*NB de maritime klassene får Result av Assessment 1. år, dette må være bestått for å få fullføre 2. året. Hvorfor slutter studentene?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "*NB de maritime klassene får Result av Assessment 1. år, dette må være bestått for å få fullføre 2. året. Hvorfor slutter studentene?"

Transkript

1 Årsmelding Bergen maritime fagskole 2 årig maritim og petroleumsteknisk utdanning Årsmeldinga frå Bergen maritime gjev ein oppsummering av dei viktigaste funna i student-, lærar- og sensorvurderingane som vart gjennomført vårsemesteret Årsmeldinga skal gje Hordaland fagskulestyre naudsynt informasjon om læringsmiljøet og kvalitetssikringsarbeidet ved fagskulane i Hordaland. Årsmeldinga vil også danna grunnlag for vidare oppfølging frå administrasjonen og fagskulen. 1.0 Generelle kvalitetsindikatorar Kvalitetssystemet etterspør kvantitative data på tal og nivå på søkarar, eksamensresultat og gjennomstrømming. Leiinga har sjølv vurdert kva som er kritisk verdi for utdanninga og om det er naudsynt med korrigerande tiltak. Totalt tal studentar [1. og 2. år = 291] Tal på søkarar til 1. klasse: [164] Tal på studentar tatt inn: [1. og 2. år = 291] Tal på uteksaminerte studentar: [245 ] Tal på studentar med bestått vitnemål*: [2. år 109, 1. år 43] *NB de maritime klassene får Result av Assessment 1. år, dette må være bestått for å få fullføre 2. året. Leiinga si kommentar/oppsummering: Hvorfor slutter studentene? Antall Fått arbeid 3 Ikke møtt 2 Sykdom, personlige årsaker 9 Flyttet 1 Fagvansker 9 Stort fravær 3 Annen frafallsårsak-årsak ikke oppgitt 19 Sluttet totalt 46 Vi ser at slutter tallene er større på petroleumstekniske linjer, enn på de maritime. Dette skyldes at studentene på de petroleumstekniske linjene, stort sett har arbeid. Dvs de følger en jobbrotasjon på plattform. En del arbeidsgivere forlanger dessverre at de i tilegg, skal reise ut på ekstraturnus i fri periodene. Dette er ikke forenlig med studiene. Vi har derfor fom dette skoleåret innført at arbeidsgiver skal signere studentkontrakten, slik at de skal være klar over viktigheten av studentens tilstedeværelse på skolen. Vi vil i tillegg ha et ekstras fokus på å følge opp disse studentene ekstra i innværende skoleår. Det vil bli utarbeidet egne mål for dette arbeidet. 2.0 Vurdering av utdanningstilbodet Maritime klasser I det fylgjande vert det gjeve ei framstilling av student- og lærarevalueringane. Spørjeskjema for studentar og lærarar har fleire samanfallande punkter, og svara vil derfor verte framstilt under eit. Deretter vert sensorane sine evalueringar formidla og til slutt gjev leiinga si vurdering og oppsummering av evalueringane.

2 I punkt A G skal studentane sine kvantitative vurderingar summerast opp saman med lærarane sine kvantitative vurderingar og kommentarar. For dei skulane som har lagt inn fleire kommentarfelt i studentundersøkinga, så kan desse også leggjast inn der dei høyrar heime. Første år Skipsteknisk drift 3.1 Opplæringsplan Hvor godt kjenner du opplæringsplanen for utdanningen? (1=svært dårlig 6= svært godt) 2 40% 3 25% 4 30% 5 5% 3.2 Opplæringsplan I hvilken grad er opplæringen du har fått i samsvar med opplæringsplanen for faget? (1= svært liten grad 6= svært stor grad) 2 5% 3 25% 4 50% 5 20% 4.1 Undervisningen Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med organiseringen og fremdriften i opplæringen? (1= svært misfornøyd 6= svært fornøyd) Ikke relevant Fag/Funksjon 1-0% 0% 9,1% 22,7% 68,2% 0% 0% Maskinerisystemer Fag/Funksjon 2 - Maritim Elektro 0% 0% 4,5% 22,7% 50% 22,7% 0% Fag/Funksjon 3 - Vedlikehold 59,1% 36,4% 0% 4,5% 0% 0% 0% Fag/Funksjon 4 - Drift av skip 13,6% 18,2% 18,2% 31,8% 13,6% 4,5% 0% Almenfag - støttefag/matematikk og 0% 9,1% 18,2% 40,9% 27,3% 4,5% 0% Fysikk Almenfag - støttefag/norsk og engelsk 0% 4,5% 27,3% 54,5% 13,6% 0% 0% 4.3 Undervisningen Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med det faglige nivået på undervisnngen? (1= svært misfornøyd 6= svært fornøyd) Ikke relevant Fag/Funksjon 1 - Maskinerisystemer 0% 0% 5% 40% 50% 5% 0%

3 Fag/Funksjon 2 - Maritim Elektro 0% 0% 5% 20% 55% 20% 0% Fag/Funksjon 3 - Vedlikehold 45% 35% 10% 10% 0% 0% 0% Fag/Funksjon 4 - Drift av skip 10% 10% 35% 25% 20% 0% 0% Almenfag - Støttefag/Matematikk og Fysikk 0% 0% 15% 45% 25% 15% 0% Almenfag - Støttefag/Norsk og Engelsk 0% 5% 5% 60% 25% 5% 0% 5.1 Arbeidsmetoder I hvilken grad har det blitt nyttet varierte arbeidsmetoder i undervisningen? (Tavle, prosjekt, laboratorium, simulator etc.) (1= svært misfornøyd 6= svært fornøyd) Ikke relevant Fag/Funksjon 1 - Maskinerisystemer 5% 0% 0% 30% 50% 15% 0% Fag/Funksjon 2 - Maritim Elektro 0% 0% 10% 15% 30% 45% 0% Fag/Funksjon 3 - Vedlikehold 25% 45% 15% 15% 0% 0% 0% Fag/Funksjon 4 - Drift av skip 10% 20% 35% 20% 15% 0% 0% Almenfag - Støttefag/Matematikk og Fysikk 5% 20% 25% 35% 5% 5% 5% Almenfag - Støttefag/Norsk og Engelsk 5% 10% 35% 40% 5% 5% 0% 5.3 Arbeidsmetoder Hvor fornøyd eller misjornøyd er du med tilrettelegging for bruk av IKT på skolen? 2 10% 3 20% 4 55% 5 5% 6 10% 6.1 Utstyr og annen infrastruktur Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med lokalitetene (utstyrskvalitet) på skolen? (1= svært misfornøyd 6= svært fornøyd) 2 5% 3 25% 4 60% 5 10% 6.3 Utstyr og annen infrastruktur. Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med undervisningsutstyret (utstyrskvalitet) på skolen? 2 5% 3 50% 4 30% 5 15%

4 7.1 Samarbeid med næringslivet. I hvilken grad har du inntrygg av at skolen samarbeider godt med næringslivet innen ditt fagfelt? (1 = svært liten grad, 6 = svært stor grad) 2 25% 3 25% 4 45% 5 5% 8.1 Hovedprosjektet I hvilken grad har du hatt faglig utbytte av hovedprosjektet/fordypningsmodul? (1 = i svært liten grad., 6 = i svært stor grad) 1 10% 2 10% 3 20% 4 40% 5 20% 12. Det totale læringsmiljøet Læringsmiljøet kan defineres som summen av alle de forhold som kan tenkes å innvirke på studenten sine muligheter til å tilegne seg kunnskap. Hvor fornøyd er du med det totale læringsmiljøet? 2 0% 3 20% 4 50% 5 30%

5 Andre år Skipsteknisk drift 3.1 Opplæringsplan Hvor godt kjenner du opplæringsplanen for utdanningen? (1=svært dårlig 6= svært godt) 1 6,3% 2 6,3% 3 12,5% 4 43,8% 5 31,3% 7. Flervalgsspørsmål Prosentsats 3.2 Opplæringsplan I hvilken grad er opplæringen du har fått i samsvar med opplæringsplanen for faget? (1= svært liten grad 6= svært stor grad) 2 0% 3 37,5% 4 62,5% 5 0% 4.1 Undervisningen Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med organiseringen og fremdriften i opplæringen? (1= svært misfornøyd 6= svært fornøyd) Ikke relevant Fag/Funksjon 1 - Maskinerisystemer 0% 11,8% 5,9% 11,8% 70,6% 0% 0% Fag/Funksjon 2 - Maritim Elektro 0% 11,8% 17,6% 29,4% 35,3% 5,9% 0% Fag/Funksjon 3 - Vedlikehold 41,2% 35,3% 11,8% 11,8% 0% 0% 0% Fag/Funksjon 4 - Drift av skip 0% 35,3% 29,4% 23,5% 11,8% 0% 0% Almenfag - støttefag/matematikk og 0% 0% 5,9% 5,9% 23,5% 5,9% 58,8% Fysikk Almenfag - støttefag/norsk og engelsk 0% 0% 17,6% 29,4% 41,2% 0% 11,8% 4.3 Undervisningen Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med det faglige nivået på undervisnngen? (1= svært misfornøyd 6= svært fornøyd) Ikke relevant Fag/Funksjon 1 - Maskinerisystemer 0% 0% 11,8% 11,8% 52,9% 23,5% 0% Fag/Funksjon 2 - Maritim Elektro 0% 0% 35,3% 17,6% 29,4% 17,6% 0% Fag/Funksjon 3 - Vedlikehold 23,5% 29,4% 29,4% 11,8% 0% 0% 5,9% Fag/Funksjon 4 - Drift av skip 0% 11,8% 41,2% 35,3% 11,8% 0% 0%

6 Almenfag - Støttefag/Matematikk og Fysikk Almenfag - Støttefag/Norsk og Engelsk 0% 5,9% 5,9% 5,9% 5,9% 11,8% 64,7% 0% 0% 23,5% 23,5% 29,4% 5,9% 17,6% 5.1 Arbeidsmetoder I hvilken grad har det blitt nyttet varierte arbeidsmetoder i undervisningen? (Tavle, prosjekt, laboratorium, simulator etc.) (1= svært misfornøyd 6= svært fornøyd) Fag/Funksjon 1 - Maskinerisystemer Fag/Funksjon 2 - Maritim Elektro Fag/Funksjon 3 - Vedlikehold Fag/Funksjon 4 - Drift av skip Almenfag - Støttefag/Matematikk og Fysikk Almenfag - Støttefag/Norsk og Engelsk 5.3 Arbeidsmetoder Ikke relevant Ikke besvart 0% 11,8% 5,9% 11,8% 41,2% 23,5% 0% 5,9% 0% 0% 11,8% 41,2% 29,4% 11,8% 0% 5,9% 23,5% 17,6% 35,3% 17,6% 0% 0% 0% 5,9% 11,8% 11,8% 35,3% 29,4% 5,9% 0% 0% 5,9% 5,9% 0% 17,6% 11,8% 0% 0% 58,8% 5,9% 5,9% 5,9% 17,6% 35,3% 5,9% 5,9% 17,6% 5,9% Hvor fornøyd eller misjornøyd er du med tilrettelegging for bruk av IKT på skolen? 2 12,5% 3 37,5% 4 43,8% 5 0% Ikke besvart 6,3% 6.1 Utstyr og annen infrastruktur Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med lokalitetene (utstyrskvalitet) på skolen? (1= svært misfornøyd 6= svært fornøyd) 1 6,3% 2 12,5% 3 18,8% 4 50% 5 6,3% Ikke besvart 6,3% 6.3 Utstyr og annen infrastruktur. Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med undervisningsutstyret (utstyrskvalitet) på skolen?

7 2 6,3% 3 25% 4 56,3% 5 6,3% Ikke besvart 6,3% 7.1 Samarbeid med næringslivet. I hvilken grad har du inntrygg av at skolen samarbeider godt med næringslivet innen ditt fagfelt? (1 = svært liten grad, 6 = svært stor grad) 1 12,5% 2 25% 3 31,3% 4 25% 5 6,3% 8.1 Hovedprosjektet I hvilken grad har du hatt faglig utbytte av hovedprosjektet/fordypningsmodul? (1 = i svært liten grad., 6 = i svært stor grad) 1 68,8% 2 6,3% 3 6,3% 4 6,3% 5 6,3% Ikke besvart 6,3% 12. Det totale læringsmiljøet Læringsmiljøet kan defineres som summen av alle de forhold som kan tenkes å innvirke på studenten sine muligheter til å tilegne seg kunnskap. Hvor fornøyd er du med det totale læringsmiljøet? 2 6,3% 3 37,5% 4 56,3% 5 0%

8 Første år Nautikk 3.1 Opplæringsplan Hvor godt kjenner du opplæringsplanen for utdanningen? (1=svært dårlig, 6=svært godt) 2 28,6% 3 19% 4 38,1% Opplæringsplan I hvilken grad er opplæringen du har fått i samsvar med opplæringsplanen for faget? (1=svært dårlig, 6=svært godt) 2 4,8% 3 9,5% 4 33,3% 5 47,6% 6 4,8% 4.1 Undervisningen Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med organiseringen og fremdriften i opplæringen? (1= svært misfornøyd 6= svært fornøyd) Fag/Funksjon 1. Navigasjon, sjøveisregler og behandling av skip Fag/Funksjon 2. Lasting, lossing og stuasje. Fag/Funksjon 3. Kontroll av skipets drift og omsorg for personer ombord. Almenfag-Støttefag/Matematikk og fysikk Almenfag - Støttefag/Norsk og Engelsk Ikke relevant 4,8% 4,8% 4,8% 23,8% 42,9% 19% 0% 0% 0% 0% 9,5% 14,3% 76,2% 0% 0% 14,3% 19% 28,6% 23,8% 9,5% 4,8% 0% 0% 0% 33,3% 38,1% 28,6% 0% 4,8% 4,8% 19% 47,6% 19% 4,8% 0% 4.3 Undervisningen Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med det faglige nivået på undervisnngen? (1= svært misfornøyd 6= svært fornøyd) Ikke relevant Fag/Funksjon 1 - Navigasjon, 0% 0% 9,5% 9,5% 47,6% 33,3% 0% sjøveisregler og behandling av skip. Fag/Funksjon 2 - Lasting, lossing og 0% 0% 0% 9,5% 14,3% 76,2% 0% stuasje. Fag/Funksjon 3 - Kontroll av skipets 4,8% 14,3% 4,8% 14,3% 28,6% 28,6% 4,8%

9 drift og omsorg for personer om bord. Almenfag - Støttefag/Matematikk og Fysikk Almenfag - Støttefag/Norsk og Engelsk 0% 0% 0% 19% 42,9% 38,1% 0% 4,8% 4,8% 9,5% 28,6% 42,9% 9,5% 0% 5.1 Arbeidsmetoder I hvilken grad har det blitt nyttet varierte arbeidsmetoder i undervisningen? (Tavle, prosjekt, laboratorium, simulator etc.) (1= svært misfornøyd 6= svært fornøyd) Fag/Funksjon 1 - Navigasjon, sjøveisregler og behandling av skip Fag/Funsjon 2 - Lasting, lossing og stuasje Fag/Funksjon 3 -Kontroll av skipets drift og omsorg for personer ombord. Almenfag - Støttefag/Matematikk og Fysikk Almenfag - Støttefag/Norsk og Engelsk Ikke relevant Ikke besvart 0% 0% 14,3% 14,3% 33,3% 28,6% 4,8% 4,8% 4,8% 0% 4,8% 42,9% 9,5% 23,8% 9,5% 4,8% 4,8% 9,5% 14,3% 23,8% 19% 9,5% 14,3% 4,8% 4,8% 4,8% 9,5% 23,8% 38,1% 4,8% 9,5% 4,8% 0% 9,5% 14,3% 19% 33,3% 9,5% 9,5% 4,8% 7.1 Samarbeid med næringslivet I hvilken grad har du inntrykk av at skolen samarbeider godt med næringslivet innen ditt fagfelt? (1= svært liten grad 6= svært stor grad) 1 4,8% 2 9,5% 3 33,3% 4 33,3% 5 9,5% 6 9,5% 4 33,3% 5 9,5% 6 9,5% 8.1 Hovedprosjektet I hvilken grad har du hatt faglig utbytte av hovedprosjektet/fordypingsmodul? (1= svært liten grad 6= svært stor grad) 1 4,8% 2 0% 3 0% 4 23,8% 5 14,3%

10 Ikke relevant 47,6% Ikke besvart 9,5% 12. Det totale læringsmiljøet. Læringsmiljø kan defineres som summen av alle de forhold som kan tenkes å innvirke på studenten sine mugligheter til å tilegne seg kunnskap. Hvor fornøyd er du med det totale lærlingsmiljøet? (1= svært misfornøyd 6= svært fornøyd) 2 0% 3 14,3% 4 28,6% 5 52,4% 6 4,8% Andre år Nautikk 3.1 Opplæringsplan Hvor godt kjenner du opplæringsplanen for utdanningen? (1=svært dårlig, 6=svært godt) 1 10,5% 2 21,1% 3 36,8% 4 21,1% 5 10,5% 7. Flervalgsspørsmål Prosentsats 3.2 Opplæringsplan I hvilken grad er opplæringen du har fått i samsvar med opplæringsplanen for faget? (1=svært dårlig, 6=svært godt) 1 5,3% 2 5,3% 3 5,3% 4 52,6% 5 26,3% Ikke besvart 5,3% 4.1 Undervisningen Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med organiseringen og fremdriften i opplæringen? (1= svært misfornøyd 6= svært fornøyd)

11 Fag/Funksjon 1. Navigasjon, sjøveisregler og behandling av skip Fag/Funksjon 2. Lasting, lossing og stuasje. Fag/Funksjon 3. Kontroll av skipets drift og omsorg for personer ombord. Almenfag-Støttefag/Matematikk og fysikk Almenfag - Støttefag/Norsk og Engelsk Ikke relevant Ikke besvart 0% 0% 20% 25% 45% 10% 0% 0% 0% 0% 0% 25% 55% 20% 0% 0% 10% 45% 20% 20% 5% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 5% 0% 85% 10% 0% 0% 5% 0% 0% 0% 90% 5% 4.3 Undervisningen Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med det faglige nivået på undervisnngen? (1= svært misfornøyd 6= svært fornøyd) Fag/Funksjon 1 - Navigasjon, sjøveisregler og behandling av skip. Fag/Funksjon 2 - Lasting, lossing og stuasje. Fag/Funksjon 3 - Kontroll av skipets drift og omsorg for personer om bord. Almenfag - Støttefag/Matematikk og Fysikk Almenfag - Støttefag/Norsk og Engelsk Ikke relevant Ikke besvart 0% 0% 15% 20% 45% 15% 5% 0% 0% 0% 5% 5% 55% 30% 5% 0% 20% 25% 40% 15% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 5% 85% 10% 0% 5% 0% 0% 0% 0% 85% 10% 5.1 Arbeidsmetoder I hvilken grad har det blitt nyttet varierte arbeidsmetoder i undervisningen? (Tavle, prosjekt, laboratorium, simulator etc.) (1= svært misfornøyd 6= svært fornøyd) Fag/Funksjon 1 - Navigasjon, sjøveisregler og behandling av skip Fag/Funsjon 2 - Lasting, lossing og stuasje Fag/Funksjon 3 -Kontroll av skipets drift og omsorg for personer ombord. Almenfag - Støttefag/Matematikk og Fysikk Almenfag - Støttefag/Norsk og Engelsk Ikke relevant Ikke besvart 0% 15% 10% 25% 35% 10% 5% 0% 0% 20% 35% 20% 15% 10% 0% 0% 15% 40% 15% 15% 5% 0% 5% 5% 0% 0% 0% 0% 5% 0% 85% 10% 0% 5% 0% 0% 0% 0% 80% 15% 5.3 Arbeidsmetoder Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med bruk av simulatorene ved nautisk linje? (1= svært misfornøyd 6= svært fornøyd) 1 31,6% 2 36,8% 3 26,3%

12 4 5,3% 5 0% 6.1 Utstyr og annen infrastruktur Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med lokalitetene (utstyrskvalitet) på skolen? (1= svært misfornøyd 6= svært fornøyd) 1 5,3% 2 5,3% 3 31,6% 4 42,1% 5 15,8% 6.3 Utstyr og annen infrastruktur Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med undervisninssutstyret (utstyrskvalitet) på skolen? (1= svært misfornøyd 6= svært fornøyd) 1 5,3% 2 0% 3 47,4% 4 36,8% 5 10,5% 7.1 Samarbeid med næringslivet I hvilken grad har du inntrykk av at skolen samarbeider godt med næringslivet innen ditt fagfelt? (1= svært liten grad 6= svært stor grad) 1 42,1% 2 31,6% 3 21,1% 4 5,3% 5 0% 8.1 Hovedprosjektet I hvilken grad har du hatt faglig utbytte av hovedprosjektet/fordypingsmodul? (1= svært liten grad 6= svært stor grad) 1 26,3% 2 5,3% 3 26,3% 4 26,3% 5 0% Ikke relevant 15,8% 12. Det totale læringsmiljøet.

13 Læringsmiljø kan defineres som summen av alle de forhold som kan tenkes å innvirke på studenten sine mugligheter til å tilegne seg kunnskap. Hvor fornøyd er du med det totale lærlingsmiljøet? (1= svært misfornøyd 6= svært fornøyd) 2 10,5% 3 31,6% 4 47,4% 5 5,3% 6 5,3% Første år Havbunn 3.1 Opplæringsplan Hvor godt kjenner du opplæringsplanen for utdanningen? ( 1 = svært dårlig, 6 = svært godt) 2 0% 3 40% 4 60% 5 0% 8. Flervalgsspørsmål Prosentsats 3.2 Opplæringsplan I hvilken grad er opplæringen du har fått i samsvar med opplæringsplanen for faget? ( 1 = i svært liten grad, 6 = i svært stor grad) 2 5% 3 30% 4 40% 5 25% 4.1 Undervisningen Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med organiseringen og fremdriften i opplæringen? Tekniske linjefag/brønnplanlegging, Trykkontroll 1, Slam m/lab og sementering, Produksjonsteknikk, HMS & Vedlikeholdsstrategi, Drift & styresystemer &

14 Hydraulikk. 2 20% 3 40% 4 30% 5 10% Ikke relevant for min fordypning 0% 4.3 Undervisningen Almenfag - støttefag/engelsk, Norsk, Matematikk, Fysikk og Mekanikk. 2 0% 3 15% 4 20% 5 60% 6 5% Ikke relevant for min fordypning 0% 5.1 Arbeidsmetoder I hvilken grad har det blitt nyttet varierte arbeidsmetoder i undervisningen? (Tavle,prosjekt, laboratorium, simulator etc) Teknisk linjefag/brønnplanlegging, Trykkontroll 1, Slam m/lab og sementering, Produksjonsteknikk, HMS & Vedlikeholdsstrategi, Drift & styresystemer & Hydraulikk. 2 0% 3 35% 4 40% 5 20% 6 5% Ikke relevant for min fordypning 0% 5.3 Arbeidsmetoder Almenfag - støttefag/engelsk, Norsk, Matematikk, Fysikk & Mekanikk. 2 0%

15 3 15% 4 45% 5 40% Utstyr og annen infrastruktur Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med tilretteleggingen for bruk av IKT på skolen? 2 5% 3 10% 4 35% 5 40% 6 10% 6.3 Utstyr og annen infrastruktur. Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med lokalitetene (utstyrskvaliteten) på skolen? 2 10% 3 10% 4 60% 5 20% 7.1 Samarbeid med næringslivet I hvilken grad har du inntrykk av at skolen samarbeider godt med næringslivet innen ditt fagfelt? ( 1 = i svært liten grad, 6 = i svært stor grad) 1 5% 2 15% 3 20% 4 35% 5 15% 6 5% Ikke besvart 5% 8.1 Hovedprosjektet I hvilken grad har du hatt utbytte av hovedprosjektet/fordypningsmodul? ( 1 = i svært liten grad, 6 = i svært stor grad)

16 1 5% 2 5% 3 15% 4 15% 5 15% Ikke relevant for min fordypning 45% 12 Det totale læringsmiljøet. Læringsmiljøet kan defineres som summen av alle de forhold som kan tenkes å innvirke på studenten sine muligheter til å tilegne seg kunnskap. Hvor fornøyd er du med det totale læringsmiljøet? 2 0% 3 30% 4 40% 5 30% Andre år Havbunn 3.1 Opplæringsplan Hvor godt kjenner du opplæringsplanen for utdanningen? ( 1 = svært dårlig, 6 = svært godt) 2 8,3% 3 16,7% 4 50% 5 16,7% 6 8,3% 8. Flervalgsspørsmål Prosentsats 3.2 Opplæringsplan I hvilken grad er opplæringen du har fått i samsvar med opplæringsplanen for faget? ( 1 = i svært liten grad, 6 = i svært stor grad) 1 8,3% 2 8,3%

17 3 16,7% 4 25% 5 33,3% 6 8,3% 4.1 Undervisningen Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med organiseringen og fremdriften i opplæringen? Tekniske linjefag/brønnplanlegging, Trykkontroll 1, Slam m/lab og sementering, Produksjonsteknikk, HMS & Vedlikeholdsstrategi, Drift & styresystemer & Hydraulikk. 2 16,7% 3 16,7% 4 8,3% 5 58,3% Ikke relevant for min fordypning 0% 4.3 Undervisningen Almenfag - støttefag/engelsk, Norsk, Matematikk, Fysikk og Mekanikk. 1 16,7% 2 0% 3 0% 4 16,7% 5 25% 6 8,3% Ikke relevant for min fordypning 33,3% 5.1 Arbeidsmetoder I hvilken grad har det blitt nyttet varierte arbeidsmetoder i undervisningen? (Tavle,prosjekt, laboratorium, simulator etc) Teknisk linjefag/brønnplanlegging, Trykkontroll 1, Slam m/lab og sementering, Produksjonsteknikk, HMS & Vedlikeholdsstrategi, Drift & styresystemer & Hydraulikk. 2 8,3% 3 16,7% 4 33,3% 5 25% 6 16,7%

18 Ikke relevant for min fordypning 0% 5.3 Arbeidsmetoder Almenfag - støttefag/engelsk, Norsk, Matematikk, Fysikk & Mekanikk. 1 8,3% 2 8,3% 3 8,3% 4 8,3% 5 25% Ikke relevant for min fordypning 41,7% 6.1 Utstyr og annen infrastruktur Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med tilretteleggingen for bruk av IKT på skolen? 1 8,3% 2 16,7% 3 33,3% 4 25% 5 16,7% 6.3 Utstyr og annen infrastruktur. Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med lokalitetene (utstyrskvaliteten) på skolen? 2 16,7% 3 16,7% 4 33,3% 5 33,3% 7.1 Samarbeid med næringslivet I hvilken grad har du inntrykk av at skolen samarbeider godt med næringslivet innen ditt fagfelt? ( 1 = i svært liten grad, 6 = i svært stor grad) 2 8,3%

19 3 25% 4 33,3% 5 33,3% 8.1 Hovedprosjektet I hvilken grad har du hatt utbytte av hovedprosjektet/fordypningsmodul? ( 1 = i svært liten grad, 6 = i svært stor grad) 2 0% 3 8,3% 4 25% 5 33,3% 6 33,3% Ikke relevant for min fordypning 0% 12 Det totale læringsmiljøet. Læringsmiljøet kan defineres som summen av alle de forhold som kan tenkes å innvirke på studenten sine muligheter til å tilegne seg kunnskap. Hvor fornøyd er du med det totale læringsmiljøet? 2 8,3% 3 16,7% 4 33,3% 5 41,7% Første året Boring A 3.1 Opplæringsplan Hvor godt kjenner du opplæringsplanen for utdanningen? ( 1 = svært dårlig, 6 = svært godt) 2 7,1% 3 42,9% 4 35,7% 5 14,3% 8. Flervalgsspørsmål Prosentsats

20 3.2 Opplæringsplan I hvilken grad er opplæringen du har fått i samsvar med opplæringsplanen for faget? ( 1 = i svært liten grad, 6 = i svært stor grad) 2 14,3% 3 21,4% 4 42,9% 5 14,3% 6 7,1% 4.1 Undervisningen Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med organiseringen og fremdriften i opplæringen? Tekniske linjefag/brønnplanlegging, Trykkontroll 1, Slam m/lab og sementering, Produksjonsteknikk, HMS & Vedlikeholdsstrategi, Drift & styresystemer & Hydraulikk. 2 14,3% 3 14,3% 4 14,3% 5 50% 6 7,1% Ikke relevant for min fordypning 0% 4.3 Undervisningen Almenfag - støttefag/engelsk, Norsk, Matematikk, Fysikk og Mekanikk. 2 7,1% 3 7,1% 4 21,4% 5 21,4% Ikke relevant for min fordypning 42,9% 5.1 Arbeidsmetoder I hvilken grad har det blitt nyttet varierte arbeidsmetoder i undervisningen? (Tavle,prosjekt, laboratorium, simulator etc) Teknisk linjefag/brønnplanlegging, Trykkontroll 1, Slam m/lab og sementering, Produksjonsteknikk, HMS & Vedlikeholdsstrategi, Drift & styresystemer &

21 Hydraulikk. 2 7,1% 3 21,4% 4 21,4% 5 35,7% 6 14,3% Ikke relevant for min fordypning 0% 5.3 Arbeidsmetoder Almenfag - støttefag/engelsk, Norsk, Matematikk, Fysikk & Mekanikk. 1 7,1% 2 7,1% 3 14,3% 4 21,4% 5 7,1% 6 7,1% Ikke relevant for min fordypning 35,7% 6.1 Utstyr og annen infrastruktur Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med tilretteleggingen for bruk av IKT på skolen? 1 7,1% 2 14,3% 3 7,1% 4 35,7% 5 14,3% 6 14,3% Ikke besvart 7,1% 6.3 Utstyr og annen infrastruktur. Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med lokalitetene (utstyrskvaliteten) på skolen? 1 7,1% 2 21,4%

22 3 14,3% 4 35,7% 5 7,1% 6 7,1% Ikke besvart 7,1% 7.1 Samarbeid med næringslivet I hvilken grad har du inntrykk av at skolen samarbeider godt med næringslivet innen ditt fagfelt? ( 1 = i svært liten grad, 6 = i svært stor grad) 1 21,4% 2 7,1% 3 21,4% 4 28,6% 5 14,3% Ikke besvart 7,1% 8.1 Hovedprosjektet I hvilken grad har du hatt utbytte av hovedprosjektet/fordypningsmodul? ( 1 = i svært liten grad, 6 = i svært stor grad) 2 7,1% 3 7,1% 4 7,1% 5 50% 6 14,3% Ikke relevant for min fordypning 7,1% Ikke besvart 7,1% 12 Det totale læringsmiljøet. Læringsmiljøet kan defineres som summen av alle de forhold som kan tenkes å innvirke på studenten sine muligheter til å tilegne seg kunnskap. Hvor fornøyd er du med det totale læringsmiljøet? 2 21,4% 3 7,1% 4 35,7% 5 35,7%

23 Første år boring B 3.1 Opplæringsplan Hvor godt kjenner du opplæringsplanen for utdanningen? ( 1 = svært dårlig, 6 = svært godt) 2 10% 3 20% 4 60% 5 10% 8. Flervalgsspørsmål Prosentsats 3.2 Opplæringsplan I hvilken grad er opplæringen du har fått i samsvar med opplæringsplanen for faget? ( 1 = i svært liten grad, 6 = i svært stor grad) 2 5% 3 15% 4 50% 5 30% 4.1 Undervisningen Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med organiseringen og fremdriften i opplæringen? Tekniske linjefag/brønnplanlegging, Trykkontroll 1, Slam m/lab og sementering, Produksjonsteknikk, HMS & Vedlikeholdsstrategi, Drift & styresystemer & Hydraulikk. 1 5% 2 0% 3 25% 4 70% 5 0% Ikke relevant for min fordypning 0% 4.3 Undervisningen

24 Almenfag - støttefag/engelsk, Norsk, Matematikk, Fysikk og Mekanikk. 1 5% 2 5% 3 15% 4 50% 5 25% Ikke relevant for min fordypning 0% 5.1 Arbeidsmetoder I hvilken grad har det blitt nyttet varierte arbeidsmetoder i undervisningen? (Tavle,prosjekt, laboratorium, simulator etc) Teknisk linjefag/brønnplanlegging, Trykkontroll 1, Slam m/lab og sementering, Produksjonsteknikk, HMS & Vedlikeholdsstrategi, Drift & styresystemer & Hydraulikk. 2 0% 3 30% 4 50% 5 20% Ikke relevant for min fordypning 0% 5.3 Arbeidsmetoder Almenfag - støttefag/engelsk, Norsk, Matematikk, Fysikk & Mekanikk. 1 5% 2 5% 3 15% 4 60% 5 10% Ikke relevant for min fordypning 0% Ikke besvart 5% 6.1 Utstyr og annen infrastruktur Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med tilretteleggingen for bruk av IKT på skolen?

25 2 0% 3 25% 4 40% 5 30% 6 5% 6.3 Utstyr og annen infrastruktur. Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med lokalitetene (utstyrskvaliteten) på skolen? 2 5% 3 40% 4 50% 5 5% 7.1 Samarbeid med næringslivet I hvilken grad har du inntrykk av at skolen samarbeider godt med næringslivet innen ditt fagfelt? ( 1 = i svært liten grad, 6 = i svært stor grad) 2 15% 3 25% 4 50% 5 0% 6 5% Ikke besvart 5% 8.1 Hovedprosjektet I hvilken grad har du hatt utbytte av hovedprosjektet/fordypningsmodul? ( 1 = i svært liten grad, 6 = i svært stor grad) 2 5% 3 25% 4 45% 5 5% Ikke relevant for min fordypning 20% 12 Det totale læringsmiljøet.

26 Læringsmiljøet kan defineres som summen av alle de forhold som kan tenkes å innvirke på studenten sine muligheter til å tilegne seg kunnskap. Hvor fornøyd er du med det totale læringsmiljøet? 2 5% 3 20% 4 70% 5 5% Andre år boring A 3.1 Opplæringsplan Hvor godt kjenner du opplæringsplanen for utdanningen? ( 1 = svært dårlig, 6 = svært godt) 2 7,1% 3 42,9% 4 35,7% 5 14,3% 8. Flervalgsspørsmål Prosentsats 3.2 Opplæringsplan I hvilken grad er opplæringen du har fått i samsvar med opplæringsplanen for faget? ( 1 = i svært liten grad, 6 = i svært stor grad) 2 14,3% 3 21,4% 4 42,9% 5 14,3% 6 7,1% 4.1 Undervisningen Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med organiseringen og fremdriften i opplæringen? Tekniske linjefag/brønnplanlegging, Trykkontroll 1, Slam m/lab og sementering, Produksjonsteknikk, HMS & Vedlikeholdsstrategi, Drift &

27 styresystemer & Hydraulikk. 2 14,3% 3 14,3% 4 14,3% 5 50% 6 7,1% Ikke relevant for min fordypning 0% 4.3 Undervisningen Almenfag - støttefag/engelsk, Norsk, Matematikk, Fysikk og Mekanikk. 2 7,1% 3 7,1% 4 21,4% 5 21,4% Ikke relevant for min fordypning 42,9% 5.1 Arbeidsmetoder I hvilken grad har det blitt nyttet varierte arbeidsmetoder i undervisningen? (Tavle,prosjekt, laboratorium, simulator etc) Teknisk linjefag/brønnplanlegging, Trykkontroll 1, Slam m/lab og sementering, Produksjonsteknikk, HMS & Vedlikeholdsstrategi, Drift & styresystemer & Hydraulikk. 2 7,1% 3 21,4% 4 21,4% 5 35,7% 6 14,3% Ikke relevant for min fordypning 0% 5.3 Arbeidsmetoder Almenfag - støttefag/engelsk, Norsk, Matematikk, Fysikk & Mekanikk. 1 7,1% 2 7,1%

28 3 14,3% 4 21,4% 5 7,1% 6 7,1% Ikke relevant for min fordypning 35,7% 6.1 Utstyr og annen infrastruktur Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med tilretteleggingen for bruk av IKT på skolen? 1 7,1% 2 14,3% 3 7,1% 4 35,7% 5 14,3% 6 14,3% Ikke besvart 7,1% 6.3 Utstyr og annen infrastruktur. Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med lokalitetene (utstyrskvaliteten) på skolen? 1 7,1% 2 21,4% 3 14,3% 4 35,7% 5 7,1% 6 7,1% Ikke besvart 7,1% 7.1 Samarbeid med næringslivet I hvilken grad har du inntrykk av at skolen samarbeider godt med næringslivet innen ditt fagfelt? ( 1 = i svært liten grad, 6 = i svært stor grad) 1 21,4% 2 7,1% 3 21,4% 4 28,6% 5 14,3% Ikke besvart 7,1%

29 8.1 Hovedprosjektet I hvilken grad har du hatt utbytte av hovedprosjektet/fordypningsmodul? ( 1 = i svært liten grad, 6 = i svært stor grad) 2 7,1% 3 7,1% 4 7,1% 5 50% 6 14,3% Ikke relevant for min fordypning 7,1% Ikke besvart 7,1% 12 Det totale læringsmiljøet. Læringsmiljøet kan defineres som summen av alle de forhold som kan tenkes å innvirke på studenten sine muligheter til å tilegne seg kunnskap. Hvor fornøyd er du med det totale læringsmiljøet? 2 21,4% 3 7,1% 4 35,7% 5 35,7% Andre år boring B 3.1 Opplæringsplan Hvor godt kjenner du opplæringsplanen for utdanningen? ( 1 = svært dårlig, 6 = svært godt) 1 12,5% 2 6,3% 3 18,8% 4 50% 5 6,3% 6 6,3% 3.2 Opplæringsplan I hvilken grad er opplæringen du har fått i samsvar med opplæringsplanen for faget?

30 ( 1 = i svært liten grad, 6 = i svært stor grad) 1 6,3% 2 0% 3 12,5% 4 43,8% 5 31,3% Ikke besvart 6,3% 4.1 Undervisningen Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med organiseringen og fremdriften i opplæringen? Tekniske linjefag/brønnplanlegging, Trykkontroll 1, Slam m/lab og sementering, Produksjonsteknikk, HMS & Vedlikeholdsstrategi, Drift & styresystemer & Hydraulikk. 2 6,3% 3 25% 4 50% 5 18,8% Ikke relevant for min fordypning 0% 4.3 Undervisningen Almenfag - støttefag/engelsk, Norsk, Matematikk, Fysikk og Mekanikk. 1 6,3% 2 0% 3 0% 4 43,8% 5 31,3% 6 6,3% Ikke relevant for min fordypning 12,5% 5.1 Arbeidsmetoder I hvilken grad har det blitt nyttet varierte arbeidsmetoder i undervisningen? (Tavle,prosjekt, laboratorium, simulator etc) Teknisk linjefag/brønnplanlegging, Trykkontroll 1, Slam m/lab og sementering, Produksjonsteknikk, HMS & Vedlikeholdsstrategi, Drift & styresystemer & Hydraulikk.

31 2 6,3% 3 25% 4 37,5% 5 25% 6 6,3% Ikke relevant for min fordypning 0% 5.3 Arbeidsmetoder Almenfag - støttefag/engelsk, Norsk, Matematikk, Fysikk & Mekanikk. 1 6,3% 2 0% 3 25% 4 37,5% 5 6,3% 6 6,3% Ikke relevant for min fordypning 18,8% 6.1 Utstyr og annen infrastruktur Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med tilretteleggingen for bruk av IKT på skolen? 1 12,5% 2 6,3% 3 25% 4 43,8% 5 12,5% 6.3 Utstyr og annen infrastruktur. Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med lokalitetene (utstyrskvaliteten) på skolen? 1 6,3% 2 6,3% 3 25% 4 56,3% 5 6,3%

32 7.1 Samarbeid med næringslivet I hvilken grad har du inntrykk av at skolen samarbeider godt med næringslivet innen ditt fagfelt? ( 1 = i svært liten grad, 6 = i svært stor grad) 1 6,3% 2 18,8% 3 31,3% 4 31,3% 5 12,5% 8.1 Hovedprosjektet I hvilken grad har du hatt utbytte av hovedprosjektet/fordypningsmodul? ( 1 = i svært liten grad, 6 = i svært stor grad) 2 0% 3 12,5% 4 50% 5 37,5% Ikke relevant for min fordypning 0% 12 Det totale læringsmiljøet. Læringsmiljøet kan defineres som summen av alle de forhold som kan tenkes å innvirke på studenten sine muligheter til å tilegne seg kunnskap. Hvor fornøyd er du med det totale læringsmiljøet? 2 0% 3 6,3% 4 81,3% 5 12,5% I det fylgjande vert det gjeve ei framstilling av student- og lærarevalueringane. Spørjeskjema for studentar og lærarar har fleire samanfallande punkter, og svara vil derfor verte framstilt under eit. Deretter vert sensorane sine evalueringar formidla og til slutt gjev leiinga si vurdering og oppsummering av evalueringane.

33 I punkt A G skal studentane sine kvantitative vurderingar summerast opp saman med lærarane sine kvantitative vurderingar og kommentarar. For dei skulane som har lagt inn fleire kommentarfelt i studentundersøkinga, så kan desse også leggjast inn der dei høyrar heime. Oppsummering av studentane sine kommentarar til utdanningstilbodet: Kommentarer fra de maritime klasser: GOC-simulator, ombygging og installasjon gjorde 1. semester uforutsigbar både for studenter, lærere og ledelse. Dette kommer tydelig fram i kommentarene fra første år nautisk. Løsningen som tilslutt ble besluttet ble akseptert av studentene og saken er løst. Kommentarer om at det syntes å være dårlig samarbeidsklima mellom lærerne seg i mellom og enkelte lærere og ledelsen. Dette har avdelingsleder fått bekreftet både fra 1. år og 2. år nautikk, dvs. henvendelser om dette ikke bare fra tillitsvalgte, men også fra enkelt studenter. Ledelsen er for lite synlig for studentene, de kjenner få i ledergruppen Frammøte i klassene er til tider svært dårlig og går utover klassemiljøet, studentene etterlyser en strengere praktisering av tilstedeværelses føring Byggeprosessen påtaket er anstrengende for studentene, spesielt for de som holder til i 5. etg. Studentene rapporterer at enkelte lærere virker lite motiverende på undervisningen. Studentene etterlyser mer bruk av simulatorene Periodeplanene kommer for sent Prøveplaner må prioriteres med tanke på forutsigbarhet og arbeidsbelastning Samtlige lærer bør bruke it s learning. Dårlig samarbeidsklima mellom de lærerne som underviser i fagene som inngår i funksjon 3 og 4. Kommentarer fra de petroleumstekniske klasser: Kommentarer som framkommer i kommentarene må sees i sammenheng med at vi har flere kategorier studenter og lærere. Studenter som er fulltid, studenter som er i rotasjon offshore, lære fulltid og lærere som er i rotasjon. Det virker som om at de praktiske forholdene rundt bruk av It s learning fungerer rimelig bra på petroleum. Formen på undervisningen er lagt opp etter rotasjonene både hos studentene og de innleide lærerne. Forbedringspotensial på å strømlinjeforme samarbeide mellom lærerne vil kunne gi bedre framdrift og forutsigbarhet i fagene. Mulig en lærerlogg på It s vil bedre kommunikasjonen. Kontaktlærerfunksjonen er ikke like godt ivaretatt i alle klasser, dette må prioriteres Det som går igjen av kommentarer er kopieringsproblematikken på innleveringer, studenter som beskylder hverandre for kopiering fra andre osv. LØM fagene er kommentert som en vanskelig modul, og at det er ønskelig med bedre tilbakemelding fra faglærer. Eventuelle kommentarar frå leiinga: Studentundesøkelsen er gjort i It learning og dataene finnen bare for hver klasse. Det er ikkje mulig å genere dataene på skolenivå. Vi har derfor valgt å lage en kortere tabell, for oversiktens skyld. Se tabell under: Petroleumstekniske klasser oppsummering Svarprosent: 64,5 (100 svar av 155 mulige) Maritime klasser oppsummering Svarprosent: 70 (76 svar av 108 mulige) 1. Trivsel og miljø God trivsel, snitt 4 5 God trivsel, snitt 5 2. Samarbeid i klassen Greit samarbeid, snitt 4 Snitt 5

34 Kommentarer om at samarbeid vanskelig pga offshorearbeid 3. Opplæringsplan Kjennskap til planen, snitt 4 Samsvarer med undervisningen, snitt 4 4. Undervisning Grad av fornøydhet, snitt 4 Støttefag, snitt 4 Faglig nivå, snitt 4 Store variasjoner fra fag til fag, jf. kommentarer i undersøkelsen Stor spredning i tilbakemeldingen i LØMfag, mange kommentarer om arbeidskrevende og vanskelig fag Mange kommentarer om klassemiljø Nautiske funksjonsfag, 4-6 Skipstekniske funksjonsfag, snitt fra 1-5. Best evaluering i funksjon 1, lavest i funksjon 3 Støttefag, snitt Arbeidsmetoder Generelt snitt på 4 Variasjoner fra fag til fag, jf. kommentarer i undersøkelsen Generelt mange tips om arbeidskrav, innleveringsfrister 6. Utstyr Høy grad av fornøydhet, snitt 4 Snitt 5 Nautisk funksjonsfag: 4-6 Skipsteknisk funksjonsfag: Stor spredning i gjennomsnittstall, varierer fra fag til fag. Best i funksjon 1, dårligst i funksjon 3 Bruk av IKT, snitt Samarbeid med næringslivet Snitt 4 Stor spredning i svarene 8. Hovedprosjekt Stor sprik i tilbakemeldingene Stor sprik i tilbakemeldingene 9. Grad av forutsigbarhet Både positive og negative kommentarer på periode- og timeplaner, varierer fra klasse til klasse Varierende tilbakemeldinger 10. Kontakt med ledelsen Snitt 3-4 Snitt Lærekreftene Snitt 4. En del kommentarer om Snitt 4 enkeltlærere 12. Det totale læringsmiljøet Snitt 4 Snitt Det totale studieopplegget Mange forslag til forbedringer Mange forslag til forbedringer

35 2.1 Sensor si vurdering av utdanninga - Sensor si vurdering av eksamensoppgåva/ne si relevans for utdanninga Skala Samla for modulane i % 1 (Svært dårlege) (Svært gode) 43 - Sensor sin vurdering av eksamensoppgåva/ne sitt omfang Skala Samla for modulane i % 1 (Svært dårlege) (Svært gode) 29 - Sensor sin vurdering av eksamensoppgåva/ne si form Skala Samla for modulane i % 1 (Svært dårlege) (Svært gode) 7 Sensor si samla vurdering: - Samanheng mellom studentane sin kunnskap og opplæringsplanen Skala Samla for modulane i % 1 (Svært dårleg) (Svært god) Sensor si samla vurdering: Generelt gode tilbakemeldingar. Kommentarer om behov for økt presisjon i formuleringar. Positive tilbakemeldingar av skolens modell med muntlig/skriftlig engelskeksamen. 2.2 Eksterne interessentar si vurdering av utdanninga Vi har jevnlige møter med næringen. Se punkt 11.Samarbeid med næringslivet foredragsholdere Men ikkje hatt egne dialogmøter som beskrevet her. 2.3 Leiinga si oppsummering og vurdering av utdanninga. Her har skolen valgt å legge ved referatet fra ledelsen gjennomgang, da dette er vår skoles oppsummering av året. Se neste side.

36 Rapport fra Ledelsens gjennomgang 4. og 5. august 2011 Møtedeltakere: Anne, Astrid, Lars, Jan Henrik, Hege, Roald D, Aud og Roald S Møteleder/referent: KS-leder Rapporten og liste aksjonspunkter er redigert i 3 hoveddeler : Fellesområder for Fagskolen og Videregående Områder som kun gjelder Fagskolen Områder som kun gjelder Videregående (ikke med her) Fellesområder for Fagskolen og Videregående 1. Innledning og programgjennomgang Rektor ønsket velkommen til Ledelsens gjennomgang. KS-leder redegjorde for hva som er nedfelt i ISI om ledelsens gjennomgang. Her står følgende i 5.6: 5.6.1: Generelt: Den øverste ledelsen skal med planlagte mellomrom gjennomgå organisasjonens system for kvalitetsstyring for å sørge for at det fortsatt er hensiktsmessig, tilstrekkelig og virker effektivt. Denne gjennomgåelsen skal omfatte å bedømme muligheter for forbedringer og behov for endringer av systemet for kvalitetsstyring, inkludert kvalitetspolitikken og kvalitetsmålene. 2. Avvikssystemet skoleåret Spesifikasjon av avvikene: Totalt 65 Tyveri 9 Elevskade 12 Manglende lærer/undervisning/informasjon 9 Besøk fra narkomane 4 Funn fra Intern revisjoner 14 Bygninger og utstyr 4 Relatert til GOC undervisningen 3 Annet: eksamensoppgave, problem med it s learning, manglende tillitsvalgt, skolekalender, Prosess- og systemavvik: Totalt 30 Fagskolen 22 Videregående 8 Kommentarer: Antall innleverte avviksrapporter (rapport om uønsket hendelse eller forbedringsforslag) er akseptabelt. Noen innleverte rapporter på småskader eller mangler i undervisningsrom er blitt løst direkte uten at disse er registrert i avvikssystemet Delta. Mål for er at antall prosess- og systemavvik på Fagskolen skal reduseres. Ny avdelingsleder maritim utdanning vil innføre tettere uformell dialog med klassene samt bedre oppfølgingen av de små innmeldte saker fra studentene enn det som har vært praktisert sist skoleår. Når det gjelder tyverier har skolen iverksatt korrigerende tiltak for å redusere dette antallet. Dette er kodelås på toalett og kodelås/ny dør på inngang garderober/verksteder. Elevskader relaterer seg i hovedsak til gymnastikkundervisning. Alle skader som blir behandlet på legevakten rapporteres videre til lokalt NAV kontor for registrering i tilfelle senskader. 3. Eksamensgjennomføring og klagebehandling Generelt Eksamensplanen klar fra midten av februar og lagt ut på intranett og i informasjonsmappene til elevene og studentene på It s learning. Orientering om eksamen og klagerett i klassene og på It s learning. Trekkfag annonsert i klassen og på It,s learning. Eksamensperioden gikk fra 18.mai til 17.juni, med særlig mange eksamener rundt månedsskiftet mai/juni. Dette gjorde at mange klasserom måtte tas i bruk til eksamenslokaler og det var vanskelig å skaffe nok eksamensvakter.

37 Forbedring: Bedre koordinering fagskole-/videregående skole mht lokalgitte eksamener Sjekke mulighetene for å leie større eksamenslokaler til funksjonseksamenene Eksamener på petroleumslinjene kan avholdes noe senere enn i år Eksamensoppgaver Oppgavesamarbeidet med andre skoler (maritime fagskoler/ maritime klasser vgs) fungerer greit. Felles mal for forside og hjelpemidler samt følgeskriv utarbeidet for funksjonseksamener. Noen oppgaveforfatterne har imidlertid fremdeles problemer med å holde tidsfristene, dette gjelder også for de internt utarbeidede eksamensoppgavene. Ofte mangler også nynorskversjonen. Forbedring: Lage rutiner for språkvasking og oversetting av oppgaver til begge skriftspråk Bedre kvalitetssikring av internt utarbeidede oppgaver Økt samarbeid om utarbeiding av eksamensoppgaver med andre skoler (støttefag fagskolen, brønnfag vgs) Sensur og klagebehandling Elever på vgs hadde en felles dato for annonsering av eksamenskarakterer og standpunktkarakterer, noe som letter klagearbeid. Manglende rutiner for annonsering av eksamenskarakterer for de eksamenskarakterene som inngår i standpunktkarakteren (fagskolen) svekker studentenes klagerett. Forbedring: Lage rutiner for kunngjøring av eksamenskarakterer på fagskolen Etablere en fast dato der klagefristen kan begynne å løpe 4. KS-systemets hensiktsmessighet. Behov for endringer Skolens KS-system (EK og Delta) er under kontinuerlig forbedring. I Web-løsningen er nå alle Mest brukte skjema lagt ut uten passord slik at alle kan skrive rett inn i disse og lagre som man ønsker. Skolens KS-system ligger som åpen link på skolens hjemmeside og er tilgjengelig for alle. Ledergruppen ønsker at KS-systemet blir mer transparent (Ref. Haugesund-modellen). Forsiden de bruker på sin Web-løsning er meget oversiktlig. Nødvendige endringer/nye skjermbilder er klarert og må gjøres av leverandør Datakvalitet AS Opplæring i KS-systemet skjer klassevis på høsten. (KS-leder) Kontaktlærer skal være tilstede under denne opplæringen. For de 4 maritime klasse på fagskolen vil også avdelingsleder delta. For å øke bruken av KS-systemet blant lærere er det ønskelig med egen refresher opplæring tidlig på høsten. Ledelsen har behov for bedre oppfølging er oppgaver som blir gitt ut. Andre brukere av EK og Delta i Norge har tatt i bruk egen oppgavebehandlign på EK Web. Dette har gitt meget gode resultater. Samme system tas i bruk ved skolen i løpet av høsten. Områder som kun gjelder Fagskolen 5. Studentundersøkelsen Ansvar for gjennomføring av studentundersøkelsen ligger under Ass. rektor. Utforming av spørsmål og den tekniske gjennomføringen gjøres i samarbeid med KS-leder og Torbjørn Tombre. Studentundersøkelsen ble gjennomført i januar. Resultatene ble presentert i februar. Etter at resultatene foreligger overtar avdelingsleder ansvaret for undersøkelsen. Kommentarer fra de maritime klasser: GOC-simulator, ombygging og installasjon gjorde 1. semester uforutsigbar både for studenter, lærere og ledelse. Dette kommer tydelig fram i kommentarene fra første år nautisk. Løsningen som tilslutt ble besluttet ble akseptert av studentene og saken er løst.

38 Kommentarer om at det syntes å være dårlig samarbeidsklima mellom lærerne seg i mellom og enkelte lærere og ledelsen. Dette har avdelingsleder fått bekreftet både fra 1. år og 2. år nautikk, dvs. henvendelser om dette ikke bare fra tillitsvalgte, men også fra enkelt studenter. Ledelsen er for lite synlig for studentene, de kjenner få i ledergruppen Frammøte i klassene er til tider svært dårlig og går utover klassemiljøet, studentene etterlyser en strengere praktisering av tilstedeværelses føring Byggeprosessen er anstrengende for studentene, spesielt for de som holder til i 5. etg. Studentene rapporterer at enkelte lærere virker lite motiverende på undervisningen. Studentene etterlyser mer bruk av simulatorene Periodeplanene kommer for sent Prøveplaner må prioriteres med tanke på forutsigbarhet og arbeidsbelastning Samtlige lærer bør bruke it s learning. Dårlig samarbeidsklima mellom de lærerne som underviser i fagene som inngår i funksjon 3 og 4. Kommentarer fra de petroleumstekniske klasser: Kommentarer som framkommer i kommentarene må sees i sammenheng med at vi har flere kategorier studenter og lærere. Studenter som er fulltid, studenter som er i rotasjon offshore, lære fulltid og lærere som er i rotasjon. Det virker som om at de praktiske forholdene rundt bruk av It s learning fungerer rimelig bra på petroleum. Formen på undervisningen er lagt opp etter rotasjonene både hos studentene og de innleide lærerne. Forbedringspotensial på å strømlinjeforme samarbeide mellom lærerne vil kunne gi bedre framdrift og forutsigbarhet i fagene. Mulig en lærerlogg på It s vil bedre kommunikasjonen. Kontaktlærerfunksjonen er ikke like godt ivaretatt i alle klasser, dette må prioriteres Det som går igjen av kommentarer er kopieringsproblematikken på innleveringer, studenter som beskylder hverandre for kopiering fra andre osv. LØM fagene er kommentert som en vanskelig modul, og at det er ønskelig med bedre tilbakemelding fra faglærer. For skoleåret 2011/2012 må presentasjon og aksjonspunkter fra studentundersøkelsen foreligge langt tidligere enn i skoleåret 2010/2011. Dette ansvaret ligger på avdelingsledere for maritim og petroleumsteknisk utdanning. 6. Røde tråder fra interne og eksterne revisjoner Fagskolen For skoleåret 2010/2011 ble det foretatt 2 interne revisjoner i henholdsvis 2. klasse nautikk og maskin. Sjøfartsdirektoratet hadde revisjon 24. og 25. mars. Revisjonsbesøk fra DNV i forrige skoleår gjaldt oppfølgings- og verifikasjonsbesøk fra DNV hovedrevisjon juni Neste revisjonsbesøk fra DNV er planlagt i oktober Røde tråder fra intern revisjonene Et par periodeplaner mangler Prøveplaner foreligger i klassene, men den ikke alltid ajourført og fulgt opp av faglærere Oppfølging og tilbakemeldinger på ting som blir tatt opp med avdelingsledelsen kan bli bedre Klassens time er et godt verktøy og bør brukes i større grad It s learning blir benyttet av alle faglærere på nautikk, men ikke på skipsteknisk. Dette skaper frustrasjon hos studentene. Undervisningen i faget Ledelse og sikkerhet har et klart forbedringspotensiale. Dette er også innmeldt tidligere. Røde tråder fra ekstern revisjon Sjøfartsdirektoratet Funn fra revisjonsbesøket 24. og 25. mars fremkommer i revisjonsrapporten. I hovedsak kan avvikene og forbedringsforslagene samles i følgende hovedpunkt: Formalistiske feil i systemdokumentasjonen o Organisasjonskart o Stillingsinstrukser o SSO-kurs Periodeplaner Kompetansekrav

39 7. Rapport fra studentrådet Studentrådet har hatt 6 møter i løpet av skoleåret. Leder for studentrådet har vært Andreas Dyngen,1. kl nautikk og Tore Hernar,1. kl skipsteknikk som nestleder. Samarbeidet med studentrådet har fungert bra, Studieinspektør og avd. leder har vekslet med å delta på møter. Studentrådet har fått informasjon fra KS- leder om kvalitetssikring på skolen og internrevisjoner. Avd. leder har informert om studentundersøkelsen. Studentrådsleder inviterte Sjøfartsdirektør Olav Akselsen til skolen i mars for å holde foredrag for de maritime klassene. Tema var: Sjøfartsdirektoratet, hvordan vi jobber, hva vi står for og hvem vi er. Fagskoleinspektør har hatt god kontakt og dialog med leder, Andreas Dyngen, gjennom hele skoleåret. 8. Bruk av eksterne leverandører I skoleåret har skolen benyttet 3 eksterne leverandører i undervisningen ved fagskolen. Dette gjelder medisinsk undervisning ved Haukeland og sikkerhetskurs ved Fedje og ResQ kurssenter. Medisinsk undervisning Evalueringen av kurset tilkjennegir topp score på den punktvise tilbakemeldingen fra studentene. Kommunikasjonen mellom skolen og kursansvarlig har fungert tilfredsstillende. Avtalen med Norsk senter for maritim medisin på Haukeland bør fortsette. Sikkerhetskurs ResQ kurssenter: Gode tilbakemeldinger fra klassene som igjen bekrefter oppsummeringen av kursevalueringene. God kommunikasjon mellom skolen og ResQ. Fedje kurssenter Gode tilbakemeldinger fra studentene. Evalueringen viser at den praktiske delen får topp karakter, mens førstehjelpsdelen kunne ha vært noe bedre. Kommunikasjonen mellom skole og sikkerhetssenteret har vært tilfredsstillende. Ingen problem med å løse praktiske problem med transport, overnatting og bytting internt i deltagerlistene. 10.Studentstatistikk for skoleåret LINJER Start 1 kl Slutt 1kl Start 2 kl Slutt 2 kl Startet Sluttet Nautikk Skipsteknikk Boring Havbunn Totalt Hvorfor slutter studentene? Antall Fått arbeid 3 Ikke møtt 2 Sykdom, personlige årsaker 9 Flyttet 1 Fagvansker 9

40 Stort fravær 3 Annen frafallsårsak-årsak ikke oppgitt 19 Total antall sluttere Samarbeid med næringslivet foredragsholdere Løpende samarbeid med næringslivet generelt og rederinæringen spesielt er nedfelt i vårt KS-system gjennom DNV-standarden. Med referanse til skolens kvalitetspolitikk er det også viktig å ha et nært samarbeid for å vite om næringen er fornøyd med resultatkvaliteten på undervisningen og studentene som uteksamineres. Det å engasjere eksterne foredragsholdere til undervisningen og/eller å invitere rederier til presentasjonsbesøk ved skolen er derfor viktig. For skoleåret 2010/2011 ble følgende gjennomført: Fordragsholder fra Sjøkrigsskolen om: o Holdninger til overordede, besetningsmedlemmer, være et medmenneske o Hva som menes med etikk og integritet o Oppfatning av ordet moral og resepekt o Tradisjoner Presentasjon av Eidesvik Rederi Sjøfartsdirektoratet foredrag ved Sjøfartsdirektøren For neste skoleår planlegges følgende aktiviteter: Foredragsholder fra Sjøkrigsskolen i oktober Rederibesøk i desember Besøk Maritim næring i januar Rederibesøk i mars 12. Måloppnåelse kvalitetsmål Kvalitetsmål for skoleåret 2010/2011 videregående og fagskolen ble utarbeidet høsten De årlige kvalitetsmålene fremkommer i eget KS-dokument. 1. Kartlegge behov for og gjennomføre opplæring av faglærere og timelærere i bruk av skolearena og it s learning. Bruk av test for å kartlegge. Interne grunnleggende kurs er gjennomført høsten (november 2010). Og ved planleggingsdager i februar 2011 ble dette arbeidet videreført. Kartlegging av den enkelte lærers behov for ytterligere kompetanse blir gjennomfør høsten Ass.rektor vil stå for gjennomføringen av dette. 2. Kvalitetssikre eksamenssamarbeidet: Eksamenssamarbeide er gjennomført som avtalt og planlagt mellom de respektive samarbeidende skolene. Dette skoleåret er kvalitetssikring av eksamensoppgavene, gjennomføring og sensurering blitt dokumentert. Evaluering av årets eksamener blir gjennomført på høstens maritime konferanse oktober Kompetanseheving av faglærere: Kompetansekartlegging av faglærene ble gjennomført i forbindelse med medarbeidersamtalene. Plan for dette er utarbeidet, lærerne tar ansvar for å orientere seg i markedet og melde tilbake når det er aktuelt å delta på kurs, hospitering m.m. 4. Revidere og etablere en tydeligere prosess og krav i forbindelse med arbeidskrav, mappe, eksamen og modulkarakterer ved petroleumstekniske linjer: Nødvendige endringer ble foretatt i KS-systemet og i studentkontraktene. Fagskoleinspektør presenterte gjeldende regler med referanse til KS-systemet for samtlige petroleumsklasser. Studentsidene på skoleportalen er også oppdatert.

KVALITETSHÅNDBOK FOR Fredrikstad FagAkademi as Org.nr 991 525 831

KVALITETSHÅNDBOK FOR Fredrikstad FagAkademi as Org.nr 991 525 831 KVALITETSHÅNDBOK FOR Org.nr 991 525 831 (tidligere JB Kompetanse / NæringsAkademiet) Gjelder Gyldig fra Godkjent Ansvarlig Sist revidert 01.03.2010 Kvalitetsgruppen, 23.02.2010 Rektor 22.02.2010 Kvalitetshåndbok

Detaljer

Ringsaker videregående skole. Årsmelding for skoleåret 2012/2013

Ringsaker videregående skole. Årsmelding for skoleåret 2012/2013 Ringsaker videregående skole Årsmelding for skoleåret 2012/2013 30. august 2013 Årsmelding 2012-2013: Ringsaker videregående skole Innhold: 1. GRUNNDATA FOR SKOLEN... 4 VIRKSOMHETSDATA... 4 ELEVENES FORUTSETNINGER...

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Petroleumsteknologi med fordypning i boring

NOKUTs tilsynsrapporter Petroleumsteknologi med fordypning i boring NOKUTs tilsynsrapporter Petroleumsteknologi med fordypning i boring RP Services AS April 2015 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: RP Services AS Petroleumsteknologi med fordypning i boring

Detaljer

DEN OFFENTLIGE OPPLAND

DEN OFFENTLIGE OPPLAND DEN OFFENTLIGE TANNHELSETJENESTEN I OPPLAND Oppland fylkeskommune Innlandet Revisjon IKS Rapport 10-2013 2013-792/GSL FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet «Offentlig

Detaljer

Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten

Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten 21 Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten Versjon 2, 14.4.211 Innhold 1 Sammendrag og helhetlige vurderinger... 7 1.1 Undervisning og læringsmiljø... 7 1.2 Studieprogrammet... 7 1.3 Rekruttering...

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT KVALITET OG ETTERLEVELSE AV LOVPÅLAGTE KRAV INNENFOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I VESTFOLD FYLKESKOMMUNE, HERUNDER RESSURSKREVENDE ELEVER/ SPESIALUNDERVISNING I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING

Detaljer

RAPPORT PILOTPROSJEKTET "SAMARBEID STRØMSØ SKOLE STRØMSØ VIDEREGÅENDE SKOLE" 2005-2006

RAPPORT PILOTPROSJEKTET SAMARBEID STRØMSØ SKOLE STRØMSØ VIDEREGÅENDE SKOLE 2005-2006 RAPPORT PILOTPROSJEKTET "SAMARBEID STRØMSØ SKOLE STRØMSØ VIDEREGÅENDE SKOLE" 2005-2006 RAPPORT PILOTPROSJEKTET "SAMARBEID GRUNNSKOLE OG VIDEREGÅENDE SKOLE" Oppsummering fra rektorene Jan Helge Atterås

Detaljer

Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten

Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten 29 Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten 29-21 2 Innhold Forord...5 1 Sammendrag og helhetlige vurderinger...6 2 Høgskolens arbeid for utdanningskvalitet...7

Detaljer

Studiekvalitet & Læringsmiljø 2011

Studiekvalitet & Læringsmiljø 2011 Studiekvalitet & Læringsmiljø 2011 Behandlet i KU / LMU 16.2.2012. Godkjent av Høgskolestyret 29.2.2012 (Sak 11/2012). Sammendrag Rekruttering og inntakskvalitet Oppstartskvalitet Program- og studiekvalitet

Detaljer

EKSAMENSREGLEMENT OG RETNINGSLINJER FOR KLAGEBEHANDLING I TELEMARK

EKSAMENSREGLEMENT OG RETNINGSLINJER FOR KLAGEBEHANDLING I TELEMARK 12.01.2015 EKSAMENSREGLEMENT OG RETNINGSLINJER FOR KLAGEBEHANDLING I TELEMARK Drøftingssak 1-2015 TELEMARK FYLKESKOMMUNE Innhold 1 Innledning og forskrift... 2 1.1 Formål:... 2 1.2 Om retningslinjene...

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter JCK AS, FACE Stockholm Makeup School

NOKUTs tilsynsrapporter JCK AS, FACE Stockholm Makeup School NOKUTs tilsynsrapporter JCK AS, FACE Stockholm Makeup School Revidering av Makeupartist Mars 2015 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: JCK AS, FACE Stockholm Makeup School, studiestedene

Detaljer

30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011

30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011 30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Hovedområder og indikatorer... 6 2.1. Elever og undervisningspersonale... 6 2.1.1. Antall elever og

Detaljer

Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009. Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver

Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009. Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009 Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver 20.10.2009 1 Læringsmiljøutvalg - en gjennomgang av årsrapporter fra 2007-2009 1.0 Innledning

Detaljer

Skolens dokumenter skoleåret 2014-15 10. Informasjon og veiledning til foresatte 11. Skoleutvikling, bruk av resultater/undersøkelser 16

Skolens dokumenter skoleåret 2014-15 10. Informasjon og veiledning til foresatte 11. Skoleutvikling, bruk av resultater/undersøkelser 16 VIRKSOMHETSPLAN SKOLEÅRET 2014-2015 Innhold Innledning 4 Organisering 6 Studietilbud 7 Skolens opplæringstilbud 8 Skolens ledergruppe og fellesledelse 9 Skolens dokumenter skoleåret 2014-15 10 Skolebrosjyre

Detaljer

Tilstandsrapport. for skolen. Høsten 2011. Herøy kommune et hav av muligheter

Tilstandsrapport. for skolen. Høsten 2011. Herøy kommune et hav av muligheter Tilstandsrapport for skolen Høsten 2011 kommune et hav av muligheter 2 Innhold 1. Hjemmel... 4 2. Sammendrag... 5 3. Skolens satsingsområder... 7 3.1 Mål... 7 3.2 Evaluering (Skolebasert vurdering)...

Detaljer

Søndre Land kommune Tilstandsrapport for grunnskolen 2013

Søndre Land kommune Tilstandsrapport for grunnskolen 2013 Søndre Land kommune Tilstandsrapport for grunnskolen 2013 Innhold 0. Sammendrag av tilsynsrapporten... 3 1. Innledning... 3 1.1 Overordet utviklingsarbeid og satsingsområder... 3 2. Elever og undervisningspersonale...

Detaljer

EKSAMENSREGLEMENT OG RETNINGSLINJER FOR KLAGEBEHANDLING I TELEMARK

EKSAMENSREGLEMENT OG RETNINGSLINJER FOR KLAGEBEHANDLING I TELEMARK SAMMENDRAG Disse retningslinjene for lokal eksamen er utarbeidet for å legge til rette for en forsvarlig og lik gjennomføring av lokalt gitt eksamen i Telemark. Telemark fylkeskommune 05.03.2015 EKSAMENSREGLEMENT

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT LÆRLINGER SOM GÅR PÅ 3-ÅRIG VIDEREGÅENDE SKOLE

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT LÆRLINGER SOM GÅR PÅ 3-ÅRIG VIDEREGÅENDE SKOLE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT LÆRLINGER SOM GÅR PÅ 3-ÅRIG VIDEREGÅENDE SKOLE 2010 UTARBEIDET AV www.vestfoldkommunerevisjon.no INNHOLDSFORTEGNELSE: 0. SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 5 1.1 BAKGRUNN FOR

Detaljer

Tilstandsrapport for Randabergskolen 2014

Tilstandsrapport for Randabergskolen 2014 Tilstandsrapport for skolen 2014 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr 31 (2007-2008) fremgår

Detaljer

Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere

Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere 1 Forord ITU gjennomførte høsten 2008 en serie inspirasjonsseminarer

Detaljer

AITEL Kvalitetsrapport 2013. Høgskolen i Sør-Trøndelag

AITEL Kvalitetsrapport 2013. Høgskolen i Sør-Trøndelag AITEL Kvalitetsrapport 213 Høgskolen i Sør-Trøndelag 1 1 Om kvalitetsrapporten...3 2 Innledning...3 2.1 Oppsummering...3 2.2 Organisering og forankring av kvalitetsarbeidet ved AITeL...5 2.3 Avvik...6

Detaljer

Studiekvalitetsrapport

Studiekvalitetsrapport HANDELSHØGSKOLEN I BODØ HHB Studiekvalitetsrapport Studieåret høst 2013 vår 2014 Innhold Fakultetets utdanningsvirksomhet... 3 Fakultetets utdanningsprofil... 3 Samfunnets og regionens behov... 4 Internasjonalisering...

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Revidering av Makeupartist

NOKUTs tilsynsrapporter Revidering av Makeupartist NOKUTs tilsynsrapporter Revidering av Makeupartist JCK AS, FACE Stockholm Make Up School Mars 2015 / juni 2015 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: JCK AS, FACE Stockholm Makeup School, studiestedene

Detaljer

Tilstandsrapport for videregående opplæring i Sør-Trøndelag 2012

Tilstandsrapport for videregående opplæring i Sør-Trøndelag 2012 Tilstandsrapport for videregående opplæring i Sør-Trøndelag 2012 gode ideer Innhold 1. Forord... 3 2. Styringskortet, styringsperspektiv elever... 4 3. Antall elever og lærlinger... 6 4. Læringsmiljø blant

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Mjølkeproduksjon og driftsledelse

NOKUTs tilsynsrapporter Mjølkeproduksjon og driftsledelse NOKUTs tilsynsrapporter Mjølkeproduksjon og driftsledelse Chr. Thams fagskole Mars 2015 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: Christian Thams fagskole / Skjetlein grønt kompetansesenter Mjølkeproduksjon

Detaljer

Saksframlegg. Tilstandsrapporten for grunnskolen i Søgne 2013

Saksframlegg. Tilstandsrapporten for grunnskolen i Søgne 2013 Søgne kommune Arkiv: A00 Saksmappe: 2010/2285-7829/2014 Saksbehandler: Tor Johan Haugland Dato: 26.02.2014 Saksframlegg Tilstandsrapporten for grunnskolen i Søgne 2013 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 16/14

Detaljer

KVALITETSSIKRING I FOLKEBIBLIOTEK BERGEN OFFENTLIGE BIBLIOTEK

KVALITETSSIKRING I FOLKEBIBLIOTEK BERGEN OFFENTLIGE BIBLIOTEK Bergen Off. Bibliotek 10. juli 2000 Elin Huseby Rapport fra utviklingsprosjekt med støtte fra Statens bibliotektilsyn KVALITETSSIKRING I FOLKEBIBLIOTEK BERGEN OFFENTLIGE BIBLIOTEK HVORFOR KVALITETSSIKRING

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen

Tilstandsrapport for grunnskolen Torsdag 16. juni, 2011 Tilstandsrapport for grunnskolen Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

Vurdering og dokumentasjon Tema 6

Vurdering og dokumentasjon Tema 6 Vurdering og dokumentasjon Tema 6 Underveisvurdering for læring og sluttvurdering av læring knyttet til opplæring i bedrift Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet

Detaljer

Administrasjonskoordinator. Kompetansehuset Imente AS Februar 2012

Administrasjonskoordinator. Kompetansehuset Imente AS Februar 2012 Administrasjonskoordinator Kompetansehuset Imente AS Februar 2012 Utdanningssted: Utdanningstilbud: Kompetansehuset Imente AS, Drammen og Oslo Administrasjonskoordinator Dato for vedtak: 15.02.2012 Utdanningslengde:

Detaljer