imperialistenes krigseventyr!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "imperialistenes krigseventyr!"

Transkript

1 Høsten 2002 Nr. 25 Årgang 16 Kr. 25,- MARXIST-LENINISTISK TIDSSKRIFT ST PP imperialistenes krigseventyr! Den økonomiske krisa gjør krig mot Irak og andre stater til en fristende utvei for kapitalen og dens skandaliserte politikere. Utenriksminister Jan Petersen har på ordre fra USA lagt om retorikken fra motstand mot krig til å åpne for norsk krigsdeltakelse. Imperialisme betyr alltid krig. Likevel kan folkelig motstand forhindre, utsette eller forkorte kriger. Sidene 9 11 og leder side 2 Klassens avis i Tyrkia I Tyrkia finnes det bare ei dagsavis som går mot tyrkisk EU-medlemskap. Den trosser forfølgelse, forbud og millionbøter. Vårt mål er å være arbeiderklassens avis, ikke venstresidas, sier redaktør Taylan Bilgiç i samtale med Revolusjon. Intervju midten Nytt storforbund i LO på trappene? Faglig side 4 50 år siden den 19. partikongressen Sjølkritikkens kongress i 1952 Sidene ARBEIDERE I ALLE LAND, FORÉN DERE!

2 2 Ondskapens aksemakter I 30-åra fantes det tre stater som utmerket seg som aggressive og ekspansjonistiske det fascistiske Tyskland, Italia og Japan, seinere kjent som aksemaktene. De iverksatte en massiv opprustning og gikk til erobringsfelttog mot en rekke stater og land, i Afrika, Europa og Asia. I fellesskap dannet de Antikominternpakten for å bekjempe Den kommunistiske internasjonalen. For de øvrige imperialistiske maktene var det siste naturlig nok et prisverdig tiltak, men ekspansjonistenes erobringskriger ble til slutt for mange og for truende for de gamle europeiske stormaktene og USA. Annen verdenskrig ble resultatet. Alle imperialistiske stater og kapitalistiske land har ambisjoner om å ekspandere i et kapitalistisk verdensmarked. Men den økonomiske ekspansjonen vil alltid være begrenset, hvis den ikke har solid militær ryggdekning, som setter nødvendig stopper for rivalenes mottiltak og som sikrer uhemmet tilgang til vitale naturressurser for egen produksjon. Uhindret ekspansjonisme på det økonomiske, politiske og diplomatiske plan, forutsetter militære muskler. Det forsto Hitler, og den samme forståelsen har preget George W. Bush og hans forgjengere i Det hvite hus. Derfor har USA rustet seg til tennene i en mannsalder. Militærbudsjettet overstiger hele resten av NATOs til sammen. Førerhunden blant «ondskapens aksemakter» av i dag er USA, med det meste av Asia som hovedoperasjonsfelt. Storbritannia, Israel og Tyrkia er de viktigste medløperne i «Antiterrorpakten». Dette er stater som ikke nøler med å Vår mening Vår tids aggressive aksemakter heter USA og Israel Nr rykke inn militært i andre suverene land (som Irak, eller Libanon) og legge hele folkegrupper på slaktebenken. Irak er i den ulykksalige situasjon at landet befinner seg i skuddfeltet for samtlige av disse ondskapens aksemakter. Også de to mest opprørske folkegruppene i Midtøsten, palestinerne og kurderne, vil havne i kryssild. I ly av «jakten på Saddam» vil Israel benytte anledningen til å fortsette sin terrorkrig og kanskje sluttføre sin deportasjonspolitikk som skal tvinge det palestinske folket inn over grensene til Jordan for å skape enda mer «lebensraum» i sioniststaten. Libanon kan stå for tur. Tyrkia vil se sitt snitt til å «løse» kurderproblemet i det nordlige Irak. Og i fellesskap kan USA og Israel gå videre med gjøre reint bord i verdens oljeregion, ved å sørge for at det oppsetsige Iran tvinges til underkastelse. Make no mistake about it, for å låne litt Bush-retorikk: Imperialisme betyr krig. Et Bagdad i ruiner betyr ikke slutten på USAs felttog, bare starten. USA har blitt advart av Den arabiske liga om at en krig mot Irak vil bety at «helvetes porter åpner seg i Midtøsten». Den viktigste faktoren for å stagge den nye aggressorpakten er verdens folk; den voksende antikrigsbevegelsen og den verdensomspennende solidariteten med det heltemodige palestinske folket. Om krigen mot Irak ikke lar seg stanse i fødselen, gjelder det at den blir vendt til nederlag for de imperialistiske aggressorene. Norske leiesoldater inkludert. Redaksjonen avsluttet 27. september 2002 License to kill Luftforsvaret sendte i slutten av september seks F-16 jagerfly til Manas-basen i den tidligere sovjetrepublikken Kirgisistan. Flyene er blant annet utstyrt med luft-til-bakke-raketter, våpen som for eksempel har vist seg særs effektive mot bryllupsopptog i Afghanistan. Pilotene er frivillige og «nøye utvalgte», som det heter. De er alle indoktrinert ved EURO- Nato Joint Jet Pilot Training School på Sheppard Air Force Base i Texas. Flere av flygerne var med under krigen over Kosovo. Den gang skulle de være eskorte for bombeflygerne. Nå er den norske krigsinnsatsen trappet opp enda et hakk. Fra Kirgisistan kan de norske pilotene sjøl få utføre bombeoppdrag. Slike oppdrag har de trent på siden tidlig på 90-tallet. Særlig har treningen på beskytning vært i fokus, det som benevnes som luft-til-bakke-operasjoner, ifølge Forsvarsnett. Nå skal kunnskapen testes i praksis. Den politiske oppbakkingen skorter det ikke på, verken fra regjeringspartiene eller fra «opposisjonen». Lederen for Stortingets forsvarskomite, Marit Nybakk, som blant annet mener at bombing av Afghanistan er en effektiv form for kvinnefrigjøring, hyllet kamppilotene som skal stilles under US-kommando før avreise. Vi politikere må stå oppreist og ta ansvar for våre beslutninger, sa Nybakk. Uansett hva media eller den enkelte måtte mene skal dere vite at dere har forsvarskomiteens fulle støtte i ryggen, kunne hun fortelle mannskapene. Eller for å si det på yankeespråket: You now have license to kill, guys! Postboks 4480 Nydalen Årsabonnement kr. 100, ISSN Oslo For institusjoner kr. 200, Red. J. Steinholt Bankkonto Tlf Talerør for ML-gruppa Revolusjon. Dødlinje for neste nummer: 15. februar 2003

3 Nr Hva de mener I dag er forholdet satt litt på spissen at vi styres nesten like mye av regelverk fra Brüssel som fra Storting og regjering, mener byrådsleder Erling Lae (H). Han påpeker blant annet at alle kommunens større innkjøp og anbud styres av EØS-regelverket Plagsomme fakta til tross: Høyrebyråden er nok like ihuga EU-tilhenger som før. Kan verden leve med staten Israel? Overskriften er i seg sjøl nesten tabubelagt. Men spørsmålet må stilles, fordi staten Israel er en rasiststat som på mange måter overgår apartheidregimet i Vorsters Sør-Afrika. Og fordi, som vi tidligere har skrevet, Israel fungerer som USAs pitbullterrier. Fred i Midtøsten er utenkelig så lenge denne staten eksisterer. Det tidligere britiske mandatområdet Palestina ble overdratt FN og delt i en arabisk og en jødisk stat i 1947 (FN-resolusjon 181). Sovjetunionen var en av de første statene som anerkjente det nye Israel i 1948, nest etter USA. Dette er lett å forstå ut fra datidas vidtgående sympati for jødene etter lidelsene de hadde gjennomgått under fem års nazistisk terror. Tida og tidsånden gjorde det som ble oppfattet som en slags internasjonal botsgang på vegne av det jødiske folket diplomatisk nødvendig. Tragedien var at den sionistiske bevegelsen oppnådde indirekte anerkjennelse som jødenes representanter til tross for at framtredende jøder som Albert Einstein og Hannah Arendt allerede i 1948 advarte og protesterte mot den fascistiske sionistbevegelsens organisasjoner som Stern og Irgun, ledet av folk som Menachem Begin (som presterte å få Nobels fredspris 25 år seinere). Israel har aldri vært en stat i normal forstand, og slett ingen nasjonalstat! Staten står ikke på egne bein, den er bygd på stjålet land, på dollar og militarisme. 15 millioner dollar blir pumpet inn i Israel fra USA hver dag året rundt. Hva er et fritt Palestina? Et mini-palestina av bantustan-modell, prisgitt sioniststatens forgodtbefinnende? Eller et fullstendig frigjort Palestina? PLO hadde oppløsning av staten Israel som del av sitt charter fra 1964, helt til Yasser Arafat egenhendig opphevet denne formuleringa et krav som fulgte av Osloavtalen. Hans beslutning ble seinere sanksjonert av et flertall i det palestinske nasjonalrådet (PNC). I prinsippet hadde PNC allerede i 1988 anerkjent Israel, idet Rådet godtok FN-resolusjon 242 samtidig som den palestinske staten ble proklamert. Kravet fra «det internasjonale samfunnet» om at Israel må trekke seg tilbake til grensene før seksdagerskrigen i 1967, dvs. oppgi Vestbredden og Golanhøydene, blir nå framstilt som det store og avgjørende skrittet for fred. I praksis har også PLO sitt krav blitt redusert til dette, altså en palestinsk stat ved siden av et Israel med grensene fra Men på dette tidspunktet hadde sionistene allerede utvidet «sin» del av det opprinnelige Palestina fra 56 prosent til 77 prosent. Palestinavenner og aktivister har i praksis sluttet seg til dette minimumskravet. Kanskje er dette en riktig taktisk parole i en situasjon der palestinerne er diplomatisk på offensiven, men militært sørgelig på defensiven. Men er den riktig for det? Er ikke nettopp illusjonen om at et rasistisk Israel vil trekke seg tilbake til grensene fra 1967 og la en palestinsk ministat få leve i fred, en viktig grunn til at palestinerne er kommet på defensiven militært og politisk? Sjølsagt betyr det å utslette staten Israel ikke å utslette statens jødiske (eller arabiske) innbyggere. Det betyr bare at hele det palestinske området må omgjøres til en felles, sekulær stat, med like rettigheter for alle innbyggere, og at alle sionistiske institusjoner og maktstrukturer må vekk. Framfor alt må de fordrevne palestinerne ha førsterett på å vende hjem. Hva som bør skje med de nyankomne nybyggerne uten noen form for røtter i Palestina (jfr. den systematiske masseimporten av jøder fra andre deler av verden) er et spørsmål for seg. I dag er i hovedsak de ekstreme og reaksjonære islamistiske gruppene som Hamas, Islamsk hellig krig og Hizbollah som nekter å anerkjenne Israels rett til å eksistere som stat. Noen mindre grupper innafor PLO holder også fast på dette kravet, bl.a. Folkefronten. Men den progressive opinionen i Vest- Europa har som bærende fundament for sin støtte til palestinerne at Israels rett til å eksistere skal og må anerkjennes. Det dreier seg bare om å gjøre Israel litt mer «sivilisert». Jo lenger Israel består som stat, jo mer skjerpa blir krigsfaren i hele Midtøsten. I en krig mot Irak vil ikke Israel spille den passive rolla det ble pålagt ved forrige korsvei. Da vil pitbullterrieren slippes løs. For at dette skal gå bra sett fra imperialismens side, er det vesentlig at verdensopinionen oppfatter og forsvarer denne staten som legitim. Mens Egypt og Jordan som USA-agenturer er hovedbrikker for å underbygge Israels «legitimitet» internasjonalt og i den arabiske verden, er Irak og Iran problemer, fordi de ikke anerkjenner denne legitimiteten og framfor alt fordi de har nasjonal kontroll over betydelige deler av verdens kjente oljeressurser. Det retoriske spørsmålet blir altså: Er det mulig å være konsekvent antiimperialist, er det mulig å bekjempe krigsforberedelsene effektivt, er det mulig å forsvare det palestinske folket samtidig som en aksepterer at staten Israel kan bestå?

4 4 FAGLIG KOMMENTAR Pensjon en faglig kamp! Av Rolf Jørgensen Ved årets tariffoppgjør har pensjonsrettigheter blitt en kampsak. Stortinget skal behandle framtidige pensjoner og Folketrygdens framtid. Dette fører til usikkerhet blant arbeidsfolk, og da i aller høyeste grad en berettiget usikkerhet. Det er ikke grunn til å tro at staten vil garantere arbeidsfolk en verdig pensjon, og en viktig kampsak blir derfor å kreve at arbeidskjøperne også betaler for pensjon. Derfor reiste flere fagforbund krav om pensjonsordninger inn i overenskomstene. De færreste har fått det til, men har akseptert protokoller som er mer intensjoner enn bindende avtaler om at pensjonsavtaler skal utredes i tariffperioden. Med ett unntak, nemlig Heismontørenes Fagforening, hvor medlemmene stemte ned forslaget til overenskomst nettopp for å få pensjon på 66 prosent for bransjen inn i overenskomsten. Og i fra slutten av august ble det streik som fortsatt pågår når dette skrives. Det er en tøff kamp heismontørene har stilt seg i spissen for. Jeg har snakka med flere heismontører, både tillitsvalgte og medlemmer, og de er forberedt på en langvarig streik. Den kampen heismontørene fører i dag må bli hele fagbevegelsens kampsak ved neste tariffoppgjør. Stå på! Er store fagforbund det samme som sterke forbund? Dette er et av spørsmålene som flere fagforbund innen samferdsel og service skal ta stilling til. Bakgrunnen er en rapport fra forskningsinstituttet Fafo som behandler spørsmålet om sammenslåing av seks LO-forbund for å møte framtida. Vi vil i denne artikkelen se på den faglige kampen og hvilken betydning sammenslåinger har for klassekampen. Kommunistenes faglige strategi Det er to viktige punkter som danner grunnlaget for kommunistenes faglige strategi: For det første er faglig kamp en skole i klassekamp og en kamp for å vinne arbeiderklassen for sosialismen og revolusjonen. Det vil være helt utenkelig å vinne en sosialistisk revolusjon, eller i det hele tatt ha en revolusjonær situasjon, uten å ha hele eller viktige deler av arbeiderklassen og da den organiserte delen av arbeiderklassen på revolusjonenes side. Dermed blir spørsmålet om hvilken av retningene innen fagbevegelsen som vinner fram, helt avgjørende i kampen for revolusjon og sosialisme. Fagbevegelsen er i sin natur en reformistisk bevegelse og det Lenin kalte økonomistisk. Under kapitalismen er fagbevegelsens oppgave å kjempe for arbeidsfolks klasseinteresser mot arbeidskjøperne og deres stat. Det betyr at vi som revolusjonære må delta i alle sider av det faglige arbeidet og den faglige kampen, og ikke bare når det gjelder de store linjer og viktige streiker. Det betyr med andre ord at vi må være med, og det kan være rein brødpolitikk, velferdsgoder, faglige særinteresser, kamp for reformer osv. Dette er viktige oppgaver for en faglig aktivist, men en må hele tida passe på at en ikke mister de store linjene av syne. Kampen om de store linjene og den trauste og kanskje noe «kjedelige» dagskampen må følge hverandre i en revolusjonærs faglige aktivitet. Dette er grunnleggende når en skal vurdere konkrete organisatoriske spørsmål i den norske fagbevegelsen som sammenslåing av reformistiske forbund i LO. Dagens situasjon Den norske fagbevegelsen er gjennomført reformistisk enten vi snakker om LO eller forbund og fagforeninger utenom LO. Fagbevegelsen har i mange årtier ligget under hælen på et reaksjonært sosialdemokrati som i liten grad har klart eller villet være en kjempende bevegelse for medlemmene, det vil si den organiserte arbeiderklassen. Dette er også utgangspunktet for mange av de sammenslåingene som allerede har vært og for de som kommer. I stedet for å reise spørsmål ved om det er sider ved forbundenes faglige linje som er årsak til at antallet organiserte (i LO) går ned og/eller at forbundet ikke får gjennomslag, reiser man en organisatorisk debatt om at organisatoriske endringer skal løse problemene. Dette er sjølsagt et blindspor. Samtidig er det slik at det vil være riktig å gjøre organisatoriske endringer slik at for eksempel alle bussjåfører blir samla i ett forbund, og ikke fire som i dag (tre LO-forbund og ett YS-forbund). Nr Det er ikke nødvendigvis størr Tjener det arbeiderne om disse seks smelter sammen? I dag er det ca arbeidere innen samferdsel, og av disse er det en organisasjonsprosent på ca 47. Av disse er igjen ca 20 prosent (dvs. ca arbeidere) organisert i LO fordelt på seks forbund: Norsk Transportarbeiderforbund, Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund (PostKom), Norsk Jernbaneforbund, Norsk Lokomotivmannsforbund, Handel og Kontor (HK) og Norsk Kommuneforbund. Forslag om sammenslåinger Fafo fikk i oppgave av fire forbund innen samferdselssektoren å utrede utviklingen innen transport og samferdsel og hvilke konsekvenser dette vil ha for fagbevegelsens framtid innen området. Fafo har levert en rapport med forslag om flere muligheter for sammenslåinger av forbund. Det er tre forslag som er vurdert. For det første en maksimumløsning hvor alle forbund innen private og offentlige ytelser, service og transport kan slås sammen til et forbund på ca medlemmer. Dette blir ansett som uaktuelt. For det andre en minimumsløsning med et rent samferdselforbund. Dette blir vurdert som mer realistisk, men blir sett på som problematisk, da det betyr en splittelse av Handel og Kontor og at Kommuneforbundet må avgi et stort antall medlemmer. For det tredje foreslås det en mellomløsning i form av et service- og samferdselsforbund som vil bli si en sammenslåing av Transportarbeiderforbundet, Jernbaneforbundet, Lokomotivmannsforbundet, Postkom, Handel og Kontor og Hotell- og Restaurantarbeiderforbundet. I følge rapporten og store deler av det faglige byråkratiet er det fire viktige argumenter for en sammenslåing: 1 Makt og innflytelse i LO 2 Større «politisk tyngde»

5 Nr elsen det kommer an på 3 Løse grensesnitt i forhandlinger og avtaleverk 4 Møte den internasjonale utviklingen Hva er viktig? For å få en fagbevegelse som er et best mulig redskap i klassekampen og som er eller kan utvikle seg til et redskap for arbeiderklassen i dagskampen, bør disse kriteriene være til stede: Fagforeninger med stor grunnplansaktivitet, altså at vanlige arbeidsfolk står mest mulig for aktiviteten, og ikke det faglige byråkratiet. Fagforeninger og forbund som kjemper for medlemmenes interesser og som fører ei kamplinje. Fagforeninger og forbund som ikke lar seg diktere av det byråkratiske LO-apparatet. Høy organisasjonsprosent. Kort avstand mellom tillitsvalgte og medlemmer. Medlemmene har reell innflytelse i klubben, avdelinga og/eller foreninga, som igjen har innflytelse i forbundet. Medlemmene må identifisere seg med fagforening og forbund. Også for å kunne utvikle en revolusjonær fagbevegelse, er disse punktene viktige. En byråkratisk sammenslåing av forbund vil fort kunne føre til det motsatte, nemlig: Økt byråkrati Mindre medlemsinnflytelse, dvs. demokrati Svekket kampkraft Lang avstand fra medlemmene til toppene Ei faglig linje og organisasjon den enkelte ikke identifiserer seg med Lavere organisasjonsgrad. Hva viser erfaringene? Tidligere erfaringer viser at dette stemmer. En kan trygt slå fast at det ikke er mange i Fellesforbundet som identifiserer seg med forbundet og byråkratiet rundt Bjørndalen, men en føler tilhørighet til bransjer som bygning, jern og metall osv. El og It-forbundet organiserer i dag langt færre av arbeiderne i sitt område enn hva de tidligere LO- forbundene innen bransjen gjorde (nå kan det riktig nok være flere årsaker til det som vi ikke kommer inn på her). Et eksempel på hvor dårlig det kan gå, er det svenske SEKO (forbundet for Service og Kommunikasjon), som riktig nok har «innflytelse» inn mot det sosialdemokratiske og borgerlige maktapparatet, men hvor medlemmene ikke har noe de skal ha sagt. Nei til topplansbyråkrati Som en konklusjon kan en slå fast at byråkratiske sammenslåinger styrt fra toppen svekker de fagorganiserte, men kan styrke det faglige byråkratiet og det maktapparat som ofte er knyttet til staten og arbeidskjøperne med tusen bånd. Snakk om solidaritet i en slik diskusjon er ofte snakk om solidaritet med helt andre enn grunnplanet i fagbevegelsen. Sammenslåinger og organiserte fellesskap på tvers av forbund, grupper og bransjer som kommer fra grunnplanet, fra arbeiderklassen sjøl blir noe helt annet. Stopp brutaliseringa Fellesforbundet er resultat av at Jern og Metall, Bygning, Papir og Bekledning slo seg sammen. En kan slå fast at det ikke er mange i Fellesforbundet som identifiserer seg med byråkratiet rundt Bjørndalen. 5. november stopper store deler av Norge fordi mange fagforbund og fagforeninger i både privat og offentlig sektor går til streik. Streiken retter seg mot en stadig brutalisering av arbeidslivet. Arbeidskjøperne fører et stadig mer umenneskelig og hensynsløs undertrykking av arbeidsfolk. Arbeidsplasser blir nedlagt eller trua med å bli nedlagt, flytta til utlandet, ansatte blir skaltet og valtet med under dekke av omstilling og nødvendig «modernisering». Outsourcing og sosial dumping for å undergrave arbeidsfolks rettigheter innflytelse er blitt dagligdags. Dette fører til økt usikkerhet, overtidspress, langtidssyke og uførhet blant vanlige arbeidere. Svaret fra arbeidskjøperne og regjeringa er forslag om å øke grensene til overtidsarbeid, angrep på normalarbeidsdagen, angrep på sykelønnsordninga og et angrep og usikkerhet om pensjon og trygder. Dette må arbeiderklassen og fagbevegelsen slå tilbake. Kampen dreier seg ikke lenger om å forsvare velferdsstaten, Mobilisering for jentene på Ashland Siden begynnelsen av september har to Handel og Kontor-organiserte jenter vært i streik ved den amerikanske bedriften Ashland i Larvik. Kravet er noe så elementært som en tariffavtale. Handel og Kontor har etterhvert fått brei støtte fra hele fagbevegelsen. Transport har gått til sympatiaksjon i form av vareboikott av bedriften, og sjøl det amerikanske Teamsters lover støtte til de streikende. Teamsters er det nærmeste USA kommer Transportarbeiderforbundet i Norge, og har medlemmer i Ashlandbedrifter. Du kan gi din støtte til streiken og følge utviklinga på nettstedet til Handel og Kontor men å kjempe for en ny velferdsstat, det vil si at sosialismen må settes på dagsorden. Streiken 5. november er bare starten på en kamp arbeiderklassen må føre. Rolf Jørgensen Noen av parolene 5.11.: Forsvar normalarbeidsdagen ikke rør overtidsbestemmelsene! Stillingsvernet må styrkes færre midlertidig ansatte! Bekjemp sosial dumping nei til outsourcing! Styrk folketrygden!

6 6 Nr Masseoppsigelser for monopolprofitt Den norske krona er sterkere enn noensinne, mens masseoppsigelsene kommer på løpende bånd. Alt sammen for å «skape større aksjonærverdier», som det skamløst heter fra den ene konsernledelsen etter den andre industriarbeidsplasser forsvinner hver måned, ifølge NHOs tall. Slik har det vært det meste av året De fleste oppsigelsesbølgene kommer som resultat av utflagging, fusjoner og virksomhetsoverdragelser, eller «synergieffekt», som det heter på borgernorsk. Ferske eksempler er nedlegginga av Jordan, Talgø og Hurum Fabrikker. Mjellem & Karlsen og «industrieventyret» Think på Aurskog har konkursspøkelset hengende over seg. Fra før har hundrevis av Braathens-ansatte blitt pressa ut av jobben etter SAS sitt oppkjøp av Braathens S.A.F.E. Hydro magnesium kvitta seg med 600 arbeidere i fjor, mens Fosen mekaniske verksted i Trøndelag står foran en mulig konkurs og oppsigelse av 300 verftsarbeidere ironisk nok en følge av bygginga av kakseskipet The World, et flytende skatteparadis for verdens jetsett. Sunn økonomi? Kapitalisme betyr ustabilitet og usikkerhet for morgendagen. Den bunnsolide norske økonomien er verken sunn eller solid. Ei rekke bransjer og industrier er i mer eller mindre permanent krise. Den ekstremt høye kronekursen (f.t. ca. 7,50 mot euro) er heller ikke noe sunnhetstegn, men vil forsterke problemene i hele den tradisjonelle eksportindustrien, fordi norske varer blir dyrere i utlandet. Omvendt gjør det høye rentenivået, som Norges Bank truer med å øke ytterligere for å inndra kjøpekrafta som er oppnådd i tariffoppgjøret, det attraktivt for utenlandsk kapital å plassere brakkliggende kapital i norske kroner og investere i norske verdipapirer og i industri- og finansaksjer. Noe som presser kronekursen ytterligere opp. Gule fagforeninger En vesentlig grunn til at borgerklassen kan ture fram, er splittelsen som blir skapt mellom grupper av arbeidere og ansatte. Bakkemannskapene til Braathen, de fleste medlemmer av Handel og Kontor, ble dolket i ryggen av husforeninga til SAS, Luftfartens funksjonærforening (LFF). Med Asbjørn Situasjonen i kommune-norge er like absurd som den er dramatisk. Norske kommuner skylder i gjennomsnitt kroner per innbygger, og gjeldsbyrden har økt dramatisk de seinere åra, ifølge Nationen. Mens gjelda i snitt utgjorde 49 prosent av driftsbudsjettet i 1998, har andelen i løpet av tre år økt til 60 prosent. De små kommunene har den største gjelda målt i forhold til innbyggertallet. Forverringa av kommuneøkonomien er en føljetong som har pågått siden 80-tallet. Og det blir bare verre, med stengte skoler, fritidstilbud og barnehager som de umiddelbare følgene. Bakgrunnen er den systematiske nedtrappinga av de statlige rammebevilgningene, samtidig som kommunene blir pålagt stadig nye oppgaver. Det mer enn hundre år gamle kommunale sjølstyret er ikke lenger noe demokratisk fortrinn, men ei tvangstrøye. Kommunepolitikernes «demokratiske» funksjon er i hovedsak å krangle om hvilke budsjettposter Wikestad i spissen har LFF gjort skam på elementære krav til gjensidig faglig solidaritet. Dette skitne spillet, begrunnet i et fåfengt håp om å redde «sine egne», kan bli en kortvarig seier. Norwegian Air Shuttle er kommet på vingene og sultne europeiske flyselskaper sikler på SAS. Hvor skal de SASansatte hente den faglige solidariteten fra da? Vekk med illusjonene En annen feilslått linje for å redde arbeidsplasser, har de ansatte på Jordan Flisa stått for. De Jordan-ansatte økte produktiviteten langt utover eiernes krav. Da det ikke hjalp, tilbød de seg som skal kuttes inn til beinet. Kommunepolitikere, uansett partitilhørighet, reagerer med stigende frustrasjon og raseri. Det er ikke lenge siden hele kommunestyret i Vardø la ned seg sjøl. Utskremte statssekretærer ble tvunget til å gå spissrotgang blant rasende innbyggere. Flere kommuner har tatt initiativ til å samordne motstanden. Fra før av har aksjonene Nordlandsopprøret og Folkeaksjonen for Finnmark mobilisert brei oppslutning. For Finnmarkskommunene spesielt, får den systematiske nedbygginga av fiskeindustrien store konsekvenser i form av flere arbeidsløse, økt utflytting og mindre skatteinntekter. Med andre ord blir kommunene stadig fattigere. Kystfiskerne er i ferd med å sulte i hjel midt i matfatet, takket være en fiskeripolitikk som konsekvent tilgodeser storkapitalen. Kvoter blir fordelt og gitt til trålerflåten, mens kystfiskerne mister fiskerettigheter og lokale fiskemottak forsvinner. Trålerne leverer til mottak lenger sør, der prisene er bedre. å gå ned ti prosent i lønn, bare eierne ville legge ned fabrikken i Cambridge istedenfor anlegget på Flisa. Men heller ikke denne «frivillige» omfordelinga fra lønn til profitt var nok for grådige eiere. De ansatte står ribbet tilbake både for jobb og for faglig sjølrespekt. Borgerklassen, aksjonærene og kapitalistregjeringa har ingen «vilje til å forsvare norske arbeidsplasser», de har bare vilje til å forsvare sin profitt. Hvis arbeidsfolk skal klare å stå imot kapitalens slakt av våre arbeidsplasser, må vi overvinne splittelsen fagorganiserte imellom og svare kapitalen med klassekamp. Kommuneprotest mot tvangstrøya Situasjonen i kommune-norge er like absurd som den er dramatisk. Den norske stateten er som kjent steinrik, med rundt 600 milliarder «på bok». Mens statlige subsidier skal vekk, dels fordi de er «konkurransevridende» og i strid med EØSreglene, dels fordi staten ikke skal «sløse med penger», tappes den samme statens oljefond for millioner daglig på grunn av høy kronekurs og store kursfall på verdens børser. Kapitalens fasit er slik: Større overføringer til kommunene for å sikre verdiskapning og bosetting er sløseri. Spekulative tap på verdens obligasjons- og aksjemarked er produktivt næringsvett. Gitt at dette er representativt for det gjennomsnittlige norske kunnskaps- og erkjennelsesnivået, er det ikke mer enn rimelig at Høyre krever en opprustning av (grunn)skolen. Vi tror kanskje det ville ha vært en fordel om opprustning av BI og professorminister Normann hadde førsteprioritet. Her trengs det virkelig til hjernevask. J.St. Nettmagasinet Revolusjon, 7. juli 2002

7 Nr Verdens Sosiale Forum (WSF) samles på ny i Porto Alegre i januar WSF er tilsynelatende et svært systemkritisk og progressivt forum. Men hvor dypt stikker egentlig systemkritikken? Verdens Sosiale Forum Sosialdemokratiet forsvarer systemet Bildet er ikke fra Verdens Sosiale Forum, men fra den store demonstrasjonen mot Verdensbanken i Oslo i juni. Foto: JRS På Verdens Sosiale Forum blir demarkasjonslinja mellom revolusjonære og reformister stadig tydeligere. Her står to forskjellige linjer klart mot hverandre. Mer enn femti tusen mennesker samla seg i den brasilianske byen Porto Alegre i begynnelsen av februar til det andre Verdens Sosiale Forum (WSF). Skillet mellom de som kjemper mot globaliseringa for å reformere den og gi den et menneskelig ansikt, og de av oss som slåss for å nedkjempe den og bygge sosialismen, viste seg tydelig. Dette speiler kompleksiteten til antiglobaliseringsbevegelsen og måten de sosialdemokratiske strømningene forsøker å avspore den på. Reformer WSF var åpenbart dirigert av de sosialdemokratiske og eurosentriske sektorene, særlig av det brasilianske PT (Arbeiderpartiet), det franske Attac og Foreninga av brasilianske forretningsfolk for borgerne. De organiserte et vidt spekter av begivenheter og fora, alle med nøye utvalgte paneldeltakere, uten at andre oppfatninger slapp til, i strid med «respekten for meningsforskjeller» som de skrøt av. For eksempel var det skammelig at FARC (De revolusjonære væpna styrkene i Colombia), Fidel Castro, Mødrene på Mai-plassen (mødrene til de forsvunne i Argentina) og andre representative krefter på kontinentet, ikke var invitert. Med argumentet om at konferansen er sammensatt av «sosiale bevegelser og det sivile samfunn» ble for eksempel en liten NGO (frivillige, ikke-statlige organisasjoner) innbudt i stedet for et revolusjonært parti med sosial innflytelse. Motsetninga ble som mest tydelig når man så at hovedsaklig europeiske politikere, lovmakere og borgermestre som er kjent for å forsvare den nyliberale og imperialistiske politikken til sine regjeringer, sto på gjestelista. Ministre fra Frankrike, Belgia og Portugal som var til stede ble konfrontert av delegater fra de samme landa. Kritikken ble mangedoblet på grunn av måten begivenheten ble monopolisert av NGO-ene, mange av dem finansiert med statlige (Brasil) eller internasjonale (Europa) midler. Dette forklarer de veike og endog populistiske uttalelsene fra noen av de sosialdemokratiske lederne som prøver å innta en venstreprofil. Blant disse gjorde Lula og PT (Lula er partiets leder og presidentkandidat Red.) tydelige anstrengelser for å mildne tonen i slutterklæringa, i et forsøk på å blidgjøre yankee ene som ble kritisert. Enda grovere var det da CUT (det brasilianske LO) under ledelse av PT og Attac forsøkte, ved å true med å trekke seg, å støtte teorien om «to djevler» som argumenterer med at USA er «den verste terroristen», men som samtidig setter folk og organisasjoner som slåss for nasjonal frigjøring i samme bås. Slutterklæringa inneholdt dermed ei liste med rettferdige krav, men uten noen henvisning til den nødvendige kampen for sosialismen, som er den eneste virkelige måten imperialismen og dens globalisering kan konfronteres. Etniske, kjønns-, miljø- og generasjonsmessige og økonomiske krav støttes også av de revolusjonære kreftene, men vi vet at de er utilstrekkelige, at revolusjonær kamp må til for å ta makta og bygge et nytt samfunn. Denne forskjellen forklarer hvorfor slutterklæringa ikke sier noenting om solidaritet med verdens folk som slåss mot amerikansk, europeisk, japansk og annen imperialisme. Men dette er en grunnleggende plikt for de som er aktivt involvert i kampen, og som ikke bare deltar i karnevalsprega begivenheter. Forutsetninger for framgang Enhet mellom folkene og de ulike kreftene som står imot de brutale uttrykkene for imperialistisk dominans, er nødvendig og virkningsfull. Derfor vil anledninger til dialog og utveksling av erfaringer alltid være positive, men bare såfremt synspunktene til de revolusjonære ikke blir holdt utenfor. Dessuten må ei klar, anti-imperialistisk holdning komme til uttrykk. Dette er noe ganske annet enn det å ta stilling for en imperialisme mot en annen, slik det skjedde på årets WSF. Når en leser slutterklæringa finner man ikke ett ord retta mot de europeiske imperialistene. Deres medansvar for krigene i Afghanistan og Jugoslavia eller i blokaden av Irak, nevnes ikke. Erklæringa ser bort fra den kjensgjerning at disse landa høster fordeler av utenlandsgjelda og sin kriminelle dominans over andre land, særlig i Afrika. Man kan ikke se bort fra det faktum at Forumets opphavelige ånd dreide seg om kampen for sosialisme som den eneste veien for å overvinne kapitalismen, for sletting av utenlandsgjelda, for internasjonal solidaritet med folk som kjemper. Det handler ikke om å kjempe mot noen eksempler på systemets brutalitet, men om å kjempe mot årsakene som er sjølve kapitalismens eksistens. Derfor er det nødvendig å arbeide for ekte enhet med og mellom folkene og deres organisasjoner, der en fastholder ei uavhengig og klassemessig linje i forhold til imperialismen. Vi vil fortsette i denne kampen sammen med mange andre organisasjoner som gir tydelig uttrykk for at de kjemper imot systemet og mot imperialisme av alle slag, både på vårt kontinent og over hele verden. Fra En Marcha nr En Marcha er sentralorgan for Ecuadors marxistleninistiske kommunistparti (PCMLE).

8 8 Nr Snylterkapitalisme og aksjespekulasjon I Imperialismen hevdet Lenin at vi lever i epoken med «snyltende og råtnende kapitalisme». Virksomheten til dagens investorer og børsmeklere, for ikke å nevne skandalene rundt selskaper som Enron eller WorldCom, gjør det lett å fatte hva Lenins poeng. Vi har tidligere (se Revolusjon nr. 22) sett hvordan de «gamle» kaptaleierne gjennom aksjeselskapet på sett og vis blir fortrengt, ja nærmest ekspropriert, fra produksjonsledelsen og at de mister styringsretten over sin egen eiendom. Etterhvert har aksjespekulasjonen blitt et typisk og dominerende trekk i alle utvikla kapitalistiske land. De fritt omsettelige aksjene blir ikke handlet til sin pålydende verdi, men til sin kurs. Spekulantene kjøper aksjer billigst mulig i den hensikt å selge dem videre til høyest mulig pris. En kursgevinst kan la seg realisere helt uten grunnlag i verdiskapning. Omfordeling av profitten Kjøp og salg av aksjer foregår altså ikke lenger først og fremst i den hensikt å sikre andeler av profitten gjennom dividende fra ett bestemt aksjeselskap. De reelle produksjons- og omsetningsresultatene i seg sjøl er ofte helt underordna. Langt viktigere er forventninger om framtidige profittutsikter, likegyldig om det er snakk om utsikter til rask spekulasjonsgevinst ved videresalg eller reell produktiv avkasting. Da blir også innsikt i de indre maktsentraenes skjulte dagsorden, deres planer og hemmelige forhandlinger om fusjoner eller nedlegginger, eller innsikt i politikernes planer om nye avgifts- og skatteregler, avgjørende. Denne innsikten går hånd i hånd med lobbyvirksomhet for å påvirke bestemte beslutningsprosesser. Aksjekursen på norske Tomra har for eksempel i to år kjørt slalåm, i takt med rykter om Tyskland kommer til å innføre et returpantsystem etter skandinavisk modell, eller ikke. En nyere spesialitet er bruken av de store revisorselskapene som garantister for at regnskapstallene og rapportene om omsetning, kvartalsgevinst osv. ikke er «fikset». Enronskandalen var nettopp en oppvisning i pynta regnskapstall over flere år som hadde drevet aksjekursen i været. Og de som hadde gått god for det fiktive regnskapet var ingen ringere enn «kontrolløren» i dette tilfellet det (inntil avsløringa lå på bordet) velrenommerte revisorselskapet Arthur Andersen. Til forskjell fra aksjedividenden, som er en profittandel som stammer fra utbyttinga av arbeiderne i produksjonen, er spekulasjonsgevinsten rein omfordeling av profitt, det er en omfordeling av det alt foreliggende byttet innenfor borgerskapet sjøl. I siste runde er det likevel arbeidsfolk som betaler for «moroa». Det er de som mister jobben når bobla sprekker og masseoppsigelsene kommer, ikke bare i det berørte selskapet, men også hos rekka av kreditorer, underleverandører og så videre. Svindelsystemet «På basis av den kapitalistiske produksjonen utvikler det seg gjennom aksjeselskapene en ny form av svindel med forvalterlønn, hvor det ved siden av og over de virkelige dirigentene opptrer en rekke forvaltnings- og tilsynsråd, som under påskudd av ledelse og forvaltning i virkeligheten driver selvberikelse og plyndring av aksjonærene.» (Marx, Kapitalen III MEW 25, s. 454 ty.utg.) Dette slo Marx fast da denne virksomheten fortsatt var på et relativt primitivt stadium sammenlignet med i dag. Nesten 150 år før Enron, WorldCom og Andersen-skandalene sendte sjokkbølger gjennom verdens børser. Og lenge før «forvaltningsråd» som kontrollerer enorme kapitalmengder i form av vår tids aksjefond eller pensjonsfond så dagens lys. Bare på vesle Oslo børs blir det omsatt aksjer for mellom 1,5 og 2,5 milliarder kroner hver dag. Det betyr at aksjene skifter eier (ofte flere ganger i løpet av samme dag), og har minimal sammenheng med produktiv virksomhet eller «jobbskaping». Det spekulanten vinner, er det andre som taper, iallfall på lenger sikt. Kontrollerende aksjepost «Med utviklinga av aksjevesenet dannet det seg en egen finansteknikk», skrev Hilferding, «som har til oppgave å sikre Ipraksis kan en storaksjonær ofte beherske et aksjeselskap med bare ca. 25 prosent av aksjene. herredømme over størst mulig fremmed kapital med minst mulig innsats av egen kapital.» Dette skjer gjennom utvikling av et konglomerat av selskaper. I praksis kan en storaksjonær ofte beherske et aksjeselskap med bare ca. 25 prosent av aksjene. Råderetten over veldige produksjonsmidler blir til de grader samfunnsmessig, samtidig som styringa konsentreres på stadig færre hender. Marx, Engels og Hilferding hadde bare spott til overs for «den småborgerlige teorien om aksjevesenet som en form for demokratisering av kapitalen», det vil si det tilsynelatende «rettferdige» i at én aksje også gir én stemme. Denne formelle stemmeretten er i praksis ingenting verdt, også om vi ser bort fra såkalte B-aksjer og lignende. Hvordan kan store aksjonærer med langt under halvparten av aksjene likevel sikre seg total kontroll? «Storkapitalen som behersker et aksjeselskap får langt større tyngde hvis det ikke handler om ett eneste, men om et system av gjensidig avhengige selskaper. Dominerende kapitalist N behersker med 5 millioner aksjer aksjeselskapet A som har en aksjekapital på 9 millioner. Dette selskapet oppretter et datterselskap B med 30 millioner i aksjekapital, hvorav det beholder 16 millioner i portefølje (altså at de sjøl beholder aksjer med pålydende verdi 16 millioner). For å skaffe penger for å innbetale disse 16 millioner, utsteder A fastrenteobligasjoner for 16 millioner, som ikke har stemmerett (det vil si gjeldsbrev eller såkalte B-aksjer Red.). N behersker nå med sine 5 millioner begge selskaper, som altså rår over en kapital på 39 millioner. A og B kan nå ut fra samme prinsipp grunnlegge nye selskaper, slik at N med en forholdsmessig liten kapital oppnår kommando over overordentlig store fremmede kapitalmengder. (Hilferding, Dietz s.140.) En del av bakgrunnsmaterialet er hentet fra hefte 20/21 i serien «Die Welt Begreifen und Verändern», Zeitungsverlag Roter Morgen Jan R. Steinholt

9 Nr Den amerikanske retorikken om «ondskapens akse» og hissige oppfordringer til krig mot Irak, var og er ment å understreke at USA mener alvor. FN er invitert til å bli med, men hvis FN avstår, spiller det i og for seg ingen rolle. Allerede den 12. september 2001, dagen etter fulltrefferne i New York og Washington, fikk USA fullmakt fra FNs Sikkerhetsråd til å ta igjen med alle midler. Dette klarsignalet utnyttes til siste trevl. President George Bush har for lengst kunngjort for verden at «krigen mot terror» vil bli langvarig og total. Afghanistan var bare begynnelsen, og Irak blir ikke slutten. Nabolandet Iran står allerede på lista. Strategiske motiver Det overordna strategiske målet er å sikre full kontroll over verdens største oljeressurser. Det betyr konkret Sentral-Asia og den arabiske halvøya. USA stoler etter 11. september 2001 ikke på det reaksjonære føydaldynastiet i Saudi-Arabia, og regner dessuten med at det vil falle før eller siden. Da må USA sikre seg kontroll over Irak, i neste omgang også Iran. USA vil for enhver pris hindre at EU (les: Tyskland og Frankrike) og Russland får nytt fotfeste i Irak og Iran, slik de har vært aktivt i ferd med de siste par åra. Russland inngikk nylig en stor handelsavtale med Irak på mer enn hundre millioner dollar. Statoil har involvert seg i Iran, noe som nok er med på å forklare de første krigsreservasjoner som kom fra norsk UD. De største imperialistiske utfordrerne til USA som avtegner seg er EU (på tross av Tony Blairs Storbritannia). Men det som på lang sikt skremmer den amerikanske imperialismens strateger mer enn noe annet, er en mulig allianse mellom Kina og Japan. Skal USA holde disse rivalene i tømme, er den totale kontrollen over oljekranene i Midtøsten jevngodt med kontrollen over disse statenes økonomi. Den økonomiske krisa Det amerikanske «næringslivsunderet» de siste åra har i stor grad vært bløff. Enron og WorldCom er bare stikkord for en rådende kultur og et interessefellesskap på topplan som peker rett mot Finansdepartementet, Kongressen og Det hvite hus. Børsboblene fortsetter å briste som popcorn, mens indeksene Dow Jones og Nasdaq setter nye bunnrekorder. Investeringene i amerikansk økonomi har gått ned sju kvartaler i strekk det lengste ubrutte fallet Derfor trenger USA krig Vi må trenge bak retorikken for å forstå krigslysten. i investeringer siden siste verdenskrig. Ledende borgerlige økonomer sammenlikner situasjonen i dag med den som gikk forut for det økonomiske sammenbruddet i 1920-åra. De vanvittig høye militærutgiftene sammen med krisa gjør det vrient for Bushadministrasjonen å innfri sine løfter om skatteletter. Krigspsykose og stadig nye kriger kan være et egnet middel både til å begrunne manglende skattelettelser, til å avlede oppmerksomheten og for å gi det militærindustrielle komplekset og dermed andre deler av økonomien et løft. Fokus vekk fra Israel Hele verden ser at «fredsavtalene», der Norge fikk spille rollen som mekler og nyttig idiot for Israel, ikke er verdt papiret de er skrevet på, og at det som forberedes er en sionistisk Endlösing av «det palestinske problem». Verdensopinionen har fullstendig vendt seg imot Israel, og sionistenes terror setter kontinuerlig Palestina øverst på det internasjonale nyhetskartet. Her har USA behov for å ta dobbelt «grep». En krig mot Irak vil flytte fokus og avlede oppmerksomheten fra okkupasjonen og erobringene i Palestina. I den grad palestinerne gir uttrykk for solidaritet med Irak og intensiverer kampen mot okkupanten, kan de enkelt beskyldes for «støtte til terror og Saddam». Det kan bli forspillet til iverksettinga av den israelske planen om fullstendig fordrivelse av det palestinske folket over grensene til Jordan. Endelig har USA sjølsagt behov for å holde trykket oppe, etter at verken Osama bin Laden eller mulla Omar er fanget eller bekreftet drept. Dagsorden blir derfor endret etter forgodtbefinnende. Nå er det Saddam som skal fjernes. Igjen er det snakk om å avlede oppmerksomheten, ikke minst på hjemmebane, overfor vanlige amerikanere som tvinges til å betale krigs- og krisekostnadene i form av økte skatter, sensur, angiveri og rasistisk trakassering. Antikrigsbevegelsen Lenin sa at kriger, enten de er rettferdige eller urettferdige, er uunngåelige under imperialismen. Men som både han og Stalin også sa, det er mulig å forhindre eller utsette en bestemt krig. Hvis krigsmotstanden, spesielt i de aggressive statene, blir sterk nok, kan denne faktoren forhindre, eller i det minste utsette en krig mot Irak. Krigsmotstanderne kan også utnytte motsetninger imperialistene imellom motsetninger som har kommet opp til overflaten siden den forrige Irak-krigen i Når disse linjer skrives, har krigen ennå ikke brutt ut. Uansett er det en stående oppgave for krigsmotstanderne å slåss mot krigen: Enten for å hindre at den bryter ut, eller for å underminere krigen og tvinge aggressorstatene til retrett hvis blodbadet først har begynt. Antikrigsbevegelsen har som stående oppgave å forklare hva krigen egentlig handler om: olje og hegemoni. Den har til oppgave å avsløre Norges tiltenkte rolle og servilitet for USA, å hindre alle former for norsk krigsdeltakelse. Og den har til oppgave å formidle informasjon om den breie og aktive antikrigsbevegelsen som finnes i Europa og i USA sjøl. På dette grunnlaget må det informeres og mobiliseres, på gata, på skoler og arbeidsplasser. Anti-imperialister må legge andre uenigheter til sida og samle kreftene for, sammen med det palestinske, irakiske, afghanske og andre folk å påføre USAimperialismen og dens medløpere et sviende nederlag. Bli med i Antikrigsnettverket! Stopp imperialistenes krigseventyr! Internasjonal antikrigsmarkering lørdag den 26. oktober

10 10 Nr USA krever at Norge deltar i krig USA var raskt ute med å kreve at Norge må delta aktivt i en væpnet konflikt med Irak. Om det blir militære aksjoner i Irak, vil vi be om at Norge bidrar med omtrent det samme som Norge har bidratt med i Afghanistan, sa USAs ambassadør i Norge, John Doyle Ong, i et intervju med Dagsavisen 14. september Det betyr i klartekst at Norge må stille med offensive kampfly, spesialstyrker som opererer i små enheter på bakkenivå, kjøretøyer og etterretning. At en ambassadør går ut på denne måten overfor en norsk regjering som på dette tidpunktet hadde uttrykt en smule skepsis til fornuften i å gå til krig, avslører at USA regner med at det blir en smal biff å banke Bondevik og Petersen lojalt på plass når det hardner til. Saltomortaler i UD Inntil videre har norske myndigheter prøvd å vri seg unna, i sin evige balansegang mellom EU og USA. Utenriksminister Jan Petersen advarte i februar mot planer om militær intervensjon i Irak. Det vil undergrave samholdet i den brede koalisjonen, og svekke muligheten til å få bukt med terrorismen på lengre sikt, sa han i Stortinget. Norsk deltakelse er blitt framholdt som uaktuelt. Tidlig i september snakket Petersen og Jagland som er leder av utenrikskomiteen som om krigsspørsmålet var helt hypotetisk. Og hvis Irak slapp inn våpeninspektørene var krig å forstå som helt uaktuelt. Men i løpet av seinsommeren og høsten er tonen gradvis lagt om fra det offisielle Norge. Krigsminister Kristin Krohn Devold ga den 27. september et klart signal om at Norge også er villig til å medvirke i en aksjon mot Irak, «dersom det blir aktuelt». USAs påskudd for å gå til krig forsvant den 16. september Etter langvarig press, ikke minst fra de arabiske landa, godtok Irak betingelsesløst å slippe inn våpeninspektørene den 16. september. Våpeninspektørene FNs våpeninspektører, som hadde i oppdrag å lete etter kjemiske, biologiske og kjernefysiske våpen i Irak, ble trukket ut i desember 1998 i forkant av amerikansk bombing av Bagdad. De har siden ikke fått lov til å komme tilbake. Irak beskyldte flere av inspektøreme for å være agenter for USA og CIA. Dette er seinere blitt bekreftet av flere. Den tidligere sjefen for FNs våpeninspektører i Irak, Rolf Ekéus, har innrømmet at de ble presset av USA til å spionere på Irak og til å fremprovosere krisesituasjoner. Når det gjelder Iraks masseødeleggelsesvåpen, sier den tidligere våpeninspektøren Scott Ritter at Saddams masseødeleggelsesvåpen stort sett er demonterte, og at «den irakiske trussel» bygger på systematiske Det norske folket sier nei til krig Et klart flertall sa i september nei til at Norge skal støtte USA i landets planer om en krig for å styrte Iraks president, ifølge en meningsmåling utført for Dagsavisen (12. september). 58 prosent svarte nei på spørsmål om Norge bør gi USA en slik støtte, mens 22 prosent svarte ja. Resten svarte vet ikke. Resultatet er i tråd med resten av Europa, der et klart flertall negative til en krig mot Irak. Nye påskudd for krig løgner og at president Bush har forrådt det amerikanske folk. Irak legger seg flat Regjeringen i Den irakske republikk baserer sin avgjørelse om å la våpeninspektørene komme tilbake på ønsket om å fullføre håndhevelsen av Sikkerhetsrådets resolusjoner og for å fjerne enhver tvil om at Irak har masseødeleggelsesvåpen, skrev Iraks utenriksminister Naji Sabri til Kofi Annan. Dermed skulle USAs og FNs hovedkrav være innfridd. Men alt pratet om våpeninspektørene er naturligvis et røykteppe for hva saken egentlig gjelder; oljemakt og frie hender til pitbullstaten Israel i Midtøsten. Nye påskudd Typisk nok reagerte representanter for Bush-administrasjonen umiddelbart avvisende: Hvis Saddam Hussein tror at dette bare handler om å la våpeninspektørene komme tilbake, eller om å spille det samme gamle spillet om igjen med å gi litt under press, vil han snart lære at det er annerledes nå, uttalte en tjenestemann Et politisk problem Vi skal ikke glemme for et sekund hva utenriksministeren sa da USA for et snaut år siden forlangte norske styrker til Afghanistan. Det er helt naturlig at vi tilbyr styrker. Det ville ha vært et politisk problem hvis vi ikke gjorde det. (Nettavisen 30. november 2001). Dette utsagnet er norsk utenrikspolitikk i et nøtteskall. Når USA setter presset på, vil Norge uansett gjøre som USA sier for å unngå et «politisk problem». til CNN. Siden har USA og Storbritannia lett med lys og lykte etter et hvilket som helst påskudd som kan «rettferdiggjøre» planen om å styrte Saddam og opprette et angloamerikansk lakeiregime av lignende type som det som er innsatt i Afghanistan. Helst med et oppkjøpt FN i ryggen. Men ikke nødvendigvis. Dobbeltmoral i særklasse Mens talløse krav rettes til Irak, står dobbeltmoralen til USA i skarp relieff. Da det amerikanske senatet for noen år siden vedtok en lov for implementering av den internasjonale konvensjonen mot utvikling, lagring og bruk av kjemiske våpen, passset de på å ta med i Senatsloven, paragraf 307, at «Presidenten kan avslå en forespørsel om inspeksjon av ethvert anlegg i De Forente Stater i de tilfeller hvor Presidenten bestemmer at inspeksjonen kan utgjøre en trussel mot De Forente Staters sikkerhetsinteresser». De kravene som er legitime for en amerikansk president, er altså ikke legitime sikkerhetskrav for en irakisk president, ifølge USA.

AfghAnistAn hent soldatene hjem! 30 kr,-

AfghAnistAn hent soldatene hjem! 30 kr,- Afghanistan HENT SOLDATENE HJEM! 30 kr,- Bli med i Rødt! Aldri før har menneskeheten rådd over så store ressurser som i dag. Teknologien og kunnskapsnivået setter oss i stand til å produsere, samhandle

Detaljer

Oktober! Rør ikke AFP! Irakerne gir seg aldri! Vil LO-toppen svike AFP når det hardner til? Side 4. Stort intervju med motstandslederen al-kubaisi.

Oktober! Rør ikke AFP! Irakerne gir seg aldri! Vil LO-toppen svike AFP når det hardner til? Side 4. Stort intervju med motstandslederen al-kubaisi. Høsten 2007 Nr. 35 Årgang 21 MARXIST-LENINISTISK TIDSSKRIFT Oktober! Rør ikke AFP! Vil LO-toppen svike AFP når det hardner til? Side 4 Irakerne gir seg aldri! 90 år etter Oktoberrevolusjonen i Russland

Detaljer

Nei til regjeringas. asylinnstramminger FlykTninger er velkomne hit! Internasjonal Sosialisme. Om den økonomisk krisa og endeløs krig side 4-10

Nei til regjeringas. asylinnstramminger FlykTninger er velkomne hit! Internasjonal Sosialisme. Om den økonomisk krisa og endeløs krig side 4-10 Internasjonal Sosialisme 4-2008 1.årgang. Kr: 30,- Nei til regjeringas asylinnstramminger FlykTninger er velkomne hit! Om den økonomisk krisa og endeløs krig side 4-10 TYSKLAND: Den tapte revolusjon side

Detaljer

LOs 32. Ordinære kongress 11. - 15. mai 2009. Kongressens vedtak

LOs 32. Ordinære kongress 11. - 15. mai 2009. Kongressens vedtak LOs 32. Ordinære kongress LOs 32. Ordinære kongress 11. - 15. mai 2009 Kongressens vedtak LOs 32. ORDINÆRE KONGRESS 11. 15. MAI 2009 Kongressens vedtak Kongressens vedtak.indd 1 11-05-10 13:23:15 Produksjon

Detaljer

Tjen folket: program. Innholdsliste. Versjon 0.10

Tjen folket: program. Innholdsliste. Versjon 0.10 Versjon 0.10 Tjen folket: program Innholdsliste Tjen folket: program...1 Innledning:...2 Om Tjen folket...2 Vårt mål...2 Kapittel 1: Kapitalismen skaper kriser, kriger og grunlaget for kommunismen...3

Detaljer

Forandre verden! Rød Ungdom på 1-2-3. Fredrik V. Sand, Ingeborg Steinholt og Marte Teigen (red.) Forandre verden! Rød Ungdom på 1-2-3. rødungdom.

Forandre verden! Rød Ungdom på 1-2-3. Fredrik V. Sand, Ingeborg Steinholt og Marte Teigen (red.) Forandre verden! Rød Ungdom på 1-2-3. rødungdom. Fredrik V. Sand, Ingeborg Steinholt og Marte Teigen (red.) Forandre verden! rødungdom.no 1 Forandre verden! November 2011 Fredrik V. Sand, Ingeborg Steinholt og Marte Teigen (red.) Andre bidragsytere:

Detaljer

Evner Vesten å bruke makt rasjonelt?

Evner Vesten å bruke makt rasjonelt? VÅRT VERN Krigsskoleutdannede offiserers landsforening Nyhetsblad Desember 2012 100 ÅRGANG Evner Vesten å bruke makt rasjonelt? Fornyelse av Luftforsvaret - en fremtidsrettet og nødvendig endring Kadettkontakt

Detaljer

Pensjonsranet. må stanses: FORSVAR AFP!

Pensjonsranet. må stanses: FORSVAR AFP! Rødt Nytt Avisa til Raudt nr. 4 2008 Pensjonsranet Mot forskjellene må stanses: FORSVAR AFP! Det handler om kampen mot forskjellene, sier Terje Skog. Solidaritetsprinsippet er under angrep. Les mer på

Detaljer

Aktuell bakgrunn Sør-Afrika Mosambik Zambia

Aktuell bakgrunn Sør-Afrika Mosambik Zambia Aktuell bakgrunn Sør-Afrika Mosambik Zambia Mars 2006 Ansvarlig: Terje Kalheim Utgiver: LOs internasjonale avdeling med økonomisk støtte fra NORAD Internett: www.lo.no GLOBALISERINGENS OFRE KONKURRANSE

Detaljer

SOSIALISME. Skapes ikke i RØDT STUDIEUTVALG. Studiesirkel basert på ei bok av Michael A. Lebowitz

SOSIALISME. Skapes ikke i RØDT STUDIEUTVALG. Studiesirkel basert på ei bok av Michael A. Lebowitz SOSIALISME Skapes ikke i Studiesirkel basert på ei bok av Michael A. Lebowitz RØDT STUDIEUTVALG INNHOLDSFORTEGNELSE Om boka som studiesirkelen bygger på Organiseringen av studiesirkelen Første samling:

Detaljer

Rødt Nytt. B-Postabonnement. www.roedt.no. Halvparten av oss blir uføre før vi er 67 år. Ikke gjør oss enda fattigere!

Rødt Nytt. B-Postabonnement. www.roedt.no. Halvparten av oss blir uføre før vi er 67 år. Ikke gjør oss enda fattigere! Rødt Nytt Avisa til Raudt nr. 8 009 Halvparten av oss blir uføre før vi er 67 år. Ikke gjør oss enda fattigere! Det gjelder oss. 43 prosent av oss blir uføre før vi er 67 år. Det er 48 prosent av kvinnene

Detaljer

Samleskinnen. HMS på byggeplasser

Samleskinnen. HMS på byggeplasser Samleskinnen Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening R Nr. 3/2003 Årgang 8 HMS på byggeplasser I dette nummer: Samleskinnen har tidligere fokusert på hvordan HMS er ivaretatt på byggeplassene og

Detaljer

FN-Veteranenes Landsforbund

FN-Veteranenes Landsforbund _01-40 20-06-05 11:57 Side 1 FN-Veteranenes Landsforbund Organ for FN-Veteranenes Landsforbund nr. 4-2005 FN-operasjonen i Kongo s. 4 7 og 33 Oppdrag Liberia s. 10-11 ONUC 45 år 20 juli s. 16-17 og 26

Detaljer

Kontaktblad nr. 1 2009. USAs nye dager i historien

Kontaktblad nr. 1 2009. USAs nye dager i historien Kontaktblad nr. 1 2009 USAs nye dager i historien Kjære leser Godt nytt år! Det er ikke en spesielt fredelig verdenssituasjon i det vi går inn i 2009. Kampene på Gaza har preget nyhetsbildet de siste ukene,

Detaljer

grafiske TYPO- MEDDELELSER bedriftsbesøk HOrnet på veggen merkeutdeling Side 8 9 Side 7 og 12 13 Side 14 Side 20 21

grafiske TYPO- MEDDELELSER bedriftsbesøk HOrnet på veggen merkeutdeling Side 8 9 Side 7 og 12 13 Side 14 Side 20 21 grafiske TYPO- MEDDELELSER trondheimskonferansen Side 8 9 bedriftsbesøk Side 7 og 12 13 HOrnet på veggen Side 14 merkeutdeling Side 20 21 Utgitt av Oslo Grafiske Fagforening Nummer 1 I 2009 I 94. årgang

Detaljer

FolkogforsVar Nr. 1 2011

FolkogforsVar Nr. 1 2011 FolkogforsVar Nr. 1 2011 Folk og Forsvar 60 år for fred, frihet og demokrati innhold Kjære leser Så ligger igjen et nytt år foran oss. For Folk og Forsvar er 2011 året vi kan feire 60 år som informasjonsleverandør.

Detaljer

Makta midt i mot. Rødt Nytt. Klassekamp i Europa. Vi gir oss ikke! Bevar sjukehusa! Bli med i Rødt! www.roedt.no. B-Postabonnement

Makta midt i mot. Rødt Nytt. Klassekamp i Europa. Vi gir oss ikke! Bevar sjukehusa! Bli med i Rødt! www.roedt.no. B-Postabonnement Rødt Nytt Avisa til Raudt nr. 3 2010 Kamp for lokalsjukehusa landet rundt: Makta midt i mot Vi gir oss ikke! Bevar sjukehusa! Ropene runga taktfast foran helsedepartementet i Oslo 23. mars. Folk hadde

Detaljer

Velferd til salgs. Av Asbjørn Wahl, daglig leder i For velferdsstaten

Velferd til salgs. Av Asbjørn Wahl, daglig leder i For velferdsstaten Velferd til salgs Av Asbjørn Wahl, daglig leder i For velferdsstaten 1. Introduksjon Vi lever i ei omfordelingstid. Den pågående globaliseringen av økonomien representerer en omfordeling av verdier som

Detaljer

Fritt Palestina elektronisk på e-post? Send en e-post til

Fritt Palestina elektronisk på e-post? Send en e-post til PALESTINAKOMITEEN I NORGE Lyst til å motta Fritt Palestina elektronisk på e-post? Send en e-post til medlemsarkiv@palestinakomiteen.no Kontingentsatser: Ordinært medlemsskap kr 500 Redusert medlemsskap

Detaljer

Demokrati neste? Anbudsordninga er problemet. Vil ha sekstimersdag i eldreomsorgen. Revolusjonene i Midtøsten: Adecco-skandalen: Rødt Oslo:

Demokrati neste? Anbudsordninga er problemet. Vil ha sekstimersdag i eldreomsorgen. Revolusjonene i Midtøsten: Adecco-skandalen: Rødt Oslo: GRATISAVISA TIL RØDT Nr. 3 2011 B-Postabonnement Revolusjonene i Midtøsten: Foto: Al Jazeera/CC. Demokrati neste? Returadresse: Rødt Osterhaus gate 27 0183 Oslo Adecco-skandalen: Foto: Adecco. Anbudsordninga

Detaljer

Forsvar arbeidsmiljøloven

Forsvar arbeidsmiljøloven B-Postabonnement GRATISAVISA TIL RØDT Returadresse: Rødt Dronningens gate 22, 0154 Oslo Nei til det mørkeblå arbeidslivet: Foto: Kjetil Ree/CC. Forsvar arbeidsmiljøloven TISA-avtalen: Foto: Jim Forest.

Detaljer

Må vi ha høy arbeidsløshet?

Må vi ha høy arbeidsløshet? Må vi ha høy arbeidsløshet? Kommentarer til debatten om Statsbudsjettet for 2004 av Fritz C. Holte Fritz C. Holte: Må vi ha høy arbeidsledighet? Kommentarer til debatten om Statsbudsjettet for 2004 Utgitt

Detaljer

FolkogforsVar Nr. 1 2013

FolkogforsVar Nr. 1 2013 FolkogforsVar Nr. 1 2013 verden inn i 2013 Kjære leser Riktig godt nytt år! I årets første nummer av Kontaktbladet retter vi blikket mot verden rundt oss. Globaliseringen gjør at verden blir mindre, og

Detaljer

Rødt Nytt. Krisepakke for folk ikke for banker. Skap arbeidsplasser. Rødt støtter fagbevegelsen: Forsvar offentlig pensjon!

Rødt Nytt. Krisepakke for folk ikke for banker. Skap arbeidsplasser. Rødt støtter fagbevegelsen: Forsvar offentlig pensjon! Rødt Nytt Avisa til Raudt nr. 9 2008 Rødt støtter fagbevegelsen: Krisepakke for folk ikke for banker Skap arbeidsplasser Forsvar offentlig pensjon! En ny aksjon er startet som heter «Forsvar offentlig

Detaljer

BYGNINGSARBEIDEREN. Tariffoppgjøret 2014. Virkninger av likebehandlingsprinsippet

BYGNINGSARBEIDEREN. Tariffoppgjøret 2014. Virkninger av likebehandlingsprinsippet Bygningsarbeideren 3-2013 1 Nr. 3-2013 10. årgang Returadresse: Møllergata 24 0179 Oslo BYGNINGSARBEIDEREN Tariffoppgjøret 2014 Minstelønna må opp! Virkninger av likebehandlingsprinsippet side 4 Faglig

Detaljer

Hvem tar. regninga? Bøtelegges for å la asylsøkere jobbe. Krisa: All makt i denne sal? Si opp EØS-avtalen!

Hvem tar. regninga? Bøtelegges for å la asylsøkere jobbe. Krisa: All makt i denne sal? Si opp EØS-avtalen! GRATISAVISA TIL RØDT Nr. 10 2011 B-Postabonnement Krisa: Hvem tar Foto: Tord Sollie/CC. Foto: Stortinget/CC. regninga? All makt i denne sal? Si opp EØS-avtalen! Returadresse: Rødt Osterhaus gate 27 0183

Detaljer

Staten i framtida. Knut Kjeldstadli 1

Staten i framtida. Knut Kjeldstadli 1 Knut Kjeldstadli 1 Staten i framtida Jeg er blitt bedt om å si noe om hva slags stat en kan se for seg i framtida. Jeg må innrømme at jeg sa ja i et anfall av optimisme og lurer på hvordan dette skal gå.

Detaljer

FolkogforsVar Nr. 4 2011

FolkogforsVar Nr. 4 2011 FolkogforsVar Nr. 4 2011 Afrikas fremtidshåp Kjære leser Høsten er kommet, og det er på tide med en ny sesong med konferanser og faglig påfyll. Du finner en liste over steder og datoer litt lenger bak

Detaljer

Åpningstale: Forbundsleder Odd Christian Øverland

Åpningstale: Forbundsleder Odd Christian Øverland Norsk Post- og Kommunikasjonsforbunds 3. ordinære Landsmøte Oslo Kongressenter, Oslo 5. 8.9.2012 Åpningstale: Forbundsleder Odd Christian Øverland Velkommen Landsmøtedelegater, gjester og tilhørere. Kjære

Detaljer

Slett U-landsgjelda nr. 2 2007. illegitim GJELD

Slett U-landsgjelda nr. 2 2007. illegitim GJELD Slett U-landsgjelda nr. 2 2007 illegitim GJELD Utgitt av Slett U-landsgjelda (SLUG) SLUG, c/o Kirkens Nødhjelp PB 7100 St. Olavs Plass 0130 OSLO slug@slettgjelda.no www.slettgjelda.no Gjeldsbrevet kommer

Detaljer