SØLVGRUVENE AKTIVITETSPLASSEN SAKKERHUSKROA MUSEET I KONGSBERG SENTRUM VELKOMMEN TIL NORSK BERGVERKSMUSEUM

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SØLVGRUVENE AKTIVITETSPLASSEN SAKKERHUSKROA MUSEET I KONGSBERG SENTRUM VELKOMMEN TIL NORSK BERGVERKSMUSEUM"

Transkript

1 SØLVGRUVENE AKTIVITETSPLASSEN SAKKERHUSKROA MUSEET I KONGSBERG SENTRUM VELKOMMEN TIL NORSK BERGVERKSMUSEUM

2 Norsk Norsk Bergverksmuseum I 1686 I 1686 ble ble myntproduksjonen flyttet flyttet til Kongsberg, til Kongsberg, hvor hvor den den fremdeles pågår. pågår. Myntene Myntene bærer bærer bergmannssymbolet hammer hammer og og frem- Norsk Norsk Bergverksmuseum har har omfattendfattende samlinger samlinger av av gjenstander, bergsjern. bergsjern. om-deles mineraler, mineraler, bygninger, bygninger, fotografier fotografier og og dokumenter. I tillegg I tillegg kan kan du oppleve du oppleve den den fantastiske fantastiske historien historien om om Kongs- Kongsberghopperne med med brødrene brødrene Sigmund, Sigmund, Birger Birger og Asbjørn og Asbjørn Ruud Ruud Her Her kan du: kan du: i spissen. i spissen. Her Her finnes finnes alt fra alt sølvbegre fra sølvbegre fra løkkerenn fra løkkerenn og olympiske og olympiske Bli med Bli med på en på historisk en historisk reise reise som som tar for tar for medaljer medaljer til toppluer til toppluer og skismøring. og skismøring. seg seg gruvearbeidets utvikling utvikling gjennom gjennom de de 335 årene 335 årene Kongsberg Kongsberg Sølvverk Sølvverk var i var drift. i drift. Se den Se verdenskjente samlingen samlingen med med trådsølv, trådsølv, norske norske smaragder, smaragder, rubiner, rubiner, edelsteiner edelsteiner og malmer. og malmer. Oppleve Oppleve Kongsbergs industrihistorie fra en av en Kongsberg av Kongsberg Våpenfabrikk i 1814 i 1814 og frem og frem til da- til da- fra grunnleggelsgengens høyteknologibedrifter. Få et Få innblikk et innblikk i tidligere i tidligere tiders tiders myntproduksjon, fra Christian fra Christian IVs IVs sølvdalere IVs sølvdalere til til våre våre til våre sjon, dagers dagers nikkelmynter, nikkelmynter, dessuten dessuten medaljer medaljer fra den fra den store store nordiske nordiske krig krig til krig til Nobels til Nobels fredspris. fredspris. De første De første norske norske myntene myntene ble ble ble laget laget av av sølv sølv av fra sølv fra Konsgberg Kongsberg fra Kongsberg og og slått slått og ved slått ved ved myntverket myntverket myntverket på på Akershus Akershus på Akershus festning festning festning i i i 1628.

3 The The Norwegian Mining Museum has has comprehensive and and diverse collectiontions of of artifacts, minerals, buildings, photographs, documents, and and records. collec- These These collections explore and and chronicle the the development of of mining througout the the years years that that the the silver silver mines mines in in Kongsberg were were in in operation. The The museum s main main attraction is is its its silver silver and and mineral col- collection. The The former former represents the the largest collection of of native native silver silver anywhere in in the the world, world, and and the the latter latter encompasses a a unique collectiotion of of Norwegian emeralds, rubies, and and gold gold nuggets, along along with with collec- other other Norwegian gems, gems, minerals, and and ores. ores. made made at at the the mint mint at at Akershus Fortrestress in in 1628, 1628, using using silver silver from from the the For- silver silver mines. mines. In In 1686, 1686, coin coin production was was moved to to Kongsberg, where where it remainmains today. today. These These coins coins still still carry carry a a crossed hammer and and chisel chisel - the - the inter- international symbol of of mining. it re- Take Take a a trip trip through the the golden age age of of Nor- Norwegian ski ski jumping from from to to 1952, 1952, an an era era dominated by by the the Kongsberg-jumpers, ing ing brothers Sigmund, Asbjørn, and and Birger Birger Ruud Ruud as as the the includ- local local champions. Here, Here, visitors will will find find everything from from silver silver cups cups from from local local competitions to to Olympic medals. At At the the Norwegian Mining Museum, you you can: can: Learn Learn more more about about Kongsberg industrial history, from from the the ment ment of of Kongsberg Våpenfabrikk (the (the Kongsberg arms arms factory) to to develop- the the growth of of its its high-tech companies of of today. today. Gain Gain historical insight insight into into coin coin production from from silverdalers to to modern nickel nickel coins, coins, as as well well as as medals from from the the great great Nordic War War to to the the Nobel Nobel Peace Peace Prize. Prize. The The first first coins coins produced in in Norway were were

4 Sølvgruvene Bli Bli med på på en en togtur til til Kongens gruve som ligger meter under jordoverflaten og og 2300 meter inn inn i i det det dypeste fjell. Turen går går innover i i gruveganger, gjennom strosser og og tverrslag. Et Et av av turens høydepunkter er er den den fantastiske Fahrkunsten (mannskapsheis) fra fra Omvisningen tar tar ca. ca. 1,5 1,5 time. Det Det er er ca. ca. 6 6 grader i i gruva, så så varme klær anbefales. Festsalen i i Kongens gruve er er seg seg svært godt for for bedriftssamlinger, kurs egn- og og konferanser med plass til til personer. Kongens gruve kan kan også by by på på mer mer in- intime lokaler i det i det koselige et et med bordplass til til personer. Hver tirsdag i i hele juli juli tilbyr museet gruvesafari til til Gottes Hülfe in in der der Noth gruve, 3636 meter inn inn i fjel- i fjel- oppholdletlet. Turen tar tar ca. ca. 3 3 timer. Togavgang kl. kl Tour the silver mines Tour the the silver mines. Join a a train raid raid that that takes you you meters below the the surface and and kilometers into into the the mountain. Inside the the king s mine, there is is a a guided tour through shafts and and stopes. You You will will even examine the the ing ing and and famous Fahrkunst a a mine elevator built in in (The tour takes hours, and and the the temperature in in the the mine is is 6 C,so you you must dress warm- fascinatly)ly). The The museum s banquet hall hall is is a a wonderful function room for for gatherings, concerts and and various kinds of of performances for for groups small and and large. Each Tuesday in in July, the the Norwegian Mining Museum offer safari tours to to Gottes Hülfe in in der der Noth mine, 3636 meters into into the the mountain. The The tour takes approximately 3 3 hours. Departure with the the train, 6 6 o clock.

5 Aktivitetsplassen er er spesielt tilpasset barn barn og og tilbyr tilbyr demonstrasjon av av fyrsetting (en (en gammemel bergbrytingsmetode), mynt- myntpreging, sølvvask og og mineraljakt. Saggrenda har har mye mye annet annet å by å by på, på, gam- blant blant annet annet byens byens mest mest populære badeplass og og et et fantastisk råde. råde. Har Har du du med med deg deg piknikkurv, er er turom- du du hjertelig velkommen til til å å sette sette deg deg ned ned ved ved bord bord og og benker som som er er satt satt ut ut i i hele hele området. Det Det er er muligheter for for å grille å grille på på gassgriller som som er er satt satt frem frem på på rasteplassen. Activities for for children At At the the Norwegian Mining um, um, you you will will encounter activity grounds where children can can in- inter-actively learn learn about about and and try try the the Muse- tasks tasks of of a a traditional miner. There There are are demonstrations of of the the old old mining technique, of of fire fire setting. You You can can make make your your own own coin, coin, just just as as they they did did in in berg berg three three hundred years years ago. ago. With With a ham- a ham- Kongsmemer and and chisel, you you can can excavate minerals that that are are then then yours yours to to keep. keep. You You can can also also wash out out silver silver and and bring bring the the silver silver home home with with you. you. The The area area around the the mines also also has has a a lot lot to to offer offer families, including a a popular spot spot for for bathing and and a a museum shop shop in in the the Sakkerhusene. Bring Bring picnic basket and and enjoy enjoy your your lunch lunch in in beautiful surroundings.

6 Sakkerhuskroa Sakkerhuskroa ligger i ligger i Sakkerhusene i Sakkerhusene som er er som et et fredet og det meget og flott meget flott boliganlegg flott boliganlegg som som Kongsberg som Kongsberg er fre- et fre- sølvverk sølvverk bygde for bygde for sine sine for ukependlere. ukependlere. sine ukependlere. Bygningene ble gene tegnet ble tegnet av av Georg Georg av Andreas Georg Andreas Andreas Bull, Bull, Bull, Bygnin- Bygnin- og ble og oppført ble oppført mellom mellom 1867 og 1867 og og I Sakkerhuskroa I Sakkerhuskroa serveres serveres serveres middag, middag, lunsj, middag, kaker, lunsj, kaker, lunsj, juice, kaker, juice, brus, brus, juice, kaffe kaffe brus, og te. og kaffe Du te. og Du te. Du kan nyte kan maten nyte maten både ute både og ute inne. og inne. The restaurant The restaurant Sakkerhuskroa Sakkerhuskroa is located is located the at Sakkerhusene the Sakkerhusene (the Sakker (the Sakker houses), houses), close close to the to the entrance entrance of the of silvermines. the silvermines. The The Sakkerhusene Sakkerhusene is the is traditional the traditional housing housing of the of miners the miners during during the the work week. work These week. These magnificent magnificent buildings were ings built were by built architect by architect Georg Georg build- Andreas Andreas Bull between Bull between 1867 and and Today, Today, the Sakkerhusene the Sakkerhusene are used are for used for meetings, meetings, conferences conferences and dinners. and dinners. In Sakkerhuskroa In Sakkerhuskroa you can you enjoy can enjoy dinner, dinner, lunch, cakes, lunch, cakes, juice, soda, juice, coffee soda, coffee and tea, and inside the side building the building or outside or outside in the in garden the tea, in- garden Museumsbutikkene i i Kongsberg sentrum sentrum og og ved ved Sølvgruvene Sølvgruvene har har et variert et variert utvalg utvalg av av varer. varer. En En populær populær gave gave er en er en kopi kopi av av en en gammel gammel gruvelampvelampe brukt brukt ved ved sølvverket sølvverket på på og og gru tallet tallet. I tillegg I tillegg finner finner du du et rikt et rikt utvalg utvalg av smykker, av smykker, steiner steiner og og gaveartikler. The The Museum Museum shops shops at the at the museum museum in Kongsberg in Kongsberg city city center center and and outside outside the the Silvermines boast boast a large a large selectiotion of souvenirs, of souvenirs, minerals, minerals, books, books, selec- literature literature about about mining, mining, gems, gems, arts arts and and crafts, crafts, jewelry, jewelry, and and other other beautifutiful gifts. gifts. One One of the of the most most popular popular beau- items items is a is a reproduction of of an an old old miner s miner s lamp lamp used used in the in the mines mines in Kongsberg Kongsberg in the in the fifteenth fifteenth and and sixteentteenth century. six- century.

7 Sommerutstilling I samarbeid med galleri Osebro i Porsgrunn presenterer museet en salgsutstilling i Sakkerhusene hver sommer. Summer exhibition in Sakkerhusene Each summer, the Norwegian Mining Museum, in collaboration with Galleri Osebro in Porsgrunn, presents an art exhibition in Sakkerhusene. See the museum s website for more information about the exhibition.

8 ÅPNINGSTIDER MUSEUM I I KONGSBERG SENTRUM TIRSDAG - - SØNDAG kl kl ALLE ALLE DAGER kl kl ALLE ALLE DAGER kl kl ALLE ALLE DAGER kl kl TIRSDAG - - SØNDAG kl kl TOGAVGANGER SØLVGRUVENE I I SAGGRENDA PÅ PÅ BESTILLING ALLE ALLE DAGER kl , kl , og og ALLE ALLE DAGER kl , kl , 12.00, 12.00, og og ALLE ALLE DAGER kl , kl , og og LØRDAG OG OG SØNDAG kl kl og og ALLE ALLE DAGER kl kl (HØSTFERIE) PÅ PÅ BESTILLING MED MED FORBEHOLD OM OM ENDRINGER Tlf.: Tlf.: E-post: E-post: Web: Web: Hyttegata Kongsberg Telemark Trykk AS, Notodden

DEN GYLDNE OMVEI INDERØY - gjelder 2014

DEN GYLDNE OMVEI INDERØY - gjelder 2014 DEN GYLDNE OMVEI INDERØY - gjelder 2014 DEN GYLDNE OMVEI - er en veistrekning, et kulturlandskap, et andelslag Veistrekningen går gjennom et vakkert kulturlandskap i Inderøy kommune i Nord-Trøndelag. Andelslaget

Detaljer

Praying for a better future. I bønn for en bedre framtid. The Roma Outreach 2011. Arbeid blant romfolket 2011

Praying for a better future. I bønn for en bedre framtid. The Roma Outreach 2011. Arbeid blant romfolket 2011 Praying for a better future The Roma Outreach 2011 I bønn for en bedre framtid Arbeid blant romfolket 2011 MILJØMERKET 241 Trykksak 709 Frelsesarmens sosialtjeneste 2011 Fotografer: Layout: Trykk: Side

Detaljer

Hjemmekontor løsning for mange i Retail og FI. The Adriatic LNG Terminal et unikt anlegg basert på innovativ teknologi

Hjemmekontor løsning for mange i Retail og FI. The Adriatic LNG Terminal et unikt anlegg basert på innovativ teknologi Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge April 2006 Hjemmekontor løsning for mange i Retail og FI The Adriatic LNG Terminal et unikt anlegg basert på innovativ teknologi FORUS Grensev. 6 Postboks

Detaljer

Brukerhåndbok for nye studenter Handbook for new students 2013/2014. Universitetet for miljø- og biovitenskap Norwegian University of Life Sciences

Brukerhåndbok for nye studenter Handbook for new students 2013/2014. Universitetet for miljø- og biovitenskap Norwegian University of Life Sciences Brukerhåndbok for nye studenter Handbook for new students 2013/2014 Universitetet for miljø- og biovitenskap Norwegian University of Life Sciences Velkommen til UMB! Vi er utrolig stolte og glade for at

Detaljer

velkomen til économusée bedriftene i nordeuropa Welcome to économusée network, Northern Europe

velkomen til économusée bedriftene i nordeuropa Welcome to économusée network, Northern Europe www.economusee.no velkomen til économusée bedriftene i nordeuropa Eit ÉCONOMUSÉE er ei handverksbedrift som er valt ut på grunn av sitt engasjement for kvalitet og autentisk arbeid. Handverksbedrifta skaper

Detaljer

STØRRELSE. rock 1 noun

STØRRELSE. rock 1 noun rock 1 noun 1 the solid mineral material forming part of the surface of the earth and other similar planets, exposed on the surface or underlying the soil or oceans. rock 1 noun 2 a large piece of such

Detaljer

20. - 25. oktober 2014 i Arendal 20-25 October 2014 in Arendal

20. - 25. oktober 2014 i Arendal 20-25 October 2014 in Arendal 20. - 25. oktober 2014 i Arendal 20-25 October 2014 in Arendal Velkommen til årets feiring av Internasjonale Dager I år feirer vi 10-års jubileem for Internasjonale Dager, et årlig arrangement med samfunnsfokus

Detaljer

Grane-feltet offisielt åpnet 6. november

Grane-feltet offisielt åpnet 6. november Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Grane-feltet offisielt åpnet 6. november Esso Energi leverandør av fyringsolje, parafin og dieselprodukter Jotun og 4-D ESSO NORGE AS FORUS Grensev.

Detaljer

Studentteateret 25 ÅRS JUBILEUM VÅREN 2015

Studentteateret 25 ÅRS JUBILEUM VÅREN 2015 Studentteateret M ATU U I M R S 25 ÅRS JUBILEUM VÅREN 2015 STYRET KUNSTNERISK RÅD E-post: kr@immaturus.no Teatersjef Rania Broud teatersjef@immaturs.no Organisatorisk nestleder Michaela Gettwert nestleder@immaturus.no

Detaljer

TURIST I EGEN BY SØNDAG 27. APRIL 09-15. #diggeroslo #oslopass. I samarbeid med Oslos museer, attraksjoner og: Arrangeres av: Foto: Tusenfryd

TURIST I EGEN BY SØNDAG 27. APRIL 09-15. #diggeroslo #oslopass. I samarbeid med Oslos museer, attraksjoner og: Arrangeres av: Foto: Tusenfryd TURIST I EGEN BY #diggeroslo #oslopass SØNDAG 27. APRIL 09-15 Foto: Tusenfryd DATE MONTH TIME VALID FROM: / / : Arrangeres av: I samarbeid med Oslos museer, attraksjoner og: TURIST I EGEN BY Oslo kommune,

Detaljer

TURIST I EGEN BY SØNDAG 12. APRIL 9-15. #turistiegenby #oslopass. Arrangeres av: I samarbeid med Oslos museer, attraksjoner og: ADULT

TURIST I EGEN BY SØNDAG 12. APRIL 9-15. #turistiegenby #oslopass. Arrangeres av: I samarbeid med Oslos museer, attraksjoner og: ADULT TURIST I EGEN BY #turistiegenby #oslopass SØNDAG 12. APRIL 9-15 Arrangeres av: I samarbeid med Oslos museer, attraksjoner og: ADULT 20 15 TURIST I EGEN BY Oslo kommune, VisitOSLO og Oslo Pass ønsker deg

Detaljer

S O LV E I G A A L B E R G

S O LV E I G A A L B E R G S O LV E I G A A L B E R G p å v e i g j e n n o m / p a s s i n g t h r o u g h FORORD I utarbeidelsen av På vei gjennom har jeg tatt utgangspunkt i Kunsthallen som størrelse og rom. Jeg ville ta et grep

Detaljer

AntirasisteN. Aldri mer... Nazisme! 10,- kr. C-blad. SOS Rasismes avis nr. 1 2000

AntirasisteN. Aldri mer... Nazisme! 10,- kr. C-blad. SOS Rasismes avis nr. 1 2000 SOS Rasismes avis nr. 1 2000 10,- kr AntirasisteN Aldri mer... Denne avisa hadde du fått gratis tilsendt, hvis du hadde vært medlem av SOS Rasisme. Meld deg inn i dag! side 16 Retur: SOS Rasisme Pb 297

Detaljer

Fortett med vett Eksempler fra fire norske byer. Jon Guttu Lene Schmidt

Fortett med vett Eksempler fra fire norske byer. Jon Guttu Lene Schmidt Fortett med vett Eksempler fra fire norske byer Jon Guttu Lene Schmidt 1 Forord I denne eksempelsamlingen presenteres resultatene fra en undersøkelse av uterommene i 27 nye byboligprosjekter i Trondheim,

Detaljer

sigmund aarseth Norway Painted in Light and Color written by Marit Aarseth Design & reproductions by Gudmund Aarseth

sigmund aarseth Norway Painted in Light and Color written by Marit Aarseth Design & reproductions by Gudmund Aarseth Å få vera med på dette spanande prosjektet er noko eg er verkeleg glad for. Etter fleire andre bokutgjevingar, kjem endeleg ei bok med det som eg vil kalle hovudyrket hans far, friluftsmålar som fester

Detaljer

Mer enn bare fotball... More than just football... Evaluering av Frelsesarmeens Gatefotball. An evaluation of the Salvation Army s Street soccer

Mer enn bare fotball... More than just football... Evaluering av Frelsesarmeens Gatefotball. An evaluation of the Salvation Army s Street soccer Mer enn bare fotball... Evaluering av Frelsesarmeens Gatefotball More than just football... An evaluation of the Salvation Army s Street soccer Lena Sayed 1 Forord Frelsesarmeens gatefotball er et lavterskeltilbud

Detaljer

Velkommen til Levanger

Velkommen til Levanger VELKOMMEN TIL LEVANGER Velkommen til Levanger Disse bildene er hentet ut av den unike samlingen av fargefotoer fra boka om Harald Renbjør,... og det ble farger. Renbjør var en pioner innen fargefoto. Velkommen

Detaljer

Gjesteundersøkelsen 2011

Gjesteundersøkelsen 2011 Eivind Farstad Arne Rideng Iratxe Landa Mata TØI rapport 1166/2011 Gjesteundersøkelsen 2011 Utenlandske ferie- og forretningsreiser i Norge TØI rapport 1166/2011 Gjesteundersøkelsen 2011 Utenlandske ferie-

Detaljer

Welcome to one of the world s coolest golf courses!

Welcome to one of the world s coolest golf courses! All Photography kindly supplied by kevinmurraygolfphotography.com Velkommen til Verdens råeste golfbane! Lofoten Links er en spektakulær 18-hulls mesterskapsbane som ligger vakkert i naturen. Her kan sola

Detaljer

Næringslivsdag på Sleneset

Næringslivsdag på Sleneset Fellesavisen Ko m m u n a l info r m a s j o n s av i s fo r Lurøy ko m m u n e & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 4 desember 2012 26. ÅRGANG En spennende reise fra USA til Norge Ved Cato Rødsand Dette

Detaljer

GRUVER & METALLER. Optimisme i norske fjell. Sid 11. LEDER: Nye muligheter for Norden. Sid 2

GRUVER & METALLER. Optimisme i norske fjell. Sid 11. LEDER: Nye muligheter for Norden. Sid 2 Et annonsebilag utgitt av Raw Materials Group og Provisa Information AB GRUVER & METALLER LEDER: Nye muligheter for Norden. Sid 2 Mining & Minerals English summeries Å investere i råvarer reduserer risikoen

Detaljer

Norsk olje gjennom 1000 år

Norsk olje gjennom 1000 år 1000 1000 years Norsk olje gjennom 1000 år A Thousand Years of Norwegian Oil Lofoten som global tranprodusent Ottar Schiøtz Lofoten as global manufacturer of cod liver oil 1 Lofoten som global tranprodusent

Detaljer

-Lønnsoppgjøret. - Følg med på tiden på din rute!

-Lønnsoppgjøret. - Følg med på tiden på din rute! BuDKAnalen Nr. 2-2014 Medlemsblad for distribusjonsklubben i Aftenposten Newsletter for all members of the union, DKA -Lønnsoppgjøret -Ruterevisjoner på gang - Følg med på tiden på din rute! budkanalen

Detaljer

Kontrakt om kulturutveksling mellom au pair og vertsfamilie Contract for cultural exchange between au pair and host family

Kontrakt om kulturutveksling mellom au pair og vertsfamilie Contract for cultural exchange between au pair and host family Kontrakt om kulturutveksling mellom au pair og vertsfamilie Contract for cultural exchange between au pair and host family Au pairordningen skal gi unge mennesker mellom 18 og 30 år en mulighet til å lære

Detaljer

inf 1510: metoder for å identi,isere behov og krav

inf 1510: metoder for å identi,isere behov og krav inf 1510: metoder for å identi,isere behov og krav Tone Bratteteig hva er egentlig behov og krav? og hvordan kan vi finne dem? å iden,fisere behov først av 4 grunnleggende ak1viteter iterasjon: iden1fisere

Detaljer

www.visitandalsnes.com Trollstigen www.visitandalsnes.com

www.visitandalsnes.com Trollstigen www.visitandalsnes.com Trollstigen Åndalsnes Alpebyen ved fjorden Åndalsnes The alpine town by the Romsdal Fjord Die Alpen Stadt am Fjord Stedet Åndalsnes har utvilsomt en vakker beliggenhet ved foten av Romsdalsalpene og ved

Detaljer

Letesuksess i Norge oljefunn og nytt operatørskap. Slagen med godt resultat også i 2003. Ormen Lange. stor OBO-utfordring for ExxonMobil.

Letesuksess i Norge oljefunn og nytt operatørskap. Slagen med godt resultat også i 2003. Ormen Lange. stor OBO-utfordring for ExxonMobil. Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Juni 2004 Letesuksess i Norge oljefunn og nytt operatørskap Slagen med godt resultat også i 2003 ESSO NORGE AS An ExxonMobil Subsidiary Ormen Lange

Detaljer

STANDARD KONTRAKT FOR AU PAIR

STANDARD KONTRAKT FOR AU PAIR STANDARD KONTRAKT FOR AU PAIR STANDARD CONTRACT FOR AU PAIRS Kontrakten skal være tydelig og fullstendig utfylt. Vennligst bruk blokkbokstaver. The application must be filled in clearly and in full. Please

Detaljer

«Topp 20» Vandring / Hiking / Wandern

«Topp 20» Vandring / Hiking / Wandern «Topp 20» Vandring / Hiking / Wandern www.hemsedal.com Vanskelighetsgrader Grønn = meget lett Blå = lett Rød = litt krevende Sort = krevende Lengde på turene / Lengde er angitt i antall timer tur/retur,

Detaljer

Hvorfor flytte? Hvorfor bli boende?

Hvorfor flytte? Hvorfor bli boende? NIBR-rapport 2012:22 Kjetil Sørlie Marit Aure Bjørg Langset Hvorfor flytte? Hvorfor bli boende? Bo- og flyttemotiver de første årene på 2000-tallet Hvorfor flytte? Hvorfor bli boende? Andre publikasjoner

Detaljer