MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE"

Transkript

1 Gáivuona suohkan MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtested: Formannskapssalen Tid: Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0001/08 07/00793 ANKE - SØKNAD OM MIDLER TIL ADHD NORGE TROMS FYLKESLAG 0002/08 07/00723 SØKNAD OM KOMMUNAL STØTTE FRA BLÅLYS 0003/08 06/00332 TILSKUDDSSØKNADER 0004/08 07/01024 SØKNAD OM KOMMUNAL STØTTE FRA RUSMISBRUKERNES INTERESSORGANISASJON RIO NORD 0005/08 07/01003 SØKNAD OM SKJENKE-/SERVERINGSBEVILLING I LYNGEN LODGE 0006/08 08/00064 AVTALE MELLOM AMBULANSENS ANSATTES VELFERD, KÅFJORD OG KÅFJORD KOMMUNE 0007/08 07/00744 IGANGSETTING AV MATOMBRINGING TIL HJEMMEBOENDE 0008/08 08/00118 STØTTE TIL STUDIETUR KLASSE OLDERDALEN SKOLE 0009/08 08/00120 SØKNAD OM STØTTE TIL STUDIEOPPHOLD I ENGLAND - SKOLEÅRET 2007/ /08 08/00121 UTVIKLINGSMÅL FOR GRUNNSKOLEN I GAIVUOTNA - KÅFJORD 0011/08 08/00135 REFERATSAKER Orienteringssaker helse og sosial: - Prosessplan Samorganisering innen PRO-tjenesten - Barnevern Orienteringssaker oppvekst: 1. Økonomi - regnskap - budsjett

2 2. Prosjektoppgave: Fra skolehelseteam til helseteam for barn og unge 3. Nasjonale prøver, 9148 Olderdalen, Arne Mathisen (s.) leder Gerd Molund Olsen e.f.

3 Gáivuona suohkan Sak 0001/08 ANKE - SØKNAD OM MIDLER TIL ADHD NORGE TROMS FYLKESLAG Saksbehandler: Agnes Nilsen Arkiv: 223 Arkivsaksnr.: 07/ /08 Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Henvisning til lovverk: Bilag: Søknad datert mottatt 3. sept og 18. oktober 2007 Kommunen har mottatt anke fra fylkeslaget AD/HD etter avslag på søknad. Anke er mottatt den 3. september 2007 og 18. oktober det er å beklage at anken ikke er blitt behandlet tidligere. AD/HD har ikke lokallag i Kåfjord, men det er et ønske om å få opprettet et lokallag. Saken ble behandlet i HOO og i Formannskapet i sak 52/07 og det ble gjort slikt vedtak: Hovedutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 1. På grunn av manglende informasjon, opplysninger i søknaden, avslås søknaden. 2. Ny søknad kan sendes med ytterligere informasjon, opplysninger om foreningen og bruk av penger. I denne søknaden ble det søkt om økonomisk støtte på kr Av ytterligere opplysninger som er kommet er at foreningen har sendt inn budsjett for leirskole i Grøtavær i uke 32 og 33 i 2007 med utgifter på kr og kr De påpeker at en del av psykiatri pengene skal brukes på brukerorganisasjoner. Det er ikke avsatt midler i budsjettet til dette formål. På grunn av den økonomiske situasjonen avslås søknaden. Side 3 av 18

4 Gáivuona suohkan Sak 0002/08 SØKNAD OM KOMMUNAL STØTTE FRA BLÅLYS Saksbehandler: Agnes Nilsen Arkiv: 223 Arkivsaksnr.: 07/ /08 Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Henvisning til lovverk: Bilag: Søknad mottatt den 3. august 2008 har mottatt søknad om kommunal støtte av BlåLYS mottatt den 3. saugust 2007, Landsforeningen for seksuelt misbrukte. Det er å beklage at søknaden ikke er blitt behandlet tidligere. Om Landsforeningen BlåLYS BlåLYs Landsforeningen for seksuelt misbrukte er en brukerorganisasjon som kjemper for interessene til seksuelt misbrukte mennesker. Vi setter fokus på seksuelle overgrep mot barn og unge, der overgriperen har et tillitsforhold til den utsatte. Overgrep fra omsorgspersoner er et av de største traumene et barn kan påføres, og konsekvensene for den utsatte, familien, lokalsamfunnet og storsamfunnet er store. De arbeider med å bli en slagkraftig organisasjon med visjoner om å bedre behandlingstilbud for mennesker med traumer etter seksuelle overgrep. De søker om kr i driftsstøtte slik at de kan utvikle organisasjonen med mange lokallag. Det er ikke avsatt midler i budsjettet til dette formålet. På grunn av den økonomiske situasjonen avslås søknaden Side 4 av 18

5 Gáivuona suohkan Sak 0003/08 TILSKUDDSSØKNADER Saksbehandler: Agnes Nilsen Arkiv: 223 Arkivsaksnr.: 06/ /08 Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Henvisning til lovverk: Bilag: Søknad om kommunal støtte fra Kirkens SOS har mottatt søknad om kommunal støtte fra Kirkens SOS mottatt den 21. desember De søker støtte til sitt arbeid med kriseforebyggende arbeid. Deres tilbud på krisetelefon og nettjeneste gir brukerne full anonymitet. De befinner seg bare noen tastetrykk unna og er tilgjengelig når krisen rammer. Tilbudet gjelder alle innbyggere i Toms og Finnmark. De opplever at stadig flere dette som et relevant tilbud. Kirkens SOS ønsker et tettere samarbeid og håper at kommunen vil innarbeide Deres virksomhet i Psykiatriplanen. Mange av de som tar kontakt er personer med psykiske lidelser og ensomhetsproblematikk. De håper at kommunen har mulighet til å bidra med økonomisk støtte. Det er ikke avsatt midler i budsjettet til dette formålet. På grunn av den økonomiske situasjonen avslås søknaden. Side 5 av 18

6 Gáivuona suohkan Sak 0004/08 SØKNAD OM KOMMUNAL STØTTE FRA RUSMISBRUKERNES INTERESSORGANISASJON RIO NORD Saksbehandler: Agnes Nilsen Arkiv: 233 Arkivsaksnr.: 07/ /08 Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Henvisning til lovverk: Bilag: Søknad fra Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon RIO Nord har mottatt søknad om kommunal støtte fra RIO Nord mottatt den 5. desember de søker om kommunal støtte inntil kr I søknaden, påpeker de etterspørselen etter brukermedvirkning i alle sammenhenger. I dag er det satt et stort fokus med brukermedvirkning for å utvikle og å gi gode behandlingstilbud ikke minst innen dette fagfeltet. har i 2007 satset nettopp på dette feltet. har ingen interesse organisasjon på dette feltet. De ønsker å sette fokus på: Informasjon og opplæring Brukermedvirkning Etablere Rusforum i Troms Personlig rådgivning og individuell oppfølging Nettverkskafe, Kafé X i Tromsø, være med å bidra til oppstart og videreutvikling av andres prosjekter. Å bidra til bedre samhandling Formålet er hovedfokus på ettervern/integrering, samhandling mellom private og kommunale tiltak og samhandling mellom kommuner og spesialisthelsetjenester, og i sammenheng med dette: Bruk av individuell plan. Det er ikke avsatt midler til dette formålet i budsjettet. På grunn av den økonomiske situasjonen avslås søknaden. Side 6 av 18

7 Gáivuona suohkan Sak 0005/08 SØKNAD OM SKJENKE-/SERVERINGSBEVILLING I LYNGEN LODGE Saksbehandler: Agnes Nilsen Arkiv: U63 Arkivsaksnr.: 07/ /08 Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Henvisning til lovverk: Alkoholloven Forskrift om omsetting av alkoholholdig drikk Forskrift om salgs- og skjenkebevilling, Bilag: Søknad Alkoholloven 4-4 Forskrift om salgs- og skjenkebevilling, 2 og 4. Fra alkoholpolitisk handlingsplan; bevillingspolitikken I saksmappe: Tegninger over Lyngen Logde Bilder av Spirit of Lyngen Lyngen Lodge AS har søkt om skjenkebevilling for øl, sterkøl, vin og brennevin alle ukedager fra kl De søker også skjenkebevilling til deres båt Spirit of Lyngen for øl/vin. Lyngen Lodge som bygges i Djupvik, vil ha overnattings kapasitet opp til 16 gjester i dobbelrom. De tilbyr gjestene en total pakke som innbefatter: Transport til og fra Tromsø, syv netter overnatting i dobbelrom, seks dager guidede aktiviteter, utendørs jacuzzi (boblebad), badstue, stor peisestue, spisestue, bibliotek/tv-stue og full pensjon. Lyngen Lodge blir ikke åpen for offentligheten, men for forhåndsbestilte arrangementer/pakketurer. Lyngen Lodge AS eies og drives av Elisabeth Braathen og Graham Austick. Elisabeth Braathen er daglig leder, Graham Austick er styrets leder. Selskapet er et aksjeselskap og ble stiftet 20. januar 2007 med aksjer. Det søkes om skjenketid /skjenkeareal: Lyngen Lodge har en total BYA: 322m2, og det søkes om at skjenkebevillingen skal dekke hele arealet. Slik at gjestene kan bevege seg med sitt f.eks vinglass fra rom til rom. Det søkes også at bevillingen skal gjelde terrasse på ca 60m2 hvor det er ønskelig med servering på godværsdager. På terrassen er også jacuzzi (boblebadet) som kan benyttes daglig uavhengig av årstid. Det søkes om skjenketid alle dager fra kl til kl Side 7 av 18

8 Sak 0005/08 Spirit of Lyngen: Spirit of Lyngen vil først og fremst bli brukt som transportmiddel mellom Lyngen Logde og fjellene rundt om - der dagens topptur starter. Om sommeren vil de bruke båten i firmasammenheng, der de tilbyr firma å benytte Lodgen til kurs og seminarvirksomhet. I den forbindelse søkes det om skjenkebevilling for øl/vin til båten, som tenkes bruket ved utflukter, teambuiding, aktiviteter, grilling etc. Det søkes om skjenkebevilling alle dager mellom kl og Båten er en Redbay Stormforce 11m turning, Cabin RIB, med plass til 16 passasjerer. Alkoholloven og Forskrift om salgs- og skjenkebevilling,. Forskriften for (ble vedtatt i kommunestyret 18/9 2006), sier at skjenketider kan gis til kl. 24 på ukedager og til kl på fredager, lørdager og dager foran bevegelige helligdager. Forskriften gir ikke anledning til skjenking av alkoholholdigdrikk over 22 volumprosent utendørs. Alkoholloven og i Forskrift for gir anledning til skjenking for alkoholholdig drikk under 22 volumprosent til overnattingsgjester uten hensyn til tids begrensinger i 4-4. Alkoholdig drikk over 22 volumprosent er det forbudt å skjenke mellom kl og kl jmf Alkoholloven 4-4, 4. ledd. Annet: Kunnskapsprøvene om alkoholloven og serveringsloven vil bli tatt i midten av januar 2008, bekreftelse på beståtte prøver er ennå ikke innlevert. Firmaet har levert inn godkjent Skatteattest og attest fra Brønnøysundregistrene. Det bedt om uttalelse fra lensmann og sosialleder. Vurdering: satser på reiseliv, dette for å skape arbeidsplasser og aktivitet i kommunen. Lyngen Lodge har vært/er i kontakt med kommunen for å komme i gang med deres tilbud. Med denne satsingen, må man regne med at overnattings og serveringssteder søker om skjenkebevilling. Deres søknad om skjenkebevilling er til Lyngen Lodges gjester, som har forhåndsbestilte pakketurer/arrangementer. Dette begrenser skjenkebevillings omfang og vil ikke være tilgjengelig for offentligheten. Da forskriften ble vedtatt var det ikke overnattingssteder i kommunen med skjenkebevilling som dette konseptet. Søknaden behandles etter Alkoholloven med forskrift og vedtatt Forskrift for Kåfjord kommune, som tilsier at skjenketider ikke kan gis til kl Innstilling til vedtak om skjenketider settes etter Forskriften for. Båten Spirit of Lyngen, er en del av konseptet Lyngen Lodge gir sine gjester og de søker om å skjenkebevilling også til denne. Det søkes om bevilling for alkoholholdig drikk under 22 volumprosent (øl og vin) for servering på turer med båten. Kommunen har ikke hatt en slik Side 8 av 18

9 Sak 0005/08 søknad om bevilling tidligere og har dermed ingen erfaring med dette. Tilbudet er til Lyngen Lodges gjester og kommunen satser på reiseliv, så velges det å se positivt på søknaden. Generelt: Denne bevilling gjelder Lyngen Lodges gjester, som er turister i Kåfjord. Denne bevilling vil ikke øke tilgangen av alkohol i storgrad og spesielt ikke til den yngre befolkning i kommunen. 1. Lyngen Lodge gis serveringsbevilling i lokalene i deres lokaler som beskrevet i søknaden med vedlegg, under forutsetning av Mattilsynets godkjenning av lokalene. 2. Lyngen Lodge gis skjenkebevilling for alkoholholdig drikk over 22 volumprosent i deres lokaler som beskrevet i søknaden; spisestue, peisestue, bibliotek, overnattingsrom til forhåndsbestilte arrangement/pakkerturer. Ved endring av driftskonseptet til for eksempel pub, kreves ny bevilling. 3. Lyngen Lodge gis skjenkebevilling for alkoholholdig drikk under 22 volumprosent på terrassen jamf. Forskrift om salgs- skjenkebevilling for alkohol, 2 punkt c. 4. Skjenking av alkoholholdig drikk på Lyngen Lodge, under 22 volumprosent gis uten tidsbegrensing jamf. Alkoholloven 4-4, 7. ledd og Forskrift om salgs- og skjenkebevilling for Kåfjord Skjenking av alkoholholdig drikk på Lyngen Lodge over 22 volumprosent gis bevilling fra kl og avsluttes senest kl på ukedager og kl på fredager, lørdager og dager før bevegelige helligdager i henhold til Alkohollovens 4.4 og Forskrift om salgs- og skjenkebevilling for alkohol, 2 punkt b. 6. Spirit of Lyngen gis serveringsbevilling. Under forutsetning av Mattilsynets godkjenning av lokale/båten. 7. Skjenking av alkoholholdig drikk på Spirit of Lyngen under 22 volumprosent gis bevilling mellom kl og på hverdager og på fredager og lørdager. 8. Skjenke- og serveringsbevillinga gjelder fra den dato bekreftelse på beståtte kunnskapsprøver om serveringsloven og alkoholloven og godkjent attest fra lensmannen foreligger og til Gebyrene fastsettes i henhold til A-lovens 7-1, forskrift av 11. desember 1997 nr kap. 11 samt merknader til A-loven kap Elisabeth Braathen godkjennes som styrer, som stedfortreder godkjennes Graham Austick. 2. Innehavere av skjenkebevilling har et formelt, lovfestet ansvar for at skjenking foregår etter de lover og forskrifter som til enhver tid gjelder. Side 9 av 18

10 Gáivuona suohkan Sak 0006/08 AVTALE MELLOM AMBULANSENS ANSATTES VELFERD, KÅFJORD OG KÅFJORD KOMMUNE Saksbehandler: Agnes Nilsen Arkiv: G21 Arkivsaksnr.: 08/ /08 Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Henvisning til lovverk: Bilag: Avtale mellom Ambulansens ansatte velferd, Kåfjord og. hadde en avtale med Olderdalen Ambulanse, som gikk på samarbeid mellom ambulansetjenesten og legekontoret. Den inneholdt samtrening ved akutte situasjoner; som hjerte og lungeredning, sjekk av akuttmedisinsk utstyr, funksjonstest av Zoll (brukes ved hjertestans) de dager legekontoret er stengt (lørdag, søndag og helligdager). Da UNN overtok ambulansetjenesten opphørte avtalen. Etter det har det ikke vært et slikt samarbeid mellom ambulansen og legekontoret. har en overordnet samarbeidsavtale med UNN, som regulerer samarbeidet mellom spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten. Det utarbeides nå, av Samhandlingsenheten på UNN, en revidert overordnet samarbeidsavtale mellom kommunene i Troms og UNN. Denne er ikke ferdig ennå, men det forventes at den er klar i løpet av våren. Det skal også utarbeides en samarbeidsavtale mellom Akuttmedisinsk avdeling (gjelder også ambulansenetjenesten) og kommunene. Avtalen er ikke utarbeidet og saksbehandler er ukjent om dette arbeidet er startet og når den eventuelt vil være ferdig. Det har vært en del kommunikasjon mellom kommunen og UNN, om hva denne avtalen vil inneholde. Dette fordi kommunen ønsket at en slik avtale, skulle inneholde de samme punktene som hadde med Olderdalen Ambulanse. Nå har kommunen fått tilbakemelding fra UNN: At gjennomgang av akuttrom, vedlikehold av denne og funksjonstest av Zoll ikke vil inngå i avtalen. Dette fordi det er kommunale oppgaver. Nødvendigheten av at akuttrommet er operativt, funksjonelt innredet og at alt utstyr fungerer skulle være unødvendig å argumentere for. Det er uten tvil viktig når en akutt situasjon oppstår. Det gjøres nå et arbeid med å oppgradere akuttrommet av legekontoret og ambulansen. Dette finansiers over legekontorets budsjett. Ambulansen har nå opprettet et eget selskap: Ambulansens ansattes velferd, Kåfjord, som kommunen gjør en avtale med, for å utføre oppgaver som ikke inngår i UNNs avtale. Side 10 av 18

11 Sak 0006/08 Alle ansatte i ambulansen er medlemmer av selskapet og vil bli registrert i Brønnøysund registrene. Arbeidet de skal utføre gjennom denne avtalen er på deres fritid. UNN er kjent med at det inngås en slik avtale. Kontakt personer for deres selskap er: Nils Ole Dalvik og Per Gunnar Myrvoll. Samarbeidet som inngår med UNN: Ambulansen og legekontoret arbeider med å få i gang det videre samarbeidet, selv om avtalen med UNN ikke er utarbeidet. Dette samarbeidet skal kommunen ikke betale for. Midler til en slik avtale var innarbeidet i budsjett 2008, men ble strøket ved budsjett arbeidet fordi man måtte redusere utgiftene. 1. HOO godkjenner Avtalen mellom Ambulansens ansattes velferd og, slik det framgår av vedlagt forslag. 2. Utgiftene kr innarbeides i de årlige budsjettene. 3. Utgifter for 2008 kr ber HOO dekkes over formannskapets reserve. Overføres k.nr Avtalen er gyldig når begge parter har underskrevet avtalen. Side 11 av 18

12 Gáivuona suohkan Sak 0007/08 IGANGSETTING AV MATOMBRINGING TIL HJEMMEBOENDE Saksbehandler: Agnes Nilsen Arkiv: F26 Arkivsaksnr.: 07/ /08 Formannskapet /08 Hovedutvalg for oppvekst og omsorg / Kommunestyret Henvisning til lovverk: Bilag: I forbindelse med igangsetting av det nye systemet for utkjøring av middag til hjemmeboende er det kommet ønske om å ha to størrelser på posjoner av middag. I dag leveres det kun en størrelse på middagen. Det er flere brukere som gir tilbakemelding at de synes porsonen er for stor. I Tomsø leverer de normal posjon og stor posjon og prisene var i 2007 med dessert kr 63 og 69. Det ble for budsjett 2008 i Kåfjord punkt 13 vedtatt kr 57 pr middag. Når det nå ønskes å levere to størrelser på posjonen tas det utgangspunkt i kr 57 for normal posjon og kr 63 for storposjon. Da er det samme forskjell kr 6 på posjonene som i Tromsø. Det selges også en del middager til ambulansepersonell, ansatte og gjester som pårørende og lignende. De har fått kjøpt middag til samme pris som hjemmeboende. Det er en billig middag med hovedrett og dessert. Saken er drøftet og det foreslåes kr 80 for middag med dessert for andre som kjøper middag på helsesenteret. Det er planlagt oppstart månedskiftet februar/mars På grunn av endring av produksjonsmetode av middag levert fra Kåfjord helsesenter, fra å kjøre ut varm mat til å kjøre ut kald mat. Er det behov for at alle som har vedtak på middagslevering har mikrobølgeovn. Dette for å varme maten i hvert enkelt hjem. Dersom bruker ikke har mikrobølge ovn vil hjemmetjenesten være behjelpelig med å kjøpe inn mikrobølgeovn, men kostnadene må brukeren selv stå for. 1. Middag som selges til hjemmeboende fastsettes til kr 57 for normal posjon, kr 63 for stor posjon og kr 80 pr posjon for andre. En posjon er hovedrett og dessert. 2. Prisene er gjeldende fra oppstart av det nye systemet. 3. Brukere som kjøper middag fra Kåfjord helsesnter må ha mikrobølgeovn for å varme maten. Evt skaffe seg en mikrobølgeovn. Hjemmetjenesten vil være behjelpelig ved kjøp av mikrobølgeovn. Kostnadene må bruker selv stå for. Side 12 av 18

13 Sak 0007/08 Utvalg: Formannskapet Sak: PS 0001/08 Resultat: Oversendes HOO til beh. Behandling i utvalget: Karl Idar Berg fremmet følgende endringsforslag.: Saken oversendes hovedutvalg for oppvekst og omsorg til behandling. Forslaget ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Saken oversendes hovedutvalg for oppvekst og omsorg til behandling. Side 13 av 18

14 Gáivuona suohkan Sak 0008/08 STØTTE TIL STUDIETUR KLASSE OLDERDALEN SKOLE Saksbehandler: Øyvind Rundberg Arkiv: 223 A Arkivsaksnr.: 08/ /08 Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Henvisning til lovverk: Bilag: Søknad av om støtte til studieturen. Fra foreldre og elever. Tilleggsopplysninger av vedr. opplegget. Fra elevene. Olderdalen skole, 10. trinn, planlegger å gjennomføre en studietur til Polen og Tyskland i månedskiftet august/september (Vedlegg 1). De faglige opplegg som bl.a. omfatter historie, botanikk, geologi og kultur ivaretas av Aktive Fredsreiser.(Vedlegg 2). Det er og rimelig å tro at studiereisen også har en betydelig språk - og erfaringsverdi. Studiereisen er et samarbeid mellom foresatte og elever. Olderdalen skole kan ikke støtte opplegget økonomisk, da skolens ekskursjonsmidler er bundet opp til andre tiltak. støtter 10. klasse ved Olderdalen skole sin studiereise til Polen og Tyskland med kr Beløpet belastes post Side 14 av 18

15 Gáivuona suohkan Sak 0009/08 SØKNAD OM STØTTE TIL STUDIEOPPHOLD I ENGLAND - SKOLEÅRET 2007/08 Saksbehandler: Øyvind Rundberg Arkiv: 223 A Arkivsaksnr.: 08/ /08 Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Henvisning til lovverk: Opplæringslovas kap 3. Bilag: Fra student Pål Vegard Eriksen, Samuelsberg, elev ved Tromsdalen v.g. skole, har Kåfjord kommune fått søknad om støtte til årsopphold ved Cambrigde Regional College i England. Han er tatt ut til å representere skolen og Norge dette året. Undervisningen er lagt opp slik at de følger norske læreplaner, men all undervisning er på engelsk. Han bor hos en vertsfamilie. Av utgifter som ikke dekkes av Troms fylkeskommune, kan nevnes: Egenandel +Vertsfamilie = kr Det er viktig at ungdom fra kommunen drar ut for å lære mer språk, andre kulturer og det å klare seg ute i den store verden. Dette kan komme kommunen til nytte på et senere tidspunkt. Dessverre har ikke budsjettet for 2008 avsatt midler til denne type stipender på videregående skolenivå. Imidlertid bør kommunen støtte denne type utdanning som et ledd i å oppfylle sin målsetting om å satse på barn og unge. Saken legges fram uten innstilling. En mulighet er å oversende den til formannskapet med anmodning om å bevilge midler. Side 15 av 18

16 Gáivuona suohkan Sak 0010/08 UTVIKLINGSMÅL FOR GRUNNSKOLEN I GAIVUOTNA - KÅFJORD Saksbehandler: Øyvind Rundberg Arkiv: A11 Arkivsaksnr.: 08/ /08 Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Henvisning til lovverk: Hovedavtalen, del A 4-3. Bilag: 1. Undervisningspersonalet i kommunal grunnopplæring (SFS2213) Kommuneinfo. 2. Prosedyre ved inngåelse av arbeidstidsavtale for undervisningspersonalet. 3. Valg av utviklingsmål, fra Klubben, UF, Olderdalen skole. 4. Den gode skole, Sl, og UF, Manndalen skole. Kommunen og arbeidstakerorganisasjonene skal sammen komme fram til omforente utviklingsmål for grunnskolen, prosessen for å nå disse, samt utdype konkrete tiltak som er nødvendig for å nå målene. Hjemmel for dette finnes i Hovedavtalen. (Vedlegg 1). I Kåfjord ønsker en å gjennomføre dette i 3 faser (Vedlegg 2): 1. Etatsleder og arbeidstakerorganisasjonene drøfter seg frem til felles utviklingsmål for skolene. Det utarbeides en plan som sluttbehandles i kommunestyret. 2. Utviklingsmålene sammen med arbeidstidsavtalen drøftes på den enkelte skole. 3. Avtalebestemmelser drøftes på den enkelte skole. Innspill som er kommet fra Olderdalen og Manndalen skole hører inn under fase 1 og 2 og er nyttige innspill for å utarbeide felles utviklingsmål, samt lokal utdypning på den enkelte skole. De fungerer også som utviklingsmål for dette skoleåret, og prøves dermed ut i praksis. Etatsleder antar opplæringsmålene også vil avspeile sentrale føringer som satsing på språk, matematikk og IKT. Ut fra dette ønskes et tett samarbeid med barnehagene og foreldre. Det må også vurderes om overordna utviklingsmål kan være felles for skole og barnehage. Arbeidet med utviklingsmål for grunnskolen settes i gang. Plan for utviklingsmålene legges fram for kommunestyre i møte 23. juni Utviklingsmålene evalueres og rulleres etter behov. Side 16 av 18

17 Gáivuona suohkan Sak 0011/08 REFERATSAKER Saksbehandler: Gerd Molund Olsen Arkiv: Arkivsaksnr.: 08/ /08 Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Henvisning til lovverk: 1. Fra KS datert Skoleeierprisen 2008 Invitasjon til kommuner og fylkeskommuner om å søke på prisen 2. Fra Troms fylkeskommune, Oppfølgingstjenesten Region 5, datert Ungdomsoversikt pr Fra fylkesmannen i Troms datert Oversendelse av rapport etter skriftlig tilsyn grunnskoleopplæringen 4. Fra Manndalen skole v/rektor datert Økning av foreldrebetaling for mat 5. Fra Kunnskapsdepartementet datert Høringsnotat om forslag til endringer i forskrift til opplæringsloven om godkjenningsordning for personer med utenlandsk lærerkompetanse 6. Fra Kunnskapsdep. Datert Høring forslag til endringer i opplæringsloven 7. Fra Utdanningsdirektoratet (mail) datert Invitasjon til høring om læreplaner for Kunnskapsløftet TIP 8. Fra Regionkontoret i Nord-Troms Kurs for 10. klassingene ved de videreg. Skolene 9. Informasjonsbrev fra Nord-Troms Studiesenter Hva har skjedd i 2007? 10. Fra Utdanningsdirektoratet datert Høring forslag til endringer i forskrift til opplæringsloven 11. Fra Utdanningsdirektoratet datert Høringsbrev om rammer for læreplanarbeid i programfag til valg på ungdomstrinnet 12. Fra Manndalen skole Rapport från fruktkostveckan 13. Fra Manndalen skole v/rektor datert Seminar Kåfjordpakken samisk Språkopplæring 14. Fra PPT-tjenesten Innkalling til styremøte Fra Manndalen skole v/rektor datert Akustikkmålinger 16. Fra Utdanningsdirektoratet (mail)datert Invitasjon til høring om læreplan for religion, livssyn og etikk i grunnskolen 17.Hs. Fra Arbeids- og Inkluderingsdep. Datert Stadige veiledende retningslinjer for utmåling av økonomisk stønad til livsopphold 18.Hs Skriv fra etatsleder helse og sosial til Manndalskroa datert Befaringsrapporter - Salgs- og skjenkebevilling og røykeforbud 19.Hs Befaringsrapport fra Alkontroll A.S. datert Skjenkested Manndalskroa 20.Hs Befaringsrapport fra Alkontroll A.S. datert Skjenkested Anekset Olderdalen Side 17 av 18

18 Sak 0011/08 21.Hs Fra Ungbo BA datert Husleieøkning 22.Hs Prosessplan Samorganisering innen PRO-tjenesten 23.Hs Fra Den norske legeforening datert Invitasjon til deltakelse i et landsomfattende Kvalitetsforbedringsprosjekt: Gjennombruddsprosjekt i sykehjem/samhandlingen i Sykehus sykehjem 24.Hs Fra Helse- og Omsorgsdep. Demensplan Sk 3-årig virksomhetsplan for barnehagene i Gaivuona suohkan/ Sk Plan for tilsyn i barnehagene. Kommuner: Lyngen, Kåfjord og Storfjord Referatsakene tas til etterretning Side 18 av 18

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 25.06.2007 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 02.05.05 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.03.2008 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

Hovedutvalg oppvekst og omsorg

Hovedutvalg oppvekst og omsorg GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Møteinnkalling Hovedutvalg oppvekst og omsorg Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 11.03.2015 Tidspunkt: 10:00 Eventuell gyldig forfall må meldes snarest

Detaljer

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. KOMMUNE DØNNA Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Dønnamann Møtedato: 08.07.2014 Tid: kl. 09.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer

Detaljer

I tillegg vil det bli gitt en orientering om forprosjektet på Fjordtun skole.

I tillegg vil det bli gitt en orientering om forprosjektet på Fjordtun skole. Hammerfest kommune 1 Møteinnkalling 7/05 Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, obs. endret møtested Dato: Torsdag 12.05.05 Tidspunkt: Kl. 12:00 Forfall meldes snarest mulig og senest innen

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for helse- og sosial har møte. den 27.10.2014 kl. 10:00. i møterom Lille Haldde

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for helse- og sosial har møte. den 27.10.2014 kl. 10:00. i møterom Lille Haldde SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Hovedutvalg for helse- og sosial har møte den 27.10.2014 kl. 10:00 i møterom Lille Haldde Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no

Detaljer

Hovedutvalg oppvekst og omsorg

Hovedutvalg oppvekst og omsorg GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Møteinnkalling Hovedutvalg oppvekst og omsorg Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 06.05.2015 Tidspunkt: 10:00 Eventuell gyldig forfall må meldes snarest

Detaljer

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Rådhuset Møtedato: 10.11.2008 Tid: Kl. 09.00

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Rådhuset Møtedato: 10.11.2008 Tid: Kl. 09.00 Møtested: Rådhuset Møtedato: 10.11.2008 Tid: Kl. 09.00 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Kommunestyret Tilstede var: Eva D. Husby Gunnar Mauseth Siv O. Gamst Roy Mienna Ulf Arne Hansen

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 30/10 10/485 VEDTEKTER FOR BÅTSFJORD KOMMUNES BUTIKK FOND 33/10 10/503 SØKNAD OM TILSKUDD KOMPETANSE HEVINGSTILTAK

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 30/10 10/485 VEDTEKTER FOR BÅTSFJORD KOMMUNES BUTIKK FOND 33/10 10/503 SØKNAD OM TILSKUDD KOMPETANSE HEVINGSTILTAK Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom : 23.08.2010 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985304/316. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 23.05.2007 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Melhus kommune MØTEINNKALLING Utvalg: KOMITE FOR LIV OG LÆRE Møtested: Formannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg. Møtedato: 28.08.2013 Tid: 09.00 Kl. 11.00 Utdeling av Kulturstipend til Sigurd Julius SAKSLISTE

Detaljer

Møteinnkalling. Nordreisa oppvekstutvalg

Møteinnkalling. Nordreisa oppvekstutvalg Møteinnkalling Nordreisa oppvekstutvalg Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 18.06.2015 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 77 07 10, eller til postmottak@nordreisa.kommune.no

Detaljer

Møteinnkalling GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE. Formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 02.02.2015 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE. Formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 02.02.2015 Tidspunkt: 10:00 GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Møteinnkalling Formannskap Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 02.02.2015 Tidspunkt: 10:00 Eventuell gyldig forfall må meldes snarest på tlf. 777 19 000

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Godkjenning av protokoll fra møte 09.04.2008 (sendt pr. E-post 15.04.2008)

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Godkjenning av protokoll fra møte 09.04.2008 (sendt pr. E-post 15.04.2008) Ordføreren MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: 22.05.2008 Klokkeslett: 1000 Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes vedkommende

Detaljer

Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 02.10.2012 Tid: 09:00

Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 02.10.2012 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 02.10.2012 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.11.2008 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

Rusforebyggende arbeid i Frogn kommune

Rusforebyggende arbeid i Frogn kommune Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Rusforebyggende arbeid i Frogn kommune Frogn kommune 21. DESEMBER 2007 RAPPORT 10/07 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 FROGN KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: NÆRINGSSTYRET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.04.2007 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAP Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 03.03.2014 Tid: 10:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 3/15 MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte den 30.04.2015 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Ragnar Olsen Nestleder Rita Dreyer Medlem Terje Wikstrøm

Detaljer

REFERATSAKER KOMMUNESTYRET

REFERATSAKER KOMMUNESTYRET Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 13.05.02 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE 28/08 REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPETS MØTE 14.10.2008 30/08 REHABILITERING SKOLEBYGG OG SVØMMEHALL I GRATANGEN KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKLISTE 28/08 REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPETS MØTE 14.10.2008 30/08 REHABILITERING SKOLEBYGG OG SVØMMEHALL I GRATANGEN KOMMUNE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskap Møtested: Gratangen Rådhus Møtedato: 14.10.2008 Tid: Kl. 12.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer møter

Detaljer

GRATIS SKOLE? Egenbetaling i grunnskolen

GRATIS SKOLE? Egenbetaling i grunnskolen GRATIS SKOLE? Egenbetaling i grunnskolen Forvaltningsrevisjon Gjennomført 08.2001 12.2001 Morten Mjølsnes Ingrid Sperre Saunes fagansvarlig for forvaltningsrevisjon Vera Hovelsen Bærum kommunerevisjon,

Detaljer

Det vil i starten av møtet bli økonomirapportering og stillingsrapportering. Driftskomiteens medlemmer. Det innkalles med dette til følgende møte:

Det vil i starten av møtet bli økonomirapportering og stillingsrapportering. Driftskomiteens medlemmer. Det innkalles med dette til følgende møte: Verdal kommune Møteinnkalling Driftskomiteens medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Driftskomiteen i Verdal Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 16.06.2010 Tid: 09:00

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for helse og sosial har møte i Moer sykehjem. 12.03.2008 kl. 19.00

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for helse og sosial har møte i Moer sykehjem. 12.03.2008 kl. 19.00 ÅS KOMMUNE Hovedutvalg for helse og sosial Sak 6/08 MØTEINNKALLING Hovedutvalg for helse og sosial har møte i Moer sykehjem 12.03.2008 kl. 19.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 17/15 15/1261 GODKJENNING AV PROTOKOLL - HOVEDUTVALG HELSE OG OMSORG 15.04.2015

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 17/15 15/1261 GODKJENNING AV PROTOKOLL - HOVEDUTVALG HELSE OG OMSORG 15.04.2015 Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 20.05.2015 Tid: 18:00 MØTEINNKALLING Forfall med kortfattet begrunnelse og eventuelle habilitetsspørsmål meldes snarest

Detaljer

De sakene som ikke er unntatt offentlighet er i tida fram til møtet utlagt med alle dokumenter til alminnelig ettersyn i helsehusets ekspedisjon.

De sakene som ikke er unntatt offentlighet er i tida fram til møtet utlagt med alle dokumenter til alminnelig ettersyn i helsehusets ekspedisjon. /\QJHQNRPPXQH Møteinnkalling 8WYDOJ 0 WHVWHG levekårsutvalget 'DWR 26.05.04 7LGVSXQNW 10:00 Eidebakken ungdomsskole Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller

Detaljer

ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR BEVILLINGSSAKER FREDRIKSTAD KOMMUNE 2012-2016

ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR BEVILLINGSSAKER FREDRIKSTAD KOMMUNE 2012-2016 ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR BEVILLINGSSAKER FREDRIKSTAD KOMMUNE 2012-2016 VEDTATT AV BYSTYRET 21. JUNI 2012 1 Delplan 4 Alkoholpolitiske retningslinjer for bevillingssaker Fredrikstad kommune 2012-2016

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Aurskog-Høland kommune TID: 15.06.2015 kl. 18:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no

Detaljer