autobanen, pris ca 25 euro inkl. frokost Å kjøre på autobanen er vel det en kaller transportetappe, men, men så fikk vi prøvet det også. Rasteplasser, toalett, kafe`er og bensinstasjoner, å så krydde det av folk. Ned forbi Fussen stopper autobanen, og det gjorde vi også, for nå var det på tide og begynne og svinga litt igjen. Frem med karte, valget ble enkel satte kursen til Innspruch og Garmish-Partenkirchen med sine Fin utsikt, burde vel kanskje tatt ut øreproppene. Overnatting fantes over alt, til og med disse var pyntet med blomster og tydelig merket med skilt: BIKER WELCOME. Rasteplasser langs vegen var det kart med ferdig merket dagsturer som en kunne følge. Arild strekker på beina på en BIKER STOP kjente hoppbakker fra fjernsynet. Avslapping på fiskerestaurant 16 17

18 navn etternavn stilling Flotte eneboliger i Østerrike like ved grensa til Italia, Tenk Dere en boligblokk på fem etasjer her hjemme med en slik rekkverksløsning. Da vi var tilbake i Østerike igjen gikk turen til Lienz i.o., Winklern og Heiligenbult som er en liten tettsted nede i dalen før en kjører over Großglockner, Østerrike. høyeste fjell. Til om med trappefabrikken var pyntet med blomster. I Østerrike kjørte vi fra Mittersill til Huben, der vi svinget av og hadde en rundtur inn i Italia I Italia suste scootere forbi oss, men det var sikker bare fordi de var på heimebane og viste hvor radaren stod. Großglockner (3798 moh) er det høyeste fjellet i Østerrike. Fjellet er en del av Glocknermassivet og ligger i fjellområdet Hohe Tauern. Ved foten av fjellet ligger Pasterze som er den største isbreen i de østerrikske alper. Fjellet ble første gang besteget sommeren The Grossglockner High Alpine Road: Veien ble offisielt åpnet 3 august m3 av jord og stein ble brukt for å lage veien på 26 måneder m3 lødde steinmurer, 67 bruer og en vei telefon med 24 stoppesteder ble bygget arbeidere brukte 1,8 millioner arbeidstimer på å bygge dette. Kostnaden for bygging av vegen i1936 var 53,5 mill eur og 3,3 mill. eur ble brukt på utbedring av sidevegene. The Motorcycle Heaven: Det er en flott naturopplevelse du kjører 48 km med 36 svinger og en høydeforskjell på 2504 meter. 18

19 Dolomittenes landskap er karakterisert ved kontrasten mellom de grønne og ofte forholdsvis brede dalene på den ene siden og de bratte og bisarre fjellformasjonene på den andre siden. Bakgrunnen for disse kontrastene er forskjellene i bergartene, der noen sedimenter eroderer enklere, mens den hardere dolomitten blir stående som minnesmerker over de tidligere korallrevene. Monte Cristallo (3221 moh.) 19

20 I dette øyeblikk var jeg sikker på at jeg måtte legge ut den lange heimturen aleine, Arild tar farvel med Irene Locker i Østerike. Trompetblomst Envegskjøring i Italia, ingen fare for møtende trafikk de neste 2 timene. Det var Fiat 127 som var på vegene da denne tunnellen ble laget. Arild i Italia, denne vegen er envegskjørt hver andre time, noe Arild utnytter. HD natur 20

21 Utenfor Munchen ble det en overnatting hos Maria og Johann Berger. Maria var gartner og Johann var dyrlege begge var blitt pensjonister. Paret hadde fått tre 1. plasser for finest hage på byggefeltet, og viste stolte frem diplomet ved inngangen. Vi fikk god frokost i hagestuen og god veiledning hvor vi skulle kjøre inn til Munchen. Fin stedstøpt utkraget karnapp med vinduer som buer i topp, og vannvittig bra stillasarbeid. Bindeplass for dragere

22 Münchens hjerte som du utvilsomt vil passere daglig, er torget Marienplatz, med sitt flotte gotiske rådhus (Neues Rathaus) og søylen Mariensaüle. På rådhuset finner du også det berømte, men lite spennende klokkespillet, som tre ganger daglig samler flokker med turister som står og ser på det og lurer på om det ikke skal skje noe snart. Og det gjør det ikke. Du kan gå eller ta heisen opp i tårnet i rådhuset, men du har bedre utsikt fra tårnet i Alte Peter like ved som vi tok dette bilde fra. München er den tyske storbyen som ligger lengst unna Norge, men allikevel er byen kanskje den i Tyskland vi har mest kjennskap til. Hovedårsakene er naturligvis Oktoberfesten, som er alle ølfestivalers mor, og Bayern München som er en stormakt innenfor fotball. München er Tysklands tredje største by med cirka 1,3 millioner innbyggere, og er dessuten hovedstaden i delstaten Bavaria. Byen ligger helt sør i Tyskland, noen mil fra alpene og grensen til Østerrike, og er basert rundt elven Iser. München er grunnlagt rundt år For å slippe å kjøre 2 lange dager på autobanen tilbake valgte vi å ta biltoget opp til Hamburg. Her har Arild fikset billetter. Munchen by så langt øye kan se, ingen flate tak, tror tyskerene har forstått det. Så kjører man syklene ombord på Biltoget i Munchen om kvelden kl 22:26 og slapper av/ spiser/sover - og vips er man i Hamburg kl 08:11 neste dag. 22

23 Vi kjører ut av Hamburg og forsetter opp til Danmark, det blir en bensinfylling i Kolding med litt avslapping. Telefonen ringer, det er Aksel Budsberg som hadde hørt rykter om at vi var i Danmark. Aksel har sommerhus i Øster Hurup og ber oss med på grisefest i Råby. Alle som har vert innom Stavanger Tekniske Fagskole kjenner Aksel (buddy). Aksel er et levende leksikon innen betong. Grillen ble fyret opp med ved kl om morgenen, grillmester er tømmermann og heter Thomas. Legg merke til teknikken med å få sprø svor. Spaden blir fylt med rødglødene kull og løftet opp til grisen, nam nam. Aksel ser ut til å være godt fornøyd med grill resultatet, nå må snusen ut. Grillprodusenten ( smeden ) er bonde og heter Anders Dahl, innerst til venstre, fruen på andre siden, Grethe i midten til venstre kona til Buddy. Og så ha vi to varhaugsbuer ytterst. Kaien i Hanstholm 23

24 Jærentreprenørnytt vil her få ynskja alle til lukke med runde og halvrunde dagar, både dei som alt har vore og dei som kjem: 60 år Inger Haugstad 1. juli 50 år Urszula Reime 28. august 45 år Mario Alexander Belling 2. april 40 år Hans Kristian Aasland 7. august Njål Nærland Bore 18. august 35 år Vidar Tjemsland 8. februar 30 år Islam Ilajasovits Mudajev 13. juni Rune Hadland 29. juli Jarle Stokkeland 26. oktober. 20 år Gunn Helen Undheim 9. mai Ingvar Kvæven 10. juni Sig Andre Vigre 30. juni Barns oppfatning om kristendom Det er presten som bestemmer når man skal graves ned. Han sender noen på gamlehjem, og så graver han ned dem som blir til overs. Per 10 år Man kan kalle Gud for hva man vil. Man kan kalle han Kristus, Festus eller Herre-Jesus. Mona 8 år Kona til gud heter Gudmor. Hun er moren til alle barnebarna hans; Moses, Jesus og Julenissen, Thomas Andre 7 år Jeg vil ikke begraves når jeg blir gammel, for jeg klarer ikke å ligge så lenge under jorden uten å puste. Og så er det så ekkelt å få så masse jord i nesa. Da er det nesten bedre å bo på gamlehjem Magne - 7 år: Gud heter egentlig Den allmennpraktiserende hersker på himmelen og på jorden. Han bestemmer alt, hele tiden. I gamle dager het Gud mannen med ljåen Markus 7 år. Hvis du dør, så skaper Gud deg om til jord. Da skjønner du ikke bæret. Mikkel - 7 år: Gud trenger ikke tro på noen han. Han trenger bare tro på seg selv. Hanne - 8 år: Det er mange i himmelen: Alle som er døde er der, pluss Gud og Jesus og den dårlige Ånde. Det er noen som har en hellig lama. Det er egentlig en liten kamel. Det heter Dalai-lama. Jeg tror det er en engel. Signe 9 år Hvis Gud hadde holdt det han sa om å la alle barn komme til seg, så hadde vi ikke trengt barnehager. Bibelen består for eksempel av De fem museboker og Marius evangelium. De skriver om mye pent der, og det handler om mange artige typer. For eksempel handler det om Pottimor, Pottifar og Pontius Forlat oss. Ingvill 8 år Du skal høre på moren din samme hva hun sier og hvilket tonefall hun bruker. Thomas Andre 7 år Gud er forholdsvis grei, men han liker ikke at tyver kommer til himmelen uten grunn. Nå er det blitt ozonhull i himmelen. Det gjør at gulvet til Gud ikke er helt tett lenger. Det kan bli et problem. Espen 9 år 24

25 Nordsjørittet 2009 Endelig er Nordsjørittet og det store samtaleemnet over. For å si som Terje sier, så er det same kassetten som er blitt spilt kvar matpause siden nyttår omtrent. Opptreningen mot det 91 km lange rittet startet vel for de tøffeste så tidlig at det låg is på veien og helst snøfiller føk rundt øyrene. Noen andre ventet til etter påske før de begynte sykkeltreningen ute. Fellestreningene har vore kvar mandag og onsdag, og her har det vore litt ymse med oppslutningen. For min egen del, som aldri har deltatt på noe ritt før, så har jeg vore vanvittig spent, og må innrømme det at fredagen før den store dagen, var nok ikke hodet mitt så mye på jobb, men på Nordsjørittet. Sommerfuglene var ville i magen og jeg hadde det ikke mye godt. Spenningen var på toppog jeg var drid nervøs. Men da lørdagen kom og jeg endelig hadde komt meg til Egersund, roet alt seg ned og den verste frykten forsvant. Sola skein, og temperaturen var bra. Det eneste var nordavinden jeg fryktet når jeg kom til Varhaug å sko den lange sjøveien, men det gikk bedre enn forventet. Jeg sa yes med meg sjøl da jeg var kommet helskinnet over den Vestlandske hovedvei, da var første kneik knekt tenkte jeg. Den neste blei opp med Korphaugane og over med Vannavatnet, men her gikk det og godt uten noen knall og fall. Neste lyspunkt var alle jeg visste skulle stå og heie på meg på Varhaug. Det ga meg motivasjon til å trø på litt ekstra. Fant noen gode rygger til å henge meg på videre på ferden. Så var det jo Tinghaugbakken som var det neste å grue seg til. Her stod Arne Ove og Arild og heiet, men allikevel hadde jeg ikke nok krefter til å sykle opp hele bakken, så her såg Hans Kristian sitt snitt til å dra fra meg. (Han som hadde låge i ryggen på meg nesten hele turen). Så jeg sa til han at det var helst litt sleipt gjort He he. Etter Tinghaug følte jeg mye var gjort, men må sei det var dryyyygt inn til Sandnes. Tanken streifet meg at dette ville jeg ikke være med på flere gonger. Men hadde bestemt meg på forhånd at jeg skulle gi alt, å komme i mål med blodsmak i kjeften. Så gale var det ikke, men at føtene verka så intenst i minst en halv time etterpå, å at jeg nesten ikke klarte stå stilt, det skal jeg innrømme. Mye av slitet å smertene vart allikevel fort glemt da jeg passerte målstreken. Der var det full gang med musikk, folk, mat og drikke. Sola skein og alt var bare velstand. Enda bedre ble det etter hvert da jeg fikk høre at tida mi ikke var så verst allikevel J Så takk til Øyvind som fekk gang på dette, og har holdt oss oppdatert hele tiden med Nordsjørittet. Håper på ny deltakelse neste år og at me blir enda flere som stiller på startstreken for Team Jærentreprenør. Alle gjennomførte rittet og jeg tror de fleste var godt fornøyd med det! Herdis. Navn Tid min/km km/t Tron Gudmestad 03:51:22 02: Kenneth Skrettingland 04:05:11 02: Øyvind Knutsen 04:08:27 02: Jone Høyland 04:11:07 02: Per Kristian Skrettingland Haar 04:23:41 02: Hans Kristian Aasland 04:42:35 03: Herdis Moi 04:45:09 03: Egil Friestad 04:52:34 03: Leif Jarle Vigre 04:53:47 03: Stein Erlend Ueland 04:54:12 03: Vidar Tjemsland 04:58:13 03: Terje Øgård 04:58:20 03: Terje Stokkeland 05:00:07 03: Jesper Tirstrup 05:02:02 03:20 18:08 Rune Hadland 05:05:39 03: Kai Arne Askvik 05:06:47 03: Joakim Nord-varhaug 05:08:19 03: Stig Andre Vigre 05:16:24 03: Jarl Raugstad 05:17:09 03: Kenneth Kartevoll 05:30:01 03:

26 Allmannamøte 27. april Som tidlegare møte, vart og dette halde på idrettshuset. I tillegg til god kveldsmat og orientering om stoda i Jærentreprenør, var Kjell Aanonesen leigd inn for å snakka om kommunikasjon. Kjell var dyktig og god til å høyra på. M.a sa han at god kommunikasjon var viktig for trivsel og godt samarbeid, sikre arbeidsplasser og en konkurransedyktig bedrift Han sa noko som Patrick Lencini har sagt om kva som er avgjerande for konkurransefordelen: Ikke penger, strategi eller teknologi, men godt samarbeid fordi det er så virkningsfult og skjeldent Han tok og for seg det med å ro i same retning. Ein gründer i ei milliard-bedrift har sagt: Hvis du kunne få alle personene i en organisasjon til å ro i same retning, så kunne du dominere hver eneste industri i alle marked, i en hver konkurranse og til en hver tid. Her var det viktig å tenka på kva ein då burde slutta med, kva ein måtte endra og kva ein kunne gjera meir av. Kjell har og samlivskurs om kommunikasjon i parforhold, og han fekk låtten fram fleire gonger då han samanlikna ekteskap og arbeidsplass. Koss kan ein bygga tillit? Her tok Kjell fram mange eksemplar. Nye folk Å hindra misforståing: Begynn med å lytte. Sjekk ut om du forstår dem rett. Noen trenger lang tid for å uttrykke sin mening gi dem tid. Noen trenger mye trygghet for å komme med det de har på hjertet skap trygghet. Si fra, snakk tydelig og vennlig Hindra fordøming: Lytt varsomt til personen det gjelder. Ikke trekk forhastede slutninger. Ikke delta i baktalelser. Ikke gå inn i trekantsamtaler Hindra utnytting: Vær ærlige og skvære mot hverandre. Ikke fortell videre det andre betror deg. Ikke bruk en betroelse eller svakhet mot personen. Ikke manipuler eller press. Ikke utnytt andre til din eller bedriftens fordel. Ein kan velja ei sunn adferd: Lytt og sjekk ut om du forstår. Innrøm egne feil. Viss noen innrømmer feil, ikkje latterligjør eller straff dem, men tilgi. Tenk: Hva vil jeg at noen skal gjøre mot meg? Gjør det mot dem. Gi ros, bekreftelse og oppmuntring Det var sikkert fleire enn meg som gjekk heim med mange tanker etter denne kvelden, for eg trur dei fleste kunne kjenna seg igjen i mange ting både frå arbeid og ekteskap. (kjæraste) Kjell fekk med seg jubileumsheftet til Jærentreprenør som takk for eit inspirerande og lærerikt foredrag. Liv. Gunn Helen Undheim nettopp fylt 20 år, bur på Undheim. Ho er fødd og oppvaksen på gard. Og då var det og naturleg for henne å ta jordbruksskulen. Ho har 3 år bak seg på skulen i Lyngdal. Ho hadde helgearbeid på Esso Nærbø, men fann fort ut at det å arbeida innomhus ikkje var noko for henne. Gunn starta difor som hjelpearbeidar hos Jærentreprenør 9. september i fjor, og fekk såleis med seg turen til Barcelona. Dæ va grævla gildt, seier Gunn. Ho trivs veldig godt med utearbeid, og gutane til Jætrentreprenør er kjempegreie å arbeida saman med. Ikkje tykkjer ho arbeidet er så tungt heller. Gunn har ikkje nokon spesiell hobby, og seier og at ho ikkje har nokon kjærast, (men eg veit ikkje heilt om eg skal tru på det.) Livretten til Gun Helen er pinnakjøt. (ikkje så rat det, når ho er oppvaksen på gard med sau) Ein stad ho kunne tenkt seg på ferie var USA. 26

27 Olivia Mattningsdal 27 år er fødd og oppvaksen på gard på Mattningsdal. Ho er sambuar med Arild Tuen, og dei bur på Hårr. Dei har ikkje born, men ein liten hund som heiter Mira. Olivia starta i Jærentreprenør 1 juni 08 som forskalingssnikkar. Då hadde ho vore hos Hårr betong i 2 år som hestetrenar, og hos Kåre Refsland i 4 år. På vidaregåande gjekk hu linja for møbelsnikkar, og begynte og som lærling i dette faget, men fann fort ut at det arbeidet ikkje var så gildt likevel. Men møblene i heimen har ho laga sjølv. Ho trivs veldig godt med jobben hos Jærentreprenør. Det er mange utfordringar, mange forskjellige folk å arbeida saman med og ho har det kanongildt. Ho seier og at turen til Barcelona var heilt topp. Olivia har spela litt fotball før, men er nå berre med når dei treng folk på laget til Mattningsdal. Livretten er kjøttkaker og ein tur til Italia hadde ikkje vore dumt som feriemål. Det er minste føre å ha med slike jenter på arbeid sa gutane eg møtte på Coop-bygget. Stein Hobberstad er og ein fersking hos Jærentreprenør. Han er fødd og oppvaksen på Hobberstad, er 22 år, nyforlova, bur på Vigrestad, og starta i jobben som forskalingssnikkar for 9 månader sidan. Han har gått 2 år på jordbruksskule i Lyngdal og vore hos AH Bygg i 2 år. Han trivs og veldig godt saman med resten av gjengen i firmaet. Livretten til Stein er kjøttdeig m/spagetti. Hobbyen er fotball. Han sa han hadde lagt opp nå, men eg er ikkje heilt sikker på om det var fleip eller fakta. Ønskeplass å dra på ferie var Sveits. Der har eg alltid hatt veldig lyst å reisa, slutta Stein av med. Mario Belling 45 år, fødd og oppvaksen i Berlin, men kjem frå Schlesvig Holstein. Nå har han budd på Varhaug 1 år med kona og ei dotter på 13 år, og her trivs han godt. Han har vore fast i firmaet 1 år, tidlegare innleidd som forskalingssnikkar. Mario var og med til Barcelona og har berre godord om den turen. Han trivs og veldig godt hos Jærentreprenør. Eg var innom i ein middagspause på Coop bygget, og gleiben var klar med ein gong: Mario vågar ikkje seia noko anna enn at han trivs Mario har tidlegare arbeidt som skogsarbeidar og tømmermann heime i Tyskland. Her i Norge har han ingen hobby eg berre arbeidar, men i Tyskland dreiv han med segling. Livretten er gås. Han har ingen spesielle ferieønske. Her på Varhaug er bra, og til ferien får han besøk av foreldre og 2 søner frå Tyskland. Eg takker for drøset, og ynskjer både jentene og gutane lukke til vidare i firmaet Liv 27

Hans Kristian Aasland Daglig leder ] Et godt team både. internavis nr. 1 2010. Internavis 1

Hans Kristian Aasland Daglig leder ] Et godt team både. internavis nr. 1 2010. Internavis 1 Hans Kristian Aasland Daglig leder ] Et godt team både internavis nr. 1 2010 Møt Jærentreprenørs nye superhelt Internavis 1 Snøen som falt i vinter Hans Kristian Aasland Daglig leder ] Innhold Frå redaksjonen

Detaljer

internavis nr. 1 2012 FRÅ strategisamlinga

internavis nr. 1 2012 FRÅ strategisamlinga internavis nr. 1 2012 FRÅ strategisamlinga Innhold Frå redaksjonen 2 Sumarhelsing 3 Hans Kristian Aasland, dagl. leder 4 Liv Hobberstad Redaktør ] Inger Haugstad Regnskapsansvarlig ] Jan Erik Tuen, daglig

Detaljer

NO. 101 JULI 2012. Snorklipping Helleland Lothe Bygg v/helge Nærland Almannamøte med alvor og humor

NO. 101 JULI 2012. Snorklipping Helleland Lothe Bygg v/helge Nærland Almannamøte med alvor og humor NYTT NO. 101 JULI 2012 Snorklipping Helleland Lothe Bygg v/helge Nærland Almannamøte med alvor og humor PUKKVERK NO. 101 JULI 2012 Redaktørens forum 3 Leder Maskin 4 Leder Kran 5 Finans 6 Internproduksjon

Detaljer

-nytt. TS-nytt. Arbeidsglede

-nytt. TS-nytt. Arbeidsglede -nytt TS-nytt 95 Mannen Juli 2010 Arbeidsglede Dobbeltsporet - Årets Anlegg 2009 Presentasjon av Block Berge Bygg AS v/yngvar Karlsen som kun ser muligheter intervju med Roy Otto TS-nytt 95 Juli 2010 3

Detaljer

TS-nytt. Nov 2009. Åpen dag Tekst og bilder fra Åpen dag på Soma 12. september Presentasjon av Harald Kynningsrud

TS-nytt. Nov 2009. Åpen dag Tekst og bilder fra Åpen dag på Soma 12. september Presentasjon av Harald Kynningsrud TS-nytt 93 Internproduksjon Nov 2009 Åpen dag Tekst og bilder fra Åpen dag på Soma 12. september Presentasjon av Harald Kynningsrud - intervju med Tommy Stangeland TS-nytt 93 Nov 2009 3 minutt med sjefen

Detaljer

STANGELAND står støtt

STANGELAND står støtt TS-nytt 92 Omstilling Juli 2009 STANGELAND står støtt Presentasjon av SV Betong v/arne Espedal Dobbeltsporet - et kjempeprosjekt for både regionen og for STANGELAND i markedet - intervju med Tore Voster

Detaljer

NO. NOV 2013. Toget går... Backe Bygg v/sjur E Hana Ryfylkeløpet 2013

NO. NOV 2013. Toget går... Backe Bygg v/sjur E Hana Ryfylkeløpet 2013 NYTT NO. 105 NOV 2013 Toget går... Backe Bygg v/sjur E Hana Ryfylkeløpet 2013 PUKKVERK NO. 105 NOV 2013 Redaktørens forum 3 Leder Maskin 4 Leder Kran 5 Marked 6 Drift Kran 7 Drift Anlegg 8 Personal 9 Finans

Detaljer

-nytt. TS-nytt. Yrkesstolthet

-nytt. TS-nytt. Yrkesstolthet -nytt TS-nytt 94 Sjefen Mars 2010 Yrkesstolthet Store forventninger til gartneravdelingen Presentasjon av Rogaland Entreprenør AS v/jo Frøyen for engasjement og arbeidsglede intervju med Oddvar Kvia TS-nytt

Detaljer

Nr. 81 NOVEMBER. -nytt

Nr. 81 NOVEMBER. -nytt Nr. 81 NOVEMBER 2005 -nytt TS-NYTT Nr. 81 November 2005 Redaktør: Leif Egeland 3minutt Trykkeri: Allservice A/S Stavanger med sjefen Det er full rulle i T.S på alle fronter. Me har fått storjobb på riksvei

Detaljer

RONGAREN. Kvalitet Side 7, 8, 9, 31, 28, 29, 34, 35. Tror på framtiden. Helstøpt Jærbetong-kunde. Rev kulturskatt. Snor seg fram i distriktet

RONGAREN. Kvalitet Side 7, 8, 9, 31, 28, 29, 34, 35. Tror på framtiden. Helstøpt Jærbetong-kunde. Rev kulturskatt. Snor seg fram i distriktet RONGAREN InformasjonSblad fra nr. 38 - juli 2011 16. årgang Tror på framtiden Side 4 Helstøpt Jærbetong-kunde Side 10-11 Rev kulturskatt Side 16-17 Snor seg fram i distriktet Side 26-27 Får fylkeskommunen

Detaljer

Nr. 88 MARS 2008. -nytt

Nr. 88 MARS 2008. -nytt Nr. 88 MARS 2008 -nytt 2 TS-NYTT Nr. 88 Mars 2008 Redaktør: Leif Emil Egeland Red. sækretær Reidunn Øglænd Trykk: Allservice A/S Stavanger 3 minutt med sjefen Mildver og goe start på det nya året e kjerkommen

Detaljer

Smarte verdier - S.04 Rekordstor støp for Jærbetong - S.08 Fra Nærbø til Kviamarka - S.28 Barnesider - S.34. Informasjonsblad fra Risa Konsernet

Smarte verdier - S.04 Rekordstor støp for Jærbetong - S.08 Fra Nærbø til Kviamarka - S.28 Barnesider - S.34. Informasjonsblad fra Risa Konsernet Nr.39 2011 Årgang ONGAREN 16 Informasjonsblad fra Risa Konsernet Smarte verdier - S.04 Rekordstor støp for Jærbetong - S.08 Fra Nærbø til Kviamarka - S.28 Barnesider - S.34 Rongaren Nr.39 2011 1 INNHOLD

Detaljer

RONGAREN Informasjonblad fra Risa-konsernet Nr. 35 - DESEMBER 2009 14. årgang

RONGAREN Informasjonblad fra Risa-konsernet Nr. 35 - DESEMBER 2009 14. årgang RONGAREN Informasjonblad fra Nr. 35 - DESEMBER 2009 14. årgang Møt den nye Bryne-treneren Side 4-5 Foran skjema på Jøssang Side 10-11 Full sving på ny fabrikk Side 44-45 Recon-blokker tar av Side 18-19

Detaljer

Nr.84 NOVEMBER. -nytt

Nr.84 NOVEMBER. -nytt Nr.84 NOVEMBER 2006 -nytt TS-NYTT Nr. 84 November 2006 Redaktør: Leif Egeland Red. sækretær Reidunn Øglænd Trykkeri: Allservice A/S Stavanger 3minutt med sjefen Me fortsette me stor aktivitet og jobbane

Detaljer

SIDER LYSE. På vakt for lyse

SIDER LYSE. På vakt for lyse Internmagasin for Lyse Nr. 1 2013 SIkRER REgIonEnS morgenkaffe ÅRSRESultatEt 2012 REDaktøR går av EttER 14 ÅR lyse fiber banket Inn SEIER Et kundesenter I SæRklaSSE tid for lunsj LYSE SIDER På vakt for

Detaljer

INFORMASJONSBLAD 01 2012 PRIS KR 49,- MAGASINET *BRYNE FK S NYE NABO *BYGGER FRAMTIDENS BRYNE FK

INFORMASJONSBLAD 01 2012 PRIS KR 49,- MAGASINET *BRYNE FK S NYE NABO *BYGGER FRAMTIDENS BRYNE FK INFORMASJONSBLAD 01 2012 PRIS KR 49,- RYNE MAGASINET BRYNE- STALLEN 2012 *BRYNE FK S NYE NABO *BYGGER FRAMTIDENS BRYNE FK LOKOMOTIV MEDIA BRYNE INFORMASJONSBLAD 01 2012 PRIS KR 49,- MAGASINET Redaksjonsansvarlig:

Detaljer

PRIS TIL AS BETONG GPS-SALTING JÆRBETONG TIL HOVEDSTADEN BEDRE VEI FRA HAUGESUND TIL OSLO

PRIS TIL AS BETONG GPS-SALTING JÆRBETONG TIL HOVEDSTADEN BEDRE VEI FRA HAUGESUND TIL OSLO Nr. 41 2012 Årgang 17 ONGAREN Informasjonsblad fra Risa-konsernet SOLASPLITTEN Til veis ende KILIMANJARO Den ultimate teambuilding PRIS TIL AS BETONG GPS-SALTING JÆRBETONG TIL HOVEDSTADEN BEDRE VEI FRA

Detaljer

Brukskunstnere side 8

Brukskunstnere side 8 NR. 1/2012, 27. FEBRUAR Brukskunstnere side 8 FØLG OSS PÅ FACEBOOK! JERNIA Mat thermos 1,2 ltr. original Før 299,- Nå 99,- Åpent: 10-20 (18) Meny: 09-21 (19) Rema 1000: 09-21 (20) Vitusapotek: 10-18 (15)

Detaljer

september 2010 nr. 2 33. årgang > Store eneboligtomter for salg nå

september 2010 nr. 2 33. årgang > Store eneboligtomter for salg nå september 2010 nr. 2 33. årgang SIREVÅG UNIK BELIGGENHET! modul.no www.modul.no # 15368 #13332 SKORAN, > Store eneboligtomter for salg nå Førtste byggetrinn 12 solgt, 1 ledig kr 598 000,- Andre byggetrinn

Detaljer

Magasinet for Skanska-ansatte 3/2009. Relasjon

Magasinet for Skanska-ansatte 3/2009. Relasjon Magasinet for Skanska-ansatte 3/2009 Relasjon Dugnad Fra E18 Bommestad-Langåker Etter å ha jobbet fem år internasjonalt, gleder jeg meg til utfordringen som nå ligger foran meg. Å lede Skanska Norge er

Detaljer

2012Relasjon. Magasinet for Skanska-ansatte

2012Relasjon. Magasinet for Skanska-ansatte 2012Relasjon #03 Magasinet for Skanska-ansatte Det viktigste av alt I denne lederen vil jeg fokusere på det som er viktigst for deg og for meg som jobber i Skanska; nemlig at vi kan gå trygt og uskadet

Detaljer

LEDER FORUM. Første ordinære landsting. www.kfuk-kfum-speiderne.no. nr. 2 2005-3. årgang. Lederblad for kfuk-kfum-speiderne

LEDER FORUM. Første ordinære landsting. www.kfuk-kfum-speiderne.no. nr. 2 2005-3. årgang. Lederblad for kfuk-kfum-speiderne LEDER FORUM nr. 2 2005-3. årgang. Lederblad for kfuk-kfum-speiderne Første ordinære landsting www.kfuk-kfum-speiderne.no Svein Olav (26) er redaktør for Lederforum. 2 LEDER LEDERFORUM Nr. 2. 2005 3. Årgang

Detaljer

Kundebladet. Nr. 1 2012. Les bl.a. om: Kormiljøet i Klæbu. Banken på selvbetjening. Han samler på motorsager. Bankens årsregnskap

Kundebladet. Nr. 1 2012. Les bl.a. om: Kormiljøet i Klæbu. Banken på selvbetjening. Han samler på motorsager. Bankens årsregnskap Kundebladet Nr. 1 2012 Les bl.a. om: Kormiljøet i Klæbu Banken på selvbetjening Han samler på motorsager Bankens årsregnskap for 2011 Kundebladet Innhold Nr. 1 2012 4 Ronny Fredrik roser banken 6 Nå vurderes

Detaljer

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/ MILLIONÆRSKOLEN FORORD «Millionærskolen» var en serie innlegg som ble publisert på Pengeblogg i perioden november 2013 - desember 2014. Målet mitt med Millionærskolen var å formidle en rekke råd og tips

Detaljer

VÆRØYPOSTEN Våren 2015

VÆRØYPOSTEN Våren 2015 VÆRØYPOSTEN Våren 2015 Utgiver Værøy kommune www.varoy.kommune.no Redaktør Erling Skarv Johansen Mail:erling.skarv.johansen@varoy.kommune.no Tlf. 48199927/75420608 Kto.nr for abonnement(150/året): 4662.70.40849

Detaljer

knutepunktet utover det forventede En visjon om bybane Haiti løfter hodet Bryllup på kinesisk vis Internblad for Veolia Transport - Nr 2-2010

knutepunktet utover det forventede En visjon om bybane Haiti løfter hodet Bryllup på kinesisk vis Internblad for Veolia Transport - Nr 2-2010 knutepunktet Internblad for Veolia Transport - Nr 2-2010 En visjon om bybane Haiti løfter hodet Bryllup på kinesisk vis utover det forventede Kjære medarbeider Jeg har gleden av å meddele at vi har gjenvunnet

Detaljer

FJELLPOSTEN. Det ligger i vår natur. På vidvanke i Tafjordfjell. Snøstorm! Enorm interesse for fjell og natur

FJELLPOSTEN. Det ligger i vår natur. På vidvanke i Tafjordfjell. Snøstorm! Enorm interesse for fjell og natur NR 2 2014 FJELLPOSTEN M e d l e m s b l a d f o r Å l e s u n d - S u n n m ø r e Tu r i s t f o r e n i n g 6 8 å r g. På vidvanke i Tafjordfjell Snøstorm! Enorm interesse for fjell og natur D-SUNNM UN

Detaljer

Relasjon. Magasinet for Skanska-ansatte 03/2010

Relasjon. Magasinet for Skanska-ansatte 03/2010 Relasjon Magasinet for Skanska-ansatte 03/2010 Innledning Innledning Medeierskap Aksjeprogrammet for ansatte i Skanska ble lansert i 2008 og heter SEOP Skanska Employee Ownership Programme. Her til lands

Detaljer

knutepunktet Internblad for Boreal Transport Nr 1 2013

knutepunktet Internblad for Boreal Transport Nr 1 2013 knutepunktet Internblad for Boreal Transport Nr 1 2013 Ny rederisjef YSK med borealsk vri Tour de Boreal utover det forventede innhold Kjære medarbeider 2013 mars Vennlighet skaper fornøyde kunder. Vi

Detaljer

Turnhallen. Bedriftsblad for Stoltz - Sommeren 2007

Turnhallen. Bedriftsblad for Stoltz - Sommeren 2007 Bedriftsblad for Stoltz - Sommeren 2007 Turnhallen BALANSEKUNST PÅ HØYT NIVÅ.. Gamle turnhallen rehabiliteres og bygges om til næringsarealer og bolig. Samlet areal ca 6500 m 2 Stoltz Entreprenør AS utfører

Detaljer