navn etternavn stilling Godt kledd i juli les s.16-23

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "navn etternavn stilling Godt kledd i juli les s.16-23"

Transkript

1 navn etternavn stilling Godt kledd i juli les s Internavis for Jærentreprenør as Nr

2 liv hobberstad, redaktør Barcelonaturen var kjempefin Så går det mot sommar igjen, og det er eit heilt år sidan eg sat og skulle få til eit nummer av bladet. Det var meininga at det og skulle koma eit i september og eit i desember i fjor, men så vart det bestemt at me skulle laga eit jubileumshefte sidan firmaet var 25 år. Det må eg berre sei, at det vart ein ganske tøff jobb. For det første kom me vel seint i gang, og så vart det sjukdom og klatt med folka som skulle arbeida vidare med heftet. Til vanleg plar eg ikkje legga ting så veldig mykje på meg, same kva det er, men eg må innrømma at dette sleit eg med. Heftet skulle vera klar til trykking rett etter Barcelona-turen, men slik vart det jo ikkje. Men, men det er ikkje alltid ting går slik som planlagt, men her var det ikkje mykje eg kunne gjera med det, men som sagt; dette sleit eg med!. Vel heftet vart klart utpå nyåret, og eg tykte det vart fint. Eg prøvde å trøysta meg med orda: Betre seint enn aldri. Barcelona turen var kjempefin. Me kan leva lenge på dei opplevingane. Det gav sikker og meirsmak for fleire til å reisa tilbake dit ein annan gong. I jubileumsheftet vart det ikkje så mykje bilete av alle dei flinke folka som arbeidar i Jærentreprenør, så difor får eg prøva å få med meg mest mogeleg av desse i seinare Jærentreprenørnytt. Noen kommer, noen går... Vil takka Arne Ove for det gode samarbeidet, og for alt det gilde stoffet han har levert til blada, og alltid i rett tid! Samstundes vil eg ynskja Tron velkomen tilbake. Han var her då eg starta som redaktør, og det var gildt å få treffa han att. Elles kunne eg ynskja eg hadde vore litt meir ute på byggeplasasane, men eg har eit liv utanom dette bladet og. Får håpa det blir betre utover hausten. God sommar til dykk alle! Takk for den flotte gåva eg fekk til 70 års dagen min 6. april. 2

3 Hans Kristian aasland, daglig leder Vi ser at vi er konkurransedyktige Tiden går fort og vi er nå snart ferdig med første halvår av Vi har lagt bak oss et godt halvår med mange gode og fine prosjekter som vi har avsluttet. Noen eksempler er Bohus på Bryne, Spinnerihagen i Eigersund, Hertervigsplass i Stavanger og Golftunet på Forus. Vi er inne i en meget krevende periode med hensyn til at vi har en finanskrise og at mange legger sine investeringer på is. Det har ført til at konkurransen er mye hardere og det er mange flere om beinet på hvert enkelt oppdrag. Vi ser at vi er konkurransedyktig, men den endelige beslutning er vanskelig å ta for byggherrene. Vi ser at det igjen er noe bevegelse i boligmarkedet og håper at den lave renten er med på å bidra til at flere boligprosjekter blir igangsatt. Vi har tro på at markedet vil ta seg opp igjen noe når vi kommer ut i 2010, og håper også at økt oljepris vil bidra til at næringslivet øker sine investeringer i vår region. På betongsiden har vi fylt opp ca. 70 % av behovet i høst, men ser at vi trenger flere oppdrag for å kunne ha full sysselsetning ut året. Et prosjekt som vi holder på med i dag er ny butikk til Coop på Varhaug, der vi håper på å bygge leiligheter i byggetrinn 2, 3 og 4. Vi er også kommet langt på vei med betong og grunnarbeidet til den nye skøytehallen i Sørmarka, der vi har klart å holde den stramme fremdriftsplanen som er lagt. Dette vil bli et veldig fint anlegg, med skøytebane, isdansbane, curlingbane og Norges største klatrevegg, når anlegget står ferdig i løpet av Jærentreprenør stilte med eget team i Nordsjørittet. Det var 20 personer som fullførte Nordsjørittet iført drakter i selskapets logofarger. Jeg er imponert over at alle fullførte rittet med bravur og ingen skader. Tron Gudmestad gikk av med seieren i den interne Jærentreprenør striden. Han syklet for Team Velux (siden han startet hos oss 1. juni) og noen av de som endte bak han på resultatlisten mente at han dro fordel av å starte så tidlig i løpet!!!! Det har i alle fall vært et samtaleemne i lunsjen en del ganger, sikker til irritasjon for noen og glede for andre. Jeg håper at dette arrangementet har vært med og bidratt til at noen av våre medarbeidere er i bedre form i dag enn ved begynnelsen av året, eller er dere helt utslitt? Jeg vil gratulere alle som gjennomførte rittet med både god innsats og pågangsmot i den sterke motvinden. Jeg vil også takke Arne Ove Teigen for den gode innsatsen han har lagt ned i bedriften og ønske han lykke til videre med kommunal karriere i Klepp kommune. Det er også veldig gledelig å kunne ønske Tron Gudmestad velkommen tilbake i Jærentreprenør. Tron begynte hos oss som markedssjef den 1. juni. Dere som er kunder vil forhåpentligvis få mye med Tron å gjøre i fremtiden og vi håper at dere tar vel i mot han. Jeg vil til slutt ønske alle ansatte med familier, kunder, leverandører og samarbeidspartnere en riktig god og velfortjent sommerfeire. Jeg håper at vi alle får fint sommervær, uansett hvor vi reiser. God tur og god sommer! Fra øverst til nederst Bohus Jæren, Håland, Coop Varhaug, Sørmarka Flerbrukshall, Stavanger 23

4 ARNT OVE TEIGEN, KS-HMS leder Undergang ved Søra Bråde med meget god kvalitet Ferien nærmer seg med stormskritt med det kommer det samme stresset som har vært år etter år til og bli ferdige med akorden. Det ser ikke ut som det blir annerledes i år heller, i hvert fall ikke for oss i bua. Mange intressante prosjekter skal prises og leveres før slaraffenlivet kan starte. Nå står snart sommerferien for døren med forhåpninger om varme og late dager enten man drar til utlandet eller blir værende her heime. Sommeren er den delen av året når solen står høyt på himmelen og den gjennomsnittlige dagtemperaturen er høyest. For den del av befolkningen som arbeider med naturens avkastning er derfor sommeren årstiden for slit og arbeid, mens den for resten av befolkningen er det årstiden for ferie og fritid. For tiden har vi ikke en temperatur som minner om sommer, men får håpe det bedrer seg. Og det er juninatta høgt over skog og fjell. Og det er grøne lunder der mørket itte fell. Og itte får jeg sova og itte vil jeg hell. (Einar Skjeraasen) HMS Vi har ikke hatt uhell med personskade i perioden fra årsskiftet og frem til juni, håper det fortsetter slik. Når alle er med å tek ansvar er dette noe som kan fortsette. Dersom arbeidstakere blir oppmerksom på feil eller mangler de ikke selv kan rette opp, skal de straks melde fra om dette. Hvis en arbeidstaker mener arbeidet de utfører ikke kan fortsette uten fare for liv og helse, skal han/hun avbryte arbeidet sitt. Verneombudet skal bl.a. påse at maskiner, kjemiske stoffer etc ikke utsetter arbeidstakerne for fare, at nødvendige verneinnretninger og personlig verneustyr er tilgjengelig, at arbeidstakerne mottar nødvendig instruksjon og opplæring, at arbeidet er tilrettelagt slik at det kan utføres på helsemessig forsvarlig måte, at det meldes fra om arbeidsulykker Dersom det er umiddelbar fare for liv eller helse, har verneombudet rett til å stanse arbeidet. I henhold til statistikk fra arbeidstilsynet har unge arbeidstakere en høyere risiko for å bli utsatt arbeidsulykker enn eldre arbeidstakere. Skader etter arbeidsulykker kan blant annet medføre korttidsfravær, langtidsfravær, uføretrygd og førtidspensjonering. Det er ikke entydige og klare sammenhenger mellom hvor alvorlig skaden er og hva som blir konsekvensen på lang sikt, men sannsynligheten for å gå av ved normal pensjonsalder, samt å ha lavt sykefravær, reduseres for arbeidstakere som blir skadet i arbeidsulykker. Teknisk utstyr er årsaken til mange ulykker, enten ved at utstyret svikter eller at det brukes feil. Arbeidsulykker kan derfor forebygges blant annet gjennom å sikre at utstyret er i forskriftsmessig stand og benyttes korrekt. Gransking av ulykker avslører imidlertid ofte en kjede av årsaker. Det er derfor viktig å studere årsakskjeden for ulykken, og ikke bare slå fast at det var en feil ved en maskin. Ofte kan årsakene spores tilbake til mangelfull ledelse, styring, opplæring og andre organisatoriske forhold. Arbeidsulykker kan forebygges både primært og sekundært ved henholdsvis å minimere sannsynligheten for og konsekvensene av ulykker. Forebygging av ulykker skal skje ved at virksomhetene forbedrer sitt systematiske HMS-arbeid. Gjennom at det fokuseres på systematikk i HMS-arbeidet, mener Arbeidstilsynet at det bør forventes en synergieffekt i form av forbedring også på andre arbeidsmiljøområder. Det er derfor meget viktig at alle er med å rapporterer om uønska hendelser til HMS-ansvarlig. 4

5 inger haugstad, regnskapsansvarlig Lyset skaper energi og arbeidslyst Nå er det tid for blad-hilsen igjen. Sommeren står for døra og håpet hos alle er sol, sommer og påfyll av ny energi og arbeidslyst. Noen koser seg heime i eige hus og hage, andre reiser rundt i vår eigen vakre natur her i landet Andre foretrekk syden der ein mest er garantert sol, bading og late dager samt oppleving av andre kulturer og levemåter. For meg blir starten av ferien ei veke på Kreta, der eg både får bada og nok sol!!! Inne på kontoret har vi stadig nok å gjera, sjølv om overgang til lønn ein gong i månad har letta mitt arbeid betrakteleg. Eg trur at det har gått ganske godt for alle ute og å bli vant med lønn kun ein gong pr. månad. Inne surrar praten om Nordsjørittet!! Eg må sei eg beundrar dei som har tatt denne utfordring og skal sykla heile 9,1 mil. Får bare ønska Lykke til og håper alle kjem like heile i mål og møter på jobb igjen mandag morgon, med ei erfaring rikare. ALLE ØNSKES EN GOD SOMMER! Kvalitet. Vi har ofte diskusjon om hva kvalitet er og iht Wikipedia betyr dette: Kvalitet, substantiv som betyr spesifikk eller særegen egenskap ved et objekt, en prosess, et kunstverk, et litterært produkt osv. Eksempel: God kvalitet, dårlig kvalitet, heve eller senke kvaliteten. Ordet brukes og forstås ofte selvstendig i positiv betydning som i uttrykket kvalitetsprodukt som er ment å bety et produkt av god kvalitet. Når ordet kvalitet blir brukt alene synonymt med god kvalitet, blir det tilsvarende vanskelig å forholde seg til uttrykket dårlig kvalitet. I mer teknisk forstand brukes ikke begrepene god eller dårlig kvalitet, men derimot RETT kvalitet. Kvalitet i teknisk sammenheng angir samsvar med brukerens forventninger. Den korrekte definisjonen i henhold til ISO 9000 er: Helheten av egenskaper en enhet har og som vedrører dens evne til å tilfredsstille uttalte og underforståtte behov. I henhold til gamle erfarne folk fra vegvesenet har vi levert undergang ved Søra Bråde med meget god kvalitet. Dette er noe de involverte skal være stolte av og er med og skaper et godt renome for firmaet. 5

6 arne ove teigen, KS-HMS-leder Takk for meg Her er starten på turen inn Muradalen Bjørndalsseter 640 m.o.h. Tur Dersom det er noen som har lyst på en fin fjelltur i sommer samtidig som de kan besøke Baroniet i Rosendal så vil jeg anbefale en tur til Bjørndal. Dette er en innfallsport til Folgefonna nasjonalpark. Man går inn dalen som ligger bak Baroniet og i løpet av noen timar får man oppleve elvar, fossar og fjellvatn, stup og tindar, dvs. typisk vestlandsk fjell og vassdragsnatur. Etter noen timer kommer man opp til Bjørndalsseter som ligger på 640 m over havet. Dette er en seter som er restaurert i den senere tid Turen tilbake stiger videre opp til Skar på 829 moh hvor man har utsikt til Muradalen, Rosendal og fjorden. Slike fine blomster fann vi på turen, voksende midt blant stein og grus. Håper at alle får en fin sommer med flotte opplevelser og at man får ladet opp batteriene til nye tak etter ferien. 6

7 Jeg vil takke alle sammen for de årene vi har fått samarbeidet i Jærentreprenør. Sitter igjen med mange gode erfaringer og minner fra arbeid, turer og sosiale sammenkomster. Har fått lært mange å kjenne og vil nok savne det uformelle miljøet vi har hatt. 1. juli starter jeg som prosjektleder i Klepp kommune og håper å treffe noen igjen i en eller annen sammenheng i forbindelse med byggeoppdrag. Ha ein god sommer! Det forsømte Det er ikke det du gjorde, men det du ikke fikk gjort, som ligger deg tungt på hjertet, ved kveld når solen går bort. Skar 829 m.o.h. Fellestur! Søndag 7.juni hadde vi fellestur til Skinansfjellet som ligger 279 moh ved Hagavatnet. Det var ikke så mange som ble med på turen, 3 stk, men vi fikk en fin opplevelse. I øst hang det tunge regnskyer og det regnet godt på Sandnes og videre opp mot Ålgård mens vi hadde sol og fint vær på hele turen. Oppe ved varden er det fint utsikt mot Brusaknuten i nord, Synesvarden i vest og havet i sør. Håper det er noen som fortsetter å arrangere turer etter at jeg er sluttet. Det er ikke alltid så mange som har vært med på disse turene, men det har vært flotte opplevelser for de som har deltatt. Det lille besøk du glemte, det brev som du ikke skrev. De blomster du ikke sendte, til bitre minner blev. Husk livet er altfor hastig, og altfor alvorlig ment. Vi må ikke glemme hverandre, snart kan det være for sent. Det er ikke det som vi gjorde, men det som vi aldri fikk gjort, som volder oss bitter smerte, mens dagen glir bort. Takk for meg, Arne Ove. Vi kom over slike skapninger også som lå og solte seg på fjellet, Inger tråkket nesten på denne. 67

8 svein Fosse, prosjekteringsleder Sommeren må nytes før den er forbi Det er slutten av mai når Stig kommer inn på kontoret mitt og ser at kalenderen fortsatt viser april. Ska eg sette den på juni med det samme? Nei, eg må få med meg litt av mai. Nå er vi i juni, kalenderen i mai, og sommeren må nytes før den er forbi. Nye byggeregler Når det gjelder prosjekteringsarbeidet går vi en spennende tid i møte med nye byggeforskrifter som gjøres gjeldene fra første august. Dvs det er mulig å søke kommunen om byggetillatelse etter gamle forskrifter innen første august, å få en 2 års frist før man trenger å starte, slik at det er mulig å bygge etter gamle forskrifter fram til I hovedtrekk består endringene i byggeforskriftene av: økt isolasjonsnivå moderat andel glassareal vinduskvaliteter tilsvarende dagens 3-lagsvinduer strengere krav til tetthet (for å redusere uønskede luftlekkasjer) varmegjennvinning av ventilasjonsluft; både i bolig og næringsbygg tiltak for å unngå behov for lokalkjøling (solskjerming m.m.) nattsenking av innetemperaturen redusere kuldebroer Målet med disse endringene er å redusere energibehovet i nye bygninger med rundt 30%. Detaljhefte I Vinter startet jeg, Terje og Arne Ove med månedlige møter med mål om å utarbeide ett detaljhefte for Jærentreprenør. Vi har søkt å finne gode og enkle detaljer som passer våre vaner, samtidig som vi har forberedt detaljene til nye byggeregler. Arbeidet har blitt litt nedprioritert i travle perioder, men nå regner jeg med hefte blir klart tidlig i høst. Arne Ove har vært en god bidragsyter til detaljene, så det var godt vi fikk hentet noe kunnskap ut av han før han avslutter karrieren i Jærentreprenør. Heime er det husbygging som opptar fritida. Jeg har vært heldig med arkitekten. Han har tegnet ett spennende husprosjekt. Huset inkl. garasjen består av tre frittstående bygg, disse henger sammen i overbygde gangsoner. Nå er jeg stort sett ferdig med betongarbeidet på garasjen og ene del av huset, og tømmerarbeidet er godt i gang. Betongarbeidet på siste del skal påbegynnes når dette skrives. God sommer! Svein 8

9 arild bryne, økonomisjef 2008 ble et godt år Markedet Vi er for tiden inne i en global finanskrise som har rammet byggenæringen relativt hardt. Til tross for den globale finanskrisen er vi i Norge heldige som har oljen som har skånet oss godt i forhold til mange andre land. Når vi i tillegg holder til i den delen av landet som faktisk driver med olje må vi tross alt kunne sies å være heldige. Jeg tror at vi har truffet akkurat den knappenålen i verden der det er best å bo, jobbe og drive selskap akkurat nå. For næringsbygg har det vært relativt god etterspørsel etter nye bygg i regionen selv om beslutningen om å sette i gang nye byggeprosjekter nå sitter lengre inne enn tidligere. For boligbygg har det nærmest vært total stopp i igangsetting av nye bygg i Sentralbanken har som kjent satt ned styringsrenten vesentlig i løpet av det siste halvåret. Dette har ført til noe større etterspørsel blant nye boligkjøpere. Flere aktører som driver med boligutvikling har dermed kommet på banen, og etterspørselen har tatt seg noe opp. Boligprisene har steget hittil i år og i mai steg prisene med omtrent en prosent. De største pågående prosjektene og prosjekt som kommer er i dag: Oversikt over større prosjekt: Prosjekt Type prosjekt Sted Torggården Nærbø Bolig Nærbø Coop Varhaug Næring Varhaug Avinor Næring Sola Coop Mariero Næring Mariero Sørmarka Offentlig Stavanger Malibu Næring Tananger Ridesenter Offentlig Klepp Myklaberget Bolig Stavanger JM Byggholt Bolig - delt Sandnes Sivdamheimen Offentlig Bryne Klepphus/Jærbygg Bolig - delt Sandnes Økonomi 2008 ble et godt år for Jærentreprenør. Vi fikk en omsetning på 340 millioner og et resultat på 10 millioner før skatt. Resultatene kommer som effekt av god innsats fra mange gode folk! For inneværende år ser det også ut som resultatet for første halvår blir bra, og det er gledelig. Sommer Det går mot sommer, vi har i skrivende stund hatt noen veldig gode forsommer dager og vi håper på at godværet vedvarer. God sommer! Ordrereserven Ordrereserven i selskapet har gått noe ned og ligger i dag på ca 133 millioner. Det jobbes aktivt med kalkyle av nye prosjekt og det er levert priser på ca 250 millioner der vi venter avklaring. Ellers ligger til kalkyle jobber for ca 220 millioner. Vi forventer at noen av disse jobbene faller på plass etter hvert selv om konkurransen er hard. 9

10 stig kristensen, prosjektleder Sørmarka Flerbrukshall Vi er som kjent med i utbyggingen av Sørmarka flerbrukshall i Stavanger. Her har vi en kontrakt med Sørmarka Flerbrukshall IKS på ca ,- delt entreprise. Det som vi har med er hovedsaklig Riving, grunn- og betongarbeid. Vi startet med rivingen på sen sommeren 08 og kom i gang med betongarbeidene september samme år. Etter en tøff start har vi holdt hver delfrist som vi har blitt tildelt av vår byggherre. Gaute med besetning har gitt en kjempe innsats for å holde disse fristene! Vi har hatt mellom mann på dette prosjektet så langt Nå som det nærmer seg fellesferie begynner vi å bli ferdige med all støping av vegger og dekker. Vi har et mål om å støpe alle gulv (unntatt gulv for isflatene) før ferien i tillegg til å bli ferdig med element montasje av tribune. Vi starter med klargjøring av gulv for isflatene 3. august. Det blir en spennende støpe jobb på totalt m2. Disse to støpene skal være ferdig i løpet av september Fakta om Sørmarka Flerbrukshall: Hallen blir den første i sitt slag i Norge, med aktivitetstilbud for hele familien, blant annet lengdeløp, klatring, curling, ishockey og kunstløp. Hallen skal etter planen åpnes offisielt høsten Når den står ferdig har den et areal på over kvadratmeter. I tillegg skal det investeres i nødvendig infrastruktur. Hallen i Sørmarka er planlagt som interkommunalt anlegg med Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg som eiere. Ønsker alle en riktig god sommer ferie! 10

11 navn leif jarle etternavn vigre, driftsleder stilling Et godt team både ute og inne Da jeg begynte i Jærentreprenør desember 2006 ble jeg ansatt som prosjektleder. Det har vært veldig spennende med mange ulike utfordringer og det har samtidig vært utrolig krevende. I bunn og grunn vil jeg si det har gitt meg verdifull erfaring som jeg kan ta med meg videre i rollen jeg nå har gått over til som driftsleder. Denne stillingen har gitt meg mange nye oppgaver som jeg må ta tak i. Ingen dager er like og det synes jeg er veldig kjekt og utfordrende. Jeg føler nå vi er ett godt team både ute og inne som skal være med å stake veien videre for Jærentreprenør de neste årene. Som vi alle vet er vi inne i det som på folkemunne kalles finanskrisen. Det har også Jærentreprenør fått merke. Vi ser at ordrene ikke kommer på løpende bånd slik som de typisk gjorde tidligere. Derfor jobber vi enda mer aktivt for å få inn jobber og selvfølgelig vil det være slik at vi går ned i pris i våre tilbud til byggherrene i forhold til hva vi skulle ønske. Derfor er jeg av den oppfatning at vi i alle ledd må tenke økonomi kanskje enda mer enn tidligere, slik at vi kan tjene penger selv om prisene har gått ned. Dette må både de som sitter inne og de som er ute på byggeplass tenke på. Stikkord vil være: Hvor kan vi spare penger og hva kan vi gjøre mer effektivt? Samtidig vet vi at etter nedgangstider vil det atter igjen komme oppgangstider. Jeg er sikker på at trenden vil snu og derfor ser jeg lyst på fremtiden. Det er viktig å ha en positiv holdning for da er jeg sikker på at vi får en spennende og utfordrende arbeidsplass videre fremover. Vil ellers nevne Quiz kvelden som jeg følte ble en suksess. Alle som kom hadde tatt med seg godt humør og dermed ble stemningen deretter. Jone som hadde laget de fleste spørsmålene for kvelden hadde gjort en framifrå god jobb. Det var jeg som fikk i oppgave å være dommer og noen ganger kunne det være litt vanskelig men det gikk stort sett greit. Det som var veldig greit var at ALT av mat og drikke forsvant, så det var lite for meg å rydde dagen etter. 11

12 Egil Friestad prosjektleder Vi har mange nye utfordringer Da var plutselig tiden komt for et ny utgave av Jærentreprenør Nytt. Det er en god stund siden sist og enormt mye har skjedd med markedet. Vi har mange nye utfordringer som følge av dette. Men dette har nok alle hørt mer enn nok om den siste tiden. Vi må heller tenke fremover og brette opp armene. For de av dere som kjenner meg så er jeg ganske engasjert i lokalidretten. Snakker da om fotball og håndball på Nærbø. Det er heller ingen hemmelighet at Nærbø sitt A-lag har fått prøvd seg i Norges øverste divisjon. Presentasjonen om å klare opprykket var enormt stor, men den største presentasjonen var nok å klare å holde seg. Det gjorde de ikke, men endte poengløse ved sesongslutt og tilbake til 1.divisjon. I år har jeg i sammen med Glenn Eriksen tatt på meg oppgaven som oppmann. Dette blir en kjekk utfordring og vi skal gjøre alt vi kan på sidelinjen for at Nærbøs gutter hevder seg i toppen av divisjonen. Lykke til J Spinnerihagen, Egersund I skrivende stund er det to uker siden del 2 av prosjektet ble overlevert til kunder og Hellvik Hus Eiendom AS. Noe som gikk meget bra. Det var lite å utsette i leilighetene. Første trinn av prosjektet ble overlevert uken etter Barcelona turen. Jeg vil også benytte denne anledningen til å takke alle underentreprenører i prosjektet for et godt samarbeid og en jobb bra utført. Joakim som har vært min anleggsleder har også gjort en kjempejobb. Bohus, Bryne Først og fremst vil jeg gratulere Bohus med ny fantastisk butikk på Bryne. Vi overleverte prosjektet 19 mars. Og Bohus klemte til med en skikkelig åpning samme dag med Ordfører i Time kommune på plass for å klippe den røde snoren. Prosjektet har vært meget bra for oss på alle måter. Vi har hatt en åpen og god dialog med Einar Danielsen hele veien. Et samarbeid som har fungert utmerket fra dag 1. Øygard Skole, Sandnes Her er våre arbeider mer eller mindre ferdig utført. Dette er en rehabiliteringsjobb. Noe som har ført til at vi har vært litt av og på med egne folk. Vi har i denne entreprisen med oss graving/ utomhus, betong, tekniske rom på tak, stålarbeider, betongsaging, branntetting/maling av stål samt div andre småting. Jobben skal være ferdig for vår del med utomhusplaner i løpet av mai 09. Skolen skal tas i bruk etter ferien. 12

13 Spor 2, Flekkefjord Her skal vi til med en liten jobb til. Vi skal levere en ny heis. Arbeidene er ikke påstartet, men er like rundt hjørne. Vi har på plass det meste av prosjekteringen som kreves for jobben. Jobben skal være ferdig i løpet av august/september. Sivdamheimen, Bryne Dette er en utførelses entreprise for Time Kommune. Jobben er utvidelse av eksisterende bygg med påbygg i 2 etg i 3 fløyer, samt et lite tilbygg på bakkenivå. Vi har med i vår entreprise grunn, peling, tekking, stål, riving og betongarbeider. Oppstart skjer i starten av juni og vil totalt gå frem mot jul Myklaberget, SBBL. Røyneberg Prosjektet er en totalentreprise for Stavanger Boligbyggerlag/ Real Prosjektutvikling AS. Og består av 26 leiligheter men et felles parkeringsanlegg. Oppstart er planlagt til september 09. Byggherre har sagt de skal selge 10% før oppstart. Dette har de stor tro på de allerede skal oppnå med sine medlemmer i SBBL. Forutsatt at oppstart blir som planlagt, skal prosjektet overleveres til Prosjektet har en relativ stor betongutførelse(dekker, skillevegger) og vil binde opp en del folk høsten/vinteren 09/10. Regner med at de fleste ansatte har fått meg seg hysteriet med Nordsjørittet. Jeg er selv med på dette og prøver å trene så sant jeg har tid. Syns det er bra av Øyvind å ta dette ansvaret med å få med såpass mange. Startskuddet for rittet går 13 juni Og jeg kan si at jeg både gleder og gruer meg. Og ønsker alle lykke til J. J Når denne utgaven har komt ut er nok kanskje rittet gjennomført, forhåpentlig med helsen i behold J Må også nevne at Manchester også i år ble seriemestre. I tillegg har de også vunnet ligacupen og VM for klubblag. Forhåpentligvis vinner de også Champions League finalen som spilles 27 mai. Come on you Reds!!! J Ellers så er det snart sommerferie. Jeg reiser selv 1 mnd på rundreise i USA. Gleder meg J Ønsker alle en kjempe god ferie. 13

14 Per Kristian Skrettingland-Haarr prosjektleder Utenom jobb bygger vi fjøs hjemme Om dagen har jeg bare Torggården å konsentrere meg om på jobb. Prosjektet skal overleveres rett over ferien dette året og ligger i rute. Prosjektet har i det store og hele gått bra hele veien. Byggetrinn 1 ble overlevert i februar med lite feil og stort sett fornøyde kunder. Byggetrinn 1 omfatta blokka mot sør og næringsarealene med tilhørende parkeringsareal. Byggetrinn 2, som overleveres rett over ferien, er blokka mot nord. Vil bare benytte anledningen å rette en stor takk til alle involverte, både UE og egne ansatte. Av nøkkelpersoner kunne jeg nevnt mange. Det skal jeg ikke gjøre, med unntak av Jesper. Han er en stor grunn til at ting har gått såpass bra. På grunn av andre prosjekter har ikke jeg hatt all verdens tid på Nærbø. Men så lenge Jesper har hatt kontroll så er det jo greit. Og til slutt til Arild, takk for samarbeidet så langt og på forhånd gratulerer med et kjempefint bygg på Nærbø. Utenom jobb bygger vi fjøs hjemme. Da kommer det godt med å ha en del pappapermisjon. Det gir Kristin og meg bedre anledning å stille opp der. Jeg er hjemme 3 dager i uken frem til ut i oktober. Det å være hjemme er i bunn og grunn ganske greit, men det er greit å gå på jobb også. Hadde avgjørelsen blitt tatt helt på egenhånd om fordeling av fødselspermisjon hadde kanskje ikke utfallet blitt helt likt J. Til slutt vil jeg bare ønske alle en god sommer og til de som skal stille på nordsjørittet, ha en riktig fin tur. 14

15 JONE navn HØYLAND etternavn prosjektleder stilling Offshore forsyninger og rideopplæring Så kom dagen da jeg skulle få skrive noen ord i Jærentreprenørnytt for første gang på prosjektsiden. For den som fortsatt måtte lure på hvem jeg er så heter jeg Jone Høyland og bor på Nærbø. Gift med Siv og har to gutter, Jesper på 3 år og Emil på 8 mnd. Jeg begynte i Jærentreprenør 1.mai Jeg kom fra Stangeland Maskin hvor jeg gjorde mine tjenester i 10 år, maskinfører,bas,formann og driftsleder. Takker for 10 flotte år der, og håper vi kan ha like godt samarbeid og nytte av hverandre videre fremover. Rett i ilden Da jeg startet i Jærentreprenør var jeg anleggsleder på Hertervigsplass i Stavanger. Dette var virkelig en stor utfordring. Stram fremdrift, norsk/ engelsk kommunikasjon og ivareta HMS var bare noe av de utfordringene som møtte meg. Selv om prosjektet ikke gikk så veldig bra økonomisk, vil jeg nevne at det var ivertfall for meg en veldig god lærdom. I tillegg så kan vi være glade for at det ble ferdig det prosjektet også. Nye prosjekt 1. januar i år ble jeg tilsatt som prosjektleder, og skal ha prosjektene Malibu i Tananger og Nye Ridehallen på Øksnevad videregående skole. Malibu er navnet på et nytt etablert søsterselskap til eiendomsfirmaet Havnebase eiendom. De skal ha et nytt kontor og lagerbygg som skal leies ut til ASCO. (Aberdeen Service Company) Dette er et skotsk eiet firma som er under etablering på leiebasis i de fleste norske kystbyene. Bare i Tananger kan de på en god dag ta imot flere ti- talls semitrailere, og laste flere suppliers skip med forsyninger til Nordsjøen på både norsk og britisk sokkel. I tillegg har de flere personer offshore som koordinerer helikopter og skip. I skrivende stund er vi i gang med forskaling og støping av fundament og ringmurer, Edvin er på plass med noen gode medhjelpere og har full kontroll. Rett over ferien skal de 12 meter lange elementene leveres og monteres. Prosjektet går side om side med Lothe Bygg som for samme byggherre og på samme tomt bygger kontorer og produksjonshall som skal leies ut til Stavanger Maskinering. Øksnevad videregående skole er i full gang med bygging av nye fjøs, grishus og driftsbygninger, og hest er da intet unntak. Vi fikk jobben med å bygge ny ridehall for Rogaland Fylkeskommune, med undervisningsrom, dommerrom og tribune til tilskuere. Dette er først å fremst for skolens behov som har eget fagtilbud som går på hest og hovslagerfaget. I tillegg vil de få mulighet til å leie ut hallen til større arrangement, siden den dekker krav på størrelse og publikumskapasitet. Med denne flotte og moderne ridehallen vil Jærentreprenør bidra til å skape et nytt landemerke i Klepp slik som den gamle låven var som nylig ble revet. Pr mai er hallen på prosjekteringsnivå, og planlagt oppstart for grunnarbeidene og masseutskifting er august 09. Adle æ jille Denne første tiden min i Jærentreprenør har vært veldig kjekk, jeg synes alle jeg har vært i kontakt med både ute og inne er utrulig kjekke,jordnære og flinke folk. Håper på godt samarbeid videre med dere alle og vil med dette ønske dere en riktig god sommerferie og lykke til i Nordsjørittet til dere som stiller til start der. Hertervigsplass 15

16 TERJE ØGÅRD kalkulatør Fra 37,5 m.o.h. til 3798 m.o.h. En morgen i juli legger to Varhaugsbuer med stø kurs mot Danskeferga i Kristiansand. Ferja skulle gå 12:30, så vi tok oss tid til en kaffepause i Lyngdal. Og som alltid når en er ute i god tid, så var ferja 1 time forsinka. Et par timer senere var det på tid og gå ned på bildekk og løsne stroppen på syklene, og trille i land. Nå var liksom ferien begynt. Den første ivrige tilskoder på ferjekaien i Hanstholm var Arne Odland, han kjørte BIL så vi var forsiktige med å gjøre oss til kjenne. Vende framhjulet mot Skagen for der er det alltid motorsykkeltreff i uke 29. Kom til Skagen utpå kvelden, Historien bag TRÆF på TOPPEN Da Scavenius og H.D. Garagen valgte at afholde træf på toppen første gang ( 1991 ) var de ikke helt uden erfaringer. Det var nemlig sådan at de fleste medlemmer af H.D. Garagen på dette tidspunkt tidligere havde været medlem i Scavenius. Der havde været afholdt en del hyggeweekender på et tidligere tidspunkt, hvor man var heldig hvis der kom 100 motorcykler. I starten var der kun en motorcykelklub i Skagen, og det var Scavenius. På et tidspunkt opstod der en klub ved navn Rigor mortis, denne klub bestod af en gruppe kammerater som holdt til i en lejlighed. Senere opstod der nogle uoverensstemmelser i Scavenius, og en gruppe af medlemmerne brød ud og dannede en klub ved navn Træfcompaniet. De fik stillet en tyskerbunker til rådighed som klubhus. og med Kim Larsen musikk i bakgrunnen frå det stor sirkusteltet var me i gang. Her viser Arild stolt frem teltene som skulle være heimen de neste 2 dagene. Efter nogle år blev Rigor mortis og Træfcompaniet enige om at slå sig sammen til en klub. De har kaldt sig for H.D. Garagen siden. I denne klub køres der på Harley Davidson motorcykler. Begge klubber forlod deres klubhuse og fandt et nyt sted hvor de kunne være. Så i 1991 eksisterede der 2 motorcykel klubber i Skagen, og alle kendte hinanden. Man blev enige om at holde et træf i fællesskab og kalde det for TRÆF PÅ TOPPEN. Stort MC treff i Skagen i Danmark, det er fra 6000 motorsykler å oppover som bruker å reise dit, det er et midtpunkt og derfor kommer folk fra, Tyskland, Danmark, Sverige og Norge dit, og sikkert andre også. Det er utrolig fett, mc-scavenius har et veldig bra arrangement og typisk dansk alt er lov. Gate opp og gate ned med plastikk raketter. Om dagene surrer vi rundt på treffplassen blant tusen sykler, salgs boder og tattoo sjappe. Mat og drikke blir solgt over hele treffplassen noe dette bilde skulle dokumentere. Thisted pølse med remulade. Vart lite med tattoo denne gongen også, men neste gang får vi kanskje betre tid. 16

17 Navnet Forellenhof kommer fra en kjent tv serie fra 60 tallet. En må være godt kledd om det er i juli, skal en over en slik fjelltopp som viser i bakgrunnen. Etter 2 dager med pølsespising og mange kringler setter vi kursen ned mot Tyskland. Mange fine overnattingsplasser langs autobanen, pris ca 25 euro inkl. frokost Å kjøre på autobanen er vel det en kaller transportetappe, men, men så fikk vi prøvet det også. Rasteplasser, toalett, kafe`er og bensinstasjoner, å så krydde det av folk. Ned forbi Fussen stopper autobanen, og det gjorde vi også, for nå var det på tide og begynne og svinga litt igjen. Frem med karte, valget ble enkel satte kursen til Innspruch og Garmish-Partenkirchen med sine Fin utsikt, burde vel kanskje tatt ut øreproppene. Overnatting fantes over alt, til og med disse var pyntet med blomster og tydelig merket med skilt: BIKER WELCOME. Rasteplasser langs vegen var det kart med ferdig merket dagsturer som en kunne følge. Arild strekker på beina på en BIKER STOP kjente hoppbakker fra fjernsynet. Avslapping på fiskerestaurant 16 17

18 navn etternavn stilling Flotte eneboliger i Østerrike like ved grensa til Italia, Tenk Dere en boligblokk på fem etasjer her hjemme med en slik rekkverksløsning. Da vi var tilbake i Østerike igjen gikk turen til Lienz i.o., Winklern og Heiligenbult som er en liten tettsted nede i dalen før en kjører over Großglockner, Østerrike. høyeste fjell. Til om med trappefabrikken var pyntet med blomster. I Østerrike kjørte vi fra Mittersill til Huben, der vi svinget av og hadde en rundtur inn i Italia I Italia suste scootere forbi oss, men det var sikker bare fordi de var på heimebane og viste hvor radaren stod. Großglockner (3798 moh) er det høyeste fjellet i Østerrike. Fjellet er en del av Glocknermassivet og ligger i fjellområdet Hohe Tauern. Ved foten av fjellet ligger Pasterze som er den største isbreen i de østerrikske alper. Fjellet ble første gang besteget sommeren The Grossglockner High Alpine Road: Veien ble offisielt åpnet 3 august m3 av jord og stein ble brukt for å lage veien på 26 måneder m3 lødde steinmurer, 67 bruer og en vei telefon med 24 stoppesteder ble bygget arbeidere brukte 1,8 millioner arbeidstimer på å bygge dette. Kostnaden for bygging av vegen i1936 var 53,5 mill eur og 3,3 mill. eur ble brukt på utbedring av sidevegene. The Motorcycle Heaven: Det er en flott naturopplevelse du kjører 48 km med 36 svinger og en høydeforskjell på 2504 meter. 18

19 Dolomittenes landskap er karakterisert ved kontrasten mellom de grønne og ofte forholdsvis brede dalene på den ene siden og de bratte og bisarre fjellformasjonene på den andre siden. Bakgrunnen for disse kontrastene er forskjellene i bergartene, der noen sedimenter eroderer enklere, mens den hardere dolomitten blir stående som minnesmerker over de tidligere korallrevene. Monte Cristallo (3221 moh.) 19

20 I dette øyeblikk var jeg sikker på at jeg måtte legge ut den lange heimturen aleine, Arild tar farvel med Irene Locker i Østerike. Trompetblomst Envegskjøring i Italia, ingen fare for møtende trafikk de neste 2 timene. Det var Fiat 127 som var på vegene da denne tunnellen ble laget. Arild i Italia, denne vegen er envegskjørt hver andre time, noe Arild utnytter. HD natur 20

21 Utenfor Munchen ble det en overnatting hos Maria og Johann Berger. Maria var gartner og Johann var dyrlege begge var blitt pensjonister. Paret hadde fått tre 1. plasser for finest hage på byggefeltet, og viste stolte frem diplomet ved inngangen. Vi fikk god frokost i hagestuen og god veiledning hvor vi skulle kjøre inn til Munchen. Fin stedstøpt utkraget karnapp med vinduer som buer i topp, og vannvittig bra stillasarbeid. Bindeplass for dragere

22 Münchens hjerte som du utvilsomt vil passere daglig, er torget Marienplatz, med sitt flotte gotiske rådhus (Neues Rathaus) og søylen Mariensaüle. På rådhuset finner du også det berømte, men lite spennende klokkespillet, som tre ganger daglig samler flokker med turister som står og ser på det og lurer på om det ikke skal skje noe snart. Og det gjør det ikke. Du kan gå eller ta heisen opp i tårnet i rådhuset, men du har bedre utsikt fra tårnet i Alte Peter like ved som vi tok dette bilde fra. München er den tyske storbyen som ligger lengst unna Norge, men allikevel er byen kanskje den i Tyskland vi har mest kjennskap til. Hovedårsakene er naturligvis Oktoberfesten, som er alle ølfestivalers mor, og Bayern München som er en stormakt innenfor fotball. München er Tysklands tredje største by med cirka 1,3 millioner innbyggere, og er dessuten hovedstaden i delstaten Bavaria. Byen ligger helt sør i Tyskland, noen mil fra alpene og grensen til Østerrike, og er basert rundt elven Iser. München er grunnlagt rundt år For å slippe å kjøre 2 lange dager på autobanen tilbake valgte vi å ta biltoget opp til Hamburg. Her har Arild fikset billetter. Munchen by så langt øye kan se, ingen flate tak, tror tyskerene har forstått det. Så kjører man syklene ombord på Biltoget i Munchen om kvelden kl 22:26 og slapper av/ spiser/sover - og vips er man i Hamburg kl 08:11 neste dag. 22

23 Vi kjører ut av Hamburg og forsetter opp til Danmark, det blir en bensinfylling i Kolding med litt avslapping. Telefonen ringer, det er Aksel Budsberg som hadde hørt rykter om at vi var i Danmark. Aksel har sommerhus i Øster Hurup og ber oss med på grisefest i Råby. Alle som har vert innom Stavanger Tekniske Fagskole kjenner Aksel (buddy). Aksel er et levende leksikon innen betong. Grillen ble fyret opp med ved kl om morgenen, grillmester er tømmermann og heter Thomas. Legg merke til teknikken med å få sprø svor. Spaden blir fylt med rødglødene kull og løftet opp til grisen, nam nam. Aksel ser ut til å være godt fornøyd med grill resultatet, nå må snusen ut. Grillprodusenten ( smeden ) er bonde og heter Anders Dahl, innerst til venstre, fruen på andre siden, Grethe i midten til venstre kona til Buddy. Og så ha vi to varhaugsbuer ytterst. Kaien i Hanstholm 23

24 Jærentreprenørnytt vil her få ynskja alle til lukke med runde og halvrunde dagar, både dei som alt har vore og dei som kjem: 60 år Inger Haugstad 1. juli 50 år Urszula Reime 28. august 45 år Mario Alexander Belling 2. april 40 år Hans Kristian Aasland 7. august Njål Nærland Bore 18. august 35 år Vidar Tjemsland 8. februar 30 år Islam Ilajasovits Mudajev 13. juni Rune Hadland 29. juli Jarle Stokkeland 26. oktober. 20 år Gunn Helen Undheim 9. mai Ingvar Kvæven 10. juni Sig Andre Vigre 30. juni Barns oppfatning om kristendom Det er presten som bestemmer når man skal graves ned. Han sender noen på gamlehjem, og så graver han ned dem som blir til overs. Per 10 år Man kan kalle Gud for hva man vil. Man kan kalle han Kristus, Festus eller Herre-Jesus. Mona 8 år Kona til gud heter Gudmor. Hun er moren til alle barnebarna hans; Moses, Jesus og Julenissen, Thomas Andre 7 år Jeg vil ikke begraves når jeg blir gammel, for jeg klarer ikke å ligge så lenge under jorden uten å puste. Og så er det så ekkelt å få så masse jord i nesa. Da er det nesten bedre å bo på gamlehjem Magne - 7 år: Gud heter egentlig Den allmennpraktiserende hersker på himmelen og på jorden. Han bestemmer alt, hele tiden. I gamle dager het Gud mannen med ljåen Markus 7 år. Hvis du dør, så skaper Gud deg om til jord. Da skjønner du ikke bæret. Mikkel - 7 år: Gud trenger ikke tro på noen han. Han trenger bare tro på seg selv. Hanne - 8 år: Det er mange i himmelen: Alle som er døde er der, pluss Gud og Jesus og den dårlige Ånde. Det er noen som har en hellig lama. Det er egentlig en liten kamel. Det heter Dalai-lama. Jeg tror det er en engel. Signe 9 år Hvis Gud hadde holdt det han sa om å la alle barn komme til seg, så hadde vi ikke trengt barnehager. Bibelen består for eksempel av De fem museboker og Marius evangelium. De skriver om mye pent der, og det handler om mange artige typer. For eksempel handler det om Pottimor, Pottifar og Pontius Forlat oss. Ingvill 8 år Du skal høre på moren din samme hva hun sier og hvilket tonefall hun bruker. Thomas Andre 7 år Gud er forholdsvis grei, men han liker ikke at tyver kommer til himmelen uten grunn. Nå er det blitt ozonhull i himmelen. Det gjør at gulvet til Gud ikke er helt tett lenger. Det kan bli et problem. Espen 9 år 24

25 Nordsjørittet 2009 Endelig er Nordsjørittet og det store samtaleemnet over. For å si som Terje sier, så er det same kassetten som er blitt spilt kvar matpause siden nyttår omtrent. Opptreningen mot det 91 km lange rittet startet vel for de tøffeste så tidlig at det låg is på veien og helst snøfiller føk rundt øyrene. Noen andre ventet til etter påske før de begynte sykkeltreningen ute. Fellestreningene har vore kvar mandag og onsdag, og her har det vore litt ymse med oppslutningen. For min egen del, som aldri har deltatt på noe ritt før, så har jeg vore vanvittig spent, og må innrømme det at fredagen før den store dagen, var nok ikke hodet mitt så mye på jobb, men på Nordsjørittet. Sommerfuglene var ville i magen og jeg hadde det ikke mye godt. Spenningen var på toppog jeg var drid nervøs. Men da lørdagen kom og jeg endelig hadde komt meg til Egersund, roet alt seg ned og den verste frykten forsvant. Sola skein, og temperaturen var bra. Det eneste var nordavinden jeg fryktet når jeg kom til Varhaug å sko den lange sjøveien, men det gikk bedre enn forventet. Jeg sa yes med meg sjøl da jeg var kommet helskinnet over den Vestlandske hovedvei, da var første kneik knekt tenkte jeg. Den neste blei opp med Korphaugane og over med Vannavatnet, men her gikk det og godt uten noen knall og fall. Neste lyspunkt var alle jeg visste skulle stå og heie på meg på Varhaug. Det ga meg motivasjon til å trø på litt ekstra. Fant noen gode rygger til å henge meg på videre på ferden. Så var det jo Tinghaugbakken som var det neste å grue seg til. Her stod Arne Ove og Arild og heiet, men allikevel hadde jeg ikke nok krefter til å sykle opp hele bakken, så her såg Hans Kristian sitt snitt til å dra fra meg. (Han som hadde låge i ryggen på meg nesten hele turen). Så jeg sa til han at det var helst litt sleipt gjort He he. Etter Tinghaug følte jeg mye var gjort, men må sei det var dryyyygt inn til Sandnes. Tanken streifet meg at dette ville jeg ikke være med på flere gonger. Men hadde bestemt meg på forhånd at jeg skulle gi alt, å komme i mål med blodsmak i kjeften. Så gale var det ikke, men at føtene verka så intenst i minst en halv time etterpå, å at jeg nesten ikke klarte stå stilt, det skal jeg innrømme. Mye av slitet å smertene vart allikevel fort glemt da jeg passerte målstreken. Der var det full gang med musikk, folk, mat og drikke. Sola skein og alt var bare velstand. Enda bedre ble det etter hvert da jeg fikk høre at tida mi ikke var så verst allikevel J Så takk til Øyvind som fekk gang på dette, og har holdt oss oppdatert hele tiden med Nordsjørittet. Håper på ny deltakelse neste år og at me blir enda flere som stiller på startstreken for Team Jærentreprenør. Alle gjennomførte rittet og jeg tror de fleste var godt fornøyd med det! Herdis. Navn Tid min/km km/t Tron Gudmestad 03:51:22 02: Kenneth Skrettingland 04:05:11 02: Øyvind Knutsen 04:08:27 02: Jone Høyland 04:11:07 02: Per Kristian Skrettingland Haar 04:23:41 02: Hans Kristian Aasland 04:42:35 03: Herdis Moi 04:45:09 03: Egil Friestad 04:52:34 03: Leif Jarle Vigre 04:53:47 03: Stein Erlend Ueland 04:54:12 03: Vidar Tjemsland 04:58:13 03: Terje Øgård 04:58:20 03: Terje Stokkeland 05:00:07 03: Jesper Tirstrup 05:02:02 03:20 18:08 Rune Hadland 05:05:39 03: Kai Arne Askvik 05:06:47 03: Joakim Nord-varhaug 05:08:19 03: Stig Andre Vigre 05:16:24 03: Jarl Raugstad 05:17:09 03: Kenneth Kartevoll 05:30:01 03:

26 Allmannamøte 27. april Som tidlegare møte, vart og dette halde på idrettshuset. I tillegg til god kveldsmat og orientering om stoda i Jærentreprenør, var Kjell Aanonesen leigd inn for å snakka om kommunikasjon. Kjell var dyktig og god til å høyra på. M.a sa han at god kommunikasjon var viktig for trivsel og godt samarbeid, sikre arbeidsplasser og en konkurransedyktig bedrift Han sa noko som Patrick Lencini har sagt om kva som er avgjerande for konkurransefordelen: Ikke penger, strategi eller teknologi, men godt samarbeid fordi det er så virkningsfult og skjeldent Han tok og for seg det med å ro i same retning. Ein gründer i ei milliard-bedrift har sagt: Hvis du kunne få alle personene i en organisasjon til å ro i same retning, så kunne du dominere hver eneste industri i alle marked, i en hver konkurranse og til en hver tid. Her var det viktig å tenka på kva ein då burde slutta med, kva ein måtte endra og kva ein kunne gjera meir av. Kjell har og samlivskurs om kommunikasjon i parforhold, og han fekk låtten fram fleire gonger då han samanlikna ekteskap og arbeidsplass. Koss kan ein bygga tillit? Her tok Kjell fram mange eksemplar. Nye folk Å hindra misforståing: Begynn med å lytte. Sjekk ut om du forstår dem rett. Noen trenger lang tid for å uttrykke sin mening gi dem tid. Noen trenger mye trygghet for å komme med det de har på hjertet skap trygghet. Si fra, snakk tydelig og vennlig Hindra fordøming: Lytt varsomt til personen det gjelder. Ikke trekk forhastede slutninger. Ikke delta i baktalelser. Ikke gå inn i trekantsamtaler Hindra utnytting: Vær ærlige og skvære mot hverandre. Ikke fortell videre det andre betror deg. Ikke bruk en betroelse eller svakhet mot personen. Ikke manipuler eller press. Ikke utnytt andre til din eller bedriftens fordel. Ein kan velja ei sunn adferd: Lytt og sjekk ut om du forstår. Innrøm egne feil. Viss noen innrømmer feil, ikkje latterligjør eller straff dem, men tilgi. Tenk: Hva vil jeg at noen skal gjøre mot meg? Gjør det mot dem. Gi ros, bekreftelse og oppmuntring Det var sikkert fleire enn meg som gjekk heim med mange tanker etter denne kvelden, for eg trur dei fleste kunne kjenna seg igjen i mange ting både frå arbeid og ekteskap. (kjæraste) Kjell fekk med seg jubileumsheftet til Jærentreprenør som takk for eit inspirerande og lærerikt foredrag. Liv. Gunn Helen Undheim nettopp fylt 20 år, bur på Undheim. Ho er fødd og oppvaksen på gard. Og då var det og naturleg for henne å ta jordbruksskulen. Ho har 3 år bak seg på skulen i Lyngdal. Ho hadde helgearbeid på Esso Nærbø, men fann fort ut at det å arbeida innomhus ikkje var noko for henne. Gunn starta difor som hjelpearbeidar hos Jærentreprenør 9. september i fjor, og fekk såleis med seg turen til Barcelona. Dæ va grævla gildt, seier Gunn. Ho trivs veldig godt med utearbeid, og gutane til Jætrentreprenør er kjempegreie å arbeida saman med. Ikkje tykkjer ho arbeidet er så tungt heller. Gunn har ikkje nokon spesiell hobby, og seier og at ho ikkje har nokon kjærast, (men eg veit ikkje heilt om eg skal tru på det.) Livretten til Gun Helen er pinnakjøt. (ikkje så rat det, når ho er oppvaksen på gard med sau) Ein stad ho kunne tenkt seg på ferie var USA. 26

27 Olivia Mattningsdal 27 år er fødd og oppvaksen på gard på Mattningsdal. Ho er sambuar med Arild Tuen, og dei bur på Hårr. Dei har ikkje born, men ein liten hund som heiter Mira. Olivia starta i Jærentreprenør 1 juni 08 som forskalingssnikkar. Då hadde ho vore hos Hårr betong i 2 år som hestetrenar, og hos Kåre Refsland i 4 år. På vidaregåande gjekk hu linja for møbelsnikkar, og begynte og som lærling i dette faget, men fann fort ut at det arbeidet ikkje var så gildt likevel. Men møblene i heimen har ho laga sjølv. Ho trivs veldig godt med jobben hos Jærentreprenør. Det er mange utfordringar, mange forskjellige folk å arbeida saman med og ho har det kanongildt. Ho seier og at turen til Barcelona var heilt topp. Olivia har spela litt fotball før, men er nå berre med når dei treng folk på laget til Mattningsdal. Livretten er kjøttkaker og ein tur til Italia hadde ikkje vore dumt som feriemål. Det er minste føre å ha med slike jenter på arbeid sa gutane eg møtte på Coop-bygget. Stein Hobberstad er og ein fersking hos Jærentreprenør. Han er fødd og oppvaksen på Hobberstad, er 22 år, nyforlova, bur på Vigrestad, og starta i jobben som forskalingssnikkar for 9 månader sidan. Han har gått 2 år på jordbruksskule i Lyngdal og vore hos AH Bygg i 2 år. Han trivs og veldig godt saman med resten av gjengen i firmaet. Livretten til Stein er kjøttdeig m/spagetti. Hobbyen er fotball. Han sa han hadde lagt opp nå, men eg er ikkje heilt sikker på om det var fleip eller fakta. Ønskeplass å dra på ferie var Sveits. Der har eg alltid hatt veldig lyst å reisa, slutta Stein av med. Mario Belling 45 år, fødd og oppvaksen i Berlin, men kjem frå Schlesvig Holstein. Nå har han budd på Varhaug 1 år med kona og ei dotter på 13 år, og her trivs han godt. Han har vore fast i firmaet 1 år, tidlegare innleidd som forskalingssnikkar. Mario var og med til Barcelona og har berre godord om den turen. Han trivs og veldig godt hos Jærentreprenør. Eg var innom i ein middagspause på Coop bygget, og gleiben var klar med ein gong: Mario vågar ikkje seia noko anna enn at han trivs Mario har tidlegare arbeidt som skogsarbeidar og tømmermann heime i Tyskland. Her i Norge har han ingen hobby eg berre arbeidar, men i Tyskland dreiv han med segling. Livretten er gås. Han har ingen spesielle ferieønske. Her på Varhaug er bra, og til ferien får han besøk av foreldre og 2 søner frå Tyskland. Eg takker for drøset, og ynskjer både jentene og gutane lukke til vidare i firmaet Liv 27

Birger og bestefar På bytur til Stavanger

Birger og bestefar På bytur til Stavanger Birger og bestefar På bytur til Stavanger Små skodespel laga for mellomtrinnet Forfattarar: Ola Skiftun og Sigrun Fister Omarbeidd til skodespel av Stavanger Sjøfartsmuseum Denne dagen var heilt spesiell,

Detaljer

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball.

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. HEILSETNINGAR 2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. Vi reiser til Cuba. Carmen les ei bok. Arne lagar middag. Luisa er på skulen. Det snør. I

Detaljer

NAMNET. Av Jon Fosse GUTEN JENTA

NAMNET. Av Jon Fosse GUTEN JENTA NAMNET Av Jon Fosse Handlinga følger eit ungt par som dreg heim til hennar foreldre. Jenta er høggravid og dei manglar bustad. Det er eit drama om kor vanskeleg det er å forstå kvarandre og om lengselen

Detaljer

Orstad Idrettslag. Barnas Turnfestival. 24.-25. mai 2014

Orstad Idrettslag. Barnas Turnfestival. 24.-25. mai 2014 Orstad Idrettslag Barnas Turnfestival 24.-25. mai 2014 Kongesangen Gud signe vår konge god! Sign ham med kraft og mot. Sign hjem og slott! Lys for ham ved din Ånd Knytt med din sterke hånd Hellig brorskapsband

Detaljer

ALF KJETIL WALGERMO KJÆRE SØSTER

ALF KJETIL WALGERMO KJÆRE SØSTER ALF KJETIL WALGERMO KJÆRE SØSTER AV ALF KJETIL WALGERMO Mitt bankande hjarte. Ungdomsroman. Cappelen Damm, 2011 Mor og far i himmelen. Illustrert barnebok. Cappelen Damm, 2009 Keegan og sjiraffen. Illustrert

Detaljer

Joakim Hunnes. Bøen. noveller

Joakim Hunnes. Bøen. noveller Joakim Hunnes Bøen noveller Preludium Alt er slik det plar vere, kvifor skulle noko vere annleis. Eg sit ved kjøkenvindauget og ser ut. Det snør, det har snødd i dagevis, eg har allereie vore ute og moka.

Detaljer

«Ny Giv» med gjetarhund

«Ny Giv» med gjetarhund «Ny Giv» med gjetarhund Gjetarhundnemda har frå prosjektleiinga i «NY GIV I SAUEHOLDET» som HSG står bak, fått ansvar for prosjektet «KORLEIS STARTA MED GJETARHUND FOR FØRSTE GANG». Prosjektet går ut på

Detaljer

MIN SKAL I BARNEHAGEN

MIN SKAL I BARNEHAGEN MIN SKAL I BARNEHAGEN Bilde 1: Hei! Jeg heter Min. Jeg akkurat fylt fire år. Forrige uke hadde jeg bursdag! Jeg bor i Nord-Korea. Har du hørt om det landet før? Der bor jeg sammen med mamma, pappa, storebroren

Detaljer

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-)

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Alle borna i 1 klasse byrjar å bli trygge i sine nye omgivelser.

Detaljer

Bergen CK C laget sykler Vänern rundt Av Eiliv Vinje

Bergen CK C laget sykler Vänern rundt Av Eiliv Vinje 1 Bergen CK C laget sykler Vänern rundt Av Eiliv Vinje Tidleg morgon i mai. Sol over messeområdet i Örebro, Sverige. Ti Bergen CK- veteranar klare til start, pent oppstilte på to linjer, alle i oppdaterte

Detaljer

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike Molde Domkirke 2016 Konfirmasjonspreike Så er altså dagen her. Den store dagen. Dagen eg trur mange av dykk har gleda seg til lenge. Og det er lov å kjenne litt sommarfuglar i magen og både glede og grue

Detaljer

EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid

EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid Matteus: Tid: Tidleg på 60-talet e.kr. Forfattar: Apostelen Matteus. Adressat: Jødar. Markus: Tid: En gang på 60- talet e.kr. Forfattar: Johannes Markus Adressat: Romarar

Detaljer

Månadsbrev for Rosa september 2014

Månadsbrev for Rosa september 2014 Månadsbrev for Rosa september 2014 Oppsummering/ evaluering av september Språkutvikling Omsorg Ser at borna no stort sett er trygge både på rutinane, dei andre barna og dei vaksne på avdelinga. Dette fører

Detaljer

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger.

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. PREPOSISJONAR 1 Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. Luisa går på skule i Ålesund. Skulen ligg midt i byen. Klasserommet ligg i tredje etasje

Detaljer

Innhold. Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders. rjeundersøking

Innhold. Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders. rjeundersøking Bjørn og Rovdyr Innhold Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders rjeundersøking For eller imot bjørn i Jostedalen? Intervju med nokre ikkje-bønder i dalen Intervju med nokre bønder i dalen

Detaljer

Julebrev 2015 fra familien Jansen

Julebrev 2015 fra familien Jansen Julebrev 2015 fra familien Jansen Nok et år, ja to år faktisk, er gått unna. Hei venner og familie :) Hos oss har de siste 2 årene vært så stadig i endring og travel at vi ikke rakk å skrive noe julebrev

Detaljer

MILLIONSTØTTE TIL JÆRMUSEET

MILLIONSTØTTE TIL JÆRMUSEET JÆRLAPPEN Nr. 2, 2015 Meldingsblad for Vennelaget for Jærmuseet - Vitengarden 15. årgang MILLIONSTØTTE TIL JÆRMUSEET På statsbudsjettet fekk Jærmuseet midler til magasin og restureing. Det vil mellom anna

Detaljer

Til deg som er student i Maurtuå Barnehage!

Til deg som er student i Maurtuå Barnehage! Til deg som er student i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Velkommen til oss! Dette heftet er ei samling av ulik informasjon som me håper kan være grei for deg når du skal vær

Detaljer

Frøylandsbakken. Velkomen til Frøyland og Kvernaland! Siste byggetrinn 18 bustader på Kvernaland

Frøylandsbakken. Velkomen til Frøyland og Kvernaland! Siste byggetrinn 18 bustader på Kvernaland Siste byggetrinn 18 bustader på Kvernaland Velkomen til Frøyland og Kvernaland! Etter suksessen frå byggetrinn I og II, er me nå klare for sal av siste byggetrinn med 18 bustader. Her finn du gode løysingar

Detaljer

SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER

SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER SONGAR ALLSONG Blott en dag Bred dina vida vingar Deg være ære Eg veit ei hamn Ein fin liten blome Han er oppstanden Han tek ikkje glansen av livet Hjemme

Detaljer

SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER

SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER SONGAR ALLSONG Blott en dag Bred dina vida vingar Deg være ære Eg veit ei hamn Ein fin liten blome Han er oppstanden Han tek ikkje glansen av livet Hjemme

Detaljer

SETNINGSLEDD... 2 Verbal... 2 Subjekt... 2 Objekt... 5 Indirekte objekt... 6 Predikativ... 8 Adverbial... 9

SETNINGSLEDD... 2 Verbal... 2 Subjekt... 2 Objekt... 5 Indirekte objekt... 6 Predikativ... 8 Adverbial... 9 SETNINGSLEDD... 2 Verbal... 2 Subjekt... 2 Objekt... 5 Indirekte objekt... 6 Predikativ... 8 Adverbial... 9 1 SETNINGSLEDD Verbal (V) Eit verbal fortel kva som skjer i ei setning. Verbalet er alltid laga

Detaljer

3. og 4 klasse på Straumøy Gard måndag 29.09.09

3. og 4 klasse på Straumøy Gard måndag 29.09.09 3. og 4 klasse på Straumøy Gard måndag 29.09.09 Då ungdomsskulebussen stoppa i Straumøykrysset kom 3. og 4. klasse veltande ut av bussen, klar til ein ny dag på Straumøy Gard. Marta, Marie og Janna var

Detaljer

Teamarbeid og teambuilding

Teamarbeid og teambuilding Teamarbeid og teambuilding Team Bygg vi har bygd meir enn tusen bustader TEAM BYGG har gjennom meir enn 25 år utvikla seg til å bli ein viktig aktør i bustadmarknaden i Sør-Rogaland. Vi har til ei kvar

Detaljer

Kom skal vi klippe sauen

Kom skal vi klippe sauen Kom skal vi klippe sauen KOM SKAL VI KLIPPE SAUEN Kom skal vi klippe sauen i dag Klippe den bra, ja klippe den bra Så skal vi strikke strømper til far Surr, surr, surr, surr, surr. surr Rokken vår går,

Detaljer

Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord

Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord Kjære foreldre, føresette, søsken og vener! I 8 månader har de fått rapport etter rapport frå Nordfjordeleven dykkar. Om flotte fjelltoppar. Store bølgjer. Hav

Detaljer

Takkeemner i forbindelse med Takkegudstjeneste i IMI Kirken, 21.11.2010

Takkeemner i forbindelse med Takkegudstjeneste i IMI Kirken, 21.11.2010 Takkeemner i forbindelse med Takkegudstjeneste i IMI Kirken, 21.11.2010 Fra Puls 1 ungdom: Takk for at du har vært med meg hele året. Takk for mat og drikke. Takk for at jeg bor i et rikt land, og takk

Detaljer

ANNE HELENE GUDDAL Bebo Roman

ANNE HELENE GUDDAL Bebo Roman ANNE HELENE GUDDAL Bebo Roman Du glemmer ikke, men noe klangløst tar bolig i deg. Roland Barthes Jeg ville kaste nøklene om jeg kunne, men jeg kommer alltid tilbake til de låste dørene for å åpne rom etter

Detaljer

På tur med barnehagen. Mars 2015-juni 2015 Fokusområde 11

På tur med barnehagen. Mars 2015-juni 2015 Fokusområde 11 På tur med barnehagen Mars 2015-juni 2015 Fokusområde 11 Standarane, teikn på kvalitet. Desse tre standarane er felles for alle barnehagane i Eid kommune. Dei skal vise veg til korleis vi skal få god kvalitet

Detaljer

3 Gjer setningane om til indirekte tale med verba i preteritum. Han fortalde: Ho bur på Cuba. Han fortalde at ho budde på Cuba.

3 Gjer setningane om til indirekte tale med verba i preteritum. Han fortalde: Ho bur på Cuba. Han fortalde at ho budde på Cuba. LEDDSETNINGAR 1 Gjer setningane om til forteljande leddsetningar. Carmen er kona hans. Luisa går på skule i byen. Leo er tolv år. Ålesund er ein fin by. Huset er raudt. Det snør i dag. Bilen er ny. Arne

Detaljer

Den gode gjetaren. Lukas 15:1-7

Den gode gjetaren. Lukas 15:1-7 Den gode gjetaren Lukas 15:1-7 Bakgrunn I denne forteljinga formidlar du noko om kva ei likning er. Difor er delen om gullboksen relativt lang. Det å snakke om dei ulike filtstykka som ligg i boksen, er

Detaljer

Lyngmo-Glytten 23. årgang - Januar 2014 Medlemsblad GLYTTEN

Lyngmo-Glytten 23. årgang - Januar 2014 Medlemsblad GLYTTEN Lyngmo-Glytten 23. årgang - Januar 2014 Medlemsblad GLYTTEN Lyngmo - Glytten 23. årgang Januar 2014 Helsing frå Lyngmo Når du mottek Lyngmoglytten denne gangen er det travelt arbeid i gang på kjøkkenet

Detaljer

Middagen var ved 20 tiden, og etterpå var det sosialt samvær i peisestua. Det ble IKKE

Middagen var ved 20 tiden, og etterpå var det sosialt samvær i peisestua. Det ble IKKE Av hanne bakken Endelig står årets utflukt for tur og denne gangen går turen til Glitterheim. Noen forberedelser må til før en kan legge ut på tur, men denne gangen ble de ikke så omfattende som sist (

Detaljer

I N N H O L D. Forord

I N N H O L D. Forord BOKVENNEN 2012 I N N H O L D Forord Annlaug Selstø «Aläng» Ero Karlsen «Slutten på nysgjerrighet» Kjersti Kollbotn «Rom null-trettiåtte: Trøyst» Kristian Bjørkelo «Spegelen» Siri Katinka Valdez «Alle er

Detaljer

Forord Ein dag stod eg i stova til ein professor. Han drog fleire tjukke bøker ut av dei velfylte bokhyllene sine og viste meg svære avhandlingar; mange tettskrivne, innhaldsmetta, gjennomtenkte, djuptpløyande

Detaljer

INFORMASJON om førestellinga:

INFORMASJON om førestellinga: BREIDABLIKK KULTURBARNEHAGE Juni/juli 2015 ************************************************************************************************************ Tema juni: Førestillinga Månadens song: Alle songane

Detaljer

Tyra Teodora Tronstad og Bjørn Sortland. Det blir pinlig uansett

Tyra Teodora Tronstad og Bjørn Sortland. Det blir pinlig uansett Tyra Teodora Tronstad og Bjørn Sortland Det blir pinlig uansett Om forfatterne: Tyra Teodora Tronstad og Bjørn Sortland kjente ikke hverandre mens de skrev denne boka. De skrev uten å ha snakket sammen,

Detaljer

6. trinn. Veke 24 Navn:

6. trinn. Veke 24 Navn: 6. trinn Veke 24 Navn: Takk for ei fantastisk fin førestilling i går! Det var veldig kjekt å sjå dykk, både på formiddagen og på ettermiddagen. Eg vart veldig stolt! No må vi få rydda opp og pakka litt

Detaljer

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet Side 1 av 5 Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup Sist oppdatert: 17. desember 2003 Juleevangeliet Julen er i dag først og fremst en kristen høytid

Detaljer

Minnebok. Minnebok NYNORSK

Minnebok. Minnebok NYNORSK Minnebok NYNORSK 1 Minnebok Dette vesle heftet er til dykk som har mista nokon de er glad i. Det handlar om livet og døden, og ein del om korleis vi kjenner det inni oss når nokon dør. Når vi er triste,

Detaljer

Månadsbrev frå oktober, Grøn avd.

Månadsbrev frå oktober, Grøn avd. Månadsbrev frå oktober, Grøn avd. Oppsummering/ evaluering av oktober Oktobermånad starta me med eit lite epleprosjekt. Inndelt i grupper, fekk alle barna vere med på tur for å hauste eple og plommer.

Detaljer

Lyngmo-Glytten 22. årgang August 2013 Medlemsblad. Lyngmo-Glytten22. årgang GLYTTEN SOMMAR PÅ LYNGMO, OG SNART ER DET TID FOR HAUSTLEIR!!

Lyngmo-Glytten 22. årgang August 2013 Medlemsblad. Lyngmo-Glytten22. årgang GLYTTEN SOMMAR PÅ LYNGMO, OG SNART ER DET TID FOR HAUSTLEIR!! Lyngmo-Glytten 22. årgang August 2013 Medlemsblad GLYTTEN SOMMAR PÅ LYNGMO, OG SNART ER DET TID FOR HAUSTLEIR!! Side 1 Helsing frå Lyngmo Det er siste tysdag i august og strålande sol ute. Hafslovatnet

Detaljer

Ser du det? Ved Odd Erling Vik Nordbrønd døveprest i Møre Anne Marie Sødal kateket i døvekirken Nordenfjelske distrikt

Ser du det? Ved Odd Erling Vik Nordbrønd døveprest i Møre Anne Marie Sødal kateket i døvekirken Nordenfjelske distrikt Ser du det? Hvordan jobbe med trosopplæring og bibelfortellinger med hovedvekt på det visuelle. Vi lever i en mer og mer visuell tid, og dette bør få konsekvenser for hvordan kirken kommuniserer med og

Detaljer

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 (Nynorsk) Du skal IKKJE skrive namnet ditt på nokon av sidene i dette spørjeskjemaet. Vi vil berre vite om du er jente eller gut og kva for klasse du går i.

Detaljer

TEIKNSETJING... 2 Punktum... 2 Spørjeteikn... 2 Utropsteikn... 3 Kolon... 3 Hermeteikn... 3 Komma... 5

TEIKNSETJING... 2 Punktum... 2 Spørjeteikn... 2 Utropsteikn... 3 Kolon... 3 Hermeteikn... 3 Komma... 5 TEIKNSETJING... 2 Punktum... 2 Spørjeteikn... 2 Utropsteikn... 3 Kolon... 3 Hermeteikn... 3 Komma... 5 1 TEIKNSETJING Punktum (.) Vi bruker punktum for å lage pausar i teksta. Mellom to punktum må det

Detaljer

MEDLEMSINFO. august 2009

MEDLEMSINFO. august 2009 MEDLEMSINFO august 2009 No er ferien over! Sidan siste medlemsinfo har vi slett ikkje hatt ferie. Denne sommaren har vore veldig aktiv. Tusen takk til alle dokke som har stått på i sommar!! Det har vore

Detaljer

JAMNE BØLGJER. også dei grøne greinene i jamn rørsle att og fram er som kjærasten min

JAMNE BØLGJER. også dei grøne greinene i jamn rørsle att og fram er som kjærasten min DET MØRKNAR SVEVNENS KJÆRLEIK JAMNE BØLGJER EIT FJELL I DAGEN eg står og ser på dei to hjortane og dei to hjortane står og ser på meg lenge står vi slik eg står urørleg hjortane står urørlege ikkje noko

Detaljer

Pasienthotellet Fss Plassering: 7. etg Kapasitet: 21 sengar fordelt på 7 dobbeltrom/7 enkeltrom

Pasienthotellet Fss Plassering: 7. etg Kapasitet: 21 sengar fordelt på 7 dobbeltrom/7 enkeltrom Pasienthotellet Fss Plassering: 7. etg Kapasitet: 21 sengar fordelt på 7 dobbeltrom/7 enkeltrom Formål med pasienthotelllet: Hovudoppgåva er å vere eit tilbod for at pasientane skal behandlast på beste

Detaljer

mlmtoo much medicine in Norwegian general practice

mlmtoo much medicine in Norwegian general practice mlmtoo much medicine in Norwegian general practice For mykje medisin i norsk allmennpraksis Nidaroskongressen 2015 Per Øystein Opdal, Stefán Hjörleifsson, Eivind Meland For mykje medisin i norsk allmennpraksis

Detaljer

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser.

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser. Preken 4. S etter påske 26. april 2015 Kapellan Elisabeth Lund Gratisuka har blitt en festuke her på Fjellhamar, og vi er veldig glad for alle som har bidratt og alle som har kommet innom. Alt er gratis.

Detaljer

Kva kompetanse treng bonden i 2014?

Kva kompetanse treng bonden i 2014? Kva kompetanse treng bonden i 2014? Fagleiar Bjørn Gunnar Hansen TINE Rådgjeving Samtalar med 150 mjølkebønder dei siste 6 åra, frå Østfold til Nordland Kompetanse Kunnskap (Fagleg innsikt) Ferdigheiter

Detaljer

Kvifor er dei fleste mobiltelefonar rektangulære?

Kvifor er dei fleste mobiltelefonar rektangulære? Kvifor er dei fleste mobiltelefonar rektangulære? Innlevert av 6. og 7. ved Marvik Skule (Suldal, Rogaland) Årets nysgjerrigper 2015 Det er første gong både lærar og elevar i 6. og 7. ved Marvik skule

Detaljer

KoønnWEK. v/sidgr.1- or 11(0I: &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. iii

KoønnWEK. v/sidgr.1- or 11(0I: &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. iii KoønnWEK v/sidgr.1- or 11(0I: iii &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. Opplysningar om søkjaren: Namn:Jorun Larsen Adresse: Seimsvegen 73 Postnr./stad: 5472 SEIMSFOSS Telefon: 91398512 Organisasjonsnr:

Detaljer

Ordenes makt. Første kapittel

Ordenes makt. Første kapittel Første kapittel Ordenes makt De sier et ord i fjernsynet, et ord jeg ikke forstår. Det er en kvinne som sier det, langsomt og tydelig, sånn at alle skal være med. Det gjør det bare verre, for det hun sier,

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Preken 26. april 2009 I Fjellhamar kirke. 2.s e påske og samtalegudstjeneste for konfirmanter Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Jeg er den gode gjeteren.

Detaljer

Plassebakken Barnehage

Plassebakken Barnehage Plassebakken Barnehage Plassebakken Post Austigard Februar 2012 www.plassebakken.no Hei alle sammen! Plassebakken Barnehage BA I januar har vi nytta oss av det fine veret å vøre mykje ute! Sjølv om det

Detaljer

ARBEIDSPRØVEN Nynorsk ELEVHEFTE

ARBEIDSPRØVEN Nynorsk ELEVHEFTE ARBEIDSPRØVEN Nynorsk ELEVHEFTE LESEKORT 1 A D Å B O V N F G I P L Y Ø U M S T Æ R E H J K a d å b o v N f g i p l y ø U m s t æ r e h J k LESEKORT 2 sa Vi ål du ør våt dyr syl klo båt lys tak Hest føle

Detaljer

Nynorsk Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo Hovudtest Elevspørjeskjema 8. klasse Rettleiing I dette heftet vil du finne spørsmål om deg sjølv. Nokre spørsmål dreier seg

Detaljer

Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor»

Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Velkommen til oss i Maurtuå Barnehage. Dette heftet med informasjon håpar me kan være til hjelp for deg når du skal være vikar.

Detaljer

Vaffelhjarte Lena og eg i Knert-Mathilde

Vaffelhjarte Lena og eg i Knert-Mathilde Maria Parr Vaffelhjarte Lena og eg i Knert-Mathilde Illustrert av Bo Gaustad Det Norske Samlaget Oslo 2005 Det Norske Samlaget www.samlaget.no Tilrettelagt for ebok av eboknorden 2013 ISBN 978-82-521-8583-6

Detaljer

Jubileumsprøve med stil Rasenprøva 20 år!

Jubileumsprøve med stil Rasenprøva 20 år! Jubileumsprøve med stil Rasenprøva 20 år! Etter nok ein våt sommar var det tradisjonen tru godt ver heile helga under NVK-Hedmark si 20-års jubileumsprøve. 95 påmeldte vart pga skade og sjukdom redusert

Detaljer

Historien om universets tilblivelse

Historien om universets tilblivelse Historien om universets tilblivelse i den første skoleuka fortalte vi historien om universets tilblivelse og for elevene i gruppe 1. Her er historien Verden ble skapt for lenge, lenge siden. Og det var

Detaljer

Hanne Ørstavik Hakk. Entropi

Hanne Ørstavik Hakk. Entropi Hanne Ørstavik Hakk. Entropi 2012 Forlaget Oktober AS, Oslo Første gang utgitt i 1994/1995 www.oktober.no Tilrettelagt for ebok av Type-it AS, Trondheim 2012 ISBN 978-82-495-1026-9 Hakk En sel kommer mot

Detaljer

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser.

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser. Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg Boligeiere fra prosjektet Leie til eie Innledning Hensikt: Leie til eie er et prosjektarbeid som startet sommeren 2011. Målet har vært at flere skal kunne eie sin

Detaljer

Ikke bare en dans på roser

Ikke bare en dans på roser Ikke bare en dans på roser Den første bloggen var rene solskinnshistorien, men her kommer, omsider, litt om hvordan det var å komme hit og hvordan de første fire ukene har vært. Alle sa til meg; «Du er

Detaljer

Det var spådd frå gammal tid at Øyvære skulde gå under. Uti have låg det, og have skulde ta det. Det hadde

Det var spådd frå gammal tid at Øyvære skulde gå under. Uti have låg det, og have skulde ta det. Det hadde Det norske språk- og litteraturselskap 2010. Olav Duun: Menneske og maktene. Utgave ved Bjørg Dale Spørck. ISBN: 978-82-93134-46-6 (digital, bokselskap.no), 978-82- 93134-47-3 (epub), 978-82-93134-48-0

Detaljer

Månadsbrev for GRØN mars/april 2014

Månadsbrev for GRØN mars/april 2014 Månadsbrev for GRØN mars/april 2014 Oppsummering/ evaluering av mars/april Mål og innhald april I mars har me hatt fokus på språk. Me har hatt språksamlingar saman med Rosa kvar veke, der har me sett på

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan Individuell plan - for et bedre liv Individuell plan 1 Ta godt vare på dagen, la den gjøre deg glad og positiv. Se på resten av ditt liv, lev med musikk og sang. Ta godt vare på dagen, la den tenke på

Detaljer

Styret har vore samansett slik i 2012 :

Styret har vore samansett slik i 2012 : Årsmelding for Volda Dykkerklubb 2012 Styret har vore samansett slik i 2012 : Formann : Roar Gjerde ( ikkje på val, 1 år att) Nestformann : Alf Henning Ervik ( på val 2013) Kasserar/IT ansvarleg : Rolf

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan - for et bedre liv 1 Til deg! Dette heftet er ment å være en hjelp til deg som ønsker en individuell plan. Her får du informasjon om hva en individuell plan er, og hva du kan få hjelp og støtte til. Til

Detaljer

mmm...med SMAK på timeplanen

mmm...med SMAK på timeplanen mmm...med SMAK på timeplanen Eit undervisningsopplegg for 6. trinn utvikla av Opplysningskontora i landbruket i samarbeid med Landbruks- og matdepartementet. Smakssansen Grunnsmakane Forsøk 1 Forsøk 2

Detaljer

en STØDIG samarbeidspartner

en STØDIG samarbeidspartner en STØDIG samarbeidspartner Jærentreprenør en STØDIG samarbeidspartner Jærentreprenør ble etablert i 1983 og har ca. 75 ansatte. Fra kontoret på Varhaug bygger vi videre på jærske entreprenørtradisjoner.

Detaljer

Ordning for dåp Storsamling Nærbø 06.12.10

Ordning for dåp Storsamling Nærbø 06.12.10 Ordning for dåp Storsamling Nærbø 06.12.10 Velkomsthelsing. Leiar: Forsamlinga skal i dag ta imot dette barnet (bruk gjerne namnet). Vi gjer dette med glede og i bevissthet om det ansvaret dette legg på

Detaljer

Olaug Nilssen. Få meg på, for faen. Roman

Olaug Nilssen. Få meg på, for faen. Roman Olaug Nilssen Få meg på, for faen Roman 2005 Det Norske Samlaget www.samlaget.no Tilrettelagt for ebok av BookPartnerMedia, København 2012 ISBN 978-82-521-8231-6 Om denne boka Ein humorstisk roman om trongen

Detaljer

Kjære Nytt Liv faddere og støttespillere!

Kjære Nytt Liv faddere og støttespillere! Kjære Nytt Liv faddere og støttespillere! Da var det klart for nyhetsbrevet for Juni. Også denne måneden er det mange ting som har skjedd. Her blir det aldri kjedelig «A» og «R». Jeg fikk telefon fra ex

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

M/S NYBAKK SI HISTORIE

M/S NYBAKK SI HISTORIE M/S NYBAKK SI HISTORIE M/S Nybakk vart bygd på Vaagland Båtbyggeri, rett nord for Kristiansund N, i 1961. Nybygget vart tildelt kallesignalet JXPH då kjølen vart strekt. Bueland Det var brødrene Jakob,

Detaljer

NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER

NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER Brenner broer, bryter opp, satser alt på et kort Satser alt på et kort. Lang reise ut igjen. Vil jeg komme hjem? Vil jeg komme hjem igjen? Melodi: Anders Eckeborn & Simon

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Demonstrasjon av tre stiler i rådgivning - Målatferd er ikke definert. 1. Sykepleieren: Ja velkommen hit, fint å se at du kom. Berit: Takk. 2. Sykepleieren:

Detaljer

Informasjon til elevane

Informasjon til elevane Informasjon til elevane Skulen din er vald ut til å vere med i undersøkinga RESPEKT. Elevar ved fleire skular deltek i undersøkinga, som vert gjennomført av Læringsmiljøsenteret ved Universitetet i Stavanger.

Detaljer

Kjære alle Nytt Liv faddere og støttespillere!

Kjære alle Nytt Liv faddere og støttespillere! Kjære alle Nytt Liv faddere og støttespillere! November var en hektisk, men veldig fin, spennende og opplevelsesrik måned. Personlig var nok November den beste måned i dette året for meg - takket være

Detaljer

Matematikk 1, 4MX15-10E1 A

Matematikk 1, 4MX15-10E1 A Skriftlig eksamen i Matematikk 1, 4MX15-10E1 A 15 studiepoeng ORDINÆR EKSAMEN 19. desember 2011. BOKMÅL Sensur faller innen onsdag 11. januar 2012. Resultatet blir tilgjengelig på studentweb første virkedag

Detaljer

En adopsjonshistorie. Skrevet 15.06.08. av Elin Johannessen

En adopsjonshistorie. Skrevet 15.06.08. av Elin Johannessen En adopsjonshistorie Skrevet 15.06.08. av Elin Johannessen Mitt navn er Elin Johannessen, og jeg er en Turner kvinne på 33 år. Jeg har vært gift med min kjære Kenneth i 12 år den 6 juli - 08 og jeg skal

Detaljer

Egil Christophersen til minne.

Egil Christophersen til minne. Egil Christophersen til minne. Adjø Egil. Eg visste ikkje at du skulle dra så snart. Hadde eg det, skulle du fått desse bileta mens det endå var tid. Bilete eg tok på den fantastiske turen eg hadde til

Detaljer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. (Ukodet) Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør

Detaljer

Mors friluftsliv - nyttig og naturleg

Mors friluftsliv - nyttig og naturleg 5. JANUAR 2016 Mors friluftsliv - nyttig og naturleg Friluftslivsseminar Sogndal 5. januar 2016 Inger Marie Vingdal, HIOA Livslangt liv i natur Kvinne født 1927 Gardbrukar og budeie til1994 Enke, pensjonist

Detaljer

Vi ble kjent med Power Plate gjennom Christine Løvli, som driver Pilatespilotene. Christine var vår instruktør i Pilates på kontoret.

Vi ble kjent med Power Plate gjennom Christine Løvli, som driver Pilatespilotene. Christine var vår instruktør i Pilates på kontoret. Berg-Hansen har testet Power Plate Vi ble kjent med Power Plate gjennom Christine Løvli, som driver Pilatespilotene. Christine var vår instruktør i Pilates på kontoret. Vi ble invitert på presselansering

Detaljer

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA THE PRIDE av Alexi Kaye Campbell Scene for mann og kvinne Manus ligger på NSKI sine sider. 1958 I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag.

Detaljer

Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013. Vårkonferanse Mandal 1

Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013. Vårkonferanse Mandal 1 Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013 Vårkonferanse Mandal 1 Gaular, ein flott kommune i vakre Sogn og Fjordane. 30.04.2013 Vårkonferanse Mandal 2 Gaular, med dei tre ruteområda (2.923 innbyggjarar

Detaljer

Kom mai, du skjønne milde Hipp hurra for lettere sko og klær.

Kom mai, du skjønne milde Hipp hurra for lettere sko og klær. Kom mai, du skjønne milde Hipp hurra for lettere sko og klær. Tilbakeblikk på april: Vips så var april over. Nok en 2 åring har vi fått på Harelabben. Denne gangen var det Maia vi feiret. Hun ville gjerne

Detaljer

Teknikk og konsentrasjon viktigast

Teknikk og konsentrasjon viktigast Teknikk og konsentrasjon viktigast Karoline Helgesen frå Bodø er bare 13 år, men hevdar seg likevel godt i bowling der teknikk og konsentrasjon er viktigare enn rein styrke. Ho var ein av dei yngste finalistane

Detaljer

Jon Fosse. For seint. Libretto

Jon Fosse. For seint. Libretto Jon Fosse For seint Libretto Personar Eldre kvinne, kring seksti-sytti Middelaldrande kvinne, kring førti Mann, kring femti Fylgje Yngre kvinne, kring tretti Med takk til Du Wei 2 Ei seng fremst, godt

Detaljer

Eventyr og fabler Æsops fabler

Eventyr og fabler Æsops fabler Side 1 av 6 En far, en sønn og et esel Tekst: Eventyret er hentet fra samlingen «Storken og reven. 20 dyrefabler av Æsop» gjenfortalt av Søren Christensen, Aschehoug, Oslo 1985. Illustrasjoner: Clipart.com

Detaljer

Regnet sit som glanspapir på hender og føter Vinden ser det eg ikkje ser Han som smiler under vindauget. Eg rissar ikkje namn

Regnet sit som glanspapir på hender og føter Vinden ser det eg ikkje ser Han som smiler under vindauget. Eg rissar ikkje namn Dans meg Lat meg sjå deg utan andlet, lat meg gå med deg i skogen utan klede. Vis meg dit du aldri før har vore, sei meg det du aldri før har tenkt. Våg meg utan sko og utan pust. Dans meg dit du vil Hudsong

Detaljer

SFO 2015/16 - Hafslo barne- og ungdomsskule

SFO 2015/16 - Hafslo barne- og ungdomsskule SFO 2015/16 - Hafslo barne- og ungdomsskule SFO HAFSLO - INFORMASJON SFO er eit friviljug omsorgs- og fritidstilbod før og etter skuletid for borna på 1. 4. steg. Sentralt i tilbodet er omsorg, tryggleik,

Detaljer

MÅNADSBREV FOR APRIL GRØN

MÅNADSBREV FOR APRIL GRØN MÅNADSBREV FOR APRIL GRØN Oppsummering/ evaluering av månaden Også denne månaden har me vore mykje ute. Prøver å komma oss ut to gonger i løpet av dagen om veret er nokon lunde ok. Det er mykje sykling

Detaljer

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I FARNES SKYTTARLAG, 29. OKTOBER 2009

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I FARNES SKYTTARLAG, 29. OKTOBER 2009 REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I FARNES SKYTTARLAG, 29. OKTOBER 2009 Årsmøtet konstituerte seg med Steinar Røyrvik som møteleiar og Rigmor Øygarden som skrivar. Glenn Arne Vie og Sigurd Hatlenes vart valde til å

Detaljer

Preken 31. mars 2013 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund

Preken 31. mars 2013 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund Preken 31. mars 2013 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund Dette hellige evangelium står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 20. kapittel: Tidlig om morgenen den første dagen i uken, mens det ennå er

Detaljer

Avbrudd og ikkje-avbrudd blant maritime lærlingar. Jone Ullenes

Avbrudd og ikkje-avbrudd blant maritime lærlingar. Jone Ullenes Avbrudd og ikkje-avbrudd blant maritime lærlingar Jone Ullenes Innleiing Problemstilling Kva ligg bak lærlingen sitt valg om å avbryte eller fortsette læretida? Innleiing Metode: intervjuer 14 intervjuer

Detaljer