*NB de maritime klassene får Result av Assessment 1. år, dette må være bestått for å få fullføre 2. året. Hvorfor slutter studentene?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "*NB de maritime klassene får Result av Assessment 1. år, dette må være bestått for å få fullføre 2. året. Hvorfor slutter studentene?"

Transkript

1 Årsmelding Bergen maritime fagskole 2 årig maritim og petroleumsteknisk utdanning Årsmeldinga frå Bergen maritime gjev ein oppsummering av dei viktigaste funna i student-, lærar- og sensorvurderingane som vart gjennomført vårsemesteret Årsmeldinga skal gje Hordaland fagskulestyre naudsynt informasjon om læringsmiljøet og kvalitetssikringsarbeidet ved fagskulane i Hordaland. Årsmeldinga vil også danna grunnlag for vidare oppfølging frå administrasjonen og fagskulen. 1.0 Generelle kvalitetsindikatorar Kvalitetssystemet etterspør kvantitative data på tal og nivå på søkarar, eksamensresultat og gjennomstrømming. Leiinga har sjølv vurdert kva som er kritisk verdi for utdanninga og om det er naudsynt med korrigerande tiltak. Totalt tal studentar [1. og 2. år = 291] Tal på søkarar til 1. klasse: [164] Tal på studentar tatt inn: [1. og 2. år = 291] Tal på uteksaminerte studentar: [245 ] Tal på studentar med bestått vitnemål*: [2. år 109, 1. år 43] *NB de maritime klassene får Result av Assessment 1. år, dette må være bestått for å få fullføre 2. året. Leiinga si kommentar/oppsummering: Hvorfor slutter studentene? Antall Fått arbeid 3 Ikke møtt 2 Sykdom, personlige årsaker 9 Flyttet 1 Fagvansker 9 Stort fravær 3 Annen frafallsårsak-årsak ikke oppgitt 19 Sluttet totalt 46 Vi ser at slutter tallene er større på petroleumstekniske linjer, enn på de maritime. Dette skyldes at studentene på de petroleumstekniske linjene, stort sett har arbeid. Dvs de følger en jobbrotasjon på plattform. En del arbeidsgivere forlanger dessverre at de i tilegg, skal reise ut på ekstraturnus i fri periodene. Dette er ikke forenlig med studiene. Vi har derfor fom dette skoleåret innført at arbeidsgiver skal signere studentkontrakten, slik at de skal være klar over viktigheten av studentens tilstedeværelse på skolen. Vi vil i tillegg ha et ekstras fokus på å følge opp disse studentene ekstra i innværende skoleår. Det vil bli utarbeidet egne mål for dette arbeidet. 2.0 Vurdering av utdanningstilbodet Maritime klasser I det fylgjande vert det gjeve ei framstilling av student- og lærarevalueringane. Spørjeskjema for studentar og lærarar har fleire samanfallande punkter, og svara vil derfor verte framstilt under eit. Deretter vert sensorane sine evalueringar formidla og til slutt gjev leiinga si vurdering og oppsummering av evalueringane.

2 I punkt A G skal studentane sine kvantitative vurderingar summerast opp saman med lærarane sine kvantitative vurderingar og kommentarar. For dei skulane som har lagt inn fleire kommentarfelt i studentundersøkinga, så kan desse også leggjast inn der dei høyrar heime. Første år Skipsteknisk drift 3.1 Opplæringsplan Hvor godt kjenner du opplæringsplanen for utdanningen? (1=svært dårlig 6= svært godt) 2 40% 3 25% 4 30% 5 5% 3.2 Opplæringsplan I hvilken grad er opplæringen du har fått i samsvar med opplæringsplanen for faget? (1= svært liten grad 6= svært stor grad) 2 5% 3 25% 4 50% 5 20% 4.1 Undervisningen Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med organiseringen og fremdriften i opplæringen? (1= svært misfornøyd 6= svært fornøyd) Ikke relevant Fag/Funksjon 1-0% 0% 9,1% 22,7% 68,2% 0% 0% Maskinerisystemer Fag/Funksjon 2 - Maritim Elektro 0% 0% 4,5% 22,7% 50% 22,7% 0% Fag/Funksjon 3 - Vedlikehold 59,1% 36,4% 0% 4,5% 0% 0% 0% Fag/Funksjon 4 - Drift av skip 13,6% 18,2% 18,2% 31,8% 13,6% 4,5% 0% Almenfag - støttefag/matematikk og 0% 9,1% 18,2% 40,9% 27,3% 4,5% 0% Fysikk Almenfag - støttefag/norsk og engelsk 0% 4,5% 27,3% 54,5% 13,6% 0% 0% 4.3 Undervisningen Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med det faglige nivået på undervisnngen? (1= svært misfornøyd 6= svært fornøyd) Ikke relevant Fag/Funksjon 1 - Maskinerisystemer 0% 0% 5% 40% 50% 5% 0%

3 Fag/Funksjon 2 - Maritim Elektro 0% 0% 5% 20% 55% 20% 0% Fag/Funksjon 3 - Vedlikehold 45% 35% 10% 10% 0% 0% 0% Fag/Funksjon 4 - Drift av skip 10% 10% 35% 25% 20% 0% 0% Almenfag - Støttefag/Matematikk og Fysikk 0% 0% 15% 45% 25% 15% 0% Almenfag - Støttefag/Norsk og Engelsk 0% 5% 5% 60% 25% 5% 0% 5.1 Arbeidsmetoder I hvilken grad har det blitt nyttet varierte arbeidsmetoder i undervisningen? (Tavle, prosjekt, laboratorium, simulator etc.) (1= svært misfornøyd 6= svært fornøyd) Ikke relevant Fag/Funksjon 1 - Maskinerisystemer 5% 0% 0% 30% 50% 15% 0% Fag/Funksjon 2 - Maritim Elektro 0% 0% 10% 15% 30% 45% 0% Fag/Funksjon 3 - Vedlikehold 25% 45% 15% 15% 0% 0% 0% Fag/Funksjon 4 - Drift av skip 10% 20% 35% 20% 15% 0% 0% Almenfag - Støttefag/Matematikk og Fysikk 5% 20% 25% 35% 5% 5% 5% Almenfag - Støttefag/Norsk og Engelsk 5% 10% 35% 40% 5% 5% 0% 5.3 Arbeidsmetoder Hvor fornøyd eller misjornøyd er du med tilrettelegging for bruk av IKT på skolen? 2 10% 3 20% 4 55% 5 5% 6 10% 6.1 Utstyr og annen infrastruktur Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med lokalitetene (utstyrskvalitet) på skolen? (1= svært misfornøyd 6= svært fornøyd) 2 5% 3 25% 4 60% 5 10% 6.3 Utstyr og annen infrastruktur. Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med undervisningsutstyret (utstyrskvalitet) på skolen? 2 5% 3 50% 4 30% 5 15%

4 7.1 Samarbeid med næringslivet. I hvilken grad har du inntrygg av at skolen samarbeider godt med næringslivet innen ditt fagfelt? (1 = svært liten grad, 6 = svært stor grad) 2 25% 3 25% 4 45% 5 5% 8.1 Hovedprosjektet I hvilken grad har du hatt faglig utbytte av hovedprosjektet/fordypningsmodul? (1 = i svært liten grad., 6 = i svært stor grad) 1 10% 2 10% 3 20% 4 40% 5 20% 12. Det totale læringsmiljøet Læringsmiljøet kan defineres som summen av alle de forhold som kan tenkes å innvirke på studenten sine muligheter til å tilegne seg kunnskap. Hvor fornøyd er du med det totale læringsmiljøet? 2 0% 3 20% 4 50% 5 30%

5 Andre år Skipsteknisk drift 3.1 Opplæringsplan Hvor godt kjenner du opplæringsplanen for utdanningen? (1=svært dårlig 6= svært godt) 1 6,3% 2 6,3% 3 12,5% 4 43,8% 5 31,3% 7. Flervalgsspørsmål Prosentsats 3.2 Opplæringsplan I hvilken grad er opplæringen du har fått i samsvar med opplæringsplanen for faget? (1= svært liten grad 6= svært stor grad) 2 0% 3 37,5% 4 62,5% 5 0% 4.1 Undervisningen Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med organiseringen og fremdriften i opplæringen? (1= svært misfornøyd 6= svært fornøyd) Ikke relevant Fag/Funksjon 1 - Maskinerisystemer 0% 11,8% 5,9% 11,8% 70,6% 0% 0% Fag/Funksjon 2 - Maritim Elektro 0% 11,8% 17,6% 29,4% 35,3% 5,9% 0% Fag/Funksjon 3 - Vedlikehold 41,2% 35,3% 11,8% 11,8% 0% 0% 0% Fag/Funksjon 4 - Drift av skip 0% 35,3% 29,4% 23,5% 11,8% 0% 0% Almenfag - støttefag/matematikk og 0% 0% 5,9% 5,9% 23,5% 5,9% 58,8% Fysikk Almenfag - støttefag/norsk og engelsk 0% 0% 17,6% 29,4% 41,2% 0% 11,8% 4.3 Undervisningen Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med det faglige nivået på undervisnngen? (1= svært misfornøyd 6= svært fornøyd) Ikke relevant Fag/Funksjon 1 - Maskinerisystemer 0% 0% 11,8% 11,8% 52,9% 23,5% 0% Fag/Funksjon 2 - Maritim Elektro 0% 0% 35,3% 17,6% 29,4% 17,6% 0% Fag/Funksjon 3 - Vedlikehold 23,5% 29,4% 29,4% 11,8% 0% 0% 5,9% Fag/Funksjon 4 - Drift av skip 0% 11,8% 41,2% 35,3% 11,8% 0% 0%

6 Almenfag - Støttefag/Matematikk og Fysikk Almenfag - Støttefag/Norsk og Engelsk 0% 5,9% 5,9% 5,9% 5,9% 11,8% 64,7% 0% 0% 23,5% 23,5% 29,4% 5,9% 17,6% 5.1 Arbeidsmetoder I hvilken grad har det blitt nyttet varierte arbeidsmetoder i undervisningen? (Tavle, prosjekt, laboratorium, simulator etc.) (1= svært misfornøyd 6= svært fornøyd) Fag/Funksjon 1 - Maskinerisystemer Fag/Funksjon 2 - Maritim Elektro Fag/Funksjon 3 - Vedlikehold Fag/Funksjon 4 - Drift av skip Almenfag - Støttefag/Matematikk og Fysikk Almenfag - Støttefag/Norsk og Engelsk 5.3 Arbeidsmetoder Ikke relevant Ikke besvart 0% 11,8% 5,9% 11,8% 41,2% 23,5% 0% 5,9% 0% 0% 11,8% 41,2% 29,4% 11,8% 0% 5,9% 23,5% 17,6% 35,3% 17,6% 0% 0% 0% 5,9% 11,8% 11,8% 35,3% 29,4% 5,9% 0% 0% 5,9% 5,9% 0% 17,6% 11,8% 0% 0% 58,8% 5,9% 5,9% 5,9% 17,6% 35,3% 5,9% 5,9% 17,6% 5,9% Hvor fornøyd eller misjornøyd er du med tilrettelegging for bruk av IKT på skolen? 2 12,5% 3 37,5% 4 43,8% 5 0% Ikke besvart 6,3% 6.1 Utstyr og annen infrastruktur Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med lokalitetene (utstyrskvalitet) på skolen? (1= svært misfornøyd 6= svært fornøyd) 1 6,3% 2 12,5% 3 18,8% 4 50% 5 6,3% Ikke besvart 6,3% 6.3 Utstyr og annen infrastruktur. Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med undervisningsutstyret (utstyrskvalitet) på skolen?

7 2 6,3% 3 25% 4 56,3% 5 6,3% Ikke besvart 6,3% 7.1 Samarbeid med næringslivet. I hvilken grad har du inntrygg av at skolen samarbeider godt med næringslivet innen ditt fagfelt? (1 = svært liten grad, 6 = svært stor grad) 1 12,5% 2 25% 3 31,3% 4 25% 5 6,3% 8.1 Hovedprosjektet I hvilken grad har du hatt faglig utbytte av hovedprosjektet/fordypningsmodul? (1 = i svært liten grad., 6 = i svært stor grad) 1 68,8% 2 6,3% 3 6,3% 4 6,3% 5 6,3% Ikke besvart 6,3% 12. Det totale læringsmiljøet Læringsmiljøet kan defineres som summen av alle de forhold som kan tenkes å innvirke på studenten sine muligheter til å tilegne seg kunnskap. Hvor fornøyd er du med det totale læringsmiljøet? 2 6,3% 3 37,5% 4 56,3% 5 0%

8 Første år Nautikk 3.1 Opplæringsplan Hvor godt kjenner du opplæringsplanen for utdanningen? (1=svært dårlig, 6=svært godt) 2 28,6% 3 19% 4 38,1% Opplæringsplan I hvilken grad er opplæringen du har fått i samsvar med opplæringsplanen for faget? (1=svært dårlig, 6=svært godt) 2 4,8% 3 9,5% 4 33,3% 5 47,6% 6 4,8% 4.1 Undervisningen Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med organiseringen og fremdriften i opplæringen? (1= svært misfornøyd 6= svært fornøyd) Fag/Funksjon 1. Navigasjon, sjøveisregler og behandling av skip Fag/Funksjon 2. Lasting, lossing og stuasje. Fag/Funksjon 3. Kontroll av skipets drift og omsorg for personer ombord. Almenfag-Støttefag/Matematikk og fysikk Almenfag - Støttefag/Norsk og Engelsk Ikke relevant 4,8% 4,8% 4,8% 23,8% 42,9% 19% 0% 0% 0% 0% 9,5% 14,3% 76,2% 0% 0% 14,3% 19% 28,6% 23,8% 9,5% 4,8% 0% 0% 0% 33,3% 38,1% 28,6% 0% 4,8% 4,8% 19% 47,6% 19% 4,8% 0% 4.3 Undervisningen Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med det faglige nivået på undervisnngen? (1= svært misfornøyd 6= svært fornøyd) Ikke relevant Fag/Funksjon 1 - Navigasjon, 0% 0% 9,5% 9,5% 47,6% 33,3% 0% sjøveisregler og behandling av skip. Fag/Funksjon 2 - Lasting, lossing og 0% 0% 0% 9,5% 14,3% 76,2% 0% stuasje. Fag/Funksjon 3 - Kontroll av skipets 4,8% 14,3% 4,8% 14,3% 28,6% 28,6% 4,8%

9 drift og omsorg for personer om bord. Almenfag - Støttefag/Matematikk og Fysikk Almenfag - Støttefag/Norsk og Engelsk 0% 0% 0% 19% 42,9% 38,1% 0% 4,8% 4,8% 9,5% 28,6% 42,9% 9,5% 0% 5.1 Arbeidsmetoder I hvilken grad har det blitt nyttet varierte arbeidsmetoder i undervisningen? (Tavle, prosjekt, laboratorium, simulator etc.) (1= svært misfornøyd 6= svært fornøyd) Fag/Funksjon 1 - Navigasjon, sjøveisregler og behandling av skip Fag/Funsjon 2 - Lasting, lossing og stuasje Fag/Funksjon 3 -Kontroll av skipets drift og omsorg for personer ombord. Almenfag - Støttefag/Matematikk og Fysikk Almenfag - Støttefag/Norsk og Engelsk Ikke relevant Ikke besvart 0% 0% 14,3% 14,3% 33,3% 28,6% 4,8% 4,8% 4,8% 0% 4,8% 42,9% 9,5% 23,8% 9,5% 4,8% 4,8% 9,5% 14,3% 23,8% 19% 9,5% 14,3% 4,8% 4,8% 4,8% 9,5% 23,8% 38,1% 4,8% 9,5% 4,8% 0% 9,5% 14,3% 19% 33,3% 9,5% 9,5% 4,8% 7.1 Samarbeid med næringslivet I hvilken grad har du inntrykk av at skolen samarbeider godt med næringslivet innen ditt fagfelt? (1= svært liten grad 6= svært stor grad) 1 4,8% 2 9,5% 3 33,3% 4 33,3% 5 9,5% 6 9,5% 4 33,3% 5 9,5% 6 9,5% 8.1 Hovedprosjektet I hvilken grad har du hatt faglig utbytte av hovedprosjektet/fordypingsmodul? (1= svært liten grad 6= svært stor grad) 1 4,8% 2 0% 3 0% 4 23,8% 5 14,3%

10 Ikke relevant 47,6% Ikke besvart 9,5% 12. Det totale læringsmiljøet. Læringsmiljø kan defineres som summen av alle de forhold som kan tenkes å innvirke på studenten sine mugligheter til å tilegne seg kunnskap. Hvor fornøyd er du med det totale lærlingsmiljøet? (1= svært misfornøyd 6= svært fornøyd) 2 0% 3 14,3% 4 28,6% 5 52,4% 6 4,8% Andre år Nautikk 3.1 Opplæringsplan Hvor godt kjenner du opplæringsplanen for utdanningen? (1=svært dårlig, 6=svært godt) 1 10,5% 2 21,1% 3 36,8% 4 21,1% 5 10,5% 7. Flervalgsspørsmål Prosentsats 3.2 Opplæringsplan I hvilken grad er opplæringen du har fått i samsvar med opplæringsplanen for faget? (1=svært dårlig, 6=svært godt) 1 5,3% 2 5,3% 3 5,3% 4 52,6% 5 26,3% Ikke besvart 5,3% 4.1 Undervisningen Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med organiseringen og fremdriften i opplæringen? (1= svært misfornøyd 6= svært fornøyd)

11 Fag/Funksjon 1. Navigasjon, sjøveisregler og behandling av skip Fag/Funksjon 2. Lasting, lossing og stuasje. Fag/Funksjon 3. Kontroll av skipets drift og omsorg for personer ombord. Almenfag-Støttefag/Matematikk og fysikk Almenfag - Støttefag/Norsk og Engelsk Ikke relevant Ikke besvart 0% 0% 20% 25% 45% 10% 0% 0% 0% 0% 0% 25% 55% 20% 0% 0% 10% 45% 20% 20% 5% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 5% 0% 85% 10% 0% 0% 5% 0% 0% 0% 90% 5% 4.3 Undervisningen Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med det faglige nivået på undervisnngen? (1= svært misfornøyd 6= svært fornøyd) Fag/Funksjon 1 - Navigasjon, sjøveisregler og behandling av skip. Fag/Funksjon 2 - Lasting, lossing og stuasje. Fag/Funksjon 3 - Kontroll av skipets drift og omsorg for personer om bord. Almenfag - Støttefag/Matematikk og Fysikk Almenfag - Støttefag/Norsk og Engelsk Ikke relevant Ikke besvart 0% 0% 15% 20% 45% 15% 5% 0% 0% 0% 5% 5% 55% 30% 5% 0% 20% 25% 40% 15% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 5% 85% 10% 0% 5% 0% 0% 0% 0% 85% 10% 5.1 Arbeidsmetoder I hvilken grad har det blitt nyttet varierte arbeidsmetoder i undervisningen? (Tavle, prosjekt, laboratorium, simulator etc.) (1= svært misfornøyd 6= svært fornøyd) Fag/Funksjon 1 - Navigasjon, sjøveisregler og behandling av skip Fag/Funsjon 2 - Lasting, lossing og stuasje Fag/Funksjon 3 -Kontroll av skipets drift og omsorg for personer ombord. Almenfag - Støttefag/Matematikk og Fysikk Almenfag - Støttefag/Norsk og Engelsk Ikke relevant Ikke besvart 0% 15% 10% 25% 35% 10% 5% 0% 0% 20% 35% 20% 15% 10% 0% 0% 15% 40% 15% 15% 5% 0% 5% 5% 0% 0% 0% 0% 5% 0% 85% 10% 0% 5% 0% 0% 0% 0% 80% 15% 5.3 Arbeidsmetoder Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med bruk av simulatorene ved nautisk linje? (1= svært misfornøyd 6= svært fornøyd) 1 31,6% 2 36,8% 3 26,3%

12 4 5,3% 5 0% 6.1 Utstyr og annen infrastruktur Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med lokalitetene (utstyrskvalitet) på skolen? (1= svært misfornøyd 6= svært fornøyd) 1 5,3% 2 5,3% 3 31,6% 4 42,1% 5 15,8% 6.3 Utstyr og annen infrastruktur Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med undervisninssutstyret (utstyrskvalitet) på skolen? (1= svært misfornøyd 6= svært fornøyd) 1 5,3% 2 0% 3 47,4% 4 36,8% 5 10,5% 7.1 Samarbeid med næringslivet I hvilken grad har du inntrykk av at skolen samarbeider godt med næringslivet innen ditt fagfelt? (1= svært liten grad 6= svært stor grad) 1 42,1% 2 31,6% 3 21,1% 4 5,3% 5 0% 8.1 Hovedprosjektet I hvilken grad har du hatt faglig utbytte av hovedprosjektet/fordypingsmodul? (1= svært liten grad 6= svært stor grad) 1 26,3% 2 5,3% 3 26,3% 4 26,3% 5 0% Ikke relevant 15,8% 12. Det totale læringsmiljøet.

13 Læringsmiljø kan defineres som summen av alle de forhold som kan tenkes å innvirke på studenten sine mugligheter til å tilegne seg kunnskap. Hvor fornøyd er du med det totale lærlingsmiljøet? (1= svært misfornøyd 6= svært fornøyd) 2 10,5% 3 31,6% 4 47,4% 5 5,3% 6 5,3% Første år Havbunn 3.1 Opplæringsplan Hvor godt kjenner du opplæringsplanen for utdanningen? ( 1 = svært dårlig, 6 = svært godt) 2 0% 3 40% 4 60% 5 0% 8. Flervalgsspørsmål Prosentsats 3.2 Opplæringsplan I hvilken grad er opplæringen du har fått i samsvar med opplæringsplanen for faget? ( 1 = i svært liten grad, 6 = i svært stor grad) 2 5% 3 30% 4 40% 5 25% 4.1 Undervisningen Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med organiseringen og fremdriften i opplæringen? Tekniske linjefag/brønnplanlegging, Trykkontroll 1, Slam m/lab og sementering, Produksjonsteknikk, HMS & Vedlikeholdsstrategi, Drift & styresystemer &

14 Hydraulikk. 2 20% 3 40% 4 30% 5 10% Ikke relevant for min fordypning 0% 4.3 Undervisningen Almenfag - støttefag/engelsk, Norsk, Matematikk, Fysikk og Mekanikk. 2 0% 3 15% 4 20% 5 60% 6 5% Ikke relevant for min fordypning 0% 5.1 Arbeidsmetoder I hvilken grad har det blitt nyttet varierte arbeidsmetoder i undervisningen? (Tavle,prosjekt, laboratorium, simulator etc) Teknisk linjefag/brønnplanlegging, Trykkontroll 1, Slam m/lab og sementering, Produksjonsteknikk, HMS & Vedlikeholdsstrategi, Drift & styresystemer & Hydraulikk. 2 0% 3 35% 4 40% 5 20% 6 5% Ikke relevant for min fordypning 0% 5.3 Arbeidsmetoder Almenfag - støttefag/engelsk, Norsk, Matematikk, Fysikk & Mekanikk. 2 0%

15 3 15% 4 45% 5 40% Utstyr og annen infrastruktur Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med tilretteleggingen for bruk av IKT på skolen? 2 5% 3 10% 4 35% 5 40% 6 10% 6.3 Utstyr og annen infrastruktur. Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med lokalitetene (utstyrskvaliteten) på skolen? 2 10% 3 10% 4 60% 5 20% 7.1 Samarbeid med næringslivet I hvilken grad har du inntrykk av at skolen samarbeider godt med næringslivet innen ditt fagfelt? ( 1 = i svært liten grad, 6 = i svært stor grad) 1 5% 2 15% 3 20% 4 35% 5 15% 6 5% Ikke besvart 5% 8.1 Hovedprosjektet I hvilken grad har du hatt utbytte av hovedprosjektet/fordypningsmodul? ( 1 = i svært liten grad, 6 = i svært stor grad)

16 1 5% 2 5% 3 15% 4 15% 5 15% Ikke relevant for min fordypning 45% 12 Det totale læringsmiljøet. Læringsmiljøet kan defineres som summen av alle de forhold som kan tenkes å innvirke på studenten sine muligheter til å tilegne seg kunnskap. Hvor fornøyd er du med det totale læringsmiljøet? 2 0% 3 30% 4 40% 5 30% Andre år Havbunn 3.1 Opplæringsplan Hvor godt kjenner du opplæringsplanen for utdanningen? ( 1 = svært dårlig, 6 = svært godt) 2 8,3% 3 16,7% 4 50% 5 16,7% 6 8,3% 8. Flervalgsspørsmål Prosentsats 3.2 Opplæringsplan I hvilken grad er opplæringen du har fått i samsvar med opplæringsplanen for faget? ( 1 = i svært liten grad, 6 = i svært stor grad) 1 8,3% 2 8,3%

17 3 16,7% 4 25% 5 33,3% 6 8,3% 4.1 Undervisningen Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med organiseringen og fremdriften i opplæringen? Tekniske linjefag/brønnplanlegging, Trykkontroll 1, Slam m/lab og sementering, Produksjonsteknikk, HMS & Vedlikeholdsstrategi, Drift & styresystemer & Hydraulikk. 2 16,7% 3 16,7% 4 8,3% 5 58,3% Ikke relevant for min fordypning 0% 4.3 Undervisningen Almenfag - støttefag/engelsk, Norsk, Matematikk, Fysikk og Mekanikk. 1 16,7% 2 0% 3 0% 4 16,7% 5 25% 6 8,3% Ikke relevant for min fordypning 33,3% 5.1 Arbeidsmetoder I hvilken grad har det blitt nyttet varierte arbeidsmetoder i undervisningen? (Tavle,prosjekt, laboratorium, simulator etc) Teknisk linjefag/brønnplanlegging, Trykkontroll 1, Slam m/lab og sementering, Produksjonsteknikk, HMS & Vedlikeholdsstrategi, Drift & styresystemer & Hydraulikk. 2 8,3% 3 16,7% 4 33,3% 5 25% 6 16,7%

18 Ikke relevant for min fordypning 0% 5.3 Arbeidsmetoder Almenfag - støttefag/engelsk, Norsk, Matematikk, Fysikk & Mekanikk. 1 8,3% 2 8,3% 3 8,3% 4 8,3% 5 25% Ikke relevant for min fordypning 41,7% 6.1 Utstyr og annen infrastruktur Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med tilretteleggingen for bruk av IKT på skolen? 1 8,3% 2 16,7% 3 33,3% 4 25% 5 16,7% 6.3 Utstyr og annen infrastruktur. Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med lokalitetene (utstyrskvaliteten) på skolen? 2 16,7% 3 16,7% 4 33,3% 5 33,3% 7.1 Samarbeid med næringslivet I hvilken grad har du inntrykk av at skolen samarbeider godt med næringslivet innen ditt fagfelt? ( 1 = i svært liten grad, 6 = i svært stor grad) 2 8,3%

19 3 25% 4 33,3% 5 33,3% 8.1 Hovedprosjektet I hvilken grad har du hatt utbytte av hovedprosjektet/fordypningsmodul? ( 1 = i svært liten grad, 6 = i svært stor grad) 2 0% 3 8,3% 4 25% 5 33,3% 6 33,3% Ikke relevant for min fordypning 0% 12 Det totale læringsmiljøet. Læringsmiljøet kan defineres som summen av alle de forhold som kan tenkes å innvirke på studenten sine muligheter til å tilegne seg kunnskap. Hvor fornøyd er du med det totale læringsmiljøet? 2 8,3% 3 16,7% 4 33,3% 5 41,7% Første året Boring A 3.1 Opplæringsplan Hvor godt kjenner du opplæringsplanen for utdanningen? ( 1 = svært dårlig, 6 = svært godt) 2 7,1% 3 42,9% 4 35,7% 5 14,3% 8. Flervalgsspørsmål Prosentsats

20 3.2 Opplæringsplan I hvilken grad er opplæringen du har fått i samsvar med opplæringsplanen for faget? ( 1 = i svært liten grad, 6 = i svært stor grad) 2 14,3% 3 21,4% 4 42,9% 5 14,3% 6 7,1% 4.1 Undervisningen Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med organiseringen og fremdriften i opplæringen? Tekniske linjefag/brønnplanlegging, Trykkontroll 1, Slam m/lab og sementering, Produksjonsteknikk, HMS & Vedlikeholdsstrategi, Drift & styresystemer & Hydraulikk. 2 14,3% 3 14,3% 4 14,3% 5 50% 6 7,1% Ikke relevant for min fordypning 0% 4.3 Undervisningen Almenfag - støttefag/engelsk, Norsk, Matematikk, Fysikk og Mekanikk. 2 7,1% 3 7,1% 4 21,4% 5 21,4% Ikke relevant for min fordypning 42,9% 5.1 Arbeidsmetoder I hvilken grad har det blitt nyttet varierte arbeidsmetoder i undervisningen? (Tavle,prosjekt, laboratorium, simulator etc) Teknisk linjefag/brønnplanlegging, Trykkontroll 1, Slam m/lab og sementering, Produksjonsteknikk, HMS & Vedlikeholdsstrategi, Drift & styresystemer &

21 Hydraulikk. 2 7,1% 3 21,4% 4 21,4% 5 35,7% 6 14,3% Ikke relevant for min fordypning 0% 5.3 Arbeidsmetoder Almenfag - støttefag/engelsk, Norsk, Matematikk, Fysikk & Mekanikk. 1 7,1% 2 7,1% 3 14,3% 4 21,4% 5 7,1% 6 7,1% Ikke relevant for min fordypning 35,7% 6.1 Utstyr og annen infrastruktur Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med tilretteleggingen for bruk av IKT på skolen? 1 7,1% 2 14,3% 3 7,1% 4 35,7% 5 14,3% 6 14,3% Ikke besvart 7,1% 6.3 Utstyr og annen infrastruktur. Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med lokalitetene (utstyrskvaliteten) på skolen? 1 7,1% 2 21,4%

22 3 14,3% 4 35,7% 5 7,1% 6 7,1% Ikke besvart 7,1% 7.1 Samarbeid med næringslivet I hvilken grad har du inntrykk av at skolen samarbeider godt med næringslivet innen ditt fagfelt? ( 1 = i svært liten grad, 6 = i svært stor grad) 1 21,4% 2 7,1% 3 21,4% 4 28,6% 5 14,3% Ikke besvart 7,1% 8.1 Hovedprosjektet I hvilken grad har du hatt utbytte av hovedprosjektet/fordypningsmodul? ( 1 = i svært liten grad, 6 = i svært stor grad) 2 7,1% 3 7,1% 4 7,1% 5 50% 6 14,3% Ikke relevant for min fordypning 7,1% Ikke besvart 7,1% 12 Det totale læringsmiljøet. Læringsmiljøet kan defineres som summen av alle de forhold som kan tenkes å innvirke på studenten sine muligheter til å tilegne seg kunnskap. Hvor fornøyd er du med det totale læringsmiljøet? 2 21,4% 3 7,1% 4 35,7% 5 35,7%

23 Første år boring B 3.1 Opplæringsplan Hvor godt kjenner du opplæringsplanen for utdanningen? ( 1 = svært dårlig, 6 = svært godt) 2 10% 3 20% 4 60% 5 10% 8. Flervalgsspørsmål Prosentsats 3.2 Opplæringsplan I hvilken grad er opplæringen du har fått i samsvar med opplæringsplanen for faget? ( 1 = i svært liten grad, 6 = i svært stor grad) 2 5% 3 15% 4 50% 5 30% 4.1 Undervisningen Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med organiseringen og fremdriften i opplæringen? Tekniske linjefag/brønnplanlegging, Trykkontroll 1, Slam m/lab og sementering, Produksjonsteknikk, HMS & Vedlikeholdsstrategi, Drift & styresystemer & Hydraulikk. 1 5% 2 0% 3 25% 4 70% 5 0% Ikke relevant for min fordypning 0% 4.3 Undervisningen

24 Almenfag - støttefag/engelsk, Norsk, Matematikk, Fysikk og Mekanikk. 1 5% 2 5% 3 15% 4 50% 5 25% Ikke relevant for min fordypning 0% 5.1 Arbeidsmetoder I hvilken grad har det blitt nyttet varierte arbeidsmetoder i undervisningen? (Tavle,prosjekt, laboratorium, simulator etc) Teknisk linjefag/brønnplanlegging, Trykkontroll 1, Slam m/lab og sementering, Produksjonsteknikk, HMS & Vedlikeholdsstrategi, Drift & styresystemer & Hydraulikk. 2 0% 3 30% 4 50% 5 20% Ikke relevant for min fordypning 0% 5.3 Arbeidsmetoder Almenfag - støttefag/engelsk, Norsk, Matematikk, Fysikk & Mekanikk. 1 5% 2 5% 3 15% 4 60% 5 10% Ikke relevant for min fordypning 0% Ikke besvart 5% 6.1 Utstyr og annen infrastruktur Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med tilretteleggingen for bruk av IKT på skolen?

25 2 0% 3 25% 4 40% 5 30% 6 5% 6.3 Utstyr og annen infrastruktur. Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med lokalitetene (utstyrskvaliteten) på skolen? 2 5% 3 40% 4 50% 5 5% 7.1 Samarbeid med næringslivet I hvilken grad har du inntrykk av at skolen samarbeider godt med næringslivet innen ditt fagfelt? ( 1 = i svært liten grad, 6 = i svært stor grad) 2 15% 3 25% 4 50% 5 0% 6 5% Ikke besvart 5% 8.1 Hovedprosjektet I hvilken grad har du hatt utbytte av hovedprosjektet/fordypningsmodul? ( 1 = i svært liten grad, 6 = i svært stor grad) 2 5% 3 25% 4 45% 5 5% Ikke relevant for min fordypning 20% 12 Det totale læringsmiljøet.

26 Læringsmiljøet kan defineres som summen av alle de forhold som kan tenkes å innvirke på studenten sine muligheter til å tilegne seg kunnskap. Hvor fornøyd er du med det totale læringsmiljøet? 2 5% 3 20% 4 70% 5 5% Andre år boring A 3.1 Opplæringsplan Hvor godt kjenner du opplæringsplanen for utdanningen? ( 1 = svært dårlig, 6 = svært godt) 2 7,1% 3 42,9% 4 35,7% 5 14,3% 8. Flervalgsspørsmål Prosentsats 3.2 Opplæringsplan I hvilken grad er opplæringen du har fått i samsvar med opplæringsplanen for faget? ( 1 = i svært liten grad, 6 = i svært stor grad) 2 14,3% 3 21,4% 4 42,9% 5 14,3% 6 7,1% 4.1 Undervisningen Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med organiseringen og fremdriften i opplæringen? Tekniske linjefag/brønnplanlegging, Trykkontroll 1, Slam m/lab og sementering, Produksjonsteknikk, HMS & Vedlikeholdsstrategi, Drift &

27 styresystemer & Hydraulikk. 2 14,3% 3 14,3% 4 14,3% 5 50% 6 7,1% Ikke relevant for min fordypning 0% 4.3 Undervisningen Almenfag - støttefag/engelsk, Norsk, Matematikk, Fysikk og Mekanikk. 2 7,1% 3 7,1% 4 21,4% 5 21,4% Ikke relevant for min fordypning 42,9% 5.1 Arbeidsmetoder I hvilken grad har det blitt nyttet varierte arbeidsmetoder i undervisningen? (Tavle,prosjekt, laboratorium, simulator etc) Teknisk linjefag/brønnplanlegging, Trykkontroll 1, Slam m/lab og sementering, Produksjonsteknikk, HMS & Vedlikeholdsstrategi, Drift & styresystemer & Hydraulikk. 2 7,1% 3 21,4% 4 21,4% 5 35,7% 6 14,3% Ikke relevant for min fordypning 0% 5.3 Arbeidsmetoder Almenfag - støttefag/engelsk, Norsk, Matematikk, Fysikk & Mekanikk. 1 7,1% 2 7,1%

28 3 14,3% 4 21,4% 5 7,1% 6 7,1% Ikke relevant for min fordypning 35,7% 6.1 Utstyr og annen infrastruktur Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med tilretteleggingen for bruk av IKT på skolen? 1 7,1% 2 14,3% 3 7,1% 4 35,7% 5 14,3% 6 14,3% Ikke besvart 7,1% 6.3 Utstyr og annen infrastruktur. Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med lokalitetene (utstyrskvaliteten) på skolen? 1 7,1% 2 21,4% 3 14,3% 4 35,7% 5 7,1% 6 7,1% Ikke besvart 7,1% 7.1 Samarbeid med næringslivet I hvilken grad har du inntrykk av at skolen samarbeider godt med næringslivet innen ditt fagfelt? ( 1 = i svært liten grad, 6 = i svært stor grad) 1 21,4% 2 7,1% 3 21,4% 4 28,6% 5 14,3% Ikke besvart 7,1%

29 8.1 Hovedprosjektet I hvilken grad har du hatt utbytte av hovedprosjektet/fordypningsmodul? ( 1 = i svært liten grad, 6 = i svært stor grad) 2 7,1% 3 7,1% 4 7,1% 5 50% 6 14,3% Ikke relevant for min fordypning 7,1% Ikke besvart 7,1% 12 Det totale læringsmiljøet. Læringsmiljøet kan defineres som summen av alle de forhold som kan tenkes å innvirke på studenten sine muligheter til å tilegne seg kunnskap. Hvor fornøyd er du med det totale læringsmiljøet? 2 21,4% 3 7,1% 4 35,7% 5 35,7% Andre år boring B 3.1 Opplæringsplan Hvor godt kjenner du opplæringsplanen for utdanningen? ( 1 = svært dårlig, 6 = svært godt) 1 12,5% 2 6,3% 3 18,8% 4 50% 5 6,3% 6 6,3% 3.2 Opplæringsplan I hvilken grad er opplæringen du har fått i samsvar med opplæringsplanen for faget?

30 ( 1 = i svært liten grad, 6 = i svært stor grad) 1 6,3% 2 0% 3 12,5% 4 43,8% 5 31,3% Ikke besvart 6,3% 4.1 Undervisningen Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med organiseringen og fremdriften i opplæringen? Tekniske linjefag/brønnplanlegging, Trykkontroll 1, Slam m/lab og sementering, Produksjonsteknikk, HMS & Vedlikeholdsstrategi, Drift & styresystemer & Hydraulikk. 2 6,3% 3 25% 4 50% 5 18,8% Ikke relevant for min fordypning 0% 4.3 Undervisningen Almenfag - støttefag/engelsk, Norsk, Matematikk, Fysikk og Mekanikk. 1 6,3% 2 0% 3 0% 4 43,8% 5 31,3% 6 6,3% Ikke relevant for min fordypning 12,5% 5.1 Arbeidsmetoder I hvilken grad har det blitt nyttet varierte arbeidsmetoder i undervisningen? (Tavle,prosjekt, laboratorium, simulator etc) Teknisk linjefag/brønnplanlegging, Trykkontroll 1, Slam m/lab og sementering, Produksjonsteknikk, HMS & Vedlikeholdsstrategi, Drift & styresystemer & Hydraulikk.

31 2 6,3% 3 25% 4 37,5% 5 25% 6 6,3% Ikke relevant for min fordypning 0% 5.3 Arbeidsmetoder Almenfag - støttefag/engelsk, Norsk, Matematikk, Fysikk & Mekanikk. 1 6,3% 2 0% 3 25% 4 37,5% 5 6,3% 6 6,3% Ikke relevant for min fordypning 18,8% 6.1 Utstyr og annen infrastruktur Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med tilretteleggingen for bruk av IKT på skolen? 1 12,5% 2 6,3% 3 25% 4 43,8% 5 12,5% 6.3 Utstyr og annen infrastruktur. Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med lokalitetene (utstyrskvaliteten) på skolen? 1 6,3% 2 6,3% 3 25% 4 56,3% 5 6,3%

32 7.1 Samarbeid med næringslivet I hvilken grad har du inntrykk av at skolen samarbeider godt med næringslivet innen ditt fagfelt? ( 1 = i svært liten grad, 6 = i svært stor grad) 1 6,3% 2 18,8% 3 31,3% 4 31,3% 5 12,5% 8.1 Hovedprosjektet I hvilken grad har du hatt utbytte av hovedprosjektet/fordypningsmodul? ( 1 = i svært liten grad, 6 = i svært stor grad) 2 0% 3 12,5% 4 50% 5 37,5% Ikke relevant for min fordypning 0% 12 Det totale læringsmiljøet. Læringsmiljøet kan defineres som summen av alle de forhold som kan tenkes å innvirke på studenten sine muligheter til å tilegne seg kunnskap. Hvor fornøyd er du med det totale læringsmiljøet? 2 0% 3 6,3% 4 81,3% 5 12,5% I det fylgjande vert det gjeve ei framstilling av student- og lærarevalueringane. Spørjeskjema for studentar og lærarar har fleire samanfallande punkter, og svara vil derfor verte framstilt under eit. Deretter vert sensorane sine evalueringar formidla og til slutt gjev leiinga si vurdering og oppsummering av evalueringane.

33 I punkt A G skal studentane sine kvantitative vurderingar summerast opp saman med lærarane sine kvantitative vurderingar og kommentarar. For dei skulane som har lagt inn fleire kommentarfelt i studentundersøkinga, så kan desse også leggjast inn der dei høyrar heime. Oppsummering av studentane sine kommentarar til utdanningstilbodet: Kommentarer fra de maritime klasser: GOC-simulator, ombygging og installasjon gjorde 1. semester uforutsigbar både for studenter, lærere og ledelse. Dette kommer tydelig fram i kommentarene fra første år nautisk. Løsningen som tilslutt ble besluttet ble akseptert av studentene og saken er løst. Kommentarer om at det syntes å være dårlig samarbeidsklima mellom lærerne seg i mellom og enkelte lærere og ledelsen. Dette har avdelingsleder fått bekreftet både fra 1. år og 2. år nautikk, dvs. henvendelser om dette ikke bare fra tillitsvalgte, men også fra enkelt studenter. Ledelsen er for lite synlig for studentene, de kjenner få i ledergruppen Frammøte i klassene er til tider svært dårlig og går utover klassemiljøet, studentene etterlyser en strengere praktisering av tilstedeværelses føring Byggeprosessen påtaket er anstrengende for studentene, spesielt for de som holder til i 5. etg. Studentene rapporterer at enkelte lærere virker lite motiverende på undervisningen. Studentene etterlyser mer bruk av simulatorene Periodeplanene kommer for sent Prøveplaner må prioriteres med tanke på forutsigbarhet og arbeidsbelastning Samtlige lærer bør bruke it s learning. Dårlig samarbeidsklima mellom de lærerne som underviser i fagene som inngår i funksjon 3 og 4. Kommentarer fra de petroleumstekniske klasser: Kommentarer som framkommer i kommentarene må sees i sammenheng med at vi har flere kategorier studenter og lærere. Studenter som er fulltid, studenter som er i rotasjon offshore, lære fulltid og lærere som er i rotasjon. Det virker som om at de praktiske forholdene rundt bruk av It s learning fungerer rimelig bra på petroleum. Formen på undervisningen er lagt opp etter rotasjonene både hos studentene og de innleide lærerne. Forbedringspotensial på å strømlinjeforme samarbeide mellom lærerne vil kunne gi bedre framdrift og forutsigbarhet i fagene. Mulig en lærerlogg på It s vil bedre kommunikasjonen. Kontaktlærerfunksjonen er ikke like godt ivaretatt i alle klasser, dette må prioriteres Det som går igjen av kommentarer er kopieringsproblematikken på innleveringer, studenter som beskylder hverandre for kopiering fra andre osv. LØM fagene er kommentert som en vanskelig modul, og at det er ønskelig med bedre tilbakemelding fra faglærer. Eventuelle kommentarar frå leiinga: Studentundesøkelsen er gjort i It learning og dataene finnen bare for hver klasse. Det er ikkje mulig å genere dataene på skolenivå. Vi har derfor valgt å lage en kortere tabell, for oversiktens skyld. Se tabell under: Petroleumstekniske klasser oppsummering Svarprosent: 64,5 (100 svar av 155 mulige) Maritime klasser oppsummering Svarprosent: 70 (76 svar av 108 mulige) 1. Trivsel og miljø God trivsel, snitt 4 5 God trivsel, snitt 5 2. Samarbeid i klassen Greit samarbeid, snitt 4 Snitt 5

34 Kommentarer om at samarbeid vanskelig pga offshorearbeid 3. Opplæringsplan Kjennskap til planen, snitt 4 Samsvarer med undervisningen, snitt 4 4. Undervisning Grad av fornøydhet, snitt 4 Støttefag, snitt 4 Faglig nivå, snitt 4 Store variasjoner fra fag til fag, jf. kommentarer i undersøkelsen Stor spredning i tilbakemeldingen i LØMfag, mange kommentarer om arbeidskrevende og vanskelig fag Mange kommentarer om klassemiljø Nautiske funksjonsfag, 4-6 Skipstekniske funksjonsfag, snitt fra 1-5. Best evaluering i funksjon 1, lavest i funksjon 3 Støttefag, snitt Arbeidsmetoder Generelt snitt på 4 Variasjoner fra fag til fag, jf. kommentarer i undersøkelsen Generelt mange tips om arbeidskrav, innleveringsfrister 6. Utstyr Høy grad av fornøydhet, snitt 4 Snitt 5 Nautisk funksjonsfag: 4-6 Skipsteknisk funksjonsfag: Stor spredning i gjennomsnittstall, varierer fra fag til fag. Best i funksjon 1, dårligst i funksjon 3 Bruk av IKT, snitt Samarbeid med næringslivet Snitt 4 Stor spredning i svarene 8. Hovedprosjekt Stor sprik i tilbakemeldingene Stor sprik i tilbakemeldingene 9. Grad av forutsigbarhet Både positive og negative kommentarer på periode- og timeplaner, varierer fra klasse til klasse Varierende tilbakemeldinger 10. Kontakt med ledelsen Snitt 3-4 Snitt Lærekreftene Snitt 4. En del kommentarer om Snitt 4 enkeltlærere 12. Det totale læringsmiljøet Snitt 4 Snitt Det totale studieopplegget Mange forslag til forbedringer Mange forslag til forbedringer

35 2.1 Sensor si vurdering av utdanninga - Sensor si vurdering av eksamensoppgåva/ne si relevans for utdanninga Skala Samla for modulane i % 1 (Svært dårlege) (Svært gode) 43 - Sensor sin vurdering av eksamensoppgåva/ne sitt omfang Skala Samla for modulane i % 1 (Svært dårlege) (Svært gode) 29 - Sensor sin vurdering av eksamensoppgåva/ne si form Skala Samla for modulane i % 1 (Svært dårlege) (Svært gode) 7 Sensor si samla vurdering: - Samanheng mellom studentane sin kunnskap og opplæringsplanen Skala Samla for modulane i % 1 (Svært dårleg) (Svært god) Sensor si samla vurdering: Generelt gode tilbakemeldingar. Kommentarer om behov for økt presisjon i formuleringar. Positive tilbakemeldingar av skolens modell med muntlig/skriftlig engelskeksamen. 2.2 Eksterne interessentar si vurdering av utdanninga Vi har jevnlige møter med næringen. Se punkt 11.Samarbeid med næringslivet foredragsholdere Men ikkje hatt egne dialogmøter som beskrevet her. 2.3 Leiinga si oppsummering og vurdering av utdanninga. Her har skolen valgt å legge ved referatet fra ledelsen gjennomgang, da dette er vår skoles oppsummering av året. Se neste side.

36 Rapport fra Ledelsens gjennomgang 4. og 5. august 2011 Møtedeltakere: Anne, Astrid, Lars, Jan Henrik, Hege, Roald D, Aud og Roald S Møteleder/referent: KS-leder Rapporten og liste aksjonspunkter er redigert i 3 hoveddeler : Fellesområder for Fagskolen og Videregående Områder som kun gjelder Fagskolen Områder som kun gjelder Videregående (ikke med her) Fellesområder for Fagskolen og Videregående 1. Innledning og programgjennomgang Rektor ønsket velkommen til Ledelsens gjennomgang. KS-leder redegjorde for hva som er nedfelt i ISI om ledelsens gjennomgang. Her står følgende i 5.6: 5.6.1: Generelt: Den øverste ledelsen skal med planlagte mellomrom gjennomgå organisasjonens system for kvalitetsstyring for å sørge for at det fortsatt er hensiktsmessig, tilstrekkelig og virker effektivt. Denne gjennomgåelsen skal omfatte å bedømme muligheter for forbedringer og behov for endringer av systemet for kvalitetsstyring, inkludert kvalitetspolitikken og kvalitetsmålene. 2. Avvikssystemet skoleåret Spesifikasjon av avvikene: Totalt 65 Tyveri 9 Elevskade 12 Manglende lærer/undervisning/informasjon 9 Besøk fra narkomane 4 Funn fra Intern revisjoner 14 Bygninger og utstyr 4 Relatert til GOC undervisningen 3 Annet: eksamensoppgave, problem med it s learning, manglende tillitsvalgt, skolekalender, Prosess- og systemavvik: Totalt 30 Fagskolen 22 Videregående 8 Kommentarer: Antall innleverte avviksrapporter (rapport om uønsket hendelse eller forbedringsforslag) er akseptabelt. Noen innleverte rapporter på småskader eller mangler i undervisningsrom er blitt løst direkte uten at disse er registrert i avvikssystemet Delta. Mål for er at antall prosess- og systemavvik på Fagskolen skal reduseres. Ny avdelingsleder maritim utdanning vil innføre tettere uformell dialog med klassene samt bedre oppfølgingen av de små innmeldte saker fra studentene enn det som har vært praktisert sist skoleår. Når det gjelder tyverier har skolen iverksatt korrigerende tiltak for å redusere dette antallet. Dette er kodelås på toalett og kodelås/ny dør på inngang garderober/verksteder. Elevskader relaterer seg i hovedsak til gymnastikkundervisning. Alle skader som blir behandlet på legevakten rapporteres videre til lokalt NAV kontor for registrering i tilfelle senskader. 3. Eksamensgjennomføring og klagebehandling Generelt Eksamensplanen klar fra midten av februar og lagt ut på intranett og i informasjonsmappene til elevene og studentene på It s learning. Orientering om eksamen og klagerett i klassene og på It s learning. Trekkfag annonsert i klassen og på It,s learning. Eksamensperioden gikk fra 18.mai til 17.juni, med særlig mange eksamener rundt månedsskiftet mai/juni. Dette gjorde at mange klasserom måtte tas i bruk til eksamenslokaler og det var vanskelig å skaffe nok eksamensvakter.

37 Forbedring: Bedre koordinering fagskole-/videregående skole mht lokalgitte eksamener Sjekke mulighetene for å leie større eksamenslokaler til funksjonseksamenene Eksamener på petroleumslinjene kan avholdes noe senere enn i år Eksamensoppgaver Oppgavesamarbeidet med andre skoler (maritime fagskoler/ maritime klasser vgs) fungerer greit. Felles mal for forside og hjelpemidler samt følgeskriv utarbeidet for funksjonseksamener. Noen oppgaveforfatterne har imidlertid fremdeles problemer med å holde tidsfristene, dette gjelder også for de internt utarbeidede eksamensoppgavene. Ofte mangler også nynorskversjonen. Forbedring: Lage rutiner for språkvasking og oversetting av oppgaver til begge skriftspråk Bedre kvalitetssikring av internt utarbeidede oppgaver Økt samarbeid om utarbeiding av eksamensoppgaver med andre skoler (støttefag fagskolen, brønnfag vgs) Sensur og klagebehandling Elever på vgs hadde en felles dato for annonsering av eksamenskarakterer og standpunktkarakterer, noe som letter klagearbeid. Manglende rutiner for annonsering av eksamenskarakterer for de eksamenskarakterene som inngår i standpunktkarakteren (fagskolen) svekker studentenes klagerett. Forbedring: Lage rutiner for kunngjøring av eksamenskarakterer på fagskolen Etablere en fast dato der klagefristen kan begynne å løpe 4. KS-systemets hensiktsmessighet. Behov for endringer Skolens KS-system (EK og Delta) er under kontinuerlig forbedring. I Web-løsningen er nå alle Mest brukte skjema lagt ut uten passord slik at alle kan skrive rett inn i disse og lagre som man ønsker. Skolens KS-system ligger som åpen link på skolens hjemmeside og er tilgjengelig for alle. Ledergruppen ønsker at KS-systemet blir mer transparent (Ref. Haugesund-modellen). Forsiden de bruker på sin Web-løsning er meget oversiktlig. Nødvendige endringer/nye skjermbilder er klarert og må gjøres av leverandør Datakvalitet AS Opplæring i KS-systemet skjer klassevis på høsten. (KS-leder) Kontaktlærer skal være tilstede under denne opplæringen. For de 4 maritime klasse på fagskolen vil også avdelingsleder delta. For å øke bruken av KS-systemet blant lærere er det ønskelig med egen refresher opplæring tidlig på høsten. Ledelsen har behov for bedre oppfølging er oppgaver som blir gitt ut. Andre brukere av EK og Delta i Norge har tatt i bruk egen oppgavebehandlign på EK Web. Dette har gitt meget gode resultater. Samme system tas i bruk ved skolen i løpet av høsten. Områder som kun gjelder Fagskolen 5. Studentundersøkelsen Ansvar for gjennomføring av studentundersøkelsen ligger under Ass. rektor. Utforming av spørsmål og den tekniske gjennomføringen gjøres i samarbeid med KS-leder og Torbjørn Tombre. Studentundersøkelsen ble gjennomført i januar. Resultatene ble presentert i februar. Etter at resultatene foreligger overtar avdelingsleder ansvaret for undersøkelsen. Kommentarer fra de maritime klasser: GOC-simulator, ombygging og installasjon gjorde 1. semester uforutsigbar både for studenter, lærere og ledelse. Dette kommer tydelig fram i kommentarene fra første år nautisk. Løsningen som tilslutt ble besluttet ble akseptert av studentene og saken er løst.

38 Kommentarer om at det syntes å være dårlig samarbeidsklima mellom lærerne seg i mellom og enkelte lærere og ledelsen. Dette har avdelingsleder fått bekreftet både fra 1. år og 2. år nautikk, dvs. henvendelser om dette ikke bare fra tillitsvalgte, men også fra enkelt studenter. Ledelsen er for lite synlig for studentene, de kjenner få i ledergruppen Frammøte i klassene er til tider svært dårlig og går utover klassemiljøet, studentene etterlyser en strengere praktisering av tilstedeværelses føring Byggeprosessen er anstrengende for studentene, spesielt for de som holder til i 5. etg. Studentene rapporterer at enkelte lærere virker lite motiverende på undervisningen. Studentene etterlyser mer bruk av simulatorene Periodeplanene kommer for sent Prøveplaner må prioriteres med tanke på forutsigbarhet og arbeidsbelastning Samtlige lærer bør bruke it s learning. Dårlig samarbeidsklima mellom de lærerne som underviser i fagene som inngår i funksjon 3 og 4. Kommentarer fra de petroleumstekniske klasser: Kommentarer som framkommer i kommentarene må sees i sammenheng med at vi har flere kategorier studenter og lærere. Studenter som er fulltid, studenter som er i rotasjon offshore, lære fulltid og lærere som er i rotasjon. Det virker som om at de praktiske forholdene rundt bruk av It s learning fungerer rimelig bra på petroleum. Formen på undervisningen er lagt opp etter rotasjonene både hos studentene og de innleide lærerne. Forbedringspotensial på å strømlinjeforme samarbeide mellom lærerne vil kunne gi bedre framdrift og forutsigbarhet i fagene. Mulig en lærerlogg på It s vil bedre kommunikasjonen. Kontaktlærerfunksjonen er ikke like godt ivaretatt i alle klasser, dette må prioriteres Det som går igjen av kommentarer er kopieringsproblematikken på innleveringer, studenter som beskylder hverandre for kopiering fra andre osv. LØM fagene er kommentert som en vanskelig modul, og at det er ønskelig med bedre tilbakemelding fra faglærer. For skoleåret 2011/2012 må presentasjon og aksjonspunkter fra studentundersøkelsen foreligge langt tidligere enn i skoleåret 2010/2011. Dette ansvaret ligger på avdelingsledere for maritim og petroleumsteknisk utdanning. 6. Røde tråder fra interne og eksterne revisjoner Fagskolen For skoleåret 2010/2011 ble det foretatt 2 interne revisjoner i henholdsvis 2. klasse nautikk og maskin. Sjøfartsdirektoratet hadde revisjon 24. og 25. mars. Revisjonsbesøk fra DNV i forrige skoleår gjaldt oppfølgings- og verifikasjonsbesøk fra DNV hovedrevisjon juni Neste revisjonsbesøk fra DNV er planlagt i oktober Røde tråder fra intern revisjonene Et par periodeplaner mangler Prøveplaner foreligger i klassene, men den ikke alltid ajourført og fulgt opp av faglærere Oppfølging og tilbakemeldinger på ting som blir tatt opp med avdelingsledelsen kan bli bedre Klassens time er et godt verktøy og bør brukes i større grad It s learning blir benyttet av alle faglærere på nautikk, men ikke på skipsteknisk. Dette skaper frustrasjon hos studentene. Undervisningen i faget Ledelse og sikkerhet har et klart forbedringspotensiale. Dette er også innmeldt tidligere. Røde tråder fra ekstern revisjon Sjøfartsdirektoratet Funn fra revisjonsbesøket 24. og 25. mars fremkommer i revisjonsrapporten. I hovedsak kan avvikene og forbedringsforslagene samles i følgende hovedpunkt: Formalistiske feil i systemdokumentasjonen o Organisasjonskart o Stillingsinstrukser o SSO-kurs Periodeplaner Kompetansekrav

39 7. Rapport fra studentrådet Studentrådet har hatt 6 møter i løpet av skoleåret. Leder for studentrådet har vært Andreas Dyngen,1. kl nautikk og Tore Hernar,1. kl skipsteknikk som nestleder. Samarbeidet med studentrådet har fungert bra, Studieinspektør og avd. leder har vekslet med å delta på møter. Studentrådet har fått informasjon fra KS- leder om kvalitetssikring på skolen og internrevisjoner. Avd. leder har informert om studentundersøkelsen. Studentrådsleder inviterte Sjøfartsdirektør Olav Akselsen til skolen i mars for å holde foredrag for de maritime klassene. Tema var: Sjøfartsdirektoratet, hvordan vi jobber, hva vi står for og hvem vi er. Fagskoleinspektør har hatt god kontakt og dialog med leder, Andreas Dyngen, gjennom hele skoleåret. 8. Bruk av eksterne leverandører I skoleåret har skolen benyttet 3 eksterne leverandører i undervisningen ved fagskolen. Dette gjelder medisinsk undervisning ved Haukeland og sikkerhetskurs ved Fedje og ResQ kurssenter. Medisinsk undervisning Evalueringen av kurset tilkjennegir topp score på den punktvise tilbakemeldingen fra studentene. Kommunikasjonen mellom skolen og kursansvarlig har fungert tilfredsstillende. Avtalen med Norsk senter for maritim medisin på Haukeland bør fortsette. Sikkerhetskurs ResQ kurssenter: Gode tilbakemeldinger fra klassene som igjen bekrefter oppsummeringen av kursevalueringene. God kommunikasjon mellom skolen og ResQ. Fedje kurssenter Gode tilbakemeldinger fra studentene. Evalueringen viser at den praktiske delen får topp karakter, mens førstehjelpsdelen kunne ha vært noe bedre. Kommunikasjonen mellom skole og sikkerhetssenteret har vært tilfredsstillende. Ingen problem med å løse praktiske problem med transport, overnatting og bytting internt i deltagerlistene. 10.Studentstatistikk for skoleåret LINJER Start 1 kl Slutt 1kl Start 2 kl Slutt 2 kl Startet Sluttet Nautikk Skipsteknikk Boring Havbunn Totalt Hvorfor slutter studentene? Antall Fått arbeid 3 Ikke møtt 2 Sykdom, personlige årsaker 9 Flyttet 1 Fagvansker 9

40 Stort fravær 3 Annen frafallsårsak-årsak ikke oppgitt 19 Total antall sluttere Samarbeid med næringslivet foredragsholdere Løpende samarbeid med næringslivet generelt og rederinæringen spesielt er nedfelt i vårt KS-system gjennom DNV-standarden. Med referanse til skolens kvalitetspolitikk er det også viktig å ha et nært samarbeid for å vite om næringen er fornøyd med resultatkvaliteten på undervisningen og studentene som uteksamineres. Det å engasjere eksterne foredragsholdere til undervisningen og/eller å invitere rederier til presentasjonsbesøk ved skolen er derfor viktig. For skoleåret 2010/2011 ble følgende gjennomført: Fordragsholder fra Sjøkrigsskolen om: o Holdninger til overordede, besetningsmedlemmer, være et medmenneske o Hva som menes med etikk og integritet o Oppfatning av ordet moral og resepekt o Tradisjoner Presentasjon av Eidesvik Rederi Sjøfartsdirektoratet foredrag ved Sjøfartsdirektøren For neste skoleår planlegges følgende aktiviteter: Foredragsholder fra Sjøkrigsskolen i oktober Rederibesøk i desember Besøk Maritim næring i januar Rederibesøk i mars 12. Måloppnåelse kvalitetsmål Kvalitetsmål for skoleåret 2010/2011 videregående og fagskolen ble utarbeidet høsten De årlige kvalitetsmålene fremkommer i eget KS-dokument. 1. Kartlegge behov for og gjennomføre opplæring av faglærere og timelærere i bruk av skolearena og it s learning. Bruk av test for å kartlegge. Interne grunnleggende kurs er gjennomført høsten (november 2010). Og ved planleggingsdager i februar 2011 ble dette arbeidet videreført. Kartlegging av den enkelte lærers behov for ytterligere kompetanse blir gjennomfør høsten Ass.rektor vil stå for gjennomføringen av dette. 2. Kvalitetssikre eksamenssamarbeidet: Eksamenssamarbeide er gjennomført som avtalt og planlagt mellom de respektive samarbeidende skolene. Dette skoleåret er kvalitetssikring av eksamensoppgavene, gjennomføring og sensurering blitt dokumentert. Evaluering av årets eksamener blir gjennomført på høstens maritime konferanse oktober Kompetanseheving av faglærere: Kompetansekartlegging av faglærene ble gjennomført i forbindelse med medarbeidersamtalene. Plan for dette er utarbeidet, lærerne tar ansvar for å orientere seg i markedet og melde tilbake når det er aktuelt å delta på kurs, hospitering m.m. 4. Revidere og etablere en tydeligere prosess og krav i forbindelse med arbeidskrav, mappe, eksamen og modulkarakterer ved petroleumstekniske linjer: Nødvendige endringer ble foretatt i KS-systemet og i studentkontraktene. Fagskoleinspektør presenterte gjeldende regler med referanse til KS-systemet for samtlige petroleumsklasser. Studentsidene på skoleportalen er også oppdatert.

Årsmelding Fitjar Fagskule Helsefag- Eldreomsorg deltid over 2 år.

Årsmelding Fitjar Fagskule Helsefag- Eldreomsorg deltid over 2 år. Årsmelding Fitjar Fagskule - 01 Helsefag- Eldreomsorg deltid over år. Årsmeldinga frå Fitjar Fagskule gjev ein oppsummering av dei viktigaste funna i student-, lærar- og sensorvurderingane som vart gjennomført

Detaljer

Årsmelding Bergen Maritime Fagskole 2-årin utdanning innen Nautikk, Skipsteknisk drift, Boring og Havbunn

Årsmelding Bergen Maritime Fagskole 2-årin utdanning innen Nautikk, Skipsteknisk drift, Boring og Havbunn Årsmelding Bergen Maritime Fagskole -årin utdanning innen Nautikk, Skipsteknisk drift, Boring og Havbunn Denne første delen av årsmeldinga er noen få utdrag fra ledelsens gjennomgang ved skolen. Som DNV

Detaljer

Årsmelding Bergen tekniske fagskole 2-årig fagskoleutdanning Automatisering

Årsmelding Bergen tekniske fagskole 2-årig fagskoleutdanning Automatisering Årsmelding Bergen tekniske fagskole 2-årig fagskoleutdanning Automatisering Årsmeldinga frå Bergen tekniske fagskole gjev ei oppsummering av dei viktigaste funna i student-, lærar- og sensorvurderingane

Detaljer

Årsmelding Bergen Maritime Fagskole. Nautikk, Skipsteknisk drift, Boring & Havbunn

Årsmelding Bergen Maritime Fagskole. Nautikk, Skipsteknisk drift, Boring & Havbunn Årsmelding Bergen Maritime Fagskole Nautikk, Skipsteknisk drift, Boring & Havbunn Årsmeldinga frå Bergen Maritime Fagskole gjev ein oppsummering av dei viktigaste funna i student-, lærar- og sensorvurderingane

Detaljer

Årsmelding Bergen tekniske fagskole 2-årig fagskoleutdanning Maskinteknikk

Årsmelding Bergen tekniske fagskole 2-årig fagskoleutdanning Maskinteknikk Årsmelding Bergen tekniske fagskole 2-årig fagskoleutdanning Maskinteknikk Årsmeldinga frå Bergen tekniske fagskole gjev ei oppsummering av dei viktigaste funna i student-, lærar- og sensorvurderingane

Detaljer

Årsmelding Bergen Maritime Fagskole 2-årin utdanning innen Nautikk i Bergen og i Austevoll, Skipsteknisk drift i Bergen, Boring og Havbunn i Bergen.

Årsmelding Bergen Maritime Fagskole 2-årin utdanning innen Nautikk i Bergen og i Austevoll, Skipsteknisk drift i Bergen, Boring og Havbunn i Bergen. Årsmelding Bergen Maritime Fagskole 2-årin utdanning innen Nautikk i Bergen og i Austevoll, Skipsteknisk drift i Bergen, Boring og Havbunn i Bergen. Som DNV sertifisert skole er vi pålagt å ha årlig gjennomgang

Detaljer

Årsmelding Bergen tekniske fagskole 2-årig fagskoleutdanning Elkraft

Årsmelding Bergen tekniske fagskole 2-årig fagskoleutdanning Elkraft Årsmelding Bergen tekniske fagskole 2-årig fagskoleutdanning Elkraft Årsmeldinga frå Bergen tekniske fagskole gjev ei oppsummering av dei viktigaste funna i student-, lærar- og sensorvurderingane som vart

Detaljer

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmeldinga frå Austevoll maritime fagskule gjev ein oppsummering av dei viktigaste funna i student

Detaljer

Årsmelding Bergen tekniske fagskole 2-årig fagskoleutdanning Bygg og anlegg

Årsmelding Bergen tekniske fagskole 2-årig fagskoleutdanning Bygg og anlegg Årsmelding Bergen tekniske fagskole 2-årig fagskoleutdanning Bygg og anlegg Årsmeldinga frå Bergen tekniske fagskole gjev ei oppsummering av dei viktigaste funna i student-, lærar- og sensorvurderingane

Detaljer

Årsmelding FitjarFagskule Helsefag Eldreomsorg 1-årig fulltid over 2 år.

Årsmelding FitjarFagskule Helsefag Eldreomsorg 1-årig fulltid over 2 år. Årsmelding FitjarFagskule - 01 Helsefag Eldreomsorg 1-årig fulltid over år. Årsmeldinga frå Fitjar fagskule gjev ein oppsummering av dei viktigaste funna i student-, lærar- og sensorvurderingane som vart

Detaljer

Årsmelding for skoleåret Bergen maritime fagskol e Fagskolane i Hord al and

Årsmelding for skoleåret Bergen maritime fagskol e Fagskolane i Hord al and Årsmelding for skoleåret 2015-2016 Bergen maritime fagskol e Fagskolane i Hord al and Årsmeldinga frå Bergen maritime fagskole gjev ei oppsummering av dei viktigaste funna i student- og sensorvurderingane

Detaljer

Årsmelding Voss tekniske fagskule Utdanning og omfang : Bygg og Anlegg, med fordjuping Anlegg 1.år og 2.år

Årsmelding Voss tekniske fagskule Utdanning og omfang : Bygg og Anlegg, med fordjuping Anlegg 1.år og 2.år Årsmelding Voss tekniske fagskule - 011 Utdanning og omfang : Bygg og Anlegg, med fordjuping Anlegg 1.år og.år Årsmeldinga frå Voss tekniske fagskule (VTF) gjev ein oppsummering av dei viktigaste funna

Detaljer

Årsmelding for Skoleåret 2014 2015 Bergen maritime fagskole Fagskulane i Hordaland

Årsmelding for Skoleåret 2014 2015 Bergen maritime fagskole Fagskulane i Hordaland Årsmelding for Skoleåret 2014 2015 Bergen maritime fagskole Fagskulane i Hordaland Årsmeldinga frå Bergen maritime fagskole gjev ei oppsummering av dei viktigaste funna i student- og sensorvurderingane

Detaljer

Årsmelding Fitjar vgs. Fagskulen i helsefag Fagskuleutdanning i eldreomsorg, nettstøtta på deltid over to år.

Årsmelding Fitjar vgs. Fagskulen i helsefag Fagskuleutdanning i eldreomsorg, nettstøtta på deltid over to år. Årsmelding Fitjar vgs. Fagskulen i helsefag - 011 Fagskuleutdanning i eldreomsorg, nettstøtta på deltid over to år. Årsmeldinga frå Fitjar vgs. Fagskulen i helsefag gjev ein oppsummering av dei viktigaste

Detaljer

Fagskolen Rogaland. Kvalitetssikringssystem

Fagskolen Rogaland. Kvalitetssikringssystem Side: 1 1. BESKRIVELSE AV KS-SYSTEMET OG ORGANISERING AV FAGSKOLEN ROGALAND...2 1.1 Beskrivelse av KS-systemet...2 1.2 Organisasjon og ansvar...2 2. VURDERING AV KVALITETEN I UTDANNINGSTILBUDET...3 2.1

Detaljer

Oppdatert kvalitetssystem og mål for Fagskolane i Hordaland

Oppdatert kvalitetssystem og mål for Fagskolane i Hordaland OPPLÆRINGSAVDELINGA Arkivnr: 2014/2-34 Saksbehandlar: Adeline Berntsen Landro Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Hordaland fagskulestyre 06.05.2014 Oppdatert kvalitetssystem og mål for Fagskolane

Detaljer

Årsmelding Austevoll maritime fagskule 2 årig maritim fagskule - skipsoffisersutdanning

Årsmelding Austevoll maritime fagskule 2 årig maritim fagskule - skipsoffisersutdanning Årsmelding Austevoll maritime fagskule årig maritim fagskule - skipsoffisersutdanning Innleiing Årsmeldinga frå Austevoll maritime fagskule gjev ein oppsummering av dei viktigaste funna i student-, lærar-

Detaljer

1. BESKRIVELSE AV KS-SYSTEMET OG ORGANISERING AV FAGSKOLEN ROGALAND

1. BESKRIVELSE AV KS-SYSTEMET OG ORGANISERING AV FAGSKOLEN ROGALAND Fagskolen Rogaland - kvalitetssikringssystem 1. BESKRIVELSE AV KS-SYSTEMET OG ORGANISERING AV FAGSKOLEN ROGALAND... 1 1.1 Beskrivelse av KS-systemet... 1 1.2 Organisasjon og ansvar... 1 2. VURDERING AV

Detaljer

Lærarvurdering. Talet på svarpersonar: Matrisespørsmål

Lærarvurdering. Talet på svarpersonar: Matrisespørsmål Årsmelding Voss tekniske fagskule - 2012 Utdanning og omfang : Bygg og Anlegg, med fordjuping Anlegg 1.år og 2.år, og Nettundervisning 2.år frå januar 2012 Årsmeldinga frå Voss tekniske fagskule (VTF)

Detaljer

Årsmelding/årsrapport Steinkjer fagskole - 2011.

Årsmelding/årsrapport Steinkjer fagskole - 2011. Årsmelding/årsrapport Steinkjer fagskole - 2011. Steinkjer fagskole jobber aktivt med å forbedre og utvikle skolens kvalitetsrutiner Skolen har hatt ulike former for kvalitetssystem. Frem til 2010 var

Detaljer

Fagskole i kommunehelsetjenester Drammen kommune. Systembeskrivelse for kvalitetsutvikling

Fagskole i kommunehelsetjenester Drammen kommune. Systembeskrivelse for kvalitetsutvikling Fagskole i kommunehelsetjenester Drammen kommune Systembeskrivelse for kvalitetsutvikling Kvalitetssikringen ivaretas gjennom krav til undervisningspersonalet (fast tilsatte og timelærere), krav til sensur,

Detaljer

It s learning benyttes til: - Planer og informasjon - Lærestoff - Kommunikasjon med nettlærer - Oppgaveløsning og veiledning

It s learning benyttes til: - Planer og informasjon - Lærestoff - Kommunikasjon med nettlærer - Oppgaveløsning og veiledning Stavanger offshore tekniske skole arrangerer teknisk fagskole petroleumsteknologi som nettbasert studie. Nettbasert studie innebærer at studenten har tilgang til læringsplattformen It s learning. It s

Detaljer

Minimumskrav til kvalitetssikringssystem for kurstilbyder av fritidsskipper

Minimumskrav til kvalitetssikringssystem for kurstilbyder av fritidsskipper Minimumskrav til kvalitetssikringssystem for kurstilbyder av fritidsskipper Alle skoler og kursarrangører som ønsker å undervise etter læreplan for D5L og/eller D5LA skal, før undervisningen blir påbegynt,

Detaljer

Kvalitetsplan 2010 2011 Rauma videregående skole

Kvalitetsplan 2010 2011 Rauma videregående skole Kvalitetsplan 2010 2011 Rauma videregående skole Kvalitetsområde : Tilpassa opplæring som grunnlag for mestring Tiltak Nærmere om gjennomføring Ansvarlig Tidspunkt Annet A: - gjennomføre systematisk kartlegging

Detaljer

Eksamen våren 2015 Dalane videregående skole. Informasjon - ST

Eksamen våren 2015 Dalane videregående skole. Informasjon - ST Eksamen våren 2015 Dalane videregående skole Informasjon - ST Plan for eksamen Plan for eksamen finner du på skolens hjemmeside. Plan for eksamen våren 2015 Trekkordning 1ST og 2ST Vg1 Ca. 20 % av elevene

Detaljer

Eksamensinformasjon Vår 2017

Eksamensinformasjon Vår 2017 Skøyenåsen skole Eksamensinformasjon Vår 2017 Standpunktkarakterer våren 2017 God dialog med faglærer i vårsemesteret Hva er kompetansemålene i faget? Hvilke vurderingssituasjoner gjenstår? Klageadgang

Detaljer

VM diiiii IJ,(H,2011. I )ci'ch lclclïlllsc. '~y it='\-h- ::?:i :r 4-'\ H- Revisjonsrapport fra kvalitetsrevisjon gjcnnomført vcd Bcrgcn mal"it:imc

VM diiiii IJ,(H,2011. I )ci'ch lclclïlllsc. '~y it='\-h- ::?:i :r 4-'\ H- Revisjonsrapport fra kvalitetsrevisjon gjcnnomført vcd Bcrgcn malit:imc + rrt""\"""\ \UilI ~ ~!~1~i~!~~iß~~6ge~t~;t~ VM diiiii IJ,(H,2011 I )ci'ch lclclïlllsc VM lelcnllise lig iiikivkiide 20 I 002H07-27/X I J,I1 VM siikslieliiiiidiei IL )iiekle ieleliiii Elin Kvamsøy Siurscn

Detaljer

SKRIFTLIG OG MUNTLIG EKSAMEN VED NESSET UNGDOMSSKOLE. Våren 2015

SKRIFTLIG OG MUNTLIG EKSAMEN VED NESSET UNGDOMSSKOLE. Våren 2015 SKRIFTLIG OG MUNTLIG EKSAMEN VED NESSET UNGDOMSSKOLE Våren 2015 Datoer våren 2015 Skriftlig eksamen: Beskjed om skriftlig trekkfag, kl.09.00, onsdag 13.mai Hvis engelsk: forberedelsedel mandag 18.mai,

Detaljer

22.05.15 Utviklingsplan 2015/2016

22.05.15 Utviklingsplan 2015/2016 Utviklingsplan for Bergen maritime videregående skole og fagskole 2015 16 1. Vurdering kjennetegn Alle e utarbeider mål og konkretiserer målene eleven/studenten skal vurderes mot i sine fag. Dette gjøres

Detaljer

Årsmelding/årsrapport Steinkjer fagskole 2014/2015.

Årsmelding/årsrapport Steinkjer fagskole 2014/2015. Årsmelding/årsrapport Steinkjer fagskole 2014/2015. Å forbedre og utvikle skolens kvalitetsrutiner er en prioritert arbeidsoppgave for Steinkjer fagskole. Kvalitetssikringssystemet som Steinkjer fagskole

Detaljer

SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL TO FAGSKULAR

SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL TO FAGSKULAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201112362-125 Arkivnr. 522 Saksh. Landro, Adeline Saksgang Møtedato Hordaland fagskulestyre 19.03.2013 SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL

Detaljer

Akademiet Privatistskole

Akademiet Privatistskole Akademiet Privatistskole bedre karakterer eller pengene tilbake! Ønsker du å forbedre karakterene fra videregående skole? Vi i Akademiet har så stor tro på vårt pedagogiske opplegg at vi garanterer deg

Detaljer

Akademiet Privatistskole

Akademiet Privatistskole Akademiet Privatistskole bedre karakterer eller pengene tilbake! Ønsker du å forbedre karakterene fra videregående skole? Vi i Akademiet har så stor tro på vårt pedagogiske opplegg at vi garanterer deg

Detaljer

Pedagogisk plan ATLANTEN VIDEREGÅENDE SKOLE

Pedagogisk plan ATLANTEN VIDEREGÅENDE SKOLE Pedagogisk plan 2017-2018 ATLANTEN VIDEREGÅENDE SKOLE Pedagogisk plan Bakgrunn Atlanten videregående skole har et overordnet mål om at alle elever skal ha høyt læringsutbytte gjennom aktiv deltakelse.

Detaljer

Spørreundersøkelser rettet mot VGS skoleåret 11/12

Spørreundersøkelser rettet mot VGS skoleåret 11/12 Rapport fra undersøkelser rettet mot lærere og elever på videregående skole skoleåret 11/12 Bakgrunn. Som en del av vårt kvalitetssikrings- og forbedringsarbeid gjennomfører Nordnes Verksteder årlige undersøkelser

Detaljer

Rullerende opptak: Opptak bekreftes etter at skriftlig søknad er innlevert og vurdert.

Rullerende opptak: Opptak bekreftes etter at skriftlig søknad er innlevert og vurdert. Stavanger offshore tekniske skole arrangerer teknisk fagskole petroleumsteknologi som nettbasert studie. Nettbasert studie innebærer at studenten har tilgang til læringsplattformen It s learning. It s

Detaljer

Rapport etter administrativ gjennomgong av kvalitetssystem november 2010

Rapport etter administrativ gjennomgong av kvalitetssystem november 2010 RUBBESTAOWES vidaregåande skule ~maritime fagskule Rapport etter administrativ gjennomgong av kvalitetssystem november 2010 Rapport utarbeidd av: Rune Gåsland Rapport verifisert av: Jan Harry Grindheim

Detaljer

Bedriftsnavn: Austevoll vidaregåande skule

Bedriftsnavn: Austevoll vidaregåande skule Bedriftsnavn: Austevoll vidaregåande skule Rapport Intern revisjon Produksjon og gjennomføring av eksamen Internrevisjonsnummer: 2-2016 Dato: 24.06.16 Linda Gran Kalve dok00669 Side 1 av 5 Innhold Sammendrag...

Detaljer

Om vurdering og eksamen 2015

Om vurdering og eksamen 2015 Om vurdering og eksamen 2015 Vurdering på ungdomstrinnet Underveisvurdering uten karakter Underveisvurdering med karakter: Terminkarakterer, desember og juni alle trinn Sluttvurdering: Standpunktkarakterer,

Detaljer

Skolereglement for Fagskolen i Kristiansand

Skolereglement for Fagskolen i Kristiansand Skolereglement for Fagskolen i Kristiansand Fastsatt med hjemmel i Fagskoleloven av 20.06.2003 Innhold 1 FORMÅL 2 2 VIRKEOMRÅDE 2 3 OPPTAK 2 4 RETTIGHETER 2 5 PLIKTER 3 6 FRITAK I MODULER 3 7 VURDERING

Detaljer

Plan for fastekvalitetssikringsmøter Frist Prosess Aktivitet Ansvar Deltakere Ultimo august:

Plan for fastekvalitetssikringsmøter Frist Prosess Aktivitet Ansvar Deltakere Ultimo august: Tromsø maritime skole Dok.id.: 2.2.2.2.2.1 DV-S-Kvalitetsplan - Årshjul - for eksamen Utgave: 2.00 Skrevet av: Harry Arne Haugen Gjelder fra: 24.02.2017 Godkjent av: Asbjørn Rikardsen for fagskolen er

Detaljer

Bli foretrukket. - ta teknisk fagskole

Bli foretrukket. - ta teknisk fagskole Bli foretrukket - ta teknisk fagskole Stavanger offshore tekniske skole arrangerer teknisk fagskole petroleumsteknologi som nettbasert studie. Nettbasert studie innebærer at studenten har tilgang til læringsplattformen

Detaljer

Eksamen, sluttvurdering og klagerett informasjon til elevene våren 2017

Eksamen, sluttvurdering og klagerett informasjon til elevene våren 2017 Eksamen, sluttvurdering og klagerett informasjon til elevene våren 2017 Gjennomføring av skriftlig eksamen Alle skriftlige eksamener begynner kl.0900. Frammøte i eksamenslokalet seinest kl. 0830. Det er

Detaljer

Eksamen, sluttvurdering og klagerett informasjon til elevene våren 2015

Eksamen, sluttvurdering og klagerett informasjon til elevene våren 2015 Eksamen, sluttvurdering og klagerett informasjon til elevene våren 2015 Melding om skriftlige trekkfag: Offentliggjøring av trekk onsdag 13.mai kl.09.00 i avd. Fritidsparken og i avd. Klosterskogen Eksamensplanen

Detaljer

Generell kontrakt gjeldene fra 16.02.2011 Kun til informasjon

Generell kontrakt gjeldene fra 16.02.2011 Kun til informasjon Dette er en generell kursavtale til informasjon - og skal ikke signeres. Likelydende nummerert avtale med eventuelle fritak utstedes for hver enkelt elev etter at studenten er tatt inn på skolen. 1. Om

Detaljer

Utviklingsplan for Ringsaker videregående skole

Utviklingsplan for Ringsaker videregående skole Utviklingsplan for Ringsaker videregående skole 2013-2015 1 Innledning Opplæringspolitisk plattform for Hedmark 2009 2013 ble vedtatt av fylkestinget i desember 2008. Dette er et plandokument som omfatter

Detaljer

Informasjon til eksamenskandidater

Informasjon til eksamenskandidater Informasjon til eksamenskandidater Frammøte til eksamen Skriftlig eksamen Skriftlig eksamen starter kl. 0900. Det tar tid å starte eksamen med bruk av PC. Alle elever må derfor møte senest kl. 0830 i eksamenslokalet.

Detaljer

Tilsyn og kvalitet. MUF-konferansen Kiel-fergen 25. november 2014 v/ ass. avdelingsdirektør Bjørn R. Stensby

Tilsyn og kvalitet. MUF-konferansen Kiel-fergen 25. november 2014 v/ ass. avdelingsdirektør Bjørn R. Stensby Tilsyn og kvalitet MUF-konferansen 2014 Kiel-fergen 25. november 2014 v/ ass. avdelingsdirektør Bjørn R. Stensby Hva skal jeg snakke om? Hva er kvalitet? NOKUTs perspektiv KS-systemer Innføring av LUB

Detaljer

CETOP Hydraulikk kurs

CETOP Hydraulikk kurs CETOP Hydraulikk kurs Innhold Om Stavanger offshore tekniske skole / SOTS kurssenter... 3 Stavanger offshore tekniske skole... 3 SOTS kurssenter... 3 Introduksjon... 4 Målgruppe... 4 Godkjenning... 4 Krav

Detaljer

Velkommen til foreldremøte 10. trinn

Velkommen til foreldremøte 10. trinn Morellbakken skole Velkommen til foreldremøte 10. trinn 04.04.17 Informasjon om. eksamen standpunktkarakterer klagerett inntak til videregående skole annen informasjon Sluttvurdering Standpunktkarakterer

Detaljer

Nasjonal standard. Maritim fagretning. Fordypningene:

Nasjonal standard. Maritim fagretning. Fordypningene: Nasjonal standard Standard for vurdering for ettårige og toårige maritime fagskoleutdanninger Maritim fagretning Fordypningene: FTM01 dekksoffiser på ledelsesnivå FTM02 maskinoffiser på ledelsesnivå FTM03dekksoffiser

Detaljer

Skal du ta privatisteksamen?

Skal du ta privatisteksamen? Skal du ta privatisteksamen? Nyttige tips og råd Innledning Har du behov for studiekompetanse eller fagbrev? Kanskje du ønsker å forbedre karakterer du allerede har fra videregående skole? Du tar eksamen

Detaljer

Kl. 09.00: Opplysning om trekkfag (Elevene får vite hvilket fag de kommer opp i til eksamen). Vanlig skoledag. skal opp i engelsk, møter faglærere.

Kl. 09.00: Opplysning om trekkfag (Elevene får vite hvilket fag de kommer opp i til eksamen). Vanlig skoledag. skal opp i engelsk, møter faglærere. RINGSAKER KOMMUNE BRUMUNDDAL UNGDOMSSKOLE Mai 2014 Til elever og foreldre på 10. trinn Informasjon om eksamen og klagerett Dette skrivet inneholder følgende informasjon: om skriftlig eksamen våren 2014

Detaljer

Godkjent dato: 20.04.2010

Godkjent dato: 20.04.2010 KVALITETSSYSTEM Område: Reglement Kvalitet: Lokalt gitt eksamen Organisasjonsnivå: Utdanningsdirektøren Dokumentnavn: Reglement for elever og privatister som skal opp til eksamen Kapittel: 03 Dokument

Detaljer

Stjørdal fagskole Kvalitetsrapport/Driftsrapport 2011

Stjørdal fagskole Kvalitetsrapport/Driftsrapport 2011 1.0 Kvantitative indikatorer 1.1 Søking inntak Antall søkere. Skolen opplevde en økning i antall søkere både for heltid og deltid/nett i 2011. Økningen gjelder for alle fordypninger. For heltidsstudiet

Detaljer

- uke ikke bestemt (tirsdag/onsdag) - uke ikke bestemt (4/5 dager)

- uke ikke bestemt (tirsdag/onsdag) - uke ikke bestemt (4/5 dager) Stavanger offshore tekniske skole arrangerer teknisk fagskole som nettbasert modulkurs. Nettbasert modulkurs innebærer at kursdeltakerne har tilgang til internett plattform, kalt It s learning. Internett

Detaljer

INFORMASJON OM EKSAMEN OG AVSLUTNING SKOLEÅRET

INFORMASJON OM EKSAMEN OG AVSLUTNING SKOLEÅRET Oslo kommune Utdanningsetaten Ulsrud videregående skole INFORMASJON OM EKSAMEN OG AVSLUTNING SKOLEÅRET 2016-17 Side 1 av 6 Innhold EKSAMENSREGLEMENT OG ORDENSREGLEMENT... 3 NÅR FÅR DU BESKJED OM SKRIFTLIG

Detaljer

Virksomhetsbesøk HVS. 11.desember 2012

Virksomhetsbesøk HVS. 11.desember 2012 Virksomhetsbesøk HVS 11.desember 2012 Velkommen Velkommen og presentasjon Gjennomgang av resultater og diskusjoner Lunsj Oppsummering Elevrådsstyret 2012/2013 Utgangspunkt for gjennomgang (bestilling)

Detaljer

Vi bruker elektronisk læreverk fra Vett og Viten som læremateriell i linjefag.

Vi bruker elektronisk læreverk fra Vett og Viten som læremateriell i linjefag. Klasse 15 Stavanger offshore tekniske skole arrangerer teknisk fagskole som nettbasert modulkurs. 17.11.11 Nettbasert modulkurs innebærer at kursdeltakerne har tilgang til internett plattform, kalt It

Detaljer

BIO1000 2009. Sluttevaluering av kursansvarlige

BIO1000 2009. Sluttevaluering av kursansvarlige BIO1000 2009 Sluttevaluering av kursansvarlige Generelt Kurset ble i det store og hele gjennomført uten problemer i år. Totalt har vi hatt ca. 240 studenter som har fulgt kurset, og auditorium 3 har stort

Detaljer

Eksamen, sluttvurdering og klagerett informasjon til elevene våren 2017

Eksamen, sluttvurdering og klagerett informasjon til elevene våren 2017 Eksamen, sluttvurdering og klagerett informasjon til elevene våren 2017 Lokal muntlig / muntlig-praktisk eksamen eksamensdato melding om eksamen Vg1,Vg2,Vg3 onsdag 7.juni fredag 2.juni Vg1,Vg2,Vg3 torsdag

Detaljer

FORELDREMØTE 10.TRINN 28.SEPTEMBER Om eksamen og søknad til vgs

FORELDREMØTE 10.TRINN 28.SEPTEMBER Om eksamen og søknad til vgs FORELDREMØTE 10.TRINN 28.SEPTEMBER 2016 Om eksamen og søknad til vgs HVA KOMMER VI INN PÅ Eksamensperioder og avslutning med Vitnemålsutdeling Om vurdering: Underveisvurdering og sluttvurdering Regler

Detaljer

Om vurdering og eksamen 2017

Om vurdering og eksamen 2017 Om vurdering og eksamen 2017 Underveisvurdering Underveisvurdering i grunnskolen er all vurdering fra 1. trinn og fram til sluttvurdering på ungdomstrinnet Underveisvurdering skal brukes som et redskap

Detaljer

1. FORORD... 3. 2.1 Skolens forberedelse før eksamen... 5

1. FORORD... 3. 2.1 Skolens forberedelse før eksamen... 5 UTDANNING Retningslinjer for praktisk eksamen Yrkesfaglige utdanningsprogram og studiespesialiserende utdanningsprogram med formgiving Buskerud fylkeskommune Utdanningsavdelingen Eksamensseksjonen april

Detaljer

SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE SKJETLEIN VIDEREGÅENDE SKOLE Notat: Avsluttende vurdering skoleåret 2015-2016, ELEVER

SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE SKJETLEIN VIDEREGÅENDE SKOLE Notat: Avsluttende vurdering skoleåret 2015-2016, ELEVER Informasjon om: Del 1: Eksamen Del 2: Frist for klage på standpunktkarakterer og eksamenskarakterer, Del 3: Mulighet for å søke om 10 dagers fratrekk av fravær i hht. til gitte kriterier. Del 4: mulighet

Detaljer

Slåtthaug skole. En skole på høyden

Slåtthaug skole. En skole på høyden Slåtthaug skole En skole på høyden Program 1. Fellesmøte Velkommen ved rektor Marit Foss og avdelingsleder Jan Martin Christiansen Lokale læreplaner Orientering om fremmedspråk Vurdering og varsling Karakterterminer

Detaljer

Ledelsens 1 samlede analyse og vurdering av kvaliteten i utdanningstilbudene 2016

Ledelsens 1 samlede analyse og vurdering av kvaliteten i utdanningstilbudene 2016 Ledelsens 1 samlede analyse og g av kvaliteten i utdanningstilbudene 2016 Innhold 1 SAMLET VURDERING 1 2 KVANTITATIVE INDIKATORER 2 2.1 Studentenes resultater, interesse og trivsel 2 2.2 Ressursutnyttelse

Detaljer

Eksamensreglement - revidert pr. 01.09.2014

Eksamensreglement - revidert pr. 01.09.2014 Vår referanse Saksbehandler Dato 14/06651-1 Anne-Lise Olstad 11.09.2014 Eksamensreglement - revidert pr. 01.09.2014 Ordet eksaminand omfatter både elev og privatist. Denne rettledningen beskriver hvordan

Detaljer

Informasjonsmøte om avslutning av 10. trinn tirsdag 25. april 2017

Informasjonsmøte om avslutning av 10. trinn tirsdag 25. april 2017 Informasjonsmøte om avslutning av 10. trinn tirsdag 25. april 2017 den beste starten på fremtiden! Agenda 1. Skriftlig eksamen 2. Muntlig eksamen 3. Standpunktkarakter 4. Klagefrister 5. Avslutning av

Detaljer

TIL DEG SOM ER ELEV PÅ 10. TRINN SKOLEÅRET 2014/2015

TIL DEG SOM ER ELEV PÅ 10. TRINN SKOLEÅRET 2014/2015 TIL DEG SOM ER ELEV PÅ 10. TRINN SKOLEÅRET 2014/2015 I løpet av våren 2015 vil du få fastsatt karakterene som skal stå på VITNEMÅL FOR GRUNNSKOLEN. I enkelte fag kan du ha fått avgangskarakter tidligere,

Detaljer

EKSAMENSINFO. Innhold: s. 2 - Plikt til å holde seg orientert! s. 2 - Trekking av eksamen

EKSAMENSINFO. Innhold: s. 2 - Plikt til å holde seg orientert! s. 2 - Trekking av eksamen EKSAMENSINFO Innhold: s. 2 - Plikt til å holde seg orientert! s. 2 - Trekking av eksamen s. 2 - Oppmelding til ny eksamen s. 3 - Særskilt eksamen s. 3 Ny eksamen s. 3 Utsatt eksamen s. 3 Viktig om privatisteksamen

Detaljer

Plan for faste Kvalitetssikringsmøter Frist Prosess Aktivitet Ansvar Deltakere Primo august:

Plan for faste Kvalitetssikringsmøter Frist Prosess Aktivitet Ansvar Deltakere Primo august: Fagskolen i Troms, avd. Tromsø F-S-Kvalitetsplan for eksamen i maritime studeier ved i Troms, avd. Tromsø Utgave: 1.00 Skrevet av: Harry Haugen Gjelder fra: 24.02.2017 Godkjent av: Asbjørn Rikardsen Dok.id.:

Detaljer

Cura 1.0. Et administrativt system for skoler med fagskoleutdanning. Registrering / login Fraværsføring Karakterføring

Cura 1.0. Et administrativt system for skoler med fagskoleutdanning. Registrering / login Fraværsføring Karakterføring Et administrativt system for skoler med fagskoleutdanning Registrering / login Fraværsføring Karakterføring Dokumenter Profil side 2 side 5 side 7 side 8 side 9 For administrasjon Legge til dokumenter

Detaljer

Årsmelding for Skoleåret Fagskolane i Hordaland Bergen tekniske fagskole

Årsmelding for Skoleåret Fagskolane i Hordaland Bergen tekniske fagskole Årsmelding for Skoleåret 2015 2016 Fagskolane i Hordaland Bergen tekniske fagskole 1 Årsmelding for skoleåret 2015-2016 Fagskolane i Hordaland, Bergen tekniske fagskole Utdanningar: Elektro elkraft Elektro

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR VURDERING

RETNINGSLINJER FOR VURDERING RETNINGSLINJER FOR VURDERING I ROGALAND FYLKESKOMMUNE FORORD Dette heftet «Retningslinjer for vurdering i Rogaland fylkeskommune» bygger på at kapittel 3 i forskrift til opplæringsloven gjelder hele det

Detaljer

Årsplan/rutinebeskr ivelser for eksamensarbeidet (inkl. obl. kartleggingsprøver)

Årsplan/rutinebeskr ivelser for eksamensarbeidet (inkl. obl. kartleggingsprøver) Årsplan/rutinebeskr ivelser for eksamensarbeidet (inkl. obl. ID UTS.Boi.Avd.Kon.4.1 Versjon 1.02 Gyldig fra 15.08.2013 Forfatter Elisabeth Aune Verifisert KS-gruppe Godkjent Roald Ovid Isaksen Side 1 av5

Detaljer

Denne rettledningen beskriver hvordan du skal forholde deg i en eksamenssituasjon.

Denne rettledningen beskriver hvordan du skal forholde deg i en eksamenssituasjon. RETTLEDNING OG REGLEMENT FOR EKSAMINANDER Ordet eksaminand omfatter både elev og privatist. Denne rettledningen beskriver hvordan du skal forholde deg i en eksamenssituasjon. Det er viktig at alle som

Detaljer

Eksamen 2015. Kursrekke for faglærere og sensorer skoleåret 2014/2015. Fagavdeling for barnehage og skole vidar.hansen@bergen.kommune.

Eksamen 2015. Kursrekke for faglærere og sensorer skoleåret 2014/2015. Fagavdeling for barnehage og skole vidar.hansen@bergen.kommune. Eksamen 2015 Kursrekke for faglærere og sensorer skoleåret 2014/2015 Eksamen 2015 - kursrekke 1. samling mandag 20. oktober 12.00 15.00 Generelt om eksamen og vurdering 2. samling tirsdag 11. november

Detaljer

KONTINUERLIG EVALUERING AV UNDERVISNING

KONTINUERLIG EVALUERING AV UNDERVISNING KONTINUERLIG EVALUERING AV UNDERVISNING 2014-15 Rapport med utgangspunkt i lærernes innrapportering Tone Jordhus, Kvalitetskoordinator Rapport: 09/2015 Innhold Kontinuerlig evaluering av undervisning 2014-15

Detaljer

Overordnet kvalitetssystem for videregående opplæring i Telemark fylkeskommune

Overordnet kvalitetssystem for videregående opplæring i Telemark fylkeskommune Overordnet kvalitetssystem for videregående opplæring i Telemark fylkeskommune 2 Innhold 1. Innledning... 4 1.1. Formål... 4 1.2. Ansvar og roller i kvalitetsarbeidet... 4 1.3. Lovgrunnlag... 4 2. System

Detaljer

ROGALAND FYLKESKOMMUNE

ROGALAND FYLKESKOMMUNE ROGALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelingen Fylkeskommunale retningslinjer for lokalt gitt eksamen 1 Innhold Innledning 3 Ansvarsfordeling 4 fylkeskommunens ansvar skolenes ansvar Trekkordning ved eksamen

Detaljer

KJEM/FARM110 - Emnerapport 2015 vår

KJEM/FARM110 - Emnerapport 2015 vår KJEM/FARM110 - Emnerapport 2015 vår Faglærers vurdering av gjennomføring Praktisk gjennomføring Undervisningen i KJEM/FARM110 ble gitt som forelesninger (2x2t pr uke, i alt 48 timer fordelt på 16 uker),

Detaljer

Eksamenstrekk. VG1-20% av elevene trekkes ut til eksamen VG2 - alle elever trekkes ut til én eksamen VG3 - alle elever skal opp til 4 eksamener

Eksamenstrekk. VG1-20% av elevene trekkes ut til eksamen VG2 - alle elever trekkes ut til én eksamen VG3 - alle elever skal opp til 4 eksamener EKSAMEN 2017 Eksamenstrekk VG1-20% av elevene trekkes ut til eksamen VG2 - alle elever trekkes ut til én eksamen VG3 - alle elever skal opp til 4 eksamener SKRIFTLIG: alle elever skal opp i norsk hovedmål

Detaljer

Modellen må diskuteres og koordineres i regionene. Ledelsen må involveres, handler om økonomi. Viktig at lærere som følger elevene i Utdanningsvalg

Modellen må diskuteres og koordineres i regionene. Ledelsen må involveres, handler om økonomi. Viktig at lærere som følger elevene i Utdanningsvalg Modellen må diskuteres og koordineres i regionene. Ledelsen må involveres, handler om økonomi. Viktig at lærere som følger elevene i Utdanningsvalg virkelig deltar aktivt. Er utsendt minimumsmodell for

Detaljer

EKSAMENSINFORMASJON 2014

EKSAMENSINFORMASJON 2014 EKSAMENSINFORMASJON 2014 STANDPUNKTVURDERING Standpunktvurderingen utgjør sammen med eksamen, sluttvurdering for elevene. Den baserer seg på et bredt vurderingsgrunnlag som samlet skal vise elevens kompetanse

Detaljer

VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE. 18. september 2013-8. trinn Vormsund ungdomsskole

VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE. 18. september 2013-8. trinn Vormsund ungdomsskole VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE 18. september 2013-8. trinn Vormsund ungdomsskole Møtets formål: Fellesorientering for alle klasser Orientering om den enkelte klasse Referat: www.nes.-ak.kommune.no Vormsund

Detaljer

RETTLEDNING FOR EKSAMINANDER

RETTLEDNING FOR EKSAMINANDER Dok.id.: 2.1.1.2.3.10 VP- S-Rettledning for eksaminander Skrevet av: Anne Fjellanger Godkjent av: Bjørn Inge Thomasjord Versjon: 1.01 Gjelder fra: 12.06.2014 Dok.type: Styringsdokumenter Sidenr: 1 av 5

Detaljer

VESTNES KOMMUNE HELLAND SKULE 6390 VESTNES

VESTNES KOMMUNE HELLAND SKULE 6390 VESTNES Eksamen nærmar seg, og då vil Helland skule med dette skrivet gje informasjon til elevar og foreldre/føresette om korleis eksamen både skriftleg og munnleg blir gjennomført. Vil også informere om klagerett

Detaljer

Besvarte / Inviterte

Besvarte / Inviterte Utvalg År Besvarte / Inviterte Prikket Sist oppdatert Høst 2012 61228 / 76559 (79,97 %) 27.04.2013 Høst 2011 60353 / 76721 (78,67 %) 27.04.2013 Undervisningsevaluering Akershus (Høst Akershus (Høst 1.

Detaljer

REGLEMENT OG RETTLEIING FOR EKSAMINANDER

REGLEMENT OG RETTLEIING FOR EKSAMINANDER REGLEMENT OG RETTLEIING FOR EKSAMINANDER Alle eksaminander skal ha gjort seg kjent med Reglement og rettleiing for eksaminander i god tid før de møter til prøvene. 1. GJENNOMFØRING AV EKSAMEN Fremmøte

Detaljer

2. Kommentarer knyttet til enkelte punkter i forskriften

2. Kommentarer knyttet til enkelte punkter i forskriften Sak 2015/10807 Kommentarer - utkast til ny forskrift om studier ved NTNU 1. Bakgrunn Fra 01.01.2016 blir Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST), Høgskolen i Gjøvik (HiG) og Høgskolen i Ålesund (HiÅ) slått sammen

Detaljer

Fra Forskrift til Opplæringslova:

Fra Forskrift til Opplæringslova: Fra Forskrift til Opplæringslova: 5-1. Kva det kan klagast på Det kan klagast på standpunktkarakterar, eksamenskarakterar, karakterar til fag- /sveineprøver og kompetanseprøve, og realkompetansevurdering.

Detaljer

Regelverk og rutinar. Frammøte, varsel, eksamen, dokumentasjon, klage på vurdering

Regelverk og rutinar. Frammøte, varsel, eksamen, dokumentasjon, klage på vurdering Regelverk og rutinar Frammøte, varsel, eksamen, dokumentasjon, klage på vurdering 16.03.2017 1 Frammøte og fråvær Plikter og rettar. Eleven er pliktig til å møte presis til all opplæring og delta i all

Detaljer

Velkommen til 8. trinn

Velkommen til 8. trinn Velkommen til 8. trinn Møtets formål Fellesorientering for alle klasser Orientering om den enkelte klasse Referat: www.nes.-ak.kommune.no Vormsund ungdomsskole/foresatte Velkommen Kort presentasjon av

Detaljer

SLÅTTHAUG SKOLE. En skole på høyden. Velkommen til foreldremøte på 10.trinn

SLÅTTHAUG SKOLE. En skole på høyden. Velkommen til foreldremøte på 10.trinn SLÅTTHAUG SKOLE En skole på høyden Velkommen til foreldremøte på 10.trinn Program 1. Fellesmøte - Informasjonsdel ved rektor Guri Reikvam og avdelingsleder Jan Martin Christiansen - Presentasjon av FAU

Detaljer

INFORMASJON OM EKSAMEN VÅREN 2017 Vg3 MK

INFORMASJON OM EKSAMEN VÅREN 2017 Vg3 MK INFORMASJON OM EKSAMEN VÅREN 2017 Vg3 MK Alle elever skal opp til 3 eksamener: Obligatorisk eksamen i norsk hovedmål, skriftlig Obligatorisk praktisk eksamen i medier og kommunikasjon Eksamen i et trekkfag

Detaljer

Handlingsplan for Varden skole

Handlingsplan for Varden skole Handlingsplan for Varden skole Visjon Kompetanse for alle i mulighetenes skole Handlingsplan for Varden skole 2010-2011 Rektor Magne Blom - 25.11 10 Styringsdokument Opplæringsloven Kunnskapsløft for bergensskolen

Detaljer

Eksamenstrekk. VG1-20% av elevene trekkes ut til eksamen VG2 - alle elever trekkes ut til én eksamen VG3 - alle elever skal opp til 4 eksamener

Eksamenstrekk. VG1-20% av elevene trekkes ut til eksamen VG2 - alle elever trekkes ut til én eksamen VG3 - alle elever skal opp til 4 eksamener EKSAMEN 2016 Eksamenstrekk VG1-20% av elevene trekkes ut til eksamen VG2 - alle elever trekkes ut til én eksamen VG3 - alle elever skal opp til 4 eksamener SKRIFTLIG: alle elever skal opp i norsk hovedmål

Detaljer

VIKTIG STUDIEADMINISTRATIV INFORMASJON TIL NYE STUDENTER. Masterstudiet i økonomi og administrasjon

VIKTIG STUDIEADMINISTRATIV INFORMASJON TIL NYE STUDENTER. Masterstudiet i økonomi og administrasjon VIKTIG STUDIEADMINISTRATIV INFORMASJON TIL NYE STUDENTER Høsten 2014 Masterstudiet i økonomi og administrasjon Fakultet for samfunnsfag Institutt for økonomi og administrasjon INFORMASJONSKANALER http://www.hioa.no

Detaljer

ROGALAND FYLKESKOMMUNE

ROGALAND FYLKESKOMMUNE Revidert januar 2012 ROGALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelingen Fylkeskommunale retningslinjer for lokalt gitt eksamen 1 Innhold Innledning 1 Ansvarsfordeling 1 fylkeskommunens ansvar skolenes ansvar

Detaljer