Lyngen kommune. Offentlig postjournal for felles Lyngen kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Lyngen kommune. Offentlig postjournal 28.10.05 30.10.05 for felles Lyngen kommune"

Transkript

1 J.nr: 05/ U Datert: Arkiv: L10 Saksbeh.: ADMI-ADMI-RUK Til: Lyngen Bondelag Sak: HYTTEBYGGING PÅ DYRKA JORD Dok: SVAR ANG. VEDR. HYTTEBYGGING PÅ DYRKET MARK Lnr.: /05 Svar på lnr: 1 J.nr: 05/ I Datert: Arkiv: /102 Saksbeh.: ADM-ADM-HPM Fra: Lyngen v/werner Kiil Sak: KJØP AV EIENDOM LYNGEN PRESTEGÅRD - KJØPESUM OG SKJØTE Dok: 84/102 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET Lnr.: /05 J.nr: 05/ I Datert: Arkiv: [P4] Saksbeh.: [P4] Fra: [P4] Sak: DELSTILLING SOM ASSISTENT I SFO EIDEBAKKEN BARNESKOLE Dok: [P4] [P4] Lnr.: /05 Off. loven 5a 1. ledd/forvaltn.loven ledd nr. 1 J.nr: 05/ I Datert: Arkiv: L42 85/20 Saksbeh.: ADMI-ADMI-RUK Fra: Alpinbakken v/kaj Nordby Sak: 85/20 - MELDING OM TILTAK - BYGGING AV VARMESTUE Dok: 85/20 - MELDING OM TILTAK - BYGGING AV VARMESTUE Lnr.: /05 J.nr: 05/ I Datert: Arkiv: [P4] Saksbeh.: [P4] Fra: [P4] Sak: [P4] [P4] Dok: [P4] [P4] Lnr.: /05 Off. loven 5a 1. ledd/forvaltn.loven ledd nr. 1 J.nr: 05/ I Datert: Arkiv: L12 &18 Saksbeh.: ADMI-ADMI-RUK Fra: Haakon Karlsen jr Sak: SØKNAD OM DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANENS AREALEDEL - UTARBEIDELSE AV REGULERINGSPLAN Dok: SØKNAD OM DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANENS AREALEDEL - UTARBEIDELSE AV REGULERINGSPLAN Lnr.: /05

2 J.nr: 04/ I Datert: Arkiv: V83 Saksbeh.: ADMI-ADMI-JIL Fra: Fylkesmannen i Troms, landbr.avd., jord Sak: 30/10 - SØKNAD OM BYGGING AV LANDBRUKSVEI Dok: UTBETALINGSKORT Lnr.: /05 J.nr: 05/ U Datert: Arkiv: 243 G10 Saksbeh.: ADMI-ADMI-OMS Til: Mona Helen Lorentzen Sak: FYSAK Dok: TILSKUDD TIL OVERNATTING I FORBINDELSE MED KURS Lnr.: /05 J.nr: 05/ U Datert: Arkiv: 243 G10 Saksbeh.: ADMI-ADMI-OMS Til: Angelika Bugjerde Sak: FYSAK Dok: UTGIFTSDEKNING I FORBINDELSE MED KURS I TROMSØ Lnr.: /05 J.nr: 05/ I Datert: Arkiv: A20 Saksbeh.: ADM-ADM-SM Fra: Utdnnings og forskningsdepartementet Sak: UTVIKLINGSPROGRAM FOR GRUNNSKOLEOPPLÆRINGEN Dok: UTVIKLINGSPROGRAM FOR GRUNNSKOLEOPPLÆRINGEN Lnr.: /05 J.nr: 05/ I Datert: Arkiv: L42 88/1-19 Saksbeh.: ADMI-ADMI-RUK Fra: Sørheim Bygge ANS Sak: 88/1-19 MELDING OM TILTAK - OMDISPONERING FRA BUTIKK TIL LEILIGHET Dok: 88/1-19 MELDING OM TILTAK - OMDISPONERING FRA BUTIKK TIL LEILIGHET Lnr.: /05 J.nr: 05/ U Datert: Arkiv: 223 U64 Saksbeh.: ADMI-ADMI-OEN Til: Troms Sau og Geit v/kay Morten Bull Sak: SØKNAD OM STØTTE TIL SEMINAR FOR GEITNÆRINGEN Dok: SVAR ANG. SØKNAD OM STØTTE TIL SEMINAR FOR GEITNÆRINGEN Lnr.: /05 Svar på lnr: 1

3 J.nr: 05/ U Datert: Arkiv: 223 Q02 Saksbeh.: ADMI-ADMI-OEN Til: Johansen Gatekjøkken as Sak: VEDR. VEILYS Dok: SVAR ANG. SØKNAD OM Å FÅ DEKKET VEILYS Lnr.: /05 Svar på lnr: 1 J.nr: 05/ U Datert: Arkiv: 223 Saksbeh.: ADMI-ADMI-OEN Til: Nordic Intermaritim AS Sak: SØKNAD OM TILSKUDD TIL AVSLUTTET FORSØKSFANGST AV KONGESNEGLER I NORD-TROMS Dok: SVAR ANG. SØKNAD OM TILSKUDD TIL AVSLUTTET FORSØKSFANGST AV KONGESNEGLER I NORD-TROMS Lnr.: /05 Svar på lnr: 1 J.nr: 05/ I Datert: Arkiv: [U4] Saksbeh.: [U4] Fra: [U4] Sak: [U4] [U4] Dok: [U4] [U4] Lnr.: /05 Off. loven 5a 1. ledd/forvaltn.loven ledd nr. 1 J.nr: 05/ I Datert: Arkiv: L42 123/15 Saksbeh.: ADMI-ADMI-RUK Fra: Svensby Tursenter B/A Sak: 123/15 - MELDING OM TILTAK - BYGGING AV NAUST Dok: 123/15 - NABOVARSEL VEDR. TILTAK Lnr.: /05 J.nr: 04/ I Datert: Arkiv: D11 &18 Saksbeh.: ADM-ADM-JSS Fra: Det Norske Veritas Certification AS Sak: SØKNAD OM KONSESJONSOVERDRAGELSE FOR LYNGSEIDET SKITREKK BA FRA LYNGSEIDET ALPINKLUBB TIL LYNGEN KOMMUNE Dok: TAUBANETILSYNET - ÅRSRAPPORT 2005 Lnr.: /05 J.nr: 05/ I Datert: Arkiv: B65 Saksbeh.: ADM-ADM-SM Fra: Fylkesmannen i Troms, Utdannningsavdlingen Sak: SKRIFTLIGE OG MUNTLIGE AVGANGSPRØVER VÅREN 2006 Dok: SENSORER VED SKRIFTLIG AVGANGSPRØVE VÅREN 2006 Lnr.: /05

4 J.nr: 05/ I Datert: Arkiv: 119/26 L42 Saksbeh.: ADMI-ADMI-RUK Fra: Hans Petter Leer Sak: 119/26 - MELDING OM TILTAK BYGGING AV NAUST Dok: 119/26 - SØKNAD OM BYGGING AV NAUST Lnr.: /05 J.nr: 03/ I Datert: Arkiv: 614 Saksbeh.: ADM-ADM-HPM Fra: Nordlandsbanken ASA Sak: LYNGEN OMSORGSSENTER - ANBUD Dok: LYNGSTUNET HELSE OG OMSORGSSENTER - BANKGARANTI NR KR ,- FOR REGNING AV VESTERÅLEN KONTORSSENTER AS Lnr.: /05 J.nr: 05/ I Datert: Arkiv: [U4] Saksbeh.: [U4] Fra: [U4] Sak: [U4] [U4] Dok: [U4] [U4] Lnr.: /05 Off. loven 5a 1. ledd/forvaltn.loven ledd nr. 1 J.nr: 01/ I Datert: Arkiv: V08 112/71 Saksbeh.: ADMI-ADMI-EK Fra: JH Regnskap AS Sak: 112/71 - SPESIELLE TILTAK I LANDBRUKETS KULTURLANDSKAP Dok: 112/71 - "JEREMIASEIENDOMMEN" - REGNSKAPSOVERSIKT Lnr.: /05 J.nr: 05/ I Datert: Arkiv: 111/2 L42 Saksbeh.: ADMI-ADMI-RUK Fra: Per Granli Sak: 111/2 - MELDING OM TILTAK Dok: 111/2 - MELDING OM TILTAK Lnr.: /05 J.nr: 05/ I Datert: Arkiv: 112/6 V18 Saksbeh.: ADMI-ADMI-EK Fra: Troms Fylkes, Kulturetaten Sak: 112/6 - SØKNAD OM GODKJENNING AV PLAN FOR NYDYRKING Dok: 112/16 - SØKNAD OM GODKJENNING AV PLAN FOR NYDYRKING Lnr.: /05

5 J.nr: 05/ I Datert: Arkiv: 433 Saksbeh.: ADM-ADM-SM Fra: Høgskolen i Tromsø Sak: TILBAKEBETALING AV BELØP ETTERUTDANNING - LÆREPLANANALYSE FOR SKOLELEDERE 1998/99 Dok: TILBAKEBETALING AV BELØP "ETTERUTDANNING - LÆREPLANANALYSE FOR SKOLELEDERE" 1998/1999 Lnr.: /05 J.nr: 04/ U Datert: Arkiv: 109/4 V60 Saksbeh.: ADMI-ADMI-EK Til: Advokatfirmaet Garder MNA Sak: GNR. 109/4 - SØKNAD OM KONSESJON VED OVERTAKING AV FAST EIENDOM - HOLMEN Dok: SÆRUTSKRIFT: SØKNAD OM FRITAK FRA BO- PLIKT - KLAGE Lnr.: /05 J.nr: 00/ I Datert: Arkiv: [U3] Saksbeh.: ADM-ADM-BH Fra: [U3] Sak: KLAUSULERING AV NEDSLAGSFELT FOR NORD-LENANGEN VANNVERK, RUSSELV [U3] Dok: SAK NR. 04/ SKJ-HALO:LYNGEN KOMMUNE - BJARNE LEONHARDSEN M.FL. [U3] Lnr.: /05 Off. loven 5a 1. ledd/forvaltn.loven ledd nr. 1 J.nr: 05/ I Datert: Arkiv: K21 Saksbeh.: ADMI-ADMI-RUK Fra: Otto Mikalsen Sak: FORURENSNING / MILJØSKANDALE I ROTTENVIK I LYNGEN Dok: FORURENSNING / MILJØSKANDALE I ROTTENVIK Lnr.: /05 J.nr: 04/ U Datert: Arkiv: 109/4 V60 Saksbeh.: ADMI-ADMI-EK Til: Fylkesmannen i Troms, landbr.avd., jord Sak: GNR. 109/4 - SØKNAD OM KONSESJON VED OVERTAKING AV FAST EIENDOM - HOLMEN Dok: SØKNAD OM FRITAK FRA BO - OG DRIVEPLIKT PÅ EIENDOMMEN 109/4 OG 44 I LYNGEN - KLAGE Lnr.: /05

6 J.nr: 05/ I Datert: Arkiv: 223 Saksbeh.: ADM-ADM-EMH Fra: Brønnøysundregisteret Sak: KOMMUNALT TILSKUDD TIL TROS- OG LIVSSYNSSAMFUNN 2005 Dok: BEREGNING AV MEDLEMSTALL FOR TROS- OG LIVSSYNSSAMFUNN - AJOURFØRING TILSKUDDSLISTE Lnr.: /05 J.nr: 05/ I Datert: Arkiv: 69/19 L42 Saksbeh.: ADMI-ADMI-RUK Fra: Lyngen Rør v/ Lars Berg Sak: GNR. 69/19 - MELDING OM TILTAK Dok: SØKNAD OM ANSVARSRETT - 69/19 BEKKSTRANDVEIEN 21 Lnr.: /05 J.nr: 05/ I Datert: Arkiv: B31 &61 Saksbeh.: ADM-ADM-AAH Fra: Bjørkeng skole Sak: FLYTTEMELDINGER FOR ELEVER I GRUNNSKOLEN 2005 Dok: FLYTTEMELDING - EVEN ANDREAS MIDTBØ Lnr.: /05 J.nr: 05/ I Datert: Arkiv: 064 &01 Saksbeh.: ADMI-ADMI-MB Fra: Ugland IT group Sak: AVTALE OM RETT TIL BRUK AV INFORMASJON Dok: VEDLEGG TIL AVTALE OM RETT TIL BRUKAV INFORMASJON FRA EIENDOMSREGISTERET PÅ MASKINBASERT MEDIUM Lnr.: /05

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 16.02.2005-16.02.2005 for Felles Lyngen kommune

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 16.02.2005-16.02.2005 for Felles Lyngen kommune J.nr: 05/00022-014 I Datert: 14.02.05 Arkiv: 223 C11 Saksbeh.: ADM-ADM-JSS Fra: Laila Lanes Dok: SØKNAD OM KULTURMIDLER 2005 FOR PROSJEKT "LYNGEN FABRIKKER M.M" Lnr.: 001300/05 J.nr: 04/01741-005 U Datert:

Detaljer

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 21.05.07 21.05.07 for felles Lyngen kommune

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 21.05.07 21.05.07 for felles Lyngen kommune J.nr: 07/00679-002 U Datert: 16.05.07 Arkiv: PM 522 Saksbeh.: ADM-ADM-LÅ Til: Eva Hanne Midttun Sak: SØKNAD OM FASTSETTELSE AV LØNNSANSIENNITET Dok: SØKNAD OM FASTSETTING AV LØNNSANSIENNITET Lnr.: 003728/07

Detaljer

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 29.09.08 29.09.08 for felles Lyngen kommune

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 29.09.08 29.09.08 for felles Lyngen kommune J.nr: 08/00808-004 U Datert: 26.09.08 Arkiv: [U3] Saksbeh.: ADM-ADM-BH Til: [U3] Sak: SØKNAD OM RESSURER TIL SPEIALUNDERVISNING [U3] Dok: VEDTAK OM SPESIALPEDAGOGISKE TILTAK FOR BARNEHAGEÅRET 2008/2009

Detaljer

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 13.10.06 15.10.06 for Felles Lyngen kommune. KOMMUNE Lnr.: 007378/06 U.off:

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 13.10.06 15.10.06 for Felles Lyngen kommune. KOMMUNE Lnr.: 007378/06 U.off: J.nr: 06/01236-004 U Datert: 13.10.06 Arkiv: 124/13 L42 Saksbeh.: ADMI-ADMI-RUK Til: Tove N. Johannessen Sak: GNR. 124/13 - MELDING OM TILTAK - VED OG REDSKAPSBOD Dok: SVAR ANG. GNR. 124/13 - NY - MELDING

Detaljer

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 31.05.07 31.05.07 for felles Lyngen kommune

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 31.05.07 31.05.07 for felles Lyngen kommune J.nr: 07/00082-045 U Datert: 31.05.07 Arkiv: V11 Saksbeh.: ADM-ADM-HPM Til: Janne og Bjarne Leonhardsen Sak: OPPFØLGING AV NÆRINGSSAKER FRA 2006 Dok: UTBETALING AV TILSKUDD TIL KJØP AV MELKEKVOTE Lnr.:

Detaljer

Journaldato: 17.10.2014-19.10.2014, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 06.10.2014. Klassering: LYADM/PLA

Journaldato: 17.10.2014-19.10.2014, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 06.10.2014. Klassering: LYADM/PLA Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 19.10.2014, Journalenhet: LY-J -, Dokumenttype:,, Status: J,A 20.10.2014 Tilbud om fastlegehjemmel D 1737 - Ledig stilling som fastlege i 2014/1175-14 37844/2014

Detaljer

Lyngen kommune. Møteprotokoll. Utvalg: formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 06.02.2007 Tidspunkt: 10:00 13:30. Følgende medlemmer møtte:

Lyngen kommune. Møteprotokoll. Utvalg: formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 06.02.2007 Tidspunkt: 10:00 13:30. Følgende medlemmer møtte: 1 Lyngen kommune Møteprotokoll Utvalg: formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 06.02.2007 Tidspunkt: 10:00 13:30 Følgende medlemmer møtte: Kay Roger Fjellsøy Hans Kristian Karlsen, unntatt i sak

Detaljer

Journaldato: 13.12.2012, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A

Journaldato: 13.12.2012, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: LY-J -, Dokumenttype:,, Status: J,A 14.12.2012 Søknad om refusjon av avløserutgifter ved sykdom mv, - søknad om avløsertilskudd ved sykdom

Detaljer

Offentlig journal ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Elevmappe Eidebakken skole - ***** ***** ***** 2012/421-76 44304/2013 02.12.

Offentlig journal ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Elevmappe Eidebakken skole - ***** ***** ***** 2012/421-76 44304/2013 02.12. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 4.12.2013, Journalenhet: LY-J -, Dokumenttype:,, Status: J,A 09.12.2013 Elevmappe Eidebakken skole - 2012/421-76 44304/2013 LYED/ASS E Offl. 13 / Fvl. 13

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Formannskapet Kommunestyresalen Dato: 28.01.2008 Tidspunkt: 10:00

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Formannskapet Kommunestyresalen Dato: 28.01.2008 Tidspunkt: 10:00 Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Kommunestyresalen Dato: 28.01.2008 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om å få leie gamle gartneriet på Jensvoll. Søknad om å få leie gamle gartneriet på Jensvoll - Kenneth Beck Olsen

Offentlig journal. Søknad om å få leie gamle gartneriet på Jensvoll. Søknad om å få leie gamle gartneriet på Jensvoll - Kenneth Beck Olsen Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 8.11.2010, Journalenhet: LY-J -, Dokumenttype:,, Status: J,A 10.11.2010 Søknad om å få leie gamle gartneriet på Jensvoll Søknad om å få leie gamle gartneriet

Detaljer

Offentlig journal. Vedr lemping av låneavtale. Søknad om startlån - ***** ***** ***** ***** 2012/2887-5 15138/2013 LYADM/SR 29.04.2013 06.05.

Offentlig journal. Vedr lemping av låneavtale. Søknad om startlån - ***** ***** ***** ***** 2012/2887-5 15138/2013 LYADM/SR 29.04.2013 06.05. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 6.5.2013, Journalenhet: LY-J -, Dokumenttype:,, Status: J,A 13.05.2013 Vedr lemping av låneavtale Søknad om startlån - 2012/2887-5 15138/2013 29.04.2013 LYADM/SR

Detaljer

Journaldato: 13.10.2009, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 08.10.2009. Klassering: A10 LYADM/EMH

Journaldato: 13.10.2009, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 08.10.2009. Klassering: A10 LYADM/EMH Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: LY-J -, Dokumenttype:,, Status: J,A 14.10.2009 Rapport kontantstøtteordningen pr. oktober 2009 Rapportering kontantstøtteordningen 2009 2009/361-10

Detaljer

Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/402 TEKN/TOMJOH. Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/8 TEKN/TOMJOH. Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/399

Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/402 TEKN/TOMJOH. Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/8 TEKN/TOMJOH. Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/399 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 14.05.2015 -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført 28.05.2015 nnhold: Varsel om tilsyn med fyringsanlegg Tilsyn fyringsanlegg gnr 16 bnr 402 Sagveien 1

Detaljer

Lyngen kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 24.10.2005 Tidspunkt: 10:00 13:30. Følgende medlemmer møtte:

Lyngen kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 24.10.2005 Tidspunkt: 10:00 13:30. Følgende medlemmer møtte: 1 Lyngen kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 24.10.2005 Tidspunkt: 10:00 13:30 Følgende medlemmer møtte: Johannes Grønvoll Sølvi Jensen Werner Kiil Følgende medlemmer

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen formannskap. Utvalg: Møtested: Møterommet 1. etg på rådhuset, Lyngseidet Dato: 25.10.2012 Tidspunkt: 09:00

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen formannskap. Utvalg: Møtested: Møterommet 1. etg på rådhuset, Lyngseidet Dato: 25.10.2012 Tidspunkt: 09:00 Lyngen kommune Lyngen formannskap Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Møterommet 1. etg på rådhuset, Lyngseidet Dato: 25.10.2012 Tidspunkt: 09:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte

Detaljer

Journaldato: 11.01.2010-11.01.2010, Journalenhet: KÅ-J - Kåfjord kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A

Journaldato: 11.01.2010-11.01.2010, Journalenhet: KÅ-J - Kåfjord kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Journalenhet: KÅ-J - Kåfjord kommune, Dokumenttype:,, Status: J,A ttalelse til søknad om støtte fra Sametinget til ombygging og modernisering av driftsbygning

Detaljer

POSTLISTE Navn: EiendomsMegler 1 Nord-norge AS Navn: Fylkesmannen i Troms Navn: Annie og Jon Kristian Bakkland Navn:

POSTLISTE Navn: EiendomsMegler 1 Nord-norge AS Navn: Fylkesmannen i Troms Navn: Annie og Jon Kristian Bakkland Navn: Lnr: 1425/12 Regdato:27.02.2012 Arkivkode:GN/BN 0/0 Saksnr: 12/134-3 Dok.type: /U Gradering: Saksb: RÅD/TEKPL/CAJO EiendomsMegler 1 Nord-norge AS Dok.beskr: REGNING EIENDOMSOPPLYSNINGER GNR 27 BNR 31 REF.

Detaljer

Møteprotokoll. Lyngen kommune. Utvalg: Lyngen kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: Tirsdag 22.03.2011 Tidspunkt: 11:00

Møteprotokoll. Lyngen kommune. Utvalg: Lyngen kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: Tirsdag 22.03.2011 Tidspunkt: 11:00 Lyngen kommune Møteprotokoll Utvalg: Lyngen kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: Tirsdag 22.03.2011 Tidspunkt: 11:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Anette

Detaljer

Offentlig journal. Tjenestebevis - ***** ***** Personalmappe ***** ***** ***** 2010/3149-3 26787/2010 27.06.2011 LYLYNG/MOS 26.07.

Offentlig journal. Tjenestebevis - ***** ***** Personalmappe ***** ***** ***** 2010/3149-3 26787/2010 27.06.2011 LYLYNG/MOS 26.07. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 23.6.2011, Journalenhet: LY-J -, Dokumenttype:,, Status: J,A 27.06.2011 Tjenestebevis - ersonalmappe 2010/3149-3 26787/2010 26.07.2010 O offl. 13, fvl. 13

Detaljer

Offentlig journal. Nedbemanning. Nedbemanning i Lyngen kommune 2014/1165-2 18777/2014 01.12.2014 LYADM/HG 12.12.2014 LYADM/PLA

Offentlig journal. Nedbemanning. Nedbemanning i Lyngen kommune 2014/1165-2 18777/2014 01.12.2014 LYADM/HG 12.12.2014 LYADM/PLA Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 8.12.2014, Journalenhet: LY-J -, Dokumenttype:,, Status: J,A 12.12.2014 Nedbemanning Nedbemanning i 2014/1165-2 18777/2014 01.12.2014 LYADM/HG 474 Avs./mottaker:

Detaljer

OFFENTLIG POSTLISTE. Dokumenter registrert: 10.10.2012-10.10.2012 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK *, NOT *, IS * Journalenhet:

OFFENTLIG POSTLISTE. Dokumenter registrert: 10.10.2012-10.10.2012 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK *, NOT *, IS * Journalenhet: Saksnr: 12/30-59 Regdato:10.10.2012 Arkivkode:L31 Saksb: PMN/PMN/SAN SAR DNB Eiendom AS Dok.beskr: EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET - GBNR. 84/5 ESKIL GRØTHE TINGLYST 01.10.12 Saksnr: 12/30-72 Regdato:10.10.2012

Detaljer

Periode: 11-05-2012-11-05-2012

Periode: 11-05-2012-11-05-2012 DMS2002 - Software Innovation 14.05.2012 Offentlig journal Periode: 11-05-2012-11-05-2012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01731-40 U Dok.dato:

Detaljer

Periode: 11052009-11052009

Periode: 11052009-11052009 DMS2002 - Vennesla Kommune 13052009 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Nei Ja 07/00792-32 I Dok.dato: 07052009 Jour.dato: pal.endal@posten.no

Detaljer

Offentlig journal. 17/14 klarlegging av grenser. Søknad om fritak for betaling av kommunale avgifter på eiendommen 2014/269-4 1926/2014 13.06.

Offentlig journal. 17/14 klarlegging av grenser. Søknad om fritak for betaling av kommunale avgifter på eiendommen 2014/269-4 1926/2014 13.06. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 09.06.2014-15.06.2014, Dokumenttype:,, Status: J,A 07.08.2014 17/14 klarlegging av grenser Søknad om fritak for betaling av kommunale avgifter på eiendommen

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Anette Holst MEDL LYAP Lene Granli MEDL LYFRP

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Anette Holst MEDL LYAP Lene Granli MEDL LYFRP Lyngen kommune Møteprotokoll Lyngen formannskap Utvalg: Møtested: Møterommet 1 etg Lyngstunet, Lyngseidet Dato: 18.02.2011 Tidspunkt: 10:00 15:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Journaldato: 11.10.2010, Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 08.10.2010. Dok.dato: 08.10.2010. Dok.

Journaldato: 11.10.2010, Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 08.10.2010. Dok.dato: 08.10.2010. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype:,, Status: J,A 12.10.2010 gangsettingstillatelse tiltak på gbn. 1942/52/161 Byggesak på gnr. 1942/52/161

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune 26.12.11-01.01.12, Dokumenttype:,, Status: J,A Vedr. Fornyet melding om behov ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2008/966-2 3296/2006 26.04.2006 OPK/Tom-Herman Lie E Ofl. 5a, fvl. 13

Detaljer

Journaldato: 15.8.2011, Journalenhet: KVD - Sentral journalførende enhet for Kvinesdal kommune, Dokumenttype: I,U,X,N,S, Status: J - Journalført

Journaldato: 15.8.2011, Journalenhet: KVD - Sentral journalførende enhet for Kvinesdal kommune, Dokumenttype: I,U,X,N,S, Status: J - Journalført Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 15.8.2011, Journalenhet: KVD - Sentral journalførende enhet for, Dokumenttype:,,X,N,S, Status: J - Journalført 16.08.2011 Brannvesenet Sør KS Endring av vedtekter,

Detaljer

Salgsoppgave over jord og skog på Opplysningsvesenets fond sin eiendom. Nannestad Kapellangård (Holter)

Salgsoppgave over jord og skog på Opplysningsvesenets fond sin eiendom. Nannestad Kapellangård (Holter) Salgsoppgave over jord og skog på Opplysningsvesenets fond sin eiendom. Nannestad Kapellangård (Holter) gnr. 61 bnr. 2 i Nannestad kommune Denne salgsoppgaven er utarbeidet av Norsk Landbruksmegling as

Detaljer