Ungdom og Nord/Sør- spørsmål

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ungdom og Nord/Sør- spørsmål"

Transkript

1 Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Ungdom og Nord/Sør- spørsmål - kunnskap, holdninger og engasjement Oslo, januar 2012

2 Forord Arbeidet med denne studien foregikk fra august til desember 2011, og datainnsamlingen ble hovedsakelig foretatt i november Nord/Sør-konsulentene ( ved Anette Kirkebø har på oppdrag for LNU ledet arbeidet med utvikling av spørreskjemaet for studien og skrevet denne rapporten. Rapportforfatter og LNU ønsker å takke følgende aktører for bidrag til utviklingen av studien: - norad ( for finansiering - Opinion AS ( for gjennomføring av gallupundersøkelsen - SAIH ( for faglige innspill på temaet hiv/aids - Sogn, Persbråten og Sofienberg videregående skoler, for å stille klasser til disposisjon for deltakelse i fokusgrupper - Medlemmer av Norges Speiderforbund og Oslo Barne- og Ungdomskorforbund/ Domkirkens Ungdomskor, for deltagelse i fokusgrupper og testing av spørreskjema. 2

3 Innholdsfortegnelse Forord... 2 Sammendrag... 8 Introduksjon A. Metode A.1 Utvikling av spørreskjema A.2 Gallup-undersøkelse A.3 Respondenter B. Resultater B.1 Fattigdom i Sør B.1.1 Årsaker til fattigdom/ manglende utvikling i Sør B.1.2 Løsninger på fattigdom/ manglende utvikling i Sør B.1.3 Geografisk lokalisering av fattigdom i Sør B.1.4 Matsikkerhet B.2 Klima B.2.1 Årsaker til klimaendringer B.2.2 Virkemidler for å bremse klimaendringer B.3 HIV/ AIDS B.3.1 Kjønn og hiv-smitte B.3.2 Geografisk lokalisering av hiv/aids-epidemien B.4 Barnekonvensjonen B.4.1 Ansvar for oppfyllelse av Barnekonvensjonen B.4.2 Signatarer til Barnekonvensjonen B.4.3 Innhold i Barnekonvensjonen B.5 Forholdet mellom Nord og Sør B.5.1 Holdninger til Sør B.5.2 Handel mellom Nord og Sør B.5.3 FN og bistand B.5.4 Flyktninger B.6 Ungdoms engasjement for Nord/Sør-spørsmål B.7 Ungdoms kilder til informasjon om Nord/Sør-spørsmål B.7 Andre bakgrunnsfaktorer som påvirker ungdoms kunnskap, holdninger og engasjement for Nord/Sør-spørsmål B.7.1 Kjønn B.7.2 Region B.7.3 Sysselsetting Litteraturliste Vedlegg Vedlegg 1 - Spørreskjema Vedlegg 2 Tabeller til diagrammer Tabelliste Tabell 1 - Respondenter etter kjønn og alder Tabell 2 - Respondenter etter bosted Tabell 3 - Respondenter etter hovedsysselsetting Tabell 4 - Respondenter etter kategori fritids Tabell 5 - Respondenter etter type barne- og ungdomsorganisasjon Tabell 6 - Oppfatning om årsaker til fattigdom / manglende utvikling i Sør, etter organisasjonsmedlemskap. Prosent

4 Tabell 7 - Oppfatning om hvem som har mest potensial til å skape utvikling i Sør, etter organisasjonsmedlemskap. Prosent Tabell 8 - Oppfatning om løsninger på fattigdom/ manglende utvikling i Sør, etter organisasjonsmedlemskap. Prosent Tabell 9 - Kunnskap om lokalisering av de 10 fattigste landene i verden, etter organisasjonsmedlemskap. Prosent Tabell 10 - Kunnskap om i hvilket land det bor et størst antall fattige menneske, etter organisasjonsmedlemskap. Prosent Tabell 11 - Kjennskap til folkerike utviklingsland med store og sterkt voksende økonomier, etter organisasjonsmedlemskap. Prosent Tabell 12 - Kunnskap om hvorvidt det er nok mat i verden i dag, etter organisasjonsmedlemskap. Prosent Tabell 13 - Oppfatning om årsaker til klimaendringene i verden i dag, etter organisasjonsmedlemskap. Prosent Tabell 14 - Vurdering av de viktigste virkemidler den norske staten kan bruke for å bremse klimaendringer, etter organisasjonsmedlemskap. Prosent Tabell 15 - Holdning til om det vil være riktig av Norge å ikke kutte sine egne CO2 utslipp men heller hjelpe andre land å kutte sine, etter organisasjonsmedlemskap. Prosent Tabell 16 - Grad av enighet i utsagnet Norge bør stoppe leting etter nye oljefelt, etter organisasjonsmedlemskap. Prosent Tabell 17 - Grad av enighet i utsagnet Jeg er villig til å gå betydelig ned i levestandard for å bidra til å redusere klimautslipp, etter organisasjonsmedlemskap. Prosent Tabell 18 - Grad av enighet i utsagnet Jeg føler at klimaproblemene er uløselige, etter organisasjonsmedlemskap. Prosent Tabell 19 - Kunnskap om hvorvidt kvinner eller menn er mest utsatt for hiv-smitte, etter organisasjonsmedlemskap. Prosent Tabell 20 - Kjennskap til hvilken region i verden som har størst andel hiv-smittede i befolkningen, etter organisasjonsmedlemskap. Prosent Tabell 21 - Kjennskap til i hvilken region i verden hiv-smitte øker mest, etter organisasjonsmedlemskap. Prosent Tabell 22 - Kjennskap til hvem som har det juridiske ansvaret for å sørge for at Barnekonvensjonen blir oppfylt, etter organisasjonsmedlemskap. Prosent Tabell 23 - Kjennskap til hvilke to land i verden som ikke har skrevet under Barnekonvensjonen, etter organisasjonsmedlemskap. Prosent Tabell 24 - Kjennskap til rettigheter inkludert i Barnekonvensjonen. Prosent Tabell 25 - Kjennskap til rettigheter inkludert i Barnekonvensjonen, etter organisasjonsmedlemskap. Prosent Tabell 26 - Grad av enighet i utsagnet Jeg er veldig opptatt av situasjonen for barn og unge i fattige land, etter organisasjonsmedlemskap. Prosent Tabell 27 - Grad av enighet i utsagnet Det er vår plikt som medmennesker å hjelpe folk i fattige land, etter organisasjonsmedlemskap. Prosent Tabell 28 - Grad av enighet i utsagnet Fattigdom i fattige land kan ha konsekvenser som påvirker mitt dagligliv på en negativ måte, etter organisasjonsmedlemskap. Prosent Tabell 29 - Grad av enighet i utsagnet Jeg tjener økonomisk på at det eksisterer fattigdom i fattige land, etter organisasjonsmedlemskap. Prosent Tabell 30 - Grad av enighet i utsagnet Mange fattige land står overfor problemer som det er umulig å løse, etter organisasjonsmedlemskap. Prosent Tabell 31 - Formening om hvilket ord som beskriver respondentens forhold til fattige mennesker i fattige land, etter organisasjonsmedlemskap. Prosent Tabell 32 - Kunnskap om kriterier oppfylt av en vare merket med Fairtrade/Rettferdig Handel, etter organisasjonsmedlemskap. Prosent Tabell 33 - Grad av enighet i utsagnet: Norske myndigheter bør begrense import fra fattige land for å beskytte norsk landbruk, etter organisasjonsmedlemskap. Prosent Tabell 34 - Grad av enighet i utsagnet: Norske myndigheter bør begrense import fra fattige land for å beskytte norsk industri, etter organisasjonsmedlemskap. Prosent

5 Tabell 35 - Kjennskap til FNs Tusenårsmål, etter organisasjonsmedlemskap. Prosent Tabell 36 - Andel som vet hvor stor andel av norsk BNP som går til bistand, etter organisasjonsmedlemskap. Prosent Tabell 37 - Kjennskap til om rike eller fattige land tar i mot flest flytninger, etter organisasjonsmedlemskap. Prosent Tabell 38 - Kjennskap til om majoriteten av mennesker på flukt i verden befinner seg i eget eller annet land, etter organisasjonsmedlemskap. Prosent Tabell 39 - Måter ungdom engasjerer seg på i Nord/Sør-spørsmål, etter organisasjonsmedlemskap. Prosent Tabell 40 - Kilder til informasjon om Nord/ Sør-spørsmål, etter organisasjonsmedlemskap. Prosent.. 80 Tabell 41 - Tema sist lest/ hørt om fra Sør, etter organisasjonsmedlemskap. Prosent Tabell 42 - Type nyhet sist lest/ hørt om fra Sør, etter organisasjonsmedlemskap. Prosent Tabell 43 - Evne til å sette nyheter fra Sør i sammenheng, total og etter organisasjonsmedlemskap. Prosent Tabell 44 - Grad av enighet i utsagnet Det er vår plikt som medmennesker å hjelpe folk i fattige land, etter kjønn. Prosent Tabell 45 - Oppfatning om årsaker til klimaendringen i verden i dag, etter kjønn. Prosent Tabell 46 - Grad av enighet i utsagnet Det er vår plikt som medmennesker å hjelpe folk i fattige land, etter region. Prosent Tabell 47 - Oppfatning om årsaker til klimaendringen i verden i dag, etter region. Prosent Tabell 48 - Grad av enighet i utsagnet Det er vår plikt som medmennesker å hjelpe folk i fattige land, etter sysselsetting. Prosent Tabell 49 - Oppfatning om årsaker til klimaendringen i verden i dag, etter sysselsetting. Prosent Figurliste Figur 1 - Oppfatning om årsaker til fattigdom / manglende utvikling i Sør. Prosent Figur 2 - Oppfatning om årsaker til fattigdom / manglende utvikling i Sør, etter organisasjonsmedlemskap. Prosent Figur 3 - Oppfatning om hvem som har mest potensial til å skape utvikling i Sør. Prosent Figur 4 - Oppfatning om hvem som har mest potensial til å skape utvikling i Sør, etter organisasjonsmedlemskap. Prosent Figur 5 - Oppfatning om løsninger på fattigdom/ manglende utvikling i Sør. Prosent Figur 6 - Oppfatning om løsninger på fattigdom/ manglende utvikling i Sør, etter organisasjonsmedlemskap. Prosent Figur 7 - Kjennskap til lokalisering av de 10 fattigste landene i verden. Prosent Figur 8 - Kjennskap til lokalisering av de 10 fattigste landene i verden, etter organisasjonsmedlemskap. Prosent Figur 9 - Kjennskap til i hvilket land det bor et størst antall fattige mennesker. Prosent Figur 10 - Kjennskap til i hvilket land det bor et størst antall fattige mennesker, etter organisasjonsmedlemskap. Prosent Figur 11 - Kjennskap til folkerike utviklingsland med store og sterkt voksende økonomier. Prosent.. 21 Figur 12 - Kjennskap til folkerike utviklingsland med store og sterkt voksende økonomier, etter organisasjonsmedlemskap. Prosent Figur 13 - Kunnskap om hvorvidt det er nok mat i verden i dag. Prosent Figur 14 - Kunnskap om hvorvidt det er nok mat i verden i dag, etter organisasjonsmedlemskap. Prosent Figur 15 - Oppfatning om årsaker til klimaendringene i verden i dag. Prosent Figur 16 - Oppfatning om årsaker til klimaendringen i verden i dag, etter organisasjonsmedlemskap. Prosent Figur 17 - Vurdering av de viktigste virkemidler den norske staten kan bruke for å bremse klimaendringer. Prosent Figur 18 Vurdering av de viktigste virkemidler den norske staten kan bruke for å bremse klimaendringer, etter organisasjonsmedlemskap. Prosent

6 Figur 19 - Holdning til om det vil være riktig av Norge å ikke kutte sine egne CO2 utslipp men heller hjelpe andre land å kutte sine, total og etter organisasjonsmedlemskap. Prosent Figur 20 - Grad av enighet i utsagnet Norge bør stoppe leting etter nye oljefelt. Prosent Figur 21 - Grad av enighet i utsagnet Norge bør stoppe leting etter nye oljefelt, etter organisasjonsmedlemskap. Prosent Figur 22 - Grad av enighet i utsagnet Jeg er villig til å gå betydelig ned i levestandard for å bidra til å redusere klimautslipp. Prosent Figur 23 - Grad av enighet i utsagnet Jeg er villig til å gå betydelig ned i levestandard for å bidra til å redusere klimautslipp, etter organisasjonsmedlemskap. Prosent Figur 24 - Grad av enighet i utsagnet Jeg føler at klimaproblemene er uløselige. Prosent Figur 25 - Grad av enighet i utsagnet Jeg føler at klimaproblemene er uløselige, etter organisasjonsmedlemskap. Prosent Figur 26 - Kunnskap om hvorvidt kvinner eller menn er mest utsatt for hiv-smitte. Prosent Figur 27 - Kunnskap om hvorvidt kvinner eller menn er mest utsatt for hiv-smitte, etter organisasjonsmedlemskap. Prosent Figur 28 - Kjennskap til hvilken region i verden som har størst andel hiv-smittede i befolkningen. Prosent Figur 29 - Kjennskap til hvilken region i verden som har størst andel hiv-smittede i befolkningen, etter organisasjonsmedlemskap. Prosent Figur 30 - Kjennskap til i hvilken region i verden hiv-smitte øker mest. Prosent Figur 31 - Kjennskap til i hvilken region i verden hiv-smitte øker mest, etter organisasjonsmedlemskap. Prosent Figur 32 - Kjennskap til hvem som har det juridiske ansvaret for å sørge for at Barnekonvensjonen blir oppfylt. Prosent Figur 33 - Kjennskap til hvem som har det juridiske ansvaret for å sørge for at Barnekonvensjonen blir oppfylt, etter organisasjonsmedlemskap. Prosent Figur 34 - Kjennskap til hvilke to land i verden som ikke har skrevet under på Barnekonvensjonen. Prosent Figur 35 - Kjennskap til hvilke to land i verden som ikke har skrevet under på Barnekonvensjonen, etter organisasjonsmedlemskap. Prosent Figur 36 - Kjennskap til rettigheter inkludert i Barnekonvensjonen. Prosent Figur 37 - Kjennskap til rettigheter inkludert i Barnekonvensjonen, etter organisasjonsmedlemskap. Prosent Figur 38 - Grad av enighet i utsagnet Jeg er veldig opptatt av situasjonen for barn og unge i fattige land. Prosent Figur 39 - Grad av enighet i utsagnet Jeg er veldig opptatt av situasjonen for barn og unge i fattige land, etter organisasjonsmedlemskap. Prosent Figur 40 - Grad av enighet i utsagnet Det er vår plikt som medmennesker å hjelpe folk i fattige land. Prosent Figur 41 - Grad av enighet i utsagnet Det er vår plikt som medmennesker å hjelpe folk i fattige land, etter organisasjonsmedlemskap. Prosent Figur 42 - Grad av enighet i utsagnet Fattigdom i fattige land kan ha konsekvenser som påvirker mitt dagligliv på en negativ måte. Prosent Figur 43 - Grad av enighet i utsagnet Fattigdom i fattige land kan ha konsekvenser som påvirker mitt dagligliv på en negativ måte, etter organisasjonsmedlemskap. Prosent Figur 44 - Grad av enighet i utsagnet Jeg tjener økonomisk på at det eksisterer fattigdom i fattige land. Prosent Figur 45 - Grad av enighet i utsagnet Jeg tjener økonomisk på at det eksisterer fattigdom i fattige land, etter organisasjonsmedlemskap. Prosent Figur 46 - Grad av enighet i utsagnet Mange fattige land står overfor problemer som det er umulig å løse. Prosent Figur 47 - Grad av enighet i utsagnet Mange fattige land står overfor problemer som det er umulig å løse, etter organisasjonsmedlemskap. Prosent Figur 48 - Formening om hvilket ord som beskriver respondentens forhold til fattige mennesker i fattige land. Prosent

7 Figur 49 - Formening om hvilket ord som beskriver respondentens forhold til fattige mennesker i fattige land, etter organisasjonsmedlemskap. Prosent Figur 50 - Kunnskap om kriterier oppfylt av en vare merket med Fairtrade/ Rettferdig Handel. Prosent Figur 51 - Kunnskap om kriterier oppfylt av en vare merket med Fairtrade/Rettferdig Handel, etter organisasjonsmedlemskap. Prosent Figur 52 - Grad av enighet i utsagnet: Norske myndigheter bør begrense import fra fattige land for å beskytte norsk landbruk. Prosent Figur 53 - Grad av enighet i utsagnet: Norske myndigheter bør begrense import fra fattige land for å beskytte norsk landbruk, etter organisasjonsmedlemskap. Prosent Figur 54 - Grad av enighet i utsagnet: Norske myndigheter bør begrense import fra fattige land for å beskytte norsk industri. Prosent Figur 55 - Grad av enighet i utsagnet: Norske myndigheter bør begrense import fra fattige land for å beskytte norsk industri, etter organisasjonsmedlemskap. Prosent Figur 56 - Kjennskap til FNs Tusenårsmål. Prosent Figur 57 - Kjennskap til FNs Tusenårsmål, etter organisasjonsmedlemskap. Prosent Figur 58 - Andel som vet hvor stor andel av norsk BNP som går til bistand. Prosent Figur 59 - Andel som vet hvor stor andel av norsk BNP som går til bistand, etter organisasjonsmedlemskap. Prosent Figur 60 - Kjennskap til om rike eller fattige land tar i mot flest flytninger. Prosent Figur 61 - Kjennskap til om rike eller fattige land tar i mot flest flytninger, etter organisasjonsmedlemskap. Prosent Figur 62 - Kjennskap til om majoriteten av mennesker på flukt i verden befinner seg i eget eller annet land. Prosent Figur 63 - Kjennskap til om majoriteten av mennesker på flukt i verden befinner seg i eget eller annet land, etter organisasjonsmedlemskap. Prosent Figur 64 - Måter ungdom engasjerer seg på i Nord/Sør-spørsmål. Prosent Figur 65 - Måter ungdom engasjerer seg på i Nord/Sør-spørsmål, etter organisasjonsmedlemskap. Prosent Figur 66 - Kilder til informasjon om Nord/Sør-spørsmål. Prosent Figur 67 - Kilder til informasjon om Nord/Sør-spørsmål, etter organisasjonsmedlemskap. Prosent Figur 68 Tema sist lest/ hørt om fra Sør. Prosent Figur 69 - Tema sist lest/ hørt om fra Sør, etter organisasjonsmedlemskap. Prosent Figur 70 - Type nyhet sist lest/ hørt om fra Sør. Prosent Figur 71 - Type nyhet sist lest/ hørt om fra Sør, etter organisasjonsmedlemskap. Prosent Figur 72 - Evne til å sette nyheter fra Sør i sammenheng, total og etter organisasjonsmedlemskap. Prosent Figur 73 - Grad av enighet i utsagnet Det er vår plikt som medmennesker å hjelpe folk i fattige land, etter kjønn. Prosent Figur 74 - Oppfatning om årsaker til klimaendringen i verden i dag, etter kjønn. Prosent Figur 75 - Grad av enighet i utsagnet Det er vår plikt som medmennesker å hjelpe folk i fattige land, etter region. Prosent Figur 76 - Oppfatning om årsaker til klimaendringen i verden i dag, etter region. Prosent Figur 77 - Grad av enighet i utsagnet Det er vår plikt som medmennesker å hjelpe folk i fattige land, etter sysselsetting. Prosent Figur 78 - Oppfatning om årsaker til klimaendringen i verden i dag, etter sysselsetting. Prosent

8 Sammendrag Denne landsomfattende studien har analysert norsk ungdoms kunnskap, holdninger og engasjement i forhold til Nord/Sør-spørsmål. Totalt 607 ungdommer i alderen år har blitt intervjuet gjennom en gallup-undersøkelse. Ungdoms kunnskap og holdninger innen følgende temaer har blitt analysert: fattigdom i Sør, global klimaproblematikk, hiv/aids, Barnekonvensjonen, handel, flyktninger og bistand. I tillegg har studien sett på ungdoms kilder til informasjon om Nord/Sør-spørsmål og deres ulike former for engasjement i tematikken. Det er en utbredt solidaritetsfølelse blant norske ungdommer med mennesker i Sør. To av tre ungdommer mener det er vår plikt som medmennesker å hjelpe mennesker i fattige land. Når det gjelder av årsaker til manglende utvikling i Sør legger norsk ungdom hovedsakelig vekt på interne forhold i landene som forklaring, herunder dårlig styresett og korrupsjon, kriger/konflikter, manglende utdanning og skjev nasjonal fordeling av velstand. Relativt få ungdommer fokuserer på eksterne forhold som utnytting gjennom globale finans- og handelssystemer eller feilslått bistand. I sin vurdering av hva som kan være løsninger på manglende utvikling i Sør er ungdom først og fremst opptatt av utdanning. Dette er vektlagt av nesten 60 prosent av ungdommene. Videre fokuserer de på interne løsninger i land i Sør og hvilken rolle staten der må spille. Bekjempelse av korrupsjon blir sett på som avgjørende. Norsk ungdom virker å ha relativt god kunnskap om mange forhold i Sør og globale spørsmål, som lokalisering av verdens fattige land, økonomisk vekst i land som Kina og India, FNs Tusenårsmål og innholdet i Barnekonvensjonen. Det største kunnskapshullet avdekket av studien er forståelsen av verdens flyktningstrømmer. Drøyt halvparten (51 %) av norsk ungdom har et feilaktig bilde av dette. De tror at rike land tar i mot flest flyktninger eller at det er jevnt fordelt mellom rike og fattige land. Bare 30 prosent av ungdom er klar over at fattige land tar imot det overveldende flertallet av verdens flyktninger. Studien viser at ungdom er usikker eller lite bevisst på hvordan deres egen hverdag påvirkes av fattigdom i Sør. For eksempel mener 23 prosent av ungdom at de tjener økonomisk på at det eksisterer fattigdom i Sør, mens 34 prosent mener de ikke gjør det. Når dette temaet ble diskutert i fokusgrupper var ungdommens umiddelbare respons at de ikke selv tjener på fattigdom. Etter refleksjon og diskusjon kom gruppene allikevel frem til at mange materielle goder som vi nyter godt av har vi kun råd til fordi de som produserer disse har uakseptabelt lave lønninger. Norsk ungdom er optimistiske i forhold til at situasjonen i fattige land kan bedres. Bare en av fem er enige i utsagnet Mange fattige land står overfor problemer som det er umulig å løse. Så mange som tre av fire ungdommer engasjerer seg på en eller annen måte for Nord/Sør-spørsmål. Dette gjør de først og fremst ved å skaffe seg kunnskap, men også ved ulike former for økonomisk støtte som bidrag til bistandsorganisasjoner og kjøp av Fairtrade produkter. Frivillig arbeid er mindre vanlig, men involverer allikevel et stort antall ungdommer. Så mange som syv prosent jobber frivillig for bistandsorganisasjoner/prosjekter. Ungdom mottar et relativt ensidig og negativt bilde av forhold i Sør gjennom media. Mer enn 70 prosent av ungdommene intervjuet oppfattet de siste nyhetene de hadde lest eller hørt om fra Sør som negative, mens bare 6 prosent oppfattet de som positive. Temaene var hovedsakelig knyttet til kriger/konflikter/uro og andre typer katastrofer. 8

9 Internett er ungdoms viktigste kilde til Nord/Sør-informasjon. Først og fremst nettaviser, men sosiale medier og andre internettsider er også viktige. TV er den nest viktigste kilden, etterfulgt av skolen og papiraviser. Temaet global klimaproblematikk har blitt godt dekket av studien, både generelt og i et Nord/Sørperspektiv. Bare litt under halvparten (48 %) av alle ungdommer støtter FNs Klimapanels konklusjoner om at det er meget sannsynlig at menneskets utslipp av klimagasser har forårsaket mesteparten av den observerte globale temperaturøkningen siden midten av 1900-tallet (FNsambandet, 2011). Tre av ti ungdommer (30 %) mener derimot at naturlige årsaker er like viktige som menneskelige handlinger, og nesten en av fem (17 %) mener at de pågående klimaendringene er naturlige variasjoner. Det kan se ut til at de fleste ungdommer er optimistiske i forhold til de utfordringene verden står ovenfor når det gjelder klima. Kun en av fem (21 %) er ganske eller helt enige i utsagnet Jeg føler at klimaproblemene er uløselige, mens 43 prosent er ganske eller helt uenige i dette. På spørsmål om hvilke virkemidler den norske staten kan bruke for å bremse klimaendringer har ungdom tro på bruk av gulrot fremfor pisk. De er også sterkt teknologioptimister. Det er liten støtte blant ungdom for statlige tiltak som reduserer nordmenns levestandard. Studien ser på forskjeller mellom ungdom som er medlemmer av barne- og ungdomsorganisasjoner, ikke er medlemmer men driver med annen type fritids og de som ikke bedriver en fritids. Medlemmer av barne- og ungdomsorganisasjoner har betydelig mer positive holdninger og sterkere engasjement for Nord/Sør-spørsmål enn andre ungdommer. Denne gruppen har også bedre kunnskapsnivå enn andre ungdommer. 9

10 Introduksjon Landsrådet for Norges Barne- og Ungdomsorganisasjoner (LNU) og dets medlemsorganisasjoner driver et utbredt informasjonsarbeid innen Nord/Sør-spørsmål, mye av det finansiert av norad. For å styrke dette arbeidet ønsket LNU å gjennomføre en studie av kunnskap, holdninger og engasjement i forhold til Nord/Sør-spørsmål blant norsk ungdom i alderen år. Formålene ved studien er følgende: - å gi LNU og dets støttespillere økt forståelse av kunnskap, holdninger og engasjement for Nord/Sør-spørsmål i målgruppen ungdom år; - å gi LNU og dets støttespillere økt kunnskap om eventuelle forskjeller i kunnskap, holdninger og engasjement for Nord/Sør-spørsmål mellom ungdom som er medlem i en barne- og ungdomsorganisasjon og ungdom som ikke er medlemmer; - å gi LNU konkrete verktøy i form av indikatorer som gir et godt grunnlag for resultatmåling av dets prosjekter. Mens studien måler forskjeller i kunnskap, holdninger og engasjement mellom medlemmer og ikkemedlemmer av barne- og ungdomsorganisasjoner, så ser den ikke på årsakene til eventuelle forskjeller. Ulikheter i dette er sannsynligvis både en årsak til og en konsekvens av organisasjonsmedlemskap. Ungdom med sterkt samfunnsengasjement har større sannsynlighet for å melde seg inn i en organisasjon. Samtidig så gir selve medlemskapet mange ungdommer ny kunnskap og endrede holdninger. Det kan også være bakenforliggende forhold som spiller inn, det kan for eksempel tenkes at barn/ungdom av samfunnsengasjerte foreldre både har større sannsynlighet for å være medlem i barneog ungdomsorganisasjoner, og for å ha sterkt engasjement for Nord/Sør-spørsmål. Denne rapporten presenterer først resultatene innen ungdoms kunnskap og holdninger. Disse organiseres tematisk, slik at spørsmål på både kunnskap og holdninger blir lagt under temaet de omhandler. Deretter gjennomgås ungdoms engasjement for Nord/Sør-spørsmål, etterfulgt av ungdoms kilder til informasjon om Nord/Sør-spørsmål. Tilslutt ser man kort på hvordan andre bakgrunnsfaktorer som kjønn, bosted og sysselsetting korrelerer med holdninger innen Nord/Sørspørsmål. 10

11 A. Metode A.1 Utvikling av spørreskjema En dokumentanalyse ble foretatt for å få innblikk i blant annet følgende forhold: - Eksisterende data i Norge på ungdoms kunnskap og holdninger innen Nord/Sør-spørsmål - Viktige kilder til Nord/Sør-kunnskap blant ungdom - Internasjonale analytiske rammeverk og spørreskjemaer for analyse av folks kunnskap og holdninger til Nord/Sør-spørsmål Dokumenter som ble gjennomgått var blant annet Statistisk Sentralbyrå studie Holdninger til norsk bistand. 2010, hovedfagsoppgaven Forestillinger om Afrika blant niendeklassinger i Oslo av Marit Enger og Norsk læreplan i samfunnsfag. En rekke internasjonale studier ble også gjennomgått (se litteraturliste), i tillegg til informasjonsmateriale fra ulike bistandsorganisasjoner. Deretter ble det organisert fokusgrupper med ungdom for å få en bedre forståelse av følgende forhold: - Hvordan analyserer norsk ungdom selv nøkkeltemaer innen Nord/Sør-spørsmål, som årsaker og løsninger til fattigdom i verden, løsninger på klimautfordringer, hiv/aids-epidimien m.m.? - Hvilke svaralternativer har de på ulike spørsmål? - Hvilke temaer er de opptatt av, og hvilke har de lite interesse for/ kunnskap om? - Er det spørsmål vi ønsker å spørre som er vanskelige for de å forstå? - Hvilken terminologi bruker de om Nord/Sør-spørsmål? Man møtte blant annet klasser ved tre videregående skoler i Oslo, en yrkesfaglig og to studieforberedende skoler, i tillegg til medlemmer av barne- og ungdomsorganisasjoner. Under fokusgruppene ble ulike teknikker fra Participatory Learning and Action (PLA) metodologien brukt. A.2 Gallup-undersøkelse Spørreskjemaet ble deretter ferdigstilt og overlevert til gallup-firmaet Opinion (se vedlegg 1). Opinion presenterte dette for et tilfeldig uttrekk av medlemmer fra deres Borgerpanel i aldersgruppen år. Disse ble invitert til å svare via e-post. Borgerpanelet er hovedsakelig opprettet via rekruttering på telefon. I tillegg har Opinion gjort noe rekruttering via nettsider. Alle som ønsker det kan opprette en brukerprofil på borgerpanelet.no og besvare undersøkelser de blir invitert til. Respondentenes svar ble vektet i henhold til befolkningsstatistikk fra Statistisk Sentralbyrå. Opinion har tidligere brukt web-baserte spørreskjemaer på kunnskapsspørsmål, og har erfart at dette ikke påvirker kvaliteten på resultatene. For å ytterligere sikre dette ble det spesifisert at respondentene ikke måtte google seg fram til svaret. 11

12 A.3 Respondenter Totalt 607 ungdommer deltok i studien, 296 jenter og 311 gutter. Tabell 1 - Respondenter etter kjønn og alder Kjønn Alder Total Kvinne Mann Antall % Antall % Antall % Antall % Antall % Antall % Total % % % % % % Kvinne % % 0 0 % % % % Mann % 0 0 % % % % % Tabell 2 - Respondenter etter bosted Region Oslo/Akershus Rest Østlandet Sørlandet Vestlandet Trøndelag og Nord Norge Antall % Antall % Antall % Antall % Antall % Total % % % % % Kvinne % % % % % Mann % % % % % Det ble ikke spurt om husholdningers samlede inntekt, dette spørsmålet egner det seg ikke å spørre til ungdom, i stedet spurte man om hovedsysselsetting. Tabell 3 - Respondenter etter hovedsysselsetting Hovedsysselsetting Går på ungdoms- skolen Går på videre- gående skole Studieforbere dende utdannings- program Går på videre- gående skole Yrkesfaglig utdannings- program Studerer på Høgskole Studerer på Universitet Jobber Annet/ vet ikke Antall % Antall % Antall % Antall % Antall % Antall % Antall % Total % % % % % % % Kvinne 8 30 % % % % % % % Mann % % % % % % 8 36 % Et av hovedmålene med denne studien har vært å se på forskjeller mellom ungdom som er medlem av en barne- og ungdomsorganisasjon, ungdom som ikke er medlem av en barne- og ungdomsorganisasjon men som driver med annen fritids, og ungdom som ikke driver med noe fritids. Tabell 4 viser fordelingen av respondentene på disse tre gruppene. 12

13 Tabell 4 - Respondenter etter kategori fritids Er medlem av barne- og ungdomsorganisasjon Ikke medlem av barne- og ungdomsorganisasjon, men driver med annen fritids Driver ikke med noe fritids Antall % Antall % Antall % Total % % % Kvinne % % % Mann % % % Tabell 5 - Respondenter etter type barne- og ungdomsorganisasjon Andre typer politiske/ samfunns- Partipolitiske ungdoms- organisa- sjoner orienterte/ humanitære organisa- sjoner Livssyns- organisa- sjoner Interesse- organisa- sjoner Barne- og ungdoms- organisasjon er innen kor, korps, kultur o.l. Frilufts- organisa- sjoner Andre typer barne- og ungdoms- organisa- sjoner Antall % Antall % Antall % Antall % Antall % Antall % Antall % Total % % % % % % % Kvinne % % % % % % % Mann % % % % % % % 13

14 B. Resultater B.1 Fattigdom i Sør B.1.1 Årsaker til fattigdom/ manglende utvikling i Sør Respondentene ble vist en liste med forhold som noen mener er årsaker til fattigdom/ manglende utvikling i fattige land. De ble bedt om å velge de fire årsakene de mener er de viktigste. Det var mulig å velge færre enn fire årsaker. Resultatene er vist i figur 1. Figur 1 - Oppfatning om årsaker til fattigdom / manglende utvikling i Sør. Prosent D å rlig s ty re s e tt, in e ffek tivite t, k o rrup s jo n o g grådighet blant myndighetene i landene Kriger og konflikter Manglende utdanning D e n s k je ve ford e lin g e n a v ve ls ta n d in n a d i fa ttig e land N a tu rlig e å rs a k er, s o m f.e k s. tørk e, flo m, jord s k je lv, og generelt uguns tig k lim a- og res s urs grunnlag Fa ttig e la n d b lir u tn y tte t a v rik e la n d o g se ls k a p e r gjennom det globale finans - og handels sy s tem et F o r h øy b e fo lk n ing s ve k s t Manglende helsetjenester Sykdom L a ve løn nin g e r o g m a ng e l p å a rb e ids p la s s e r Kulturen, religionen og tradisjonene Noen land har ikke gått gjennom de naturlige fasene m o t u tvik ling Frihandelsbarrierer og andre barrierer mot kapitalismen i fattige land Feilslått bistand A rv fra k olo n itid e n In g e n a v d e o ve rn e vn te Ingen form ening 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 14

15 Det finnes ingen fasitsvar på dette spørsmålet, det er et spørsmål det er uenighet om, men noen av årsaksforholdene nevnt er det i bistandsfaglige miljøer ikke vanlig å vektlegge. Utvalget av årsaker ungdommer fikk velge mellom var valgt ut fra følgende kriterier: - De årsaksforholdene som vektlegges mest i bistandsfaglige miljøer; - De årsaksforholdene nevnt av mange ungdommer under fokusgrupper; - Noen teorier for årsaker til manglende utvikling som har vært populære tidligere men som har færre eller få tilhengere i dag. Et eksempel på det siste er Moderniseringsteori som var veldig populær på og 60-tallet. Årsaken Noen land har ikke gått gjennom de naturlige fasene mot utvikling er fra dette tankegodset. Nyliberalistisk tankegang, som var veldig utbredt på 1980 og 90-tallet, er representert ved årsaksforholdet: Frihandelsbarrierer og andre barrierer mot kapitalismen i fattige land. Resultatene viser at ungdom mener at interne forhold i fattige land er mye viktigere enn eksterne forhold når man skal forklare manglende utvikling. De fire årsaksfaktorene som ble nevnt av flest ungdommer, dårlig styresett, kriger/konflikter, manglende utdanning og skjev fordeling av velstand innad i land, kan alle regnes som interne faktorer. Først på femte plass finner man vektlegging av en annen årsakskategori, naturlige årsaker, som for eksempel tørke, flom, jordskjelv, og generelt ugunstig klima- og ressursgrunnlag. Dette ble også ofte nevnt i fokusgruppene. Det ble i veldig liten grad nyansert og problematisert i forhold til at mange utviklede land har et dårlig ressursgrunnlag, mens en del veldig ressursrike land er rammet av ressursforbannelsen og er ekstremt fattige. Eksterne faktorer må man til sjette plass før man finner, der kommer årsaken Fattige land blir utnyttet av rike land og selskaper gjennom det globale finans- og handelssystemet. Andre eksterne faktorer, som feilslått bistand og kolonitiden, er ungdom i enda mindre grad opptatt av. Befolkningsvekst kommer først på syvende plass. Ungdom er i liten grad opptatt av markedsliberalistiske årsaker, og få mener at kulturen og religionen i fattige land er en viktig årsak. Figur 2 viser forskjellene i holdninger mellom ungdom som er medlem av barne- og ungdomsorganisasjoner, ungdom som ikke er medlem av barne- og ungdomsorganisasjoner men som driver med annen fritids, og ungdom som ikke driver med noen fritids. Det største skillet går mellom ungdom som driver med fritids versus de som ikke gjør det. Sistnevnte er i større grad opptatt av direkte årsaker til fattigdom, som sykdom/ manglende helsetjenester og manglende tilgang til godt lønnet arbeid, og i mindre grad opptatt av bakenforliggende årsaker som skjev velstandsfordeling, utnytting og naturlige årsaker. Medlemmer av barne- og ungdomsorganisasjoner skiller seg ut ved at en større andel av de er opptatt av at Sør blir utnyttet av Nord. 15

16 Figur 2 - Oppfatning om årsaker til fattigdom / manglende utvikling i Sør, etter organisasjonsmedlemskap. Prosent Dårlig styresett, ineffektivitet, korrupsjon og grådighet blant myndighetene i landene Kriger og konflikter Manglende utdanning Den skjeve fordelingen av velstand innad i fattige land Naturlige årsaker, som f.eks. tørke, flom, jordskjelv, og generelt ugunstig klima- og ressursgrunnlag Fattige land blir utnyttet av rike land og selskaper gjennom det globale finans- og handelssystemet For høy befolkningsvekst Manglende helsetjenester Sykdom Lave lønninger og mangel på arbeidsplasser Kulturen, religionen og tradisjonene Noen land har ikke gått gjennom de naturlige fasene mot utvikling Frihandelsbarrierer og andre barrierer mot kapitalismen i fattige land Feilslått bistand Arv fra kolonitiden Ingen av de overnevnte Medlem Annen Ingen Ingen f ormening 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 16

17 B.1.2 Løsninger på fattigdom/ manglende utvikling i Sør Respondentene ble spurt om hvem de mener har mest potensial til å få til utvikling i fattige land. Figur 3 - Oppfatning om hvem som har mest potensial til å skape utvikling i Sør. Prosent Staten i fattige land FN Rike land Folkelige bevegelser og sivilt sam funn Næringslivet Bistandsorganisasjoner Enkeltmennesker selv Rike enk eltpersoner gjennom veldedighet In gen fo rm e nin g 0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 % Igjen fokuserer ungdom på stater i Sør sin rolle, etterfulgt av FN, rike land og folkelige bevegelser/ sivilt samfunn. Næringslivet er det bare litt over 10 prosent av ungdommen som fokuserer på, og bistandsorganisasjoner kommer enda dårligere ut. Figur 4 - Oppfatning om hvem som har mest potensial til å skape utvikling i Sør, etter organisasjonsmedlemskap. Prosent Staten i fattige land FN Rike land Folkelige bevegelser og sivilt samfunn Næringslivet Bistandsorganisasjoner Enkeltmennesker selv Rike enkeltpersoner gjennom veldedighet Ingen formening Medlem Annen Ingen 0 % 10 % 20 % 30 % 17

18 Medlemmer av barne- og ungdomsorganisasjoner skiller seg ut ved en sterk tro på FNs potensial. Ungdom som ikke driver med fritids skiller seg ut ved en større tiltro til bistandsorganisasjoner, og at en større andel av de ikke har noen formening om dette spørsmålet. Respondentene ble vist en liste med forhold som noen mener er løsninger på fattigdom/manglende utvikling i fattige land. De ble bedt om å velge de fire løsningene de mener er de viktigste. Det var mulig å velge færre enn fire årsaker. Resultatene vises i figur 5. Figur 5 - Oppfatning om løsninger på fattigdom/ manglende utvikling i Sør. Prosent Utdanning Bekjempelse av korrupsjon Skape arbeidsplasser, og styrke arbeideres rettigheter Styrking av demokrati og statlige institusjoner Mer rettferdige handelssystemer, og å bekjempe utnytting av fattige land fra storselskaper Mer rettferdig fordeling av velstand innad i fattige land Økte investeringer og tilrettelegging for næringslivet i fattige land Satsing på helsevesen og å utdanne mer helsepersonell Vesten må lære fattige land hvordan de kan starte en vekstprosess i landet sitt Økt tilgang på prevensjon Fredsarbeid Forebygging av naturkatastrofer Begrensninger på hvor mange barn folk kan få Bygge ned frihandelsbarrierer og andre barrierer mot kapitalismen Mer og bedre bistand Ingen av de overnevnte Ingen formening 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % Løsningsalternativene er til dels valgt ut fra at de skal være løsninger på årsakene nevnt tidligere. Videre er de løsningene som vektlegges mest i bistandsfaglige miljøer inkludert, i tillegg til de løsningene som ble nevnt av mange ungdommer under fokusgrupper. Ungdom er først og fremst opptatt av utdanning som en løsning på fattigdomsutfordringen, dette er en løsning nevnt av nesten 60 prosent av alle ungdommer. Videre fokuserer de på interne løsninger i land i Sør, og å bekjempe korrupsjon blir sett på som avgjørende. Eksterne løsninger, Mer rettferdige handelssystemer, og å bekjempe utnytting av fattige land fra storselskaper, finner man først på femte plass. Det er interessant å se at veldig få ungdommer er uten formening om spørsmålene om årsaker og løsninger på fattigdom i Sør. 18

19 Som vist i figur 6 er det ingen store forskjeller mellom ungdom med ulike kategorier fritidser i forhold til dette spørsmålet. Medlemmer av barne- og ungdomsorganisasjoner er i større grad opptatt av styrking av demokrati og statlige institusjoner, mens ungdom uten fritids er i større grad opptatt av at Vesten skal lære fattige land hvordan de skaper en vekstprosess i landet sitt. Figur 6 - Oppfatning om løsninger på fattigdom/ manglende utvikling i Sør, etter organisasjonsmedlemskap. Prosent Utdanning Bekjempelse av korrupsjon Skape arbeidsplasser, og styrke arbeideres rettigheter Styrking av demokrati og statlige institusjoner Mer rettferdige handelssystemer, og å bekjempe utnytting av fattige land fra storselskaper Mer rettferdig fordeling av velstand innad i fattige land Økte investeringer og tilrettelegging for næringslivet i fattige land Satsing på helsevesen og å utdanne mer helsepersonell Vesten må lære fattige land hvordan de kan starte en vekstprosess i landet sitt Økt tilgang på prevensjon Fredsarbeid Forebygging av naturkatastrofer Begrensninger på hvor mange barn folk kan få Bygge ned frihandelsbarrierer og andre barrierer mot kapitalismen Mer og bedre bistand Ingen av de overnevnte Ingen formening Medlem Annen Ingen 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % B.1.3 Geografisk lokalisering av fattigdom i Sør Respondentene ble spurt om i hvilken del av verden vi finner de 10 fattigste landene i verden. Resultatene er vist i figur 7. Korrekt svar er markert i grønt. 19

20 Figur 7 - Kjennskap til lokalisering av de 10 fattigste landene i verden. Prosent 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Afrika Asia Midtøsten Latin Amerika Ingen formening Dette er et tema ungdom har god kunnskap om, også relativt uavhengig av kategori fritidser de er involvert i (se figur 8). Figur 8 - Kjennskap til lokalisering av de 10 fattigste landene i verden, etter organisasjonsmedlemskap. Prosent 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Afrika Asia Midtøsten Latin Amerika Ingen formening Medlem Annen Ingen Respondentene ble vist en liste over fem land og spurt om i hvilket av disse det bor et størst antall fattige mennesker i verden. Figur 9 - Kjennskap til i hvilket land det bor et størst antall fattige mennesker. Prosent 40 % 35 % 30 % 25 % 20 % 15 % 10 % 5 % 0 % India Nigeria Kina Bangladesh Pakistan Ingen formening 20

Ungdom og Nord/Sør-spørsmål 2014

Ungdom og Nord/Sør-spørsmål 2014 Ungdom og Nord/Sør-spørsmål 2014 Undersøkelse gjennomført for LNU Opinion AS November-desember 2014 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kontaktperson Hensikt Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

NORAD Direktoratet for utviklingssamarbeid Ruseløkkveien 26 Postboks 8034 Dep. 0030 Oslo Telefon: 22 24 20 30 Telefaks: 22 24 20 31. www.norad.

NORAD Direktoratet for utviklingssamarbeid Ruseløkkveien 26 Postboks 8034 Dep. 0030 Oslo Telefon: 22 24 20 30 Telefaks: 22 24 20 31. www.norad. Foto: Morten Hvaal NORAD Direktoratet for utviklingssamarbeid Ruseløkkveien 26 Postboks 8034 Dep. 0030 Oslo Telefon: 22 24 20 30 Telefaks: 22 24 20 31 www.norad.no NORADs informasjonssenter Telefon: 22

Detaljer

Nye muligheter for apotekene Befolkningsundersøkelse Utført for Virke 06.05.14

Nye muligheter for apotekene Befolkningsundersøkelse Utført for Virke 06.05.14 Nye muligheter for apotekene Befolkningsundersøkelse Utført for Virke 06.05.14 Bakgrunnsinformasjon Oppdragsgiver Virke Kontaktperson Sophie C. Maartmann-Moe Hensikt Avdekke befolkningens syn på nye muligheter

Detaljer

Undersøkelse om bruk av energidrikker blant barn og unge. November 2015

Undersøkelse om bruk av energidrikker blant barn og unge. November 2015 Undersøkelse om bruk av energidrikker blant barn og unge November 2015 Informasjon om undersøkelsen Bakgrunn og formål Formålet med undersøkelsen er å kartlegge barn og unges kjennskap, bruk og holdninger

Detaljer

Alt materiell er gratis tilgjengelig på www.klimamøte.no det er også her læreren registrerer klassens resultat i etterkant av rollespillet.

Alt materiell er gratis tilgjengelig på www.klimamøte.no det er også her læreren registrerer klassens resultat i etterkant av rollespillet. Lærerveiledning Klimatoppmøte 2013 et rollespill om klima for ungdomstrinnet og Vgs Under FNs klimatoppmøte i Warszawa i november 2013 møtes verdens ledere for å finne en løsning på klimautfordringene.

Detaljer

Språkrådet. Befolkningsundersøkelse om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring i Norge en oppfølging av en større undersøkelse i 2008

Språkrådet. Befolkningsundersøkelse om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring i Norge en oppfølging av en større undersøkelse i 2008 Språkrådet Befolkningsundersøkelse om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring i Norge en oppfølging av en større undersøkelse i 2 TNS Gallup desember 2 Avdeling politikk & samfunn/ Offentlig sektor

Detaljer

NY KOMMUNESTRUKTUR MALVIK KOMMUNE APRIL 2015

NY KOMMUNESTRUKTUR MALVIK KOMMUNE APRIL 2015 NY KOMMUNESTRUKTUR MALVIK KOMMUNE APRIL 2015 1 Metode: Datainnsamling: Telefon Utvalg: Det ble gjennomført totalt 501 intervju med personer 18 år eller eldre bosatt i Malvik kommune. Datamaterialet er

Detaljer

Tematikk og prioriteringer

Tematikk og prioriteringer Strategi 2011-2014 Tematikk og prioriteringer FNs arbeid for fred og sikkerhet, menneskerettigheter og utvikling er FN-sambandets satsningsområder. I den neste fireårsperioden vil FN-sambandet prioritere:

Detaljer

Befolkningens forståelse av faguttrykk innen medisin

Befolkningens forståelse av faguttrykk innen medisin Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no www.responsanalyse.no Befolkningens forståelse av faguttrykk innen medisin Landsomfattende omnibus

Detaljer

Det magiske klasserommet klima Lærerveiledning

Det magiske klasserommet klima Lærerveiledning Det magiske klasserommet klima Lærerveiledning www.reddbarna.no/klasserom Innholdsfortegnelse Det magiske klasserommet klima s. 3 Oversikt over Klimarommet s. 4 7 Undervisningsopplegg 1 Bli en klimavinner!

Detaljer

RAPPORT fra LINGCLIM skoleundersøkelse om forståelse av og holdninger til klima

RAPPORT fra LINGCLIM skoleundersøkelse om forståelse av og holdninger til klima RAPPORT fra LINGCLIM skoleundersøkelse om forståelse av og holdninger til klima Gjennomført september-desember 2013 Kjersti Fløttum og Vegard Rivenes, Institutt for fremmedspråk, Universitetet i Bergen

Detaljer

Bilismen er skadelig for miljøet men spiller jeg noen rolle? En studie av holdninger til og bruk av transportmidler blant ungdom i Oslo

Bilismen er skadelig for miljøet men spiller jeg noen rolle? En studie av holdninger til og bruk av transportmidler blant ungdom i Oslo Sammendrag: TØI rapport 424/1999 Forfatter: Alberte Ruud Oslo 1999, 116 sider Bilismen er skadelig for miljøet men spiller jeg noen rolle? En studie av holdninger til og bruk av transportmidler blant ungdom

Detaljer

Utviklingsfondet sår håp

Utviklingsfondet sår håp Utviklingsfondet sår håp Hvert år produseres det nok mat for å dekke ernæringsbehovet til alle som lever på jorda. Likevel sulter 850 millioner av de 6,3 milliarder menneskene som bor her. Til tross for

Detaljer

RETTEN TIL UTDANNING. Undervisningsopplegg om. Filmen er laget med støtte fra:

RETTEN TIL UTDANNING. Undervisningsopplegg om. Filmen er laget med støtte fra: RETTEN TIL UTDANNING Undervisningsopplegg om Filmen er laget med støtte fra: 1 Alle barn har rett til å gå på skolen! Skolen skal være gratis og gi alle barn en god utdannelse dette står nedfelt i FNs

Detaljer

Først skal vi se på deltakelsen i frivilligheten: hvor mange deltar og hvor ofte.

Først skal vi se på deltakelsen i frivilligheten: hvor mange deltar og hvor ofte. 1 Frivillighet Norge har utført to undersøkelser for å få vite mere om den frivillige innsatsen, motivasjonen for å gjøre frivillig innsats og hvilke forventninger organisasjonene selv og publikum har

Detaljer

Undersøkelse om voldtekt. Laget for. Amnesty International Norge. Laget av Ipsos MMI v/ Tonje B. Nordlie og Marius Michelsen 19.

Undersøkelse om voldtekt. Laget for. Amnesty International Norge. Laget av Ipsos MMI v/ Tonje B. Nordlie og Marius Michelsen 19. Undersøkelse om voldtekt Laget for Amnesty International Norge Laget av v/ Tonje B. Nordlie og Marius Michelsen 19. februar 2013 as Chr. Krohgsgt 1, 0133 Oslo 22 95 47 00 Innhold 1. Sammendrag... 3 2.

Detaljer

MENINGSMÅLING: Finanskrisen påvirker i liten grad synet på privat sektor. Holdningen til privat sektor er fortsatt svært positiv.

MENINGSMÅLING: Finanskrisen påvirker i liten grad synet på privat sektor. Holdningen til privat sektor er fortsatt svært positiv. MENINGSMÅLING: Finanskrisen påvirker i liten grad synet på privat sektor. Holdningen til privat sektor er fortsatt svært positiv. HOVEDPUNKTER: Folk ønsker fortsatt å jobbe i privat fremfor offentlig sektor.

Detaljer

Spørreundersøkelsen om PISA blant Utdanningsforbundets medlemmer

Spørreundersøkelsen om PISA blant Utdanningsforbundets medlemmer Spørreundersøkelsen om PISA blant Utdanningsforbundets medlemmer Utdanningsforbundet har ønsket å gi medlemmene anledning til å gi uttrykk for synspunkter på OECDs PISA-undersøkelser spesielt og internasjonale

Detaljer

Holdning til innvandrere i Bergen

Holdning til innvandrere i Bergen Holdning til innvandrere i Bergen Bergen omnibus 15. 18. april 2013 Oppdragsgiver: Bergen kommune Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 15. - 18. april 2013 Datainnsamlingsmetode: Antall

Detaljer

Holdninger til NATO. Landrepresentativ telefonundersøkelse gjennomført for Folk og Forsvar. Oslo, 13. desember 2011

Holdninger til NATO. Landrepresentativ telefonundersøkelse gjennomført for Folk og Forsvar. Oslo, 13. desember 2011 Holdninger til NATO Landrepresentativ telefonundersøkelse gjennomført for Folk og Forsvar Oslo,. desember 20 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Folk og Forsvar Kontaktperson Anne Marie Kvamme Hensikt Metode

Detaljer

Store forskjeller i innvandreres utdanningsnivå

Store forskjeller i innvandreres utdanningsnivå Store forskjeller i innvandreres utdanningsnivå Blant innvandrere fra blant annet Filippinene, Polen, Russland og India er det en langt større andel med høyere utdanning enn blant andre bosatte i Norge.

Detaljer

Språkrådet. Undersøkelse blant næringslivsledere om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring

Språkrådet. Undersøkelse blant næringslivsledere om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring Språkrådet Undersøkelse blant næringslivsledere om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring TNS Gallup desember 200 Avdeling politikk & samfunn/ Offentlig sektor Innhold Fakta om undersøkelsen

Detaljer

Kunnskapsdepartementet

Kunnskapsdepartementet Kunnskapsdepartementet Tilfredshet med barnehagetilbudet Spørreundersøkelse blant foreldre med barn i barnehage TNS Gallup desember 2008 Avdeling politikk & samfunn/ Offentlig sektor Innhold Fakta om undersøkelsen..

Detaljer

KLIKK BOLIG Brukerundersøkelse Desember 2008

KLIKK BOLIG Brukerundersøkelse Desember 2008 KLIKK BOLIG Brukerundersøkelse Desember 2008 Om undersøkelsen Undersøkelsen ble gjennomført på web lagt ut som sak og annonse på klikk.no/bolig Undersøkelsen lå ute i perioden 5. november 9. desember 2008

Detaljer

Nok mat til alle og rent vann.

Nok mat til alle og rent vann. Nok mat til alle og rent vann. Eivind Berg, LMD Nok mat til alle global og nasjonale utfordringer. Rent vann nasjonale utfordringer. Viktig deklarasjon og mål om den globale matsikkerhet. Toppmøtet om

Detaljer

Undersøkelse om frivillig innsats

Undersøkelse om frivillig innsats Undersøkelse om frivillig innsats - Vurdering av skjevheter, og svarprosent etter enkelte bakgrunnsvariabler I dette notatet redegjøres det kort for svarprosenter, og eventuelle skjevheter som er innført

Detaljer

Nordmenns klimaengasjement Eva Fosby Livgard, TNS Gallup

Nordmenns klimaengasjement Eva Fosby Livgard, TNS Gallup Nordmenns klimaengasjement Eva Fosby Livgard, TNS Gallup BI, 20. oktober 2015 #Klimabarometeret TNS Gallups Klimabarometer Årlig undersøkelse. Kartlegger befolkningens holdninger og interesse for klima

Detaljer

MED FN FOR EN RETTFERDIG VERDEN DELMÅL

MED FN FOR EN RETTFERDIG VERDEN DELMÅL STRATEGI 2015-18 Innledning FN-sambandet skal være ledende på FN informasjon i Norge. I snart 70 år har FN-sambandet vært en støttespiller og kilde til informasjon om FN, og en viktig bidragsyter til at

Detaljer

Bedre hjelp for unge narkomane. Rapport fra spørreundersøkelse om narkotika via sosiale medier.

Bedre hjelp for unge narkomane. Rapport fra spørreundersøkelse om narkotika via sosiale medier. 1 Bedre hjelp for unge narkomane. Unge Høyres Landsforbund Rapport fra spørreundersøkelse om narkotika via sosiale medier. Unge Høyres Landsforbund har gjennomført en narkotikaundersøkelse via sosiale

Detaljer

Profildokument langversjon

Profildokument langversjon Profildokument langversjon Innholdsfortegnelse Innledning Del 1: Hva fokuserer vi på, og hvorfor? Del 2: Tre viktige deler av arbeidet vårt: kunnskap, holdning og handling. Del 3: Ulike arbeidsarenaer:

Detaljer

Sakte, men sikkert fremover

Sakte, men sikkert fremover Bedriftsundersøkelsen Sakte, men sikkert fremover Kunnskap om og holdninger til korrupsjon i næringslivet VEDLEGG TIL UNDERSØKELSEN 1 Innhold Detaljert oppsummering av resultater s. 3 Oversikt over spørsmålene

Detaljer

Blå Kors undersøkelsen 2008

Blå Kors undersøkelsen 2008 Blå Kors undersøkelsen 2008 Delrapport II: Rus, barn og oppvekst Denne delen av Blå Kors undersøkelsen tar for seg: Når og hvor er det akseptabelt at barn drikker alkohol Hva er akseptabelt dersom voksne

Detaljer

Meningsmåling Holdninger til Forsvaret

Meningsmåling Holdninger til Forsvaret Meningsmåling Holdninger til Forsvaret For Folk og Forsvar Gjennomført av Opinion AS, mai 01 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Folk og Forsvar Kontaktperson Anne Marie Kvamme Hensikt Årlig undersøkelse

Detaljer

Språkrådet. Befolkningsundersøkelse om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring i Norge

Språkrådet. Befolkningsundersøkelse om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring i Norge Språkrådet Befolkningsundersøkelse om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring i Norge TNS Gallup desember 00 Avdeling politikk & samfunn/ Offentlig sektor Innhold Fakta om undersøkelsen Utvalg

Detaljer

Innbyggerundersøkelse kommunereformen. Tynset Alvdal Os Tolga Folldal - Rendalen. Audun Thorstensen (TF) og Per Olav Lund (ØF) TF-rapport nr.

Innbyggerundersøkelse kommunereformen. Tynset Alvdal Os Tolga Folldal - Rendalen. Audun Thorstensen (TF) og Per Olav Lund (ØF) TF-rapport nr. Innbyggerundersøkelse kommunereformen Tynset Alvdal Os Tolga Folldal - Rendalen Audun Thorstensen (TF) og Per Olav Lund (ØF) TF-rapport nr. 384 2016 Tittel: Undertittel: TF-rapport nr: 384 Forfatter(e):

Detaljer

Studentene og fagspråket. Spørreundersøkelse blant studenter i alderen 19-29 år. Gjennomført på oppdrag fra Språkrådet. TNS Politikk & samfunn

Studentene og fagspråket. Spørreundersøkelse blant studenter i alderen 19-29 år. Gjennomført på oppdrag fra Språkrådet. TNS Politikk & samfunn Spørreundersøkelse blant studenter i alderen -2 år Gjennomført på oppdrag fra Språkrådet TNS.2.24 Innhold Dokumentasjon av undersøkelsen 3 2 Oppsummering av hovedfunn 3 4 Vedlegg: Bakgrunn 22 Vedlegg:

Detaljer

KLIKK TEKNOLOGI Brukerundersøkelse gjennomført av Innsikt v/ Marta Holstein-Beck Januar 2009

KLIKK TEKNOLOGI Brukerundersøkelse gjennomført av Innsikt v/ Marta Holstein-Beck Januar 2009 KLIKK TEKNOLOGI Brukerundersøkelse gjennomført av Innsikt v/ Marta Holstein-Beck Januar 2009 Om undersøkelsen Undersøkelsen ble gjennomført på web lagt ut som sak og annonse på klikk.no/teknologi Undersøkelsen

Detaljer

Klimaproblemet Fakta og handlingsalternativ

Klimaproblemet Fakta og handlingsalternativ Klimaproblemet Fakta og handlingsalternativ Eid skole, 10 trinn, 27.05.15 Prosjekt Klima, miljø og livsstil 2014-2015 Prosjektets mål Hovedmål Prosjektets hovedmål er å styrke innsikt og respekt for naturens

Detaljer

Det magiske klasserommet fred Lærerveiledning

Det magiske klasserommet fred Lærerveiledning Det magiske klasserommet fred Lærerveiledning www.reddbarna.no/klasserom Innholdsfortegnelse Kjære lærer s. 3 Oversikt over Det magiske klasserommet fred s. 4-7 Aktuelle kompetansemål s. 7 Undervisningsopplegg

Detaljer

Filmen EN DAG MED HATI

Filmen EN DAG MED HATI Filmen EN DAG MED HATI Filmen er laget med støtte fra: 1 Relevante kompetansemål Samfunnsfag Samfunnskunnskap: Samtale om variasjoner i familieformer og om relasjoner og oppgaver i familien. Forklare hvilke

Detaljer

En undersøkelse av kunnskap og holdninger til kommunismen og nazismen

En undersøkelse av kunnskap og holdninger til kommunismen og nazismen 1 En undersøkelse av kunnskap og holdninger til kommunismen og nazismen Civita, 30.januar 2008 2 Metoden Datainnsamlingen er foretatt av TNS Gallup, basert på et landsomfattende utvalg. Det er foretatt

Detaljer

Meningsmåling - holdninger til Forsvaret og NATO

Meningsmåling - holdninger til Forsvaret og NATO Meningsmåling - holdninger til Forsvaret og NATO Landsrepresentativ webundersøkelse gjennomført for Folk og Forsvar av Opinion Perduco Oslo, mars / april 2013 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Folk og

Detaljer

Ungdomsundersøkelse: Utdannelses- og yrkesvalg

Ungdomsundersøkelse: Utdannelses- og yrkesvalg Ungdomsundersøkelse: Utdannelses- og yrkesvalg Kvantitativ undersøkelse gjennomført for Utdanning.no Oslo, januar 2010 Om undersøkelsen Det er gjennomført 1000 intervjuer med et landsdekkende og representativt

Detaljer

Sammen om jobben: Næringslivets rolle i norsk utviklingspolitikk

Sammen om jobben: Næringslivets rolle i norsk utviklingspolitikk 1 av 7 Sammen om jobben: Næringslivets rolle i norsk utviklingspolitikk Basert på Utenriksminister Børge Brendes tale ved Næringslivets konferanse for internasjonalisering og utvikling 16 februar 2016

Detaljer

Lederskap hands on eller hands off?

Lederskap hands on eller hands off? Manpower Work Life Rapport 2012 Lederskap hands on eller hands off? Hvordan kan bedrifter forbedre sitt rykte? Det finnes selvsagt mange faktorer som påvirker hvordan en bedrift oppfattes. Ifølge en Manpower

Detaljer

Så er det likevel noe(n) som stemmer om valgdeltakelsen i den ikke-vestlige innvandrerbefolkningen

Så er det likevel noe(n) som stemmer om valgdeltakelsen i den ikke-vestlige innvandrerbefolkningen Så er det likevel noe(n) som stemmer om valgdeltakelsen i den ikke-vestlige innvandrerbefolkningen Ikke-vestlige innvandrere har lavere valgdeltakelse sammenlignet med befolkningen i alt. Samtidig er det

Detaljer

PISA får for stor plass

PISA får for stor plass PISA får for stor plass Av Ragnhild Midtbø og Trine Stavik Mange lærere mener at skolemyndigheter og politikere legger for stor vekt på PISA-resultatene, og at skolen i stadig større grad preges av tester

Detaljer

NY KOMMUNESTRUKTUR MALVIK KOMMUNE APRIL 2015

NY KOMMUNESTRUKTUR MALVIK KOMMUNE APRIL 2015 NY KOMMUNESTRUKTUR MALVIK KOMMUNE APRIL 2015 Metode: Datainnsamling: Telefon Utvalg: Det ble gjennomført totalt 501 intervju med personer 18 år eller eldre bosatt i Malvik kommune. Datamaterialet er vektet

Detaljer

Innledning EU er ikke et solidaritetsprosjekt!

Innledning EU er ikke et solidaritetsprosjekt! Solidaritet? 2 Innledning EUer en politisk og økonomisk union bestående av 27 europeiske land. Unionen fører en felles handelspolitikk, og kjemper for de såkalte fire friheter. Disse innebærer at det skal

Detaljer

Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune

Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune Sammendrag for Røyken kommune Arne Moe TFoU-arb.notat 2015:4 TFoU-arb.notat 2015:4 i Dagens og fremtidens kommune FORORD Trøndelag Forskning og Utvikling

Detaljer

Viktige forhold for å få lærere til å fortsette lenger i læreryrket

Viktige forhold for å få lærere til å fortsette lenger i læreryrket Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Viktige forhold for å få lærere til å fortsette lenger i læreryrket Medlemsundersøkelse 15. - 21. september 2010 Oppdragsgiver: Utedanningsforbundet

Detaljer

Økonomisk vekst April 2012, Steinar Holden

Økonomisk vekst April 2012, Steinar Holden Økonomisk vekst April 2012, Steinar Holden Noen grove trekk: Enorme forskjeller i materiell velstand mellom land og innad i land Svært liten vekst i materiell velstand frem til 1500 økt produksjon førte

Detaljer

TNS Gallups Klimabarometer

TNS Gallups Klimabarometer TNS Gallups Klimabarometer Pressemappe Om TNS Gallups Klimabarometer TNS Gallups Klimabarometer er en syndikert undersøkelse av nordmenns holdninger til klima- og energispørsmål, samt inntrykk og assosiasjoner

Detaljer

Periode Uke Innhold / Tema Kompetansemål Eleven skal kunne / lære om. Arbeidsmåter/ Læringsstrategier. Evaluering / Egenvurdering

Periode Uke Innhold / Tema Kompetansemål Eleven skal kunne / lære om. Arbeidsmåter/ Læringsstrategier. Evaluering / Egenvurdering Periodeplan i Samfunnsfag,10.trinn - 2009/2010 (hvert fag har sin periodeplan) Periode Uke Innhold / Tema Kompetansemål Eleven skal kunne / lære om Arbeidsmåter/ Læringsstrategier Evaluering / Egenvurdering

Detaljer

FNS KLIMAPANEL ANSLÅR AT MELLOM 20 MILLIONER OG 1 MILLIARD MENNESKER ER FORVENTET Å MÅTTE FLYKTE FRA HJEMMENE SINE SOM ET RESULTAT AV KLIMAENDRINGENE

FNS KLIMAPANEL ANSLÅR AT MELLOM 20 MILLIONER OG 1 MILLIARD MENNESKER ER FORVENTET Å MÅTTE FLYKTE FRA HJEMMENE SINE SOM ET RESULTAT AV KLIMAENDRINGENE FNS KLIMAPANEL ANSLÅR AT MELLOM 20 MILLIONER OG 1 MILLIARD MENNESKER ER FORVENTET Å MÅTTE FLYKTE FRA HJEMMENE SINE SOM ET RESULTAT AV KLIMAENDRINGENE INNEN 2050. HVORDAN PLANLEGGER DERE Å TA IMOT DE SOM

Detaljer

Undersøkelse om pasientsikkerhet og kvalitet. Befolkningsundersøkelse gjennomført april 2013

Undersøkelse om pasientsikkerhet og kvalitet. Befolkningsundersøkelse gjennomført april 2013 Undersøkelse om pasientsikkerhet og kvalitet i norske helsetjenester Befolkningsundersøkelse gjennomført april 2013 Utvalg og metode Bakgrunn og formål På oppdrag fra Forbrukerrådet og Nasjonalt kunnskapssenter

Detaljer

Gjennomgang av Norads søknadsbaserte støtte til næringslivet

Gjennomgang av Norads søknadsbaserte støtte til næringslivet Gjennomgang av Norads søknadsbaserte støtte til næringslivet Jan Thomas Odegard - NCG Utarbeidet med Mari Mogen Bakke og Zozan Kaya Rapporten er tilgjengelig på Norads hjemmeside: Gjennomgang av Norads

Detaljer

Befolkningsundersøkelse. gjennomført for Forbrukerrådet av Norstat juni 2015

Befolkningsundersøkelse. gjennomført for Forbrukerrådet av Norstat juni 2015 Befolkningsundersøkelse gjennomført for Forbrukerrådet av Norstat juni 2015 Utvalg og metode Bakgrunn og formål Spørsmålene er stilt i anledning det forestående kommunevalget høsten 2015, og formålet er

Detaljer

Ipsos MMI Erik Griffin 1. november 2012

Ipsos MMI Erik Griffin 1. november 2012 Erik Griffin 1. november 20 Kartlegging av kjennskap til OECDs retningslinjer for ansvarlig næringsliv og det norske OECD kontaktpunkt blant tillitsvalgte i bedrifter med flernasjonal virksomhet 1. Om

Detaljer

Oppgaver og løsningsforslag i undervisning. av matematikk for ingeniører

Oppgaver og løsningsforslag i undervisning. av matematikk for ingeniører Oppgaver og løsningsforslag i undervisning av matematikk for ingeniører Trond Stølen Gustavsen 1 1 Høgskolen i Agder, Avdeling for teknologi, Insitutt for IKT trond.gustavsen@hia.no Sammendrag Denne artikkelen

Detaljer

Vi har satt opp en rekke forslag til foredrag basert på tematikken i Spires aktive arbeid. Samtlige av foredragene kan gjøres kortere eller lengre

Vi har satt opp en rekke forslag til foredrag basert på tematikken i Spires aktive arbeid. Samtlige av foredragene kan gjøres kortere eller lengre Vi har satt opp en rekke forslag til foredrag basert på tematikken i Spires aktive arbeid. Samtlige av foredragene kan gjøres kortere eller lengre ettersom hva slags opplegg skolen ønsker. For eksempel

Detaljer

Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune

Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune Sammendrag for Hurum kommune Arne Moe TFoU-arb.notat 2015:6 TFoU-arb.notat 2015:6 i Dagens og fremtidens kommune FORORD Trøndelag Forskning og Utvikling

Detaljer

Norsk på arbeidsplassen. Kartlegging av behovet for norskopplæring for arbeidsinnvandrere i byggenæringen og industrien

Norsk på arbeidsplassen. Kartlegging av behovet for norskopplæring for arbeidsinnvandrere i byggenæringen og industrien Norsk på arbeidsplassen Kartlegging av behovet for norskopplæring for arbeidsinnvandrere i byggenæringen og industrien Norsk på arbeidsplassen Kartlegging av behovet for norskopplæring for arbeidsinnvandrere

Detaljer

Kommunelederundersøkelsen 2011 - Hva mener kommunale ledere om bosetting og integrering av flyktninger?

Kommunelederundersøkelsen 2011 - Hva mener kommunale ledere om bosetting og integrering av flyktninger? lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet Saksnr: 12-00332 Dato: 10.02.2012 IMDi-notat Kommunelederundersøkelsen 2011 - Hva mener kommunale ledere om bosetting og integrering av flyktninger? For fjerde gang

Detaljer

Høringsuttalelse fra Strømmestiftelsen til Gambit Hill+Knowlton gjennomgang og rapport om Norads informasjonsstøtteordning.

Høringsuttalelse fra Strømmestiftelsen til Gambit Hill+Knowlton gjennomgang og rapport om Norads informasjonsstøtteordning. NORAD Høringsuttalelse fra Strømmestiftelsen til Gambit Hill+Knowlton gjennomgang og rapport om Norads informasjonsstøtteordning. Strømmestiftelsen vil takke for muligheten til å komme med innspill og

Detaljer

KLIKK MOTOR Brukerundersøkelse gjennomført av Innsikt v/ Marta Holstein-Beck Desember 2008

KLIKK MOTOR Brukerundersøkelse gjennomført av Innsikt v/ Marta Holstein-Beck Desember 2008 KLIKK MOTOR Brukerundersøkelse gjennomført av Innsikt v/ Marta Holstein-Beck Desember 2008 Om undersøkelsen Undersøkelsen ble gjennomført på web lagt ut som sak og annonse på klikk.no/motor Undersøkelsen

Detaljer

En verden. Samfunnsfag. - rike og fattige land - mot en global økonomi. 10.trinn 2011 Høgskolen i Sør-Trøndelag

En verden. Samfunnsfag. - rike og fattige land - mot en global økonomi. 10.trinn 2011 Høgskolen i Sør-Trøndelag Samfunnsfag En verden - rike og fattige land - mot en global økonomi Med utgangspunkt i læreverket Underveis Geografi 10 del 5 10.trinn 2011 Høgskolen i Sør-Trøndelag Likheter og forskjeller Hvilke likheter

Detaljer

Vestfold fylkesbibliotek

Vestfold fylkesbibliotek Vestfold fylkesbibliotek Brukerundersøkelse 2013 Kvantitativ telefonundersøkelse Mai-juni 2013 Om undersøkelsen Oppdragsgiver, metode og utvalg: På vegne av Vestfold fylkeskommune ved Vestfold fylkesbibliotek

Detaljer

Gjennomføring av målene for bærekraftig utvikling i Norge. Svein Erik Stave og Arne Backer Grønningsæter

Gjennomføring av målene for bærekraftig utvikling i Norge. Svein Erik Stave og Arne Backer Grønningsæter Gjennomføring av målene for bærekraftig utvikling i Norge Svein Erik Stave og Arne Backer Grønningsæter Oversikt Målene for bærekraftig utvikling Dette er en forsmak på et Fafo-notat som kommer i oktober

Detaljer

Røde Kors - prinsippene

Røde Kors - prinsippene Røde Kors - prinsippene Røde Kors-prinsippene er kjernen i vårt verdigrunnlag, og legger rammene for all aktivitet i Røde Kors Ungdom. Humanitet Røde Kors er grunnlagt ut fra ønsket om upartisk å bringe

Detaljer

Produktutvikling i norsk fiskeindustri resultater fra en nasjonal survey 1)

Produktutvikling i norsk fiskeindustri resultater fra en nasjonal survey 1) Produktutvikling i norsk fiskeindustri resultater fra en nasjonal survey 1) Kåre Hansen Økt satsing på markedsbasert produktutvikling vil være en viktig fremtidig strategi for økt verdiskaping i norsk

Detaljer

Solvaner i den norske befolkningen. Utført på oppdrag fra

Solvaner i den norske befolkningen. Utført på oppdrag fra Solvaner i den norske befolkningen Utført på oppdrag fra Mai 2014 Innhold Innledning... 3 Materiale og metode... 3 Hovedfunn... 4 Solvaner i Norge... 7 Solvaner på sydenferie... 13 Bruk av solarium...

Detaljer

Livsstil og transportmiddelvalg

Livsstil og transportmiddelvalg Livsstil og transportmiddelvalg Guro Berge, Transportøkonomisk Institutt Abstrakt: Paperet presenter resultater fra en analyse av data fra en generell livsstilsmodell som viser at forskjellige livsstilssegmenter

Detaljer

Våler. - Kommunesammenslåing

Våler. - Kommunesammenslåing Våler - Kommunesammenslåing Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført på telefon. Det er intervjuet 2200 personer i Glåmdalsregionen: 300 personer fra Sør-Odal 300 personer fra Nord-Odal 300 personer

Detaljer

Holdninger til alkohol

Holdninger til alkohol Delrapport IV: Holdninger til alkohol Denne delen av Blå Kors-undersøkelsen tar for seg: Hvilke helse- og livsstilsproblemer setter folket øverst på samfunnsagendaen Hvordan mener vi rusmisbrukere bør

Detaljer

KAPITAL SEMINAR NORTHERN INNOVATION NETWORK 11-12 SEPTEMBER I NARVIK

KAPITAL SEMINAR NORTHERN INNOVATION NETWORK 11-12 SEPTEMBER I NARVIK KAPITAL SEMINAR NORTHERN INNOVATION NETWORK 11-12 SEPTEMBER I NARVIK Hvorfor skulle noen ønske å etablere ny virksomhet i Nord Norge? v/ Tord Eide, Partner DLA Piper Norway Om DLA Piper Verdens største

Detaljer

Undersøkelse om pasientsikkerhet og kvalitet i norske helsetjenester. Befolkningsundersøkelse gjennomført april 2012

Undersøkelse om pasientsikkerhet og kvalitet i norske helsetjenester. Befolkningsundersøkelse gjennomført april 2012 Undersøkelse om pasientsikkerhet og kvalitet i norske helsetjenester Befolkningsundersøkelse gjennomført april 2012 Utvalg og metode Bakgrunn og formål På oppdrag fra Forbrukerrådet og Nasjonalt kunnskapssenter

Detaljer

Meningsmåling Holdninger til Forsvaret

Meningsmåling Holdninger til Forsvaret Meningsmåling Holdninger til Forsvaret For Folk og Forsvar Gjennomført av Opinion AS, juni 015 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Folk og Forsvar Kontaktperson Anne Marie Kvamme Hensikt Årlig undersøkelse

Detaljer

NY KOMMUNESTRUKTUR SNILLFJORD KOMMUNE MAI 2015

NY KOMMUNESTRUKTUR SNILLFJORD KOMMUNE MAI 2015 NY KOMMUNESTRUKTUR SNILLFJORD KOMMUNE MAI 015 Metode: Datainnsamling: Telefon Utvalg: Det ble gjennomført totalt 150 intervju med personer 18 år eller eldre bosatt i Snillfjord kommune. Datamaterialet

Detaljer

Takk for at jeg ble spurt om å komme hit i dag. Hvis jeg skal oppsummere mitt innlegg med ett ord må det være "ressursutnytting"

Takk for at jeg ble spurt om å komme hit i dag. Hvis jeg skal oppsummere mitt innlegg med ett ord må det være ressursutnytting Takk for at jeg ble spurt om å komme hit i dag Hvis jeg skal oppsummere mitt innlegg med ett ord må det være "ressursutnytting" Jeg vil gjerne starte med å vise hvordan bygdeutvikling i Steinkjer henger

Detaljer

Undersøkelse om taxi-opplevelser. gjennomført for Forbrukerrådet av Norstat

Undersøkelse om taxi-opplevelser. gjennomført for Forbrukerrådet av Norstat Undersøkelse om taxi-opplevelser gjennomført for Forbrukerrådet av Norstat Utvalg og metode Bakgrunn og formål Kartlegge opplevelser knyttet til å benytte taxi. Målgruppe Landsrepresentativt utvalg (internettbefolkning)

Detaljer

9. Sosial kontakt. Elisabeth Rønning. Flere aleneboende, men færre ensomme

9. Sosial kontakt. Elisabeth Rønning. Flere aleneboende, men færre ensomme Aleneboendes levekår Sosial kontakt Elisabeth Rønning 9. Sosial kontakt Flere aleneboende, men færre ensomme Andel aleneboende som mangler en fortrolig venn, har gått noe ned fra 1980 til 2002, men det

Detaljer

8. Idrett som sosial aktivitet

8. Idrett som sosial aktivitet Kultur- og fritidsaktiviteter Idrett som sosial aktivitet 8. Idrett som sosial aktivitet Trening er en sosial aktivitet. Rundt hver tredje som trener eller mosjonerer, er medlem i et idrettslag. Men det

Detaljer

Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum. Førundersøkelse

Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum. Førundersøkelse Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum Førundersøkelse Oslo, 17. oktober 2012 Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum Side 2 av 12 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Gjennomføring

Detaljer

Rapport til undersøkelse i sosiologi og sosialantropologi

Rapport til undersøkelse i sosiologi og sosialantropologi Rapport til undersøkelse i sosiologi og sosialantropologi Problemstilling: Er det en sammenheng mellom kjønn og hva de velger å gjøre etter videregående? Er det noen hindringer for ønske av utdanning og

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 41%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 41% Skolerapport Antall besvarelser: 194 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 41% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17.

Detaljer

Redusert oljeutvinning og karbonlekkasje

Redusert oljeutvinning og karbonlekkasje 1 Redusert oljeutvinning og karbonlekkasje Knut Einar Rosendahl Forskningsavdelingen i Statistisk sentralbyrå og CREE (Oslo Centre of Research on Environmentally friendly Energy) Energiseminar ved UMB,

Detaljer

Førebuing/ Forberedelse

Førebuing/ Forberedelse Førebuing/ Forberedelse 22.05.2015 SAM3016 Sosialkunnskap Nynorsk/Bokmål Nynorsk Informasjon til førebuingsdelen Førebuingstid Hjelpemiddel Førebuingstida varer éin dag. På førebuingsdagen er alle hjelpemiddel

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 46%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 46% Skolerapport Antall besvarelser: 23 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 46% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17. juni

Detaljer

Under følger oppgaver elevene kan velge mellom som de skal jobbe med mot sitt framtidsscenario:

Under følger oppgaver elevene kan velge mellom som de skal jobbe med mot sitt framtidsscenario: Under følger oppgaver elevene kan velge mellom som de skal jobbe med mot sitt framtidsscenario: Oppgave 1. Strømforbruk: I Trøndelag er det spesielt viktig å redusere strømforbruket i kalde perioder midtvinters,

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 15%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 15% Skolerapport Antall besvarelser: 19 BRUKERUNDERSØKELSEN 201 Svarprosent: 1% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17. juni

Detaljer

Lærernes bruk og holdninger til digitale læremidler i videregående skole og i ungdomsskolen 2011. Synovate 2011 0

Lærernes bruk og holdninger til digitale læremidler i videregående skole og i ungdomsskolen 2011. Synovate 2011 0 Lærernes bruk og holdninger til digitale læremidler i videregående skole og i ungdomsskolen 2011 Synovate 2011 0 Metode/ gjennomføring: Undersøkelsen er gjennomført som en webundersøkelse i uke 3-5 i 2011

Detaljer

Del 1: Informasjon om nasjonale prøver i lesing 8. trinn

Del 1: Informasjon om nasjonale prøver i lesing 8. trinn Versjon 19. september 2007 Bokmål Del 1: Informasjon om nasjonale prøver i lesing 8. trinn Her følger informasjon om den nasjonale prøven i lesing og hva prøven måler. 1. Lesing Nasjonale prøver i lesing

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 71%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 71% Barnehagerapport Antall besvarelser: 20 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 1% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 2.

Detaljer

OPPFYLLER DEN FOLKETS FORVENTNINGER?

OPPFYLLER DEN FOLKETS FORVENTNINGER? NASJONAL BOLIGUNDERSØKELSE 2015: REGJERINGENS SKATTEFRADRAGSORDNING FOR ENERGIEFFEKTIVISERING AV BOLIG OPPFYLLER DEN FOLKETS FORVENTNINGER? LANDSDEKKENDE UNDERSØKELSE GJENNOMFØRT I PERIODEN 22. 29. SEPTEMBER

Detaljer

Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune

Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune Sammendrag for Bærum kommune Arne Moe TFoU-arb.notat 2015:8 TFoU-arb.notat 2015:8 i Dagens og fremtidens kommune FORORD Trøndelag Forskning og Utvikling

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 40%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 40% Skolerapport Antall besvarelser: 151 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 40% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17.

Detaljer

Likestilte arbeidsplasser er triveligere og mer effektive

Likestilte arbeidsplasser er triveligere og mer effektive Pressenotat fra Manpower 7. mars 2011 Likestilte arbeidsplasser er triveligere og mer effektive Når arbeidsgiveren aktivt forsøker å skape likestilte muligheter for kvinner og menn på arbeidsplassen, ser

Detaljer

FNs klimapanels femte hovedrapport DEL 3: Tiltak og virkemidler for å redusere utslipp av klimagasser

FNs klimapanels femte hovedrapport DEL 3: Tiltak og virkemidler for å redusere utslipp av klimagasser Foto: Señor Hans, Flickr FNs klimapanels femte hovedrapport DEL 3: Tiltak og virkemidler for å redusere utslipp av klimagasser Dette faktaarket oppsummerer de viktigste funnene fra del 3 i FNs klimapanels

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 38%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 38% Skolerapport Antall besvarelser: 151 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 38% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17.

Detaljer