MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE"

Transkript

1 Gáivuona suohkan MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtested: Formannskapssalen Tid: Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0001/08 07/00793 ANKE - SØKNAD OM MIDLER TIL ADHD NORGE TROMS FYLKESLAG 0002/08 07/00723 SØKNAD OM KOMMUNAL STØTTE FRA BLÅLYS 0003/08 06/00332 TILSKUDDSSØKNADER 0004/08 07/01024 SØKNAD OM KOMMUNAL STØTTE FRA RUSMISBRUKERNES INTERESSORGANISASJON RIO NORD 0005/08 07/01003 SØKNAD OM SKJENKE-/SERVERINGSBEVILLING I LYNGEN LODGE 0006/08 08/00064 AVTALE MELLOM AMBULANSENS ANSATTES VELFERD, KÅFJORD OG KÅFJORD KOMMUNE 0007/08 07/00744 IGANGSETTING AV MATOMBRINGING TIL HJEMMEBOENDE 0008/08 08/00118 STØTTE TIL STUDIETUR KLASSE OLDERDALEN SKOLE 0009/08 08/00120 SØKNAD OM STØTTE TIL STUDIEOPPHOLD I ENGLAND - SKOLEÅRET 2007/ /08 08/00121 UTVIKLINGSMÅL FOR GRUNNSKOLEN I GAIVUOTNA - KÅFJORD 0011/08 08/00135 REFERATSAKER Orienteringssaker helse og sosial: - Prosessplan Samorganisering innen PRO-tjenesten - Barnevern Orienteringssaker oppvekst: 1. Økonomi - regnskap - budsjett

2 2. Prosjektoppgave: Fra skolehelseteam til helseteam for barn og unge 3. Nasjonale prøver, 9148 Olderdalen, Arne Mathisen (s.) leder Gerd Molund Olsen e.f.

3 Gáivuona suohkan Sak 0001/08 ANKE - SØKNAD OM MIDLER TIL ADHD NORGE TROMS FYLKESLAG Saksbehandler: Agnes Nilsen Arkiv: 223 Arkivsaksnr.: 07/ /08 Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Henvisning til lovverk: Bilag: Søknad datert mottatt 3. sept og 18. oktober 2007 Kommunen har mottatt anke fra fylkeslaget AD/HD etter avslag på søknad. Anke er mottatt den 3. september 2007 og 18. oktober det er å beklage at anken ikke er blitt behandlet tidligere. AD/HD har ikke lokallag i Kåfjord, men det er et ønske om å få opprettet et lokallag. Saken ble behandlet i HOO og i Formannskapet i sak 52/07 og det ble gjort slikt vedtak: Hovedutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 1. På grunn av manglende informasjon, opplysninger i søknaden, avslås søknaden. 2. Ny søknad kan sendes med ytterligere informasjon, opplysninger om foreningen og bruk av penger. I denne søknaden ble det søkt om økonomisk støtte på kr Av ytterligere opplysninger som er kommet er at foreningen har sendt inn budsjett for leirskole i Grøtavær i uke 32 og 33 i 2007 med utgifter på kr og kr De påpeker at en del av psykiatri pengene skal brukes på brukerorganisasjoner. Det er ikke avsatt midler i budsjettet til dette formål. På grunn av den økonomiske situasjonen avslås søknaden. Side 3 av 18

4 Gáivuona suohkan Sak 0002/08 SØKNAD OM KOMMUNAL STØTTE FRA BLÅLYS Saksbehandler: Agnes Nilsen Arkiv: 223 Arkivsaksnr.: 07/ /08 Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Henvisning til lovverk: Bilag: Søknad mottatt den 3. august 2008 har mottatt søknad om kommunal støtte av BlåLYS mottatt den 3. saugust 2007, Landsforeningen for seksuelt misbrukte. Det er å beklage at søknaden ikke er blitt behandlet tidligere. Om Landsforeningen BlåLYS BlåLYs Landsforeningen for seksuelt misbrukte er en brukerorganisasjon som kjemper for interessene til seksuelt misbrukte mennesker. Vi setter fokus på seksuelle overgrep mot barn og unge, der overgriperen har et tillitsforhold til den utsatte. Overgrep fra omsorgspersoner er et av de største traumene et barn kan påføres, og konsekvensene for den utsatte, familien, lokalsamfunnet og storsamfunnet er store. De arbeider med å bli en slagkraftig organisasjon med visjoner om å bedre behandlingstilbud for mennesker med traumer etter seksuelle overgrep. De søker om kr i driftsstøtte slik at de kan utvikle organisasjonen med mange lokallag. Det er ikke avsatt midler i budsjettet til dette formålet. På grunn av den økonomiske situasjonen avslås søknaden Side 4 av 18

5 Gáivuona suohkan Sak 0003/08 TILSKUDDSSØKNADER Saksbehandler: Agnes Nilsen Arkiv: 223 Arkivsaksnr.: 06/ /08 Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Henvisning til lovverk: Bilag: Søknad om kommunal støtte fra Kirkens SOS har mottatt søknad om kommunal støtte fra Kirkens SOS mottatt den 21. desember De søker støtte til sitt arbeid med kriseforebyggende arbeid. Deres tilbud på krisetelefon og nettjeneste gir brukerne full anonymitet. De befinner seg bare noen tastetrykk unna og er tilgjengelig når krisen rammer. Tilbudet gjelder alle innbyggere i Toms og Finnmark. De opplever at stadig flere dette som et relevant tilbud. Kirkens SOS ønsker et tettere samarbeid og håper at kommunen vil innarbeide Deres virksomhet i Psykiatriplanen. Mange av de som tar kontakt er personer med psykiske lidelser og ensomhetsproblematikk. De håper at kommunen har mulighet til å bidra med økonomisk støtte. Det er ikke avsatt midler i budsjettet til dette formålet. På grunn av den økonomiske situasjonen avslås søknaden. Side 5 av 18

6 Gáivuona suohkan Sak 0004/08 SØKNAD OM KOMMUNAL STØTTE FRA RUSMISBRUKERNES INTERESSORGANISASJON RIO NORD Saksbehandler: Agnes Nilsen Arkiv: 233 Arkivsaksnr.: 07/ /08 Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Henvisning til lovverk: Bilag: Søknad fra Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon RIO Nord har mottatt søknad om kommunal støtte fra RIO Nord mottatt den 5. desember de søker om kommunal støtte inntil kr I søknaden, påpeker de etterspørselen etter brukermedvirkning i alle sammenhenger. I dag er det satt et stort fokus med brukermedvirkning for å utvikle og å gi gode behandlingstilbud ikke minst innen dette fagfeltet. har i 2007 satset nettopp på dette feltet. har ingen interesse organisasjon på dette feltet. De ønsker å sette fokus på: Informasjon og opplæring Brukermedvirkning Etablere Rusforum i Troms Personlig rådgivning og individuell oppfølging Nettverkskafe, Kafé X i Tromsø, være med å bidra til oppstart og videreutvikling av andres prosjekter. Å bidra til bedre samhandling Formålet er hovedfokus på ettervern/integrering, samhandling mellom private og kommunale tiltak og samhandling mellom kommuner og spesialisthelsetjenester, og i sammenheng med dette: Bruk av individuell plan. Det er ikke avsatt midler til dette formålet i budsjettet. På grunn av den økonomiske situasjonen avslås søknaden. Side 6 av 18

7 Gáivuona suohkan Sak 0005/08 SØKNAD OM SKJENKE-/SERVERINGSBEVILLING I LYNGEN LODGE Saksbehandler: Agnes Nilsen Arkiv: U63 Arkivsaksnr.: 07/ /08 Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Henvisning til lovverk: Alkoholloven Forskrift om omsetting av alkoholholdig drikk Forskrift om salgs- og skjenkebevilling, Bilag: Søknad Alkoholloven 4-4 Forskrift om salgs- og skjenkebevilling, 2 og 4. Fra alkoholpolitisk handlingsplan; bevillingspolitikken I saksmappe: Tegninger over Lyngen Logde Bilder av Spirit of Lyngen Lyngen Lodge AS har søkt om skjenkebevilling for øl, sterkøl, vin og brennevin alle ukedager fra kl De søker også skjenkebevilling til deres båt Spirit of Lyngen for øl/vin. Lyngen Lodge som bygges i Djupvik, vil ha overnattings kapasitet opp til 16 gjester i dobbelrom. De tilbyr gjestene en total pakke som innbefatter: Transport til og fra Tromsø, syv netter overnatting i dobbelrom, seks dager guidede aktiviteter, utendørs jacuzzi (boblebad), badstue, stor peisestue, spisestue, bibliotek/tv-stue og full pensjon. Lyngen Lodge blir ikke åpen for offentligheten, men for forhåndsbestilte arrangementer/pakketurer. Lyngen Lodge AS eies og drives av Elisabeth Braathen og Graham Austick. Elisabeth Braathen er daglig leder, Graham Austick er styrets leder. Selskapet er et aksjeselskap og ble stiftet 20. januar 2007 med aksjer. Det søkes om skjenketid /skjenkeareal: Lyngen Lodge har en total BYA: 322m2, og det søkes om at skjenkebevillingen skal dekke hele arealet. Slik at gjestene kan bevege seg med sitt f.eks vinglass fra rom til rom. Det søkes også at bevillingen skal gjelde terrasse på ca 60m2 hvor det er ønskelig med servering på godværsdager. På terrassen er også jacuzzi (boblebadet) som kan benyttes daglig uavhengig av årstid. Det søkes om skjenketid alle dager fra kl til kl Side 7 av 18

8 Sak 0005/08 Spirit of Lyngen: Spirit of Lyngen vil først og fremst bli brukt som transportmiddel mellom Lyngen Logde og fjellene rundt om - der dagens topptur starter. Om sommeren vil de bruke båten i firmasammenheng, der de tilbyr firma å benytte Lodgen til kurs og seminarvirksomhet. I den forbindelse søkes det om skjenkebevilling for øl/vin til båten, som tenkes bruket ved utflukter, teambuiding, aktiviteter, grilling etc. Det søkes om skjenkebevilling alle dager mellom kl og Båten er en Redbay Stormforce 11m turning, Cabin RIB, med plass til 16 passasjerer. Alkoholloven og Forskrift om salgs- og skjenkebevilling,. Forskriften for (ble vedtatt i kommunestyret 18/9 2006), sier at skjenketider kan gis til kl. 24 på ukedager og til kl på fredager, lørdager og dager foran bevegelige helligdager. Forskriften gir ikke anledning til skjenking av alkoholholdigdrikk over 22 volumprosent utendørs. Alkoholloven og i Forskrift for gir anledning til skjenking for alkoholholdig drikk under 22 volumprosent til overnattingsgjester uten hensyn til tids begrensinger i 4-4. Alkoholdig drikk over 22 volumprosent er det forbudt å skjenke mellom kl og kl jmf Alkoholloven 4-4, 4. ledd. Annet: Kunnskapsprøvene om alkoholloven og serveringsloven vil bli tatt i midten av januar 2008, bekreftelse på beståtte prøver er ennå ikke innlevert. Firmaet har levert inn godkjent Skatteattest og attest fra Brønnøysundregistrene. Det bedt om uttalelse fra lensmann og sosialleder. Vurdering: satser på reiseliv, dette for å skape arbeidsplasser og aktivitet i kommunen. Lyngen Lodge har vært/er i kontakt med kommunen for å komme i gang med deres tilbud. Med denne satsingen, må man regne med at overnattings og serveringssteder søker om skjenkebevilling. Deres søknad om skjenkebevilling er til Lyngen Lodges gjester, som har forhåndsbestilte pakketurer/arrangementer. Dette begrenser skjenkebevillings omfang og vil ikke være tilgjengelig for offentligheten. Da forskriften ble vedtatt var det ikke overnattingssteder i kommunen med skjenkebevilling som dette konseptet. Søknaden behandles etter Alkoholloven med forskrift og vedtatt Forskrift for Kåfjord kommune, som tilsier at skjenketider ikke kan gis til kl Innstilling til vedtak om skjenketider settes etter Forskriften for. Båten Spirit of Lyngen, er en del av konseptet Lyngen Lodge gir sine gjester og de søker om å skjenkebevilling også til denne. Det søkes om bevilling for alkoholholdig drikk under 22 volumprosent (øl og vin) for servering på turer med båten. Kommunen har ikke hatt en slik Side 8 av 18

9 Sak 0005/08 søknad om bevilling tidligere og har dermed ingen erfaring med dette. Tilbudet er til Lyngen Lodges gjester og kommunen satser på reiseliv, så velges det å se positivt på søknaden. Generelt: Denne bevilling gjelder Lyngen Lodges gjester, som er turister i Kåfjord. Denne bevilling vil ikke øke tilgangen av alkohol i storgrad og spesielt ikke til den yngre befolkning i kommunen. 1. Lyngen Lodge gis serveringsbevilling i lokalene i deres lokaler som beskrevet i søknaden med vedlegg, under forutsetning av Mattilsynets godkjenning av lokalene. 2. Lyngen Lodge gis skjenkebevilling for alkoholholdig drikk over 22 volumprosent i deres lokaler som beskrevet i søknaden; spisestue, peisestue, bibliotek, overnattingsrom til forhåndsbestilte arrangement/pakkerturer. Ved endring av driftskonseptet til for eksempel pub, kreves ny bevilling. 3. Lyngen Lodge gis skjenkebevilling for alkoholholdig drikk under 22 volumprosent på terrassen jamf. Forskrift om salgs- skjenkebevilling for alkohol, 2 punkt c. 4. Skjenking av alkoholholdig drikk på Lyngen Lodge, under 22 volumprosent gis uten tidsbegrensing jamf. Alkoholloven 4-4, 7. ledd og Forskrift om salgs- og skjenkebevilling for Kåfjord Skjenking av alkoholholdig drikk på Lyngen Lodge over 22 volumprosent gis bevilling fra kl og avsluttes senest kl på ukedager og kl på fredager, lørdager og dager før bevegelige helligdager i henhold til Alkohollovens 4.4 og Forskrift om salgs- og skjenkebevilling for alkohol, 2 punkt b. 6. Spirit of Lyngen gis serveringsbevilling. Under forutsetning av Mattilsynets godkjenning av lokale/båten. 7. Skjenking av alkoholholdig drikk på Spirit of Lyngen under 22 volumprosent gis bevilling mellom kl og på hverdager og på fredager og lørdager. 8. Skjenke- og serveringsbevillinga gjelder fra den dato bekreftelse på beståtte kunnskapsprøver om serveringsloven og alkoholloven og godkjent attest fra lensmannen foreligger og til Gebyrene fastsettes i henhold til A-lovens 7-1, forskrift av 11. desember 1997 nr kap. 11 samt merknader til A-loven kap Elisabeth Braathen godkjennes som styrer, som stedfortreder godkjennes Graham Austick. 2. Innehavere av skjenkebevilling har et formelt, lovfestet ansvar for at skjenking foregår etter de lover og forskrifter som til enhver tid gjelder. Side 9 av 18

10 Gáivuona suohkan Sak 0006/08 AVTALE MELLOM AMBULANSENS ANSATTES VELFERD, KÅFJORD OG KÅFJORD KOMMUNE Saksbehandler: Agnes Nilsen Arkiv: G21 Arkivsaksnr.: 08/ /08 Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Henvisning til lovverk: Bilag: Avtale mellom Ambulansens ansatte velferd, Kåfjord og. hadde en avtale med Olderdalen Ambulanse, som gikk på samarbeid mellom ambulansetjenesten og legekontoret. Den inneholdt samtrening ved akutte situasjoner; som hjerte og lungeredning, sjekk av akuttmedisinsk utstyr, funksjonstest av Zoll (brukes ved hjertestans) de dager legekontoret er stengt (lørdag, søndag og helligdager). Da UNN overtok ambulansetjenesten opphørte avtalen. Etter det har det ikke vært et slikt samarbeid mellom ambulansen og legekontoret. har en overordnet samarbeidsavtale med UNN, som regulerer samarbeidet mellom spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten. Det utarbeides nå, av Samhandlingsenheten på UNN, en revidert overordnet samarbeidsavtale mellom kommunene i Troms og UNN. Denne er ikke ferdig ennå, men det forventes at den er klar i løpet av våren. Det skal også utarbeides en samarbeidsavtale mellom Akuttmedisinsk avdeling (gjelder også ambulansenetjenesten) og kommunene. Avtalen er ikke utarbeidet og saksbehandler er ukjent om dette arbeidet er startet og når den eventuelt vil være ferdig. Det har vært en del kommunikasjon mellom kommunen og UNN, om hva denne avtalen vil inneholde. Dette fordi kommunen ønsket at en slik avtale, skulle inneholde de samme punktene som hadde med Olderdalen Ambulanse. Nå har kommunen fått tilbakemelding fra UNN: At gjennomgang av akuttrom, vedlikehold av denne og funksjonstest av Zoll ikke vil inngå i avtalen. Dette fordi det er kommunale oppgaver. Nødvendigheten av at akuttrommet er operativt, funksjonelt innredet og at alt utstyr fungerer skulle være unødvendig å argumentere for. Det er uten tvil viktig når en akutt situasjon oppstår. Det gjøres nå et arbeid med å oppgradere akuttrommet av legekontoret og ambulansen. Dette finansiers over legekontorets budsjett. Ambulansen har nå opprettet et eget selskap: Ambulansens ansattes velferd, Kåfjord, som kommunen gjør en avtale med, for å utføre oppgaver som ikke inngår i UNNs avtale. Side 10 av 18

11 Sak 0006/08 Alle ansatte i ambulansen er medlemmer av selskapet og vil bli registrert i Brønnøysund registrene. Arbeidet de skal utføre gjennom denne avtalen er på deres fritid. UNN er kjent med at det inngås en slik avtale. Kontakt personer for deres selskap er: Nils Ole Dalvik og Per Gunnar Myrvoll. Samarbeidet som inngår med UNN: Ambulansen og legekontoret arbeider med å få i gang det videre samarbeidet, selv om avtalen med UNN ikke er utarbeidet. Dette samarbeidet skal kommunen ikke betale for. Midler til en slik avtale var innarbeidet i budsjett 2008, men ble strøket ved budsjett arbeidet fordi man måtte redusere utgiftene. 1. HOO godkjenner Avtalen mellom Ambulansens ansattes velferd og, slik det framgår av vedlagt forslag. 2. Utgiftene kr innarbeides i de årlige budsjettene. 3. Utgifter for 2008 kr ber HOO dekkes over formannskapets reserve. Overføres k.nr Avtalen er gyldig når begge parter har underskrevet avtalen. Side 11 av 18

12 Gáivuona suohkan Sak 0007/08 IGANGSETTING AV MATOMBRINGING TIL HJEMMEBOENDE Saksbehandler: Agnes Nilsen Arkiv: F26 Arkivsaksnr.: 07/ /08 Formannskapet /08 Hovedutvalg for oppvekst og omsorg / Kommunestyret Henvisning til lovverk: Bilag: I forbindelse med igangsetting av det nye systemet for utkjøring av middag til hjemmeboende er det kommet ønske om å ha to størrelser på posjoner av middag. I dag leveres det kun en størrelse på middagen. Det er flere brukere som gir tilbakemelding at de synes porsonen er for stor. I Tomsø leverer de normal posjon og stor posjon og prisene var i 2007 med dessert kr 63 og 69. Det ble for budsjett 2008 i Kåfjord punkt 13 vedtatt kr 57 pr middag. Når det nå ønskes å levere to størrelser på posjonen tas det utgangspunkt i kr 57 for normal posjon og kr 63 for storposjon. Da er det samme forskjell kr 6 på posjonene som i Tromsø. Det selges også en del middager til ambulansepersonell, ansatte og gjester som pårørende og lignende. De har fått kjøpt middag til samme pris som hjemmeboende. Det er en billig middag med hovedrett og dessert. Saken er drøftet og det foreslåes kr 80 for middag med dessert for andre som kjøper middag på helsesenteret. Det er planlagt oppstart månedskiftet februar/mars På grunn av endring av produksjonsmetode av middag levert fra Kåfjord helsesenter, fra å kjøre ut varm mat til å kjøre ut kald mat. Er det behov for at alle som har vedtak på middagslevering har mikrobølgeovn. Dette for å varme maten i hvert enkelt hjem. Dersom bruker ikke har mikrobølge ovn vil hjemmetjenesten være behjelpelig med å kjøpe inn mikrobølgeovn, men kostnadene må brukeren selv stå for. 1. Middag som selges til hjemmeboende fastsettes til kr 57 for normal posjon, kr 63 for stor posjon og kr 80 pr posjon for andre. En posjon er hovedrett og dessert. 2. Prisene er gjeldende fra oppstart av det nye systemet. 3. Brukere som kjøper middag fra Kåfjord helsesnter må ha mikrobølgeovn for å varme maten. Evt skaffe seg en mikrobølgeovn. Hjemmetjenesten vil være behjelpelig ved kjøp av mikrobølgeovn. Kostnadene må bruker selv stå for. Side 12 av 18

13 Sak 0007/08 Utvalg: Formannskapet Sak: PS 0001/08 Resultat: Oversendes HOO til beh. Behandling i utvalget: Karl Idar Berg fremmet følgende endringsforslag.: Saken oversendes hovedutvalg for oppvekst og omsorg til behandling. Forslaget ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Saken oversendes hovedutvalg for oppvekst og omsorg til behandling. Side 13 av 18

14 Gáivuona suohkan Sak 0008/08 STØTTE TIL STUDIETUR KLASSE OLDERDALEN SKOLE Saksbehandler: Øyvind Rundberg Arkiv: 223 A Arkivsaksnr.: 08/ /08 Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Henvisning til lovverk: Bilag: Søknad av om støtte til studieturen. Fra foreldre og elever. Tilleggsopplysninger av vedr. opplegget. Fra elevene. Olderdalen skole, 10. trinn, planlegger å gjennomføre en studietur til Polen og Tyskland i månedskiftet august/september (Vedlegg 1). De faglige opplegg som bl.a. omfatter historie, botanikk, geologi og kultur ivaretas av Aktive Fredsreiser.(Vedlegg 2). Det er og rimelig å tro at studiereisen også har en betydelig språk - og erfaringsverdi. Studiereisen er et samarbeid mellom foresatte og elever. Olderdalen skole kan ikke støtte opplegget økonomisk, da skolens ekskursjonsmidler er bundet opp til andre tiltak. støtter 10. klasse ved Olderdalen skole sin studiereise til Polen og Tyskland med kr Beløpet belastes post Side 14 av 18

15 Gáivuona suohkan Sak 0009/08 SØKNAD OM STØTTE TIL STUDIEOPPHOLD I ENGLAND - SKOLEÅRET 2007/08 Saksbehandler: Øyvind Rundberg Arkiv: 223 A Arkivsaksnr.: 08/ /08 Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Henvisning til lovverk: Opplæringslovas kap 3. Bilag: Fra student Pål Vegard Eriksen, Samuelsberg, elev ved Tromsdalen v.g. skole, har Kåfjord kommune fått søknad om støtte til årsopphold ved Cambrigde Regional College i England. Han er tatt ut til å representere skolen og Norge dette året. Undervisningen er lagt opp slik at de følger norske læreplaner, men all undervisning er på engelsk. Han bor hos en vertsfamilie. Av utgifter som ikke dekkes av Troms fylkeskommune, kan nevnes: Egenandel +Vertsfamilie = kr Det er viktig at ungdom fra kommunen drar ut for å lære mer språk, andre kulturer og det å klare seg ute i den store verden. Dette kan komme kommunen til nytte på et senere tidspunkt. Dessverre har ikke budsjettet for 2008 avsatt midler til denne type stipender på videregående skolenivå. Imidlertid bør kommunen støtte denne type utdanning som et ledd i å oppfylle sin målsetting om å satse på barn og unge. Saken legges fram uten innstilling. En mulighet er å oversende den til formannskapet med anmodning om å bevilge midler. Side 15 av 18

16 Gáivuona suohkan Sak 0010/08 UTVIKLINGSMÅL FOR GRUNNSKOLEN I GAIVUOTNA - KÅFJORD Saksbehandler: Øyvind Rundberg Arkiv: A11 Arkivsaksnr.: 08/ /08 Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Henvisning til lovverk: Hovedavtalen, del A 4-3. Bilag: 1. Undervisningspersonalet i kommunal grunnopplæring (SFS2213) Kommuneinfo. 2. Prosedyre ved inngåelse av arbeidstidsavtale for undervisningspersonalet. 3. Valg av utviklingsmål, fra Klubben, UF, Olderdalen skole. 4. Den gode skole, Sl, og UF, Manndalen skole. Kommunen og arbeidstakerorganisasjonene skal sammen komme fram til omforente utviklingsmål for grunnskolen, prosessen for å nå disse, samt utdype konkrete tiltak som er nødvendig for å nå målene. Hjemmel for dette finnes i Hovedavtalen. (Vedlegg 1). I Kåfjord ønsker en å gjennomføre dette i 3 faser (Vedlegg 2): 1. Etatsleder og arbeidstakerorganisasjonene drøfter seg frem til felles utviklingsmål for skolene. Det utarbeides en plan som sluttbehandles i kommunestyret. 2. Utviklingsmålene sammen med arbeidstidsavtalen drøftes på den enkelte skole. 3. Avtalebestemmelser drøftes på den enkelte skole. Innspill som er kommet fra Olderdalen og Manndalen skole hører inn under fase 1 og 2 og er nyttige innspill for å utarbeide felles utviklingsmål, samt lokal utdypning på den enkelte skole. De fungerer også som utviklingsmål for dette skoleåret, og prøves dermed ut i praksis. Etatsleder antar opplæringsmålene også vil avspeile sentrale føringer som satsing på språk, matematikk og IKT. Ut fra dette ønskes et tett samarbeid med barnehagene og foreldre. Det må også vurderes om overordna utviklingsmål kan være felles for skole og barnehage. Arbeidet med utviklingsmål for grunnskolen settes i gang. Plan for utviklingsmålene legges fram for kommunestyre i møte 23. juni Utviklingsmålene evalueres og rulleres etter behov. Side 16 av 18

17 Gáivuona suohkan Sak 0011/08 REFERATSAKER Saksbehandler: Gerd Molund Olsen Arkiv: Arkivsaksnr.: 08/ /08 Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Henvisning til lovverk: 1. Fra KS datert Skoleeierprisen 2008 Invitasjon til kommuner og fylkeskommuner om å søke på prisen 2. Fra Troms fylkeskommune, Oppfølgingstjenesten Region 5, datert Ungdomsoversikt pr Fra fylkesmannen i Troms datert Oversendelse av rapport etter skriftlig tilsyn grunnskoleopplæringen 4. Fra Manndalen skole v/rektor datert Økning av foreldrebetaling for mat 5. Fra Kunnskapsdepartementet datert Høringsnotat om forslag til endringer i forskrift til opplæringsloven om godkjenningsordning for personer med utenlandsk lærerkompetanse 6. Fra Kunnskapsdep. Datert Høring forslag til endringer i opplæringsloven 7. Fra Utdanningsdirektoratet (mail) datert Invitasjon til høring om læreplaner for Kunnskapsløftet TIP 8. Fra Regionkontoret i Nord-Troms Kurs for 10. klassingene ved de videreg. Skolene 9. Informasjonsbrev fra Nord-Troms Studiesenter Hva har skjedd i 2007? 10. Fra Utdanningsdirektoratet datert Høring forslag til endringer i forskrift til opplæringsloven 11. Fra Utdanningsdirektoratet datert Høringsbrev om rammer for læreplanarbeid i programfag til valg på ungdomstrinnet 12. Fra Manndalen skole Rapport från fruktkostveckan 13. Fra Manndalen skole v/rektor datert Seminar Kåfjordpakken samisk Språkopplæring 14. Fra PPT-tjenesten Innkalling til styremøte Fra Manndalen skole v/rektor datert Akustikkmålinger 16. Fra Utdanningsdirektoratet (mail)datert Invitasjon til høring om læreplan for religion, livssyn og etikk i grunnskolen 17.Hs. Fra Arbeids- og Inkluderingsdep. Datert Stadige veiledende retningslinjer for utmåling av økonomisk stønad til livsopphold 18.Hs Skriv fra etatsleder helse og sosial til Manndalskroa datert Befaringsrapporter - Salgs- og skjenkebevilling og røykeforbud 19.Hs Befaringsrapport fra Alkontroll A.S. datert Skjenkested Manndalskroa 20.Hs Befaringsrapport fra Alkontroll A.S. datert Skjenkested Anekset Olderdalen Side 17 av 18

18 Sak 0011/08 21.Hs Fra Ungbo BA datert Husleieøkning 22.Hs Prosessplan Samorganisering innen PRO-tjenesten 23.Hs Fra Den norske legeforening datert Invitasjon til deltakelse i et landsomfattende Kvalitetsforbedringsprosjekt: Gjennombruddsprosjekt i sykehjem/samhandlingen i Sykehus sykehjem 24.Hs Fra Helse- og Omsorgsdep. Demensplan Sk 3-årig virksomhetsplan for barnehagene i Gaivuona suohkan/ Sk Plan for tilsyn i barnehagene. Kommuner: Lyngen, Kåfjord og Storfjord Referatsakene tas til etterretning Side 18 av 18

MØTEBOK. Hovedutvalg for oppvekst og omsorg. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 05.02.2008 Tid: 10.00

MØTEBOK. Hovedutvalg for oppvekst og omsorg. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 05.02.2008 Tid: 10.00 Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 05.02.2008 Tid: 10.00 MØTEBOK Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Arne Mathisen

Detaljer

MØTEBOK. Hovedutvalg for oppvekst og omsorg. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 19.04.2007 Tid: 10.00

MØTEBOK. Hovedutvalg for oppvekst og omsorg. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 19.04.2007 Tid: 10.00 Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 19.04.2007 Tid: 10.00 MØTEBOK Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Levin Mikkelsen

Detaljer

MØTEBOK. Hovedutvalg for oppvekst og omsorg. Gáivuona suohkan Kåfjord kommune. Møtested: Kantina på rådhuset Møtedato: 26.05.04 Tid: 10.

MØTEBOK. Hovedutvalg for oppvekst og omsorg. Gáivuona suohkan Kåfjord kommune. Møtested: Kantina på rådhuset Møtedato: 26.05.04 Tid: 10. Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Kantina på rådhuset Møtedato: 26.05.04 Tid: 10.00 MØTEBOK Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Levin Mikkelsen

Detaljer

MØTEBOK. Hovedutvalg for oppvekst og omsorg. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Hovedutvalg for oppvekst og omsorg. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Trollvik skole Møtedato: 16.09.04 Tid: 10.00 MØTEBOK Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Levin Mikkelsen

Detaljer

SAKSLISTE 0017/03 03/00627 STATSTILSKUDD TIL BARNEHAGER - NYE SATSER FRA 01.08.2003

SAKSLISTE 0017/03 03/00627 STATSTILSKUDD TIL BARNEHAGER - NYE SATSER FRA 01.08.2003 Gáivuona suohkan Kåfjord kommune SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0016/03 03/00635 REFERATSAKER 0017/03 03/00627 STATSTILSKUDD TIL BARNEHAGER - NYE SATSER FRA 01.08.2003 0018/03 03/00628 "DEN KULTURELLE

Detaljer

MØTEBOK. Hovedutvalg for oppvekst og omsorg. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 27.05.2008 Tid: 10.00

MØTEBOK. Hovedutvalg for oppvekst og omsorg. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 27.05.2008 Tid: 10.00 Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 27.05.2008 Tid: 10.00 MØTEBOK Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Arne Mathisen

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Kåfjord Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Møtested:, Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 24.03.2010 Tidspunkt: 10:00

Møteprotokoll. Utvalg: Kåfjord Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Møtested:, Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 24.03.2010 Tidspunkt: 10:00 Møteprotokoll Utvalg: Kåfjord Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Møtested:, Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 24.03.2010 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Einar

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0004/04 04/00169 SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING UNDER RIDDU RIDDU FESTIVALEN

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0004/04 04/00169 SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING UNDER RIDDU RIDDU FESTIVALEN Gáivuona suohkan MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtested: Kantina på rådhuset Møtedato: 29.04.04 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til Servicetorget på telefon 72 42 81 00 eller e-post til postmottak@rennebu.kommune.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til Servicetorget på telefon 72 42 81 00 eller e-post til postmottak@rennebu.kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: FORMANNSKAPSSALEN Møtedato: 15.12.2009 Tid: 09.00-15.30 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til Servicetorget på telefon 72 42 81 00 eller e-post til postmottak@rennebu.kommune.no

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Kåfjord Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Møtested:, Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 24.03.2010 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Utvalg: Kåfjord Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Møtested:, Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 24.03.2010 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Kåfjord Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Møtested:, Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 24.03.2010 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 777 19 000. Vararepresentanter

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Aja Samisk Senter Møtedato: 03.03.2008 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0009/04 04/00133 SØKNAD OM FAST SKJENKEBEVILLING - AJA SAMISK SENTER

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0009/04 04/00133 SØKNAD OM FAST SKJENKEBEVILLING - AJA SAMISK SENTER Gáivuona suohkan Kåfjord kommune MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtested: Kantina på rådhuset Møtedato: 26.05.04 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.:

Detaljer

SAKSLISTE MØTE I HOVEDUTVALGET FOR OPPVEKST OG OMSORG 31.05.06.

SAKSLISTE MØTE I HOVEDUTVALGET FOR OPPVEKST OG OMSORG 31.05.06. Gáivuona suohkan Kåfjord kommune SAKSLISTE MØTE I HOVEDUTVALGET FOR OPPVEKST OG OMSORG 31.05.06. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0008/06 06/00113 RUSPOLITISK HANDLINGSPLAN OG FORSKRIFT OM SALGS- OG SKJENKEBEVILLING

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Gáivuona suohkan MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 16.11.2007 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Kåfjord Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Dato: 30.10.2013 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Utvalg: Kåfjord Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Dato: 30.10.2013 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Kåfjord Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Dato: 30.10.2013 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 777 19000. Vararepresentanter

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Gáivuona suohkan MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 31.05.06 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR. 2/2005 HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget Møtested: Rådhuset Møtedato: 28.04.2005 Utsatt til 2.5.05 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Forfall: MERKNADER:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Gáivuona suohkan MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtested: Formannskapssalen 12.11.2008 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - SØKNAD OM SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING - ANKERSKÅLEN AS/TIDENS MINDE BAR, SØREGT. 13, SKUDENESHAVN

SAKSPROTOKOLL - SØKNAD OM SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING - ANKERSKÅLEN AS/TIDENS MINDE BAR, SØREGT. 13, SKUDENESHAVN SAKSPROTOKOLL - SØKNAD OM SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING - ANKERSKÅLEN AS/TIDENS MINDE BAR, SØREGT. 13, SKUDENESHAVN Hovedutvalg helse og omsorg behandlet saken den 20.05.2015, saksnr. 22/15 Behandling:

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Hamningberg Møtedato: 21.06.2012 Tid: Avreise fra Båtsfjord kl. 08:00

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Hamningberg Møtedato: 21.06.2012 Tid: Avreise fra Båtsfjord kl. 08:00 MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Hamningberg : 21.06.2012 Tid: Avreise fra Båtsfjord kl. 08:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985300 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR. 1/2015 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.02.2015 Tid: Fra kl.: 10:00 - til kl.: 10:10 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Robert Wilhelmsen Nestleder Maria Aksberg

Detaljer

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U63 &18 Arkivsaksnr.: 15/1154. Formannskapet 22.06.2015

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U63 &18 Arkivsaksnr.: 15/1154. Formannskapet 22.06.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U63 &18 Arkivsaksnr.: 15/1154 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 22.06.2015 SØKNAD OM SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING - SSP AVD. UPPER CRUST/POINT HAUGESUND

Detaljer

Møteprotokoll. Kåfjord Hovedutvalg for oppvekst og omsorg

Møteprotokoll. Kåfjord Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Møteprotokoll Kåfjord Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 07.05.2014 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Lisa

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 12/14 14/548 SKJENKEBEVILLING SCANDINAVIE SANDNESSJØEN AS

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 12/14 14/548 SKJENKEBEVILLING SCANDINAVIE SANDNESSJØEN AS MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Botnkrona. Arbeidsmøte skolestruktur Møtedato: 11.03.2014 Tid: 12:00-15:30. 15.30 Ordinært formannskapsmøte Eventuelt forfall meldes snarest. Varamedlemmer

Detaljer

SØKNAD OM SERVERINGS-OG SKJENKEBEVILLING GAMMELHOTELLET A.S.

SØKNAD OM SERVERINGS-OG SKJENKEBEVILLING GAMMELHOTELLET A.S. Gáivuona suohkan Sak 0026/02 Kåfjord kommune MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtested: Møterommet, Rådhuset 1. etg. Møtedato: 28.11.02 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til

Detaljer

MØTEBOK. Hovedutvalg for oppvekst og omsorg. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.11.2007 Tid: 10.00

MØTEBOK. Hovedutvalg for oppvekst og omsorg. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.11.2007 Tid: 10.00 Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.11.2007 Tid: 10.00 MØTEBOK Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Arne Mathisen

Detaljer

FOLKEVALGTDAG - SKOLEUTVIKLING

FOLKEVALGTDAG - SKOLEUTVIKLING Gáivuona suohkan Kåfjord kommune SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0024/05 05/00622 FOLKEVALGTDAG - SKOLEUTVIKLING 0025/05 05/00625 REHBILITERING AV SKOLER I GAIVUOTNA/KÅFJORD 0026/05 05/00327 AVLASTNINGSBOLIGER

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 02.10.2012 Tid: 09:00

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 02.10.2012 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 02.10.2012 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder HØYRE/FRP Reidunn

Detaljer

HOVEDUTVALG FOR FORVALTNING Møtested: Møtedato: Kl. Møterom teknisk, Frøya herredshus 11.06.2015 09.00. Tilleggspapirer

HOVEDUTVALG FOR FORVALTNING Møtested: Møtedato: Kl. Møterom teknisk, Frøya herredshus 11.06.2015 09.00. Tilleggspapirer FRØYA KOMMUNE HOVEDUTVALG FOR FORVALTNING Møtested: Møtedato: Kl. Møterom teknisk, Frøya herredshus 11.06.2015 09.00 Tilleggspapirer Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Livsløp. Til stede på møtet Medlemmer: Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 31.01.2007 Fra kl.: Kl.09.00 Til kl.: 10.

MØTEPROTOKOLL. Livsløp. Til stede på møtet Medlemmer: Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 31.01.2007 Fra kl.: Kl.09.00 Til kl.: 10. MØTEPROTOKOLL Livsløp Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset : 31.01.2007 Fra kl.: Kl.09.00 Til kl.: 10.30 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Odd Jarle Svanem, Ingeborg Volden, Ole

Detaljer

MØTEBOK Kommunestyret

MØTEBOK Kommunestyret Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: AJA SAMISK SENTER Møtedato: 28.02.05 Tid: 11.00 MØTEBOK Kommunestyret Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Det norske Arbeiderparti Øystein Pettersen

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Rita S. Mathisen Lisa Marie Pedersen

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Rita S. Mathisen Lisa Marie Pedersen Møteprotokoll Utvalg: Kåfjord Formannskap Møtested: Formannskapssalen Dato: 07.06.2010 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge Mo Ordfører KÅAP Magne Monsen

Detaljer

Hovedutvalg oppvekst og omsorg

Hovedutvalg oppvekst og omsorg GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Møteprotokoll Hovedutvalg oppvekst og omsorg Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 11.03.2015 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

MØTEBOK. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 15.02.2008 Tid: 10.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 15.02.2008 Tid: 10.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 15.02.2008 Tid: 10.00 MØTEBOK Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Rita Mathisen Lisa

Detaljer

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Møte nr. 2/2005 Til utvalgets medlemmer MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Omsorgs- og oppvekstutvalget holder møte torsdag den 28.04.2005 kl. 18.00 på Rådhuset. Medlemmene innkalles til møtet.

Detaljer

PROTOKOLL HASVIK KOMMUNE. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Vara. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn

PROTOKOLL HASVIK KOMMUNE. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Vara. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn Møtested: Rådhuset Møtedato: 12.05.2010 Tid: 09.00 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Formannskapet Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Vara Navn Eva D. Husby Gunnar Mauseth

Detaljer

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Dønna kommune OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Møtested: Møtedato: 27.01.2009 Tid: 09.00 Formannskapet SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/09 08/924 KARRIERESENTERET YTRE HELGELAND 2/09 05/755 PROSJEKT KUNSTGRESSBANE

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Tilstede: Geir Knutsen, Anne Olavson, Ståle Olsen, Gunn Marit Nilsen, Stein Kollstrøm Forfall: Morten Andrsen

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Tilstede: Geir Knutsen, Anne Olavson, Ståle Olsen, Gunn Marit Nilsen, Stein Kollstrøm Forfall: Morten Andrsen Båtsfjord kommune HOVEDUTSKRIFT Formannskapet Møtested: Rådhusets nye møterom Møtedato: 16.08.2012 Fra: 0920 Til: 1100 Tilstede: Geir Knutsen, Anne Olavson, Ståle Olsen, Gunn Marit Nilsen, Stein Kollstrøm

Detaljer

Saksnr Innhold Side POLITISKE SAKER 19/09 SERVERINGS OG SKJENKEBEVILLING VESTFOLD GOLFBKUBB 2

Saksnr Innhold Side POLITISKE SAKER 19/09 SERVERINGS OG SKJENKEBEVILLING VESTFOLD GOLFBKUBB 2 STOKKE KOMMUNE KOMMUNESTYRE Tilleggssaker Møtested: Kommunestyresalen Dato: 23.03.2009 Tidspunkt: 1900 Forfall meldes til møtesekretær på tlf. 33295019, el. E-post: mette.gravdal@stokke.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING 2 Kommunestyre

MØTEINNKALLING 2 Kommunestyre MØTEINNKALLING 2 Møtetid: 08.12.2014 Kl. 16:30 INVITASJON Kl. 18.00 INNKALLING Møtested: Fraunar møterom, Frogn rådhus Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet,

Detaljer

MØTEBOK. Samepolitisk utvalg. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Samepolitisk utvalg. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 22.09.2006 Tid: 14.00 MØTEBOK Samepolitisk utvalg Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Lars Nilsen Asle Tveitnes

Detaljer

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 13.03.2006 Tid: 11.00 MØTEBOK Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Karl Idar Berg Jani

Detaljer

MØTEBOK. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.11.2008 Tid: 10.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.11.2008 Tid: 10.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.11.2008 Tid: 10.00 MØTEBOK Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Rita Mathisen Lisa

Detaljer

MELØY KOMMUNE ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR MED RETNINGSLINJER FOR MELØY KOMMUNENS BEVILLINGSPOLITIKK

MELØY KOMMUNE ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR MED RETNINGSLINJER FOR MELØY KOMMUNENS BEVILLINGSPOLITIKK Vår ref. 08/651-6682/08 MELØY KOMMUNE ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR 2012 2016 MED RETNINGSLINJER FOR MELØY KOMMUNENS BEVILLINGSPOLITIKK Vedtatt av kommunestyret 21.juni 2012 under sak nr. 62/12 Postadresse

Detaljer

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 04.09.2006 Tid: 11.00 MØTEBOK Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Siv Nina Myrvoll Frode

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Gáivuona suohkan MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtested: Kåfjord Helsesenter, møterommet 02.04.2008 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom : 06.03.2013 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985320 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

MØTEBOK. Kommunestyret. Gáivuona suohkan Kåfjord kommune. Møtested: Kåfjorddalen Grendehus Møtedato: 18.12.2006 Tid: 11.00

MØTEBOK. Kommunestyret. Gáivuona suohkan Kåfjord kommune. Møtested: Kåfjorddalen Grendehus Møtedato: 18.12.2006 Tid: 11.00 Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Kåfjorddalen Grendehus Møtedato: 18.12.20 Tid: 11.00 MØTEBOK Kommunestyret Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Det norske Arbeiderparti Bjørn

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: SAMEPOLITISK UTVALG Møtested: Rådhuset, 3. etasje Møtedato: 02.12.2005 Tid: kl 1000 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00

Detaljer

Møteinnkalling. Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor.

Møteinnkalling. Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Rollag kommune Møteinnkalling Utvalg: Folk Møtested: Rollag kommunehus, Møterom 2 Dato: 03.06.2014 Tidspunkt: 19:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt forfall må

Detaljer

DØNNA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

DØNNA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. DØNNA KOMMUNE Møtested: Møtedato: 17.03.2009 Tid: 09.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): * tilstede: (autokorr.) Behandlede saker:

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR. 1/2011 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 03.02.2011 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 10.40 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Harald Bredesen, SV Nestleder

Detaljer

MØTEINNKALLING. Møtested: Kulturtorget Møtedato: 26.04.12 Tid: 18.00 SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel

MØTEINNKALLING. Møtested: Kulturtorget Møtedato: 26.04.12 Tid: 18.00 SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel EIDSBERG KOMMUNE Formannskapet MØTEINNKALLING 26.04.12/TOA Møtested: Kulturtorget Møtedato: 26.04.12 Tid: 18.00 SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 47/12 12/36 286 KIWI 543 MYSEN - SALGSBEVILLING

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for kultur, oppvekst og omsorg

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for kultur, oppvekst og omsorg SKIPTVET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg for kultur, oppvekst og omsorg Møtested: Herredshuset Møtedato: 06.05.2008 Tid: 18.30 Til stede på møtet: Medlemmer: Harald Frorud, Torgunn S Sollid, Cecile Agnalt,

Detaljer

Møteinnkalling. Nordreisa formannskap. Utvalg: Møtested: Telefonmøte, Telefonmøte Dato: 29.10.2014 Tidspunkt: 11:30

Møteinnkalling. Nordreisa formannskap. Utvalg: Møtested: Telefonmøte, Telefonmøte Dato: 29.10.2014 Tidspunkt: 11:30 Møteinnkalling Nordreisa formannskap Utvalg: Møtested: Telefonmøte, Telefonmøte Dato: 29.10.2014 Tidspunkt: 11:30 Deltakelse på telefonmøte: Kl. 11:30 - Ring 800 88 860 (fra utlandet: +47 23 18 45 00)

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0012/04 03/00677 MANNDALEN SKOLE - INVESTERINGSMIDLER REHABILITERING SKOLER

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0012/04 03/00677 MANNDALEN SKOLE - INVESTERINGSMIDLER REHABILITERING SKOLER Gáivuona suohkan Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Aja samisk senter - Manndalen Møtedato: 01.03.04 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U62 &18 Arkivsaksnr.: 15/1856. Formannskapet 01.06.2015

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U62 &18 Arkivsaksnr.: 15/1856. Formannskapet 01.06.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U62 &18 Arkivsaksnr.: 15/1856 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 01.06.2015 SØKNAD OM SALGSBEVILLING FOR ØL - REMA 1000 SKUDENES Rådmannens forslag til vedtak:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Livsløpsutvalget

MØTEPROTOKOLL. Livsløpsutvalget Møtested: Møterom Skjønhaug Møtedato: 10.12.2013 Tid: 19.00 MØTEPROTOKOLL Livsløpsutvalget Tilstede på møtet: Funksjon Navn Forfall Møtende varamedlem Leder Marianne Larsen Nestleder Olav Mansaas Bleie

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0044/02 02/00434 REFERATSAK: SAMEPOLITISK UTVALGS MØTE 06.06.02

HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0044/02 02/00434 REFERATSAK: SAMEPOLITISK UTVALGS MØTE 06.06.02 Gáivuona suohkan Kåfjord kommune HOVEDUTSKRIFT Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.06.02 Tid: Etter øksekomitemøte Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Gáivuona suohkan Utvalg: SAMEPOLITISK UTVALG Møtested: Rådhuset, formannskapssalen 08.07.2008 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter

Detaljer

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U62 &18 Arkivsaksnr.: 14/2012. Hovedutvalg helse og omsorg 03.09.2014 Formannskapet 29.09.2014

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U62 &18 Arkivsaksnr.: 14/2012. Hovedutvalg helse og omsorg 03.09.2014 Formannskapet 29.09.2014 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U62 &18 Arkivsaksnr.: 14/2012 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg 03.09.2014 Formannskapet 29.09.2014 SØKNAD OM SALGSBEVILLING FOR ØL - COOP EXTRA

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 09.04.2013 Tid: 09:00

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 09.04.2013 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 09.04.2013 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder HØYRE/FRP Thorvald

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR. 5/2012 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 03.12.2012 Tid: Fra kl.: 12.00 - til kl. 14.40 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Leder Nestleder Medlem Medlem Medlem Navn Robert Wilhelmsen

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - SØKNAD OM SALGSBEVILLING FOR ØL - MATVAREEXPRESSEN HAUGESUND AS

SAKSPROTOKOLL - SØKNAD OM SALGSBEVILLING FOR ØL - MATVAREEXPRESSEN HAUGESUND AS SAKSPROTOKOLL - SØKNAD OM SALGSBEVILLING FOR ØL - MATVAREEXPRESSEN HAUGESUND AS Hovedutvalg helse og omsorg behandlet saken den 28.01.2015, saksnr. 4/15 Behandling: D. Ferkingstad (Ap) foreslo at adressen

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0022/01 01/00368 BIRTAVARRE BARNEHAGE - 2 AVDELINGER OLDERDALEN BARNEHAGE - 2 AVDELINGER

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0022/01 01/00368 BIRTAVARRE BARNEHAGE - 2 AVDELINGER OLDERDALEN BARNEHAGE - 2 AVDELINGER Gáivuona suohkan MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtested: Møterommet, Rådhuset 1. etg. Møtedato: 11.06.01 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71

Detaljer

SAKSFRAMLEGG SAK: SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING - DEN GLADE DAME CAFE

SAKSFRAMLEGG SAK: SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING - DEN GLADE DAME CAFE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Grethe Tønder Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans):formannskapet Dok. offentlig: X Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig X Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 38/13 13/504 GODKJENNING AV INNKALLINGEN OG SISTE PROTOKOLL VALG AV PROTOKOLLUNDERSKRIVERE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 38/13 13/504 GODKJENNING AV INNKALLINGEN OG SISTE PROTOKOLL VALG AV PROTOKOLLUNDERSKRIVERE Gamvik kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådmannens kontor Møtedato: 30.08.2013 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. MØTEINNKALLING

Detaljer

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U62 &18 Arkivsaksnr.: 14/4602. Hovedutvalg helse og omsorg 28.01.2015 Formannskapet 23.02.2015

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U62 &18 Arkivsaksnr.: 14/4602. Hovedutvalg helse og omsorg 28.01.2015 Formannskapet 23.02.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U62 &18 Arkivsaksnr.: 14/4602 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg 28.01.2015 Formannskapet 23.02.2015 SØKNAD OM SALGSBEVILLING FOR ØL - MATVAREEXPRESSEN

Detaljer

BUDSJETT 2009 - DRØFTINGER

BUDSJETT 2009 - DRØFTINGER HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING Eva D. Husby Gunnar Mauseth Siv O. Gamst Geir A. Iversen Elisabeth S. Mikalsen Odd Ivar Gladsø til sak 132/08 Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret MØTE NR. 4/2016 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 19.05.2016 Tid: Fra kl.: 16:00 til kl.: 17:40 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Terje Wikstrøm, AP Varaordfører

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - SØKNAD OM SESONGSKJENKEBEVILLING - HOTELL- OG RESTAURANTDRIFT OMBORD I MS NORDSTJERNEN, FERJEKAIEN I SKUDENESHA

SAKSPROTOKOLL - SØKNAD OM SESONGSKJENKEBEVILLING - HOTELL- OG RESTAURANTDRIFT OMBORD I MS NORDSTJERNEN, FERJEKAIEN I SKUDENESHA SAKSPROTOKOLL - SØKNAD OM SESONGSKJENKEBEVILLING - HOTELL- OG RESTAURANTDRIFT OMBORD I MS NORDSTJERNEN, FERJEKAIEN I SKUDENESHA Formannskapet behandlet saken den 13.10.2014, saksnr. 95/14 Behandling: Innstillingen

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet Båtsfjord kommune HOVEDUTSKRIFT Formannskapet Møtested: Hamningberg kapell Møtedato: 21.06.2012 Fra: kl. 14:40 Til: kl. 15:20 Tilstede: Geir Knutsen. Anne Olavson, Ståle Olsen, Stein Kollstrøm, Chris-Johnny

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: HOVEDUTVALG FOR HELSE OG SAMHANDLING Møtested: Møtedato: 25.09.2012 Tid: 18.30 SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Utvalg: HOVEDUTVALG FOR HELSE OG SAMHANDLING Møtested: Møtedato: 25.09.2012 Tid: 18.30 SAKSLISTE SKIPTVET KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG FOR HELSE OG SAMHANDLING Møtested: : 25.09.2012 Tid: 18.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling. SAKSLISTE

Detaljer

MØTEBOK. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 21.01.2008 Tid: 11.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 21.01.2008 Tid: 11.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 21.01.2008 Tid: 11.00 MØTEBOK Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Lisa M. Pedersen Karl Idar Berg

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0015/06 06/00147 MEDLEMSSKAP I UTMARKSKOMMUNENS SAMMENSLUTNING (USS)

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0015/06 06/00147 MEDLEMSSKAP I UTMARKSKOMMUNENS SAMMENSLUTNING (USS) Gáivuona suohkan Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 13.03.2006 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utvalg for helse og omsorg

MØTEPROTOKOLL. Utvalg for helse og omsorg MØTEPROTOKOLL Utvalg for helse og omsorg Møtested: Lenvik rådhus, formannskapssalen Møtedato: 23.08.2012 Tid: Kl. 10.00 Til stede på møtet: Funksjon: Navn: Møtt for: Leder Martin Ness AP FO Medlem Grethe

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte. den 06.05.2015 kl. 09:00. i møterom Formannskapssalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte. den 06.05.2015 kl. 09:00. i møterom Formannskapssalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Formannskapet har møte den 06.05.2015 kl. 09:00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 30.08.04 Tid: 13.00 MØTEBOK Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Karl Idar Berg Lene

Detaljer

Møteinnkalling. Kåfjord Samepolitisk utvalg. Utvalg: Møtested: Pr. e-post Dato: 28.01.2013 Tidspunkt:

Møteinnkalling. Kåfjord Samepolitisk utvalg. Utvalg: Møtested: Pr. e-post Dato: 28.01.2013 Tidspunkt: Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Pr. e-post Dato: 28.01.2013 Tidspunkt: Kåfjord Samepolitisk utvalg Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 71 90 00. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for helse, omsorg og oppvekst

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for helse, omsorg og oppvekst MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg for helse, omsorg og oppvekst Møtested: HELSESENTERET, MØTEROM 1.ETG. Møtedato: 01.03.2012 Tid: 09.00-15.30 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Wenche Teigen, Knut Hårstad,

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR. 1/2008 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 18.02.2008 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 12.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Harald Bredesen SV Gyldig forfall

Detaljer

MØTEPROTOKOLL GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON. Helse, sosial- og omsorg. Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 14.06.2012 Tid: 13:00 15:15

MØTEPROTOKOLL GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON. Helse, sosial- og omsorg. Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 14.06.2012 Tid: 13:00 15:15 GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEPROTOKOLL Helse, sosial- og omsorg Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 14.06.2012 Tid: 13:00 15:15 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Yngvar Mikkelsen Bodil

Detaljer

I N N K A L L I N G til kommunestyremøte

I N N K A L L I N G til kommunestyremøte RØMSKOG KOMMUNE I N N K A L L I N G til kommunestyremøte Det innkalles til kommunestyremøte på Kommunehuset tirsdag 22.02.2011 kl. 19.00. Til behandling: K-SAK 13/11 K-SAK 14/11 K-SAK 15/11 K-SAK 16/11

Detaljer

MØTEBOK. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.10.2007 Tid: 10.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.10.2007 Tid: 10.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.10.2007 Tid: 10.00 MØTEBOK Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Rita Mathisen Lisa

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus (dato endret), Kommunestyresalen Dato: 28.03.2014 Tid: 10:00 13:45 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus (dato endret), Kommunestyresalen Dato: 28.03.2014 Tid: 10:00 13:45 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus (dato endret), Kommunestyresalen Dato: 28.03.2014 Tid: 10:00 13:45 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Alf E. Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen

Detaljer

Møteprotokoll. Kåfjord Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Formannskapssalen, Rådhuset. Funksjon MEDL MEDL. Linn Sylvi Steinnes Einar Erilcsen

Møteprotokoll. Kåfjord Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Formannskapssalen, Rådhuset. Funksjon MEDL MEDL. Linn Sylvi Steinnes Einar Erilcsen Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 30.10.2013 Tidspunkt: 10:00 Kåfjord Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Formannskapssalen, Rådhuset Følgende faste medlemmer møtte: Funkajon Lisa Marie Pedersen Solbakken

Detaljer

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Kommunehuset møterom Dønnamannen. Møtedato: 17.03.2009 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22

Detaljer

MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID

MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 07.03.2012 Tid: 16:30 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse,

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0044/04 04/00443 SØKNAD OM RESTAURERINGSTILSKUDD - MANNDALEN SANITETSFORENING

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0044/04 04/00443 SØKNAD OM RESTAURERINGSTILSKUDD - MANNDALEN SANITETSFORENING Gáivuona suohkan Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 04.06.04 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U62 &18 Arkivsaksnr.: 15/1737. Formannskapet 22.06.2015 SØKNAD OM SALGSBEVILLING FOR ØL - BUNNPRIS KOPERVIK AS

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U62 &18 Arkivsaksnr.: 15/1737. Formannskapet 22.06.2015 SØKNAD OM SALGSBEVILLING FOR ØL - BUNNPRIS KOPERVIK AS SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U62 &18 Arkivsaksnr.: 15/1737 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 22.06.2015 SØKNAD OM SALGSBEVILLING FOR ØL - BUNNPRIS KOPERVIK AS Rådmannens forslag til vedtak:

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for helse- og sosial

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for helse- og sosial Alta kommune Møteprotokoll Hovedutvalg for helse- og sosial Møtested: Borras Alta helsesenter Møtedato: 17.09.2007 Tid: 10.00 12.30 Til stede på møtet: SV Ole Simonsen Leif Birger Mækinen vararepr. AP

Detaljer

Saksfremlegg. Bevilling i gruppe 3 innendørs i serveringsbyggets Radic stua og Veni stua, samt relaks avdeling på hems.

Saksfremlegg. Bevilling i gruppe 3 innendørs i serveringsbyggets Radic stua og Veni stua, samt relaks avdeling på hems. Saksfremlegg Saksnr.: 10/3533-4 Arkiv: U63 &18 Sakbeh.: Britt Hågensen Sakstittel: TAPPELUFT OPPLEVELSER AS SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING Planlagt behandling: Hovedutvalg for helse- og sosial Formannskapet

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE 0054/06 06/00439 SØKNAD OM SOMMERARBEIDSPLASSMIDLER - NORD-TROMS MUSEUM

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE 0054/06 06/00439 SØKNAD OM SOMMERARBEIDSPLASSMIDLER - NORD-TROMS MUSEUM Gáivuona suohkan Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 06.06.2006 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Sakliste - tilleggssaker

Sakliste - tilleggssaker Sakliste - tilleggssaker STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet Formannskapssalen 16.06.2015 09:00 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 50/15 Sak 51/15 Sak 52/15 Sak 53/15 Sak 54/15 Sak 55/15 STIFTELSEN

Detaljer

MØTEBOK. Kommunestyret. Gáivuona suohkan Kåfjord kommune. Møtested: Kåfjorddalen grendehus Møtedato: 19.12.05 Tid: 11.00

MØTEBOK. Kommunestyret. Gáivuona suohkan Kåfjord kommune. Møtested: Kåfjorddalen grendehus Møtedato: 19.12.05 Tid: 11.00 Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Kåfjorddalen grendehus Møtedato: 19.12.05 Tid: 11.00 MØTEBOK Kommunestyret Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Det norske Arbeiderparti Bjørn

Detaljer

Møteinnkalling for Formannskap. Saksliste

Møteinnkalling for Formannskap. Saksliste EIDSBERG KOMMUNE Møteinnkalling for Formannskap Møtedato: 09.07.2015 Møtested: Heggin 3, 3. etasje Møtetid: 10:00-11:00 e-postmøte Saksnr Tittel Saksliste 15/50 Momarken Travbane - Food Republic AS - Skjenkebevilling

Detaljer

INNHOLDSTJENESTE PROSJEKT FOLKENETT - DIGITALE RESSURSSENTER

INNHOLDSTJENESTE PROSJEKT FOLKENETT - DIGITALE RESSURSSENTER Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 15.05.2006 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

BEVILLINGSPOLITISK HANDLINGSPROGRAM 2004 2008

BEVILLINGSPOLITISK HANDLINGSPROGRAM 2004 2008 BEVILLINGSPOLITISK HANDLINGSPROGRAM 2004 2008 Vedtatt i Tromsø kommunestyre 31. mars 2004 BEVILLINGSPOLITISK HANDLINGSPROGRAM 2004 2008 Retningslinjer for salgs- og skjenkebevillinger og kontrolltiltak

Detaljer

ALKOHOLPOLITISK HANDLINGPLAN

ALKOHOLPOLITISK HANDLINGPLAN ALKOHOLPOLITISK HANDLINGPLAN 2012 2016 Vedtatt av Leka kommunestyre 7994 Leka Telefon 74 38 70 00 Telefaks 74 38 70 10 1 Innledning: Alle kommuner er pålagt å utarbeide en alkoholpolitisk handlingsplan

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Gáivuona suohkan MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG FOR DRIFT OG UTVIKLING Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 06.10.05 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer