Ungdom og Nord/Sør- spørsmål

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ungdom og Nord/Sør- spørsmål"

Transkript

1 Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Ungdom og Nord/Sør- spørsmål - kunnskap, holdninger og engasjement Oslo, januar 2012

2 Forord Arbeidet med denne studien foregikk fra august til desember 2011, og datainnsamlingen ble hovedsakelig foretatt i november Nord/Sør-konsulentene (www.nordsor.no) ved Anette Kirkebø har på oppdrag for LNU ledet arbeidet med utvikling av spørreskjemaet for studien og skrevet denne rapporten. Rapportforfatter og LNU ønsker å takke følgende aktører for bidrag til utviklingen av studien: - norad (www.norad.no), for finansiering - Opinion AS (www.opinion.no), for gjennomføring av gallupundersøkelsen - SAIH (www.saih.no), for faglige innspill på temaet hiv/aids - Sogn, Persbråten og Sofienberg videregående skoler, for å stille klasser til disposisjon for deltakelse i fokusgrupper - Medlemmer av Norges Speiderforbund og Oslo Barne- og Ungdomskorforbund/ Domkirkens Ungdomskor, for deltagelse i fokusgrupper og testing av spørreskjema. 2

3 Innholdsfortegnelse Forord... 2 Sammendrag... 8 Introduksjon A. Metode A.1 Utvikling av spørreskjema A.2 Gallup-undersøkelse A.3 Respondenter B. Resultater B.1 Fattigdom i Sør B.1.1 Årsaker til fattigdom/ manglende utvikling i Sør B.1.2 Løsninger på fattigdom/ manglende utvikling i Sør B.1.3 Geografisk lokalisering av fattigdom i Sør B.1.4 Matsikkerhet B.2 Klima B.2.1 Årsaker til klimaendringer B.2.2 Virkemidler for å bremse klimaendringer B.3 HIV/ AIDS B.3.1 Kjønn og hiv-smitte B.3.2 Geografisk lokalisering av hiv/aids-epidemien B.4 Barnekonvensjonen B.4.1 Ansvar for oppfyllelse av Barnekonvensjonen B.4.2 Signatarer til Barnekonvensjonen B.4.3 Innhold i Barnekonvensjonen B.5 Forholdet mellom Nord og Sør B.5.1 Holdninger til Sør B.5.2 Handel mellom Nord og Sør B.5.3 FN og bistand B.5.4 Flyktninger B.6 Ungdoms engasjement for Nord/Sør-spørsmål B.7 Ungdoms kilder til informasjon om Nord/Sør-spørsmål B.7 Andre bakgrunnsfaktorer som påvirker ungdoms kunnskap, holdninger og engasjement for Nord/Sør-spørsmål B.7.1 Kjønn B.7.2 Region B.7.3 Sysselsetting Litteraturliste Vedlegg Vedlegg 1 - Spørreskjema Vedlegg 2 Tabeller til diagrammer Tabelliste Tabell 1 - Respondenter etter kjønn og alder Tabell 2 - Respondenter etter bosted Tabell 3 - Respondenter etter hovedsysselsetting Tabell 4 - Respondenter etter kategori fritids Tabell 5 - Respondenter etter type barne- og ungdomsorganisasjon Tabell 6 - Oppfatning om årsaker til fattigdom / manglende utvikling i Sør, etter organisasjonsmedlemskap. Prosent

4 Tabell 7 - Oppfatning om hvem som har mest potensial til å skape utvikling i Sør, etter organisasjonsmedlemskap. Prosent Tabell 8 - Oppfatning om løsninger på fattigdom/ manglende utvikling i Sør, etter organisasjonsmedlemskap. Prosent Tabell 9 - Kunnskap om lokalisering av de 10 fattigste landene i verden, etter organisasjonsmedlemskap. Prosent Tabell 10 - Kunnskap om i hvilket land det bor et størst antall fattige menneske, etter organisasjonsmedlemskap. Prosent Tabell 11 - Kjennskap til folkerike utviklingsland med store og sterkt voksende økonomier, etter organisasjonsmedlemskap. Prosent Tabell 12 - Kunnskap om hvorvidt det er nok mat i verden i dag, etter organisasjonsmedlemskap. Prosent Tabell 13 - Oppfatning om årsaker til klimaendringene i verden i dag, etter organisasjonsmedlemskap. Prosent Tabell 14 - Vurdering av de viktigste virkemidler den norske staten kan bruke for å bremse klimaendringer, etter organisasjonsmedlemskap. Prosent Tabell 15 - Holdning til om det vil være riktig av Norge å ikke kutte sine egne CO2 utslipp men heller hjelpe andre land å kutte sine, etter organisasjonsmedlemskap. Prosent Tabell 16 - Grad av enighet i utsagnet Norge bør stoppe leting etter nye oljefelt, etter organisasjonsmedlemskap. Prosent Tabell 17 - Grad av enighet i utsagnet Jeg er villig til å gå betydelig ned i levestandard for å bidra til å redusere klimautslipp, etter organisasjonsmedlemskap. Prosent Tabell 18 - Grad av enighet i utsagnet Jeg føler at klimaproblemene er uløselige, etter organisasjonsmedlemskap. Prosent Tabell 19 - Kunnskap om hvorvidt kvinner eller menn er mest utsatt for hiv-smitte, etter organisasjonsmedlemskap. Prosent Tabell 20 - Kjennskap til hvilken region i verden som har størst andel hiv-smittede i befolkningen, etter organisasjonsmedlemskap. Prosent Tabell 21 - Kjennskap til i hvilken region i verden hiv-smitte øker mest, etter organisasjonsmedlemskap. Prosent Tabell 22 - Kjennskap til hvem som har det juridiske ansvaret for å sørge for at Barnekonvensjonen blir oppfylt, etter organisasjonsmedlemskap. Prosent Tabell 23 - Kjennskap til hvilke to land i verden som ikke har skrevet under Barnekonvensjonen, etter organisasjonsmedlemskap. Prosent Tabell 24 - Kjennskap til rettigheter inkludert i Barnekonvensjonen. Prosent Tabell 25 - Kjennskap til rettigheter inkludert i Barnekonvensjonen, etter organisasjonsmedlemskap. Prosent Tabell 26 - Grad av enighet i utsagnet Jeg er veldig opptatt av situasjonen for barn og unge i fattige land, etter organisasjonsmedlemskap. Prosent Tabell 27 - Grad av enighet i utsagnet Det er vår plikt som medmennesker å hjelpe folk i fattige land, etter organisasjonsmedlemskap. Prosent Tabell 28 - Grad av enighet i utsagnet Fattigdom i fattige land kan ha konsekvenser som påvirker mitt dagligliv på en negativ måte, etter organisasjonsmedlemskap. Prosent Tabell 29 - Grad av enighet i utsagnet Jeg tjener økonomisk på at det eksisterer fattigdom i fattige land, etter organisasjonsmedlemskap. Prosent Tabell 30 - Grad av enighet i utsagnet Mange fattige land står overfor problemer som det er umulig å løse, etter organisasjonsmedlemskap. Prosent Tabell 31 - Formening om hvilket ord som beskriver respondentens forhold til fattige mennesker i fattige land, etter organisasjonsmedlemskap. Prosent Tabell 32 - Kunnskap om kriterier oppfylt av en vare merket med Fairtrade/Rettferdig Handel, etter organisasjonsmedlemskap. Prosent Tabell 33 - Grad av enighet i utsagnet: Norske myndigheter bør begrense import fra fattige land for å beskytte norsk landbruk, etter organisasjonsmedlemskap. Prosent Tabell 34 - Grad av enighet i utsagnet: Norske myndigheter bør begrense import fra fattige land for å beskytte norsk industri, etter organisasjonsmedlemskap. Prosent

5 Tabell 35 - Kjennskap til FNs Tusenårsmål, etter organisasjonsmedlemskap. Prosent Tabell 36 - Andel som vet hvor stor andel av norsk BNP som går til bistand, etter organisasjonsmedlemskap. Prosent Tabell 37 - Kjennskap til om rike eller fattige land tar i mot flest flytninger, etter organisasjonsmedlemskap. Prosent Tabell 38 - Kjennskap til om majoriteten av mennesker på flukt i verden befinner seg i eget eller annet land, etter organisasjonsmedlemskap. Prosent Tabell 39 - Måter ungdom engasjerer seg på i Nord/Sør-spørsmål, etter organisasjonsmedlemskap. Prosent Tabell 40 - Kilder til informasjon om Nord/ Sør-spørsmål, etter organisasjonsmedlemskap. Prosent.. 80 Tabell 41 - Tema sist lest/ hørt om fra Sør, etter organisasjonsmedlemskap. Prosent Tabell 42 - Type nyhet sist lest/ hørt om fra Sør, etter organisasjonsmedlemskap. Prosent Tabell 43 - Evne til å sette nyheter fra Sør i sammenheng, total og etter organisasjonsmedlemskap. Prosent Tabell 44 - Grad av enighet i utsagnet Det er vår plikt som medmennesker å hjelpe folk i fattige land, etter kjønn. Prosent Tabell 45 - Oppfatning om årsaker til klimaendringen i verden i dag, etter kjønn. Prosent Tabell 46 - Grad av enighet i utsagnet Det er vår plikt som medmennesker å hjelpe folk i fattige land, etter region. Prosent Tabell 47 - Oppfatning om årsaker til klimaendringen i verden i dag, etter region. Prosent Tabell 48 - Grad av enighet i utsagnet Det er vår plikt som medmennesker å hjelpe folk i fattige land, etter sysselsetting. Prosent Tabell 49 - Oppfatning om årsaker til klimaendringen i verden i dag, etter sysselsetting. Prosent Figurliste Figur 1 - Oppfatning om årsaker til fattigdom / manglende utvikling i Sør. Prosent Figur 2 - Oppfatning om årsaker til fattigdom / manglende utvikling i Sør, etter organisasjonsmedlemskap. Prosent Figur 3 - Oppfatning om hvem som har mest potensial til å skape utvikling i Sør. Prosent Figur 4 - Oppfatning om hvem som har mest potensial til å skape utvikling i Sør, etter organisasjonsmedlemskap. Prosent Figur 5 - Oppfatning om løsninger på fattigdom/ manglende utvikling i Sør. Prosent Figur 6 - Oppfatning om løsninger på fattigdom/ manglende utvikling i Sør, etter organisasjonsmedlemskap. Prosent Figur 7 - Kjennskap til lokalisering av de 10 fattigste landene i verden. Prosent Figur 8 - Kjennskap til lokalisering av de 10 fattigste landene i verden, etter organisasjonsmedlemskap. Prosent Figur 9 - Kjennskap til i hvilket land det bor et størst antall fattige mennesker. Prosent Figur 10 - Kjennskap til i hvilket land det bor et størst antall fattige mennesker, etter organisasjonsmedlemskap. Prosent Figur 11 - Kjennskap til folkerike utviklingsland med store og sterkt voksende økonomier. Prosent.. 21 Figur 12 - Kjennskap til folkerike utviklingsland med store og sterkt voksende økonomier, etter organisasjonsmedlemskap. Prosent Figur 13 - Kunnskap om hvorvidt det er nok mat i verden i dag. Prosent Figur 14 - Kunnskap om hvorvidt det er nok mat i verden i dag, etter organisasjonsmedlemskap. Prosent Figur 15 - Oppfatning om årsaker til klimaendringene i verden i dag. Prosent Figur 16 - Oppfatning om årsaker til klimaendringen i verden i dag, etter organisasjonsmedlemskap. Prosent Figur 17 - Vurdering av de viktigste virkemidler den norske staten kan bruke for å bremse klimaendringer. Prosent Figur 18 Vurdering av de viktigste virkemidler den norske staten kan bruke for å bremse klimaendringer, etter organisasjonsmedlemskap. Prosent

6 Figur 19 - Holdning til om det vil være riktig av Norge å ikke kutte sine egne CO2 utslipp men heller hjelpe andre land å kutte sine, total og etter organisasjonsmedlemskap. Prosent Figur 20 - Grad av enighet i utsagnet Norge bør stoppe leting etter nye oljefelt. Prosent Figur 21 - Grad av enighet i utsagnet Norge bør stoppe leting etter nye oljefelt, etter organisasjonsmedlemskap. Prosent Figur 22 - Grad av enighet i utsagnet Jeg er villig til å gå betydelig ned i levestandard for å bidra til å redusere klimautslipp. Prosent Figur 23 - Grad av enighet i utsagnet Jeg er villig til å gå betydelig ned i levestandard for å bidra til å redusere klimautslipp, etter organisasjonsmedlemskap. Prosent Figur 24 - Grad av enighet i utsagnet Jeg føler at klimaproblemene er uløselige. Prosent Figur 25 - Grad av enighet i utsagnet Jeg føler at klimaproblemene er uløselige, etter organisasjonsmedlemskap. Prosent Figur 26 - Kunnskap om hvorvidt kvinner eller menn er mest utsatt for hiv-smitte. Prosent Figur 27 - Kunnskap om hvorvidt kvinner eller menn er mest utsatt for hiv-smitte, etter organisasjonsmedlemskap. Prosent Figur 28 - Kjennskap til hvilken region i verden som har størst andel hiv-smittede i befolkningen. Prosent Figur 29 - Kjennskap til hvilken region i verden som har størst andel hiv-smittede i befolkningen, etter organisasjonsmedlemskap. Prosent Figur 30 - Kjennskap til i hvilken region i verden hiv-smitte øker mest. Prosent Figur 31 - Kjennskap til i hvilken region i verden hiv-smitte øker mest, etter organisasjonsmedlemskap. Prosent Figur 32 - Kjennskap til hvem som har det juridiske ansvaret for å sørge for at Barnekonvensjonen blir oppfylt. Prosent Figur 33 - Kjennskap til hvem som har det juridiske ansvaret for å sørge for at Barnekonvensjonen blir oppfylt, etter organisasjonsmedlemskap. Prosent Figur 34 - Kjennskap til hvilke to land i verden som ikke har skrevet under på Barnekonvensjonen. Prosent Figur 35 - Kjennskap til hvilke to land i verden som ikke har skrevet under på Barnekonvensjonen, etter organisasjonsmedlemskap. Prosent Figur 36 - Kjennskap til rettigheter inkludert i Barnekonvensjonen. Prosent Figur 37 - Kjennskap til rettigheter inkludert i Barnekonvensjonen, etter organisasjonsmedlemskap. Prosent Figur 38 - Grad av enighet i utsagnet Jeg er veldig opptatt av situasjonen for barn og unge i fattige land. Prosent Figur 39 - Grad av enighet i utsagnet Jeg er veldig opptatt av situasjonen for barn og unge i fattige land, etter organisasjonsmedlemskap. Prosent Figur 40 - Grad av enighet i utsagnet Det er vår plikt som medmennesker å hjelpe folk i fattige land. Prosent Figur 41 - Grad av enighet i utsagnet Det er vår plikt som medmennesker å hjelpe folk i fattige land, etter organisasjonsmedlemskap. Prosent Figur 42 - Grad av enighet i utsagnet Fattigdom i fattige land kan ha konsekvenser som påvirker mitt dagligliv på en negativ måte. Prosent Figur 43 - Grad av enighet i utsagnet Fattigdom i fattige land kan ha konsekvenser som påvirker mitt dagligliv på en negativ måte, etter organisasjonsmedlemskap. Prosent Figur 44 - Grad av enighet i utsagnet Jeg tjener økonomisk på at det eksisterer fattigdom i fattige land. Prosent Figur 45 - Grad av enighet i utsagnet Jeg tjener økonomisk på at det eksisterer fattigdom i fattige land, etter organisasjonsmedlemskap. Prosent Figur 46 - Grad av enighet i utsagnet Mange fattige land står overfor problemer som det er umulig å løse. Prosent Figur 47 - Grad av enighet i utsagnet Mange fattige land står overfor problemer som det er umulig å løse, etter organisasjonsmedlemskap. Prosent Figur 48 - Formening om hvilket ord som beskriver respondentens forhold til fattige mennesker i fattige land. Prosent

7 Figur 49 - Formening om hvilket ord som beskriver respondentens forhold til fattige mennesker i fattige land, etter organisasjonsmedlemskap. Prosent Figur 50 - Kunnskap om kriterier oppfylt av en vare merket med Fairtrade/ Rettferdig Handel. Prosent Figur 51 - Kunnskap om kriterier oppfylt av en vare merket med Fairtrade/Rettferdig Handel, etter organisasjonsmedlemskap. Prosent Figur 52 - Grad av enighet i utsagnet: Norske myndigheter bør begrense import fra fattige land for å beskytte norsk landbruk. Prosent Figur 53 - Grad av enighet i utsagnet: Norske myndigheter bør begrense import fra fattige land for å beskytte norsk landbruk, etter organisasjonsmedlemskap. Prosent Figur 54 - Grad av enighet i utsagnet: Norske myndigheter bør begrense import fra fattige land for å beskytte norsk industri. Prosent Figur 55 - Grad av enighet i utsagnet: Norske myndigheter bør begrense import fra fattige land for å beskytte norsk industri, etter organisasjonsmedlemskap. Prosent Figur 56 - Kjennskap til FNs Tusenårsmål. Prosent Figur 57 - Kjennskap til FNs Tusenårsmål, etter organisasjonsmedlemskap. Prosent Figur 58 - Andel som vet hvor stor andel av norsk BNP som går til bistand. Prosent Figur 59 - Andel som vet hvor stor andel av norsk BNP som går til bistand, etter organisasjonsmedlemskap. Prosent Figur 60 - Kjennskap til om rike eller fattige land tar i mot flest flytninger. Prosent Figur 61 - Kjennskap til om rike eller fattige land tar i mot flest flytninger, etter organisasjonsmedlemskap. Prosent Figur 62 - Kjennskap til om majoriteten av mennesker på flukt i verden befinner seg i eget eller annet land. Prosent Figur 63 - Kjennskap til om majoriteten av mennesker på flukt i verden befinner seg i eget eller annet land, etter organisasjonsmedlemskap. Prosent Figur 64 - Måter ungdom engasjerer seg på i Nord/Sør-spørsmål. Prosent Figur 65 - Måter ungdom engasjerer seg på i Nord/Sør-spørsmål, etter organisasjonsmedlemskap. Prosent Figur 66 - Kilder til informasjon om Nord/Sør-spørsmål. Prosent Figur 67 - Kilder til informasjon om Nord/Sør-spørsmål, etter organisasjonsmedlemskap. Prosent Figur 68 Tema sist lest/ hørt om fra Sør. Prosent Figur 69 - Tema sist lest/ hørt om fra Sør, etter organisasjonsmedlemskap. Prosent Figur 70 - Type nyhet sist lest/ hørt om fra Sør. Prosent Figur 71 - Type nyhet sist lest/ hørt om fra Sør, etter organisasjonsmedlemskap. Prosent Figur 72 - Evne til å sette nyheter fra Sør i sammenheng, total og etter organisasjonsmedlemskap. Prosent Figur 73 - Grad av enighet i utsagnet Det er vår plikt som medmennesker å hjelpe folk i fattige land, etter kjønn. Prosent Figur 74 - Oppfatning om årsaker til klimaendringen i verden i dag, etter kjønn. Prosent Figur 75 - Grad av enighet i utsagnet Det er vår plikt som medmennesker å hjelpe folk i fattige land, etter region. Prosent Figur 76 - Oppfatning om årsaker til klimaendringen i verden i dag, etter region. Prosent Figur 77 - Grad av enighet i utsagnet Det er vår plikt som medmennesker å hjelpe folk i fattige land, etter sysselsetting. Prosent Figur 78 - Oppfatning om årsaker til klimaendringen i verden i dag, etter sysselsetting. Prosent

8 Sammendrag Denne landsomfattende studien har analysert norsk ungdoms kunnskap, holdninger og engasjement i forhold til Nord/Sør-spørsmål. Totalt 607 ungdommer i alderen år har blitt intervjuet gjennom en gallup-undersøkelse. Ungdoms kunnskap og holdninger innen følgende temaer har blitt analysert: fattigdom i Sør, global klimaproblematikk, hiv/aids, Barnekonvensjonen, handel, flyktninger og bistand. I tillegg har studien sett på ungdoms kilder til informasjon om Nord/Sør-spørsmål og deres ulike former for engasjement i tematikken. Det er en utbredt solidaritetsfølelse blant norske ungdommer med mennesker i Sør. To av tre ungdommer mener det er vår plikt som medmennesker å hjelpe mennesker i fattige land. Når det gjelder av årsaker til manglende utvikling i Sør legger norsk ungdom hovedsakelig vekt på interne forhold i landene som forklaring, herunder dårlig styresett og korrupsjon, kriger/konflikter, manglende utdanning og skjev nasjonal fordeling av velstand. Relativt få ungdommer fokuserer på eksterne forhold som utnytting gjennom globale finans- og handelssystemer eller feilslått bistand. I sin vurdering av hva som kan være løsninger på manglende utvikling i Sør er ungdom først og fremst opptatt av utdanning. Dette er vektlagt av nesten 60 prosent av ungdommene. Videre fokuserer de på interne løsninger i land i Sør og hvilken rolle staten der må spille. Bekjempelse av korrupsjon blir sett på som avgjørende. Norsk ungdom virker å ha relativt god kunnskap om mange forhold i Sør og globale spørsmål, som lokalisering av verdens fattige land, økonomisk vekst i land som Kina og India, FNs Tusenårsmål og innholdet i Barnekonvensjonen. Det største kunnskapshullet avdekket av studien er forståelsen av verdens flyktningstrømmer. Drøyt halvparten (51 %) av norsk ungdom har et feilaktig bilde av dette. De tror at rike land tar i mot flest flyktninger eller at det er jevnt fordelt mellom rike og fattige land. Bare 30 prosent av ungdom er klar over at fattige land tar imot det overveldende flertallet av verdens flyktninger. Studien viser at ungdom er usikker eller lite bevisst på hvordan deres egen hverdag påvirkes av fattigdom i Sør. For eksempel mener 23 prosent av ungdom at de tjener økonomisk på at det eksisterer fattigdom i Sør, mens 34 prosent mener de ikke gjør det. Når dette temaet ble diskutert i fokusgrupper var ungdommens umiddelbare respons at de ikke selv tjener på fattigdom. Etter refleksjon og diskusjon kom gruppene allikevel frem til at mange materielle goder som vi nyter godt av har vi kun råd til fordi de som produserer disse har uakseptabelt lave lønninger. Norsk ungdom er optimistiske i forhold til at situasjonen i fattige land kan bedres. Bare en av fem er enige i utsagnet Mange fattige land står overfor problemer som det er umulig å løse. Så mange som tre av fire ungdommer engasjerer seg på en eller annen måte for Nord/Sør-spørsmål. Dette gjør de først og fremst ved å skaffe seg kunnskap, men også ved ulike former for økonomisk støtte som bidrag til bistandsorganisasjoner og kjøp av Fairtrade produkter. Frivillig arbeid er mindre vanlig, men involverer allikevel et stort antall ungdommer. Så mange som syv prosent jobber frivillig for bistandsorganisasjoner/prosjekter. Ungdom mottar et relativt ensidig og negativt bilde av forhold i Sør gjennom media. Mer enn 70 prosent av ungdommene intervjuet oppfattet de siste nyhetene de hadde lest eller hørt om fra Sør som negative, mens bare 6 prosent oppfattet de som positive. Temaene var hovedsakelig knyttet til kriger/konflikter/uro og andre typer katastrofer. 8

9 Internett er ungdoms viktigste kilde til Nord/Sør-informasjon. Først og fremst nettaviser, men sosiale medier og andre internettsider er også viktige. TV er den nest viktigste kilden, etterfulgt av skolen og papiraviser. Temaet global klimaproblematikk har blitt godt dekket av studien, både generelt og i et Nord/Sørperspektiv. Bare litt under halvparten (48 %) av alle ungdommer støtter FNs Klimapanels konklusjoner om at det er meget sannsynlig at menneskets utslipp av klimagasser har forårsaket mesteparten av den observerte globale temperaturøkningen siden midten av 1900-tallet (FNsambandet, 2011). Tre av ti ungdommer (30 %) mener derimot at naturlige årsaker er like viktige som menneskelige handlinger, og nesten en av fem (17 %) mener at de pågående klimaendringene er naturlige variasjoner. Det kan se ut til at de fleste ungdommer er optimistiske i forhold til de utfordringene verden står ovenfor når det gjelder klima. Kun en av fem (21 %) er ganske eller helt enige i utsagnet Jeg føler at klimaproblemene er uløselige, mens 43 prosent er ganske eller helt uenige i dette. På spørsmål om hvilke virkemidler den norske staten kan bruke for å bremse klimaendringer har ungdom tro på bruk av gulrot fremfor pisk. De er også sterkt teknologioptimister. Det er liten støtte blant ungdom for statlige tiltak som reduserer nordmenns levestandard. Studien ser på forskjeller mellom ungdom som er medlemmer av barne- og ungdomsorganisasjoner, ikke er medlemmer men driver med annen type fritids og de som ikke bedriver en fritids. Medlemmer av barne- og ungdomsorganisasjoner har betydelig mer positive holdninger og sterkere engasjement for Nord/Sør-spørsmål enn andre ungdommer. Denne gruppen har også bedre kunnskapsnivå enn andre ungdommer. 9

10 Introduksjon Landsrådet for Norges Barne- og Ungdomsorganisasjoner (LNU) og dets medlemsorganisasjoner driver et utbredt informasjonsarbeid innen Nord/Sør-spørsmål, mye av det finansiert av norad. For å styrke dette arbeidet ønsket LNU å gjennomføre en studie av kunnskap, holdninger og engasjement i forhold til Nord/Sør-spørsmål blant norsk ungdom i alderen år. Formålene ved studien er følgende: - å gi LNU og dets støttespillere økt forståelse av kunnskap, holdninger og engasjement for Nord/Sør-spørsmål i målgruppen ungdom år; - å gi LNU og dets støttespillere økt kunnskap om eventuelle forskjeller i kunnskap, holdninger og engasjement for Nord/Sør-spørsmål mellom ungdom som er medlem i en barne- og ungdomsorganisasjon og ungdom som ikke er medlemmer; - å gi LNU konkrete verktøy i form av indikatorer som gir et godt grunnlag for resultatmåling av dets prosjekter. Mens studien måler forskjeller i kunnskap, holdninger og engasjement mellom medlemmer og ikkemedlemmer av barne- og ungdomsorganisasjoner, så ser den ikke på årsakene til eventuelle forskjeller. Ulikheter i dette er sannsynligvis både en årsak til og en konsekvens av organisasjonsmedlemskap. Ungdom med sterkt samfunnsengasjement har større sannsynlighet for å melde seg inn i en organisasjon. Samtidig så gir selve medlemskapet mange ungdommer ny kunnskap og endrede holdninger. Det kan også være bakenforliggende forhold som spiller inn, det kan for eksempel tenkes at barn/ungdom av samfunnsengasjerte foreldre både har større sannsynlighet for å være medlem i barneog ungdomsorganisasjoner, og for å ha sterkt engasjement for Nord/Sør-spørsmål. Denne rapporten presenterer først resultatene innen ungdoms kunnskap og holdninger. Disse organiseres tematisk, slik at spørsmål på både kunnskap og holdninger blir lagt under temaet de omhandler. Deretter gjennomgås ungdoms engasjement for Nord/Sør-spørsmål, etterfulgt av ungdoms kilder til informasjon om Nord/Sør-spørsmål. Tilslutt ser man kort på hvordan andre bakgrunnsfaktorer som kjønn, bosted og sysselsetting korrelerer med holdninger innen Nord/Sørspørsmål. 10

11 A. Metode A.1 Utvikling av spørreskjema En dokumentanalyse ble foretatt for å få innblikk i blant annet følgende forhold: - Eksisterende data i Norge på ungdoms kunnskap og holdninger innen Nord/Sør-spørsmål - Viktige kilder til Nord/Sør-kunnskap blant ungdom - Internasjonale analytiske rammeverk og spørreskjemaer for analyse av folks kunnskap og holdninger til Nord/Sør-spørsmål Dokumenter som ble gjennomgått var blant annet Statistisk Sentralbyrå studie Holdninger til norsk bistand. 2010, hovedfagsoppgaven Forestillinger om Afrika blant niendeklassinger i Oslo av Marit Enger og Norsk læreplan i samfunnsfag. En rekke internasjonale studier ble også gjennomgått (se litteraturliste), i tillegg til informasjonsmateriale fra ulike bistandsorganisasjoner. Deretter ble det organisert fokusgrupper med ungdom for å få en bedre forståelse av følgende forhold: - Hvordan analyserer norsk ungdom selv nøkkeltemaer innen Nord/Sør-spørsmål, som årsaker og løsninger til fattigdom i verden, løsninger på klimautfordringer, hiv/aids-epidimien m.m.? - Hvilke svaralternativer har de på ulike spørsmål? - Hvilke temaer er de opptatt av, og hvilke har de lite interesse for/ kunnskap om? - Er det spørsmål vi ønsker å spørre som er vanskelige for de å forstå? - Hvilken terminologi bruker de om Nord/Sør-spørsmål? Man møtte blant annet klasser ved tre videregående skoler i Oslo, en yrkesfaglig og to studieforberedende skoler, i tillegg til medlemmer av barne- og ungdomsorganisasjoner. Under fokusgruppene ble ulike teknikker fra Participatory Learning and Action (PLA) metodologien brukt. A.2 Gallup-undersøkelse Spørreskjemaet ble deretter ferdigstilt og overlevert til gallup-firmaet Opinion (se vedlegg 1). Opinion presenterte dette for et tilfeldig uttrekk av medlemmer fra deres Borgerpanel i aldersgruppen år. Disse ble invitert til å svare via e-post. Borgerpanelet er hovedsakelig opprettet via rekruttering på telefon. I tillegg har Opinion gjort noe rekruttering via nettsider. Alle som ønsker det kan opprette en brukerprofil på borgerpanelet.no og besvare undersøkelser de blir invitert til. Respondentenes svar ble vektet i henhold til befolkningsstatistikk fra Statistisk Sentralbyrå. Opinion har tidligere brukt web-baserte spørreskjemaer på kunnskapsspørsmål, og har erfart at dette ikke påvirker kvaliteten på resultatene. For å ytterligere sikre dette ble det spesifisert at respondentene ikke måtte google seg fram til svaret. 11

12 A.3 Respondenter Totalt 607 ungdommer deltok i studien, 296 jenter og 311 gutter. Tabell 1 - Respondenter etter kjønn og alder Kjønn Alder Total Kvinne Mann Antall % Antall % Antall % Antall % Antall % Antall % Total % % % % % % Kvinne % % 0 0 % % % % Mann % 0 0 % % % % % Tabell 2 - Respondenter etter bosted Region Oslo/Akershus Rest Østlandet Sørlandet Vestlandet Trøndelag og Nord Norge Antall % Antall % Antall % Antall % Antall % Total % % % % % Kvinne % % % % % Mann % % % % % Det ble ikke spurt om husholdningers samlede inntekt, dette spørsmålet egner det seg ikke å spørre til ungdom, i stedet spurte man om hovedsysselsetting. Tabell 3 - Respondenter etter hovedsysselsetting Hovedsysselsetting Går på ungdoms- skolen Går på videre- gående skole Studieforbere dende utdannings- program Går på videre- gående skole Yrkesfaglig utdannings- program Studerer på Høgskole Studerer på Universitet Jobber Annet/ vet ikke Antall % Antall % Antall % Antall % Antall % Antall % Antall % Total % % % % % % % Kvinne 8 30 % % % % % % % Mann % % % % % % 8 36 % Et av hovedmålene med denne studien har vært å se på forskjeller mellom ungdom som er medlem av en barne- og ungdomsorganisasjon, ungdom som ikke er medlem av en barne- og ungdomsorganisasjon men som driver med annen fritids, og ungdom som ikke driver med noe fritids. Tabell 4 viser fordelingen av respondentene på disse tre gruppene. 12

13 Tabell 4 - Respondenter etter kategori fritids Er medlem av barne- og ungdomsorganisasjon Ikke medlem av barne- og ungdomsorganisasjon, men driver med annen fritids Driver ikke med noe fritids Antall % Antall % Antall % Total % % % Kvinne % % % Mann % % % Tabell 5 - Respondenter etter type barne- og ungdomsorganisasjon Andre typer politiske/ samfunns- Partipolitiske ungdoms- organisa- sjoner orienterte/ humanitære organisa- sjoner Livssyns- organisa- sjoner Interesse- organisa- sjoner Barne- og ungdoms- organisasjon er innen kor, korps, kultur o.l. Frilufts- organisa- sjoner Andre typer barne- og ungdoms- organisa- sjoner Antall % Antall % Antall % Antall % Antall % Antall % Antall % Total % % % % % % % Kvinne % % % % % % % Mann % % % % % % % 13

Vennskap, utdanning og framtidsplaner

Vennskap, utdanning og framtidsplaner innvandrerbakgrunn i valg av videregående skole og framtidige utdanningsplaner. Samtidig er det klare forskjeller på områder som samhold i familien, opplevd læringsmiljø, trivsel på skolen og framtidige

Detaljer

Integrert, men diskriminert

Integrert, men diskriminert IMDi-rapport 9-2008 Integrert, men diskriminert en undersøkelse blant innvandrere fra Afrika, Asia, Øst-Europa og Sør- og Mellom-Amerika Visjon Like muligheter og like levekår i et flerkulturelt samfunn

Detaljer

Meninger om norsk mat Spørreundersøkelse av Ipsos MMI

Meninger om norsk mat Spørreundersøkelse av Ipsos MMI Meninger om norsk mat Spørreundersøkelse av Ipsos MMI Tankesmien Agenda og AgriAnalyse jobber sammen om prosjektet «Verdien av norsk mat». I den forbindelse er det gjennomført en meningsmåling i befolkningen,

Detaljer

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner VELKOMMEN INN! En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner November 2008 FRIVILLIGHET NORGE Innhold 1. Innledning 5 1.1 Om rapporten 5 1.2 Frivillig sektor en viktig samfunnsaktør

Detaljer

Hva gjør terroren med oss som sivilsamfunn? Dag Wollebæk, Bernard Enjolras, Kari Steen-Johnsen og Guro Ødegård

Hva gjør terroren med oss som sivilsamfunn? Dag Wollebæk, Bernard Enjolras, Kari Steen-Johnsen og Guro Ødegård Hva gjør terroren med oss som sivilsamfunn? Dag Wollebæk, Bernard Enjolras, Kari Steen-Johnsen og Guro Ødegård Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor Oslo/Bergen 2011 Senter for forskning

Detaljer

Evaluering av MOT i ungdomsskolen

Evaluering av MOT i ungdomsskolen R Evaluering av MOT i ungdomsskolen Rapport 2010-05 Proba-rapport nr. 2010-05, Prosjekt nr. 916 ISSN: 1891-8093 HB, LEB, 9. september 2010 Offentlig Rapport 2010-05 Evaluering av MOT i ungdomsskolen Utarbeidet

Detaljer

Du kommer ikke ut uten at det blir brukt vold

Du kommer ikke ut uten at det blir brukt vold Kriminologiska institutionen Du kommer ikke ut uten at det blir brukt vold En kvalitativ studie om menns forståelse rundt vold i den utsatte drabantbyen Groruddalen Examensarbete 15 hp Kriminologi Kriminologi,

Detaljer

Holdninger til registrering av private domenenavn under.no

Holdninger til registrering av private domenenavn under.no Norsk Gallup Institutt AS Storgata 33a Postboks 9016 Grønland 0133 OSLO Norway t +47 23 29 16 00 f +47 23 29 16 01 e info@tns-gallup.no w www.tns-gallup.no Org nr NO 890 660 002 MVA Holdninger til registrering

Detaljer

Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon

Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon RAPPORT OKTOBER 2010 Senter for IKT i utdanningen Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon Senter for ikt i utdanningen Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon Rambøll

Detaljer

Jo Saglie og Signe Bock Segaard Grenseløs frivillig foreldreinnsats? En dokumentasjonsrapport

Jo Saglie og Signe Bock Segaard Grenseløs frivillig foreldreinnsats? En dokumentasjonsrapport Jo Saglie og Signe Bock Segaard Grenseløs frivillig foreldreinnsats? En dokumentasjonsrapport Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor Bergen/Oslo 2013 Senter for forskning på sivilsamfunn

Detaljer

Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte

Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte Vi kan inkludere flere Vi kan inkludere flere! Vi kan inkludere flere Dette veiledningsheftet handler om inkludering

Detaljer

Jon Horgen Friberg. Ungdom, fritid og deltakelse i det flerkulturelle Oslo

Jon Horgen Friberg. Ungdom, fritid og deltakelse i det flerkulturelle Oslo Jon Horgen Friberg Ungdom, fritid og deltakelse i det flerkulturelle Oslo Jon Horgen Friberg Ungdom, fritid og deltakelse i det flerkulturelle Oslo Fafo-notat 2005:16 1 Fafo ISSN 0804-5135 2 Innhold Forord...

Detaljer

FATTIG OG RIK I SAMME VERDEN

FATTIG OG RIK I SAMME VERDEN Tore Linné Eriksen: FATTIG OG RIK I SAMME VERDEN Hva kan vi vite om fattigdom og ulikhet, hvor skal vi hente kunnskap og hva skal vi tro på? FN-sambandet Høgskolen i Oslo og Akershus 2012 INNHOLD Del I:

Detaljer

ET LANDBRUK UTEN KVINNER

ET LANDBRUK UTEN KVINNER Norsk Bonde- og Småbrukarlag ET LANDBRUK UTEN KVINNER En kartlegging av årsaker til at ikke flere kvinner velger landbruket som yrkesvei Kvinner, demokrati og deltakelse Mars 2015 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Oppvekst i to multietniske boligområder

Oppvekst i to multietniske boligområder Susanne Søholt Oppvekst i to multietniske boligområder i Oslo Utviklingsprogrammet for flerkulturelle bomil- 313 Prosjektrapport 2001 BYGGFORSK Norges byggforskningsinstitutt Susanne Søholt Oppvekst i

Detaljer

Et sensitivt barnevern. Om ikke-vestlig foreldres opplevelse og erfaring med barneverntjenesten. Masteroppgave i sosialt arbeid

Et sensitivt barnevern. Om ikke-vestlig foreldres opplevelse og erfaring med barneverntjenesten. Masteroppgave i sosialt arbeid Om ikke-vestlig foreldres opplevelse og erfaring med barneverntjenesten Masteroppgave i sosialt arbeid Marie Florence Moufack Trondheim, desember 2010 NTNU Institutt for sosialt arbeid og helsevitenskap

Detaljer

Rapport Kompetansesenter rus Midt-Norge

Rapport Kompetansesenter rus Midt-Norge Rapport Kompetansesenter rus Midt-Norge Russituasjonen blant ungdom i Nord-Trøndelag Kompetansesenter rus - Midt-Norge (KoRus) Er ett av syv regionale kompetansesentre for rusfeltet i Norge. Vi arbeider

Detaljer

Tiltrekker lav lønn bedre ledere?

Tiltrekker lav lønn bedre ledere? NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, Vår 2014 Tiltrekker lav lønn bedre ledere? Betydningen av lønnsnivå for selvseleksjon av ledere med ulik prososial adferd av Ole Fredrik Sørensen Veileder: Alexander W. Cappelen

Detaljer

men hvor skal vi henvende oss?

men hvor skal vi henvende oss? men hvor skal vi henvende oss? Voksnes rett til grunnskole og videregående opplæring Heidi Engesbak, Vigdis Haugerud, Sigrun Røstad, Tor Arne Stubbe ISBN 82-7724-061-9 Trondheim, 2005 Forord Dette er den

Detaljer

Det må bli enklere å bidra

Det må bli enklere å bidra Det må bli enklere å bidra Forslag til utvidelse av skattefradragsordningen for gaver til frivillige organisasjoner Frivillighet Norge 20.06.2012 FRIVILLIGHET NORGE DET MÅ BLI ENKLERE Å BIDRA Frivilligheten

Detaljer

Ett år med arbeidslivsfaget

Ett år med arbeidslivsfaget Ett år med arbeidslivsfaget Læreres og elevers erfaringer med arbeidslivsfaget på 8. trinn Anders Bakken, Marianne Dæhlen, Hedda Haakestad, Mira Aaboen Sletten & Ingrid Smette Rapport nr 1/12 NOva Norsk

Detaljer

Flyktningguiden som døråpner

Flyktningguiden som døråpner Veronika Paulsen Kristin Thorshaug Mette Portaas Haugen Berit Berg Flyktningguiden som døråpner Nasjonal evaluering av Flyktningguiden i Røde Kors Veronika Paulsen, Kristin Thorshaug, Mette Portaas Haugen

Detaljer

Vurdering og videreutvikling av fagteam

Vurdering og videreutvikling av fagteam Når kunnskap gir resultater--- Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Vurdering og videreutvikling av fagteam Sluttrapport Februar 2008 Rambøll Management A/S Postboks 427 Hoffsveien 21-23 0213 Oslo,

Detaljer

Husrom uten hjerterom Kan bolig motvirke marginaliseringsprosesser?

Husrom uten hjerterom Kan bolig motvirke marginaliseringsprosesser? FoU-rapport nr. 1/2012 Husrom uten hjerterom Kan bolig motvirke marginaliseringsprosesser? Kathrine Bakke, Ingunn Kvamme, Trond Stalsberg Mydland og Randi Wærdahl Tittel Husrom uten hjerterom Kan bolig

Detaljer

Forord. Solveig Osborg Ose, prosjektleder. Trondheim 2. oktober 2009. Side 1

Forord. Solveig Osborg Ose, prosjektleder. Trondheim 2. oktober 2009. Side 1 Forord Denne rapporten er den første i en rekke av artikler og rapporter som publiseres fra et større SINTEF prosjekt om hjelpepleiere ansatt i norske kommuner. Målet med vår forskning innenfor dette området

Detaljer

For egen maskin RAPPORT. Samhandling og samspill i Hallingdal

For egen maskin RAPPORT. Samhandling og samspill i Hallingdal RAPPORT For egen maskin Samhandling og samspill i Hallingdal MENON-PUBLIKASJON NR 8/2015 Mars 2015 av Anne Espelien, Tori Haukland Løge, Arsene Frank Burakeye og Peter Aalen Innhold Forord... 4 Sammendrag...

Detaljer

2. Befolkningens oppfatninger om det gode liv og det gode samfunn

2. Befolkningens oppfatninger om det gode liv og det gode samfunn 2. Befolkningens oppfatninger om det gode liv og det gode samfunn 2.1. Innledning Dette kapitlet beskriver verdioppfatninger i den norske befolkningen. Det forteller dermed noe om hva folk flest forstår

Detaljer

Uten en tråd? Bruk av ny teknologi for formidling av informasjon blant Osloregionens kulturorganisasjoner.

Uten en tråd? Bruk av ny teknologi for formidling av informasjon blant Osloregionens kulturorganisasjoner. Uten en tråd? Bruk av ny teknologi for formidling av informasjon blant Osloregionens kulturorganisasjoner. Innhold 04 05 Forord Sammendrag 09 10 Avgrensninger og definisjoner Metode 11 11 11 12 13 13 14

Detaljer

Bedre grunnlag for valg

Bedre grunnlag for valg ARBEIDSNOTAT 28/2006 Nils Vibe Bedre grunnlag for valg Evaluering av prosjektet Rett førstevalg NIFU STEP Studier av innovasjon, forskning og utdanning Wergelandsveien 7, 0167 Oslo Arbeidsnotat 28/2006

Detaljer

Med døren på gløtt: Jobbintervjuet som arena for kompetansevurdering i flerkulturelle samfunn

Med døren på gløtt: Jobbintervjuet som arena for kompetansevurdering i flerkulturelle samfunn 1 Med døren på gløtt: Jobbintervjuet som arena for kompetansevurdering i flerkulturelle samfunn Hege Høivik Bye, Gro Mjeldheim Sandal, Jøri Gytre Horverak, Valeria Markova, Eugene Guribye, og David Lackland

Detaljer