Kunnskap er kjernen INFORMASJON 2014/2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kunnskap er kjernen INFORMASJON 2014/2015"

Transkript

1 Kunnskap er kjernen INFORMASJON 2014/2015

2 2

3 Innhold Skolens ledelse 5 Vel møtt til nytt skoleår 7 Husregler 8 Undervisningstilbudet på St. Olav vgs 11 Skolerute St. Olav fra A til Å 14

4 BESØKSADRESSE: Dronningensgate Sarpsborg POSTADRESSE: Postboks Sarpsborg Telefon: Telefaks:

5 SKOLENS LEDELSE Rektor Assisterende rektor Tormod Korpås Astrid Lunåshaug Utdanningsleder Øyvind Gressløs Leder for idrettsfag Utdanningsleder Laila von Hafenbrädl Leder for studiespesialiserende Utdanningsleder Martin Almås Leder for service og samferdsel HR-leder Cathrine Sjøholt Leder for elevtjenester Regina Angelika Brovold Fagledere: Harald Stenshorne Ansvar for kroppsøving, idrettsfag og toppidrett Hanne Magnussen Ansvar for norsk Marit Thorud Ansvar for realfag Fride S. Andreassen Ansvar for samfunnsfag og økonomi Marianne Ferreira Ansvar for språkfag Hanne Magnussen Trinnleder VG1 Skolens kontor er betjent fra kl til kl 15.30

6 6 HUSK: Gi hjernen mat i løpet av dagen Da går læringen lettere

7 Vel møtt til nytt skoleår på St. Olav! Kjære elever St. Olav videregående skole er skolen i Sarpsborg sentrum og vi som jobber her har mer enn 150 års års skolehistorie å bygge på og leve opp til. Vår skole har alltid vært kjent for å sette kunnskap og fag høyt, og vi arbeider systematisk for at ny kunnskap skal komme elevene til gode i form av moderne undervisningsmetoder, et godt læringsmiljø og fremtidsrettede fagtilbud. Elevene våre har mulighet til å delta i internasjonaliseringsprogrammer med Sør-Afrika, Tyskland og Spania, og vi har samarbeidsavtaler med flere lokale og internasjonale bedrifter og utdanningsinstitusjoner. Nytt i høst er tilbudet om kinesisk, og vi har egne klasser spesielt rettet inn mot internasjonalisering, forskning og realfag. Om du sikter mot høyere studier, mot en idrettskarriere eller mot en fremtid innen handel og serviceyrkene står våre dyktige lærere klare til innsats. Og hvis du synes det er vanskelig å bestemme deg for hva du vil studere eller jobbe med, får du hjelp til å ta smarte valg av våre karriereveiledere og rådgivere. Vi kan skole, og vi jobber for at nettopp du skal få mest mulig ut av oppholdet ditt ved St. Olav. Fylkespolitikerne har bestemt at det skal oppføres et helt nytt skolebygg som skal huse alle elevene ved St. Olav videregående skole. Dessverre vet vi ikke i skrivende stund når bygget står ferdig, så inntil det må vi drive skole på to forskjellige steder. Noen elever er derfor midlertidig plassert i vår filial på Greåker, hvor St. Olavs lærere står for opplæringen. Elevtjenestene våre sørger allikevel for at også elevene ved Greåker tar del i St. Olav-fellesskapet. Kunnskap er kjernen er vårt motto, og vi tar elevene på alvor - men vi er ikke mer alvorligere enn at det er både trivelig og morsomt å være elev ved St. Olav. Lykke til med det nye skoleåret! Tormod Korpås Rektor

8 Husregler 8

9 På St. Olav vgs tar vi fagene og opplæringen på alvor møter vi presist til timestart forventer vi tilstedeværelse gir vi beskjed dersom vi er forhindret fra å møte til en time holder vi rommene rene og ryddige starter vi undervisningen når alle er i ro og oppmerksomme snakker vi høflig og hyggelig om og med hverandre

10 10 Hjernen dribler for deg

11 Undervisningstilbudet på St. Olav Utdanningsløp som gir studiekompetanse Studiespesialisering - Realfag - Språk, samfunnsfag og økonomi Toppidrett m/spesiell studiekompetanse Idrettsfag Toppidrett Påbygging til generell studiekompetanse Voksenopplæring Utdanningsløp som gir yrkeskompetanse Service og samferdsel - IKT- servicefag - Reiseliv - Salg, service og sikkerhet Andre undervisningstilbud Innføringskurs for minoritetsspråklige Mer informasjon på vår hjemmeside

12 SKOLERUTE Måned Aktivitet Dato August Første skoledag Mandag September Oktober Høstferie uke November Felles studiedag for ansatte elevene fri Tirsdag Desember Siste skoledag før juleferie Mandag Januar Første skoledag etter juleferie Mandag Februar Vinterferie uke Mars/April Påskeferie Mai Torsdag Kristi himmelfartsdag +Planleggingsdag pinsedag - fri Mandag Juni Siste skoledag før sommerfeire Fredag

13 SKOLEDAGEN (RINGETIDER) Skolen har 5 dagers undervisningsuke. Skoledagen har 8 timer. Timene organiseres som dobbelttimer og enkelttimer. 1. time: time: time: time Midttime/spisefri 5. time time time time I midttimene organiseres studiehjelp, elevråd, norsk for minoritetsspråklige og andre typer elevaktiviteter som går på tvers av klasser. God helse er overskudd til å takle skoledagens utfordringer

14 A Åtil St. Olav fra 14

15 AULA Bruk av aulaen avtales med skolens kontor. BIBLIOTEKET Skolebiblioteket som ligger i 2. etasje i skolebygningen i Dronningensgate, er åpent kl alle skoledager. På biblioteket kan du for eksempel få veiledning om litteratur du trenger til oppgaver. Du kan få låne bøker, lese aviser og tidsskrifter eller bruke mellomtimer og ventetid til å lese lekser. Det er 8 PCer med tilgang til Internett på biblioteket. Disse kan også benyttes til skolearbeid. Elever som har bærbar PC, kan koble den opp til trådløst nettverk på biblioteket. Det er også 6 grupperom som kan reserveres. Skolens bibliotekar : Hans Petter Storemyr. Skolekortet er også utlånskort for lån av bøker. Biblioteket er ansvarlig for utlån av lærebøker. Se skolens hjemmeside for mer informasjon om biblioteket. ELEVRÅD Elevrådet er et fellesorgan for alle skolens elever. Hver klasse velger to tillitselever, som er klassens representanter i elevrådet. Elevrådet velger sitt styre så rask som mulig etter skolestart. Obligatorisk i styret er elevrådsleder og to nestledere, derav en fra filialen på Greåker. Utover lederne velges tre styremedlemmer for vervene sekretær, økonomisjef og leder for solidaritetsprosjektet, i tillegg velges et vanlig styremedlem. Elevrådet arrangerer møter, seminarer, kurs og sosiale events. Elevrådets kontaktperson i skoleledelsen er leder for elevtjenesten. Du finner oversikt over elevrådet/styret på Portalen. Medlemmer av elevrådet velges til å representere i skolemiljøutvalget (se egen punkt). Sarpsborg kommune har et aktivt UBY (Ungdommens Bystyre). To medlemmer av elevrådet, som er bosatt i Sarpsborg kommune, representerer elevene fra vår skole. Følg med på portalen og skolens facebook-side, som jevnlig oppdateres med nyheter og aktuell informasjon. ELEVTJENESTEN har fokus på at god psykisk og fysisk helse gir overskudd til å takle hverdagens utfordringer. Under elevtjenesten er alle oppgavene samlet, som ikke er direkte relatert til den faglige opplæringen. Leder for elevtjenesten tilhører rektors ledergruppe og er kontaktperson og samarbeidspartner for elevråd og russen. Dette er de viktigste områdene Elevtjenesten omfatter: * Tiltak og handlingsplaner vedrørende elevenes psykososiale skolemiljø jf. 9-a. * Karriereveiledning, sosialpedagogisk veiledning og sosialfaglig rådgiving. * Bibliotekstjenester - se Biblioteket

16 * * * * * * Samarbeid med høyere utdanningsinstitusjoner * Spesialpedagogikk * Samarbeid med kommuner og andre eksterne partnere om helhetlig arbeid med ungdom * Samarbeid med næringslivet i inn- og utlandet, bl.a. om utveksling * Arbeid for helsefremmede tiltak Leder for elevtjenesten heter Regina Angelika Brovold (tlf , mob ). Karriere- og yrkesveiledning Eleven har rett til: * Rådgiving vedrørende valg av yrke og utdanning * Oppdatert informasjon om utdanningsveier i Norge og andre land * Oppdatert informasjon om yrkesområder og arnbeidsmarked lokalt, nasjonalt og internasjonalt * Opplæring i jobbsøking og andre søknadsprosesser Karriereveiledningen er et samarbeid mellom ulike personer og instanser og skal trekke inn så eksterne samarbeidspartnere der det er mulig (andre utdanningsnivå, næringslivet etc.) Karriereveiledere er Jeanette Sikkeland (tlf ) og Unni Tellugen Hæhre ( ). Sosialpedagogisk veiledning individuelle samtaler, personlig veiledning og oppfølging. Skolens personale og elevtjenesten især er opptatt av tett og helhetlig oppfølging av elevene. De sosialpedagogiske veilederne jobber tett med kontaktlærerne og formidler kontakt med samarbeidspartnere utenfor skolen (f.eks. PPT og OT) ved behov. En god skolestart, opprettelse av nettverk og tiltak for godt klassemiljø står høyt på agendaen til våre sosialpedagogiske veiledere; Geir Olav Engdahl (tlf ), Hildegunn Moland (tlf. St. Olav Sosialfaglig rådgiving Vår sosialfaglige rådgiver Håvar Kvisberglien er opptatt av å forebygge Dropout. Derfor jobber han mot utenomfaglige hindringer som ofte kan være årsak til at elever slutter på skolen, som for eksempel bo/hjemmeforhold, rus/avhengighet, økonomi m.m. Han er delansatt i Nav og har tilgang til hjelpende kanaler. Håvar Kvisberglien (tlf ; mail: er. på St. Olav vgs tre dager i uken, men er tilgjengelig på telefon og mail alle dager Bibliotek- og informasjonstjenester er også en del av Elevtjenesten. Bibliotekar Hans-Petter Storemyr kan kontaktes på tlf , og vår informasjonsrådgiver Heidi Ryan er tilgjengelig på mobil

17 Skolehelsetjenesten...i videregående skole er elevenes bedriftshelsetjeneste. Skolehelsetjenesten skal ikke omhandle skolefaglige spørsmål. Du kan spørre om kroppen, helse, prevensjon, seksualitet eller andre vansker. Skolehelsetjenesten lytter til deg, kan veilede deg og henvise deg til andre instanser. Helsesøster Renate Rosén Skinne (tlf , mob ) er på plass tre dager i uken. VG1 Studiespesialisering og innføringsklassen blir ivaretatt av skolehelsetjenesten på Greåker vgs. Psykriatrisk sykepleier Per-Vidar Nielsen (mob ) er på plass hver torsdag. Skolelege Jørn Dalstrøm har kontortid tirsdager i ulike uker. Folkehelsekoordinator Skolens folkehelsekoordinator heter Inger-Lise Olsen. Hun er engasjert i helsefremmende prosjekter som skal fremme elevenes trivsel og motivasjon. Inger-Lise leder skolens prosjekt for bevegelsesbasert kroppsøving. Sammen med folkehelsegruppa skal hun videreutvikle og etablere tiltak for trivsel, mestring og livsglede. Inger-Lise (tlf ) jobber også som faglærer. FORSIKRING Elever i videregående skole i Østfold er ulykkesforsikret i KLP forsikring i skoletiden og på skoleveien direkte til og fra skolen. Forsikringen omfatter erstatning ved død, livsvarig medisinsk invaliditet og behandlingsutgifter som følge av ulykkesskade. NB! Elevenes personlige eiendeler er ikke forsikret. Når elever/grupper skal ut på reise, må det tegnes en privat reiseforsikring. Mange familier har egen reiseforsikring. Det er derfor viktig at man undersøker om reiseforsikringen dekker det som er nødvendig for den forestående reisen. Ved skader i kroppsøvingstimene, i annen undervisning eller på skoleveien, skal det fylles ut en skademelding som sendes trygdekontoret og forsikringsselskapet. Skjema utleveres på kontoret eller av faglærer. FRAVÆR Du skal møte til timene dine. For at skolen skal kunne skrive ut korrekt og godkjent vitnemål, er vi avhengige av til enhver tid å få registrert korrekt fravær, programfag du har valgt, timetall m.m. Får du stort fravær i et fag, vil du kunne miste grunnlaget for standpunktkarakter i faget. Du vil da heller ikke få vitnemål, og en evt. eksamen i faget vil bli annullert. Du må følge opp ditt eget fravær i fraværssystemet OPPAD i Portalen. FUSK Fusk eller forsøk på fusk tolereres ikke. Ved å forsøke å fuske viser du holdninger som ikke aksepteres på skolen, i arbeidslivet og ellers i samfunnet. I Portalen står det mer om konsekvensene av fusk. GJENGLEMTE TING Gjenglemte ting fås igjen ved henvendelse til skolen kontor. HELSETJENESTEN - se Elevtjenesten HJEMMESIDE - stolav.vgs.no

18 18 Lesehode?

19 KANTINE Skolekantinen ligger i kjelleretasjen og er åpen fra kl fram til kl Her får du kjøpt mat, melk og div. annet. KARAKTERER I videregående skole benyttes tallkarakterer. Skalaen går fra 1 til 6, med 1 som dårligste og 6 som best oppnåelige karakter. Du må oppnå minst 2 - to for å ha bestått i et fag. Mist ikke motet om du opplever at karakterene til å begynne med blir dårligere enn i ungdomsskolen! Arbeidsmengden og arbeidsmetodene kan være noe annerledes, og det kan ta tid å venne seg til en ny skoleart. Men det er naturligvis viktig å ta arbeidet alvorlig og følge godt med fra begynnelsen. KONTAKTLÆRER Hver elev har sin kontaktlærer som er elevens nærmeste foresatte på skolen. Eleven bør i første omgang henvende seg til sin kontaktlærer hvis de trenger hjelp, råd eller veiledning. KOMMUNIKASJON Det er ditt ansvar å følge med på skolens kommunikasjonskanaler. Det gjelder hjemmesiden, portalen (innloggingstjeneste, utdanning.ostfoldfk.no) og din skole-epost. Disse er viktige kanaler vi bruker for å kommunisere med deg. Du vil også motta sms fra tid til annen, så det er viktig å informere kontoret hvis du får nytt telefonnummer. Andre kanaler vi bruker ved skolen er infoskjermene, som er plassert ved hovedinngangen, ved biblioteket og ved elevtjenesten. konkurranser med mer. Det lønner seg å følge oss! Skolens informasjonsrådgiver samarbeider med elever og lærere og skriver artikler/tar bilder når det skjer noe spennende på skolen. Dette legges ut på hjemmeside og sosiale medier. Vil du reservere deg mot dette, må du si fra når bildene blir tatt. Våre sosiale kanaler: Facebook - facebook.com/stolav.vgs Instagram - #stolavvgs Twitter - twitter.com/stolavvgs Youtube - youtube.com/stolavvgs

20 OPPFØLGINGSTJENESTEN - Se Elevtjenesten ORDENSREGLEMENT Ordensreglementet er felles for de videregående skolene i Østfold, dette finner du på Portalen. PARKERING Parkering av biler og mopeder skjer i hovedsak på offentlig gategrunn. Kommunens trafikketat er svært nøye med overholdelse av parkeringsbestemmelser. I tillegg har skolen avsatt parkeringsplass for mopeder i Dronningensgt. (inntil skolebygningen) Det er også avsatt plass til sykler. Elever har ikke lov til å parkere på parkeringsplassen for ansatte. Det er avsatt egne parkeringsplasser for bevegelseshemmede. NB!! Det hender at mopeder og sykler blir stjålet. Husk skikkelig lås. PC-HJELP Bruk skolens IKT-avdeling i andre etg. ved biblioteket. Kontakt kontoret eller ring : IKT-ansvarlig Tommy Gundersen lærling PORTALEN - se også KOMMUNIKASJON hjelpemidlene på ett sted, og at du kan nå disse med ett brukernavn og passord. læringsressurser/læringsplattformer, sjekke ditt fravær etc. Informasjon fra skolen blir lagt ut på Portalen. SKAP Dersom du ønsker skap må du registrere deg på listen hos din kontaktlærer. Det er dessverre ikke nok skap til alle, så det vil bli rettferdig fordelt mellom alle klasser. Hvis to kan dele skap, SKOLEBOK/UTLÅN Elevene får låne lærebøker. De er ansvarlig for de lånte bøkene og må erstatte ødelagte eller tapte bøker. Hver bok har egen strekkode som er registrert på en elev. For at bøker ikke skal forbyttes, skal elevene skrive navn og klasse på innsiden av permen. Det er kun Skolens bibliotek administrerer utlånet.

21 SKOLEKORT Alle VG1-elever og andre nye elever fotograferes første skoledag. Bildet skal brukes på skolekortet, som vil fungere som skolebevis, lånekort på skolebiblioteket samt til utskrifter. For elever med rett til fri skoleskyss, vil det også gjelde som busskort. Du må derfor ta godt vare på kortet. Etter hvert kan kortet også omfatte ytterlige funksjoner. Elever på VG2 og VG3 skal beholde sine skolekort fra året før. Dersom du mister eller ødelegger kortet, må du betale kroner 200,- for nytt kort. SKOLEMILJØUTVALG Skolemiljøutvalget skal arbeide for et godt skolemiljø og felleskap. I skoleår 2014 / 15 blir skolemiljøutvalgets mandat utvidet til å være folkehelsegruppe. I utvalget er skolens ansatte og ledelse representert gjennom rektor, leder for elevtjenesten, folkehelsekoordinator og hovedverneombudet. For elevene deltar elevrådsleder, russepresidenten og to tillitsvalgte fra hhv. VG1 og VG2. I samarbeid skal skolemiljøutvalget utarbeide forslag for videreutvikling av helsefremmende tiltak for en enda bedre skolehverdag. SKOLESKYSS Alle elever med rett til skoleskyss får dette lagt inn i skolekortet sitt. Alle elever som har skolevei på minst 6 km - målt etter korteste gangvei - har rett til skoleskyss. Disse grensene blir strengt håndhevet. Funksjonshemmede kan etter legeerklæring få skoleskyss uavhengig av avstand. Spørsmål om skoleskyss rettes til kontoret. Dersom elevene skader seg og trenger drosje i en periode, skal det innleveres legeattest til kontoret. Legeattesten må tydelig vise at drosje er påkrevd, og med SLUTTE? Dersom du ønsker å slutte i et fag, må du straks ta det opp med utdanningsleder. Dersom du ønsker å avbryte skolegangen og slutte på skolen, må du straks kontakte elevtjenesten. STATENS LÅNEKASSE Det kan søkes om stipend og evt. lån fra Statens Lånekasse. Alle elever må sende søknad via lån der. Du logger deg inn med vigo-kodene. Alle elever med ungdomsrett i VG1, VG2 og VG3 får et utstyrsstipend. Satsene er avhengig av hvilket program du går. Sjekk satsene på lanekassen.no/utstyrsstipend. STIPENDER OG LEGATER resultater eller interesse for fagene. Det er lærerne som instiller elevene til stipender og legater. Wilbergs stipend deles ut til inntil tre avgangselever som har utmerket seg spesielt innen - fagområdet norsk -fagområdet engelsk -samtlige fag

22 Dragseths legat benyttes til påskjønnelse for elever fra alle årstrinn som har vist uvanlig stor 8 påskjønnelser. Idrettsstipender Tarik Elyounoussis stipend skal deles ut til en av skolens elever som har utmerket seg som lagidrettsutøver innen håndball, fotball eller ishockey de siste 12 månedene. Marita Skammelsrud Lunds stipend skal deles ut til en av skolens elever som har utmerket seg som idrettsutøver utenom håndball, fotball eller ishockey de siste 12 månedene. Lasse Staws stipend skal deles ut til en av skolens elever som har utmerket seg so m fotballspiller de siste 12 månedene. Mohamed«MOI s» stipend skal deles ut til en elev som i tillegg til å være en god idrettsutøver også har utmerket som pådriver på treningene og også jobber hardt med skolefag. TYVERI Elevene oppfordres ikke til å ha med seg verdisaker på skolen. Det er heller ikke lurt å sette fra seg ransel med penger eller verdisaker på skolens område. Dette gjelder også i Sarpsborghallen. Elevene kan levere lommebøker etc. til læreren som låser det inn. UTVIKLINGSSAMTALE FOR ELEVER Alle kontaktlærere har i løpet av skoleåret to samtaler med hver elev, en samtale i hver termin. Samtalene tar opp trivsel, faglig utvikling m.m. Ved å være forberedt har du muligheten til å få svært godt utbytte av samtalene. benytt samtalene til å få enda mer ut av skolearbeidet og ditt potensiale. VITNEMÅL For å få utskrevet et vitnemål må du ha gjennomført et treårig løp. Du må også ha oppfylt kravet om gjennomsnittlig uketimetall over tre år og krav om fagsammensetning. Du må ha bestått i alle fag. På vitnemålet føres alle standpunkt- og eksamenskarakterene som du har fått i avgangsfag. Karakterene i orden og i atferd for siste skoleår og fraværet ditt for hvert enkelt skoleår vil også stå på vitnemålet.det er helt klare regler for føring av vitnemål. Gjennomfører du et treårig løp, oppfyller alle kravene om fagsammensetning og har bestått alle fagene i første forsøk får du et vitnemål som også kalles et førstegangsvitnemål. Dersom du går opp til særskilt eller utsatt prøve påfølgende høst, får du også førstegangsvitnemål. Elever på studiespesialiserende program må ha min omfangstimer over tre år for å få vitnemål. Elever på programområde idrett må ha min omfangstimer over tre år for å få vitnemål. Du er selv medansvarlig for å få korrekt og godkjent vitnemål. Er du i tvil, må du søke veiledning hos rådgiver eller studieleder. 22

23 Idrett Service og samferdsel Kunnskap er kjernen Studiespesialiserende Toppidrett Voksenopplæring 28

Bli kjent med Ås videregående skole

Bli kjent med Ås videregående skole Bli kjent med Ås videregående skole Skoleåret 2014/2015 et mangfoldig læringsfellesskap der vi gjør hverandre gode BLI KJENT MED ÅS VIDEREGÅENDE SKOLE Til elevene Jeg ønsker dere velkommen til Ås videregående

Detaljer

Rettigheter og plikter. Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen

Rettigheter og plikter. Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen Rettigheter og plikter Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen Her finner du som er forelder til en elev som går på grunnskolen, en oversikt over sentrale rettigheter og plikter. Rettighetene

Detaljer

Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon

Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon RAPPORT OKTOBER 2010 Senter for IKT i utdanningen Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon Senter for ikt i utdanningen Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon Rambøll

Detaljer

Flere gjennom i videregående opplæring. Et helhetlig system for karriereveiledning og opplæring av minoritetsspråklige elever i Levanger.

Flere gjennom i videregående opplæring. Et helhetlig system for karriereveiledning og opplæring av minoritetsspråklige elever i Levanger. Rapport fra prosjektgruppe 1. juli 2010 Flere gjennom i videregående opplæring. Et helhetlig system for karriereveiledning og opplæring av minoritetsspråklige elever i Levanger. Innhold: 1. Innledning

Detaljer

Samarbeid hjem skole

Samarbeid hjem skole Samarbeid hjem skole 1 Aronsløkka E 18 Kjøsterud Åssiden E134 Konnerud 283 Øren Rødskog Gulskogen Hallermoen Svensedammen 282 Børresen Marienlyst Danvik Bragernes Frydenhaug Brandengen Fjell Galterud 282

Detaljer

Eksempelsamling. Ny GIV. Oppfølgingsprosjektet samarbeid om oppfølging av ungdom

Eksempelsamling. Ny GIV. Oppfølgingsprosjektet samarbeid om oppfølging av ungdom Eksempelsamling Ny GIV Oppfølgingsprosjektet samarbeid om oppfølging av ungdom Eksempelsamling Ny GIV Oppfølgingsprosjektet samarbeid om oppfølging av ungdom 1 Innholdsfortegnelse Forord 5 Innledning

Detaljer

Høringsuttalelse fra Østfold fylkeskommune til - NOU 2010:7 Mangfold og Mestring - flerspråklige barn, unge og voksne i opplæringssystemet

Høringsuttalelse fra Østfold fylkeskommune til - NOU 2010:7 Mangfold og Mestring - flerspråklige barn, unge og voksne i opplæringssystemet Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Vår ref.: 2010/7786-29590/2010 Deres ref.: 201003005 Dato: 30.07.2010 Høringsuttalelse fra Østfold fylkeskommune til - NOU 2010:7 Mangfold og Mestring

Detaljer

Mer mestring og læring på Borgund vidaregåande skole En artikkel i prosjekt: Kunnskapsløftet - fra ord til handling

Mer mestring og læring på Borgund vidaregåande skole En artikkel i prosjekt: Kunnskapsløftet - fra ord til handling Mer mestring og læring på Borgund vidaregåande skole En artikkel i prosjekt: Kunnskapsløftet - fra ord til handling Yngve Lindvig Jarl Inge Wærness Rannveig Andresen 1 Innhold 1 INNLEDNING... 3 2 HISTORIEN

Detaljer

Samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole

Samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole Oslo kommune Byrådsavdeling for kunnskap og utdanning OSLOSTANDARD FOR Samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole OPPDATERT 2013 OSLO- BARNEHAGEN Forord Barnehagene er en viktig første del av utdanningsløpet.

Detaljer

INFORMASJON TIL BEDRIFTEN SOM SKAL MOTTA ELEVER FRA SKOLEN

INFORMASJON TIL BEDRIFTEN SOM SKAL MOTTA ELEVER FRA SKOLEN INFORMASJON TIL BEDRIFTEN SOM SKAL MOTTA ELEVER FRA SKOLEN Utprøving av yrker i reiselivet Informasjon for instruktører og veiledere i bedrift Mottak av elever fra ungdomsskoler og videregående skoler

Detaljer

Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland. Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark

Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland. Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark 1. Forord Talenter for framtida er en felles satsing på barn og unge i

Detaljer

HÅNDBOK FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE

HÅNDBOK FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE HÅNDBOK FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE En håndbok for alle som arbeider med barn og unge i Trysil kommune. Håndboken gir en innføring i hvordan det skal jobbes med barn og unge for å utvikle deres sosiale

Detaljer

Ett år med arbeidslivsfaget

Ett år med arbeidslivsfaget Ett år med arbeidslivsfaget Læreres og elevers erfaringer med arbeidslivsfaget på 8. trinn Anders Bakken, Marianne Dæhlen, Hedda Haakestad, Mira Aaboen Sletten & Ingrid Smette Rapport nr 1/12 NOva Norsk

Detaljer

Flere gjennom 2007-2010. Sluttrapport

Flere gjennom 2007-2010. Sluttrapport Flere gjennom 2007-2010 Sluttrapport 1 Forord Prosjektet Flere gjennom har de siste tre årene vært Nord-Trøndelag fylkeskommunes hovedsatsing på gjennomføring og fullføring av videregående opplæring. Prosjektet

Detaljer

En ekstra dytt, eller mer?

En ekstra dytt, eller mer? Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen En ekstra dytt, eller mer? Delrapport fra evalueringen av ulike tiltak for å kvalifisere elever etter Vg2 Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen En ekstra dytt, eller mer?

Detaljer

Et løft i Nes-skolen. Handlingsplan for kvalitetsutvikling 2014-2018. Vedtatt av kommunestyret 17.09.2013 Nes kommune

Et løft i Nes-skolen. Handlingsplan for kvalitetsutvikling 2014-2018. Vedtatt av kommunestyret 17.09.2013 Nes kommune Et løft i Nes-skolen Handlingsplan for kvalitetsutvikling 2014-2018 Vedtatt av kommunestyret 17.09.2013 Nes kommune Kapt. 1: Innledning Innhold INNHOLD... 2 1. INNLEDNING... 3 1.1 FØRENDE PRINSIPPER FOR

Detaljer

«Man har alltid noen å sitte med slik at ingen føler seg utenfor».

«Man har alltid noen å sitte med slik at ingen føler seg utenfor». Foto: Colourbox 5.3.215 «Man har alltid noen å sitte med slik at ingen føler seg utenfor». Evalueringsrapport VIP-makkerskap - Et skolestartstiltak for bedre læringsmiljø 1 Innhold «Man har alltid noen

Detaljer

Arbeid med kvalitet i opplæringen - Orkdal vidaregåande skole

Arbeid med kvalitet i opplæringen - Orkdal vidaregåande skole FORVALTNINGSREVISJON Arbeid med kvalitet i opplæringen - Orkdal vidaregåande skole Sør-Trøndelag fylkeskommune Mai 2015 - TITTEL - 1 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Sør-Trøndelag

Detaljer

i utvikling Storstilt satsing på skolebygg s.6 Hvor mange realister trenger vi s.18 Første fylke med kulturkort for ungdom s.48 Nr. 2 2006, 11.

i utvikling Storstilt satsing på skolebygg s.6 Hvor mange realister trenger vi s.18 Første fylke med kulturkort for ungdom s.48 Nr. 2 2006, 11. i utvikling Nr. 2 2006, 11. årgang Storstilt satsing på skolebygg s.6 Hvor mange realister trenger vi s.18 Første fylke med kulturkort for ungdom s.48 Rogaland fylkeskommune nr. 2-06 NNHOLD Storstilt satsing

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING LARDAL UNGDOMSSKOLE Revidert juni 2013 Forord av rektor Store deler av oppveksten blir tilbrakt i det offentliges regi. Elevenes fysiske og sosiale miljø er derfor veldig viktig.

Detaljer

LISTER VIDEREGÅENDE SKOLE

LISTER VIDEREGÅENDE SKOLE LISTER VIDEREGÅENDE SKOLE PLAN FOR ARBEIDET MED ELEVENES PSYKOSOSIALE MILJØ RUTINER OG RETNINGSLINJER Lister 01.08.2012 INNHOLD 1. Formål med planen... 3 2. Mål for skolemiljøarbeidet... 3 2.1. Skolens

Detaljer

Overgangsprosjektet. Overgangsprosjektet. Håndbok for skoler og kommuner. Håndbok for skoler og kommuner

Overgangsprosjektet. Overgangsprosjektet. Håndbok for skoler og kommuner. Håndbok for skoler og kommuner Overgangsprosjektet 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Ny GIV Overgang sprosjektet... 4 Målsetting... 4 Hovedtema... 4 Årshjul rutiner og ansvar på kommunalt nivå... 5 Ungdomsskolen... 6 Rektors oppgaver...

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

MEDLEM AV FAU -- HVA NÅ?

MEDLEM AV FAU -- HVA NÅ? MEDLEM AV FAU -- HVA NÅ? Forskning viser at i realiteten medvirker foreldre i skolens virksomhet bare i liten grad, selv om lover og forskrifter sier at de skal ha innflytelse. Det er usikkerhet blant

Detaljer

Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet!

Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! omtanke solidaritet samhold Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! Alle medlemmer, tillitsvalgte og verneombud i Fagforbundet er viktige for å få gjennomslag

Detaljer

Til deg som har søkt videregående opplæring i skole. Søkerinformasjon for skoleåret 2014-2015

Til deg som har søkt videregående opplæring i skole. Søkerinformasjon for skoleåret 2014-2015 Til deg som har søkt videregående opplæring i skole Søkerinformasjon for skoleåret 2014-2015 I dette heftet finner du informasjon om hvordan inntaket til videregående opplæring er organisert. Heftet inneholder

Detaljer

Meld. St. 20. På rett vei. Kvalitet og mangfold i fellesskolen. (2012 2013) Melding til Stortinget

Meld. St. 20. På rett vei. Kvalitet og mangfold i fellesskolen. (2012 2013) Melding til Stortinget Meld. St. 20 (2012 2013) Melding til Stortinget Kvalitet og mangfold i fellesskolen Kunnskap gir muligheter Skolen er en felles møteplass der alle barn og unge skal få kunnskap og utvikle sine ferdigheter,

Detaljer

ÅRSPLAN FOR EBBEGARDEN BARNEHAGE SA

ÅRSPLAN FOR EBBEGARDEN BARNEHAGE SA 1 ÅRSPLAN FOR EBBEGARDEN BARNEHAGE SA 2012 2013 2 Innholdsliste: Velkommen Informasjonsdel Emneplan for 2012 / 2013 Barnehagerute for 2012 / 2013 Personalet i Ebbegarden barnehage Pedagogisk arbeid i Ebbegarden

Detaljer

PLAN FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING 2015. - et løft og et løfte

PLAN FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING 2015. - et løft og et løfte PLAN FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING 2015 - et løft og et løfte Innhold 1 Innledning...5 2 Visjon, posisjon og hovedstrategier...6 3 Hvordan ser den gode akershusopplæringen ut?...9 4 Generelle kvalitetsbeskrivelser

Detaljer